Blaupunkt | CANBERRA 7 647 523 310 | Radio SD MP3 WMA Canberra SD27 Melbourne

www.blaupunkt.com
Radio SD MP3 WMA
Canberra SD27
Melbourne SD27
Melbourne SD27
Sydney SD27
7 647 523 310 / 7 647 525 310
7 647 503 310 / 7 647 505 310
7 647 662 310 / 7 647 664 310
7 647 513 310 / 7 647 515 310
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 1
14.03.2008 15:26:48 Uhr
1
2
3
4
15
5
6
14
7
8
13
9
10
12
11
2
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 2
3/13/07 8:53:44 AM
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
SVENSKA
NEDERLANDS
ITALIANO
> Butonul M/OK
Apăsare scurtă: este activat meniul
setărilor. Confirmarea setărilor de meniu
cu OK.
Apăsare lungă: este activată funcţia
Scan.
? Butonul SRC
Comută sursele între radio, SD / MP3,
schimbător de CD-uri (dacă este
conectat) sau intrarea AUX-IN, AUX-IN
IN (dacă este conectată).
DANSK
1 Butonul
pentru scoaterea panoului de control
(deblocarea panoului)
2 Buton pentru pornirea / oprirea
aparatului şi pentru activarea sau
dezactivarea funcţiei de reducere la
zero a volumului.
3 Butonul pentru volum
4 Butonul BND/TS
Apăsare scurtă: sunt selectate gama de
memorie FM şi lungimile de undă MW şi
LW.
Apăsare lungă: este activată funcţia
Travelstore.
5 Butoane cu săgeţi
6 Butonul ESC
7 Butonul TRAF
Apăsare scurtă: trece opţiunea
„informaţii despre trafic” în stand-by
sau o dezactivează.
Apăsare lungă: este activată sau
dezactivată funcţia RDS aleasă.
8 Display LCD
9 Butonul DIS
: Fantă pentru carduri SD / MMC
; Mufă faţă AUX-IN IN, pentru conectarea
surselor audio externe, de exemplu CD
playere portabile.
< Butonul AUDIO
Reglează basul, sunetele înalte, balansul
şi atenuatorul.
Selectează o presetare pentru
egalizator
Pornirea şi oprirea X-BASS şi reglarea
acestuia.
= Tastele 1 - 5
ROMÂNĂ
Butoanele de comandă
3
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd Abs1:3
3/13/07 8:53:44 AM
Cuprins
Câteva cuvinte despre aceste
instrucţiuni ....................................... 6
Simbolurile utilizate ......................... 6
A se utiliza conform instrucţiunilor...... 6
Declaraţie de conformitate ................ 6
Pentru siguranţa dumneavoastră ........ 7
Dacă instalaţi dumneavoastră aparatul 7
A se respecta următoarele! ................ 7
Instrucţiuni de curăţare..................... 7
Notă privind aruncarea ..................... 7
Produse livrate .................................. 8
Echipamente opţionale (nelivrate odată
cu aparatul) .................................... 8
Garanţie............................................ 8
Repararea ......................................... 8
Panoul de control detaşabil ................ 9
Protecţia antifurt ............................. 9
Demontarea panoului de control ........ 9
Remontarea panoului de control......... 9
Pornire / oprirea ................................ 9
Pornirea / oprirea cu ajutorul butonului
2 ................................................ 9
Pornirea / oprirea din contactul automobilului........................................... 10
Oprirea cu ajutorul panoului de control
detaşabil ...................................... 10
Funcţia de pauză .............................. 10
Reglarea volumului .......................... 10
Setarea volumului de pornire ........... 10
Reducerea rapidă a volumului (fără
sonor) .......................................... 11
Activarea / dezactivarea bipului de
confirmare .................................... 11
Reducerea volumului la zero în modul
telefon ......................................... 12
Audio telefon / audio navigare .......... 12
Modul radio ..................................... 13
Reglarea selectorului ...................... 13
Trecerea la modul radio................... 13
Funcţiile RDS disponibile ................ 13
Selectarea lungimii de undă / gamei de
memorie....................................... 14
Selectarea unui post....................... 14
Setarea sensibilităţii de selectare a
posturilor ..................................... 15
Memorarea posturilor ..................... 15
Memorarea automată a posturilor
(Travelstore) ................................. 15
Ascultarea posturilor memorate ....... 15
Scanarea posturilor recepţionabile
(SCAN) ........................................ 15
Setarea duratei de scanare .............. 16
Tipul de programe (PTY) ................ 16
Configurarea display-ului ................ 17
Informaţii despre trafic .................... 18
Activarea / dezactivarea priorităţii
informaţiilor despre trafic ............... 18
Ignorarea unui anunţ de trafic .......... 18
Setarea volumului anunţurilor de
trafic ............................................ 18
Modul SD / MMC .............................. 19
Pregătirea melodiilor MP3 / WMA ..... 19
Introducerea / scoaterea cardului SD /
MMC ............................................ 20
Trecerea la modul SD / MMC ............ 20
Configurarea display-ului ................ 20
Selectarea unui director .................. 20
Selectarea melodiilor ..................... 21
Căutarea rapidă (a melodiilor) ......... 21
Repetarea melodiilor individuale sau a
unor directoare întregi (REPEAT) ...... 21
Redarea aleatorie a melodiilor (MIX) . 21
Scanarea melodiilor (SCAN) ............ 21
Întreruperea redării (PAUSE) ........... 22
4
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 4
3/13/07 8:53:44 AM
Cuprins
DANSK
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
SVENSKA
NEDERLANDS
ITALIANO
FRANÇAIS
ROMÂNĂ
ROMÂNĂ
Modul schimbătorului de CD-uri ........ 22
Trecerea la modul schimbătorului de
CD-uri .......................................... 22
Selectarea CD-urilor ....................... 22
Selectarea melodiilor ..................... 22
Căutarea rapidă (a melodiilor) ......... 22
Configurarea display-ului ................ 22
Repetarea melodiilor individuale sau a
unui CD întreg (REPEAT) ................. 22
Redarea aleatorie a melodiilor (MIX) . 23
Scanarea tuturor melodiilor de pe toate
CD-urile (SCAN) ............................ 23
Întreruperea redării (PAUSE) ........... 23
Ceasul - ora ..................................... 23
Afişarea orei.................................. 23
Setarea orei .................................. 23
Selectarea modului 12 / 24 ore ........ 24
Afişarea orei cu aparatul şi contactul
oprite ........................................... 24
Sunetul ........................................... 24
Egalizatorul ................................... 24
Reglarea distribuirii volumului stânga /
dreapta (balansul) ......................... 27
Reglarea distribuirii volumului faţă /
spate (atenuatorul) ........................ 27
Presetările egalizatorului (presetări) . 27
X-BASS ........................................... 28
Reglarea amplificării X-BASS ........... 28
Reglarea E-XBASS.......................... 28
Display-ul ........................................ 29
Reglarea luminozităţii display-ului..... 29
Sursele audio externe ...................... 29
Setări din fabrică (Normset) ............. 30
Date tehnice .................................... 31
5
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 5
3/13/07 8:53:45 AM
Câteva cuvinte despre aceste instrucţiuni
Câteva cuvinte despre aceste A se utiliza conform
instrucţiunilor
instrucţiuni
Aceste instrucţiuni conţin informaţii
importante pentru instalarea şi utilizarea
facilă şi în siguranţă a aparatului.
• Citiţi cu atenţie toate aceste instrucţiuni
înainte de a utiliza aparatul.
• Păstraţi aceste instrucţiuni într-un
loc în permanenţă accesibil tuturor
utilizatorilor.
• Nu predaţi aparatul unor terţe persoane
decât împreună cu aceste instrucţiuni.
În plus, urmaţi instrucţiunile aferente
dispozitivelor utilizate împreună cu acest
aparat.
Aparatul a fost proiectat pentru instalarea şi
utilizarea într-un autovehicul cu o tensiune de
alimentare de 12 V şi trebuie instalat în slotul
DIN. Respectaţi limitele de performanţă
indicate de datele tehnice. Reparaţiile şi
instalarea, dacă este cazul, trebuie efectuate
de către un specialist.
Declaraţie de conformitate
Blaupunkt GmbH declară că aparatele
Melbourne SD27, Sydney SD27 şi Canberra
SD27 sunt în conformitate cu cerinţele de
bază şi cu celelalte reglementări relevante
ale directivei 89/336/CE.
Simbolurile utilizate
Pentru aceste instrucţiuni s-au folosit
următoarele simboluri:
PERICOL!
Avertizare
accidentări
cu
privire
la
PERICOL!
Avertizare cu privire la accidente
PERICOL!
Avertizare cu privire la posibilitatea
pierderii auzului
Marcajul CE confirmă conformitatea cu
directivele UE.
쏅 Indică un pas dintr-o secvenţă
• Indică o enumerare
6
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 6
3/13/07 8:53:45 AM
PERICOL!
Conectorul prezintă
un risc crescut de
accidentare
În caz de accident, conectorul care iese din
fişa AUX-IN poate provoca accidentarea
pasagerilor. Utilizarea de conectori drepţi
sau de adaptoare poate prezenta un risc
crescut de accidentare.
ü De aceea, vă recomandăm să
utilizaţi conectori unghiulari, de
exemplu, cablul accesoriu Blaupunkt
(7 607 001 535).
În funcţiune
• Utilizaţi aparatul numai în cazul în care
condiţiile de trafic permit acest lucru!
Opriţi-vă într-un loc potrivit pentru a
efectua operaţiuni mai complexe.
• Scoateţi sau puneţi la loc panoul de
control numai atunci când autovehiculul
staţionează.
• Ascultaţi întotdeauna muzică la un volum
moderat, pentru a vă proteja auzul.
În timpul operaţiunilor în care nu aude
Instrucţiuni de curăţare
Dizolvaţii, agenţii de curăţare şi degresare,
precum şi spray-ul pentru tabloul de bord
şi produsele de întreţinere a materialelor
plastice pot conţine substanţe care
deteriorează suprafaţa aparatului. Folosiţi
numai o cârpă uscată sau puţin umedă
pentru a curăţa aparatul
Notă privind aruncarea
(Numai în ţările UE)
Nu aruncaţi aparatele vechi
împreună cu deşeurile menajere
obişnuite!
Apelaţi la sistemele de colectare
şi reciclare disponibile, pentru a
arunca aparatele vechi.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
A se respecta următoarele!
SVENSKA
Puteţi instala dumneavoastră aparatul numai
dacă aveţi experienţă în instalarea sistemelor
audio auto şi cunoaşteţi foarte bine sistemul
electric al autovehiculului dumneavoastră.
Din acest motiv, respectaţi instrucţiunile
de instalare care urmează după aceste
instrucţiuni.
ESPAÑOL
Dacă instalaţi dumneavoastră
aparatul
PORTUGUÊS
Aparatul a fost fabricat conform standardelor
actuale şi directivelor de siguranţă aplicabile.
Cu toate acestea, riscurile nu sunt înlăturate
dacă nu respectaţi măsurile de siguranţă
descrise în acest manual.
niciun sunet (de exemplu, atunci când
utilizaţi funcţia Travelstore sau când se
schimbă CD-ul în schimbătorul de CDuri), modificarea volumului nu are efect
decât după ce aţi finalizat operaţiunea
respectivă. Nu măriţi volumul în timp ce
efectuaţi aceste operaţiuni.
• Ascultaţi întotdeauna muzică la un volum
moderat, pentru a putea auzi semnalele
acustice de avertizare (de exemplu,
sirenele de poliţie).
După funcţionare
• Aparatul nu are nicio valoare fără
panoul de control. Scoateţi întotdeauna
panoul de control atunci când părăsiţi
autovehiculul.
• Transportaţi panoul de control într-un
mod care să îl protejeze de lovituri.
Păstraţi curate contactele electrice.
DANSK
Pentru siguranţa
dumneavoastră
ROMÂNĂ
Pentru siguranţa dumneavoastră
7
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 7
3/13/07 8:53:45 AM
Produse livrate | Garanţie | Repararea
Produse livrate
Produsele livrate includ:
1 Sistem audio auto
1 Suport
2 Tije de demontare
1 Ştift de ghidare
1 Set de instrucţiuni de utilizare
Echipamente opţionale
(nelivrate odată cu aparatul)
Utilizaţi numai accesorii aprobate de către
Blaupunkt.
Telecomanda
Volanul şi / sau telecomanda manuală vă
permit să accesaţi cele mai importante
funcţii ale sistemului dumneavoastră audio
auto, în siguranţă şi convenabil.
Nu puteţi porni / opri aparatul cu ajutorul
telecomenzii!
Contactaţi dealerul Blaupunkt sau vizitaţi
pagina de Internet www.blaupunkt.com,
pentru a vedea ce fel de telecomenzi puteţi
folosi cu sistemul dumneavoastră audio
auto.
Interfaţa Bluetooth
Pentru aplicaţiile Bluetooth, de exemplu
convorbirile telefonice în modul „mâini
libere”, puteţi conecta o interfaţă
Bluetooth.
Schimbătoarele de CD-uri
Puteţi conecta următoarele tipuri de
schimbătoare Blaupunkt de CD-uri:
CDC A 03, CDC A 08 şi IDC A 09.
Garanţie
Oferim o garanţie de producător pentru
produsele achiziţionate în Uniunea
Europeană. În cazul aparatelor cumpărate
din afara Uniunii Europene, se va face
referire la condiţiile de garanţie impuse de
către agenţia noastră autorizată din ţara
respectivă.
Condiţiile garanţiei pot fi consultate la www.
blaupunkt.com sau solicitate direct, de la:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Repararea
Pentru clienţii săi din unele ţări, Blaupunkt
pune la dispoziţie un sistem de preluare şi
reparare.
Puteţi găsi informaţii despre disponibilitatea
acestui serviciu în ţara dumneavoastră la
www.blaupunkt.com.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, puteţi
solicita prin Internet preluarea aparatului
dumneavoastră.
Amplificatorul
Puteţi folosi toate tipurile de amplificatoare
Blaupunkt şi Velocity.
8
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 8
3/13/07 8:53:45 AM
Demontarea panoului de control
1
쏅 Apăsaţi butonul
ROMÂNĂ
Pornire / oprirea
Există mai multe moduri de a porni / opri
aparatul:
Pornirea / oprirea cu ajutorul
butonului 2
1.
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Notă:
În momentul montării panoului de
control, aveţi grijă să nu apăsaţi pe
display.
쏅 Apăsaţi cu atenţie partea stângă a
panoului de control, până când se fixează
în poziţia corectă.
ITALIANO
쏅 Împingeţi panoul de control în ghidajele
aparatului, de la stânga la dreapta.
SVENSKA
Notă:
• Nu lăsaţi niciodată panoul de control
să cadă.
• Nu expuneţi panoul de control la
acţiunea directă a razelor solare sau
a altor surse de căldură.
• Evitaţi contactul direct al pielii cu
contactele electrice ale panoului.
Dacă este cazul, curăţaţi contactele
cu o cârpă fără scame, înmuiată în
alcool.
Remontarea panoului de control
쏅 Pentru a porni aparatul, apăsaţi butonul
2.
쏅 Pentru a închide aparatul, ţineţi apăsat
butonul 2 timp de mai mult de două
secunde.
Aparatul se închide.
ESPAÑOL
Aparatul este echipat cu un panou de control
detaşabil (panou cu clapetă de protecţie),
ca modalitate de protejare a echipamentului
dumneavoastră împotriva furtului. Aparatul
nu are nicio valoare fără acest panou de
control.
Protejaţi-vă aparatul împotriva furtului luând
panoul de control cu dumneavoastră, ori de
câte ori părăsiţi automobilul. Nu lăsaţi panoul
de control în interiorul automobilului – nici
măcar într-un loc ascuns.
Panoul de control a fost proiectat pentru a
fi uşor de folosit.
PORTUGUÊS
Protecţia antifurt
Mecanismul de blocare a panoului de control
este deblocat. Aparatul se închide.
쏅 Scoateţi panoul de control din aparat,
orientându-l către stânga.
Sunt salvate toate setările curente.
DANSK
Panoul de control detaşabil
ROMÂNĂ
Panoul de control detaşabil
9
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 9
3/13/07 8:53:45 AM
Pornire / oprirea | Funcţia de pauză | Reglarea volumului
Notă:
Pentru a proteja acumulatorul
automobilului, aparatul se va închide
automat după o oră, în cazul în care
contactul este oprit.
Pornirea / oprirea din contactul
automobilului
Aparatul va porni / se va închide odată cu
punerea cheii în contact dacă aparatul este
corect conectat la contactul automobilului şi
dacă nu aţi oprit aparatul apăsând butonul
2.
Oprirea cu ajutorul panoului de
control detaşabil
쏅 Scoateţi panoul de control.
Aparatul se închide.
Funcţia de pauză
Aparatul are o funcţie pentru setarea unei
pauze (fereastra timp). Dacă apăsaţi butonul
M/OK > şi alegeţi un element din meniu,
aparatul reporneşte după aproximativ 8
secunde de la ultima activare a butonului.
Setările alese sunt salvate.
Reglarea volumului
Puteţi regla volumul în trepte, de la 0 (oprit)
la 66 (maxim).
Pentru a mări volumul,
쏅 apăsaţi butonul + 3.
Pentru a reduce volumul,
쏅 apăsaţi butonul - 3.
Setarea volumului de pornire
Puteţi seta volumul de pornire.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ON VOLUME”.
쏅 Apăsaţi butonul 5.
쏅 Reglaţi volumul de pornire cu ajutorul
butoanelor sau 5.
Dacă activaţi „LAST VOL”, volumul ales ultima
dată când aţi oprit aparatul este reactivat.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ON VOLUME”.
쏅 Apăsaţi butonul 5.
Notă:
Pentru a vă proteja auzul, volumul de
pornire este limitat la valoarea „38”. Dacă
volumul înainte de închiderea aparatului
a fost mai mare şi aţi ales apoi setarea
„LAST VOL”, aparatul reporneşte cu
valoarea „38”.
10
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 10
3/13/07 8:53:46 AM
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
DANSK
Reglarea nivelului „fără sonor”
Puteţi regla nivelul „fără sonor”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau > de mai multe
ori, până când pe display apare „MUTE
LVL”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display sunt afişate „MUTE” şi valoarea
curentă setată.
Sistemul va emite un semnal sonor (bip) de
confi rmare pentru anumite funcţii dacă ţineţi
apăsat un buton timp de mai mult de două
secunde, de exemplu, în momentul alocării
unui post de radio unui buton prestabilit
în acest sens. Puteţi activa sau dezactiva
semnalul sonor.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 de mai multe
ori, până când pe display apare „BEEP
ON” sau „BEEP OFF”.
쏅 Activaţi sau dezactivaţi bipul cu ajutorul
butoanelor sau 5. „OFF” înseamnă
că bipul este dezactivat, iar „ON”
înseamnă că bipul este activat.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
NEDERLANDS
Anularea opţiunii „fără sonor”
Pentru a reveni la nivelul anterior de volum,
쏅 apăsaţi scurt, încă o dată, butonul 2.
Activarea / dezactivarea bipului
de confirmare
SVENSKA
Puteţi reduce rapid volumul la un nivel
prestabilit (fără sonor).
쏅 Apăsaţi scurt butonul 2.
Pe display apare „MUTE”.
ESPAÑOL
Reducerea rapidă a volumului
(fără sonor)
쏅 Reglaţi nivelul „fără sonor” cu ajutorul
butoanelor sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
PORTUGUÊS
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
ROMÂNĂ
Reglarea volumului
11
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 11
3/13/07 8:53:46 AM
Reglarea volumului
Reducerea volumului la zero în
modul telefon
Dacă aţi conectat un telefon mobil sau un
sistem de navigaţie la sistemul audio auto,
preluarea unui apel telefonic sau un anunţ
de navigaţie reduce automat la zero volumul
sistemului audio. Vocea interlocutorului
sau anunţul sistemului de navigaţie sunt
redate în difuzoarele sistemului de sunet al
autovehiculului. Pentru ca această aplicaţie
să funcţioneze, telefonul mobil sau sistemul
de navigare trebuie să fie conectat la
sistemul audio auto conform instrucţiunilor
de instalare.
Contactaţi dealerul Blaupunkt pentru a
afla ce sisteme de navigare puteţi folosi cu
sistemul dumneavoastră audio auto.
În momentul în care preluaţi un apel telefonic
sau dacă sistemul de navigaţie transmite
un anunţ, pe display apare menţiunea
„TELEPHONE”.
Audio telefon / audio navigare
Pe durata convorbirii telefonice sau a redării
anunţului de navigaţie, nu veţi auzi niciun
anunţ de trafic. Anunţul de trafic nu este
înregistrat!
Puteţi seta volumul la care sunt redate
apelurile telefonice sau anunţurile sistemului
de navigaţie.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„TEL VOL”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display sunt afişate „TEL VOL” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Setaţi volumul dorit cu ajutorul butonului
sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Notă:
• Dacă volumul la care aparatul
funcţionează în momentul respectiv
este la un nivel superior valorii setate
„TEL VOL”, apelurile telefonice sau
anunţurile sistemului de navigaţie sunt
redate la acest nivel de volum.
• Puteţi folosi butonul pentru volum 3
pentru a regla volumul convorbirilor
telefonice şi al anunţurilor sistemului de
navigaţie în timpul redării acestora.
• Puteţi regla distribuirea volumului
pentru apelurile telefonice şi pentru
anunţurile sistemului de navigaţie
în timpul redării. Pentru mai multe
detalii, citiţi capitolul „Sunet”.
12
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 12
3/13/07 8:53:47 AM
Trecerea la modul radio
Activarea / dezactivarea funcţiei RDS
Dacă doriţi să folosiţi funcţiile RDS (AF şi
REGIONAL),
쏅 ţineţi apăsat butonul TRAF 7 timp de
mai mult de două secunde.
Funcţia RDS este activată dacă pe display
apare simbolul RDS.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
DANSK
Dacă vă aflaţi în mod SD, schimbător CD sau
AUX-IN,
쏅 apăsaţi butonul BND/TS 4
sau
쏅 apăsaţi butonul SRC ? de mai multe ori,
până când pe display apare „TUNER”.
Notă:
REGIONAL trebuie activată / dezactivată
(REG ON/OFF) separat în meniu.
SVENSKA
Pentru a asigura funcţionarea corectă
a selectorului, aparatul trebuie setat în
funcţie de regiunea în care funcţionează.
Puteţi selecta Europa „EUROPE”, America
„USA”, America de Sud „S-AMERICA” şi
Thailanda „THAI”. Selectorul este setat,
din fabrică, în funcţie de regiunea în care a
fost comercializat. Dacă aveţi probleme cu
recepţia radio, verificaţi această setare.
Funcţiile radio descrise în aceste instrucţiuni
de funcţionare se referă la setarea
„EUROPE”.
쏅 Închideţi aparatul, apăsând butonul
2.
쏅 Ţineţi apăsate butoanele 3 = şi
AUDIO < reporniţi aparatul cu ajutorul
butonului 2.
쏅 Este afişată setarea curentă.
쏅 Selectaţi regiunea selectorului cu ajutorul
butonului sau 5.
Pentru a salva setarea şi a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Acest aparat este echipat cu un receptor radio
RDS (Sistem de Date Radio). Multe dintre
posturile radio FM recepţionabile transmit
un semnal care nu include numai programul,
ci şi informaţii suplimentare, cum ar fi numele
postului de radio şi tipul programului (PTY).
Numele postului este afişat imediat ce este
recepţionat de către selector.
Funcţiile RDS disponibile, AF (frecvenţă
alternativă) şi REGIONAL, extind gama de
funcţii a radioului dumneavoastră.
• AF: dacă funcţia RDS este activată,
radioul selectează automat cea mai bună
frecvenţă recepţionabilă pentru postul
ales în momentul respectiv.
• REGIONAL: în anumite momente, unele
posturi de radio îşi împart programul în
programe regionale, cu conţinut diferit.
Puteţi utiliza funcţia REG pentru a
împiedica trecerea radioului pe frecvenţe
alternative, corespunzătoare programelor
cu conţinut diferit.
ESPAÑOL
Reglarea selectorului
Funcţiile RDS disponibile
PORTUGUÊS
Modul radio
ROMÂNĂ
Modul radio
13
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 13
3/13/07 8:53:47 AM
Modul radio
Pentru dezactivare,
쏅 ţineţi apăsat butonul TRAF 7 timp de
mai mult de două secunde.
쏅 Simbolul RDS dispare de pe display.
Activarea / dezactivarea opţiunii
REGIONAL
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
"REG ON" sau "REG OFF".
Pentru a activa / dezactiva REGIONAL,
쏅 apăsaţi butonul sau 5.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Selectarea lungimii de undă /
gamei de memorie
Acest aparat poate recepţiona programe
transmise atât în banda FM, cât şi în lungimile
de undă MW şi LW (AM). Pentru lungimea
de undă FM, există trei game de memorie
disponibile (FM1, FM2 şi FMT) şi câte o gamă
pentru fiecare lungime de undă MW şi LW.
În fiecare gamă de memorie se pot memora
cinci posturi.
Pentru a comuta între diversele game de
memorie FM (FM1, FM2 şi FMT) şi între
lungimile de undă MW şi LW,
쏅 apăsaţi scurt butonul BND/TS 4.
Selectarea unui post
Există mai multe modalităţi de selectare a
unui post.
Selectarea prin căutare automată
쏅 Apăsaţi butonul sau 5.
Radioul trece la următorul
recepţionabil.
post
Selectarea manuală a posturilor
Puteţi selecta posturile şi manual.
Notă:
Puteţi selecta manual posturile numai
dacă funcţia RDS este dezactivată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5.
Parcurgerea reţelelor de emisie
(numai FM)
Dacă un post de radio transmite mai multe
programe, puteţi parcurge aşa-numitele
„reţele de emisie” ale acestuia.
Notă:
Funcţia RDS trebuie să fie activată
înainte de a putea utiliza această
opţiune.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
trece la postul următor din reţeaua de
emisie.
Notă:
În momentul utilizării acestei funcţii,
veţi putea parcurge numai posturile
deja recepţionate. Pentru a recepţiona
posturi, folosiţi funcţia Scan sau
Travelstore.
14
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 14
3/13/07 8:53:47 AM
Notă:
Puteţi alege o sensibilitate diferită
pentru lungimea de undă FM şi AW
(MW/LW).
Memorarea posturilor
Memorarea manuală a posturilor
쏅 Alegeţi gama de memorie dorită (FM1,
FM2, FMT) sau una dintre lungimile de
undă (MW sau LW).
쏅 Selectaţi postul dorit.
쏅 Ţineţi apăsat unul dintre butoanele
1 - 5 = timp de mai mult de două
secunde, pentru a aloca butonul respectiv
postului ales.
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 15
Ascultarea posturilor memorate
쏅 Alegeţi gama de memorie sau lungimea
de undă.
쏅 Apăsaţi unul dintre butoanele 1 - 5 =
pentru postul dorit.
Scanarea posturilor
recepţionabile (SCAN)
Puteţi folosi funcţia de scanare pentru a
parcurge rapid toate posturile recepţionabile.
Puteţi seta durata de scanare cu ajutorul
meniului, de la 5 la 30 de secunde (în
intervale de 5 secunde).
Iniţializarea SCAN
쏅 Ţineţi apăsat butonul M/OK > timp de
mai mult de două secunde.
Scanarea începe. „SCAN”, numele postului
sau frecvenţa sunt afişate intermitent pe
display.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Notă:
Posturile memorate anterior în această
gamă de memorie sunt şterse.
쏅 Ţineţi apăsat butonul BND/TS 4 timp
de mai mult de două secunde.
Începe procedura de memorare. Pe display
apare „FM TSTORE”. După încheierea
procesului, radioul va transmite postul
memorat în poziţia 1 a gamei de memorie
FMT.
SVENSKA
Puteţi memora automat cele cinci posturi cu
cel mai puternic semnal din regiune (numai
FM). Posturile sunt memorate în gama de
memorie FMT.
ESPAÑOL
Puteţi alege să recepţionaţi numai posturile
cu recepţie bună sau şi posturile cu recepţie
slabă.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 de mai multe
ori, până când pe display apare „SENS” şi
valoarea curentă.
„SENS HI6” înseamnă că selectorul este
setat la cea mai înaltă sensibilitate. „SENS
LO1” înseamnă că este setat la cea mai joasă
sensibilitate.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a
schimba valoarea setată.
쏅 Alegeţi sensibilitatea dorită cu ajutorul
butoanelor sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
PORTUGUÊS
Memorarea automată a posturilor
(Travelstore)
DANSK
Setarea sensibilităţii de
selectare a posturilor
ROMÂNĂ
Modul radio
15
3/13/07 8:53:47 AM
Modul radio
Anularea SCAN şi continuarea ascultării
unui post
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Scanarea este oprită, iar radioul continuă să
transmită ultimul post selectat.
Setarea duratei de scanare
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„SCAN TIME”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display sunt afişate „SCAN” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Setaţi durata de scanare dorită cu ajutorul
butoanelor sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Notă:
Durata de scanare definită este aplicată
de către sistem şi scanării executate în
modul SD sau schimbător CD.
Tipul de programe (PTY)
Pe lângă transmiterea numelui postului,
unele posturi FM oferă şi informaţii despre
tipul de programe transmis. Radioul
dumneavoastră auto poate recepţiona şi
afişa aceste informaţii.
De exemplu, tipurile de programe pot fi:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
MUSIC
Puteţi utiliza funcţia PTY pentru a alege
posturile cu un anumit tip de programe.
PTY-EON
Dacă specificaţi tipul de programe şi începeţi
să le căutaţi, radioul va trece de la postul
curent la un post cu tipul de programe
selectat.
Notă:
• Dacă selectorul nu găseşte un
post care să corespundă tipului de
programe ales, veţi auzi un bip, urmat
de afişarea, pentru un moment, a
textului „NO PTY”. Radioul va reveni
apoi la ultimul post recepţionat.
• Dacă postul de radio selectat sau
un alt post din reţeaua de emisie
transmite programe de tipul ales de
către dumneavoastră, într-un moment
ulterior, radioul va trece automat de la
postul curent sau de la modul SD sau
schimbător CD la postul care transmite
programe de tipul selectat de către
dumneavoastră.
• Dacă nu doriţi ca această comutare
PTY EON să aibă loc, dezactivaţi PTY.
Mai întâi, comutaţi pe modul radio cu
ajutorul butonului SRC ? sau BND/
TS 4.
16
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 16
3/13/07 8:53:48 AM
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
În modul radio, aveţi posibilitatea de a afişa
lungimea de undă împreună cu gama de
memorie şi cu ora sau cu denumirea sau
frecvenţa postului curent.
Pentru a comuta între opţiunile displayului,
쏅 Apăsaţi butonul DIS 9.
SVENSKA
Configurarea display-ului
ESPAÑOL
Selectarea tipului de programe şi
iniţializarea căutării
Funcţia PTY trebuie să fie activată (ON).
쏅 Apăsaţi butonul sau 5.
Tipul curent de programe apare timp de
câteva momente pe display.
쏅 Pe durata afişării, apăsaţi butonul sau
5 pentru a trece la un tip diferit de
programe.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
începe căutarea.
Radioul va trece apoi la postul care
corespunde tipului de programe ales de
către dumneavoastră.
PORTUGUÊS
Selectarea limbii PTY
Puteţi selecta limba de afişare a tipurilor
de programe. Opţiunile disponibile sunt
DEUTSCH (germană), ENGLISH (engleză)
şi FRANÇAIS (franceză).
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„PTY LANG”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Este afişată limba setată.
쏅 Alegeţi limba dorită cu ajutorul butoanelor
sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
DANSK
Activarea / dezactivarea PTY
Modul radio trebuie să fie activat.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul sau
multe ori, până când pe display apare
„PTY ON” sau „PTY OFF”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
activa sau dezactiva funcţia PTY (PTY
ON sau OFF).
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 Apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
ROMÂNĂ
Modul radio
17
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 17
3/13/07 8:53:48 AM
Informaţii despre trafic
Informaţii despre trafic
Aparatul dumneavoastră este echipat
cu o unitate receptoare RDS-EON. EON
înseamnă „Amplifică alte staţii”. În momentul
transmiterii unui anunţ de trafic (AT),
sistemul trece automat de la un post care
nu oferă buletine despre trafic la postul
care oferă astfel de informaţii în reţeaua de
emisie aferentă.
După redarea anunţului de trafic, sistemul
revine la programul anterior.
În plus, aparatul dispune de opţiunea de a
primi anunţurile de trafic chiar şi în timpul
utilizării SD / MMC, a schimbătorului de
CD-uri şi a surselor externe (AUX-IN). Pentru
a utiliza această opţiune, activaţi prioritatea
pentru informaţiile despre trafic.
Activarea / dezactivarea
priorităţii informaţiilor despre
trafic
쏅 Apăsaţi scurt butonul TRAF 7.
Prioritatea pentru anunţurile de trafic este
activată dacă pe display apare simbolul
ambuteiajului.
Notă:
Veţi auzi un bip de avertizare:
• Dacă ieşiţi din zona de recepţie a
postului ce transmite informaţii despre
trafic în timp ce ascultaţi un SD, un CD
în schimbător sau AUX-IN, şi, în urma
căutării automate ulterioare, nu se
poate găsi un nou post cu informaţii
despre trafic.
• Dacă treceţi radioul de la un post cu
informaţii despre trafic la un post care
nu transmite astfel de informaţii.
Dacă auziţi bipul de avertizare, puteţi
fie dezactiva prioritatea informaţiilor
despre trafic, fie selecta un post care
transmite informaţii despre trafic.
Ignorarea unui anunţ de trafic
În timpul unui anunţ de trafic, pe display este
afişată menţiunea „TRAFFIC”. Pentru a anula
un anunţ de trafic fără a dezactiva prioritatea
informaţiile despre trafic:
쏅 În timpul anunţului de trafic, apăsaţi o
dată pe butonul TRAF 7.
Este reluată redarea sursei audio active
anterioare. În cazul unei retransmiteri a
unui anunţ de trafic, aparatul îl va reda din
nou automat.
Setarea volumului anunţurilor de
trafic
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„TA VOLUME”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display sunt afişate „TA VOL” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Setaţi volumul dorit cu ajutorul butonului
sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
18
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 18
3/13/07 8:53:48 AM
numai dacă au fost create cu ajutorul
Windows Media Player, versiunea 8
sau o versiune superioară.
FAT16 sau FAT32,
exclus NTFS!
Etichete ID3
Versiunea 1 sau 2
Modul SD / MMC
Fişiere
Acest sistem de sunet vă permite să ascultaţi
fişierele de muzică stocate pe carduri SD /
MMC (Secure Digital sau Multi-Media Card)
în format MP3 sau WMA. Operaţiunea
pentru redarea fişierelor MP3 şi WMA este
identică.
Numai fişiere, directoare,
liste de melodii MP3 sau
WMA
Capacitate
1.500 de fişiere
(directoare şi melodii)
per director
Denumirea
fişierelor
Extensia fişierelor
„.wma” /„.mp3”
Pregătirea melodiilor MP3 /
WMA
Puteţi inscripţiona date pe cardurile SD /
MMC cu ajutorul unui cititor de carduri SD /
MMC obişnuit şi cu ajutorul unui PC.
Notă:
• Nu puteţi asculta fişiere WMA preluate
de la magazinele de muzică online
şi condiţionate de Managementul
Drepturilor Digitale (MDD).
Fără caractere speciale
sau diacritice
Rata de biţi
MP3: de la 32 la 320 kbps
WMA: de la 32 la 192 kbps
Puteţi denumi fiecare director cu ajutorul
unui PC. Astfel, numele directorului va fi
afişat de display-ul aparatului.
Dacă doriţi să aranjaţi fişierele într-o anumită
ordine, memoraţi fişierele pe card în ordinea
în care doriţi să le redaţi ulterior.
SVENSKA
ESPAÑOL
Max. 24 de caractere (se
pot introduce mai multe
caractere, dar se va
reduce numărul maxim
de fişiere)
PORTUGUÊS
Notă:
Blaupunkt nu poate garanta funcţionarea
tuturor cardurilor SD/MMC disponibile
pe piaţă şi, din acest motiv, recomandă
folosirea cardurilor SD/MMC fabricate
de „SanDisk” sau „Panasonic”.
NEDERLANDS
Sistem de
fişiere
ITALIANO
FRANÇAIS
Pentru o utilizare fără probleme a cardurilor
SD / MMC, ţineţi cont de informaţiile din
tabelul de mai jos atunci când memoraţi
melodii în format MP3 / WMA pe un card
SD / MMC:
ROMÂNĂ
• Fişierele WMA pot fi redate în siguranţă
DANSK
Notă:
• Dacă nivelul curent al volumului este
mai ridicat decât cel setat pentru TA,
anunţurile de trafic vor fi redate la
nivelul respectiv.
• Utilizând butonul de control al
volumului 3, puteţi regla volumul
şi în timpul anunţurilor de trafic, pe
durata respectivului anunţ.
• Puteţi regla distribuirea volumului
pentru anunţurile de trafic în timpul
rapoartelor despre trafic. Pentru mai
multe detalii, citiţi capitolul „Sunet”.
ROMÂNĂ
Informaţii despre trafic | Modul SD / MMC
19
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 19
3/13/07 8:53:48 AM
Modul SD / MMC
Trecerea la modul SD / MMC
D01
A
D02
D03
T001
T002
T003
T004
T005
T001
T002
T003
T004
T005
T006
Configurarea display-ului
D04
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
쏅 Apăsaţi butonul SRC ? de mai multe ori,
până când pe display apare „SD Card”.
Este iniţializată redarea.
Pentru următoarele setări, este necesară
prezenţa în aparat a unui card SD cu fişiere
MP3 sau WMA.
B
A Directoare
B Melodii · Fişiere
Introducerea / scoaterea cardului
SD / MMC
쏅 Ţineţi cardul SD/MMC cu eticheta înspre
stânga şi introduceţi mai întâi contactele
cardului în fanta :, până când se
fixează.
În acest moment puteţi selecta cardul SD
/MMC ca sursă audio, cu ajutorul butonului
SRC ?.
Pentru a scoate cardul SD / MMC,
쏅 apăsaţi pe card până când simţiţi că iese
din locaş.
쏅 Scoateţi cardul SD / MMC din fanta :.
Configurarea display-ului implicit
Puteţi afişa diverse tipuri de informaţii
pentru melodia curentă:
• Denumirea fişierului sau a melodiei
• Numele artistului
• Denumirea albumului
• Durata de redare (PLAY)
• Ora (CLK)
Notă:
Textul ID3 se transformă în text derulant
cu mai mult de 9 caractere. După o
derulare, primele 9 caractere rămân
permanent pe display.
Pentru a comuta între diversele opţiuni de
afişare,
쏅 apăsaţi butonul DIS 9.
Selectarea unui director
Pentru a accesa un alt director, ascendent sau
descendent,
쏅 apăsaţi butonul sau 5 o dată sau
de mai multe ori.
20
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 20
3/13/07 8:53:49 AM
Puteţi reda de mai multe ori melodia curentă
sau toate melodiile din directorul curent.
쏅 Apăsaţi butonul 4 RPT = de mai multe
ori, până când funcţia dorită apare pe
display:
• „RPT TRACK” (melodia curentă)
• „RPT DIR”
(toate melodiile din directorul curent)
• „RPT OFF” (încheierea repetării)
Dacă funcţia de repetare este activă, pe
display este afişat RPT.
Scanarea melodiilor (SCAN)
Puteţi scana toate melodiile de pe cardul SD
/ MMC.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > timp de mai
mult de două secunde.
Display-ul se schimbă de la „SCAN” la
denumirea fişierului. Melodiile de pe SD /
MMC sunt scanate în ordine crescătoare.
Notă:
Puteţi seta durata de scanare. Pentru mai
multe informaţii despre setarea duratei
de scanare, citiţi secţiunea „Setarea
duratei de scanare” din capitolul „Modul
radio”.
Anularea Scan şi continuarea ascultării
unei melodii
쏅 Apăsaţi scurt butonul M/OK >.
Melodia scanată în acel moment va continua
să fie redată normal.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Repetarea melodiilor individuale
sau a unor directoare întregi
(REPEAT)
SVENSKA
Pentru a efectua o căutare rapidă, înapoi sau
înainte,
쏅 ţineţi apăsat butonul sau 5 timp de
mai mult de două secunde.
Căutarea continuă atâta timp cât ţineţi
butonul apăsat.
ESPAÑOL
Căutarea rapidă (a melodiilor)
Puteţi reda fie toate melodiile din directorul
curent, fie toate melodiile de pe cardul SD /
MMC în ordine aleatorie.
쏅 Apăsaţi butonul 5 MIX = de mai multe
ori, până când funcţia dorită apare pe
display:
• „MIX ALL”
(toate melodiile de pe cardul SD /
MMC)
• „MIX DIR”
(toate melodiile din directorul curent)
• „MIX OFF” (încheierea redării în ordine
aleatorie)
Dacă funcţia de redare aleatorie a melodiilor
(MIX) este activă, pe display este afişat
MIX.
PORTUGUÊS
Pentru a trece, ascendent sau descendent, la
o altă melodie din directorul curent,
쏅 apăsaţi butonul sau 5 o dată sau
de mai multe ori.
Dacă apăsaţi butonul 5 o dată, melodia
curentă este reluată de la început.
Redarea aleatorie a melodiilor
(MIX)
DANSK
Selectarea melodiilor
ROMÂNĂ
Modul SD / MMC
21
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 21
3/13/07 8:53:49 AM
Modul SD / MMC | Modul schimbătorului de CD-uri
Întreruperea redării (PAUSE)
Selectarea melodiilor
쏅 Apăsaţi butonul 3 =.
Pe display apare „PAUSE”.
Pentru a trece, ascendent sau descendent,
la o altă melodie de pe CD-ul curent,
쏅 apăsaţi butonul sau 5 o dată sau
de mai multe ori.
Anularea pauzei
쏅 Apăsaţi butonul 3 =.
Este continuată redarea.
Modul schimbătorului de
CD-uri
Notă:
Informaţiile despre utilizarea CD-urilor,
introducerea acestora şi punerea în
funcţiune a schimbătorului de CD-uri pot
fi găsite în instrucţiunile de utilizare care
însoţesc schimbătorul dumneavoastră
de CD-uri.
Trecerea la modul
schimbătorului de CD-uri
쏅 Apăsaţi butonul SRC ? de mai multe
ori, până când pe display apare „CDC/
AUX-IN”.
Aparatul începe să redea primul CD detectat
de către schimbătorul de CD-uri.
Selectarea CD-urilor
Pentru a trece, ascendent sau descendent,
la un alt CD,
쏅 apăsaţi butonul sau 5 o dată sau
de mai multe ori.
Notă:
Aparatul va ignora fantele goale de
CD-uri din schimbător şi fantele ce
conţin CD-uri nevalide.
Căutarea rapidă (a melodiilor)
Pentru a efectua o căutare rapidă, înapoi
sau înainte,
쏅 ţineţi apăsat butonul sau 5 timp de
mai mult de două secunde.
Căutarea continuă atâta timp cât ţineţi
butonul apăsat.
Configurarea display-ului
În modul schimbătorului de CD-uri există trei
opţiuni de configurare a display-ului:
• Numărul melodiei şi durata acesteia
• Numărul melodiei şi ora
• Numărul CD-ului şi numărul melodiei
Pentru a comuta între diversele opţiuni de
afişare,
쏅 apăsaţi butonul DIS 9.
Repetarea melodiilor individuale
sau a unui CD întreg (REPEAT)
Puteţi reda de mai multe ori melodia curentă
sau toate melodiile de pe CD-ul curent.
쏅 Apăsaţi butonul 4 RPT = de mai multe
ori, până când funcţia dorită apare pe
display:
• „RPT TRACK” (melodia curentă)
• „RPT DISC”
(toate melodiile de pe CD-ul curent)
• „RPT OFF” (încheierea repetării)
Dacă funcţia de repetare este activă, pe
display este afişat RPT.
22
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 22
3/13/07 8:53:49 AM
Notă:
Puteţi seta durata de scanare. Pentru mai
multe informaţii, citiţi secţiunea „Setarea
duratei de scanare” din capitolul „Modul
radio”.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
Ceasul - ora
Afişarea orei
Puteţi afişa ora în modurile selectorului, al
cardului SD şi al schimbătorului de CD-uri.
쏅 Apăsaţi butonul DIS 9 până când ora
apare pe display.
Setarea orei
Pentru a seta ora,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 de mai multe
ori, până când pe display apare „CLOCK
SET”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Ora curentă setată apare pe display. Orele se
aprind intermitent şi pot fi modificate.
쏅 Reglaţi orele cu ajutorul butoanelor sau
5.
NEDERLANDS
ITALIANO
Anularea pauzei
쏅 Apăsaţi butonul 3 =.
Este continuată redarea.
SVENSKA
Pentru a scana (reda rapid) toate melodiile
de pe toate CD-urile introduse, în ordine
ascendentă,
쏅 apăsaţi butonul M/OK > timp de mai
mult de două secunde.
Display-ul se schimbă de la „SCAN” la numărul
melodiei. Toate CD-urile din magazie sunt
scanate în ordine crescătoare.
쏅 Apăsaţi butonul 3 =.
Pe display apare „PAUSE”.
ESPAÑOL
Scanarea tuturor melodiilor de pe
toate CD-urile (SCAN)
Întreruperea redării (PAUSE)
PORTUGUÊS
Puteţi reda fie toate melodiile din directorul
curent, fie toate melodiile de pe cardul SD /
MMC în ordine aleatorie.
쏅 Apăsaţi butonul 5 MIX = de mai multe
ori, până când funcţia dorită apare pe
display.
• „MIX CD” (toate melodiile de pe CD-ul
curent)
• „MIX ALL” (toate CD-urile din magazie)
• „MIX OFF” (încheierea redării în ordine
aleatorie)
Dacă funcţia de redare aleatorie a melodiilor
(MIX) este activă, pe display este afişat
MIX.
Anularea Scan şi continuarea ascultării
unei melodii
쏅 Apăsaţi scurt butonul M/OK >.
Melodia scanată în acel moment va continua
să fie redată normal.
DANSK
Redarea aleatorie a melodiilor
(MIX)
ROMÂNĂ
Modul schimbătorului de CD-uri | Ceasul - ora
23
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 23
3/13/07 8:53:49 AM
Ceasul - ora | Sunetul
După setarea orelor,
쏅 apăsaţi butonul 5.
Minutele se aprind intermitent.
쏅 Reglaţi minutele cu ajutorul butoanelor
sau 5.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Selectarea modului 12 / 24 ore
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 de mai multe
ori, până când pe display apare „24 H
MODE” sau „12 H MODE” .
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
schimba modul.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Afişarea orei cu aparatul şi
contactul oprite
Pentru a afişa ora atunci când aparatul este
oprit, dar contactul automobilului este pus,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 de mai multe
ori, până când pe display apare „CLOCK
OFF” sau „CLOCK ON”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a trece
display-ul de pe ON pe OFF şi invers.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Sunetul
Puteţi efectua setări individuale şi separate
ale sunetului şi ale egalizatorului pentru toate
sursele audio (radio, SD / MMC, schimbător
de CD-uri sau AUX-IN).
Setările pentru X-Bass şi pentru distribuirea
volumului (balansul şi atenuatorul) se
stabilesc odată pentru toate sursele audio
(cu excepţia anunţurile de trafic şi a celor
telefonice / de navigaţie).
Atenuatorul şi balansul pentru rapoartele
de trafic şi apelurile telefonice / anunţurile
de navigaţie nu se pot regla decât în timpul
anunţurilor.
Egalizatorul
Acest aparat este prevăzut cu un egalizator
digital cu 3 benzi. Egalizatorul permite
selectarea câte unei frecvenţe pentru bas,
înalte şi medii şi reglarea nivelului frecvenţei
selectate. În plus, puteţi regla factorul de
calitate pentru bas şi medii.
24
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 24
3/13/07 8:53:50 AM
E-MIDDLE
Nivel (GAIN)
de la -7 la +7
de la -7 la +7
–
–
de la -7 la +7
Frecvenţă
(FREQ)
–
–
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz sau
200 Hz
10 kHz, 12,5
kHz, 15 kHz
sau 17,5 kHz
0,5 kHz, 1,0
kHz, 1,5 kHz
sau 2,5 kHz
Factorul
de calitate
(QFAC)
–
–
1,0, 1,25, 1,5
sau 2,0
–
0,5, 0,75, 1,0
sau 1,25
Reglarea basului
Pentru a regla nivelul basului,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”
쏅 Apăsaţi butonul
5 pentru a afişa
submeniul.
Pe display sunt afişate „BASS” şi valoarea
curentă setată pentru nivelul respectiv.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
modifica valoarea.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Reglarea TREBLE
Pentru a regla nivelul înaltelor,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, pnă când pe display apare
„TREBLE”.
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „TREBLE” şi valoarea
curentă setată pentru nivelul respectiv.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
modifica valoarea.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
E-TREBLE
ITALIANO
ENHANCED
E-BASS
NEDERLANDS
TREBLE
SVENSKA
BASS
ESPAÑOL
Audio
PORTUGUÊS
Notă:
În tabel nu sunt incluse setările care pot fi efectuate în meniurile „AUDIO” şi
„ENHANCED”.
DANSK
Setările egalizatorului
În tabelul de mai jos sunt prezentate opţiunile de setare a basului, a înaltelor şi a
egalizatorului; aceste opţiuni se află în meniul „AUDIO”. Unele setări sunt precedate de litera
„E” (de la „ENHANCED”), de exemplu „E-BASS”. Aceste setări se efectuează în submeniul
„ENHANCED”.
ROMÂNĂ
Sunetul
25
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 25
3/13/07 8:53:50 AM
Sunetul
Reglarea E-BASS
Pentru a seta frecvenţa şi factorul de calitate
al basului,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ENHANCED”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display apare „E-BASS”.
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „FREQ” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
alege între FREQ (frecvenţă) şi „QFAC”
(factorul de calitate).
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
modifica setarea selectată.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Reglarea E-TREBLE
Pentru a regla frecvenţa înaltelor,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ENHANCED”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display apare „E-BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„E-TREBLE”.
26
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 26
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „FREQ” (frecvenţa) şi
valoarea curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
modifica setarea selectată.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Reglarea E-MIDDLE
Pentru a seta nivelul, frecvenţa şi factorul de
calitate al mediilor,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ENHANCED”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display apare „E-BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„E-MIDDLE”.
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „GAIN” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
alege între „GAIN”, „FREQ” (frecvenţă)
şi „QFAC” (factorul de calitate).
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
modifica setarea selectată.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
3/13/07 8:53:50 AM
쏅 Apăsaţi butonul AUDIO <.
쏅 Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„Fader”.
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „FADER” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
regla distribuirea volumului faţă (F) /
spate (R).
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
ROMÂNĂ
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Reglarea distribuirii volumului
faţă / spate (atenuatorul)
SVENSKA
Acest aparat este echipat cu un egalizator
în care setările pentru genurile de muzică
„ROCK”, „POP” şi „CLASSIC” sunt deja
programate.
Pentru a selecta o presetare a
egalizatorului,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ENHANCED”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display apare „E-BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„PRESETS”.
쏅 Apăsaţi butonul 8 de mai multe ori
pentru a afişa submeniul.
Este afişată presetarea curentă.
쏅 Apăsaţi butonul sau 8 pentru a
modifica setarea selectată. Selectaţi
„P-EQ OFF” pentru a închide
egalizatorul.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
ESPAÑOL
쏅 Apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„BALANCE”.
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „BAL” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
regla distribuirea volumului dreapta (R)
/ stânga (L).
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
PORTUGUÊS
Presetările egalizatorului
(presetări)
DANSK
Reglarea distribuirii volumului
stânga / dreapta (balansul)
ROMÂNĂ
Sunetul
27
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 27
3/13/07 8:53:51 AM
X-BASS
X-BASS
X-BASS vă permite să măriţi basul la un
volum scăzut. Setările X-Bass selectate se
aplică tuturor surselor audio (radio, SD/
MMC, schimbător de CD-uri sau AUX-IN).
Pentru reglarea X-BASS, aveţi două opţiuni:
puteţi regla amplificarea X-BASS şi frecvenţalimită care va fi amplificată. Amplificarea
X-BASS poate fi modificată în ambele
submeniuri, „X-BASS” şi „E-XBASS”. În
tabelul de mai jos sunt prezentate opţiunile
de setare din meniul „AUDIO”.
Audio
X-BASS
ENHANCED
E-XBASS
Amplificare
(GAIN)
Frecvenţă
(FREQ)
de la 0 la 3
–
400 Hz, 800 Hz,
2400 Hz, LINIARĂ
Reglarea amplificării X-BASS
Amplificarea X-BASS poate fi setată la niveluri
de la 0 (funcţia X-Bass dezactivată) la 3.
쏅 Apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
"X-BASS".
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „X-BASS” şi valoarea
curentă setată.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când setarea dorită apare
pe display.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
Reglarea E-XBASS
În submeniul „E-XBASS”, pe lângă
amplificarea X-BASS, puteţi regla şi
frecvenţa-limită. Puteţi alege valoarea de
50 Hz, 100 Hz şi 200 Hz.
쏅 Apăsaţi butonul AUDIO <.
Pe display apare „BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„ENHANCED”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display apare „E-BASS”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„E-XBASS”.
5 pentru a afişa
쏅 Apăsaţi butonul
submeniul.
Pe display sunt afişate „GAIN” şi valoarea
curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
alege între „GAIN” (amplificare X-BASS)
şi „FREQ” (frecvenţă).
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
modifica setarea selectată.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul AUDIO <.
28
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 28
3/13/07 8:53:51 AM
2. La priza AUX-IN faţă.
ROMÂNĂ
ESPAÑOL
După conectarea unei surse audio
la priza AUX-IN faţă, aceasta poate fi
selectată cu ajutorul butonului SRC ?.
Pe display se va afişa „FRONT AUX-IN”.
FRANÇAIS
Notă:
Pentru a conecta o sursă audio externă
la intrarea AUX-IN spate, aveţi nevoie
de un cablu adaptor. Puteţi obţine
acest cablu (Blaupunkt nr.: 7 607 897
093) de la dealerul dumneavoastră
Blaupunkt.
DANSK
Puteţi regla luminozitatea display-ului
separat pentru noapte (DIM NIGHT) şi pentru
zi (DIM DAY) în trepte de la 1 la 16.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 de mai multe
ori, până când pe display apare „DIM DAY”
sau „DIM NIGHT”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Sunt afişate menţiunile „DIM DAY” sau „DIM
NIGHT” şi valoarea curentă setată.
쏅 Apăsaţi butonul sau 5 pentru a
regla luminozitatea.
După ce aţi terminat de efectuat modificările
dorite,
쏅 apăsaţi butonul M/OK >.
Pentru a ieşi din meniu,
쏅 apăsaţi butonul ESC 6 sau aşteptaţi
timp de aproximativ 8 secunde.
Puteţi selecta intrarea AUX-IN spate cu
ajutorul butonului SRC ?. Pe display
se va afişa „CD / AUX-IN”
PORTUGUÊS
Reglarea luminozităţii displayului
1. La intrarea AUX-IN spate (dacă la aparat
nu este conectat niciun schimbător de
CD-uri).
ITALIANO
Sursele audio externe, cum ar fi CD playerele
portabile, playerele MiniDisc sau MP3
playerele, pot fi conectate la aparat în două
moduri:
NEDERLANDS
Sursele audio externe
În momentul aprinderii sistemului de
iluminare al autovehiculului, luminozitatea
display-ului trece de la modul de zi la modul
de noapte. Pentru aceasta, este necesar
ca sistemul audio să fie conectat conform
instrucţiunilor de instalare. Autovehiculul
dumneavoastră trebuie să dispună de
opţiunea de conectare corespunzătoare.
SVENSKA
Display-ul
ROMÂNĂ
Display-ul | Sursele audio externe
29
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 29
3/13/07 8:53:52 AM
Setări din fabrică (Normset)
Setări din fabrică (Normset)
Setări din fabrică :
Puteţi reseta aparatul la parametrii setaţi
din fabrică.
Volumul anunţurilor de
trafic (TA VOL)
30
Notă:
În timpul resetării (Normset), setările
dumneavoastră personale vor fi şterse.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK >.
Pe display apare „MENU”.
sau
5 de mai
쏅 Apăsaţi butonul
multe ori, până când pe display apare
„NORMSET”.
쏅 Apăsaţi butonul M/OK > pentru a afişa
submeniul.
Pe display apare „NORM OFF”
Pentru a reseta aparatul la parametrii setaţi
din fabrică,
쏅 apăsaţi butonul M/OK > timp de mai
mult de 4 secunde.
„NORM ON” apare pe display, iar aparatul
este resetat.
Volumul de pornire (ON
VOL)
Ultimul
volum
Volumul aducerii la zero
(MUTE LEVEL)
0
Volumul apelurilor
telefonice / anunţurilor
de navigaţie (TEL VOL)
25 (RDS)
sau 10
(NRDS)
Sensibilitatea de căutare
(SENS)
H16
Durata de scanare (SCAN
TIME)
10 secunde
Tipul de programe (PTY)
OFF
Limba PTY (PTY LANG)
ENGLISH
Afişaea orei (CLOCK)
OFF
Ora (CLOCK SET)
0:00 (RDS)
sau 12:00
(NRDS)
Modul de afişare a orei
(CLOCK MODE)
24 HR
(RDS) sau
12 HR
(NRDS)
Bipul de confirmare
(BEEP)
ON
Funcţia regională (REG)
OFF
Luminozitatea displayului
DIM DAY
15,
DIM NIGHT
12
RDS
ON
30
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 30
3/13/07 8:53:52 AM
Date tehnice
ROMÂNĂ
Date tehnice
Amplificatorul
4 x 18 waţi sinus
conform DIN 45324
la 14,4 V 4 x 45 waţi
putere maximă
ROMÂNĂ
Putere de ieşire:
FRANÇAIS
Selectorul
ITALIANO
Lungimi de undă în Europa:
FM :
87,5 - 108 MHz
MW :
531 - 1 602 kHz
LW :
153 – 279 kHz
Frecvenţa de răspuns FM:
35 - 16 000 Hz
Gama de frecvenţă:
NEDERLANDS
Cardul SD / MMC
20 - 20 000 Hz
4 canale:
SVENSKA
Ieşirea preamplificatorului
2V
Sensibilitatea intrării
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
Intrare AUX-IN:
(spate):
2 V / 6 kΩ
Intrarea AUX-IN (faţă): 2 V / 6 kΩ
Intrarea telefon /
sistem de navigaţie:
10 V / 1 kΩ
Greutate
DANSK
0,8 kg
Sub rezerva modificărilor ulterioare!
31
00_CanbSydMelbSD27_RO.indd 31
3/13/07 8:53:52 AM
Instrucţiuni de instalare
RO
Instrucţiuni de instalare
Instrucţiuni de siguranţă
În momentul instalării şi al
efectuării conexiunilor, vă rugăm să
respectaţi următoarele instrucţiuni de
siguranţă:
• Deconectaţi borna negativă a bateriei, respectând instrucţiunile de
siguranţă ale producătorului automobilului.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi piesele
componente ale autovehiculului în
momentul găuririi.
• Secţiunile transversale ale cablurilor pozitive şi negative nu trebuie
să aibă o dimensiune mai mică de
1,5 mm2.
• Nu racordaţi conectorii cu fişe ai
autovehiculului la radio!
• Puteţi achiziţiona cablul adaptor necesar pentru automobilul
dumneavoastră de la orice dealer
BLAUPUNKT.
• În funcţie de model, autovehiculul
dumneavoastră poate fi diferit de
descrierea din acest manual. Nu ne
asumăm nicio responsabilitate pentru defecţiunile cauzate de o instalare sau o conectare incorectă şi nici
pentru defecţiunile ulterioare.
În cazul în care informaţiile din
acest manual nu sunt compatibile
cu necesităţile dumneavoastră
specifice de instalare, vă rugăm să
contactaţi dealerul dumneavoastră
BLAUPUNKT sau producătorul autovehiculului ori să apelaţi linia noastră
telefonică de urgenţă.
32
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd32 32
În momentul instalării unui amplificator sau a unui schimbător, trebuie mai
întâi să executaţi legăturile la masă ale
aparatului şi apoi să conectaţi mufele de
intrare sau ieşire.
Legătura la masă a dispozitivelor
externe poate să nu fie conectată
la masa sistemului audio auto
(carcasa).
3/12/07 7:25:22 PM
A
ROMÂNĂ
Articole de feronerie livrate pentru
montare
Disponibil ca accesoriu opţional
Cablu de ieşire – Preamplificator /
Subwoofer / Centru
7 607 001 512
A
B
7 607 621 . . .
33
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd33 33
3/12/07 7:25:23 PM
1.
Kituri de instalare
12V
2.
7 608 . . . . . .
cca. 10 mm
3.
0°- 30°
+/– 10°
+/– 10°
34
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd34 34
3/12/07 7:25:23 PM
182
ROMÂNĂ
4.
165
53
1-20
3.
A
6.
12V
5. Scoaterea
1.
2.
2.
B
8 613 150 002
35
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd35 35
3/12/07 7:25:24 PM
7.
C-1
C
1
5
A
8
C-3
10
9
6
3
2
B
C-2
7
4
16
13
15
12
14
11
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
19
20
10 Amperi
Total
A
1
2
3
4
5
6
7
8
*
18
17
300 mA
B
No connection
Radio Mute
No connection
Permanent +12V
Aut. antenna
Illumination
Kl.15/Ignition
Masse/GND
1
2
3
4
5
6
7
8
*
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
C
C1
1
2
3
4
5
6
C2
Line Out LR
Line Out RR
Line Out / Ground
Line Out LF
Line Out RF
+12V Amplifier
Equalizer
*
7
8
9
10
11
12
C3
Telefon NF in +
Telefon NF in Radio Mute
RC +12V
Remote Control
RC - GND
*
13
14
15
16
17
18
19
20
CDC-Data - In
CDC-Data - Out
Permanent +12V
+12V
Bus / GND
AF / GND
CDC Line In - L
CDC Line In - R
*
Amplifier
Opţional
(senzor telecomandă)
Schimbător de CD-uri
36
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd36 36
3/12/07 7:25:24 PM
ROMÂNĂ
8.
Cablu de ieşire – Preamplificator / Subwoofer / Centru
7 607 001 512
BN
12V
Amplificator
Relais
A
12V
7
1 35
Kl. 15 +12V
8
24 6
Radio fără sonor
RR
F LR
RF L
+
+
+
+
-
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
12V
12V
Sub rezerva modificărilor ulterioare!
37
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd37 37
3/12/07 7:25:24 PM
MEMORIE
38
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd38 38
3/12/07 7:25:24 PM
ROMÂNĂ
Păstraţi documentul cu datele de identificare ale radioului într-un loc sigur!
39
EA_CanbMelbSyd_SD27EUroh_RO.indd39 39
3/12/07 7:25:24 PM
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
Fax:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
00 31 24 35 91 338
+47 64 87 89 60
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 511 803
0800-118922
0212-335 06 71
800-950-2528
05121-49 4002
http://www.blaupunkt.com
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
00 31 24 35 91 336
+47 64 87 89 02
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
76 511 809
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
WWW:
03/08 - CM-AS/SCS1 (ro)
Country:
+604-6413 640
Name:
.....................................................................
Type:
7....................................................................
647
Serial no:
BP ................................................................
8622406071
Passport
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
EA_CanbMelbSyd_SD_RO.indd 40
14.03.2008 15:53:43 Uhr
Download PDF