ROUTE 66 | Maxi | Untitled - Route 66

ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Versio 2.0
Huhtikuu 2008
Copyright © 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66
ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen
tekijänoikeudet © NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Mitään tämän
julkaisun osaa ei saa monistaa, tallentaa tietopankkiin tai kopioida
sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla äänivälineille tai
millään muulla tavalla ilman ROUTE 66 -yhtiöltä saatua kirjallista lupaa.
Kaikki muut merkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän julkaisun
sisältämiä tietoja voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta.
2
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Sisältö
Tervetuloa __________________________________________________________________ 9
MITÄ TEEN ENSIN? __________________________________________________________ 10
Laitteen valmistelu __________________________________________________________ 11
Kalibrointi _________________________________________________________________ 11
Sovelluksen käynnistäminen __________________________________________________ 11
GPS-sijainnin tunnistaminen __________________________________________________ 13
Tärkeimmät painikkeet_______________________________________________________ 13
Näppäimistö _______________________________________________________________ 14
Luetteloiden suodattaminen __________________________________________________ 15
Päävalikon toiminnot ________________________________________________________ 16
Toiminnot kursorin ollessa käytössä ____________________________________________ 17
Luettelon toiminnot _________________________________________________________ 18
Näytä-valikon toiminnot _____________________________________________________ 19
KUINKA KÄYNNISTÄN NAVIGOINNIN?___________________________________________ 21
Navigoi-valikko _____________________________________________________________ 22
Etsi paikka ja käynnistä navigointi _____________________________________________ 22
Navigoi kursorin sijaintipaikkaan ______________________________________________ 23
Valitse tallennettu reitti ja käynnistä navigointi __________________________________ 23
Keskeytä navigointi __________________________________________________________ 23
Reitin tyyppi________________________________________________________________ 23
Mitä näytössä näkyy _________________________________________________________ 24
Navigointinäyttö ____________________________________________________________ 25
Navigointinäytön ulkoasu ____________________________________________________ 27
Navigointipalkki ____________________________________________________________ 27
Etenemispalkki _____________________________________________________________ 28
Reitin kuvaus _______________________________________________________________ 29
Koko näytön ajo-ohjeet ______________________________________________________ 30
Ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä __________________________ 30
Navigointitoimintojen yhdistäminen ____________________________________________ 31
Määrittele tiesulku __________________________________________________________ 31
3
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
POI-hälytykset ______________________________________________________________ 33
Suosikkihälytykset ___________________________________________________________ 33
Turvakamerahälytykset ______________________________________________________ 33
Nopeushälytys ______________________________________________________________ 34
Liittymätiedot ______________________________________________________________ 34
GPS-tiedot _________________________________________________________________ 34
Tilastotiedot _______________________________________________________________ 36
Ääniohjeet _________________________________________________________________ 36
Äänenvoimakkuus ___________________________________________________________ 37
KUINKA SELAAN KARTTAA? ___________________________________________________ 38
Kartan selaaminen __________________________________________________________ 39
Kartan zoomaus ____________________________________________________________ 39
Tietopalkki _________________________________________________________________ 40
Näytä kartalla ______________________________________________________________ 42
Karttanäyttö _______________________________________________________________ 42
Tietojen lähettäminen _______________________________________________________ 42
Tietojen tallentaminen _______________________________________________________ 45
KUINKA LÖYDÄN HALUAMANI PAIKAN? _________________________________________ 47
Hakuvalikko ________________________________________________________________ 48
Paikan haku ________________________________________________________________ 48
Palvelukohteiden haku _______________________________________________________ 49
Historiatietojen haku ________________________________________________________ 50
Suosikkien haku _____________________________________________________________ 51
Suosikkien lisääminen, nimeäminen uudelleen ja poistaminen ______________________ 52
"Koti"-osoite _______________________________________________________________ 53
"Työ"-osoite ________________________________________________________________ 53
Haku suosikkien luettelosta ___________________________________________________ 54
Yhteyksien haku ____________________________________________________________ 54
Koordinaattien haku _________________________________________________________ 56
KUINKA SUUNNITTELEN REITTINI? _____________________________________________ 57
Suunnittele uusi reitti ________________________________________________________ 58
4
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Mitä voin tehdä reiteilläni? ___________________________________________________ 60
Reitin simulointi ____________________________________________________________ 62
KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ PUHELINTANI? _________________________________________ 64
Puhelinominaisuudet ________________________________________________________ 65
Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ___________________ 66
Laitteen kytkeminen puhelimeen_______________________________________________ 66
Laitteen kytkennän irrottaminen puhelimesta ____________________________________ 67
Yhteyksien siirtäminen puhelinluettelosta _______________________________________ 67
Puhelujen soittaminen _______________________________________________________ 68
Puheluihin vastaaminen ______________________________________________________ 70
Puhelinraporttien tarkistus ___________________________________________________ 70
KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ FM-LÄHETINTÄ? ________________________________________ 72
Mikä on FM-lähetin? ________________________________________________________ 73
FM-lähettimen käyttö ________________________________________________________ 73
KUINKA VOIN LISÄTÄ MUITA OMINAISUUKSIA SOVELLUKSEENI? ____________________ 74
Lisätoiminnot - Yleiskatsaus ___________________________________________________ 75
Anna kupongin koodi ________________________________________________________ 76
Verkkokauppaan siirtyminen ROUTE 66 Sync -sovelluksella _________________________ 76
Verkkokauppaan siirtyminen USB/LAN-yhteydellä ________________________________ 76
Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla ______________________ 77
Sähköisen sisällön tila ________________________________________________________ 77
Sähköisen sisällön valinnat____________________________________________________ 79
Synkronoi lisenssitunnukset ___________________________________________________ 80
Synkronoi sisältö ____________________________________________________________ 80
Sisällön poistaminen _________________________________________________________ 81
Kartat – Yleiskatsaus ________________________________________________________ 82
Liikennetiedotteet - Yleiskatsaus _______________________________________________ 83
Liikennetiedotteiden käyttö ___________________________________________________ 84
Liikennetietojen päivitys ______________________________________________________ 85
Turvakamerat - Yleiskatsaus __________________________________________________ 86
Turvakameroiden käyttö _____________________________________________________ 86
5
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Turvakameratietojen päivitys _________________________________________________ 87
Sää - Yleiskatsaus ___________________________________________________________ 88
Sääpalvelun käyttö __________________________________________________________ 88
Kaupunkien lisääminen sääennusteisiin _________________________________________ 89
Sääennusteiden päivittäminen ________________________________________________ 90
Säätiedotteet_______________________________________________________________ 91
Tänään ____________________________________________________________________ 91
Päivälista __________________________________________________________________ 91
Nykyiset olosuhteet _________________________________________________________ 92
Normaali kuva ______________________________________________________________ 92
Laajennettu kuva ___________________________________________________________ 92
Matkaoppaat - Yleiskatsaus ___________________________________________________ 93
Matkaoppaiden käyttö _______________________________________________________ 93
Äänet - Yleiskatsaus _________________________________________________________ 93
Ääniopastuksen kielen vaihtaminen ____________________________________________ 94
Värimallit - Yleiskatsaus ______________________________________________________ 94
Päivitys - Yleiskatsaus ________________________________________________________ 95
KUINKA VOIN MUUTTAA SOVELLUKSENI "ULKOASUA JA TUNTUMAA"? _______________ 96
Asetukset __________________________________________________________________ 97
Yleiset asetukset ____________________________________________________________ 97
Käyttöliittymän kieli _________________________________________________________ 97
Käyttöliittymän värit_________________________________________________________ 98
Ääniohjeiden kieli ___________________________________________________________ 98
Kartan kieli ________________________________________________________________ 98
Äänenvoimakkuus ___________________________________________________________ 99
Ääni kosketettaessa näyttöä _________________________________________________ 100
Dynaaminen äänenvoimakkuus_______________________________________________ 100
FM-lähetin ________________________________________________________________ 101
FM-taajuus _______________________________________________________________ 102
Taustavalo ________________________________________________________________ 102
Yksiköt ___________________________________________________________________ 103
6
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
USB-kytkentätila: __________________________________________________________ 103
Kartan asetukset ___________________________________________________________ 104
Yönäyttö _________________________________________________________________ 104
Värien valinta _____________________________________________________________ 105
3D-näkymä _______________________________________________________________ 105
Katselukulma ______________________________________________________________ 105
Näytä asteikko ____________________________________________________________ 106
Kierrä karttaa _____________________________________________________________ 106
Kartta ____________________________________________________________________ 107
Näytä suosikit _____________________________________________________________ 107
Näytä palvelukohteet _______________________________________________________ 108
Navigointiasetukset ________________________________________________________ 108
Reitin tyyppi_______________________________________________________________ 109
Vältä moottoriteitä _________________________________________________________ 109
Vältä maksullisia teitä ______________________________________________________ 110
Vältä lauttayhteyksiä _______________________________________________________ 110
Automaat. zoomaus ________________________________________________________ 111
Ajonopeushälytys __________________________________________________________ 111
Hälytyksen tyyppi __________________________________________________________ 112
Navigointipalkin läpinäkyvyys ________________________________________________ 113
Nopeus ___________________________________________________________________ 113
Hälytyksen konfigurointi ____________________________________________________ 114
POI-hälytys _______________________________________________________________ 114
Suosikkihälytys ____________________________________________________________ 115
Turvakamerahälytys ________________________________________________________ 116
Lisäasetukset ______________________________________________________________ 117
Liikennetiedotusväli ________________________________________________________ 118
Säätiedotusväli ____________________________________________________________ 119
Turvakameraväli ___________________________________________________________ 120
Käyttö verkkovierailun aikana ________________________________________________ 120
Liikennetiedotusten lähde ___________________________________________________ 121
7
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Aktivoi TMC Pro____________________________________________________________ 122
Selite ____________________________________________________________________ 122
Kaupungit/Symbolit (Selite) __________________________________________________ 123
Tiet/GPS (Selite) ___________________________________________________________ 123
Alueet (Selite) _____________________________________________________________ 123
Selitteen värien muokkaaminen ______________________________________________ 124
Päivämäärä & Aika _________________________________________________________ 125
Kalibroi näyttö _____________________________________________________________ 126
KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ VALOKUVIEN KATSELUOHJELMAA? _______________________ 127
Valokuvien katselu - Kuvaus __________________________________________________ 128
Valokuvien kopiointi muistikorttiin ____________________________________________ 128
Kuvatiedostojen selaaminen _________________________________________________ 129
Kuvien tarkastelu __________________________________________________________ 129
Kuvan tietojen näyttö _______________________________________________________ 131
Valokuvien lähettäminen ystäville _____________________________________________ 131
Vastuuvapauslauseke _______________________________________________________ 132
8
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Tervetuloa
Hei! Nimeni on MINI & MAXI!
Olen ROUTE 66 –tuoteperheen uusin jäsen.
Olen älykäs! Olen ystävällinen!
Voin auttaa monissa asioissa:
aseta seuraava reitti muutamassa sekunnissa - etäisyydestä
riippumatta
etsi kohde ja käynnistä navigointi hetkessä
nauti ajosta ja anna minun välttää tiettyjä reittejä tai varmistaa,
ettet aja ylinopeutta
valitse lisätoiminnoista tarpeisiisi parhaiten sopivat
tutustu etukäteen hyödyllisiin tietoihin reitistä
suunnittele matkasi tietäen kaiken säästä maailmanlaajuisesti
kaksi viikkoa eteenpäin
vieraile kauniilla paikoilla ympäri maailmaa Lonely Planet matkaoppaiden avulla
luota uusimpiin ammattikarttoihin, ääniohjaukseen tai väreihin
soita läheisimmillesi helposti
lataa upeita kuvakokoelmia ja unohda tylsyys
Valmiina! Paikoillenne! Nyt!
Tästä lähtien olen ajokumppanisi! Anna minun hoitaa reitinsuunnittelu
puolestasi. Luota kokemukseeni ja vaistoihini!
OLEN MATKALLA
9
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
MITÄ TEEN ENSIN?
10
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Laitteen valmistelu
Tee seuraavat toimet ennen laitteen
käyttöönottoa:
1. Lataa laitteen akku.
2. Laita muistikortti laitteeseen.
3. Kytke laite päälle ja odota GPSsignaalia.
Kalibrointi
Kuvaruutu pitää kalibroida ensin, jotta
laitteen kosketusnäyttö toimii oikein. Kalibrointi
tarkkuuden ja kosketusvasteen säätämistä.
tarkoittaa
näytön
Lisätietoja on kohdassa Päävalikko>Asetukset>Kalibroi näyttö.
Sovelluksen käynnistäminen
Kun kytket laitteeseen virran,
sovellus käynnistyy automaattisesti.
Kun käynnistät sovelluksen
ensimmäisen kerran, sinun pitää
valita käyttöliittymän kieli. Siirry
näytöllä ylös- tai alaspäin, kunnes
haluamasi kieli on näkyvissä. Siirry
seuraavaan näyttöön.
11
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Lue ja hyväksy käyttöehdot.
Esiin tulee animaatio. Sovellus
zoomaa koko maapallosta
katutasolle. Keskeytä animaatio
valitsemalla ohita-kuvake.
Valitse, haluatko
vastuuvapauslausekkeen näkyviin,
kun sovellus käynnistetään
seuraavan kerran.
Sovellus määrittää GPSsijaintisi.
12
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
GPS-sijainnin tunnistaminen
GPS-signaalin voimakkuudesta ja GPS-vastaanottimen suorituskyvystä
riippuu, kuinka nopeasti sijaintisi tulee näkyviin – tämä voi kestää
muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin.
On olemassa kaksi mahdollisuutta:
GPS-sijainti tunnistetaan
Oikea GPS-sijainti määritetään.
Sovellus zoomaa koko kartasta
katutasolle.
Nykyinen
GPS-sijaintisi
punaisena pisteenä.
näkyy
GPS-sijaintia ei tunnisteta
GPS-sijaintia ei tunnistettu.
Voit yrittää uudelleen tai jatkaa
ilman GPS-signaalia.
Viimeksi tunnistettu GPS-sijainti
näkyy kartalla (harmaa piste).
Tärkeimmät painikkeet
Useimmin käytetyt painikkeet ovat:
13
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Avaa päämoduulit (Etsi, Valokuvia jne.) tai avaa moduulin
tärkeimmät toiminnot.
Avaa tilannekohtainen valikko.
Vahvista valinta, käynnistä toiminto,
näyttöön, tallenna muutokset.
siirry
seuraavaan
Keskeytä toiminto tai hylkää muutokset.
Musta merkki. Tätä luettelon toimintoa ei ole valittu.
Sininen merkki. Tämä luettelon toiminto on valittu.
Vihreä merkki (käytössä vain toiminnossa Kaikki
kategoriat). Osa (mutta ei kaikkia) luettelon toiminnoista on
valittu.
Palaa edelliseen näyttöön.
Siirry seuraavaan näyttöön.
Siirry luettelon alkuun.
Siirry luettelon loppuun.
Suodata tulokset avainsanoja käyttäen.
Näppäimistö
Näppäimistö tulee näkyviin, kun
haluat syöttää aakkosnumeerisia
merkkejä tai symboleja.
Näppäimistössä on kaikki numerot ja
kirjaimet.
14
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
"Hymiö"-kuvake. Näytä symbolien luettelo.
"Kirjain"-kuvake. Palaa aakkosnumeeriseen luetteloon.
Paluunäppäin
Poista merkkejä.
Välilyönti
Lisää välilyönti.
"Käsi"-kuvake. Siirry käsinkirjoitustilaan.
"Näppäimistö"-kuvake. Palaa normaaliin kirjoitustilaan.
"EN"
Siirry muihin kirjoitusjärjestelmiin (esimerkiksi kiinalaiset
merkit, jos käytettävissä).
Luetteloiden suodattaminen
Kun luetteloon tulee liian paljon tuloksia, voit suodattaa luetteloa
syöttämällä lisäavainsanoja. Ota suodatus käyttöön painamalla näytön
oikeassa yläkulmassa näkyvää
Tulokset
käytössä).
(suodatus
-kuvaketta.
ei
15
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Tulokset
käytössä).
(suodatus
Päävalikon toiminnot
Päävalikossa on:
sovelluksen
tärkeimmät
moduulit:
haku,
reitin
suunnittelu, valokuvien katselu,
puhelut,
lisäpalvelut,
mukauttaminen jne.
navigoinnin aikana useimmin
käytetyt toiminnot: zoomaus,
navigoinnin lisätoimintojen käyttöönotto jne.
Avaa päävalikko valitsemalla näytön vasemmasta alakulmasta
kuvake.
-
Päävalikko - toiminnot (aina käytettävissä):
Etsi – Valitse tietokanta ja etsi
haluamasi paikat.
Navigoi – Valitse tietokanta ja
etsi haluamasi paikat.
Reitin
tyyppi
nykyisen reitin tyyppi.
Lisätoiminnot – Osta ja lataa
lisätoimintoja ja palveluja.
Valokuvia – Katsele suosikkikuviasi.
Valitse
16
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Puhelin – Kytke navigaattori matkapuhelimeen.
Zoom – Suurenna tai pienennä kartan näkymää.
Näytä -valikko – Siirry navigointiominaisuuksiin.
Lähetä – Lähetä toisille käyttäjille kuva kartasta, reitin kuvaus, GPSsijaintisi tai kursorin sijainti.
Tallenna – Tallenna sovellukseen kuva kartasta, GPS-sijainnistasi tai
kursorin sijainnista.
Reitit – Luo ja käytä omia reittejä.
Asetukset – Mukauta sovelluksen asetuksia.
Ohjeet – Avaa tilannekohtainen ohje.
Päävalikko - toiminnot (navigoinnin aikana):
Kaikki edellä esitetyt sekä:
Lopetetaanko navig. - Keskeytä nykyinen reitti.
Lähellä - Hae palvelukohteita nykyisen reitin läheltä ja käynnistä
navigointi johonkin niistä.
Määrittele tiesulku - Vältä tiettyä osaa suunnitellulla reitillä.
Toiminnot kursorin ollessa käytössä
Kun selaat karttaa ja valitset näytön
tai
valitset
toiminnon
Näytä
kartalla, tämän sijainnin yläpuolelle
tulee näkyviin kursori .
Avaa
tilannekohtainen
valikko
valitsemalla näytön vasemmasta
alakulmasta
-kuvake.
Kursorin toiminnot:
Navigoi kohteeseen - Aloita
(uusi) navigointi. Kursori on
määränpään kohdalla.
17
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Soita – Soita valitun kohteen numeroon. Jos kohteelle ei ole
puhelinnumeroa, toimintoa ei voi valita.
Zoomaa kursoriin - Zoomaa katutasolle niin, että kursori on näytön
keskellä.
Näytä tiedot - Näytä tekstiruutu ("tietokupla") mistä tahansa kartan
kohteesta, mukaan lukien kadut, vesi- ja maa-alueet.
Lähetä kursorin sijainti - Lähetä kursorin sijainti muille käyttäjille.
Katso lisätietoja lähetystavoista.
Tallenna kursorin sijainti - Tallenna kursorin sijainti
yhteytenä/suosikkina/kotiosoitteena/työosoitteena tai päivitä yhteys.
Hae palvelukohteita kursorin läheltä – Valitse luokka ja etsi
kursorin lähellä olevat palvelukohteet.
Lisää reittiin - Lisää kursorin sijainti (uuteen) reittiin.
Luettelon toiminnot
Kun olet luettelossa, valitse Päävalikko
tilanteeseen sopivat toiminnot.
ja avaa kyseiseen
Luettelon toiminnot:
Navigoi kohteeseen - Aloita
(uusi) navigointi. Luettelosta
valittu kohde on määränpää.
Näytä kartalla – Näytä kartalla
valittu kohde.
Lisää reittiin - Lisää luettelon
kohde (uuteen) reittiin.
Soita – Soita luettelon kohteeseen.
puhelinnumeroa, toimintoa ei voi valita.
Hae palvelukohteita läheltä
- Valitse luokka ja etsi
luettelosta
valitun
kohteen
lähellä olevat palvelukohteet.
Jos
kohteelle
ei
ole
18
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Valitse / poista val. – Valitse luettelosta kohde tai poista kohteen
valinta/valitse useita kohteita/ kaikki kohteet tai poista niiden valinta.
Voit esimerkiksi valita kohteen ja sitten poistaa sen.
Tallenna
Tallenna
kursorin
sijainti
yhteytenä/suosikkina/kotiosoitteena/työosoitteena tai päivitä olemassa
olevat yhteydet.
Lähetä - Lähetä tietoja muille käyttäjille Bluetooth-yhteydellä ja
puhelimella.
Kartan näyttö - "Lennä" kartalla luettelon kohteesta toiseen.
Muut toiminnot kuten Poista, Muuta nimeä jne. ovat käytettävissä
tietyissä tilanteissa. Voit esimerkiksi poistaa historiatietueen, mutta et
hakutulosta. Voit antaa reitille tai suosikille uuden nimen, mutta et voi
antaa uutta nimeä historiatietueelle.
Näytä-valikon toiminnot
Näytä-valikosta pääset helposti navigoinnin tai kartan tarkastelun aikana
usein tarvitsemiisi toimintoihin.
Näytä-valikon avaaminen:
valitse Päävalikko > Näytä.
valitse navigointipalkki.
valitse tietopalkki.
Näytä-valikon toiminnot (käytettävissä aina):
Yönäyttö / Päivänäyttö Valitse kirkkaammat värit, kun
ajat
päivällä.
Valitse
himmeämmät värit kun ajat
yöllä tai tunneleissa, metsässä
tai pilvisellä säällä.
2D-näkymä / 3D-näkymä Näytä kartta ylhäältä tavallisen
kartan tapaan (2-ulotteinen). Näytä kartta panoraamatilassa edessäsi
olevan tien tapaan (3-ulotteinen).
19
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Navigointinäytön
toimintatapaa.
ulkoasu
-
Muuta
näytön
ulkoasua
ja
GPS-tiedot - Tarkista GPS-vastaanottimen tila, vaikka et navigoisi.
Äänenvoimakkuus - Aseta ääniohjauksen äänenvoimakkuus. Voit
myös mykistää äänen tästä.
Tilastot - Hae tilastotietoja nykyisestä reitistäsi ja aiemmista reiteistä:
nopeus, pituus, aika jne.
FM-lähetin päällä / FM-lähetin pois päältä - Kun FM-lähetin
käynnistetään, navigaattori lähettää ajo-ohjeet autoradioosi.
Tietoja - Tarkastele laitteen teknisiä tietoja: ohjelmistoversio,
moottorin versio, laitteen ID (IMEI-numero), käyttöjärjestelmän versio
jne.
Näytä -valikon toiminnot (navigoinnin aikana):
Kaikki edellä esitetyt sekä:
Reitin kuvaus - Etsi kaikki tärkeät tiedot nykyisestä reitistäsi: reitin
kokonaisuuspituus, arvioitu kesto, reitin tyyppi jne.
Toista viimeinen ohje - Jos et kuullut tai ymmärtänyt edellistä
ohjetta, toista se painamalla tätä painiketta.
20
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA KÄYNNISTÄN
NAVIGOINNIN?
21
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Navigoi-valikko
Käynnistä navigointi kohteeseen tässä annettuja ohjeita noudattamalla.
Valittuasi kohteen voit lähteä ajamaan sitä kohti, tallentaa sen, lähettää
sen jollekulle toiselle tai lisätä sen reittiin.
Navigoi-valikon toiminnot:
Paikat
Etsi
sijainti
kirjoittamalla kaupungin nimi,
kadun nimi tai talon numero.
Suosikit
–
Etsi
suosikkikohteidesi luettelosta.
Historia
–
Etsi
historiatietueiden
luettelosta
(kohteet, joissa olet vieraillut tai
jotka olet valinnut hiljattain).
Palvelukohteet – Valitse luokka ja etsi nykyisellä reitillä olevia
kohteita, nykyisen reitin lähtöpisteen tai määränpään lähellä olevia
kohteita, kursorin lähellä olevia kohteita tai GPS-sijainnin lähellä olevia
kohteita.
Osoitekirja – Etsi henkilökohtaisten yhteyksien luettelosta.
Leveysaste / Pituusaste – Etsi sijainti antamalla sen
maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusaste).
Lisätietoja näistä ominaisuuksista on Hakuvalikko-osassa.
Etsi paikka ja käynnistä navigointi
1. Valitse Päävalikko > Etsi.
2. Valitse tietokanta: Paikat, Suosikit, Historia, Palvelukohteet,
Osoitekirja, Leveysaste / Pituusaste.
3. Käynnistä hakukysely.
4. Valitse kohde tulosluettelosta.
5. Valitse Päävalikko > Navigoi.
6. Voit myös valita reitin tyypin Reitin tyyppi -näytössä.
7. Reitti lasketaan ja navigointi käynnistyy automaattisesti.
22
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Navigoi kursorin sijaintipaikkaan
1. Ota kursori käyttöön painamalla karttaa.
2. Selaa karttaa ja aseta kursori haluamaasi paikkaan.
3. Valitse Päävalikko > Navigoi. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta
Navigoi kohteeseen.
4. Voit myös valita reitin tyypin Reitin tyyppi -näytössä.
5. Reitti lasketaan ja navigointi käynnistyy automaattisesti.
Valitse tallennettu reitti ja käynnistä navigointi
1. Valitse Päävalikko > Reitit.
2. Valitse reittiluettelosta haluamasi reitti.
3. Avaa reitti.
4. Valitse Päävalikko > Aloita navigointi tai Navigoi kohteeseen.
5. Voit myös valita reitin tyypin Reitin tyyppi-näytössä.
6. Reitti lasketaan ja navigointi käynnistyy automaattisesti.
Keskeytä navigointi
Jos haluat keskeyttää nykyisen reitin navigoinnin manuaalisesti, valitse
Päävalikko > Lopetetaanko navig..
Nykyisen reitin navigointi keskeytetään automaattisesti, kun valitset eri
kohteen ja valitset Navigoi kohteeseen.
Reitin tyyppi
Sovellus voi laskea parhaan mahdollisen reitin kohteeseen. Valitse, ajatko
autolla vai käveletkö, onko sinulla henkilöauto vai kuorma-auto vai
haluatko ajaa nopeinta tai lyhintä reittiä kohteeseen. Kun henkilökohtaiset
mieltymykset ja nykyisellä kartalla käytettävissä olevat tiedot on arvioitu,
reitti lasketaan.
Valitse Päävalikko > Reitin tyyppi.
23
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Valitse navigoinnin aikana reitin tyypin kuvake. Valitse Reitin tyyppinäytössä haluamasi toiminto.
Nopein (auto)
Aja henkilöautolla nopeinta reittiä
(korkeammat nopeusrajoitukset).
Lyhyin (auto)
Aja henkilöautolla lyhintä reittiä (lyhin
etäisyys lähtöpisteestä määränpäähän).
Nopein
auto)
(kuorma-
Aja kuorma-autolla nopeinta reittiä
(korkeammat nopeusrajoitukset).
Lyhyin
auto)
(kuorma-
Aja kuorma-autolla lyhintä reittiä (lyhin
etäisyys lähtöpisteestä määränpäähän).
Kävelyreitti
Kävele kohteeseen (kävelykadut yms.)
Voit vaihtaa reitin tyyppiä milloin vain navigoinnin aikana!
Mitä näytössä näkyy
Navigoinnin aikana laitteen näyttö jakautuu seuraaviin osiin:
1. Navigointinäyttö – sisältää Päävalikko / Zoom -kuvakkeet, kartan
asteikon ja kompassin, nykyisen tien, lasketun reitin ja
suunnanvaihdon.
Voit
myös
tarkistaa
muita
karttatietoja
(palvelukohteet, katujen/teiden nimet ja tunnukset, rakennukset ja
alueet)
sekä
hälytykset
(POI-hälytys,
suosikkihälytys,
ylinopeushälytys, turvakamerahälytys jne.)
2. Etenemispalkki - graafinen yleisesitys navigoinnista.
24
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
3. Navigointipalkki – sisältää kaikki tarvittavat ajo-ohjeet, joita ovat
käännöksen tyyppi, etäisyys seuraavaan käännökseen, arvioitu
saapumisaika kohteeseen, jäljellä oleva matka-aika ja etäisyys,
navigointitila (auto, jalankulkija jne.) yms.
Etenemis- ja navigointipalkin voi tarvittaessa piilottaa. Katso lisätietoja
Navigointinäytön ulkoasu -luvusta.
Navigointinäyttö
Navigointinäytössä näkyvien tietojen määrä riippuu ajo-olojen lisäksi
henkilökohtaisista mieltymyksistä.
1
Liittymätiedot
4
Liikenteen suunta
2
Seuraava suunnanvaihto
5
GPS-nuoli ("Olet tässä!")
3
Laskettu reitti
6
Tietunnus
25
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
1
Pienennä
9
Päävalikko
2
Kadun nimi
10
Tilannekohtainen valikko
3
Määränpää
11
Tekstiruutu (tietokupla)
4
Kartan asteikko
12
Palaa navigointinäyttöön.
5
Suurenna
13
Kompassi
6
Alueen nimi
14
Lisätietoja määränpäästä
7
Laskettu reitti
15
POI-hälytys ja jäljellä oleva matka
POI-kohteeseen (palvelukohde)
8
Kursorin sijainti
Katso lisätietoja seuraavista luvuista.
26
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Navigointinäytön ulkoasu
Voit sovittaa sovelluksen ulkoasun vastaamaan tarpeitasi määrittämällä
seuraavat asetukset:
Edistymispalkki päällä / Edistymispalkki pois päältä - saat
yleiskuvan nykyisestä reitistä: ajettu matka, nykyinen sijainti suhteessa
koko reittiin ja jäljellä oleva etäisyys määränpäähän.
Nuolet päällä / Nuolet pois päältä - navigointinäytössä näkyy
graafinen suunnanvaihdon symboli, joka täyttää koko näytön.
Navigointipalkki päällä / Navigointipalkki pois päältä - näytä
kaikki
ajotiedot
ohjauspaneelissa
(Käytössä);
tai
valitse
yksinkertainen navigointinäyttö (Ei käytössä).
Navigointipalkin paikka - aseta navigointipalkki pysty- tai
vaakasuuntaan.
Varoitukset päällä / Varoitukset pois päältä- noudata aina ajoohjeita, vaikka navigointinäyttö ei olisi näkyvissä; seuraava käännös
näkyy aina aktiivisen ikkunan päällä.
Navigointipalkki
Navigointipalkki on "ohjauspaneelisi" navigoinnin aikana. Siinä on
aakkosnumeerisia ja graafisia ilmaisimia, joita päivitetään jatkuvasti
matkan edetessä.
27
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
1
Akun varaustaso
8
Nykyinen nopeus
2
Nykyinen suunnanvaihto.
9
Reitin tyyppi
3
Jäljellä
oleva
seuraavaan
suunnanvaihtoon
etäisyys
10
Jäljellä oleva etäisyys sitä
seuraavaan
suunnanvaihtoon
4
Arvioitu
saapumisaika
määränpäähän
11
Seuraavan
tunnus
5
Jäljellä
oleva
määränpäähän
ajo-aika
12
Seuraava suunnanvaihto
6
Nykyisen tien nimi ja tunnus
13
GPS-signaalin voimakkuus
7
Jäljellä
oleva
määränpäähän
tien
nimi
ja
etäisyys
Navigointipalkin väriä voi muuttaa. Valitse Päävalikko > Asetukset >
Selite > Alueet.
Lisätoimintoja:
Paina navigointipalkkia, kunnes esiin tulee Näytä.
Valitse nykyinen katualue tai seuraava katualue asettaaksesi
navigointipalkin joko vaaka- tai pystysuuntaan. Voit tehdä tämän
toiminnon myös valitsemalla Navigointinäytön ulkoasu >
Navigointipalkin paikka.
Etenemispalkki
Voit saada navigoinnin aikana näkyviin yleisnäkymän reitistä:
ajetun matkan,
nykyisen sijainnin suhteessa koko reittiin,
jäljellä olevan etäisyyden määränpäähän.
Näytä etenemispalkki valitsemalla Päävalikko >
Navigointinäytön ulkoasu > Edistymispalkki päällä.
Näytä
>
28
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Piilota etenemispalkki valitsemalla Päävalikko
Navigointinäytön ulkoasu > Edistymispalkki pois päältä.
>
Näytä
1
Lähtöpiste
4
Jäljellä oleva matka
2
Jo ajettu matka
5
Määränpää
3
Nykyinen sijainti suhteessa
koko reittiin ("Olet tässä!")
>
Paina etenemispalkkia, jos haluat näkyviin Reitin kuvaus-näytön.
Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa nykyisestä
navigointireitistä, näytä sekä etenemispalkki että
navigointipalkki!
Reitin kuvaus
Navigointipalkin sijaan voit käyttää
vaihtoehtoisesti
myös
reitin
kuvausta.
Saat
sen
näkyviin
navigoinnin aikana valitsemalla
29
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Näytä -valikosta Reitin kuvaus. Voit valita myös etenemispalkin.
Reitin kuvauksessa on seuraavat tiedot:
reitin kokonaispituus
matkan arvioitu kesto (tunteina ja minuutteina)
reitin tyyppi
ajo-ohjeet
liikennetiedotukset
nykyinen sijainti (vihreä lippu)
määränpää (ruutulippu)
Valitse kohde luettelosta ja näytä tämä kohta kartalla.
Koko näytön ajo-ohjeet
Navigointipalkin sijaan voit käyttää
vaihtoehtoisesti myös koko näytön
ajo-ohjeita. Nykyisen käännöksen
graafinen symboli täyttää koko
navigointinäytön. Tämä symboli
näytetään
ja
piilotetaan
dynaamisesti
liikenneolojen
mukaan.
Näytä koko näytön ajo-ohjeet valitsemalla Päävalikko > Näytä >
Navigointinäytön ulkoasu > Nuolet päällä.
Piilota koko näytön ajo-ohjeet valitsemalla Päävalikko > Näytä >
Navigointinäytön ulkoasu > Nuolet pois päältä.
Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa nykyisestä
navigointireitistä, näytä sekä koko näytön ajo-ohjeet että
navigointipalkki!
Ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Jos avaat navigoinnin aikana
päävalikon tai jonkin toisen valikon,
navigointinäyttö
piilotetaan
väliaikaisesti aktiivisen ikkunan
30
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
taakse. Jos et kuitenkaan halua kadottaa ajo-ohjeita, ota käyttöön
ilmoitustoiminto. Nykyinen käännös näkyy aina aktiivisen ikkunan päällä.
Ota ilmoitus käyttöön valitsemalla Päävalikko
Navigointinäytön ulkoasu > Varoitukset päällä.
>
Näytä
>
Ota ilmoitus pois käytöstä valitsemalla Päävalikko > Näytä >
Navigointinäytön ulkoasu > Varoitukset pois päältä.
Navigointitoimintojen yhdistäminen
Sovellus on niin monipuolinen, että voit mukauttaa sen helposti omia
tarpeitasi vastaavaksi. Voit valita:
•
•
yksinkertaisen navigointinäytön ilman navigointipalkkia,
etenemispalkkia tai ilmoituksia. Tällöin vain kuuntelet ajo-ohjeita.
monipuolisen navigointinäytön, jossa näkyy navigointipalkki,
etenemispalkki ja ilmoitukset. Tällöin sinulla on käytettävissä kaikki
saatavissa olevat tiedot.
Määrittele tiesulku
Tämä toiminto on käytössä vain navigoinnin aikana!
Eri syistä (esimerkiksi tiedät, että
reitin varrella on ruuhkainen alue,
onnettomuus tai tietyömaa) haluat
välttää jotakin osaa suunnitellulla
reitillä. Tämä osa reitistä jätetään
pois
ja
kiertotie
lasketaan
automaattisesti ja voit jatkaa
31
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
matkaa uusin ohjein ilman keskeytyksiä.
1. Valitse Päävalikko > Määrittele tiesulku.
2. Valitse
mikä
osa
reitistä
vältetään (esim. seuraavat 100
metriä).
Tämä
tien
osa
(nykyisestä sijainnista lähtien)
jätetään reitistä pois.
3. Voit
myös
valita
Valitse
listalta. Esiin tulee Reitin
kuvaus-ikkuna. Valitse ajo-ohje
luettelosta.
4. Reitti lasketaan uudelleen. Navigointi jatkuu.
Joissakin erikoistapauksissa (esimerkiksi kun kyseessä on
moottoritien osuus ilman liittymiä) voit määrittää tiesulkuja,
mutta vaihtoehtoista reittiä ei välttämättä löydy. Tällöin
navigointia jatketaan alkuperäisellä reitillä.
Vältettyäsi tai ohitettuasi määrittämäsi tiesulun tämän tiesulun
tiedot poistetaan. Siitä ei säilytetä tietoja laitteella. Jos haluat
käyttää samaa tiesulkua uudelleen samalle tieosuudelle,
määritä se matkan aikana.
Muista, että tiesulku on henkilökohtainen mieltymys, kun taas
liikennetiedotteet ovat tiettyjen järjestöjen hallinnoimia ulkoisia
palveluja, joista tiedotetaan kaikille kuljettajille.
32
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
POI-hälytykset
Navigoinnin aikana voit saada
etukäteen ilmoituksen, kun olet
lähestymässä jotakin tiettyä matkan
varrella olevaa palvelukohdetta.
Voit saada esimerkiksi ilmoituksen,
että seuraava ravintola on 50
metrin
päässä
nykyisestä
sijainnistasi.
Katso
määritysohjeita
Palvelukohteet.
kohdasta
Asetukset
>
Hälytys
>
Suosikkihälytykset
Navigoinnin aikana voit saada
etukäteen ilmoituksen, kun olet
lähestymässä jotakin tiettyä matkan
varrella olevaa suosikkikohdettasi.
Voit saada esimerkiksi ilmoituksen,
että koti on 50 metrin päässä
nykyisestä sijainnistasi.
Katso määritysohjeita kohdasta Asetukset > Hälytys > Suosikit.
Turvakamerahälytykset
Navigoinnin aikana voit saada
etukäteen ilmoituksen, kun olet
lähestymässä
matkan
varrella
olevaa liikenteenvalvonta-aluetta.
Voit
saada
ilmoituksen,
että
seuraava nopeusrajoitusalue on 50
metrin
päässä
nykyisestä
sijainnistasi.
Katso määritysohjeita kohdasta Asetukset > Hälytys > Turvakamerat.
33
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Nopeushälytys
Tämä
on
henkilökohtainen
mieltymys.
Voit
asettaa
maksiminopeuden, jota et halua
ylittää navigoinnin aikana. Kun
saavutat
tämän
nopeuden
ajaessasi, ääni- ja/tai valomerkki
varoittaa sinua, että ajat liian
nopeasti.
Katso määritysohjeita kohdista Päävalikko > Asetukset > Navigointi
> Ajonopeushälytys ja Päävalikko > Asetukset > Navigointi >
Hälytyksen tyyppi.
Liittymätiedot
Kun
ajat
moottoritietä,
saat
ilmoituksen,
kun
lähestyt
moottoritien liittymäkohtaa. Näin
sinulla on riittävästi aikaa vähentää
nopeutta ja poistua moottoritieltä
oikeaan suuntaan.
Liittymätiedot
näkyvät
navigointinäytön yläreunassa. Siinä
näkyvät moottoritien liittymänumero, tietunnus (jos sellainen on) ja
seuraavat suuret kaupungit, kun poistut moottoritieltä.
Liittymätietoja ei ole, kun käytät laitetta jalankulkijana!
GPS-tiedot
Kun olet paikallasi, voit tarkistaa GPS-vastaanottimen tilan navigoinnin
aikana.
Valitse Päävalikko > Näytä > GPS-tiedot. Tai valitse navigointipalkki
ja valitse GPS-tiedot.
34
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Esiin tulevat seuraavat tiedot:
Ensimmäinen ikkuna
Nykyinen päivämäärä ja aika
(UTC = koordinoitu yleisaika)
•
Pituusaste
•
Leveysaste
•
Korkeus
•
Nopeus
•
Matkustussuunta
•
Näkyvissä olevien satelliittien
määrä
Toinen ikkuna
Näkyvissä olevien satelliittien
tarkan sijainnin esittävä kaavio
Värikoodien selitys:
vihreä – tällä satelliitilla on
voimakas GPS-signaali.
punainen – tällä satelliitilla on
heikko GPS-signaali.
Kolmas ikkuna
Kaikkien satelliittien signaalin
voimakkuus.
Värikoodien selitys:
vihreä – tällä satelliitilla on
voimakas GPS-signaali.
punainen – tällä satelliitilla on
heikko GPS-signaali.
musta (tyhjä) – tällä satelliitilla
ei ole GPS-signaalia.
35
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Tilastotiedot
Navigoinnin aikana voit tarkastella
kaikkia
matkoja
(edelliset
ja
nykyinen) koskevia tilastotietoja.
Valitse Päävalikko > Näytä >
Tilastot.
Tai
paina
navigointipalkkia ja valitse Tilastot.
Esiin tulevat seuraavat tiedot:
Nopeus - nykyinen ajonopeus.
Etäisyys – matkan kokonaispituus.
Time – ajoaika.
Keskimäärin – keskimääräinen ajonopeus.
Enintään – maksimi ajonopeus.
Auringonnousu – auringonnousun hetki (tunteja ja minuutteja)
Auringonlasku - auringonlaskun hetki (tunteja ja minuutteja)
Valitse Nollaus-painike, jos et halua jatkaa tilastotietojen keruuta. Kaikki
laskurit käynnistyvät nollasta.
Ääniohjeet
Navigoinnin aikana laite antaa
jokaisesta
suunnanmuutoksesta
("käännös") sekä visuaalisen ohjeen
että ääniohjeen.
Ääniohje kuuluu:
ennakkoon (varoitusetäisyys on
noin 300 metriä tai jaardia ennen suunnanmuutosta).
silloin, kun on käännyttävä (varoitusetäisyys on noin 50 metriä tai
jaardia ennen suunnanmuutosta).
36
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Valitse navigointipalkki, jos haluat toistaa edellisen ääniohjeen.
Varoitusetäisyys vaihtelee tapauskohtaisesti. Sovellus ottaa
huomioon käännöksen tyypin (esimerkiksi moottoritien liittymä
vs. U-käännös) ja ajonopeuden ja arvioi kuljettajan reaktioajan.
Kun ajat kaupungissa, ajonopeus on hitaampi, joten
varoitusetäisyys on lyhyt. Kun ajat moottoritiellä, ajonopeus on
suurempi, joten varoitusetäisyys on pidempi.
Vaihda ääniohjeiden kieli valitsemalla Päävalikko > Asetukset >
Yleinen > Ääniohjeiden kieli.
Valittavissa olevien kielten määrä vaihtelee sen mukaan, mistä
ostit laitteen. Jos haluat jonkin muunkieliset ääniohjeet, osta
uusia kieliä verkkokaupasta.
Äänenvoimakkuus
Voit muuttaa navigoinnin aikana ääniohjeiden äänenvoimakkuutta.
1.
Valitse
Päävalikko
>
Asetukset
>
Yleinen
>
Äänenvoimakkuus.
2. Valitse Äänenvoimakkuus.
3. Siirrä liukunäppäintä vasemmalle (äänenvoimakkuus pienenee) tai
oikealle (äänenvoimakkuus kasvaa).
4. Tallenna muutokset.
On
suositeltavaa
käyttää
navigoinnin
aikana
ja
turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia!
Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia
ajotilanteita!
Navigointikokemus paranee, kun yhdistät tähän toimintoon Dynaaminen
äänenvoimakkuus-toiminnon.
Äänenvoimakkuus on käytettävissä myös Näytä -valikosta
navigoinnin aikana!
37
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA SELAAN
KARTTAA?
38
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Kartan selaaminen
Voit selata karttaa seuraavissa tilanteissa:
Navigointi ei ole käynnissä. Olet paikallasi. Nykyinen kartta on
näkyvissä. Voit etsiä sijainteja, näyttää tekstitietoja, tallentaa sijainteja
ja lähettää sijainteja.
Navigointi ei ole käynnissä. Olet fyysisesti matkalla (joko autolla tai
jalan). Näytössä näkyy yksinkertainen navigointipalkki, jossa näkyvät
nopeus, aika ja nykyinen tie. Nykyinen kartta on näkyvissä. Voit tehdä
yllä esitettyjä toimia.
Navigointi on käynnissä. Voit tehdä yllä esitettyjä toimia.
Kartan zoomaus
Voit muuttaa zoomaustasoa seuraavilla toiminnoilla:
+ kuvakkeella. Maksimitaso on katutaso.
Näytön suurenna
Näytön pienennä - kuvakkeella.
Maksimitaso on maapallo.
Päävalikko > Zoom > koko
karttaan. Näytä koko kartta.
Kartta voi olla kaupunkikartta,
maakartta tai aluekartta.
Päävalikko >Zoom > koko
reittiin - Näytä nykyisen reitin
kaikki vaiheet.
Päävalikko > Zoom > GPS-sijaintiin - Näytä nykyinen GPSsijaintisi selattuasi karttaa.
Päävalikko > Zoom > Kursorin sijainti - Näytä kursorin paikka
katutasolla.
Päävalikko > Zoom > lähtöpisteeseen - Näytä nykyisen reitin
lähtöpiste.
Päävalikko > Zoom > loppupisteeseen - Näytä nykyisen reitin
määränpää.
39
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Digitaalinen kompassi
näkyy aina näytön oikeassa yläkulmassa. Sen
punainen pää osoittaa pohjoiseen.
Zoomaustasoa voidaan säätää automaattisesti navigoinnin aikana. Valitse
Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Automaat. zoomaus ja
valitse Kyllä. Kun lähestyt tienristetystä navigoinnin aikana,
navigointinäyttö zoomautuu katutasolle (nykyisestä zoomaustasosta
riippumatta). Kun olet ohittanut risteyksen, zoomaustaso palaa
alkuasetukseen.
Zoomaustasot:
Maapallo on maan graafinen esitys avaruudesta nähtynä.
Maailman kartta on geopoliittinen esitys koko maailmasta.
Koko kartta on geopoliittinen esitys nykyisestä kartasta
naapurimaista.
Katutason kartta on tarkin zoomaustaso.
ja
Voit muuttaa kartan näyttötapaa helposti:
Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > 3D-näkymä > Ei
käytössä - näytä kartta ylhäältä tavallisen kartan tapaan.
Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > 3D-näkymä >
Käytössä - näytä kartta panoraamatilassa edessäsi olevan tien
tapaan.
Käytä Näytä -valikon toimintoja.
Katso lisätietoja kartoista Kartat – Yleiskuva -luvusta.
Tietopalkki
Tietopalkki on "ohjauspaneelisi", kun navigointi ei ole käynnissä. Se on
yksinkertaistettu navigointipalkki. Siinä näkyy ajonopeus (jos olet
liikkeellä), kellonaika ja nykyinen tie.
Tietopalkissa on seuraavat toiminnot:
40
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
1
Akun varaustaso
4
Kellonaika
2
Nopeus
5
Reitin tyyppi
3
Nykyinen tie
6
GPS-signaalin voimakkuus
Saat Näytä -valikon näkyviin painamalla tietopalkkia.
Piilota tietopalkki valitsemalla Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön
ulkoasu > Navigointipalkki pois päältä.
Näytä tietopalkki valitsemalla Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön
ulkoasu > Navigointipalkki päällä.
41
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Näytä kartalla
Kun olet luettelossa, valitse kohde
ja valitse Päävalikko > Näytä
kartalla, niin saat kohteen sijainnin
näkyviin kartalle. Sijainti näkyy
näytön keskellä.
Sijainnin kohdalla näkyy myös
tekstiruutu
("tietokupla").
Tekstiruudussa on seuraavat tiedot:
etäisyys nykyisestä paikasta kyseiseen paikkaan
osoite (kaupunki, katu jne.)
yhteystiedot (puhelinnumero)
POI-luokka
Karttanäyttö
Tämä on dynaaminen tapa näyttää
useita luettelokohteita kartalla.
"Lennät" vain kohteesta toiseen.
1. Avaa useita kohteita sisältävä
luettelo.
2. Valitse Kartan näyttö. Kohde
tulee näkyviin näytön keskelle.
Lisätietoja kustakin kohteesta näkyy tekstiruudussa ("tietokupla").
3. "Lennä" toiseen kohteeseen siirtymällä kartalla ylös tai alas.
Tietojen lähettäminen
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat laitteiston mukaan!
42
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Voit lähettää seuraavia tietoja muille käyttäjille:
osan nykyisestä kartasta (kuvana)
matkan (nykyisen reitin kuvauksen)
nykyisen GPS-sijaintisi
kursorin sijainnin
luettelossa olevan kohteen.
Kartan osan lähettäminen:
Reitin kuvauksen
lähettäminen:
1. Valitse Päävalikko > Lähetä >
Lähetä kartta.
1. Valitse Päävalikko > Reitit.
2. Valitse kuvan lähetystapa.
Lähetä Bluetoothilla
2. Valitse reitti.
3. Valitse
Lähetä.
Päävalikko
>
4. Valitse reitin lähetystapa.
Lähetä Bluetoothilla
Kursorin sijainnin lähettämi-nen:
GPS-sijainnin lähettäminen:
1. Valitse
valikosta
sijainti.
1. Valitse
tilannekohtaisesta
valikosta Lähetä > Lähetä
GPS-sijainti.
tilannekohtaisesta
Lähetä
kursorin
2. Valitse
kursorin
lähetystapa.
Lähetä Bluetoothilla
sijainnin
2. Valitse
lähetystapa.
GPS-sijainnin
Lähetä Bluetoothilla
43
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Luettelon kohteen lähettäminen:
1. Valitse ensin kohde luettelosta.
2. Valitse Päävalikko > Lähetä.
3. Valitse
luettelon
lähetystapa.
kohteen
Lähetä Bluetoothilla
(PND-puhelut) Seuraavien ehtojen pitää täyttyä ennen kuin tietoja voi
lähettää onnistuneesti:
Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön
Internet-palvelu on otettu käyttöön
MMS-palvelu on otettu käyttöön
sopiva tukiasema on määritetty
sinulla on voimassa oleva postilaatikko.
Lisätietoja asetusten määrittämisestä on matkapuhelimen
käyttöohjeessa. Teknistä tukea saat matkapuhelinpalveluiden
tarjoajalta.
44
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Tietojen tallentaminen
Käyttäessäsi
navigointiohjelmaa voit:
tallentaa osan nykyisestä
kartasta [kuvana]
tallentaa nykyisen GPSsijainnin
[suosikkina/yhteytenä]
tallentaa kursorin sijainnin [suosikkina/yhteytenä]
tallentaa luettelossa olevan kohteen [suosikkina/yhteytenä].
Kursorin sijainnin
tallentaminen:
GPS-sijainnin tallentaminen:
1. Valitse
tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna kursorin
sijainti.
Päävalikko
>
1. Valitse
Tallenna > Tallenna GPSsijainti.
2. Valitse
kursorin
sijainnin
tallennustapa.
Käytettävissä
ovat seuraavat toiminnot:
2. Valitse
GPS-sijainnin
tallennustapa.
Käytettävissä
ovat seuraavat toiminnot:
Tallenna kontaktina
Tallenna kontaktina
Päivitä osoitekirja
Päivitä osoitekirja
Tallenna suosikkina
Tallenna suosikkina
Tallenna kotiosoitteena
Tallenna kotiosoitteena
Tallenna työosoitteena
Tallenna työosoitteena
3. Jos kyseessä on uusi yhteys tai
suosikki,
kirjoita
nimi
näppäimistön näppäimillä. Jos
kyseessä on yhteyden päivitys,
valitse yhteys yhteysluettelosta.
3. Jos kyseessä on uusi yhteys tai
suosikki,
kirjoita
nimi
näppäimistön näppäimillä. Jos
kyseessä on yhteyden päivitys,
valitse olemassa oleva yhteys
yhteysluettelosta.
4. Tallenna muutokset.
45
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
4. Tallenna muutokset.
Luettelon kohteen
tallentaminen:
1. Valitse
ensin
tulosluettelosta.
2. Valitse
Päävalikko
Tallenna.
Kartan osan tallentaminen:
kohde
>
3. Valitse
luettelon
kohteen
tallennustapa.
Käytettävissä
ovat seuraavat toiminnot:
Tallenna kontaktina
Päävalikko
>
1. Valitse
Tallenna > Tallenna kartta
kuvana.
2. Kirjoita uuden kuvan nimi
näppäimistön näppäimillä. Voit
myös käyttää valmista nimeä.
3. Tallenna
kuva.
Kuva
tallennetaan muistikorttiisi.
Päivitä osoitekirja
Tallenna suosikkina
Tallenna kotiosoitteena
Tallenna työosoitteena
4. Jos kyseessä on uusi yhteys tai
suosikki,
kirjoita
nimi
näppäimistön näppäimillä. Jos
kyseessä on yhteyden päivitys,
valitse olemassa oleva yhteys
yhteysluettelosta.
5. Tallenna muutokset.
46
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA LÖYDÄN
HALUAMANI PAIKAN?
47
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Hakuvalikko
Etsi haluamasi paikka tämän osan
ohjeita noudattaen. Löydettyäsi
paikan voit lähteä ajamaan sitä
kohti, tallentaa sen, lähettää sen
jollekulle toiselle tai lisätä sen
reittiin.
Käytettävissä
toiminnot:
ovat
seuraavat
Paikat - Etsi sijainti kirjoittamalla kaupungin nimi, kadun nimi tai talon
numero.
Suosikit – Etsi suosikkikohteidesi luettelosta.
Historia – Etsi historiatietueiden luettelosta (kohteet, joissa olet
vieraillut tai jotka olet valinnut hiljattain).
Palvelukohteet – Etsi nykyisen reitin varrella, lähtöpisteen lähellä,
kursorin lähellä tai GPS-sijainnin lähellä olevia palvelukohteita.
Osoitekirja – Etsi henkilökohtaisten yhteyksien luettelosta.
Leveysaste / Pituusaste – Etsi sijainti
maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusaste).
antamalla
sen
Paikan haku
Voit hakea paikkoja kaupungin
nimen,
kadun
nimen,
talon
numeron tai postinumeron mukaan.
Hakua ei ole rajoitettu nykyiseen
karttaan! Hakutulokset voivat löytyä
eri kartoista, alueilta tai maista. Jos
esimerkiksi
kirjoitat
lond,
tulosluettelossa näkyy London (Iso-
Britannia), London (Kanada) ja Londerzell (Belgia).
48
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Kun etsit talon numeron tai postinumeron mukaan, syötä vähintään kolme
merkkiä tai yhdistä talon numero tai postinumero kadun nimeen tai
kaupungin nimeen. Jos esimerkiksi kirjoitat vain 17, tulosluettelo on tyhjä.
Jos kirjoitat 174 tai 17 lond, tulosluettelo ei ole tyhjä.
1. Valitse Päävalikko > Etsi > Paikat.
2. Syötä hakukenttään haluamasi avainsanat.
3. Käynnistä haku.
4. Selaa tulosluetteloa ja valitse kohde.
5. Näytä sijainti kartalla.
Päävalikko > Navigoi.
Käynnistä
uusi
navigointi
valitsemalla
Palvelukohteiden haku
Voit etsiä paikkoja valitsemalla
hakuusi sopivan POI-luokan.
Jos esimerkiksi haluat etsiä kaikki
nykyisen sijaintisi läheisyydessä
olevat ravintolat, valitse Ruoka &
juoma-luokka.
1. Valitse Päävalikko > Etsi >
Palvelukohteet.
2. Valitse ainakin luokka. Siirry
seuraavaan näyttöön.
Voit valita useita luokkia.
Valitse kaikki luokat laittamalla
valintamerkki Kaikki kategoriatvalintaruutuun. Jos haluat poistaa
kaikkien luokkien valinnan, poista
49
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
valintamerkki Kaikki kategoriat-valintaruudusta.
3. Valitse toiminto:
Reitti – hakee kaikki lasketun reitin varrella olevat ja valittuun
luokkaan kuuluvat sijainnit.
Loppupiste – hakee kaikki lasketun reitin läheisyydessä olevat ja
valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
GPS-sijainti – hakee kaikki nykyisen GPS-sijainnin läheisyydessä
olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
Kursorin sijainti – hakee kaikki kursorin nykyisen sijainnin
läheisyydessä olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
Lähtöpiste – hakee kaikki reitin lähtöpisteen lähellä olevat ja
valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
Kun navigointi ei ole käynnissä (laskettua reittiä ei ole), toiminnot Reitti,
Loppupiste ja Lähtöpiste eivät ole käytössä.
Reitti-toiminnon peitto - Tulokset sijaitsevat fyysisesti 20 km:n säteellä
tiestä (10 km oikealle ja 10 km vasemmalle).
Muiden toimintojen peitto: tulokset sijaitsevat fyysisesti kymmenen
kilometrin säteellä viitesijainnista (määränpäästä, GPS-sijainnista, kursorin
sijainnista tai lähtöpisteestä).
4. Haku käynnistyy. Esiin tulee tulosluettelo. Selaa tulosluetteloa ja
valitse kohde.
5. Näytä sijainti kartalla.
Päävalikko > Navigoi.
Käynnistä
uusi
navigointi
valitsemalla
Historiatietojen haku
Toiminto ei ole käytössä, kun luettelo on tyhjä (ei
historiatietoja)!
50
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Historia-luetteloon
tallentuvat
kaikki aiemmin etsimäsi sijainnit,
joita käytit navigointiin tai kartan
selaamiseen.
Historiatietoja kerätään sitä mukaa
kuin niitä tulee: uusin kohde on
luettelossa ensimmäisenä ja vanhin
viimeisenä.
Luetteloon
voidaan
tallentaa 100 tietuetta. Kun luettelo on täynnä, vanhin tietue poistetaan
luettelosta, kun uusin tallennetaan siihen.
1. Valitse Päävalikko > Etsi > Historia.
2. Selaa tulosluetteloa ja valitse kohde.
3. Näytä sijainti kartalla.
Päävalikko > Navigoi.
Käynnistä
uusi
navigointi
valitsemalla
Suosikkien haku
Suosikkiluettelossa ovat ne sijainnit,
joita käytät usein navigointiin,
kartan selaamiseen tai
reitin
suunnitteluun. Voit valita paikan
suoraan
omasta
luettelostasi
etsimättä sitä aina uudelleen.
Kun avaat sovelluksen ensimmäisen
kerran, luettelo on tyhjä, lukuun
ottamatta erikoissuosikkeja Koti ja Toimisto, joita ei ole vielä määritetty.
Voit tallentaa suosikiksi minkä tahansa
palvelukohteen tai kursorin sijainnin.
osoitteen,
historiatiedon,
Valitse Päävalikko > Etsi > Suosikit.
51
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Suosikkien lisääminen, nimeäminen uudelleen ja poistaminen
Suosikin lisääminen:
1. Etsi ensin tietokannasta ja valitse sitten kohde. Voit myös valita
kartalla näkyvän kohteen ("kursorin sijainti").
2. Valitse Päävalikko > Tallenna. Tai valitse tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna kursorin sijainti.
3. Valitse Tallenna suosikkina.
4. Käytä valmista nimeä tai anna uusi nimi.
5. Tallenna uusi suosikki.
6. Uusi sijainti tulee näkyviin suosikkien luetteloon.
Suosikin nimeäminen uudelleen:
1. Valitse Päävalikko > Etsi >Suosikit.
2. Valitse kohde.
3. Valitse Päävalikko > Muuta nimeä.
4. Syötä nimikenttään Nimeä uudelleen uusi nimi.
5. Tallenna muutokset.
Suosikin poistaminen:
1. Valitse Päävalikko > Etsi >Suosikit.
2. Valitse kohde.
3. Valitse Päävalikko > Poista. Kohde poistetaan luettelosta.
Kaikkien suosikkien poistaminen (luettelon tyhjentäminen):
1. Valitse Päävalikko > Etsi >Suosikit.
52
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Valitse Päävalikko > Poista kaikki. Kaikki suosikit poistetaan
luettelosta, paitsi Koti ja Toimisto.
"Koti"-osoite
"Koti" on paikka, jota pidät
henkilökohtaisena
"päämajanasi".
Se voi olla kotiosoite tai väliaikainen
"lomapaikka".
"Koti"-osoitteen
voi
muuttaa tarvittaessa.
helposti
"Koti"-osoitteen valinta:
1. Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Voit myös valita
kartalla näkyvän kohteen ("kursorin sijainti").
2. Valitse Päävalikko > Tallenna. Tai valitse tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna kursorin sijainti.
3. Valitse Tallenna kotiosoitteena.
4. "Koti"-osoite tallennetaan ja sitä voidaan käyttää navigointiin, reitin
suunnitteluun tai selaamiseen.
"Työ"-osoite
"Työ" on paikka, jota pidät
työpaikan "päämajanasi". Se voi
olla
toimisto
tai
väliaikainen
"liikematka"-kohde.
"Työ"-osoitteen
voi
helposti
muuttaa tarvittaessa.
"Työ"-osoitteen valinta:
1. Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Voit myös valita
kartalla näkyvän kohteen ("kursorin sijainti").
53
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Valitse Päävalikko > Tallenna. Tai valitse tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna kursorin sijainti.
3. Valitse Tallenna työosoitteena.
4. "Työ"-osoite tallennetaan ja sitä voidaan käyttää navigointiin, reitin
suunnitteluun tai selaamiseen.
Haku suosikkien luettelosta
1. Valitse Päävalikko
>Suosikit.
>
Etsi
2. Selaa luetteloa. Kohteet ovat
aakkosjärjestyksessä.
3.
Selaa tulosluetteloa ja valitse
kohde.
4. Näytä sijainti kartalla.
Päävalikko > Navigoi.
Käynnistä
uusi
navigointi
valitsemalla
Suosikkisi voivat kuulua eri karttoihin! Et voi kuitenkaan
käynnistää navigointia suosikkikohteeseesi, joka ei ole
nykyisellä kartalla!!
Yhteyksien haku
Toiminto ei ole käytössä, kun luettelo on tyhjä (ei
yhteystietoja)!
Tässä luettelossa on yhteystietoja.
Voit joko soittaa tai navigoida näihin
yhteyskohteisiin.
1. Valitse Päävalikko > Etsi >
Osoitekirja.
54
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Selaa luetteloa ja valitse kohde (näkyy korostettuna).
3. Sovellus tarkistaa yhteyden osoitteen ja jos löytyy samanlaisia
osoitteita, luettelo tulee esiin. Valitse kohde.
4. Näytä sijainti kartalla. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla
Päävalikko > Navigoi. Jos haluat valita muita toimintoja, valitse
päävalikko.
Yhteyden lisääminen:
1. Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Tai paina kartalla
näkyvää kohdetta.
2. Valitse Päävalikko > Tallenna. Tai valitse tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna kursorin sijainti.
3. Valitse Tallenna kontaktina.
4. Anna nimi.
5. Tallenna uusi yhteys.
Yhteyden päivittäminen:
1. Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Tai paina kartalla
näkyvää kohdetta.
2. Valitse Päävalikko > Tallenna. Tai valitse tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna kursorin sijainti.
3. Valitse Päivitä osoitekirja.
4. Valitse yhteys Osoitekirja-luettelosta.
5. Päivitä yhteys.
6. Tallenna valitsemalla Kyllä.
55
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Yhteyden poistaminen:
1. Valitse Päävalikko > Etsi > Osoitekirja.
2. Valitse yhteys Osoitekirja-luettelosta.
3. Valitse Päävalikko > Poista. Yhteyden tiedot poistetaan laitteelta.
Koordinaattien haku
Voit etsiä sijaintia antamalla leveys- ja pituuskoordinaatit. Tämä on
edistynyt toiminto ja johtaa hyvin tarkkoihin tuloksiin.
1. Valitse Päävalikko > Etsi >
Leveysaste / Pituusaste.
2. Syötä Leveysaste-kenttiin
haluamasi arvot.
3. Syötä oikeat numeroarvot.
Korjaa Paluunäppäimellä. Tallenna arvot.
4. Toista vaiheet 2 ja 3
Pituusaste-kentille.
5. Käynnistä haku. Sijainti
näytetään kartalla.
6. Käynnistä uusi navigointi
valitsemalla Päävalikko >
Navigoi. Tai valitse
tilannekohtaisesta valikosta
Navigoi kohteeseen.
Voit käynnistää haun antamalla vain leveyspiirin tai vain pituuspiirin arvot
tai molemmat.
Voit etsiä paikkaa maailmanlaajuisesti! Hakua ei ole rajattu
nykyiseen karttaan. Sijainti näytetään katutasolla (jos olet
ostanut vastaavan yksityiskohtaisen kartan) tai korkeammalla
tasolla 200 km tai 100 mailin alueelta (jos sinulla ei ole lupaa
käyttää tätä karttaa).
56
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA SUUNNITTELEN
REITTINI?
57
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Suunnittele uusi reitti
Voit aloittaa uuden reitin suunnittelun sovelluksessa useasta eri paikasta:
Valitse Päävalikko > Reitit > [Uusi reitti].
missä tahansa luettelossa: valitse kohde, ja valitse sen jälkeen
Päävalikko > Lisää reittiin.
kartalla: kun kursori on aktiivinen (näyttää sijainnin kartalla),
valitse Päävalikko > Lisää reittiin.
Reitin suunnittelu:
Valitse Päävalikko > Reitit >
[Uusi reitti] ja siirry seuraavaan
näyttöön.
Valitse Aseta lähtöpiste näytössä haluamasi tietokanta ja etsi
lähtöpiste. Lisää lähtöpiste tähän
reittiin.
Syötä Tallenna muodossakenttään uuden reitin nimi. Syötä
kaikki merkit ja siirry seuraavaan
näyttöön.
Ny Reitinsuunnittelija näytössä näkyy lähtöpiste. Lisää
määränpää. Voit myös valita
päävalikon, josta saat näkyviin
käytettävissä olevia toimintoja.
58
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Valitse Aseta loppupistenäytössä haluamasi tietokanta ja etsi
määränpää. Lisää määränpää tähän
reittiin.
Nyt Reitinsuunnittelijanäytössä näkyy lähtöpiste ja
määränpää.
Siirry
seuraavaan
näyttöön.
Jos reitillä on vähintään kaksi
sijaintia,
esiin
tulee
Lisää
reittipiste -viesti. Valitse Kyllä, jos
haluat lisätä reittipisteitä reittiisi.
Valitse Ei, niin sovellus laskee reitin.
Toista vaiheet 5 - 7 kaikille
reittipisteille, jotka haluat lisätä.
59
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Reitti lasketaan ja se tulee
näkyviin kartalle. Nyt voit joko
käynnistää navigoinnin tai käyttää
muita reittiasetuksia.
Voit lisätä reittiin niin monta välikohdetta kuin haluat!
Reittiin lisättyjen sijaintien pitää olla samalla kartalla! Navigointi
eri karttojen välillä ei onnistu!
Mitä voin tehdä reiteilläni?
Avaa
reittiluettelo
valitsemalla
Päävalikko > Reitit. Kun esiin
tulee reittiluettelo, voit valita
seuraavia toimintoja:
luoda uusia reittejä
avata reitin
antaa reitille uuden nimen
poistaa reittejä
lähettää reittejä toisille käyttäjille.
60
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Avaa reitti:
Valitse Päävalikko > Reitit.
1.
2.
Valitse reitti. Jos luettelo on tyhjä, et ole määrittänyt yhtään reittiä.
3.
Avaa reitti. Esiin tulee Reitinsuunnittelija-ikkuna.
Anna reitille uusi nimi:
1.
Valitse Päävalikko > Reitit.
2.
Valitse reitti.
3.
Valitse Päävalikko > Muuta nimeä.
4.
Kirjoita uusi nimi näppäimistön näppäimillä.
5.
Tallenna muutokset.
Poista reitti:
1.
Valitse Päävalikko > Reitit.
2.
Valitse reitti.
3.
Valitse Päävalikko > Poista. Valittu reitti poistetaan pysyvästi
sovelluksesta.
Poista kaikki reitit:
1.
Valitse Päävalikko > Reitit.
2.
Valitse Päävalikko > Poista kaikki.
3.
Valitse Kyllä. Kaikki reitit poistetaan pysyvästi sovelluksesta.
Kun reitti on auki, voit:
käynnistää tämän reitin navigoinnin
käynnistää navigoinnin valitsemaasi reittipisteeseen
61
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
laskea reitin (käytettävissä, kun vähintään kaksi reittipistettä on
määritetty)
muuttaa reitin sisältöä (lisätä uusia paikkoja, poistaa olemassa olevia
paikkoja, muuttaa reitin varrella olevien paikkojen järjestystä)
näyttää kartalla valitsemasi reittipisteen
"lentää" kartalla paikasta toiseen
lähettää tietoja reitistä (reitin kuvauksen) toisille käyttäjille
tallentaa valitsemasi reittipisteen yhteytenä tai suosikkina
etsiä valitsemasi reittipisteen lähellä olevia palvelukohteita
simuloida navigoinnin laskettua reittiä pitkin, vaikka olet paikallasi
(käytettävissä, kun vähintään kaksi reittipistettä on määritetty)
poistaa osan reittipisteistä tai ne kaikki.
Reitin simulointi
Reitin simulointi tarkoittaa, että voit
tarkastella "näennäistä" navigointia
kohteeseen,
vaikka
et
liiku
minnekään.
1. Valitse Päävalikko > Reitit.
2. Valitse reitti ja avaa se.
3. Valitse Päävalikko > Simuloi reitti.
4. Simuloitu navigointi käynnistyy. Navigointipalkki ja ääniohjaus ovat
käytössä ja viittaavat simuloituihin ajo-oloihin lasketulla reitillä.
Simuloinnin aikana voit:
62
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
nopeuttaa simulointia. Valitse ylempi nopeusmittari
hidastaa simulointia. Valitse alempi nopeusmittari
keskeyttää simuloinnin
suurentaa karttanäkymää
pienentää karttanäkymää.
.
.
63
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA VOIN
KÄYTTÄÄ
PUHELINTANI?
64
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Puhelinominaisuudet
Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena
saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!
Tämä navigaattori tukee Bluetooth-yhteyttä. Kun kytket navigaattorin
puhelimeen, voit:
soittaa puheluita
ottaa vastaan puheluita
siirtää tietoja matkapuhelimestasi navigaattoriin
kytkeytyä Internetiin (GPRS-yhteydellä)
käyttää navigaattoria kuten hands-free-laitetta, joka parantaa
ajomukavuutta ja -turvallisuutta.
65
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Käynnistä
Bluetooth-yhteys
valitsemalla Päävalikko > Puhelin
> Aktivoi Bluetooth. Kytke
puhelimeen -toiminto on nyt
käytettävissä.
Katkaise
Bluetooth-yhteys
valitsemalla
Päävalikko
>
Puhelin > Deaktivoi Bluetooth.
Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä.
Kun nollaat tai käynnistät navigaattorin uudelleen, Bluetoothyhteys katkeaa!
Laitteen kytkeminen puhelimeen
Navigaattorin
matkapuhelimeen:
1.
2.
kytkeminen
Valitse Päävalikko >
Puhelin > Kytke
puhelimeen etsiäksesi
lähellä olevia Bluetoothyhteensopivia puhelimia
(noin 10 metriä / 32 jalkaa).
Valitse Valitse laite tai
hae lisää laitteitanäytössä Etsi-kuvake, niin
Bluetooth-yhteensopivien
66
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
3.
4.
5.
puhelinten haku käynnistyy. Jos olet aiemmin kytkenyt Bluetoothpuhelimen, tämä puhelin on jo luettelossa.
Valitse haluamasi matkapuhelin. Laite yrittää kytkeytyä
matkapuhelimeen.
Kun näytössä näkyy kehotus, syötä matkapuhelimeen 0000
Bluetooth-kytkennän viimeistelemiseksi.
Kun matkapuhelimen näytössä näkyy viesti yhteysyrityksestä,
valitse Kyllä. Navigaattori on muodostanut yhteyden
matkapuhelimeesi. Nyt navigaattorilla on puhelinominaisuudet.
Navigointinäytössä näkyy puhelimen kuvake.
Laitteen kytkennän irrottaminen puhelimesta
Kytke laite irti matkapuhelimesta valitsemalla Päävalikko > Puhelin >
Kytke puhelin pois päältä. Bluetooth-yhteys katkeaa.
Kun käynnistät puhelimen uudelleen tai katkaiset siitä virran,
Bluetooth-yhteys katkeaa!
Yhteyksien siirtäminen puhelinluettelosta
Kytkettyäsi navigaattorin matkapuhelimeen voit siirtää ("imuroida") kaikki
yhteystiedot matkapuhelimestasi.
Yhteystietojen siirtäminen puhelinluettelosta:
1.
Valitse Päävalikko > Puhelin > Soita.
2.
Valitse Päävalikko.
3.
Käynnistä yhteystietojen siirto puhelinluettelosta navigaattoriin
valitsemalla Kyllä. Yhteystiedot tulevat näkyviin luetteloon.
Kaikki puhelinmallit eivät päästä puhelinluetteloon! Tällöin et
voi siirtää yhteystietoja navigaattoriin.
67
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Puhelujen soittaminen
Valitse yhteys:
Valitse Päävalikko >
Puhelin > Soita.
Valitse numero luettelosta.
Soita numeroon. Näytössä
näkyy numero, johon soitat.
Navigaattori toimii hands-freelaitteena. Valitse Lopeta puhelu,
jos puheluun ei vastata tai jos
haluat lopettaa puhelun.
Näppäile numero:
Valitse Päävalikko >
Puhelin > Soita.
Valitse Uusi numero. Avaa
näppäimistö.
68
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Syötä numero, johon haluat
soittaa.
Soita numeroon. Näytössä
näkyy numero, johon soitat.
Navigaattori toimii hands-freelaitteena. Valitse Lopeta puhelu,
jos puheluun ei vastata tai jos
haluat lopettaa puhelun.
Valitse numero luettelosta tai kartalla olevasta kohteesta:
Käynnistä hakukysely ja valitse
hakutulos, jossa on haluamasi
puhelinnumero. Tai selaa karttaa,
kunnes löydät kohteen, jolla on
puhelinnumero (merkitse tämän
sijainnin valintaruutu).
Valitse Päävalikko > Soita.
Näytössä näkyy numero, johon
soitat. Navigaattori toimii hands-freelaitteena. Valitse Lopeta puhelu,
jos puheluun ei vastata tai jos haluat
lopettaa puhelun.
69
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Puheluihin vastaaminen
Navigoinnin, kartan selauksen tai
reitin suunnittelun aikana voit ottaa
vastaan puheluita käyttäen
navigaattoria hands-freepuhelimena.
Vastaa puheluun valitsemalla Kyllä.
Hylkää puhelu valitsemalla Ei.
Puhelinraporttien tarkistus
Tarkastele puhelintoimintojesi
historiatietoja.
Voit:
tarkastella kaikkia
soitettuja, vastattuja tai
vastaamattomia puheluja
soittaa luettelossa
näkyvään numeroon
poistaa historiatiedot.
Vastaamattomat puhelut
1. Selaa luetteloa.
2. Valitse kohde.
3. Soita numeroon. Poista
numero.
70
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Vastatut puhelut
1. Selaa luetteloa.
2. Valitse kohde.
3. Soita numeroon. Poista
numero.
Soitetut numerot
1. Selaa luetteloa.
2. Valitse kohde.
3.
Soita numeroon. Poista
numero.
71
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ
FM-LÄHETINTÄ?
72
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Mikä on FM-lähetin?
Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena
saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!
Voit laajentaa navigaattorin ominaisuuksia. Telineessä on sisäänrakennettu
FM-lähetin. Kun käynnistät FM-lähettimen, laite voi lähettää ajo-ohjeita
autoradioosi ja lisäksi auton audiojärjestelmään.
FM-lähettimen käyttö
1.
2.
3.
4.
5.
Kiinnitä ensin navigaattori lisävarusteena saatavaan telineeseen.
Kytke teline virtalähteeseen (savukkeensytytin tai pistorasia).
Kytke laite päälle.
Avaa sovellus.
Kytke radio päälle. Selaa FM-taajuuksia radion painikkeilla.
Käytä telineen lähettämän signaalin voimakkuuden ja laadun
sekä paikallisten olojen mukaan:
"vapaata" taajuutta (joka ei ole minkään radioaseman
käytössä), jos telineen signaali ei ole riittävän voimakas
peittämään radioaseman signaalia.
käytössä olevaa taajuutta (radioaseman taajuus), jos telineen
signaali on riittävän voimakas peittämään radioaseman
signaalin.
6. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-lähetin ja valitse
Käytössä. Voit myös valita Päävalikko > Näytä > FM-lähetin.
7. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-taajuus.
Näppäile autoradion lähetystaajuus. Tallenna arvo.
8. Tallenna kaikki muutokset kohtaan Yleiset asetukset. Nyt laitteen
ajo-ohjeet kuuluvat auton audiojärjestelmästä.
Kun FM-lähetin käynnistyy, navigaattorin painikkeita ei voi
käyttää. Käytä autoradion painikkeita.
73
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA VOIN LISÄTÄ
MUITA OMINAISUUKSIA
SOVELLUKSEENI?
74
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Lisätoiminnot - Yleiskatsaus
Navigoinnin, karttojen selaamisen ja
reitin suunnittelun lisäksi voit
laajentaa
sovelluksesi
ominaisuuksia.
ROUTE
66
navigaattorin
lisäpalveluja
kutsutaan nimellä Lisätoiminnot
ja niihin kuuluu:
Kartat - lataa, osta tai ota
käyttöön maakarttoja ja kaupunkikarttoja 53 maasta eri puolilta
maailmaa.
Liikennetiedotukset - Ota vastaan tosiaikaisia liikennetietoja, joihin
kuuluvat automaattiset päivitykset ja reitin uudelleen laskenta.
Liikennetietoja lähettää Traffic Information Channel (TMC).
Turvakamerat - Liikenteen valvontaosuuksien päivityksillä olet aina
ajan tasalla.
Sää - Valitse haluamasi sääennusteet ympäri maailmaa 14 päivää
eteenpäin.
Matkaoppaat - lataa Lonely Planettm -matkaoppaat ja tarkastele
tietoja paikallisesta kulttuurista, tapahtumista, majoituksesta,
nähtävyyksistä yms. 476 kohteesta ympäri maailmaa.
Äänet - Valitse haluamasi ääni selkeistä äänivalikoimista, niin voit
navigoida omalla kielelläsi ja puhetyylillä, jota haluat kuunnella.
Värimallit - Lataa kartoille eri väriteemoja.
Päivitä - Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon verkosta.
Avaa lisäpalvelut valitsemalla Päävalikko > Lisätoiminnot.
Sähköinen sisältö on saatavissa ROUTE 66 -verkkokaupasta. Pääset
verkkokauppaan kolmella eri tavalla:
ROUTE 66 Sync -tietokonesovelluksella
75
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Internetiin USB-portin ja LAN-yhteyden kautta
matkapuhelimeen kytketyllä Bluetooth-yhteydellä. Puhelimen pitää
tukea GPRS-yhteyttä.
Anna kupongin koodi
Jos sinulla on kuponki, jota haluat käyttää, avaa Lisätoiminnot ja valitse
Anna kupongin koodi.
Kirjoita kupongin koodi. Vastaava toiminto otetaan käyttöön.
Kuponkitunnus
on
ainutlaatuinen
sarjanumero!
Kuponkitunnuksella voit ottaa käyttöön vain tietyn toiminnon
(tiedoston tai palvelun)!
Kun kuponkitunnusta on käytetty laitteessa, sitä ei voi käyttää
enää muissa laitteissa!
Verkkokauppaan siirtyminen ROUTE 66 Sync -sovelluksella
1. Käynnistä navigointisovellus.
2. Kytke navigaattori tietokoneeseen USB-portin kautta.
3. Avaa ROUTE 66 Sync-sovellus. Valitse ROUTE 66 -myymälä. Katso
ROUTE 66 Sync-sovelluksen ohjeesta lisätietoja.
4. Valitse luokka ja selaa sen alikansioita.
Verkkokauppaan siirtyminen USB/LAN-yhteydellä
1. Käynnistä navigointisovellus.
76
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Kytke navigaattori tietokoneeseen USB-portin kautta.
3. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot.
4. Selaa luetteloa ja valitse palvelu.
5. Kun olet oikeassa palvelussa, valitse Kauppa-luettelo. Siinä on kaikki
sisällöt ja palvelut, joita voit ladata ja ostaa.
Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla
Katso ROUTE 66 Sync -sovelluksen käyttöohjeista lisätietoja.
Sähköisen sisällön tila
Verkkokaupassa tai laitteessasi näkyvän palvelun tai tarvikkeen tila voi olla
jokin seuraavista:
Punainen lukko
Sisältö on saatavissa verkkokaupasta,
mutta se pitää ladata ja siihen pitää
ostaa käyttöoikeus. Tähän sääntöön on
kaksi poikkeusta: olet jo ladannut
sisällön laitteeseesi, mutta sinun pitää
ostaa siihen käyttöoikeus; tai sisältö on
ilmainen ja voit vain ladata sen.
Keltainen lukko
Sisältö on ladattu ja sinulla on siihen
käyttöoikeus. Avaa se valitsemalla
Päävalikko > Valitse.
77
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Sininen lukko
Sisältö on käytössä.
Keltainen avain
Sisältö
on
poistettu
muistikortista. Palauta menetetty sisältö
valitsemalla Synkronoi sisältö.
Lisenssiavain on vahingossa
poistettu
muistikortista.
Palauta
menetetty lisenssiavain valitsemalla
Synkronoi lisenssitunnukset.
Verkkokaupan erikoistapaus on seuraava: Kokeile ilmaiseksi (arvioi).
Tämä tarkoittaa, että sisällön voi ladata ja sitä voi käyttää rajallisen ajan
(1 viikko) ilmaiseksi. Arviointiajan jälkeen sisältö pitää ostaa. Jos et hanki
lisenssiä, kun viimeinen käyttöpäivä on mennyt, sisältö lukittuu
automaattisesti (punainen lukko).
Tämän valinnan saatavuus vaihtelee eri alueilla.
Arviointiajan aikana sisältö on jossakin seuraavista tiloista:
Sisältö on käytössä. Arviointiajan alku.
Sisältö on käytössä. Arviointiaika päättyy pian.
Sisältö on käytössä. Arviointiaika on päättynyt.
Sisältö on ladattu, mutta ei käytössä. Arviointiajan alku.
Sisältö on ladattu, mutta ei käytössä. Arviointiaika päättyy pian.
Sisältö on ladattu, mutta ei käytössä. Arviointiaika on päättynyt.
78
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Sisältö ladattiin, mutta on kadonnut. Arviointiajan alku.
Sisältö ladattiin, mutta on kadonnut. Arviointiaika päättyy pian.
Sisältö ladattiin, mutta on kadonnut. Arviointiaika on päättynyt.
Katso seuraavasta kohdasta, mitä voit tehdä sähköisille sisällöille tai
palveluille.
Sähköisen sisällön valinnat
Seuraavat toiminnot ovat käytössä
verkkokaupassa tai laitteessasi :
Näytä tiedot – Lue kaikki
mahdolliset
tiedot valitusta
sisällöstä ennen tai jälkeen
hankinnan.
Lataus – Lataa laitteeseesi
valittu sisältö.
Osta lisenssi – Osta käyttöoikeus valittuun sisältöön. Sisältö on jo
ladattu.
Anna kupongin koodi – Jos sinulla on valitulle (ladatulle) sisällölle
kuponkitunnus, voit käyttää kuponkia luottokortin sijasta.
Avaa - Valitse tämä toiminto, kun haluat käyttää valittua sisältöä.
Sisältö pitää ladata ja sinulla pitää olla siihen käyttöoikeus.
Poista - Poista tämä sisältö fyysisesti muistikortilta. Käyttöoikeus
pysyy voimassa.
Synkronoi sisältö - Valitse tämä toiminto, jos sinulla on käyttöoikeus
valittuun sisältöön mutta sisältö on kadonnut tai siihen on tullut vika.
Sisällön voi ladata ilmaiseksi.
Synkronoi lisenssitunnukset - Valitse tämä toiminto, jos sinulla on
tämä sisältö, mutta olet kadottanut lisenssiavaimen. Käyttöoikeus
palautetaan palvelimelta ilmaiseksi.
Uudista lisenssi - Jos valitun sisällön arviointiaika (Kokeile
ilmaiseksi) on päättymässä. Osta käyttölisenssi.
79
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Synkronoi lisenssitunnukset
Jos lisenssiavaimet ovat kadonneet tai vaurioituneet (olet vahingossa
poistanut ne muistikortista tai muistikortti alustettiin), voit palauttaa
lisenssiavaimet ROUTE 66 -palvelimelta.
Synkronoitava sisältö on merkitty keltaisella avaimella
.
Kun valitset Synkronoi lisenssitunnukset, sovellus
palauttaa
kaikkien
ostamiesi
sisältöjen
kadonneet
lisenssiavaimet, ei vain esillä olevan sisällön!
Lisenssiavainten (kadonnut/vaurioitunut) synkronointi ei maksa
mitään. Ainoa kustannus tulee palveluntarjoajan verkon
käytöstä.
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot.
2. Valitse luokka (esimerkiksi Kartat).
3. Valitse Päävalikko > Synkronoi lisenssitunnukset.
Lisenssiavaimet palautetaan ROUTE 66 -palvelimelta ja ladataan
laitteellesi.
Voit myös palauttaa (kadonneet/vaurioituneet) lisenssiavaimet ROUTE 66
Sync -sovelluksen
varmuuskopiointitoiminnolla.
Katso
lisätietoja
ROUTE 66 Sync -sovelluksen käyttöohjeesta.
Synkronoi sisältö
Jos sisältö poistetaan, katoaa tai vaurioituu (jos vahingossa poistat sen
muistikortilta tai muistikortti alustetaan), voit palauttaa sisällön
"synkronoimalla" omat lisenssisi ja vastaavan sisällön.
Synkronoitava sisältö on merkitty keltaisella avaimella
.
Kun valitset Synkronoi sisältö, sovellus palauttaa kaikkien
ostamiesi palvelujen kadonneet sisällöt, ei vain nykyistä
sisältöä!
Sisällön (kadonnut/vaurioitunut) synkronointi ei maksa mitään.
Ainoa kustannus tulee verkon palveluntarjoajan verkon
80
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
käytöstä.
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot.
2. Valitse luokka (esimerkiksi Kartat).
3. Valitse Päävalikko > Synkronoi sisältö. Sisältö ladataan
laitteeseesi.
Voit myös palauttaa (kadonneen/vaurioituneen) sisällön ROUTE 66 Syncsovelluksen varmuuskopiointitoiminnolla. Katso lisätietoja ROUTE 66
Sync-sovelluksen käyttöohjeesta.
Sisällön poistaminen
Jos haluat vapauttaa tilaa muistikortiltasi, voit poistaa joitakin lataamiasi ja
ostamiasi sisältöjä. Poistamasi sisällön tila muuttuu "aktivoitu"
.
tilasta tilaan "pitää synkronoida"
-
Jos myöhemmin tarvitset tätä sisältöä, voit palauttaa sen "synkronoimalla"
lisenssit ja vastaavan sisällön.
Kun poistat sisällön, et menetä sen käyttöoikeutta! Lisenssi on
tallennettu ROUTE 66 -palvelimelle. Kun tarvitset sisältöä
seuraavan kerran, valitse vain Synkronoi sisältö; ja sisältö
ladataan ilmaiseksi.
Et voi poistaa käytössä olevaa sisältöä (sininen lukko)!
Sisällön poistaminen:
1.
2.
3.
4.
Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot.
Valitse luokka (esimerkiksi Kartat).
Avaa laitteellasi olevien sisältöjen luettelo (auki tai aktiivinen).
Valitse sisältö ja valitse Päävalikko > Poista. Tämän sisällön tilaksi
tulee "pitää synkronoida"
.
81
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Kartat – Yleiskatsaus
Karttoja on kaksi eri tyyppiä:
Maailmankartta, joka sisältää koko
maapallon ja näyttää muutamia
yksityiskohtia
(maiden
rajat,
pääkaupungit). Maailmankartta on
aina käytettävissä.
Yksityiskohtaiset kartat kaikilta
mantereilta, maista ja alueilta.
Yksityiskohtainen kartta sisältää
tämän maan tai alueen kaupungit,
kadut ja palvelukohteet. Laitteen
mukana tulee valmiiksi asennettu
yksityiskohtainen kartta. Jos haluat
ostaa lisäkarttoja, käytä ROUTE 66
SYNC -sovellusta (tai muita tapoja)
ostaaksesi tai ladataksesi muita
yksityiskohtaisia karttoja.
Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta,
karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta Sisällön
ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
Navigointia varten sinun pitää olla nykyisen kartan alueella
(leveys- ja pituusaste). Jos esimerkiksi haluat navigoida
Benelux-maissa, nykyisen kartan pitää olla Benelux.
Kartan selaamista, reitin suunnittelua tai reitin simulointia
varten sinun ei tarvitse olla fyysisesti maassa, joka näkyy
nykyisellä kartalla. Olet esimerkiksi Benelux-maassa, mutta
nykyinen kartta on Ranska; voit selata, suunnitella ja simuloida
Ranskan reittejä.
82
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Päävalikko
>
1. Valitse
Asetukset > Kartta > Kartta
or Lisätoiminnot > Kartat.
2. Valitse kartta.
3. Lataa ja käytä tätä karttaa
(sininen lukko).
Kun selaat maailmankarttaa ja
käynnistät
zoomauksen
yksityiskohtaiseen karttaan, johon
sinulla
ei
ole
käyttöoikeutta,
sovellus ilmoittaa, että sinun pitää
ostaa kartta verkkokaupasta!
Liikennetiedotteet - Yleiskatsaus
Navigoinnin aikana voit kohdata reitillä erilaisia tapahtumia: tietyöt,
liikenneonnettomuus tai liikenneruuhka. Nämä tapahtumat voivat vaikuttaa
loma- tai työmatkasuunnitelmiisi tai jopa pilata ne.
Liikennetiedotekanava (TMC) seuraa, kokoaa ja lähettää laitteellesi
viimeisimmät tiedot liikenneoloista. Jos tiedät reitin varrella olevista
tapahtumista etukäteen, voit mahdollisesti välttää ne ja valita
vaihtoehtoisen reitin.
Liikennetiedoteviesti
seuraavat tiedot:
sisältää
Tietunnus
merkittävä kaupunki tai alue
tapahtuman ilmoituspäivämäärä
ja –aika
83
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
tieosuuden kuvaus
tapahtuman kuvaus
tapahtuman odotettu kesto
mahdolliset ajosuositukset (kiertotie).
Valitse
Päävalikko
Lisätoiminnot
Liikennetiedotukset.
>
>
Katso lisätietoja sähköisen sisällön
tai
palvelujen
lataamisesta,
karttojen
käyttöönotosta,
ostamisesta
tai
tilaamisesta
Sisällön
ostaminen
ja
lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
Liikennetiedotteiden käyttö
Voit hyödyntää liikennetiedotteita tarkistaaksesi lasketun reitin tilan.
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Liikennetiedotukset.
2. Selaa liikennetiedotteiden luetteloa.
Jos luettelo on tyhjä, tietokanta
pitää päivittää! Katso lisätietoja
Liikennetietojen
päivitys
luvusta.
3. Valitse viesti.
4. Näytä tapahtuma kartalla.
5. Voit valita Päävalikko ja etsiä valittuun liikennetapahtumaan sopivia
toimintoja (esimerkiksi Navigoi) tai palata edelliseen luetteloon
valitsemalla Takaisin-kuvakkeen.
84
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Liikennetietojen päivitys
Liikenneolot muuttuvat jatkuvasti. Luettelo pitää päivittää, jotta käytössäsi
on viimeisimmät tiedot.
Liikennetiedotepalvelun saatavuus vaihtelee eri alueilla!
Voit päivittää liikennetiedotteet kahdella tavalla:
manuaalisesti
valitse
Päävalikko > Lisätoiminnot
> Liikennetiedotukset ja
valitse Päivitä.
automaattisesti
–
valitse
Asetukset > Lisätoiminnot
> Liikennetiedotusväli ja
aseta taajuus, niin että uusia
tietoja
otetaan
vastaan
automaattisesti (10 / 20 / 30
minuutin välein).
Kun yrität päivittää liikennetietoja GPS-SIJAINTISI LÄHELLÄ, sovellus
hakee ja palauttaa liikennetiedotteita GPS-sijaintisi läheisyydestä (50 km:n
säteellä).
Jos tältä alueelta on liikennetietoja, ne tulevat näkyviin luetteloon.
Jos liikennetietoja ei ole tältä alueelta, näytössä näkyy [ei tietoja].
Jos haluat päivittää liikennetiedotteita KURSORIN LÄHELTÄ (paikka, jonka
valitsit kursorille kartan selaamisen aikana), sovellus hakee ja palauttaa
85
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
liikennetiedotteita kursorin läheltä (50 km:n säteellä). Mahdolliset tulokset
ovat samanlaisia kuin edellisessä kohdassa.
Turvakamerat - Yleiskatsaus
Navigoinnin aikana ajat tieosuuksia,
joilla
on
käytössä
erilaisia
nopeusrajoituksia
tai
muita
liikenteen
valvontatapoja
(suojateitä, liikennevaloja, paino/korkeusrajoituksia ym.). Jos tiedät
etukäteen nämä tieosuudet, voit
suunnitella reittisi paremmin.
Turvakamerat-palvelu valvoo,
liikenteenvalvontatiedot.
kokoaa ja lähettää laitteellesi
kaikki
Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Turvakamerat.
Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen
käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta Sisällön ostaminen ja
lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
Turvakameroiden käyttö
Turvakamerapalvelun
tietoja
voidaan käyttää kahdella tavalla:
navigoinnin aikana - sinua
varoitetaan etukäteen, mitä
liikenteenvalvontalaitteita
tai
nopeusrajoituksia tieosuudella
on käytössä.
kartan selaamisen aikana - voit
tarkistaa
etukäteen,
mitä
nopeusrajoituksia tieosuudella
on
käytössä.
Voit
sitten
suunnitella
reittisi
ottaen
huomioon nämä rajoitukset.
liikenteenvalvontalaitteita
tai
86
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Turvakamerat.
2. Selaa eri alueiden/maiden palveluluetteloa.
3. Valitse alue/maa ja avaa sen
sisältö.
4. Selaa
liikenteenvalvontaluettelon
luokkia.
5.
Valitse luokka (esimerkiksi
Speed 130) ja tarkastele tätä luokkaa vastaavia sijainteja.
6. Selaa tulosluetteloa.
Jos luettelo on tyhjä, siihen voi olla kaksi syytä: tästä luokasta
ei ole tietoja tai tietokanta pitää päivittää! Katso lisätietoja
Turvakameratietojen päivitys -luvusta.
7. Valitse toiminto ja
vastaavat
liikenteenvalvontatiedot
kartalla.
näytä
8. Valitse Päävalikko ja avaa
valittua
liikenteenvalvontaa
koskevat toiminnot (esimerkiksi
Navigoi).
Turvakameratietojen päivitys
Liikenteenvalvontatietokanta muuttuu jatkuvasti. Luettelo pitää päivittää,
jotta käytössäsi on viimeisimmät tiedot.
Liikenteenvalvontatietojen saatavuus vaihtelee eri alueilla!
Voit päivittää liikenteenvalvontatiedot kahdella tavalla:
87
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
manuaalisesti - valitse Päävalikko
Turvakamerat ja valitse Päivitä.
>
Lisätoiminnot
>
automaattisesti – valitse Asetukset > Lisätoiminnot >
Turvakameraväli ja aseta, kuinka usein uusia tietoja otetaan
vastaan automaattisesti (viikoittain / kuukausittain).
Sää - Yleiskatsaus
Navigoinnin, kartan selaamisen tai
reitin suunnittelun aikana saat
laitteellesi
viimeisimmät
sääennusteet mistä päin maailmaa
tahansa, riippumatta sillä hetkellä
käyttämästäsi kartasta.
Säätietoja kerätään erikoistuneissa
sääkeskuksissa.
Voit:
laatia luettelon suosikkikaupungeistasi
tarkistaa suosikkikaupunkiesi sääennusteen.
Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää.
Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen
käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta Sisällön ostaminen ja
lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
Sääpalvelun käyttö
Kun avaat sääpalvelun ensimmäisen
kerran, luettelo on tyhjä. Sinun
täytyy:
1. Laatia suosikkikaupunkiesi
luettelo.
2. Päivittää (ottaa vastaan)
suosikkikaupunkiesi sääennusteet.
88
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
3. Tarkistaa luettelossa olevien kaupunkien säätiedotukset.
Kaupunkien lisääminen sääennusteisiin
Tässä osassa annetaan ohjeet niiden kaupunkien lisäämisestä luetteloon,
joista haluat sääennusteita.
Voit lisätä luetteloon minkä paikan tahansa riippumatta siitä, mitä karttaa
käytät. Jos esimerkiksi käytät Italian karttaa, voit saada Berliinin,
Amsterdamin, Pariisin, Lontoon jne. sääennusteita.
Voit lisätä kaupungin kahdella tavalla:
Etsi - etsi paikka käytössä olevista tietokannoista.
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu.
2. Valitse Päävalikko > Lisää kaupunki > Etsi.
3. Käynnistä haku tietokannasta. Katso lisätietoja Hakuvalikko-luvusta.
4. Valitse paikka ja lisää tämä paikka sääennusteiden luetteloon.
GPS-sijainti - lisää nykyinen GPS-sijaintisi.
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu.
2. Valitse Päävalikko > Lisää kaupunki > GPS-sijainti. Nykyinen
sijaintisi (GPS-sijainti) lisätään sääennusteiden luetteloon.
Kaupungin tietojen muuttaminen:
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu.
2. Valitse kaupunki, jonka tietoja haluat muuttaa.
3. Valitse Päävalikko > Muokkaa kaupunki.
4. Muuta leveysastetta. Valitse kolmesta ensimmäisestä kentästä, kunnes
näppäimistö on näkyvissä ja syötä numeroarvot. Valitse viimeinen
kenttä ja valitse pohjoinen tai etelä.
89
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
5. Muuta pituusastetta. Valitse kolmesta ensimmäisestä kentästä, kunnes
näppäimistö on näkyvissä ja syötä numeroarvot. Valitse viimeinen
kenttä ja valitse länsi tai itä.
6. Tallenna muutokset.
Kaupungin poistaminen:
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu.
2. Valitse kaupunki, jonka haluat poistaa.
3. Valitse Päävalikko > Poista kaupunki. Kaupunki poistetaan
luettelosta.
Sääennusteiden päivittäminen
Voit päivittää sääennusteet, kun
lisäät kaupungin, tai milloin tahansa
jälkeenpäin.
1. Valitse
Päävalikko
Lisätoiminnot > Sää
Sääpalvelu.
>
>
2. Valitse Päävalikko > Päivitä.
Tämän toiminnon aikana kaikkien luettelossa olevien kaupunkien
tiedot päivitetään.
3. Kun kaikki tiedot on otettu
vastaan, valitse kaupunki, jonka
säätietoja haluat tarkastella.
Tiedot
saa
päivitettyä
myös
automaattisesti. Valitse Päävalikko
> Asetukset > Lisätoiminnot >
Säätiedotusväli ja aseta, kuinka
usein tietoja päivitetään (tunnin
välein/päivittäin).
Sinulla on nyt suosikkikaupunkiesi uusimmat sääennusteet laitteessasi.
90
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Säätiedotteet
Kullekin kaupungille on 5 säätiedotetta.
Tänään - Tässä tiedotteessa näkyy minimi- ja maksimilämpötila,
kosteusarvo, tuulen nopeus ja suunta, sekä UV-arvo ja sademäärä.
Päivälista - Tässä on minimi- ja maksimilämpötilojen luettelo
seuraavan 15 päivän ajalta.
Nykyiset olosuhteet - Tässä tiedotteessa näkyy nykyinen lämpötila,
tuulen nopeus ja suunta, ilmanpaine ja näkyvyysarvo.
Normaali kuva - Tässä näkyy graafinen
maksimilämpötiloista seuraavan 5 päivän ajalta.
Laajennettu kuva - Tässä näkyy graafinen esitys minimi- ja
maksimilämpötiloista seuraavan 15 päivän ajalta.
esitys
minimi- ja
Avaa tiedote valitsemalla vastaava kuvake.
Tänään
Tässä tiedotteessa näkyy minimi- ja
maksimilämpötila,
kosteusarvo,
tuulen nopeus ja suunta, sekä UVarvo ja sademäärä.
Päivälista
Tässä
on
minimija
maksimilämpötilojen
luettelo
seuraavan 15 päivän ajalta.
Käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
viikonpäivä ja päivämäärä
keskimääräinen
päivälämpötila/keskimääräinen
yölämpötila
Valitse tietue luettelosta ja tarkista valitun päivän sääennuste.
91
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Nykyiset olosuhteet
Tässä tiedotteessa näkyy nykyinen
lämpötila, tuulen nopeus ja suunta,
ilmanpaine ja näkyvyysarvo.
Normaali kuva
Tässä näkyy graafinen esitys
minimi- ja maksimilämpötiloista
seuraavan 5 päivän ajalta.
Käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
kunkin päivän yleinen säätila
kunkin päivän keskimääräinen
päivälämpötila
(punainen
kaavio)
keskimääräinen yölämpötila (sininen kaavio)
päivämäärä
Tarkastele edellistä 5 päivää painamalla vasenta nuolta.
Tarkastele seuraavaa 5 päivää painamalla oikeaa nuolta.
Laajennettu kuva
Tässä näkyy graafinen esitys
minimi- ja maksimilämpötiloista
seuraavan 15 päivän ajalta.
Käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
kunkin päivän yleinen säätila
kunkin päivän korkein lämpötila
(punainen kaavio)
kunkin päivän matalin lämpötila (sininen kaavio)
päivämäärä
92
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Matkaoppaat - Yleiskatsaus
Navigoinnin aikana tai ennen vierailua uusiin paikkoihin kannattaa
perehtyä paikallisiin majoitusvaihtoehtoihin, kuljetus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin.
Lataa Lonely PlanetTM –matkaoppaat ja lue ne.
Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Matkaoppaat.
Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen
käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta Sisällön ostaminen ja
lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
Matkaoppaiden käyttö
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Matkaoppaat.
2. Selaa eri alueiden/maiden/kaupunkien matkaoppaita.
3. Valitse matkaopas ja avaa se.
4. Kun avaat matkaoppaan, sovellus toimii selaimen tavoin.
Matkaoppaista löytyy seuraavia tietoja: yhteystiedot ja tilastotietoja,
diaesitys, tietoja kulttuurista, historiasta, ympäristöstä ja politiikasta.
Äänet - Yleiskatsaus
Navigoinnin aikana voit saada kahden tyyppisiä ohjeita:
Visuaalinen opastus: navigointipalkki, ajo-ohjeet, reitin kuvaus,
etenemispalkki, GPS-tiedot, reittitiedot, ylinopeushälytys, POI-hälytys.
Ääniopastus: kutakin käännöstä ("suunnanvaihto") varten annetaan
ajo-ohje valitsemallasi kielellä. Valittavissa olevien kielten määrä
riippuu laitteen hankintamaasta tai -alueesta, mutta mukana on
93
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
ainakin kaksi ääntä (mies- ja naisääni laitteen oletusäänellä). Voit
myös ladata muita ääniä verkkokaupasta: eri kieliä, murteita,
naisten/miesten ääniä, kuuluisien näyttelijöiden ääniä, hauskoja
esityksiä jne.
Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Äänet.
Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen
käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta Sisällön ostaminen ja
lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
Ääniopastuksen kielen vaihtaminen
Jos ääniopastus ei ole haluamallasi
kielellä, voit valita toisen kielen.
1. Valitse
Päävalikko
Lisätoiminnot > Äänet.
>
2. Selaa
käytettävissä olevien
äänten luetteloa. Äänet ovat
aakkosjärjestyksessä pareittain (miesääni, naisääni).
3. Valitse ääni ja lataa se. Tästä eteenpäin tätä ääntä käytetään
opastuksessa.
On
suositeltavaa
käyttää
navigoinnin
aikana
ja
turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia!
Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia
ajotilanteita!
Värimallit - Yleiskatsaus
Voit muuttaa kartan yleisilmettä (kiinteät alueet, kadut jne.) valitsemalla
eri värimalleja kartan selaukseen ja navigointiin. Valitse Päävalikko >
Lisätoiminnot > Värimallit.
Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen
käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta Sisällön ostaminen ja
lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla -luvusta.
94
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Voit myös asettaa tämän toiminnon valitsemalla Asetukset > Kartan
asetukset > Värien valinta.
Jos haluat mukauttaa
ulkoasua
vielä
lisää,
Asetukset > Kartat.
kartan
valitse
Jos haluat muuttaa kartan (kiinteät
alueet, kadut jne.) yleisilmettä
kartan selaamisen tai navigoinnin
aikana, tee seuraavasti:
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Värimallit.
2. Selaa käytettävissä olevien teemojen luetteloa. Luettelo on
aakkosjärjestyksessä.
3. Valitse teema ja lataa se. Tästä eteenpäin kaikissa kartoissa käytetään
valitsemaasi värimallia.
Päivitys - Yleiskatsaus
Sinulla on käytössäsi tehokas navigointiratkaisu, mutta ohjelmistoa pitää
myös päivittää. Päivityksiä julkaistaan tietyin väliajoin. Niissä on uusia
ominaisuuksia tai parannuksia.
Valitse vain Päivitä ja lataa uusin versio, joka asennetaan laitteeseesi
automaattisesti. Päivitys on ilmaista ja nopeaa!
Lataa ja asenna päivitys seuraavasti:
1. Valitse Päävalikko > Lisätoiminnot > Päivitä.
2. Sovellus tarkistaa, onko päivitystä saatavilla. Jos uusi versio on
saatavilla, käynnistä ohjelmiston päivitys valitsemalla Lataus . Jos et
halua asentaa päivitystä, valitse Peruuta-kuvake ja keskeytä
toimenpide.
3. Päivitys ladataan laitteeseesi. Latausaika vaihtelee tiedoston koon ja
verkon nopeuden mukaan.
4. Kun päivitys on ladattu, se asennetaan automaattisesti.
Ohjelmiston päivitys ei vaikuta tekemiisi asetuksiin tai muihin
tietoihin. Reitit, yhteystiedot, suosikit yms. säilytetään.
95
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA VOIN MUUTTAA
SOVELLUKSENI "ULKOASUA
JA TUNTUMAA"?
96
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Asetukset
Voit muokata sovelluksen ulkoasua ja mukauttaa
henkilökohtaisten tarpeidesi ja mieltymystesi mukaisiksi.
sen
toimintoja
1. Valitse Päävalikko > Asetukset.
2. Tarkista käytettävissä olevien asetusten luettelo.
3. Valitse ja avaa osa.
Yleiset asetukset
Mukauta sovelluksen yleisilme: äänen voimakkuus, kielet, graafinen
käyttöliittymä jne.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen.
2. Selaa käytettävissä olevien toimintojen luetteloa.
3. Valitse toiminto ja avaa sitä vastaava alivalikko.
Käyttöliittymän kieli
Vaihda tällä toiminnolla graafisen käyttöliittymän
valikkovaihtoehdot ja viestit näytetään tällä kielellä.
kieli.
Kaikki
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Käyttöliittymän
kieli.
2. Selaa käytettävissä olevien kielten luetteloa.
3. Valitse kieli.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Kielivalintojen määrä voi vaihdella sen mukaan, mistä ostit
laitteen.
97
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Käyttöliittymän värit
Tällä toiminnolla voit muuttaa graafisen käyttöliittymän yleisilmettä
valitsemalla eri värimalleja (teemoja).
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Käyttöliittymän
värit.
2. Selaa käytettävissä olevien teemojen luetteloa.
3. Valitse teema.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Ääniohjeiden kieli
Vaihda tällä toiminnolla ääniohjauksen kieli.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Ääniohjeiden kieli.
2. Selaa käytettävissä olevien kielten luetteloa.
3. Valitse kieli.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Kielivalintojen määrä voi vaihdella sen mukaan, mistä ostit
laitteen. Lataa verkkokaupasta lisää kielivaihtoehtoja.
Kartan kieli
Tällä toiminnolla voit vaihtaa nykyisellä kartalla näkyvien kohteiden kielen:
kadut, kaupungit, alueet, palvelukohteet.
98
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Automaattinen tarkoittaa, että sovellus valitsee nykyiselle kartalle
parhaiten sopivan kielen.
Kansallisten kielten nimet tarkoittaa, että sovellus vaihtaa nykyisen
kartan "viralliselle" kielelle. Esimerkiksi englanti Englannin kartalle,
ranska Ranskan kartalle, saksa Saksan kartalle.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Kartan kieli.
2. Selaa käytettävissä olevien kielten luetteloa.
3. Valitse kieli.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Äänenvoimakkuus
Muuta navigoinnin aikana käytettävien ääniohjeiden äänenvoimakkuutta.
Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Äänenvoimakkuus.
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta siirtämällä näppäintä oikealle tai
vasemmalle. Voit valita kymmenestä äänenvoimakkuuden tasosta.
Tallenna valittu taso.
On
suositeltavaa
käyttää
navigoinnin
aikana
ja
turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia!
Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia
ajotilanteita!
Voit yhdistää Äänenvoimakkuus
äänenvoimakkuus -toimintoon!
-toiminnon
Dynaaminen
Kun FM-lähetin on käytössä, Äänenvoimakkuus ei ole
käytössä.
Säädä
äänenvoimakkuutta
radion
tai
audiojärjestelmän painikkeilla.
99
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Ääni kosketettaessa näyttöä
Jos haluat kuulla äänimerkin ("piippaus"), kun kosketat näyttöä, tämä
toiminto pitää ottaa erikseen käyttöön.
1. Valitse Päävalikko >
kosketettaessa näyttöä.
Asetukset
>
Yleinen
>
Ääni
2. Etsi haluamasi vaihtoehto:
Käytössä - kuuluu lyhyt merkkiääni ("piippaus").
Ei käytössä - ei ääntä ("mykistys").
3. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Dynaaminen äänenvoimakkuus
Tällä toiminnolla äänenvoimakkuus (ääniopastus) säätyy ajonopeuden
mukaan.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Dynaaminen
äänenvoimakkuus.
2. Ota toiminto käyttöön tai poista käytöstä.
Kun toiminto on käytössä, valitse se uudelleen valitaksesi seuraavia
toimintoja:
Nopeus, jonka ylittyessä äänenvoimakkuutta on lisättävä Kun auto saavuttaa asetetun nopeuden navigoinnin aikana,
äänenvoimakkuus alkaa kasvaa.
1. Valitse toiminto. Esiin tulee näppäimistö.
2. Aseta nopeus.
3. Päivitä luettelo.
4. Tallenna valinta Dynaamisen äänenvoimakkuuden asetukset ikkunassa.
100
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
5. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Maksimi äänenvoimakkuus nopeudella - Kun auton nopeus saavuttaa
tämän arvon navigoinnin aikana, äänenvoimakkuus asetetaan
maksimitasolle (10).
1. Valitse toiminto. Esiin tulee näppäimistö.
2. Aseta nopeus.
3. Päivitä luettelo.
4. Tallenna valinta Dynaamisen äänenvoimakkuuden asetukset ikkunassa.
5. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
FM-lähetin
Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena
saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!
Voit laajentaa navigaattorin ominaisuuksia. Telineessä on sisäänrakennettu
FM-lähetin. Kun käynnistät FM-lähettimen, laite voi lähettää ajo-ohjeita
autoradioosi ja lisäksi auton audiojärjestelmään.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-lähetin.
2. Etsi haluamasi vaihtoehto:
Käytössä - ota FM-lähetin käyttöön.
Ei käytössä - ota FM-lähetin pois käytöstä.
3. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Kun FM-lähetin on käytössä, Äänenvoimakkuus ei ole käytössä. Säädä
äänenvoimakkuutta radion tai audiojärjestelmän painikkeilla.
101
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
FM-taajuus
Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena
saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!
Kun ajo-ohjeita lähetetään autoradiojärjestelmään, FM-lähettimen
lähetystaajuuden pitää olla sama kuin radiojärjestelmän lähetystaajuus.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-taajuus.
2. Syötä arvo näppäimistöltä.
3. Tallenna radiotaajuus.
4. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Kun FM-lähetin on käytössä, Äänenvoimakkuus ei ole käytössä. Säädä
äänenvoimakkuutta radion tai audiojärjestelmän painikkeilla.
Taustavalo
Tällä toiminnolla voit asettaa näytön valaistuksen päivä- tai yönavigointiin
sopivaksi.
Valaistuksen voimakkuuden voi asettaa:
käsin
–
aseta
Taustavalaistuksen
Taustavalaistuksen arvo yöllä.
arvo
päivällä
ja
dynaamisesti – lisävarusteena saatavan telineen valoanturi säätelee
näytön valaistusta.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Taustavalo.
2. Aseta arvot:
Taustavalaistuksen arvo päivällä - aseta
taustavalon kirkkaus päivänavigointiin sopivaksi.
liukunäppäimellä
Taustavalaistuksen arvo yöllä - aseta liukunäppäimellä taustavalon
kirkkaus yönavigointiin sopivaksi.
102
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
3. Tallenna arvot.
4. Tallenna muutokset Yleiset asetukset -ikkunassa.
Yksiköt
Valitse ääniohjauksessa, suuntanuolissa ja reitin kuvauksissa käytetyt
yksiköt.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Yksiköt.
2. Valitse:
Metrijärjestelmä - metrit ja kilometrit.
Brittiläinen järjestelmä - jaardit ja mailit.
3. Automaattinen - sovellus valitsee Metrijärjestelmä tai
Brittiläinen järjestelmä käyttöliittymän kielen mukaan. Jos
käyttöliittymän kieli on englanti, yksiköiksi valitaan Brittiläinen
järjestelmä; jos käyttöliittymän kieli on saksa tai ranska, yksiköiksi
valitaan Metrijärjestelmä.
4. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
USB-kytkentätila:
Kun kytket navigaattorin tietokoneeseen:
sinulla on aktiivinen yhteys (Active Sync) - Kytke laite internetiin. Voit
ohjata sovellusta etäohjatusti ROUTE 66 Sync -sovelluksella tai
mennä verkkokauppaan.
sinulla on passiivinen yhteys (Mass Storage) – Tarkastele
navigaattoria levyasemana. Lue tietoja muistikortilta. Tallenna tietoja
muistikorttiin. Kun Mass Storage on valittu, et voi käyttää laitteen
sovellusta. Palaa sovellukseen napsauttamalla Lopeta .
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Yleinen > USB-kytkentätila:.
103
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Valitse:
Active Sync
Mass Storage
3. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
Kartan asetukset
Mukauta kartan ulkoasu ja toimintatapa: värit, perspektiivi, kartan
kääntäminen jne.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta.
2. Selaa käytettävissä olevien toimintojen luetteloa.
3. Valitse toiminto ja avaa sitä vastaava alivalikko.
Yönäyttö
Määritä värien kirkkaus yönavigoinnin aikana tai tunneleissa.
Kun käytät yövärejä yönavigoinnin aikana, näet näytöllä olevat tiedot
paremmin. Näin kirkkaat valot eivät häiritse sinua.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Yönäyttö.
2. Valitse toiminto:
Käytössä – kytke yövärit manuaalisesti.
Ei käytössä – ota yövärit pois päältä manuaalisesti.
Automaattinen – sovellus vaihtaa automaattisesti päiväväreistä
yöväreihin (ja päinvastoin) auringonnousun tai -laskun aikaan tai kun
ajat tunneliin tai poistut tunnelista. Kartta- ja GPS-tietojen avulla
määritetään, milloin väritilaa vaihdetaan.
104
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Värien valinta
Tällä toiminnolla voit muuttaa kartan yleisilmettä (kiinteät alueet, kadut
jne.) valitsemalla eri värimalleja (teemoja).
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Värien valinta.
2. Selaa käytettävissä olevien teemojen luetteloa.
3. Valitse teema.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta Kartan asetukset -ikkunassa.
3D-näkymä
Voit muuttaa kartan näyttötapaa navigoinnin aikana:
2D perspective - näytä kartta ylhäältä tavallisen kartan tapaan.
3D perspective - näytä kartta panoraamatilassa edessäsi olevan tien
tapaan.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > 3D-näkymä .
2. Valitse toiminto:
Käytössä – kartta näkyy 3D-näkymänä.
Ei käytössä – kartta näkyy 2D-näkymänä.
3. Päivitä luettelo.
Katselukulma
Kun navigoit 3D-näkymässä, voit muuttaa katselukulmaa ja tarkastella
edessä olevaa tietä panoraamatilassa.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Katselukulma.
105
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Siirrä vasemmalle pienentääksesi panoraamakulmaa. Siirrä oikealle
suurentaaksesi panoraamakulmaa. Tarkista nykyinen arvo näytön
yläreunasta.
3. Päivitä luettelo.
Tämä toiminto on käytössä vain 3D-näkymässä!
Näytä asteikko
Voit näyttää tai piilottaa kartan asteikon, joka sijaitsee navigointinäytön
oikeassa yläkulmassa. Kartan asteikko on graafinen ja tekstimuodossa
oleva apuväline: kun suurennat tai pienennät karttaa, näytössä näkyvä
arvo (metri tai jaardi) muuttuu vastaavasti.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Näytä asteikko.
2. Valitse toiminto:
Käytössä – asteikko näkyy näytössä.
Ei käytössä – asteikko ei näy näytössä.
3. Päivitä luettelo.
Tämä toiminto on käytössä vain 2D-näkymässä!
Kierrä karttaa
Voit määrittää kartan ja GPS-nuolen toimintatavan navigoinnin aikana.
Navigoinnin aikana GPS-nuoli osoittaa liikkumissuunnan (esimerkiksi
ylöspäin osoittava GPS-nuoli tarkoittaa liikkumista pohjoiseen ja
vasemmalle osoittava GPS-nuoli tarkoittaa liikkumista länteen). GPS-nuolen
suunta muuttuu, kun taas kartta pysyy paikallaan.
106
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Kun kartta kääntyy, GPS-nuoli ja nykyinen tie osoittavat aina ylöspäin
navigointinäytössä.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Kierrä karttaa.
2. Valitse toiminto:
Käytössä – kartta kääntyy.
Ei käytössä – kartta ei käänny.
3. Päivitä luettelo.
Kartta
Valitse navigointiin ja selaamiseen käytettävä kartta.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Kartta.
2. Selaa käytettävissä olevien karttojen luetteloa.
3. Valitse kartta.
4. Päivitä luettelo.
5. Avaa valittu kartta Kartan asetukset -ikkunassa.
Käytettävissä olevien karttojen lukumäärä riippuu siitä, minkä
laitteen ostit ja mistä maasta! Voit ostaa lisää karttoja ROUTE
66 -verkkokaupasta.
Näytä suosikit
Joskus kartalla näkyy liian paljon kohteita ja navigointinäyttö on sekava.
Voit halutessasi näyttää tai piilottaa suosikkikohteitasi kartalla.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kartta > Näytä suosikit.
2. Valitse:
107
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Käytössä – suosikit näkyvät kartalla.
Ei käytössä – suosikit eivät näy kartalla.
3. Päivitä luettelo.
Näytä palvelukohteet
Joskus kartalla näkyy liian paljon kohteita ja navigointinäyttö on sekava.
Voit halutessasi näyttää tai piilottaa palvelukohteita kartalla.
Jos haluat, että kartalla näkyvät vain tiettyyn luokkaan kuuluvat
kohteet, valitse luokka.
Jos haluat, että kartalla näkyvät kaikki palvelukohteet, valitse Kaikki
kategoriat.
Jos et halua kartalla näkyvän yhtään palvelukohdetta, poista valinta
kohdasta Kaikki kategoriat.
1. Valitse Päävalikko
palvelukohteet.
>
Asetukset
>
Kartta
>
Näytä
2. Selaa luokkaluetteloa.
3. Valitse haluamasi luokat. Valitse kaikki luokat tai poista kaikkien
luokkien valinta Kaikki kategoriat -painikkeella.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna muutokset Kartan asetukset -ikkunassa.
Navigointiasetukset
Aseta navigointimieltymyksesi.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Navigointi.
2. Selaa käytettävissä olevien toimintojen luetteloa.
108
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
3. Valitse toiminto ja avaa sitä vastaava alivalikko.
Reitin tyyppi
Valitse matkustustapa tai miten saavutaan määränpäähän.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Reitin tyyppi.
2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista:
Nopein (auto) – aja autolla ja käytä nopeinta mahdollista reittiä.
Lyhyin (auto) – aja autolla ja käytä lyhintä mahdollista reittiä.
Nopein (kuorma-auto) – aja kuorma-autolla ja käytä nopeinta
mahdollista reittiä.
Lyhyin (kuorma-auto) – aja kuorma-autolla ja käytä lyhintä
mahdollista reittiä.
Kävelyreitti – kävele kohteeseen. Tässä matkustustavassa on
käytössä vain 2D-näkymä.
3. Tallenna muutokset Kartan asetukset -ikkunassa.
Raskaiden ajoneuvojen (kuorma-autojen) ajonopeuteen ja
käyttöön liittyy tiettyjä rajoituksia. Vaikka lähtöpiste ja
määränpää olisivat samat, henkilöautoreitti voi poiketa
kuorma-autoreitistä
(reittipisteet,
matkan
pituus,
matkustusaika, nopeusrajoitukset).
Vältä moottoriteitä
Ota mukaan (tai ohita) moottoritiet matkan aikana.
1. Valitse Päävalikko
moottoriteitä.
>
Asetukset
>
Navigointi
>
Vältä
2. Valitse toiminto:
109
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Käytössä – ohita moottoritiet reitillä.
Ei käytössä – älä ohita moottoriteitä reitillä. Tällöin reitillä voi olla
mukana myös moottoriteitä.
3. Tallenna muutokset.
Vältä maksullisia teitä
Ota mukaan (tai ohita) maksulliset tiet matkan aikana.
1. Valitse Päävalikko
maksullisia teitä.
>
Asetukset
>
Navigointi
>
Vältä
2. Valitse toiminto:
Käytössä – ohita maksulliset tiet reitillä.
Ei käytössä – älä ohita maksullisia teitä reitillä. Tällöin reitillä voi olla
mukana myös maksullisia teitä.
3. Tallenna muutokset.
Vältä lauttayhteyksiä
Ota mukaan (tai ohita) lossit/lautat matkan aikana.
1. Valitse Päävalikko
lauttayhteyksiä.
>
Asetukset
>
Navigointi
>
Vältä
2. Valitse toiminto:
Käytössä – ohita lossit/lautat reitillä.
Ei käytössä – älä ohita losseja/lauttoja reitillä. Tällöin reitillä voi olla
mukana myös vesiosuuksia.
3. Tallenna muutokset.
110
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Automaat. zoomaus
Navigoinnin tai kartan selaamisen aikana voit suurentaa tai pienentää
karttaa manuaalisesti valitsemalla vastaavan kuvakkeen näytön
yläkulmasta.
Voit käyttää myös automaattista zoomausta. Kun lähestyt risteystä tai
liittymää, sovellus zoomaa alimmalle tasolle (katutasolle) riippumatta
valitusta zoomaustasosta; kun olet ohittanut risteyksen, sovellus zoomaa
takaisin alkuperäiselle zoomaustasolle.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Automaat.
zoomaus.
2. Valitse toiminto:
Käytössä – Jos haluat sovelluksen suurentavan kuvan, kun lähestyt
risteyksiä.
Ei käytössä – Jos haluat valita zoomaustason itse; valitsemasi
zoomaustaso pysyy samana koko matkan ajan.
3. Tallenna muutokset.
Ajonopeushälytys
Tämä
on
henkilökohtainen
mieltymys. Kuulet ja näet näytössä
varoituksen,
jos
aiemmin
asettamasi nopeusrajoitus ylittyy.
Ajonopeus
ei
kuitenkaan
varsinaisesti muutu; tämä ei ole
auton vakionopeusjärjestelmä eikä
se muuta ajonopeutta aktiivisesti!
1. Avaa näppäimistö valitsemalla Päävalikko
Navigointi > Ajonopeushälytys.
>
Asetukset
>
2. Syötä nopeusrajoitus.
3. Päivitä luettelo.
111
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
4. Tallenna muutokset Navigointiasetukset -ikkunassa.
Suurin nopeusrajoitus on 300 km/h tai 155 mph.
Pienin nopeusrajoitus on 60 km/h tai 50 mph.
Ajonopeushälytys toimii vain, kun se yhdistetään oikein
Hälytyksen tyyppi-toimintoon (visuaalinen, akustinen,
molemmat). Jos Hälytyksen tyyppi -toiminnon asetus on Ei
mitään, Ajonopeushälytys ei myöskään toimi.
Hälytyksen tyyppi
Tätä toimintoa pitää käyttää yhdessä Ajonopeushälytys toiminnon kanssa!
Aseta hälytyksen tyyppi, kun aiemmin asettamasi nopeusrajoitus ylittyy.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Hälytyksen
tyyppi.
2. Valitse uudelleen valitaksesi toiminnon. Käytettävissä ovat seuraavat
toiminnot:
Visuaalinen hälytys– näytössä näkyy vilkkuva varoitus, kunnes
hiljennät ajonopeutta.
Hälytysääni – kuuluu merkkiääni, kunnes hiljennät ajonopeutta.
Molemmat - molempia varoituksia käytetään, kunnes hiljennät
ajonopeutta.
Ei mitään - ylinopeushälytys ei ole käytössä.
3. Tallenna muutokset Navigointiasetukset -ikkunassa.
112
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
On
suositeltavaa
käyttää
navigoinnin
aikana
ja
turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia!
Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia
ajotilanteita!
Navigointipalkin läpinäkyvyys
Valitse navigointipalkin läpinäkyvyys.
Siirrä liukunäppäintä vasemmalle
(maksimiläpinäkyvyys).
(minimiläpinäkyvyys)
tai
oikealle
Nopeus
Aseta kunkin tietyypin maksiminopeus.
Kun sovellus laskee reittiä, se ei ota huomioon vain etäisyyttä kohteeseen
vaan myös teiden tyypin. Kullakin tietyypillä on maksiminopeus
(esimerkiksi 110 km/h tai 70 mph moottoriteille).
Nämä nopeudet perustuvat tilastollisiin tutkimuksiin. Koska nämä arvot
kuitenkin vaihtelevat eri alueilla, voit muuttaa tietyypin oletusnopeutta
vastaamaan paikallisia oloja ja nopeusrajoituksia. Uudet nopeusrajoitukset
otetaan huomioon, kun reitti lasketaan.
1.
Valitse Päävalikko > Asetukset > Nopeus.
2. Valitse tietyyppi.
3. Valitse uudelleen avataksesi näppäimistön.
4. Syötä nopeusrajoitus.
5. Päivitä luettelo.
6. Tallenna muutokset Nopeuden asetukset-ikkunassa.
113
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Hälytyksen konfigurointi
Navigoinnin aikana ohitat reitin varrella tai läheisyydessä
palvelukohteita, suosikkeja tai liikenteenvalvontakameroita.
olevia
Jotta tiedät lähestyväsi jotakin näistä kohteista, ota tämä ilmoitus
käyttöön. Jos otat käyttöön palvelukohdeluokan Ruoka & juoma, saat
ilmoituksen, kun lähestyt ravintolaa tai kahvilaa, ja sinulla on riittävästi
aikaa hiljentää vauhtia tai valmistautua käännökseen.
POI-hälytys
Suosikkihälytys
Turvakamerahälytys
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Hälytys.
2. Valitse tietokanta (palvelukohde, suosikit, turvakamera).
3. Avaa luokka (tai useita luokkia).
4. Aloita hälytyksen määritys valitsemalla vasemmassa alakulmassa oleva
kuvake ("kello").
POI-hälytys
Määritä hälytystapa, kun haluamasi
palvelukohde on nykyisen reitin
lähellä. Valitse esimerkiksi luokka
Attractions, jos et halua ohittaa
reitin varrella olevaa museota tai
elokuvateatteria.
1. Valitse
Päävalikko
>
114
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Asetukset > Hälytys > Palvelukohteet.
2. Valitse luokka (tai luokat), jolle haluat tehdä määrityksiä. Käytettävissä
on 15 luokkaa. Voit valita luettelosta Kaikki kategoriat tai poistaa
niiden valinnan.
3. Jos haluat käyttää oletushälytysasetuksia, tallenna muutokset ja poistu
valikosta. Jos haluat muuttaa oletushälytysasetuksia, avaa määritykset
valitsemalla
näytön
vasemmasta
alakulmasta
Päävalikko.
Päävalikko -kuvaketta ei voi valita, jos jokin osa on auki tai et ole
valinnut mitään luokkaa.
4. Selaa hälytysluetteloa.
5. Valitse Visuaalinen hälytys - navigoinnin aikana, palvelukohteen
kuvake tulee näkyviin tai piilotetaan, kun hälytys kuuluu.
6. Valitse Hälytysääni – valitse soittoääni tai musiikkileike, joka kuuluu
hälytyksenä.
7. Valitse Hälytysetäisyys – anna numeerinen arvo. Tämä arvo
tarkoittaa
metreinä
tai
jaardeina
etäisyyttä
kuljettajasta
palvelukohteeseen hälytyksen käynnistyessä. Päivitä luettelo.
8. Valitse Hälytys vain reitin varrella – kun on valittu Kyllä, sovellus
ohittaa sijainnit, jotka eivät ole aivan nykyisen tien varrella. Sijainti on
reitin varrella, jos kohteeseen on alle 50 metriä/60 jaardia tiestä.
9. Tallenna kaikki muutokset.
Suosikkihälytys
Määritä hälytystapa, kun haluamasi suosikkikohde on nykyisen reitin
lähellä. Saat esimerkiksi tiedon etukäteen, kun Toimisto on 500 metrin
päässä.
115
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Hälytys > Suosikit.
2. Selaa hälytysluetteloa.
3. Valitse Visuaalinen hälytys - navigoinnin aikana, suosikkikohteen
yleiskuvake tulee näkyviin tai piilotetaan, kun hälytys kuuluu.
4. Valitse Hälytysääni – valitse soittoääni tai musiikkileike, joka kuuluu
hälytyksenä.
5. Valitse Hälytysetäisyys – anna numeerinen arvo. Tämä arvo
tarkoittaa
metreinä
tai
jaardeina
etäisyyttä
kuljettajasta
suosikkikohteeseen hälytyksen käynnistyessä. Päivitä luettelo.
6. Valitse Hälytys vain reitin varrella – kun on valittu Kyllä, sovellus
ohittaa sijainnit, jotka eivät ole aivan nykyisen tien varrella. Sijainti on
reitin varrella, jos kohteeseen on alle 50 metriä/60 jaardia tiestä.
7. Tallenna kaikki muutokset.
Turvakamerahälytys
Määritä hälytystapa, kun lähestyt
liikenteenvalvontaosuutta.
Valitse
esimerkiksi luokka Speed 130, jos
haluat kuulla hälytyksen, kun
lähestyt
tieosuutta,
jonka
nopeusrajoitus on 130 km/h.
1.
Valitse
Päävalikko
Asetukset > Hälytys
Turvakamerat.
>
>
116
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2.
Valitse luokka (tai luokat), jolle haluat tehdä määrityksiä. Luokkien
lukumäärät (tyypit) vaihtelevat eri alueilla. Voit valita luettelosta
Kaikki kategoriat tai poistaa niiden valinnan.
3.
Jos haluat käyttää oletushälytysasetuksia, tallenna muutokset ja
poistu valikosta. Jos haluat muuttaa oletushälytysasetuksia, avaa
määritykset valitsemalla Päävalikko. Vaihtoehtoa Päävalikko ei voi
valita, kun jokin osa on auki tai et ole valinnut mitään luokkaa.
4.
Selaa hälytysluetteloa.
5.
Valitse Visuaalinen hälytys - näytä tai piilota turvakamerakuvake
hälytyksen käynnistyessä.
6.
Valitse Hälytysääni – valitse soittoääni tai musiikkileike, joka kuuluu
hälytyksenä.
7.
Valitse Hälytysetäisyys – anna numeerinen arvo. Tämä arvo
tarkoittaa metreinä tai jaardeina etäisyyttä kuljettajasta liikenteen
valvontaosuuteen hälytyksen käynnistyessä. Päivitä luettelo.
8.
Valitse Hälytys vain reitin varrella – kun on valittu Kyllä, sovellus
ohittaa liikenteen valvontakohteet, jotka eivät ole aivan nykyisen
reitin lähellä. Sijainti on reitin varrella, jos kohteeseen on alle 50
metriä/60 jaardia tiestä.
9.
Tallenna kaikki muutokset.
Lisäasetukset
Valitse Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot.
Määritä seuraavat lisäpalveluasetukset:
Liikennetiedotusväli – Valitsemasi aikavälein sovellus kytkeytyy
Internetiin ja hakee uudet liikennetiedot.
Säätiedotusväli – Valitsemasi aikavälein
Internetiin ja hakee uudet sääennusteet.
sovellus
kytkeytyy
117
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Turvakameraväli – Valitsemasi aikavälein sovellus
Internetiin ja hakee uudet liikenteenvalvontatiedot.
kytkeytyy
Käyttö verkkovierailun aikana - Valitse navigaattorin toimintatapa,
kun poistut kotiverkosta ja saavut toisen verkon alueelle.
Liikennetiedotusten lähde - Valitse liikennetiedotteiden lähde.
Aktivoi TMC Pro - Käytä ammattilaisten liikennetiedotekanavaa.
Verkkoyhteys - Käytä tätä toimintoa, jos haluat määrittää
sovelluksen toimintatavan, ennen kuin muodostat verkkoyhteyden
lisäpalveluun.
1. Selaa käytettävissä olevien asetusten luetteloa.
2. Valitse ja avaa alivalikko.
3. Tallenna uudet asetukset.
Liikennetiedotusväli
Toiminto on käytettävissä
liikennetiedotepalvelun!
vasta,
kun
otat
käyttöön
Navigaattorin käyttämät liikennetiedotteet voidaan päivittää kahdella eri
tavalla:
Manuaalisesti – Kytke laite tietokoneeseen (USB / ROUTE 66 Sync sovellus), avaa palvelu ja valitse Päivitä.
Automaattisesti – Kytkeydy internetiin (Bluetooth/GPRS), lataa
uusimmat tiedot ja katkaise yhteys.
Valitse tämän palvelun automaattisten päivitysten aikaväli.
1. Valitse Päävalikko >
Liikennetiedotusväli.
Asetukset
>
Lisätoiminnot
>
2. Määritä uusien liikennetiedotteiden päivitystiheys.
118
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
3. Selaa luetteloa.
4. Valitse ja tallenna päivitystiheys.
5. Tallenna muutos.
Automaattisiin päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys!
Liikennetiedotteita saa myös RDS-TMC-vastaanottimella.
Säätiedotusväli
Toiminto on
sääpalvelun!
käytettävissä
vasta,
kun
otat
käyttöön
Navigaattorin käyttämät säätiedot voidaan päivittää kahdella eri tavalla:
Manuaalisesti – Kytke laite tietokoneeseen (USB / ROUTE 66 Sync sovellus), avaa palvelu ja valitse Päivitä.
Automaattisesti – Kytkeydy internetiin (Bluetooth/GPRS), lataa
uusimmat tiedot ja katkaise yhteys.
Valitse tämän palvelun automaattisten päivitysten aikaväli.
1. Valitse Päävalikko
Säätiedotusväli.
>
Asetukset
>
Lisätoiminnot
>
2. Määritä uusien säätiedotusten päivitystiheys.
3. Selaa luetteloa.
4. Valitse ja tallenna päivitystiheys.
5. Tallenna muutos.
Automaattisiin päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys!
119
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Turvakameraväli
Toiminto on käytettävissä
turvakamerapalvelun!
vasta,
kun
otat
käyttöön
Navigaattorin käyttämät turvakameratiedot voidaan päivittää kahdella eri
tavalla:
Manuaalisesti – Kytke laite tietokoneeseen (USB / ROUTE 66 Sync sovellus), avaa palvelu ja valitse Päivitä.
Automaattisesti – Kytkeydy internetiin (Bluetooth/GPRS), lataa
uusimmat tiedot ja katkaise yhteys.
Valitse tämän palvelun automaattisten päivitysten aikaväli.
1. Valitse Päävalikko
Turvakameraväli.
>
Asetukset
>
Lisätoiminnot
>
2. Määritä uusien turvakameratietojen päivitystiheys.
3. Selaa luetteloa.
4. Valitse ja tallenna päivitystiheys.
5. Tallenna muutos.
Automaattisiin päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys!
Käyttö verkkovierailun aikana
Tämän toiminnon saatavuus riippuu navigaattorin laitteistosta!
Aseta laitteen toimintatapa, kun poistut kotiverkosta (tallennettu) ja saavut
uuden verkon alueelle. Kun tämä toiminto on käytössä, voit käyttää
120
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
internet-palveluja, vaikka "vierailisit" vieraassa verkossa (jossa on eri
maksut).
Tämä toiminto
ulkopuolelle.
tulee
kysymykseen,
kun
matkustat
kotiverkkosi
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot > Käyttö
verkkovierailun aikana.
2. Valitse toiminto:
Kyllä – jos haluat käyttää vierailuprotokollaa.
Ei – jos et halua käyttää vierailuprotokollaa.
3. Tallenna muutokset.
Liikennetiedotusten lähde
ROUTE 66 -tuotteen avulla saat viimeisimmät liikennetiedotteet
laitteeseesi. Näin voit välttää liikenneruuhkia, tietöitä tai onnettomuuksia
reitin varrella.
Liikennetiedotteita kerätään erikoistuneissa liikenteenvalvontakeskuksissa.
Tiedot lähetetään liikennetiedotekanavan kautta. Käyttämäsi laitteen mallin
mukaan voit päivittää liikennetiedotteita seuraavilla tavoilla:
RDS
- Useimmat henkilökohtaiset navigaattorit (PND), Windows
Mobile -puhelimet ja PocketPC:t tukevat RDS-järjestelmää. Kuljettajat
saavat liikennetiedotteet RDS-vastaanottimen kautta (sisäänrakennettu
tai erillinen laite). Tarvitaan myös ulkoinen antenni. Tietoja päivitetään
jatkuvasti.
Internet - Useimmat Windows Mobile -älypuhelimet ja tietyt
PocketPC:t (vain Pocket PC Windows Mobile -järjestelmälle) käyttävät
GPRS (internet) -yhteyttä liikennetiedotteiden vastaanottamiseen.
Tietoja päivitetään käyttäjän määrittämin aikavälein.
121
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Liikennetiedotteet ovat
tietyissä tuotteissa!
käytettävissä
tietyissä
maissa
ja
Kun on valittu RDS, Liikennetiedotusväli -asetus ei ole
käytössä. Voit valita päivitysvälin vain Internet-päivityksille.
Aktivoi TMC Pro
TMC Pro on käytettävissä, kun käytät RDS-TMC-kanavaa.
Toimintoon tarvitaan RDS-TMC-vastaanotin.
Normaalin RDS-TMC-kanavan kautta saadut liikennetiedotteet ovat
luotettavia, mutta eivät kovin yksityiskohtaisia. Ne ovat kuitenkin ilmaisia.
TMC Pro -kanavan (tunnetaan myös nimellä kaupallinen TMC) kautta
saadut liikennetiedotteet ovat laajoja ja erittäin tarkkoja. Tämä palvelu
pitää ostaa ja ottaa käyttöön erikseen.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot > Aktivoi TMC
Pro.
2. Valitse toiminto:
Kyllä – jos haluat ottaa vastaan ammattitason liikennetiedotteita.
Ei – jos haluat vain ilmaisia liikennetiedotteita.
3. Tallenna muutokset.
Selite
Kun selaat karttaa tai navigoit, mutta et ymmärrä kartalla näkyvän
symbolin tai värin merkitystä, voit tarkistaa sen Selite -kohdasta. Siitä
löytyy:
kaikentyyppisten paikkojen graafiset symbolit (urbaani alue, kaupunki,
maaseutu jne.)
122
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
kaikentyyppisten teiden väri ja fontti (moottoritiet, maksulliset tiet,
yksisuuntainen liikenne, kävelykatu jne.)
lasketun reitin ja GPS-nuolen väri.
kaikkien kuvitettujen alueiden värit
Voit muuttaa kartan osien värejä. Tallennuksen jälkeen
muutokset näkyvät navigointinäytössä.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Selite.
2. Avaa vastaava osa valitsemalla asianmukainen kuvake.
Kaupungit/Symbolit (Selite)
Tässä esitetään kaikkien kartalla näkyvien erityyppisten paikkojen graafiset
symbolit.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Selite > Kaupungit/Symbolit.
2. Selaa luetteloa.
Tiet/GPS (Selite)
Tässä esitetään kaikkien tietyyppien
kääntymisnuoli, GPS-nuoli ja GPS-sijainti.
kaikki
graafiset
symbolit,
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Selite > Tiet/GPS.
2. Selaa luetteloa.
Alueet (Selite)
Tässä esitetään kaikkien kartalla näkyvien alueiden graafiset symbolit,
mukaan lukien vesialueet, rakennukset ja maiden rajat. Voit myös valita
navigointipalkin värit tästä.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Selite > Alueet.
123
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
2. Selaa luetteloa.
Selitteen värien muokkaaminen
Voit mukauttaa kartan osia seuraavasti:
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Selite.
2. Valitse kohta.
3. Selaa luetteloa ja avaa Muokkaa väriä.
4. Paina radiopainiketta niin esiin tulee nykyisen kohteen graafisen
elementin väri. Käytettävissä ovat seuraavat graafiset osat:
Merkin väri - kuvakkeen värin asetus (esimerkiksi kaupungin
neliökuvake).
Nimen väri - tekstin värin asetus, esimerkiksi kaupungin tai järven
nimi.
Numeron väri - tunnuksen
värin
asetus,
esimerkiksi
moottoritien tunnuksen väri.
Kaistan väri - esimerkiksi reitin
värin tai kääntymisnuolien värin
asetus.
Alueen väri - esimerkiksi veden päävärin asetus.
Kaistan sisempi väri - esimerkiksi rautatien päävärin asetus.
Kaistan ulompi väri - esimerkiksi rautatien raja-alueen värin asetus.
Taustan väri - esimerkiksi hälytyksen päävärin asetus.
Etuosan väri - esimerkiksi hälytyksen tekstin värin asetus.
124
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
5. Valitse eri väri punaisilla/vihreillä/sinisillä liukunäppäimillä. Edellinen
väri -ruudussa näkyy nykyisin kartalla käytössä oleva väri. Nykyinen
väri -ruudussa näkyy uusi väri tallennettuasi asetukset. Voit myös
palauttaa kohteen oletusasetukset valitsemalla Nollaus-kuvakkeen
.
6. Tallenna uusi väri.
7. Tallenna tämän osan muutokset. Voit myös valita Nollaus-kuvakkeen
ja palauttaa oletusasetukset toiminnolle Selite.
Päivämäärä & Aika
Aseta sovelluksen ja laitteen päivämäärä ja kellonaika. Tätä aikaa
käytetään, kun reitti ja arvioitu saapumisaika kohteeseen lasketaan.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Päivämäärä & Aika.
2. Valitse Aikavyöhyke -kohdasta oikea aikavyöhyke (GMT =
Greenwichin keskiaika). Voit selata aikavyöhykkeitä sivuissa olevilla
nuolilla. Siirry länteen vasemmalla nuolella ja itään oikealla.
Aikavyöhyke asetetaan automaattisesti nykyisen GPS-sijainnin
mukaan, kun valitset Synkronointi GPS:n kanssa.
3. Valitse
Päivämäärä
(vv-kk-pp)-toiminnolla
vuosi/kuukausi/päivämäärä. Arvo kasvaa ylös-nuolella. Arvo pienenee
alas-nuolella.
4. Valitse Aika (t:m:s)-toiminnolla tunnit/minuutit/sekunnit. Arvo kasvaa
ylös-nuolella. Arvo pienenee alas-nuolella.
5. Voit myös valita Synkronointi GPS:n kanssa-kuvakkeen ja asettaa
päivämäärän ja ajan nykyisten GPS-arvojen mukaan.
6. Tallenna kaikki muutokset.
125
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Kalibroi näyttö
Jotta laitteen kosketusnäyttö toimisi oikein, se pitää kalibroida tarvittaessa.
Kalibrointi tarkoittaa näytön tarkkuuden ja kosketusvasteen säätämistä.
1. Valitse Päävalikko > Asetukset > Kalibroi näyttö
2. Paina näytön keskikohtaa ("risti"-kuvake). Paina sitten neljää kulmaa.
126
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
KUINKA VOIN
KÄYTTÄÄ VALOKUVIEN
KATSELUOHJELMAA?
127
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Valokuvien katselu - Kuvaus
Navigoinnin, kartan selaamisen ja
reitin
suunnittelun
lisäksi
sovelluksessa on helppokäyttöinen
kuvankatseluohjelma. Voit:
kopioida valokuvia
muistikorttiin
selata kuvatiedostoja
(muistikortilta)
tarkastella kuvia (muistikortilta) ja karttakuvia (tallennettu
navigaattorin sovelluksesta)
tarkastella yksityiskohtia kuvista
lähettää kuvia ystäville.
Laite tukee seuraavia kuvaformaatteja: BMP, JPEG, JPEG 2000, animoitu
GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO ja TGA.
Avaa kuvankatseluohjelma valitsemalla Päävalikko > Valokuvia.
Valokuvien kopiointi muistikorttiin
Voit kopioida suosikkikuviasi muistikorttiin ja tarkastella niitä laitteen
kuvakatseluohjelmalla.
Valokuvien kopiointi muistikorttiin:
1. Poistu sovelluksesta.
2. Sammuta laitteesta virta.
3. Poista muistikortti laitteesta.
4. Laita muistikortti muistikortin lukijaan ja kytke se USB-portin kautta
tietokoneeseen.
128
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Kopioi suosikkikuvasi tietokoneelta (esimerkiksi kiintolevyltä, CD-/DVDasemalta jne.) muistikorttiin. Kun seuraavan kerran avaat sovelluksen ja
kuvankatseluohjelman, voit katsella omia kuvatiedostojasi.
Muistikorttiin kopioitavien kuvien lukumäärää rajoittaa vain
käytettävissä oleva vapaa tila!
Kun kopioit tai siirrät digikuvia jostakin tallennusvälineestä
muistikorttiin, tarkista ensin paikalliset tai alueelliset
tekijänoikeuslait, rajoitukset ja säännökset!
Kuvatiedostojen selaaminen
Tällä kuvankatseluohjelmalla voit
katsella
kaikkia
muistikorttiin
tallentamiasi kuvia. Voit myös
tarkastella laitteen sovelluksesta
tallentamiasi karttakuvia (katso
lisätietoja Tietojen tallentaminen
-luvusta).
Avaa
kuvankatseluohjelma
valitsemalla Päävalikko > Valokuvia.
Selaa muistikortin kansiorakennetta ja katsele kuvia.
Valitse Päävalikko, jos haluat tarkastella kuvatietoja tai valitun kuvan
lähetysvaihtoehtoja.
Kuvien tarkastelu
Kun olet kuvankatseluohjelmassa, voit tarkastella kuvia kahdella eri
tavalla:
Yksi kerrallaan – valitse kuva ja avaa se.
129
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
1
Edellinen kuva
2
Seuraava kuva
3
Pienennä kuvaa
4
Suurenna kuvaa
5
Palauta kuvan alkuperäinen koko
6
Käynnistä diaesitys.
7
Sulje kuvan katselutila ja palaa käytettävissä olevien kuvien
luetteloon.
8
Nykyisen kuvan pienoiskuva.
Kun kuva on suurennettu, voit valita kuvan ja siirtää sen haluamaasi
kohtaan ruudulla.
Diaesitys – avaa kansio, joka
sisältää useita kuvia ja käynnistä
diaesitys. Kuvat näytetään
automaattisesti yksi toisensa
jälkeen. Kaikki painikkeet ovat
piilossa.
Kuvia esitetään jatkuvasti.
130
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
Pysäytä diaesitys ja palaa yhden kuvan näyttöön painamalla näytöstä mitä
tahansa kohtaa.
Kuvan tietojen näyttö
Kun olet kuvankatseluohjelmassa, voit tarkastella lisätietoja kuvista.
Kuvatietojen näyttö:
1. Valitse kuva kuvankatseluohjelmassa.
2. Valitse Päävalikko > Tietoja kuvasta.
3. Esiin tulevat seuraavat tiedot: tiedoston nimi, kuvan koko (pikseleinä),
värisyvyys, tiedoston koko (kilotavuina).
4. Valitse OK sulkeaksesi Information about image -ikkunan.
Valokuvien lähettäminen ystäville
Kun olet kuvankatseluohjelmassa, voit lähettää suosikkikuviasi ystävillesi.
Kuvatiedoston lähettäminen:
1.
Valitse kuva kuvankatseluohjelmassa.
2.
Valitse Päävalikko > Lähetä.
3.
Käytettävissä ovat seuraavat lähetystavat:
Lähetä Bluetoothilla
Varmista ennen käytettävissä olevien lähetystapojen käyttämistä, että
sinulla on voimassa oleva postilaatikko.
Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön.
131
ROUTE 66 MINI & MAXI User Manual
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tämän palvelun tarjoaa ROUTE 66 ja Bibit Global Payments Services. Jos
sinulla on kysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen support@66.com.
Ostamalla tuotteen käyttäjä hyväksyy KÄYTTÖÄ JA YKSITYISYYDEN
SUOJAA KOSKEVAT EHDOT, katso www.66.com/legal/. Ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu, ROUTE 66, sen alihankkijat ja
lisenssinantajat eivät ota mitään vastuuta tämän tuotteen ja siihen
liittyvien palveluiden ja sisällön käyttämisestä.
Käyttämällä ROUTE 66 palveluita käyttäjä hyväksyy PALVELUITA
KOSKEVAT EHDOT, katso www.66.com/legal/. Ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu, ROUTE 66, sen alihankkijat ja
lisenssinantajat eivät ota mitään vastuuta tämän tuotteen ja siihen
liittyvien palveluiden ja sisällön käyttämisestä.
ILMOITUS JA VASTUUNRAJOITUS: Digitaalinen kartografia voi olla jossakin
määrin epätarkkaa ja puutteellista. GPS-paikannuksen ja siihen liittyvien
palvelujen saatavuus ja tarkkuus vaihtelevat muiden muassa langattomien
verkkojen ja satelliittijärjestelmien mukaan. Ne eivät välttämättä toimi
kaikilla alueilla tai kaikkina aikoina. Älä tämän takia koskaan turvaudu
pelkästään edellä kuvattuihin aineistoihin ja palveluihin esimerkiksi
hätätilanteiden kaltaisessa tärkeässä viestinnässä. Tämä tuote ja sen
sisältö on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
Moottoriajoneuvon kuljettajan ei pidä käyttää tätä laitetta ajamisen aikana.
Pidä aina kädet vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi.
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ROUTE 66 sekä sen
tytäryhtiöt ja lisenssinantajat sanoutuvat irti kaikista tämän tuotteen ja sen
sisällön käytöstä johtuvista vahingonkorvausvelvollisuuksista.
132
Download PDF