Reflecta | Docking Scanner | Docking Scanner

Docking Scanner
Gebruikershandleiding
Works with
-
Scanner App
Works with
iScanMini
Scanner app
Het logo "Made for iPad" geeft
aan dat dit elektronische apparaat
speciaal ontworpen is om te worden
aangesloten op een iPad, en dat de
fabrikant ervan certificeert dat het aan
de prestatienormen van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor
de functionering van dit apparaat of
de overeenstemming ervan met de
wettelijke en veiligheidsvoorschriften.
Houd er rekening mee dat het gebruik
van dit apparaat de wireless prestaties
kan beïnvloeden.
Alle handelsmerken zijn eigendom van de rechtmatige
eigenaars en alle rechten zijn voorbehouden.
V1.4
Functioneert met iPad
Veiligheid en Voorzorgsmaatregelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bewaar het apparaat nooit op een warme, koude, vochtige of stoffige plaats.
Voor de langdurige opslag van het apparaat raden we u aan het te bewaren op een koele en droge plaats.
Om de scanzone schoon te houden, raden we u aan het apparaat in de doos te bewaren.
Als het apparaat in een koude of warme omgeving is opgeslagen, laat het dan voor het gebruik op
kamertemperatuur komen.
Gebruik uitsluitend de accessoires die met het apparaat zijn geleverd.
Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken.
Behandel het apparaat voorzichtig. Laat het apparaat niet vallen of stoten.
Houd de lens en rol schoon en krasvrij.
Scan geen scherpe voorwerpen of harde en schurende oppervlakken.
Gebruik het apparaat op een vlakke, stevige en trillingsvrije ondergrond.
Probeer het apparaat niet te openen. Elektrocutiegevaar.
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige en zachte doek.
Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
FCC mededeling:
Dit apparaat stemt overeen met Deel 15 van de FCC wetgeving. De functionering is onderworpen aan de volgende
twee omstandigheden: (1) het apparaat produceert geen schadelijke interferentie, en (2) het apparaat moet ontvangen
interferentie, waardoor het apparaat mogelijkerwijs verkeerd kan functioneren, accepteren.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is recyclebaar en moet gescheiden van het huisvuil worden ingezameld.
Bevorder het recyclen van materialen en bescherm het milieu door dit apparaat aan het einde van de levensduur naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf (indien aanwezig) te brengen.
2
Inhoud
Veiligheid en Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................... 2
Inhoud........................................................................................................................................................ 3
Snelle start................................................................................................................................................ 4
Uitpakken.................................................................................................................................................. 5
Onderdelen Scanner ............................................................................................................................... 6
Aansluiten en Inschakelen...................................................................................................................... 7
Dock uw iPad............................................................................................................................................ 8
Installeer en open de app i-Scan............................................................................................................. 9
App Opstartbericht op iOS 5.0 of hoger............................................................................................................................. 9
Scan .........................................................................................................................................................10
Het Fotomapje Gebruiken..................................................................................................................................................11
Kalibreren ................................................................................................................................................12
Schoonmaken..........................................................................................................................................13
De Rollen Schoonmaken.................................................................................................................................................. 13
De Lens Schoonmaken.................................................................................................................................................... 13
Uw iPad opladen......................................................................................................................................14
Handige Tps.............................................................................................................................................15
Specificaties.............................................................................................................................................16
3
Snelle start
1
Stop de stekker in het stopcontact.
2
Schakel het apparaat in.
3
Dock uw iPad.
5
Breng een foto aan, druk op 'Scan'.
6
Druk op 'Save'. Klaar.
Apple USB-lader
(niet meegeleverd)
4
Installeer en open de i-Scan app.
Application Not Installed
This accessory requires an
application you do not have
installed. Would you like to install it
from the App Store ?
No
4
Yes
Application Not Installed
This accessory requires an
application you do not have
installed. Would you like to install it
from the App Store ?
No
Yes
Uitpakken
Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.
Scanner
USB-kabel
Kalibratiekaart
Wisser
User
Guide
Schoonmaakstrip
Fotomapje
Gebruikershandleiding
5
Onderdelen Scanner
Dock Connector
Invoeropening
Papiergeleider
6
Aan/Uit Drukknop
Led aan/uit
Papiergeleider
Mini-USB poort
(voor DC 5V ingang)
Uitvoeropening
Staander
Aansluiten en Inschakelen
1.
Steek de USB-kabel in de scanner en steek
het andere uiteinde in de Apple USB-lader
van uw iPad.
2.
Steek de stekker van de Apple USB-lader in
het stopcontact.
3.
Schakel de scanner in door de
uit lang in te drukken.
knop aan/
Apple USB-lader
(niet meegeleverd)
* De led aan/uit geeft blauw licht.
Voed in het geval van onvoldoend
stroomvoorziening de scanner nooit door hem
aan te sluiten op een computer of tablet.
7
Dock uw iPad
Schakel uw iPad in. Pak uw iPad vast en dock het
voorzichtig op de Dock Connector. Controleer of de
iPad stevig staat.
Wees voorzichtig tijdens het docken van uw
iPad. Laat uw iPad niet voorover leunen om
schade aan de Dock Connector te vermijden.
Controleer of de batterij van uw iPad minstens
20% opgeladen is. Raadpleeg het hoofdstuk
'Uw iPad opladen' voor het opladen van de
batterij.
De scanner wordt automatisch uitgeschakeld
als de aangesloten iPad in de sleep modus
is geplaatst. Zodra u uw iPad activeert zal de
scanner weer worden ingeschakeld.
8
Installeer en open de app i-Scan
Als de app i-Scan niet geïnstalleerd is, wordt
een bericht 'Applicatie Niet Geïnstalleerd'
weergegevenen wordt u gevraagd of u de gratis
i-Scan app vanuit de App Store wilt downloaden.
Ga verder met een druk op ‘Yes'.
Druk op ‘Install' en voer uw Apple ID (iTunes
account) en password in als hierom wordt
gevraagd. De i-Scan app icoon zal op het scherm
van uw iPad verschijnen.
Application Not Installed
This accessory requires an
application you do not have
installed. Would you like to install it
from the App Store ?
No
Application Not Installed
This accessory requires an
application you do not have
installed. Would you like to install it
from the App Store ?
No
Yes
Yes
Raak de icoon aan om de i-Scan app te openen.
Controleer of uw iPad op het internet is aangesloten alvorens u de i-Scan app downloadt.
Verricht tijdens het downloaden van de app
geen andere handelingen met uw iPad.
i-Scan App icoon
App Opstartbericht op iOS 5.0 of hoger
De scanner kan de i-Scan app automatisch
opstarten als de iPad touch ingeschakeld is en
gedockt wordt. Een pop-up bericht vraagt u of u
de app wilt opstarten als u iPad iOS 5.0 of hoger
gebruikt. Druk op Allow.
9
Scan
VOORZICHTIG:
•
Gebruik papier met een dikte van 0.08mm
~ 0.6mm. Het papier zal verkeerd worden
toegevoerd of vastlopen als u een andere
dikte gebruikt.
•
Het scannen van scherpe voorwerpen,
schurende oppervlakken of papier met nietjes
kan schade aan de lens of andere onderdelen
veroorzaken.
1.
Open de app i-Scan door de icoon op uw
iPad aan te raken.
2.
Breng de foto/het document naar boven
gekeerd aan, plaats de papiergeleider tegen
de randen van de foto/het document tot de
rollers hem vastpakken en naar de
invoeropening voeren.
3.
Druk op de SCAN knop. Op het scherm
ziet u tijdens het scannen in reële tijd een
weergave van de scan.
10
Scan (Wordt vervolgd)
4.
Druk op de SAVE knop om het resultaat in
de fotobibliotheek op te slaan.
* Druk op de CANCEL knop en herhaal de vorige
stappen als u de foto/het document nogmaals wilt
scannen.
Het Fotomapje Gebruiken
Gebruik voor optimale resultaten het fotomapje
als de foto's slap zijn of om het vastlopen te
vermijden.
1.
Verwijder de plastic folie van het mapje,
breng de foto in het mapje aan en steek het
lipje in de opening aan de open zijde.
2.
Breng de gesloten zijde van het mapje naar
boven gekeerd aan, stel de papiergeleider
af, en druk op de knop SCAN.
11
Kalibreren
Kalibreer uw scanner als de scan zwarte lijnen of
strepen vertoont.
1.
Raak het scherm van de iPad aan.
2.
(Settings) aan in de rechterhoek
Raak de
bovenaan van de app, en druk op de knop
Calibrate.
3.
Verwijder de plastic folie van de
kalibratiekaart en breng de kaart met
de pijl in de aangegeven richting in de
invoeropening aan.
4.
Druk op de Calibrate knop.
* De kalibratiekaart wordt uitgestoten als het
kalibreren voltooid is, en het volgende bericht wordt
weergegeven. Druk op de OK knop.
Calibration done.
Kalibreer het apparaat regelmatig voor een
optimale scan kwaliteit.
Controleer voor het gebruik of de
kalibratiekaart schoon en stofvrij is.
12
OK
Schoonmaken
Stof en vuil kunnen in de scanner ophopen en de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Maak voor een optimaal
resultaat de scanner regelmatig schoon.
De Rollen Schoonmaken
1.
2.
3.
4.
Cleaning done.
OK
Raak het scherm van de iPad aan.
(Settings) aan in de rechterhoek
Raak de
bovenaan van de app, en druk op de knop
Clean.
Houd de wisser met de spons strip naar beneden
en naar u gekeerd beet.
Druk op de knop Clean en vervolgens op OK.
Verwijder de wisser als het volgende bericht
wordt weergegeven.
De Lens Schoonmaken
1.
2.
3.
4.
Schakel de scanner uit en verwijder uw iPad.
Houd de schoonmaakstrip met de spons
handgreep naar beneden gekeerd beet.
Steek het dunste uiteinde in de uitvoeropening
aan de achterkant van de scanner.
Beweeg de strip een aantal keer heen en weer
en verwijder hem.
OFF
13
Uw iPad opladen
1.
Schakel de scanner uit (de led aan/uit brandt
niet langer) alvorens u uw iPad dockt.
2.
Dock uw iPad op de scanner om het opladen
op te starten. Het scherm geeft aan dat de
batterij wordt opgeladen.
Als uw iPad niet wordt opgeladen, controleer
of de scanner is uitgeschakeld, verwijder uw
iPad en dock hem opnieuw.
Laad uw iPad op als de batterij minder dan
20% is opgeladen.
OFF
14
Apple USB-lader
(niet meegeleverd)
OFF
Handige Tps
Geen voeding.
• Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten en of u de scanner heeft ingeschakeld.
• De scanner wordt automatisch uitgeschakeld als de aangesloten iPad in de sleep modus is geplaatst. Zodra u uw
iPad activeert zal de scanner weer worden ingeschakeld.
De scanner reageert niet als u uw iPad dockt.
• Controleer of de app i-Scan geïnstalleerd is en of u uw iPad goed heeft gedockt.
• Controleer of uw iPad uitgeschakeld of geblokkeerd is. Raadpleeg de handleiding van uw iPad om hem te
deblokkeren.
Mijn iPad laadt niet op.
• Controleer of uw iPad stevig op de dock connector is geplaatst.
• Raadpleeg het hoofdstuk "Uw iPad Opladen" voor de procedures.
Slechte scan.
• Kalibreer en maak de scanner schoon als de kwaliteit slecht is.
• Gebruik het fotomapje niet als de foto gelamineerd is.
Papier wordt niet ingevoerd.
• Controleer voor het scannen of de foto/het document vastgepakt is en in de invoeropening wordt getrokken.
• Haal de foto/het document uit de invoeropening en probeer het nogmaals.
• Controleer of het papier te dik is.
De scanner scant niet en slaat niet op.
• Laad uw iPad op als de batterij minder dan 20% is opgeladen.
• Sluit andere apps van uw iPad af om meer geheugen vrij te maken. Raadpleeg de handleiding van uw iPad om de
apps af te sluiten.
15
Specificaties
Type scanner
Afbeeldingsensor
Lichtbron
Scan formaat
Dikte scan
Scan resolutie
Scan snelheid
Poorten
Stroomvoorziening
Vermogensverbruik
Formaat Bestand
Afmetingen
Gewicht
Gebruiksvoorwaarden
Minimum
Systeemvereisten
16
Documentscanner
Kleur CIS
LED (R, G, B)
Tot legal format 8.5" x 14" (216mm x 356 mm) (B x L)
0.08mm ~ 0.6mm
300 dpi
6 ppm (A4 kleuren) bij 300 dpi
USB mini-B ; Apple 30-pin dock connector
Ingang: 100-240V~0.45A 50/60Hz Uitgang: 5.1V, 2.1A by Apple USB adapter
(niet meegeleverd)
10.5W (Maximum) 5V, 2.1A
JPEG
308 x 111 x 72 mm; 12.1" x 4.4" x 2.8" (B x D x H)
655g (1.44lbs)
5°C tot 35°C(41°F tot 95°F)
Luchtvochtigheid 35% tot 80% RV, Zonder Condensvorming
iPad (3rd Generation), iPad 2, iPad met iOS 5.0 of hoger.
Minimum 30MB vrije ruimte in RAM op iPad voor de i-Scan app
Een iTunes Store account (voor het downloaden van de i-Scan app)
Internetaansluiting (voor het downloaden van de i-Scan app)
Download PDF