Bang & Olufsen | BEO6 | Beo6 - Bang & Olufsen Rivierenland

Beo6
Handleiding
Inhoud
Productdocumentatie, 4
Hier vindt u informatie over de documentatie die meegeleverd wordt met uw Beo6.
De Beo6 gebruiken, 5
Hier leest u over het gebruik van zowel de knoppen op het Beo6-display als de fysieke knoppen.
Bedienen van producten van een ander merk dan Bang & Olufsen, 6
Hier leest u hoe u bijvoorbeeld set-top boxen bedient.
De lader gebruiken, 7
Hier leest u hoe u de tafellader gebruikt.
Beo6-menu Instellingen, 8
Hier krijgt u meer informatie over de opties in het Beo6-menu Instellingen.
Draadloze instellingen, 11
Hier leest u hoe u uw afstandsbediening instelt voor een draadloos netwerk.
Onderhoud, 15
Hier leest u hoe u uw afstandsbediening reinigt.
Versie 1.1
2
1112
Inleiding
De Beo6-afstandsbediening kan volledig gepersonaliseerd worden voor
eenvoudige toegang tot alle Bang & Olufsen-producten in uw woning.
Wanneer u een Beo6 aankoopt, wordt hij door uw Bang & Olufsen-dealer
afgestemd op uw individuele productopstelling.
O
ST
AY
BA
CK
Als u uw productopstelling wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
product aankoopt, laat dan uw Beo6-afstandsbediening steeds opnieuw
instellen door uw Bang & Olufsen-dealer om ondersteuning van de nieuwe
functies en kenmerken mogelijk te maken.
PL
Dit betekent ook dat als er nieuwe functies en kenmerken, zoals 2-weg
communicatie, beschikbaar worden op uw Bang & Olufsen-producten,
de Beo6 opnieuw ingesteld moet worden door uw verkoper zodat deze
nieuwe functies en kenmerken ondersteund worden.
P
Dit maakt een persoonlijk ontwerp mogelijk voor elke gebruiker en zorgt
ervoor dat alle knoppen op uw Beo6 een functie hebben in uw specifieke
opstelling.
De Beo6 is volledig compatibel met de Beo5.
Als de gebruikershandleiding de bediening
van uw televisie uitlegt op basis van de Beo5,
kunt u de Beo6-afstandsbediening dus op
precies dezelfde manier gebruiken.
3
Productdocumentatie
Pa
Gl
PC
ge
os
sa
ry
A
nu llow
Pmb s y
an
er. ou
S
dto
P
yo witc
se
he
ur
Pi
lec
s
PC
ctu
A
ta
or on th
a ctiv
tele
re
Be
e
tim llows ates
Pl
tex
oM sele
ay
e.
yo the
ed
tp
lis
ut
A
ia. cted
ag
o w Pict
ts
lik llow
eb
PC
ing s y
atc urey it
s
o
o
.
h t an
ur
A
ut
sp
ce
wo d-P
oa
ac rran
ag
, fo
co
g
e
dju
vid ictu
rdin es N
re
e
s
r
e
t
o
xa
g t .MU
the
so fun
mp
ot
ur
S
c
p
le
t
I
ce
ict
he
C
s a ion w
ur
pla trac
e
t
yli
for
k
the hich
sts s or
ma
s
am
N
yo
tt
u h .RA
e
oy
ou
av DIO
ec
r
rea stat
ted ion
s
.
Alle knoppen van uw gepersonaliseerde
Beo6 worden uitgelegd in de persoonlijke
Beo6-woordenlijst.
Bij uw afstandsbediening ontvangt u een korte Aan de slag-gids met
uitleg over de basisfuncties van de afstandsbediening. Deze handleiding
geeft meer informatie over de afstandsbediening, zoals het verplaatsen
van knoppen of het opnieuw toewijzen van kanaalnummers aan uw
kanaallogo's. De handleiding wordt bijgewerkt als er nieuwe functies en
kenmerken gelanceerd worden in de Beo6. Beo6-ondersteuning van
dergelijke updates is echter afhankelijk van de configuratie van de
afstandsbediening.
Als aanvulling op de handleidingen wordt er een persoonlijk overzicht van
de Beo6-knoppen plus een bijhorende woordenlijst voor u aangemaakt telkens
wanneer uw Bang & Olufsen-dealer uw Beo6 voor u instelt in de winkel.
Het knopoverzicht biedt u een ‘plattegrond’ voor uw Beo6 en stelt u in
staat om snel de knop of de functie te vinden die u nodig hebt.
In de persoonlijke Beo6-woordenlijst vindt u uitleg over alle beschikbare
knoppen in uw specifieke opstelling.
Als uw configuratie verandert, kunt u een nieuw overzicht van de Beo6knoppen en een woordenlijst krijgen die overeenstemmen met uw nieuwe
opstelling.
4
De Beo6 gebruiken
Alvorens u de afstandsbediening
voor het eerst gebruikt, moet u
deze opladen. Op pagina 7 vindt
u informatie over hoe u dit moet
doen.
Zodra de afstandsbediening volledig
opgeladen is is ze klaar voor gebruik.
Zodra er een bron geselecteerd is, kunt
u uw apparatuur bedienen door te
LivingRoom
drukken op de knoppen op het scherm
of via de Beo6-bal – bijvoorbeeld om het
volume aan te passen, door nummers of
TV
kanalen te bladeren en om de weergave
te onderbreken.
DVD
Om de Beo6-display te activeren,
hoeft u alleen maar uw
afstandsbediening vast te nemen of
de display zachtjes aan te raken.
De Beo6-display zal dan oplichten
indien de omgeving donker is.
Het display zal dan oplichten,
waarna u met een druk op het
scherm een knop kunt selecteren.
CD
RADIO
AY
ST
OP
PL
BA
CK
Wanneer u de afstandsbediening vastneemt
of het scherm aanraakt, licht de display op
indien de omgeving donker is.
LivingRoom
TV
CD
RADIO
DVD
AY
ST
OP
PL
BA
CK
Wanneer het display actief is, verschijnen de
knoppen op het scherm. Druk op een knop
om een bron of functie te activeren.
5
Bedienen van producten van een ander merk dan
Bang & Olufsen
Als uw Bang & Olufsen-videoproduct
uitgerust is met een Peripheral Unit
Controller, kunt u ondersteunde
producten van een ander merk dan
Bang & Olufsen – bijvoorbeeld een
set-top box – erop aansluiten en
bedienen met uw afstandsbediening.
Bang & Olufsen ondersteunt de
meest gangbare set-top boxes in
alle markten. Laat gewoon uw
dealer uw Beo6 afstemmen op uw
set-top box en de bedieningsknoppen
zullen weergegeven worden op het
Beo6-display.
Ook bepaalde andere producten van
DTV
een ander merk dan Bang & Olufsen,
zoals lampen, gordijnen en jaloezieën,
Sky
kunnen met de Beo6 bediend worden –
i
Interactive
Help
sommige ervan via het ondersteunde
Slow
Box office
Services
R
TV Guide
huisautomatiseringssysteem, andere
rechtstreeks via de Beo6.
De voornaamste functies van uw
apparatuur kunnen bediend worden
Voorbeeld van knoppen gebruikt om een
met de Beo6-afstandsbediening. Het is
set-top box te bedienen.
echter mogelijk dat niet alle functies
ondersteund worden door de Beo6.
De beschikbare diensten en functies
Aircon
worden getoond op het Beo6-display
wanneer u de apparatuur inschakelt.
Neem contact op met uw Bang &
Olufsen-dealer voor meer informatie
over het bedienen van producten van
24
Hi
26
22
Lo
24
20
18
22
Off
20
een ander merk dan Bang & Olufsen
met de Beo6.
Voorbeeld van knoppen gebruikt om een
OPGELET! Knoppen die betrekking hebben
op producten van een ander merk dan
Bang & Olufsen worden niet vertaald of
uitgelegd in de Beo6-woordenlijst.
6
huisautomatiseringssysteem te bedienen.
De lader gebruiken
De Beo6 is een afstandsbediening
op batterijvoeding die regelmatig
moet worden opgeladen zoals een
draadloze telefoon. Hiervoor moet
de speciale Beo6-lader gebruikt
worden.
Om te garanderen dat uw
afstandsbediening steeds volledig
opgeladen is, raden wij u aan ze in
de lader te plaatsen wanneer u ze
niet gebruikt.
Plaats de afstandsbediening op de juiste
manier in de lader. Het duurt vier uur
Recharge battery
om de Beo6 volledig op te laden.
Wanneer de afstandsbediening volledig
opgeladen is, zal de batterij voldoende
capaciteit hebben voor ongeveer een
week stand-bytijd of twee tot vier uur
intensief gebruik.
Het display geeft een waarschuwing
Wanneer de batterij opgeladen moet
weer wanneer u uw afstandsbediening
worden, verschijnt bovenaan op het display
opnieuw moet opladen.
‘Batterij herladen’.
Als u de afstandsbediening niet
kunt inschakelen door de middelste
knop ingedrukt te houden, moet ze
opgeladen worden.
Het gebruik van 2-weg communicatie
Als de afstandsbediening volledig
ontladen is, plaats ze dan gedurende
een korte periode in de lader.
Hierna zal ze voldoende capaciteit
hebben om de televisie of radio te
kunnen aanzetten. Laat ze vervolgens
verder opladen terwijl u kijkt of
luistert.
moet worden.
1
beperkt de gebruikstijd van de batterij. Hou
er rekening mee dat er problemen kunnen
2
optreden met de draadloze communicatie
wanneer de afstandsbediening opgeladen
Energieverbruik
De Beo6 verbruikt energie wanneer hij
ingeschakeld is, vooral wanneer de
achtergrondverlichting brandt. Daarom zal
de Beo6 geleidelijk aan batterijvermogen
De lader heeft een magneet die de Beo6
verliezen wanneer hij niet gebruikt wordt:
stevig op zijn plaats houdt. Wanneer u de
– na 10 seconden dimt de
afstandsbediening wilt verwijderen, moet u
achtergrondverlichting
– na 30 seconden schakelt de Beo6 in
stand-bymodus en wordt het scherm
zwart
Zie pagina 8 van deze handleiding voor
informatie over het wijzigen van deze
instellingen.
7
deze lichtjes kantelen om ze uit de lader te
halen.
Beo6-menu Instellingen
De afstandsbediening heeft een
menu Instellingen waarin u een
aantal instellingen zelf kunt
aanpassen. Houd de stand-byknop
ingedrukt en druk tegelijkertijd op
de middelste knop van de bal om
het menu Instellingen te openen.
Navigeren in het menu Instellingen
In het menu Instellingen kunt u
SETUP
rechtstreeks op het scherm en door
middel van de middelste knop en de
pijlknoppen ( , , en ) op de bal
navigeren en items selecteren.
Om een menu-item te selecteren, dient
Edit
Settings
Option Pgm
Config
Info
Wireless
u de selectielijntjes te bewegen naar de
knop die u wilt activeren en vervolgens
op de middelste knop te drukken. In het
In het menu Instellingen geven twee
menu Bewerken drukt u op de knop op
horizontale lijntjes aan welke knop
het scherm om een submenu te openen.
gemarkeerd is. Druk op de middelste
knop om te selecteren.
Om één niveau terug te gaan in het
menu Instellingen, drukt u op BACK
op de bal of op  op het scherm.
Uw wijzigingen worden automatisch
opgeslagen wanneer u het menu
Instellingen verlaat.
Opties in het menu Instellingen …
Bewerken … Hiermee kunt u knoppen op
het Beo6-display weergeven of verbergen
en kanaalnummers gekoppeld aan
kanaalnamen in het menu Kanalen of
Zenders wijzigen.
Draadloos … Hiermee kunt u de Beo6
instellen voor uw draadloos netwerk.
Zie pagina 11 voor meer informatie.
Instellingen … Hiermee kunt u de
instellingen voor het dimmen van de
achtergrondverlichting en het uitschakelen
van het scherm wijzigen*. U kunt ook alle
Beo6-instellingen opnieuw instellen op de
oorspronkelijke waarden ingesteld door
uw Bang & Olufsen-dealer.
Config … Hiermee kunt u de Beo6 instellen
op een standaardconfiguratie.
Optie Pgm … Hiermee kunt u de Opties
voor uw Bang & Olufsen-producten
programmeren.
Informatie … Dit bevat informatie over de
Beo6-softwareversie, de batterijstatus en
de datum van de meest recente configuratie
van uw Beo6.
*Let op: hoe langer de achtergrondverlichting
brandt, hoe vaker de afstandsbediening
opgeladen moet worden.
8
>> Beo6-menu Instellingen
Knoppen bewerken
In het menu Bewerken kunt u nietEditing button
gebruikte knoppen verwijderen en
verborgen knoppen weergeven.
Show
Hoe een knop weergeven of verbergen:
>Selecteer Bewerken in het menu
Instellingen.
>Gebruik de knoppen op het aanraakscherm
om eerst de zone te selecteren en vervolgens
de bron van de knop die u wilt bewerken.
>Druk op de betreffende knop en vervolgens
op de middelste knop om de knop die u
wilt bewerken te selecteren; de huidige
verborgen knoppen worden weergegeven
in het grijs.
>Druk nogmaals op de middelste knop om
de knop te bewerken. Uw wijzigingen
worden automatisch opgeslagen wanneer
u het menu afsluit.
9
Hide
>> Beo6-menu Instellingen
Kanaalnummers wijzigen
Als uw programma-aanbieder een
kanaal verplaatst, bijvoorbeeld van
Editing button
kanaalnummer 5 naar kanaalnummer 6,
moet de Beo6 zo ingesteld worden dat
hij het correcte kanaalnummer verstuurt
wanneer u op het logo drukt.
Hoe een nieuw kanaalnummer
toewijzen aan een kanaallogo:
>Selecteer Bewerken in het menu
Instellingen.
>Gebruik de knoppen op het
aanraakscherm om eerst de zone te
selecteren en vervolgens de bron van de
knop die u wilt bewerken.
>Druk op Kanaal.
>Gebruik de navigatieknoppen om het te
bewerken logo te selecteren en druk
vervolgens op de middelste knop.
>Druk op Nummer.
>Druk op Wissen om het oude nummer te
verwijderen en het nieuwe nummer in te
voeren.
>Druk op Opslaan om het nummer op
te slaan.
>Druk op Terug om het menu af te sluiten.
U kunt uiteraard ook contact opnemen met
uw Bang & Olufsen-dealer om wijzigingen
aan te brengen in uw afstandsbediening.
10
Number
Show
Hide
Draadloze instellingen
Wanneer de Beo6 daarvoor
geconfigureerd is, kan hij verbinden
met een draadloos netwerk.
Dit maakt 2-weg communicatie
mogelijk met de producten die de
Beo6 bedient.
Afhankelijk van uw draadloos
netwerk kan er op verschillende
manieren verbinding gemaakt
worden. Bang & Olufsen raadt
specifieke Network Linktoegangspunten aan. Neem contact
op met uw dealer voor meer
informatie.
Het is belangrijk dat u zich tijdens
het instellen vlak bij het toegangspunt
bevindt waarmee u de Beo6 wilt
verbinden.
Draadloze communicatie inschakelen
De draadloze module is standaard
uitgeschakeld in de Beo6. De draadloze
module moet daarom worden
ingeschakeld voordat u verbinding kunt
maken met een draadloze opstelling.
De draadloze module inschakelen
Wireless
Server IP
WPS
Auto
Manual
On/Off
List
Beo6 Info
>Selecteer Draadloos in het menu
Instellingen.
>Druk op Aan/Uit op de Beo6.
>Selecteer Inschakelen op de Beo6 – de
actieve instelling is rood aangeduid.
De draadloze module in de Beo6 gebruikt
energie en beperkt de gebruikstijd van de
batterij. Wij raden u daarom aan de
draadloze module uit te schakelen als u de
draadloze functie niet kunt of wenst te
gebruiken.
Er moet een verbinding tot stand
worden gebracht met alle
toegangspunten in uw draadloos
netwerk van Bang & Olufsen.
Hou er rekening mee dat slechts
een aantal Bang & Olufsenproducten 2-weg communicatie
ondersteunen. Raadpleeg de
handleidingen van de producten
voor informatie over de functies en
hun werking.
11
Het menu Draadloos.
>> Draadloze instellingen
Automatische draadloze
verbinding
Zoeken naar draadloze
netwerken
Bang & Olufsen raadt toegangspunten aan
De Beo6 kan zoeken naar alle
die automatische verbinding ondersteunen
netwerken binnen bereik en u kunt
(ook Wi-Fi Protected Setup (WPS)
verbinding maken met het netwerk dat
genoemd). Er moet een ‘verbindingsknop’
u verkiest. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt
zijn (WPS/
worden als uw toegangspunt geen
) op het toegangspunt.
Wireless
Server IP
automatische instelling ondersteunt.
WPS
Auto
Manual
On/Off
List
Beo6 Info
Raadpleeg de met uw toegangspunt
meegeleverde handleiding voor meer
De Beo6 laten zoeken naar netwerken
informatie.
>Selecteer Draadloos in het menu
Het menu Draadloos.
Instellingen.
Automatisch verbinden met een
>Druk op Automatisch. De Beo6 start met
draadloos systeem
het zoeken naar netwerken. Dit kan een
>Selecteer Draadloos in het menu
tijdje duren.
Instellingen.
met netwerken binnen bereik. Druk op het
>Druk op de knop ‘verbinden’ op uw
netwerk waarmee u wilt verbinding wilt
>Druk op OK op de Beo6. De Beo6 maakt
verbinding met het toegangspunt. Dit kan
een tijdje duren.
>Wanneer de verbinding tot stand is
gebracht, verschijnt Verbinding oké op
de Beo6-display.
>Druk op OK om terug te keren naar het
menu Draadloos.
>Ga indien nodig naar het volgende
toegangspunt en herhaal de procedure
Toegangspunt
B
>Op de Beo6-display verschijnt er een lijst
>Druk op WPS op de Beo6.
toegangspunt.
Toegangspunt
A
✓
✓
maken.
>Als er een netwerkwachtwoord vereist is,
verschijnt er een scherm voor het invoeren
van uw wachtwoord.
>Voer uw wachtwoord in en druk op GA.
>Wanneer de verbinding tot stand is
gebracht, verschijnt Verbinding oké op
de Beo6-display.
>Druk op OK om terug te keren naar het
menu Draadloos.
Auto
>Ga indien nodig naar het volgende
voor alle toegangspunten in uw draadloos
toegangspunt en herhaal de procedure
Linksys 2
netwerk.
voor alle toegangspunten in uw draadloos
Cisco 1
netwerk.
Private Network
>Druk op Terug om het menu af te sluiten.
>Druk op Terug om het menu af te sluiten.
Als de verbinding niet tot stand is gebracht,
verschijnt er Verbindingsfout op de Beo6-
Zyxel
Het netwerk bovenaan in de lijst is hetgene
display. Ga dichter bij het toegangspunt en
dat het sterkste signaal biedt tot aan de
probeer opnieuw verbinding te maken of
plaats waar de afstandsbediening zich
Lijst van beschikbare draadloze netwerken;
gebruik de manuele instelling.
bevindt. Dit is waarschijnlijk het toegangspunt
voor elke verbinding wordt de signaalsterkte
waar u zich het dichtst bij bevindt.
weergegeven.
12
>> Draadloze instellingen
Manuele draadloze verbinding
Nieuw IP-adres invoeren
Als uw netwerk een verborgen SSID
Als het product dat u wenst te bedienen
heeft, moet u manueel verbinding
een ander IP-adres krijgt toegewezen,
maken. Dit betekent dat u de naam van
dient u het nieuwe IP-adres in te voeren
het netwerk (SSID), een wachtwoord en
in de Beo6 om 2-weg communicatie
de netwerkauthenticatie moet invoeren.
mogelijk te maken.
Als u de Beo6 gebruikt voor 2-weg
Manueel instellen
>Selecteer Draadloos in het menu
Instellingen.
communicatie met de BeoSound 5, dient
Wireless
Server IP
WPS
Auto
Manual
On/Off
List
Beo6 Info
u eerst het IP-adres van de BeoSound 5
op te zoeken.
>Druk op Manueel op de Beo6.
>Voer de netwerknaam (SSID) in op het
display en druk op OK.
>Kies de netwerkauthenticatie. De opties
zijn Open, WPA en WPA2.
>Er verschijnt een scherm voor het invoeren
van uw wachtwoord.
>Voer uw netwerkwachtwoord in en druk
op GA.
>Wanneer de verbinding tot stand is
gebracht, verschijnt Verbinding oké op
Nieuw IP-adres invoeren
>Zoek het IP-adres van de BeoSound 5 door
naar het menu NETWERKINFO te gaan en
IP-ADRES te zoeken. Het adres ziet er
bijvoorbeeld zo uit: 192.168.100.111.
>Selecteer Draadloos in het menu
Instellingen.
>Druk op Server IP op de Beo6.
>Voer het IP-adres in op de display en druk
op GA.
het Beo6-display.
>Druk op OK om terug te keren naar het
menu Draadloos.
>Ga indien nodig naar het volgende
toegangspunt en herhaal de procedure
voor alle toegangspunten in uw draadloos
netwerk.
>Druk op Terug om het menu af te sluiten.
13
GO
Enter SSID
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
SHIFT
SYM
Z X C V B N M
123
>> Draadloze instellingen
Lijst van netwerken
Netwerkproblemen
Wanneer u zich verplaatst, verbindt de
De Beo6 is een draagbaar apparaat en
Beo6 automatisch met de toegangspunten
de draadloze functie is afhankelijk van
List
waarmee u een verbinding tot stand
de draadloze instellingen en de ontvangst
Linksys 2
gebracht hebt. U kunt echter een lijst
in uw woning. Een instelling die vroeger
Cisco 1
van netwerken weergeven om hun
goed werkte, kan na veranderingen in
Private Network
status te bekijken en indien gewenst
de omgeving problemen opleveren.
Zyxel
verbindingen verwijderen. Het verwijderen
Als u problemen ondervindt met uw
van verbindingen kan nuttig zijn als u
instelling of als u vragen hebt, neem dan
uw toegangspunt verplaatst of vervangt.
contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.
Een netwerkverbinding verwijderen
Netwerkinformatie op de Beo6 bekijken
>Selecteer Draadloos in het menu
>Selecteer Draadloos in het menu
Lijst van netwerken waarmee u verbonden bent.
Instellingen.
Albums
Instellingen.
>Druk op Lijst.
>Druk op Status.
A
Abbey Road
>Er verschijnt een lijst met verbonden
>De status van het huidig gebruikte draadloze
B
Black Sabbath
netwerken op de Beo6-display. Druk op
het netwerk dat u wilt verwijderen.
Blind Faith
netwerk wordt weergegeven op de display.
Blue Oyster Cult
>Druk op Terug om het menu af te sluiten.
C
>Druk op Verwijderen om het netwerk te
City Reading
verwijderen.
>Druk op Terug om het menu af te sluiten.
Wanneer u een product draadloos bedient,
kunt u de signaalsterkte zien in de
rechterbovenhoek. De signaalsterkte moet
altijd minstens twee ‘lijntjes’ zijn om een
goede werking te garanderen.
14
Onderhoud
Wij raden u aan de afstandsbediening
uit te schakelen tijdens het
schoonmaken. Houd de middelste
knop ingedrukt om ze uit te
schakelen.
Om de afstandsbediening opnieuw
in te schakelen, moet u de middelste
knop ingedrukt houden.
Reinigen
Vetvlekken en hardnekkig vuil
Opgelet! Gebruik nooit alcohol of andere
verwijdert u met een zachte en pluisvrije
oplosmiddelen om onderdelen van de
doek die u eerst in water met een beetje
afstandsbediening te reinigen!
afwasmiddel dompelt en vervolgens
goed uitwringt.
Gebruik een mild glasreinigingsmiddel
om het display van de afstandsbediening
schoon te maken. Om een optimale
weergavekwaliteit van het display te
garanderen, dient u ervoor te zorgen dat
er geen resten van het reinigingsmiddel
achterblijven op het glas.
Als het glas van het display beschadigd
is, neem dan contact op met uw dealer
om het te laten vervangen.
Waarschuwing: sommige soorten
microvezeldoek kunnen door hun
ruwheid het glas beschadigen.
15
Download PDF