DAPAudio | MPA-4250 | HK AUDIO FA M I LY

MPA-4250
ORDERCODE D6122
Proficiat!
U kunt op Dap Audio vertrouwen voor meer geweldige audio produkten.
Wij ontwerpen en bouwen professionele geluidsapparatuur voor de entertainment industrie.
Nieuwe produkten worden regelmatig geïntroduceerd. We werken hard om U, onze klant, tevreden te
houden. Voor meer informatie: iwant@dap-audio.info
U kunt de beste prijs/ kwaliteit verhouding krijgen van Dap Audio.
Dus de volgende keer, kijk eerst naar Dap Audio voor meer geweldige geluidsapparatuur.
Zorg dat u het beste krijgt--met Dap Audio !
Dank U!
DAP Audio
DAP Audio MPA-4250 ™ Produkt Handleiding
Waarschuwing…............................................................................……..…………………………………………..….. 2
Veiligheidsvoorschriften...………………………………………………………………………………………..…….. 2
Gebruiksvoorschriften...………….………………………………………………………………………………..……. 4
Beschrijving……............................................................................……..…………………………………………..……
Omschrijving apparaat………………………………………………………………….………………………………
Overzicht apparaat…………………………………………………...…………………………………..……………..
Achterkant.………………………………………………………………………….………....…………………………..
5
5
5
6
Bediening.................................................................................................................................................................. 8
Kabels aansluiten..................................................................................................................................................... 10
Onderhoud………..............................….......................................………..………….…….………………………...…. 11
Problemen………..............................…................................………..………….…….…………………….…………… 11
Produkt specificaties.….................................................................……………….…….………………………….…… 12
Bijlage 1: Block Diagram......................................................................................................................................... 13
1
WAARSCHUWING
PAS OP!
Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vocht!
LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT DIT IS
VOOR UW EIGEN VEILIGHEID !
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Iedereen die zich bezighoud met de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat moet :
Gekwalificeerd zijn
De richtlijnen in deze handleiding volgen
PAS OP! Wees voorzichtig met je handelingen.
Als je de draden aanraakt, kun je een gevaarlijke schok
oplopen!
Voordat u begint, controleer eerst of er geen schade is ontstaan door transport. Is er een beschadiging,
raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet.
Om een perfecte conditie en veilig gebruik te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk voor de
gebruiker om de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze handleiding te volgen.
Let erop dat schade ontstaan door zelf uitgevoerde modificaties, niet onder de garantie vallen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen, die de gebruiker zelf kan vervangen. Laat het onderhoud over
aan gekwalificeerde technici.
BELANGRIJK:
De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door, het niet
volgen van de handleiding of niet toegestane modificaties aan het apparaat.
Laat de stroomkabel nooit in contact komen met andere kabels! Behandel de stroomkabel en
alle andere aansluitingen met uiterste voorzichtigheid!
Verwijder nooit informatieve of waarschuwingslabels van het apparaat.
Bedek nooit het aarde contact.
Laat nooit kabels rondslingeren.
Open het apparaat niet en modificeer het apparaat nooit.
Open dit apparaat niet. Risico: gevaarlijke straling.
Steek nooit objecten in de ventilatie openingen.
Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
Zet het apparaat niet kort achter elkaar aan en uit, aangezien dit de levensduur van het
apparaat verkort.
Stuur geen sterker signaal naar de ingang van de versterker, dan noodzakelijk.
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
Vermijd vlammen en zet het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet gebruikt wordt, voordat het
schoongemaakt wordt of als er onderhoud wordt gepleegd! Trek nooit aan het netsnoer, maar
altijd aan de stekker.
Bedien dit apparaat alleen als de aardedraad verbonden is met de aarde van het gehele
systeem.
Zorg ervoor dat u nooit foute of kapotte kabels gebruikt.
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte aan alle zijden van het systeem is voor luchtcirculatie.
2
Zorg ervoor dat de signalen naar de mixer gebalanceerd zijn, anders kan er gebrom ontstaan.
Zorg ervoor dat DI boxes gebruikt worden om ongebalanceerde signalen te balanceren; Alle
binnenkomende signalen moeten zuiver zijn.
Zorg ervoor dat het beschikbare voltage niet hoger is dan aangegeven op het apparaat.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet gesmolten of beschadigd is. Controller het apparaat en het
netsnoer van tijd tot tijd.
Zorg ervoor dat het geluidsniveau van de versterker uit wordt gezet, alvorens de stroom uit te
schakelen. Op deze manier kunt u supersonische frequenties vermijden, die uw speakers kunnen
beschadigen.
Om interferentie of vervorming te vermijden, moet uw materiaal niet naast TV, radio, enz.
geplaatst worden. Wanneer u andere delen van het systeem aansluit, wees dan voorzichtig met
aardlussen.
Extreme frequentiepieken samen met een hoog inputsignaal kunnen ertoe leiden dat uw
materiaal tot het uiterste wordt belast. Indien dit gebeurd, is het noodzakelijk om het niveau van
het inputsignaal te verminderen.
Let erop dat het beschikbare voltage niet hoger is, dan aangegeven op de achterzijde
apparaat.
De beste manier om aardlussen, is om de elektrische aarde aan één centraal punt (" star"
systeem) te verbinden. In dit geval kan de mixer als centraal punt dienst doen.
Voordat het aardcontact wordt verandert, moet de versterker altijd uitgezet worden.
Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te lezen voor de eerste ingebruikname. Denk eraan
dat uw versterker een betere prijs opbrengt, wanneer u de originele doos en alle
verpakkingsmaterialen bewaart.
Sluit de aarde van dit apparaat altijd aan op de elektrische systeem aarde.
Sluit nooit versterkeruitgangen aan op oscilloscopen of ander testmateriaal, terwijl de versterker in
bridge mode staat. Dit kan zowel de versterker als testmateriaal beschadigen.
In een standaard systeemopstelling, moet het vermogen van de versterker 50%-100% zijn van het
vermogen van de luidsprekers.
Zet het apparaat uit, voordat u een signaal kabel of stroomkabel vervangt.
Bij geen gebruik, moet het volume op 0dB staan.
Wanneer u één signaal naar meer dan één versterker wilt sturen, moet u een signaalverdeler m
gebruiken.
Gebruik van de DS-600 is alleen voor volwassenen. De DS-600 moet buiten het bereik van
kinderen geïnstalleerd worden. Laat het apparaat nooit in gebruik, zonder toezicht.
Als uw DAP Audio apparaat slecht functioneert, zet hem uit en verpak hem in z’n originele
verpakking. Breng het apparaat terug naar uw DAP Audio dealer voor onderhoud.
Laat het apparaat afkoelen, voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.
Gebruik ter vervanging altijd dezelfde zekeringen zowel qua type als ampèrage.
Verhinder vervorming! Zorg ervoor dat alle componenten, die aan de versterker aangesloten
worden, voldoende vermogen hebben. Anders zal er vervorming optreden, omdat sommige
componenten over hun limiet belast worden.
Vermijd aardlussen! Zorg ervoor dat de versterker en de mixer op het dezelfde elektrische circuit
zijn aangesloten en ze zo van dezelfde fase zijn voorzien!
Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, als het apparaat gevallen is. Laat een
gekwalificeerde technicus het apparaat nakijken, voordat het opnieuw in gebruik wordt
genomen
Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakel
het apparaat onmiddellijk uit. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het
apparaat uitgeschakeld, totdat het apparaat kamertemperatuur heeft bereikt.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste opstelling en gebruik van het gehele systeem. De
producent / leverancier aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
misbruik, foute opstelling of onjuist gebruik van dit apparaat.
Dit apparaat valt onder protection class I. Daarom is het belangrijk om de geel/groene draad te
verbinden met de aarde. Let er dus op dat de aarde kabel goed aangesloten is.
Reparaties, onderhoud en aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde technicus.
GARANTIE: Tot een jaar na de aankoop datum.
3
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik. Consequente pauzes zorgen ervoor, dat u lange tijd
plezier van dit apparaat kunt hebben.
Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, kan het
produkt beschadigen en vervalt de garantie.
Ander gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken, crash enz.
U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen!
U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen!
Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken !
Aansluiten op het lichtnet
Sluit het apparaat op de stroom aan met de juiste kabel.
Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats word bevestigd.
International
EU Cable
UK Cable
US Cable
Pin
L
BRUIN
ROOD
GEEL/KOPER
FASE
N
BLAUW
ZWART
ZILVER
NUL
GEEL/GROEN
GROEN
GROEN
AARDE
Let er altijd op dat de aarde kabel op de juiste manier is aangesloten!
4
Beschrijving
Omschrijving apparaat
De MPA-4250 is een professionele high power Public Adress versterker:
• 4 onafhankelijke kanalen
• 4 sets bas treble en volume regeling
• 4 LED level meters met beschermingsindicator
• 4 gebalanceerde ingangen voor Mic/lijn en inputgevoeligheid
• Telephone paging functie, type Phoenix terminal block input
• Lage impedantie 4Ω, 8Ω en hoge impedantie 25V/ 70V/ 100V uitgang
• Uitgangsvermogen: 250W (RMS) x 4
• Kiesbare inputtypes: COMBO (TRS & XLR) en terminal aansluitingen
• Verwisselbare inputfuncties:
MIC/Line inputgevoeligheid
Fase
High-pass filter
48V Phantom Power
• Kiesbare ingangsmode: Vier onafhankelijke ingangen
• 19“ Rack mount (3HE)
Voorkant
Fig. 1
1. Aux 2.
Met deze draaiknop kan het Aux 2 input level geregeld worden.
2. Chime.
Met deze draaiknop kan het Chime (Bel) level geregeld worden.
3. Siren.
Met deze draaiknop kan het siren level geregeld worden.
4. Treble.
Met deze draaiknop kan de Treble frequentie voor elk gewenst kanaal geregeld worden.
5. Master.
Met deze draaiknop kan het master volume voor elk gewenst kanaal geregeld worden.
6. Bass.
Met deze draaiknop kan de Bass frequentie voor elk gewenst kanaal geregeld worden.
7. Clip LED.
De LED gaat branden als de vervorming 0.5% overschrijdt. Dit betekent dat het uitgangssignaal te
hoog is, dus moet u het ingangssignaal verminderen.
8. Prot LED.
Deze LED geeft aan dat de versterker in Protection Mode staat. Dit kan veroorzaakt worden door een
kortsluiting in de uitgang of een verkeerde impedantie. Controle dat de impedantie van uw speakers
hetzelfde is als de uitgang van de versterker.
Wanneer u gebruik maakt van de 25V, 70V of 100V uitgangen, betekent dat uw totale
speaker vermogen nooit meer dan 250W mag zijn. Het gebruik van minder vermogen is geen
probleem bij 25V, 70V of 100V systemen.
5
Wanneer u gebruik maakt van de lage impedantie uitgangen (4 of 8 Ω), zorg er dan voor dat
de speaker impedantie hetzelfde is als de uitgangsimpedantie. Het totale speaker vermogen
moet minstens 250W zijn.
9. Aux 1.
Met deze draaiknop kan het Aux 1 input level geregeld worden.
10. Power LED.
LED geeft aan dat de versterker aanstaat.
11. AC Power Switch.
Gebruik deze schakelaar om de versterker aan te zetten.
12. Chime knop.
Activeert het Bel circuit. Als de knop ingedrukt wordt, wordt de bel gestart als het contact aan de
achterkant (31). wordt kortgesloten met behulp van een schakelaar. Tegelijkertijd worden alle
ingangen (behalve input 1) gedempt. Voorbeeld: Op het moment dat iemand op de knop van de
microfoon drukt, zal eerst de bel klinken.
13. Siren knop.
Door op deze knop te drukken wordt de sirene gestart.
14. Input.
Met deze draaiknop kan het input volume level voor ingang 1-4 geregeld worden.
15. Ventilatie sleuven.
MPA versterkers worden gekoeld door 2 ventilatoren aan de voorkant. Koude lucht glijdt over de
koellichamen en verlaat de versterker door de achtergrills. Zorg ervoor dat deze sleuven niet
geblokkeerd worden.
16. Signal LED.
De LED gaat branden als het uitgangssignaal boven de 200mV komt.
17. Ready LED.
De LED gaat branden, als het apparaat klaar is voor gebruik.
Achterkant
Fig. 2
18. Power amp in.
Mono RCA in. Gebruik deze ingang, als u geen gebruik wilt maken van de ingebouwde mixer.
19. Preamp out.
Mono RCA out. Gebruik deze uitgang, als u geen gebruik wilt maken van de ingebouwde versterkers.
20. Aux 2 input.
Aux 2 stereo RCA input.
21. Aux 1 input.
Aux 1 stereo RCA input.
22. Combo input.
Combo input voor kanaal 1 – 4. Geschikt voor gebalanceerde en ongebalanceerde
ingangssignalen.
23. Input 1 priority terminal.
Overbrug de 2 klemmenstrook met een draad om input 1 (voice prioriteit / VOX functie) uit te zetten.
24. Ventilatie sleuven
6
Zorg ervoor dat de sleuven niet geblokkeerd worden.
25. 100V terminal.
Sluit deze terminal aan op de + van uw 100V speaker(s). Wanneer u meerdere speakers gebruikt, zorg
ervoor dat alle speakers parallel geschakeld zijn. Het totale vermogen van de 100V speakers mag
nooit meer zijn dan 250W.
26. 25V terminal.
Sluit deze terminal aan op de + van uw 25V speaker(s). Wanneer u meerdere speakers gebruikt, zorg
ervoor dat alle speakers parallel geschakeld zijn. Het totale vermogen van de 25V speakers mag nooit
meer zijn dan 250W.
27. 8 Ω terminal.
Sluit deze terminal aan op de + van uw 8 Ω speaker(s). Wanneer u meerdere speakers gebruikt, zorg
ervoor dat het totale speaker vermogen 8 Ω is. Het totale vermogen van de lage impedantie
speakers moet voor elk kanaal minstens 250W zijn.
28. Common terminal low impedance.
Sluit deze terminal aan op de - van de lage impedantie speakers.
29. GND Screw.
Deze schroef zorg voor de aarde verbinding. Deze schroef kan nuttig zijn, indien u
aardingsproblemen heeft.
30. AC Inlet with integrated fuse holder.
Steek één kant van het netsnoer in de IEC aansluiten en het andere eind in het stopcontact. Zet dan
pas de schakelaar (11) op ON.
LET OP: Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet ervoor gezorgd worden, dat het geleverde
voltage gelijk is aan het voltage op het produkt specificatie label. Probeer niet om een 120V
produkt aan te sluiten op 230V, of vice versa.
Gebruik ter vervanging altijd dezelfde zekeringen zowel qua type als ampèrage. (230V:
T8A/115V: 15A).
31. Priority remote terminal.
Gebruik deze terminal om er een remote schakelaar of een relaiscontact op aan te sluiten.
Het sluiten van dit contact zal alle ingangen dempen behalve input 1. Als de chime knop (12) wordt
ingedrukt, zal het belgeluid te horen zijn.
32. Siren remote terminal.
Gebruik deze terminal om er een remote schakelaar of een relaiscontact op aan te sluiten.
Het sluiten van dit contact zal de sirene activeren, onafhankelijk van de sirene knop (13).
33. Telephone terminal.
Gebruik deze terminal om een telefoontoestel aan te sluiten voor het uitzenden van noodberichten.
34. Impedance/level switch.
Elke ingang kan aangepast worden door middel van 4 dipswitches.
U kunt 4 opties selecteren:
1. Line / Mic: Gebruik deze schakelaar om de inputimpedantie /gevoeligheid in te stellen voor het
Lijn of Microfoon niveau. OFF = Lijn, ON = Mic.
2. Fase: Als de schakelaar op ON staat, zal de fase geïnverteerd zijn.
3. High pass filter: Bij ON wordt het high-pass filter geactiveerd. De cutoff frequentie is 200Hz.
4. 48V phantom power: Bij ON zal de ingang 48V phantom power hebben voor een condensator
microfoon.
35. Input terminal.
Ingang voor kanaal 1 – 4. Geschikt voor gebalanceerde en ongebalanceerde ingangssignalen.
36. 70V terminal.
Sluit deze terminal aan op de + van uw 70V speaker(s). Wanneer u meerdere speakers gebruikt, zorg
ervoor dat alle speakers parallel geschakeld zijn. Het totale vermogen van de 70V speakers mag voor
elk kanaal nooit meer zijn dan 250W.
37. Common terminal high impedance.
Sluit deze terminal aan op de - van de hoge impedantie speaker(s).
38. 4 Ω terminal.
Sluit deze terminal aan op de + van uw 4 Ω speaker(s). Wanneer u meerdere speakers gebruikt, zorg
ervoor dat het totale speaker vermogen 4 Ω is. Het totale vermogen van de lage impedantie
speakers moet voor elk kanaal minstens 250W zijn.
7
Bediening
Installatie
Verwijder alle verpakkingsmaterialen om de MPA-4250. Controleer of alle piepschuim en plastic
verwijderd is. Schroef het apparaat in een 19” rack. Sluit alle kabels aan.
Stroom aansluiten / Eisen Circuit afmetingen.
De daadwerkelijke stroom die de versterker gebruikt, hangt af van vele factoren (zijn belasting, output
level, crest factor van het materiaal).
De eisen die gesteld worden, zijn onder specifieke muziekomstandigheden, waarbij beide kanalen zo
belast worden dat ze net op het clip niveau zijn.
Zorg ervoor het voltage hetzelfde is dan aangegeven op het apparaat.
Schade die wordt veroorzaakt door het aansluiten op een onjuist voltage, valt niet onder de garantie.
DAP audio versterkers die naar klanten worden verscheept hebben de volgende specificaties:
Noord Amerika 120VAC/60Hz
Europa 230VAC/50Hz
Azië 220VAC /50Hz/60Hz
Australië 240VAC/50Hz
Zuid Amerika 120VAC/60Hz of 220VAC/50Hz
Japan 100VAC/50Hz
LET OP:
Zet de versterker altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u audio kabels
aansluit. Als extra voorzorgsmaatregel, moeten de attenuators naar beneden gedraaid
worden tijdens het aanzetten van de versterker.
Dip switch instellingen
De MPA4250 heeft 4 gebalanceerde combo ingangen. U kunt deze gebruiken voor het aansluiten van
Jack of XLR kabels. Elke ingang kan aangepast worden door middel van 4 dipswitches.
U kunt 4 opties selecteren:
5. Line / Mic: Gebruik deze schakelaar om de inputimpedantie /gevoeligheid in te stellen voor het
Lijn of Microfoon niveau. OFF = Lijn, ON = Mic.
6. Fase: Als de schakelaar op ON staat, zal de fase geïnverteerd zijn.
7. High pass filter: Bij ON wordt het high-pass filter geactiveerd. De cutoff frequentie is 200Hz.
8. 48V phantom power: Bij ON zal de ingang 48V phantom power hebben voor een condensator
microfoon.
Ingangen aansluiten.
Gebruikt de XLR input connectoren op de achterkant van de versterker om audio signalen naar de MPA4250 te sturen. De connectoren kunnen zowel gebalanceerde als ongebalanceerde signalen aan.
(The MPA versterkers zijn standaard geconfigureerd met "Pin 2 hot" op alle XLR ingangen. Voor meer
Informatie, zie de pagina 9.
Uitgangen aansluiten.
De speakers worden aangesloten op de terminal connectoren. Zie deze en de volgende pagina voor
een aantal voorbeelden.
Lage impedantie uitgangen
U kunt zoveel speakers gebruiken als u wilt. Het enige waar u goed op moet letten is, dat de totale
impedantie hetzelfde is als de versterkeruitgang.
Voorbeeld 1: de 4Ω uitgang gebruiken met twee 8Ω speakers.
Fig. 3
8
Voorbeeld 2: gebruik de 4Ω output met vier 4Ω speakers.
Fig. 4
Voorbeeld 3: gebruik de 8Ω output met twee 4Ω speakers.
Fig. 5
In een laag impedantiesysteem, moet de totale speaker belasting altijd gelijk zijn aan
de versterker impedantie, anders wordt de versterker overbelast. Het totale speaker
vermogen moet in ieder geval gelijk zijn aan het vermogen van de versterker, dit om
schade aan de speakers te vermijden.
Hoge impedantie uitgangen
Als u gebruik maakt van de 25V, de 70V of de 100V uitgang, moeten alle speaker parallel aangesloten
zijn.
Het totaal opgetelde vermogen van alle speakers zou nooit meer zijn dan het totale
vermogen van de versterker in 25V, 70V of 100V systeem!
9
Kabels aansluiten
Behandel uw connector kabels met zorg, houdt ze altijd bij de aansluiting vast en voorkom knopen en
knikken als ze worden opgerold: Hierdoor zult u langer plezier hebben van uw kabels.
Controleer van tijd tot tijd of uw kabels in goede conditie zijn, dat ze goed aangesloten zijn, stekkers niet
beschadigd zijn en dat alle pinnetjes nog recht zitten: veel problemen (foute verbindingen, gebrom,
etc.) komen vaak door het gebruik van foute of beschadigde kabels.
Hoofdtelefoon
Unbalanced mono
Balanced mono
Insert
Fig.6
Compensation of interference with balanced connections
Fig.7
10
Fig. 8
Onderhoud
De DAP Audio MPA versterker heeft bijna geen onderhoud nodig. Echter, het apparaat moet wel schoon
gehouden worden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing af met een vochtige doek.
Dompel het apparaat niet onder in vloeistof. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat
schoon te maken. Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de DMX
en audio aansluitingen schoon met een vochtige doek (Pas op : te veel vocht zorgt voor corrosie). Let
erop dat de aansluitingen geheel droog zijn, voordat het systeem aangesloten wordt en voordat de
stroom ingeschakeld wordt.
Vervangen van de zekering
Stroompieken of niet goed aangesloten stroomkabels kunnen ertoe leiden dat een zekering kapot
springt. Als de zekering kapot is, zal het apparaat helemaal niet functioneren. Volg de handelingen
hieronder om de zekering te vervangen.
1. Trek de stekker uit het stopcontact en zet schakelaar op OFF.
2. Gebruik een gewone schroevendraaier om de zekeringhouder voorzichtig op te wippen. De zekering
komt eruit.
3. Verwijder de gebruikte zekering; als deze bruin of wazig is, is hij kapot.
4. U kunt beter een reserve-zekering op voorraad hebben. Deze kan gekocht worden in een elektronica
zaak. Let erop, dat het een zekering betreft van hetzelfde type en met dezelfde specificaties.
Kijk op het produkt specificatie label voor details.
Duw de nieuwe zekering in het kapje en draai met een schroevendraaier de zekeringhouder weer
vast.
5. Steek de stekker van de versterker in het stopcontact en zet de schakelaar op ON.
6. Als de versterker nog steeds niet werkt met de nieuwe zekering, neem dan contact op met uw
Showtec dealer.
Problemen
DAP Audio MPA Versterker
Deze bladzijde is bedoeld om simpele problemen op te lossen.
Als een probleem ontstaat, volg dan onderstaande stappen, totdat een oplossing gevonden is. Als het
apparaat eenmaal fatsoenlijk werkt, volg de verdere stappen dan niet !
1. Als het apparaat niet goed functioneert, schakel hem dan uit.
2. Controleer alle kabels, de zekering en de stroomvoorziening.
3. Als alle bovenstaande zaken in orde lijken te zijn, zet het apparaat weer aan.
4. Als u de oorzaak van het probleem niet kunt bepalen, open de versterker niet. Dit kan het apparaat
beschadigen en de garantie vervalt.
5. Breng het apparaat terug naar uw DAP Audio dealer voor onderhoud.
11
Produkt Specificatie
Model:
Stroomvoorziening:
Zekering:
Inputs 1 – 4:
Frequency response:
Tone control:
Totale harmonische vervorming:
Signaal / ruis verhouding:
Prioriteit voor MIC 1:
Outputs voor speakers:
Outputs voor speakers:
Uitgangsvermogen:
Ingangsimpedantie:
Indicator:
Afmetingen :
Gewicht :
DAP Audio MPA-4250
230 VAC
230V: 8AT
115V: 15AT
Gevoeligheid:
Mic: -55dB gebalanceerd
Line: -16dB gebalanceerd
High filter: 150Hz (-3dB)
Phantom: 48V
Gevoeligheid van de Telephone paging functie: 120mV
Mic: 60Hz – 12kHz (-3dB)
Line: 30Hz – 18kHz (-3dB)
Tel: 120Hz – 5kHz (-3dB)
Treble: ±10dB at 10kHz
Bass: ±10dB 100Hz
≤ 0.5%(1KHz-nominal power capacity)
Mic: > 60dB
Line: > 70dB
Tel: > 60dB
Sensitivity: -30dB ±5%
4Ω, 8Ω
25 - 70V-100V
250W x 4 bij 4Ω, 8Ω, 25V, 70V, 100V
20k gebalanceerd
PROT_ LED, READY_LED, CLIP_LED, SIGNAL_ LED x 4
LED VU-meter x4
483 x 356 x 133 mm (LxBxH)
22,74 kg
Ontwerp en produkt specificaties kunnen zonder aankondiging veranderen.
Website: www.Dap-Audio.info
Email: service@highlite.nl
12
Appendix 1: Block diagram MPA-4250
Fig. 9
13
2008 Dap Audio.
Download PDF