Meade | LX20 | Specifications | Meade LX20 Specifications

Bruger Manual
Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen og Tom Rosenquist Jensen
Brorfeldes Vennekreds
www.brorfelde.eu
8", 10", 12", 14", 16" LX200 -ACF
Avancerede Coma-Free teleskoper
med GPS og Autostar II styring.
®
ADVARSEL!
Se aldrig på solen gennem et
Meade® LX200®-ACF Teleskop!
Observering på eller i nærheden af
Solen vil forårsage øjeblikkelig og
permanent øjenskade. Øjenskaden er
ofte smertefri, så observatøren får
ingen advarsel om at skaden er sket,
før det er for sent. Undlad at rette
teleskopet på eller nær Solen. Undlad
at kigge gennem teleskopet eller dets
søger mens det bevæger sig. Børn
bør altid være under voksent opsyn
når de observerer.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Batteri Sikkerhedsinstruktioner
• Køb altid en batteritype af den korrekte
størrelse og den mest hensigtsmæssige
type til det ønskede formål.
• Skift altid hele batterisættet på én gang og
undgå derved at blande gamle og nye
batterier, samt batterier af forskellige
typer.
• Rens batterikontakterne i apparatet før
installation af nye batterier.
• Sikr dig at batterierne er vendt korrekt med
hensyn til polaritet.
• Fjern batterierne fra udstyret når de ikke
skal anvendes I længere tid.
• Fjern omgående udslidte batterier
• Forsøg aldrig genopladning af almindelige batterier, da det kan forårsage
lækage, brand, eller eksplosion.
• Kortslut aldrig batterier. Det vil medføre
høje temperaturer, lækage eller eksplosion.
• Opvarm aldrig batterier i forsøg på at
genoplive dem.
• Husk at slukke for udstyret efter brug.
• Hold batterier uden for børns rækkevidde.
Små batterier kan sluges.
• Søg læge hvis et batteri er blevet
slugt.
16" LX200 -ACF Brugere: Se Indeks F,
side 65, for egenskaber kun gældende for
16" modellen.
®
14" LX200 -ACF Brugere: Se Indeks G,
side 69, for egenskaber kun gældende for
14" modellen.
®
® The name “Meade”, the Meade logo, LX200 and Autostar
are trade marks registered with the U.S. Patent and
Trademark Office and in principal countries throughout the
world. Specifications subject to change without notice.
Patents:
US 7,092,156
US 7,079,317
US 6,304,376
US 6,392,799
US 6,563,636
D 422,610
Patent Pending.
© 2009 Meade Instruments Corporation.
Hurtig-Start Guide...................................................................... 4
Montering af trefod på teleskopet............................................. 4
Teleskopets Egenskaber............................................................ 7
AutoStar II Egenskaber............................................................. 10
Kom igang.................................................................................. 13
Parts Liste............................................................................. 13
Hvordan du samler dit Teleskop........................................... 13
Valg af okular........................................................................ 15
Montering og justering af søger........................................... 16
Observering............................................................................... 17
Observering ved manuel drejning af teleskopet................... 17
Landskabsobservering......................................................... 17
Observering ved brug af AutoStar IIs piletaster..................... 17
Fokusering af okularet med Microfocuser.............................18
Slew hastigheder.................................................................. 18
Observation af Månen, og astronomisk observation............ 19
At spore et objekt automatisk............................................... 19
At bevæge sig gennem AutoStar IIs Menuer.................. 19
Automatisk alignment................................................... 19
Observér en stjerne ved brug af Automatic Tracking..... 21
Go To Saturn....................................................................... 21
Anvendelse af den Guidede Tour...................................... 21
Basal AutoStar II Operation..................................................... 23
AutoStar II Navigationsøvelse............................................ 23
Navigering med AutoStar II................................................ 24
AutoStar II Menuer……………………………………………….. 25
Menu Træ………………………………………………………. 25
Object Menu……………………………………………………. 26
Event Menu.......................................................................... 27
Glossary Menu, Utilities Menu………………………………...28
Setup Menu.......................................................................... 29
Hot Button Menuer............................................................... 32
Avancerede AutoStar II egenskaber...................................... 33
Tilføjelse af observationssteder............................................ 33
Oprettelse af User Objects................................................... 34
Observering af Satellitter, Landmarks……………………... 35
Identify…………………………………………………….......... 36
Browse…………………………………………………………...37
Alternate Alt/Az Alignment…………………………………….. 38
Initialisér AutoStar II (for Alternative Alignments)………….. 38
Easy (Two-Star) Alignment……………………………………. 38
Two-Star Alt/Az Alignment…………………………………….. 39
A t indstille Home Position Manuelt……………………….. 39
One-Star Alt/Az Alignment…………………………………….. 39
Periodic Error Correction...................................................... 40
Fotografi..................................................................................... 41
Ekstra tilbehør............................................................................ 44
Vedligeholdelse, kollimering....................................................... 47
Kontakt til Customer Support..................................................... 49
Specificationer........................................................................... 50
Indeks A: Ækvatorial (Polær) alignment................................ 53
Indeks B: Breddegradsoversigt................................................. 58
Indeks C: Hvordan du laver din egen Guidede Tur.................. 59
Indeks D: Training the Drive………………………………………..63
Indeks E: Månemenuen......................................................... 64
Indeks F: 16" LX200-ACF Egenskaber................................. 65
Indeks G: 14" LX200-ACF Egenskaber............................... 69
Indeks H: De-rotator og Microfocuser Assembly…………........ 70
Indeks I: Smart Mount..................................................... 71
Indeks J: Opsætning af tidligere model af trefoden.............. 73
Grundlæggende Astronomi........................................................ 74
®
HURTIG-START GUIDE
Det anbefales, at du, for at observere, monterer dit
LX200-ACF på stativet. Lav teleskop- og AutoStar II setup i
lyset indendørs, så du kan blive fortrolig med delene og
betjeningen før du bevæger dig udenfor i mørket for at
observere. Setuppet er det samme for standard- som for
kæmpestativerne.
Bemærk: LX200-ACF 8", 10", 12" og 14" modellerne er
udstyret med Series 4000 26mm Super Plössl okularet og
et 1.25" Diagonal. LX200 ACF 16" modellen er udstyret
med Series 5000 26mm 5-element Super Plössl okular, 2"
Diagonal og Zero Image-Shift Microfocuseren.
Udendørs stativet bliver leveret som en fuldstændigt
samlet enhed med undtagelse af løftebøjlen (Fig. A, 4).
Med henblik på visuel observation og astrofoto med korte
eksponeringstider er drevbunden på teleskopets
gaffelbase
forbundet
direkte
til
udendørsstativet.
Teleskopet bliver på denne måde monteret i “Altazimuth”
(“Altitude-Azimuth”, eller “vertical-horizontal”) format.
ADVARSEL:“En fast fonemmelse” når der strammes er
tilstrækkelig. Overstramning kan ødelægge gevindet.
and results in no additional strength.
8
1
3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2
4
Stativhoved
Gevindstang
Strammeskrue
Løftebøjle
Håndtag til benlåse
(6) Forlængningsrør
7
(7) Stramningsplade
(8) Fastgørelsesmøtrikker og fjeder
(Kan ikke ses)
6
5
Fig. A: Udendørs stativ med benene slået ud
Fig C: Fjern de 2 møtrikker, og fjederen fra gevindstangen
lad skiven forblive på stangen
Fig. B: Træk stativbenene ud..
flad side
1 Hvordan stativet samles med teleskopet.
Efter udtagning af stativet fra sin kasse, så sæt stativet lodret
med fødderne nedad og med stativet stadig helt
sammenklappet. Tag fat i to af benene og træk så forsigtigt,
med den fulde vægt af stativet på det tredje ben benene fra
hinanden til helt åben stilling (Fig. B).
Løftebøjlen (Fig. A, 4) har været fjernet før forsendelsen. Fjern møtrikker og fjeder fra løftebøjlens gevindtang (Fig. A, 2). Lad skiven forblive på gevindstangen
Se Fig. C.
Skub fjederen ind i hullet i toppen af stativet (Fig A,1)
Fig. D: Skub løftebøjlen ind på stangen. Bemærk
skiven.
Skub løftebøjlen ind på gevindstangen oven på skiven
som allerede befinder sig på stangen. Anbring
løftebøjlen med den flade side opad (Fig. D)
Skub gevindstangen tilbage gennem stativhovedet,
nedefra og op igennem fjederen. Skru den første fastgørelsesmøtrik på gevindstangen, og drej den så langt
den kan komme. Skru derefter den anden møtrik ned til
den berører den første. Skub gevindstangen højere op
nedefra for at gøre det nemmere at montere møtrikkerne.
Se Fig. E, 1 og E, 2
-4-
Fig E,1 Sæt fjederen
ned i hullet på stativet
Fig. E, 2: Skru den første
møtrik så langt ned som muligt
Skru den anden ned til
den første
Justér løftebøjlen således at dens 3 arme flugter med de 3
stativben. Sæt hele teleskopet på stativhovedet og skru
gevindstangen ind i det det centrale gevind i bunden af
teleskopets base. Stram håndtaget på holdeskruen (Fig.
A, 3); fast starmning er tilstrækkeligt for at opnå en stabil
positionering af stativbenene. Det er unødvendigt at
bruge megen kraft for at stramme dette håndtag.
For justering
af stativhøjden,
så løsn
benlåshåndtag
ary the tripod
height, loosen
the 3de
leg3lock-levers
a
og skub
3 indre
sektioner
af stativbenene
til den
the de
3 inner
tripod
leg sections
out to theuddesir
ønskede
højde. Stram
ht. Retighten
the 3benlåsene
lock-lever let.
to a(Fig
firm F).
feel (Fig. F)
låsehåndtag
ON/OFF
HBX Port
3 Vip tænd/sluk kontakten på computerens kontrol
panel til OFF. Fjern AutoStar IIs håndbetjening og det
spiralsnoede kabel fra indpakningen. Sæt den ene ende
ind i HBX port på teleskopets computer control panel og
den anden ende ind i coil cord port i AutoStar IIs
håndbetjening.
Fingerskrue
Fig. F: Løsn låsehåndtag. Udtræk indre ben og
genlås håndtaget.
For at sammeklappe stativet (efter at have fjernet
teleskopet), så rotér løftebøjlen 60° fra dens position i
samlet tilstand, således at én af dens arme er placeret
mellem to ben på stativet. Ved stativets base findes en 3vinget forlængelse af teleskoprørsystemet med et cirkulært
nav i midten (Fig. A, 7). Tag fat i stativhovedet (Fig. A, 1)
med den ene hånd og træk med den anden direkte opad i
det centrale nav i teleskoprørsystemet. Dette vil få
stativbenene til at bevæge sig indad til sammeklappet
stilling.
ADVARSEL: Hvis stativet ikke kan udtrækkes eller
sammenklappes let, så forcér ikke stativbenene
ind eller ud. Ved at følge instruktionerne ovenfor
vil stativet virke ordentligt, men hvis du er usikker
på den korrekte procedure, så vil forcéring af
stativet
sandsynligvis
beskadige
rørenes
glidesystem.
Okular
Fingerskrue
Diagonal
Prisme
Rear Cell Port
4 Tilslut 1.25" Diagonal (Kun 8", 10", 12" and 14"
Modellerne): Fjern støvdækslet fra teleskopets rear cell.
Skru okularholderen ind i gevindet på rear cell. Lad
diagonal prismet glide ind i okularholderen og lås den
med fingerskruen.
Indsæt Super Plössl 26mm okularet i diagonalprismet og
stram fingerskruen.
Batteri hus
2 Fjern dækslerne til batteriholderen placeret i gaffel
armene (én på hver gaffel arm) og løft forsigtigt
batteriholderne ud af deres huse, mens du er opmærksom
på deres ledninger. Sæt de fire medleverede C-celle
batterier ind i hver batteriholder, orienteret som vist på
tegningen af batteriholderen. Genmontér batteriholderne i
deres respektive huse. Sæt dækslerne på, når du er
færdig.
-5-
E
F
G D
H
LC B A
ELLER
Display
I
J
6 Sæt Power kontakten på computer kontrol
panelet til ON positionen. Copyright meddelelsen
tændes på AutoStar II’s LCD display.
K
4.1 Montér Microfocuser (ekstra tilbehør, kun
inkluderet med 16" modellerne): Fjern støvdækslet fra
rear cell port (A) på teleskopet. Skru microfocuserens
adaptor (B) ind i rear cell port gevindet. Lad microfocuser
(C) glide ind over microfocuserens adaptor og stram de
tre skruer på microfocuseren (K) ved hjælp af de
medleverede nøgler.
1.25" Diagonal Prism Brugere: Hvis 1.25" diagonal
prism (G) bruges, så lad 1.25" adaptoren (D) glide ind i
microfocuseren. Sørg for at fingerskruen befinder sig ud for
rillen i microfocuser (I, se også Fig. 4a og 4b, side 14).
Lad 1.25" diagonal prism glide ind i adaptoren (D).
Stram adaptorens fingerskrue (H) men kun så meget at den
føles fast. Stram microfocuserens fingerskruer (I) ligeledes
kun let..
2.0" Diagonal Mirror Brugere: Hvis 2.0" diagonal mirror,
anvendes, så lad spejlet glide direkte ind i microfocuseren.
(C). Stram microfocuserens fingerskruer (I) men kun let.
R.A.
Lås
Dec.
Lås
5 R.A. og Dec. låsene bør kun strammes let. Fjern
støvdækslet fra enden af teleskopets rør.
Sigt langs siden af teleskopets hovedrør for at lokalisere et
objekt. Drej spejlets låseknap (Fig. 1, 9) i retning mod
åben positionen, indtil den føles løs -- teleskopet bliver
forsendt med spejlet låst. Brug teleskopets grove fokuséringsknap (Fig. 1, 6) til at få bragt objektet i fokus.
-6-
Slew hastigheder:
9: hurtig
.
.
5: Mellem
.
.
1: Langsom
Piletaster
Hastighedstast
Ciffer
taster
7 ”Press 0 to Align or Mode for Menu” vil vises.
Du kan bruge piletasterne til at slew (bevæge)
teleskopet op, ned, til højre eller venstre. Vil du
ændre slew hastighed, så tryk Speed tasten og
derefter ciffertasterne. “9” er den højeste hastighed
og “1” den laveste. Se side 18 for flere detaljer. Du
kan også trykke “0” for at begynde Automatic
Alignment. Se side 19 for mere information.
TELESKOPETS BESTANDDELE
22
21
24
25 19
18
(ikke vist på
venstre
gaffel)
23
(ikke
vist)
1
2
(ikke
vist)
17
3
4
5
16
15
14
6
7
8
9
10
11
12
13
AutoStar II
Håndbetjening
Se side 10.
A
A
B
C
D
E
F
G
G
H
Fig. 1: LX200-ACF teleskopet; computer kontrolpanel (indsat); AutoStar II fjernbetjening (indsat).
-7-
Advarsel:
Anvendelse af andet end
standard Meade tilbehør kan
forårsage skade på
teleskopets elektronik og
fortabelse af Meades
produktgaranti.
1 Vil du lære mere om
okularerne som kan bruges
sammen dit LX200-ACF
teleskop? Så se
TILBEHØR siderne 44-46
5 Vil du lære hvordan du
monterer microfocuseren
på rear cell port, på dit
LX200-ACF teleskop?, Så
se HVORDAN DU
SAMLER DIT TELESKOP
siderne 13 og 14.
LX200-ACF: DIT PERSONLIGE
VINDUE TIL UNIVERSET
Meade LX200-ACF modellerne er ekstremt alsidige højopløsningsteleskoper. Med
trykknapstyring, præcisions GPS alignment, elektroniske sensorer for sandt level og
sand Nord, automatisk sporing af himmellegemer, perodisk fejlkorrektion for begge
akser, og et bibliotek med mere end 145.000 objekter i AutoStar IIs database, giver
LX200-ACF modellerne en fremragende ydelse.
Bemærk: LX200 ACF 8", 10", 12" og 14" modellerne er udstyret med Series 4000
26mm Super Plössl okularet og en 1.25” Diagonal. LX200 ACF 16" modellen er
udstyret med Series 5000 26mm 5-element Super Plössl okularet og 2"
Diagonal og Zero Image-Shift Microfocuser.
Betragt fjerstrukturen på en ørn 50 m væk eller studér planeten Saturns ringe i en
afstand af 1,3 milliarder km. Fokusér ud forbi Solsystemet på ældgamle stjernehobe,
fjerne galakser og stjerner hvor man for nyligt har opdaget planeter i omløb. Meade
LX200-ACF teleskoperne er i stand til at vokse i takt med din interesse og vil
imødekomme de krav, som vil blive stillet af selv den mest krævende, observatør.
1 Okular: Monter Series 4000 26mm Plössl okularet i 90° diagonal prismet (side7,
Fig. 1,3) og fastgør det med okular fingerskruen (Fig. 1, 2). Okularet forstørrer
billedet opsamlet af det optiske rør.
2
Okular fingerskrue: Strammer okularet (Fig. 1, 1) Strammes kun let.
3
4
1.25" Diagonal Prism: Giver en mere bekvem betragtningsvinkel.
Diagonal Prisme Fingerskrue: Strammer og fastgør diagonalprismet.
Strammes kun let.
5
6
Rear Cell Port: Diagonal Prismet skrues ind i denne port.
Manuel fokus knap Styrer primærspejlets i en præcist styret bevægelse for
at opnå billedfokus. LX200-ACF teleskoperne kan fokusere på genstande i en
afstand fra ca. 7,5 m til uendeligt. Drej fokuseringsknappen mod uret for at
fokusere på fjerne objekter, og med uret for nære objekter.
7
Gaffel Arme: Disse kraftige gafler holder det optiske rør sikkert på plads
8
Batterihuse: Indsæt de medleverede C-cell batterier i deres respektive huse
(i hver sin gaffel arm). Der er otte batterier ialt.
8 Vil du lære hvordan man
installerer batterier? Så se
side 13
9
Vil du lære mere om
primær spejllåsen? Så se
SPEJL SPEJL side 38
11 Vil du lære mere om
Right Ascension- og
Deklination indstillings
skiverne? Så se side 53
-8-
9
Primær Spejllås: Drej denne knap til sin låste position og stram kun let. Dette vil
tjene til at låse den grove fokusering og også forhindre at spejlet bevæger sig.
Brug den i forbindelse med ekstra udstyret: Zero Image-Shift Microfocuser.
10 Right Ascension (R.A.) Slow-Motion Styring: Lav fine justeringer på den
horisontale akse, ved at dreje på denne styring af R.A. låsen. (Se 12
nedenfor). Sæt R.A. låsen i delvist låst stilling for at skabe en passende
modstand for R.A. slow-motion styringen.
Advarsel: Undlad at bruge R.A. Slow Motion Styring med R.A. låsen i sin helt
låste stilling, da det vil beskadige tandhjulene i drevet og også vil forårsage tab
af alignment
11 Right Ascension (R.A.) Indstillings skive: Se INDEKS A, side 53, for
detaljerede informationer.
12 Right Ascension (R.A.) Lås: Styrer teleskopets horisontale drejning. Ved at
dreje R.A. låsen mod uret frigøres teleskopet, og det bliver muligt, med hånden,
at dreje det frit om den horisontale akse. Ved at dreje R.A. låsen mod uret, låses
teleskopet, og det forhindres i at blive drejet manuelt. Samtidigt indkobles den
horisontale motor så den er klar til at virke sammen med AutoStar II.
Definitioner
Gennem denne manual,
vil du se betegnelserne
“Alt/Az”, “Right
Ascension”, og
“Declination”. Alt/Az eller
mere korrekt, altazimuth,
bliver ofte brugt som
hevisning til altitude eller
Declination (Den lodrette
op/ned bevægelse af
teleskopet) og azimuth
eller Right Ascension (den
side-til-side vandrette
bevægelse af teleskopet).
Right Ascension er
forkortet “R.A.”
og Declination som “Dec.”.
Vigtigt:
Efter teleskopets alignment
(se side 18), kan Dec. slowmotion styringen 16 bruges
og teleskopet vil bibeholde
sin alignment. Hvis
imidlertid
R.A. slow motion styring 10
bliver brugt efter teleskopets
alignment, så vil alignment
gå tabt og må gentages.
Advarsel:
Når du løsner Dec. låsen,
så vær sikker på at det
optiske rør (Fig. 1, 19) er
understøttet Vægten af
røret kan få det til pludseligt
at svinge ned mellem gaffel
armene..
13 Computer Styrings Panel (se Fig. 1 indsat):
A. ON/OFF: Tænd/sluk af computer styringspanelet og AutoStar II. Den
røde LED ved siden af kontakten lyser når der bliver tændt for
AutoStar IIs håndbetjening, microfocuseren og teleskopets motorer
(LEDen kan slukkes inde fra Panel Light menu; se side 28).
B. 12vDC Power Stik: Stik til teleskopenheden. Forsynes via en 220/12V
strømforsyning eller fra en bils 12V cigarettænder. Se EKSTRA TILBEHØR,
side 44.
C. Focus Port: Sæt kablet fra ekstraudstyret microfocuser ind i dette stik
Styr microfocuseren ved hjælp af AutoStar IIs menuer. Se HOT
BUTTON MENUER, side 32.
D. Reticle Port: Sæt kablet fra ekstraudstyret trådkorsokular ind i dette
stik. Styr trådkorset ved hjælp af AutoStar II menuerne. Se HOT
BUTTON MENUER side 32. Se også EKSTRA TILBEHØR, side 44.
Bemærk: Se brugsanvisningerne som kommer sammen med microfocuser, trådkors, og autoguider for flere detaljer.
E. 12vDC Output: Anvend 12vDC output til forsyning af teleskoptilbehøret.
F. Håndbetjenings (HBX) Port: Sæt AutoStar IIs spiralkabel ind i denne port.
G. RS232 Porte (2): Giver forbindelse til en PC samt til nuværende og
fremtidigt Meade tilbehør. Din PC kan styre dit LX200-ACF teleskop
ved hjælp af serielle kommandoer. Gå til Meades hjemmeside
(www.meade.com) for at hente de seneste serielle kommandoer.
H. Autoguider Port: Sæt kablet fra ekstraudstyret autoguider ind i denne
port. Se brugsanvisningen som kommer sammen med din autoguider
for mere information.
14 Vipbar AutoStar II Holder: Forbindes til gaffelhåndtagene (se 15 nedenfor).
Til anbringelse af håndbetjeningen på et praktisk sted.
15 Gaffel Håndtag: Bruges til løft af det optiske rør eller til rotation af teleskopet når
det er anbragt på stativet.
16 Declination (Dec.) Slow-Motion Styring: Lav fine justeringer i deklinationen
(højden) ved hjælp Dec. låsen (se 17 neden under) i låst stilling. Hvis denne styring
skal virke ordentligt, må der være slukket for strømforsyningen. .
17 Dec. Lås: Styrer den manuelle lodrette bevægelse af teleskopet. Ved at dreje
Dec. lås mod uret frigøres teleskopet og det bliver muligt at rotere det frit med
hånden langs den lodrette akse. En drejning af Dec. lås med uret til låst position
vil forhindre teleskopet i at blive drejet manuelt, og vil indkoble vertikalmotoren
styret i forbindelse med brug af AutoStar II.
18 Støvdæksel: Fjern forsigtigt støvdækslet fra frontlinsen på teleskopet.
21 Vil du lære mere om
opsætning og justering af
søgeren? Så se side 16.
Bemærk: Støvdækslet bør sættes på igen efter hver afsluttet
observation og strømmen til teleskopet skal afbrydes. Sikr dig at evt.
kondens som måtte være dannet under observationen er fordampet før
støvdækslet påsættes..
19 Optisk Rør: Den optiske hovedkomponent, som samler lyset fra fjerne objekter
og bringer dette lys i fokus for betragtning gennem okularet.
20 Declination (Dec.) indstillings skive (på venstre gaffel arm): Se INDEKS A,
side 53, for detaljeret information.
21 Søgerens kollimeringsskruer: Brug disse seks skruer til justering af søgeren.
22 8 x 50mm Søger: Et søgeteleskop med trådkors,stor synsvinkel og lav forstørrelse
som gør det let at centrere objekter i teleskopets okular.
23 GPS Modtager (se billede side22): Modtager information sendt fra satellitterne i
Det Globale Satellit Positionssystem se siderne 19, 20 og 22 for mere information
24 Tube Adapters: De optiske og mekaniske akser i LX200-ACF teleskopet er blevet
omhyggeligt justeret på fabrikken for at sikre nøjagtig indkøring på objekter.
Undlad at løsne eller fjerne det optiske rør fra rørets fastgørelser. Den
resulterende misjustering af akserne vil føre til unøjagtig slew når teleskopet er i
GO TO tilstand.
-9-
AUTOSTAR II BESTANDDELE
1
2
3
5
6
7
Fig. 2: AutoStar II Håndbetjening
11
4
8
9
10
Rejs rundt i Kosmos blot ved tryk på en knap
Styringen af LX200-ACF teleskopmodellerne sker via betjeningen af AutoStar II
systemet. Næsten alle teleskopets funktioner kan aktiveres med få tryk på AutoStar
IIs knapper.
Vil du lære mere om
download af de seneste
opdateringer af AutoStar
II software fra Meades
hjemmeside? Se side 32.
Da AutoStar II systemet bruger flash memory, så vil det være i stand til at vokse,
når nye funktioner og forbedringer bliver tilgængelige. Download de seneste
satellitdata, stjerne- og objektkataloger, ture, lister over serielle kommandoer og
software revisioner direkte fra Meades hjemmeside (www.meade.com). (Der
kræves hertil ekstraudstyret LX200 Interface Cable. Se EKSTRAUDSTYR, side 44.)
Nogle af de vigtigere funktioner i AutoStar II systemet er:
■ Automatisk indkøring af teleskopet til ethvert af de mere end 145,000 objekter
lagret i objektbiblioteket, deriblandt:
Bibliotek
Antal af Objekter
New General Catalog (NGC):
7,840
Index Catalog (IC):
5,386
Messier Catalog (M):
110
Caldwell Catalog:
109
Named Objects:
227
Herschel Catalog:
400
Abell Catalog of Galaxy Clusters:
2,712
Arp Catalog of Irregular Galaxies:
645
Uppsala Galaxy Catalog:
12,940
Morphological Catalog of Galaxies:
12,939
General Catalog of Variable Stars:
28,484
SAO:
17,191
Hipparcos Star Catalog:
17,325
■
■
■
■
■
- 10 -
Tag en guided tour til de bedste himmellegemer på enhver given nat på året.
Styr din LX200-ACF med din PC ved hjælp af et RS232 interface.
Align dit teleskop automatisk ved hjælp af GPS (Global Positioning System).
Tilgå en ordbog over astronomiske betegnelser.
Opstil teleskopet i “Alt/Az” mode (altitude—azimuth, eller lodret—
vandret) for hel automatiseret sporing af himmellegemer.
AutoStar II systemet giver kontrol over praktisk talt enhver teleskopfunktion. AutoStar II
håndbetjeningen har soft-touch taster designet til at give en positiv fornemmelse. LCD
displayet (Liquid Crystal Display) er belyst fra bagsiden med røde LEDs (Light Emitting
Diodes) for at lette aflæsning i mørket. Det bagfra belyste display, tastarrangement og den
sekventielle menustruktur gør AutoStar II særdeles brugervenlig.
1
2-Line LCD Display: Denne skærm viser AutoStar IIs menuer og information om
teleskopet.
• Øverste linje:
Viser primærmenuen.
• Nederste linje: Viser andre menuer som kan vælges, menuoptioner,
teleskop status eller information om en funktion som er under udførelse.
ENTER tast: Tryk for at gå til næste menuniveau eller for at gøre et valg i en menu.
ENTER tasten svarer til RETURN eller ENTER tasten på en computer. Se
NAVIGERING GENNEM AUTOSTAR IIs MENUER, side 19 og AUTOSTAR II MENUER,
side 25.
2
3
4
MODE tast: Tryk return for at gå tilbage til den tidligere menu. Øverste
menuniveau er ”Select Item”. MODE svarer til ESC. Tasten på en computer..
Bemærk: Trykker du MODE flere gange mens du er på “Select Level”
niveauet, så vil AutoStar gå op på øverste niveau: ”Select Item: Object”.
Note: Hvis MODE bliver holdt nede i 2 sekunder eller mere, så vil displayet vise
information om teleskopets status. Når status vises, så tryk på scroll tasterne
(Fig. 2, 7) for at vise følgende information:
• Right Ascension og Declination (astronomisk) koordinater
• Altitude (lodrette) og Azimuth (vandrette) koordinater
• Lokal Tid og Lokal Siderisk tid (LST)
• Timer og Alarm Status
• Dato
• Sted koordinater
• Batteri status
Tryk MODE igen for at vende tilbage til den foregående menu.
4 GO TO tasten: Tryk for at starte slew (bevæge) teleskopet til det aktuelt valgte
objekts koordinater. Under teleskopets slew kan operationen stoppes når som
helst ved at trykke en vilkårlig tast undtaget GO TO. Tryk på GO TO igen vil få
teleskopet til at genoptage slew til objektet. Ligeledes vil et vilkårligt tastetryk
under indkøring eller GO TO procedurer aktivere “spiralsøgning”.
Vil du lære mere om
brugen af GoTo
funktionen? Så se
side 21.
Vil du lære hvordan
man udfører en spiral
search? Se tippet på
side 21.
5
6
SPEED
FOCUS
Vil du lære mere
om ændring af slew
hastigheder? Så se
side 18.
1
4
Vil du lære mere
om Focus menuen?
Se side 32.
Piletaster: Piletatsterne har adskillige funktioner.Tryk på en piltast for at få
teleskopet til at lave slew i en bestemt retning, (op, ned, venstre eller højre) med én
af 9 forskellige hastigheder. Se SLEW HASTIGHEDER, side 18. Brug op og ned
piletatsterne for at bevæge teleskopet lodret op og ned. Den venstre piletast drejer
teleskopet vandret mod uret, mens den højre drejer teleskopet med uret (medmindre
man bruger den omvendte funktion for den sydlige halvkugle.)
Brug også piletatsterne til at scrolle gennem tallene 1 til 9 og gennem alfabetet. Ned
pilen begynder med bogstavet “A”. Op pilen begynder med tallet “9”.
Brug også piletasterne til at bevæge markøren hen over displayet: Brug højre eller
venstre piletast (Fig. 2, 5) for at bevæge markøren fra et nummer til det næste i
displayet.
Taltasterne: Tryk på dem for at indlægge tal fra 0 til 9. Hver taltast har også
specialfunktioner, som er trykt på hver tast. Almindeligt kendt som “hot buttons”—
se side 31):
1 SPEED: Ændrer slew hastighederne. Tryk Speed efterfulgt af en taltast (1 er
den laveste hastighed 9 er den højeste).
2 CALD (Caldwell): Viser Caldwell kataloget på AutoStar II håndbetjeningen.
3 M (Messier): Viser Messier katalogbiblioteket.
4 FOCUS: Viser Fokus Control menuen.
- 11 -
RET
7
Vil du lære mere om
Reticle menuen? Så
se side 32.
5 SS: Viser Solsystemet bibliotek.
6 STAR: Viser stjernebiblioteket.
7
8
9
0
RET (Trådkors): Viser Reticle Control menuen.
IC: Viser Index Catalog biblioteket.
NGC (New General Catalog): Viser NGC katalog biblioteket.
LIGHT: Tænder og slukker det røde lys i håndbetjeningen.
7 Scroll Taster: Tryk for at opnå adgang til valg inden for en valgt menu.
Menuen vises på første linje af skærmen. Valg i menuen vises, ét ad
gangen, på den underliggende linje. Tryk på scroll tasterne for at løbe
gennem valgene. Tryk og hold scroll tasten nede for at løbe hurtigt gennem
valgmulighederne
Scroll tasterne styrer også scrollhastighederne på teksterne i AutoStar II
displayet. Når teksten scroller, så tryk og hold scroll op tasten for hurtigere
visningshastighed og scroll ned tasten for en langsommere.
Tip:
Når en astronomisk
betegnelse vises i
[firkantparanteser], så
tryk ENTER for at få en
definition eller en mere
detaljeret information.
Tryk MODE for at
returnere til det scrollende
AutoStar II Help display.
Hvis et himmellegemes
navn dukker op i firkantparanteser og dit teleskop
er indkørt, så tryk ENTER
og GO TO. Teleskopet vil
så lave slew til objektet.
8 ? Tasten: Giver adgang til “Help” filen. “Help” giver on-screen information om
hvordan man gennemfører den opgave som aktuelt er aktiv.
Tryk på ? tasten og følg så henvisningerne på displayet for at tilgå detaljer om
AutoStar II funktionerne i hjælpemenuen. Help systemet er i praksis en onscreen instruktions manual.
Hvis du har spørgsmål om en AutoStar II operation, f. eks. INITIALIZATION,
ALIGNMENT, osv. så tryk på ? tasten og følg instruktionerne som kan ses
scrolle på den nedre linje. Når du er tilfreds med den ydede hjælp, så tryk
MODE for at returnere til den oprindelige skærm og fortsæt med den valgte
procedure.
9 Coil Cord Port: Sæt den ene ende af AutoStar IIs spiralkabel (Pg. 10, Fig. 2,
10) ind i dette stik siddende i bunden af AutoStar IIs håndbetjening.
10 Coil Cord: Sæt den ene ende af Autostar IIs spiralsnoede kabel ind I HBX
stikket (Side 7,Fig 1, 13F) i teleskopets computer kontrol panel, og den anden
ende ind i AutoStar IIs stik som nævnt oven for.
11 Utility Light: Brug dette indbyggede røde lys for at oplyse stjernekort og
tilbehør uden at ødelægge dit nattesyn. Tryk “0” for tænd/sluk af lyset.
LX200-ACF TIPS
Meld dig ind Astronomiklub, og deltag i et Star Party
En af de bedste måder at øge din viden om astronomi er ved at melde dig ind i en
astronomiklub.
Ved klubmøder vil du møde andre atronomientusiaster som du kan dele dine
opdagelser med. Klubaktivitet er en god måde at lære mere om himmelobservationer
på., at finde de bedste observationssteder, og til at udveksle erfaringer om teleskoper,
okularer, filtre, stativer osv..
Ofte er klubmedlemmerne udmærkede astrofotografer. Ikke alene vil du være i stand til
at se eksempler på deres kunst, men du vil måske være i stand til at lære nogle
fagtricks som du kan afprøve med dit LX200-ACF teleskop. Se s i d e 41 for mere
information om fotografering med LX200-ACF.
Mange grupper holder også jævnlige planlagte Stjerne aftener hvor du kan afprøve og
observere med flere forskellige teleskoper og andet astronomisk udstyr.
- 12 -
Advarsel:
Vær omhyggelig med at isætte
batterierne som indikeret på
batterihusene. Følg
batterifabrikantens
anvisninger. Installér ikke
batteriene omvendt og bland
ikke nye og brugte batterier.
Bland ikke batterier af
forskellig type. Hvis disse
anvisninger ikke følges kan
batterierne eksplodere eller
begynde at lække. Forkert
installerede batterier
medfører fortabelse af
Meades garanti. Fjern
batteriene hvis de ikke skal
anvendes i længere tid
KOM I GANG
Part Liste
Det tager kun få minutter at få teleskopet klar til de første observationer.Når
forsendelses kassen åbnes første gang, så notér dig omhyggeligt følgende dele:
■ LX200-ACF Teleskopet med gaffelholder system
■ AutoStar II håndbetjening og interface spiralledning; håndbetjeningsholder
■ 8 x 50mm søger
■ Okular holder og 1.25" diagonal prisme
■ Series 4000 26mm Super Plössl okular i en plastikboks.
■ Højdejustérbart trefods stativ og monteringsplade (til 12" og 14" modeller
medfølger et ”kæmpe” trefods stativ)
■ 1 sæt sekskantnøgler
Bemærk: LX200 ACF 8", 10", 12" and 14" modellerne er udstyret med Series
4000 26mm Super Plössl okular og 1.25" Diagonal. LX200 ACF 16" modellen
er udstyret med Series 5000 26mm 5-element Super Plössl okular, 2"
Diagonal og Zero Image-Shift Microfocuseren.
Hvordan du samler dit teleskop
Samling af LX200-ACF teleskopet kræver otte C-cell (medleverede) batterier eller
#547 Power Adapter med kabel forbundet til 220V eller til #607 Cigarette Lighter
Adapter (se EKSTRA UDSTYR, side 44). Sæt en adaptor ind i 12vDC In stikket på
computer control panelet (Fig. 1, 13B).
1.
Positionering af teleskopet: Start med at dreje Dec. låsen (Pg. 7, Fig. 1,
17) mod uret for at løsne det optiske rør (Fig. 1, 19). Bevæg derpå det optiske
rør mellem gaffelarmene til positionen vist i Fig. 1 og drej Dec. låsen med uret
til sin låste stilling for at fastlåse positionen af det optiske rør.
2.
Installér batterierne: Fjern dækslerne over batterihusene (Fig. 1, 8) og
udtag batteriholderne, pas på ledningerne. Isæt 4 C-cell batterier i hver
holder. Returnér batteriholderne til deres respektive huse og sæt dækslerne
på igen. (Se Fig. 5, side 14)
3.
Forbind AutoStar II til håndbetjeningen: Vær sikker på at der slukket på
computer control panelets on/off kontakt (Fig. 1, 13A). Stik det spiralsnoede
kabel fra AutoStar II håndbetjeningen ind i HBX porten (Fig. 1, 13F).
Bemærk: AutoStar II håndbetjeningen og microfucuseren kræver ikke
batterier, teleskopet strømforsyner dem.
4.
Fjern støvdækslet fra rear cell på teleskopet. Skru okularholderen ind i
gevindet på rear cell. Lad diagonal prismet glide ind i okularholderen og lås det
med fingerskruen.
5.
Fjern Super Plössl 26mm okularet: (Fig. 1, 1) fra sin boks og placér det i
diagonal prismet (Fig. 1, 3). Stram fingerskruen (Fig. 1, 2).
Fig. 3: Batteri installation.
Tip:
Skønt du kan opsætte
teleskopet til at pege i
enhver retning for at udføre
automatisk alignment, vil du
alligevel opnå mere optimal
ydelse hvis computer
control panelet peger mod
syd
KUN for X200ACF 16" Modellerne:
4a. Tilslut microfocuseren: Fjern støvdækslet fra rear cell port (Fig. 1, 5) på
teleskopet. Skru microfocuser adaptoren (Side. 14, Fig. 8, B) ind i gevindet
på rear cell porten. Lad microfocuseren (Fig. 8, C) glide ind over
microfocuser adaptoren og stram de 3 sekskantskruer (Fig. 8, K) med de
medfølgende nøgler.
5a. Tilslut Diagonal (eller ekstra tilbehør)
1.25" Diagonal Prism Brugere: Hvis 1.25" diagonal prismet anvendes (Fig.
8, G), så lad 1.25" adaptoren (Fig. 8, D) glide ind i microfocuseren. Sikr dig
at fingerskruerne befinder sig ud for rillen i microfocuseren (Side. 14, Fig.
5a og 5b). Stram fingerskruerne let (Fig. 8, I). Lad 1.25" diagonal prismet
glide ind i adaptoren (Fig. 8, D). Stram accessory adapter fingerskruen let
(Fig. 8, H)
- 13 -
Rille
Fig. 4a: Microfocuser Rillen. Fig.
4b: Microfocuser adaptor
Fingerskrue i rillen.
Rille
Line up
Fig. 5a: SC adaptor rillen
Fig. 5b: Anbring SC adaptor i rillen
så den flugter med microfocuserens
fingerskrue rille.
SC Ekstratilbehørs brugere: Hvis noget af ekstra tilbehøret anvendes (såsom Off-Axis
Guider, T-Adapter, osv. se side 44) sammen med LX200-ACF SC modellerne, så lad
den tilkøbte SC tilbehørsadaptor (Fig. 8, L) glide ind i microfocuseren. Placér rillen på
siden af adaptoren ud for én af microfocuserens fingerskruer (Fig. 5a og 5b) og stram
denne fingerskrue let. Skru ekstratilbehøret ind i tilbehørsadaptoren. Stram de andre
microfocuser fingeskruer let.
2.0" Diagonal Mirror Brugere: Hvis 2.0" diagonal mirror anvendes, så skub spejlet
direkte ind I microfocuseren. Adaptorerne (Fig. 8, H og L) kræves ikke her. Stram
fingerskruerne let (Fig. 8, I). Sæt microfocuseren ind i Focus porten (Side 7, Fig. 1,
3C).
Bemærk: Hvis du ønsker at montere et kamera direkte på microfocuseren, er du nødt
til at montere ekstratilbehøret T-Adapter til microfocuseren. Se EKSTRA TILBEHØR,
side 44.
Vigtigt: Microfocuseren er omhyggeligt justeret på fabrikken. Bliver det nødvendigt at
justere microfocuseren må dette kun udføres af en fabriksuddannet tekniker. Hvis
microfocuseren bliver justeret ukorrekt vil det resultere i nedsat ydelse og der vil ske
skade. Sådanne skader vil ikke være dækket af fabriksgarantien.
1. Isæt okularet: Fjern Series 4000 26mm Super Plössl okularet (Fig. 1, 1) fra sin
æske og anbring den i diagonal prism (Fig. 8, G) eller diagonal mirror. Stram
fingerskruen på okularholderen let (Fig. 1, 2).
Drej låseknappen på spejllåsen (Fig. 1, 9) mod “åben” stillingen indtil den føles
løs- teleskopet bliver forsendt med spejlet låst.
2.
Fjern støvdækslet: Fjern støvdækslet (Fig. 1, 18) fra det optiske rør (Fig. 1, 19) med
et blidt træk
3.
Montér håndbetjeningens holder: Fjern håndbetjeningsholderen fra plastikposen.
Hvis nødvendigt, så løsn låseknappen (Fig. 7a, A) og påsæt klampen (Fig. 7a, B)
rundt om et af håndtagene på gaffelarmen (Fig. 1, 15). Stram låseknappen let. Skub
AutoStar II håndbetjeningen ind i holderen (Fig. 7a, C). Justér vinklen på holderen ved
at løsne låseknappen og så bevæge holderklampen til den ønskede vinkel. Stram
derpå låseknappen igen.
L
Fig. 6: Microfocuser og 1.25
diagonalprisme med okular,
Færdigsamlet..
A
B
C
Fig. 7a: Håndbetjeningsholder
(A) Låseknap (B) Klampe
(C) Holder.
Fig. 7b: Håndbetjeningsholder
monteret på gaffelarmens håndtag.
- 14 -
E
F
C
B
A
eller
D
6.
H
I
J
K
Fig. 8: Microfocuser og okular. (A) Rear cell på teleskopet (vist adskilt fra teleskopet af hensyn til
overblikket se 5, Fig. 1); (B) Microfocuser adaptor; (C) Microfocuser; (D) 1.25" tilbehørsadaptor.
SC tilbehørsadaptor (L) kan alternativt bruges på denne position hvis teleskopetilbehøret bliver
anvendt. Brug ingen af disse adaptorer hvis der anvendes et 2" diagonal diagonal mirror; (E)
Okularholder fingerskrue (F) Okular (Bemærk: Dit okular kan se anderledes ud end det viste her);
(G) 1.25" Diagonal Prism. 2" diagonal mirror kan også bruges i denne position (12" modeller); (H)
Adaptor fingerskrue; (I) Microfocuser fingerskruer; (J) Microfocuser lejer; ( K) Sekskant skruer; (L)
Microfocuser SC tibehørs Adaptor (se bemærkninger i margen).
Valg af okular
Et teleskops okular forstørrer billedet dannet af teleskopets hovedoptik. Hvert okular
har en brændvidde udtrykt i millimeter. Jo laver brændvidde, jo højere forstørrelse.
For eksempel: Et okular med en brændvidde på 9 mm har en højere forstørrelse
end ét med en brændvidde på 26 mm.
Dit teleskop bliver leveret med et 26mm Plössl ocular, som giver et bredt,
komfortabelt synsfelt med høj billedopløsning.
Series 4000 26mm Super Plössl
okular
Lavforstørrelses okularer giver et stort synsfelt, klare, kontrastrige billeder og
afslapning for øjet under lange observationer. For at finde et objekt med et teleskop
skal man altid starte med et lavforstørrelsesokular som 26mm Plössl okularet. Når
objektet er fundet i okularet vil du måske ønske at skifte til et okular med større
forstørrelse for at forstørre billedet så meget som praktisk muligt under de
fremherskende synsforhold. For information om tilkøbsokularer til dit teleskop se
EKSTRA TILBEHØR, side 44.
Styrken eller forstørrelsen af et teleskop bliver bestemt ud fra brændvidden af
teleskopet og brændvidden af okularet (et okulars brændvidde er trykt på siden af
okularet). For at beregne okularstyrken, så dividér teleskopets brændvidde med
okularet brændvidde. For eksempel: Et 26mm okular bliver leveret med LX200-ACF
modellerne. Brændvidden af 8" f/10 LX200-ACF er 2000mm (se SPECIFICATIONER,
siderne 50 til 52).
Okularstyrke = Teleskopbrændvidde/okularbrændvidde
Okularstyrke = 2000mm/26mm
Okularstyrke = 77
Okularstyrken eller forstørrelsen er derfor 77x.
Bemærk: For et overblik over okularer med forskellige forstørrelser til rådighed for
LX200-ACF teleskoperne, se EKSTRA TILBEHØR, side 44.
Series 5000 26mm Plössl okular
(Standard med 16” LX200-ACF)
Bemærk:
Microfocuseren bliver
sendt med microfocuser
adaptor (B) skruet
sammen med SC
accessory adaptor (L).
Skru adaptorerne fra
hinanden før montering
af microfocuseren.
- 15 -
Opsætning og justering af søgeren
Monteringsslids
For at tilpasse søgeren så udfør trinnene 1 til 5 om dagen. Udfør trin 6 om natten.
1.
2.
3.
Fod
Finger
skruer
4.
Fig. 9: Søger enhed.
GPS
modtager
Kollimeringsskruer
5.
Søgerokular
6.
Skub foden på undersiden af søgeren ind slidsen på teleskopet Fig. 9. Stram
de to fingerskruer let (Fig. 9).
Indsæt 26mm okularet i diagonal prism.
Åbn R.A. (Side 7, Fig. 1, 12) og Dec. (Fig. 1, 17) låsene således at
teleskopet kan bevæges frit i begge akser.
Ret teleskopet mod et veldefineret og stationært landobjekt (f. eks. et vejskilt)
mindst 200 m borte. Centrér objektet i teleskopets okular. Lås R.A. og Dec.
låsene igen.
Kig gennem søgeres okular (Fig. 10) og løsn eller stram efter behov én eller
flere af søgerens kollimeringsskruer (Fig. 10) indtil søgeren trådkors er præcist
centreret på det objekt du tidligere centrerede i teleskopets okular.
Check denne tilpasning på et himmelegeme såsom Månen eller en klar
stjerne og lav de nødvendige efterjusteringer med metoden beskrevet I
trinene 3 til 5.
Bemærk: Synsforholdene varierer meget fra nat til nat og sted til sted.
Turbulens i luften, selv på en tilsyneladende klar nat kan forvrænge
billeder.Hvis et billede forekommer uklart og dårligt defineret, så brug et
okular med mindre forstørrelse, for at få et billede med bedre opløsning
(se Fig. 11a og 11b).
Fig. 10: Søgerkollimeringsskruer og okular.
Tip:
Da pladsen mellem søger
og GPS modtageren er lidt
trang, vil det hjælpe dig,
hvis du strammer den
forreste, nederste søgerkollimeringsfingerskrue
først og bruger de andre
skruer til at lave optisk
tilpasning. Opdager du så,
at du er nødt til at justere
den forreste fingerskrue,
så vælg et tilpasnings
objekt, som vil lade dig
hæve eller dreje teleskopet
en smule for at opnå en
bekvem position for
justering af denne
fingerskrue
Fig. 11a & 11b: Jupi
Jupiter. Eksempler på den rette
forstørrelse og for megen
forstørrelse..
- 16 -
LX200-ACF TIPS
For megen forstørrelse
Kan man have for megen forstørrelse? Hvis det du refererer til er
okularforstørrelse, så ja! Den almindeligste begynderfejl er at
“overforstørre” ved at bruge store forstørrelser som teleskopets åbning
og de atmosfæriske forhold ikke kan håndtere på rimelig måde. Husk,
at et mindre men klart og velopløst billede, er langt bedre end ét som
er større, men mat og dårligt opløst. (se Fig. 11a og 11b). Forstørrelser
over 400 gange bør kun anvendes under de mest stabile atmosfæriske forhold.
AutoStar II kan beregne det bedst egnede okular for dig. Prøv “Eyepiece Calc”
muligheden i Utilities menuen.
De fleste observatører har 3 eller 4 ekstra okularer med sig for at udnytte det
fulde forstørrelsespotentiale af gode forstørrelser med LX200-ACF teleskoperne.
Se EKSTRAUDSTYR side 44.
OBSERVERING
Vigtigt:
Objekter vises på hovedet og
omvendt venstre-til -højre
observeret i søgeren.
Objekter set gennem teleskopets okular, når det indsættes i
diagonal prismet og
microfocuser vises retvendt,
men modsat venstre til højre.
Billedinversionen er uden
betydning, når astronomiske
objekter observeres. Faktisk
giver alle asrtronomiske
teleskoper inverterede billeder.
Ved landobservationer, hvor et
korrekt orientetret billede
ønskes, er prisme #928 45° til
rådighed. Se Tilbehør side 44
Bemærk:
Observationsforhold varierer
meget fra nat-til-nat og sted
til sted. Turbulens i luften,
selv på en tilsyneladende
klar nat, kan forvrænge
billedet.
Laveffekt okularer, såsom
26mm Plössl leveret med
dit teleskop, er bedre
egnet ved dårlige
observationsforhold.
Ret aldrig
teleskopet direkte
på eller i nærheden af Solen.
Observation af Solen selv i
en brøkdel af et sekund vil
resutere i øjeblikkelig og
kronisk øjenskade, såvel
som skade på selve
teleskopet.
Se aldrig gennem
teleskopets okular eller
søger mens det bevæger
sig. Børn bør ikke bruge
teleskopet uden
voksenovervågning.
Vil du lære mere om
Drejehastigheder,
så se side 18
Observering ved at bevæge teleskopet manuelt
Hvis du ønsker at observere et fjernt landobjekt, såsom en bjergtop eller en fugl, kan du
observere ved blot at pege med teleskopet og se gennem okularet.
1. Løsn teleskopets R.A (horisontalaksen) lås (s. 7, Fig. 1, 12) og dec
(vertikalaksen) lås (Fig. 1, 17).
2. Bevæg dit teleskop for at observere fjerne vejskilte, bjerge, træer og andre
strukturer. Brug søgeren for at hjælpe til med at rette ind på et objekt.
3. Centrér objektet i søgerens sigtekorn, og derefter i teleskopets okular. Når
objektet er centreret i dit okular, så husk at stramme RA og dec. låse.
4. For at flytte teleskopet i R.A. og dec. akser igen, husk at løsne R.A. lås og
stramme dec. lås. Derefter roteres de manuelle finjusterings kontrol-knapper
(fig. 1, 10) og (Fig. 1, 16).
5. Træn i at fokusere objekter med fokus knappen (fig. 1, 6).
Vigtigt: Teleskopet leveres med låst spejl. Før du aktiverer fokus knappen,
drej spejllås knappen (fig. 1, 9) mod "ulåst" position, indtil den føles løs.
6. Når du får en fornemmelse af, hvordan dit teleskop bevæger sig og fokuserer,
så prøv at fange noget mere udfordrende, som en fugl eller et fjernt tog i
bevægelse
Du kan også observere stjerner og objekter på nattehimlen med denne
metode, men bemærk, at objekterne langsomt vil glide hen over
okularets felt. Denne bevægelse skyldes Jordens rotation. Efterhånden som du bliver
fortrolig med Autostar II fjernbetjeningen, kan man modvirke den tendens ved hjælp af
automatisk sporing funktion i Autostar II Setup-menuen (se AUTOMATISK
OBSERVATION AF ET OBJEKT, side 19), eller ved at bruge Autostar II GO TO
muligheder (se GO TO SATURN, side 21).
Landskabsobservering
LX200-ACF modellerne er fremragende højopløsnings landteleskoper.
Visning af landbaserede objekter kræver udsyn langs jordens overflade
igennem varmeflimmer. Varmeflimmeret medfører ofte nedsættelse af
billedkvaliteten. Okularer med lavere styrke, såsom Serie 4000 26mm Super Plössl
okularer, forstørrer dette varmeflimmer mindre end kraftigere okularer. Derfor
giver okularer med lavere styrke et mere stabilt billede af højere kvalitet. Hvis
billedet er uskarpt eller dårligt defineret, skift til et okular med en lavere styrke,
hvor bølgende varme ikke har en sådan indflydelse på billedkvaliteten.
Ved observation i de tidlige morgentimer, før jorden har opbygget indre
varme, er vilkårene bedre for observation end i løbet af eftermiddagstimerne.
Observering ved brug af Autostar IIs piletaster
Du kan observere landjorden og astronomiske objekter ved at benytte Autostar
II’s piletaster til at flytte teleskopet.
1. Spænd R.A. og dec. låse (fig. 1, 12 og 17).
2. Kontroller, at Autostar II er korrekt tilsluttet til dit teleskop. Se: Hvordan du
Samler dit teleskop, side 13.
3. Sæt teleskopets afbryder i ON position.
Autostar II-skærmen er aktiveret, og en copyright meddelelse vises kort,
efterfulgt af et kort bip. Autostar II bruger et øjeblik til at starte systemet op.
4. Der vises en meddelelse, der advarer om ikke at se på Solen. Ved
afslutningen af denne meddelelse, skal du bekræfte, at beskeden er blevet
læst og forstået.
5. Automatic alignment (Automatisk justering) vises. Tryk på en Autostar II tast
for at afbryde automatisk alignment.
6. Piletasterne er nu aktiveret. Tryk på piletasterne (s. 10, Fig. 2, 5) for at
bevæge teleskopet op, ned, til højre eller venstre.
7. Tryk på Speed-tasten ("1") og derefter en taltast (fig. 2, 6) for at ændre hastigheden på
teleskopets bevægelse. ("1" er den laveste hastighed, "9" den højeste).
8. Brug søgeren (Fig. 1, 22) til at finde et objekt og øv dig, ved hjælp af Autostar
IIs piletaster i at centrere objektet i teleskopets synsfelt.
- 17 -
9.
Bring objektet i fokus (se nedenunder)
Fokusér okularet ved hjælp af Microfocuser (16" Model)
LX200-ACF Zero Image Shift Mikrofocuser (Pg. 7 Fig. 1, 24) gør det muligt at opnå den
bedst mulige fokus under både visuel og fotografisk samt ved CCD brug, idet den
opretholder rystefri billedcentrering på selv de mindste CCD chips.
Se SPEJL, side 38 for
nærmere information om
microfocuser og den primære
lås til spejlet.
Anvendelse af Microfocuser:
1. Udfør denne del af proceduren om dagen, uden okular og tilbehør(okular,
diagonal, etc.) sat på Microfocuseren. Tryk på Autostar II fokusknappen og
derefter på op og ned piletasterne. Hold øje med microfocus cylinderen, mens
den bevæger sig ind og ud. Når cylinderen når den yderste position skal du
lytte efter en ændring i motorens bevægelse. Bemærk at cylinderens
maximumpunkt er en afstand på omkring 1,25 cm fra Microfocuser.
2. Når du begynder at observere, skal du fastgøre okularet med tilbehør. Se side
13 og 14 for detaljer.
3. Check at Microfocuser er tilsluttet i computer kontrolpanelets fokusport (Fig. 1,
13C).
4. Ret teleskopet mod en klar stjerne.
5. Drej spejl låseknappen til ulåst (Fig. 1 , 9), indtil den føles løs. Anvend hurtig
fokus kontrollen (Fig. 1 , 6) for at opnå en første fokusering af stjernen.
6. Drej låseknappen til spejlet i låst position og juster og spænd den fast; det tjener
til at foretage den første fokusering.
Vigtigt: Undlad at dreje eller skubbe til knappen, når du først har låst
fokus. Hvis du kommer til det, skal du gentage trin 5 og trin 6.
7. Tryk på fokusknappen (nummer “4”). “Focus Control: Speed: Fast” vises.
Tryk på op og ned Scroll knapperne for at skifte mellem de fire hastigheder.
Tryk ENTER for at vælge den ønskede hastighed:
Tast
Hastighed
Tast
Hastighed
1 eller 2
lille
6 eller 7
middel
3, 4 eller 5
langsom
8 eller 9
hurtigst
8.
Anvend piletasterne til finjustering.
9.
Du kan være nødsaget til at gentage proceduren, når du skifter okular.
Slew hastigheder
Tip:
Laveste hastighed, 1x, kan
ændres ved at anvende
Guiding rate menuen.
Menuen tillader dig at
ændre hastighed ved at
indtaste en procentdel af
hastigheden
(større eller mindre end
100%). Denne funktion kan
være nyttig, når teleskopet
skal styres gennem CCD
og ved fotografering med
lang eksponeringstid. Se
Guiding rate side 30 for
mere information
- 18 -
AutoStar II har ni hastigheder, der bevæger kikkerten i trin, som er direkte
proportionale med det sideriske trin, det er blevet beregnet for at opnå specifikke
funktioner. Tryk på knappen for hastighed (nummer ”1”) og tryk derefter på en
taltast for at ændre hastigheden på drejningen. Det vises i omkring 2 sekunder
på Autostar II*s display.
De ni hastigheder er
Taltast 1
=
1x =
Guide rate, programmerbar (se Tip til venstre)
Taltast 2
=
2x =
2x sidereal (0.5 bue-min/sek eller 0.008°/sek)
Taltast 3
=
8x =
8x sidereal (2 bue-min/sek eller 0.033°/sek)
Taltast 4
= 16x = 16x sidereal (4 bue-min/sek eller 0.067°/sek)
Taltast 5
= 64x = 64x sidereal (16 bue-min/sek eller 0.27°/sek)
Taltast 6
= 128x = 30 bue-min/sek eller 0.5°/sek
Taltast 7
= 1.5° = 90 bue-min/sek eller 1.5°/sek
=
3° = 180 bue-min/sek eller 3°/sek
Taltast 8
Taltast 9
= Max = 480 bue-min/sek eller 8°/sek
Hastighed 1, 2, eller 3: Bedst anvendt ved fin centrering af et objekt i synsfeltet
på et høj styrke okular, såsom et 12mm eller et 9mm okular.
Hastighed 4, 5, eller 6: Muliggør centrering af et objekt I feltet på et lav-tilmoderat styrke okular, såsom standard Super Plössl 26mm.
Hastighed 7 eller 8: Bedst anvendt ved hurtig centrering af et objekt i
søgeren.
Hastighed 9: Bevæger teleskopet hurtigt fra et punkt på himlen til et andet.
Observation af månen
Definition:
Grundindstilling
er en procedure, der
sikrer at Autostar II
fungerer korrekt.
Når du først anvender
AutoStar II, ved den endnu
ikke hvor den befinder sig ,
kender ej heller tid eller
dato.
Ved proceduren for
automatisk indstilling
beregnes disse parametre
automatisk.
AutoStar II benytter så
informationerne til
præcist at beregne
positionen af objekter på
himlen (såsom stjerner
og planeter) og til at
indkøre teleskopet
korrekt i forbindelse med
diverse operationer.
Ret dit teleskop mod månen (bemærk, at månen ikke er synlig hver nat) og
øv dig i at benytte piletasterne, mikrofokusering, og de forskellige drejehastigheder
for at blive fortrolig med forskellige funktioner. Månen rummer mange interessante
muligheder, inklusive kratere, bjergkæder og brudlinier. Det bedste tidspunkt at
observere månen på er omkring halvmåne. Sollyset rammer månen i en vinkel i
denne periode og føjer dybde til synet. Ingen skygger ses ved fuldmåne, hvilket får
den lyse overflade til at fremstå flad og temmelig uinteressant. Overvej at benytte et
neutral density månefilter, når du observerer månen. Se side 45.. Ikke alene dæmper
det månens klare skær, men det forstærker også kontrasten, og giver derfor et mere
dramatisk billede.
Astronomisk observation
Når teleskopet anvendes som et astronomisk instrument, rummer det mange
optiske og elektromekaniske muligheder. Det er et astronomisk redskab, hvor
mulighederne for anvendelse er åbenbar. Mulighederne for at observere
astronomoske objekter er kun begrænset af observatørens motivation.
Automatisk sporing af et objekt
Alt mens jorden roterer under nattehimlen, ser det ud til at stjernerne bevæger sig
fra øst mod vest. Hastigheden hvormed stjernerne bevæger sig kaldes den
sideriske hastighed, Du kan sætte dit teleskop op til at bevæge sig med siderisk
hastighed, så det automatisk følger stjerner og andre objekter på nattehimlen. Hvis
teleskopet ikke sporer stjerner eller andre objekter, vil objektet forsvinde ud af
okularets synsfelt. Sporingsfunktionen holder automatisk et objekt centreret i
teleskopets okular.
For at benytte automatisk sporing af objekter, skal du lære , hvordan Autostar II
tastaturet fungerer for at blive i stand til at manøvrere igennem menuerne.
Herunder hvordan teleskopet skal sættes i grundstilling før start..
Navigering gennem AutoStar II’s menuer
AutoStar II databasen er organiseret I trin for hurtig og let betjening.
■
■
■
■
Tip:
Når der optræder flere
muligheder i Autostar II
menu, vises den aktuelle
sædvanligvis først og er
markeret med en højre pil
(>).
■
Tryk ENTER (Side 10, Fig. 2, 2) for at komme dybere ned I menuerne.
Tryk MODE (Fig. 2, 3) for at komme tilbage til de tidligere trin.
Tryk Scroll tasterne (Fig. 2, 7) for at komme frem og tilbage I de gældende
muligheder for hvert niveau.
Tryk på piletasterne (Fig. 2, 5), når der skal indtastes bogstaver og tal.
Piletasterne benyttes også til at bevæge teleskopet.
Benyt nummertasterne til at indkode tal.
Automatic Alignment (Auto Align™)
AutoStar II tilbyder 4 metoder af altazimuth (alt/az) alignment. Dette afsnit beskriver
hvordan du initialiserer og aligner dit teleskop ved hjælp af Automatic Alignment. (En
beskrivelse af de andre alt/az alignment metoder findes på siderne 38 og 39. Information
om ækvatorial (polær) alignment, findes i INDEKS A side 53).
Vigtigt: Tryk på en vilkårlig
tast på Autostar II
fjernbetjeningen for at
forlade GPS korrektion.
Forberedelse af teleskopet til automatisk alignment:
1. Stram R.A. og Dec. låsene (Side 7, Fig. 1, 12 og 17).
2.
Check at AutoStar II er behørigt forbundet til dit teleskop. Se Sådan samler du
dit teleskop, side 13.
Tryk gentagne gange på
MODE tasten indtil
“Selected Item” vises og
benyt Autostar
menuvalgene til at vælge
en manuel indstilling eller til
at finde en Autostar
mulighed såsom lysstyrke..
3.
Tænd for strømmen. Knappen sættes på ON.
Kontrolpanelet viser kortvarigt en tekst om version fulgt af ”Welcome to Autostar”.
4.
“Press 0 to align or Mode for Menu”. vises. Tryk “0” for at begynde automatisk
indstilling (Hvis du ønsker en manuel indstilling skal du i stedet blive ved at trykke på
Mode for at gå igennem menuerne, indtil du finder de andre indstillingsmuligheder.)
Note: AutoStar II initialiserer Smart Drive, hvis “On” tidligere har udført
PEC traning og har “parkeret” teleskopet. Hvis du har parkeret det, vil
AutoStar II huske positionen. Hvis du ikke parkerer teleskopet og slukker for
det, vil AutoStarII ikke huske positionen. Se PARKERING AF TELESKOPET,
side 29 og PEC TRÆNING, side 40.
- 19 -
Vigtigt:
Når teleskopet er indstillet ,
skal du kun anvende
piletasterne til at bevæge
teleskopet. Når teleskopet
er indstillet skal du undlade
at løsne teleskop låsene.
(Side 7, Fig. 1, 12 and 17),
eller flytte på teleskopet, så
vil indstillingen gå tabt.
Vigtigt:
Det anbefales, at du ikke
forsøger at foretage GPS
korrektion inden døre.
Det anbefales også at du
kalibrerer sensorerne første
gang teleskopet foretager
en GPS korrektion. Se
side 29 for mere
information.
Vigtigt:
The Daylight Saving
menu aktiverer eller
deaktiverer sommertid.
Husk at indstille dette de
to dage på året når
Daylight Saving skifter. Se
Indstilling af tid er alt,
side 29
Automatic Alignment=
Automatisk indstilling
Selecting Star=
Vælge stjerne
“Slewing” =
Indstilling af hastighed
5. "Automatic Alignment” vises. Systemet udfører nu de følgende rutiner.
(tryk på en vilkårlig AutoStar II tast for at afbryde Automatisk indstilling; se VIGTIG
NOTE, nederst til venstre på side 19.) :
Advarsel: Mens teleskopet udfører de følgende funktioner vil det svinge
og rotere.Hold en sikker afstand til teleskopet. Teleskopet finder nu level og
hældning af teleskopet, det finder også sand Nord. Det er ikke sikkert at det
indstiller level eller peger mod nord – det finder bare de pågældende
parametre. Det kan tage et minut eller to.
a. Grundindstilling. Bevæg teleskopet for at finde “home” positionen
Når home positionen er fundet, finder systemet yderstillingerne for
teleskopet og vil derved undgå at skabe kludder i kablerne eller at bringe
teleskopet for langt ud.
b. Registrerer “level” for teleskopets placering; finder hældningen. For at
finde level skal AutoStar II beregne “level” i tre kompas-retninger. Se SAND
PLACERING på side 22.
AutoStar II bestemmer også positionen (f.eks. hældningen) af røret.
c. Finder nord Lokaliserer magnetisk nord, og beregner dernæst sand
nord. FIND SAND NORD, Side 22.
d. Forsøger “GPS korrektion”. GPS modtageren forsøger at fange og
synkronisere ved at benytte signalerne fra GPS systemet ”Getting GPS FIX”
vises. Se DET GLOBALE POSITIONS SYSTEM på side 22.
Efter at have udført disse operationer ved AutoStar II nu følgende:
■ Telelskopets yderpositioner
■ Teleskopets level
■ Positionen for Sand Nord
■ Observationsstedets koordinater
■ Dato og tid
Bemærk:Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde GPS korrektion. Du vil
derefter blive bedt om at indtaste tid og sted.
Når level, hældning og nord er detekteret,vil teleskopet “GO TO” 2 alignment
stjerner. Teleskopet vil gå til disse stjerner for at orientere sig på
himlen. Når dette er sket, vil det være i stand til at pege mod de 145000
stjerner, der befinder sig i databasen.
“Automatic Alignment: Selecting Star” og “Slewing” vises, og til slut, når
teleskopet er nær ved alignment stjernen vil ”Center Brightest Star:Press
Enter” vises. Benyt piletasterne til at centrere alignment stjernen i okularet.
Den indstillede stjerne vil være den klareste i det område af himlen (og
dermed ”Brightest Star”). Når denne stjerne er indstillet skal du trykke på
ENTER.
Bemærk: Hvis du trykker “?” mens “Ctr. Brightest Star” vises,så vil den stjerne,
som Autostar II har valgt blive vist. Eksempelvis ”Arcturus: Press ENTER”.
Bemærk: Hvis der er en forhindring, såsom et træ, der blokerer udsynet til
alignment stjernen, eller du er i tvivl angående den stjerne, der er valgt, er det
ikke noget problem. Tryk blot på Scroll down tasten og Autostar vill finde en
anden stjerne at indstille på.
.
LX200-ACF TIP
Hvilken stjerne er alignment stjernen?
Hvis Autostar II har valgt en stjerne, du ikke er fortrolig med, hvordan kan du
så være sikker på, at stjernen i okularet virkelig er alignment stjernen?
Tommelfingerreglen er, at den indstillede stjerne sædvanligvis er den klareste
stjerne i det område af himlen. Hvis du udfører GO TO en stjerne, og du ikke er
sikker på, at den lokaliserede stjerne i okularet er den rigtige, så se i
søgekikkerten. Når du ser en indstillet stjerne i søgeren, skiller den sig
dramatisk ud fra resten af stjernene i den del af himlen. Søgekikkerten vil
hjælpe dig til hurtigere at lokalisere stjernen end okularet vil, fordi den har et
meget bredere synsfelt end okularet. Anvend Autostar II, sæt hastigheden til 6
eller højere og anvend piletasterne til at centrere stjernen i søgeren. Når
søgeren er blevet indstillet med teleskopet, burde den valgte stjerne nu ses i
okularet Sæt hastigheden til 4 eller lavere og centrér stjernen i okuaret. Se også
Spiral Search” tip, side 21.
- 20 -
Tip:
GO TO tasten kan også
at udføre “spiral search”.
Spiral søgning er nyttig,
når teleskopet bevæger
sig hen til et objekt, og
dette objekt så ikke er
synligt i okularet efter at
teleskopet har afsluttet sin
søgning. (Dette hænder
sommetider under en
indstillingsprocedure).
Tryk GO TO, når
teleskopet stopper sin
bevægelse. Teleskopet
begynder så at bevæge
sig i et spiralmønster
rundt i søgeområdet
med meget lav hastighed. Se igennem okularet, når objektet kommer
til syne, tryk så MODE
for at stoppe spiralsøgningen. Brug dernæst
piletasterne for at
centrere objektet.
NB: Benyt udelukkende
piletasterne til at bevæge
teleskopet under en
indstilling. Når teleskopet
nu er blevet indstillet, så
lad være med at løsne
låsene. (side 7, Fig. 1, 12
og 17), Flyt heller ikke
teleskopet, fordi
indstillingerne så vil gå
tabt..
Tip:
Manuel indtastning af R.A.
og Dec. koordinater for
et objekt: Tryk og hold
MODE nede i 2 sekunder
eller mere. R.A. og Dec.
koordinater vises. Tryk GO
TO. “Object Position” og et
sæt koordinater vises.
Indtast R.A. and Dec.
koordinater for et hvilket
som helst himmellegeme
ved at benytte taltasterne.
Så snart koordinaterne er
indtastet bevæger
AutoStar II teleskopet sig til
de valgte koordinater.
Bemærk at teleskopet
skal være behørigt
indstllet først, før denne
procedure vil fungere
efter hensigten.
6.
Teleskopet går nu til indstilling af den næste stjerne. AutoStar viser “Center
Brightest Star: ”PRESS ENTER”. Benyt piletasterne til at centrere indstillingen
af stjernen i okularet. Når denne anden stjerne er indstillet skal du trykke
ENTER.
7.
“Alignment successful” vises. Hvis “Alignment Unsuccessful” vises, skal du
gentage proceduren.
Observation af en stjerne ved brug af automatisk sporing
Nu da teleskopet er indstillet, er du i stand til at følge et himmellegeme. I det følgende
eksempel benyttes Autostar II til at finde en stjerne, og derefter vil Auto Star IIs
sporingsfunktion automatisk holde stjernen centreret i dit teleskops okular.
1. Når automatisk indstilling er tilendebragt (som beskrevet i det foregående
afsnit) vises ”Select Object” på AutoStar II.
2.
Vælg en klar stjerne fra menuen for objekter.Du kan vælge en synlig, klar
stjerne til formålet for dette eksempel. Benyt søgekikkerten (side 7, Fig. 1,
22) som støtte til at finde indstillingen. Benyt AutoStar II’s piletaster til at
centrere stjernen i okularet. Motorerne til sporing vil så fastholde den valgte
stjerne centreret i okularet.
GO TO Saturn
Denne øvelse demonstrerer, hvordan man vælger et himmellegeme såsom
planeten Saturn ved hjælp af AutoStar II’s bibliotek for solsystemet. Objekter i
okularet skulle gerne holde posit ionen selvom jorden roterer under
stjernerne. Med andre ord betyder det, at teleskopet sporer de valgte objekter.
Bemærk: Saturn er ikke synlig hele året; du skal muligvis vælge et
andet objekt fra AutoStar IIs mange objektbiblioteker; proceduren
beskrevet i det følgende er den samme.
1
Når teleskopet er indstillet, skal du trykke på taltast ”5”.
2.
“Solsystemet: Mercury” vises. Tryk vedholdende på Scroll Down tasten indtil “Solar
System: Saturn” vises.
3.
Tryk ENTER. “Calculating” vises. Dernæst vises “Saturn” og et sæt koordinater.
Bemærk at Saturns (og andre planeters) koordinater skifter i løbet af året.
4.
Tryk GO TO. “Saturn: Slewing...” vises og teleskopet bevæger sig indtil det
finder Saturn. Du kan finjustere centreringen af Saturn i okularet med
piletasterne på Autostar II. AutoStar II bevæger nu automatisk teleskopet, så
det fastholder Saturn (eller et hvilket som helst andet objekt, du har valgt)
centreret i okularet.
Benyt den guidede tur
Den guidede tur er en nem og morsom måde til at udforske AutoStar II’s GO TO
muligheder. Dette eksempel demonstrerer brugen af “Tonight’s Best” guidede tur.
1.
After at have observeret Saturn, skal du trykke MODE indtil “Select Item: Object”
vises igen.
2.
Tryk Scroll Down tasten to gange. “Select Item: Guided Tour” bliver så vist.
3.
Tryk ENTER. “Guided Tour: Tonight’s Best” vises. Tryk ENTER.
Bemærk: Hvis du ønsker at prøve andre guidede ture, så tryk på Scroll
Down tasten for at gennemløbe listen med de andre valg. Du vælger ved
at trykke ENTER, når du finder det valg, som opfylder dit ønske.
4.
“Tonight’s Best: Searching...” vises. “Tonight’s Best: Jupiter” vises.
Bemærk: Skiftende objekter kan blive præsenteret på en given nat.
Tryk ENTER for at vise information om objektet. Tryk GO TO for at flytte
teleskopet hen til objektet.
- 21 -
5.
Tryk MODE for at vende tilbage til TUR listen. Tryk på Scroll tasterne for at
gennemse listen. Tryk ENTER, når du har fundet det næste objekt, du ønsker
at observere.
6.
Tryk og hold MODE nede i to sekunder for at forlade Guided Tour menuen.
Andre guidede ture er til rådighed, såsom “How Far is Far” (Hvor langt er langt) og
“A Star’s Life” (En stjernes liv). Hvis du har programmerings færdigheder, kan du
skabe din egen Guidede Tur. Se SKAB DIN EGEN GUIDEDE TUR, side 59.
LX200-ACF INFO
Global Positioning System (GPS)
r
GPS
modtager
Fig. 12: LX200-ACF GPS modtager
Det globale positions system(GPS) består af 24 satelliter kredsende
omkring Jorden. Sattelitterne transmitterer konstant deres præcise
position og den præcise tid. Systemet leverer præcise data til
verdensomspændende information om position og navigation til alle
mulige apparater.
GPS modtagere på Jorden kræver signal fra 3 til 12 satellitter for at
bestemme den præcise bredde, længde, og tid for modtageren.
(Positionen kan være bestemt inden for 10 til 15 fod – ca. 3 til 5 m). Da
AutoStar II benytter bredde, længde, og tids information til at beregne
positionen på himmellegemer, er GPS et ideelt værktøj til indstilling af
dit LX200- ACF teleskop.
Sand placering. (True Level)
For at fastlægge teleskopets placering, må AutoStar II beregne teleskopets
hældning i tre kompasretninger og så kompensere for det. At finde niveauet
kræver geometriske beregninger af et “plan”. For at definere et plan er der
behov for 3 positioner. Dette er ikke ulig konstruktionen af et bord: For at et
bord kan stå plant og solidt, må det have mindst 3 ben. AutoStar II foretager gravitationsmålinger for præcist at bestemme det rette plan.
Fastlæggelse af Sand Nord
At bestemme sand Nord er en af de vigtigste parametre ved indstilling af et
teleskop. Sand nord er den akse, som Jorden drejer omkring og det er en vigtig
reference for Jordens bevægelse.
Når du ser på nattehimlen, synes stjernerne at bevæge sig. I virkeligheden
vil du, hvis du kigger længe nok eller tager et foto med lang eksponeringstid,
erkende at stjernerne drejer omkring ét punkt: aksen eller sand Nord. Når
AutoStar II kender sand Nord og også kender tiden, kan den beregne
positionen for alle himmellegemer.
En traditionel måde at finde sand Nord på er at lokalisere
Nordstjernen, som befinder sig meget tæt på sand Nord. Gyroskop- eller
accelerometer metoden er en anden måde til at beregne sand Nord.
LX200-ACF bestemmer sand nord ved at anvende en magnetisk
sensor. Sensoren lokaliserer magnetisk nord. Magnetisk nord er ikke sand
nord, men en måling af Jordens magnetiske linjer. Magnetisk nord kan
afvige med adskillige grader fra sand nord. Men AutoStar II, kan ved
lokalisering af positionen, bestemt af GPS, samt informationen om
magnetisk nord, beregne positionen for sand nord.
Nogle områder er udsat for magnetisk uro, og Jordens magnetiske felt
forandres lidt fra år til år. AutoStar II gør det muligt at kompensere for disse
lokale afvigelser i magnetfelttet ved at anvende ”Calibrate Sensors” i
teleskopets menu. Se side 30 for mere information.
- 22 -
BASAL AUTOSTAR II BETJENING
Fig. 13: AutoStar IIs univers: De seks primære kategorier vist i AutoStar IIs “Select Item”
menu.
Det er vigtigt at forstå, at menuvalgene kører i ring (Fig. 14).
Fig. 14: Menuer i et loop.
Det betyder at tryk på Scroll Down tasten (pg. 10, Fig. 2, 7) løber ned gennem alle
valgmuligheder inden for en valgt kategori, for så at returnere til den første valgmulighed. Scroll Up tasten (Fig. 2, 7) løber gennem valgmulighederne i den modsatte
rækkefølge. Det en hurtig måde at tilgå et valg, som er nær bunden af listen. Det
følgende eksempel demonstrerer denne egenskab.
Eksempel:
Hvordan der navigeres til “Select Item: Setup” menuvalget når “Select Item: Object”
menuen bliver vist:
1.
Tryk Scroll Down tasten fem gange eller Scroll Up tasten én gang.
Skærmen i Fig. 15 viser to infolinjer. Den øverste linje viser det aktuelle menuniveau.
Den anden linje viser en valgmulighed som kan vælges inden for dette menuniveau.
Nogle valg vil gå til det næste lavere niveau. Scroll tasterne vil gå op og ned inden
for listen af valgmuligheder, visende én valgmulighed af gangen..
Når det ønskede valg befinder sig på den anden linje, så tryk på ENTER tasten for at
gøre dette valg og gå et menuniveau nedad.
Fig. 15: Menuvalgene vises i den
anden linje. Brug Scroll tasterne for
at gå op eller ned gennem listen af
valgmuligheder.Tryk ENTER for at
gøre det ønskede valg.
Tryk MODE tasten for at forlade et niveau.
Vigtigt: Ligegyldigt hvor mange niveauer man har bevæget sig ned, så
vil hvert tryk på MODE tasten gå ét niveau op indtil topniveauet “Select
Item”, bliver nået. Fra Select Item niveauet trykkes MODE for at
returnere til øverste niveau: “Select Item: Object”.
AutoStar II Navigations Øvelse
For at demonstrere hvorledes AutoStar II menustrukturen virker, vil den følgende
øvelse beregne solnedgangstiden, således at en aftenobservation kan planlægges.
Beregning af tidspunkt for solnedgang:
1.
2.
Tryk på MODE tasten adskillige gange indtil “Select Item: Object” bliver vist.
Tryk Scroll Down tasten én gang for at vise “Event” valgmuligheden i “Select
Item” menuen.
- 23 -
3.
Tryk på ENTER tasten for at få “Event” valget og gå et trin op. “Event: Sunrise”
4.
Tryk på Scroll Down tasten én gang for at vise “Sunset” i Event menuen.
5.
Tryk på ENTER tasten for at vælge “Sunset” .
6.
AutoStar II beregner solnedgangstid baseret på den akttuelle dato, tid og sted.
AutoStar II viser dernæst resultaterne af beregningen.
7.
Tryk MODE én gang for at gå tilbage og op gennem AutoStar II’s niveauer. Det
første niveau er Event menuen.
8.
Tryk MODE igen for at gå til et andet niveau. Dette niveau er topniveauet “Select
Item”.
9.
Tryk MODE igen for at vende tilbage til udgangspunket af “Select Item: Object”.
vises.
Tip:
Når der er flere
valgmuligheder inde i en
menu, vises den aktuelle
mulighed normalt først,
og den er markeret med
en højrepil (>).
AutoStar II Navigation
AutoStar II’s menuer er organiseret m.h.p. hurtig og let navigation:
■
■
■
■
■
■
■
■
Tryk ENTER for at dykke ned i AutoStar II’s menuer.
Tryk MODE for at komme tilbage til øverste niveau.
Tryk “1” for at starte Speed mode, og tryk derefter talllene 1-9 for at ændre
hastighederne.
Tryk “4” for at komme ind i Focus menuen.
Tryk “7” for at komme ind i Reticle menuen.
Tryk Scroll tasterne for at komme op og ned gennem valgene eller listerne.
Tryk Piletasterne for at bevæge cursoren hen over displayet.
Tryk hjælp tasten (?) for at komme ind i on-line hjælp.
LX200-ACF TIPS
Se ind I fremtiden
Datolinjen i AutoStar II setup menuen er mere end blot en mulighed for at
indtaste datoen. Under dette punkt kan man se langt ind i fremtiden eller lære
om historiske begivenheder. AutoStar II kan udregne tidspunkterne for
fremtidige begivenheder og, med undtagelse af solformørkelser, historiske
begivenheder (baseret på det aktuelle kalendersystem). F. eks. En
solopgang d. 6. marts 2043, eller jævndøgn i 1776. Brug denne mulighed
ved at indtaste den ønskede dato i setup menuen, eller ved at vælge den i
Event Menu.
Ved brug af Event Menu kan AutoStar II, udregne datoer og tidspunkter for
solopgange, solnedgange, måneopgange, månenedgange, månefaser, sol- og
måneformørkelser ( i de følgende 100 år ), meteorsværme, jævndøgn og
solhverv, og Algols minima.
Det vil være meget praktisk i Event Menu at markere punktet solnedgang for
at fastlægge, hvornår man kan begynde sin astronomiske observation
- 24 -
AUTOSTAR II’s MENUER
- 25 -
Object Menu
Næsten al observation med AutoStar II gøres ved hjælp af Object menu metoden.
(Obs.: undtaget er Guided Tour og Landmark survey). Se GO TO SATURN, side 21, for
et eksempel på observation ved brug af Object Menu .Se også:
BNYT DEN GUIDEDE TUR, side 21.
AutoStar II indeholder mange biblioteker over objekter som kan observeres,
såsom stjerner, planeter, kometer, tåger m.m. Når et af disse objekter er valgt fra et
bibliotek, vil AutoStar II dreje dit teleskop (hvis det er korrekt justeret), så det peger på
det valgte objekt. Seks af de mest populære biblioteker kan tilgås direkte ved brug af
hot knapperne.
Objekt menuen indeholder:
Sun System: Et bibliotek med de otte planeter (jorden er ikke inkluderet) i rækkefølge
ud fra Solen, efterfulgt af Månen, asteroiderne og kometer.
Constellation: Et bibliotek med alle 88 konstellationer på den nordlige og sydlige
halvkugle. Ved dette menuvalg, og når et konstellationsnavn ses i første linje på
skærmen, så tryk GO TO én gang for, i linje 2, at se navnet på den klareste stjerne i
konstellationen. Tryk GO TO én gang mere for at få teleskopet drejet ind på den stjerne.
Brug Scroll tasterne til at gennemløbe listen af stjerner i konstellationen fra klareste til
svageste.
Deep Sky: Et bibliotek med objekter uden for vort solsystem, såsom tåger, stjernehobe,
galakser og kvasarer.
Vil du lære mere om
observation af satellitter?
Så se side 35..
Star: Et katalog af stjerner ordnet under forskellige kategorier som: Navn, Dobbelt,
Variabel , eller Nær. Katalogerne Hiparcos, SAO, HD, og HR er også inkluderet.
Satellite: Et bibliotek over jordomkredsende objekter såsom: Den Internationale
Rumstation, Hubble teleskopet, GPS satellitter og satellitter i geosynkron bane.
Andre Kataloger tilgås direkte ved brug af “hot keys”: Caldwell (key”2”), Messier
katalog: (”3”), Solsystemet (”5”), IC (”8”), og NGC (”9”)
Positionering af teleskopet på katalog objekter:
Indtast objektets katalognummer ved brug af taltasterne efterfulgt af ENTER. For
eksempel: For at dreje teleskopet til NGC 6270, tryk først (hotkey) ”9”, derefter, ved hjælp
at taltasterne tallene 6-7-2-0 efterfulgt af ENTER.
AutoStar II viser det almindelige samt det alternative objektnavn, hvis det eksisterer.
Tryk én af scroll tasterne for at vise noget af eller al følgende information om dette
objekt: Objekt type (galakse, tåge, osv.). DEC og R.A. koordinater, konstellationen det
findes i, magnitude, størrelse, afstand og stjernetype klassifikation, hvis objektet er en
stjerne. Hvis der er yderligere information, kan den ses ved at scrolle teksten.
Tryk GO TO og teleskopet vil, hvis det er korrekt alignet,(se AUTOMATIC ALIGNMENT
side 19), køre slew ind på det valgte objekt. Tryk MODE flere gange for at komme
tilbage til tidligere menuniveauer.
Vil du lære mere om
Landmarks? Så se side 35
- 26 -
User Objects: Tillader brugeren, at definere og gemme fjerne (deep Sky) objekter,
som ikke findes i AutoStar IIs bibliotek. Se OPRETTELSE AF USER OBJECTS , side 34
for yderligere information
Landmarks: Gemmer placeringen af steder på Jorden i den permanente
AutoStar II database. Denne funktion virker i forbindelse med et teleskop som forbliver på
det samme sted, eller som kan sættes op på præcist samme sted hver gang det bruges.
■
Select: For at vælge et Landmark som allerede findes i databasen (se Add
længere nede), vælg ”Select” og scroll igennem listen. Tryk ENTER for at
vælge et Landmark og tryk så GO TO og teleskopet vil dreje i position på
objektet.
■
Add: For at tilføje et Landmark vælg “Add” funktionen. Indtast et Landmark
navn. Lokalisér og centrér det ønskede Landmark i okularet, og tryk så ENTER
Vigtigt: For at tilføje objekter til Landmark databasen, må teleskopet være
placeret og alignet på nøjagtigt samme måde, som da de oprindelige objekter
blev føjet til databasen.
Identify: En spændende mulighed for observatøren som ønsker at scanne
nattehimlen og begynde udforskning. Efter korrekt alignment af teleskopet, så brug
piletasterne for at bevæge dig rundt på himlen. Følg derefter denne procedure:
Vigtigt: Brug udelukkende piletasterne når du bevæger teleskopet under identify
proceduren. Løsn ikke teleskoplåsene, så vil alignment gå tabt
1. Når et ønsket objekt er synligt i okularet, så bliv ved at trykke "MODE" indtil
"Select Item: Object" menuen bliver vist. Tryk så "ENTER" for at vælge denne
menu
2. Scroll gennem Object menu mulighederne indtil “Object Identify” skærmen
dukker op.
3. Tryk ENTER. Så vil AutoStar II gennemsøge bibliotekerne efter det observerede objekts identitet.
4.
Vil du lære mere om
brugen af Browse menu?
Så se side 37.
Vil du lære mere om brugen
af Date menu? Så se
LX200-ACF TIPS box side
24.
Definition:
Transit er det tidspunkt
hvor Solen, Månen eller et
andet himmellegeme
krydser obdervatørens
meridian, betydende det
tidspunkt hvor et objekt
står højst på himlen på en
given dato.
ADVARSEL!
Brug aldrig dit
Meade® LX200-
ACF Telescope
til at betragte Solen!
Ved at kigge direkte på
Solen eller i nærheden af
den påføres man en øjeblikkelig og uhelbredelig
skade på øjet. Øjenskaden er ofte smerteløs, så
der er ingen advarsel om
at skaden sker, før det er
for sent. Lad være med at
rette teleskopet eller dets
søger på eller nær Solen.
Kig ikke i teleskopet mens
det bevæger sig. Børn bør
altid have en voksen hos
sig mens de bruger
teleskopet.
Hvis teleskopet ikke befinder sig direkte på et AutoStar II biblioteksobjekt, så vil
det nærmeste biblioteksobjekt blive lokaliseret og vist på skærmen Tryk GO
TO og teleskopet vil køre slew ind på dette objekt.
Browse: Tillader dig at søge i biblioteket efter objekter med bestemte parametre,
meget lig en søgemaskine. "Edit Parameters" muliggør opsætning af forskellige
parametre i søgningen såsom: Object type, Minimum Elevation, Largest, osv. Når
søgeparametrene er faslagt, så vælg: "Start Search" og tryk ENTER. AutoStar II vil
så vise resultaterne af søgningen.
Event Menu
Event menuen giver adgang til dato og tid for astronomiske begivenheder. Event
databasen indeholder:
Sunrise, Sun Transit, og Sunset: Beregn tidspunkt for solopgang, soltransit eller
solnedgang på aktuel dato. Find op- og nedgangstider for andre datoer ved at
indtaste en ny dato i “Setup: Date” menuen.
Moonrise, Moon Transit og Moonset: Beregn tidspunkt for måneopgang,
månetransit og månenedgang ud fra aktuel dato. Find op- og nedgangstider for
andre datoer ved at indtaste en ny dato i “Setup: Date” menuen.
Moon Phases: Viser dato og tid for den næste fuld- og nymåne, samt 1. kvartér og
3. kvartér.
Meteor Showers: Giver information om kommende meteorsværme, såsom
Perseiderne, Leoniderne osv. Viser også datoerne for sværmene og hvornår de
når deres maksimum.
Obs: Meteorer er hurtigt bevægende objekter, som dækker store arealer af
himlen. De kan normalt bedst observeres med det blotte øje.
Solar Eclipse: Viser kommende solformørkelser inkl. dato og type (total, annular
og partiel). Brug Scroll op- nedtasterne for at vise alle data. Husk aldrig at bruge
teleskopet til at betragte Solen. Se ADVARSEL! Til venstre.
Lunar Eclipse: Viser kommende måneformørkelser inkl. dato samt typen (total, partiel,
penumbral) af formørkelse. Brug scroll op- og nedtasterne for at vise alle data.
Min. (Minimum) of Algol: Viser minimum lysstyrke af det dramatiske, formørkede
dobbelte stjernesystem Algol. Det er relativt nært i en afstand af 100 lysår. Hver 2.8
dage undergår Algol i en 10 timers periode et større skift i tilsyneladende størrelse,
når én af de to stjerner passerer bag den anden. De to stjerners kombinerede
størrelse dykker således fra +2.1 til et minimum på +3.4 halvvejs gennem
formørkelsen når den anden stjerne bliver skjult. AutoStar II udregner tidspunktet for
minimumstørrelsen ved maks. formørkelse.
Autumn and Vernal Equinox: Beregn dato og tidspunkt for efterårs- eller
forårsjævndøgn.
Winter and Summer Solstice: Beregn dato og tidspunkt for vinter- eller
sommersolhvev.
- 27 -
Glossary Menu
Glossary menuen har, i alfabetisk orden, en liste af definitioner og beskrivelser af
almindelige astronomiske betegnelser og AutoStar II funktioner. Få adgang direkte
gennem glossary menuen eller gennem hypertekstord, indlejret i AutoStar II. Et
hypertekst ord er et ord i [firkantparanteser], det ses normalt I forbindelse med
AutoStar II Help funktionen, eller når man læser en meddelelse mens man scroller.
Det kan f. eks.være beskrivelsen af en planet eller stjerne Tryk ENTER når som helst
et hypertekst ord forekommer på skærmen og AutoStar II vil springe til det ord i
Glossary.
Få adgang direkte inde fra Glossary menuen, ved brug af scroll tasterne til at løbe
gennem alfabetet. Tryk ENTER på det ønskede bogstav. Scroll til det ønskede punkt
og tryk så Enter for at læse beskrivelsen.
Utilities Menu
Utilities menuen giver adgang til adskillige ekstra funktioner inde i AutoStar II,
inklusive en nedtællingstimer og en alarm. Utilities funktionerne omfatter:
Timer: Vælger en nedtællingstimer. Dette er praktisk for funktioner såsom
astrofotografi og sporing af satellitter. For brug af timeren tryk ENTER, vælg derefter
”Set” eller ”Start/Stop”.
■ Set: Indtast den tid hvorfra der skal nedtælles i timer, minutter og sekunder. Tryk
ENTER.
■ Start/Stop: Starter timeren som blev valgt før. Brug Scroll tasterne til at skifte
mellem ON og OFF. Når ON vises så tryk ENTER for at starte timeren. Når
timeren har talt ned vil der lyde fire bip og timeren bliver stoppet.
Alarm: Vælger et tidspunkt hvor et alarmsignal vil lyde. Brug alarmen ved at trykke
ENTER. Vælg derefter “Set” eller “Start/Stop”.
Set: Indtast det tidspunkt på døgnet hvor alarmen skal lyde i timer, minutter og
sekunder Tryk derpå Enter.
■ Start/Stop: Aktiverer den tidligere indstillede alarm. Brug Scroll tasterne til at
skifte mellem ON og OFF. Når ON vises, så tryk ENTER for at starte alarmen.
Når tiden udløber, vil AutoStar II bippe. Tryk ENTER for at udkoble alarmen.
Eyepiece Calc: Beregner oplysninger om et okular på det aktuelle teleskop som
AutoStar II er opkoblet til.
■
Field of View: Scroll igennem en liste af mulige okularer. Når et okular er valgt,
så bliver synsfeltet beregnet.
■ Magnification: Scroll gennem en liste af mulige okularer. Når et okular er valgt,
så bliver forstørrelsen beregnet.
■ Suggest: AutoStar beregner og foreslår det bedste okular til observation,
baseret på teleskopet og det objekt som skal observeres.
Brightest Star: Hvis denne funktion er tændt, vil den, under alignment proceduren,
vise sætningen: “Center Brightest Star” i stedet for navnet på alignment stjernen. Slås
funktionen fra, vises det aktuelle navn på alignment stjernen, (f. eks. ”Sirius”).
Brightness Adj: Justerer lyset på displayet ved hjælp af Scroll taster. Når du er
færdig, så tryk ENTER.
■
Tip:
Kontrastjusteringen er
normalt kun nødvendig I
meget koldt vejr.
Hvis du justerer
kontrasten så displayet
bliver ulæseligt, så sluk
for strømmen og tænd
igen. Når ”Version” vises
i displayet, så tryk
MODE. (De første
skærmbilleder er ikke
påvirket af
kontrastindstillingen)
Contrast Adj: Justerer kontrasten på displayet ved hjælp af scroll taster. Når du er
færdig, så tryk ENTER
Panel Light: Tillader dig at tænde for LED panel lyset
Aux Port Power: Tillader dig at tænde og slukke for 12V DC OUT
power port.
Beep: Tænder og slukker for bip alarmen.
Vil du lære mere om
Landmarks? Så se side 35.
- 28 -
Temperature: Giver en temperaturudlæsning af den omgivende luft. Udlæsning er ikke
altid for hånden.
Landmark Survey: Får teleskopet til automatisk at indstille sig på alle brugerdefinerede
landmarks med en kort pause på hver lokation. Tryk ENTER for at starte survey. Mens
søgningen foregår kan du trykke på en vilkårlig tast for at skippe et objekt og fortsætte til næste
landmark på listen. Vil du betragte et landmark i længere tid, så tryk MODE i pausen for at
stoppe undersøgelsen. Tryk ENTER for at starte undersøgelsen ved det første objekt på listen
Sleep Scope: En strømbesparende mulighed som lukker ned for AutoStar II og
teleskopet uden at glemme deres indstillinger. Når “Sleep Scope” er valgt, så tryk
ENTER for at aktivere sleep funktionen. AutoStar II skærmen bliver sort, men det
interne ur fortsætter med at gå. Tryk en vilkårlig tast undtagen ENTER, for at
genaktivere AutoStar II og teleskopet.
Park Scope: Udviklet til et teleskop som ikke vil blive flyttet mellem observationer.
Align teleskopet én gang og brug så denne funktion til parkere teleskopet. Næste gang
man tænder for teleskopet vil et tryk på ENTER få det til at køre til sin forudbe-stemte
parkeringsposition. Når det er parkeret vil skærmen opfordre til at slukke..
Obs: Når “Park Scope” valget er foretaget og skærmen opfordrer dig til at
slukke for teleskopet, vil AutoStar II være ude af stand til at vende tilbage
til normal drift før man har slukket og tændt igen.
Setup Menu
Vil du lære mere om
brugen af den nye Smart
Mount Feature? Se
Appendix I: Smart
Mount siderne 71 og 72.
Vil du lære mere om
brugen af Date menu?
Se LX200-ACF TIPS boks,
side 24.
Set up menuens primære formål er den manuelle alignment af teleskopet (se
MANUAL ALT/AZ ALIGNMENTS, siderne 38 og 39). Der er imidlertid adskillige andre
funktioner til stede inde i Setup menuen:
Align on Home: Kun for permanent monterede teleskoper. Hvis Calibrate Home er
blevet gennemført, så tænd for teleskopet og vælg denne menu for at genkalde den
tidligere kalibrerede home position. Med andre ord: Teleskopet vil nu være
fuldstændigt alignet i henhold til de indstillinger som blev lagret i AutoStar II’s
hukommelse under Calibrate Home proceduren. Se CALIBRATE HOME, side 30, for
yderligere information.
Date: Ændrer datoen som bruges af AutoStar II. Denne funktion er nyttig til check af
begivenheder i fortiden eller fremtiden. For eksempel: Sæt Date menuen til en dato 3
måneder ind i fremtiden. Check så “Select Item: Event” menuen for solnedgangstiden
på den dag. Se EVENT MENU, side 27.
Time: Ændrer tidspunktet i AutoStar II. Indstillingen af den nøjagtige tid er kritisk for
at få AutoStar II til korrekt at beregne lokationer og begivenheder. Tiden kan vælges til
“AM”, “PM”, eller 24-timer. Man vælger 24-timers indstilling ved at trykke ENTER når
“blank” muligheden vises (betydende at hverken “AM” eller “PM” vises).
Daylight Saving: Tænder eller slukker for sommertids indstillingen.
Obs: Se TIMING ER ALT længere nede.
Obs: Sommertid har andre navne på andre sprog.
Telescope: Giver adgang til de følgende mange funktioner:
■
■
■
■
■
Mount: Sæt denne option til “Alt/Az” under brug af alt/az alignment og til“Polar”
under brug af polær alignment. “Alt/Az” er valgt som standard indstillingen.
Model: Lader dig vælge den teleskopmodel som er tilsluttet AutoStar II.
Focal Length: Viser brændvidden af det valgte teleskop.
Max Slew Rate: Sætter den øvre grænse for indkøringshastigheden. 8 grader pr.
sekund er den hurtigste indstilling.
Mount Upper Limit: Tillader dig at indtaste et tal mellem 0 og 90, som vil sætte
den øvre grænse for hvor langt det optiske rør kan dreje opad under en
programmeret indkøring.
LX200-ACF TIPS
Timing er alt.
Teleskopet modtager det nøjagtige tidspunkt, når det synkroniserer med sin GPS.
Det nøjagtige tidspunkt er vigtigt i justeringsproceduren af teleskopet af hensyn
til den nøjagtige lokalisering af himmellegemer.
AutoStar II modtager data om tid i det universelle tidsformat. Ønsker du imidlertid
at vise tiden i din egen tidszone, så brug Daylight Saving menuen
(se længere oppe) til at tænde/slukke for denne funktion. Husk at teleskopet
modtager den korrekte tid uanset om du bruger denne mulighed for at vise lokal
tid.
- 29 -
■
■
■
■
■
■
Obs:
Custom Tracking Rate ’
Tillader dig at indtaste
værdier fra -999 (står for 99,9%) til 999 (+99,9%). Jo
mindre en værdi, jo lavere
hastighed. Hvis du taster 999, vil teleskopet køre så
langsomt, at det ser ud til at
stå stille. Hvis du taster 999,
vil det køre med ca. den
dobbelte af normal tracking
hastighed.
■
■
- 30 -
(Bemærk, at det ikke forhindrer dig i at udføre manuel indkøring forbi
denne grænse.) Dette er nyttigt, hvis du har et kamera eller andet
udstyr tilsluttet teleskopet—du kan forhindre udstyret i at ramme
teleskopbasen. 90 (lige op) er maksimum værdien som kan lægges ind.
Mount Lower Limit: Tillader dig at indtaste et tal mellem 0 og 90 som bestemmer en nedre grænse for hvor lavt det optiske rør kan bevæge sig nedad under
en programmeret indkøring. (Bemærk, at det ikke forhindrer dig i at udføre en
manuel indkøring forbi denne grænse). Dette er nyttigt, hvis du har et stort
teleskoprør (12" model) eller har en dugskærm monteret på teleskopet—du kan
forhindre den i at ramme teleskopbasen.. -90 (lige ned) er den maksimumværdien som kan lægges ind.
Park Position: Kun for permanent monterede teleskoper. Efter alignment af
dit teleskop, så vælg denne menu og sluk for teleskopet. Justeringsindstillingerne—level, North, time, alignment stars—bliver lagret i AutoStar IIs
hukommelse og huskes efter du har slukket for teleskopet. Når du tænder
igen vil “Automatic Alignment” vises efter startproceduren. Tryk MODE (tryk ikke
ENTER). Teleskopet husker sin grundjustering og du kan fortsætte dine observationer eller andre operationer uden at aligne teleskopet igen.
Park Position giver mulighed for to funktioner. Use Current Position bruger den
sidste position valgt af brugeren. Use Default Position opretter teleskopet og
peger det mod Nord.
Calibrate Home: Kun for permanent monterede teleskoper. Vælg denne
menu efter alignment af teleskopet. Værdierne - niveau, Nord, tid, stjerne
justering - vil så blive lagret i AutoStar IIs hukommelse, og bliver husket når du
slukker for teleskopet. AutoStar II kan sættes til at hente disse værdier og
automatisk at indkøre teleskopet næste gang du tænder for det ved at du
vælger Align on Home menuen. Se ALIGN ON HOME side 29 for mere
information. Bemærk: Denne metode er ikke så præcis som PARK POSITION
(se længere oppe).
Anti-Backlash: Dette valg gør det muligt at kompensere backlash på både, R.A.
(højre ascention) og Dec. (deklination) akserne ved at indtaste et tal fra 0% til
199%. Det styrer backlash når du bruger piletasterne til at bevæge teleskopet
langs en akse. Hvis du indlægger en værdi nær 199%, så vil teleskopet reagere
hurtigere, når du holder en piletast. nede. En værdi nærmere nul vil få røret til at
reagere langsommere. Eksperimentér med dette valg. Prøv at ændre værdierne
indtil du føler at teleskopets bevægelse passer dig.
Train Drive: Alle teleskoper har en vis mængde "backlash” (spil mellem
tandhjulene). Denne menu tillader dig at kompensere for backlash i Altitude og
Azimuth motorerne, hvilket gør det nemmere, med høj præcision, at lokalisere
objekter.
Calibrate Sensors: Denne menu tillader dig at forbedre teleskopets
sigtepræcision når der køres ind på stjerner. Den kalibrerer for at rette en let
mekanisk misjustering som skyldes bevægelse, vibration eller slid. Det
anbefales at kalibreringen bliver udført én gang på et nyt teleskop efter den
første samling. Når denne menu vælges, så vil teleskopet køre en slew til
Nordstjernen. AutoStar II vil så bede dig om at centrere på Nordstjernen og
trykke ENTER. AutoStar II bruger så denne position til at finindstille Nord og
registrerer nu også level for teleskopets base.
Tracking Rate: Ændrer den hastighed hvormed teleskopet følger mål på
himlen
a. Sidereal: Standardindstillingen for AutoStar II. Den Sideriske hastighed er
den standardhastighed hvormed stjerner bevæger sig fra Øst til Vest som
følge af Jordens rotation
b. Lunar: Gør dette valg for at kunne følge Månen korrekt under lange
observationer.
c. Custom: Tillader anvendelse af brugerdefinerede sporingshastigheder.
Guiding Rate: Tillader ændring af grundhastigheden for slew. Eks.: indlæg
en procentdel af hastigheden (mindre end 100%) og tryk ENTER. Denne
funktion kan være nyttig under CCD og fotografering med lange
eksponeringstider. Se SLEW SPEEDS side 18 for mere info.
■
Reverse L/R: Ombytter funktionen af venstre og højre piletaster til styring af
teleskopets bevægelse. Højretasten vil nu bevæge teleskopet mod venstre.
■
Reverse U/D: Ombytter funktionen af op og ned piletasterne til styring af
teleskopets bevægelse. Op tasten vil nu bevæge teleskopet ned.
■
Home Sensors: Tænder/slukker for True North og True Level følerne.
Brugeren må så manuelt foretage level af teleskopet og rette teleskopet mod
True North under indstillingen. Standardindstilling er "ON"
GPS Alignment: GPS: Vælg "Off" for at slukke for GPS funktionen, du vil så
blive bedt om manuelt at indtaste tid, dato og lokation. Vælg "Start Up" for at
starte GPSen når du starter AutoStar. Vælg "When Needed" når GPSen kun
skal starte efter behov. F. Eks.: Du har ikke lavet en fiksering til GPS endnu og
du har valgt Sunrise. AutoStar må kende tid, dato og lokation for at kunne
beregne solpgangstiderne, så GPS fikseringen vil starte når du trykker ENTER
efter du har valgt Sunrise..
■ Dec. PEC: Tillader dig at udføre periodisk fejlkorrektion på DEC. deklinations
motorens snekkedrev. Skal udføres med et fint streginddelt trådkors (9mm).
■ R.A. PEC: Tillader dig at udføre periodisk fejlkorrektion på RA. Right Ascentions
motorens snekkedrev. Skal udføres med et fint streginddelt trådkors (9mm)).
■ High Precision: Hvis High Precision er tændt, når man søger efter et fjernt
himmellegeme (f. eks. en tåge eller galakse), så vil AutoStar II først lave en slew
til en nærliggende klar stjerne, derpå skrive "Enter to Sync". Centrér stjernen i
okularet og tryk ENTER. Nu vil teleskopet have en højpræcisions indstilling på
den del af af himlen, og den laver nu en slew til det oprindeligt ønskede objekt.
Targets: Skifter mellem astronomiske mål og jordmål. Hvis "Astronomical" er
valgt, så vil teleskopets tracking motor blive aktiveret, og ethvert objekt du
observerer på vil forblive centreret i okularet. Hvis "Terrestial" er valgt, så er
tracking motoren slukket. Se AUTOMATISK SPORING AF ET OBJEKT , side 19.
Site Giver adgang til følgende muligheder:
■ Select: Viser det valgte observationssted. Brug scroll tasterne for at løbe
igennem alle disponible steder. (Se ADD længer nede). Tryk ENTER når det
ønskede observationssted vises. Brug denne mulighed når du flytter dig til en
anden geografisk lokation.
■ Add: Tillader dig at tilføje nye observationssteder til databasen. Scroll gennem listen
af lande. Tryk ENTER når stedet du ønsker vises. Vælg derefter den ønskede by på
samme måde.Når et GPS signal modtages vil stedet almindeligvis blive valgt
automatisk og stedlisten bliver automatisk opdateret. Det er unødvendigt at bruge
denne funktion. Den er kun med for at lette brugen for brugere, som ønsker manuelt
at gå ind på et sted. Du kan rette navnet på et sted ved hjælp af EDIT funktionen. (se
neden for).
■ Delete: Sletter et sted lagret i databasen.
■ Edit: Retter et valgt observationssted inkl. navn, breddegrad, længdegrad og
tidszone. Time Zone refererer til forskel fra Greenwich Mean Time (GMT).
Brugere vest for Greenwich anvender minus timer, øst for Greenwich plus
timer. Brugere i USA slår op i time zone shift i Table 1.
Note: AutoStar II kompenserer for sommertid hvis valgt. Se
SETUP MENU: DAYLIGHT SAVING, side 29.
Owner Info: Tilgår ejer informationsmenuen med følgende punkter:
■ Name: Brugeren kan indtaste både for- og efternavn ved hjælp af piletasterne
som løber gennem alfabetet. Brug højre/venstre tasterne for at løbe gennem
teksten. Tryk ENTER når du er færdig.
■ Address: Brug op/ned tasterne til at indlægge din adresse. Tryk ENTER når du
er færdig
Clone: Sender information fra en Autostar II handbox til en anden. Der er tre
valgmuligheder:
■ Catalogs: Sender kun brugerdefinerede objektinformationer, som f. eks. nye
satellitbaner eller kometdata til en anden AutoStar håndbetjening.
■
Vil du lære hvordan man
udfører periodic error
correction proceduren?
Se PERIODISK FEJLKORREKTION Side 40.
Tip:
Hvis “ENTER to Sync”
funktionen bliver valgt ved
en fejltagelse (ENTER
tasten bliver holdt nede i
mere end 2 sekunder), så
tryk MODE for at komme
tilbage.
Vigtigt:
Stedinfo er gemt i Site
menuen. Hvis du flytter
teleskopet mere end 8 Km
væk fra dit oprindelige
observationssted, så vil
AutoStar II automatisk
bestemme din nye position
når den får GPS info. Den vil
så tilføje din nye position til
Site menuen.
Vil du lære mere om
tilføjelse af observationssteder? Se sige 33.
Time Zone Shift
Atlantic
-4 Hours
Eastern
-5 Hours
Central
-6 Hours
Mountain
-7 Hours
Pacific
-8 Hours
Alaska
-9 Hours
Hawaii
-10 Hours
Table 1: Time Zone Shift.
Calculations are for standard
time.
- 31 -
Bemærk:
Download funktionen kræver
det ikke medleverede LX200
interface kabel. Se
brugsanvisningen som
kommer med kablet for
yderligere info. om hvordan
der downloades. Se også
EKSTRA TILBEHØR, side 44.
Obs. Obs.:
Hvis et download svigter midt
i et download forsøg (f. eks.
hvis din PC går i sort), så
sluk for teleskopet. Tænd det
igen og i det øjeblik AutoStar
II skærmen tændes så tryk
"999". Forsøg så download
igen.
Software: Sender kun AutoStar II basis softwaren. Dette er praktisk hvis en
bruger har downloaded en ny version af AutoStar II softwaren fra Meades
website (www.meade.com) og vil sende denne videre til venner.
■ All: Alting, dvs at brugerindlagt data o g AutoStar II softwaren bliver sendt til
en anden AutoStar II.
Download: Overfører information fra en PC eller en anden AutoStar II. Under
overførslen kan advarslen “Downloading Do Not Turn Off” ses.
■ Catalogs: Modtager kun brugerdefineret object information, som f. eks. Nye
satellitbaner eller kometdata fra en anden AutoStar II handbox.
■ Software: Modtager kun AutoStar II basis softwaren. Dette er praktisk hvis en
ejer har downloaded en ny version af AutoStar II softwaren fra Meades website
(www.meade.com) og vil sende denne videre til venner.
■ All: Alting, dvs. at brugerindlagt data og AutoStar II softwaren bliver modtaget
fra en anden AutoStar II.
Statistics: Tilvejebringer følgende statistiske basis data om AutoStar II
■ Characters Free: Viser hvor meget plads der er tilbage i den brugerdefinerede
objekthukommelse.
■ Version: Viser den aktuelle AutoStar II software version.
■ Serial Number: Viser enhedens serie nummer.
Reset: Komplet nulstilling af AutoStar II. De fleste værdier, lagt ind i menuerne
vender tilbage til fabriksstandard. AutoStar II kræver genstart efter en reset før man
går videre med observationer. Se AUTOMATIC ALIGNMENT, side 19.
■
“Hot Button”Menuer
To menuer, seks objektbiblioteker og to funktioner kan tilgås direkte ved brug af
taltasterne (almindeligvis omtalt som "hot buttons"). De to funktioner, Speed Mode og
Utitlity Light er allerede beskrevet i denne manual..
Focus Speeds:
Tast
Fart
1 or 2
Fin
3, 4, or 5
Langsom
6 or 7
Mellem
8 or 9
Hurtig
Focus Control Menu: Tryk taltast "4" for at vælge denne menu direkte fra
AutoStar IIs tastatur. Tryk scroll op/ned for at løbe igennem de fire focus speed
valg og tryk ENTER for at vælge den ønskede hastighed. Eller tryk en taltast efter
tryk på focus tasten for at ændre hastigheden(se tabellen til venstre). Brug op/ned
piletasterne til finfokusering på objektet. Se side 18 for yderligere info.
Reticle Control Menu: Tryk taltast "7" for at vælge denne menu direkte fra
AutoStar IIs tastatur. Menupunktet "Recticle control: Set Intensity" vil blve vist.
Tryk ENTER. Intensity menuen tillader dig at ændre lysstyrken i trådkors okularet.
Brug scrolltasterne til ændre værdierne. Se i trådkorsokularet mens der ændres i
værdierne for at se resultatet af ændringen.
Bemærk: Du kan fortsætte med at ændre værdierne (og således ændre
intensiteten) indtil du trykker ENTER igen. Dette gør det muligt at
eksperimentere med lysstyrken indtil du har fundet det niveau, som passer
dig bedst. Denne metode bruges på samme måde i Rate and Duty Cycle
menuerne.
Når du er færdig med at justere, så tryk ENTER. Tryk derefter taltast "7" igen. Så vil
Rate menuen dukke op. Tryk ENTER igen. Brug scroll tasterne for at ændre værdien
af trådkorsokularets blink hastighed. Se gennem okularet mens du ændrer værdien
for at se resutatet af ændringen.
Når du er færdig med at justere så tryk ENTER og derefter taltast "7" igen. Så vil
Duty Cycle menuen dukke op. Tryk ENTER igen. Duty Cycle menuen styrer hvor
længe lyset i trådkorsokularet er tændt i en blink cyklus. Brug scroll tasterne for at
ændre værdien. Se gennem okularet for at iagttage hvordan Duty Cycle ændrer sig.
Når du har fundet en værdi der passer dig så tryk ENTER.
Du kommer ud af Reticle menu, ved at trykke MODE én gang.
Object Catalogs: Se side 26 for yderlige info.
- 32 -
AVANCEREDE AUTOSTAR II FUNKTIONER
Før du forsøger dig med eksemplerne i denne sektion, så gør dig fortrolig med
AutoStar IIs grundfunktioner, beskrevet tidligere i denne manual. De følgende
eksempler forudsætter, at du har en grundviden om AutoStar II og forstår, hvordan
man scroller til en ønsket menu eller valgmulighed, og hvordan man indtaster tal og
tekst. Det er også forudsat, at du har initialiseret og alignet dit teleskop.
Tilføj Observationssteder
Hvis du ønsker at foretage observationer med Autostar II på andre geografiske
lokationer, så kan du lagre observationssteder i Autostar IIs hukommelse, for at lette dit
teleskop setup. Brug Site mulighederne (Add, Select, Delete, Edit) i Setup menuen for
at udføre disse procedurer.
Tilføj et sted til den brugerdefinerede liste:
I dette eksempel vil du vælge en by og tilføje den til databaselisten. Du vil derpå
vælge stedet for at aktivere det.
Tip:
Brug af AutoStar II for at
finde objekter som ikke
findes I bibliotekerne: Hvis
du ikke ønsker at navigere
gennem menuerne, kan du
trykke og holde MODE i to
sekunder eller mere. R.A. og
Dec.koordinaterne vises. Tryk
GO TO. “Object Position” og
et sæt koordinater vises.
Indtast R.A. og Dec.
koordinaterne af et vilkårligt
himmellegeme ved brug af
decimaltasterne, og overskriv
de aktuelt viste koordinater.
Når koordinaterne er indlagt vil
AutoStar II foretage slew af
teleskopet til koordinaterne.
Bemærk at teleskopet skal
være alignet (se side 19).
Ønsker du imidlertid at gemme
et objekts koordinater I
hukommelsen, så brug
metoden beskrevet til højre.
1.
Find “Setup: Site” menuen. Tryk ENTER,
2.
Scroll gennem valgmulighederne indtil “Site: Add” vises. Tryk ENTER.
3.
Scroll gennem listen af countries/states. Tryk ENTER når det land du ønsker at
tilføje vises.
4.
Scroll gennem listen af byer. Tryk ENTER når den by du ønsker at tilføje vises.
Stedet er nu føjet til databasen.
For at vælge et sted så gå til "Setup Select". Tryk ENTER. Scroll gennem listen af
steder. Når det ønskede sted vises, så tryk ENTER.
5.
Redigér et sted:
Ved at redigere "data of a nearby site" skal du i denne procedure indlægge en
lokation, som ikke findes i AutoStar IIs database. Du skal redigere navnet på
lokationen, længde- og breddegraden og tidszoneforskellen. Du skal så vælge stedet
for at aktivere det.
Du skal kende længde- og breddegraden af din lokation for at kunne udføre
denne procedure
1.
Vælg et sted nær dit observationssted ved brug af "Add" optionen og tryk
ENTER. Så vil det sted blive lagt til din liste af observationssteder. Det er
nemmere at redigere et sted som allerede findes på listen fordi "Time Zone"
værdien så ikke skal ændres (som når du bruger "Custom" funktionen).
2.
Scroll til "Site:Edit" og tryk ENTER. "Edit: Name" vises. Tryk ENTER.
3.
Navnet på det sted du netop har indlagt vises. Hvis ikke, så scroll til stedet.
4.
Redigér navnet på stedet ved hjælp af piletasterne, således at det nu er navnet
på dit observationssted. Tryk ENTER. "Edit:name" vises igen
5.
Tryk Scroll Down tasten så "Edit:Lattitude" vises. Tryk ENTER.
6.
Brug decimaltasterne, læg breddegraden af dit observationssted ind og tryk så
ENTER. “Edit: Latitude” vises igen.
7.
Tryk Scroll Down tasten så “Edit: Longitude” vises. Tryk ENTER.
8.
Brug decimaltasterne, læg længdegraden af dit observationssted ind og tryk så
ENTER. “Edit: Longitude” vises igen.
9.
Tryk Scroll Down tasten så "Edit Time Zone" vises. Tryk ENTER. (hvis det sted du
valgte fra listen i trin 1 har den samme tidszone som det sted du er ved at
redigere, skal du blot trykke ENTER igen og gå til næste trin). "Time Zone"
refererer til Greenwich Time Zone shift. Brugere vest for Greenwich bruger "-"
hours (én time pr. tidszone) og brugere øst fro Greenwich bruger "+" hours.
10. Efter at have indlagt tidsforskellen, så tryk ENTER “Edit Time Zone” vises.
- 33 -
11. Tryk MODE. “Site: Edit” vises.
12. Brug piletasterne, scroll til “Site: Select”. Det sted du netop har redigeret
vises. Tryk ENTER for at vælge det sted.
Oprettelse af User Objects
Under denne procedure skal du indtaste koordinaterne for himmellegemer som ikke
findes i AutoStar IIs biblioteker. Det er nødvendigt at indtaste objektnavnet og R.A.
samt Dec. koordinaterne. Det er valgfrit at indtaste objektets magnitude og størrelse.
Skønt AutoStar II indeholder en omfattende database over observérbare
himmellegemer (stjerner, tåger, planeter, osv.) kan du komme ud for at ville
observere objekter, som ikke findes i biblioteket. AutoStar II har en funktion , som
tillader dig at at indtaste et objekts R.A. og Dec. koordinater under "User Objects"
punktet i Object menuen. Det vil få teleskopet til at foretage en automatisk slew
hen til dine bruger koordinater.
For at udnytte dette menupunkt må du først slå det ønskede objekts R.A. og Dec.
koordinater op. Disse koordinater kan findes på biblioteket, i computer butikker,
boghandler, CDer eller tidsskrifter (Sky&Telescope eller Astronomy). Objekt
koordinaterne som du lægger ind vil så blive del af din egen permanente database
kaldet "User Objects".
Således indtastes objektkoordinater i “User: Objects” punktet i Object menu:
1.
Sikr dig, at AutoStar II er blevet initialiseret og at teleskopet er alignet
2.
Efter alignment af teleskopet vil "Select item: Object" vises. (Hvis nødvendigt,
så brug scroll tasterne til at løbe gennem menuerne, som tidligere beskrevet,
for at finde dette punkt). Tryk derpå ENTER.
3.
"Object: Solar System" vil nu vises. Hold scroll op tasten nede indtil "Object:
User Object" vises og tryk så ENTER.
4.
"User Object: Select" vises nu. Tryk én gang på scroll ned. "User Object: Add"
vises. Tryk ENTER.
5.
"Name" vises på øverste linje og en blinkende markør vises på anden linje. Brug
piletasterne, som tidligere beskrevet, til at indlægge navnet på det objekt, som
du ønsker at tilføje databasen. Når du er færdig så tryk ENTER.
6.
"Right Asc: 00.00.0" vises. Brug decimaltasterne til at indlægge cifrene for
objektets Right Ascension koordinater. Når du er færdig, så tryk ENTER.
7.
"Declination: +00°.00' " vises. Brug decimaltasterne for at indlægge cifrene for
objektets deklinationskoordinater. Hvis nødvendigt, brug scroll tasterne til at
ændre "+" til "-". Når du er færdig, så tryk ENTER
8.
AutoStar II vil så bede om objektets størrelse. Dette trin er valgfrit. Brug
decimaltasterne til at indlægge størrelsen (i bueminutter) og tryk ENTER. Ønsker
du at springe over dette punkt kan du bare trykke ENTER.
9.
AutoStar II vil så bede om objektets magnitude. Dette trin er også valgfrit. Brug
decimaltasterne til at indlægge disse informationer og tryk ENTER for at gå til
den næste visning. "User Object. Add" vil så vises igen.
GO TO et brugerdefineret objekt:
Under denne procedure skal du vælge et objekt fra "User Object List" og lave en
GO TO objektet.
- 34 -
1.
Når "User Object. Add" punktet vise, så tryk scroll-op én gang. "User Object:
Select" vises. Tryk ENTER.
2.
Brug scroll tasterne for at finde det ønskede objekt. Tryk ENTER.
3.
Objektets navn, Right Ascension og Declination vises..
4.
Tryk GO TO og teleskopet vil lave en slew til objektet.
Observation af Satelliter
Denne procedure vil klargøre teleskopet til at observere en saltellitpassage.
1. Navigér til "Object: Satellite" menu punktet og tryk ENTER.
2. Brug scroll tasterne for at løbe igennem satellitlisten.
3. Vælg en satellit fra listen og tryk ENTER.
4. “Først vil "Calculating" derpå "Tracking" vises. Hvis satellitten er ved at passere
vil "Located" vises.
5.
Brug scroll tasterne for at vise data om passagen. Aos, erhvervelse af signal, og
los, tab af signal. Hvis du fratrækker aos fra los kan du beregne hvor længe
satellitten vil være synlig. Info. om lokation vil også blive vist.
6. "Alarm" vises efter lokationsinfo. Tryk ENTER, så vil AutoStar II automatisk få
alarmen til at lyde ét minut før satellittens forventede opdukken. Du kan så
foretage andre observationer indtil alarmen lyder.
7.
Når alarmen lyder, så vend tilbage til satellitmenuen og tryk en scroll tast, indtil
den ønskede satellit står på den øverste linje i displayet.
8. Tryk GO TO og AutoStar II vil lave en slew af teleskopet til det sted hvor
satellitten skulle dukke op. Motoren stopper og en nedtælling vises.
BEMÆRK: Hvis den forventede position for satellittens opdukken er
skjult (af en bygning eller et træ) så tryk ENTER. Så vil Autostar II
begynde at bevæge sig ad den forventede satellitbane. Når banen er klar
af hindringen så tryk ENTER igen for at sætte teleskopet i pause. Fortsæt
så med følgende procedure:
9. Når der er ca. 20 sekunder tilbage af nedtællingstiden, så se gennem
teleskopets søger efter satellittens tilsynekomst i synsfeltet.
10. Når satellitten kommer ind i søgerens synsfelt, så tryk ENTER. Teleskopet vil
så begynde at følge satellitten.
11. Brug AutoStar IIs piletaster til at centrere objektet i søgeren. Betragt derpå
objektet i okularet.
Satellitbaner ændres og nye satellitter som Space Shuttle bliver opsendt. Besøg
Meades website (www.meade.com) månedligt for at få nye informationer og
instruktioner om download af disse data til AutoStar II. Hvis omløbsparametrene
er mere end en måned gamle, vil satellitpassager måske ikke ske som forudsagt
af AutoStar II. Download kan kun gøres med det ikke medfølgende LX200
Interface kabel. Se EKSTRAUDSTYR, side 44.
Tip:
For at kunne bruge
Landmark funktionen, må
teleskopet være placeret og
alignet nøjagtigt som
dengang landmarks blev
tilføjet databasen.
For at føje landmarks til
databasen, må teleskopet
være placeret og alignet
nøjagtigt som dengang de
oprindelige objekter blev
tilføjet databasen.
Bemærk: Satellitobservation er en spændende udfordring. De fleste
satellitter er i lav omløbsbane og bevæger sig med ca. 28.000 Km/t. Når
de er synlige, bevæger de sig hurtigt hen over himlen og er kun i
synsfeltet i få minutter. Det vil derfor kræve en hurtig slew af teleskopet.
Bedste observationstidspunkter er tæt på solopgang eller solnedgang,
når himlen stadig er mørk. Observationer midt på natten kan være
problematiske, fordi en satellit kan passere usynligt, da den befinder sig
i Jordens skygge.
Landmarks
Dette menupunkt tillader dig at definere og gemme objekter på landjorden i
Landmark databasen. Først er det nødvendigt at gemme et Landmark ved hjælp af
"Landmark: Add" punktet. For at se et Landmark brug "Landmark: Select" punktet.
Landmarks kan også ses ved hjælp af "Landmark Survey" punktet i Utlities menuen.
Tilføj et landmark til databasen:
I denne procedure, skal du gemme placeringen af landmarks i AutoStar IIs
hukommelse.
1. Notér dig, for fremtidig reference, hvor teleskopet er placeret, og, hvis du har
alignet det, hvilken alignment metode der er anvendt.
2.
Gå til "Setup: Targets" menupunktet. Vælg "Terrestial" og tryk ENTER. "Setup:
Targets" vil vises igen. Når du har valgt dette punkt, bliver funktionen, der følger
astronomiske objekter, slået fra. Den funktion er unødvendig til observation af de
objekter på landjorden som
- 35 -
findes i Landmark databasen. Husk at skifte tilbage til "Astronomical" når du vil
observere himmellegemer igen.
3.
Tryk MODE én gang. "Select Item: Setup" vises.
4.
Tryk scroll down tasten én gang og "Select Item: Object" vises. Tryk ENTER
”Object: Solar System" vises.
5.
Tryk scroll up tasten to gange og "Object: Landmark" vises. Tryk ENTER.
"Landmark: Select" vises.
6.
Tryk scroll down tasten én gang. "Landmark: Add" vises. Tryk ENTER.
7.
"Landmark: Name" vises. Ved brug af piletasterne indlægges et navn for det
landmark du ønsker at tilføje databasen. Når du er færdig, så tryk ENTER.
8.
“Center Landmark. Press Enter" vises. Brug piletasterne (lad være med at
dreje teleskopet manuelt) til at køre teleskopet ind på det ønskede landmark og
centrér objektet i okularet. Tryk ENTER. Objektet er nu gemt i hukommelsen.
9.
"Landmark Add" vises. Hvis du vil indlægge flere landmarks, så gentag trinnene
5 til 8.
Valg af et landmark i databasen:
1. Sikr dig, at teleskopet er placeret og alignet nøjagtigt, som dengang det
ønskede landmark blev lagt índ i hukommelsen.
2.
Navigér til "Landmark Select" menupunktet. Tryk ENTER.
3.
Brug scroll tasterne til at løbe gennem listen af tidligere gemte objekter. Når
det ønskede objekt vises, så tryk ENTER for at vælge det.
Brug scroll tasterne til at løbe gennem lokationsinformationerne om objektet.
Tryk GO TO for at starte en slew til det valgte landmark.
4.
Tryk MODE for at afslutte.
Udfør en Landmark Survey:
Denne procedure tillader dig at løbe gennem objekterne, lagt ind i "Object
Landmark" menupunktet--bemærk, at Landmark Survey kun vil virke hvis du
tidligere har indlagt objekter i Landmark menuen.
1. Navigér til "Utilities: Landmark Survey" menuen og tryk ENTER.
2.
"Landmark Survey: Slewing..." vises. Teleskopet bevæger sig til det første
objekt i Survey listen og viser navnet på objektet.
3.
Tryk MODE for at stoppe Survey turen. Tryk ENTER for at genstarte turen fra
det første objekt
Check af hukommelse til rådighed i AutoStar II:
AutoStar II har begrænset hukommelse. Når du først er begyndt at gemme
Landmarks, user objects og andre informationer i AutoStar II, så vil du bruge af denne
hukommelse. Med følgende procedure kan du checke hvor megen hukommelse der
stadig er til rådighed.
1.
Navigér til "Setup: Statistics" menupunktet og tryk ENTER.
2.
"Statistics: 37.2K Char. Free" vises. Dette er den mængde hukommelse som
endnu er til rådighed for brugeren.
Identify
Følgende procedure tillader dig at bruge AutoStar II til at identificere objekter, du har
fundet på nattehimlen ved hjælp af piletasterne. Hvis objektet ikke findes i AutoStar
IIs database, så vil AutoStar II vise info. om objektet, som er tættest på det som du
forespurgte om.
Bemærk: For at denne funktion skal fungere korrekt, må du først
initialisere og aligne AutoStar II. Hvis du flytter teleskopet efter
initialiseringen, så vil denne funktion ikke virke ordentligt.
- 36 -
I følgende procedure skal du få AutoStar II til at identificere et objekt som du har
centreret i teleskopets okular. Du skal bruge "Identify" menuen for at finde info.
om objektet, eller om det objekt som ligger nærmest på det.
1.
I okularet skal du centrere objektet du ønsker identificeret.
2.
Navigér til "Object: Identify" punktet og tryk ENTER.
3.
"Searching..." vises. Når AutoStar II er færdig med beregningerne, vil navnet
på det nærmeste objekt blive vist.
4.
Tryk på en scroll tast for at vise info. om dette objekt. AutosStar II viser noget
af, eller hele den efterfølgende info. om objektet, hver gang der trykkes på på
scroll tasten:
Vist information:
Katalog- eller alm. objektnavn
osv.
Type of object
Right Ascension
Declination
Constellation
Magnitude
Size
Scrolling message
Eksempel:
Messier 107, NGC6171, Orion Nebula,
Globular Cluster, Nebula, Black Hole, etc.
16:32:4
13°03'
Virgo, Orion, etc.
3
2'
“This Globular Cluster is 10,000 light
years away...”
Browse
Denne menu tillader dig at søge i bibliotekerne efter objekter med bestemte
parametre, meget lig en søgemaskine. "Edit Parameters" lader dig sætte
forskellige parametre for søgningen og "Start Search" begynder søgningen. En
typisk søgning vil blive udført på følgende måde:
1.
Vælg "Browse" fra Object menuen. Tryk ENTER. "Browse: Start Search" vises.
Tryk ENTER.
2.
Tryk på én af scroll tasterne og “Browse: Edit Parameters” vises Tryk
ENTER.
3.
"Edit Parameters: Largetst (mins)" vises. "mins" står for bueminutter. Tryk
ENTER.
4.
"Largest (mins)" og et tal vises. Brug decimaltasterne til at indtaste en
størrelse i bueminutter. Der søges nu efter objekter op til og med denne
størrelse. Tryk ENTER.
5.
"Edit Parameters: Largest (mins)" vises igen. Tryk på scroll-ned tasten. "Edit
Parameters: Smallest (mins) vises. Indtast værdien for det mindste objekt, der
skal søges efter i databasen. Fortsæt med "Brightest", "Faintest", og
"Minimum Elevation" med samme procedure som i punkterne 3 og 4.
6.
Efter "Minimum Elevation" vil "Object Type" vises. Tryk "ENTER". "+Black
Hole" vises. Hvis du ikke ønsker "Black Holes" inkluderet i din søgning, så
tryk ENTER og "+" ændres til "-". Tryk på scroll down tasten for at gå til
næste punkt. "+Diffuse Nebula" vises. Fortsæt med at gå gennem listen og
tryk ENTER hvis du ønsker at ændre "+" til "-" eller vice versa.
7.
Efter at have scrollet til det sidste punkt i "Object Type" listen, så tryk MODE
to gange og scroll down én gang. "Browse Start Search" vises. Tryk ENTER.
"Start Search: Next" vises. Tryk ENTER. Der søges nu i databasen og det
første objekt som passer med søgeparametrene vil blive vist. Brug scroll
tasterne for at få info. om det objekt. Tryk "Mode" og "Start Search: Next"
vises igen. Tryk ENTER og det næste matchende objekt vises. Gentag denne
procedure for at få vist alle matchende objekter. Tryk GO TO for at få
teleskopet til at lave en slew til et vist objekt.
8.
Tryk MODE gentagne gange for at forlade denne menu.
- 37 -
Alternativ Alt/Az Alignments
Vigtigt:
Hvis du slår den automatiske alignment/GPS funktion
fra og derefter bruger de
alternative alignments
beskrevet i denne sektion,
så vil du blive bedt om at
indtasteTid, Dato, og
sommertids status.
Hvis du hellere vil opstille dit teleskop uden automatisk alignment, findes der
alternative opstillingsmetoder for både alt/az og ækvatorial montering. Under OneStar og Two-Star alt/az alignment proceduren, kan du manuelt bringe teleskopet ind i
sin home position. Fremgangsmåderne for ækvatorial (polær) alignment er omtalt i
APPENDIX A side 53. De tre alternative alt/az alignments er omtalt neden for.
Easy (To-Stjerne) Alignment
Nord
1
2
3
Dec. skiven
Level
Base
Fig. 17: Alt/Az Home Position.
Ved denne fremgangsmåde vil AutoStar II automatisk fastlægge home positionen,og
vil også automatisk vælge to stjerner fra sit bibliotek til brug for alignment.Under
processen vil AutoStar II lave en slew af teleskopet til den første alignment stjerne.
Brugeren bliver bedt om at bekræfte, at teleskopet peger på den valgte stjerne og
derefter om at centrere stjernen i okularet. Processen bliver gentaget med en anden
stjerne for at afslutte alignment.
Hvordan man udfører Easy Align Proceduren
1 Select Alignment. Vælg “Align: Easy” fra Setup menuen. Tryk ENTER.
2 Home Position. Teleskopet fastlægger automatisk følgende positioner: Home,
Level, Nord og Sand Nord. Hvis det ønskes, kan sensorerne slukkes, og
positionerne kan indstilles manuelt. Se CALIBRATE SENSORS, side 30 for
mere info.
3 Star Alignment. Autostar II vælger to stjerner at aligne efter. Teleskopet laver
slew til den første stjerne. Hvis stjernen ikke skulle dukke op i okularets
synsfelt, er den dog nem at kende. Den vil være den klareste stjerne i det
område af himlen teleskopet peger på. Brug piletasterne til at dreje teleskopet
indtil stjernen er centreret i okularet. Tryk ENTER. Gentag proceduren for den
anden stjerne.
Obs: Se HVILKEN STJERNE ER ALIGNMENT STJERNEN, side 20. Der
findes tips om alignment stjerner og om brugen af din søger.
Når proceduren er gennemført korrekt vil "Alignment Succesful" vises. Hvis
denne besked ikke vises, så gentag proceduren. (Hold MODE nede indtil
"Align: Easy vises).
LX200-ACF TIPS
Spejl, Spejl...
LX200-ACF teleskoperne har funktioner som muliggør styring af det primære
optiske spejl samt fokus funktionerne, for at opnå en mere præcis observatution.
Fig. 18: Deklinationsskiven ved 0°.
Én af styringsfunktionerne er spejllåsen (side 7, fig, 1 og 9). Primærspejlslåsen
forhindrer primærspejlet i at bevæge sig under lange eksponeringsforløb og
låser ligeledes fokus. For at bruge denne funktion skal man fokusere og
centrere nøjagtigt på det ønskede objekt og så dreje låseknappen til låst
positionen. Lad være med at refokusere med spejlet låst. Denne funktion er kun
nødvendig for lange eksponeringsforløb eller når det er kritisk at fokus forbliver
fastholdt.
En anden styringsfunktion er zero-shift microfocuser. (Fig. 1, 24). Med
mikrofocuser opnås "jiggle-free" fokusering. Den gør det også muligt at opnå
fokus uden at det betragtede objekt bevæger sig ud af position i okularet
Her følger nogle tips, for at du kan få størst udbytte af din microfocuser (Se
Fokusér okularet ved hjælp af Microfocuser, side 18, for flere detaljer).
1.
2.
3.
4.
Træk røret I microfocuser halvvejs ud.
Drej spejlets låseknap mod “unlock” positionen, indtil den føles løs
Brug grovfokusknappen (Fig. 1, 6) til grovfokusering på en klar stjerne.
Drej spejllåsen mod “lock” positionen og stram den, så den føles fast; dette
vil fastlåse det grove fokus. Men sikr dig at der ikke justeres på eller
stødes til grovfokuseringsknappen når først du har strammet spejlet.
Hvis det sker så nulstil grovfokus som beskrevet oven for.
5. Tryk på AutoStar IIs fokus tast og brug op- og nedtasterne for at styre
microfocuser. Du kan ændre på fokushastigheden hvis du ønsker det.
6 Du skal gentage proceduren når du skifter okular.
- 38 -
Two - Star Alt/Az Alignment
To-stjerne alignment kræver et vist kendskab til nattehimlen. AutoStar II har et
bibliotek med klare stjerner. To stjerner fra dette bibliotek vælges af observatøren til
at aligne efter. I denne procedure vil AutoStar II ikke automatisk finde home, level
eller Nord..
1 Select Alignment. Vælg “Align: Two Star” fra Setup menuen. Tryk ENTER.
Bemærk:
AutoStar II finder alignment
stjerner baseret
på dato,tid og sted som er
lagt ind. Alignment stjernerne
kan skifte fra nat til nat. Alt
som kræves af observatøren
er at han på opfordring skal
centrere de valgte stjerner i
okularet.
2
Set Home Position. Placér teleskopet i home position.
3
Indstil Home Position Manuelt:
a. Se Fig. 19 og 20. Løsn teleskopets Dec. lås (side. 7, Fig. 1, 17).
Sæt optical tube til 0° på Dec. skiven (Fig. 1, 20). Stram Dec. låsen
(Fig. 1, 17) kun til den føles fast.
c. Bring trefods basen i niveau.
d. Bevæg teleskopbasen således at computer control panelet
(Fig. 1, 13) peger omtrentligt mod Syd.
e. Løsn R.A. låsen (Fig. 1, 12) og drej teleskopet optiske rør vandret indtil
det peger mod Nord.
f. Lås R.A. låsen (Fig. 1, 12). Tryk ENTER.
g. Press ENTER.
4
Star Alignment. “Select Star” vises. AutoStar II viser så et stjernebibliotek som
observatøren kan vælge fra. Brug scroll tasterne for at finde den stjerne i listen
som du vil aligne på. Vælg en stjerne som er nem at lokalisere på nattehimlen.
Tryk ENTER.
5
Center Star. Teleskopet laver en slew til stjernen. Brug piletasterne til at
bevæge teleskopet indtil stjernen er centreret i okularet. Tryk ENTER
6
Center Star. Gentag proceduren for en anden alignment stjerne. Når der
bliver trykket på ENTER, så er teleskopet alignet og du kan nu bruge AutoStar
IIs GO TO muligheder for natteobservationer.
Tip:
Prøv en spiralsøgning
GO TO tasten giver også
mulighed for at udføre en
spiralsøgning. En
spiralsøgning er nyttig når
teleskopet foretager slew til
et objekt som ikke kan ses i
okularet, efter at teleskopet
har afsluttet sin søgning.
Det sker sommetider under
en alignment. Tryk GO TO
når slew er færdig.
Teleskopet starter så slew i
et spiralmønster ved lav
hastighed rundt i
søgeområdet. Se gennem
okularet. Når objektet bliver
synligt, så tryk MODE.
Søgningen vil stoppe og der
kan centeres på objektet
med piletasterne.
One-Star Alt/Az Alignment
Enkelt-stjerne alignment kræver et vist kendskab til nattehimlen. AutoStar II har et
bibliotek over klare stjerner. Enkelt-stjerne alignment er identisk med to-stjerne
alignment (OVEN FOR), bortset fra, at kun én stjerne bliver valgt til alignment.
- 39 -
Periodisk Fejlkorrektion (PEC Training)
Hvis du ønsker at tage højpræcisions astrofotografier er det hensigstmæssigt at
foretage "train" på dit teleskop for at holde de objekter, som du fotograferer præcist i
centrum at teleskopets spejl under eksponeringen. Periodisk fejlkorrektion (PEC)
hjælper med til at fjerne de små forskydninger fra centrum, som vil opstå på grund af
teleskopets mekanik. Du må have et high-power okular, som f. eks. 9mm okularet (se
EKSTRAUDSTYR, side 44), for at kunne udføre denne procedure). PEC training er til
rådighed for begge motordrev.
Train Menuen
Hvis du udfører denne procedure under alt/az alignment, så kan du lave train af
teleskopet på både R.A. og Dec. akserne. Ved polar alignment skal du kun udføre
train på teleskopets R.A. akse. Laver du train i polær alignment, så sikr dig, at der er
valgt "Polar" i menuen "Telescope Mount". ( Alt/Az er standardindstillingen).
Proceduren udføres på Dec. aksen ved at vælge en klar stjerne mod Øst eller Vest ca.
20° over horisonten.
Proceduren udføres på R.A. aksen ved at vælge en klar stjerne mod Syd, som har
minimal bevægelse og som er ca. 30° over horisonten. (Bemærk: På den sydlige
halvkugle skal man vælge en stjerne mod Nord som er ca. 30° over horisonten)
Vigtigt: Train optionen overskriver alle tidliger PEC data.
1. Vælg “Train” fra Dec. PEC menuen (i “Setup: Telescope” menuen) og tryk
ENTER.
2. Se gennem trådkorsokularet. Brug piletasterne for at holde stjernen centreret på
trådkorset. AutoStar II viser en optælling af de 200 snekkepositioner. Når den når
200, er én cyklus komplet. En fuld cyklus tager ca. 8 minutter.
3. Vælg “Train” fra R.A. PEC menuen (i “Setup: Telescope” menuen) og tryk
ENTER.
4. Se gennem trådkorsokularet. Brug piletasterne for at holde stjernen centreret på
trådkorset. AutoStar II viser en optælling af de 600 snekkepositioner. Når den når
600 er én cyklus komplet. En fuld cyklus tager ca. 24 minutter.
5. Tryk MODE for at afslutte.
Update Menu Option
Brug Update valgmuligheden for yderligere at finpudse training funktionen; det
anbefales at du opdaterer den oprindelige training to eller tre gange når du anvender
teleskopet første gang. Update overskriver ikke data men opdaterer training idet den
anvender info. samlet fra både sidste og aktuelle training sessioner. Tryk MODE tasten
for at afslutte denne option. Hvis du ønsker at finpudse din training ydeligere så vælg
denne menu igen og gentag proceduren.
Erase Menu Option
Gør dette valg for at slette al PEC training data.
On og Off Menu Optioner
Vælg “On” når du ønsker at teleskopet skal bruge training info. Vælg “Off”
Når du ikke ønsker dette. Vælg “On” for at aktivere Smart Drive.
- 40 -
FILM- OG DIGITALFOTOGRAFERING
2
1
Du kan foretage fotografering gennem teleskopet med ethvert kamerahus som har en
aftagelig optik. På kameraet kan du montere en #62 T-Adaptor som så bliver
monteret på microfocuseren. Se fig. 19. Med denne metode bliver teleskopet i praksis
kameraets linse.
#62 T-Adapter (Fig. 19, 1) kobles til bageste cell port (Side 7, Fig. 1, 5) (eller til
microfocuser på 16" modeller), efterfulgt af et T-stykket (Fig. 19, 2) passende til
det aktuelle kamera, efterfulgt af kamerahuset (Fig. 19, 3).
Korrekt positionering af et objekt i søgeren på kameraet gøres ved hjælp af en
urmagerskruetrækker. Man løsner tre justeringsskruer på ringen på T-stykket, og
drejer kameraet så objektet bliver korrekt orienteret. Stram derefter justeringsskruerne.
3
Fig. 19: LX200-ACF med #62
T-Adapter: (1) kamera adaptor, (2) Tmount, (3) kamerahus.
#62 T-Adaptoren tillader tæt kobling mellem kamerahuset og teleskopet. Herved kan
der opstå vignettering. En 35mm optagelse vil være let formørket i hjørnerne billedet
(Se Fig. 20).
Fotografering gennem en lang linse såsom LX-200-ACF kræver en særlig teknik
for at opnå gode resultater, og fotografen må belave sig på, at skulle lave mange optagelser for at mestre denne teknik. Fotografering med lang linse giver
imidlertid et resultat, som ikke opnås med en linse med kort fokus.
Nogle få tips om fotografering med LX200-ACF teleskoper:
1.
Brug trefoden til teleskopet. Med en effektiv brændvidde på 2000 mm, vil selv
små vibrationer let ødelægge et ellers godt foto.
For at opnå de bedste resultater når man fotograferer himmellegemer, må det
anbefales at anvende en kile og enkelt-stjerne polær alignment. Se INDEKS A,
siderne 53 til 57.
Advarsel: Med #62 T-Adapter og et kamerahus monteret på LX200 ACFs photo port kan teleskopet kun roteres ca 45° vertikalt. Overskrider man den grænse kan man beskadige teleskopet og kameraet.
2.
Brug en kabeludløser til kameraet. Berøring af kamerahusets eksponeringsknap
vil uværgeligt medføre vibrationer.
3.
Fokusér billedet med stor omhu. Drej teleskopets fokus knap mens du ser gennem kameraets refleks søger, drej teleskopets fokus knap (Fig. 1, 6) for at
opnå det skarpest mulige fokus. Bemærk, at visse kameraer kan have
medleveret en ekstra fokuserings skærm til brug sammen med lange telefotolinser. Sådan en skærm vil have et klarere og skarpere billede at fokusere
på og er særdeles anbefalelsesværdig.
4.
Korrekte lukkerhastigheder varierer meget afhængig af lysforhold og den film der
anvendes. Den bedste metode til at fastlægge den korrekte lukkerhastighed er at
forsøge sig frem.
Fig. 20: Eksempel på vignettering.
Bemærk: Kameraet, som du bruger sammen med dit teleskop, kan have
en belysningsmåler som stadig er aktiv når standard linsen er afmonteret
og huset er monteret på teleskopet. Hvis du bruger det til landskabsfotografering, burde kameraets lysmåler være acceptabel. Hvis du
bruger den til astrofotografi vil lysmåleren sandsynligvis ikke give gode
resultater fordi kameralysmålere ikke er lavet til at kompensere for en
mørk himmel.
5.
Landskabsfotografering med LX200-ACF er følsom over for varmestråling fra
jordens overflade. Langdistancefotografering foretages bedst i de tidlige
morgentimer før jorden har haft tid til at opbygge varme.
6.
Fotografering af Månen og planeterne gennem LX200-ACF kan være særdeles
belønnende men der skal i så fald tages hensyn til punkterne 1 til 4. Hvis du
ønsker at tage fotografier med polær alignment, så se INDEKS A, side 53.
- 41 -
Fotografering med digitaltkameraer
Visse digitalkameraer vil frembyde problemer for astrofotografen. Mange modeller har
en linse som ikke kan afmonteres, er vanskelige at montere på teleskopet, giver vignettering og mangler mulighed for manuel fokusering og kortere eksponeringstider.
Kortere eksponeringstider er én af de største ulemper. Lange eksponeringer med
digitalkamera medfører uønsket støj i et digitalt billede.
Nogle tips til bedre billeder:
•
Hvis du ikke kan fjerne linsen på dit kamera, så led efter en uoriginal digital Tadapter. Der kommer hele tiden nye løsninger til montering af digitalkameraer på
teleskoper..
Fig. 21: Lunar Planetary Imager.
•
Hvis kameraet ikke er koblet direkte på okularet, så anbring det så tæt som
muligt på okularet og centrér billedet for at minimere vignettering.
•
Prøv at forhindre at okularet rammes af falsk lys (fra gadelys, huse osv.) med et
stykke pap.
•
Hav ekstra, opladte batterier til dit kamera for hånden, da digitale kameraer ofte
tømmer batterierne relativt hurtigt. Genopladelige Lithium batterier holder
opladningen i længere tid end ikke genopladelige batterier. Hvis muligt, så brug
en AC adaptor.
•
Undgå kort-fokus okularer. De giver mange problemer for digitalkameraer.
•
Hvis du bruger manuel fokus, så sæt den til uendelig. Ellers vil brugen af
kameraets autofokus være OK.
•
Eksperimentér med dit kameras indstilliger for eksponering, lys- og kontrast.
Gør notater om dine erfaringer.
•
Rens okularer og kameralinser efter behov.
•
Mange digitalkameraer har manuel ISO indstilling. Korte eksponeringstider
virker bedst.
•
Brug dit kameras højeste kvalitets- og laveste komprimeringsindstilling.
Selv om dette vil opbruge din kameramemory hurtigere, så vil det give den
bedste fotokvalitet.
•
Brug kameraets timer eller fjernudløser for at minimere vibrationer. Der kan
være trådløse udløsere til visse kameramodeller. Hvis du ikke har en
fjernudløser, så brug kameraets indbyggede timer, som findes på de fleste
digitalkameraer.
Fotografering med Meades AutoStar Suite™
AutoStar Suite med Meade LPI™ (Lunar Planetary Imager) eller Meade Deep Sky
Imager™ forvandler dit Meade LX200-ACF teleskop, AutoStar og PC til et endnu
mere kraftfuldt astronomisk instrument med enkel betjening.
LPI (Fig. 21) og Deep Sky Imager (Fig. 22) forener den avancerede elektroniske
astronomiske billeddanner med en web cams enkelhed. Se selv de følgende
muligheder:
•
Opnår gode resultater første gang med Månen, planeterne, fjerne
himmelobjekter og ved landskabsfotos.
•
Fig. 22: Deep Sky Imager.
- 42 -
Nemt at bruge med real-time visning af objektet på din PC skærm. Du skal blot
centrére, fokusére og skyde.
•
Magic Eye software-assisteret fokuséring.
•
Automatisk og manuel eksponeringskontrol fra .001 sekund til 1 time.
•
Laver automatisk flere eksponeringer.
AutoStar Suite Software indbefatter effektive værktøjer som vil hjælpe dig til at få
mest muligt ud af dit LX200-ACF teleskop:
•
Sofistikeret planetarium program med mere end 19 millioner objekter.
Fig. 23: Billede af M13 taget med
Deep Sky Imager.
•
Vælg objekter fra planetarium displayet og teleskopet vil lave slew til
disse objekter.
•
Fremstil tidsforkortede film af objekter, såsom Jupiter
•
Fremstil dine egne guidede ture..
•
Avanceret billedbehandlings software indeholdende Unsharp Masking, Convolution
Filtering og mange andre funktioner.
•
Styrer alle AutoStar funktioner fra din PC.
•
Talende Teleskop software oversætter AutoStar tekst til synthesized tale
genem PC højttaleren.
•
Inkluderer et kabel som forbinder til din LX200-ACF til din PC.
Se CD Rommen som følger med AutoStar Suiten for mere information og
indholder en instruktions manual.
Fig. 24: Billede af M51 taget med
Deep Sky Imager.
LX200-ACF TIPS
Stjernekort
Selv med AutoStar IIs enorme bibliotek med 145,000 objekter, er stjernekort og planisfærer stadig nyttige af mange grunde. De er til stor hjælp ved
planlægningen af en nat med observation af himlen.
Der findes et stort antal stjernekort i bøger, tidsskrifter, på internettet og på
CD Rom. Meade kan tilbyde Epoch 2000sk™ og anden stjermelokaliseingssoftware. Kontakt din Meade forhandler eller Meades Customer Service
department for mere information.
Astronomy and Sky og Telescope magasinerne trykker stjernekort hver
måned med de sidste nye og aktuelle kort af himlen.
- 43 -
EKSTRATILBEHØR
Der findes et bredt sortiment af professionelt Meade tilbehør til LX200-ACF teleskopmodellerne. Den 1. Klasses kvalitet af dette tilbehør er i god samklang med selve
instrumentet. Konsultér Meade General Catalog for alle detaljer om dette og
andet tilbehør.
Meade Series 4000 Okularer:
Okular
7" f/15
Styrke/Aktuelt Felt
8" f/6.3
Styrke/aktuel Felt
10" f/6.3
Styrke/aktuelt Felt
Super Plössl Okularer (4-elements; 1.25" O.D., except as noted)
6.4mm
9.7mm
12.4mm
15mm
20mm
26mm
32mm
40mm
56mm (2" O.D.)
417/0.12°
275/0.19°
215/0.24°
178/0.29°
134/0.39°
103/0.50°
83/0.63°
67/0.66°
48/1.08°
200/0.26°
132/0.39°
103/0.50°
85/0.61°
64/0.81°
49/1.06°
40/1.30°
32/1.69°
23/2.27°
250/0.21°
165/0.32°
129/0.40°
107/0.49°
80/0.65°
62/0.84°
50/1.04°
40/1.35°
29/1.82°
Super Vidvinkel Okularer (6-elements; 1.25" O.D., except as noted)
Fig. 25: Serie 4000 Okularer.
13.8mm
18mm
24.5mm
32mm (2" O.D.)
40mm (2" O.D.)
193/0.35°
148/0.45°
109/0.61°
83/0.81°
67/1.00°
93/0.72°
71/0.94°
52/1.28°
40/1.67°
32/2.09°
116/0.58°
89/0.75°
65/103°
50/1.34°
40/1.67°
Ultra Vidvinkel Okularer (8-elements; 1.25" O.D., except as noted)
4.7mm
6.7mm
8.8mm (1.25" - 2" O.D.)
14mm° (1.25" - 2" O.D.)
Okular
568/0.15°
399/0.21°
303/0.28°
199/0.44°
8" f/10
Styrke/sand Felt
272/0.31°
191/0.44°
145/0.58°
91/0.92°
340/0.25°
239/0.35°
182/0.46°
114/0.73°
10" f/10
Styrke/sand Felt
12" f/10
Styrke/Sand Felt
Super Plössl okularer (4-elements; 1.25" O.D., except as noted)
6.4mm
9.7mm
12.4mm
15mm
20mm
26mm
32mm
40mm
56mm (2" O.D.)
313/0.17°
206/0.25°
161/0.32°
133/0.39°
100/0.52°
77/0.68°
63/0.83°
50/0.88°
36/1.46°
391/0.13°
258/0.20°
202/0.26°
167/0.31°
125/0.42°
96/0.54°
78/0.67°
63/0.70°
45/1.16°
476/0.11°
314/0.17°
246/0.21°
203/0.26°
152/0.34°
117/0.44°
95/0.55°
76/0.53°
54/1.04°
Super Vidvinkel okularer (6-elements; 1.25" O.D., except as noted)
13.8mm
18mm
24.5mm
32mm (2" O.D.)
40mm (2" O.D.)
145/0.46°
111/0.60°
82/0.82°
63/1.07°
50/1.34°
181/0.37°
139/0.48°
102/0.66°
78/0.86°
63/1.07°
221/0.30°
169/0.40°
124/0.54°
95/0.71°
76/0.88°
Ultra Vidvinkel okularer (8-elements; 1.25" O.D., except as noted)
4.7mm
6.7mm
8.8mm (1.25" - 2" O.D.)
14mm (1.25" - 2" O.D.)
- 44 -
426/0.20°
299/0.28°
227/0.37°
143/0.59°
532/0.16°
373/0.23°
284/0.30°
179/0.47°
649/0.13°
455/0.18°
346/0.24°
218/0.39°
Series 4000 8 - 24mm Zoom Eyepiece: The internal zoom optics of this eyepiece move
on smooth, precisely machined surfaces which maintain optical collimation at all zoom
settings. A scale graduated in 1mm units indicates the zoom focal length in operation. An
excellent addition to any eyepiece set.
#140 2x Barlow Lens: A 3-element design, doubles each eyepiece power while
maintaining uncompromised image resolution, color correction, and contrast. Insert the
#140 into the telescope’s eyepiece-holder first, followed by the diagonal prism and
eyepiece. The #126 2x Barlow Lens, a compact 2-element alternative to the #140, may
also be employed with any L X 2 0 0 - A C F Series telescope.
Fig. 26: Series 4000 8 - 24mm Zoom
Eyepiece.
Series 4000 Photo-Visual Color Filters: Color filters significantly enhance visual and
photographic image contrast of the Moon and planets. Each filter threads into the barrel of
any Meade 1.25" eyepiece, and into the barrels of virtually all other eyepiece brands as
well. Meade filters are available in 12 colors for lunar and planetary applications, and in
Neutral Density as a lunar glare-reduction filter.
Series 4000 Nebular Filters: A modern boon to the city-dwelling deep-space o b s e r v e
r, the interference nebular filter effectively cancels out the effects of most urban light
pollution, while leaving the light of deep-space nebular emissions virtually unattenuated.
Meade Series 4000 Nebular Filters utilize the very latest in coating t e c h n o l o g y, and
are available with threaded cells for eyepieces or for attachment to the rear cells of Meade
Advanced Coma-Free Telescopes models.
Fig. 27: #140 2x Barlow Lens.
Zero Image-Shift Microfocuser: Now you can obtain extremely precise image focus - truly
to a microscopic level - during visual and astrophotographic applications, and, during CCD
applications, simultaneously maintain precise image centration on even the smallest CCD
chips. Optional equipment on 8", 10", 12" and 14" LX200-ACF Advanced Coma-Free
models, the Meade Zero Image-Shift Microfocuser operates at 4 speeds from extremely
slow to fast; the entire microfocusing operation is actuated through the Autostar II handbox
and powered from the telescope’s control panel. Coarse manual focusing is effected
through the telescope’s manual focus knob.
Variable Tele-Extender: For eyepiece-projection photography of the Moon and the
planets, a Tele-Extender is required. The variable Tele-Extender threads onto the
telescope’s eyepiece-holder, into which is inserted an eyepiece of typically about 26mm
focal length; the 35mm camera body couples to the tele-extender by means of a T-Mount.
The Meade Variable Tele-Extender permits a range of projection images.
Fig. 28: #905 Variable Polarizer and
#1A Skylight Filter.
Series 5000 2" Diagonal with Enhanced 99% Reflecting Coatings: The Series 5000 2"
diagonal (provided as standard equipment on LX200 16" telescopes and as an option on
other sizes) delivers premium performance with 99% of the light reflected to the eyepiece.
This diagonal allows you to use the advanced 2" eyepieces like Meade’s Series 5000 UWA
and SWA for wider, sharper fields. The Series 5000 2" Diagonal comes with a 1.25"
adapter for using standard sized eyepieces.
Series 4000 Plössl 9mm Illuminated Reticle Eyepiece: The most advanced
commercially-available illuminated reticle eyepiece, this Series 4000 Plössl 9mm model,
powered by an internal battery, includes micrometric x-y positioning controls which greatly
facilitate locking onto the guide star: Turn the finely-threaded controls and place the reticle’s
crossline pattern precisely at the desired position in the field. The sharp, high-power
imaging of the 4-element, multi-coated Plössl optical system is complemented by a rubber
eyecup (foldable for eyeglass wearers) that shuts out distracting stray light from the
observer’s eye. The upper (lens) section of the eyepiece rotates on a fine thread for precise
diopter adjustment to the user’s eye. Reticle pattern is a double crossline with two
concentric circles.
#62 T-Adapter: The T-Adapter is the basic means of prime-focus photography through all
Meade Advanced Coma-Free models. Thread the T-Adapter on to the rear cell of your
telescope, followed by a T-Mount for your 35mm camera, and the camera body is rigidly
coupled to the telescope.
Fig. 29: 2" Diagonal Mirror and #928
45° Erect-Image Diagonal Prism.
#777 Off-Axis Guider: The Off-Axis Guider provides a means during long-exposure
astrophotography for the photographer to monitor the tracking of the telescope
to assure that the telescope remains precisely positioned on the object being
photographed. Like the T-Adapter, the Off-Axis Guider couples the camera body to the
telescope but it also causes a small amount of the guidestar’s incoming light to be diverted
at a right angle, where the star’s position can be examined for tracking
- 45 -
errors with an illuminated reticle eyepiece; position corrections can then be effected
using AutoStar II.
Piggyback Brackets: Piggyback photography is one of the most popular and easiest
ways to get started in astrophotography. Attach your 35mm camera, with its own
35mm-to-250mm lens, atop your LX200-ACF in equatorial mode, and guiding the
camera through the main telescope, wide-field photos of the Milky Way of remarkable
detail and clarity can be taken.
Dew Shields: In moist climates, water particles suspended in the atmosphere may
condense on the front surface of the telescope’s correcting plate. This dew formation
may be inhibited to a significant extent by the addition of a dew shield,
essentially an extension tube attaching to the front-cell of the telescope. #608 for
Meade 8" ACF Telescopes models; #610 for all 10" ACF Telescopes models; #612 for
all 12" ACF Telescopes models.
Fig. 30: Illuminated Reticle Eyepiece.
#905 Variable Polarizer (1.25"): #1A Skylight Filter: The #905 system includes
2 Polarizer filters mounted in a specially-machined cell, for glare-reduction in
observing the Moon. Rotate the thumbscrew at the side of the unit to achieve light
transmission between 5% and 25% of its original value. The #905 inserts into the
diagonal prism of the telescope, followed by an eyepiece. The #1A Skylight Filter
threads onto the rear cells of all Meade ACF Telescopes and effectively seals the
interior of the telescope from dust. All other rear cell accessories may then be
threaded to the #1A filter. The filter increases visual and photographic contrast,
decreases glare, and helps to penetrate haze.
#1220 Field De-rotator: For use with the 8", 10" and 12" LX200-ACF models in the
altazimuth mode, the field de-rotator attaches to the rear cell of the telescope and
plugs into an RS232 port. Digital data fed from the telescope’s microprocessor to the
field de-rotator permit precise and continuous update of the de-rotation required to
maintain pinpoint star images throughout the field. The effect is that even during the
longest CCD or photographic exposures, the telescope acts as if it were precisely
equatorially mounted. #1222 Field De-rotator: For use with the 16" LX200-ACF.
Plugs into a special connector on the control panel.
LX200 Interface Cable: With Meade AutoStar Suite disk loaded into your PC, AutoStar
II-equipped telescopes, such as the LX200-ACF, may be remotely controlled from the
PC display. Used to download the latest satellite data, star and object catalogs, tours,
serial commands list, and software revisions, directly from the Meade website
(www.meade.com).
07584 Universal Power Adapter with Cable (all models except 16" LX200-ACF):
Includes a 25 ft. cord and permits powering from a standard home (115v AC) outlet.
#607 Cigarette Lighter Adapter: Powering the LX200-ACF telescope by means of
an automobile cigarette lighter plug. The LX200-ACF may be powered for a full night’s
observing without risk of car-battery drain.
Deep Sky Imager Series: This high-performance, easy-to-use and affordable color
CCD cameras (Fig. 31) suppresses electronic noise and does not compress data
from the sensor to increase picture quality. The Deep Sky Imager uses a full 16-bit
analog-to-digital converter to enhance picture depth, contrast and dynamic range.
They are USB compatible for easy interface with most Windows-based laptop
computers. Includes AutoStar Suite which automatically sorts, aligns and combines
the best images, resulting in a highly detailed color image.
The following Deep Sky Imagers models and accessories are available:
Deep Sky Imager III (DSI III)
Deep Sky Imager Pro III (DSI III)
Deep Sky Imager II (DSI II) w/AutoStar Suite
Deep Sky Imager Pro II (DSI PRO II), w/AutoStar Suite
Deep Sky Imager Pro II (DSI PRO II), w/RGB Color Filter Set & AutoStar Suite
Lunar Planetary Imager (LPI™) w/AutoStar Suite
Fig. 31: Meade Deep Sky Imager
- 46 -
Deep Sky Imager Fan Accessory, for DSI & DSI II cameras
Deep Sky Imager RGB Color Filter Set, for DSI PRO II and DSI PRO III
To find out more about these and other accessories available for your telescope,
check out the Meade General Catalog or contact your local Meade dealer.
VEDLIGEHOLDELSE
LX200-ACF teleskopet er et optisk præcisionsinstrument, konstrueret til at yde sit
ypperste hele sin levetid. Udviser du den respekt og omhu der bør vises ethvert
præcisionsinstrument vil dit LX200-ACF sjældent, hvis overhovedet, kræve
reparation. Nedenstående retningslinjer for vedligeholdelse bør følges :
a.
Undgå at rense teleskopets optik: En smule støv på forsiden af teleskopets
korrektionslinse forårsager i praksis ingen forringelse af billedkvaliteten og bør
ikke være grund til at rense linsen.
b.
Kun når det absolut nødvendigt, bør man fjerne støv fra frontlinsen med bløde
strøg med en kamelhårsbørste, eller blæse det væk med en øresprøjte. BRUG
ALDRIG fotografisk linserens.
c.
Organisk forurening (F.Eks fingeraftryk) på frontlinsen kan fjernes med en
opløsning af 3 dele destilleret vand og 1 del isopropyl alkohol. Du kan også
tilføje 1 dråbe biologisk nedbrydeligt opvaskemiddel pr. halve liter opløsning.
Brug bløde, hvide ansigtsservietter og lav korte bløde strøg. Udskift servietten
ofte.
Advarsel: Brug ikke parfumerede, eller lotionspræparerede servietter.
Der vil i så fald ske skade på optikken.
d.
Fjern aldrig, under nogen omstændigheder, korrektionspladen fra sit hus. Du vil
med sikkerhed ikke være i stand til at genmontere korrektøren i den korrekte
orientering. Der vil så opstå alvorlig forringelse af de optiske egenskaber. Meade
Instruments påtager sig intet ansvar for skader påført instrumentet på den måde.
e.
Hvis LX200-ACF bliver brugt udendørs ved høj luftfugtighed, vil der sandsynligvis
dannes kondens på teleskopets overflader. Selv om kondens normalt ikke vil
skade teleskopet, anbefales det at tørre teleskopet af med en tør klud, før det
pakkes ned. Men lad være med at aftørre nogen af de optiske overflader. Stil i
stedet teleskopet inden døre i et stykke tid, og lad den varme luft her udføre
opgaven.
f.
Hvis dit LX200-ACF ikke skal bruges i en længere periode, måske en måned eller
mere, er det tilrådeligt at fjerne batterierne fra det. Batterier som sidder i
teleskopet i længere tid kan lække og forårsage skade på teleskopets elektronik.
g.
Undgå at opbevare dit LX200-ACF inde i en lukket bil på en varm sommerdag.
Høje temperaturer kan beskadige teleskopets interne smøring og elektronik.
h.
Fig. 32: Microfocuserens lejer.
Microfocuseren er omhyggeligt fabriksjusteret. Hvis det bliver nødvendigt at
justere dens lejer (se Fig. 32), så bør det udføres af en tekniker som har
gennemført kurser på fabrikken. Hvis microfocuseren bliver justeret forkert vil
det medføre forringelse af ydeevne og der vil ske skader. Skader på grund af
ikke autoriseret, forkert justering vil ikke være dækket af garantien.
Kollimering
Den optiske kollimering af ethvert astronomisk teleskop, som skal anvendes seriøst,
er vigtig, og når det drejer sig om et avanceret Coma-Free teleskopdesign er det
fuldstændigt essentielt, hvis der skal opnås en god ydelse. Vær omhyggelig med at
læse og forstå denne sektion, således at dit LX200-ACF vil yde sit bedste for dig.
Som en del af den optiske sluttest er ethvert Meade Advanced Coma-Free
teleskop præcist kollimeret på Meade fabrikken før forsendelse. Vibrationer under
transporten kan imidlertid forårsage, at det optiske system kommer ud af korrekt
justering. Genjustering af optikken er imidlertid en enkel proces.
Du checker kollimeringen af dit LX200-ACF, ved, med det medleverede okular, at
centrere på en klar stjerne, eller ved at bruge et “hot spot” af reflekteret sollys fra en
forkromet bilkofanger. Lad teleskopet tilpasse sig temperaturen på dit
observationssted før du går videre. Temperaturforskelle mellem optikken og den
omgivende luft kan forårsage forvrængning af billederne.
- 47 -
Med stjerne eller hotspot centreret, så defokusér billedet. Du vil se, at det
ufokuserede billede af stjernen ser ud som en ring af lys, som omringer en central
mørk plet. Den mørke plet er faktisk skyggen af det sekundære spejl. Drej på
fokusknappen indtil lysringen fylder ca. 10% af diameteren af okularets synsfelt. Hvis
den centrale plet er forskudt fra centrum af lysringen, så er dit teleskops optiske
system ude af justering og kræver kollimering.
1
2
3
Fig. 33a: Ufokuserede billeder. Ukorrekt (1, 2), Korrekt (3).
Fig. 33b: Kollimeringsskruer.
Gennemfør disse trin for at kollimere det optiske system:
Obs:
Det anbefales at du
begynder kollimeringen
ved først at stramme
kollimeringsskruerne. Når
du kommer til et punkt
hvor du mærker modstand under stramningen,
så forsøg derefter
kollimering ved at løsne
skruerne. Pas på, at du
herunder ikke kommer til
at skrue skruerne helt ud
af sekundærspejlets hus.
- 48 -
a.
De eneste justeringer som er mulige eller nødvendige på de avancerede
Coma-Free Teleskoper LX200-ACF er de tre skruer (Fig. 33b) placeret i kanten af
spejlhuset for det sekundære spejl.
Advarsel: Prøv ikke at forcere de tre kollimeringssskruer ud over deres
normale vandring og løsn dem ikke mere end to hele omdrejninger mod uret.
Ellers vil det sekundære spejl løsne sig fra sin understøtning. Du vil opdage,
at justeringerne er meget følsomme og muligvis kun kræver en halv
omdrejning eller mindre, for at skabe det ønskede resultat.
b.
Mens du betragter den defokuserede stjerne, så notér dig i hvilken retning den
mørkere skygge er fejlplaceret i lysringen, eller bemærk hvilken del af ringen
som er tyndest. (Fig. 33a, 1). Placér din pegefinger foran teleskopet, således at
den berører én af kollimeringsskruerne. Du vil så se skyggen af din finger i
lysringen. Bevæg din finger rundt langs kanten af den sorte plastikunderstøttelse
for det sekundære spejl, indtil du ser skyggen af fingeren krydse den tyndeste
del af lysringen. Nu skal du se hvorhen din finger peger på fronten af teleskopet.
Den vil enten pege direkte på en justeringsskrue, eller den vil befinde sig mellem
to justeringsskruer, pegende på en justeringsskrue på den fjerne side af den
sorte plastikunderstøttelse til det sekundære spejl. Dette er den skrue som du
skal justere.
c.
Med den laveste slew hastighed, ved brug af AutoStar IIs piletaster, bevæges
nu det defokuserede billede ud til kanten af okularets synsfelt (Fig. 33a, 2), i
samme retning som den mørke skygge er fejlplaceret i lysringen.
d.
Drej justeringsskruen, som du fandt før, mens du ser i okularet. Du vil se at
billedet af stjernen vil bevæge sig hen over synsfeltet. Hvis billedet, mens du
drejer, farer ud af okularets synsfelt, så drejer du den gale vej. Drej den
modsatte vej og bring billedet tilbage i centrum af synsfeltet.
e.
Hvis skruen du drejer på bliver meget løs, så stram de to andre skruer
tilsvarende. Hvis skruen du drejer bliver meget stram, så løsn de to andre skruer
tilsvarende.
f.
Når du har bragt billedet til centrum (Fig. 33a, 3), så undersøg omhyggeligt
lysringens ensartethed (koncetrisiteten). Hvis du synes at det mørke center
stadig er ude af centrum i samme retning som før, så fortsæt med at justere i
samme retning som før. Hvis den er ude i modsatte retning, så har du drejet for
meget og er nu nødt til at dreje i modsatte retning. Foretag altid dobbelt check
af billedet i centrum af okularet.
g.
Du vil måske opdage, efter den første justering, at det mørke centrum nu er
ude af justering i en ny retning. I så fald skal du gentage punkterne b til f for at
finde en ny justerskrue.
h.
Prøv nu et okular med en kraftigere forstørrelse og gentag testen oven for.
Nu vil enhver mangel ved kollimeringen kun kræve meget små justeringer af de
tre skruer. Efter dette vil du have opnået en god kollimering af optikken.
i.
Som det sidste justeringscheck, så undersøg billedet af stjernen med det kraftigere okular, men nu fokuseret og under gode betragtningsbetingelser. Stjernepunktet skulle fremtræde som en lille central plet (normalt omtalt som en “Airy
disc”) med en diffraktionsring rundt om sig. Lav ekstremt små justeringer på de
tre skruer, hvis nødvendigt, for at centrere ”Airy Disc” i diffraktionsringen for at
opnå præcisionskollimering. Du vil nu have opnået den bedst mulige justering,
som er mulig med dette teleskop.
Inspektion af optikken
Fig. 34: R.A. Lås.
En bemærkning om “Lommelygte testen”: Hvis en lommelygte eller en anden
lyskilde med kraftigt lys blver rettet ned gennem røret i teleskopet vil det afsløre
(afhængigt af betragterens eller lyskildens vinkel) noget som ligner ridser, mørke eller
lyse punkter, eller bare i almindelighed ujævn coating, og give indtryk af en optik af
dårlig kvalitet. Disse fænomener ses kun når intenst lys bliver sendt gennem linserne
eller bliver reflekteret af spejlene, og de kan ses i ethvert højkvalitets optisk system
inklusive gigantiske forskningsteleskoper.
Teleskopets optiske kvalitet kan ikke bedømmes ved hjælp af en “LommelygteTest”.
Den sande optiske kvalitetstest af et teleskop kan kun gennemføres ved en
omhyggelig stjernetest.
Bedømmelse af teleskopets bevægelse.
En almindelig klage fra mange nybegynderer med motoriserede teleskoper er at de
ikke kan se teleskopet “bevæge sig” når motoren er sat igang. Teleskopet bevæger
sig faktisk når batterierne er isat, der er tændt for teleskopet og R.A. låsen (Fig. 34)
er låst. Imidlertid sker bevægelsen med samme fart som timeviseren på et ur.
Man checker bevægelsen ved at betragte et astronomisk objekt gennem teleskopets
okular, med teleskopet alignet og motoren aktiveret. Hvis objektet forbliver stationært
i synsfeltet, så virker dit teleskop tilfredsstillende. Hvis ikke, så check om du har låst
R.A. låsen og at power kontakten på kontrolpanelet er tændt.
Fig. 35: Dec Lås.
Meade Consumer Solutions Service
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit LX200-ACF, så kontakt Meade Instruments
Consumer Solutions Department på:
Telefon: (800) 626-3233
Åbningstiderne er fra 7:00 til 17:00, Pacific Time, mandag til fredag. I den
usandsynlige situation at dit LX200-ACF rkræver fabriksservice eller reparation, så
skriv eller ring til Meade Consumer Solutions Department før du returnerer
teleskopet til fabrikken og giv os alle detaljer om problemets beskaffenhed, såvel som
dit navn og telefonnummer. De fleste serviceproblemer kan løses over telefonen, så
man undgår forsendelse af teleskopet til fabrikken. Hvis det alligevel skulle blive
nødvendigt vil du få et Return Goods Authorization (RGA) nummer før returnering.
LX200-ACF TIPS
Hvad er Smart Drive?
Smart Drive er en funktion som tillader dig at “traine” (kompensere) næsten alle
periodiske fejl fra R.A. and Dec. motor snekkedrevene. Periodiske fejl opstår p. gr.
af små unøjagtigheder i tandhjulene. Disse unøjagtigheder findes i alle snekkedrev.
De forårsager bitte små forøgelser eller reduktioner i drevenes sporingshastighed
under hver hele rotation. Denne uregelmæssighed i sporingshastigheden vil have
negativ effekt på astrofotografering. Smart drive lader dig “traine” dit teleskop for at
kompensere for disse uregelmæssigheder, hvilket vil føre til en mere nøjagtig
sporing under astrofotografering. Smart Drive husker værdierne for training selv
efter teleskopet er slukket.
Hvis du vil lære mere om Periodic Error Correction, se side 40.
- 49 -
SPECIFICATIONS
8" f/10 LX200-ACF Specifications
Optical design ..............................................Advanced Coma-Free
Clear aperture..............................................203mm (8")
Focal length ................................................2000mm
Focal ratio (photographic speed) ................f/10
Resolving power ..........................................0.56 arc sec
Coatings ......................................................Meade Ultra-High Transmission Coatings
(UHTC)
Mounting ......................................................Cast-aluminum, double-tine forks
Gears ..........................................................5.75"-dia. worm gears, both axes
Periodic Error Correction ............................Both axes
Alignment ....................................................Altazimuth or equatorial w/optional wedge
Slew Speeds................................................1x sidereal to 8°/sec in 9 increments
Power ..........................................................8 C-cell (user-supplied) batteries
or optional 12v power supply
Tripod ..........................................................Variable-height field tripod
Accessories ................................................8 x 50mm viewfinder
1.25" diagonal prism
Series 4000 26mm Super Plössl
16-channel GPS receiver
True-level electronic sensor
Net telescope weight ..................................46 lbs.
Net tripod weight..........................................20 lbs.
10" f/10 LX200-ACF Specifications
Optical design ..............................................Advanced Coma-Free
Clear aperture..............................................254mm (10")
Focal length ................................................2500mm
Focal ratio (photographic speed) ................f/10
Resolving power ..........................................0.45 arc sec
Coatings ......................................................Meade Ultra-High Transmission Coatings
(UHTC)
Mounting ......................................................Cast-aluminum, double-tine forks
Gears ..........................................................5.75"-dia. worm gears, both axes
Periodic Error Correction ............................Both axes
Alignment ....................................................Altazimuth or equatorial w/optional wedge
Slew Speeds................................................1x sidereal to 8°/sec in 9 increments
Power ..........................................................8 C-cell (user-supplied) batteries
or optional 12v power supply
Tripod ..........................................................Variable-height field tripod
Accessories ................................................8 x 50mm viewfinder
1.25" diagonal prism
Series 4000 26mm Super Plössl
16-channel GPS receiver
True-level electronic sensor
Net telescope weight ..................................62 lbs.
Net tripod weight..........................................20 lbs.
- 50 -
12" f/10 LX200-ACF Specifications
Optical design ..............................................Advanced Coma-Free
Clear aperture..............................................305mm (12")
Focal length ................................................3048mm
Focal ratio (photographic speed) ................f/10
Resolving power ..........................................0.375 arc sec
Coatings ......................................................Meade Ultra-High Transmission Coatings
(UHTC)
Mounting ......................................................Cast-aluminum, double-tine forks
Gears ..........................................................5.75"-dia. worm gears, both axes
Periodic Error Correction ............................Both axes
Alignment ....................................................Altazimuth or equatorial w/optional wedge
Slew Speeds................................................1x sidereal to 8°/sec in 9 increments
Power ..........................................................8 C-cell (user-supplied) batteries
or optional 12v power supply
Tripod ..........................................................Variable-height giant field tripod
Accessories ................................................8 x 50mm viewfinder
1.25" diagonal prism, with1.25" adapter
Series 4000 26mm Super Plössl
16-channel GPS receiver
True-level electronic sensor
Net telescope weight ..................................73 lbs.
Net tripod weight..........................................50 lbs.
14" f/10 LX200-ACF Specifications
Optical design ..............................................Advanced Coma-Free
Clear aperture..............................................356mm (14")
Focal length ................................................3556mm
Focal ratio (photographic speed) ................f/10
Resolving power ..........................................0.321 arc sec
Coatings ......................................................Meade Ultra-High Transmission Coatings
(UHTC)
Mounting ......................................................Cast-aluminum, double-tine forks
Gears ..........................................................5.75"-dia. worm gears, both axes
Periodic Error Correction ............................Both axes
Alignment ....................................................Altazimuth
Slew Speeds................................................1x sidereal to 8°/sec in 9 increments
Power ..........................................................8 C-cell (user-supplied) batteries
or optional 12v power supply
Tripod ..........................................................Variable-height giant field tripod
Accessories ................................................8 x 50mm viewfinder
1.25" diagonal prism, with1.25" adapter
Series 4000 26mm Super Plössl
16-channel GPS receiver
True-level electronic sensor
Net telescope weight ..................................110 lbs.
Net tripod weight..........................................50 lbs.
- 51 -
16" f/10 LX200-ACF Specifications
Optical design ..............................................Advanced Coma-Free
Clear aperture..............................................406.4mm (16")
Focal length ................................................4064mm
Focal ratio (photographic speed) ................f/10
Resolving power ..........................................0.28 arc sec
Coatings ......................................................Meade Ultra-High Transmission Coatings
(UHTC)
Mounting ......................................................Heavy-duty double-tine forks
Gears ..........................................................11"-dia. worm gears, both axes
Periodic Error Correction ............................Both axes
Alignment ....................................................Altazimuth or equatorial w/optional pier
Slew Speeds................................................1x sidereal to 8°/sec in 9 increments
Power ..........................................................18v power supply
Tripod ..........................................................Variable-height super giant field tripod
Accessories ................................................8 x 50mm viewfinder
2" diagonal prism with 1.25" adapter
Series 5000 26mm 5-element Plössl
4-speed zero image-shift microfocuser
16-channel GPS receiver
True-level electronic sensor
Net telescope weight ..................................318 lbs.
Net tripod weight..........................................88 lbs.
AutoStar II System Specifications
Processors ........................................................10 processors arranged in a Distributed
Intelligent Network Architecture to
facilitate parallel task management
(U.S. Patent 6,304,376)
Flash Memory ............................................3.5MB, reloadable
Database......................................................145,000 objects
AutoStar II Handbox Specifications
Keypad ........................................................20 key alphanumeric
Display ........................................................2 line, 16 character LCD
Backlight ......................................................Red LED
Utility Light ..................................................Yes
Coil Cord ......................................................24"
Length ..........................................................6.56" (16.6cm)
Width (LCD end) ..........................................3.19" (80cm)
Width (Connector end) ................................2.25" (57cm)
Depth ..........................................................0.81" (21cm)
AutoStar II net weight ..................................1.12 lbs (0.51kg)
- 52 -
INDEKS A: ÆKVATORIAL
(POLÆR) Alignment
Ækvatorial alignment
Vigtigt:
“Telescope: Mount”
muligheden i Setup menuen
er sat til ”Alt/Az som
fabriksstandard.
Eksemplet vist i dette
afsnit forudsætter at du
foretager alignment af dit
teleskop for første gang.
Derfor behøver du ikke at
gøre ”Telescope Mount”
valget.
Hvis teleskopet er alignet
ækvatorialt, må du vælge
”Polar” i AutoStar II
”Telescope Mount”
menuen.
Ved ækvatorial (eller polær) alignment skal teleskopets orienteres sådan, at
teleskopets vandrette og lodrette akser er rettet ind efter himmelkoordinatsystemet.
For at kunne aligne ækvatorialt er det nødvendigt at have forståelse for hvordan og
hvor man skal lokalisere himmellegemer mens de bevæger sig hen over himlen.
Dette afsnit giver basisindførelse i terminologien i ækvatorialt alignet astronomi og
instruerer ligeledes om hvordan man finder himlens pol, og objekter på nattehimlen
ved hjælp af Dec.(deklination) og R.A. (Right Ascesion).
Himmelkoordinater
Man har skabt et himmelkoordinatsystem som kortlægger en tænkt kugle, som
omringer Jorden og hvor alle stjerner findes. Dette kortsystem er mage til systemet af
bredde- og længdegrader på kort over jordoverfladen.
Under kortlægningen af jordens overflade har man tegnet længdegradslinjer mellem
Nord- og Sydpolen og breddegradslinjer i Øst – Vest retning parallelt med Jordens
Ækvator. Lignende tænkte linjer er blevet tegnet for at danne et bredde- og
længdegradsgitter på himmelkuglen. Disse linjer kaldes Right Ascension og
Declination.
Himmelkortet rummer også to poler og en ækvator ligesom kortet over Jorden.
Polerne i dette koordinatsystem er defineret som de to punkter hvor den forlængede
jordakse gennem Nord- og Sydpolen ville skære himmelkuglen. Således er himlens
Nordpol (Fig. 38, 1) det punkt på himlen hvor en forlængelse af nordpolsaksen vil
skære himmelkuglen. Nordstjernen, Polaris er placeret meget nær himlens Nordpol
(Fig. 38, 1). Himlens ækvator (Fig. 38, 2) er en projektion af Jordens ækvator på
himmelkuglen.
Fig. 36: Himmelkugle.
Så på samme måde som et punkt på Jordens overflade kan lokaliseres ved sin
længde- og breddegrad, kan himmellegemer lokaliseres ved at bruge Right
Ascension og Declination. For eksempel kan du lokalisere Los Angeles,
Californien, ved dens breddegrad (+34°) og længdegrad (118°). På samme måde
kan du lokalisere Ring Nebula (M57) ved dens Right Ascension (18hr) og dens
Declination (+33°).
■ Right Ascension (R.A.): Denne astronomiske version af længdegrad måles i
enhederne timer (hr), minutter (min) og sekunder (sec) i et 24 timers tidsformat.
(på samme måde som Jordens tidszoner bliver bestemt af længdegraderne).
Nulmeridianen blev valgt til at gå gennem Pegasus konstellationen. En slags
kosmisk Greenwich meridian. R.A. koordinater går fra 0hr 0min 0sec til 23hr
59min 59sec. Der er 24 primærlinjer i R.A., placeret i 15 graders intervaller
langs himlens ækvator. Værdien af objekters R.A. koordinater vokser jo
længere mod Øst for R.A. nulmeridianen de befinder sig.
■ Declination (Dec.): Denne astronomiske version af breddegrad måles i grader,
bue- minutter og sekunder (f. eks 15° 27' 33"). Dec. lokationer nord for himlens
ækvator indikeres med et plustegn (+) (f. eks. er Dec. værdien af himlens
nordpol +90°). Dec. lokationer syd for himlens ækvator indikeres med et
minustegn (–) (f. eks. er Dec. værdien af himlens sydpol –90°). Ethvert punkt på
himlens ækvator (såsom konstellationerne Orion, Virgo, og Aquarius) siges at
have deklinationen nul, vist som 0° 0' 0".
Setting Circles
Setting circles metoden med LX200-ACF modellerne tillader lokalisering af fjerne
himmellegemer som ikke nemt kan findes ved direkte visuel observation. R.A.
skiven (Side 7, Fig. 1, 11 og Side 54 Fig. 38) findes på oversiden af teleskopets
base. Deklinations skiven (Side 54 Fig. 37) findes på oversiden af gaffelen. Med
teleskopet pegende mod himlens Nordpol skulle Dec. skiven vise 90°.
(underforstået +90°). Objekter som befinder sig under 0-0 linjen på Dec. skiven har
negative deklinations koordinater. Hver inddeling af Dec. skiven repræsenterer 1°.
R.A. skiven går fra 0hr til (men ikke inklusive) 24hr, i inddelinger på 5min.
- 53 -
Setting circles metoden kræver lidt øvelse. Når du bruger teknikken første gang,
så prøv at hoppe fra én klar stjerne (kalibreringsstjernen) til en anden klar stjerne
med kendte koordinater. Øv dig i at bevæge teleskopet fra èt let lokaliserbart objekt til et andet. På den måde bliver det indlysende hvilke krav der er til
præcisionen i arbejdet med den nøjagtige lokalisering af et objekt.
Bemærk Du kan også indtaste et objekts R.A. og Dec. koordinater ved
hjælp af “User: Objects” optionen i AutoStar IIs Object menu. AutoStar
II vil så automatisk få teleskopet til at lave slew til disse koordinater.
Bemærk at R.A. skiven er dobbelt indekséret (betydende at der er to talserier som
løber i modsat retning langs periferien af R.A. skiven). De øvre talserier (voksende i
retning mod uret) bruges af observatører på Jordens nordlige halvkugle; de nedre
talserier (voksende med uret) bruges af observatører på den sydlige halvkugle.
Fig. 37: Deklination indstillingsskive.
Anvendelse af setting circles metoden for at lokalisere et objekt som ikke let
kan finds ved direkte visual observation:
Med teleskopet alignet efter himmelpolen, så slå først op i et stjerneatlas for at
finde himmelkoordinaterne (R.A. og Dec.) for objektet. Løsn så R.A. låsen og drej
teleskopet så det viser den korrekte R.A. af det ønskede objekt. Fastlås R.A. på
koordinatet ved hjælp af låsen. Drej derpå deklinationen på teleskopet så den
korrekte deklination for objektet er indstillet. Hvis du har fulgt proceduren
omhyggeligt og hvis teleskopet er blevet rigtigt rettet ind efter polen, så skulle det
ønskede objekt nu være synligt i et okular med svag forstørrelse.
Hvis du ikke øjeblikkeligt ser objektet du søger, så prøv at søge i det omliggende
rum. Husk at med 26mm okularet, så vil synsfeltet i LX200- ACF kun være 0,5°.
Søgeren vil, på grund af den meget større synsvinkel, være til stor hjælp til at
lokalisere og centrere objekter, efter at setting circles metoden har været anvendt til at
finde den omtrentlige position af objektet.
Nøjagtig positionering med anvendelse af setting circles kræver at teleskopet er
blevet præcist alignet med himmelpolen. Se PRÆCIS POLAR ALIGNMENT side 56.
Fig. 38 Del af Right Ascension
indstillingsskive.
Ækvatorial kile.
Der behøves en ækvatorial kile (ekstraudstyr) for at udføre ækvatorial
(polær) alignment..
Bemærk: Meade Ultrakilen anbefales fra 10" til 14" modellerne.
Den ækvatoriale kile muliggør anvendelse i astronomisk, eller “equatorial” tilstand.
Kilen passer til felt trefoden. Ækvatorial alignment giver mulighed for fotografering
med længere eksponeringstider.
Vedr. Installation og indstilling, så læs brugsanvisningen som leveres med kilen.
Fig. 39a: Ækvatorial kile til 8"
LX200-ACF modellerne.
Bemærk:
Ved næsten al astronomisk observation, er tilnærmede
breddegrads- og polarakseindstillinger af teleskopet acceptable. Undgå at
bruge for megen opmærksomhed på præcis polar alignment og således
forstyrre din grundlæggende fornøjelse over instrumentet.
Bemærk: Meades ækvatoriale kile er udelukkende konstrueret til brug
sammen med din Meade trefod. Kilen bør aldrig anvendes uden trefoden f.
eks. ved at anbringe den på et bord, for derefter at montere teleskopet på
kilen — kilen vil være ude af balance og nå et punkt hvor teleskopet vil
vælte.
Egenskaber:
■ Fastgørelse af kilen til trefoden ved hjælp af kun én håndknap.
■ Hurtig azimuth justering ved at løsne håndknappen.
■ Waterpas til hurtig opretning af trefoden.
■ Indgraveret breddegradsskala til hurtig justering af breddegradsvinklen.
Fig. 39b: Ultrakilen findes til større
LX200-ACF modeller.
- 54 -
Line Up med himmelpolerne
Objekter på himlen synes at dreje rundt om himmelpolen. (Faktisk er himmellegemer
fixérede. Deres tilsyneladende bevægelse skyldes Jordens rotation). I løbet af en 24
timers periode laver stjernerne én komplet rotation omkring polerne, og udfører
koncentriske cirkelbevægelser med polen som centrum. Ved at flugte teleskopets
polære akse med Himlens Nordpol (eller for observatører på den sydlige halvkugle, med
Himlens Sydpol), kan man følge atronomiske objekter, eller spore dem ved at bevæge
teleskopet omkring én akse, den polære akse. Denne sporing (tracking) kan udføres
automatisk med LX200-ACFs elektriske motor drev.
Hvis teleskopet er rimeligt god alignet med Polen er det kun nødvendigt med
meget lidt brug af teleskopets deklinations slow motion styring. Så godt som al
nødvendig teleskop tracking vil være i Right Ascension. (hvis teleskopet var
perfekt alignet med polen ville det ikke være nødvendigt med deklinations tracking
af himmellegemer) Ved ikke kritiske observationer vil en line up af teleskopets
polære akse inden for en grad eller to være mere end tilstrækkeligt. Med det
præcisionsniveau vil teleskopets motordrev tracke præcist og holde objekter inde i
teleskopets synsfelt for måske 20 til 30 minutter.
Begynd en polær aligning af teleskopet ved at lokalisere Polaris. Det er nemt at finde
Polaris. De fleste mennesker kender Karlsvognen. Karlsvognen har to stjerner som,
når de flugtes, peger på Polaris (Fig. 40). Når først Polaris er fundet et det ligetil at
opnå en grov polær aligment.
Fig. 40: Lokalisering af Polaris.
Tip:
Du kan checke om
deklinationen er sat på
sand 90° i trin 2c. Se
gennem okularet og kør
hurtig slew på R.A. aksen.
Hvis alle stjernerne roterer
rundt om centrum af
synsfeltet, så er
deklinationen sat på 90°.
Hvis stjernerne kører ud af
synsfeltet, så lav slew på
deklinationen indtil du
opnår centreringseffekten.
A
C
B
Fig. 41: Flugtning af
markeringerne for at sætte
gaffelarmene i 00 H.A. positionen.
For at line up med Polaris, så følg proceduren beskrevet nedenfor. Se også
instuktionsbeskrivelserne som følger med din ækvatoriale kile for information om
hvordan man monterer kilen på teleskopet, Se også om brugen af azimuth og
breddegrads styringerne.
1.
Vælg “Setup: Telescope” fra AutoStar II menuerne. Tryk ENTER. Scroll til
“Telescope: Mount” og tryk ENTER. Scroll til “Scope Mounting: Polar” og tryk
ENTER. Teleskop mount er nu sat i polær mode.
2.
Tryk MODE indtil “Select Item: Setup” vises. Tryk ENTER. “Setup: Align”
vises. Tryk ENTER. “Align: Easy” vises. Scroll til “Align: One-Star”
og tryk ENTER. AutoStar II beder dig nu om at køre teleskopet til polar home
positionen
a. Justér trefodens ben i niveau ved hjælp af kilens waterpas.
b. Indstil kilen til dit observationssteds breddegrad.
c. Drej nu teleskopet i deklinationen, ved hjælp af op/ned piletasterne, således at
teleskopets deklination viser 90°. Se SETTING CIRCLES, side 53.
d. Løsn R.A. låsen og drej gaffelarmene til 00 positionen H. A. : Drej nu gaffelarmene således at centermærket på gaffelarmens base (Fig. 41, A) flugter med
det andet mærke (Fig. 41, B).
e. Tryk ENTER. Teleskopet vil nu lave slew til Polaris.
f. Anvend azimuth og breddegrads styringerne på kilen for at centrere
Polaris i synsfeltet. Brug ikke AutoStar IIs håndbetjening under denne
proces. Når Polaris er centreret så tryk ENTER. Teleskopet er nu polært
alignet. Se AUTOSTAR II POLAR ALIGNMENT, side 57, for mere information.
Nu er din polære alignment god nok til ikke kritiske observationer. Der er imidlertid
tidspunkter hvor du må have præcis polær alignment, som f. eks. når du skal lave
gode astrofotografier.
Når først kilens breddegradsvinkel er opnået og låst efter ovenstående procedure,
så er det ikke nødvendigt at gentage dene operation hver gang teleskopet skal
bruges, medmindre du flytter teleskopet et betragteligt stykke mod Nord eller Syd i
forhold til din oprindelige observeringsposition. (Omkring 110 km Nord eller Syd
svarer til 1° ændring af breddegraden). Kilen kan fjernes fra trefoden og, hvis
indstillingen for breddegradesvinklen ikke ændres og trefoden stadig er i niveau, vil
den beholde den korrekte breddegradsindstilling når den genmonteres på trefoden.
Den første gang du udfører polær alignment på teleskopet, så check kalibreringen
på Deklinations indstillingskiven (Fig. 37). Efter at have lavet polær alignment, så
centrér Polaris i teleskopet. Fjern det centrale riflede nav på deklinations
indstillingsskiven
- 55 -
og løsn de to bolte let som befinder sig under navet. Drej nu skiven indtil den viser
89.2°, som er deklinationen af Polaris. Stram derefter de to bolte og genindsæt
navet.
Skulle du ønske at anvende den manuelle setting circles, så skal R.A.
indstillingsskiven (Fig. 38) kalibreres manuelt på Right Ascension for en stjerne hver
gang teleskopet opstilles. (R.A. indstillingsskiven har to skalaer. Den indre er til brug
på den sydlige halvkugle, men den anden er for den nordlige). Find en stjerne som du
kender. Slå R.A. for den stjerne op i et stjernekort. Med stjernen centreret i
teleskopets okular, så drej R.A. skiven ved hjælp af knappen (Fig. 41, C), indtil R.A
værdiene for stjernen flugter med mærket på teleskopets base (Fig. 41, B).
Præcis Polær alignment
Det må understreges, at mens man laver ikke kritisk observation er det ikke
nødvendigt med en præcis alignment af teleskopets polære akse i forhold til himlens
pol. Undlad at bruge megen tid og mange anstrengelser på line up med polen.
Under fotografering med langtidseksponeringer er grundreglerne imidlertid
anderledes, og præcis polær alignment er ikke kun tilrådelig men essentiel.
Fig. 42: LX200-ACF monteret på en
ækvatorial kile.
Selv om LX200-ACF teleskoperne har et meget præcist motordrev system, så vil det
altid være en fordel med få trackingkorrektioner under lange eksponeringer (10
minutter eller mere). Antallet af deklinations korrektioner under en eksponering er
direkte afhængig af den præcise polære alignment.
Præcis polær alignment kræver brug af trådkors okularet. Meades Illuminerede
trådkors okular (se EKSTRA TILBEHØR, side 44) er velegnet til dette formål. Den er
ligeledes at foretrække for at forøge den effektive forstørrelse ved brug af 2X eller 3X
Barlow linsen. Følg nedenstående procedure også kendt som ”Drift” metoden hvis
Polstjernen ikke er synlig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- 56 -
Opnå en grov polær alignment som tidligere beskrevet. Anbring det
illuminerede trådkorsokular (eller kombinationen okular/Barlow) i teleskopets
okularholder.
Ret teleskopet, med motordrevet kørende, mod en moderat klar stjerne tæt ved
hvor meridianen (Nord/Syd linjen som går gennem dit lokale zenith) og
himmelækvator skærer hinanden. De bedste resutater opnås hvis stjernen
befinder sig indefor ±30 minutter i R.A. af meridianen og indenfor ±5° af
himmelækvator (se HIMMEL KOORDINATER, side 53). Det at rette teleskopet
mod en stjerne lodret op med deklinationen sat til 0° vil få teleskopet til at pege i
den rigtige retning.
Notér dig graden af stjernens drift i deklinationen (se bort fra drift i Right
Ascension.:
a. Hvis stjernen driver mod syd (eller ned), så peger teleskopets polære akse
for langt mod Øst.
b. Hvis stjernen driver mod Nord (eller op), så peger teleskopets polære
akse for langt mod Vest.
Flyt kilen i azimuth (vandret) for at lave den nødvendige ændring i polær
alignment. Justér teleskopets Øst/Vest polære akse indtil der ikke er mere
Nord/Syd drift af stjernen. Track stjernen i et stykke tid for at sikre dig at
dekliantionsdriften er ophørt.
Ret derefter teleskopet mod en anden moderat klar stjerne nær den østlige
horisont, men stadig nær ved himlens ækvator. For at opnå de bedste
resultater bør stjernen være omkring 20° eller 30° over den østlige horisont og
indenfor ±5° af himlens ækvator.
Notér dig igen graden af stjernes drift i deklinationen:
a. Hvis stjernen driver mod Syd (eller ned), så peger teleskopets polære akse
for meget nedad.
b. Hvis stjernen driver mod Nord (eller op), så peger teleskopets polære akse
for meget opad.
Brug højdejusteringskontrollen på kilen til de nødvendige ændringer i højden,
baseret på dine observatione ovenfor. Track stjernen i et stykke tid for at sikre
dig at deklinationsdriften er ophørt.
Ovenstående procedure resulterer i meget præcis polær alignment og minimerer
nødvendigheden af tracking korrektioner under astrofotografering.
AutoStar II Polar Alignment
Vigtigt:
For at kunne gøre ét af de
tre AutoStar II polære
alignment valg, må du først
vælge “Polar” i “Mount”
punktet i “Setup: Telescope”
menuen
AutoStar II har tre forskellige (manuelle) metoder til polær alignment: Easy,
One-star og Two-star.
Easy Polar Alignment
To alignment stjerner bliver valgt af AutoStar II baseret på dato, tid og lokation.Vælg
først “Polar” fra “Setup: Telescope: Mount” menuen. Resten af proceduren er
identisk med (Alt/Az) EASY (TWO-STAR) ALIGN, side 37.
One-Star Polar Alignment
Polær One-Star alignment kræver et vist kendskab til n attehimlen.
AutoStar II har et bibliotek over klare stjerner og én stjerne fra dette biliotek skal
vælges af observartøren til alignment. Polaris bliver valgt af AutoStar II. Vælg først
“Polar” fra “Setup: Telescope: Mount” menuen. Resten af proceduren er næsten
identisk med (Alt/Az) ONE STAR ALT/AZ ALIGNMENT, side 37, med undtagelse af at
AutoStar II beder dig om at rette teleskopet mod Polaris og centrere den i
okularets trådkors.
Two-Star Polar Alignment
Polær Two-Star Alignment kræver et vist kendskab til nattehimlen. AutoStar II har
et bibliotek over klare stjerner og to stjerner fra dette bibliotek skal vælges af
observatøren til alignment. Vælg først “Polar” fra “Setup: Telescope: Mount”
menuen. Resten er næsten identisk med (Alt/Az) TWO STAR ALT/AZ ALIGNMENT,
page 39.
LX200-ACF TIPS
Gå på Nettet
Internettet er en af de mest spændende kilder til astronomi. Det er fuldt af
hjemmesider med nye billeder, opdagelser og den seneste atronomiske
information. For eksempel da Hale-Bopp nærmede sig vores Sol i 1998, så
offentliggjorde astronomer rundt i verden nye fotos dagligt.
Du kan finde hjemmesider på nettet med næsten ethvert emne relateret til
astronomi. Prøv nogle af de følgende søgeord:: NASA, Hubble, HST, astronomy,
Messier, satellite, nebula, black hole, variable stars, etc.
Check Meade’s hjemmeside for de seneste produkter og tekniske informationer.
Du kan downloade de seneste softwareopdateringer, links til andre
astronomiske sider, koordinater for himmellegemer og den sidste satellit
tracking information til din AutoStar II håndbetjening. Se side 32 for mere
information. Du kan finde vores hjemmeside på:
www.meade.com/
Her er nogle andre sider som måske vil interessere dig:
• Sky & Telescope:
http://www.SkyandTelescope.com
• Astronomy:
http://www.astronomy.com
• The Starfield:
http://users.nac.net/gburke/
• Astronomy Picture of the Day:
http://antwrp.gsfc.nasa.goc/apod
• Heavens Above (satellite observing information):
http://www.heavens-above.com
• Photographic Atlas of the Moon:
http://www.lpi.ursa.edu/research/lunar_orbiter
• Hubble Space Telescope Public Pictures
http://opposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html
- 57 -
INDEKS B: BREDDEGRADSKORT
Breddegradskort for større byer i Verden
Som hjælp til proceduren polær alignment (se side 53), er her vist nogle breddegrader for større byer i Verden. For at finde breddegraden
for et observationssted, som ikke er vist iI listen, brug byen nærmest dit sted. Følg så proceduren forneden:
Observatører på den nordlige halvkugle (N): Hvis observationsstedet er mere end 110 km nord for den viste by, så læg 1 grad til for hver
110 km. Hvis observationsstedet er mere end 100 km syd for den viste by, så fratræk 1 grad pr 110 km.
Observatører på den sydlige halvkugle (S): Hvis observatiosstedet er mere end 110 km nord for den viste by, så fratræk 1 grad pr. 110
km. Hvis observationsstedet er mere end 110 km syd for den viste by, så læg 1 grad til pr. 110 km.
NORD AMERIKA
BY
State/Prov./Country Bredde
Albuquerque
Anchorage
Atlanta
Boston
Calgary
Chicago
Cleveland
Dallas
Denver
Detroit
Honolulu
Jackson
Kansas City
Kenosha
Las Vegas
Little Rock
Los Angeles
Mexico City
Miami
Minneapolis
Nashville
New Orleans
New York
Oklahoma City
Ottawa
Philadelphia
Phoenix
Portland
Salt Lake City
San Antonio
San Diego
San Francisco
Seattle
Washington
EUROPA
New Mexico
Alaska
Georgia
Massachusetts
Alberta
Illinois
Ohio
Texas
Colorado
Michigan
Hawaii
Mississippi
Missouri
Wisconsin
Nevada
Arkansas
California
Mexico
Florida
Minnesota
Tennessee
Louisiana
New York
Oklahoma
Ontario
Pennsylvania
Arizona
Oregon
Utah
Texas
California
California
Washington
District of Columbia
35°
61°
34°
42°
51°
42°
41°
33°
40°
42°
21°
32°
39°
45°
36°
35°
34°
19°
26°
45°
36°
30°
41°
35°
45°
40°
33°
46°
41°
29°
33°
38°
47°
39°
Amsterdam
Athens
Bern
Copenhagen
Dublin
Frankfurt
Glasgow
Helsinki
Lisbon
London
Madrid
Oslo
Paris
Rome
Stockholm
Vienna
Warsaw
Land
Netherlands
Greece
Switzerland
Denmark
Ireland
Germany
Scotland
Finland
Portugal
England
Spain
Norway
France
Italy
Sweden
Austria
Poland
Bredde
By
- 58 -
SYD AMERIKA
52°
38°
47°
56°
53°
50°
56°
60°
39°
51°
40°
60°
49°
42°
59°
48°
52°
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Land
Bredde
By
Land
Bredde
By
Land
Bredde
By
State/Country
Bredde
By
Bogotá
São Paulo
Buenos Aires
Montevideo
Santiago
Caracas
ASEN
Beijing
Hong Kong
Seoul
Taipei
Tokyo
Sapporo
Bombay
Calcutta
Hanoi
Jedda
AFRIKA
Colombia
Brazil
Argentina
Uruguay
Chile
Venezuela
China
China
South Korea
Taiwan
Japan
Japan
India
India
Vietnam
Saudi Arabia
Cairo
Egypt
Cape Town
South Africa
Rabat
Morocco
Tunis
Tunisia
Windhoek
Namibia
AUSTRALIEN OG OCEANIEN
Adelaide
Brisbane
Canberra
Alice Springs
Hobart
Perth
Sydney
Melbourne
Auckland
South Australia
Queensland
New South Wales
Northern Territory
Tasmania
Western Australia
New South Wales
Victoria
New Zealand
4° N
23° S
35° S
35° S
34° S
10° N
40°
23°
37°
25°
36°
43°
19°
22°
21°
21°
30°
34°
34°
37°
23°
35°
27°
35°
24°
43°
32°
34°
38°
37°
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
INDEKS C: LAV DIN EGEN
GUIDEDE TUR
Den selvkonstruerede guidede tur kan være et særdeles nyttigt værktøj. Du kan
forudprogrammere en liste af objekter, som du ønsker at observere på enhver
given nat. Du kan også skabe en observationsliste for en ven..
Der vil efterhånden blive tilføjet flere kommandoer til listen nedenfor. Besøg af og til
Meades Hjemmeside (www.meade.com) og se fremtidige tilføjelser.
Når en Guidet Tur bliver valgt, så vil AutoStar II få teleskopet til at køre slew til en
forudbestemt liste af objekter og vise info. om hvert objekt, såsom typen,
konstellationslokation, R.A. og Dec. koordinater osv. AutoStar II indeholder
allerede nogle få Guidede Ture som er programmeret på fabrikken. Men det er
også muligt for brugeren at skabe sin egen Guidede Tur.
En tur er grundlæggende en tekstfil som indeholder en liste med instruktioner og
beskrivelser. Hver linje i en Tur er enten en kommentarlinje eller en kommandolinje,
eller en beskrivelse.
Hvad du behøver:
■
En PC med et simpelt tekstprogram som “Notesblok” (Notepad). Turen skal
gemmes i et ”ren tekst” format eller som en “MS-DOS tekst” fil.
■ Ekstraudstyret: Meade LX200 Interface Cable, som bruges til at sende turinformationerne til din AutoStar II håndbetjening.
Tur Typer
De objekter som skal udvælges til en Tur liste bliver valgt fra AutoStar IIs database
eller ved at indtaste objektets R.A. og Dec. koordinater. Turen bliver præsenteret på
én af to måder:
Automatisk Mode: Navnet på et objekt kommer frem på den første linje og en
beskrivende tekst vil scrolle hen over linje 2.
Interaktiv Mode: Tur navnet dukker op på den første linje på AutoStar II displayet og
objektets navn vises på linje 2. For at se den beskrivende tekst må brugeren trykke
ENTER.
Kommentarlinje
Information i Tur programmet som ikke vises, såsom forfatter, revideringshistorie,
copyright osv. Alle kommentarer begynder med en ”/” som første tegn i linjen. For
eksempel:
/ Extreme Objects
/ (c) 2002 Meade Instruments Corporation
Kommandolinje
Denne linje indeholder programkommandoer inklusive: R.A. og Dec. koordinater, en
navnestreng, en beskrivelse og et nøgleord.
R.A.: Indtast Right Ascension for et objekt i følgende format: HH:MM:SS.
F. eks.: 18:51:05
Dec.: Indtast declinationen for et objekt i det følgende format:: DDdMMmSSs.
F. eks.06d16m00s
Navnesteng: Tekst inde i en navnestreng vises som objektets navn. En navnestreng
kan indeholde op til 16 tegn og skal være omgivet af anførselstegn. For eksempel:.
“M64” eller “Min Favorit Stjerne”.
I Interaktiv Mode, vises navnestrengen på linje 2 indtil den bliver valgt med ENTER
tasten.
I Automatisk Mode, eller efter et interaktivt Mode valg vil navnestrengen vises på linje
1 mens beskrivelsen vil scrolle hen over linje 2.
Nøgleord: Aktioner som skal udføres under en Tur. AutoStar II
anerkender de følgende nøgleord:
- 59 -
TITLE
IC
PLANET
COMET
CONSTELLATION
PICK ONE/PICK END
TEXT
SAO
MOON
LUNAR ECLIPSE
STAR
AUTO SLEW
USER
MESSIER
SATELLITE
METEOR SHOWER
LANDMARK
ON/OFF
NGC
CALDWELL
ASTEROID
DEEP SKY
DEFINE
#END
Bskrivelsesstreng: Beskrivelsen af et objekt. Skal være omgivet af anførselstegn. Hvis beskrivelsen fylder mere end 1 linje, skal hver linje afsluttes med et
anførselstegn og et tryk på RETURN. Begynd næste linje med et anførselstegn.
Hvis anførselstegn skal vises inde i beskrivelsen, så benyt 2 anførselstegn før og
efter den ønskede frase. For eksempel: ”Oriontågen anses for “”Fantastisk”” af
mange som ser den.”
Oprettelse af en Tur
Ved brug af kommandolisten ovenfor kan man lave sin egen Tur. Anbringelse af
ordet AUTO SELECT før enhver kommandolinje aktiverer Automatisk Mode, og når
den bliver valgt vil AutoStar II automatisk søge og finde det ønskede objekt.
Det følgende er en liste af kommandolinjer komplet med nøgleord og nødvendige
tekststrenge:
TITLE
Title skal være det første nøgleord i din Tur efter enhver kommentarlinje og skal være
på 15 tegn eller mindre. AutoStar II viser den title når “Guided Tour” bliver valgt fra
menuerne..
For eksempel: TITLE “En stjernes liv”
TEXT “Navnestreng” “beskrivelsesstreng”
Denne kommando lader dig vise et tekstnavn og en beskrivelse.
USER ra dec “Navnestreng” “beskrivelsesstreng”
Denne kommando giver dig adgang til specifikke objekter med din egen beskrivelse.
Gå til USER, derpå R.A. og Dec. for et ønsket objekt, dets navn og beskrivelse. Brug
formatet beskrevet i kommandolinje sektionen.
De følgende kommandoer specificerer objekter, allerede indeholdt i AutoStar II
databasen. Hvis disse kommandoer følger efter kommandoen AUTO SELECT, vil
objektets navn vises på linje 1 og dets beskrivelse vil scrolle hen over linje 2..
Tilføj ikke en beskrivelse efter de følgende kommandolinjer. Disse kommandoer
tilgår nemlig objekter med en allerede eksisterende beskrivelse i AutoStar IIs
database.
NGC xxxx
Indtast NGC fulgt af det ønskede New General Catalog nummer og AutoStar II
leverer en beskrivelse af objektet fra sin database. For eksempel:: NGC
4256
IC xxxx
Indtast IC fulgt af det ønskede Index Catalog nummer og AutoStar II leverer en
beskrivelse af objektet fra sin database. For eksempel: IC 1217
SAO xxxxxx
Indtast SAO fulgt af det ønskede SAO nummer og AutoStar II leverer en beskrivelse af
en beskrivelse af objektet fra sin database. For eksempel: SAO 30200
Messier xxx
Indtast MESSIER fulgt af det ønskede Messier nummer og AutoStar II leverer en
beskrivelse af objektet fra sin database. For eksempel: M 101
- 60 -
CALDWELL xxx
Indtast CALDWELL fulgt af Caldwell nummeret og AutoStar II leverer en beskrivelse
af objektet fra sin database. For eksempel: CALDWELL 17
PLANET “navn”
Indtast PLANET efterfulgt af navnet på den ønskede planet i anførselstegn. AutoStar
II leverer en beskrivelse af den valgte planet fra sin database. For eksempel:
PLANET “Pluto”
MOON
Denne kommando henter information om Månen fra AutoStar II databasen.
SATELLITE “navn”
Indtast SATELLITE efterfulgt af navnet på den ønskede satellit i anførselstegn
AutoStar II viser så information om satellitten fra sin database. For eksempel:
SATELLITE: “Intl Space Stn”
ASTEROID “navn”
Indtast ASTEROID efterfulgt af navnet på den ønskede asteroide i anførselstegn.
AutoStar II viser information om asteroiden fra sin database. For eksempel:
ASTEROID: “Ceres”
COMET “navn”
Indtast COMET efterfulgt af navnet på den ønskede komet i anførselstegn. AutoStar
II viser information om kometen fra sin database.For eksempel: COMET: “Halley”
LUNAR ECLIPSE
Hvis LUNAR ECLIPSE er en del af Turen så vil AutoStar II checke sin database
hver gang Turen aktiveres for at undersøge, om der forekommer måneformørkelse
den aften. Hvis ikke, bliver denne mulighed sprunget over, og Turen vil gå videre til
det næste objekt.
METEOR SHOWER
Hvis METEOR SHOWER er en del af Turen, så vil AutoStar II checke sin database
hver gang Turen aktiveres, for at undersøge, om en meteorsværm vil være synlig den
aften. Hvis ikke, så bliver denne mulighed sprunget over, og Turen vil gå videre til det
næste objekt.
DEEP SKY “name”
Indtast DEEP SKY efterfulgt af navnet på det ønskede objekt i anførselstegn. For
eksempel: DEEP SKY “Small Magellanic Cloud”
CONSTELLATION “navn”
Indtast CONSTELLATION efterfulgte af navnet på den ønskede konstellation i
anførselstegn. For eksempel: CONSTELLATION “Leo Major”
STAR “navn”
Indtast STAR efterfulgt af navnet på den ønskede stjerne i anførselstegn. For
eksempel: STAR “Vega”
LANDMARK az alt “titel” “beskrivelse”
Indtast azimuth (az) for det ønskede objekt i følgende format: xxxdxxmxxs. For
eksepel: 123d27m00s. Indtast derpå altitude for det ønskede objekt i følgende
format: xxdxxmxxs. Indtast så navnestrengen og beskrivelsesstrengen I
anførselstegn. For eksempel:
LANDMARK 123d27m00s 57d20m20s “Landmark 1” “Nordligt hjørne af beboelsesejendom”
PICK ONE / PICK END
Disse to erklæringer bruges til at omringe en liste med emner som AutoStar II kan
vælge fra i løbet af en Tur. AutoStar II begynder i toppen af PICK ONE listen og viser
det første objekt fra listen som er over horisonten og ignorerer resten..
Erklæringerne er nyttige i udviklingen af Ture som kan præsenteres året rundt. For
hver objekttype du ønsker at illustrere i din Tur, så vælg 10 til 12 eksempler bredt ud
over right ascension området. Omgiv dem med PICK ONE / PICK END erklæringer.
Ét aktuelt eksempel vil blive vist for brugeren. For eksempel:
AUTO SELECT TEXT “Kuglehobe” “Kuglehobe er enorme kugleformede
- 61
stjernesamlinger”.
-
“De indeholder 50.000 til 100.000 stjerner og er lokaliseret i kanten af vores
”galakse”.” PICK ONE
AUTO SELECT MESSIER 13
AUTO SELECT MESSIER 15
AUTO SELECT MESSIER 92
AUTO SELECT MESSIER 4
AUTO SELECT MESSIER 68
AUTO SELECT NGC 1234
AUTO SELECT TEXT “Ikke til rådighed” “Desværre, der er ingen klare
kuglehobe” synlige for øjeblikket”
PICK END
AUTO SLEW ON / AUTO SLEW OFF
Med AUTO SLEW ON slået til i Turen, vil AutoStar II automatisk lave slew til
objekterne først, før den viser tekstbeskrivelsen. Dette er nyttigt når man designer
en Tur hvor observation af af bestemte objekter er påkrævet. For eksempel: En
atronomilærer vil måske have en student til at observere seks objekter, af hvilke
AutoStar II automatisk vil lave slew til fire af i en Tur. Studenten må så manuelt lave
slew til de sidste to objekter. Han vil i dette tilfælde slå AUTO SLEW ON før sine først
krævede objekter og så slå AUTO SLEW OFF efter det fjerde objekt.
#END
For at afslutte en Tur, så indtast kommandoen #END på en separat linje i slutningen
af Turen.
Overførsel af Ture
Når en Tur først er skrevet og gemt som en ren tekstfil på din PC, så send den til
AutoStar II ved brug af AutoStar IIs Update Utility på din PC. Mens Turen bliver
overført til håndbetjeningen, undersøger AutoStar II programmeringen. Hvis den ikke
forstår terminologien anvendt i en Tur, så markerer den tvivlsomme områder og viser
dem i et pop-up vindue på din PC skærm. Lav de nødvendige korrektioner og forsøg
en ny overførsel. Se i bruganvisningen som kom sammen med dit interface kabel for
mere information om overførsel af data til AutoStar II.
- 62 -
INDEKS D: TRAINING AF DREVENE
Training af teleskopmotorerne med AutoStar II. Udfør denne procedure hvis du oplever unøjagtigheder med
udpegningen. Fig. 43 afbilder hele Drive Training proceduren.
Bemærk: Brug et landskabsobjekt, såsom en el-mast for at lave train på drevet. Udfør denne øvelse én gang hver tredje til
sjette måned for at opretholde det højeste niveau af teleskopets pegenøjagtighed.
LX200-ACF TIPS
Yderligere Studier...
Denne manual giver kun en kortfattet introduktion til
astronomi. Hvis du er interesseret i at gøre yderligere
studier i astronomi, er der nedenfor foreslået nogle få
emner som er værd at læse op på. Prøv at slå nogle af
disse emner op i AutoStar IIs glossary.
Ligeledes er der nedenfor vist nogle eksempler på
bøger, tidsskrifter og organisationer som du måske vil
finde nyttige.
Emner
1.
Hvordan fødes en stjerne? Hvordan dannes et
solsystem?
2. Hvordan måles afstanden til en stjerne? Hvad er
et lysår? Hvad er rødfoskydning og blåforskydning?
3. Hvordan er kraterne på Månen dannet? Er der
vand under Månens overflade?
4. Hvad er et sort hul, en neutronstjerne, en quark
stjerne, en gamma burster, en Einstein linse?
5. Hvad består stjerner af? Hvorfor har stjerner
forskellige farver? Hvordan bestemmes grundstofferne i en stjerne? Hvad er en Lyman Alpha forest?
6. Hvad er forskellen mellem en type1 og en type 2
supernova?
7. Hvori består vigtigheden af at studere sammensætningen af kometer? Hvor kommer kometer fra?
8. Hvor gammel er vores Sol? Vil Solen udvikle sig til
en planetar tåge eller blive til en supernova?
9. Hvad er det inflatoriske Big Bang? Hvad er mørkt
stof? Hvad er MACHO’s?
10. Hvordan opdages planeter i kredsløb om
andre stjerner?. Hvad er en accretion
(eller protoplanetary) skive?
11. Hvad er forskellene mellem elliptiske, spiralformede
og irregulære galakser? Kan kuglehobe være ældre
end universet?
Bøger
1.
The Guide to Amateur Astronomy by Jack Newton
and Philip Teece
2.
The Sky: A User’s Guide by David Levy
3.
Turn Left at Orion by Guy Consolmagno & Dan Davis
4.
Astrophot ography for the Amateur by Michael
Covington
Tidsskrifter
1.
2.
Sky & Telescope
49 Bay St., Cambridge, MA 02138
Astronomy
Box 1612, Waukesha, WI 53187
Organisationer:
1.
Figur 43: Training af Drev proceduren.
2.
3.
Astronomical League
Executive Secretary
5675 Real del Norte, Las Cruces, NM 88012
The Astronomical Society of the Pacific
390 Ashton Ave., San Francisco, CA 94112
The Planetary Society
65 North Catalina Ave, Pasadena, CA 91106
- 63 -
INDEKS E: MÅNEMENUEN
Måneoptionen i Object menuen giver dig mulighed for at observere Månen på en
måde som ikke tidligere har været mulig. Du vil nu kunne lokalisere mange specifikke
egenskaber ved månes overflade, inklusive hundredvis af kratere, have, dale og
bjerge. En særlig funktion lader dig se alle seks Apollo landingssteder. Selv om du
ikke vil være i stand til at se detaljer som månelandingsfartøjer eller månekøretøjer,
efterladt af astronauterne (de bedste jordbaserede teleskoper kan kun opløse detaljer
med et tværsnit på ca. 800m), så vil du være i stand til at finde landingssteder og
studere terrænnet som omgiver disse steder.
Når AutoStar II synkroniserer på månefunktioner, så skifter teleskopet til
Selenografiske koordinater, betydende Måne- breddegrader og længdegrader.
Observering af Apollo 15 landingsstedet ved hjæp af Moon optionen:
1.
2.
3.
4.
5.
Initialisér og align teleskopsystemet som tidligere beskrevet.
Tryk “5” på AutoStar II tastaturet. “Solar System: Mercury” vises.
Tryk en Scroll tast indtil “Solar System: Moon” vises. Tryk ENTER.
“Moon: Overview” vises. Tryk GO TO. Teleskopet laver slew til Månen.
Med “Moon: Overview” på AutoStar IIs display, så brug Scroll tasterne til at
løbe gennem menuoptionerne. Der er fem funktionskategorier til rådighed:
Landing Sites, Craters, Mountains, Mare og Lakes, og Valleys and Rills.
6. Vælg et månekrater som du kender, f. eks. Copernicus eller
Kepler, fra Craters optionen og tryk ENTER.
7. Tryk så GO TO for at køre slew til den lokation. Centrér lokationen i okularet
og hold ENTER nede i mere end to sekunder til ENTER TO SYNC.
Teleskopet er nu synkroniseret til Selenografiske koordinater.
8. Tryk MODE to gange for at returnere til funktionslisten. Tryk en Scroll tast
indtil “Moon: Landing Sites” vises.
9. Tryk ENTER. “Landing Sites: Apollo 11” vises.
10. Tryk en Scroll tast indtil “Landing Sites: Apollo 15” vises.
11. Tryk GO TO. Teleskopet laver slew til Apollo 15 stedet.
12. Tryk MODE for at returnere til de tidligere menuvalg. Fortsæt med at
trykke MODE for at komme ude af denne menu..
Brug samme metode til at finde andre Månesteder og seværdigheder. Når du har
valgt en funktion, så tryk “?” tasten eller brug Scroll tasterne for at vise detaljeret
information om stedet. Tryk MODE for at returnere til menu punkterne.
Kepler
Kopernicus
Tycho
Figur 44: Nogle let genkendelige månekratere.
- 64 -
APPENDIX F:
16" LX200-ACF FEATURES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Figure 45: 16" LX200-ACF Computer Control Panel.
16" LX200-ACF Unique Features
Caution:
Due to the weight and size
of the 14" and the 16"
LX200-ACF models, please
use extreme caution
whenever assembling,
disassembling, lifting,
transporting or storing this
product. Two or more
persons should always be
used whenever performing
any of the above tasks.
Disregard for the above
warning could result in
serious injury or death.
The 16" LX200-ACF contains, for the most part, the same features (covered earlier in
this manual) as all other LX200-ACF telescope models. The following features are
unique to the 16" model.
Control Panel Features:
18vDC Power Connector (Fig. 45, B): Provides a connection so that the telescope
assembly may be powered from a standard 115v AC home outlet using the supplied
Power Adapter.
The De-rotator port (Fig. 45, G), for use in altazimuth alignment, allows you connect
the optional #1222 Field De-rotator for long-exposure astrophotography by eliminating
the image rotation inherent in altazimuth tracking. See OPTIONAL ACCESSORIES,
page 44.
The “De-rotator” menu option in the Utilities menu allows you to turn the De-rotator on
or off using the AutoStar II handbox.
12 vDC Output (Fan) Port (Fig. 45, E) is used to power the fans located on the
optical tube assembly (OTA). The fans evacuate the warm air trapped inside the tube,
allowing for faster cool-down.
The fan takes warm air from the OTA so that cool air can enter the OTA through the
filtered hole on the side of the OTA. The input filter prevents dust from entering the
OTA. Periodically replace the filter by removing the four bolts holding the grill. The fan
also has a filter, but this filter keeps dust out of the OTA while the fan is off; it should
not need replacing.
The “AUX Power” option in the Utilities menu allows you to turn the fan on or off.
Select “Yes” to turn on.
Commercial Shipping
Caution: Serious damage to the drive gears may result from shock in
handling. During transport or commercial shipping, the R.A. lock
(Pg. 7, Fig. 1, 12) and/or the Dec. lock (Fig. 1, 17) must not be engaged.
Always release the locks when storing in the case or when crating for
commercial shipment. This allows the telescope to give if the case or crate
is sharply jarred or dropped.
The optical and mechanical axes of the 16" LX200-ACF telescope have
been carefully alignet at the factory to ensure accurate object pointing. Do
not loosen or remove the optical tube assembly from the tube adapters
(Fig 1, 25). The resulting misalignment of the axes will result in inaccurate
slewing of the telescope in the GO TO mode. Do not attempt to turn the
focus knob of the optical tube (Fig. 1, 6) until you have read the following
note.
- 65 -
B
Caution: Next to the focus assembly are two red slot-head bolts,
used only for saf ety reasons in shipment. Remove these bolts before
attempting to turn the focus knob. In its place, insert the rubber plugs
provided as a dust protector (these rubber plugs are included with your
hardware package).
c
d
h
e
f
g
Fig. 46: The Super Giant Field Tripod:
(1) Tripod head;
(2) Threaded rod; (3) Tension knob;
(4) Spreader bar; (5) Lock knobs;
(6) Extension strut; (7) Tension hub.
B
Fig. 47: The Super Giant Field Tripod
collapsed.
The 16" LX200-ACF should never be commercially shipped without the red
bolts in place. This is essential during commercial transport, where rough
handling may occur. Your transport and storage of the telescope never
requires these bol ts.
To re-ship the 16" LX200-ACF commercially, be sure to follow this procedure:
1. Turn the focus knob clockwise until it stops so that it moves the primary mirror all
the way back in the tube.
2. Remove the rubber plug and insert the red bolt. Thread it in to a firm feel (if you
have misplaced the red bolt, you may use any bolt that is 1/4-20x1" long).
3. When packaging the 16" LX200-ACF, be sure to release the R.A. lock (Pg. 7, Fig.
1, 12) and Dec. lock (Fig. 1, 17) to prevent shock to the gears in the motor
assemblies should the package suffer rough handling.
Commercial shipment of the 16" LX200-ACF telescope without the red safety bolt in
place as described above is done at the owner’s risk and your warranty may be voided
if shipping damage results.
16" TELESCOPE ASSEMBLY
Use the following procedure to assemble your telescope:
To Assemble the 16" Super Field Tripod
The 16” Super Field Tripod (Figs. 46 and 47) for the Meade 16" LX200-ACF telescope
is supplied as a completely assembled unit, except for the spreader bar (Fig. 46, 4)
and the six lock-knobs (Fig. 46, 5). There are two knobs for each of the three tripod
legs. They are used to adjust the level of the tripod. These knobs are packed
separately for safety in shipment.
For most observations, the drive base of the telescope’s fork mount is attached
dir
ectly to the super giant field tripod, in the altazimuth (altitude-azimuth or verticalhorizontal) format.
The telescope also can be mounted on a permanent pier in the equatorial format,
which is set for the latitude of the observing location (see APPENDIX A, pages 53 through
57,for instructions on using the telescope in equatorial mode). The equatorial mode
permits alignment of the telescope’s polar axis with the celestial pole.
Fig. 48: Tighten the tripod spreader
bar with the tension knob.
After removing the field tripod from its shipping carton, stand the tripod vertically, with
the tripod feet down and with the tripod still fully collapsed (Fig. 47). Remove the lower
kn ob (Fig. 47, 1), releasing the tension hub (Fig. 46, 7). This knob is used only when
storing the field tripod. Moving one leg at a time, gently pull the legs apart. As the legs
are ope ned, the tension hub will move down the threaded rod (Fig. 46, 2) until it is free
from the threaded rod. Continue to move the legs apart to a fully open position.
Thread in the two lock-knobs (Fig. 46, 5) for each tripod leg, near the foot of each leg.
These lock-knobs are used to fix the position of the inner tripod leg sections. These
sections are used to level the telescope (described below).
Note: Tightening to a firm-feel is sufficient. Over-tightening may result in
stripping of the knob threads or damage to the tripod legs; it provides no
additional strength.
Fig. 49: Remove the pointed bolts
from the drive base.
- 66 -
Loosen the tension knob (Fig. 46, 3), holding the spreader bar (Fig. 46, 4), and slide
the spreader bar down the threaded rod until you can rotated it so that the three arms
align with the three tripod legs. Tighten the tension knob ( Fig. 48) to a firm feel; firm
tightening of the tension knob is sufficient to result in rigid positioning of the legs. Do
not use force in tightening this knob.
To collapse the tripod (after removing the telescope) for storage, follow these
s:
step
osen the tension knob and rotate the spreader bar 60° from its assembled
a. Lo
position, so that one spreader bar arm is located between each adjacent pair of
tripod legs.
ove the spreader bar to the top of the threaded rod. Tighten the tension knob,
b. M
cking the bar.
lo
c. Working one leg at a time, gradually collapse the legs of the field tripod until the
tension hub is positioned onto the threaded rod. Use the second tension knob to
secure the tension hub in place.
Fig. 50: Attach the drive base to the
tripod.
Atta
ching the 16" Drive Base
emove the three pointed bolts that hold the packing material in place. These bolts
a. R
e used only for shipping purposes and not used in the telescope assembly
ar
procedure. See Fig. 49.
b. Rotate the field tripod so that one leg is pointing approximately South (it need not
point exactly South).
c. Position the 16" drive base onto the field tripod, with the power panel facing South.
Secure the drive base using the three 1/2"-13x1-1/2" long bolts. Thread these bolts
up through the underside of the tripod head into the drive base using the supplied
hex key. Firmly tighten these bolts. See Fig. 50.
c. Level the drive base by loosening the six lock-knobs (Fig. 46, 5) and sliding out the
inner tripod legs.
d. Note the DB-15 connector at the center of the base.
Fig. 51: Bolt the fork to the drive
base.
Attaching the Fork
a. Place the single-piece fork onto the top of the drive base. One side of the base of
the fork has a cutout to allow clearance for the R.A. lock (Pg. 7, Fig. 1, 12) and
R.A. slow-motion control (Fig. 1, 10), which are located on top of the drive base.
b. Bolt the fork to the drive base using the four 3/8"-16x3/4" long bolts (Fig. 51). Using
the supplied hex key, tighten to a firm feel only.
c. Unscrew and remove the four thumbscrews from the rectangular plate (Fig. 52)
in the center of the fork base. Remove the plate. Note the DB-15 plug under the
fork base.
d. Connect the DB-15 plug to the DB-15 connector underneath the plate. Tighten the
two thumbscrews onto the connector to a firm feel. See Fig. 53.
Fig. 52: Remove the for thumbscrews
from the plate.
Fifth bolt
Connector
thumbscrew
DB-15
Connector
Fig. 53: View beneath plate (fork base
not shown for clarity sake): Thread-in
the fifth bolt and attach the DB-15
connector underneath the plate.
e. A fifth 3/8"-16x3/4" long bolt is supplied with the telescope. Just using your fingers,
loosely tighten this bolt under the plate. See Fig. 53. This bolt acts as a safety
feature to prevent the DB-15 connector and cable from being damaged when you
disassemble the telescope. You will not be able to disassemble the telescope until
the bolt is removed. The bolt is located near the DB-15 assembly in the base as a
reminder to unplug the connector before removing the fork from the drive base.
Mounting the Optical Tube Assembly (OTA)
This step requires two people who can lift up to 70 pounds each (Note: See Caution
on page 65). The optical tube assembly (OTA) weighs about 125 lbs. and it must be
positioned accurately in order to mount to the fork.
a. Located on the two top surfaces of the fork are two shoulder bolts. These two bolts
function as locating pins for the OTA. On the inside edge of the Dec. castings are
two matching holes (with slots). Before trying to mount the OTA, be sure to locate
these two bolts and holes. Notice that the bolts and holes are located on one side
of the castings, requiring the OTA to be mounted one way only.
b. Tighten the Dec. lock (Fig. 1, 12) to a firm feel only. With you on one side of the
OTA and your assistant on the other side, grasp the two handles on each side and
lift the OTA onto the top of the fork. Position the holes over the shoulder bolts.
When they are in place, slide the OTA back so that the shoulder bolts lock into
the slots (Fig. 54).
- 67 -
c. Lock the OTA in place using the four 3/8"-16x3/4" bolts. Thread up the four bolts
into the bottom of the Dec. castings, two on each side. Using the supplied hex key,
tighten to a firm feel only (Fig. 55).
Attaching the Power and Data Cords
Several power and data cords are supplied with the 16" LX200-ACF. These should all
be attached before powering up the telescope.
a. Confirm that the power switch (Pg. 65, Fig. 45, A) on the power panel is in the OFF
position. Connect the power adapter to the 18vDC connector (Fig. 45, B).
b. 2 short cords (8" long) with DB-9 connectors are supplied to provide power to the
Dec. system, the GPS, and the level sensor. Plug into the two DB-9 connectors
located at the top of the sides of the fork and the Dec. casting (Fig. 56).
c. Connect the AutoStar II handbox to the HBX connector (Fig. 45, F) on the
control panel.
Fig. 54: Position the holes over the
shoulder bolts. When they are in
place, slide the OTA back so that the
shoulder bolts lock into the slots.
Fig. 55: Tighten the fork arm
assembly using the provided hex key.
Fig. 56: Plug in the DB-9 connectors
to provide power from the Dec. motor
to the fork arms.
- 68 -
d. Connect the supplied coil cord from the fan to the 12vDC output jack (Fig. 45, E)
on the control panel.
LX200-ACF TIPS
Observing Considerations
•
Try to pick an observing site away from street and house lights and car
headlights. While this is not always possible, the darker the site, the better.
•
Give your eyes about ten minutes to adjust to the darkness before observing.
Give your eyes a rest from observing every ten or fifteen minutes to relieve
eyestrain.
•
Try not to use a standard flashlight. Experienced observers use red LED
flashlights, the red utility light on the AutoStar II handbox, or tape red
cellophane over their flashlights to use for setup and map reading so they don’t
have to continually readjust their eyes to the darkness. Be careful not to shine
bright lights if there are other observers in the area. Do not shine a flashlight
into the telescope while someone is observing!
•
Dress warmly. It gets chilly when you’re sitting for prolonged periods.
•
Practice setting up your equipment during the day or in a lighted area to
become familiar with it before going to a dark site.
•
Use your 26mm eyepiece to view terrestrial objects and wider areas of space,
such as open star clusters. Use optional higher power eyepieces, such as a
9mm eyepiece (see OPTIONAL ACCESSORIES , page 44 for more details), when
you wish to view something up close, such as craters on the Moon or the rings
of Saturn.
APPENDIX G:
14" LX200-ACF FEATURES
14" LX200-ACF Unique Features
The 14" LX200-ACF contains, for the most part, the same features (covered earlier in
this manual) as all other LX200-ACF telescope models.
The following features are unique to the 14" model:
Fig. 57a: One of the two 14" LX200-ACF
battery compartments (older models).
Fig. 57b: An indentation on the
underside of one of the 14" LX200-ACF
battery compartments (older models).
Battery Compartment
On newer models, the battery compartment is the same as the compartment
described on page 13. For older models, the battery compartments for the 14"
LX200-ACF are located under the horizontal beam of the fork arms (Fig. 57a). Each
compartment has an indentation below it (Fig. 57b) to allow you to slide out the
compartment easily.
Important Note: The compartments are designed to hold batteries only.
Do not use these compartments to store any other items.
Two button-head screws are provided to secure the battery compartments when using
the telescope in equatorial alignment. The telescope ships with the screws installed. To
install the batteries, first remove the screws with the supplied hex key. See Fig. 57c for
location of the screws. Next, remove the battery holder and install the batteries as
described in step #2 on page 13. Replace the holder and close the compartment.
Replace the screws if you plan to use the telescope in equatorial alignment. These
screws are not necessary when using the telescope in altazimuth alignment.
Optical Tube Assembly
Important Note: Attaching the 14" LX200-ACF optical tube assembly to the
tripod is identical to the procedure described on pages 13 and 14.
Caution: Due to the weight and size of this product please use extreme
caution whenever assembling, disassembling, lifting, transporting or
storing this product. Two or more persons should always be used
whenever performing any of the above tasks. Disregard for the above
warning could result in serious injury or death.
Fig. 57c: Location of one of the
battery compartment screws. The
other is located on the opposite end
of the horizontal beam of the fork
arms near the other battery
compartment (older models).
Caution: On the rear section of the optical tube is a red slot-head bolt,
used only for safety reasons in shipment. Remove this bolt before
attempting to turn the focus knob. In its place, insert the rubber plug
provided as a dust protector (this rubber plug is included with your
hardware package).
The 14” LX200-ACF should never be commercially shipped without the red
bolt in place. This is essential during commercial transport, where rough
handling may occur. Your transport and storage of the telescope never
requires this bolt.
Fig. 58: 14" model auxiliary focus and
reticle jacks are located on the inner
left fork arm.
Fig. 59: Insert the included hex wrench
into the slots in the plate of secondary
mirror housing to access the
collimation screws (14" model only).
Auxiliary Jacks
The 14" model provides auxiliary focus and reticle jacks on the left fork arm (Fig. 58)
for your convenience. Use of the auxiliary jacks eliminates the cord tangle which
sometimes occurs when using the jacks located on the control panel
Collimation
The 14" LX200-ACF can be collimated using the procedure described in the Collimation
section, pages 47 - 48, with one exception: When tightening a collimation screw, it is
not necessary to loosen the other two collimation screws, or vice versa. In other words,
the screws may be tightened or loosened independently of each other.
A hex wrench is included in the accessory kit for collimation (use the smaller of the two
included hex wrenches; the smaller wrench is only included with the 14" model). Insert
the hex wrench into the slots in the plate of the secondary mirror housing to access the
collimation screws which are housed below the plate. See Fig. 59 for the position of
the slots.
- 69 -
APPENDIX H:
DE-ROTATOR AND
MICROFOCUSER ASSEMBLY
For LX200-ACF Telescopes Equiped with a Zero Image-Shift Microfocuser
When using a de-rotator, it is important to attach the microfocuser so that it is backed
off slightly from the de-rotator. If the microfocuser is flush against the de-rotator,
the assembly will not work properly. This is true also with other accessories that
may attach up flush against the de-rotator housing. The diagonal mirror (if used
without the microfocuser) may be attached tightly as it does not rub up against the
de-rotator housing.
To attach the microfocuser to the de-rotator:
Fig. 60: Back off the adapter ring one
full revolution.
12:00 position
Refer to Fig. 8, page 14, for an exploded view of the microfocuser assembly. Perform
this assembly on a flat surface (such as a desk or a table) before you attach the derotator and microfocuser to the telescope.
1. With the de-rotator on a flat surface, thread on the adapter ring (Fig. 8, B) until it
just touches the housing; then back off the adapter ring (i.e., turn it counterclockwise) one full revolution as shown in Fig. 60.
2. Place the microfocuser over the ring with the “hump” of the microfocuser in the
12:00 position as shown in Fig. 61.
3. Using the provided hex key, tighten to a firm feel one of the three microfocuser hex
screws (Fig. 8, K) up against the adapter ring as shown in Fig. 62. Take care not
to tighten or loosen the adapter ring as you position and tighten the microfocuser
in place.
4. Tighten to a firm feel the other two microfocuser hex screws.
Fig. 61: Place the microfocuser over
the adapter ring. Notice the
orientation of the microfocuser.
Fig. 62: Tighten the three
microfocuser hex screws to a firm
feel.
- 70 -
5. Attach the de-rotator to the rear cell of the telescope.
INDEKS I:
Smart Mount
Introduktion
Smart Mount forbedrer pegenøjagtigheden på dit LX200-ACF teleskops “Go To”
system. På trods af omhyggelige og store anstrengelser for at kalibrere og aligne
teleskoper, kan de svigte når de skal centrere objekter nøjagtigt. Smart Mount lærer
teleskopet at erkende og derefter at korrigere enhver systematisk pegefejl, uanset
årsagen.
Da training af din mount tager nogen tid, anbefaler vi, at denne funktion primært
bliver anvendt på permanent monterede instrumenter eller når fotografering kræver
meget nøjagtig pegning. Når først Smart Mount training er blevet udført, vil
teleskopet drage nytte af det, hvis du omhyggeligt parkerer teleskopet efter hver
session og ikke ændrer på værdierne for mount.
For transpotable instrumenter anbefaler vi at udføre training Smart Mount, hver gang
du opstiller dit teleskop for at opnå de bedste resutater.
Vi anbefaler, at du anvender et illumineret trådkors okular under training
proceduren. Et illumineret okular gør det muligt for dig, at centrere himmellegemer
præcist i teleskopets okular. Jo mere præcist du centerer objekter under Smart
Mount training, desto mere pegepræcision vil dit teleskop opnå. Hvis du ikke har et
illumineret trådkors, så se EKSTRA TILBEHØR side 44 for mere information.
Operation
Smart Mount funktionen findes i AutoStar II Setup menu.
Vil du lære mere om
Alignment?
Se side 19.
Vil du lære mere om
training your drive?
Se side 63.
For at bruge Smart Mount, så lav en model som lader Smart Mount forbedre dit
teleskops nøjagtighed. Dette gøres normalt ved training Smart Mount. Når training er
blevet fuldført så gem modellen. AutoStar II tillader dig at gemme adskillige
modeller under forskellige navne. Dette gør det muligt for dig, for eksempel, at
gemme én model for en tung kameraopstilling på et permanent alignet teleskop,
og en anden når du har en mindre vægtbelastning på opstillingen.
Training
For at opnå stabile resultater som kan gentages, så udfør følgende procedurer før
du opretter en model:
•
Setup og align dit teleskop.
•
Udfør både RA/Az og Dec/Alt drive training kalibration.
Når du først har kalibreret og alignet dit teleskop, og du ønsker at oprette en ny
model, så gå til Smart Mount hovedmenuen. Find og vælg “Erase” for at slette den
aktuelle model. Fortsæt derefter med nedenstående trin:
Bemærk: Hvis du ikke sletter den aktuelle model, så vil trainings
sessionen finpudse den aktuelle model.
•
Find “Train” i Smart Mount Konfigurationsmenuen og tryk enter.
•
Teleskopet vil vælge og lave slew til mere end 40 stjerner.
•
Når du bliver spurgt, så centrér omhyggeligt hver stjerne efterfulgt af ENTER.
Hvis du ikke kan se stjernen fordi en forhindring blokerer dit udsyn:
•
Tryk MODE kortvarigt for at skippe den stjerne. En anden
stjerne vil blive valgt.
Ved afslutning af training sekvensen før fuldførelse:
•
Tryk og hold MODE nede i ca. to sekunder.
Når du har fuldført training:
•
Gem din model ved brug af “Save As” menuen. Brug et godt beskrivemde navn.
Efter fuldførelse af training, vil Smart Mount være aktiv og forblive aktiv indtil du
vælger “Off” fra Smart Mount konfigurationsmenuen.
- 71 -
Permanent Opstillede Teleskoper
For permanent opstillede teleskoper, er det ikke nødvendigt at arbejde med mere
end én model, med mindre vægten af ekstramonteret udstyr introducerer balanceeller fleksningsændringer som vil påvirke pegeegenskaberne betydeligt. Den bedste
metode er at lave train af Smart Mount og køre et par sessioner med Update slået til.
Efterlad derefter Smart Mount slået til som standardindstilling.
Andre menumuligheder
Save As og Load
Smart Mount systemet tillader dig at gemme adskillige modeller, som du har
skabt ved hjælp af Save as kommandoen (se TRAINING på den foregående
side). Du kan bagefter vælge modellen som skal være aktiv ved hjælp af Load
kommandoenn.
Update
Update mode tillader dig at opdatere training for den aktuelle aktive model. Du vil
synkronisere med flere stjerner, som tidligere beskrevet, hvilket yderligere vil fintune
dit teleskops pegeegenskaber. Gem din model efter at have kørt i update mode,
ellers vil opdateringerne gå tabt når du slukker for teleskopet.
On
Hent (Load) en model fra memory (se SAVE AS og LOAD ovenfor) og vælg så Select
Smart On. Når Smart Mount er “On”, så vil teleskopet bruge den aktuelt valgte model
for at fintune dit teleskops pegeegenskaber, men den vil ikke opdatere modellen (se
SMART MOUNT UPDATE ovenfor). Hvis Smart Mount var “On” da du sidste gang
slukkede for teleskopet, så vil den være “On” når du starter den næste session.
Off
Når Smart Mount er “Off”, så vil teleskopet ikke anvende nogen af modellerne du har
skabt, for at fintune pegenøjagtigheden.
Erase
Erase kommandoen sletter den aktuelle Smart Mount tabelværdi for at
muliggøre oprettelsen af en ny.
Delete
Delete kommandoen sletter en valgt model fra memory. For at slette en model, så
scroll gennem navnene og vælg den model du ønsker at slette ved et tryk på
ENTER. Du vil blive bedt om at bekræfte dit valg: Tryk ENTER igen og modellen vil
blive fjernet fra memory.
- 72 -
APPENDIX J:
Previous Model Standard Tripod
Setup
1
1.
Remove the field tripod from the shipping carton.
Stand the tripod vertically with the tripod feet
down and with the tripod still fully collapsed.
Grasp two of the tripod legs and, with the full
weight of the tripod on the third leg, gently pull the
legs apart to a fully open position.
4.
2
Remove the spreader bar (see above figure) from
the shipping carton. Slide the spreader bar onto
the threaded rod and position the rod back
through the tripod head. Place the “C” clip into the
slot in the threaded rod – this clip holds the
threaded rod in place. Position the spreader bar
so that its three arms line up with the three
tripod legs.
5
2.
Thread in two lock-knobs on each leg (six total)
near the foot of each tripod leg. Use the lockknobs to vary the height of the inner, extendible
tripod leg sections. Tighten the locks to a firm feel
only; do not overtighten.
3
3.
Threaded
Rod
“C” Clip
Remove the threaded rod (see above figure) fro
m
the tripod head. A small piece of plastic holds th
e
threaded rod in place. Remove the small plasti
c
bag that is stapled to the threaded rod. This ba
g
contains the “C” clip retainer and an extra clip.
5.
Take the LX200 from its packaging and place the
entire telescope onto the top of the tripod head,
inserting the threaded rod into the central hole in
the bottom of the drive base of the telescope.
Tighten the tension knob (see above figure) to a
firm feel only; firm tightening of the tension knob is
sufficient to result in rigid positioning of the
tripod legs.
- 73 -
BASIC ASTRONOMY
In the early 17th century Italian Scientist Galileo, using a telescope smaller than your
LX200-ACF, turned it skyward instead of looking at the distant trees and mountains.
What he saw, and what he realized about what he saw, has forever changed the way
mankind thinks about the universe. Imagine what it must have been like being the first
human to see moons revolve around the planet Jupiter or to see the changing phases
of Venus! Because of his observations, Galileo correctly realized Earth’s movement
and position around the Sun, and in doing so, gave birth to modern astronomy. Yet
Galileo’s telescope was so crude, he could not clearly make out the rings
of Saturn.
Fig. 63: The Moon. Note the deep
shadows in the craters.
Galileo’s discoveries laid the foundation for understanding the motion and nature of
the planets, stars, and galaxies. Building on his foundation, Henrietta Leavitt
determined how to measure the distance to stars, Edwin Hubble gave us a glimpse
into the possible origin of the universe, Albert Einstein unraveled the crucial
relationship of time and light, and 21st-century astronomers are currently discovering
planets around stars outside our solar system. Almost daily, using sophisticated
successors to Galileo’s telescope, such as the Hubble Space Telescope and the
Chandra X-Ray Telescope, more and more mysteries of the universe are being
probed and understood. We are living in the golden age of astronomy.
Unlike other sciences, astronomy welcomes contributions from amateurs. Much of the
knowledge we have on subjects such as comets, meteor showers, double and
variable stars, the Moon, and our solar system comes from observations made by
amateur astronomers. So as you look through your Meade LX200-ACF telescope,
keep in mind Galileo. To him, a telescope was not merely a machine made of glass
and metal, but something far more—a window of incredible discovery.
AutoStar II Glossary
Be sure to make use of AutoStar II’s Glossary feature. The Glossary menu provides
an alphabetical listing of definitions and descriptions of common astronomical terms.
Access directly through the Glossary menu or through hypertext words embedded in
AutoStar II. See GLOSSARY MENU, page 28, for more information.
Fig. 64: The planet Jupiter. Jupiter’s
four largest moons can be observed
in a different position every night.
Objects in Space
Listed below are some of the many astronomical objects that can be seen with
your LX200-ACF:
The Moon
The Moon is, on average, a distance of 239,000 miles (380,000km) from Earth and is
best observed during its crescent or half phase when Sunlight strikes the Moon’s
surface at an angle. It casts shadows and adds a sense of depth to the view (Fig. 63).
No shadows are seen during a full Moon, causing the overly bright Moon to appear
flat and rather uninteresting through the telescope. Be sure to use a neutral Moon
filter when observing the Moon. Not only does it protect your eyes from the bright
glare of the Moon, but it also helps enhance contrast, providing a more dramatic
image.
Using your LX200-ACF, brilliant detail can be observed on the Moon, including
hundreds of lunar craters and maria, described below.
Craters are round meteor impact sites covering most of the Moon’s surface. With no
atmosphere on the Moon, no weather conditions exist, so the only erosive force is
meteor strikes. Under these conditions, lunar craters can last for millions of years.
Fig. 65: Saturn has the most
extensive ring structure in our Solar
System.
- 74 -
Maria (plural for mare) are smooth, dark areas scattered across the lunar surface.
These dark areas are large ancient impact basins that were filled with lava from the
interior of the Moon by the depth and force of a meteor or comet impact.
Twelve Apollo astronauts left their bootprints on the Moon in the late 1960’s and early
1970’s. However, no telescope on Earth is able to see these footprints or any other
artifacts. In fact, the smallest lunar features that may be seen with the largest
telescope on Earth are about one-half mile across.
Tip:
Enter a date in the Date
menu and you
can
determine if a planet(s) will
be visible during the night
of the entered date by
checking its rise and set
times.
Planets
Planets change positions in the sky as they orbit around the Sun. To locate the planets
on a given day or month, consult a monthly astronomy magazine, such as Sky and
Telescope or Astronomy. You can also consult AutoStar II for information about
planets. Scroll to the “Object: Solar System” menu and scroll through the lists of
planets. When a planet you are interested in displays, press ENTER. Use the Scroll
keys to display information about the planet, such as the planet’s coordinates, and the
rise and set times. Listed below are the best planets for viewing through the LX200ACF.
Venus is about nine-tenths the diameter of Earth. As Venus orbits the Sun, observers
can see it go through phases (crescent, half, and full) much like those of the Moon.
The disk of Venus appears white as Sunlight is reflected off the thick cloud cover that
completely obscures any surface detail.
Mars is about half the diameter of Earth, and appears through the telescope as a tiny
reddish-orange disk. It may be possible to see a hint of white at one of the planet’s
polar ice caps. Approximately every two years, when Mars is closest to Earth in its
orbit, additional detail and coloring on the planet’s surface may be visible.
Jupiter is the largest planet in our solar system and is 11 times the diameter of Earth.
Jupiter (Fig. 66) appears as a disk with dark lines stretching across the surface.
These lines are cloud bands in the atmosphere. Four of Jupiter’s moons (Io, Europa,
Ganymede, and Callisto) can be seen as “star-like” points of light when using even
the lowest magnification. These moons orbit Jupiter so that the number of moons
visible on any given night changes as they circle around the giant planet.
Fig. 66: A favorite winter sight—the
great nebula in Orion.
Fig. 67: The Pleiades is one of the
most beautiful open clusters.
Saturn is nine times the diameter of Earth and appears as a small, round disk with
rings extending out from either side (Fig. 65). In 1610, Galileo, the first person to
observe Saturn through a telescope, did not understand that what he was seeing
were rings. Instead, he believed that Saturn had “ears”. Saturn’s rings are composed
of billions of ice particles ranging in size from a speck of dust to the size of a house.
The major division in Saturn’s rings, called the Cassini Division, is occasionally visible
through the LX200-ACF. Titan, the largest of Saturn’s moons can also be seen as a
bright, star-like object near the planet.
Deep-Sky Objects
Star charts can be used to locate constellations, individual stars and deep-sky
objects. Examples of just some of the deep-sky objects you’ll be able to observe with
your LX200-ACF are given below:
Stars are large gaseous objects that are self-illuminated by nuclear fusion in their
core. Because of their vast distances from our solar system, all stars appear as
pinpoints of light, irrespective of the size of the telescope used.
Nebulae are vast interstellar clouds of gas and dust where stars are formed. Most
impressive of these is the Great Nebula in Orion (M42) (Fig. 66), a diffuse nebula that
appears as a faint wispy gray cloud. M42 is 1600 light years from Earth.
Open Clusters are loose groupings of young stars, all recently formed from the same
diffuse nebula. The Pleiades is an open cluster 410 light years away (Fig. 67).
Through the LX200-ACF, numerous stars are visible.
Constellations are large, imaginary patterns of stars believed by ancient civilizations
to be the celestial equivalent of objects, animals, people, or gods. These patterns are
too large to be seen through a telescope. To learn the constellations, start with an
easy grouping of stars, such as the Big Dipper in Ursa Major. Then, use a star chart
to explore across the sky.
Fig. 68: The Andromeda Galaxy, the
largest galaxy of our local group.
Galaxies are large assemblies of stars, nebulae, and star clusters that are bound by
gravity. The most common shape is spiral (such as our own Milky Way), but galaxies
can also be elliptical, or even irregular blobs. The Andromeda Galaxy (M31) (Fig. 68)
is the closest spiral-type galaxy to our own. This galaxy appears fuzzy and cigarshaped. It is 2.2 million light years away in the constellation Andromeda, located
between the large “W” of Cassiopeia and the great square of Pegasus.
- 75 -
MEADE LIMITED WARRANTY
Every Meade telescope, spotting scope, and telescope accessory is warranted by Meade Instruments Corporation (“Meade”)
to be free of defects in materials and workmanship for a period of ONE YEAR from the date of original purchase in the
U.S.A. and Canada. Meade will repair or replace a product, or part thereof, found by Meade to be defective, provided the
defective part is returned to Meade, freight-prepaid, with proof of purchase. This warranty applies to the original purchaser
only and is non-transferable. Meade products purchased outside North America are not included in this warranty, but are
covered under separate warranties issued by Meade international distributors.
RGA Number Required: Prior to the return of any product or part, a Return Goods Authorization (RGA) number must be
obtained from Meade by writing, or calling (800) 626-3233. Each returned part or product must include a written
statement detailing the nature of the claimed defect, as well as the owner’s name, address, and phone number.
This warranty is not valid in cases where the product has been abused or mishandled, where unauthorized repairs have
been attempted or performed, or where depreciation of the product is due to normal wear-and-tear. Meade specifically
disclaims special, indirect, or consequential damages or lost profit which may result from a breach of this warranty. Any implied
warranties which cannot be disclaimed are hereby limited to a term of one year from the date of original retail purchase.
This warranty gives you specific rights. You may have other rights which vary from state to state.
Meade reserves the right to change product specifications or to discontinue products without notice.
This warranty supercedes all previous Meade product warranties.
Brorfeldes Vennekreds
www.brorfelde.eu
14-7206-02 0309
Download PDF