ACT'L | eWON4002 | Türkçe Kullanım ve Kurulum Klavuzu

eWON Kullanma Kılavuzu
You Select, We Connect
AUG 004 / Rev 1.2
eWON
Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu
İçerik
Modeller:
eWON500, eWON4002, eWON2001, eWON4001, eWON2101, eWON4101,
eWON2005CD, eWON4005CD, eWON2104, eWON4104
Bu kılavuzda eWON500, eWON4002, eWON2001, eWON4001, eWON2101, eWON4101,
eWON2005CD, eWON4005CD, eWON2104, eWON4104 model endüstriyel modem router
cihazlarının genel kullanım kuralları, dikkat edilmesi gereken hususlar, iletişim bilgileri, teknik
özellikleri, bakım onarım bilgileri, teknik destek irtibat bilgileri belirtilmektedir.
İçindekiler
No Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
sayfa
Giriş
İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri
Servis Merkezi Bilgileri
Başlamadan Önce Gerekenler
Cihazın Kurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Cihazın Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kullanım Sırasında İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli Veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar
Garanti ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
Enerji Tüketimine İlişkin Bilgiler
Teknik Özellikler
eWON500
eWON4002
eWON2001
eWON4001
eWON2101
eWON4101
eWON2005CD
eWON4005CD
eWON2104
eWON4104
Donanım kurulumu
Güç kaynağı:
Ethernet bağlantısı
eWON’a bağlanın
eWON’a IP adresi atamak
eWON dahili İnternet sayfaları arasında dolaşma
Genel eWON yapılandırması
eWON tanımlaması
Kullanıcı yapılandırması
IP Adresi yapılandırm ası
Saat ayarları
Etiketlerin oluşturulması ve değerlerin izlenmesi
Kullanılabilir IO sunucuları
Etiket oluşturma
Etiketlerin izlenmesi
Etiketin görüntülenmesi
Bir etiketin değerinin değiştirilm esi
Alarm Yönetimi
Etiketinizin alarm ayarlarının yapılandırılması
Alarmın View I/O Sayfasında Gösterilmesi
Alarm özeti
Alarm geçm işi
Alarm bildirimi
eWON İnternet bağlantısının yapılandırılması
E-Posta ile bildirim düzeni
Gerçek Zamanlı Günlük Tutma
Yapılandırma
Gerçek Zamanlı grafik
Geçmişe Dönük Günlük Tutma
Yapılandırma
Geçmişe dönük günlük grafiği
Geçmişe dönük günlük tablosu
Şeffaf Ağ Geçidi
Ethernet-seri protokol ağ geçidi
VCOM çözümü
Etiket yayınlama (Modbus TCP/ SNMP)
IP Router
NAT ve Şeffaf yönlendirme
VPN
Proxy özellikleri
Uzaktan bakım
Kullanıcı tanımlı Internet sayfaları
Yedekleme ve Geri Yükleme
FTP transferlerini kullanarak yapılandırma
Veri Tabloları Transferi (Export Blok)
eWON Komut Dizisi Oluşturma
eWON sınırları
Revizyonlar
eWON Kullanıcı Kılavuzu
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
15
15
17
19
19
19
21
22
23
23
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
30
30
32
32
32
33
33
33
34
35
35
35
36
37
37
37
37
38
38
41
44
45
45
46
46
2
1. Giriş
Elinizdeki bu kılavuz, eWON endüstriyel modem/router cihazlarının donanım özellikleri ile kullanıcının
cihazı kurarken ve kullanırken ihtiyaç duyacağı bilgileri ihtiva etmektedir.
Cihazların içi açılarak iç devrelerine müdahale edilmemelidir. Cihaz garantisi, bu tür müdahalelerin
sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yetkisiz kişilerin
müdahalesi, garantiyi geçersiz kılar.
eWON cihazlarınızı verimli bir şekilde kullanabilmeniz ve garanti şartlarının ortadan kalkmaması için
size bu kılavuzu sunuyoruz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzun tamamını okumanızı
öneririz.
2. İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri
İthalatçı Firma:
Pacpro Otomasyon Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Caddesi, Doğan Sokak, AES Plaza No:3 Kat3
Gülsuyu, Maltepe 34848 İstanbul
Tel:
216 – 376 10 95
Faks:
216 – 376 70 89
e-posta:
info@pacpro.com
Internet sitesi:
www.pacpro.com
Üretici Firma:
ACT’L s.a.
Av. de l’Artisanat 10, 1420 Braine
l’Alleud - Belçika
Tel:
+(32) 2 389 27 82
Faks:
+(32) 2 384 47 16
e-posta:
Sales@ewon.biz
Internet sitesi:
www.ewon.biz
3. Servis Merkezi Bilgileri
Servis Merkezi:
Pacpro Otomasyon Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Caddesi, Doğan Sokak, No:7/A
Gülsuyu, Maltepe 34848 İstanbul
Tel:
216 – 427 44 72
Faks:
216 – 376 70 89
e-posta:
bilgi@pacpro.com
Internet sitesi:
www.pacpro.com
4. Başlamadan Önce Gerekenler
Cihazınızın tipine bağlı olarak ADSL, GPRS, ED GE ya da yerel telefon şirketinden sağlayacağınız
aktif ADSL, telefon ya da Internet servisi
Internet Explorer veya Firefox gibi standart Internet tarayıcısı hazır bir bilgisayar
Buna ek olarak http://www.pacpro.com/yuklememerkezi/ ya da http://support.ewon.biz/ internet
sayfamızdan eBuddy aracını indirmenizi öneririz. Bu yazılım ücretsizdir.
Cihazın elektrik beslemesi için 12-24V DC güç kaynağı (cihaz modeline göre 3-10 Watt)
5. Cihazın Kurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bütün uyarı ve talimatlar takip edilmelidir.
Cihaz güneş ışığına doğrudan maruz bırakılmamalıdır. Kalorifer, soba gibi ısıtıcı aygıtlardan, nemli
ve rutubetli ortamlardan uzak bir mesafeye yerleştirilmelidir.
Cihazın sağlıklı çalışması için ortam sıcaklığının +40ºC üzerinde ve 0ºC altında olmaması önerilir.
Cihaz, üzerine su dökülebilecek, buhara, yoğun dumana maruz kalabilecek ortamlardan uzak
tutulmalıdır.
Cihaz sabit bir yüzeye yerleştirilmelidir. Aksi halde düşebilir ve ciddi hasarlar meydana gelebilir.
Çalışma ortamı tozsuz olmalıdır.
Cihazın elektrik beslemesi 12-24V DC güç kaynağından yapılmalıdır. Bu gerilim değerleri dışında
gerilim uygulanmamalıdır. Güç kaynağında oluşabilecek kısa devre ve kaçak akımlar önlenmelidir.
Aksi taktirde, cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
6. Cihazın Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•
•
Cihazınızı itinayla ve temiz bir ortamda kullanınız
Cihazı temizlemeden önce elektrik beslemesi kapatılmalıdır. Cihazınızı hafif nemli ve antistatik bir
bez parçasıyla temizleyiniz. Cihazı temizlemek için herhangi bir kimyasal madde (alkol, benzin
gibi), kimyasal deterjan veya toz kullanmayınız.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
3
•
•
•
•
Cihazınız için, yalnızca üretici tarafından onaylanan aksesuarları kullanınız.
Cihaz enerji altındayken, SIM kartı takılıp/sökülmemelidir.
Cihaz, yetkili teknik kişi haricinde hiç kimse tarafından açılmamalıdır.
Aşağıdaki durumlarda, cihaz enerjisi kapatılarak yetkili servise başvurulmalıdır:
•
Kullanma klavuzunda belirtildiği gibi kurulup çalıştırılmasına
çalışmıyorsa
•
Cihazın içine sıvı dökülmüşse
•
Cihaz performansında önemli bir düşüş olmuşsa
•
Cihaz düşmüşse veya hasar görmüşse
rağmen
cihaz
7. Kullanım Sırasında İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli Veya Zararlı Olabilecek
Durumlara İlişkin Uyarılar
Yanıcı ve patlayıcı ürünlerin imal edildiği ya da depolandığı alanlarda, yangın ve patlamaları önlemek için
cihazınızı kullanmayınız ve kurallara uyunuz. Yanıcı ve patlayıcı ürünlerin imal edildiği ya da depolandığı alanlar,
bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla,aşağıdaki alanları kapsamaktadır;
•
Rafineriler, yakıt depoları, benzin istasyonları
•
Havanın kimyasal maddeler ve parçacıklar (granül, toz veya metal tozu gibi) içerdiği
alanlar
•
“Patlayıcı” levhası olan alanlar
•
“Çift yönlü kablosuz ekipmanları kapatınız” levhası olan alanlar
•
Genel olarak taşıtların motorunun durdurulmasının istendiği alanlar
8. Garanti ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
•
•
•
•
•
Cihazınız için, yalnızca üretici tarafından onaylanan aksesuarları kullanınız.
Cihazda garanti kapsamı dışında oluşan arızalar için yapılacak ücretlendirmede, Pacpro’nun tespit ettiği fiyat
tarifesi kullanılır.
Cihaz garantisi, kurulum hizmetlerini kapsamaz. Cihaz kurulum için, müşteri talebi olduğu taktirde, Pacpro’nun
tespit ettiği fiyat tarifesi üzerinden teknik servis hizmeti sağlanır.
Cihaz garantisi, satış tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
Cihazın ortalama kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır.
9. Enerji Tüketimi
•
•
•
•
•
Cihazın elektrik beslemesi 12-24V DC güç kaynağından yapılmalıdır.
Cihazın maksimum güç tüketimi 10 Watt’tır. (Modele göre 3-10 Watt arası değişkenlik gösterebilir)
Bu gerilim değerleri dışında gerilim uygulanmamalıdır.
Güç kaynağında oluşabilecek kısa devre ve kaçak akımlar önlenmelidir.
Cihazın düşük enerji tüketmesi açısından, kullanılmadığı durumlarda, güç kaynağının enerjisi kesilebilir. Ancak,
uzaktan erişim sağlanmak istenmesi durumunda, enerjisiz cihazla iletişim kurulamayacağını göz önünde
bulundurunuz.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
4
10. Teknik Özellikler
eWON500 Seri – Ethernet Ağ Geçidi
MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
1
Ethernet - Seri Ağ Geçidi Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS
TCP, EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Script
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarm la r http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Basic script yorumcusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Alarm
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW052x1
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server
Pages). HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin
verebilm e).
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlem ci @75Mhz, 8Mb SDRAM, 16Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS1 port izole (1,5Mbits ile limitli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izolasyon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel olarak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE, UL onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- x = 6 MPI/PROFIBUS1 (S7) port
1 Bu eWON modeli, enerji Açm a/Kapama es nas ında Profibus ağında karış ıklığa s ebep olabilir. Ağda çalışm ay an cihazlar için bu durum problem teşkil etmez.
Ancak, Profibus ağı Profibus v e Uy du cihazlar arasında haberleşme iç in kullanılıy orsa, ağda oluşacak hatalar C PU program ın da (OB85 & OB86) giderilm ezse,
Siem ens CPU STOP m oda geç ebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
5
eWON4002 M2M Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Veri Kayıt
Veri kayıt için dahili veritabanı (130.000 noktaya kadar, Gerçek-Zamanlı ve geçmişe ait verilerin kayıt imkanı
130.000). FTP veya email transferi ile kayıtlı verilere erişilebilir.
Router
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Geri Arama
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW4220y-z
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 8Mb SDRAM, 16Mb Fla sh, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
9x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
2x sayısal çıkış: röle; 1 kV izolasyon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC
4x analog giriş: 4…20mA veya 0…10V (12 bit)
2x analog giriş: PT100, 2 telli, 12 bit, 0ºC-100ºC aralık
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 50(Genişlik) mm; Ağırlık : <500gr
CE onaylı
- y = 1 modem hariç
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 6 GSM/GPRS US modem
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 5 GSM/GPRS EU modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- z = 6 Web HMI Dinamik SCADA opsiyonu hariç,
aksi taktirde boş bırakılır
eWON Kullanıcı Kılavuzu
6
eWON2001 Endüstriyel Modem, Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
Router
Geri Arama
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW212xy-z
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 8Mb SDRAM, 16Mb Fla sh, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE, UL onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 5 GSM/GPRS EU modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- x = 6 MPI/PROFIBUS1 (S7) port
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 6 GSM/GPRS US modem
1 Bu eWON modeli, enerji Açm a/Kapama es nas ında Profibus ağında karış ıklığa s ebep olabilir. Ağda çalışm ayan cihazlar için bu durum problem teşkil etmez.
Ancak, Profibus ağı Profibus v e Uy du cihazlar arasında haberleşme için kullanılıyorsa, ağda oluşacak hatalar C PU program ında (OB85 & OB86) giderilm ezse,
Siem ens CPU STOP m oda geç ebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
7
eWON4001 Seri – Ethernet Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Veri Kayıt
Veri kayıt için dahili veritabanı (130.000 noktaya kadar, Gerçek-Zamanlı ve geçmişe ait verilerin kayıt imkanı
130.000). FTP veya email transferi ile kayıtlı verilere erişilebilir.
Router
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Geri Arama
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW412xy-z
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 8Mb SDRAM, 16Mb Fla sh, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE, UL onaylı
- x = 6 MPI/PROFIBUS 1 (S7) port
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 5 GSM/GPRS EU modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 6 GSM/GPRS US modem
- z = 6 Web HMI Dinamik SCADA opsiyonu hariç,
aksi taktirde boş bırakılır
1 Bu eWON modeli, enerji Açm a/Kapama es nas ında Profibus ağında karış ıklığa s ebep olabilir. Ağda çalışm ayan cihazlar için bu durum problem teşkil etmez.
Ancak, Profibus ağı Profibus v e Uy du cihazlar arasında haberleşme için kullanılıyorsa, ağda oluşacak hatalar C PU program ında (OB85 & OB86) giderilm ezse,
Siem ens CPU STOP m oda geç ebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
8
eWON2101 Endüstriyel Modem, Internet Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Router
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Internet
Uzaktan erişim bağlantısı üzerinden (PPP), birincil ve ikincil ISP (Internet Servis Sağlayıcısı) bağlantısı, DNS
ve DynDNS desteği
Geri Arama
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
VPN Tüneli
SSLUDP veya HTTPS içinden OpenVPN2.0
VPN Güvenliği
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
SST/TLS oturum doğrulaması temelli VPU güvenliğine sahiptir ve IPSec ESP protokolü ile UDP üzerinden
güvenli tünel transferi gerçekleştirilir.Oturum doğrulamasında, X509 PKI (Public Key Infrastructure), anahtar
değişiminde TLS protokolü, tünel data şifrelemesinde Cip her-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF)
arayüzü, tünel data doğrulamasında HMAC-SHA1 algoritması kullanılır.
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW232xy
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 16Mb SDRAM, 16Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE, UL onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 5 GSM/GPRS EU modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- x = 6 MPI/PROFIBUS1 (S7) port
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 6 GSM/GPRS US modem
1 Bu eWON modeli, enerji Açma/Kapam a esnasında Profibus ağında karışıklığa sebep olabilir. Ağda çalışmayan cihazlar
için bu durum problem teşkil etmez. Ancak, Profibus ağı Profibus ve U ydu cihazlar arasında haberleşme için kullanılıyorsa,
ağda oluşacak hatalar CPU programında (OB85 & OB86) giderilmezse, Siemens CPU STOP m oda geçebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
9
eWON4101 Endüstriyel Modem, Internet Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Router
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Internet
Uzaktan erişim bağlantısı üzerinden (PPP), birincil ve ikincil ISP (Internet Servis Sağlayıcısı) bağlantısı, DNS
ve DynDNS desteği
Geri Arama
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
VPN Tüneli
SSLUDP veya HTTPS içinden OpenVPN2.0
VPN Güvenliği
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
SST/TLS oturum doğrulaması temelli VPU güvenliğine sahiptir ve IPSec ESP protokolü ile UDP üzerinden
güvenli tünel transferi gerçekleştirilir.Oturum doğrulamasında, X509 PKI (Public Key Infrastructure), anahtar
değişiminde TLS protokolü, tünel data şifrelemesinde Cip her-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF)
arayüzü, tünel data doğrulamasında HMAC-SHA1 algoritması kullanılır.
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW432xy-z
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 16Mb SDRAM, 16Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE, UL onaylı
- x = 6 MPI/PROFIBUS1 (S7) port
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 5 GSM/GPRS EU modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 6 GSM/GPRS US modem
- z = 6 Web HMI Dinamik SCADA opsiyonu hariç,
aksi taktirde boş bırakılır
1 Bu eWON modeli, enerji Açma/Kapam a esnasında Profibus ağında karışıklığa sebep olabilir. Ağda çalışmayan cihazlar
için bu durum problem teşkil etmez. Ancak, Profibus ağı Profibus ve U ydu cihazlar arasında haberleşme için kullanılıyorsa,
ağda oluşacak hatalar CPU programında (OB85 & OB86) giderilmezse, Siemens CPU STOP m oda geçebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
10
eWON2005CD Endüstriyel LAN/Modem, Internet Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Router
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Internet
Uzaktan erişim bağlantısı üzerinden (PPP), birincil ve ikincil ISP (Internet Servis Sağlayıcısı) bağlantısı, DNS
ve DynDNS desteği
Geri Arama
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
VPN Tüneli
SSLUDP veya HTTPS içinden OpenVPN2.0
VPN Güvenliği
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
SST/TLS oturum doğrulaması temelli VPU güvenliğine sahiptir ve IPSec ESP protokolü ile UDP üzerinden
güvenli tünel transferi gerçekleştirilir.Oturum doğrulamasında, X509 PKI (Public Key Infrastructure), anahtar
değişiminde TLS protokolü, tünel data şifrelemesinde Cip her-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF)
arayüzü, tünel data doğrulamasında HMAC-SHA1 algoritması kullanılır.
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW262xy
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 16Mb SDRAM, 16Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
4x RJ45 LAN Ethernet 10/100 baseTx (Dahili Switch); 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- x = 6 MPI/PROFIBUS1 (S7) port
- y = 1 Modem yok
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- y = 8 GPRS quad band modem
- z = 6 Web HMI Dinamik SCADA opsiyonu hariç,
aksi taktirde boş bırakılır
1 Bu eWON modeli, enerji Açma/Kapam a esnasında Profibus ağında karışıklığa sebep olabilir. Ağda çalışmayan cihazlar
için bu durum problem teşkil etmez. Ancak, Profibus ağı Profibus ve U ydu cihazlar arasında haberleşme için kullanılıyorsa,
ağda oluşacak hatalar CPU programında (OB85 & OB86) giderilmezse, Siemens CPU STOP m oda geçebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
11
eWON4005CD Endüstriyel LAN/Modem, Internet Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNITELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS
Hostlink; ISO TCP den PPI, MPI (S7) veya PROFIBUS 1 (S7); VCOM / ASCII
Veri Toplama Protokolleri
Alarm
MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS1 (S7), FINS Hostlink, FINS TCP,
EtherNet/IP™, ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Email ile alarm uyarısı, FTP put ve/veya traps SNMP
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşme zaman gecikmesi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
Router
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletim i, NAT, Port iletimi Proxy, Routing
tablosu
Internet
Uzaktan erişim bağlantısı üzerinden (PPP), birincil ve ikincil ISP (Internet Servis Sağlayıcısı) bağlantısı, DNS
ve DynDNS desteği
Geri Arama
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
VPN Tüneli
SSLUDP veya HTTPS içinden OpenVPN2.0
VPN Güvenliği
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
SST/TLS oturum doğrulaması temelli VPU güvenliğine sahiptir ve IPSec ESP protokolü ile UDP üzerinden
güvenli tünel transferi gerçekleştirilir.Oturum doğrulamasında, X509 PKI (Public Key Infrastructure), anahtar
değişiminde TLS protokolü, tünel data şifrelemesinde Cip her-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF)
arayüzü, tünel data doğrulamasında HMAC-SHA1 algoritması kullanılır.
PAP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırmalı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zaman saat, http ile manual veya NTP ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltimi ve veri transferi
Web Alanı Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıcı desteği. eWON sistem ve
kullanıcıya özel Web alanı. SS I teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages).
HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client (HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW462xy-z
SNMP V1 MIB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 16Mb SDRAM, 16Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim: 3-6 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS 1 port izole (1,5Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseTx; 1,5kV izolasyon
4x RJ45 LAN Ethernet 10/100 baseTx (Dahili Switch); 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izola syon
1x sayısal çıkış: açık kollektör 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Dual band GPRS veya Quad band EDGE
Çalışma sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel ola rak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle),
80% nem (yoğuşmasız)
Ebatlar : 120(Derinlik) x 105(Yükseklik) x 26(Genişlik) mm; Ağırlık : <300gr
CE onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- y = 1 Modem yok
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 8 GPRS quad band modem
- x = 6 MPI/PROFIBUS1 (S7) port
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 7 EDGE quad band modem
- z = 6 Web HMI Dinamik SCADA opsiyonu hariç,
aksi taktirde boş bırakılır
1 Bu eWON modeli, enerji Açma/Kapam a esnasında Profibus ağında karışıklığa sebep olabilir. Ağda çalışmayan cihazlar
için bu durum problem teşkil etmez. Ancak, Profibus ağı Profibus ve U ydu cihazlar arasında haberleşme için kullanılıyorsa,
ağda oluşacak hatalar CPU programında (OB85 & OB86) giderilmezse, Siemens CPU STOP m oda geçebilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
12
eWON2104 Endüstriyel ADSL/Modem, Internet Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi
Veri Toplama Protokolleri
MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNIT ELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS Hostlink; ISO
TCP den PP I, MPI (S7) veya PROFIBUS (S7); VCOM / ASCII
MODBUS/RTU, M ODBUS/T CP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS (S7), FINS Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP™,
ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Alarm
Email ile alarm uyarısı, FT P put ve/veya traps SNM P
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşm e zaman gecikm esi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
ADSL
Dahili 2/2+ modem
Desteklenen protokoller:
ANS I T 1.413 I2
POTS üzerinden ITU G.992.1A (G.dmt) ADSL
ATM TC içinde IT U-I.432 ve ITU-I.363 ile uyumlu, SAR ve AAL5 katmanlı
RFC2364 (PPPoA)
RFC2516 (PPPoE)
Veri gönderim oranı
Max veri indirm e: 24Mbps
Max veri yükleme: 1Mbps
Max hat uzunluğu: 5km
Router
Internet
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletimi, N AT , Port iletim i Proxy, Routing tablosu
Uzaktan erişim bağlantısı üzerinden (PPP), birincil ve ikincil ISP (Internet Servis Sağlayıcısı) bağlantısı, DNS ve DynDNS
desteği
Geri Arama
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
VPN Tüneli
SSLUDP veya HTTPS içinden OpenVPN2.0
VPN Güvenliği
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
SST /T LS oturum doğrulaması temelli VPU güvenliğine sahiptir ve IPSec ESP protokolü ile UDP üzerinden güvenli tünel
transferi gerçekleştirilir.Oturum doğrulamasında, X509 PKI (Public Key Infrastructure), anahtar değişiminde T LS protokolü,
tünel data şifrelem esinde Cipher-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF) arayüzü, tünel data doğrulamasında HMACSHA1 algoritması kullanılır.
P AP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırm alı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zam an saat, http ile manual veya NT P ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltim i ve veri transferi
Web Alanı
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW272xy
Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıc ı desteği. eWON sistem ve kullanıcıya özel Web
alanı. SSI teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages). HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client
(HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
SNMP V1 M IB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 16Mb SDRAM, 32Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim : 10 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS port izole (12Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseT x; 1,5kV izolasyon
4x RJ45 LAN Ethernet 10/100 baseT x (Dahili Switch); 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izolasyon
1x sayısal çıkış: açık kollektör MOSFET 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Quad band GPRS class10 veya Quad band EDGE
Çalışm a sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel olarak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle), 80% nem
(yoğuşmasız)
Ebatlar : 129(Derinlik) x 108(Yükseklik) x 39(Genişlik) mm; Ağırlık : <500gr
CE onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- y = 1 M odem yok
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 8 GPRS quad band m odem
- x = 6 MPI/PROFIBUS (S7) port
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 7 EDGE quad band modem
eWON Kullanıcı Kılavuzu
13
eWON4104 Endüstriyel ADSL/Modem, Internet Router, Ağ Geçidi
Ethernet - Seri Ağ Geçidi
Veri Toplama Protokolleri
MODBUS TCP den MODBUS RTU; XIP den UNIT ELWAY; EtherNet/IP™ den DF1; FINS TCP den FINS Hostlink; ISO
TCP den PP I, MPI (S7) veya PROFIBUS (S7); VCOM / ASCII
MODBUS/RTU, M ODBUS/T CP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS (S7), FINS Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP™,
ISO TCP, ASCII. 350 iç etikette saklanır
Alarm
Email ile alarm uyarısı, FT P put ve/veya traps SNM P
Eşikler: low, lowlow, high,highhigh + ölübant ve aktifleşm e zaman gecikm esi
Alarmlar http ve FTP ile kaydedilir
Alarm döngüleri: ALM, RTN, ACK ve END
ADSL
Dahili 2/2+ modem
Desteklenen protokoller:
ANS I T 1.413 I2
POTS üzerinden ITU G.992.1A (G.dmt) ADSL
ATM TC içinde IT U-I.432 ve ITU-I.363 ile uyumlu, SAR ve AAL5 katmanlı
RFC2364 (PPPoA)
RFC2516 (PPPoE)
Veri gönderim oranı
Max veri indirm e: 24Mbps
Max veri yükleme: 1Mbps
Max hat uzunluğu: 5km
Router
Internet
İsteğe bağlı olarak PPP dial-in, Internet PPP dial-out, IP filtreleme, IP iletimi, N AT , Port iletim i Proxy, Routing tablosu
Uzaktan erişim bağlantısı üzerinden (PPP), birincil ve ikincil ISP (Internet Servis Sağlayıcısı) bağlantısı, DNS ve DynDNS
desteği
Geri Arama
Uzaktan bağlantı ile kullanıcı talebine veya zil çaldırma sayısına bağlı olarak doğrudan geri arama
VPN Tüneli
SSLUDP veya HTTPS içinden OpenVPN2.0
VPN Güvenliği
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Script
SST /T LS oturum doğrulaması temelli VPU güvenliğine sahiptir ve IPSec ESP protokolü ile UDP üzerinden güvenli tünel
transferi gerçekleştirilir.Oturum doğrulamasında, X509 PKI (Public Key Infrastructure), anahtar değişiminde T LS protokolü,
tünel data şifrelem esinde Cipher-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF) arayüzü, tünel data doğrulamasında HMACSHA1 algoritması kullanılır.
P AP/CHAP güvenliği ve veri sıkıştırm alı PPP (Point-to-Point) Protokol
Basic script yorum cusu ve geliştirme araçları
Senkronizasyon
Dahili gerçek-zam an saat, http ile manual veya NT P ile otomatik ayarlanabilir
Dosya Yönetimi
Kurulum için FTP client ve server , firmware yükseltim i ve veri transferi
Web Alanı
Bakım
Donanım
Ürün Ref.: EW462xy
Güvenlik: Basit doğrulama ve oturum kontrolü. HTML standart, PDA tarayıc ı desteği. eWON sistem ve kullanıcıya özel Web
alanı. SSI teknolojisi (Server Side Include) ve Basic script ASP (Active Server Pages). HTTP sunucu. Ayrıca HTTP client
(HTML Get & Put isteklerine uzak HTTP sunucusundan izin verebilme).
SNMP V1 M IB2 ve/veya FTP dosya ile
ARM işlemci @75Mhz, 16Mb SDRAM, 32Mb Flash, Din Ray tipi
Güç kaynağı 12 - 24VDC +/-20%, SELV; tüketim : 10 watts
1x SUBD9 seri port RS232, RS422 & RS485 izolesiz veya MPI/PROFIBUS port izole (12Mbits ile lim itli)
1x RJ45 Ethernet 10/100 baseT x; 1,5kV izolasyon
4x RJ45 LAN Ethernet 10/100 baseT x (Dahili Switch); 1,5kV izolasyon
1x sayısal giriş: 0/24VDC; 3,5kV izolasyon
1x sayısal çıkış: açık kollektör MOSFET 200mA@30VDC; 3,5 kV izolasyon
Dahili modem: PSTN 56kbds veya ISDN veya Quad band GPRS class10 veya Quad band EDGE
Çalışm a sıcaklık aralığı: 0° to 50°C, opsiyonel olarak bu aralık genişletilebilir (-20 to 70°C – özel istekle), 80% nem
(yoğuşmasız)
Ebatlar : 129(Derinlik) x 108(Yükseklik) x 39(Genişlik) mm; Ağırlık : <500gr
CE onaylı
- x = 0 seri port RS232, 422 or 485
- x = 6 MPI/PROFIBUS (S7) port
- y = 1 M odem yok
- y = 3 ISDN EU modem (opsiyonel)
- y = 4 PSTN 56kbds modem
- y = 7 EDGE quad band modem
- y = 8 GPRS quad band m odem
- z = 6 Web HM I Dinamik SCAD A opsiyonu hariç,
aksi taktirde boş bırakılır
eWON Kullanıcı Kılavuzu
14
11. Donanım kurulumu
Güç kaynağı:
eW ON, 12 ila 14 arasında VDC harici gerilim kaynağı ile beslenmelidir. Güç kaynağı SELV-uyumlu
(emniyet gerilimi) olmalıdır. Güç kaynağı açıldığında güç göstergesi sabit yeşil yanmalıdır.
Her
bir
eW ON
tipine
ait
kurulum
bilgileri
İnternet
sayfamızda
mevcuttur:
http://support.ewon.biz/doc.html
http://www.pacpro.com/yuklememerkezi
Ethernet bağlantısı:
Her eW ON fabrika çıkış IP adresi 10.0.0.53 (Maske 255.255.255.0) olarak teslim edilir.
eW ON Ethernet portunu yerel E thernet ağınıza bağlamadan önce ağ yöneticinize yukarıda belirtilmiş
IP adresinin ağınızda kullanılıp kullanamayacağını sorunuz.
Aksi takdirde eWON’u bilgisayarınıza doğrudan bağlamak için çapraz Ethernet kablosu kullanabilirsiniz.
eW ON Ethernet ara birimi RJ45 konektör ile 10/100 BASE TX yapıdadır.
eWON Ethernet ara birimi en üstte bulunan konektördür.
Ethernet ağına doğru bir şekilde bağlanıldığında "Link" led lambası yeşil olarak
sabit yanacak ve eW ON’un ağ hızını algıladığını belirtecektir (10 ya da 100MBit)
12. eWON’a bağlanın
eWON’a IP adresi atamak
Her eW ON fabrika çıkışı IP adresi 10.0.0.53 ve Kullanıcı Adı/Şifresi adm/adm olarak teslim edilir.
Bilgisayarınızın ağ ayarları bu fabrika çıkış IP adresine doğrudan bağlanmanıza muhtemelen izin
vermeyecektir.
Bilgisayarınız aynı IP adres aralığında olmasa bile eWON IP adresini değiştirebilmenize yarayan
«eBuddy» adlı aracı İnternet sayfamızda bulabilirsiniz.
http://support.ewon.biz
http://www.pacpro.com/yuklememerkezi/
eWON IP adresini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyiniz:
- eBuddy programını çalıştırınız (eBuddy.exe)
eWON Kullanıcı Kılavuzu
15
- «Set IP address» linkine tıklayınız.
- eWON seri numarasını Serial Number alanına giriniz veya Browse butonuna tıklayınız. Bu
butona tıkladığınızda Ağınıza bağlı tüm eWON’ları gösteren «Select an eWON» diyalog kutusu
gelecektir.
- Seri numarasını girdikten sonra Next/İleri butonuna tıklayınız.
- IP Address ve Subnet Mask ayarlarını yapınız.
- Güncellemeyi başlatmak için Next/İleri butonuna tıklayarak eWON’un yeniden başlamasını
bekleyiniz:
eWON Kullanıcı Kılavuzu
16
- İşlem tamamlandığında IP Address Wizard’dan çıkmak için Finish/Bitir butonuna tıklayınız.
Internet Tarayıcınızla eWON yapılandırma sayfalarında dolaşma
eWON yapılandırma sayfaları kullanılarak, tüm yapılandırmalar gerçekleştirilebilir.
eWON yapılandırma sayfalarına erişim oldukça kolaydır:
- Tarayıcınızın adresi çubuğuna eWON IP adresini giriniz; aşağıdaki örnekte olduğu gibi (Internet
Exploreri veya Firefoxii): http://10.0.0.53 veya http://192.168.0.2.
- Açılan «Connect to (“… öğesine bağlan”)» penceresinde adm (User Name (“Kullanıcı Adı”)) /adm
(Password (“Şifre”)) yazarak OK/TAMAM butonuna tıklayınız.
eWON içerisinde dolaşmaya başlayabilirsiniz.
Ana sayfanın en üstünde bulunan menü çubuğu farklı eWON ekranları ve yapılandırma sayfaları
arasında dolaşmanıza olanak tanır.
«Configuration» menüsüne tıkladığınızda yapılandırma menü çubuğu belirir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
17
Configuration menü çubuğuna tıkladığınızda ikinci bir menü çubuğu açılır (yeşil renklidir).
Bu ikinci çubuğun altındaki menülerin çoğu üçüncü bir menü çubuğu açacaktır. Bu menü çubuğu
yapılandırma sayfasının sol tarafında ağaç yapısı biçiminde gösterilir.
Bu belgede islenilen yapılandırma sayfasına erişimde kullanılacak yolu temsil etmesi için aşağıdaki
dizimi kullanacağız.
Configuration → System Setup → General → General → Identification
eWON Kullanıcı Kılavuzu
18
13. Genel eWON yapılandırması
eWON tanımlaması
eWON’unuzu tanımlamak için aşağıdaki menüyü kullanınız.
Configuration → System Setup → General → General → Identification
«eWON Identification» ve «General In formation» alanlarına eWON veya projeniz ile ilgili bilgileri
giriniz.
Yeni eWON tanımlaması pencerenin sol üst köşesinde eWON simgesinin altında gösterilecektir.
Değişikliği yaptıktan sonra yeni
Refresh/Yenile butonuna tıklayınız.
«eW ON
Identification»
gösterilmediğinde
Tarayıcınızın
Herhangi bir alarm verilmesi halinde e-posta veya SMS uyarısına bu bilgi ekleneceğinden eWON
Tanımlama alanlarının ayarlanması tavsiye edilir.
Kullanıcı yapılandırması
Belirli güvenlik nedenlerinden ötürü Adm kullanıcı hesabının varsayılan şifresini değiştirmeniz iyi
olacaktır.
Farklı eWON kullanıcı hesapları aşağıdaki yapılandırma sayfası kullanılarak yönetilebilmektedir:
Configuration → Users Setup
Kullanıcı hesabı penceresine girmek için «Adm» hesabına tıklayınız.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
19
Bu yapılandırma sayfasında seçilen kullanıcının örneğin şifre değiştirme veya erişm hakları
tanımlama gibi kullanıcı hesabı ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Yeni eWON kullanıcısı eklemek istiyorsanız yeşil menüde yapılandırma menü çubuğunun hemen
altında bulunan «Create New User» linkini kullanınız.
Burada en sık kullanılan erişim hakları listesine erişebilirsiniz:
Erişim hakkı
Sağladığı…
View IO
SCADA gerçek zamanlı IO ekranına erişim
Force outputs
eWON çıktılarının değiştirilmesi
Acknowledge alarms
Alarmın onaylanması
Change configuration
eWON yapılandırma bölümüne erişim
FTP server Access
kullanıcının eWON FTP Sunucusuna erişimi
eWON Kullanıcı Kılavuzu
20
IP Adresi yapılandırması
Ethernet LA N yapılandırma penceresine girmek için aşağıdaki linki kullanınız:
Configuration → System Setup → Communication → Network connections →
Ethernet → Eth1 - LAN
Burada eWON IP adresini ve şifrelemesini değiştirebilirsiniz; örneğin, varsayılan ağ geçidi veya
eWON DNS bilgileri.
Sabit IP adresi kullanmak yerine IP adresi belirlemek için Bootp veya DHCP de kullanabilirsiniz.
ÖNEMLİ
eWON IP adresi ayarını değiştirmeniz
halinde
değişikliğin
etkinleştirilebilmesi için eWON yeniden başlatılmalıdır. eWON’u yeniden
başlatmak için aşağıdaki menüde bulunan Reboot butonuna tıklayınız
Configuration → System Setup → General → General → Reboot
(veya eski firmware yazılım versiyonlarında Reset)
veya eWON’u kapatıp açınız.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
21
Saat ayarları
eW ON saat ve tarih ayarlarını aşağıdaki menüyü kullanarak yapabilirsiniz:
Configuration → System Setup → General → General → Date & Time
Doğru saat ve tarih ayarlarının yapılması eWON alarm yönetimi ve veri günlük tutma özellikleri
açısından oldukça önemlidir. VPN bağlantıları kullanıldığında doğrulama kontrolü vb. için doğru
saat ve tarih ayarlarının yapılmış olması gereklidir.
eWON’u Ağ Zaman Sunucusuna (NTP Sunucusu) göre otomatik olarak tarih ve saati eşleştirmesi için
ayarlayabilirsiniz. NTP sunucu ayarları aşağıdaki pencereden yapılabilmektedir:
Configuration → System Setup → General → Net Services → NTP (time)
«GMT offset parameter» bölümüne yerel saatiniz ile GTM saat dilimi arasındaki zamangecikmesini (saat cinsinden) giriniz. Buraya girilecek değerin, bilgisayarınızda saat ve tarih
ayarlarında belirlemiş olduğunuz saat dilimindeki
değerin tam tersi olması gerektiğine dikkat ediniz. Örneğin: zaman-gecikmesi +2 ise, eWON içine
-2 girmeniz gerekmektedir.
NOT
eWON yaz saati uygulaması değişikliklerini yapamamaktadır. Bu
nedenle kış ve yaz saatinde GMT telafisi parametresini kendiniz
uyarlamak zorundasınızdır.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
22
14. Etiketlerin oluşturulması ve değerlerin izlenmesi
eW ON içerisinde Etiket oluşturabilirsiniz. Etiket kullanarak PLC veya Modbus aygıtı gibi harici bir
aygıttaki verileri alabilir veya bu veriler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
eW ON, harici aygıtı kaydetmek için etiket bağlamaya olanak tanıyan birkaç IO Sunucusuna entegre
olur.
Kullanılabilir IO sunucuları
Muhtemel IO Sunucuları listesi:
IO Sunucusu
Kullanım alanı
MEM
Dahili bellek etiketleri
EWON
eWON entegreli DI ve DO
MODBUS
Modbus aygıtları (TCP / RTU)
UNITE
Schneider PLC (Unitelway)
NETMPI
eLink kullanan Siemens aygıtları (geçersiz)
DF1
SLC ailesinden Allen Bradley PLC
FINS
OMRON PLC
ABLOGIX
Controllogix ailesinden Allen Bradley PLC
S73&400
Siemens S7-300 ve S7-400 (MPI / Profibus / ISOTCP)
S7200
Siemens S7-200 (PPI / ISOTCP)
HITACHI
HITACHI PLC
IO Sunucularının çoğu iletişim yapılandırmasına ihtiyaç duyar.
IO Sunucusu yapılandırma sayfasına erişmek için aşağıdaki yolu izleyiniz:
Configuration → IO Server Config
eWON Kullanıcı Kılavuzu
23
IO Sunucusunu yapılandırmak için liste kutusundan istediğiniz IO sunucusunu seçerek IO
sunucusunun hemen yanında bulunan Edit butonuna tıklayınız.
Her bir IO Sunucusu hakkında detaylı bilgi almak için http://support.ewon.biz
adresinden edinebileceğiniz eWON General Reference Guide (Chapter 5: IO servers) belgesine
başvurabilirsiniz.
ÖNEMLİ
Seri port, tek seferde yalnızca tek bir IO Sunucusu tarafından
kullanılabilir. Bu nedenle, MODBUS IO Sunucusu hâlihazırda seri portu
kullanıyorsa, seri linkteki verileri yoklamak için UNITE IO Sunucusu
kullanılamaz.
Ethernet Linkinde bu sınırlama yoktur. Ethernet Linkini kullanarak aygıt
üzerindeki verileri yoklamak için MODBUS IO Sunucusunu kullanırken
aynı zamanda AB PLC aygıtı üzerindeki verileri E thernet üzerinden
yoklamak için DF1 IO Sunucusunu da kullanabilirsiniz.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
24
Etiket Oluşturma
Birkaç etiket oluşturalım. Yapılandırma menüsüne dönerek Tag Setup kısmını seçiniz. 2 etiket
oluşturalım:
• eWON dijital çıkışına bağlı 1 etiket
• Alarm yönetimi işlemek için ileride kullanacağımız 1 hafıza etiketi. Etiket listesi şimdilik boştur.
Create New Tag seçerek etiketi yapılandırma penceresini açınız:
Configuration → Tag Setup → Create new tag
Aşağıdaki pencereye eWON’un dijital çıkışına bağlı etiketin parametrelerini giriniz:
Tag Name: MyOutput
Tag Description: eW ON Digital Output
Server Name: EWON
Address: DO1
Type: Boolean
Değişikleri onaylamak için (ekranın en altında bulunan) "Add/Update Only" butonuna tıklayınız.
Daha sonra alarm yapılandırmasında kullanacağımız başka bir etiket oluşturalım: Tage Name:
Level
Tag Description: Check the tank's level
Server Name: ME M
Address: boş
Type: Analog
Değişikleri onaylamak için (ekranın en altında bulunan) "Add/Update Only" butonuna tıklayınız.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
25
Etiketlerin izlenmesi
Etiketin görün tülenmesi
Oluşturduğunuz Etiketleri izlemenize olanak tanıyacak View I/O sayfasını görüntülemek için aşağıdaki
linki kullanınız:
Main Menu → View I/O
Bu ekranda yapılandırdığınız her Etiketin geçerli değerini görebilirsiniz.
Etiket değerlerini yenilemek için; yeşil alt menüdeki «Update» butonunu kullanınız. Etiketleri
sınıflandırmak veya Etiket gruplarına özel erişim hakkı vermek için Etiket sayfasına bir Etiket bağlıdır.
Update butonunun yanındaki liste kutusundan görüntülemek istediğiniz Etiket sayfasını seçebilirsiniz.
Bir etiketin değerinin değiştirilmesi
Bir etiketin değerini değiştirmek için yeni değeri View I/O sayfasındaki «New value» sütununa giriniz
ve «New value» alan sütununun hemen yanında yer alan «Update» butonuna tıklayınız.
Uygulanan değer değişikliklerini yansıtmak amacıyla yeşil alt menüdeki «Update» butonunu kullanarak
View I/O sayfasını yenileyiniz.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
26
Alarm Yönetimi
Bölüm 6.
15. Alarm Yönetimi
Etiketinizin alarm ayarlarının yapılandırılması
Configuration → Tag Setup
Etiketinizin alarm yapılandırmasını düzenlemek istemeniz halinde etiket adına (örneğimizde Level)
tıklayınız. Alanlara gerekli bilgileri giriniz.
Örneğin, Alarm Level High 100 olarak ayarlandığında seviye 100 üzerine çıktığında alarm verilir.
Alarm etkinleştirildiğinde Add/Update Only butonuna tıklayınız.
Alarmın gerçekten etkinleştirilip etkinleştirilmediğini görmek için Tag Setup bölümüne tıklayınız.
Configuration → Tag Setup
Çan simgesi altında beliren X işareti, ilgili etiket için alarmın etkinleştirilmiş olduğunu gösterir.
Alarmın View I/O Sayfasında Gösterilmesi
Main Menu → View I/O
View I/O sayfasında Etiketin yanında bulunan sarı çan simgesi ilgili Etiket için alarmın verildiğini belirtir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
27
Alarm özeti
Alarm özeti bölümünde eWON içerisindeki mevcut ayarlı alarmlar ve bu alarmların durumlar
hakkında genel bakış verilir. Herhangi bir alarmın verilmesi halinde ilgili alarm bu sayfada gösterilir
(ALM). A larm normal duruma geri döndüğünde de gösterilir (RTN). Alarm onaylandığında alarm
göstergesi ekrandan silinir.
Alarm geçmişi
Bu sayfada alarmın geçmiş olduğu çeşitli adımlara dair genel bakış verilir. Örneğin bir alarmın verildiği
veya alarmın onaylandığı ve bunların ne zaman yapıldığına dair bilgi alabilirsiniz.
Alarm bildirimi
Alarm yapılandırması yapılırken alarm verildiğinde eW ON’u bildirim göndermesi için
ayarlayabilirsiniz. Bildirim e-posta, SMS (yalnızca GSM ve PS TN modemlerde), FTP veya SNMP
yakalaması ile yapılabilir.
Configuration → Tag Setup
E-posta ile alarm bildiri yapılandıralım.
Etikete bağlı Alarm bild irimi penceresini açmak için çan linkine tıklayınız.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
28
Hangi alarm durumlarında E-posta gönderileceğini seçiniz:
ALM: alarm verildiğinde
ACK: alarm onaylandığında
RTN: alarm normal durumuna geri döndüğünde
END: alarm döngüsü sona erdiğinde (ACK ve RTN)
Çeşitli e-post alanlarını doldurunuz: «email to» (“kime”), «email subject» (“konu”) ve «email
attachment» (“e-posta ekleri”).
E-posta göndermek için posta gönderiminde gönderilmek üzere kullanılacak SMTP sunucusu
bilgilerinin eWON’a girilmesi gerekmektedir.
Bu ayarlar aşağıdaki yol izlenerek girilebilir:
Configuration → System Setup → General → Net services → SMTP (mails)
ÖNEMLİ
SMTP sunucusunda alan adı kullanılıyorsa, muhtemelen eWON Ethernet
bölümünde DNS sunucularını belirtmeniz gerekecektir.
DNS sunucularını belirtmek için izlenecek yol: Configuration – System Setup –
Communication – Ethernet – E th1-LAN.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
29
eWON İnternet bağlantısının yapılandırılması
Yeni bir alarm tetiklendiğinde eW ON SMTP sunucu adresini kontrol edecektir. Adres, yerel ağ ile
uyumlu değilse e-posta gönderebilmek için eW ON İnternet bağlantısı (yapılandırılmışsa) kuracaktır.
E-posta gönderildiğinde, yapılandırmada belirtlenen zaman aşımı dolduğunda eWON İnternet
bağlantısını kesecektir.
İnternette S MTP sunucusu kullanmak istediğimizi düşünelim. Bunun için eWON İnternet bağlantısını
yapılandırmamız gerekecektir. Yapılandırmayı yapmak için sihirbazı kullanabilirsiniz. Bu sihirbaz
İnternet bağlantısı için gerekli olan çeşitli adımlarda sizi yönlendirecektir. Bu sihirbazı sayfanın sağ
üst köşesinde Main Menu’nun yanında bulabilirsiniz.
simgesine tıkladığınızda eWON yapılandırma sihirbazı sayfası açılır.
İnternet bağlantısını yapılandırmak için bu pencerede Configure INTERNET Connection bölümüne
tıklayarak adımları izleyiniz.
E-posta ile bildirim düzeni
eWON’u e-posta ile bildirim göndermesi için yapılandırdığınızda, alarm verildiğinde e-posta
içerisinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır: oluşturulmuş Etiket adı, seviyesi, durumu ve alarm eylemi
(alarmı yapılandırırken girmiş olduğunuz yazı)
eWON Kullanıcı Kılavuzu
30
Aşağıda örnek verilmiştir:
eWON Kullanıcı Kılavuzu
31
16. Gerçek Zamanlı Günlük Tutma
Real-Time (“Gerçek Zamanlı”) ile Historical Logging (“Geçmişe Dönük Gün lü k Tutma”)
modlar arasında önemli fark olduğuna dikkat ediniz.
Geçmişe Dönük Günlük Tutma modu, bir değişkenin değerlerindeki değişiklikleri eWON flash
dosya sistemine (silinmeyen flash bellek) kaydetmek için kullanılır. Diğer taraftan, Gerçek Zamanlı
modda değişiklikler uçucu belleğe (RAM belleğine) kaydedilir. Bu modda yalnızca belirlenmiş
sürede zarfı (30 saniye, 1 dakika, bu süreyi ayarlayabilirsiniz) içerisindeki değişiklikler gösterilir.
Yapılandırma
Configuration → Tag Setup
Gerçek zamanlı günlük tutmayı yapılandırmak için Etiket Adına tıklayarak aşağı doğru kaydırınız.
Burada Zaman süreci ile Günlük Tutma Aralığı arasında seçim yapabilirsiniz (örneğin eWON’u
600 saniye boyunca her 10 saniyede bir etiket değişikliklerini gösterecek şekilde
ayarlayabilirsiniz).
Grafikten alacağınız veriler eWON içerisine kaydedilmez. Gerçek Zamanlı Günlük Tutmanın
amacı bir çeşit diagnostik elde etmek; yakın döneme bakmaktır.
Gerçek zamanlı grafik
Main menu→ View I/O
Gerçek Zamanlı Grafiği görmek için Etiket yanında yer alan küçük simgeyi tıklamanız yeterlidir.
Yukarıya bakınız.
Aşağıda Gerçek Zamanlı Grafik örneği verilmiştir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
32
17. Geçmişe Dönük Günlük Tutma
Geçmişe Dönük Günlük Tutma modu, bir değişkenin değerlerindeki değişiklikleri eWON flash
dosya sistemine (silinmeyen flash bellek) kaydetmek için kullanılır.
Yapılandırma
Configuration → Tag Setup
Geçmiş Dönük Günlük Tutma yapılandırmasını yapmak için Etiket Adına tıklayarak aşağı
kaydırınız ve Historical Logging Enab led alanını işaretleyiniz.
Örneğin, logging deadband değeri olarak 2 girildiğinde değer 2 veya daha fazla defa değiştiğinde
günlüğe giriş yapılacağı anlamına gelmektedir. Deadband alanına negatif değer girmeniz halinde
değer değişiklikleri günlük kaydı de vre dışı bırakılacaktır.
Logging interval süresi değeri olarak 0 girildiğinde süreye bağlı günlük tutma devre dışı bırakılır.
Diğer taraftan, Logging inter val değeri olarak 60 girildiğinde her 60 saniyede bir değer
kaydedileceği anlamına gelir.
Geçmişe Dönük Günlük Grafiği
Main menu → View I/O
Geçmişe Dönük Günlük Grafiğini görüntülemek için sol onay kutusunu işaretleyerek Show
Graph For Selection bölümüne basınız ve seçili değişkenlere ait zaman aralığını seçerek son
olarak Update Graph linkine tıklayınız.
Aşağıda Geçmişe Dönük Günlük Grafiği verilmiştir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
33
Geçmişe Dönük Günlük Tablosu
Main menu → View I/O
Etiketlerin Geçmiş Dönük Günlüklerini tablo biçiminde görmek için Etiketi seçerek
Historical Logging Table bö lü müne tıklayınız.
Sonra “from” tarihi ve “to” tarihi seçiniz. Update bölümüne basmadan önce Group alanı altında
“any” seçiniz. Aşağıda, seçilen etikete ait değişiklikleri görebileceğiniz Geçmişe Dönük Günlük
Tablosu örneği verilmiştir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
34
18. Şeffaf Ağ Geçidi
eWON, kendi E thernet ara birimi ile seri ara birimi arasında şeffaf Ağ Geçidi görevi görmektedir.
Bu sayede eWON üzerinden aygıt Ethernet protokolünü kullanarak seri bir aygıta yapılacak
bağlantıya olanak tanımaktadır. Bu sayede bilgisayarınızın seri link üzerinden aygıta (PLC gibi)
doğrudan bağlanması gerekmez. Ancak bilgisayarınız, eWON'un seri aygıt ile birlikte kurulu
bulunduğu ağa erişim sağladığı süre boyunca her yere bağlanabilir.
Ethernet-seri protokol ağ geçidi
eWON aşağıdaki protokollerde şeffaf Ethernet-seri ağ geçidi görevi görebilmektedir:
eWON içerisinde Şeffaf Ağ Geçidini kullanmak için yapmanız gereken tek şey IO Sunucusu seri
port ayarlarını istenilen protokole göre yapılandırmaktır. Örneğin, EIP ile DF 1 (AllenBradley
protokolleri) arasında şeffaf ağ geçidi kullanmak istemeniz halinde DF1 IO Sunucusu seri
ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir.
VCOM çözümü
Bağlamak istediğiniz seri aygıt yukarıda listelenmiş protokollerden birini kullanmıyorsa, bu tür
durumlarda eWON'un VC OM özelliği aygıtınıza Ethernet üzerinden bağlanabilmeniz için bir çözüm
olabilir. Virtual COM (VCOM) çözümü esasen bilgisayarınızdaki bir COM portunu simule etmektedir.
Bu sanal COM portu bilgisayarınız ile eWON arasındaki Ethernet Linkini kullanarak eW ON'un seri
portuna bağlanır. Bilgisayarınızda çalışan programlama veya iletişim yazılımında seri aygıtınız
doğrudan bilgisayarınıza bağlanmış gibi olacaktır.
Ancak aygıta yapılan gerçek doğrudan seri bağlantı ile VCOM çözümü arasındaki ana fark Ethernet
üzerinden yapılan iletişimin daha uzun iletişim zaman aşımına ihtiyaç duyacak olmasıdır.
Kullandığınız yazılımda yeterince uzun zaman aşımı varsa veya bu zaman aşımları
yapılandırılabiliyorsa, bu durumlarda VCOM çözümü aygıtınızda uygulanabilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
35
19. Etiket yayınlama (Modbus TCP/ SNMP)
Daha önce de görüldüğü üzere, eWON farklı entegre IO Sunucuları kullanarak seri veya Ethernet
aygıtlarındaki örnek verilerin toplanabilmesi için Etiket oluşturulmanıza olanak tanımaktadır.
eWON oluşturmuş olduğunuz bu Etiketleri yayınlamanıza olanak tanımaktadır. Bu özelliği
kullanarak harici bir yazılım ile eWON içerisindeki Etiketlerin değerlerini okutabilirsiniz.
Örneğin, Ethernet Linki ile eWON'a bağlanmış (yerel ağ veya uzaktan bağlantı üzerinden)
bilgisayarınızda çalışan bir denetleme yazılımı PLC protokollerini desteklemiyor olsa dâhi P LC
içerisinde toplanan değerleri okuyabilecektir.
eWON aşağıdaki protokolleri kullanarak Etiketleri yayınlayabilmektedir:
-
Modbus TCP
-
SNMP
-
Instant value files (Bu dosyalar her bir Etiketin gerçek değerini içeren csv biçimdeki
dosyalardır)
Etiket yayınlama özelliği, yayınlanmasını istediğiniz her bir Etiketin yapılandırma sayfasından
etkinleştirilmelidir.
Yukarıdaki resimde gösterilen Etiketi yapılandırması Register 1 altındaki Etiket değerini Analog
Output olarak yayınlayacaktır.
Bu sayede harici bir yazılım Modbus TCP ile eWON IP adresini, Unit ID 100 () ve Analog Output
register 1'i belirterek bu değeri tekrar okuyabilecektir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
36
20. IP Router
eWON serisinin birçok modeli IP router olarak kullanılabilmektedir. Tek bir Ethernet ara birimi entegre
edilebildiğinden yalnızca modemsiz eWON 500 ve 4001 veya 4002 aygıtları yönlendirmeye izin
vermemektedir.
Aşağıda, eWON'un IP router olarak kullanabileceğiniz farklı özellikleri listelenmiştir.
NAT ve Şeffaf yönlendirme
Bu özellikler, eWON arkasındaki Ethernet aygıtlarının İnternete bağlanabilmesini veya İnternet
üzerinden bu aygıtlara bağlantı sağlanabilmesini istiyorsanız gereklidir.
eWON arkasındaki Ethernet aygıtlarının İnternete erişim sağlayabilmeleri için NA T özelliği (Ağ
Adresi Çeviricisi) kullanılmalıdır.
Şeffaf Yönlendirme özelliği etkinleştirildiğinde bu özellik, gelen tüm trafiği eWON'a bağlı önceden
belirlenmiş IP aygıtına yönlendirecektir.
VPN
eWON VP N (Özel Sanal Ağ) özelliği İnternet üzerinden eWON'a gvenli bağlantı kurmanızı
sağlayacaktır.
VPN bağlantısı aşağıdakilerden biri olarak kullanılabilir:
Bilgisayarınız ile eWON arasında (Talk2M kullanarak veya kullanmayarak eCatcher ile)
noktadan noktaya bağlantı
iki eWON arasında noktadan noktaya bağlantı
birkaç eWON ve bilgisayarı bir arada sanal bir ağa bağlayan gerçek bir VPN ağı.
eWON VP N çözümleri, kullanıcı tarafından sarf edilecek entegrasyon eforlarını ciddi oranda
basitleştirmek için tasarlanmıştır.
Her eWON aygıtında VPN özelliği bulunmamaktadır. Aygıtınızın VPN'i destekleyip desteklemediğini
kontrol etmek için farklı eWON tiplerinin özellik matrisine bakınız.
Özellik matrisi İnternet bağlantısı: http://www.ewon.biz/FeatureMatrix.htm
Proxy özellikleri
eWON üzerinde entegre Proxy özelliği bulunmaktadır.
eWON Proxy özelliği, eWON'a bağlı yerel Ethernet aygıtına uzaktan bağlanabilmek için
kullanılmaktadır. Ethernet aygıtı açısından, eWON ağ haricindeki bir aygıt değil de sanki aygıt ile
doğrudan iletişim kuruyormuş gibi görünmektedir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
37
21. Uzaktan bakım
PLC Ethernet veya seri bağlantısı ile eW ON’u PLC aygıtlarınızın uzaktan bakım işlemlerini yapmak
üzere kullanabilirsiniz.
Esasen uzaktan bakım yapabilmek için eWON'un IP router özelliği ile seri ağ geçidi özelliği bir
arada kullanılmaktadır.
Uzaktan bakım işlemlerini yapabilmek için eWON içerisinde bazı yapılandırma ayarlarının
yapılması ve çoğu zaman programlama yazılımında da çeşitli ayarların yapılması gerekmektedir.
Desteklenen tüm PLC aygıtlarına özel dokümantasyonlara İnternet sayfamıza girerek erişebilirsiniz
(http://support.ewon.biz adresinde Connectivity bölümü altında).
22. Kullanıcı tanımlı İnternet sayfaları
Her bir eWON üzerinde dahili Web sunucusu bulunmaktadır. Esasen bu sunucuyu dahili eWON
İnternet sayfaları (View I/O, Yapılandırma sayfaları vb.) arasında gezerken kullandınız.
Ayrıca eWON üzerinde kendi İnternet sayfalarınızı oluşturabilirsiniz. Bu sayede yürüttüğünüz proje
uyarınca eWON'u daha düzenli bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz.
eWON verilerini internet sayfalarınıza dâhil edebilmek için özel bir dizim kullanmanız gerekmektedir.
Bu dizimi kullanarak örneğin alınan Etiket, alarm onayı vb. değerleri dâhil edebilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş internet sayfaları eWON altında /usr dizinine konulmalıdır.
İnternet sayfasını görüntüleyebilmek için İnternet Tarayıcınız ile aşağıdaki bağı açmanız gerekir:
http://ewon_ip_adresi/usr/SAYFA NIZIN_ADI
örneğin: http://10.0.0.53/usr/Mypage.shtm
Aşağıdaki örnekte kişiselleştirilmiş internet sayfasının nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.
Aşağıdakileri içeren "MyPage.shtm" adında bir dosya oluşturun:
<html>
<Title>
My custom eWON web page
</title>
<body>
<P>
Currently looged user: <%#SessionAst,UserLogin%>
</p>
<p>
Actual value of Tag 'Level' is: <%#TagSSI,Level%>
</p>
</body>
</html>
eWON Kullanıcı Kılavuzu
38
MyPage.shtm dosyasını FTP ile eWON altında /usr dizinine kopyalayın. İnternet
Tarayıcınızda aşağıdaki bağı kullanarak internet sayfasını görüntüleyiniz:
http://eWON_IP-Adresi/usr/Mypage.shtm
Aşağıdaki sayfa görüntülenecektir:
ÖRNEK
eW ON'unuz varsayılan sayfa olarak kullanıcı tanımlı bir İnternet sayfası ile yapılandırıldığında,
standart eW ON yapılandırma sayfalarını tekrar görüntülemek için aşağıdaki bağı kullanınız:
http://eWON_IP_Adresi/index.htm
eWON Kullanıcı Kılavuzu
39
NOT
eWON'u standart eWON yapılandırma sayfaları yerine doğrudan kullanıcı tanımlı İnternet
sayfalarını görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Bu ayar aşağıdaki menüden yapılabilir:
Configuration → System Setup → General → General → Identification
«user defined Home page» alanına kişiselleştirilmiş internet sayfasının tam adını girmeniz
yeterli.
İnternet Tarayıcınız ile eW ON IP adresine girdiğinizde kullanıcı tanımlı internet
sayfası doğrudan gösterilecektir.
Kullanıcı tanımlı internet sayfalarının nasıl kurulacağına dair detaylı bilgileri RG-003-0-EN (Web
Reference Guide).pd f isimli PDF dosyasında bulabilirsiniz.
(support.ewon.biz)
eWON'unuzda viewON özelliği varsa, viewON uygulamasını da kullanarak kendi internet
sayfalarınızı oluşturabilirsiniz. viewON uygulaması Web Scada uygulaması oluşturarak eWON
web sunucusuna olanak tanıyacaktır. Böylelikle istemci bilgisayarlardan eWON'a bağlantı
sağlanabilecek (yerel olarak veya uzaktan) ve Scada uygulaması çalıştırılabilecektir.
Aşağıda viewON uygulaması ile tasarlanmış bir İnternet sayfası örneği verilmiştir:
eWON Kullanıcı Kılavuzu
40
23. Yedekleme ve Geri Yükleme
eBuddy ile eWON yedeği alabilir ve geri yükleyebilirsiniz.
Bu işlemleri yapmak için eBuddy programını açarak Backup and Restore linkine tıklamanız
yeterlidir.
Bu işlemi yaptıktan sonra eWON yedekleme (“Backup”) veya geri yükleme (“Restore”) seçim
penceresi açılacaktır.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
41
Seçiminizi yaparak «Next/İleri» butonuna tıklayınız ve eWON IP adresini belirtiniz.
Aynı zamanda «Browse/Gözat» butonuna da tıklayabilirsiniz. Bu butona tıkladığınızda «Select an
eWON» diyalog kutusu açılarak Ağınıza bağlı tüm eWON’ları gösterecektir.
Listeden kendinize ait eW ON’u seçerek «Next/İleri» butonuna tıklayınız; Select the Backup File
penceresi açılacaktır. F ilename alanında yedek kopyayı kaydetmek istediğiniz dizini seçiniz,
«Next/İleri» butonuna tıklayınız ve dosyayı kaydediniz.
Yedeklenen kopya .tar dosyası olarak kaydedilecektir. Bu dosyayı açtığınızda 3 adet dosya
göreceksiniz: comcfg.txt, config.txt, program.bas ve /usr dizini. eWON’u yedeklemek için gerekli
eWON Kullanıcı Kılavuzu
42
olan dosyalar yalnızca bunlardır.
Dosyayı açtığınızda 3 adet dosya göreceksiniz: comcfg.txt, config.txt, program.bas ve /usr dizini.
eWON’u yedeklemek için gerekli olan dosyalar yalnızca bunlardır.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
43
24. FTP transferleri kullanarak yapılandırma
Her bir eWON aygıtı FTP sunucusu veya FTP istemcisi olarak kullanılabilir. Bu özelliği ile eWON üzerine
kendi veri dosyalarınızı yükleyebilir veya eWON üzerinden veri dosyalarınızı alabilirsiniz.
eWON FTP Sunucusu özelliği eWON ayarlarının değiştirilmesinde veya eWON yedeğinin alınmasında
da kullanılabilir.
Tek yapmanız gereken eWON içerisine farklı yapılandırma parametreleri içeren bir dosya yüklemektir.
eW ON bu dosyayı aldığında analiz ederek dizim doğru ise gerekli değişiklikleri yapacaktır.
Esasen bir önceki bölümde eWON'un tam yedeğinin alınabilmesi için aşağıdaki dosyaların gerekli
olduğundan bahsetmiştik:
-
comcfg.txt dosyası
-
config.txt dosyası
-
program.bas dosyası
-
/usr dizini.
config.txt dosyası eWON hakkındaki genel bilgileri, farklı IO Sunucularına ait yapılandırma ayarlarını
ve eWON Etiket ve kullanıcı listesini içermektedir.
comcfg.txt dosyası eWON iletişim ayarları hakkındaki bilgileri içerir. Bu dosyada eWON örnek IP
adresileri ile İnternet bağlantısı ayarları da bulunmaktadır.
program.bas dosyası eW ON üzerinde çalışan BASIC programının tamamını içermektedir.
/usr dizini oluşturduğunuz kişiselleştirilmiş internet sayfalarını, eW ON üzerine kaydetmiş olduğunuz
kişiselleştirilmiş dosyaları ve viewON projesini içermektedir.
config.txt dosyası veya comcfg.txt dosyası içerisidenki bazı ayarları uyguladığınızda bu dosyayı (veya
dosyanın bir bölümünü) FTP ile eWON'a yüklediğinizde eWON gerekli değişiklikleri yapacaktır.
Örneğin aşağıdaki gibi bir config.txt dosyası oluşturduğunuzda ve FTP transfer ile eWON root dizinine
yüklediğinizde eWON tanımlaması değiştirilecek ve 3 yeni Etiket eklenecektir (veya Etiket mevcutsa
değiştirilecektir).
:System
Identification:eWON connected to Tank1
:TagList
"Id";"Name";"Description";"ServerName";"TopicName"
1;"Level";"Level of Tank1";"MEM";""
2;"Temperature";"Temperature of Tank1";"MEM";""
7;"Pressure";"Pressure of Tank1";"MEM";""
eWON Kullanıcı Kılavuzu
44
25. Veri Tabloları Transferi (Export)
Verilerin eW ON'dan dışa aktarılabilmesi için Export Block Descriptors özelliği kullanılmalıdır.
Örneğin, daha önceki bölümlerde alarm bildirimleri içeren e-posta gönderebileceğiniz gösterilmişti.
Export Block Descriptors özelliğinin kullanılmasıyla e-posta içerisine son 20 dakikayı kapsayan
alarm geçmişi veya geçmişe dönük grafik gibi ek bilgiler entegre edebilirsiniz.
Bir E xport B lock Descriptor önceden tanımlı dizim kullanılarak ne tür eWON verilerinin dışa
aktarılacağını tanımlayan bir karakter dizisidir.
Genel olarak Export Block Descriptor aşağıdakilere yanıt verecektir:
• Hangi eW ON verileri aktarılacaktır (Olay günlüğü, Geç miş dönük günlük tutma, vb)?
• Dışa aktarılan veriler nasıl biçimlendirilecektir (Binary, Metin, Html tablosu, Grafik)?
• Başlangıç zamanı?
• Bitiş zamanı?
• İlgili E tiket hangisidir?
Örneğin, aşağıdaki E xport Block Descriptor A1 Etiketinin son 4 saatine ait geçmişe dönük tutulan
günlüğü çıkartacak ve sonucu metin formatında sunacaktır:
$dtHL $ftT $st_h4 $et_m0 $tnA1.
Bu Export Block Descriptor'u alarm bildirimi e-postasına eklemeniz halinde kullanıcıya son 4 saati
kapsayan Geçmişe Dönük Grafik içeren bir alarm bildirimi gönderilecektir. Bu sayede kullanıcı alarm
durumunu daha kapsamlı bir şekilde analiz edebilecektir.
Export Block Descriptor özelliğinin diğer bir gelişmiş kullanımına örnek:
• Verileri kişiselleştirilmiş eW ON HTML sayfasına dâhil etme.
• OPEN “exp:.....” fonksiyonunu kullanarak verilere Basic Komut Dizisinde erişme
Export Block Descriptor özelliğinin kullanımı hakkında daha detay lı bilgi almak için General
Reference Guide (http://support.ewon.biz) belgesine bakınız.
26. eWON Komut Dizisi Oluşturma
eWON üzerinde kendi programınızı yazabilirsiniz. eWON program özelliklerinin klasik kullanım
yerleri:
PLC içerisindeki bir kayıt değerinin SMS ile değiştirilmesi
İnternet bağlantı ayarları, vb. gibi bazı eWON yapılandırma parametrelerinin dinamik olarak
değiştirilmesi.
E-posta veya FTP ile rapor (alarm, geçmişe dönük veriler, vb.) oluşturma ve periyodik olarak
gönderme
eWON programı birçok spesifik eklenti ile BASIC'e yakın bir dizime dayanmaktadır.
Basic program dizimi ve gelişmiş fonksiyonları “Programming Reference Guide” altında
açıklanmıştır (http://support.ewon.biz).
eWON içerisinde kendi programınızı yazmak istiyorsanız «Programming eWON Learning by example»
rehberini okumanızı öneririz. Bu belgenin ilk bölümünde eW ON içerisinde kendinize ait programın
nasıl yazılacağı açıklanmıştır.
(http://support.ewon.biz/kb.html)
eWON Kullanıcı Kılavuzu
45
27. eWON sınırları
Her aygıtta olduğu gibi eWON’un da sınırları vardır. Örneğin geçmişe dönük günlüğe
kaydedilebilecek nokta sayısı sonsuz değildir; aynı husus eW ON içerisinde oluşturulabilecek Etiket
sayısı, vb. durumlar için de geçerlidir.
eWON’un normal kullanımlarında bu tür sınırlamalarla karşılaşmazsınız.
Ancak eWON’un ileri kullanımlarında eWON programlamasını başlatmadan önce bu tür sınırları
bilmenizde fayda vardır.
28. Revizyonlar
Rev. Seviyesi
Tarih
Açıklama
1.0
05-05-2008
İlk yayım
1.1
13-06-2008
Sembol Etiket Düzenleyicisi eklenmiştir (Bölüm 3)
1.2
26-08-2008
Tam versiyon
i
Microsoft, Internet Explorer, W indows ve W indows XP, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markaları
veya ticari markalarıdır.
ii Firefox, Mozilla Foundation’ın ticari markasıdır.
i Microsoft, Internet Explorer, W indows ve W indows XP, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markaları
veya ticari markalarıdır.
ii Firefox, Mozilla Foundation’ın ticari markasıdır.
Belge sürüm no: 113
Garanti ve mülkiyet haklarına dair not:
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Bu kılavuzu sağlayan taraf ve kılavuzun yazarları yapılmış hatalardan veya bu hataların sebep
verebileceği sonuçlardan sorumlu değildir.
İşbu belge içerisindeki bilgilerin niteliği, tutarlılığı ve doğruluğu ile ilgili hiçbir
sorumluluk veya garanti açıkça veya dolaylı olarak verilmemiştir. İşbu belgeden kaynaklanan
hatalardan veya üründeki herhangi bir arızadan meydana gelen doğrudan, dolaylı, tesadüfi veya
diğer tüm zararlara dair hiçbir durumda imalatçı sorumlu tutulamaz.
Bu kılavuzda bahsi geçen ürün isimleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İşbu
belgedeki ticari markalar ve ürün isimleri veya işaretleri ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
İşbu belge Uluslararası Telif Hakları Yasaları ile korunmaktadır. Tüm kopyalama
hakları saklıdır. Bu kılavuzun hiçbir kısmı imalatçının ve/veya kılavuzun yazarlarının yazılı
izinleri olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, aktarılamaz veya çoğaltılamaz.
eWON sa şirketi ACT'L Group üyesidir. Haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
eWON Kullanıcı Kılavuzu
46
Download PDF