Alma | S2300 Series Combo | εγχειρίδιο χρήστη εγχειρίδιο χρήστη

TM
Gr
εγχειρίδιο χρήστη
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
2
CONTENTS
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια
Περιεχόμενα Συσκευασίας
Γενικές Λειτουργίες
Τηλεχειριστήριο
Πίσω Πλευρά
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σύνδεση σε TV μέσω SCART
Σύνδεση σε TV& VCR μέσω RCA
Σύνδεση σε ΨηφιακόΕνισχυτή
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
1. Διαχείριση Καναλιών
1.1 Λίστα Καναλιών TV
1.2 Λίστα Καναλιών Radio
1.3 Διαγραφή Όλων
2. Εγκατάσταση
2.1 Εγκατάσταση δορυφόρου (προαιρετικός)
2.1.1 Σύνδεση Κεραίας
2.1.2 Λίστα Δορυφόρων
2.1.3 Εγκατάσταση Κεραίας
2.1.4 Ανίχνευση Ενός Δορυφόρου
2.1.5 Ανίχνευση Πολλών Δορυφόρων
2.1.6 Λίστα TP
2.2 Εγκατάσταση καλωδίου (προαιρετικά)
2.2.1 Αυτόματη ανίχνευση
2.2.2 Χειροκίνητη ανίχνευση
2.3 Επίγεια εγκατάσταση (προαιρετικά)
2.3.1 Αυτόματη ανίχνευση
2.3.2 Χειροκίνητη ανίχνευση
3. Ρύθμιση Συστήματος
3.1 Γλώσσα
3.2 Σύστημα TV
3.3 Ρυθμίσεις Οθόνης
3.4 Ρυθμίσεις Τοπικής Ώρας
3.5 Ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτη
3.6 Γονικός Έλεγχος
3.7 Ρυθμίσεις OSD
3.8 Αγαπημένα
3.9 Άλλα
4. Εργαλεία
4.1 Πληροφορίες
4.2 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
4.3 Αναβάθμιση μέσω RS-232
4.4 Αναβάθμιση OTA
4.5 Common Interface (προαιρετικός)
4.6 Έλεγχος Πρόσβασης (προαιρετικός)
4.7 Αναβάθμιση μέσω USB
4.8 Media Player
4.9 Κατάργηση Συσκευής USB
4.10 Ρυθμίσεις Τοπικού Δικτύου (προαιρετικός)
4.11 Wi-Fi manager (προαιρετικός)
4.12 Αναβάθμιση μέσω Δικτύου (προαιρετικός)
4.13 Δελτίο Καιρού (προαιρετικός)
4.14 RSS Reader (προαιρετικός)
5. Παιχνίδια
6. Εγγραφή
6.1 Πληροφορίες Αποθηκευτικού Μέσου
6.2 Ρυθμίσεις PVR
7. Πλήκτρα Συντόμευσης
7.1 Πληροφορίες
7.2 EPG
7.3 Εύρεση
7.4 Αριθμός
7.5 TV/Radio
7.6 Πάνω/Κάτω
7.7 Αριστερά/Δεξιά
7.8 Σιγή
7.9 Παύση
7.10 OK
7.11 Ήχος
7.12 Επανάκληση
7.13 Αγαπημένα
7.14 Teletext
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2
2
4
4
4
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
Ένας ψηφιακός δορυφορικός / καλωδιακός/ επίγειος δέκτης είναι ένα
κατάλληλο προϊόν που σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε μια ποικιλία
προγραμμάτων μέσω της δορυφορικής / καλωδιακής / επίγειας κεραίας
σας. Αυτός ο οδηγός καλύπτει όλα τα απαραίτητα βήματα για την
εγκατάσταση αυτου του δέκτη αλλά καλύπτει επίσης και τα θέματα που
αφορούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά / λειτουργίες του λεπτομερώς
ούτως ώστε να τον εκμεταλλευτείτε πλήρως βάσει των δυνατοτήτων
του.
Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου δύναται να αλλάξουν. Κρατούμε
το δικαίωμα αλλαγής δίχως πρότερη ειδοποίηση να κάνουμε τις
οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές βάση της αναπτυσσόμενης
τεχνολογίας.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fully DVB-S/S2 / DVB-C / DVB-T (MPEG2 & MPEG4/H.264)
συμβατότητες (προαιρετικά)
SCPC και MCPC λαμβάνοντα από τις C/Ku δορυφορικές μπάντες
(προαιρετικά)
Αυτόματη μετατροπή PAL/NTSC
Μνήμη 4.000 καναλιών TV και Radio
8/32 διαφορετικές λίστες αγαπημένων (προαιρετικός)
Πολύγλωσσο μενού OSD
Πλήρη υποστήριξη εβδομαδιαίου EPG
Υποστήριξη PIG
Μενού αληθινών χρωμάτων
Αυτόματη ανίχνευση δικτύου για την αναζήτητη νέων transponders
DiSEqC 1.2 υποστήριξη, 13/18V, 0/22K, LNB χειρισμός
(προαιρετικός)
Διάφορες δυνατότητες επεξεργασίας καναλιών (αγαπημένα,
μετακίνηση, κλείδωμα, μετονομασία, διαγραφή και ταξινόμηση)
Γονικός Έλεγχος καναλιών
Εύχρηστα μενού
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω RS232 ή USB και από δέκτη σε
δέκτη
8 Χρονοδιακόπτες (αυτόματα γυρίζουν τον δέκτη στο
προγραμματισμένο κανάλι)
Υποστήριξη Υποτίτλων DVB EN300743 και EBU
Teletext DVB ETS300472 μέσω VBI και OSD
Αυτόματη αποθήκευση τελευταίου καναλιού
Ταξινόμηση καναλιών αλφαβητικά A-Z, Κρυπτογραφημένα,
Αγαπημένα, Κλειδωμένα, Δορυφορικά
Υποστήριξη FAT16/FAT32/FAT12
Λίστα με αρχεία JPEG/BMP
480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Εγγραφή timeshift
Παιχνίδια
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για να αποφύγετε κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας μην
ανοίγεται το καπάκι του
δέκτη. Επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Μην εκτίθεται τον
δέκτη στην ηλιακή
ακτινοβολία και
κρατήστε τον μακριά
από τις πηγές
θερμότητας.
Εάν παρατηρήσετε
κάτι ασυνήθιστο
βγάλτε αμέσως τον
δέκτη από το ρεύμα.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
Βγάλτε το δέκτη από το ρεύμα,
όταν πρόκειται να μην τον
χρησιμοποιήστε για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Κρατήστε το δέκτη μακριά
από βάζα, σωληνάρια, υγρά,
κτλ., ώστε να αποφύγετε τον
κίνδυνο βλάβης.
Μην κλείνεται τις οπές
εξαερισμού του δέκτη, ώστε να
μπορεί ψύχεται.
Μην αγγίζετε τον
δέκτη κατά την
διάρκεια καταιγίδας,
υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
3
11. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά μόνο από τον
κατασκευαστή.
12. Μετακινήστε με ασφάλεια τους δέκτες και πάντα μέσα
στο κουτί τους
13. Αποσυνδέστε από το ρεύμα την συσκευή κατά την
διάρκεια καταιγίδας ή όταν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε
μετά από καιρό.
14. Για service απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Το
service είναι απαραίτητο εάν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη,
όπως πρόβλημα στο τροφοδοτικό, εισροή υγρών, έκθεση σε
βροχή ή υγρασία, ή όταν αντικείμενα πέσουν στον δέκτη ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν λειτουργεί σωστά.
15. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω οδηγίες είναι μόνο για
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας μην προβείτε σε καμία λειτουργία συντήρησης.
16. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης εξαερίζεται σωστά και ότι οι οπές
εξαερισμούς, δεν είναι καλυμμένες από αντικείμενα, όπως
εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, σεμεδάκια, κτλ.
17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας μην εκτίθεται τον δέκτη σε βροχή ή υγρασία.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες νερού και
αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται
επάνω στην συσκευή.
18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όπου υπάρχει η ένδειξη „ ” σημαίνει ότι
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
19. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν δεν αντικαταστήσετε τις
μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου.
20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται
σε θερμότητα ή στο ηλιακό φως, καθώς υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα πριν
προβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης.
22. Η συσκευή είναι Class II με διπλή απομόνωση κάτι που σημαίνει ότι
δεν απαιτείται να την συνδέσετε σε πρίζα με γείωση.
Bεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον δέκτη και τον έχετε αποσυνδέσει από
την πρίζα πριν καθαρίστε την επιφάνεια του. Στη συνέχεια αφαιρέστε
την σκόνη με στεγνό πανί και μετά χρησιμοποιήστε ελαφρώς νοτισμένο
με νερό και σαπούνι πανί. Τέλος, στεγνώστε τον δέκτη με στεγνό πανί.
23. – Το σύμβολο του κεραυνού σε τρίγωνη πινακίδα δείχνει στον
χρήση το κίνδυνο από επικίνδυνη τάση, που μπορεί να επιφέρει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
-Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη, αν δεν είστε τεχνικός.
- Το σύμβολο του θαυμαστικού σε τρίγωνη πινακίδα δείχνει στον
χρήση το κίνδυνο σε περίπτωση που δεν προβεί
στις απαραίτητες λειτουργίες συντήρησης.
24. Σωστή Χρήση του δέκτη. Για να μην επιβαρύνεται το
περιβάλλον ανακυκλώστε τον δέκτη σύμφωνα με τις
οδηγίες που υπάρχουν στην χώρα σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες – Πρέπει να διαβάσετε όλες τις
πληροφορίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε
τον δέκτη.
2. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες – Φυλάξτε το εγχειρίδιο για τυχόν
μελλοντική χρήση.
3. Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις – Πρέπει να προσέξετε
ιδιαίτερα όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες – Πρέπει να τηρηθούν όλες οι
οδηγίες χρήσης και λειτουργίας.
5. Μην λειτουργείτε την συσκευή κοντά σε νερό – Μην ανοίξετε την
συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία, όπως π.χ. κοντά σε κάποιο
βάζο με νερό ή κοντά σε πισίνα.
6. Καθαρίστε τον δέκτη μόνο με στεγνό πανί.
7. Μην καλύπτεται τις οπές εξαερισμού. Τοποθετήστε τον σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τον δέκτη κοντά σε πηγές θέρμανσης, όπως
καλοριφέρ, σόμπες και οτιδήποτε παράγει θερμότητα
(συμπεριλαμβάνονται και οι ενισχυτές).
9. Αν ο αντάπτορας παροχής ρεύματος δεν ταιριάζει με την πρίζα σας,
συμβουλευτείτε ένα ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της πρίζας.
10. Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος, ώστε να μην το πατάτε όταν
περπατάτε και να μην είναι στριμωγμένο ειδικά στις άκρες.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
SLEEP
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
SUB
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
PAUSE
ΚΑΛΩΔΙΟ AUDIO/VIDEO (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)
RECORD
V-FORMAT
►, II
◄◄, ►►
ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
•
•
V-MODE
SAT
(προαιρετικός)
ZOOM
Εμφάνιση υπότιτλος
Παύση: Επιλέξτε το πάγωμα της εικόνας. Πιέστε
μία φορά για να παγώσετε την εικόνα, πατήστε
ξανά για να ξεπαγώσει
Εγγραφή
Αλλαγή στο HD-Format
Αναπαραγωγή και διακοπή
Γρήγορη κίνηση μπρος – πίσω
Αργή κίνηση μπρος – πίσω
Αλλαγή κατάστασης video σε YUV 576i
Απεικόνιση Λίστας Δορυφόρων
Πλήκτρο zoom
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ανοίγει και κλείνει τον δέκτη
Σιγή ήχου κατά την παρακολούθηση
0-9
Εισάγετε αριθμητικές τιμές στα μενού ή τον
αριθμό καναλιού που θέλετε να δείτε
TV/RADIO
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio
← PR
FAV
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
Απεικονίζει την λίστα αγαπημένων
SHIFT
Πλήκτρο λειτουργίας Timeshift
FIND
Εμφανίζει το παράθυρο Εύρεση
INFO
Δείχνει τις πληροφορίες καναλιού
MENU
Εμφανίζει το παράθυρο μενού
PAGE+/PAGE-
Αλλαγή σελίδας πάνω / κάτω στην λίστα
OK, LIST
Εκτελεί την επιλεγμένη λειτουργία ή εισάγει την
επιλεγμένη τιμή
PR+, PR-
Πλήκτρα αλλαγής καναλιών
Πλήκτρα αυξομείωσης ήχου, για αύξηση ή
μείωσης της έντασης ήχου
EXIT
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξοδος
από το μενού
EPG
Εμφάνιση EPG (Electronic Program Guide)
Για ρύθμιση ήχου.
TV/AV
TXT
Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης TV και AV
Για teletext ή υπότιτλους
RCU ALMA C2200
•
Εκτός από το παρόν εγχειρίδιο πληροφορίες βοήθειας για την
καθημερινή χρήση του, θα βρείτε και μέσα από τα εύχρηστα
και επί της οθόνης μενού του δέκτη. Τα μενού αυτά θα σας
βοηθήσουν κατά την λειτουργία του δέκτη, για την σωστή
εγκατάστασή του, την διαχείριση καναλιών, την παρακολούθηση
και άλλες λειτουργίες.
All Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν από το
τηλεχειριστήριο και ορισμένες και από τα πλήκτρα της
πρόσοψης.
Ο δέκτης είναι εύκολος στη χρήση και έτοιμος για μελλοντικές
αναβαθμίσεις.
Η εγκατάσταση νέου λογισμικού μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα
μενού του δέκτη. Αν συναντήσετε δυσκολίες με την λειτουργία
του δέκτη συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο του
εγχειριδίου και την παράγραφο επίλυσης προβλημάτων ή
φωνάξτε τεχνικό.
RCU ALMA S2000 SERIES / S2300 SERIES COMBO
•
◄, ►
Χρονοδιακόπτης ύπνου
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
5
ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ (S2000 SERIES)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 12V Ή ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 0/12V (προαιρετικός)
LNB IN: ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
LNB OUT:ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΚΤΗ (προαιρετικός)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ R/L ΣΤΗΝ TV
Ή ΣΕ AUDIO TUNER
(προαιρετικός)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ PC ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
POWER ON/OFF (προαιρετικός)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TV ΜΕΣΩ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ SCART
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ USB
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ INTERNET (προαιρετικός)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TV ΜΕΣΩ DV
ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ (C2200)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ/ΗΧΗΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TV ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ SCART
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ PC ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / Ή ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ
YPbPr OR COMPONENT INPUTS
POWER ON/OFF
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
CABLE IN: ΣΥΝΔΕΣΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
LOOP OUT: ΣΥΝΔΕΣΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ
ΔΕΚΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ R/L ΣΤΗΝ
TV Ή ΣΕ AUDIO TUNER
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ USB
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ INTERNET
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TV ΜΕΣΩ DV
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
6
ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ (S2300 SERIES COMBO)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΕΝΙΣΧΥΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ PC ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ANT IN: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ R/L ΣΤΗΝ
LOOP OUT: ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΚΤΗ
TV Ή ΣΕ AUDIO TUNER
LNB IN: ΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
LNB OUT:ΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΑΛΛΟ ΔΕΚΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΤΟ PC ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΗ USB
POWER ON/OFF
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ INTERNET
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TV ΜΕΣΩ DV
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ TV ΜΕΣΩ SCART (S2300 SERIES COMBO)
Καλώδιο ή ΕΚΤΟΣ-Air Κεραία
Δορυφορικό
Κάτοπτρο
IN FROM ANT
VIDEO IN
VCR
OUT TO ANT
VIDEO OUT
Terrestrial
Antenna
Alma S2300 Series Combo
IN
AUDIO
TV
L
R
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
7
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ TV ΜΕΣΩ RCA (OPTIONAL)
IN
VIDEO
Δορυφορικό
Κάτοπτρο
AUDIO
R
L
TV
IN
AUDIO
VIDEO
TV
R
L
Alma S2000 Series
Alma C2200
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
Δορυφορικό
Κάτοπτρο
Alma S2000 Series
ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΗΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΟΡΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ
Ή ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
L
R
ΗΧΕΙΑ
Alma C2200 & Alma S2300 Series Combo
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
8
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Επιβεβαιώστε ότι έχετε συνδέσει σωστά όλα τα καλώδια στο δέκτη. Αν
ο δέκτης έχει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή εν υπάρχει λίστα καναλιών,
τότε όταν τον ανάψετε θα εμφανιστεί το παράθυρο του Βασικού Μενού
στην οθόνη.
Κατά την διάρκεια παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο MENU για να
εμφανιστεί το παράθυρο Βασικό Mενού.
1. Επεξεργασία Καναλιών
για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
1. Πατήστε OK ή
“Εισαγωγή Κωδικού”, όπου θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό
κωδικό σας. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι “0000”.
2. Με τα πλήκτρα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα πάνω ή κάτω.
για να μετακινηθείτε στο αριστερό μενού.
3. Πατήστε EXIT ή
1.1 Λίστα Καναλιών TV
1. Με
επιλέξτε δορυφόρο.
2. Με τα πλήκτρα PR+, PR- επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για να
το παρακολουθήσετε σε ένα μικρό παράθυρο. Αν μετακινήστε
τον κίτρινο κέρσορα για επιλογή πάνω ή κάτω θα δείτε μία γκρι
γραμμή που δείχνει το κανάλι που αναπαράγεται στο μικρό
παράθυρ.
Το βασικό μενού αποτελείται από 5 μεγάλες κατηγορίες.
- Διαχείριση Καναλιών
- Εγκατάσταση
- Ρύθμιση Συστήματος
- Εργαλεία
- Εγγραφή
Κατά την εγκατάσταση το πλήκτρο OK επιβεβαιώνει την επιλογή σας
ή απεικονίζει την λίστα καναλιών κατά την παρακολούθηση. Με τα
αριθμητικά πλήκτρα μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο με αριθμητική
τιμή.
Με τα πλήκτρα PR+, PR- μετακινηθείτε πάνω ή κάτω κατά μία γραμμή
και με τα
μετακινηθείτε από το κυρίως μενού στα υπομενού
και από τα αριστερά στα δεξιά και αντίστροφα.
3. Πατήστε το πλήκτρο FAV για να μπείτε στις επιλογές αγαπημένων.
Επιλέξτε λίστα και πατήστε OK για να εμφανιστεί η λίστα με
τις ομάδες αγαπημένων. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να
προσθέστε στην λίστα και πατήστε OK και τότε το σύμβολο
αγαπημένου θα εμφανιστεί στα δεξιά του καναλιού.
Πατήστε ξανά FAV για έξοδο από την κατάσταση αγαπημένων
και η ένδειξη FAV θα επιστρέψει στη θέση της.
Όποτε θέλετε μπορείτε να βγείτε από το μενού με τα πλήκτρα MENU
ή EXIT.
Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα δεν μπορείτε να βγείτε από το Βασικό
Μενού με τα πλήκτρα MENU ή EXIT. Θα εμφανιστεί μήνυμα “Κανένα
Κανάλι “ και τα παρακάτω πεδία θα γίνουν γκρι.
Υπομενού
Γίνεται γκρι όταν δεν υπάρχει κανάλι
Επεξεργασία
Καναλιών
TV Channel List
Radio Channel List
Delete all
Εγκατάσταση
Language
Local Time Setting
Parental Lock
Other
Display Setting
TV System
Timer Setting
OSD Setting Favorite
Language
Local Time Setting
Parental Lock
Other
Display Setting
TV System
Timer Setting
OSD Setting Favorite
Ρύθμιση
Συστήματος
Εργαλεία
4. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην κατάσταση
Lock (Κλείδωμα). Επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για να
μαρκαριστεί με το σύμβολο κλειδώματος. Πατήστε OK ξανά για
ακύρωση της διαδικασίας. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ξανά για
έξοδο από την κατάσταση lock και η ένδειξη Lock θα επιστρέψει
στη θέση της.
Information
Factory Setting
Upgrade by RS232 S/W Upgrade by OTA
Conditiona Access
Upgrade by USB
Media Player
Remove USB device
Network Local Setting
Upgrade By Network
Weather Forcast
RSS Reader
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Othello
ΕΓΓΡΑΦΗ
PVR Storage Information
Sudoku
PVR Setting
5. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην κατάσταση
Skip (Παράλειψη). Επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για να
μαρκαριστεί με το σύμβολο παράλειψης. Πατήστε OK ξανά
για ακύρωση της διαδικασίας. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο
ξανά για έξοδο από την κατάσταση Skip και η ένδειξη Skip θα
επιστρέψει στη θέση της.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
9
ii. Επεξεργασία (πράσινο πλήκτρο)
Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην κατάσταση Edit
(Επεξεργασία). Επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για να εμφανιστεί το
παράθυρο μετονομασίας, όπου μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ πεζών
και κεφαλαίων με το κόκκινο πλήκτρο, να διαγράφετε χαρακτήρες με
το πράσινο πλήκτρο, με τα πλήκτρα βέλους μπορείτε να μετακινήστε
αριστερά – δεξιά, με τα αριθμητικά να εισάγετε αριθμητικούς
χαρακτήρες, κ.ά. (κοίτα παρακάτω πίνακα. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο
για αποθήκευση και έξοδο ή το μπλε πλήκτρο για ακύρωση και έξοδο.
6. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην κατάσταση
Move (Μετακίνηση). Επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για να
μπαρκαριστεί με το σύμβολο μετακίνησης. Με τα πλήκτρα PR+,
PR- μετακινήστε τον κέρσορα στην θέση που επιθυμείτε να μπει
το κανάλι και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε το κίτρινο
πλήκτρο ξανά για έξοδο από την κατάσταση Move και η ένδειξη
Move θα επιστρέψει στη θέση της.
Αριθμητικά
Πλήκτρα
7. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να μπείτε στο παράθυρο Edit channel
(Επεξεργασία Καναλιών).
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για κυκλική εναλλαγή
των χαρακτήρων
1
.,*?!@1
2
ABC2
3
DEF3
4
GHI4
5
JKL5
6
MNO6
7
PQRS7
8
TUV8
9
WXYZ9
0
[space]_-0
Αν το όνομα είναι κενό θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα
σας πληροφορεί ότι θα πάρει την λέξη “Name”. Πατήστε OK για έξοδο.
i. Ταξινόμηση (κόκκινο πλήκτρο)
Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανιστεί η λίστα επιλογών
ταξινόμησης.
Name (A-Z): Στην αλφαβητική ταξινόμηση στα ίδια γράμματα
εμφανίζονται πρώτα τα κεφαλαία και μετά τα πεζά.
Name (Z-A): Αντίστροφη αλφαβητική ταξινόμηση.
Free/Scramble: Όλα τα FTA κανάλια θα πάνε επάνω και τα
κρυπτογραφημένα στο τέλος της λίστας.
Lock: όλα τα κλειδωμένα κανάλια θα πάνε στο τέλος της λίστας.
iii. Διαγραφή (μπλε πλήκτρο)
Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην κατάσταση Delete
(Διαγραφή). Επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για να μπαρκαριστεί με το
σύμβολο διαγραφής. Πατήστε OK ξανά για ακύρωση της διαδικασίας.
Πατήστε EXIT και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ρωτάει “Are
you sure to save?”. Επιλέξτε Yes και πατήστε OK για αποθήκευση ή
επιλέξτε NO και πατήστε OK για έξοδο χωρίς αποθήκευση.
1.2 Λίστα Καναλιών Radio
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με την παράγραφο 1.1 Λίστα
Καναλιών TV.
1.3 Διαγραφή Όλων
Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή Delete All και πατήστε OK για
να εμφανιστεί το μήνυμα “Warning! Do you really want to delete all
channel?”. Πατήστε EXIT και θα εμφανιστεί το μήνυμα “Are you sure to
save?”. Επιλέξτε Yes και πατήστε OK για αποθήκευση ή επιλέξτε NO
και πατήστε OK για έξοδο χωρίς αποθήκευση.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
10
2. Εγκατάσταση
2.1 Satellite Installation (optional)
1. Πατήστε OK ή
για να εμφανιστεί το “Input Password”. Μόνο
εφόσον εισάγετε το σωστό κωδικό θα εμφανιστεί το μενού
εγκατάσταση. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι “0000”.
2. Με τα πλήκτρα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα πάνω ή κάτω.
3. Πατήστε EXIT ή
για να φωτιστεί το αριστερό μενού.
Name: Με τα αριθμητικά πλήκτρα αλλάξτε το όνομα του δορυφόρου
(δείτε το κεφάλαιο Edit Channel Name).
για εναλλαγή μεταξύ ανατολικού και
Longitude: Πατήστε τα
δυτικού γεωγραφικού μήκους. Μετά πατήστε OK και με τα αριθμητικά
πλήκτρα αλλάξτε το γεωγραφικό μήκος. Πατήστε το πλήκτρο EXIT ή
τα πλήκτρα PR+, PR- για έξοδο. Η ρύθμιση γεωγραφικού μήκους είναι
από 1 έως 180 μοίρες. Αν υπερβείτε το όριο θα εμφανίζεται το μήνυμα
“out of range” κάθε φορά που θα πατάτε κίτρινο πλήκτρο.
Μετά τις ρυθμίσεις πατήστε κίτρινο πλήκτρο για αποθήκευση και έξοδο
ή μπλε πλήκτρο για έξοδο χωρίς αποθήκευση.
4. Πατήστε πράσινο πλήκτρο για να εμφανιστεί το παράθυρο Add
Satellite. Η ρύθμιση είναι αντίστοιχη με αυτή της διαδικασίας
Edit Satellite.
2.1.1 Σύνδεση Κεραίας
1. Τύπος Σύνδεσης: Με τα
(Ίδια)και Dual (Διαφορετικά).
2. LNB 1, LNB 2: Με τα
και Motor Antenna.
επιλέξτε μεταξύ Single, Dual
επιλέξτε μεταξύ Fixed Antenna
5. Πατήστε μπλε πλήκτρο colour για να εμφανιστεί το παράθυρο “Are
you sure to delete?”. Επιλέξτε Yes και πατήστε OK για διαγραφή
του επιλεγμένου δορυφόρου, αλλιώς ακυρώστε την διαδικασία
επιλέγοντας NO.
2.1.2 Λίστα Δορυφόρων
1. Με τα πλήκτρα PR+, PR- επιλέξτε δορυφόρο. Πατήστε OK για
επιλογή και μαρκάρισμα ή OK ξανά για ακύρωση της επιλογής
και ξεμαρκάρισμα.
2.1.3 Ρύθμιση Κεραίας
Μέρος A: Σταθερή
2. Αν δεν υπάρχει δορυφόρος τα κόκκινο και μπλε πλήκτρα θα είναι
ανενεργά.
3. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανιστεί το παράθυρο Edit
Satellite. Με τα πλήκτρα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα
πάνω ή κάτω.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε Fixed Antenna στο παράθυρο Antenna
Connection.
1. Tuner: Δείχνει το LNB που επιλέξατε.
2. Satellite: Εμφανίζονται όλοι οι επιλεγμένοι δορυφόροι της λίστας
δορυφόρων.
Με τα
επιλέξτε κυκλικά δορυφόρο ή πατήστε OK
για να εμφανιστεί η λίστα δορυφόρων, όπου αφού επιλέξετε
δορυφόρο στην λίστα, πατήστε OK για επιβεβαίωση.
3. LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Ίδια
λειτουργία με παραπάνω.
4. 22K, Polarity: Πατήστε
για κυκλική επιλογή.
Μέρος B: Κινητή
Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε Motor Antenna στο παράθυρο Antenna
Connection.
1. Tuner: Δείχνει το LNB που επιλέξατε.
2. LNB Type: Επιλέξτε τύπο LNB.
3. Motor Type: Επιλέξτε μεταξύ DiSEqC1.2 και USALS. Αν επιλέξετε
DiSEqC1.2 τα πεδία Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος θα γίνουν
γκρι.
4. Delete All: Πατήστε OK και θα εμφανιστεί το μήνυμα “Are you sure
to clear set satellite position of this tuner?”. Επιλέξτε Yes για
διαγραφών όλων των μνημών για τις θέσεις των δορυφόρων.
West <Save> East: Με το
μετακινηθείτε δυτικά. Με το
μετακινηθείτε ανατολικά. Πατήστε OK και θα εμφανιστεί το μήνυμα
“Are you sure to change this satellite’s position?”. Επιλέξτε Yes και
πατήστε OK για αποθήκευση της θέσης ή επιλέξτε No και πατήστε OK
για ακύρωση.
Recalculation: Πατήστε OK και θα εμφανιστεί το μήνυμα “Are you sure
to change this satellite’s position?”. Επιλέξτε Yes και πατήστε OK για
επανα-υπολογισμό θέσης.
6. Limit Setup: Πατήστε OK και θα εμφανιστεί το παράθυρο Limit
Setup.
επιλέξτε μεταξύ
Limit Setup: Με τα
Disable Limit, East Limit και West Limit.
Limit Setup: Μετακινήστε τον κέρσορα στο Limit Setup. Με το
μετακινηθείτε δυτικά. Με το
μετακινηθείτε ανατολικά.
Go to Reference: Πατήστε OK για να μεταβείτε στη θέση
αναφοράς. Αν έχετε επιλέξει Disable Limit στο υπομενού Limit
Setup, το πεδίο θα είναι γκρι.
7. Αν επιλέξετε USALS το πεδίο Delete All θα γίνει γκρι.
Local Longitude, Local Latitude: Με τα
επιλέξτε
μεταξύ Δύσης και Ανατολής ή πατήστε
για εναλλαγή
μεταξύ Βορά - Νότου.
Πατήστε OK για εισαγωγή στην κατάσταση επεξεργασίας. Με
τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) εισάγετε γεωγραφικό μήκος και
πλάτος και πατήστε MENU ή EXIT για έξοδο. Η εμβέλεια του
γεωγραφικού μήκους είναι από 0 έως 180, ενώ του γεωγραφικού
πλάτους από 0 έως 90. Αν εισάγετε λάθος τιμή θα εμφανιστεί
το μήνυμα “Out of Range” όταν βγαίνετε από το παράθυρο.
Πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
5. Motor Setting: Πατήστε OK για να εμφανιστεί το παράθυρο Motor
Setting.
8. Motor Setting: Πατήστε OK για εισαγωγή στο παράθυρο Motor
setting.
Satellite, Transponder: Με τα
επιλέξτε δορυφόρο
ή transponder ή πατήστε OK για να εμφανιστεί η λίστα και να
επιλέξετε από εκεί.
Satellite: Με τα
επιλέξτε κυκλικά δορυφόρο ή πατήστε
το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί η λίστα δορυφόρων, όπου αφού
επιλέξετε δορυφόρο στη λίστα πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Transponder: Η ίδια λειτουργία με παραπάνω.
Position No., & Save: Η εμβέλεια είναι από 0 έως 63. Το “0” δηλώνει
την αρχική θέση.
Μπορείτε να επιλέξετε την τιμή που θέλετε καθώς περιστρέφετε το
κάτοπτρο.
Go to X: Πατήστε OK για να εμφανιστεί η λίστα και να επιλέξετε τη
θέση που θέλετε (από 1 έως 63).
11
12
2.1.4 Ανίχνευση Ενός Δορυφόρου
1. Satellite: Με τα
επιλέξτε κυκλικά δορυφόρο ή
πατήστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί η λίστα δορυφόρων,
όπου αφού επιλέξετε δορυφόρο στη λίστα πατήστε OK για
επιβεβαίωση.
2. FTA Only: Με τα
επιλέξτε μεταξύ Yes ή No.
3. Scan Channel: Με τα
επιλέξτε μεταξύ TV+Radio, TV
Channel, Radio.
4. Network Search: Επιλέξτε μεταξύ No και Yes. Το πεδίο αυτό γίνεται
γκρι όταν είναι επιλεγμένο το Auto Scan στο πεδίο Scan mode.
5. Scan Mode: Με τα
επιλέξτε μεταξύ Auto Scan και
Preset Scan. Το Auto Scan είναι Blind scan, ενώ το Preset Scan
βασίζεται στις αποθηκευμένες συχνότητες.
6. Tuner: Δείχνει το επιλεγμένο LNB.
7. Search: Πατήστε OK για να ξεκινήσει η ανίχνευση.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
2.1.6 TP List
1. Με τα πλήκτρα PR+,PR- επιλέξτε δορυφόρο.
2. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανιστεί το παράθυρο Edit
TP.
Frequency, Symbol rate: Με τα
αυξήστε ή μειώστε
την αριθμητική τιμή κατά μία μονάδα ή πατήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα (0-9) για να εισάγετε την επιθυμητή τιμή. Οι τιμές της
συχνότητας είναι μεταξύ 3000-13500 και του symbol rate μεταξύ
1000~45000. Αν η τιμή που εισάγετε είναι εκτός κλίμακας, τότε
το πεδίο θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική τιμή.
Polarity: Με τα
επιλέξτε μεταξύ Vertical και
Horizontal.
3. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο και θα εμφανιστεί το παράθυρο Add
TP. Η λειτουργία του είναι αντίστοιχη με αυτή του παραθύρου
Edit TP.
2.1.5 Ανίχνευση Πολλών Δορυφόρου
4. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο και θα εμφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου “Are you sure to delete?”. Επιλέξτε Yes και πατήστε
OK για διαγραφή του επιλεγμένου TP ή πατήστε EXIT για
ακύρωση.
Στο παράθυρο Multi Satellite Search μπορείτε με μιας να ανιχνεύσετε
πολλούς δορυφόρους.
1. Satellite: Όλοι οι επιλεγμένοι δορυφόροι στης λίστας εμφανίζονται.
Μπορείτε να τους επιλέξετε με τα
.
επιλέξτε μεταξύ Yes και No.
2. FTA Only: Με τα
3. Scan Channel: Με τα
επιλέξτε μεταξύ TV+Radio, TV
Channel, Radio.
4. Network Search: Επιλέξτε μεταξύ No και Yes. Το πεδίο αυτό γίνεται
γκρι όταν έχετε επιλέξει Auto Scan στο πεδίο Scan mode.
5. Scan Mode: Με τα
επιλέξτε μεταξύ Auto Scan και
Preset Scan. Το Auto Scan είναι Blind scan, ενώ το Preset Scan
βασίζεται στις αποθηκευμένες συχνότητες.
6. Tuner: Δείχνει το LNB που επιλέξατε.
7. Search: Πατήστε OK για εκκίνηση ανίχνευσης.
5. Πατήστε το μπλε πλήκτρο και θα εμφανιστεί το παράθυρο TP
Search.
FTA only, Scan Channel, Network Search: Με τα
επιλέξτε και πατήστε OK στην επιλογή OK για εκκίνηση
ανίχνευσης.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
13
2.2 Σύνδεση καλωδίου (προαιρετικά)
2.2.1 Αυτόματη ανίχνευση
Πιέσατε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει άμεσα η αναζήτηση
προγραμμάτων.
2.2.2 Χειροκίνητη ανίχνευση
1. Τύπος ανίχνευσης: Πιέστατε
το πλήκτρο για να
επιλέξετε
2. Νούμερο καναλιού:
το πλήκτρο για να επιλέξετε
3. Symbol Rate: Πιέσατε τον αριθμό για να εισάγετε συγκεκριμένη
αξία εντός του κύκλου.
για να επιλέξετε εντός του κύκλου.
4. Modulation: Πιέσατε
5. Ανίχνευση δικτύου: Επιλέξατε μεταξύ Ναι και Όχι.
6. Ανίχνευση: Πιέσατε το πλήκτρο OK για την εκκίνηση της
ανίχνευσης.
3.3 Ρυθμίσεις Οθόνης Setting
1. Brightness: Με τα
ρυθμίστε την φωτεινότητα μεταξύ
0-100.
2. Contrast: Με τα
ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ 0-100.
ρυθμίστε τον κορεσμό χρώματος
3. Saturation: Με τα
μεταξύ 0-100.
4. Hue: Με τα
ρυθμίστε μεταξύ 0-100.
5. Sharpness:Με τα
ρυθμίστε την οξύτητα μεταξύ 0-10.
2.3 Επίγεια εγκατάσταση (προαιρετικά)
2.3.1 Αυτόματη ανίχνευση
Στην χώρα σας πιέσατε
πλήκτρα για να επιλέξετε.
Στα FTA μόνο, πιέσατε
πλήκτρα για να επιλέξετε Ναι ή Όχι.
Μετακινήστε το φωτιζόμενο κείμενο στην επιλογή εύρεσης και πιέσατε
ΟΚ για την έναρξη της ανίχνευσης
Πιέσατε το πλήκτρο [EXIT] για να φύγετε από αυτό το μενού.
2.3.2 Χειροκίνητη ανίχνευση
Υπάρχουν δύο τρόποι ανίχνευσης για εσάς. Μπορείτε να ανιχνεύσετε
βάσει καναλιού ή συχνότητας.
Όταν η μπάντα ανίχνευσης είναι τα UHF και η περιοχή είναι «Κινα»
η περιοχή ανίχνευσης περιλαμβάνει τα κανάλια 13 έως 61. Όταν η
μπάντα ανίχνευσης είναι τα VHF και η περιοχή είναι «Κινα» η περιοχή
ανίχνευσης περιλαμβάνει τα κανάλια 1 με 12. (Ανίχνευση ανάλογα με
την περιοχή.)
Με το πέρας της ανίχνευσης μετακινήσατε το φωτιζόμενο κείμενο στην
επιλογή σας και πιέσατε το πλήκτρο ΟΚ για την εκκίνηση.
Πιέσατε το πλήκτρο [EXIT] για να βγείτε από το τρέχον μενού και να
αποθηκεύσετε τις επιλογές σας.
3.4 Ρύθμιση Τοπικής Ώρας
1. Summer Time: Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF. Το “OFF” δηλώνει
κανονική ώρα, ενώ στο ON προστίθεται μία ώρα.
2. GMT Offset: Αν επιλέξετε “ON” στο πεδίο GMT Usage ο δέκτης θα
πάρει ημερομηνία και ώρα αυτόματα και τα πεδία Date και Time
θα γίνουν γκρι. Η εργοστασιακή ρύθμιση του πεδίου GMT Offset
είναι GMT ON.
3. Date, Time: Αν επιλέξετε “OFF” in GMT Usage, τα πεδία Date
και Time θα γίνουν ενεργά, ενώ το πεδίο GMT Usage θα
γίνει γκρι. Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε τιμή. Μετά τις
ρυθμίσεις πατήστε MENU ή EXIT για αποθήκευση και έξοδο.
Αν η τιμή είναι λανθασμένη θα εμφανιστεί το μήνυμα “Invalid
input! Continue to edit?”. Επιλέξτε Yes και πατήστε OK για
να συνεχίσετε ή επιλέξτε No και πατήστε OK για έξοδο χωρίς
αποθήκευση.
3. Ρύθμιση Συστήματος
1. Πατήστε OK ή
για μετακίνηση του κέρσορα στο δεξιό μενού.
2. Με τα πλήκτρα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα πάνω ή κάτω.
3. Πατήστε EXIT ή
για μετακίνηση στο αριστερό μενού.
3.1 Γλώσσα
1. Για εισαγωγή στο μενού Language πατήστε OK. Με τα
επιλέξτε κυκλικά γλώσσα ή πατήστε τα πλήκτρα PR+, PR- για
κυκλική μετακίνηση του κέρσορα πάνω - κάτω.
2. Πατήστε MENU ή EXIT για αποθήκευση και έξοδο.
3. Οι γλώσσες που υποστηρίζει ο δέκτης εξαρτώνται από την αγορά
που διακινείται.
3.2 Σύστημα TV
Με τα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα πάνω κάτω και με
αλλάξτε τις ρυθμίσεις (οι ρυθμίσεις επιδρούν άμεσα).
1. Video Resolution: Επιλέξτε μεταξύ 480i, 576i, 480p,576p, 720p και
1080i.
2. Aspect Mode: Επιλέξτε μεταξύ 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9
και Auto.
3. Digital Audio Out: Επιλέξτε μεταξύ LPCM Out, Auto και BS Out.
3.5 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
Αν δεν υπάρχουν κανάλια, δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτό το
παράθυρο. Μπορείτε να ρυθμίστε μέχρι 8 χρονοδιακόπτες.
Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω και επιλέξτε χρονοδιακόπτη και πατήστε
OK για να τον ρυθμίσετε.
14
1. Timer mode: Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι off. Ρυθμίστε μεταξύ
once, daily, weekly, monthly και yearly.
Timer Service: Επιλέξτε μεταξύ Channel ή Record. Αν επιλέξτε
κανάλι θα εμφανιστεί το κανάλι αφύπνισης στο επόμενο πεδίο.
Αν επιλέξετε εγγραφή στο επόμενο πεδίο θα εμφανιστεί ένα
Μήνυμα Αφύπνισης. Στο wakeup message, μπορείτε να
επιλέξετε μεταξύ Birthday, Anniversary, General. Την ίδια στιγμή
το πεδίο duration γίνεται γκρι.
3. Wakeup Date, On Time: Εισάγετε τιμή με τα αριθμητικά πλήκτρα.
4. Duration: Ρυθμίστε την διάρκεια αφύπνισης. Μετά την αφύπνιση ο
δέκτης κλείνει και πάλι αυτόματα μετά το χρόνο που ρυθμίσατε.
5. Πατήστε MENU ή EXIT για αποθήκευση και έξοδο.
2.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
3.8 Αγαπημένα
Υπάρχουν 8/32 λίστες αγαπημένων (προαιρετικός). Με τα πλήκτρα
PR+, PR- επιλέξτε λίστα και πατήστε OK για να εμφανιστεί το
παράθυρο Rename. Πρόκειται για διαδικασία ίδια με την Add Satellite.
3.9 Other
1. LNB Power: Επιλέξτε μεταξύ Off και On.
2. Channel Play Type: Επιλέξτε μεταξύ All, Free, Scramble.
3. Auto Standby: Επιλέξτε μεταξύ On και Off.
3.6 Γονικός Έλεγχος
Για να μπείτε στο παράθυρο Parental Lock θα χρειαστεί να εισάγετε τον
κωδικό σας. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000.
επιλέξτε μεταξύ Off και On. Αν
1. Menu Lock: Με τα
επιλέξετε “On” θα μπαίνετε στο μενού μόνο μετά από εισαγωγή
κωδικού.
2. Channel Lock: Με τα
επιλέξτε μεταξύ Off και On.
Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off. Αν επιλέξετε “On” δεν θα
μπορείτε να δείτε το κανάλι (ούτε και στο πεδίο Chanel List Edit)
παρά μόνο όταν εισάγετε τον κωδικό σας.
3. New Password: Με τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) εισάγετε το νέο
κωδικό.
4. Confirm Password: Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό. Θα πρέπει να
είναι ίδιος με αυτόν που δηλώσατε στο New password. Ο δέκτης
θα σας ενημερώσει “Change password successfully!” αν είναι
ίδια, αλλιώς θα ζητηθεί να ξανασυμπληρώσετε τα πεδία, μέχρι
αυτά να γίνουν ίδια.
3.7 Ρυθμίσεις Μενού OSD
1. OSD Timeout: Με τα
επιλέξτε από 1 έως 10 ανά 1.
Η αρχική ρύθμιση είναι 5.
2. OSD Transparency: Με τα
επιλέξτε μεταξύ Off, 10%,
20%, 30%, 40%. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off.
Πατήστε MENU ή EXIT για αποθήκευση και έξοδο.
4. Tools
1. Πατήστε OK ή
για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου “Input
Password”, στο οποίο θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας. Ο
εργοστασιακός κωδικός είναι 0000.
2. Με τα πλήκτρα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα πάνω ή κάτω.
3. Πατήστε EXIT ή
για να μετακινηθείτε στο αριστερό μενού.
4.1 Πληροφορίες
Πατήστε OK για να εμφανιστούν οι πληροφορίες.
4.2 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
Πατήστε OK για εισαγωγή στο παράθυρο Factory Setting.
Επιλέξτε Yes και πατήστε OK για επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων. Όλα τα ανιχνευμένα κανάλια και οι ρυθμίσεις σας θα
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
15
διαγραφούν.
Επιλέξτε No και πατήστε OK για ακύρωση ή πατήστε MENU ή EXIT για
ακύρωση και έξοδο.
4.3 Αναβάθμιση μέσω RS232
1. Με τα
επιλέξτε μεταξύ allcode, maincode, card,
Radioback, keydate defaultdb, userdb. Η εργοστασιακή ρύθμιση
είναι allcode.
2. Πατήστε OK στο πλήκτρο Start για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
4.4 Αναβάθμιση OTA
1. Frequency: Εισάγετε τιμή με τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Bandwidth: Επιλέξτε μεταξύ 6, 7, 8MHz.
3. Download PID: Εισάγετε τιμή με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Start: Πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Αν δηλώσατε λανθασμένες παραμέτρους ανίχνευσης ο δέκτης
θα σας ενημερώσει με το μήνυμα “Collecting information”.
Πατήστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο παράθυρο.
Η αναβάθμιση θα αρχίσει εφόσον συλλεχθούν επιτυχώς οι
απαραίτητες πληροφορίες. Επιλέξτε Download και πατήστε
OK και μετά επιλέξτε Burnflash και πατήστε OK για να περάσει
η αναβάθμιση. Μετά την ολοκλήρωση επιλέξτε Reboot και
πατήστε OK για επανεκκίνηση του δέκτη.
4.5 Common Interface (προαιρετικός)
Εισάγετε το common interface module στην είσοδο του CI και κατόπιν
την συνδρομητική σας κάρτα σε αυτό με το ασημί ή χρυσό τσιπάκι να
«βλέπει» προς τα επάνω.
Για να αφαιρέσετε την module από την θήκη του CI πιέσατε το πλήκτρο
στην αριστερή πλευρά της θήκης. Υπάρχουν πολλών ειδών / τύπων CI,
λαμβάνουμε ως παράδειγμα τον τύπο Conax access
Πιέσατε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
Μπορείτε να γνωρίζετε πληροφορίες για τα παρακάτω: Αγορά /
παραγγελία προϊόντων, την συνδρομή σας, την κατάσταση PPV Status
& Token Status και πολλά ακόμη.
4.6.1 Πληροφορίες CA
Στο υπομενού About CA Info μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την
κάρτα σας, όπως Card Status, CAS System ID, Interface Version, Card
Number, Number of sessions, Country Indicator και Maturity Level.
4.6.2 Αλλαγή PIN
Το παράθυρο Changes PIN είναι σχεδιασμένο για να αλλάζετε το
PIN της έξυπνης κάρτας, κάτι που απαιτείται κατά την ανανέωση της
συνδρομή σας.
Για να αλλάξετε PIN θα πρέπει να γνωρίζετε το τρέχον ή παλιό πλέον
PIN. Εισάγετε το νέο PIN δύο φορές (New PIN και Confirm PIN πρέπει
να είναι ίδια). Μετακινήστε τον κέρσορα στο OK και πατήστε OK ώστε
να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, που σας ενημερώνει για
τα αποτελέσματα της αλλαγής. Σημειώστε ότι το PIN θα πρέπει να
αποτελείται μόνο από αλφαβητικούς χαρακτήρες.
4.6.3 Αλλαγή Υπογραφής PIN
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αυτή της αλλαγής PIN.
Σημείωση: Το signature PIN θα κλειδώσει μετά από τρεις αποτυχημένες
προσπάθειες εισαγωγής του σωστού PIN. Αν κλειδώσει ζητήστε
βοήθεια από τεχνικό.
4.6.4 Ηλικιακό Επίπεδο
Εισάγετε το PIN και μετακινήστε τον κέρσορα στο Select Maturity level,
όπου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ A-Over18, X-Erotic, G-General
audience, PG-Parental Guidance. Μετακινήστε τον κέρσορα στο
Change Maturity και πατήστε OK και τότε θα εμφανιστεί ένα παράθυρο
διαλόγου με τα αποτελέσματα της αλλαγής.
4.6.5 Κατάσταση Συνδρομής
Πληροφορίες για την Subscription Status.
4.6.6 Even Status
Πληροφορίες για την Event Status.
4.6.7 Token Status
Πληροφορίες για την Tokens Status.
4.7 Αναβάθμιση μέσω USB
1. Upgrade File: Απεικονίζει το αρχείο αναβάθμισης.
2. Upgrade Mode: Επιλέξτε μεταξύ AllCode, HCDPKey, main code,
seecode, radioback και cipluskey. Καθώς ο χρήστης αλλάζει το
upgrade mode, το πεδίο Upgrade File δείχνει το σχετικό αρχείο,
σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω:
Upgrade Mode
4.6 Έλεγχος Πρόσβασης (προαιρετικός)
Εισάγετε την έξυπνη κάρτα με το χρυσό chip να κοιτάει προς τα κάτω
στην υποδοχή CA. Μόνο λίγα χιλιοστά της κάρτας θα πρέπει να
εξέχουν από την υποδοχή.
Επιλέξτε Conditional Access και πατήστε OK για να μπείτε στο μενού
που αποτελείται από τα 4 υπομενού About CA Info, Change PIN,
Change Signature PIN, Maturity Level.
Αρχείο
All code:
Αρχεία με κατάληξη “*.abs”
Main Code:
Αρχεία με κατάληξη “*.abs”
Radio back:
Αρχεία με κατάληξη “*.abs”,
Η εικόνα χρησιμοποιείται σαν
background σε λειτουργία radio και
menu
Default db:
Αρχεία με κατάληξη “*.abs”
16
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
Στην λίστα video
Πατήστε το πλήκτρο 1 για να εμφανιστεί το μενού Sort.
Οι λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων είναι ίδιες με το Color key
operation.
Στην λίστα εγγραφών
Κόκκινο Πλήκτρο: Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να μετονομάσετε το
αρχείο από τα αριθμητικά πλήκτρα
Πράσινο Πλήκτρο: Για κλείδωμα του επιλεγμένου αρχείου.
Κίτρινο Πλήκτρο: Για διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
Επιλέξτε τρόπο αναβάθμισης και αρχείο αναβάθμισης και ξεκινήστε την
αναβάθμιση μέσω USB.
3. Πατήστε OK στο πλήκτρο start για να ξεκινήσει η λήψη δεδομένων
από τη συσκευή USB. Αν η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη
το πεδίο αυτό θα είναι γκρι και δεν θα μπορείτε να το
διαμορφώσετε.
4.8 Media Player
Το μενού αυτό είναι απενεργοποιημένο αν δεν έχετε συνδέσει συσκευή
USB. Η Media Play List δεν αποθηκεύεται όταν το μέσο USB δεν
είναι συνδεδεμένο ή είναι κλειστό ή βρίσκεται σε κατάσταση standby.
Μετακινήστε την scroll bar με τα πλήκτρα πάνω/κάτω ή αλλάξτε σελίδα
με τα πλήκτρα page up και down. Μπείτε στους υποφακέλους με το
πλήκτρο OK και αναπαράγετε τα επιλεγμένα αρχεία και αφού τελειώσει
η αναπαραγωγή θα γυρίσετε αυτόματα στο μενού USB.
Λειτουργίες έγχρωμων πλήκτρων:
1. Πράσινο πλήκτρο: Για να προσθέστε τα επιλεγμένα αρχεία στην
play list.
2. Κίτρινο Πλήκτρο: Για να ορίστε ως αγαπημένα αρχεία μουσικής και
εικόνας.
3. Κόκκινο Πλήκτρο: Δείχνει την Play List.
4. Μπλε Πλήκτρο: Για να μπείτε στο μενού επεξεργασίας.
4.9 Κατάργηση συσκευής USB
Πατήστε OK στο πεδίο αυτό και θα εμφανιστεί το μήνυμα “You can
safely remove USB device now!”, και τότε μπορείτε να αποσυνδέσετε
με ασφάλεια την συσκευή USB.
4.10 Ρυθμίσεις Τοπικού Δικτύου (προαιρετικό)
HDCP: Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF. Όταν είναι ON, τα πεδία IP
Address, Subnet Mask και Gateway γίνονται γκρι και δεν μπορείτε να
τα επεξεργαστείτε.
Με τα πλήκτρα 0-9 εισάγετε την διεύθυνση.
4.11 WiFi Manager (προαιρετικά)
Εισάγετε την συσκευή του Wifi και κατόπιν ανιχεύσατε το διαθέσιμο
δίκτυο / σήμα Enternet .Κωδικός χρήστη για την είσοδο στο διαδίκτυο.
4.12 Αναβάθμιση από Δίκτυο (προαιρετικό)
1. Protocol: Επιλέξτε μεταξύ HTTP και FTP.
2. URL Type: Επιλέξτε μεταξύ number και string.
3. URL: Εισάγετε τον αριθμό με τα πλήκτρα 0-9.
4. User: Εισάγετε όνομα χρήστη με τα πλήκτρα 0-9.
5. Εισάγετε τον κωδικό σας με τα πλήκτρα 0-9.
6. Πατήστε OK στο start για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Με το πράσινο πλήκτρο διαγράφετε χαρακτήρες και με το κόκκινο
πλήκτρο για αλλαγή πεζών – κεφαλαίων.
Πλήκτρο Συντόμευσης:
Πατήστε το πλήκτρο 0 για εναλλαγή μεταξύ μουσικής, εικόνων, video
και λίστα εγγραφών.
Στην λίστα εικόνων
Πατήστε το πλήκτρο 1 για να εμφανιστεί το μενού Sort. Πατήστε το
πλήκτρο 2 για να εμφανιστεί το μενού Setup. Πατήστε το πλήκτρο 3 για
μωσαϊκό εικόνων.
Στο μενού edit:
Κόκκινο Πλήκτρο: Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για μετονομασία
αρχείων με τα αριθμητικά πλήκτρα. Πράσινο Πλήκτρο: Πατήστε το
πράσινο για αντιγραφή και τα
για επιλογή τοποθεσίας
αντιγραφής και πατήστε πράσινο ξανά για επικόλληση.
Κίτρινο Πλήκτρο: Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για προσθήκη του
συμβόλου διαγραφής στο αρχείο. Πατήστε κίτρινο ξανά για να
εξαφανιστεί το σύμβολο.
Πατήστε OK στο αρχείο με το σύμβολο διαγραφής και θα εμφανιστεί
το μήνυμα “ Are you sure to delete ?” Επιλέξτε YES για διαγραφή και
NO για έξοδο χωρίς διαγραφή αρχείου. Πατήστε EXIT για έξοδο χωρίς
διαγραφή αρχείου.
Μπλε Πλήκτρο: Πατήστε το μπλε πλήκτρο για εισαγωγή στο παράθυρο
New Folder (για μετονομασία πατήστε τα πλήκτρα 0-9).
Στην λίστα μουσικής
Πατήστε το πλήκτρο 1 για να εμφανιστεί το μενού Sort.
Πατήστε το πλήκτρο 2 για επιλογή κατάστασης επανάληψης.
Οι λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων είναι ίδιες με το Color key
operation.
4.13 Δελτίο Καιρού (προαιρετικό)
Με το πράσινο πλήκτρο προσθέστε πόλη.
Με το κίτρινο πλήκτρο διαγράψτε πόλη.
Πατήστε κόκκινο πλήκτρο για αναβάθμιση.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
4.14 RSS Reader (προαιρετικό)
Η λίστα RSS Channel βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
Η λίστα RSS News βρίσκεται στην δεξιά πλευρά.
Με τα πλήκτρα PR+, PR- επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.
Πατήστε κόκκινο πλήκτρο για αναβάθμιση.
Με το πράσινο πλήκτρο προσθέστε κανάλι.
Με το κίτρινο πλήκτρο διαγράψτε κανάλι.
Με το μπλε πλήκτρο μετονομάστε το κανάλι.
17
7.2 EPG (Electronic Program Guide)
Πατήστε EPG για εισαγωγή στο μενού EPG.
1. Με τα PR+, PR-,
επιλέξτε πάνω ή κάτω, αριστερά ή
δεξιά.
2. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για εμφάνιση της Time Bar. Πατήστε
PR+, PR- για μετακίνηση πάνω ή κάτω και
για
επιλογή αριστερά ή δεξιά στην bar.
5. Παιχνίδια
1. . Πατήστε OK ή
για είσοδο στα παιχνίδια.
2. Με τα PR+, PR- μετακινήστε τον κέρσορα πάνω ή κάτω.
3. Πατήστε EXIT ή
για μεταφορά στο αριστερό μενού.
4. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και πατήστε OK για να
μπείτε σε αυτό.
6. Εγγραφή
6.1 Πληροφορίες αποθηκευτικού μέσου
Δείχνει τια παρακάτω πληροφορίες.
Κόκκινο Πλήκτρο: Για διαμόρφωση δίσκου
Πράσινο Πλήκτρο: Εμφανίζει το μενού DVR Set, όπου μπορείτε να
επιλέξτε DVR type.
6.2 Ρυθμίσεις PVR
1. Timeshift: Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF.
2. Jump: Επιλέξτε μεταξύ 30sec, 1min, 5 min, 10 min και 30 min.
3. Timeshift to Record: Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF.
4. PS Record: Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF.
: Πατήστε OK σε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στο
παράθυρο EPG.
: Πατήστε OK σε αυτό το πλήκτρο για μετακίνηση του
κέρσορα στην time line.
◄ ►: Πατήστε OK σε αυτό το πλήκτρο για 30λεπτη μετακίνηση
μπρος πίσω στην time bar.
◄◄ ►►: Πατήστε OK σε αυτό το πλήκτρο για 30λεπτη
μετακίνηση μπρος πίσω στην time bar.
◄◄◄ ►►►: Πατήστε OK σε αυτό το πλήκτρο για 24ώρη
μετακίνηση μπρος πίσω στην time bar.
3. Λεπτομερείς πληροφορίες: Στο μενού EPG, με τα,
PR+, PR- επιλέξτε κανάλι και πρόγραμμα και πατήστε OK για
λεπτομερείς πληροφορίες του καναλιού.
4. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για εισαγωγή στο μενού Timer.
Μπορείτε να προγραμματίσετε το τρέχον πρόγραμμα
σε χρονοδιακόπτη. Αν έχετε προγραμματίσει και τους 8
χρονοδιακόπτες, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Timer is full!’.
7.3 Εύρεση
Πατήστε το πλήκτρο FIND για να εμφανιστεί το παράθυρο Find. Με τα
αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε χαρακτήρες και με τα έγχρωμα εκτελείτε
διεργασίες.
7.4 Αριθμός
Με τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) εισάγετε τον αριθμό του επιθυμητού
καναλιού. Αν δεν υπάρχει κανάλι σε αυτόν τον αριθμό, θα εμφανιστεί το
μήνυμα “No such a channel”. Πατήστε OK για κλείσιμο του μηνύματος.
7.5 TV/RADIO
Σε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε TV/RADIO για εναλλαγή
μεταξύ κατάστασης TV και Radio.
7.6 Πλήκτρα Πάνω/Κάτω (αλλαγής καναλιών)
Με τα πλήκτρα PR+, PR- αλλάξτε κανάλια πάνω ή κάτω. Αν είστε στην
λίστα όλων των δορυφόρων μπορείτε να επιλέξετε κανάλι από όλους
τους δορυφόρους. Αν είτε σε συγκεκριμένο δορυφόρο, μπορείτε να
επιλέξετε μόνο τα κανάλια του.
7.7 Πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά (Volume+/-)
Με τα
αλλάξτε την ένταση ήχου. Πατήστε
έντασης ήχου και για αύξηση
.
7. Πλήκτρα Συντόμευσης
7.1 Info
Πατήστε INFO για εμφάνιση της μπάρας πληροφοριών.
Πατήστε INFO ξανά για εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού του
τρέχοντος καναλιού.
για μείωση
7.8 Σιγή
κλείστε τον ήχο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για επαναφορά
Με το
του ήχου ή πατήστε τα
για αυξομείωση της έντασης ήχου.
7.9 Παύση
Κατά την τηλεθέαση πατήστε το πλήκτρο PAUSE για παύση ζωντανής
εικόνας, καθώς ο ήχος συνεχίζει. Για συνέχεια σε κανονική ροή
προγράμματος πατήστε ξανά το PAUSE.
7.10 OK
1. Κατά την παρακολούθηση πατήστε OK για να εμφανιστεί η λίστα
καναλιών TV ή Radio.
2. Με τα PR+, PR- επιλέξτε κανάλι και πατήστε OK για αναπαραγωγή
του σε πλήρη οθόνη.
επιλέξτε δορυφόρο.
3. Με τα
4. Πατήστε MENU ή EXIT για έξοδο.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
18
7.11 Ήχος
1. Πατήστε AUDIO για εισαγωγή στο παράθυρο Audio.
2. Με τ
επιλέξτε μεταξύ Left, Right, Stereo και and Mono.
3. Η αλλαγή της κατάστασης ήχου συνδέεται μόνο με τρέχον κανάλι και όχι με όλα τα κανάλια.
4. Πατήστε MENU ή EXIT για έξοδο.
7.12 Επανάκληση
Με το ← PR εναλλάξτε το τρέχον με το προηγούμενο κανάλι.
7.13 FAV
1. Πατήστε FAV για να εμφανιστεί η ομάδα με τις λίστες αγαπημένων.
2. Με το
επιλέξτε λίστα αγαπημένων. Με τα PR+, PR- επιλέξτε κανάλι. Πατήστε OK στο επιλεγμένο κανάλι για θέαση σε πλήρη οθόνη.
Πατήστε MENU ή EXIT για έξοδο.
3. Αν δεν υπάρχει αγαπημένο κανάλι, όταν πατάτε το πλήκτρο FAV θα εμφανίζεται το μήνυμα “No FAV Channel!”.
7.14 Teletext
Πατήστε TXT για να εμφανιστεί το teletext στην οθόνη. Αν δεν εκπέμπεται teletext θα εμφανιστεί το μήνυμα “No Teletext Data”. Πατήστε EXIT για
έξοδο.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Τι να κάνω?
Η οθόνη της πρόσοψης δεν ανάβει.
Δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα.
Απουσία ήχου ή εικόνας, αλλά στην πρόσοψη
ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
Ο δέκτης είναι σε κατάσταση stand by.
Πατήστε το πλήκτρο standby.
Απουσία ήχου ή εικόνας.
Το κάτοπτρο δεν είναι ευθυγραμμισμένο στον
δορυφόρο.
Απουσία ή ασθενής σήμα.
Ευθυγραμμίστε το κάτοπτρο. Ελέγξτε την
στάθμη σήματος στο μενού Antenna Setup.
Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων, LNB και του
λοιπού εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος
μεταξύ LNB και δέκτη ή ευθυγραμμίστε το
κάτοπτρο.
Κακή ποιότητα εικόνας.
Το κάτοπτρο δεν είναι ευθυγραμμισμένο στον
δορυφόρο.
Το σήμα είναι πολύ δυνατό.
Το κάτοπτρο είναι πολύ μικρό.
Ο θόρυβος του LNB είναι πολύ μεγάλος.
Tο LNB είναι χαλασμένο.
Ευθυγραμμίστε το κάτοπτρο.
Συνδέστε ένα εξασθενητή σήματος στο LNB
input.
Αλλάξτε σε μεγαλύτερο κάτοπτρο.
Αλλάξτε το LNB με ένα χαμηλότερου
θορύβου.
Αλλάξτε το LNB.
Δεν φαίνεται εικόνα στην οθόνη όταν ανάβει
ο δέκτης.
Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος με διαμορφωτή
RF.
Ελέγξτε το κανάλι UHF και συντονιστείτε στο
σωστό κανάλι UHF.
Υπάρχει παρεμβολή στα δορυφορικά κανάλια,
στα επίγεια κανάλια ή στο σήμα video.
Tο σύστημα δέχεται παρεμβολές από το
κανάλι RF της εξόδου.
Αλλάξτε το κανάλι εξόδου του δέκτη, σε ένα
κανάλι που ελεύθερο του δικτύου σας ή
συνδέστε τον δέκτη μέσω SCART.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Οι μπαταρίες τελείωσαν.
Δεν στοχεύετε σωστά.
Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Σημαδεύσατε με το τηλεχειριστήριο το δέκτη
και ελέγξτε αν υπάρχει εμπόδιο μπροστά από
το μάτι της πρόσοψης.
Σημείωση : Αν δοκιμάσατε όλες τις περιπτώσεις και συνεχίζετε να έχετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας.
Οι προδιαγραφές δύναται να αλλάξουν δίχως πρότερη ενημέρωση.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος.
Κάθε νέο λογισμικό δύναται να αλλάξει τις λειτουργίες του δέκτη.
Ο κατασκευαστής κρατά κάθε δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής του προϊόντος.
S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200
19
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Main Features
S2000 Series
S2300 Series Combo
CPU Frequency
C2200
400MHz
Flash Memory
1PC 32Mbit/8MByte
SDRAM Memory
1PC 32Mbit/4MByte SPI FLASH
1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2
Tuner
DVB-S
DVB-T
DVB-C
Tuner Type
STV6110A+3501 On board
Onboard Tuner IT9133
Frequency Range
950~2150MHz
177.5 ~ 227.5MHz; 474 ~ 858MHz 51 ~ 860MHz
LNB Power and
Polarization
Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC
@ 400mA (max)
22KHz ± 0.4KHz (0.6V ± 0.2V)
tone, Overload Protection
Active Ant Power:
5VDC @ 50mA MAX, Overload
Protection
-
Input Level Range
-65dBm ~ -25dBm
64QAM:-78.5dBm ~ -8.75dBm;
16QAM:-84.1dBm ~ -8.75dBm;
QPSK:-90.3dBm ~ -8.75dBm
44-90dBuV
Loop-Through
Signal loop through
Input Impedance
TDA18250HN On board
75Ω
51MHz ~ 860MHz full Band loop through
Channel Decoder
Demodulation standard
DVB-S, DVB-S2
DVB-T
Demodulation
QPSK, 8PSK
QPSK
DVB-C
-
Symbol Rate
2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)
-
-
Code Rate
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 for DVB-S
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6,
8/9, 9/10 for DVB-S2
1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
-
QAM Type
-
16QAM, 64QAM
QAM16/QAM32/QAM64/QAM128/QAM256
Bandwidth
-
7/8 MHz
8MHz
TS Demux
Demultiplexer
MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Input Bit Rate
Max 100Mbit/s
Max 11.25Mbytes/s
Video Decoding
Video Decoding
MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
Aspect Ratio
4:3; 16:9
Video Resolution
1920×1080, 1280×720, 720×480
Audio Decoding
Audio Decoding
MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel,
Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
Sound Mode
MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958
SPDIF, Dolby 5.1 channel
Left/Right/Stereo/Mono
Sampling Frequency
32KHz, 44.1KHz, 48KHz
AV Output
Video Bandwith
SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
Video Impedance
75Ω
Video Voltage Level
1.0 Vp-p
Audio Frequency Range
20~20KHz
600 Ω
Audio Impedance
Audio Voltage Level
2V rms(5.6Vp-p)
Environment
Input Voltage
AC 175~250V, 50Hz/60Hz
Consumption
Max 30W
Stand-by
Max. 15W
<1W
Temperature
0~40°C
Humidity
<95%
Dimension
Dimension
W: 22 cm, D: 15 cm, H: 4 cm
W: 26 cm, D: 15 cm, H: 4.5 cm
Net. Weight
0.6 Kg / 0.85 Kg
W: 26 cm, D: 18 cm, H: 4.5 cm
W: 26 cm, D: 15 cm, H: 4.5 cm
0.85 Kg
Download PDF