Samsung | 960BG | SyncMaster 960BG

SyncMaster 960BG
Monitorvezérlő telepítése
Programtelepítés
Jelölések
Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi
sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.
Tilos!
Fontos elolvasni és megérteni!
Ne szedje szét!
Húzza ki a csatlakozót az aljzatból!
Ne érintse meg!
Földelés az áramütés megelőzése
céljából!
Hálózati feszültség
Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa a PC-t DPMS üzemmódba. Ha
képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő üzemmódba.
Ha a monitor kisméretű vagy ha ugyanaz a kép jelenik meg hosszú időn
keresztül, akkor utókép jelenhet meg a képcső belsejében lévő fluoreszkáló
anyag károsodása miatt.
Ne használjon sérült vagy laza villásdugót.
z
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza ki a villásdugót a kabelnel fogva és ne érintse nedves kézzel a
villásdugót.
z
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon.
z
A helytelen földelés áramütést vagy készülékkárosodást okozhat.
Gondosan csatlakoztassa a tápkábelt, ügyeljen arra, hogy ne
lazulhasson meg.
z
A nem megfelelő csatlakozás tüzet okozhat.
Ne hajlítsa meg túlzottan a kábelt és ne helyezzen rá olyan nehéz
tárgyakat, amelyek károsíthatják.
z
Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne csatlakoztasson túl sok hosszabbítót vagy villásdugót egyetlen
aljzathoz.
z
Ez tüzet okozhat.
Üzembe helyezés
Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten
poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben
használja, továbbá 24 órán keresztül folyamatosan üzemelteti (pl. repülőterek
és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje hivatalos
szakember tanácsát.
Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor károsodását okozhatja.
Helyezze a monitort kis páratartalmú és pormentes helyre.
z
Ellenkező esetben áramütés következhet be vagy tűz keletkezhet a
monitor belsejében.
Ne ejtse le a monitort szállítás közben.
z
Ha leejti, sérülés vagy károsdás keletkezhet.
Helyezze a monitor tartóját polcra vagy szekrénybe úgy, hogy a tartó ne
nyúljon túl a szekrény vagy polc szélén.
z
A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést
okozhat.
A készüléket stabil, megfelelő méretű felületre helyezze.
z
A készüléket egyenletes, stabil felületre helyezze, mert az esetlegesen
lezuhanó készülék veszélyt jelenthet, különösen gyermekekre.
Ne helyezze a készüléket a padlóra.
z
Ebben az esetben megbotolhatnak benne, különösen a gyermekek.
Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, például az égő
gyertyát, cigarettát, továbbá rovarirtót.
z
Ezek tűzveszélyt okozhatnak.
Tartsa a tápkábelt távol a fűtőberendezésektől.
z
A kábel burkolatának megolvadása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne tegye a készüléket rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy szekrénybe.
z
A készülék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet okozhat.
Óvatosan tegye le a monitort.
z
Károsodhat vagy eltörhet, ha nem vigyáz.
Ne tegye le a monitort képernyővel lefelé.
z
A képcső felülete károsodhat.
A fali szerelőegység felszerelését bízza szakképzett szerelőre.
z
z
A nem megfelelően képesített szakember által végzett szerelés
személyi sérülésekhez vezethet.
A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt
használja.
A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szellőzés érdekében
maradjon bizonyos távolság (több, mint 10 cm) a készülék és a fal
között.
z
A nem megfelelő szellőzés a készülék belső hőmérsékletének
emelkedését okozhatja, ami a berendezés élettartamának csökkenését
és működésének romlását eredményezheti.
Tisztitás
A monitor ház és a képernyő tisztításához gyengén benedvesített, puha rongyot
használjon.
Ne spriccelje a tisztítószert közvetlenül a monitor felületére.
Puha rongyot használjon és arra öntse a tisztítószert.
Ha a villásdugó érintkezői piszkosak, száraz ronggyal alaposan tisztítsa
meg .
z
A piszkos villásdugó áramütést vagy tüzet okozhat.
Bizonyosodjon meg róla tisztítás előtt, hogy a tápkábelt kihúzta a
konnektorból.
z
Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.
Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és törölje le a készüléket egy puha,
száraz ronggyal.
z
Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő
szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószert.
A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a
márkaképviselethez vagy valamelyik szakszervizhez.
z
A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt
felgyülemlő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.
Egyebek
Ne távolítsa el a készülék burkolatát (vagy hátlapját).
z
z
A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.
A javítást bízza képzett szakemberre.
Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang
hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az
elektromos hálózatból, és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy
szervizhez.
z
A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne
szerelje járműbe.
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy
kültéren, ahol hó vagy eső érheti.
Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a
monitort, és húzza ki a halozati kabelt az aljzatból.
Ezt követően értesítse a Szervizközpontot.
z
A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhöz
vezethet.
Villámlás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem
használja, áramtalanítsa a készüléket.
z
A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
A monitort tilos a kabelnel vagy a jelkábelnél fogva húzni.
z
A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz
vezethetnek.
A monitort tilos csak a halozati vagy a jelkábelnél fogva jobbra, illetve
balra forgatni.
z
A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz
vezethetnek.
Ne fedje le a monitor házán lévő nyilasokat !
z
A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.
A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy
kisméretű fém tárgyakat.
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha idegen tárgy kerül a monitor belsejébe, szüntesse meg a tápellátást,
és lépjen érintkezésbe a karbantartóközponttal.
Tartsa távol a készüléket robbanásveszélyes gázoktól, gőzöktől, és
egyéb gyúlékony anyagoktól.
z
Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba.
z
Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.
Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, drótot, fúrót vagy
gyúlékony tárgyakat, például papírt és gyufát a szellőzőnyílásba, a
fejhallgatóba vagy az AV-csatlakozókba.
z
Tüzet vagy áramütést okozhat. Ha idegen anyag vagy víz kerül a
készülékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót a fali
aljzatból, majd lépjen kapcsolatba a Szervizközponttal.
Ha a monitoron hosszabb ideig állóképet jelenít meg, akkor
előfordulhat, hogy a képernyőn hátramaradt vagy elmosódott kép
jelenik meg.
z
Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa át a monitort energiatakarékos
módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.
A felbontást és a képfrissítés gyakoriságát a modellnek megfelelően
allitsa be.
z
A nem megfelelő felbontás és képfrissítési gyakoriság a szemekre
ártalmas lehet.
19 hüvelyk (48 cm) - 1280 X 1024
Ügyeljen arra, hogy az adapter ne érintkezzen vízzel és ne legyen
nedves.
z
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használja adaptert vízparton vagy szabad ég alatt eső vagy hó
esetén.
Ügyeljen arra, hogy a padló felmosása során ne érje víz az adaptert.
A hálózati adaptert tartsa távol a hőforrásoktól.
z
Nehogy tűz keletkezzen.
A hálózati adaptereket tartsa távol a hőforrásoktól.
z
A túlhevült adapterek tüzet okozhatnak.
Használat előtt távolítsa el és dobja ki a nejlonzacskót a hálózati
adapterről.
z
Nehogy tűz keletkezzen.
A hálózati adaptert jól szellőző helyen tartsa.
A monitor folyamatos, túl közeli szögből történő nézése látáskárosodát
okozhat.
A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata
közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.
Ne tegye a készüléket instabil, egyenetlen vagy rázkódásra hajlamos
felületre.
z
A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést
okozhat. A készülék rázkódásra hajlamos helyen történő alkalmazása
megrövidítheti a termék élettartamát vagy tüzet okozhat.
Mozgatás közben kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a hálózatról a
monitort. Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése előtt az összes
többi kabelt is ki kell húzni, így például az antenna kábelét is, továbbá a
monitort más eszközökkel összekötő kabeleket is.
z
Ha valamelyik kabelt elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár
áramütést vagy tüzet is okozhat.
Tartsa távol a készüléket gyermekektől, mert azok rákapaszkodhatnak,
és így kárt tehetnek benne.
z
Az esetlegesen lezuhanó készülék személyi sérülést, vagy halált
okozhat.
Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a
konnektorból.
z
Ha ezt elmulasztja, az összegyűlt szennyeződés, vagy a sérült
szigetelés miatt megnőhet a hőkibocsátás, és ez áramütést, vagy tüzet
okozhat.
Tartsa távol a gyermekek kedvenc tárgyát, és egyéb, a gyermek számára
vonzó tárgyakat a készüléktől.
z
Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne mászhassanak fel a
készülékre. Ha a készülék feldől, személyi sérülést vagy halálos
balesetet okozhat.
Funkciók listája
RTA Monitor
RTA(Response Time Accelerator)
Ez a funkció felgyorsítja a panel válaszidejét, ezáltal élesebb és természethűbb videokijelzést
biztosít.
z
z
z
z
Magic Contrast (Mágikus kontraszt): Akár 700:1 kontrasztot is lehetővé tesz a szebb
színárnyalatok érdekében.
Magic Speed (Mágikus sebesség): A 4 másodperces válaszidő támogatásával tiszta,
utóképmentes képet biztosít.
Magic Stand (Mágikus állvány): A felhasználó egyéni igényeinek megfelelően állíthatja a
monitor magasságát.
Ha a monitor szögét személyes igényeihez állítja, a MagicRotation automatikusan
hozzáállítja a képet.
Kérjük, ellenőrizze a következő tartozekok meglétét. Ha bármi hiányzik, reklamáljon az eladónál.
Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval, amennyiben választható elemeket kíván
vásárolni.
Kicsomagolás
Monitor
Kézikönyv
Gyors beállítási útmutató
Jótállási jegy
(Egyes típusoknál)
Felhasználói kézikönyv,
monitorvezérlő,
Natural Color szoftver,
MagicTune™ szoftver,
MagicRotation szoftver
DVI-A – D-Sub kábel
Hálózati kábel
DC - Adaptor
Kábel
Külön értékesítve
DVI kábel
Előlap
Hálózati feszültség
jelző /
Hálózati kapcsoló
[ ]
Normál üzemben a kék fény világít, a monitor beállítása során
pedig villog.
A gomb használatával be- és kikapcsolhatja a monitort,
megváltoztathatja a bemeneti forrást, vagy használhatja az Auto
Adjustment funkciót.
Ki-/bekapcsolás : A bekapcsoló gomb megnyomásával ki- és
bekapcsolhatja a monitort.
>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
Bemeneti forrás : A bekapcsoló gomb megnyomásakor, ha az
egyszer kék fénnyel villan, a bemeneti forrás Analog vagy Digital
értékre állítható.
>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
Automatikus beállítás : A bekapcsoló gomb megnyomásakor,
ha az kétszer kék fénnyel villan, aktiválható az Auto Adjustment
funkció. (csak Analog módban)
>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
Az energiatakarékos uzemmoddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a
PowerSaver részt. Energiamegtakaritas céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.
Hátlap
(A monitor hátlapjának kialakitasa termékenként változhat.)
Kensington zár
A Kensington zár egy olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag
rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják.
(A zár külön megvásárolható).
A zárszerkezet használatával kapcsolatban forduljon a
kereskedőhöz.
DC 14V
A hálózati kábelt csatlakoztassa a monitor hatlapjan lévő power
(hálózati) csatlakozóhoz.
DVI-I
A DVI-A – D-Sub kábel csatlakoztassa a monitor hatlapjan lévő DVI
porthoz.
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása című részt.
A monitor csatlakoztatása
1.
Csatlakoztassa a monitor tápegységét a monitor hátán található bemenethez. Dugja a
monitor tápkábelét egy közeli csatlakozóaljzatba.
2-1.
A videokártya D-Sub ( analóg) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa a videokártya DVI-I (digitális) csatlakozójának DVI-A – D-Sub kábel a monitor
hatlapjan található DVI-I-porthoz.
2-2.
Csatlakozás Macintosh számítógéphez.
A DVI-A – D-Sub csatlakozókábel segítségével csatlakoztassa a monitort a Macintosh
számítógéphez.
2-3.
Régebbi Macintosh tipusok esetében a monitort egy speciális Mac adapterrel kell a
számítógéphez csatlakoztatni.
3.
Kapcsolja be a szamitogepet es monitort. Ha a monitoron kep jelenik meg, akkor az uzembe
helyezes megtortent.
Ha a csatlakoztatáshoz megfelelő DVI-I-csatlakozót használt, és a monitoron mégsem
látható kép, vagy a megjelenő kép zavaros, ellenőrizze, hogy a monitor analóg állapotban
van-e.
A bejövő jelforrás ismételt ellenőrzéséhez nyomja meg a monitor főkapcsolóját.
Az állvány használata
Allvany
A képernyő a monitor teljesen összecsukott állapotában is körülbelül 2 cm magasságban van a
padló szintje felett. Ne próbálja a képernyőt tovább a padló felé nyomni.
Ezt a monitort nem szabad a mellékelttől eltérő (pld. falikar, falikonzol, vagy egyéb) konzolra
felszerelni.
(A monitor forgatása közben a forgatás szögének értéke megjelenik a monitor képernyőjén.)
0°
90°
Elforgatáskor a monitor sarkai hozzáérhetnek a padlóhoz. Az elforgatás előtt 45 foknál
nagyobb dőlésszögben döntse hátra a monitort. Ha ezt elmulasztja, a monitor megsérülhet.
A monitor driver telepítése (Automatikus)
Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a
monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs
rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő
utasításokat.
Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet
webhelyről:
z
Internet web-hely :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows ME Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.
4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.
5. Ezzel a telepítés befejeződött.
Windows XP/2000
1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows XP/2000 Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.
4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.
5. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra,
majd pedig az OK-ra.
* Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a
számítógépet. Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung.com/.
6. Ezzel a telepítés befejeződött.
A monitor driver telepítése (Manuális)
Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux
Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a
monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs
rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő
utasításokat.
Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet
webhelyről:
z
Internet web-hely :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
1. Tegye be a CD-t a CD-ROM olvasóba.
2. Kattintson a Start … Control Panel (Vezérlőpult) majd az „Appearance and
Themes”(Megjelenítés) ikonra.
3. Kattintson a Display (Képernyő ) ikonra és válassza a Settings (Beállítások) fület, majd az
Advanced (Speciális) gombot.
4. A Monitor fülön kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra és válassza a Driver fület.
5. Kattintson az Update Driver (Driver frissítése) gombra, majd válassza az „Install from a
list…” (Telepítés listából), majd a Next (Tovább) gombot.
6. Válassza a „Don’t search, I will” (Ne keressen, én szeretném) opciót, majd kattintson a Next
(Tovább), majd a Have disk (Saját lemez) gombra.
7. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra és a A (D:\Driver) könyvtárból válassza ki a megfelelő
monitor modellt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
8. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra, majd
az OK gombra.
Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a
számítógépet.
Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung.com/
9. Kattintson a Close (Bezárás) gombra, majd többször az OK-ra.
10. Ezzel a driver telepítése befejeződött.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem
található) ablak, akkor kövesse az alábbi lépéseket.
1. Az "Insert Disk" (Helyezze be a lemezt) ablakban válassza az "OK" gombot.
2. A"File Needed" (A szükséges fájl megadása) ablakban válassza a "Browse" gombot.
3. Válassza ki a A: (D:\Driver)fájlt, majd kattintson az "Open" gombra majd az "OK" gombra.
Telepítési útmutató
1. Kattintson a következőkre: "Start", "Setting", "Control Panel"
(Start, Beállítások, Vezérlőpult)
2. Kattintson kétszer a "Display" (Megjelenítés) ikonra
3. Válassza a "Settings" (Beállítások) fület, majd kattintson az "Advanced" (Speciális) gombra.
4. Válassza a "Monitor" (Képernyő) fület
1. eset:
Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, ez azt jelenti, hogy a mon
helyesen van konfigurálva. Ekkor hagyja abba a telepítést.
2. eset:
Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb aktív, kattintson rá. Kövesse
folyamatosan a következő lépést.
5. Kattintson a "Driver" (Illesztőprogram) fülre majd az "Update Driver" (Illesztőprogram
frissítése) majd "Next" (Tovább) gombra.
6. Válassza a "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Jelenítsen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól, így én tudok egyet
választani) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább), majd a "Have disk" (Saját lemez)
gombra.
7. Kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra és válassza az A: (D:\Driver) könyvtárat.
8. Kattintson az "Open" (Megnyitás) gombra, majd az "OK"-ra.
9. Válassza ki a monitor modell számát és kattintson a "Next" (Tovább) gombra, majd újra a
"Next" (Tovább) gombra.
10. Kattintson a "Finish" (Befejezés), majd a"Close" (Bezárás) gombra.
Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem
található) ablak, akkor kattintson a "Yes" gombra, végül pedig a "Finish" (Befejezés),
majd a "Close" (Bezárás) gombra.
Microsoft® Windows® Millennium Operációs rendszer
1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra,
majd kétszer a Display (Megjelenítés) ikonra.
2. A Display Properties (A képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások)
fülre, majd az Advanced (Speciális) gombra.
3. Kattintson a Monitor (képernyő) fülre, majd a következőkre: Change, Specify the location of
the driver, Next (Változtatás, Az illesztőprogram helyének megadása, Tovább).
4. Ha megjelenik az Update Device Driver Wizard (Eszközillesztő frissítése varázsló)
párbeszédablak, válassza a "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can
select the driver you want" (Jelenítse meg az adott helyen lévő összes illesztőprogram
listáját , így ki tudja választani a kívántat) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább)
gombra.
5. Tegye be a CD-t a meghajtóba és kattintson a "Have Disk" (Saját lemez) gombra.
6. Jelölje ki a A: (D:\Driver) –t és kattintson az OK-ra.
7. Válassza a Show all devices (Az összes eszköz megjelenítése) opciót, a listából válassza ki
saját monitorját, majd kattintson az OK-ra.
8. Válassza többször a Close (Bezár) és az OK gombot, amíg be nem záródik a képernyő
tulajdonságok párbeszédablak.
(Megjelenhet néhány más párbeszédablak is, ekkor a saját monitorra vonatkozót kell
választani.)
Microsoft® Windows® NT Operációs Rendszer
1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra,
majd kétszer a Display (Képernyő) ikonra.
2. A "Display Registration Information" (A Képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a
"Setting" (Beállítások) fülre, majd az "All Display Mode" (Az összes mód...) gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot (felbontás, színek száma, függőleges frekvencia),
majd kattintson az OK-ra.
4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha úgy tapasztalja, hogy a Test (Teszt)-re kattintás
után a keszulek normálisan működik. Ha a képernyőn megjelenő kép nem megfelelő, akkor
válasszon más üzemmódot.
Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki a felbontas
mértékét az Eredeti kijelző mód cimű részben.
Linux Operációs Rendszer
Az X-Window futtatásához el kell készíteni az X86Config fájlt, ami egyfajta rendszer beállító fájl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Az X86Config fájl futtatása után az első és második képernyőben nyomja meg az Enter-t.
A harmadik Képernyő az egér beállítására szolgál.
Állítson be egeret a számítógépéhez.
A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
Állítson be billentyűzetet a számítógépéhez.
A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
Először is állítson be vízszintes frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
Állítson be függőleges frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
Írja be a monitor modell nevét.
Ez az információ nem befolyásolja az X-Window futtatását.
Ezzel befejezte a monitor beállítását.
Futtassa az X-Window-t a többi kért hardver beállítása után.
Natural Color
Natural Color program
A számítógép-használat egyik jelenlegi problémája az, hogy a nyomtató által kinyomtatott kép
vagy a szkenner által bemasolt kép vagy a digitális kamera kép színei nem ugyanolyanok,
mint a monitoron. A Natural Color szoftver a jó megoldás erre a problémára. Ez egy színadminisztrációs rendszer, amelyet a Samsung Electronics a Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute-tal (ETRI) együtt dolgozott ki. A rendszer csak a
Samsung monitorok számára hozzáférhető és a monitoron lévő képek színeit megegyezővé
teszi a nyomtatott vagy másolt képek színeivel.
A Natural Color szoftver telepítése
Tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t. Ezután megjelenik a
telepítés nyitó képernyője. A telepítéshez kattintson a Natural Color feliratra. A program kézi
telepítéséhez tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t, kattintson a
Start ikonra, majd a Futtatásra (Execute). Irja be:
D:\color\eng\setup.exe
És nyomja meg az OK gombot. (Ha a CD-t nem a D meghajtóba tette, akkor a megfelelő betűt
írja be.)
A Natural Color szoftver törlése
Kattintson a Start menüben a Beállítások (Setting), Vezérlőpult (Control panel) menüpontokra,
majd kétszer a Programok telepítése/törlése (Add/Delete a Program) menüpontra. Válassza ki
a listából a Natural Color programot és kattintson a Módosítás/eltávolítás (Add/Delete)
gombra.
Telepítés
1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba.
2. Kattintson a AutoRotation telepítő fájljára.
3. Válassza ki a telepítés nyelvét, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
4. Amikor megjelenik a telepítővarázsló párbeszédpanele, kattintson a Next (Tovább) gombra.
5. A használati feltételek elfogadásához válassza az „I accept the terms of the license agreement” (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit) lehetőséget.
6. Válassza ki a megfelelő mappát a AutoRotation program telepítéséhez.
7. Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
8. Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés állapota) ablak.
9. Kattintson a „Finish” (Befejezés) gombra.
10. A telepítés befejezését követően az asztalon megjelenik a MagicRotation, MagicTune™ program ikonja.
A program elindításához kattintson duplán az ikonra.
Előfordulhat, hogy ha az elforgatás üzemmód aktív, a MagicTune™
program bizonyos részei nem működnek megfelelően.
Telepítési problémák (MagicTune™)
A MagicTune™ telepítésének sikere a számítógép videokártyájától, az alaplaptól, a hálózati környezettől és
egyéb hasonló tényezőktől függhet.
Ha a telepítés során hibába ütközik, tekintse át a „Hibaelhárítás” című fejezetet.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszerek
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
A MagicTune™ használata Windows™2000 vagy későbbi
operációs rendszer alatt ajánlott.
Hardver
z
z
Legalább 32 MB memória
Legalább 25 MB szabad merevlemez-terület
* További információkért látogasson el a MagicTune™ webhelyre.
Telepítési problémák (MagicRotation)
A MagicRotation telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya, alaplap vagy a
hálózati környezet.
Nézze meg a „Hibaelhárítás” fejezetet, ha problémát tapasztal a telepítés során.
Korlátozás
1. Ahhoz, hogy a MagicRotation rendeltetésszerűen működjön, a „képernyővezérlőnek” megfelelően
kell működnie.
Fontos, hogy a telepített „képernyővezérlő” a forgalmazó legújabb verziója legyen.
2. Ha az olyan alkalmazások, mint a Windows™ Media Player, a Real Player stb. nem játsszák le a
mozifájlokat 90, 180 vagy 270 fokos orientációban, akkor a következőt kell tennie:
{ Zárja be az alkalmazást.
{ Válassza ki azt az orinetációt (90, 180, 270) amelyben meg kívánja tekinteni az alkalmazást.
{ Indítsa újra az alkalmazást.
Legtöbb esetben ez elég a probléma megoldásához.
3. Az olyan felhasználói alkalmazások, amelyek OpenGL vagy DirectDraw (3D rajzolás) programokat
használnak, nem fognak működni a kiválasztott orientációs beállítás (90, 180, 270) szerint.
pl. 3D-s játékok
4. A DOS-alapú, teljesképernyő mód beállítású alkalmazások nem fognak működni a kiválasztott
orientációs beállítás (90, 180, 270) szerint.
5. A Dual Windows™ 98, ME, NT 4.0 rendszereken nem használható.
6. A MagicRotation esetében nem érdemes képpontonként 24 bites (bitmélység/színminőség) monitort
használni.
7. Amennyiben úgy dönt, hogy kicseréli a videokártyáját, ajánlott előtte eltávolítani a MagicRotation
szoftvert a gépéről.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
z
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
NT 4.0
2000
XP Home Edition
XP Professional
Hardver
z
z
128 MB memóriánál több (ajánlott)
25 MB szabad merevlemez-területnél több
Szolgáltatási csomagok
z
z
ánlott rendszerére a legújabb szolgáltatási csomagokat feltelepíteni.
A Windows™ NT 4.0 esetében ajánlatos az Internet Explorer 5.0 vagy annál újabb, Active Desktop
összetevővel rendelkező programot feltelepíteni.
* További információért keresse fel a Magic Pivot honlapját.
* A Windows™ a Microsoft Corporation Inc. bejegyzett védjegye.
A telepítés eltávolítása
A AutoRotation program csak a Windows™ Vezérlőpanel „Programok hozzáadása és eltávolítása” opciójával
törölhető.
A AutoRotation eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.
1. A [Tálca] [Start] menüjében válassza a [Beállítások], majd a [Vezérlőpanel] elemet. Windows™ XP
rendszereken a [Start] menüben válassza a [Vezérlőpanel] elemet.
2. A Vezérlőpanelen kattintson a „Programok hozzáadása és eltávolítása” opcióra.
3. A megnyíló képernyőn a listán végiggörgetve keresse meg a „AutoRotation” programot, majd
kijelöléséhez kattintson rá.
4. A A program eltávolításához kattintson a „Módosítás/Eltávolítás” gombra.
5. A telepítés eltávolításának megkezdéséhez válassza a „Yes” lehetőséget.
6. Várjon, amíg az „Uninstall Complete” (Telepítés eltávolítva) párbeszédpanel megjelenik.
A AutoRotation webhelyén a AutoRotation programmal kapcsolatos technikai támogatást, a leggyakrabban
feltett kérdések és válaszok listáját, illetve szoftverfrissítéseket talál.
Áttekintés
|
|
OSD mód
Színkalibrálás
|
Hibaelhárítás
Áttekintés
Mi az a MagicTune™
A monitor teljesítményét számos körülmény befolyásolhatja (grafikus kártya, számítógép, megvilágítás,
egyéb környezeti tényezők). A kívánt képi hatás eléréséhez a monitort be kell állítani. A hangoláshoz
használható kézi vezérlőelemekkel azonban ez gyakran csak igen körülményesen valósítható meg. A
megfelelő beállításhoz (hangoláshoz) egy olyan egyszerűen használható programra van szüksége, ami
lépésenként végigvezeti a legjobb képminőséget biztosító beállítási folyamaton.
A legtöbb esetben még a fényerő vagy a kontraszt egyszerű beállításához is nehezen érthető többszintű
képernyőmenükön (OSD) kell végighaladnia a felhasználónak. Ahhoz pedig, hogy a monitort helyesen
állítsa be, általában nem áll rendelkezésre semmilyen visszajelzés. A MagicTune™ olyan segédprogram,
ami könnyen érthető utasításokkal és monitorbeállításonként eltérő képernyőmintákkal vezeti végig a
beállítási folyamaton. Az egyes felhasználók megjelenítési beállításai elmenthetők, így egy
többfelhasználós környezetben egyszerűen elő lehet hívni a megfelelő megjelenítési tulajdonságokat, és
egy adott felhasználó a környezettől és a megvilágítástól függően használhat különböző beállításokat is.
Alapvető funkciók
A MagicTune™segédprogram a Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokoll
segítségével teszi lehetővé a monitor beállítását és a színek hangolását. A szoftver a monitor összes
beállítását kezeli, így nincs szükség képernyőn megjelenő (OSD) menük használatára. A MagicTune™
Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home és XP Professional operációs rendszereken használható.
A MagicTune™ használata Windows™2000 vagy későbbi operációs rendszer alatt ajánlott.
A MagicTune™ használatával a monitor hangolása gyorsan és pontosan elvégezhető a legmegfelelőbb
monitorkonfigurációk pedig egyszerüen elmenthetők, és a késobbiekben visszatölthetők.
OSD mód
OSD módban a monitor beállításainak módosítását egyszeruen, elore meghatározott lépések követése
nélkül elvégezheti. A beállítandó menüelemet könnyedén elérheti.
Áttekintés
|
OSD mód
|
Színkalibrálás
|
Hibaelhárítás
A MagicTune™ használatával a monitor hangolása gyorsan és
pontosan elvégezhető a legmegfelelőbb monitorkonfigurációk pedig
egyszerüen elmenthetők, és a késobbiekben visszatölthetők.
z
z
z
Az egyes monitorok specifikációjától függően
előfordulhat, hogy az OSD mód kiírásai nem egyeznek
meg teljes egészükben a kézikönyvben található
leírással.
Előfordulhat, hogy ha az elforgatás üzemmód aktív, a
MagicTune™ program bizonyos részei nem működnek
megfelelően.
AutoRotation : A AutoRotation automatikusan
elforgatja a monitort 90, 180, illetve 0 fokkal.
A Rotation futtatásához kövesse az alábbi
utasításokat.
z Telepítse számítógépére mind a Rotation, mind pedig a
MagicTune™ 3.6 programokat.
z Indítsa el a MagicTune™ 3.6 programot.
z Options (Lehetőségek) → Preferences (Beállítások)
→ Jelölje be a kis négyzetet az Enable task tray (Tálca
engedélyezése) menüben.
z
z
A MagicTune™ beállítási mód a monitor típusának
megfeleloen különbözo lehet.
A monitor megengedett elforgatási szöge a monitor
típusától függ.
OSD mód
SD módban a monitorbeállítások egyszerűen módosíthatók. Ha a vezérlőképernyő felső részén kiválaszt
egy fület, megjelenik az adott fülön elérhető almenü beállítási lehetőségeinek általános leírása.
Tetszőleges fül kiválasztásakor megjelenik egy menülista. A monitor beállításainak gyors
módosításához OSD módban könnyedén hozzáférhet az összes laphoz és az almenük elemeihez.
Gombok leírása
OK
Alkalmazza a végrehajtott módosításokat, és kilép a MagicTune™
programból.
Reset
(Alaphelyzet)
Az aktuálisan megjelenített vezérlőképernyő értékeit visszaállítja a gyártó
által javasolt alapértékekre.
A MagicTune™ programból a módosítások érvényesítése nélkül lép ki. Ha
Cancel (Mégse) a vezérlőablakban nem végzett módosításokat, a gombra kattintva nem
történik változás.
A Picture (Kép) fül leírása
Ezen a fülön a felhasználó az igényeinek megfelelo képernyobeállításokat adhatja meg.
Brightness
Az egész képernyő világosításához vagy sötétítéséhez használható. A helytelenül
beállított fényerő a sötétebb képterületeken a részletek elvesztéséhez vezethet.
Állítsa be a fényerőt a lehető legjobb képminőség eléréséhez.
Contrast
A képernyő világos és sötét részei közötti fényerőkülönbség megadására szolgál. A
képek élességét határozza meg.
Resolution
(Felbontás)
A program által támogatott összes felbontási szintet felsorolja.
A MagicBright egy új monitor-üzemmód, amellyel a képernyő megjelenítésének
fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében. A
megjelenítés fényereje és felbontása mindig a legmegfelelőbb a szöveges, internetes
vagy multimédiás animációs célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A
felhasználó hat előre beállított fényerő és felbontás lehetőség közül választhat; elég
csupán a monitor előlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét
megnyomni.
MagicBright™
1. Text : Normál fényerő Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentációk és
projektek számára.
2. Internet : Közepes fényerő Szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó
munkákhoz.
3. Game Mozgó képek, például játékok megjelenítéséhez.
4. Sport Mozgóképekhez (pl. sport).
5. Movie : Nagy fényerő DVD és Video CD műsorokhoz.
6. Custom Ezeket az értékeket szakembereink nagy gondossággal állították be,
azonban előfordulhat, hogy az előre beprogramozott beállítások nem
megfelelőek az Ön számára. Ebben az esetben az OSD-menü segítségével
szabályozza a fényerőt és a kontrasztot.
A MagicBright beállítási mód a monitor típusának megfelelően
különböző lehet. Néhány monitor cask négy módot támogat.(Text,
Internet, Entertain, Custom)
A Color (Szín) fül leírása
A monitor háttér- és képszíneinek „melegségét” határozza meg.
A MagicColor és a Gamma csak olyan monitoron válik láthatóvá,
amelyen ezek a funkciók használhatóak.
A színtónust módosíthatja.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(Színtónus)
A Color Tone (Színtónus) mód a monitor típusának megfelelően
különböző lehet. Néhány monitor csak négy módot támogat.( Warm,
Normal, Cool, Custom)
A monitoron megjelenő képek színét állíthatja be.A monitor színét igényeinek
Color Control
megfelelően változtathatja.
(Színbeállítás)
z
Calibration
(Kalibráció)
R- G - B
A tetszés szerinti színek optimalizálásának és karbantartásának folyamata. A
MagicTune™ funkció előnyeit akkor értékeli igazán, ha fontos Önnek a
részletgazdagság a képeken, akár weboldalakról, akár digitális kamerából vagy
lapolvasóból származó képeket néz.
A MagicColor egy technológia, melyet a Samsung kimondottan digitális képek
feljavítására fejlesztett ki, hogy a természetes színeket minél tisztábban, a
képminőség romlása nélkül adja vissza.
1. OFF : Visszatér az eredeti üzemmódhoz.
2. DEMO : A MagicColor alkalmazása előtti képernyő a jobb, az alkalmazása utáni
képernyő a bal oldalon látható.
3. Full : Tiszta, élénk színeket ad vissza.
4. Intelligent : Nem csupán az élénk színeket, de a természetes, valósághű
színeket is tisztán visszaadja.
5. MagicZone
{ A MagicZone biztosítja az animációs multimédia vagy fényképek tiszta és
éles megjelenítését, mivel fokozza a képernyő egy bizonyos területének
fényerejét, élességét, telítettségét és színárnyalatait. Könnyen kezelhető
interfészt nyújt, amely kijelöli a multimédia program videolejátszó részét,
mivel automatikusan megkeresi és kijelöli a kívánt részt.
{ Ha az egérmutató aktív(
)és más feladatok végrehajtásához deaktiválni
kell, kattintson a jobb gombbal, vagy vigye az aktív egérmutatót a
tálcára és kattintson oda. ( )Ha deaktiválja, a képernyőn látható ikon
visszaáll az aktiválás előtt látottra.
{ A MagicZone különösen alkalmas mozgókép megjelenítésére.
{ Auto Detect (Automatikus érzékelés): Ha a filmet bizonyos
lejátszókkal vetíti le, a MagicZone automatikusan kiemeli a lejátszási
képernyot (Gom, Adrenalin, KCP, Window Media és Power DVD stb.
programok támogatják) Néhány egyéb lejátszót is megemlíthetnénk, de
használatuk során problémák merülhetnek fel.
{
Tálca
HUE
MagicColor
Beállítja a színárnyalatot.
Saturation Beállítja a színtelítettséget.
Brightness Beállítja a fényerőt.
Sharpness
Beállítja a kép legsötétebb és legvilágosabb részei
közti különbséget.
Zone Off
Megszünteti a rögzített zónát.
Reset
Visszatér a forgalmazó alapbeállításaihoz.
z
z
z
A monitor típusától függően a Color Control, Sharpness,
Contrast, Color Tone és a Brightness funkciók a MagicColor
lehetőség Full és Intelligent beállításainál nem állíthatóak.
MagicTune™ eltünik ha elinditja a MagicZone-t, és a Magic Zone
leállitása a beállitások után, újra elinditja a MagicTune-t (System
Tray unchecked)
MagicTune™ eltünik ha elinditja a MagicZone-t, és a Magic Zone
leállitása a beállitások után, nem inditja újra a MagicTune-t
(System Tray is Checked)
A MagicColor mód a monitor típusának megfelelően különböző.
Ha a monitor támogatja a MagicZone beállítást, az megjelenik a
képernyőn.
A gamma korrekció a színek fényerősségét közepesre cseréli fel.
Gamma
A Gamma mód a monitor típusának megfelelően különböző lehet.
Néhány monitor csak három módot támogat Mode1, Mode2, Mode 3.
Az Image (Kép) fül leírása
A Fine (Finom), a Coarse (Durva) és a Helyzet értékeit módosítja.
z
Image Setup
(Képbeállítás)
z
z
Az Image (Kép) fül leírásaFine (Finom): Ezzel eltávolíthatók pl. a
vízszintes csíkok. Ha a zaj a finom beállítás után is fennmarad,
akkor azt ismételje meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel)
beállítása után.
Coarse (Durva): Ezzel eltávolíthatók pl. a függőleges csíkok. A
durva beállítással elmozdulhat a képernyő képterülete. A Vízszintes
vezérlés menüvel a képterület újra a középpontra tolható vissza.
Auto Setup : Az automatikus beállítás a bejövő videojelhez állítja
be önműködően a monitort. A készülék önműködően beállítja a
fine (Finom), a coarse (Durva) és a position (Képhelyzet) értékét.
Position
(Képhelyzet)
Beállítja a kép vízszintes és függőleges elhelyezkedését.
Sharpness
Az alábbi utasítások segítségével módosítsa a képtisztaságot.
Az Option (Beállítások) fül leírása
A MagicTune™ konfigurálásához az alábbi opciók állnak rendelkezésére.
Betölti a Preferences (Tulajdonságok) párbeszédpanelt. Az éppen
használt beállítások jelölőnégyzetében egy „V” betű látható. A
beállítások ki- vagy bekapcsolásához kattintson a négyzetre.
Preferences
(Tulajdonságok)
z
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu (Tálcamenü engedélyezése)
- A MagicTune™ menüelemeinek megjelenítéséhez kattintson a
[task tray menu] (tálcamenü) ikonjára. A menük nem jelennek
meg, ha az [Enable System Tray] (Rendszertálca engedélyezése)
lehetőség az [Options] (Lehetőségek) → [Basic Settings]
(Alapbeállítások) elemnél nincs kiválasztva.
Select Language (Nyelvválasztás)
– Az itt megadott nyelv lesz az OSD menük nyelve.
Analog
Digital
A Support (Támogatás) fül leírása
A program eszközazonosítóját és verziószámát jeleníti meg, és lehetővé teszi a súgórendszer
használatát.
Help (Súgó)
Látogasson el a MagicTune™ webhelyére, vagy a MagicTune™
telepítésével, illetve futtatásával kapcsolatos kérdései esetén
tekintse meg a súgófájlokat (Felhasználói kézikönyv). A Felhasználói
kézikönyv egy alapböngésző ablakában nyílik meg.
Asset ID
(Eszközazonosító)
A kiszolgáló használatával vezérelheti az ügyfélmonitort.
(A program ügyfélként való használatához kiszolgálóprogramot kell
telepíteni)
User Name
Megjeleníti a számítógépben regisztrált
felhasználónevet.
Version (Verzió)
Áttekintés
|
User ID
Megjeleníti a számítógépben regisztrált
felhasználói azonosítót.
Server IP
A kiszolgáló IP-címe.
Department
A részleg leírása.
Location
A hely leírása
Megjeleníti a MagicTune™ program verziószámát.
OSD mód
|
Színkalibrálás
|
Hibaelhárítás
Színkalibrálás(Color Calibration)
1. Színkalibrálás(Color Calibration)
A „Color Calibration” (Színkalibrálás) segítségével megadhatja monitorának optimális
színbeállításait.
Az optimális színhatás elérése érdekében kövesse az alábbi lépéseket :
1. A „Fényerő vezérlősávját” állítsa a beállítóminta és a háttérminta világosságának megfelelő
fényerőre.
2. Ha a beállítómintán egy adott színtónust észlel, a beállítókurzort vigye a színkör megfelelő
színe fölé.
=> Ha a beállításokat helyesen adta meg, a beállítómintán nem fog színt észlelni.
3. Amikor végzett az 1. lépés beállításaival, kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
4. A hátralévő 2–5. lépéseknél ismételje meg az 1), 2), 3) műveletet.
5. A színkalibrációs beállítások hatását megtekintheti a „Preview” (Előnézet) gombra kattintva.
Beállított színértékek több felhasználó esetén
Meghatározás
Ha a monitort több felhasználó is használja, akkor a Színkalibrációval beállított, az egyes
felhasználókhoz tartozó színértékek elmenthetők és később felhasználhatók. Legfeljebb 5
felhasználóhoz lehet színértékeket elmenteni.
1. Beállított színértékek elmentése:
A Next (Tovább) gombot megnyomva az Apply (Alkalmaz) értékre vált át: ekkor elmentheti a
beállított színértékeket. Legfeljebb 5 színérték menthető el.
2. Elmentett színértékek alkalmazása:
A főképernyőn a Multi User (Több felhasználó) gomb megnyomásával választhatja ki és
alkalmazhatja valamely elmentett színértéket.
2. Preview (Előnézet)
Kattintson a „Color Calibration” (Színkalibrálás) ablak „Preview” (Előnézet) gombjára. .
Megjelenik a fent látható ablak.
1. A végrehajtott kalibrációs beállítások hatásának megtekintéséhez kattintson a „View
Calibrated” (Kalibrált kép megtekintése) gombra.
2. Az eredeti kép megjelenítéséhez válassza a „View Uncalibrated” (Kalibrálás előtti kép
megtekintése) gombot.
Áttekintés
|
OSD mód
|
Színkalibrálás
|
Hibaelhárítás
A számítógéprendszer nem kompatibilis a MagicTune™funkcióval.
Nyomja meg az OK gombot és kattintson a "MagicTune™webhely
parancsikonja" lehetőségre honlapunk eléréséhez.
Amikor a video/grafikus kártya nem szerepel az "Available
(Elérhető)" listán, hiba lép fel.
(A legújabb vagy a régebbi videokártyák lehetnek inkompatibilisek.)
A Hibakeresés című részt honlapunkon olvashatja el.
Amennyiben a gyártó módosította a videokártya illesztőprogramját
vagy a grafikus áramköri lapkát, hiba lép fel még abban az esetben
is, ha a videokártya szerepel a listán.
A Hibakeresés című részt honlapunkon olvashatja el.
Ellenőrizze, hogy a monitor gyártója a Samsung-e.
Más gyártóktól származó termékek hibát okozhatnak.
Ezt a szolgáltatást csak a Samsung termékek képesek nyújtani.
Akkor is hiba léphet fel, ha a monitort a Samsung gyártotta, de a
monitor régi.
Ellenőrizze, hogy a monitor támogatja-e a MagicTune™funkciót.
Ezeket a szolgáltatásokat csak a honlapunkon regisztrált monitorok
Hibaelhárítás
nyújtják.
Mivel a régi modellek nem támogatottak, vásárlás előtt ellenőrizze a
monitort.
Amikor az EDID (Extended Display Identification Data =
Kiterjesztett kijelzőazonosító adatok) táblában a monitorhoz nincs
bejegyzés, hiba lép fel.
Ez akkor fordul elő, amikor a számítógépen a Start > Beállítások >
Vezérlőpult > Rendszer > Hardver > Eszközkezelő >Monitor
műveletsorozatnál a jelenlegi "Plug-and-play" monitor el van
távolítva és új hardver keresése folyik, de a rendszer nem talál
"Plug-and-play" monitort.
A Hibakeresés című részt honlapunkon olvashatja el.
Amikor a monitort a rendszer kikapcsolt állapotában cseréli ki, de a
rendszer újraindítása nem történt meg, hiba lép fel.
A MagicTune™használata előtt indítsa újra a rendszert minden
alkalommal, amikor a monitort kicseréli.
Ha a videokártya illesztőprogramja nincs megfelelően telepítve,
hiba lép fel.
Ez akkor történik, amikor az aktuális videokártya-lista nem
megfelelően jelenik meg. Ezt ellenőrizheti a következő
műveletsorozattal: Start > Beállítások > Rendszer > Hardver >
Eszközkezelő > Képernyőcsatoló.
Látogassa meg a videokártya gyártójának a honlapját és töltse le a
legfrissebb illesztőprogramot.
A videokártyát illető további részletekért lépjen kapcsolatba annak
gyártójával.
A normál működéshez indítsa újra a rendszert.
Ha MagicTune™telepítését követően a rendszert nem indítják újra,
hiba keletkezik.
(Ez csak Win98SE és WinMe rendszerekre vonatkozik.)
Használat előtt indítsa újra a rendszert.
A MagicTune™legjobb kihasználásához állítsa be az optimális
felbontást. Az optimális felbontást keresse meg a kezelési
kézikönyvben.
Ha nem állítja be az optimális felbontást és színbeállítást végez, a
monitort nem tudja beállítani optimális feltételeknek megfelelően.
Az optimális felbontást keresse meg a kezelési kézikönyvben.
A videokártya nem támogatja a MagicTune™funkciót.
Telepítsen egy új videokártyaillesztő-programot.
Ha a videokártya illesztőprogramja nincs megfelelően telepítve,
hiba lép fel.
Ez akkor történik, amikor az aktuális videokártya-lista nem
megfelelően jelenik meg. Ezt ellenőrizheti a következő
műveletsorozattal: Start > Beállítások > Rendszer > Hardver >
Eszközkezelő > Képernyőcsatoló.
Látogassa meg a videokártya gyártójának a honlapját és töltse le a
legfrissebb illesztőprogramot.
A videokártyát illető további részletekért lépjen kapcsolatba annak
gyártójával.
Mivel a Highlight program használja a kommunikációs vonalakat,
lépjen ki belőle, mielőtt a MagicTune™funkciót alkalmazná.
Egyes Samsung CDT-monitorok támogatják a Highlight funkciót.
Ha a Highlight funkciót és a MagicTune™funkciót együttesen
használja, ütközés keletkezhet, amely hibás működést okoz.
Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a Highlight funkciót a
MagicTune™alkalmazása előtt.
Hibaelhárítás
Tünet
Ellenőrizze, hogy a
MagicTune™mikor
nem muködik
helyesen.
Ellenőrizze
A MagicTune™
funkció a Plug
and Play
lehetőséget
használó,
Windows
operációs
rendszert
alkalmazó
számítógépeken
(VGA) elérhető.
Megoldás
*A következő lépésekkel ellenőrizheti,
hogy számítógépe alkalmas-e a
MagicTune™ funkció használatára. A
lépések Windows™ XP operációs
rendszerre vonatkoznak.
Vezérlőpult -> Használat és
karbantartás -> Rendszer -> Hardver > Eszközkezelő -> Képernyő -> A Plug
and Play monitor törlését követően a
hardverkereső funkcióval keressen új
Plug and Play monitort.
hogy a monitor bizonyos
videokártyákkal nem használható. Ha
problémája van a videokártyával,
látogasson el weboldalunkra, és
keresse meg a kompatibilis
videokártyákat tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
A MagicTune™
funkció nem
működik
megfelelően.
z
z
Más számítógépet
vagy videokártyát
használ?
Töltse le a legfrissebb programot.
A programot a következő webhelyről
töltheti le:
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
Keresse fel weboldalunkat és töltse le a MagicTune™MAC telepítőszoftverét.
A MagicTune™webhelyén a MagicTune™ programmal kapcsolatos technikai
támogatást, a leggyakrabban feltett kérdések és válaszok listáját, illetve
szoftverfrissítéseket talál.
Áttekintés
|
Interfész
|
Hibaelhárítás
Áttekintés
Mi az a MagicRotation?
Korábban a számítógépes felhasználók csak fekvő módban használhatták a képernyőjüket.
Manapság, az információ korában, egyre több felhasználónak kell dokumentumokkal, honlapokkal, emailekkel foglalkoznia nap mint nap. Ezek az alkalmazások sokkal áttekinthetőbbek álló módban, mert
ekkor az összes elem látható a képernyőn. Ez nagy mértékben megnöveli a felhasználó
eredményességét, hiszen egyszerűen váltogathatja a fekvő és az álló módot.
A Samsung Electronics, Inc. Magic Pivot szoftvere különböző elforgató szolgáltatásokat (0, 90, 180, 270
orientáció) tesz lehetővé a felhasználó számára, ami segít a számítógép képernyőjének hatékonyabb
kihasználásában azzal, hogy javítja az átláthatóságot.
Alapfunkciók
A MagicRotation alkalmazással használhatóak a Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home és XP
Professional operációs rendszerek.
A
* Windows™ a Microsoft Corporation, Inc. bejegyzett védjegye.
Áttekintés
|
Interfész
|
Hibaelhárítás
z
z
Elofordulhat, hogy ha az elforgatás üzemmód aktív, a MagicTune™
program bizonyos részei nem muködnek megfeleloen.
AutoRotation : A AutoRotation automatikusan elforgatja a monitort
90, 180, illetve 0 fokkal.
z
z
z
A AutoRotation futtatásához kövesse az alábbi utasításokat.
Telepítse számítógépére mind a Rotation, mind pedig a MagicTune™
3.6 programokat.
Indítsa el a MagicTune™ 3.6 programot.
Option → Preference → A tálca menüjének engedélyezéséhez
kattintsa be a kis négyzetet, úgy, hogy a "V" legyen látható.
* The angle of rotatation may vary depending on your monitor spec.
Interfész
Menü a tálcán
A menü az egér jobb gombjának
lenyomásakor jelenik meg.
Elforgatás : A kép 90 fokban fog elfordulni
Elforgatás 0 fokkal : A kép 0 fokkal fog elfordulni az elforgatás aktuális
szögéhez képest.
Elforgatás 90 fokkal : A kép 90 fokkal fog elfordulni az elforgatás aktuális
szögéhez képest.
Elforgatás 180 fokkal : A kép 180 fokkal fog elfordulni az elforgatás aktuális
szögéhez képest.
Elforgatás 270 fokkal : A kép 270 fokkal fog elfordulni az elforgatás aktuális
szögéhez képest.
Billentyűkombináció : A billentyűkombinációk alapbeállítás szerint
működnek, de szükség esetén meg is változtathatók.
A felhasználó új billentyűkombinációkat alkothat a billentyűzet segítségével,
miután megváltoztatta a már létező kombinációt. A felhasználó a Shift, a Ctrl és
az Alt, valamint az általános billentyűk segítségével hozhatja létre a
kombinációkat. Az általános billentyű lenyomásakor az adott kombináció az
Alt+általános billentyű elvén működik.
Súgó : A MagicRotation program súgójának előhívása.
Névjegy : A programverzió és a szerői jogi információk megjelenítése.
Kilépés : Kilépés a MagicRotation programból.
Áttekintés
|
Interfész
|
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Mielőtt műszaki segítséget hívna
z
A MagicRotation szoftver telepített képernyővezérlővel működik, amelyet az Ön
videokártya-forgalmazója épített be, hogy lehetővé tegye a képernyő elforgatását.
Ha a telepített képernyővezérlő hibásan működik, a hiba a MagicRotation szoftver
telepítése után sem szűnik meg.
Minden olyan hiba, vagy rendellenes jelenség, amely a telepített képernyővezérlő
meghibásodásából fakad, független a MagicRotation szoftver működésétől.
A képernyővezérlő hibájának azonosításához kövesse az alábbi diagnosztizáló
lépéseket:
1. Ellenőrizze, hogy a probléma fennáll-e a 0 orientáció (fekvő mód), illetve a
90 fokos orientáció (álló mód) esetén is.
2. Ellenőrizze, hogy a probléma fennáll-e a különböző színmélység
(képpontonként 8/16/32 bites), illetve felbontások (800 x 600, 1024 x 768)
esetében is.
3. Ellenőrizze, hogy a probléma fennáll-e a MagicRotation szoftver telepítése
nélkül is.
Ha a probléma fenáll több/minden fent említett esetben, akkor lehet, hogy a hiba a
telepített képernyővezérlőben keresendő:
Ahhoz, hogy a hibát kiküszöbölje, az alábbi lépéseket kell tennie :
1. Távolítsa el a MagicRotation szoftvert.
2. Szerezze be a legújabb képernyővezérlőt a videokártya forgalmazójától.
A legújabb képernyővezérlő programokat (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL
stb.) egyszerűen letöltheti az adott internetes oldalról.
3. Telepítse a legújabb képernyővezérlőt
4. Telepítse a MagicRotation szoftvert. Legtöbb esetben ez elég a probléma
megoldásához.
z
z
Lehetséges, hogy a MagicRotation nem működik, ha kicseréli a monitort, vagy a
videokártyát frissíti, miközben a MagicRotation működik.
Ebben az esetben indítsa újra a rendszert.
Látogasson el a MagicRotation honlapjára, ahol a gyakran feltett kérdések válaszai
és szoftverfrissítési tippek mellett műszaki tanácsokat talál a MagicRotation
üzemeltetésével kapcsolatban.
Ellenőrző lista
Mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az ebben a részben szereplő információkat, hátha
saját maga is meg tudja oldani a problémát. .
Tünet
Nincs kép a
képernyőn. Nem
tudom bekapcsolni a
monitort.
Ellenőrizze
Megoldás
A hálózati kábel
helyesen van
csatlakoztatva?
Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a
feszültséget.
A képernyőn a “"No
Connection
Check Signal
Cable"” felirat
látható?
(DVI-A – D-Sub kábel csatlakoztatva)
Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően vane csatlakoztatva.
(DVI kábellel csatlakoztatva)
Ha ez az üzenet jelenik meg a képernyőn, annak
ellenére, hogy a kábelt megfelelően
csatlakoztatta, ellenőrizze a monitor
videoforrását a monitor előlapján található
Bekapcsolás gomb segítségével. Ez azért
történhet, mert a monitor Analóg üzemmódra van
állítva.
Ha a hálózati
feszültség rendben
van, indítsa újra a
számítógépet, hogy
megjelenjen a kezdő
képernyő (a
bejelentkező
képpernyő.)
Ha a kezdő képernyő (a bejelentkező képernyő)
jelenik meg, indítsa el a számítógépet a
megfelelő módon (WindowsME/2000/XP
biztonságos üzemmód), majd változtassa meg a
videokártya frekvenciáját. (Lásd az előre
beállított megjelenítési üzemmódokat.)
A képernyőn a "Not
Optimum Mode",
"Recommended
Mode 1280 x 1024
60Hz"üzenet látható.
Megjegyzés: Ha a kezdő képernyő (a
bejelentkezés) nem jelenik meg, forduljon a
szervizhez.
Ez a felirat akkor látható, ha a jel a videokartyarol
kartyarol kártyából meghaladja a maximális
felbontast és fekvenciát amit a monitor kezelni
tud.
Állítsa be a lehetséges legnagyobb felbontast és
frekvenciát.
Az ablak üres.
A monitor az energiatakarekos módban van.
Nyomjon le egy gombot a billentyűzeten, vagy
mozditsa az egeret a monitor aktivalasara és a
kijelző felhozására.
A képernyőn furcsa
színek jelennek meg
vagy csak fekete-fehér
A képernyő hirtelen
aszimmetrikussá válik.
DVI kábellel van
csatlakoztatva?
Üres képernyő akkor fordulhat elő, ha a
rendszert még a DVI kábel csatlakoztatása előtt
indítja be, vagy a rendszer futása közben húzza
ki és csatlakoztatja újra a kábelt, mivel bizonyos
típusú grafikus kártyák nem küldenek ki
videojelet. Csatlakoztassa a DVI kábelt, majd
indítsa újra rendszert.
A képernyőn csak egy
szín látható, mintha
celofánon néznénk át?
Ellenőrizze a videokábel csatlakoztatását.
A színek egy program
futása után lesznek
furcsák, vagy az
alkalmazások
ütközése miatt?
Indítsa újra a számítógépet.
Jól van beállítva a
videokártya?
A videokártya használati útmutatója alapján
állítsa be a videokártyát.
Megváltoztatta Ön a
videokártyát vagy a
drivert?
Állítsa be a kép helyzetét és méretét az
MagicTune™ programot használatával.
Beállította Ön a
monitor frekvenciáját
vagy felbontását?
Állítsa be a videokártya felbontását és a
frekvenciáját. (Lásd az előre beállított
megjelenítési üzemmódokat.)
Ellenőrizze, hogy a videokártya teljesen be van-e
dugva a csatlakozóba.
A képernyő a videokártya jelek ciklusideje miatt lehet kiegyensúlyozatlan.
Állítsa be újra a kép helyzetét az MagicTune™ programot segítségével.
A képernyő fókusza
elromlott vagy az OSD
nem állítható be.
Beállította Ön a
monitor frekvenciáját
vagy felbontását?
Állítsa be a videokártya felbontását és a
frekvenciáját.
(Lásd az előre beállított megjelenítési
üzemmódokat.)
Csak 16 szín látható A
képernyőn. A képernyő
színei a videokártya
cseréje után változtak
meg.
A Windows színek
helyesen lettek
beállítva?
Windows Me/XP/2000 esetén: Állítsa be
helyesen a színeket a Vezérlőpult (Control
Panel), képernyő (Display) , Beállítások
(Settings) ablakokban.
Jól van beállítva a
videokártya?
A videokártya használati útmutatója alapján
állítsa be a videokártyát
A képernyőn a
következő üzenet
jelenik meg: ?
Unrecognised monitor,
Plug & Play (VESA
DDC) monitor found?.
Telepítette Ön a
monitor drivert?
Ellenőrizze, hogy a
MagicTune™ mikor
nem muködik
helyesen.
A MagicTune™
funkció csak a Plug
and Play szabványt
támogató, Windows
operációs rendszert
futtató
számítógépeken
(VGA) található meg.
Keresse meg a
videokártya használati
útmutatójában, hogy a
Plug & Play (VESA
DDC) modot
támogatja-e.
Telepítse a monitor drivert annak telepítési
útmutatója szerint.
*Annak ellenőrzésére, hogy az adott számítógép
alkalmas-e a MagicTune™ funkció használatára,
kövesse az alábbi lépéseket (Windows XP
rendszer esetén):
Vezérlőpult -> Teljesítmény és karbantartás ->
Rendszer -> Hardver -> Eszközkezelő ->
Monitorok -> A Plug and Play monitor törlése
után kerestesse meg a 'Plug and Play monitort' a
Hardver hozzáadása funkcióval.
hogy a monitor bizonyos videokártyákkal nem
használható. Ha problémája van a
videokártyával, látogasson el weboldalunkra, és
keresse meg a kompatibilis videokártyákat
tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ funkció Más számítógépet
vagy videokártyát
nem működik
használ?
megfelelően.
Töltse le a legfrissebb programot.
A programot a következő webhelyről töltheti le:
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Keresse fel weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
Ellenőrizze a következőket, ha probléma van a monitorral.
1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen van-e csatlakoztatva a számítógéphez.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép az indítás után 3-nál többször sípol-e.
(Ha igen, vizsgáltassa át szervizzel a számítógép alaplapját.)
3. Ha új videokártyát telepített vagy szerelte a PC-t, ellenőrizze, hogy telepítette-e a video drivert és
a monitor drivert.
4. Ellenőrizze, hogy a képernyő letapogatási frekvenciája 56 Hz vagy 75 Hz-e.
( Ne legyen több mint 75Hz ha a maximális rezoluciót használja.)
5. Ha a video (adapter) driver telepítésével problémája van, indítsa el a számítógépet, távolítsa el
Vezérlőpult, Rendszer, Eszközkezelő ablakokban a videokártyát, majd indítsa újra a
számítógépet és telepítse újra a video drivert
Ha a probléma ismételten fennáll, forduljon a szervizhez.
Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan lehet megváltoztatni a
frekvenciát?
Válasz
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával változtatható
meg.
A videokártya támogatása a használt driver verziójától függően
változhat.
(A részletek a számítógép és a videokártya használati
útmutatóiban találhatók.)
Hogyan állítható be a felbontás? Windows Me/XP/2000 esetén: A felbontás a Vezérlőpult (Control
Panel), Képernyő (Display), Beállítások (Settings) ablakokban
állítható be.
* A videokártya gyártójától tudhatók meg a részletek.
Hogyan lehet beállítani az
energiatakarékossági
(PowerSaver) modot?
Windows ME/XP/2000 esetén: Ezt a funkciót a számítógép BIOSSETUP-jában vagy a képernyővédőnél lehet beállítani. (Lásd a
számítógép használati útmutatóját és a Windows súgóját.)
Hogyan tisztítható a külső
burkolat és az LCD panel?
Húzza ki a hálózati kábelt és utána puha ronggyal tisztítsa meg a
monitort, akár sima vizet használva, akár tisztítószerrel.
Ne hagyjon mosószermaradékot a felületen és ne karcolja meg a
házat. Ne engedje, hogy víz kerüljön a monitor belsejébe.
Önteszt
Önteszt | Figyelmeztető üzenetek | Környezet | Hasznos tanácsok
A monitor önteszt uzemmoddal rendelkezik, amely ellenőrzi a monitor helyes működését. Ha a
monitor és a számítógép csatlakoztatása megfelelő, de a monitor képernyő sötét és a
bekapcsolás jelző villog, az alábbiak szerint futtassa le az önteszt programot:
Önteszt
1. Kapcsolja ki mind a számítógépet, mind a monitort.
2. Távolítsa el a monitor videokábel csatlakozását a számítógépről.
3. Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, egy ablakot fog látni vörös szegéllyel és fekete
betűkarakterekkel a következő ábrának megfelelően:
Az ablakon belüli három hasáb színe: vörös, zöld és kék. Bármilyen hiba megjelenése a
három hasáb valamelyikén a monitor problémáját jelzi. Ez az ablak normál működés
közben is megjelenhet, ha a jelkábel csatlakozása kilazul, vagy sérül.
4. Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a jelkábelt; majd kapcsolja be a monitort és a
számítógépet is.
Ha a képernyő sötét marad az előző műveletek után, ellenőrizze a videó meghajtót és a
számítógép rendszert; maga a monitor megfelelően működik.
Figyelmeztető üzenetek
Ha valamilyen probléma van a bemeneti jellel, akkor üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy
a képernyő elsötétül, bár a bekapcsolást jelző LED világít. Az üzenet azt jelezheti, hogy a
monitor a letapogatási (felbontási) tartományon kívül van , vagy ellenőrizni kell a jelkábelt.
Környezet
A monitor elhelyezése és helyzete befolyásolhatja a képminőséget és a monitor
egyéb jellemzőit.
Ha hangsugárzó van a monitor közelében, húzza azt ki és helyezze át egy másik
szobába.
z
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a
monitor 1 m-es körzetéből.
z
Hasznos tanácsok
z
z
A monitor a PC-től érkező vizuális jeleket jeleníti meg. Így ha, baj van a PC-vel vagy a
videokártyával, ez azt okozhatja, hogy nincs kép a képernyőn, rossz a szín, zajos, kiesett a
szinkronból stb. Ebben az esetben először ellenőrizze a probléma forrását, és azután forduljon a
szervizhez.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha nincs kép a képernyőn vagy "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024
60Hz" üzenet jelenik meg, húzza ki a kábelt a számítógépből, mialatt a monitor bekapcsolva
marad.
{ Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy ha a képernyő kifehéredik, ez azt jelenti, hogy a
monitor üzemképes állapotban van.
{ Ebben az esetben a számítógépnél keresse a hibát.
Általános adatok
Általános adatok
Modell név
SyncMaster 960BG
LCD kijlező
Méret
19,0 hüvelyk átlósan
Képernyő terület
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pixel karakter/inch
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 81 kHz (Analog/Digital)
Függőleges
56 ~ 75 Hz (Analog/Digital)
Megjelenített színek száma
16,7M színek
Képfelbontás
Optimális felbontás
1280 x 1024@60 Hz
Maximális felbontás
1280 x 1024@75 Hz
Bemeneti jel, terminált
RGB-analóg, DVI ( Digitális képi interfész ) megfelelőségű digitális RGB
0,7 Vp-p ±5%, pozitív fényerő 75 Ω ±10 % (megszakítva)
Külön H/V szink , összetett, SOG, TTL-szint, pozitív vagy negatív
Maximális pixel órajel
140 MHz (Analog/Digital)
Hálózati feszültség
AC 100 ~ 240 VAC(±10%) rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Jelkábel
DVI-A–D-sub kábel, leszerelhető, 1,8 m
DVI-I DVI-I csatlakozóhoz, leszerelhető, 2,0 m (opcionális)
Jelcsatlakozó
D-Sub csatlakozó (15 tű 3 sorban), DVI-I csatlakozó (24 tű 3 sorban)
Teljesítményfelvétel
Kevesebb mint 38W
Méretek (szélesség x mélység x magasság) / Tömeg
420,2 x 269,0 x 420,5 mm(16,5 x 10,6 x 16,6 hüvelyk ) / 6,0 kg
Környezeti jellemzök
Működési
Hőmérséklet: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Plug and Play képesség
Ez a monitor bármilyen Plug & Play kompatíbilis rendszeren üzembe helyezhető. A monitor és a
számítógép rendszer kölcsönhatása a legjobb működési feltételeket és monitor beállítást biztosítja.
Legtöbb esetben a monitor üzembe helyezése automatikusan megtörténik, hacsak a felhasználó
nem akar más beállítást választani.
Elfogadható pontok
E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT
LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy
néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye, és a termék nehézség
nélkül használható.
z
Például ezen termék TFT LCD kijelzője 3.932.160 alpixelt tartalmaz.
Megjegyzés : A műszaki adatok és a kivitel külön értesítés nélkül változhat.
Energiatakarékos üzemmód
Ez az LCD monitor a PowerSaver nevű, beépített energiakezelő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg oly módon, hogy ha az LCD monitor bizonyos ideig nincs használatban, akkor azt
kis fogyasztású üzemmódba kapcsolja. A monitor automatikusan visszaáll a normál működésre, ha
visszatér a vízszintes és a függőleges szinkron. Ez akkor történik, ha megmozdítja az egeret, vagy
megnyomja valamelyik gombot a billentyűzeten. Energiatakarékossági célból kapcsolja ki a monitort, ha
nincs rá szükség, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. A PowerSaver rendszer VESA
DPMS kompatibilis videokartyaval működik, ami be van építve az Ön számítógépébe. Az uzemmod
használatához a számítógépen telepített segédszoftvert kell alkalmazni.
Állapot
Normál működés
EPA/ENERGY 2000
Energiatakarékos
üzemmód
Feszültség
kikapcsolva
Hálózati feszültség
jelző
Kék
Fekete
Fekete
Teljesítményfelvétel
Kevesebb mint 38W
Kevesebb mint 1W
(„OFF” mód)
Kevesebb mint 1W
(120 Vac / 230 Vac)
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® kompatibilis és ENERGY2000
kompatibilis, ha VESA DPMS funkcióval rendelkező számítógéphez
használja. Mint az ENERGY STAR® Partner, a SAMSUNG
megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR®
energia hatékonysági irányelveinek..
Előre beállított megjelenítési üzemmódok
Ha a számítógépből érkező jel megegyezik az alább felsorolt előre beállított megjelenítési
üzemmódokkal, akkor a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Azonban ha a jel eltér,
akkor lehetséges, hogy a képernyőn nincs kép és csak a bekapcsolást jelző fény világít. Ekkor a
videokártya használati útmutatójának megfelelően állítsa be az üzemmódot az alábbi táblázat
szerint.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Megjelenítési
üzemmód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel órajel
(MHz)
Szinkron
polaritás
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Vizszintes Frekvencia
Vízszintes ciklusidőnek hívjuk azt az időt, ami a képernyő vízszintes
irányú végigpásztázásához kell a jobb szélétől a bal széléig. A
vízszintes ciklusidő reciproka a vízszintes frekvencia, egysége a kHz.
Függőleges Frekvencia
Fluoreszkáló fényforrás lévén a képernyőnek ugyanazt a képet
másodpercenként sokszor kell ismételnie, hogy a néző számára
megjelenítse a képet. Ennek az ismétlésnek a frekvenciáját
függőleges frekvenciának vagy frissítési sebességnek nevezzük.
Egysége a Hz.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Kifejezések
Képpont távolság
A képernyőn megjelenő kép vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak
egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. Az ugyanolyan színű két pont távolságát
képpont távolságnak nevezzük Egysége a milliméter.
Függőleges frekvencia
A képernyőt másodpercenként újra kell rajzolni annak érdekében, hogy a felhasználó számára
kép jelenjen meg a képernyőn. Ennek az ismétlésnek a másodpercenkénti gyakoriságát
nevezzük függőleges frekvenciának, vagy frissítési sebességnek. Egysége a Hz.
Példa: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz-es értéknek
felel meg.
Vizszintes frekvencia
A képernyő egyetlen sorának vízszintes végigfutásához (a képernyő jobb oldalától a bal
oldaláig) szükséges időt vízszintes ciklusidőnek nevezzük. A vízszintes ciklusidő reciprokát
vízszintes frekvenciának nevezzük. Egysége a kHz.
Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek
Nem sorváltásos módszernek nevezzük, ha a képernyő vízszintes sorai a kép tetejétől az
aljáig megjelennek. A sorváltásos módszer az, ha először a páros sorok jelennek meg, utána
pedig a páratlanok. A monitorok többsége nem sorváltásos módszert használ, mivel ez
tisztább képet biztosít. A sorváltásos módszert a televíziók használják.
Plug & Play
Ez az uzemmod biztosítja a legjobb képminőséget, mivel lehetővé teszi, hogy a számítógép és
a monitor automatikusan információt cseréljen. Ez a monitor a VESA DDC Plug & Play
nemzetközi szabványt követi.
Képfelbontás
A kép összeállításához használt vízszintes és függőleges képpontok számát képfelbontásnak
nevezzük. Ez a szám jellemzi a megjelenítés pontosságát. A nagy felbontás akkor jó, ha több
feladatot kívánunk elvégezni, mivel több képinformációt lehet a képernyőn megjeleníteni.
Példa: Ha a képfelbontás 1280 x 1024, ez azt jelenti, hogy a képernyő 1280 vízszintes
képpontból (vízszintes felbontás) és 1024 függőleges sorból (függőleges felbontás)
áll.
A jobb képminőség érdekében
1. A legjobb képminőség beállítása érdekében az alább közölt módon állítsa be a számítógép
vezérlőpultján a felbontást és a képernyő frissítési sebességét. Lehet, hogy nem kap kiváló
minőségű képet, ha a legjobb beállítást nem támogatja a TFT-LCD monitor.
{
{
Képfelbontás: 1280 x 1024
Függoleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz
2. E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal
készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha
fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség
következménye és a termék zavar nélkül használható.
{
Például ezen termék TFT LCD kijelzője 3.932.160 alpixelt tartalmaz.
3. A monitor és a kijelző panel külső felületének tisztítása esetén kérjük, hogy kis mennyiséget
használjon a javasolt tisztítószerből. Puha és száraz rongyot használjon a fényesítéshez. Az
LCD felületét gyengéden törölje le. Ha túlzott erőt alkalmaz, akkor a felület foltos lehet.
4. Ha nem elégedett a képminőséggel, akkor az "automatikus beállítási funkció" használatával
jobb minőségu képet kaphat. Ez az ablak bezáró gomb megnyomásakor jelenik meg. Ha
még az automatikus beállítás elvégzése után is zavarok láthatók a képen, akkor a
Fine/Coarse (Finom/durva) beállítási uzemmodot kell alkalmazni.
5. Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás
jelenhet meg.
Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra,
vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.
Joggyakorlás
A leírásban szereplő információk külön értesítés nélkül változhatnak.
© 2006 Samsung Electronics Magyar RT. [Samsung Electronics Co., Ltd]. Minden jog
fenntartva.
A Samsung Electronics cég írásos engedélye nélkül ennek a leírásnak bármilyen módon történő
másolása tilos!
A Samsung Electronics cég nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amely ennek az anyagnak
használatából, felszerelésből, vagy a teljesítmény miatt keletkeztek.
A Samsung a Samsung Electronics cég bejegyzett kereskedelmi márkaneve; A Microsoft,
Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett márkanevei; VESA, DPMS és DDC
a Video Electronics Standard Association bejegyzett márkanevei; az ENERGY STAR név és logo
az Egyesült Államokbeli Environmental Protection Agent (EPA) bejegyzett márkaneve. Mint az
ENERGY STAR partnere, a Samsung Electronics cég állítja, hogy ez a termék megfelel az
ENERGY STAR előírásainak, amely a termék hatékony energiafelhasználását irányozza elő.
Minden egyéb, a leírásban említett terméknév, vagy márkanév, az illetékes cég kizárólagos
tulajdona.
B osztály
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. A biztonsággal és az EMC-megfelelőséggel
kapcsolatos információkat a „Szabályozási” útmutatóban találhat.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
TERMÉKISMERTETŐ (Képvisszamaradás-mentes)
LCD monitorokon és TV-ken egyik képről a másikra váltva képvisszamaradás fordulhat elő,
különösen, ha hosszabb ideig volt látható a képernyőn ugyanaz a kép.
Ebből az ismertetőből megtudhatja, hogy hogyan használhatja LCD-készülékeit a
képvisszamaradás veszélye nélkül.
Mi a képvisszamaradás?
Normális működés közben nem fordulhat elő pixel-visszamaradás egy LCD képernyőn.
Azonban ha ugyanazt a képet hosszabb ideig jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség
jön létre a folyadékkristályt magába foglaló két elektróda közt. Ez oda vezethet, hogy a
folyadékkritály felgyülemlik a képernyő bizonyos területein. Így az előző kép a
képernyőn marad, ahogy újabb képre váltunk. Minden képernyőfajta, beleértve az LCDket is, ki van téve a képvisszamaradás veszélyének. Ez nem minősül termékhibának.
Kövesse a lenti javaslatokat az LCD-monitoron előforduló képvisszamaradás
elkerüléséhez.
Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód
Példa)
z Állandó minta megjelenítésekor kapcsoljuk ki a készüléket.
- 24 óra használat után 4 órára kapcsoljuk ki a készüléket.
- 12 óra használat után 2 órára kapcsoljuk ki a készüléket
z Amennyiben lehetséges, használjunk képernyővédőt.
- Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép használata javasolt.
z Állítsa be úgy számítógépét a „Megjelenítés tulajdonságai –
Energiagazdálkodási sémák” panelen, hogy bizonyos hosszúságú használaton
kívül töltött idő után kapcsolja ki a monitort.
Alkalmazási javaslatok egyes alkalmazási területekhez
Példa) Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek
Javasoljuk, hogy megjelenítőrendszerét az alábbiak szerint állítsa be:
Az információ megjelenítését időközönként szakítsa meg logó vagy
mozgókép kijelzésével.
Példa) Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy
mozgókép 1 percig.
Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).
Példa) Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.
Kerüljük az olyan kombinációkat, ahol a képernyőn megjelenő karakterek és a
háttér fényereje között nagy a különbség.
Kerüljük a szürke szín használatát, amely könnyen vezethet
képvisszamaradáshoz.
Kerüljük: Nagy fényerőkülönbségű színek (Fekete és fehér, szürke)
Példa)
z
z Javasolt beállítások: Világos színek kis fényerőkülönbséggel
- Változtassuk meg a karakterek és a háttér színét 30 percenként
Példa)
- 30 percenként mozgassuk el a megjelenített betűket.
Példa)
A legjobb módja annak, hogy megvédjük monitorunkat a képvisszamaradástól,
ha beállítjuk rendszerünket képernyővédő indítására, amikor a monitor nincs
használatban.
Normális működés mellett nem fordulhat elő képvisszamaradás az LCD képernyőkön.
A normál működés folyamatosan változó képmintázat megjelenítéseként írható le.
Amennyiben ugyanazt a képet hosszabb ideig (12 óránál tovább) jelenítjük meg, kis
feszültségkülönbség jöhet létre egy-egy pixelben a folyadékkristályt működtető két
elektróda közt. Az elektródák közti feszültségkülönbség idővel egyre növekszik, ami
elferdíti a folyadékkristályt. Ez azzal jár, hogy a minta változásakor az előző kép is
látható még.
Hogy ezt megelőzzük, a halmozódó feszültségkülönbséget csökkenteni kell.
LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 Class II, pixelhibákra vonatkozó szabványt.
A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
- Kizárólag Európa
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a
szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása
céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni
kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Download PDF