Draytek | Vigor 2800VG | Draytek 2800

VI GOR 2 8 0 0
AD SL 2 / 2 + M ode m / Rou t e r
Sn e lst a r t H a n dle iding
Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl
e - mail: support@draytek. nl
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding ........................................................................................ 2
LED indicatie / aansluitingen ................................................................................................. 3
Verbinden van de modem en het computersysteem.................................................................. 4
Configureer uw Computer in Windows XP ............................................................................... 5
Configureer uw Computer in Windows 2000 ............................................................................ 6
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME ........................................................................ 7
Configureer uw Computer in Windows NT ............................................................................... 8
Configuratie onder MacOS / MacOS X ..................................................................................... 9
Benaderen van de Webconfiguratie .......................................................................................10
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom ................................................................................11
Instellingen voor ADSL via BBned .........................................................................................12
Instellingen voor ADSL via Tiscali/BabyXL..............................................................................13
Instellingen voor ADSL via Versatel.......................................................................................14
FAQ..................................................................................................................................15
De kleine lettertjes .............................................................................................................16
1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
Vigor 2800, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud
DrayTek Vigor 2800 Modem / Router
CD- ROM m et Engelst alige handleiding, firm ware en hulpprogram m a s
Ethernet CAT- 5 UTP kabel
RJ11 telefoonkabel
Voedingsadapter
Nederlandstalige snelstart
Engelstalige snelstart
Bevestigingsschroeven voor wandmontage
Voorbereiding
Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen voor de door u gebruikte Internet Service
Provider en de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigor 2800 niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor 2800
niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op
of onder de Vigor 2800.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2800. Gebruik geen
voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter
kan de Vigor 2800 ernstig beschadigen.
Open of repareer de Vigor 2800 niet zelf. Indien de Vigor 2800 te warm wordt haal dan de
voedingsadapter direct los en biedt de Vigor 2800 via uw wederverkoper ter reparatie aan.
Plaats de Vigor 2800 op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product
rekening met de lokale regelgeving.
Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke
voor het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.
2
LED indicatie / aansluitingen
LED
Soort
Omschrijving
ACT
Activiteit
Qos
P2P
Firewall
VPN
DSL
Link
Link
Link
Link
Link
Printer
LAN
P1 P4
Link
Link
Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router
normaal functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode
staat.
Brand wanneer er quality of service wordt toegepast.
Brand wanneer P2P blocking actief is.
Brand wanneer de firewall is geactiveerd.
Brand wanneer er een VPN verbinding actief is.
Brand constant wanneer er een correcte ADSL lijn op is aangesloten. De DSL
led knippert als dat niet het geval is.
Brand constant wanneer er een printer op aangesloten is.
Brand wanneer een modem, switch, hub of netwerkkaart correct is
aangesloten en ingeschakeld is. De LED bij de desbetreffende poort brandt
oranje bij een 10Base-T (10Mbit) aansluiting en groen bij een 100Base-T
(100Mbit) verbinding. De LED knippert wanneer er op deze poort data wordt
verstuurd of ontvangen.
Nr.
Naam
Printer
PWR
Omschrijving
USB Printer poort voor het creëren van een Netwerk printer
Aansluitpunt voor de wisselspanningsadapter.
ON/OFF
Aan / uit schakelaar
P1
Verbind een UTP Ethernet kabel (CAT- 5 of CAT- 5E) aan één van de vier LAN
poorten wanneer u deze wilt verbinden aan een computer of een andere
netwerk apparaat.
Sluit de ADSL lijn aan op deze poort aan de hand van de bijgeleverde
telefoonkabel (RJ11).
Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de Vigor
2800 te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop
gedurende 7 à 8 seconden wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten,
dan wordt de Vigor 2800 naar de fabrieksinstellingen hersteld.
P4
DSL
Factory Reset
3
Verbinden van de modem en het computersysteem
-
Zet uw computersysteem uit.
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen (p1, p2, p3, p4).
Sluit de ADSL lijn aan op de DSL poort met de bijgeleverde RJ11 telefoonkabel.
Sluit nu de voedingsadapter aan.
Zet de Vigor 2800 modem / router aan.
Zet uw computersysteem aan.
-
De ACT LED gaat knipperen indien de modem / router correct werkt.
De LAN (p1, p2, p3, p4) LED gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen
de Vigor 2800 en het computersysteem.
De DSL LED gaat branden indien de ADSL lijn correct is aangesloten.
-
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows XP
Windows 2000
Windows 98 / ME
Windows NT
MacOS / MacOS X
4
ga
ga
ga
ga
ga
naar pagina
naar pagina
naar pagina
naar pagina
naar pagina
5
6
7
8
9
Configureer uw Computer in Windows XP
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbel
klik op N etwerk verbindingen.
2. Dubbel- klik op LAN- verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm,
klik op Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
5. Selecteer Au tomatisch een IP- adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS
serveradres laten toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
5
Configureer uw Computer in Windows 2000
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbel klik op Netwerk en
inbel verbindingen.
2. Dubbel klik op LAN verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik
op Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch IP- adres verkrijgen
en Automatisch een DNS ser veradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
6
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbel- klik op N etwe rk
en selecteer het Configuratie tabblad
2. Selecteer TCP/IP - > (van uw netwe rk
adapt er) klik vervolgens op Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch een IP- adres laten
toewijzen.
4. Ga vervolgens naar het tabblad DNS
Configuratie.
5. Selecteer DNS uitschakelen en klik op OK om
de configuratie te beëindigen.
6. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
7
Configureer uw Computer in Windows NT
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbel- klik op N etwerk
en selecteer het tabblad Protocol.
2. Selecteer TCP/IP protocol en klik op
Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch IP- adres verkrijgen
van een DHCP server en klik op OK.
4. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
8
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)
Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen >
TCP/IP.
Onder Verbind via selecteert u Ethernet.
Onder Configureer selecteert u Via
DHCP- server. Sluit links bovenin het TCP/IP
scherm. Klik op Bewaren indien daarom
gevraagd wordt. Herstart de Apple Macintosh.
Apple MacOS X
Klik op Apple (icoon) >
Systeemvoorkeuren > Netwerk.
Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd
Ethernet. Selecteer onder de tab TCP/IP de
optie Via DHCP. Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
9
Benaderen van de Webconfiguratie
Om de Vigor 2800 te configureren dient u te beschikken over
Microsoft Internet Explorer 5.0 / Netscape 4.5 of hoger.
1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het
standaard IP- adres voor deze router. Druk
vervolgens op Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm
zal nu verschijnen. Klik op OK om door te
gaan. Standaard heeft de router geen
gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij raden u aan om alvorens de installatie te
starten uw wachtwoord te wijzigen.
3.
-
Voor
Voor
Voor
Voor
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van
uw router te wijzigen.
de configuratie van ADSL via KPN Telecom ga naar pagina 11
de configuratie van ADSL via BBned ga naar pagina 12
de configuratie van ADSL via Tiscali/BabyXL ga naar pagina 13
de configuratie van ADSL via Versatel ga naar pagina 14
In de nu volgende pagina´s wordt de configuratie uitgelegd voor
de verschillende Nederlandse Internet aanbieders.
10
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom
Kies in het hoofdmenu voor Internet Access
Setup.
In het scherm wat vervolgens verschijnt kies
voor PPPoE / PPPoA.
-
Zet de optie PPPoE / PPPoA op Enable.
Zet het multi PVC channel op Channel
(1 of 2).
Geef als VPI waarde in 8 .
Geef als VCI waarde in 48.
Zet de encapsulation type op VCMUX.
Zet het Protocol op PPPoA.
Zet de modulation voor:
ADSL op G.DMT
ADSL 2 op ADSL2
Voor ADSL2+ op ADSL2+
-
Geef als ISP name ISP in.
Geef bij username uw volledige
gebruikersnaam in.
Vul vervolgens uw volledige wachtwoord in.
Zet de PPP authentication op PAP or
CHAP.
Vink het vakje Always on aan.
Zet Fixed IP op No.
Klik vervolgens op OK om door te gaan.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using Current
Configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de ADSL verbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
11
Instellingen voor ADSL via BBned
Kies in het hoofdmenu voor Internet Access
Setup.
In het scherm wat vervolgens verschijnt kies voor
MPoA / RFC1483.
-
Zet de optie MPoA op Enable.
Zet de encapsulation type op 1483 Bridged
IP LLC.
Zet het multi- PVC channel op Channel
(1 of 2).
Geef als VPI waarde in 0 .
Geef als VCI waarde in 35.
Zet de modulation voor:
ADSL op G.DMT
ADSL 2 op ADSL2
Voor ADSL2+ op ADSL2+
-
Selecteer de optie Obt a in a n I P a ddr e ss
Automatically.
De Router Name en Domain Name dient u
leeg te laten.
Vink het vakje Specify a MAC address aan en
vul daaronder het MAC-Adres in welke bij
BBned geregistreerd is.
Klik vervolgens op OK om door te gaan.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using Current Configuration
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de ADSL verbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
12
Instellingen voor ADSL via Tiscali/BabyXL
Kies in het hoofdmenu voor Internet Access
Setup.
In het scherm wat vervolgens verschijnt kies voor
MPoA / RFC1483.
-
Zet de optie MPoA op Enable.
Zet de encapsulation type op
1483 Bridged IP LLC.
Zet het multi- PVC channel op Channel1.
Geef als VPI waarde in 0 .
Geef als VCI waarde in 34.
Zet de modulation voor:
ADSL op G.DMT
ADSL 2 op ADSL2
Voor ADSL2+ op ADSL2+
-
Selecteer de optie Obtain an IP address
Automatically.
De Router Name en Domain Name dient u
leeg te laten.
Vink het vakje Specify a MAC address aan en
vul daaronder het MAC-Adres in welke bij
Tiscali/BabyXL geregistreerd is.
Klik vervolgens op OK om door te gaan.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using Current Configuration
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de ADSL verbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
13
Instellingen voor ADSL via Versatel
Kies in het hoofdmenu voor Internet Access
Setup.
In het scherm wat vervolgens verschijnt kies
voor PPPoE / PPPoA.
-
Zet de optie PPPoE / PPPoA op Enable.
Zet het multi- PVC channel op Channel1.
Geef als VPI waarde in 0 .
Geef als VCI waarde in 32.
Zet de encapsulation type op VCMUX.
Zet het Protocol op PPPoA.
Zet de modulation op G.Lite.
-
Geef als ISP name ISP in.
Geef bij username uw volledige
gebruikersnaam in.
Vul vervolgens uw volledige wachtwoord in.
Zet de PPP authentication op PAP or
CHAP.
Vink het vakje Always on aan.
Zet Fixed IP op No.
-
Klik vervolgens op OK om door te gaan.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using Current
Configuration
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de ADSL verbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
14
FAQ
1. Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Standaard is er geen inlog wachtwoord ingesteld. U kunt in
de Router Web Configurator onder Basic Setup (Setup First) > Administrator
Password Setup bij New Password en Retype New Password een wachtwoord invoeren
zodat uw Vigor 2800 beveiligd is.
2. Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 2800 te verkrijgen behalve door
de Vigor 2800 te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip aan de
achterzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de System / ACT LED sneller gaat
knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te
worden geconfigureerd.
3. Wat is het standaard IP- adres van de Vigor 2800?
Het standaard IP- adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4. De Vigor 2800 is onbereikbaar en de System LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te
krijgen is door firmware naar de Vigor 2800 te sturen. U vindt de firmware instructies via
www.draytek.nl/firmware .
5. Va n a f som m ige com pu t e r syst e m e n la de n de pa gin a s h e e l la ngza a m of som s
helemaal niet.
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Bekabelingsproblemen worden pas
duidelijk bij 100Mbit verbindingen tussen de router en het computersysteem. Als het ene
computersysteem correct functioneert maar het andere computersysteem niet of beduidend
minder dan dient u de bekabeling te controleren.
6. Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het
LAN- lampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP- adres in de juiste IP- reeks
heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload
mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7. Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet
Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun
DNS- server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van
dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.nl) een IP- adres
(b.v. 80.89.228.121) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IP- adres wel
werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8. Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren
instellingen vindt u voor de diverse besturingssystemen vanaf pagina 5.
9. Mag ik mijn Vigor 2800 uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 2800 om deze continu aan te laten staan. De router
is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. Waar vind ik meer informatie over de Vigor 2800?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
15
De kleine lettertjes
Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om de snelst art en andere docum ent at ie t e wij zigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.
Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste drie jaar na aankoop, vrij zullen
blij ven van defect en als het gevolg van fabricagefout en en defect e onderdelen. Bewaar uw
aankoopbon of pakbon op een veilige locat ie aangezien dit het bewij s is wanneer het product is
aangekocht.
Gedurende de garant ieperiode en bij het overleggen van het bewij s van aankoop zal, indien het
product faalt als gevolg van slecht e fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze
keuze gerepareerd danwel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening
zullen worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde
funct ioneel gelij kwaardige apparat en. De garant ie is niet van t oepassing indien het apparaat is
gem odificeerd, m isbruikt , bewerkt , beschadigd door nat uurgeweld of onder abnorm ale
om st andigheden heeft m oet en funct ioneren. De garant ie st rekt zich niet uit t ot event uele
gebundelde of gelicenceerde program m at uur van andere leveranciers. Defect en die het gebruik
van het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking
denkt te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.
EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de
essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.
Copyright verklaring
© 2004 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het m aken van kopieën uit deze uit gave is t oegest aan op grond van art ikel 16B
Aut eurswet 1912 j ° het Besluit van 20 j uni 1974, St .b. 351, zoals gewij zigd bij Besluit van 23
august us 1985, St .b. 471 en art ikel 17 Aut eurswet 1912, dient m en de daarvoor wet t elij k
verschuldigde vergoedingen t e voldoen aan de St icht ing Reprorecht . Voor het opnem en van
gedeelt e( n) uit deze uit gave in bloem lezingen, readers of andere com pilat ie- of andere werken
(artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.
Trademarks
Microsoft is een geregist reerd m erk van Microsoft Corporat ion. Windows 98, Me, 2000 en XP zij n
geregist reerde m erken van Microsoft Corporat ion. Andere m erken en geregist reerde m erken zij n
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Registreren
U kunt via www.drayt ek.nl/ registratie uw product regist reren. Geregist reerde gebruikers worden
per e- mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen rondom de
Vigor 2800.
16
Download PDF