Alpine | NVE-N099P | VOORZORGSMAATREGELEN

VOORZORGSMAATREGELEN
■ HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN AANSLUITING VOOR ERKENDE ALPINE DEALERS
• Lees deze HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE
EN AANSLUITING VOOR ERKENDE ALPINE
DEALERS en de GEBRUIKSAANWIJZING
aandachtig om uzelf vertrouwd te maken met elke
bediening en functie. ALPINE hoopt dat u jarenlang
plezier zult beleven aan uw nieuwe NVE-N099P.
Bij problemen met de installatie van uw toestel dient u
contact op te nemen met een erkend ALPINE dealer.
Tips voor veilig gebruik
• Lees deze handleiding aandachtig voor een veilige
bediening van dit systeem. Wij kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor het niet volgen
van de instructies in deze handleiding.
• Tips ter voorkoming van lichamelijk letsel bij uzelf
en anderen alsook schade zijn aangeduid met
symbolen. Hieronder vindt u een uitleg bij deze
symbolen. Om deze handleiding te begrijpen dient
u goed te weten wat ze betekenen.
• Betekenis van symbolen
Dit symbool gaat belangrijke
instructies vooraf. Indien u deze
niet volgt, kan dit ernstige of zelfs
Waarschuwing dodelijke verwondingen tot gevolg
hebben.
Opgelet
Dit symbool gaat belangrijke
instructies vooraf. Indien u deze
niet volgt, kan dit verwonding of
beschadiging tot gevolg hebben.
Waarschuwing
NIET DEMONTEREN NOCH MODIFICEREN
om ongevallen, brand of elektrocutie te voorkomen.
HOU KLEINE VOORWERPEN ZOALS BOUTEN OF
SCHROEVEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
om te voorkomen dat ze worden ingeslikt. Indien dat
toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
VERVANG ZEKERINGEN DOOR EXEMPLAREN MET
DE JUISTE AMPERAGE
om brand of elektrocutie te voorkomen.
GEBRUIK HET APPARAAT UITSLUITEND IN
VOERTUIGEN MET 12V-VOEDING EN NEGATIEVE
MASSA
om brand e.d. te voorkomen (raadpleeg de dealer
indien u twijfelt.).
ALVORENS HET APPARAAT AAN TE SLUITEN
DIENT DE NEGATIEVE BATTERIJKABEL TE
WORDEN LOSGEKOPPELD
om elektrocutie of verwonding door kortsluiting te
voorkomen.
ZORG ERVOOR DAT ER GEEN KABELS
VERSTRIKT RAKEN IN OMRINGENDE
VOORWERPEN.
Plaats draden en kabels zoals in de handleiding
beschreven staat om te voorkomen dat ze de
bestuurder hinderen. Kabels of draden die de beweging
belemmeren van of zijn opgehangen aan bijvoorbeeld
stuurwiel, schakelpook, rempedalen, enz. kunnen
bijzonder gevaarlijk zijn.
MAAK GEEN AFTAKKINGEN IN ELEKTRISCHE
BEKABELING.
Snij nooit kabelisolatie weg om andere apparatuur te
voeden. Indien u dat toch doet, kan de maximum
stroomcapaciteit van de draad worden overschreden,
wat kan leiden tot brand of elektrocutie.
INSTALLEER HET APPARAAT NIET OP EEN
PLAATS WAAR HET DE BESTUURDER KAN
HINDEREN, ZOALS BIJVOORBEELD BIJ HET
STUURWIEL OF DE SCHAKELPOOK.
Hierdoor kunnen het zicht of de bewegingen van de
bestuurder worden gehinderd, wat tot ongevallen kan leiden.
BESCHADIG GEEN LEIDINGEN NOCH BEDRADING
BIJ HET BOREN VAN GATEN.
Bij het boren van gaten in het chassis om het apparaat
te installeren, moet u opletten dat er geen leidingen,
tanks of elektrische bedrading worden geraakt,
beschadigd of belemmerd.
GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN HET
REMSYSTEEM OF DE STUURINRICHTING VOOR
MASSAVERBINDING.
Bouten of moeren in het remsysteem of de
stuurinrichting (en andere veiligheidssystemen) of tanks
mogen NOOIT worden gebruikt voor installatie of
massaverbinding. Het gebruik van dergelijke
onderdelen kan leiden tot verlies van controle over het
voertuig, brand, enz.
INSTALLEER DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN
EEN PASSAGIERSAIRBAG.
Indien het apparaat niet correct is geïnstalleerd, kan de
airbag eventueel niet correct functioneren en wanneer hij
toch wordt geactiveerd de monitor omhoog doen springen
en zo een ongeval en verwondingen veroorzaken.
VERRICHT DE JUISTE AANSLUITINGEN.
Indien de aansluitingen niet correct zijn uitgevoerd, kan
dit leiden tot brand en beschadigingen.
2
Opgelet
PLAATS DE BEDRADING ZO DAT ZE NIET WORDT
GEPLOOID NOCH GEKLEMD DOOR EEN SCHERPE
METALEN RAND.
Hou kabels en draden uit de buurt van bewegende
onderdelen (zoals bijvoorbeeld zetelrails) om te
voorkomen dat die de bedrading beschadigen. Voorzie
doorvoeropeningen in metaal van een rubberring om te
voorkomen dat de isolatie wordt ingesneden door de
metalen rand van de opening.
LAAT BEKABELING EN INSTALLATIE OVER AAN
DESKUNDIGEN.
De bekabeling en installatie van dit apparaat vergt
technische kennis en ervaring. Laat dit werk voor alle
veiligheid over aan de dealer waar u dit product hebt
aangekocht.
GEBRUIK DE VOORGESCHREVEN ONDERDELEN
EN MONTEER ZE STEVIG.
Gebruik alleen de voorgeschreven accessoires. Door
het gebruik van andere onderdelen kan dit apparaat
inwendig worden beschadigd of niet goed zijn
geïnstalleerd. Loskomende onderdelen kunnen leiden
tot gevaarlijke toestanden of defecten.
Voorzorgsmaatregelen
BELANGRIJK
Opmerkinger het serienummer van uw apparaat in
de daartoe voorziene ruimte op de achterflap van
de gebruiksaanwijzing en bewaar die. Het
kenplaatje met het serienummer bevindt zich
onderaan op het toestel.
• Vermijd installatie op een plaats waar het apparaat
is blootgesteld aan overmatig stof of vocht.
Hierdoor kan de DVD ROM vervuilen en
onleesbaar worden.
• Installeer het navigatiesysteem niet in de buurt van
een CD-speler die de ontvangst van GPS-signalen
kan storen.
• Optimale installatieplaatsen voor de GPS-antenne
zijn:
– op het dashboard indien de voorruit geen
metalen onderdelen (zoals verwarmings- of
antennedraden) bevat;
– waar geen metalen deksel zit.
• Hou de snelheidspulssensorkabel uit de buurt van
de audiokabels om ruis te voorkomen.
INSTALLEER HET APPARAAT NIET OP PLAATSEN
WAAR HET IS BLOOTGESTELD AAN VOCHT EN STOF.
Vocht of stof in het apparaat kan defecten veroorzaken.
3
Inhoud
VOORZORGSMAATREGELEN
2
1. Voorbereiding
5
2. Aansluitingen
6
3-1. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D300R/IVA-D300RB/
TME-770 (Touch panel-compatibele Alpine-apparatuur)
7
3-2. NVE-N099P Bedradingsschema met CVA-1004R/CVA-1003R
8
3-3. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D900R/IVX-C806/
IVA-C800R/IVX-M706/IVA-M700R/CVA-1006R/CVA-1005R/
TME-M760/TME-M750/TME-M580
9
3-4. NVE-N099P Bedradingsschema met CVA-1000R/TME-M006SP/
TME-M005P
10
4
4. Montage
11
5. Bevestiging
12
6. TMC-antenne installeren
13
1. Voorbereiding
1
Controleer de benodigde onderdelen
×3
Kabelklem
Antennebevestigingsplaat
GPS-antenne
(5 m)
×2
Parkeerremhulpsnoer
Afstandsbedieningshouder
Snelconnector Afstandsbediening
×2
13P RGB-verlengkabel (6 m)
(2,5 m)
(4,5 m)
Voedingskabel
1 Steun
Verlengkabel
2 Bodemplaat
4 Zeskantbout
(M6 × 50)
6 Veerring (M6) 7 Zeskantmoer met
flens (M6)
8 Vleugelmoer
(M6)
×4
5 Parkerschroef met flens
(M5 × 15)
×4
×2
Eén links en één rechts
×4
3 Schroef met
dubbele ring
(M4 × 8)
×4
Batterij (AAA)
9 Velcrostrip
×4
! Velcrotape
" Parkerschroef
(M3 × 12)
×4
×2
×4
Opmerking:
• Zie “6. TMC-antenne installeren” (pagina 13) voor meer informatie over toebehoren voor de TMC-antenne.
2
Maak gereedschap en montage-instructies klaar.
Schroevendraaier
Sleutel
3
4
5
Isolatietape
Tang
De antenne in het voertuig monteren.
1. Maak de montageplaats schoon.
2. Breng de antennebevestigingsplaat aan.
3. Monteer de antenne.
Potlood en gom
Parkeer het voertuig op een veilig en
horizontale plek.
Antenne
Opmerkingen:
• Monteer de antenne op een effen ondergrond op het
dashboard of de hoedenplank.
• Sommige soorten athermaan glas kunnen
hoogfrequente golven hinderen. Bij slechts ontvangst
met de antenne in de auto gemonteerd, moet u de
antenne buiten monteren.
Zet de handrem op en trek de contactsleutel uit.
De antenne op het dak monteren.
Maak de montageplaats stof- en olievrij en
monteer de antenne.
Antenne
Opmerkingen:
• De antennemagneet is heel krachtig. Ga heel
voorzichtig te werk om te voorkomen dat het lakwerk
wordt beschadigd. Hou de magneet uit de buurt van
zaken die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals
bijvoorbeeld credit cards, horloges, enz.
• Verf de antenne niet. Hierdoor kan de
ontvangstgevoeligheid immers afnemen.
6
De antennekabel plaatsen.
1. Plaats de kabel met behulp van de voorziene
kabelklemmen om hem strak aan te spannen.
2. Gebruik het waterbestendige kussentje wanneer
u de kabel onder de rubberdichting plaatst.
3. Bevestig de kabel in diverse punten met behulp
van de overige kabelklemmen.
Waterbestendig
kussentje
Kabelklemmen
5
2. Aansluitingen
1
Koppel de negatieve (–) batterijklem los.
4
5
Opmerking:
Sommige voertuigen zijn uitgerust met een computer e.d.
waarvan het geheugen kan worden gewist wanneer de
negatieve (–) batterijkabel wordt losgekoppeld.
2
Snij eventueel kabels af en bevestig de
snelconnectoren op de kabels.
Wikkel isolatietape rond de uiteinden van
ongebruikte kabels.
Sluit de negatieve (–) batterijklem aan en zet
het contactslot in de stand ACC of ON.
Controleer of dit correct verloopt.
(Staat het toestel aan? Is de verlichting
aangeschakeld?)
U kunt de het taalkeuzemenu controleren op de
monitor. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
meer details.)
Ga na het controleren naar stap 6.
Opmerking:
Gebruik de snelkoppelingen voor kabels die moeten
worden aangesloten op de snelheidssensor, dimmer,
parkeerrem, enz..
ON
Voorbereiding
6
Kabel navigatiezijde
1
Draai de contactslot in de stand OFF om het
toestel uit te schakelen na het verrichten van
de controle.
Snelconnector (meegeleverd)
Voertuigkabel
OFF
Kabel
navigatiezijde
Aanslag
2
Tang
3
6
Sluit de voedingskabel aan op dit toestel.
Insteken tot u een klikgeluid hoort.
7
Trek de contactsleutel uit en koppel de
negatieve (–) batterijklem opnieuw los om de
installatieprocedure te starten.
3-1. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D300R/
IVA-D300RB/TME-M770 (Touch panel-compatibele
Alpine-apparatuur)
Batterij Lead (geel)
(5A)
BATTERIJ
Acc (contactslot) (rood)
(5A)
Met behulp van
een schroef
verbinden met
een metalen
onderdeel van
het chassis
Massa (zwart)
Dimmer In (verlichting) (+) (wit/blauw)
Parkeerrem (geel/blauw)
Achteruit (+) (oranje/wit)
Snelheidssensor (groen/wit)*1
Aansluiten op VSS (digitaal of analoog 0V - 3V)
SUBW.
PRE IN/OUT
REAR
L
R
FRONT
POWER SUPPLY
Naar de Accvoedingskabel
Naar de verlichtingssignaaldraad
Naar de parkeeremsignaaldraad
Naar
achteruitrijlichten
(+12V signaal)
Naar de
snelheidspulssignaaldraad
Ai-NET
REMOTE IN / OUT
Mute (roze/hemelsblauw)
EXT.OUT
NAVIGATION IN
DISPLAY OUT
AV.SELECTOR
GPS-antenne (meegeleverd)
CAMERA IN
AUX OUT
Gebruik dit voor het
aansluiten van
apparatuur met ININT functie (–)
uitgang voor Audio
Mute
VIDEO
(MONO)
L
AUDIO
R
AUX IN
RADIO ANTENNA IN
13P RGB Verlengkabel inbegrepen
A
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
TMC-antenne (meegeleverd)*2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bevestigen op een kaal metalen
onderdeel van het voertuig.
A
5
1
10
ANT.
EX-1
EX-2
Systeemuitbreidingspoorten
DISP.
GPS
6
POWER
Voedingsaansluitingsconfiguratie
Massa (zwart)
Acc (contact) (rood)
Mute (roze/hemelsblauw)
Open
Open
Batterij (geel)
Dimmer In (verlichting) (wit/blauw)
Snelheidssensor (groen/wit)
Parkeerrem (geel/blauw)
Achteruit (oranje/wit)
*1 Door een verkeerde aansluiting
van de snelheidspulsdraad
kunnen belangrijke
veiligheidsfuncties (zoals
remmen of airbags) worden
verstoord. Dat kan leiden tot al
dan niet dodelijke ongevallen.
Wij raden ten zeerste aan de
installatie over te laten aan een
erkend Alpine dealer die daartoe
speciaal is opgeleid.
*2 Zie “6. TMC-antenne installeren”
(pagina 13) voor meer
informatie over de installatie van
de TMC-antenne.
7
3-2. NVE-N099P Bedradingsschema met
CVA-1004R/CVA-1003R
Batterij Lead (geel)
(5A)
BATTERIJ
Acc (contactslot) (rood)
Naar de Accvoedingskabel
(5A)
Massa (zwart)
Dimmer In (verlichting) (+) (wit/blauw)
Parkeerrem (geel/blauw)
Achteruit (+) (oranje/wit)
Snelheidssensor (groen/wit)*1
Aansluiten op VSS (digitaal of analoog 0V - 3V)
Mute (roze/hemelsblauw)
GPS-antenne (meegeleverd)
Met behulp van
een schroef
verbinden met
een metalen
onderdeel van
het chassis
Naar de verlichtingssignaaldraad
Naar de parkeeremsignaaldraad
Naar
achteruitrijlichten
(+12V signaal)
Naar de
snelheidspulssignaaldraad
Gebruik dit voor het
aansluiten van
apparatuur met ININT functie (–)
uitgang voor Audio
Mute
13P RGB Verlengkabel
inbegrepen
A
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
TMC-antenne (meegeleverd)*2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bevestigen op een kaal metalen
onderdeel van het voertuig.
Voedingsaansluitingsconfiguratie
Massa (zwart)
Acc (contact) (rood)
Mute (roze/hemelsblauw)
Open
Open
Batterij (geel)
Dimmer In (verlichting) (wit/blauw)
Snelheidssensor (groen/wit)
Parkeerrem (geel/blauw)
Achteruit (oranje/wit)
A
5
1
10
ANT.
EX-1
EX-2
Systeemuitbreidingspoorten
8
DISP.
GPS
6
POWER
*1 Door een verkeerde aansluiting
van de snelheidspulsdraad
kunnen belangrijke
veiligheidsfuncties (zoals
remmen of airbags) worden
verstoord. Dat kan leiden tot al
dan niet dodelijke ongevallen.
Wij raden ten zeerste aan de
installatie over te laten aan een
erkend Alpine dealer die daartoe
speciaal is opgeleid.
*2 Zie “6. TMC-antenne installeren”
(pagina 13) voor meer informatie
over de installatie van de TMCantenne.
3-3. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D900R/
IVX-C806/IVA-C800R/IVX-M706/IVA-M700R/CVA-1006R/
CVA-1005R/TME-M760/TME-M750/TME-M580
Batterij Lead (geel)
(5A)
BATTERIJ
Acc (contactslot) (rood)
(5A)
Naar de Accvoedingskabel
Met behulp van
een schroef
verbinden met
een metalen
onderdeel van
het chassis
Massa (zwart)
Dimmer In (verlichting) (+) (wit/blauw)
Naar de verlichtingssignaaldraad
Parkeerrem (geel/blauw)
Naar de parkeeremsignaaldraad
Achteruit (+) (oranje/wit)
Snelheidssensor (groen/wit)*
Aansluiten op VSS (digitaal of analoog 0V - 3V)
SUB W.
PREOUT
Naar
achteruitrijlichten
(+12V signaal)
REAR
Naar de
snelheidspulssignaaldraad
POWER SUPPLY
R
L
FRONT
Ai-NET
REMOTE IN/OUT
VIDEO
L
AUX OUT
NAVIGATION IN
Mute (roze/hemelsblauw)
AUDIO
Gebruik dit voor het
aansluiten van
apparatuur met ININT functie (–)
uitgang voor Audio
Mute
1
2
R
DISPLAY OUT
VIDEO
AUX IN 1/2
(MONO)
L
AUDIO
1
GPS-antenne (meegeleverd)
3
2
R
CAMERA IN
VIDEO
(MONO)
L
AUX IN 3
AUDIO
R
RADIO ANTENNA IN
13P RGB Verlengkabel inbegrepen
A
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
TMC-antenne (meegeleverd)*2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bevestigen op een kaal metalen
onderdeel van het voertuig.
A
5
1
10
ANT.
EX-1
EX-2
Systeemuitbreidingspoorten
DISP.
GPS
6
POWER
Voedingsaansluitingsconfiguratie
Massa (zwart)
Acc (contact) (rood)
Mute (roze/hemelsblauw)
Open
Open
Batterij (geel)
Dimmer In (verlichting) (wit/blauw)
Snelheidssensor (groen/wit)
Parkeerrem (geel/blauw)
Achteruit (oranje/wit)
*1 Door een verkeerde aansluiting
van de snelheidspulsdraad
kunnen belangrijke
veiligheidsfuncties (zoals
remmen of airbags) worden
verstoord. Dat kan leiden tot al
dan niet dodelijke ongevallen.
Wij raden ten zeerste aan de
installatie over te laten aan een
erkend Alpine dealer die
daartoe speciaal is opgeleid.
*2 Zie “6. TMC-antenne installeren”
(pagina 13) voor meer
informatie over de installatie van
de TMC-antenne.
9
3-4. NVE-N099P Bedradingsschema met
CVA-1000R/TME-M006SP/TME-M005P
Blauw (modulatorsturing)
Batterij Lead (geel)
Niet aangesloten
wit/bruin
(afstandsbedieningsuitgang)
(wit/bruin)*3
Wit/groen
(begeleidingsstuuringang)
(5A)
(wit/bruin)*3
BATTERIJ
Acc (contactslot) (rood)
(wit/groen)
Naar de Accvoedingskabel
(wit/groen)
(5A)
Geel/rood
(displaystuuringang)
(geel/rood)
(geel/rood)
Met behulp van
een schroef
verbinden met
een metalen
onderdeel van
het chassis
Massa (zwart)
Verlengsnoeren
inbegrepen
Geel/blauw
(parkeeremingang)
Dimmer In (verlichting) (+) (wit/blauw)
Wit/blauw (dimmer)
Parkeerrem (geel/blauw)
Naar de parkeeremsignaaldraad
Rood (contactslot)
Geel
(batterij)
Naar de verlichtingssignaaldraad
Achteruit (+) (oranje/wit)
Naar
achteruitrijlichten
(+12V signaal)
Snelheidssensor (groen/wit)*1
Aansluiten op VSS (digitaal of analoog 0V - 3V)
Zwart (massa)
Naar de snelheidspulssignaaldraad
TFT COLOR LCD
Mute (roze/hemelsblauw)
GPS-antenne (meegeleverd)
SYSTEM CONTROL
MONITOR / RECEIVER 35Wx4 CVA-1000R
VOLUME
V.SEL
SET UP
SOURCE
Gebruik dit voor het
aansluiten van
apparatuur met ININT functie (–)
uitgang voor Audio
Mute
FUNC
MUTE
RDS
EON
A
POWER SUPPLY
Ai-NET
1 2 3 4 5
DISPLAY OUTPUT
Voedingsaansluitingsconfiguratie
6 7 8 9 10
VIDEO OUTPUT
(geel)
(geel)
AUX1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AUX1
(wit)
(wit)
SYSTEM CONTROL
MONITOR / RECEIVER CVA-1000R
TMC-antenne (meegeleverd)*2
Bevestigen op een kaal metalen
onderdeel van het voertuig.
ANT.
EX-1
Optionele KCE-030N
RCA naar 13-polige
DIN verloopstekker
EX-2
Systeemuitbreidingspoorten
10
A
DISP.
GPS
5
1
10
6
POWER
Massa (zwart)
Acc (contact) (rood)
Mute (roze/hemelsblauw)
Open
Open
Batterij (geel)
Dimmer In (verlichting) (wit/blauw)
Snelheidssensor (groen/wit)
Parkeerrem (geel/blauw)
Achteruit (oranje/wit)
*1 Door een verkeerde aansluiting
van de snelheidspulsdraad
kunnen belangrijke
veiligheidsfuncties (zoals
remmen of airbags) worden
verstoord. Dat kan leiden tot al
dan niet dodelijke ongevallen.
Wij raden ten zeerste aan de
installatie over te laten aan een
erkend Alpine dealer die
daartoe speciaal is opgeleid.
*2 Zie “6. TMC-antenne
installeren” (pagina 13) voor
meer informatie over de
installatie van de TMC-antenne.
*3 Wanneer de TME-M006SP/
TME-M005P is aangesloten,
wordt deze kabel niet gebruikt.
4. Montage
Opmerking:
Het hoofdapparaat moet binnen ±5 graden ten opzichte
van het horizontale vlak in dwarsrichting en 30 graden
ten opzichte van het horizontale vlak in langsrichting
worden gemonteerd.
2
Bevestig het apparaat op de hoedenplank
Bevestig het apparaat stevig met de
zeskantbouten (M6×50) 4, geflensde
zeskantmoeren (M6) 7, veerringen (M6) 6en
vleugelmoeren (M6) 8.
Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."
Minder dan 30°
4
a Monteren met Velcrostrips
1
2
Plaats de Velcrostrips.
Plaats twee Velcrostrips op het montagevlak met
de ruwe kant naar het navigatiesysteem toe.
7
Druk het navigatiesysteem op de
Velcrostrips.
Verwijder de rug van de kleefzijde van de
Velcrostrips. Druk het navigatiesysteem aan op
de bevestigingsplaats.
(Onderkant)
6
8
Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."
a Montage op de vloer
1
Bevestig de steunen 1 op het apparaat.
Bevestig de steunen aan weerszijden van het
apparaat met behulp van schroeven en dubbele
ringen (M4×8) 3.
Vloer
3
1
Naargelang van de plaats van de
bevestigingsschroefopeningen kunnen
de bevestigingssteunen (links en
rechts) en weerszijden worden gebruikt.
Velcrostrips
1
a Montage op de hoedenplank
1
Bevestig de steunen 1 op het apparaat.
Bevestig de steunen aan weerszijden van het
apparaat met behulp van schroeven en dubbele
ringen (M4×8) 3.
1
3
3
2
Bevestig het apparaat op de hoedenplank
Bevestig het apparaat stevig met de
zeskantbouten (M5×15) 5 en veerringen (M6) 6.
Waarschuwing: zorg ervoor dat er bij het boren
van gaten geen leidingen noch bedrading
worden beschadigd.
(Onderkant)
Naargelang van
de plaats van de
bevestigingsschroefopeningen
kunnen de
bevestigingssteunen (links
en rechts) en weerszijden
worden gebruikt.
Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."
3
5
6
11
3
a Montage met vloersteunen
1
Bevestig de steunen 1.
Monteer de steunen 1 aan weerszijden van het
apparaat met behulp van schroeven en dubbele
ringen (M4×8) 3.
3
1
Naargelang van de plaats van de
bevestigingsschroefopeningen
kunnen de bevestigingssteunen
(links en rechts) en weerszijden
worden gebruikt.
Snij een "x" in het tapijt met behulp van een
cutter en breng de vloersteunen 2 aan via de
onderkant van het tapijt.
2
4
1
Monteer het apparaat op het tapijt met behulp
van tussenringen (M6) 6 en vleugelmoeren
(M6) 8.
Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."
8
3
2
6
Bepaal de montagepositie van de vloersteunen
2 voor plaatsing onder het tapijt.
5
8
6
6
Kabels enz. bevestigen.
Zorg ervoor dat kabels niet beklemd raken
tussen bewegende onderdelen zoals de stoelrail
e.d. Controleer ook op beschadiging door
scherpe randen of uitsteeksels.
Sluit de negatieve (–) batterijkabel aan.
2
5. Bevestiging
1
Zet het contact aan. Controleer of het
apparaat naar behoren functioneert aan de
hand van de gebruiksaanwijzing.
ON
2
Controleer of alle af fabriek gemonteerde
componenten zoals remlichten e.d. goed
werken.
a Bevestiging afstandsbedieningshouder
• Als de afstandsbediening is blootgesteld aan
directe zonnestraling, haal ze dan uit de houder en
berg ze op in het handschoenenkastje.
• Als de houder niet stevig kan worden bevestigd
met dubbelzijdige kleefband !, bevestig hem dan
met schroeven ".
Afstandsbedieningshouder
Afstandsbediening
Versterkingsschroeven "
!*
Beschermpapier
Consolebox enz.
*
12
Dubbelzijdige kleefband. (Maak de oppervlakken
vrij van vuil en stof alvorens de kleefband aan te
brengen)
6. TMC-antenne installeren
1
Controleer de benodigde onderdelen
Filmantenne
2
Antennekabel
(3,5 m)
×8
Kabelklem
Basisplaat
JASO/ISO
antennaadapter
Bevestig de filmantenne op de voorruit
maximum 10 mm
;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
metalen onderdeel
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
•
•
3
Spatel
1. Reinig de voorruit op de plaats waar u de
filmantenne wilt bevestigen.
2. Spuit het glas grondig schoon met een
detergentoplossing (ong. 500 ml water en één of
twee druppels synthetisch detergent).
3. Verwijder het transparante vel van de kleefzijde
van de filmantenne en bevestig die op de ruit.
Verwijder eventuele luchtbellen met behulp van de
meegeleverde spatel. Wrijf vocht af met b.v. papier
en zorg ervoor dat de filmantenne niet verschuift.
Bevestig het metalen deel van de filmantenne op
maximum 25 mm van de ceramische lijn.
Plaats het metalen deel van de filmantenne niet op
de ceramische lijn.
Breng de antennekabel aan
Voedingsaansluiting
• Bevestig de voedingsaansluiting aan de antenne door de
twee uitsteeksels tegenover het merkteken 8 op de film
te plaatsen.
• Verwijder het transparante vel van de binnenkant van de
filmantenne en het beschermende vel op het metalen deel
van de filmantenne.
1
2
3
4
5
Naar antenne-ingang
1 Filmantenne
2 Massaverbinding
Verbind deze kabel met een goede aarding op het voertuig.
Bevestig de massastekker op de massaplaat nadat het
beschermpapier is verwijderd.
3 Massaplaat
Beschermpapier verwijderen en plaat bevestigen op een metalen
onderdeel van het chassis. Reinig eerst het oppervlak.
4 JASO-antennestekker
5 JASO/ISO antenna-adapter (meegeleverd)
Opmerkingen:
• Breng de antennekabel pas aan wanneer de film volledig droog is.
• Volg de onderstaande instructies voor een goede ontvangst.
• Bevestig de massaverbinding met behulp van de massaplaat op een kaal metalen onderdeel van de ophanging van het voertuig.
• Maak de kabel stevig vast met de meegeleverde klem nadat die aan een metalen chassisonderdeel is bevestigd.
• Bevestig de voedingsaansluiting stevig op de film.
13
Download PDF