AEG | 8490 D | Infrapuna rajakaamera

STC-WD2-IR
Kasutusjuhend
Toll Free Customer Support 1-877-269-8490
www.stealthcam.net
Version 1.0
5/06
STC-WD2-IR
For Customer Service or Warranty Information Call Toll Free
877-269-8490
Stealth Cam, LLC
P.O. Box 535189
Grand Prairie, Texas 75053-5189
www.stealthcam.net
Stealth Cam Garantii
Tootel on tehasepoolne üheaastane garantii. Garantii katab tootjapoolsed
koostedefektid ja materjali. Garantii alla ei kuulu tahtlikud või tahtmatud
toote vigastamised. Korpuse omavoliline avamine ja remontimine autoriseerimata
töökojas tühistab garantii.
Küsimuste tekkimisel helista tel. 4343262
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
2
STC-WD2-IR
Juhendi sisukord
Ülevaade
4
Komplekti sisu
8
Patareide ja mälu paigaldamine
9
Ettevalmistus ja programmeerimine
12
Kaamera
kasutamine
20
Kaamera paigaldus
21
Piltide vaatamine ja kustutamine
27
Mälude sobivus tabel
36
Tehnilised
37
Üldine
andmed
informatsioon
www.stealthcam.net
40
Toll Free 877-269-8490
3
STC-WD2-IR
Ülevaade
Kaamera esikaane pilt
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
4
STC-WD2-IR
Avatud korpuse vaade
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
5
STC-WD2-IR
Külgvaade
For use with Stealth Cam
exclusive Monitor/TV (sold
separately)
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
6
STC-WD2-IR
Kaardile mälumahu tabel
SD card
High
Low
Base
AVI
16MB
52
80
160
16
32MB
104
160
320
32
64MB
208
320
640
64
128MB
416
640
1280
128
256MB
832
1280
2560
256
512MB
1664
2560
5120
512
1GB*
3328
5120
10240
1024
2GB*
6656
10240
20480
2048
* Sõltub kaardi tootjast
Märkus: Tabelis toodud andmed on umbkaudsed ja sõltuvad
pildile jäävate objektide detailirohkusest.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
7
STC-WD2-IR
Komplekt koosneb
•
STC-WD2-IR Digitaalne kaamera
•
CDROM (Sisaldab Ulead Photo Express 8 tarkvara ja kaamera driver'eid)
•
Kasutusjuhend
•
USB kaabel
•
TV kaabel TV-ga ühendamiseks (RCA Jack).
•
TV kaabel kaasaskantava TV-ga ühendamiseks (Mini Jack).
•
Kinnitusrihk
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
8
STC-WD2-IR
Patareide ja mälu paigaldus
Hoiatus: Ära kasuta muid patareisi, kui siin
juhendis näidatud, kasutades teise pingega
patareisi võib kaamera saada kahjustatud ja
garantii tühistada.
Stealth Cam STC-WD2-IR kaameral saab kasutada kahte erinevat
toiteallikat.
MÄRKUS: Lülita alati kaamera välja ( OFF positsiooni ), kui paigaldad
või eemaldad toiteallikaid.
Patareid “C” tüüpi
Patareide sektsioon mahutab “C” tüüpi patareid. Veendu, et
kasutad kvaliteetseid alkaline patareisi. Paigalda patareid õige
polaarsusega (+/-) nagu näidatud patareide sektsiooni põhjal.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
9
STC-WD2-IR
12V Aku
STC-WD2-IR kaameral on põhja all pistikupesa 12V kinnise pliiaku
ühendamiseks. Kaamera akuga ühendamiseks kasuta spetsiaalselt
selleks valmistatud juhet. Soovitame kasutada Akut ja juhet, mis on
saadaval kõigis kauplustes kes müüvad Stealth Cam kaameraid.
•
Veendu, et kaamera oleks välja lülitatud OFF ja toiteallikas
oleks valitud BATTERY.
•
Ühenda juhe akuga ja seejärel juhe kaamera põhja all oelvasse
DC 12V pistikupessa
•
Lülita kaamera sisse
Enne ühendamist veendu, et pinge ja polaarsus oleks õige (+/-)
Vale pinge ja polaarsuse kasutamine võib kaamerat kahjustada.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
10
STC-WD2-IR
Mälu valikud
STC-WD2-IR kaamera on varustatud 16MB sisseehitatud mäluga.
Mälu saab suurendada kasutades kuni 2GB SD kaarti (müüakse
eraldi). Kui SD kaarti ei ole kaardipesas, siis salvestatakse pildid
sisemällu, kui SD kaart on kaardipesas, siis salvestatakse pildid
SD kaardile. Kaamera esikaanel olev pildiloendur näitab piltide
arvu vastavalt sellele, kumba mälu kasutatakse.
SD kaardi paigaldamine
Veendu, et kaamera oleks välja lülitatud OFF positsioonis, kui
paigaldad või eemaldad mälukaarti.
•
Paigalda SD kaart SD kaardi pessa, nagu korpusel näidatud.
•
SD kaardi eemaldamiseks vajuta korraks kaardile kaardi pesast
vabastamiseks. Eemalda kaart.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
11
STC-WD2-IR
SD kaart eab olema tühi. Kui kasutad teise kaamera kaarti,
siis formati kaart enne STC-WD2-IR kaameras kasutamist
(Vaata format peatükki lk. 18). Uued kaardi võid võtta kasutusele koheselt.
Seaded ja programmeerimine
Esimesel sisselülimisel näed sisemisel LCD ekraanil kaamera olekut.
Kuvatakse järgnev informatsioon.
Kui ühtegi nuppu ei vajutata, siis 30 sek möödudes lülitatakse
LCD ekraan välja ja kaamera lülitub 1 minuti möödudes pildistamise
reziimi. Kui tahad ekraani uuesti sisse lülitada, siis hoia all UP
või DOWN nuppu vähemalt 5 sekundit.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
12
STC-WD2-IR
Definitsioonid
•
Time out: määrab ajavahemiku pildiseeriate vahel mille
järel PIR sensor hakkab uuesti liikumist tuvastama.
•
Infrared LED: hämaras lülitatakse automaatselt IR välk sisse
•
Capture mode:Sinu valitud pildistamireziim.
•
o
1P: Üks pilt liikumise tuvastamisel.
o
2P: Kaks pilti liikumise tuvastamisel.
o
3P: Kolm pilti liikumise tuvastamisel.
o
Video: filmitakse 10 sekundit video liikumise tuvastamisel.
Resolution: Sinu poolt valitud pildi resolutsioon.
o High (1600 x 1200): Vali see reziim, kui soovid 2.0M
piksliseid pilte. (Kõrge pildi kvaliteet)
o Med (1280 x 960): Vali see reziim, kui soovid 1.2M
piksliseid pilte. (Keskmine pildi kvaliteet)
o Base (640 x 480): Vali see reziim, kui soovid 0.3M piksliseid pilte
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
13
STC-WD2-IR
o Video resolution (320 x 240): See on videoreziimi resolutsioon
•
Batteries Status: Näitab patarei täitumust.
o Full: Näitab, et patarei on täis.
o Half: Näitab, et patarei on pooltäis
o Low: Näitab, et patarei saab tühjaks, samuti plingib esikaanel
olev indikaator tuli.
Plingib
Kui patareid tühjeneb, (pinge langeb alla 6.6 +/-0.2Volts) siis kaamera
lülitub 30 sekundi pärast automaatselt välja. Vaheta patareid, muidu
võib kaamera töös esineda tõrkeid.
•
Day and Time: Näitab sinu seatud aega.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
14
STC-WD2-IR
Stealth Cam STC-WD2-IR kaamera programmeerimine
Lülita kaamera sisse ON positsiooni. LCD näitab “ON” mõne sekundi
ja siis ilmub LCD-le kaamera olek. Vajuta MENU nuppu 30 sekundi
jooksul sisenemiseks progremmeerimise reziimi. Ilmub SETTING menüü.
Kui 30 sekundi jooksul ei vajutata MENU nuppu, siis kaamera lülitub
automaatselt pildistamise reziimi.
Set the Resolution: Esimene seadistus on resolutsioon. Sõna HIGH vilgub.
•
Vajuta [OK] valikute kiuvamiseks
•
Vajuta [UP] või [DN] soovitud resolutsiooni valimiseks
(HIGH/MED/BASE) ja vajuta [OK] valiku salvestamiseks
ja CAPTURE MODE sisenemiseks
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
15
STC-WD2-IR
Vali pildistamise reziim. Stealth Cam STC-WD2-IR saab programmeerida
pildistama seeriat 1-3 pilti liikumise tuvastamise järel või 10 sekundit
videot.
• See ikoon vilkub
•
Vajuta [OK] valimiseks
•
Vajuta [UP] või [DN] nuppu valiku tegemiseks
1pilt / 2 pilti / 3 pilti
•
või Video
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja TIME OUT seadetesse sisenemiseks.
Time out seadmiseks:
•
Sõna TIME OUT ja number vilguvad
•
Vajuta [OK] nuppu
•
Vajuta [UP] või [DN] nuppu pildiseeriate ajavahemiku suurendamiseks
või vähendamiseks. Valitav vahemik on 1 - 59 minutit.
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja Date & Time seadetesse sisenemiseks.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
16
STC-WD2-IR
Date and Time seaded: Kaamera töötab 24 tunni reziimis.
•
Sõna TIME ja minutid vilguvad.
•
Vajuta [OK] seadmiseks
•
Vajuta [UP] või [DN] minuti valimiseks (01 – 59)
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja tunni seadmiseks
{HH (Tund) plingib}
•
Vajuta [UP] või [DN] tunni valimiseks (01 – 24)
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja kuu seadmiseks
{MM (Kuu) plingib}
•
Vajuta [UP] või [DN] kuu valimiseks (01 – 12)
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja kuupäeva seadmiseks
{DD (Kuupäev) plingib}
•
Vajuta [UP] või [DN] kuupäeva valimiseks (01 – 31).
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
17
STC-WD2-IR
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja aasta seadmiseks
{YY (Aasta) plingib}
•
Vajuta [UP] või [DN] aasta valimiseks (04 – 99)
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks ja formatimise ja kustutamise
reziimi sisenemiseks.
Delete / Format setting
•
Sõna FORMAT plingib.
•
Vajuta [OK] valikusse sisenemiseks
•
Vajuta [OK] teist korda mälu formatimiseks (kui SD kaart
on kaardipesas, siis formatitakse SD kaart).
•
Või vajuta [UP] või [DN] valimiseks - KUSTUTA ÜKS (d-ONE) või
KUSTUTA KÕIK (d-ALL) või ÄRA KUSTUTA (NO-dL) või FORMAT
(FORMAT vilgub)
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
18
STC-WD2-IR
•
Vajuta [OK] salvestamiseks ja RESOLUTSIOONI seadmiseks
•
Kui valid d-ONE või d-ALL, siis jääd sellesse sellesse menüüsse
kuni valid NO-dl ja vajutad [OK] Resolutsiooni seadmiseks.
•
Vajuta [MENU] seadete menüüst väljumiseks.
Kui kõik seaded on salvestatud nagu soovitud vajuta [MENU] nuppu
CAMERA STATUS ekraanile väljumiseks.
Iga parameetri salvestamise lõpus võid vajutada [MENU] nuppu
kaamera pildistamisreziimi valimiseks.
Kaamera on töövalmis peale 1 minuti möödumist.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
19
STC-WD2-IR
Kaamera kasutamine
Kui kaamera seaded on programmeeritud, siis on kaamera valmis
kasutamiseks.
Ettevalmistus
Kaamera soovitatakse paigaldada 1,2-1,5m kõrgusele maapinnast
kerge kaldega alla poole. Proovi vältida kaamera paigaldamist "nöoga"
itta või läände, päikese tõus ja loojumine võib tekitada piltide ülevalgustamist.
Eemalda oksad ja taimed kaamera läätse ja sensori eest.
PIR sensori reageerimis
ala diagramm.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
20
STC-WD2-IR
Kaamera paigaldus
Kaamera paigaldamine Puu Kruviga
(Müüakse eraldi)
•
Keera kruvi puusse soovitud kohta
•
Keera kaamera kanduri külge (kaamera põhjas on keermega auk)
ja säti kaamera soovitud suunda.
•
Kinnita lukustusmutter.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
21
STC-WD2-IR
Kaamera kinnitamisel hoidu mutri üle pingutamisest, see
võib kaamera korpust kahjustada. Lukustusmutter lisab
kaamerale stabiilsust.
Kaamera paigaldamine kinnitusrihmaga
•
Pista kinnitusrihm läbi kaamera tagaküljel olevate aasade.
•
Pane rihm ümber puu, läbi pandla tõmba rihm pingule.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
22
STC-WD2-IR
Et kaamera sisemus oleks ilmastikukindel veendu, et
mõlemad korpuse sulgurid oleks kindlalt kinni.
Kaamera vaatevälja testimine
STC-WD2-IR kaameral on vaatevälja testimise võimalus.
•
Peale kaamera paigaldamist ava kaamera kaas ja lülita kaamera
sisse vajutades ON nuppu.
•
Peale LCD ekraani sisselülitumist vajuta [TEST] nuppu
(seda peab tegema enne 30 sekundi möödumist, muidu lülitub
kaamera pildistamise reziimi)
•
Sulge kaamera kaas.
•
Liigu kaamera ees, et näha, kas kaamera katab soovitud ala.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
23
STC-WD2-IR
Roheline indikaator lamp vilgub, kui sisened kaamera vaatevälja.
•
Säti kaamera nii kuidas soovid ja liigu kaamera ees niikaua, kui
soovitud kaamera asend on leitud.
•
Kui oled oma testi lõpetanud, siis testi reziimist väljumiseks on
2 võimalust:
a. Ava kaamera kaas ja vajuta [TEST] nuppu test reziimist
väljumiseks. Sulge kaas, kaamera läheb 1 minuti möödudes
automaatselt pildistamise reziimi, roheline indikaator lamp
plingib 1 minut.
b. Peale 5 minuti möödumist test reziimis hakkab roheline
lamp liikuma ja 1 minuti pärast lülitub kaamera automaatselt
pildistamisreziimi.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
24
STC-WD2-IR
Kaamera kasutamine pildistamisreziimis
•
Paigalda kaamera (vaata juhendi paigaldamis lõiku)
•
Ava kaamera kaas ja lülita kaamera sisse ON positsiooni.
•
Peale 30 sek möödumist hakkab kaamera roheline inikaator
lamp vilkuma ja annab sulle 1 minuti aega kaamerast eemalduda,
kaamera lülitub automaatselt pildistamisreziimi.
Peale minuti möödumist pildistab kaamera objekti avastamisel
1~3 pilti (vastavalt kuidas seadistasid) . Seejärel kaamera ootab
1~ 60 minutit (vastavalt kuidas seadistasid) uue liikumise avastamiseni.
•
Aeg mis kulub liikumise avastamisest pildistamiseni sõltub
valgustingimusest, patareide täitumus astmest ja programmi
seadistustest.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
25
STC-WD2-IR
IR LED aktiveerub hämaras ja pimedas.
Kasutades AVI VIDEO reziimi ei lisata klipile kuupäeva ja kellaaega.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
26
STC-WD2-IR
Piltide vaatamine ja kustutamine
Piltide vaatamiseks on kolm võimalust. Kaamera väline displei
näitab piltide arvu mälus.
Kaamera üles äratamiseks pildistamisreziimist vajuta ja hoia all
[UP] või [DN] nuppu 5 sekundit.
Järgnev instruktsioon põhineb sellel,et kaamera on välja lülitatud
olekus.
Viewing the image on a handheld LCD TV video monitor (cable
included)
•
Attach the appropriate cable to the video out jack on the
camera. Insert the other end into the video in jack on handheld
LCD TV monitor. Turn on both the camera and TV monitor.
•
A thumbnail view of the images in memory will be displayed on
the TV screen.
•
Press [MENU] button to set TV System.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
27
STC-WD2-IR
•
Press [OK] button to choose the setting.
•
Press [UP] or [DN] to select TV system. TV-N (TV out in NTSC
System). TV-P (TV out in PAL System)
•
Press [OK] to confirm setting.
•
Press [MENU] to exist to power on status to continue with your
image viewing.
•
Using the [UP] and [DN] buttons select the image you wish to
view.
•
Press [OK] button to bring up the whole image on the screen.
•
You may use the [UP] and [DN] buttons at this point to navigate
though all the images in memory.
•
To return to the thumbnail view from the full size image press
the [OK] button.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
28
STC-WD2-IR
Piltide vaatamine oma kodusel TV ekraanil, RCA
pistikuga juhe on kaamera komplektiga kaasas.
•
Ühenda sobiv juhe kaamera video väljendisse. Ühenda juhtme
teine otsik TV RCA video pessa. Lülita kaamera ja TV sisse.
Veendu, et TV olekks lülitatudVIDEO IN reziimi.
(Vaata oma TV juhendit)
•
Piltide ikoonid kuvatakse TV ekraanile.
•
Vajuta [MENU] nuppu TV süsteemi valimiseks.
•
Vajuta [OK] nuppu valiku aktiveerimiseks.
•
Vajuta [UP] või [DN] TV süsteemi valimiseks. TV-N (TV NTSC
Süsteemis). TV-P (TV PAL Süsteemis)
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
29
STC-WD2-IR
•
Vajuta [OK] valiku salvestamiseks.
•
Vajuta [MENU] piltide vaatamise jätkamiseks.
•
Kasuta [UP] ja [DN] nuppe piltide valimiseks
•
Vajuta [OK] nuppu pildi täisekraanil kuvamiseks.
•
Saad kasutada [UP] ja [DN] nuppe piltide vaatamiseks.
•
Piltide vaatamise reziimi (ikoon või täisekraan) muutmiseks vajuta
[OK] nuppu.
VIDEO klipi vaatamine TV ekraanil
•
Vaata juhtmete ühendamist eelmisest osast.
•
Ekraanile ilmuvad klippide ikoonid.
•
Vajuta [UP] või [DN] nuppu soovitud klipi vaatamiseks
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
30
STC-WD2-IR
•
Vajuta [OK] nuppu VIDEO vaatamiseks.
•
Ikoonide vaatamiseks vajuta [OK] nuppu.
Piltide vaatamine arvutis
Stealth Cam STC-WD2-IR kaamera on plug and play USB seade.
See tähendab, et Windows 2000 / ME / ja XP op süsteemi kasutajad
ei pea kaamera drivereid paigaldama. See kaamera ei ole MAC ühilduv
Kaamera driverid on kaasas oleval CD plaadil vanemate op süsteemide
jaoks, samuti on CD-l tarkvara piltide vaatamiseks, allalaadimiseks ja
töötlemiseks.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
31
STC-WD2-IR
Tähelepanu:
Kaasasolev CD on ainult CD-ROM seadmes kasutamiseks .
CD mängimine stereo või CD playeris võib plaati kahjustada.
Tarkvara paigaldus
•
Ühenda USB juhe PC küljest lahti
•
Sisesta CDROM CD seadmesse.
•
Käivitub automaatne tarkvara paigaldus programm.
•
Järgi ekraanile ilmuvaid instruktsioone
•
Taaskäivita arvuti.
•
Peale edukat tarkvara paigaldust ilmub Desktop'ile “Ulead Photo Explorer”
ikoon.
•
Ühenda kaamera arvutiga USB juhtme abil. Arvuti tunneb uue seadme ära
ja teeb automaatsed seadistused.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
32
STC-WD2-IR
MÄRKUS: Windows 98 kasutajad peavad paigaldama kaamera driverid
enne, kui ühendavad kaamera USB pessa.
LOW BAT
•
TE ST
Kui paigaldustarkvara ei käivitu automaatselt, kliki “Start”, vali
“Run”, vali CD drive ja kliki “Setup”.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
33
STC-WD2-IR
Piltide vaatamine arvutis paigaldatud tarkvaraga
Palun jälgi tarkvara paigaldamist eelmises lõigus
•
Lülita kaamera välja OFF positsiooni.
•
Piltide vaatamiseks ühenda USB kaabel arvuti vabasse USB pessa
•
Teine USB kaabli ots aga kaamera USB pessa. Kaamera lülitub
automaatselt sisse ja LCD ekraanile ilmub sõna USb.
•
Samal ajal tunneb arvuti kaamera ära ja MY COMPUTER kausta ilmub
kaamera mälu ikoon.
Piltide kustutamine
Samal ajal kui vaatad pilte nii TV, kui PC saad sa neid ka kustutada, kas
ühe kaupa või kõik korraga.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
34
STC-WD2-IR
•
Kui vaatad pilte, kas ikoon või täisekraan reziimis vajuta
korra [MENU] nuppu ja siis [DN] nuppu DELETE & FORMAT
menüüsse sisenemiseks.
•
Vajuta [OK] nuppu kinnitamiseks
•
Kasuta [UP] ja [DN] nuppe soovitud valiku leidmiseks.Ära kustuta
(NO-dL), Kustuta üks (d-ONE), kustuta kõik (d-ALL).
•
Kui valisid kustuta üks, siis kustutatakse üks valitud pilt
•
Kui valisid Kustuta üks või Kustuta kõik, siis jääd kustutamise reziimi
kuni vajutad [DN] nuppu ja valid Ära kustuta( NO-dl), siis vajuta [OK]
reziimist väljumiseks.
•
Vajuta [MENU]
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
35
STC-WD2-IR
Sobivate SD kaartide tabel
Järgmised kaardid on testitud ja heaks kiidetud.
STC-WD2-IR mudel.
PQI
San Disk
Panasonic
Toshiba
King Mate
Lexar
Kingston
Kodak
Dan-Elec
PNY
32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB
32MB, 64MB, 128MB, 512MB, 1GB
32MB, 64MB, 256MB, 512MB
32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB
32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB
32MB, 512MB
128MB, 256MB, 512MB
128MB, 256MB, 512MB
128MB, 256MB, 512MB
128MB, 256MB, 512MB
Kaamera tõrgeteta töö ei ole garanteeritud, kui kasutad mälukaarti,
mida tabelis ei ole
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
36
STC-WD2-IR
Tehnilised näitajad
Nõuded arvutile
•
Windows 98/98se/2000/Me/XP
•
Pentium 450MHz või võrdväärne protsessor
•
128MB SDRAM või rohkem
•
VGA Video Card 32MB RAM miinimum, Color 16 bit või
kõrgem
•
CDROM lugeja ja USB Port
•
600 MB vaba kõvaketta ruumi
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
37
STC-WD2-IR
Kaamera omadused ja kirjeldus
•
Pildi sensor: 1.3 mega-pixels (2.0 mega-pixels interpolation)
•
Sisse ehitatud 1,8" LCD must-valge ekraan
•
Sisemine 32M mälu
•
Väline mälu: SD mälukaart laiendatav kuni 2.0GB
•
Resolutsioon : Hi (2.0M), Base (1.2M), VGA (0.3M)
•
3 pildistamisreziimi: Single, Continuous, AVI
•
Video: 10fps in 320 x 240 pixels,
umbes 10 sekundit võtte kohta
•
Automaatne valge tasakaal and automaaten säritus
•
Automaatne IR kontrollimine
Efektiivne kaugus kuni 10m pildistamisel
Efektiivne kaugus video klipi reziimis 5m
•
Kellaaeg, kuupäev igal fotol
•
neljakohaline väline LCD pildiloendur
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
38
STC-WD2-IR
•
Patarei täitumus indikaator
•
Roheline Test LED indikaator
•
TV väljund NTSC ja PAL süsteem
•
Fookuskaugus: 2m kuni lõpmatus
•
Kõrgekvaliteediline 4 P kattega lääts
•
Vaatenurk: 52 kraadi
•
PIR sensori nurk 48 deg.
•
Voolu tarve:
Standby : < 1mA.
Pildistamisel <150mA
•
Liides: USB 1.0
•
Toide: C tüüpi alkaline patareid 6 tükki
•
Väline toide: 12 V aku
•
Pildi formaat: Standard JEPG ja Motion JEPG (AVI)
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
39
STC-WD2-IR
Üldine informatsioon
Hoidmis tingimused
•
Keskkonna tingimused: -10 kuni 40 kraadi C). 2085% õhuniiskus
Eritingimused!!
•
Kaamera on ilmastikukindel. Ära uputa kaamerat vette või
muusse vedelikku. Kaamera võib sada kahjustatud.
•
Kasuta pehmet läätsepuhastuslappi läätse puhastamiseks.
Hoidu puutumast läätse näpuga.
•
Vajadusel puhasta kaamerat niiske lapiga. Hoia kaamerat kuivas
ja jahedas kohas, kui kaamera ei ole kasutusel.
•
Võta patareid kaamerast välja , kui kaamera ei ole pikka aega
kasutusel.
•
Hoidu pillamast kaamerat kõvale pinnale. Ära ava kaamera korpust.
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
40
STC-WD2-IR
•
Ära kasuta vanu ja uusi patareisi segamini.
•
Ära ava kaamerat autoriseerimata parandamiseks. See
võib kaasa tuua seadme kahjustamise ja tühistada garantii.
See kaamera on täpne elektrooniline seade. Ära proovi seda ise parandada
ega avada katteid eemaldades, seadme sisemusest võib saada elektri löögi
ja enda tervist kahjustada.
WF031E_R1 Print In China
www.stealthcam.net
Toll Free 877-269-8490
41
Download PDF