Wacom | CTH-480 | Manuál ke stažení

Obsah
Index
1
Intuos (CTL-480, CTH-480, CTH-680)
Nastavení Intuosu
Používání Intuosu
Používání pera
Používání tlačítek ExpressKeys
Intuos multi-touch ovládání
Přizpůsobení Intuosu
Intuos bezdrátově
Řešení problémů
Technická podpora
Obsah
Index
1
Obsah
Index
2
Uživatelská příručka Intuos
Version 1.0, Rev J3113
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nesmí být reprodukována vyjma čistě osobního využití.
Wacom si vyhrazuje právo revidovat publikaci bez povinnosti upozornit na tyto změny. Wacom dělá maximum pro
poskytnutí aktuálních a přesných informací v této příručce. Nicméně si Wacom vyhrazuje právo změnit specifikace a
produktové konfigurace dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění a bez povinnosti zahrnout tyto změny v
této příručce.
Rok uvedený nahoře indikuje, kdy byl tento manuál připraven. Nicméně datum uvedení tohoto manuálu je stejné s
uvedením příslušného Wacom produktu na trh.
Intuos a Wacom jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Wacom Co., Ltd.
Adobe a Photoshop jsou registrovanými obchodními známkami a obchodními známkami společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených Státech a/nebo v dalších zemích. Microsoft, Windows, a Vista jsou registrovanými
obchodními známkami a obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených Státech a/nebo v
dalších zemích. Apple, Apple logo a Mac jsou registrovanými obchodními známkami Apple, Inc., registrovanými v
USA a dalších zemích.
Jakékoliv další názvy firem a produktů, uvedené v této dokumentaci, mohou být obchodními známkami a/
nebo registrované jako obchodní známky. Uvedení produktů třetích stran slouží pouze k informačním účelům a
neznamená propagaci nebo doporučení. Wacom nenese žádnou zodpovědnost ohledně vlastností nebo použití
těchto produktů.
ExpressKey je registrovanou obchodní známkou společnosti Ginsan Industries, Inc., a je používáno s jejich souhlasem.
Obsah
Index
2
Obsah
Index
Index
33
OBSAH
O MANUÁLU
5
Instalace více tabletů
38
VÁŠ INTUOS TABLET
Systémové požadavky
Intuos pero
Stojánek pera
6
6
8
8
INTUOS BEZDRÁTOVĚ
Komponenty bezdrátového připojení
Bezdrátové nastavení
Navázání bezdrátového připojení
Optimalizace bezdrátového připojení
Odebrání bezdrátového modulu
Baterie a správa napájení
Nabíjení baterie
Baterie a stav bezdr. připojení
Funkce úspory energie
Informace o životnosti baterie
Výměna baterie
Skladování bezdrátového přijímače
Testování bezdrátového připojení
39
39
40
41
42
43
43
43
44
45
46
47
48
48
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Testování tabletu
Testování ovládání tabletu a nástrojů
Testování ExpressKeys
Testování pera
49
50
52
53
53
TABULKY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Obecné problémy
Problémy s perem
Problémy s dotykem
Bezdrátové problémy
Windows problémy
Mac problémy
Technická podpora
Aktualizace software
Péče a údržba
54
54
55
57
58
59
60
62
63
63
NASTAVENÍ INTUOSU
Připojení Intuosu k počítači
Instalace ovladačů
Aktivní plocha tabletu
Práce s více monitory
Základy ovládacího panelu
9
9
10
11
12
12
POUŽÍVÁNÍ INTUOSU
Používání pera
Držení pera
Pozicování
Klikání
Gumování
Přetahování
Práce s přítlakem pera
Používání bočního dvojtlačítka
Používání tlačítek ExpressKeys
Výchozí nastavení ExpressKeys
Výchozí nastavení Expresskey per aplikace
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
17
17
INTUOS MULTI-TOUCH OVLÁDÁNÍ
Navigování dotykem
Nastavení možností dotyku
Používání Expresskey displeje
18
19
20
21
PŘIZPŮSOBENÍ INTUOSU
Přehled ovládacího panelu
Nastavení citlivosti hrotu a dvojkliku
Mapování tabletu na monitor
Výřez plochy obrazovky
Výřez plochy tabletu
Funkce tlačítek
Používání a nastavení Radial Menu
Práce s Display Toggle
Přizpůsobení nastavení aplikací
Vytvoření specifického nastavení pro aplikaci
Změna specifického nastavení pro aplikaci
Odstranění specifického nastavení pro aplikaci
Možnosti
Správa preferencí
22
23
24
25
26
27
28
33
34
35
36
37
37
37
38
Obsah
Index
3
Obsah
APPENDIX
Výměna hrotu pera
Odinstalování Intuosu
Aplikace integrované pro ovládání tabletu
Možnosti pera a digitálního inkoustu ve Windows
Produktové informace
Objednávání náhradních dílů a příslušenství
Záruční servis
Záruční servis v USA a Kanadě
Záruční servis v Evropě
Index
Index
44
64
64
65
66
67
68
68
69
69
69
SLOVNÍČEK
70
INDEX
72
Obsah
Index
4
Obsah
Index
Index
5
5
O MANUÁLU
Tento manuál poskytuje rychlý přístup k informacím o Intuosu. Informace jsou společné pro
Windows a Mac počítače. Zobrazeny jsou screenshoty z Windows, pokud není uvedeno jinak.
•
Přímý přístup k Obsahu nebo Indexu kliknutím přímo na odkaz.
•
Použijte navigační prvky pro pohyb v manuálu.
První strana.
Obsah
Index
Zobrazí obsah.
Strana zpět, strana vpřed.
Zobrazí index.
Zpátky na předchozí zobrazení.
•
Pro zvětšení zobrazení použijte nástroj lupa ve vašem PDF prohlížeči. Další informace, které vám
pomohou pracovat s tímto manuálem a vytisknout jej, najdete v nápovědě vašeho pdf prohlížeče.
•
MALÁ TISKACÍ PÍSMENA
•
Ujistěte se, že jste si přečetli dokument Important Product Information pro Intuos, který je umístěný
na instalačním CD. Dokument obsahuje specifikace, bezpečnostní upozornění a licenční ujednání.
Následující informace nejsou součástí tohoto produktu: informace o vašem počítačovém hardware
nebo operačním systému, nebo informace o aplikacích nainstalovaných na vašem počítači. Nejlepším
zdrojem informací je sada manuálů a disků, které jste dostali v rámci dodávky vašeho hardware,
operačního systému nebo aplikace.
•
•
označují klávesové zkratky, dialogová okna a volby ovládacího panelu.
Kromě zabudovaných kreslících funkcí v Microsoft Windows 8, Windows 7 a Vista, mnoho grafických
aplikací podporuje citlivost přítlaku a gumu pera. Seznam takových aplikací najdete na stránkách
Wacomu. (viz. Produktové informace).
Filozofií Wacomu je neustále vylepšovat své produkty. Výsledkem toho je, že jsou prováděny úpravy a
vylepšení na Wacom produktech. Z toho důvodu nemusí být některé změny, modifikace a vylepšení
uvedeny v tomto manuálu.
Obsah
Index
5
Obsah
Index
Index
6
6
VÁŠ INTUOS TABLET
Všechny modely Intuos podporují ovládání perem. Intuos modely CTH-480 a CTH-680 jsou vybaveny
perem s gumou. Číslo modelu vašeho Intuosu je uvedeno na spodní straně tabletu.
Váš Intuos můžete používat pouze s kompatibilním perem Wacom, jakým je pero v balení anebo
doplňkový nástroj Wacom určený pro řadu Intuos. Viz. Objednávání dílů a příslušenství.
Ovládání dotykem je podporováno u modelů CTH-480 a CTH-680. Viz. Intuos multi-touch
ovládání.
Wacom bezdrátový kit není součástí balení, ale lze jej objednat samostatně. Ne všechny modely tabletů
nebo příslušenství jsou dostupné ve všech regionech.
Po rozbalení Intuosu se ujistěte, že jste v balení našli následující položky a příslušenství. Jedna nebo i
více položek může být zabalena v horní části na spodní straně tabletu (uprostřed).
•
Intuos tablet
•
Pero
•
•
Instalační CD
Rychlý průvodce instalací (booklet)
•
Tři náhradní hroty (umístěné nahoře uprostřed na spodní straně tabletu)
•
Barevné kroužky pro označení pera
Napájecí USB kabel
•
• Držák pera pro přichycení k zadní části tabletu během přepravy
Tyto položky a příslušenství jsou zobrazeny níže.
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Ujistěte se, že váš počítač splňuje minimální systémové požadavky:
•
PC: Windows 8 nebo Windows 7, 32 nebo 64-bit konfigurace, nebo Windows Vista. Jeden volný USB
port. CD mechanika je potřebná pro instalaci ovladače z instalačního CD.
•
Mac: OS X, v10.6 nebo vyšší. pouze Intel platforma. Jeden volný USB port. CD
mechanika je potřebná pro instalaci ovladače z instalačního CD.
Poznámka: ovladač si můžete stáhnout i z webu Wacomu, jak pro Windows, tak pro Mac OS. (Viz.
instalace ovladačů).
Obsah
Index
6
Obsah
Index
Index
Index
ExpressKeys
Použijte čtyři tlačítka ExpressKeys v
horních rozích Intuosu např.
nastavte často používané klávesové
zkratky nebo funkce, modifikátory
nebo různé druhy klikání. Viz.
Používání ExpressKeys.
ExpressKeys také nabízejí
automatické nastavení pro mnoho
populárních aplikací. Viz. vytvoření
specifického nastavení pro aplikaci.
USB konektor
(zadní roh)
7
7
Dotyk on/off
přepínač
(zadní roh)*
Držák pera
Stavová LED
ExpressKey 3
ExpressKey 4
Stavová LED
ExpressKey 1
ExpressKey 2
LED indikátory
•
Stavová LED bude svítit po dobu, kdy je
Intuos připojen k aktivnímu USB portu.
Stavová LED zazáří, jakmile se dotknete
aktivní plochy, anebo když použijete
pero nebo ExpressKeys.
Info o bezdrátovém provozu
najdete v Baterie a bezdrátové
připojení.
•
Aktivní plocha tabletu, na které fungují dotyk, pero
nebo další Intuos nástroje. Hranice aktivní plochy je
označena čtyřmi malými tečkami v rozích kovové
části tabletu.
*Dotyk je dostupný u Intuos CTH-480 a CTH-680.
Obsah
Index
7
Obsah
Index
Index
Index
8
8
INTUOS PERO
Všechna Intuos pera jsou bezdrátová a bez baterie. Gumou je vybaveno pero u modelů CTH-480 a
CTH-680.
Gumování
Barevné kroužky pro označení Intuos pera
Použijte barevné kroužky pro
personalizaci vašeho pera, nebo pro jeho
odlišení ve víceuživatelském prostředí.
Odšroubujte kónické zakončení pera a
vyměňte kroužek za jiný z balení.
Barevné kroužky nemusí být dostupné
ve všech regionech.
Barevný kroužek
Část pro držení pera
Boční dvojtlačítko
(kolíbka)
Vyměnitelný hrot
Bližší informace o tom, které aplikace podporují speciální funkce vašeho Intuos pera, najdete v
produktových informacích. Informace o dalších nástrojích a příslušenství najdete v Objednávání dílů a
příslušenství.
Pozor: nebezpečí polknutí. Zabraňte dětem v rozebrání, cucání nebo polknutí částí pera. Hrot
pera nebo boční tlačítko mohou být náhodně uvolněny, pokud je děti žužlají.
DRŽÁK PERA
Držák (poutko) pera je součástí balení. Držák pera můžete připojit k tabletu podle obrázku níže.
Obsah
Index
8
Obsah
Index
Index
9
9
NASTAVENÍ INTUOSU
Abyste snížili únavu, upravte si svou pracovní plochu. Umístěte tablet, pero a klávesnici tak, abyste na
ně pohodlně dosáhli.
Nastavte si monitor tak, abyste na něj pohodlně viděli s minimálním namáháním očí. Měl by být vzdálený
přibližně na délku vašich paží. Umístěte tablet tak, aby kurzor na monitoru následoval pohyb vaší ruky na
tabletu stejným směrem. Dosáhnete tak lepších výsledků.
Držte pero a další nástroje jemně.
Pokud používáte tablet primárně jako kreativní nástroj, zvažte umístění tabletu pod klávesnici a
vystředěný vůči poloze monitoru.
Instalace ovladače
Aktivní plocha tabletu
Přehled ovládacího okna
PŘIPOJENÍ INTUOSU K POČÍTAČI
USB kabel pro připojení Intuosu k počítači je součástí balení.
•
Připojte USB kabel k počítači a k Intuosu, jak je zobrazeno níže. Jakmile je připojení
dokončeno, stavová LED na levé straně se rozsvítí (bíle).
•
Dotkněte se aktivní plochy Intuosu perem. Stavová LED se rozzáří.
•
Dotkněte se aktivní plochy prstem. Stavová LED se rozzáří. Pokud se tak nestalo, posuňte přepínač
dotyku on/off na horním pravém rohu tabletu do druhé polohy a dotkněte se aktivní plochy ještě
jednou. Teď by se stavová LED měla rozzářit.
Obsah
Index
9
Obsah
Index
Index
Index
10
10
INSTALACE OVLADAČE
Na Windows 8, Windows 7 a Vista systémech se ovladače nainstalují, jakmile je Intuos poprvé
připojený k počítači. Připojení je indikováno, jakmile se rozsvítí stavová LED napájení.
Ovladač je rovněž dostupný na instalačním CD nebo formou stažení ze stránek Wacomu v sekci
Support (podpora).
Na Mac systémech je nutné nainstalovat ovladač z CD nebo stažením a nainstalováním ze stránek
Wacomu.
Pozn: Intuos nebude fungovat bez ovladače. Před použitím Intuosu se ujistěte, že jste ovladač nainstalovali.
Instalace ovladače:
1. Uložte rozdělanou práci a zavřete všechny otevřené aplikace.
2. Dočasně vypněte antivirové programy.
3. Nainstalujte ovladače.
•
•
Na Windows 8, Windows 7, nebo Vista, zvolte možnost instalace ovladače, která se objeví po
propojení Intuosu s počítačem. Ovladač se stáhne a nainstaluje ze stránek Wacomu.
Ovladač je rovněž dostupný na instalačním CD nebo formou stažení ze stránek Wacomu v sekci
Support (podpora).
Na Mac OS vložte instalační CD do mechaniky počítače. Pokud se nezobrazí menu instalace
ovladače, klikněte dvakrát na ikonu INSTALL nebo STARTUP zobrazenou na CD. Ovladač si můžete
rovněž stáhnout ručně ze stránek Wacomu, najdete jej v sekci Support (podpora).
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Aktivujte antivirový program.
6. Po dokončení instalace softwaru se ujistěte, že můžete používat pero na Intuosu a pohybovat tak
kurzorem.
Jakmile umístíte hrot pera na, nebo do blízkosti aktivní plochy, kurzor by měl okamžitě skočit na
odpovídající místo na obrazovce. Zvedněte pero a umístěte je na jiné místo. Kurzor na displeji by měl
znovu skočit na odpovídající místo.
7. Projděte si poznámky spojené se stránkou s ovladači nebo informacích o updatu. Projděte si rovněž
dokument Important Product Information umístěný na instalačním CD, kde najdete upozornění a
varování. Pokud máte problémy s instalací, podívejte se do sekce Řešení problémů.
Poznámky:
Uživatelské předvolby jsou podporovány. Po přihlášení si může každý uživatel upravit své osobní
nastavení v ovládacím panelu Wacom Tablet. Přepnutí na jiného uživatele (přihlášením nebo
formou rychlého přepnutí) načte nastavení nově přihlášeného uživatele.
Pokud nefunguje ovládání kurzoru, převolby mohou být poškozené. Viz. Správa předvoleb pro
smazání aktuálních předvoleb nastavení a vrácení Intuosu na výchozí nastavení.
Instalace ovladače automaticky aktivuje funkce určené pro pero v Microsoft Windows 8 a Windows 7
(s výjimkou Windows 7 Starter a Home Basic). Viz. Pero a digitální inkoust ve Windows.
Informace o stažení nového ovladače (pokud je dostupný), najdete v části Získání
aktualizace softwaru.
Informace o tom, jak odinstalovat Intuos najdete v Odinstalování Intuosu.
Obsah
Index
10
Obsah
Index
Index
Index
11
11
AKTIVNÍ PLOCHA TABLETU
Aktivní plocha tabletu je plocha, na které tablet Intuos rozpoznává pero nebo dotyk.
Dotyk je ignorován, jakmile se přiblížíte hrotem pera nebo gumou do blízkosti aktivní plochy tabletu. Zvedněte
pero a ruku z aktivní plochy tabletu, dotyk potom bude fungovat.
Kamkoliv umístíte pero na plochu tabletu, kurzor na obrazovce skočí na odpovídající místo. Kurzor na
obrazovce indikuje polohu pera a následuje pohyb pera po aktivní ploše tabletu.
Jak používat pero se dočtete v části používání Grip Penu.
Pozn: aktivní plocha zastupuje plochu obrazovky počítače. Výchozím nastavením je celá plocha obrazovky, nebo
všech obrazovek v multidisplej prostředí. Přizpůsobit mapování (pokud je pero vstupním nástrojem)
můžete podle informací v části Mapování tabletu na monitor.
Projděte si rovněž ovládání Intuosu dotykem, stejně tak Wacom průvodce gesty pro Windows a Mac na
www.wacom.com/en/support/manuals.
Obsah
Index
11
Obsah
Index
Index
Index
12
12
PRÁCE S VÍCE MONITORY
Pokud používáte více než jeden monitor, Intuos se namapuje na všechny monitory v závislosti
na tom, jak jsou nakonfigurovány v ovládacím panelu pro nastavení displejů v počítači.
•
Pokud je používán více než jeden monitor a jste v režimu rozšířeného nastavení monitorů, tablet
se namapuje na všechny monitory, jako by se jednalo o jeden displej.
Monitor 1
Monitor 2
Příklad mapování tabletu na celý desktopový
systém, který je zobrazen na dvou monitorech.
•
Pokud jsou monitory v zrcadlovém režimu (oba monitory zobrazují stejný obsah), tablet se namapuje
na celou plochu každého monitoru a kurzor na obrazovce se zobrazí na monitorech simultánně.
Detaily o konfiguraci vašeho počítače a operačního systému pro práci s více monitory najdete v
dokumentaci, kterou jste dostali v balení vašeho počítače.
Tipy:
•
Informace o úpravě nastavení mapování tabletu na jeden monitor nebo část monitoru
najdete v části Mapování tabletu na monitor.
•
Pokud je váš systém konfigurován pro vícemonitorové použití, můžete na jedno z tlačítek
ExpressKey nastavit funkci DISPLAY TOGGLE. Tato funkce umožňuje přepínat aktuální mapování
tabletu a kurzoru na obrazovce mezi primárním displejem a dalšími monitory. Viz. práce s Display
Toggle.
ZÁKLADY OVLÁDACÍHO PANELU
Po zvládnutí základů používání tabletu Intuos byste možná mohli chtít nastavit ovládání tabletu
dotykem a perem. Ovládací panel Wacom Tablet je místem, kde lze tyto věci nastavit.
Přehled ovládacího panelu
Obsah
Index
12
Obsah
Index
Index
13
13
POUŽÍVÁNÍ INTUOSU
Pokud jste nováčkem v používání Intuosu, projděte si následující kapitolu. Viz. také ovládání Intuosu dotykem.
Důležité: používejte pouze kompatibilní pero Wacom, jako je například to, které je součástí
balení, nebo jiný kompatibilní nástroj z nabídky Wacomu. Jiná pera nemusí fungovat správně.
Viz. Objednávání náhradních dílů a příslušenství.
POUŽÍVÁNÍ PERA
Pero Intuos snímá úrovně přítlaku, které na pero vyvinete.
Existují čtyři základní techniky používání pera na aktivní ploše tabletu: pohyb kurzoru, klikání, dvojklik a
přetahování. Pokud jste s perem ještě nepracovali, vyzkoušejte si cvičení na následující straně. Viz.
Aktivní plocha tabletu.
Pozn.: ovládání dotykem se vypne vždy, jakmile přiložíte hrot pera nebo gumu do blízkosti tabletu. Vzdálenost
kdy pero komunikuje s tabletem je zhruba 14 mm od povrchu tabletu.
Zvedněte pero a ruku z aktivní plochy tabletu, dotyk začne opět fungovat.
Pro vypnutí a zapnutí dotyku použijte přepínač na zadním rohu Intuosu.
Držení pera
Použití bočního tlačítka
Klikání
Přetahování
Používání bočního tlačítka
Práce s citlivostí přítlaku
Gumování
Používání tlačítek ExpressKeys
Obsah
Index
13
Obsah
Index
Index
Index
14
14
DRŽENÍ PERA
Držte pero stejně, jako byste drželi klasické pero nebo tužku. Upravte držení pera tak, abyste
jednoduše dosáhli na boční tlačítko palcem nebo ukazováčkem. Dejte si pozor, abyste náhodně
nezmáčkli boční tlačítko během kreslení nebo pohybování kurzorem. Nakloňte pero, jak je vám
příjemné.
Poloha pro gumování
Poloha pro psaní
Důležité:
• Pokud pero nepoužíváte, umístěte je do držáku (poutka), nebo je položte naplocho na stůl. Pro zachování
citlivosti pera dbejte, aby nikdy nestálo na hrotu pera nebo gumě.
•
Pokud pero Intuos necháte položené na aktivní ploše tabletu, může rušit pohyb kurzoru na obrazovce během
používání jiného polohovacího zařízení, anebo může bránit počítači v přechodu do režimu spánku.
Obsah
Index
14
Obsah
Index
Index
Index
15
15
POLOHOVÁNÍ
Kurzor na obrazovce přesunete na požadované místo tak, že pohnete perem nad aktivní plochou
tabletu, aniž byste se dotkli hrotem pera tabletu. Přitlačte hrot pera pro provedení výběru.
KLIKÁNÍ
Ťukněte hrotem pera na tablet nebo se tabletu dotkněte dostatečně silně, aby zaregistroval kliknutí.
Dvojklik provedete stisknutím horního tlačítka na peru (pokud je nastaveno na DOUBLE CLICK), nebo
rychle ťukněte hrotem pera dvakrát za sebou na stejné místo tabletu.
GUMOVÁNÍ
V podporovaných aplikacích funguje guma pera jako guma nebo tužka.
Seznam aplikací, které podporují gumu, najdete na stránkách Wacomu. Viz. Produktové informace.
Pokud aplikace gumu nepodporuje, stále ji můžete použít pro polohování, kreslení nebo psaní
poznámek.
PŘETAHOVÁNÍ
Zvolte objekt, potom posuňte hrot pera po tabletu na požadované místo.
PRÁCE S ÚROVNĚMI PŘÍTLAKU
Pero reaguje na drobné nuance a změny pohybu ruky a tlaku ruky na hrot pera, což umožňuje vytvářet
přirozené tahy perem nebo štětcem v aplikacích, které tuto funkci podporují.
Kreslit nebo psát s úrovněmi přítlaku můžete tak, že pohnete perem na aktivní ploše tabletu a budete
vyvíjet různý tlak rukou na hrot pera. Pokud chcete nakreslit tlustší čáru, nebo hustější barvu, přitlačte
více. A naopak, přitlačte méně, pokud chcete kreslit tenké čáry a jemnější barevný odstín. Některé
aplikace vyžadují nejdříve volbu tlakově citlivého nástroje z palety nástrojů v příslušné aplikaci. Informace
o úpravě citlivosti hrotu najdete v kapitole Nastavení hrotu pera a dvojkliku.
Seznam aplikací podporujících rozpoznání přítlaku najdete na Wacom stránkách. Viz. Produktové informace.
Obsah
Index
15
Obsah
Index
Index
Index
16
16
POUŽÍVÁNÍ BOČNÍHO DVOJTLAČÍTKA
Tlačítko pera má dvě nastavitelné funkce, které můžete vyvolat stisknutím kolébky tlačítka nahoru nebo
dolů. Tlačítko můžete využít vždy, když je pero v komunikační vzdálenosti od aktivní plochy tabletu,
cca. 14 mm. Tlačítko můžete použít aniž byste se dotýkali tabletu hrotem pera.
Výchozí nastavení:
Horní:
Spodní:
DVOJKLIK
PRAVÝ KLIK
Stiskněte horní tlačítko pro vyvolání dvojkliku. Je to jednodušší než dvakrát ťuknout hrotem pera.
Stiskněte spodní tlačítko pro pravý klik, kterým zobrazíte menu příslušné aplikace nebo nástroje.
Tip: chcete-li posouvat dokument nebo obrázek libovolným směrem pomocí pera, nastavte na jednu z
poloh tlačítka funkci PAN/SCROLL, a potom stiskněte tlačítko pera a pohybujte hrotem pera po aktivní ploše
tabletu. Jakmile jste na požadovaném místě, stisk tlačítka uvolněte.
V některých oknech aplikací bude dokument přesně následovat pohyb kurzoru na obrazovce (podle pohybu
hrotu pera). V jiných se bude jednoduše pohybovat ve stejném obecném směru jako kurzor na obrazovce.
POUŽÍVÁNÍ TLAČÍTEK EXPRESSKEYS
Tlačítka ExpressKeys můžete používat k:
•
nastavení na běžně používanou klávesovou zkratku
•
nastavení spuštění často používaného souboru nebo aplikace
•
pokud nechcete na svém peru využívat boční tlačítka, nastavte na ExpressKeys pravý klik nebo dvojklik.
•
vyberte si z celé řady dalších dostupných funkcí.
Důležité: některé aplikace mohou přepsat a ovládat funkce tlačítek ExpressKey. Detaily najdete v
Aplikace integrované pro ovládání tabletu.
Nastavení tlačítek ExpressKey provedete v ovládacím panelu Wacom. Viz. Přehled ovládacího panelu.
Obsah
Index
16
Obsah
Index
Index
Index
17
17
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ EXPRESSKEYS
Jednotlivá tlačítka ExpressKeys použijte k provedení často používaných funkcí nebo klávesových
zkratek. ExpressKeys můžete rovněž použít k modifikaci vlastností dotyku, pera nebo jiného nástroje.
Při prvním používání Intuosu, jsou tlačítka nastavena takto:
Výchozí nastavení ExpressKeys ve Windows 8, Windows 7 a Vista:
•
•
ExpressKey 1: Shift
ExpressKey 2: Alt
ExpressKey 3: Ctrl
• ExpressKey 4: Windows
Výchozí nastavení ExpressKeys na Macu:
•
•
ExpressKey 1: Shift
ExpressKey 2: Option
•
ExpressKey 3: Command
•
ExpressKey 4: Control
•
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ EXPRESSKEYS PER APLIKACE
Pokud pracujete v běžně používaných aplikacích jakými jsou Photoshop, Illustrator nebo Corel
Painter, Intuos ovladač rozpozná aplikaci a automaticky nastaví ExpressKeys na obvykle používané
funkce pro tuto aplikaci.
Aktuální nastavení ExpressKeys zobrazíte stisknutím tlačítka ExpressKey, což aktivuje ExpressKey
displej na vašem primárním monitoru. Tlačítko ExpressKey, které jste stisknuli bude na displeji
zvýrazněno. Používání Expresskey displeje.
Pozn.: ExpressKeys můžete používat i v kombinaci jednoho s druhým. Například můžete nastavit na jedno
tlačítko klávesu CTRL a na druhé ALT. Pokud stisknete obě tlačítka zároveň, spustíte funkci
CTRL+ALT.
Obsah
Index
17
Obsah
Index
Index
18
18
INTUOS MULTI-TOUCH OVLÁDÁNÍ
Intuos je navržený pro zkvalitnění vaší tvorby. Dotyk vám umožňuje komunikovat s počítačem pomocí
pohybu konečků prstů na Intuos tabletu.
Dotyk na Intuosu funguje stejně jako na jiných Mac nebo Windows zařízeních, např. telefonech,
trackpadech a noteboocích. Pár dotykových gest se na Windows a Macu liší.
Zapnutí nebo vypnutí dotyku provedete posunutím přepínače v horním pravém rohu Intuosu do opačné
polohy (viz. Váš Intuos tablet).
Průvodce gesty Wacom pro Windows a Mac najdete na www.wacom.com/en/support/manuals.
Dotyk je aktivován, kdykoliv se dotknete aktivní plochy tabletu.
•
Při používání dotyku můžete obecně umístit prsty tak daleko od sebe, jak je vám pohodlné. Nicméně
umístění prstů příliš blízko u sebe může být tabletem vnímáno jako dotyk jedním prstem, anebo tablet
nerozpozná, který prst provedl akci nebo gesto. Vaše prsty musí zůstat na aktivní ploše.
•
Vyzkoušejte si dotyk, abyste zjistili, jak vám nejvíc vyhovuje. Rovněž předcházejte nechtěným a
náhodným dotykům při provádění gest. Například když se malíček nebo dlaň ruky dotkne aktivní
plochy tabletu během zvětšování nebo posouvání stránky, může dojít k nečekanému pravému kliknutí.
Pozn.: pro modely tabletů, které podporují ovládání perem i dotykem, dojde vždy k vypnutí dotyku, jakmile se
hrot pera nebo guma přiblíží do blízkosti aktivní plochy tabletu. Zvedněte pero a ruku z tabletu. Dotyk začne
opět fungovat.
Navigování dotykem
Obsah
Index
18
Obsah
Index
Index
Index
19
19
NAVIGOVÁNÍ DOTYKEM
Funkce dotyku u vašeho tabletu Intuos umožňuje ovládání počítače pohybem prstů na tabletu. Viz.
Aktivní plocha tabletu.
Dotyk můžete vypnout a zapnout posunutím přepínače v horním pravém rohu tabletu.
•
Pro typické činnosti myši, použijte základní akce.
•
Použijte gesta pro posun, zvětšení, rotaci a provedení dalších funkcí. Během některých gest se na
obrazovce může zobrazit nápověda, která indikuje, že Intuos gesto rozpoznal.
Některé funkce, například pravý klik,
může být proveden různými akcemi nebo
gesty.
Umístěte kurzor na obrazovce nad
volbu dotyku, zobrazí se statický
obrázek této funkce.
Pokud nezvolíte konkrétní funkci,
ovládací panel sekvenčně zobrazí
všechny možnosti odshora dolů.
Tuto možnost můžete změnit jejím
přiřazením k tlačítku ExpressKey.
Viz. také Navigování dotykem a
Používání Expresskey displeje.
Některé dotykové funkce můžete rovněž přiřadit k ExpressKeys.
Používání Expresskey displeje
Navigování dotykem
Obsah
Index
19
Obsah
Index
Index
Index
20
20
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ DOTYKU
Zvolte záložku TOUCH OPTIONS. Dotykové funkce určují, jak rychle musíte pohybovat nebo ťukat prsty, aby
tablet správně rozpoznal konkrétní akci nebo gesto.
Tímto nastavením určujete rychlost sledování a
navigování. Zvolte hodnotu SLOW, pokud chcete,
aby se kurzor pohyboval pomaleji při větším
pohybu prstu. Hodnota FAST potom znamená
rychlejší pohyb kurzoru při menším pohybu prstu.
Zde nastavíte, jak rychle musíte klepnout
prstem, aby tablet rozpoznal dvojklik.
Vyzkoušejte si nastavení, umístěte kurzor nad
oblast TEST a dvakrát klepněte.
Nastavuje rychlost posouvání
při dotykovém gestu
SCROLL .
Nastavuje úroveň zrychlení
kurzoru na obrazovce. Hodnota
LOW slouží k pomalejší odezvě při
pohybu prstem na tabletu.
Hodnota HIGH naopak k odezvě
rychlejší.
Pozn.: Nastavení rychlosti dotyku a zrychlení jsou závislá na nastavení operačního systému. Změny, které provedete
v ovládacím panelu Wacom Tablet, neovlivní podobná systémová nastavení. Nicméně změny provedené
v systémových nastaveních, mohou ovlivnit nastavení vašeho tabletu Intuos.
Obsah
Index
20
Obsah
Index
Index
Index
21
21
POUŽÍVÁNÍ EXPRESSKEY DISPLEJE
Aktuální nastavení jednotlivých tlačítek ExpressKey můžete zobrazit kdykoliv.
•
Stiskněte ExpressKey. Aktivujete tak ExpressKey displej na svém primárním monitoru. Tlačítko
ExpressKey, které jste stiskli, bude zvýrazněno.
•
Pokud je tlačítko ExpressKey vypnuté, bude zobrazeno jako disabled, anebo u tlačítka nebude nic.
•
Displej zmizí z obrazovky po dvou vteřinách.
•
Displej vypnete zvolením záložky EXPRESSKEYS v ovládacím okně a odškrtnutím okénka SHOW
EXPRESS VIEW.
•
Zobrazit displej můžete stisknutím tlačítka ExpressKey nastaveného na SETTINGS.
Obsah
Index
21
Obsah
Index
Index
22
22
PŘIZPŮSOBENÍ INTUOSU
Pro nastavení Intuosu použijte ovládací panel Wacom Tablet.
Přehled ovládacího okna
Nastavení citlivosti hrotu a dvojkliku
Mapování tabletu na monitor
Funkce tlačítek
Používání a nastavení Radial Menu
Práce s Display Toggle
Přizpůsobení nastavení aplikací
Možnosti
Otevření ovládacího okna Wacom Tablet:
•
Windows 8: na úvodní obrazovce Windows 8 Start, klikněte pravým tlačítkem na levý spodní roh
obrazovky a v rozevíracím menu zvolte možnost CONTROL PANEL. Pokud používáte Windows 8 Classic
Desktop, stiskněte na klávesnici klávesu Windows, nebo zvolte ikonu Windows v Panelu symbolů
(Charms bar), dostanete se tak na úvodní obrazovku.
•
Windows 7 a Vista: klikněte na Windows START tlačítko a zvolte VŠECHNY PROGRAMY, potom zvolte
WACOM TABLET a dále WACOM TABLET PROPERTIES.
•
Mac: Otevřete v Apple menu PŘEDVOLBY SYSTÉMU, nebo vyberte složku APLIKACE. Potom klikněte na
ikonu WACOM TABLET.
Ovládací panel zobrazí pouze ty záložky a možnosti, které se vztahují k právě připojenému
modelu tabletu a jeho konfiguraci. Viz. přehled ovládacího panelu.
Pozn.: Jsou podporovány uživatelské profily. Po přihlášení každého uživatele se načte konkrétní nastavení
ovládacího okna Wacom Tablet. Přihlášením jiného uživatele dojde automaticky k načtení
nastavení tohoto uživatele.
Obsah
Index
22
Obsah
Index
Index
Index
23
23
PŘEHLED OVLÁDACÍHO OKNA
Nastavení tabletu Intuos nebo nástrojů provedete v ovládacím okně Wacom Tablet. Zobrazí se
příslušné záložky a aktivní aplikace v seznamu APPLICATIONS. Ovládací panel můžete použít pro:
•
Nastavení tlačítka na běžnou klávesovou zkratku, pro otevření často používaného souboru nebo aplikace.
•
Nastavení tlačíta na pravý klik, dvojklik, pokud nechcete (nemůžete) používat boční tlačítko vašeho pera.
Anebo si vyberte z dalších dostupných funkcí . Viz. Používání tlačítek ExpressKeys
Důležité: některé aplikace mohou přepsat a ovládat funkce ExpressKey. Detaily najdete v
kapitole Aplikace integrované pro ovládání tabletu.
•
Úpravu nastavení provedete v záložkách ovládání. Experimentujte s různým nastavením, jedině tak
zjistíte, jaké nastavení vám vyhovuje nejvíce. Aktuální volby jsou zvýrazněny. Jakékoliv změny mají
okamžitou účinnost.
Všechna nastavení, zobrazená pod seznamem, se vztahují k vybranému tabletu nebo pen
displeji. Ovládací okno se neotevře, dokud nebude připojený podporovaný tablet Intuos k
vašemu počítači.
APPLICATION:
kliknutím na ikonu
konkrétní aplikace
v tomto seznamu
zobrazíte aktuální
nastavení platná
pro tuto aplikaci.
Zvolte funkci
ExpressKey,
kterou chcete,
aby byla po
stisknutí
provedena.
ExpressKey
funkce můžete
nastavit třeba jen
pro konkrétní
aplikaci.
Viz. Používání
ExpressKeys
ABOUT and
OPTIONS...
zobrazí informace
a DIAGNOSE...
DEFAULT Vrátí
nastavení zvolené
záložky do výchozí
podoby.
rozpozná volby z
vašeho tabletu.
? stáhne nebo
zobrazí tento
manuál
K většině položek ovládacího okna je dostupná nápověda. Stačí nad položkou podržet kurzor a na chvíli
jej tam nechat. Příslušná nápověda se zobrazí během několika okamžíků. Pro navigaci v ovládacím okně
můžete rovněž použít tabulátor a šipky na vaší klávesnici.
Obsah
Index
23
Obsah
Index
Index
Index
24
24
NASTAVENÍ CITLIVOSTI HROTU A DVOJKLIKU
Změny citlivosti hrotu a gumy vašeho pera provedete v záložce PEN.
TIP FEEL a ERASER FEEL upravují úrovně
přítlaku nutné pro klikání, kreslení, psaní
nebo gumování.
Pro vytváření širokých tahů štětcem nebo pro
klikání s lehkým dotykem nastavte hodnotu
na SOFT. Pro maximální kontrolu při kreslení
tenkých čar použijte nastavení FIRM.
Pro nastavení vzdálenosti mezi kliknutími
dvojkliku použijte posuvník Tip Double Click
Distance.
Umístěte kurzor nad prázdné místo
ovládacího okna a přitlačte hrotem pera nebo
gumou na tablet. V Current Pressure okně
uvidíte, jak moc musíte přitlačit, abyste
dosáhli maximálního přítlaku.
Pokud chcete nastavit funkce gumy nebo bočního tlačítka, vyberte si některou z možností zobrazených v
rozbalovacím menu vedle pera. Zvolenou funkci bočního tlačítka provedete tak, že přiblížíte hrot pera do
vzdálenosti 10 mm od povrchu tabletu bez jeho dotknutí a potom stisknete horní nebo dolní tlačítko.
Dvakrát klikněte na hrot pera (v ovládacím okně), pokud chcete změnit funkci hrotu pera. Ovšem pokud chcete
ve většině grafických aplikací kreslit, hrot musí být nastavený na CLICK.
Alespoň jedno tlačítko nástroje by mělo být nastaveno na funkci CLICK.
Nastavení bočního tlačítka na jiné funkce nebo jiné způsoby kliknutí je možné provést i kdykoliv později. Detailní
informace najdete v části Používání bočního tlačítka.
Tipy:
•
•
•
Použijte měkký (soft) TIP FEEL, pokud chcete větší rozsah hodnot přítlaku ve většině aplikací, které
rozpoznávají úrovně přítlaku
V některých aplikacích může vést nastavení soft k přecitlivělosti pera, takže už i jen nepatrný tlak na hrot
pera vytvoří tlustou čáru na obrazovce. Stačí posunout nastavení k hodnotě "firm" v TIP FEEL nastavení.
Větší vzdálenost mezi kliknutími dvojkliku (tzv. double-click distance) může v některých kreslících
aplikacích způsobit zpoždění na začátku tahů štětce. Rovněž může dojít ke zpoždění při přesouvání
objektů nebo při psaní poznámek. Pokud si všimnete takového efektu, zkuste nastavit tuto
vzdálenost na menší, tedy blíže k hodnotě Off a pro provedení dvojkliku používejte boční tlačítko
pera. Dvojklik můžete rovněž přiřadit k některému z tlačítek ExpressKey.
Obsah
Index
24
Obsah
Index
Index
Index
25
25
MAPOVÁNÍ TABLETU NA MONITOR
Zvolte záložku MAPPING. Tady můžete definovat poměr mezi pohybem pera po povrchu tabletu a
pohybem kurzoru na obrazovce.
Výchozím nastavením je namapování celé aktivní plochy tabletu na celý monitor. Pokud používáte
více než jeden monitor, tablet se namapuje na všechny monitory.
MODE volba určuje, jak se bude
kurzor pohybovat na obrazovce.
• REŽIM PERA (PEN): pohyb kurzoru
odpovídá pohybu a poloze pera na
tabletu. Můžete pero umístit na jakékoliv
místo tabletu a kurzor okamžitě skočí na
odpovídající místo na obrazovce.
Tomuto chování se říká absolutní
pozicování a je výchozím nastavením
pro pero.
•
umožňuje pohyb
kurzoru podobným způsobem jako s
běžnou myší. Když pero zvednete a dáte
je na jiné místo na tabletu, kurzor na
obrazovce zůstane na původním místě.
REŽIM MYŠI (MOUSE) :
SCREEN AREA: Zvolte Výřez plochy
obrazovky pro mapování tabletu na monitor.
TABLET AREA: Zvolte Výřez plochy tabletu
pro mapování tabletu na monitor
Obrázek se dynamicky změní,
aby ilustroval vybranou variantu.
Pokud NENÍ volba FORCE PROPORTIONS zaškrtnuta, není zachováno měřítko ani
proporce. Zvolená část tabletu je namapovaná na zvolenou plochu displeje. Např. když
nakreslíte na tabletu kruh, na displeji se může objevit elipsa. Toto je výchozí nastavení
pro všechny nástroje.
Pokud JE volba FORCE PROPORTIONS zaškrtnuta, zůstávají zachovány správné vertikální
a horizontální proporce. Kruh na tabletu bude i kruhem na displeji. V závislosti na
nastavení, některé části aktivní plochy tabletu nemusí být dále využívány, protože může
dojít za účelem správných proporcí k "oříznutí" aktivní plochy tabletu.
Pozn: Ačkoliv je Intuos optimalizován pro displeje s poměrem stran 16.10, jako výchozí
volba se nastavení automaticky upraví na použití s displeji s jiným poměrem stran.
Obsah
Index
25
Obsah
Index
Index
Index
26
26
VÝŘEZ PLOCHY OBRAZOVKY
Pokud chcete nastavit, na jakou část displeje se namapuje váš tablet, vyberte v záložce MAPPING možnost
SCREEN AREA.
FULL
MONITOR
Namapuje celý monitor(y). Toto je výchozí nastavení.
Namapuje celou plochu monitoru, který si zvolíte. Pokud je počítači
připojeno více monitorů, tato volba bude dostupná pro každý z monitorů.
PORTION...
V dialogovém okně, které se objeví, zvolte způsob definování části displeje:
•
•
Potáhněte rohy grafiky v popředí na
požadovanou plochu.
Zvolte tlačítko CLICK TO DEFINE
SCREEN AREA a táhněte kurzorem na
požadovanou plochu. Postupujte
podle pokynů, které se objeví.
Vložte hodnoty souřadnic.
•
Po určení části displeje budete
možná potřebovat jiné vstupní
zařízení, abyste se dostali kurzorem
mimo tento nadefinovaný výřez,
protože pero tabletu bude nyní
fungovat pouze uvnitř tohoto výřezu.
Obsah
Index
26
Obsah
Index
Index
Index
27
27
NASTAVENÍ VÝŘEZU TABLETU
Pro nastavení části tabletu, která se namapuje na plochu monitoru jděte do záložky MAPPING a tam
zvolte možnost TABLET AREA.
FULL
PORTION...
Celá aktivní plocha tabletu se namapuje. Toto je výchozí nastavení.
V dialogovém okně, které se objeví, zvolte způsob definování části tabletu:
•
Potáhněte rohy grafiky v popředí na
požadovanou plochu tabletu.
•
Zvolte CLICK TO DEFINE TABLET AREA
a použijte nástroj na tabletu pro výběr
požadované plochy. Ujistěte se, že
postupujete podle informací, které se
mohou objevit na obrazovce.
•
Vložte hodnoty souřadnic.
Obsah
Index
27
Obsah
Index
Index
Index
28
28
FUNKCE TLAČÍTEK
Nastavte si váš Intuos podle vašich představ. V ovládacím okně Wacom Tablet změňte nastavené
funkce tlačítek.
Dostupné funkce tlačítek se mohou lišit, v závislosti na tom, jaký model Intuosu jste si pořídili.
Všechny ovládací prvky nejsou dostupné u všech modelů tabletu Intuos.
NÁZEV FUNKCE
POPIS
CLICKS
•
CLICK
Simuluje levé tlačítko myši. Ujistěte se, že je tato funkce nastavena alespoň
na jedno tlačítko, abyste mohli vždy navigovat a klikat.
•
RIGHT CLICK
•
MIDDLE CLICK
•
DOUBLE CLICK
Simuluje pravé tlačítko myši, které vyvolává kontextová menu.
Simuluje prostřední tlačítko myši.
Simuluje dvojklik. Použitím této funkce budete jednodušeji provádět dvojklik, v
porovnání s dvojitým ťuknutím hrotem pera na stejné místo tabletu.
•
CLICK LOCK
Simuluje držení levého tlačítka myši. Stiskněte tlačítko pro inicializaci uzamčení
kliknutí. Opětovné stisknutí tlačítka zámek kliknutí uvolní. Uzamčení kliknutí je
vhodné při přesouvání objektů nebo při označování bloků textu.
•
4TH CLICK
•
5TH CLICK
Simuluje čtvrté tlačítko myši.
Simuluje páté tlačítko myši.
Obsah
Index
28
Obsah
Index
Index
Index
29
29
NÁZEV FUNKCE
POPIS
KEYSTROKE...
Umožňuje simulovat klávesu. Zvolte tuto funkci pro zobrazení dialogového
okna DEFINE KEYSTROKE.
Vložte klávesu nebo kombinaci kláves do okna KEYS.
Kombinace kláves mohou zahrnovat písmena, čísla, funkční klávesy (např. F3) a
tzv. modifikátory (např. SHIFT, ALT, nebo CTRL ve Windows, nebo SHIFT, OPTION,
COMMAND, a CONTROL na Mac). Vždy si můžete vybrat speciální klávesu nebo
kombinaci kláves, díky rozbalovacímu menu ADD SPECIAL.
Po nastavení sekvence kláves klikněte na OK.
Důležité: protože mohou být klávesy ENTER (Windows) a RETURN (Mac)
zvoleny jako nadefinované klávesy, nemůžete je použít pro potvrzení
vaší volby. Musíte použít pero Intuosu a kliknout na tlačítko OK.
Vložte název klávesy. Jméno se zobrazí u příslušného tlačítka (např. při
zobrazení displeje tlačítek na obrazovce) nebo v Radial Menu.
Můžete vytvořit různé klávesové funkce pro různé aplikace. Viz.
Vytvoření specifického nastavení pro aplikaci.
Vymaže pouze poslední
vloženou klávesu.
Vymaže celé okno.
Informace o tom, které klávesové zkratky jsou podporované vaší aplikací. získáte
v dokumentaci příslušné aplikace.
NÁZEV FUNKCE
POPIS
SHOW DESKTOP
Minimalizuje všechna otevřená okna a zobrazí plochu počítače.
SWITCH APPLICATION
Vyvolá dialog přepínání mezi aplikacemi s přepnutím na další otevřenou
aplikaci. Na Windows 7 a Vista, kde běží Aero, se aktivuje Flip 3D se
zaměřením na další otevřenou aplikaci v pořadí.
OPEN/RUN...
Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat konkrétní aplikaci, soubor nebo
skript, který chcete spustit.
Klikněte a BROWSE... pro nalezení
aplikace, souboru nebo skriptu, které
chcete spustit. Volba, kterou jste provedli
se objeví v boxu NAME. Potvrzení volby
provedete tlačítkem OK.
Dialogové okno se zavře a volba OPEN/RUN..., kterou jste provedli bude
přiřazena k tlačítku, pro které jste výběr prováděli. Pro otevření souboru nebo
aplikace, které jste vybrali, nyní stačí stisknout toto tlačítko.
Pokud se vaše volba týká položky v Radial Menu, zobrazí se v tomto menu.
Obsah
Index
29
Obsah
Index
Index
Index
30
30
TOUCH ON/OFF
Dostupná pouze u Intuos tabletů s dotykem (touch verze). TOUCH ON/OFF je
užitečná funkce, pokud právě chcete pracovat pouze v režimu pera.
Dočasně vypněte dotyk posunutím přepínače na zadní straně tabletu
do opačné polohy.
INK TOGGLE
(pouze pro Mac.) Zapíná nebo vypíná “inkoust".
Ink automaticky rozpoznává a převádí rukou psané písmo na text a vkládá jej do
dokumentu. Aby tato funkce fungovala, musí být zapnuté rozpoznávání rukou
psaného písma. Viz. Mac nápověda, kde najdete detailní popis této funkce.
EXPOSÉ
(pouze pro Mac.) Seřadí všechna otevřená okna. Pro přístup k funkci nejdříve
zvolte KEYSTROKE... a potom v dialogovém okně klikněte na menu ADD SPECIAL.
PRESSURE HOLD
Uzamkne úrovně přítlaku na aktuální hodnotě, dokud neuvolníte tlačítko.
Například, můžete kreslit s různým přítlakem, v momentě kdy docílíte kýženého
přítlaku, stisknete tlačítko a pokračujete v malování s tímto přítlakem, dokud
tlačítko opět neuvolníte.
Obsah
Index
30
Obsah
Index
Index
Index
31
31
NÁZEV FUNKCE
POPIS
DISPLAY TOGGLE
Při používání více monitorů umožňuje přepínat namapování tabletu mezi
různými monitory, ovšem jen pokud je tablet namapován vždy na jeden monitor.
MODE TOGGLE...
Přepíná mezi režimem pera a myši, které už známe ze záložky MAPPING.
Klikněte na tlačítko MOUSE MODE a upravte akceleraci a rychlost myši.
Nastavení režimu myši může být dostupné z různých míst ovládacího panelu.
Nicméně, pro každou aplikaci může být používáno pouze jedno nastavení MOUSE
ACCELERATION a SPEED (rychlosti a akcelerace myši).
Nastavení režimu myši je nezávislé na systémových nastaveních. Změny, které
provedete u těchto nastavení v ovládacím okně Wacom Tablet neovlivní
podobná systémová nastavení. Nicméně změny provedené u podobných
systémových nastavení mohou ovlivnit nastavení Intuos tabletu.
Obsah
Index
31
Obsah
Index
Index
Index
32
32
NÁZEV FUNKCE
POPIS
ERASE
Když je tlačítko, na které je nastavena tato funkce, stisknuté, hrot pera se chová
jako guma, v aplikacích, které gumování podporují.
SETTINGS
Zobrazí nákres aktuálního nastavení tlačítek ExpressKeys na vašem monitoru.
Okno zmizí z displeje po dvou vteřinách.
Pokud nechcete, aby se zobrazovalo, v záložce EXPRESSKEYS v ovládacím
okně odškrtněte volbu SHOW EXPRESS VIEW.
NÁZEV FUNKCE
POPIS
TABLET PC
•
TABLET PC INPUT PANEL
(Tablet PC a Windows systémy, které podporují Vstupní panel Tablet PC). Otevře
Vstupní pane
a Tablet PC.
•
JOURNAL
(Windows 7, Vista a Tablet PC systémy, které obsahují Microsoft Journal).
Otevře Microsoft Journal.
•
TABLET PC DEFINED
(Tablet PC a Windows systémy, které podporují Vstupní panel počítače Tablet PC).
Nastaví funkce tlačítek v souladu s nastavením nalezeným ve Windows 8, Windows 7
a Vista TABLET PC NASTAVENÍ a v ovládacím okně PERO A DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
DISABLED
Deaktivuje tlačítko.
APPLICATION DEFINED
Aplikaci posílá pouze číslo tlačítka. Toto je určeno pro aplikace, které mají
zabudovánu podporu tabletu, jako například CAD programy.
Tato funkce může být využívaná některými vysoce integrovanými aplikacemi
pro přímé ovládání ExpressKeys na tabletu.
Nastaví přepínací tlačítko tak, aby přeskočilo režim funkce, který byl k této
volbě přiřazen v přepínací sekvenci.
SKIP
Vrací tlačítko na výchozí nastavení.
DEFAULT
Obsah
Index
32
Obsah
Index
Index
Index
33
33
POUŽÍVÁNÍ A NASTAVENÍ RADIAL MENU
Radial Menu je vyskakovací menu, které nabízí rychlý přístup k editačním a navigačním
funkcím, stejně tak k funkcím pro ovládání médií a mnoha dalším.
Nastavení funkcí Radial Menu provedete v ovládacím okně Wacom Tablet, v záložce RADIAL MENU.
Nastavte funkci RADIAL MENU na tlačítko pera nebo na ExpressKey. Po stisknutí tohoto tlačítka nebo
ExpressKey, se Radial Menu zobrazí přímo v místě kurzoru na obrazovce.
Radial Menu můžete rovněž otevřít příslušným dotykovým gestem.
Hierarchické Radial Menu je v kulatém formátu.
1. Zvolte jednu z výsečí menu.
2. Přiřaďte této výseči funkci v části
FUNCTION. Funkci pojmenujte v
části LABEL.
3. Pokud chcete menu zavřít, aniž
byste udělali jakoukoliv volbu,
klikněte na ‘X’ umístěné
uprostřed Radial Menu anebo na
výseč menu, na kterou není
nastavena žádná funkce.
4. Pokud chcete provést výběr
bez zavření Radial Menu,
podržte tlačítko, které menu
otevírá.
Tipy:
•
V menu Function zvolte
SUBMENU, kterým vytvoříte
podmenu vybrané části menu.
•
Při zadávání názvu funkce můžete
stisknutím ENTER přidat další řádky
textu (v LABEL části).
•
Kliknutím
na
Default
vrátíte hodnoty menu na
výchozí nastavení.
Obsah
Index
33
Obsah
Index
Index
Index
34
34
PRÁCE S DISPLAY TOGGLE
Display Toggle je dostupný, pokud pracujete ve vícemonitorovém prostředí. Tato funkce umožňuje
pracovat s vaším tabletem na všech monitorech nebo pouze na jednom. Viz. Práce s více monitory.
Po nastavení ExpressKey, nebo tlačítka pera, na funkci DISPLAY TOGGLE, můžete pomocí tohoto tlačítka
sekvenčně přepínat aktuální namapování tabletu mezi základním namapováním (aktuální nastavení ze
záložky MAPPING ) a dalšími monitory. Například:
1. Displeje ve vícemonitorovém systému používají rozšířený
režim zobrazení a jsou nastaveny na aktivní plochu tabletu
Intuos.
2. Stisknutím tlačítka, na které je nastavena
funkce DISPLAY TOGGLE dojde k přepnutí
mapování tabletu na monitor, který je další v
pořadí.
Obsah
Index
34
Obsah
Index
Index
Index
35
35
PŘIZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ APLIKACÍ
Seznam APPLICATION umožňuje přidávat jednotlivé aplikace a potom přizpůsobit nastavení pro tuto
aplikaci. Například můžete chtít v jedné aplikaci používat tvrdší pero v jedné aplikaci a měkčí v druhé.
•
Pokud jste zatím nevytvořili žádné nastavení pro konkrétní aplikaci, bude v seznamu zobrazena
pouze ikona ALL a PERO bude používat stejné nastavení ve všech aplikacích.
•
Pokud jste přidali nastavení pro aplikaci, ikona ALL se změní na ALL OTHER a v seznamu se zobrazí
ikona nově přidané aplikace nebo aplikací.
•
Pokud v seznamu označíte konkrétní aplikaci a upravíte nastavení PEN, provedené změny se projeví
pouze v této konkrétní aplikaci, v ostatních zůstává v platnosti původní nastavení.
Pokud vytvoříte specifické nastavení pro aplikaci, vytváříte tím separátní skupinu nastavení pro
tuto aplikaci. Detaily najdete v následujících kapitolách:
Vytvoření specifického nastavení pro aplikaci
Změna specifického nastavení pro aplikaci
Odstranění specifického nastavení pro aplikaci
Tip: pokud chcete zjistit, jak jsou ExpressKeys nebo pero nastavené pro aplikaci otevřenou v popředí,
nastavte některé z tlačítek na funkci SETTINGS a kdykoliv toto tlačítko stiskněte.
Obsah
Index
35
Obsah
Index
Index
Index
36
36
VYTVOŘENÍ SPECIFICKÉHO NASTAVENÍ PRO APLIKACI
Vyberte aplikaci, pro kterou chcete specifická nastavení vytvořit.
V seznamu APPLICATION klikněte na tlačítko [ + ].
Zvolte způsob výběru aplikace:
• V okně CURRENTLY OPEN APPLICATIONS, vyberte aplikaci,
pro kterou chcete upravit nastavení.
• Anebo klikněte na BROWSE a vyhledejte aplikaci ručně.
Zobrazí se název vámi vybrané aplikace.
Pro dokončení procesu výběru aplikace klikněte na OK.
Pozn.: pokud mají dva programy stejný název exe souboru, budou
upravené nastavení sdílet.
Po přidání aplikace se její ikona zobrazí v seznamu APPLICATION. Úpravu nastavení pro tuto aplikaci
můžete provést v ovládacím okně Wacom Tablet.
Jakmile jste vytvořili nastavení pro konkrétní aplikaci, zbývající aplikace, pro které upravené nastavení
vytvořené nebylo, budou používat nastavení uložená pod ALL OTHER.
Obsah
Index
36
Obsah
Index
Index
Index
37
37
ZMĚNA SPECIFICKÉHO NASTAVENÍ PRO APLIKACI
Pokud chcete změnit specifické nastavení aplikace, klikněte na ikonu aplikace. Poté upravte nastavení.
ODSTRANĚNÍ SPECIFICKÉHO NASTAVENÍ PRO APLIKACI
Pro odstranění specifického nastavení:
1. V seznamu APPLICATION vyberte aplikaci, kterou chcete z tohoto seznamu odebrat.
2. V seznamu APPLICATION klikněte na tlačítko [ – ]. V dialogovém okně, které se objeví, klikněte na DELETE.
Tím vaši volbu potvrdíte. Vybraná aplikace zmizí ze seznamu. Aplikaci můžete kdykoliv opět přidat do
seznamu, kliknutím na tlačítko [ + ].
MOŽNOSTI
V ovládacím okně Wacom Tablet klikněte na tlačítko OPTIONS... Otevře se okno OPTIONS.
Můžete změnit SIDE SWITCH
MODE. Tím změnit chování pera
během provedení pravého kliku
nebo jiných kliknutí.
Vyberte:
•
•
HOVER CLICK provede kliknutí
bez kontaktu hrotu pera s
povrchem tabletu. Toto je
výchozí nastavení pro
všechny počítače s
výjimkou Tablet PC.
CLICK & TAP umožňuje
přesné použití funkce
kliknutí. Pokud jste vybrali
tuto možnost, pro provedení
kliknutí musíte nejdříve
stisknout boční tlačítko a
potom se hrotem pera
dotknout povrchu tabletu.
Klik bez dotyku
Klik ťuknutím
•
MOUSE
HANDEDNESS volba upravuje orientaci tlačítek, podle toho jestli jste levák nebo pravák.
Obsah
Index
37
Obsah
Index
Index
Index
38
38
SPRÁVA PREFERENCÍ
Pro správu uživatelských nastavení využijte tzv. Wacom tablet preferences utility.
Windows 8: na úvodní obrazovce Windows 8, klikněte na dlaždici WACOM TABLET PREFERENCE FILE
UTILITY.Pokud používáte Windows 8 Classic Desktop, stiskněte klávesu Windows na vaší klávesnici
nebo zvolte ikonu Windows v Charms bar. Dostanete se tak na úvodní obrazovku (Start screen).
Windows 7 a Vista:
1. Klikněte na START a zvolte VŠECHNY PROGRAMY.
2. Vyberte WACOM a WACOM TABLET PREFERENCE FILE UTILITY.
Ve všech systémech Windows postupujte následovně:
•
Preference aktuálního uživatele odstraníte kliknutí na REMOVE v MY PREFERENCES.
•
Pokud chcete vymazat preference více uživatelů, klikněte na REMOVE v ALL USER PREFERENCES.
Pro vymazání preferencí pro více uživatelů budete potřebovat administrátorská práva. Restartujte
všechny aplikace, které mohou pracovat s těmito soubory preferencí.
•
Zálohování preferencí provedete kliknutím na BACKUP... v MY PREFERENCES.
•
Načtení dříve zazálohovaných preferencí provedete kliknutím na RESTORE... v MY PREFERENCES.
•
Postupujte prosím podle instrukcí, které se mohou objevit na obrazovce.
Mac: Otevřete složku APPLICATIONS. Potom otevřete složku WACOM TABLET a spusťte WACOM TABLET
UTILITY.
•
Odstranění preferencí: zvolte CURRENT USER nebo ALL USERS. Klikněte na REMOVE. Odhlašte se a znovu
se přihlašte. Po spuštění ovladače se vytvoří nový soubor preferencí s výchozím nastavením.
•
Zálohování preferencí: zvolte CURRENT USER nebo ALL USERS. Potom klikněte na BACKUP....
•
Načtení dříve uložených preferencí: zvolte: CURRENT USER or ALL USERS.
Potom klikněte na RESTORE....
•
Postupujte podle instrukcí, které se objeví.
INSTALACE VÍCE TABLETŮ
Pokud připojíte k vašemu počítači další tablet, například Cintiq, objeví se jeho ikona v ovládacím okně
Wacom Tablet, konkrétně v seznamu TABLET. Pokud na tuto ikonu kliknete, v seznamu TOOLS se zobrazí
nástroje s tímto tabletem spojené.
Před používáním některého z připojených tabletů, klikněte na jeho ikonu v seznamu TABLET a projděte a
eventuálně upravte jeho nastavení.
Obsah
Index
38
Obsah
Index
Index
39
39
INTUOS BEZDRÁTOVĚ
Intuos tablety jsou navržené tak, aby s nimi, po připojení bezdrátového modulu Wacom,
bylo možné pracovat bezdrátově.
Viz.
Objednávání náhradních dílů a příslušenství
Komponenty bezdrátového připojení
Bezdrátové nastavení
Odebrání bezdrátového modulu
Informace o životnosti baterie
Výměna baterie
Odebrání bezdrátového modulu
Skladování bezdrátového přijímače
KOMPONENTY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Tzv. Wacom wireless accessory kit obsahuje tyto komponenty:
Tlačítko napájení
Stavová LED baterie
Bezdrátový modul
Wacom, který se připojí
do tabletu Intuos.
Bezdrátový přijímač Wacom, který
připojíte do vašeho počítače.
Pokud jej nepoužíváte, můžete jej
skladovat v tabletu Intuos. Viz. Skladování
bezdrátového přijímače.
Nabíjecí baterie, Lithium-Ion (Li-Ion) se instaluje do tabletu
Intuos.
Varování: informace o bezpečnosti provozu
najdete v dokumentu Important Product Information,
který je na instalačním CD tabletu Intuos.
Pozn.: bezdrátový modul a přijímač jsou z výroby zpárovány. Pokud jednu z částí ztratíte anebo je poškozená, je nutné
objednat celý wireless accessory kit. Baterii můžete objednat samostatně. Informace o instalaci kitu najdete v kapitole
Bezdrátové nastavení.
Obsah
Index
39
Obsah
Index
Index
Index
40
40
BEZDRÁTOVÉ NASTAVENÍ
Nastavte Intuos pro bezdrátový provoz.
1. Pokud jste Intuos používali s kabelem, odpojte USB kabel.
2. Otočte tablet. Bezdrátová část je nalevo, část pro umístění baterie je vpravo.
3. Odstraňte kryt bezdrátové části (A) a kryt pro vložení bezdrátového modulu (B).
Důležité: kryt části pro bezdrátový modul uschovejte. Možná jej budete chtít použít jako nástroj pro
odebrání modulu. Viz. Odebrání bezdrátového modulu.
4. Nainstalujte bezdrátový modul a přijímač (C). Ujistěte se, že jsou zcela usazené a zastrčené.
5. Vraťte zpět kryt bezdrátové části.
6. Odstraňte kryt části pro umístění baterie.
7. Nainstalujte baterii. Kontakty se musí dotýkat, jak je zobrazeno (D). Baterii pečlivě usaďte.
Poznámka: netlačte baterii přímo dolů. Před přitlačením baterie dolů nejdříve přiložte část s kontakty
na kontakty v tabletu a teprve potom baterii přitlačte dolů.
8. Připojte bezdrátový přijímač Wacom k aktivnímu USB portu vašeho počítače anebo k USB hubu (F).
9. Pokud jste to ještě neudělali, zapněte počítač a počkejte než naběhne a je připraven k použití.
V následujících kapitolách najdete instrukce, jak tablet bezdrátově připojit.
A
B
C
D
E
F
Navázání bezdrátového připojení
Optimalizace bezdrátového připojení
Obsah
Index
40
Obsah
Index
Index
Index
41
41
NAVÁZÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Připojte Intuos bezdrátově.
1. Nabijte zcela baterii. Viz. Nabíjení baterie. Jakmile je baterie úplně nabitá, stavová LED bude svítit
zeleně. Nyní můžete odpojit USB kabel a začít pracovat bezdrátově.
Tlačítko napájení
• Stiskněte jej pro připojení
anebo pro probuzení z režimu spánku.
• Opětovným stisknutím jej vypnete.
Stavová LED baterie
• Svítí oranžově, jakmile je
připojen USB kabel a
baterie se nabíjí.
•
•
Svítí zeleně, jakmile je USB kabel
připojený a baterie je zcela
nabitá.
Nesvítí, pokud je tablet
připojený bezdrátově.
2. Stiskněte napájecí tlačítko na bezdrátovém modulu Wacom. Bezdrátové spojení by mělo být navázáno
během 4 vteřin. Pokud se tak nestalo, bezdrátový modul se vypne. Pokud se tak stane, podívejte se
do kapitoly Bezdrátové problémy.
3. Ověřte připojení použitím pera na tabletu pro ovládání kurzoru na obrazovce. Viz. také Baterie a stav
bezdrátového připojení.
Intuos může fungovat v bezdrátovém nebo USB režimu, ale nikoliv v obou současně.
•
Bezdrátový režim je aktivován, jakmile je Intuos správně nakonfigurován pro bezdrátové připojení a
USB kabel je odpojený. Pokud je USB kabel odpojený, tablet vyhledá a připojí se k bezdrátovému
přijímači během 4 vteřin. Pokud přijímač nenajde, přepne se tablet do režimu spánku.
•
USB připojení deaktivuje bezdrátový režim a aktivuje USB režim.
Poznámky:
Bezdrátový modul a bezdrátový přijímač Wacom jsou z výroby spárované a fungují
společně pouze vcelku. Není nutné je před použitím párovat.
Intuos funguje bezdrátově až do vzdálenosti 10 metrů od počítače. Není nutné, aby Intuos
na bezdrátový přijímač "viděl". Bezdrátový modul používá radiové frekvence, které
procházejí nekovovými předměty, například dřevěným stolem.
Rušení jinými zařízeními (ozvláště audio přístroji) nebo kovovými předměty umístěnými mezi nebo
poblíž přijímače a modulu, mohou negativně ovlivňovat výkon tabletu a zkracovat vzdálenost
bezdrátové komunikace. Pokud se takové problémy objeví, projděte si Optimalizaci bezdrátového
připojení.
Při spouštění vašeho počítače počkejte až váš operační systém zcela naběhne a teprve potom
zapněte bezdrátový modul. Poté můžete začít pracovat bezdrátově.
Důležité: používání bezdrátových zařízení je v mnoha zemích regulováno. Pokud je Intuos
nakonfigurován pro bezdrátové připojení a vy s ním budete cestovat, ověřte si příslušné podmínky
anebo omezení, které se mohou na vaše zařízení v příslušné zemi vztahovat.
Obsah
Index
41
Obsah
Index
Index
Index
42
42
Výrobky, které používají bezdrátový signál, mohou rušit vybavení komerčních letadel a
regulace vyžadují, aby byla všechna bezdrátová zařízení během letu vypnuta. Vypněte
bezdrátový signál Intuos tabletu anebo vyndejte bezdrátový modul (stavová LED bude vypnutá) a
NEZAPÍNEJTE bezdrátový modul během odletu, letu ani během přistání letadla.
Nepoužívejte bezdrátově Intuos v místech s kontrolními systémy nebo v jiném prostředí, které
vyžaduje velmi vysokou spolehlivost, nebo kde může bezdrátové zařízení způsobit rušení.
Bezdrátový provoz může rušit ostatní elektronická zařízení, bezdrátová zařízení, takže může dojít k
jejich chybnému fungování, nebo chybnému fungování tabletu. Kde je používání bezdrátových
zařízení zakázáno, vypněte nebo vyndejte bezdrátový modul (ujistěte se, že je vypnutý bezdrátový
signál), abyste zabránili ovlivnění jiných elektronických zařízení. Wacom nepřijímá žádnou
zodpovědnost za přímé nebo nepřímé škody. Detaily najdete v dokumentu Important Product
Information.
Vypněte tablet na místech, kde nejsou elektronická zařízení povolena. Tablet může způsobit
chybné fungování elektronických zařízení, jako např. v letadle, ujistěte se, že je tablet vypnutý
odpojením USB kabelu z vašeho počítače.
OPTIMALIZACE BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Pokud má kurzor na obrazovce zpoždění oproti pohybu pera na tabletu, nebo často "poskakuje" kolem, anebo
pokud zaznamenáte časté výskyty rovných čar při kreslení v grafických aplikacích, vaše bezdrátové připojení
nemusí být schopné dostatečně rychle přenést data z tabletu. To může být způsobeno rušením z jiných
rádiových zdrojů, překážkami v cestě radio signálu, nadměrnou vzdáleností tabletu od počítače nebo
kombinací výše uvedených příčin.
Pro vylepšení bezdrátového připojení a optimalizaci výkonu tabletu:
•
Odstraňte všechny kovové předměty, které mohou být na linii mezi Intuosem a bezdrátovým
přijímačem Wacom, který je připojený k vašemu počítači.
•
Zkuste připojit bezdrátový přijímač k USB prodlužovacímu kabelu a umístit jej na pracovní stůl
nebo tam, kde bude mít přímý "výhled" na Intuos.
•
Přemístěte tablet blíže k počítači.
•
Vypněte všechna zařízení, která fungují na radiové frekvenci 2.4 GHz, např. mobilní telefony atd. nebo
odsuňte jejich antény dále od počítače.
Obsah
Index
42
Obsah
Index
Index
Index
43
43
ODEBRÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO MODULU
Pro odebrání bezdrátového modulu:
1. Odejměte kryt bezdrátového oddílu.
2. Použijte krytku, kterou jste dostali s Intuosem, palec nebo jiný vhodný nekovový předmět. Při použití
krytky ji umístěte nad modul a použijte ji jako háček pro vyjmutí a vysunutí modulu z tabletu.
3. Umístěte krytku zpátky na místo pro zasunutí bezdrátového modulu.
4. Zasuňte bezdrátový oddíl zpět na své místo.
5. Skladujte bezdrátový modul po vyjmutí na bezpečném místě.
BATERIE A SPRÁVA NAPÁJENÍ
Tato část obsahuje důležité informace o dobíjecí baterii a vlastnostech správy napájení vašeho
tabletu Intuos, když je používán bezdrátově. Pečlivě si tuto kapitolu projděte.
Nabíjení baterie
Baterie a stav bezdrátového připojení
Funkce úspory energie
NABÍJENÍ BATERIE
Před prvním použitím Intuosu v bezdrátovém režimu plně baterii nabijte.
Propojte Intuos a váš počítač USB kabelem (USB port ve vašem počítači nebo USB hub).
•
•
•
Baterie se dobíjí vždy, když je kabel připojený a baterie není zcela nabitá.
Pro každodenní používání trvá dobití baterie přibližně 4 hodiny. Plné nabití zcela vybité baterie
zabere přibližně 6 hodin. Aktuální čas nabíjení je závislý na úrovni baterie a způsobu používání tabletu při nabíjení.
USB připojení deaktivuje bezdrátový režim.
Důležité:
• Pokud nabíjíte baterii, vždy připojte USB kabel přímo k počítači nebo napájenému USB hubu. Nenapájený
USB hub nemusí poskytovat dostatek proudu pro nabití baterie, což může ovlivnit celkové fungování
tabletu.
• Pokud není tablet připojen k počítači USB kabelem, můžete nabít baterii za využití standardního
síťového adaptéru s 5V výstupním napětím. Rychlé nabíjení nebude během tohoto procesu fungovat.
Více informací najdete v produktových informacích na stránkách Wacomu určených pro váš region.
Varování: bezpečnostní upozornění najdete v dokumentu Important Product Information.
Tipy:
•
Pokud nabíjíte, ujistěte se, že jsou jak baterie tak bezdrátový modul Wacom nainstalovány v
tabletu.
•
Stav nabití baterie najdete v ovládacím panelu Wacom Tablet, klikněte na FUNCTIONS, a zvolte
záložku WIRELESS. Viz. Baterie a stav bezdrátového připojení.
•
Využijte " bezdrátový" čas na maximum. Viz., Funkce úspory energie a Informace o životnosti baterie.
Obsah
Index
43
Obsah
Index
Index
Index
44
44
BATERIE A STAV BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Pokud je v bezdrátovém režimu, nabízí Intuos další informace o vašem tabletu.
•
Stavová LED ukazuje následující:
Bliká
Svítí
Nesvítí
•
Připojuje se bezdrátově.
Je v bezdrátovém režimu.
Je v režimu spánku nebo je bezdrátový režim vypnutý.
Na bezdrátovém modulu Wacom ukazuje stavová LED baterie následující:
Žlutá
Zelená
Nesvítí
USB kabel je připojený a baterie se nabíjí.
USB kabel je připojený a baterie v tabletu je plně nabitá.
USB kabel je připojený a tablet je v pozastaveném USB
režimu nebo se USB spojení navazuje.
USB kabel je odpojený, baterie se nenabíjí.
USB kabel je odpojený, funguje bezdrátově.
•
Ikona stavu baterie se objeví v panelu nástrojů (Windows) nebo v panelu menu (Mac). Umístěte
kurzor na obrazovce nad tuto ikonu pro zobrazení specifických detailů.
•
Pokud je nakonfigurován pro bezdrátové připojení, můžete zobrazit stav baterie a možnosti
bezdrátového ovládání v ovládacím panelu Wacom Tablet. Otevřete ovládací panel, klikněte na
FUNCTIONS a zvolte záložku WIRELESS.
Ikona stavu baterie indikuje, že se tablet
používá a ukazuje přibližný zbývající čas
nabíjení baterie.
• Upravte posuvníkem pro určení,
kdy se tablet přepne do
úsporného režimu.
• Symbol připojení napájení indikuje, že
je tablet napájený z externího
zdroje přes USB kabel a že se
baterie nabíjí.
• Varovný symbol indikuje, že je stav baterie
pod 20% celkové kapacity.
• Klikněte na zaškrtávací okno pro zobrazení
stavu baterie v panelu menu.
Informace se mohou lišit v závislosti na
aktuálním stavu vašeho tabletu a
operačního systému.
Viz. také Funkce úspory energie.
Obsah
Index
44
Obsah
Index
Index
Index
45
45
FUNKCE ÚSPORY ENERGIE
Pokud je Intuos nakonfigurován pro bezdrátový provoz, používá celou řadu funkcí pro úsporu
energie pro co nejdelší výdrž baterie a zlepšení výkonu.
Režim úspory energie Tablet přejde do úsporného režimu po dvou minutách nečinnosti. Tuto dobu
můžete upravit v ovládacím panelu Wacom Tablet. Viz. Baterie a stav
bezdrátového připojení.
V závislosti na modelu tabletu se tablet probudí z úsporného režimu, pokud
se dotknete tabletu, stisknete ExpressKey, nebo přiblížíte pero k tabletu.
Režim spánku
Tablet přejde do režimu spánku:
• Pokud není navázáno bezdrátové spojení po dobu 4 vteřin. Například pokud
vypnete počítač, posunete tablet z dosahu nebo odpojíte bezdrátový
přijímač. Pro obnovení fungování je potřeba opravit problém, který odpojení
zapříčinil a ujistit se, že je tablet v dosahu počítače. Potom stiskněte
napájecí tlačítko na bezdrátovém modulu Wacom. Viz. Testování tabletu.
•
Po 30 minutách bez uživatelského vstupu.
Pokud je úroveň nabití baterie extrémně nízká. Ihned baterii dobijte.
•
Probuzení z režimu spánku: stiskněte napájecí tlačítko na bezdrátovém
modulu.V závislosti na modelu tabletu se dotkněte povrchu tabletu prstem
nebo perem. Potom posuňte prstem nebo perem po povrchu tabletu pro plnou
aktivaci Intuos.
Důležité: maximalizujte výdrž baterie vypnutím bezdrátového modulu, pokud tablet právě
nepoužíváte, Stiskněte tlačítko napájení na bezdrátovém modulu. Je možné, že před dalším
použitím tabletu bezdrátově bude baterie potřebovat nabít. Viz. Informace o životnosti baterie.
Obsah
Index
45
Obsah
Index
Index
Index
46
46
INFORMACE O ŽIVOTNOSTI BATERIE
Pokud používáte Intuos bezdrátově, životnost baterie se bude lišit v závislosti na používání a modelu
tabletu. Například můžete očekávat celý den práce na jedno nabití u menších a středních modelů
tabletů. Pokud máte velký Intuos, očekávejte půldenní výdrž baterie, právě díky větší velikosti tabletu.
Wacom doporučuje zakoupení další baterie. Viz. Objednávání náhradních dílů a příslušenství.
•
Všechny baterie stárnou a postupně ztrácejí svou kapacitu. Typický životní cyklus Li-Ion baterie je
dva až tři roky, ať už ji používáte či nikoliv. Životnost a výkon Li-Ion baterie se nezlepší cyklením
(vybíjením a nabíjením baterie).
•
Nabijte baterii vždy, když se na obrazovce objeví varování o nízké úrovni nabití. Viz. také
Funkce úspory energie.
•
Tablet odebírá proud z baterie, kdykoliv je bezdrátový modul Wacom zapnutý. Pro snížení spotřeby
energie přejde tablet do režimu spánku vždy, když je úroveň baterie velmi nízká. Baterii musíte dobít.
Malé množství proudu odebírá tablet i vrežimu spánku a pomalu bude baterii vybíjet. Je dobré baterii
dobít a potom vypnout bezdrátový modul, zejména pokud nebudete tablet používat několik dnů.
•
Jakmile napětí baterie klesne pod minimální bezpečnou úroveň, interní bezpečnostní okruh v baterii
znemožní její opětovné nabíjení.
Pokud zůstane baterie s nízkým napětím v tabletu po delší dobu, malé množství proudu
spotřebovaného tabletem může baterii vybít tak, že dojde k aktivaci tohoto bezpečnostního vnitřního
okruhu. Pokud se tak stane, baterii již nebudete moci dobít. Pokud tablet nebudete delší dobu
používat, chraňte baterii jejím odebráním z tabletu.
Nemůžete znovu nabít Li-Ion baterii, která byla takto zcela vybitá.
•
Pro delší skladování baterie (měsíc a déle) doporučujeme uchovat baterii v částečně nebo zcela
nabitém stavu, v chladném místě, což může zpomalit proces stárnutí baterie. Doporučená úroveň
nabití (pro optimální opětovné nabití baterie po uvedení do provozu) je 40%. Pokud skladujete jak
tablet i baterii, nemusíte nezbytně nutně baterii vyndávat z tabletu. Nicméně je vždy dobré
pamatovat na její vyndání, pokud skladujete tablet.
Je možné, že nebudete schopni dobít baterii po šesti měsících, kdy byla mimo provoz.
Pokud baterii nemůžete nabít anebo není schopná udržet dostatečné napětí, bude nutné objednat baterii
novou. Viz. Objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Varování: bezpečnostní pokyny o provozu baterie najdete v dokumentu Important Product Information.
Obsah
Index
46
Obsah
Index
Index
Index
47
47
VÝMĚNA BATERIE
Jakmile baterie v tabletu překročila svou živnotnost a nemůže být znovu dobitá nebo už neudrží
dostatečné napětí, musíte ji vyměnit. Ujistěte se, že použijete pouze nabíjecí baterii určenou pro váš
tablet. Bližší informace najdete v Objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Důležité: používejte pouze Wacom baterii určenou pro váš tablet.
Výměna baterie:
1. Otočte tablet. Sejměte kryt části pro baterii. Posuňte kryt směrem od těla tabletu pro jeho odebrání.
2. Opatrně vyjměte starou baterii. Ujistěte se, že jste nadzvedli opačný konec baterie předtím než
odsunete konec s konektory baterie.
3. Nainstalujte novou baterii. Srovnejte konce nové baterie, aby konektory baterie a tabletu zapadaly do
sebe. Vsuňte baterii do oddílu pro baterii. Viz. ilustrace v části Bezdrátové nastavení.
Poznámka: netlačte baterii přímo dolů. Před přitlačením baterie dolů nejdříve přiložte část s kontakty
na kontakty v tabletu a teprve potom baterii přitlačte dolů.
4. Vraťte zpět kryt bateriové části, zarovnejte jej a zasuňte na místo.
5. Připojte USB kabel a nabijte baterii pro dosažení optimálního výkonu. Viz. Nabíjení baterie.
Důležité: během výměny baterie si dejte pozor, aby vám nespadla na pevný povrch. Mohlo by dojít k
jejímu vnitřnímu poškození a měli byste ji vyměnit, i když na povrchu nebude žádné očividné
poškození patrné. Tak byste měli předejít budoucímu poškození tabletu, které by se mohlo objevit v
důsledku toho, že jste použili baterii poškozenou pádem. Baterie by v budoucnu mohla způsobit zkrat
nebo by mohla do tabletu vytéct.
Varování: bezpečnostní pokyny o provozu baterie najdete v dokumentu Important Product Information.
Mnoho společností poskytuje pro baterie dobrovolné nebo povinné recyklační programy. Zrecykujte
starou baterii správně v souladu s příslušnými zákony a v souladu s bezpečnostními pokyny pro LithiumIon baterie, jak je popsáno v dokumentu Important Product Information. Uchovejte baterie mimo dosah
dětí. Staré baterie recyklujte co nejdříve.
Obsah
Index
47
Obsah
Index
Index
Index
48
48
SKLADOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMAČE
Bezdrátový přijímač Wacom je vyrobený jako cestovní. Zapojte jej do USB portu počítače. Nechte jej tam,
aby byl vždy dostupný pro použití s vaším tabletem, dokonce i během cestování.
Bezdrátový přijímač můžete rovněž skladovat v tabletu Intuos. Skladování přijímače v tabletu:
1. Použijte nehet nebo jiný nekovový předmět pro otevření oddílu pro skladování bezdrátového přijímače.
2. Vysuňte částečně gumovou výplň oddílu z těla tabletu.
3. Vložte přijímač do této výplně.
4. Vsuňte výplň zpět do těla tabletu a zavřete dvířka oddílu.
TESTOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Stavová LED by měla svítit vždy, když je tablet správně připojen a váš počítač jej rozpoznal jako USB
zařízení. Pokud se objeví problémy s bezdrátovým připojením, vyzkoušejte následující.
1. Nejdříve si projděte obecné procedury v části Řešení problémů.
2. Ověřte si, že je bezdrátový modul zapnutý. Viz. Baterie a stav bezdrátového připojení.
3. Ověřte si, že jsou bezdrátový modul a přijímač správně nainstalované. Viz. Bezdrátové nastavení.
4. Ověřte si napájení baterie. Viz. Baterie a stav bezdrátového připojení. Pokud je baterie málo
nabitá, připojte USB kabel a baterii dobijte. Viz. Nabíjení baterie.
5. Vypněte a opět zapněte bezdrátový modul.
6. Přemístěte tablet blíže k počítači. Ujistěte se, že mezi počítačem a tabletem nejsou žádné kovové
předměty anebo předměty s velkou hustotou.
7. Otevřete ovládací panel Wacom Tablet a klikněte na tlačítko ABOUT. V dialogovém okně, které se objeví,
klikněte na DIAGNOSE.... Dialogové okno DIAGNOSTICS zobrazí dynamické informace o tabletu. Ověřte si
WIRELESS MODE položku, zda je bezdrátový stav na ON. Jakmile jste hotovi, klikněte na tlačítko
CLOSE. Zavřete tak dialogové okno.
Pokud tyto testy nepomůžou, je možná vadný hardware. Viz. Možnosti technické podpory.
Obsah
Index
48
Obsah
Index
Index
49
49
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud řešíte nějaký problém s vaším tabletem, Wacom doporučuje:
1. Pokud se nespustil správně, zkuste nejdříve postupovat podle doporučení v chybové zprávě, která
se objeví. Pokud to nevyřeší problém, projděte si tuto sekci řešení problémů.
2. Projděte si rovněž Tabulky řešení problémů. Možná tam bude popsán váš problém a můžete se jej pokusit
vyřešit.
3. Navštivte www.wacom.com a zvolte stránku Wacom určenou pro váš region. Zde si můžete projít sekci
FAQ (často kladených dotazů).
4. Pokud jste zjistili problémy s kompatibilitou mezi Intuosem a novým hardwarem nebo softwarem,
bližší informace ke stažení nových ovladačů najdete v Získání aktualizovaných ovladačů. Wacom
pravidelně aktualizuje ovladače, aby byly kompatibilní s novými produkty.
5. Otestujte váš tablet a nástroje Intuos. Viz. Testování tabletu a Testování ovládání tabletu a nástrojů.
6. Pokud jste zkusili aplikovat rady z tohoto manuálu a problém stále přetrvává, potom kontaktujte
technickou podporu Wacomu. Viz. kapitola Možnosti technické podpory a soubor Read Me, kde
najdete informace o tom, jak získat podporu ve vašem regionu.
Testování tabletu
Testování ovládání a nástrojů
Tabulky řešení problémů
Možnosti technické podpory
Získání aktualizovaných ovladačů
Obsah
Index
49
Obsah
Index
Index
Index
50
50
TESTOVÁNÍ TABLETU
1. Zapněte počítač a počkejte dokud zcela nenaběhne operační systém.
2. Zkontrolujte USB připojení. Stavová LED by měla svítit kdykoliv je tablet správně připojený a
počítač jej registruje jako USB zařízení. Pokud to tak není:
•
Ujistěte se, že je USB kabel správně připojený k aktivnímu USB portu počítače.
•
Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozený.
•
Pokud připojujete tablet k USB hubu (nebo k hub zařízení, jako je klávesnice s USB porty), ujistěte
se, že je USB hub správně připojený k počítači a že je aktivní.
•
Pokud se stavová LED nerozsvítí a váš počítač je zapnutý a zcela naběhl, je možné, že je USB
port vypnutý. Ověřte, zda jste tablet připojili k aktivnímu USB portu.
•
|Připojte tablet k jinému USB portu nebo jej zkuste připojit k USB portu jiného počítače.
•
Pokud stavová LED po připojení k počítači stále nesvítí, zkuste tablet připojit přímo k USB portu
umístěnému v počítači, nikoliv k hubu. Dočasně odpojte jakýkoliv externí USB hub, abyste mohli
zjistit, zda systém rozpozná tablet a zda je tablet funkční. Pokud tablet pracuje správně, zkuste
tablet připojit k USB hubu, se kterým jej chcete používat.
3. Pro bezdrátový provoz ověřte připojení tabletu. Stavová LED by měla svítit, kdykoliv je tablet správně
připojený a počítač jej registruje jako USB zařízení. Pokud to tak není:
•
Ověřte, zda je bezdrátový modul zapnutý. Viz. Baterie a stav bezdrátového připojení.
•
Ujistěte se, že je bezdrátový modul a přijímač správně nainstalovaný. Viz. Bezdrátové nastavení.
•
Ověřte napájení baterie. Viz. Baterie a stav bezdrátového připojení. Pokud je baterie málo nabitá,
připojte USB kabel a baterii nabijte. Viz. Nabíjení baterie.
•
Vypněte a znovu zapněte bezdrátový modul.
•
Posuňte tablet blíže k počítači. Ujistěte se, že mezi tabletem a počítačem nejsou žádné
kovové předměty nebo jiné předměty s velkou hustotou.
Obsah
Index
50
Obsah
Index
Index
Index
51
51
4. Zkontrolujte pero. Pokud se správně nespustil ovladač, ani pero nebude fungovat správně. (Budete
schopni používat hrot pera pro pohybování kurzorem a klikání, ale další funkce pera nebudou
fungovat). Nainstalujte ovladač tabletu.
•
Pohybujte perem po aktivní ploše tabletu. Kurzor na obrazovce by se měl pohybovat
odpovídajícím směrem podle pohybu pera.
•
Přitlačte hrot pera na povrch tabletu. Stavová LED by se měla rozjasnit.
•
Dále, bez aplikování přítlaku na hrot pera, držte hrot pera ve vzdálenosti cca. 10 mm od
povrchu tabletu a stiskněte boční tlačítko pera. Stavová LED by se měla opět rozjasnit.
•
Otočte pero a přitlačte gumu na povrch tabletu. Stavová LED by se měla rozjasnit.
Viz. také Testování ovládání tabletu a nástrojů a Testování pera.
5. Vyzkoušejte dotyk. Zkuste pohybovat kurzorem pomocí pohybu prstem po povrchu tabletu. potom
klepněte prstem pro výběr položky. Stavová LED by se měla rozjasnit, když se dotknete aktivní plochy
tabletu.
Pokud se ovladač tabletu nenačte správně, základní dotykové pohyby budou fungovat, ale jiné akce
a gesta ne. Pokud počítač nerozpozná gesta, nainstalujte ovladač tabletu.
6. Zkontrolujte ExpressKeys. Viz. Testování ovládání tabletu a nástrojů a testování ExpressKeys.
Pokud selhal jakýkoliv z výše uvedených testů, je možné, že je vadný hardware. Viz. Možnosti
technické podpory.
Po otestování použijte ovládácí panel Wacom Tablet, kde můžete nastavit tablet a nástroje podle
vašich představ a požadavků.
Obsah
Index
51
Obsah
Index
Index
Index
52
52
TESTOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU A NÁSTROJŮ
Pokud Intuos nástroje nebo ovládání tabletu nefunguje podle vašich očekávání, je dobrý nápad nejdříve
prověřit přiřazené funkce nebo je resetovat do výchozího nastavení. Totéž můžete provést, pokud se
objeví problémy s ovládáním dotykem.
•
Otevřete ovládácí panel Wacom Tablet a klikněte na tlačítko ABOUT. V dialogovém okně, které se objeví,
klikněte na tlačítko DIAGNOSE.... Zobrazí se DIAGNOSTICS dialogové okno s informacemi o tabletu a vašich
nástrojích a příslušné informace pro tablety, které lze ovládat dotykem.
•
Pokud je k systému připojeno více tabletů, vyberte ve sloupci TABLET INFO model, který testujete.
•
Během používání tabletu a nástrojů použijte informace zobrazené v dialogovém okně DIAGNOSTICS.
Pozn.: Pokud je tlačítko nástroje nastaveno na RADIAL MENU nebo OPEN/RUN..., funkce se objeví, když tlačítko
stisknete. V takovém případě možná budete chtít změnit funkci tlačítka před testováním.
Testování ExpressKeys
Testování pera
Obsah
Index
52
Obsah
Index
Index
Index
53
53
TESTOVÁNÍ EXPRESSKEYS
1. Když je dialogové okno DIAGNOSTICS otevřené, sledujte sloupec TABLET INFO během testování každého z
tlačítek ExpressKeys. Ujistěte se, že jste v tomto sloupci vybrali model, který testujete.
2. Otestujte tlačítka jejich stisknutím (vždy pouze jedno). Pokaždé, když stisknete tlačítko, zobrazí se
vedle kategorie LEFT BUTTONS jeho číslo.
3. Jakmile jste hotovi, klikněte na tlačítko CLOSE. Zavřete tak dialogové okno.
Důležité: Některé aplikace mohou přepsat a ovládat funkce tlačítek ExpressKey. Zvažte během
testování ExpressKeys zavření jakékoliv otevřené aplikace s výjimkou ovládacího panelu.
Detaily najdete v části Používání aplikací integrovaných pro ovládání tabletu.
TESTOVÁNÍ PERA
1. Máte stále otevřené dialogové okno DIAGNOSTICS a zatímco sledujete sloupec POINTING DEVICE INFO
přibližte pero do vzdálenosti cca. 10 mm nad aktivní plochou tabletu. Měly by se zobrazit
hodnoty PROXIMITY, DEVICE NAME, DEVICE TYPE, a DEVICE S/N (sériové číslo).
2. Pohybujte nástrojem po povrchu tabletu. Hodnoty X a Y DATA by se měly měnit v závislosti na
poloze nástroje.
3. Otestujte tlačítka pera. Stavová LED by se měla rozjasnit pokaždé, když kliknete hrotem pera,
stisknete boční tlačítko nebo přitlačíte gumu k tabletu.
•
Klikněte na povrch tabletu hrotem pera. Měly by se změnit hodnoty SWITCHES a PRESSURE.
Hodnota PRESSURE by se měla změnit přibližně z 0% s žádným tlakem na přibližně 100% s
použitím maximálního přítlaku.
•
Dále stiskněte boční tlačítko, aniž byste se dotýkali hrotem pera povrchu tabletu. Stav
SWITCHES by se měl změnit. Proveďte tento test u obou tlačítek Intuos pera.
Pero
SWITCHES stav
•
Hrot = 1
Boční tlačítko (spodní) = 2
Boční tlačítko (horní) = 3
Guma = 1
Přitlačte gumu k tabletu. Hodnoty SWITCHES a PRESSURE by se měly změnit.
Hodnota PRESSURE by se měla změnit přibližně z 0% s žádným tlakem na přibližně 100% s
použitím maximálního přítlaku.
4. Pomalu otáčejte pero podél jeho osy. Hodnota ROTATION by se měla měnit podle otáčení pera.
5. Jakmile skončíte, klikněte na tlačítko CLOSE. Zavřete tak dialogové okno.
Obsah
Index
53
Obsah
Index
Index
54
54
TABULKY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud se u Intuosu nebo jeho nástrojů vyskytnou problémy, projděte si následující tabulky. Je možné, že
váš problém v nich bude popsán a můžete se jej pokusit vyřešit. Rovněž se podívejte do souboru Read
Me, ve kterém jsou uvedené poslední informace o updatech.
Další informace najdete na stránkách Wacomu, http://www.wacom.com.
Obecné problémy
Problémy s perem
Problémy s dotykem
Bezdrátové problémy
Windows problémy
Mac problémy
OBECNÉ PROBLÉMY
Počítač nemá volný USB
port.
Stavová LED nesvítí.
Zjistěte, zda není volný USB port na USB hubu. Pokud není, budete
potřebovat přidat USB hub nebo USB kartu.
Ujistěte se, že je správně připojený USB kabel a to jak do tabletu, tak
do aktivního USB portu.
Pokud se připojujete k USB hubu, ujistěte se, že je připojený k
aktivnímu USB portu a že je USB hub aktivní.
Zkuste tablet připojit k jinému USB portu, nebo použijte jiný USB kabel.
Pokud používáte Intuos v bezdrátovém režimu, podívejte se
také do kapitoly Bezdrátové problémy.
Pokud právě nepoužíváte nástroje k tabletu Intuos, odstraňte je z
aktivní plochy tabletu. Tablet posílá data do počítače, což brání
počítači v přechodu do režimu spánku.
Počítač neusíná.
Kurzor na obrazovce je
velmi nestálý, anebo
"skáče" z místa na místo
během používání tabletu.
Při práci v některých
aplikacích provádějí tlačítka
jiné funkce, než jaké jsou
nastavené v ovládacím
panelu Wacom Tablet.
Obsah
Pozn.: některé kovové nebo vodivé objekty mohou také způsobit,
že tablet posílá data do počítače. Nejlepší je, nechat povrch
tabletu zcela prázdný, pokud jej právě nepoužíváte.
Výjimečně může tablet přijímat rušivé rádiové frekvence z počítače
nebo blízko umístěného radio přijímače. Zkuste tablet odsunout od
monitoru anebo změnit obnovovací frekvenci monitoru nebo rozlišení
monitoru.
Některé aplikace mohou přepsat a ovládat funkce ExpressKeys. Viz.
Používání aplikací integrovaných pro ovládání tabletu.
Pokud používáte nastavení specifické pro aplikaci, ujistěte se, že
jste aktualizovali nastavení pro aplikaci, se kterou pracujete.
Index
54
Obsah
Index
Index
Index
55
55
PROBLÉMY S PEREM
Pero neovládá kurzor nebo
jinak nepracuje správně.
Pokud se správně nenačetl ovladač tabletu, ani pero nebude
fungovat správně.
•
Budete moci používat hrot pera pro pohyb kurzoru na obrazovce
a pro klikání, ale ostatní funkce pera nebudou fungovat.
•
U tabletů, které kombinují ovládání perem a dotykem, budou
fungovat základní dotykové pohyby, ale nebudou fungovat další
akce a gesta.
Pero nekreslí nebo nepíše s
rozpoznáním úrovní přítlaku.
Nainstalujte ovladač tabletu.
Některé aplikace vyžadují, abyste v nich zapnuli rozpoznání přítlaku
přímo v aplikaci anebo abyste vybrali nástroj předtím, než se pero
začne chovat jako tlakově citlivý nástroj.
Klikání je obtížné.
Dvojklik je obtížný.
Rovněž ověřte, že používáte aplikaci, která podporuje přítlak.
Zkuste použít lehčí, měkčí TIP FEEL. Viz. Nastavení citlivosti hrotu a dvojkliku
Ujistěte se, že rychle dvakrát ťukáte na stejné místo na aktivní ploše
tabletu. Wacom doporučuje pro dvojklik používání bočního tlačítka
pera.
Otevřete ovládací panel Wacom Tablet a jděte do záložky PEN.
Zkuste zvýšit TIP DOUBLE CLICK DISTANCE nebo použít lehčí TIP FEEL.
Nastavte ExpressKey na DOUBLE CLICK.
Pero stále označuje nebo
nepřestává kreslit.
Guma stále označuje nebo
nepřestává gumovat.
Zaznamenáváte zpoždění na
displeji během počátečních
tahů perem nebo při psaní.
Windows: zkuste nastavit systém tak, abyste mohli otevírat programy
jedním kliknutím.
Otevřete Wacom Tablet a jděte do záložky PEN . Posuňte TIP FEEL
posuvník směrem k FIRM, nebo zvolte CUSTOMIZE... a zvyšte nastavení
CLICK THRESHOLD. Pokud to nepomohlo, podívejte se do Testování
ovládání tabletu a nástrojů.
Hrot pera může být opotřebovaný. Viz. Výměna hrotu pera.
Otevřete Wacom Tablet a jděte do záložky ERASER. Posuňte ERASER
FEEL posuvník směrem k FIRM, nebo zvolte CUSTOMIZE... a zvyšte
nastavení CLICK THRESHOLD. Pokud to nepomohlo, podívejte se do
Testování ovládání tabletu a nástrojů.
Otevřete Wacom Tablet a jděte do záložky PEN a snižte TIP DOUBLE
CLICK DISTANCE. Pokud to nepomohlo, posuňte TIP DOUBLE CLICK
DISTANCE posuvník do polohy OFF. Tím vypnete asistenci dvojkliku.
Zkuste vypnout funkce pera v operačním systému.
Musíte velmi silně tlačit na
pero během klikání,
kreslení nebo psaní.
Obsah
Otevřete Wacom Tablet a jděte do záložky PEN. Posuňte TIP FEEL
posuvník směrem k SOFT, nbeo zvolte CUSTOMIZE... a snižte nastavení
SENSITIVITY a CLICK THRESHOLD.
Index
55
Obsah
Hrot pera nefunguje.
Index
Index
Index
56
56
Ujistěte se, že používáte pouze kompatibilní Wacom pero, například to
které jste dostali v balení tabletu nebo některý z Wacom nástrojů, který
je určený pro váš Intuos. Jiná pera nemusí fungovat na tabletu správně.
Zkontrolujte záložku PEN v ovládacím panelu a ověřte, že je na
hrot pera nastavená funkce CLICK.
Změna nastavení pera a
dalších nástrojů se neprojeví.
Tlačítka pera nefungují.
Stavová LED by se měla rozjasnit, když je hrot pera stisknutý. Pokud to
tak není, je možná vadný hardware. Viz.Testování ovládání nástrojů.
Ujistěte se, že provádíte změny pro nástroj a aplikaci, které používáte.
Viz. Vytvoření specifického nastavení pro aplikaci.
Ujistěte se, že používáte pouze kompatibilní Wacom pero, například
to, které jste dostali v balení tabletu nebo některý z Wacom nástrojů, který
je určený pro váš Intuos. Jiná pera nemusí fungovat na tabletu správně.
Ujistěte se, že mačkáte tlačítko pera, když je hrot pera v max.
vzdálenosti 10 mm od aktivní plochy tabletu. Udělejte to bez dotyku
hrotu pera plochy tabletu.
V ovládacím panelu Wacom Tablet ověřte, že je boční tlačítko
nastavené na funkci, kterou očekáváte v aplikaci a u nástroje, který
používáte.
Zkontrolujte SIDE SWITCH MODE. Pokud je zvoleno CLICK & TAP,
budete muset pro kliknutí nejdříve stisknout boční tlačítko a
současně se dotknout hrotem pera povrchu tabletu. Viz. Možnosti.
Kurzor na obrazovce
"skáče" zpět.
Nelze pohybovat kurzorem
požadovaným směrem
anebo čára, kterou kreslíte,
se neshoduje s umístěním
kurzoru v kreslící aplikaci.
Během používání Intuosu na
vícemonitorovém systému
nemůžete perem ovládat
další monitor(y).
Obsah
Stavová LED se rozjasní, jakmile stisknete boční tlačítko. Pokud
to tak není, může být vadný hardware. Viz. Testování tabletu.
Nepokládejte nástroj Intuos na tablet, pokud jej nepoužíváte anebo
pokud používáte jiné polohovací zařízení. Takto odložený nástroj
může rušit polohu kurzoru na obrazovce během používání jiného
vstupního zařízení.
Otevřete Wacom Tablet a jděte do záložky MAPPING. Ověřte, že je
vybraný PEN MODE a že je SCREEN AREA nastavená na FULL u vybraného
nástroje a aplikace. Pokud to nepomohlo, klikněte na tlačítko DEFAULT
pro obnovu výchozího mapování tabletu. Pokud problém přetrvává,
odstraňte předvolby tabletu (viz. Windows problémy nebo Mac
problémy).
Ujistěte se, že pero funguje (nebo nefunguje). Viz. Testování ovládání
tabletu a nástrojů.
Přepněte ovládání pera Intuos mezi jednotlivými displeji stisknutím
tlačítka ExpressKey nebo pera, které je nastavené na DISPLAY TOGGLE.
Ověřte, že je SCREEN AREA v záložce MAPPING nastavena na FULL. Pro
ovládání ostatních monitorů můžete použít pero v režimu myši.
Nejdříve nastavte jedno z tlačítek pera na funkci MODE TOGGLE.... Potom
toto tlačítko použijte pro přepínání mezi PEN MODE a MOUSE MODE.
Index
56
Obsah
Index
Index
Index
57
57
PROBLÉMY S DOTYKEM
Dotyk nefunguje.
Zapněte dotyk stiknutím ExpressKey, které je nastavené na TOUCH ON/
OFF. Pokud to nepomohlo, posuňte přepínač dotyku do opačné
polohy a zkuste to ještě jednou.
Pokud se ovladač tabletu nespustí správně, budou fungovat pouze
základní pohyby ovládané dotykem, ale další akce a gesta fungovat
nebudou. Nainstalujte ovladač tabletu.
Vypadá to, že dotyk částečně
nefunguje. Můžete pohybovat
kurzorem, ale ostatní funkce
nefungují.
Tablet nerozpoznává
multitouch spolehlivě.
V Adobe Photoshop nelze
zvětšovat a zmenšovat.
Pokud držíte prsty příliš blízko u sebe, tablet je nemusí rozpoznat jako
dva prsty. Zkuste držet prsty trochu dále od sebe.
Pokud ve Photoshopu nefunguje zoom, ověřte, že není vybrána
funkce ZOOM WITH SCROLL WHEEL v PŘEDVOLBÁCH ve Photoshopu.
Gesta pro posouvání
nefungují správně při práci
v Adobe Photoshop.
Pokud ve Photoshopu nefungují správně gesta dotyku, ověřte, že
není vybrána funkce ZOOM WITH SCROLL WHEEL v PŘEDVOLBÁCH ve
Photoshopu.
Gesta rotace nefungují
plynule, nebo nefungují
vůbec.
Rotace může fungovat různě, v závislosti na aplikaci, kterou
používáte. Například může fungovat plynule v inkrementu 90 stupňů
anebo vůbec.
Pro nejlepší rozpoznání tohoto gesta umístěte prsty diagonálně na
tablet, alespoň 25 mm od sebe.
Obsah
Index
57
Obsah
Index
Index
Index
58
58
BEZDRÁTOVÉ PROBLÉMY
Počítač nemá volný USB
port.
Po stisknutí tlačítka napájení
na bezdrátovém modulu, LED
svítí 4 vteřiny a potom se
vypne.
Po zapnutí bezdrátového
modulu LED indikuje
správnou fukčnost, ale
kurzor na obrazovce se
nehýbe.
Zjistěte, zda je volný USB port na USB hubu. Pokud není, přidejte
USB hub nebo USB kartu.
Pokud nedojde k navázání bezdrátového připojení, bezdrátový
modul se po 4 vteřinách vypne.
•
Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač správně připojený k USB portu
na počítači anebo k USB hubu.
•
Posuňte tablet blíže k anténě a ujistěte se, že mezi tabletem a
počítačem nejsou žádné kovové předměty, ani předměty s vysokou
hustotou.
Znovu stiskněte napájecí tlačítko pro aktivaci spojení.
Ujistěte se, že jste nevypnuli ovládání dotykem. Viz. Nastavení
možností dotyku. Ujistěte se, že používáte správně pero. Znovu si
projděte používání pera. Vypněte bezdrátový modul a potom jej opět
zapněte. Pokud je baterie málo nabitá, nabijte ji.
Došlo k bezdrátovému
připojení, ale tablet
nefunguje správně.
Ujistěte se, že jste správně nainstalovali ovladač tabletu. Viz.
také Optimalizace bezdrátového připojení.
Tablet funguje, pokud je
připojený přes USB kabel, ale
vypne se, jakmile je kabel
odpojený.
Ověřte si, že je bezdrátový modul a přijímač správně
nainstalovaný a že je bezdrátový modul zapnutý.
Zkontrolujte baterii. Viz. Baterie a stav bezdrátového připojení.
•
Otevřete část v tabletu, kde je baterie a ověřte, že je baterie správně
správně nainstalovaná.
•
Zkontrolujte vzhled baterie, jestli nevytekla anebo zda nejeví jiné
známky poškození.
Nechte přes noc nabít baterii a zkuste to ještě jednou. Pokud
problém přetrvává, je možné, že baterie je zcela vybitá anebo
poškozená a nemůže už udržet žádné napětí. Pokud tomu tak je,
bude nutné zakoupit baterii novou. Viz. Objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
•
Obsah
Index
58
Obsah
LED bezdrátového připojení
po stisknutí napájecího
tlačítka na bezdrátovém
modulu nesvítí.
Index
Index
Index
59
59
1. Ověřte, že je bezdrátový přijímač Wacom správně připojený k
aktivnímu USB portu. Pokud se připojujete k USB hubu, ujistěte
se, že je hub připojený k aktivnímu USB portu a že je hub aktivní.
2. Ověřte, že je bezdrátový modul Wacom správně v tabletu
nainstalovaný. Stiskněte napájecí tlačítko pro bezdrátové spojení.
3. Pokud LED nesvítí, propojte tablet a počítač USB kabelem.
Na bezdrátovém modulu prověřte stavovou LED baterie.
Žlutá indikuje, že se baterie nabíjí. Zelená indikuje, že je baterie
zcela nabitá. Pokud LED nesvítí, je možné, že je baterie vadná.
Vyměňte baterii.
4. Pokud nesvítí LED stavu tabletu ani bezdrátového modulu,
kontaktujte technickou podporu Wacom. Viz. Možnosti technické
podpory.
Při používání tabletu kurzor
na obrazovce nebo tahy
perem mají v některých
aplikacích zpoždění.
Proces nabíjení baterie se
zastaví vždy, když počítač
přejde do režimu spánku.
Viz. Optimalizace bezdrátového připojení, kde najdete tipy pro
zlepšení připojení.
Upravte nastavení správy napájení nebo úspory energie tak, aby
počítač nepřecházel do režimu spánku během napájení baterie.
WINDOWS PROBLÉMY
Máte podezření, že by mohly
být poškozené předvolby
tabletu, anebo se chcete
ujistit, že jsou všechna
nastavení ve výchozí podobě.
Pro práci s předvolbami použijte Wacom Tablet Preference File
Utility. Zavřete všechny otevřené aplikace. Klikněte na ikonu START a
zvolte VŠECHNY PROGRAMY. Dále vyberte WACOM TABLET a WACOM
TABLET PREFERENCE FILE UTILITY.
1. Je dobré nejdříve zazálohovat předvolby tabletu.V dialogovém
okně TABLET PREFERENCE FILE UTILITY, klikněte na BACKUP... a
postupujte podle pokynů.
2. Pro smazání převoleb tabletu použijte Tablet Preference
File Utility:
Jeden uživatel. V MY PREFERENCES klikněte na REMOVE.
Smažete všechny předvolby aktuálního uživatele.
Všichni uživatelé. V ALL USER PREFERENCES klikněte na REMOVE. Smažete
předvolby všech uživatelů. Pro smazání předvoleb všech uživatelů
budete potřebovat administrátorská práva. Restartujte všechny aplikace,
které používají nastavení tabletu a při smazání předvoleb byly spuštěné.
Obnovení předvoleb tabletu, které jste zazálohovali, provedete
kliknutím na RESTORE... v MY PREFERENCES.
Obsah
Index
59
Obsah
Index
Index
Index
60
60
MAC PROBLÉMY
Při spuštění se objeví hlášení,
že selhal ovladač tabletu
anebo že nebyly vytvořeny
předvolby tabletu.
Tablet nebyl při spuštění zaznamenán.
Pokud používáte bezdrátové připojení:
•
Ujistěte se, že je bezdrátové připojení aktivní. Viz. Baterie a
stav bezdrátového připojení.
•
V GO menu vyberte UTILITIES a spusťte SYSTEM PROFILER. Zvolte
USB v HARDWARE sekci seznamu CONTENTS. Měl by zde být
uvedený model USB tabletu Wacom. Pokud zde tablet uvedený
není, zkontrolujte bezdrátové připojení.
Pokud jste připojeni pomocí USB kabelu z balení:
•
Ujistěte se, že je USB kabel správně připojený k aktivnímu USB
portu počítače nebo k USB hubu. Ověřte, zda svítí stavová LED.
Pokud je váš tablet připojený k USB hubu, ujistěte se, že je hub
připojený a aktivní. Pokud problém i nadále přetrvává, připojte
USB kabel přímo k počítači (ne přes hub).
•
Z GO menu vyberte UTILITIES a spusťte SYSTEM PROFILER. Zvolte
USB ze sekce HARDWARE v seznamu CONTENTS. Měl by zde být
uvedený model Wacom USB tabletu, zkontrolujte USB kabel, zda
je v pořádku a zda je správně připojený k tabletu i počítači, event.
jej zkuste připojit k jinému USB portu.
Pokud problémy stále přetrvávají, odinstalujte a znovu nainstalujte
ovladač tabletu.
Pokud to nepomohlo, kontaktujte technickou podporu
Wacomu, viz. Možnosti technické podpory.
Obsah
Index
60
Obsah
Máte podezření, že by
mohly být poškozené
předvolby tabletu nebo se
chcete ujistit, že jsou
všechna nastavení ve
výchozí podobě.
Index
Index
Index
61
61
•
Je dobré nejdříve zazálohovat předvolby tabletu. Ve Wacom Tablet
Utility, zvolte CURRENT USER nebo ALL USERS. Potom klikněte na
BACKUP... a postupujte podle pokynů..
•
Potom smažte předvolby tabletu následovně:
Jeden uživatel. Jakmile se utilita spustí, zvolte CURRENT USER a klikněte
na REMOVE. Odhlaste se, a znovu se přihlaste. Jakmile se načte ovladač
tabletu, vytvoří nový soubor předvoleb s použitím výchozího nastavení.
Všichni uživatelé. Jakmile se utilita spustí, zvolte ALL USERS a klikněte na
REMOVE. Odhlašte se, a znovu se přihlašte. Jakmile se načte ovladač
tabletu, vytvoří nový soubor předvoleb s použitím výchozího nastavení.
Obnovení předvoleb tabletu, které jste zazálohovali, provedete
zvolením CURRENT USER nebo ALL USERS a kliknutím na RESTORE... v
rámci utility.
Ink nefunguje s Intuosem
správně.
Pozn.: Neodstraňujte ručně soubor WACOM TABLET.PREFPANE,
ze složky LIBRARY PREFERENCE PANES. Tento soubor by se měl
odstranit sám během odinstalování ovladače tabletu Wacom a
jen pomocí Wacom Tablet Utility.
Je možné, že jsou problémy s předvolbami aplikace Ink. Odstraňte
poškozené soubory předvoleb. Opět se vytvoří, jakmile povolíte
rozpoznání rukou psaného písma.
1. Otevřete SYSTEM PREFERENCES, zvolte SHOW ALL a potom INK.
Potom vypněte rozpoznání rukou psaného písma.
2. V GO menu zvolte HOME. Otevřete složky LIBRARY a
PREFERENCES. Odstraňte následující předvolby.
•
COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
•
COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
• COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Vraťte se do SYSTEM PREFERENCES a do INK a potom opět
povolte rozpoznání rukou psaného písma.
4. Otestujte funkce aplikace Ink použitím tabletu Wacom a pera.
Pokud tento postup nevyřešil problémy s aplikací Ink, kontaktujte
technickou podporu Apple. Wacom není výrobce softwaru a má jen
omezené možnosti, jak podporovat aplikace třetích stran.
Obsah
Index
61
Obsah
Index
Index
Index
62
62
MOŽNOSTI TECHNICKÉ PODPORY
Pokud máte problém s tabletem, nejdříve si projděte průvodce instalací, abyste si byli jisti, že jste
nainstalovali tablet správně. Potom si projděte postupy v Řešení problémů.
Pokud jste nenašli odpověď v tomto manuálu, možná že najdete aktualizované informace v příslušném
souboru Read Me určeném pro váš systém (umístěný na instalačním CD Intuosu). Také se můžete
podívat na www.wacom.com, kde zvolíte Wacom stránky určené pro váš region. Zde si můžete projít
produktové FAQ (často kladené dotazy).
Pokud jste připojeni k Internetu, můžete si stáhnout aktuální ovladač ze stránek Wacomu určených pro
váš region. Projděte si Poznámky na stránce s ovladači, kde najdete aktualizované informace. Viz. Získání
aktualizace softwaru.
Projděte si možnosti Zákaznické podpory (Customer Care) na stránkách Wacomu, určených pro váš
region. Možná zde najdete odpověď na vaši otázku bez nutnosti volat na technickou podporu.
Rovněž můžete kontaktovat Wacom Customer Care Center navštívením stránek Wacomu, určených pro
váš region a vyplněním online formuláře, který se odešle technické podpoře emailem.
Pokud jste stále nevyřešili problém a myslíte si, že tablet nefunguje správně, kontaktujte technickou
podporu Wacom ve vašem regionu (tam, kde jste tablet zakoupili). Kontaktní informace najdete také na
stránkách Wacomu určených pro váš region.
Pokud budete volat, měli byste být u počítače a měli byste mít k dispozici následující informace:
•
Tuto příručku.
•
Sériové číslo a model tabletu. Tato čísla jsou umístěná na spodní straně tabletu.
•
Číslo verze ovladače. Toto číslo je na instalačním CD Intuos, nebo v ovládacím panelu Wacom
Tablet klikněte na tlačítko ABOUT.
•
Výrobce a model vašeho počítače, operační systém a verzi.
•
Seznam periferních zařízení připojených k počítači.
•
Software a verzi softwaru, který jste používali, když se problém objevil.
•
Přesné znění chybové zprávy, která se objevila na obrazovce.
•
Co se stalo a co jste dělali, když se problém objevil.
•
Jak jste se pokoušeli problém vyřešit.
Obsah
Index
62
Obsah
Index
Index
Index
63
63
ZÍSKÁNÍ AKTUALIZACE SOFTWARU
Wacom pravidelně aktualizuje ovladače, aby zůstala zachovaná kompatiblita s novými produkty. Pokud
máte problémy s kompatibilitou mezi Intuosem a nový hardwarem nebo softwarem, možná by mohlo
pomoci stažení nové verze ovladače (pokud je dostupná) z internetu.
Navštivte www.wacom.com, kde najdete podporu, ovladače a další aktualizace softwaru.
PÉČE A ÚDRŽBA
Udržujte povrch Intuosu a pero čisté. Prach a špína se mohou přilepit k peru a způsobit poškození
povrchu tabletu. Pravidelné čištění prodlouží životnost povrchu a pera.
Skladujte Intuos a pero na čistém a suchém místě, vyvarujte se teplotních extrémů. Pokojová teplota je
pro skladování a používání tabletu nejlepší.
Nerozebírejte Intuos ani pero. Rozložení produktu znamená ukončení záruky produktu.
Důležité: dejte si pozor, abyste nikdy nevylili tekutinu na Intuos nebo na pero. V případě polití
ExpressKeys nebo tlačítek pera, které obsahují citlivé elektronické části, může dojít k jejich
poškození nebo nesprávnému fungování.
Vyhněte se poškrábání Intuosu obroušeným hrotem pera. Měňte hroty ihned, jakmile jsou
opotřebované. Viz. Výměna hrotu pera.
K čištění Intuosu a pera použijte měkký, navlhčený kousek látky. Látku můžete rovněž navlhčit velmi jemným
mýdlem naředěným vodou. K čištění Intuosu a pera nepoužívejte jiné látky, tekutiny nebo rozpouštědla.
K čištění povrchu Intuosu použjte antistatický hadřík nebo lehce navlhčený hadřík. Použijte jen lehký tlak
a nenavlhčete povrch přespříliš. K čištění Intuosu nepoužívejte prací prostředky, mohou povrch
poškodit. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.
Obsah
Index
63
Obsah
Index
Index
64
64
APENDIX
Tato sekce obsahuje informace o odinstalování softwaru tabletu, používání dalších aplikací a
schopnostech Intuosu.
Odinstalování Intuosu
Používání aplikací integrovaných pro ovládání tabletu
Možnosti pera a digitálního inkoustu ve Windows
Produktové informace
Objednávání náhradních dílů a příslušenství
Záruční servis
VÝMĚNA HROTU PERA
Během běžného používání se hrot pera obrousí. Příliš velký tlak způsobí rychlejší opotřebení hrotu.
Abyste chránili Intuos před poškrábáním a pro zajištění nejlepšího výkonu, doporučujeme, abyste
pravidelně měnili hrot pera. Stejně tak, pokud je hrot již příliš krátký anebo obroušený naplocho.
Opotřebovaný hrot můžete rychle vyjmout pomocí speciálního otvoru na zadní straně Intuosu. Potom
stačí vložit nový hrot ručně, jak je zobrazeno na obrázku níže.
Obsah
Index
64
Obsah
Index
Index
Index
65
65
ODINSTALOVÁNÍ INTUOSU
Postupujte podle příslušných instrukcí níže, pokud chcete odinstalovat ovladač tabletu z
vašeho systému. Windows 8:
1. Na úvodní obrazovce Windows 8 klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky a z
vyskakovacího menu vyberte CONTROL PANEL. Pokud používáte Windows 8 Classic Desktop, stiskněte
klávesu Windows na klávesnici nebo zvolte ikonu Windows v Charms bar.
2. Zvolte UNINSTALL A PROGRAM nebo ADD OR REMOVE PROGRAMS.
3. Zvolte WACOM TABLET a klikněte na tlačítko REMOVE.
Windows 7 a Vista:
1. Klikněte na START a zvolte OVLÁDACÍ PANELY.
2. Klikněte na ODINSTALOVAT PROGRAM nebo PŘIDAT NEBO ODEBRAT PROGRAMY.
3. Zvolte WACOM TABLET a klikněte na tlačítko ODSTRANIT.
Pozn.: možná bude nutné restartovat počítač, aby byly změny platné.
Mac:
1. V menu GO, zvolte APPLICATIONS a otevřete složku WACOM TABLET.
2. Klikněte dvakrát na ikonu WACOM TABLET UTILITY. Klikněte na tlačítko TABLET SOFTWARE:
REMOVE. Vložte vaše administrátorské jméno a heslo.
3. Po odebrání klikněte na OK.
4. Vypněte počítač.
5. Odpojte Intuos od počítače.
Viz. Získání aktualizace softwaru, kde najdete informace o stažení nových ovladačů (pokud
jsou dostupné) z internetu.
Obsah
Index
65
Obsah
Index
Index
Index
66
66
POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ INTEGROVANÝCH PRO OVLÁDÁNÍ TABLETU
Některé aplikace mohou být navržené pro ovládání funkcí ExpressKeys. Pokud pracujete s těmito
aplikacemi, ExpressKeys se mohou chovat jinak, než jak jste je nastavili v ovládacím okně Wacom Tablet.
•
Pokud je ExpressKey přepsané aplikací, nastavení ExpressKey se automaticky aktualizuje použitím
buď “Application Defined” nebo novým názvem funkce. Některé nebo všechny ExpressKeys mohou
být přepsány v závislosti na aplikaci.
•
Integrované aplikace budou ovládat ExpressKeys jen pokud je tato aplikace aktivní a je v popředí.
jakmile aplikaci zavřete nebo vyberete novou aplikaci, ve které chcete pracovat, nastavení v
ovládacím panelu Wacom Tablet se vrátí do původního stavu.
•
K prozkoumání ExpressKey, nebo nastavení pera pro aktuální aplikaci nastavte tlačítko ExpressKey
na funkci SETTINGS a pro přehled o nastavení kdykoliv toto tlačítko stiskněte.
Aplikace, které byly tímto způsobem integrované budou typicky poskytovat možnost tuto možnost
vypnout při prvním použití této aplikace s Wacom produktem. Detaily najdete v dokumentaci, kterou jste
dostali s vaší aplikací. Stejně tak v této dokumentaci najdete specifické detaily o funkčnosti a o nastavení
nebo vypnutí těchto funkcí.
Pokud se neobjeví automatická informace anebo dokumentace k této aplikaci nepopisuje jak vypnout
toto chování, můžete použít ovládací panel Wacom Tablet pro vytvoření nastavení, které přepíše chování
v této aplikaci. Viz. Úprava nastavení pro aplikaci.
Důležité: Pokud bylo nastavení specifické pro aplikaci vytvořeno pro integrovanou aplikaci,
nastavením ExpressKey na APPLICATION DEFINED budete stále moci integrovanou aplikací ovládát
tuto funkci.
Obsah
Index
66
Obsah
Index
Index
Index
67
67
PERO A DIGITÁLNÍ INKOUST VE WINDOWS
Microsoft Windows 8, Windows 7 a Vista nabízejí rozšířenou podporu pera jako vstupního zařízení.
Funkce pera jsou podporované ve všech verzích Windows 8, Windows 7 a Vista, s výjimkou Windows 7
Starter Home Basic a Windows Vista Home Basic. Použijte Intuos a Wacom pero pro intuitivní ovládání.
•
Tvorba poznámek. Tvorba poznámek a rychlých skic ve Windows Journal. Použijte vyhledávání Journal
pro rozpoznání rukou psaného obsahu.
•
Rozpoznání rukou psaného písma. Rychle vložte rukou psaný text kdekoliv v počítači, kde je přijímaný
tištěný text. Převdeďte rukou psaný obsah do tištěné podoby kdykoliv.
•
Digitální inkoust v Microsoft Office 2007. Digitální poznámky a nástroje pro ruční psaní najdete v záložce
REVIZE v příslušné aplikaci.
Vstupní panel Windows umožňuje použít rukou psané písmo nebo klávesnici na obrazovce pro přímé
vložení textu pomocí Wacom pera.
Pro spuštění Vstupního panelu udělejte následující:
•
Klikněte na ikonu Vstupní panel, která se zobrazí, jakmile pohnete kurzorem nad oblast textu.
•
Klikněte na položku Vstupní panel umístěnou na levé straně obrazovky (výchozí umístění).
•
Klikněte na ikonu Vstupní panel počítačeTablet PC umístěnou v spodní liště v panelu nástrojů. Pokud je
neviditelná, zvolte PANELY NÁSTROJŮ a VSTUPNÍ PANEL TABLET PC.
Pro vypnutí Vstupního panelu:
1. Otevřete Vstupní panel Tablet PC.
2. Zvolte NÁSTROJE a MOŽNOSTI.
3. Zvolte OTEVÍRÁNÍ záložky a zrušte zaškrtnutí následujících oken.
•
PRO VSTUP POMOCÍ PERA TABLETU ZOBRAZIT IKONU U TEXTOVÉHO POLE
•
ZOBRAZIT VSTUPNÍ PANEL ROZEVÍRAJÍCÍ SE Z KARTY
4. Klikněte na OK.
Detaily najdete v dokumentaci, kterou jste obdrželi se systémem, včetně výukových nástrojů a Tablet PC
tutoriálu. Výukový materiál Tablet PC pro pero: jdetě do menu START zvolte VŠECHNY PROGRAMY, TABLET
PC a TABLET PC PEN TRAINING. Najděte systém nápovědy Windows pro výukové nástroje, pokud nejsou
dostupné přímo z menu START.
Obsah
Index
67
Obsah
Index
Index
Index
68
68
Další informace o digitálním inkoustu ve Windows najdete na stránkách Microsoftu. Rovněž
můžete navštívit stránku Wacomu na adrese www.wacom.com a vyhledat digitální inkoust ve
Windows.
PRODUKTOVÉ INFORMACE
Abyste se dozvěděli více o Intuosu, navštivte stránky Wacomu určené pro váš region. Rovněž zde
můžete získat informaci, které aplikace aktuálně podporují úrovně přítlaku a další speciální funkce
tabletu.
Specifikace vašeho Intuosu jsou uvedené v dokumentu Important Product Information, jenž najdete na
instalačním CD.
USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika
http://www.wacom.com
Evropa, Střední Východ a Afrika
http://www.wacom.eu
Japonsko
http://tablet.wacom.co.jp
Pacifická Asie (angličtina)
http://www.wacom.asia
Čína (zjednodušená čínština)
http://www.wacom.com.cn
Korea
http://www.wacom.asia/kr
Taiwan
Thajsko
http://www.wacom.asia/tw
http://www.wacom.asia/th
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Informace o objednávání náhradních dílů a příslušenství najdete na stránkách Wacomu
určených pro váš region. Rovněž můžete provést následující:
•
V U.S.A. nebo Kanadě, volejtel 1.888.884.1870 (bezplatně). V USA můžete navštívit Wacom stránku
na adrese http://direct.wacom.com.
•
V Evropě volejte +49 (0)180.500.03.75 nebo pošlete email na spareparts@wacom.eu. Nebo navštivte
http://shop.wacom.eu. Můžete rovněž kontaktovat svého prodejce, distributora, nebo technickou
podporu.
Obsah
Index
68
Obsah
Index
Index
Index
69
69
ZÁRUČN
Í SERVIS
Plné znění záruky a licenční smlouva jsou uvedené v dokumentu Important Product Information, který
najdete na instalačním CD.
ZÁRUČNÍ SERVIS V USA A V KANADĚ
Kontaktujte:
Wacom Support Center
Phone: 1.360.896.9833
Email Inquiry form: http://www.wacom.com/en/support/contact-support/technical-contact
ZÁRUČNÍ SERVIS V EVROPĚ
Záruční doba na produkty zakoupené v Evropě je dva roky. V případě technických problémů kontakujte Wacom Europe
technickou podporu.
K dispozici je Vám emailová adresa: support@wacom.eu
anebo můžete vyplnit formulář na stránkách Wacomu, konkrétně na adrese:
http://www.wacom.eu/contact
Obsah
Index
69
Obsah
Index
Index
70
70
SLOVNÍČEK
Aktivní plocha. Oblast tabletu, na které je možné ovládat kurzor a kreslit. Na této ploše tablet
rozpoznává dotyk anebo Intuos nástroje. Viz. dotykový snímač.
Specifické nastavení pro aplikaci. Nastavení Intuos nástroje a tabletu, které jste provedli pro individální
aplikaci. Ovládací panel Wacom Tablet umožňuje nastavit váš tablet tak, aby se choval rozdílně v různých
aplikacích. Specifická nastavení pro aplikaci budou fungovat, kdykoliv budete danou aplikaci používat.
Viz. Vytvoření specifického nastavení pro aplikaci.
Aspect (poměr stran). Poměr mezi vertikálním a horizontálním rozměrem tabletu nebo displeje.
(Click force (síla kliknutí). Úroveň tlaku, který musíte vyvinout na hrot pera, aby došlo k provedení kliknutí.
Digital Ink (digitální inkoust). Široká kategorie, která popisuje ručně psaný obsah, který byl vytvořený
pomocí pera. Toto "psaní" rukou má podobu skic, poznámek nebo ručně psaného textu. Ručně psaný
text může být volitelně převeden do tištěného textu nebo může zůstat v původní podobě. V závislosti na
nastavení vašeho systému a aplikací můžete ručně psaný text konvertovat okamžitě anebo později.
Display Toggle. Funkce Intuosu, která umožňuje pracovat s tabletem na všech displejích najednou anebo
pouze na jednom displeji. Je dostupná pouze tam, kde je k dispozici více monitorů.
Double-click distance. Maximální vzdálenost (v pixelech), o kterou se může pohnout kurzor na obrazovce
mezi prvním a druhým kliknutím a systém to stále vyhodnotí jako dvojklik. Zvýšení této hodnoty usnadní
provádění dvojkliku, ale může způsobit zpoždění tahů štětcem v některých grafických aplikacích.
Double-click speed. Maximální čas, který může uplynout mezi kliknutími a systém to stále
vyhodnotí jako dvojklik.
Eraser-aware application. Aplikace, které mají zabudovanou podporu gumy pera.
Tyto aplikace využívají výhodu gumy různým způsobem, v závislosti na tom, co dává smysl pro danou
aplikaci.
ExpressKeys. Nastavitelná tlačítka na tabletu Intuos. Viz. Používání ExpressKeys.
Journal. Aplikace v Microsoft Windows, která elektronicky simuluje fyzický zápisník, ale se všemi
výhodami digitálních poznámek. Například můžete vytvořit rychlé skici a přidat ručně psané poznámky,
které mohou být konvertovány do tištěného textu a odeslané emailem kolegům k okomentování.
LED. Light-Emitting Diode. Je použita jako indikační dioda, která informuje o různých stavech tabletu.
Mapping. Vztah mezi pozicovacím nástrojem na tabletu Intuos a polohou kurzoru na obrazovce.
Modifier. Modifikační klávesy SHIFT, ALT, a CTRL ve Windows, nebo SHIFT, CONTROL, COMMAND, a OPTION
na Mac. Tyto funkce můžete nastavit na tlačítka pera nebo na tlačítka na tabletu Intuos.
Nib. Vyměnitelný hrot pera.
Obsah
Index
70
Obsah
Index
Index
Index
71
71
Ovládání perem. Způsob ovládání počítače za použití pera a Intuos tabletu.
Režim pera. Způsob ovládání kurzoru na obrazovce pomocí pera. Kamkoliv posunute pero na aktivní
ploše tabletu Intuos, tam skočí kurzor na obrazovce. Tomuto se říká absolutní pozicování a je to výchozí
nastavení Intuos pera. Režim pera umožňuje rychlé pozicování kurzoru bez nutnosti nejdříve najít kurzor a
potom jej teprve začít přemisťovat na obrazovce.
Citlivost přítlaku. Vlastnost hrotu pera a gumy Wacom, která snímá množství tlaku, který na pero
vyvíjíte. Díky této vlastnosti můžete tvořit přirozené tahy štětcem, perem nebo gumou v aplikacích,
které rozpoznání přítlaku podporují.
Tlakově citlivé aplikace. Jakákoliv aplikace, která podporuje úrovně přítlaku.
Proximity. Vzdálenost od aktivní plochy tabletu, ve které začíná tablet vnímat pero. Viz. také Používání
bočního tlačítka.
Radial Menu. Hierarchické menu (ve formátu hvězdice). Každá úroveň menu se skládá z osmi parpsků
(částí), které mohou obsahovat různé funkce a volby, ze kterých si můžete vybírat. Pro zobrazení tohoto
menu nastavte jedno z tlačítek pera nebo tlačítek na tabletu na funkci Radial Menu.
Vstupní panel počítače Tablet PC ( TIP). Vstupní panel počítače Tablet PC v Microsoft Windows umožňuje
používat pero Wacom k vytvoření ručně psaných poznámek nebo pracovat s klávesnicí přímo na
obrazovce. Vstupní panel dynamicky převádí ručně psaný text do textového editoru. Tyto poznámky
můžete potom vložit do jiných dokumentů, tabulek nebo ilustrací.
Dotyk. Způsob interakce s počítačem při použití prstů na tabletu Intuos. Může se rovněž vztahovat k
"touch input", tedy ovládání dotykem.
Snímač dotyku. Navigační plocha tabletu Intuos, na které je zaznamenán dotyk. Snímač dotyku je
umístěný pod aktivní plochou a nesnímá pohyb pera.
Obsah
Index
71
Contents
Contents
Index
Index
72
72
INDEX
About the manual
Accessories and parts
ordering
Active area, understanding
Airbrush
replacing the tip
Applications, using integrated
Application-specific settings
changing
creating
removing
Button functions Care
and maintenance
Control panel
basics
features
Controls, testing
Customizing
double-click
Radial Menu
tablet to screen mapping
tip feel
Diagnostics
Display Toggle, working with
Double-click, customizing
Driver downloads, obtaining
Express View display
ExpressKey defaults
ExpressKeys
testing
using
Features
control panel
pen
Force proportions
Functions, button
General problems, troubleshooting
Holding
pen
Information, product
Installing multiple tablets
Intuos
setting up
Obsah
5
68
11
64
66
37
36
37
28
63
12
23
52
22
24
33
25
24
52
34
24
63
21
17
53
16
23
8
25
28
54
14
68
38
9
Index
the touch experience
using
Mac-specific problems, troubleshooting
Maintenance and care
Manual, about
Mapping, to multiple monitors Multiple
monitors
mapping to
working with
tablets, installing Navigation,
customizing for touch Nib,
replacing
Ordering parts and accessories
Parts and accessories
ordering
Pen
features
holding
positioning with
pressure sensitivity, working with
replacing the tip
side switch
testing
tip, replacing
using
Pen mode
Pen problems, troubleshooting
Positioning, with pen
Preferences, managing tablet
Pressure sensitivity, working with
Product information
Radial Menu
customizing
using
Removing application-specific settings
Requirements, system
Screen area, portion of
Settings
changing application specific
creating application specific
removing application specific
Set-up
18
13
60
63
5
12
12
12
38
20
64
68
68
8
14
15
15
64
16
53
64
13
25
55
15
38
15
68
33
33
37
6
26
37
36
37
9
72
Contents
Contents
Side switch, using
Software
driver downloads
uninstalling
System requirements
Tablet
area, portion of
ExpressKeys
testing
using
preferences, managing
testing
Tablet to screen mapping, customizing
Technical Support, contacting
Testing
controls
ExpressKeys
pen
tablets
tools
Tip feel
customizing
Tools
testing
Touch
adjusting touch speed
basic actions
gestures
navigating with
options
setting navigation features
speed, adjusting
the experience
Touch problems, troubleshooting
Troubleshooting
general problems
Mac-specific problems
pen problems
tables
testing controls
testing tools
touch problems
Windows-specific problems
wireless connection problems
Uninstalling software
Using
applications integrated for tablet control
ExpressKeys
pen
Obsah
Index
Index
16
63
65
6
27
53
16
38
50
25
62
52
53
53
50
52
24
73
73
Radial Menu
touch
Windows-specific problems, troubleshooting
Wireless operation
battery
charging
life
management
replacement
components
connection problems
establishing a connection
optimizing the connection
power management
power saving
setup
status
battery
connection
testing the wireless connection
wireless module, removal from tablet
wireless receiver, storage in tablet
33
18
59
39
43
46
43
47
39
58
41
42
43
45
40
44
44
48
43
48
52
20
19
19
19
19
20
20
18
57
54
60
55
54
52
52
57
59
58
65
66
16
13
Index
73
Download PDF