Vodafone | Smart Mini | Manual de utilizare Vodafone Smart mini

Este posibil ca anumite servicii şi aplicaţii să nu fie disponibile în toate ţările.
Solicitaţi detalii în magazine.
Facebook este o marcă înregistrată a Facebook, Inc.
Google, Android, YouTube şi alte mărci sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
© Grupul Vodafone 2013. Vodafone şi logourile Vodafone sunt mărci înregistrate ale
grupului Vodafone. Toate produsele sau numele de companii menţionate în acest
document pot fi mărci comerciale ale deţinătorilor acestora.
Română - CJA26NNVDAZA
Manual de utilizare
Vodafone Smart mini
Notă
Copyright © 2013 TCT Mobile Limited
Toate drepturile rezervate
Telefonul dvs. este produs exclusiv pentru Vodafone de TCT.
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă
şi prin nicio metodă fără acordul scris prealabil al TCT.
Mărci comerciale
Vodafone şi logo-urile Vodafone sunt mărci comerciale ale Vodafone Group.
Orice nume de produs sau companie menţionate în prezenta pot fi mărci
comerciale ale titularilor respectivi.
Android, Google, YouTube şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google
Inc. Robotul Android este reprodus sau modificat după o creaţie realizată şi
distribuită de Google şi utilizată în conformitate cu termenii din Licenţa de
atribuire 3.0 Creative Commons.
Aţi cumpărat un produs care utilizează programele open source (http://
opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables şi initrd în codul de obiect şi
alte programe open source licenţiate conform Licenţei Publice Generale GNU
şi licenţei Apache. La cerere, vă vom furniza o copie completă a codurilor sursă
corespunzătoare în decurs de trei ani de la distribuirea produsului de către TCT.
Puteţi să descărcaţi codurile sursă de la adresa http://sourceforge.net/ projects/
alcatel/files/. Furnizarea codurilor sursă este gratuită, de pe internet.
Notă
PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.
Informaţiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
S-au depus toate eforturile posibile pentru a redacta acest manual astfel
încât conţinutul său să fie corect, dar afirmaţiile, informaţiile şi recomandările
din acest manual nu constituie niciun fel de garanţie, expresă sau implicită.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie măsurile de precauţie care trebuie luate şi
informaţiile referitoare la siguranţă, pentru a asigura utilizarea corectă şi în
siguranţă a dispozitivului dumneavoastră fără fir.
Licenţe
Adresa TCT Mobile Limited:
TCT este o marcă comercială a TCT.
Logotipul şi logo-urile Bluetooth® sunt deţinute de Bluetooth® SIG, Inc.
Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B020261
microSD™ este o marcă comercială a SD Card Association.
Logo-ul microSD este marcă înregistrată.
Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong
Cuvântul şi logo-urile Bluetooth sunt deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către TCT Mobile
Limited şi filialele sale este licenţiată. Alte mărci comerciale şi
denumiri înregistrate aparţin firmelor respective.
Site: http://www.vodafone.com/smartmini
Vodafone 875 Bluetooth QD ID B020261
Logoul Wi-Fi este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
1
2
Cuprins
1
2
3
Telefonul dvs. mobil .................................................................................6
5
6
Aplicaţii multimedia .............................................................................. 69
Taste şi conectori..........................................................................................................6
7.1
Aparat foto ...................................................................................................................69
1.2
Noţiuni introductive ....................................................................................................8
7.2
Galerie ............................................................................................................................72
1.3
Ecranul principal ........................................................................................................13
7.3
YouTube.........................................................................................................................75
Introducerea textului ............................................................................ 22
7.4
Muzică ............................................................................................................................76
8
Hărţi Google.............................................................................................. 79
2.1
Prin tastatura virtuală ..............................................................................................22
2.2
Modificare text ............................................................................................................23
8.1
Obţinerea poziţiei mele ..........................................................................................79
Apel telefonic, Jurnal apeluri şi Contacte ...................................... 24
8.2
Căutarea unui loc ......................................................................................................80
Apel .................................................................................................................................24
8.3
Adăugarea unei stele pentru un loc ..................................................................81
3.2
Afişarea istoricului apelurilor ................................................................................29
8.4
Obţineţi indicaţii rutiere, de transport public sau mers ............................82
3.3
Persoane .......................................................................................................................30
8.5
Aranjarea straturilor ..................................................................................................84
3.1
4
7
1.1
8.6
Mesagerie Google, Gmail/E-mail, Google Talk............................. 35
4.1
Mesagerie Google .....................................................................................................35
4.2
Gmail/E-mail ...............................................................................................................41
4.3
Google Talk ..................................................................................................................46
Calendar Google şi Ceas cu alarmă şi Calculator ........................ 49
5.1
Calendar Google ........................................................................................................49
5.2
Ceas.................................................................................................................................51
5.3
Calculator .....................................................................................................................52
Conectarea ................................................................................................ 54
6.1
Conectarea la internet ............................................................................................54
6.2
Browser ..........................................................................................................................57
6.3
Conectarea la dispozitive Bluetooth ................................................................63
6.4
Conectarea la un computer prin USB ...............................................................64
6.5
Partajarea conexiunii de date mobile a telefonul dvs. ...............................66
6.6
Conectarea la reţelele private virtuale (VPN-uri) .........................................67
3
Intraţi pe Latitude pentru a vedea poziţia prietenilor şi
partajaţi-o pe a dvs. cu ei. ......................................................................................85
9
Altele........................................................................................................... 88
9.1
Manager fişiere ...........................................................................................................88
9.2
Note ................................................................................................................................89
9.3
Player video .................................................................................................................89
9.4
Căutare voce ...............................................................................................................89
9.5
SyncML Client .............................................................................................................89
9.6
Radio...............................................................................................................................91
9.7
Alte aplicaţii ................................................................................................................92
10 Setări ........................................................................................................... 93
10.1 Wireless şi reţele ........................................................................................................93
10.2 Gesturi ............................................................................................................................96
10.3 Sunet ..............................................................................................................................96
10.4 Afişaj ................................................................................................................ 97
10.5 Mediul de stocare......................................................................................................97
4
10.6 Bateria ............................................................................................................................98
10.7 Aplicaţii ..........................................................................................................................99
10.8 Servicii de poziţionare .............................................................................................99
10.9 Securitate .................................................................................................................. 100
1
Telefonul dvs. mobil
1.1
Taste şi conectori
10.10 Limbă şi introducere ............................................................................................. 101
Senzor de proximitate
10.11 Copii de siguranţă şi resetare ............................................................................ 105
10.12 Conturi ........................................................................................................................ 106
10.13 Data şi ora .................................................................................................................. 106
Iluminare led
10.14 Accesibilitate ........................................................................................................... 107
10.15 Dezvoltare ................................................................................................................. 109
10.16 Despre telefon ......................................................................................................... 109
11 Folosiţi la maximum telefonul dumneavoastră ........................110
11.1 Android Manager .................................................................................................... 110
Ecran tactil
11.2 FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade ......................................................... 111
12 Informaţii despre siguranţa produsului........................................112
13 Garanţia telefonului.............................................................................121
14 Accesorii ..................................................................................................123
Tasta „Înapoi”
Tasta de sarcini
multiple
15 Specificaţii ...............................................................................................124
Tasta „Acasă”
Volum sus
Volum jos
Tasta de pornire/oprire
Conector micro-USB
5
6
Conector căşti
Tasta de volum
• Apăsaţi pentru ajustarea volumului (în modul apelare/redare
fişiere media/mod sonerie).
• Apăsaţi pentru a regla volumul soneriei în modul general.
Aparat foto
1.2
Noţiuni introductive
1.2.1
Configurarea
Scoaterea şi instalarea capacului din spate
Tasta de sarcini multiple
• În ecranul principal, o apăsare scurtă va afişa toate aplicaţiile care
rulează.
• Meniul rapid: apăsarea lungă a tastei de sarcini multiple duce
la afişarea unui meniu rapid pentru setări şi pentru gestionarea
aplicaţiilor. Pentru a activa această funcţie, mergeţi în Setări >
Afişaj > Aspectul meniului şi selectaţi
Introducerea şi scoaterea cartelei SIM (1)
Trebuie să introduceţi cartela dvs. SIM pentru a putea apela numere de telefon.
Opriţi telefonul şi scoateţi bateria înainte de a introduce sau scoate cartela SIM.
Tasta „Acasă”
• Apăsaţi pentru a reveni la ecranul principal central.
• Apăsaţi lung pentru a accesa Google Now şi căutarea vocală.
Tasta „Înapoi”
• Apăsaţi pentru a reveni la meniul sau ecranul anterior.
Tasta de pornire/oprire
• Apăsare scurtă: Blocarea ecranului
Aprinderea ecranului
• Apăsare lungă: Dacă telefonul dvs. este oprit, acest gest îl va porni.
Dacă telefonul este pornit, acest gest va duce la
afişarea meniului cu opţiuni: oprire, repornire, mod
avion şi pictograme pentru modurile de sonerie.
Puneţi cartela SIM cu chip-ul orientat în jos şi împingeţi-o în locaşul său.
Asiguraţi-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela, apăsaţi-o şi
trageţi-o afară.
(1)
7
Luaţi legătura cu operatorul reţelei dvs. pentru a vă asigura că aveţi o cartelă SIM
compatibilă de 3 V sau 1,8 V. Vechile cartele de 5 volţi nu mai pot fi utilizate.
8
Instalarea sau scoaterea bateriei
Va rugăm închideţi telefonul înainte de a scoate bateria.
• Introduceţi şi fixaţi bateria în locul ei, apoi închideţi capacul telefonului.
• Scoateţi capacul, apoi scoateţi bateria.
Instalarea şi scoaterea cartelei microSD
Încărcarea bateriei
Conectaţi încărcătorul de baterie la telefon şi la priză.
• Aveţi grijă să nu forţaţi fişa în priză.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect înainte de a conecta
încărcătorul.
• Priza electrică trebuie să se afle în apropierea telefonului şi să fie uşor
accesibilă (evitaţi prelungitoarele electrice).
• Când utilizaţi telefonul pentru prima oară, încărcaţi complet bateria
(aproximativ 4 ore).
Vă recomandăm să încărcaţi complet bateria ( ). Nivelul de încărcare a
bateriei este indicat de adâncimea apei de pe ecranul de blocare. Adâncimea
creşte pe măsură ce telefonul se încarcă.
Pentru a reduce risipa de energie, scoateţi încărcătorul din priză după
ce bateria este complet încărcată.
Pentru a elibera suportul cardului microSD, împingeţi-l în direcţia săgeţii şi
ridicaţi-l. Apoi, introduceţi cardul microSD, cu porţiunea aurie de contact în jos.
La sfârşit, coborâţi suportul cardului microSD şi împingeţi-l în direcţia opusă
pentru a-l bloca.
9
Pentru a reduce consumul de energie al telefonului, opriţi funcţiile
Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicaţiile care rulează în fundal, când acestea
nu sunt necesare. De asemenea, puteţi reduce lumina de fundal şi
timpul după care telefonul intră în modul de repaus.
10
1.2.2
Pornirea telefonului
1.2.4
Menţineţi apăsată tasta Pornire/Oprire până când telefonul porneşte. Va
dura câteva secunde până când ecranul se va aprinde.
Dacă nu ştiţi codul PIN sau dacă l-aţi uitat, contactaţi operatorul de reţea. Nu
lăsaţi codul PIN lângă telefon. Stocaţi această informaţie într-un loc sigur când
nu o utilizaţi.
Modul de repaus
Apăsaţi fila Aplicaţie din ecranul principal şi setaţi prin Setări> Afişaj>
Mod repaus, selectaţi ora pe care o doriţi. După o perioadă de timp stabilită,
telefonul va intra în modul de repaus pentru a economisi energie. De
asemenea, puteţi apăsa tasta „Pornire/Oprire” o dată pentru a pune telefonul
în modul de repaus. Pentru a scoate telefonul din modul de repaus, este
suficient să apăsaţi tasta „Pornire/Oprire”.
Prima configurare a telefonului
Când porniţi telefonul pentru prima dată, vi se va cere să alegeţi opţiunile
următoare: limba, data şi ora, contul Google, metoda de introducere etc. Puteţi
aduce modificări oricând la o dată ulterioară, din Setări în meniul principal (1).
1.2.5
Pornire rapidă
Puteţi activa modul de încărcare rapidă a sistemului de operare, pentru ca
telefonul să pornească mai rapid. Mergeţi la Setări > Încărcare rapidă a
sistemului de operare, apoi atingeţi caseta de selectare pentru a o marca.
Puteţi omite ecranul de configurare a contului Google în configurarea
iniţială şi puteţi activa opţiunea din Setări > Adăugare cont.
Dacă nu aţi introdus o cartelă SIM, vă puteţi totuşi conecta la o reţea Wi-Fi din
ecranul de pornire, având astfel posibilitatea să vă conectaţi la contul Google
şi să utilizaţi anumite funcţii.
1.2.3
Oprirea telefonului
Menţineţi apăsată tasta „Pornire/Oprire” până când apar opţiunile telefonului.
Atingeţi Oprire, apoi OK.
(1)
Disponibilitatea aplicaţiei depinde de ţară şi operator.
11
12
1.3
Ecranul principal
Puteţi aduce toate elementele (aplicaţii, comenzi rapide, dosare şi widget-uri)
în ecranul principal, pentru a avea acces rapid la ele. Apăsaţi tasta „Acasă”
pentru comutarea pe ecranul principal.
a
b
Bara de stare
• Indicatori stare/notificare
• Atingeţi şi trageţi în jos pentru a
deschide panoul de notificări.
Bara de căutare
Atingeţi a pentru a intra în opţiunile de
căutare: Toate, Web, Aplicaţii, Contacte
etc.
Atingeţi b pentru a accesa ecranul de
căutare vocală.
Atingeţi şi ţineţi
Atingeţi şi menţineţi cu degetul ecranul pentru 2 sau mai multe secunde.
Puteţi atinge şi menţine o aplicaţie, un widget sau o porţiune goală, pentru
a muta obiectul respectiv sau pentru a afişa opţiunile corespunzătoare din
meniu.
Tragere
Atingeţi un element şi ţineţi degetul pe acesta pentru a-l trage într-un alt loc.
Glisare/Tragere
Glisaţi ecranul pentru a derula în sus şi în jos aplicaţiile, imaginile şi paginile
web etc. De asemenea, ecranul poate fi derulat şi pe orizontală.
Atingeţi o pictogramă pentru deschiderea
unei aplicaţii, dosar etc.
Tragere rapidă
Atingeţi pentru accesarea opţiunii „Mesagerie”
Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mişcare mai rapidă.
Atingeţi pentru accesarea opţiunii Browser
Fila „Aplicaţie”
Atingeţi pentru deschiderea listei de aplicaţii.
Atingeţi pentru accesarea opţiunii Persoane.
Atingeţi pentru a accesa Jurnal apeluri dacă aveţi apeluri pierdute.
Atingeţi pentru a accesa ecranul de formare a numerelor.
Ecranul principal se extinde în ambele părţi laterale, pentru a oferi mai mult
spaţiu pentru adăugarea de aplicaţii, comenzi rapide etc. Glisaţi orizontal
ecranul principal spre stânga şi dreapta pentru a vedea imaginea completă a
ecranului principal.
1.3.1
Utilizarea ecranului tactil
Ciupire/Întindere
Puneţi degetul arătător şi degetul mare pe suprafaţa ecranului şi îndepărtaţi-le
sau apropiaţi-le pentru a dimensiona un element pe ecran.
Întoarcere
Modificaţi automat orientarea ecranului din portret în vedere, întorcând
telefonul în lateral.
Pentru a obţine cel mai bun răspuns când utilizaţi ecranul tactil,
trebuie doar o atingere delicată atât pentru apăsarea scurtă, cât şi
pentru cea lungă.
Atingere
Pentru a deschide o aplicaţie, atingeţi-o cu degetul.
13
14
1.3.2
Bara de stare
Pictograme notificare
Din bara de stare, puteţi vizualiza atât starea telefonului (în dreapta) cât şi
informaţiile de notificare (în stânga).
Mesaj GmailTM nou
Partajarea conexiunii USB şi
hotspot-ul Wi-Fi mobil sunt
pornite
Mesaj text sau multimedia nou
Apel în curs
Pictogramele de stare (1)
GPRS conectat
GPS pornit
GPRS în uz
Se primesc date de poziţionare
de la GPS
Problemă cu livrarea unui
mesaj text sau multimedia
Apel în curs cu cască Bluetooth
EDGE conectat
Roaming
Mesaj Google TalkTM nou
Apel pierdut
EDGE în uz
Fără semnal
Mesaj vocal nou
Apel în aşteptare
3G conectat
Nu există nicio cartelă SIM instalată
Eveniment în viitorul apropiat
Redirecţionare apel pornită
3G în uz
Mod vibraţii
Datele se sincronizează
Se încarcă date
HSPA (3G+) conectat
Mod silenţios
HSPA (3G+) în uz
Microfonul telefonului este oprit
Problemă de autentificare sau
sincronizare
Se descarcă date
Conectat la o reţea Wi-Fi
Nivel foarte scăzut al bateriei
Cartela microSD este plină
Descărcare finalizată
Bluetooth pornit
Nivel scăzut al bateriei
Nicio cartelă microSD instalată
O reţea Wi-Fi deschisă este
disponibilă
Conectat la un dispozitiv
Bluetooth
Baterie parţial descărcată
Conectat la VPN
Telefonul este conectat prin
cablu USB
Mod avion
Baterie încărcată
Deconectat de la VPN
Radioul este pornit
Alarmă setată
Bateria se încarcă
Intensitate semnal
Căşti conectate
Melodie în curs de redare
Actualizare sistem disponibilă
Partajarea conexiunii USB este
pornită
Hotspot-ul Wi-Fi mobil este
pornit
15
16
Panou de notificări
Căutaţi după text
Atingeţi şi trageţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.
Atingeţi şi trageţi în sus pentru a-l închide. Din panoul de notificări, puteţi
deschide elemente sau memento-uri indicate de pictogramele de notificare şi
puteţi vizualiza informaţii despre serviciul wireless.
a Atingeţi bara de căutare din ecranul principal sau apăsaţi pictograma
dintr-un alt ecran cu aplicaţii.
Bara de widget-uri: glisaţi spre stânga pentru
a vedea mai multe widget-uri. Atingeţi o
pictogramă pentru a schimba funcţia acesteia.
b Introduceţi textul/expresia pe care doriţi să îl/o căutaţi.
c Atingeţi
Căutaţi după voce
a Atingeţi
Setări
.
din bara de căutare, pentru a afişa un ecran de dialog.
b Rostiţi textul/expresia pe care doriţi să îl/o căutaţi. Se va afişa o listă cu
rezultatele căutării, din care veţi putea alege.
1.3.4
pentru a şterge toate notificările pe bază de evenimente (alte
Atingeţi
notificări în curs vor rămâne).
1.3.3
Bara de căutare
Telefonul oferă o bară de căutare în ecranul principal central, care poate fi
utilizată pentru a găsi informaţii în aplicaţii, pentru a căuta aplicaţii şi date de
pe telefon sau pentru a căuta pe web.
b
a
c
Blocarea/deblocarea ecranului
Pentru a vă proteja telefonul şi intimitatea, puteţi bloca ecranul telefonului
prin crearea unei varietăţi de modele, a unui PIN sau a unei parole etc.
Pentru crearea unui model de deblocare a ecranului (consultaţi secţiunea
10.9.1, pentru setări detaliate)
din ecranul principal, atingeţi Setări, apoi atingeţi
a Apăsaţi pictograma
Securitate > Configurare blocare ecran > Model.
a Atingeţi sau apăsaţi tastatura
pentru a căuta un text
b Atingeţi pentru a căuta după
voce
c Atingeţi pentru a introduce textul
sugerat pentru o căutare rapidă
d Atingeţi pentru a căuta pe web
d
17
18
Desenaţi modelul dvs. de deblocare
Atingeţi pentru a
accesa „Căutare
Google”.
Atingeţi pentru
accesarea opţiunii
„Aparat foto”.
Atingeţi pentru a confirma
desenând din nou modelul
Crearea unui cod PIN/o parolă de deblocare a ecranului
1.3.5
a Apăsaţi pictograma
din ecranul principal, atingeţi Setări, apoi atingeţi
Securitate > Configurare blocare ecran > PIN sau parolă.
Adăugare
Personalizarea ecranului principal
Blocarea ecranului telefonului
Puteţi adăuga comenzi rapide, widgeturi sau dosare pe ecranul principal,
. Atingeţi lung elementul pe care doriţi să-l adăugaţi, apoi
apăsând tasta
eliberaţi-l. Îl veţi vedea pe ecranul principal actual.
Apăsaţi o dată tasta Pornire/Oprire pentru a bloca ecranul.
Repoziţionare
b Setaţi codul PIN sau parola.
Deblocarea ecranului telefonului
Desenaţi modelul de deblocare pe care l-aţi creat sau introduceţi codul PIN sau
parola, pentru a activa ecranul. Dacă nu aţi setat ecranul de deblocare, atingeţi şi
glisaţi spre dreapta pentru a-l debloca.
Atingeţi şi ţineţi elementul pe care doriţi să-l repoziţionaţi pentru a activa
modul „Mutare”, trageţi elementul în poziţia dorită, apoi eliberaţi. Ţineţi
pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage
elementul într-o altă pagină a ecranului principal.
Ştergere
Atingeţi şi ţineţi elementul pe care vreţi să-l ştergeţi pentru a activa modul
„Mutare”, trageţi elementul peste , care se va colora în roşu, apoi, eliberaţi.
Personalizarea imaginii de fundal
Atingeţi şi menţineţi o porţiune goală a ecranului principal sau apăsaţi şi
menţineţi tasta de sarcini multiple
în ecranul principal, apoi selectaţi
Setări sistem > Afişaj > Imagine de fundal pentru a personaliza imaginea
de fundal.
19
20
1.3.6
Fila „Aplicaţie”
Lista de aplicaţii conţine toate aplicaţiile încorporate anterior sau nou instalate.
Atingeţi din ecranul principal pentru a accesa lista de aplicaţii.
Pentru a reveni la ecranul principal, apăsaţi tasta „Acasă”.
Afişarea aplicaţiilor „Implicite/Cele mai utilizate/Instalate recent”
Pentru a vedea aplicaţiile „Implicite/Cele mai utilizate/Instalate recent”,
apăsaţi pictograma de opţiuni din partea de sus a listei aplicaţiilor, apoi
alegeţi o opţiune.
2
Introducerea textului
2.1
Prin tastatura virtuală
Tastatura virtuală se va afişa automat când un program vă solicită să introduceţi
text sau numere.
Setări tastatură virtuală
din ecranul principal, apoi
Apăsaţi şi menţineţi tasta de sarcini multiple
selectaţi Setări sistem > Limbă şi introducere > Tastatură Android (sau
Introducere vocală Google) pentru a vedea diversele setări privind tastatura.
Pentru a activa această funcţie, accesaţi Setări > Afişaj > Aspectul meniului
şi selectaţi . Derulaţi pentru a selecta tipul de tastatură pe care doriţi să-l
alegeţi.
Modificarea orientării tastaturii virtuale
Întoarceţi telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica orientarea
tastaturii virtuale. De asemenea, puteţi efectua acest reglaj din setări (apăsaţi
tasta filei de aplicaţii din ecranul principal, apoi Setări > Afişaj > Orientarea).
1.3.7
Reglarea volumului
Utilizarea tastei de volum
Apăsaţi tasta Volum sus/jos pentru a regla volumul. Când volumul este la
cel mai mic nivel (Modul silenţios (1)), apăsaţi tasta Volum sus o dată. Acum,
telefonul dvs. va trece în modul Vibraţii. Apăsaţi tasta Volum jos o dată, în
modul Vibraţii, iar telefonul va trece în modul silenţios.
Utilizarea meniului „Setări”
din ecranul principal, apoi atingeţi Setări > Sunet sau trageţi în
Apăsaţi
jos panoul de notificări şi atingeţi . Puteţi seta volumul soneriei, al fişierelor
media şi al tonului de apel al telefonului în funcţie de preferinţele dvs.
(1)
Setarea telefonului va varia în funcţie de modificările aduse setărilor implicite în
Setări > Sunet > Mod silenţios.
21
22
2.1.1
Tastatura Android
3
Apel telefonic, Jurnal apeluri
şi Contacte
3.1
Apel
3.1.1
Efectuarea unui apel
Atingeţi pentru introducere de text sau numere.
2.2
Apăsare lungă pentru introducerea unui accent al literei.
Puteţi efectua cu uşurinţă un apel utilizând funcţia Telefon. Puteţi deschide
meniul Telefon în două moduri:
Atingeţi pentru accesarea modului de comandă vocală.
Apăsaţi pentru comutarea pe tastatură cu simboluri şi
numerică.
Atingeţi pentru a activa modul de scriere cu majuscule.
• Atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal şi selectaţi „Telefon”.
Modificare text
Puteţi modifica textul pe care l-aţi introdus.
• Atingeţi
din ecranul principal.
Jurnal apeluri
Contacte
Atingeţi şi ţineţi
pentru accesarea
mesageriei vocale
• Atingeţi şi ţineţi textul pe care l-aţi introdus.
În cazul grupurilor mari de cuvinte, puteţi apăsa şi ţine cuvântul de început,
apoi mutaţi punctele de final în locul dorit.
• Va apărea o listă de opţiuni.
Opţiuni
Căutare contacte
• Selectaţi operaţia dorită (Lipire, Înlocuire, Decupare etc.)
Fie introduceţi numărul dorit folosind tastatura, fie selectaţi o persoană de
Contact din Agendă sau Jurnalul de apeluri, atingând filele din partea de sus
a ecranului, apoi atingeţi pentru a efectua apelul.
Numărul introdus poate fi salvat în „Agendă” prin apăsarea tastei
atingerea opţiunii „Adăugaţi în Agendă”.
şi
Dacă introduceţi un număr greşit, puteţi şterge cifrele incorecte atingând
.
Pentru a încheia o convorbire, apăsaţi
23
.
24
Apel internaţional
3.1.3
pentru a introduce
Pentru a efectua un apel internaţional, atingeţi şi ţineţi
„+”, apoi introduceţi prefixul internaţional al ţării, urmat de numărul de telefon
întreg şi atingeţi .
Mesageria vocală este oferită de reţeaua dvs., pentru a nu pierde apelurile.
Aceasta funcţionează ca un robot telefonic pe care îl puteţi consulta în orice
moment.
Pentru a accesa căsuţa dvs. vocală, atingeţi şi ţineţi
în ecranul Telefon.
Apel de urgenţă
Pentru setarea numărului dvs. de mesagerie vocală, apăsaţi , accesaţi Setări
> Setări de apel> Apel vocal > Mesagerie vocală.
Dacă primiţi un mesaj vocal, în bara de stare apare
pictograma. Deschideţi
panoul de notificări, atingeţi Mesaj vocal nou.
Dacă telefonul dvs. se află în aria de acoperire, formaţi numărul de urgenţă şi
pentru a efectua un apel de urgenţă. Acest serviciu funcţionează
atingeţi
chiar şi fără o cartelă SIM şi fără a tasta codul PIN.
3.1.2
Răspunderea la un apel sau respingerea acestuia
Când primiţi un apel, glisaţi pictograma verde de telefon pentru a răspunde.
Terminaţi apelul apăsând pictograma
.
Când recepţionaţi un apel, dar nu doriţi să răspundeţi, îl puteţi respinge trăgând
în sus pictograma
şi selectând un mesaj. Apelantul este trimis direct la
căsuţa dvs. vocală, pentru a vă lăsa un mesaj.
3.1.4
Apelarea mesageriei vocale
În timpul unui apel
Când un apel este în curs, apăsaţi tasta Meniu, pentru a deschide opţiunile
apelului. Atingeţi „Bluetooth” pentru a comuta între căşti şi telefon. Pentru a
ajusta volumul în timpul unui apel, apăsaţi tasta Volum sus/jos.
Atingeţi pentru a afişa
tastatura numerică.
Atingeţi pentru a reţine apelul în curs. Atingeţi din nou această pictogramă
pentru a recupera apelul.
Atingeţi pentru a trece apelul în curs în modul silenţios. Atingeţi din nou
această pictogramă pentru a anula modul silenţios.
Atingeţi pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs. Atingeţi din
nou această pictogramă pentru a dezactiva difuzorul.
Atingeţi pentru adăugarea unui apel.
Atingeţi pentru a accesa panoul de formare a numerelor.
Atingeţi pentru a încheia apelul în curs.
25
26
Pentru a evita utilizarea accidentală a ecranului în timpul unei
convorbiri, ecranul se va bloca automat când telefonul este apropiat
de ureche. Când telefonul este îndepărtat de ureche, ecranul se va
debloca.
3.1.5
Gestionarea mai multor apeluri
Cu acest telefon, puteţi gestiona mai multe apeluri în acelaşi timp.
Setări apel
din ecranul cu jurnalul apelurilor.
Utilizaţi setările de apel pentru a configura setările normale de apel telefonic
şi alte funcţii speciale. De asemenea, puteţi utiliza setările de apel pentru a
configura telefonul pentru a efectua apeluri numai către un set fix de numere
de telefon.
Apelul vocal
Trecerea de la un apel la altul
Când acceptaţi două apeluri, apăsaţi , pentru a deschide lista opţiunilor, şi
. Acum puteţi comuta între două linii. Apelul în curs
atingeţi pictograma
este reţinut şi v-aţi alăturat celuilalt apel. Atingeţi
pentru a încheia apelul
reţinut.
Apelurile de conferinţă (1)
Puteţi configura un apel de conferinţă.
a Efectuaţi un apel către primul participant la apelul de conferinţă.
b Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa lista opţiunilor şi atingeţi pictograma
.
c Introduceţi numărul de telefon al persoanei pe care doriţi să o adăugaţi
. De asemenea, puteţi adăuga
la conferinţă şi atingeţi pictograma
participanţi din „Contacte”, „Jurnal apeluri” sau „Favorite”.
d Apăsaţi din nou tasta Meniu, apoi atingeţi pictograma
Îmbinare apeluri pentru a iniţia un apel de conferinţă.
şi selectaţi opţiunea
e În timpul unui apel de conferinţă, atingeţi Gestionare pentru a deconecta
un participant sau a vorbi în particular cu unul dintre participanţi. Atingeţi
pentru a deconecta participantul de la conferinţă şi atingeţi pentru a
vorbi în particular cu participantul şi a reţine ceilalţi participanţi.
sau apăsaţi tasta Pornire/Oprire pentru a încheia apelul de
f Atingeţi
conferinţă şi a deconecta toţi interlocutorii.
(1)
3.1.6
Pentru a accesa setările de apel, apăsaţi
Serviciul de mesagerie vocală
Se deschide o fereastră de dialog în care puteţi selecta serviciul de mesagerie
vocală al furnizorului dvs. sau un alt serviciu.
Setări mesagerie vocală
Dacă utilizaţi serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., se deschide o
fereastră de dialog în care puteţi introduce numărul de telefon care va fi utilizat
pentru ascultarea şi gestionarea mesageriei vocale. Puteţi introduce o virgulă
(,) pentru a insera o pauză în număr — de exemplu, pentru a adăuga o parolă
după numărul de telefon.
Alte setări
Numere de apelare fixă
Numerele de apelare fixă (FDN - Fixed Dialing Number) reprezintă un mod de
funcţionare a cartelei SIM, în care apelurile efectuate sunt limitate la un set
de numere de telefon. Aceste numere sunt adăugate la lista FDN. Cea mai
comună aplicaţie practică a FDN este limitarea de către părinţi a numerelor de
telefon pe care le pot forma copii lor.
Din motive de securitate, vi se va solicita să activaţi FDN introducând PIN2
SIM, care este de obicei obţinut de la furnizorul de servicii sau producătorul
cartelei SIM.
În funcţie de operatorul reţelei dvs.
27
28
Răspunsuri rapide
• Atingeţi Setări > Setări de apel > Alte setări> Răspuns rapid
• Modificaţi textul în şablon.
Dacă nu doriţi să acceptaţi niciun apel, puteţi trage în sus pictograma
alege textul din şablon pentru a-l trimite.
şi
Atingeţi sau atingeţi şi ţineţi un contact sau un număr, pentru a vizualiza
informaţii sau alte operaţiuni.
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre un apel, efectua un nou apel sau
trimite un mesaj unui contact sau număr, ori puteţi adăuga un număr în
„Contacte” (disponibil numai pentru numerele de telefon) etc.
Pentru a şterge întreaga listă de apeluri, apăsaţi
apoi atingeţi
.
Mod TTY
Modul TTY poate fi folosit de persoane surde, cu deficienţe grave de auz şi
vorbire.
După conectarea telefonului celular şi a aparatului TTY, acesta se conectează
la un serviciu de releu care transformă vorbirea în text pentru persoana care
foloseşte TTY şi textul de la aparatul TTY în voce, pentru persoana de la capătul
firului.
3.2 Afişarea istoricului apelurilor
Puteţi vedea istoricul apelurilor, atingând
din ecranul principal apoi
. Astfel veţi vedea Apelurile pierdute, Apelurile efectuate şi
atingând
Apelurile primite.
3.3
Persoane
Opţiunea Persoane vă permite accesul rapid şi uşor la persoanele pe care
doriţi să le contactaţi.
Puteţi vizualiza şi crea contacte în telefonul dvs. şi le puteţi sincroniza cu
contactele din contul Gmail sau din alte conturi înregistrate în telefonul dvs.
3.3.1
Vizualizarea contactelor dvs.
Pentru a accesa opţiunea Persoane, atingeţi file Aplicaţii în ecranul principal,
apoi selectaţi Persoane.
Apeluri ratate
Atingeţi pentru a vedea informaţiile detaliate
ale contactului.
Apeluri efectuate
Atingeţi pictograma pentru a deschide panoul
„Contact rapid”.
Apeluri recepţionate
Atingeţi pentru accesarea opţiunilor.
De asemenea, puteţi apăsa
contacte.
29
pentru a afişa meniul cu opţiuni al listei de
30
Sunt permise următoarele acţiuni:
Adăugare/ştergere din „Favorite”
• Ştergerea unui
contact
Selectaţi şi ştergeţi contactele nedorite.
• Contacte de afişat
Alegeţi contactele pe care doriţi să le afişaţi, de
exemplu, numai contactele cu numere de telefon,
contactele din alte aplicaţii, dacă există etc.
Puteţi, de asemenea, să atingeţi un contact pentru a vedea detaliile, apoi să
pentru a adăuga contactul la favorite (steluţa va deveni de culoare
atingeţi
albă).
• Importare/Exportare Importaţi sau exportaţi contactele de pe cartela
SIM, de pe telefon, din memoria internă sau de pe
cartela SD.
Pentru eliminarea unui contact de la favorite, selectaţi opţiunea Ştergere din
meniul de opţiuni pentru contacte.
3.3.3
Modificarea contactelor dvs.
• Conturi
Gestionaţi setările de sincronizare pentru diferite
conturi.
Pentru a modifica informaţiile despre contacte, atingeţi şi ţineţi contactul ale
cărui informaţii trebuie modificate, apoi atingeţi şi apăsaţi Modificare. Când
aţi terminat, atingeţi „Realizat”.
• Setări
Setaţi opţiunile de afişaj, selectaţi Sortare listă după
sau Afişare nume contacte ca.
Ştergerea unui contact
• Partajare contacte
vizibile
Alegeţi contactele şi partajaţi-le cu alte aplicaţii.
3.3.2
Adăugarea unui contact
Pentru a şterge un contact, apăsaţi şi atingeţi Ştergere din ecranul cu
detaliile contactelor sau apăsaţi direct
şi atingeţi Ştergere contact în
ecranul Listă de contacte, selectaţi contactele pe care doriţi să le ştergeţi.
Atingeţi pentru confirmare.
Atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal şi selectaţi Persoane. Puteţi
selecta Grupuri şi Favorite pentru a gestiona contactele. Apăsaţi
pentru
adăugarea unui contact.
Contactul pe care l-aţi şters va fi şters şi din alte aplicaţii de pe telefon
sau de pe web la următoarea sincronizare a telefonului.
3.3.4
Atingeţi pentru a selecta o imagine pentru contact.
Atingeţi pentru a afişa celelalte etichete predefinite din această
categorie.
Atingeţi pentru selectarea elementului dorit.
Comunicarea cu contactele dvs.
Din lista de contacte, puteţi comunica cu contactele dvs. efectuând un apel
sau făcând schimb de mesaje.
Pentru iniţierea unui apel către un contact, atingeţi
apelului.
pentru efectuarea
Pentru trimiterea unui mesaj către un contact, atingeţi pictograma
crearea mesajului.
Când aţi terminat, atingeţi „Realizat” pentru a salva.
31
32
pentru
3.3.5
Importarea, exportarea şi partajarea contactelor
Din ecranul Contacte, apăsaţi pictograma pentru atingerea meniului de
opţiuni al listei de contacte, atingeţi Importare/Exportare, apoi selectaţi
Cartelă SIM, Telefon, Mediul de stocare intern, Cartelă SD.
• Pentru a importa/exporta un singur contact de pe/pe cartela SIM, atingeţi
contactul pe care doriţi să-l importaţi/exportaţi şi atingeţi
pentru
confirmare.
• Pentru importarea/exportarea tuturor contactelor de pe/pe cartela SIM, apăsaţi
şi atingeţi pentru confirmare.
Puteţi partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte persoane
trimiţând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, MMS, e-mail etc.
Atingeţi un contact pe care doriţi să-l partajaţi, apăsaţi tasta „Meniu” şi atingeţi
„Partajare” din ecranul de detalii al contactului, apoi selectaţi aplicaţia pentru
efectuarea acestei acţiuni.
Puteţi partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte persoane
trimiţând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, MMS, e-mail etc.
Atingeţi un contact pe care doriţi să-l partajaţi, apăsaţi şi atingeţi Partajare
din ecranul de detalii al contactului, apoi selectaţi aplicaţia pentru efectuarea
acestei acţiuni.
3.3.6
3.3.7
Conturi
Contactele, datele sau alte informaţii pot fi sincronizate din mai multe conturi,
în funcţie de aplicaţiile instalate pe telefonul dvs.
din lista de contacte, atingeţi
Pentru adăugarea unui cont, apăsaţi
Sincronizare, apoi atingeţi fila Autosinc. date aplicaţie sau accesaţi-o
apăsând pictograma
din ecranul principal, atingeţi Setări, apoi selectaţi
fila Adăugare cont.
Vi se cere să selectaţi tipul de conturi pe care doriţi să le adăugaţi, cum ar fi
Google, Facebook etc.
La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceţi informaţii
detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.
Puteţi înlătura un cont pentru a-l şterge din telefonul dvs. împreună cu toate
informaţiile asociate.
, apoi selectaţi Conturi. Deschideţi
Trageţi în jos panoul de notificări, atingeţi
ecranul Setări cont, atingeţi contul pe care doriţi să-l ştergeţi, apoi atingeţi
Ştergere cont şi confirmaţi.
Pictograme utile:
Indică o configurare a contului conform căreia acesta se
sincronizează automat cu telefonul dvs.
Afişarea contactelor
Puteţi configura contactele pe care doriţi să le afişaţi, în Lista de contacte.
din ecranul listei de contacte, atingeţi Contacte de afişat,
Apăsaţi
apoi activaţi sau dezactivaţi opţiunea Toate contactele/SIM/Telefon/
Personalizare atingând-o.
Indică faptul că nu s-a realizat configurarea contului pentru a
se sincroniza automat cu telefonul dvs.
Sincronizare manuală
Puteţi sincroniza manual un cont pe ecranul Sincronizare. Atingeţi contul din
listă, apoi apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Sincronizează acum.
33
34
4
Mesagerie Google, Gmail/Email, Google Talk
4.1
Mesagerie Google
Cu acest telefon mobil, puteţi crea, modifica şi primi mesaje SMS sau MMS.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi selectaţi „Mesagerie”.
Toate mesajele primite sau trimise pot fi salvate numai în memoria
telefonului. Pentru consultarea mesajelor stocate pe cartela SIM,
apăsaţi din ecranul mesageriei, apoi atingeţi Setări > Gestionare
mesaje SIM.
4.1.1
Trimiterea unui mesaj text
Introduceţi numărul de telefon mobil al destinatarului în bara „Către” sau
pentru adăugarea destinatarilor, apoi atingeţi bara „Atingeţi
atingeţi
pentru a compune” pentru introducerea textului mesajului. Când aţi terminat,
atingeţi pentru trimiterea mesajului text.
Un SMS care conţine mai mult de 160 de caractere va fi tarifat ca mai multe
SMS-uri. Când numărul total al caracterelor pe care le-aţi introdus se apropie
de limita de 160 de caractere, va apărea un contor în colţul din dreapta jos,
deasupra opţiunii Trimitere din caseta de text, pentru a vă reaminti câte
caractere pot fi introduse într-un mesaj.
Literele speciale (cu accente) vor creşte dimensiunea SMS-ului, ceea ce
poate duce la trimiterea mai multor mesaje SMS către destinatar.
Trimiterea unui mesaj multimedia
Scrierea mesajelor
În ecranul cu lista de mesaje, atingeţi pictograma mesaj nou
mesaje text/multimedia.
pentru a crea
Atingeţi pentru vizualizarea întregului fir
al mesajului
MMS-urile vă permit să trimiteţi videoclipuri, imagini, fotografii, animaţii,
diapozitive şi sunete către alte telefoane mobile compatibile şi adrese de
e-mail.
Un SMS va fi convertit în MMS automat dacă sunt ataşate fişiere media
(imagine, fişier video, fişier audio, diapozitive etc) sau sunt adăugate un subiect
sau adrese de e-mail.
Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceţi numărul de telefon al
destinatarului în bara Către, atingeţi bara Tastaţi pentru a compune şi
introduceţi textul mesajului. Apăsaţi pentru a deschide meniul cu opţiuni,
atingeţi Adăugare subiect pentru a introduce un subiect şi atingeţi Adăugare
ataşament pentru a ataşa o imagine, un fişier video sau audio sau un diapozitiv.
Când aţi terminat, atingeţi
pentru trimiterea mesajului multimedia.
Atingeţi pentru crearea unui mesaj nou
35
36
Adăugarea unui diapozitiv
Opţiuni de ataşare:
• Imagini
Accesaţi aplicaţia „Galerie” sau managerul de fişiere,
pentru a selecta o imagine ca ataşament.
• Captură imagine
Accesaţi opţiunea „Aparat foto” pentru a captura o
imagine nouă pe care să o ataşaţi.
• Fişiere video
Accesaţi aplicaţia „Galerie” sau managerul de fişiere,
pentru a selecta un fişier video ca ataşament.
• Captură imagine
video
Accesaţi opţiunea „Cameră video” pentru a înregistra
un fişier video nou pe care să-l ataşaţi.
• Fişiere audio
Accesaţi pentru a selecta un fişier audio ca
ataşament.
• Înregistrare fişiere
audio
Intraţi în opţiunea de înregistrare a mesajelor vocale
pentru a înregistra un mesaj vocal pe care să-l
ataşaţi.
• Succesiune de
imagini
Intraţi în ecranul Modificare succesiune de imagini,
atingeţi Adăugare diapozitiv, pentru a crea un
diapozitiv nou, şi atingeţi diapozitivul existent pentru
a-l modifica (vezi imaginea următoare). Apăsaţi tasta
Meniu pentru a afişa mai multe acţiuni, cum ar fi
setarea duratei diapozitivului, adăugarea fişierelor
de muzică etc.
• Contact
Accesaţi opţiunea „Contacte” pentru anexa un vCard
al unui contact.
• Calendar
Accesaţi opţiunea „Calendar” pentru a ataşa o
întâlnire.
Atingeţi pentru a sări la diapozitivul anterior
sau următor.
Atingeţi pentru a previzualiza diapozitivul curent.
Atingeţi pentru a modifica titlul acestui diapozitiv.
4.1.2
Gestionarea mesajelor
Când primiţi un mesaj, va apărea o pictogramă în bara de stare, ca notificare.
Trageţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeţi
mesajul nou pentru a-l deschide şi a-l citi. De asemenea, puteţi accesa aplicaţia
„Mesagerie” şi atinge mesajul pentru a-l deschide.
Mesajele sunt afişate în ordinea conversaţiei.
Pentru a răspunde la un mesaj, atingeţi mesajul în curs pentru a intra în ecranul
de compunere a mesajelor, introduceţi textul, apoi atingeţi .
Pentru a reveni la lista de mesaje din firul mesajului text, apăsaţi
37
38
.
4.1.3
Ajustarea setărilor mesajelor
Din ecranul aplicaţiei Mesagerie, apăsaţi
şi atingeţi Setări..
Setări privind stocarea
• Ştergerea mesajelor Selectaţi pentru a şterge mesajele vechi în momentul
vechi
în care se atinge numărul maxim de mesaje stocate.
• Limită mesaje text
• Limită mesaje
multimedia
Atingeţi pentru a seta numărul de mesaje text care
să fie salvate.
Atingeţi pentru a seta numărul de mesaje multimedia
care să fie salvate.
Setări mesaje text (SMS)
• Rapoarte de livrare
Selectaţi pentru a solicita un raport de livrare pentru
fiecare mesaj text pe care îl trimiteţi.
• Gestionarea
mesajelor de pe
cartela SIM
Atingeţi pentru a gestiona mesajele text stocate pe
cartela dvs. SIM.
• Editare text rapid
Atingeţi pentru a edita text rapid.
• Centru de servicii
SMS
Atingeţi pentru a vizualiza numărul centrului de
servicii.
• Loc de stocare SMS
Atingeţi pentru a alege locul de stocare a SMSurilor.
39
Setările mesajelor multimedia (MMS)
• Rapoarte de livrare Selectaţi pentru a solicita un raport de livrare pentru
fiecare mesaj multimedia pe care îl trimiteţi.
• Rapoarte de citire
Selectaţi pentru a solicita un raport prin care să fiţi
informaţi dacă fiecare destinatar a citit sau nu a citit
un mesaj multimedia trimis de dvs.
• Trimitere rapoarte
Selectaţi pentru a trimite raportul de citire dacă acesta
de citire
a fost solicitat de expeditorul MMS-ului.
• Recuperare
Selectaţi pentru a descărca automat pe telefonul
automată
dvs. mesajul MMS complet (inclusiv corpul mesajului
şi ataşamentul). În caz contrar, descărcaţi numai
antetul mesajului MMS.
• Recuperare
Selectaţi pentru a descărca automat mesajul MMS
automată în
complet (inclusiv corpul mesajului şi ataşamentul)
roaming
în timp ce vă aflaţi în roaming. Altminteri, descărcaţi
numai antetul mesajului MMS, pentru a evita taxarea
suplimentară.
• Mod de creare
Atingeţi pentru a seta modul de creare a MMS-urilor
când compuneţi un mesaj.
• Dimensiunea
Atingeţi pentru a seta dimensiunea maximă a
maximă a mesajelor mesajelor.
Setări transmitere celulară
• Transmitere celulară Activaţi sau dezactivaţi serviciul de transmitere
celulară şi alegeţi limba şi canalul pentru aceasta.
Setări privind notificarea
• Notificări
Selectaţi pentru a afişa notificări privind mesajele în
bara de stare.
• Selectare sonerie
Atingeţi pentru a selecta o sonerie ca ton de
notificare privind mesajele noi.
• Vibraţii
Selectaţi ca telefonul să vibreze notificându-vă că aţi
primit un mesaj nou.
40
4.2
Gmail/E-mail
Prima oară când setaţi telefonul, puteţi alege să utilizaţi un cont Gmail existent
sau să creaţi un cont e-mail nou.
4.2.1
Gmail
Gmail este serviciul de webmail oferit de Google, care este disponibil şi pe
telefonul dvs. Contul Gmail este configurat automat în telefon după ce vă
autentificaţi în contul dvs. Google. Spre deosebire de alte servicii e-mail, în
Gmail, fiecare mesaj şi răspunsurile la acesta sunt grupate într-o conversaţie
unică.
Accesarea Gmail
Din ecranul principal, atingeţi
Gmail.
pentru a intra în lista cu aplicaţii, apoi atingeţi
Gmail afişează mesajele şi conversaţiile dintr-un singur cont Gmail la un
moment dat. Dacă aveţi mai multe conturi, puteţi trece la un alt cont apăsând
din ecranul cu mesaje primite, atingând opţiunea Setări, apoi atingând
contul pe care doriţi să-l consultaţi.
Crearea şi trimiterea e-mail-urilor
a Apăsaţi
din ecranul de mesaje primite.
b Introduceţi adresa e-mail a destinatarului/destinatarilor în câmpul Către şi,
dacă este necesar, apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Adăugare Cc/Bcc pentru
a trimite o copie sau o copie secretă.
c Introduceţi subiectul şi conţinutul mesajului.
d Pentru a trimite şi un ataşament, apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Ataşaţi un
fişier.
e În final, atingeţi
.
f Dacă nu doriţi să trimiteţi e-mailul imediat, puteţi atinge şi Salvare ca
ciornă pentru a-l salva. Pentru consultarea ciornelor. apăsaţi în ecranul
de mesaje primite şi selectaţi Ciorne.
Pentru a adăuga o semnătură la e-mailuri, apăsaţi de pe ecranul cu mesaje
primite şi atingeţi Setări, alegeţi contul, apoi selectaţi Semnătură.
Primirea şi citirea e-mailurilor dvs.
Când soseşte un e-mail nou, veţi fi notificat printr-o sonerie sau prin vibraţii şi
pe bara de stare.
va apărea o pictogramă
Atingeţi şi trageţi în jos bara de stare pentru a afişa panoul de notificări şi
atingeţi e-mailul nou pentru a-l citi. Sau puteţi, de asemenea, să accesaţi
eticheta „Mesaje primite” din Gmail şi să atingeţi e-mailul nou pentru a-l citi.
Dacă doriţi să reveniţi la eticheta Mesaje primite în timp ce citiţi un mesaj nou,
puteţi apăsa tasta Înapoi sau
din colţul stânga sus.
de la Google Talk este afişat lângă numele
Simbolul de stare online
expeditorului fiecărui e-mail. Atingeţi imaginea acestui contact pentru a
deschide opţiunea Contact rapid.
Puteţi căuta un e-mail după expeditor, subiect, etichetă etc.
• din ecranul de mesaje primite atingând .
• introduceţi cuvântul cheie pe care doriţi să-l căutaţi în caseta de căutare şi
atingeţi pictograma de căutare.
Răspunsul la e-mailuri sau trimiterea mai departe a acestora
Când consultaţi un e-mail, veţi vedea, în partea inferioară a conversaţiei, trei
pictograme care vor oferi opţiuni suplimentare.
• Răspunde/
Răspunde la toate
• Reexpediere
Atingeţi pentru a introduce mesajul dvs. de răspuns,
apoi atingeţi pentru a trimite acest mesaj unui
singur destinatar sau tuturor persoanelor dintr-o
buclă de mesaje.
Atingeţi pentru a reexpedia mesajul către o altă
persoană. Trebuie să introduceţi adresa e-mail
a noului destinatar şi apoi să atingeţi
pentru
trimitere.
Dacă nu doriţi să trimiteţi sau să salvaţi e-mailul, puteţi atinge „Renunţare”.
41
42
Gestionarea e-mailurilor din Gmail după etichetă
Setări Gmail
Pentru a gestiona în mod convenabil conversaţiile şi mesajele, le puteţi
organiza folosind o etichetă.
Pentru a gestiona setările Gmail, apăsaţi tasta Meniu în ecranul Mesaje primite
şi atingeţi Setări.
Pentru etichetarea unei conversaţii când citiţi mesajele unei conversaţii,
apăsaţi şi selectaţi eticheta pe care doriţi să o atribuiţi conversaţiei.
• Semnătura
Adăugarea unui text de semnătură la sfârşitul fiecărui
e-mail pe care îl trimiteţi.
Pentru afişarea conversaţiilor după etichetă când consultaţi mesajele primite
sau o altă listă de conversaţii, apăsaţi . Atingeţi o etichetă pentru a vizualiza
o listă a conversaţiilor cu eticheta respectivă.
• Confirmare acţiuni
Selectaţi pentru a activa o întrebare când ştergeţi un
mesaj sau o conversaţie, pentru dublă confirmare.
• Ştergere istoric
căutări
Atingeţi pentru a şterge istoricul căutărilor.
Atingeţi şi ţineţi un e-mail pentru a vedea următoarele opţiuni:
• Arhivare
• Silenţios
Arhivarea mesajului e-mail. Pentru a afişa mesajele
arhivate, puteţi apăsa tasta Meniu în ecranul cu
mesaje primite şi atinge Vizualizare etichete, apoi
Toate e-mailurile.
• Gestionare etichete Atingeţi pentru a deschide ecranul Etichete, unde
puteţi gestiona sincronizarea conversaţiilor.
• Notificare
Selectaţi pentru a activa notificarea în cazul primirii
unui e-mail nou.
Trecerea întregii conversaţii în modul silenţios. Când
este activat modul silenţios, e-mailurile noi legate
de această conversaţie nu vor fi afişate în „Mesaje
primite”, ci arhivate.
• Sunet
Atingeţi pentru a selecta o sonerie ca ton de
notificare când soseşte un e-mail nou.
• Vibraţii
Selectaţi pentru a activa vibraţiile ca metodă de
notificare la sosirea unui e-mail nou.
• Marcare citit/
Marcare necitit
Marcarea unui mesaj e-mail ca fiind citit sau necitit.
• Ştergere
Ştergerea mesajului e-mail.
• Adăugare steluţă/
Ştergere steluţă
Atribuirea unei steluţe sau ştergerea steluţei din
conversaţie.
• Semnalare mesaje
nesolicitate
Semnalarea mesajului e-mail/conversaţiei ca fiind
nesolicitate.
• Schimbare etichete
Adăugarea sau schimbarea etichetei mesajului
e-mail sau a conversaţiei.
43
44
4.2.2
4.3
E-mail
Google Talk
Pe lângă contul de Gmail, în telefonul dvs. mai puteţi configura conturi e-mail
de tipul POP3, IMAP sau Exchange.
Serviciul de mesagerie instantanee de la Google, Google Talk, vă permite să
comunicaţi cu prietenii ori de câte ori aceştia sunt conectaţi la acest serviciu.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi selectaţi „E-mail”.
Pentru a accesa această funcţie şi a vă conecta, atingeţi fila Aplicaţii din
ecranul principal, apoi atingeţi Talk. Toţi prietenii adăugaţi folosind Google
Talk de pe internet sau telefon vor fi afişaţi în lista dvs. de prieteni.
Un expert de e-mail vă ajuta să parcurgeţi etapele de configurare a unui cont
de e-mail.
a Introduceţi adresa de e-mail şi parola contului pe care doriţi să-l configuraţi.
b Atingeţi „Înainte”. În cazul în care contul introdus nu este acceptat automat
de telefon, vi se va cere să accesaţi ecranul cu setările contului e-mail,
pentru a introduce setările manual. O altă posibilitate este să atingeţi Conf.
manuală pentru a introduce direct setările pentru contul dvs. de e-mail.
c Introduceţi numele contului şi numele de afişare în e-mail-urile trimise.
Atingeţi
pentru a seta starea dvs. online.
Disponibil
Ocupat
Plecat
d Atingeţi „Realizat”.
e Pentru adăugarea unui alt cont de e-mail, puteţi atinge şi apăsa Setări, apoi
atingeţi Adăugare cont.
Invizibil
Crearea şi trimiterea e-mail-urilor
a Apăsaţi pictograma
mesaj”.
Deconectat
din ecranul de mesaje primite, apoi atingeţi „Creare
b Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului/destinatarilor în câmpul Către
şi, dacă este necesar, apăsaţi tasta şi atingeţi Adăugare Cc/Bcc pentru a
trimite o copie sau o copie secretă.
Atingeţi pictograma dvs. de stare online, apoi introduceţi mesajul de stare în
câmpul pentru text.
Pentru a vă deconecta, apăsaţi tasta Meniu din lista de prieteni, care vă va afişa
opţiunile, apoi atingeţi Deconectare
c Introduceţi subiectul şi conţinutul mesajului.
d Apăsaţi pictograma , apoi atingeţi „Ataşaţi un fişier” pentru a trimite un
ataşament destinatarului.
e În final, atingeţi
pentru trimitere.
f Dacă nu doriţi să trimiteţi e-mail-ul imediat, puteţi atinge
ciornă” sau atingeţi tasta Înapoi pentru a salva o copie.
45
şi „Salvare ca
46
4.3.1
Conversaţiile cu prietenii dvs.
4.3.4
Gestionarea prietenilor
Pentru a începe o conversaţie, atingeţi numele unui prieten din lista dvs. de
prieteni, apoi introduceţi mesajul dvs. şi, în sfârşit, atingeţi „Trimitere”.
Pe lângă adăugarea de noi prieteni la lista dvs. de prieteni, aveţi la dispoziţie
următoarele acţiuni:
Puteţi invita şi alţi prieteni să se alăture unei conversaţii de grup apăsând tasta
Meniu, atingând Adăugare la conversaţie şi apoi selectând prietenul pe care
doriţi să-l adăugaţi.
• Pentru afişarea
tuturor prietenilor/
celor mai populari
prieteni
Când conversaţi cu mai mulţi prieteni, puteţi comuta între ecrane apăsând şi
trăgând rapid degetul pe ecran în stânga/dreapta.
Pentru a reveni la ecranul listei de prieteni, apăsaţi tasta Înapoi.
4.3.2
Adăugarea unui prieten nou
• Blocarea unui
prieten
Din lista de prieteni, apăsaţi tasta Meniu pentru deschide lista cu opţiuni
şi atingeţi Adăugare prieten pentru a adăuga un prieten nou. Introduceţi
numele de utilizator Google Talk sau adresa Gmail a prietenului pe care doriţi
să-l adăugaţi, apoi atingeţi „Realizat”.
Prietenul dvs. va primi o notificare privind această invitaţie. Atingând invitaţia,
prietenul poate selecta, ca răspuns, Acceptare, blocare sau Anulare.
De asemenea, puteţi verifica toate invitaţiile pe care le-aţi trimis sau primit
accesând lista de prieteni şi verificând Invitaţii conversaţii.
4.3.3
Încheierea unei conversaţii
Când doriţi să încheiaţi o conversaţie, aveţi la dispoziţie următoarele două
modalităţi:
• Din ecranul listei de prieteni, atingeţi tasta Meniu şi selectaţi Încheiere toate
conversaţiile.
• Apăsaţi tasta Meniu direct din ecranul conversaţiei, apoi atingeţi Încheiere
conversaţie.
47
4.3.5
În mod implicit, numai prietenii cu care comunicaţi
frecvent sunt afişaţi în lista de prieteni. Pentru afişarea
tuturor prietenilor, atingeţi tasta Meniu şi Opţiuni de
afişare, apoi atingeţi Nume. Pentru a reveni la afişarea
ecranului cu prietenii cei mai populari, apăsaţi din
nou tasta Meniu şi Opţiuni de afişare, apoi atingeţi
Disponibilitate sau Cronologie.
Pentru a bloca schimbul de mesaje cu un prieten şi
a-l elimina din lista dvs. de prieteni, accesaţi ecranul
conversaţiei cu acest prieten, atingeţi tasta Meniu şi
Informaţii prieten, apoi atingeţi Blocare. Toţi prietenii
blocaţi pot fi afişaţi apăsând tasta Meniu şi atingând
apoi Setări. Selectaţi contul Google şi atingeţi Prieteni
blocaţi.
Setări
Puteţi avea acces la o serie de setări apăsând tasta Meniu din ecranul Lista
prietenilor, şi atingând apoi Setări.
• Notificări de mesaje Selectaţi pentru a activa funcţia de notificare de pe bara
instantanee
de stare la sosirea unui mesaj nou. De asemenea, puteţi
seta un ton de apel de notificare atingând „Selectare
ton de apel” sau puteţi selecta „Vibraţii” pentru a
activa alerta prin vibraţii pentru acest serviciu.
• Indicator mobil
Selectaţi pentru a afişa o pictogramă indicatoare
împreună cu numele dvs. în lista de prieteni a altor
persoane.
• Automat când
Selectaţi pentru a seta starea „Plecat” când ecranul
ecranul se opreşte. se opreşte.
• Ştergere istoric
Atingeţi pentru a şterge istoricul căutărilor conversaţiilor
căutări
anterioare, ca să nu mai apară în caseta de căutări.
48
5
5.1
Calendar Google şi
Ceas cu alarmă şi Calculator
Crearea de evenimente noi
Puteţi adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.
a Apăsaţi din ecranul Calendar, apoi atingeţi Eveniment nou pentru a
accesa ecranul de modificare a evenimentului nou.
b Completaţi toate informaţiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă
este un eveniment care durează întreaga zi, puteţi selecta „Întreaga zi”.
Calendar Google
Utilizaţi Calendarul Google pentru a monitoriza şedinţele importante, întâlnirile
etc.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila Aplicaţii din ecranul principal, apoi
atingeţi Calendar.
5.1.1
5.1.2
Vizualizare în moduri multiple
c Când aţi terminat, atingeţi Realizat de la capătul ecranului.
Pentru a crea rapid un eveniment în ecranul de vizualizare Zi, Săptămână sau Lună,
atingeţi şi ţineţi un loc liber sau un eveniment, pentru a deschide meniul Opţiuni,
apoi atingeţi Eveniment nou pentru a intra în ecranul cu detalii despre eveniment
selectat anterior.
Puteţi afişa Calendarul în modurile zilnic, săptămânal, lunar sau agendă.
5.1.3
Pentru a schimba modul de afişare a calendarului, apăsaţi tasta Meniu, apoi
atingeţi Zi, Săptămână, Lună sau Agendă.
Pentru ştergerea sau modificarea unui eveniment, atingeţi evenimentul pentru a
accesa ecranul de detalii, apoi atingeţi .
5.1.4
Mod de afişare agendă
Mod de afişare Zi
Mod de afişare Săptămână
Mod de
afişare
Lună
Ştergerea sau modificarea unui eveniment
Memento eveniment
Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma reprezentând
apare în bara de stare ca o notificare când soseşte
evenimentul viitor
momentul mementoului.
Atingeţi şi trageţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări
şi atingeţi numele evenimentului pentru a vizualiza lista de notificări din
Calendar.
Apăsaţi tasta Înapoi pentru a menţine mementourile în bara de stare şi în
panoul de notificări.
Opţiuni importante prin apăsarea pictogramei
Calendarului:
În modul de afişare Agendă, Zi sau
Săptămână, atingeţi un eveniment
pentru a vedea detaliile acestuia.
Atingeţi o zi în modul de
afişare Lună, pentru a deschide
evenimentele din ziua respectivă.
49
din ecranul principal al
Eveniment nou
Adăugarea unui eveniment nou
Setări
Efectuarea unei serii de setări ale Calendarului
50
5.2
5.2.2
Ceas
Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila „Aplicaţii” din ecranul principal,
apoi atingeţi „Ceas”.
Ajustarea setărilor alarmei
Apăsaţi din ecranul Alarme, apoi atingeţi Setări. Acum pot fi ajustate
următoarele opţiuni:
• Alarmă în modul
silenţios
Selectaţi pentru a reda alarma cu sunet sau vibraţii,
chiar şi când telefonul se află în modul silenţios
• Volum alarmă
Atingeţi pentru a seta volumul alarmelor
• Durata amânării
Setaţi durata de amânare a alarmei după atingerea
pictogramei Amânare alarmă.
Din ecranul Ceas, atingeţi o alarmă existentă sau apăsaţi tasta Setare alarmă
şi atingeţi + pentru a accesa ecranul de modificare a alarmei.
• Oprire automată
sunet
Setaţi cât timp va suna alarma înainte de a se opri
singură.
• Activarea alarmei
Selectaţi pentru activarea alarmei.
• Butoanele de volum Setaţi modul în care doriţi să se comporte butoanele
când sunt apăsate în timpul unei alarme.
• Ora
Atingeţi pentru a seta ora.
• Repetare
Atingeţi pentru a selecta zilele în care doriţi să sune
alarma
• Sonerie
Atingeţi pentru a selecta o sonerie pentru alarmă
5.3
• Vibraţii
Selectaţi pentru a activa vibraţiile
Cu opţiunea „Calculator”, puteţi rezolva numeroase probleme matematice.
• Etichetă
Atingeţi pentru a seta un nume pentru alarmă
Atingeţi pictograma
din partea inferioară a ecranului. Atingeţi Setare
alarmă pentru a seta alarma.
5.2.1
Setarea unei alarme
Când aţi terminat, atingeţi Terminat pentru confirmare.
• Setarea soneriei de Setaţi soneria implicită care va suna în cazul unei
alarmă
alarme.
Calculator
Pentru a deschide calculatorul încorporat, atingeţi fila Aplicaţii din ecranul
principal, apoi atingeţi Calculator.
Există două panouri disponibile: „Panoul de bază” şi „Panoul avansat”.
51
52
Pentru a comuta între panouri, selectaţi una dintre următoarele două
modalităţi:
• Atingeţi şi trageţi ecranul de bază spre stânga, pentru a deschide „Panoul
avansat”.
6
Conectarea
Pentru a vă conecta la internet cu acest telefon, puteţi utiliza reţelele GPRS/
EDGE/3G sau Wi-Fi, după cum doriţi.
6.1
Conectarea la internet
6.1.1
GPRS/EDGE/3G
Prima dată când porniţi telefonul cu cartela SIM introdusă acesta îşi va
configura automat serviciul de reţea: GPRS, EDGE sau 3G.
Introduceţi un număr şi operaţia aritmetică pe care doriţi să o efectuaţi, apoi
introduceţi al doilea număr şi atingeţi „=” pentru a afişa rezultatul. Atingeţi
pentru a şterge cifrele una câte una, atingeţi pentru a le şterge pe toate
odată.
Când au fost introduse numere sau operaţii, atingeţi şi ţineţi bara de introducere
pentru a deschide un meniu care oferă următoarele operaţiuni suplimentare:
Pentru a verifica conexiunea la reţea pe care o utilizaţi, apăsaţi tasta Meniu
din ecranul principal, apoi atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe >
Reţele mobile> Operatori de reţea sau Nume puncte de acces.
Crearea unui nou punct de acces
O nouă conexiune la reţelele GPRS/EDGE/3G poate fi adăugată în telefonul
dvs. urmând paşii de mai jos:
a Apăsaţi
din ecranul principal.
• Decupare
Ştergerea întregului text introdus
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Reţele mobile > Nume
puncte de acces.
• Copiere
Copierea întregului text introdus
c Apoi, apăsaţi
• Lipire
(1)
Lipirea în bara de introducere a ceea ce aţi copiat
anterior
şi atingeţi APN nou.
d Introduceţi informaţiile APN necesare.
e Când aţi terminat, apăsaţi
şi atingeţi Salvare.
(1)
(1)
Opţiunea nu va apărea decât dacă s-a efectuat o operaţiune de copiere sau
decupare.
53
54
Activarea/dezactivarea roamingului de date
Adăugarea unei reţele Wi-Fi
Când vă aflaţi în roaming, puteţi decide să vă conectaţi la/deconectaţi de la
un serviciu de date.
din ecranul principal.
a Apăsaţi pictograma
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Reţele mobile >
Roaming de date.
c Bifaţi/Debifaţi caseta de selectare, pentru a activa sau a dezactiva roamingul
de date.
d Când roamingul de date este dezactivat, încă mai puteţi efectua schimburi
de date cu o conexiune Wi-Fi (consultaţi secţiunea 6.1.2 Wi-Fi).
Când opţiunea Wi-Fi este activată, puteţi adăuga reţele Wi-Fi noi, după
preferinţe.
6.1.2
Wi-Fi
Cu ajutorul Wi-Fi, vă puteţi conecta la internet când telefonul dvs. se află în
aria unei reţele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon chiar şi fără cartela
SIM introdusă.
Pornirea Wi-Fi şi conectarea la o reţea wireless
a Apăsaţi lung tasta de sarcini multiple din ecranul principal.
b Atingeţi „Setări sistem”.
c Atingeţi pictograma de comutare „Pornit/Oprit” de lângă pictograma Wi-Fi
pentru a porni sau opri funcţia Wi-Fi.
d Atingeţi „Wi-Fi”. Informaţiile detaliate despre reţelele Wi-Fi detectate sunt
afişate în secţiunea de reţele Wi-Fi.
e Atingeţi o reţea Wi-Fi pentru a vă conecta.. Dacă reţeaua selectată este securizată,
trebuie să introduceţi o parolă sau alte date de identificare (puteţi contacta
operatorul de reţea pentru detalii). Când aţi terminat, atingeţi „Conectare”.
Activarea notificării în momentul detectării unei reţele noi
Când opţiunea Wi-Fi şi opţiunea de notificare a reţelelor sunt activate,
pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte ori telefonul va detecta
o reţea wireless disponibilă în zonă. Funcţia de notificare poate fi activată
urmând paşii de mai jos:
a Apăsaţi pictograma
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wi-Fi, apăsaţi „+”.
c Introduceţi numele reţelei şi orice informaţii necesare despre reţea.
d Atingeţi Salvare.
Când v-aţi conectat cu succes, telefonul dvs. se va conecta automat data
viitoare când vă veţi afla pe raza acestei reţele.
Uitarea unei reţele Wi-Fi
Următorii paşi previn conectarea automată la reţele pe care nu mai doriţi să
le utilizaţi.
a Porniţi funcţia Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
b În ecranul cu setări Wi-Fi, atingeţi şi ţineţi numele reţelei.
c Atingeţi Uită reţea în caseta de dialog care se deschide.
Adăugarea unei reţele WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este o modalitate simplă prin care utilizatorii pot
accesa reţeaua Wi-Fi introducând un cod PIN sau apăsând un buton.
a Apăsaţi pictograma
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wi-Fi, apăsaţi
şi atingeţi Introducere Pin WPS.
c Introduceţi codul PIN sau utilizaţi un buton.
d Atingeţi Start pentru a obţine acces la o reţea WPS.
a Atingeţi şi trageţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.
Apăsaţi
.
55
56
6.2
Browser
Căutarea unui text într-o pagină web
a Apăsaţi
pagină.
Cu un browser, puteţi naviga pe Web.
Pentru accesarea acestei funcţii, atingeţi
din ecranul principal.
din ecranul paginii web, apoi atingeţi Mai multe > Căutare în
b Introduceţi textul sau expresia pe care doriţi să le găsiţi.
Saltul la o pagină web
c Primul cuvânt cu caractere exacte va fi evidenţiat pe ecran, iar potrivirile
ulterioare vor fi încadrate într-un chenar.
Din ecranul „Browser”, atingeţi caseta URL din partea de sus, introduceţi adresa
paginii web, apoi atingeţi „Salt” .
d Atingeţi săgeata din stânga sau din dreapta, pentru a trece la cuvântul
anterior sau următor care se potriveşte.
Setarea paginii principale
e Când aţi terminat, puteţi atinge
a Apăsaţi din ecranul browserului pentru afişarea meniului de opţiuni, atingeţi
pagina principală.
Copierea unui text de pe o pagină web
b Introduceţi adresa URL a site-ului pe care doriţi să-l setaţi ca pagină
principală.
Puteţi copia un text de pe o pagină web şi să-l lipiţi în e-mailuri sau mesaje
SMS/MMS.
c În sfârşit, apăsaţi OK pentru a confirma.
a Apăsaţi lung pe textul din pagina web.
6.2.1
b Puneţi degetul la începutul textului pe care doriţi să-l copiaţi, apoi trageţi-l
până la sfârşitul textului.
Afişarea paginilor web
pentru a închide bara de căutare.
Când deschideţi un site, puteţi naviga pe pagini web glisând degetul pe ecran
în orice direcţie, pentru a localiza informaţiile pe care doriţi să le vizualizaţi.
c Textul selectat este copiat şi evidenţiat într-o culoare.
Mărirea/micşorarea unei pagini web
Pentru a lipi textul copiat într-un e-mail sau mesaj SMS/MMS, atingeţi şi ţineţi
caseta de introducere, apoi atingeţi „Lipire” în meniul cu opţiuni.
Pentru a mări rapid o secţiune a unei pagini web, loviţi uşor de două ori
secţiunea pe care doriţi să o vedeţi. Pentru a reveni la nivelul de afişare normal,
loviţi din nou ecranul uşor de două ori.
d Luaţi degetul.
Deschiderea unei ferestre noi/trecerea de la o fereastră la alta
Pot fi deschise mai multe ferestre simultan.
a Apăsaţi
din ecranul paginii web, apoi apăsaţi +.
b Pentru afişarea tuturor paginilor deschise, apăsaţi tasta
.
c Atingeţi o fereastră pe care doriţi să o vizualizaţi.
Pentru a închide o fereastră, atingeţi
închideţi.
57
58
în fereastra pe care doriţi să o
Alte opţiuni:
6.2.3
• Actualizare Actualizarea paginii curente (apăsaţi pe ecranul paginii web,
apoi atingeţi Actualizare).
Marcarea prin semn de carte a unei pagini web
• Închidere
Închiderea tuturor filelor (apăsaţi
apoi atingeţi Închidere).
b Atingeţi pictograma semn de carte din partea superioară a ecranului sau
apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Salvare la semne de carte.
• Partajare
pagină
Partajarea paginii curente cu prietenii printr-un mesaj, e-mail,
Bluetooth etc. Apăsaţi , atingeţi Partajare pagină.
în ecranul paginii web,
Gestionarea semnelor de carte
a Deschideţi pagina web la care doriţi să fixaţi un semn de carte.
c Introduceţi numele şi locul, dacă este cazul, şi atingeţi OK pentru a
confirma.
Deschiderea unui semn de carte
6.2.2
Gestionarea linkurilor, istoricului, descărcărilor
a Atingeţi pictograma semn de carte din partea superioară a ecranului sau
apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Semne de carte.
Gestionarea unui link, a unui număr de telefon sau a unei adrese afişate
pe o pagină web
b Pe fila Semne de carte, atingeţi semnul de carte pe care doriţi să-l
deschideţi.
• Link
c De asemenea, puteţi atinge şi ţine, pentru a afişa ecranul cu opţiuni, apoi
atingeţi Deschide sau Deschide într-o fereastră nouă.
Atingeţi linkul pentru a deschide pagina web.
Atingeţi şi ţineţi linkul pentru a deschide opţiunile
referitoare la operaţii suplimentare, cum ar fi
deschiderea unei ferestre noi, salvarea unui link,
partajarea unui link, copierea unui link etc.
• Număr de telefon
Atingeţi pentru a apela numărul de telefon.
• Adresă
Atingeţi pentru a deschide Hărţi Google şi a localiza
adresa
Modificarea unui semn de carte
a Atingeţi pictograma semn de carte din partea superioară a ecranului sau
apăsaţi tasta „Meniu” şi atingeţi „Semne de carte”.
b Pe fila Semne de carte, atingeţi şi ţineţi semnul de carte pe care doriţi să-l
modificaţi.
c Atingeţi Modificare semn de carte.
d Introduceţi modificările dvs.
Afişarea istoricului browserului
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul browserului.
e Când aţi terminat, atingeţi OK pentru a confirma.
b Atingeţi „Semne de carte”
c Atingeţi fila „Istoric” pentru a vedea istoricul browserului.
59
60
Atingeţi şi ţineţi un semn de carte din lista semnelor de carte, pentru a
vedea următoarele opţiuni suplimentare:
Confidenţialitate şi securitate
• Ştergere cache
Atingeţi pentru a şterge conţinutul cache local şi
bazele de date.
Copierea linkul semnului de carte.
• Ştergere istoric
Atingeţi pentru a şterge istoricul browserului.
• Adăugare comandă
rapidă pe ecranul
principal
Adăugarea unei comenzi rapide pentru semnul de
carte pe ecranul principal.
• Afişare avertismente Bifaţi pentru a afişa o avertizare în cazul în care există
de securitate
o problemă cu siguranţa unui site.
• Ştergere semn de
carte
Ştergerea unui semn de carte.
• Acceptare module
cookie
• Partajare link
Partajarea semnului de carte.
• Copiere URL link
6.2.4
Bifaţi pentru a permite site-urilor să salveze şi să
citească date cookie.
• Ştergeţi toate datele Atingeţi pentru a şterge toate modulele cookie din
cookie
browser.
Setări
Aveţi la dispoziţie o serie de setări pentru ajustare. Pentru a accesa setările
browserului, apăsaţi din ecranul browserului şi atingeţi Setări.
Setări conţinut pagină accesate atingând Setări > Setări generale.
• Setare pagină
principală
Atingeţi pentru a seta pagina principală
• Completarea
automată a
formularelor
Marcaţi pentru a completa automat formularele
• Reţinere date
formulare
Bifaţi pentru a reţine datele din formulare pentru a fi
utilizate ulterior.
• Ştergere date
formulare
Atingeţi pentru a şterge toate datele salvate din
formulare.
• Activare poziţie
Bifaţi pentru a permite site-urilor să solicite accesul
la poziţia dvs.
• Ştergeţi accesul la
poziţie
Atingeţi pentru a şterge accesul la poziţie pentru
toate site-urile.
• Reţineţi
parole
Bifaţi pentru a reţine numele de utilizator şi parolele
pentru site-uri.
• Ştergere parole
Atingeţi pentru a şterge toate parolele salvate.
Setări avansate
61
• Setări site-uri
Atingeţi pentru a vedea setările avansate pentru
fiecare site.
• Resetare la valorile
implicite
Atingeţi pentru a şterge toate datele din browser şi a
readuce toate setările la valorile implicite.
62
6.3
Conectarea la dispozitive Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii fără fir pe rază scurtă, pe care o
puteţi utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive
Bluetooth pentru diverse utilizări.
Pentru a accesa această funcţie, apăsaţi tasta Meniu din ecranul principal,
atingeţi Setări > Bluetooth.
Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniţi Bluetoothul şi să cuplaţi telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth cu care doriţi să faceţi
schimb de date.
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Bluetooth.
c Căutaţi automat dispozitive din apropiere.
Activarea funcţiei Bluetooth
a Apăsaţi pictograma
Cuplarea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Bluetooth
d Selectaţi din listă un dispozitiv Bluetooth la care doriţi să cuplaţi telefonul
dvs.
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Bluetooth.
e Introduceţi un cod (0000 sau 1234)
c Atingeţi opţiunea Pornire/Oprire .
f În cazul în care cuplarea s-a efectuat cu succes, telefonul dvs. va fi conectat
la dispozitiv.
Schimbarea numelui dispozitivului
Pentru ca telefonul dvs. să fie mai uşor de recunoscut, îi puteţi schimba
numele, care este vizibil pentru ceilalţi.
Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth
a Apăsaţi pictograma
b Atingeţi dispozitivul pentru deconectare, atingeţi opţiunea Decuplare din
setări.
din ecranul principal.
b Atingeţi opţiunea Setări, apăsaţi
şi atingeţi Redenumire telefon.
c Introduceţi un nume şi atingeţi Redenumire.
Setarea dispozitivului pentru a fi vizibil
a Apăsaţi pictograma
6.4
Conectarea la un computer prin USB
Folosind cablul USB, puteţi transfera fişiere media şi de alt tip între telefon şi
computer.
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Bluetooth, , apăsaţi
vizibilitate > Fără expirare.
a Atingeţi numele dispozitivului care urmează să fie deconectat.
şi atingeţi opţiunea Expirare
c Bifaţi/Debifaţi caseta de selectare pentru a activa/dezactiva această funcţie.
Pentru a conecta telefonul la computer
a Utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul
la un port USB al computerului dvs. Veţi primi o notificare de conectarea a
cablului USB.
b Dacă doriţi să modificaţi tipul conexiunii USB, deschideţi panoul de notificări
şi atingeţi .
63
64
Scoaterea în siguranţă a cartelei microSD din telefonul dvs.
6.5
Cartela MicroSD poate fi scoasă din telefonul dvs. în orice moment în care
telefonul este oprit. Pentru a scoate cartela microSD în timp ce telefonul este
pornit, trebuie să dezinstalaţi mai întâi cartela de stocare din telefon, pentru a
preveni coruperea sau deteriorarea cartelei de stocare.
Puteţi partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un singur
computer printr-un cablu USB (partajare conexiune USB), sau cu un număr
de până la opt dispozitive în acelaşi timp, transformându-vă telefonul într-un
hotspot Wi-Fi mobil.
a Apăsaţi pictograma
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Stocare.
c Atingeţi Dezinstalare cartelă SD.
Partajarea conexiunii de date mobile a telefonul dvs.
Funcţiile de mai jos pot genera costuri suplimentare de reţea din
partea operatorului de reţea. Costuri suplimentare pot fi percepute de
asemenea în zonele de roaming.
Acum puteţi scoate în siguranţă cartela microSD din telefon.
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB
Formatarea cartelei microSD
Utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul
la un port USB al computerului dvs.
a Apăsaţi pictograma
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Stocare.
c Atingeţi Formatare cartelă SD. Pe ecranul care vă avertizează că formatarea
.
cartelei microSD va şterge conţinutul acesteia, atingeţi
a Apăsaţi lung tasta de sarcini multiple
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe... > Partajare conexiune şi
hotspot mobil.
c Bifaţi/debifaţi caseta de selectare a opţiunii Partajare conexiune USB
pentru a activa/dezactiva această funcţie.
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca hotspot mobil Wi-Fi
a Apăsaţi lung tasta de sarcini multiple
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Partajare conexiune şi
hotspot mobil.
c Bifaţi/debifaţi caseta de selectare a opţiunii Hotspot Wi-Fi mobil pentru a
activa/dezactiva această funcţie.
Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil
Când Hotspotul Wi-Fi mobil este activat, puteţi schimba numele reţelei Wi-Fi a
telefonului dvs. (SSID) şi puteţi securiza reţeaua Wi-Fi.
a Apăsaţi lung tasta de sarcini multiple
din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Partajare conexiune şi
hotspot mobil.
65
66
c Atingeţi Configurare hotspot Wi-Fi pentru a schimba SSID-ul reţelei sau a
seta securitatea reţelei dvs.
Pentru deconectare
d Atingeţi Salvare.
a Deschideţi panoul cu notificări şi atingeţi notificarea rezultată pentru
conexiunea VPN.
6.6
Modificarea/ştergerea unei reţele VPN
Conectarea la reţelele private virtuale (VPN-uri)
Reţelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectaţi la resursele din
interiorul unei reţele locale securizate, din afara reţelei respective. Reţelele
VPN sunt utilizate de obicei de corporaţii, şcoli şi alte instituţii, astfel încât
utilizatorii lor să poată accesa resursele reţelei locale când nu se află în campus
sau când sunt conectaţi la o reţea wireless.
Adăugarea unei reţele VPN
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Partajare conexiune şi
hotspot mobil.
c Atingeţi tipul de VPN pe care doriţi să-l adăugaţi.
d În ecranul care se deschide, urmaţi instrucţiunile primite de la administratorul
reţelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
Modificarea unei reţele VPN:
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Setări VPN.
c Va apărea lista reţelelor VPN pe care le-aţi adăugat; atingeţi şi ţineţi reţeaua
VPN pe care doriţi să o modificaţi.
d Atingeţi Modificare reţea.
e După ce aţi terminat, apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Salvare.
Ştergerea:
a Atingeţi şi ţineţi reţeaua VPN pe care doriţi să o ştergeţi. În fereastra de dialog
care se deschide, atingeţi Ştergere reţea.
b În sfârşit, apăsaţi OK pentru a confirma.
e Apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Salvare.
Reţeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.
Conectarea la/deconectarea de la o reţea VPN
Conectarea la o reţea VPN
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul principal.
b Atingeţi Setări > Wireless şi reţele > Mai multe > Setări VPN.
c Va apărea lista reţelelor VPN pe care le-aţi adăugat; atingeţi reţeaua VPN la care
doriţi să vă conectaţi.
d În fereastra de dialog care se deschide, introduceţi orice date de identificare
cerute şi atingeţi Conectare.
67
68
7
Aplicaţii multimedia
7.1
Aparat foto
Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto pentru realizarea
fotografiilor şi fişierelor video.
Înainte de utilizarea camerei, asiguraţi-vă că o cartelă MicroSD pe care
se stochează toate fotografiile şi fişierele video este instalată corect. De
asemenea, nu uitaţi să îndepărtaţi pelicula de protecţie din plastic care acoperă
lentila, pentru a evita ca acesta să afecteze calitatea fotografiilor realizate.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila Aplicaţii din ecranul principal, apoi
atingeţi Aparat foto.
Realizarea unei fotografii
Ecranul este vizorul. Întâi, poziţionaţi obiectul sau peisajul în vizor, apăsaţi
pentru realizarea fotografiei, care va fi salvată automat.
pictograma
Realizarea unui material video
Comutaţi de pe modul „Aparat foto” pe modul „Video”, atingând
sau
accesaţi camera video direct din lista de aplicaţii. Întâi, poziţionaţi obiectul sau
peisajul în vizor, apoi atingeţi pictograma
pentru a începe înregistrarea.
pentru a opri înregistrarea. Fişierul va fi salvat
Atingeţi pictograma
automat.
Operaţiuni suplimentare la vizualizarea unei imagini sau fişier video pe
care l-aţi realizat
Atingeţi pentru a partaja prin MMS, e-mail etc. imaginea sau fişierul
video pe care tocmai le-aţi realizat.
Atingeţi pentru a reda fişierul video pe care tocmai l-aţi filmat.
Atingeţi pentru a intra în modul „Expunere diapozitive”.
7.1.1
Mărire
Setări
Atingeţi pentru
a accesa modul
Video.
Atingeţi pentru
a accesa modul
Aparat foto.
Atingeţi pentru a vedea
imagini şi materiale video
pe care le-aţi realizat.
Atingeţi pentru realizarea unei
fotografii sau înregistrarea
unui material video.
69
Setări în modul de încadrare
Înainte a realiza o fotografie/filma un fişier video, puteţi regla un număr de
setări în modul de încadrare.
Setări ale camerei foto
• Stocare loc
Atingeţi pentru a porni/opri opţiunea de informaţii
stocate privind locul unde a fost realizate fotografiile cu
ajutorul sistemului GPS al telefonului.
• Sunet obturator Atingeţi pentru a activa sau dezactiva sunetul de
obturator.
• Temporizator
Atingeţi pentru setarea temporizatorului în momentul
realizării fotografiei sau înregistrării video.
• Dimensiune
Atingeţi pentru ajustarea dimensiunii imaginii.
imagine
• Anti-licărire
Atingeţi pentru ajustarea funcţiei anti-licărire.
• Revenire la
Atingeţi pentru a reaminti utilizatorului dacă să
setările implicite restaureze setările implicite ale aparatului foto sau nu.
70
7.2
Setări video/cameră video
• Stocare loc
Atingeţi pentru a porni/opri opţiunea de informaţii
stocate privind locul unde a fost realizate fotografiile cu
ajutorul sistemului GPS al telefonului.
• Sunet obturator Atingeţi pentru a activa sau dezactiva sunetul de
obturator.
• Microfon
Atingeţi PORNIRE/OPRIRE pentru pornirea/oprirea
microfonului când realizaţi o înregistrare video.
• Durată video
Atingeţi pentru setarea duratei înregistrării video.
• Calitate video
Atingeţi pentru a seta calitatea video.
• Mod de
înregistrare
Atingeţi pentru a seta limita normală/MMS.
Galerie
Galeria funcţionează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să vedeţi fotografii
şi să redaţi fişiere video. În plus, există un set de operaţiuni suplimentare pentru
imagini şi fişiere video (consultaţi pagina 74).
Pentru a deschide Galeria, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal, apoi
atingeţi Galerie.
Puteţi deschide aparatul foto sau camera video direct din Galerie.
Atingeţi pentru a deschide
aparatul foto.
• Revenire la
Atingeţi pentru activare.
setările implicite
Alte setări:
Ciupiţi albumul şi întindeţi-l.
• Modul scenă
Atingeţi pentru setarea modului Zi/Noapte.
• Expunere
Atingeţi pentru a seta timpul de expunere în timpul
realizării unei fotografii/unei înregistrări video.
• Balans de alb
Atingeţi pentru a regla culorile în diferite tipuri de
lumină.
• Interval filmare
lentă
Atingeţi pentru a seta intervalul de filmare lentă: oprit,
1 s, 1,5 s, 2 s etc.
71
Glisaţi spre stânga sau dreapta pentru a
vedea mai multe albume.
72
Vizualizarea unei imagini/redarea unui fişier video
Prelucrarea imaginilor
Imaginile şi fişierele video sunt afişate de albumele din „Galerie”.
Imaginile pot fi prelucrare prin rotire sau trunchiere, partajare cu prietenii,
setarea drept identificator de contact sau imagine de fundal etc.
Atingeţi pentru a vizualiza imagini în
modul Diapozitiv.
Localizaţi imaginea pe care doriţi să o prelucraţi, apăsaţi
completă a imaginilor.
din afişarea
Atingeţi tasta „Meniu” şi vor
apărea patru opţiuni.
Trageţi spre stânga sau dreapta
pentru a derula rapid albumul.
Pentru a trunchia o imagine, atingeţi o imagine pentru a vizualiza comenzile,
apoi atingeţi Meniu > Trunchiere. În mijlocul imaginii va apărea cadrul de
trunchiere. Selectaţi porţiunea care trebuie trunchiată, atingeţi şi salvaţi.
73
74
7.3
7.3.1
YouTube
YouTube este un serviciu online de partajare a fişierelor video, prin care
utilizatorul poate descărca, partaja sau vizualiza fişiere video. El cuprinde
o funcţie de streaming care vă permite să începeţi să vizionaţi fişiere video
aproape imediat ce acestea încep să se descarce de pe internet.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi atingeţi Youtube.
Ca serviciu online de fişiere video, telefonul dvs. trebuie să aibă
conexiune la reţea pentru a accesa YouTube.
Toate fişierele video de pe YouTube sunt grupate în câteva categorii, precum
Recomandate, Cele mai populare, Cele mai vizualizate, Locale şi Remarcabile.
Atingeţi pentru a căuta un fişier video.
Vizionarea materialelor video
Atingeţi fişierul video pentru a-l reda.
Atingeţi ecranul de redare a fişierelor video pentru a afişa comenzile de redare
cu care puteţi întrerupe sau trage bara de progres până în punctul din care
doriţi să vizionaţi.
Pentru a ieşi din ecranul de redare a fişierelor video, apăsaţi tasta Înapoi şi veţi
reveni la lista de fişiere video.
7.4
Muzică
Utilizaţi Muzică pentru a reda fişiere muzicale stocate pe cartela microSD din
telefonul dvs. Fişierele muzicale pot fi descărcate din computer pe cartela
microSD cu ajutorul unui cablu USB.
Pentru a deschide Muzică, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal, apoi
atingeţi Muzică.
Veţi găsi patru biblioteci în care toate melodiile sunt clasificate: „Artişti”,
„Albume”, „Melodii” şi „Liste de redare”. Atingeţi o categorie şi afişaţi lista.
Atingeţi pentru a afla mai multe
despre fişierul video.
Cu ajutorul tastei „Căutare”, puteţi căuta cu uşurinţă melodii care doriţi să fie
redate în biblioteci.
Pentru a şterge o melodie, apăsaţi tasta Meniu din ecranul de redare, apoi
apăsaţi Ştergere pentru a o şterge din cartela MicroSD.
De asemenea, puteţi seta o melodie ca sonerie apăsând tasta Meniu din
ecranul de redare pentru a afişa meniul de opţiuni, apoi atingeţi Utilizaţi ca
ton de apel.
Apăsând tasta Meniu din ecranul YouTube, puteţi acorda calificative, partaja,
eticheta ca favorite etc. Pentru detalii despre aceste funcţii, vizitaţi site-ul
YouTube, www.YouTube.com.
75
76
7.4.1
Redarea muzicii
7.4.3
Din oricare din cele patru ecrane ale bibliotecilor, atingeţi o melodie, pentru
o reda.
d
Lucrul cu listele de redare
Listele de redare vă permit să organizaţi în mod convenabil toate melodiile
stocate în cartelă.
Puteţi crea o nouă listă de redare, adăuga o melodie la listă, rearanja ordinea
listei şi şterge sau redenumi o listă de redare.
Crearea unei liste de redare
h
b
a
c
g
a
b
c
d
e
f
g
h
f
Modificarea ordinii melodiilor dintr-o listă de redare
e
Atingeţi pentru a reda lista de redare curentă în modul de redare aleatorie (melodiile
sunt redate în ordine aleatorie).
Atingeţi pentru a deschide lista de redare curentă.
Atingeţi pentru a comuta între modurile de repetare: Fără repetare, Repetare listă de
redare sau Repetare melodie curentă.
Atingeţi şi ţineţi pentru a căuta mai multe informaţii.
Atingeţi pentru a face salt la următoarea melodie din album, lista de redare sau
pentru redare aleatorie.
Atingeţi pentru a întrerupe/relua redarea.
Atingeţi pentru a face salt la melodia anterioară din album, lista de redare sau pentru
redare aleatorie.
Afişare versuri
Reglarea volumului
Pentru a regla volumul, puteţi apăsa tastele „Volum sus” şi „Volum jos”.
7.4.2
Apăsaţi tasta Meniu din ecranul de redare pentru a afişa meniul de opţiuni,
atingeţi Adăugare la lista de redare, apoi atingeţi Nou, introduceţi numele
şi apoi atingeţi Salvare.
Intraţi într-o listă de redare, trageţi o melodie în sus sau în jos pentru a modifica
ordinea în cadrul listei de redare.
Ştergerea unei melodii sau a unei liste de redare
Localizaţi melodia sau lista de redare pe care doriţi să o ştergeţi, atingeţi sau
apăsaţi tasta Meniu din ecranul de redare pentru a afişa meniul de opţiuni, apoi
atingeţi Ştergere.
Redenumirea unei liste de redare
Localizaţi lista de redare pe care doriţi să o redenumiţi, atingeţi şi ţineţi pentru
a afişa meniul de opţiuni, apoi atingeţi „Redenumire”. Când aţi terminat,
atingeţi „Salvare”.
Utilizarea opţiunii de redare aleatorie petrecere
Toate melodiile vor fi afişate în ordine în mod implicit. Când este activată
opţiunea „Redare aleatorie petrecere”, unele melodii vor fi selectate şi redate
aleatoriu. Apăsaţi tasta Meniu, apoi atingeţi Redare aleatorie petrecere
pentru a activa această funcţie. Pentru a o dezactiva, apăsaţi din nou tasta
Meniu, apoi atingeţi Redare aleatorie petrecere dezactivată.
77
78
8
De asemenea, puteţi mări/micşora harta atingând de două ori un loc de pe
ecran.
Hărţi Google
Pentru a goli istoricul hărţii, apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi
8.1
Obţinerea poziţiei mele
8.1.1
Alegeţi o sursă de date pentru a decide „Poziţia mea”
8.2
> Golire hartă.
Căutarea unui loc
a În timp ce afişaţi o hartă, atingeţi
mergeţi.
şi tastaţi adresa la care doriţi să
Atingeţi tasta Meniu din ecranul principal, apoi atingeţi opţiunea Setări > Servicii
de poziţionare.
b În caseta de căutare, introduceţi o adresă, un oraş sau o afacere locală.
• Bifaţi caseta de selectare Serviciul de poziţionare de la Google pentru a
seta reţele Wi-Fi şi/sau mobile ca Sursa de date pentru poziţia mea.
c Atingeţi pictograma de căutare şi, în scurt timp, rezultatele căutării dvs. vor
apărea pe hartă evidenţiate de identificatori cu etichete de scrisoare.
• Sau bifaţi caseta de selectare Sateliţi GPS pentru a seta GPS ca sursă de date
pentru poziţia mea.
8.1.2
Deschideţi Hărţi Google şi consultaţi Poziţia mea
Atingeţi fila Aplicaţii din ecranul principal, apoi atingeţi Hărţi.
Apăsaţi
şi atingeţi Poziţia mea.
Apoi, harta se va centra pe un punct albastru cu un cerc albastru în jurul său.
Poziţia dvs. actuală se află în cercul albastru.
Puteţi atinge un identificator pentru a deschide un balon care conţine o
etichetă. Atingeţi balonul pentru a deschide un ecran cu informaţii disponibile
despre locul respectiv.
Pentru a mişca harta, trageţi-o cu degetul.
79
80
8.3
Adăugarea unei stele pentru un loc
La fel ca adăugarea unor semne de carte pentru adrese internet, puteţi adăuga
o stea la orice poziţie de pe hartă, pentru utilizare ulterioară.
8.3.1
8.4
Obţineţi indicaţii rutiere, de transport public sau mers
8.4.1
Obţineţi rute recomandate pentru călătoria dvs.
a Apăsaţi
din ecranul hărţilor.
Modul de adăugare a unei stele (înlăturare a unei stele)
la un loc
a Atingeţi şi ţineţi un loc de pe o hartă.
b Atingeţi dreptunghiul de adrese care se deschide.
c Atingeţi steaua gri din partea de sus a ecranului pentru a adăuga o stea la
acel loc. (Sau atingeţi o stea aurie pentru a elimina steaua de la acel loc.)
b Atingeţi bara de introducere sau pentru a modifica punctul de pornire prin
una din următoarele metode: introducerea unei adrese, utilizarea Poziţiei
mele, selectarea unui punct de pornire de pe o hartă, selectarea unei adrese
din contactele dvs. sau utilizând istoricul de căutare.
c Procedaţi la fel şi pentru punctul final.
d Pentru a inversa indicaţiile, apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi Inversare punct
de pornire şi punct final.
e Apoi, selectaţi un mod de transport: cu maşina, cu transportul în comun sau
pe jos.
f La sfârşit, atingeţi OBŢINEŢI INDICAŢII.
g În listă vor apărea câteva rute recomandate. Atingeţi rutele pentru a vizualiza
indicaţiile detaliate ale acestora.
Pentru a obţine indicaţii inverse pentru o rută pe care aţi parcurs-o deja, pur
şi simplu deschideţi fereastra de indicaţii a acelei rute, apăsaţi tasta Meniu şi
selectaţi Invers. Nu este necesar să introduceţi din nou punctul de pornire şi
punctul final.
81
82
8.4.2
Examinaţi rutele recomandate şi decideţi o rută pe care
o preferaţi sau pe care o puteţi parcurge.
Puteţi examina fiecare curbă din rută în Navigare, Satelit şi alte ecrane.
• Atingeţi o săgeată stânga sau dreapta pentru a examina sectorul următor sau
anterior la rutei dvs.
• Puteţi consulta indicaţiile curbă cu curbă într-o listă atingând LISTĂ INDICAŢII,
apăsaţi tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.
Când selectaţi o rută pe care o preferaţi sau pe care o puteţi parcurge, distanţa
şi timpul vor fi cei mai importanţi doi factori pentru evaluare. Distanţa şi timpul
estimat vor fi afişate în partea de sus a ecranului de indicaţii.
8.4.3
Căutarea unor locuri pe traseu
Pentru informaţii detaliate, consultaţi secţiunea 8.2.
8.4.4
Vizualizarea progresului rutei şi calcularea timpului
estimat al sosirii
Pentru a vizualiza avansarea pe traseul dvs., indicaţi cu precizie Poziţia mea,
micşoraţi imaginea până când întreaga rută încape într-un singur ecran, fiind
posibilă afişarea kilometrilor parcurşi şi a celor neparcurşi.
Porniţi un alt ecran de indicaţii pe baza locului curent şi a destinaţiei. Timpul
estimat al sosirii va fi afişat în rezultate. Reţineţi că timpul estimat al sosirii nu
este disponibil în modul de transport în comun.
8.4.5
Obţinerea unei rute alternative pentru destinaţia dvs.
Dacă traficul este lent pe ruta actuală sau dacă pur şi simplu doriţi să încercaţi
o altă rută, puteţi solicita o rută alternativă de pe Hărţi Google cu serviciul de
navigare curbă cu curbă.
Apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi opţiunea Rută şi alternative. Atingeţi
pictograma de rută alternativă. O rută alternativă este desenată pe hartă.
8.5
Aranjarea straturilor
Straturile vă permit să afişaţi locuri şi informaţii suplimentare suprapuse pe
hartă. Puteţi adăuga straturi multiple sau îndepărta anumite straturi pentru a
controla exact informaţiile care doriţi să fie vizibile concomitent pe hartă.
8.5.1
Vizualizarea unor straturi multiple
a Apăsaţi
din ecranul hărţilor.
b Alegeţi straturile pe care doriţi să le vedeţi.
c Toate straturile disponibile sunt enumerate (trafic, satelit, latitudine etc.);
selectaţi unul pentru a-l vizualiza.
8.5.2
Golirea hărţii
După ce obţineţi indicaţii sau căutaţi pe o hartă, puteţi goli marcajele/
straturile care au fost desenate: apăsaţi tasta Meniu de pe ecranul cu Hărţi
şi atingeţi Golire hartă.
8.5.3
Afişarea mai multor straturi
Puteţi răsfoi mai multe straturi pentru a le adăuga la hartă, cum ar fi Hărţile
mele, Linii de tranzit sau Wikipedia etc.
a Atingeţi Mai multe straturi din partea de jos a ecranului.
b Toate straturile disponibile sunt enumerate pentru a putea fi selectate.
83
84
8.6
Intraţi pe Latitude pentru a vedea poziţia
prietenilor şi partajaţi-o pe a dvs. cu ei.
Cu Google Latitude, puteţi:
• Vedea poziţia prietenilor pe o hartă sau într-o listă;
• Contacta rapid prietenii cu un mesaj test, mesaj instant sau apel telefonic;
• Partaja, seta, ascunde poziţia sau vă puteţi deconecta de la Google Latitude;
• Controla cine vede poziţia dvs. şi la ce nivel de detaliu;
8.6.1
Cum vă conectaţi la Latitude
Pentru a răspunde unei invitaţii, puteţi selecta una din următoarele opţiuni:
• Acceptarea şi
partajarea
Dvs. şi prietenul dvs. vă puteţi partaja poziţia.
• Accept, dar ascunde Puteţi vedea poziţia prietenului, dar el nu o poate
poziţia mea
vedea pe a dvs.
• Respingere
8.6.3
Nicio poziţie nu poate fi partajată între dvs. şi
prietenul dvs.
Vizualizarea poziţiei prietenilor dvs.
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul cu hărţi.
Puteţi vedea poziţiile prietenilor dvs. pe o hartă sau într-o listă.
b Atingeţi Conectaţi-vă la Latitude.
• Ecran hartă
Când Hărţi Google este deschis, poziţiile prietenilor
dvs. vor afişa pictograma cu fotografiile lor, pentru
identificare.
• Afişare listă
Apăsaţi tasta Meniu din ecranul de hărţi, apoi atingeţi
Latitude. Prietenii dvs. sunt afişaţi într-o listă.
Când v-aţi conectat la Latitude, elementul de meniu se modifică în
„Latitude”.
Pentru a deschide Latitude, apăsaţi tasta Meniu din ecranul de hărţi, apoi atingeţi
Latitude.
8.6.2
Invitarea prietenilor la partajarea poziţiilor
a Apăsaţi tasta Meniu din ecranul Latitude, atingeţi Adăugare prieteni.
b Atingeţi Selectare din contacte sau Adăugare prin adresă e-mail.
c După selectarea contactelor dorite, atingeţi Adăugare prieteni din partea
de jos a ecranului.
Când aţi terminat, o invitaţie va fi trimisă către prietenii pe care i-aţi invitat.
85
86
8.6.4
Conectarea cu prietenii
Selectaţi un contact, puteţi comunica cu prietenul dvs. şi seta opţiune de
confidenţialitate.
• Indicarea pe hartă
• Vorbiţi prin Google
Talk
• Trimiterea unui
e-mail
• Indicaţii
• Ascunde de
acest prieten
• Partajare numai
poziţia la nivel de
oraş
• Ştergere
8.6.5
Găsiţi poziţia prietenului pe hartă.
Trimiteţi mesaje instantanee prietenului.
Trimiteţi un e-mail prietenului.
Obţineţi indicaţii către poziţia prietenului.
Setaţi pentru a ascunde poziţia dvs. pentru acest
prieten.
Setaţi pentru a partaja poziţiile numai la nivel de
oraş, dar nu şi la nivel de stradă etc.
Ştergeţi acest prieten din lista dvs. şi nu mai partajaţi
informaţii cu el sau ea.
Controlul asupra informaţiilor pe care le partajaţi
Puteţi controla informaţiile pe care doriţi să le partajaţi cu prietenii.
Apăsaţi tasta Meniu din ecranul de hărţi, atingeţi Latitude, atingeţi propriul
nume şi apoi Confidenţialitate.
9
Altele
9.1
Manager fişiere
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi atingeţi Manager fişiere.
Managerul de fişiere afişează datele stocate în memoria internă a telefonului
sau pe cartela microSD, dacă aceasta este introdusă. Pentru instrucţiuni despre
introducerea cartelei SD, consultaţi pagina 9.
Cu ajutorul Managerului de fişiere puteţi vedea aplicaţii, fişiere media
descărcate din magazinul Google Play, de pe Youtube sau din alte locuri,
videoclipuri, fotografii sau fişiere audio pe care le-aţi înregistrat, precum şi alte
date transferate prin Bluetooth, prin cablu USB etc.
Când transferaţi o aplicaţie de pe computer în memoria internă a telefonului
sau pe cartela microSD, puteţi localiza aplicaţia cu Managerul de fişiere, apoi
atingeţi-o pentru a o instala pe telefonul dvs.
Managerul de fişiere vă permite să păstraţi controlul asupra tuturor fişierelor
dvs. cu ajutorul următoarelor operaţii uzuale: crearea unui dosar (sub-dosar),
deschiderea unui dosar/fişier, vizualizarea, redenumirea, mutarea, copierea,
ştergerea, redarea, partajarea etc.
Următoarele opţiuni sunt disponibile:
• Detectarea poziţiei
dvs.
• Setarea poziţiei dvs.
• Ascunderea poziţiei
dvs.
• Dezactivarea
Latitude
Activaţi Latitude pentru a detecta automat poziţia dvs.
când vă mişcaţi.
Selectaţi manual o poziţie pe hartă.
Ascundeţi poziţia dvs. pentru toţi prietenii.
Dezactivaţi „Latitude” şi opriţi partajarea.
87
88
9.2
Ce trebuie să sincronizaţi: numele contului, numele de utilizator şi parola
sunt necesare pentru autentificarea identităţii dvs.
Note
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi atingeţi Note.
Utilizaţi „Note” pentru a nota surse de inspiraţie, idei, fragmente, lucruri de
făcut şi toate acele lucruri pe care aţi dori să le păstraţi pentru consultare
ulterioară.
Notele existente pot fi trimise prin mesaj sau e-mail.
9.3
Player video
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila Aplicaţii din ecranul principal, apoi
atingeţi Player video.
Cum să sincronizaţi: tipuri de sincronizare disponibile sunt sincronizarea cu
dublu sens, copie de rezervă pe server, restabilire de pe server, exportare pe
server şi importare de pe server.
Ce trebuie să sincronizaţi: aplicaţii de sincronizare acceptate sunt Contacte
şi Calendar, fiecare cu o bază de date independentă sigură care nu permite
accesul anonim.
Când trebuie să sincronizaţi: sincronizare în roaming, sincronizare la
modificarea datelor, sincronizare la pornirea telefonului sau sincronizare
regulată (zilnic, săptămânal şi lunar).
Player video este un mic dispozitiv de redare inclus care cuprinde toate
fişierele dvs. video.
Atingeţi un element din listă pentru a fi redat. În timpul redării, utilizaţi
pictogramele de funcţii Pauză, Înainte şi Înapoi după caz, apăsaţi tasta Meniu
pentru a merge la ecranul complet sau atingeţi un punct de pe bara de progres
pentru a face un salt la el sau pentru a reda de la acel punct.
9.4
Căutare voce
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi apăsaţi Înregistrare sunet.
Opţiunea Căutare voce permite căutarea după voce.
9.5
SyncML Client
SyncML poate lansa sincronizarea cu contul pe care l-aţi setat. Pentru a accesa
această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal, apoi atingeţi
SyncML Client.
Trebuie să configuraţi propriul cont server de găzduire sincronizare pentru
localiza sursa de sincronizare de la celălalt capăt. De asemenea, vi s-ar putea
solicita să decideţi cu privire la următoarele opţiuni:
89
90
9.6
Opţiuni disponibile:
Radio
Telefonul dvs. este echipat cu un radio cu funcţie (1) RDS (2). Puteţi utiliza
aplicaţia ca pe un radio tradiţional cu canale salvate sau cu informaţii vizuale
legate de programul radio în paralel pe afişaj dacă reglaţi staţii care oferă
serviciul de radio vizual.
Pentru a asculta radio-ul, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal, apoi
atingeţi Radio.
Pentru a-l utiliza, trebuie să vă conectaţi căştile, care funcţionează ca o
antenă conectată la telefonul dvs.
Atingeţi pentru a deschide
şi vedea lista de canale
salvate.
Atingeţi şi ţineţi
apăsat pentru a
căuta şi a face salt
la cel mai apropiat
canal cu frecvenţă
superioară
Atingeţi pentru
a merge la
precedentul canal
salvat
(1)
(2)
Atingeţi pentru a adăuga
postul curent la favorite.
• Căutare
Atingeţi pentru a căuta canale.
• Setări RDS
Bifaţi caseta de selectare Informaţii canal şi Frecvenţă
alternativă
• Înregistrare FM
Atingeţi pentru înregistrare.
• Fişiere înregistrate
Atingeţi pentru a accesa fişierele înregistrate.
• Ieşire
Atingeţi pentru ieşirea din modul radio.
9.7
Alte aplicaţii (1)
Aplicaţiile anterioare din această secţiune sunt preinstalate pe telefonul dvs.
Pentru a citi o scurtă prezentare a aplicaţiilor instalate din partea unor terţi,
consultaţi broşura furnizată împreună cu telefonul. De asemenea, puteţi
descărca mii de alte aplicaţii de la terţi accesând Google Play store de pe
telefonul dvs.
Economizor baterie
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila de aplicaţii din ecranul principal,
apoi atingeţi Economizor baterie.
Atingeţi pentru a merge la
următorul canal salvat
Atingeţi pentru redare/oprire
Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a căuta şi a face salt
la cel mai apropiat canal cu frecvenţă inferioară
Calitatea radioului depinde de acoperirea staţiei radio în acea zonă.
În funcţie de operatorul de reţea şi piaţă.
91
Economizorul de baterie vă ajută să extindeţi durata de viaţă a bateriei
telefonului, optimizând utilizarea unor funcţii specifice ale sistemului sau prin
dezactivarea celor care nu sunt folosite.
(1)
Disponibilitatea aplicației depinde de țară.
92
10.1.3 Utilizare date
10 Setări
Puteţi verifica detaliile utilizării de date, precum şi seta limita de date mobile
pentru control.
Pentru a accesa această funcţie, atingeţi fila Aplicaţii din ecranul principal,
apoi atingeţi Setări din lista de aplicaţii, sau puteţi apăsa şi ţine apăsată tasta
Multitask din ecranul principal, după care atingeţi Setări sistem.
10.1
Wireless şi reţele
10.1.4 Mod avion
Bifaţi caseta de selectare pentru „Mod avion” pentru a dezactiva simultan
toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth şi altele.
10.1.5 Setări VPN
10.1.1 Wi-Fi
Cu Wi-Fi, acum puteţi naviga pe internet fără să vă folosiţi cartela SIM oricând
sunteţi în aria unei reţele wireless. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este
să accesaţi ecranul „Setări Wi-Fi” şi să configuraţi un punct de acces pentru
conectarea telefonului dvs. la reţeaua wireless.
Pentru instrucţiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultaţi secţiunea 6.1.2
Wi-Fi.
10.1.2 Bluetooth
Funcţia Bluetooth permite telefonului dvs. să schimbe date (fişiere video,
imagini, muzică şi altele) pe distanţe scurte cu un alt dispozitiv cu Bluetooth
(telefon, computer, imprimantă, căşti, set de maşină şi altele).
O reţea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă dispozitivelor
mobile acces la resurse de reţea şi aplicaţii software din reţeaua lor principală,
când se conectează prin alte reţele wireless sau fixe. VPN-urile mobile sunt
utilizate în medii unde lucrătorii trebuie să menţină sesiuni de aplicaţii deschise
în permanenţă, pe tot parcursul zilei de lucru, utilizatorul conectându-se
prin diferite reţele wireless, întâlneşte zone fără acoperire sau suspendă şi
repornesc dispozitivele pentru a prelungi viaţa bateriei. Un VPN convenţional
nu poate supravieţui unor astfel de evenimente deoarece tunelul reţelei este
întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariţia unor erori la aplicaţii
sau chiar defectarea computerului însuşi.
Pentru mai multe informaţii despre VPN, consultaţi secţiunea 6.6 Conectarea
la reţele private virtuale.
Pentru mai multe informaţii despre Bluetooth, consultaţi secţiunea 6.3
Conectarea la dispozitive Bluetooth.
93
94
10.1.6 Partajarea conexiunii şi hotspot portabil
10.2
Această funcţie vă permite să partajaţi conexiunea mobilă a telefonului dvs.
prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultaţi secţiunea 6.5).
Apeluri recepţionate
10.1.7 Reţele mobile
Gesturi
• Întoarceţi pt. a opri
sunetul
Atingeţi pentru a opri sunetul apelurilor primite, întorcând
telefonul cu faţa în jos.
Alarma
Date activate
Dacă nu trebuie să transmiteţi date pe toate reţelele mobile, debifaţi caseta de
selectare „Date activate” pentru a evita generarea unor costuri suplimentare
semnificative pentru utilizarea datelor pe reţele mobile ale unui furnizor local,
în special dacă nu aveţi un acord pentru furnizarea serviciilor de date mobile.
• Întoarceţi pt. activare Atingeţi pentru a selecta ce se întâmplă dacă
telefonul este întors cu faţa în jos în timp ce sună
alarma: Amânare alarmă sau Oprire.
10.3
Sunet
Utilizaţi setările de sunet pentru a configura multe aspecte legate de sonerii
de apel şi notificare, muzică şi alte setări audio.
Roaming de date
Dacă nu trebuie să transmiteţi date pe reţele mobile ale altor furnizori, debifaţi
caseta de selectare „Roaming de date” pentru a evita generarea unor costuri
suplimentare semnificative de roaming.
Mod reţea
Atingeţi pentru selectarea modului reţea preferat: numai WCDMA, numai GSM,
GSM/WCDMA auto.
Nume puncte de acces
Atingeţi pentru a introduce opţiunile GSM/UMTS, în care puteţi vedea numele
punctelor de acces, puteţi alege să utilizaţi numai reţele 2G sau puteţi selecta
un operator de reţea.
Operatori de reţea
Cu acest meniu, puteţi selecta reţeaua preferată.
95
• Volum
Atingeţi pentru a seta volumul pentru apeluri primite,
media şi alarmă.
• Mod silenţios
Bifaţi caseta de selectare Silenţios pentru a opri
toate sunetele, cu excepţia media şi a alarmelor.
• Sonerie telefon
Atingeţi pentru a seta soneria implicită pentru
apelurile primite.
• Notificare implicită Atingeţi pentru a seta soneria implicită de notificare.
• Vibraţii şi ton
Atingeţi pentru a accesa opţiunile de vibrare şi
sonerie ale telefonului.
• Tonuri la utilizarea Bifaţi caseta de selectare pentru a activa redarea
tastaturii
tonurilor la utilizarea tastaturii.
• Selectare cu sunet Bifaţi caseta de selectare pentru a activa redarea
unui sunet la realizarea unei selecţii pe ecran.
• Sunete de blocare a Bifaţi caseta de selectare pentru a activa redarea
ecranului
sunetelor la blocarea sau deblocarea ecranului.
• Feedback tactil
Bifaţi caseta de selectare pentru a activa vibraţiile
la apăsarea tastelor programabile şi la anumite
interacţiuni de pe ecran.
96
10.4
Afişaj
• Luminozitate
• Imagine de fundal
• Orientare
• Ecran inactiv
• Dimensiune font
• Aspectul meniului
• Notificări led
10.5
Dezinstalare cartelă SD
Atingeţi pentru a regla luminozitatea ecranului sau
pentru a selecta luminozitatea automată.
Atingeţi pentru a alege imaginea de fundal din
Galerie, Fundaluri animate, Fundal video sau
Imagini de fundal.
Bifaţi caseta de selectare pentru a activa schimbarea
automată a orientării la rotirea telefonului.
Atingeţi pentru a seta timpul de oprire a ecranului.
Atingeţi pentru a seta dimensiunea fontului.
Atingeţi pentru a selecta, iar şi apoi puteţi vedea
setările când apăsaţi lung tasta Multitask în ecranul
principal.
Atingeţi pentru a afişa sau nu notificările led.
Dezinstalează cartela microSD din telefonul dvs. pentru ca dvs. să puteţi
formata cartela sau să o puteţi îndepărta în siguranţă când telefonul este
pornit. Această setare apare gri dacă nicio cartelă SD nu este instalată, dacă aţi
dezinstalat-o deja sau dacă aţi instalat cartela microSD pe computer.
Formatare cartelă SD
Şterge permanent toate datele de pe o cartelă microSD şi o pregăteşte pentru
utilizare pe telefonul dvs. Trebuie să dezinstalaţi cartela microSD înainte de a
o formata.
10.5.2 Mediul de stocare intern
Spaţiu disponibil
Atingeţi pentru a afişa memoria internă a telefonului folosită de sistemul de
operare, componentele acestuia, aplicaţii (inclusiv cele descărcate de dvs.) şi
datele permanente şi temporare ale acestora.
Mediul de stocare
Utilizaţi setările de stocare pe cartela microSD şi telefon pentru monitorizarea
spaţiului disponibil pe telefon şi cartela microSD; pentru gestionarea cartelei
microSD şi, dacă este necesar, pentru resetarea telefonului, cu ştergerea
tuturor informaţiilor personale.
Dacă apare un mesaj de avertizare prin care sunteţi anunţat că memoria
telefonului este limitată, trebuie să eliberaţi spaţiu prin ştergerea unor
aplicaţii nedorite, fişiere descărcate etc.
Dispozitivul de scriere implicit
10.6
Atingeţi pentru a selecta între Stocare internă şi Cartela SD, iar telefonul va
afişa condiţiile de utilizare respective.
Atingeţi pentru a deschide o listă de aplicaţii şi componente ale sistemului
de operare utilizate de la ultima conectare a telefonului la o sursă de energie,
sortate după cantitatea de energie folosită. Atingeţi o aplicaţie din listă pentru
a vedea detalii despre consumul de energie şi, dacă este disponibil, atingeţi un
buton pentru deschiderea unui ecran de setări sau informaţii pentru respectiva
componentă sau aplicaţie.
10.5.1 Cartela SD
Spaţiu total/spaţiu disponibil
Prezintă spaţiul de pe orice cartelă microSD instalată în telefonul dvs. şi spaţiul
pe care îl puteţi folosi pentru a stoca fotografii, fişiere video, muzică şi alte
fişiere.
97
Bateria
• Procentaj baterie
Atingeţi pentru a afişa nivelul de energie disponibilă
a bateriei în ecranul principal.
98
10.7
Aplicaţii
10.9
Securitate
Setări aplicaţii se utilizează pentru a vedea detalii legate de aplicaţiile instalate
în telefonul dvs., pentru a dezinstala sau a dezactiva aplicaţii, pentru a muta
aplicaţii pe cartela SD, a opri procesele aplicaţiilor, a şterge date etc.
10.9.1 Configuraţi blocarea ecranului
• Niciunul
Atingeţi pentru a dezactiva metoda de securitate de
deblocare a ecranului.
10.8
• Glisare
Atingeţi pentru a glisa şi debloca ecranul.
Utilizaţi setările de poziţie pentru a seta preferinţele dvs. de utilizare şi
partajare a poziţiei când căutaţi informaţii şi utilizaţi aplicaţii bazate pe poziţie,
precum Hărţi Google. De asemenea, puteţi configura setări care contribuie la
securizarea telefonului dvs. şi a datelor acestuia.
• Model
Atingeţi pentru a desena modelul de deblocare a
ecranului.
• PIN
Atingeţi pentru a introduce un PIN numeric pentru
deblocarea ecranului.
Utilizaţi servicii de poziţionare de la Google
• Parola
Bifaţi caseta de selectare pentru a utiliza informaţii din reţelele Wi-Fi şi mobile
pentru a determina poziţia dvs. aproximativă, pentru utilizarea în Hărţi Google
când căutaţi şi în alte asemenea situaţii. Când selectaţi această opţiune,
sunteţi întrebat dacă acceptaţi să partajaţi poziţia dvs. în mod anonim cu
serviciul de poziţionare de la Google.
Atingeţi pentru a introduce o parolă pentru
deblocarea ecranului.
10.9.2
Utilizarea sateliţilor GPS
10.9.3
Servicii de poziţionare
Bifaţi pentru a utiliza receptorul de satelit al sistemul de poziţionare globală
(GPS) al telefonului dvs. pentru a indica poziţia dvs. cu o precizie de câţiva
metri (nivelul străzii). Procesul de accesare a satelitului GPS şi setarea poziţiei
precise a telefonului dvs. pentru prima dată va dura până la 5 minute. Va trebui
să staţi într-un loc deschis şi să evitaţi să vă mişcaţi. După aceasta, GPS-ul va
avea nevoie de numai 20-40 de secunde pentru identificarea poziţiei dvs.
precise.
Poziţionare şi căutare Google
Bifaţi caseta de selectare pentru a permite serviciului Google să folosească
poziţia dvs. pentru îmbunătăţirea rezultatelor căutării şi a altor servicii.
Informaţii proprietar
Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare pentru afişarea informaţiilor proprietar
pe ecranul blocat.
Criptare
Criptaţi telefonul
Puteţi cripta fişierele din telefon şi puteţi decripta telefonul cu numărul PIN
sau cu parola de fiecare dată când porniţi telefonul.
10.9.4 Blocarea cartelei SIM
Configuraţi blocarea cartelei SIM
Se deschide un ecran în care puteţi configura codul PIN necesar pentru
utilizarea telefonului şi puteţi schimba codul PIN al cartelei SIM.
10.9.5 Parole
Afişare parolă
Bifaţi caseta de selectare pentru afişarea parolei pe măsură ce tastaţi.
99
100
10.9.6 Surse necunoscute
10.10.1 Limbă
Bifaţi caseta de selectare pentru a permite instalarea aplicaţiilor care nu provin
din Play Store.
Atingeţi pentru selectarea limbii şi regiunii dorite.
10.9.7 Administratori dispozitiv
Atingeţi pentru a adăuga sau şterge administratori ai dispozitivului.
10.9.8 Mediu de stocare a informaţiilor de autentificare
• Verificare
ortografică
• Dicţionar personal
Marcaţi caseta de selectare pentru a permite
sistemului să afişeze cuvintele sugerate.
Atingeţi pentru a deschide o listă a cuvintelor
adăugate la dicţionar. Atingeţi un cuvânt pentru a-l
modifica sau şterge. Atingeţi butonul de adăugare
(+) pentru a adăuga un cuvânt.
10.10.2 Tastatura Android
Date de autentificare sigure
Bifaţi caseta de selectare pentru a permite aplicaţiilor să acceseze memoria
criptată cu certificate sigure şi parolele aferente precum şi alte informaţii de
autentificare din telefonul dvs. Mediul de stocare a datelor de autentificare
este utilizat pentru a stabili unele tipuri de conexiuni VPN şi Wi-Fi. Dacă nu
aţi setat o parolă pentru mediul de stocare a informaţiilor de autentificare,
această setare este gri.
Pentru telefoane cu tastatură fizică, debifaţi pentru a dezactiva tastatura
virtuală.
Setările Android pentru tastatură sunt valabile pentru tastatura virtuală inclusă
în telefonul dvs. Funcţiile de corectare şi adăugare a majusculei se referă
la toate limbile (inclusiv la versiunea în limba engleză) tastaturii. Opţiunile
disponibile sunt următoarele:
• Limbi de introducere a textului
Instalarea de pe cartela SD
Atingeţi pentru a seta limba de introducere a textului.
Atingeţi pentru a instala certificatele criptate de pe cartela MicroSD.
• Scriere automată cu majusculă
Goliţi mediul de stocare
Atingeţi pentru a goli mediul de stocare a datelor de autentificare de tot
conţinutul şi pentru a-i reseta parola.
10.10 Limbă şi introducere
Utilizaţi setările de limbă şi introducere pentru selectarea limbii pentru
textul de pe telefonul dvs. şi configurarea tastaturii virtuale, inclusiv cuvinte
adăugate la dicţionar.
Bifaţi caseta de selectare pentru ca tastatura virtuală să scrie automat cu
majusculă prima literă a primului cuvânt după punct, a primului cuvânt dintrun câmp de text şi a primului cuvânt din câmpuri de nume.
• Vibraţii la apăsarea tastelor
Bifaţi caseta pentru ca telefonul să vibreze scurt la fiecare apăsare a unei taste
a tastaturii virtuale.
• Sunet la apăsarea tastelor
Bifaţi caseta de selectare pentru ca telefonul să redea un sunet scurt la fiecare
apăsare a unei taste a tastaturii virtuale.
• Afişare popup la apăsarea tastei
Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare pentru a activa/dezactiva funcţia.
101
102
• Tastă introducere voce
10.10.5 Setări text-voce (1)
Atingeţi pentru a afişa butonul Mic de pe tastatură.
Utilizaţi setările text-voce pentru a configura sintetizatorul Android text-voce,
pentru aplicaţii precum TalkBack care îl pot utiliza.
• Corectare automată
Corectaţi greşeli frecvente de ortografie.
• Afişare sugestii de corectare
Afişaţi cuvinte sugerate pe măsură ce tastaţi.
10.10.3 Serviciul Google de introducere text prin vorbire
• Alegeţi
limbile pentru
introducerea
textului
Atingeţi pentru a seta limba.
• Blocarea
cuvintelor
ofensatoare
Atingeţi pentru a ascunde cuvintele ofensatoare
recunoscute.
Dacă nu aveţi date de sintetizator de voce instalate, este disponibilă numai
setarea de instalare a datelor de voce.
Motor preferat
Atingeţi pentru alegerea unui motor preferat de sinteză vocală, apoi atingeţi
pictograma de setări
pentru afişarea mai multor opţiuni pentru fiecare
motor.
Ascultaţi un exemplu
Atingeţi pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, utilizând
setările curente.
Debit verbal
10.10.4 Căutare voce
Atingeţi pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteţi selecta debitul
verbal al sintetizatorului.
Atingeţi pentru a seta elementele de recunoaştere a vocii de la Google:
10.10.6 Mouse/Trackpad
• Limbă
Alegeţi o limbă pentru introducerea textului
Atingeţi pentru setarea vitezei cursorului.
• Ieşire vorbire
Setaţi opţiunea de ieşire vorbire pe Întotdeauna difuzor
sau Numai dispozitiv mâini-libere.
• Blocarea cuvintelorBifaţi sau debifaţi caseta de selectare pentru a ascunde
ofensatoare
rezultatele vocale ofensatoare recunoscute.
• Detectare
cuvinte-cheie
Bifaţi caseta de selectare pentru a activa/dezactiva
această funcţie.
• Căştile Bluetooth Bifaţi caseta de selectare pentru a înregistra fişiere
audio utilizând căştile Bluetooth dacă acestea sunt
disponibile.
103
(1)
Disponibilitatea depinde de ţară şi operatorul de reţea.
104
10.11 Copii de siguranţă şi resetare
Copie de siguranţă după datele mele
Acest telefon vă permite să realizaţi copii de siguranţă după setările telefonului
şi date ale altor aplicaţii pe servere Google, cu contul dvs. Google. Dacă vă
înlocuiţi telefonul, setările şi datele după care aţi realizat copii de rezervă sunt
restabilite pe noul telefon prima dată când vă conectaţi la contul dvs. Google.
După activarea acestei funcţii, se realizează copii după o mare varietate
de setări şi date, inclusiv parole Wi-Fi, semne de carte, o listă a aplicaţiilor
instalate, cuvintele adăugate la dicţionarul utilizat de tastatura virtuală şi
majoritatea setărilor configurate în aplicaţia de setări. Dacă aţi dezactivat
această opţiune, nu mai realizaţi copii de siguranţă după setările dvs., iar copiile
de siguranţă existente sunt şterse de pe serverele Google.
Restabilire automată
Bifaţi caseta de selectare pentru restabilirea setărilor după care aţi realizat
copii de siguranţă sau alte date în momentul în care reinstalaţi o aplicaţie.
Revenire la setarea din fabrică
Prin resetarea telefonului, toate datele dvs. personale inclusiv informaţii
despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau
aplicaţiei şi aplicaţii descărcate vor fi şterse din memoria internă a
telefonului. Prin resetarea telefonului nu vor fi şterse actualizările de software
ale sistemului descărcate sau fişierele de pe cartela microSD, precum muzică
sau fotografii. Dacă resetaţi telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceţi
acelaşi tip de informaţii ca şi la prima pornire Android.
Dacă nu vă puteţi porni telefonul, există un alt mod de a efectua o revenire la
datele din fabrică cu ajutorul tastelor hardware. Ţineţi apăsată tasta Volum sus
şi apăsaţi tasta Pornire/Oprire în acelaşi timp, până când ecranul se aprinde.
10.12 Conturi
Utilizaţi setarea Conturi pentru a adăuga, şterge şi gestiona conturi Google şi
alte conturi acceptate. Aceste setări mai pot fi folosite pentru a controla modul
în care toate aplicaţiile trimit, primesc şi sincronizează date după programul
propriu şi dacă toate aplicaţiile pot sincroniza automat datele utilizatorului.
Gmail, Google Calendar şi alte aplicaţii pot avea propriile setări de controlare
a modului de sincronizare a datelor; pentru detalii, consultaţi secţiunile legate
de aplicaţiile respective.
10.12.1 Gestionare conturi
Restul acestui ecran cuprinde o listă a conturilor Google şi a celorlalte conturi
adăugate în telefon. Dacă atingeţi un cont de pe acest ecran, ecranul contului
se va deschide.
Acest ecran conţine diferite opţiuni, în funcţie de tipul de cont. Pentru
conturile Google, acesta cuprinde tipurile de date pe care le puteţi sincroniza
cu telefonul şi casete de selectare pentru activarea şi dezactivarea oricărui tip
de sincronizare. De asemenea, puteţi apăsa tasta Meniu şi atinge Sincronizare
acum pentru sincronizarea datelor. Atingeţi Ştergere cont pentru a şterge
contul împreună cu toate datele sale (contacte, e-mail, setări şi altele).
10.13 Data şi ora
Utilizaţi setările de dată şi oră pentru personalizarea preferinţelor dvs. cu privire
la modul de afişare a datei şi orei.
Automat
Bifaţi caseta de selectare pentru utilizarea valorilor oferite de reţea. Debifaţi
pentru a seta manual toate valorile.
Setare dată
Atingeţi pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteţi seta manual
data telefonului.
105
106
Setare oră
Text mare
Deschide o fereastră de dialog în care puteţi seta ora telefonului.
Bifaţi caseta de selectare pentru text de mari dimensiuni în ecran.
Selectare fus orar
Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire
Atingeţi pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteţi seta manual
fusul orar al telefonului.
Bifaţi caseta de selectare pentru a încheia o convorbire prin apăsarea tastei
Pornire/Oprire în cursul unei convorbiri.
Utilizarea formatului de 24 de ore
Orientare
Bifaţi caseta de selectare pentru afişarea orei în format de 24 de ore.
Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare pentru a arăta orientarea ecranului.
Selectare format dată
Parole vocale
Atingeţi pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteţi selecta formatul
de afişare a datelor.
Bifaţi caseta de selectare pentru a rosti parolele.
Programare pornire/oprire
Setări sinteză vocală
Consultaţi secţiunea 10.10, Limbă şi introducere.
Puteţi programa ora la care dispozitivul va porni sau se va opri.
Pornire rapidă
Temporizare atingere lungă
Consultaţi secţiunea 1.2, Ghid introductiv
Atingeţi pentru reglarea duratei de temporizare la atingere lungă. Această
funcţie permite telefonului dvs. să facă diferenţa între atingere şi atingere
lungă, ceea ce poate conduce la evitarea operaţiilor incorecte.
10.14 Accesibilitate (1)
Instalare scripturi web
Utilizaţi setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de accesibilitate
instalate pe telefon.
Atingeţi pentru deschiderea unei ferestre de dialog care vă solicită să instalaţi
scripturi de pe Google, care le fac conţinutul web mai accesibil. Atingeţi
Autorizare pentru confirmare.
TalkBack
Bifaţi caseta de selectare pentru ca un sintetizator de voce instalat să rostească
etichetele sau numele elementelor pe măsură ce navigaţi pe interfaţa de
utilizator a telefonului.
(1)
Disponibilitatea depinde de ţară şi operatorul de reţea.
107
108
10.15 Dezvoltare
Ecranul Dezvoltare conţine setări utile pentru dezvoltarea aplicaţiilor Android.
Pentru informaţii complete, inclusiv documentaţia aplicaţiilor şi instrumentelor
de dezvoltare Android, vizitaţi site-ul Android (http://developer.android.com).
• Depanare prin USB: bifaţi caseta de selectare pentru a permite
instrumentelor de depanare de pe un computer să comunice cu telefonul
dvs. printr-o conexiune USB.
• Veghe: bifaţi caseta de selectare pentru a evita stingerea şi blocarea
ecranului când telefonul este conectat la un încărcător sau la un dispozitiv
USB care îi furnizează curent. Nu utilizaţi această setare cu o imagine statică
pe telefon pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ecranul poate rămâne
blocat pe acea imagine.
• Autorizare poziţii false: bifaţi caseta de selectare pentru a permite unui
instrument de dezvoltare de pe un computer să controleze poziţia în care
telefonul crede că se află, în loc să folosească instrumentele interne ale
telefonului în acest scop.
11 Folosiţi la maximum telefonul
dumneavoastră
11.1
Android Manager
Puteţi descărca gratuit suita software Android Manager PC de pe site:
http://www.vodafone.com/smartmini
Suita Vodafone PC cuprinde:
• Contacte
Vă permite să realizaţi copii de rezervă după contacte, astfel încât să nu vă
faceţi griji cu privire la pierderea, stricarea sau schimbarea telefonului.
• Mesaje
Vă permite să scrieţi mesaje de la computer, în loc să utilizaţi tastatura de pe
ecranul telefonului. De asemenea, gestionează mesajele dvs.
10.16 Despre telefon
• Fotografii
Această secţiune conţine informaţii despre multe lucruri, de la precizări legale,
numărul modelului, versiunea de firmware, versiunea de baseband, versiunea
kernel, numărul versiunii pentru cele mai jos:
Vă permite să importanţi cu uşurinţă fotografii, din computer sau telefon, şi să
le organizaţi în diferite albume.
Stare
Vă permite să redaţi fişiere video de la calculator şi să le încărcaţi într-un dosar
din telefonul dvs.
Acesta conţine starea următoarelor elemente: Nivelul de încărcare a bateriei,
Numărul meu de telefon, Reţea, Semnal, Tip reţea mobilă, Stare serviciu,
Roaming, Stare reţea mobilă, Adrese IMEI, IMEI SV, Wi-Fi MAC, Adresa Bluetooth,
Timpul de funcţionare.
Precizări legale
Atingeţi pentru a vedea precizările legale.
Actualizări software
• Fişiere video
• Muzică
Vă permite să găsiţi rapid muzica favorită în computer, să gestionaţi biblioteca
muzicală şi să creaţi liste de redare pentru playerul audio al telefonului.
• Aplicaţie
Vă permite să importaţi aplicaţiile mobile descărcate şi să le instalaţi pe
telefonul dvs. la sincronizare.
Atingeţi pentru a căuta actualizări de sistem.
109
110
• Fişier
Vă permite să organizaţi fişierele telefonului prin doar câteva clicuri, pentru a
se afla acolo unde doriţi în telefon.
• Sincronizare
12 Informaţii despre siguranţa
produsului
Pictograme şi simboluri grafice
Vă permite să sincronizaţi contactele şi calendarul din Outlook/Outlook
Express şi telefon.
Sisteme de operare acceptate
Citiţi secţiunea cu informaţiile referitoare la siguranţă de la pagina
113 a acestui manual de utilizare
Nu utilizaţi telefonul în timp ce alimentaţi maşina cu carburant
Windows XP/Vista/Windows 7.
Nu utilizaţi telefonul ţinându-l în mână în timp ce conduceţi maşina
11.2
Acest dispozitiv poate produce o lumină puternică sau intermitentă
Când utilizaţi telefonul, asiguraţi-vă că îl ţineţi la cel puţin 10 mm
de cap sau corp.
A nu se arunca în foc
FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade
Cu ajutorul instrumentului FOTA Upgrade, puteţi actualiza telefonul printr-o
conexiune fără fir, fără a trebui să-l conectaţi la computer.
Pentru a accesa „Actualizări software”, deschideţi panoul de notificări
şi atingeţi pictograma
i, apoi apăsaţi „Despre telefon > Actualizări
software”. O altă posibilitate este să atingeţi pictograma
şi să accesaţi
„Setări > Despre telefon > Actualizări software”. Atingeţi opţiunea
„Căutare actualizări” şi telefonul va căuta cea mai recentă aplicaţie
software. Dacă doriţi să actualizaţi sistemul, atingeţi butonul „Descărcare”;
după finalizarea descărcării, atingeţi opţiunea „Instalare” pentru finalizarea
trecerii la versiunea superioară. Acum aplicaţia software a telefonului dvs. va
avea cea mai recentă versiune.
Trebuie să activaţi conexiunea de date înainte de a căuta actualizări.
Setările pentru intervalele de căutare automată şi mementourile privind
actualizările vor fi disponibile, de asemenea, după ce reporniţi telefonul.
Dacă aţi ales căutarea automată, când sistemul descoperă versiunea nouă, în
bara de stare va apărea pictograma
Atingeţi notificarea pentru a accesa
direct „Actualizări software”.
În cazul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de
localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu modificaţi locul
implicit de stocare.
Componentele de dimensiuni mici prezintă risc de sufocare
Evitaţi contactul cu dispozitivele magnetice
Acest dispozitiv poate produce un sunet puternic
Evitaţi temperaturile extreme
Menţineţi acest aparat la distanţă de stimulatoare cardiace sau de
alte dispozitive medicale personale
Evitaţi contactul acestuia cu lichide şi păstraţi-l uscat
Opriţi telefonul când se solicită acest lucru în spitale sau unităţi
medicale
Nu încercaţi să îl demontaţi
Opriţi telefonul când se solicită acest lucru în aparate de zbor sau
aeroporturi
Nu vă bazaţi pe acest dispozitiv pentru comunicări de urgenţă
Opriţi telefonul în medii explozive
Utilizaţi numai accesoriile aprobate
111
112
Informaţii despre siguranţa produsului
Expunerea la câmpurile de radiofrecvenţă (RF)
Declaraţie generală privind energia RF
Telefonul dumneavoastră conţine un transmiţător şi un receptor. Când este în poziţia
PORNIT, acesta recepţionează şi transmite energie RF. Când comunicaţi folosind telefonul
dvs., sistemul care se ocupă de comunicarea dvs. controlează nivelul puterii cu care
transmite telefonul dvs.
Rata Specifică de Absorbţie (SAR)
Dispozitivul dvs. mobil este un transmiţător şi receptor radio. Acesta a fost proiectat astfel
încât să nu depăşească limitele de expunere la undele radio care sunt recomandate de
directivele internaţionale. Aceste directive au fost stabilite de către organizaţia ştiinţifică
independentă ICNIRP şi cuprind limite de siguranţă stabilite în aşa fel încât să se asigure
protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătăţii.
Aceste directive utilizează o unitate de măsură numită Rată Specifică de Absorbţie
(Specific Absorption Rate) sau, pe scurt, SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este
de 2 W/kg, iar cea mai înaltă valoare SAR pentru acest dispozitiv în urma testării la ureche
a fost de 0,65 W/kg (1). Deoarece dispozitivele mobile oferă o varietate mare de funcţii,
acestea pot fi utilizate în alte poziţii, ca de exemplu pe corp, în modul descris în acest
ghid de utilizare.
Deoarece valoarea SAR se măsoară utilizând cea mai mare putere de transmitere a unui
dispozitiv, valoarea efectivă SAR a acestui dispozitiv în timpul funcţionării este, în general,
mai mică decât cea indicată mai sus. Acest lucru se întâmplă datorită schimbărilor
automate ale nivelului de putere al dispozitivului, pentru ca acesta să utilizeze numai
puterea minimă necesară în timpul comunicării cu reţeaua.
Funcţionarea în apropierea corpului
Informaţii importante referitoare la siguranţă în cazul expunerii la radiaţia de radiofrecvenţă
(RF).
Pentru a asigura conformitatea cu directivele privind expunerea RF, telefonul trebuie
utilizat la o distanţă minimă de 10 mm de corp.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la expuneri RF care pot depăşi limitele
relevante impuse de directive.
„Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest telefon, stabilită cu ocazia testării
comportamentul în cazul utilizării în apropierea corpului sau a conformităţii cu standardul
privind radiaţiile, este de 0,818 W/kg. Deşi pot fi multe diferenţe între nivelurile SAR
ale diferitelor telefoane şi în diverse poziţii, toate corespund directivelor internaţionale
relevante şi cerinţelor UE pentru expunerea la RF (unde radio).”
Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvenţă (RF).
Pentru persoanele care doresc să-şi reducă expunerea la câmpurile RF, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (World Health Organisation – WHO) oferă următorul sfat:
Măsuri de precauţie: informaţiile ştiinţifice actuale nu indică nevoia unor măsuri de
precauţie speciale în cazul utilizării telefoanelor mobile. Dacă unele persoane sunt
îngrijorate, pot alege să limiteze expunerea lor şi a copiilor lor la radiaţiile RF prin
reducerea duratei convorbirilor sau utilizarea dispozitivelor „mâini libere” pentru a ţine
telefoanele mobile la distanţă de cap şi de corp.
(1)
Puteţi obţine mai multe informaţii pe acest subiect pe pagina Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii: http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.
Informaţii cu privire la reglementări
Următoarele aprobări şi prevederi se aplică în anumite regiuni, după cum se
menţionează.
Testele sunt efectuate în conformitate cu standardul IEC PT62209-1.
113
114
Distragerea atenţiei
Şofatul
Trebuie acordată întotdeauna întreaga atenţie şofatului, pentru a reduce riscul de
accidente. Utilizarea unui telefon în timpul şofatului (chiar şi cu un kit „mâini libere”)
duce la distragerea atenţiei şi poate provoca accidente. Trebuie să respectaţi legile şi
reglementările locale care limitează utilizarea dispozitivelor fără fir la volan.
Operarea utilajelor
Trebuie acordată întotdeauna întreaga atenţie operării utilajelor, pentru a reduce riscul
de accidente.
Manipularea produsului
Declaraţie generală privind manipularea şi utilizarea
Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru felul în care utilizaţi telefonul şi
pentru toate consecinţele utilizării acestuia.
Trebuie să opriţi telefonul ori de câte ori utilizarea acestuia este interzisă. Utilizarea
telefonului dvs. este supusă măsurilor de siguranţă stabilite pentru a proteja utilizatorii şi
mediul înconjurător al acestora.
• Manipulaţi întotdeauna cu grijă telefonul dvs. şi accesoriile acestuia, şi păstraţi-l într-un
loc curat şi lipsit de praf.
• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile acestuia la flăcări deschise sau la produse din tutun
aprinse.
• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile acestuia la lichide, umezeală sau umiditate
ridicată.
• Nu lăsaţi să cadă, nu aruncaţi şi nu încercaţi să îndoiţi telefonul sau accesoriile acestuia.
• Nu utilizaţi produse chimice puternice, solvenţi de curăţare sau aerosoli pentru a curăţa
dispozitivul sau accesoriile acestuia.
• Nu vopsiţi telefonul sau accesoriile acestuia.
• Nu încercaţi să demontaţi telefonul sau accesoriile acestuia. Numai persoanele autorizate
au permisiunea de a face acest lucru.
• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile acestuia la temperaturi extreme. Limitele în cazul
acestui telefon sunt de -10 şi +50 grade Celsius.
• Vă rugăm să verificaţi reglementările locale privind eliminarea deşeurilor electronice.
Nu purtaţi telefonul în buzunarul din spate al pantalonilor, deoarece ar putea fi deteriorat
când vă aşezaţi.
Copii mici
Nu lăsaţi telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici şi nu le permiteţi să
se joace cu acesta.
Copiii s-ar putea răni pe ei înşişi, ar putea răni alte persoane sau ar putea distruge telefonul
din greşeală.
Telefonul conţine componente de mici dimensiuni, cu margini tăioase, care pot provoca
răni sau care se pot desprinde, prezentând un risc de sufocare.
115
Demagnetizarea
Pentru a evita pericolul demagnetizării, nu lăsaţi produsele electronice sau dispozitivele
magnetice în apropierea telefonului un timp îndelungat.
Descărcarea electrostatică (electrostatic discharge – ESD)
Nu atingeţi conectorii metalici ai cartelei SIM.
Antena
Nu atingeţi antena dacă nu este necesar.
Poziţia normală de utilizare
Când efectuaţi sau primiţi un apel telefonic, ţineţi telefonul la ureche, cu partea de jos
orientată înspre gură, la fel cum utilizaţi un telefon fix.
Airbaguri
Nu puneţi telefonul în spaţiul de deasupra unui airbag sau în zona de deschidere a unui
airbag.
Puneţi telefonul într-un loc sigur înainte de a începe să conduceţi maşina.
Convulsii/Leşinuri
Acest telefon poate produce lumini intermitente puternice.
Microtraumatismele repetate
Pentru a micşora riscul microtraumatismelor repetate, respectaţi următoarele sfaturi când
tastaţi sau jucaţi jocuri la telefonul mobil:
• Nu strângeţi telefonul foarte tare
• Apăsaţi uşor pe butoane
• Utilizaţi caracteristicile speciale ale telefonului care micşorează numărul de butoane
care trebuie apăsate, cum ar fi mesajele-şablon sau textul predictiv.
• Faceţi multe pauze pentru a vă întinde şi relaxa
116
Apelurile de urgenţă
Acest telefon, la fel ca orice telefon fără fir, funcţionează utilizând semnale radio, care nu
pot garanta conectarea în orice condiţii. De aceea nu vă bazaţi numai pe un telefon fără fir
pentru comunicări de urgenţă.
Zgomotele puternice
Acest telefon poate produce zgomote puternice, care vă pot afecta auzul. Expunerea
prelungită la muzică la volum maxim pe dispozitivul de redare a muzicii poate deteriora
auzul ascultătorului. Utilizaţi numai căştile recomandate.
PROTEJAŢI-VĂ AUZUL
Pentru a preveni posibilele afecţiuni auditive, nu ascultaţi la volum mare
perioade lungi de timp. Fiţi atent când ţineţi dispozitivul lângă ureche în timp
ce utilizaţi difuzorul.
Lumina puternică
Acest telefon poate produce lumini puternice şi bruşte, de aceea nu se recomandă
folosirea lui foarte aproape de ochi.
Încălzirea telefonului
Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării sau al utilizării normale.
Siguranţa electrică
Accesoriile
Utilizaţi numai accesorii aprobate.
Nu realizaţi conexiuni cu produse sau accesorii incompatibile.
Aveţi grijă să nu atingeţi bornele bateriei şi să nu lăsaţi ca obiecte metalice, cum ar fi
monede sau port-chei, să atingă sau să scurtcircuiteze aceste borne.
Conectarea la o maşină
Cereţi sfatul unui profesionist când conectaţi interfaţa telefonului la sistemul electric al
maşinii.
Produse cu defecte sau deteriorate
Nu încercaţi să demontaţi telefonul sau accesoriile acestuia.
Repararea telefonului sau a accesoriilor acestuia trebuie efectuată numai de către
persoane calificate.
Dacă telefonul sau accesoriile acestuia au fost scufundate în apă, înţepate sau au căzut
de la mare înălţime, nu le utilizaţi până când nu sunt verificate la un centru de service
autorizat.
Manipularea bateriei şi siguranţa
Opriţi întotdeauna telefonul şi deconectaţi încărcătorul înainte de a scoate bateria.
Utilizaţi întotdeauna bateria şi încărcătorul furnizate sau alte piese care au fost aprobate
de producător pentru a fi utilizate cu telefonul dvs. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare
poate fi periculoasă.
Nu demontaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc dacă
un obiect metalic (o cheie, o agrafă pentru hârtie sau un pix) atinge bornele bateriei.
Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate cauza incendiu, o explozie sau poate sta
la baza altor pericole. În cazul în care consideraţi că bateria a fost deteriorată, nu o mai
utilizaţi, ci duceţi-o la un centru de service pentru a fi testată.
117
Interferenţa
Declaraţie generală privind interferenţa
Trebuie acordată o atenţie specială în cazul utilizării telefonului în imediata apropiere
a unor dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau aparatele
auditive.
Stimulatoarele cardiace
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe de minimum 15
cm între telefonul mobil şi stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferenţă. În
acest scop, utilizaţi telefonul la urechea opusă părţii în care aveţi stimulatorul cardiac şi
nu purtaţi telefonul în buzunarul de la piept.
Aparatele auditive
Persoanele cu aparate auditive sau cu alte tipuri de implanturi cohleare pot auzi zgomote
de interferenţă când utilizează dispozitive fără fir sau când un astfel de dispozitiv se află
în apropiere. Nivelul de interferenţă va depinde de tipul de aparat auditiv şi de distanţa
faţă de sursa de interferenţă. Creşterea distanţei de separare dintre cele două aparate
poate reduce interferenţa. De asemenea, puteţi consulta producătorul aparatului pentru
a discuta cu acesta alternativele posibile.
Dispozitivele medicale
Vă rugăm să discutaţi cu medicul dvs. pentru a stabili dacă funcţionarea telefonului dvs.
poate interfera cu funcţionarea dispozitivului dvs. medical.
Spitalele
Opriţi telefonul mobil dacă vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau unităţi medicale.
Rolul acestor solicitări este de a preveni posibila interferenţă cu echipamentele medicale
foarte sensibile.
Aparatele de zbor
Opriţi telefonul mobil ori de câte ori vi se solicită acest lucru de către personalul
aeroportului sau al liniei aeriene.
Consultaţi personalul liniei aeriene în privinţa utilizării dispozitivelor fără fir la bordul
aparatului de zbor. Dacă dispozitivul dvs. oferă un „mod pentru zbor”, acesta trebuie
activat înainte de urcarea la bordul aeronavei.
Interferenţa în maşini
Reţineţi că, din cauza interferenţei posibile cu echipamentele electronice, unii producători
de vehicule interzic utilizarea telefoanelor mobile în vehiculele produse de ei, cu excepţia
cazului în care se include în instalaţie un kit „mâini libere” cu antenă externă.
118
Mediile explozive
Staţiile de alimentare cu carburanţi şi atmosferele explozive
În locurile cu atmosfere explozive, respectaţi toate indicatoarele privind oprirea
dispozitivelor fără fir cum ar fi telefonul dvs. mobil sau orice alt tip de echipamente radio.
Printre zonele cu atmosfere potenţial explozive se numără zonele de alimentare cu
carburanţi, spaţiile de sub punte ale ambarcaţiunilor, unităţile de transfer sau stocare de
carburanţi sau produse chimice, zonele unde aerul conţine produse chimice sau particule
precum mici grăunţi, praf sau pulberi metalice.
Detonatoare şi zone de detonares
Opriţi telefonul mobil sau dispozitivul fără fir când vă aflaţi într-o zonă unde au loc
detonări sau în zone unde este afişat mesajul de a opri „staţiile radio de emisie-recepţie”
sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferenţele cu operaţiile de detonare.
Telefonul dvs. este un dispozitiv care funcţionează în sistem GSM, pe patru benzi
(850/900/1800/1900 MHz) sau în sistem UMTS pe două benzi (900/2100 MHz).
Acest echipament este compatibil cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/EC. Versiunea integrală a Declaraţiei de conformitate pentru telefonul
dvs. o puteţi găsi pe site-ul nostru: http://www.vodafone.com/smartmini
Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria şi accesoriile semnifică faptul că
aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârşitul duratei lor
de viaţă:
- Centrele municipale de colectare a deşeurilor cu containere speciale pentru
aceste tipuri de echipament
- Containere de colectare la punctele de vânzare.
Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăştierea substanţelor în mediul înconjurător, astfel
încât componentele lor să poată fi reutilizate.
În ţările Uniunii Europene:
Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.
Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.
În afara jurisdicţiei Uniunii Europene:
Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere obişnuite
dacă în regiunea dvs. există instalaţii de colectare şi reciclare potrivite; trebuie duse la
punctele de colectare pentru a fi reciclate.
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ELIMINAREA
BATERIILOR UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Protecţia împotriva furtului (1)
Telefonul dvs. este identificat de un IMEI (număr de serie al telefonului) indicat pe eticheta
de pe ambalaj şi în memoria aparatului. Vă recomandăm să notaţi numărul prima dată
când utilizaţi telefonul prin introducerea secvenţei * # 0 6 # şi să-l păstraţi într-un loc sigur.
Este posibil să vă fie cerut de către poliţie sau operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat.
Acest număr permite blocarea telefonului dvs. mobil împiedicând utilizarea sa de către
alte persoane, chiar cu o cartelă SIM diferită.
(1)
Contactaţi operatorul de reţea pentru a verifica disponibilitatea serviciului.
119
120
13 Garanţia telefonului
TERMENI ŞI CONDIŢII DE GARANŢIE
1. Vodafone îşi asumă garanţia pentru acest telefon mobil pentru o perioadă
de doi (2) ani de la data achiziţionării de către proprietarul iniţial (garanţie
netransferabilă) în condiţii normale de utilizare.
2. Pentru baterie se oferă o garanţie limitată de douăsprezece (12) luni, iar
pentru încărcător de douăzeci şi patru (24) de luni împotriva defectelor de
fabricaţie. Pentru celelalte accesorii se oferă o garanţie limitată de douăzeci
şi patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricaţie.
3. Această garanţie nu acoperă daunele rezultate din:
a) uzura normală a echipamentului;
b) defecte şi deteriorări cauzate de utilizarea echipamentului în alt mod
decât cel normal şi obişnuit;
c) dezasamblarea, reparaţia, transformarea sau modificările neautorizate;
d) utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijenţă sau accident provocat
într-un mod oarecare;
e) defecte sau deteriorări cauzate de testarea, utilizarea, întreţinerea şi
instalarea în mod necorespunzător sau transformarea şi modificarea de
orice fel;
f) defecte sau deteriorări cauzate de scurgeri de alimente sau lichide, de
coroziune, rugină sau utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare;
g) zgârieturi sau deteriorări ale suprafeţelor din plastic şi ale oricăror alte
suprafeţe expuse factorilor externi, care sunt rezultatul utilizării normale
de către client;
121
4. Livrarea telefonului care necesită operaţiuni de service/reparaţie trebuie
efectuată pe cheltuiala utilizatorului.
5. Această garanţie va deveni nulă de drept în cazul oricăruia dintre
evenimentele următoare:
a) dacă numărul de serie sau ştampila de garanţie au fost şterse sau
îndepărtate.
b) dacă unul din termenii din această garanţie a fost transformat sau
modificat într-un anumit fel, fără un acord scris prealabil din partea
Vodafone.
6. Garanţia limitată este oferită doar clienţilor care cumpără produsul într-una
din ţările (sau regiunile) indicate la sfârşitul acestui document. Garanţia
limitată este valabilă numai în ţara (sau regiunea) în care Vodafone
intenţionează să comercializeze produsul.
7. Dacă produsul este returnat companiei Vodafone după expirarea perioadei
de garanţie, se vor aplica politicile normale de service ale Vodafone, iar
clientul va fi taxat în consecinţă.
a) Vodafone nu îşi asumă pentru produs nicio altă obligaţie sau
responsabilitate în afara celor precizate în mod expres în această garanţie
limitată.
b) Toate informaţiile privind garanţia, toate funcţiile produsului şi toate
specificaţiile referitoare la acesta pot fi modificate fără o notificare
prealabilă.
8. ACEASTĂ GARANŢIE IA LOCUL ORICĂROR ALTE GARANŢII EXPRESE SAU
IMPLICITE, INCLUZÂND ÎN MOD CONCRET ORICE GARANŢIE PRIVIND
VANDABILITATEA SAU IDONEITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP. VODAFONE
NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI DINCOLO
DE CORECTAREA ÎNCĂLCĂRII ÎN MANIERA DESCRISĂ MAI SUS. COMPANIA
VODAFONE NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU CONSECINŢELE
REZULTATE.
122
14 Accesorii
15 Specificaţii
Cea mai recentă generaţie de telefoane mobile GSM de la Vodafone oferă o
funcţie integrată de tip mâini-libere care vă permite să utilizaţi telefonul de
la distanţă, de exemplu, aşezat pe o masă. Pentru persoanele care preferă să
păstreze confidenţialitatea propriilor conversaţii, este disponibilă o cască.
Procesor
MTK 6575 M
Platformă
Android 4.1
1. Încărcător
Memorie
ROM: 4GB, RAM: 512Mhz
2. Baterie
Dimensiuni (LxWxT)
115 x 62.3 x 12.2mm
Greutate
Aproximativ 136 de grame cu baterie
Ecran
Ecran touch TN-LCD de 3.5 inci cu rezoluţie
320 x 480 HVGA
Reţea
UMTS:
Bandă duală 900/2100 MHZ
3. Cablu USB
4. Căşti stereo
Utilizaţi telefonul numai împreună cu bateriile, încărcătoarele şi
accesoriile din cutie.
GSM/GPRS/EDGE:
Cvadri bandă 850/900/1800/1900 MHZ
GPS
GPS asistat/Antenă internă GPS
Conectivitate
• Bluetooth V4.0+ EDR
• Wifi:802.11b/g/n
• mufă audio 3.5mm
• Micro-USB
123
Cameră
2 Megapixel color Fixed focus camera
Format audio
suportat
AAC, AAC+, AAC îmbunătăţit, WB AMR, MP3, Midi
Format video
suportat
H.263, H.264
124
Baterie
• Baterie reîncărcabilă lithiu-ion
• Capacitate: 1400 mAh
Slot expansiune
Card de memorie microSD
Caracteristici speciale • 1.G-sensor
• 2.Senzor de lumină şi proximitate
Notă
Specificaţiile pot fi modificate fără notificări prealabile
125
Download PDF