Pro-Form | PFEVEL87914.0 | GEBRUIKERSHANDLEIDING - Icon Heath & Fitness

Modelnr. PFEVEL87914.0
Serienr
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met
serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de
Klantendienst (zie informatie
hieronder) of neem contact op met
de winkel waar u dit product gekocht
heeft wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00
GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingsticker hier afgebeeld
is met uw dit product inbegrepen. Plak
de sticker op de aangegeven plaats over
de Engelse waarschuwing heen. De hier
getoonde sticker(s) met waarschuwing is/
zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt.
Raadpleeg de laatste pagina van deze
handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om
een vervangende sticker. Plak de sticker
op de aangegeven plaats. Aandacht:
de sticker(s) worden niet op ware grootte
weergegeven.
PROFORM is een merk van ICON Health & Fitness, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
elliptische trainer voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of
schade door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar om zich ervan te vergewissen
dat alle gebruikers van de elliptische trainer voldoende op de hoogte zijn van alle
voorzorgsmaatregelen.
9. Probeer de elliptische trainer pas in de
opbergstand te zetten als deze goed gemonteerd is en de staander ingeklapt is. U moet
in staat zijn om veilig 38,5 kg te kunnen
steunen om de elliptische trainer in de
opbergstand te zetten.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met
enig oefenprogramma begint. Dit is vooral
belangrijk voor personen van boven de 35
jaar, of voor personen met reeds bestaande
gezondheidsproblemen.
10.De elliptische trainer mag niet gebruikt
worden door personen die meer dan 130 kg
wegen.
11.Draag geschikte kleding wanneer u de
elliptische trainer gebruikt; draag geen losse
kleding die in de elliptische trainer verstrikt
kan raken. Draag altijd gymschoenen om uw
voeten tijdens het oefenen te beschermen.
3. Gebruik de elliptische trainer alleen zoals in
deze handleiding beschreven.
4. De elliptische trainer is alleen voor gebruik in
huis bedoeld. Gebruik de elliptische trainer
niet commercieel, niet voor verhuur of in een
instelling.
12.Houd de handgrepen of de armhendels vast
bij het opstappen, het afstappen of gebruik
van de elliptische trainer.
5. Gebruik de elliptische trainer enkel binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats
de elliptische trainer niet in een garage, op
een overdekt terras of bij water.
13.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren kunnen invloed
hebben op de nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagmonitor dient
slechts om de hartslag globaal te meten, als
een hulpmiddel bij het oefenen.
6. Plaats de elliptische trainer op een vlakke
ondergrond met minstens 0,9 m vrije ruimte
voor en achter de elliptische trainer en
0,6 m vrije ruimte aan de zijkanten van de
elliptische trainer. Leg een matje onder de
elliptische trainer om de vloer of de vloerbedekking te beschermen.
14.Met de elliptische trainer kan men niet
freewheelen; de pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel stopt. Verlaag uw
stapsnelheid op een gecontroleerde manier.
7. Inspecteer regelmatig alle onderdelen en
draai ze dan goed vast. Vervang welk versleten onderdeel dan ook meteen.
15.Houd uw rug tijdens het gebruik van de elliptische trainer recht. Krom uw rug niet.
16.Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot
de dood leiden. Als u tijdens het oefenen
uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin met af te koelen.
8. Houd kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren uit de buurt van de elliptische trainer.
3
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de revolutionaire PROFORM® 900
ZLE elliptische trainer gekozen heeft. De 900 ZLE
elliptische trainer kent een indrukwekkende reeks
mogelijkheden die ontworpen zijn om uw workouts
thuis effectiever en leuker te maken.
vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats
waar u de stickers met het productnummer en het
serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de
handleiding aangegeven.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de elliptische trainer.
Raadpleeg de omslag van deze handleiding als u nog
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Lengte:
Breedte:
Gewicht:
188 cm
64 cm
67 kg
Bedieningspaneel
Hartslagmonitor
Handgreep
Armhendel
Accessoirehouder
Vergrendeling
Knop van de Staander
Pedaal
Greep
Grote Opbergpoot
Wiel
Kleine Opbergpoot
Stelpoot
4
MONTAGE
• Montage moet door twee personen uitgevoerd
worden.
een kruiskopschroevendraaier
een rubber hamer
• Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het
verpakkingsmateriaal pas weg als u volledig met
de montage klaar bent.
Montage kan makkelijker zijn met een set sleutels. Gebruik geen elektrisch gereedschap om
schade aan onderdelen te voorkomen.
• Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het
volgende gereedschap nodig:
1.
Ga naar www.iconsupport.eu op uw
computer en registreer uw product.
•activeert uw garantie
•bespaart u tijd als u ooit contact moet
opnemen met de Klantendienst
•hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van
upgrades en aanbiedingen
1
Aandacht: indien u geen internettoegang heeft,
belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van
deze handleiding) om uw product te registreren.
2. Verwijder en gooi, indien nodig, de steunen en
de transportschroeven die aan de achterkant
van het Onderstel (1) vast gemaakt zijn weg.
Leg, met hulp van een andere persoon, wat van
het verpakkingsmateriaal onder de achterkant
van het Onderstel (1) zodanig dat het Onderstel
opgetild wordt. Laat een andere persoon de
elliptische trainer vasthouden totdat deze
stap voltooid is om te voorkomen dat de trainer van links naar rechts beweegt.
Zoek naar de Achterste Stabilisator (70), die
Wielen (50) heeft, en draai hem zoals afgebeeld.
Maak de Achterste Stabilisator (70) aan het
Onderstel (1) vast met twee M10 x 120mm
Schroeven (84). Verwijder vervolgens het
verpakkingsmateriaal en laat de Achterste
Stabilisator zakken.
2
70
50
1
84
5
50
3. Verwijder en gooi, indien nodig, de steunen en
de transportschroeven die aan de voorkant van
het Onderstel (1) vast gemaakt zijn weg.
Leg, met hulp van een andere persoon, wat van
het verpakkingsmateriaal onder het Onderstel (1)
zodanig dat het Onderstel opgetild wordt. Laat
een andere persoon de elliptische trainer
vasthouden totdat deze stap voltooid is om
te voorkomen dat deze van links naar rechts
beweegt.
Maak de Voorste Stabilisator (73) aan het
Onderstel (1) vast met twee M10 x 120mm
Schroeven (84). Verwijder vervolgens het verpakkingsmateriaal en laat de Voorste Stabilisator
zakken.
3
1
4. Til, met hulp van een tweede persoon, de
Staander (2) omhoog in de verticale stand.
84
73
4
Zie de inzet-tekening. Draai de Knop van de
Staander (85) vast in de Staander (2).
2
2
85
6
5. Draai de Rechter Armhendel (9) in de verticale
stand.
Maak de Rechter Armhendel (9) aan de Rechter
Beenstang (6) vast met een M10 x 50mm
Schroef (95).
Draai dan de aangegeven M10 x 45mm Schroef
(78) weer vast.
Druk de Kap van de Armhendel (20) neerwaarts
en draai deze tot hij gelijk staat met de Voorste
en de Achterste Kap van de Rechter Beenstang
(11, 15).
Herhaal deze stap voor de andere kant van
de elliptische trainer.
5
9
20
78
95
6. Steek de Stroomadapter (104) in de contactdoos
op het onderstel van de elliptische trainer.
11, 15
6
6
Aandacht: zie HOE DE STROOMADAPTER
IN TE STEKEN op page 8 om de
Stroomadapter (104) in een stopcontact te
steken.
104
7. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de elliptische trainer goed vastgedraaid zijn. Aandacht: Er kunnen
extra onderdelen meegeleverd zijn. Leg een matje onder de elliptische trainer om de vloer te beschermen.
7
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN
HOE DE STROOMADAPTER IN TE STEKEN
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE VERPLAATSEN
BELANGRIJK: laat de elliptische trainer op kamertemperatuur komen, wanneer de elliptische trainer
aan koude temperaturen blootgesteld is geweest,
voordat u de stroomadapter insteekt. Als u dit niet
doet kunt u de displays van het bedieningspaneel
of andere elektrische componenten beschadigen.
Gezien de afmeting en de zwaarte van de elliptische trainer, moet deze door twee personen
verplaatst worden.
Draai eerst de knop
van de staander los
en trek er aan, trek de
staander naar achteren
tot de vergrendeling
vastklitk, en laat dan de
knop van de staander
los.
Steek de stroomadapter in de contactdoos
op het onderstel van
de elliptische trainer. Steek, indien
nodig, de juiste stekkeradapter in de
stroomadapter. Steek
dan de stroomadapter in een geschikt
stopcontact dat goed
geïnstalleerd is volgens alle plaatselijke bepalingen en
verordeningen.
Trek vervolgens de
staander wat naar
voren, til de vergrendeling op, en laat dan de
staander tot de ingeklapte stand zakken.
Houd de staander in
een van de aangegeven posities terwijl
u de staander laat
zakken; houd de armhendels niet vast.
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER WATERPAS TE
STELLEN
Draai, als de
elliptische trainer
tijdens gebruik
enigszins wiebelt,
aan een stelpoot
of aan beide
stelpoten onder
de achterste
stabilisator tot het
toestel niet meer
wiebelt.
Trek naar
achteren
Trek aan
knop
Houd vast
om te laten
zakken
Trek naar
voren
Til de
vergrendeling op
Til dan de greep op de voorste stabilisator op totdat de
elliptische trainer op de wielen gaat rollen. Verplaats de
elliptische trainer voorzichtig naar de gewenste plek en
laat hem dan op de vloer zakken.
Stelpoten
Til
greep
op
Til, wanneer u klaar bent met het verplaatsen van de
elliptische trainer, de staander omhoog in de verticale
stand en draai de knop van de staander vast.
8
HOE OP DE ELLIPTISCHE TRAINER TE OEFENEN
Til dan de greep aan de voorste stabilisator op en
kantel de staander van het onderstel tot de elliptische
trainer op de kleine en de grote opbergpoten rust.
Houd, om op de elliptische trainer te stappen, de handgrepen of de armhendels vast en stap op het pedaal
die in de laagste stand staat. Stap vervolgens op het
andere pedaal. Duw op de pedalen tot u een vloeiende
beweging bereikt. Aandacht: de pedalen kunnen
in beide richtingen draaien. Aangeraden wordt de
pedalen in de richting van de pijl te draaien. U kunt
ter afwisseling, de pedalen ook in de tegenovergestelde richting draaien.
Greep
Opbergpoten
Armhendels
Handgrepen
Greep
Stabilisator
Pedalen
Greep
Wacht tot de pedalen helemaal gestopt zijn voordat u
van de elliptische trainer afstapt. Aandacht: met de
elliptische trainer kan men niet freewheelen; de
pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel
stopt. Stap eerst van het hoogste pedaal af wanneer
de pedalen tot stilstand zijn gekomen. Stap vervolgens
van het laagste pedaal.
Houd eerst de greep aan het onderstel met een hand
vast en houd met uw andere hand de voorste stabilisator vast om de elliptische trainer voor gebruik te laten
zakken. Trek vervolgens het onderstel naar u toe en
laat het onderstel zakken tot u de greep op de voorste
stabilisator kunt bereiken. Houd dan de greep op de
voorste stabilisator met beide handen vast en laat de
elliptische trainer verder op de vloer zakken.
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER OP TE BERGEN
Gezien de afmeting en de zwaarte van de elliptische trainer, moet deze door twee personen
opgeborgen worden. OPGELET: u moet in staat zijn
om veilig 38,5 kg te kunnen steunen om de elliptische trainer op te tillen, op te bergen, en te laten
zakken.
Zie HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE
VERPLAATSEN op bladzijde 8 en laat de staander
tot de ingeklapte stand zakken.
9
DIAGRAM VAN HET BEDIENINGSPANEEL
MAAK UW FITNESSDOELEN WERKELIJKHEID
MET IFIT.COM
Met uw nieuw iFit-compatibele fitnessapparatuur, kunt
u een diversiteit aan functies gebruiken op iFit.com om
uw fitnessdoelen werkelijkheid te maken:
Doe overal ter wereld oefeningen met aanpasbare Google Maps.
Download trainingsoefeningen die zijn
ontwikkeld om u te helpen uw persoonlijke
doelen te behalen.
Meet uw vooruitgang door tegen andere
gebruikers in de iFit-gemeenschap te
strijden.
Upload uw oefeningsresultaten naar de iFit
cloud en volg uw vooruitgang.
Stel calorie-, tijd- en afstandsdoelen in voor
uw oefeningen.
Kies en download sets afvaloefeningen.
Ga naar iFit.com voor meer informatie.
Carbon
ELPE98014V1
ELPE87914V1
PFEVEL98014
PFEVEL87914
10
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
Het bedieningspaneel bevat bepaalde keuzen om uw
oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
U kunt de weerstand van de pedalen door een druk op
de knop bijstellen wanneer de handmatige instelling
gekozen wordt. Het bedieningspaneel zal tijdens uw
oefening doorlopend trainingsinformatie weergeven. U
kunt uw hartslag ook meten met gebruik van de handgreep van de hartslagmonitor of de optionele borstkas
hartslagmonitor (zie bladzijde 17 voor informatie
over de optionele borstkas hartslagmonitor).
De display zal aangaan wanneer u het bedieningspaneel inschakelt. Het bedieningspaneel is
dan klaar voor gebruik.
2. Kies de handmatige instelling.
Druk op de toets Manual Control (handmatig controle) om de handmatige instelling te kiezen.
Het bedieningspaneel biedt ook een keuze aan vooraf
ingestelde oefeningen. Iedere oefening verandert
automatisch de weerstand van de pedalen terwijl u een
doeltreffende oefening uitvoert. U kunt ook calorieën,
afstand of tijdsdoel instellen.
Als een draadloze iFit-module niet in het bedieningspaneel is geplaatst en aangesloten op
iFit, wordt de handmatige modus automatisch
geselecteerd.
Het bedieningspaneel heeft ook een iFit instelling
waardoor het bedieningspaneel door middel van een
optionele iFit module op uw draadloos netwerk aangesloten is. U kunt, met de iFit-modus, persoonlijke
oefeningen downloaden, uw eigen oefeningen samenstellen, resultaten van uw oefening bijhouden, tegen
andere iFit-hardlopers racen en vele andere keuzes
raadplegen. Voor aankoop van de iFit-module gaat
u naar www.iFit.com of belt u met het telefoonnummer op de voorkant van deze handleiding.
3.Verander de weerstand van de pedalen als u dat
wilt.
Tijdens het stappen kunt u de weerstand van de
pedalen veranderen door op de toetsen Resistance
(weerstand) verhogen en verlagen te drukken,
of te drukken op de genummerde toetsen Quick
Resistance (snelle weerstand).
Aandacht: als u een toets hebt ingedrukt, zal het
een tijdje duren voordat de pedalen het gewenste
weerstandsniveau hebben bereikt.
U kunt zelfs uw MP3-speler of CD-speler aansluiten op
het geluidssysteem van het bedieningspaneel en luisteren naar uw favoriete muziek of audioboeken terwijl u
oefeningen doet.
4. Volg uw vordering op de display.
Om de handmatige instelling te gebruiken, zie deze
bladzijde. Om een vooraf ingestelde oefening te
gebruiken, zie bladzijde 14. Om een oefening
met een ingesteld doel te gebruiken, zie bladzijde
15. Om een iFit-oefening te gebruiken, raadpleeg
bladzijde 16. Om de geluidsinstallatie te gebruiken,
raadpleeg bladzijde 17. Voor het wijzigen van de
bedieningspaneelinstellingen, kijkt u op bladzijde
18.
De display kan de volgende oefeninginformatie
bevatten:
Aandacht: als er een laagje plastic op het display ligt,
moet u dat verwijderen.
11
Cals. (calorieën): deze display instelling zal bij
benadering het aantal calorieën die u verbrand
heeft weergeven.
Als u oefeningen doet, zal de oefeningintensiteitsniveaubalk het geschatte intensiteitsniveau van
uw oefening aangeven.
Cals./Hr (calorieën per uur): deze display instelling geeft bij benadering het aantal calorieën dat u
per uur verbrandt aangeven.
Dist. (afstand): deze display instelling zal
de gestapte afstand in mijlen of in kilometers
aangeven.
Druk op de Home-toets om de oefening te verlaten
en naar het standaardmenu terug te keren (raadpleeg DE BEDIENINGSPANEELINSTELLINGEN
WIJZIGEN op bladzijde 18 om het standaardmenu in te stellen). Druk, indien nodig, nogmaals
op de toets Home.
Pulse (hartslag): deze display-instelling toont uw
hartslag wanneer u gebruik maakt van de handgreep met hartslagsensor of de optionele borstkas
hartslagmonitor (zie stap 5).
Resist. (weerstand): deze display-instelling zal
telkens wanneer de weerstandsniveau van de
pedalen verandert, de weerstandsinstelling een
paar seconden lang aangeven.
Het draadloze symbool aan
de bovenkant van de display
zal wanneer een draadloze
iFit module aangesloten is
de sterkte van uw draadloos
signaal weergeven. Vier bogen geven volle sterkte
aan.
RPM (TPM): deze display-instelling zal uw
stapsnelheid in toeren per minuut (tpm) aangeven.
Stride (stappen): deze display-instelling toont het
totale aantal stappen dat u getrapt hebt.
Om het volume van het bedieningspaneel te wijzigen, drukt
u op toetsen volume verhogen
verlagen.
Time (tijd): deze display-instelling zal wanneer de
handmatige instelling gekozen wordt de verlopen
tijd aangeven. Wanneer een oefening wordt geselecteerd, toont deze weergave de resterende tijd
van de oefening.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
U kunt uw hartslag meten met gebruik van de
handgreep van de hartslagmonitor of de optionele borstkas hartslagmonitor (zie bladzijde 17
voor informatie over de optionele borstkas
hartslagmonitor).
Het scherm heeft verschillende display tabbladen. Druk op de toets Disp. (weergeven) tot de
gewenste aangepaste oefening wordt weergegeven. U kunt ook drukken op de toetsen verhogen
en verlagen naast de toets Enter.
Aandacht: het bedieningspaneel zal uw hartslag niet nauwkeurig weergeven wanneer u
beide hartslagmonitoren tegelijkertijd gebruikt.
Speed (snelheid): dit tabblad zal een profiel van
de snelheidsinstellingen van de oefening weergeven. Een nieuw segment zal aan het einde van
elke minuut aangegeven worden.
Als er velletjes
plastic op de
metalen contactpunten van de
handgreep met
hartslagmonitor
bevinden, verwijder deze dan.
Contact­
Om uw hartslag te
punten
meten, houd uw
handen op de hartslagmonitor met de palmen van uw hand leunend
tegen de contactpunten. Beweeg uw handen niet
en houd de contacten niet te stevig vast.
My Trail (mijn route): dit tabblad zal een route van
400 m (1/4 mijl) aangeven. De knipperende rechthoek geeft uw vordering aan tijdens uw oefening.
Het My Trail-tabblad (mijn route) zal het aantal
rondjes aangeven dat u voltooit.
Calorie: dit tabblad zal bij benadering het aantal
calorieën dat u verbrand heeft weergeven. De
hoogte van elk segment stelt het aantal verbrande
calorieën tijdens dat segment voor.
12
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Als uw hartslag is gevonden zal het hartsymbooltje
in het scherm met elke hartslag knipperen, een of
twee streepjes zullen verschijnen en uw hartslag
wordt aangegeven. Houd u de contacten minstens 15 seconden lang vast voor de meest
nauwkeurige hartslagwaarde.
Indien de pedalen enkele seconden niet bewegen
is een serie geluidjes te horen, zal het bedieningspaneel pauzeren en zal de tijd op het display
knipperen.
Als de display uw hartslag niet weergeeft, zorg er
dan voor dat u uw handen zoals beschreven op de
juiste wijze geplaatst heeft. Zorg ervoor dat u uw
handen niet te veel beweegt of houd de contacten
niet te stevig vast. Maak voor optimale werking,
de contactpunten schoon met een zachte doek;
gebruik nooit alcohol, schuur- of chemische
middelen om de contacten schoon te maken.
Als de pedalen een paar minuten lang niet bewegen zal het bedieningspaneel uitgaan en zal de
display zich resetten.
Aandacht: het bedieningspaneel heeft een
demo-instelling, die ontworpen is voor als de
elliptische trainer in een winkel geëtaleerd wordt.
Wanneer de demo-instelling aangezet wordt
zal het bedieningspaneel een vooraf ingestelde
presentatie laten zien. Om de demo-instelling
aan of uit te zetten, zie DE INSTELLINGEN VAN
HET BEDIENINGSPANEEL VERANDEREN op
bladzijde 18.
13
EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING
GEBRUIKEN
Aan het einde van elke segment van de oefening,
zult u een aantal tonen horen en het volgende segment zal beginnen te knipperen. Als er een andere
weerstand- en/of doel-tpm zijn geprogrammeerd
voor het volgende segment, dan zal dit een paar
seconden lang in de display verschijnen om u te
waarschuwen. De weerstand van de pedalen zal
dan veranderen.
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
De display zal aangaan wanneer u het bedieningspaneel inschakelt. Het bedieningspaneel is
dan klaar voor gebruik.
Terwijl u oefent, wordt u aangegeven uw loopsnelheid zo dicht mogelijk bij uw doel-tpm voor het
huidige segment te houden. Als er een opwaarts
pijltje op de display verschijnt, moet u uw tempo
verhogen. Als er een neerwaarts pijltje verschijnt, moet u uw tempo verlagen. Behoud uw
huidige snelheid wanneer er geen pijl verschijnt.
2. Kies een vooraf ingestelde oefening.
Druk herhaaldelijk op de toets Calorie Workouts
(calorie-oefeningen) of Performance Workouts
(prestatie-oefeningen) tot de gewenste vooraf ingestelde oefening op het scherm verschijnt.
BELANGRIJK: de doel-tpm is uitsluitend
bedoeld om u te motiveren. Uw feitelijke tempo
kan langzamer zijn dat de doel-tpm. Zorg ervoor
dat u op een tempo stapt dat aangenaam voor u
is.
De display zal, wanneer u een oefening kiest,
de tijdsduur van de oefening en de naam van de
oefening aangeven. Een profiel van de snelheidsinstellingen van de oefening verschijnt in de matrix.
De display toont ook de maximale fietssnelheid
(tpm) en het maximale weerstandsniveau.
Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige
segment te hoog of te laag ligt, kunt u de instelling handmatig veranderen door op de toetsen
Resistance (weerstand) drukken. BELANGRIJK:
de pedalen zullen, wanneer het huidig segment
van de oefening eindigt, automatisch aan de
geprogrammeerde weerstandsinstelling van het
volgend segment aangepast worden.
3. Begin met stappen om de oefening te starten.
Elke oefening is verdeeld in 1-minuut segmenten.
Een weerstand en na te streven snelheid (tpm) zijn
voor ieder segment geprogrammeerd. Aandacht:
Hetzelfde weerstandsniveau en/of na te streven
snelheid kunnen voor opeenvolgende segmenten
geprogrammeerd worden.
De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel is uitgevoerd. Stop gewoon met stappen om
de oefening wanneer dan ook te stoppen. De tijd
zal op de display knipperen. Ga eenvoudigweg
verder met stappen om de oefening te hervatten.
Het weerstandsniveau en de doel-tpm voor het eerste segment verschijnen in de matrix.
4. Volg uw vordering op de display.
Tijdens de
oefening
wordt uw
profiel op
het tabblad
snelheid
Profiel
aangegeven zodat
u uw vordering kunt volgen. Het knipperend segment van het profiel stelt het huidige segment van
de oefening voor. De hoogte van het knipperende
segment geeft de doel-tpm van het huidige segment aan.
Zie stap 4 op bladzijde 11.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 5 op bladzijde 12.
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Zie stap 6 op bladzijde 13.
14
EEN OEFENING MET EEN VOORAF INGESTELD
DOEL GEBRUIKEN
Aandacht: het calorieëndoel is een schatting van het aantal calorieën dat u tijdens de
oefening zult verbranden. Het feitelijke aantal
calorieën dat u verbrandt zal van verschillende factoren, zoals uw gewicht, afhangen.
Daarnaast heeft een handmatige wijziging van
het weerstandsniveau tijdens de oefening effect
op het aantal calorieën dat u zult verbranden.
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
Als u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
oplichten. Het bedieningspaneel is dan klaar voor
gebruik.
De oefening zal op deze wijze doorgaan tot het
calorieën-, afstands- of tijdsdoel is bereikt. Stop
met het stappen om de oefening te pauzeren. De
tijd zal op de display knipperen. Ga eenvoudigweg
verder met stappen om de oefening te hervatten.
2. Stel calorieën, afstand of tijdsdoel in.
Druk allereerst op de toets Set A Goal (vooraf ingesteld doel), voor het instellen van calorieën, afstand
of tijdsdoel.
4. Volg uw vordering op de display.
Druk dan op de toetsen Increase/decrease verhogen/verlagen naast de toets Enter tot de naam van
het gewenste doel in de display verschijnt. Druk
dan op de Enter toets.
Als u oefent telt de calorie, tijd of afstanddisplay
terug totdat het gewenste doel is bereikt.
Druk op de toetsen verhogen en verlagen naast de
Enter-toets om het gewenst doel in te stellen.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 4 op bladzijde 11.
Zie stap 5 op bladzijde 12.
3. Begin met stappen om de oefening te starten.
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Elke oefening is verdeeld in 1-minuut segmenten.
Zie stap 6 op bladzijde 13.
U kunt handmatig de weerstand van de pedalen
naar wens wijzigen tijdens de oefening door te
drukken op de toetsen Resistance (weerstand).
Let op: indien u handmatig het weerstandsniveau
wijzigt tijdens een caloriedoeloefening, dan kan de
duur van de oefening automatisch worden afgesteld om ervoor te zorgen dat u uw caloriedoel
haalt.
15
EEN IFIT-OEFENING GEBRUIKEN
Druk op de toets Map (kaart), Train (training) of
Lose Wt. (gewicht verliezen) om de volgende oefening van dat type op uw lijst te downloaden.
U heeft een iFit-module nodig om een iFit-oefening te
kunnen doen. Voor aankoop van de iFit-module gaat
u naar www.iFit.com of belt u met het telefoonnummer op de voorkant van deze handleiding.
Druk op de Compete (competitie) toets om aan een
race deel te nemen die u al eerder gekozen heeft.
Aandacht: Voor gebruik van een iFit-module dient u
toegang te hebben tot een computer met een internetverbinding en een USB-poort. Bovendien heeft u
een iFit.com lidmaatschap nodig. Om een draadloze
iFit-module te kunnen gebruiken heeft U ook uw eigen
draadloos netwerk, inclusief een 802.11b/g/n router
met geactiveerde SSID verzending nodig (verborgen
netwerken worden niet ondersteund).
Druk op de toets Track (route) om een recentelijke
iFit-oefening van uw planning opnieuw te doen.
Druk vervolgens op de toetsen increase/decrease
(verhogen/verlagen) om de gewenste oefening te
selecteren. Druk op de toets Enter om de oefening
te laten beginnen.
Voor het selecteren van een oefening met een
vooraf ingesteld doel, drukt u op de toets Set A
Goal (Vooraf ingesteld Doel) (zie bladzijde 15).
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
Voor meer informatie over de iFit oefeningen,
kijkt u op www.iFit.com.
Als u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
oplichten. Het bedieningspaneel is dan klaar voor
gebruik.
De display zal, wanneer u een iFit-oefening kiest,
de tijdsduur van de oefening en het geschatte aantal calorieën dat u zult verbranden, aangeven. De
display kan ook de naam van de oefening aangeven. De display zal, als u een competitie-oefening
kiest, aftellen totdat de race begint.
2.Plaats de iFit-module in het bedieningspaneel.
Om gebruik te kunnen maken van een iFit-oefening
moet de iFit-module in het bedieningspaneel zijn
geplaatst.
Aandacht: de iFit -toetsen kunnen ook demo-oefeningen uitvoeren. Om de demo-oefeningen
te gebruiken, haalt u de iFit-module van het
bedieningspaneel af en drukt u op een van de
iFit-toetsen.
BELANGRIJK: Om te voldoen aan de blootstellingsvereisten, dienen de antenne en de zender
in de iFit-module minstens 20 cm afstand te
hebben van alle personen en mogen ze niet
vlakbij of aangesloten zijn op een andere
antenne of zender.
5. Begin met de oefening.
3. Kies een gebruiker.
Zie stap 3 op bladzijde 14.
Tijdens sommige oefeningen zal een audio
coach u begeleiden tijdens de oefening. U kunt
een audio-instelling voor de audio-coach kiezen
(zie DE BEDIENINGSPANEELINSTELLINGEN
VERANDEREN op bladzijde 18).
U kunt, als er meer dan één gebruiker is geregistreerd bij uw iFit-lidmaatschap, overschakelen op
andere gebruikers in het iFit-hoofdscherm. Druk op
de toetsen verhogen en verlagen naast de toets
Enter om een gebruiker te kiezen.
Stop gewoon met stappen om de oefening wanneer dan ook te stoppen. De tijd zal op de display
knipperen. Om verder te gaan met de oefening,
dient u eenvoudigweg verder te gaan met trappen.
4. Kies een iFit-oefening.
Selecteer een iFit-oefening door op een van de
iFit-toetsen te drukken. U moet, voordat oefeningen worden gedownload, ze aan uw lijst op
www.iFit.com toevoegen.
16
6. Volg uw vordering op de display.
DE GELUIDSINSTALLATIE GEBRUIKEN
Om muziek of ingesproken boeken met de geluidsinstallatie van het bedieningspaneel te beluisteren, sluit
u een 3,5 mm mannetje tot mannetje audiokabel (niet
inbegrepen) in de aansluiting op het bedieningspaneel
en uw MP3-speler of CD-speler of andere persoonlijke
audiospeler; zorg ervoor dat de audiokabel goed
aangesloten is. Ga naar uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te schaffen.
Zie stap 4 op bladzijde 11.
Het tabblad My Trail (mijn route) zal een kaart van
het pad weergeven, of het toont een route met het
aantal rondes dat u voltooit.
Het tabblad Compete (competitie), zal tijdens een
competitie-oefening, uw vordering tijdens de race
aangeven. De bovenste lijn in de matrix zal laten
zien hoeveel u van de race voltooid heeft tijdens
de race. De andere lijnen geven de andere racers
aan. Het eind van het scherm geeft het eind van de
race aan.
Druk vervolgens op de toets
afspelen op uw persoonlijke
audiospeler. Pas het volume
aan met de toetsen volume
verhogen en verlagen op het
bedieningspaneel of de volumeregelknop op uw persoonlijke audiospeler.
7. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 5 op bladzijde 12.
DE OPTIONELE BORSTKAS HARTSLAGMONITOR
8.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Of het nu uw
doel is om vet te
verbranden om
om uw bloedvatenstelsel te
versterken, het
belangrijkste
bij het bereiken
van de beste
resultaten is om
de juist hartslag
tijdens de oefeningen te behouden. De optionele hartslagmonitor stelt u in staat om voortdurend uw hartslag
te meten tijdens uw oefening, en dat zal u helpen u
persoonlijke fitnessdoelen te behalen. Raadpleeg de
kaft van deze handleiding om een optionele borstkas hartslagmonitor a
Zie stap 6 op bladzijde 13.
Ga naar www.iFit.com voor meer informatie over de
iFit-modus.
17
DE INSTELLINGEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL
VERANDEREN
Demo: het bedieningspaneel heeft een demo-instelling, die ontwikkeld is voor als de elliptische
trainer in een winkel uitgestald wordt. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om de demo-stand ON
(aan) of OFF (uit) te zetten.
1. Selecteer de stand instellingen.
Om de instellingsmodus te selecteren, houdt u
de toets Disp. (weergeven) een paar seconden
ingedrukt tot de instellingsinformatie op het scherm
verschijnt.
Contrast Level (contrastniveau): het huidig
geselecteerde contrastniveau verschijnt op de display. Druk op de toetsen Resistance (weerstand)
verhogen en verlagen om het contrastniveau aan
te passen.
De display toont het aantal uren dat de elliptische
trainer is gebruikt en de totale afstand (in mijlen of
kilometers) dat is gefietst op de elliptische trainer.
De display zal wanneer een iFit-module op het
bedieningspaneel aangesloten is, de woorden WIFI
MODULE of USB MODULE aangeven.
Trainer Voice (stem van de trainer): de momenteel geselecteerde audio-instelling voor de stem
van uw audio-trainer verschijnt in de display. Druk
herhaaldelijk op de toets Enter om de audio coach
ON of OFF te zetten.
De display zal wanneer er geen module aangesloten is de woorden NO IFIT MODULE (geen
iFit module) aangeven. Als er geen module is
aangesloten zijn bepaalde instellingsopties niet
beschikbaar.
Default Menu (standaard menu): het standaard
menu verschijnt wanneer u drukt op de toets
Home. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om het
handmatige menu of het iFit-menu als standaardmenu te kiezen.
2. Navigeren door de instellingenmodus.
Check Status: de woorden CHECK WIFI STATUS
(controleer WIFI-status) of CHECK USB STATUS
verschijnen op de display. Druk dan op de toets
Enter. Na een paar seconden verschijnt de status
van de iFit-module op het display. Druk op de toets
Disp. (weergeven) om het display te verlaten.
Als de instellingenmodus is geselecteerd, zal
het matrix van het scherm verschillende optionele schermen weergeven. Druk herhaaldelijk op
de toetsen increase en decrease (verhogen en
verlagen) naast de toets Enter om het gewenste
optionele scherm te selecteren.
Send/Receive (versturen/ontvangen): de woorden SEND/RECEIVE DATA (gegevens versturen/
ontvangen) zullen op de display verschijnen. Druk
dan op de toets Enter. Het bedieningspaneel
controleert dan op iFit-oefeningen en firmware
downloads.
Het onderste gedeelte van de display zal de
instructies voor het geselecteerde scherm weergeven. Zorg ervoor dat u de weergegeven
instructies in het onderste gedeelte van het
scherm opvolgt.
4. Verlaat de stand instellingen.
3. Wijzig desgewenst instellingen.
Druk op de toets Disp. (weergeven) om de instellingenmodus te verlaten.
Units (eenheden): de momenteel geselecteerde
meeteenheid verschijnt in de display. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om de meeteenheid
te wijzigen. Om de afstand in mijlen te bekijken,
selecteert u ENGLISH. Om de afstand in kilometers te bekijken, selecteert u METRIC.
18
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ONDERHOUD
Kijk vervolgens in de opening van de toegang en zoek
naar de Bladveerschakelaar (58). Draai de Katrol (66)
tot een Magneet (41) op dezelfde lijn komt met de
Bladveerschakelaar. Aandacht: voor de duidelijkheid
worden de schermen in de tekening hieronder als verwijderd afgebeeld.
Inspecteer regelmatig alle onderdelen van de elliptische trainer en draai ze dan goed aan. Vervang welk
versleten onderdeel dan ook meteen.
Gebruik een vochtige doek en een klein beetje zachte
zeep om de elliptische trainer schoon te maken.
BELANGRIJK: houd vloeistoffen weg uit de buurt
van het bedieningspaneel om schade eraan te
voorkomen. Houd het bedieningspaneel weg uit
direct zonlicht.
61
41
58
PROBLEMEN OPLOSSEN VAN HET
BEDIENINGSPANEEL
Als er lijnen verschijnen in de display van het bedieningspaneel, raadpleegt u DE INSTELLINGEN VAN
HET BEDIENINGSPANEEL VERANDEREN op bladzijde 18 en past u het contrastniveau van de display
aan.
66
Zie stap 5 op bladzijde 12 als het bedieningspaneel
uw hartslag niet aangeeft wanneer u de handgreep
met hartslagmonitor vasthoudt, of als de aangegeven
hartslag te hoog of te laag lijkt te zijn.
Bel met het nummer op de kaft van deze handleiding om een vervang stroomadapter aan te
schaffen. BELANGRIJK: gebruik alleen een door de
fabrikant geleverde stroomadapter om schade aan
het bedieningspaneel te voorkomen.
Draai vervolgens de twee aangegeven M4 x 16mm
Schroeven (61) los maar verwijder die niet. Schuif de
Bladveerschakelaar (58) wat dichter naar of verder van
de Magneet (41). Draai dan de M4 x 16mm Schroeven
weer vast.
HOE DE BLADVEERSCHAKELAAR BIJ TE
STELLEN
De bladveerschakelaar moet bijgesteld worden wanneer het bedieningspaneel niet de juiste feedback
aangeeft. Trek eerst het stroomsnoer uit het stopcontact om de bladveerschakelaar bij te stellen.
Steek de stroomadapter in het stopcontact en laat de
katrol eventjes draaien. Herhaal deze procedure tot het
bedieningspaneel juiste feedback weergeeft.
Trek, wanneer de bladveerschakelaar goed bijgesteld
is, de stroomadapter uit het stopcontact en maak het
bovenste scherm en de grote opbergpoot weer vast.
Steek dan de stroomadapter weer in.
Verwijder vervolgens de vier M4
37
x 16m Schroeven
(niet afgebeeld)
27
uit de Grote
Opbergpoot (27)
en verwijder
dan de Grote
Opbergpoot.
Verwijder de
twee M4 x 16mm
Schroeven (niet
afgebeeld) uit het Bovenste Scherm (37) en gebruik
dan een platte schroevendraaier om het Bovenste
Scherm van de elliptische trainer los te krijgen.
19
HOE DE AANDRIJFRIEM BIJ TE STELLEN
Zie de GEDETAILLEERDE TEKENING C op page
27. Verwijder alle de M4 x 16mm Schroeven (61) en
alle M4 x 38mm Schroeven (64) van het Linker en het
Rechter Scherm (44, 45). Zorg dat u opschrijft welke
maat Schroeven uit welke gaten komen. Verwijder
dan voorzichtig het Linker Scherm.
De aandrijfriem moeten bijgesteld worden wanneer
de pedalen tijdens het stappen slippen, ook wanneer
de weerstand op de hoogste stand ingesteld is. Trek
om eerst de stroomadapter uit het stopcontact de
aandrijfriem bij te stellen.
Draai de Schroef van het Tussenwiel (97) los. Draai de
Bijstelschroef van het Tussenwiel (72) vast totdat de
Aandrijfriem (46) strak staat. Draai de Schroef van het
Tussenwiel vast als de Aandrijfriem goed ligt.
Zie de GEDETAILLEERDE TEKENING B op page
22. Verwijder eerst de M4 x 16mm Schroef (61) van
het Binnenste Kapje van de Linker Beenstang (39).
Verwijder vervolgens het Binnenste en het Buitenste
Kapje van de Linker Beenstang (92).
Verwijder dan de twee M8 x 16mm Schroeven (76)
en de twee M8 Tussenringen (33) van de Linker
Beenstang (101) en de Arm van het Linker Pedaal
(14).
Verwijder de
M8 x 14mm
Hechtschroef (81)
van de Arm van
het Linker Pedaal
(14). Verwijder
de Arm van het
Linker Pedaal
van de elliptische
trainer.
14
81
37
46
27
97
72
26
Verwijder de vier M4 x 16m Schroeven (niet afgebeeld) uit de Grote Opbergpoot (27) en verwijder dan
de Grote Opbergpoot. Verwijder de twee M4 x 16mm
Schroeven (niet afgebeeld) van het Bovenste Scherm
(37) en gebruik dan een platte schroevendraaier om
het Bovenste Scherm van de elliptische trainer los te
krijgen. Wrik dan de linker Schijf van het Pedaal (26)
van de elliptische trainer.
Maak, wanneer u klaar bent, het linker scherm, de
schijf van het linker pedaal, het bovenste scherm, de
grote opbergpoot, en de arm van het linker pedaal
weer vast. Steek dan de stroomadapter weer in het
stopcontact.
20
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
voordat u begint met dit of een ander
oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde
oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen
of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding
en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste
intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en
voor een aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
21
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN
De juiste manier voor verschillende basisstrekoefeningen wordt rechts getoond. Beweeg langzaam bij het strekken–spring nooit op.
1. Teen Aanraken Strekoefening
1
Sta met lichtgebogen knieën en buig langzaam vanuit uw heupen
naar voren. Houd uw rug en schouders ontspannen als u zover
mogelijk naar beneden reikt, richting uw tenen. Houd deze positie
gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie
keer. Strekken: achillespees, achterkant van de knieën en rug.
2. Strekken van de Achillespees
2
Ga zitten met één uitgestrekt been. Breng de zool van de andere
voet naar u toe en laat deze rusten tegen de binnenkant van de dij
van uw uitgestrekte been. Probeer zover mogelijk naar uw teen te
reiken. Houd deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan
dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been. Strekken: achillespezen, onderrug en liezen.
3. Strekken van Kuiten/Achillespees
Reik naar voren met het ene been voor de ander en plaats uw
handen tegen een muur. Houd uw achterbeen gestrekt en uw achtervoet plat op de vloer. Buig uw voorbeen, leun naar voren en beweeg
uw heupen in de richting van de muur. Houd deze positie gedurende
15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk
been. Voor het nog verder strekken van de achillespezen, kunt u ook
uw achterbeen buigen. Strekken: kuiten, achillespezen en enkels.
3
4
4. Strekken van de Dijbeenspier
Leun met een hand tegen de muur voor balans en reik met de
andere hand naar achteren en grijp uw voet. Breng uw hiel zo dicht
mogelijk bij uw billen. Houd deze positie gedurende 15 seconden
aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been.
Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
5. Strekken Binnenkant Dijbeen
Zit met de zolen van uw voeten tegen elkaar aan en uw knieën naar
buiten gericht. Trek uw voeten zover mogelijk naar uw liezen. Houd
deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer.
Herhaal dit drie keer. Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
22
5
LIJST MET ONDERDELEN
Modelnr. PFEVEL87914.0 R0414A
Nr. Aant. Beschrijving
Nr. Aant. Beschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1 Onderstel
1 Staander
1
Achterste Kap van de Staander
1 Bedieningspaneel
1 Accessoirehouder
1
Rechter Beenstang
1
Draaiend Mechanism
1
Linker Armhendel
1
Rechter Armhendel
2 Greep
1Voorste Kap van de Rechter
Beenstang
1
Linker Pedaal
1
Rechter Pedaal
1
Arm van het Linker Pedaal
1Achterste Kap van de Rechter
Beenstang
1
Voorste Kap van de Staander
4 Zwenkhuls
1Voorste Kap van de Linker
Beenstang
1Achterste Kap van de Linker
Beenstang
2
Kap van de Armhendel
1
Omhulsel van de Houder
1Buitenste Kapje van de Rechter
Beenstang
4
Huls van de Arm van het Pedaal
1 Krukas
2
Arm van de Krukas
2
Schijf van het Pedaal
1
Grote Opbergpoot
1
Draad van de Staander
4
Lager van de Arm van het Pedaal
2
Kap van de Arm van het Pedaal
2
As van de Arm van het Pedaal
1Binnenste Kapje van de Rechter
Beenstang
8
M8 Tussenring
1
Linker Voorste Scherm
1
Rechter Voorste Scherm
2
Kap van de Arm van de Krukas
1
Bovenste Scherm
2
Lager van het Onderstel
1Binnenste Kapje van de Linker
Beenstang
1
Groot Tussenstuk
2 Magneet
1 Hoofddraad
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
23
2Tussenstuk van de Arm van de
Krukas
1
Linker Scherm
1
Rechter Scherm
1 Aandrijfriem
2 Stelpoot
4
Kap van de Stabilisator
1
Arm van het Rechter Pedaal
2 Wiel
2
Kleine Opbergpoot
1 Tussenwiel
1
Klein Tussenstuk
1 Weerstandsmotor
2
Kap van de Greep
4
M4 x 12mm Schroef met Platte Kop
1 Klem
1 Bladveerschakelaar/Draad
2
M10 x 20mm Schroef
2 Sleutel
52
M4 x 16mm Schroef
2
M4 x 30mm Schroef
2
Greep voor de Hartslag
6
M4 x 38mm Schroef
11
M4 x 19mm Schroef
1 Katrol
2
M4 x 15mm Schroef
1
M4 x 16mm Aardschroef
1
Draad voor de Hartslag
1
Achterste Stabilisator
2
M4 x 12mm Schroef
1
Bijstelschroef van het Tussenwiel
1
Voorste Stabilisator
2
M6 x 12mm Schroef met Platte Kop
8
M6 x 12mm Schroef
6
M8 x 16mm Schroef
2
M10 x 60mm Schroef
2
M10 x 45mm Schroef
2
Bout van de Arm van de Krukas
1
M6 x 25mm Hechtschroef
2
M8 x 14mm Hechtschroef
2
Moer van de Arm van de Krukas
2
M10 Tussenring
4
M10 x 120mm Schroef
1
Knop van de Staander
1
Rechter Kap van de Staander
1
Linker Kap van de Staander
1
M5 x 5mm Schroef
1 Ontgrendeling
1 Vergrendeling
Nr. Aant. Beschrijving
Nr. Aant. Beschrijving
91
92
93
94
99
100
101
102
103
104
105
106
*
*
95
96
97
98
2
Voorste Poot van de Stabilisator
1Buitenste Kapje van de Linker
Beenstang
1Voorste Kap van het
Bedieningspaneel
1Achterste Kap van het
Bedieningspaneel
2
M10 x 50mm Schroef
1 Zwenkschroef
1
Schroef van het Tussenwiel
1
M6 Tussenring
6
1
1
1
4
1
1
1
–
–
M8 Borgmoer
Stroomdraad
Linker Beenstang
As van de Staander
M8 x 20mm Bout
Stroomadapter
Ontvanger
Verlengdraad
Gebruikershandleiding
Gereedschap voor het Monteren
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
24
43
74
25
53
84
60
71
79
66
25
41
61
70
99
99
51
103
82
68
96
97
41
103
24
98
38
50
77
72
47
61
99
46
4
57
48
56
52
61
94
54
71
40
79
38
58
99
61
61
82
60
25
1
7
65
93
43
100
55
74
42
102
105
104
83
61
28
59
106
55
69
73
65
87
85
61 59
83
3
61
91
80
2
63
84
88
62
67
61
48
5
61
86
90
61
21
89
16
GEDETAILLEERDE TEKENING A
Modelnr. PFEVEL87914.0 R0414A
81
12
14
8
10
26
29
92
101
19
33
18
39
29
20
30
81
75
95
9
13
75
20
32
33
49
23
76
31
61
15
17
61
10
23
33
61
76
6
78
17
22
76
33
11
GEDETAILLEERDE TEKENING B
Modelnr. PFEVEL87914.0 R0414A
26
61
61
61
27
64
61
36
64
44
64
61
61
61
37
64
45
65
64
65
34
64
65
65
36
61
65
61
26
65
35
65
GEDETAILLEERDE TEKENING C
27
Modelnr. PFEVEL87914.0 R0414A
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• h
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid.
Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 355542 R0414A
Gedrukt in China © 2014 ICON Health & Fitness, Inc.
Download PDF