Samsung | GT-S6310 | Manual Samsung Galaxy Young S6310 Romana Descarca

GT-S6310
Manualul utilizatorului
www.samsung.com
Despre acest manual
Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate utilizând standardele
ridicate şi experiența tehnologică de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special
pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.
• Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura
folosirea corectă şi în siguranţă.
• Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
• Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
• Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de
furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare
prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung
www.samsung.com.
• Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de
software sau de furnizorul de servicii.
• Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware.
Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt
furnizor decât Samsung.
• Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor
registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a
particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului
sau a aplicaţiilor.
• Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest
dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în
scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de
autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru utilizarea ilegală a conţinutului media.
• Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria,
încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare.
Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru
detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
• Aplicaţiile implicite care sunt furnizate cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai
fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată
cu dispozitivul, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator,
contactaţi furnizorii de servicii.
• Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse
necunoscute poate duce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor.
Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.
2
Despre acest manual
Pictograme pentru instrucţiuni
Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane
Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente
Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics
Acest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.
Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub
nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau
stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a
Samsung Electronics.
Mărci comerciale
• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store şi
• Logo-ul Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk sunt mărci comerciale ale Google Inc.
®
™
• Bluetooth este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
®
™
™
™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
3
Cuprins
Introducere
31
32
32
34
35
6
Aspectul dispozitivului
7Butoane
8
Conţinut pachet
9
Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a
bateriei
12 Încărcarea bateriei
14 Introducerea unei cartele de memorie
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
17 Ţinerea dispozitivului
17 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
17 Reglarea volumului
17 Comutarea la modul silenţios
Conectarea la o reţea Wi-Fi
Setarea conturilor
Transferul fişierelor
Securizarea dispozitivului
Actualizarea dispozitivului
Comunicaţii
36Telefon
40Contacte
43Mesaje
44Email
45 Google Mail
47 Google Talk
48Google+
48Messenger
48ChatON
Noţiuni de bază
18 Pictograme indicatoare
19 Utilizarea ecranului senzitiv
22 Mişcări de control
24Notificări
25 Ecranul Acasă
26 Utilizarea aplicaţiilor
27 Ecranul de Aplicaţii
28Ajutor
29 Introducerea textului
Web şi reţea
49Internet
50Chrome
51Bluetooth
4
Cuprins
Media
Setări
53 Player muzical
54Cameră
60Galerie
63 Player video
64YouTube
65 Radio FM
81 Despre Setări
81Wi-Fi
82Bluetooth
82 Utilizare date
83 Mai multe setări
84 Mod ecran de pornire
84 Mod Blocare
84Sunet
85Afișare
85 Spațiu de stocare
86Baterie
86 Manager de aplicaţii
86 Servicii de localizare
86 Blocare ecran
87Securitate
89 Setări regionale și text
91 Creare copii de rezervă şi resetare
91 Adăugare cont
91Mişcare
92 Dată şi oră
92Accesibilitate
93 Opţiuni dezvoltator
95 Despre dispozitiv
Aplicaţii şi magazine media
66
67
Magazin Play
Samsung Apps
Utilităţi
68Notă
69 Planificator S
71Ceas
73Calculator
73Quickoffice
74 Înregistrare voce
75Google
76 Căutare vocală
76 Fişierele mele
77Descărcări
Depanare
Călătorie şi regiune locală
78Hărți
79Local
80Navigare
5
Introducere
Aspectul dispozitivului
Senzor de apropiere
Difuzor
Buton Pornire
Ecran senzitiv
Buton Acasă
Buton Meniu
Buton Înapoi
Mufă
multifuncţională
Microfon
Mufă pentru setul
cu cască
Antenă GPS
Difuzor
Buton Volum
Cameră foto spate
Capac spate
Antenă principală
6
Introducere
• Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii
poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
• Nu utilizaţi o folie de protecţie a ecranului. Nerespectarea acestei indicaţii cauzează
funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.
• Nu permiteţi ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate
funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
Butoane
Buton
Funcţie
• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.
Pornire
• Ţineţi apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reseta dispozitivul
dacă acesta are erori grave sau se blochează.
Meniu
• Apăsaţi pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta
intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
• Atingeţi pentru a deschide o listă a opţiunilor disponibile pentru
ecranul curent.
Acasă
• Ţineţi apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
• Apăsaţi pentru a reveni la ecranul Acasă.
• Ţineţi apăsat pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.
Înapoi
• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum
• Apăsaţi pentru a regla volumul dispozitivului.
7
Introducere
Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
• Dispozitiv
• Baterie
• Ghid de pornire rapidă
Utilizaţi numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la
deteriorări sau la funcţionări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanţie.
• Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie
de regiune sau de furnizorul de servicii.
• Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie
compatibile cu alte dispozitive.
• Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
• Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă
că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.
• Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
• Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Funcţionările necorespunzătoare cauzate
de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanţie.
• Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în întregime în funcţie de
companiile producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile,
consultaţi site-ul web Samsung.
8
Introducere
Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei
Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria
inclusă.
1 Scoateţi capacul din spate.
• Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.
• Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii poate
deteriora capacul.
2 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.
9
Introducere
• Nu îndepărtaţi banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate
deteriora antena.
• Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela
de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceţi dispozitivul la un Centru
de Service Samsung pentru a scoate cartela de memorie.
• Slotul cartelei SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard.
Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu un adaptor nepotrivit
poate deteriora slotul cartelei SIM.
• Aveţi grijă să nu pierdeţi și să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau
USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de
pierderea sau furtul cartelelor.
3 Introduceţi bateria.
1
2
4 Remontaţi capacul din spate.
10
Introducere
Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
1 Scoateţi capacul din spate.
2 Scoateţi bateria.
3 Scoateţi cartela SIM sau USIM.
11
Introducere
Încărcarea bateriei
Încărcaţi bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. Utilizaţi încărcătorul pentru a
încărca bateria. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le
prin intermediul unui cablu USB.
Utilizaţi numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau
cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
• Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj
de baterie descărcată.
• Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci
când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce
înainte de a porni dispozitivul.
Încărcarea cu încărcătorul de priză
Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională a dispozitivului şi conectaţi capătul
mare al încărcătorului la o priză electrică.
Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a
dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.
12
Introducere
• Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp
necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
• În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din
cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
• În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie
să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai
fierbinte decât obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
• Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la
un Centru de Service Samsung.
După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul de la încărcător. Mai întâi deconectaţi
încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.
Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii poate
deteriora dispozitivul.
Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit.
Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică
atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul
trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.
Verificarea stării de încărcare a bateriei
Când încărcaţi bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de
încărcare a acesteia:
Se încarcă
Încărcată complet
13
Introducere
Reducerea consumului bateriei
Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste
opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată
de timp între încărcări:
• Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
• Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare cu managerul de activităţi.
• Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
• Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
• Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
• Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
• Micşoraţi luminozitatea ecranului.
Introducerea unei cartele de memorie
Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 64 GB. În funcţie de producătorul şi
tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
• Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea
unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie,
sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
• Procedaţi cu atenţie la introducerea cartelei de memorie cu partea dreaptă în sus.
• Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă
introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită
reformatarea cartelei de memorie.
• Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
• Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de
memorie apare în folderul extSdCard din memoria internă.
14
Introducere
1 Scoateţi capacul din spate.
2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
3 Remontaţi capacul din spate.
Scoaterea cartelei de memorie
Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de
siguranţă. Pe ecranul Acasă, atingeţi → Setări → Spaţiu de stocare → Dezinstalare cartelă SD.
1 Scoateţi capacul din spate.
2 Scoateţi cartela de memorie.
3 Remontaţi capacul din spate.
Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii.
Această acţiune poate duce la pierderea sau coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei
de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din
utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.
15
Introducere
Formatarea cartelei de memorie
O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de
memorie cu ajutorul dispozitivului.
Pe ecranul Acasă, atingeţi → Setări → Spaţiu de stocare → Formatare cartelă SD → Formatare
cartelă SD → Ştergere totală.
Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor
datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea
datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.
Pornirea şi oprirea dispozitivului
Atunci când porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l
configura.
Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.
• Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în
care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al
spitalelor.
• Ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi Mod Avion pentru a dezactiva caracteristicile
fără fir.
Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Închidere.
16
Introducere
Ţinerea dispozitivului
Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce
la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
Blocarea şi deblocarea dispozitivului
Atunci când nu este utilizat, blocaţi dispozitivul pentru a preveni orice operaţiune nedorită. Apăsând
pe butonul Pornire opriţi ecranul și comutaţi la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat
dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.
Pentru a debloca dispozitivul, apăsaţi pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul
senzitiv este oprit, atingeţi oriunde pe ecran, apoi deplasaţi rapid degetul în orice direcţie.
Reglarea volumului
Apăsaţi pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a
regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.
Comutarea la modul silenţios
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Ţineţi apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silenţios.
• Ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Mut.
• Deschideţi panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeţi Sunet.
Puteţi seta dispozitivul să anunţe diverse evenimente în modul silenţios. Ţineţi apăsat pe butonul
Pornire, apoi atingeţi Vibrare.
17
Noţiuni de bază
Pictograme indicatoare
Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului.
Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.
Pictogramă
Semnificaţie
Lipsă semnal
Putere semnal
Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
Reţea GPRS conectată
Reţea EDGE conectată
Reţea UMTS conectată
Reţea HSDPA conectată
Wi-Fi conectat
Caracteristica Bluetooth activată
GPS activat
Apel în curs
Apel pierdut
Sincronizat cu Web-ul
Conectat la computer
Fără cartelă SIM sau USIM
Mesaj text sau multimedia nou
Alarmă activată
Mod Silenţios activat
Mod Vibraţie activat
Mod Avion activat
18
Noţiuni de bază
Pictogramă
Semnificaţie
S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
Nivel de energie a bateriei
Utilizarea ecranului senzitiv
Folosiţi numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.
• Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice.
Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului
senzitiv.
• Nu permiteţi ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate
funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
• Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu
aplicaţi o forţă excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
• Lăsarea ecranul senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini
remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când
nu utilizaţi dispozitivul.
Gesturi cu degetul
Atingere
Atingeţi cu un deget pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu, pentru a
apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.
19
Noţiuni de bază
Glisare
Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locaţie nouă ţineţi-o apăsată şi
glisaţi-o la poziţia ţintă.
Atingere de două ori
Atingeţi de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din acesta.
Atingeţi de două ori din nou pentru a reveni.
20
Noţiuni de bază
Deplasare rapidă
Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicaţii pentru a vedea
alt panou. Deplasaţi rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de
contacte.
Apropiați
Depărtaţi două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Apropiaţi
pentru a micşora.
21
Noţiuni de bază
Mişcări de control
Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.
Înainte de utilizarea mişcărilor, asiguraţi-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul
Acasă, atingeţi → Setări → Mişcare, apoi glisaţi comutatorul Mişcare la dreapta.
Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenţionate.
Pentru a afla cum să controlaţi corespunzător mişcările, atingeţi → Setări → Mişcare →
Aflaţi despre mişcări. (pag. 91)
Rotirea ecranului
Multe aplicaţii permit afişarea fie în orientarea portret fie în orientarea peisaj. Rotirea dispozitivului
duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.
Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectaţi Rotire
ecran.
• Anumite aplicaţii nu permit rotirea ecranului.
• Anumite aplicaţii afişează un ecran diferit în funcţie de orientare. Calculatorul se schimbă
în calculator ştiinţific atunci când este rotit la orientarea peisaj.
22
Noţiuni de bază
Ridicare
Atunci când ridicaţi dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a
oprit, acesta vibrează dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi.
Întoarcere
Întoarceţi dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fişierelor media sau
pentru a anula volumul radioului FM (atunci când utilizaţi difuzorul).
23
Noţiuni de bază
Scuturare
• Scuturaţi dispozitivul pentru a căuta dispozitive Bluetooth.
• Scuturaţi dispozitivul pentru a actualiza lista de e-mailuri sau lista de informaţii de la Yahoo
News, Yahoo Finance, sau AccuWeather.
Notificări
Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri
pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisaţi în jos bara de stare
pentru a deschide panoul de notificări. Derulaţi lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a
închide panoul de notificări, glisaţi în sus bara care se află în partea de jos a panoului.
Din panoul de notificări, puteţi vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteţi utiliza următoarele
opţiuni:
• Wi-Fi: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
• GPS: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica GPS.
• Sunet: Activaţi sau dezactivaţi modul silenţios. Puteţi să faceţi dispozitivul să vibreze sau să
anulaţi toate sunetele în modul silenţios.
• Rotire ecran: Permiteţi sau nu permiteţi interfeţei să se rotească atunci când rotiţi dispozitivul.
• Bluetooth: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
• Date mobile: Activaţi sau dezactivaţi conexiunea de date.
• Mod Blocare: Activaţi sau dezactivaţi modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca
notificările. Pentru a selecta care notificări vor fi blocate, atingeţi Setări → Mod Blocare.
24
Noţiuni de bază
• Sincron.: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
Ecranul Acasă
Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta
afişează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicaţiilor etc.
Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga
sau la dreapta.
Rearanjarea elementelor
Adăugarea unei pictograme de aplicaţie
Pe ecranul Acasă, atingeţi
previzualizare.
, ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii, apoi glisaţi-o într-un panou de
Adăugarea unui element
Particularizaţi ecranul Acasă adăugând widget-uri sau foldere.
Ţineţi apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectaţi una din următoarele categorii:
• Aplicaţii şi widget-uri: Adăugaţi widget-uri sau aplicaţii la ecranul Acasă.
• Folder: Creaţi un folder nou.
După aceea, selectaţi un element şi glisaţi-l la ecranul Acasă.
Mutarea unui element
Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către
marginea ecranului.
Eliminarea unui element
Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă.
Când coşul de gunoi devine roşu, eliberaţi-l.
25
Noţiuni de bază
Rearanjarea panourilor
Adăugarea unui panou nou
Atingeţi
→ Editare pagină →
.
Mutarea unui panou
Atingeţi
nouă.
→ Editare pagină, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie
Eliminarea unui panou
→ Editare pagină, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de
Atingeţi
gunoi din partea de jos a ecranului.
Setarea fundalului
Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.
Pe ecranul Acasă, atingeţi
următoarele:
→ Setare tapet → Ecran de pornire, apoi selectaţi una din
• Fundaluri: Vedeţi imaginile cu fundaluri.
• Galerie: Vedeţi fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe
Internet.
• Tapete de fundal live: Vedeţi imaginile animate.
Apoi, selectaţi o imagine şi atingeţi Setare fundal. Sau selectaţi o imagine, redimensionaţi-o glisând
cadrul și atingeţi Efectuat.
Utilizarea aplicaţiilor
Acest dispozitiv poate rula multe tipuri diverse de aplicaţii, variind de la aplicaţii media la aplicaţii de
Internet.
Deschiderea unei aplicaţii
Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.
26
Noţiuni de bază
Deschiderea aplicaţiilor utilizate recent
Ţineţi apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.
Selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.
Închiderea unei aplicaţii
Închideţi aplicaţiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menţine
performanţa dispozitivului.
Ţineţi apăsat pe butonul Acasă, atingeţi , apoi atingeţi Terminare de lângă o aplicaţie pentru a
o închide. Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi În. tot. Alternativ, ţineţi apăsat pe
butonul Acasă, apoi atingeţi .
Ecranul de Aplicaţii
Ecranul Aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru cele nou instalate.
Pe ecranul Acasă, atingeţi
pentru a deschide ecranul de Aplicaţii.
Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.
Rearanjarea aplicaţiilor
→ Editare, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la o locaţie nouă. Pentru a o muta la
Atingeţi
un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.
Organizarea folderelor
Puneţi aplicaţiile relaţionate într-un folder pentru a vă fi convenabil.
→ Editare, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la Creare director. Introduceţi un
Atingeţi
nume pentru folder şi apoi atingeţi OK. Puneţi aplicaţiile în folderul nou glisându-le, apoi atingeţi
Salvare pentru salvarea aranjamentului.
27
Noţiuni de bază
Rearanjarea panourilor
Apropiaţi două degete pe ecran, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie
nouă.
Instalarea aplicaţiilor
Utilizaţi magazinele media, cum ar fi Samsung Apps pentru a descărca şi instala aplicaţii.
Dezinstalarea aplicaţiilor
Atingeţi
→ Dezinst., apoi selectaţi o aplicaţie pentru a o dezinstala.
Aplicaţiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.
Partajarea aplicaţiilor
Partajaţi aplicaţiile descărcate cu alţi utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.
→ Partajare aplicații, selectaţi aplicaţiile, atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o metodă de
Atingeţi
partajare. Următorii paşi variază în funcţie de metoda selectată.
Ajutor
Accesaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să
configuraţi setările importante.
Atingeţi Ajutor pe ecranul de Aplicaţii. Selectaţi un element pentru a vizualiza sfaturi.
Pentru a reseta ferestrele de ajutor de tip pop-up în cazul în care le-aţi ascuns, atingeţi Afişare
ferestre pop-up cu sfaturi de ajutor, apoi selectaţi elementele prin bifare.
28
Noţiuni de bază
Introducerea textului
Utilizaţi tastatura Samsung sau caracteristica introducere vocală pentru introducerea textului.
Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului,
trebuie să modificaţi limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.
Modificarea tipului de tastatură
Atingeţi orice câmp text, deschideţi panoul de notificări, atingeţi Selectaţi metoda de introducere,
apoi selectaţi tipul de tastatură care va fi utilizat.
Utilizarea tastaturii Samsung
Modificarea aspectului tastaturii
Atingeţi
→ Tipuri tastatură Portret, apoi atingeţi Tastatură Qwerty sau Tastatură 3x4.
Setaţi opţiuni pentru tastatura
Samsung.
Ştergeţi caracterul precedent.
Introduceţi cu majuscule.
Întrerupeţi la următoarea linie.
Introduceţi numere şi semne de
punctuaţie.
Introduceţi un spaţiu.
Introducerea majusculei
Atingeţi
înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Modificarea limbii pentru tastatură
Glisaţi tasta spaţiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.
29
Noţiuni de bază
Scrierea de mână
Ţineţi apăsat , atingeţi , apoi scrieţi un cuvânt cu degetul. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce
sunt introduse caracterele. Selectaţi un cuvânt sugerat.
Introducerea vocală a textului
Activaţi caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiţi la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce
vorbiţi.
Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeţi textul subliniat şi selectaţi un cuvânt sau o
sintagmă alternativă din lista derulantă.
Pentru a modifica limba sau pentru a adăuga limbile pentru recunoaşterea vocală, atingeţi limba
curentă.
Copierea şi lipirea
Ţineţi apăsat deasupra textului, glisaţi sau pentru a selecta textul dorit apoi atingeţi
copia sau pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.
pentru a
Pentru a-l lipi în câmpul de introducere a textului, plasaţi cursorul la punctul unde trebuie introdus
textul, apoi atingeţi → Lipire.
30
Noţiuni de bază
Conectarea la o reţea Wi-Fi
Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişierele media
cu alte dispozitive. (pag. 81)
Pornirea şi oprirea Wi-Fi
Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi Wi-Fi pentru a activa sau pentru a dezactiva
caracteristica.
Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.
Accesarea rețelelor Wi-Fi
Pe ecranul de aplicații, atingeţi Setări → Wi-Fi, apoi glisaţi comutatorul Wi-Fi la dreapta.
Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi detectate, introduceţi o parolă dacă este cazul, apoi
atingeţi Conectare. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce
dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, dispozitivul se va conecta automat la aceasta oricând este
disponibilă.
Adăugarea reţelelor Wi-Fi
Dacă reţeaua dorită nu apare în lista de reţele, atingeţi Adăugare reţea Wi-Fi din partea de jos a listei
de reţele. Introduceţi numele reţelei în SSID reţea, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola
dacă nu este o reţea deschisă, apoi atingeţi Salvare.
Ignorarea reţelelor Wi-Fi
Orice reţea care a fost utilizată vreodată, inclusiv reţeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât
dispozitivul nu se va conecta automat la aceasta. Selectaţi reţeaua din lista de reţele, apoi atingeţi
Revocare.
31
Noţiuni de bază
Setarea conturilor
Aplicaţiile Google, cum ar fi Magazin Play, necesită un cont Google, iar Samsung Apps necesită un
cont Samsung. Creaţi conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experienţă în privinţa
dispozitivului.
Adăugarea conturilor
Urmaţi instrucţiunile care apar la deschiderea unei aplicaţii Google fără a vă conecta pentru setarea
unui cont Google.
Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicaţii,
atingeţi Setări → Adăugare cont → Google. După aceea, atingeţi Nou pentru a vă înregistra sau
atingeţi Existent, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se
poate utiliza mai mult de un cont Google pe dispozitiv.
În același mod puteți seta un cont Samsung.
Eliminarea conturilor
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări, selectaţi tipul contului din secțiunea Conturi, selectaţi contul
pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi atingeţi Eliminare cont.
Transferul fişierelor
Mutaţi fişiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau
invers.
Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicaţii. În funcţie de versiunea
de software a dispozitivului unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
• Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac şi flac
• Imagine: bmp, gif, jpg şi png
• Video: 3gp, mp4 şi webm
• Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp,
txt, asc, rtf şi zip
32
Noţiuni de bază
Conectarea cu Samsung Kies
Samsung Kies este o aplicaţie pentru computer care gestionează conţinut media, librării, contacte şi
calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung
Kies de pe site-ul web Samsung.
1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi
dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.
Conectarea cu Windows Media Player
Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.
1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
2 Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere muzicale.
Conectarea ca dispozitiv media
1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi Conectat ca dispozitiv media → Dispozitiv
media (MTP).
Atingeţi Cameră foto (PTP) în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media
(MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.
33
Noţiuni de bază
Securizarea dispozitivului
Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteţi altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele
şi informaţiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată
când este deblocat.
Setarea unui model
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Blocare ecran → Blocare ecran → Model.
Desenaţi un model conectând patru puncte sau mai multe, apoi redesenaţi modelul pentru a-l
verifica. Setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai
amintiţi modelul.
Setarea unui cod PIN
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Blocare ecran → Blocare ecran → PIN.
Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.
Setarea unei parole
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Blocare ecran → Blocare ecran → Parolă.
Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o
verifica.
34
Noţiuni de bază
Deblocarea dispozitivului
Porniţi ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceţi codul de
deblocare.
Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru
a-l reseta.
Actualizarea dispozitivului
Dispozitivul poate fi actualizat la cel mai recent software.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
Actualizarea cu Samsung Kies
Lansaţi Samsung Kies şi conectaţi dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat
dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceţi
clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultaţi secţiunea de
asistenţă Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.
• Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
• În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer.
Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare.
Actualizarea "over the air"
Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea
serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Despre dispozitiv → Actualizare software → Actualizare.
35
Comunicaţii
Telefon
Utilizaţi această aplicaţie pentru efectuarea sau preluarea unui apel.
Atingeţi Telefon pe ecranul de Aplicaţii.
Efectuarea apelurilor
Efectuarea unui apel
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Tastatură: Introduceţi numărul utilizând tastatura, apoi atingeţi .
• Jurnale: Efectuaţi un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
• Favorite: Efectuaţi un apel din lista de contacte favorite.
• Contacte: Efectuaţi un apel din lista de contacte.
Numere de apelare rapidă
Pentru numerele de apelare rapidă, ţineţi apăsată cifra corespunzătoare.
Predicţia numerelor
Atunci când introduceţi cifre pe tastatură, apar predicţii automate. Selectaţi una din acestea pentru
efectuarea unui apel.
36
Comunicaţii
Găsirea contactelor
Introduceţi un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de
contacte. Pe măsură ce sunt introduse caracterele, apar contactele anticipate. Selectaţi unul pentru a
efectua un apel.
Efectuarea unui apel internaţional
Ţineţi apăsat 0 până când apare semnul +. Introduceţi codul ţării, prefixul regional şi numărul de
telefon, apoi atingeţi .
Pe durata unui apel
Următoarele opțiuni sunt disponibile:
• : Puneţi un apel în așteptare. Sau ţineţi apăsat pe butonul căştii. Atingeţi
apelul sau ţineţi apăsat pe butonul căştii.
pentru a relua
• Adăugare apel: Formaţi un al doilea apel.
• Tastatură: Deschideţi tastatura.
• Difuzor: Activaţi setul difuzor-microfon. Ţineţi dispozitivul la distanţă de urechi atunci când
utilizaţi setul difuzor-microfon.
• Silenţios: Opriţi microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi.
• Cască: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
• Permutare: Comutaţi între două apeluri.
• Fuzionare: Efectuaţi un apel cu mai mulţi participanţi atunci când sunteţi conectat la două
apeluri. Repetaţi această acţiune pentru a adăuga mai mulţi interlocutori. Această caracteristică
este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulţi participanţi este activ.
• → Contacte: Deschideţi lista de contacte.
• → Mesaj: Trimiteţi un mesaj.
• → Memo: Creaţi o notă.
• → Transfer: Conectaţi primul interlocutor la al doilea interlocutor. Această acţiune vă
deconectează de la conversaţie.
• → Gestionare apel conferinţă: Purtaţi o discuţie privată cu un interlocutor în timpul
unui apel cu mai mulţi participanţi sau deconectaţi un interlocutor de la apelul cu mai mulţi
participanţi.
37
Comunicaţii
Adăugarea contactelor
Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceţi numărul şi
atingeţi Adăugare la Contacte.
Vizualizarea jurnalelor de apel
Atingeţi Jurnale pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.
Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeţi
→ Vizualizare după, apoi selectaţi o opţiune.
Numărul de apelare fixată
Dispozitivul poate fi setat să restricţioneze apelurile efectuate numai către numerele specificate.
Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → Numere de apelare fixă → Activare FDN,
Atingeţi
apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Selectați Listă FDN şi adăugaţi numere.
Blocarea apelurilor
Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea
internaţională poate fi dezactivată.
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → Blocare apel, selectaţi o opţiune pentru
Atingeţi
blocarea apelurilor, apoi introduceţi o parolă.
Primirea apelurilor
Preluarea unui apel
Când primiţi un apel, glisaţi
în afara cercului sau apăsaţi pe butonul căştii.
Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un alt apel. Când este preluat un al
doilea apel, primul apel este pus în aşteptare.
38
Comunicaţii
Respingerea unui apel
Când primiţi un apel, glisaţi
în afara cercului sau ţineţi apăsat pe butonul căştii.
Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeţi Respingere apel cu mesaj. Pentru
→ Setări apeluri → Setare mesaje de resping.
a crea mesajul de respingere, atingeţi
Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite
→ Setări apeluri → Respingere apel, glisaţi comutatorul Mod respingere automată la
Atingeţi
dreapta, apoi selectați Listă de respingere automată. Atingeţi Creare, introduceţi un număr, atribuiţi
o categorie, apoi atingeţi Salvare.
Apelurile pierdute
Dacă un apel este pierdut, apare
vizualiza lista de apeluri pierdute.
pe bara de stare. Deschideţi panoul de notificări pentru a
Apelul în aşteptare
Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate utiliza acest
serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un apel primit.
Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeţi
aşteptare.
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → Apel în
Redirecţionarea apelurilor
Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite la un număr specificat.
→ Setări apeluri → Redirecţionare apeluri, apoi selectaţi o situaţie. Introduceţi un
Atingeţi
număr şi selectați Activare.
Terminarea unui apel
Atingeţi Sf. apel pentru a termina un apel. Sau apăsaţi pe butonul căştii.
39
Comunicaţii
Contacte
Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail
etc.
Atingeţi Contacte pe ecranul de Aplicaţii.
Gestionarea contactelor
Crearea unui contact
Atingeţi
şi introduceţi informaţiile contactului.
• : Adăugaţi o imagine.
• /
: Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.
Editarea unui contact
Selectaţi un contact pentru editare, apoi atingeţi
.
Ştergerea unui contact
Atingeţi
→ Ştergere.
Setarea unui număr de apelare rapidă
→ Setare pentru apelare rapidă, selectaţi o cifră de apelare rapidă, apoi selectaţi un
Atingeţi
contact pentru acesta. Pentru a şterge un număr de apelare rapidă, ţineţi-l apăsat, apoi atingeţi
Eliminare.
Căutarea contactelor
Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:
• Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
• Utilizaţi indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând un deget
de-a lungul acestuia.
• Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de
căutare.
40
Comunicaţii
Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• : Adăugaţi la contactele favorite.
• : Efectuaţi un apel vocal.
• : Compuneţi un mesaj.
• : Compuneţi un email.
Importul şi exportul contactelor
Sincronizarea cu Contacte Google
Atingeţi
→ Fuzionare cu Google.
Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu
în lista de contacte.
Dacă un contact este adăugat sau şters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau şters
din Contacte Google şi invers.
Sincronizarea cu Contacte Samsung
Atingeţi
→ Fuzionare cu Samsung.
Contactele sincronizate cu Contacte Samsung apar cu
în lista de contacte.
Dacă un contact este adăugat sau şters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau şters
din Contacte Samsung, şi invers.
Importul contactelor
→ Import/Export → Import de pe cartela SIM, Import de pe cartela SD sau Import
Atingeţi
din spaţ. de stoc. USB.
Exportul contactelor
→ Import/Export → Export pe cartela SIM, Export pe cartela SD sau Export în spaţiul
Atingeţi
de stoc. USB.
Partajarea contactelor
→ Import/Export → Partajare carte de vizită prin, selectaţi contactele, atingeţi
Atingeţi
Efectuat, apoi selectaţi o metodă de partajare.
41
Comunicaţii
Contacte favorite
Atingeţi
, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Căutare: Căutaţi contacte.
• Adăugare la favorite: Adăugaţi contacte la favorite.
• Eliminare din favorite: Eliminaţi contacte de la favorite.
• Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă: Vizualizaţi contactele sub formă de grilă sau de listă.
Grupuri de contacte
Adăugarea contactelor la un grup
Selectaţi un grup, apoi atingeţi
Efectuat.
. Selectaţi contactele pe care doriţi să le adăugaţi, apoi atingeţi
Gestionarea grupurilor
Atingeţi
, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Creare: Creați un grup nou.
• Căutare: Căutaţi contacte.
• Schimbare ordine: Ţineţi apăsat de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la
altă poziţie, apoi atingeţi Efectuat.
• Ştergere grupuri: Selectaţi grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeţi Ştergere. Grupurile
implicite nu pot fi şterse.
Trimiterea unui mesaj sau email către membrii unui grup
Selectaţi un grup, atingeţi
atingeţi Efectuat.
→ Trimitere mesaj sau Trimitere email, selectaţi membrii, apoi
Carte de vizită
Creaţi o carte de vizită şi trimiteţi-o altor persoane.
Atingeţi Configurare profil, introduceţi detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi
adresa poştală, apoi atingeţi Salvare. Dacă informaţiile despre utilizator au fost salvate atunci când
aţi setat dispozitivul, selectaţi cartea de vizită în EU, apoi atingeţi pentru a edita.
Atingeţi
→ Partajare carte de vizită prin, apoi selectaţi o metodă de partajare.
42
Comunicaţii
Mesaje
Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).
Atingeţi Mesaje pe ecranul de Aplicaţii.
Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor
în timp ce vă aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul dvs. de servicii.
Trimiterea mesajelor
Atingeţi
, adăugaţi destinatarii, introduceţi un mesaj, apoi atingeţi
.
Utilizaţi următoarele metode pentru a adăuga destinatari:
• Introduceţi un număr de telefon.
• Atingeți
, selectaţi contactele, apoi atingeţi Efectuat.
Utilizaţi următoarele metode pentru a crea un mesaj multimedia:
• Atingeţi
şi ataşaţi imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
• Atingeţi
→ Introducere emoticon pentru a insera emoticon-uri.
• Atingeţi
→ Adăugare subiect pentru introducerea unui subiect.
Vizualizarea mesajelor primite
Mesajele primite sunt grupate în liste în funcţie de contact.
Selectaţi un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.
Ascultarea unui mesaj vocal
Ţineţi apăsat 1 pe tastatură, apoi urmaţi instrucţiunile oferite.
43
Comunicaţii
Email
Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.
Atingeţi Email pe ecranul de Aplicaţii.
Setarea conturilor de e-mail
Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația Email pentru prima dată.
Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi Următor pentru un cont de e-mail privat, cum ar
fi Google Mail, sau atingeţi Config. manuală pentru un cont de e-mail de companie. După aceea,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi
→ Setări →
.
Trimiterea mesajelor
Atingeţi contul de e-mail care va utilizat, apoi atingeţi
destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .
din partea de sus a ecranului. Introduceţi
Atingeţi
pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.
Atingeţi
→ Adăugare Cc/Bcc pentru a adăuga mai mulţi destinatari.
Atingeţi
pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
Atingeţi
pentru a insera imagini, evenimente, contacte şi informaţii despre locaţie în mesaj.
44
Comunicaţii
Citirea mesajelor
Selectaţi un cont de e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi. Pentru a prelua mesaje noi, atingeţi
.
Atingeți un mesaj pe care doriţi să îl citiţi.
Redirecţionaţi mesajul.
Răspundeţi la mesaj.
Ştergeţi mesajul.
Adăugaţi această adresă de email la
lista de contacte.
Marcaţi mesajul ca memento.
Deschideţi ataşamente.
Atingeţi fila ataşamentului pentru deschiderea acestuia, apoi atingeţi
pentru a-l salva.
de lângă un ataşament
Google Mail
Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.
Atingeţi Google Mail pe ecranul de Aplicaţii.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
• Această aplicaţie poate fi etichetată diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de
servicii.
45
Comunicaţii
Trimiterea mesajelor
În orice căsuţă poştală, atingeţi
, introduceţi destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeţi
Atingeţi
→ Atașați o fotografie pentru a ataşa imagini.
Atingeţi
→ Atașați un videoclip pentru a ataşa videoclipuri.
Atingeţi
→ Adăugați Cc/Bcc pentru a adăuga mai mulţi destinatari.
Atingeţi
→ Salvați mesajul nefinal. pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.
Atingeţi
→ Renunțați pentru a începe din nou.
.
Citirea mesajelor
Marcaţi mesajul ca memento.
Răspundeţi la acest mesaj.
Adăugaţi această adresă de email la
lista de contacte.
Răspundeţi tuturor destinatarilor
sau redirecţionaţi acest mesaj către
alte persoane.
Previzualizaţi ataşamentul.
Ţineţi acest mesaj pentru stocare pe
termen lung.
Marcaţi mesajul ca necitit.
Adăugaţi o etichetă la acest mesaj.
Ştergeţi acest mesaj.
Etichete
Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează
mesaje etichetate Mesaje primite.
Atingeţi
pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.
Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectaţi mesajul, atingeţi
doriţi să o atribuiţi.
46
, apoi selectaţi eticheta pe care
Comunicaţii
Google Talk
Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu alte persoane prin intermediul Google Talk.
Atingeţi Google Talk pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Profilul public
Atingeţi ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea,
imaginea sau mesajul privind starea dvs.
Adăugarea prietenilor
Atingeţi , introduceţi adresa de e-mail a prietenului pe care doriţi să îl adăugaţi, apoi atingeţi
TERMINAT.
Conversarea cu prietenii
Selectaţi un prieten din lista de prieteni, introduceţi un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului,
apoi atingeţi .
Pentru a adăuga un prieten la conversaţie, atingeţi
Pentru terminarea conversaţiei, atingeţi
→ Adăugați la conversație.
→ Încheiați conversația.
Comutarea între conversaţii
Derulaţi la stânga sau la dreapta.
Ştergerea istoricului conversaţiilor
Conversaţiile sunt salvate automat. Pentru a şterge istoricul conversaţiilor, atingeţi
istoricul conversațiilor.
47
→ Ştergeți
Comunicaţii
Google+
Utilizaţi această aplicaţie pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul de socializare
Google.
Atingeţi Google+ pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Atingeţi Toate cercurile pentru a schimba categoria, apoi derulaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza
postările de la cercurile dvs.
Atingeţi
pentru a utiliza alte caracteristici ale reţelei de socializare.
Messenger
Utilizaţi această aplicaţie pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică
Google+.
Atingeţi Messenger pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Selectaţi un prieten din lista de prieteni, introduceţi un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului,
apoi atingeţi .
ChatON
Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.
Atingeţi ChatON pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Creaţi liste de prieteni introducând numere de telefon sau adrese de e-mail ale conturilor Samsung,
sau selectând prieteni din lista de sugestii.
Selectaţi un prieten cu care doriţi să începeţi o conversație.
Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeţi Setări → Sincronizare
contacte.
48
Web şi reţea
Internet
Utilizaţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet.
Atingeţi Internet pe ecranul de Aplicaţii.
Vizualizarea paginilor web
Atingeţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi selectați Acces.
Atingeţi
acesteia.
pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării
Deschiderea unei pagini noi
→ Fereastră nouă.
Atingeţi
Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi
pagina pentru a o selecta.
, derulaţi la stânga sau la dreapta, apoi atingeţi
Căutarea vocală pe web
Selectați câmpul adresă, atingeţi
apar.
, rostiţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
Marcaje
Pentru a marca pagina web curentă, atingeţi
→ Adăugare marcaj.
Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeţi , apoi selectaţi una.
49
Web şi reţea
Istoric
Atingeţi → Istoric pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent.
→ Ştergere istoric.
Pentru ştergerea istoricului, atingeţi
Atingeţi → Istoric → Cel mai frecv. viz. pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai
vizitate pagini web.
Pagini salvate
Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeţi
→ Pagini salvate.
Link-uri
Ţineţi apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau
pentru a-l copia.
Pentru a vizualiza linkurile salvate, atingeţi
→ Descărcări.
Partajarea paginilor web
Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeţi
→ Partajare pagină.
Pentru a partaja o parte a paginii web, ţineţi apăsat textul dorit, apoi atingeţi
→ Partajare.
Chrome
Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea informaţiilor şi răsfoirea paginilor web.
Atingeţi Chrome pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Vizualizarea paginilor web
Atingeţi câmpul adresă, apoi introduceţi o adresă web sau criterii de căutare.
Deschiderea unei pagini noi
Atingeţi
→ Filă nouă.
Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi
, apoi selectaţi o pagină web.
50
Web şi reţea
Căutarea vocală pe web
Selectați câmpul adresă, atingeţi , rostiţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care
apar.
Sincronizarea cu alte dispozitive
Sincronizaţi filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când
sunteţi conectat cu acelaşi cont Google.
→ Alte dispozitive. Selectaţi o
Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeţi
pagină web pentru a o deschide. Pentru a vizualiza marcajele, atingeţi .
Bluetooth
Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive la distanţe scurte. Utilizaţi
Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.
• Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea
necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi
securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se
poate reduce.
• Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi
incompatibile cu dispozitivul dvs.
• Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii
piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri
comerciale).
Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii
Bluetooth.
Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Bluetooth, apoi glisaţi
comutatorul Bluetooth la dreapta.
51
Web şi reţea
Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Bluetooth → Căutare, iar dispozitivele detectate sunt
listate. Selectaţi dispozitivul cu care doriţi să vă asociaţi, apoi acceptaţi parola generată automat pe
ambele dispozitive pentru confirmare.
Trimiterea şi primirea datelor
Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația Galerie.
Deschideți Galerie, selectați o imagine, atingeți cu degetul pe → Bluetooth și apoi selectați unul
din dispozitivele Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare Bluetooth
de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă este primit un
contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.
52
Media
Player muzical
Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică.
Atingeţi Player muzical pe ecranul de Aplicaţii.
• În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt
acceptate.
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul de codare.
Redarea muzicii
Selectaţi o categorie de muzică, apoi selectaţi o melodie care va fi redată.
Reglaţi volumul.
Schimbaţi modul de repetare.
Deschideţi Pătratul muzical.
Porniţi amestecarea.
Selectaţi un efect de sunet.
Deschideţi lista de redare.
Reporniţi melodia redată curent sau
săriţi la melodia precedentă. Ţineţi
apăsat pentru deplasarea rapidă
înapoi.
Săriţi la următoare melodie. Ţineţi
apăsat pentru deplasarea rapidă
înainte.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
Setarea unei melodii ca ton de sonerie
Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeţi
telefon.
53
→ Setare ca → Ton de sonerie
Media
Crearea listei de redare
Realizaţi propria selecţie de melodii.
→ Creare listă de redare. Introduceţi un nume şi atingeţi OK.
Atingeţi Liste redare, apoi atingeţi
Selectați Adăugare muzică, selectaţi melodiile pe care doriţi să le includeţi, apoi atingeţi Efectuat.
Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați
→ Ad. la lista de red.
Redarea muzicii în funcţie de stare
Redaţi muzică grupată în funcţie de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când
→ Actualizare bibliotecă.
este adăugată o nouă melodie, atingeţi Pătrat muzical →
Atingeţi Pătrat muzical şi selectaţi o celulă de stare. Sau selectaţi mai multe celule glisând degetul.
Cameră
Utilizaţi această aplicaţie pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.
Utilizați aplicația Galerie pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei
dispozitivului. (pag. 60)
Atingeţi Cameră pe ecranul de Aplicaţii.
Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
Norme de etichetă a camerei
• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte
persoane.
54
Media
Realizarea fotografiilor
Realizarea unei fotografii
Atingeţi imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când
pentru a fotografia.
subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeţi
Indică ce spaţiu de stocare
este în uz.
Schimbaţi modul de
fotografiere.
Comutaţi între modul
static şi modul video.
Selectaţi din efectele
diverse care sunt
disponibile.
Deschideţi vizualizatorul
de imagini pentru afişarea
fotografilor.
Schimbaţi setările camerei
foto.
Modul scenă
Setările predefinite fac fotografiile mai uşor de realizat.
Atingeţi
→ Mod scenă.
• Peisaj: Utilizaţi această setare pentru o perspectivă mai largă.
• Sporturi: Utilizaţi această setare pentru subiecţi care se deplasează rapid.
• Petrecere/Interior: Utilizaţi această setare pentru scene de interior bine iluminate.
• Plajă/zăpadă: Utilizaţi această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.
• Apus: Utilizaţi această setare pentru culori mai bogate şi contraste mai clare.
• Răsărit: Utilizaţi această setare pentru culori foarte subtile.
• Culoare de toamnă: Utilizaţi această setare pentru peisajul cu fundal care se schimbă în roşu.
55
Media
• Lumănare: Utilizaţi această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
• Artificii: Utilizaţi această setare pentru scenele cu contrast puternic.
• Lumină din fundal: Utilizaţi această setare pentru subiecţi cu lumină puternică în spate.
• Noapte: Utilizaţi această setare pentru imagini realizate în situaţii mai întunecate.
Modul de fotografiere
Sunt disponibile câteva efecte foto, cum ar fi redare desen animat.
Atingeţi
→ Mod fotografiere.
• Cadru unic: Realizaţi o singură fotografie.
• Panoramă: Realizaţi o fotografie amplă compusă din multe fotografii legate împreună.
• Partajare fotografie: Trimiteţi o fotografie direct la un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
• Partajare foto prieten: Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi
etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective. Detectarea feţei poate să
nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială,
condiţiile de lumină sau în funcţie de accesorile pe care le poartă subiectul.
• Foto. zâmbet: Realizaţi o fotografie în timp ce camera aşteaptă ca un subiect să zâmbească.
Fotografii panoramice
O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj care este alcătuită din mai multe
fotografii.
Atingeţi
→ Mod fotografiere → Panoramă.
şi mişcaţi camera în orice direcţie. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul,
Atingeţi
camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea,
din nou.
atingeţi
56
Media
Realizarea videoclipurilor
Realizarea unui videoclip
Glisaţi comutatorul în jos apoi atingeţi
atingeţi .
pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea,
• Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul video.
• Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistraţi la rezoluţia cea mai mare.
Modul de înregistrare
Indică ce spaţiu de stocare
este în uz.
Schimbaţi modul de
înregistrare.
Comutaţi între modul static
şi modul video.
Selectaţi din efectele
diverse care sunt
disponibile.
Deschideţi playerul video
pentru a reda videoclipuri.
Schimbaţi setările camerei
foto.
57
Media
Atingeţi
pentru a modifica modul de înregistrare.
• Normal: Utilizaţi acest mod pentru calitate normală.
• Limită MMS: Utilizaţi acest mod pentru a diminua calitatea pentru trimiterea prin mesagerie.
Mărirea şi micşorarea
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Utilizaţi butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
• Depărtaţi două degete pe ecran pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.
• Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluţia cea mai mare.
• Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul
filmării unui videoclip.
58
Media
Configurarea setărilor pentru Cameră
Atingeţi pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate din următoarele opţiuni sunt
disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opţiunile disponibile pot varia
în funcţie de modul utilizat.
• Editare comenzi rapide: Reorganizaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate frecvent.
• Etichetă GPS: Adăugaţi o etichetă GPS la fotografie.
• Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate
fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme
neprielnică.
• Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet.
Pentru a evita aceasta, dezactivaţi setarea etichetă GPS.
• Mod fotografiere: Schimbaţi modul de fotografiere.
• Mod înregistrare: Schimbaţi modul de înregistrare.
• Efecte: Selectaţi din efectele foto diverse care sunt disponibile.
• Mod scenă: Schimbaţi modul pentru scenă.
• Luminozitate: Modificaţi luminozitate.
• Temporizator: Utilizaţi această funcţie pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
• Rezoluţie: Selectaţi o rezoluţie. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Totuşi,
aceasta ocupă mai multă memorie.
• Balans de alb: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă un interval de
culoare cât mai realist. Setările sunt proiectate pentru situaţii specifice de iluminare. Aceste setări
sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
59
Media
• Măsurare: Selectaţi o metodă de măsurare. Aceasta determină cum sunt calculate valorile de
iluminare. Centrat măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. Spot măsoară valoarea
iluminării într-o locaţie specifică. Matrice face media întregii scene.
• Grilă: Afişaţi ghidajele vizorului pentru a ajuta compoziţia atunci când selectaţi subiecţii.
• Calitate imagine: Setaţi nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită
mai mult spaţiu de stocare.
• Calitate video: Setaţi nivelul de calitate al videoclipurilor.
• Stocare: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
• Reiniţializare: Reiniţializaţi setările camerei.
Comenzile rapide
Reorganizaţi comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opţiuni ale camerei.
Atingeţi
→ Editare comenzi rapide.
Ţineţi apăsată o opţiune şi glisaţi-o la un slot din partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot
fi mutate în interiorul listei atingându-le şi glisându-le.
Galerie
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.
Atingeţi Galerie pe ecranul de Aplicaţii.
• În funcţie de software-ul instalat pe dispozitiv, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care
sunt codate.
60
Media
Vizualizarea imaginilor
Lansând Galerie se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicaţie, cum ar fi Email,
salvează o imagine, folderul de descărcări este creat automat pentru a conţine imaginea. În mod
asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul Screenshots. Selectaţi un
folder pentru a-l deschide.
Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcţie de data creării. Selectaţi o imagine pentru a o vizualiza
în ecran complet.
Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.
Mărirea şi micşorarea
Utilizaţi următoarele metode pentru a mări o imagine:
• Atingeţi de două ori oriunde pentru a mări.
• Depărtaţi două degete pe orice loc pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau atingeţi de
două ori pentru a reveni.
Redarea videoclipurilor
Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări,
atingeţi , apoi se lansează Player video.
Editarea imaginilor
Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
şi utilizaţi următoarele funcţii:
• Ştergere: Ştergeţi imaginea.
• Etichetă faţă: Înregistraţi feţe din imagine ca etichete faţă.
• Copiere în clipboard: Copiaţi în clipboard.
• Rotire stânga: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
61
Media
• Rotire dreapta: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
• Tăiere: Redimensionaţi cadrul albastru pentru a tăia şi salva imaginea în el.
• Setare ca: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
• Partajare foto prieten: Trimiteţi imaginea unei persoane a cărei faţă este etichetată în imagine.
• Imprimare: Imprimaţi printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu
anumite imprimante Samsung.
• Redenumire: Redenumiţi fişierul.
• Detalii: Vizualizaţi detaliile imaginii.
Ştergerea imaginilor
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Într-un folder, atingeţi
Ştergere.
→ Selectare element, selectaţi imaginile, apoi atingeţi
• Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
→
→ Ştergere.
Partajarea imaginilor
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Într-un folder, atingeţi
trimite altor persoane.
→ Selectare element, selectaţi imaginile, apoi atingeţi
pentru a le
• Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o
partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.
Setarea ca fundal
Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
pentru a o atribui unui contact.
→ Setare ca pentru a seta imaginea ca fundal sau
62
Media
Player video
Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda fişiere video.
Atingeţi Player video pe ecranul de Aplicaţii.
• În funcţie de software-ul dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care
sunt codate.
Redarea videoclipurilor
Selectaţi un videoclip pentru redare.
Reglaţi volumul.
Vă deplasaţi înainte sau
înapoi prin glisarea barei.
Săriţi la următorul
videoclip. Ţineţi apăsat
pentru deplasarea rapidă
înainte.
Schimbaţi raportul
ecranului.
Reporniţi videoclipul curent
sau săriţi la precedentul
videoclip. Ţineţi apăsat
pentru deplasarea rapidă
înapoi.
Întrerupeţi şi reluaţi
redarea.
Ştergerea videoclipurilor
Atingeţi
→ Ştergere, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi Ştergere.
Partajarea videoclipurilor
→ Partajare prin, selectaţi videoclipurile prin bifare, atingeţi Gata, apoi selectaţi o
Atingeţi
metodă de partajare.
63
Media
YouTube
Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.
Atingeţi YouTube pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Urmărirea videoclipurilor
Atingeţi , apoi introduceţi un cuvânt. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării
pentru a urmări videoclipul dorit.
Rotiţi dispozitivul la orientarea peisaj pentru afişarea ecranului complet.
Adăugaţi videoclipul la
lista de redare.
Căutaţi videoclipuri.
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea.
Trimiteţi adresa URL altor
persoane.
Vă deplasaţi înainte sau
înapoi prin glisarea barei.
Rotiţi ecranul la
orientarea portret.
Schimbaţi calitatea
afişării.
Partajarea videoclipurilor
Selectaţi videoclipul care va fi vizualizat, atingeţi
, apoi selectaţi o metodă de partajare.
Încărcarea videoclipurilor
Selectaţi contul dvs., atingeţi
atingeţi .
, selectaţi un videoclip, introduceţi informaţiile pentru videoclip, apoi
64
Media
Radio FM
Ascultaţi muzică şi ştiri la Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectaţi o cască, ce
serveşte drept antenă radio.
Atingeţi Radio FM pe ecranul de Aplicaţii.
Ascultarea Radioului FM
Conectaţi o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.
Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima
dată.
Atingeţi
pentru a porni Radioul FM.
Reglaţi volumul.
Înregistraţi o piesă de la Radioul FM.
Accesaţi servicii pentru postul
curent.
Porniţi sau opriţi Radioul FM.
Căutaţi un post radio disponibil.
Adăugaţi postul radio curent pe
lista de favorite.
Căutarea posturilor radio
→ Căutare, apoi selectaţi o opţiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat
Atingeţi
posturile disponibile.
Selectaţi postul radio pe care îl doriţi din lista de posturi şi atingeţi
Radioului FM.
pentru a reveni la ecranul
Adăugarea posturilor la lista de favorite
Derulaţi la un post radio, apoi atingeţi
pentru a-l adăuga la lista de favorite.
65
Aplicaţii şi magazine media
Magazin Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii şi jocuri care pot rula pe dispozitiv.
Atingeţi Magazin Play pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Instalarea aplicaţiilor
Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau atingeţi
pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt.
Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţii. Pentru a o descărca, atingeţi Instalați. Dacă există o
taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de
achiziţionare.
• Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o
pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.
Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.
• Pentru a instala aplicaţiile pe care le-aţi descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicaţii,
atingeţi Setări → Securitate → Surse necunoscute.
Dezinstalarea aplicaţiilor
Dezinstalaţi aplicaţiile achiziţionate din Magazin Play.
→ Aplicațiile mele, selectaţi o aplicaţie pentru ştergere din lista de aplicaţii instalate,
Atingeţi
apoi atingeţi Dezinstalați.
66
Aplicaţii şi magazine media
Samsung Apps
Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii dedicate pentru Samsung. Pentru
mai multe informații, vizitaţi www.samsungapps.com.
Atingeţi Samsung Apps pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Dacă un cont Samsung nu este înregistrat, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea un cont
Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiţi termenii şi condiţiile, apoi atingeţi Acceptare
pentru a fi de acord cu acestea.
Instalarea aplicaţiilor
Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie. Atingeţi
Pentru căutarea unei aplicaţii, atingeţi
câmpul de căutare.
pentru a selecta o categorie.
din partea de sus a ecranului, apoi introduceţi un cuvânt în
Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţii. Pentru a o descărca, atingeţi Descarcă.
Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o
pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.
Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.
67
Utilităţi
Notă
Utilizaţi această aplicaţie pentru a înregistra informaţii importante, destinate salvării şi vizualizării la o
dată ulterioară.
Atingeţi Notă pe ecranul de Aplicaţii.
Compunerea notelor
Atingeţi
, introduceţi o notă, apoi atingeţi Salvare.
Pentru a schimba culoare de fundal, atingeţi
→
.
Pentru a bloca nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane, atingeţi
→
.
Răsfoirea notelor
Răsfoiţi miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.
Pentru a edita nota, atingeţi
.
Pentru a căuta o notă, atingeţi
→ Căutare
Pentru a şterge note, atingeţi
→ Ştergere.
Pentru a trimite nota altor persoane, atingeţi
→ Trim.
Pentru a sorta notele după dată sau după culoare, atingeţi
Pentru a sincroniza notele cu un cont Google, atingeţi
→ Sortare după.
→ Sincronizare notă.
Pentru a seta un cod PIN pentru blocarea sau deblocarea unei note, atingeţi
→ Blocare cod PIN.
Vizualizarea unei note
Atingeţi miniatura notei pentru a o deschide. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai
multe note.
Atingeţi
şi utilizaţi următoarele:
• : Ştergeţi nota.
• : Schimbaţi culoarea de fundal.
• : Blocaţi nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane.
• : Imprimaţi nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu
anumite imprimante Samsung.
68
Utilităţi
Planificator S
Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona evenimente şi activităţi.
Atingeţi Planificator S pe ecranul de Aplicaţii.
Crearea evenimentelor şi a activităţilor
Atingeţi
, apoi utilizaţi una din următoarele metode:
• Quick add: Creaţi un eveniment sau o activitate de la o notă. Această caracteristică este
disponibilă numai pentru limba engleză şi limba coreeană.
• Adăugare eveniment: Introduceţi un eveniment cu o setare opţională de repetare.
• Adăugare sarcină: Introduceţi o activitate cu o setare opţională de prioritate.
Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeţi o dată pentru a o
selecta şi atingeţi-o din nou.
Introduceţi un titlu şi specificaţi care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeţi
Editare detalii eveniment sau Edit. detalii activitate pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât
de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.
Ataşaţi o hartă care afişează locaţia evenimentului. Introduceţi locaţia în câmpul Amplasare, atingeţi
de lângă câmp, apoi indicaţi cu precizie locaţia ţinând apăsat pe harta care apare.
Ataşaţi o imagine. Atingeţi Imagini, apoi realizaţi o fotografie sau selectaţi una din imaginile
existente.
69
Utilităţi
Sincronizarea cu Google Calendar
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Google în Conturi, selectaţi contul Google, apoi bifaţi
Sincronizare Calendar. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicaţii,
→ Sincronizare.
atingeţi Planificator S →
Pentru afişarea evenimentelor sau activităţilor sincronizate, atingeţi
selectaţi contul Google, apoi atingeţi Gata.
→ Setări → Calendare,
Schimbarea tipului de calendar
Atingeţi , apoi selectaţi unul din diferitele tipuri de calendar cel anual, lunar, săptămânal etc. Poate
fi utilizat un gest de apropiere a degetelor pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu,
apropiaţi degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual şi depărtaţi degetele
pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.
Căutarea evenimentelor
Atingeţi
→ Căutare, apoi introduceţi un cuvânt care va fi căutat.
Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeţi Azi din partea de sus a ecranului.
Ştergerea evenimentelor
→ Ştergere.
Selectaţi o dată sau un eveniment, apoi atingeţi
Partajarea evenimentelor
Selectaţi un eveniment, atingeţi
→ Partajare prin, apoi selectaţi o metodă de partajare.
70
Utilităţi
Ceas
Utilizaţi această aplicaţie pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locaţie din lume, pentru a
măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.
Atingeţi Ceas pe ecranul de Aplicaţii.
Activați sau dezactivați această
alarmă.
Alarmă
Setarea alarmelor
Atingeţi Creare alarmă, setaţi o oră pentru declanşarea alarmei, selectaţi zilele în care se repetă
alarma, apoi atingeţi Salvare.
• Amânare: Setaţi un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
• Alarmă inteligentă: Setaţi o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.
Oprirea alarmelor
Glisaţi în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisaţi
repeta alarma după o perioadă specificată de timp.
Ştergerea alarmelor
Ţineţi apăsată o alarmă, apoi atingeţi Ştergere.
71
în afara cercului mare pentru a
Utilităţi
Ora pe glob
Crearea ceasurilor
Atingeţi Adăugare oraş, apoi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista de oraşe.
Pentru a aplica ora de vară, ţineţi apăsat un ceas, apoi atingeţi Setări Ora de Vară.
Ştergerea ceasurilor
Atingeţi
→ Ştergere, selectaţi ceasurile, apoi atingeţi Ştergere.
Cronometru
Atingeţi Pornire pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi Tur pentru a înregistra timpii unui tur.
Atingeţi Reinițializare pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.
Numărăt. Inversă
Setaţi durata, apoi atingeţi Pornire.
Glisaţi
în afara cercului mare când timpul a expirat.
Ceas de birou
Atingeţi
pentru a vizualiza în ecran complet.
72
Utilităţi
Calculator
Utilizaţi această aplicaţie pentru calcule simple sau complexe.
Atingeţi Calculator pe ecranul de Aplicaţii.
Rotiţi dispozitivul în orientarea peisaj pentru afişarea calculatorul ştiinţific. Dacă Rotire ecran este
→ Calculator ştiinţific.
dezactivat, atingeţi
Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeţi
Pentru ştergerea istoricului, atingeţi
.
→ Ştergere istoric.
Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeţi
→ Dimensiune text.
Quickoffice
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza documente în formate diverse, inclusiv foi de lucru şi
prezentări.
Atingeţi Quickoffice pe ecranul de Aplicaţii.
Citirea documentelor
Selectaţi un program Quickoffice → Memorare internă sau Documente recente → un document.
Căutarea documentelor
Atingeţi Căutare şi apoi introduceţi criteriile de căutare.
73
Utilităţi
Înregistrare voce
Utilizaţi această aplicaţie pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.
Atingeţi Înregistr. voce de pe ecranul de Aplicaţii.
Înregistrarea notelor vocale
Atingeţi
Atingeţi
pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi la microfonul din partea de jos a dispozitivului.
pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeţi pentru a termina înregistrarea.
Se înregistrează timpul scurs.
Porniţi înregistrarea.
Afişaţi lista de note vocale.
Redarea notelor vocale
Selectaţi o notă vocală pentru redare.
• : Reglaţi viteza de redare.
• : Decupaţi nota vocală.
• : Reglaţi volumul glisând bara de volum în sus sau în jos.
• : Opriţi redarea.
• : Întrerupeţi redarea.
Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeţi
atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o metodă de partajare.
74
→ Partajare prin, selectaţi o notă vocală,
Utilităţi
Gestionarea notelor vocale
În lista de note vocale, atingeţi
şi selectaţi una din următoarele opțiuni:
• Partajare prin: Selectaţi notele vocale care vor fi trimise, apoi selectaţi o metodă de partajare.
• Ştergere: Selectaţi notele vocale care vor fi şterse.
• Setări: Modificaţi setările pentru înregistrare voce.
• Terminare: Închideţi înregistrare voce.
Google
Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicaţiilor şi a conţinutului
acestora pe dispozitiv.
Atingeţi Google pe ecranul de Aplicaţii.
Căutarea pe dispozitiv
Atingeţi câmpul căutare, apoi introduceţi un cuvânt. Alternativ, atingeţi , rostiţi un cuvânt, apoi
selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.
Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicaţii, apare navigatorul web, care afişează rezultatele
căutării.
Căutarea obiectivului
Pentru a selecta ce aplicaţii să fie căutate, atingeţi
elementele care vor fi căutate.
→ Setări → Căutare pe telefon, apoi bifaţi
Google Acum
Lansaţi căutare Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Now care arată vremea curentă,
informaţii despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar
aveţi nevoie.
Înscrieţi-vă la Google Now atunci când se deschide căutare Google pentru prima dată. Pentru a
→ Setări → Google Acum.
schimba setările Google Now, atingeţi
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
75
Utilităţi
Căutare vocală
Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta pe pagini web prin vorbire.
Atingeţi Căutare vocală pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Rostiţi un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare Vorb. acum pe ecran. Selectaţi unul din cuvintele
sugerate care apar.
Fişierele mele
Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea tuturor felurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv
imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.
Atingeţi Fişierele mele de pe ecranul de Aplicaţii.
Selectaţi un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeţi
reveni la directorul rădăcină, atingeţi .
Într-un folder, atingeţi
, apoi utilizaţi una din următoarele opţiuni:
• Creare director: Creaţi un folder.
• Ştergere: Ştergeţi fişiere sau foldere.
• Căutare: Căutaţi fişiere.
• Vizualizare ca: Schimbaţi modul de vizualizare.
• Sortare după: Sortaţi fişiere sau foldere.
• Partajare prin: Trimiteţi un fişier altor persoane.
• Mutare: Mutaţi fişiere sau foldere într-un alt folder.
• Copiere: Copiaţi fişiere sau foldere într-un alt folder.
• Redenumire: Redenumiţi un fişier sau un folder.
• Setări: Modificaţi setările pentru managerul de fişiere.
76
. Pentru a
Utilităţi
Descărcări
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vedea ce fişiere sunt descărcate prin intermediul aplicaţiilor.
Atingeţi Descărcări de pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Pentru a vedea fişierele descărcate de pe Internet atingeţi Descărcări Internet altfel, atingeţi Alte
descărcări pentru a vedea fişierele descărcate de la alte aplicaţii, cum ar fi Email.
Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie adecvată.
77
Călătorie şi regiune locală
Hărți
Utilizaţi această aplicaţie pentru a stabili locaţia dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a
obţine indicaţii rutiere.
Atingeţi Hărţi pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Căutarea locaţiilor
Atingeţi , introduceţi o adresă, apoi atingeţi . Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza informaţiile
detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locaţiilor apropiate, atingeţi .
Odată locaţia găsită, atingeţi
şi utilizaţi una din următoarele funcţii:
• Curățați harta: Ştergeţi harta.
• Disponibil offline: Salvaţi harta unei regiuni specificate pentru a o vizualiza offline.
• Indicaţii: Obţineţi indicaţii rutiere pentru locaţia găsită.
• Straturi: Suprapuneţi mai multe straturi inclusiv imagini din satelit, informaţii despre trafic etc.
• Setări: Schimbaţi setările pentru hărţi.
• Ajutor: Vizualizaţi informaţii despre utilizarea hărţii.
Pentru a vizualiza locaţia curentă, atingeţi
.
78
Călătorie şi regiune locală
Obţinerea de indicaţii rutiere pentru o anumită destinaţie
1 Atingeţi
2 Atingeţi
.
, apoi selectaţi o metodă pentru a introduce locaţiile de plecare şi de destinaţie:
• Locaţia mea curentă: Utilizaţi locaţia curentă pentru locaţia de plecare.
• Agendă: Selectaţi din lista de contacte.
• Punct pe hartă: Indicaţi cu precizie atingând harta.
• Locaţiile mele: Selectaţi din lista de locuri favorite.
3 Selectaţi o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina sau pe jos sau transportul public,
apoi atingeţi INDICAȚII DE ORIENTARE.
4 Selectaţi una din rutele care apar, apoi atingeţi VIZUALIZARE HARTĂ pentru vizualizarea
detaliilor.
Local
Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta restaurante, bănci, staţii de autobuz apropiate etc.
Atingeţi Local pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Selectaţi o categorie de locații, apoi selectaţi un loc din lista de rezultate ale căutării.
• Hartă: Indicaţi cu precizie locaţia pe hartă.
• Indicaţii: Căutaţi o rută către locație.
• Apelare: Apelaţi numărul de telefon al locației.
→ Adăugați o căutare.
Pentru a adăuga o categorie de locuri, atingeţi
79
Călătorie şi regiune locală
Navigare
Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea unei rute către o destinaţie.
Atingeţi Navigare pe ecranul de Aplicaţii.
• Este posibil ca hărţile de navigare, locaţia dvs. curentă şi alte date de navigare să difere
de informaţiile despre locaţia reală. Trebuie să acordaţi întotdeauna atenţie condiţiilor
de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceţi.
Respectaţi toate avertismentele şi regulile de siguranţă atunci când conduceţi.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Specificaţi destinaţia utilizând din următoarele metode:
• Rostiţi adresa destinaţiei.
• Introduceţi adresa destinaţiei.
• Selectaţi adresa destinaţiei din lista de contacte.
• Selectaţi destinaţia din lista locurilor marcate cu steluţă.
Odată ruta găsită, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a naviga la destinaţie.
80
Setări
Despre Setări
Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor pentru aplicaţii
şi pentru adăugarea conturilor.
Atingeţi Setări pe ecranul de Aplicaţii.
Wi-Fi
Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte
dispozitive de reţea.
Pentru a utiliza opţiunile, atingeţi
.
• Avansat: Particularizaţi setările Wi-Fi.
• Buton de comandă WPS: Vă conectaţi la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
• Introducere cod PIN WPS: Conectaţi la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
Setarea politicii de repaus Wi-Fi
Pe ecranul Setări, atingeţi Wi-Fi →
→ Avansat → Se menţine Wi-Fi activ pe timp de repaus.
Când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când are
loc aceasta, dispozitivul accesează automat reţelele de date dacă acesta este setat să le
utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile
suplimentare pentru utilizarea datelor, setaţi această opţiune la Întotdeauna.
Setarea Notificare reţea
Dispozitivul poate detecta reţelele Wi-Fi deschise şi afişează o pictogramă pe bara de stare pentru a
vă informa când acestea sunt disponibile.
Pe ecranul Setări, atingeţi Wi-Fi →
caracteristică.
→ Avansat şi bifaţi Notificare reţea pentru a activa această
81
Setări
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi, fără a se solicita un punct de
acces.
Pe ecranul Setări, atingeţi Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.
Utilizare date
Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.
• Date mobil: Setaţi utilizarea conexiunilor de date pe orice reţea mobilă.
• Setare limită date mobile: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
• Ciclu utilizare date: Introduceţi data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.
Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi
.
• Roaming date: Setaţi utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
• Restricţ. date fundal: Setaţi dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei reţele
mobile.
• Sincronizare automată date: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale
calendarului, ale emailului, ale marcajelor şi ale imaginilor din reţelele de socializare.
• Afişare utilizare Wi-Fi: Setaţi afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
• Hotspoturi mobile: Căutaţi şi utilizaţi conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.
82
Setări
Mai multe setări
Particularizaţi setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau reţele.
Mod Avion
Aceasta dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu
necesită o reţea.
Reţele mobile
• Date mobile: Utilizaţi pentru a permite reţele de date cu comutare de pachete pentru servicii de
reţea.
• Roaming date: Utilizaţi dispozitivul la conectarea la o altă reţea când vă aflaţi în roaming sau
când reţeaua de reşedinţă nu este disponibilă.
• Nume puncte de acces: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
• Mod reţea: Selectaţi un tip de reţea.
• Operatori de reţea: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o reţea pentru roaming.
Partajare conexiune internet
• Hotspot portabil Wi-Fi: Utilizaţi hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet
a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi.
• Furnizare acces la Internet prin USB: Utilizaţi caracteristica Furnizare acces la Internet prin
USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După
conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
• Furnizare acces la Internet prin Bluetooth: Utilizaţi caracteristica Furnizare acces la Internet
prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele prin
Bluetooth.
• Ajutor: Aflaţi mai multe despreUSB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin
Bluetooth.
VPN
Configuraţi şi vă conectaţi la reţelele virtuale private (VPN-uri).
Kies prin Wi-Fi
Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei reţele Wi-Fi.
83
Setări
Mod ecran de pornire
Selectaţi un mod pentru ecranul Acasă (de bază sau simplu).
Mod Blocare
Selectaţi care notificări vor fi blocate sau setaţi să permiteţi notificările pentru apelurile de la
contactele specificate în modul blocare.
Sunet
Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.
• Volum: Reglaţi nivelul volumului pentru tonurile de sonerie pentru apel, pentru muzică şi
videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
• Ton sonerie dispozitiv: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
• Vibraţie dispozitiv: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
• Notificări implicite: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite,
apelurile pierdute şi alarmele.
• Vibrare când sună: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile
primite.
• Ton tastatură de apelare: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de
pe tastatură.
• Sunete la atingere: Setaţi dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicaţii sau a unei
opţiuni pe ecranul senzitiv.
• Sunet blocare ecran: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului
senzitiv.
84
Setări
Afișare
Schimbaţi setările pentru afişare.
• Fundal:
– – Ecran de pornire: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
– – Blocare ecran: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
– – Ecrane de pornire şi de blocare: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi
pentru ecranul blocat.
• Luminozitate: Setaţi luminozitatea ecranului.
• Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a conţinutului când este întors dispozitivul.
• Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de
fundal a ecranului.
• Stil font: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
• Dimensiune font: Schimbaţi dimensiunea fontului.
Spațiu de stocare
Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă
de memorie.
Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.
Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece
sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie.
85
Setări
Baterie
Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
Manager de aplicaţii
Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.
Servicii de localizare
Schimbaţi setările pentru funcţionalitatea GPS.
• Utilizare reţele fără fir: Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a reţelelor mobile pentru identificarea
locaţiei.
• Utilizare sateliţi GPS: Setaţi utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locaţiei curente.
• Locaţie şi căutare Google: Setaţi utilizarea locaţiei curente pentru căutarea Google şi alte
servicii Google.
Blocare ecran
Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului.
• Blocare ecran: Activaţi caracteristica blocare ecran.
• Opţiuni ecran de blocare: Modificaţi setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate
numai când setaţi opţiunea de blocare prin glisare.
– – Comenzi rapide: Setaţi afişarea şi editarea comenzilor rapide ale aplicaţiilor pe ecranul
blocat.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
86
Setări
– – Ceas: Setaţi afişarea ceasului pe ecranul blocat.
– – Ceas dual: Setaţi afişarea ceasului dual pe ecranul blocat.
– – Vreme: Setaţi afişarea informaţiilor despre vreme pe ecranul blocat.
– – Text asistenţă: Setaţi afişarea textului de asistenţă pe ecranul blocat.
• Informaţii proprietar: Introduceţi informaţiile dvs. care sunt afişate pe ecranul blocat.
Securitate
Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.
• Criptare dispozitiv: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să
introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.
Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptare datelor poate să dureze
mai mult de o oră.
• Criptare cartelă SD externă:
– – Criptare: Setaţi criptarea fişierelor atunci când le salvaţi pe o cartelă de memorie.
– – Criptare completă: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie.
– – Excludere fişiere multimedia: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie,
cu excepţia fişierelor media.
Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată,
dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de
resetarea dispozitivului.
87
Setări
• Comenzi la distanţă: Setaţi pentru a permite controlul dispozitivul dvs. pierdut sau furat de
la distanţă prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă
conectaţi la contul dvs. Samsung.
– – Înregistrare cont: Adăugaţi sau vizualizaţi contul dvs. Samsung.
– – Utilizare reţele fără fir: Setaţi pentru a permite colectarea datelor despre locaţie şi pentru a
determina locaţia dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi şi prin reţelele mobile.
• Alertă schimbare SIM: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care
facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
• Pg Găsire dispozitiv mob.: Accesaţi site-ul web SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteţi
urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
• Configurare blocare cartelă SIM:
– – Blocare cartelă SIM: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel
încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
– – Schimbare cod PIN pentru cartela SIM: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele
SIM sau USIM.
• Faceţi parolele vizibile: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setaţi
dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
• Administratori dispozitiv: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite
administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
• Surse necunoscute: Selectaţi instalarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această
opțiune, puteți descărca aplicaţii numai din Magazin Play.
• Acreditări de încredere: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a
diferitelor aplicaţii.
• Inst. din spaţ. stoc. dispoz.: Instalaţi certificate criptate stocate în spaţiul de stocare USB.
• Ştergere acreditări: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.
88
Setări
Setări regionale și text
Schimbaţi setările pentru introducerea textului.
Limbă
Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.
Implicit
Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
Google Tastare vocală
Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi
.
• Alegeți limbă intrare: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
• Blocați cuv. jignitoare: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din
introducerile vocale.
Tastatură Samsung
Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeţi
.
• Tipuri tastatură Portret: Schimbaţi aspectul tastaturii.
• Limbă tastatură: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
• Text predictiv: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce
introduceţi şi afişaţi sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru
predicţia cuvintelor.
• Intrare continuă: Setaţi introducerea textului glisând pe tastatură.
• Glisare tastatură: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de glisare pe tastatură pentru modul de
introducere a textului. Comutaţi între modurile de introducere prin derularea la stânga sau la
dreapta pe tastatură.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
89
Setări
• Scriere de mână: Activaţi modul scriere de mână şi particularizaţi setările pentru acest mod,
cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
• Introducere vocală: Activaţi caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
• Majusculă automată: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă primul caracter care
urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn
al întrebării sau un semn al exclamării.
• Spaţiere automată: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
• Introducere automată punctuaţie: Setaţi dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a
barei de spaţiu.
• Previzualizare caracter: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter
atins.
• Sunet atingere tastă: Setaţi dispozitivul să emită sunete când o tastă este atinsă.
• Tutorial: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.
• Resetare setări: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.
Căutare vocală
• Limbă: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
• Mesaj vocal: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunţa cu privire la acţiunea
curentă.
• Blocați cuv. jignitoare: Ascundeţi cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
Ieşire la transformarea textului în vorbire
• Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru
motoarele de sinteză a vorbirii, atingeţi .
• Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
• Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
• Mod la volan: Activaţi modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce tare
şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
Viteză indicator
Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.
90
Setări
Creare copii de rezervă şi resetare
Modificaţi setările pentru gestionarea setărilor şi a datelor.
• Cop. rez. a datelor mele: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul
Google.
• Copie de rezervă cont: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.
• Restabilire automată: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când aplicaţiile
sunt reinstalate pe dispozitiv.
• Revenire la setările din fabrică: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.
Adăugare cont
Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.
Mişcare
Activaţi caracteristica mişcare şi modificaţi setările pentru recunoaşterea mişcării.
• Alertă inteligentă: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi
când ridicaţi dispozitivul.
• Scuturaţi pentru actualizare: Setaţi dispozitivul să caute dispozitive Bluetooth, scuturându-l.
• Întoarceţi pentru anulare sunet/pauză: Setaţi pentru a anula volumul apelurilor primite,
alarmelor, muzicii şi al Radioul FM prin aşezarea dispozitivului cu faţa în jos.
• Aflaţi despre mişcări: Vizualizaţi tutorialul pentru controlarea mişcărilor.
91
Setări
Dată şi oră
Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla cum afişează dispozitivul data şi ora.
Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.
• Dată şi oră automate: Actualizaţi automat data şi ora la trecerea de la un fus orar la altul.
• Setare dată: Setaţi manual data curentă.
• Setare oră: Setaţi manual ora curentă.
• Fus orar automat: Setaţi primirea de informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi
de la un fus orar la altul.
• Selectare fus orar: Selectaţi fusul dvs. orar.
• Utilizare format de 24 de ore: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
• Selectare format date: Selectaţi un format pentru dată.
Accesibilitate
Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi
fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte
dispozitivul.
• Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a interfeţei atunci când rotiţi dispozitivul.
• Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de
fundal a ecranului.
• Rostiţi parolele: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceţi cu
TalkBack.
• Preluare/terminare apeluri:
– – Tasta pornire răspunde la apeluri: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe
butonul Acasă.
– – Tasta pornire termină apel: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe
butonul Pornire.
92
Setări
• Comandă rapidă accesibil.: Adăugaţi o comandă rapidă la Accesibilitate pe meniul rapid care
apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.
• TalkBack: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
• Dimensiune font: Schimbaţi dimensiunea fontului.
• Ieşire la transformarea textului în vorbire:
– – Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru
motoarele de sinteză a vorbirii, atingeţi .
– – Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
– – Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
– – Mod la volan: Activaţi modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce
tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
• Îmbunătăţire accesibilitate web: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face
conţinutul web mai accesibil.
• Sunet monofonic: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască auriculară.
• Oprire toate sunetele: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
• Întârziere la menţinere apăsată: Setaţi timpul de recunoaştere pentru atunci când ţineţi apăsat
pe ecran.
Opţiuni dezvoltator
Schimbaţi setările pentru aplicaţiile de dezvoltare.
• Parolă copie de rezervă desktop: Setaţi o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
• Păstrare stare activă: Setaţi ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
• Protejaţi cardul SD: Setaţi solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă
de memorie.
• Depanare USB: Activaţi modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu
un cablu USB.
93
Setări
• Permitere locaţii false: Permiteţi trimiterea de informaţii despre locaţii false şi servicii către un
serviciu Gestionare locaţie, pentru testare.
• Selectați aplicația pentru depanare: Selectaţi aplicaţii pentru depanarea şi prevenirea erorilor
atunci când întrerupeţi depanarea.
• Aşteptare depanator: Setaţi să nu permiteţi aplicaţiei selectate să se încarce până când nu este
gata depanatorul.
• Afişare atingeri: Setaţi afişarea indicatorului atunci când atingeţi ecranul.
• Afişare locaţie indicator: Setaţi afişarea coordonatelor şi a urmelor indicatorului atunci când
atingeţi ecranul.
• Afişare limite aspect: Setaţi afişarea limitelor.
• Afişare actualizări vizualizare GPU: Setaţi luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci
când acestea sunt actualizate cu GPU.
• Afişare actualizări ecran: Setaţi luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea
sunt actualizate.
• Scalare anim. fereastră: Selectaţi o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
• Scalare animaţie tranziţie: Selectaţi o viteză pentru comutarea între ecrane.
• Scalare durată animaţie: Selectaţi cât timp vor fi afişate ferestrele pop-up.
• Dezactivare suprapuneri hardware: Setaţi ascunderea suprapunerilor hardware.
• Forţare redare cu GPU: Setaţi utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătăţirea
performanţei grafice.
• Mod restrictiv: Setaţi dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicaţiile execută
operaţii îndelungate.
94
Setări
• Afişare utilizare CPU: Setaţi listarea tuturor proceselor active.
• Profil de redare GPU: Setaţi verificarea timpului de redare GPU.
• Activare urme: Setaţi capturarea urmelor aplicaţiilor şi ale performanţei sistemulul.
• Nu se păstrează activ.: Setaţi terminarea unei aplicaţii în curs de rulare când lansaţi o nouă
aplicaţie.
• Limitare procese de fundal: Setaţi limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
• Afişare toate elem. ANR: Setaţi dispozitivul să vă alerteze la aplicaţii care nu reacţionează, care
rulează în fundal.
Despre dispozitiv
Accesaţi informaţii despre dispozitiv şi actualizaţi software-ul dispozitivului.
95
Depanare
Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să
introduceţi unul dintre următoarele coduri:
• Parolă: Odată caracteristica blocare dispozitiv activată, trebuie să introduceţi parola care aţi
setat-o pentru dispozitiv.
• PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului
PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această
caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
• PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului
PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
• PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat
odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se
întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
• Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii.
Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător
Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercaţi
următoarele:
• Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecţie pot împiedica dispozitivul
să recunoască acţiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran
senzitiv.
• Când atingeţi ecranul senzitiv, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
• Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare de software.
• Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
• Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la Centrul de Service Samsung local.
96
Depanare
Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave
Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi programe sau să
resetaţi dispozitivul pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează
şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp 8-10 seconds. Dispozitivul se
restartează automat.
Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe
ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Copiere de rezervă şi resetare → Revenire la setările din
fabrică → Resetare dispozitiv → Ștergere totală.
Se întrerup apelurile
Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil să pierdeţi conexiunea la
reţea. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
Apelurile efectuate nu se conectează
• Asiguraţi-vă că aţi apăsat pe tasta Apelare.
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.
Apelurile primite nu se conectează
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiţi apel.
Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel
• Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
• Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
• Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.
97
Depanare
Calitatea sunetului este slabă
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se
întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
Când apelaţi din Contacte, apelul nu se conectează
• Asiguraţi-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
• Reintroduceţi şi salvaţi din nou numărul, dacă este necesar.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.
Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală
Bateria este decărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte
• Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi
moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
• Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminaţi vechea baterie în mod corespunzător
şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de eliminare, consultaţi
reglementările locale).
Dispozitivul este fierbinte la atingere
Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru
o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este
normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.
98
Depanare
Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto
Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a
bateriei pentru a porni aplicaţia cameră foto. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto,
încercaţi următoarele:
• Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
• Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
• Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi
încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.
Apar mesaje de eroare la lansarea Radioului FM
Aplicaţia Radio FM de pe dispozitivul dvs. Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o cască
conectată, Radioul FM nu poate recepţiona posturi radio. Pentru a utiliza Radioul FM, asiguraţi-vă de
conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile radio disponibile.
Dacă nu puteţi utiliza Radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul
dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să
necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.
Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale
Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul dvs. Samsung din motive
diverse. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi
următoarele:
• Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
• Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi
de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.
99
Depanare
Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi, dacă este necesar.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune
Bluetooth (10 m).
Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.
Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer
• Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
• Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
• Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o
versiune superioară pe computer.
• Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni
superioare pe computer.
Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului
• Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării
sau vibraţiei părţilor componente.
• În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei
găuri.
100
Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, de furnizorul de servicii sau de
versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.
www.samsung.com
Romanian. 02/2013. Rev. 1.0
Download PDF