AEG | EKME 2 | Kıtır & Kıtır Mini

Kıtır & Kıtır Mini
Ekmek Kızartma Makinesi
Toaster
Kullanma Kýlavuzu
User Manuals
1
KULLANMA KILAVUZU
Cihazınızı kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden fazlasýný verebilmektir. Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazýnýzý, bu kullanma kýlavuzunu okuyup, kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz her þeyin ne kadar kolay olduðunu göreceksiniz.
Böylece cihazýnýzdan en yüksek performansý elde edebilirsiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz.
İÇİNDEKİLER
1. Emniyet Kuralları
2. Cihazın Tanıtımı
3. Teknik Özellikler
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım
EMNÝYET TALÝMATLARI
Ekmek Kızartma makinenizi kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip
kullanımlar için muhafaza ediniz.
•Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
• cihazın kullanımı ile ilgili
•Cihazların güvenliginden sorumlu bir kisi tarafından
gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri
özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafından
kullanılması amaçlanmamıstır.
•Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla
çalıştırılmasının amaçlanmadığını belirtmelidir.”
•Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli
bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat
verilirse kullanılabilir.
•Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
•Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
•Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
•Cihaz çalısıyorken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
•Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya
onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
•Cihazýnýzý kullanmadan önce cihazýn güç ve voltajýnýn þebekenize uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz.
•Makineniz çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka
fişini prizden çekiniz.
•Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
•Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
•Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Tutamağı veya ilgili düğmeleri kullanınız.
•Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
2
•Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz.
Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir.
•Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas
etmemesine dikkat ediniz.
•Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız,
prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
•Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
•Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
•Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
•Cihazınızı amacına (Ekmek Kızartmak için) uygun kullanınız. Başka amaçlar için kullanmayınız.
•Cihazınızın fişini; bakım ve temizliği yaparken, işi bittiğinde mutlaka prizden çekiniz.
•Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
•Cihazınıza başka marka ekmek kızartma makinelerinin parçalarını takmayınız veya taktırmayınız.
•Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
•Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
•Cihazınızı mikrodalga fırında kullanmayınız.
•Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının çok yakınına yerleştirmeyiniz.
• Cihazınızın fişi prizde takılıyken, kızarmış ekmek dilimlerini çıkarmaya çalışmayınız. Tehlikeli olabilir.
•Cihazınızın içine çabuk katılaşan hamur gibi malzemeleri kesinlikle koymayınız.
•Cihazınızın ekmek kızartma haznelerine uygun ekmek dilimleri yerleştiriniz. Çok kalın ekmek dilimleri ya da folyo içinde ekmek veya başka şeyler yerleştirmek kısa devre ya da yangına sebebiyet
verebileceğinden çok tehlikelidir.
•Kullanım esnasında, cihazınızı kolay tutuşabilen tekstil (perde gibi) ve benzeri şeylerin yakınında kullanmayınız.
•Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık
makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
•Ekmek kızartma gözlerinin daima temiz olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde kısa devre ve yangına
sebebiyet verebilirsiniz.
DİKKAT: İlk kullanımda cihazınızdan koku ve duman gelmesi normal bir durumdur. Bu durum ısıdan
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilk kullanımdan önce cihazınızı bir süre boş çalıştırınız ve daha
sonra soğumasına izin veriniz.
CİHAZIN TANITIMI
1. Ekmek kızartma haznesi
2. Açma / Kapama mandalı
3. Zaman ayar düğmesi
4. Özel kırıntı tepsisi
5. Durdurma düğmesi
6. Isıtma düğmesi
7. Dondurulmuş ekmek çözme
(defrost) düğmesi
3
TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli
Gerilim
Frekans
Güç
Kullanım Ömrü
Kapasite
Yeniden Isıtma
: Kıtır
: 220-240 V
: 50/60 Hz
: 1260-1500 W
: 7 Yıl
: 4 Dilim
: Var
Kıtır Mini
220-240 V
50/60 Hz
750-850 W
7 Yıl
2 Dilim
Var
KULLANIM
•İlk kullanımdan önce ekmek kızartma makinenizi ambalajından dikkatlice çıkarınız. Paketleme ve
taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde var olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz.
•Cihazınızı ve fişli kablosunu su ya da başka bir sıvıya daldırmadan temizleyiniz. Cihazınızı temizlemek
için zararlı kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyeciler kullanmayınız.
•Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
•Cihazınızın fişini prize takınız ve kızartma mandalına kullanarak cihazınızı çalıştırınız. İlk kullanımda
cihazınızdan duman gelmesi normaldir. Bu durum, kısa bir sürede kendiliğinden geçecektir.
•Cihazınız çalıştığında DURDUR “STOP” düğmesi otomatik olarak yanacaktır. Bu düğmeye basarak,
cihazınızı ayarlanan süreden erken durdurabilirsiniz.
•Tekrar ısıtma düğmesi ile önceden kızartmış olduğunuz ekmek dilimlerini ısıtabilirsiniz. Bu fonksiyonda süre ayarı yapılamaz, otomatiktir. Ekmekleri yuvaya koyunuz ve tutamağı aşağıya çekerek
cihazı çalıştırınız. Daha sonra tekrar ısıtma düğmesine basarak, ekmekleri ısıtınız.
•Çözme (DEFROST) düğmesi; buzluktan çıkarttığınız dondurulmuş ekmekleri çözmek için kullanılır.
Düğmeye bastığınız takdirde aktif hale gelir.
•Ekmeği kızartma haznesine koyunuz.
•Pişirme süresini seçiniz ve açma-kapama mandalı aşağıya doğru çekerek, ekmeklerinizi kızartmaya
başlayınız.
•Ayarlanan süre dolunca ekmekleriniz kızarmış olacaktır.
•Size en uygun pişirme süresini ayarlamak için bir kaç deneme yapmanız gerekebilir. En iyi pişirme
süresi; ekmeğin tazeliği ve diğer durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Size önerimiz farklı pişirme
sürelerini denemeniz.
•Sıkışan ekmek dilimlerini çıkarmak için;
* Cihazın fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
* Cihaz soğuduktan sonra, ekmek kızartma mandalını aşağıya doğru bastırınız ve makinenizi ters
çevirerek sıkışmış ekmek dilimlerinin kurtulması için cihazınızı sallayınız.
* Sıkışmış ekmek dilimlerini çıkarmak için çatal veya keskin uçlu, köşeli madeni aletler
kullanmayınız. Cihazınızın resiztans tellerine zarar verebilirsiniz.
•Cihazınızın dış yüzeyi metal olduğunda, çalışma esnasında ısınacaktır. ASLA cihazınız çalışırken
metal yüzeylerine dokunmayınız ve cihazı çocuklarınızın ulaşamayacakları bir yerde kullanınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
•Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlamadan önce mutlaka fişi
prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
•Cihazınızı temizlemek için kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
4
•Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. Ancak; daha sonra mutlaka
kurulayınız.
•Cihazınızı temizlemek için kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
•Her kullanımdan sonra özel bölmede toplanan kırıntıları temizlemek için cihazınızın kırıntı tepsisini
çekerek çıkarınız. Bu işlemi bir çöp sepetinin üzerinde yaparak kırıntıların çöp sepeti içine düşmesini
sağlayınız.
•Özel kırıntı tepsisini temiz, nemli bir bezle siliniz ve sonra mutlaka kurulayınız.
•Kırıntıları toplayan hazne içine herhangi bir şey atmayınız.
Bu cihaz Avrupa Birliği
ve
Kalite Onay Belgesi’ne Haizdir.
5
USER MANUAL
The more use your appliance, the more you recognize how a good choice you have made. Our aim
is to provide you more than you have paid for. Thanks for choosing our product. You will see how easy
everything is, as you read this user manual, and use your appliance according to the instructions
given hereby. This way, you can optimize the performance of you appliance. We hope you have good
days with your Turkish coffee maker.
INDEX
A. Safety Instructions
B. Introduction of Appliance
C. Technical Specifications
D. Usage
E. Cleaning and Maintenance
A. SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ CAREFULLY-ALWAYS MAINTAIN SAFETY WHEN WORKING WITH ANY APPLIANCE
•Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating.
•Do not touch hot surfaces-Use handles or knobs.
•To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs or appliances in water or any other
liquid.
•Do not leave any appliance unattended while it is operating.
•Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or infirm persons.
•Unplug from outlet when not in use or before cleaning.
•Allow to cool before putting on or taking off any parts.
•Do not aerate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged
in any manner.
•If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
•The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause
injuries.
•Do not use outdoors.
•Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot
surfaces.
•To disconnect-remove the plug from the outlet.
•Do not pull plug out by the cord.
•Do not use this product for anything other than intended use.
•This product is intended for household use only.
•No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with these instructions or
any other improper use or mishandling.
•Use the toaster without bread for the first time. There will be some smoke at first; this is normal.
•The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the openings for the bread.
•Bread may burn. Therefore this toaster must not be used near or below curtains and other combustible materials.
6
•Do not place the cable or any other object over the bread openings whilst the toaster is in operation.
•Do not attempt to dislodge food while the toaster is in operation.
•Toasting lever must be in the‘UP’ position before attaching or disconnecting the plug from wall
outlet.
•Do not insert metal objects or other utensils into the toaster, as this will cause an electric shock or
cause a fire.
•Do not leave the toaster unattended whilst in operation.
•This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
•Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
B. INTRODUCTION OF APPLIANCE
1.Baking nest
2.Toast lever
3.Browning control
4.Özel kýrýntý tepsisi
5.Stop button
6.Reheat button
7.Defrost button
C. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand
Model
Voltage
Frequency
Power
Capacity
: Arnica
: Kıtır
: 220-240 V : 50/60 Hz
: 1260-1500 W
: 4 slices
Arnica
Kıtır Mini
220-240 V
50/60 Hz
750-850 W
2 slices
D. USAGE
•Bread can be toasted as follow: Push the plug into the socket and turn on the toaster using the toast
lever. Note: When using the appliance for the first time, it will emit some smoke. This is normal and
it will stop by itself after a few minutes.
•The stop button with indicator light-the light comes on automatically once the toaster is turned on.
•The stop button is there to prematurely stop the toasting process.
•Reheat button with indicator light-the light goes on when the button is depressed.
•The reheat button is used to heat up the toast.
•The defrost button with indicator light-the light goes on when the button is depressed.
•The defrost button is used for toasting bread directly from the freezer.
•Place the bread in the toaster clip.
•The clip can be opened by pushing together by hand.
7
•Place the clip in the toaster slot but the toast does not bring up by itself.
•Please select baking time, baking time is completed, the timer will close the toaster, and in a wait
state.
•Experiment for you to find the perfect toasting time. The optimal time changes depending on the
freshness of the bread and on the other ingredient. We advise you to alternate the two toaster clips
half way through the toasting process. This will ensure that the bread is evenly browned.
•Do not use a knife, fork or other utensil to remove the bread from the toaster or to clean the toaster.
If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the appliance before attempting to remove it.
•The top of the appliance becomes hot because metal conducts heat so well. Therefore do not touch
the outside of the toaster during use and keep well out of reach of children.
E. CLEANNING AND MAINTENANCE
•Switch off and unplug toaster from the power outlet.
•Allow to cool before cleaning.
•Wipe over exterior of toaster and cord with a soft damp sponge or cloth.
•Do not use abrasive or strong household cleaners as they will damage the finish.
•The crumb tray will need to be cleaned occasionally.
•Brush the crumbs from the tray using a small brush or cloth.
•Slide the crumb tray back, ensuring it locks into place.
•Do not try to clean the inside of the toaster, as this may damage the heating elements.
•Water and other liquid must never enter the toaster.
8
Y
E
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
AFYON
AFYON
AFYON
AFYON
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
ARTVİN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİLECİK
BİNGÖL
BİNGÖL
BİTLİS
T
K
İ
Ceyhan
Merkez
Seyhan
Merkez
Seyhan
Seyhan
Yüreğir
Kozan
Kahta
Gölbaşı
Besni
Merkez
Dinar
Çay Sandıklı
Merkez
Patnos
Doğubeyazıt
Tutak
Merkez
Merkez
Merkez
Suluova Taşova
Merkez
Merzifon
Keçiören
Pursaklar
Etlik
Sincan
Çankaya
Gölbaşı
Nallıhan
Beypazarı
Çubuk
Dikmen
Demetevler
Küçükesat
Etimesgut
Ulus
Mamak
Polatlı
Merkez
Korkuteli
Manavgat
Demre
Finike
Alanya
Gazipaşa
Serik
Merkez
Merkez
Merkez
Arhavi
Didim
Kuşadası
Merkez
Buharkent
Söke
Nazilli
Burhaniye
Bandırma
Edremit
Merkez
Gönen
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Bozüyük
Merkez
Merkez
Tatvan
L
İ
S
Beyaz Servisi
Düzova Elektrik Düzova Elektrik Düzova Elektrik Lider Elektronik
Mutlu Soğutma
Mutlu Soğutma
Sönmez Soğutma
Ege Soğutma
Kar Soğutma
Öncel Soğutma
Tankut Ticaret
Gökçeoğlu Elektrik Çimen Elektronik Özgür Elektrik
Yavuz Bobinaj
Ağlamaz Elektrik
Berşan Soğutma
Güven Soğutma
İhlas Soğutma
İtimat Elektrik
Atakan Elektrik
Duman Teknik Teknik İş Ticaret
Kutup Teknik Soğ.
Uyum Teknik
Akyol Teknik
Ankara Teknik Soğ.
Arı Elektrik
Arslan Elektrik
Çetin Elektronik Dinçler Teknik Ser
Enerji Elektrik
Ertürk Teknik
Göksel Soğutma
Hakan Teknik Hiz.
Hakan Teknik İnterbil Teknik Ser.
Omaç Teknik
Seher Elektrik Akay Elektronik
Tunc Teknik
Akay Teknik Dönmez Soğutma
Buzkar Soğutma Çetiner Soğutma
Cihan Ticaret
Çözüm Teknik
Gür Teknik Özlem Klima
Yörük Ticaret
Yıldırım Elektronik
Artvin Servis Konfor Teknik
3Gen Soğutma
Atom Bobinaj
Emin El
Emre Ticaret
Özlem Elektronik
Özmen Soğutma
Bilim Teknik
Emek Teknik
İrka Soğutma
Kale Elektrik
Uzman Teknik Net-Ses Servis Ekinci Elektronik
Ufuk Elektrik
Dindar Elektronik Umut Elektronik
Simge Elektronik
Yıldız Elektronik
Aybuz Teknik
E
R
V
İ
S
L
Büyükkırım Mah. 4.Sok. Baraj Yolu Bülent Angın Blv. 6 No:97/B
Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32
Ali Münif Cd. No:103/104 KAT:1
Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D
Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B
Kozan Cad. PTT Evleri Mah.A/Blok N:34
Şevkiya Mh. Sıkıntı Cd. No:92/B
Fırat Mah. M.Akif Cad. No:101/B
Turan Özdemir Cad. No:89
Çat Mah. Badem Sok. No:20
Turgut Reis Mh. 689.Sk. No 2
Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4
Aktaş Mh. Cumhuriyet Cd. No:64
Çay Mah. Mescit Sk. No:19
Marulcu Mh. Havuçcu Sk. No:20
Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16
Beyazıt Camii Yanı No:5
Recep Duru Cd.No-9/B
Nevzat Güngör cad. No.23
Paşacık Mh. Şehit Halil Uğur Sk. No 17/B
Yüzevler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B
Orta mah. Ptt Karşısı Yeşilırmak Mah. Otezler Cad. No:4
Hacı İlyas mah. Örgücü sok. . No 6 - A/B
Camicedit Mh. Müftülük Cd. No:8/C
Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A
Cumhuriyet Cad. No:26/9
Kuyuyazısı Cd. No:14/B
İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B
Kıbrıs Cad. No: 90/A
G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A
Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6
Milliegemenlik Cd. No:92/A
Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C Mimar Sok. No : 41/B
7. Cad. No:8/C
100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A
İstasyon Mah. Tüzin Sok. No:34/B
Sanayi Cd. No:7/10
Kaşifhoca Sok. No:56/A
Cam Mah. Altay Cad. No:27/A
Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4
Kiremitli mah Antalya cad . No- 7 A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.
Gokyazı Mh. Y. Özek Cd. No:4 No:4
Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23
Şekerhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C
İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A
Kökez Mah. Burmahancı Cad. No:48
Elmalı Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2
Atatürk Cd. No.69
Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8
İnönü Blv. İzmir Psj.
Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4
Cumhuriyet Mah. Ergene Sok.No:20/A
Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A
İstiklal Mah. 11 Sok. No:4
Yenicami Mah.Sekiler Cad. No:43
Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B
Mahkeme Mah. Haşim Ağa Cd.
İhsaniye Mah. 8 Evler sk. No:6/A No:18/B
Hekimzade Mah. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B
Dumlupınar Mh. Balıkavdan Sk. No:2/10
Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24
Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y
Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44
Ulucamii Cd. No:4/A
Gazipaşa Mah. Dağistanlı Sok.
Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103
Y.Şehir Mah. Yeşim Sok. İnönü Cd. No:11/B
Cumhuriyet Cd. Yaşam Apt. Giriş Kat. 9
İ
S
T
E
S
(322) 613 17 77
(322) 227 22 66
(322) 363 67 87
(322) 351 36 27
(322) 421 60 63
(322) 225 23 63
(322) 328 00 82
(322) 515 42 17
(416) 725 95 60
(416) 782 22 97
(416) 318 32 00
(416) 214 51 58
(272) 353 53 44
(272) 632 69 91
(272) 515 13 57
(272) 213 18 69
(472) 616 61 81
(472) 312 25 84
(472) 411 33 45
(472) 215 65 79
(382) 212 77 72
(358) 218 09 47
(358) 417 17 80
(358) 312 08 56
(358) 212 61 66
(358) 514 08 44
(312) 361 23 23
(312) 527 15 26
(312) 352 17 83
(312) 269 76 18
(312) 430 45 44
(312) 484 15 01
(312) 785 56 78
(312) 762 66 31
(312) 837 68 76
(312) 482 61 77
(312) 334 28 50
(312) 446 47 29
(312) 245 36 11
(312) 311 89 27
(312) 389 55 05
(312) 623 31 09
(242) 243 16 21
(242) 643 47 00
(242) 746 38 54
(242) 871 54 60
(242) 855 51 64
(242) 519 15 15
(242) 572 44 58
(242) 722 35 28
(242) 248 47 51
(478) 211 28 58
(466) 212 58 53
(466) 312 20 54
(256) 811 55 12
(542) 516 60 56
(256) 225 56 15
(256) 391 43 65
(256) 518 26 40
(256) 315 20 22
(266) 412 61 99
(266) 714 12 50
(266) 374 36 53
(266) 239 00 07
(266) 762 64 94
(378) 227 34 92
(488) 213 75 56
(458) 211 26 00
(228) 212 67 70
(228) 314 31 95
(426) 213 77 56
(426) 214 69 69
(544) 302 83 72
İ
Y
E
T
BİTLİS
BİTLİS
BOLU
BOLU
BURDUR
BURDUR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DÜZCE
DÜZCE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
GİRESUN
GİRESUN
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
K
İ
Merkez
Ahlat
Gerede
Merkez
Bucak
Merkez
Merkez
Gemlik
Merkez
Mudanya
İnegöl
Karacabey
Yenişehir
M.K.Paşa Merkez
Yıldırım
Nilüfer
Merkez
Gelibolu
Çan Biga
Merkez
Çerkeş
Merkez
İskilip
Osmancık
Merkez
Çivril
Merkez
Merkez
Gaziler
Kayapınar Bismil
Ergani
Silvan
Akçakoca
Merkez
Uzunköprü
Keşan
Merkez
Kovancılar
Merkez
Merkez
Merkez
İspir
Merkez
Merkez
Merkez
Nizip
Merkez
İslahiye
Şehitkamil
Nurdağı
Merkez
Bulancak
Tirebolu
Görele
Merkez
Kelkit
Merkez
İskenderun
Antakya
Samandağ
İskenderun
Dörtyol
Reyhanlı
Antakya
Erzin
Kırıkhan
Merkez
Eğirdir
Yalvaç
Merkez L
İ
S
Dizayn Elektronik
Uğur Soğutma
Coşkun Teknik
İklim Soğutma
İklim Teknik Soğ.
Metalay Teknik
Eğin Elektronik
Alfa Elektrik
Elektroteknik Tic.
ER-ER Ticaret
Güler Teknik
Gürkan Ticaret
Durgut Teknik Zafer Teknik
Saygın Elektrik
Tekniker Servis
Yıldız Teknik
As Elektrik
Güngör Teknik
Kuzey Servis Özberk Soğutma
Aydınlı Teknik
Setaş Soğutma
Girne Elektrik
Huzur Elektrik
Yıldız Soğutma
Esin Elektrik
Tekin Ticaret
Ural Teknik
Güven Teknik Güven Teknik Barış Teknik
Şık Elektrik
Servet Elektrik
Tekin Elektronik
Güner Soğutma
Isıkar Teknik
Arda Elektronik
Bozkurt Elektrik
Makul Teknik
Albayrak Teknik
Yılmaz Bobinaj
Güney Servis
As Teknik
Yılmaz Elektronik
Termik Ticaret Doruk Teknik Özçeliktaş Elek.
Çapan Elektrik
Nikel Elektronik Kenan Servis Nikel Elektronik Teknik Soğutma
Fikret Nacakçı
Kar-Ser Servis
Temiroğlu Servis Yalçın Bobinaj
Emiroğlu Asansör
Gümüş Soğütma
Hakan Teknik
Akkök Elektrik
Dolapçıoğlu Elek.
Güneş Elektrik
Özen İş
Özhan Ticaret
Öz İş Soğutma
Servis Ticaret
Yeliz Soğutma
Başkarlar Soğutma
Aydın Elektronik
Demkar Teknik
Dikmen Tesisat
Akdeniz Sogutma E
R
V
İ
S
L
Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5
Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3
Seviller Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26
Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3
Karayvatlar Mah. 941 sk. No: 8
Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1
Aktar Hüssam Mh. Ilgarlar Cd. No:10/B
Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19
Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B
Yalı Mah. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A Kemalpaşa mah. Mahmut Esat Bey Cad. No:169/A
Rungunç Paşa Mah. 14Sok. No:11
Çayır mah. Cayır sok. No 23
Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A
Sehreküstü Mh. Durak Cd. No:13/A
Esenevler Mh. Erikli Cd. No:43
Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76
Asaf Paşa cad. No 54
G.O.P.Öztürk Sit.1Kat.No.1
"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C
İstiklal Mah. Han Sok. No:5
A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13 Belediye Cad. No: 49
Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A
Kaleboğazı Mah. Manifaturacı Cad. No:12/A
Güney Mah. Çorum Cad.No:40/b
Bayramyeri Musaoğlu İşhanı No:9
Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A
Uçancıbaşı Mh. 572 sk no 16
Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11
Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C
Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6
Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:13/A
Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2
Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D
Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. No:41
Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:61
Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13
A.Zaf.Mah. Anafatlar Cd. No:29/A
Saraçlar Cad. 2.Vakıf İşhanı Giriş Kat No:1
Bahçalievler Mah. Fevziçakmak Cad. No:1
Yeni Mh. Kemal Sedele Cd. No:12/E
Karaağaç Mah. No:5/4
Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2
Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186
Tebrizkapı Cd. Narmanlı Cami Karşısı No:3
Kurtuluş mah. Yunus emre cad. No:68/A
İstiklal Mah. Dinçer Sok. No:10/a
Cumhuriyet Mh. Mermer Sk. No:33/A
Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey
Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8
Alleben mh Kemal Köker cd no:63
Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22
Gazi Cd. No:111/C
Bulancak Mah. Terazi Sk. No:6
Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A
Salih Sinircioğlu Cad. No:25
Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B
Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No :11
Çevre Yolu Sıvacı Apt No:84/B
Kurtuluş mah . Alpaslan Koca cad. No 18 Ulucamii civarı Marangoz Çarşısı No:23
Atatürk Mh. İskele Cd. No.38
Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B
Cemal Gürsel Cd. No:5
Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B
İnönü Cd. Önen Psj. No:8
İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1
Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad.
Atatürk Cd. Iğdır Psj. No:65
Seydim Mh. 2. No:17/A
Eski Sanayii Sitesi Camii Altı No:7/A
Bağlar mah. 2767 sok. No:11
10
İ
S
T
E
S
(434) 226 74 43
(535) 653 45 89
(374) 311 22 32
(374) 212 12 32
(534) 812 21 24
(248) 212 40 33
(224) 221 34 26
(224) 513 01 19
(224) 221 32 25
(224) 544 86 16
(224) 712 30 12
(224) 676 66 80
(224) 773 44 04
(224) 613 13 99
(224) 223 20 90
(224) 341 62 32
(224) 241 81 51
(286) 217 99 04
(286) 566 40 99
(286) 416 44 54
(286) 317 14 44
(376) 212 03 22
(376) 766 35 73
(364) 213 17 80
(364) 511 31 02
(364) 611 22 04
(258) 261 98 96
(258) 713 65 22
(258) 264 92 86
(412) 228 37 09
(412) 251 31 05
(412) 251 39 45
(412) 415 05 94
(412) 611 57 87
(412) 711 42 83
(380) 611 97 38
(380) 524 23 60
(284) 513 15 96
(284) 715 25 61
(284) 225 01 82
(424) 611 24 56
(424) 212 08 96
(446) 224 33 22
(442) 235 05 95
(442) 451 40 95
(442) 213 38 31
(222) 233 37 78
(222) 234 91 71
(342) 518 37 96
(342) 230 38 34
(342) 862 55 00
(342) 231 30 50
(342) 671 52 41
(454) 216 95 57
(454) 318 57 66
(454) 411 48 12
(454) 513 20 15
(456) 213 20 04
(456) 317 35 08
(438) 211 73 03
(326) 614 52 22
(326) 215 71 21
(326) 512 71 04
(326) 614 17 06
(326) 713 09 00
(326) 413 21 22
(326) 215 55 88
(326) 681 48 32
(326) 345 43 38
(476) 227 98 99
(246) 311 20 10
(246) 441 48 35
(246) 223 36 88
İ
Y
E
ISPARTA
İÇEL
İÇEL
İÇEL
İÇEL
İÇEL
İÇEL
İÇEL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
T
K
İ
L
Merkez Anamur
Tarsus
Mut
Erdemli
Silifke
Tarsus
Merkez
Sultanbeyli
Sirkeci
Gaziosmanpaşa
1.Levent
Kağıthane
Sarıgazi
Beykoz
Kartal
Ümraniye
İkitelli
Tuzla
Hadımkoy
Küçükçekmece
Arnavutköy
Sultançifliği
Beşiktaş
Küçükbakkalköy
Zeytinburnu
Beylikdüzü
Esenler
Çatalca
Ortaköy
Kadıköy
Bayrampaşa
Gaziosmanpaşa
Güneşli
Gültepe
Sarıyer
Bahçelievler
Şirinevler
Kocasinan
Fatih
Pendik
Dudullu
Süleymaniye
Çengelköy
Pendik
Atışalanı
Caddebostan
Silivri
Büyükçekmece
Avcılar
Bağcılar
Ümraniye
Üsküdar
Çekmeköy
Ümraniye
Kasımpaşa
Şile
K.mustafapaşa
Kartal
Esenyurt
İkitelli
Bakırköy
Maltepe
Şişli
Sefaköy
Pendik
Selçuk
Ödemiş
Menemen
Konak
Buca
Karabağlar
Torbalı
İ
S
Özsoylar Servis Çelik Elektronik
Derya Elektrik
Genç Soğutma
Klima Market
Merkez Isıtma Teknik İş Termik Elektrik
Ak Teknik
Aladağ Elektronik
Arslan Kardeşler Arslan Elektrik Atalay Servis
Avcı Teknik
Avcı Teknik
Aydın Servis
Ay Teknik
Barış Teknik
Başaran Teknik
Buzdağ Beyaz Eş.
Çağdaş Servis Çam Teknik
Dedeoğulu Elek.
Demir Servis Derya Teknik
Doğan-Sim
Dostlar Elektrik
Efor Servis Ege Servis
Elektrogol Ticaret
Elsu Elektrik
Emin Teknik Emin Teknik Eren Teknik
Hilal Elektrik
Hisar Servis
İskit Elektrik
Kardeşler Elektrik Kardeşler Elektrik
Kardeşler Elektrik Kocayıldız Soğ.
Korkmaz Elektrik
Koşar Elektrik Köylübay Elektrik
Kutup Isıtma
Nasip Elektrik
Özyurt Elektrik
Peker Soğutma
Servet Elekrtik
Servet Elekrtik
Sungur Teknik
Tam Teknik Erdem Teknik
Erdem Teknik Tam Teknik Sam Teknik Tiryakioğulları
Turan Elektrik
Türkay Elektrik
Ünal Servis .
Ünal Elektrik
Yap Yap Servis Yavuz Elektrik
Yeşim Elektrik
Yıldız Elektronik Öz - Teknik
Anadolu Soğutma
Atom Bobinaj
Ay Elektronik Ayser Elektrikli Barış Elektronik
Barış Elektronik
Can Soğutma
E
R
V
İ
S
L
Piri Mehmeh Mh. Cumhuriyet Cd. No:72
Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B
Şehitishak Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5
Pınarbaşı Mh. Mara Cad.NO:12/A
Merkez Mah. Milliegemenlik Cad. No:15/B
Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A
Atatürk Cd. Uğur İşhanı No:1
Çakmak Cd. No:35
M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5
Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15
Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.
Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28
Gürsel Mah. Özoğul Cad. No:4/A
İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A
Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A
Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli
M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4 Atatürk mah. Durak sk. No:18/a İkitelli Cad.
Evliya Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87
Hastane Mh. Karanfil Sk.No:12
Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D
İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25
Eski Edirne Asfaltı 2124 Sk. No:4
Vişnezade Mah. Çatlak Çeşme Sok. No:3/A
Fevzipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A
Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günaydın Sk. No:142/B
Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44
Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A
Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1
Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182
Bahariye Cd. Nailbey Sk. No:30/A
İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A
Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26
Hürriyet Mh. Mormenekşe Sok. No:11/A
Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7 TC
Karaorman Sok. No:2/A Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılcık Sk. No:12
Mehmet Akif Cd. Elibol Psj. No:20
Mahmutbey Cd. Köprüyolu Sk. No:8 Hırkayi Şerif Mah. Mevkufatcı Sk. No:3/1
İnönü Cad. No:56 Kaynarca
Y.Dudullu Şenel Cd. No:76
Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1
Albay Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A
Batı Mh. Ankara Cd. No:74/A
Turgut Reis Mh. Cengiz topel Cd. 446.sok. No:5
Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1
Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok No:27/C
Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1
Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:11/B Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5
Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cd. No:20/B
Selmanipak Cd. Kösedayı Sk. No.3/A
Çamlık mah.Aşkın sk.no:11
Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1
Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9
Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2
Samatya Cd. Çarıkçı Sk. No:3/1
Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11
Merkez Mah. 1114 Sok ı No:4/B
İSTOÇ Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111
İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1
Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2
Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2
Halkalı Cd. Ahmet kocabıyık Sk. No:185/5
Kurtköy Mah. Okul Sok. No: 9/A
Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A
Akıncılar Mah. Mahfel Sok. No:19/A
Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B
1362 Sok. No:51/A
366 Sok. No:9/B
Eski İzmir Cad. No:358/1 Tepeköy Mh. Aslanlar Cd. No:8/A
11
İ
S
T
E
S
(246) 223 13 61
(324) 814 85 90
(324) 625 74 72
(324) 774 63 35
(324) 515 47 21
(324) 712 22 50
(324) 624 27 97
(324) 231 74 64
(216) 496 60 48
(212) 527 50 12
(212) 650 67 52
(212) 281 27 76
(212) 222 80 83
(216) 620 90 54
(216) 424 13 30
(216) 370 71 50
(216) 640 07 59
(212) 471 04 76
(216) 447 03 06
(212) 771 12 86
(212) 599 05 65
(212) 597 86 63
(212) 594 50 91
(212) 259 95 52
(216) 573 80 41
(212) 582 97 88
(212) 872 63 20
(212) 562 85 14
(212) 789 25 94
(212) 260 56 68
(216) 338 78 73
(212) 674 10 19
(212) 616 44 81
(212) 651 35 84
(212) 278 03 41
(212) 242 42 74
(212) 641 03 53
(212) 654 48 92
(212) 552 28 30
(212) 534 46 68
(216) 397 34 35
(216) 420 18 26
(212) 511 21 94
(216) 318 35 13
(216) 483 46 16
(212) 430 83 74
(216) 356 08 62
(212) 728 15 47
(212) 883 65 91
(212) 591 16 92
(212) 461 65 70
(216) 329 05 37
(216) 492 25 00
(216) 526 47 70
(216) 521 54 45
(212) 235 29 78
(216) 711 58 65
(212) 530 38 39
(216) 353 37 36
(212) 620 11 73
(212) 659 02 16
(212) 571 44 66
(216) 352 71 10
(212) 240 88 23
(212) 580 76 02
(216) 378 47 47
(232) 892 66 15
(232) 545 40 97
(232) 832 02 31
(232) 489 92 01
(232) 426 93 43
(232) 226 52 26
(232) 856 01 85
İ
Y
E
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
K. MARAŞ
K. MARAŞ
K. MARAŞ
K. MARAŞ
K. MARAŞ
KARABÜK
KARABÜK
KARAMAN
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KİLİS
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
T
K
İ
Gaziemir
Dikili
Bergama
Urla
Karşıyaka
Altıntaş
Bornova
Güzelyalı
Aliağa
Merkez
Elbistan
Pazarcık
Merkez
Göksun
Safranbolu
Merkez
Merkez
Ermenek
Merkez
Tosya
İnebolu
Merkez
Merkez
Merkez
Melikgazi
Kocasinan
Develi
Melikgazi
Merkez
Lüleburgaz
Merkez
Merkez
Merkez
Gölcük
Merkez
Derince
Derince
Gebze
Seydişehir
Çumra
Cihanbeyli
Merkez
Merkez
Akşehir Ereğli
Bozkır
Merkez
Karapınar Ilgın
Beyşehir
Merkez
Simav
Tavşanlı
Merkez
Darende
Merkez
Salihli
Kula
Merkez
Akhisar
Soma
Turgutlu
Alaşehir
Nusaybin
Kızıltepe
Nusaybin
Mazıdağı
Midyat
Yenişehir
Merkez
Bodrum
Yatağan
Merkez
L
İ
S
Ege Servis
Ertik Soğutma
Gezgin Servis
İlter Elektronik
Karşıyaka Merkezi Kıvanç Ticaret
Star Soğutma
Tunca Elektrik
Uydu Elektronik
Aksungur Elektrik
Arzum Soğutma
Efe Klima
Kaya Elektronik
Levent Soğutma
Gökay Teknik Şirin Bobinaj
Has Soğutma
İmamoğlu Ticaret
Gözde Elektrik Atılım Elektronik
Gökçen Elektrik
Kms Servis
Öz Teknik
Ar-Tek Servis
Biltek Servis
Biltek Servis
Uğur Soğutma
Özel Elektrik
Bulut Elektrik
Akay Teknik
Genç Elektrik
Kubilay Soğutma
Güzel Elektrik
Anaç Elektrik
Doruk Teknik
Onatlar Soğutma
Samet Elektronik
Ustalar Ltd. Şti.
Aksan Soğutma
Çumra Soğutma
Durmazlar Elektrik
Emre Ticaret
Başarı Tiç Karagöz Soğ Kardeşler Soğutma
Nizam Elektrik
Özcan Soğutma
Yazgan Soğ .
Sarı Soğutma
Selvi Soğutma
Gonca Elektrik
Gümüştepe Elek.
Kavasoğlu Elektrik
Buz Çam Servis
Yağmur Elektrik
Yetkin Teknik
Danyel Teknik
Moto Cansu
Ay Elektronik
Onar Elektrik
Sefa Soğutma
Serkan Soğutma
Yıldırım Soğutma
Atom Bobinaj
Boğa Teknik
Büdün Elektronik
Ömeroğlu Ticaret
Öz Çiçek Bişi Teknik Paşavarlar Ticaret
Göksel Soğutma
Dostlar Bobinaj
Elbo Ltd. Şti.
E
R
V
İ
S
L
Atıfbey Mah. 6.Sk. ı No: 3
İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23
Kaymakam Kemalbey Cd. No:82-84-86
İzmir Cad. No:81/C-D
Atatürk Blv. No.22/A
İnönü Cd. No:49/B
Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B
Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C
Kazımdirik Mah. 294 Sok. No:12/A
Fevzipaşa Mah. Uzunoluk Cd. 27020.Sk. No:20/A
Emniyet Cad. No:15/C
Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsönmez Cad. No:10
İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6
Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21
İnönü Mh. Bağlar Sk. No : 13/B
PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3
Kirişçi Mh. 049 Sk. No.10
Cumhuriyet Cad. PTT Karşısı No:179/A
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77
Kargı Mah. Mutaflar çarşısı No:22
Kayıran Psj. Zemin Kat No:23
İsmailbey Mah. Şehit Ertan Sivrioğlu Sok. No:51
Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1
Humat mah. Zenneci sok. NO14/1 Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B
Sivas Cd. Balcıoğlu Apt. No:37
Yukarı Fenese Mah. Hadıbey Cad. No:107/109
Küçük Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B
Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C
İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1
Cumhuriyet Cad. Esen Pasajı No:27
Aşıkpaşa Mah. Maşaderesi Cad. No:11
Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D
Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6
Karabaş Mah. Münecim Arif Sok. No: 6/A
Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68
Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2 Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59
Milli Egemenlik Cd. No:26
İzzetbey Mh. Lale Sk. No : 30/A/B/C
Ankara - Konya Cd. haklbank Karşısı No:67
Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No:12/A
Sakarya Mh. Güzeldere Cad. No:56/A
Yeni Mah. İnönü Cad. Meydan Camii Altı
Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok No:21
Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4
Nişantaşı Mh. Kabataş Cd No:7/B
H.Ömerli mah. Gülcü sok .
Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A
Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F
Cumhuriyet Cd. Akdemirler İşhanı No:59
Ağdacılar Cd. No:4
Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7
İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5
Şerefiye Sok. No:9
Fuzuli Cd. No:2
Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B
Kurşunlu Mh. Kurşunlu Cd. 126
Yarhasanlar mh 2306 sk Ragıpbey Mah. 1Sk. No:65
N. Danışment Mah. Nazım Usluoğlu Cad. No : 28
Yılmazlar Mh. Felek Sk. No:9
Soğuksu Mah. Atatürk Bl. No: 109
Yıldırım Mah. Selmanipak sk.
Sobacılar Çarşısı . No:2/B
Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3
Poyraz Mah. Sinema Sok. Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190
13 Mart mah . 46 cd. 2 Apt Altı No 18 1. Cd. No:222
Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A
Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E
Hürriyet Cd. No:1/25
12
İ
S
T
E
S
(232) 252 46 00
(232) 671 38 62
(232) 633 35 15
(232) 754 44 44
(232) 365 06 00
(232) 227 22 78
(232) 342 98 08
(232) 246 40 62
(232) 616 82 68
(344) 212 77 50
(344) 413 03 43
(344) 311 35 37
(344) 224 26 66
(344) 714 36 05
(370) 712 24 97
(370) 424 56 27
(338) 212 18 57
(338) 716 17 68
(474) 223 34 42
(366) 313 43 43
(366) 811 64 38
(366) 214 26 96
(366) 215 47 25
(352) 221 37 47
(352) 231 64 75
(352) 232 86 10
(352) 621 56 31
(352) 336 15 76
(318) 212 31 73
(288) 413 23 21
(288) 212 47 62
(386) 212 85 05
(348) 813 54 96
(262) 414 21 62
(262) 331 11 66
(262) 239 39 28
(262) 754 79 86
(262) 646 59 15
(332) 582 89 18
(332) 447 40 48
(332) 673 28 48
(332) 353 00 07
(332) 249 40 50
(332) 813 92 52
(332) 712 32 58
(332) 426 31 43
(332) 236 33 37
(332) 755 14 22
(332) 882 51 31
(332) 512 40 10
(274) 216 54 04
(274) 513 77 87
(274) 614 30 64
(422) 321 51 06
(422) 615 26 58
(422) 322 21 48
(236) 715 08 90
(236) 816 70 99
(236) 237 30 62
(236) 414 60 83
(236) 614 16 89
(236) 314 54 76
(236) 654 40 39
(482) 415 18 05
(482) 312 36 88
(482) 415 61 98
(482) 511 13 24
(482) 464 01 59
(482)2 12 29 25
(482) 212 16 81
(252) 316 51 40
(252) 572 29 24
(252) 214 18 84
İ
Y
E
T
K
İ
MUĞLA
Ortaca
MUĞLA
Fethiye
MUĞLA
Marmaris
MUĞLA
Dalaman
MUĞLA
Milas
MUŞ
Merkez
MUŞ
Malazgirt
NEVŞEHİR
Merkez
NİĞDE
Merkez
ORDU
Merkez
ORDU
Ünye
ORDU
Fatsa
ORDU
Ünye
ORDU
Çatalpınar
OSMANİYE
Merkez
OSMANİYE
Düziçi
OSMANİYE
Kadirli
RİZE
Çayeli
RİZE
Merkez
SAKARYA
Merkez
SAKARYA
Hendek
SAKARYA
Karasu
SAKARYA
Akyazı
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Bafra
SAMSUN
Havza
SAMSUN
Terme
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Çarşamba
SİİRT
Merkez
SİNOP
Merkez
SİNOP
Boyabat
SİNOP
Ayancık
SİVAS
Suşehri
SİVAS
Şarkışla
SİVAS
Zara
SİVAS
Merkez
SİVAS
Merkez
ŞANLIURFA
Siverek
ŞANLIURFA
Suruç
ŞANLIURFA
Birecik
ŞANLIURFA
Viranşehir
ŞANLIURFA
Merkez
ŞANLIURFA
Ceylanpınar
ŞIRNAK
Merkez
ŞIRNAK
Cizre
ŞIRNAK
Beytüşşebab
TEKİRDAĞ
Çerkezköy
TEKİRDAĞ
Malkara
TEKİRDAĞ
Merkez
TEKİRDAĞ
Muratlı
TEKİRDAĞ
Saray
TEKİRDAĞ
Hayrabolu
TEKİRDAĞ
Çorlu
TOKAT
Merkez
TOKAT
Niksar
TOKAT
Zile
TOKAT
Erbaa
TOKAT
Turhal
TRABZON
Çarşıbaşı
TRABZON
Merkez
TRABZON
Akçaabat
TRABZON
Araklı
TUNCELİ
Merkez
UŞAK
Eşme
UŞAK
Merkez
VAN
VAN
Erciş
VAN
Merkez
YALOVA
Merkez
YOZGAT
Akdağmadeni
YOZGAT
Merkez
YOZGAT
Yerköy
L
İ
S
Elboj Elektrik
Konfor Soğutma
Marmaris Teknik
Ömer Teknik
Şen Elektronik
Ömer Elektrik
Teknik Elektrik
Yapıcı Teknik Baykan Elektrik
Ayka Ticaret
Buzkar
Derya Elektrik Star Teknik
Tikenoğlu Taş-Kar Ticaret
Termo Soğutma
Yayın Teknik
Özer Teknik
Tipi Teknik
Buzel
Fersa Teknik
Furkan Elektrik
Ökdem Teknik
Çağdaş Servis Can Ser Servis
Demirel Ticaret
Onur Beyaz Eş.
Özçevik Ticaret
Özgüven Soğutma
Güven Soğutma
Hakan Cezair
Hicap Soğutma
Yılkay Soğutma
Ark Termik Astuğ Teknik
Polat Soğutma Sivas Teknik
Teknik Elektrik Çila Elektronik
Çınar Soğutma
Karakaş Elektrik
Yalçın Soğutma
Yıldırım Elektrik
Yılmaz Elektrik
İlter Teknik Servis
Serdar Elektronik
Yiğit Elektronik
Deniz Isıtma Egemen Teknik
Ercan Elektrik
Hakan Elektronik
Işık Elektronik
Poyraz Teknik
Üstün Teknik AEG Servis
Atakan Teknik
Ergin Elektrik
Hidro Elektrik
Üstün Teknik Odak Büro Mak.
Onur Teknik
Topaloğlu Soğutma
Uzman Beyaz Eşya
Turan Teknik
Diker Soğutma
Metin Soğutma
Önerler Ticaret
Öz Kanat Tamirat
Özusta Tamirat
Serhat Teknik
Aydın Soğutma
Baran Soğutma
Tam Güç Bobinaj
E
R
V
İ
S
L
Akasyalar Cad. 171 Sk. No 17
Adnan Menderes Bul. No:307/B
Çıldır Mah. 105Sk. Toker Apt. 10/1
Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54
Ulusal Egemenlik Cd. Avcılar Sk. No.88
Hal Civarı Pikap Durağı Yanı. 167 Sok No:55
Yılan Kıran Cad. No:5
Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A
Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2
Şarkiye Mh. Pınar Sk. No:10/A
Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13
Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1
Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16
Merkez Mah. Fatsa Cad. No:35/2
Raufbey Mh. Atatürk Cd. Uzun Banı Mah. Uzun Banı Cad. No:31/A
Atatürk Cad. 5.Sok. No:17
Eskipazar Mah. Çarşıbaşı Yapı koop. No:3/2B
Yeniköy Mh. Sarıbaş Cami İlerisi
Kavaklar Cd. Uzunoğlu İşhanı No:50
M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3
İncilli Mah. Mevlana Cad. No:42/D
İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.
Hançerli Mah. 100 Yıl Blv. No:27/C
Hacınadi Mah. Atatürk Blv. Ekmekçi Sok.No:7/B
25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18
Fenk Mah.Elmalık Cd. No:11
İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130
Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. Zümrüt Sok. No6
Yeni Mh. Hani Efendi Cd. No:3/A
Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16
Otogar karşısı Akmaviş pasajı
Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46
Erzincan Cad. No:1
Bağkur Dükkanları Pınarönü Mh. Eyiyol Sk. NO:3/D
Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8
Uluanak Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. . A/Blok D:3
Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezazlar Sk. No:3/G
Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. No:10/B
11 Nisan Cd. No:118
Meydan Mh. 10 Temmuz Cd. No:91
Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D
Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A
Gazi Cd. No.40
Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B
Şah. Mah. No:19
Cum. Cd. No:39
G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4
GazibeyMh. Yeniyol Sk. No:11/B
Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No.2
Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6
Ayazpaşa Mh. Hamam Sk. No:13
Hisar Mh. Adalet Sok. No:24
Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A
Gülbahar Hatur Mah. G.O.P Bul. 13 Sk. No: 27
Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C
Adnan Menderes Cd. Belediye İşh. Kat:1 No:1/A
Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A
Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3
Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13
Maraş Cd. Suluhan İşhanı Zemin Kat No:13
İnönü Cad. Eski Tekel Yanı No:51
Yolgören Mah. Yonca Sok. No:4/B
Moğultay Mah. Boysan Cad. No:11
Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2
Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3
Kazım Karabekir Cad. No:8
Arkası Aydınlar İş merkezi No:1
Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C
Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B
İstiklal Cad. İkinci Hanlar Sok. No:2
Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E
Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103
13
İ
S
T
E
S
(252) 282 31 08
(252) 613 61 06
(252) 412 24 72
(252) 692 48 68
(252) 512 30 50
(436) 212 50 62
(534) 460 69 41
(384) 213 08 15
(388) 232 42 27
(452) 214 42 22
(452) 323 37 26
(452) 423 67 48
(452) 324 82 51
(452) 491 30 20
(328) 814 55 18
(328) 876 25 60
(328) 718 45 62
(464) 532 63 81
(464) 217 58 99
(264) 271 84 97
(264) 614 50 14
(264) 718 89 11
(264) 418 17 01
(362) 446 30 02
(362) 543 85 31
(362) 714 50 33
(362) 876 51 51
(362) 231 00 97
(362) 832 00 09
(484) 224 55 59
(368) 260 12 64
(368) 315 17 80
(368) 613 52 12
(346) 311 20 52
(346) 512 46 40
(346) 816 16 34
(346) 221 03 03
(346) 221 77 23
(414) 552 81 63
(414) 611 46 46
(414) 652 80 60
(414) 511 66 53
(414) 215 51 40
(414) 471 46 63
(486) 216 39 03
(486) 616 16 06
(486) 311 23 30
(282) 726 34 04
(282) 427 55 99
(282) 261 43 95
(282) 361 28 17
(282) 768 59 85
(282) 315 55 48
(282) 651 78 67
(356) 212 74 81
(356) 527 22 16
(356) 317 22 42
(356) 715 56 01
(356) 275 69 63
(532) 696 55 20
(462) 326 53 66
(462) 228 51 98
(531) 511 51 51
(428) 212 35 47
(276) 414 51 89
(276) 223 96 35
(432) 215 19 67
(432) 351 95 40
(432) 216 34 58
(226) 812 52 35
(354) 314 64 12
(354) 212 40 27
(354) 516 23 92
İ
Y
E
YOZGAT
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
KIBRIS T
K
İ
Sorgun
Devrek
Ereğli
Merkez
Alaplı
Kilimli Çaycuma
Lefkoşa L
İ
S
Kabay Teknik
Ayhan Soğutma
Deniz Elektrik
Özyılmaz Bobinaj
Sistem Elektronik
Çafer Danacı Ugur Servis Arnica Pazarlama E
R
V
İ
S
L
İ
Hastane Cd. No:9/A
Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B
Dikili Cad. No:32
Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7
Rampalı Çarşı No: 45
Bağlar mah . Genclik sok Öztürk apt altı no Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62
Lefkoşa - Arnica Pazarlama Güncel servis listesi için
(www.arnica.com.tr)
Güncel servis listesi için
(www.arnica.com.tr)
14
S
T
E
S
(354) 415 02 03
(372) 556 85 88
(372) 316 57 80
(372) 253 09 86
(372) 378 09 94
(372) 265 10 02
(372) 615 68 07
(392) 227 15 61
İ
G A R A N T Ý B E L G E S Ý Belge No : 120966 Belge Onay Tarihi : 12.02.2013
Bu belgenini kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun’a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.
GARANTİ ŞARTLARI
1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş
günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde
imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
• Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya
imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın
ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüðü’ne başvurabilir.
ÝTHALATÇI FÝRMA
Ünvaný
: SENUR ELEKTRÝK MOTORLARI SAN. VE TÝC. A.Þ.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Þehit Piyade Er
Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcýlar / ÝSTANBUL
Telefon
: (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks
: (0212) 422 09 29
FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN
Ýmzasý - Kaþesi :
SATICI FÝRMANIN
Ünvaný
:
MALIN
Adresi
:
Cinsi
: Ekmek Kızartma
Telefon
:
Markasý
: ARNICAFaks
:
Modeli
: Kıtır - Kıtır Mini
Fatura Tarih ve No:
Menşei
: Çin
Teslim Tarihi ve Yeri
Tarih / Ýmza / Kaþe
EKMEK KIZARTMA
Ürün Kodu ve Haftası
PN
MODEL
171M
Kıtır
171N
Kıtır Mini
Garanti Süresi: 3 Yýl Azami Tamir Süresi: 20 iþ günü
www.arnica.com.tr
15
SERİ NO
16
Download PDF