Blaupunkt | ACAPULCO MP54 7 644 250 310 | MANUAL DE UTILIZARE Acapulco MP54 7 644 252

MANUAL DE UTILIZARE
Acapulco MP54
Casablanca MP54
7 644 252 310
7 644 250 310
1
2
ELEMENTE DE COMANDA
1. Tastă pentru pornirea/oprirea aparatului, oprirea
sonorului (mute) aparatului
2. Tasta
pentru rabaterea feţei detaşabile
3. Tasta RDS, activarea/dezactivarea funcţiei confort
RDS(Radio Data System)
4. Tasta BND (gamă de unde), selectare surse mod
de funcţionare radio, selectarea nivelurilor de
memorare FM şi a gamelor de undă MW şi LW. TS
lansează funcţia Travelstore
5. Volum sonor
6. Bloc de taste 1-3
7. Bloc taste săgeţi
8. DIS●ESC, schimbarea condiţinutului display-ului şi
pentru părăsirea meniului.
9. Tastă MENU, apelarea meniului pentru setările de
bază(principale).
Apăsare lungă: dezactivarea,respectiv
activarea
modului demo.
10. Tasta OK, pentru confirmarea înregistrărilor în
meniu şi pentru lansarea funcţiei de scanare
11. Bloc de taste 4-6
12. Display
13. Tasta TRAF, activarea/dezactivarea disponibilităţii
staţiilor radio cu ştiri despre trafic
14. Tasta AUDIO, pentru reglarea başilor, a înaltelor, a
balansului şi sonor faţă-spate (fader)
15. Tasta DEQ, tastă pentru activarea/dezactivarea şi
reglarea egalizatorului.
16. Tasta SRC, selectare sursă între CD/MP3, CD
Changer(dacă este conectat) şi AUX.
17.
Tastă pentru escoaterea CD-ului din aparat
3
CUPRINS
Instrucţiuni şi accesorii
Siguranţa traficului
Montare
Accesorii
Activarea/dezactivarea modului demo
Faţa detaşabilă
Protecţia antifurt
Faţa detaşabilă
Montarea feţei detaşabile
Pornire/oprire
Reglare volum sonor
Reglarea volumului la pornirea aparatului
Micşorarea bruscă a volumului (mute)
Audio Telefon/Audio Navigaţie
Reglarea volumului pentru tonul de confirmare
Automatic sound
Funcţionare în mod radio
Pornire în mod de funcţionare radio
Funcţie confort RDS(AF, REG)
Selectare lungimi de undă/nivel de memorare
Reglare post radio
Reglarea sensibilităţii funcţiei de
căutare a postului de radio
Memorare post de radio
Memorarea automată a postului
de radio (Travelstore)
Accesare post de radio memorat
Scanare posturi de radio ce pot fi recepţionate(SCAN)
Reglare durată de redare la scanare
Tip program (PTY)
Optimizare recepţie a posturilor de radio
Comutarea lăţimii de bandă dependentă
de interferenţe(SHARX)
Reglare afişaj
4
Denumirea posturilor de ardio(numai FM)
Alegerea afşării textelor radio
Posturi de radio cu informaţii despre trafic
Activarea/dezactivarea priorităţii pentru
posturile de radio cu informaţii despre trafic
Reglarea volumului pentru transmiterea
de ştiri despre trafic
Funcţionare mod CD
Pornire mod funcţionare CD
Selectare titlu
Selectarea rapidă a titlului
Căutare rapidă (cu sunet)
Redarea întâmplătoare a titlurilor(MIX)
Scanarea titlurilor(SCAN)
Repetarea titlurilor (REPEAT)
Intrerupere redare (PAUSE)
Schimbarea afişajului
Afişare CD-text/CD-name
Denumire CD-uri
Stiri despre trafic în modul de funcţionare CD
Scoaterea CD-urilor din aparat
Funcţionare mod MP3
Pregătirea CD-ului MP3
Pornire mod funcţionare MP3
Reglare afişaj
Selectare director
Selectare titlu/fişier
Căutare rapidă(nu în modul MP3-browse)
Redare întâmploare a pieselor MIX
(nu în modul MP3 browse)
Scanare titluri (SCAN) (nu în modul MP3 browse)
Redare repetată a pieselor sau a directoarelor întregi
REPEAT ( nu în mod MP3 browse)
Intrerupere redare (PAUSE)
Funcţionare CD Changer
Pornire CD Changer
5
Selectare CD
Selectare titlu
Căutare rapidă (cu volum)
Schimbare afişaj
Redare repetată a titlurilor individuale sau
a CD-urilor întregi (REPEAT)
Redare într-o ordine întâmplătoare
a titlurilor-MIX
Scanarea tuturor titlurilor ale tuturor CD-urilor
Intrerupere redare (PAUSE)
Denumire CD-uri
Ceas
Afişare ceas
Reglarea automată a ceasului
Reglarea manuală a ceasului
Selectare mod 12/24 de ore
Afişarea permanentă a ceasului atunci când aparatul este
oprit şi contactul pus
Sound
Reglare başi
Reglare înalte
Reglarea balans
Reglare sunet faţă spate (fader)
X-BASS
Egalizator
Activare/dezactivare egalizator
Selectare prereglare sunet
Selectare prereglare autovehicul
Măsurare automată a egalizatorului(numai modelul
Acapulco MP54)
Reglare manuală a egalizatorului
Ajutor reglare egalizator
Reglare display
Activare/dezactivare bargraf
Activare/dezactivare Power-meter
Reglarea luminozităţii display-ului
6
Reglarea unghiului de privire
Reglarea culorii iluminării display-ului (numai Acapulco
MP54)
Surse audio externe
Activare/dezactivare intrare AUX
TMC pentru sisteme de navigaţie
Date tehnice
Amplificator
Tuner
Radio
CD
Preamp out
Sensibilitate intrări
Instrucţiuni de instalare
Instrucţiuni şi accesorii
Felicitări pentru alegerea acestui produs Blaupunkt şi sperăm
că o să vă bucuraţi în timpul utilizării acestui nou produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosinţă înainte
de instalare şi utilizare.
Specialiştii de la Blaupunkt se preocupă permanent în a edita
manuale clare şi uşor de inteţes. Totuşi în cazul în care aveţi
nelămuriri nu ezitaţi să văa adresaţi reprezentantului local
Blaupunkt, fie direct fie telefonic.
Blaupunkt acordă garanţie tuturor produselor cumpărate în
cadrul ţărilor membre UE. Condiţiile de garantie vă sunt puse
la dispoziţie pe site-ul www.blaupunkt.de, sau direct la sediul
firmei :
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str.200
D-31139 Hildesheim
Germany
Siguranţa traficului
Siguranţa traficului este prioritaăa. Manipulaţi aparatul
dumneavoastrăa numai atunci când traficul va permite acest
lucru.Familiarizaţi-va
cu
aparatul
înaintea
începerii
călătoriei.Semnalele acustice ale poliţiei, pompierilor şi ale
serviciilor de salvare trebuie să poata fi auzite din timp în
interiorul autovehicolului. De aceea se recomandă ascultarea
programului dorit la un nivel adecvat al sonorului …………....
Montare
Dacă doriţi să montaţi singur aparatul dumneavoastră de radio
vă rugăm sa citiţi instrucţiunile de montare şi de conectare de
la sfârşitul acestui manual.
7
8
grafică. Dumneavoastră aveţi posibilitatea dea dezactiva
modul demo.
Accesorii
Folosiţi numai accesorii permise de firma Blaupunkt.
¾
Telecomanda
Cu ajutorul telecomenzii opţionale RC 08, RC 10, ( se pot
opţine sub forma de accesorii speciale) puteţi avea acces la
majoritatea funcţiilor de bază ale aparatului dumneavoastră de
radio într-un mod sigur şi comod.
Pornirea/oprirea aparatului nu este posibilă din telecomandă.
mai mult de patru
Menţineţi apăsată tasta MENU
secunde pentru a dezactiva, respectiv activa modul
demo
Amplificatoare
Puteţi folosi amplificatoare de sunet Blaupunkt si Velocity.
CD- changer
Se pot conecta urmatoarele dispozitive de schimbat CDuri(CD Changer) marca Blaupunkt:
CDC A 08, IDC A 09 si CDC A 03.
Compact drive MP3
Pentru a avea acces la piese muzicale în format MP3, puteţi
conecta, alternativ la un CD changer, dispozitivul Compact
Drive MP3. In cazul dispozitivului Compact Drive MP3, piesele
muzicale în format MP3 sunt stocate pe harddisk-ul
Microdrive™ al dispozitivului Compact Drive MP3 prin
intermediul unui PC, fiind apoi ascultate prin aparatul de radio
ca piese muzicale normale de CD în momentul conectării
dispozitivului Compact Drive MP3. Acest dispozitiv va fi folosit
ca un CD changer, majoritatea funcţiilor de CD changer
putând fi folosite şi cu Compact Drive MP3.
Dezactivare/activare mod demo
Aparatul este livrat din fabrică cu modul demo activat, In
timpul modului demo se vor afişa pe display diversele funcţii
ale aparatului. Afişarea se va face în modul de animaţie
9
10
Faţa detaşabilă
Faţa detaşabilă
Protecţia antifurt
Aparatul dumneavoastră este echipat cu faţă detaşabilă
(rlease panel) ca protecţie antifurt. Fără această faţă
detaşabilă aparatul nu are nici o valoare pentru hoţi.
Protejati-vă aparatul împortiva furtului şi luaţi cu
dumneavoastrăa faăa detaşabilăa ori de cate ori părăsiţi
autovehicolul. Nu pastraţi faăa detasabilă în autovehicol, nici
măcar în locuri ascunse. Tipul constructiv al feţei detaşabile
oferă o manipulare simplă.
Nota:
• Nu scăpaţi din mână faţa detaşabilă;
• Nu expuneţi faţa detaşabilă la razele directe ale
soarelui sau la înfluenţa directă a unor surse de
caldură
• Evitaţi contactul direct al lamelelor de contact cu
pielea. Rugăm curaţaţi contactele cu un material textil
îmbibat cu alcool şi care nu lasă scame.
Nota:
•
•
•
Toate setările şi reglările actuale sunt memorate
CD-ul introdus va rămâne în aparat
Aparatul se opreşte după o perioadă de timp reglată
de dumneavoastră
Montarea feţei detaşabile
¾
¾
¾
Scoaterea feţei detaşabile
Tineţi detaşabilă aproximativ în unghi drept faţă de
aparat.
Impingeţi faţa detaşabilă în ghidajul aparatului de pe
partea de jos a carcasei ţinând-o de latura dreaptă şi
stânga.Impingeţi cu atenţie faţa detaşabilă în suport
până cănd se simte blocarea acesteia.
Impingeţi cu atenţie faţa detaşabilă în sus până când
se fixează de aparat.
¾ Apasaţi tasta
Faţa detaşabilă se rabatează în faţă.
¾ Apucaţi faţa detaşabilă de partea dreaptă, după care
trageţi de ea drept până când iese din suport.
Notă:
•
Pentru montarea feţei detaşabile nu apăsaţi pe
display.
Dacă aparatul a fost pornit în momentul scoaterii feţei
detaşabile, acesta va porni automat după montarea acesteia
11
12
rspectând ultimele reglări ( Radio, CD/MP3, CD-Changer, sau
AUX).
Notă:
•
Pornire / Oprire
Pentru protecţia bateriei autvehicolului, aparatul se va
opri automat după o oră atunci când aprindera este
deconectată (cuntact luat).
Pentru pornirea, respectiv oprirea aparatului vă stau la
dsipoziţie mai multe posibilităţi:
Reglarea volumului sonor
Pornirea/oprirea prin intermediul contactului de pornire al
autovehicolului.
Dacă aparatul este legat corect la contactul de pornire şi dacă
nu a fost oprit cu tasta , acesta va fi pornit, respectiv oprit
odată cu pornirea autovehicolului (contact).
Reglarea volumului
Aveţi posibilitatea de a rgla volumul în trepte de la zero(
închis) pâna la 66 ( maximum).
Pentru a creste volumul,
Pornirea / oprirea cu faţa detaşabilă
Rotiţi potenţiometrul de volum
ceasornic.
Pentru a micşora volumul,
¾
¾ Scoateţi faţa detaşabilă
Aparatul se opreşte.
¾
Notă:
Aparatul se opreşte după o perioadă de timp prestabilită.
Pentru informaţii suplimentare citiţi subcapitolul „Cronometru”
din capitolul „Faţa detaşabilă”.
¾ Introduceţi la loc faţa detaşabilă.
Aparatul porneste din nou.Se vor activa ultimile reglări (Radio,
CD/MP3, CD-Changer sau AUX).
Pentru pornire apăsaţi tasta
Pentru oprire menţineţi apăsată tasta
două secunde.
Aparatul se opreşte.
¾
¾
mai mult de
13
în sens invers al
Reglarea volumului la pornire
Aveţi posibilitatea de a regla volumul la pornire.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „ON VOLUME”.
Reglaţi volumul dorit pentru sonor folosind tastele
¾
Pornirea / Oprirea cu tasta
Rotiţi potenţiometrul de volum
acelor de ceasornic.
în sensul acelor de
Pentru a vă înlesni mai uşor reglarea sonorului, aparatul va
creşte sau micşora volumul la fiecare schimbare pe care o
faceţi.Dacă schimbaţi setările pe „LAST VOL”, nivelul
volumului reglat ultima oară la oprirea aparatului acesta se va
activa din nou.
14
Pericol de accidentare! Dacă valoarea pentru volumul
sonorului la pornirea aparatului este setată la maxim, puterea
sonorului poate fi prea mare. Dacă volumul sonorului a fost
reglat la maxim înaintea opririi aparatuluyi şi dacă valoarea
pentru volumul sonorului este setată pe „LAST VOLUME”,
sonorul poate fi foarte puternic.
In acest caz pot apare vătămări grave ale auzului.
Dacă procesul de regalare s-a încheiat,
¾
Apăsaţi tasta MENU
Scăderea bruscă a volumului sonorului (MUTE)
Aveţi posibilitatea de a scădea brusc volumul sonorului la o
valoare setată de dumneavoastră (Mute).
¾ Apăsaţi scurt tasta
Pe display se afişează „MUTE”.
Anularea lipsei sonorului (Mute)
Pentru a activa din nou volumul anterior al sonorului,
¾
Apăsaţi din nou scurt tasta
Care sunt sistemele de navigaţie ce pot fi utilizate cu aparatul
dumneavoastră de radio le puteţi afla de la distribuitorul
dumneavoastră de specialitate pentru produsele Blaupunkt.
In cazul în care în timpul convorbirii telefonice sau a difuzării
verbale a informaţiei din partea sistemului de navigaţie se
recepţionează de la un post de radio ştiri privitoare la trafic,
aceste informaţii vor fi difuzate abia după încheierea
conersaţiei telefonice/ încheierea difuzării de informaţii verbale
din partea sistemului de navigaţie. Nu va avea loc nici o
înregistrare a informaţiilor despre trafic.
Volumul sonorului cu care se difuzează convorbirile telefonice
sau informaţiile verbale oferite de sistemul de navigaţie este
reglabil.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „VOLUME MENU”.
¾
Apăsaţi tasta OK
volumul sonorului
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „PHONE/NAVI”
Reglaţi volumul dorit pentru sonor folosind tastele
¾
Audio Telefon/Audio-Sistem de navigaţie
Dacă aparatul dumneavoastră este legat de un telefon mobil
sau la un sistem de navigaţie, la „ridicarea receptorului” sau la
o informaţie verbală a sistemului de navigaţie, aparatul
dumneavoastră de radio va fi redus la tăcere iar în boxele
sistemului audio se va reda convorbirea telefonică sau
informaţia verbală a sistemului de navigaţie. Pentru aceasta
va trebui ca telefonul mobil sau sistemul de navigaţie să fie
conectat la aparatul de radio aşa cum se descrie în manualul
de instalare.Pentru aceasta aveţi nevoie de cablu Blaupunkt
cod: 7 607 001 503.
15
pentru a afişa meniul pentru
Daca procesul de regalare s-a încheiat,
¾
Notă:
•
Apăsaţi tasta MENU
Puteţi să reglaţi volumul telefonului sau al sistemului
de navigaţie cu ajutorl tastei
16
Reglarea volumului sonorului pentru tonul de confirmare
Dacă la unele funcţii menţineţi apăsată o tastă mai mult de
două secunde, de exemplu pentru memorarea unui post de
radio, se emite un semnal acustic de confirmare (beep).
Volumul sonorului pentru acest beep este reglabil.Puteţi
activa/dezactiva funcţia.
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „VOLUME MENU”.
¾
Apăsaţi tasta OK
volumul sonorului
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „AUTOSOUND”
Reglaţi volumul dorit pentru adaptarea sonorului între
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „VOLUME MENU”.
¾
Apăsaţi tasta OK
volumul sonorului
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „BEEP VOL”
Reglaţi volumul dorit pentru sonor folosind tastele
¾
pentru a afişa meniul pentru
”0” reprezintă bip OFF, „6” volumul maxim.
Daca procesul de regalare s-a încheiat,
¾
0-5, folosind tastele
Daca procesul de regalare s-a încheiat,
¾
Notă:
•
Apăsaţi tasta MENU
Reglarea optimă pentru dumneavoastră situată între
0-5 a adaptării volumului sonorului în funcţie de viteza
de deplasare a autovehiculului depinde de zgomotul
produs deacesta. Valoarea optimă poate fi
determinată numai prin probare.
Funcţionare în mod radio
Apăsaţi tasta MENU
Automatic sound
Cu această funcţie se adaptează în mod automat volumul
sonorului aparatului de radio la viteza de deplasare a
autovehiculului. Pentru aceasta va trebui ca aparatul
dumneavoastră de radio să fie conectat aşa cum este descris
în manualul de instalare.
Creşterea automată a volumului sonorului poate fi reglată în
şase trepte (0-5).
¾
pentru a afişa meniul pentru
Apăsaţi tasta MENU
Acest aparat este echipat cu un radio cu RDS. Multe dintre
posturile FM recepţionate emit un semnal, care pe lângă
programul respectiv, conţine şi alte informaţii, cum ar fi
numele postului de radio ş tipul de program (PTY).
Numele postului de radio va fi afişat pe display în momentul
recepţionării acestuia.
Funcţionarea în mod radio
In cazul în care aparatul este în modul CD/MP3, CD-Changer
sau AUX,
17
18
¾
Apăsaţi tasta BND●TS
¾
Apăsaţi tasta
funcţiei REGIONAL.
¾
Apăsaţi tasta SRC
de mai multe ori până ce pe
display se afişează blocul de memorii (ex.FM1).
¾
Apăsaţi tasta MENU
Sau
Funcţia de confort RDS
Funcţiile de confort RDS, AF ( frecvenţa alternativă) şi
REGIONAL lărgesc spectrul de performanţă al aparatului
dumneavoastră de radio.
• AF: dacă funcţia de confort RDS este activată,
aparatul va trece automat la cea mai bună frecvenţă
ce poate fi recepţionată pentru postul de radio
selectat.
• REGIONAL: unele posturi de radio împart programul
lor la anumite ore în programe regionale cu conţinut
diferit. Cu ajutorul funcţiei REG se va evita trecerea
radioului auto pe frecvenţele alternative ce au un alt
conţinut al programului.
Notă:
• REGIONAL va trebui activat/dezactivat separat în
meniul de funcţii radio.
pentru activarea/dezactivarea
Activarea/dezactivarea funcţiei RDS
Pentru a putea folosi funcţia de confort RDS AF şi
REGIONAL,
¾ Apăsaţi tasta RDS
Funcţiile de confort RDS sunt active dacă pe display se
afişează cuvântul RDS.
Selectare lungimi de undă/nivel de memorare
Cu acest aparat puteţi recepţiona programe emise pe
lungimile de undă FM(ultra scurte), MW (unde medii), si LW
(unde lungi). Pentru gama de undă FM vă stau la dispoziţie
trei nivele de memorare (FM1, FM2 şi FMT) şi câte un nivel
pentru MW şi respectiv LW.
La fiecare nivel de memorare se pot memora şase posturi de
radio.
Pentru a comuta între nivelurile de memorare FM1,FM2, FMT,
respectiv gamele de undă MW şi LW,
Activarea/dezactivarea funcţiei Regional
¾
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se va afişa „TUNER MENU”.
¾
pentru a afişa meniul pentru a
Apăsaţi tasta OK
afişa meniul pentru tuner
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „REG”. „OFF” sau „ON”
este afişat o dată cu REGIONAL.
19
Apăsaţi scurt tasta BND●TS
Reglare post de radio
Aveţi diverse posibilităţi de a regla un post de radio.
Căutarea automată a postului de radio
sau
¾ Apăsaţi tasta
Se reglează postul de radio cel mai apropiat.
20
Acord manual al postului de radio
Puteţi să acordaţi postul de radio şi manual.
Notă:
• Acordarea manuală a postului de radio este posibilă
numai dacă funcţia confort RDS este dezactivată.
¾
Apăsaţi tasta
.
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „SENS”.
¾ Apăsaţi tasta
SENS HI3 reprezintă sensibilitatea maximă, SENS L01 cea
mai mică sensibiltate.
¾
Reglaţi sensibilitatea dorită cu tastele
Parcurgerea lanţurilor posturilor de radio( numai FM)
In cazul în care un post de radio pune la dispoziţie mai multe
programe, puteţi să parcurgeţi aşa numitele „lanţuri de
posturi”.
Dacă procesul de reglare s-a încheiat,
Notă:
•
Notă:
•
¾
Notă:
•
Pentru a putea folosi această funcţie va trebui ca
funcţia confort RDS să fie activată.
Apăsaţi tasta
. pentru a trece la următorul post
de radio din lanţul de posturi.
Puteţi trece în acest fel numai la posturile de radio pe
care le-aţi recepţionat o dată. Pentru aceasta folosiţi
funcţia Scan sau Travelstore.
Reglarea sensibilităţii funcţiei de căutare a postului de
radio
Puteţi alege reglarea numai a posturilor de radio puternice sau
şi a posturilor de radio mai slabe.
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se va afişa „TUNER MENU”.
¾
pentru a afişa meniul pentru a
Apăsaţi tasta OK
afişa meniul pentru tuner
21
¾
.
Apăsaţi tasta MENU
Puteţi regla diferite sensibiltăţi pentru FM si MW
respectiv LW.
Memorarea posturilor de radio
Memorarea manuală a postului de radio
¾
¾
¾
Selectaţi nivelul de memorare dorit, FM1, FM2,FMT
sau una din gamele de undă MW sau LW.
Reglaţi postul dorit.
Menţineţi apăsată mai mult de două secunde o tastă
staţionară 1-3
sau 4-6
memorarea postului de radio.
unde se doreşte
Memorarea automată a postului de radio (Travelstore)
Puteţi memora automat şase dintre cele mai puternice posturi
de radio din regiune (numai FM). Memorarea se va realiza în
nivelul de memorare FMT>
Notă:
• Posturile de radio memorate anterior pe acest nivel
vor fi şterse
22
Tineţi apăsată tasta BND●TS
mai mult de două
secunde.
Incepe memorarea. Pe display se afişează „TRAVEL
STORE”. După ce procesul de memorare se încheie, postul
de radio se memorează în locaţia 1 a nivelului de memorare
FMT.
¾
Accesare post de radio memorat
¾
Selectaţi nivelul de memorare, respectiv gam de
undă.
¾
Apăsaţi tasta staţionară 1-3
postului de radio dorit.
sau 4-6
atribuită
Reglarea duratei de redare
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se afişează „TUNER MENU”.
¾
¾ Apăsaţi tasta OK
pentru a afişa meniul
Pe display se va afişa „SCAN TIME”, împreună cu ora actuală
setată.
¾ Reglaţi durata dorită cu tastele
Dacă procesul de reglare s-a încheiat,
¾
Scanarea posturilor de radio ce pot fi recepţionate (SCAN)
Cu funcţia SCAN se pot reda pentru scurt timp toate posturile
de radio ce pot fi recepţionate. Durata de redare poate fi
reglată între 5 şi 30 secunde.
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
Notă:
•
Apăsaţi tasta MENU
Durata de redare reglată va fi valabilă şi pentru
procesele de scanare în modurile de funcţionare
CD/MP3 şi CD-Changer.
Tip Program (PTY)
Lansare SCAN
¾ Apăsaţi tasta OK
mai mult de două secunde.
Se lansează procesul de scanare. Pe display se va afişa
pentru scurt timp mesajul „SCAN”, după care apare numele
postului de radio actual, respectiv frecvenţa acestuia, în mod
intermitent.
Pe lângă numele postului de radio, unele posturi FM transmit
şi informaţii despre tipul programului dumneavoastră.Aceste
informaţii pot fi recepţionate şi afişate şi de aparatul
dumneavoastră de radio.
Astfel de tipuri de program ar putea fi, de exemplu:
Incheiere SCAN, ascultarea în continuare a postului de
radio.
CULTURA (CULTURE),
SPORT
ROCK
¾ Apăsaţi tasta OK
Procesul de scanare se încheie, iar postul de radio reglat
ultimul va rămâne activ.
Cu funcţia PTY puteţi selecta controlat un anumit tip de
program.
23
TURISM(TRAVEL)
STIRI(NEWS)
CLASIC
JAZZ
POP
24
Pe display se va afişa tipul actual de program.
PTY – EON
Dacă s-a selectat tipul de program şi dacă s-a iniţiat funcţia de
căutare, aparatul va schimba de la postul de radio actual la un
post cu tipul de program selectat.
¾
Dacă doriţi să selectaţi un alt tip de program aveţi
posibilitatea de a trece la un altul în timpul de afişare
prin apăsarea uneia din tastele
.
Sau
Notă:
•
•
sau 4-6
pentru a
Apăsaţi una din tastele 1-3
selecta unul din programele pentru care sunt
destinate aceste taste.
Programul selectat este afişat scurt pe display.
¾
In cazul în care nu se găseşte nici un post de radio cu
tipul de program selectat, se va auzi un bip, iar pe
display se va afişa scurt mesajul „NO PTY”. Aparatul
va reveni la postul de radio recepţionat anterior.
Dacă postul de radio reglat sau un altul din lanţul de
posturi va emite tipul de program dorit la un moment
ulterior, atunci aparatul va schimba automat de la
postul actual, respectiv de la modul de funcţionare
CD/MP3 sau CD Changer, la tipul de program dorit.
Apăsaţi tasta sau
pentru căutarea programului
dorit.
Se va regla pe următorul post de radio ce emite tipul de
program dorit.
¾
Memorarea tipului de program pe tastele staţionare
Activarea / dezactivarea funcţiei PTY
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾ Apăsaţi tasta OK
pentru a afişa meniul
Pe display se va afişa „PTY” împreună cu setarea actuală
¾
pentru a activa(ON)
Apăsaţi una din tastele
sau dezactiva(OFF) funcţia PTY.
¾
Apăsaţi tasta OK
.
Selectarea tipului de program şi iniţierea funcţiei de
căutare
¾
¾
Selectaţi un tip de program cu tasta
¾
Tineţi apăsată tasta staţionară dorită 1-3
u mai mult de două secunde.
sa4-6
Tipul de program este memorat pe tasta selectată 1-3
sau
4-6
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se afişează „TUNER MENIU”.
¾ Apăsaţi OK
pentru a afişa meniul pentru tuner.
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „HICUT”.
¾
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
25
.
până când
pentru reglarea funcţiei HICUT.
26
„HICUT 0” înseamnă că reducerea automată a înaltelor este
oprită, „HICUT 2” înseamna reducere automată.
¾
Apăsaţi tasta MENU
Comutarea lăţimii benzii dependente de interferenţe
(SHARX)
Cu ajutorul funcţiei SHARX aveţi posibilitatea de excludere în
cea mai mare măsură a perturbaţiilor/paraziţilor apărute
datorită posturilor de radio învecinate (numai FM). In cazul
unei densităţi mari de posturi activaţi funcţia SHARX.
Activarea/dezactivarea funcţiei SHARX
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se afişează „TUNER MENIU”.
¾ Apăsaţi OK
pentru a afişa meniul pentru tuner.
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „SHARX”.
până când
pentru reglarea funcţiei SHARX.
¾ Apăsaţi tasta
SHARX OFF înseamnă că funcţia de comutare automată a
lăţimii de bandă nu este activată, „SHARX ON” înseamnă că
această funcţie este activată.
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
Apăsaţi scurt tasta DIS ●ESC
cele două opţiuni.
pentru a alege între
Denumirea posturilor de radio (numai FM)
Aveţi posibilitatea cu acest aparat de radio să daţi posturilor
de radio memorate un nume propriu. Numele poate avea până
la opt caractere. Acest nume va fi afişat pe a doua linie a
display-ului, sub frecvenţă. Aveţi posibilitatea de denumire
numai a posturilor de radio memorate cu frecvenţa
dumneavoastră şi care nu au un nume RDS propriu.
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se afişează „TUNER MENIU”.
¾ Apăsaţi OK
pentru a afişa meniul pentru tuner.
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „STATION NAME”.
¾ Apăsaţi tasta
Ajungeţi astfel în modul de editare. Pe display se afişează
numele actual, primul caracter este intermitent.
¾
¾
sau
. Dacă
Selectaţi caracterul dorit cu tasta
se doreşte introducerea unui spaţiu, selectaţi linia de
subliniere.
Schimbarea locului de introducere se face cu
tasta
Reglarea afişajului
Aveţi posibilitatea afişării a frecvenţei, respectiv a textului
radio sau frecventa, respectiv a textului radio si a orei exacte.
In afară de aceasta puteţi afişa pe întregul display numai
numele postului de radio (dacă se recepţionează)
27
¾
Apăsaţi tasta MENU
Alegerea afişării textului radio
Unele posturi de radio folosesc semnalul RDS şi pentru
transmiterea unor texte în nişcare, aşa zisele texte radio.Aveţi
28
posibilitatea de a permite afişarea textului radio sau de a o
bloca.
¾ Apăsaţi tasta MENU
Pe display se afişează „TUNER MENIU”.
¾ Apăsaţi OK
pentru a afişa meniul pentru tuner.
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „R-TEX”.
până când
pentru a ctiva/dezactiva textul
Apăsaţi tasta
radio.
„R-TEXT OFF” înseamnă text radio blocat, „R-TEXT ON”
afişarea textului radio.
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
Posturi de radio cu informaţii despre trafic
Aparatul dumneavoastră este echipat cu o componentă de
recepţie RDS-EON, Enhanced Other Network.
In cazul în care are loc o transmisie radio cu informaţii despre
trafic (TA), se va trece în mod automat, în cadrul unui lanţ de
posturi, de la un post care nu transmite astfel de informaţii la
un post de radio cu transmisie de informaţii despre trafic din
cadrul aceluiaşi lanţ de posturi.
Dipă informaţiile despre trafic aparatul va reveni la programul
ascultat anterior.
Activarea / dezactivarea priorităţii pentru posturi de radio
cu transmisii de informaţii despre trafic
¾ Apăsaţi scurt tasta TRAF
Prioritatea pentru posturile de radio cu transmisii de informaţii
despre trafic este activată dacă pe display se aprinde simbolul
pentru trafic.
29
Notă:
Auziţi un ton de avertizare:
• Dacă în momentul în care auziţi un post de radio cu
transmisii de informaţii despre trafic depăşiţi zona de
transmisie a acestuia.
• Dacă la ascultarea unui CD aţi părăsit zona de emisie
a postului de radio cu informaţii despre trafic selectat
şi funcţia de căutare automată care se va lansa nu
găseşte un nou post cu aceeaşi facilitate.
• Dacă schimbaţi de la un post de radio cu informaţii
despre trafic la unul fără posibilitate de transmisie a
unei astfel de informaţie.
In asemenea cazuri ori dezactivaţi prioritatea pentru posturi cu
informaţii despre trafic, ori treceţi la un post de radio cu
posibilitatea de transmisie a unor astfel de informaţii.
Reglarea volumului sonorului pentru transmisiile de
informaţii despre trafic
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VOLUME MENU”.
Apăsaţi OK
pentru a afişa meniul pentru volumul
sonorului
¾
¾
de mai multe ori până când
Apăsaţi tasta sau
pe display se afişează „TRAFFIC”.
¾ Reglaţi volumul sonorului cu tasta
Dacă procesul de reglare s-a încheiat,
¾
Apăsaţi tasta MENU
30
Notă:
•
•
Puteţi regla volumul sonorului şi în timpul transmisiei
ştirilor despre situaţia din trafic cu ajutorul butonului
de volum
pe toata durata acesteia.
Aveţi posibilitatea de a regla sunetul şi repartizarea
volumului sonorului pentru ştirile despre trafic. Pentru
aceasta vă rugăm citiţi subcapitolul”Sound”.
Funcţionarea în modul CD
se simte o mică rezistenţă. CD-ul va fi tras automat în
unitate.
Accesul CD-ului în unitate nu va fi impiedicat sau sprijinit.
Incepe redarea CD-ului.
Notă:
• Dacă aparatul a fost oprit inaintea introducerii CD-ului,
va trebui să-l porniţi cu tasta
începe redarea.
Dacă în unitate se află deja un CD,
pentru a putea
de mai multe ori,până când pe
Apăsaţi tasta SRC
display se afişează “CD”.
Redarea se va lansa din locul în care aceasta a fost
intreruptă.
¾
Modul CD
Cu acest aparat puteţi asculta CD-uri în format CD, CD-R,
CD-RW, cu diametrul de 12cm. Pentru evitarea apariţiei
problemelor la redare ar trebui s ardeţi CD-urile la viteze ce nu
depăşesc 16x.
In afara de CD-uri audio aveţi posibilitatea de a asculta şi CDuri cu fişiere de muzică în format MP3. Pentru aceasta vă
rugăm sa citiţi capitolul “Funcţionare în modul MP3”.
Pericol de distrugere a unităţii CD!.....................................
Nu se vor folosi CD-urile counturate neuniform(Shape CD)..
altele decât cele rotunde…………………………………………..
Nu se acordă nici un fel de garanţie pentru detriorarea
unităţii CD prin folosirea de CD-uri neadecvate……………..
Selectare titlu
¾
Apăsaţi una din tastele blocului de săgeţi
selecta următorul, respectiv titlul precedent.
¾
La o singură apăsare a tastei
lansează din nou titlul actual.
¾ Apăsaţi tasta
Se deschide Release-Panel
¾ Impingeţi uşor CD-ul cu partea imprimată
(inscripţionată) în sus în orificiul pentru CD, până când
31
sau
se
Selectarea rapidă a titlului
Pentru o selectare rapidă a titlului înapoi, respectiv înainte,
¾
Pornire mod de funcţionare CD
Dacă în unitate nu se află nici un CD,
pentru a
Menţineţi apăsată una din tastele
pânâ când
va începe selectarea rapidă a titlului înapoi sau
înainte.
Căutare rapidă (cu sonor)
Pentru o căutare rapidă înainte, respectiv înapoi,
¾
Menţineţi apăsată una din tastele
până când
se iniţiază căutarea rapidă înainte sau înapoi.
32
Redarea aleatorie a titlurilor (MIX)
Incheiere REPEAT
Dacă doriţi să încheiaţi funcţia REPEAT,
¾ Apăsaţi tasta 4 MIX
Pe display se va afişa pentru scurt timp „MIX CD ON”, se
aprinde simbolul MIX. Piesă muzicală care urmează a fi
redată va fi selectată în mod întâmplător.
¾ Apăsaţi tasta 5 MIX
Pe display se va afişa pentru scurt timp „RPT OFF”.Simbolul
RPT se va stinge.
Redarea va continua în modul normal.
Anulare MIX
Intreruperea Redării (PAUSE)
¾ Apăsaţi din nou tasta 4 MIX
Pe display se va afişa pentru scurt timp „MIX CD OFF”, se
stinge simbolul MIX.
¾ Apăsaţi tasta 6
Pe display se afişează „PAUSE”.
Scanarea titlurilor (SCAN)
Puteţi reda pentru scurt timp toate titlurile unui CD.
Anularea pauzei
¾ Apăsaţi tasta OK
mai mult de două secunde.
Se va reda următorul titlu.
Notă:
• Durata de redare este reglabilă. Pentru reglarea
duratei de redare citiţi subcapitolul „Reglare durată de
redare” din subcapitolul „Funcţionare în mod radio”.
¾ Apăsaţi în timpul pauzei tasta 6
Se va continua redarea.
Incheierea scanării, ascultarea în continuare a titlului
¾
Pentru a încheia procesul de scanare apăsaţi tasta
OK
Se va reda încontinuare titlul curent.
Repetarea titlului (REPEAT)
Dacă doriţi să repetaţi un titlu,
¾ Apăsaţi tasta 5 MIX
Pe display se va afişa pentru scurt timp mesajul „RPT TRCK”,
simbolul RPT luminează. Piesa va fi repetată până când se va
dezactiva opţiunea REPEAT.
33
Schimbarea afişajului
Puteţi alege pentru modul de funcţionare CD între diferite
tipuri de afişare:
• „NORMAL MODE”.
Prima linie de afişare: numărul titlului;
A doua line de afişare: durata de redare
• „INFO MODE”:
Prima linie de afişare:numul titlului şi durata de redare.
A doua linie de afişare:CD-Text sau nume CD.
• „CLOCK MODE”:
Prima linie de afişare:numărul titlului şi durata de redare
A doua linie de afişare:CD-Text sau nume CD şi ceas.
Puteţi alege pentru modul de funcţionare CD între diferite
tipuri de afişare:
• Numǎrul titlului şi ceas
• Numǎrul titlului şi durata de redare
34
¾
Pentru a putea schimba între tipurile de afişaje
mai mult de douǎ
menţineţi apǎsatǎ tasta DIS
secunde pânǎ când pe display se afişeazǎ informaţiile
dorite.
Redarea în mişcare a CD Text-ului
Dacă CD –ul introdus în unitate conţine un CD-Text, aveţi
posibilitatea afişării acestuia ca text în mişcare şi în timpul
redării.
¾
Afişare CD-Text/CD-Nume
Pentru aceasta apăsaţi scur tasta 1 SCL
Denumirea CD-urilor
Unele CD-uri sunt prevǎzute cu aşa numitul CD-Text. CDText-ul poate conţine numele interpretului, al albumului şi al
piesei/titlului.
Aveţi posibilitatea de a permite afişarea CD-Text-ului pe
display la fiecare schimbare de piesǎ, sub forma unui text în
mişcare. Dupǎ ce CD-Text-ul a fost afişat o datǎ se va folosi
afişajul standard.Pentru aceasta citiţi „Schimbarea afişajului˝.
Pentru o mai bună recunoştere a CD-urilor dumneavoastră,
aparatul de radio vă oferă posibilitatea de a da un nume
individual la 30 de CD-uri. Numele poate avea o lungime de
maxim opt caractere.In cazul în care âncercaţi să alocaţi mai
mult de 30 de nume, pe display se va afişa mesajul”CD NAME
FULL”.
Activare / dezactivare CD-Text
Introducere / modificare nume CD-uri
¾ Ascultaţi CD-ul dorit.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD TEXT” respectiv „CD
NAME”.
Apăsaţi între opţiunile „CD TEXT” şi „CD NAME” cu
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME EDIT”.
¾
una din tastele
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾ Apăsaţi tasta OK
Ajungeţi astfel în modul de editare. Dacă CD dumneavoastră
nu are un nume, pe display se va afişa „ABCDEFGH”. Primul
caracter este afişat intermitent
¾
Apăsaţi tasta MENU
până când
caracterul dorit. Dacă se
Alegeţi cu tasta sau
doreşte inserarea unui spaţiu liber, alegeţi linia
subliniată.
¾ Puteţi modifica lucul de introducere cu tasta
Dacă procesul s-a încheiat
35
36
¾
Apăsaţi tasta OK
Stergerea unui nume de CD
¾ Ascultaţi CD-ul dorit.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME EDIT”.
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta MENU
.După
patru secunde se va auzi un bip şi pe display se va
afişa „DELETE NAME”.
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME EDIT”.
până când
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta MENU
.După
patru secunde se va auzi un bip şi pe display se va
afişa „DELETE NAME”. Tineţi în continuare tasta
apaăsată până când se mai aude un bip şi pe display
se afişează „DELETE ALL”.
¾ Eliberaţi tasta MENU
Numele tuturor CD-urilor au fost şterse.
Pentru a revei la meniul principal,
¾
Apăsaţi tasta MENU
Stiri despre trafic în modul de funcţionare CD
Dacǎ doriţi sǎ recepţionaţi ştiri despre trafic în modul de
redare CD,
¾ Eliberaţi tasta MENU
Numele CD-ului a fost şters.
¾ Apǎsaţi tasta TRAF
Prioritatea pentru ştirile despre trafic este activatǎ dacǎ pe
display se aprinde simbolul pentru trafic. Pentru aceasta citiţi
capitolul „Posturi de radio cu informaţii despre trafic”.
Pentru a revei la meniul principal,
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
Stergerea tuturor numelor CD-urilor
Aveţi posibilitatea de a şterge numele tuturor CD-urilor
memorate în aparatul de radio.
¾ Ascultaţi CD-ul dorit.
Scoaterea CD-ului
¾ Apǎsaţi tasta
Panoul frontal se deschide în faţǎ.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
¾
37
Apǎsaţi tasta
de lângǎ
introducerea CD-ului.
CD-ul este scos
Luaţi CD-ul şi închideţi panoul frontal.
fanta
pentru
38
Notǎ:
•
•
Un CD scos afarǎ din fantǎ va fi tras automat înapoi în
aparat dupǎ 10 secunde.
Putrţi scoate CD-urile şi dacǎ aparatul este oprit sau
dacǎ este activatǎ şi o altǎ sursǎ audio.
Funcţionare mod MP3
ului de ardere a CD-urilor, independent de faptul că numărul
maxim de directoare specificat la standardul ISO 9660 este de
8 directoare „pe adâncime”(subdirectoare).
Notǎ:
Ar trebui ca la denumirea directoarelor si a titlurilor/fişierelor
sa renunţaţi la caractere speciale.Folosiţi pentru numele
titlurilor şi al directoarelor maxim 32 de caractere (inclusiv
extensia fişierului „MP3”).
Funcţionare MP3
Cu acest aparat de radio puteţi asculta şi CD-R şi CD-RW, cu
fişiere de muzicǎ în format MP3.
Pregǎtirea unui CD MP3
Prin combinarea unitǎţilor de scriere a CD-urilor, software
pentru arderea CD-urilor şi CD blankuri pot apare probleme în
ceea ce priveşte posibilitatea de redare a CD-urilor. In cazul în
care apar astfel de probleme în redarea CD-urilor scrise, ar
trebui sǎ schimbaţi tipul şi producǎtorul CD-urilor blank sau sǎ
schimbaţi culoarea acestuia (alt model al aceluiaş producǎtor).
Pentru a evita problemele în redare ar trebui sǎ nu ardeţi CDurile la viteze mai mari de 16x.
Formatul CD-ului sǎ fie ISO 9660 Level 1, respectiv Level 2,
sau Joliet. Toate celelalte formate nu pot fi redate în siguranţǎ.
Pe un CD puteţi crea maxim 253 de directoare. Aceste
directoare pot fi selectate fiecare în parte de acest aparat.
Independent de numǎrul directoarelor se pot administra pe un
CD pânǎ la 65535 de fisiere MP3, şi un numǎr de 255 într-un
singur director.
Fiecare director poate fi denumit cu ajutorul PC-ului. Numele
directorului poate fi afişat pe display-ul aparatului. Efectuaţi
denumirea directorului şi a titlului/a fişierului conform software-
39
Dacǎ puneţi accentul pe o ordine corectǎ a fişierelor va trebui
sǎ folosiţi un software care sǎ aranjeze fişierele în ordine
40
alfanumericǎ. Dacǎ software-ul folosit nu dispune de o astfel
de funcţie, aveţi posibilitatea de sortare manualǎ a
fişierelor.Pentru aceasta va trebui sǎ introduceţi în faţa fiecǎrui
nume de fişier un numǎr, cum ar fi de exemplu “001”,”002”,
ş.a.m.d. Vor trebui introduse şi zerourile din faţǎ.
Fişierele MP3 pot conţine şi informaţii suplimentare, cum ar fi
interpretul, titlul şi albumul piesei (ID3-Tags). Acest aparat
poate afişa pe display ID3-Tag versiunea 1.
La crearea (codarea) fişierelor MP3 din fişiere audio ar trebui
să folosiţi Bit-Rate de până la maxim 256 kbit/s.
Pentru redarea fişierelor MP3 cu acest aparat, acestea vor
trebui sǎ aibǎ extensia “MP 3”.
Notǎ:
Pentru asigurarea unei redǎri fǎrǎ întreruperi,
• Nu incercaţi sǎ redaţi şi sǎ atribuiţi extensia “MP3”
altor fişiere decât cele MP3! Aceste fişiere invalide vor
fi ignorate în timpul redǎrii.
• Nu folosiţi CD-uri “amestecate” cu fişiere MP3 şi alte
tipuri de fişiere (aparatul va citi în timpul redǎrii MP3
numai fişierele MP3).
Nu folosiţi CD-uri mix-mode cu titluri audio şi titluri MP3.Dacǎ
încercaţi sǎ redaţi un asemenea CD se vor reda numai titlurile
CD-ului audio.
Reglare afişaj
Puteţi afişa pe display diverse informaţii despre titlul actual:
1. „NORMAL MODE”
Prima linie de afişare: numele titlului
A doua linie de afişare: nume director
2. „INFO MODE”:
Prima linie de afişare:nu,ele titlului
A doua linie de afişare: MP3-ID-TAG(dacă este disponibil şi
dacă este activat, vezi „selectare info MP3”)
Notă:
• Se pot afişa MP-ID-Tags versiunea 1 dacă acestea au
fost memorate odata cu fişierele MP3 (vezi
instrucţiunile PC-ului cu privire la arderea CD-urilor)
Pornire mod MP3
4. „TRACK AND DIR MODE”
Prima linie: numărul titlului şi timpul de redare
A doua linie:numărul directorului
Modul de funcţionare MP3 se porneşte ca şi modul normal de
funcţionare CD. Pentru aceasta citiţi capitolul “Pornire mod
funcţionare CD/introducere CD” din capitolul “Funcţionare mod
CD”.
3. „MP3 BROWSE-MODE”
Prima linie: numele directorului
A doua linie: numele titlului
Notă:
•
•
Modul MP3-Browse serveşte la găsirea rapidă ş
confortabilă a fişierelor MP3 de pe CD-ul
dumneavoastră.
In modul MP3-Browse nu se pot folosi funcţiile
căutare rapidă, MIX,SCAN şi REPEAT.
5. „CLOCK MODE”:
Prima linie: numărul directorului şi numărul titlului
A doua linie: CD-Text sau CD-Name şi ceas.
Pentru a selecta între posibilităţile de afişare,
¾
41
Apăsaţi tasta DIS●ESC
42
Selectare director
Selectare director cu tastele săgeţi (mod Normal,Info,
Track şi Dir şi Clock)
Selectare titlu/fişier
Selectare director cu tastele săgeţi (mod Normal,Info,
Track şi Dir şi Clock)
Pentru a trece de la un director la altul,
¾ Apǎsaţi o datǎ sau de mai multe ori una din tastele
Pentru a trece de la un titlu la altul,
¾ Apǎsaţi o datǎ sau de mai multe ori una din tastele
Notǎ:
•
La o singurǎ apǎsare a tastei
actual.
Toate directoarele care nu conţin fişiere MP3 vor fi
omise automat. Numărul directoarelor este corectat în
mod automat de către aparat, astfel încât acesta nu
va mai fi identic cu numărul directoarelor create de
dumneavoastră.
Selectare director în modul Browse
Se pot afişa directorul actual şi cel următor pe ambele linii ale
display-ului. Directoarele vor fi afişate cu numele pe care le-aţi
denumit la arderea CD-ului. In timpul afişării directoarelor
puteţi afişa şi selecta toate directoarele disponibile folosind
tastele săgeţi.
¾
Apăsaţi în timpul redării MP3 tasta DIS●ESC
de
mai multe ori până când pe display se afişează „MP3
BROWSE MODE”.
¾
pentru a afişa directoarele CDApăsaţi tasta
ului.
Dacă doriţi să selectaţi un director, apăsaţi una din
¾
tastele
de mai multe ori până când acesta
este afişat pe linia de sus a display-ului, şi apăsaţi
tasta OK
Directorul selectat va fi deschis şi se va reda primul titlu.
Titlurile directorului vor fi afişate în modul Browse.
43
se va repeta titlul/fişierul
Selectare titlu/fişier în modul Browse
In modul Browse puteţi vizualiza confortabil titlurile disponibile
dintr-un director şi puteţi selecta precis un titlu/fişier din
acesta.
¾
Apăsaţi în timpul redării MP3 tasta DIS●ESC
de
mai multe ori până când pe display se afişează „MP3
BROWSE MODE”.
¾
Apăsaţi tasta
pentru a afişa unul după altul
toate tilurile/fişierele
Dacă doriţi să selectaţi un titlu afişat apăsaţi tasta
OK
¾
Cǎutare rapidǎ (nu în modul MP3-Browse)
Pentru cǎutare rapidǎ înainte sau înapoi,
¾
Menţineţi apǎsatǎ una din tastele
pânǎ ce
funcţia de cǎutare înainte /înapoi este activatǎ.
44
Redarea aleatorie a pieselor (MIX)
Incheiere SCAN
titlului/fişierului
Pentru o redare întâmplǎtoare a pieselor muzicale din
directorul actual,
¾ Apăsaţi scurt tasta 4 MIX
Pe display se va afişa “ MIR DIR” şi se va aprinde simbolul
MIX.
Pentru a reda aleatoriu toate piesele muzicale de pe CD-ul
MP3 introdus,
¾ Menţineţi apǎsat mai mult de douǎ secunde tasta 4
MIX
Pe display se afişează „MIX CD” şi se va aprinde simbolul
MIX.
Incheiere MIX
Pentru a încheia modul de redare MIX
¾
Apǎsaţi scurt tasta 4 MIX
pânǎ când pe display
se afişeazǎ „MIX OFF” şi simbolul MIX dispare.
şi
ascultarea
în
continuare
a
¾ Apǎsaţi scurt tasta OK
.
Se va reda în continuare titlul curent.
Redarea repetatǎ a titlului sau a întregului director
REPEAT
Pentru a reda repetat titlul actual,
¾ Apǎsaţi scurt tasta 5 RPT
.
Pe display va apare pentru scurt timp “RPEAT TRACK” şi se
aprinde RPT.
Pentru a reda in mod repetat intregul director,
Menţineţi apǎsatǎ tasta 5 RPT
mai mult de doua
secunde.
Pe display va apare pentru scurt timp “REPEAT DIR”.
¾
Scanarea titlurilor – SCAN
Incheiere REPEAT
Aveţi posibilitatea de a reda pentru scurt timp toate titlurile
CD-ului.
Pentru a încheia redarea repetatǎ a titlului actual, respectiv a
directorului actual,
mai mult de două secunde. Se
Apăsaţi tasta OK
va reda pentru scurt timp următorul titlu/fişier.
Pe display se va afişa „SCAN” alternativ cu modul de afişare
selectat (vezi reglare afişaj).
Notă:
• Durata de redare este reglabilă. Pentru reglarea
duratei de redare citţi subcapitolul „Reglare durată de
redare” din capitolul „Funcţionare mod radio”.
¾
45
Apǎsaţi scurt tasta 5 RPT
şi pe display se
afişeazǎ “REPEAT OFF”. RPT se stinge de pe
display.
Intrerupere redare (PAUSE)
¾
¾ Apǎsaţi tasta
Pe display se afişeazǎ “PAUSE”.
46
Funcţionare CD Changer
Anularea pauzei
¾ Apǎsaţi tasta
Se va continua redarea.
Modul CD Changer
Notǎ:
Selectare informaţii MP3
Dacă doriţi să selectaţi modul de afişare „MP3 INFO”, va
trebui să o activaţi mai întâi în meniu. Condiţia pentru afişarea
informaţiilor MP3 este salvare acestor informaţii ca ID-Tags
împreună cu fişierele MP3 pe CD.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „MP3 INFO”.
¾
Apăsaţi una din tastele
opţiunile „ON” şi „OFF”.
¾
Apăsaţi tasta MENU
.
până când
•
Informaţii referitoare la manipularea CD-urilor, la
introducerea CD-urilor şi utilizareaCD Changer-ului le
puteţi gǎsi în manualul de utilizare al schimbǎtorului
de CD-uri (CD Changer) pe care-l aveţi.
Pornire mod de funcţionare CD-Changer
Apǎsaţi tasta SRC
de mai multe ori pânǎ cǎnd
pe display apare „CHANGER”.
Redarea va începe cu primul CD recunoscut de CD-Changer.
¾
pentru a selecta
Selectare CD
Redarea textelor în mişcare
Pentru a putea schimba înainte sau înapoi la un alt CD,
¾ Apǎsaţi o datǎ sau de mai multe ori una din tastele
Informaţiile selectate, titlu, album, respectiv nume fişier şi
nume director, vor fi redate o singură dată în modul text în
mişcare. Pentru a reda din nou sub formă de text în mişcare
informaţiile dorite,
Notǎ:
•
¾
Apăsaţi scurt tasta 1 SCL
.
Locurile libere pentru CD din CD Changer şi cele cu
CD-uri invalide vor fi omise.
Selectare titlu
47
48
Pentru a schimba la un alt titlu de pe CD-ul actual, înainte sau
înapoi,
¾
Apǎsaţi una din tastele
multe ori.
o datǎ sau de mai
Cǎutare rapidǎ (cu sonor)
Pentru cǎutare rapidǎ înainte sau înapoi,
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME”, respectiv „DISC
NUMBER”.
.
pentru a selecta
Apăsaţi una din tastele
opţiunile „CD NAME” şi „DISC NUMBER”.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾ menţineţi apǎsatǎ una din tastele
pânǎ cǎnd
se lanseazǎ cǎutarea rapidǎ înainte, respectiv înapoi.
¾
Schimbare afişaj
Pentru modul de funcţionare CD Changer aveţi posibilitatea
de a selecta mai multe opţiuni:
• „NORMAL MODE”
Prima linie de afişare:numărul titlului
Adoua linie de afişare: număr CD, respectiv nume CD şi
durata de redare.
• „CLOCK MODE”
Prima linie de afişare: număr titlu
Adoua linie de afişare: număr CD, respectiv nume CD şi
ceas.
• „MINIMAL MODE”
Pe ambele linii de afişare: număr titlu
Pentru a schimba între modurile de afişare:
¾ Apăsaţi tasta DIS●ESC
Puteţi alege din meniu ca în locul numărului CD-ului să fie
afişat numele CD-ului (dacă este disponibil, vezi „Denumire
Cd-uri).
49
Apăsaţi tasta MENU
Redare repetatǎ a titlurilor individuale a CD-urilor întregi
(REPEAT)
Pentru a reda în mod repetat titlul actual,
¾
Apǎsaţi scurt tasta 5 RPT
Pe display se afişa pentru scurt timp mesajul „RPT TRCK”, iar
simbolul RPT se va aprinde.
Pentru a reda în mod repetat CD-ul actual,
Apǎsaţi din nou tasta 5RPT
pentru mai mult de
douǎ secunde.
Pe display apare pentru scurt timp „RPT DISC”, RPT se
aprinde.
¾
Incheiere REPEAT
Pentru a încheia redarea repetatǎ a titlurilor actuale, respectiv
a CD-ului actual,
¾
Apǎsaţi scurt tasta 5 RPT
50
Pe display apare pentru scurt timp „REPEAT OFF”, şi RPT se
stinge.
Redare aleatorie a titlurilor (MIX)
Pentru redare întâmplǎtoare a titlurilor de pe CD-ul actual,
¾ Apǎsaţi scurt tasta 4 MIX
Pe display se va afişa pentru scurt timp „MIX CD”.
Pentru a reda aleatoriu toate CD-urile introduse,
Durata de redare este reglabilǎ. Pentru reglarea
duratei de redare citiţi subcapitolul „Reglare duratǎ de
redare” din capitolul „Funcţionare în mod radio”.
Intrerupere redare (PAUSE)
¾ Apǎsaţi tasta
Pe display se afişeazǎ „PAUSE”.
Apǎsaţi din nou tasta 4 MIX
pentru mai mult de
douǎ secunde.
Pe display se va afişa „MIX ALL” şi se va aprinde cuvântul
„MIX”.
¾
Anularea pauzei
¾ Apǎsaţi în timpul pauzei tasta
Se va continua redarea.
Incheiere MIX
¾
•
Apǎsaţi scurt tasta 4 MIX
de mai multe ori pânǎ
când se afişeazǎ „MIX OFF” şi MIX se stinge de pe
display.
Scanarea titlurilor tuturor CD-urilor (SCAN)
Pentru a scana pentru scurt timp toate titlurile de pe toate CDurile introduse în CD Changer în ordine crescǎtoare,
¾ Apǎsaţi mai mult de douǎ secunde tasta OK
Pe display se va afişa „SCAN” şi numǎrul titlului va lumina
intermitent.
Incheiere SCAN
Pentru a încheia scanarea
¾ Apǎsaţi scurt tasta OK
Se va reda în continuare titlul redat curent.
Notǎ:
51
Denumirea CD-urilor
Pentru o mai bună recunoaştere a CD-urilor, aparatul de radio
vă oferă posibilitatea de a da un nume individual la 30 de CDuri. Numele poate avea o lungime de maxim opt caractere.In
cazul în care încercaţi să alocaţi mai mult de 30 de nume,
display-ul va afişa mesajul”CD NAME FULL”.
Introducere/modificare nume CD-uri
¾ Ascultaţi CD-ul dorit
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME EDIT”
¾
Apǎsaţi tasta OK
.
până când
.
52
Ajungeţi în modul de editare. Dacă CD-ul selectat de
dumneavoastră nu are nume, pe display se va afişa
„ABCDEFGH”.
Primul caracter este afişat intermitent
¾
¾
Alegeţi cu tastele
caracterul dorit. Dacă se
doreşte inserarea unui spaţiu liber, alegeţi linia
subliniată
Puteţi modifica locul de introducere cu una din tastele
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME EDIT”
¾
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta MENU
După
patru secunde se va auzi un bip şi pe display se va
afişa „DELETE NAME”.Tineţi în continuare tasta
apăsată până când se mai aude un alt bip şi până
când pe display se afişează „DELETE ALL”.
¾
Eliberaţi MENU
Dacă procesul s-a încheiat
¾
Apăsaţi tasta MENU
Stergerea unui nume dat unui CD
¾
Ascultaţi CD-ul dorit
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „CD NAME EDIT”
¾
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta MENU
După
patru secunde se va auzi un bip şi pe display se va
afişa „DELETE NAME”.
¾
.
până când
Sunt şterse numele tuturor CD-urilor.
.
până când
Eliberaţi MENU
Stergerea tuturor numelor CD-urilor
Aveţi posibilitatea de a şterge numele tuturor CD-urilor
memorate
¾ Ascultaţi CD-ul dorit
53
¾
Prin apăsarea tastei OK
meniu.
ajungeţi înapoi în
Afişarea ceasului
Aveţi posibilitatea să afişaţi permanent ceasul în partea
infoerioară a display-ului în fiecare sursă audio.
Setarea automată ceasului
Pentru setarea ceasului,
¾
Apǎsaţi tasta MENU
¾
Apǎsaţi repetat una din tastele
pe display se afişeazǎ „CLOCK MENU”.
¾
Apǎsaţi tasta OK
.
pânǎ când
54
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „CLOCK AUTO”,
respectiv „CLOCK MANUAL”.
¾
Alegeţi cu tasta
setarea „CLOCK AUTO”.
.
¾ Apǎsaţi tasta MENU
Pe display se afişează din nou meniul.
Reglarea manuală a ceasului
Pentru a regla manual ceasul,
Selectarea modului 12/24 ore
¾
Apǎsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „CLOCK MENU”.
¾
Apǎsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „24 HOUR MODE”
respectiv „12 HOUR MODE”.
Apăsaţi tasta
de afişare.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾
Apǎsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „CLOCK MENU”.
¾
Apǎsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „CLOCK SET”.
.
¾ Apǎsaţi tasta OK
Pe display se afişează ora exactă. Ora este afişată intermitent
şi poate fi reglată.
¾ Reglaţi ora cu tastele
După ce s-a setat ora
.
¾ Apăsaţi tasta
Minutele sunt afişate intermitent
¾
Reglaţi minutele cu tastele
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
.
.
Pentru a afişa ceasul atunci când aparatul este oprit şi
contactul pus,
¾
Apǎsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „CLOCK MENU”.
¾
Apǎsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta
sau
de mai multe ori până
când pe display se afişează „CLOCK OFF” respectiv
„CLOCK ON”.
Apăsaţi tasta
de afişare.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾
55
pentru a comuta între modurile
Afişarea permanentǎ a ceasului pe display atunci când
aparatul este oprit şi contactul pus
.
şi apoi tasta MENU
Apǎsaţi tasta MENU
.
Apǎsaţi tasta MENU
.
pentru a comuta între modurile
.
56
Repartizarea sonorului stânga / dreapta (balance)
Sound
Puteţi regla separat sunetul ( başi şi înalte) pentru fiecare
sursǎ separat (Radio, CD/MP3, CD Cjanger, AUX).
Puteţi sǎ reglaţi nivelul başilor sau a înaltelor în 7 trepte.
Reglǎrile pentru repartizarea volumului (balance şi fader) vor fi
efectuate în comun pentru toate sursele audio.
Notă:
•
Reglările sunetului pentru ştirile despre trafic şi
telefon/sistem de navigaţie pot fi efectuate numai în
timpul redării acestora.
¾ Apǎsaţi tasta AUDIO
Pe display se afişeazǎ „BASS”.
¾
Apǎsaţi de mai multe ori
se afişeazǎ „BALANCE”
¾
Apǎsaţi tasta
.
pentru a regla repartzarea
sonorului stânga /dreapta.
¾
Apǎsaţi tasta AUDIO
pânǎ ce pe display
Reglare başi
Repartizare sonor faţǎ/spate (fader)
¾ Apǎsaţi tasta AUDIO
Pe display se afişeazǎ „BASS”.
¾ Apǎsaţi tasta AUDIO
Pe dispaly se afişeazǎ „BASS”.
¾
Apǎsaţi tasta
¾
Apǎsaţi tasta AUDIO
pentru a regla nivelul başilor
Reglare înalte
¾ Apǎsaţi tasta AUDIO
Pe display se afişeazǎ „BASS”.
¾
Apǎsaţi tasta
de mai multe ori pânǎ când pe
display se afişeazǎ „TREBLE”.
¾
Apǎsaţi tasta
¾
Apǎsaţi tasta AUDIO
pentru a regla nivelul înaltelor.
57
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
display se afişeazǎ „FADER”.
¾
Apǎsaţi tasta
.
sonorului faţă/spate
pentru a regla repartizarea
¾
Apǎsaţi tasta AUDIO
pentru a părăsi meniul sau
apăsaţi una din tastele
alte reglări.
pânǎ ce pe
pentru a efectua şi
X-BASS
Cu aceastǎ funcţie puteţi creşte başii la un volum mic al
sonorului.
Reglarea funcţiei X-BASS acţioneazǎ toate sursele ( Radio.
CD/MP3, CD Changer, AUX).
Puteţi regla aceastǎ funcţie în şase trepte de la 1 la 6 pentru
una din frecvenţele 32Hz,50Hz,63Hz sau 80Hz.
58
„LEVEL 0” înseamnă o creştere zero, „LEVEL 6” reprezintă o
creştere maximă a başilor.
¾ Apǎsaţi tasta AUDIO
Pe display se afişează „BASS”.
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
display se afişeazǎ „X-BAS”.
pânǎ ce pe
¾ Apǎsaţi tasta OK
Pe display se afişează meniul X-BASS. Frecvenţa este afişată
intermitent.
¾
Apǎsaţi tasta
pentru a regla frecvenţa dorită
¾ Apăsaţi tasta
Nivelul de creştere devine intermitent.
¾ Apǎsaţi tasta
Dacă procesul s-a încheiat
¾
pentru a regla nivelul dorit.
LOW 1
LOW 2
HIGH 1
HIGH 2
HIGH 3
Activare/dezactivare egalizator
Pentru a activa/dezactiva egalizatorul,
¾ Apăsaţi tasta DEQ
Pe display se afişează egalizatorul.
Pentru a activa egalizatorul
¾ Selectaţi una din presetările sunetului sau reglaţi
manual egalizatorul.Pentru aceasta citiţi capitolele
următoare.
Pentru a dezactiva egalizatorul
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
display se afişeazǎ „EQ OFF”.
¾
Apăsaţi tasta OK
Apǎsaţi tasta AUDIO
Egalizator
Aparatul de radio Casablanca MP54 dispune de un egalizator
digital DEQ Max, iar Acapulco de un egalizator DEQ Max EX.
Prin acestea vă stau la dispozitie trei egalizatoare de 5 benzi,
şase presetări ale sunetului şi şapte presetări pentru
autovehicul.
Egalizatoarele EQ1-EQ3 pot fi reglate manual.
Cu aparatul de radio Acapulco MP54 există posibilitatea de a
măsura un egalizator şi în mod automat. Microfonul de
măsurare necesar se poate obţine în magazinele de
specialitate.
Vă stau la dispoziţie următoarele benzi:
59
20 - 250Hz
20 - 250Hz
315-20.000Hz
315-20.000Hz
315-20.000Hz
pânǎ ce pe
şi în final DEQ
Selectare presetări sunet
Puteţi alege următoarele presetări pentru sunet pentru
următoarele genuri muzicale:
POP
ROCK
TECHNO
JAZZ
CLASSIC
SPEACH
Reglările pentru aceste stiluri de muzică sunt deja programate.
60
Măsurarea automată a egalizatorului (numai Acapulco
MP54)
¾
Apăsaţi tasta DEQ
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
pânǎ ce pe
display se afişeazǎ „SOUND PRESETS”.
¾
Apăsaţi tasta OK
Apăsaţi tasta
până când pe display se
afişează presetarea dorită
¾ Apăsaţi tasta DEQ
Setările sunt memorate.
¾
Selectare presetări autovehicul
COMPACT
4DOOR
CONVERT
VAN
ROADSTER
TRUCK
Reglările pentru aceste tipuri de autovehicule sunt deja
preprogramate.
¾ Apăsaţi tasta DEQ
Aveţi posibilitatea de a efectua şi de a memora măsurătorile
electronice pentru trei situatii diferite, cum ar fi:
EQ1
şofer singur
EQ2
şofer şi însoţitor faţă
EQ3
pasageri faţă spate
In timpul măsurării ţineţi microfonul de măsurare în poziţia
corespunzătoare.
Poziţia microfonului de măsurare pentru situaţia 1 este direct
la înălţimea capului şoferului, cca 10cm lângă urechea
dreaptă.
Pentru situaţia 2 se va ţine microfonul de măsurare la
înalţimea capului între şofer şi însoţitorul din faţă.
Pentru situaţia 3 ar trebui să poziţionaţi microfonul de
măsurare în mijlocul spaţiului interior al autovehiculului, la
înălţimea capului.
pânǎ ce pe
Pentru măsurătoare ar trebui să se asigure un mediu ambiant
liniştit. Zgomotele externe falsifică rezultatele măsurătorii.
Apăsaţi tasta
până ce pe display se afişează
tipul autovehiculului dorit.
Apăsaţi tasta DEQ
Scanările sunt memorate.
Notă:
Microfonul de măsurare se poate procura din magazinele de
specialitate.
Temperatura interioară nu trebuie să depăşească 55°C,
deoarece în caz contrar se poate ajunge la rezultate eronate.
Toate difuzoarele trebuiesc conectate la aparatul de radio.
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
display se afişeazǎ „CAR PRESETS”.
¾
Apăsaţi tasta OK
Pentru a măsura egalizatorul automat,
Apăsaţi tasta DEQ
61
62
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
pe display se afişeazǎ „MANUAL EQ”.
¾
pânǎ ce
¾
Apăsaţi tasta
de mai multe ori până când pe
display se afişează „MANUAL EQ”
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
pânǎ ce
pe display se afişeazǎ ceea ce doriţi
dumneavoastră să măsuraţi: „USER EQ1”,
„USERE Q2”, USER EQ3”.
¾
Apăsaţi tasta
de mai multe ori până când pe
display se afişează:”USER EQ1”, „USER EQ2” sau
„USER EQ3”.
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
¾
Apǎsaţi de mai multe ori tasta
pe display se afişeazǎ „AUTO EQ”.
Apăsaţi tasta
de mai multe ori până când pe
display se afişează banda egalizatorului pe care doriţi
să o reglaţi:”LOW EQ1”, „LOW EQ2”, „HIGH EQ1”,
„HIGH EQ2” sau „HIGH EQ3”.
¾
Apăsaţi tasta OK
¾
Apăsaţi tasta
de mai multe ori până când pe
display se afişează frecvenţa dorită.
¾
Apăsaţi tasta OK
pânǎ ce
¾ Apăsaţi tasta OK
Pe display se va afişa o numărătoare inversă, iar în final se va
auzi un zgomot de testare, începându-se apoi măsurătoarea
propriu-zisă.
Reglarea manuală a egalizatorului
Instrucţiuni de reglare
Recomandăm să folosiţi pentru reglare un CD cunoscut
dumneavoastră.
Inaintea reglării egalizatorului setaţi sunetul şi raportul
volumului sonorului la zero şi dezactivaţi funcţia X-BASS.(citiţi
capitolul „SOUND”).
¾ Ascultaţi un CD
¾ Evaluaţi impresia pe care o lasă tonul
¾ Citiţi apoi în tabelul „Ajutor pentru reglarea
egalizatorului” la „Impresie sunet”.
¾ Salvaţi valorile pentru egalizator aşa cum este descris
în coloana „Măsuri”.
Efectuarea reglării
¾
Pe linia de sus a display-ului se va afişa nivelul amplificării
(GAIN) şi factorul de calitate „Q”. Reglarea pentru nivelul
amplificării este intermitentă. Cu ajutorul factorului de calitate
aveţi posibilitatea de a determina lăţimea filtrului. Cy cât se
reglează o valoare mai mare pentru factorul de calitate, cu
atât filtrul va acţiona mai mult asupra frecvenţei aleasă.
Pentru a regla nivelul amplificării,
¾ Apăsaţi tasta
.
Pentru a regla factorul de calitate,
¾ Apăsaţi tasta
Reglarea pentru factorul de calitate este intermitentă.
¾
Apăsaţi tasta DEQ
63
Apăsaţi tasta
de mai multe ori până când pe
display se afişează reglarea dorită.
64
Notă:
•
•
Reglare display
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aveţi posibilitatea
de a creşte, respectiv de a scădea frecvenţa în orice
bandă a egalizatorului. Procedaţi aşa cum este
descris mai sus cu toate benzile egalizatorului pe care
doriţi reglaţi.
Pentru a părăsi meniul apăsaţi tasta OK
sau
tasta DEQ
Măsurătorile vor fi memorate (salvate).
Ajutor pentru reglarea egalizatorului
Impresie despre
ton/problemă
Redarea başilor prea slabă
Basul nu este curat
Redarea vibrează
Presiune neplăcută
Tonul este prea în prim plan,
agresiv, nu există efectul
stereo
Redare înfundată
Transparenţă slabă
Instrumentele nu se aud cu
claritate
Activare/dezactivare bargraf
Aveţi posibiltatea de a dezactiva bargraful de pe linia de jos a
display-ului.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „BARGRAPH” cu setările
actuale „ON”, resprctiv „OFF”.
Măsuri
Creşteţi valoarea başilor cu
Frcvenţă: 32 până la 160 Hz
Nivel amplificare:+4 până la
+6 dB
Coborâţi valorile medii cu
Frecvenţă: 400 Hz
Nivel amplificare: -4 dB
Coborâţi valorile medii (tonuri
medii) cu
Frecvenţă: 1000 până la 2500
Hz
Nivel amplificare: -4 până la 6 dB
Creşteţi valorile pentru zona
tonurilor înalte cu
Frecvenţă:6300
până
la
10000 Hz
Nivel amplificare: +2 până la
+4 dB
65
.
pentru a selecta
Apăsaţi una din tastele
opţiunile „ON” şi „OFF
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
Activare/dezactivare Power-Meter
Power Meter (analizorul) aflat pe linia de jos a display-ului
poate afişa nivelul de ieşire relativ al aparatului de radio (PWR
METER ON) sau nivelul volumului de sunet (PWR METER
OFF).
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „VARIOUS MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „PWR METER” cu setările
actuale „ON”, resprctiv „OFF”.
.
66
Apăsaţi una din tastele
opţiunile
Dacă procesul s-a încheiat
pentru a selecta
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
Apǎsaţi scurt tasta OK
.
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „ANGLE” cu setările actuale .
Apăsaţi una din tastele
opţiunile unghiului de privire
Dacă procesul s-a încheiat
¾
Reglarea luminozităţii display-ului
Dacă aparatul dumeavoastră este conectat conform
instrucţiunilor şi dacă autovehiculul dispune de o conectare
adecvată, comutarea luminozităţii displayului are loc o dată cu
aprinderea poziţiei de mers. Aveţi posibilitatea de a regla
separat luminozitatea afişajului pentru noapte şi pentru zi în
trepte de la 1 la 16.
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „DISPLAY MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „DAY” respectiv „NIGHT” cu
setările actuale .
.
pentru a selecta
Apăsaţi una din tastele
opţiunile de luminozitate disponibile.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
Reglarea unghiului de privire
¾
Apăsaţi tasta MENU
Reglarea culorii iluminării display-ului
(numai Acapulco MP54)
Pentru iluminarea display-ului puteţi alege una din cele patru
culori prereglate.Puteţi combina o culoare din spectrul RGB
(roşu-verde-albastru) sau puteţi alege o culoare în timpul
căutării.
Selectarea culorii preselectate
In aparat se află deja memorate patru culori diferite. Vă stau la
dispoziţie
„Ocean”(albastru),
„Amber”(chihlimbar),
„Sunset”(roşu-oranj) şi „Nature”(verde). Alegeţi culoarea care
se asortează cel mai bine cu bordul maşinii dumneavoastră.
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
până când
pe display se afişează „DISPLAY MENU”.
.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „DISPLAY COLOR”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
.
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează culoarea dorită.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾
Apăsaţi tasta MENU
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „DISPLAY MENU”.
67
pentru a selecta
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
până când
.
68
Selectarea
căutare
¾ Apăsaţi tasta MENU
Setările au fost memorate.
culorii
iluminării
display-ului
din
modul
Combinarea culorilor pentru iluminarea display-ului
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
până când
pe display se afişează „DISPLAY MENU”.
Pentru a corela iluminarea display-ului la gustul
dumneavoastră puteţi crea o culoare pentru iluminarea
display-ului prin combinarea celor trei culori de bază roşu,
verde, albastru.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „DISPLAY COLOR”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
până când
pe display se afişează „DISPLAY MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „DISPLAY COLOR”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „USER COLOR”.
.
.
până când
.
¾ Apǎsaţi scurt tasta OK
Se va afişa meniul pentru mixarea propriei culori. Pe linia de
sus se afişează „R”, „G” şi „B” cu valorile actuale. Reglarea
pentru „R” este intermitentă.
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează culoarea dorită.
pentru a deplasa
Apăsaţi una din tastele
marcajul selecţiei în spatele celorlalte culori.
¾ Reglaţi celelalte culori conform ideii dumneavoastră.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
.
¾ Apăsaţi tasta MENU
Setările au fost memorate.
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „COLOR SCAN”.
Aparatul de radio începe să-şi schimbe culoarea display-ului.
Dacă doriţi să selectaţi una dintre culori
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
.
¾ Apăsaţi tasta MENU
Setările au fost memorate.
Mixarea culorii
Acapulco)
pentru
iluminarea
tastelor
(numai
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
până când
pe display se afişează „DISPLAY MENU”.
¾
Apǎsaţi scurt tasta OK
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „KEY COLOR”.
.
până când
.
¾ Apǎsaţi scurt tasta OK
Se afişează meniul pentru mixarea unei culori proprii. Pe linia
de sus a display-ului se afişază”R” pentru roşu şi „G” pentru
verde. Reglarea pentru „R” este intermitentă
¾
69
.
¾
până când
¾
.
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează valoarea dorită
până când
70
Apăsaţi tasta
pentru a deplasa marcajul de
selectare în spatele „G”.
¾ Reglaţi procentul de verde conform dorinţei
dumneavoastră.
Dacă procesul s-a încheiat
¾
¾ Apăsaţi tasta MENU
Setările au fost memorate.
Sursǎ audio externǎ
In loc sǎ conectaţi un CD Changer aveţi posibilitatea
conectǎrii altor surse audio cum ar fi CD portabil, Mini Disc
player sau MP3 player.Pentru aceasta aveţi nevoie de un
cablu adaptor Blaupunkt (no.:7 607 897 093), şi pe care-l
obţineţi comandându-l delerului Butorizat Blaupunkt.
Activarea / dezactivarea funcţiei AUX
TMC înseamnă „Traffic Message Chanel”. Prin intermediul
TMC-ului se transmit, sub formă digitală, ştiri despre trafic ce
pot fi recepţionate de către sistemele de navigaţie adecvate
care le pot folosi la rândul lor pentru planificarea rutei.
Aparatul dumneavoastră de radio dispune de o ieşire TMC la
care se pot conecta sistemele de navigaţie marca Blaupunkt.
Ce fel de sistem de navigaţie poate fi conectat la radioul
dumneavoastră auto puteţi afla de la orice distribuitor autorizat
Blaupunkt.
Dacă la aparat este conectat un sistem de navigaţie şi dacă
se recepţionează un post de radio care emite semnal TMC,pe
display va apare cuvântul „TMC”.
Dacă sistemul dinamic de dirijare spre destinaţie este activat,
se va regla în mod automat pe un emiţător TMC.
¾
Apǎsaţi tasta MENU
¾
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „AUX MENU”.
¾
Apǎsaţi tasta OK
¾
până când
Apăsaţi de mai multe ori tasta sau
pe display se afişează „AUX2” respectiv „AUX1”.
Selectaţi între opţiunile „ON” şi „OFF” cu tastele
¾
TMC pentru sistemele dinamice de navigaţie
până când
.
Dacă procesul s-a încheiat
¾ Apǎsaţi tasta MENU
Notǎ:
Dacǎ funcţia AUX este activatǎ, atunci puteţi sǎ o selectaţi
folosind tasta SRC
Pe display se afişeazǎ „AUX INPUT”.
71
72
Date tehnice
Amplificator
Putere de ieşire:
Instrucţiuni pentru instalare
Mǎsuri de precauţie
4x18Wati sinus la 14,4V şi 1% coef
distorsiuni la 4Ω, 4x26Waţi sinus ,
conform DIN 45 324, la 14,4V la 4Ω,
4x 50W, max power
Inainte de instalare vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie
urmatoarele instrucţiuni.
•
Tuner
Gama de unde:
FM(UUS)
MW(UM):
LW(UL):
87,5 – 108 MHz
531 – 1602 kHz
153 – 279 kHz
•
Zona de transmisie
FM
35 -16 000Hz
•
•
CD
Zona de transmisie:
20 – 20 000 Hz
Pre-amp Out
4 canale:
3V
Sensibilitate de intrare
Intrare AUX
Telefon/sistem navigaţie
•
•
•
•
2V / 6 kΩ
10V/1kΩ
73
Deconectaţi cablul negativ de la baterie, conform
instrucţiunilor producǎtorului autovehicolului.
Asiguraţi-vǎ cǎ nu veţi produce stricǎciuni atunci când
veţi executa anumite operaţii ( ex. gǎurire).
Secţiunea cablurilor nu trebuie sǎ fie mai micǎ de 1,5
mm².
Nu conectaţi cablurile direct la aparatul de radio.
Puteţi obţine orice cablu adaptor de la distribuitorii
autorizaţi Blaupunkt
Funcţie de modelul constructiv, maşina dvs poate
diferi de exemplul de instalare descris aici. In acest
context nu ne vom asuma responsabilitatea în cazul
unei instalari neadecvate.
Pentru o instalare corectǎ vă rugam sa vă adresaţi
unui dealer autorizat Blaupunkt.
In cazul instalǎrii unui amplificator sau magazie de
CD-uri, primul pas este de a face legatura cu
„pǎmântul” şi apoi celelalte legături.
74
Componente pentru fixare
Accesorii opţionale
Aceste accesorii sunt disponibile numai la distribuitorii
autorizaţi Blaupunkt.
75
76
77
78
79
80
Ne rezervăm dreptul de modificare fără înştiinţare
prealabilă.
81
82
Download PDF