Britax | Max-Way | Max-Way 9 – 25 kg

SE
Käyttöohje
Bruksanvisning
K
D
User Guide
N
D
K
K
D
K
D
B
Brugervejledning
O
Användarguide
G
Max-Way
FI
9 – 25 kg
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
SE
S
RU
FI
L
N
N
O
K
D
K
D
B
G
t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
t: +49 (0) 731 9345 0
f: +49 (0) 731 9345 210
e: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu
1. Endast lämplig om de godkända fordonen har höftbälten/trepunktsbälten/statiska bälten/bälten
med upprullare, som är godkända enligt FN/ECE-föreskrift nr 16 eller annan likvärdig standard.
2. Denna barnstol är klassad för delvis universell användning, och är lämplig att sätta på säten
i följande bilar:
Se listan över fordon
Sätenas position i andra bilar kan också fungera med denna barnstol. I tveksamma fall kan du
kontakta antingen barnstolstillverkaren eller återförsäljaren.
3. Sätt inte stolen vänd bakåt på säten där en aktiv krockkudde är installerad.
1. Voidaan käyttää ainoastaan, jos hyväksytyn auton turvavöiden tyyppinä on lantiovyö /
kolmipistevyö / paikallaan pysyvä vyö / sisäänvetimellä varustettu vyö, joka on Yhdistyneiden
kansakuntien Euroopan talouskomission määräyksen nro 16 tai muiden vastaavien
standardien mukainen.
2. Tämä turvaistuin on luokiteltu automallikohtaiseksi (semi-universal), ja se voidaan kiinnittää
seuraavien autojen istuinpaikkoihin:
Katso ajoneuvoluettelo.
Istuinpaikoista riippuen tämä turvaistuin voidaan mahdollisesti kiinnittää myös muihin autoihin.
Kysy epävarmoissa tapauksissa lisätietoja joko turvaistuimen valmistajalta tai jälleenmyyjältä.
3. Älä kiinnitä turvaistuinta selkä menosuuntaan istuinpaikkaan, joka on varustettu turvatyynyllä.
1. Kun egnet hvis de godkjente kjøretøyene er utstyrt med bekken/3 punkts/stasjonære/
selvopprullende sikkerhetsbelter, som er godkjent i henhold til UN/ECE reguleringen nr. 16 eller
tilsvarende normer.
2. Dette fastspenningsutstyret for barn er klassifisert for (semi-universal) bruk og er egnet til
fastgjøring i seteposisjonen til følgende biler:
Vennligst referer til listen over kjøretøy
Seteposisjoner i andre biler kan også være egnet til fastspenningsutstyret for barn. Om du er
i tvil, ta kontakt med produsenten eller forhandleren av fastspenningsutstyret for barn.
3. Ikke bruk bakovervendte sitteposisjoner hvor det er installert en aktiv airbag.
1. Må kun benyttes, hvis det godkendte køretøj er udstyret med hoftesele/trepunktssele/
statisk sele eller sele med rullemekanisme, der er godkendt iht. FN/ECE regulativ nr. 16 eller
tilsvarende standarder.
2. Barneselen er klassificeret til halvuniversel brug og kan monteres på sædet på følgende biler:
Se køretøjslisten
Sæder i andre biler kan også være egnet til denne barnesele. Kontakt i tvivlstilfælde enten
producenten eller forhandleren af barneselen.
3. Lad ikke barnets sædestilling vende bagud, når der er installeret en aktiv airbag.
1. Only suitable if the approved vehicles are fitted with lap/3 point/static/with retractor safety-belts,
approved to UN/ECE Regulations No. 16 or other equivalent standards.
2. This Child Restraint is classified for Semi-universal use and is suitable for fixing into the seat
position of the following cars:
Please refer to vehicle list
Seat position in other cars may also be suitable to accept this child restraint. If in doubt, consult
either the child restraint manufacturer or the retailer.
3. Do not use rearward facing in seating positions where there is an active airbag installed.
EDV-Nr. 2000006152 - 11/11
SE
Viktigt!
9–25 kg Grupp 1–2 (ungefärlig ålder 9 månader–6 år)
Var alltid noga med att följa dessa anvisningar noggrant
och ordentligt. Om denna stol inte monteras säkert och
barnet inte spänns fast på rätt sätt finns allvarlig risk för att
ditt barn och andra passagerare skadas i händelse av en
olycka
Läs denna användarguide noggrant INNAN
du försöker installera din bilbarnstol.
Britax rekommenderar att inte köpa eller sälja
bilbarnstolar i andra hand. Var noga med att
kassera din barnstol. Sälj inte eller ge bort den.
Efter en olycka bör barnstolen och dina
säkerhetsbälten bytas ut. Även om de ser
oskadda ut kan det hända att de inte kan
skydda ditt barn så väl som de ska om du
skulle råka ut för ännu en olycka.
Ingen barnstol är rymningssäker
Det går inte att konstruera bältessystem som
är helt ”barnsäkra” och samtidigt uppfyller
de lagstadgade kraven i EU-standarden
ECE R44. Bältet måste spännas fast och
justeras korrekt varje gång, och barnet måste
uppmanas att sitta kvar med bältet på.
Så sköter du om barnstolen
Mat och dryck kan komma in i bältets fäste.
Detta kan göra att fästet slutar fungera – det
klickar inte. Rengör fästet i varmt vatten tills
det är rent (bild A och B).
Så rengör du överdraget
Läs tvättanvisningarna på etiketterna på
överdraget.
TORKTUMLA INTE överdraget – centrifugera
endast kort och låt lufttorka.
Så rengör du bältet och stolskalet
Rengör med en svamp, ENDAST med
handtvål och varmt vatten.
TA INTE ISÄR , eller försök ta isär, någon del
av bältet eller stolen vid rengöringen.
ANVÄND INTE rengöringsmedel, tvättmedel
eller diskmedel, eftersom sådana kan göra
bältet och stolen svagare.
ANVÄND INTE smörjmedel eller olja på någon
del av stolen.
Ta bort och sätta tillbaka överdraget
Tryck på bältets öppningsknapp och håll den
intryckt samtidigt som du håller handen under
axeldynorna (bild 1a) och drar BÅDA axelbanden framåt så långt det går. Lossa bältets fäste
(tryck på den röda öppningsknappen).
Ta bort huvudstödets överdrag.
Lossa Velcro-fästet på grenkudden och ta bort
den. Öppna snäpplåsen och Velcro-fästena till
vänster och höger på baksidan av överdraget.
För bältets band genom öppningarna i överdraget. Haka loss överdraget under kanten av
stolens skal.
Dra överdraget över avrundningen, fästet och
huvudstödet, nedifrån och upp.
9–25
9-25 kg
kg
För att sätta tillbaka överdraget gör du allting
omvänt.
Se till att banden inte är vridna.
VIKTIGT – Överdraget och axeldynorna ökar
säkerheten. ANVÄND ALDRIG bilbarnstolen
utan dem. Riskera inte ditt barns säkerhet
genom att använda överdrag från andra
tillverkare. Dessa kan göra att barnstolen inte
skyddar barnet så bra som den ska.
I tveksamma fall
Alla bilstolar passar inte i alla bilar. För
rådgivning om vilken bälte som passar till din
bil, gå in på vår webbsida www.britax.eu, ring
vår kundservice på 08-564 841 00 eller skicka
e-post till helpline@uk.britaxeurope.com.
A
Ett reservöverdrag kan köpas hos närmaste
Britax-återförsäljare. Du kan också kontakta
Britax kundservice på 08-564 841 00.
Garanti
Alla Britax-produkter är noggrant utvecklade,
tillverkade och testade. Om produkten
ändå skulle uppvisa fel inom 24 månader
från köpet, på grund av material- eller
tillverkningsfel, kan du returnera den till det
ursprungliga inköpsstället. Vi kommer då att,
efter egen bedömning, antingen reparera den
kostnadsfritt eller ersätta den med samma eller
en liknande produkt.
Vid garantianspråk krävs intyg på köpet. Vi
rekommenderar att du sparar kvittot och lägger
det tillsammans med användarguiden, och
förvarar den i stolen.
Britax tar inget ansvar för skador till följd
av missbruk, felaktig användning eller
försumlighet.
Denna garanti är inte överförbar och gäller
alltså inte för produkter som köps begagnade.
Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av
denna garanti.
B
Varning
Presentation av din nya barnstol
9–25 kg Grupp 1–2 (ungefärlig ålder 9 månader–6 år)
9–25 kg Grupp 1–2 (ungefärlig ålder 9 månader–6 år)
STOR FARA!
ANVÄND INTE under några omständigheter en
bakåtvänd barnstol på ett passagerarsäte med en aktiv
krockkudde.
ANVÄND INTE en framåtvänd barnstol med en aktiv
krockkudde om inte biltillverkaren försäkrat att det kan
göras utan risk.
ANVÄND INTE barnstolen på bilsäten som är vända åt
sidan eller bakåt.
ANVÄND INTE något föremål, såsom kuddar eller
jackor, för att höja upp barnstolen på passagerarsätet.
I händelse av en olycka skulle barnstolen och dina
säkerhetsbälten inte skydda ditt barn så bra som de
borde.
ANVÄND INTE barnstolen hemma. Den är inte
konstruerad för hemmabruk och ska endast användas
i bilen.
FÖRSÖK INTE demontera, förändra eller utöka
någon del av barnstolen eller ändra bältets eller dina
säkerhetsbältens konstruktion eller användning. Det
officiella godkännandet gäller inte om förändringar
gjorts. INGA förändringar får göras på barnstolen av
annan person än tillverkaren.
SE TILL att du justerar bältet så att det passar kläderna
ditt barn har på sig före varje resa – en inställning
för vinterkläder kan vara för slapp när barnet har
sommarkläder på sig.
9–25 kg
1. Stolsöverdrag
2. Axeldynor
1
FÖRVARA barnstolen på ett säkert ställe när den inte
används. Undvik att ställa tunga föremål ovanpå den,
och låt den inte stå nära direkta värmekällor eller i direkt
solljus.
3. Bältesband
4. Bältesfäste
5. Komfortdyna
6. Bältesjusteringsknapp
HA ALLTID barnstolen säkert fastsatt, även när den inte
används av barnet.
2
SE TILL att alla personer i bilen har säkerhetsbältet
fastspänt.
3
Britax tar med bilbarnstolens kontakt med bilsäten i
beräkningarna vid utvecklingen av nya produkter, men
tar inget ansvar för skador som uppstår på bilsäten eller
säkerhetsbälten.
VIKTIGT – Barnstolen är endast lämpad att användas
i fordonen i listan (se lista över godkända fordon) och får
ENDAST användas med ett höftbälte eller ett höft- och
diagonalbälte (som är godkänt enligt UN/ECE-föreskrift
nr. 16 eller likvärdig standard).
7. Bältesjusteringsband
8. Stödben
9. Justeringsknappar för stödben
4
10. Låsspak
5
11. Bältesslits
6
11
7
10
9
8
LÅT INTE barn sitta ensamma i bilen, inte ens en kort
stund.
LÄMNA INTE lösa föremål, som bagage eller böcker,
i bilens baksäte. De måste sättas fast ordentligt, annars
kan de kastas omkring och orsaka allvarliga skador om
du plötsligt måste bromsa. Stora och tunga föremål är
en särskilt stor risk.
Diagonal
Höftbälte
12
LÅT INTE passagerarsäten stå nedfällda utan att de
hakat fast. Om du plötsligt måste bromsa kan ditt barn
skadas av en lös sätesrygg.
13
15
LÅT INTE barn leka med eller justera barnstolen.
16
FÖRVARA denna användarguide i det därtill avsedda
facket.
SE TILL att barnstolen inte fastnar under ett tillbakalutat
passagerarsäte eller i bilens dörr.
17
12. Fasthållningsbälte
TÄCK ÖVER barnstolen om bilen parkeras i direkt
solljus. Stolens förband kan bli för heta att röra vid soligt
väder, och överdraget kan blekas.
13. Bakre platta
14. Fotstödsfasthållning
Höftbälte
15. Axelbältesslitsar
16. Förvaring för användarguide (visas ej)
14
18
17. Ok (dolt)
18. Fotstödsöppningsknappar
19. Fotstöd
19
1. Justera barnstolen utifrån ditt barns vikt
VIKTIGT – Denna barnstol har konstruerats för att fungera säkert och oberoende av yttre förhållanden.
Justera bältet
1a
Tryck in bältets öppningsknapp och håll den intryckt, samtidigt som du håller
handen under axeldynorna (bild 1a) och drar BÅDA axelbanden framåt så
långt det går.
Lossa fästet genom att trycka på den röda knappen på bältesfästet. Lägg
bältet runt barnet. För att stänga fästet för du först ihop de två övre delarna
(isatta) och trycker sedan kraftfullt in dem i den undre delen tills ett tydligt
klick hörs. Dra försiktigt upp bältet för att dra åt höftdelarna så att de passar.
Dra justeringsbandet framåt och se till att bältet sitter bekvämt men FAST runt
barnet. Se till att bältesbanden inte är vridna.
VIKTIGT – Du måste justera höjden på axelbanden till rätt läge för ditt barn
INNAN du sätter barnsolen på plats i bilen. Axeldynorna måste sitta högt upp
på barnets axlar, som bilden visar (bild 1b).
1b
9–25 kg
Axelbanden MÅSTE justeras så att de sitter i nivå med eller alldeles under
barnets axlar. I tveksamma fall ska de sitta lite under axlarna snarare än över
(bild 1b).
När du nått de övre facken kan ditt barn fortsätta använda stolen tills barnets
ögon är över stolens skal.
1c
Justering av huvudstöd
Dra upp den bakre plattan och justera huvudstödet genom att skjuta plattan
uppåt eller nedåt (bild 1c). Se till att plattan hakar fast i önskat läge.
9–25 kg
2. Sätta barnstolen (vänd bakåt) i baksätet
9–25 kg
2a
VIKTIGT – Barnstolen kan användas med antingen höftbälte eller höft- och
diagonalbälte.
2f
Barnstolen har ett ställbart stödben (bild 2a). Ju mindre barnet är desto mer
tillbakalutad måste stolen vara.
2b
Ju större barnet är desto mer upprätt måste stolen vara. För att ändra läge
(vid behov) skjuter du ut stödbenet tills det hakar fast i öppet läge. För att
skjuta in stödbenet trycker du in de två justeringsknapparna och drar upp
stödbenet (bild 2b). Se till att stödbenet hakar i ordentligt.
2g
Skjut in fasthållningsbandens slingändar mellan bilens framsäte och bakåt som
bilden visar (bild 2d &
2e). Dra fastsättningsbandens låsändar runt utsidan
av barnstolen och för dem genom slingorna 2 . Klicka fast snäppkrokarna på
fasthållningsbanden i metallslingorna baktill på stolen.
Dra åt fasthållningsbanden tillfälligt genom att dra de lösa ändarna nedåt.
Dra ut höft- och diagonalbältet tillräckligt (ca 60 – 90 cm). Öppna låsspaken på
sidan mittemot säkerhetsbältets fäste. Dra barnstolen bakåt så att du får fram
grenbandet. För bältet genom den öppna bältesföringen och slitsen i stolens
skal (bild 2g), upp till ovansidan av stolsbasen, bakom grenbandet (isatt) och
ner genom slitsen på andra sidan av barnstolen.
Öppna den andra låsspaken, för in säkerhetsbältet under låsspaken och sätt
i fliken i fästet (bild 2h).
2c
Sätt barnstolen vänd bakåt på bilsätet. När den satts på plats ska
mellanrummet mellan framsätet och barnstolen vara minst 10 mm.
Stolen får INTE vila mot bilsätet. Om den gör det ska framsätets position
justeras, utan att det leder till att föraren eller passageraren sitter obekvämt.
Om detta inte är möjligt, försök på en annan plats i bilen (bild 2c).
2h
2i
Om fästet nu sitter i det läge som mar­
keras som fel med symbolen
och
säkerhetsbältet inte kan dras åt ordentligt
(bild 2j) kan du testa en annan position
i bilen.
Dra ut fotstödet helt genom att trycka på de två öppningsknapparna. Se till
att fotstödets fästen är riktade framåt och att banden inte är vridna. Sänk ner
fotstödet och justera höjden så att den är omkring 30 mm från golvet (bild 2c).
Använd linjalen på baksidan av denna manual för att få rätt avstånd mellan
fotstödet och golvet.
2d
2e
3
2
4
Skjut in slingändarna på fastsättnings­
banden mellan bilens fram- och baksäte
som bilden visar (bild 2d &
2e).
För krokändarna på fastsättningsbanden
runt utsidan av bilstolen och dra dem
genom slingorna 2 . Knäpp fast kro­kar­na på fastsättningsbanden i fixe­
ringsringarna baktill på barnstolen 3 .
Dra åt fastsättningsbanden tillfälligt
genom att dra de lösa ändarna
nedåt 4 .
Dra hela säkerhetsbältets lösa del genom
barnstolen och se till att bältet inte är
vridet (bild 2i). När bältet sitter så tätt som
möjligt stänger du låsspakarna på BÅDA
sidor av stolen, så att de klickar fast.
2j
2k
Dra slutligen åt fastsättningsbanden
genom att dra de lösa ändarna nedåt
(bild 2k) tills fotstödet vidrör golvet.
Fotstödet måste vila mot ett fast golv
– inte mot lock på förvaringslådor eller
liknande.
När barnstolen spänts fast ordentligt
provar du att flytta den fram och tillbaka
och åt sidorna. Om den verkar sitta löst
måste du göra om installationen tills den
sitter fast ordentligt.
LÅT INTE barnstolens baksida vila mot
förarsätet eller det främre passagerarsätet.
3. Sätta barnstolen (vänd bakåt) i mellersta sätet bak
9–25 kg
VIKTIGT – Barnstolen kan användas med antingen höftbälte eller höft- och
diagonalbälte.
3a
3f
Ju större barnet är desto mer upprätt måste stolen vara. För att ändra läge
(vid behov) skjuter du ut stödbenet tills det hakar fast i öppet läge. För att
skjuta in stödbenet trycker du in de två justeringsknapparna och drar upp
stödbenet (bild 3a). Se till att stödbenet hakar i ordentligt.
Sätt barnstolen vänd bakåt med baksidan placerad centralt mellan förar- och
passagerarsätet.
3b
3g
Dra ut höft- och diagonalbältet tillräckligt (ca 60 – 90 cm). Öppna låsspaken på
sidan mittemot säkerhetsbältets fäste. Dra barnstolen bakåt så att du får fram
grenbandet. För bältet genom den öppna bältesföringen och slitsen i stolens
skal (bild 3f), upp till ovansidan av stolsbasen, bakom grenbandet (isatt) och
ner genom slitsen på andra sidan av barnstolen.
Öppna den andra låsspaken, för in säkerhetsbältet under låsspaken och sätt
i fliken i fästet (bild 3g).
Dra ut fotstödet helt genom att trycka på de två öppningsknapparna. Se till
att fotstödets fästen är riktade framåt och att banden inte är vridna. Sänk ner
fotstödet och justera höjden så att den är omkring 30 mm från golvet (bild 3b).
Använd linjalen på baksidan av denna manual för att få rätt avstånd mellan
fotstödet och golvet.
3c
3d
Dra ett fastsättningsband runt både
förar- och passagerarsätet som bilden
visar (bild 3c).
3h
Om din bil är utrustad med öglor vid
sätenas skenor går det att använda
dessa istället (se 3d).
3
2
4
Skjut in fasthållningsbandens slingändar mellan bilens framsäte och bakåt
som bilden visar (bild 2d &
2e). Dra fastsättningsbandens krokändar
runt utsidan av barnstolen och för dem genom slingorna 2 . Knäpp fast
fastsättningsbandens krokar på fixeringsringarna på baksidan av barnstolen
3 . Dra åt fasthållningsbanden tillfälligt genom att dra de lösa ändarna
nedåt 4 .
Dra hela säkerhetsbältets lösa del
genom barnstolen och se till att bältet
inte är vridet (bild 3h). När bältet
sitter så tätt som möjligt stänger du
låsspakarna på BÅDA sidor av stolen,
så att de klickar fast.
Om fästet nu sitter i det läge som
markeras som fel med symbolen
och säkerhetsbältet inte kan dras åt
ordentligt (bild 3i) kan du testa en
annan position i bilen.
VIKTIGT – Montera inte fasthållnings­
banden i bagageskenorna.
3e
3i
3j
Dra slutligen åt fastsättningsbanden genom att dra de lösa ändarna nedåt
(bild 3j) tills fotstödet vidrör golvet. Fotstödet måste vila mot ett fast golv –
inte mot lock på förvaringslådor eller liknande.
När barnstolen spänts fast ordentligt provar du att flytta den fram och tillbaka
och åt sidorna. Om den verkar sitta löst måste du göra om installationen tills
den sitter fast ordentligt.
LÅT INTE barnstolens baksida vila mot förarsätet eller det främre
passagerarsätet.
4. Sätta barnstolen (vänd bakåt) i framsätet
9–25 kg
4a
4b
VIKTIGT – Barnstolen får ENDAST användas med ett höft- och diagonalbälte.
Barnstolen har ett ställbart stödben (bild 4a). Ju mindre barnet är desto mer
tillbakalutad måste stolen vara. Ju större barnet är desto mer upprätt måste
stolen vara.
Ju större barnet är desto mer upprätt måste stolen vara. För att ändra position
(om så krävs) skjuter du ut stödbenet tills det sitter i önskat läge. För att skjuta
in stödbenet trycker du in de två justeringsknapparna för stödbenet och drar
upp stödbenet (bild 4b). Se till att stödbenet hakar i ordentligt.
4f
4g
Dra tillbaka bilens framsäte så att barnstolen sitter säkert. Se samtidigt till att
eventuella passagerare i baksätet ändå kan sitta bekvämt. Ju större barnet är
desto mer upprätt bör det sitta.
4c
Sätt barnstolen vänd bakåt och tryck kraftfullt mot bilsätet (bild 4c).
Skjut in fasthållningsbandens slingändar mellan bilens framsäte och bakåt
som bilden visar (bild 4d). Dra fastsättningsbandens låsändar runt utsidan av
barnstolen och för dem genom slingorna 2 . Skjut in fäständarna under sätet.
Knäpp fast fastsättningsbandens fästen på flikarna på sidorna av barnstolen
3 . Dra åt fasthållningsbanden tillfälligt genom att dra de lösa ändarna
nedåt 4 .
Dra ut höft- och diagonalbältet tillräckligt (ca 60 – 90 cm). Öppna låsspaken på
sidan mittemot säkerhetsbältets fäste. Dra barnstolen bakåt så att du får fram
grenbandet. För bältet genom den öppna bältesföringen och slitsen i stolens
skal (bild 4g), upp till ovansidan av stolsbasen, bakom grenbandet (isatt) och
ner genom slitsen på andra sidan av barnstolen.
Öppna den andra låsspaken, för in säkerhetsbältet under låsspaken och sätt
i fliken i fästet (bild 4h).
4h
4i
VIKTIGT – Barnstolens baksida får INTE vila mot instrumentbrädan eller
nära vindrutan.
Dra ut fotstödet helt genom att trycka på de två öppningsknapparna. Se till
att fotstödets fästen är riktade framåt och att banden inte är vridna. Sänk ner
fotstödet och justera höjden så att den är omkring 30 mm från golvet (bild 4c).
Använd linjalen på baksidan av denna manual för att få rätt avstånd mellan
fotstödet och golvet.
4d
4e
3
4
2
Skjut in slingändarna på fastsättnings­
banden mellan bilens fram- och baksäte
som bilden visar (bild 2d &
2e). För
krokändarna på fastsättningsbanden
runt utsidan av bilstolen och dra dem
genom slingorna 2 . Knäpp fast
kro­karna på fastsättningsbanden i fixe­
ringsringarna baktill på barnstolen 3 .
Dra åt fastsättningsbanden tillfälligt
genom att dra de lösa ändarna
nedåt 4 .
Dra hela säkerhetsbältets lösa del genom
barnstolen och se till att bältet inte är
vridet (bild 4i). När bältet sitter så tätt som
möjligt stänger du låsspakarna på BÅDA
sidor av stolen, så att de klickar fast.
Om fästet nu sitter i det läge som mar­
keras som fel med symbolen
och
säkerhetsbältet inte kan dras åt ordentligt
(bild 4j) kan du testa en annan position
i bilen.
4j
4k
Dra slutligen åt fastsättningsbanden
genom att dra de lösa ändarna nedåt
(bild 4k) tills fotstödet vidrör golvet.
Fotstödet måste vila mot ett fast golv
– inte mot lock på förvaringslådor eller
liknande.
När barnstolen spänts fast ordentligt
provar du att flytta den fram och tillbaka
och åt sidorna. Om den verkar sitta löst
måste du göra om installationen tills den
sitter fast ordentligt.
LÅT INTE barnstolens baksida vila mot
instrumentbrädan eller nära vindrutan.
FI
Tärkeää!
9–25 kg, ryhmä 1–2 (noin 9 kuukauden ikäisistä 6-vuotiaisiin)
Näitä ohjeita on seurattava tarkasti ja oikein. Jos istuinta
ei asenneta kunnolla ja jos lasta ei kiinnitetä hihnoihin
oikein, lapsi ja muut matkustajat ovat vakavassa
loukkaantumisvaarassa mahdollisen onnettomuuden
sattuessa.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ENNEN
turvaistuimen asentamista.
Britax suosittelee, ettei turvaistuimia osteta
tai myydä käytettyinä. Hävitä turvaistuin
asianmukaisesti. Älä myy tai välitä sitä
eteenpäin.
Turvaistuin ja turvavyöt on vaihdettava
onnettomuuden jälkeen. Vaikka turvaistuin ja
vyöt saattavat näyttää vahingoittumattomilta,
ne eivät ehkä suojaa lasta riittävästi, jos sattuu
uusi onnettomuus.
Turvaistuin ei ole pakovarma
Valjaita ei voida suunnitella täysin
pakovarmoiksi, sillä silloin ne eivät vastaisi
eurooppalaisen standardin ECE R44
vaatimuksia. Valjaat on aina kiinnitettävä
ja säädettävä oikein, ja lisäksi lapsia on
kannustettava pysymään valjaissa.
Turvaistuimen huoltaminen
Valjaiden lukon sisään saattaa kulkeutua
ruokaa tai juomaa. Tämä voi aiheuttaa sen,
että lukko ei toimi asianmukaisesti – lukon
kieli ei napsahda kiinni. Pese lukko lämpimällä
vedellä (kuvat A ja B).
Päällysteen puhdistaminen
Lue päällysteeseen merkityt pesuohjeet.
ÄLÄ laita päällystettä kuivausrumpuun. Linkoa
lyhyellä ohjelmalla ja ripusta kuivumaan.
Valjaiden ja istuinalustan puhdistaminen
Pese AINOASTAAN sienellä käyttämällä
käsisaippuaa ja lämmintä vettä.
ÄLÄ irrota tai yritä irrottaa valjaiden tai
istuimen osia puhdistuksen aikana.
ÄLÄ käytä liuottimia, puhdistusaineita tai
pesuaineita, sillä ne saattavat heikentää
valjaita ja istuinta.
ÄLÄ voitele tai öljyä istuimen osia.
Päällysteen irrottaminen ja kiinnittäminen
Pidä valjaiden vapautuspainiketta painettuna,
aseta kätesi rintakehän pehmusteiden alle
(kuva 1a) ja vedä MOLEMPIA olkahihnoja eteenpäin niin paljon kuin ne menevät.
Avaa valjaiden lukko (paina punaista vapautuspainiketta).
Irrota päätuen päällyste.
Irrota tarrakiinnike keskipehmusteesta ja poista
se. Avaa pikakiinnikkeet ja tarrakiinnikkeet
päällysteen takaosan vasemmalta ja oikealta
puolelta. Pujota valjaiden hihnat päällysteessä olevien aukkojen läpi. Irrota päällyste
­istuinalustan reunan alta.
Vedä päällyste viisteen, lukon ja päätuen yli
alhaalta ylös.
9–25
9-25 kg
kg
Päällyste asennetaan päinvastaisessa
järjestyksessä irrottamiseen nähden.
Tarkista, että hihnat eivät ole kiertyneet.
TÄRKEÄÄ! Päällyste ja olkapehmusteet
ovat suojavarusteita. ÄLÄ KOSKAAN
käytä turvaistuinta ilman niitä. Muiden
valmistajien vaihtopäällysteiden käyttäminen
tässä turvaistuimessa saattaa heikentää
turvaistuimen turvallisuutta ja aiheuttaa
lapselle vaaran.
Epävarmat tapaukset
Kaikki istuimet eivät sovi kaikkiin autoihin.
Lisätietoja turvaistuimen sopivuudesta
autoosi saat Internet-osoitteesta www.britax.fi,
asiakaspalvelustamme numerosta
+46 8564 841 00 tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen helpline@uk.britaxeurope.com.
A
Vaihtopäällyste on saatavilla Britaxjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden
Britaxin asiakaspalveluun numeroon
+46 8564 841 00.
Takuu
Kaikki Britax-tuotteet on suunniteltu,
valmistettu ja testattu huolellisesti. Jos
tuotteessa tästä huolimatta ilmenee materiaalitai valmistusvirhe 24 kuukauden kuluessa
ostopäivästä, palauta tuote ostopaikkaan.
Tällöin voimme harkintamme mukaan joko
korjata tuotteen veloituksetta tai korvata sen
uudella tai vastaavalla tuotteella.
Varaudu esittämään ostokuitti palautuksen
yhteydessä. Suosittelemme, että kiinnität kuitin
tuotteen käyttöohjeeseen ja säilytät ohjetta
turvaistuimessa.
Britax ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä.
Takuuta ei voi siirtää, joten sitä ei voi soveltaa
käytetyissä tuotteissa.
Takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
B
Varoitus
Uuden turvaistuimen esittely
9–25 kg, ryhmä 1–2 (noin 9 kuukauden ikäisistä 6-vuotiaisiin)
9–25 kg, ryhmä 1–2 (noin 9 kuukauden ikäisistä 6-vuotiaisiin)
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ missään olosuhteissa kiinnitä turvaistuinta
selkä menosuuntaan matkustajan istuimelle, joka on
varustettu turvatyynyllä.
ÄLÄ kiinnitä turvaistuinta kasvot menosuuntaan
matkustajan istuimelle, joka on varustettu turvatyynyllä,
ellei auton valmistaja takaa käytön turvallisuutta.
ÄLÄ kiinnitä turvaistuinta auton istuimeen, joka on
sivuittain tai selkänoja menosuuntaan.
ÄLÄ korota turvaistuinta matkustajan istuimesta
esimerkiksi tyynyllä tai takilla. Turvaistuin ja
turvavyöt eivät tällöin suojaa lasta riittävän hyvin
onnettomuustilanteessa.
ÄLÄ käytä turvaistuinta kotona. Turvaistuinta ei ole
suunniteltu kotikäyttöön. Käytä turvaistuinta vain
autossa.
ÄLÄ pura turvaistuinta osiin tai muokkaa tai lisää
siihen osia äläkä tee valjaisiin tai auton turvavöiden
rakenteeseen tai toimintaan vaikuttavia muutoksia.
Virallinen hyväksyntä ei ole voimassa, mikäli teet
muutoksia. Turvaistuimeen EI saa tehdä muutoksia
mikään muu taho kuin valmistaja.
ÄLÄ jätä lapsia yksin autoon edes pieneksi hetkeksi.
ÄLÄ jätä auton takaosaan irtonaisia esineitä, kuten
matkatavaroita tai kirjoja. Esineet on kiinnitettävä
asianmukaisesti, sillä muuten ne voivat esimerkiksi
äkkijarrutuksen aikana aiheuttaa vakavia vammoja.
Suurikokoiset ja painavat irralliset esineet ovat erityisen
vaarallisia.
ÄLÄ jätä taittuvia istuimia lukitsemattomaan asentoon.
Äkkijarrutuksen aikana lukitsematon istuimen selkänoja
voi vahingoittaa lasta.
VARMISTA ennen jokaista ajomatkaa, että valjaat on
kiinnitetty lapsesi vaatetukseen sopivalla tavalla.
Talviasulle soveltuva kiinnitys on liian väljä lapselle, joka
on puettu kesävaatteisiin.
9–25 kg
1. Istuimen päällyste
2. Olkapehmusteet
1
SÄILYTÄ turvaistuin turvallisessa paikassa, kun sitä
ei käytetä. Älä aseta turvaistuimen päälle painavia
esineitä äläkä säilytä sitä esimerkiksi lämpölähteiden
läheisyydessä tai suorassa auringonpaisteessa.
3. Valjaiden hihnat
4. Valjaiden lukko
5. Pehmuste
6. Valjaiden säätöpainike
KÄYTÄ turvaistuinta aina turvallisesti – silloinkin, kun se
ei ole lapsen käytössä.
2
VARMISTA, että kaikkien matkustajien turvavyöt on
kiinnitetty.
3
Britax ottaa uusien turvaistuinten kehityksessä
huomioon sen, että turvaistuin on kosketuksessa auton
istuimeeen, mutta Britax ei vastaa ajoneuvon istuimille
tai turvavöille aiheutuneista vahingoista.
TÄRKEÄÄ – Turvaistuin soveltuu käytettäväksi
vain listatuissa ajoneuvoissa (katso hyväksyttyjen
ajoneuvojen luettelo), ja sitä saa käyttää VAIN
lantiovyön tai lantio-poikittaisvyön kanssa. (Vöiden
on oltava Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission määräyksen nro 16 tai muiden
vastaavien standardien mukaisia.)
7. Valjaiden säätöhihna
8. Tukijalka
9. Tukijalan säätöpainikkeet
4
10. Lukitusvarsi
5
11. Vyön ohjainaukko
6
11
7
10
9
8
Poikittaisvyö
12
Lantiovyö
13
ÄLÄ anna lasten leikkiä turvaistuimella tai säätää sitä.
15
SÄILYTÄ tämä käyttöohje sille tarkoitetussa
säilytyspaikassa.
16
PEITÄ turvaistuin, jos auto on suorassa
auringonpaisteessa. Liittimet voivat kuumentua ja
päällinen voi haalistua suorassa auringonpaisteessa.
17
12. Kiinnityshihnat
13. Takalevy
14. Takatukijalan kiinnitin
VARMISTA, että turvaistuin ei voi jäädä taittuvan
matkustajan istuimen tai auton oven väliin.
15. Olkahihnan aukot
Lantiovyö
16. Käyttöohjeen säilytyspaikka (ei näkyvissä)
14
18
17. Haaroitin (piilossa)
18. Takatukijalan vapautuspainikkeet
19. Takatukijalka
19
1. Turvaistuimen säätäminen lapsen painon mukaiseksi
TÄRKEÄÄ! Tämä turvaistuin on suunniteltu siten, että se on turvallinen ilman muuta ulkoista kiinnitystä.
Valjaiden säätäminen
1a
Pidä valjaiden vapautuspainiketta painettuna, aseta kätesi rintakehän
pehmusteiden alle (kuva 1a) ja vedä MOLEMPIA olkahihnoja eteenpäin niin
paljon kuin ne menevät.
Avaa lukko painamalla valjaiden lukon punaista painiketta. Kiinnitä valjaat
lapsen ympärille. Sulje valjaiden lukko sovittamalla ensin valjaiden yläosat
yhteen (sisäkuva), ja työntämällä niitä sitten napakasti alaosaan, kunnes
kuulet napsahduksen. Kiristä lapsen lantion yli kulkeva vyö vetämällä valjaiden
hihnoja varovasti ylöspäin. Kiristä valjaat vetämällä säätöhihnaa eteenpäin
siten, että valjaat ovat miellyttävät mutta NAPAKAT. Varmista, että valjaiden
hihnat eivät ole kierteellä.
TÄRKEÄÄ! Olkahihnojen korkeus on säädettävä lapselle sopivaksi ENNEN
turvaistuimen asentamista autoon. Olkapehmusteiden on ulotuttava lapsen
olkapäiden tasolle ohjekuvassa esitetyllä tavalla (kuva 1b).
1b
9–25 kg
Olkahihnat ON SÄÄDETTÄVÄ siten, että ne ovat samalla tasolla tai hieman
alempana kuin lapsen olkapäät. Epävarmoissa tapauksissa säädä hihnat
mieluummin juuri olkapäiden alapuolelle kuin niiden yläpuolelle (kuva 1b).
Kun ylimmät reiät ovat käytössä, lapsi voi käyttää istuinta, kunnes hänen
silmänsä ovat istuimen yläosan tasalla.
1c
Päätuen säätäminen
Vedä takalevy ylös ja säädä päätukea liu'uttamalla takalevyä ylemmäs tai
alemmas (kuva 1c). Varmista, että takalevy napsahtaa haluttuun asentoon.
9–25 kg
2. Turvaistuimen asentaminen (selkä menosuuntaan) takaistuimen
reunapaikalle
2a
TÄRKEÄÄ! Turvaistuinta voidaan käyttää joko lantiovyön tai lantiopoikittaisvyön kanssa.
9-25 kg
2f
Turvaistuimessa on säädettävä tukijalka (kuva 2a). Mitä pienempi lapsi, sitä
kallistetummassa asennossa istuimen on oltava.
2b
Mitä kookkaampi lapsi on, sitä pystymmässä asennossa istuimen on oltava.
Tarvittaessa asentoa muutetaan liu'uttamalla tukijalkaa ulospäin, kunnes se
lukittuu haluttuun asentoon. Tukijalka liu'utetaan sisään painamalla kahta
tukijalan säätöpainiketta ja vetämällä tukijalkaa ylöspäin (kuva 2b). Varmista,
että tukijalka lukittuu tukevasti.
2g
Vedä kiinnityshihnojen silmukkapäät etuistuimen selkänojan ja istuinosan
välistä (kuvat 2d ja
2e). Vedä kiinnityshihnojen solkipäät auton istuimen
ympäri ulkokautta ja työnnä ne silmukoiden läpi 2 . Napsauta kiinnityshihnojen
pikahakaset istuimen selkänojassa oleviin metallisilmukoihin. Voit kiristää
kiinnityshihnat alustavasti vetämällä irrallisista päistä alaspäin.
Vedä lantio-poikittaisvyötä sopivasti esille (noin 600 – 900 mm). Avaa istuimen
vyönsoljen vastakkaisella puolella oleva lukitusvarsi. Vedä turvaistuimen
päällystettä taaksepäin niin, että haarahihna tulee näkyviin. Vedä vyö
lukitusvyön ohjaimen ja istuinalustassa olevan aukon läpi (kuva 2g) istuimen
rungon etupuolelle, haarahihnan takaa (sisäkuva) ja turvaistuimen toisessa
kyljessä olevan aukon läpi.
Avaa toinen lukitusvarsi, vedä turvavyö lukitusvarren alta ja kiinnitä lukon kieli
lukkoon (kuva 2h).
2c
Aseta turvaistuin autoon siten, että istuimeen asetettu lapsi on selkä meno­
suuntaan päin. Asennuksen jälkeen auton etuistuimen ja turvaistuimen välissä
on oltava tilaa vähintään 10 mm.
Turvaistuin EI SAA koskettaa etuistuinta. Jos se koskettaa, säädä etuistuinta.
Varmista kuitenkin, että kuljettaja tai matkustaja ei joudu istumaan epämu­
kavassa asennossa. Voit myös kokeilla asentaa turvaistuimen eri paikkaan
autossa (kuva 2c).
2h
2i
Jos lukko jää väärään asentoon
(merkki ), eikä turvavyötä voida kiristää
oikein (kuva 2j), aseta istuin johonkin
muuhun paikkaan autossa.
Vedä takatukijalka kokonaan ulos painamalla kahta vapautuspainiketta.
Varmista, että takatukijalan kiinnityskorvakkeet osoittavat eteenpäin ja että
hihnat eivät ole kierteellä. Laske takatukijalkaa ja säädä sen korkeutta niin,
että se on noin 30 mm:n korkeudella lattiasta (kuva 2c). Mittaa takatukijalan ja
lattian välinen etäisyys tämän ohjeen takakannessa olevalla mitalla.
2d
2e
3
2
4
Vedä kiinnityshihnojen silmukkapäät
etuistuimen selkänojan ja istuinosan
välistä (kuvat 2d ja
2e). Vedä
kiinnityshihnojen hakaspäät auton
istuimen ympäri ulkokautta ja työnnä
ne silmukoiden läpi 2 . Kiinnitä
kiinnityshihnojen hakaset turvaistuimen
selkänojassa oleviin kiinnitysrenkaisiin
3 .
Voit kiristää kiinnityshihnat alustavasti
vetämällä irrallisista päistä alaspäin 4 .
Vedä turvavyön koko löysällä oleva
osa turvaistuimen läpi ja varmista, että
turvavyö ei ole kierteellä (kuva 2i). Kun
turvavyö on mahdollisimman tiukalla,
sulje lukitusvarret istuimen MOLEMMILLA
puolilla siten, että kuulet napsahduksen.
2j
2k
Kiristä lopuksi kiinnityshihnat vetämällä
löysiä päitä alaspäin (kuva 2k),
kunnes takatukijalka koskettaa lattiaa.
Takatukijalan on oltava vasten tasaista
lattiaa, ei laatikoita tai vastaavia.
Kun turvaistuin on kunnolla kiinnitetty,
kokeile liikuttaa sitä sivusuunnassa
ja eteen- ja taaksepäin. Jos kiinnitys
tuntuu löysältä, asenna istuin uudestaan
tukevasti.
ÄLÄ aseta turvaistuimen selkänojaa
kuljettajan tai etumatkustajan istuinta
vasten.
3. Turvaistuimen asentaminen (selkä menosuuntaan)
takaistuimen keskipaikalle
TÄRKEÄÄ! Turvaistuinta voidaan käyttää joko lantiovyön tai lantiopoikittaisvyön kanssa.
3a
9-25 kg
3f
Mitä kookkaampi lapsi on, sitä pystymmässä asennossa istuimen on oltava.
Tarvittaessa asentoa muutetaan liu'uttamalla tukijalkaa ulospäin, kunnes se
lukittuu haluttuun asentoon. Tukijalka liu'utetaan sisään painamalla kahta
tukijalan säätöpainiketta ja vetämällä tukijalkaa ylöspäin (kuva 3a). Varmista,
että tukijalka lukittuu tukevasti.
Aseta turvaistuin selkä menosuuntaan siten, että istuimen selkänoja on
kuljettajan ja matkustajan istuinten välissä.
3b
3g
Vedä lantio-poikittaisvyötä sopivasti esille (noin 600 – 900 mm). Avaa
turvavyön soljen vastakkaisella puolella oleva lukitusvarsi. Vedä turvaistuimen
päällystettä taaksepäin niin, että haarahihna tulee näkyviin. Vedä vyö
lukitusvyön ohjaimen ja istuinalustassa olevan aukon läpi (kuva 3f) istuimen
rungon etupuolelle, haarahihnan takaa (sisäkuva) ja turvaistuimen toisessa
kyljessä olevan aukon läpi.
Avaa toinen lukitusvarsi, vedä turvavyö lukitusvarren alta ja kiinnitä lukon kieli
lukkoon (kuva 3g).
Vedä takatukijalka kokonaan ulos painamalla kahta vapautuspainiketta.
Varmista, että tukijalan kiinnityskorvakkeet osoittavat eteenpäin ja että hihnat
eivät ole kierteellä. Laske takatukijalkaa ja säädä sen korkeutta niin, että se
on noin 30 mm:n korkeudella lattiasta (kuva 3b). Mittaa takatukijalan ja lattian
välinen etäisyys tämän ohjeen takakannessa olevalla mitalla.
3c
3d
Kierrä kiinnityshihna sekä kuljettajan
että matkustajan istuimen ympäri
(kuva 3c).
3h
Jos auton istuimen kiskoissa on
silmukat, myös niitä voi käyttää
kiinnittämiseen (kuva 3d).
3
2
4
Vedä kiinnityshihnojen silmukkapäät etuistuimen selkänojan ja istuinosan
välistä (kuvat 2d ja
2e). Vedä kiinnityshihnojen hakaspäät auton istuimen
ympäri ulkokautta ja työnnä ne silmukoiden läpi 2 . Kiinnitä kiinnityshihnojen
hakaset turvaistuimen selkänojassa oleviin kiinnitysrenkaisiin 3 . Voit kiristää
kiinnityshihnat alustavasti vetämällä irrallisista päistä alaspäin 4 .
Vedä turvavyön koko löysällä oleva
osa turvaistuimen läpi ja varmista, että
turvavyö ei ole kierteellä (kuva 3h). Kun
turvavyö on mahdollisimman tiukalla,
sulje lukitusvarret istuimen MOLEMMILLA
puolilla siten, että kuulet napsahduksen.
Jos lukko jää väärään asentoon
(merkki
), eikä turvavyötä voida kiristää
oikein (kuva 3i), aseta istuin johonkin
muuhun paikkaan autossa.
TÄRKEÄÄ! Älä asenna kiinnityshihnoja
matkatavarasilmukoihin.
3e
3i
3j
Kiristä lopuksi kiinnityshihnat vetämällä löysiä päitä alaspäin (kuva 3j),
kunnes takatukijalka koskettaa lattiaa. Takatukijalan on oltava vasten tasaista
lattiaa, ei laatikoita tai vastaavia.
Kun turvaistuin on kunnolla kiinnitetty, kokeile liikuttaa sitä sivusuunnassa ja
eteen- ja taaksepäin. Jos kiinnitys tuntuu löysältä, asenna istuin uudestaan
tukevasti.
ÄLÄ aseta turvaistuimen selkänojaa kuljettajan tai etumatkustajan istuinta
vasten.
4. Turvaistuimen asentaminen (selkä menosuuntaan) auton
etuistuimelle
4a
TÄRKEÄÄ! Turvaistuinta saa käyttää VAIN yhdessä lantio-poikittaisvyön
kanssa.
9-25 kg
4f
Turvaistuimessa on säädettävä tukijalka (kuva 4a). Mitä pienempi lapsi, sitä
kallistetummassa asennossa istuimen on oltava. Mitä kookkaampi lapsi, sitä
pystymmässä asennossa istuimen on oltava.
4b
Mitä kookkaampi lapsi on, sitä pystymmässä asennossa istuimen on oltava.
Tarvittaessa asentoa muutetaan liu'uttamalla tukijalkaa ulospäin, kunnes se
lukittuu haluttuun asentoon. Tukijalka liu'utetaan sisään painamalla kahta
tukijalan säätöpainiketta ja vetämällä tukijalkaa ylöspäin (kuva 4b). Varmista,
että tukijalka lukittuu tukevasti.
4g
Työnnä auton etuistuinta taaksepäin niin, että sekä turvaistuimelle että
takaistuimella olevalle matkustajalle jää riittävästi tilaa. Mitä kookkaampi lapsi,
sitä pystymmässä asennossa istuimen on oltava.
4c
Aseta turvaistuin selkä menosuuntaan ja työnnä se tukevasti auton istuimeen
(kuva 4c).
Vedä kiinnityshihnojen silmukkapäät etuistuimen selkänojan ja istuinosan
välistä
(kuva 4d). Vedä kiinnityshihnojen solkipäät auton istuimen ympäri
ulkokautta ja työnnä ne silmukoiden läpi 2 . Liu'uta solkipäät istuimen alle.
Kiinnitä kiinnityshihnojen soljet turvaistuimen kyljissä oleviin lukkokieliin 3 .
Voit kiristää kiinnityshihnat alustavasti vetämällä irrallisista päistä alaspäin 4 .
Vedä lantio-poikittaisvyötä sopivasti esille (noin 600 – 900 mm). Avaa
turvavyön soljen vastakkaisella puolella oleva lukitusvarsi. Vedä turvaistuimen
päällystettä taaksepäin niin, että haarahihna tulee näkyviin. Vedä vyö
lukitusvyön ohjaimen ja istuinalustassa olevan aukon läpi (kuva 4g) istuimen
rungon etupuolelle, haarahihnan takaa (sisäkuva) ja turvaistuimen toisessa
kyljessä olevan aukon läpi.
Avaa toinen lukitusvarsi, vedä turvavyö lukitusvarren alta ja kiinnitä lukon kieli
lukkoon (kuva 4h).
4h
4i
TÄRKEÄÄ! ÄLÄ aseta turvaistuimen selkänojaa kojelautaa vasten tai lähelle
tuulilasia.
Vedä takatukijalka kokonaan ulos painamalla kahta vapautuspainiketta.
Varmista, että takatukijalan kiinnityskorvakkeet osoittavat eteenpäin ja että
hihnat eivät ole kierteellä. Laske takatukijalkaa ja säädä sen korkeutta niin,
että se on noin 30 mm:n korkeudella lattiasta (kuva 4c). Mittaa takatukijalan ja
lattian välinen etäisyys tämän ohjeen takakannessa olevalla mitalla.
4d
4e
3
4
2
Vedä kiinnityshihnojen silmukkapäät
etuistuimen selkänojan ja istuinosan
välistä (kuvat 2d ja
2e). Vedä
kiin­ni­tyshihnojen hakaspäät auton
istuimen ympäri ulkokautta ja työnnä
ne silmukoiden läpi 2 . Kiinnitä kiinni­
tyshihnojen hakaset turvaistuimen sel­
känojassa oleviin kiinnitysrenkaisiin 3 .
Voit kiristää kiinnityshihnat alustavasti
vetämällä irrallisista päistä alaspäin 4 .
Vedä turvavyön koko löysällä oleva
osa turvaistuimen läpi ja varmista, että
turvavyö ei ole kierteellä (kuva 4i). Kun
turvavyö on mahdollisimman tiukalla,
sulje lukitusvarret istuimen MOLEMMILLA
puolilla siten, että kuulet napsahduksen.
Jos lukko jää väärään asentoon
(merkki
), eikä turvavyötä voida kiristää
oikein (kuva 4j), aseta istuin johonkin
muuhun paikkaan autossa.
4j
4k
Kiristä lopuksi kiinnityshihnat vetämällä
löysiä päitä alaspäin (kuva 4k),
kunnes takatukijalka koskettaa lattiaa.
Takatukijalan on oltava vasten tasaista
lattiaa, ei laatikoita tai vastaavia.
Kun turvaistuin on kunnolla kiinnitetty,
kokeile liikuttaa sitä sivusuunnassa
ja eteen- ja taaksepäin. Jos kiinnitys
tuntuu löysältä, asenna istuin uudestaan
tukevasti.
ÄLÄ aseta turvaistuimen selkänojaa
kojelautaa vasten tai lähelle tuulilasia.
NO
Viktig!
9-25 kg gruppe 1-2 (cirka for alder fra 9 måneder – 6 år)
Du må følge disse instruksene nøye og riktig. Hvis dette
setet ikke er tilpasset sikkert og barnet ikke er fastspent
riktig, er både barnet og andre passasjerer utsatt for stor
skadefare i tilfelle av en ulykke
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen FØR
du prøver å montere barnesetet.
Britax anbefaler at barneseter ikke kjøpes eller
selges brukt. Kasser barnesetet på en sikker
måte. Ikke selg eller gi det bort.
Etter en ulykke, bør barnesetet og setebeltene
skiftes ut. Også om de kanskje ser uskadde
ut, kan det hende at setebeltene til barnesetet
og bilsetet ikke kan beskytte barnet som de
burde.
Ingen barneseter er rømningssikre
Stroppesystemer kan ikke konstrueres slik
at de er fullstendig “barnesikre” og samtidig
er i samsvar med rettslige kravene til den
europeiske normen ECE R44. Stroppene
må til enhver tid festes og tilpasses riktig og
barn må oppmuntres til å holde seg innenfor
beltesystemet.
Passe på barnesetet
Mat og drikke kan trenge inn i låsen til
stroppen. Dette kan hindre den riktige
funksjonen – den smekker ikke igjen. Skyll
med varmt vann til den er ren (dias A og B).
Rense trekket
Les etiketten på trekket for vaskeinstrukser.
IKKE tørk trekket i tørketrommel – kun kort
sentrifuge og heng opp til tørk.
Rense låsen og seteskålen
Bruk KUN svamp med håndsåpe og varmt
vann til rengjøring.
IKKE ta fra hverandre, eller prøv å ta fra
hverandre deler til låsen eller setet under
rengjøring.
IKKE bruk løsningsmidler, vaskemidler eller
oppvaskmidler siden disse kan svekke låsen
og setet.
IKKE smør eller olje inn deler av setet.
Ta trekket av og sette det på igjen
Trykk og hold inne belte opplåsingsknappen
legg hånden under brystputene (dia 1a) og
trekk BEGGE skulderbeltene fremover så langt
det går. Slipp beltelåsen (trykk den røde opplåsingsknappen).
Ta av trekket til hodestøtten.
Åpne opp borrelåsen på skrittputen og fjern
den. Åpne trykknappene og borrelåsene på
venstre og høyre side på bakdelen til trekket.
Før beltestroppene gjennom utsparingene
i trekket. Hekte løs trekket under kanten på
seteskålen.
Trekk trekket over skråkanten, låsen og
hodestøtten fra bunnen til toppen.
9-25 kg
For å sette på trekket igjen, går du frem
i motsatt rekkefølge som ved fjerningen.
Pass på at beltene ikke er vridd.
VIKTIG – Trekket og skulderputene er sikker­
hetsfunksjoner. ALDRI bruk barnesetet uten
dem. Ikke sett barnet sikkerhet på prøve ved
å bruke andre former av trekk til utveksling, de
kan stoppe barnesetet i å beskytte barnet som
de skal.
Hvis du er usikker
Ikke alle bilseter passer til alle biler. For råd om
dette fastspenningsutstyret er egnet for bilen
din, kan du informere deg på vår hjemmeside
på www.britax.eu, ringe kundeservicen
+46 8564 841 00 eller via e-post
helpline@uk.britaxeurope.com.
A
Trekk til utveksling er tilgjengelig via
Britax forhandleren eller ved å ta kontakt
med Britax kundeservice avdelingen
under +46 8564 841 00.
Garanti
Alle Britax produkter er konstruert, produsert
og testet nøye. Skulle dette produktet allikevel
påvise feil i løpet av 24 måneder etter kjøpet
pga. material- eller produksjonsfeil, må du
levere det til stedet hvor du kjøpte barnesetet.
Vi kommer da til å enten reparere det
kostnadsfritt, eller bytte det ut mot det samme
eller et lignende produkt.
Av garantigrunner trenger vi kvitteringen
til kjøpet. Vi anbefaler deg å ta vare på
kvitteringen og oppbevare den sammen med
denne bruksanvisningen i setet.
Britax tar ikke ansvar for skader som oppstår
pga. feilaktig bruk, misbruk eller uaktsomhet.
Denne garantien er ikke overførbar og gjelder
derfor ikke for produkter som er kjøpt brukt.
Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av
denne garantien.
B
Advarsel
Introduksjon av ditt nye barnesete
9–25 kg gruppe 1-2 (cirka for alder fra 9 måneder – 6 år)
9–25 kg gruppe 1-2 (cirka for alder fra 9 måneder – 6 år)
VELDIG STOR FARE!
IKKE under noen omstendigheter bruk et barnesete
som peker bakover på et passasjersete som er utstyrt
med en aktivert airbag.
IKKE bruk et barnesete som peker fremover på et
passasjersete som er utstyrt med en aktivert airbag,
utenom hvis bilprodusenten bekrefter at dette er sikkert.
IKKE bruk barnesetet på bilseter som peker mot siden
eller bakover.
IKKE bruk ting, som en pute eller pledd til å legge under
barnesetet på passasjersetet. Ved en ulykke kommer
setebeltene til barnesetet og bilsetet ikke til å beskytte
barnet som de burde.
IKKE bruk barnesetet hjemme. Det er ikke konstruert for
hjemmebruk og skal kun brukes i bilen.
IKKE prøv å demontere, endre eller legge til deler
til barnesetet eller endre måten beltene eller bil
setebeltene er laget eller brukt. Den offisielle
godkjenningen er ikke lenger gyldig hvis det foretas
endringer. INGEN modifiseringer må foretas på
barnesetet utenom fra produsenten.
PASS PÅ, at du tilpasser beltet før hver tur slik at det
passer til klærne som barnet har på seg – en tilpasning
for vinterklær kan være for løs for et barn som har på
seg sommerklær.
9-25 kg
1. Setetrekk
2. Skulderputer
1
HUSK å lagre barnesetet på et sikkert sted når det ikke
brukes. Unngå å lagre tunge objekter oppå det og ikke
lagre det nære direkte varmepåvirkning eller i direkte
sollys.
3. Beltestropper
4. Beltelås
5. Komfortpute
6. Beltejusteringsknapp
LA alltid barnesetet være sikret, også når det ikke
brukes av barnet.
2
PASS PÅ, at alle passasjerer i kjøretøyet har festet
setebeltene.
3
Også om Britax, under utviklingen av nye produkter
tar hensyn til kontakten mellom barnesetet og setet til
kjøretøyet, kan de ikke påta seg ansvar for skader som
oppstår på seter eller setebelter til kjøretøy.
VIKTIG – Barnesetet er kun egnet for bruk i kjøretøy
som er oppført i listen (se liste over godkjente kjøretøy)
og MÅ kun brukes sammen med et bekkenbelte eller et
bekkenbelte og et diagonalt setebelte (godkjent av UN/
ECE reguleringen nr. 16 eller andre tilsvarende normer).
7. Beltejusteringsstropp
8. Støttebein
9. Justeringsknapper for støttebein
4
10.Arm som kan sperres
5
11.Belte retning slisse
6
11
7
10
9
8
IKKE LA barn være alene i bilen, heller ikke hvis det
bare er for en kort stund.
IKKE LA løse objekter, som bagasje eller bøker, være
igjen bak i bilen. De må være festet ordentlig, siden
løse objekter ved bråbremsing kommer til å fortsette å
bevege seg og kan føre til alvorlige skader. Store og
tunge objekter som er løse er spesielt farlige.
Diagonal
Bekkenbelte
IKKE la passasjerseter som kan foldes være nedfoldet.
Hvis du må stoppe bilen kan løse seter skade barnet.
12
IKKE LA barn leke med eller justere barnesetet.
TA VARE på denne bruksanvisningen og lagre den i
faget til bruksanvisningen.
13
15
DEKK til barnesetet hvis bilen parkeres i direkte sollys.
Armaturer kan ved solskinn bli veldig varme å ta på og
trekket kan blekes.
16
17
12. Beltebindinger
PASS PÅ, at barnesetet ikke klemmes fast pga. et
foldbart passasjersete eller i døren til bilen.
13. Ryggstykke
14. Fotstøtte bindinger
Bekkenbelte
15. Skulderbelte slisser
16. Fag for bruksanvisning (vises ikke)
14
18
17. Bøyle (skjult)
18. Fotstøtte utløserknapper
19. Fotstøtte
19
1. Tilpasse barnesetet til å passe til vekten til barnet
VIKTIG – Dette barnesetet er blitt konstruert til å fungere sikkert og selvstendig uten bruk
av annet eksternt fastspenningsutstyr.
Tilpassing av beltet
1a
Legg hendene under brystputene og trykk og hold inne belte opplåsings­
knappen og (dia 1a) trekk BEGGE skulderstroppene fremover så langt det går.
Lås opp beltelåsen ved å trykke på den røde beltelåseknappen. Tilpass beltet
rundt barnet. For å feste beltet går du frem følgende; først tilpasser du de to
øvre seksjonene (innsats), så trykker du dem godt ned i den nedre seksjonen
til du hører at låsen smekker igjen. Trekk beltet forsiktig opp for å stramme
rundt bekkenområdet slik at det passer. Trekk justeringsstroppen fremover og
forsikre deg om at beltet er komfortabelt, men FEST festet rundt barnet. Pass
på at beltestroppene ikke er vridd.
VIKTIG – Du må tilpasse høyden til skulderstroppene til riktig posisjon for
barnet FØR du monterer barnesetet i bilen. Skulderputene må sitte høyt på
skuldrene til barnet som vist på (dia 1b).
1b
9-25 kg
Skulderstroppene MÅ tilpasses slik at de er i plan eller like under skuldrene til
barnet. Hvis du er i tvil er det bedre å feste dem like under skulderen istedenfor
over den (dia 1b).
Etter at du når de øverste slissene, kan barnet fortsette å bruke setet til
øynelinjen er over toppen til seteskålen.
1c
Tilpassing av hodeputen
Trekk opp ryggstykket og juster hodeputen ved å sette ryggstykket høyere eller
lavere (dia 1c). Forsikre deg om at ryggstykket låses fest i ønsket posisjon.
9-25 kg
2. Montere barnesetet (bakovervendt) i bakside setet
9-25 kg
2a
VIKTIG – Barnesetet kan enten brukes med et bekkenbelte eller bekkenbelte
og diagonalt setebelte.
2f
Barnesetet har et justerbart støttebein (dia 2a). Jo mindre barnet er desto mer
må setet lenes bakover.
2b
Jo større barnet er desto mer må setet stå rett. For å endre posisjonen (om
nødvendig) skyver du støttebeinet ut til du når ønsket posisjon. For å skyve
støttebeinet inn, må du trykke inn de to justeringsknappene til støttebeinet og
skyve støttebeinet oppover (dia 2b). Pass på at støttebeinet er festet godt.
2g
Skyv sløyfeendene til bekkenstroppene mellom fremre og bakre bilsete som
vist på (dia 2d &
dia 2e). Før endene til låsen til bekkenstroppene rundt
utsiden av bilsetet og før dem gjennom sløyfene 2 . Klikk karabinkrokene
til bekkenstroppene inn i metallsløyfene på baksiden av setet. Stram
bekkenstroppene provisorisk ved å trekke de løse endene nedover.
Trekk av tilstrekkelig fra bekkenbeltet og det diagonale beltet
(cirka 600 – 900 mm). Åpne sperren til armen på motsatt side av setebelte­
låsen. Trekk trekket til barnesetet bakover for å vise skrittstroppen. Før beltet
gjennom sperren til belteføringen og slissen til seteskålen (dia 2g), opp til
toppen av setesokkelen, bak skrittstroppen (innsats) og ned gjennom slissen
på andre side av barnesetet.
Åpne den andre sperren til armen, før setebeltet under sperren til armen og
fest tungen i låsen (dia 2h).
2c
Plasser barnesetet bakovervendt på bilsetet. Etter monteringen skal
mellomrommet mellom setet foran og barnesetet være minst 10 mm.
Det må IKKE lene mot bilsetet. Hvis det lener mot det må, setet foran tilpasses
uten at føreren eller passasjeren sitter ubekvemt. Om dette ikke går må du
prøve å plassere setet på et annet sete i bilen (dia 2c).
2h
2i
Strekk fotstøtten helt ut ved å trykke ned de to utløserknappene. Forsikre deg
om at bindingen til fotstøtte klammerne peker fremover og at stroppene ikke
er vridd. Senk ned fotstøtten og juster høyden slik at den er cirka 30 mm fra
gulvet (dia 2c). Bruk linjalen som er trykt på baksiden av denne anvisningen
for riktig avstand mellom fotstøtte og gulv.
2d
2e
3
2
4
Skyv sløyfeendene til bekkenstroppene
mellom fremre og bakre bilsete som
vist på (dia 2d &
dia 2e). Sett
endene til kroken til bekkenstroppene
rundt utsiden av bilsetet og før dem
gjennom sløyfene 2 . Smekk krokene
til bekkenstroppene på festeringene på
baksiden av barnesetet 3 .
Stram bekkenstroppene provisorisk ved
å trekke de løse endene nedover 4 .
Trekk hele setebeltet løst gjennom barne­
setet og pass på at setebeltet ikke er vridd
(dia 2i). Når beltet er så stramt som mulig,
lukker du arm sperrene på BEGGE sidene
til setet og forsikrer deg om at de smekker
inn i låsen.
Hvis låsen nå ligger i en posisjon som er
markert som feil med en
og setebeltet
ikke kan strammes ordentlig (dia 2j), må
du prøve en annen sitteposisjon i bilen.
2j
2k
Til slutt strammer du bekkenstroppene
ved å trekke de løse stroppene nedover
(dia 2k) helt til fotstøtten berører gulvet.
Fotstøtten må stå stabilt på gulvet – ikke
på lokk til lagerbokser eller lignende.
Straks den er festet ordentlig, må du teste
barnesetet ved bevege det frem og tilbake
og til sidene. Hvis det virker løst, må du
montere det på nytt til det er ordentlig
montert.
IKKE len baksiden til barnesetet mot
førersetet eller fremre passasjerseter.
3. Montere barnesetet (bakovervendt) i bakre midtsete
9-25 kg
VIKTIG – Barnesetet kan enten brukes med et bekkenbelte eller bekkenbelte
og diagonalt setebelte.
3a
3f
Jo større barnet er desto mer må setet stå rett. For å endre posisjonen (om
nødvendig) skyver du støttebeinet ut til du når ønsket posisjon. For å skyve
støttebeinet inn, må du trykke inn de to justeringsknappene til støttebeinet og
skyve støttebeinet oppover (dia 3a). Pass på at støttebeinet er festet godt.
Plasser barnesetet bakovervendt slik at det peker med baksiden til barnesetet
posisjonert sentralt mellom fører- og passasjersete.
3b
3g
Trekk av tilstrekkelig fra bekkenbeltet og det diagonale beltet
(cirka 600 – 900 mm). Åpne sperren til armen på motsatt side av setebelte­
låsen. Trekk trekket til barnesetet bakover for å vise skrittstroppen. Før beltet
gjennom sperren til belteføringen og slissen til seteskålen (dia 3f), opp til
toppen av setesokkelen, bak skrittstroppen (innsats) og ned gjennom slissen
på andre side av barnesetet.
Åpne den andre sperren til armen, før setebeltet under sperren til armen og
fest tungen i låsen (dia 3g).
Utvid fotstøtten fullstendig ved å trykke de to utløserknappene. Forsikre deg
om at bindingen til fotstøtte klammerne peker fremover og at stroppene ikke
er vridd. Senk ned fotstøtten og juster høyden slik at den er cirka 30 mm fra
gulvet (dia 3b). Bruk linjalen som er trykt på baksiden av denne anvisningen
for riktig avstand mellom fotstøtte og gulv.
3c
3d
Før en sløyfe av bekkenstroppen rundt
både fremre fører- og passasjersete
som vist på (dia 3c).
3h
Hvis bilen din er utstyrt med en
løpesløyfe på seteløperne, kan de
brukes som alternativ (se detaljer 3d).
VIKTIG – Ikke monter bekkenstroppene
ved å bruke bagasjesløyfer
3e
3
Skyv sløyfeendene til bekkenstroppene mellom fremre og bakre bilsete som
vist på (dia 2d &
dia 2e). Før krok endene til låsen til bekkenstroppene
rundt utsiden av bilsetet og før dem gjennom sløyfene 2 . Smekk krokene
til bekkenstroppene på festeringene på baksiden av barnesetet 3 . Stram
bekkenstroppene provisorisk ved å trekke de løse endene nedover 4 .
3i
Trekk hele setebeltet løst gjennom
barnesetet og pass på at setebeltet
ikke er vridd (dia 3h). Når beltet er
så stramt som mulig, lukker du arm
sperrene på BEGGE sidene til setet
og forsikrer deg om at de smekker inn
i låsen.
Hvis låsen nå ligger i en posisjon som
er markert som feil med en
og
setebeltet ikke kan strammes ordentlig
(dia 3i), må du prøve en annen
sitteposisjon i bilen.
3j
Til slutt strammer du bekkenstroppene ved å trekke de løse stroppene
nedover (dia 3j) helt til fotstøtten berører gulvet. Fotstøtten må stå stabilt på
gulvet – ikke på lokk til lagerbokser eller lignende.
Straks den er festet ordentlig, må du teste barnesetet ved bevege det frem og
tilbake og til sidene. Hvis det virker løst, må du montere det på nytt til det er
ordentlig montert.
IKKE len baksiden til barnesetet mot førersetet eller fremre passasjerseter.
2
4
4. Montere barnesetet (bakovervendt) i frontsetet
9-25 kg
4a
VIKTIG – Barnesetet MÅ kun brukes med et bekkenbelte og et diagonalt
setebelte.
4f
Barnesetet har et justerbart støttebein (dia 4a). Jo mindre barnet er desto mer
må setet lenes bakover. Jo større barnet er desto mer må setet stå rett.
4b
Jo større barnet er desto mer må setet stå rett. For å endre posisjonen (om
nødvendig) skyver du støttebeinet ut til du når ønsket posisjon For å skyve
støttebeinet inn, må du trykke inn de to justeringsknappene til støttebeinet og
skyve støttebeinet oppover (dia 4b). Pass på at støttebeinet er festet godt.
4g
Skyv kjøretøyets frontsete bakover for å tilpasse barnesetet og sikre at
passasjerer som sitter direkte bak, enda kan sitte i en komfortabel posisjon.
Jo større barnet er desto rettere bør sitteposisjonen være.
4c
Plasser barnesetet bakovervendt og trykk det godt inn i bilsetet (dia 4c).
Skyv sløyfeendene til bekkenstroppene mellom fremre og bakre bilsete
som vist på (dia 4d). Før endene til låsen til bekkenstroppene rundt utsiden av
bilsetet og før dem gjennom sløyfene 2 . Skyv endene til låsen under setet.
Smekk låsene til bekkenstroppene på tungene på sidene til barnesetet 3 .
Stram bekkenstroppene provisorisk ved å trekke de løse endene nedover 4 .
Trekk av tilstrekkelig fra bekkenbeltet og det diagonale beltet
(cirka 600 – 900 mm). Åpne sperren til armen på motsatt side av setebelte­
låsen. Trekk trekket til barnesetet bakover for å vise skrittstroppen. Før beltet
gjennom sperren til belteføringen og slissen til seteskålen (dia 4g), opp til
toppen av setesokkelen, bak skrittstroppen (innsats) og ned gjennom slissen
på andre side av barnesetet.
Åpne den andre sperren til armen, før setebeltet under sperren til armen og
fest tungen i låsen (dia 4h).
4h
4i
VIKTIG – IKKE len baksiden til barnesetet mot instrumentbordet eller nære
frontruten.
Strekk fotstøtten helt ut ved å trykke ned de to utløserknappene. Forsikre deg
om at bindingen til fotstøtte klammerne peker fremover og at stroppene ikke
er vridd. Senk ned fotstøtten og juster høyden slik at den er cirka 30 mm fra
gulvet (dia 4c). Bruk linjalen som er trykt på baksiden av denne anvisningen
for riktig avstand mellom fotstøtte og gulv.
4d
4e
3
4
2
Skyv sløyfeendene til bekkenstroppene
mellom fremre og bakre bilsete som
vist på (dia 2d &
dia 2e). Sett
endene til kroken til bekkenstroppene
rundt utsiden av bilsetet og før dem
gjennom sløyfene 2 . Smekk krokene
til bekkenstroppene på festeringene på
baksiden av barnesetet 3 .
Stram bekkenstroppene provisorisk ved
å trekke de løse endene nedover 4 .
Trekk hele setebeltet løst gjennom
barnesetet og pass på at setebeltet ikke
er vridd (dia 4i). Når beltet er så stramt
som mulig, lukker du arm sperrene på
BEGGE sidene til setet og forsikrer deg
om at de smekker inn i låsen.
Hvis låsen nå ligger i en posisjon som er
markert som feil med en
og setebeltet
ikke kan strammes ordentlig (dia 4j), må
du prøve en annen sitteposisjon i bilen.
4j
4k
Til slutt strammer du bekkenstroppene
ved å trekke de løse stroppene nedover
(dia 4k) helt til fotstøtten berører gulvet.
Fotstøtten må stå stabilt på gulvet – ikke
på lokk til lagerbokser eller lignende.
Straks den er festet ordentlig, må du
teste barnesetet ved bevege det frem
og tilbake og til sidene. Hvis det virker
løst, må du montere det på nytt til det er
ordentlig montert.
IKKE len baksiden til barnesetet mot
instrumentbordet eller nære frontruten.
DK
Vigtigt!
9–25 kg, gruppe 1-2 (ca. 9 måneder til 6 år)
9-25 kg
De følgende anvisninger skal overholdes omhyggeligt.
Hvis ikke autostolen er fastgjort sikkert, eller barnet ikke er
fastspændt korrekt, er der en betydelig risiko for, at barnet
og andre passagerer kvæstes i tilfælde af et uheld.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, INDEN
du forsøger at montere autostolen.
Britax anbefaler, at autostole ikke købes eller
sælges brugt. Bortskaf autostolen sikkert.
Sælg den ikke, og giv den ikke videre til andre.
Efter en ulykke skal autostolen og bilens
sikkerhedssele skiftes ud. Selvom der ikke
konstateres skader på disse dele, er det
muligt, at autostolen og sikkerhedsselen i bilen
i tilfælde af et nyt uheld ikke beskytter dit barn
optimalt.
Du MÅ IKKE tørretumble betrækket –
centrifugér det, og lad det hænge til tørre.
Ingen autostol kan fastholde barnet absolut
sikkert
Selesystemet kan ikke på samme tid
konstrueres som absolut “børnesikkert” og
samtidig opfylde de lovmæssige krav i den
europæiske standard ECE R44. Selen skal
til enhver tid fastgøres og justeres korrekt,
og barnet skal opfordres til at blive siddende
i selesystemet.
ANVEND IKKE opløsningsmidler, rensemidler
eller opvaskemiddel, da disse kan svække
selesystemet og stolen.
Vedligeholdelse af autostolen
Der kan komme mad og drikke ind i spændet
på selesystemet. Dette kan forhindre spændet
i at fungere korrekt – det klikker ikke rigtigt
Vask det i lunkent vand, til det er rent
(billede A og B).
Rengøring af betrækket
Læs vaskeinstruktionerne på mærkaterne på
betrækket.
Rengøring af seler og autostol
Rengør KUN med mild håndsæbe og varmt
vand.
SKIL IKKE , og forsøg ikke at skille nogen af
delene til selesystemet og stolen ad, når du
rengører dem.
ANVEND IKKE smøreolie til nogle af
stoldelene.
Aftagning og ny påsætning af betrækket
Tryk udløserknappen til selen ind, og hold den
inde, og træk med hånden under brystpolstringerne (billede 1a) BEGGE skulderseler
så langt frem som muligt. Frigør selelåsen
(tryk på den røde udløserknap).
Fjern betrækket på hovedstøtten.
Løsn velcro-lukningen på skridtpolstringen,
og fjern den. Åbn låsene og velcro-lukningerne på højre og venstre side af betrækkets
bagside. Før selerne gennem udsparingerne
i betrækket. Tag betrækket af under randen på
autostolen.
Træk betrækket op over den skrå kant, låsen
og hovedstøtten nedefra og op.
Når betrækket skal sættes på igen, benyttes
samme fremgangsmåde i omvendt række­
følge.
Kontrollér, at selerne ikke er snoede.
VIGTIGT – Betrækket og skulderpolstringerne
udgør en sikkerhedsindretning. Autostolen må
ALDRIG benyttes uden disse. Sæt ikke dit
barns sikkerhed på spil ved at anvende betræk
af andre fabrikater, da disse kan forringe
sikkerheden på autostolen.
Hvis du er i tvivl
Autostole passer ikke altid til alle biler. Hvis du
ikke er sikker på, om selen passer til din bil,
kan du indhente oplysninger på vores websted
på adressen www.britax.eu, ringe til vores
kundeservice på +46 8564 841 00 eller sende
en e-mail til helpline@uk.britaxeurope.com.
A
Et nyt betræk kan fås hos en Britax-forhandler,
eller du kan kontakte Britax kundeservice på
tlf. +46 8564 841 00.
Garanti
Alle Britax-produkter er blevet udviklet,
produceret og testet omhyggeligt. Hvis det
inden for 24 måneder efter købsdatoen
viser sig, at dette produkt har mangler pga.
materiale- eller produktionsfejl, skal du
returnere det til den forhandler, hvor du købte
det. Herefter vil vi efter eget skøn enten
reparere det vederlagsfrit eller erstatte det med
det samme eller et tilsvarende produkt.
Et købsbevis er påkrævet af hensyn til
garantien. Vi anbefaler, at du opbevarer din
kvittering, hæfter den sammen med denne
brugervejledning og opbevarer den i stolen.
Britax påtager sig intet ansvar for skader, som
måtte opstå i forbindelse med misbrug, forkert
brug eller forsømmelighed.
Denne garanti kan ikke overføres til andre og
gælder derfor ikke for brugte produkter.
Dine lovbefalede rettigheder påvirkes ikke af
denne garanti.
B
Advarsel
Præsentation af din nye autostol
9–25 kg, gruppe 1-2 (ca. 9 måneder til 6 år)
9-25 kg, gruppe 1-2 (ca. 9 måneder til 6 år)
ALVORLIG FARE!
ANVEND IKKE under nogen omstændigheder en
bagudvendt autostol på et passagersæde, som er
udstyret med en aktiveret airbag.
ANVEND IKKE en fremadvendt autostol på et
passagersæde, som er udstyret med en aktiveret airbag,
medmindre bilfabrikanten bekræfter, at det er forsvarligt.
ANVEND IKKE autostolen på sæder, der peger til siden
eller er bagudvendte.
ANVEND INGEN midler, f.eks. en pude eller en frakke,
til at hæve autostolen fra passagersædet. I tilfælde af
en ulykke ville autostolen og sikkerhedsselerne i bilen
ikke være i stand til at beskytte dit barn så godt, som de
burde.
ANVEND IKKE autostolen i hjemmet. Den er ikke
beregnet til brug i hjemmet og bør kun benyttes i bilen.
FORSØG IKKE at afmontere, modificere eller tilføje
noget til autostolen eller på nogen måde ændre ved den
måde, sikkerhedsselerne i bilen fungerer eller bruges.
Den officielle godkendelse er ikke længere gyldig, hvis
der er foretaget modifikationer. INGEN ANDEN end
producenten må foretage modifikationer af autostolen.
9-25 kg
SØRG FOR at tilpasse selesystemet til det tøj, dit barn
har på, før hver køretur – en tilpasning til vintertøj kan
være for løs til et barn, som er iført sommertøj.
1. Betræk
3. Seleremme
4. Selelås
5. Komfortpolstring
SØRG FOR, at autostolens tilstand altid er sikker, også
når den ikke anvendes til dit barn.
6. Selejusteringsknap
2
SØRG FOR, at alle passagerer i bilen har spændt deres
sikkerhedsseler.
7. Selejusteringsrem
8. Støtteben
3
Selv om der i hele produktudviklingsforløbet er taget
hensyn til, at autostolen er i kontakt med bilsædet,
kan Britax ikke tage ansvar for skader, som opstår på
bilsæder eller sikkerhedsseler.
ADVARSEL – Autostolen er kun egnet til brug i de
anførte køretøjer (se den godkendte køretøjsliste)
og SKAL bruges med en hoftesele eller en
trepunktssikkerhedssele (godkendt iht. FN/ECE regulativ
nr. 16 eller tilsvarende standarder).
2. Skulderpolstringer
1
OPBEVAR autostolen på et sikkert sted, når den ikke
bruges. Undgå at placere tunge genstande oven på
den, og undlad at opbevare den ved siden af direkte
varmekilder eller i direkte sollys.
9. Støttebensholder
4
10. Låseklap
5
11. Seleføringsåbning
6
11
7
10
9
8
EFTERLAD ALDRIG dine børn alene i bilen – heller
ikke for et kort øjeblik.
LAD IKKE genstande som bagage eller bøger ligge
løst bagest i bilen. De skal fastgøres i tilfælde af, at du
bliver nødt til at foretage en hård opbremsning, da løse
genstande vil fortsætte med at bevæge sig, hvorved
de kan forårsage alvorlige skader. Store og tunge
genstande udgør en særlig risiko.
12
LAD ALDRIG foldesæder være ulåste. Hvis du skal
foretage en hård opbremsning, kan et løst sæde kvæste
dit barn.
13
15
TILLAD ALDRIG, at børn leger med eller indstiller
autostolen.
16
OPBEVAR denne brugervejledning i
opbevaringsrummet.
12. Seleremme
DÆK autostolen til, når du efterlader bilen i direkte
sollys. Autostolens komponenter kan blive brændende
varme i solen, og betrækket kan falme.
14. Støttefodsele
SØRG FOR, at autostolen ikke bliver klemt inde af et
sæde, der vippes, eller i bildøren
17
13. Bagplade
15. Åbninger til skuldersele
16. Opbevaringsrum til brugervejledning
(ikke vist)
17. Selehægte (skjult)
18. Udløserknapper til støtteben
19. Støtteben
14
18
19
1. Justering af autostolen, så den passer til dit barns vægt
VIGTIGT – Autostolen er udviklet med henblik på sikker brug uden yderligere ekstern fastspænding.
Justering af selen
1a
Tryk udløserknappen til selen ind, og hold den inde, mens du med hænderne
under brystpolstringerne (billede 1a) trækker BEGGE skulderseler så langt
frem som muligt.
Åbn låsen ved at trykke på den røde knap på selelåsen. Spænd selen rundt
om dit barn. For at kunne spænde selen skal du først samle de to øverste dele
(indsat) og derefter skubbe dem hårdt ind i den nederste del, indtil du hører et
klik. Træk forsigtigt selen opad for at stramme hofteselen, så den passer. Træk
justeringsremmen fremad for at sikre, at selesystemet er komfortabelt men
slutter TÆT omkring dit barn. Kontrollér, at remmene ikke er snoede.
VIGTIGT – Du skal justere højden på skulderselerne til den korrekte position
for dit barn, FØR du monterer autostolen i bilen. Skulderpolstringerne skal
sidde højt på barnets skuldre som vist (billede 1b).
1b
9-25 kg
Skulderselerne SKAL indstilles således, at de ligger ud for eller lige under
barnets skuldre. Hvis du er i tvivl, er det bedre at indstille dem lige under
skuldrene end lige over dem (billede 1b).
Når du når til den øverste åbning, kan dit barn blive ved med at bruge sædet,
indtil øjnene er over det øverste af autostolen.
1c
Indstilling af hovedstøtten
Træk bagpladen op, og indstil hovedstøtten ved at skubbe bagpladen op eller
ned (billede 1c). Sørg for, at bagpladen går i indgreb i den ønskede position.
9-25 kg
2. Montering af autostolen (bagudvendt brug)
i en af siderne på bagsædet
2a
VIGTIGT – Autostolen kan enten benyttes sammen med en hoftesele eller en
trepunktssikkerhedssele.
9-25 kg
2f
Autostolen har et justerbart støtteben (billede 2a). Jo mindre barnet er, jo
mere tilbagelænet skal stolen være.
2b
Jo større barnet er, jo mere opretstående skal stolen være. Hvis positionen
skal ændres, skal du trække støttebenet ud, indtil det går i indgreb i den
ønskede position. For at kunne føre støttebenet ind igen skal der trykkes på de
to støttebensholdere, og støttebenet skal trækkes op (billede 2b). Sørg for, at
støttebenet er i fast indgreb.
2g
Før seleremmene med løkker mellem det forreste bilsæde og tilbage som
vist (billede 2d &
billede 2e). Før seleremmene med spænder hele vejen
rundt om bilsædet, og før dem gennem løkkerne 2 . Klik låsehagerne på
seleremmene på metalringene på bagsiden af sædet. Stram seleremmene
provisorisk ved at trække de løse ender ned.
Frigør tilstrækkeligt af trepunktsselen (ca. 600 – 900 mm). Åbn låseklappen
på den modsatte side af sikkerhedsselelåsen. Træk betrækket til autostolen
tilbage, så skridtselen bliver synlig. Før selen gennem det låselige selespænde
og åbningen på autostolen (billede 2g) op til den øverste del af stolen,
bag skridtselen (indsat) og ned gennem åbningen på den anden side af
autostolen.
Åbn den anden låseklap, før sikkerhedsselen under låseklappen, og fastgør
tungen i låsen (billede 2h).
2c
Anbring autostolen bagudvendt, så den vender mod bilsædet. Efter
anbringelsen skal mellemrummet mellem forsædet og autostolen være på
mindst 10 mm.
Autostolen må IKKE hvile mod bilsædet. Hvis den gør dette, skal forsædet
justeres, uden at føreren eller medpassageren kommer til at sidde
ukomfortabelt. Ellers kan du prøve at placere autostolen et andet sted i bilen
(billede 2c).
2h
2i
Hvis spændet sidder forkert, hvilket er
, og sikkerhedsselen
markeret med et
ikke kan strammes korrekt (billede 2j),
kan du prøve med en anden placering
i bilen.
Træk fodstøtten helt ud ved at trykke på de to udløserknapper. Sørg for, at
fodstøttens holdearme vender fremad, og at remmene ikke er snoede. Sænk
støttefoden, og juster højden, så den er ca. 30 mm fra gulvet (billede 2c).
Brug linealen på bagsiden af denne manual til at finde den rigtige afstand fra
støttefoden til gulvet.
2d
2e
3
2
4
Før seleremmene med løkker mellem
det forreste bilsæde og tilbage som
vist (billede 2d &
billede 2e). Før
seleremmene med hagen rundt om
bilsædet, og før dem gennem løkkerne
2 . Sæt hagerne på seleremmene
på fikseringsringene på bagsiden af
autostolen 3 .
Stram seleremmene provisorisk ved
at trække de løse ender nedad 4 .
Træk hele den løse del af sikkerhedsselen
gennem autostolen, og kontroller, at
sikkerhedsselen ikke er snoet (billede 2i).
Når selen er så stram som muligt, skal
du lukke låseklapperne på BEGGE sider
af sædet og kontrollere, at de klikker på
plads.
2j
2k
Fastgør til sidst seleremmene ved at
trække de løse ender nedad (billede 2k),
indtil støttefoden har kontakt med gulvet.
Støttefoden skal stå på et fast gulv –
ikke på låg fra opbevaringsbokse eller
lignende.
Når autostolen er blevet strammet godt
fast, skal du afprøve den ved at forsøge at
bevæge den frem og tilbage og fra side til
side. Hvis den er løs, skal du montere den
igen, indtil den sidder godt fast.
Autostolen MÅ IKKE hvile mod fører­
sædet eller passagerforsædet.
3. Montering af autostolen (bagudvendt brug) midt på bagsædet
9-25 kg
VIGTIGT – Autostolen kan enten benyttes sammen med en hoftesele eller en
trepunktssikkerhedssele.
3a
3f
Jo større barnet er, jo mere opretstående skal stolen være. Hvis positionen
skal ændres, skal du trække støttebenet ud, indtil det går i indgreb i den
ønskede position. For at kunne føre støttebenet ind igen skal der trykkes på de
to støttebensholdere, og støttebenet skal trækkes op (billede 3a). Sørg for, at
støttebenet er i fast indgreb.
Sæt autostolen med bagsiden fremad og placeret midt mellem førersædet og
passagersædet.
3b
3g
Frigør tilstrækkeligt af trepunktsselen (ca. 600 – 900 mm). Åbn låseklappen
på den modsatte side af sikkerhedsselelåsen. Træk betrækket til autostolen
tilbage, så skridtselen bliver synlig. Før selen gennem det låselige selespænde
og åbningen på autostolen (billede 3f) op til den øverste del af stolen,
bag skridtselen (indsat) og ned gennem åbningen på den anden side af
autostolen.
Åbn den anden låseklap, før sikkerhedsselen under låseklappen, og fastgør
tungen i låsen (billede 3g).
Træk støttefoden helt ud ved at trykke på de to udløserknapper. Sørg for, at
fodstøttens holdearme vender fremad, og at remmene ikke er snoede. Sænk
støttefoden, og justér højden, så den er ca. 30 mm fra gulvet (billede 3b).
Brug linealen på bagsiden af denne manual til at finde den rigtige afstand fra
støttefoden til gulvet.
3c
3d
Før en selerem rundt i en løkke om
både førersædet og passagersædet
som vist (billede 3c).
3h
Hvis bilen er udstyret med et beslag på
sædets glideskinner, kan disse benyttes
alternativt (se detaljen 3d).
VIGTIGT – Montér ikke seleremmene
med bagagestropperne
3e
3
Før seleremmene med løkker mellem det forreste bilsæde og tilbage som
vist (billede 2d &
billede 2e). Før seleremmene med hager hele vejen
rundt om bilsædet, og før dem gennem løkkerne 2 . Sæt hagerne på
seleremmene fast på fikseringsringene på bagsiden af autostolen 3 .
Stram seleremmene provisorisk ved at trække de løse ender ned 4 .
3i
Træk hele den løse del af sikkerheds­
selen gennem autostolen, og kontroller,
at sikkerhedsselen ikke er snoet
(billede 3h). Når selen er så stram som
muligt, skal du lukke låseklapperne på
BEGGE sider af sædet og kontrollere,
at de klikker på plads.
Hvis spændet sidder forkert,
hvilket er markeret med et
, og
sikkerhedsselen ikke kan strammes
korrekt (billede 3i), kan du prøve med
en anden placering i bilen.
3j
Fastgør til sidst seleremmene ved at trække de løse ender nedad (billede 3j),
indtil støttefoden har kontakt med gulvet. Støttefoden skal stå på et fast gulv –
ikke på låg fra opbevaringsbokse eller lignende.
Når autostolen er blevet strammet godt fast, skal du afprøve den ved at
forsøge at bevæge den frem og tilbage og fra side til side. Hvis den er løs,
skal du montere den igen, indtil den sidder godt fast.
Autostolen MÅ IKKE hvile mod førersædet eller passagerforsædet.
2
4
4. Montering af autostolen (bagudvendt brug) på forsædet
9-25 kg
4a
VIGTIGT – Autostolen må KUN anvendes med en en hoftesele og med en
trepunktssikkerhedssele.
4f
Autostolen har et justerbart støtteben (billede 4a). Jo mindre barnet er, jo
mere tilbagelænet skal stolen være. Jo større barnet er, jo mere opretstående
skal stolen være.
4b
Jo større barnet er, jo mere opretstående skal stolen være. For at kunne skifte
position (hvis det kræves) skal støttebenet forskydes, indtil det går i indgreb
i den ønskede position. For at kunne forskyde støttebenet skal der trykkes på
de to støttebensholdere, hvorefter støttebenet trækkes op (billede 4b). Sørg
for, at støttebenet er i fast indgreb.
4g
Skub bilens forsæde tilbage for at gøre plads til autostolen, og kontrollér,
at der stadig er plads til, at der kan sidde en passager behageligt lige bagved.
Jo større barnet er, jo mere oprejst skal sidestillingen være.
4c
Anbring autostolen med bagsiden fremad, og pres det hårdt ind i bilsædet
(billede 4c).
Før seleremmene med løkker mellem det forreste bilsæde og tilbage
som vist (billede 4d). Før seleremmene med spænder hele vejen rundt om
bilsædet, og før dem gennem løkkerne 2 . Før spændeenderne ned under
sædet. Sæt spænderne på seleremmene fast på tungerne på siderne af
autostolen 3 . Stram seleremmene provisorisk ved at trække de løse ender
ned 4 .
Frigør tilstrækkeligt af trepunktsselen (ca. 600 – 900 mm). Åbn låseklappen
på den modsatte side af sikkerhedsselelåsen. Træk betrækket til autostolen
tilbage, så skridtselen bliver synlig. Før selen gennem det låselige selespænde
og åbningen på autostolen (billede 4g) op til den øverste del af stolen,
bag skridtselen (indsat) og ned gennem åbningen på den anden side af
autostolen.
Åbn den anden låseklap, før sikkerhedsselen under låseklappen, og fastgør
tungen i låsen (billede 4h).
4h
4i
VIGTIGT – Bagsiden af autostolen MÅ IKKE hvile mod instrumentpanelet
eller tæt på forruden.
Træk fodstøtten helt ud ved at trykke på de to udløserknapper. Sørg for, at
fodstøttens holdearme vender fremad, og at remmene ikke er snoede. Sænk
støttefoden, og juster højden, så den er ca. 30 mm fra gulvet (billede 4c).
Brug linealen på bagsiden af denne manual til at finde den rigtige afstand fra
støttefoden til gulvet.
4d
4e
3
4
2
Før seleremmene med løkker mellem
det forreste bilsæde og tilbage som
vist (billede 2d &
billede 2e).
Før seleremmene med hagen rundt om
bilsædet, og før dem gennem løkkerne
2 . Sæt hagerne på seleremmene
på fikseringsringene på bagsiden af
autostolen 3 .
Stram seleremmene provisorisk ved at
trække de løse ender nedad 4 .
Træk hele den løse del af sikkerheds­
selen gennem autostolen, og kontrollér, at
sikkerhedsselen ikke er snoet (billede 4i).
Når selen er så stram som muligt, skal
du lukke låseklapperne på BEGGE sider
af sædet og kontrollere, at de klikker på
plads.
Hvis spændet sidder forkert, hvilket er
, og sikkerhedsselen
markeret med et
ikke kan strammes korrekt (billede 4j), kan
du prøve med en anden placering i bilen.
4j
4k
Fastgør til sidst seleremmene ved at
trække de løse ender nedad (billede 4k),
indtil støttefoden har kontakt med gulvet.
Støttefoden skal stå på et fast gulv – ikke
på låg fra opbevaringsbokse eller lignende.
Når autostolen er blevet strammet godt
fast, skal du afprøve den ved at forsøge at
bevæge den frem og tilbage og fra side til
side. Hvis den er løs, skal du montere den
igen, indtil den sidder godt fast.
Bagsiden af autostolen MÅ IKKE hvile
mod instrumentpanelet eller tæt på
forruden.
GB
Important!
9-25kgs Group 1-2 (approximate age 9 months – 6 years)
You must ensure that you follow these instructions
carefully and correctly. If this seat is not fitted securely and
your child is not strapped in correctly, your child and other
passengers are at serious risk of injury in the event of an
accident
Please read this User Guide carefully BEFORE
trying to install your child car seat.
Britax advise that child car seats should
not be bought or sold second-hand. Please
dispose of your child seat safely. Do not sell or
pass it on.
After an accident, the child seat and your car
seat belts should be replaced. Although they
may look undamaged, if you were to have
another accident the child seat and your car
seat belts may not be able to protect your child
as well as they should.
No child seat is escape proof
Harness systems cannot be designed to be
completely “child proof” and yet comply with
the legal requirements of European Standard
ECE R44. The harness must be fastened and
adjusted correctly at all times and children
encouraged to remain within the harness
system.
Looking after your child seat
Food and drink may find their way inside the
buckle of the harness. This can stop it from
working properly – it will not click. Wash in
warm water until clean (dia A and B).
Cleaning the cover
Please read the labels on the cover for
washing instructions.
DO NOT tumble dry the cover – short spin and
drip dry only.
Cleaning the harness and seat shell
Sponge clean ONLY using hand soap and
warm water.
DO NOT take apart, or attempt to take apart,
any part of the harness or seat when cleaning.
DO NOT use solvents, detergents or washingup liquid as these may weaken the harness
and the seat.
DO NOT lubricate or oil any part of the seat.
Removing and refitting the cover
Press in and hold the harness release button
and with your hand below the chest pads
(dia 1a) pull BOTH shoulder straps forwards
as far as they will go. Release the harness
buckle (press the red release button).
Remove the headrest cover.
Undo the Velcro fastner on the crotch cushion
and remove it. Open the snaps and the Velcro
fastners at the left and right on the back part of
the cover.Thread the harness straps through
the recesses in the cover.Unhook the cover
from under the edge of the seat shell.
Pull cover up over the bevel, buckle and
headrest from bottom to top.
9-25 kg
To refit the cover, simply proceed in the
reverse order from removal.
Make sure the straps are not twisted.
IMPORTANT – The cover and shoulder pads
are a safety feature. NEVER use the child
seat without them. Don’t put your child’s safety
at risk by using other makes of replacement
cover, they could stop the child seat from
protecting your child as well as it should.
If in doubt
Not all car seats fit all cars. For advice as
to the suitability of this restraint for your car
please use on our website at www.britax.eu,
call our Customer Service Helpline on
+46 8564 841 00 or email
helpline@uk.britaxeurope.com.
A
A replacement cover is available from your
Britax stockist or contact Britax Customer
Service Department on +46 8564 841 00.
Guarantee
All Britax products are carefully designed,
manufactured and tested. However, should
this product prove faulty within 24 months of
purchase due to a materials or manufacturing
fault please return it to the original place of
purchase. We will then, at our discretion, either
repair it free of charge or replace it with the
same or a similar product.
For guarantee purposes proof of purchase will
be required. We recommend that you retain
your receipt and attach it to this user guide and
store in the seat.
Britax does not accept liability for damage
arising from abuse, misuse or negligence.
This guarantee is not transferable and
therefore does not apply to second-hand
products.
Your statutory rights are not affected by this
guarantee.
B
Warning
Introducing your new child seat
9-25kgs Group 1-2 (approximate age 9 months – 6 years)
9-25kgs Group 1-2 (approximate age 9 months – 6 years)
EXTREME HAZARD!
DO NOT under any circumstances use a rearward
facing child seat on a passenger seat fitted with an
active airbag.
DO NOT use a forward facing child seat on a passenger
seat fitted with an active airbag unless your vehicle
manufacturer confirms that it is safe.
DO NOT use the child seat on side facing or rearward
facing vehicle seats.
DO NOT use anything, such as a cushion or coat,
to raise the child seat off the passenger seat. In an
accident the child seat and your car seat belts would not
be able to protect your child as well as they should.
DO NOT use the child seat in the home. It has not been
designed for home use and should only be used in your
car.
DO NOT attempt to dismantle, modify or add to any
part of the child seat or change the way its harness
or your car seat belts are made or used. The official
approval is no longer valid if modifications are made.
NO modifications may be made to the child seat other
than by the manufacturer.
DO make sure that you adjust the harness to fit the
clothes your child is wearing before each journey –
a fitting for winter clothes may be too slack for a child
wearing summer clothes.
9-25 kg
1. Seat cover
2. Shoulder pads
1
DO store the child seat in a safe place when it is not
being used. Avoid placing heavy objects on top of it
and do not store near direct heat sources or in direct
sunlight.
3. Harness straps
4. Harness buckle
5. Comfort pad
6. Harness adjuster button
DO always keep the child seat secure, even if it is not
being used by your child.
2
DO make sure that all occupants in the vehicle have
their seat belts fastened.
3
Britax, whilst taking into account child car seat contact
with vehicle seats throughout the development of new
products, cannot accept responsibility for damage
occurring to vehicle seats or seat belts.
IMPORTANT – The child seat is only suitable for use
in the listed vechiles (See approved vehicle list) and
MUST only be used with a lap or a lap and diagonal seat
belt (approved to UN/ECE Regulation no. 16 or other
equivalent standards).
7. Harness adjuster strap
8. Support leg
9. Support leg adjuster buttons
4
10. Lock-off arm
5
11.Belt routing slot
6
11
7
10
9
8
DO NOT leave children alone in your car, even for a
short time.
DO NOT leave loose objects, such as luggage or books,
in the back of your car. They must be properly secured,
because if you have to stop your car suddenly loose
objects will keep moving and can then cause serious
injuries. Large and heavy loose objects are a particular
risk.
Diagonal
Lap
12
DO NOT leave folding passenger seats unlatched. If you
have to stop your car suddenly a loose seat back could
injure your child.
13
15
DO NOT allow children to play with or adjust the child
seat.
16
DO keep this user guide in the user guide storage slot.
DO make sure that the child seat does not become
trapped by a folding passenger seat or in the door of
your car.
17
12. Tether straps
DO cover the child seat if your car is left in direct
sunlight. Fittings can become hot to touch in sunny
weather and the cover may become faded.
13. Back plate
14. Footprop tether
Lap
15. Shoulder strap slots
16. User guide storage (not shown)
14
18
17. Yoke (hidden)
18. Footprop release buttons
19. Footprop
19
1. Adjusting the child seat to suit the weight of your child
IMPORTANT – This child seat has been designed to perform safely and independently of further external restraint.
Adjusting the Harness
1a
Press in and hold the harness release button and with your hands below the
chest pads (dia 1a) pull BOTH shoulder straps forward as far as they will go.
Unfasten the buckle by pressing the red harness buckle button. Fit the harness
around your child. To fasten the buckle; first fit the two upper sections together
(inset), then push them firmly into the lower section until you hear a positive
click. Gently pull the harness up to tighten the lap sections to fit. Pull the
adjuster strap forward making sure the harness is a comfortable but FIRM fit
around your child. Make sure the harness straps are not twisted.
IMPORTANT – You must adjust the height of the shoulder straps to the correct
position for your child BEFORE installing the child seat in a car. The shoulder
pads must sit high on the child’s shoulders as shown (dia 1b).
1b
9-25kg
The shoulder straps MUST be adjusted so that they are level or just below your
child’s shoulders. If in any doubt just below the shoulder
rather than above it (dia 1b).
Once you reach the top slots your child may continue to use the seat until their
eye line is above the top of the seat shell.
1c
Adjusting the Headrest
Pull up the back plate and adjust the headrest by sliding the back plate higher
or lower (dia 1c). Make sure that the back plate snaps into the the desired
position.
9-25 kg
2. Installing your child seat (rearward facing) in rear side seat
9-25 kg
2a
IMPORTANT – The child seat can be used with either a lap or a lap and
diagonal seat belt.
2f
The child seat has an adjustable support leg (dia 2a). The smaller the child the
more reclined the seat must be.
2b
The larger the child the more upright the seat must be. To change the position
(if required) slide the support leg out until it engages in the desired position.
To slide the support leg in push the two support leg adjuster buttons and pull
up the support leg (dia 2b). Make sure the support leg is engaged firmly.
2g
Slide the loop ends of the tether straps between the front car seat and back
as shown (dia 2d &
dia 2e). Bring the buckle ends of the tether straps
around the outside of the car seat and feed through the loops 2 . Click the
snap hooks of the tether straps into the metal loops on back of the seat.
Provisionally tighten the tether straps by pulling the loose ends downwards.
Pull off sufficient lap and diagonal belt (approx.600 – 900mm). Open the lockoff arm on the side opposite the seat belt buckle. Pull back the child seat cover
to reveal the crotch strap. Feed the belt through the lock-off belt guide and seat
shell slot (dia 2g), up on to the top face of the seat base, behind the crotch
strap (inset) and down through the slot on the other side of the child seat.
Open the other lock-off arm, feed the seat belt under the lock-off arm and
attach the tongue into the buckle (dia 2h).
2c
Place the child seat rearward facing on the car seat. After installation the gap
between the seat in front and child seat should be a minimum of 10mm.
It must NOT rest against the car seat. If it does then adjust the car seat in front
without making the driver or passenger sit in an uncomfortable position. If not
try another seating position in the car (dia 2c).
2h
2i
Extend the footprop fully by pressing the two release Buttons. Make sure
that the footprop tether brackets are facing forwards and that the straps
are not twisted. Lower the footprop and adjust the height so that it is within
approximately 30mm of the floor (dia 2c). Use the ruler printed on the back
page of this manual to get the correct distance from the footprop to the floor.
2d
2e
3
2
4
Slide the loop ends of the tether straps
between the front car seat and back as
shown (dia 2d &
dia 2e). Bring the
hook ends of the tether straps around
the outside of the car seat and feed
through the loops 2 . Snap the hooks
of the tether straps onto the fixing rings
on the back of the child seat 3 .
Provisionally tighten the tether straps by
pulling the loose ends downwards 4 .
Pull all of the seat belt slack through the
child seat ensuring the seat belt is not
twisted (dia 2i). When the belt is as tight
as possible, close the lock-off arms on
BOTH sides of the seat ensuring that they
click into place.
If the buckle now lies in the position
marked as wrong with a
and the seat
belt cannot be correctly tightened (dia 2j),
try another seating position in the car.
2j
2k
Finally tighten the tether straps by pulling
the loose ends downwards (dia 2k)
until the footprop touches the floor. The
footprop must rest on a solid floor – not
on lids of storage boxes or similar.
Once firmly strapped in, test the child seat
by trying to move it back and forth and
side to side. If it seems loose, you must
re-install until firmly installed.
DO NOT rest the back of the child seat
against the driver or front passenger
seats.
3. Installing your child seat (rearward facing) in rear middle seat
9-25 kg
IMPORTANT – The child seat can be used with either a lap or a lap and
diagonal seat belt.
3a
3f
The larger the child the more upright the seat must be. To change the position
(if required) slide the support leg out until it engages in the desired position.
To slide the support leg in push the two support leg adjuster buttons and pull
up the support leg (dia 3a). Make sure the support leg is engaged firmly.
Place the child seat rearward facing with the back of the child seat positioned
centrally between the driver and passenger seat.
3b
3g
Pull off sufficient lap and diagonal belt (approx.600 – 900mm). Open the lockoff arm on the side opposite the seat belt buckle. Pull back the child seat cover
to reveal the crotch strap. Feed the belt through the lock-off belt guide and seat
shell slot (dia 3f) on to the top face of the seat base, behind the crotch strap
(inset) and down through the slot on the other side of the child seat.
Open the other lock-off arm , feed the seat belt under the lock-off arm and
attach the tongue into the buckle (dia 3g).
Extend the footprop fully by pressing the two release Buttons.Make sure
that the footprop tether brackets are facing forwards and that the straps
are not twisted. Lower the footprop and adjust the height so that it is within
approximately 30mm of the floor (dia 3b). Use the ruler printed on the back
page of this manual to get the correct distance from the footprop to the floor.
3c
3d
Loop a tether strap around both the
front driver and passenger seat as
shown (dia 3c).
3h
If your car is equipped with a runner
loop on the seat runners, these may be
used as an alternative (see detail 3d).
3
2
4
Slide the loop ends of the tether straps between the front car seat and back
as shown (dia 2d &
dia 2e). Bring the hook ends of the tether straps
round the outside of the car seat and feed through the loops 2 . Snap
the hooks of the tether straps onto the fixing rings on the back of the child
seat 3 . Provisionally tighten the tether straps by pulling the loose ends
downwards 4 .
Pull all of the seat belt slack through
the child seat ensuring the seat belt
is not twisted (dia 3h). When the belt
is as tight as possible, close the lockoff arms on BOTH sides of the seat
ensuring that they click into place.
If the buckle now lies in the position
marked as wrong with a
and the
seat belt cannot be correctly tightened
(dia 3i), try another seating position in
the car.
IMPORTANT – Do not install the tether
straps using the Luggage loops
3e
3i
3j
Finally tighten the tether straps by pulling the loose ends downwards (dia 3j)
until the footprop touches the floor. The footprop must rest on a solid floor –
not on lids of storage boxes or similar.
Once firmly strapped in, test the child seat by trying to move it back and forth
and side to side. If it seems loose, you must re-install until firmly installed.
DO NOT rest the back of the child seat against the driver or front passenger
seats.
4. Installing your child seat (rearward facing) in front seat
9-25 kg
4a
IMPORTANT – The child seat MUST only be used with a lap and diagonal
seat belt.
4f
The child seat has an adjustable support leg (dia 4a). The smaller the child the
more reclined the seat must be. The larger the child the more upright the seat
must be.
4b
The larger the child the more upright the seat must be. To change the position
(if required) slide the support leg out until it engages in the desired position.
To slide the support leg in push the two support leg adjuster buttons and pull
up the support leg (dia 4b). Make sure the support leg is engaged firmly.
4g
Push the vehicle front seat back to accommodate the child seat ensuring that
any passenger directly behind will still be able to sit in a comfortable position.
The larger your child, the more upright the sitting position should be.
4c
Place the child seat rearward facing and push firmly into the car seat (dia 4c).
Slide the loop ends of the tether straps between the front car seat and back
as shown (dia 4d). Bring the buckle ends of the tether straps around the
outside of the car seat and feed through the loops 2 . Slide the buckle ends
under the seat. Snap the buckles of the tether straps onto the tongues on the
sides of the child seat 3 . Provisionally tighten the tether straps by pulling the
loose ends downwards 4 .
Pull off sufficient lap and diagonal belt (approx.600 – 900mm). Open the lockoff arm on the side opposite the seat belt buckle. Pull back the child seat cover
to reveal the crotch strap. Feed the belt through the lock-off belt guide and seat
shell slot (dia 4g), up on to the top face of the seat base, behind the crotch
strap (inset) and down through the slot on the other side of the child seat.
Open the other lock-off arm, feed the seat belt under the lock-off arm and
attach the tongue into the buckle (dia 4h).
4h
4i
IMPORTANT – DO NOT rest the back of the child seat on the dashboard or
close to the windscreen.
Extend the footprop fully by pressing the two release Buttons. Make sure
that the footprop tether brackets are facing forwards and that the straps
are not twisted. Lower the footprop and adjust the height so that it is within
approximately 30mm of the floor (dia 4c). Use the ruler printed on the back
page of this manual to get the correct distance from the footprop to the floor.
4d
4e
3
4
2
Slide the loop ends of the tether straps
between the front car seat and back as
shown (dia 2d &
dia 2e). Bring the
hook ends of the tether straps around
the outside of the car seat and feed
through the loops 2 . Snap the hooks
of the tether straps onto the fixing rings
on the back of the child seat 3 .
Provisionally tighten the tether straps by
pulling the loose ends downwards 4 .
Pull all of the seat belt slack through the
child seat ensuring the seat belt is not
twisted (dia 4i). When the belt is as tight
as possible, close the lock-off arms on
BOTH sides of the seat ensuring that
they click into place.
If the buckle now lies in the position
marked as wrong with a
and the seat
belt cannot be correctly tightened (dia 4j),
try another seating position in the car.
4j
4k
Finally tighten the tether straps by pulling
the loose ends downwards (dia 4k)
until the footprop touches the floor. The
footprop must rest on a solid floor – not
on lids of storage boxes or similar.
Once firmly strapped in, test the child
seat by trying to move it back and forth
and side to side. If it seems loose, you
must re-install until firmly installed.
DO NOT rest the back of the child
seat on the dashboard or close to the
windscreen.
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Download PDF