Samsung | GT-S6500D | 2 - Orange

GT-S6500D
Manualul utilizatorului
www.sar-tick.com
Acest produs respectă limitele naţionale
SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice
maxime SAR pot fi găsite în secţiunea
„Informaţii privind certificarea ratei specifice
de absorbţie (SAR - Specific Absorption
Rate)” a acestui manual.
Când transportaţi produsul sau îl utilizaţi
în timp ce este ataşat de corp, fie utilizaţi
un accesoriu aprobat, cum ar fi o husă, sau
păstraţi cel puţin o distanţă de 1,5 cm de
corp, pentru a asigura conformitatea cu
dispoziţiile privind expunerea la undele
radio. Luaţi în considerare faptul că este
posibil ca produsul să transmită chiar dacă
nu efectuaţi un apel telefonic.
Folosirea acestui manual
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil
Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment
mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a
standardelor ridicate de la Samsung.
Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă
ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor aparatului dvs.
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie,
înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi
adecvată a dispozitivului.
●● Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite
ale dispozitivului.
●● Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al
utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
●●
Folosirea acestui manual
2
Conţinutul acestui manual de utilizare poate diferi faţă de
produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii
de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără
notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru
cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
●● Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia
în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
●● Formatul şi aspectul final pentru acest manual de utilizare se
bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în
funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
●● Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de
ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este
responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe
aplicaţii.
●● Samsung nu este răspunzătoare de problemele de
performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau
de modificarea versiunii de software a dispozitivului.
Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate
cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a
aplicaţiilor.
●● Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil,
accesând www.samsung.com.
●● Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte
conţinuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru
utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor
respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în
scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a
legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă
pentru o atare încălcare a legislaţiei drepturilor de autor, de
către utilizator.
●● Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.
●●
Folosirea acestui manual
3
Pictograme pentru instrucţiuni
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le
veţi vedea în acest manual:
Avertisment – situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau
altor persoane
Atenţie – situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul
sau alte echipamente
Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii
suplimentare
►
Consultaţi – pagini cu informaţii legate de subiectul
respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă “consultaţi
pagina 12”)
→
Urmat de – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care
trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de
exemplu: În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii
şi selectaţi Setări → Despre telefon (înseamnă Setări,
urmat de Despre telefon)
[ ]
Paranteze pătrate – tastele telefonului; de exemplu:
[ ](înseamnă tasta Meniu)
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics
Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei
internaţionale privind drepturile de autor.
Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă,
distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin
niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere,
înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire
a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung
Electronics.
Folosirea acestui manual
4
Mărci comerciale
SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale
înregistrate ale Samsung Electronics.
●● Logo-ul Android, Google Search , Google Maps , Google
™
™
Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt
mărci înregistrate ale Google, Inc.
●●
şi
sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS
Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în
licenţa SRS Labs, Inc.
●● Bluetooth este marcă înregistrată în întreaga lume a
®
companiei Bluetooth SIG Inc.
●● Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi /
sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea
deţinătorilor respectivi.
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
®
™
™
CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
●● Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt
proprietatea deţinătorilor respectivi.
●●
Folosirea acestui manual
5
Cuprins
Asamblare ................................................................ 10
Despachetarea ....................................................................... 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei ................. 10
Încărcarea bateriei ................................................................ 12
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) . ....... 15
Ataşarea unei curele de prindere (opţional) . ................. 17
Introducere .............................................................. 18
Pornirea şi oprirea dispozitivului . ..................................... 18
Familiarizarea cu dispozitivul . ........................................... 19
Utilizarea ecranului tactil . ................................................... 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a
tastelor ..................................................................................... 24
Familiarizarea cu ecranul Repaus ...................................... 25
Accesarea de aplicaţii ........................................................... 27
Particularizarea dispozitivului ........................................... 29
Introducerea textului ........................................................... 34
Descărcarea aplicaţiilor din Android Market . ................ 39
Descărcarea fişierelor de pe Web ...................................... 40
Sincronizarea datelor ........................................................... 40
Comunicaţii . ............................................................ 42
Apelare . ................................................................................... 42
Mesagerie . .............................................................................. 48
Google Mail . ........................................................................... 50
E-mail . ...................................................................................... 52
Google Talk ............................................................................. 54
Cuprins
6
ChatON .................................................................................... 55
Social Hub ............................................................................... 56
Divertisment . .......................................................... 57
Cameră foto ............................................................................ 57
Galerie ...................................................................................... 65
Videoclipuri . ........................................................................... 67
Muzică ...................................................................................... 68
Radio FM . ................................................................................ 72
Informaţii personale .............................................. 76
Contacte .................................................................................. 76
Calendar .................................................................................. 79
Notă .......................................................................................... 81
Înregistrare voce . .................................................................. 82
Web ........................................................................... 84
Internet .................................................................................... 84
Hărţi .......................................................................................... 87
Latitude . .................................................................................. 89
Locaţii ....................................................................................... 90
Navigare .................................................................................. 90
YouTube ................................................................................... 91
Samsung Apps ....................................................................... 93
Android Market . .................................................................... 93
Ştiri şi meteo ........................................................................... 94
Conectivitate ........................................................... 95
Bluetooth ................................................................................ 95
Wi-Fi .......................................................................................... 97
Cuprins
7
Wi-Fi Direct . ............................................................................ 99
AllShare . ................................................................................ 100
Partajare reţea mobilă ....................................................... 102
GPS . ........................................................................................ 104
Conexiuni PC ........................................................................ 105
Conexiuni VPN ..................................................................... 107
Instrumente ........................................................... 109
Ceas . ....................................................................................... 109
Calculator .............................................................................. 111
Descărcări . ............................................................................ 112
Google Search ...................................................................... 112
Kies air .................................................................................... 113
Fişierele mele . ...................................................................... 114
Trusă de instrumente SIM ................................................. 115
Manager activități ............................................................... 115
Thinkfree Office ................................................................... 116
Căutare vocală . .................................................................... 118
Setări ....................................................................... 119
Accesarea meniului Setări ................................................. 119
Wireless şi reţea ................................................................... 119
Apel . ....................................................................................... 121
Sunet ...................................................................................... 122
Afişare .................................................................................... 123
Economisire energie ........................................................... 124
Locaţie şi securitate ............................................................ 125
Aplicaţii .................................................................................. 126
Cuprins
8
Conturi şi sincronizare . ...................................................... 127
Confidenţialitate . ................................................................ 127
Stocare ................................................................................... 128
Limbă şi tastatură ................................................................ 128
Ieşire şi intrare voce ............................................................ 131
Accesibilitate ........................................................................ 132
Dată şi oră . ............................................................................ 132
Despre telefon . .................................................................... 132
Depanare . .............................................................. 133
Măsuri de siguranţă ............................................. 139
Index ....................................................................... 152
Cuprins
9
Asamblare
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
●● Dispozitiv mobil
●● Baterie
●● Ghid de pornire rapidă
Utilizaţi numai software aprobat de Samsung. Softwareul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la
funcţionări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de
garanţia producătorului.
Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi
accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune
sau de furnizorul dvs. de servicii.
●● Puteţi obţine accesorii suplimentare de la distribuitorul
Samsung local.
●● Accesoriile livrate funcţionează cel mai bine împreună
cu dispozitivul dvs.
●● Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie
compatibile cu dispozitivul dvs.
●●
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi
primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de
identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar
fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale.
Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona
o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul
universal de identitate a abonatului).
Asamblare
10
Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,
1 Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi
selectaţi Oprire → OK pentru a-l opri.
2 Scoateţi capacul din spate.
Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul
din spate.
3 Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii
orientate în jos.
Antena GPS este localizată în partea superioară, pe spatele
dispozitivului. Nu îndepărtaţi banda de protecţie care o
acoperă, deoarece această acțiune poate deteriora antena.
Asamblare
11
4 Introduceţi bateria.
5 Remontaţi capacul din spate.
Încărcarea bateriei
Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să
încărcaţi bateria.
Puteţi încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză sau
prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui
cablu USB.
Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri omologate de
Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot
cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.
Asamblare
12
Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite
un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie
descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va
fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea
scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcaţi
bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
●● Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni
aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Permiteţi
ca bateria descărcată să se încarce câteva minute înainte
de a porni aparatul.
●●
››Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză
1 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa
multifuncţională.
Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate
cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările
cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de
garanţie.
Asamblare
13
2 Conectaţi la priză capătul mare al încărcătorului.
Puteţi utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta
poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea
completă a bateriei.
●● Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul senzitiv
poate să nu funcţioneze datorită alimentării instabile. În
acest caz, scoateţi încărcătorul din aparat.
●● În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest
lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de
viaţă sau funcţionarea dispozitivului.
●● Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător,
aduceţi telefonul şi încărcătorul la un Centru de Service
Samsung.
●●
3 Când bateria este complet încărcată, decuplaţi încărcătorul
de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.
Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul.
Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea
dispozitivului.
Pentru a economisi energie scoateţi încărcătorul din priză
atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de
pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateţi din priză pentru a
întrerupe alimentarea cu energie.
Asamblare
14
››Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB
Înainte de încărcare, asiguraţi-vă că PC-ul este pornit.
1 Introduceţi un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa
multifuncţională.
2 Introduceţi celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al
unui PC.
În funcţie de tipul de cablu USB pe care îl utilizaţi, este
posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.
3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectaţi
cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.
Introducerea unei cartele de memorie
(opţional)
Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să
introduceţi o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă
cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacităţi
maxime de 32 GB (în funcţie de producătorul şi tipul cartelei de
memorie).
Samsung utilizează standarde industriale omologate
pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele
mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs.
Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate
afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate
deteriora datele memorate pe cartelă.
Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT
pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă
formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va
solicita reformatarea cartelei de memorie.
●● Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce
durata de viaţă a cartelelor de memorie.
●● Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv,
directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în
folderul sdcard.
●●
Asamblare
15
1 Deschideţi capacul slotului pentru cartela de memorie de pe
partea laterală a dispozitivului.
2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii
orientate în sus.
3 Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de
memorie până când se fixează în poziţie.
4 Închideţi capacul slotului pentru cartela de memorie.
››Scoaterea cartelei de memorie
Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi
dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.
1 În modul Repaus, selectaţi
→ Setări → Stocare →
Dezinstalare cartelă SD → OK.
2 Deschideţi capacul slotului pentru cartela de memorie de pe
partea laterală a dispozitivului.
3 Împingeţi uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la
dispozitiv.
4 Scoateţi cartela de memorie din slotul pentru cartela de
memorie.
5 Închideţi capacul slotului pentru cartela de memorie.
Nu scoateţi o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul
transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate
duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de
memorie sau a dispozitivului.
Asamblare
16
››Formatarea cartelei de memorie
Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza
incompatibilităţi cu dispozitivul dvs. Formataţi cartela de
memorie numai cu ajutorul dispozitivului.
În modul Repaus, selectaţi → Setări → Stocare →
Dezinstalare cartelă SD → OK → Formatare cartelă SD →
Formatare cartelă SD → Ştergere completă.
Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să
realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante
stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă
pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.
Ataşarea unei curele de prindere (opţional)
1 Scoateţi capacul din spate.
2 Introduceţi o curea de prindere prin slot şi agăţaţi-o de mica
parte proeminentă.
3 Remontaţi capacul din spate.
Asamblare
17
Introducere
Pornirea şi oprirea dispozitivului
Pentru a porni aparatul, ţineţi apăsată tasta Pornire. Dacă porniţi
dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a seta aparatul.
Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi apoi
selectaţi Oprire → OK.
●● Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile
personalului oficial în zone în care utilizarea
dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul
avioanelor şi al spitalelor.
●● Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului
care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi
apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi Mod Avion.
Introducere
18
Familiarizarea cu dispozitivul
››Aspectul dispozitivului
Senzor de apropiere
Difuzor
Tastă Volum
Ecran senzitiv
Tastă Acasă
Slot pentru cartela de
memorie
Tastă Meniu
Tastă Înapoi
Microfon
Mufă pentru setul cu
cască
Obiectiv cameră foto
Difuzor
Antenă GPS1
Tastă Pornire/
Resetare/Blocare
Capac spate
Antenă principală
Mufă multifuncţională
1. Nu atingeţi şi nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau alte obiecte
în timp ce utilizaţi funcţiile GPS.
Introducere
19
››Taste
Tastă
Funcţie
Pornire/
Resetare1/
Blocare
Porniţi dispozitivul (ţineţi apăsat);
accesaţi meniurile rapide (ţineţi apăsat);
resetaţi dispozitivul (ţineţi apăsat timp
de 8-10 secunde şi eliberaţi); blocaţi
ecranul tactil.
Meniu
Deschideţi o listă de opţiuni disponibile
în ecranul curent; în modul Repaus,
deschideţi aplicaţia de căutare Google
(ţineţi apăsat); deschideţi fereastra de
introducere a căutării în timp ce utilizaţi
anumite aplicaţii (ţineţi apăsat).
Acasă
Reveniţi la ecranul Repaus; deschideţi
lista aplicaţiilor recente (ţineţi apăsat).
Înapoi
Reveniţi la ecranul anterior.
Volum
Reglaţi volumul aparatului.
1. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave sau se blochează, este posibil
să trebuiască să îl resetaţi pentru a redeveni funcţional.
Introducere
20
››Pictograme indicator
Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
Pictogramă
Definiţie
Lipsă semnal
Putere semnal
Reţea GPRS conectată
Reţea EDGE conectată
Reţea UMTS conectată
Deschidere puncte acces Wi-Fi disponibile
Wi-Fi conectat
Bluetooth activat
Cască Bluetooth conectată
GPS activat
Apel în curs
Apel în aşteptare
Set difuzor-microfon activat
Apel pierdut
Introducere
21
Pictogramă
Definiţie
Sincronizat cu Web-ul
Încărcare date
Descărcare date
Redirecţionare apel activată
Conectat la PC
Modul de economisire a energiei activat
USB tethering activat
Wi-Fi tethering activat
Fără cartelă SIM sau USIM
Mesaj text sau multimedia nou
Mesaj e-mail nou
Mesaj vocal nou
Alarmă activată
Notificare de eveniment
Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
Mod Silenţios activat
Mod Vibraţie activat
Mod Avion activat
Introducere
22
Pictogramă
Definiţie
Redare muzică în curs
Redare muzică în pauză
Radio FM pornit în fundal
S-a produs o eroare sau este necesară atenţia
utilizatorului
Nivel de energie al bateriei
10:00 a.m.
Oră curentă
Utilizarea ecranului tactil
Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor
sau executarea funcţiilor. Aflaţi care sunt operaţiile de bază
pentru utilizarea ecranului tactil.
●● Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizaţi
instrumente ascuţite.
●● Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului tactil cu
alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot
determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului
tactil.
●● Nu permiteţi ca ecranul tactil să intre în contact cu
apa. Ecranul tactil poate funcţiona necorespunzător în
condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtaţi
pelicula de protecţie a ecranului înainte de a utiliza
dispozitivul.
●● Ecranul tactil are un strat care detectează micile
descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru
performanţe optime, atingeţi ecranul tactil cu vârful
degetului. Ecranul tactil nu reacţionează la atingerea cu
instrumente ascuţite, cum ar fi un ac sau un stilou.
●●
Introducere
23
Controlaţi ecranul tactil cu următoarele acţiuni:
●● Atingeţi: Atingeţi o dată cu degetul pentru a selecta sau a
lansa un meniu, o opţiune sau o aplicaţie.
●● Ţineţi apăsat: Atingeţi un element şi ţineţi apăsat timp de
peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de
opţiuni.
●● Glisaţi: Atingeţi şi glisaţi cu degetul în sus, în jos, la stânga sau
la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
●● Fixați și glisați: Ţineţi apăsat degetul pe un element şi glisaţi
pentru a muta elementul.
●● Atingeţi de două ori: Atingeţi de două ori, într-o succesiune
rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării
fotografiilor sau a paginilor Web.
●● Micșorați: Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați-le.
●● Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl
utilizaţi pentru o perioadă specificată. Pentru a porni
ecranul, apăsaţi pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
●● De asemenea, puteţi regla durata luminii de fundal. În
modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Afişare → Timp expirare ecran.
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a
tastelor
Puteţi bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica
efectuarea de operaţii nedorite cu dispozitivul.
Pentru blocare, apăsaţi pe tasta Pornire. Pentru deblocare,
porniţi ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și
atingeţi orice loc de pe ecran, apoi glisaţi în afara cercului
mare.
Puteţi activa caracteristica de blocare a ecranului pentru
a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze
datele şi informaţiile personale salvate pe dispozitiv.
► pag. 31
Introducere
24
Familiarizarea cu ecranul Repaus
Când dispozitivul se află în modul Repaus, veţi vedea ecranul
cu acelaşi nume. Din ecranul de repaus, puteţi vizualiza
pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicaţiilor, şi alte
elemente.
Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulaţi la stânga sau
la dreapta, la panoul corespunzător.
››Adăugarea elementelor la ecranul Repaus
Puteţi particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide
la aplicaţii sau la elementele din aplicaţii, widget-uri sau foldere.
Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,
1 Apăsaţi pe [
2
] → Adăugare sau ţineţi apăsată zona goală
din ecranul de repaus.
Selectaţi categoria de elemente → un element:
●● Widget-uri: Adăugaţi widget-uri la ecranul Repaus.
●● Com. r.: Adăugaţi comenzi rapide la elemente, precum
aplicaţii, marcaje şi contacte.
●● Directoare: Creaţi un folder nou sau adăugaţi foldere
pentru contactele dvs.
●● Fundaluri: Setaţi o imagine de fundal.
››Mutarea elementelor pe ecranul Repaus
1 Ţineţi apăsat un element pentru a-l muta.
2 Glisaţi elementul în locaţia dorită.
Introducere
25
››Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus
1 Ţineţi apăsat un element pentru a-l elimina.
Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului.
2 Glisaţi elementul la coşul de gunoi.
3 Când elementul devine roşu, eliberaţi-l.
››Utilizarea panoului de notificări
În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicaţii, atingeţi
pictogramele indicatoare şi glisaţi degetul în jos pentru a
deschide panoul de notificări. Puteţi activa sau dezactiva
caracteristicile de conexiune fără fir şi puteţi accesa o listă de
notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de
procesare. Pentru a ascunde panoul, glisaţi în sus partea de jos a
listei.
Din panoul de notificări, puteţi utiliza următoarele opţiuni:
●● Wi-Fi: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi. ► pag. 98
●● Bluetooth: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de
conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 95
●● GPS: Activaţi sau dezactivaţi funcţia GPS.
●● Mod silenţios: Activaţi sau dezactivaţi modul Silenţios.
●● Rotire automată: Activaţi sau dezactivaţi funcţia rotire
automată.
Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune
sau de furnizorul de servicii.
Introducere
26
››Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din
ecranul Repaus
Puteţi adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus
pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferinţele şi
necesităţile dvs.
1 În modul Repaus, apăsaţi pe [
] → Editare.
De asemenea, puteţi atinge ecranul cu două degete şi să le
apropiaţi pentru a trece în modul Editare.
2 Adăugaţi sau eliminaţi panouri cu ajutorul următoarelor
funcţii:
●● Pentru a îndepărta un panou, ţineţi apăsată imaginea
redusă a acestuia şi duceţi-l prin glisare la coşul de gunoi
din partea de jos a ecranului.
●● Pentru a adăuga un panou nou, selectaţi
.
●● Pentru a schimba ordinea panourilor, ţineţi apăsat
formatul redus al unui panou şi duceţi-l prin glisare la
locaţia dorită.
3 Când aţi terminat, apăsaţi pe [
].
Accesarea de aplicaţii
Pentru a accesa aplicaţiile dispozitivului,
1 În modul Repaus, selectaţi
aplicaţii.
pentru a accesa lista de
2 Derulaţi la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteţi selecta un punct din partea de jos a
ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al
meniului.
Introducere
27
3 Selectaţi o aplicaţie.
Când utilizaţi aplicaţii furnizate de Google, trebuie să
aveţi un cont Google. Dacă nu aveţi un astfel de cont,
înscrieţi-vă pentru a vă crea unul.
●● Puteţi adăuga o comandă rapidă la o aplicaţie ţinând
apăsată pictograma acesteia din lista de aplicaţii. Puteţi
muta pictograma în locaţia dorită de pe ecranul Repaus.
●●
4 Apăsaţi pe [
] pentru a reveni la ecranul precedent; apăsaţi
pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.
Dacă rotiţi dispozitivul în timp ce utilizaţi unele
caracteristici, interfaţa se va roti, de asemenea, în mod
automat. Pentru a împiedica rotirea interfeţei, deschideți
panoul de notificări şi selectaţi Rotire automată.
››Organizarea aplicaţiilor
Puteţi reorganiza aplicaţiile în lista de aplicaţii prin modificarea
ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu
preferinţele şi necesităţile dvs.
1 În lista de aplicaţii, apăsaţi pe [ ] → Editare.
2 Ţineţi apăsat pe o aplicaţie.
3 Glisaţi pictograma de aplicaţie în locaţia dorită.
4
Puteţi muta o pictogramă a aplicaţiei într-un alt ecran. De
asemenea, puteţi muta majoritatea aplicaţiilor frecvent
utilizate în apropierea ecranului .
Apăsaţi pe [ ] → Salvare.
Introducere
28
››Accesarea aplicaţiilor recente
1 Ţineţi apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicaţii
accesate recent.
2 Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o accesaţi.
››Utilizarea managerului de activități
Aparatul dvs. poate executa simultan funcţii multiple. Cu toate
acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări,
probleme de memorie sau consum de energie suplimentar.
Pentru evitarea acestor probleme, închideţi programele inutile
cu ajutorul managerului de aplicații.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Manager activităţi → Aplicaţii active.
Apare lista cu aplicaţiile în curs de executare pe dispozitivul
dvs.
2 Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi Ieşire.
Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi Închidere
toate.
Particularizarea dispozitivului
Profitaţi la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l
pentru a corespunde preferinţelor proprii.
››Setarea datei şi a orei curente
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Dată şi oră.
2 Setaţi ora şi data şi modificaţi alte opţiuni.
››Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări
→ Sunet → Selecţie audio.
Introducere
29
››Reglarea volumului tonurilor de sonerie
Apăsaţi pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul
tonului de sonerie.
››Comutarea la modul Silenţios
Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la
profilul normal, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:
●● În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→
Tastatură şi ţineţi apăsat .
●● Deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului şi
selectaţi Mod silenţios.
●● Ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi Mod silenţios.
Puteţi seta dispozitivul să anunţe diverse evenimente
în modul Silenţios. În modul Repaus, deschideţi lista
de aplicaţii şi selectaţi Setări → Sunet → Vibraţie →
Întotdeauna sau Doar în m. Silenţios. Când comutaţi la
modul Silenţios, va apărea
în loc de .
››Schimbarea tonului de sonerie
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Sunet → Ton de sonerie telefon.
2 Selectaţi un ton de sonerie din listă şi selectaţi OK.
››Activarea animaţiei pentru comutarea
ferestrelor
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Afişare → Animaţie → Unele animaţii sau Toate
animaţiile.
Introducere
30
››Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus
1 În modul Repaus, apăsaţi pe [ ] → Fundal → o opţiune.
2 Selectaţi o imagine.
3 Selectaţi Salvare, Setaţi imaginea de fundal sau setare
tapet de fundal.
Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor
sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.
››Reglarea luminozităţii ecranului
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Afişare → Luminozitate.
2 Glisaţi cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
3 Selectaţi OK.
Nivelul de luminozitate al ecranului va influenţa intervalul
în care dispozitivul consumă energia bateriei.
››Setarea unui ecran de blocare
Puteţi bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare
ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare
dată când îl porniţi sau când deblocaţi ecranul tactil.
●● Dacă uitaţi codul de deblocare, aduceţi dispozitivul la
un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
●● Samsung nu este responsabilă pentru pierderea
codurilor de securitate sau a informaţiilor confidenţiale
sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicaţii software
ilegale.
Introducere
31
Setarea unui model de deblocare
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Locaţie şi securitate → Setare blocare ecran →
Model.
2 Consultaţi instrucţiunile de pe ecran şi exemplele de modele
şi selectaţi Următor.
3 Desenaţi un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel
puţin 4 puncte şi selectaţi Continuare.
4 Desenaţi modelul din nou şi selectaţi Confirmare.
Setarea unui cod PIN de deblocare
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Locaţie şi securitate → Setare blocare ecran →
PIN.
2 Introduceţi un cod PIN (numeric) nou şi selectaţi
Continuare.
3 Introduceţi din nou codul PIN şi selectaţi OK.
Setarea unei parole de deblocare
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Locaţie şi securitate → Setare blocare ecran →
Parolă.
2 Introduceţi o parolă (alfanumerică) nouă şi selectaţi
Continuare.
3 Introduceţi parola din nou şi selectaţi OK.
Introducere
32
››Blocarea cartelei SIM sau USIM
Puteţi bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu
cartela SIM sau USIM.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Locaţie şi securitate → Configurare blocare
cartelă SIM → Blocare cartelă SIM.
2 Introduceţi codul PIN şi selectaţi OK.
Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceţi codul PIN de
fiecare dată când porniţi dispozitivul.
●● Dacă introduceţi un cod PIN incorect de prea multe ori,
cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceţi
codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
●● Dacă blocaţi cartela SIM sau USIM prin introducerea
unui cod PUK incorect de prea multe ori, aduceţi cartela
la furnizorul de servicii pentru a o debloca.
››Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil
Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în
dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite
automat numărul de contact la destinatarii specificaţi, pentru a
vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.
Pentru a folosi această caracteristică, aveţi nevoie de un
cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanţă ,prin
intermediul internetului.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Locaţie şi securitate → Alertă schimbare SIM.
2 Selectaţi Conectare și introduceți adresa de e-mail şi parola
pentru contul dvs. Samsung.
Pentru a crea un cont Samsung, selectaţi Înscr.
Introducere
33
3 Citiţi termenii şi condiţiile şi selectaţi De acord (dacă este
cazul).
4 Selectaţi Destinatari mesaj alertă.
5 Introduceţi parola pentru contul dvs. Samsung din nou şi
selectaţi Confirm.
6 Introduceţi un număr de telefon care include un cod de ţară
(cu +). Dacă doriți să mai adăugați destinatari selectați
7 Introduceţi mesajul text care se va trimite destinatarilor.
8 Selectaţi Efectuat.
.
Introducerea textului
Puteţi introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală
sau scriind manual textul pe ecran.
Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a
introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere întruna dintre limbile acceptate. ► pag. 128
››Modificarea tipului de tastatură
Aveţi posibilitatea să schimbaţi tipul de tastatură. Ţineţi
apăsat câmpul de introducere a textului şi selectaţi Metodă
introducere → un tip de tastatură (tastatura Samsung sau
Swype).
››Introducerea textului utilizând tastatura
Samsung
1 Selectaţi
→ Tipuri de tastatură pentru modul Portret şi
selectaţi o metodă de introducere a textului.
Puteţi selecta una dintre metodele de introducere
cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea
tradiţională) sau metodele de introducere prin scris de mână.
2 Introduceţi text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe
ecran.
Introducere
34
Puteţi utiliza şi următoarele taste:
5
6
7
8
1
2
3
4
Număr
Funcţie
1
Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau
litere mici).
2
Comutaţi între modul Simbol/Numeric şi modul
abc.
3
Accesaţi setările tastaturii; schimbaţi tipul de
tastatură (ţineţi apăsat).
4
Introduceţi textul vocal; Această pictogramă
este disponibilă numai când activaţi funcţia de
introducere a vocii de la tastatura Samsung.
Este posibil ca această caracteristică să
nu fie disponibilă, în funcţie de limba de
introducere selectată.
5
Ştergeţi datele introduse.
6
Începeţi un rând nou.
7
Introduceţi un punct; deschideţi panoul cu
simboluri (ţineţi apăsat).
8
Introduceţi un spaţiu.
Funcţiile acestei taste pot varia, în funcţie
de furnizorul dvs. de servicii.
Introducere
35
››Introducerea textului cu ajutorul tastaturii
Swype
1 Selectaţi primul caracter al unui cuvânt şi glisaţi la al doilea
caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2 Continuaţi până la terminarea cuvântului.
3 Eliberaţi degetul la ultimul caracter.
4 Când cuvântul este afişat corect, selectaţi
pentru a
introduce un spaţiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect,
selectaţi un alt cuvânt din lista care apare.
5 Repetaţi paşii 1-4 pentru a finaliza textul.
De asemenea, puteţi apăsa tastele pentru a introduce
textul.
●● Puteţi apăsa şi menţine apăsată o tastă pentru a
introducere caracterele de pe jumătatea superioară a
acesteia.
●●
Introducere
36
Puteţi utiliza şi următoarele taste:
1
5
6
7
8
2
3
4
Număr
Funcţie
1
Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau
litere mici).
2
Introduceţi cuvântul recomandat sau adăugaţi
un cuvânt nou la dicţionar; accesaţi setările
tastaturii (ţineţi apăsat).
3
Comutaţi între modul Simbol/Numeric şi modul
ABC/Numeric.
4
Schimbaţi limba de introducere.
5
Ştergeţi datele introduse.
6
Începeţi un rând nou.
7
Introduceţi textul vocal.
Este posibil ca această caracteristică să
nu fie disponibilă, în funcţie de limba de
introducere selectată.
8
Introduceţi un spaţiu.
Introducere
37
››Copierea şi lipirea textului
În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere
şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.
1 Amplasaţi cursorul pe textul pe care doriţi să îl copiaţi.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi Selectați un... sau Selectare to...
4 Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
5 Selectaţi Copiere pentru a copia sau Tăiere pentru a extrage
textul şi a-l insera în clipboard.
6 Într-o altă aplicaţie, amplasaţi cursorul în locul în care doriţi
7
să lipiţi textul.
Selectaţi → Lipire pentru a introduce textul din clipboard
în câmpul text.
Introducere
38
Descărcarea aplicaţiilor din Android Market
Prin folosirea platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului
poate fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare.
Android Market vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de a
achiziţiona jocuri şi aplicaţii pentru mobil.
●● În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din
aplicaţiile descărcate în memoria internă. Pentru
salvarea fişierelor pe cartela de memorie, conectaţi
dispozitivul la un PC şi copiaţi-le din memoria internă pe
cartela de memorie.
››Instalarea unei aplicaţii
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Market.
2 Selectaţi Acceptaţi la apariţia termenilor şi a condiţiilor.
3 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.
››Dezinstalarea unei aplicaţii
1 Din ecranul de pornire Android Market, selectați [
Aplicaţiile mele.
2 Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
3 Selectaţi Dezinstalaţi → OK.
Introducere
39
]→
Descărcarea fişierelor de pe Web
Fişierele pe care le descărcaţi de pe Web pot include viruşi
care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu
descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.
Unele fişiere media includ Digital Rights Management
(Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia
drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica
să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi
unele fişiere.
Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Internet.
2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.
Pentru a instala aplicaţii descărcate de pe site-uri Web, altele
decât Android Market, trebuie să selectaţi Setări → Aplicaţii →
Surse necunoscute → OK.
Sincronizarea datelor
Puteţi sincroniza date cu diferite servere Web şi puteţi realiza o
copie de rezervă a datelor sau le puteţi restabili.
După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat
la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informaţiile
actualizate vor apărea pe dispozitiv şi sincronizarea va începe
automat.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
Introducere
40
››Configurarea unui cont de server
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Conturi şi sincronizare.
Selectaţi Adăug. cont → un tip de cont.
2
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
configurarea contului.
››Activarea sincronizării automate
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Conturi şi sincronizare.
2 Selectaţi Sincronizare automată.
3 Selectaţi un cont.
4 Selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le sincronizaţi.
Pentru a exclude aplicaţii din sincronizarea automată, debifaţi
casetele de selectare de lângă aplicaţiile în cauză.
››Sincronizarea manuală a datelor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Conturi şi sincronizare.
2 Selectaţi un cont.
3 Selectaţi Sincronizare imediată. Dispozitivul va începe să
sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.
Introducere
41
Comunicaţii
Apelare
Aflaţi cum se utilizează funcţiile de apelare, de exemplu,
efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opţiunilor
disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea
funcţiilor specifice apelurilor.
››Efectuarea sau preluarea unui apel
Când efectuaţi, acceptaţi, terminaţi sau respingeţi apeluri, puteţi
utiliza butoanele sau ecranul tactil.
●● Atunci când porniţi senzorul de apropiere, dispozitivul
dezactivează automat şi blochează ecranul tactil
pentru prevenirea selectărilor accidentale, când ţineţi
dispozitivul lângă faţă. ► pag. 122
●● Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate
interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.
Efectuarea unui apel
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Tastatură, şi introduceţi un prefix regional şi un număr de
telefon.
1 Selectaţi pentru a efectua un apel.
2 Pentru a încheia apelul, selectaţi Ter. ap.
Utilizaţi agenda telefonică pentru a salva numerele pe
care le formaţi frecvent. ► pag. 76
●● Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea
reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectaţi
→ Jurnale.
●●
Comunicaţii
42
Preluarea unui apel
1 În timpul primirii unui apel, glisaţi
în orice direcţie până la
atingerea marginii cercului.
Când dispozitivul sună, apăsaţi pe tasta Volum pentru a
opri tonul de sonerie.
2 Pentru a încheia apelul, selectaţi Ter. ap.
Respingerea unui apel
În timpul primirii unui apel, glisaţi în orice direcţie până la
atingerea marginii cercului. Apelantul va auzi un ton de linie
ocupată.
Apelarea unui număr internaţional
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→
Tastatură, ţineţi apăsat pe 0 pentru a introduce caracterul +.
2 Introduceţi în întregime numărul pe care doriţi să îl apelaţi
(codul ţării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi
selectaţi
pentru a apela numărul.
››Utilizarea setului cu cască
Introducând o cască în aparat, puteţi răspunde şi controla
apelurile în modul mâini libere:
●● Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştilor.
●● Pentru a respinge un apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
●● Pentru a reţine un apel sau pentru a prelua un apel reţinut pe
durata unui apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
●● Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul setului de căşti.
Comunicaţii
43
››Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel
Puteţi utiliza următoarele opţiuni în timpul desfăşurării unui
apel:
●● Pentru a regla volumul vocii, apăsaţi pe tasta Volum în sus sau
în jos.
●● Pentru a pune un apel în aşteptare, selectaţi
. Pentru a relua
un apel în aşteptare, selectaţi .
●● Pentru a forma un al doilea număr, selectaţi Adăugare... şi
formaţi un număr nou.
●● Pentru a răspunde unui al doilea apel, glisaţi
în orice
direcţie până ajunge la marginea cercului atunci când
auziți un ton de apel în aşteptare. Dispozitivul vă solicită să
confirmaţi dacă primul apel va fi terminat sau reţinut. Pentru
a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul
Apel în aşteptare.
●● Pentru a deschide ecranul de apelare, selectaţi Tastatură.
●● Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectaţi
Difuzor.
În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi unele apeluri
în timp ce utilizaţi caracteristica difuzor-microfon. Pentru
o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al
telefonului.
Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă
poată auzi, selectaţi Mc. oprit.
●● Pentru a-l asculta pe interlocutor şi pentru a discuta cu acesta
prin intermediul căştii Bluetooth, selectaţi Cască.
●● Pentru a deschide agenda telefonică, apăsaţi pe [
]→
Contacte.
●● Pentru a adăuga o notă, apăsaţi pe [
] → Notă.
●● Pentru a comuta între cele două apeluri, selectaţi Permutare.
●● Pentru a efectua un apel cu mai mulţi participanţi (conferinţă
prin telefon), efectuaţi sau preluaţi al doilea apel şi selectaţi
Îmbinare când sunteţi conectat la al doilea interlocutor.
Repetaţi pentru a adăuga alţi interlocutori. Pentru a utiliza
această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu
mai mulţi interlocutori.
●●
Comunicaţii
44
››Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute
Dispozitivul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi pierdut.
Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideţi panoul de
notificări şi selectaţi apelul pierdut.
››Utilizarea caracteristicilor suplimentare
Puteţi utiliza şi alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu,
respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed
Dialling Number - FDN), redirecţionarea sau blocarea apelurilor.
Setarea respingerii automate
Utilizaţi caracteristica de respingere automată pentru a respinge
automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa
respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Apel → Respingere apel.
2 Selectaţi Mod respingere automată → o opţiune.
Opţiune
Funcţie
Toate numerele Respingeţi toate apelurile.
Numere cu
resp. automată
Respingeţi apelurile de la numerele de
telefon din lista de respingere automată.
3 Selectaţi Listă de respingere automată.
4 Selectaţi Adăugare şi introduceţi un număr de telefon.
5 Selectaţi Criteriu de potrivire → o opţiune (dacă este
necesar).
6 Selectaţi Salvare.
7 Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi paşii 4-6.
Comunicaţii
45
Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr
de apelare fixată)
În modul FDN, dispozitivul va restricţiona apelurile efectuate,
cu excepţia numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea
modului FDN,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Apel → Setări suplimentare → Numere de
apelare fixă → Activare FDN.
2 Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi
selectaţi OK.
3 Selectaţi Listă FDN şi adăugaţi contactele care se vor utiliza
în modul FDN.
Setarea redirecţionării apelurilor
Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea pentru
trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteţi
seta această caracteristică separat pentru mai multe situaţii când
nu puteţi prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiţi deja
la telefon sau când vă aflaţi în afara zonei de acoperire.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Apel → Redirecţionare apeluri.
2 Selectaţi o situaţie.
3 Introduceţi un număr spre care vor fi redirecţionate apelurile
şi selectaţi Activare.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.
Setarea blocării apelurilor
Blocarea apelurilor este o caracteristică de reţea pentru a limita
anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane
să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Apel → Setări suplimentare → Blocare apel →
un tip de apel.
Comunicaţii
46
2 Selectaţi o opţiune de blocare a apelurilor.
3 Introduceţi o parolă de blocare a apelurilor şi selectaţi OK.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.
Setarea apelurilor în aşteptare
Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă
un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior.
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări
→ Apel → Setări suplimentare → Apel în aşteptare. Setarea
dvs. va fi trimisă reţelei.
››Vizualizarea jurnalelor de apel
Puteţi vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcţie de tip.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Jurnale.
→
2 Apăsaţi pe [
] → Vizualizare după → o opţiune pentru
sortarea jurnalelor de apeluri.
Din jurnalele de apeluri, puteţi efectua un apel sau trimite
un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a
contactului la stânga sau la dreapta.
3 Selectaţi un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.
Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi forma numărul,
trimite un mesaj la numărul respectiv sau adăuga numărul
în agenda telefonică.
Comunicaţii
47
Mesagerie
Aflaţi cum să creaţi şi cum să trimiteţi mesaje text (SMS),
multimedia (MMS) sau e-mail, precum şi să vizualizaţi sau să
gestionaţi mesajele trimise sau primite.
Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru
trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de
acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul de servicii.
››Trimiterea unui mesaj text
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
2 Selectaţi Mesaj nou.
3 Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.
.
Introduceţi numerele de telefon manual, separându-le cu
punct şi virgulă sau cu o virgulă.
●● Selectaţi numerele de telefon din liste prin selectarea
.
●●
4 Selectaţi Ating. pt. intr. mes. şi introduceţi textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsaţi pe [
Introducere emoticon.
]→
5 Selectaţi Trim. pentru a trimite mesajul.
››Trimiterea unui mesaj multimedia
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
2 Selectaţi Mesaj nou.
Comunicaţii
48
.
3 Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.
Introduceţi numerele de telefon sau adresele de e-mail
manual, separându-le cu punct şi virgulă sau cu o virgulă.
●● Selectaţi numerele de telefon sau adresele de e-mail din
liste prin selectarea
.
La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va
converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.
●●
4 Apăsaţi pe [
] → Adăugare subiect şi introduceţi un
subiect pentru mesaj.
5 Selectaţi Ating. pt. intr. mes. şi introduceţi textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsaţi pe [
Introducere emoticon.
]→
6 Selectaţi
şi adăugaţi un element.
Puteţi selecta un fişier din lista de fişiere sau puteţi realiza o
fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.
7 Selectaţi Trim. pentru a trimite mesajul.
››Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Mesajele sunt grupate în liste în funcţie de contact, similar
unei aplicaţii de tip messenger.
2 Selectaţi un contact.
3 Pentru un mesaj multimedia, selectaţi un mesaj pentru a
vizualiza detaliile.
Comunicaţii
49
.
››Ascultarea mesajelor vocale
Dacă aţi setat redirecţionarea apelurilor pierdute către serverul
de mesagerie vocală, apelanţii pot lăsa mesajele vocale atunci
când nu răspundeţi la apelurile primite. Pentru accesarea
mesajelor vocale primite şi ascultarea acestora,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Tastatură apoi ţineţi apăsat 1.
→
2 Urmaţi instrucţiunile serverului de mesagerie vocală.
Trebuie să salvaţi numărul serverului de mesagerie vocală
înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi
numărul.
Google Mail
Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în
Mesaje primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul
Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afişat în
bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afişate cu aldine.
●● În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcţie
de furnizorul dvs. de servicii.
››Trimiterea unui mesaj e-mail
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Google Mail.
2 Apăsaţi pe [
] → Scrieţi.
Comunicaţii
50
3 Introduceţi un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
4 Introduceţi un subiect şi un mesaj.
5 Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsaţi pe [ ] → Ataşaţi
→ un fişier.
6 Selectaţi
pentru a trimite mesajul.
››Vizualizarea mesajelor de e-mail
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Google Mail.
2 Selectaţi un mesaj e-mail.
Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a răspunde mesajului, selectaţi
.
●● Pentru a răspunde la mesaj incluzând toţi destinatarii, selectaţi
→ Răsp. tut.
●● Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi
→ Redirecţionaţi.
●● Pentru a adăuga o stea mesajului, selectaţi
.
●● Pentru a vizualiza o ataşare, selectaţi Previzualizaţi. Pentru a-l
salva pe cartela de memorie, selectaţi Descărcaţi.
●● Pentru arhivarea mesajului, selectaţi Arhivaţi.
●● Pentru ştergerea mesajului, selectaţi Ştergeţi.
●● Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectaţi
.
sau
››Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete
Puteţi organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteţi sorta
mesajele după filtrul etichetei.
Comunicaţii
51
Adăugarea unei etichete la un mesaj
1 Din ecranul Mesaje primite, ţineţi apăsat pe un mesaj.
2 Selectaţi Modificaţi etichetele.
3 Selectaţi o etichetă pe care doriţi să o adăugaţi şi selectaţi
OK.
Filtrarea mesajelor
1 Din ecranul Mesaje primite, apăsaţi pe [
etichetele.
] → Accesaţi
2 Selectaţi eticheta mesajelor pe care doriţi să le vizualizaţi.
E-mail
Aflaţi cum să trimiteţi sau să vizualizaţi mesaje de e-mail din
contul personal sau din contul de e-mail al companiei.
››Configurarea unui cont de e-mail
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
E-mail.
2 Introduceţi adresa de e-mail şi parola.
3 Selectaţi Următor (pentru conturi de e-mail generale, ca de
exemplu Google Mail şi Yahoo) sau Configurare manuală
(pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Când aţi terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de
e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă aţi creat mai mult
de două conturi, puteţi să comutaţi între conturile de e-mail.
Selectaţi un nume de cont din colţul din stânga sus al ecranului
şi selectaţi-l pe cel din care doriţi să preluaţi mesajele.
Comunicaţii
52
››Trimiterea unui mesaj e-mail
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
E-mail → un cont de e-mail.
2 Selectaţi .
3 Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.
Introduceţi adresele de e-mail manual, separându-le cu
punct şi virgulă sau selectând tasta Enter.
●● Introduceți adresele de e-mail din liste prin selectarea
.
●● Pentru a adăuga mai mulţi destinatari, apăsaţi pe [
]→
Adăugare Cc/Bcc.
●●
4 Selectaţi câmpul subiect pentru a introduce un subiect.
5 Selectaţi câmpul de introducere a textului şi introduceţi
textul mesajului de e-mail.
6 Selectaţi Ataşare şi ataşaţi un fişier.
Puteţi selecta un fişier din lista de fişiere sau puteţi realiza o
fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.
Nu puteţi ataşa fişiere protejate de Digital Rights
Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).
7 Selectaţi Trim. pentru a trimite mesajul.
Dacă sunteţi offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul
va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteţi online şi
în aria de acoperire.
››Vizualizarea unui mesaj de e-mail
Când deschideţi un cont de e-mail, aveţi posibilitatea să vizualizaţi
offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectaţi la
serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea
mesajelor de e-mail, aveţi posibilitatea să le vizualizaţi offline.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
2
Email → un cont de e-mail.
Apăsaţi pe [ ] → Reîmprospătare pentru a actualiza lista
de mesaje.
Comunicaţii
53
3 Selectaţi un mesaj e-mail.
Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectaţi
sau
.
●● Pentru a muta mesajul în alt folder, selectaţi
.
●● Pentru a şterge mesajul, selectaţi
.
●● Pentru a răspunde mesajului, selectaţi
→ Răspuns.
●● Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi
→ Transfer.
●● Pentru a vizualiza un ataşament, selectaţi
→ ataşamentul.
Pentru a salva ataşamentul pe telefonul dvs., selectaţi .
Google Talk
Aflaţi cum puteţi vorbi cu prietenii şi familia utilizând
Google Talk™.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Google Talk.
Lista de prieteni afișează instantaneu toate contactele dvs.
Google Talk.
Apăsaţi pe [ ] → Adăugaţi un prieten.
2
3 Introduceţi o adresă de e-mail a prietenului şi selectaţi
Trimiteţi o invitaţie.
Când acceptă invitaţia, prietenul este adăugat pe lista dvs. de
prieteni.
Comunicaţii
54
››Începerea unei conversaţii
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Google Talk.
2 Selectaţi un prieten din listă. Se deschide ecranul de
conversaţii.
3 Introduceţi mesajul şi selectaţi Trimiteţi.
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsaţi pe [
multe → Inseraţi un emoticon.
] → Mai
4 Pentru a comuta între conversaţiile active, apăsaţi pe [
Comutaţi conversaţiile.
5 Pentru a încheia conversaţia, apăsaţi pe [
conversaţia.
]→
] → Încheiaţi
ChatON
Aflaţi cum să vă conversaţi cu prietenii şi familia în aplicaţia
ChatON. Acesta este un serviciu de tip mesagerie instant
bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul
dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce vă
conversaţi cu contactele dvs., puteţi trimite fişiere multimedia
şi date, cum ar fi fotografii, videoclipuri, numere de contact şi
mesaje animate.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
ChatON.
2 Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi
termenii şi condiţiile şi selectaţi Acceptare.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
configurarea contului.
4 Comunicaţi instantaneu cu prietenii şi familia.
Comunicaţii
55
Social Hub
Aflaţi cum puteţi accesa Social Hub™, aplicaţia integrată de
comunicare pentru Serviciul Reţele Sociale (SNS), e-mail sau
mesaje. Vizitaţi socialhub.samsungapps.com pentru mai multe
detalii.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Social Hub.
2 Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, adăugaţi
un cont sau săriţi peste acest pas pentru o configurare
ulterioară.
3 Selectaţi o categorie.
4 Consultaţi şi utilizaţi conţinutul livrat de Social Hub.
Comunicaţii
56
Divertisment
Cameră foto
Aflaţi cum puteţi să realizaţi şi să vizualizaţi fotografii şi
videoclipuri. Puteţi realiza fotografii la rezoluţii de până la
2048 x 1536 pixeli (3,2 mega pixeli) şi videoclipuri la rezoluţii de
până la 640 x 480 pixeli.
●● Interfaţa camerei foto apare numai în modul peisaj.
●● Atingeţi ecranul pentru a ascunde sau afişa pictograme
în vizor.
●● Camera foto se opreşte automat atunci când nu este
utilizată pentru o perioadă specificată.
●● Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenă
sau de condiţiile de fotografiere.
››Fotografierea
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Cameră foto pentru a porni camera.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
modul de vizualizare peisaj.
Divertisment
57
3 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele
necesare.
1
6
2
3
7
4
5
Număr
8
Funcţie
1
Verificaţi starea şi setările camerei foto.
●●
: Rezoluţie
●●
: Tip măsurare expunere
●●
: Numărul fotografiilor care se pot
realiza (în funcţie de memoria disponibilă)
●●
: Locaţie de stocare
2
Schimbaţi modul de fotografiere.
3
Schimbaţi modul pentru scenă.
4
Reglaţi luminozitatea.
5
Schimbaţi setările camerei foto.
6
Comutaţi la camera video.
7
Realizaţi o fotografie.
8
Vizualizaţi ultima fotografie realizată.
Divertisment
58
4 Apăsaţi pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când
forografiaţi la rezoluţia cea mai mare.
5 Selectaţi
pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.
După realizarea fotografiilor, selectaţi pentru a le vizualiza.
●● Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la
dreapta.
●● Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtați-le.
Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi
selecta sau sau puteţi atinge de două ori ecranul.
●● Pentru a trimite o fotografie, selectaţi Part.
●● Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de
identificare a apelantului, selectaţi Setare ca.
●● Pentru a şterge o fotografie, selectaţi Ştergere.
››Realizarea unei fotografii utilizând opţiuni
prestabilite pentru diverse scene
Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene.
Puteţi selecta pur şi simplu modul adecvat pentru condiţiile de
fotografiere şi subiecţi.
De exemplu, când realizaţi fotografii noaptea, selectaţi modul
nocturn, care utilizează o expunere extinsă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Cameră foto pentru a porni camera.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
3
modul de vizualizare peisaj.
→ o scenă.
Selectaţi
Divertisment
59
4 Efectuaţi reglajele necesare.
5 Selectaţi pentru a fotografia.
››Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere
zâmbet
Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta
să captaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Cameră foto pentru a porni camera.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
modul de vizualizare peisaj.
→ Fotografiere zâmbet.
Selectaţi
3
4 Efectuaţi reglajele necesare.
5 Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect.
6 Selectaţi .
Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi
le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte,
dispozitivul fotografiază automat.
››Realizarea unei serii de fotografii
Puteţi realiza cu uşurinţă o serie de fotografii ale unor subiecţi
aflaţi în mişcare. Această opţiune este utilă când fotografiaţi
copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Cameră foto pentru a porni camera.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
modul de vizualizare peisaj.
→ Continuu.
Selectaţi
3
4 Efectuaţi reglajele necesare.
5 Ţineţi apăsat . Camera foto va continua să capteze
fotografii până când eliberaţi tasta.
Divertisment
60
››Realizarea unei fotografii panoramice
Puteţi realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de
fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru
fotografierea peisajelor.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Cameră foto pentru a porni camera.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
modul de vizualizare peisaj.
→ Panoramă.
Selectaţi
3
4 Efectuaţi reglajele necesare.
5 Selectaţi pentru a capta prima fotografie.
6 Deplasaţi lent dispozitivul în orice direcţie şi aliniaţi cadrul
verde cu vizorul.
Când aţi aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza
automat fotografia următoare.
7 Repetaţi pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.
››Particularizarea setărilor camerei foto
Înainte de a realiza o fotografie, selectaţi
accesa următoarele opţiuni:
→
pentru a
Opţiune
Funcţie
Temporizator
Selectaţi întârzierea înainte de realizarea
unei fotografii.
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea de rezoluţie.
Balanţă de alb
Reglaţi balanţa de culoare conform
condiţiilor de iluminare.
Divertisment
61
Opţiune
Funcţie
Efecte
Aplicaţi un efect special, de exemplu, sepia
sau tonuri de alb-negru.
Măsurare
Selectaţi un tip de măsurare a expunerii.
Calitate
imagine
Setaţi nivelul de calitate al fotografiilor.
Înainte de a realiza o fotografie, selectaţi
următoarele setări:
→
pentru a accesa
Setare
Funcţie
Grilă
Afişează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare
Setaţi camera foto să afişeze imaginea
realizată.
GPS
Setaţi camera să includă informaţii privind
locaţia pentru fotografiile dvs.
●● Pentru a îmbunătăţi semnalul
GPS, evitaţi să faceţi poze în
locații în care semnalul poate fi
obstrucţionat, cum ar fi între clădiri,
în zone foarte joase sau în condiţii
de vreme precare.
●● Este posibil ca locaţia dvs. să apară
pe fotografiile dvs. atunci când le
încărcaţi pe Web. Pentru a evita
aceasta, dezactivaţi setarea etichetă
GPS.
Sunet obiectiv
Setaţi declanşatorul camerei foto să emită
un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare
Selectaţi o locaţie de memorie pentru
stocarea fotografiilor realizate.
Reiniţializare
Reiniţializaţi meniurile şi opţiunile de
filmare.
Divertisment
62
››Înregistrare videoclip
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Cameră foto pentru a porni camera.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
modul de vizualizare peisaj.
3 Selectaţi pentru a comuta la camera video.
4 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele
necesare.
1
2
5
6
3
4
Număr
7
Funcţie
1
Verificaţi starea şi setările camerei video.
●●
: Rezoluţie
●●
: Lungimea unui videoclip ce
poate fi înregistrat (în funcţie de memoria
disponibilă)
●●
: Locaţie de stocare
2
Schimbaţi modul de înregistrare (pentru
ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru
salvare normală).
3
Reglaţi luminozitatea.
4
Modificaţi setările camerei video.
5
Comutaţi la camera foto.
6
Înregistraţi un videoclip.
7
Vizualizaţi ultimul videoclip înregistrat.
Divertisment
63
5 Apăsaţi pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când
înregistraţi la rezoluţia cea mai mare.
6 Selectaţi
7 Selectaţi
pentru a începe înregistrarea.
pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.
Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod
adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de
transfer.
După înregistrarea videoclipurilor, selectaţi pentru a le
vizualiza.
●● Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulaţi la stânga
sau la dreapta.
●● Pentru a trimite un videoclip, selectaţi Part.
●● Pentru a reda un videoclip, selectaţi Redare.
●● Pentru a şterge un videoclip, selectaţi Ştergere.
››Particularizarea setărilor camerei video
Înainte de a înregistra un videoclip, selectaţi
accesa următoarele opţiuni:
→
pentru a
Opţiune
Funcţie
Temporizator
Selectaţi intervalul de întârziere înainte de
începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea de rezoluţie.
Balanţă de alb
Reglaţi balanţa de culoare conform
condiţiilor de iluminare.
Efecte
Aplicaţi un efect special.
Calitate video
Setaţi nivelul de calitate al videoclipurilor.
Divertisment
64
Înainte de a înregistra un videoclip, selectaţi
accesa următoarele setări:
→
pentru a
Setare
Funcţie
Grilă
Afişează o grilă pe ecranul de examinare.
Înregistrare
audio
Activaţi sau dezactivaţi sunetele.
Examinare
Setaţi camera video să afişeze videoclipul
înregistrat.
Stocare
Selectaţi o locaţie de memorie pentru
stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reiniţializare
Reiniţializaţi meniurile şi opţiunile de
înregistrare.
Galerie
Aflaţi cum puteţi vizualiza fotografiile şi reda videoclipurile
salvate pe cartela de memorie.
››Formate de fişier acceptate
Tip
Format
Imagine
●● Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video
●● Extensie: 3gp, mp4
●● Codec: H.263, H.264, MPEG4
În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierelor.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate
corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.
●●
Divertisment
65
››Vizualizarea unei fotografii
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Galerie.
2 Selectaţi un folder.
3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi
în partea din dreapta-sus a ecranului.
sau
4 Selectaţi o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.
În timpul vizualizării unei fotografii, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la
dreapta.
●● Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtați-le.
Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi
selecta sau sau puteţi atinge de două ori ecranul.
●● Pentru a trimite o fotografie, selectaţi Trimitere prin.
●● Pentru a şterge o fotografie, selectaţi Ştergere.
●● Pentru a partaja o fotografie cu alte persoane, apăsaţi pe [
]
→ Partajare.
●● Pentru a seta o fotografie ca fundal sau o imagine de
identificare a apelantului, apăsaţi pe [ ] → Setare ca.
●● Pentru a utiliza caracteristici suplimentare în legătură
cu o fotografie, apăsaţi pe [ ] → Mai multe şi utilizaţi
următoarele opţiuni:
-- Imprimare: Imprimaţi o fotografie utilizând o conexiune
Wi-Fi sau USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu
anumite imprimante Samsung.
-- Tăiere: Tăiaţi o imagine dintr-o fotografie.
-- Rotire stânga: Rotiţi fotografia în sensul invers acelor de
ceasornic.
-- Rotire dreapta: Rotiţi fotografia în sensul acelor de
ceasornic.
-- Expunere diapozitive: Începeţi o expunere de diapozitive
în fişierul selectat.
-- Redenum.: Redenumiţi un fişier foto.
-- Detalii: Vizualizaţi detaliile fotografiei.
Divertisment
66
››Redarea unui videoclip
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Galerie.
2 Selectaţi un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda.
3 Rotiţi dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
4 Controlaţi redarea cu tastele virtuale.
Videoclipuri
Învăţaţi să utilizaţi playerul video pentru a reda diferite tipuri
de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de
fişier: 3gp,mp4 (Codec: MPEG4, H.263, H.264).
●● În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierelor.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de
conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate
corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Videoclipuri.
2 Selectaţi un videoclip pentru redare.
3 Rotiţi dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
Divertisment
67
4 Controlaţi redarea cu următoarele pictograme:
Pictogramă
Funcţie
Modificaţi raportul ecranului video.
Reluaţi redarea; salt înapoi (atingeţi de
două ori); vă deplasaţi înapoi într-un fişier
(ţineţi apăsat).
Întrerupeţi redarea; selectaţi
relua redarea.
pentru a
Derulaţi înainte; vă deplasaţi înainte într-un
fişier (ţineţi apăsat).
Activaţi sistemul de sunet surround pe 5,1
canale când este conectată o cască.
Reglaţi volumul.
Muzică
Aflaţi cum puteţi să ascultaţi muzica preferată, cu ajutorul
playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele
formate de fişier: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid,
wma, flac (Codec: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+. eAAC+, AMRNB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).
●● În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierelor.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de
conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate
corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.
Divertisment
68
››Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv
Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de
memorie:
●● Descărcaţi de pe Web. ► pag. 84
●● Descărcaţi de pe un PC utilizând programul Samsung Kies.
► pag. 105
●● Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 97
●● Copiaţi pe cartela de memorie. ► pag. 106
››Redarea muzicii
După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela
de memorie,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Player muzical.
2 Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3 Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:
1
5
2
3
6
7
8
4
Număr
Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale
când este conectată o cască.
1
2
Funcţie
1
Activaţi modul Amestecare.
1. Aceste pictograme sunt afişate la atingerea ecranului playerului.
Divertisment
69
Număr
3
1
Funcţie
Mergeţi la un anumit moment din durata
fişierului glisând sau atingând bara.
4
Reluaţi redarea; salt înapoi (atingeţi de două ori);
vă deplasaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat).
5
Reglaţi volumul.
6
1
Schimbaţi modul de repetare (oprit, se repetă un
fişier sau se repetă toate fişierele).
7
Întrerupeţi redarea; selectaţi
redarea.
pentru a relua
8
Derulaţi înainte; vă deplasaţi înainte într-un fişier
(ţineţi apăsat).
Puteţi controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu
cască. În modul Repaus, ţineţi apăsat pe butonul setului
cu cască pentru a lansa playerul muzical. Apăsaţi pe
butonul setului cu cască pentru a porni sau întrerupe
redarea.
●● SRS CS Headphone
™ oferă o experienţă de sunet
surround pe 5.1 canale pe seturile cu cască standard sau
pe cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conţinut
multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
●● WOW HD
™ îmbunătăţeşte semnificativ calitatea de
redare a sunetelor, oferind o experienţă dinamică de
divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu
o claritate a frecvenţelor ridicate care permite detalii
precise.
●●
1. Aceste pictograme sunt afişate la atingerea ecranului playerului.
Divertisment
70
››Crearea unei liste de redare
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Player muzical.
2 Selectaţi Liste de redare.
3 Apăsaţi pe [ ] → Creare.
4 Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi
Salvare.
5 Selectaţi Adăugare muzică.
6 Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi selectaţi
Adăugat.
În timpul redării, puteţi adăuga fişiere la o listă de redare
apăsând [ ] → Adăugare la lista de redare.
››Adăugarea pieselor la lista rapidă
Puteţi adăuga piese la lista rapidă şi le puteţi salva ca listă de
redare. În timpul redării, apăsaţi pe [ ] → Adăug. la listă rap.
pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.
Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului
muzical, selectaţi Liste de redare → Listă rapidă. Pentru a salva
lista rapidă ca listă de redare, apăsaţi pe [ ] → Salvare ca listă
de redare.
››Particularizarea setărilor playerului muzical
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Player muzical.
2 Apăsaţi pe [
] → Setări.
Divertisment
71
3 Reglaţi următoarele setări pentru a particulariza playerul
muzical:
Opţiune
Funcţie
Egalizator
Selectaţi un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet
Selectaţi un efect de sunet.
Meniu muzică
Selectaţi categorii muzicale care să fie
afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare
Selectați o vizualizare animată în timpul
redării.
Versuri
Setaţi afişarea versurilor în timpul redării.
Playerul muzical acceptă versuri numai
cu etichete ID3v2.
Oprire
automată
muzică
Setaţi playerul muzical să se oprească
automat după o perioadă de timp
specificată.
Radio FM
Aflaţi cum puteţi să ascultaţi muzica şi ştirile la radioul FM.
Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectaţi căştile, care
servesc drept antenă radio.
››Ascultarea radioului FM
1 Introduceţi căştile în dispozitiv.
2 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Radio FM.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile
disponibile.
La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea
automată.
Divertisment
72
3 Selectaţi postul de radio dorit din lista posturilor şi apăsaţi
[
] pentru a reveni la ecranul radioului FM.
4 Controlaţi radioul FM utilizând următoarele taste:
1
6
2
7
3
3
4
5
Număr
Funcţie
1
Scanaţi posturile de radio disponibile.
2
Atingeţi pentru a introduce manual frecvenţa
postului radio.
3
Căutaţi un post de radio disponibil.
4
Acordaţi fin frecvenţa.
5
Adăugaţi postul de radio curent pe lista de
favorite.
6
Reglaţi volumul.
7
Porniţi sau opriţi radioul FM.
Divertisment
73
››Salvarea automată a unui post de radio
1 Introduceţi căştile în dispozitiv.
2 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Radio FM.
3 Apăsaţi pe [
] → Scanare → o opţiune de scanare.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile
disponibile.
4 Selectaţi postul de radio dorit din lista posturilor disponibile
şi apăsaţi [
] pentru a reveni la ecranul radioului FM.
››Adăugarea unui post de radio la lista de favorite
1 Introduceţi căştile în dispozitiv.
2 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Radio FM.
3 Selectaţi pentru a porni radioul FM.
4 Derulaţi la postul de radio dorit.
5 Selectaţi pentru a-l adăuga la lista de favorite.
Puteţi adăuga un nume pentru postul de radio sau îl
puteţi şterge; ţineţi apăsat un post de radio de pe lista de
favorite şi selectaţi Eliminare sau Redenum.
Divertisment
74
››Particularizarea setărilor radioului FM
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Radio FM.
2 Apăsaţi pe [ ] → Setări.
3 Reglaţi următoarele setări pentru particularizarea radioului
FM:
Opţiune
Funcţie
Redare în
fundal
Stabiliţi dacă radioul FM va funcţiona
sau nu în fundal, în timp ce utilizaţi alte
aplicaţii. Dacă această caracteristică este
activată, puteţi controla radioul FM din
panoul de notificări.
Afişare ID post
Stabiliţi dacă se va afişa identificatorul
postului pe ecranul radioului FM;
identificatorii de post sunt disponibili
numai de la posturile de radio care
furnizează această informaţie.
Oprire FM
automată
Setaţi ca radioul FM să se oprească
automat după o perioadă de timp
specificată.
Divertisment
75
Informaţii personale
Contacte
Învăţaţi să creaţi şi să administraţi o listă cu contactele dvs.
personale sau de afaceri. Puteţi salva nume, numere de telefon
mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail,
aniversări şi alte date aferente contactelor dvs.
››Crearea unui contact
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
2 Selectaţi .
3 Selectaţi o locaţie de memorie.
.
Dacă aveţi mai mult de un cont, selectaţi un cont la care
doriţi să adăugaţi contactul.
4 Introduceţi informaţiile de contact.
5 Selectaţi Salvare pentru a adăuga contactul în memorie.
De asemenea, puteţi crea un contact din ecranul de apelare.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Tastatură.
2 Introduceţi un număr de telefon.
3 Selectaţi Adăugare la Contacte → Creare contact.
Informaţii personale
76
→
4 Selectaţi o locaţie de memorie.
Dacă aveţi mai mult de un cont, selectaţi un cont la care
doriţi să adăugaţi contactul.
5 Introduceţi informaţiile de contact.
6 Selectaţi Salvare pentru a adăuga contactul în memorie.
››Găsirea unui contact
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteţi glisa degetul de-a lungul indexului din
partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.
3 Selectaţi numele unui contact.
După ce aţi găsit contactul, puteţi utiliza următoarele operaţii:
●● Pentru a apela contactul, selectaţi un număr de telefon.
●● Pentru a trimite un mesaj, selectaţi
.
●● Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectaţi o adresă de
e-mail.
●● Pentru a edita informaţiile despre contact, apăsaţi pe [
]→
Editare.
●● Setaţi contactul la favorite, selectând
.
››Setarea unui număr de apelare rapidă
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Apăsaţi pe [
rapidă.
] → Mai multe → Setare pentru apelare
3 Selectaţi un număr de locaţie → un contact.
4 Selectaţi un număr de telefon (dacă este necesar).
Puteţi apela rapid acest număr ţinând apăsat numărul
locaţiei din ecranul de apelare.
Informaţii personale
77
››Crearea cărţii de vizită
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Apăsaţi pe [ ] → Profilul meu.
3 Introduceţi-vă detaliile personale.
4 Selectaţi Salvare.
Puteţi trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau
la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir
Bluetooth.
››Crearea unui grup de contacte
Prin crearea grupurilor de contacte, puteţi gestiona mai multe
contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup.
Începeţi prin crearea unui grup.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Grupuri.
2 Apăsaţi pe [ ] → Creare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi un ton de apel pentru grup.
4 Selectaţi Adăugare membru, alegeţi contactele pe care
doriţi să le adăugaţi la grup, şi apoi selectaţi Adaugă.
5 Selectaţi Salvare.
››Copierea contactelor
Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe
dispozitiv,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Apăsaţi pe [
SIM.
] → Import/Export → Import de pe cartela
3 Alegeţi contactele pe care doriţi să le copiaţi şi apoi selectaţi
Import.
Informaţii personale
78
Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Apăsaţi pe [ ] → Import/Export → Export pe cartela SIM.
3 Alegeţi contactele pe care doriţi să le copiaţi şi apoi selectaţi
Export → OK.
››Importul sau exportul contactelor
Pentru a importa fişierele contactelor (format vcf) de pe o
cartelă de memorie pe aparatul dvs.,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Apăsaţi pe [
SD.
] → Import/Export → Import de pe cartela
3 Selectaţi o locaţie de memorie.
Dacă aveţi mai mult de un cont, selectaţi un cont la care
doriţi să adăugaţi contactul.
4 Selectaţi o opţiune pentru a importa fişierul unui singur
contact, fişiere de contacte multiple, sau toate fişierele
contactelor, şi selectaţi OK.
5 Alegeţi fişierele de contact pentru import şi selectaţi OK.
Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de
memorie,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
→ Contacte.
2 Apăsaţi pe [ ] → Import/Export → Export pe cartela SD.
3 Selectaţi OK pentru a confirma.
Calendar
Învăţaţi să creaţi şi să gestionaţi evenimente zilnice,
săptămânale sau lunare şi să setaţi alarme pentru a vă reaminti
de evenimente importante.
Informaţii personale
79
››Crearea unui eveniment
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Calendar.
2 Selectaţi Atingeţi pentru a crea un eveniment sau apăsaţi
pe [
] → Creare.
3 Introduceţi detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4 Selectaţi Salvare.
››Vizualizarea evenimentelor
Pentru modificarea vizualizării calendar,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Calendar.
2 Selectaţi un mod de vizualizare din partea de sus a
calendarului.
Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Calendar.
2 Selectaţi o dată din calendar.
Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea
manuală a unei date, apăsaţi pe [ ] → Salt la, introduceţi
data selectând + sau -, şi selectaţi Setare.
●● Pentru a selecta data de astăzi, apăsaţi pe [
] → Azi.
●●
3 Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
Puteţi trimite evenimentul altor persoane apăsând pe
[ ] → Trimitere prin → o opţiune.
Informaţii personale
80
››Oprirea unei alarme de eveniment
Dacă setaţi o alarmă pentru un eveniment din calendar,
pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora
specificată.
1 Deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2 Selectaţi un memento pentru a vizualiza mai multe detalii
despre eveniment.
3 Pentru a amâna sau anula alarma, bifați căsuţa de selectare
de lângă evenimentele dorite şi apoi selectaţi Amânare sau
Renunţare.
Notă
Aflaţi cum puteţi să înregistraţi informaţii importante, destinate
salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.
››Crearea unei note
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Notă.
2 Dacă există o notă salvată, selectaţi Creare notă sau apăsaţi
pe [
] → Creare pentru a crea o notă.
3 Introduceţi textul notei şi selectaţi Salvare.
››Vizualizarea notelor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Notă.
2 Apăsaţi pe [
] → Căutare sau ţineţi apăsat pe [
a căuta o notă (dacă este necesar).
Informaţii personale
81
] pentru
3 Selectaţi o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă,
selectaţi .
Opţiune
Funcţie
Editaţi nota.
Ştergeţi nota.
Schimbaţi culoarea notei.
Blocaţi nota.
Imprimaţi nota cu ajutorul unei conexiuni
WLAN. Dispozitivul dvs. este compatibil
numai cu anumite imprimante Samsung.
Puteţi trimite nota altor persoane ţinând apăsată nota şi
selectând Trimitere → o opțiune.
●● Puteţi încărca nota pe un site web de comunitate ţinând
apăsată nota şi selectând Actualizare SNS.
●●
Înregistrare voce
Aflaţi cum să utilizaţi funcţia de înregistrare vocală a
dispozitivului.
››Înregistrarea unei note vocale
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Înregistra...
2 Selectaţi Înregistrare pentru a începe înregistrarea.
3 Vorbiţi în microfon.
Informaţii personale
82
4 Când aţi terminat, selectaţi Oprire.
Nota dvs. este salvată automat.
5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectaţi
Înregistrare din nou.
››Redarea unei note vocale
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Înregistra...
2 Selectaţi Listă.
3 Selectaţi o notă vocală pentru redare.
Puteţi trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [
→ Partajare → o opţiune.
Informaţii personale
83
]
Web
Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactaţi-vă
operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.
Internet
Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.
●● Accesarea reţelei Web şi descărcarea conţinutului media
pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul de servicii.
●● Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în
funcţie de furnizorul dvs. de servicii.
●● Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
››Răsfoirea paginilor Web
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Internet pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul
de introducere URL, introduceţi adresa Web (URL) a paginii
dorite şi selectaţi .
2 Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:
1
2
În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii, este
posibil ca ecranul de mai sus să difere.
Număr
Funcţie
1
Introduceţi adresa URL a unei pagini Web pe
care doriţi să o accesaţi.
2
Deschideţi o listă de marcaje salvate, pagini
frecvent vizitate şi istoricul recent.
Web
84
În timpul navigării în pagina Web, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtați-le.
Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi
atinge de două ori ecranul.
●● Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsaţi pe [
]→
Fereastră nouă.
●● Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsaţi pe [
]
→ Ferestre. Puteţi deschide mai multe pagini şi vă puteţi
deplasa înainte şi înapoi între acestea.
●● Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsaţi pe [
]→
Reîmprospătare.
●● Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsaţi pe [
]
→ Redirecţionare.
●● Pentru a marca pagina Web curentă, apăsaţi pe [
]→
Adăugare marcaj.
●● Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe
ecranul de repaus, apăsaţi pe [ ] → Mai multe → Ad. com.
rap. la ecr. pr.
●● Pentru a căuta text în pagina Web, apăsaţi pe [
] → Mai
multe → Găsire în pag.
●● Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsaţi pe [
] → Mai
multe → Informaţii pagină.
●● Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web,
apăsaţi pe [ ] → Mai multe → Partaj. pagină.
●● Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsaţi pe [
]→
Mai multe → Descărcări.
●● Pentru a particulariza setările de navigare, apăsaţi pe [
]→
Mai multe → Setări.
●● Pentru a a imprima pagina web curentă utilizând o conexiune
WLAN , apăsaţi pe [ ] → Mai multe → Imprimare.
Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite
imprimante Samsung.
Web
85
››Căutarea informaţiei vocal
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Internet.
2 Selectaţi câmpul de introducere al adresei URL.
3 Selectaţi şi rostiţi un cuvânt în microfonul dispozitivului.
Dispozitivul caută informaţii şi pagini web în legătură cu acel
cuvânt.
››Marcarea paginilor Web favorite
În cazul în care cunoaşteţi adresa URL a paginii Web, puteţi
adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Internet.
2 Selectaţi → Marcaje.
3 Selectaţi Adăugare.
4 Introduceţi un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
5 Selectaţi OK.
Din lista cu marcaje, ţineţi apăsat pe un marcaj şi utilizaţi
următoarele opţiuni:
●● Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi
Deschidere.
●● Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi
Desc. în fer. nouă.
●● Pentru a edita detaliile marcajului, selectaţi Editare marcaj.
●● Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul
Repaus, selectaţi Ad. com. rap. la ecr. pr.
Web
86
Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor
persoane, selectaţi Partajare link.
●● Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectaţi Cop.
link URL.
●● Pentru a şterge marcajul, selectaţi Ştergere marcaj.
●● Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a
navigatorului, selectaţi Set. pg. prin.
●●
››Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a
istoricului recent
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Internet.
2 Selectaţi → Vizitat frecv. sau Istoric.
3 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.
Puteţi adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând
.
Hărţi
Aflaţi cum să utilizaţi Google Maps™ pentru a vă afla locaţia,
pentru a căuta străzi, oraşe sau ţări pe harta online şi pentru a
primi indicaţii de orientare.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
Web
87
››Căutarea unei anumite locaţii
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Hărţi.
2 Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi OK.
Harta va afişa locaţia dvs. curentă.
Apăsaţi [ ] → Căutare.
3
4 Introduceţi un cuvânt pentru locaţie şi selectaţi
Pentru a căuta vocal o locaţie, selectaţi
.
.
5 Selectaţi locaţia ale cărei detalii doriţi să le vizualizaţi.
Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării,
selectaţi .
●● Pentru a mări sau pentru a micşora, selectaţi
sau .
●● Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectaţi
→
Locații.
●● Pentru vizualizare in relief, selectaţi
.
●● Pentru a vizualiza locaţia dvs. actuală, selectaţi
.
●● Pentru a adăuga o stea locaţiei, selectaţi balonul numelui
locaţiei → .
●●
››Obţinerea de indicaţii rutiere spre o anumită
destinaţie
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Hărţi.
2 Apăsaţi pe [ ] → Indicaţii.
3 Introduceţi adresele locaţiilor de plecare şi de destinaţie.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau locurile
cu stea, sau pentru a indica locaţia pe hartă, selectaţi →
Agendă, Punct pe hartă sau Locaţiile mele.
Web
88
4 Selectaţi o metodă de deplasare (cu maşina, cu autobuzul
sau pe jos) şi selectaţi Traseu.
Ruta este indicată pe hartă. În funcţie de metoda de
deplasare selectată, este posibil să vedeţi mai multe rute.
Selectaţi o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul
dvs. şi selectaţi pentru a vizualiza ruta pe hartă.
5 Selectaţi sau pentru a vizualiza numai o parte din rută.
6 Când aţi terminat, apăsaţi [ ] → Curăţaţi harta.
Latitude
Aflaţi cum să partajaţi locaţia cu prietenii şi cum să vizualizaţi
locaţiile acestora prin Google Latitude™.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
2
Latitude.
Aparatul se conectează automat la Latitudine.
Selectaţi → Selectaţi dintre persoanele din agendă
sau Adăugaţi prin adresa de e-mail.
3 Alegeţi un prieten pe care doriţi să îl adăugaţi sau introduceţi
o adresă de e-mail şi apoi selectaţi Adăugaţi prieteni.
4 Selectaţi Da.
5
Când prietenul acceptă invitaţia, vă puteţi partaja locaţiile.
Apăsaţi pe [ ] → Vizualizare hartă.
Locaţiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe
hartă.
Web
89
Locaţii
Aflaţi cum să căutaţi o locaţie în jurul dvs.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Locaţii.
2 Selectaţi o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locaţiei curente, legate
de categorie.
3 Selectaţi numele unui loc pentru a vedea detalii.
4 În timpul vizualizării informaţiilor, utilizaţi următoarele
opţiuni:
●● Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectaţi Hartă.
●● Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectaţi
Indicaţii.
●● Pentru vizualizarea unui număr de telefon al locului definit,
selectaţi Apelaţi.
Navigare
Aflaţi cum se foloseşte sistemul de navigare GPS pentru a
vizualiza și găsi destinaţia prin ghidare vocală.
●● Este posibil ca hărţile de navigare, locaţia dvs. curentă
şi alte date de navigare să difere de informaţiile despre
locaţia reală. Trebuie întotdeauna să acordaţi atenţie
condiţiilor de drum, traficului şi altor factori care ar
putea să vă afecteze condusul, şi să respectaţi toate
avertismentele şi regulile de siguranţă atunci când
conduceţi.
●● În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Navigare.
Web
90
2 Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi Accept.
3 Introduceţi destinaţia cu ajutorul uneia din urmãtoarele
metode:
●● Rostiţi destinaţia: Spuneţi destinaţia dvs. ca “Navigate to
destinaţie”.
●● Introduceţi destinaţia: Introduceţi destinaţia cu ajutorul
tastaturii virtuale.
●● Agendă: Selectaţi destinaţia dintre adresele de contact.
●● Locaţii cu stea: Selectaţi destinaţia din lista locurilor
marcate cu steluţă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de
navigare.
YouTube
Aflaţi cum să vizualizaţi şi să partajaţi videoclipuri prin YouTube.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Urmărirea videoclipurilor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
YouTube.
2 Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi Acceptați.
3 Selectaţi un videoclip din listă.
Web
91
4 Rotiţi dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
5 Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor de pe ecran.
››Partajarea videoclipurilor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
YouTube.
2 Selectaţi un videoclip.
3 Selectaţi → o opţiune.
››Încărcarea videoclipurilor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
YouTube.
2 Apăsaţi pe [
] → Încărcaţi şi selectaţi un videoclip. Treceţi
la pasul 8.
pentru
Dacă doriţi să încărcaţi videoclipuri noi, selectaţi
a porni camera foto.
3 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în
modul de vizualizare peisaj.
4 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele
necesare.
5 Selectaţi pentru a începe înregistrarea.
6 Selectaţi pentru a opri înregistrarea.
7 Selectaţi Salvare pentru a salva videoclipul pe care l-aţi
înregistrat.
8 Selectaţi contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.
De asemenea, puteţi să selectaţi Adăugaţi un cont şi să
configuraţi un cont pentru a vă conecta la YouTube.
9 Introduceţi detaliile încărcării şi selectaţi Încărcaţi.
Web
92
Samsung Apps
Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicaţii
direct pe aparatul dvs. Cu numeroase, jocuri, ştiri, referinţe,
reţele sociale, navigaţie, sănătate şi multe altele, Samsung Apps
permite accesul instant la numeroase posibilităţi de îmbogăţire
a experienţei telefoniei mobile.
Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicaţii în întregime
optimizate. Exploraţi aplicaţiile uimitoare şi îmbunătăţi
activitatea aparatului dvs.
●● Funcţia poate fi indisponibilă şi depinde de zona dvs.
sau de furnizorul de servicii.
●● Pentru detalii, vizitaţi www.samsungapps.com.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Samsung Apps.
2 Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi
termenii şi condiţiile şi selectaţi Acceptare.
3 Căutaţi aplicaţii şi descărcaţi-le după preferinţe.
Android Market
Puteţi descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicaţii din
Android Market.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
Web
93
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Market.
2 Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi Acceptați.
3 Căutaţi un fişier şi descărcaţi-l pe dispozitiv. ► pag. 39
Ştiri şi meteo
Învăţaţi să vizualizaţi informaţiile despre vreme şi să citiţi ştirile
principale şi alte articole noi.
››Vizualizarea informaţiilor meteo
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ştiri
şi meteo.
2 Selectați Google Weatherîn partea superioară a ecranului.
Aparatul dvs. caută locaţia dvs. curentă şi afişează informaţile
meteo.
Puteţi modifica locaţia pentru a vizualiza informaţiile
meteo pentru altă regiune. Apăsaţi [ ] → Setări →
Setările Google Weather şi debifaţi caseta de selectare
de lângă Utilizați Locaţia mea. Apoi selectaţi o locaţie în
Setaţi locaţia.
››Citirea articolelor noi
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ştiri
şi meteo.
2 Derulaţi stânga la un subiect de ştiri din partea superioară a
ecranului.
3 Selectaţi un articol pentru a-l deschide.
Pentru a adăuga subiecte noi, apăsaţi pe [ ] → Setări →
Setările Ştiri Google → Selectaţi subiectele de ştiri.
Web
94
Conectivitate
Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază
scurtă care poate interschimba informaţii pe o distanţă de
aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.
Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite
informaţii prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare
în raza de acţiune a celuilalt, puteţi schimba informaţii între
acestea, chiar dacă se află în camere diferite.
●● Samsung nu este responsabilă de pierderea,
interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor
trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
●● Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de
la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat.
Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de
operare se poate reduce.
●● Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate
sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu
dispozitivul dvs.
››Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth pentru a activa caracteristica fără fir
Bluetooth.
Conectivitate
95
››Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu
caracteristică Bluetooth
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Bluetooth → Căutare
dispozitive.
2 Selectaţi un dispozitiv.
3 Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth
sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă
are unul, apoi selectaţi OK. Alternativ, selectaţi Acceptare
pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al
dispozitivului.
Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod
PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă
asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat
serviciile disponibile.
Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile
auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat,
cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este
necesar să îl introduceţi.
››Trimiterea de date prin caracteristica fără fir
Bluetooth
1 Selectaţi un fişier sau un element, de exemplu, un contact,
o notă, sau un fişier media dintr-o aplicaţie adecvată sau din
Fişierele mele.
2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.
Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie
de tipul de date.
3 Căutaţi şi asociaţi cu un dispozitiv cu caracteristică
Bluetooth.
Conectivitate
96
››Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir
Bluetooth
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Bluetooth → Vizibil.
Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth
pentru o perioadă specificată.
Puteţi seta durata pentru care dispozitivul dvs. este vizibil
pentru alte dispozitive Bluetooth selectând Expirare
vizibilitate.
2 Când vi se solicită, introduceţi codul PIN pentru caracteristica
fără fir Bluetooth şi selectaţi OK (dacă este necesar).
3 Selectați Acceptare pentru a confirma că sunteţi disponibil
să primiţi date de la dispozitiv.
Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth.
Wi-Fi
Învăţaţi să utilizaţi caracteristicile de reţea fără fir ale
dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice reţea
locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11
b/g/n.
Vă puteţi conecta la Internet sau la alte dispozitive din reţea
oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără
fir.
Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este
conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene.
Reţeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricţii în
mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de
exterior de pe teritoriul Franţei.
Conectivitate
97
››Activarea caracteristicii Wi-Fi
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări
→ Wireless şi reţea → Setări Wi-Fi → Wi-Fi.
Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma
energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activaţi
reţeaua WLAN numai atunci când este necesar.
››Identificarea şi conectarea la un PA Wi-Fi
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Wi-Fi.
Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile
pentru reţelele Wi-Fi.
2 Selectaţi o reţea din Reţele Wi-Fi.
3 Introduceţi o parolă pentru reţea (dacă este necesar).
4 Selectaţi Conectare.
››Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Wi-Fi → Adăugare
reţea Wi-Fi.
2 Introduceţi identificatorul SSID pentru reţea şi selectaţi tipul
de securitate.
3 Stabiliţi setările de securitate în funcţie de tipul de securitate
selectat.
4 Selectaţi Salvare.
Conectivitate
98
››Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o
Configurare Wi-Fi protejată (WPS)
Utilizând WPS, vă puteţi conecta la o reţea securizată.
Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Wi-Fi.
2 Selectaţi Buton conexiune WPS.
3 Apăsaţi, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul
de acces.
Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un PIN WPS,
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Wi-Fi.
2 Alegeţi o reţea indicată de pictograma WPS şi selectaţi PIN
WPS.
3 La punctul de acces, introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe
butonul de pornire.
Wi-Fi Direct
Învăţaţi să utilizaţi caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta
două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi, fără a se solicita un punct
de acces.
››Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări Wi-Fi Direct → Wi-Fi
Direct.
Apăsaţi [ ] → Căutare.
2
3 Selectaţi un dispozitiv şi apoi selectaţi Conectare.
Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul
celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.
Conectivitate
99
››Trimiterea de date prin Wi-Fi
1 Selectaţi un fişier sau un element, de exemplu, o notă, un
fişier media sau adresă web, dintr-o aplicaţie adecvată sau
din Fişierele mele.
2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi.
Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie
de tipul de date.
3 Căutaţi şi selectaţi un alt dispozitiv.
››Primirea de date prin Wi-Fi
Atunci când vi se cere, selectaţi OK pentru a confirma că sunteţi
dispus să primiţi date. Datele primite sunt salvate în folderul
ShareViaWifi.
AllShare
Aflaţi cum să utilizaţi serviciul Digital Living Network Alliance
(DLNA), care permite partajarea fişierelor media între
dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o
reţea Wi-Fi.
Mai întâi trebuie să activaţi caractersitica Wi-Fi şi să adăugaţi un
profil Wi-Fi. ► pag. 98
››Particularizarea setărilor DLNA pentru
partajarea fişierelor media
Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze
fişierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activaţi
partajarea fişierelor media.
Este posibil ca, în funcţie de dispozitivele compatibile
DLNA, redarea unor fişiere pe dispozitivele respective să
nu fie posibilă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
AllShare.
2 Apăsaţi pe [
] → Setări.
Conectivitate
100
3 Reglaţi următoarele setări pentru particularizarea
caracteristicii DLNA:
Opţiune
Funcţie
Nume
dispozitiv
Introduceţi un nume pentru dispozitivul
dvs. ca server media.
Partajare
videoclipuril
Activaţi partajarea fişierelor video cu alte
dispozitive compatibile DLNA.
Partajare
fotografii
Activaţi partajarea fişierelor imagine cu
alte dispozitive compatibile DLNA.
Part. muzică
Activaţi partajarea fişierelor muzicale cu
alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe
alte dispozitive
Stabiliţi dacă veţi accepta încărcarea de
materiale de pe alte dispozitive.
Memorie
implicită
Selectaţi locaţia implicită de memorie
pentru salvarea fişierelor media
descărcate.
Subtitrări
Stabiliţi afişarea de subtitrări.
››Redarea fişierelor pe alt dispozitiv compatibil
DLNA
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
AllShare.
2 Selectaţi Dispozitivul meu.
3 Selectaţi o categorie media şi un fişier.
4 Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media. Redarea
începe pe dispozitivul de redare selectat.
5 Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului
dvs.
Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcţie de
conexiunea de reţea şi de serverul conectat.
Conectivitate
101
››Redarea fişierelor de pe un dispozitiv pe un alt
dispozitiv
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
AllShare.
2 Selectaţi Disp. la dis.
Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile
DLNA.
3 Selectaţi un aparat ca server media—cel care conţine
fişierele media.
4 Selectaţi o categorie media şi un fişier.
5 Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6 Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului
dvs.
Partajare reţea mobilă
Aflaţi cum puteţi seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct
de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, şi partajaţi
conexiunea reţelei mobile a dispozitivului.
››Partajarea conexiunii internet a dispozitivului
prin Wi-Fi
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Partajare conexiune
internet.
Selectaţi Hotspot portabil Wi-Fi → OK.
2
3 Selectaţi Hotspot portabil Wi-Fi → Da pentru activa
caracteristica Wi-Fi tethering.
Conectivitate
102
4 Selectaţi Config. hotspot portabil Wi-Fi pentru a configura
setările reţelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.
Opţiune
Funcţie
SSID reţea
Vizualizaţi şi editaţi numele care va fi
arătat dispozitivelor externe.
Securitate
Selectaţi tipul de siguranţă.
5 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
6 De la alt dispozitiv, localizaţi numele aparatului dvs. în lista
de conexiuni disponibile şi conectați-vă la reţea.
Aparatul dvs. partajează conexiunea la reţeaua mobilă pe alt
dispozitiv.
››Partajarea reţelei mobile a dispozitivului prin
USB
1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi dispozitivul la un PC.
2 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Partajare conexiune
internet.
3 Selectaţi Furnizare acces la Internet prin USB pentru a
activa funcţia de furnizare acces la Internet prin USB.
Aparatul dvs. partajează conexiunea reţelei mobile pe PC.
Pentru a opri partajarea conexiunii la reţea, debifaţi caseta
de selectare de lângă Furnizare acces la Internet prin USB.
Metoda de partajare pentru conexiunea la reţea poate
diferi în funcţie de sistemul de operare al PC-ului.
Conectivitate
103
GPS
Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul
de poziţionare globală (GPS). Învăţaţi să activaţi serviciile de
localizare.
Pentru a recepţiona un semnal GPS mai bun evitaţi folosirea
aparatului dvs. în următoarele condiţii:
●● între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul
clădirilor
●● în condiţii de vreme neprielnică
●● în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
●● într-un vehicul cu folie de protecţie solară
Nu atingeţi zona internă a antenei şi nu acoperiţi această
suprafaţă cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizaţi
funcţiile GPS.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Activarea serviciilor de localizare
Trebuie să activaţi serviciile de localizare pentru a recepţiona
informaţii despre locaţii şi pentru a căuta pe hartă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Locaţie şi securitate.
2 Reglaţi următoarele setări pentru activarea serviciilor de
localizare:
Opţiune
Funcţie
Utilizare reţele
fără fir
Setaţi utilizarea Wi-Fi şi/sau a reţelelor
mobile pentru identificarea locaţiei.
Utilizare sateliţi
GPS
Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru
identificarea locaţiei.
Conectivitate
104
Opţiune
Funcţie
Utilizare
asistare cu
senzori
Folosiţi senzorii în scopul intensificării
poziţionării pietonale atunci când
semnalul GPS este obstrucţionat. Pot
exista variaţii între estimările senzorului
şi locaţia dvs. efectivă.
Conexiuni PC
Aflaţi cum puteţi conecta dispozitivul la un PC cu ajutorul
unui cablu USB, în modul de conexiune USB. Prin conectarea
dispozitivului la un PC, puteţi transfera date direct pe şi de la
dispozitivul dvs. şi puteţi utiliza programul Samsung Kies.
››Conectarea prin intermediul programului
Samsung Kies
Asiguraţi-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC.
Puteţi descărca programul de pe site-ul web Samsung
(www.samsung.com/kies).
1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi dispozitivul la un PC.
2 Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC
pentru a lansa Samsung Kies.
3 Copiaţi fişierele de pe PC pe dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea de
asistenţă a programului Samsung Kies.
Conectivitate
105
››Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă
Puteţi conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă şi
puteţi accesa directorul cu fişiere. Dacă introduceţi o cartelă
de memorie în dispozitiv, puteţi, de asemenea, să accesaţi
directorul de fişiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul
drept cititor de cartele de memorie.
Directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea ca
disc extern, separat de memoria internă.
1 Dacă doriţi să transferaţi fişiere de la sau către o cartelă de
memorie, introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv.
2 Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi dispozitivul la un PC.
3 Deschideţi panoul de notificări şi selectaţi Dispozitiv USB
conectat → Conectare mod USB.
4 Deschideţi directorul asociat telefonului pentru a vizualiza
fişierele.
5 Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
6 Când aţi terminat, selectaţi Deconectare spațiu de stocare
de la PC.
Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceţi clic pe
pictograma dispozitivului USB de pe bara de activităţi
Windows şi faceţi clic pe opţiunea de deconectare a
dispozitivului de stocare în masă în condiţii de siguranţă.
Apoi, decuplaţi cablul USB de la PC. În caz contrar, puteţi
pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteţi
deteriora.
Conectivitate
106
Conexiuni VPN
Puteţi crea reţele private virtuale (VPN) şi vă puteți conecta la
reţeaua privată în siguranţă printr-o reţea publică, cum ar fi
Internetul.
Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces
la Internet. Dacă nu puteţi accesa Internetul, trebuie să
editaţi conexiunile. Dacă nu sunteţi sigur ce informaţii de
conexiune trebuie să introduceţi, întrebaţi furnizorul de
servicii.
››Configurarea conexiunilor VPN
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări VPN → Adăugare
VPN.
2 Selectaţi un tip VPN.
3 Particularizaţi informaţiile de conexiune.
Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de tipul VPN.
Opţiune
Funcţie
Nume VPN
Introduceţi un nume pentru serverul
VPN.
Setare server
VPN
Introduceţi adresa IP a serverului VPN.
Activare
Criptare
Setaţi criptarea serverului VPN.
Setare tastă
pre-partajată
IPsec
Introduceţi o tastă prepartajată.
Activare Secret
L2TP
Setaţi utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret
L2TP
Introduceţi parola secretă L2TP.
Conectivitate
107
Opţiune
Funcţie
Setare certif.
util.
Selectaţi un certificat de utilizator pe
care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă
identifica. Puteţi importa certificate de la
serverul VPN sau puteţi descărca de pe
web.
Selectaţi o autoritate de certificare (CA),
certificat pe care serverul VPN îl foloseşte
Setare certif. CA pentru a vă identifica. Puteţi importa
certificate de la serverul VPN sau puteţi
descărca de pe web.
Domenii de
căut. DNS
Introduceţi adresa serverului cu numele
domeniului (DNS).
4 Când aţi terminat, apăsaţi pe [
] → Salvare.
››Conectarea la o reţea privată
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări → Wireless şi reţea → Setări VPN.
2 Selectaţi o reţea privată la care doriți să vă conectați.
3 Introduceţi numele de utilizator şi parola şi selectaţi
Conectare.
Conectivitate
108
Instrumente
Ceas
Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarme şi ceasuri pe glob. De
asemenea, puteţi utiliza cronometrul şi temporizatorul.
››Setarea unei alarme noi
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ceas
→ Alarmă.
2 Selectaţi Creare alarmă sau apăsaţi pe [
3 Setaţi detaliile alarmei.
] → Creare.
Bifați căsuţa de selectare de lângă Alarmă inteligentă
pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei
principale.
4 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
››Oprirea unei alarme
Când sună alarma,
●● Pentru a opri alarma, glisaţi
în orice direcţie până când
ajunge la marginea cercului.
●● Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp,
glisaţi în orice direcţie până când ajunge la marginea
cercului.
Instrumente
109
››Ştergerea unei alarme
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ceas
→ Alarmă.
2 Apăsaţi pe [ ] → Ştergere.
3 Selectaţi alarmele care se vor şterge.
4 Selectaţi Ştergere.
››Crearea unui ceas global
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ceas
→ Ora pe glob.
2 Selectaţi Adăugare oraş sau apăsaţi pe [ ] → Adăugare.
3 Introduceţi un nume de oraş sau selectaţi unul din lista de
oraşe.
Pentru a selecta oraşul curent, selectaţi Locaţie curentă.
4 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-3.
Pentru aplicarea orei de vară, apăsaţi şi menţineţi apăsat
un ceas şi selectaţi Setări DST.
››Utilizarea cronometrului
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ceas
→ Cronometru.
2 Selectaţi Start pentru a porni cronometrul.
3 Selectaţi Tură pentru a înregistra timpii de parcurgere ai
unui tur.
4 Când aţi terminat, selectaţi Oprire.
5 Selectaţi Rein. pentru a şterge timpii înregistraţi.
Instrumente
110
››Utilizarea temporizatorului de numărătoare
inversă
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ceas
→ Temporizator.
2 Setaţi durata pe care doriţi să o contorizaţi.
3 Selectaţi Start pentru a începe numărătoarea inversă.
4 Când temporizatorul se opreşte, glisaţi în orice direcţie
până când ajunge la marginea cercului.
Calculator
Învăţaţi să efectuaţi calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la
un calculator de buzunar sau la un calculator de birou.
››Efectuarea calculelor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Calculator.
2 Utilizaţi tastele care corespund afişajului calculatorului
pentru a efectua operaţii matematice de bază.
Rotiţi dispozitivul la vizualizarea de tip peisaj Peisaj pentru
a utiliza calculatorul ştiinţific. Dacă dezactivaţi funcţia de
rotire automată, apăsaţi pe [ ] → Calculator ştiinţific.
››Vizualizarea istoricului calculelor
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Calculator.
2 Efectuaţi calculele.
3 Selectaţi pentru a închide tastatura calculatorului.
Se afişează istoricul calculelor.
4 Pentru a şterge istoricul, apăsaţi pe [
Instrumente
111
] → Ştergere istoric.
Descărcări
Aflaţi cum să gestionaţi jurnalele fişierelor pe care le-aţi
descărcat de pe Web.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Descărcări.
2 Selectaţi un folder de descărcare.
3 Pentru a deschide un fişier descărcat, selectaţi jurnalul.
Pentru a şterge un jurnal, bifați caseta de selectare şi apoi
selectaţi Ştergere.
Google Search
Puteţi căuta aplicaţii şi date în dispozitivul dvs. şi date specifice
pe internet.
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Google Search.
4 Introduceţi o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
Pentru a căuta date vocal, selectaţi
microfonul dispozitivului.
şi rostiţi un cuvânt în
5 Selectaţi numele articolului pe care doriţi să-l accesaţi.
Instrumente
112
Kies air
Kies air vă permite să conectaţi un PC la dispozitivul dvs. printr-o
reţea Wi-Fi. Din browser-ul PC-ului, puteţi vizualiza şi controla
fişiere media, contacte, mesaje, precum şi orice alte date salvate
pe dispozitiv.
››Particularizarea setărilor Kies air
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Kies
air.
2 Apăsaţi pe [ ] → Setări.
3 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Nume
dispozitiv
Introduceţi un nume pentru dispozitivul
dvs. ca server media.
Solicitare de
acces
Setaţi pentru a primi cereri de autorizare
de la alte dispozitive, atunci când
dispozitivul este conectat la un PC.
Activare
vizibilitate
Setaţi ca dispozitivul să fie vizibil pentru
un PC.
Timp expirat
(sau) Oră
depăşită
Selectaţi cât de mult timp aşteaptă
dispozitivul înainte de a termina
conexiunea.
Blocare
conţinut
Selectaţi tipurile de date care nu trebuie
afişate pe browser-ul PC-ului.
Reiniţializare
setări
Reiniţializaţi setările la valorile implicite
din fabrică.
Instrumente
113
››Conectarea unui PC la dispozitiv printr-o reţea
Wi-Fi
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Kies
air → Start.
2 Introduceţi adresa web afişată de Kies air în browser-ul de pe
PC.
3 Selectaţi Se permite (dacă este necesar).
După conectare, veţi vedea datele dispozitivului pe browserul Web de pe PC.
4 Pentru a încheia conexiunea, selectaţi Oprire.
Fişierele mele
Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile,
videoclipurile, muzica, şi alte tipuri de fişiere stocate pe cartela
de memorie.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de
conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate
corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Fişierele mele.
2 Selectaţi un folder.
●●
●●
Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi Pagină d...
Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi Sus.
3 Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.
Într-un folder, apăsaţi pe [ ] pentru a utiliza următoarele opţiuni:
●● Pentru a trimite un fişier, selectaţi Partajare.
●● Pentru a crea un folder nou, selectaţi Creare folder.
●● Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi Ştergere.
●● Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi Vizualizare
ca.
Instrumente
114
Pentru sortarea fişierelor sau a folderelor, selectaţi Listare
după.
●● Pentru a utiliza caracteristici opţionale aferente fişierului,
de exemplu, opţiune de mutare, copiere sau redenumire,
selectaţi Mai multe.
●●
Trusă de instrumente SIM
Utilizaţi o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul
dvs. de servicii. În funcţie de cartela dvs. SIM sau USIM, acest
meniu poate fi disponibil, dar denumit diferit.
În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Trusă
de instr. SIM.
Manager activități
Utilizând managerul de activităţi, puteţi vizualiza aplicaţiile
curente şi informaţii cu privire la memorie.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Manager Activităţi.
2 Utilizaţi următoarele opţiuni:
Aplicaţii active: Vizualizaţi lista cu aplicaţiile în curs de
executare pe dispozitivul dvs.
●● Descărcat: Vizualizaţi spaţiul total al memoriei folosit
pentru aplicaţiile instalate pe dispozitivul dvs.
●● RAM: Verificaţi şi gestionaţi memoria RAM pentru
dispozitivul dvs.
●● Stocare: Vizualizaţi memoria utilizată şi memoria
disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie.
●● Ajutor: Vizualizaţi informaţiile de ajutor cu privire la
prelungirea vieţii bateriei şi a managerului RAM.
●●
Instrumente
115
Thinkfree Office
Învăţaţi să creaţi şi să vizualizaţi fişiere de tip document pe
dispozitivul dvs. Dacă deţineţi un cont la serviciul web Thinkfree
puteţi gestiona documente online. Această aplicaţie acceptă
următoarele formate de fişiere: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx,
csv, ppt, pptx, pps, pdf.
››Crearea unui document nou
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Thinkfree Office.
2 Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, descărcaţi
aplicaţia din Samsung Apps şi instalaţi-o pe dispozitiv.
3 Selectaţi Acceptare pentru a confirma, dacă lansaţi această
4
aplicaţie pentru prima dată.
Selectaţi Activare acum → Închidere pentru a activa
Thinkfree Office.
5 Selectaţi Documentele mele.
6 Apăsaţi pe [ ] → Nou → un tip de document.
7 Introduceţi un nume pentru document şi selectaţi OK.
8 Introduceţi conţinut în document utilizând instrumentele
aflate în partea de jos a ecranului.
9 Când aţi terminat editarea, selectaţi
instrumente sau apăsaţi pe [
din bara de
] → Fişier → Salvare.
Instrumente
116
››Vizualizarea şi editarea unui document pe
dispozitiv
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Thinkfree Office.
2 Selectaţi Documentele mele → un document.
3 Selectaţi un tip de codificare (dacă este necesar).
4 Vizualizaţi şi editaţi documentul, după dorinţă.
Pentru a mări sau pentru a micşora, utilizaţi zoom-ul cu
două degete; atingeţi ecranul cu două degete şi apropiaţile sau depărtaţi-le.
●● Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării
documentului (fişier Word, text sau Excel), apăsaţi pe [ ]
→ Editare.
●● Pentru a căuta text într-un document, apăsaţi pe [
]→
Căutare.
●● Pentru a schimba modul de vizualizare, apăsaţi pe [
]→
Vizualizare.
●● Pentru a mări sau micşora documentul, apăsaţi pe [
]→
Panoramare.
●● Pentru a particulariza setările pentru vizualizarea sau
editarea documentelor, apăsaţi pe [ ] → Mai multe →
Preferințe.
●●
5 Când aţi terminat editarea, salvaţi documentul.
››Gestionarea documentelor online
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Thinkfree Office.
2 Selectaţi Online.
3 Introduceţi numele de utilizator şi parola pentru accesarea
contului, apoi selectaţi Conectare.
4 Vizualizaţi şi gestionaţi documentele de pe server, după
dorinţă.
Instrumente
117
Căutare vocală
Aflaţi cum puteţi folosi caracteristica comandă vocală pentru a
forma un număr, trimite un mesaj, sau căuta locaţii şi informaţii
prin voce.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Căutare vocală.
2 Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, selectaţi
Vorbiţi acum pentru a utiliza informaţiile despre localizare
pentru căutare, apoi setaţi dacă activaţi recunoaşterea
personlizată.
3 Rostiţi o comandă în microfon.
4 Selectaţi numele elemetului pe care doriţi să-l accesaţi (dacă
este necesar).
Instrumente
118
Setări
Accesarea meniului Setări
1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi
Setări.
2 Selectaţi o categorie de setări şi alegeți o opţiune.
Wireless şi reţea
Modificaţi setările pentru conexiunile de reţea wireless.
››Mod Avion
Dezactivaţi toate funcţiile wireless ale dispozitivului. Puteţi
utiliza numai servicii care nu necesită o reţea.
››Setări Wi-Fi
Wi-Fi: Porniţi sau opriţi caracteristica Wi-Fi. ► pag. 98
Notificare reţea: Setaţi dispozitivul astfel încât să vă trimită o
notificare când este disponibilă o reţea deschisă.
●● Buton conexiune WPS: Conectaţi la o reţea Wi-Fi utilizând un
buton de Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
●● Adăugare reţea Wi-Fi: Adăugaţi puncte de acces Wi-Fi
manual.
●●
●●
››Setări Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct: Activaţi caracteristica Wi-Fi Direct pentru a
conecta două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi, fără a se solicita
un punct de acces. ► pag. 99
●● Nume dispozitiv: Vizualizaţi sau editaţi numele dispozitivului.
●● Stare: Vizualizaţi starea conexiunii.
●● Deconectare Wi-Fi Direct: Deconectaţi dispozitivul conectat.
●●
Setări
119
››Kies prin Wi-Fi
Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies printr-o reţea Wi-Fi.
››Setări Bluetooth
Bluetooth: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
► pag. 95
●● Nume dispozitiv: Setaţi un nume pentru dispozitiv.
●● Vizibil: Configuraţi telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive
Bluetooth.
●● Expirare vizibilitate: Setaţi durata pentru care este vizibil
dispozitivul.
●● Căutare dispozitive: Căutaţi dispozitive Bluetooth disponibile.
●●
››Utilitare USB
Conectaţi dispozitivul la un PC ca o stocare în masă.
››Partajare conexiune internet
Furnizare acces la Internet prin USB: Activaţi funcţia
furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja
conexiunea de de date a dispozitivului dvs. cu calculatorul,
prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se
utilizează ca modem wireless pentru PC.
► pag. 103
●● Hotspot portabil Wi-Fi:
-- Hotspot portabil Wi-Fi: Activaţi funcţia Wi-Fi tethering
pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs.
cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi.
► pag. 102
-- Config. hotspot portabil Wi-Fi: Configuraţi setările de reţea
pentru Wi-Fi tethering.
●● Ajutor: Aflaţi mai multe despre furnizarea accesului la Internet
prin USB sau Wi-Fi tethering.
●●
››Setări VPN
Configuraţi şi conectaţi-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).
► pag. 107
Setări
120
››Reţele mobile
Utilizare pachete de date: Setaţi pentru a permite reţelele de
date cu comutare de pachete, pentru servicii de reţea.
●● Roaming de date: Setaţi dispozitivul să se conecteze la o altă
reţea când vă aflaţi în roaming sau când reţeaua de reşedinţă
nu este disponibilă.
●● Nume puncte de acces: Configuraţi punctele de acces (APNuri).
●● Mod reţea: Selectaţi un tip de reţea.
●● Operatori de reţea: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o
reţea pentru roaming.
●●
Apel
Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.
●● Respingere apel: Stabiliţi respingerea automată a apelurilor
de la numere de telefon specificate. Puteţi adăuga numere de
telefon în lista de respingere. ► pag. 45
●● Setare mesaje de resping.: Adăugaţi sau editaţi mesajul care
va fi trimis, atunci când respingeţi un apel.
●● Alertă apel:
-- Tonuri stare apel: Activaţi sau dezactivaţi tonul de
conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de
deconectare a apelului.
-- Alertă la apel: Selectaţi dispozitivul să vă anunţe
evenimente pe durata unui apel.
●● Preluare/terminare apel:
-- Tasta pentru răspuns: Setaţi dispozitivul să răspundă la
apeluri la apăsarea tastei Acasă.
-- Răspuns automat: Setaţi pentru a răspunde automat
după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este
conectat un set de căşti).
-- Tasta acasă termină apel.: Setaţi dispozitivul să termine un
apel atunci când apăsaţi pe tasta Pornire.
Setări
121
Activ. senzor de proxim.: Setaţi să se activeze senzorul de
proximitate pe durata unui apel.
●● Redirecţionare apeluri: Redirecţionaţi apelurile primite către
un alt număr.
●● Setări suplimentare:
-- ID apelant: Afişaţi ID-ul dvs. pentru alţi interlocutori pentru
apelurile efectuate.
-- Blocare apel: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
-- Apel în aşteptare: Activaţi alertele de apel primit atunci
când un apel este în curs.
-- Reapelare automată: Activaţi reapelarea automată pentru
a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care
a fost eliminat pe durata unui apel.
-- Numere de apelare fixă: Activaţi sau dezactivaţi modul
FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din
lista FDN. Trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat cu
cartela SIM sau USIM şi să reporniţi dispozitivul.
●● Serviciu mesagerie vocală: Selectaţi furnizorul de servicii sau
setaţi un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
●● Mesagerie vocală: Introduceţi numărul pentru accesarea
serviciului de mesagerie vocală. Puteţi obţine acest număr de
la furnizorul de servicii.
●●
Sunet
Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
●● Mod silenţios: Activaţi modul Silenţios pentru a anula
volumul tuturor sunetelor, cu excepţia sunetelor media şi a
tonurilor de sonerie pentru alarmă.
●● Vibraţie: Setaţi dacă doriţi ca aparatul să vibreze pentru
anumite evenimente.
●● Volum: Reglaţi volumul tonurilor de apel, al muzicii şi
videoclipurilor, al tonurilor de alarmă, al sistemului de sunet, şi
al tonurilor de notificare.
Setări
122
Ton de sonerie telefon: Selectaţi un ton de apel pentru a vă
avertiza la apelurile primite.
●● Ton de sonerie pentru notificare: Selectaţi un ton de sonerie
pentru a vă anunţa evenimentele, cum ar fi mesaje primite şi
apeluri pierdute.
●● Tonuri audio la atingere: Setaţi ca dispozitivul să emită
sunete atunci când atingeţi tastele de pe ecranul de formare
al numerelor.
●● Selecţie audio: Setaţi dispozitivul să emită un sunet la
selectarea unei aplicaţii sau a unei opţiuni pe ecranul tactil.
●● Sunete blocare ecran: Setaţi dispozitivul să emită sunete la
blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
●●
Afişare
Schimbaţi setările pentru ecran.
●● Afişaj pe ecran:
-- Stil font: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe
ecran. Puteţi descărca fonturi din Android Market selectând
Obţinere fonturi online.
-- Ecran de pornire:
Fundal: Selectaţi o imagine de fond pentru ecran în modul
repaus.
-- Blocare ecran:
Fundal: Selectaţi o imagine care se afişează când ecranul
este blocat.
Poziţia ceasului: Selectaţi locaţia ceasului pe ecranul blocat.
●● Luminozitate: Setaţi luminozitatea ecranului.
●● Rotire automată ecran: Stabiliţi dacă se produce rotirea
automată a conţinutului la rotirea dispozitivului.
●● Animaţie: Setaţi dispozitivul să redea animaţie la comutarea
între ferestre.
Setări
123
Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care
dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
●● Durată iluminare tastă atingere: Setaţi durata luminii de
fundal pentru taste.
●●
Economisire energie
Economisire energie particularizată: Modul Economisire
energie se activează automat atunci când bateria mai are
puţină energie.
●● Setări particularizate economisire energie:
-- Mod econ. energie la: Selectaţi un nivel de energie la care
dispozitivul se va comuta la Modul Economisire energie.
-- Dezactivare Wi-Fi: Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi atunci
când dispozitivul nu este conectat cu un PA Wi-Fi.
-- Dezactivare Bluetooth: Dezactivaţi caracteristica Bluetooth
atunci când nu este utilizată.
-- Dezactivare GPS: Dezactivaţi caracteristica GPS atunci când
nu este utilizată.
-- Dezactivare sincronizare: Dezactivaţi caracteristica
sincronizare atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu
un server Web.
-- Luminozitate: Activaţi setarea luminozităţii pentru modul
Economisire energie.
-- Luminozitate: Setaţi luminozitatea ecranului.
-- Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care
dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
●● Aflaţi mai multe informaţii despre economisirea energiei:
Învăţaţi cum să reduceţi consumul de energie al bateriei.
●●
Setări
124
Locaţie şi securitate
Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei
SIM sau USIM, precum şi pentru funcţionalitatea GPS.
●● Utilizare reţele fără fir: Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a
reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei.
●● Utilizare sateliţi GPS: Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru
identificarea locaţiei.
●● Utilizare asistare cu senzori: Setaţi pentru utilizarea
senzorilor în scopul intensificării poziţionării pietonale atunci
când semnalul GPS este obstrucţionat. Pot exista variaţii între
estimările senzorului şi locaţia dvs. efectivă.
●● Setare blocare ecran: Setaţi codul de deblocare de securitate.
După ce aţi setat codul de securitate, această opţiune trece la
Modificare blocare ecran.
-- Niciuna: Dezactivaţi blocarea ecranului.
-- Model: Setaţi un model de deblocare pentru deblocarea
ecranului.
-- PIN: Setaţi un cod PIN (numeric) pentru deblocarea
ecranului.
-- Parolă: Setaţi o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea
ecranului.
●● Configurare blocare cartelă SIM:
-- Blocare cartelă SIM: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica
de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN
înainte de utilizarea dispozitivului.
-- Schimbare cod PIN pentru cartela SIM: Schimbaţi codul
PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
●● Alertă schimbare SIM: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica
Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea
dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 33
●● Destinatari mesaj alertă: Adăugaţi sau editaţi destinatarii
pentru mesajul de alertă.
Setări
125
Comenzi la distanţă: Setaţi pentru a controla un dispozitiv
pierdut, de la distanță, prin intermediul internetului pe
www.samsungdive.com. Această caracteristică va fi activată
automat când vă conectaţi atât la contul Samsung, cât şi la
contul Google.
●● Parole vizibile: Setaţi dispozitivul să afişeze parola pe măsură
ce o introduceţi.
●● Selectare admin. dispozitiv: Vizualizaţi administratorii
instalaţi pe dispozitivul dvs. Puteţi activa administratorii
pentru a aplica politici noi aparatului dvs.
●● Utilizare acreditări sigure: Folosiţi certificate şi acreditări
pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicaţii.
●● Inst. din spaţ. stoc. USB: Instalaţi certificate criptate stocate
în spaţiul de stocare USB.
●● Setare parolă: Creaţi şi confirmaţi o parolă pentru accesarea
acreditărilor.
●● Golire stocare: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi
reiniţializaţi parola.
●●
Aplicaţii
Modificaţi setările pentru gestionarea aplicaţiilor instalate.
●● Surse necunoscute: Selectaţi pentru a descărca aplicaţii din
orice sursă. Dacă nu selectaţi această aplicaţie, puteţi descărca
aplicaţii numai din Android Market.
●● Gestionare aplicaţii: Accesaţi lista cu aplicaţii instalate pe
dispozitiv şi verificaţi informaţiile despre acestea.
●● Servicii în curs de desfăşurare: Vizualizaţi serviciile pe care le
utilizaţi şi accesaţi-le pentru a le gestiona.
●● Spaţiu de stocare: Vizualizaţi memoria disponibilă şi memoria
utilizată de aplicaţii pe dispozitivul dvs.
Setări
126
Utilizare baterie: Vizualizaţi cantitatea de energie consumată
de dispozitiv.
●● Dezvoltare:
-- Depanare USB: Această operaţie se utilizează la dezvoltarea
aplicaţiilor.
-- Păstrare stare activă: Setaţi ca ecranul dispozitivului să
rămână activ în timpul încărcării bateriei.
-- Permitere locaţii false: Se permite trimiterea de locaţii false
şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare
locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la
dezvoltarea aplicaţiilor.
●● Samsung Apps: Selectaţi o conexiune de reţea (WLAN
sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi
notificări de aplicaţii noi de la Samsung Apps.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●●
Conturi şi sincronizare
Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare
automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.
●● Date fundal: Selectaţi această setare pentru a utiliza
caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea
automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor.
●● Sincronizare automată: Setaţi dispozitivul să sincronizeze
automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.
Confidenţialitate
Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a
datelor.
●● Cop. rez. a datelor mele: Faceţi o copie de rezervă a setărilor
dispozitivului ,pe serverul Google.
Setări
127
Restabilire automată: Setaţi dispozitivul să restabilească
datele aplicaţiilor pentru care aţi făcut o copie de rezervă,
atunci când aplicaţiile sunt reinstalate în dispozitiv.
●● Revenire la setările din fabrică: Reiniţializaţi setările la
valorile implicite din fabrică şi ştergeţi toate datele dvs.
●●
Stocare
Vizualizaţi informaţiile despre memorie în ceea ce priveşte
dispozitivul şi cartela de memorie. De asemenea, puteţi formata
cartela de memorie.
Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv
toate datele de pe aceasta.
Limbă şi tastatură
Modificaţi setările pentru introducerea textului.
››Selectare limbă
Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.
››Select. metod. intr.
Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea
textului.
››Swype
Setaţi dispozitivul să utilizeze tastatura Swype.
●● Selectare metodă de introducere: Modificaţi tipul de
tastatură.
●● Modul de folosire Swype: Aflaţi cum să introduceţi text cu
tastatura Swype.
Setări
128
Dicționar personal: Configuraţi propriul dicţionar. Cuvintele
din dicţionar vor apărea ca sugestii pentru introducerea
textului.
●● Preferinţe:
-- Răspuns audio: Setaţi o alertă în cazul în care nu există
cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi
un cuvânt de două ori.
-- Vibr. la apăs. tast.: Setaţi dispozitivul să vibreze când
atingeţi o tastă.
-- Afişaţi sfaturi: Setaţi dispozitivul să afişeze automat sfaturi
pentru acţiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
-- Spaţiere automată: Setaţi dispozitivul să insereze automat
un spaţiu între cuvinte.
-- Majusculă automată : Setaţi dispozitivul să scrie automat
cu majusculă prima literă care urmează după un semn de
punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct,
un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
-- Afişare urmă completă: Stabiliţi afișarea urmei glisării pe
ecran.
-- Sugestie de cuvinte: Setaţi dispozitivul să afişeze sugestii
în timpul introducerii textului. Această caracteristică este
disponibilă numai pentru limba engleză.
-- Viteză şi precizie: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
-- Resetare dicţionar Swype: Ştergeţi cuvintele pe care le-aţi
adăugat la dicţionar.
-- Versiune: Vizualizaţi informaţiile despre versiune.
●● Opţiuni de limbă: Selectaţi o limbă pentru introducerea
textului.
Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a
introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere întruna dintre limbile acceptate.
●●
Setări
129
››Tastatură Samsung
Setaţi dispozitivul să utilizeze tastatura Samsung.
●● Tipuri de tastatură pentru modul Portret: Selectaţi metoda
implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY,
tastatura tradiţională sau ecran pentru scriere de mână.
●● Limbă tastatură: Selectaţi limbile pentru introducerea
textului.
Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a
introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere întruna dintre limbile acceptate.
XT9: Activaţi modul XT9 pentru a introduce text utilizând
modul de intrare Predictiv.
●● XT9: Activaţi caracteristicile avansate ale modului XT9, de
exemplu, completare automată, corectare automată sau
substituţie automată şi vă configuraţi propria listă de cuvinte.
●● Mişcarea tastaturii: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de
mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului.
Puteţi comuta între modurile de introducere prin deplasare la
stânga sau la dreapta, pe tastatură.
●● Introducere automată majusculă: Setaţi dispozitivul să scrie
automat cu majusculă prima literă care urmează după un
semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un
punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
●● Setări pentru scrierea de mână: Personalizaţi timpul de
recunoaştere în modul scrierii de mână.
●● Introducere vocală: Activaţi funcţia de introducere a vocii
pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura
Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie
disponibilă, în funcţie de limba de introducere selectată.
●● Introducere automată punct: Setaţi aparatul pentru a
introduce un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
●● Tutorial: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.
●●
Setări
130
Ieşire şi intrare voce
Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi
pentru funcţia din text în vorbire.
››Setări de recunoaştere a vocii
Limbă: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către
Google.
●● Căutare sigură: Setaţi aparatul să filtreze text şi/sau imagini
explicite din rezultatele căutării de voce.
●● Blocaţi cuvintele jignitoare: Ascundeţi cuvintele jignitoare
pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării
vocale.
●●
››Setări pentru transformarea textului în vorbire
Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
Mod la volan: Activaţi modul Volan pentru a seta dispozitivul
să citească conţinutul cu voce tare.
●● Setări mod La volan: Specifică aplicaţii care se utilizează în
modul Volan.
●● Se utilizează întotdeauna setările mele: Setaţi utilizarea
ratei vorbirii şi setările limbii pe care le precizaţi pentru setările
salvate în aplicaţii.
●● Motor implicit: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii care să
fie utilizat pentru textul vorbit.
●● Instalare date voce: Descărcaţi şi instalaţi date de voce
pentru funcţia din text în vorbire.
●● Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru funcţia din text în
vorbire.
●● Limbă: Selectaţi o limbă pentru funcţia din text în vorbire.
●● Motoare: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în
vorbire din dispozitivul dvs.
●●
●●
Setări
131
Accesibilitate
Accesibilitate: Activaţi o aplicaţie de accesare pe care aţi
descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede
voce, melodie sau reacţie la vibraţii.
●● Servicii de accesibilitate: Selectaţi o aplicaţie de
accesibilitate.
●● Tastă de pornire: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci
când apăsaţi pe tasta Acasă.
●●
Dată şi oră
Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla
modul de afişare a orei şi a datei pe dispozitiv.
În cazul în care bateria se descarcă complet sau este
scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.
Automat: Actualizaţi automat ora la trecerea de la un fus orar
la altul.
●● Setare dată: Setaţi manual data curentă.
●● Selectare fus orar: Selectaţi fusul dvs. orar.
●● Setare oră: Setaţi manual ora curentă.
●● Utilizare format de 24 de ore: Setaţi ca ora să fie afişată în
format de 24 de ore.
●● Select. format date: Selectaţi un format pentru dată.
●●
Despre telefon
Accesaţi informaţiile despre dispozitiv şi verificaţi starea
dispozitivului.
Setări
132
Depanare
Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl
utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre
următoarele coduri:
Cod
Pentru a rezolva problema, încercaţi următoarele:
Parolă
Când caracteristica de blocare a dispozitivului
este activată, trebuie să introduceţi parola pe
care aţi setat-o pentru dispozitiv.
PIN
Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau
când este activată solicitarea codului PIN, trebuie
să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM
sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică
prin utilizarea meniului Blocare cartelă SIM.
PUK
Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca
urmare a introducerii incorecte a codului PIN de
mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK
oferit de furnizorul de servicii.
PIN2
Când accesaţi un meniu care solicită codul PIN2,
trebuie să introduceţi codul PIN2 livrat împreună
cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul de servicii.
Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa
reţelei sau a serviciului
Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară,
este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă
zonă şi reîncercaţi.
●● Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru
detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.
●●
Depanare
133
Ecranul tactil reacţionează lent sau necorespunzător
Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu
răspunde în mod corespunzător, încercaţi următoarele:
●● Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul tactil. Foliile de
protecţie pot împiedica dispozitivul să recunoască acţiunile
de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu
ecran tactil.
●● Când atingeţi ecranul tactil, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate
şi uscate.
●● Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni
temporare de software.
●● Asiguraţi-vă că programul dispozitivului este actualizat la
versiunea cea mai recentă.
●● Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la
Centrul de Service Samsung local.
Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale
Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi
necesar să închideţi programe sau să resetaţi dispozitivul pentru
a restabili starea de funcţionare a acestuia. În cazul în care
dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacţionează în niciun fel, ţineţi
apăsat pe tasta Pornire/Blocare timp de 8-10 secunde, apoi
eliberaţi. Dispozitivul se opreşte şi porneşte automat.
Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să
accesaţi meniul Revenire la setările din fabrică. În modul
Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări →
Confidenţialitate → Revenire la setările din fabrică →
Resetare telefon → Ştergere completă.
Se întrerup apelurile
În zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil
să pierdeţi conexiunea la reţea. Deplasaţi-vă în altă zonă şi
reîncercaţi.
Depanare
134
Apelurile efectuate nu se conectează
Asiguraţi-vă că aţi apăsat pe tasta Apelare.
●● Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
●● Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul
de telefon pe care îl apelaţi.
●●
Apelurile primite nu se conectează
Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.
Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
●● Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul
de telefon care vă apelează.
●●
●●
Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel
Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
Asiguraţi-vă că microfonul este apropiat de gură.
●● Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.
●●
●●
Calitatea sunetului este slabă
●●
●●
Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară,
este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă
zonă şi reîncercaţi.
Când apelaţi din Contacte, apelul nu se conectează
Asiguraţi-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
Reintroduceţi şi salvaţi din nou numărul, dacă este necesar.
●● Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul
de telefon al contactului.
●●
●●
Depanare
135
Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma
bateriei apare intermitent
Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare,
reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau
dispozitivul se opreşte
Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi
ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi
încărcarea bateriei.
●● Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasaţi-vă de
vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie
nouă (pentru instrucţiuni adecvate de evacuare la deşeuri,
consultaţi reglementările locale).
●●
La atingere, dispozitivul este fierbinte
Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau
utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp,
este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest
lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau
funcţionarea dispozitivului.
Mesaje de eroare la lansarea camerei foto
Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de
suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni
aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea
camerei foto, încercaţi următoarele:
●● Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
●● Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau
ştergerea fişierelor din dispozitiv.
●● Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei
foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi,
contactaţi un Centru de Service Samsung.
Depanare
136
Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM
Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează
cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu
va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM,
asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi
posturile de radio disponibile.
Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor
paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor
radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil
ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de
Service Samsung.
Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor
muzicale
Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere
muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung.
Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale
pe dispozitiv, încercaţi următoarele:
●● Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau
ştergerea fişierelor din dispozitiv.
●● Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul
DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a
drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă
că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea
fişierului.
●● Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.
Depanare
137
Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat
Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a
dispozitivului dvs.
●● Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la
dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
●● Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth
se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).
●●
Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un
Centru de Service Samsung.
Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului
la un PC
Verificați compatibiliatatea cablului de date utilizat cu
dispozitivul.
●● Asiguraţi-vă că dispuneţi de driverele adecvate instalate şi
actualizate pe PC.
●●
Depanare
138
Măsuri de siguranţă
Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea
dispozitivului, citiţi toate informaţiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.
Avertisment: Preveniţi electrocutarea, incendiile şi
exploziile
Nu utilizaţi cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize
electrice desprinse
Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplaţi
încărcătorul prin tragere de cablu
Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare
Nu utilizaţi dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeţi
dispozitivul cu mâinile umede
Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau bateria
Nu lăsaţi să cadă şi nu supuneţi încărcătorul sau bateria unui impact
Nu încărcaţi bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către
producător
Nu folosiţi aparatul în timpul unei furtuni
Aparatul dvs. poate să nu funcţioneze corect şi riscul de electrocutare este
crescut.
Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru debarasarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel mai
apropiat centru de service autorizat.
Manevrarea şi debarasarea cu atenţie a bateriilor şi a
încărcătoarelor
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special
pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza
vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
• Nu aruncaţi niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea
bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
Măsuri de siguranţă
139
• Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de
încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt
supraîncălzite, bateriile pot exploda.
• Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune
externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.
Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva
deteriorării
• Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate
sau foarte scăzute.
• Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce
capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
• Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel
se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce
deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
• Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.
Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de
siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate
Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă
Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv
mobil într-o anumită zonă.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice
Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă.
Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac
• Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un
stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu
stimulatorul.
• Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm
de stimulatorul cardiac.
• Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac,
utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.
Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor
echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă
Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul
echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.
Măsuri de siguranţă
140
Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru
informaţii privind interferenţele radio
Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvenţa radio a dispozitivului.
Contactaţi producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiţii de
siguranţă.
Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive
• Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive, în loc de a scoate bateria.
• Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele
instalate în medii potenţial explozive.
• Nu folosiţi dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea
combustibililor sau substanţelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
• Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale
explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau
accesoriile acestuia.
Opriţi dispozitivul atunci când vă aflaţi la bordul unui avion
Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să
prezinte interferenţe cu instrumentele de navigaţie electronice ale avionului.
Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o
funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului
Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcţionare
defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului. Contactaţi producătorul
pentru mai multe informaţii.
Respectaţi toate avertizările şi reglementările de
siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în
timpul utilizării unui vehicul
În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a dispozitivului reprezintă prima
dvs. responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul mobil în timpul condusului,
dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, daţi
dovadă de simţ practic şi respectaţi următoarele sfaturi:
• Utilizaţi un dispozitiv de tip mâini libere.
• Cunoaşteţi-vă bine dispozitivul şi facilităţile acestuia, cum ar fi apelarea
rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar
pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
• Poziţionaţi-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveţi posibilitatea
de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageţi atenţia de la şosea.
Dacă primiţi un apel într-un moment nepotrivit, lăsaţi mesageria vocală să
răspundă pentru dvs.
Măsuri de siguranţă
141
• Informaţi persoana cu care vorbiţi că vă aflaţi la volan. Întrerupeţi apelurile
în condiţii de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa,
ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
• Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le
aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate
distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în
siguranţă.
• Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul. Efectuaţi apeluri când nu vă
deplasaţi sau înainte de a intra în trafic. Încercaţi să vă planificaţi apelurile
pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare. Dacă trebuie
să efectuaţi un apel, formaţi numai câteva cifre, verificaţi drumul şi oglinzile
retrovizoare, apoi continuaţi.
• Nu vă implicaţi în conversaţii enervante sau sentimentale, care v-ar putea
distrage atenţia. Asiguraţi-vă că persoanele cu care vorbiţi ştiu că vă aflaţi la
volan şi întrerupeţi conversaţiile care au tendinţa de a vă abate atenţia de la
drum.
• Utilizaţi dispozitivul pentru apeluri de urgenţă. Apelaţi numărul de urgenţă
în caz de incendiu, accident rutier sau urgenţă medicală.
• Utilizaţi dispozitivul şi pentru a ajuta alte persoane aflate în situaţii de
urgenţă. Dacă vedeţi un accident rutier, o infracţiune în curs de desfăşurare
sau o situaţie gravă de urgenţă, când sunt puse în pericol vieţi, sunaţi un
număr local de urgenţe.
• Apelaţi asistenţa pe şosea sau un alt număr special care nu este destinat
cazurilor de urgenţă atunci când este necesar. Dacă vedeţi un vehicul
deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulaţie
deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul
despre care ştiţi că a fost furat, apelaţi serviciul de asistenţă rutieră sau un alt
număr special, care nu este destinat cazurilor de urgenţă.
Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil
Feriţi dispozitivul de umezeală
• Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele
dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
• Nu porniţi dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja
pornit, opriţi-l şi îndepărtaţi bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte
sau dacă nu puteţi îndepărta bateria, lăsaţi-l aşa). Apoi, uscaţi dispozitivul cu
un prosop şi duceţi-l la un centru de service.
• Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă
de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra
dispozitivului pot anula garanţia producătorului.
Măsuri de siguranţă
142
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul în zone cu praf şi murdărie
Praful poate cauza funcţionarea defectuoasă a dispozitivului.
Nu depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe înclinate
Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.
Nu depozitaţi dispozitivul în zone fierbinţi sau reci. Utilizaţi
dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C
• Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis,
deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
• Nu vă expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse
de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
• Depozitaţi bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice
precum monede, chei şi coliere
• Dispozitivul se poate deforma sau poate funcţiona defectuos.
• Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce
incendii.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice
• Dispozitivul poate funcţiona defectuos sau bateria se poate descărca în
urma expunerii la câmpurile magnetice.
• Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartele de telefon,
cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile
magnetice.
• Nu utilizaţi genţi de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu
permiteţi ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru
perioade îndelungate de timp.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea sau în interiorul
radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de
gătit fierbinţi sau a containerelor de înaltă presiune
• Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
• Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.
Nu lăsaţi să cadă dispozitivul şi nu-l supuneţi la şocuri
• Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
• Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau
componentele sale pot funcţiona defectuos.
Măsuri de siguranţă
143
Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile pentru un timp dacă
dispozitivul este supraîncălzit
Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza
simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentaţie.
Dacă dispozitivul dvs. are bliţ sau lumină pentru camera foto,
nu folosiţi bliţul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de
companie
Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a
vederii sau afecţiuni ale ochilor.
Fiţi atenţi la expunerea la lumini orbitoare
• Atunci când utilizaţi dispozitivul, lăsaţi aprinsă o lumină în cameră şi nu ţineţi
ecranul prea aproape de ochi.
• Este posibil să suferiţi crize sau pierderea cunoştinţei, atunci când sunteţi
expuşi la lumini orbitoare când vizionaţi videoclipuri sau jucaţi jocuri pe
baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simţiţi vreun disconfort
de orice fel, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat.
Reduceţi riscul de răniri la mişcări repetate
Când executaţi acţiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea
caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucaţi jocuri, este
posibil să simţiţi un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părţi ale
corpului. Când utilizaţi dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, ţineţi
dispozitivul în mod relaxat, apăsaţi uşor tastele, şi faceţi pauze frecvente. În
cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetaţi să-l
utilizaţi şi consultaţi un medic.
Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător
• Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece
supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea
utilizării.
• Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
• Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.
Măsuri de siguranţă
144
Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de
producător
• Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata
de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a
dispozitivului.
• Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se
utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.
Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria
• Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
• Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în
mod corespunzător.
Când vorbiţi utilizând dispozitivul:
• Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
• Vorbiţi direct în microfon.
• Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a
dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza
emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).
Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti
• Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza
afecţiuni ale auzului.
• Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă
poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
• Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la
o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum
necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
• În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică
în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii
uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca
energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la
dispozitiv.
Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi
sau vă aflaţi în mişcare
Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările
corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
Măsuri de siguranţă
145
Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul
brâului
Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.
Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul
• Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia
producătorului. Pentru service, duceţi dispozitivul la un Centru de Service
Samsung.
• Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii
sau incendii.
Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitivul dumneavoastră
Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica
funcţionarea normală. Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice
ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele.
Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiţi produsul şi consultaţi medicul
dumneavoastră.
La curăţarea dispozitivului:
• Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
• Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
• Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feţei. Duceţi
dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.
Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost
proiectat
Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public
Nu permiteţi copiilor să utilizeze dispozitivul
Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta,
deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot
efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.
Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentele mobile
• Asiguraţi-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite,
instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.
• Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de
desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate
cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.
Măsuri de siguranţă
146
Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de
service asupra dispozitivului
Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat
deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.
Manevrarea cu atenţie a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie
• Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează
informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau
deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
• Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de
interferenţele electrice de la alte dispozitive.
• Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu
obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.
Asigurarea accesului la serviciile de urgenţă
Apelurile de urgenţă de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiţii.
Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă
alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.
Păstraţi în siguranţă datele personale şi datele importante
• Când utilizaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că realizaţi copierea de rezervă a
datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
• Când eliminaţi dispozitivul, realizaţi copierea de rezervă a tuturor datelor
dvs., după care resetaţi dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a
datelor personale.
• Citiţi cu atenţie informațiile cu permisiunea de autorizaţii atunci când
descărcaţi aplicaţii. Aveţi grijă în special la aplicaţiile care au acces la multe
funcţii sau la o cantitate semnificativă de date personale.
• Verificaţi conturile dvs. cu regularitate și fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte
utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiţi orice semn de folosire
greşită a informaţiilor personale, contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru
a şterge sau schimba informaţiile despre contul dvs.
• În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbaţi parolele
conturilor dvs. pentru a vă proteja informaţiile personale.
• Evitaţi utilizarea aplicaţiilor din surse necunoscute şi blocaţi dispozitivul cu
un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.
Măsuri de siguranţă
147
Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor
Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor pe care l-aţi înregistrat altor
persoane fără permisiunea proprietarilor conţinutului acestuia. Făcând acest
lucru puteţi încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător
de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului
protejat de drepturile de autor.
Informaţii de certificare a ratei specifice de absorbţie
(SAR - Specific Absorption Rate)
ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE CU
PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO
Dispozitivul dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. Este
conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio (câmpuri
electromagnetice ale frecvenţei radio) recomandate de către dispoziţiile
internaţionale. Dispoziţiile au fost elaborate de către o organizaţie ştiinţifică
independentă (ICNIRP) şi cuprind o limită substanţială de siguranţă menită
să asigure siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de
sănătate.
Dispoziţiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută ca Rata de Absorbţie Specifică sau SAR. Limita SAR pentru
dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.
Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziţii standard de utilizare,
dispozitivul transmiţând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile
de frecvenţă testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispoziţiilor ICNIRP
pentru acest model de dispozitiv sunt:
Valoarea SAR maximă pentru acest model şi condiţii sub care a fost
înregistrat
SAR cap
0,917 W/kg
SAR ataşare corp
0,624 W/kg
În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei
mult sub valorile menţionate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că,
în scopul eficientizării sistemului şi pentru a minimiza interferenţele reţelei,
puterea de funcţionare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat
atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică
puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.
Măsuri de siguranţă
148
Testarea SAR pentru ataşarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu
aprobat sau la o distanţă de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispoziţiile cu
privire la expunerea la RF în timpul funcţionării lângă corp, dispozitivul trebuie
să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziţionat la o distanţă de cel
puţin 1,5 cm faţă de corp. Dacă nu utilizaţi un accesoriu aprobat, asiguraţi-vă că
accesoriul nu conţine componente metalice şi că poziţionează dispozitivul la o
distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp.
Organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Administraţia
Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care
persoanele sunt îngrijorate şi doresc să reducă expunerea acestora, acestea
pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ţine dispozitivul fără fir
la distanţă de cap şi corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp
petrecută cu utilizarea dispozitivului.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.samsung.com/sar şi căutaţi
dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de
colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul
că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu
USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la
finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată
a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii
umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le
reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole
pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Măsuri de siguranţă
149
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui
produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de
pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului
lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau
Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile
de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea
omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor,
vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Declinarea responsabilităţii
Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul
acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului
de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi
de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate
exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza
conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul
conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu
excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul
conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica,
copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate,
exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau
serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.
„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE
„CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN
SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL.
SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV,
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE
UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA,
OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT
SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI
NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU
NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,
Măsuri de siguranţă
150
PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO
ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU
APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A
CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE
LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”
Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice
moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul
vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile
sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor şi al metodelor
de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita
caracterul general al acestei declinări a responsabilităţii, Samsung declină în
mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau
suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul
acestui dispozitiv.
Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru
clienţi legate de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările
de servicii legate de conţinut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct
furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.
Măsuri de siguranţă
151
Index
agendă telefonică
Bluetooth
creare carte de vizită 78
creare contacte 76
creare grupuri 78
găsire contacte 77
activare 95
găsire şi asociere cu
dispozitive 96
primire date 97
trimitere date 98
alarme
calculator 111
calendar
dezactivare 110
oprire 109
AllShare 100
apel în aşteptare 47
apeluri
creare evenimente 80
vizualizare evenimente 80
cameră foto
înregistrare videoclipuri 63
particularizare cameră
foto 61
particularizare cameră
video 64
realizare fotografii 57
blocare 46
cu mai mulţi
interlocutori 44
efectuare 42
în aşteptare 47
numere internaţionale 43
preluare 43
redirecţionare 46
respingere 43
utilizare cască 43
utilizare opţiuni 44
vizualizare pierdute 45
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 15
scoatere 16
cartelă SIM
blocare 33
instalare 10
baterie
încărcare 12
instalare 10
cartelă USIM
blocare 33
instalare 10
blocare apel 46
blocare cod PIN 33
căutare vocală 118
ceas global 110
coduri de acces 133
Index
152
DLNA
conexiuni
Bluetooth 95
PC 105
VPN 107
Wi-Fi 97
consultaţi AllShare 100
ecran cu meniuri
accesare 27
organizare aplicaţii 28
conexiuni PC
ecran Repaus
Samsung Kies 105
stocare în masă 106
adăugare elemente 25
adăugare panouri 27
conexiuni VPN
ecran tactil
conectare la 108
creare 107
blocare 24
utilizare 23
contacte
e-mail
copiere 78
creare 76
găsire 77
import sau export 79
setare apelare rapidă 77
configurare conturi 52
trimitere 53
vizualizare 53
fotografii
capturarea unei serii 60
realizare 57
realizarea de fotografii
panoramice 61
realizare după scenă 59
realizare în modul
Fotografiere zâmbet 60
vizualizare 66
cronometru 110
dată şi oră, setare 29
descărcări
aplicaţii 39
fişiere 40
gestionare 112
despachetare 10
dispozitiv
galerie
formate de fişier 65
redare videoclipuri 67
vizualizare fotografii 66
aspect 19
panou de notificări 26
particularizare 29
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 119
taste 20
găsire dispozitiv mobil 33
Google Mail 50
Google Search 112
Google Talk 54
Index
153
Hărţi Google 87
Internet
mod Silenţios 30
navigator Web
introducere text 34
jurnal apeluri 47
Kies air 113
limba de afişare 128
luminozitate, ecran 31
manager activități 115
manager fişiere 114
mesagerie instant
note
consultaţi navigator
Web 84
adăugare marcaje 86
răsfoirea paginilor Web 84
creare 81
vizualizare 81
note text 81
note vocale
înregistrare 82
redare 83
player muzical
adăugarea fişierelor 69
creare liste de redare 71
redare muzică 69
ChatON 55
mesagerie vocală 50
mesaje
player video 67
radio FM
accesare mesagerie
vocală 50
configurare conturi de
e-mail 52
trimitere e-mail 53
trimitere multimedia 48
trimitere text 48
ascultare 72
salvare posturi 74
redirecţionare apeluri 46
respingere automată 45
Samsung Apps 93
Samsung Kies 105
setări
mesaje multimedia
trimitere 48
vizualizare 49
accesibilitate 132
aplicaţii 126
confidenţialitate 127
conturi şi sincronizare 127
dată şi oră 132
despre telefon 132
economisire energie 124
ecran 123
mesaje text
trimitere 48
vizualizare 49
mod avion 18
mod număr de apelare
fixată 46
Index
154
intrare şi ieşire voce 131
limbă și tastatură 128
locaţie şi securitate 125
setare apeluri 121
stocare 128
sunet 122
wireless şi reţea 119
sincronizare
cu conturi Web 40
Social Hub 56
ştiri şi meteo 94
Thinkfree Office 116
videoclipuri
înregistrare 63
redare 67
Wi-Fi
activare 98
găsirea şi conectarea la
reţele 98
YouTube
încărcarea
videoclipurilor 92
urmărirea
videoclipurilor 91
Index
155
Declaraţie de conformitate (R&TTE)
Noi,
Samsung Electronics
declarăm pe propria răspundere că produsul
Telefon mobil GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S6500D
încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declaraţie, sunt în
conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.
Siguranţă
EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR
EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209- 1 : 2006
EN 62209- 2 : 2010
EN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
EMC
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declarăm prin aceasta, că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate, şi că
produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei CE
1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformităţii produsului, la care se face referire în art. 10 este
detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea
următoarelor organisme:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168
Documentaţia tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.
şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.02.08
Joong-Hoon Choi / Manager Laborator
(locul şi data emiterii)
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului
de Service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi punctul de vânzare unde
aţi achiziţionat produsul.
Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă
de varianta din dispozitivul dvs. în funcţie de software-ul instalat
sau de furnizorul dvs. de servicii.
Pentru a instala Kies (PC Sync)
1. Descărcaţi cea mai recentă versiune Kies de pe
site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) şi
instalaţi-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi dispozitivul la
PC-ul dvs.
3. Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe
PC pentru a lansa Samsung Kies.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul
Kies.
www.samsung.com
Romanian. 04/2012. Rev. 1.0
Download PDF