Epson | AL-M200 Series | AL-M200 Series - Centrum Druku

Przewodnik użytkownika
NPD4751-01 PL
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Spis treści
Wstęp
Prawa autorskie i znaki towarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korzystanie z tego Przewodnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Terminologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcje produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział 1 Specyfikacje
Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział 2 Obsługa podstawowa
Główne komponenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Widok z przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Panel operatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Drukowanie strony Panel Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Panel operatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Narzędzie Printer Setting Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tryb oszczędzania energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tryb wyłączenia zasilania (tylko dla użytkowników w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i
Rosji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wychodzenie z trybu oszczędzania energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wychodzenie z trybu wyłączenia zasilania (tylko dla użytkowników w Europie, na Bliskim
Wschodzie, w Afryce i Rosji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rozdział 3 Oprogramowanie zarządzania drukarką
Sterowniki drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
EpsonNet Config. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tworzenie hasła administratora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Printer Setting Utility (tylko Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spis treści
2
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Status Monitor (tylko Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
LauncherUruchamianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rozdział 4 Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
Omówienie ustawiania i konfiguracji sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Podłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Podłączanie drukarki do komputera lub sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ustawianie adresu IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Adresy TCP/IP i IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sprawdzanie ustawień IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Windows. . . . . . . . . . . 36
Użytkowanie sterownika drukarki PCL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Korzystanie ze sterownika drukarki Epson P6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Korzystanie ze sterownika drukarki XML Paper Specification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Mac OS X. . . . . . . . . . . . 87
Konfiguracja ustawień bezprzewodowych na panelu operatora (tylko AL-M200DW). . . . . . . . . . 87
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Instalowanie sterowników drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Określenie kolejki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Określenie domyślnej kolejki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Określenie opcji drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ustawienie hasła autoryzacji dla administrator drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Odinstalowanie sterowników drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Rozdział 5 Podstawy drukowania
Informacje o nośnikach wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Wskazówki dotyczące używania nośników wydruków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Nośniki wydruku, które mogą uszkodzić drukarkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Wskazówki dotyczące przechowywania nośników wydruków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Obsługiwane nośniki wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Nośniki wydruku, których można używać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ładowanie nośników wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Spis treści
3
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pojemność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Wymiary nośników wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI). . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Korzystanie z przedłużenia tacy odbiorczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ustawianie rozmiarów i rodzajów papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ustawianie rozmiarów papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ustawianie rodzajów papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Drukowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Drukowanie z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Anulowanie zadania drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Drukowanie dwustronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Wybieranie opcji drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Drukowanie na papierze niestandardowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Sprawdzanie stanu zadania drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Drukowanie strony raportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Ustawienia drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Drukowanie z Web Services on Devices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Dodawanie ról do usługi drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Konfiguracja drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Rozdział 6 Korzystanie z menu panelu operatora
Znajomość menu panelu operatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Report / List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Meter Readings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Admin Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Tray Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Panel Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Funkcja Panel Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Włączenie funkcji Panel Lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Wyłączenie funkcji Panel Lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Zmiana ustawień trybu oszczędzania energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Przywracanie wartości domyślnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zakleszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Spis treści
4
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Unikanie zakleszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Identyfikowanie miejsc zakleszczeń papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Usuwanie zakleszczeń papieru z przodu drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Usuwanie zakleszczeń papieru z tyłu drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Usuwanie zakleszczeń papieru ze środkowej tacy odbiorczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Problemy z zakleszczaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Podstawowe problemy z drukarką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Problemy z wyświetlaczem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Problemy z drukowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Problemy z jakością druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Wydruk jest za jasny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Toner rozmazuje się lub druk schodzi ze strony/plamy na odwrocie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Plamy z tonera pojawiają się na stronie/Druk jest niewyrażny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Cały wydruk jest pusty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Na wydruku widoczne są smugi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Cętki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Murzenie (Ghosting). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Mgła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Bead-Carry-Out (BCO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Ukośne pasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Papier pomarszczony/poplamiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Nieprawidłowy górny margines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Papier wystaje/jest nierówny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Inne problemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Znajomość komunikatów drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Kontakt z serwisem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Uzyskiwanie pomocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Komunikaty na panelu LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Status Monitor Alarmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Włączenie trybu Non Genuine Toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Korzystanie z panelu operatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Korzystanie z Printer Setting Utility (tylko Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Rozdział 8 Konserwacja
Wymiana kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Kiedy wymieniać kasetę z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Wyjmowanie kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Instalacja kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Spis treści
5
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Materiały eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Kiedy zamawiać kasetę z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Recykling materiałów eksploatacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Zarządzanie drukarką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Sprawdzanie lub zarządzanie drukarką za pomocą EpsonNet Config. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Sprawdzanie stanu drukarki, za pomocą Status Monitor (tylko system Windows). . . . . . . . . . . . 222
Sprawdzanie stanu drukarki e-mailem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Oszczędzanie materiałów eksploatacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Sprawdzanie liczby stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Przenoszenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dodatek A Gdzie można uzyskać pomoc
Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Przed skontaktowaniem się z firmą Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Pomoc dla użytkowników w Europie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Pomoc dla użytkowników na Tajwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Pomoc dla użytkowników w Singapurze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Pomoc dla użytkowników w Tajlandii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Pomoc dla użytkowników w Wietnamie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Pomoc dla użytkowników w Indonezji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Pomoc dla użytkowników w Hongkongu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Pomoc dla użytkowników w Malezji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Pomoc dla użytkowników na Filipinach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Indeks
Spis treści
6
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Wstęp
Prawa autorskie i znaki towarowe
Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie
wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków
(elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Seiko Epson Corporation. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie
podlega odpowiedzialności dotyczącej uprawnień patentowych.
Nie podlega także odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w
niniejszej publikacji. Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zależne nie ponoszą
odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu ani osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty
lub wydatki wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z
przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bądź (oprócz Stanów
Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i
konserwacji.
Firma Seiko Epson Corporation ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności za
ewentualne szkody lub problemy wynikające z zastosowania rozszerzeń lub materiałów
eksploatacyjnych innych niż materiały oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original
Epson Products lub Epson Approved Products.
®
®
®
®
®
Apple , Bonjour , ColorSync , Macintosh , oraz Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
®
®
®
®
Microsoft , Windows Vista , Windows , oraz Windows Server są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
EPSON jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation.
Inne nazwy produktów użyte w niniejszej publikacji służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą
być znakami towarowymi ich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.
Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Wstęp
7
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie z tego Przewodnika
Terminologia
1. Używana w tym Przewodniku nazwa „komputer” dotyczy komputerów osobistych i stacji
roboczych.
2. W całym Przewodniku używane są następujące terminy:
Ważne:
Ważne informacje, z którymi użytkownik musi się zapoznać i których musi przestrzegać.
Uwaga:
Dodatkowe, znaczące informacje.
Patrz również:
Odniesienia w niniejszym Przewodniku.
3. W Przewodniku podano orientację dokumentów lub papieru w następujący sposób:
,
, Long Edge Feed (LEF): ładowanie dokumentu lub papieru w orientacji pionowej.
,
, Short Edge Feed (SEF): ładowanie dokumentu lub papieru w orientacji pionowej.
Orientacja LEF
Orientacja SEF
* Kierunek podawania papieru
4. Zrzuty ekranu i ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają AL-M200DW, chyba że
określono inaczej. Niektóre elementy na zrzutach ekranów i ilustracjach mogą nie być pokazane
lub dostępne, w zależności od modelu drukarki.
Wstęp
8
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
5. W pewnych modelach niektóre funkcje są niedostępne.
Funkcje produktu
Funkcje
W tej sekcji omówiono funkcje produktu i wskazano ich połączenia.
Duplex Drukowanie
Drukowanie Multiple Up
Korzystając z funkcji drukowania Multiple Up
W przypadku drukowania wielu stron można
użyć funkcji druku dwustronnego komputera, drukarki, można wydrukować kilka stron jednej
aby drukować na dwóch stronach papieru w ce‐ kartce papieru, aby zmniejszyć jego zużycie.
lu zmniejszenia jego zużycia.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy
sterownika drukarki.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w
sekcji „Drukowanie dwustronne” na stro‐
nie 129.
Wstęp
9
AL-M200 Series
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)
Nośnik wydruku na podajniku arkuszy priory‐
tetowych (PSI) jest podawany przed nośnikami
na tacy papieru. Korzystając z funkcji PSI moż‐
na drukować stosując innego rodzaju lub roz‐
miaru nośniki wydruku jako preferowane w
stosunku do normalnych nośników umieszczo‐
nych na tacy papieru.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w
sekcji „Ładowanie nośników wydruku do pod‐
ajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stro‐
nie 120.
Przewodnik użytkownika
Drukowanie bezprzewodowe (tylko
AL-M200DW)
Istniejąca w drukarce funkcja bezprzewodowej
łączności przez sieć LAN pozwala na ustawienie
drukarki w dowolnym miejscu i drukowanie bez
połączenia przewodowego z komputerem.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w
sekcji „Konfigurowanie ustawień sieci bezprze‐
wodowej (tylko AL-M200DW)” na stro‐
nie 40.
Wstęp
10
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 1
Specyfikacje
Specyfikacje
W tym rozdziale przedstawiono główne specyfikacje drukarki. Należy pamiętać, że specyfikacje
produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Elementy
Opis
Rodzaj
Biurkowa
Metoda drukowania
Kserografia LED
Ważne:
System elektrofotograficzny LED + LED
System utrwalający
Utrwalanie termiczne z wykorzystaniem pasa
Szybkość drukowania ciągłego*1
A4
: Zwykły papier podawany z tacy na papier
1 stronne*2: 30 arkuszy/min.
Ważne:
*1 Szybkość drukowania może zmniejszyć się w zależności od rodzaju i
rozmiaru papieru, a także warunków drukowania.
*2 Dotyczy drukowania ciągłego pojedyńczych dokumentów rozmiaru A4
Rozdzielczość
.
Standardowa: 600 × 600 dpi
Wysoka rozdzielczość: 1200 × 1200 dpi*
* W przypadku drukowania w trybie wysokiej rozdzielczości, prędkość może
być mniejsza z powodu dopasowania jakości obrazu. Szybkość drukowania
może być również mniejsza w zależności od dokumentów.
Odcienie
256 odcieni
Specyfikacje
11
AL-M200 Series
Elementy
Opis
Rozmiar papieru
Taca papieru:
Przewodnik użytkownika
A4, B5, A5, Letter (8,5 × 11"), Executive (7,25 × 10,5"), Folio (8,5 × 13"), Legal (8,5 ×
14"), Statement, Com-10, Monarch, DL, C5, Yougata 2/3, Yougata 4/6, Nagagata
3/4, Younaga 3, Kakugata 3, Postcard (100 × 148 mm), W-Postcard (148 × 200
mm), Papier niestandardowy (Szerokość: 76,2 - 215,9 mm, Długość: 127 - 355,6
mm)
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI):
A4, B5, A5, Letter (8,5 × 11"), Executive (7,25 × 10,5"), Folio (8,5 × 13"), Legal (8,5 ×
14"), Statement, Com-10, DL, C5, Yougata 4, Younaga 3, Nagagata 3, Kakugata
3, Papier niestandardowy (Szerokość: 76,2 - 215,9 mm, Długość: 210 - 355,6
mm)
Utrata druku: 4,1 mm od górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi
Typ papieru
Taca papieru:
Plain (60 - 105 gsm), Lightweight Cardstock (106 - 163 gsm), Labels, Envelope,
Recycled, Postcard JPN
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI):
Plain (60 - 105 gsm), Lightweight Cardstock (106 - 163 gsm), Labels, Envelope,
Recycled
Ważne:
❏
Używać tylko zalecanych typów papieru. Używanie papieru innego niż
zalecany do tej drukarki, może spowodować problemy podczas
drukowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Nośniki
wydruku, które mogą uszkodzić drukarkę” na stronie 105.
❏
Używanie drukarki w suchym, zimnym lub bardzo wilgotnym środowisku
może spowodować złą jakość drukowania z powodów związanych z
problemami wynikających ze stosowanym papierem.
❏
Drukowanie na zadrukowanej stronie lub na już zadrukowanym odwrocie
papieru może dawać słabą jakość druku.
❏
Kopert używane do drukowania nie mogą mieć nałożonego kleju.
❏
Na jakość drukowania może mieć typ używanego papieru oraz warunki
środowiskowe. Z tego powodu, przed użyciem drukarki, zaleca się
wykonanie wydruku próbnego i sprawdzenie jakości drukowania.
Gramatura papieru
60 - 163 gsm
Pojemność podajnika papieru
Standardowa:
Taca papieru: 250 arkuszy
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI): 10 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej
Standardowa: około 125 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
Funkcja drukowania dwustronnego
Standard
Specyfikacje
12
AL-M200 Series
Elementy
Opis
CPU
4305/300 MHz
Pojemność pamięci
Standardowa: 128 MB (wewnętrzna)
Przewodnik użytkownika
Ważne:
Powyższa pojemność pamięci nie gwarantuje jakości druku zależnej od
rodzaju i zawartości danych druku.
Dysk twardy
—
Język opisu strony
Standardowa: PCL 5e, PCL 6, PostScript Level3 Compatible, PDF, TIFF, JPEG
Obsługiwany SO*1
Windows XP, Windows XP x64 Edition, Windows Vista , Windows Vista
x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows
Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 7, Windows 7 x64 Edition, Mac
OS *2, Linux OS *3
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Ważne:
*1 Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych
można uzyskać w naszym punkcie obsługi klienta lub u sprzedawcy.
*2 Obsługa: Mac OS
® X 10.5.8 - 10.6, 10.7.
*3 Obsługa: Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop (x86), SUSE Linux Enterprise
Desktop 10/11 (x86) i Ubuntu 8/10 (x86).
Interfejs
Standardowy: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX),
IEEE802.11b/g (tylko AL-M200DW)
Zasilanie
AC 110 - 127 V ± 10%; 9 A; zarówno 50/60 Hz
AC 220 - 240 V ± 10%; 5 A; zarówno 50/60 Hz
Zużycie energii
W trybie uśpienia: 3,8 W lub mniej
Średnio:
W trybie gotowości: 50 W,
Podczas ciągłego drukowania: 450 W
Ważne:
Tryb niskiego poboru energii: średnio 8 W
Wymiary
385 (szer.) × 355,6 (gł.)*× 225 (wys.) mm
Ważne:
* Wymiary z założoną tacą papieru.
Ciężar
6,8 kg (w tym materiały eksploatacyjne)
Specyfikacje
13
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Elementy
Opis
Środowisko używania
Temperatura: 10 - 32 ˚C; Wilgotność: 10 - 85% (z wyjątkiem nieprawidłowego
działania w wyniku powstawania skroplin)
Nie używać w warunkach: Temperatura: -20 - 40 ˚C; Wilgotność: 5 - 85% (z
wyjątkiem nieprawidłowego działania w wyniku powstawania skroplin)
Ważne:
Do czasu przystosowania się drukarki do środowiska instalacji (temperatura i
wilgotność), papier w pewnej jakości może powodować słabą jakość druku.
Specyfikacje
14
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 2
Obsługa podstawowa
Główne komponenty
W tej sekcji omówiono drukarkę użytkownika.
Widok z przodu
1
Pokrywa przednia
2
Przedłużenie tacy odbiorczej
3
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)
4
Środkowa taca odbiorcza
5
Panel operatora
6
Przełącznik zasilania
7
Kaseta z tonerem
8
Pokrywa tacy papieru
9
Taca papieru
10
Prowadnice szerokości papieru
11
Pokrywa dostępu do tonera
Obsługa podstawowa
15
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Widok z tyłu
1
Port USB
2
Uchwyt pokrywy tylnej
3
Dźwignie
4
Port Ethernet
5
Złącze zasilania
6
Tylna pokrywa
7
Zsuwnia papieru
8
Rolka transferowa
9
Rolka rejestrująca
10
Bęben światłoczuły
Panel operatora
Panel operatora wyposażony jest w 2 liniowy się wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), przyciski i
diody LED.
1. Przycisk/LED
(Oszczędność energii)
Obsługa podstawowa
16
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Zapala się w trybie uśpienia. Naciśnij ten przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
Przyciski
2.
❏ Przewijanie menu lub elementy trybu Menu. Naciskaj te przyciski, aby wpisać liczby lub hasła.
Przyciski
3.
❏ Wybiera podmenu lub wartości ustawień w trybie Menu.
4. Przycisk
(Anulowanie zadania)
❏ Anuluje bieżące zadanie drukowania.
5. LED (błędu)
❏ Zapala się w przypadku błędu drukarki.
6. LED
(gotowości)
❏ Zapala się, gdy drukarka jest gotowa.
7. Przycisk
(Wstecz)
❏ Przełącza w tryb drukowania z menu nadrzędnego trybu Menu.
❏ Powraca do górnych poziomów menu z podmenu trybu Menu.
8. Przycisk
❏ Wyświetla wybrane menu lub element oraz ustala wybraną wartość w trybie Menu.
9. Panel LCD
❏ Wyświetla różne ustawienia, polecenia i komunikaty o błędach.
10. Przycisk
(Menu)
❏ Przenosi do menu nadrzędnego.
Drukowanie strony Panel Settings
Strona Panel Settings pokazuje bieżące ustawienia menu panelu operatora.
Obsługa podstawowa
17
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Panel operatora
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Report / List, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Panel Settings, a następnie naciśnij przycisk
.
.
Drukowana jest strona Panel Settings.
Narzędzie Printer Setting Utility
Następująca procedura wykorzystuje SO Microsoft Windows 7 jako przykład.
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Settings Report.
3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybierz Reports.
Zostanie wyświetlona strona Reports.
4. Kliknij przycisk Panel Settings.
Drukowana jest strona Panel Settings.
Obsługa podstawowa
18
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Tryb oszczędzania energii
Drukarka wyposażona jest w funkcję oszczędzania energii, która pozwala zmniejszyć zużycie energii
w okresach przestoju; funkcja działa w dwóch trybach: Niski pobór energii i uśpienie. W trybie
niskiego poboru energii, wyłacza się tylko panel LCD. W trybie uśpienia wyłączają się wszystkie diody
LED na Panelu operatora, za wyjątkiem diody (Oszczędność energii) oraz panel LCD. W tyrbie
uśpienia drukarka zużywa mniej energii niż w trybie niskiego poboru energii.
Domyślnie, drukarka przechodzi w tryb niskiego poboru energii po jednej minucie po zakończeniu
ostatniego zadania drukowania, a po kolejnych sześciu minutach braku aktywności w tryb uśpienia.
Ustawienia domyślne można zmienić w następującym zakresie:
Tryb niskiego poboru energii: 1 do 45 minut
Tryb uśpienia: 6 do 11 minut
Patrz również:
„Zmiana ustawień trybu oszczędzania energii” na stronie 179
Tryb wyłączenia zasilania (tylko dla użytkowników w Europie, na Bliskim
Wschodzie, w Afryce i Rosji)
Drukarka posiada nowatorskie rozwiązanie oszczędzania energii „Power Off mode” (Tryb
wyłączania zasilania), które pozwala na jeszcze większe zmniejszenie zużycia energii niż Tryb niskiego
poboru energii i Tryb uśpienia. Drukarka przełącza się w Tryb wyłączania zasilania po 480 minutach
w Trybie uśpienia i automaticznie wyłącza się. Ustawienie fabryczne 480 minut można zmieniać w
następującym zakresie:
Tryb wyłączania zasilania: 120 do 480 minut
Patrz również:
„Zmiana ustawień trybu oszczędzania energii” na stronie 179
Wychodzenie z trybu oszczędzania energii
Po otrzymaniu z komputera zadania drukowania, drukarka automatycznie wychodzi z trybu
oszczędzania energii. Drukarkę można przywrócić do stanu gotowości do drukowania naciskając
przycisk (Oszczędność energii). Zarówno z trybu niskiego poboru energii jak i z trybu uśpienia,
przywrócenie drukarki do stanu gotowości do drukowania zajmuje około 25 sekund.
Obsługa podstawowa
19
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
❏ Otwarcie i zamknięcie panelu tylnego w trybie niskiego poboru energii spowoduje przywrócenie
drukarki do stanu gotowości do drukowania.
❏ Gdy drukarka jest w trybie uśpienia, nie działają żadne przyciski na panelu operatora, z wyjątkiem
przycisku (Oszczędność energii). Aby używać przycisków na panelu operatora, naciśnij
przycisk (Oszczędność energii), aby wyjść z trybu Oszczędzania energii.
Patrz również:
„Zmiana ustawień trybu oszczędzania energii” na stronie 179
Wychodzenie z trybu wyłączenia zasilania (tylko dla użytkowników w
Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Rosji)
Aby wyjść z trybu wyłączania zasilania wciśnij przycisk zasilania.
Patrz również:
„Zmiana ustawień trybu oszczędzania energii” na stronie 179
Obsługa podstawowa
20
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 3
Oprogramowanie zarządzania drukarką
Sterowniki drukowania
Dostęp do wszystkich funkcji drukarki będzie zapewniony po zainstalowaniu sterowników
drukowania z Software Disc. Sterownik drukowania umożliwi komunikację miedzy komputerem a
drukarką oraz zapewni dostęp do funkcji drukarki.
Patrz również:
❏ „Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Windows” na
stronie 36
❏ „Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem operacyjnym Mac OS X” na
stronie 87
EpsonNet Config
W tej sekcji podano informacje na temat EpsonNet Config.
EpsonNet Config to usługa stron internetowych oparta o hypertext transfer protocol (HTTP), do
której dostęp zapewnia przeglądarka internetowa.
Korzystając z EpsonNet Config można potwierdzić status drukarki oraz z łatwością zmienić opcje
konfiguracji drukarki. Każda osoba w sieci użytkownika może uzyskać dostęp do drukarki,
korzystając z EpsonNet Config. W trybie administratora, ze swojego komputera, użytkownik może
zmieniać konfigurację drukarki i zarządzać jej ustawieniami.
Uwaga:
❏ Użytkownicy, którym administrator nie udostępni hasła, mogą w trybie użytkownika przeglądać
ustawienia konfiguracji. Nie będą oni mogli zapisywać ani wprowadzać żadnych zmian w bieżącej
konfiguracji i ustawieniach.
❏ Szczegółowe informacje o elementach menu EpsonNet Config, znajdują się w Pomocy EpsonNet
Config.
Oprogramowanie zarządzania drukarką
21
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Tworzenie hasła administratora
1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu wpisz adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. Kliknij kartę Properties.
4. W lewym panelu nawigacji przewiń do dołu, do Security i wybierz Administrator Settings.
5. Wybierz opcję Enabled dla Administrator Mode.
6. W polu Administrator Login ID wpisz nazwę administratora.
Uwaga:
❏ Domyślnym identyfikatorem i hasłem są puste obydwa pola.
7. W polu Administrator Password i Re-enter Password wpisz hasło administratora.
8. W polu Maximum Login Attempts wpisz liczbę dopuszczalnych prób logowania.
9. Kliknij Apply.
Nowe hasło zostało przyjęte i każdy, kto poda nazwę administratora oraz hasło może się
zalogować i zmieniać konfigurację i ustawienia drukarki.
Printer Setting Utility (tylko Windows)
Printer Setting Utility pozwala użytkownikowi przeglądać lub określać ustawienia systemu.
Ustawienia systemu można również diagnozować w Printer Setting Utility.
Printer Setting Utility składa się z kart Printer Settings Report, Printer Maintenance i
Diagnosis.
Printer Setting Utility jest instalowane wraz ze sterownikami drukowania.
Uwaga:
Okno dialogowe Password pojawi się podczas pierwszej próby zmiany ustawień Printer Setting Utility,
gdy w drukarce jest ustawiona funkcja Panel Lock. W takim przypadku należy wpisać określone hasło i
kliknąć OK, aby zastosować ustawienia.
Oprogramowanie zarządzania drukarką
22
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Status Monitor (tylko Windows)
Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor. Dwukrotnie kliknij znajdującą się na
pasku zadań - u dołu, po prawej stronie ekranu - ikonę drukarki Status Monitor. Pojawi się okno
Printer Selection, w którym będzie wyświetlona nazwa drukarki, port podłączenia drukarki, stan
drukarki oraz nazwa modelu. Aktualny stan drukarki można sprawdzić w kolumnie Status.
Przycisk Settings: Wyświetla się okno Settings i umożliwia modyfikowanie ustawień Status
Monitor.
Kliknij nazwę żądanej drukarki, znajdującą się w oknie Printer Selection. Pojawi się okno Printer
Status.
Okno Printer Status alarmuje użytkownika w przypadku ostrzeżenia lub wystąpienia błędu, na
przykład, gdy dojdzie do zakleszczenia papieru lub wyczerpywania się tonera.
Domyślnie okno Printer Status uruchamia się jednocześnie z wystąpieniem błędu. W Printer
Status Window Properties można ustalić warunki uruchamiania okna Printer Status.
Aby zmienić ustawienia wyskakiwania okna Printer Status:
1. Kliknij prawym przyciskiem znajdującą się na pasku zadań - u dołu, po prawej stronie ekranu ikonę drukarki Status Monitor.
2. Wybierz Printer Status Window Properties.
Pojawi się okno Printer Status Window Properties.
3. Wybierz rodzaj wyskakującego okienka, a następnie kliknij OK.
Poziom tonera w drukarce i informacje o zadaniach można uzyskać w oknie Printer Status.
Status Monitor jest instalowana wraz ze sterownikami drukowania.
LauncherUruchamianie
W oknie Launcher-Btype można otworzyć Status Window i Printer Setting Utility.
Aby korzystać z aplikacji Launcher, podczas instalowania sterowników drukowania wybierz
Launcher.
Oprogramowanie zarządzania drukarką
23
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Aby uruchomić Launcher:
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę —
Launcher.
Pojawi się okno Launcher-Btype.
2. W oknie Launcher-Btype znajdują sie dwa przyciski: Status Window i Printer Setting
Utility.
Aby wyjść, kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk X.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk/ikonę Help, znajdującą się w każdej aplikacji.
Status Window
Otwiera okno Printer Status.
Patrz również:
„Status Monitor (tylko Windows)” na stronie 23
Printer Setting Utility
Uruchamia Printer Setting Utility.
Patrz również:
„Printer Setting Utility (tylko Windows)” na stronie 22
Oprogramowanie zarządzania drukarką
24
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 4
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
Omówienie ustawiania i konfiguracji sieci
Aby ustawić i skonfigurować sieć:
1. Podłącz drukarkę do sieci używając zalecanego sprzętu i kabli.
2. Włącz drukarkę i komputer.
3. Wydrukuj stronę System Settings i zachowaj ją do sprawdzania ustawień sieci.
4. Instalowanie w komputerze oprogramowania sterownika z Software Disc. Informacje na temat
instalowania sterownika w różnych systemach operacyjnych omówiono w części tego rozdziału.
5. Skonfiguruj adres TCP/IP drukarki, wymagany do identyfikowania drukarki w sieci.
❏ Systemy operacyjne Microsoft Windows: Uruchom instalatora na Software Disc, aby
automatycznie ustawić adres IP (Internet Protocol - protokół internetowy) drukarki, jeśli
drukarka jest podłączana do istniejącej sieci TCP/IP. Na panelu operatora można również
ręcznie ustawić adres IP drukarki.
❏ Systemy Mac OS X i Linux: Na panelu operatora ręcznie ustaw adres TCP/IP drukarki. Aby
skorzystać z połączenia bezprzewodowego (tylko AL-M200DW), na panelu operatora należy
również skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.
6. Wydrukuj stronę System Settings, aby potwierdzić nowe ustawienia.
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
Patrz również:
„Drukowanie strony System Settings” na stronie 143
Podłączanie drukarki
Kable połączeniowe drukarki muszą spełniać następujące wymagania:
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
25
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rodzaj połączenia
Specyfikacje połączenia
Ethernet
Kompatybilne ze standardem 10 Base-T/100 Base-TX
USB
Zgodny z USB 2.0
Drukowanie bezprzewodowe (tylko
AL-M200DW)
IEEE 802.11b/802.11g
1
Port USB
2
Port Ethernet
Podłączanie drukarki do komputera lub sieci
Podłącz drukarkę przez złącze USB, ethernetowe lub bezprzewodowe (tylko AL-M200DW ). Wymogi
sprzętowe i kablowe zależą od różnych metod podłączania. Kable i sprzęt do podłączania przez
Ethernet z zasady nie są dołączone do drukarki i należy je nabyć osobno.
Funkcje dostępne dla każdego rodzaju podłączenia są widoczne w następującej tabeli.
Rodzaj podłączenia
Dostępne funkcje
USB
W czasie podłączenia przez USB można:
Ethernet
❏
Zlecać zadania drukowania z komputera.
❏
Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor.
W czasie podłączenia przez Ethernet można:
❏
Zlecać zadania drukowania z komputera w sieci.
❏
Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
26
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rodzaj podłączenia
Dostępne funkcje
Drukowanie bezprzewodowe (tylko
AL-M200DW)
W czasie podłączenia bezprzewodowego można:
❏
Zlecać zadania drukowania z komputera w sieci.
❏
Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor.
Połączenie przez USB
Jeśli drukarka jest połączona z siecią, a nie z komputerem, pomiń tę sekcję i przejdź do „Połączenie z
siecią” na stronie 27.
Aby połączyć drukarkę z komputerem:
1. Wepnij mniejszy koniec dołączonego kabla USB do portu USB, znajdującego się z tyłu drukarki, a
drugi koniec kabla do portu USB komputera.
* Port USB
Uwaga:
Nie wpinaj kabla USB drukarki do złącza USB na klawiaturze.
Połączenie z siecią
Aby połączyć drukarkę z siecią Ethernet:
1. Sprawdź, czy drukarka, komputer i inne podłączone urządzenia są wyłączone i czy odłączono
wszystkie kable.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
27
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Okręć kabel Ethernet wokół rdzenia ferytowego dostarczonego z drukarką w sposób pokazany na
rysunku, a następnie zamknij rdzeń.
1
Rdzeń ferrytowy
2
Złącze należy wpiąć do portu Ethernet w drukarce
3
Ok. 7 cm
Ważne:
Kabla Ethernet nie należy skręcać zbyt mocno, aby nie spowodowac jego pęknięcia.
3. Wepnij koniec kabla ethernetowego do portu ethernetowego, znajdującego się z tyłu drukarki, a
drugi koniec kabla wepnij do portu LAN lub koncentratora.
* Port ethernetowy
Uwaga:
Nie podłączać kabla Ethernet jeśli zamierza się korzystać z funkcji sieci bezprzewodowej modelu
AL-M200DW.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
28
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Patrz również:
„Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej (tylko AL-M200DW)” na stronie 40
Ustawianie adresu IP
Adresy TCP/IP i IP
Jeśli komputer działa w dużej sieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać właściwe
adresy TCP/IP i dodatkowe informacje o ustawieniach systemu.
W przypadku tworzenia własnej, małej sieci Local Area Network (sieć lokalna) lub bezpośredniego
podłączania drukarki do komputera przez Ethernet, należy wykonać procedurę automatycznego
ustawiania adresu IP drukarki.
Do łączenia się przez sieć ethernetową, komputery i drukarki używają głównie protokołów TCP/IP.
W przypadku protokołów TCP/IP każda drukarka i komputer musi mieć unikatowy adres IP. Ważne
jest, aby adresy były podobne, ale nie takie same; tylko ostatnia cyfra musi być inna. Na przykład,
drukarka może mieć adres 192.168.1.2, natomiast komputer - adres 192.168.1.3. Inne urządzenie
może mieć adres 192.168.1.4.
Wiele sieci ma serwer Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protokół dynamicznej
konfiguracji hosta). Serwer DHCP automatycznie programuje adres IP w każdym komputerze i
każdej drukarce w sieci skonfigurowanej na korzystanie z DHCP. Serwer DHCP jest wbudowany w
większość routerów kablowych i Digital Subscriber Line (DSL) (cyfrowa linia abonencka). W
przypadku korzystania z routera kablowego lub DSL, informacji na temat przydzielania adresów IP
należy szukać w dokumentacji routera.
Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki
Jeśli drukarka jest podłączana do małej, istniejącej sieci TCP/IP bez serwera DHCP, należy skorzystać
z instalatora znajdującego się na Software Disc, aby wykryć lub przydzielić drukarce adres IP. Więcej
instrukcji można uzyskać po włożeniu Software Disc do napędu CD/DVD w komputerze. Po
uruchomieniu instalatora należy wykonać polecenia dotyczące instalowania.
Uwaga:
Aby zadziałał automatyczny instalator, drukarka musi być połączona z istniejącą siecią TCP/IP.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
29
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki
Można dynamicznie ustawiać adres IP drukarki korzystając z dwóch protokołów:
❏ DHCP
❏ DHCP/Auto IP (włączany jako domyślny)
Z panelu operatora można włączać/wyłączać każdy z protokołów lub do włączenia/wyłączenia
protokołu DHCP można użyć EpsonNet Config.
Uwaga:
Można wydrukować raport z adresem IP drukarki. Na panelu operatora, naciśnij przycisk (Menu),
wybierz Report / List, naciśnij przycisk , wybierz System Settings, a następnie naciśnij
przycisk . Adres IP znajduje się na stronie System Settings.
Korzystanie z panelu operatora
Aby włączyć/wyłączyć protokół DHCP lub AutoIP:
1. Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
4. Wybierz TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk
5. Wybierz IPv4, a następnie naciśnij przycisk
.
.
.
.
6. Wybierz Get IP Address, a następnie naciśnij przycisk
.
7. Wybierz DHCP/AutoIP lub DHCP, a następnie naciśnij przycisk
.
Używanie EpsonNet Config
Aby włączyć/wyłączyć protokół DHCP:
1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu wpisz adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.
W przeglądarce pojawi się EpsonNet Config.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
30
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Wybierz Properties.
4. Ze znajdującego się po lewej stronie folderu Protocol Settings wybierz TCP/IP.
5. W polu IP Address Mode wybierz opcję DHCP/AutoIP.
6. Kliknij przycisk Apply.
Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4)
Uwaga:
❏ Do ręcznego przypisywania adresu IP w trybie IPv6, skorzystaj z EpsonNet Config. Aby wyświetlić
EpsonNet Config, użyj Link-Local Address. Aby sprawdzić Link-Local Address, patrz „Drukowanie
i sprawdzanie strony System Settings” na stronie 34.
❏ Przypisywanie adresu IP jest uważane za funkcję zaawansowaną i zazwyczaj wykonuje to
administrator systemu.
❏ Zależnie od klasy adresu, zakres przypisanego adresu IP może być inny. W przypadku klasy A, na
przykład, zostanie przypisany adres IP w zakresie od 0.0.0.0 do 127.255.255.255. W sprawie
przypisywania adresów IP skontaktuj się z administratorem swojego systemu.
Adres IP można przypisać z panelu operatora lub używając narzędzia Printer Setting Utility.
Korzystanie z panelu operatora
1. Włącz drukarkę.
Sprawdź, czy panel LCD pokazuje Ready to Print.
2. Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
3. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
4. Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
5. Wybierz TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk
6. Wybierz IPv4, a następnie naciśnij przycisk
.
.
.
.
7. Wybierz Get IP Address, a następnie naciśnij przycisk
.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
31
AL-M200 Series
8. Wybierz Panel, a następnie naciśnij przycisk
9. Naciśnij przycisk
Przewodnik użytkownika
.
(Wstecz), a następnie sprawdź, czy wybrałeś Get IP Address.
10. Wybierz IP Address, a następnie naciśnij przycisk
.
11. Wpisz wartość adresu IP, używając przycisku
.
lub
12. Naciśnij przycisk .
13. Aby wprowadzić wszystkie cyfry adresu IP, powtarzaj działania 11 i 12, a następnie naciśnij
przycisk .
14. Naciśnij przycisk
(Wstecz), a następnie sprawdź, czy wybrałeś IP Address.
15. Wybierz Subnet Mask, a następnie naciśnij przycisk
16. Wpisz wartość adresu IP, używając przycisku
lub
.
.
17. Naciśnij przycisk .
18. Aby ustawić maskę podsieci, powtarzaj działania 16 i 17, a następnie naciśnij przycisk .
19. Naciśnij przycisk
(Wstecz), a następnie sprawdź, czy wybrałeś Subnet Mask.
20. Wybierz Gateway Address, a następnie naciśnij przycisk
21. Wpisz wartość adresu IP, używając przycisku
lub
.
.
22. Naciśnij przycisk .
23. Aby ustawić adres bramy, powtarzaj działania 21 i 22, a następnie naciśnij przycisk .
24. Wyłącz i włącz drukarkę.
Patrz również:
„Panel operatora” na stronie 16
Korzystanie z Printer Setting Utility
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
32
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Do przypisania adresu IP nie można używać narzędzia Printer Setting Utility, gdy do drukowania
sieciowego używany jest tryb IPv6.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Maintenance.
3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybierz TCP/IP Settings.
Zostanie wyświetlona strona TCP/IP Settings.
4. Wybierz Panel z IP Address Mode, a następnie wprowadź wartość w IP Address, Subnet Mask
i Gateway Address.
5. Kliknij przycisk Restart printer to apply new settings, aby zastosować to ustawienie.
Adres IP został przypisany do drukarki. Aby sprawdzić ustawienie, w dowolnym komputerze w sieci
wyświetl przeglądarkę internetową i w jej pasku adresu wpisz adres IP. Jeśli adres IP jest ustawiony
prawidłowo, w przeglądarce pojawi się EpsonNet Config.
Adres IP można również przypisać do drukarki podczas instalowania instalatorem sterowników
drukarki. Podczas korzystania z funkcji instalacji sieciowej i kiedy Get IP Address jest w menu
panelu operatora ustawiony na DHCP lub DHCP/AutoIP, w oknie wyboru drukarki można ustawić
adres IP z 0.0.0.0 na pożądany adres IP.
Sprawdzanie ustawień IP
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
33
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
1. Wydrukuj stronę System Settings.
2. Sprawdź w części z nagłówkiem IPv4 na stronie System Settings, czy adres IP, maska podsieci, i
adres bramy są właściwe.
Aktywność drukarki w sieci można sprawdzić poleceniem ping wystawionym w komputerze:
1. Kliknij Start, a następnie wybierz Search programs and files (Wyszukaj programy i pliki).
2. Wprowadź cmd, a następnie naciśnij przycisk Enter.
Zostanie wyświetlone czarne okno.
3. Wpisz ping xx.xx.xx.xx (gdzie xx.xx.xx.xx jest adresem IP drukarki), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
4. Odpowiedź z adresu IP wskazuje, że drukarka jest aktywna w sieci.
Patrz również:
„Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings” na stronie 34
Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings
Wydrukuj stronę System Settings i sprawdź adres IP swojej drukarki.
Korzystanie z panelu operatora
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Report / List, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz System Settings, a następnie naciśnij przycisk
.
.
Drukowana jest strona System Settings.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
34
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Sprawdź adres IP, znajdujący się obok IP Address wWired Network (AL-M200DN) lub Wired
Network/Wireless Network (AL-M200DW) na stronie System Settings. Jeśli adres IP to
0.0.0.0, poczekaj kilka minut, aby automatycznie ustalić adres IP, a następnie ponownie
wydrukuj stronę System Settings.
Jeśli adres IP nie zostanie automatycznie ustalony, patrz „Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4)”
na stronie 31.
Korzystanie z Printer Setting Utility
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Settings Report.
3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybierz Reports.
Pojawi się strona Reports.
4. Kliknij przycisk System Settings.
Drukowana jest strona System Settings.
Jeśli adres IP to 0.0.0.0 (domyślny) lub 169.254.xx.xx, oznacza to, że adres IP nie został
przypisany.
Patrz również:
„Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4)” na stronie 31
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
35
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem
operacyjnym Windows
W drukarce można używać czterech rodzajów sterowników:
❏ Sterownik drukarki PCL
Patrz „Użytkowanie sterownika drukarki PCL” na stronie 36.
❏ Uniwersalny sterownik drukarki P6 kompatybilny z PCL
Patrz „Korzystanie ze sterownika drukarki Epson P6” na stronie 85.
❏ Sterownik drukarki PostScript Level3 Compatible
Patrz Przewodnik użytkownika PostScript Level3 Compatible .
❏ Sterownik drukarki XML Paper Specification
Patrz „Korzystanie ze sterownika drukarki XML Paper Specification” na stronie 86 .
Użytkowanie sterownika drukarki PCL
Identyfikowanie przed instalacją stanu sterownika drukarki (do ustawiania połączenia
sieciowego)
Przed zainstalowaniem sterowników drukarki w komputerze, wydrukuj stronę System Settings, aby
sprawdzić adres IP swojej drukarki.
Korzystanie z panelu operatora
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Report / List, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz System Settings, a następnie naciśnij przycisk
.
.
Drukowana jest strona System Settings.
4. Znajdź adres IP na Wired Network (AL-M200DN) lub Wired Network/Wireless Network
(AL-M200DW) na stronie System Settings.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
36
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Jeśli adres IP to 0.0.0.0, poczekaj kilka minut, aby automatycznie ustalić adres IP, a następnie
ponownie wydrukuj stronę System Settings.
Jeśli adres IP nie zostanie automatycznie ustalony, patrz „Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4)”
na stronie 31.
Korzystanie z Printer Setting Utility
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Settings Report.
3. Na znajdującej się po lewej stronie liście wybierz TCP/IP Settings.
Zostanie wyświetlona strona TCP/IP Settings.
Jeśli adres IP to 0.0.0.0 (domyślny) lub 169.254.xx.xx, oznacza to, że adres IP nie został przypisany.
Aby przypisać adres IP do drukarki, patrz „Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4)” na stronie 31.
Wyłączanie zapory przed zainstalowaniem sterowników drukarki
Jeśli w komputerze jest zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych, przed
zainstalowaniem sterowników drukarki musi zostać wyłączona zapora:
❏ Windows 7
❏ Windows Vista
❏ Windows Server 2008 R2
❏ Windows Server 2008
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
37
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Windows XP
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Kliknij Start — Help and Support (Pomoc i Obsługa techniczna).
Uwaga:
W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008
R2 i Windows 7, jeśli korzystasz z Online Help (Pomocy online), przełącz się na Offline Help
(Pomoc offline) w oknie Windows Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna
Windows).
2. W polu Search Help (Szukanie pomocy), wprowadź firewall (zapora), a następnie naciśnij
przycisk Enter.
Na liście kliknij Turn Windows Firewall on or off (Włącz lub Wyłącz zaporę Windows), a
następnie wykonuj polecenia ekranowe.
Po zakończeniu instalacji oprogramowania drukarki włącz zaporę.
Wkładanie Software Disc
1. Włóż dysk Software Disc do napędu CD/DVD komputera. Kiedy pojawi się okno AutoPlay,
kliknij Run setup.exe, aby uruchomić Install Navi.
Uwaga:
Jeśli CD nie uruchomi się automatycznie lub nie pojawi się okno AutoPlay, kliknij Start (start w
Windows XP) — Computer (Komputer) — D:\setup.exe (gdzie D to litera napędu CD), a
następnie kliknij OK.
Ustawianie połączenia przez USB
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Połącz drukarkę z komputerem kablem USB.
2. Włącz drukarkę.
3. Kliknij Easy Install.
Pojawi się SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
38
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Jeśli zgadzasz się na warunki SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA), wybierz Agree, a następnie kliknij Next.
Zostanie uruchomiona aplikacja Easy Install Navi.
5. Kliknij Installing Drivers and Software.
6. Wybierz opcję Personal Installation, następnie kliknij Next.
7. Wybierz, czy chcesz ponownie uruchomić kpmputer i kliknij Finish, aby wyjść z kreatora.
Drukowanie po podłączeniu przez USB
Drukarką osobistą jest drukarka połączona z komputerem lub serwer wydruku używający USB. Jeśli
drukarka jest połączona z siecią, a nie z komputerem, patrz „Zestawianie podłączenia do sieci” na
stronie 39.
Zestawianie podłączenia do sieci
Uwaga:
❏ Aby korzystać z drukarki w środowisku Linux, należy zainstalować sterowniki drukarki dla
systemów operacyjnych Linux. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania i korzystania ze
sterowników znajdują się również w „Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z
systemem Linux (CUPS)” na stronie 93.
❏ Korzystając z napędu CD w środowisku Linux, należy zamontować sterownik drukarki w systemie.
Ciąg poleceń to montaż/nośnik/CD-ROM.
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Kliknij Easy Install.
Pojawi się SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA).
2. Jeśli zgadzasz się na warunki SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA), wybierz Agree, a następnie kliknij Next.
Zostanie uruchomiona aplikacja Easy Install Navi.
3. Kliknij Installing Drivers and Software.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
39
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Wybierz opcję Network Installation, następnie kliknij Next.
5. Na liście drukarek wybierz drukarkę, którą chcesz zainstalować, następnie kliknij Next. Jeśli na
liście nie ma twojej drukarki, kliknij Refresh, aby odświeżyć listę lub kliknij Add Printer, aby
ręcznie dodać drukarkę do listy. W tym momencie możesz ustalić adres IP i nazwę portu.
Jeśli drukarka została zainstalowana na komputerze, zaznacz pole wyboru I am setting up this
printer on a server.
Uwaga:
Jeśli przy uruchamianiu funkcji AutoIP instalator wyświetli 0.0.0.0, aby kontynuować należy
wprowadzić prawidłowy adres IP.
6. Podaj ustawienia drukarki, a następnie kliknij Next.
a Wpisz nazwę drukarki.
b Jeśli inni użytkownicy mają mieć dostęp do drukarki, wybierz Share this printer with
other computers on the network, a następnie wpisz nazwę udziału, którą użytkownicy
mogą identyfikować.
c Jeśli drukarka ma być drukarką domyślną dla drukowania, zaznacz pole wyboru Set this
printer as default for printing.
7. Wybierz oprogramowanie i dokumentację, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
Możesz wskazać foldery, w których należy zainstalować oprogramowanie i dokumentację. Aby
zmienić te foldery, kliknij Browse.
8. Kliknij Finish, aby wyjść z kreatora.
Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej (tylko AL-M200DW)
Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować przez Easy Install Navi.
Ważne:
❏ Jeśli do konfigurowania ustawień bezprzewodowych używasz standardu komunikacji innego niż
WPS, od administratora systemu należy wcześniej uzyskać SSID i informacje o zabezpieczeniach.
❏ Przed skonfigurowaniem bezprzewodowych ustawień sieciowych należy sprawdzić czy kabel
Ethernet został odłączony od drukarki.
Poniżej opisano specyfikacje sieci bezprzewodowej:
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
40
AL-M200 Series
Element
Specyfikacja
Łączność
Bezprzewodowa
Standard łączności
Zgodność z IEEE 802.11b/g
Przepustowość
2,4 GHz
Szybkość transferu danych
Tryb IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Przewodnik użytkownika
Tryb IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Zabezpieczenia
64 (klucz 40-bitowy)/ 128 (klucz 104-bitowy) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES),
WPA2-PSK (AES)(IEEE802.1x funkcja zaświadczania WPA 1x nie odpowiada)
Certyfikacje
Wi-Fi, WPA2.0 (prywatne)
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button Configuration PBC), Osobisty numer identyfikacyjny (Personal Identification Number - PIN)
Można wybrać sposób konfigurowania bezprzewodowych ustawień sieciowych spośród
następujących:
Wizard Ustawianie przez połączenie USB
Advanced Ustawianie przez
połączenie przez Ethernet
Panel operatora
EpsonNet Config
WPS-PIN*1
WPS-PBC*2
*1 WPS-PIN (Wi-Fi
®
Protected Setup-Personal Identification Number) jest sposobem uwierzytelniania i rejestrowania
urządzeń wymaganych do konfiguracji bezprzewodowej, przez wpisanie kodu PIN do drukarki i komputera. To
ustawienie, wykonane przez punkt dostępu, można zrealizować wyłącznie w przypadku gdy punkt dostępu routera
bezprzewodowego obsługuje WPS.
*2 WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) jest sposobem uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń
wymaganych dla konfiguracji bezprzewodowej, przez naciśnięcie przycisku na punkcie dostępu, przez router
bezprzewodowy, a następnie wykonanie ustawienia WPS-PBC na panelu operatora. To ustawienie jest dostępne tylko
wtedy, gdy punkt dostępu obsługuje WPS.
Używanie kreatora ustawień do konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowych
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Włóż dysk Software Disc do napędu CD/DVD komputera. Kiedy pojawi się okno AutoPlay,
kliknij Run setup.exe, aby uruchomić Install Navi.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
41
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Kliknij Easy Install.
Pojawi się SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA).
3. Jeśli zgadzasz się na warunki SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA), wybierz Agree, a następnie kliknij Next.
Zostanie uruchomiona aplikacja Easy Install Navi.
4. Kliknij Start Setup.
5. Kliknij Connect Your Printer.
Pojawi się ekran z opcjami rodzaju połączenia.
6. Wybierz opcję Wireless Connection, następnie kliknij Next.
Pojawi się ekran z opcjami sposobu ustawiania.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
42
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
7. Sprawdź, czy wybrano Wizard, a następnie kliknij Next.
8. Aby podłączyć kabel USB i wykonać inne ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, do chwili aż pojawi się ekran Printer Setup Utility.
9. Wybierz jedną z następujących opcji:
❏ Kliknij przycisk radiowy Select from the found Access Points, następnie wybierz SSID.
❏ Kliknij przycisk radiowy Input the SSID directly i wprowadź SSID w polu SSID.
Uwaga:
W kolejności natężenia fal radiowych wyświetlanych jest do pięciu punktów dostępowych. Punkt
dostępowy o niskiej intensywności fal radiowych może nie zostać wyświetlony.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
43
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
10. Kliknij Next.
11. Wybierz Type of wireless network.
12. Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij Next.
Pojawi się ekran IP Address Settings.
13. Zależnie od planu swojej sieci, wybierz IP Mode.
Po wybraniu IPv4, skonfiguruj następujące elementy:
a Wybierz Type.
b Jeśli wybrano Use Manual Address z Type, wprowadź następujące elementy:
❏
IP Address swojej drukarki
❏
Subnet Mask
❏
Gateway Address
Po wybraniu Dual Stack, skonfiguruj następujące elementy:
a Skonfiguruj IPv4 Settings.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
44
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
b Jeśli zaznaczono pole wyboru Use Manual Address w IPv6 Settings, wprowadź
następujące elementy:
❏
IP Address swojej drukarki
❏
Gateway Address
14. Kliknij Next.
Pojawi się ekran Confirm the settings.
15. Sprawdź, czy są wyświetlane ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij Apply.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
45
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pojawi się okno z potwierdzeniem.
16. Kliknij Yes (Tak).
17. Poczekaj kilka minut, aż drukarka uruchomi się ponownie, aby zestawić połączenie z siecią
bezprzewodową i pojawi się okno Configuration Complete.
18. Kliknij Print Printer Setting.
19. Potwierdź, czy w raporcie „Link Quality” jest widoczny jako „Good”, „Acceptable” lub „Low”.
Uwaga:
Gdy „Link Quality” jest pokazany jako „No Reception”, sprawdź czy ustawienia łączności
bezprzewodowej są prawidłowo skonfigurowane. Aby ponownie skonfigurować ustawienia sieci
bezprzewodowej, kliknij Next na ekranie Configuration Complete, a następnie kliknij Return.
20. Kliknij Next.
21. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż pojawi się ekran Check
Setup.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
46
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
22. Sprawdź, czy na panelu LCD nie są wyświetlane żadne błędy, a następnie kliknij Start
Installation.
Jeśli zobaczysz jakiekolwiek błędy, kliknij Trouble Shooting Guide i wykonuj polecenia.
23. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz zainstalować, znajduje się na ekranie Select Printer, a
następnie kliknij Next.
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj jedno z następujących działań:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Add Printer, a następnie wpisz dane drukarki.
24. Na ekranie Enter Printer Settings wybierz wymagane elementy, a następnie kliknij Next.
25. Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
26. Kliknij Finish, aby wyjść z tego narzędzia.
Instalacji łączności bezprzewodowej została zakończona.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
47
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Używanie ustawień zaawansowanych do konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej
Aby używać ustawień zaawansowanych, wyświetl ekran Configure Wireless Settings.
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Pojawienie się ekranu Configure Wireless Settings
1. Włóż dysk Software Disc do napędu CD/DVD komputera. Kiedy pojawi się okno AutoPlay,
kliknij Run setup.exe, aby uruchomić Install Navi.
2. Kliknij Easy Install.
Pojawi się SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA).
3. Jeśli zgadzasz się na warunki SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UMOWA LICENCYJNA
OPROGRAMOWANIA), wybierz Agree, a następnie kliknij Next.
Zostanie uruchomiona aplikacja Easy Install Navi.
4. Kliknij Start Setup.
5. Kliknij Connect Your Printer.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
48
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
6. Wybierz opcję Wireless Connection, następnie kliknij Next.
Pojawi się ekran z opcjami sposobu ustawiania.
7. Wybierz Advanced.
Wybierz sposób połączenia z następującej listy
❏ „Ethernet Cable” na stronie 49
❏ „WPS-PIN” na stronie 55
❏ „WPS-PBC” na stronie 56
❏ „Operator Panel” na stronie 58
❏ „EpsonNet Config” na stronie 59
Ethernet Cable
1. Wybierz opcję Ethernet Cable, następnie kliknij Next.
2. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, a następnie kliknij Next.
Pojawi się ekran Printer Setup Utility.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
49
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Na ekranie Select Printer wybierz drukarkę, którą chcesz konfigurować, a następnie kliknij
Next.
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj następujące działania:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Enter IP Address, a następnie wpisz adres IP drukarki.
4. Wpisz SSID.
5. Wybierz Type of wireless network.
6. Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij Next.
Pojawi się ekran IP Address Settings.
7. Zależnie od planu swojej sieci, wybierz IP Mode.
Po wybraniu IPv4, skonfiguruj następujące elementy:
a Wybierz Type.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
50
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
b Jeśli wybrano Use Manual Address z Type, wprowadź następujące elementy:
❏
IP Address swojej drukarki
❏
Subnet Mask
❏
Gateway Address
Po wybraniu Dual Stack, skonfiguruj następujące elementy:
a Skonfiguruj IPv4 Settings.
b Jeśli zaznaczono pole wyboru Use Manual Address w IPv6 Settings, wprowadź
następujące elementy:
❏
IP Address swojej drukarki
❏
Gateway Address
8. Kliknij Next.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
51
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pojawi się ekran Confirm the settings.
9. Sprawdź, czy są wyświetlane ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij Apply.
Pojawi się okno z potwierdzeniem.
10. Kliknij Yes (Tak).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
52
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
11. Poczekaj kilka minut, aż drukarka uruchomi się ponownie, aby zestawić połączenie z siecią
bezprzewodową i pojawi się okno Configuration Complete.
12. Kliknij Next.
13. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż pojawi się ekran Check
Setup.
14. Z panelu operatora wydrukuj stronę System Settings.
Patrz „Drukowanie strony System Settings” na stronie 143.
15. Potwierdź, czy w raporcie „Link Quality” jest widoczny jako „Good”, „Acceptable” lub „Low”.
Uwaga:
Gdy „Link Quality” jest pokazany jako „No Reception”, sprawdź czy ustawienia łączności
bezprzewodowej są prawidłowo skonfigurowane. Aby ponownie skonfigurować ustawienia sieci
bezprzewodowej, kliknij Return.
16. Sprawdź, czy na panelu LCD nie są wyświetlane żadne błędy, a następnie kliknij Start
Installation.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
53
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Jeśli zobaczysz jakiekolwiek błędy, kliknij Trouble Shooting Guide i wykonuj polecenia.
17. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz zainstalować, znajduje się na ekranie Select Printer, a
następnie kliknij Next.
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj jedno z następujących działań:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Add Printer, a następnie wpisz dane drukarki.
18. Na ekranie Enter Printer Settings skonfiguruj wymagane elementy, a następnie kliknij Next.
19. Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
20. Kliknij Finish, aby wyjść z tego narzędzia.
Instalacji łączności bezprzewodowej została zakończona.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
54
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
WPS-PIN
Uwaga:
❏ WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) jest sposobem uwierzytelniania
i rejestrowania urządzeń wymaganych do konfiguracji bezprzewodowej, przez wpisanie kodu PIN
do drukarki i komputera. To ustawienie, wykonane przez punkt dostępu, można zrealizować
wyłącznie w przypadku gdy punkt dostępu routera bezprzewodowego obsługuje WPS.
❏ Zanim uruchomi się WPS-PIN, konieczne będzie wprowadzenie swojego kodu PIN na stronie
internetowej bezprzewodowego punktu dostępu. Szczegóły można znaleźć w podręczniku
dotyczącym punktu dostępu.
1. Wybierz opcję WPS-PIN, następnie kliknij Next.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż pojawi się ekran Check
Setup.
3. Sprawdź, czy na panelu LCD nie są wyświetlane żadne błędy, a następnie kliknij Start
Installation.
Jeśli zobaczysz jakiekolwiek błędy, kliknij Trouble Shooting Guide i wykonuj polecenia.
4. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz zainstalować, znajduje się na ekranie Select Printer, a
następnie kliknij Next.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
55
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj jedno z następujących działań:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Add Printer, a następnie wpisz dane drukarki.
5. Na ekranie Enter Printer Settings skonfiguruj wymagane elementy, a następnie kliknij Next.
6. Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
7. Kliknij Finish, aby wyjść z tego narzędzia.
Instalacji łączności bezprzewodowej została zakończona.
Gdy operacja WPS-PIN jest udana i drukarka zostanie ponownie uruchomiona, bezprzewodowe
połączenie LAN zostało wykonane.
WPS-PBC
Uwaga:
WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) jest sposobem uwierzytelniania i
rejestrowania urządzeń wymaganych dla konfiguracji bezprzewodowej, przez naciśnięcie przycisku na
punkcie dostępu, przez router bezprzewodowy, a następnie wykonanie ustawienia WPS-PBC na panelu
operatora. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy punkt dostępu obsługuje WPS.
1. Wybierz opcję WPS-PBC, następnie kliknij Next.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż pojawi się ekran Check
Setup.
3. Sprawdź, czy na panelu LCD nie są wyświetlane żadne błędy, a następnie kliknij Start
Installation.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
56
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Jeśli zobaczysz jakiekolwiek błędy, kliknij Trouble Shooting Guide i wykonuj polecenia.
4. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz zainstalować, znajduje się na ekranie Select Printer, a
następnie kliknij Next.
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj jedno z następujących działań:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Add Printer, a następnie wpisz dane drukarki.
5. Na ekranie Enter Printer Settings skonfiguruj wymagane elementy, a następnie kliknij Next.
6. Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
7. Kliknij Finish, aby wyjść z tego narzędzia.
Instalacji łączności bezprzewodowej została zakończona.
Uwaga:
Sposób działania WPS-PBC w punkcie dostępu sieci bezprzewodowej LAN, podano w podręczniku
dostarczonym z punktem dostępu sieci bezprzewodowej LAN.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
57
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Gdy operacja WPS-PBC jest udana i drukarka zostanie ponownie uruchomiona, bezprzewodowe
połączenie LAN zostało wykonane.
Operator Panel
1. Wybierz opcję Operator Panel, następnie kliknij Next.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż pojawi się ekran Check
Setup.
3. Sprawdź, czy na panelu LCD nie są wyświetlane żadne błędy, a następnie kliknij Start
Installation.
Jeśli zobaczysz jakiekolwiek błędy, kliknij Trouble Shooting Guide i wykonuj polecenia.
4. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz zainstalować, znajduje się na ekranie Select Printer, a
następnie kliknij Next.
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj jedno z następujących działań:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Add Printer, a następnie wpisz dane drukarki.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
58
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
5. Na ekranie Enter Printer Settings skonfiguruj wymagane elementy, a następnie kliknij Next.
6. Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
7. Kliknij Finish, aby wyjść z tego narzędzia.
Instalacji łączności bezprzewodowej została zakończona.
EpsonNet Config
1. Wybierz opcję EpsonNet Config, następnie kliknij Next.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aż pojawi się ekran Check
Setup.
3. Sprawdź, czy na panelu LCD nie są wyświetlane żadne błędy, a następnie kliknij Start
Installation.
Jeśli zobaczysz jakiekolwiek błędy, kliknij Trouble Shooting Guide i wykonuj polecenia.
4. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz zainstalować, znajduje się na ekranie Select Printer, a
następnie kliknij Next.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
59
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeśli tej drukarki nie ma na ekranie Select Printer, wykonaj jedno z następujących działań:
❏ Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.
❏ Kliknij Add Printer, a następnie wpisz dane drukarki.
5. Na ekranie Enter Printer Settings skonfiguruj wymagane elementy, a następnie kliknij Next.
6. Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Install.
7. Kliknij Finish, aby wyjść z tego narzędzia.
Instalacji łączności bezprzewodowej została zakończona.
Gdy operacja EpsonNet Config zakończy się pomyślnie i drukarka zostanie ponownie uruchomiona,
bezprzewodowe połączenie LAN zostało wykonane.
Ustawianie środowiska nowej sieci bezprzewodowej dla swojego komputera (gdy trzeba zestawić
łączność bezprzewodową z komputerem)
W przypadku sieci DHCP:
1. Ustawianie komputera do łączności bezprzewodowej:
Uwaga:
Ustawienia konfiguracji sieci bezprzewodowj można również zmienić używając aplikacji
bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze.
W przypadku Windows XP i Windows Server 2003:
a Wybierz Network Connections (Połączenia sieciowe) na Control Panel (Panelu
sterowania).
b Kliknij prawym klawiszem myszy Wireless Network Connection (Połączenie sieci
bezprzewodowej) i wybierz Properties (Właściwości).
c Wybierz kartę Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).
d Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Use Windows to configure my wireless
network settings (Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci
bezprzewodowej).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
60
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej w oknie dialogowym Advanced (Zaawansowane) (krok
f) i w oknie dialogowym Wireless network properties (Właściwości sieci bezprzewodowej)
(krok h). Ustawienia te mogą być przydatne później.
e Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
f Wybierz Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Tylko sieci typu
komputer-komputer (ad hoc)) i zamknij okno dialogowe Advanced
(Zaawansowane).
g Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wyświetlić Wireless network properties (Właściwości
sieci bezprzewodowej).
h Na karcie Association (Skojarzenie), wpisz następujące informacje i kliknij OK.
Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)): xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID
używanego urządzenia bezprzewodowego)
Network Authentication (Uwierzytelnianie sieci): Open (Otwarty)
Data encryption (Szyfrowanie danych): Disabled (Wyłączony)
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
61
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
i Kliknij przycisk Move up (Przenieś do góry), aby przenieść nowo dodany SSID na górę
listy.
j Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wireless Network Connection
Properties (Właściwości sieci bezprzewodowej).
W przypadku Windows Vista:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID używanego urządzenia) z elementów
sieciowych listy dostępnych sieci i kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Windows Server 2008:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID używanego urządzenia) z elementów
sieciowych listy dostępnych sieci i kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Server 2008 R2 i Windows 7:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
62
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID używanego urządzenia) z elementów
sieciowych listy dostępnych sieci i kliknij Connect (Połącz).
2. Sprawdź adres IP przypisany do drukarki przez protokół AutoIP.
a Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
b Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
c Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
d Wybierz TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk
e Wybierz IPv4, a następnie naciśnij przycisk
.
.
.
.
f Wybierz IP Address, a następnie naciśnij przycisk
.
(Zakres domyślnych adresów IP: 169.254.xxx.yyy)
IP Address
169.254.000.041*
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
63
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Sprawdź, czy adres IP w komputerze został przypisany przez DHCP.
4. Uruchom przeglądarkę internetową.
5. W pasku adresu wpisz adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
64
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
W przeglądarce pojawia się EpsonNet Config.
6. Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki na EpsonNet Config.
7. Ponownie uruchom drukarkę.
8. Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej w komputerze.
Uwaga:
Jeśli system operacyjny komputera ma oprogramowanie do konfiguracji bezprzewodowej, użyj go do
zmiany ustawień sieci bezprzewodowej. Patrz poniższe instrukcje.
W przypadku Windows XP i Windows Server 2003:
a Wybierz Network Connections (Połączenia sieciowe) na Control Panel (Panelu
sterowania).
b Kliknij prawym klawiszem myszy Wireless Network Connection (Połączenie sieci
bezprzewodowej) i wybierz Properties (Właściwości).
c Wybierz kartę Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
65
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
d Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Use Windows to configure my wireless
network settings (Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci
bezprzewodowej).
e Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
f Można ustawić drukarkę na tryb ad-hoc lub tryb infrastruktury.
❏
W trybie Ad hoc:
Wybierz Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Tylko sieci typu komputer-komputer
(ad hoc)) i zamknij okno dialogowe.
❏
W trybie infrastruktury:
Wybierz Access point (Infrastructure) networks only (Tylko sieci z punktem dostępu (sieci
infrastruktury)) i zamknij okno dialogowe.
g Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wyświetlić Wireless network properties (Właściwości
sieci bezprzewodowej).
h Wpisz ustawienia, które wyślesz do drukarki i kliknij OK.
i Kliknij przycisk Move up (Przenieś do góry), aby przenieść ustawienie na górę listy.
j Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wireless Network Connection
Properties (Właściwości sieci bezprzewodowej).
W przypadku Windows Vista:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Windows Server 2008:
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
66
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Server 2008 R2 i Windows 7:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
W przypadku sieci o stałym IP:
1. Ustaw komputer do łączności bezprzewodowej:
Uwaga:
Jeśli system operacyjny komputera ma oprogramowanie do konfiguracji bezprzewodowej, użyj go do
zmiany ustawień sieci bezprzewodowej. Patrz poniższe instrukcje.
W przypadku Windows XP i Windows Server 2003:
a Wybierz Network Connections (Połączenia sieciowe) na Control Panel (Panelu
sterowania).
b Kliknij prawym klawiszem myszy Wireless Network Connection (Połączenie sieci
bezprzewodowej) i wybierz Properties (Właściwości).
c Wybierz kartę Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
67
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
d Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Use Windows to configure my wireless
network settings (Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci
bezprzewodowej).
Uwaga:
Zapisz aktualne ustawienia bezprzewodowe w komputerze w kroku f i h, aby przywrócić je później.
e Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
f Wybierz Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Tylko sieci typu
komputer-komputer (ad hoc)) i zamknij okno dialogowe Advanced
(Zaawansowane).
g Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wyświetlić Wireless network properties (Właściwości
sieci bezprzewodowej).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
68
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
h Na karcie Association (Skojarzenie), wpisz następujące informacje i kliknij OK.
Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)): xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID
używanego urządzenia bezprzewodowego)
Network Authentication (Uwierzytelnianie sieci): Open (Otwarty)
Data encryption (Szyfrowanie danych): Disabled (Wyłączony)
i Kliknij przycisk Move up (Przenieś do góry), aby przenieść nowo dodany SSID na górę
listy.
j Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wireless Network Connection
Properties (Właściwości sieci bezprzewodowej).
W przypadku Windows Vista:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
69
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID używanego urządzenia) z elementów
sieciowych listy dostępnych sieci i kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Windows Server 2008:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID używanego urządzenia) z elementów
sieciowych listy dostępnych sieci i kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Server 2008 R2 i Windows 7:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz xxxxxxxx (xxxxxxxx wskazuje SSID używanego urządzenia) z elementów
sieciowych listy dostępnych sieci i kliknij Connect (Połącz).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
70
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Sprawdź adres IP w komputerze.
3. Ustaw adres IP w drukarce.
Patrz „Przypisywanie adresu (dla trybu IPv4)” na stronie 31.
4. Uruchom przeglądarkę internetową.
5. W pasku adresu wpisz adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
71
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
W przeglądarce pojawia się EpsonNet Config.
6. Zmień ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki na EpsonNet Config.
7. Ponownie uruchom drukarkę.
8. Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej w komputerze.
Uwaga:
Jeśli system operacyjny komputera ma oprogramowanie do konfiguracji bezprzewodowej, użyj go do
zmiany ustawień sieci bezprzewodowej. Ustawienia sieci bezprzewodowej można również zmienić
używając narzędzia dołączonego do systemu operacyjnego. Patrz poniższe instrukcje.
W przypadku Windows XP i Windows Server 2003:
a Wybierz Network Connections (Połączenia sieciowe) na Control Panel (Panelu
sterowania).
b Kliknij prawym klawiszem myszy Wireless Network Connection (Połączenie sieci
bezprzewodowej) i wybierz Properties (Właściwości).
c Wybierz kartę Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
72
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
d Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Use Windows to configure my wireless
network settings (Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci
bezprzewodowej).
e Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
f Można ustawić drukarkę na tryb ad-hoc lub tryb infrastruktury.
❏
W trybie Ad hoc:
Wybierz Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Tylko sieci typu komputer-komputer
(ad hoc)) i zamknij okno dialogowe.
❏
W trybie infrastruktury:
Wybierz Access point (Infrastructure) networks only (Tylko sieci z punktem dostępu (sieci
infrastruktury)) i zamknij okno dialogowe.
g Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wyświetlić Wireless network properties (Właściwości
sieci bezprzewodowej).
h Wpisz ustawienia, które wyślesz do drukarki i kliknij OK.
i Kliknij przycisk Move up (Przenieś do góry), aby przenieść ustawienie na górę listy.
j Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wireless Network Connection
Properties (Właściwości sieci bezprzewodowej).
W przypadku Windows Vista:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Windows Server 2008:
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
73
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
f Po potwierdzeniu udanego połączenia, w oknie dialogowym kliknij Close (Zamknij).
W przypadku Server 2008 R2 i Windows 7:
a Wyświetl Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet).
c Wybierz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
d Wybierz Connect to a network (Połącz z siecią).
e Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
Ustawianie drukarki do drukowania w sieci
Jednym ze sposobów udostępnienia nowej drukarki dla innych komputerów w sieci jest użycie
Software Disc dołączonej do drukarki. Użycie dołączonej płyty CD pomoże zainstalować programy
narzędziowe, w tym również Status Monitor. Poniżej opisano procedury udostępnienia drukarki w
sieci bez użycia dołączonej płyty CD.
Aby ustawić drukarkę do udostępnienia w sieci, należy ją skonfigurować do udostępnienia w sieci i
zainstalować sterowniki dla drukarki we wszystkich komputerach w sieci.
Uwaga:
Aby podłączyć drukarkę do sieci Ethernet, użytkownik musi we własnym zakresie zakupić dodatkowy
kabel Ethernet.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
74
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ustawianie drukarki do udostępnienia w sieci
W przypadku Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 i Windows Server 2003 x64
Edition
1. Kliknij Start (Start w systemie Windows XP) — Printers and Faxes (Drukarki i faksy).
2. Kliknij prawym klawiszem myszy swoją drukarkę i wybierz Properties (Właściwości).
3. Na karcie Sharing (Udostępnianie) wybierz Share this printer (Udostępnij tę drukarkę), a
następnie wpisz nazwę w polu Share name (Nazwę udziału).
4. Kliknij Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki) i wybierz system operacyjny wszystkich
klientów w sieci korzystających z twojej drukarki.
5. Kliknij OK.
Jeśli w komputerze nie ma tych plików, zobaczysz monit o włożenie dysku CD z systemem
operacyjnym serwera.
6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij OK.
W przypadku Windows Vista i Windows Vista 64-bit Edition
1. Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki).
2. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę tej drukarki i wybierz Sharing (Udostępnianie).
3. Kliknij przycisk Change sharing options (Zmień opcje udostępniania).
4. Pojawi się okno „Windows needs your permission to continue (System Windows wymaga
Twojej zgody, aby kontynuować)”.
5. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
6. Zaznacz pole wyboru Share this printer (Udostępnij tę drukarkę), a następnie wpisz nazwę w
polu tekstowym Share name (Nazwa udziału).
7. Wybierz Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki) i wybierz systemy operacyjne
wszystkich klientów w sieci korzystających z twojej drukarki.
8. Kliknij OK.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
75
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
9. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij OK.
W przypadku Windows Server 2008 i Windows Server 2008 64-bit Edition
1. Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki).
2. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę tej drukarki i wybierz Sharing (Udostępnianie).
3. Zaznacz pole wyboru Share this printer (Udostępnij tę drukarkę), a następnie wpisz nazwę w
polu tekstowym Share name (Nazwa udziału).
4. Kliknij Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki) i wybierz system operacyjny wszystkich
klientów w sieci korzystających z twojej drukarki.
5. Kliknij OK.
6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij OK.
W przypadku Windows 7, Windows 7 64-bit Edition i Windows Server 2008 R2
1. Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
2. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę tej drukarki i wybierz Printer properties (Właściwości
drukarki).
3. Na karcie Sharing (Udostępnianie) zaznacz pole wyboru Share this printer (Udostępnij tę
drukarkę), a następnie wpisz nazwę w polu Share name (Nazwę udziału).
4. Kliknij Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki) i wybierz system operacyjny wszystkich
klientów w sieci korzystających z twojej drukarki.
5. Kliknij OK.
6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij OK.
Aby sprawdzić, czy drukarka jest udostępniona:
❏ Sprawdź, czy obiekt drukarki w folderze Printers (Drukarki), Printers and Faxes (Drukarki i
faksy) lub Devices and Printers (Urządzenia i drukarki) jest udostępniany. Po ikoną drukarki
jest widoczna ikona udostępniania.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
76
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Przejrzyj Network (Sieć) lub My Network Places (Moje miejsca sieciowe). Znajdź nazwę
hosta serwera i poszukaj nazwy udziału przypisanej do tej drukarki.
Instalowanie sterowników drukarki
Gdy drukarka jest już udostępniona, należy zainstalować sterowniki drukarki drukowania w sieci
używając jednej z dwóch funkcji Windows.
Korzystanie z funkcji Wskaż i drukuj
Funkcja Wskaż i drukuj to technologia Microsoft Windows, która automatycznie pobiera i instaluje
sterownik drukarki wymagany do korzystania z drukarki udostępnionej w sieci.
W przypadku Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 i Windows Server
2003 x64 Edition
1. Na pulpicie systemu Windows w komputerze klienta dwukrotnie kliknij My Network Places
(Moje miejsca sieciowe).
2. Znajdź nazwę hosta komputera serwera, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę hosta.
3. Kliknij prawym klawiszem myszy nazwę udostępnianej drukarki, a następnie kliknij Connect
(Połącz).
Poczekaj na skopiowanie informacji sterownika z serwera do komputera klienta i na dodanie
obiektu nowej drukarki do folderu Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Czas trwania tej
procedury zależy od ruchu w sieci.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
77
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Zamknij My Network Places (Moje miejsca sieciowe).
4. Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić instalację.
a Kliknij Start (Start w przypadku Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition)
— Printers and Faxes (Drukarki i faksy).
b Wybierz zainstalowaną drukarkę.
c Kliknij File (Plik) — Properties (Właściwości).
d Na karcie General (Ogólne), kliknij Print Test Page (Drukuj stronę testową).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
W przypadku Windows Vista i Windows Vista 64-bit Edition
1. Kliknij Start — Network (Sieć).
2. Znajdź i dwukrotnie kliknij nazwę hosta komputera serwera.
3. Kliknij prawym klawiszem myszy nazwę udostępnianej drukarki, a następnie kliknij Connect
(Połącz).
4. Kliknij przycisk Install driver (Zainstaluj sterownik).
5. Kliknij Continue (Kontynuuj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta
użytkownika).
Poczekaj na skopiowanie informacji sterownika z serwera do komputera klienta i na dodanie
obiektu nowej drukarki do folderu Printers (Drukarki). Czas trwania tej procedury zależy od
ruchu w sieci.
6. Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić instalację.
a Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk).
b Wybierz Printers (Drukarki).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
78
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
c Kliknij prawym klawiszem myszy utworzoną drukarkę i wybierz Properties
(Właściwości).
d Na karcie General (Ogólne), kliknij Print Test Page (Drukuj stronę testową).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
W przypadku Windows Server 2008 i Windows Server 2008 64-bit Edition
1. Kliknij Start — Network (Sieć).
2. Znajdź nazwę hosta komputera serwera, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę hosta.
3. Kliknij prawym klawiszem myszy nazwę udostępnianej drukarki, a następnie kliknij Connect
(Połącz).
4. Kliknij przycisk Install driver (Zainstaluj sterownik).
5. Poczekaj na skopiowanie informacji sterownika z serwera do komputera klienta i na dodanie
obiektu nowej drukarki do folderu Printers (Drukarki). Czas trwania tej procedury zależy od
ruchu w sieci.
6. Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić instalację.
a Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania).
b Wybierz Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
c Wybierz Printers (Drukarki).
d Kliknij prawym klawiszem myszy utworzoną drukarkę i wybierz Properties
(Właściwości).
e Na karcie General (Ogólne), kliknij Print Test Page (Drukuj stronę testową).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
W przypadku Windows 7, Windows 7 64-bit Edition i Windows Server 2008 R2
1. Kliknij Start — Computer (Komputer) — Network (Sieć).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
79
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Znajdź nazwę hosta komputera serwera, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę hosta.
3. Kliknij prawym klawiszem myszy nazwę udostępnianej drukarki, a następnie kliknij Connect
(Połącz).
4. Kliknij przycisk Install driver (Zainstaluj sterownik).
5. Poczekaj na skopiowanie informacji sterownika z serwera do komputera klienta i na dodanie
obiektu nowej drukarki do folderu Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Czas trwania
tej procedury zależy od ruchu w sieci.
6. Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić instalację.
a Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
b Kliknij prawym klawiszem myszy utworzoną drukarkę i wybierz Printer properties
(Właściwości drukarki).
c Na karcie General (Ogólne), kliknij Print Test Page (Drukuj stronę testową).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
80
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie z funkcji sieci równorzędnej
W funkcji sieci równorzędnej, aby zainstalować sterownik drukarki należy określić udostępnioną
drukarkę.
W przypadku Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 i Windows Server
2003 x64 Edition
1. Kliknij Start (Start w przypadku Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) —
Printers and Faxes (Drukarki i faksy).
2. Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę) (Add Printer (Dodaj drukarkę) w systemie Windows
Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition), aby uruchomić Add Printer Wizard (Kreatora
dodawania drukarki).
3. Kliknij przycisk Next (Dalej).
4. Wybierz A network printer, or a printer attached to another computer (Drukarka
sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera), a następnie kliknij Next
(Dalej).
5. Kliknij Browse for a printer (Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki), a następnie kliknij Next
(Dalej).
6. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli drukarki nie ma na wykazie,
kliknij Back (Wróć) i w polu tekstowym wpisz ścieżkę drukarki.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
81
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Na przykład: \\[nazwa serwera hosta]\[nazwa udostępnianej drukarki]
Nazwa hosta serwera jest taką samą nazwą jak nazwa komputera serwera, identyfikującego sieć.
Nazwą udostępnianej drukarki jest nazwą przypisaną podczas instalowania serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może pojawić się monit o zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli w
systemie nie ma sterownika, podaj lokalizację, w której ten sterownik jest dostępny.
7. Wybierz Yes (Tak), jeśli chcesz tę drukarkę ustawić jako domyślną, a następnie kliknij Next
(Dalej).
8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
W przypadku Windows Vista i Windows Vista 64-bit Edition
1. Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki).
2. Kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreator Add Printer (Dodaj
drukarkę).
3. Wybierz Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj drukarkę sieciową,
bezprzewodową lub Bluetooth). Jeśli drukarka jest na wykazie, wybierz ją i kliknij Next
(Dalej) lub wybierz The printer that I want isn’t listed (Drukarki, której szukam nie ma na
liście) i wpisz ścieżkę tej drukarki w polu tekstowym Select a shared printer by name (Wybierz
drukarkę udostępnioną według nazwy) i kliknij Next (Dalej).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
82
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Na przykład: \\[nazwa serwera hosta]\[nazwa udostępnianej drukarki]
Nazwa hosta serwera jest taką samą nazwą jak nazwa komputera serwera, która wskazuje go w
sieci. Nazwą udostępnianej drukarki jest nazwą przypisaną podczas instalowania serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może pojawić się monit o zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli w
systemie nie ma sterownika, podaj lokalizację, w której ten sterownik jest dostępny.
4. Potwierdź nazwę drukarki, a następnie wybierz, czy będzie używana jako domyślna i kliknij Next
(Dalej).
5. Aby sprawdzić instalację kliknij Print a test page (Wydrukuj stronę testową).
6. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
W przypadku Windows Server 2008 i Windows Server 2008 64-bit Edition
1. Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki).
2. Kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreator Add Printer (Dodaj
drukarkę).
3. Wybierz Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj drukarkę sieciową,
bezprzewodową lub Bluetooth). Jeśli drukarka jest na wykazie, wybierz ją i kliknij Next
(Dalej) lub wybierz The printer that I want isn’t listed (Drukarki, której szukam nie ma na
liście) i wpisz ścieżkę tej drukarki w polu tekstowym Select a shared printer by name (Wybierz
drukarkę udostępnioną według nazwy) i kliknij Next (Dalej).
Na przykład: \\[nazwa serwera hosta]\[nazwa udostępnianej drukarki]
Nazwa hosta serwera jest taką samą nazwą jak nazwa komputera serwera, która wskazuje go w
sieci. Nazwą udostępnianej drukarki jest nazwą przypisaną podczas instalowania serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może pojawić się monit o zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli w
systemie nie ma sterownika, podaj lokalizację, w której ten sterownik jest dostępny.
4. Potwierdź nazwę drukarki, a następnie wybierz, czy będzie używana jako domyślna i kliknij Next
(Dalej).
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
83
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
5. Wybierz, czy drukarka będzie udostępniana.
6. Aby sprawdzić instalację kliknij Print a test page (Wydrukuj stronę testową).
7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
W przypadku Windows 7, Windows 7 64-bit Edition i Windows Server 2008 R2
1. Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
2. Kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreator Add Printer (Dodaj
drukarkę).
3. Wybierz Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj drukarkę sieciową,
bezprzewodową lub Bluetooth). Jeśli drukarka jest na wykazie, wybierz ją i kliknij Next
(Dalej) lub wybierz The printer that I want isn’t listed (Drukarki, której szukam nie ma na
liście). Kliknij Select a shared printer by name (Wybierz drukarkę udostępnioną według
nazwy) i w polu tekstowym wpisz ścieżkę drukarki, a następnie kliknij Next (Dalej).
Na przykład: \\[nazwa serwera hosta]\[nazwa udostępnianej drukarki]
Nazwa hosta serwera jest taką samą nazwą jak nazwa komputera serwera, identyfikującego sieć.
Nazwą udostępnianej drukarki jest nazwą przypisaną podczas instalowania serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może pojawić się monit o zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli w
systemie nie ma sterownika, podaj ścieżkę do dostępnych sterowników.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
84
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Potwierdź nazwę drukarki, a następnie kliknij Next (Dalej).
5. Zdecyduj, czy chcesz używać tej drukarki jako drukarki domyślnej.
6. Aby sprawdzić instalację kliknij Print a test page (Wydrukuj stronę testową).
7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Po wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
Korzystanie ze sterownika drukarki Epson P6
Sterownik drukarki Epson Universal P6 to uniwersalny sterownik drukarki PCL6 compatible, który
posiada następujące funkcje:
❏ Obsługuje podstawowe funkcje drukowania wymagane w sytuacjach biznesowych.
❏ Oprócz tej drukarki obsługuje wiele drukarek biznesowych Epson.
❏ Spośród sterowników dla tej drukarki, ten obsługuje większość języków.
Wymagania systemowe komputera
Jeśli literą napędu CD/DVD jest D:, otwórz Epson_Universal_P6_Supplement.txt w D:\Drivers
\PCLUniversal i zapoznaj się z obsługiwanym SO.
Na komputerze użytkownika musi być zainstalowana jedna z wymienionych, obsługiwanych wersji
Microsoft Windows i musi spełniać wymagania systemowe systemu operacyjnego.
Obsługiwane drukarki
Jeśli literą napędu CD/DVD jest D:, otwórz Epson_Universal_P6_Supplement.txt w D:\Drivers
\PCLUniversal i zapoznaj się z obsługiwanymi drukarkami.
Obsługiwane języki
Jeśli literą napędu CD/DVD jest D:, otwórz Epson_Universal_P6_Supplement.txt w D:\Drivers
\PCLUniversal i zapoznaj się z obsługiwanym językami.
Instalowanie sterownika drukarki
1. Włóż dysk z oprogramowaniem drukarki do napędu CD/DVD.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
85
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Jeśli literą napędu CD/DVD jest D:, dwukrotnie kliknij setup.exe w D:\Drivers\PCLUniversal
\Win32\ w systemie Windows 32-bit lub D:\Drivers\PCLUniversal\Win64\ w systemie
Windows 64-bit.
Uwaga:
Należy zastąpić literę dysku odpowiednią literą w danym systemie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu instalacji, wejdź w Properties (Właściwości), aby dopasować ustawienia i w
Printing Preferences (Preferencje drukowania) , aby odpowiednio skonfigurować ustawienia
sterownika drukarki.
Uwaga:
Pomoc elektroniczna sterownika drukarki zawiera szczegółowe informacje na temat ustawień
sterownika.
Odinstalowanie sterownika drukarki
Uwaga:
Poniższa procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Zamknij wszystkie aplikacje.
2. Wejdź w Program and Features (Programy i funkcje) na panelu sterowania.
3. Wybierz Epson Universal Laser P6, a następnie kliknijUninstall/Change (Odinstaluj/
Zmień).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie ze sterownika drukarki XML Paper Specification
Aby korzystać ze sterownika drukarki XML Paper Specification, w zależności od systemu
operacyjnego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego pakietu Microsoft.
Windows Vista
VC++2008 Pakiet powtórnej dystrybucji
Windows Server 2008
.Net Framework 3.5 SP1
Windows Server 2008 R2
.Net Framework 3.5.1 (Użyj interfejsu Server Manager, aby ustawić go ręcznie.)
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
86
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Aby uzyskać więcej informacji na temat sterownika drukarki XML Paper Specification, wejdź na
stronę Microsoft.
Instalowanie sterownika drukarki w komputerach z systemem
operacyjnym Mac OS X
Informacje dotyczące instalowania sterowników drukarki można znaleźć wPostScript Level3
Compatible User’s Guide.
Konfiguracja ustawień bezprzewodowych na panelu operatora (tylko
AL-M200DW)
Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować na panelu operatora.
Ważne:
❏ W zależności od regionu nabycia drukarki, funkcja bezprzewodowej łączności przez sieć LAN może
być niedostępna.
❏ Jeśli do konfigurowania ustawień bezprzewodowych używasz usługi innej niż WPS, od
administratora systemu należy wcześniej uzyskać SSID i informacje o zabezpieczeniach.
❏ Przed skonfigurowaniem ustawień bezprzewodowych należy sprawdzić czy kabel ethernet został
odłączony od drukarki.
Uwaga:
❏ Przed skonfigurowaniem ustawień bezprzewodowych na panelu operatora, należy skonfigurować
ustawienia sieci bezprzewodowej w swoim komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w
Przewodniku konfiguracji sieci bezprzewodowej.
❏ Informacje dotyczące specyfikacji funkcji sieci bezprzewodowej LAN, można znaleźć w
„Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej (tylko AL-M200DW)” na stronie 40.
Można wybrać sposób konfigurowania ustawień bezprzewodowych spośród następujących:
Konfiguracja Wi-Fi dla
Sieci punktu dostępu (Infrastruktura)
Sieci typu komputer-komputer (Ad-hoc)
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
87
AL-M200 Series
Konfiguracja automatyczna przy uży‐
ciu
Przewodnik użytkownika
WPS-PIN*1
WPS-PBC*2
*1 WPS-PIN jest sposobem uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń wymaganych do konfiguracji bezprzewodowej, przez
wpisanie kodu PIN w drukarce i komputerze. To ustawienie, wykonane przez punkt dostępu, można zrealizować
wyłącznie w przypadku gdy punkt dostępu routera bezprzewodowego obsługuje WPS.
*2 WPS-PBC jest sposobem uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń wymaganych dla konfiguracji bezprzewodowej, przez
naciśnięcie przycisku na punkcie dostępu, przez router bezprzewodowy, a następnie wykonanie ustawienia WPS-PBC na
panelu operatora. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy punkt dostępu obsługuje WPS.
Konfiguracja Wi-Fi
Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować ręcznie, tak aby podłączyć drukarkę do sieci
punktu dostępu (infrastruktura) lub do sieci typu komputer-komputer (ad-hoc).
Połączenie z siecią punktu dostępu
Aby skonfigurować ustawienia bezprzewodowe przez punkt dostępu, taki jak router bezprzewodowy:
1. Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz Wi-Fi Setup, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz żądany punkt dostępu, a następnie naciśnij przycisk .
Jeśli żądany punkt dostępu nie pojawi się:
a
Wybierz Manual Setup, a następnie naciśnij przycisk
b
Wprowadź SSID, a następnie naciśnij przycisk
Użyj przycisku lub
przesunąć kursor.
.
.
, aby wprowadzić żądaną wartość i naciśnij przycisk
c
Wybierz Infrastructure, a następnie naciśnij przycisk
d
Wybierz rodzaj szyfrowania, a następnie naciśnij przycisk .
lub
, aby
.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
88
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ważne:
Aby zabezpieczyć ruch w sieci należy skorzystać z jednego z obsługiwanych sposobów szyfrowania.
6. Wprowadź klucz WEP lub zwrot hasła, a następnie naciśnij przycisk
Użyj przycisku lub
przesunąć kursor.
.
, aby wprowadzić żądaną wartość i naciśnij przycisk
lub
, aby
Kiedy stosowanym rodzajem szyfrowania jest WEP, po wprowadzeniu klucza WEP, wybierz klucz
transmisji.
7. Poczekaj kilka minut, aż drukarka zostanie ponownie uruchomiona, aby zestawić sieć
bezprzewodową.
8. Z panelu operatora wydrukuj stronę System Settings.
Patrz „Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings” na stronie 34.
9. Potwierdź, czy w raporcie „Link Quality” jest widoczny jako „Good”, „Acceptable” lub „Low”.
Uwaga:
Gdy „Link Quality” jest „No Reception”, sprawdź czy ustawienia łączności bezprzewodowej są
prawidłowo skonfigurowane.
Korzystanie z połączenia Ad hoc
Aby skonfigurować ustawienia bezprzewodowe dla połączenia ad-hoc, w którym urządzenia
bezprzewodowe komunikują się ze sobą bezpośrednio bez punktu dostępu:
1. Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz Wi-Fi Setup, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz żądany punkt dostępu, a następnie naciśnij przycisk .
Jeśli żądany punkt dostępu nie pojawi się:
a
Wybierz Manual Setup, a następnie naciśnij przycisk
.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
89
AL-M200 Series
b Wprowadź SSID, a następnie naciśnij przycisk
Użyj przycisku lub
przesunąć kursor.
c
Przewodnik użytkownika
.
, aby wprowadzić żądaną wartość i naciśnij przycisk
Wybierz Ad-hoc, a następnie naciśnij przycisk
lub
, aby
.
d Wybierz rodzaj szyfrowania, a następnie naciśnij przycisk .
Ważne:
Aby zabezpieczyć ruch w sieci należy skorzystać z jednego z obsługiwanych sposobów szyfrowania.
6. Wprowadź klucz WEP, a następnie naciśnij przycisk
Użyj przycisku lub
przesunąć kursor.
.
, aby wprowadzić żądaną wartość i naciśnij przycisk
lub
, aby
7. Wybierz klucz transmisji.
8. Poczekaj kilka minut, aż drukarka zostanie ponownie uruchomiona, aby zestawić sieć
bezprzewodową.
9. Z panelu operatora wydrukuj stronę System Settings.
Patrz „Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings” na stronie 34.
10. Potwierdź, czy w raporcie „Link Quality” jest widoczny jako „Good”, „Acceptable” lub „Low”.
Uwaga:
Gdy „Link Quality” jest „No Reception”, sprawdź czy ustawienia łączności bezprzewodowej są
prawidłowo skonfigurowane.
Konfiguracja automatyczna z punktem dostępu
Jeśli punkt dostępu, taki jak router bezprzewodowy, obsługuje WPS, ustawienia zabezpieczeń można
wykonać automatycznie.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
90
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
WPS-PBC
Uwaga:
WPS-PBC jest sposobem uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń wymaganych dla konfiguracji
bezprzewodowej, przez naciśnięcie przycisku na punkcie dostępu, przez router bezprzewodowy, a
następnie wykonanie ustawienia WPS-PBC na panelu operatora. To ustawienie jest dostępne tylko
wtedy, gdy punkt dostępu obsługuje WPS.
1. Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz WPS Setup, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz Push Button Control, a następnie naciśnij przycisk
6. Wybierz Start, a następnie naciśnij przycisk
.
.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na punkcie dostępu.
8. Poczekaj kilka minut, aż drukarka zostanie ponownie uruchomiona, aby zestawić sieć
bezprzewodową.
9. Z panelu operatora wydrukuj stronę System Settings.
Patrz „Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings” na stronie 34.
10. Potwierdź, czy w raporcie „Link Quality” jest widoczny jako „Good”, „Acceptable” lub „Low”.
Uwaga:
Gdy „Link Quality” jest „No Reception”, sprawdź czy ustawienia łączności bezprzewodowej są
prawidłowo skonfigurowane.
WPS-PIN
Uwaga:
❏ WPS-PIN jest sposobem uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń wymaganych do konfiguracji
bezprzewodowej, przez wpisanie kodu PIN w drukarce i komputerze. To ustawienie, wykonane
przez punkt dostępu, można zrealizować wyłącznie w przypadku gdy punkt dostępu routera
bezprzewodowego obsługuje WPS.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
91
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Zanim uruchomi się WPS-PIN, konieczne będzie wprowadzenie swojego kodu PIN na stronie
internetowej bezprzewodowego punktu dostępu. Szczegóły można znaleźć w podręczniku
dotyczącym punktu dostępu.
1. Na panelu operatora naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Network, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz WPS Setup, a następnie naciśnij przycisk
5. Wybierz PIN Code, a następnie naciśnij przycisk
.
.
6. Zanotuj kod PIN wyświetlony na panelu operatora.
7. Wybierz Start Configuration, a następnie naciśnij przycisk
.
8. Jeśli pojawi się ekran wyboru SSID, wybierz SSID, a następnie naciśnij przycisk
.
9. Wprowadź kod PIN drukarki na stronie internetowej bezprzewodowego punktu dostępu.
10. Poczekaj kilka minut, aż drukarka zostanie ponownie uruchomiona, aby zestawić sieć
bezprzewodową.
11. Z panelu operatora wydrukuj stronę System Settings.
Patrz „Drukowanie i sprawdzanie strony System Settings” na stronie 34.
12. Potwierdź, czy w raporcie „Link Quality” jest widoczny jako „Good”, „Acceptable” lub „Low”.
Uwaga:
Gdy „Link Quality” jest „No Reception”, sprawdź czy ustawienia łączności bezprzewodowej są
prawidłowo skonfigurowane.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
92
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux
(CUPS)
W tej części podano informacje o instalacji i konfiguracji sterowników drukarki CUPS (Common
UNIX Printing System) na Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86), SUSE Linux Enterprise
Desktop 11 (x86) i Ubuntu 10 (x86). Informacje o wcześniejszych wersjach systemów operacyjnych
Linux można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych.
®
®
®
Instalowanie sterowników drukarki
Uwaga:
Sterownik drukarki Epson-AL-M200-x.x-y.noarch.rpm lub epson-al-m200_x.x-y_all.deb
dołączony jest w folderze linux na Software Disc.
W przypadku Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)
1. Kliknij dwukrotnie Epson-AL-M200-x.x-y.noarch.rpm na Software Disc.
2. Kliknij Install.
3. Wpisz hasło administratora, a następnie kliknij Authenticate.
Rozpoczyna się instalowanie. Po zakończeniu instalacji okno automatycznie zamyka się.
W przypadku SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)
1. Kliknij dwukrotnie Epson-AL-M200-x.x-y.noarch.rpm na Software Disc.
2. Kliknij Install.
3. Wpisz hasło administratora, a następnie kliknij Authenticate.
Rozpoczyna się instalowanie. Po zakończeniu instalacji okno automatycznie zamyka się.
Dla Ubuntu 10 (x86)
1. Kliknij dwukrotnie epson-al-m200_x.x-y_all.deb na Software Disc.
2. Kliknij Install Package.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
93
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Wpisz hasło użytkownika i kliknij OK.
4. Kliknij Close.
5. Kliknij przycisk X w górnym, prawym rogu okna dialogowego, aby zamknąć okno Package
Installer.
Określenie kolejki
Aby wykonać drukowanie należy ustawić kolejkę drukowania w stacji roboczej.
Uwaga:
Po określeniu kolejki, można wysłać zadania drukowania z aplikacji. Zacznij zadanie drukowania z
aplikacji i określ kolejkę w oknie dialogowym drukowania. Jednak w zależności od aplikacji (na
przykład Mozilla), konieczne może być zastosowanie domyślnej kolejki drukowania. W takim
przypadku, żądaną kolejkę należy określić jako domyślną. Szczegółowe informacje dotyczące określania
kolejki domyślnej znajdują się w sekcji „Określenie domyślnej kolejki” na stronie 98.
W przypadku Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)
1. Używając przeglądarki internetowej, otwórz URL „http://localhost:631”.
2. Kliknij Administration.
3. Kliknij Add Printer.
4. Wpisz root jako nazwę użytkownika, a następnie wpisz hasło administratora.
5. Kliknij OK.
6. Wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od rodzaju podłączenia drukarki.
W przypadku drukarki sieciowej:
a Wybierz LPD/LPR Host or Printer z menu Other Network Printers, a następnie kliknij
Continue.
b Wpisz adres IP drukarki w Connection.
Format: lpd://xxx.xxx.xxx.xxx (adres IP drukarki)
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
94
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
c Kliknij Continue.
d Wpisz nazwę drukarki w Name w oknie dialogowym Add Printer, a następnie kliknij
Continue.
Jako dodatkowe informacje można opcjonalnie określić lokalizację i opis drukarki.
Jeśli chcesz udostępnić drukarkę, zaznacz pole wyboru Share This Printer.
W przypadku drukarki USB podłączonej do komputera z Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop
(x86):
a Wybierz EPSON AL-M200 X (EPSON AL-M200 X) z menu Local Printers, a następnie
kliknij Continue.
b Wpisz nazwę drukarki w Name w oknie dialogowym Add Printer, a następnie kliknij
Continue.
Jako dodatkowe informacje można opcjonalnie określić lokalizację i opis drukarki.
Jeśli chcesz udostępnić drukarkę, zaznacz pole wyboru Share This Printer.
7. Wybierz Epson z menu Make, a następnie kliknij Continue.
8. Wybierz Epson AL-M200 xxx PS3 vX.Y (en) z menu Model, a następnie kliknij Add Printer.
Ukończono instalację.
Można opcjonalnie określić domyślne ustawienia opcji drukarki.
W przypadku SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)
1. Wybierz Computer — More Applications..., a następnie wybierz YaST w Application
Browser.
2. Wpisz hasło administratora.
YaST Control Center jest aktywowana.
3. Wybierz opcję Hardware w YaST Control Center, a następnie wybierz Printer.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
95
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer Configurations.
4. Wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od rodzaju podłączenia drukarki.
W przypadku drukarki sieciowej:
a Kliknij Add.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Add New Printer Configuration.
b Kliknij Connection Wizard.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Connection Wizard.
c Wybierz Line Printer Daemon (LPD) Protocol z Access Network Printer or Printserver
Box via.
d Wpisz adres IP drukarki w IP Address or Host Name:.
e Wybierz Epson w Select the printer manufacturer:.
f Kliknij OK.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Add New Printer Configuration.
g Wybierz EPSON AL-M200XX PS3 vX.Y [EPSON AL-M200XX PS3.PPD] z listy Assign
Driver.
Uwaga:
Nazwę drukarki można określić w Set Name:.
W przypadku drukarki USB podłączonej do komputera z SUSE Linux Enterprise Desktop 11:
a Kliknij Add.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Add New Printer Configuration.
Nazwa drukarki wyświetlona jest na liście Determine Connection.
b Wybierz EPSON AL-M200XX PS3 vX.Y [EPSON AL-M200XX PS3.PPD] z listy Assign
Driver.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
96
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Nazwę drukarki można określić w Set Name:.
5. Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij OK.
Dla Ubuntu 10 (x86)
1. Używając przeglądarki internetowej, otwórz URL „http://localhost:631”.
2. Kliknij Administration.
3. Kliknij Add Printer.
4. Wpisz User Name i Password, a następnie kliknij OK.
5. Wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od rodzaju podłączenia drukarki.
W przypadku drukarki sieciowej:
a Wybierz EPSON AL-M200 X(XX:XX:XX) (EPSON AL-M200 X) z Discovered Network
Printer.
b Kliknij Continue.
c Wpisz nazwę drukarki w Name w oknie dialogowym Add Printer, a następnie kliknij
Continue.
Jako dodatkowe informacje można opcjonalnie określić lokalizację i opis drukarki.
Jeśli chcesz udostępnić drukarkę, zaznacz pole wyboru Share This Printer.
W przypadku drukarki USB podłączonej do komputera z Ubuntu 10 (x86):
a Wybierz EPSON AL-M200 X (EPSON AL-M200 X) z menu Local Printers, a następnie
kliknij Continue.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
97
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
b Wpisz nazwę drukarki w Name w oknie dialogowym Add Printer, a następnie kliknij
Continue.
Jako dodatkowe informacje można opcjonalnie określić lokalizację i opis drukarki.
Jeśli chcesz udostępnić drukarkę, zaznacz pole wyboru Share This Printer.
6. Wybierz Epson z menu Make, a następnie kliknij Continue.
7. Wybierz Epson AL-M200 xxx PS3 vX.Y (en) z menu Model, a następnie kliknij Add Printer.
Ukończono instalację.
Można opcjonalnie określić domyślne ustawienia opcji drukarki.
Określenie domyślnej kolejki
W przypadku Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)
1. Wybierz Applications — System Tools — Terminal.
2. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu.
su
(Enter the administrator password)
lpadmin -d (Enter the queue name)
W przypadku SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)
1. Wybierz Computer — More Applications..., a następnie wybierz YaST w Application
Browser.
2. Wpisz hasło administratora.
YaST Control Center jest aktywowana.
3. Wybierz Printer z Hardware.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer Configurations.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
98
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Kliknij Edit.
Pojawia się okno dialogowe, w którym można zmienić określoną kolejkę.
5. Sprawdź, czy drukarka, którą chcesz określić jako kolejkę domyślną jest zaznaczona na liście
Connection.
6. Zaznacz pole wyboru Default Printer.
7. Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij OK.
Dla Ubuntu 10 (x86)
1. Wybierz System — Administration — Printing.
2. Wybierz drukarkę, którą chcesz określić jako domyślną kolejkę.
3. Wybierz menu Printer.
4. Wybierz Set As Default.
5. Zadecyduj, czy chcesz używać tej drukarki jako drukarki domyślnej na poziomie systemu, a
następnie kliknij przycisk OK.
Określenie opcji drukowania
Możliwe jest określenie opcji drukowania takich jak drukowanie dwustronne.
W przypadku Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)
1. Używając przeglądarki internetowej, otwórz URL „http://localhost:631”.
2. Kliknij Administration.
3. Kliknij Manage Printers.
4. Kliknij nazwę kolejki, dla której chcesz określić opcje drukowania.
5. Kliknij rozwijane pole Administration, a następnie wybierz Modify Printer.
6. Określ konieczne opcje drukowania, a następnie kliknij Continue lub Modify Printer.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
99
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pojawi się komunikat Printer EPSON AL-M200 X has been modified successfully..
Ukończono ustawienia.
W przypadku SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)
1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. Wpisz „http://localhost:631/admin” w pasku adresu, a następnie naciśnij przycisk Enter.
Pojawi się okno CUPS.
Uwaga:
Przed ustawieniem kolejki drukarki, ustaw hasło autoryzacji jako administrator drukarki. Jeśli
hasło nie zostało ustawione, należy zapoznać się z „Ustawienie hasła autoryzacji dla administrator
drukarki” na stronie 101.
3. Kliknij Manage Printers.
4. Kliknij Modify Printer na drukarce.
5. Określ konieczne opcje drukowania, a następnie kliknij Continue.
6. Wpisz root jako nazwę użytkownika, wpisz hasło administratora, a następnie kliknij OK.
Pojawi się komunikat Printer EPSON AL-M200 X has been modified successfully. .
Ukończono ustawienia.
Dla Ubuntu 10 (x86)
1. Używając przeglądarki internetowej, otwórz URL „http://localhost:631”.
2. Kliknij Administration.
3. Kliknij Manage Printers.
4. Kliknij nazwę kolejki, dla której chcesz określić opcje drukowania.
5. Kliknij rozwijane pole Administration, a następnie wybierz Modify Printer.
6. Wpisz User Name i Password, a następnie kliknij OK.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
100
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
7. Wybierz drukarkę, które chcesz modyfikować.
8. Określ konieczne opcje drukowania, a następnie kliknij Continue lub Modify Printer.
Pojawi się komunikat Printer EPSON AL-M200 X has been modified successfully. .
Ukończono ustawienia.
Ustawienie hasła autoryzacji dla administrator drukarki
Dla SUSE Linux Enterprise Desktop 10 i 11, aby wykonywać operacje jako administrator drukarki,
należy ustawić hasło autoryzacji dla administratora drukarki.
W przypadku SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)
1. Wybierz Computer — More Applications... i GNOME Terminal na Application Browser.
2. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu.
su
lppasswd -g sys -a root
(Enter the password for authority as the printer administrator after
the Enter password prompt.)
(Reenter the password for authority as the printer administrator
after the Enter password again prompt.)
Odinstalowanie sterowników drukarki
W przypadku Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)
1. Wybierz Applications — System Tools — Terminal.
2. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu, aby usunąć kolejkę drukowania.
su
(Enter the administrator password)
lpadmin -x (Enter the print queue name)
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
101
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Powtórz powyższe polecenie dla wszystkich kolejek dla tego samego modelu.
4. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu.
rpm -e EPSON-AL-M200-x.x
Sterownik drukarki został odinstalowany.
W przypadku SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)
1. Wybierz Computer — More Applications... i GNOME Terminal na Application Browser.
2. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu, aby usunąć kolejkę drukowania.
su
lpadmin -x (Enter the print queue name)
3. Powtórz powyższe polecenie dla wszystkich kolejek dla tego samego modelu.
4. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu.
rpm -e EPSON-AL-M200-x.x
Sterownik drukarki został odinstalowany.
Dla Ubuntu 10 (x86)
1. Wybierz Applications — Accessories — Terminal.
2. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu, aby usunąć kolejkę drukowania.
sudo lpadmin -x (Enter the print queue name)
(Enter the user password)
3. Powtórz powyższe polecenie dla wszystkich kolejek dla tego samego modelu.
4. Wpisz następujące polecenie w oknie terminalu.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
102
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
sudo dpkg -r epson-al-m200
(Enter the user password if required)
Sterownik drukarki został odinstalowany.
Podłączenie drukarki i instalacja oprogramowania
103
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 5
Podstawy drukowania
Informacje o nośnikach wydruku
Używanie papieru innego niż odpowiedni do tej drukarki, może spowodować jego zakleszczanie,
problemy z jakością wydruków lub uszkodzenie drukarki. Najlepsze wyniki pracy drukarki można
uzyskać używając zalecanego papieru, opisanego w tej sekcji.
Jeśli ma być używany papier inny niż zalecany, należy się skontaktować z biurem lokalnego
przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Wskazówki dotyczące używania nośników wydruków
Taca na papier mieści różne rozmiary i typy papieru oraz inne specjalne nośniki. Podczas ładowania
papieru i nośników należy postępować zgodnie z tymi wskazówkami:
❏ Zaleca się, aby przed zakupem dużych ilości jakiegokolwiek nośnika wydruków, wypróbować
drukowanie na jego próbce.
❏ W przypadku papieru o gramaturze 60 do 135 gsm, zaleca się używanie papieru o długim ziarnie,
w którym włókna biegną wzdłuż długości papieru. W przypadku papieru o gramaturze większej
niż 135 gsm, zaleca się używanie papieru o krótkim ziarnie, w którym włókna biegną wzdłuż
szerokości papieru.
❏ Koperty można drukować z tacy na papier i podajnika arkuszy priorytetowych (PSI).
❏ Przed załadowaniem na tacę rozluźnij kartki papieru lub inne specjalne nośniki.
❏ Nie drukować na arkuszach etykiet po zdjęciu z nich etykiet.
❏ Używać tylko papierowych kopert. Nie używać kopert z okienkami, zatrzaskami metalowymi ani
z paskami zakrywającymi obszar pokryty klejem.
❏ Wszystkie koperty drukować tylko z jednej strony.
❏ Podczas drukowania kopert może dojść do ich marszczenia lub zagniatania.
❏ Ładując nośniki wydruku do tacy na papier, nie należy wkładać ich wwięcej niż do linii
napełnienia znajdującej się na prowadnicach szerokości papieru tacy na papier.
Podstawy drukowania
104
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Przesunąć prowadnice szerokości papieru, aby dopasować do rozmiaru papieru.
❏ Jeśli będzie dochodzić do zbyt wielu zakleszczeń, używać papieru lub nośników z nowej paczki.
! Ostrzeżenie:
Nie używać papieru przewodzącego, takiego jak do origami, kalkowego i powlekanego warstwami
przewodzącymi. Po zakleszczeniu papieru może dochodzić do zwarcia i ewentualnie pożaru.
Patrz również:
❏ „Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier” na stronie 111
❏ „Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 120
❏ „Ładowanie kopert do tacy na papier” na stronie 116
❏ „Ładowanie kopert do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 123
❏ „Drukowanie na papierze w rozmiarze niestandardowym” na stronie 140
Nośniki wydruku, które mogą uszkodzić drukarkę
Konstrukcja drukarki pozwala na stosowanie różnych nośników do drukowania. Jednak niektóre
nośniki mogą dawać wydruki złej jakości, większą liczbę zakleszczeń lub uszkadzać drukarkę.
Niedopuszczalne nośniki:
❏ Nośniki szorstkie lub porowate
❏ Nośniki plastikowe
❏ Papier składany lub pomarszczony
❏ Papier ze zszywkami
❏ Koperty z okienkami lub zatrzaskami metalowymi
❏ Koperty wyściełane
❏ Papier błyszczący lub powlekany, nieprzeznaczony do drukarek laserowych
❏ Nośniki perforowane
! Ostrzeżenie:
Nie używać papieru przewodzącego, takiego jak do origami, kalkowego i powlekanego warstwami
przewodzącymi. Po zakleszczeniu papieru może dochodzić do zwarcia i ewentualnie pożaru.
Podstawy drukowania
105
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Wskazówki dotyczące przechowywania nośników wydruków
Zapewnienie dobrych warunków przechowywania papieru i innych nośników przyczynia się do
optymalnej jakości druku.
❏ Nośniki druku należy przechowywać w ciemnym, chłodnym i stosunkowo suchym miejscu.
Większość wyrobów z papieru jest podatnych na uszkodzenie przez promieniowanie
ultrafioletowe (UV) i światło widzialne. Promieniowanie UV, emitowane przez słońce i żarówki
fluoroscencyjne jest szczególnie szkodliwe dla wyrobów z papieru. Natężenie i czas ekspozycji
papieru na światło widzialne należy jak najbardziej skracać.
❏ Zachowywać stałą temperaturę i wilgotność względną.
❏ Unikać strychów, kuchni, garaży i piwnic jako miejsc przechowywania nośników druku.
❏ Nośniki druku przechowywać ułożone płasko. Nośniki druku należy przechowywać na paletach,
półkach, w kartonach lub szafach.
❏ W miejscach przechowywania lub używania nośników druku nie może się znajdować żywność ani
napoje.
❏ Uszczelnione paczki papieru można otwierać tuż przed załadowaniem ich do drukarki.
Pozostawiać papier w oryginalnym opakowaniu. W przypadku większości dostępnych w handlu
papierów ciętych, opakowanie ryzy zawiera wewnętrzną wyściółkę chroniącą papier przed utratą
lub nagromadzeniem wilgoci.
❏ Pozostawić nośniki w opakowaniu, do czasu gotowości ich użycia; niewykorzystane nośniki
ponowie wkładać do opakowania i uszczelnić je. Pewne specjalne nośniki są pakowane w
wielokrotnie uszczelniane plastikowe torebki.
Obsługiwane nośniki wydruku
Używanie nieodpowiednich nośników wydruku może prowadzić do wydruków złej jakości, większej
liczby zakleszczeń lub uszkodzenia drukarki. Aby efektywnie korzystać z funkcji drukarki, należy
stosować zalecane nośniki wydruku.
Ważne:
W przypadku zawilgocenia wodą, deszczem, parą itd., toner może spływać z nośników wydruku. Więcej
informacji można uzyskać w biurze lokalnego przedstawiciela lub u autoryzowanego sprzedawcy.
Podstawy drukowania
106
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Nośniki wydruku, których można używać
Rodzaje nośników wydruku, których można używać w tej drukarce:
Podstawy drukowania
107
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Taca papieru
Rozmiar papieru
A4 SEF (210 × 297 mm)
B5 SEF (182 × 257 mm)
A5 SEF (148 × 210 mm)
Letter SEF (8,5 × 11 cali)
Executive SEF (7,25 × 10,5 cala)
Legal 13 (Folio) SEF (8,5 × 13 cali)
Legal 14 SEF (8,5 × 14 cali)
Statement SEF (139,7 × 215,9 mm)
Com-10 Envelope SEF (4,125 × 9,5 cala)
Monarch Envelope SEF (3,875 × 7,5 cala)
Monarch Envelope LEF (7,5 × 3,875 cala)*
DL Envelope SEF (110 × 220 mm)
DL Envelope LEF (220 × 110 mm)*
C5 Envelope SEF (162 × 229 mm)
Postcard (100 × 148 mm)
Postcard (148 × 200 mm)
Yougata 2 Envelope SEF (114 × 162 mm)
Yougata 2 Envelope LEF (162 × 114 mm)*
Yougata 3 Envelope SEF (98 × 148 mm)
Yougata 3 Envelope LEF (148 × 98 mm)*
Yougata 4 Envelope (105 × 235 mm)
Yougata 6 Envelope (98 × 190 mm)
Younaga 3 Envelope (120 × 235 mm)
Nagagata 3 Envelope (120 × 235 mm)
Nagagata 4 Envelope (90 × 205 mm)
Kakugata 3 Envelope (216 × 277 mm)
Rozmiar niestandardowy:
Szerokość: 76,2 - 215,9 mm
Długość: 127 - 355,6 mm
Podstawy drukowania
108
AL-M200 Series
Typ papieru
Przewodnik użytkownika
Plain (60 - 105 gsm)
Lightweight Cardstock (106 - 163 gsm)
Labels
Envelope
Recycled
Postcard JPN
Pojemność wsadu
*
250 arkuszy papieru standardowego
Kopery Monarch, DL, Yougata 2 i Yougata 3 mogą być ładowane do tacy na papier w orientacji LEF z otwartym
skrzydełkiem.
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)
Rozmiar papieru
A4 SEF (210 × 297 mm)
B5 SEF (182 × 257 mm)
A5 SEF (148 × 210 mm)
Letter SEF (8,5 × 11 cali)
Executive SEF (7,25 × 10,5 cala)
Legal 13 (Folio) SEF (8,5 × 13 cali)
Legal 14 SEF (8,5 × 14 cali)
Statement SEF (139,7 × 215,9 mm)
Com-10 Envelope SEF (4,125 × 9,5 cala)
DL Envelope SEF (110 × 220 mm)
C5 Envelope SEF (162 × 229 mm)
Yougata 4 Envelope (105 × 235 mm)
Younaga 3 Envelope (120 × 235 mm)
Nagagata 3 Envelope (120 × 235 mm)
Kakugata 3 Envelope (216 × 277 mm)
Rozmiar niestandardowy:
Szerokość: 76,2 - 215,9 mm
Długość: 210 - 355,6 mm
Podstawy drukowania
109
AL-M200 Series
Typ papieru
Przewodnik użytkownika
Plain (60 - 105 gsm)
Lightweight Cardstock (106 - 163 gsm)
Labels
Envelope
Recycled
Pojemność wsadu
10 arkuszy zwykłego papieru/jeden arkusz lekkiego kartonu
Uwaga:
❏ Skróty SEF i LEF wskazują orientację podawania papieru; SEF oznacza podawanie od strony
krótszej krawędzi. LEF oznacza podawanie papieru od strony dłuższej krawędzi.
❏ Używać wyłącznie nośników wydruku przeznaczonych do drukarek laserowych. W drukarce nie
wolno używać papieru przeznaczonego do drukarek atramentowych.
Patrz również:
❏ „Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier” na stronie 111
❏ „Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 120
❏ „Ładowanie kopert do tacy na papier” na stronie 116
❏ „Ładowanie kopert do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 123
Drukowanie na nośniku papieru, którego rozmiar jest inny niż rozmiar bądź typ papieru wybrane w
sterowniku drukarki może powodować zakleszczenia papieru. Aby zapewnić prawidłowe
drukowanie, wybierz prawidłowy rozmiar i typ papieru.
Ładowanie nośników wydruku
Prawidłowe ładowanie nośników wydruku pomaga unikać zakleszczeń i zapewnia bezproblemowe
drukowanie.
Przed załadowaniem nośników wydruku należy znaleźć zalecaną stronę, na której można drukować.
Zazwyczaj taka informacja jest podana na opakowaniu nośników wydruku.
Uwaga:
Po załadowaniu papieru do tacy na papier lub podajnika arkuszy priorytetowych (PSI), na panelu
operatora należy określić ten sam typ papieru.
Podstawy drukowania
110
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pojemność
Taca na papier może pomieścić:
❏ 250 arkuszy papieru standardowego
❏ 27,5 mm grubego papieru
❏ 27,5 mm kart pocztowych
❏ Dziesięć kopert
❏ Dwadzieścia etykiet
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI) może pomieścić:
❏ 10 arkuszy zwykłego papieru lub jeden arkusz lekkiego kartonu
Wymiary nośników wydruku
Taca na papier przyjmuje nośniki wydruku o następujących wymiarach:
❏ Szerokość: 76,2 - 215,9 mm
❏ Długość: 127,0 - 355,6 mm
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI) przyjmuje nośniki wydruku o następujących wymiarach:
❏ Szerokość: 76,2 - 215,9 mm
❏ Długość: 210,0 - 355,6 mm
Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier
Uwaga:
❏ Drukując na dowolnym nośniku o wymiarach mniejszych niż A5, należy załadować go na tacę na
papier.
❏ Aby unikać zakleszczania papieru, podczas trwania drukowania nie wolno wyjmować tacy na
papier.
❏ Używać wyłącznie nośników wydruku przeznaczonych do drukarek laserowych. W drukarce nie
wolno używać papieru przeznaczonego do drukarek atramentowych.
Podstawy drukowania
111
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Informacje o ręcznym ładowaniu nośników wydruku do drukowania dwustronnego można znaleźć
w „Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie PCL)” na
stronie 130.
❏ Nie wycierać różowego smaru, ponieważ może to spowodować zablokowanie papieru.
1. Wyciągnij tacę na papier z drukarki na około 200 mm. Przytrzymaj tacę dwoma rękoma, wyjmij ją
z drukarki, a następnie zdejmij z tacy pokrywę.
Podstawy drukowania
112
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Jedną ręką przytrzymaj koniec tacy na papier, drugą ręką popchnij i przytrzymaj dźwignię tacy, a
następnie rozciągnij tacę na żądaną długość.
Uwaga:
Taca na papier może domyślnie pomieścić stos papieru o rozmiarze A5 i jest zaprojektowana do
rozkładania w dwóch długościach. Aby załadować nośnik papieru A4, należy rozciągnąć tacę do
połowy długości. Aby załadować dłuższe nośniki papieru, należy rozciągnąć ją do pełnej długości.
3. Przesunąć prowadnice szerokości papieru i prowadnicę długości do maksymalnych pozycji.
Podstawy drukowania
113
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Przed załadowaniem nośników wydruku, przetrząśnij je w przód i w tył, a następnie przekartkuj
je. Na równej powierzchni wyprostuj krawędzie stosu.
5. Załaduj nośnik drukowania do tacy na papier zalecaną stroną do drukowania skierowaną do góry.
Uwaga:
Nie ładować nośników papieru powyżej linii napełnienia znajdującej się na prowadnicach
szerokości papieru tacy na papier, ponieważ może to powodować zakleszczenie papieru.
6. Przesuń prowadnice szerokości papieru, a następnie prowadnicę długości do środka, tak aby
lekko opierały się o krawędzie stosu nośników wydruku.
Podstawy drukowania
114
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
7. Załóż pokrywę na tacę na papier.
8. Dwoma rękoma przytrzymaj tacę na papier i wsuń ją do drukarki, aż usłyszysz kliknięcie.
9. Otwórz przedłużacz tacy odbiorczej.
Podstawy drukowania
115
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
10. Jeśli załadowane nośniki wydruku nie są standardowym papierem zwykłym, wybierz typ papieru
w sterowniku drukarki. Jeśli do tacy na papier zostaną załadowane nośniki wydruku określone
przez użytkownika, w sterowniku drukarki musi zostać podany rozmiar papieru.
Uwaga:
Więcej szczegółów na temat określania w sterowniku drukarki rozmiaru i typu papieru znajduje się w
Pomocy, dotyczącej danego sterownika drukarki.
Ładowanie kopert do tacy na papier
Aby załadować koperty do tacy na papier, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi.
Uwaga:
❏ Przed drukowaniem na kopertach, należy koniecznie określić kopertę w sterowniku drukarki. Jeśli
nie zostaną podane, wydruk zostanie obrócony o 180 stopni.
❏ Koperty, które nie zostaną załadowane do tacy na papier tuż po ich wyjęciu z opakowania mogą się
odkształcać. Aby uniknąć zakleszczeń, przed załadowaniem kopert do tacy na papier należy je
spłaszczyć, jak to pokazano poniżej.
Podstawy drukowania
116
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Jeśli w dalszym ciągu podawanie jest nieprawidłowe, należy nieco odgiąć skrzydełka, jak to
przedstawiono na ilustracji. Odgięcie powinno wynieść 5 mm lub mniej.
Ważne:
Nie wolno używać kopert z okienkami ani powlekanych wyściółkami, ponieważ pwodują one
zakleszczenie papieru, co może uszkodzić drukarkę.
Ładowanie kopert Com-10, Yougata 4/6 lub Younaga 3
Załaduj koperty stroną do drukowania skierowaną do góry. Sprawdź, czy krawędź ze skrzydełkiem
skierowana jest w prawą stronę drukarki i czy każde skrzydełko jest złożone i znajduje się pod kopertą.
Podstawy drukowania
117
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ładowanie kopert Monarch, DL lub Yougata 2/3
Koperty Monarch, DL lub Yougata 2/3 można ładować w jednej z następujących orientacji:
SEF: Załaduj koperty stroną do drukowania skierowaną do góry. Sprawdź, czy krawędź ze
skrzydełkiem skierowana jest w prawą stronę drukarki i czy każde skrzydełko jest złożone i znajduje
się pod kopertą.
LEF: Załaduj koperty stroną do drukowania skierowaną do góry. Sprawdź, czy krawędź ze
skrzydełkiem skierowana jest do przodu drukarki i czy skrzydełka nie są złożone.
Uwaga:
❏ Ładując koperty w orientacji LEF, należy koniecznie w sterowniku drukarki ustawić orientację
poziomą.
❏ Aby potwierdzić prawidłową orientację każdego nośnika wydruku, takiego jak koperty, sprawdź
instrukcje w oknie dialogowym Envelope/Paper Setup Navigator sterownika drukarki.
Ładowanie kopert C5, Nagagata 3/4 lub Kakugata 3
Załaduj koperty stroną do drukowania skierowaną do góry. Sprawdź, czy krawędź ze skrzydełkiem
skierowana jest do tyłu drukarki i czy każde skrzydełko jest złożone i znajduje się pod kopertą.
Podstawy drukowania
118
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ładowanie pocztówek do tacy na papier
Uwaga:
❏ Przed drukowaniem na pocztówkach, należy koniecznie określić pocztówkę w sterowniku drukarki,
aby uzyskać jak najlepszą jakość drukowania.
❏ Przed załadowaniem pocztówek należy je wygładzić i odgiąć przednią krawędź, tak jak pokazano na
ilustracji. Odgiąć na około 5 mm.
Ładowanie pocztówek
Załaduj pocztówki stroną do drukowania skierowaną do góry, najpierw wkładając górną krawędź.
Podstawy drukowania
119
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ładowanie pocztówek W-Postcards
Załaduj pocztówki W-postcards stroną do drukowania skierowaną do góry, najpierw wkładając lewą
krawędź.
Uwaga:
Aby potwierdzić prawidłową orientację każdego nośnika wydruku, takiego jak pocztówki, sprawdź
instrukcje w oknie dialogowym Envelope/Paper Setup Navigator sterownika drukarki.
Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)
Uwaga:
❏ Zanim skrzystasz z podajnika arkuszy priorytetowych (PSI), sprawdź czy w drukarce jest założona
taca na papier.
❏ Używać wyłącznie nośników wydruku przeznaczonych do drukarek laserowych. W drukarce nie
wolno używać papieru przeznaczonego do drukarek atramentowych.
❏ Informacje o ręcznym ładowaniu nośników wydruku do drukowania dwustronnego można znaleźć
w „Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie PCL)” na
stronie 130.
1. Otwórz pokrywę przednią.
Podstawy drukowania
120
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Przesuń prowadnice szerokości papieru do maksymalnego położenia.
3. Przed załadowaniem nośników wydruku, przetrząśnij je w przód i w tył, a następnie przekartkuj
je. Na równej powierzchni wyprostuj krawędzie stosu.
Podstawy drukowania
121
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeśli w dalszym ciągu podawanie jest nieprawidłowe, należy nieco odgiąć przednią krawędź nośnika,
jak to przedstawiono na ilustracji. Odgięcie powinno wynieść 5 mm lub mniej.
4. Załaduj nośniki wydruku na PSI, poczynając od górnej krawędzi i tak, aby zalecana strona
wydruku była skierowana ku górze.
Podstawy drukowania
122
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
5. Przesuń prowadnice szerokości papieru do środka, tak aby lekko opierały się o krawędzie stosu
nośników wydruku.
6. Otwórz przedłużacz tacy odbiorczej.
7. Jeśli załadowane nośniki wydruku nie są zwykłym papierem, wybierz typ papieru w sterowniku
drukarki. Jeśli do PSI zostaną załadowane nośniki wydruku określone przez użytkownika, w
sterowniku drukarki musi zostać podany rozmiar papieru.
Uwaga:
Więcej szczegółów na temat określania w sterowniku drukarki rozmiaru i typu papieru znajduje się w
Pomocy, dotyczącej danego sterownika drukarki.
Ładowanie kopert do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)
Aby załadować koperty do PSI, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi.
Uwaga:
❏ Należy całkowicie wsunąć koperty. W przeciwnym wypadku, pobrany zostanie nośnik wydruku
załadowany do tacy na papier.
Podstawy drukowania
123
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Przed drukowaniem na kopertach, należy koniecznie określić kopertę w sterowniku drukarki. Jeśli
nie zostaną podane, wydruk zostanie obrócony o 180 stopni.
❏ Koperty, które nie zostaną załadowane do PSI tuż po ich wyjęciu z opakowania mogą się
odkształcać. Aby uniknąć zakleszczeń, przed załadowaniem kopert do PSI należy je spłaszczyć, jak
to pokazano poniżej.
❏ Jeśli w dalszym ciągu podawanie jest nieprawidłowe, należy nieco odgiąć skrzydełka, jak to
przedstawiono na ilustracji. Odgięcie powinno wynieść 5 mm lub mniej.
Podstawy drukowania
124
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ważne:
Nie wolno używać kopert z okienkami ani powlekanych wyściółkami, ponieważ pwodują one
zakleszczenie papieru, co może uszkodzić drukarkę.
Ładowanie kopert Com-10, Yougata 4 lub Younaga 3
Załaduj koperty stroną do drukowania skierowaną do góry. Sprawdź, czy krawędź ze skrzydełkiem
skierowana jest w prawą stronę drukarki i czy każde skrzydełko jest złożone i znajduje się pod kopertą.
Ładowanie kopert C5, Nagagata 3 lub Kakugata 3
Załaduj koperty stroną do drukowania skierowaną do góry. Sprawdź, czy krawędź ze skrzydełkiem
skierowana jest do przodu drukarki i czy skrzydełka nie są złożone.
Korzystanie z przedłużenia tacy odbiorczej
Przedłużenie tacy odbiorczej ma zapobiegać spadaniu z drukarki nośników wydruku po zakończeniu
zadania drukowania.
Podstawy drukowania
125
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Przed drukowaniem długiego dokumentu, należy otworzyć przedłużenie tacy odbiorczej.
Ustawianie rozmiarów i rodzajów papieru
Po załadowaniu nośnika wydruku i przed rozpoczęciem drukowania, na panelu operatora należy
ustawić rozmiar i typ papieru.
W tej sekcji opisano sposób ustawiania na panelu operatora rozmiaru i rodzaju papieru.
Patrz również:
„Znajomość menu panelu operatora” na stronie 150
Ustawianie rozmiarów papieru
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Tray Settings, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Tray, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz Paper Size, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz rozmiar papieru odpowiedni dla załadowanego nośnika wydruku, a następnie naciśnij
przycisk .
Podstawy drukowania
126
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ustawianie rodzajów papieru
Ważne:
Typ papieru musi być zgodny z rzeczywistym nośnikiem wydruku załadowanym na tacy. W
przeciwnym wypadku mogą nastąpić problemy z jakością wydruku.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Tray Settings, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Tray, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz Paper Type, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz typ papieru odpowiedni dla załadowanego nośnika wydruku, a następnie naciśnij
przycisk .
Drukowanie
W tej sekcji omówiono sposoby drukowania dokumentów za pomocą drukarki i anulowania zadań.
Drukowanie z komputera
Zainstaluj sterownik drukarki, aby korzystać ze wszystkich jej funkcji. Po wybraniu z aplikacji Print
(Drukuj), pojawi się okno sterownika drukarki. Wybierz ustawienia odpowiednie dla pliku, który ma
zostać wydrukowany. Ustawienia drukarki wybrane w sterowniku drukarki mają pierwszeństwo
przed domyślnymi ustawieniami menu wybranymi na panelu operatora lub Printer Setting Utility.
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 WordPad jako przykład.
Kliknięcie Preferences (Preferencje) w pierwszym oknie dialogowym Print (Drukuj) umożliwia
zmianę ustawień drukowania. Jeśli nie znasz jakiejś funkcji w oknie sterownika drukarki, otwórz okno
Help (Pomoc), aby uzyskać dodatkowe informacje.
1. Otwórz plik, który chcesz drukować.
2. W menu pliku, wybierz Print (Drukuj).
Podstawy drukowania
127
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Sprawdź, czy w oknie dialogowym wybrano właściwą drukarkę. Zmień ustawienia drukowania,
zgodnie z potrzeba (liczbę stron, która ma być wydrukowana lub liczbę kopii).
4. Aby wykonać ustawienia drukowania niedostępne na pierwszym ekranie, takie jak Paper Size,
Paper Type lub Feed Orientation, kliknij Preferences (Preferencje).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printing Preferences (Preferencje drukowania).
5. Podaj ustawienia wydruku. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Help (Pomoc).
6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowePrinting Preferences (Preferencje drukowania).
7. Kliknij Print (Drukuj), aby wysłać zadanie do wybranej drukarki.
Anulowanie zadania drukowania
Istnieje kilka metod anulowania zadania drukowania.
Anulowanie zadania z panelu operatora
1. Naciśnij przycisk
(Anulowanie zadania).
Uwaga:
Anulowane jest tylko bieżące zadanie. Wszystkie następne zadania będą drukowane.
Anulowanie zadania z komputera (Windows)
Anulowanie zadania z paska zadań
Po wysłaniu zadania do drukowania, na pasku zadań pojawia się mała ikonka drukarki.
1. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
W oknie drukarki pojawi się lista zadań drukowania.
2. Wybierz zadanie, które chcesz anulować.
3. Naciśnij klawisz Delete.
4. Kliknij przycisk Yes (Tak) w oknie dialogowym Printers (Drukarki), aby rozpocząć drukowanie.
Podstawy drukowania
128
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Anulowanie zadania z pulpitu
1. Pomniejsz wszystkie otwarte programy, aby odsłonić pulpit.
Kliknij Start — Printers and Faxes (Drukarki i faksy) ( w systemie Windows XP).
Kliknij Start — Printers and Faxes (Drukarki i faksy) ( w systemie Windows Server 2003).
Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki) ( w systemie Windows 7 and
Windows Server 2008 R2).
Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki) (w systemie Windows Vista i Windows Server 2008).
Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.
2. Kliknij dwukrotnie drukarkę wybraną podczas wysyłania zadania.
W oknie drukarki pojawi się lista zadań drukowania.
3. Wybierz zadanie, które chcesz anulować.
4. Naciśnij klawisz Delete.
5. Kliknij przycisk Yes (Tak) w oknie dialogowym Printers (Drukarki), aby rozpocząć drukowanie.
Drukowanie dwustronne
Drukwoanie dwustronne umożliwia drukowanie na każdej ze stron na jednym arkuszu. Rozmiary
papieru dostępne w opcji drukwoania dwustronnego to: A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio, Legal, i
Statement.
Automatyczne drukowanie dwustronne
Poniższa procedura jako przykład wykorzystuje sterownik PCL 6.
1. Kliknij Start — Printers and Faxes (Drukarki i faksy) ( w systemie Windows XP).
Kliknij Start — Printers and Faxes (Drukarki i faksy) ( w systemie Windows Server 2003).
Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki) ( w systemie Windows 7 and
Windows Server 2008 R2).
Podstawy drukowania
129
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki) (w systemie Windows Vista).
Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Printers (Drukarki) (w systemie
Windows Server 2008).
Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją drukarkę i wybierz Printing preferences
(Preferencje drukowania).
Pojawi się karta Paper/Output.
3. W Duplex, wybierz Flip on Long Edge lub Flip on Short Edge.
4. Kliknij OK.
Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym (tylko sterownik drukarki w systemie PCL)
Jeśli wystąpi problem z automatycznym drukowaniem dwustronnym, można zastosować
drukwoanie dwustronne z podawaniem ręcznym. Po rozpoczęciu drukowania dwustronnego z
podawaniem ręcznym pojawi się okno z instrukcjami. Należy pamiętać, że po zamknięciu tego okna,
nie można go ponownie otworzyć. Do zakończenia drukowania dwustronnego, nie można zamykać
tego okna.
Uwaga:
Drukując na pozwijanym papierze, należy go wyprostować przed włożeniem do podajnika.
Działania w komputerze
Następująca procedura wykorzystuje Microsoft Windows 7 WordPad jako przykład.
Uwaga:
Każde oprogramowanie użytkowe inaczej pokazuje Printer Properties (Właściwości drukarki)/
Printing Preferences (Preferencje drukowania). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
oprogramowaniu użytkowym.
1. W menu pliku, wybierz Print (Drukuj).
2. Wybierz drukarkę na liście Select Printer (Wybierz drukarkę), a następnie kliknij Preferences
(Preferencje).
Podstawy drukowania
130
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Zostanie wyświetlona karta Paper/Output okna dialogowego Printing Preferences
(Preferencje drukowania).
3. W Duplex, wybierz Flip on Short Edge (Manual) lub Flip on Long Edge (Manual), aby
zdefiniować sposób powiązania stron, które będą drukowane dwustronnie.
4. W Paper Size, wybierz rozmiar drukowanego dokumentu.
5. W Paper Type, wybierz rodzaj używanego papieru.
6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowePrinting Preferences (Preferencje drukowania).
7. Kliknij przycisk Print (Drukuj) w oknie dialogowym Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.
Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier
1. Najpierw wydrukuj strony parzyste (odwroty stron).
W przypadku dokumenty sześciostronicowego, odwroty stron są drukowane w kolejności: strona
6, strona 4, a następnie strona 2.
Po zakończeniu drukowania stron parzystych, pali się wskaźnik LED
LCD pokazuje:
(gotowości), a panel
Podstawy drukowania
131
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Insert Output
and Press OK
2. Po wydrukowaniu stron parzystych, wyciągnij tacę na papier i zdejmij pokrywę tacy.
Patrz również:
„Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier” na stronie 131
3. Wyjmij stos papieru ze środkowej tacy odbiorczej i załaduj go do tacy na papier z pustą stroną
skierowaną do góry.
Uwaga:
Powyginane i pozaginane wydruki mogą powodować zakleszczenia papieru. Przed ich włożeniem,
należy je wyprostować.
4. Załóż porywę na tacę na papier, włóż tacę do drukarki, a następnie naciśnij przycisk
.
Podstawy drukowania
132
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Strony są drukowane w kolejności: strona 1 (tył strony 2), strona 3 (tył strony 4), a następnie strona
5 (tył strony 6).
Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)
1. Najpierw wydrukuj strony parzyste (odwroty stron).
W przypadku dokumenty sześciostronicowego, odwroty stron są drukowane w kolejności: strona
6, strona 4, a następnie strona 2.
Po zakończeniu drukowania stron parzystych, pali się wskaźnik LED
LCD pokazuje:
(gotowości), a panel
Insert Output
and Press OK
Podstawy drukowania
133
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Po wydrukowaniu stron parzystych, wyjmij stos papieru ze środkowej tacy odbiorczej.
Uwaga:
Powyginane i pozaginane wydruki mogą powodować zakleszczenia papieru. Przed ich włożeniem,
należy je wyprostować.
3. Ponownie załaduj stos papieru do PSI, a następnie naciśnij przycisk
.
Strony są drukowane w kolejności: strona 1 (tył strony 2), strona 3 (tył strony 4), a następnie strona
5 (tył strony 6).
Wybieranie opcji drukowania
Wybieranie preferencji drukowania (Windows)
Preferencje drukowania kontrolują wszystkie zadania drukowania, jeśli nie zostaną zastąpione
innymi dla danego zadania. Na przykład, jeśli chcesz drukować dwustronnie w większości zadań,
ustaw tę opcję w preferencjach drukarki.
1. Kliknij Start — Printers and Faxes (Drukarki i faksy) ( w systemie Windows XP).
Kliknij Start — Printers and Faxes (Drukarki i faksy) ( w systemie Windows Server 2003).
Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki) ( w systemie Windows 7 and
Windows Server 2008 R2).
Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki) (w systemie Windows Vista i Windows Server 2008).
Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.
Podstawy drukowania
134
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki, a następnie wybierz Printing Preferences
(Preferencje drukowania).
Pojawi się okno dialogowe Printing Preferences (Preferencje drukowania).
3. Na kartach sterowników dokonaj wyborów, a następnie kliknij OK, aby zapisać ustawienia.
Uwaga:
Więcej informacji na temat opcji sterownika drukarki w systemie Windows można uzyskać klikając
Help (Pomoc) na karcie sterownika drukarki.
Wybór opcji dla jednego zadania (Windows)
Jeśli chcesz zastosować szczególne opcje drukowania danego zadania, przed wysłaniem zadania do
drukarki, zmień ustawienia sterownika. Na przykład, jeśli chcesz zastosować tryb jakości ‐Photo
(fotograficznej) danej grafiki, przed drukowaniem zadania wybierz to ustawienie w sterowniku.
1. Przy otwartym danym dokumencie lub grafice, wejdź w okno dialogowe Print (Drukuj).
2. Wybierz drukarkę i kliknij Preferences (Preferencje), aby otworzyć sterownik drukarki.
3. Na kartach sterownika dokonaj wyborów.
Uwaga:
W systemie Windows, można zapisać bieżące ustawienia drukowania z wyróżniającą je nazwą i
stosować je do innych zadań. Dokonaj wyboru na karcie Paper/Output, Graphics, Layout,
Watermarks/Forms lub Advanced, a następnie kliknij Save w Favorites na karcie Paper/
Output. Kliknij Help, aby uzyskać więcej informacji.
4. Kliknij OK, aby zapisać swoje ustawienia.
5. Wydrukuj zadanie.
Informacje szczegółowe na temat opcji drukowania znajdują się w następującej tabeli:
Podstawy drukowania
135
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Opcje drukowania ( system Windows)
System operacyjny
Karta sterownika
Opcje drukowania
Windows XP,
Windows XP x 64bit, Windows Ser‐
ver 2003, Windows Server 2003 x
64bit, Windows Vista, Windows Vis‐
ta x 64bit, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x 64bit, Win‐
dows Server 2008 R2, Windows 7 lub
Windows 7 x 64bit
Karta Paper/Output
❏
Favorites
❏
Duplex
❏
Copies
❏
Collated*
❏
Paper Summary
❏
Paper Size
❏
Paper Type
❏
Feed Orientation
❏
Envelope/Paper Setup Navigator
❏
Printer Status
❏
Restore Defaults
❏
Image Quality
❏
Toner Saving Mode
❏
Image Enhancement
❏
Screen
❏
Image Settings
Karta Graphics
Karta Layout
❏
Apply to All Elements
❏
Apply to Selected Element
❏
Brightness
❏
Contrast
❏
Tone Balance
❏
Restore Defaults
❏
Image Orientation
❏
Multiple Up
❏
Image Order
❏
Image Border
❏
Booklet / Poster / Mixed Document
❏
Output Size
❏
Reduce / Enlarge
❏
Margin Shift/Margin
❏
Restore Defaults
Podstawy drukowania
136
AL-M200 Series
System operacyjny
Karta sterownika
Opcje drukowania
Windows XP, Windows XP x 64bit,
Windows Server 2003,
WindowsServer 2003 x 64bit,
Windows Vista,
Windows Vista x 64bit,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x 64bit, Win‐
dows Server 2008 R2,
Windows 7 lub Windows 7 x 64bit
Karta Watermarks/
Forms
❏
❏
Karta Advanced
*
Przewodnik użytkownika
Watermarks
❏
New Text
❏
New Bitmap
❏
Edit
❏
Delete
❏
First Page Only
Forms
❏
Off
❏
Create / Register Forms
❏
Image Overlay
❏
Header / Footer Options
❏
Restore Defaults
❏
Items
❏
Change All Colors to Black
❏
Resolution
❏
Show Paper Size/Type Error
❏
Font Settings
❏
Restore Defaults
Funkcja Collated nie jest dostępna jeśli ustawienie w zakładce Watermarks/Forms to 64-bitowy system operacyjny.
Wybór opcji dla jednego zadania (system Mac OS X)
Aby zmienić ustawienia drukowania danego zadania, przed wysłaniem zadania do drukarki, zmień
ustawienia sterownika.
1. Przy otwartym dokumencie kliknij File (Plik), a następnie kliknij Print (Drukuj).
2. Wybierz swoją drukarkę z Printer (Drukarka).
3. Wybierz żądane opcje drukowania z wyświetlanych menu i list rozwijanych.
Uwaga:
W systemie Mac OS X, kliknij Save As (Zapisz jako) w menu Presets (Ustawienia wstępne), aby
zapisać bieżące ustawienia drukarki. Można utworzyć wiele ustawień wstępnych i zapisać każde z
nich z wyróżniającą je nazwą i ustawieniami drukarki. Aby wydrukować zadania z użyciem
szczególnych ustawień drukarki, kliknij odpowiednie, zapisane ustawienie wstępne w menu Presets
(Ustawienia wstępne).
4. Kliknij Print (Drukuj), aby wydrukować zadanie.
Podstawy drukowania
137
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Opcje drukowanie sterownika drukarki w systemie Mac OS X:
Poniższa tabela wykorzystuje system Mac OS X 10.6 TextEdit jako przykład.
Opcje drukowania w systemie Mac OS X
Element
Layout (Układ)
Color Matching (Zgodność kolorów)
Paper Handling (Obsługa papieru)
Cover Page (Okładka)
Scheduler (Harmonogram)
Opcje drukowania
❏
Copies (Kopie)
❏
Collated
❏
Pages (Strony)
❏
Paper Size (Rozmiar papieru)
❏
Orientation (Orientacja)
❏
Pages per Sheet (Stron na arkusz)
❏
Layout Direction (Kierunek układu)
❏
Border (Krawędzie)
❏
Two-Sided (Dwustronnie)
❏
Reverse page orientation (Odwrotna orientacja strony)
❏
Flip horizontally (Przerzuć w poziomie)
❏
ColorSync
❏
In printer (W drukarce)
❏
Profile (Profil)
❏
Pages to Print (Strony do druku)
❏
Page Order (Kolejność stron)
❏
Scale to fit paper size (Dopasuj do rozmiaru papieru)
❏
Destination Paper Size (Docelowy rozmiar papieru)
❏
Scale down only (Tylko zmniejszaj)
❏
Print Cover Page (Drukuj okładkę)
❏
Cover Page Type (Rodzaj okładki)
❏
Billing Info (Informacje o fakturze)
❏
Print Document (Drukuj dokument)
❏
Priority (Priorytet)
Podstawy drukowania
138
AL-M200 Series
Element
Opcje drukowania
Printer Features (Funkcje drukarki)
❏
❏
Przewodnik użytkownika
1. Detailed Settings (Ustawienia szczegółowe)
❏
Resolution (Rozdzielczość)
❏
Screen
❏
Toner Saving Mode (Tryb oszczędzania tonera)
❏
Image Enhancement (Poprawa jakości obrazu)
2. Paper Handling (Obsługa papieru)
❏
Duplex
❏
Paper Type (Typ papieru)
❏
Show Paper Size/Type Error (Pokaż błąd rozmiaru/typu papieru)
Summary (Podsumowanie)
Drukowanie na papierze niestandardowym
W sekcji wyjaśniono drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym z wykorzystaniem
sterownika drukarki.
Sposób ładowania papieru w rozmiarze niestandardowym jest taki sam, jak w przypadku papieru
standardowego.
❏ „Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier” na stronie 111
❏ „Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 120
❏ „Ustawianie rozmiarów i rodzajów papieru” na stronie 126
Definiowanie rozmiaru papieru w rozmiarze niestandardowym
Przed drukowaniem, w sterowniku drukarki zdefiniuj rozmiar niestandardowy.
Uwaga:
Definiując rozmiar papieru w sterowniku drukarki i na panelu operatora, należy podać taki sam
rozmiar, jaki rzeczywiście ma nośnik wydruku, na którym chcesz drukować. Określenie niewłaściwego
rozmiaru może spowodować błąd drukarki. Jest to szczególnie istotne, gdy użytkownik określi większy
rozmiar, używając wąskiego papieru.
Podstawy drukowania
139
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Użytkowanie sterownika drukarki w systemie Windows
W sterowniku drukarki w systemie Windows, zdefiniuj rozmiar niestandardowy w oknie
dialogowym Custom Paper Size. W tej sekcji wyjaśniono tę procedurę na przykładzie systemu
Windows 7.
W systemie Windows XP lub nowszym, tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą
używać hasła administratora do zmiany ustawień. Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą
jedynie przeglądać zawartość.
1. Kliknij Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę swojej drukarki, a następnie wybierz Printer
properties (Właściwości drukarki).
3. Wybierz kartę Configuration.
4. Kliknij Custom Paper Size.
5. Wybierz ustawienie niestandardowe, które chcesz zdefiniować w Details.
6. W opcji Change Setting For podaj długość krótkiego i długiego boku. Wartości te można podać
wpisując je bezpośrednio lub używając przycisków ze strzałkami w górę lub w dół. Długość
krótkiej krawędzi nie może być większa niż długiej krawędzi, nawet jeśli mieści się w podanym
zakresie. Długość długiej krawędzi nie może być mniejsza niż krótkiej krawędzi, nawet jeśli mieści
się w podanym zakresie.
7. Aby przypisać nazwę papieru, zaznacz pole wyboru Name the Paper Size, a następnie wpisz
nazwę Paper Name. W nazwie papieru można wpisać do 14 znaków.
8. Jeśli jest to konieczne, powtórz działania od 5 do 7, aby zdefiniować następny rozmiar
niestandardowy.
9. Dwukrotnie kliknij OK.
Drukowanie na papierze w rozmiarze niestandardowym
Wykonuj następujące działania, aby drukować ze sterownika drukarki w systemie Windows lub Mac
OS X.
Korzystanie ze sterownika drukarki w systemie Windows
W tej sekcji wyjaśniono tę procedurę na przykładzie systemu Windows 7 WordPad.
Podstawy drukowania
140
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Każde oprogramowanie użytkowe inaczej pokazuje Printer Properties (Właściwości drukarki)/
Printing Preferences (Preferencje drukowania). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
oprogramowaniu użytkowym.
1. W menu pliku, wybierz Print (Drukuj).
2. Wybierz swoją drukarkę i kliknij Preferences (Preferencje).
3. Wybierz kartę Paper/Output.
4. W Paper Size, wybierz rozmiar drukowanego dokumentu.
5. W Paper Type, wybierz rodzaj używanego papieru.
6. Kliknij kartę Layout.
7. W Output Size, wybierz zdefiniowany przez siebie rozmiar niestandardowy papieru. Jeśli w
kroku 4 wybrałeś rozmiar niestandardowy w Paper Size, wybierz Same as Paper Size.
8. Kliknij OK.
9. Kliknij przycisk Print (Drukuj) w oknie dialogowym Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.
Korzystanie ze sterownika drukarki w systemie Mac OS X
W tej sekcji wyjaśniono tę procedurę na przykładzie systemu Mac OS X 10.6 TextEdit.
1. W menu File (Plik), wybierz Page Setup (Ustawienia strony).
2. Wybierz swoją drukarkę z Format For (Format dla).
3. W Paper Size (Rozmiar papieru), wybierz Manage Custom Sizes (Zarządzaj
niestandardowymi rozmiarami).
4. W oknie Custom Paper Sizes (Niestandardowe rozmiary papieru), kliknij +.
Na liście zostanie wyświetlone nowo utworzone ustawienie Untitled (Bez tytułu).
5. Dwukrotnie kliknij Untitled (Bez tytułu) i wpisz nazwę ustawienia.
Podstawy drukowania
141
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
6. W polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) w opcji Paper Size (Rozmiar papieru)
wpisz rozmiar dokumentu, który ma zostać wydrukowany.
7. Jeśli jest to konieczne, podaj Paper Size (Obszar niezadrukowany).
8. Kliknij OK.
9. Upewnij się, czy nowo utworzony rozmiar papieru został wybrany w Paper Size (Rozmiar
papieru), a następnie kliknij OK.
10. W menu File (Plik), wybierz Print (Drukuj).
11. Kliknij Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.
Sprawdzanie stanu zadania drukowania
Sprawdzanie stanu (tylko system Windows)
Stan drukarki można sprawdzić korzystając z Status Monitor. Dwukrotnie kliknij znajdującą się na
pasku zadań - u dołu, po prawej stronie ekranu - ikonę drukarki Status Monitor. Pojawi się okno
Printer Selection, w którym będzie wyświetlona nazwa drukarki, port podłączenia drukarki, stan
drukarki oraz nazwa modelu. Aktualny stan drukarki można sprawdzić w kolumnie Status.
Przycisk Settings: Wyświetla się okno Settings i umożliwia modyfikowanie ustawień Status
Monitor.
Kliknij nazwę żądanej drukarki, znajdującą się w oknie Printer Selection. Pojawi się okno Printer
Status. Można teraz sprawdzić stan drukarki i zadania drukowania.
Więcej informacji na temat Status Monitor, znajduje się w Help (Pomocy). Następująca procedura
wykorzystuje Windows 7 jako przykład:
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Activate
Status Monitor.
Pojawi się okno Printer Selection.
2. Na liście kliknij nazwę żądanej drukarki.
Pojawi się okno Printer Status.
Podstawy drukowania
142
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Kliknij Help.
Patrz również:
„Status Monitor (tylko Windows)” na stronie 23
Sprawdzanie stanu EpsonNet Config (system Windows i Mac OS X)
Stan zadania drukowania wysłanego do drukarki można sprawdzić na karcie Jobs w EpsonNet
Config.
Patrz również:
„Oprogramowanie zarządzania drukarką” na stronie 21
Drukowanie strony raportu
Można wydrukować różne rodzaje raportów i list. Szczegółowe informacje o każdym raporcie i liście
znajdują się w „Report / List” na stronie 150.
W tej sekcji omówiono dwie metody drukowania strony raportu, posługując się stroną System
Settings jako przykładem.
Drukowanie strony System Settings
Aby sprawdzić szczegółowe ustawienia drukarki, wydrukuj stronę System Settings.
Korzystanie z panelu operatora
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Report / List, a następnie naciśnij przycisk
.
3. Wybierz System Settings, a następnie naciśnij przycisk
.
Drukowana jest strona System Settings.
Korzystanie z Printer Setting Utility (tylko Windows)
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Podstawy drukowania
143
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Settings Report.
3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybierz Reports.
Zostanie wyświetlona strona Reports.
4. Kliknij przycisk System Settings.
Drukowana jest strona System Settings.
Ustawienia drukarki
Ustawienia drukarki można zmienić z panelu operatora lub używając narzędzia Printer Setting
Utility.
Zmiana ustawień drukarki
Korzystanie z panelu operatora
Uwaga:
❏ Ustawienia domyślne mogą być różne, w różnych regionach.
❏ Po wybraniu, dana wartość będzie aktywna do czasu zastosowania nowej wartości lub
przywrócenia domyślnej wartości.
❏ Ustawienia sterownika mogą mieć pierwszeństwo nad wcześniej wprowadzonymi zmianami i mogą
wymagać od użytkownika zmiany ustawień drukarki.
Podstawy drukowania
144
AL-M200 Series
1. Naciśnij przycisk
Przewodnik użytkownika
(Menu).
2. Wybierz żądane menu, a następnie naciśnij przycisk .
3. Wybierz żądane menu lub element menu, a następnie naciśnij przycisk .
❏ Jeśli wybrałeś menu, zostanie ono otworzone i pojawi się lista elementów menu.
❏ Jeśli wybrałeś element menu, pojawi się domyślne ustawienie menu.
Wartością może być:
❏ Zwrot lub słowo opisujące dane ustawienie
❏ Wartość liczbowa, którą można zmieniać
❏ Ustawienie włączania lub wyłączania
4. Powtarzaj krok 3, aż do uzyskania pożądanej wartości.
5. Naciśnij przycisk
, aby zastosować wybraną wartość.
6. Aby kontynuować zmianę ustawień drukarki, użyj przycisku (Wstecz), aby przejść do jednego
z najwyższych poziomów menu panelu operatora i postępuj zgodnie z krokami 2 do 5.
Aby zakończyć zmianę ustawień drukarki, naciskaj przycisk
na panelu LCD komunikatu Ready to Print.
(Wstecz) do chwili pojawienia się
Korzystanie z Printer Setting Utility (tylko Windows)
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
Uwaga:
❏ Po wybraniu, dana wartość będzie aktywna do czasu zastosowania nowej wartości lub
przywrócenia domyślnej wartości.
❏ Ustawienia sterownika mogą mieć pierwszeństwo nad wcześniej wprowadzonymi zmianami i mogą
wymagać od użytkownika zmiany ustawień drukarki.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Podstawy drukowania
145
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Maintenance.
3. W menu wybierz pożądany element.
Każde element menu ma własną listę wartości. Wartością może być:
❏ Zwrot lub słowo opisujące dane ustawienie
❏ Wartość liczbowa, którą można zmieniać
❏ Ustawienie włączania lub wyłączania
4. Wybierz żądaną wartość, a następnie kliknij przycisk Apply New Settings lub Restart printer
to apply new settings.
Drukowanie z Web Services on Devices
W tej sekcji podano informacje o drukowaniu sieciowym z wykorzystaniem Web Services on Devices
dostępnym w protokołach Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i
Windows 7 firmy Microsoft.
Dodawanie ról do usługi drukowania
Jeśli użytkownik używa systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, musi dodać role
usług drukowania do klienta Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2.
W przypadku Windows Server 2008:
1. Kliknij Start — Administrative Tools (Narzędzia administracyjne) — Server Manager
(Menedżer serwera).
2. W menu Action (Akcja), wybierz Add Roles (Dodaj role).
Podstawy drukowania
146
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Zaznacz pole wyboru Print Services (Usługi drukowania) w oknie Server Roles (Role
serwera) w Add Roles Wizard (Kreator dodawania ról), a następnie kliknij Next (Dalej).
4. Kliknij przycisk Next (Dalej).
5. Zaznacz pole wyboru Print Server (Serwer druku), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
6. Kliknij przycisk Install (Instaluj).
W przypadku Windows Server 2008 R2:
1. Kliknij Start — Administrative Tools (Narzędzia administracyjne) — Server Manager
(Menedżer serwera).
2. W menu Action (Akcja), wybierz Add Roles (Dodaj role).
3. Zaznacz pole wyboru) Print and Document Services (Usługi drukowania i zarządzania
dokumentami) w oknie Server Roles (Role serwera) w Add Roles Wizard (Kreator
dodawania ról), a następnie kliknij Next (Dalej).
4. Kliknij przycisk Next (Dalej).
5. Zaznacz pole wyboru Print Server (Serwer druku), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
6. Kliknij przycisk Install (Instaluj).
Konfiguracja drukarki
Nową drukarkę można zainstalować w sieci używając dołączonego do niej Software Disc lub
korzystając z kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).
Instalowanie sterownika drukarki korzystając z kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę)
1. Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki) (Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki) w
systemie Windows Server 2008 R2 i Windows 7).
2. Kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreator Add a printer (Dodaj
drukarkę).
Podstawy drukowania
147
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Wybierz Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj drukarkę sieciową,
bezprzewodową lub Bluetooth).
4. Na liście dostępnych drukarek, wybierz tę, której chcesz używać, a następnie kliknij Next
(Dalej).
Uwaga:
❏ Na liście dostępnych drukarek, drukarka Web Services on Devices jest wyświetlana jako „http://
IP address (Adres IP)/ws/”.
❏ Jeśli na liście nie ma drukarki Web Services on Devices, ręcznie wpisz adres IP drukarki, aby
utworzyć drukarkę Web Services on Devices. Aby ręcznie wpisać adres IP drukarki, wykonuj
poniższe instrukcje. W systemie Windows Server 2008 R2, aby utworzyć drukarkę Web Services
on Devices, użytkownik musi być członkiem grupy administratorów.
1. Kliknij The printer that I want isn’t listed (Drukarki, której szukam nie ma na liście).
2. Wybierz Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Dodaj drukarkę, używając
adresu TCP/IP lub nazwy hosta) i kliknij Next (Dalej).
3. Wybierz Web Services Device (Urządzenie usług sieci Web) z Device type (Typ
urządzenia).
4. Wpisz adres IP drukarki w polu tekstowym Hostname or IP address (Nazwa hosta
drukarki lub adres IP) i kliknij Next (Dalej).
❏ Przed zainstalowaniem sterownika z użyciem kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę) w
systemie Windows Server 2008 R2 lub Windows 7, wykonaj jedno z następujących działań:
- Zestaw połączenie z Internetem, tak aby witryna Windows Update mogła przeskanować
komputer.
- Wcześniej dodaj do komputera sterownik drukarki.
5. Po ujrzeniu monitu, zainstaluj sterownik drukarki w komputerze. Jeśli pojawi się żądanie podania
hasła administratora lub potwierdzenia, wpisz hasło lub potwierdź.
6. Wykonaj dodatkowe działania w kreatorze, a następnie kliknij Finish (Zakończ).
Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić instalację.
a Kliknij Start — Control Panel (Panel sterowania) — Hardware and Sound (Sprzęt i
dźwięk) — Printers (Drukarki) (Start — Devices and Printers (Urządzenia i drukarki)
w systemie Windows Server 2008 R2 i Windows 7).
Podstawy drukowania
148
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
b Prawym przyciskiem myszy kliknij utworzoną drukarkę, a następnie kliknij Properties
(Właściwości) (Printer properties (Właściwości drukarki), w przypadku systemu
Windows Server 2008 R2 and Windows 7).
c Na karcie General (Ogólne), kliknij Print Test Page (Drukuj stronę testową). Po
wydrukowaniu strony testowej, instalacja jest zakończona.
Podstawy drukowania
149
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 6
Korzystanie z menu panelu operatora
Znajomość menu panelu operatora
Gdy drukarka jest podłączona do sieci i dostępna dla wielu użytkowników, można ograniczyć dostęp
do Admin Menu. Uniemożliwia to nieuprawnionym użytkownikom korzystanie z panelu operatora w
celu niezamierzonego wprowadzania zmian w ustawieniach domyślnych, ustalonych przez
administratora. Można jednak zmieniać ustawienia poszczególnych zadań drukowania, korzystając
ze sterownika drukarki. Ustawienia drukarki wybrane ze sterownika mają pierwszeństwo przed
domyślnymi ustawieniami menu na panelu operatora.
Report / List
Użyj Report / List, aby wydrukować różne rodzaje raportów i list.
Uwaga:
❏ Kiedy funkcja Panel Lock Set jest ustawiona na Enable, aby wejść do menu Report / List
wymagane jest hasło. W takim przypadku należy wpisać podane hasło i kliknąć przycisk .
❏ Wszystkie raporty i listy drukowane są w języku angielskim.
System Settings
Cel:
Wydrukowanie listy z informacjami, takimi jak nazwa drukarki, numer seryjny, drukowana ilość i
ustawienia sieciowe.
Panel Settings
Cel:
Wydrukowanie szczegółowej listy wszystkich ustawień menu panelu operatora.
Job History
Cel:
Wydrukowanie szczegółowej listy przetworzonych zadań. Lista zawiera 50 ostatnich zadań.
Korzystanie z menu panelu operatora
150
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Error History
Cel:
Wydrukowanie szczegółowej listy zakleszczeń papieru i błędów krytycznych.
PCL Fonts List
Cel:
Wydrukowanie próbki dostępnych czcionek PCL.
PS Fonts List
Cel:
Wydrukowanie próbki dostępnych czcionek PostScript Level3 Compatible i PDF.
Meter Readings
Łączną liczbę wydrukowanych stron można sprawdzić korzystając z Meter Readings.
Admin Menu
Do konfigurowania różnych funkcji drukarki skorzystaj z Admin Menu.
Uwaga:
Kiedy funkcja Panel Lock Set jest ustawiona na Enable, aby wejść do Admin Menu wymagane jest
hasło. W takim przypadku należy wpisać podane hasło i kliknąć przycisk .
Network
Skorzystaj z opcji Network, aby zmienić ustawienia drukarki wpływające na zadania wysyłane do
drukarki przez sieć.
Ethernet
Cel:
Określenie ustawień Ethernet dotyczących szybkości komunikacji i drukowania dwustronnego. Aby
zmiany zaczęły obowiązywać, należy najpierw wyłączyć drukarkę, a potem włączyć ją ponownie.
Wartości:
Korzystanie z menu panelu operatora
151
AL-M200 Series
*
Auto*
Automatycznie wykrywa ustawienia ethernetowe.
10BASE-T Half
Używa półdupleks 10base-T.
10BASE-T Full
Używa pełny dupleks 10base-T.
100BASE-TX Half
Używa półdupleks 100base-TX.
100BASE-TX Full
Używa pełny dupleks 100base-TX.
Przewodnik użytkownika
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Ten element menu jest wyświetlany tylko po połączeniu drukarki z siecią przewodową.
Wi-Fi Status (tylko AL-M200DW)
Cel:
Wyświetlenie informacji na temat siły sygnału bezprzewodowego. Na panelu operatora nie można
wprowadzić żadnych zmian poprawiających stan połączenia bezprzewodowego.
Wartości:
Good
Wskazuje dobrą siłę sygnału.
Acceptable
Wskazuje niewielką siłę sygnału.
Low
Wskazuje niewystarczającą siłę sygnału.
No Reception
Wskazuje brak sygnału.
Uwaga:
Ten element menu jest wyświetlany tylko po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową.
Wi-Fi Setup (tylko AL-M200DW)
Cel:
Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej.
Wartości:
Korzystanie z menu panelu operatora
152
AL-M200 Series
Manual Se‐
tup
Enter Network
(SSID)
Aby określić sieć bezprzewodową, wpisz nazwę składającą się maksymalnie z
32 znaków alfanumerycznych. Jako ustawienie domyślne menu, wireless_de‐
vice jest z góry określone.
Infrastructure
Konfiguruje sieć bezprzewodową z punktami dostępu.
No Security*
Konfiguruje sieć bezprzewodową bez szyfrowania.
Mixed Mode
PSK
Konfiguruje sieć bezprzewodową z szyfrowaniem
WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES iWPA2-PSK-AES.
PassPhrase En‐
try
WPA-PSK-TKIP
WPA2-PSK-AES
Wpisz tekst szyfrujący składający się z
8 do 63 znaków alfanumerycznych.
Konfiguruje sieć bezprzewodową z szyfrowaniem WEP,
wpisz klucz WEP składający się z 5 lub 13 znaków ASCII; lub
10 lub 26 znaków szesnastkowych.
Transmit Key
Ad-hoc
Wpisz tekst szyfrujący składający się z
8 do 63 znaków alfanumerycznych.
Konfiguruje sieć bezprzewodową z szyfrowaniem
WPA2-PSK-AES.
PassPhrase En‐
try
WEP
Wpisz tekst szyfrujący składający się z
8 do 63 znaków alfanumerycznych.
Konfiguruje sieć bezprzewodową z szyfrowaniem
WPA-PSK-TKIP.
PassPhrase En‐
try
Wybierz klucz transmisji z Auto, WEP
Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP
Key 4.
Konfiguruje sieć bezprzewodową bez punktów dostępu.
No Security*
Konfiguruje sieć bezprzewodową bez szyfrowania.
WEP
Konfiguruje sieć bezprzewodową z szyfrowaniem WEP,
wpisz klucz WEP składający się z 5 lub 13 znaków ASCII; lub
10 lub 26 znaków szesnastkowych.
Transmit Key
*
Przewodnik użytkownika
Wybierz klucz transmisji z WEP Key 1,
WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Ten element menu jest wyświetlany tylko po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową.
Korzystanie z menu panelu operatora
153
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
WPS Setup (tylko AL-M200DW)
Push Button
Control
PIN Code
*
PBC Start
Cancel*
Wyłącza metodę PBC szyfrowania WPS.
Start
Włącza metodę PBC szyfrowania WPS.
Start Configuration
Rozpoczyna konfigurację ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu
kodu PIN automatycznie przypisanego przez drukarkę.
Print PIN Code
Drukuje kod PIN, który należy wprowadzić w komputerze dla konfiguracji
szyfrowania WPS.
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Ten element menu jest wyświetlany tylko po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową.
Reset Wi-Fi (tylko AL-M200DW)
Cel:
Zainicjowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Włączenie tej funkcji i ponowne uruchomienie
drukarki spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień sieci bezprzewodowej do wartości ustawień
domyślnych.
Wartości:
No*
Ustawienia bezprzewodowe nie są resetowane.
Yes
Resetuje ustawienia bezprzewodowe.
*
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Ten element menu jest wyświetlany tylko po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową.
TCP/IP
Cel:
Skonfigurowanie ustawień TCP/IP. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy najpierw wyłączyć
drukarkę, a potem włączyć ją ponownie.
Wartości:
IP Mode
Dual Stack*
Używa IPv4 i IPv6 do ustawiania adresu IP.
IPv4
Używa IPv4 do ustawiania adresu IP.
Korzystanie z menu panelu operatora
154
AL-M200 Series
IPv4
*
Get IP Address
Przewodnik użytkownika
DHCP/AutoIP*
Automatycznie ustawia adres IP.
BOOTP
Używa BOOTP do ustawiania adresu IP.
RARP
Używa RARP do ustawiania adresu IP.
DHCP
Używa DHCP do ustawiania adresu IP.
Panel
Wpisz adres IP na panelu operatora.
IP Address
Wpisz adres IP przypisany do drukarki.
Subnet Mask
Wpisz maskę podsieci.
Gateway Address
Wpisz adres bramy.
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Aby skonfigurować ustawienia IPv6, skorzystaj z EpsonNet Config.
Protocol
Cel:
Włączenie lub wyłączenie każdego protokołu. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy najpierw
wyłączyć drukarkę, a potem włączyć ją ponownie.
Wartości:
LPD
Port 9100
WSD*2
SNMP
Status Messenger
Disable
Wyłącza port Line Printer Daemon (pol. Demon drukarki liniowej)
(LPD).
Enable*1
Włącza port LPD.
Disable
Wyłącza port Port 9100.
Enable*1
Włącza port Port 9100.
Disable
Wyłącza port Web Services on Devices.
Enable*1
Włącza port Web Services on Devices.
Disable
Wyłącza port Simple Network Management Protocol (pol. Protokół
zarządzania sieciami komputerowymi)(SNMP) UDP.
Enable*1
Włącza port SNMP UDP.
Disable
Wyłącza funkcję Status Messenger.
Enable*1
Włącza funkcję Status Messenger.
Korzystanie z menu panelu operatora
155
AL-M200 Series
InternetServices
Bonjour(mDNS)
Przewodnik użytkownika
Disable
Wyłącza dostęp do funkcji EpsonNet Config, wbudowanej w drukarkę.
Enable*1
Włącza dostęp do funkcji EpsonNet Config, wbudowanej w drukarkę.
Disable
Wyłącza Bonjour (mDNS).
Enable*1
Włącza Bonjour (mDNS).
*1 Ustawienie domyślne menu
*2 WSD oznacza Web Services on Devices (urządzenia usług sieciowych).
IP Filter
Uwaga:
Funkcja IP Filter jest dostępna wyłącznie po ustawieniu Protocol na LPD lub Port 9100.
Cel:
Zablokowanie danych odbieranych w sieci z określonych adresów IP. Można ustawić maksymalnie
pięć adresów IP. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy najpierw wyłączyć drukarkę, a potem
włączyć ją ponownie.
Wartości:
No.n/Address (n to 1 - 5.)
Ustawia adres IP dla filtru n.
No.n/Mask (n to 1 - 5.)
Ustawia maskę adresu dla filtru n.
No.n/Mode (n to 1 5.)
*
Off*
Wyłącza funkcję filtra IP dla filtra n.
Reject
Odrzuca dostęp z określonego adresu IP.
Accept
Akceptuje dostęp z określonego adresu IP.
Ustawienie domyślne menu
Initialize NVM
Cel:
Zainicjowanie danych sieci przewodowej, przechowywanych w Non-Volatile Memory (NVM)
(pamięci nieulotnej). Włączenie tej funkcji i ponowne uruchomienie drukarki spowoduje
wyzerowanie wszystkich ustawień sieci przewodowej do wartości ustawień domyślnych.
Wartości:
Yes
Inicjalizuje dane sieci przewodowej, przechowywane w NVM.
Korzystanie z menu panelu operatora
156
AL-M200 Series
No*
*
Przewodnik użytkownika
Nie inicjalizuje danych sieci przewodowej, przechowywanych w NVM.
Ustawienie domyślne menu
PS Data Format
Cel:
Ustawienie protokołu komunikacji danych PS. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy najpierw
wyłączyć drukarkę, a potem włączyć ją ponownie.
Wartości:
*
Auto*
Automatycznie ustawia protokół komunikacji danych PS.
Standard
Ustawia protokół komunikacji danych PS na Standard.
BCP
Ustawia protokół komunikacji danych PS na BCP.
TBCP
Ustawia protokół komunikacji danych PS na TBCP.
Ustawienie domyślne menu
System Settings
Do skonfigurowania różnych funkcji drukarki korzystaj z menu System Settings.
Power Saving Timer
Cel:
Określenie czasu po jakim drukarka przejdzie w tryb oszczędzania energii.
Wartości:
Low Power Ti‐
mer
1min*1
1min - 45min
Sleep Timer
6min*1
6min - 11min
Domyślnie, drukarka przechodzi w tryb niskiego po‐
boru energii po jednej minucie po zakończeniu os‐
tatniego zadania drukowania. Ustawienie Low Power
Timer można określić w zakresie od 1 do 45 minut.
Domyślnie, drukarka przechodzi w tryb uśpienia po
sześciu minutach braku aktywności, począwszy do
chwili przejścia w tryb niskiego poboru energii. Usta‐
wienie Sleep Timer można określić w zakresie od 6 do
11 minut.
Korzystanie z menu panelu operatora
157
AL-M200 Series
Power Off Ti‐
mer*2
Power Off Ti‐
mer
On*1
On, Off
Time to OFF
480min*1
120min - 480min
Przewodnik użytkownika
Włączanie/Wyłączanie trybu wyłączania zasilania, w
którym po czasie określonym w Time to OFF, drukar‐
ka automatycznie odłączy zasilanie.
Określa czas, po jakim drukarka przejdzie w tryb Wy‐
łączania zasilania po wejściu w Tryb uśpienia.
Użytkownik może ustawić czas włączenia zarządzania
energią. Zwiększenie czasu wpłynie na efektywność
energetyczną urządzenia. Przed wprowadzeniem
zmian proszę uwzględnić wpływ na środowisko.
*1 Ustawienie domyślne menu
*2 Dotyczy tylko użytkowników w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Rosji
Wybierz 1min (domyślnie) dla Low Power Timer, jeśli drukarka jest wpięta w jednym obwodzie
elektrycznym z oświetleniem pomieszczenia i zauważysz miganie lamp. W innym wypadku, wybierz
wysoką wartość, aby zapewnić dostępność drukarki do częstego użycia, przy minimalnym czasie
nagrzewania.
Po otrzymaniu z komputera zadania drukowania, drukarka automatycznie wychodzi z trybu
oszczędzania energii. Drukarkę można przywrócić do stanu gotowości do drukowania naciskając
przycisk (Oszczędność energii). Zarówno z trybu niskiego poboru energii jak i z trybu uśpienia,
przywrócenie drukarki do stanu gotowości do drukowania zajmuje około 25 sekund.
Po wybraniu On w Power Off Timer, drukarka przełączy się z Trybu uśpienia w tryb wyłączenia
zasilania po czasie określonym w Time to OFF i automatycznie wyłączy się. Aby wyjść z trybu
wyłączania zasilania wciśnij przycisk zasilania.
Auto Reset
Cel:
Określenie czasu, po którym drukarka powróci do ustawień domyślnych dla bieżącego elementu
menu i powróci do stanu gotowości do druku, kiedy próba zmiany ustawienia nie zostanie
zakończona.
Wartości:
45sec*
1min
2min
3min
Korzystanie z menu panelu operatora
158
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4min
*
Ustawienie domyślne menu
Fault Timeout
Cel:
Określenie czasu, po jakim drukarka anuluje zadanie, które zostało nieprawidłowo wstrzymane. Po
upłynięciu tego czasu każde zadanie zostanie anulowane.
Wartości:
Wyłącza funkcję limitu czasu dla błędu.
Off
On
60sec*
3sec - 300sec
*
Domyślnie, drukarka anuluje zadanie po 60 sekundach od nieprawid‐
łowego wstrzymania zadania. Ustawienie można określić w zakresie
od 3 do 300 sekund.
Ustawienie domyślne menu
Job Timeout
Cel:
Określenie czasu przez jaki drukarka oczekuje na otrzymanie danych z komputera. Po upłynięciu tego
czasu każde zadanie drukowania zostanie anulowane.
Wartości:
Wyłącza funkcję przekroczenia czasu zadania.
Off
On
30sec*
5sec - 300sec
*
Domyślnie, drukarka oczekuje na otrzymanie danych z komputera
przez 30 sekund. Ustawienie można określić w zakresie od 5 do 300
sekund.
Ustawienie domyślne menu
mm / inch
Cel:
Określenie w panelu operatora jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej.
Wartości:
Millimeters (mm)*
Korzystanie z menu panelu operatora
159
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Inches (")
*
Ustawienie domyślne menu
Low Toner Alert Msg
Cel:
Określenie, czy ma być wyświetlany komunikat ostrzegający o niskim poziomie tonera.
Wartości:
*
Off
Nie pokazuje komunikatu ostrzegającego o niskim poziomie tonera.
On*
Pokazuje komunikat ostrzegający o niskim poziomie tonera.
Ustawienie domyślne menu
Maintenance
Skorzystaj z menu Maintenance do dostosowania ustawień drukowania dla każdego rodzaju
papieru, do inicjowania pamięci nieulotnej (NVM) i zmiany ustawień kasety z tonerem.
F/W Version
Cel:
Wyświetlenie wersji sterownika.
Adjust BTR
Cel:
Określenie napięcia rolki transferowej (BTR) dla optymalnego drukowania na każdym rodzaju
papieru. Aby obniżyć napięcie, ustaw wartość ujemną. Aby zwiększyć, ustaw wartość dodatnią.
Ustawienia domyślne mogą nie dawać najlepszych wydruków dla papieru o każdej grubości. Jeśli na
wydruku będą plamy, zwiększ napięcie. Jeśli na wydruku będą białe plamy, zmniejsz napięcie.
Uwaga:
Jakość wydruków zależy od wartości wybranych w tym elemencie menu.
Wartości:
Plain
0*
-3 - 3
Korzystanie z menu panelu operatora
160
AL-M200 Series
Light Card
Przewodnik użytkownika
0*
-3 - 3
Labels
0*
-3 - 3
Envelope
0*
-3 - 3
Recycled
0*
-3 - 3
Postcard
0*
-3 - 3
*
Ustawienie domyślne menu
Adjust Fusing Unit
Cel:
Określenie temperatury urządzenia utrwalającego dla optymalnego drukowania na każdym rodzaju
papieru. Aby obniżyć temperaturę, ustaw wartość ujemną. Aby zwiększyć, ustaw wartość dodatnią.
Ustawienia domyślne mogą nie dawać najlepszych wydruków dla papieru o każdej grubości. Jeśli
zadrukowany papier jest pozwijany, obniż temperaturę. Jeśli toner nie przylega prawidłowo do
papieru, zwiększ temperaturę.
Uwaga:
Jakość wydruków zależy od wartości wybranych w tym elemencie menu.
Wartości:
Plain
0*
-3 - 3
Light Card
0*
-3 - 3
Labels
0*
-3 - 3
Korzystanie z menu panelu operatora
161
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
0*
Envelope
-3 - 3
0*
Recycled
-3 - 3
0*
Postcard
-3 - 3
*
Ustawienie domyślne menu
Density Adjustment
Cel:
Regulacja gęstości w zakresie -3 do 3. Ustawieniem domyślnym menu jest 0.
Clean Developer
Cel:
Obrócenie silnika wywoływacza i zamieszanie tonera w kasecie z tonerem.
Wartości:
*
Yes
Miesza toner w nowej kasecie z tonerem.
No*
Nie miesza toneraa w nowej kasecie z tonerem.
Ustawienie domyślne menu
Toner Refresh
Cel:
Całkowite zużycie kasety z tonerem, gdy trzeba go wymienić, przed końcem jego okresu przydatności
lub zamieszanie tonera w nowej kasecie z tonerem.
Wartości:
Black
*
Yes
Czyści toner w kasecie z tonerem.
No*
Nie czyści tonera w kasecie z tonerem.
Ustawienie domyślne menu
Korzystanie z menu panelu operatora
162
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Initialize NVM
Cel:
Inicjowanie NVM dla ustawień drukarki. Włączenie tej funkcji i ponowne uruchomienie drukarki
spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień drukarki do wartości ustawień domyślnych.
Patrz również:
„Przywracanie wartości domyślnych” na stronie 180
Wartości:
System Section
*
Yes
Inicjowanie ustawień drukarki.
No*
Nie inicjuje ustawień drukarki.
Ustawienie domyślne menu
Non Genuine Toner
Cel:
Korzystanie z tonerów innych producentów.
Uwaga:
❏ Używanie nieoryginalnej kasety z tonerami może uniemożliwiać korzystanie z pewnych funkcji
drukarki, pogarszać jakość wydruku i zmniejszać niezawodność drukarki. Zaleca się stosowanie w
drukarce wyłącznie nowych kaset z tonerem marki Epson. Nie pokrywamy gwarancją problemów
spowodowanych używaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
❏ Przed użyciem tonerów innych producentów należy koniecznie zrestartować drukarkę.
Wartości:
Toner
*
Off*
Nie używa tonerów innych producentów.
On
Używa tonerów innych producentów.
Ustawienie domyślne menu
Adjust Altitude
Cel:
Określenie wysokości, na jakiej znajduje się miejsce zainstalowania drukarki.
Zjawisko wyładowania elektrochemicznego ładowania bębna światłoczułego zmienia się, zależnie od
ciśnienia barometrycznego. Można określić wysokość n.p.m. lokalizacji drukarki w celu regulacji.
Korzystanie z menu panelu operatora
163
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Ustawienie nieprawidłowej wysokości n.p.m. daje słabą jakość wydruku, nieprawidłowe wskazania
pozostałego tonera.
Wartości:
0m*
Wybierz wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się miejsce zainstalowania
drukarki.
1000m
2000m
3000m
*
Ustawienie domyślne menu
Machine Life
Cel:
Określenie, czy drukowanie ma być kontynuowane w chwili gdy skończy się okres użytkowania
drukarki.
Wartości:
*
Stop Printing*
Kończy drukowanie w chwili zakończenia okresu użytkowania drukarki.
Keep Printing
Kontynuuje drukowanie po zakończeniu okresu użytkowania drukarki.
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
❏ Kiedy drukarka już nie działa i na panelu LCD pokazuje się kod błędu 191-310, naciśnij
jednocześnie przycisk (Wstecz) i przycisk i zmień ustawienie Machine Life na Keep
Printing. Następnie, można nadal korzystać z drukarki.
❏ Mimo że po zmianie ustawienia na Keep Printing można nadal korzystać z drukarki po
upłynięciu jej okresu użytkowania, nie można jednak zagwarantować jakości wydruków.
Secure Settings
W menu Secure Settings ustaw hasło, aby ograniczyć dostęp do menu panelu operatora.
Uniemożliwi to przypadkową zmianę ustawień drukarki.
Korzystanie z menu panelu operatora
164
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Panel Lock
Cel:
Ograniczenie hasłem dostępu do Admin Menu i Report / List.
Patrz również:
„Funkcja Panel Lock ” na stronie 178
Wartości:
Panel Lock Set
Change Pass‐
word*2
Disable*1
Nie ogranicza hasłem dostępu do Admin Menu i Report / List.
Enable
Ogranicza hasłem dostęp do Admin Menu i Report / List.
0000*1-9999
Ustawia lub zmienia hasło wymagane do uzyskania dostępu do Ad‐
min Menu i Report / List.
*1 Ustawienie domyślne menu
*2 Nie jest wyświetlane, kiedy Panel
Lock Set jest ustawiony na Disable.
Software Download
Cel:
Instalacja lub usunięcie danych oprogramowania pobranych i wysłanych przez podłączony
komputer.
Wartości:
*
Disable
Usuwa pobrane dane oprogramowania, aby zmaksymalizować
zabezpieczenie danych.
Enable*
Instaluje pobrane dane oprogramowania.
Ustawienie domyślne menu
USB Settings
Aby zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na port USB, użyj menu USB Settings.
Port Status
Cel:
Włączenie lub wyłączenie interfejsu USB.
Wartości:
Korzystanie z menu panelu operatora
165
AL-M200 Series
*
Disable
Wyłącza interfejs USB.
Enable*
Włącza interfejs USB.
Przewodnik użytkownika
Ustawienie domyślne menu
PS Data Format
Cel:
Ustawienie protokołu komunikacji danych PS. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy najpierw
wyłączyć drukarkę, a potem włączyć ją ponownie.
Wartości:
*
Auto*
Automatycznie ustawia protokół komunikacji danych PS.
Standard
Ustawia protokół komunikacji danych PS na Standard.
BCP
Ustawia protokół komunikacji danych PS na BCP.
TBCP
Ustawia protokół komunikacji danych PS na TBCP.
Ustawienie domyślne menu
PCL Settings
Skorzystaj z menu PCL Settings, aby zmienić ustawienia drukarki wpływające tylko na zadania
wykorzystujące język drukarki emulacji PCL.
Paper Size
Cel:
Określenie domyślnego rozmiaru papieru.
Wartości:
A4 - 210x297*
A5 - 148x210
B5 - 182x257
Letter - 8.5x11
Folio -8.5x13
Legal - 8.5x14
Korzystanie z menu panelu operatora
166
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Executive
Statement
#10Env- 4.125x9.5
Monarch Env.
Monarch Env. L
DL Env- 110x220
DL Env L
C5 Env- 162x229
148 x 100mm
148 x 200mm
Env Yougata2
Env Yougata2 L
Env Yougata3
Env Yougata3 L
Env Yougata4
Env Yougata6
Env Younaga3
Env Nagagata3
Env Nagagata4
Env Kakugata 3
New Cus‐
tom Size
Portrait(Y)
297mm*/11.7inch*
127mm - 355mm/
5.0inch - 14.0inch
Landscape(X)
210mm*/8.3inch*
77mm - 215mm/
3.0inch - 8.5inch
*
Określa długość papieru o niestandardowym rozmia‐
rze. Wyświetlane domyślne ustawienie menu zależy
od wartości wybranej dla mm / inch w menu System
Settings. Patrz „mm / inch” na stronie 159, aby uzys‐
kać więcej informacji.
Określa szerokość papieru o niestandardowym roz‐
miarze. Wyświetlane domyślne ustawienie menu za‐
leży od wartości wybranej dla mm / inch w menu
System Settings. Patrz „mm / inch” na stronie 159,
aby uzyskać więcej informacji.
Ustawienie domyślne menu
Korzystanie z menu panelu operatora
167
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Image Orientation
Cel:
Określenie orientacji tekstu i elementów graficznych na stronie.
Wartości:
*
Portrait*
Drukuje tekst i elementy graficzne równolegle do krótkiej krawędzi papieru.
Landscape
Drukuje tekst i elementy graficzne równolegle do długiej krawędzi papieru.
Ustawienie domyślne menu
2 Sided Options
Cel:
Określenie, czy należy drukować na każdej stronie papieru.
Wartości:
2 Sided Print
Binding Edge
*
Off*
Nie drukuje na obu stronach papieru.
On
Drukuje na obu stronach papieru.
Flip Long Edge*
Drukuje na obu stronach papieru, podawanego długą krawędzią.
Flip Short Edge
Drukuje na obu stronach papieru, podawanego krótką krawędzią.
Ustawienie domyślne menu
Font
Cel:
Wybór domyślnej czcionki spośród czcionek zainstalowanych w drukarce.
Wartości:
Courier*
AlbertusMd
ITCBookmanDb
CGTimes
AlbertusXb
ITCBookmanLtIt
CGTimesBd
Arial
ITCBookmanDbIt
CGTimesIt
ArialBd
NwCentSchlbkRmn
CGTimesBdIt
ArialIt
NwCentSchlbkBd
Korzystanie z menu panelu operatora
168
AL-M200 Series
*
Przewodnik użytkownika
CGOmega
ArialBdIt
NwCentSchlbkIt
CGOmegaBd
TimesNew
NwCentSchlbkBdIt
CGOmegaIt
TimesNewBd
Times
CGOmegaBdIt
TimesNewIt
TimesBd
Coronet
TimesNewBdIt
TimesIt
ClarendonCd
Helvetica
TimesBdIt
UniversMd
HelveticaBd
ZapfChanceryMdIt
UniversBd
HelveticaOb
Symbol
UniversMdIt
HelveticaBdOb
SymbolPS
UniversBdIt
HelveticaNr
Wingdings
UniversMdCd
HelveticaNrBd
ZapfDingbats
UniversBdCd
HelveticaNrOb
CourierBd
UniversMdCdIt
HelveticaNrBdOb
CourierIt
UniversBdCdIt
PalatinoRmn
CourierBdIt
AntiqueOlv
PalatinoBd
LetterGothic
AntiqueOlvBd
PalatinoIt
LetterGothicBd
AntiqueOlvIt
PalatinoBdIt
LetterGothicIt
GarmondAntiqua
ITCAvantGardBk
CourierPS
GarmondHlb
ITCAvantGardDb
CourierPSBd
GarmondKrsv
ITCAvantGardBkOb
CourierPSOb
GarmondKrsvHlb
ITCAvantGardDbOb
CourierPSBdOb
Marigold
ITCBookmanLt
Ustawienie domyślne menu
Symbol Set
Cel:
Określenie zestawu symboli dla określonej czcionki.
Wartości:
Korzystanie z menu panelu operatora
169
AL-M200 Series
*
PC-8*
PS MATH
WINGDINGS
PC-8 DN
PI FONT
DNGBTSMS
PC-850
LEGAL
ISO-L6
PC-852
ISO-4
PC-1004
PC-8 TK
ISO-6
PC-775
WIN L1
ISO-11
WINBALT
WIN L2
ISO-15
UCS-2
WIN L5
ISO-17
ROMAN-8
DESKTOP
ISO-21
ROMANEXT
MC TEXT
ISO-60
ISO-L1
PS TEXT
ISO-69
ISO-L2
MS PUB
WIN 3.0
ISO-L5
MATH-8
SYMBOL
Przewodnik użytkownika
Ustawienie domyślne menu
Font Size
Cel:
Określenie rozmiaru czcionki dla skalowalnych czcionek typograficznych, w zakresie od 4.00 do
50.00. Ustawieniem domyślnym jest 12.00.
Rozmiar czcionki odnosi się do wysokości znaków. Jeden punkt równa się około 1/72 cala.
Uwaga:
Element menu Font Size pojawia się tylko dla czcionek typograficznych.
Font Pitch
Cel:
Określenie gęstości czcionki dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości, w zakresie od 6.00 do
24.00. Ustawieniem domyślnym jest 10.00.
Gęstość czcionki odnosi się do liczby znaków o stałej szerokości na cal. W przypadku nieplanowych
czcionek o stałej szerokości, gęstość jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić.
Korzystanie z menu panelu operatora
170
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Element menu Font Pitch pojawia się tylko dla czcionek o stałej szerokości znaków.
Form Line
Cel:
Ustawienie liczby linii na stronie.
Wartości:
64*
Wybierz wartość w przyrostach o 1.
5-128
*
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Drukarka ustawia odległość pomiędzy każdą linią (pionowy odstęp pomiędzy liniami) w oparciu o
ustawienia Form Line i Image Orientation. Przed zmianą ustawienia Form Line, sprawdź, czy
ustawienia Form Line i Image Orientation są prawidłowe.
Quantity
Cel:
Ustawienie domyślnej ilości drukowania, w zakresie od 1 do 999. Ustawieniem domyślnym jest 1.
(Pozwala ustawić w sterowniku drukarki liczbę kopii wymaganą dla określonego zadania. Wartości
wybrane w sterowniku drukarki zawsze mają pierwszeństwo przed wartościami wybranymi na panelu
operatora.)
Image Enhancement
Cel:
Określenie, czy należy włączyć funkcję Image Enhancement, która wyrównuje linię graniczną
pomiędzy czarnym a białym, tak aby zmniejszyć postrzępione brzegi i poprawić wygląd wydruku.
Wartości:
*
Off*
Wyłącza funkcję Image Enhancement.
On
Włącza funkcję Image Enhancement.
Ustawienie domyślne menu
Korzystanie z menu panelu operatora
171
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Draft Mode
Cel:
Oszczędzanie tonera poprzez drukowanie w trybie jakości roboczej. Jakość wydruku w trybie jakości
roboczej jest niższa.
Wartości:
*
Disable*
Nie drukuje w trybie jakości roboczej.
Enable
Drukuje w trybie jakości roboczej.
Ustawienie domyślne menu
Line Termination
Cel:
Dodanie poleceń zakończenia linii.
Wartości:
Off*
Nie dodano polecenia zakończenia linii.
CR=CR, LF=LF, FF=FF
Carriage Return
Dodano polecenie zakończenia linii.
CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
Line Feed
Dodano polecenie LF.
CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
CR + LF
Dodano polecenia CR i LF.
CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF
*
Ustawienie domyślne menu
PS Settings
Skorzystaj z menu PS Settings, aby zmienić ustawienia drukarki wpływające tylko na zadania
wykorzystujące język drukarki PostScript Level3 Compatible.
PS Error Report
Cel:
Określenie, czy należy drukować opis błędów dotyczących języka drukarki PostScript Level3
Compatible.
Korzystanie z menu panelu operatora
172
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Wartości:
*
Off
Raport o błędzie PS nie jest drukowany.
On*
Raport o błędzie PS jest drukowany.
Ustawienie domyślne menu
PS Job Timeout
Cel:
Określenie czasu wykonywania jednego zadania z wykorzystaniem języka drukarki PostScript Level3
Compatible.
Wartości:
Off*
On
Nie ustawia czasu wykonywania zadania PS.
Ustawia czas wykonywania zadania PS.
1min
1min - 900min
*
Ustawienie domyślne menu
PDF Settings
Aby zmienić ustawienia drukarki mające wpływ tylko na zadania PDF, użyj menu PDF Settings.
Quantity
Cel:
Określenie liczby drukowanych kopii.
Wartości:
1*
Wybierz wartość w przyrostach o 1.
1 - 999
*
Ustawienie domyślne menu
2 Sided Options
Cel:
Określenie, czy należy drukować na każdej stronie papieru.
Korzystanie z menu panelu operatora
173
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Wartości:
2 Sided Print
Binding Edge
*
Off*
Nie drukuje na obu stronach papieru.
On
Drukuje na obu stronach papieru.
Flip Long Edge*
Drukuje na obu stronach papieru, podawanego długą krawędzią.
Flip Short Edge
Drukuje na obu stronach papieru, podawanego krótką krawędzią.
Ustawienie domyślne menu
Print Mode
Cel:
Określenie trybu drukowania.
Wartości:
*
Normal*
Dla dokumentów ze znakami o normalnym rozmiarze.
High Quality
Dla dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie linie lub dokumentów
wydrukowanych przy użyciu drukarki igłowej.
Ustawienie domyślne menu
PDF Password
Cel:
Określenie hasła dla drukowania zabezpieczonych plików PDF.
Wartości:
XXXXX
Aby drukować zabezpieczone pliki PDF, należy wpisać hasło składające się
maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
Paper Size
Cel:
Określenie rozmiaru papieru dla plików PDF.
Wartości:
A4 - 210x297*
Korzystanie z menu panelu operatora
174
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Auto
Letter - 8.5x11
*
Ustawienie domyślne menu
Layout
Cel:
Określenie układu drukowania.
Wartości:
Auto %*
4 Pages Up
2 Pages Up
100% (No Zoom)
*
Ustawienie domyślne menu
Tray Settings
Skorzystaj z opcji Tray Settings, aby ustawić rozmiar i typ papieru ładowanego do tacy na papier.
Tray
Cel:
Określenie papieru ładowanego do tacy na papier.
Wartości:
Korzystanie z menu panelu operatora
175
AL-M200 Series
Paper Size
Przewodnik użytkownika
A4 - 210x297*
A5 - 148x210
B5 - 182x257
Letter - 8.5x11
Folio -8.5x13
Legal - 8.5x14
Executive
Statement
#10Env- 4.125x9.5
Monarch Env.
Monarch Env. L
DL Env- 110x220
DL Env L
C5 Env- 162x229
148 x 100mm
148 x 200mm
Env Yougata2
Env Yougata2 L
Env Yougata3
Env Yougata3 L
Env Yougata4
Env Yougata6
Env Younaga3
Env Nagagata3
Env Nagagata4
Env Kakugata 3
Korzystanie z menu panelu operatora
176
AL-M200 Series
New Cus‐
tom Size
Portrait(Y)
297mm*/11.7inch*
127mm - 355mm/
5.0inch - 14.0inch
Landscape(X)
210mm*/8.3inch*
77mm - 215mm/
3.0inch - 8.5inch
Paper Type
Przewodnik użytkownika
Określa długość papieru o
niestandardowym rozmia‐
rze. Wyświetlane domyślne
ustawienie menu zależy od
wartości wybranej dla mm /
inch w menu System Set‐
tings. Patrz „mm / inch” na
stronie 159, aby uzyskać wię‐
cej informacji.
Określa szerokość papieru o
niestandardowym rozmia‐
rze. Wyświetlane domyślne
ustawienie menu zależy od
wartości wybranej dla mm /
inch w menu System Set‐
tings. Patrz „mm / inch” na
stronie 159, aby uzyskać wię‐
cej informacji.
Plain*
Light Card
Labels
Envelope
Recycled
Postcard
*
Ustawienie domyślne menu
Uwaga:
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych rozmiarów papieru znajdują się w „Nośniki wydruku,
których można używać” na stronie 107.
Panel Language
Cel:
Określenie języka używanego na panelu operatora.
Wartości:
English*
Français
Korzystanie z menu panelu operatora
177
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands
Português Europeu
Türkçe
*
Ustawienie domyślne menu
Funkcja Panel Lock
Funkcja ta uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom wprowadzanie zmian w określonych
przez administratora ustawieniach na panelu operatora. Można jednak zmieniać ustawienia
poszczególnych zadań drukowania, korzystając ze sterownika drukarki.
Włączenie funkcji Panel Lock
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
.
3. Wybierz Secure Settings, a następnie naciśnij przycisk
4. Wybierz Panel Lock, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz Panel Lock Set, a następnie naciśnij przycisk
6. Wybierz Enable, a następnie naciśnij przycisk
.
.
.
7. W razie konieczności wybierz Change Password, a następnie naciśnij przycisk
8. Wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij przycisk
.
.
Uwaga:
Ustawionym hasłem domyślnym panelu jest 0000.
Korzystanie z menu panelu operatora
178
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
❏ Jeśli zapomniałeś hasła, wyłącz drukarkę. Następnie naciskając przycisk (Menu), włącz
drukarkę. W dalszym ciągu naciskaj przycisk (Menu), aż na panelu LCD pojawi się Ready to
Print.
❏ Jeśli chcesz zmienić hasło w czasie, gdy Panel Lock Set jest ustawione na Enable, wykonaj kroki
. Wykonaj kroki 3 i 4. Wybierz
od 1 do 2. Wpisz obecne hasło, a następnie naciśnij przycisk
Change Password, a następnie naciśnij przycisk
. Wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk . Spowoduje to zmianę hasła.
Wyłączenie funkcji Panel Lock
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wpisz hasło, a następnie naciśnij przycisk
.
.
4. Wybierz Secure Settings, a następnie naciśnij przycisk
5. Wybierz Panel Lock, a następnie naciśnij przycisk
.
6. Wybierz Panel Lock Set, a następnie naciśnij przycisk
7. Wybierz Disable, a następnie naciśnij przycisk
.
.
.
Uwaga:
Hasło jest resetowane do 0000, kiedy ustawienie Panel Lock Set zostanie zmienione zEnable na
Disable.
Zmiana ustawień trybu oszczędzania energii
Po ustalonym czasie braku aktywności drukarka przełącza się w tryb oszczędzania energii. Power
Saving Timer można ustawić tak, aby przełączał drukarkę w dowolny z trybów oszczędzania
energii.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
.
Korzystanie z menu panelu operatora
179
AL-M200 Series
3. Wybierz System Settings, a następnie naciśnij przycisk
Przewodnik użytkownika
.
4. Wybierz Power Saving Timer, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz Low Power Timer, Sleep Timer lub Power Off Timer, a następnie naciśnij przycisk
.
6. Low Power Timer/Sleep Timer
.
Naciśnij przycisk lub lub wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij przycisk
Można wybrać od 1 do 45 minut dla Low Power Timer lub od 6 do 11 minut dla Sleep
Timer.
Power Off Timer (dotyczy tylko użytkowników w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w
Rosji)
Wybierz On dla Power Off Timer, naciśnij przycisk lub , lub wprowadź żądaną wartość,
następnie naciśnij przycisk .
Dla Time to OFF użytkownik może wybrać czas z zakresu od 120 do 480 minut.
Przywracanie wartości domyślnych
Włączenie funkcji Initialize NVM i ponowne uruchomienie drukarki spowoduje wyzerowanie
wszystkich ustawień drukarki do ustawień domyślnych.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
.
3. Wybierz Maintenance, a następnie naciśnij przycisk
.
4. Wybierz Initialize NVM, a następnie naciśnij przycisk
.
5. Wybierz System Section, aby zainicjować ustawienia drukarki, a następnie naciśnij przycisk
.
6. Wybierz Yes, a następnie naciśnij przycisk
.
Drukarka uruchomi się ponownie automatycznie z ustawieniami domyślnymi menu.
Korzystanie z menu panelu operatora
180
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 7
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zakleszczeń
Dokładny i uważny dobór właściwych nośników wydruku i właściwe ich ładowanie pomoże uniknąć
zakleszczeń.
! Ostrzeżenie:
Jeśli postępując według instrukcji zawartych w podręczniku zakleszczenia nie można usunąć, nie
należy na siłe wyciągać zakleszczonego papieru. Może to spowodować obrażenia. Należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Epson.
Patrz również:
❏ „Informacje o nośnikach wydruku” na stronie 104
❏ „Obsługiwane nośniki wydruku” na stronie 106
Uwaga:
Zaleca się, aby przed zakupem dużych ilości jakiegokolwiek nośnika wydruków, wypróbować
drukowanie na jego próbce.
Unikanie zakleszczeń
❏ Używać wyłącznie zalecanych nośników wydruku.
❏ Właściwe ładowanie nośników wydruku omówiono w „Ładowanie nośników wydruku do tacy na
papier” na stronie 111 i „Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych
(PSI)” na stronie 120.
❏ Nie ładuj nośnika drukowania przed włączeniem drukarki.
❏ Nie przeciążać źródeł nośników wydruku.
❏ Nie ładować nośnika wydruku pomarszczonego, zagnieconego, wilgotnego lub zawiniętego.
❏ Przed załadowaniem nośniki należy zgiąć, roztrząsnąć i wyprostować. W przypadku
zakleszczenia nośników wydruku, należy podawać po jednym arkuszu na raz przez tacę na papier
lub podajnik arkuszy priorytetowych (PSI).
❏ Nie używać nośników wydruku uciętych ani przyciętych.
Rozwiązywanie problemów
181
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
❏ W jednym źródle nośników nie należy mieszać nośników wydruku o różnych rozmiarach,
gramaturze lub różnych rodzajów.
❏ Podczas wkładania nośników wydruku do tacy na papier lub podajnik arkuszy priorytetowych
(PSI) należy uważać, aby były skierowane zalecaną stroną do druku ku górze.
❏ Nośniki wydruku przechowywać w odpowiednim środowisku.
❏ Podczas drukowania nie wolno zdejmować pokrywy tacy na papier.
❏ Wszystkie kable podłączone do drukarki muszą być prawidłowo zamocowane.
❏ Nadmierne dociągnięcie prowadnic może powodować zakleszczenia.
Patrz również:
❏ „Informacje o nośnikach wydruku” na stronie 104
❏ „Wskazówki dotyczące przechowywania nośników wydruków” na stronie 106
❏ „Obsługiwane nośniki wydruku” na stronie 106
Identyfikowanie miejsc zakleszczeń papieru
! Przestroga:
Nie należy próbować usuwać papieru zakleszczonego głęboko w urządzeniu, szczególnie papieru
owiniętego wokół urządzenia utrwalającego lub rolki grzewczej. Może to spowodować obrażenia
lub oparzenia. Natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
firmy Epson.
Ważne:
Zakleszczonego papieru nie wolno usuwać przy użyciu narzędzi. Może to spowodować trwałe
uszkodzenie drukarki.
Rozwiązywanie problemów
182
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Następująca ilustracja pokazuje miejsca ewentualnego występowania zakleszczeń papieru na ścieżce
przebiegu nośników wydruku.
1
Środkowa taca odbiorcza
2
Bęben światłoczuły
3
Dźwignie
4
Tylna pokrywa
5
Przednia pokrywa
6
Taca na papier
7
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)
Rozwiązywanie problemów
183
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Usuwanie zakleszczeń papieru z przodu drukarki
Usuwanie zakleszczeń papieru z tacy na papier
Ważne:
❏ Aby zapobiec porażeniu prądem, przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć
drukarkę i wypiąć przewód zasilania z uziemionego gniazdka.
❏ Aby uniknąć oparzeń nie usuwaj zakleszczonego papieru natychmiast po drukowaniu. Podczas
użytkowania urządzenie utrwalające staje się bardzo gorące.
Uwaga:
Aby usunąć błąd wyświetlany na panelu LCD, musisz usunąć wszystkie nośniki wydruku ze ścieżki
nośników wydruku.
1. Naciśnij uchwyt tylnej pokrywy i otwórz ją.
2. Unieś dźwignie.
Rozwiązywanie problemów
184
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Ostrożnie wyciągnij tacę na papier z drukarki. Przytrzymując tacę dwoma rękoma, lekko podnieś
jej przód i wyjmij ją z drukarki.
4. Wyjmij z tacy cały zakleszczony i/lub zgnieciony papier.
5. Ostrożnie wyciągnij zakleszczony papier, tak aby go nie porwać.
Rozwiązywanie problemów
185
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
6. Obniż dźwignie do ich pierwotnego położenia.
7. Zamknij tylną pokrywę.
8. Włóż tacę na papier do drukarki i popchnij, aż usłyszysz kliknięcie.
Rozwiązywanie problemów
186
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Usuwanie zakleszczeń papieru z podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)
Ważne:
❏ Usuwając zakleszczony papier nie należy przykładać nadmiernej siły do przedniej pokrywy.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie pokrywy.
❏ Aby zapobiec porażeniu prądem, przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć
drukarkę i wypiąć przewód zasilania z uziemionego gniazdka.
❏ Aby uniknąć oparzeń nie usuwaj zakleszczonego papieru natychmiast po drukowaniu. Podczas
użytkowania urządzenie utrwalające staje się bardzo gorące.
Uwaga:
Aby usunąć błąd wyświetlany na panelu LCD, musisz usunąć wszystkie nośniki wydruku ze ścieżki
nośników wydruku.
1. Naciśnij uchwyt tylnej pokrywy i otwórz ją.
2. Unieś dźwignie.
Rozwiązywanie problemów
187
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Ostrożnie wyciągnij zakleszczony papier, tak aby go nie porwać.
4. Obniż dźwignie do ich pierwotnego położenia.
5. Zamknij tylną pokrywę.
Jeśli błąd nie został usunięty, być może w drukarce pozostał kawałek papieru. Do usunięcia
zakleszczenia użyj następującej procedury.
6. Jeśli żaden nośnik nie jest załadowany, włóż nośnik wydruku do tacy na papier lub do (PSI).
Rozwiązywanie problemów
188
AL-M200 Series
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Przewodnik użytkownika
(Anulowanie zadania) dłużej niż trzy sekundy.
Nośnik wydruku ma zadanie wypchnięcie zakleszczonego papieru.
Usuwanie zakleszczeń papieru z tyłu drukarki
Ważne:
❏ Aby zapobiec porażeniu prądem, przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć
drukarkę i wypiąć przewód zasilania z uziemionego gniazdka.
❏ Aby uniknąć oparzeń nie usuwaj zakleszczonego papieru natychmiast po drukowaniu. Podczas
użytkowania urządzenie utrwalające staje się bardzo gorące.
❏ Należy chronić bęben światłoczuły przed jasnym światłem. Jeśli tylna pokrywa zostanie otwarta na
dłużej niż trzy minuty, może pogorszyć się jakość wydruku.
Uwaga:
Aby usunąć błąd wyświetlany na panelu LCD, musisz usunąć wszystkie nośniki wydruku ze ścieżki
nośników wydruku.
1. Naciśnij uchwyt tylnej pokrywy i otwórz ją.
Rozwiązywanie problemów
189
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
2. Unieś dźwignie.
3. Usuń zakleszczony papier z tyłu drukarki.
4. Obniż dźwignie do ich pierwotnego położenia.
Rozwiązywanie problemów
190
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
5. Zamknij tylną pokrywę.
Jeśli błąd nie został usunięty, być może w drukarce pozostał kawałek papieru. Do usunięcia
zakleszczenia użyj następującej procedury.
6. Jeśli żaden nośnik nie jest załadowany, włóż nośnik wydruku do tacy na papier lub do (PSI).
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
(Anulowanie zadania) dłużej niż trzy sekundy.
Nośnik wydruku ma zadanie wypchnięcie zakleszczonego papieru.
Usuwanie zakleszczeń papieru ze środkowej tacy odbiorczej
Ważne:
❏ Aby zapobiec porażeniu prądem, przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć
drukarkę i wypiąć przewód zasilania z uziemionego gniazdka.
❏ Aby uniknąć oparzeń nie usuwaj zakleszczonego papieru natychmiast po drukowaniu. Podczas
użytkowania urządzenie utrwalające staje się bardzo gorące.
❏ Należy chronić bęben światłoczuły przed jasnym światłem. Jeśli tylna pokrywa zostanie otwarta na
dłużej niż trzy minuty, może pogorszyć się jakość wydruku.
Uwaga:
Aby usunąć błąd wyświetlany na panelu LCD, musisz usunąć wszystkie nośniki wydruku ze ścieżki
nośników wydruku.
Rozwiązywanie problemów
191
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
1. Naciśnij uchwyt tylnej pokrywy i otwórz ją.
2. Unieś dźwignie.
3. Usuń zakleszczony papier z tyłu drukarki. Jeśli nie ma papieru na jego ścieżce, wyjmij papier ze
środkowej tacy odbiorczej.
Rozwiązywanie problemów
192
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Obniż dźwignie do ich pierwotnego położenia.
5. Zamknij tylną pokrywę.
Rozwiązywanie problemów
193
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problemy z zakleszczaniem
Zakleszczenie spowodowane nieprawidłowym podawaniem
Problem
Działanie
Występują zakleszczenia spowodowa‐
ne nieprawidłowym podawaniem.
Usuń papier z podajnika arkuszy priorytetowych (PSI), a następnie włóż go
prawidłowo do tacy na papier.
Zależnie od używanego nośnika wydruku, wykonaj dowolne z następujących
działań:
❏
W przypadku grubego papieru, użyj papieru o gramaturze 163 gsm lub
mniejszej.
❏
W przypadku pocztówek, dostępna jest pocztówka do 190 gsm.
❏
W przypadku cienkiego papieru, użyj papieru o gramaturze 60 gsm lub
większej.
❏
W przypadku kopert, sprawdź prawidłowość ich załadowania do tacy na
papier, zgodnie z instrukcją podaną w „Ładowanie kopert do tacy na papier”
na stronie 116.
Jeśli koperty są zdeformowane, wyprostuj je lub użyj innych kopert.
Podczas ręcznego drukowania dwustronnego, sprawdzaj czy nośniki wydruku nie
są pozwijane.
Roztrząsaj nośniki wydruku.
Jeśli nośnik wydruku jest wilgotny, odwróć go.
Jeśli problem się utrzymuje, użyj suchego nośnika wydruku.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Zakleszczenie spowodowane podawaniem wielu arkuszy
Problem
Działanie
Występują zakleszczenia spowodowa‐
ne podawaniem wielu nośników wy‐
druku.
Usuń papier z podajnika arkuszy priorytetowych (PSI), a następnie załaduj go
prawidłowo do tacy na papier.
Jeśli nośnik wydruku jest wilgotny, użyj suchego nośnika wydruku.
Roztrząsaj nośniki wydruku.
Rozwiązywanie problemów
194
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Podstawowe problemy z drukarką
Niektóre problemy związane z drukarką można łatwo usunąć. Jeśli w drukarce wystąpi problem,
sprawdź każdy z następujących elementów:
❏ Czy przewód zasilania jest wpięty w drukarkę i do prawidłowo uziemionego gniazdka.
❏ Czy drukarka jest włączona.
❏ Czy gniazdo elektryczne nie jest wyłączone przez żaden przełącznik ani wyłącznik.
❏ Czy działają inne urządzenia elektryczne włączone do tego gniazdka.
❏ Kiedy model AL-M200DW jest podłączony do sieci bezprzewodowej, od drukarki należy
odłączyć kabel Ethernet.
Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe elementy i problem nie ustępuje, wyłącz drukarkę, odczekaj 10
sekund i ponownie włącz drukarkę. Często pomaga to w usunięciu problemu.
Problemy z wyświetlaczem
Problem
Działanie
Po włączeniu drukarki, wskaźnik
(gotowości) nie świeci się.
Wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund i ponownie ją włącz.
Ustawienia menu wykonane z panelu
operatora nie są zastosowane.
Ustawienia w oprogramowaniu, sterowniku drukarki lub narzędziach drukarki
mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi z panelu operatora.
Ustawienia w oprogramowaniu, sterowniku drukarki lub narzędziach drukarki
mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi z panelu operatora.
Rozwiązywanie problemów
195
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problemy z drukowaniem
Problem
Działanie
Nie można wydrukować zadania lub
drukowane są nieprawidłowe znaki.
Sprawdź, czy świeci się wskaźnik
(gotowości).
Sprawdź, czy nośnik wydruku jest załadowany do drukarki.
Upewnij się, czy używasz prawidłowego sterownika drukarki.
Sprawdź, czy używasz prawidłowego kabla ethernetowego i USB oraz czy jest on
dobrze wpięty do drukarki.
Sprawdź, czy wybrano prawidłowy rozmiar nośników wydruku.
Jeśli używany jest program buforowania druku, sprawdź czy nie został
unieruchomiony.
Sprawdź interfejs drukarki z Admin Menu.
Ustal interfejs hosta, z którego korzystasz. Wydrukuj stronę System Settings, aby
potwierdzić, że bieżące ustawienia interfejsu są prawidłowe. Sprawdź w
„Drukowanie strony System Settings” na stronie 143, jak wydrukować stronę
System Settings.
Rozwiązywanie problemów
196
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Występują zakleszczenia spowodowa‐
ne nieprawidłowym podawaniem lub
podawaniem wielu nośników wydru‐
ku.
Używane nośniki wydruku muszą spełniać wymogi specyfikacji drukarki.
Patrz również:
„Nośniki wydruku, których można używać” na stronie 107
Roztrząsaj nośniki wydruku przed ich załadowaniem.
Sprawdź, czy nośniki wydruku są prawidłowo załadowane.
Sprawdź, czy prowadnice szerokości i długości papieru są prawidłowo ustawione.
Nie przepełniaj źródeł nośników wydruku.
Ładując nośniki wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI) lub tacy na
papier nie należy tego robić na siłę. Może to spowodować skręcenie lub
wypaczenie nośnika.
Sprawdź, czy nośniki wydruku nie są zawinięte.
Nośniki wydruku należy ładować stroną zalecaną do wydruku skierowaną w
prawidłowym kierunku.
Patrz również:
„Ładowanie nośników wydruku” na stronie 110
Odwróć na drugą stronę lub zmień nośnik wydruku i sprawdź, czy podawanie
poprawiło się.
Nie mieszaj rodzajów nośników wydruku.
Nie mieszaj nośników o różnych rozmiarach.
Przed załadowaniem nośników wydruku zdejmij górny i dolny zawinięty arkusz.
Ładuj do źródła nośników wydruku tylko wtedy, gdy jest puste.
Po wydrukowaniu koperta ma zagnie‐
cenia.
Sprawdź, czy koperta jest załadowana do tacy na papier zgodnie z instrukcjami
podanymi w „Ładowanie kopert do tacy na papier” na stronie 116.
Strona urywa się w nieoczekiwanych
miejscach.
Zwiększ wartość Job Time-Out w menu System Settings, na karcie Printer
Maintenance w Printer Setting Utility.
Zwiększ wartość przekroczenia czasu w menu Protocol Settings na karcie
EpsonNet Config.
Nośniki wydruku układają się krzywo na
środkowej tacy odbiorczej.
Odwróć stos nośników wydruku w podajniku arkuszy priorytetowych (PSI) i tacy na
papier.
Drukarka nie drukuje dwustronnie.
Wybierz Flip on Short Edge lub Flip on Long Edge w menu Duplex na karcie
Paper/Output w sterowniku drukarki.
Rozwiązywanie problemów
197
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problemy z jakością druku
Uwaga:
W tej sekcji, pewne procedury wykorzystują Printer Setting Utility lub Status Monitor. Niektóre z
procedur wykorzystujących Printer Setting Utility można wykonać z panelu operatora.
Patrz również:
❏ „Znajomość menu panelu operatora” na stronie 150
❏ „Printer Setting Utility (tylko Windows)” na stronie 22
❏ „Status Monitor (tylko Windows)” na stronie 23
Wydruk jest za jasny
Rozwiązywanie problemów
198
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Wydruk jest za jasny.
Poziom tonera w kasetach może być za niski lub konieczna może być jego
wymiana. Sprawdź ilość tonera w kasecie.
1. Sprawdź poziom tonrera na karcie Consumables w oknie Printer Status w
Status Monitor.
2. Wymień kasetę z tonerem, jeśli jest to konieczne.
Sprawdź, czy nośnik wydruku jest suchy i czy używasz prawidłowego nośnika
wydruku.
Jeśli nie, użyj nośników wydruku zalecanych dla tej drukarki.
Patrz również:
„Nośniki wydruku, których można używać” na stronie 107
Spróbuj zmienić ustawienie Paper Type w sterowniku drukarki.
1. Na karcie Paper/Output w Printing Preferences (Preferencje drukowania)
sterownika drukarki, zmień ustawienie Paper Type.
W sterowniku drukarki wyłącz Toner Saving Mode.
1. Na karcie Graphics w Printing Preferences (Preferencje drukowania)
sterownika drukarki, sprawdź czy nie jest zaznaczone pole wyboru Toner Saving
Mode.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Toner rozmazuje się lub druk schodzi ze strony/plamy na odwrocie
Rozwiązywanie problemów
199
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Toner rozmazuje się lub druk schodzi ze
strony.
Powierzchnia nośników wydruku może być nierówna. W sterowniku drukarki
zmień ustawienie Paper Type. Na przykład, zmień Plain na Lightweight
Cardstock.
Na odwrocie wydruków są plamy.
1. Na karcie Paper/Output w Printing Preferences (Preferencje drukowania)
sterownika drukarki, zmień ustawienie Paper Type.
Sprawdź, czy używasz prawidłowego nośnika wydruku.
Jeśli nie, użyj nośników wydruku zalecanych dla tej drukarki.
Patrz również:
„Nośniki wydruku, których można używać” na stronie 107
Skoryguj temperaturę urządzenia utrwalającego.
1. Uruchom Printer Setting Utility i kliknij Adjust Fusing Unit na karcie Printer
Maintenance.
2. Skoryguj temperaturę utrwalania podnosząc wartość nośników wydruku.
3. Kliknij przycisk Apply New Settings.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Plamy z tonera pojawiają się na stronie/Druk jest niewyrażny
Rozwiązywanie problemów
200
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Na wydruku widoczne są nieregularnie
porozrzucane plamy lub rozmazy.
Sprawdź, czy kaseta z tonerem jest prawidłowo zainstalowana.
Patrz również:
„Instalacja kasety z tonerem” na stronie 218
Jeśli używasz nieoryginalnej kasety z tonerem, zainstaluj oryginalną kasetę z
tonerem.
Wyczyść urządzenie utrwalające.
1. Załaduj jeden arkusz papieru do tacy na papier, a następnie wydrukuj jednolity
obraz na całej stronie.
2. Załaduj wydrukowany arkusz, tak aby strona do druku była skierowana do dołu, a
następnie wydrukuj pusty arkusz papieru.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Cały wydruk jest pusty
W takim przypadku skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym
sprzedawcą.
Na wydruku widoczne są smugi
Rozwiązywanie problemów
201
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
W takim przypadku skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym
sprzedawcą.
Cętki
Problem
Działanie
Na wydruku pojawiają się cętki.
Skoryguj przesunięcie transferu.
1. Uruchom Printer Setting Utility, kliknij Adjust BTR na karcie Printer
Maintenance.
2. Skoryguj ustawienie zgodnie z używanymi nośnikami wydruku.
3. Kliknij przycisk Apply New Settings.
Jeśli używasz niezalecanych nośników wydruku, użyj nośników wydruku
zalecanych dla tej drukarki.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Murzenie (Ghosting)
Rozwiązywanie problemów
202
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Na wydruku pojawia się murzenie.
Powierzchnia nośników wydruku może być nierówna. W sterowniku drukarki
zmień ustawienie Paper Type. Na przykład, zmień Plain na Lightweight
Cardstock.
1. Na karcie Paper/Output w Printing Preferences (Preferencje drukowania)
sterownika drukarki, zmień ustawienie Paper Type.
Skoryguj przesunięcie transferu.
1. Uruchom Printer Setting Utility, kliknij Adjust BTR na karcie Printer
Maintenance.
2. Skoryguj ustawienie zgodnie z używanymi nośnikami wydruku.
3. Kliknij przycisk Apply New Settings.
Skoryguj temperaturę urządzenia utrwalającego.
1. Uruchom Printer Setting Utility i kliknij Adjust Fusing Unit na karcie Printer
Maintenance.
2. Skoryguj temperaturę utrwalania podnosząc wartość nośników wydruku.
3. Kliknij przycisk Apply New Settings.
Jeśli używasz niezalecanych nośników wydruku, użyj nośników wydruku
zalecanych dla tej drukarki.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Mgła
Rozwiązywanie problemów
203
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Wydruk jest zamglony.
Jeśli całość jest jasno wydrukowana, skontaktuj się z biurem lokalnego
przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Jeśli wydrukowana strona jest częściowo jasna, uruchom Clean Developer.
1. Uruchom Printer Setting Utility i kliknij Clean Developer na karcie Diagnosis.
2. Kliknij przycisk Start.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Bead-Carry-Out (BCO)
Problem
Działanie
Występuje Bead-Carry-Out (BCO).
Jeśli drukarka jest zainstalowana na dużej wysokości n.p.m., ustaw tę wysokość.
1. Uruchom Printer Setting Utility i kliknij Adjust Altitude na karcie Printer
Maintenance.
2. Wybierz wartość bliską wartości wysokości miejsca, w którym drukarka jest
zainstalowana.
3. Kliknij przycisk Apply New Settings.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Rozwiązywanie problemów
204
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ukośne pasy
Problem
Działanie
Na wydruku są ukośne pasy.
Poziom tonera w kasetach może być za niski lub konieczna może być jego
wymiana. Sprawdź ilość tonera w kasecie.
1. Sprawdź poziom tonrera na karcie Consumables w oknie Printer Status w
Status Monitor.
2. Wymień kasetę z tonerem, jeśli jest to konieczne.
Uruchom Clean Developer.
1. Uruchom Printer Setting Utility i kliknij Clean Developer na karcie Diagnosis.
2. Kliknij przycisk Start.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Papier pomarszczony/poplamiony
Rozwiązywanie problemów
205
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Problem
Działanie
Wydruk jest pomarszczony.
Sprawdź, czy używasz prawidłowego nośnika wydruku.
Wydruk jest poplamiony.
Jeśli nie, użyj nośników wydruku zalecanych dla tej drukarki.
Jeśli pomarszczenie jest nadmierne, używaj papieru lub innych nośników z nowej
paczki.
Patrz również:
❏
„Nośniki wydruku, których można używać” na stronie 107
❏
„Informacje o nośnikach wydruku” na stronie 104
Jeśli używasz kopert, sprawdź czy zagniecenie występuje maksymalnie na 30 mm
czterech rogów koperty.
Jeśli zagniecenie występuje maksymalnie na 30 mm czterech rogów koperty, jest
to normalne. Drukarka nie ma błędów.
W przeciwnym wypadku, sprawdź czy drukarka obsługuje dany rodzaj koperty, a
następnie sprawdź, czy koperta jest załadowana w prawidłowej orientacji. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Ładowanie nośników wydruku do
tacy na papier” na stronie 111 lub „Ładowanie nośników wydruku do podajnika
arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 120.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Nieprawidłowy górny margines
Problem
Działanie
Nieprawidłowy górny margines.
Sprawdź, czy w używanej aplikacji marginesy są ustawione prawidłowo.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Rozwiązywanie problemów
206
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Papier wystaje/jest nierówny
Problem
Działanie
Powierzchnia wydruku wystaje/jest
nierówna.
Wyczyść urządzenie utrwalające.
1. Załaduj jeden arkusz papieru do tacy na papier, a następnie wydrukuj jednolity
obraz na całej stronie.
2. Załaduj wydrukowany arkusz, tak aby strona do druku była skierowana do dołu, a
następnie wydrukuj pusty arkusz papieru.
Uwaga:
Jeśli problem utrzymuje się pomimo wykonania wyżej zalecanych działań, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Inne problemy
Problem
Działanie
Skroplenie wewnątrz drukarki.
Zazwyczaj dochodzi do tego w ciągu kilku godzin po nagrzaniu pomieszczenia w
zimie. Problem pojawia się również, gdy drukarka działa w miejscach, w których
wilgotność względna sięga 85% lub więcej. Należy skorygować wilgotność lub
przenieść drukarkę do odpowiedniego środowiska.
Znajomość komunikatów drukarki
Na panelu LCD drukarki wyświetlany jest komunikat informujące o bieżącym stanie drukarki lub
wskazujący ewentualny problem, który należy usunąć. W tej sekcji opisano kody błędów zawarte w
komunikatach, ich znaczenia i sposoby ich usuwania.
Rozwiązywanie problemów
207
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ważne:
Po wyświetleniu komunikatu o błędzie, dane drukowania pozostające w drukarce oraz informacje
zgromadzone w pamięci drukarki nie są zabezpieczane.
Kod błędu
Co można zrobić
010-397
Wyłącz i włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela
lub autoryzowanym sprzedawcą.
016-501
016-502
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
016-719
Naciśnij przycisk
016-744
Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem
lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
016-745
016-753
, aby anulować bieżące zadanie. Ponów próbę, jeśli drukarka nie wykona zadania.
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
Naciśnij przycisk
, aby anulować bieżące zadanie. Ponów próbę, jeśli drukarka nie wykona zadania.
016-920
Naciśnij przycisk
drukarki.
, aby usunąć komunikat. Sprawdź ustawienia bezprzewodowe dla punktu dostępu i
018-338
Wyłącz i włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela
lub autoryzowanym sprzedawcą.
016-755
024-340
024-360
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
024-371
024-963
Załaduj określony papier i naciśnij przycisk
ekranie, jeśli takie zostaną wyświetlone.
, aby usunąć komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
Patrz również:
041-340
042-358
061-370
❏
„Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier” na stronie 111
❏
„Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na stronie 120
Wyłącz i włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela
lub autoryzowanym sprzedawcą.
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
Rozwiązywanie problemów
208
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Kod błędu
Co można zrobić
091-402
Okres użytkowania drukarki dobiega końca i drukarka wkrótce przestanie pracować. Jeśli chcesz nadal
korzystać z drukarki, zmień ustawienie Machine Life na Keep Printing. Jednak ciągłe używanie
drukarki spowoduje pogorszenie jakości wydruku.
Patrz również:
„Machine Life” na stronie 164
091-441
Minął okres użytkowania drukarki lub zmieniono ustawienia, aby móc nadal korzystać z drukarki. Jeśli
drukarka będzie nadal użytkowana, jakość wydruków pogorszy się.
Patrz również:
„Machine Life” na stronie 164
092-651
092-661
116-314
116-355
Wyłącz i włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela
lub autoryzowanym sprzedawcą.
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
Wyłącz i włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela
lub autoryzowanym sprzedawcą.
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
, aby anulować bieżące zadanie. Ponów próbę, jeśli drukarka nie wykona zadania.
116-720
Naciśnij przycisk
124-333
Wyłącz i włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z biurem lokalnego przedstawiciela
lub autoryzowanym sprzedawcą.
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
191-310
Mimo że okres użytkowania drukarki minął i drukarka przestała działać, nadal można z niej korzystać
naciskając jednocześnie przycisk
(Wstecz) i . Jednak ciągłe używanie drukarki spowoduje
pogorszenie jakości wydruku.
Patrz również:
„Machine Life” na stronie 164
Uwaga:
Rozwiązanie problemu związanego z poniższym komunikatem, który nie ma kodu błędu, podano w
poniższej tabeli.
Rozwiązywanie problemów
209
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Komunikat o błędzie
Co można zrobić
Load Paper
Sprawdź i oczyść ścieżkę papieru, załaduj podany papier, a następnie naciśnij
przycisk , aby usunąć komunikat.
Press OK
AAAA
Patrz również:
„Usuwanie zakleszczeń papieru z przodu drukarki” na stronie 184
BBBB
AAAA: Paper Size
BBBB: Paper Type
, aby usunąć komunikat.
Load Paper
Załaduj określony papier i naciśnij przycisk
then Press OK
Patrz również:
AAAA
❏
„Ładowanie nośników wydruku do tacy na papier” na stronie 111
BBBB
❏
„Ładowanie nośników wydruku do podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)” na
stronie 120
AAAA: Paper Size
BBBB: Paper Type
Wrong PaperSize:
Reload>Press OK
AAAA
BBBB
AAAA: Paper Size
BBBB: Paper Type
Paper Jam:
Otwórz tylną pokrywę i wyjmij zakleszczony papier.
Open Rear Cover
Patrz również:
„Usuwanie zakleszczeń papieru z tyłu drukarki” na stronie 189
>Clear Jam
Jam at Exit
Open Rear Cover
and Remove Paper
Paper Jam: Open
Rear Cover>Push
Up Green Lever>
Clear Jam
Rear Cover Open
Zamknij tylną pokrywę.
Close Rear Cover
Rozwiązywanie problemów
210
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Komunikat o błędzie
Co można zrobić
Toner Low
Wymień wkrótce kasetę z tonerem.
Replace Soon
Patrz również:
„Wymiana kasety z tonerem” na stronie 214
Invalid Toner
Wymień kasetę z tonerem na obsługiwaną przez drukarkę.
Patrz również:
„Wymiana kasety z tonerem” na stronie 214
Replace
Toner Cartridge
Wymień kasetę z tonerem na nową. Jeśli nie wymienisz kasety z tonerem, mogą
wyniknąć problemy z jakością druku.
Patrz również:
„Wymiana kasety z tonerem” na stronie 214
Insert
Toner Cartridge
Wyłącz drukarkę, sprawdź czy kaseta z tonerem jest prawidłowo zainstalowana, a
następnie ponownie włącz drukarkę. Jeśli to nie usunie problemu, skontaktuj się z
biurem lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanym sprzedawcą.
Patrz również:
„Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson” na stronie 229
Kontakt z serwisem
Dzwoniąc do serwisu drukarki musisz być przygotowany na opisanie problemu lub komunikatu o
błędzie, wyświetlanego na panelu LCD.
Musisz znać model drukarki i numer seryjny. Patrz etykieta na tylnej pokrywie drukarki.
Uzyskiwanie pomocy
Zapewniamy użytkownikom kilka automatycznych narzędzi diagnostycznych, zapewniających
wykonywanie wydruków dobrej jakości.
Komunikaty na panelu LCD
Na panelu LCD podawane są informacje i pomoc w usuwaniu problemów. Po wystąpieniu błędu lub
stanu ostrzegawczego, na panelu LCD wyświetlany jest komunikat informujący użytkownika o
problemie.
Rozwiązywanie problemów
211
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Patrz również:
„Znajomość komunikatów drukarki” na stronie 207
Status Monitor Alarmy
Status Monitor jest narzędziem znajdującym się na Software Disc. Automatycznie sprawdza stan
drukarki po wysłaniu zadania drukowania. Jeśli drukarka nie może drukować, na ekranie komputera
Status Monitor automatycznie wyświetla się alarm, informując użytkownika, że drukarka wymaga
uwagi.
Włączenie trybu Non Genuine Toner
Kiedy skończy się toner w kasecie, wyświetli się komunikat Replace Toner Cartridge.
Jeśli drukarka ma być używana w trybie Non Genuine Toner, włącz tryb Non Genuine Toner i wymień
kasetę z tonerem.
Ważne:
Jeśli drukarka jest używana w trybie Non Genuine Toner, jej sprawność może nie być najlepsza.
Wszelkie problemu, jakie mogą wyniknąć z używania trybu Non Genuine Toner mogą nie być objęte
naszą gwarancją jakości. Ciągłe używanie trybu Non Genuine Toner może również spowodować
uszkodzenie drukarki, a wszelkie koszty napraw takich uszkodzeń będą ponoszone przez użytkownika.
Uwaga:
Aby wyłączyć tryb Non Genuine Toner, wybierz Off dla Toner w Non Genuine Toner na panelu
operatora lub anuluj zaznaczenie w On na stronieNon Genuine Toner w karcie Printer Maintenance
w Printer Setting Utility.
Korzystanie z panelu operatora
Uwaga:
Przed rozpoczęciem poniższej operacji, upewnij się, czy na panelu LCD jest wyświetlany komunikat
Ready to Print.
1. Naciśnij przycisk
(Menu).
2. Wybierz Admin Menu, a następnie naciśnij przycisk
3. Wybierz Maintenance, a następnie naciśnij przycisk
.
.
Rozwiązywanie problemów
212
AL-M200 Series
4. Wybierz Non Genuine Toner, a następnie naciśnij przycisk
5. Wybierz Toner, a następnie naciśnij przycisk
6. Wybierz On, a następnie naciśnij przycisk
7. Naciskaj przycisk
Przewodnik użytkownika
.
.
.
, aż zostanie wyświetlona strona główna.
Drukarka przełączy się w tryb Non Genuine Toner.
Korzystanie z Printer Setting Utility (tylko Windows)
Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Printer
Setting Utility.
Uwaga:
W tym momencie pojawi się okienko wyboru drukarki, jeśli w komputerze zainstalowano wiele
sterowników drukowania. W takim przypadku, kliknij nazwę wybranej drukarki, znajdującej się
na liście Printer Name.
Zostanie uruchomiona aplikacja Printer Setting Utility.
2. Kliknij kartę Printer Maintenance.
3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybierz Non Genuine Toner.
Zostanie wyświetlona strona Non Genuine Toner.
4. Zaznacz pole wyboru obok On, a następnie kliknij przycisk Apply New Settings.
Rozwiązywanie problemów
213
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 8
Konserwacja
Wymiana kasety z tonerem
Oryginalne kasety można nabyć wyłącznie w firmie Epson.
Zaleca się stosowanie w drukarce wyłącznie oryginalnych kaset z tonerem. Firma Epson nie pokrywa
gwarancją problemów spowodowanych używaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
! Ostrzeżenie:
❏ Do usunięcia rozsypanego tonera należy używać szczotki lub mokrej tkaniny. Do usunięcia
rozsypanego tonera nie wolno używać odkurzacza.
Toner może się zapalić od iskier elektrycznych w odkurzaczu i spowodować wybuch. Po
rozsypaniu dużej ilości tonera należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy
Epson.
❏ Nigdy nie wolno wrzucać kasety z tonerem do otwartego ognia. Toner pozostawiony w kasecie
może się zapalić i spowodować obrażenia lub wybuch.
Aby ustylizować zużyte kasety z tonerem, należy się skontaktować z lokalnym
przedstawicielem firmy Epson.
! Przestroga:
❏ Kasety bębna (lub bęben w przypadku modelu bez kaset) i kasety z tonerem należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku przypadkowego połknięcia tonera przez
dziecko, zmuś dziecko do wyplucia go, przepłucz usta dziecka wodą, podaj mu wodę do
wypicia i niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej.
❏ Wymieniając kasety bębna (lub bęben w przypadku modelu bez kaset) i kasety z tonerem
uważać, aby nie rozsypać tonera. W przypadku rozsypania tonera, należy unikać jego
kontaktu z odzieżą, skórą, oczami i ustami oraz nie wolno go wdychać.
❏ W przypadku wysypania tonera na skórę, należy ją natychmiast zmyć wodą z mydłem.
W przypadku dostania się cząsteczek tonera do oczu, należy je przemywać dużą ilością wody
przez co najmniej 15 minut, aż do ustąpienia podrażnienia. Jeśli to koniezcne, należy
zasięgnąć porady lekarskiej.
W przypadku zainhalowania cząsteczek tonera, należy przejść w miejsce z dostępem do
świeżego powietrza i przepłukać usta wodą.
W przypadku połknięcia tonera, należy go wypluć, przepłukać usta wodą, wypić dużą ilość
wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
Konserwacja
214
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ważne:
Nie wolno wstrząsać zużytymi kasetami z tonerem, mogłoby to spowodować jego rozsypanie.
Kiedy wymieniać kasetę z tonerem
Drukarka posiada jedną kasetę z tonerem: czarnym (K).
Gdy kończy się okres przydatności do użytku tonera w kasecie, na panelu LCD pojawia się następujący
komunikat.
Komunikat
Remaining Page Yield
(Możliwość wydrukowa‐
nia stron)
Printer Status and Action (Stan i działanie drukar‐
ki)
Toner Low
Ok. 500 stron
Podana kaseta z tonerem wyczerpała się. Przygotuj
nową.
—
Kaseta z tonerem wyczerpała się. Wymień starą kasetę
z tonerem na nową.
Replace Soon*
Replace
Toner Cartridge
*
Ostrzeżenie to pojawia się wyłącznie wtedy, gdy używana jest oryginalna kaseta z tonerem (tzn. wyłączony jest tryb Non
Genuine Toner).
Ważne:
❏ Stawiając zużytą kasetę z tonerem na podłodze lub stole, podłóż pod nią kilka arkuszy papieru, aby
złapać ewentualnie rozsypany toner.
❏ Nie wolno ponownie używać starych kaset z tonerem, po ich wyjęciu z drukarki. Może to pogorszyć
jakość wydruków.
❏ Nie wolno potrząsać ani uderzać zużytych kaset z tonerem. Może dojść do rozsypania się
pozostałości tonera.
❏ Zaleca się zużycie kasety z tonerem w ciągu jednego roku od daty wyjęcia jej z opakowania.
Konserwacja
215
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Wyjmowanie kasety z tonerem
1. Otwórz pokrywę przednią.
2. Otwórz pokrywę dostępu do tonerów.
3. Rozłóż kilka arkuszy papieru na podłodze lub stole, na którym chcesz położysz wyjętą kasetę z
tonerem.
Konserwacja
216
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
4. Obróć w lewo kasetę z tonerem, aby ją odblokować.
5. Wyciągnij kasetę z tonerem.
Ważne:
❏ Nie wolno dotykać migawki zużytej kasety z tonerem.
❏ Zawsze powoli wyciągaj kasetę z tonerem, aby go nie wysypać.
6. Powoli połóż kasetę z tonerem na arkuszach papieru rozłożonych w punkcie 4.
Konserwacja
217
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Instalacja kasety z tonerem
1. Rozpakuj nową kasetę z tonerem i pięć razy potrząśnij ją, aby równo rozprowadzić toner.
Uwaga:
Powoli przenoś kasetę z tonerem, aby uniknąć jego rozsypania.
2. Włóż kasetę z tonerem w uchwyt kasety, a następnie obróć ją w prawo, aby wyrównać ze
znacznikiem blokady.
Ważne:
Kaseta z tonerem musi być solidnie zamocowana i należy to sprawdzić przed drukowaniem. W
przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń pracy drukarki.
Konserwacja
218
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Zamknij pokrywę dostępu do tonerów. Upewnij się, że pokrywa zaskoczy na swoje miejsce.
4. Zamknij przednią pokrywę.
5. Wyjętą kasetę z tonerem zapakuj do pudełka, w którym znajdowała się założona kaseta z tonerem.
6. Uważając, aby nie dotknąć rozsypanego tonera, usuń arkusze papieru użyte do wymiany kasety.
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych
Kasetę z tonerem należy zamawiać co pewien czas. Na każdej kasecie z tonerem znajduje się instrukcja
jej zakładania.
Konserwacja
219
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Materiały eksploatacyjne
Ważne:
Należy używać wyłącznie zalecanych materiałów eksploatacyjnych. Stosowanie materiałów
eksploatacyjnych innych niż zalecane może pogorszyć jakość i wydajność urządzenia.
Nazwa produktu
Kod produktu
KASETA Z TONEREM
0709
PAKIET PODWÓJNEJ KASETY Z TONEREM
0710
ZWROTNY PAKIET PODWÓJNEJ KASETY Z TONEREM
0711
Ważne:
Liczba możliwych do wydrukowania stron dotyczy sytuacji, gdy stosowany jest zwykły papier A4 SEF
( ) i drukowanie odbywa się w sposób ciągły, z gęstością obrazu 5%. Spełnia również wartości publiczne
na podstawie JIS X6931 (ISO/IEC 19752). Są to wartości szacunkowe i różnią się w zależności od
warunków takich jak drukowana zawartość, rozmiar papieru, typ papieru, środowisko pracy drukarki,
proces inicjacji przy włączaniu lub wyłączaniu drukarki oraz regulacje w celu utrzymania jakości
wydruku.
Uwaga:
❏ Ilość ston jaką można wydrukować z początkową kasetą z tonerem wysyłaną razem z drukarką to
około 1 000 stron.
❏ Na każdej kasecie z tonerem znajduje się instrukcja jej zakładania.
Kiedy zamawiać kasetę z tonerem
Panel LCD wyświetla ostrzeżenie, gdy zbliża się czas wymiany kasety z tonerem. Sprawdź, czy masz
dostępne kasety zamienne. Ważne jest zamawianie kaset z tonerem po pierwszym ukazaniu się
komunikatu, aby uniknąć przerw w drukowaniu. Panel LCD wyświetla komunikat o błędzie, gdy
kaseta z tonerem musi zostać wymieniona.
Aby zamówić kasetę z tonerem należy skontaktować się z biurem lokalnego przedstawiciela lub
autoryzowanym sprzedawcą.
Konserwacja
220
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Ważne:
Drukarka zapewni stabilną wydajność i jakość drukowania, wtedy gdy będzie stosowana zalecana
kaseta z tonerem. Niestosowanie zalecanej kasety z tonerem pogarsza wydajność i jakość wydruków
wychodzących z tej drukarki. Użytkownik może ponosić również koszty naprawy uszkodzonej drukarki.
Aby uzyskać pomoc techniczną i zapewnić najlepszą wydajność drukarki, należy stosować zalecaną
kasetę z tonerem.
Recykling materiałów eksploatacyjnych
❏ W celu ochrony środowiska i wydajnego użytkowania zasobów, firma Epson ponownie
wykorzystuje zwrócone kasety z tonerem i bębny (fotoreceptory) do wytwarzania części
pochodzących z recyklingu, odzyskiwania materiałów i energii.
❏ Niepotrzebne kasety z tonerem należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nie otwieraj kasety z
tonerem. Zwróć je lokalnemu przedstawicielowi firmy Epson.
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach do czasu, gdy są
potrzebne. Nie wolno przechowywać materiałów eksploatacyjnych w:
❏ Temperaturach wyższych niż 40 ˚C.
❏ Środowisku o skrajnych zmianach wilgotności i temperatur.
❏ Bezpośrednim słońcu.
❏ Miejscach zapylonych.
❏ Samochodzie, przez długi czas.
❏ Środowisku, w którym znajdują się gazy korozyjne.
❏ Środowisku o zasolonym powietrzu.
Konserwacja
221
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Zarządzanie drukarką
Sprawdzanie lub zarządzanie drukarką za pomocą EpsonNet Config
Gdy drukarka jest zainstalowana w środowisku protokołu TCP/IP, jej stan można sprawdzać i
konfigurować ustawienia korzystając z przeglądarki internetowej w komputerze sieciowym. Do
sprawdzenia pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych oraz ilości papieru załadowanego do
drukarki można używać EpsonNet Config.
Uwaga:
W przypadku korzystania z połączenia lokalnego, nie można korzystać z EpsonNet Config. Informacje
dotyczące sprawdzania stanu drukarki lokalnej znajdują się w sekcji „Sprawdzanie stanu drukarki, za
pomocą Status Monitor (tylko system Windows)” na stronie 222.
Uruchamianie EpsonNet Config
Do uruchomienia EpsonNet Config użyj następującej procedury.
1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu wpisz adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.
W przeglądarce pojawia się EpsonNet Config.
Korzystanie z pomocy online
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące elementów, które można ustawić na EpsonNet
Config, kliknij przycisk Help, aby wyświetlić pomoc online.
Sprawdzanie stanu drukarki, za pomocą Status Monitor (tylko system
Windows)
Status Monitor jest narzędziem zainstalowanym wraz ze sterownikiem drukarki. Automatycznie
sprawdza stan drukarki po wysłaniu zadania drukowania. Status Monitor może również sprawdzać
stan tacy na papier i ilość tonera pozostałego w kasecie z tonerem.
Uruchamianie Status Monitor
Dwukrotnie kliknij znajdującą się na pasku zadań - u dołu, po prawej stronie ekranu - ikonę Status
Monitor i wybierz Printer Selection.
Konserwacja
222
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Jeśli na pasku zadań nie ma ikony Status Monitor, otwórz Status Monitor z menu Start.
Następująca procedura wykorzystuje SO Microsoft Windows 7 jako przykład.
1. Kliknij Start — All Programs (Wszystkie programy) — EPSON — swoją drukarkę — Activate
Status Monitor.
Pojawi się okno Printer Selection.
2. Na liście kliknij nazwę żądanej drukarki.
Pojawi się okno Printer Status.
Szczegółowe informacje o funkcjach Status Monitor znajdują się w Pomocy w Status Monitor.
Patrz również:
„Status Monitor (tylko Windows)” na stronie 23
Sprawdzanie stanu drukarki e-mailem
Jeśli w sieci możliwa jest wymiana wiadomości e-mail, drukarka może wysyłać raporty e-mail na
podane adresy e-mail, zawierające następujące informacje:
❏ Ustawienia sieciowe i stan drukarki
❏ Stan błędu w drukarce
Ustawianie środowiska e-mail
Wejdź do EpsonNet Config. W karcie Properties, skonfiguruj następujące ustawienia, zgodnie ze
środowiskiem e-mail. Po skonfigurowaniu ustawień na każdym oknie, zawsze klikaj Apply, a
następnie wyłączaj i włączaj drukarkę, aby ją ponownie uruchomić. Szczegółowe informacje
dotyczące każdego elementu znajdują się w Help na EpsonNet Config.
Element
Element konfigurowany
Opis
General Setup — Sta‐
tusMessenger
Recipient's E-mail Address
Określ maksymalnie dwa adresy e-mail, na które będą
wysyłane zawiadomienia o zmianach w stanie drukarki
lub o błędach.
Notification Items
Ustaw treści zawiadomień, jakie będą wysyłane w e‐mai‐
lach.
Konserwacja
223
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Element
Element konfigurowany
Opis
Port Status
StatusMessenger
Wybierz Enabled.
Protocol Settings —
E-mail
SMTP Server Settings
Wybierz odpowiednie ustawienia wysyłania i odbierania
wiadomości e-mail.
❏
Machine's E-mail
Address
❏
SMTP Server Address
❏
SMTP Server Port
Number
Send Authentication
❏
E-mail Send
Authentication
❏
Login Name
❏
Password
❏
Re-enter Password
POP3 Server Settings
❏
POP3 Server Address
❏
POP3 Server Port
Number
❏
Login Name
❏
Password
❏
Re-enter Password
Oszczędzanie materiałów eksploatacyjnych
W sterowniku drukarki można zmienić kilka ustawień, aby oszczędzać toner i papier.
Materiał eksploa‐
tacyjny
Ustawienie
Funkcja
Kaseta z tonerem
W sterowniku drukarki To‐
ner Saving Mode na karcie
Graphics
W tym polu wyboru użytkownik może wybrać tryb drukowa‐
nia, który zużywa najmniej tonera. Gdy używana jest ta funk‐
cja, jakość obrazu będzie niższa, niż wtedy, gdy nie jest uży‐
wana.
Konserwacja
224
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Materiał eksploa‐
tacyjny
Ustawienie
Funkcja
Nośnik wydruku
Multiple Up w karcie Layout
sterownika drukarki
Drukarka drukuje dwa lub więcej obrazów na jednej stronie
arkusza. Dostępna liczba stron, jaką każdy sterownik drukarki
może wydrukować na jednym arkuszu:
❏
Sterownik drukarki Microsoft Windows: 2, 4, 8 lub 16 stron
❏
Sterownik drukarki Mac OS X: 2, 4, 6, 9 lub 16 stron
W połączeniu z ustawieniem drukowania dwustronnego Du‐
plex, Multiple Up daje możliwość wydrukowania do 32 stron
na jednym arkuszu. (16 wydruków na przedniej stronie i 16 - na
odwrocie)
Sprawdzanie liczby stron
Łączną liczbę wydrukowanych stron można sprawdzić drukując stronę System Settings. Łączna liczba
wydrukowanych stron jest widoczna w części Print Volume, zgodnie z rozmiarami papieru.
Jednostronny wydruk w kolorze (w tym druk Multiple Up) jest liczony jako jedno zadanie, a
dwustronny wydruk (w tym drukMultiple Up) jest liczony jako dwa zadania. W przypadku
wystąpienia błędu po wydrukowaniu jednej strony podczas dwustronnego drukowania, jest to liczone
jako jedno zadanie.
Podczas dwustronnego drukowania, można automatycznie wstawić pustą stronę, zależnie od
ustawień aplikacji. W takim przypadku pusta strona jest liczona jako jedna strona. Jeśli podczas
drukowania dwustronnego włożona zostanie pusta strona dla stron nieparzystych, a tył ostatniej
strony nieparzystej pozostanie pusty, strona ta nie będzie liczona jako drukowana.
Uwaga:
Sprawdź w „Drukowanie strony System Settings” na stronie 143, jak wydrukować stronę System
Settings.
Konserwacja
225
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Przenoszenie drukarki
1. Wyłącz drukarkę.
2. Odłącz przewód zasilania, kabel interfejsu i inne kable.
Konserwacja
226
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
3. Wyjmij cały papier ze środkowej tacy odbiorczej i zamknij przedłużenie tacy odbiorczej, o ile jest
otwarte.
4. Wyjmij z drukarki tacę na papier.
5. Unieś drukarkę i ostrożnie ją przenieś.
Konserwacja
227
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeśli drukarka ma być przemieszczana na dużą odległość, należy wyjąć kasetę z tonerem i zapakować
drukarkę do pudełka, aby uniknąć rozsypania tonera.
6. Ustaw drukarkę w nowym miejscu i załóż tacę na papier.
Konserwacja
228
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Dodatek A
Gdzie można uzyskać pomoc
Kontaktowanie się z pomocą firmy Epson
Przed skontaktowaniem się z firmą Epson
Jeśli urządzenie firmy Epson nie działa prawidłowo i nie można rozwiązać problemu, korzystając z
informacji dotyczących rozwiązywania problemów zawartych w dokumentacji urządzenia, należy
skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Jeśli biura obsługi klienta firmy
Epson dla danego obszaru nie ma na poniższej liście, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego
urządzenie zostało zakupione.
Szybsze uzyskanie pomocy z biura obsługi klienta Epson będzie możliwe po dostarczeniu
następujących informacji:
❏ Numer seryjny produktu
(Etykieta z numerem seryjnym znajduje się zazwyczaj z tyłu urządzenia.)
❏ Model urządzenia
❏ Wersja oprogramowania produktu
(Kliknij element About (Informacje), Version Info (Informacje o wersji) lub podobny
przycisk w oprogramowaniu urządzenia).
❏ Marka i model komputera
❏ Wersja i nazwa systemu operacyjnego komputera
❏ Nazwy i wersje oprogramowania wykorzystywanego z urządzeniem
Pomoc dla użytkowników w Europie
Dokument Gwarancja Europejska zawiera informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z
biurem obsługi klienta firmy Epson.
Gdzie można uzyskać pomoc
229
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pomoc dla użytkowników na Tajwanie
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
World Wide Web (http://www.epson.com.tw)
Dostępne są informacje dotyczące parametrów produktów, sterowniki do pobrania i zapytania
dotyczące produktów.
Pomoc techniczna Epson (Telefon: +0280242008)
Zespół pomocy technicznej może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Centrum serwisowania:
Nr telefonu
Nr faksu
Adres
02-23416969
02-23417070
No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100,
Taiwan
02-27491234
02-27495955
1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City
105, Taiwan
02-32340688
02-32340699
No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei
County 235, Taiwan
039-605007
039-600969
No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan Coun‐
ty 265, Taiwan
038-312966
038-312977
No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970,
Taiwan
03-4393119
03-4396589
5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County
32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077
03-5320092
1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu
City 300, Taiwan
04-23011502
04-23011503
3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Tai‐
wan (R.O.C.)
Gdzie można uzyskać pomoc
230
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Nr telefonu
Nr faksu
Adres
04-23805000
04-23806000
No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408,
Taiwan
05-2784222
05-2784555
No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666
06-2112555
No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tai‐
wan
07-5520918
07-5540926
1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City
804, Taiwan
07-3222445
07-3218085
No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan
08-7344771
08-7344802
1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County
900, Taiwan
Pomoc dla użytkowników w Singapurze
Źródła informacji, pomoc i usługi firmy Epson Singapore są dostępne:
World Wide Web (http://www.epson.com.sg)
W tej witrynie dostępne są informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania,
odpowiedzi na często zadawane pytania, zapytania dotyczące sprzedaży i pomoc techniczna za
pośrednictwem poczty e-mail.
Pomoc techniczna Epson (Telefon: (65) 6586 3111)
Zespół pomocy technicznej może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Pomoc dla użytkowników w Tajlandii
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
Gdzie można uzyskać pomoc
231
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
World Wide Web (http://www.epson.co.th)
Dostępne są informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania, odpowiedzi na
często zadawane pytania i kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.
Gorąca linia Epson (Telefon: (66)2685-9899)
Zespół gorącej linii może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Pomoc dla użytkowników w Wietnamie
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
Gorąca linia Epson Hotline
(Telefon):
84-8-823-9239
Centrum obsługi:
80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam
Pomoc dla użytkowników w Indonezji
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
World Wide Web (http://www.epson.co.id)
❏ Informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania
❏ Odpowiedzi na często zadawane pytania, zapytania dotyczące sprzedaży, pytania przesyłane
pocztą e-mail
Gorąca linia Epson Hotline
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pomoc techniczna
Gdzie można uzyskać pomoc
232
AL-M200 Series
Telefon
(62) 21-572 4350
Faks
(62) 21-572 4357
Przewodnik użytkownika
Centrum obsługi firmy Epson
Jakarta
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefon/Faks: (62) 21-62301104
Bandung
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Telefon/Faks: (62) 22-7303766
Surabaya
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Telefon: (62) 31-5355035
Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefon: (62) 274-565478
Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Telefon/Faks: (62) 61-4516173
Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefon: (62)411-350147/411-350148
Gdzie można uzyskać pomoc
233
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Pomoc dla użytkowników w Hongkongu
Aby uzyskać pomoc techniczną, a także inne usługi posprzedażne, należy skontaktować się z firmą
Epson Hong Kong Limited.
Strona główna
Firma Epson Hong Kong założyła w Internecie lokalną stronę główną zarówno w języku chińskim, jak
i angielskim, udostępniającą użytkownikom następujące informacje:
❏ Informacje o produktach
❏ Odpowiedzi na często zadawane pytania
❏ Najnowsze wersje sterowników produktów firmy Epson
Witryna sieci Web dostępna jest pod adresem:
http://www.epson.com.hk
Gorąca linia pomocy technicznej
Można się również skontaktować z zespołem pomocy technicznej pod następującymi numerami
telefonów i faksów:
Telefon:
(852) 2827-8911
Faks:
(852) 2827-4383
Pomoc dla użytkowników w Malezji
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
World Wide Web (http://www.epson.com.my)
❏ Informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania
❏ Odpowiedzi na często zadawane pytania, zapytania dotyczące sprzedaży, pytania przesyłane
pocztą e-mail
Gdzie można uzyskać pomoc
234
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Siedziba firmy.
Telefon:
603-56288288
Faks:
603-56288388/399
Pomoc techniczna Epson Helpdesk
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów (Infolinia)
Telefon:
603-56288222
❏ Zapytania dotyczące napraw oraz gwarancji i korzystania z produktów, pomoc techniczna
(Techline)
Telefon:
603-56288333
Pomoc dla użytkowników na Filipinach
Aby uzyskać pomoc techniczną, a także inne usługi posprzedażne, należy skontaktować się z firmą
Epson Philippines Corporation pod numerami telefonu i faksu oraz adresem e-mail podanymi
poniżej:
Połączenia międzymiasto‐
we:
(63-2) 706 2609
Faks:
(63-2) 706 2665
Połączenie bezpośrednie z
pomocą techniczną:
(63-2) 706 2625
E-mail:
epchelpdesk@epc.epson.com.ph
World Wide Web (http://www.epson.com.ph)
Dostępne są informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania, odpowiedzi na
często zadawane pytania i zapytania za pośrednictwem poczty e-mail.
Gdzie można uzyskać pomoc
235
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Nr bezpłatny 1800-1069-EPSON(37766)
Zespół gorącej linii może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Gdzie można uzyskać pomoc
236
AL-M200 Series
Przewodnik użytkownika
Indeks
(
(tylko Windows)..................................................................23
2
2 Sided Options (Opcje 2-stronne).........................168, 173
A
Adjust Altitude (Dostosuj wysokość).............................163
Adjust BTR (Dostosuj BTR)............................................160
Adjust Fusing Unit (Regulacja urządzenia
utrwalającego).........................................................161
Admin Menu (Menu administratora)............................151
Alarmy monitora stanu....................................................212
Anulowanie zadania drukowania....................................128
Z komputera...................................................................128
z panelu operatora.........................................................128
Auto Reset (Automatyczne resetowanie).......................158
Automatyczne drukowanie dwustronne........................129
B
Bęben światłoczuły......................................................16, 183
C
Cętki....................................................................................202
Ciężar....................................................................................13
Clean Developer (Wyczyść wywoływacz)......................162
CPU.......................................................................................13
D
Density Adjustment (Regulacja gęstości)......................162
Draft Mode (Tryb projektu)............................................172
Drukarka
Komunikaty....................................................................207
Przenoszenie...................................................................226
Stan..................................................................................223
Zarządzanie.....................................................................222
Drukowanie........................................................................127
Papier niestandardowy..................................................139
Podstawy.........................................................................104
Problemy.........................................................................196
Z komputera...................................................................127
z Web Services on Devices............................................146
Drukowanie dwustronne..................................................129
Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym.......130
Drukowanie z Web Services on Devices........................146
Dźwignie...............................................................................16
E
Envelope.....................................................................161, 162
EpsonNet Config.................................................................21
Pomoc online dla...........................................................222
Uruchamianie.................................................................222
Error History (Historia błędów).....................................151
Ethernet..............................................................................151
F
F/W Version (Wersja F/W).............................................160
Filtr IP.................................................................................156
Fiont Size (Rozmiar czcionki).........................................170
Font (Czcionka).................................................................168
Font Pitch (Gęstość czcionki)..........................................170
Form Line (Tworzenie linii)............................................171
Format danych PS.....................................................157, 166
Funkcje produktu..................................................................9
G
Główne komponenty..........................................................15
H
Historia prac......................................................................150
Indeks
237
AL-M200 Series
I
Image Enhancement (Poprawa jakości obrazu)...........171
Image Orientation (Orientacja obrazu).........................168
Initialize NVM (Zainicjuj NVM)............................156, 163
Instalacja oprogramowania................................................25
Instalowanie sterownika drukarki
Mac OS X..........................................................................87
Instalowanie sterowników drukarki
Linux..................................................................................93
Windows...........................................................................36
Interfejs.................................................................................13
InternetServices (Usługi internetowe)...........................156
J
Język opisu strony................................................................13
Przewodnik użytkownika
LED gotowości.....................................................................17
Light Card...........................................................................161
Limit czasu dla błędu........................................................159
Limit czasu dla zadania.....................................................159
Line Termination (Zakończenie linii)............................172
Lista czcionek PCL............................................................151
Lista czcionek PS...............................................................151
Low Toner Alert Msg (Ostrzeżenie o niskim poziomie
tonera)......................................................................160
LPD......................................................................................155
Ł
Ładowanie kopert do tacy na papier...............................116
Ładowanie nośników wydruku.......................................110
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)......................120
Taca na papier................................................................111
Łączna liczba stron............................................................225
K
Karty pocztowe..........................................................161, 162
Kaseta z tonerem.........................................................15, 215
Kiedy wymieniać............................................................215
Kiedy zamawiać..............................................................220
Oszczędzanie..................................................................224
Wyjmij.............................................................................216
Zainstaluj........................................................................218
Komunikator stanu
Konfiguracja...................................................................223
Komunikaty drukarki.......................................................207
Komunikaty na panelu LCD............................................211
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia...............................212
Konfiguracja Wi-Fi...........................................................152
Konfiguracja WPS.............................................................154
Konserwacja.......................................................................160
Kontakt z serwisem...........................................................211
Kontaktowanie się z firmą Epson
Serwis...............................................................................229
L
Labels...................................................................................161
Layout (Układ)...................................................................175
LCD.......................................................................................16
LED błędu.............................................................................17
M
Materiały eksploatacyjne..................................................220
Kiedy zamawiać..............................................................220
Recykling.........................................................................221
Menu.....................................................................................17
Metoda drukowania............................................................11
Miejsce zakleszczenia papieru.........................................182
Bęben światłoczuły........................................................183
Dźwignie.........................................................................183
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)......................183
Przednia pokrywa..........................................................183
Środkowa taca odbiorcza..............................................183
Taca na papier................................................................183
Tylna pokrywa................................................................183
mm / cal..............................................................................159
Multiple Up (Wiele stron na arkusz)..............................225
N
Narzędzie ustawienia drukarki..........................................22
Nazwy części........................................................................15
Non Genuine Toner (Nieoryginalny toner)..........163, 212
Nośnik wydruku................................................................225
Nośniki wydruku
Wymiary.........................................................................111
Indeks
238
AL-M200 Series
O
Obsługiwany SO..................................................................13
Odcienie................................................................................11
Odczyty licznika................................................................151
Okres użytkowania urządzenia.......................................164
Oprogramowanie drukarki................................................21
Oszczędzanie materiałów eksploatacyjnych..................224
P
Panel Language (Język panelu)........................................177
Panel LCD............................................................................17
Panel Lock (Blokada panelu)...................................165, 178
Panel operatora....................................................................15
Paper size (Rozmiar papieru)..................................166, 174
Papier niestandardowy.....................................................139
Ze sterownika drukarki w systemie Windows...........140
Ze sterownikiem Mac OS X..........................................141
PCL print driver...................................................................36
PCL Settings (Ustawienia PCL).......................................166
PDF Password (Hasło PDF)............................................174
PDF Settings (Ustawienia PDF)......................................173
Plain (Zwykły)...........................................................160, 161
Pobranie oprogramowania..............................................165
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)
..................................................12 , 15 , 109 , 183 , 187
Podłączanie drukarki..........................................................25
Podstawowe problemy z drukarką..................................195
Pojemność pamięci.............................................................13
Pojemność podajnika papieru...........................................12
Pojemność tacy odbiorczej.................................................12
Pokrywa dostępu do tonera...............................................15
Pokrywa przednia................................................................15
Pokrywa tacy papieru..........................................................15
Pomoc
Epson...............................................................................229
Port 9100.............................................................................155
Port Ethernet..................................................................16, 26
Port Status (Status portu).................................................165
Port USB.........................................................................16, 26
Power saver mode (Tryb oszczędzania energii)............179
Power Saving Timer (programator przejścia w tryb
oszczędzania energii).............................................157
Print driver
Przewodnik użytkownika
PCL....................................................................................36
Print Mode (Tryb drukowania).......................................174
Problemy
kontaktowanie się z firmą Epson.................................229
rozwiązywanie................................................................229
Problemy z drukowaniem................................................196
Problemy z jakością druku...............................................198
Problemy z wyświetlaczem..............................................195
Protokół..............................................................................155
Prowadnice szerokości papieru.................................15, 114
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych............221
Przedłużenie tacy odbiorczej.....................................15, 125
przednia pokrywa..............................................................183
Przełącznik zasilania...........................................................15
Przycisk Anulowanie zadania............................................17
Przycisk OK..........................................................................17
Przycisk Wstecz...................................................................17
Przycisk/LED Oszczędzanie energii.................................16
Przywracanie wartości domyślnych................................180
PS Error Report (Raport o błędzie PS)...........................172
PS Job Timeout (Limit czasu dla zadania PS)...............173
PS Settings (Ustawienia PS).............................................172
Q
Quantity (Ilość).........................................................171, 173
R
Recycled......................................................................161, 162
Recykling materiałów eksploatacyjnych........................221
Resetuj Wi-Fi.....................................................................154
Rodzaj połączenia................................................................26
Rolka rejestrująca................................................................16
Rolka transferowa................................................................16
Rozdzielczość.......................................................................11
Rozmiar papieru..................................................................12
S
Secure Settings (Ustawienia zabezpieczające)...............164
Sieć.......................................................................................151
Sieć równorzędna................................................................81
SNMP..................................................................................155
Specyfikacje..........................................................................11
Indeks
239
AL-M200 Series
Specyfikacje połączenia......................................................26
Stan sterownika drukarki przed instalacją.......................36
StatusMessenger................................................................155
Stan drukarki..................................................................223
Sterownik drukarki
Linux..................................................................................93
Mac OS X..........................................................................87
Windows...........................................................................36
XML Paper Specification..........................................36, 86
sterownik drukarki
PostScript Level3 Compatible........................................36
sterownik drukarki PostScript Level3 Compatible.........36
Sterownik drukarki XML Paper Specification................36
sterownik drukarki XML Paper Specification.................86
Strona raportu....................................................................143
Strona ustawień panelu.......................................................17
Symbol Set (Zestaw symboli)...........................................169
System utrwalający..............................................................11
Szybkość drukowania ciągłego..........................................11
Ś
Środkowa taca odbiorcza..................................15, 183 , 191
Środowisko używania.........................................................14
T
Taca na papier....................................................................183
Taca papieru........................................................12 , 15 , 108
TCP/IP................................................................................154
Toner Refresh (Odśwież toner).......................................162
Tray (Taca).........................................................................175
Tray Settings (Ustawienia tacy).......................................175
Tylna pokrywa.............................................................16, 183
Typ papieru..........................................................................12
Przewodnik użytkownika
Usuwanie zakleszczeń papieru
Z podajnika arkuszy priorytetowych (PSI)................187
Z przodu drukarki.........................................................184
Z tacyna papier...............................................................184
Z tyłu drukarki...............................................................189
Ze środkowej tacy odbiorczej.......................................191
Uzyskiwanie pomocy........................................................211
Alarmy monitora stanu.................................................212
W
Wi-Fi Status........................................................................152
Wskaż i drukuj.....................................................................77
Wymiary...............................................................................13
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.........................................16
Z
Zakleszczenia papieru...............................................191, 194
Podajnik arkuszy priorytetowych (PSI)......................187
Taca na papier................................................................184
Zakleszczenia papieu................................................184, 189
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych....................220
Zasilanie................................................................................13
Zestawianie podłączenia do sieci.......................................39
Złącze zasilania....................................................................16
Zsuwnia papieru..................................................................16
Zużycie energii.....................................................................13
U
Uchwyt pokrywy tylnej.......................................................16
Unikanie zakleszczeń........................................................181
USB Settings (Ustawienia USB)......................................165
Ustawienia panelu.............................................................150
Ustawienia sieci bezprzewodowej.....................................40
Ustawienia systemowe..............................................150, 157
Usuwanie zakleszczeń.......................................................181
Indeks
240
Download PDF