Daikin | ATX20J2V1B | Kullanım kılavuzu

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
Kullanım kılavuzu
MODELLER ATX20J2V1B
ATX25J2V1B
ATX35J2V1B
ATX20J3V1B
ATX25J3V1B
ATX35J3V1B
İÇİNDEKİLER
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN
Güvenlik önlemleri......................................... 2
Parçaların adları............................................ 4
Çalıştırma Öncesi Hazırlık ............................ 7
ÇALIŞTIRMA
OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA ·
ISITMA · FAN Çalıştırma............................. 10
Hava Üfleme Yönünün Ayarlanması ........... 12
GÜÇLÜ Çalıştırma ...................................... 14
ECONO Çalıştırması................................... 15
ZAMANLAYICI Çalıştırması ........................ 16
BAKIM
Bakım ve Temizlik ....................................... 18
SORUN GİDERME
Sorun Giderme............................................ 21
1
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN
Güvenlik önlemleri
•
•
•
•
Bu kılavuzu operatörün kolayca erişebileceği bir yerde muhafaza edin.
Üniteyi çalıştırmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.
Operatör kendi güvenliği için aşağıdaki ikazları dikkatlice okumalıdır.
Bu kılavuzda önlemler UYARI ve İKAZ olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıda açıklanan tüm
önlemleri dikkate aldığınızdan emin olun: tümü güvenliğin sağlanması için önemlidir.
UYARI
İKAZ
Bu talimatları tam olarak yerine getirmezseniz, ünite
mal kayıplarına, yaralanmalara ve yaşam kayıplarına
neden olabilir.
Bu talimatları tam olarak yerine getirmezseniz, ünite
düşük veya orta ciddiyette mal kayıplarına ve
yaralanmalara neden olabilir.
Asla yapmayın.
Talimatları takip ettiğinizden emin olun.
Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.
Klimanın (uzaktan kumandası da dahil) ıslanmasına
kesinlikle izin vermeyin.
Klimaya (uzaktan kumandası da dahil) ıslak ellerinizle
dokunmayın.
UYARI
• Yangın, patlama ve yaralanmaları önlemek için, ünite yakınında zararlı gazların
(ör. tutuşabilir veya korozif) bulunması halinde üniteyi çalıştırmayın.
• Vücudunuzun uzun süre hava akışına maruz kalması, sağlığınız için iyi değildir.
• Hava çıkışına ve girişine kesinlikle parmağınızı veya çubuk vb. gibi yabancı maddeler
sokmayın. Fan yüksek devirde döndüğünden, yaralanırsınız.
• Klimayı kendiniz onarmaya, yerini değiştirmeye, üzerinde değişiklik yapmaya veya yeniden monte
etmeye çalışmayın. Yanlış bir çalışma elektrik çarpmasına, yangına vb. neden olabilir.
Onarım ve yeniden montaj için öneri ve bilgi almak üzere, Daikin bayinize danışın.
• Klimada kullanılan soğutucu akışkan güvenlidir. Kaçak meydana gelmesi düşük bir ihtimaldir, ancak
herhangi bir nedenle odada soğutucu akışkan kaçağı meydana gelmesi durumunda, soğutucu akışkanın
gazlı ısıtıcılar, kerosenli ısıtıcılar veya gaz serisi vb. ile temas etmediğinden emin olun.
• Klima gerektiği şekilde soğutmuyorsa (ısıtmıyorsa), soğutucu akışkan kaçağı meydana
gelebilir, bu nedenle bayinizi arayın.
Soğutucu akışkan ilave edilmesini gerektiren onarımlar gerçekleştirilirse, onarımların içeriğini servis
personelimizle kontrol edin.
• Klimayı kendiniz monte etmeye çalışmayın. Yanlış bir çalışma su sızıntısı, elektrik çarpması veya
yangınla sonuçlanabilir.
Montaj için, bayinize veya yetkili bir teknisyene danışın.
• Elektrik çarpması, yangın ve yaralanmaları önlemek için, yangın kokusu gibi anormal bir durum
tespit ederseniz, derhal çalışmayı durdurun ve kesiciyi kapalı konuma getirin. İlgili talimatları almak
için derhal bayinizi arayın.
• Ortam koşullarına bağlı olarak, bir toprak kaçağı kesicisinin monte edilmesi gerekebilir. Toprak
kaçağı kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.
• Klima mutlaka topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Topraklama kablosunu gaz veya su borularına, paratoner direğine veya telefon topraklama
hattına bağlamayın.
İKAZ
• Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar
veya sanat eserlerini soğutmada kullanmayın.
• Küçük çocukların, bitkilerin ve hayvanların doğrudan hava akışına maruz kalmasına izin vermeyin.
2
• Açık alev üreten cihazları kesinlikle üniteden çıkan veya iç ünitenin altından geçen hava akışına maruz
kalabileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde, yanma yetersiz gerçekleşir veya ısı nedeniyle ünite
deforme olabilir.
• Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz. Hava akımının engellenmesi yetersiz ürün
performansına veya diğer sorunlara yol açabilir.
• Dış ünitenin üzerine basmayın veya oturmayın. Yaralanmaları önlemek için ünite üzerine hiçbir şey koymayın ve fan
muhafazasını çıkarmayın.
• İç veya dış ünitenin altına neme maruz kalmaması gereken hiçbir şey yerleştirmeyin. Bazı
koşullarda havadaki nem yoğuşarak, damlayabilir.
• Uzun süre kullanımdan sonra ünite standını ve fittingleri olası hasarlara karşı kontrol edin.
• Dış ünitenin hava girişine veya alüminyum kanatlarına dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
• Cihaz küçük çocukların ve fiziksel kapasitesi sınırlı kişilerin kullanımı için uygun değildir.
• Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için küçük çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
• Oksijen azalmasını önlemek için, odada klimanın yanı sıra brülörlü cihazlar bulunuyorsa
odayı yeterli şekilde havalandırın.
• Temizlik işlemine başlamadan önce, çalışmanın durdurulduğundan, kesicinin kapatıldığından ve
güç kablosunun çekildiğinden emin olun.
• Klimayı belirtilenden farklı bir güç beslemesine bağlamayın. Sorunlara veya yangına neden olabilir.
• Drenajın doğru şekilde sağlanması için drenaj hortumu döşeyin. Yetersiz drenaj duvarların,
mobilyaların vb. ıslanmasına yol açabilir.
• Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka
kalıntıların birikmemesini sağlayın.
Yapraklar, ünitenin içerisine girmesi muhtemel olan küçük böcekler için yaşam alanlarıdır. Bunlar
ünite içerisine girdiğinde, elektrikli parçalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana veya
yangına neden olabilirler.
• Klimayı elleriniz ıslakken çalıştırmayın.
• İç üniteyi aşırı miktarda suyla yıkamayın, yalnızca hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın.
• Ünitenin üzerine su içeren kaplar vb. gibi nesneler koymayın. Su, ünite içerisine girebilir ve
elektrik yalıtımına zarar vererek, elektrik çarpmasına yol açabilir.
Montaj sahası.
 Klimayı aşağıda sıralanan ortam koşullarında monte etmek için, bayinize danışın.
• Yağlı bir ortam havasına sahip veya buhar veya is meydana gelen yerler.
• Kıyı alanları vb. gibi tuzlu ortamlar.
• Sıcak kaynaklar vb. gibi sülfür gazı açığa çıkan yerler.
• Dış üniteyi engelleyecek kadar kar yağışı alan yerler.
Dış ünite mutlaka uygun bir drenaj sistemine tahliye edilmelidir.
Çalışma sesinin komşularınızı rahatsız etmemesine dikkat edin.
 Montaj için, aşağıda özelliklere sahip bir yer seçin.
• Ünitenin ağırlığını taşıyabilecek kadar dayanıklı olmalı ve çalışma sesini ve titreşimini artırmamalı.
• Dış üniteden deşarj edilen hava veya çalışma sesi komşuları rahatsız etmemelidir.
Elektrik işleri.
• Güç beslemesi için, klimaya özel olarak ayrı bir güç devresinin bağlandığından emin olun.
Sistemin yer değiştirilmesi.
• Klimanın yer değiştirilmesi özel bilgi ve beceri gerektirir. Taşınma veya model değişimi için
sistemin yer değiştirilmesi gerektiğinde, bayinize danışın.
3
Parçaların adları
 İç Ünite
4
 Dış Ünite
15
17
16
19
18
 İç
Ünite
1. Hava filtresi
2. Titanyum Apatit Fotokatalitik
Hava Temizleme Filtresi:
• Bu filtreler, hava filtrelerinin içerisine takılır.
3. Hava Girişi
4. Ön panel
5. Panel sekmesi
6. Oda sıcaklığı sensörü:
• Ünite etrafındaki hava sıcaklığını algılar.
7. Ekran
8. Hava Çıkışı
9. Yatay bıçak (Kanat): (sayfa 12.)
10. Düşey bıçaklar (Panjurlar):
• Panjurlar hava çıkışının içindedir. (sayfa 12.)
 Dış
11. İç ünite Açma/KAPAMA düğmesi:
(sayfa 10.)
• Çalışmayı başlatmak için bu düğmeye bir defa
basın.
Durdurmak için tekrar basın.
• Çalışma modları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Mod
Sıcaklık ayarı Hava debisi
OTOMATİK
25°C
OTOMATİK
• Bu düğme, uzaktan kumandanın bulunamadığı
durumlarda kullanılabilir.
12. Çalışma lambası (yeşil)
13. ZAMANLAYICI lambası (sarı): (sayfa 16.)
14. Sinyal alıcı:
• Uzaktan kumandadan gönderilen sinyalleri alır.
• Ünite bir sinyal aldığında kısa bir bip sesi
duyarsınız.
• Çalışmaya başladığında ......bip-bip
• Ayarlar değiştirildiğinde........bip
• Çalışma durduğunda ...........biiiiiip
Ünite
15. Hava girişi: (Arka ve yan)
18. Tahliye hortumu
16. Hava Çıkışı
19. Topraklama terminali:
• Bu kapağın içerisindedir.
17. Soğutucu akışkan borusu ve üniteler
arası kablo
Dış ünitenin görünümü bazı modellerde farklı olabilir.
5
 Uzaktan Kumanda
1
R
2
3
4
7
11
ECONO
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
ON
OFF
5
ON/OFF
6
SWING
8
9
CANCEL
10
14
TIMER
16
15
13
12
R
<ARC433A89>
1. Sinyal iletici:
• İç üniteye sinyal gönderir.
2. Ekran:
• Mevcut ayarları görüntüler.
(Daha kolay açıklanabilmesi için bu
çizimde her bir bölüm tüm göstergeleri
AÇIK konumda gösterilmiştir.)
3. ECONO düğmesi:
ECONO çalışması (sayfa 15.)
4. GÜÇLÜ düğmesi:
GÜÇLÜ çalıştırma (sayfa 14.)
5. SICAKLIK ayar düğmeleri:
• Sıcaklık ayarını değiştirir.
6. AÇMA/KAPAMA düğmesi:
• Çalışmayı başlatmak için bu düğmeye
bir defa basın.
Durdurmak için tekrar basın.
7. MOD seçim düğmesi:
• Çalıştırma modunu seçer. (OTOMATİK/NEM
ALMA/SOĞUTMA/ISITMA/FAN) (sayfa 10.)
8. FAN ayar düğmesi:
• Hava üfleme hızı ayarını seçer.
9. SALINIM düğmesi:
• Hava Üfleme Yönünü ayarlar. (sayfa 12.)
10. KONFORLU HAVA ÜFLEME düğmesi:
KONFORLU HAVA ÜFLEME çalışması
(sayfa 13.)
11. ZAMANLAYICI AÇMA düğmesi: (sayfa 17.)
12. ZAMANLAYICI KAPAMA düğmesi: (sayfa 16.)
13. ZAMANLAYICI Ayar düğmesi:
• Zamanlayıcı ayarını değiştirir.
14. ZAMANLAYICI İPTAL düğmesi:
• Zamanlayıcı ayarını iptal eder.
15. SAAT düğmesi: (sayfa 9.)
16. SIFIRLAMA düğmesi:
• Donduğunda üniteyi yeniden başlatır.
• Basmak için ince bir cisim kullanın.
6
Çalıştırma Öncesi Hazırlık
 Pilleri takmak için
1. Çıkarmak için ön kapağı kaydırın.
+ ve – kutuplarını
doğru yerleştirin!
2
2. İki adet kuru pil AAA.LR03
(alkali) takın.
–
+
+
–
3. Ön kapağı geri yerine takın.
3
1
DİKKAT
 Piller hakkında
• Pilleri değiştirirken, aynı tipte piller kullanın ve her iki pili aynı anda değiştirin.
• Sistem uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkartın.
• Piller yaklaşık bir yıl içerisinde tükenecektir. Bir yıl içerisinde uzaktan kumanda ekranının
parlaklığı azalır ve sinyal alım performansı zayıflar, bu durumda her iki pili yeni AAA.LR03
(alkali) pillerle değiştirin.
• Ürünle gelen piller, sistemin ilk kullanımı için verilmiştir.
Pillerin kullanım süresi, klimanın üretim tarihine bağlı olarak daha kısa olabilir.
7
Çalıştırma Öncesi Hazırlık
 Uzaktan
kumandayı çalıştırmak için
• Uzaktan kumandayı çalıştırmak için, ileticiyi iç
üniteye tutun. Ünite ile uzaktan kumanda
arasındaki sinyalleri perde vb. gibi engelleyen
bir şey varsa, ünite çalışmayacaktır.
• Uzaktan kumandayı düşürmeyin. Uzaktan kumandayı
ıslatmayın.
• Maksimum iletim mesafesi yaklaşık 7m'dir.
R
Alıcı
 Uzaktan kumanda yuvasını
duvara sabitlemek için
1. Sinyallerin üniteye ulaşacağı bir
yer seçin.
2. Yuvayı sahada temin edilecek
vidalarla bir duvara, sütuna veya
benzer bir konuma sabitleyin.
R
Uzaktan
kumanda yuvası
Ayarlayin.
3. Uzaktan kumandayı uzaktan
kumanda yuvasına yerleştirin.
l
Yerinden çikarmak için,
yukarı doğru çekin.
DİKKAT
 Uzaktan kumanda hakkında
• Uzaktan kumandayı hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
• Sinyal iletici veya alıcı üzerindeki tozlar hassasiyeti azaltacaktır. Tozları yumuşak bir bezle silin.
• Odada elektronik başlatıcılı bir flüoresan lamba (ör. inverter tipi lamba) varsa, sinyal iletimi
engellenebilir. Böyle bir durumda yetkili servise danışın.
• Uzaktan kumanda sinyalleri başka bir cihazı çalıştırıyorsa, cihazı başka bir yere taşıyın
veya yetkili servise danışın.
8
 Saati ayarlamak için
R
1. "SAAT düğmesi"ne basın.
görüntülenir.
yanıp sönmeye başlar.
2. Saati ayarlamak için
"ZAMANLAYICI ayar
düğmesi"ne basın.
ECONO
"
" veya "
" düğmesi basılı
tutulduğunda rakamlar hızlı şekilde
azalır veya artar.
3. "SAAT düğmesi"ne basın.
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
yanıp sönmeye başlar.
ON
 Kesiciyi AÇIK konuma
getirin
OFF
• Kesici AÇIK konuma getirildiğinde kanat açılır
ve ardından tekrar kapanır. (Bu normal bir
prosedürdür.)
ON/OFF
SWING
CANCEL
2
1, 3
TIMER
NOT
 Enerji tasarrufu için ipuçları
• Odayı çok fazla soğutmamaya (ısıtmamaya) dikkat edin.
Önerilen sıcaklık ayarı
Sıcaklık ayarının orta bir seviyede tutulması enerji tasarrufuna yardımcı olur.
Soğutma için: 26°C – 28°C
• Pencereleri bir güneşlik veya perdeyle örtün.
Isıtma için: 20°C – 24°C
Güneş ışığının ve dış ortamdan gelen havanın engellenmesi soğutma (ısıtma)
etkisini arttırır.
• Tıkalı hava filtreleri çalışma verimliliğini düşürür ve atık enerjiyi arttırır.
Filtreleri yaklaşık iki haftada bir temizleyin.
 Lütfen dikkat edin
•
•
•
•
Klima çalışmıyorken daima 15-35 Vat elektrik tüketir.
Örneğin ilkbahar veya sonbahar aylarında, klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, kesiciyi KAPALI konuma getirin.
Klimayı aşağıdaki durumlarda kullanmayın.
Tabloda belirtilen nem ve sıcaklık aralığının dışında çalıştırılması durumunda güvenlik cihazı sistemi
devre dışı bırakabilir.
Mod
SOĞUTMA
ISITMA
NEM ALMA
9
Çalışma koşulları
Dış ortam sıcaklığı: 10 ila 46°C
İç ortam sıcaklığı: 18 ila 32°C
İç ortam nemi: maks. %80
Dış ortam sıcaklığı: –15 ila 20°C
İç ortam sıcaklığı: 10 ila 30°C
Dış ortam sıcaklığı: 10 ila 46°C
İç ortam sıcaklığı: 18 ila 32°C
İç ortam nemi: maks. %80
Çalışma bu aralığın dışında devam ediyorsa
• Çalışmanın durdurulması için bir emniyet cihazı kullanılabilir.
• İç ünitede yoğuşma meydana gelebilir ve damlamaya neden
olabilir.
• Çalışmanın durdurulması için bir emniyet cihazı kullanılabilir.
•
•
Çalışmanın durdurulması için bir emniyet cihazı kullanılabilir.
İç ünitede yoğuşma meydana gelebilir ve damlamaya neden
olabilir.
ÇALIŞTIRMA
OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA ·
ISITMA · FAN Çalıştırma
Klima seçeceğiniz çalıştırma modunda çalışır.
Klima bir sonraki sefer açık konuma getirildiğinde en
son seçilen çalıştırma modunda çalışmaya başlar.
R
 Çalıştırmayı başlatmak için
1. "MOD seçim düğmesi"ne basın ve
bir çalıştırma modu seçin.
• Düğmeye her basıldığında, mod ayarı
sırayla değişir.
ECONO
: OTOMATİK
: NEM ALMA
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
ON/OFF
2, 3
1
: SOĞUTMA
: ISITMA
: FAN
ON
2. "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne basın.
OFF
• ÇALIŞTIRMA lambası sabit yanmaya başlar.
4
SWING
CANCEL
5
TIMER
 Çalıştırmayı durdurmak için
3. "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne tekrar basın.
• ÇALIŞTIRMA lambası söner.
 Sıcaklık ayarını değiştirmek için
4. "SICAKLIK ayar düğmesi"ne basın.
NEM ALMA veya FAN modu
OTOMATİK veya SOĞUTMA veya ISITMA modu
Sıcaklığı yükseltmek için "
düşürmek için "
Sıcaklık ayarı değişken değildir.
" düğmesine veya
" düğmesine basın.
Sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayın.
C
10
 Hava üfleme hızı ayarını değiştirmek için
5. "FAN ayar düğmesi"ne basın.
NEM ALMA modu
OTOMATİK veya SOĞUTMA veya ISITMA veya
FAN modu
"
Hava üfleme hızı ayarı değişken değildir.
""
" konumuna ek olarak, "
" ila "
"
arasında toplam beş farklı hava üfleme hızı ayarı
mevcuttur.
• İç ünite sessiz çalışma
Hava üfleme hızı " " konumuna ayarlandığında, iç ünitenin çalışma sesi azalır.
Çalışma sesini düşürmek için bu ayarı kullanın.
Hava üfleme hızı düşük bir seviyeye ayarlandığında ünitenin kapasitesi düşebilir.
NOT
 ISITMA çalıştırması hakkında not
• Bu klima odayı ısıtmak için dış ortam havasındaki ısıyı içeri aldığından, ısıtma kapasitesi
düşük dış ortam sıcaklıklarında azalır. Isıtma efekti yetersiz ise, klima ile birlikte başka bir
ısıtma cihazının kullanılması önerilir.
• Isı pompası sistemi odayı, sıcak havayı odanın tüm bileşenleri etrafında çevirerek ısıtır.
Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alabilir.
• Isıtma çalışmasında dış ünitede don meydana gelebilir ve bu da ısıtma kapasitesini
düşürebilir. Böyle bir durumda sistem, donun uzaklaştırılması için defrost çalışmasına geçer.
• Defrost çalışması sırasında iç ünite tarafından sıcak hava üflenmez.
 SOĞUTMA çalıştırması hakkında not
• Bu klima odayı soğutmak için odadaki sıcak havayı dışarı üfler, bu nedenle dış ortam
sıcaklığı yüksekse klimanın performansı düşer.
 NEM ALMA çalıştırması hakkında not
• Bir bilgisayar çipi, sıcaklık mümkün olduğunca korunurken odadaki nemi gidermek üzere
çalışır. Sıcaklığı ve hava üfleme hızını otomatik olarak kontrol eder, bu nedenle bu işlevler
manüel olarak ayarlanamaz.
 OTOMATİK çalıştırma hakkında not
• OTOMATİK çalıştırma modunda sistem çalışma başlangıcındaki oda sıcaklığına dayalı
olarak uygun bir çalıştırma modu (SOĞUTMA veya ISITMA) seçer.
• Sistem, oda sıcaklığını kullanıcı tarafından ayarlanan seviyeye getirmek için düzenli
aralıklarla yine otomatik olarak ayarı yeniden seçer.
• OTOMATİK çalıştırma modunu istemezseniz, sıcaklığı manüel olarak değiştirebilirsiniz.
 Hava üfleme hızı ayarı hakkında not
• Hava üfleme hızı azaldıkça, soğutma (ısıtma) etkisi de azalır.
11
Hava Üfleme Yönünün Ayarlanması
Konforunuzu yükseltmek için hava üfleme yönünü
ayarlayabilirsiniz.
R
 Yatay bıçağı (kanadı)
ayarlamak için
1. "SALINIM düğmesi"ne basın.
• "
" simgesi LCD ekranda görüntülenir
ve kanat salınım hareketi yapmaya başlar.
2. Kanat istediğiniz konuma
ulaştığında, "SALINIM düğmesi"ne
bir defa daha basın.
• Kanatların hareketi durur.
• LCD ekrandaki "
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
" simgesi kaybolur.
SWING
1, 2
3, 4
ON
CANCEL
OFF
TIMER
 Düşey bıçakları (panjurları)
ayarlamak için
Düğmeyi basılı tutun ve panjurları hareket ettirin.
(Sol ve sağ bıçaklar üzerinde birer düğme mevcuttur.)
• Ünite odanın bir köşesine monte edilmişse,
panjurların yönü duvardan dışarı doğru
bakacaktır.
Duvara doğru bakarsa, duvar akışı
engelleyerek, soğutma (ısıtma) verimliliğinin
düşmesine neden olur.
12
 KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırmasını başlatmak için
3. "KONFORLU HAVA ÜFLEME düğmesi"ne basın.
• Kanadın konumu değişerek, havanın doğrudan odada bulunan kişilere doğru üflenmesini
engeller.
• LCD ekranda "
" simgesi görüntülenir.
• Hava üfleme hızı "OTOMATİK" konumuna ayarlanır.
SOĞUTMA/NEM ALMA Kanat yukarı hareket eder.
ISITMA Kanat aşağı hareket eder.
 KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırmasını iptal
etmek için
4. "KONFORLU HAVA ÜFLEME düğmesi"ne tekrar basın.
• Kanat KONFORLU HAVA ÜFLEME modundan önceki bellek konumuna geri döner.
• LCD ekrandaki "
" simgesi kaybolur.
KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırması hakkında not
• GÜÇLÜ çalıştırma ve KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırması aynı anda kullanılamaz.
GÜÇLÜ çalıştırma önceliklidir.
Kanat ve panjur açıları hakkında
• "SALINIM düğmesi"ne basıldığında,
kanadın salınım aralığı çalıştırma moduna
göre değişir. (Şekle bakın.)
 DİKKAT
• Kanat açısını ayarlamak için daima uzaktan
kumandayı kullanın. Salınım hareketi
yaparken elinizle zorla hareket ettirmeye
çalışırsanız, mekanizma kırılabilir.
• Panjurları ayarlarken dikkatli olun. Fan, hava
çıkışı içerisinde yüksek devirde döner.
• Klima, kanat aşağı yönde sabit tutulurken
soğutma veya nem alma modunda çalıştırılırsa
kanat, çiğ oluşmasının engellenmesi için yaklaşık
bir saat içerisinde otomatik olarak çalışmaya
başlar.
NEM ALMA modunda veya
SOGUTMA modunda
Çalışmayı durdurmak için
KONFORLU HAVA AKIŞI
Üst limit (SALINIM)
Alt limit (SALINIM)
ISITMA modunda
Çalışmayı durdurmak için
Üst limit (SALINIM)
Alt limit (SALINIM)
KONFORLU HAVA AKIŞI
FAN modunda
Çalışmayı durdurmak için
Üst limit (SALINIM)
Alt limit (SALINIM)
13
GÜÇLÜ Çalıştırma
GÜÇLÜ çalıştırma herhangi bir çalıştırma modunda
soğutmayı (ısıtmayı) hızlı bir şekilde maksimum
düzeye getirir. Böylece, maksimum kapasiteyi
kullanabilirsiniz.
R
 GÜÇLÜ çalıştırmayı
başlatmak için
1. "GÜÇLÜ düğmesi"ne basın.
• GÜÇLÜ çalıştırma 20 dakika içerisinde
sona erer. Sistem otomatik olarak bu
sürenin sonunda GÜÇLÜ çalıştırma öncesi
kullanılan ayarlarla tekrar çalışmaya başlar.
• LCD ekranda "
" simgesi görüntülenir.
• GÜÇLÜ çalıştırma kullanılırken, bazı
işlevler mevcut değildir.
 GÜÇLÜ çalıştırmayı iptal
etmek için
ECONO
POWERFUL
ON/OFF
TEMP
1, 2
MODE
FAN
COMFORT
ON
SWING
CANCEL
OFF
2. "GÜÇLÜ düğmesi"ne tekrar basın.
• LCD ekrandaki "
TIMER
" simgesi kaybolur.
NOT
 GÜÇLÜ çalıştırma hakkında not
• GÜÇLÜ Çalıştırma, ECONO veya KONFORLU HAVA ÜFLEME Çalıştırması ile birlikte
kullanılamaz. Öncelik son basılan düğmeyle bağlantılı işleve verilir.
• GÜÇLÜ Çalıştırma yalnızca ünite çalışırken ayarlanabilir. Çalıştırma durdurma düğmesine
basıldığında, ayarlar iptal edilir ve LCD ekrandaki "
" simgesi kaybolur.
• SOĞUTMA ve ISITMA modunda
Soğutma (ısıtma) etkisinin en üst düzeye çıkartılması için, dış ünite kapasitesinin mutlaka
yükseltilmesi ve hava üfleme hızının maksimum ayara sabitlenmesi gerekir.
Sıcaklık ve hava üfleme ayarları değişken değildir.
• NEM ALMA modunda
Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür ve hava üfleme hızı bir miktar yükseltilir.
• FAN modunda
Hava üfleme hızı maksimum ayara sabitlenir.
14
ECONO Çalıştırması
ECONO çalıştırması, maksimum güç tüketimi değerini düşürerek verimli çalıştırmayı mümkün hale
getiren bir işlevdir.
 ECONO çalıştırmayı
başlatmak için
R
1. "ECONO düğmesi"ne basın.
• LCD ekranda "
" simgesi görüntülenir.
 ECONO çalıştırmayı
iptal etmek için
1, 2
ECONO
2. "ECONO düğmesi"ne tekrar
basın.
• LCD ekrandaki "
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
" simgesi kaybolur.
ON
SWING
CANCEL
OFF
TIMER
NOT
• ECONO Çalıştırma yalnızca ünite çalışırken ayarlanabilir. Çalıştırma durdurma düğmesine
basıldığında, ayarlar iptal edilir ve LCD ekrandaki " " simgesi kaybolur.
• ECONO çalıştırması, dış ünitenin güç tüketimini (çalışma frekansını) sınırlandırarak
verimli çalıştırmayı mümkün hale getiren bir işlevdir.
• ECONO çalıştırması OTOMATİK, SOĞUTMA, NEM ALMA ve ISITMA modlarında kullanılabilir.
• GÜÇLÜ çalıştırma ve ECONO çalıştırması aynı anda kullanılamaz.
Öncelik son basılan düğmeyle bağlantılı işleve verilir.
• Güç tüketimi seviyesi halihazırda düşükse, ECONO çalıştırması kullanıldığında
güç tüketimi düşmeyebilir.
15
ZAMANLAYICI Çalıştırması
Zamanlayıcı işlevleri, gece veya sabah klimanın
otomatik olarak açık veya kapalı konuma getirilmesi
için kullanışlıdır. Ayrıca, KAPATMA ZAMANLAYICI ile
AÇMA ZAMANLAYICI birlikte de kullanılabilir.
R
 KAPATMA ZAMANLAYICI
işlevini kullanmak için
• Saatin doğru olduğunu kontrol edin.
Doğru değilse, saati ayarlayın. (sayfa 9.)
1. "KAPATMA ZAMANLAYICI
düğmesi"ne basın.
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
görüntülenir.
yanıp sönmeye başlar.
2. Saat ayarı istediğiniz değere
ulaşıncaya kadar "ZAMANLAYICI
Ayarı düğmesi"ne basın.
• Düğmeye her basıldığında, süre ayarı
10 dakika artar veya azalır. Düğme basılı
tutulduğunda ayar daha hızlı değişir.
ON
SWING
CANCEL
2
4
OFF
TIMER
1, 3
3. "KAPATMA ZAMANLAYICI
düğmesi"ne tekrar basın.
• ZAMANLAYICI lambası sabit yanmaya başlar.
 KAPATMA ZAMANLAYICI işlevini iptal etmek için
4. "İPTAL düğmesi"ne basın.
• ZAMANLAYICI lambası söner.
NOT
• ZAMANLAYICI ayarladığında güncel saat görüntülenmez.
• Ayarlandıktan sonra AÇMA ZAMANLAYICI, KAPATMA ZAMANLAYICI ve süre ayarı belleğe
kaydedilir. (Uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde bellek iptal edilir.)
• Ünite AÇMA/KAPATMA Zamanlayıcı üzerinden çalıştırılıyorsa, gerçek çalışma uzunluğu
kullanıcı tarafından girilen süreye göre değişebilir.
 GECE AYAR MODU
KAPATMA ZAMANLAYICI ayarlandığında klima, konforlu şekilde uyumanız için aşırı
soğutmayı (ısıtmayı) önlemek üzere sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirir (SOĞUTMA
modunda 0,5°C arttırır, ISITMA modunda 2,0°C düşürür).
16
 AÇMA ZAMANLAYICI işlevini kullanmak için
• Saatin doğru olduğunu kontrol edin. Doğru
değilse, saati ayarlayın (sayfa 9.).
R
1. "AÇMA ZAMANLAYICI
düğmesi"ne basın.
görüntülenir.
yanıp sönmeye başlar.
2. Saat ayarı istediğiniz
değere ulaşıncaya kadar
"ZAMANLAYICI Ayarı
düğmesi"ne basın.
• Düğmeye her basıldığında, süre ayarı
10 dakika artar veya azalır. Düğme basılı
tutulduğunda ayar daha hızlı değişir.
ECONO
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
3. "AÇMA ZAMANLAYICI
düğmesi"ne tekrar basın.
• ZAMANLAYICI lambası sabit yanmaya
başlar.
ON/OFF
POWERFUL
SWING
1, 3
ON
CANCEL
4
OFF
TIMER
2
 AÇMA ZAMANLAYICI işlevini iptal etmek için
4. "İPTAL düğmesi"ne basın.
• ZAMANLAYICI lambası söner.
 AÇMA ZAMANLAYICI ve KAPATMA ZAMANLAYICI
işlevlerini birlikte kullanmak için
• İki zamanlayıcının birlikte kullanıldığı bir örnek ayar aşağıda gösterilmiştir.
DİKKAT
 Aşağıdaki durumlarda zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.
• Bir kesici KAPALI konuma getirildiğinde.
• Bir güç kesintisi sonrası.
• Uzaktan kumandadaki piller değiştirildiğinde.
17
Display
(Örnek)
Şu anda saat: 23:00
(Ünite çalışıyor)
KAPATMA ZAMANLAMA 0:00
Birlikte
AÇMA ZAMANLAMA 7:00
BAKIM
Bakım ve Temizlik
İKAZ
Temizlemeden önce, çalışmayı durdurduğunuzdan ve
kesiciyi KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun.
Üniteler
 İç ünite, Dış ünite ve Uzaktan kumanda
1. Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.
 Ön panel
1. Ön paneli açın.
• Paneli ana ünitenin boşluklarından
(sol ve sağ taraftaki 2 boşluktan)
tutun ve durana kadar yukarı doğru
kaldırın.
Ana ünitedeki girinti
2. Ön paneli çıkartın.
• Ön paneli daha da yukarı
kaldırırken, sağa doğru kaydırın ve
ön tarafa doğru çekin. Solda dönen
şaft ayrılır. Sağda dönen şaftı sola
doğru kaydırın ve öne doğru
çekerek çıkartın.
Döndürme
ekseni
3. Ön paneli takın.
• Ön panelin sağda ve solda dönen
şaftlarını yuvalarla hizalayın ve
sonuna kadar bastırın.
• Ön paneli nazikçe kapatın.
(Ön panelin her iki kenarını ve
ortasını bastırın.)
İKAZ
• İç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunursanız, yaralanabilirsiniz.
• Ön paneli çıkartırken veya takarken, sağlam ve dengeli bir tabure kullanın ve adımlarınıza
dikkat edin.
• Ön paneli çıkartırken veya takarken, düşmemesi için paneli elinizle sağlam şekilde
destekleyin.
• Temizlik için 40°C'nin üzerinde su, benzin, motorin, tiner, uçucu yağlar, parlatma bileşikleri,
ovalama fırçaları ve benzeri ovma aletleri kullanmayın.
• Temizlik sonrası ön panelin sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olun.
18
Filtreler
1. Ön paneli açın. (sayfa 18.)
Ana ünitedeki girinti
• Paneli ana ünitenin boşluklarından (sol ve
sağ taraftaki 2 boşluktan) tutun ve durana
kadar yukarı doğru kaldırın.
2. Hava filtrelerini çekerek çıkartın.
• Her bir hava filtresinin merkezindeki filtre tırnağını bir miktar yukarı doğru bastırın ve
ardından aşağı doğru çekin.
3. Titanyum Apatit Fotokatalitik
Hava Temizleme Filtresini çıkartın.
• Gövdenin girintili parçalarını sabit tutun ve
dört adet mandalı açın.
4. Her bir filtreyi temizleyin veya
değiştirin.
Filtre gövdesi
Şekle bakın.
• Kalan suyu temizlemek için sallarken,
filtreye zarar vermemeye dikkat edin.
Hava filtresi
Titanyum Apatit
Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtresi
Çıkıntı
5. Hava filtresini ve Titanyum Apatit
Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresini
geri yerlerine takın ve ön paneli kapatın.
• Filtre mandallarını ön panel yuvalarına geri takın. Ön
paneli yavaşça kapatın ve paneli 3 noktadan bastırın.
(her iki kenarda 1'er adet ve ortada 1 adet.)
• Hava filtresi ve Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtre yatay yönde simetrik bir forma
sahiptir.
 Hava Filtresi
1. Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik
süpürgesiyle temizleyin.
• Tozlar kolayca çıkmıyorsa, ılık suyla seyreltilmiş nötr deterjanla
yıkayın ve ardından gölgede kurumasını bekleyin.
• Hava filtrelerinin havada iki defa temizlenmesi önerilir.
 Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtresi.
Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresi, 6 ayda bir
suyla yıkanarak yenilenebilir. Her 3 yılda bir değiştirilmesini öneririz.
19
Tırnak
[ Bakım ]
1. Tozları elektrik süpürgesiyle çekin ve suyla hafifçe yıkayın.
2. Çok kirliyse, nötr bir deterjanla karıştırılmış su içerisinde 10 ila
15 dakika bekletin.
3. Suyla yıkarken, filtreyi gövdesinden ayırmayın.
4. Yıkadıktan sonra, kalan suyu sallayın ve gölgede kurumasını bekleyin.
5. Kalan suyu temizlemek için sallarken, filtreye zarar vermemeye dikkat
edin.
[ Değiştirme ]
1. Filtre gövdesi üzerindeki tırnakları çıkartın ve yeni bir filtre takın.
• Eski filtreleri tutuşmaz atık olarak atın.
NOT
• Kirli filtrelerle çalıştırılırsa:
(1) havadaki koku giderilemez.
(2) hava temizlenemez.
(3) ısıtma veya soğutma performansı düşer.
(4) koku yapabilir.
• Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresi sipariş etmek için, klimayı satın
aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
• Eski filtreleri tutuşmaz atık olarak atın.
Öğe
Parça Numarası
Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresi.
(gövdesiz) 1 takım
KAF970A46
Şu hususları kontrol edin
Dış ünite tabanının, standının ve diğer fittinglerinin çürümediğini veya korozyona uğramadığını
kontrol edin.
İç ünite ve dış ünite hava giriş ve çıkışlarını engelleyen bir şey olmadığını kontrol edin.
SOĞUTMA veya NEM ALMA çalıştırması sırasında drenaj hortumunun sorunsuz şekilde tahliye
olduğundan emin olun.
• Tahliye edilen su görünmüyorsa, iç ünitede su kaçağı meydana gelmiş olabilir. Böyle bir durumda
çalışmayı durdurun ve yetkili servise danışın.
 Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa
1. Ünitenin iç kısmını kurutmak için birkaç saat boyunca "Yalnızca FAN"
modunda çalıştırın.
• "MOD seçim düğmesi"ne basın ve "FAN" çalıştırma modunu seçin.
• "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne basın ve çalıştırmayı başlatın.
2. Çalıştırma durduktan sonra, oda kliması için kesiciyi kapalı konuma getirin.
3. Hava filtrelerini temizleyin ve geri yerine takın.
4. Uzaktan kumandadaki piller çıkartın.
20
SORUN GİDERME
Sorun Giderme
Bu durumlar sorun değildir.
Aşağıda sıralanan durumlar bir sorun olduğu anlamına gelmez, belirli nedenleri vardır. Bu durumlarda
ünitenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Durum
Çalışma hemen başlamıyor.
• Çalışma durdurulduktan hemen
sonra AÇMA/KAPAMA
düğmesine basıldığında.
• Mod tekrar seçildiğinde.
Açıklama
• Klimanın korunması içindir.
Yaklaşık 3 dakika kadar beklemeniz gerekir.
• Klima ısınır. Yaklaşık 1 ila 4 dakika kadar beklemeniz gerekir.
Isıtma çalıştırması başladıktan
(Sistem sıcak havayı ancak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan
hemen sonra bir süre sıcak hava
sonra üflemeye başlayacak şekilde tasarlanmıştır.)
üflenmez.
Isıtma çalıştırması aniden
duruyor ve bir akış sesi
duyuluyor.
• Sistem, dış ünite üzerindeki donu temizliyordur.
Yaklaşık 3 ila 8 dakika beklemeniz gerekir.
Dış üniteden su veya buhar
geliyor.
 ISITMA modunda
• Dış ünite üzerindeki don, klima defrost moduna geçtiğinde
su veya buhar olarak atılır.
 SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda
• Havadaki nem, dış ünite borularının soğuk yüzeyinde su
olarak yoğunlaşır ve damlamaya başlar.
İç üniteden buğu çıkıyor.
 Odadaki havanın, soğutma çalıştırması sırasında soğuk hava
akışı nedeniyle buğuya dönüşmesi durumunda karşılaşılır.
İç üniteden koku geliyor.
 Ünitenin odadaki mobilyaların veya sigara
kokusunu çekmesi ve üflenen havayla birlikte odaya geri
vermesi durumunda karşılaşılır.
(Böyle bir durumda, iç ünitenin yetkili bir teknisyen tarafından
yıkanmasını öneririz. Klimanızı satın aldığınız mağazanın
yetkili servisine danışın.)
 Çalıştırma durduktan sonra:
Klima çalışma konumunda
• Dış ünite fanı, sistemin korunması için yaklaşık 60 saniye
değilken dış ünite fanı dönmeye
daha dönmeye devam eder.
başlar.
 Klima çalışmıyorken:
• Dış ortam sıcaklığı çok yüksekse, dış ünite fanı, sistemin
korunması için dönmeye başlar.
Çalışma aniden duruyor.
(ÇALIŞTIRMA lambası yanıyor.)
 Klima, sistemin korunması için ani olarak büyük bir değerde
gerçekleşen gerilim dalgalanmalarında çalışmayı durdurur.
Yaklaşık 3 dakika içerisinde çalışmayı otomatik olarak tekrar
başlatır.
Uzaktan kumanda sinyali
görüntülenmiyor.
Uzaktan kumanda hassasiyeti
düşük.
Ekranın kontrastı düşük veya
ekran gözükmüyor.
Ekran, kontrol edilemiyor.
• Piller kuruyordur ve uzaktan kumanda arızalıdır. Tüm pilleri
yeni AAA alkali pillerle değiştirin. Ayrıntılı bilgi için, bu
kılavuzun "Pilleri takmak için" bölümüne bakın. (sayfa 7.)
* Sıfırlama düğmesi mevcutsa, pilleri geri taktıktan sonra
sıfırlama düğmesine basın.
21
Tekrar kontrol edin.
Bir servis personeli çağırmadan önce aşağıdaki hususları tekrar kontrol edin.
Durum
Şu hususları kontrol edin
Klima çalışmıyor.
(ÇALIŞTIRMA lambası
yanmıyor.)
•
•
•
•
Kesici KAPALI konuma mı getirildi veya sigorta patladı mı?
Bir güç kesintisi mi var?
Piller uzaktan kumandaya doğru şekilde takıldı mı?
Zamanlayıcı ayarı doğru şekilde yapıldı mı?
Soğutma (Isıtma) etkisi zayıf.
• Hava filtreleri temiz mi?
• İç ve dış ünitelerin hava giriş veya çıkışını engelleyen bir
şey var mı?
• Sıcaklık ayarı doğru mu?
• Pencereler ve kapılar kapalı mı?
• Hava üfleme hızı ve hava üfleme yönü doğru şekilde
ayarlandı mı?
Çalışma aniden duruyor.
(ÇALIŞTIRMA lambası yanıp
sönüyor.)
• Hava filtreleri temiz mi?
• İç ve dış ünitelerin hava giriş veya çıkışını engelleyen bir şey
var mı?
Hava filtrelerini temizleyin, tüm engelleri kaldırın ve kesiciyi
KAPALI konuma getirin. Kesiciyi tekrar AÇIK konuma getirin
ve klimayı uzaktan kumandayla çalıştırmayı deneyin. Lamba
hala yanıp sönüyorsa, klimanızı satın aldığınız mağazanın
yetkili servisine danışın.
Çalışma sırasında anormal bir
durum meydana geliyor.
• Klima yıldırım düşmesi veya radyo dalgaları nedeniyle
arızalanabilir. Kesiciyi önce KAPALI ve ardından AÇIK
konuma getirin ve klimayı uzaktan kumandadan çalıştırmayı
deneyin.
22
Derhal yetkili servisi arayın.
UYARI
 Anormal bir durum (yanma, koku vb.) meydana geldiğinde, çalışmayı durdurun ve kesiciyi KAPALI
konuma getirin.
Anormal durum dikkate alınmadan çalışmaya devam edilirse sorunlar meydana gelebilir, elektrik
çarpabilir veya yangın çıkabilir.
Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
 Klimayı kendiniz onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Yanlış bir işlem elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
Güç kalosu aşırı sıcak veya hasarlı.
Çalıştırma sırasında olağandışı bir ses duyuluyor.
Güvenlik devre kesici, bir sigorta veya toprak kaçak
kesici işletimi sıksık durduruyor.
Bir düğme veya buton çoğu zman düzgün çalışmıyor.
Yanık kokusu var.
İç üniteden su sızıyor.
 Bir güç kesintisinden sonra
Klima yaklaşık 3 dakika içerisinde çalışmayı
otomatik olarak tekrar başlatır. Bir süre beklemeniz
yeterli olacaktır.
Devre kesiciyi
KAPALI duruma
getirin ve servise
haber verin.
 Yıldırım düşmesi
Yakın bir alana yıldırım düşerse, sistemi korumak için
çalışmayı derhal durdurun ve kesiciyi KAPALI konuma
getirin.
Bertaraf gereksinimleri
Kumandası ve pilleriyle birlikte ürününüz bu simgeyle işaretlenmiştir. Bu simge, elektrikli ve elektronik
ürünlerin ve pillerin ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir.
Piller için, bu simgenin altında ayrıca bir kimyasal simge bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir
konsantrasyonun üzerinde ağır metal içerdiği anlamına gelir. Olası kimyasal simgeler şunlardır:
 Pb: kurşun (>%0,004)
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer
parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montör tarafından gerçekleştirilmelidir.
Üniteler ve atık piller yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için özel bir işleme tesisinde
işlenmelidir.
Doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Lütfen daha fazla bilgi için montör veya yerel yetkili ile irtibat kurun.
23
Düzenli bakım yaptırmanızı öneririz.
Belirli çalıştırma koşullarında klima içerisindeki hava birkaç sezon kullanıldıktan sonra kirlenebilir ve bu
da performansın düşmesine neden olur. Kullanıcı tarafından yapılacak düzenli temizliklere ek olarak,
bir uzman tarafından düzenli bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için, klimanızı satın aldığınız
mağazanın yetkili servisine danışın.
Bakım maliyetinin kullanıcı tarafından karşılanması gerekir.
Kullanılan soğutucu akışkanla ilgili önemli bilgiler.
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera etkisi gazları içermektedir.
Soğutucu akışkan tipi:R410A
GWP(1) değeri:1975
(1) GWP = küresel ısınma potansiyeli
Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi
gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bayinizle temas kurun.
 Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.
24
Arıza teşhisi.
UZAKTAN KUMANDAYLA ARIZA TEŞHİSİ
ARC433 serisinde ana ünitedeki sıcaklık gösterge bölümlerinde ilgili kodlar görüntülenir.
1. ZAMANLAYICI İPTAL düğmesi 5 saniye basılı tutulduğunda sıcaklık gösterge bölümünde
" " göstergesi yanıp sönmeye başlar.
R
ECONO
ON/OFF
POWERFUL
TEMP
MODE
FAN
COMFORT
ON
SWING
CANCEL
ZAMANLAMA İPTAL butonu
Zaman ayarını iptal eder.
OFF
TIMER
2. Sürekli bir bip sesi duyana kadar ZAMANLAYICI İPTAL düğmesine arka arkaya basın.
• Kod göstergesi aşağıdaki gibi değişir ve uzun bir bip sesi duyulur.
SİSTEM
İÇ ÜNİTE
DIŞ ÜNİTE
KOD
00
UA
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E1
E5
E6
E7
F3
F6
H0
H6
H8
H9
J3
J6
L3
L4
L5
P4
ANLAMI
NORMAL
İÇ ÜNİTE-DIŞ ÜNİTE KOMBİNASYON HATASI
SOĞUTUCU AKIŞKAN YETERSİZ
GERİLİM DÜŞÜŞÜ VEYA ANA DEVRE AŞIRI GERİLİM
İLETİM HATASI (İÇ ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA)
İÇ ÜNİTE PCB ARIZASI
YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ VEYA DONMA KORUMASI
FAN MOTORU ARIZALI
ARIZALI ISI EŞANJÖRÜ SICAKLIK SENSÖRÜ
ARIZALI EMİŞ HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
SOĞUTMA-ISITMA GEÇİŞ HATASI
DEVRE KARTI ARIZALI
OL BAŞLATILDI
ARIZALI KOMPRESÖR ÇALIŞTIRMA
DC FAN MOTORU ARIZALI
YÜKSEK SICAKLIKLIK DEŞARJ BORUSU KONTROLÜ
YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ (SOĞUTMA MODUNDA)
SENSÖR ARIZASI
ÇALIŞTIRMA ARIZALI KONUM TESPİT SENSÖRÜ NEDENİYLE DURDURULDU
CT ANORMAL ÇALIŞIYOR
ARIZALI EMİŞ HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
ARIZALI DEŞARJ BORUSU SICAKLIK SENSÖRÜ
ARIZALI ISI EŞANJÖRÜ SICAKLIK SENSÖRÜ
ELEKTRİK PARÇALARI ISI ARIZASI
INVERTER DEVRESİ SOĞUTMA BLOĞUNDA YÜKSEK SICAKLIK
ÇIKIŞ AŞIRI AKIM
ARIZALI INVERTER DEVRESİ SOĞUTMA BLOĞU SICAKLIK SENSÖRÜ
NOT
1. Kısa bir bip sesinin ardından birbirini takip eden iki bip sesi, geçerli bir kod olmadığını gösterir.
2. Kod ekranını iptal etmek için, ZAMANLAYICI İPTAL düğmesini 5 saniye basılı tutun. 1 dakika
boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa kod ekranı kendini otomatik olarak iptal eder.
25
3P291652-2C 2014.08
Copyright 2014 Daikin
Download PDF