Doro | COMFORT 4005 | Manual Doro Comfort 4005 v1.0

Doro Comfort 4005
Nederlands
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
17
22
10
18
23
11
19
12
13
14
20
21
15
Basisstation met snoer en DECT-handset
1. Hangpen voor wandmontage
2. Menutoets/OK
3. Led
4. Wissen/Terug/Stil
5. Oproeplog/Telefoonboek
6. Bericht wissen
7. Volgend bericht
8. Vorig bericht
9. Afspelen/Stop
10. Terughalen (recall)
11. Antwoordapparaat aan/uit
12. Volume/ V = Opnieuw kiezen
13. Extra versterking (boost)
14. Luidspreker
15. Snelkiezen
24
25
26
v /Oproeplog
Menutoets links/OK
Oproeptoets
V /Opnieuw kiezen
Toetsblokkering
Luidspreker
Menutoets rechts/Terug/Interne oproep
Oproep beëindigen/Handset
in-/uitschakelen
24. Beltoon aan/uit
25. Terughalen (recall)
26. Telefoonboek
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nederlands
Inhoud
Installatie.......................................................................................................... 1
Aansluiting basisstation ................................................................................. 1
Aansluiting DECT-handset .............................................................................. 1
Basisstation – basisinstellingen ....................................................................... 1
DECT-handset – basisinstellingen .................................................................... 1
Bediening ......................................................................................................... 2
Het display.................................................................................................. 2
Basisstation – lampje .................................................................................... 2
Een oproep doen .......................................................................................... 2
Mute .......................................................................................................... 3
Volumeregeling............................................................................................. 3
Tijdelijke stille modus.................................................................................... 4
Tekst invoeren.............................................................................................. 4
DECT-handset – toetsblokkering ...................................................................... 4
DECT-handset – in-/uitschakelen ..................................................................... 4
DECT-handset – stil/beltoon uit ....................................................................... 4
Telefoonboek ............................................................................................... 4
Basisstation – snelkiezen................................................................................ 5
Nummerweergave, BELLERLIJST / BELLIJST ..................................................... 6
Instellingen ....................................................................................................... 6
DECT-handset instellingen.............................................................................. 6
Instellingen basisstation (INSTELLINGEN of BASIS INST) .................................... 7
Uitgebreid systeem (twee of meer DECT-handsets) .............................................. 8
Antwoordapparaat ............................................................................................... 8
Instellen via handset ..................................................................................... 9
Gebruik vanaf basisstation .............................................................................. 10
Antwoordbericht ........................................................................................... 10
Persoonlijk bericht (MEMO) ............................................................................ 11
Meeluisteren................................................................................................ 11
Geheugen vol ............................................................................................... 11
Toegang op afstand ....................................................................................... 11
Overige ............................................................................................................. 12
Batterij ....................................................................................................... 12
Bereik ........................................................................................................ 12
Eco-functionaliteit ........................................................................................ 12
Problemen oplossen ...................................................................................... 13
Verzorging en onderhoud ................................................................................ 13
Garantie ..................................................................................................... 14
Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate) ...................................... 14
Verklaring van overeenstemming ...................................................................... 14
Nederlands
Installatie
Dit product is bedoeld voor analoge telefoonnetwerken in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.
Aansluiting basisstation
1.
2.
3.
4.
5.
Sluit het krulsnoer aan op de handset en op de aansluiting met de markering q
op het toestel.
Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op de aansluiting y op het toestel.
Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op de aansluiting K
op het toestel.
Neem de handset op en luister of u een kiestoon hoort.
Leg de snoeren in de groeven op de onderkant van het toestel.
NB
Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer; een bestaand telefoonsnoer van een vorig toestel werkt
mogelijk niet met deze telefoon.
Aansluiting DECT-handset
1.
2.
3.
Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op y op het basisstation.
Plaats de batterijen 2 x 1.2 V AAA 400 mAh NiMH in de handset en let hierbij op
de juiste polariteit.
Plaats de handset in het basisstation om op te laden (24 uur voor het eerste gebruik).
Basisstation – basisinstellingen
Er moeten enkele basisinstellingen worden ingesteld voordat de telefoon voor het eerst kan
worden gebruikt.
De telefoon gaat na 30 seconden terug naar stand-by.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Druk op =/O op het basisstation.
Selecteer LANGUAGE/TAAL met v of V . Druk op =/O.
Selecteer NEDERLANDS. Druk op =/O.
Selecteer DATUM & TIJD. Druk op =/O.
Selecteer TIJDFORMAAT. Druk op =/O.
Selecteer 24 UUR of 12 UUR. Druk op =/O en op C/
om terug te keren.
Selecteer KLOK INSTEL. Druk op =/O.
Selecteer een kanaal met v of V . Druk op =/O.
Herhaal stap 7 voor het instellen van maand, datum, uur en minuut.
Druk tweemaal op C/
om terug te keren.
DECT-handset – basisinstellingen
TAAL
1.
2.
3.
4.
5.
Druk op
.
Ga met behulp van v /V naar HS SETTINGS/HANDSET INST. Druk op OK.
Selecteer LANGUAGE/TAAL. Druk op OK.
Selecteer NEDERLANDS. Druk op OK.
Druk op L om het menu af te sluiten.
1
Nederlands
DATUM & TIJD
NB
Als de instelling van DATUM & TIJD reeds is gebeurd op het basisstation, worden op de
DECT-handset dezelfde gegevens weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Druk op
.
Ga met v /V naar HANDSET INST. Druk op OK.
Selecteer DATUM & TIJD. Druk op OK.
Selecteer TIJD INSTEL.. Druk op OK.
Voer de huidige tijd in. Druk op OK.
Selecteer DATUM INST.. Druk op OK.
Voer de huidige datum in. Druk op OK.
NB
Als op het basisstation – – wordt weergegeven, is het antwoordapparaat niet aangesloten of
is de tijd/datum niet ingesteld. U moet de juiste datum en tijd instellen om alle functies
te kunnen gebruiken.
Bediening
Op de draadloze handset op q en L drukken heeft hetzelfde effect als het opnemen
van de handset en het terugplaatsen van de DECT-handset op de bedrade telefoon (het
basisstation).
Het display
In stand-by worden de datum en tijd, het totaal aantal oproepen in het geheugen voor
nummerweergave en het aantal nieuwe oproepen op het display aangegeven.
Oproeptimer
Tijdens een oproep verschijnt UU:MM:SS. Dit geeft de duur van de oproep aan.
Basisstation – lampje
Het lampje op het basisstation geeft de volgende dingen aan:
•
•
•
•
Lampje
Lampje
Lampje
Lampje
aan = antwoordapparaat aan
uit = antwoordapparaat uit
knippert 1 keer per seconde = nieuw bericht
knippert snel = inkomende oproep
Een oproep doen
Gewoon kiezen
1.
2.
Neem de handset op of druk op q.
Voer het gewenste telefoonnummer in.
Voorkiesfunctie
Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren en wijzigen voordat het nummer wordt gekozen.
1.
2.
Voer het gewenste telefoonnummer in. Gebruik C om te wissen.
Neem de handset op om het nummer te kiezen. Hang op of druk op L om de oproep
te beëindigen.
2
Nederlands
NB
Als automatisch antwoorden is ingeschakeld, hoeft u de handset enkel van het station voor de
draadloze handset te nemen om de oproep te beantwoorden. Zie DECT-handset instellingen,
p. 6 .
Opnieuw kiezen
Druk op V of r . Maak een keuze uit de 10 laatste gekozen nummers. Als het nummer al
in het telefoonboek is opgenomen, wordt ook de bijbehorende naam getoond. Druk op q
om het getoonde nummer te bellen of op OK voor een submenu. Zie Telefoonboek, p. 4 .
Handsfree kiezen
1.
2.
Druk op ; de handsfreefunctie wordt geactiveerd.
Voer het gewenste telefoonnummer in.
3.
Druk op
om de oproep te beëindigen.
NB
U kunt ook heen en weer schakelen tussen de handset- en de handsfreemodus door op
te
drukken of door de handset op te nemen. Houd er rekening mee dat slechts één persoon
tegelijkertijd kan spreken in de handsfreemodus. Er wordt automatisch geschakeld tussen de
luidspreker en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde geluiden, zoals muziek,
in de nabijheid van de telefoon zijn te horen, omdat de handsfreefunctie anders niet goed werkt.
Telefoneren tijdens stroomuitval
Via het basisstation kan met de bedrade handset worden getelefoneerd als de netstroom is
uitgevallen of losgekoppeld.
BELANGRIJK
Terwijl de netstroom uit is kunnen geen opgeslagen nummers worden gekozen. U kunt
inkomende oproepen beantwoorden met de bedrade handset.
Mute
Schakel de microfoon tijdens een gesprek in/uit met C.
Volumeregeling
Tijdens een gesprek stelt u het volume bij met v of V . Het volume wordt op het display
aangegeven. Bij beëindiging van de oproep blijft het volume op het laatste gekozen niveau
staan.
Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op de DECT-handset op
weergegeven.
functie is ingeschakeld, wordt
. Als deze
NB
In de luidsprekermodus kan slechts één persoon tegelijkertijd spreken.
Extra versterking (boost)
om de versterking te activeren. De versterking wordt na elke oproep
Druk op de toets
uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.
3
Nederlands
WAARSCHUWING
Het volume van de handset van het basisstation kan erg hoog worden gezet. De versterking
mag alleen worden gebruikt door mensen met een verminderd gehoorvermogen.
Tijdelijke stille modus
Wanneer iemand belt, kunt u op C drukken om het belsignaal van de handset uit te schakelen.
Tekst invoeren
Druk enkele keren op een numerieke toets totdat het gewenste teken wordt getoond en wacht
vervolgens enkele seconden voor u het volgende teken invoert. Gebruik C om te wissen. Druk
op 1 voor een spatie. Druk op C en houd de toets ingedrukt om de volledige ingevoerde
tekst te wissen. Druk enkele keren op L om het menu af te sluiten.
DECT-handset – toetsblokkering
Houd * ingedrukt om te activeren/deactiveren. Als deze functie is ingeschakeld, wordt
weergegeven. U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op q te drukken, ook
als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens het gesprek is de blokkering van de toetsen
tijdelijk opgeheven. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer
geblokkeerd.
DECT-handset – in-/uitschakelen
Houd in stand-by L ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.
DECT-handset – stil/beltoon uit
Houd in stand-by # ingedrukt om het belsignaal van de handset in of uit te schakelen. Zie
weergegeven.
DECT-handset instellingen, p. 6 . Zolang de beltoon gedeactiveerd is, wordt
Telefoonboek
Het basisstation en de handset hebben elk hun eigen telefoonboek. In beide worden
50 combinaties van naam en telefoonnummer opgeslagen. Contactpersonen worden in
alfabetische volgorde opgeslagen in het telefoonboek.
Als u nummerweergave hebt, wordt bij inkomende oproepen de naam van de beller
weergegeven als deze in het telefoonboek staat. U kunt verschillende wijsjes selecteren voor
de in het telefoonboek opgeslagen nummers (werkt alleen als u nummerweergave hebt).
Contactpersonen opslaan
1.
2.
3.
4.
5.
Druk op =/O en selecteer TELEF.BOEK. Druk op OK.
Selecteer TOEVOEGEN en druk op OK.
Voer de naam in. Gebruik C om te wissen. Druk op OK.
Voer het telefoonnummer in. Gebruik C om te wissen. Druk op OK.
Doorloop de wijsjes met v of V . Druk op OK.
NB
Druk op r
om een pauze in te voegen in het telefoonnummer. Als u een nummer wilt
wijzigen, slaat u het nieuwe nummer op dezelfde locatie als het oude op.
Kiezen vanuit telefoonboek
1.
Druk op b .
4
Nederlands
2.
3.
Selecteer een contactpersoon met v of V . U kunt het telefoonboek snel doorzoeken
door een of meer keer op de juiste cijfertoets te drukken voor de eerste letter van de naam.
Druk op q of neem de handset op om het weergegeven nummer te kiezen.
Contactpersonen bewerken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Druk op =/O, selecteer TELEF.BOEK en druk op OK
Druk op v of V en selecteer BEWERKEN. Druk op OK.
Selecteer een contactpersoon met v of V . Druk op OK.
Bewerk de naam en druk op OK.
Bewerk het telefoonnummer en druk op OK.
Doorloop de wijsjes met v of V . Druk op OK.
Contactpersonen wissen – basisstation
1.
2.
3.
4.
Druk op =/O en selecteer TELEF.BOEK.
Selecteer WIS ALLES? Druk op =/O om te bevestigen. Selecteer de contactpersoon
met v of V . Druk op =/O.
Of selecteer ALLES WISSEN. Druk op =/O.
Op het display wordt het volgende weergegeven: BEVESTIGEN?
Druk op =/O om te bevestigen of op C/
om te annuleren.
Contactpersonen wissen – DECT-handset
1.
Druk op b .
2.
3.
Selecteer de contactpersoon die u wilt bewerken. Druk op
Selecteer WISSEN. Druk op OK.
Of selecteer ALLES WISEN. Druk op OK.
Druk op OK om te bevestigen.
4.
.
Status telefoonboek (TB STATUS)
Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel vrije
opslagruimte er is.
Basisstation – snelkiezen
Het basisstation heeft 5 sneltoetsen (m1 – m5) die u kunt gebruiken voor nummers die
vaak worden gebeld, of voor noodnummers.
Nummers voor de sneltoetsen opslaan
1.
2.
Voer in stand-by het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
Houd een van de sneltoetsen (m1 – m5) meer dan 2 seconden lang ingedrukt, totdat u
een toon hoort die aangeeft dat het nummer is opgeslagen.
NB
Sneltoetsnummers kunnen niet worden gewist. Een oud nummer wordt altijd vervangen als een
nieuw nummer wordt opgeslagen.
Snelkiezen
Druk in stand-by op een van de sneltoetsen (m1 – m5). Het basisstation kiest automatisch
het nummer, in de luidsprekermodus.
5
Nederlands
Nummerweergave, BELLERLIJST / BELLIJST
Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u opneemt en u kunt zien wie er
heeft gebeld terwijl u er niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt
de naam van de beller weergegeven. De oproepen worden op volgorde van binnenkomst
opgeslagen. De laatste 20 ontvangen beantwoorde en onbeantwoorde oproepen worden
samen met de datum en tijd opgeslagen. In stand-by wordt ONG. CID weergegeven en
« in de lijst geeft een gemiste oproep aan.
NB
Voor deze functie hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Neem contact op
met uw serviceprovider voor meer informatie.
Nummers ophalen en kiezen
. Selecteer een contactpersoon met v /V .
1.
Druk op
2.
Druk op q om te kiezen of op
voor een submenu.
TOEV. AAN TB
Nummer in telefoonboek opslaan.
DETAILS
De datum en tijd van de oproep weergeven. (alleen op DECT-handset)
WISSEN
Dit nummer uit de oproeplog (niet uit het telefoonboek) verwijderen.
ALLES WISEN
Alle nummers uit de oproeplog (niet uit het telefoonboek) verwijderen.
ALLEEN op basisstation: Druk op =/O, selecteer BELLERLIJST en druk op =/O. Gebruik
v of V en selecteer: GEMIST, ONTVANGEN of GEBELD. Druk op =/O.
Nummerweergaveberichten
De volgende berichten zullen soms worden weergegeven:
BUITENBEREIK
Onbekend nummer, bv. een oproep vanuit het buitenland.
VERBORGEN
Informatie over het nummer is geblokkeerd. Het nummer kan niet worden
weergegeven.
a
Berichtindicatie van uw netwerkexploitant*.
* Werkt alleen in sommige landen.
De berichtindicator verwijderen: druk op v
en houd vervolgens 4 ingedrukt.
Instellingen
DECT-handset instellingen
1.
2.
3.
Druk op . Selecteer HANDSET INST. Druk op OK.
Selecteer de gewenste functie, bv. TAAL. Druk op OK.
Selecteer de gewenste instelling. Druk op OK.
6
Nederlands
ALARM
weergegeven in de
Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt
standby-modus. Als het alarm afgaat, is gedurende 45 seconden een
signaal te horen. Het signaal kan met een willekeurige toets worden
uitgeschakeld. Als SLUIMER wordt geactiveerd, gaat het alarm ongeveer
7 minuten later opnieuw af. Schakel het alarm permanent uit via het
menu of door enkele seconden L ingedrukt te houden. Het volume
wordt bepaald door de instelling van de beltoon.
BEL INSTEL.
Het beltoonsignaal selecteren voor INTERN. BEL (interne oproepen) en
voor EXTERN. BEL (externe oproepen).
BELVOLUME
Het beltoonsignaal van de DECT-handset kan worden aangepast.1 =
laagste, 5 = hoogste of VOLUME UIT. Druk op OK om te bevestigen.
TOON INSTL.
De volgende waarschuwingssignalen kunnen allemaal worden
uitgeschakeld: TOETSTOON, BATTER.TOON en BUITENBEREIK.
TAAL
Taal van displayteksten.
NW NAAM HS
In stand-by weergegeven tekst.
HS DISPLAY
In stand-by naam dan wel tijd weergeven.
AUTOM.ANTW
De oproep wordt beantwoord wanneer de DECT-handset van de houder af
wordt genomen.
DATUM & TIJD
Datum/tijd instellen. De notatie van datum/tijd kan ook worden
aangepast.
Instellingen basisstation (INSTELLINGEN of BASIS INST)
1.
2.
3.
Druk op =/O of . Selecteer INSTELLINGEN of BASIS INST. Druk op OK.
Selecteer functie, bv. BELINSTEL of BASIS BEL. Druk op OK.
Voer de gewenste instelling in. Druk op OK.
BASIS BEL
Beltoon voor het basisstation selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
BELINSTEL,
BELVOLUME
Belsignaal basisstation.
Selecteer het beltoonsignaal voor INTERN. BEL (interne oproepen) en
voor EXTERN. BEL (externe oproepen).
Belvolume basisstation.
1 = laagste, 5 = hoogste of VOLUME UIT. Druk op OK om te bevestigen.
Het belsignaal van het basisstation kan worden gewijzigd.
TOETSTOON
Toetstoon AAN of UIT
HANDSET VERW Een DECT-handset afmelden.
FLASHTIJD
Tijdsinstelling voor Recall-toets.
LANG = Nieuw-Zeeland.
NORMAAL = Frankrijk/Portugal.
KORT = overige, waaronder VK/AUS.
STD.INSTELL.
Alle instellingen van het basisstation terugzetten op de
standaardinstelling.
PIN WIJZIG.
De code (standaard 0000) kan worden gewijzigd.
NB
Een afgemelde DECT-handset kan niet meer met het systeem worden gebruikt!
7
Nederlands
Uitgebreid systeem (twee of meer DECT-handsets)
In stand-by wordt het oproepnummer voor interne oproepen weergegeven. Het basisstation
moet centraal worden opgesteld, zodat het dekkingsgebied voor alle DECT-handsets ongeveer
gelijk is.
Een nieuwe DECT-handset aanmelden
Alle DECT-handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al aangemeld bij het basisstation.
U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij een basisstation.
NB
Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit betekent dat zowel de handset als
het basisstation te gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele eenheden, ongeacht
de fabrikant. Het GAP-protocol kan echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.
1.
Op basisstation: druk op =/O. Selecteer REGISTRATIE. Druk op =/O om te bevestigen.
2.
Op handset: druk op . Selecteer REGISTRATIE. Druk op OK.
Voer pincode in (standaardcode is 0000). Druk op OK.
Als het aanmelden is gelukt, gaat het toestel binnen één minuut terug naar stand-by.
3.
Intercom/interne oproep
1.
2.
3.
Druk op
of C/
.
Op basisstation. Gebruik v of V om de gewenste DECT handset te selecteren. Druk
op =/O.
Op DECT-handset: Voer het oproepnummer 1-5 van de gewenste handset in of druk op
7 voor het basisstation. Druk op 9 om alle toestellen op te roepen.
U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt terwijl er een intern gesprek
gaande is. Beëindig de interne oproep en beantwoord vervolgens de externe oproep.
Oproepen doorverbinden/vergadergesprek met verschillende toestellen vanaf handset
Terwijl een externe oproep actief is:
1.
2.
3.
Druk op
.
Selecteer INTERCOM. Druk op OK.
Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Voer het oproepnummer 1-5 voor de gewenste
handset in of druk op 7 voor het basisstation. Druk op 9 om alle toestellen te bellen.
Doorverbinden: druk op L;
voor vergadergesprek: houd * ingedrukt.
Oproepen doorverbinden/vergadergesprek met verschillende toestellen vanaf
basisstation
Terwijl een externe oproep actief is:
1.
2.
Doorverbinden: druk op =/O.
Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Gebruik v
Te doorverbinden: hang op
voor vergadergesprek: druk op =/O.
of V en selecteer. Druk op =/O.
Antwoordapparaat
Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden oproepen na een bepaald aantal
belsignalen beantwoord. Uw antwoordbericht wordt dan afgespeeld en de beller kan een
8
Nederlands
bericht achterlaten. De totale geheugencapaciteit is maximaal 15 minuten, afhankelijk
van de ingestelde geluidskwaliteit.
Instellen via handset
1.
2.
3.
4.
Druk op
Selecteer
Selecteer
Selecteer
. Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
ANTW. INSTEL. Druk op OK.
de gewenste functie. Druk op OK.
de gewenste instelling. Druk op OK.
ANTW. MODUS
Selecteer ANTW & OPN of ALEN ANTW. (beller kan geen bericht
achterlaten).
ANTW. TAAL
De taal voor het opgenomen antwoordbericht selecteren.
UITG BS INST
Het antwoordbericht opnemen/beluisteren.
ANTW VERTR
Selecteer na hoeveel belsignalen (2 BELTONEN — 8 BELTONEN of
TIJDSBESP.) de oproep wordt beantwoord.
OPNAMETIJD
De maximale opnametijd voor elk bericht selecteren.
REMOTE TOEG.
Toegang op afstand in-/uitschakelen.
COMPRESSIE
Sterkere compressie levert een langere opnametijd op, maar met lagere
geluidskwaliteit; LAAG = beste geluidskwaliteit maar slechts circa 50%
geheugencapaciteit.
BS FILTER
De functie in het basisstation in-/uitschakelen die wordt beschreven in
het hoofdstuk Meeluisteren, p.11.
PIN WIJZIG.
De pincode voor toegang op afstand wijzigen (standaardcode is 0000).
NB
Bij gebruik van de functie TIJDSBESP. worden oproepen beantwoord na 6 belsignalen totdat
het eerste nieuwe bericht is opgeslagen – daarna antwoordt het antwoordapparaat na ongeveer
2 belsignalen. Dit is handig bij gebruik van toegang op afstand: als u het antwoordapparaat
belt en er na vier keer bellen niet wordt opgenomen, zijn er geen nieuwe berichten en kunt u
ophangen voordat u voor de oproep moet betalen.
Gebruik vanaf handset
De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt in stand-by gesignaleerd door een knipperende
op het display. De nieuwe berichten worden altijd eerst afgespeeld.
1.
2.
3.
Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
Selecteer WEERG.BDSCHP. Druk op OK.
Tijdens het afspelen kunnen de volgende opdrachten worden gegeven:
2
4
5
6
Huidig bericht verwijderen.
Terug naar vorige.
Stoppen.
Naar volgende.
Luidspreker uit/aan.
v /V
Volumeregeling.
9
Nederlands
Aan/uit vanaf handset
1.
2.
3.
Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
Selecteer ANTW AAN/UIT. Druk op OK.
Selecteer de gewenste instelling. Druk op OK.
Als op de handset
wordt weergegeven en het lampje brandt constant, is het
antwoordapparaat ingeschakeld. Als er nieuwe berichten zijn, knippert het indicatielampje,
ongeacht of het antwoordapparaat aan of uit staat.
NB
Ook als het antwoordapparaat UIT is, neemt het toestel een oproep na 10 belsignalen aan. Zie
Toegang op afstand, p.11.
Gebruik vanaf basisstation
Het antwoordapparaat aan-/uitzetten.
1
Afspelen starten/stoppen.
9 /n
/
X
Naar vorige/volgende bericht.
Huidig bericht wissen.
Alle oude berichten na het afspelen wissen: houd X ingedrukt totdat u een
pieptoon hoort.
NB
. U moet de datum en tijd instellen om alle functies te kunnen gebruiken.
Aan/uit vanaf basisstation
Druk op 1 (op het basisstation) om het antwoordapparaat aan/uit te zetten en wordt
aangegeven door de groene LED boven het scherm.
Antwoordbericht
Het antwoordbericht (max. 3 minuten) wordt afgespeeld bij inkomende oproepen. Er zijn
twee verschillende antwoordberichten; een voor ALEN ANTW. (bellers kunnen geen bericht
achterlaten) en een voor de normale antwoordfunctie ANTW & OPN. Selecteer ook de
gewenste antwoordmodus ANTW. MODUS; zie Instellen via handset, p. 9 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Druk op =/O, selecteer ANT.APPAR en druk op =/O om te bevestigen, of druk op
. Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
Selecteer ANTW. INSTEL. Druk op =/O / OK.
Selecteer UITG BS INST/ANTW & OPN/ALEN ANTW.. Druk op =/O / OK.
Selecteer BERICHT OPN.. Druk op =/O / OK.
Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (inspreken met uw mond op 20 cm
afstand van de handset).
Druk op =/O / OK. Het bericht wordt voor u afgespeeld.
10
Nederlands
NB
Er wordt een vooraf opgenomen bericht gebruikt totdat u uw eigen bericht opneemt. Dat bericht
kan desgewenst ook worden hersteld. Druk op C om het vooraf opgenomen bericht weer te
gebruiken als antwoordbericht.
Persoonlijk bericht (MEMO)
1.
2.
3.
4.
5.
of =/O . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK of =/O.
Druk op
Selecteer MEMO. Druk op OK of =/O.
Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (inspreken met uw mond op 20 cm
afstand van de handset).
Druk op OK of =/O. Het bericht wordt voor u afgespeeld.
Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewone inkomende berichten.
Meeluisteren
Inkomende berichten zijn via de luidspreker van het basisstation te horen terwijl ze worden
ingesproken. Als u niets hoort, moet u controleren of het volume hoog genoeg staat en of de
functie is ingeschakeld; zie Instellen via handset, p. 9 . U kunt ook op OK op de handset
drukken terwijl er wordt ingesproken. De telefoon kan tijdens het inspreken van het bericht
worden opgenomen door op q te drukken of door de handset op te nemen van een andere
telefoon die op dezelfde lijn is aangesloten.
Geheugen vol
In het geheugen is plaats voor 59 berichten (inclusief het antwoordbericht) van samen
max. 15 minuten, afhankelijk van de ingestelde compressie. Als ANTW.APP VOL wordt
weergegeven kunnen er geen nieuwe berichten worden opgenomen totdat de oude zijn
afgespeeld en gewist. In dat geval antwoordt het antwoordapparaat met het antwoordbericht
voor alleen beantwoorden.
NB
Vergeet niet om de berichten regelmatig te wissen!
Toegang op afstand
U kunt van op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat met een gewone telefoon.
1.
2.
3.
4.
Bel het antwoordapparaat (het nummer waaraan uw antwoordapparaat is gekoppeld,
gewoonlijk uw privénummer).
Druk op * terwijl het antwoordbericht wordt afgespeeld.
Voer de pincode in (standaardcode is 0000); zie Instellen via handset, p. 9 .
Selecteer opdracht(en) voor toegang op afstand:
2
4
5
6
7
Huidig bericht wissen
Eenmaal drukken om het huidige bericht te herhalen. Tweemaal drukken
om terug te gaan naar het vorige bericht.
Berichten afspelen.
Naar volgende
Het antwoordapparaat AAN zetten
11
Nederlands
Stoppen
8
Het antwoordapparaat UIT zetten
9
NB
Door een pincode te gebruiken, voorkomt u dat onbevoegden toegang krijgen tot uw apparaat.
Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen; zie
Instellingen basisstation (INSTELLINGEN of BASIS INST), p. 7 .
Overige
Batterij
VOORZICHTIG
Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen
originele batterijen. Het gebruik van niet-originele batterijen kan gevaarlijk zijn en de garantie
van de telefoon kan erdoor komen te vervallen.
Wanneer de batterijen relatief nieuw en volledig geladen zijn, hebben ze voldoende capaciteit
voor ongeveer 100 uur stand-bytijd of ongeveer 10 uur gesprekstijd. De optimale capaciteit
van de batterijen wordt pas bereikt als de batterijen 4 à 5 keer zijn opgeladen. Het is niet
mogelijk om de batterijen te overladen of te beschadigen door ze te lang op te laden. Als de
batterijen helemaal leeg zijn, kan het 10 minuten opladen duren voordat het display oplicht.
Als de batterijen leeg beginnen te raken, gaat
knipperen en hoort u een
waarschuwingstoon terwijl u bezig bent met een gesprek. De waarschuwingstoon is optioneel;
zie DECT-handset instellingen, p. 6 . De batterijoplaadindicator
op het display knippert
zolang het laden van de handset bezig is. Om de batterijen te sparen, is het display in
stand-by erg donker. Druk één keer op L om het te verlichten. Om energie te besparen,
werken de luidspreker en de displayverlichting niet meer als de batterijen bijna leeg zijn. Als
de batterij bijna leeg is of als het basisstation te ver weg is, kan de telefoon geen verbinding
maken met de telefoonlijn. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische
apparatuur, om de kans op storingen tot een minimum te beperken. Het is normaal dat het
apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk.
Bereik
Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die de vrije doorgang van
de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden, belemmeren. Het bereik ligt meestal
tussen 50 en 300 meter. Soms kan het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te
draaien dat de handset op één lijn met het basisstation komt te staan. De geluidskwaliteit
neemt af naarmate u verder van het basisstation vandaan gaat, tot het gesprek uiteindelijk
wordt afgebroken.
Eco-functionaliteit
We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te helpen bij het
vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu minder belasten. Producten met
dit label worden gekenmerkt door:
•
•
een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in stand-by;
zendvermogen op het basisstation dat wordt aangepast aan het bereik.
12
Nederlands
Problemen oplossen
Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle
overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoontoestellen los. Als het probleem nu is
verholpen, zit de storing in een ander apparaat.
Test de apparatuur op een lijn waarvan u zeker weet dat hij goed werkt (bijvoorbeeld bij
de buren). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw
telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkexploitant.
Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep
•
Voor deze functie moet u bij uw serviceprovider een abonnement hebben voor
nummerweergave.
Waarschuwingstoon/bellen onmogelijk
•
•
De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichter bij een basisstation staan.
Telefoon werkt niet
•
•
•
Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
Controleer de ladingstoestand van de batterijen in de handset.
Sluit een andere, werkende telefoon aan op de telefoonwandcontactdoos.
De telefoon blijft overgaan
•
Sommige van de belsignalen van de telefoon volgen het lijnsignaal niet. Dit betekent dat
het signaal tot 8 seconden na beantwoording van de oproep kan aanhouden. Probeer het
belsignaal (wijsje) te veranderen.
Antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand
•
•
Controleer of u een telefoon met toonkiezen gebruikt.
Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.
Antwoordapparaat antwoordt niet
•
•
•
Het geheugen kan vol zijn. Wis oude berichten.
Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
Controleer of de antwoordapparaatfunctie is ingeschakeld.
Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw
leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.
Verzorging en onderhoud
VOORZICHTIG
Gebruik alleen de batterijen, netadapter en accessoires die voor dit specifieke model zijn
goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring
en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De netadapter fungeert als
uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht
bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.
Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden
behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.
13
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen
kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel
nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat
u de batterij weer terugplaatst.
Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de
bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur
van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en
kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op
temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische
circuits kunnen worden beschadigd.
Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.
Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe
behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als
het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor
onderhoud of reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.
Garantie
Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum.
Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact
opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn
onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten
veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van
vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de
gebruiker veroorzaakte omstandigheden.
Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of
andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los
te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie
niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan
originele batterijen van DORO.
Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate)
Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot
blootstelling aan radiogolven. De SAR-waarde voor Doro Comfort 4005 bedraagt 0,032
W/kg gemeten over 10 g weefsel.
De maximaal toelaatbare waarde volgens de WHO bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g
weefsel).
Verklaring van overeenstemming
Doro verklaart hierbij dat het product Doro Comfort 4005 voldoet aan de essentiële eisen
en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG
(RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.
14
LAST PAGE
Dutch
Version 1.0
© 2012 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com
REV 4904 — STR 20111208
Download PDF