Miele | PT 5135 C | Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning
Kondenstorktumlare
PT 5135 C
Bruksanvisningen skall ovillkorligen
läsas innan maskinen installeras
och tas i bruk.
Det är viktigt för att undvika
olyckor och skador på maskinen.
sv - SE
M.-Nr. 06 490 290
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Spara energi
Emballaget skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är
valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.
Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall.
Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning.
Så här undviker man onödigt lång torktid och en ökning av energiförbrukningen:
Hantering av uttjänad maskin
Elektriska och elektroniska maskiner
som tjänat ut består av material som
kan återanvändas. De innehåller dock
även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och
säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det
leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet.
Lämna istället in uttjänade elektriska
och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.
Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för
omhändertagande.
2
– Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal.
Ni sparar ca 30 % energi och tid vid
torkning om tvätten centrifugeras
med 1600 v/min istället för med 800
v/min.
– Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden.
– Se till att rumsventilationen är god
under torkning.
– Rengör luddfiltren efter varje torkning.
Innehållsförteckning
Bidra till att skona miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsanvisningar och varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Användning av torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hur displayen fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Maskinens användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Första idrifttagandet av maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tvättråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skötselsymboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Torktips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Så här torkar man rätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snabbinstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Senare start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Programöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ändra programförlopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Myntautomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ändra påbörjat program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Avbryta program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3
Innehållsförteckning
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Avlägsna ludd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Torr rengöring av luddfiltren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Blöt rengöring av luddfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Insättning av luddfiltren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rengöring av torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Värmeväxlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ta ut värmeväxlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kontrollera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Insättning av värmeväxlaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hur man klarar av mindre störningar själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vad gör man om . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontroll- och felmeddelanden i displayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Övriga störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Byta glödlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Miele service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Reparationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Optiskt gränssnitt PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uppställning och anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uppställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Maskinen sedd framifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Maskinen sedd från sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Maskinen sedd bakifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Maskinen sedd uppifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tvätt-torkpelare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uppställning på sockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Myntautomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Uppställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rikta torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Uppställningsplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Avloppsslang för kondensvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4
Innehållsförteckning
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Menyn "Inställningar" J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Språk J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Skrynkelskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Stand by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Förlängd avkylningstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Menyn Inställningar/Användarnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användningsområde
~ Torktumlaren är uteslutande avsedd
~ Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.
Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk
kan dock leda till personskador och
skador på föremål.
Läs bruksanvisningen noga innan
torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet,
användning och skötsel av torktumlaren. Därmed undviker man olyckor
och skador på torktumlaren.
Dessa viktiga säkerhetsföreskrifter
och varningar ska vara tillgängliga
för alla personer som använder torktumlaren och/eller så ska dessa personer informeras om säkerhetsföreskrifterna.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
6
för textilier som har tvättats i vatten och
enligt skötseletiketten tål torktumling.
All annan användning kan innebära
fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller
felaktig användning.
~ Personer, särskilt barn som inte kan
använda torktumlaren på ett säkert sätt,
får endast använda den under uppsikt
av en vuxen person.
~ Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt inte barn
leka med torktumlaren.
Teknisk säkerhet
~ Kontrollera att torktumlaren inte har
några synliga yttre skador innan den installeras och tas i bruk.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
~ Utför inga ändringar på torktumlaren
som inte uttryckligen har godkänts av
Miele.
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Torktumlarens elektriska säkerhet
garanteras endast om den ansluts till
ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket
viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för
skador som har uppstått på grund av
att jordad kabel saknas eller att det har
uppstått ett brott på kabeln.
~ Inbyggnad och montering av torktumlaren på uppställningsplatser som
inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt
att förutsättningarna på platsen medger
en säker användning av den.
~ Ej fackmässigt utförda reparationer
~ Stäng luckan efter varje torkningsomgång. På så vis undviker du att:
kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras
av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare
tillfällen.
~ Defekta delar får endast bytas ut
mot Mieles originalreservdelar. Endast
om Mieles originalreservdelar används
garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi
ställer på våra produkter.
Användningsområde
~ Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan.
Torktumlaren kan välta. Risk för skador!
– Barn försöker klättra in i torktumlaren
eller gömma föremål i den.
– Smådjur tar sig in i torktumlaren.
~ Spola aldrig av torktumlaren med
vatten.
~ Håll alltid rummet där torktumlaren
står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som finns i den luft som sugs
in leder till blockeringar. Störningar kan
uppstå och det finns risk för brand!
~ Om torktumlaren inte underhålls
regelbundet och på rätt sätt kan effektförsämringar, funktionsstörningar och
brandrisk inte uteslutas.
~ Om det har uppstått ett fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel
av densamma är den spänningsfri endast i följande fall:
– När stickproppen är utdragen ur eluttaget.
– När huvudströmmen är avstängd.
– När säkringen är urskruvad/frånslagen.
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Torktumlaren får inte användas utan
luddfilter eller med trasiga luddfilter.
Risk för funktionsstörningar.
Luftkanaler, värmeelement och värmeväxlaren blir igensatta av ludd. Brandrisk!
Ta genast torktumlaren ur drift och byt
ut det skadade luddfiltret.
~ Luddfiltren måste rengöras regel-
bundet!
~ Torktumlaren får inte användas utan
värmeväxlare.
~ Luddfiltren måste torkas efter rengöring med vatten. Det kan uppstå
funktionsstörningar om våta luddfilter
används!
~ Placera inte torktumlaren i utrymmen
där det är risk för frost. Vid temperaturer som ligger runt fryspunkten kan torktumlarens funktion påverkas.
Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan skada torktumlaren.
Den tillåtna temperaturen i rummet där
torktumlaren står uppställd ska ligga
mellan +2 och +35 °C.
8
~ Om kondensvattnet leds ut externt:
Se till att avloppsslangen sitter fast och
inte glider iväg om den hängs upp i ett
handfat eller i en tvättho. Annars kan
slangen glida iväg och kondensvattnet
som rinner ut kan orsaka skador.
~ Kondensvatten är inget dricksvat-
ten! Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som
för djur.
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ På grund av brandrisken är det inte
tillåtet att torka textilier som:
– Inte har tvättats.
– Inte är tillräckligt rena och fortfarande
har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (t ex kökstextilier, textilier
som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).
För textilier som inte är tillräckligt
rena finns risk att de självantänder,
t o m efter avslutad torkning i torktumlare och även sedan de tagits ut
ur den.
– Innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol,
bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan
t ex förekomma i moppar och skurtrasor).
– Innehåller rester av läggningsvätska,
hårspray, nagellackborttagningsmedel eller liknande.
Dessa typer av starkt smutsade textilier måste därför tvättas särskilt
noggrant:
använd tillräckligt med tvättmedel
och välj en hög tvättemperatur.
Tvätta dem flera gånger om de inte
blir riktigt rena.
~ På grund av brandrisken är det inte
tillåtet att torka textilier eller produkter
som:
– Till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande
material: t ex produkter av latexskumgummi, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder och kuddar.
– Har fyllning och är skadade (t ex
kuddar eller jackor). Fyllning som
läcker ut kan orsaka brand.
~ Efter uppvärmningen följer en avkyl-
ning i många av programmen för att säkerställa att textilierna hålls på en temperatur som inte skadar dem (t ex självantändning). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat.
Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.
~ Varning: stäng aldrig av torktumla-
ren innan torkprogrammet är avslutat.
Detta kan endast göras om alla textilier
tas ut direkt och placeras så att värmen
kan avges.
~ Sköljmedel och liknande produkter
ska användas på det sätt som beskrivs
i tillhörande anvisningar.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Förvara eller använd inte bensin, petroleum eller andra lättantändliga ämnen i närheten av torktumlaren. Brandoch explosionsrisk!
~ Se till att torktumlaren inte får friskluft
som är blandad med ångor av klor,
fluor eller andra lösningsmedel. Brandrisk!
Tillbehör
~ Endast tillbehör som uttryckligen har
godkänts av Miele får användas. Om ej
godkända tillbehör används gäller inte
längre garanti och/eller produktansvar
och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls.
~ För maskindelar av rostfritt stål gäl-
ler:
Rostfria ytor får inte komma i kontakt
med flytande disk- och desinfektionsmedel som innehåller klor eller natriumhypoklor. Sådana medel kan orsaka
korrosion på rostfritt stål.
Även aggressiva klorblekmedel kan orsaka korrosion.
Därför bör öppna behållare med sådana medel inte ställas i torktumlarens
omedelbara närhet!
10
Miele tar inget ansvar för skador
som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
Användning av torktumlaren
Manöverpanel
a Display
Närmare förklaringar finns på följande sida.
b Start-knapp
Startar det valda programmet.
c Knappar -, OK, +
Närmare förklaringar finns på nästa
sida.
d Knapp m
För val av senare start, för att visa
aktuell tid.
e Optiskt gränssnitt PC
Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bl.a. för
Update-funktionen).
f Knapp Låg temperatur
g Programväljare
För val av program. Programväljaren
kan vridas både åt höger och vänster.
h Knapp Lucka
Öppnar luckan.
11
Användning av torktumlaren
Hur displayen fungerar
Resttidsprognos
Displayen visar bl.a.:
När ett program väljs visas den beräknade programtiden i displayen. Tiden
skall ses som en resttidsprognos.
– programvalet
– programtiden, tiden för programstarten och programslutet
Vid val av program väljs följande via
displayen:
– olika torrhetsnivåer (t ex Stryktorrt,
Skåptorrt ...)
– senare start
Dessutom används menyn Inställningar J via displayen.
Knapp - / +
för ändring av de komponenter som
visas i displayen:
- minskar värdet eller flyttar
markeringen uppåt
+ ökar värdet eller flyttar
markeringen nedåt
OK-knappen
för bekräftelse av valt värde och val av
påföljande komponenter.
Knapp m
för val av senare start.
Dessutom kan man trycka på denna
knapp under torkning för att visa den
beräknade tiden för programslutet eller
den aktuella tiden.
12
På grund av nedanstående faktorer kan
resttidsprognosen variera: Restfukt
efter centrifugering, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur eller spänningsvariationer i elnätet.
Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt på nytt till varje torkomgång för
att resttidsprognosen ska bli allt mer
exakt. Resttidsprognosen kontrolleras
permanent under torkningen, vilket kan
leda till att tiden ändras.
Likaså kan programmen Finish ylle och
Superkort avslutas i förtid när en viss
temperatur har uppnåtts. Det gäller särskilt för tunna textilier eller om en torkomgång precis har genomförts.
Maskinens
användningsområde
Denna torktumlare lämpar sig för användning i gemensamma tvättstugor,
tvättinrättningar etc, där det förekommer större mängder tvätt som skall torkas.
Första idrifttagandet av maskinen
Första gången torktumlaren kopplas in
visas kort meddelandet Miele Professional välkommen.
Miele Professional välkommen visas
inte igen om man därefter anger tid
och språk och det första programförloppet tar mer än en timme.
Displayen växlar till att visa menyn för
inställning av språk.
Grundmeny
Grundmenyn med den aktuella tiden
visas alltid efter inkoppling av torktumlaren så länge inget program har valts.
Efter ett par sekunder utökas indikeringen: Inställningar J:
10:00
Välj program
Inställningar F ...
Display, inställning av språk
C
èeština
F
dansk
deutsch B
H
^ Välj önskat språk med hjälp av knapp
+ och - och bekräfta med OK-knappen.
Information om inställningarna finns i
slutet av denna bruksanvisning.
^ Nu kan man lägga i tvätt i torktumlaren och välja ett program på det sätt
som beskrivs i avsnittet "Så här torkar
man rätt".
Det valda språket markeras med en
bock L.
Ställa klockan
10 : 00
Ställ klockan
^ Ställ in aktuell timme med hjälp av
knapp - och + och bekräfta med
OK-knappen.
^ Ställ in minuterna på samma sätt och
bekräfta.
13
Tvättråd
Skötselsymboler
Kontrollera symbolerna på plaggens/textiliernas skötseletiketter innan de
torkas i torktumlaren.
q. . . . Torkning med normal temperatur
r. . . . . . . Torkning med låg temperatur
s . . . . . . Bör ej torkas med torktumlare
Torktips
– Följ alltid anvisningarna om maximal
tvättmängd i avsnittet "Programöversikt".
Om trumman blir överfylld sliter det
på kläderna, torkresultatet försämras
och tvätten blir skrynklig.
– Torka inte textilier som droppar
vatten! Textilierna skall centrifugeras
väl i minst 30 sekunder efter tvätt.
– Torka ömtåliga textilier med skötselsymbolen r med Låg temperatur.
– Öppna jackor, så att dessa får ett
jämnt torkresultat.
– Ylle och ylleblandningar tenderar att
ludda ihop sig och krympa. Sådana
textilier bör endast behandlas i programmet Finish ylle.
14
– I textilier fyllda med dun kan, beroende på kvalitet, innermaterialet krympa. Sådana textilier bör endast torkas
i programmet Superkort.
– Rena linnetextilier bör endast torkas i
torktumlare om skötseletiketten anger
att det är möjligt. Linne kan ruggas i
torktumlaren. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Superkort.
– Trikåplagg (t ex t-tröjor, underkläder)
krymper ofta i första tvätten. Därför:
Övertorka inte sådana textilier för att
undvika ytterligare krympning. Köp
eventuellt trikåplagg i en storlek större än normalt.
– Risken för skrynkling av strykfri tvätt
ökar ju mer maskinen är fylld. Det
gäller särskilt ömtåligt tyg (t ex skjortor, blusar).
Minska mängden tvätt eller använd
programmet Skjortor.
– Stärktvätt kan torkas i torktumlare.
Men tillsätt dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.
– Nya, färgade textilier skall tvättas
noggrant innan de torkas första
gången. De får inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdelar i torktumlaren). Dessutom kan
färgat ludd lägga sig på textilierna.
Så här torkar man rätt
Snabbinstruktion
B Lägg i tvätt i torktumlaren
Följ siffrorna (A,B,C,...) steg för steg.
^ Öppna luckan med knappen Lucka.
A Sortera tvätten
^ Lägg plaggen löst i trumman.
Sortera tvätten så långt som möjligt
efter . . .
. . . önskad torrhetsgrad,
. . . fiber-/vävsort,
. . . liknande storlek,
. . . liknande restfukt efter centrifugering.
Det ger ett jämnare torkresultat.
Undvik att överbelasta trumman. Det
påverkar torkresultatet och skonsamheten mot plaggen. Se avsnittet
"Programöversikt" för maximala tvättmängder.
,Avlägsna doseringsredskap som
t ex doseringsbollar ur tvätten. Sådana kan smälta vid torkning och
skada maskinen samt tvätten.
– Kontrollera fållar och sömmar så att
ingen textilfyllning kan komma ut.
– Knäpp knappar i stora textilier som
t ex lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
– Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
– Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
– Avlägsna eller sy fast behåbyglar
som lossnat.
Se till att textilierna inte fastnar i
luckan. Textilierna kan skadas.
^ Stäng luckan genom att slå igen den
lätt.
15
Så här torkar man rätt
C Välj program
Frotté, Finish ylle, Superkort
Program
I dessa program är torrhetsgraden
resp. tiden förprogrammerad.
Varmluft / Kalluft
1:00 h
Varmluft
1:00 h
Tid:
^ Tiden kan förlängas eller förkortas
med knapparna + eller -.
Specialprogram
Vid val av Specialprogram visas dessa i
displayen.
^ Vrid programväljaren till önskat program.
Beroende på vilket program som valts
visar displayen olika information. Först
visas endast programmets namn.
Sedan ändras informationen i displayen.
E
Jeans
Skjortor
Outdoor
H
^ Markera önskat program med knapparna + eller -. Pilen H i displayen visar att det finns ytterligare alternativ
att välja på.
^ Bekräfta med OK-knappen.
Vit-/Kulörtvätt
Skjortor
Skåptorrt
OBS! den tid som visas i displayen varierar vid varje nytt programval (resttidsprognos)!
Vit-/Kulörtvätt, Strykfri tvätt
Skåptorrt
Tid:
1:16 h
Det är möjligt att välja olika torrhetsnivåer.
16
Tid:
0:36 h
^ Med knapp + eller - kan torrhetsgraden ändras (förutom i programmet
Impregnering).
Så här torkar man rätt
Låg temperatur
Före programslut
^ För torkning av ömtåliga textilier (med
skötselsymbolen r), t ex av akryl,
måste man trycka på knappen Låg
temperatur.
Efter uppvärmningsfasen följer avkylningsfasen: Avkylning visas i displayen.
Först efter avslutning av avkylningsfasen är programmet avslutat.
Följande program har ingen avkylningstid: Finish ylle, Superkort
Genom att torktumlaren vid Låg temperatur arbetar med en reducerad temperatur förlängs programtiden.
Senare start
^ Se avsnittet "Senare start".
Myntautomat
Om det finns en myntautomat skall uppmaningen om betalning i displayen beaktas.
Om luckan öppnas efter programstart eller om programmet avbryts
går pengarna förlorade.
D Starta ett program
Vid programvalet blinkar kontrollampan
för Start-knappen. Blinkningen visar att
programmet kan startas.
^ Tryck på Start-knappen.
Kontrollampan för Start-knappen växlar
från att blinka till att lysa.
I displayen visas Programstart och därefter Torkning samt programtiden.
I torrhetsgradsprogrammen visar displayen när torrhetsgraden har uppnåtts
i respektive program (Varmmangeltorrt... Stryktorrt ... osv. ...).
Programslut
Skrynkelskydd (om detta är valt) och
Programslut indikerar i displayen att
programmet är avslutat.
När skrynkelskyddet är aktiverat (om
det är valt) roterar trumman i intervaller
om inte tvätten tas ut direkt. På så sätt
undviker man att tvätten blir skrynklig.
Tid: 1 h
E Plocka ur tvätten
^ Öppna luckan med knappen Lucka.
^ Ta ut tvätten.
Kontrollera att inga plagg ligger kvar
i trumman! Kvarglömda plagg kan ta
skada vid nästa torkomgång på
grund av övertorkning.
När torktumlaren är inkopplad och luckan öppen släcks belysningen i trumman
efter några minuter (för att spara
energi).
^ Stäng luckan.
Skötselanvisningar
^ Se avsnittet "Rengöring och skötsel".
17
Senare start
Det är möjligt att välja den tid när programmet skall avslutas. På detta sätt
kan man t ex utnyttja billigare nattaxa
för el. Programmet startar automatiskt
inom 24 timmar.
Välja senare start
^ Tryck på knappen m efter val av program.
10:00
Start:
10:00
Stopp:
11:45
Uppe i displayen visas den aktuella tiden, i mitten visas tiden för programstarten och nere i displayen visas tiden för
programslutet.
10:00
Start:
10:45
Stopp:
12:30
^ Välj önskat programslut med knapp
+.
Valet utförs i 30-minuterssteg, varvid
det första knapptrycket flyttar tiden för
programslutet till nästa möjliga hel- eller
halvtimma. Samtidigt ändras tiden för
programstarten.
Med knappen - kan man välja ett tidigare programslut.
^ Bekräfta med OK-knappen.
Starta fördröjd start
^ Tryck på Start-knappen.
Skåptorrt
Senare start:
0:45 h
Tiden fram till programstart räknas ned i
minuter.
Trumman roterar kort efter varje timma
(skrynkelskydd).
Ändra programförlopp
Så länge som tiden räknas ned är det
möjligt att . . .
. . . ändra Låg temperatur eller torrhetsgrader.
. . . trycka på knappen Lucka och lägga
i tvätt. Stäng luckan och tryck på
knappen Start.
Ändra fördröjd start
^ Tryck på knappen m.
^ Ändra tiden för programslutet med
knapp - eller +.
^ Bekräfta med OK-knappen.
^ Tryck på Start-knappen.
Radera tid för senare start
^ Tryck på knappen m.
^ Håll knappen - intryckt så länge tills
tiden för programstarten är lika med
den aktuella tiden.
^ Bekräfta med OK-knappen.
Programmet startar direkt.
18
Programöversikt
Vit-/Kulörtvätt
Tvättmängd: 6,5 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt**
Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. Exempelvis: Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirts, underkläder, babykläder.
Anvis– Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen r.
ning
Stryktorrtr**, Varmmangeltorrt
Textilier Textilier av bomull eller linne. Exempelvis: Dukar, sängkläder, stärktvätt.
Anvis– Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen r.
ning
– Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den inte hinner torka
mer.
Strykfri tvätt
Skåptorrt+, Skåptorrt**, Stryktorrt r
Textilier
Tvättmängd: 3,5 kg*
Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. Exempelvis:
Tröjor, klänningar, byxor, dukar.
– Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen r.
– För extra skrynkelfri torkning skall Stryktorrtr väljas och tvättmängden reduceras till 1,5 kg*.
– Textilierna torkas i Stryktorrt, beroende av textilsort och tvättmängd,
med minimal skrynkelbildning.
* Vikt, torr tvätt
** Välj detta program för test enligt normen EN 61121 (utan Låg temperatur)
Anvisning
19
Programöversikt
Tvättmängd: 6,5 kg*
Kalluft
Textilier
Varmluft
Textilier
Vädring av alla sorters textilier.
–
–
Anvisning
Finish ylle
Textilier
Anvisning
Superkort
Textilier
Anvisning
* vikt, torr tvätt
20
–
–
Tvättmängd: 6,5 kg*
Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på
grund av sin beskaffenhet: t ex jackor, kuddar och textilier
med volym.
Torkning av enskilda plagg/textilier: t ex badlakan, badkläder,
disktrasor.
Välj Låg temperatur för textilier med skötselsymbolen r.
Välj inte den längsta tiden. Genom att testa sig fram kan man
komma fram till vilken tid som lämpar sig bäst.
Tvättmängd: 2,5 kg*
Ylletextilier
– Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men torkas inte färdigt.
– Tag ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem
torka i luften.
– Låg temperatur kan inte väljas bort.
Tvättmängd: 3 kg*
– Bomull eller linnetextilier.
– Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. Exempelvis: Bomullsbyxor, anorak, skjortor.
– Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin.
– Tag ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem
torka i luften.
Programöversikt
Tvättmängd: 6,5 kg*
Frotté
Skåptorrt+
Textilier
En- och flerlagrig frotté, t ex handdukar, morgonrockar och sängkläder av frotté.
Jeans
Skåptorrt, Stryktorrt r
Textilier
Jeanstyg, som byxor, jackor, kjolar eller skjortor.
Skjortor
Skåptorrt, Stryktorrt r
Textilier
Tvättmängd: 2,5 kg*
Skjortor och skjortblusar.
Outdoor
Skåptorrt, Stryktorrt r
Textilier
Tvättmängd: 3,5 kg*
Tvättmängd: 3,5 kg*
Fritidskläder av material som kan torkas i torktumlare.
Impregnering
Tvättmängd: 2,5 kg*
Textilier
För att torka textilier som är lämpliga för torktumlare som t ex mikrofibrer, skid- och utomhuskläder, tunn bomull (poplin), dukar.
Anvisning – Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregnering.
– Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel som har anvisningen "lämpat för textilier försedda
med membranskikt". Dessa är baserade på fluorkemiska bindningar.
– Torka inga textilier som impregnerats med medel som innehåller paraffin! Brandrisk!
* vikt, torr tvätt
21
Ändra programförlopp
Myntautomat
Om luckan öppnas efter programstart eller om programmet avbryts
kan mynten / polletterna gå förlorade* om det finns en pollettautomat!
* Miele service kan förprogrammera en
ändringsperiod under vilken det är tillåtet att ändra programmen.
Ändra påbörjat program
Det är inte längre möjligt att ändra program (skydd mot oavsiktliga ändringar).
Om programväljaren ändras visas Ej
möjligt att byta program så länge som
den inte ställs på det ursprungliga programmet.
För att välja ett annat program måste
man avbryta det startade programmet.
Avbryta program
^ Vrid programväljaren till Stopp
När Programslut visas är programmet avbrutet.
^ Öppna och stäng luckan.
^ Välj ett nytt program.
^ Tryck på Start-knappen.
22
Lägga i/plocka ur tvätt efter
programstart
^ Tryck på knappen Lucka.
^ Öppna luckan.
,Ta inte på trummans baksida när
textilierna läggs i/tas ut! Risk för
brännskada på grund av de höga
temperaturerna i trumman.
^ Lägg i mer tvätt eller ta ut en del av
tvätten.
^ Stäng luckan.
För att fortsätta torkprogrammet
^ Tryck på Start-knappen.
Resttiden som visas i displayen kan
eventuellt avvika från den verkliga torktiden.
Rengöring och skötsel
Avlägsna ludd
Luddfiltren i luckan samlar upp ludd
från textilierna. Rengör luddfiltren efter
varje torkning*.
^ Rensa bort luddet ur håligheten i
luckan med en borste (extra tillbehör)
eller med dammsugaren.
Torr rengöring av luddfiltren
^ Sätt i det stora luddfiltret rätt och
skjut in det i lucköppningen tills det
sitter fast.
Tips: Det är möjligt att dammsuga ur
luddfiltret.
^ Rengör tätningen (2) omkring lucköppningen med en fuktig trasa.
^ Drag ut luddfiltret (1).
^ Drag eller dammsug bort luddet från
de båda luddfiltren i lucköppningen.
^ Stäng luckan.
,* Kontrollera och rengör luddfilt-
ren senast när följande meddelande
visas: Rengör luftvägar.
^ Drag eller dammsug bort luddet från
filtret.
23
Rengöring och skötsel
Blöt rengöring av luddfilter
Luddfiltren skall endast rengöras
blöta om de är mycket smutsiga
eller igensatta.
^ Drag ut luddfiltret.
Det är även möjligt att ta bort de båda
filtren i luckans öppning:
Insättning av luddfiltren
,Luddfiltren måste vara torra när
de sätts tillbaka. Det kan uppstå
funktionsstörningar med ett vått
luddfilter.
^ Sätt i det stora luddfiltret rätt och
skjut in det i lucköppningen tills det
sitter fast.
^ Sätt in luddfiltren nedifrån i luckans
öppning och tryck fast dem upptill.
^ Spärra båda vreden (tills det hörs att
de sitter fast).
^ Vrid vredet a på vänster och höger
luddfilter (tills det knäpper till).
^ Drag ut luddfiltren (håll fast vredet)
mot mitten b.
^ Rengör filtren under rinnande hett
vatten.
^ Torka luddfiltren försiktigt men noggrant.
24
Rengöring och skötsel
Rengöring av torktumlaren
,Bryt strömmen till torktumlaren.
,Använd inga skurmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel.
Dessa kan skada plastytorna eller
andra delar av torktumlaren.
,Spola inte av torktumlaren med
vatten.
^ Rengör endast torktumlaren med en
lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel.
^ Maskindelar av rostfritt stål (t ex trumman) kan rengöras med ett lämpligt
rengöringsmedel för rostfritt stål.
^ Torka av alla delar med en mjuk
trasa.
25
Rengöring och skötsel
Värmeväxlare
,Kontrollera värmeväxlaren regelbundet. Rengör värmeväxlaren senast när följande kontrollmeddelande visas: Rengör värmeväxlaren
eller Rengör luftväg.
Ta ut värmeväxlaren
^ Vrid spärrvredet på den inre luckan
nedåt.
^ Fäll fram den inre luckan.
^ Lyft den inre luckan snett uppåt.
^ Öppna luckan.
Spärrhakar på sidan förhindrar att
luckan faller ut.
^ Lyft luckan snett uppåt.
^ Lägg luckan åt sidan.
^ Vrid spärrvredet på värmeväxlaren
uppåt (så att haken på spärrvredet
lossas från spåret på botten).
26
Rengöring och skötsel
Om inget ludd syns:
^ Sätt tillbaka värmeväxlaren (se nästa
sida).
Om det syns damm:
^ Rengör värmeväxlaren enligt beskrivningen nedan.
Rengöring
^ Värmeväxlaren måste hållas i positionerna som visas på de båda följande bilderna när den spolas ren.
^ Fatta tag i greppringen och dra ut
värmeväxlaren ur facket.
Kontrollera
^ Spola värmeväxlaren från sidan med
en vattenstråle.
^ Håll värmeväxlaren mot ljuset.
^ Kontrollera om det finns ludd i den.
Pilarna på bilden ovan visar i vilken
riktning man skall titta.
27
Rengöring och skötsel
^ Vrid värmeväxlarens spärrvred till
vågrätt läge så att spärren hakar fast
i spåret på botten.
Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerluckan sätts fast.
^ Sätt tillbaka luckan med spärren nedtill. Vinkla luckan och tryck det lätt
mot den nedre kanten.
^ Spola värmeväxlaren framifrån.
^ Kontrollera värmeväxlaren på nytt
efter eventuell smuts (avsnittet "Kontrollera"). Spola ur den tills den är ren.
^ Se även till att gummitätningen är
ren.
Gummitätningen får inte avlägsnas
eller ha några sprickor!
^ Skaka ut vattnet grundligt ur värmeväxlaren tills inga vattendroppar
längre syns.
Kontroll och rengöring av värmeväxlarens fack
^ Kontrollera värmeväxlarens fack på
insidan av torktumlaren efter eventuellt synbart ludd.
Avlägsna endast ludd med en fuktig
trasa från de ytor som kan nås för
hand.
Insättning av värmeväxlaren
^ Skjut in värmeväxlaren helt (ända till
spärren) i facket. Värmeväxlarens
greppring skall vara uppåt.
28
^ Tryck sedan fast luckan upptill och
lås fast det med spärren.
Spärren måste stå horisontellt i låst
läge.
^ Sätt fast den yttre luckan nedtill och
tryck fast den på övre kanten.
,Endast om värmeväxlaren och
luckan är låst och rätt isatt säkerställs ett tätt kondenssystem.
Hur man klarar av mindre störningar själv
Vad gör man om . . . ?
De flesta störningar och fel som kan uppstå vid den dagliga användningen kan
man åtgärda själv.
Genom att inte behöva kontakta Miele service sparar ni både tid och pengar.
Nedanstående tabeller är en hjälp för att finna orsaken till ett fel och åtgärda det.
OBS!
Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.
Kontroll- och felmeddelanden i displayen
Problem
l
Korrigera
tvättmängd
,
Tekniskt
fel
Orsak
Åtgärd
Det är inget fel.
Elektroniken känner av att det
inte finns någon tvätt i trumman
och avbryter programmet.
Torkning av enstaka eller redan
torra plagg kan också leda till
programavbrott.
Enstaka plagg bör i fortsättningen torkas med
varmluftsprogrammet.
Radera felmeddelandet:
– Öppna luckan.
Orsaken kan inte konstateras
direkt.
Eventuellt har texten Rengör
luftväg visats tidigare.
– Se nästa sida: Rengör
luftväg.
Radera felmeddelandet:
– Bekräfta med OK.
Om det trots vidtagna åtgärder Kontakta Miele service.
fortfarande uppstår programavbrott och ett felmeddelande
visas, föreligger en defekt.
29
Hur man klarar av mindre störningar själv
Problem
Orsak
Åtgärd
Vid programslu- Torktumlaren påminner – Rengör värmeväxlaren.
tet visas:
om att värmeväxlaren Radera felmeddelandet:
skall rengöras.
Rengör
– Bekräfta med OK.
värmeväxlaren
Rengör
luftväg
Indikeringen av texten Se avsnittet "Menyn Inställningar J,
Rengör värmeväxlaren avsnittet "Rengöring av värmeväxlakan ställas in efter
ren".
egna önskemål.
Torktumlaren arbetar
– Vanligtvis räcker det att rengöra
inte optimalt eller drar
luddfiltren.
mycket el.
Skulle detta inte vara tillräckligt,
kontrollera alla möjliga orsaker som
Möjliga orsaker: Blockbeskrivs under "Torkningsförloppet
ering av ludd eller
tar för lång tid eller avbryts".
tvättmedelsrester.
Radera felmeddelandet:
– Bekräfta med OK.
Indikeringen av texten Rengör luftväg
kan ställas in efter egna önskemål.
– Se avsnittet "Menyn Inställningar J,
avsnittet "Rengöring av luftväg".
Avloppsfel
Avloppsslangen har ett – Åtgärda felet.
veck.
Radera felmeddelandet:
– Bekräfta med OK.
Ej möjligt
att byta program
Ett pågående program – För att välja ett annat program
skall ändras.
måste man avbryta det startade
programmet.
Programslut
Det är inget fel.
fördröjt
30
Under tiden fram till starttiden (senare
start) har inställningar ändrats eller så
har det varit ett strömavbrott.
Hur man klarar av mindre störningar själv
Övriga störningar
Problem
Torkningsförloppet tar för
lång tid eller
avbryts.
Orsak
Åtgärd
Ibland kan dessutom följande indikeras: Rengör luftvägar.
Kontrollera alla möjliga orsaker och öppna och stäng torktumlarens lucka.
Ventilationen är otillräcklig.
Öppna en dörr eller ett fönster
Eventuellt är rummet där maså att temperaturen i rummet
inte stiger för mycket.
skinen är installerad för litet.
Det gör att rumstemperaturen
stiger kraftigt.
Ventilationsöppningarna under – Avlägsna föremål som
luckan är igensatta.
blockerar ventilationen.
Luddfiltren är igensatta med
– Avlägsna luddet.
ludd eller var blöta när de sat- – Luddfiltren måste vara torra.
tes tillbaka efter rengöring.
Tvättmedelsrester, hårstrån och
fint ludd kan sätta igen värmeväxlaren.
Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.
Tvätten är
inte tillräckligt torr.
Värmeväxlaren måste kontrolleras och rengöras med jämna
mellanrum.
Centrifugera i fortsättningen
textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
Torktumlaren är överbelastad. Följ anvisningarna om torkprogrammens maximala tvättmängd.
– Öppna blixtlåsen i fortsättPå grund av blixtlås av metall
kan tvättens fuktighetsgrad inte
ningen.
kännas av exakt.
Om problemet uppträder på
nytt, torka textilier med långa
blixtlås endast i varmluftsprogrammet.
Tvätten består av textilier med – Eftertorka med varmluft.
olika torkegenskaper.
– Välj ett lämpligt program (se
programöversikt).
31
Hur man klarar av mindre störningar själv
Problem
Orsak
– Kontrollera att innerlocket
och värmeväxlaren sitter
fast ordentligt.
– Kontrollera även tätningen vid behov.
Det rinner vatten ur Det finns ludd på botten i ut- – Avlägsna synligt ludd ur
torktumlaren efter
rymmet för värmeväxlaren.
utrymmet med en trasa.
rengöring av värmeväxlaren.
Syntetplagg är lad- Syntetiska material tenderar Sköljmedel i sista sköljvattdade med statisk
att laddas statiskt.
net kan minska den statiska
elektricitet efter
laddningen.
torkningen.
Ludd som avges fångas
Det har bildats ludd. Vid torkning lossnar ludd
som huvudsakligen har upp- upp av luddfiltren och kan
lätt avlägsnas.
stått genom nötning redan
när plaggen används och
tvättas. Själva torktumlingen
däremot innebär en mycket
liten påfrestning på plaggen
och har ingen inverkan på
deras livslängd. Det har
forskningsinstitut fastställt.
Det går inte att
stänga den yttre
luckan framför värmeväxlaren.
32
Värmeväxlarens innerlock
och/eller värmeväxlaren är
inte ordentligt fastsatt efter
rengöringen.
Åtgärd
Hur man klarar av mindre störningar själv
Problem
Orsak
Det går inte att star- Orsaken kan inte konstata något program.
teras direkt.
Displayen är mörk.
Belysningen i trumman fungerar inte.
Åtgärd
Belysningen släcks automatiskt (energibesparing).
– Är torktumlaren ansluten till
elnätet?
– Är luckan stängd?
– Är säkringen/säkringarna
hel/hela?
När luckan stängts och sedan
öppnats igen lyser lampan
åter.
Eventuellt är glödlampan
trasig.
Glödlampan kan bytas ut. se i
slutet av detta avsnitt.
I displayen visas ett Ett annat språk har valts i
främmande språk.
"Inställningar J" "Språk
J".
Start-knappens lam- Det är inget fel.
pa blinkar vid val av Blinkningen visar att proprogram.
grammet kan startas.
Displayen har stängts av
Displayen är mörk
automatiskt för att spara
och programväljarens belysning ly- energi (Stand by).
ser inte.
Samma sak gäller för programväljaren.
Kontrollampan för
knappen Start blin- Programväljarens belyskar långsamt.
ning släcks vid val av menyn Inställningar.
Om problemet inte åtgärdas föreligger en defekt.
Ställ in det vanliga språket.
Flaggsymbolen fungerar som
hjälp.
Efter programstart blinkar den
inte längre, den lyser.
När man tryckt på knappen
eller vridit programväljaren lyser displayen och programväljaren åter.
Programväljarens belysning
lyser vid val av program.
Kontakta Miele service.
33
Hur man klarar av mindre störningar själv
Byta glödlampa
Bryt strömmen till torktumlaren.
^ Öppna luckan.
Upptill i lucköppningen finns ett nedfällbart hölje för lampan.
Använd inte starkare glödlampa än
vad som står angivet på typskylten
och plasthöljet.
^ Byt glödlampa.
^ Fäll tillbaks plasthöljet och tryck fast
det på vänster och höger sida så det
snäpper fast.
,Det är viktigt att höljet sitter fast
ordentligt. Om det kommer in fukt innanför plasthöljet kan det orsaka
kortslutning.
^ Sätt in ett vanligt verktyg* genom att
trycka lätt under glödlampans plasthölje (på sidan).
*t ex en bred spårskruvmejsel
^ Höljet kan öppnas genom att man vrider handen en bit.
Höljet fälls ned.
Använd endast Mieles temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas
hos Mieles återförsäljare eller reservdelsavdelning.
34
Miele service
Reparationer
Optiskt gränssnitt PC
Om det uppstår fel som man inte själv
kan åtgärda, var god kontakta:
Det optiska gränssnittet PC används av
Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bl. a. för Update-funktionen).
– Närmaste återförsäljare eller
– Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer 077 077 00 20. Se även Mieles
hemsida: www.miele.se
Vid kontakt med service, var god uppge alltid produktens maskinmodell (typ)
och maskinnummer. Dessa uppgifter
framgår av typskylten till höger nedanför luckan.
Med Update-funktionen kan man genomföra framtida programuppgraderingar som kan vara nödvändiga t ex på
grund av nya krav på tvätt- och sköljresultat.
Miele kommer att informera om aktuella
ändringar i tid.
Extra tillbehör
Till denna torktumlare finns det extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning.
35
Uppställning och anslutning
Uppställning
Maskinen sedd framifrån
a Nätanslutningskabel
b Manöverpanel
c Lucka
d Yttre lucka för värmeväxlaren
e Fyra höjdjusterbara skruvfötter
36
f Avloppsslang (med bågformad hållare)
Extra tillbehör: Slangförlängning
Uppställning och anslutning
Maskinen sedd från sidan
Maskinen sedd uppifrån
Maskinen sedd bakifrån
Tvätt-torkpelare
a Utskjutande topplock med greppmöjlighet (pilar) vid transport
För en tvätt-torkpelare krävs en förbindningsbyggsats (extra tillbehör). Byggsatsen skall monteras av Miele service.
b Stålsockel (extra tillbehör, öppen
eller stängd)
37
Uppställning och anslutning
Uppställning på sockel
Myntautomat
Torktumlaren kan utrustas med en
myntautomat (extra tillbehör).
För detta måste Miele service programmera en inställning i torktumlarens elektronik och ansluta myntautomaten.
Mynt / polletter måste regelbundet
tömmas ur automaten. Annars
blockeras myntautomaten!
^ Säkra torktumlarens båda främre fötter med spännjärnen vid uppställning
på en sockel.
,Anordningar som automatiskt
stänger av maskinen (t ex kopplingsur) får inte installeras.
38
Uppställning och anslutning
Uppställning
,I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr installeras.
Bära torktumlaren till
uppställningsplatsen
På det bakre utskjutande locket finns
greppmöjligheter för transport. Använd
de främre fötterna och den bakre delen
av det utskjutande topplocket vid transport av torktumlaren från förpackningen till uppställningsplatsen.
Rikta torktumlaren
^ Utjämna ojämnheter i golvet med de
fyra skruvfötterna.
,Täck på inga villkor för öppning-
arna i sockeln och den främre väggen! Annars garanteras inte att
kalluften sugs in och leds ut.
Torktumlaren kan inte installeras
under en bänk.
Uppställningsplats
För att torktumlaren skall fungera utan
problem är det viktigt att den är lodrätt
placerad.
Kalluften som sugs in i torktumlaren
kommer ut på undersidan av torktumlaren och värmer upp rumsluften. Därför
måste man kontrollera att ventilationen
är tillräcklig, framför allt i små rum.
Annars får man räkna med längre torktider och högre energiförbrukning.
39
Uppställning och anslutning
Avloppsslang för
kondensvatten
Det kondensvatten som bildas under
torkning töms via avloppsslangen
nere vid torktumlarens bakre vägg.
Längd avloppsslang:. . . . . . . . . . . . 2 m
Pumphöjd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m
,Drag inte i avloppsslangen och
böj den inte! Avloppsslangen kan
skadas!
Möjligheter för vattenavloppet:
^ Avlägsna adaptern 1 och slangklämman 3 som ligger bakom.
1. Upphängning i tvätt- eller avloppsho:
– Se till att avloppsslangen inte glider
iväg (bind t ex fast den)!
– Använd den bifogade bågformade
hållaren (se bild till höger).
2. Avlopp i golvbrunn.
3. Anslutning av avloppsslangen till vattenlås på ett handfat
Anslutning av avloppsslangen till
vattenlås på ett handfat.
Avloppsslangen kan anslutas direkt till
ett speciellt vattenlås.
^ Installera adaptern 1 med överfallsmuttern 2 på handfatets vattenlås.
För detta behövs en adapter och en
slangklämma som finns på undersidan
av torktumlarens bakre vägg.
^ Fäst avloppsslangen med slangklämman 3 vid hylsan.
40
Uppställning och anslutning
Elanslutning
Torktumlaren har en anslutningskabel
(4 x 1,5 mm2) utan stickpropp.
Anslutningen skall göras med
2N AC 400 V 50 Hz och får endast utföras av en fackman.
Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Jordfelsbrytare rekommenderas.
Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller
för elnätet.
Vid fast anslutning måste strömmen
kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Som frånkopplingsdon gäller
en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst tre mm. Till detta
hör LS-brytare, säkringar och skydd.
Nyinstallation, ändring i anläggningen
eller kontroll av skyddsjorden får endast
utföras av behörig elektriker.
,Om maskinen skall ställas in på
en annan typ av spänning måste
omkopplingsanvisningen på kopplingsschemat på insidan av torktumlaren beaktas. Omkopplingen får endast utföras av behörig elektriker
eller Miele service.
,Anordningar som automatiskt
stänger av maskinen (t ex kopplingsur) får inte installeras.
41
Tekniska data
Höjd
850 mm (justerbar +7/-7 mm)
Bredd
595 mm
Djup
Djup med öppen lucka
700 mm
1 188 mm
Vikt
Trumvolym
57 kg
130 l
Maximal tvättmängd
Längd anslutningskabel
6,5 kg (vikt, torr tvätt)
1600 mm
Anslutningsspänning
Anslutningseffekt
se typskylt
se typskylt
Säkring
Effekt glödlampa
se typskylt
se typskylt
CE-godkänd
Max. golvbelastning vid drift
ja
ca 72 kg
Ljudeffektsnivå
< 70 dB(A)
42
Inställningar för ändring av standardvärden
I menyn "Inställningar" kan torktumlarens elektronik anpassas till olika
krav.
Beroende på programmeringsläge
– kan en del inställningar visas, vilka i
sin tur kan ändras av alla användare
(Meny Inställningar).
eller
– kan alla inställningar vara spärrade
med en pinkod på Driftansvarigs nivå
(Meny Inställningar/Driftansvarigs
nivå).
Vid frågor, vänd dig till Miele service.
43
Menyn "Inställningar" J
Öppna menyn Inställningar
A Grundmenyn med den aktuella tiden
visas så länge inget program har
valts.
10:00
Inställningar F ...
B Tryck på OK-knappen.
Skrynkelskydd
C Ni är nu i menyn Inställningar.
tillbaka A
Språk F ...
Skrynkelskydd ...
H
D Välj önskad inställning med hjälp av
knapp + und - och bekräfta med
OK-knappen.
– Pilen H i displayen visar att det finns
ytterligare alternativ att välja på.
– Om inget val görs i menyn Inställningar och dess undermenyer inom
ca 15 sekunder "hoppar" menybilden
tillbaka till startmenyn.
Avsluta menyn Inställningar
C
tillbaka A
Språk F ...
Skrynkelskydd ...
H
^ Välj tillbaka och bekräfta med
OK-knappen.
44
I undermenyn Sprache J kan man
ändra det språk som visas i displayen.
Flaggan efter ordet Språk fungerar som
hjälp ifall ett språk är inställt som man
inte förstår.
Välj program
C
Språk J
Om textilierna inte tas ut direkt ur
trumman efter avslutat program fortsätter trumman rotera i intervaller
under en timme (för att undvika
skrynklor).
Fabriksinställning: till
Tid
Man kan välja om man vill att maskinen skall visa tiden i 24- eller 12-timmars rytm.
Därefter ställs klockan.
24 tim-klocka Tiden visas i
24 tim-rytm
12 tim-klocka Tiden visas i
12 tim-rytm
ingen klocka vid val av m visas den
relativa tiden.
Menyn "Inställningar" J
Kontrast
Ljusstyrka
Både displayens kontrast och ljusstyrka kan ändras i tio nivåer.
Stapeldiagrammet visar det inställda
läget.
Stand by
Displayen blir mörk efter 10 minuter
och knappen Start blinkar långsamt
för att spara energi.
Summer
När summern är aktiverad hörs en
ljudsignal vid programslut.
Varningssignalen vid felmeddelanden är oberoende av
om summern är aktiverad eller
ej.
normal Summern ljuder vid programslut med normal ljudstyrka
(fabriksinställning)
hög
Summern ljuder vid programslut med hög ljudstyrka
från
Förlängd avkylningstid
till
Stand by-funktionen kopplas in:
– Om inget program väljs.
– När knappen Start har tryckts in.
– Efter avslutat program.
ej i pågående program
(fabriksinställning)
Stand by-funktionen kopplas in:
– Om inget program väljs.
När en knapp trycks ned kopplas displayen in igen.
Avkylningsfasen före programslut kan
förlängas individuellt. Textilierna kyls
ned starkare.
Stapeldiagrammet visar den inställda
nivån.
Fabriksinställning: 0 min (normal avkylningsfas).
– Programtiden förlängs i förhållande
till avkylningstiden.
Avkylningstiden kan inte förlängas i
programmen Varmluft, Kalluft, Finish
ylle, Superkort.
45
Menyn Inställningar/Användarnivå
Menyn Inställningar/Användarnivå
måste frisläppas av Miele service.
Menyn Inställningar/Användarnivå är
spärrad mot oönskad användning
med hjälp av en kod (förutom Språk
J).
C
tillbaka A
F
Språk F
Användarnivå
^ Öppna undermenyn Användarnivå.
Ange kod
C
tillbaka A
X
Tillgång via kod
Ändra kod
^ Bekräfta Ange kod.
Maskinen uppmanar nu till att ange en
tresiffrig kod. Vid leverans är koden:
000.
0 0 0
Ange kod
^ Med knapp + kan den första siffran
anges. Bekräfta siffran med
OK-knappen. Nu kan den andra siffran anges.
^ Upprepa momentet tills alla tre siffror
är angivna.
^ Bekräfta koden med OK-knappen
eller korrigera inmatningen med hjälp
av knapp -.
46
Användarnivå
Ändra kod
Koden för tillgång till användarnivån
kan ändras.
^ Ange den gamla koden.
^ Ange en ny kod.
En kort stund efter det att den nya koden har angivits visas åter grundmenyn.
Torrhetsgrader
Stapeldiagrammet visar den inställda
nivån.
Fabriksinställning: mellannivå.
– Programtiden blir kortare (fuktigare)
eller längre (torrare).
Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt
Det är möjligt att enskilt ändra torrhetsgraderna i programmen
Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt.
Vit-/Kulörtvätt, Varmmangeltorrt
Denna torrhetsgrad kan ändras separat.
Menyn Inställningar/Användarnivå
Rengöring av luftväg
Rengöring av värmeväxlaren
Efter torkningen skall ludd avlägsnas.
Indikeringen Rengör luftväg påminner om detta så snart en viss mängd
ludd förekommer. Man kan själv bestämma vid vilken mängd ludd indikeringen skall ske.
Värmeväxlaren måste kontrolleras
och rengöras med jämna mellanrum.
Indikeringen Rengör värmeväxlaren
påminner om detta. Man kan själv
bestämma efter hur många timmar indikeringen skall visas.
Genom att prova sig fram kommer man
fram till vilken inställning som är lämpligast.
Inställningen av de olika valmöjligheterna är beroende av hur mycket ludd
som finns.
från
Rengör luftväg visas inte
Om värmeväxlaren är för mycket/för lite
smutsig efter de inställda intervallen bör
ett annat intervall väljas.
mindre känslig
Rengör luftväg visas först när det finns
mycket ludd
normal
fabriksinställning
känslig
Rengör luftväg visas redan när det finns
lite ludd
Fabriksinställning: 400 timmar.
Kalluft kostnadsfri
Om torktumlaren är utrustad för drift
med myntautomat kan programmet
Kalluft erbjudas kostnadsfritt.
Fabriksinställning: kostnadsfri.
47
Med reservation för ändringar/1508
M.-Nr. 06 490 290 / 02
Download PDF