riErriEtrit frlEttrffiEltt*$ Brtiel & Kiar [email protected]' rgitf0&H+flfr

riErriEtrit frlEttrffiEltt*$ Brtiel & Kiar  =@l' rgitf0&H+flfr
riErriEtrit
frlEttrffiEltt*$
rgitf0&H+flfr
Brtiel & Kiar [email protected]'
EEilAEifil
frilHfrft*#
+flfr
by
Mark Serridge, BSc
and
Torben R. Licht, MSc
1986+108
Translatlonot Octob€r1986
Prinbd in Oenmark:K Lrrsn & Srn A/S . DK-2800GlGtrup
t.
2.
3.
4.
5 . 1 .9tH ...."
h l+A41t lrni8tri+ifi?iti$ ? ............
5.2.&GtriE/ne*.14F''.....
,Bf46 ..'......
B&KF!,E".i6
fiGfi^F!+Hffr
tr..'.........
s.3.tiEli*
'EtJt+i*i*,...
Hlt,A+rtrfi
&lEti*.........
H#Hrttbft&lEti*"""
Mffi&iEXtF!ffiAfrIfr,r#trrAEtrtr......
5.4.rli8tr i+Hlb&fiA+Jf,tE...............
ffiF1Ztrtr...
ffi#flaM......
fc[EtraEl€ffi+"""""""'
€ d ............
111
113
II4
II4
115
118
119
119
I2I
T2I
l ??
124
r25
126
r28
r29
6.
?++tfr
ftItEi+drt+
-tfil
I
t
(t
e
:Fjl^El
:ffi4
:frffiF
ms
:[1
xs
:E'i\T'JtrFllft
xb
tfl6
Fe
(tn
-ftdr:t,+
g)m
ln
x
a
F
T
:lr&
:r8tr
:lrifE
A
zs
za
:h
:EIH
:F.jtEiHtr
:ffit+*(fir*)ffi€
:#Efte
:ffit4*(ftr4xn#
:#'14.8#
:'ffiETh
:HH*ffiffig(WE /7))
:t#*ffiffi*(wF-/#)
:*#*ffifiS(Hz)
:tUrF'tt
:*^+aa$MfrFL+fi
:r[iEEit6ldl,tfrpff.til
-ffi€+r
I
v
a
c
R
z
:€ift
:€E
:€6
:€a
:€Fn
:Fnf,il
?+€*fr
ftrt,ti+H+t
v"
Q"
c"
Ra
so,
s,,
itld*i*rt+t
:rritHittr16€E
:FtuEl+P+ttHfr
:r[i:fEi+frt€*
:rrisEi+6!€Fn
:rrifEi+a!€ffatrE
:rri8tritE!€EatrE ( 6
R^
c^
cl
Rl
A
vt
fr!#j)
Srro
vo
:rrittri+F!€Eafftr ( n
16)
:+fir0i:fEitffi,tHrftffr
F!rAA
zl
zt
li
lc
vc
€,fi8+r
c"
Rc
c"
ct
:€116!€6
:€rn6!IgFn
:+fir[)6tril€9In6il5
F#Zf'Jfrt€#
:+fiilXttrit{rLr8:t*
6!€*
:,SH€€fiI*F
Rt
Rrc.t
CMRP
ffi
en
h
Ro
:Ef,Etr^#ffi^€pE
:ilEfi*;5ffi^€*
:E?fi€*
:E?i€E
:trHfi^#ffru#
:EiiEtt^#6!ffi,1.€E
:ffJEfi*#Alfft,U€E
:nffiwtfi,
:/S,tE it . €rtfflE-f,
E&rs
#ffi^HFIBFIfi
:r\ c,*i!€ift
:iigEE?fr€dE!raffi
:E?frrE*fiHF!€E
:lrifHit. €SflttElt^
rsffi^H6!H€#
:rri*Ei+ . €rlfrrFflEtt^
#ffi^HFIB.€FI
: tfrEtft # "i+tu"t*.ilrHFE
:"]+tu"trHffi
^
?*fr!*HAX
t|Jtb
:4F€E
-&F€ft
:*WAfr)\#ffiffi,t€pn
l. ffiaill
l. l. 5l E
, tL+*&rAT,RiEflFF+'
frJL+)K, frXik&h+rt"^f4ulrttf?ELS|.p'
5^tEXF!fEAtbtEEE6H4"trr-btbtEEE{+H6Ep+if
E1-,5I+f[t€Hif 4
E + F>Fffi,U4,F!" {l & ri t6Xt}r+F f [fEArd + Lt& rf p ft r ttsfr fr
;Jd qA
h+t
F2pFJ
# rrqttffi.rJirF+t
MA
" tr ft E tt 4 * l{ffi A F!rtgE L)E ik& A+r
.
EI#tn4HitF!+FdJ{+Fs?$
iE^tJfr+r1
ffi" )! TffttlB-,F. ' Htffi4A+46fr.
l
k rt" |tE 6#9-1fr.
H fc,fr.F!
itllEf A +Fik& " l4fr.' fi RiftAEf+ fr+rffidr
j&&ill|fEA B +' fllJtsffiit6 F+t4 r)r621sffi
tsts*s+E6A
AUJiJiWA HiBfr .
E € rr )EE i+ftM&lFffil+H!+E
&ffi H{S6E
A {+B *$" IFrAdfr+t
it0E it
ffi4ffiHf r A ffitr .
& hzfrht \ ffiHts+fErJ€ ffi# FttEI*fr\lFHfr.E\r
^
++ fft6!+4 H KE*ffi +E+ 1{ffi B&KFlE€rrittr i+ijfFAE4-+H
ff;F!iT'JE"
1.z.hf+Ltillffid
?
iirl€fEA F!H WEiP.*' . EH 4 E'4 ffilA+JffiiJ
A P 4.I+F' 5|tgttlfitM
6E+ +rt$tf\Ee fi p+, ft-ffi6 ftiE.P4.a+rrl*.+EAF!ild€t
z!' ffi-AEJ
**EL\illn rtiEl+ffiE"
it a\- +ntt *Bh,
I . ffidrifih. flEAifr&€4+4Hit&fEri4If5ift
q
q
HE
wJ
frvh A+r
ts# A *6{+A A ffi{Fffi 6E Ez^iEf t|F!6 ffifEdr4..tilh\
i€gltsH.
A+FAi{FIIEJ'-A*E ( {iUfl+nF!-+*[i+ ) 4'EFtEi)rtWmr#
P+A+JHffit*.
" +Rt*ft.lLF-hltn4ffitr6f*f++EE, *fiftfrn4lEffi "
H X'+^tr4FfrE F frtr1r[)Etr {f ffi fi! E
ts E {frE + }Eali$!FiE fttJffsTWEIX
t"^Fil:ift;{ L)E\t+ffi
?fiil )Etr i+i li"h\" k, l-' tr n " + )rfittr iI # EtJ
4qfrMF!*iffi"
@1.r. H Effi fr#tE ffi #.* + Atffi jt W
'X
+ F!A f iiUE
2 . tn**ut H f!1i f F? f " E- a tni,*Ltl +R2*ff f 1t1
ElLlm€BljffiH4F!l''184.
t*ffi ' lE,fr.t,n4/:ntfrEWen-+*lE
" ilff
iftJ€t[# A RF,I A T F!++t[rfriSf [ Etr 4 -fAF't l"]6 il|J€18
+t @+f;
-z.)r
,K"
^, '8ilfrn19i|gfr"tlt14€It " .Bffig.4tEHEHIrI{&4lblE4FlBf
&,ElLrrfI H tEa ruE*sii fixp+i>w"
N r . 2.ffi iil E ffiT ilL# iXA,h.itrlffi& F4D Wfi
tEr+
'X
A I jL+' fEA iltJ€d "JU|HElt f.Ift++t/t*S
F!tr T +'rha+r
l&ffi " T +
ffiEEFi HffiW.fr+r
EB . Etrl+^ +*rLfr ' +*.ffiAts 4 fitp+"
3 . ft til/} ffi Hr4'i tnE+ilffifEA ifttffr EH- # fAa+r
E -,**
A #E EZh+r
"
- + il )EEi+' tl H - 6 tXE1E,ttf.,fX
EI
Wh i* . * ffi- + h EB ASru
FIr'liiilti$tErl+-+tn#)r4htJfF;JqAM"A+F,fIEE-66rtitHf.rli!?i
,fr*'6trH'EI)!,l.Ei"-1+Af/UtH,*5tJ6iAfr+1&ffi
Htqfrtril.iIg,"liLtnf,
lxtgl*,B4frtJtf.ffi.
E 1.3. ttJH ffi A til€ rt ilL+ + ffi# :rttEf\,'f ffi
4.
{6ffidlflll. ts+ ruE Ffr
ibe.fr+r
EnlEF Stl {4_tA+rtE
A " ts+tEA
E HftJfi AE + fmfl+ f+JiAi] t R+ P 4 H!. ifl,UFIIE9A
#E M F!
€TEBfr A x tr ffi&nBr4,
E Fliig,tfrlE "
E I . 4. f tJH - + frDE
E.i+ffi - A ffi A iI iilE.fr ffiffi+ tfrt+& tr ffi t*
1.3.l+Lfufril?
ffidrfr- ffiiirdt4,A' fr+\lt19fr
AF $\EtrH-+'rtit]rrELfr+rilF:ic;Ar
"
+EAEH-ffi *" 4ffi )Jatrffffi+W.#I4+6EEFlFiEfrtd6t Wai . ffii/,t+.
t}frfr ^EEdit#..|tsJ llEhtr-ffitRreBreF!E-UF
ft "
r'jlgl('r.jlElEfg")ffiA.ft"
ffi AEL\E"WW,"fi lnF-EtJ'EITfEAfEIIE=A6
+EA6!r.JFlE'fE"IU'nffi
ffitRffi
*t+'fgfr *fEarFfA]e.iilh+rfr,it++1${AE
, BIItR$EtfiigiX,EnfFA
. il
frtr#++t*.z- . fE;J&4D)^"ffi&,"trnx4E.
EIu a thtB&K,$
ffi+ Eltl" t6E rt * ffi"fr.*f.+'If EE xH . )t+ ts+ tbtFE
ftE
-#' B+ +t4yaidiltt"tM .
A\r",ffi4/r|ffi"
E €rr iEtritT E+ H'EtFAIFB#, F 4 rtF
;8tr.i+frtr
ffi4 tEffitfl6il#
,Fft
fr ffirt6fr H&+ffiA,/c{t^g.t+.ffi
.EEtr.}bttrEffiH.t,,tFEuHrrxE
tr i+itfi it||t . HTE ErrxEEi+F!ffi+fr adffi EiRfr , Etft BE 68)!f1
rJifftfi ,t - tr++E F!+4. . tt6 "i tn#.^t H g.tEffiflFA F!+ UirtD^
{FJilE
t\N."
1.4.frilt*fr.
€, r)Et itEIt)iil{t rr # E' E #'H+ 94.X
f E + h i*t EI
t] tEf* iEE {HE, - XF.t}E EJLlt€f*.fn& l=+ . tsEfr € rr )S^fa'}
E i+f!- zt
lRHrhilhA+J#F."
E 1.5Fffi)!-egf,8fr+rlrt)6.trrr.,J#.,h#*
" tail&ffid^Efr . fR,t
#rB{f iFiA*S
H!'fF
H, HffEb D)Et,t
![,F!Hf 'tt " X H- +F,+ W
%EIH"'fittu"* +" H XtfrAr'Jff ffi ' f, tl\Jt,E lEFfr*+ A+rE
itlltFf T H g F!
x\F,wttti+tsa{ffi."
trx-/c,El,trLfr
.H)r[)tE.ltl|4EitilEi8trF!-+En
wft ffiln'N_tht+Ifr
. 6 #/3 t ffi,) If fEA ilil€ Ed
fl IEHE 4 ryt+* ffiffiA 18trtlE={H
E + itllt {X
AHIAAffiEH!4*' rlffiE'ait||tF!{= - r+!b. J1FXffi6?+8ffi&+9x
,tn$a+r8*\"Ft6EffiFl|ts-,F.
( .ntr 1.5(b)) . F,Affi4btffitfrEflar-tffi
( fr,ffiffian
ArE+ fr!ffi411/i" tt Xlrffi ++f/t#IUft A+rfrH
) ruE' tsrL
lrFfrHtfi/E9ffiJ+,
Btr Effi.hfr&A+r
fr70%, lrnd.E
&l+fr\r
fr30%, )L+
l*.Hliltt " l,ittI *fE WH+ ill|€A zEffifrfr. \€ffi+rrfrnm:*+
Ln
H trA
^4 5{6!{ftfrl4)\lf.tttRil "
HnI
a)L
-
O OO O tr^O F O O O O tr tr tr tr tr OO O O O O O OO O tr OO tr O tr O trO O Otr OO tr OCtr OO O
L,n.fr4 _1,6_H.
w' s$._Normat_6dr ?.FrW_0,3_il
Ilcllf__aC rq..._LoF,
-631
ls-ud
tr 1. 5. {*.H = tr illB 4 *. -
-;:r:-----:
IE)Btr. . )8E.ffi& ft tt E # h+r
ffi irtfr.'tiffi4
tfr
"}
?fitltE4.i+tfreli+tsf+F!
+w, 4 N.i tx.ffiffilnw%,Ett fR
H-+tE
.
hw% EfH{ni+t' 55tr66!08-{Hit{Ei*+
^P
1.s.frr}.trtllt
H ff E * zrftJHn E + tRiilWlhh+r
fi i*d t7 lLtr'lT € + t Ffid F!lHid
f+tfr.H(+RfiZ' X ffi-titt|E+{nfltJEIfigE Ffr4,H(lEinls'. m/s2,g g ) o
Xl*+ar
(0,637)""
Xl _r
M lEaIL\A f h f #'
1.6. Fff H 1Ef ni E E htJ
(2,0)
)t E &'It )BE
&fAFfirfr. " 8fr1:t84&EElffiffiifr6tr
K 1.6#frfFxdr'jlalEf?F!
t)l
t)ltr E F!r'llsJlelpffi
4
l.
615l|iAf ElElFlE Atli
fr.
k
E
I
llLE
ffi F.t
"
pfi
r
r.}l'4{FE te4'{t "
E
^
iX
{'r
fr+r
ful
l'EJ
#r
HFi
WLHH€
# " ts f i
lfi t tE
" tE."il
n{*
fr, *ffi H ^E
\ ftt+ffitt . E tr 4 r[ )Btr f rt# )6a r'], EID)E #'tfrAfr+r
f+Tg. J1afHr{tE{iTtEl
"
RMS( E:Efr ){l : frFEiX,FE
effi* " tR';}r'}lul*i!+frAffih\+fi+fl
h?e€ X' Elffi & Flffidta\nEtl,*EVdX " El iF.fr\vrth +illfl
5ffiA 6+r
p17{2 ftL\r4lH"
2. f fr : {frE fEf+#r't lEli+* itlE + il[t+F!fr t'fH, tsffiit!|EEiRA H 6!.
4 Effi A F!r'j|"JEfE.
IEWIHT..
3. t -t{r
: E-ffiitffiB€rfffiidffia&ffid-F-ffift.,
lElR)'|fr.H"
4. + fJfr : € Fffi a FlhjIE]EE' IE+fJlH5 {t1'Iwrl[ezdft'ftIdl d H
.
h!XA " tr 1.6 Fffi t tl#.E ifr.A+Jf'iE.iEh+J+vdIH
5 . t{lEil i 6frEl;+Wlfl-7LtrFffilH.Zbb.
,t.l'jdf|}tRf!Ex+EIt)l
€ fr , Kr .6+E5liA6!l4{EEl
*iE {, " *ffidr+t+FH(i+'l$*Ffr6t
t
r.f ' 4{HB fr AtEut " ffi- +EtHv,}fRf[ 4&iE# F!lH+ffiA ittRA
E i+H fril + H 4 h+r
X^ " tft .- A fiL#s!HE fi l.)8?ifr # ifft r'l'
tt )?+R
tf 6!tr E E FtF!+ tffi A h E,h\WK' lE
ililt EJ4Crci*,ts.nfrfn
. Etft ' J14ffi it{d4,{HEt
FlH
r[fl
IJEI
Afr
,Uts-AtFlE&
tr
6E
4,fHEt
p+&n
N lrtiith?fiitilfr
tfh+r
# fr+r
tR4 "
t\ t" tAitilifift + 6 nILtl€ iIWlHFlWn- ffii8F!- f XlrtJ" Hrraffi
. 4FRd4IEW#6V4ffi#
^
^
{=+H!rE.fHEt
W.AVW
fl H X'B{EXA+rA4E,A
F^tr4E
iBiFrt€
i,tT tFt+{t+iR,E,,ntJ
62ar 4+*waafFllt . H4s.fH
EI
lE - p*bb" n Elfttr 6Efl fr +frLFfrEAtrACt 6ETE LlWt+H.t!fr+r
.
,6 ' ,6il4'fHEl*f
#EEffi F!,fii4ffiEiRfr
I .5.1. *ttfE€ilffi+ajri
tJ
ufffiAirilt +' g #* A$ H6+r'n
WhW, E L\l*.H*t.$.MIHffiffi.
gtE
E " *l*frfr+AJtrHEfi+ hB H +6H!frfr+'nA." *f+ffiaaJtrn + Un
F., EFh?dnt&irFElJfEA {B+ + lElffitE+FF!iEiE'r}t .
1.5.2.r.ffi fEfEfiffiEFA|
E
Lild.ffi
E € rr BE it hZW
E lrkfr
efr4ffitr tBffrt&iltlffFA " Elrk'
,h+r
fJTfrlEtUffiFilt|er*X, 'tatL#WTTtIEtrUllE
^ :
I . - + AvWfrM
rlfi {ft6I{.Aitil
ffi'fH56 i+# r*.trJffiAE-,fH'
ffi-H.tr6Ef6.fL
&ffir*.A+r
bb+iF!
ffi{HAJE .
2 . E ie*ffi#.,}llEfrnEAffinA+tEhbbt|Whffi4 tJE"
{frHT'UMMAItr,EL\iAF\tsfif Effi :
I . ,)AaJE: /S€/,)tr( aal 5pgiqilEFlxfiFtM+n,ztrEFJI+EJH
T f A it .'t F q E x t - + f IH-1n- f ,fH
Z bb,L\1ttff t r #f "
tbFIHTtUX6 fr #fr :
ffia ffi-.fH
N(dB) = tOtoOrr(
fi
= 20tos,o(
+;
r\+:
N
:1'Aw
a
:w$!ffit*.
8ret
:E4t*.
tEffirso 1683,E4r.&.trt9*ktnTFfr>r
:
,[B E : lQ - en' .
-z
IEEE:10-ems- t
li#-ro-'"^
( h\t tsgHz)h+tlflaiF
lt+frffi+ ar:10001JK8/f,)
, x,lsaEfEE
fr+J
" * r(!tl ffit*.UdBs#tr$,b rn* nAilry+ 4 MIE( fiIgn,g 4 t*.h
10-6ms-2'
rroan) . {EE , \&+EaJM'tH#4ttb+i
fEAE*,{Hifi€t
r.J' J14tseetr-{H4.4*.HH-+41M,fH
, fit"ILi{tffi,z}A*l{""
lnJ
tnrt#'Ftil E+ {HFtalUf .rfrft iH$ - mffi,fHbbE - E{H,azoaa.
2 . r.tfi fi rFaJrE. E.r.lffi+ ffiatrfi *tnJtrt . ts- + E
^EHr R+itt.
fi+ruEruEffifi,atn#ffiEFlif+" H#Xflffi4.ft
^I (F#tdm-h )
Jcl+rffirt
4a'4ht1+, hltrfrtr^4'tffi+ArBh+r
bbffiJ.
Etrtr,tt#tffi4. J
triFHtE#-+frffJffi4?lJtr. "
| .6.frdilttr!',ffi
/3€4,itF!r.jHj.antn+r.^Efr
E*ftEEit,{E'ft
FfrkV$N+a+J
^A+JWHj/t}ffi
lrn
ik
fi ffi€EA FEF!
Td.,
H
J,ffi+tt
ffi
&,
liltniatt
ffi*ft+
ffi4'ntfrty
"
r1E' Ht"JL14x€AnrF6!
iFH H Hh!ffiffi" ++ IET+THr{ts- +t4 fi H!&
#ltsi#l.h+riilFfldftfiftffi+/ttFr.jEItl8tk1B&K,Ufi
EF!"f/ttfr
ilFAf[i++
iflE" Ll&.'ffi4"| tn"ffifr ' L)I+TT
Eq FlrE/L#fiS. A X B&KF/f.
62tLI*fr+t
B&KB E *fIHEE Et* .
&# ffiE F!#rEtF?X,i6Atht
il[e'fX#*86+Jtr+l*trrtlj;5ts.f"Xfr+J'ntfr
AAffi
"lLrff.fflnlt€
nT, ffi.aft B gsBE itll€rfit + R xgtsh+t-il." El^At]*fr
t tE* iftaffi fAFlfEa
.
tJ
6q' fl L)trffitl€#+ F!'riffi frtT
#
^nI.
E€'[iEEi+EfrEJ+' HBftT Fi€TfrH!ffiAFB# .
11
2. EE'MIIEi+
2. 1. i l f
+ € H!EtFlEff E €rriBtr i+F!r {tf[++i4{F-#+rE t*+.t ra" fr +
f+rlltt+.f , f#W e.-eE XfiiiElt^#6!l4hA " ++{fH = e
"+RaffiJ
EbHr#" if tijE fr t # F!r {Ff [ ++ltfFa ffiF!ars . B&Krr is tr i+
frt?"E rtJ'ttrBz1F{f*
.
H+ "JflFtJ
€ rr iEE i+i* f iZil t E +RLtr
f+rttt iHt F!f {I t B # . t E H+ t
46Tffi-rr=gts,#.:
I . ErHtlFHfrFltfi+ffitr.
2 . trrt[fr,fr+rilAffi
tr6F.E Hrth+r*t*"
3 . rr)str{=qEIt4tr€+H'tt+FUsEf[t:r"ftflt
E.
4 . # fifr ffiE h+r^tfi
+ t+T)tfifEd iltlt ffithAlfrlt+
H{FFltB{fr
E"
s . HTEHA€F!, EtftTffi*fl.il€iFf*€.
6 . ftif-rJr*Bl+'
EftlEtriffH.
7 . ta+Fi*ffi,H.F.AH6laffEffitbb
"
efli,#., H,z,4 ft - st..Efd
h J fth {+nAE
+4 F!+E
A F B g$f r+m
a ull
Eg*{+H!++ls{FiEA
"
| . {8ilE*rk"tsE-ffi{I "J{FfExfffi
A{n#tHAA+r#I+,
E HE ffi#ft&
qDf +I{fH!€ipx.ti+f,t . m&fs1+TEHH EE!, HHf&6U1F
#
t" k^,ffia#ffi,rrn€+€F!.
't2
2. €B**.
tsE-ffi4.4. nfia,F,ffiA{n#ftffi#. FafftrE. fri#
ffiEfr ' {Effi,F,EfFA#ffi'il,rn+H
' ffi_H.4*HlAAfiEAFR,ti}E
]FH.E'E.
BE-ffifi1ffi{ftRf!{ftBg.tt#/+ ' EfffiTifttt#A{Uf, .
fEEHA A idEfitfri+ ffiE A'FR'm,H.
Itts ft fr iF.re.,h Wh IR
# I+h+r
{ f t.
3. ftIrEfr€*.
f "I it{€f drr iEE httf/irnEE f t ;S . itittf
+fr Ad ruE ErDliRE. A FEF!i+*f LIE6Eir HDtEEffi+U F!tsB#
E A+frr4,'EH H f&#pI.tr* {*F€B 3S4,Ei++, {EEf+AH4.r{f
iREruE+_Eri4fE{iffif+ .
4. E FE#i t* tE"
5. dril€di*.
tsE-# F H €{ft FI.tilflE4$trf€ffi#' t [+ ffiffifrrJd
ruHE I" EE FRI*' t ff ffi,rr&ffi* fr.^Ehfrtflttttu
"
2.2.frrrBgi+tr:'-(FHl4
K 2. 1E B&K--h ilru @r[ iBEitf/I.ffr*[{+F!1H
+H4 . rl)ttr it 6!a
=
iFnf+E E tu El+" E ln*.t$ff - t+reFIU
l*. fr fr, +'i\q+iiEf* r[ it tr i+4
B€mE4 . Err)SEi+EtFAr,J'-f STffi€4Flrr$tr 5 t 6!mE*
,rrIEit4g
&2.1.B&K = fr N [email protected] EfrDrE it fr fr E
13
ir,ttE tbF!€ffi . El
FWh rcffi+€- tE €fr 'f+tt. E E€
f 't+P + -ZP.A+J
h ffiE#'trtffi.tE H*f ' El&' Efirtt+ P *.H!€ffi 5 mtr* F!rr;68 FEE
l;u."whlrlqfrF!ffi+ffiE6j' mt*-5rr*Ei+4BEF{fElElffiE. ffiE
tH{ilF!rr s, Ffit\lru&trit H!ffi,UE tbT 4B F!,rxEEL\&t #.lrti&Ei+F!
#6F!rr)tE.
.LsfH44 LlfA4tlfrEz.2A+rftrfi,
"
2.2.1.frg.fi+-+Et!t ffi
W2.2 fr.LfrfititH!rr BE it F!lH'ftfF4# lH! " + tfrW^m, fr + lt
f+6!F€ H- trgf tHf E f*' El)! B&Krr iEEitR a iR{fF!Fnf,^ tk'
t
L 0 tt)
trz.2.ltifrtri+Ytffi(t84.
rns :,Bffifit4fit
nt6 :llitEif#effimt
:ffi&*ffi|il#
's
rb :llrttrit#BtrlLilffi
14
: Err iBEi+ft.1fr1*.6
%+ft TBfrtr.]ft E R 58tr Z tet6!EE
H
:l*.Etr,f+A!+FifFl|Jtr
t
x
Fe :r$ffiWffith
Fo :'ffinfih+JEl{
@ :'ffifrh,ffiF(radls):2rf
0)n :rliBEitF!tr€.*+Rbn4- ( radls )
<'r- :lll:6EitFlt#+tEffi*
tn
:llffEitF!*#*ffi.frfr4
r
:'tfl\fr)rffi# ( H" )
( radls )
( Hz)
TtU
F
= k ( x " -x 6 -L )(W ff-h )
m ox o = F + F e ($ N .l i tJ h )
n"*" = -F ( ffiEe-L6!7: )
FII+FUIH46!E,A}ffi
r+=-*,,"_*
x"-xo=
+
tt_F;,
4
1tt
= - xr --t-
Fosincst
H+
111
= -
+_
Ffr"mb
4
..
'
fil"fro
ms+mb
p BH lH!" frHffi.A"' rEm€4ff &B.Fttt1rt
lfi# "
(1)
=
f
X s-Xb- L
( F : 0 ), 1tk,Hfr
Erl)ttr itftf HHF+S{naf4*.rfi1itrFrr'}
"
:
h
ffiErtA+rE4fiffiaIffrft
= -kr
1tl
R{FiEro, ffiEJiE
fi ffinIftft.,?"tHtri+ q ffiltffi D)M,fH
kffi Hfr+Jffi,,n
iH,:
- R sirust
|
-1lRot2sinat
= - kRsinsst
@"nIHtE€'lY,
i
Elft ' ,[Btr i+A+J+ffiffi$
"R
g)
"'
tt
& r* R FlA X EIEE DtEFtTrtJhffiffiA #, "
,,)"' = x(J-*-l-l
m ol
\D"
ta
- + #]ra
4E
R r[ d E i+rl..ft.fr 4Wt4]t' * 5t|E tiE iEttl] [ s tr.iI tr'1
.
?nd
ttF-Irt
ry#FElHn'
rlIEEi+F!*fEm+4{ft
l.' flU At)EtT'n"'
a
q
t"^t4
(
:
m
iEtrif # #- + /cFRiF.ilt L
t' )' Ut )d'ffi H il'ft
"k
0)
^'
ms
t # * ffiffi4
EE mE 4 - 34f-4 mhrtWHffi4ft} t rrsE it fr1r
@*,*#*ffiffiffrfrfibtr it8t4 - WF-Afi.A+r-+++W'Tffifi{ll#
€5U' tsfffi +H*EX-fr[iEE i+Flilffiaft ,ffi$frffi"
e' q F .tT EJ69fl,r iEEi+t #ftl;Fa6fiFlllt4r5f4-h* itilt +
lREE
L' fti*Eltsr[tttri+* ft.- + 180f, j€F!#JR
t # *ffi ffi4 " ilt{UFlffi
# * ffiffi4 "
ffi .ruE A rf m+ t)ltEE F!rr it trfift 'ffiEhufila".
+ ffifr.fr+r
ilftffi 5 E+{F#i.f .
16
fi x Htr\T,i,AE Ft||t4
F!' d + rri8E i+F!t *tt tEruI |rts#Bfrtg
/[ E+r
f4Zl'rl6 F{f
+tr, I[ t# *ffi frfi4#
^
*fFAA,fi
m+, fi {(*
ffifrl+H{ftT?-#*tfrffi4.B#H 4 H+i.fia.
^/x+..
4,7I* i.f S E it F!p i]gtRi, rtStJbtiEE
itt A!f ,brnfirf 1^5tJ
'[
a"-E*hff
F!trE+ffiffiF
I
" fH4F!trr..rtfrffi0)Wlr+.h
Fo
sinlt= o
mb
| + tsnzr+
FilFBffitFltilt ttslfla+.|L,nt :
-ts21sitnst+ tsnz*simrst
*
Fo
= O
mb "inrt
Elrk
R1tsn2-.j.2)
-+=
d+
R
=-
o
F!
m6 (t;n2- tozl
#Dfl#E{ftf,lif,tritfilfflf+ffidl+r,i
R,'
t
EHTrtEm :
Ro
Fo
=-
-
( c,[email protected]), liffi, t}lfiffi,
=
[email protected]
ffiffiWA+r
&# n, -5Htilh] F!&# R i_'bb4tsf;F#fr:
R
_
Ro
mo ktlr2 Fo
to2l
fra 0)n2
iE*F#tg#Bfr,,
#frZVbbt,4' [U:
1
=
^
r -13-12
--T
t4,
\@"1
k A4 #^* # FJI: E q iAilFA m[# 5 rr iEtr it F!tr A *rF m[+ E bbtt))
17
rf ' #Bf[mERZlE]F!{nffiH^.Elm' E€rt{+-tF!)1D)&.trtE.Ei+fr+
€ +ft,t'H€&4Hr[' HT e&r ilBtr itFfffifrlr:rrflru
l+5.Wtrft.A+Dr
A
trtr' ?E
t* )ttF *fE fr(+ r.jH!fft,t €.H€ a!Wrn+,A.,EEI
T, ritE it F!E A
ffi
4.r[;SEi+fr
i+thMffi
ttR(ntrz.s)f
9*htt^g.Hft
lffi{EiI[tiF*E
^*ffi
M.frffiAX,il782.3
t+ixHn.
,r)tE ilF! EHR++Ea*ffiri[4tR7tf5Erryi^tBF!8t4ft t_5
,f+B#+T*[ h ffiE' +p88tr mtF! tb,fH,ttsh - frkffin|J,
rrr8Ei++
,BFlmE4mtiE{UeFTF4EF!fte'EHtgA,ttnTXF:
*#*ffiiffi+ _ I
HHB+++#FfrI+{'
2.3.trEF'EE
,rBtr i+H!E +fi,t FltHxf4.ftt€ iR,fr t El2.3 " tsf+F!m4ffiMffitx#
Bfri E - + 1qfiF!ffi+ ffiE A' ErrEE it EtEE+EAiff
Frr.tF!€ffi ,t g
,ft" t Tt+5utst{.- ftffiatfrMffiu' rri8tr it#+-4. 180HHli$iFr*l''
A,EBI+ff8
u
lo%lE=0. 3 f,
f,
rK
3dBlE=0.5fh
tstt€trd€Eaart
f **frtfitF
fm FilLf;fl
82.3.il )ttr i+7iffi4 tr ffifi A&E
18
* x * f f 4, i+ f46M f ,i 5Iid }E
tf+Fjlt f rr )SEit F!iE{Uh+r
( 4 )HX " flTx* # #ffitIi$E D)HI*{t/. ( 4 )ffif+5U
A = + .(s)
r-lL1z
<ts\
I
( 5 )E H * itH{+{Fiffi+T * F+EA5 ililt{E Z t'EJ
ffifR# #EI pRE
'fE
€Hfri+ruE.
2.3. 1. f i+ rm
W2.3 #.EA*# * ffiffi 46fr8 T rr iEE i+"l ffi F!Di# ffiE' zIts ffiE
+' EfFAffi,^.EBr'f' il)6E it6!€ ffi9_,0ty|t++Eft"
t**ffiffi+M
. , IlF,ffi+ru8fit*4fr . t Tf+S|JflH1tr?.*^l}-ffiffi
4,'y) tilfr.EBlcl+HE +NfF!FIUiS'
4+ * H ft4. F!mttdBmt . -,gt
*ix,' rE€7E{+Fltrttfi4EH'&'
Etft4*H+id. F!ffit4mt'
fEEffit4
E 4 d. A iF lt f f. E Eli'f Lh+r
h*. 4,/Amp+{f,0EE it F!A f E . E
k,, flzrttstrsHrifl+Hlrri8Ei+' HaffE+I{ft ' Es*}fi , EatrEfi!
,rBE it BtZi6Ztts1RH
ffi+r,j F!itllt .
E )1"+d ffiA+rtn
D* E X rr iEE i+F!ffi+ qfiMf;
4 FREI
EtnE i
't,,
5 %ffi+F.{rtuffi4 L' * ffil][Sllrr )SEi+#E -b'FlfEA 5 iltJ€,fH
Z la]fi!{H
E h 5 %. t)lft *Hffrtr ililt E!fr ztUE
E i+t # + ffiffi411r
A fifrBltlu))! frniB
rt-'nz- ( 0.22) "
I 0%ffifFFEzI
k ffi4 L' q ffi,r Ft|rr$E itEEt F!ffiA 5 ilt|E{EZ tEIF!iH
ti
#i! L0%' ft +Hfft
E itlE 6!fr t+E A ffiftr lD)
)sIriEtr it 4 # + ffiffi4.fr:.!.
= h z - ( 0 .30 ) .
3 dBffi:pp4 tk ffi4 L' q ffi,r 5U
r0ii8trit#Bt F!ffi itl|E{E].tqhtrE
'JS
t 3 dB" t)lft iHffrtr iftlEF!F ttE A ffi4 jfl{u)h rr$6tri+4 * +fEtil # F!+ ( 0 . 54) .
19
2.3.2.fiEFTFE
E € rr S tr it T E FE]E
SUFE F!H ifi qAD . EHr.'l+ FA f+.F'itJ-xil
6h
q
pRi*Et
A+r
4 €ffi ' tr ffitI+T
ltsHT t
-5rrSE itf Ei€ fi!ffi Ent
as' fttfr7t#i^Ef
H B&Krri8tritfflBijE
^P
,til)tEitiuiF€ffiz)s+'
oo3Hzfr+Jffiil
"
'i;it#Ejilllt{ftEo.
*FMH + tR.].'#F.ffiFTFR4.TI ffiZ' tr ft 4 6E[f {Hfr FlHifiq6
M6HTl'-+^F!frp4.
BfrE n 7t# F!lft,ttrtt+h?4
I Mtffi 3 4" ffiilFfrE n # " H!firid . 5{ft ffi
ilUJRA
X ZqrEF'ffilrH*H "qF F!r[$E i+.[f68"+^iXFfi.
2.4.[I,E'+iH
- N+,tt
E €ft t+E+EF fi AUts.HEffi
f+ . g !ntsffi++lS
F!+tt+t
il,4 h+r
(
/r
t))
tf E €4 f l+, F!tnEXfP I #. EltiEE mt f ), &.
.
^#W4t
fi€pq€ ' EEZiH'ft4+rtZtE6+rt,
4^#f,1' tAff#Hfr#{Rffi#A
p€€Fltx{t)Jfi57.*.F,tr.tVrKihtritffif
E+fU.rEftil+HlE#rr.tH
F!€Ei++, ttt+h +Hfq+ F!Eitfifi FrtJ,rl.h{frW4frr#ftirttf+F!
ffirH
P+lfERWtkt[" 812.4hinq[tuitMF!ffiEl' g-4.rrx8tri+PtFar,] '
5 r[i8tr FItbfiiJA+J
h ltsffiX E9f:'.'ft-L' F 4 F!€ffi Ht*,#,&,t' # I FH'E
F!D[
+ ffiEf[ Ad ffiE A, )15 Hffii.-Flfr+r
X4 l*t+tkFltr*E' tl tI E €,
,r$Ei+FE.ftFffi++t4.E€ltf+ElAtrEH pclN#zi "
20
(:)
r.\
(:)
(:)
(:)
(:)
1
*stRiE*.ft,
92.4. E tfr.4t
WE + E Hffifr $rfA4 ffi4, Effi s #.Ffr
fr fr,# ffiZ latX.H "
^
tngz.4 Ffr
P r]EffiflililE ffi4 ft' " lr&ffit+,t+W
6, E Hrt,ft frVtT
T' EffiiliftXir#ffiPL"
,tEA,' € f Ei f thlLh tA&#,. t f+ffF!EE
ff+f
f f ,F,
E I F+JE
A
gJtnffiP.iEil,
F!ffi/''
ft.tk4LfrfriP4H!€ffi &frffiAFfrP+.fr+r€ffi-*s
&ts,t 'Et+r[i8tritF!ffi,t4F{r{r-5#Eaffi ax " *i\m, \ffiilL]J+.
tF€ffi
ft,W,Hffift 5 WItfr rAtHfrH
F!t rfilL t0,U,X f+HT:tHtr E FriF!An
7i(
Luwlrr
tr &{0,U" Bfrry
B tr i+F!iqi+bbEffi
Uik itt+6git6!F ElZ-'
iREi{ilF2n6Flin/.ifiC#fr,4.2.2.ff "
qh+rfr
#€p€€EIL]lffi
.FX{Alatffi
ttt'Et11+rlt1?&EL\&+X<1+ttJ++ffi
fr+rHh?L\ltsFlEl
ZMH' &Ei€tsf+FlE€+ ft t f+dtTEEf+ T, Et)! t
{flFlFtA€tr fr-h+t,
ffiHfrr{ P FUtl#|J,rE
E#H fr+r
Fat++eA!f(-fFR#[
"H
+ts tH El' H 4 Fanl+ltXf
! rrittr i+bb*HWE lffi?\rr)Stri+A fi tr {ft ,
Ag[€64'.
B&K,liBtri+FfiffiA+JEHttT+d
P223,PZ27, PZ AsTnPZlOO,ILfF
"
U{flF!f+.|!f
4ET:
I. PZzBR+^#:*, #AA#,tXA+r#€p€€
, ft^Etk/,Lttf+. ZEIH+
zboC( 482"F
FIIRE
)
" HTtFla"AWtr ( *n 300pclN ) f[^H{eR
fifr+rr+$.'&rizffi T B&KAA*4*f Zrri8tr it+ "
, Epzz3i?tllD), tEH+
2. Pz27 ft-ffi^#tk4Lfr+r^AfffiM.+ffi,(+
,J.4rlBEit.
3. pz 45E--ffiT+ilrqefr
#+,paa , ERA++frtJ+jEFliRtrr6
^Ite.4t
M ' EHt400T, ( 7sz"F
) r)lTFliRtrffiffi" B&K*lzlHtHf[Ei+*rl
)ttrii+Hftt f+"
4. PZ 100E-ffi+H,DitFflE.6F+tE'g.F,6. EIH+ 250C( 482"F) D)
T Alifitr ruE' F.A RF F!f,g.
E l* E{ftF!7f,
tr ffiA Atrtr, Z &Ht
B&K8305
L]&/rtsB# + "
4ffi WE4 )t$Etr*i+
Ffr
E B&x r[ )8tri+HF!E €7c{+At]E
# rli8tr i+pff 'fif++ A f tl"
2.5.*hr!ili*tri+ifti+
,Bt- ffiiti+ , EIr+E9g
Bl&K
rr)68i+t*.ffi-t=fr4E1fr+tilttfr,#tr4ifti+
t)[email protected]
( .[,K 2.6) . H+=fr
itifzrTK2.5.6itHTr:rr.:ffiig-i+
*[email protected]+r#.h?thEltftn
' lL+FfiEA!B&Krli8tri+ftjHSllt .
I . = [email protected]=+E€rul+tl=+ffi.E&L\=frfrrfrtR?.d!f,+.=
frfr1
+ , 0 ' &F ! 6 i a . U f[fH tK f F !*E tE E "tE{ + #f+AAnU4*f
fi' rr.ffi1*ilT F{+t+6Efloj#tt . *Ei{E€n'Wp +ffirV1, UI+
ttJthFfr+r*l+.8
" Effilrfr,f65*E Z tirtR+ "
22
P
M
H
I
+F,ryqJ
frrytltaikit , M:ffi.E*, P:EHnt* , R:y6
&2.s.+ffiilt1|frfl=
,
B:&rE
= Rfr [email protected]
it i+tb4i&iqi+F!atrE 5 ffie zbL* H, *fEtjfl++Erf fn
H' ff #BMAfriHtr ffiA frtrF,{8j*AU+tffi
tt F
' tsffiit i+tr & h ffiB+r
.
++{4
iFZ rf iEHf [ ++*4 ti F!rri8E i+tilJiRrs,fs
- f+,tsffii.fti+fr+r.:rr€):ul+tA
2. !FEilgttJ.5 = fr fi [email protected]
*.Wtll+.fr,"ffi+
*ltA {irl' ffitffi tR {r tr 2.5 + t i\,
ffifttEatttf+H
tfrEffiftr+,D.
'UfllH HtK7:E!*m tr f ' 5 [email protected]++ E+rr)rkvutE
IEJ'#Bf[E
-if.tbt14tr,fr
g
L)
H)LftE
!' E f+' BtT E #tr ffi & iRtr A 4th\F2pfr"
3.
+,i.#E!Efifi+" 8ft+^f+rifsf-4€ffsuE
E HF!atE 5f.8
ZbV.,Efr;r'ff - ffie - l[#^tfi.*+5r[;EE i+#BfHE6!Wrlnt
+,0.Ef+-b" HT +,0.{fl +t#JE4.5 ':rnETEf+
tr-t+' BB
XWh+JiS
t F!{I{EJ
+F
k.,
tn5
lrtJ tr * /*HlK *ilI6E
tr'irlp.hffi
Ad +
5|t9trri
€ tE't+
.,T€ B&KX ffiI FH',/FF!& rrx{ifrtrrffii\.it + 6+r.ts.ffi
E Ft{H4 ffi,11
F'
!6H 5 fr 4" iEg & f [ lFK IhftEEFll-a€)c'ff-LZ . tsXi€,rriA ]EA ffi
,{.EEiJffitlt+EI€F|I'RELft&,qftI-t
4.JiA+t-7tadlc+.6+rt?4.ffi
,
€H +P4€ffi Z7rF.ffiifti++"l&,t 5l|"
23
, M:ffia*,
E2.6.trtthtEffiiki+
P:R.gtt,t+, B :&tr,
S:HF
HTl'idH Et' B&K{I ffiE ffiiAi+rr if E itx itltt/(B q ( EIri+#
ittl
e ), A#rrr+,'t?&ffi fr Vb|rEnilE
+4, J,1+
4 . Ef iAi+6qfH+1t
Hffiil4tHT{Frr iEEi+&}Eh+J
ffiW74 IrEtr it + oB_!E'H Fff,[ H!fift
t)l
stu. E #rr IEEi+ElilR?-* a+r,
EilH* rr tE#B ff 4.#tr E ffih+t
R2
r)F+Hrfr
i&it[tt *rr$tr i+FIBBF!ffia "
2.5.1.*SEArrEtri+
tsffirrBEit6#tijEftzt# " *Wil1rD6tritfrf 812.7' EffiiAir
. € + $,/}ffitr MltuE+
F!r[ iBEit *Fh 5ttJffiFfiifrA\= fril N][email protected]
#trAtHH
6ERiTHlBfJEift
LltsH ?niH
Effift^ t]t+5tJ1S
/t?$' H 3 € 6 EiJE
tu #E+r
En"
%wailDtEi+ffi4 fl' $ € ffi{*Et avr{F. FJ* F!EiJ
E ri 7t?sH- 4E €E{* €' mffiA{=€ L)litE#il
F!{*€ €iftF!f#t xE FUfl'*$€iF
+ ti' B
+6^&,18ffi3 F?rS.
. t T EIEEf ft ,#,'B&K
6*ilEn^#+H9 | iREf[i++FlFRfril
.
64 P Srf,F!*WilffiiaiL *$-5rri6tri+EdIfl
24
82.7.B&KrfrWarflittr.i+
' il.frtTfrEaIAflXfr#4.+frffi
2.5.2.XfUiftif
,[ XEtri+6 A E+ Effi frnilq]+.n/lRIgh+rH
{diAi+ . B&K{I X H -t ffifI
=
s F!tFEiftit' F + ++EtJ
it
it''E
iqit F!
E fr [email protected]
t€{*I FfrH 1FI-*ffi4
gE
.
ffiH )1H+rM.frU
ft HIbIhfr ' 6 fi 5lT ffi-tr-EEffiF!iAit :
EFfi$t/2t[i*tsffiiqit+Flfn€7cf+f tlffie&ft ,F\^ft ,#ffi flIbtrh&ftrtgo
Ft[4u
( ilEUa ) Effi i.qi+5+ fr ilqffi il)' T E A!F,EE HfEffffi-
tf;&tr+.
2.6.rrirEEi+Flaflt
fl7reEE frrrBHitE- ffiHH€ # f+' UF!€ffi,t E 5 ltsffiA+r
fr$8
. t TrdfF)!itl|E#{+F!rristri+6!{f Hil /fri+$t' rfT'EF!ffif
trlt vblrtJg+r
,r. ( ,rXfE ) flffi,t ( €ffi*€E
) ZIEIFlX64)8fiFi#rEF!4if .
25
2.6.I . tbfifitbEFtrE
E€rr,6tri+\UWArc-+€ifiF*-f €ftiF.Fi€tt{+rtgfU-F,€
c
E " ffrlFH' Z -5- J1tAHA *FiUiF
€pnR.#W. A qffi+ R,aIL\K.W
"
EnIL\W1rc-J15c,tn€,bh{Ec" fffiFlrgjfFE€ffiiF
e,dE E c"#W
v lntr'z.8Ffr
# fr c" (FfiffiA+J
7T" ffiffiA fr F!+ i$€Wtn&z.I Ffr
E,EW.
",
.
rr[-ffi
zr fRffi
4fr 5LUF!i+H&1H
+' E ffi4rt#t]6Erh].1fr
H"
q
C " +C "
nz. 8.E 4.frnfi E i+ffiE I* H rfrhtr+ ",*.
H ffi
,r)tE itFlttElt/\;s6lift f+i^t+t{fl4&iiur,r.rriEEit* F!€+fr,t
E€ffi68€8.
E E€rrBEi+F!€ffi Etrtr sq"E+Rffi€trfli8tr S{nF!€ffi ( L_I
pci.r
Et) x&]8.
6
_
pC
pC$ini
gqa- - - - - - ; - = _- - ; - - - - - - - . ; _
ms-2
pC q{a
ms-Lum r.-tu^
lEtf+'€EafiEEtRffi€trri8E+{nF!€E*#i8 "
mV
mVum
ms-2
ts-'aom
mVrc
v v a- - - - - - = - - - - - - - ; -
as-'t"
t T F!K M+,1 L\Etr,' r! )EEi+P4 h+t
,r.f6,f
F,E'n4F#.il)Strit € A
f ll€ r'f€ I . rr.f E H 4 IA+UA+rHrf&89f K tN. l L9If gF!E r'A€ 6 A
,ft{+E/5t€E
h+r+.
4(.' Elft Ft4* lf awtrfiii €F.J'
fiE " tsE H €
, Effi= 4+Ei+tn1+4h\yi..-it
. tn+t 48fr.
rrEijEli/\asF!*4ffi,F,
--wtr
ffi€ffi,i7t;sF! "
.ttfrffi
fx- t lsttEEi+h\E ffiIIF$I 4 ffiE 6' Txtft
4 frfr' € E Affitr 5
p
P
z
00
z
45tt
1
$n4/L X " E-,F, &E ffiX ffi
E €fit+ F!r[ iBtr it F!€ffi A
pz
. EftE.{.ZikiIT
ffE ' {ETEffiXffi ?3tnpz27r/t'a+ttf+h\rr)Etri+
itrffiE €+tf+' Hp€7f A trtr tn{E7Effii4€ rgrr I 0{*r.}tF^ WM,nz.5 %"
6!if R EI*[Aft tftiHE +fE,#,r.]+ft,! F!+ E " ffi Pz 23tttt+fr+r
+ FtJ
tst pft{ft
g
H*tFtfr4h\rr)8tr i+E +E HA#fin4ffi tr A iffEfilfrqtrFlrriEtr z
t s %, n\z.e Ffr7ri
lhtF!fr
"
^1H#€rr].rri8tri+48l.Flrri8trF!
ffi'
E,o
4ffiffi4.ii.ffi
0,3 fm
€difiEtH#
€EAtrE{H=
0,01
x**ftffi4
r^6\tLlrl
@2.9. ffi p z 23E E+t t+A1ilr )6tr i+ BtrHlfrffi HE Affi tr *l frn4 6trX
^
27
2.6.z.t[[email protected]
JL+€-ffi B&KrrstritffJEfl-ru #o iqi+. FtEiH' u {ilF!il|lta
pclms-2"
2 %D)^"ln 1 ;3.16; 10431.6
trtrEi*iEgEAE{HE!
f1EI
ru#@rr iBHit z tEt DlH-f tEl+4 H!* ryft E - tffi T mriE{FJ&# ift
FWIFfr-tliEg. Elt-t'id'fHfEtrZlglFltElifElffit
I0 dB' tHA mfrl
,-trr'EEii&ffin-+4f;l+4F!
, R#trt
iAEfll&iElFHdn" lfrJtfl
.
10dBFl##eft4
ililE&#-h'{FtrEF!
B&Krrt itE Ei.f+f iE#fa*a+r ftf iEf {ttJ-H f @af t .
2.6.3.*fitEilA#fiE
*t+.trfr'ltF|tfiiAA &+ 4 * " 6fi A+r
+fr#.'EF * F!fr(#fl A A E
.
B&Kr[IfE
^W
i+h+rfr.Htht*.8-n
ffi^'y.|rn5+frLlt#ll*.X
E2.I0 .
t[Esrli]tEiiitt,
TMBiilTilAg
+€tE+lr4*Fi^t
....
"'
160 dB
( 1d:1)
E2. 10. f,.fr B HrnxEE i+ffrr*,t+.tr frflfi,ril# fr E atil B E i+ffi[, fi fr$EE ffrx a
28
,FlJEEHru'ft
ft.fa€r[i8EitE-ffi fr Adfiffi 6+rfrEtktj1\1#'ft
tfr 6!a A ffiE 6E n,l+F!++frU
" ftrsftt' rrr8tritFlrils ffiE)8t!|8rr
6E*
ittrT FR't{!ffiq ffirFlT IEi^ETHitlEfifr * F!r*F . tsffir* F ET
HrltiF, ffi--frnHv\F+ifiatsfthrE.
E €rr )St it{FH r E€d + f trritE tAFR,HlFrXt*Httu. #fF
E €i{+ iF
,e/t7t'&dttrrr iEtri+f! fr /(rr)str taFR'ffi,r +l* E aEI6s{ft
#T *' &*la'i4lE.Tsfff
' {Frr)8trfi X A " rri8E itpAT }HE 5tjtildFfil,
_LZK^H.+..
Er{FrutrF!Hi+*fl.' }S,t€?Eqffi
"
2.6.4.frriJafrE
g - trr sE it P 5U
SH+ EA+J
rr iEtrr.i, lr$ttr i+ffitr A
* XffiqXF!
.
*, AWtrA+rE'n
M*#
fftfi A rrx8tr it F!ft ?Efi*, L, ffiHAWtr,U*.ffi
i6 . Igffi+ - f ,riEEit 6lff;fdrAtrtr MtZftF' fEqF-f HTfn € 7El+fil
tJil Eft ffibJe fr+rE
h e fiffrT 5l|ts-,F." B&K++E
€ pA
& EE l++ lffi4,h+rT
.
F!iHg " Bf+' tAfr\frtr\Ltgtn
Hfftr+Hffi
,0I ru;bfflrr)tEit4*[{+*86fr
30
dB
N
10
Ho
|]K
F. o
-20
0,(xD1
0,001
0,01
0.1
*#*ftffi16tr?l
82. 11. )rpE tr.it tt +.ffiffiffi ffiffi ,.rtffJffi lt ffiE.
1
',10
wB
* #ft- + +g . i€i#F!# ffiL, k 4 ffiB&KrrtrEE
i+Flf uttf;6iAff E'
IrsoHznl' EJr)l{Rf+{ftt+.ffitxa&E.fr+J4%(
ntr.z.rr) "
ft ffis.ift
,t lffi *4 X *ffifrn4ffix h Z-- rf ' +f;rfirA&tr EJIXf+{
KT
= i_:-W, 1?ftft-tr - +$frq
r0%" trrffiE]xlUftl$+trt*
* #*?frffi4.l+J
"i lFlf'zi.
Flff;ra!AtrE'{H*' EltP4tf; rtu+fE,rn&2.1
trtr,z.IzFft
fr 'ff; r'-tAtrE"lE{f,riEEi+F!fr
f [€l-tRffitrft
*5 E Xffi& ft,A-it{+r#* " Fl,P"ffirtu
Etrtr F!&zt{HfIlF,J',fH
^€7f
frE fr
f'lF!' ? fflEf EZ lEl&.$+ AtrE ffi,* fir,fiH fr . ff;fdrFtrtr F!ft)rlfll4.fr
rEr[ Btr i+Flfi ]Effiti Kl' . fr ,J.FffiE F+rh tAft.tl fr LH TLF,
6zr . tsE
B&KrriJttritF!- tiRt++,F,.
Mi ft tr' = [email protected]
fi _LfisH+EEFlFllJtr'
EtIrF,
tllA ffif EtF4 h+J+fr
E tff; 6r*ffi . mF t F!il LIJ
ik i+ntJnI
fr!*+R"
82.12.ffifiA&.EEtr*8.*6
30
tr )lff;rd++EE r+ftrt$8tri+HffitlF ffi4 Z,I,' f -E- tie,fHE{ft+
lffi *,RWtrL\T'FfrD)EtFlEtftF-r+FAf
[i+*4E]EtbIRt*TxtflEF!+
pR
.
Ll
ffit[)€#ffidrtA T lElf+' rr iEtr i+6!H#4 rfrf llEr*62ffi.8
n*rtJ^
Flffrr"'r
i++' iR"J68fti,fl
*FiA ittAFR'+#IrliBtrit A *[F!E€7r,ft
w+n^
^^
"
T tUffiFiruroEffi* t+xn- LbF6 Flff;rfiitRAr
ht "
Wn rt,1ttBfttif; 6rrr iBtrfr\t (a"
;f**';'LTrud;;
.-;4;=4
r-
\::
"O
0oo
360. o
o
o
82. 13. * Fr
A A & E f, rilWIa)8tr.it E l+ H fi 6tj * E & fi A ffiE 6+J
8#
^tfr
31
2 . ffi- +riltld,i6?&*S
iH+$*.ffirtXtl,n fr!LfrtrtfrA"
3 . f UH Ez .13fr+rg#' rr.fi llft r,'iF ffi E itH,lt 4 ltl{ fi fri Lt#Rilh+rA
f f E.
60' rL' El#ffi fr T -+ 0.s Hltf;r"r
+fl : arf0" F!fr/\ atrtrff %Fr,i
A&E 4 & ( E &EJLlH A tr F!+dI * i+H- ) . FfrUffi.jtfftr"'tA trE )!
2 %fr\tr$EEi+A
60'r'lg!+f;r'.l4tr8)!i 0.sxzo/o:rtuo
2.7.Hfrffifi.
,r idE i+FltH{n{ft# rf Mt fltfr +ft,^f I Hft P & F!€ ffi ,{ Z te]F!r'f tstE
FfrE ffi4 Lh\t1{n}f 4 EiEE il!, ntJ-+ffii/. {AE
E . {Hfi # I ltsl6ffid1h\
alr& f+,ffiAfr.FlFt't lglF!+E
{nX 6 H+Hq 4.ffi , Fftt IE,F!€ +fr,t Et/ttfrffi/.
[email protected]"
30
dB
20
E
g
JC
t^ [
0
t0
20
30
t#Jrffiff+ f.a!rttrtr
e#
;8tr.i+ffilHffitElil ffiMft.ffi4 frtr
82. 14.frE
32
,rXtE it F!R&tr ftltH{i rrfr
D zr+ trz . I 4 " ft.t&Tt* *fFtn 4r.} t |*e
h+rffiftffittfrEIr\K.WA+r
ft.ffi4.ilH
+*if +fE,F,r.iffiERFIEA HFTE
"
m.F!E Atf 5|tgfEft * F oftffi ' B&Krr i6E i+6!iR,J'F!+fE[ntra6 ftf*ifi
T P 4 *ffi A+r
bn+ruE 6EfEff Ibr*E . Fft)lr[ it E i+EIL)]E#ltr + ffiF.Affi
ff +ru8+.f+TrfFffi T5 trtgfE{i
+H "
t*ffi ' & ffiF 4 E FtJqft
ffiEffifr €EtiJEli /( a$s!+H
{nrxiffiE., ++FlJ
E
m9lF,!SB r&ftl+ t ffi?A*S. E 4 it[E ffiA+EAf[ dttdi++ r.]t ]! E t "
2.8.n#ffi&
?filrlEffiAfEAf I i++ r.]Z'rn++
frililR tfrh+r
t*l*.E, 6 [ UE TIF!
E fr+r
f dF AH " E €'[iEE i+f*I*EtA*TF!€E;$,f
f E A EqW
IrrA' Ert,ti fSF!'Rf
A € T,ttlblMF!" A ffid ittl€.Z.tBfgfr+r
t gf RiFT trrtr$t
tr iI, rLHEtrE& t A$
f I A J(F!i,€iA;$& ffian
n %ili€F!ttr]
EU,lcrt,tltnt,
t T{*ilitilEif€{fr
E,'Z'tn€ ffi.T'tF.d.il.*.
2.8.1. iEFpfr
p.tt*,
fttr,z. 15+' if rf;# A rri8trnini+iEfr
,F+.4-HW5.,tsft
'l*s fl-[eilL+ EJ6EE5U'tsffi+ H Ht rr B E itf r BtE ]i t # + ^ffi
L ft l'xT,
tEt
E r'frAtjffi+frE^EFn,
#EIlFtni ffiw :
Erri8Eit E 5li&#ArriBtr{FHr't, ftlrr..€,7rt+
LP +.Hffi" {fr#E
WL't+frtJ
HE, €.ffiW4+lr7c{+
+' +H trli8tr i+F!HiEiF€pX.BX.rt
€ffi
"iF*$". fEHtrr iBEit €'pR
6!iEiFhitElH*t LlABtE fi t # F!+fi/. pntilfl
T FEi[+it E' - rE€tf 4iEts' tsstitFI]afrtt AE B.F,
F!-Eftfi fi+fr"
#Ir$ttr ++rLr.l' €ffieft4f HMF!f{ E f p+5tl{KT
^4 € + F!c,F,. t*tr FJ.i+
, tHr[B
D" ,f Af[ BL\&.ctrDZti]tFlfFtf4.fLSEfEtEl6!
5U+€+,F.
E i+f[BiJE]t7k
# FlrfFtHxtFfr
&fr. "
a.-
ffirtalr[lsq
8\
I
BiJEfiA*N,{
D
ftitEl
Bz . ts . lJrit E iI ffiit E If. # ht|ttffi1t## # lrn)t tr ffi I IE EtJ
iEft, + H
^
^
ft iutRifMarritE 4,fHitilt+I I/. iF# . +F tr Er0x8tri+EdH
T4
3
dBTFR'T+,J.T
EffrFlTPEffi+FlBiJETftA?*
i*iflEf
EbHI#fr+J_
"
0.008/r'EI1{HT iEiREFE
5 %Z^' ts-sr rr U
F!r+'fHitl€i+*f+f+ft.
,
Q.Qglro
iEF!ffiAElFE
' r{Til|It+EteiAffiAE+ Trlflfrn4,brfrzJrf
Ll++E +dt6fr
fln#fr. tr'].tr1\2.16
tr itilEX ffiffiA E + E!Ht iftlE rt h+r
, lt
+A5{ ' K+trAiET-tFRfri+F*' El)!ffi4{E+H{tBfr+tffi4dxlzt
E&,il'rfutFlc*-Rfr+Ji€.r/.
"
fr + lE6E6frF!
ffi+ ruEl'fF Hrr iEE i+FfE,r'lF!ffiA ifrft, +H' ++friJ
€zElE#AffiA+ ' 5i#tl+,f.fft#eFFtufl4PLilr+Hftffiffilt atr( n
2.8.3f ) "
r000(n
Hz
r0000
'€''trltit
(rt++iE*[ii+)
tr+ffiD
(rE.B{lFEMfr'b,N+E)
125t020501m 200
fil4f**rf
Fl (ms)
Mn
trz . 16. lt M i+ t+ #,ftJlE1
rtflE E iil E, tkt+ E lE"iilJE iRE,zt ErJ,
h T h+r
J.X 5%frfl10%
Fft4 * 6ttfriil 4 - s aB T FR1jFFffi 4
^
2. 9. 2' f. r S"
a.f.tt € iaH* +fid, ! iEE i+4 itil€6 ffifrn4frffizfl .F!ffia fFarf
9|fteA!+ F,^ *H l;i+ A+r
lrr)
+ rt + Bz.rT" fr E frWili)r
lir) ifi*e,[ )6E it F!
+ fE' tsE Mi Wft,h+r
tg
H!
fE
ts'xg
€
FgH
Bf
Eltut*$
F!tr+I+Fzr
fl
"
"J
z io
" tfr.#"Wft+RAt[E{H
d4,fHitUE
+ E,rni+# " rf t 5 %h+J6llflfltE.i+#.,
,[ i6 tr i+A!* # + fEffiaEii4.,,
J,t ro/'r, H+ T Effi A{E+ h+J
K tr ( L\t+
i+)"
35
-
u
fi
82. 17. fr +' ffi*" I I ig6!igfrt*.A
,r i6E i+F!+ ffi "I ?AFHF.'*H4.fE
f+' LlR {+{*H il||E6 rnF!A A tr E
fl#fr " tsaIffitrlffr*i,E#*t#rritEit ( 44.5t )' fr*Err)$Ei+{E
€ i s#{( EiBiE#6!tiJEnt #* q4, . f E f - fFt*n, tEif#'L, rf R
g X % lrnfrE i+* # #ffiffif I fr'y
H L2dB/ f* tffiEH!HDiFdf+ # t)l&'+H
^
:
- 3dB Llnffi#.f ( El!.f" 0.5J^ ) " Et+rA,t F!69i n6MmTtrz . 18,Ix
"
ifrrf T f+* r'Jtil r : I /.f +E tAtEffi d f=+ 6!E'fEilt|fAiREh 4,+ r0 %"
^6+t
iiEiE*6!
,0i{EiffrE
€iEi&EF!
,[iitEitcf,d
o,2
0.5
***ffiifr+t^ztrF!
T:I/f^fr) ) , ffilf##.4,X t|%Et
W2.18.hl0*+rt.%,4Jfreh\i+( t*9*s,lla1
4 8 iltfl ftrIE)frE i+t # * ffiffi 4 J^ Fft# F+t
tt E # its5 d tfrE tu # frtffi
fr.
^
36
2. 8. 3 . *A { t F
F!r[iEtrit ffi,f {Eq . ftffiffi
+ F.trz .I 9+ - f tHlElF!+ E.9eH(i+E,rt
#iir,TrrBEi+#[P4 f *H' iffEA A €+ 5rrEE it F!fi/(rr)68FR{H
1FH't*ir
"
82. Ie. + E V r^i+lFH T Ir E tr.i+ffiiltEffi # #1ffifr , fr t A ffi*E fi" 4 F.m
^
#"
tnXEHfEI+4 ILIf)I ft ,eF!t+tSft f+, * lFffiT n't+l. F!z! *{\ffi4.
Bt, h +wzKolfigafiE
^ +tx
Flita . Ehtr' # 7:iH+r.f, 7c',ft
f !lE /r HiJ
IhP
,UE 5{4' +B+ryRT I HlTFFffi
4 .
IEHHF!€ffi ' HEBiJE'TA*Sffi
.
Bffi4,4ffi ilts.g"' ffi HT++&EHHI,ILF!
,t4,F,{ftft S{iH+ FfffiF F!r.Jlgl4 tbF* F!H(i+frE K 1+4, t5H I, 0N
l*z* " Elik ' tF*HfF,:;wtA , +a1R*h+JiR*."
,4H'ffidltfrtffii&#* HrE+ H,tR# "
: F,F.{f 8' "iEiFi"f "f t+"Er[it E i+f.H8 f f4ff
t
AH4ffiF]M "
Zr]'lf.Ht
3. ffidHtl&^t*
€ il iEtr it F!Hpntilfit't ++tfr}! {ftFE
fEa ffiE,i 7t?sF!#A {FHE +ElE
*$4'ttf'fX*S+ .
tfr,Etrla+'
iEEH+*)XEitt|t'f!
h ft ffifl.' ts+tt E,i *s6^EeT tljrhe2,Ha\ffiE},t^?sR6 T id
^ A T idFftUh+J
Fft,tJrhEV+
6,lUfr ' Hh+JntJE
+ *BVrhU,
"
.
1. ffrrrxEEi+
s!+ft
,t{Eq5il||E{x#F!ffiaffitrzqad
2 . hT 1+E\Ffr4>JtFlgf
6n6+r?ffiEffii[*ffiArF-+.
3 . rf ,[ ii8trit F!+ft,s{=€E nF,/s L\ffii+i8E Eq fl & tt tE+ "
4. k#,ffiabi.^?sffi ' +ft,uF!)t+x+Es{E€
"
.
s . Effi{ftfiiiHi&frHtniBiAu*'Wfr,ffi
IEE
K 3. 1. FfzrEiEH B&KfE;JEfJE,ft fi! fr#
^*S
E'NAE*A.T'\ILffifrttr.".
ttJ' EJI&HF! B&Knu-
63. 1. EH B AK ffiTJJ
H*IJ
Ebi.A# 4'I
38
I.
H Hiuf* € & €Ex H tl.
€ a rHn + 7ct! tr 6 t iEF!4 rfrrhhu,'E ltlvtrqz
.
fr\u+ ffitEEIaa1trt*-E "
f* €iF a xB'r-b,fy.:s
rc)r iAqlffiitit + itilg'fX# fit /. € ffi s!- E$h &,lHt ffi#id *'fX F!fft /.
F"
,Et+++, E X8Xfrr'|'.6\N#,1
^Afff*
LA!* E{I @
*g1iilffi Et\/t AS
5 i tE2 + Ffritl+rHFfr4 Fl, Zffi 'IWUI
L\WXEiltd,tri+h+t6
*F' & E L)l
E fr frffi Ebk,k*sF!"tflH", Elt'1EI
E EdArr)68 # Fl-tffi4 t EA rr iEtri+ Fff)E.,R f;B4-tRffi ,i$8 9fi&
IEIffi € /AH T,fB€ {+)XfI H IFHffi,X "'Xgf.ilffi E}iA # F!Jgffi E tr E
F! 'T6Errr)IfAf;il
"
3.I .Htltr* **Hliftitilr{f
5E €fi )tEi+ EdHF!44FlEfElf 7t;SAffiffi .
1. €ffiffJEli *#' Eltlk'U-t5
lt€ffiil.ftbk+. "
2 . €EBtErftt*$' t {t]rA't-t5
Hlfit,U
€8, lE#T
ffr/.€ffi ,tttb{ttl
ffr €FiFttbftJ6!+fi'S€fii'
_fft*# ,ftfr,xffiEffiEijEln/(?s. rr_ElBiJF!
B&KBijE,ft7t#^rtl
lol€,t' #ts,!q4q + R E 26504Jh28ft
ffi /.'
E H T € ffiffi /. X E ffit EEfii
Flfi$
E!+EAil!|Effi
Fliqi+
€ffi
f
4
BtElit**
EH+EH
tsffi
"
'rXEEit
.fls6+ek+.#.
f, F!fJr,F.
a X' ft{a ftffi.HK E fr6 ftr*€.ffi
€ ffi.'t /( *sft EE
4L6+rffi
n
RWE . f{\E' X ffi€ EBtEtkzk#rt, H|fr,KF=H*.
+ 4 trt,fr+r
RWEfr .'ii E*ft&tE . E.Xts' ffih E\4 ftz. 6' I . ff + i.t
T -at,ilrnN6 tt fr+t
wo
3.2.EiE&^r*
€ ffi}t;'t *SX H f - t)6 H't t *$A!+ftxtk " E+ E HnD\# frtElftEl
F6-t#A -.R H.E# D)lLfr',F\- +Eh Wr6if +fi/. € iftil ftffian " tst +fi/.
. bk/.# fr+J
Its
€ ifi E Hrr iEtr i+ FJ*[ H!HFnt[E € 7E'f+l.F4 F!€ if fr, lt A+r
.
fr €ra
ffiEriiz € iftffit E, tfrfrt*,5 Effi txbl.,lilh!+ft
3.2.1.rEGiEfi'g
F!+if € fi6.
K 3.2.#zr,E€ rri8tri+fr € ffiBtE,i^ *$+E)€
tr3.2.Hrfr:€t*iln)E
tr i+ffi#.|fib\^# ht+it€,F#
o, : E € r[ IEtri.+P 4 fi! €ffi ( 5Fft)rratrrr
iEtrFEbb{tlj)
c, :r[)EEitF!€6€1
F" :rlittrit6!€Fn{H
c : F.-9fr.ttt5+*ttr*
fi!€ 6€
"
R : +,qfr.ffi;6j*+ffi
* 6!€[g,fH
"
c, :FtEltt:s+ft €dE
FO:BfE}TtES+ft €FN.{H
c' :E?fr€6#
B' :E?F€,[E'fH
A :EHti.*?Srg#
% :EtEli^?*+ft,fi#€rri
-ft*i#
{H ' dfjE}i^*$ffi iHFlpn
{HflE ?frEEFlpff.
' ,riBEi+ 6!Fn
<-Vc-;''
tr 3.3.rri* Eit ffi4.7fr
iU<# tEftAtH ft,+it €frA
. tr dttr3.2.Ffr
fi h+r
IEEIL\trt+I+?RH
€.l6EtllEH,fL)! K 3.3.Ffr
t<, ft.lt
:
F!€iftE
tuTFrtid
6F!€ 6EfrB
Ct:Cu +Cc+Cp
r :r,r.rliEEi+,t*6!B€ifi
Ii :l),Clt*F!€ifi
I :EHb\)<# E?HEl
Efl'F!€ift
"
fii EE vifrlffr,t €lE v"zl!ftl.xi itsfr x 6 :
Vo
#+,
= -AVi
v
:
""1f"14t&fiTrtitH
vc = vo- vi=vo
+=1t*|)v,
-f lgjtf,F!'tt*S H+ft €tft )! € . zEBl3.
3+EH 46 E*t
f*' [U:
l+1 ,+1 "=g
ffr+tHffi H *. :
ffiHE €frf *tf E X " I frnr:rr€;t{+P
ts$-b
€ ift{HEJ
,.
=-dQ"
ctt
l.
-
=C,
CIV- r
--11+
\
dt
7,
AI
lC,
d V^
dt
41
=
1
^dv o
A
dt
^ dv
- ,
'dt
-a,t
#zr t fr [ Urtrl B tr i+'t * H!€ ifi "I L-l)b :
ffi#lrrE *+ r\ {t 6ts,r-E
dQ "
= - ( t* 1 )
\
dt
At
c ,d v o -L
dt
A " ,{ "d t
F!{+{EJ
H ifi fHE
ts + + t\ EIH ffih * ffi&. " tEfr+nEI\^# +fi'Ur#'U14,
.
EEEffiTfMF!H*f
{Hiftt+ . tsf {HE- FtrHEiJE}n7t#r.fA?R,l'*iH+
:
€SfrF!fi4"at)!
vo
(. A
t +
c,
c, * J^'-..7
A
(1)
gEZEitl Ah\lE(:10u ) fltjts+ffialil-bf64t)t :
v^
-
= -Q"
ct
(21
,,r.l'frEfiH$€ftl ' fii't€E-5fft €ifFttb{tJ ' EIdL' e'utE+ft't€
,E-5r r If E i+F!il )t tr FE!b{tJ. BiJ
E }t lt *$F!l* # H E ?fr€ # {HRE "
E)!fiIgrfFF!ffiinT( A'cr. )ffiA€trrit 0 'FlfL)lffi €6'fHrf+fi,$
€E{HfT*g{Fffi.
vi
V^
=_ ;=0
FfrUH Fqs].!ifr€ Fg.{Hrf
+ft,t €E iqA {FH " & fitEiHR A} rr iEEi+
E€ifi {H+E
f[ E ?ft€ 6*Sifi 5tJ
ffi rHF!€ ifi ' # -H.tsD-E
+ffi tAl4+EE " il i.t,U
'4, T rMri8tril,t* FlFtrA
€ffi ifi9||E ?fr€A#*FltFUt .
F/fEtsEE+IlH+6lHt( '[email protected];R, ' R"f,flRptEffitrfrhiH*fHr\X
? K 3.4' f;t#fr T tsffiH* 6!Hrt' ft.tl/"9+ H#.'Tffi /.t#F!,B
Efi ++F!0U
, friJ
€FE{Hnr ilBF!€dE Cr" tst+Flttftfr{[email protected][email protected]+h+JffrH7c't+
SfrEISrt:
1111= - + - + -
R,
12
R ,-4-
4
vo
--AVi
vc
= ( r + *) n ,
t" =",#.+
=( '+ * t[" ,# .# ,]
t =-",ff
+=*1",#. #,1
*1",#.*)
# =-(,. |tI",#.*,)<-vc
---------------''
1"
B s.4.trfiEE il E +*ttJEffi{'JEbr.*# btr+ * Hffi
itt+ 6!+ fr i't Zr6E* H Btffi fl[ff fFt\ + F!tFff iH+ FlfRh fr i** ffi&. "
f*fi' {Fi{f€f [ € if Ef€r'ilh]f iEf[t&4 ltfi]Az1+5tJfa+r
" #+' f.h tf
it fs + H ih + fi &.tH.
ta+.ft ?Rt* iH+F!tFwE u4.W4it . fltJtst fi4ftFt
h:
- * l ttn " " , * f , l
itse =
, - (r . +) t i os vco,. rU ,l
43
h7t{.1++fr)fr€llY" 'tlLfr"TlfErti :
Qa
vo
t
)*
jaR, '
( '-*)(",-
t
{ c ,*
A .
1
j aR ,'
(3)
)
ElFiit /f[ Rt rhfr.I&^' rltjl.S6lX6fr aJ9l{F/v:
v"^c l
=-Q"
lifrE RJIHFHFflfr+t
(4)
fl[t+Hlifr' tiEfr [email protected]+tlFffi:
Q"
vo
c,('r+
'\
1
ja R,C,
(5)
)I
Eldt ' HT 8" 5rliBtri+FlrflittristiLblrtJ
'FfiL\)rfiEtrifEBiErit
,fttrF!+rtgi,R+i{r]
CIlrnL\H,frl
*$BF!AtrtrEIEjJtfA
' Ed
" flrl.
e+ nffrE WF!r'l fEl".f'ft' € if
*$H!IfttfrrEMEltl, I t]l+4f;rl .
't ^
3. 2.2 . T F Ef f i +
Ffrd lrri{ Ei+flsEF E € ;$.f+' El'k* ffil.'A'fI it A-H iftrtuM' rtts'1'
+rrl[&+Mft ,UH' Ft7Rn t*' iI ffi:S{+ik6 HU 4ffi /. &'E*it A € U 4ffi
E, . lF HIEEH)LI+ Lfr+J
+ni/. € r, 4 .
# )r X4 +EI*|+1FJ
h-l fr/"r9&4€ffi't^# ( fl€rr}tt;S
+F! RCWt&E+JIlFMn
"
A'Z'F+EiFGJ
) a+rft,frnHh?'
€d#Ef ttHlfrh+r4Y'ff
" €dEFIEXE : €6E*E+{n€E{FffiT
tA
Fft#{4,F.
fr\Effi €1' T tlj + fr U J - + H+E HIEI+h+JiEfi
6!€ 6*S€lI
44
Y. €ifi/' €ffi af[€6€t ci-lbll+rX .
v
=Q
t
. do
=-
t
= ct
c
dt
ctt
fi *-J1 ISIFF!€ A*si[f €ffi ?+rtl+- €fri %' tst €E ftA Wl+E
Hifr96thl*k2(llla :
€ 6 ?S: fAZ lhl" ts E tr )! IEH F!€ 6 ;$R HtE\ tTA+r
q
.
%,9*€,FE
Eft FRiF! ) t*ffi ' ffil'E Fq a\HE+ t6t*pg{HEA
Ettlh+J
Ffrff\m.F!€ ffiAiR+S,frt tt6+r€,EAtt+Eti.tflt+Tp+. € ET p+F!)B
FflA+J,
H *1" t B t ffi,t'
tr 3. 5. H d # j HE tt +Etf. ffi,1+Fffi,it FAT " Wttel
lK
ff +E 5eiEH+ itllE* itrr'j IelH'ff r fl l$)ii! A4 . EF sfrE 4 tfr.A+t
(r:rr€,7llr+
RCWt1t1:€#li-)lEh+rfi#"
tnB
flJL+
efrWhZ
)
+E€ffiiF
"
"
3.6.Ffi,F . H +-€[gf[€6{t#
/Lt€BEf[€dFlrE A "
I
IRffiTidEX' €fffiFlAfrEJL\q TF,
,
,=-=-fv-
dQ
d tRdt
v
^dv
1"
+ /* H E ffi + X fr FElfit Ir )8E it B+J
fi +rb+r
+ "'*E EA"
8 3.6.fr,rAffiilt E nf* # h+J
6I
ts + + -'*E ffi H * ffi Etil E ffi # #rl&ffil+ 6a
^
# +, tEx{wiqts'ry€ ifif[ € lI Eigrua ffi , flF2E #+,uBt+Fla
a
(r. fi")c
(r + -J-16
'
[email protected] r '
o ( r * ;11
'a|
(, . j7)c
hl*.1}ffii**-t{F ' Hift'fHffitflh+{+WW*4lrt+-B.
" F.+h\#bfr
:
Ji6iF4nf[: ffts{B€F!{H
I vlf[ffi{n dfrTfrFf#ah+tffi}'.lE+HX
t"na=
*L
tvt =
('.( # ) '
fr+ , 5 r,,,r:lF.f ,IanS:l , d:45'f,Il V: 4 ^
v2c
48K3.7.
Fffr ' ffi €raf[fft,t€trriZte]6lfE{nf[DE{Hx6
E at E\8t
$f "\rttt:l(ZrfRC:l
,=1=1
'
46
) F- . 1' f f i$) ! :
2rRC
2rr
I
@t
----------------
p. a t h+t8ttf.
83. 7. +fr|L+-EIfl'.fr fr+E ZtalE+JtHfi.fEfrEIEX^
EH,t#itTtsfitffi)lT[Rffi4 (LLF ) 'F++f[)! : +ft,U{=+€+Tp+
sdB' +l+845'fH{i4.ft .
, 8A3.2.1.t+Fltfsfr
4,rE' FE 5l€ffiFilEltt#il-66*,
(3 ) " LLF EHE?fr€866!r.ilalH'f{i*F.A+t
tn t1: R1c1.+frl{gq5+ffi
fr{=+Zf'16!+E&t-fqEt80'(EfH) ,ffiTxLLFr'}fE{i64#tr45' "
RI/A ET,*^
,!\Art (3 ) +Eff;r ' €FHl+ffi7,fri#,in.Eh+r!E{HiftAi85U5
.
Cr
LLF
c,
F! ts Hn*€# tn 6tr916*4 4' tltt + fd+ F!
4,Wft4
RCFJgfXi#
^W4, frt#lh+t#pftfr)!.,4tsf
El+trip+{ftT.
:FffJ: fi***
{Rik AhI06ftE
LLF ftLHz' flURrft.?'' ?
, Cf )! I nF ' fltJ:
R,' = 1
2trOr
2u 1 1051o-e
= 1, 6k O
E+ lrl+ # EAr€ if tt t # T BRtfr
# zE+ft #,+ {+*.'{Lr'}F!til+ trt6E
^fri F!+ft
.
/. p+F|l+{t!|
+ tFf+F!
afi.'
E+*{tr*
frBtEn7t*$
h"
*+tsrri8Ei+
g[iEiq?E
.
rr )t Ei+A
+ & ffiT S{B_-,F,
E{H€fHE6 ft El.j
{F+Eg''i'
"
^
B&K€ ffiEtE Ey.^#+EffiA\LLF Eli6FlJ
4,+ - + *fi]i6tJtt Etfr," tt 1'
E € 4 . f*rrn=
K f+4 ft'llhl[.ili+f r ?fiFffA fEa iltjE* i+''f fttnE 6E+E
4d ?its
,
f+FlilUE R1?f.ffi=tu*[email protected] ' E)r^Ht44H!r[iBtri+#iqi+
LiiibfrET 'L{ftAP 4 Hq.ljai.+....'E.fr+tlt
,11.f=E
frns*F' tsffir+F A+E+fi
+ 6!
fEa,E++€#*s*.
3.2.3.HilrtEi+Efi I IAfi!ffi ESfi*
H!affi Erf d.tg€,HK trffi F + F!€6€g 4tftik+' 4
€ffi
'n**$
#*H?RKFtJE4frW
J<FrElqh+J
' ErtXffiMHl*tffitt..ftifhiflfr\
"
"
+a*,' rr.€ ffiBtE,it*s,l1 * F!fft,g,f=q,fr{!H [email protected] c1fri
lt Hnl*P
-^ *.F!€ dE Q"R E 6! " -144 F!€ dltt:S + F!c1 lH.&Hft
tmY/pC.PAIF
Cr,fH
lOOpFf,UlOnF
#,REf.tr)J
ZlBl' ffi^a4F!1nF9A'Sfrrr^
6! . 4,+- t fdTsl\fttJ'r
Arltjtsf+IE'Rft
+.1+5 Acr +4 +
FE
^4.'
^*4
* ih € ffi,KA#FfrH?BftE4frHEg.lLh\A2h "
$BJ : 4 t*ttti8 tr i1f I BtE rk :*'€ +**s* tr Hffi R&Y
tr A+r+
ILT ).+ r %,
FfrHH9frA\ffi*KE-84''? ^
l3iit.Ctf[ c"Xgg1nF' -4E10''Fit/.3.2.1.ffAfr ( t )
vo
--
Q"
e* 4A') c , + ! cA ,
Ct
= 0,0 1( A+ 1/ Cr = 0, 01( 105+ 1)1nF = 10 3 n F = 1 p F
iEt€
F F(s" E
ff E,i lt AS
+fi,i. h!€ d i4 +XltE 6\tH&nl*Az*d eE l%a+r
}E
^
^
h tn
EB h fr.Hfin{* it T E H }i t 3$h! ;6A ffi4' " t* &Elfr aW trE v fr+J
a\ . € ffi,i^?S +ft'U6!
UfE+ ffiiq A lrHE-/c!a.h\'
Ef+ F!18itZ'l frRl{l?bfr
fr :
FI4.HBtffiffig+fi,t €fi F!lArt,9A
vo
( t. * ) ( ",* * e )*|( ",.fr)
fFFJ: 6;q 4 Htn,f€?X,T,
IE6. A IHF+AI
10", E tfi€ d E ct Fl nF" tEllr
pFlm,
I
mhtrl+
J.'00
K E)t 200
ffi# Hlfr.fr20nFF!ffiLfiFt, E+ fi Ftft.ffi
Mffi,i t l*.RWtrW |ft.s %' Fnu.EffiF:',ptq+ rFr
frk*i#X 4 fttftEW .
, ]],tnPtttuB&K€
E 3.8flzif XH?RKF!€9frfr1fr.+friA€*€iigrl
.
if HtE}n /t *Sfr+r
Ii frrj{H
H&npfr
ff
td, + ++4HA,"JA thtE Xifr.EE
# "
-5
-.6
-7
-8
[email protected]
5 0k
ffi4Hz
[email protected] k
tr3.8. X+ BaKEfin J<#ffi
^fi#t9dEfiAffiEhri.htJ?tltu
3.2.4.€fiFEE
, ffirl l.E t*r[ --R l:za.ffitrdZtrtf
€i"iFtrtr h+JF:,,ffiaIK.WTif
/*.+f,q
+
f
€
E
*iJia
#tt
t+
f\
z#
f
d
€
f
i,t
t
Eid,,
E
H
H at t
-F,
"
F!r[ E tr it * iillE fEA F'tF.tA Z'4E f+f& " H+ A ffiE ]! *Sff'i rH,ttL
^ BiJ
/tE € ffi ' 7R"J6Ei{
Eri #tr #, F 4 +Vtltwftl+t?:dbiF^ fr+r€
d # }f
^ a+fi,\iHF!€ffi Fta ifiHFI " EIga\3. s .
ffifrnFFiliirriBEii t, ts2'
*
*E
B&Kt4HEIAFIF!€ffiHFI*$f^ntrH
" ts+ WB0Z26f,[ WBO7Z8
{^nfH' Ellll'frtJllftt*l2dBf[ 20dBFlEiFJiEl
"
* 3t-L€ B&KA Fl
, T€fsiEF#
^tfi,Il€El1+f.hlF,11,
. i+HnIEj-t tff5tbh+J
B&KftIqffiF
;
o* =E;8*
".
o"
Hs.9. Elfr#iil#htritil|
3.2.5.tbiEItitAlRF
E H'i?t *$d *[!+F iFFlfHrtlnK 3.IoFfr,t<,E f$iF,t # r @+fifl.*[r*
Fffil\rcffi ' Eln : H4fr+EW+.€ifM, t*l&81fl6€Efr€ffi+ft . ELr,
E#fi3.6ff+il?i++if .
z. :r[,i8tritfl€tH6!Sif FEtt
4:FffiI4ffiF!+ifFER
e, :l*F€E
r, :l*F€ifi
v, :ffi,Ii€E
7rE € iHf[ T H[n fi f[ E 4 E € dl$ E ?frFltEifi,T, € ifi n*F E r]lffi
"J
*4i+ a! " 3.2. I f + "IE FU-f ffi J&ffl4tr Htu+\e#R,ti.fft #ift E €
^ :
iftiftd . Elrk
I
=-e '=o n- Vo
vo =
50
z,
", 1 ,
*/
zl
)
El3.10.rgf*frJHlfritF.n .^#ffrfrfldtritht+rrf.Eva, t[gtf.*.#fr*$frtrFftd&
F'E ilt c H 7Etfr # httEEffi ffi E ifr,ffi#
^
^
,
)! T+tsdLfri,U€E++tfrFnHr*FiFF!{g€
# , n['1.rnH.L\tU\f,.tf.
21/ Z1 .
e8
=-voZ'
zl
(,.2)
iI + tr tUEFJ' lrr* Ff[?EffiH r#f![gtil#[EE AE F!, FfrL\ :
zt
zt
=9
ct
i!e
Ct
= Cr+ Cc + Cp
es
=_o a( r . * )
ilmte€#ffiF*FiF c t*L c t' taFItttftFI-t+.il€ffi&F
et
= €t.Ct
ct
(C, + q)
51
#
*
{E
<!
lino mv/4fnfi,t
fff^ifra!€68.F
50
,[ItEi+€rf
[c" + c"]
100
[email protected]
{90 pFlm) KE (m} [" c"l
[email protected]
,,Qil
BaK Hffit*.^# fr*htt 2 Hz - lj,kHzffi,tfrH&F 5+fr
tr3. 11.
^iR+,Ee
^-a
htJt&tk*.#
F*:F Ffrrc h+t% l* jffiE h tn
E 3. 12.1t B&K Elfr b|i< # P + h+J
Atsg"JLll€Fl|'Et ffi iHr[€6lSEE€Ff.Eft+I
' Atrtrffl LLF
)fi'na€jth\t\4ffi€ffirftF^B)! ctrtt c/FlrgrlfrrJ*rl" EhtL,H&K
lt"r
+trtLH4friJiA
4. " El3.11rA,1l
{fi{=r+tb4 EliBrE,}&ffi
f fi - e ++t F!B&K
Iuffi,t^ *s+ft i#r+F € + rf +fi € dE E fn6!fE{&x "
^EEu+ &.ErL
.
,+i+E+{uF!tE{&ts
^
RiiHltl{iisniiF
El3.13.Effi l,kk'# ht tfri #€'FElEq u*F A1X
^
^
E C/R E ErE ft # A!ig6 F.i' fi /ft6!1g6ift E i?,t
A A +t H6+rtg;!*n
4+
^ ffitrd, MffiHrg;fHlrrittri+frEtElf
ft. ' a-ffiika#F+i7tF!8
it
^:*tb
d - H.M'rnitE: 9€'9fr.F.r\tUffitF
drr.i.,E HqilA EI6EF
+.r*F .
ElrlL'-fq*i# M.i *H B&K{ftr* F € \ft." titf.+Eth.ittlEr,]it
{D i .Et+.
€-qfrJnffiAaAltr?itrE, 8E 4.6fi .
( ( I 00Hz)' rtt *SH!r*F 6!r+9
lLlft.ffi+rtn-F
r[ iE;#'E 5 fin611^
n*, "
tsEE Hli^:S 6!-ffi ++lS'-f t,t€iidT"I ffi-R laiEiF?A*$f{
{[+{ft . K
3.Izti[X'l B&K€iffn^*$P4r*F6! %l*finffil+ffi
.
10M0 L]T, € ffi
#+ft/. i#6!€[E{$fi +r{Hp+5!J
it$F!r+F rt {6}Hrr,
.
le{fttnt€n T ^A,f LI Fi#'fl # t:\ffi , lt t*F'ffiFfrtF't^
trlir-ffi h ffit$# w a
X+ilr
fr\'frtf+
T +tln#ffiEtf..^*Sf[+ft
I,
" tr3. 13rA,U
^tEl+frit{fli€f*t#}t
€FEZ
lhlf RtEi{ 90ffiS,t * 6\X 4 " r* F LIiHi&*$Hffi.+ fi ffih Z €,I,lH#
7Ji o
3.3.€EHtItrt8*
€ fr EfE rft *StS,t fr +EA Rn&€Z,t ILF!il )Str i+€ 6 .t H!€ E g,ft,
^ F!+fi,g€ fi . € E EtE ir.k# h+t
X P +.5 tknil bftll
A qiq i+E+i G1
+ iE5 €
,
ffiBtE}t^3$t1b?.E6-&t*{fl^6!ffi,F, Et B&KR 4F-ff^E€.€Fi
6!BiJ
ffi
E'i *$, FftL\tt X r tFrF.rE
R tts- fik.frtB "
&ifr.FE
^i&l+
^
54
3 . 3 . IH
. EEffJI
E }it gS* F!+ -'fi.€'frf' +EE4'
tr 3.I 4FfzrE-t rr i6 tri+ i€ FtJ
€lI BiJ
EIE #-'WT E H}i t # Fli€+*} li
S M€ E6-5El 3. 2 + Ffr,t; Hn#{F- bbfl BIr
lltl'HtffsE-f+6! "EEffitFidTiEHrt^#FltE#)! I ( v":vi) Hlts
APE
)r--,|fltrttFi+*$. H cptr Re{t#?RHF!+fi
tft . FfH^Lt5tr 3.2fu
813.3+Efd
"
zEE2.8+ g €iF +k{il: * rr)t tri+ T t*4,9h' T SBtE }ftt*sfE)€ r'f '
'UA-ffnt'$€f:l %
=Q"
v'c,
-
R"E-+?RH6!#ffi€Fn,E.IL"IL\K.w&
' EEiJE
" fRtE3.?-zfiFfrfi
:
H 6!€rli'EjHl*5 r'.lTr\
,f
Q"
^#ffi r-!
=
'
C r + Cc+ Cp
E ITI'
Vo = Vt= r"
"'+ Ca
C. + Cc
- 2J
tsffi # jS t fr ElH € ffi Affi fi So"I pclms-3 f[ €trli Aff E S"uI mVlms
)&*zi.
_c=
=
so ,
=
w r t C"+ Co
= svar ,fi
nt
c,
6j
q ,, q
I
o.
|^.
1vo
R.
cl
iRD
E'lEti^#
83. 14.ffi EEilfi
tr i+'tH! - + EEffi F+t
*.Ef*^#
ht+itft.E$
55
+Aftfrf( ik6ftFt ) h!r[)EEi+€Ef,Wtr "
)3E Srar+r*)
*k' n|J
€fii atr tr s"o4x]R
tr )! € d Affi E sq,f[ c" €rlxBtri+a+JH
.
fr+r
+ Hgfh+r
H6Et lRfl t:\tsfr-t+4 #gE IEn' E )! -f ,[ )t tri+ F,A
Atr
E l:Hffi.t AU{F
H . ffit ftl 4 ft.+P r Bfr.4it[rB, {Fitninq[/r*.H€fa
trffl € FiBfJ
E fi esFlif; . tE*F&H9kft ffi4 €+.fftiE . T ffi- t f6fE6!
^lrtL\ifr,Fh"
+ h?fi.- )t fr\J
lrtJ
#Fl : 466+EA illlE^HE
EK trK - e, l&tr k!- w "
tht'r{ € 9fifE,{ F!4 >Jt
Ao 0038' ffi4Flftt-fR 3 mK
B&K1.2mKF!&riE€9f
tfr.ffi+ArJ€'gkE
frrirfi&€4frAo 0722" lHi+H4E+E F!€fr Atr tr .
AO0038
€r'f F!44€a!€ : 1l0pF
fiX8tri+ ( EffiHqh) A!€a:€t: 1117pF
Eif itrtr:e. 8PC/ms-2
€18frffitr:t.tU*U/_.-,
,EL\H,UE€7T{+HhA+Jfr,dE
C"
ITTT.
ca
= 1007PF
6!+4€AE C,ft260pF' trft ' tf F!€faiitrtr
&'ftH9rt,Ao0122
i,tEDH*,:
9 ,8 . 1 0 - 1 2
(10 07.10- 12)
+ ( 260. 1o- 12)
= 7,73mV/ms-z
H4fr-ef.4.'€E Atr tr'Bti W! II % "
F!€ rh4 ly ft. AWtr f [ +ftL€.d h+r
fi
l&l+l* rfirLn\&*.h+sT
fFH T IEJ
.
{F ' miEHr+E+iKfr+rHffiAI*.tEF+bbW{ft
HT{+fi!JKltrFEffi' lc,fri#,H
3.3.2.TIEffiEF
?i{( - 3dB,F,),
3.z.z ff + Fft)ElKffit.$AUftIE}.
|*EIF H Tiii HE
T IJE,rri
4Htsf+F!A;\#m:
56
1
2rB,C,
E_s
Ct
= C.+C"+ c p
1 11 1
++R"
Re
Rr
R"
Etnif5lI4.T*+FT r frIlW , hl t+iELLF {f5UEL1EHEf ,
RCA+J*#lI;tfrlFH^. Igitl'*iff , A - fflr'i*, :
1 . tEBf!€At/SEIfiAtUilt . Elt c"EfiitEi+ h+r-+H*f.,9-t9lrn
c E lE:BtP)rtK H.rfr," tsf+1fi+ T * H' El)! itt+ ffiatr$X{*.HE R.
"
trEp+/ft#ffi*TAdffiE "
2. iki+-+ ^Ea'EF!+ft€[n F!BiJE].t^#. EexH€raitirE]t/l?*f!
" 2\m ' HT*ffiFEllEtr+fr f#€[np+{ftT' LLFttAryil. tn
'i*
RHni, + s|lfi B Ei+ Flffi,t E t* +fr* r.iHtaH €tsff rr,I " iF[Ep+{ft'
ts+'tsfi€Ftrrrft
+ft/. f#ffrfft/. €pn4 {+F{K.
3.3.3.rbEHtI&^**A HIUFF
4 4 - + Hft BiJElt^# P 4' F!r*F tFf+' €,8 tijE rf 7tlsP 4 F!F*F
K EffiTAPIA ffi ,i.H6!n*
5 ffi A € 6 EreX " EIB' H# FliqEf[ H9hfr+J
F " i{!f,f ' E}f T EHE fr+rfh
F,, tr rr E €fr Affi Em €r'IK EH rlffi p+{ft
r . J ' E r * € +AtTT .
3.4.ffrm^#ffiHrb,n
n€€ft€€,E'it#,
H- r.f&at'
i.t€t{ifs4E 6vhtE
#-,€ifi * 5[A - 6 ililE'fX*$ " fr,tlBffi fr+rWil
#F! €E
l* Effi fr+rffi
Eifrfr+r'il
,t rH5I,l *h+r, Xr4fi.€,9fr.h+JlLtfi,
E.TrEHbkJ\#+ft
"
,11
?fHiJErft ffifi r#€.--t F!€ atft fi r.l' 4,t4, fr
€Etg
^ rf fll 4 * H*n++ft.frtt*ifi,TA,dl
^ffi /r -t lb]
A X H I FH K F!E
fEF!FFfrtJ" it ^#
FE" Sfn 'lLffiaJ! l0kHz' Efi+lftljJ20nF(fEMTl00pF/mF!200m
€
.
r.i'
9f )
tstpRffi[#,t4,' TffirFix,FEtsffit#lfl
.
trIJ
H f* H TTE}TA#F!fi Affi 'qJ
H2JJiEIRA+J
iT+,Lg,IF
i'dT' E + FR
,rRfrzt$fiS€tfiE 8 mA( 446! ) fiflft20nF ' flUfil0kHzWEII+AJfi
v F!il4{H€E. EIIL, tn#.#e.tatk' /][i8Eit A
7e60 FIFE
frlf ftrffi.6.37
F!+fii'f' HttU {TFH .
tL'fH
tr EfllEijElit*s Atr EE' HP 4-f
lsFf'zi.
^T
+f,{€af€r{ B&K€f}nt*$HfifN.h+ttt(E4EEl3.
200
50k
ffi4.
r00k
Hz
2mk
zffi
*4.Frt6
Els.ts. tfrfrfr1#,HdaltB&KHlfrttan.*#EffiFtuME
3.5.*\Edrfir.n
- + txgLi"il
ffi^ # E +l' E € ffiEI€ rli'l ;sF!" BtiH",' c "I L\# trilrt
^ {AAE 3.16" -,R+rf,F!
)ttri+Ag[ . B&K9tlf:4rfiIj6F=i+F!ftffi'l*ifi
jlt- fi&
-*9,
t\efiii r\^#d "JH f*f r H'fl F!rr )EE it # a
&E t\:H.ft.rstt
. iEEEB1ff2e4U
E : f n# E'[ iEti+ 6 *t]it* lr.htDE
t i+rnt
^EutF,
fr\t\hEdr
:].
I
7
Ffr
Urtl.Hbt,,EhZft.HiR
T itlt+i HtRthA+r
[4]
fr -dtE
tRAr"
.
B&K2644U9*bEilbHr#
,brnfrtf*[t*r1iiffi E#l*ri"fu hV,;JtB&KrXbLil
,XYJEdJKhh+JEffi
,r )t tr i+f I BiJ
E ]t/t # "l ffiz8r3u*\Eilf* € # " t € 4 6 tatft'lfi = t *w
Afi )Btrit f* € F!€ iU{*€* E . El3.l8Ezi T 28i34f* E 7#rrttFtl'l#id,"
58
83.16.B&Kt?WrirtnjfiEit (
, FRH6tbUrI
) 4s90U,B31TUflE83|8U
^EEIJ-E
83. 17. +8264441.tX
WArit * # # 7E- + )rn# tri! fi j
59
&nery
pE;[r
t
r Ontywittr
Rechargcabla Batteri.!
El3.i8.2813U-'EE XWA#4.#
28136! +f,U€ lEH {Fit[€,fX*S4,t fFiA& f+rf l . - f f iE+ tt^6+r
tX\EiJJ
I*
€#& E# /'. B&KfJFAfU=Eh)tfrlLB "
*+tsttE,ft
# /.- t il)sEit ls*' EtBtifit 4i* " .,Et+6\
4 %ft
f fiit i+A!E F!Eff^?s
{fiH E 4h r:rrHfE{+F!
I FH*{ftF!€ * Elftt{( F ff tr 6!il it
I4.HHr* F f I H fr!/k# Lfr+r
tr i+*. # l+EV" ffi3 f +r[ )Btr i+lt Hrfr,h+J
€,ffitft
FfifJ?RtrB"
F t*' x H,I Er,EJ
A,h+J
*nIJr[ Xftr i+f [ {trr* F F!{+B AS
E!.frA\ffi& _Lfi
: aIffi# rr iBtri+ A F!HtE ]fr # fi
* *[ A h]E " E'tt1
6!fJt,F,
lhE H .E.f+
+i tfi F!r*F qi tH+ X ffi# A rr it trit Ffi)Jth+rtblf:drffi
Eli *$ " E t^'^ ts 4
.
t*\EAriiJEtk^ ?SH H H + I iL& iltlift6 t ? {fl R6tst+^ F!{/i,F,: 6?ffi\#
E|J
K F!Rf €'H*ts X{ftFnfi,81 " ilffi A hlt +t*r&E s6F!€lIf[ € 9f!ft
fr h+r
RWH.ftE^H
t + 4!F!fEd HfE,fr A*rcVb{it,t {ft € tbti {KA+J
" i+rWhrr
^
+Enwft3.6t+rrr)lifn "
+w rXM:dh!ift i+ H+ 6JEFH + *, I&h+rEM
{*fi + tr ffi1S6E
& ft T 7t
tT " f*ffi ' B&Kf/ift,6HT,EH€86+t , E B&KF!rhtEi++# AT H
ffi€ .H,tsfiEFlFtEliJl*s.
t{\m' r[iBtri++ r[ TEf+6!€ +$'tftr[)6 Ei.+aliREffiE fla d
i{ ffiffiE E 5tT pRffi
[ " ts# pR#|J
& z?trE+Xft.trriBEi+fi ].a4rt\5saEiJ
E ]f
F.}&
*$" rf E 4f dq4f {UA+r#trAf.rti
ill€
4 rf ,! As!H0
E rf t *Sf E
^trnL\4B.
"
60
tr * g MHtr A.ffi4 FSh+ttX$E
Aifti+, RfElEiJ
tLyFf E A+r
4 tfrfrsz^
ffit\
il € gfi" rr fi € t'ftEEtE'i ;SigFU
€ iF-t #,H.x )x€ iFx € )xffiii tzE .
{* € }FT EtEtniF{FEtEE'ffi
^ " _ + nfrT EVEffih+r
" B&K4 nM.H- +
tEEiF' #D H €tF€ifi iEFrl,,t{+^ffiffia{=q, 8+a#."+ebbEiftiF6
tnE_fieil*,6u,"
3.s.I . B&K*98dfi ilt,tiffifr5Eafr €i*
- + txuLirt
fiti6E i+F!a tr E Effix E rxg8
a,i # +fiHHF!€ ifiAtr
(
E pA/ms-2
)#zi " {*€#fftStHg+t&*A$:r...=FIL1iH+}&H€ifia&t
^
f[{*€#F!A$tr ( mY/pA)fE*mBft| ' S{iEmV/ms-2
"
- t t*.WAr[ iEEit q - A Z8I3Utfr,
lilJln: Vgqp )t 3.r 6p A/ ms-" A+t
gffirf*€#)gf*E ' .EFlAtrEf;tE3.16mV/ms-2
o
3.5.2.B&K*5EA&^ #fl *gEdJft€t*
( pA/pC)6!4trtr
,lX8tri+F!€64ffitr ( pC,/ms-=
) ts'fti6U2044
ftzU,4fr+Jffi
frH+++ft
/r'i€ ifi A&\E ( p A/ ms-" ) " F iF.E'f, Ff.idflFf+, H i*
- 2fi!,ffi .
€ gSAtr E* L\2M46t
ffifr{F{+Ft|
S {ntr mVlms
ffilfla:7ff.p)! 3.16pclms"h+J-+il$6tri+' Et5zil4tt28r3#H
2o
r'f ' 681+
FUflll'S{tt|
+ + -f+F! itrtr 3.16mV,/ms3.6. * #:FfEilffi Aff lttt
A#.tfrF"ffiEilrt'f,SRFIFE! E*
ft 4 EE itll€FliqE + &'&ElBff r K € fAa+r
{frffi IttLF. ?A tbtEE
6!, Et
[LxfT fi4itf€ fitt t],EEt*Ffr+t
bL+iRWE F.te&g ht " ri&l+ &.t+h+r tt
L]IEMtsffi'Ii}H
^ "
^
rLltTrtJ tilF-bL+\.
1 . f*;#*4,f*t&A!iliBtri+t*-A€ffiffiElt^# ( qn: ikHta*a! )
"
"i+j&"
2 . t*tbfr+rir$EEi+
.
5X H
Sfr F!€ffi ,t^ *S+EE
3 . *ffitE,EiFfliHffiil€iftF!
B&K*,WAr*h "
61
4. XH{EEiF 'iEfrrl€ififl-e"j+tu"ffi^F!B&KtX\LEX*tt"
5. *ffi{Eift:ffi€€iF ( B&K#4f*DftFfr ) h\Hl-rt\Mdtfrfr..
6 . H4'r€ffiBtE,l7t#F!+{Siltrttri+ .
WliBwatt tl-, X.ffitet*t* it^ ( llrJla: EE4&El ) *rrlttrit Ed
HEr6r*&rEZ+ 6!Kf!& 4 rr r)l&9&"
l:ti sfr+t
h trfr
+' +!ffllHiftfft/. # F!r*F H.: f El* F!R 6ffi t |id,h+r
"
I . F{n €*& " 4r+lEJffiErfi 6+rtlL+ffiE.ilrT.'rl
tlFEffi
ilt lr1#[A4,r't-ffi€
ffi " )s-I fx'7}fFUffi+1ts'ttffrA*lts-bb+i, HrfrftTffiF!6ffi'l*l,tT
Flr€ffir*F q", ft,rtttfrfiE+ ' tsffitg#€iffjl
A[gtIP4.-f 100pC
EILltHful/r - + i# F!€ ffiiF " 4ER € rf f iq A H* + * l}.ftlEirtffi j.
ffi,Exiqa* ffifti*F Hgfr' flvzBt+rl*Ht+i+EFn f, T "
, ft.tP.ffitsf,fE
, lyE'H
i:tf, : 100pcHlE#€€ffi8-ft&#a!ffin
t\^ fr, zt4 tFbb+tr'JF!- ffi + Pr .
2 . &roE H . A*FlftL*SiA
&4, H HT+fr.EttL#tl.fr,T'it'tb8ffi.h+r4
AU
E' ElL, lrrfrE.i+fr+rrffrfn{9frfr+rF'ffiEetls4fr.j&€,fn
" Ef+' ift
F! ' +n{il#iinE€9fr.frff+trr#-f,E[A " hT b|+ilriffi+Ffr1+A#tBE
t stEp a ) ! 1v.
f; 91, * tr=xlai.$wvr
h\rthtrt',fi4 {Fr.}' € t'fl' dta,u 4,H FffiE €
ffiBM Ff4Ft F!r+F . t*ffi ' E f r* F lRt hu*#tJ"I r)lflt i6ffit E {f tb+t
h+Jffi.tr
"
lrft fxME#
t+if,T' F*F +Eh+r
Eft .Iy# ffi+ L]AE F!4 {n# zrfr tr'fxeS
(
F!+fi/\E 4n: 666trgnkjr\#ht+:'*Hffi' +EEX\8Af*€;SFleFif€ifi
ffitraifr2fer1iil{*€#F!+Fif
€E)Et-k,tH*t)Ift ,{'fX#F!Ftrtr{FEI+9+ft
Ft
-tBFlI*FAffiE.
62
)E7 lfw 6 tftHEldh+J
bb+\H
4t' +t{fl +BTtU/t f # XL\#f a!f, r
,8, tJfr " AWtr#f,U4 )rD
tgt*tgffiB!'rl)Etr i+f I H'*4,€ ffi,ft +$+Ei€ F!t*i,t,
)! #r,U' Hh A lts4 ffi* #zr " Wkfr!+ &.8- + ?"F.erf
^ tF*[r*F Afi
. 8E #3. r "
,&6+r+n+fr,EUir
^
firtEif
(d B )
-r
ffiI&*r*uBE
H*flrrxEtri+
f*i&+ft/.€6)n^es
#E}UEH
RF
0
(84tH.
LjajpC/Y)
H*I,'IXEEi+
"isr&"ffi €ffirk7t?$
B&Kt*Wdtir$EHit
B&K,XWaJffig,#
B&KrtgEarliEEi+
"i+i&"+ft,r.B&K*\8il
i*€#
2*U[iillr$Atri+
IEifrr*,bLiilt*E#
(iF B& K F #)
+ftfrriEEi+
41'Effib'.*#
fiil[Eitffi€fr*
tE*tffirnf$il
RFfi!EfrE
( aa1
ffir.tffl.ffi
RFIlEtrE
Ff,€
FF
F'OES[ Ff,E
*F
RF
0
(a'4TF.
- 130
0
100pC)
-70
0
-70
0
-2 6
-8 0
- 154
-80
-7 0
-80
-86
-80
0
-8 0
- 130
-80
-60
0
-60
0
r0t r 58c80
& 3.1.L# lrt)t E i+ / ffiE nf. # 1t *$p*F a!ffi+ fi, hyfi h+J
vt+t
^
^
#+ rht, -+ I 4 lE : -Erf {*}&Elff6r*F 6!Atr E, n - + frif r+H
R EUlrFl-+ 4 r* F iFZIE]i8Itf [i+H . I
€ r* F F!Atr E' AW.E 6+J
bb+\.
4lE1.t#.FFtl#'
"
3.6.I . FrtFtfi itEEi+fi€lEf,tlil*3*
K 3.le. #frtsHiAEF!+if €86 ' ^trEdl/.T €/fF*FiFf[€Er*
FiF " f;T#Bij-fi+MHT€ffi . €rrifll€Ftzl"JF!4^X6 'EkfEE
effl rf r* F tFtnfift 7 tFil.k'fltJffirf ffiE ]n^ *$H +ft rH+if € ffit*F * #
^ i. F! .
fr HtEt+#7i\E-{+# + T " €-f r* FiF##iI )! Erfi
€fitirEn*s
El3.I e.Hil,t* ttuhtrlrt)8E i+5 Hil,i* thb+J
tfr HffiIrt)<# tEE b+r
H'lt + i, E ffi
^
&'UEHNF
?RlH+' tEr+F€Efflrli8trit€dt
t[looopc/v.
( c": 1nF) F!*dR.
FfrEFF
)!-I ffiHE,ffiJTltsLb+
€.n' 4i{ll*LEts,1.t/v100pc.
HRteE f6EFtF!r*F tbfi +rSH€i€FEA+rt*F
4)<1+4 .
3.6.2.Froft!turEEi+fi€1ff&^i* ( "Fro"*^ )
265rryHffitu^#tErf T-tffi -f 'f*'&"f fi /.ffi Ha-+tfizi?"i+tb"
/f B&K F!6ffi B6Ern7t#_b" \ ffiffi l\"ff*i&ffi . *fF "ftt&" ffi
^&H
F!fnil € Bfr
l. F'j, EW tfftHft6 rt.H-* 7 "
w6Hny*#&l* 5!|tij E r,t/l a*
"|
K 3.20Fft
E "
)tffi frlJi 6!+Fif€sa4E
64
#"i+ru"n F!
EEffiiilllrii(*
E 3.20.'Hil, t* rb,E+r
lrDtE it 5 " + H A " i+th" tfr ht4.7fiffii< # tHE h+J
ffiI(,+ -,*.
^
Hffi
E'UEIH+*F
F!+Htqf;ilft
f*r&81s6r*F h+ri+
[email protected] f tr ffi H- t*:6Hbt
,
( CMRR
(
CMRRlEXrr.h
70dB
^;s
-10.3x10-3El+
) " ?ElL,lHldT
)"
ft H =LeEHlf t 35Bt* E € rf F!r* F € E &a'i4 fr.H9hEFER ffi l,ft&,tE
"
R1n"t -L' R"F!44'fHt 0.05
E A+JE.Wfrsfi.
e F!H €pg.R1toutL, IL+Ffr
a /m . tE* f E+'i+t&" rkt#ffi ,t A!+i{ € ffiEFAtll I nY/pC*6fr Efr\,
t BP
€tsf € ffi iY*..# frtrAWE-"
fl[ afft #+ii €ffi t*Ffl-ftaI E tt :
^""
Rc
fr|fi'on
^
+EAX,fHflr
^Bt+fr#
trEi'i€o.301pC/V
"
Rrc",
, €n. CMRR
- -1fr6d
ftb"t+ 4
200*. , flFat*t&ts8f,n*.F
{RikgqhKtr'r.{.
a
FNEtrMFIRF
t 4 *.H-r*EH,nt*sF!tum, B**fft /.#t{/i t*E 100pc
"
HdrEJr[,
' xH"i+]&"ffi Ltr ,E6i9tb*5peH&t&81f6#*6!rftF'
A+J
E
E 1 E, EI+#HFfi* h+JF*F
"
3.6.3.B&KEl8ail^8*fitrIEi* (&tuf;^ )
ffiH ?,E,
83 .zrFft
fi ft- + *WrJrlrti6E i+4 5l] rrf tr i+tEi€ F!tXrSAr
B&K
ts28t3u{*4,#*-A
Affi*SF!+if€F6 ' ?E€iF+ft^#tLFlSif€
jfrF4z*n'n
tni+.fr' t}'blti ih/t # F!Atr tr ElE E I p A/ pC,rf.q.fiAr
WXZ#ht
+itr€ifli*F
I
.
''
dq"
dt
e"= c".",n,,
€ I
J ,f*"
Rc
(o--i
tt9f.fritfrEi+
r
ry
tliiEit
+
t waft^#
en
*,s$a
1*H#
B&K ti WrJtfinE E i+ffi B&K *, WrtJ& E tE1€+XAtJ
E 3.21. t* !b,E h+J
rA'{t + ",rtfr.E6
&'UEHERF
o=!'
-
Ro 10-6[A/pC]
€ ?Sffr ffiF!+if € ifir* F ++{LFn
Wj. ( A/ pc) tr, Efi#ffiD+ t&+Ef*
lr#6legif €ffir*F . tsHt{+f{f -t s0pclv F!+if nftF
*W-,1tt19r#+ft
Fffitr.
66
EN€FEfrT9FF
tfrP +'U * F!' [ tlH+ EH € if M €
4F* E H € 9fF!{ftefriEf rfJL
tfr'Bj.E
ifi , EJtl{Fiit )!-figfrr4 |tE . w2 ' fft/.5tt{+€#*6!r+F€ififittsf+
ry/J\
in
dq^
= r = o q n oco [email protected] t
A$ tr &,8 FliE' tsf li +'Ei9A
&- t ft t au,(, :
E 4 +tsf+
€ *Sa+r
^.
100
1
) r.u+H€!ftFatrH10-"pc
' It,fHfrEfin4rgilrffi)rt7t
" *,IF{+FU3.6.
*F*F F!E' tg2 HrhB+r'ffiElr
ffi4fr .E
ff + Hr[,€ iff]n7t*$F!flFf+ElFEFfr
I 60kHz " FftL)5 H *nF!€ /f
# tlbi.,,*WA 4 tnfi E##* FA -E
't
^
h2'rc7tf&x!+J&#.
"
MFfr
*P*.*nh+t
ftlL,tb4E'S'Hf*ttElfrf'P+F**nfr+t++/tEl+#E/fi
gtr* F R6 1FH
th, rx\E7Jr9i,1{
+ t F!rL+{* . -5Hf[ F!€ if it *s+E
^ *tH h+J
5!.h+rt*
fr6?h " &€fr."i+t&"€ ffi,ftt :$, f+ftE
trHHFfr
#A+rtfi+
.
F!
frhVh lht*E,tA{ri
FtFifi,T, t{gLttrF.^A+rfr+
( "Fro"f;^ )
3.6.4.B&KE5Ed'il^ttf0trrbe*
i*"i+
+frffib\*#Ffrffih\rtslu)fr
flrflWrtrI*E#F!+fi
^XH4'3.6.zff
-rhh?A+rik
2813
F!
+Fif
{EK
J&" *gX E A EIAU,6+J
&'
86ts
€
fA
4{FE
U
"
rf . PAT A -+ +if i+'&€ FERl nut ( : 20t<9) GlE tl" t fll L)lBiJ
F!
3.22Fft
. l*J&Elf6€ fii6.frh 4
ffiUA-fiF. ts E fr 28134 + -f E H tn*.#n, ffiA+r
JE70dB, #HH,gh&tr{HtUt
E R"ffi Rlu"tZld ' 2813{Jfr+J)+H+rn#rlLt
.
200x
FroEg*F
o R'
-'
Rno",
"'
Ro [A] 10-6 tA/pCI
e, [V]
CMRR 1 [mV/pC]
L)lILfritH' rf+*t&Effi€EFlatrEJ1fi0'325pC/Y
' ?EJ5ffi"i+
.
rt"fft /.FlHi4,€ffi,i/(# bbfi
SitrgitF"r*F
ri
oo"
.
"dt
Roj
20 ko
{
qi = q.o [email protected]
)
Rc
Itr-,
(o,it8ilr[if Eit
d
iliti+
+
t\s&itfr^*
5_6#E"i+tr"ffi
@3.22.
e&tu#r B&Kr*,Wilrtrt)frEi+
#ET*fr+Jffi'{T#MHffi
*wa
{*€#
r*,WAffiE
L++JB&K
Ff,REFFSHF
,rit i+itffi 8- +f+rf ,4H€ F!r*F* i#+4t\+. RffiE, t+'||fr tfj
-t-f+6!#R "
3.6.s. t:llEilil€f t tit a!*$EAE tft,
. ilEfrri€ifi
B&Ktf^*H*.ffiF-rn . ilffi€iFbb 2813u+FfrffiF!{EE
.
.
€ iFlHS 4 tqifi 6!E €9f F!r*F € H HWrVfi|€jht fi RfftH ffi#f6!n ;$
ErfrWffinfi/y [email protected] . H lLtrii-n' LItEifi€iF)!#ns,fr+r*,gLAr?tfr46U*
. *f+ft.EtrEh+r+l#ifiW, ft
B&KfirhflFf+if€9I[*FR &'i.fnafr.Elh
ft ft HtffiffitfrhLitr
4 kfrs'brn4 >FH IEttr € 9f " l' id/1,F.A[?R€F, Wh tX
SEArr iEE it F!+ t & lt M1AEfi Hffit r{€ffi F!fl ffil f 11
txil € 9f
lfr.HRfft h+J
F9EI6gl1f
"
W3.23Ffrfr h -treifrR rtl+r+Fll€ ffiEl .
68
| .+it€Er*F
I
1k0
Ro
(
i- =S
dr
\"
= e- sin,t
o.
)
R"
I
€)_
s"l
tl
t\wfin$bFi+t
€ t' r
ltg iF :ia g e x
E s. zs.L\tEifr,H lE)! & i&at* B8fr 4 tnfr+r
ifrl t + i9 H ffi
EruEHRF
+*}lbEfifr€ E i,t ft)rrll€.iF f* € # 6!ffr iH . tuRrt WA tk/.# frtJ
R
B&K
&trE LmY/pc,tF?WfiAW.EE 1000pc/v
Ffiti+
'ilf.tift64
fr+Jt\\EA
flW+if' m-H.ri{+
tn6+J
Hffi tk^#*i# + iqA'4+Le\fr. "
Ff,EFE*RF
i" Ro
"'
l[mv/pC]
_
RocoQnoCOSut
1[mv/PC]
'&fDhffi4B
, EHfr.Ffrrt
16Hz
E-.1
F!Effir*Ftth)t r0-2pC,
E.fH5
.
B&Kiki+fr+rr*9EAffiE
3.6.6.+fltr0EEi+&tEr'€fitt*r*
1t+'rblr,8tri++' E €7cl+frtrl fr,ft.trt*h+r,
E3"24i..4"
tr 7 E fr+r+:'fi.
fi6zr
€
HEI' frirBEE.i+tl.frf[ €t € ffit$,t,#.Z fE]
# trr- t HdFdcn.
I
ll
Ch + ACh
Cd+ACd
I
I
I
I
I
+iliili:tEi.t
ffitirtn^#
E 3.24. + frirn)EE il in t /nE ffi ffi. # E {* ffi faft,+ /,fE Ea
^
, Er,jts+€d€H ACr,
fij€ffi+.ftT , ts,r_ts€a:EztEtA,11r4,T+fff
&7F "
l|.tl-ffiffiFffi-+*lRffiEZl'ElF!€6€1ffic"&7F , #8"'n t-ffE
s F! 6# € * "
€HffifE{6fr+lttffifr\H6B Ca#zr ' T+fiiEH aCa&fr .
I+H€F!€ffi qn,tnqn"Effi+ETXffiFliH+ETA+HEfKiH.
fr.Irt)Etri+6*Ftrri€7r{+1.ffif€/fff$,U,f;ZiElT+fif€AE 1 pFH[
ACh: r pF ,fltj$r,.f
€ffir*FE rpC/Y"
H+ c"f[ R"ZIE], ftSlHzr'f 'PnttfR^ ,Hslk1+r4+'ffttgtb{€tr?S
F!T+1ff84.10"{*' E}LEJL]ffi*4i+"
70
*'E**flilrr)6tri+f
[€ffi EtEIfi^e*tlAXi-ft sr.f,4ffi XWrr+rEH€€
ffilht^E Effi}'i7t?sffi iHgI Ef+tF!€ffir*F .
3.6.7.rr rEEi+ffi**#lt+*F
trt&tH
EI-5t *ffi ffiE-trt* ( gE 4.4ii ) . ffi= E4&Bi&il A
,ri8tri+ t # F-,f
,ri6tri1JR*I&ftmHHtEX#,B.hrrlr$Etrittr.rE[txg\E-,-6..Wfi
+'ffi)rt
)Str i+f r H A " t9t&"fii htr
H tfl,Elfr,nt *st t, .E.t+
ffit*lt t*t&Etf6F!r* F
^ lStl
64+rtjlEr.h+tli#. rf FIIJ
fE& 6!tFmffiH tt *#, 1+4ttJft Letfi. .
Atl\' H € 9fP +.h\IFW€.F*fr
5 r\t*X# F!rri8 trif Z tirt+Tf EX,
& Bpt+H € Ff*WF A&ktrf*f+ T E " fE#.lEHrF-+ h+r
HWh ffii.tn!'l+E\
+
3.2+Ffrzifr\t*FAW.E
"
*wfrfr,raftfltrriEEi+fi
ffirffit#[!ilr*
H*4,rri8
tri+f r € ffittE'n^*s
B&KtqgLa)rrittritflf*€ AS( f*]&fft )
B&Kr*UEdt
lrr$tri+fri* € *S("i+r&"+fi/. )
#TtEifiiFF!t?Wi)r?tfr
&roEtr*FA&E
pC/Y
0.3x10-3
o. 02x l.o-3
0.05
0.3X10-3
T0rr63GB0
*3. 2.)rn
)t Ei+ffi,AffiZraffiE trteIEn-F' ) LfI trDEB.i1,
/ ffiEnf.^ # 4 tnfi +*
tuEffifiAffiEbb+t
3.7.ffiBHfril*#A!ffift
T ffi- *r# EM ffi+ B&K€dlt7t#fr]# 6HrJEli*E$+ft
/. H!ffiA ill
E ift 6 " # B&KBiJ
E'i^ *S6 )! # t+8,!j++F.ffilFh+r
&XE F!fi E,Hn EI
4€K3.25 . EX4H*4H!+ti+rE
E ifBAltttr.*nt9# .
^d,I&EWI*
71
+28
to ^t*
n*
€rlu
4,5 V
Es. 25.B&K 4.ffinX^#6t*[# EhtrffiEE nfr EE
3. 7.1 . Atw n
i{rrXEE{EqF.iza.1./}#ittrffi
fttttfffi ft.Xffi,r)6tritt|:-)rftI,tffiilill
HE
H!
F!
E+ € B#
t E ib,F," ft.H- 4+ Brf illlEa*f FlEl+it{]dif
F!ilR
ft,, rflryftFtttstr.f*€
ti )rtD)$fr
n "
r{Tigfr{=€*i#' rriEE. i8trfr{nfttsEEffi ZIE!4+EA
-ffi X "
Elnag.h# 4 E- rA- *6! S' Ji4 h i- + 5 f4Ft bLfiJF!El+ .
iqrrI8tr{g+HElliA#m:
I
:8o
sinoi
tr+
a :r.ilaj tr,JHlrlitftr
ao :ll)tEfiE-'lH
@ :D){Ktr/f}#frA+Jffi4
72
H-^ffij.}lFtS#{jBE
,
v
= la d t
= :ao
(r)
cotut
= v o COADt
i\+
V6
=-
-aa
o)
Hft EIT,, IR/'Hffift.O " * If ffiA {=+ fr.',ftH3}W,
tFi'I,+TEtsf+.
h+t
ffi
4+itJ
Eftt:' tEE x
^&h
Ivdt
-8s
-/
stnot
xosil1|g,t
rt+
X g =r,
-86
t f F F!'t+t+i6 +t{ll' nIHf )SE h U- + 5,f4tfbblrtJh!8+ n
7F5tJi6
E " FAL)l- + 5 ffi4+ fr Fttb{tJF!El+fr 4+TtJ
ffifAanffi
|ilffi "
€ + BR'tfi * +h+r
fi i*,aXH + {UEl3.26+ Fffr A!€ + Wrl-sft"I1+5tJ
"
R
c
E3. 26.- + ffi4 ffJRc F,"iW %.
73
Err.r[)E
Ei+f[BiJE]t^***F!€E v,,fi t|l+ft r#ry, €a#l' F!€
E %"rnl'HTfr#m:
vou,
-
v'n
+
1 [email protected]
\ URC)) 1r.i 'flU :
vou,
o -L
jRC
V''
@
tEl.H *)6 fr fr FiJ
ffiFfit E!&!,| h ffi lts- tb+l' FtEI€ fr , 894fi.ft l
fr,+Hart. W+ r/RC zIfi*[&iErfgrlt]]tH " ffi-+H=t*FtSffi%-xt
lnjRfl l. fr i+ HA+r
ffifi tflttM f ffi+ ffi,F,T *, FtEIt+gUE E 3. zTte$)
tfrfr.ffi9*,. A + Er€,tt? IEE- +tffi+TFRarr.,{fttft FF{Hr,f
A+s
, 4^A
FqF!flr) . ft u rfrn rZlut&,RE *[hwts, Ad t::E+ffia)<xorw t
hAfr/rtH9.AN.A+Jffi/,.i"
"
trfi . Z.H/n# zffJ' ft lBtr € rk/\ FtEJft i€iE# F!4R'/}ffiE t- 7t " X &
*et# I F.j}# 6!a d ruE, ts4BRr)# EIffilF" E'ffiU", ft B&KtijE,t
/\# 6it E A Eh &t4 . flR't# F!4 4 tfrMEIgE @3.28. itH#iH tq;s+
ftlta-+Wlfl.
,T8fr.
W
&3. 27. 5 ffi4ffi e *. X^ trrp',hE + 6+r
ffiE
74
tnfi-+-
----l---
..:.t---'...,-----.
'aa
at
----
:
--
5
r0
n
50
l(b
2qt
firH,}Fl#T[Em+ u t 6 *F'tffi*
83. 28.- + 4 +F/zt # ffJtffig!fr M.#t+
k-l m+l
- -------
Fo*{
4[ffiFtt]
*F{Rl}(trb.HrF toHz)
E 3.2s.fr + frCI.*
E h\1+6+r
E + FA 5 rEfrHti fr+r
b|t .
75
lft,ffift/i i,
ililEffiA fErr {=q r'}X H fF,t Wt&'I,rfr*,J.,0' " ffid'fE+ h1J
rA
EI
il+,tH
"'
& {Fift|€t# * X.Effi
W 5|rtg"ffi*
A 6Ei$iH iHiAA*F! # HtfrtR',n
. El3.2eEfrTXT:
+. " 7rl,' H,A#FlfE{unEEdAgl*9ffid{8q64
f*4rtHFlEter[x8Effi^'f=EF!€+ffih-'*.* " 4,+F,h
+E L 9tJ10ms
5'*WtR.}ltsT bbfi . +iKH!ffid{*+lft,,lfrfi',[email protected]'lHillt+P+.i &.*. "
3.7.2.i!*tt
fifi H H#gEA+FAil!|tilfs+xf ffi#ffi E rr t)PRf;['Eqn : ti'SA 6
tb,fr+rffi++iiuilit{ifFail||Er']'4ERtfr
4trFfrtftnfr\ffiHz-tEta,tl..4.--+
.W
vLFfr
nftnffi ili{HH..F.
4 A\8 " {E*ts'&fi H WffiaftiRiEr,. + 4,AU,tRt#
/ftti;,r ?Sts# ffiHIJ
tE# -H.Ff-t+Wt ltFft4 * f ! fr[# -t {lf.I;/;ffi4' ffi,EF
&k?fE}l.f4f.fe+F.ia'.a'+E rt'tK " !fr.4 fFfS 'ffEA'fHE6!iF
E fr{* "
?E6E&&A*iltl86lildffi
p.
H iEiRiE#EIm*A\JWn5 l FfEA+ft/. E fth+r#+.|ft,'ffiiL€,lnrJtnifl
@
-fqX'S
+n
rt
4 FlrriEtr i+ t A
A+rffiry.ffi
* 4 frffi =Ail
HgEF!€fi eF"
,u4,ts+thlFE.
t'rffift++i+ffi9*
Bs. 30.B&K ft,ffiffi.^# * HTFtrRifr.#i9.EtEN
76
. HEiHiE*S( iIitF!_3dB,#, ) H!B&KtilErnt
E JLffiEe&HiF{ft
EfrflF{t*
F.
as. Axtf|l^la4qF!#rntrjanIaafff*
4.k., &tn4ffi T EtFE{=qFlililt' F ti\ilitut ffitd{Erfu.rn+E
Mffi€
Ffr" tE*
ffiE *' {siHrE*SHltEInlFr*.ft.F,XTlf t {llF!€ h tF.tflE.{flat+'
Efi {F+ h+rffi4.tfl
ll,trin ' [tJ+iftlELliEf+-tfE{i64efi4.F!ffi+ru
H ' Fffi5Uts-H.E84+{UE3 30+FfzrFlt[tsffititr ' tfllHf*F{i7l€
ffi'n^#F!+t^ix,En++
"
ErEflrifr
{n#
[ff.tililUt+ &ft ttiEftiffie €ffi ]n/(# -te/{ H' F
AdEHT'UX6fr*i*E :
^ffi
Lt
tt
A4
= tan-'
-
f"z
f.n
,-T
-,fcr' fcz
fr + "f frn.f t friJ
ftea ffJElt^# FlTFRffi
+, I "" frFfr
4*F!&^
", .""
(20d8/r01B.ffi4
6dB/Efrn
ffi{n#F'}F!,tr+E+X6r\[email protected]
) FliHrA
(40dB/
1
2
dB
*sft 6 H!ttjE,ft *s* i#E F.6fr
fr+r
F
E
iH
!
/
#
?E
#
11
ffi
F4
4
l*
"
^
,td
= 2tan-'
Lr - f "z
f"n
f"n
-.ta' Lz
' '-jj-
3.7.3.
EtfitFfrt*
B&KHfr
+E*HE . EiErf ffi/.li
E'i zt# fr B x rH++A+rr)rhU,ftftfi
,t {ts€FtffiruA
# F!ffi,Ui#{a€€ +' iR^tF*S
F!+A,U
{BEfflffi,t ]n7k?$ffi
^ FRfr
ittr
IX
[ f F 4 tSiRitllt F!EIdv+t(I E B3.25) " .RAtsffiF!* t#t AVEfr
F!# a . Ef
d.# {FqT &iffirxitf?}€#*g* " a-.R 4.fTiE+Ezi)g#,tHi,il,
s +X€ F6EJ
tlrf fE)E20psF!U#dt$
lts#' Rfr.. * H)g+ItEzi# fEziF!20dB
.
& E - {. tHE E ffi{,rAfrU,ffi/. ry6 f Iltrt't ry6 € EIit 4filEt HE iFJ
lIlAffi
F!Ad ffiE i+$|IT fr {+tsF .
fi lTE t Jb'. tsfitHDFE6ri.A+ril,EF',t
3.7.4.#+frfre*
tsf # EEHX6
ffiW+[&
A . trrLrrrffitp.ffiJi
ffi#id * {xE {i illl
r'j' ? f t+++EtJA
f ^ht
" I 4 t+EI D)ffA t=+ -feid * 4f H L, f.D.
tr f,tEIH t * fliEid R " /f fFE€+id ft {Xf[ illltrft
F,l, Ztr EfH *{fr E
€Y.
^#
3.7.5.rEilF
ti B&KBijErftzt;Sf+€,tr'1fi;f',H
tLffi, ,I&AW|* E f[Flf* F +H!*
f$"
4E EAt+' #[MiA* H rItA+4€iF' Et)! tsffif+€ } i*Ffttuef4frr
+fH{=€ f [ € ]Fr*F " #.^fr+r
4 E€;fEAiltlEt# E + flI+++friJ
H -,*"
€ i10f+
€ fft{X# {F+ H# X ffi,} 4
F'j++t|J^,t"
^t*F'
iI ruf f+.F,
/r F fl.it {i ittlE
2805
4 € iFfi tE tEffi12+nfAE €iF' E *&"ltE{+ 12t +i&E E
ffi o
78
4. *hfiiitEi+tltHE
4.r. 5 lH
F!ffiAilt{HFltE+iEfl
+HtEf*fr{friFffiE€rri8Eil Lr#t++gfiA
U"
il|It + EIh\E#A+ri+
*rffi ,1.t " = fr [email protected]
4T'F16+t
6 4.r rtJ+T A+JFA
nfrR4.t] {frl*fft
^ ,t t J15 fEA+fr/. E E'
,[ it E it it i+ lrffiFfrA ts4.ila frtttu
:
*. EBfrffi4F,Tffi,F,
g! . *ffi ' +tffl#
L. Ircq,B. " 7,+4*4.'rilFrlflgttfritr++B#ETr?A
@
jH
(
rtFfl T R a 1FHflt RF!{t6E.
a E 9l= hfirl rr xEE i+lrtkr#h+r
Rffitr.?R{('*.H.E5Ur"ffi
ElNIft4.'THF2nfrF\
PHE.
iEE
$Ef,I
(x-At9\' titl*)
*IEgfr
HWE
E+
->
F-5fra€Xr!*,1t
ffia*^t
ffi# + 6Ep+.qffiil fi Xtr ffifr EA+t
i+4 ffiffi
64. r. #.- + ik i+t+1v##rffi,ilt€
. LE.
^
2 . r[i8 tri+ 6!t 1* . t * tt^ "Jt]tig r[)Btri+ h+r
ffi4thti.frnilAffiE "
. fi*,fgl+
ntl , Tf4iltn4E)rtfrtr-i+t*{UE.m
Hry-+-EEb!mE
.
SU{iE
RF!'l+68,'ilrn];€:IE+HF,,f
)dF!+FgGrltJ
4.2.frtfitr|.p.ffi
tH+fi4i . JE7 {fr,
I (tsfr,
tEA ilUtHHffi4 E if ,r iEtrit HHffi4* fr+r
nfra+tftBg$€?RlEtF!
iqi+-tft^pEEiHhFf
il{EE6fr"l+'
6q'fiF
"
)! lJt, er|Ei+ 9frfittrit44 " f:\nfr, ftiYr.4,.Iftq,rbfltt6V6,ik6F tAFR
ffiiAi+6EVU,
4. " E lt IlF4..ffiYtpfth+t
1+$.= h il ql @
lft,f,tr E E 5U
h+t
rf g +
ft., ffiJrn'"l rl rf ?R
tE6+t.&MrVt
Fltfr#.ft i+H-, )f ,H.
HF!H7H
d ?R
R$ trfi ffifrtAffi+t
€ t B&Kr! iEtr i+#llt${*A 5 a rcq'fiFtt(sHXh+J
, "i+
ISo5342
" ililEt;}trfirrftfr+r}j|ftpfiffiE+fffiid , ++F|JE
- 1e6e
^ilfiF
sf[+Ea€B#F!&is]i*" ' u&+trffi& ANSIs2.11
' "HTitl
Eti+# frfEa6!€€ B# FlftiEf[itlifi] i*iff+" .
. ililEfiE
4.2.1
E € r[ iEtri+62ftGfr.A+riE
tr ffiE it 4ifFt, ifft " t*m' HTlr' €tt
^ E Lltl.I {Fr.}''UF!€ Ef [ € if A
f+F!f+t4' g lI € rr )Btri+lr* 4 l-ltsiH
ffiELr&BntilwPg+.ft..
B&K/][iftri++fili{ffiF!
tfir_+lr!+ ,E 4.2flfi] ft.tL+FfrEfr+r
Pz23\+JHE5a
rii€ttf+
' €ffiafiEffl€EaffiEF!*.4t "fx-€t lxttr
i+Fft+Effi
a+r
&iEE * l' A - + @E lZfiiltr.tri+FfH H!E € +tf+44 F!+ {U6!
@o
trE f llttiEtRtr r'i, 4 P
atr tr F!8'r-b4,f
tEFt6 FE
ft.fr+r,
\ r tFiR
^ Rfr
+.,kLt*.h+r+.
lt " ! ft.Hiil+fFHrr If tri+F'j' 4 ffif tlH+ I {FiRtr rgrr
q
EJ
P + fr+r
AWH'h+r&+.,t]li* HT ffitsf+-f tr * it|IEZ F! ffiRWE "
80
+59
./
+26
s
+12;
rs
rE
R
F
-1I
-21
- 29
400
tfiE ('c)
6tw
iE.tr tHX ffit*,
tr 4.2.E 4.+tt+ Pz 23btE E E' HlfrRffitr fEEE Affitr h+t
h
Ff# r.tIElft4 D iltlBB+r'IEEEtr EB
atr tr E 9{ti jEK # rfn,g F!,F.
t$tilifl
flBX'
r[
)E
tr
I
tn
tr
4f.'
i+
F!
H
9El;Btb:-#.
4xR+rr iEtr
{FiR " RIAffi
4.2 +Fftl^h+rffif.+.ft,
i+a+JRffitrtr+iH(tr
" ?*tn ' r{+iRtr6!1'*i84'ft '
m
Fi€ t/ #+EIL'SiHtr4 {FH' r[ )Btr i+.6# - E F!r-']|Elrf tEEf+.E# -LFfr
r']'
frk€4.
F!
n
EEI
5!
AiR
J:
r.t*if
ft
tiR
h+r
r[iB
trit
f
t
f,Wtr " E
j6trit
^ f|jftiEF!FffiE "
244.E-tkilhlr[ 7f6EE
€ffi ,r it tri+R e- t fl,t F!ft I {FtRtr' tg'UtsttR tr' r+.€ 7E'f+
^
W)f t1EtfX.It, #-H-, Rfltrf'+.,\Ll+frtrt'.E
" IFH PZz3E€ftf+Flr[
)6tri+ F!fr t rlEtil tr)! 250t " #)3t*4,8 FliEtrfe[Rt]lrH t|J50c ft '
rrk4t6#ftiH+ " fi R I'fFiR tr tr + E' te.ft# +1+1R'l*'rri8 tri+"#+n4
. tEifti+
tf+250c L)l.b'alEiRr
|ts,EL\tfr.H83I04rjLr[trEEi+
C FlI {FiF.tr. "JL1{*H tr*EHEHl][lEtri+ F!4tr 5+Rlrt
F'iH+ Hts 4OO
js
B' ilf+ F*IH € H fi tr 4.3 Ffr,FhttHH H ft f+g 4F! h.Rfrr.
#ffi ?1Rpfi
81
. HEffiF*IHEILIIEH)t350CiR
FIF! ' talL)ltgr[rll8Ei+E"ti&6liB4
Efr+r
#ffi fr.Iiilt|E " tr Rj6 A- fl
+5" ifirf * i][)6tri+ fi ' Ht"JL]E H
j6 4s0c iEE 6!#ffil.itllE t:\ffi
,'b'rnfi
"t?+*p
E' {Fffitsf+-ffi trH# Eq6E
"
Atf g r0i6 tri+ + # fI F!t{tl{$' tsFS# E x p+{ftT fi it trit fr+r
#tE en4# rFI
,J'TEBh\fifr+ffitr" SZfEAd6littJE{X?*-fqTffif
HiR , ,IfrURg+XE
Hrrit tri+ a-fA[EB F!J&] .
+ tk B&Kr[ id tri+ F!{ftiHfaFR{H
*nB-h- 74T . F €Effi
trit
^.frAft&5 F {( FltHtrTffr H, {E#^ il,f6r iqa i4E {( +tst&
'FiEFR
lhE E
F':,
( -1e6C )T#.ft,ftrJffitir
/Rtr " 1{HEHr[i8trit atLEIL\E'tfiAF.iHtr
ii|lEi"
E 4.3. l* ffifrk*ffi EffiH' # t)DEE i+ * # lE*at &ffi L
4.2.2.tf,Eflnq
EiEA ntlEF.fl
l'EJ'4 tHiRE 6!tH* t* H!lEdr ( ffitn, H+EFli ifif[ /&
tfi ) "JL)lrj.ilif tri+ LF 4-t /ftffir* F la+ " ir. IEEFlP4E H+T tUffi
ffifD "
I . ffi€$& . ts E-f+E € ft {+fr# €{4p€H H+iR E 4 + f*ifi|Ililtr+.4r,
mH 4.a+r4.4. fr. Eth.4LW€+' Etr € ffiE A SH T thtLfr fri6t*
6l.P 4F! . FftL\,^ *tRdrffift.&H1t}..4Lfrfri_tFe€iffr,I, ilti&#.
82
lrfittry+,
\/
ft€d4ai*{o]fl
r //
\t
in*iaa
/
8 4.4.il tuUffi Effi U E E tt ++tilH E iEA g+r
Lt+t " Fft E ffi fr frkH /rtfr.P +.' 5
^
ffi4ltfr,X
Effi 4rr;E tri+ + -{+' tsffi*&€€l"i eeP +.' +€' P ET fcBfr+J
ffi,t{=€ . t*frf ' TxiluJu)sttftri++' tstr t^g\Hffi4+p +., w
)!€ffiP4',F,91+-TtklLfrfdrjFtiA!#ffi1
" AK 4.4+iXBEfE#tF
U L"
H+l.idt,
iqJutirHfJ.ri7Htf4 TfB . qht, wuJ4lt
ffiA
F!
tr
F
iR
WtrbtEffi4J4.4,*n -Efg: " B&Kff E €..f+ tH,D+rh
tr&H4. f rfiF.EffiAAlFZrri:
"
2 . T#JAffiWfk. E *['trr)EF.iI #lr4wF&ffiMffih+.,;8#4lEl'
&#ft)rt
i6 tr i+tl.fi l' A *E r.l, i,kE6ZP+4 bre tuffi,nK" it ffiffiI4,4 {FE €
n'ft LP +J N/J D.frlLffi5l*gA!+ft
,gE E " Effi UttBlJ T HYbil+ll
4 8 ff8 .
F 6 # ililf ftk . 16,*nfar'j' t rr ff H t+. t+fz " ttlt tnJtEBf
+rr,ffi'*&FfrfiBS 4 rg+4d tiF tFilllt f !t* UtT, 24HE *.h+tII\EIA2^P
^
4 ft ?+*lr{t H,,Z'rnffiffi-ffi
iqi+Ftrf Bw ft ffiAWE ?R{ft
F!r[)Etrit "
E
i+ ^4 IiL. IH+E AU6.H
f E f\riEtW+. lhlt' f E H+ 4 tt EEft* iXl
^.
Et '):tr{Fffih+Jfutrfi
x "
€ ffi, ! iEtr i+6!4 4iRtr ffig RWtrEIlil! €f l1riEtr it Ffi+EtX
h+J
tl.:$
pa
L\#t+'
K t J.+t5f . f€HT ttJF!- fsEE
it
* ff t i* 4
z EE tH Hts'r_biH.
tr
?Etfd
I . iEfihE Ffi iEtr i+ " liFftHi+effi,)' iiltrW+. ttsH6!Et* + fr E4 fr+r
fr.
EAitt+/r)Et1.++4 " = [email protected] LLEfU)tDBEiI4f
1+4 .
2 . Eif, igt{t* " tEx.t*.HEffi4rri8trit' aI6v#41*.H-+ HiEiHi&*s
* iHPA#€ {Kffitfr#, " 4 H + fEAUtJ
E.A+r4 *f. B&KEtE }i ?S+ F.t
^
^ "*
AtsffiFiE*$" &fi4TBEEEJtli&t+F!
'44'fHt0.3HzHF{30H2
lrifl tr ifrdrh+r4'H
+ /EH E ffiU)tBt tri+h'f' &n4 T [R'X;|fi
*T 3Hz"
zu4Ht*WiJJrk^ # 4}* 443904' 83I 74 Ltl&.831
84 r[ it tri+ Efr+JqX,
nfu
9EA & /t :$ E tL*nE7 IftBw lFH "# ffiFtJ
ft .,J'h+r
&fr4TpR. 4 f +rf,i.
FlitEli/la$frntxP,Ei'hr.^EsF!i+tE)fi
f+i€^tk1tA6h\HxtsEbpffiF!
Pffitfffi+{fr "
3 . JFft . E +'rjt€ utT, rai+EL\ftlJliBtri+FlElE * j.F*IH4 #.ffir\
lR{+. € F 8$FtH H H E A ft ffiiA " ii.Z ffifr #.ffir{#Z-rftWt'+l&hrr
E
gEO
4 . 2 . 3.F&fi .E
4 #f.+Edrfr\f+ a F E ffi ,u " ffi a iillE H fi ^HEHF Etn F!4 iH+ t
^
( spl- )tffEailljEis
ft "B&K= [email protected][itEi+
.
HFzrtu
t+H! 446!= hilql @)rr
-t4ikirl+lfrH€I-lE9h.
" EEHiFffi-+lij|JiStlttfrpEBiqi+*tf
*F
jHz
jBtr i+F!F A Wtr.ft2 FtJt
0 ffi4i6H 6
Et* )! 154dBr.j, )r0.000i
" t)[email protected]
=
004ms- 2" H fu# fAA+JF
f U0.
Atr tr#|ltb fr il
4 F!+Efr
Hi+4 " +\Z
f F!f&r! iEti+ HT E tl f,tsl-aEIi Z lhliq6frLffpFB' EE "I t)l4 e
*n#-m6i*lhllts.
:r"
fti+ 4 +EnT,
Lfr,
W.#^rr4H F * ffig|rtghrr+Rixw
84ffi F!trE 4 F!Et
I AtsttrE A f ltfi 6'Fltn+rut+FtFaw.E4 + F +.ht' iaEtial5.5.4ii .
84
4 . 2 . 4.IEE&q
4n+#trM+4fi )! EE'g ffiF!i6' E tbfi E ntYffi " ft n fEjh.jrri8
trit
E #.- + +FAL*^
tqL, E frtr
& IEWt4Pi+4 E ffi)1, fr tLP+.6!€ 7fEJLlill
. g t*' #.lt frnW
EtF{ . €iff F!&n
4H H -st€ffidrfr+Jfin4
mffit' EffiMA
&fi^ 'ilf+{fffitb$iE#.
iq i+H +fEa ii 90FE F!FtfEf #rx,Ef+' x H fi if F!sBM g a
Wtr++EtJ
Eq " rr trEtr il tEf*fr\E-ffilEE E AU,
*. EtJ
*h\ & trJfr+a+J
F,E(q,lR
.
)KP
4 [6+
iE6+rt9dfE
H+
^tr'&\EI
B&K
H+ffrH 7 = h*VJ @4 ' ri#EM+.ttsHA+JAffitrtE
'[iEEi+
. El
{( " Atsff4+6lrrX8Ei++
'E€zr{+H-'fi.tu54jf.h+tFfrEVr€ffiB
ffiikH'ilw4ft.FfrH E.firHfl rf tri+ + fl[f+iFH -t ] FH'tr F! . d't E 6!*
E*fFi8fffFffifr!;Jr "
B&K8305 UB 4 lJt)t tr iI E- + Effi4rr )Etri+, lfr.H- + ffi.trIfr''HE
6!t€tET' 4B€ ffil{f8ffi
€H5 EB'gffi {FHpEE. g tirEft 4P +4f;[
,[iBtri+Tf4Ftl'"]M"
rf +EfH = fr il tu @fir:Etr.i+'44 F!+ EM 4 A&\tr ft. #B.r|/g )!
2/pe. €fflr[i8tri+ fr+JR4Jlfltr:.lt.€f
peW)t 0.02ms250
,!i6Ei+ Ffr+El*
FltiGtr#+itFE.
4.2.5.-&,E*ffi
B&Ki]r it tr i+fri^EH /F.t*h+rEi$
FfrE A+r
fi .81[ EB f f H!t t f; tsf+a+r
E +t
g
t"^+4,EIL\lfrlrDttriI H i&IbEin tr rcffipffi
.
El
B
t {llffrH A i#iE6! if,tr
. 6[ Ui,t
+e;t F!{FA,T, )r$Etri+ H9frtnhKtL6&+rt*
iA & +fE &84 h+r
A pa{(rr iEtrir F!iuiR€ Fff.,fH'
{fttflqfrM*ta E++. ft. " 4 E t{E L\tfr.
ffilnJ
4[Dow Cornings RTV738.3M
Scotch Clad Strip Coating2253 &XIN^
h+r
F!PrFE
It AWD!&tt ltffi " B&Krl)ttrit H9fr:6t*EF-fitEffi Ti6zJ<
& PFA(mDlffiLtfr)ffit86!'fikETieiE/.kif++ "
85
4.2.6.Wwafrfr.
0.5ms-2/Tesla
B&Kr[i8tri+1tK.fi&6ffiffi
f,fl
" ^tWIVTAffiHZE
Gauss
30ms-z/Tesla
f,! O.Sg/U
) . tsfrffirrttL+
Zlirl (0.005e/kGauss
&*RWEfr rAF!ft tTFlt#ilt "
4.2.7.1rr!3n
B&Kil )Str i+iilJEJ
iFH# r +Eqf,l*
WI XWil il$SE i+tt tl', FfrE fr+r
20kGy(
1 Gy:166".U)
. i{gCI
6 MeV)' HF||BRFfilEi!
lx,T(100Gv/h,
J,+ r0% " h T fi titil.
T, f,wH:*. 41,,
rEEit #ilt+ Fln!|t H€4f
# EEts,lgrl
1kcv dRFirjt tFi.,tT ffi# 1ftffi++rysl+r
Hghtl, EIL\I*.HSiE4 r[ )EE i+€
9f . 83r04ril fFrrit tri+atsf+ F!fl tT aff E4.ft{r4.T 3 %, &E fr.
Hnt+Ef,f +{+Tf H . rEfAFi{ €t)! 1 MGyfUl 0,s4 + / IE*" ( I 0kGv/h,
1- 5MeV&.ft+ +EE t r0'"+ + / IE7K"
3) )'lFi,AT, AWtrN.ftn h s %"
IiL H r[iEEitP iiltrffi .
i+fr {Fni# A liel
4.3.ruEEi+HlErmfi{FH
g il it tr i+t # rEfEAifif+.t r.j' B F!mEWrrrH6 E"$S
FIU
t+F!4.ft K
g\A
#^rrq
.
d ++t4
4E Wfrlb&*.#+
4 {UT4 rr iEtrif t * BfJ
Ftrtil'E
E il IEtri+5I/. F!Flf Fltrrtfr
&
'r
^4'
Fntilhj,ilwy.4Lt$.1+fl#.Hil)ttri+94+&itt|rg
tU#trUFft
^e-FFlftrffi
n
*[ z" E L\&nREfr+rm.E
tAFlt/tffrFE
^#fr h i
Za
=
@fra
0.e{*tfr#t[E a Mfrtr" aBt&fl
4 fr rf Hsllil E Eit a # * ffiffi#.a+r
/n
A!frMf
F!
*F
E.EI
&T ilXa *,i^W.I
f4
4ffi E 6' S )ErrB Eit iEittlrg
Zs
a m =" " -ZTT-a'ffi
86
ms
't+
a. : HrlBEi+ililEFlrlxtE
a" : EiftA'*r[ittrif r.f ,Wtllq*tr4fr1JlrrfrE.
Z : tIJ*fi1#,fr+Jrt^lf4
E+JtlLtffiFLtfi,
"
. #.i+iIEWT ' f/UfrFnfi+4€Sifrl
n" : #tllt"^t:4fr+J"ffie
ifHi+&itttrf;t4F!fiE"
fRffiTffi E!XF rt' i*ittll* tr?ffr
*t6ffi46#H4.
t^
= L. f E -
v ms+ma
rt+
f : H trrt8tr.i+
ffi,AfltFi?+r
ltH *fEtI +
Will#fqh+r
^
f
":fcfinttFi|ffi
fAft2tfrAttfiiltJt!^Mh+y66*f8,fi
i#
fi Rrr iEEit ffit . f/LfinFn
E mf x 6 li # EE
fil5 iEit{rfit4F!ffiE+Etb
. - fqF!FfltJE{Ri[r[ if Ei+ffit
?n4.'rF*fEA + F!fr{FIA|LWftlfl4'h+r
d.T &it[r*fAffiAa+r
+ h Z- "
I
IH
4r
t{
i€
E 4.5. rur Ei+ffi efrfliF.ffiffi
ei{ffiffi htrtar.rtg.,t(,
zratYrt j&Fl s!x^
87
@4.5 #.sfr
7 lt + ftinEa+rffi
4L, trrE
4ffi tr 6 fl,BF!r[it E t, b frtr+.
6\EE Z l"lFllgit X ff . # ililt #.ffiffiffiffiiffiA+rffiirt
* F!,rIEtr it ffi,€.tnffi.
r.i'Ejffrffits+x^.
l.l. **lnEEit
:
t r #idfr
it[tffiiil' H F'z,rn6fr1'4I . rr)tEi+**7i(4FRfr[A'Hfr{+flAAruH
"
2 . trlE-tr i+ht1trilffiATlt *. &ill1fr
frtJ+frdr
,+rrI+
++l*."
3 . FEtdi{fr
m€€fbEBilllt,F,, ts{RifiT itlt "I!E€EtT "
Flt*ffi EEItlrfLid€tiE[lJP4.f-.*9.fi+t#tfr
ibf+Edfr
"&tit1E9ltrfl
iErrsEi+Flaffiffi4t6E EH€+rrstrit F!&iEtr#-t F!+**+Rffi+
i^E F! . t*. *ffiffi4ftft&li6+r*# + f+Tilt|t a!' ft.-&. 180trtr1&1.
{FHffi}&t*n*4F&, ffi#.h+r
#ffi&E 4.6t4EF!6}E#irlI "
I s o I I 01
b #. " Rt ffif+E&F.R
E 4.6.* # #ffi ffitt [email protected]'rtE#
88
4.4.1. frdtflUHfi tE6!fi r**
t AE
E fi H F!* X *ffiirfrB' /3q ffi EI6E/t itUifr
t+ iil ffi# ffiiHt*ifi )bB
EiFH€F6! "
Et#ffiMi65l|tr 4.6+flEFlrrr4* " H
.ffi )Etrii n * ffi
'i1XEEAU'
& F!t # +L&lil'tfr&B4.6 + Ffr,f frrrffiINXA" 7tH F!im
iEEJ
HiAfi 6EE- AidiliFiftfS "
4 . 4 . 2.F#ftI
ftr+ 4+EnT' rr)SEit +* Ii:EF-+'ngfrf,s!, FttH(itl€fEfl FlF
4iS . rr id Eit H!4 # D f t F!+ RWtf 5 Fff ittlt F!' rrrtx- H*, "
ti\m' fi fftE rltaF[fr-' r|J)Etri+ h+ Rw Effi tj.ltHlt i ral'&if fE
d ffi ,t n6M . 4 B&KrlBEi+ l. 6!rLF.EIDif iEfr tff; r"'lffiA,rfiJ, tst+
Elllfrtrltsffi,iltt\A ffiE &4. .
i&F-t{nE,E^14,ffi8#tJ+RAil'M6!ffiirtt!."ffi
fr#tt4€,t1F.Ftt|Em#rE,
tLrl}-f!AflFt#h+t$E
'ttlpl*t+ft ffiffifr.Miill#tr?+,U
trcnt+. ffiJqn, E it||t rE
++tMffih+rffizrtr'j
' ffiEffEHHEt#ils tri+h+rtitufi"
ftffi fr!, + fr fi &frH' r"1
6!# t H E ts(1.4."E
lr.EA h lflfr+r
t+_,9.
" ft
=
EI
^
F.]
LX
H +frlAr[ ;Etr i.+ ld E f+/r t-d-,F, F!= + Ef E+ Hffi Lfr+rtRA
*fffi "
i+twfiJt"^tfaFlaAqfi
MEfE""fr
.1FHF_*h\J,lyfr
.AXftg-Lffr'tWJ,E
fr\ith?P+.XH!illt+.fH, ++friJ
frE Hffi . {F)! -t g tEIRfliJ,Tq tEiR#
,fitf il tiitUE " h 7 Wfr\tr&AAFAl.'iBHt[ rEtrF!{nE, EI6E#t }H+ {U
A +.E.9 fi + +fiid H!+ f+ffit+",RiEifl it " i* ?E&ill t^fAL*.ft +XBfE
A&
Bv
&if ilf f E H X F!f t tEF!+EA+fEtZ - EM H + t4h+r+RAJ
+fEk"
. t{il#trffiF++EIJ
[email protected] #+ q ff h+r
ffiiil ffi + - + H+E1rr
Affi F B*SF!+
4 .frt4ffiE .AAffitr . t#t*^fla*{iE.
4.4.3.ff HrFHF*fr*A9fi iEEi+E!firFffi
&tJE
Tffi F!^tr + @,€dxt #ft^ 6!eix Lr tfilrf ,rrttri+ffi +ffi E fr
tJtl*fV1+ttttf
")r4t\aIf httf*f @+tf^f "f 4tf rf.h+J'iUtEH-+
,J,fr+t
t<ffi^
tffiEil?S*
5EA-f )rD6tri+tW# F-t 6!180
Hh+r+RAJ
A*fr.ft fr+r
"
( Effi#E fi6)' ts++RA
l*.HH+Rlfr'.}.,W
e A+rIn.dtrEI
E &ffiF!frl+ffi
E6i*f+tEE.
)r'r lfrbl$f1F, ftFfrHfr+rilt|t+iEHlEl-tEHrri$
tr'i+"E 4.7b..
+tT ffi+ =F+ it tEh+r
t xtt 1+9\A\
ffia*. fr+tffi
at(tiri."
ffi4
84. 7.lfr.H#+#IDEE.i+* #t*
61.21
t Ea!ffi*FAp.Lt
+t
4.4.4.A*fi{ea#
l i * ,:
1 . fiE 4.6 Ffr,r A\A *W& fi iillf.ryrrW
h+r
#ffi " r[ )Btr i+4Et,M /3EJ6g
iFisf[JbiE "
2 . #.illtfr,+hl+l.fiFfffif(-t ++trElL# $ . lL1tr9-tr.4xlR+rr
)Btri+ F!
*4. " ILiR'brnEUXTlr$EEi+{FfA" ft4.F!r0j8trilffi M 3 Ant}-,
90
I uffirtr8€X (0.254-t )K A!flmtI * {F+tye2007
4{FH QA004
" ig
yQ2e60f[
yQ2e62,
r[i6Ei+
32
UNFt#{fi
H
it H QAjjzeLLfE&ro
ta
Elll1z}friD!12€*f[8
€XK ( 0.5f[0.312r€-l
) "83184rti6tritf*
fFt+"
H M 8 LLhE
QA0141
f[ YQe335
3 . F{HtArE EIE+L t:\ffi6rri8 trit }Efrafi
&l. . tS+*9414gi1651
^' H - + ffi+ tfrE)rt]Etrit, E,|],TFFd T * .
,[)Etrit 6 rRrLR*[+
- [ ,8 4 .8.
8 4.8. !fr.ffi*Rtr * X ,ttfi tr i+ " E fr.b+r
ir\iEE it E ffiffit* *Rtr trfl8 & lAffit # Etr
&H :
r . HffiffiAriltl€#4El6E6!ftHt* +fEffi4 .
2.
^^|+fEAffiilU.
{tH :
L . tAfrtrn,Etri+F!F,fEt46E
{HHtst+h i*, "
" iitl'J r,jAEIfiEFIM
2 . Effit*TFEf;lrri6tri+F!7HtrffiE"
3. EItrTREfEt-kTLlE
"
tr,A:
rt IEj* lE€-d jt!+,n
r . EIhuw4tfr
t+fr+r
#ffi L\&+E+LtErtr
a"
l.
A
A il B tri+ #Bf I iljiil # ffiZ |4 iFH #S 6tr- E&EeWt'.EF.'ffiWAV'
++fi!JEg#ffi4+',r*iPr'}.
tX rrittrit FfrH fr+rft#+ilffi
ryi^+/{ffi F!{f;tAf(-t, tf iEH10-32uNF
o
{f;tf ' +flfE)!1.8Nm' lfT+i4.F! M3fflfit#iFtA ' +X.ffi/t
0.60Nm
:
( 0.3Nm)' Td'fifi#rr
"H ++E?K" +nEi*X<IL+ikHEffi Ftt+Lffi.
iEEi+ H ?RAh A+r
*+fr* ffilFE!i6' ifiiltlFlrr)EEi+ tfr+!6M Flq ffi#
J,h! " F,H 4 4 7 ffi&Hffi 4.r.J
friJ
EIRI&,
t E'il 4 ffiffi+* t?jFr[ i* E
i+ " LEl4.9"
EHA{FH ffi+ r'}' tflffiT Fftl[R' tr t lf;fA"IF?^ffi4&+ Lfi EI6g
,t il rt E i+t ti [H . ts a fFr,r.rr iEEit *itllit *ffi tryTrf; &]F HE
rB" rlx8Ei+Eqvtfrir.
f & TMf 5rr iEEit rf tr F!rFf#. f +rri6tit NE45 fA #6f
f*ffi ' ttAF +.ifl^frtr&#..
*t{ ' # = E!a H
' E t".
'E=&!EE ' ftn"'
fi+
[email protected]
E 4.e.Ifr.Hffi1* Ftfr+t
EH frfif E it htffi #nfrM.
* # +*.*, H #E * # Etr
92
4 t'fjt*S -Lit-E4 rt'#'Fi,
s . tr t frfffil ittlE+ "J6EAP4' f*itE E6' ++Ell
hi' FfLlA'r.l6,L,rfr.ffi.1J$88
i+5 itlit # ffiH tEt* " E ffiH r6'h&rLfr\
*t6
htLtgt MNtYP0150
* YO0746
,[Etri+4AeElAB YO0534
t& " f*f if;rr-Etr& EA p+{ft
EtEiREftDrl8oc'
tl* * tRffie.' ++Etl
iF{AiI 6EF 4 WnKftfi W " /T€i ffi fr S F!z;EH * lxi+ Rff Fldlf,fi*E
/\^
d-
6 . frd'fi!ili8Eif iqEifti+di{FtA+*4 ' 'X,rfrHn-ffiHFfit*, "
F!{FIA"
z. i+trrIEEi+E-+ M5Flf-AFEg{
8. IJLH'IXEE.i+ffiWLTE,
"
4 . 4 . 5qF#
.
l 't* ,:
I . 6frI*t X #E R EJBEttiP' tr *{*ifr il )BtriJ &tL/ctFf[ ifiiE "
(F.ttr4r' "
6# H + +AWffi
2 . ttJT,t eSrr )tEi+ Ed€f*Ma!{sYJ021
3 . HeEft
iAf*zl ilJiil*ffi l.' F#ffi 4 t+rr It Ei+ *BE flR' i*'EMiZE
if E t)ltFffimt* tr fElFIAFH"
f+EtI
itilifi#6
4 . K rr it E i+ #.#. bf.ftwl. +f)aE E ++a rr iEEi+ {* 4 r&/f&zE
.
l0
t ts"It)lfH{Hqffi--T" -[.814. '
E 4. ro.(ftffiM F X ilr4' 4.lrrB tr i+
&E :
I . ,t*x8i{&ffiailil€t.
, &+* A fgFHE#'i* F!j&F.
2 . 4 illltn i*t6lFttt # +Lfr+rtbfr
3 . t#trL&BLtft AiR9I+1ffi
,rX8tri+.
tr.f, :
i . +*t*ffi#Afr+J-ffifiit,.
2 . t# ^ll.ffiffi#.fr
tbtf;ta+*fHlft-,f; .
fl.f, :
I. ry,ffifr+Jfi}ciH.EfAPR.
o
Z . &*ffir*.r+J)!
t00ms-2
il:
| . *EA!?f.4LA5
t€tfi trt469{r4 . tsHfFtBaFtU
trH4., +51*# +fEffi
+4{(H5!|fr trrri8EitAitttit *E -t[HHTr&"
2 . lfrH&efrlaga pe{ftt* +fEffi+# FR#t
iruEm(4fiE . -[,E 4.I I "
84. 11.HW* #Effi //n#'Eithtffi4.MM
94
4.4.6.
H*t#
tt*,:
1. 6fr{Ritili{42{6ffl
rr)BEi+*ffi tisiEfr^*s "
l. . fi *U'FFHffi+&K . fi$zJr
2 . Krlx8Eit#1rr1<Lffi#UA0642
it *trf [ ffi* Z l'EJ
ft H#E
4 r[ rEtri+ErL)lf*M+l4.F!ffi#. " trLfrt#.tr
ft H6
t4z l'"1
&EE
Uefitr r)EEi+t * Sllltitilr5f4r zfirlrW#ffi9E
L)lPt#H&fiPfuM
fr-64.12
EftBFEf
"
"
tr)+
E 4.12.lfr.H* #W,# UA 0642F # frE)8
&H:
I . *h ]t Atr'R,E
{nEtt rf i+4 il||ifiti A'
fFF.rf # R 8,1.ltJSffiA K iru.F'
,
{fll4nlilltitffr lFffirtiillBftFIgAgH!
"
{rA:
I . iFH"RiEF+tfi't*
"
++fr\frlrl&.
2 . 4 ffi.HHE
E' tstr i i* F!H frfrMa?fr6t#W,
f,Flift*$AFIU
.
+F!#El' -[,814.13
"
.
3. Hr0iBE,[t6E
frfr#qfufr
B ffiJNiE tr,i'I 6+J
@I, TS.H M# T X 6tJ
t,f,:
. E-ffi z.l.i*,'EI##ffiElfr4d[f&ftitl
f . iflJi{42{6Ftr#6'ilrfrH#ffit+
i{rEt4r.
2 . lEitI*iEil||Et,F,
6!r6ff!EF+ "
3 . Ffir[ T ffi# iI illifi # trqLP El *frr].h+rffiEirt#.lFB
" E iruEE4#
E16H"
F. " M#.uA0642
fa' {tjfiH4d[r.], tsFtEIFEEFEF!ffi
i *:
tlql4,F! " i{H 5 +t#ffi#,
1. {*ilittrii5'til1d"rynffH<"X3%EaI
PTFE
UA0643
h-EFfrlilffiF!
Affi4;t*l+-skEItllffr5{
"B+tEt H4
,tEzEilllidrFtAF!#ffi -5ffif* Z [e].
2. ltgffi#ffil' '{t!l4E€tE'ErL)tfiililt
Affi#FtEtbl&ffi',Jro
' TUffi4ffitrw-7#ffih+J+
3 . ffi*E!fitil4WtE h ft35ffi60NZ IEJT
E' ryRf it{i{ #ffi Flt#lfi,fll€E
I*.ffi1 4lt*fr " **t ' exffi.r*.#ttF{rr$Ei+fflffi#F!6liEt4
96
,ft. B&Krrittri+P ffi*tffi+ AT E +4 A+r
. {tU
&.^tE*thpR{H
rF' E
2
EI
.
kmsI
2
17frA+iJtit
Ll
trit
ffiFU
uJttii8
E' ffiE I 75H F!IJtd,Ei+
fr.4
.RFEHFil0.2kms-2
"
4.4.7.HtfiF#h.
frt*,:
I . ffrf+ffiaililit#6flrriBEi+riqaifiiE .
2 . **HfEA*HHfBt{*r-f, X#tXH++ttIAFllrrBti+t . 4,
.
K4.14
3 . *Sil)SEi+t#5{}EAAffi.t.
B 4. 14.tfr.H e ihf- # H * X bfiBEit
&E :
l. ,t*Ei{hffiailllE.
2 . itfErt?*frxlL4#4t&ffifit# TLHlr&t.
3 . *#fx#.E -LikAWtYTLFlrrxEEi+
"
{t,f, :
.
1. t+it ' 9A,SEeFlEffin6Mf[HllBE'l4FE
2. tEtXlH='4!:t*"
s7
flH:
1 . qraiRfll/ftiEI{FFlPRffiil
"
I.
2
HAI(-t4oEXtIffi HtEt*H ( DU007e
)f[H6I(-t5. sE)KnffiH
tAtHH ( YO0073
)Effil*rfr." fi4.F!fiffi-€.zs+ ' iqi+H+4.4r1
iEEi+' ffi+t,kF!flU+ t{*M, EEZTt{tlil
tuE E Etu A+r*hE
h *tr,fr,
ft^FlrlrEEitDlrE++EEF!Hd[{S6g
" fl84.15. *i\ffi , '/'tfr+ie ,
Bf i*fr + {bfi i*&Av&)tH IfitA* FfiAu#.,lF'B+r
t)LR'l1f
6E.
'*
&EI/FHt[ffi[iH ' fiR#+?Rff ' flUal#f+ifiHh+ttr^R.:
t:\m ' fiR
H+tsE' flF*Hfrflt$6E#rffi9$
"
fi+
E 4. 15.H AiEH * # 611
frH frDfrE it frtr
ffi +rfrE
4.4.8.l6f*
{iHffi &fr||t*rri8 trit a'mffiEA}i* .
98
IfrE #:
trt:
I . nfr1#**#ffi /3"168'&)b
W+ik€ tEW.
EE' i*Ht*,til1trF!6'tftEAfiffif*itl#rriBEi+ trE
2 . +4H€tfif*it|{fiffiiH
4itl|i{rAtql." 4,84.16.
Eii
B 4. 16.tfr.H6*ft#fl't5f*fi\* X 4' 4.1rDS
&H:
1 . +'i*iBHHt4.46flFlrrBtrit
.
2 . fr;*{frfik4fr.*X1tril^EfEdHilt|,F. "
ffiH:
I . flrRFlafrl1f$.fiU,&HlrfitE,J..
"
fl,A :
I . 1FH4 D#il)B tri+lj.itlli{#E ryT, -Ek-+u+?nffiil' ryTE #4 ffi
AE Flidnt|iFiftrrX8Eit" B#4lUfr B-'ll'"1
"
.
2 4frVlRil*86fr
F!t#{nE A+rAH-fL
"
3. fr,aaffi4*Htrft
"
meil{r*#
frt*,:
r. nfrIX-+Jt#. ftrfiWrh\r***E"
2 . ib# E E F!nAA*FtA'
# +t&7rilllifr* ffi] #',LE
fFH16fi,fif[EfAetf'J
99
,ryitfFfHFlxi^ " wF.tfiH
+R . EtEtEEIhU,44E30't?+r,lteJ
[email protected] o
. fFHfr+r.tMrritH
3. H++EK)rr)Btrit+trt&t?axffifital'
. _[,tr
4.I7 "
E 4.r7. tfr.
ffiffi.6#E * #ffi BE i+
&H:
r . )r$EEi+tAHr,.- t {nE ffiitln - + tnEu &ffi 4 AF.fr.,nIEy4 AU*.
H EH F!if;+AF X 6+r
tufr H\4,F.fEAK ilil "
ft.f, :
1 . RtlFlAffiitllt++t4.
f t A:
1. frt'fl4 ( fiRftffiil5,fifflE'f&Ai'lFli*) .
2 . rl it{i{ # H # iF&fllrF,ft T F!&
T "l fiE?RtrtE .
^4x
. *trrr ' A[tA{FtaTffitrtffiEwwt+ftEIL\+El*Hfr1
3 . Ea=1trq*HEilrE
fr+J9(39*
" B-ffi fr i*,' ffifl "Jt] iAl.ES-Em flfft [8, #A+&f Urui{
#ffi*zBijitEE/.|L "
4. 44FliHtrfrtfA[R{H)b80t ' ry4aFfHF!+fiAn{" 4FEIfFH#+ffi
fiEiflEE!+f,Afid"
100
'rfAA
*f L . E E t )! ff iEEttf HUt f't'lt
f +AA ifUF 6Ef E & /c'EA+r
{F
6!/i(fi
F!
F!,8
_t
A {f ttl
tr
ffi"ffif+"H'r'X f +trfiA nU
aiS,AV
ffi ' fi niA &
F!+5^ "
EJH*#rr)E tri+Ht*rf&s!l
2. ff.F.ffflEtaanl|
itili't#E r*' TE' t ffl
T fi rq,xft
AAfl+aai!l+&i+,1*
"
'+i1s"rf&aill,FtE#fft
tr F!ffi4.a7t7t#I4.tfi+ffi E "
H' Elt i6at8tl
.
.
'+i1+"tfiai'J
4.
18
6trHiill+hu&1p+.
K
-n
I
A
ite I 01f,[Permabond
747,B&K
AE F!ry46,t644flffi Afi ll€ 3M Cyanol
h\if ffi+)! QS0007. tsffif,+*&Ail"JE-50C ftl80CFliRErum-g{fr
LoctiteIS "
H . H1&HEE Eastman(Kodak)910MHTf,l
q
J{b{fr
D tA4.,D.
H & + H r! i6 Eit ?fXtaiF &1.& K " ?IW&FE, ftW-F
,r if tri.+r'1, fi.iLT.'EirfiA tri+ Jt
rET*' ffi EiRtAr,.itUifi#
^tRrrl-L
ffiHf+T* ' Ar.i[iA*Xt'ilhRR]bi?l:xrr)Etri+4Egffi
" tsE?RxB
ry,fl*F!"
lfr*
)BE i+ Atrffi 4ffi E.
tr 4. i8. tfr.H *E6 iell* # ht )6ffi 1tfl
101
6 . A=ff44F![faiF&Ejf*{f,H
f[25€*H
" H|4+)KHAF! DB0756
,
'Eh+r
DB27e0 t{flA[XHtR/\**t B&K lr$tEiI-ff'.F! 10- 32UNF
ifia . Bijffi6!-ffi-t825+ , iJ1fi+h UA0866"6,E.-frHat
8E
(
.
DB
M
3
0757)
ff;
AlJaffi
wA0867).
*' a
ts&Eff*trH' @t825+
a
4.4.e.#?t *
vv777V2
YP0080
'{ts&)Etar.lrtll&
84.19.{fr.H+t+#++
' iEH#t+ifijeFi'il,mrTH4 Eil&t?*6!E[Rt4 .
102
I r* , :
1.
U 10- 32UNF{f ,t#i/[iEti+ AH f+.*t*tRtI YP00801" -nK 4.Ie,
2 . wy+++
h\+ht\
t+v^++
+ffir €diflE, t*fr tr ^'-|En
illli{#ffi _-1,4fr1*+
+H+itilifi*ffi ' rdr.jFllhf+t++iBa
"
&H:
tlTF!,|'*)t.F,iillEftl&A .
I . .R,EH+ 1000H2
{tA :
r . 621+itJ&'l*6tr?.#.hi*.
"
H,f;:
1 . E t * r-.j' +ffifrn4p+1+&.1ft,,
uit E ftt x 4 #k+R;,
illl€lF!fii4ffi E
+ ' {FitilifiHxfti{ " af{Hts,Lb+nf+z-h} ' ffiaf*H{ftEiBiE*$ .
n84.20.
2. EH.|+.1FH#.
"
20
50
10O
2OO
500
| kHz 2
5
10
20
,m4
50
6lato
;Effi lrt)8E i+h\ffi*tfr M,
8 4.20.ft.+ t+# r+y p 0080J * x h+t
103
. &ffiAiftbwreT #++ffiE, FftL\TaiEfE+
E4.2r.-+ElJghrrt4++
+++++R
dB
50
40
30
E
F
ffi4
B 4.22.lE- + H E t# f+t t # E+r
E ffi trflE E it 6+J
tfr4 FBE.
104
1. iF H E BEEi{ K j,H/[*&AUJ|I
tr . E{ft H Eil*f^f+ ( DB0544) htE i? jirj
-+t{lffiF.Fltn+fitr
2.
.
EJr)l#{{F- t + tt + EE 4.2r+ Ffr F+t
EllE+^f+' EE ffi+ trfr,i*ts 5tJ
^ Ei+t * iF+tEIr]l\ tFt+..ft,i*Ifr
FfHitilE,F,
F!{nEF!+EAillt " rr iE
H . tsff+*ti 5ffi*++^f+tEtbElt)lef.#"ffifrnH1?
" D,@4.22
"
4.5.trtf;iFifii*
f/lf,fiiHiE#uAosseEf[.^
4X\ B&Kffi i8tri+-*gfFHF!]FHffi+f[A
ffih+r#I+.Eti?.-rEE+f*M( uA0553) .
6!EIE :
Tffi iHfEtll+T trl+iliFrE?S
f . it€'[3#"EF.tf.
a+fek+Ea+F!{frf. t&tRt*tRiI"
.
2 . I*F ttt;Etri+4 g.EET4E
F!HfE|[E?+
+ htffirT.'Wft,4H,lilffiF2ptu
3 . 1Flri8trit 5ifrt+F,=,Lt6t* "
4 . tal*ffi,ft.F!ttl 4l. [R' g Iftffi H!EtE]fttASiAEA g[iHiE#rt ++friJ6
H.
5 . iHFA&fdifEiJtfr\F2pFi
"
4.5.r. lBtit
tr 4.23+ FfrrrH!€t/LffrtHiE#uA055e. t E qEtr FlmfffiM6 "#trifr,|+,
10- 32uNFW*.fr\+1ffi*#5tliilf+I' AiHrA;SIn$tr
fr.&B.tHE-f
a-+ 10- 32uNFMA,H*HEr[)6Ei+ " iFiE*3-t*[trET-td#
F T 14niilF iHiE# 5 4 B A € i fl FB ff ' ffi FJr'i X E Mirl# tr4tt r)EE
it Z|El{F)! lftEiffiiEAS&
iHiEl$F!filJ
H . tJLffr
ffiE -tiE+L' E L\+d-tR
Eft+H+I''E E iffiiA*sm*[f UE*[fiilA-*s# -EE il iEEit rER?EiH?E
*S-t
r'j{*+Ff4[ifi 4.'E\i/n+ilffi"Ellffi+I&EI4,ffi.+-ffi ffi*EiHiE?$t?KA
1.8Nm( 15lbin) .
+Rl#ffi L. t?Kii€iE:S6+J+Iiffiffi#h
E 4. 23.ilItfr,jRiE# UA 055e
4.5.2.T+ER!4
6 4.24+ iH*6t&fl fr T ftlfil tRtE:Sif T r[ iEtr i++ ffifdi&t:fr6 pfrM.6+r
"i,
tft " Eh+rltsH#A-t{(E*RiE?S-f+' Effif 4ffr"1flff;fdt*fF. {I€E
H'E!i t tit +f f{ A t E f E H {HtErr I n 30dB' {Et/tff iFtE# *ttf+.Hf
Hffi4},} A / rOf*frfl
+F! tE]r']P +.! lyf- 3 5l|4 dB F!tEFf.
trc,
JtfE " Flf,[ F!++
]grr AAfF
,F.E 6Effi4 t&Eit A rr iEtr i+f I iFiA# Z IEJ
6!mt* iE1i&L|tm
o
4 " rfff;rAtEAfr+JRWF.&ffizJrJ
H T i^H
rEsfE{e*frT t&[i F!l8|lE f r Pff
.tr++E, FfiL\Wef t|iRtrfEX t4 .
ft{(7Rr.}'t$fiifiFlF]|lE]grl'frE#BnE6!H4.' ++Erin+ryEf . #HiE
r'i ' FlEf4. ' {+f8*UEf4f[Fn tr,tid[! " [email protected]+fzrTt']-b++
.|4"
,[i6Eitt*?I,fttit
iEiE#46!+fffiD
tllilEittfii$tll*
i!#sLF!fr*fie
W wl
E 4. 24.g B&K ilDt tr.iI * # IEilLTfr
iR}E# J r.}, N N 4, h+J
Tffi frlffi6Iffi 4 TBM
106
80
*ffiffi+ffifrJLffi4fFh
q'niilEltt-+ehtt
60
Jtffi*E{E{f,r 4'ltifl E f ',
-+[efI
40
m
0
icri+zoeF!fi+B+
tr sfrM.
@4' 25' UA 055e* UA+J1E
r.H.+
h+r4.'
{Fffit/ttfriFiAe*' tF+ # iB
tEX "I6UEHtfi* F{dffia 4t+ Wr
iHftf'F[i&*fE "
}A#IfiBIJFJH
f[E{N#+LtrMf*HMf
ffia+t+E
nq
6xitrt#{4 h\F.iF
^HH
XF!B&KF &}ftf+ "
4.6.rrrtEi+rbfi
E f*rr XE
tr i+ttgft bX*.#fr\rEgk?.# ffiii rXTl+ffih+tif;' r.lHA t Its
ffianllETE{fr" +tf!frgEllnT :
1. E lE]ff€9fP 5!J,9fi. E#&fn{+r'}, RffitrTEiEEFK
EF!-'&,F,rb
+4.4t 'ff4i7 FfriF"
r$H€"
5€/}fiffifEt,tB " fFE,lg,F.ltF!€6F
F*F
w, E #tr-r.li"
€ ffi . tsffiif Mffi)! BH €if M' a ill|Etlft+frtktaiil
h+rftr*,,ffifilmm
"
6!- #BM,t €rri' A ill|Et{H€
2 . 1FHtE6!€ WrVrE
L\ft.H'rf
+ A 5|frean
fl.r*F "
3 . ffrig'.i+ +' {EREE9fb*.itJfA
"gf
'EIr)lEjiHgfEt**,t+
,AEE€H"
107
L\Hif ]t ffi,_r{FHt4tr pftr*ft iEf! ++Efr
ntu.
l. S ffi- rt.A+tF2
E ffiH4frEI
tsE B&K+81*frtrFfr€/rfi6tri+€9fiFltriE++,F,
" frtl" Effi rnR\r.tlhb5
.€
ffi&nffi ' tr )!tsT,fraidB9[er*ft
r4if*, m,E& a+frr4€,qftE+**
Lll
4frifr.*
if
l.
H7Eillifr 4
& fr.9I€.IEWW*
F FlUEtEx{)G
A " K 4.26fl zi
-l F.9fr*t+h+sIfn
"
?Est
,
--'::-
\\
B 4.26.* ElrEfiE ir E rfr , tfr.'t4.tfrWF
Ejg € r'f{+tWf *, L\)aHleHf& W.' EIDlH ERI6 f - F.httF.ttf "
tn Xlffi 9tJ,flB+Jfi.i(frffitaefiiil
JiilB tri+ Lt&++ffi€ ffi," B
w^^.h\t1ft.43.6ii+.,IEJ',|ffi
1+ " 83104+fiifrrr$
^rfr&,+itf
#ifB+#3.
'
E.i+tt2634ZJ€1;.}€ffi
t\*g$6!i+rEtFUtif4tklltlirsitEi+Pffi)ft/iq.
yhtrmEffi,Z,tftffiilEF!
,H
J\*Xk B&Kr[iEtri+ A+JHrlh€Efr.HT,rt
gl,
EI
A 1FH'Hi,f,F!KrH+ " E
E tfitE++EtJ
Hi,f,r.i' € 9fE +** u H AtR6il
.fLf4m* g +f # tH
4.
2.
ttu" H XE fr,*n+&4+
5
X+
ifr,tr
fr+J^i'
fr
FliE
"
"I€
6fr1+ffi'ft.tf+EI
r,\ B&Kh A.IF.SIJ'
€ +f;{F€it i+ftl# ffi€ rffii€a tHtB&Kr[ iE
tri+ frlril rri6 tri+ P iil'fr f+ .
,XhEdril$Etr.itil#F-tRl-dr'jffi)X€iFffiffiAH+a+r€gf.H{FH*
iBn,$ €Af ' El)!'efl -5-ft{ft F*Fr[iE Fi+ Hghtlbb {FE . M.i i&1ffi
fr.
H EffiIrth\fl'fi + {*.H *HEAr[ iEE it F'], i'x{4fr.4 tr AEM,t € tr " E f
€Eif M+#3.6.3fi . 3.6.4tfr3.6.6f +ffiiditHlf*i&ElffiF+F
" EtL
108
F tt I'Eifi itfrffiHa!6 tft,N'(ti\ "
fi lEFET BaKtX,\EA niHW+*!&EB6r*
,
^ +,tr..
Effi E ifrH FStu
H4frfat\gE;,,i t *Sf H)!. " I t'.
f*ffi TtB'!)F!I )kqiH
EJ
4 )s*'+)frtr%tH
+ LlifrH 1\*.e H!fr."
4.7.Fluttfisu
ifijg4.€ ifi 6!lbl
fr.4 €j€tfrri * E +' H H iE9Uill|E'fX*SF!]&rtZ I'El
rL
-,#,
ffi " Bffi 4E H + * E T E
l*'& u &€++*tt,F,F!€&T Flffi9|frg
h+J"
EIr1Ejg,fx.# € iFffiE-t F!1*+F
+*'U# +* +*Ie . E il )t Ei+ 5 - t ln
t t*SflFf+F!f*thf#rlt*frhrf, Ea+r
tl-fr3snIL\ffift- +t*'&,F, " tl\ffi ' A +
jlt(tH +, rAHH:BffiEI
tL# tlfi Tl[+t&€ {n' #58] FEHf
AZ#.,
'!t'I
.
EI
t&JL{ ts 6EE H+ttl ;Sft 'r' -+ HE F!+*t&
HEIEt*}t+** F![gtil4 +
f4milftgF!.
&t* HgAh\ts*tE hfH i€ t* itJly# h+rtlLffifflfllr€j.,I*E,WEln,€t*Sl
- E' EIEII €946!FffiE fr 'fX;Sh+Jtrn+'
tt, . tr dL' ff *'fX?SF!f/L
+E6frn
ttEl S6€ iii'EtArt- fi 'fXA$ifritJfr - e "
jbE E6+.
Gtrr' tsf+i ifiF E{frE
4 L)l€ i,HF!". ifi F " fr,rt#FAE 1jil6+J
F!iHE,F.
l! "Jt)l&ittlfll' EltlA H -''f.lbErtrftffiAJ
ffi,$.f=€f . E AF 4ffi
. h T FfrrLE "il rn' Wft " t&€ ifiift,eFlEfA " $ft,. ifi+ tt
IfrA\lffi9k+B^
EI:)T 1Lffifii*,:
r . 4h|RFfr
t*'04 EI+ .
E ly# |r&rbffi+J1 A-.F. +*J&'# -H.'E+ +*i&,F.
IbtXt6t*.A+r
2 . $Efr- 6 RA "l L)litf+ 6 +fr
H
EffiE 5 ffiEbkX# Atr
^Hrh
ffi ifi\# " ts frfi)!' i+J&fftA" " # tf E ft eS+ r+F + tt F!1+t['n )ftnI
^
4tk13.6fi
"
3 . fftH -t 4n4.s. I t + +fi)86+rX!tX*Att*
t #rrXEtri+ .
109
trrllL tF.+' EiXfFffi# th nfis.#Akr€ir+fliif tf!!&a!ffi)Etr
. #Bffi 'lFi,il,TF!€
ff fr+t#n6
it . B ffi,[ XE
trit iftit ffi'r' 7 F'ffi+HWTVtA
9fA ffiffi+ € trn . €tR;i$*,ffiH Ae AiFffitr " fr + RffiEP 4.fHlEl6!+
ff, " E4}ik^#P4.-+S8mfgri+ tr+#'fitr VV,F!ffi,${E+
' H+E
. Et#-t$iti+&g#I
+ftfi\rr6pi+ , E6taifr&iHhTHffiafih+ttunfi
4tUE1E6€EA+rfurtfr
"
110
s. ilEHi+Ft&iEiltit
5. l. 9 l E
'lEtnffi F!iflE T F8igiFf ||fttt &tg+rrr$Et'
flF*' E € rt lr rttr it A!
'J n
.
.
EJ
ffi{4f 4 ffi$.,'Eftlv€HFR6!f}'fH&l&H!ElF!Htfttffr {=Mffi
lH[frtr
hti6E'i+{'rFfiHtt H., X %g.ffiAiltE + ffrE 6!E {=tr . rr )BE i+F!ilt|ittE
t I +{+T E i* .
l*l 1r- al4.t"ftl lt +{+T H!*t f ' F& i&e F ?E
43834fitrlit&)tE*
ilfi*u.o"
#
**".,
a,oalxFr i!H!;i#T;ilo""_J*,ioo=
( 50Hz- o. 03T ) : I m s - z l T
tQi9Etttr
: 0.002ms-z# 154dB SPL
tdlttttt
( 2- 100H2)
( f*Bffi
25ottE\ :
H zh f ' l o o ms-"
t4i9*Eegttt
l + t t l l *s o
0 01m s- 2/Pe
c
x . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. ....- 2 3 ....
( 3Hz LLF) : 0 l ms-z,/t
3 . 1 2 . . .p
. c l n s - 2 * ..r 0 ..5 .......p clst4Ntilllgtltl
ef it t t '
ANSI S 2.11- 1e6e
lltEfr5fra
t{t:
( €tE Ao oo38)
tElltrr
hfti
nv/ms -z*. .-......?9,
.....?,.?5..........
.s. ....nv / e
I
I 2lm
( BiE €E i t * # ' f i ^ € d :
3 5p F)
ffftr
wPr
tt* ( tst6€rl ) ...
.. .1134...
... ...........pF
r€rgFlt4€gil.
AO0038
... . . . 11opF
ItittHEtrl
(#got l, ' l 0 0 m s - 2 T ) . . . . . ..
L g ..%
kHz
.......51
fiE : tt , AsrM 2a
^Ufll7-F,E6tn+
rE.tIEtfrrl
lEltrr0- 32UNF-zA
zzwnen
;#Hfr
f.T$ifigf
;fr il?Ygfi
HB; r;-i= :"e
Et 1.8Nm +Re&DFi*tE*E :
hA i
'
l0 kHz
ttrrij' r[ilE]rar\***
&l!t : Ef*fr * E!+,C'
ErArlifEi++6fti
f,ltE : SigT ' 4l(+ 20,oooMo.
:
Eff : . ....9S,...Q1'...1Q'......Si
I 8 :9.807ns-'*
6
l0ns -2=1.02s
' *+tl&fi{EE€iFftt+tr+*fi D c.E?6i*E "
8C 01&12
ArysJ
: lo - 32UNF-28
!l*|fr
: 10- 32 UNF-2AX13mmffif;il
ll*lE
< 3/m
|F*tn+ l|l:
: filfi{E 1.8 Nm ' t4'0 5 Nm ' fi^ 3. 5Nm
It*flS
ilfltfil:66s
r mn *'L'*til
i A**&612
ft*Gli9l,t'
: t***6
e 2 moS,D'ft!*l
ililn+i$l,t
it;[
H X&- tb{l$finl 6Hl B&K f!'E€rllillE
BiJtrftt*'+'fr'
Prr n r3r€r
85.1.tr &B&' +& # &Xit4 + rflEtr it ffi-
ffi,ffi
^ff.w61r
111
B&K4 F F!€ - t rr )Etr i+atlE?E
f r &,a1EP finffiE +4ft|l+{+T )E
+ F!' If ,ElEl-4.+ h+r
ft A+t,D,ffil*ifr T FB # T'fI "JSf I rA* E{*t+E ET
& + ZE
ft fr\lE*f Z li'lF!B ffit4iR,J'' TE' r[ll8Ei+EfL]i6t&G' X tt *'
lL++*f.h+rtB6fr*f.lfl"
Efi{t]i4ia&Gr'J' fitil9eH€+EFfitrFlti}E. f*ffi ' ^Elb.8*kta:
tfrft.lf)tgffliE6dfr+r"*$/i|tatr'
m4nfrM..EA . IE.EU& tilh+tF
A+J
HF!&#tr & , [email protected] i2Hlfi?EAd" H
" E-+'Jr$BEi+A[FfiAA
,!3ti E FJA {r ++1t++ffih+J
lrtr8tr i+' ffia Lh.R
E xfi^u.+ &ffi h\ " ;EI [email protected]
5 . 1' 5.2f[5 .3.
+€F! EtE!+Tf;rA,Utrt+4t , 4ttbfrftfLrq. a xfiEF!'i*EI
i{ B&K
++Efi ?Eiq6 F!fFH itrHE
fl . + 4W h tr +.A H!fi Gf I iftJ
tiill'&i*&fr+r
ilsEi+F!fF&t.
D
Pot.nliomcler:-Ze.olevel:-
-O.le :
2q,
-ow.r Lin. F.aq.:-H:
6{X'
llHr
2
W.iling SF.d:-mn/[email protected]
20
5
Prper
S p 6 e d : - m m /so c
trs.2.tr #ffi " #trfr fr 7 4+ ffi+ffiMffir*,
"
A
B
CLin
.aoltrilEfl:
( trriFlEA+q&a4gH )
tci!ililttrrl:
( Pzz3EFJtil+)
8 e 2 4 ftffi
18os
ll€loEl:
*t r l ' :
iFF!t[+iFfrt .
&dt **6trEif
EAD,'4 , tttfr42s0fitHBilm$6tr
' tfr&frlifrr?k*.
€ E^ .
H-j' r0 - 32 UNF-zA4*ll&8iF1383. ilii ' flffltrf
ffitF#t'tE*+xF.lE' nikllE€^*,+tllt*+tElES'
fi )lE i+i0t * aE ZFIF!EiEiddidrEAE &'Fr+Ef ! ArI
F t *E' i0 e l ***F l E .
ti*ii* rEB&KF!"8€fi EE i+fl fl f;.
ex41644r!**
ft^g-+#.
& H + f tsiJa6!t *IZft #1+frlzsffifrt* tr
6+min6*6f ffi6!lliEr[8.
!t*r{ttt'
85.3.ff.#8# " *E&F6n8T -frHary#ffi
5.1.1. hlt Ltr.frrsEi+itt?&E ?
X4 ; Y*
tr ten 5 - Fh+r
&&F!lFF WfttfiffiE'fr+rlf€dfr
+rrrgBZtdh+t
tP.Zrl,' [E-tgXIbF!trEl . ftiR.4.EnT' tsEH+i*{+LF!4AE-t
Yt
tr FIiISE; t {l]"J6EHH
FlFEl' t*#t+FB g$+Efifr
T 5trtr tl..:"@lfift
f i"
6 A,U![,Tid-LbHn : iliEtr itffi ffrHf ++Eh*tE*#$]BT' ffifi
E K # + * tU/\t t +.f+TF!rr ittr i+t4Fa. tsr'l' HF "ilH,il4)! F++E
EF! ' xirr)tEi+E1-tt# " fi#K#iii+ lfttdBwrizuiffiE^4*thtr
Ii.ffiIVrh "
r+4 N
& iEil.f5F!E - € 4 g$',tE lrEE + gi.' t$E!lf* itrl€l6
ET
A ^i i*' fit & fi,ft it ^frfr
H-MtRrfi,R.
# rE,ttF!t€j,tT " F,ffiE Ht* rt& iEfU
ff+t*l$.
trtrr'JF46l## . tsH?Es.3.4
113
ftfr:fr ltlil -x & lEBiJ'ti {ft,H.E eiI itilt rr )ttr it F!fr[4 ffiM " Effi
{*ilrri8E itzl{+{FjtF
iX,T' *[T g l*+fi] "'E ff fEtTEfr(rri$E i+fri4qA
M1\1lc*il1+f+.flfr
,t*, E#1EElr$tE.it&Wr4l,&,#, lr&*TW+En
T ' ,lxtEit6!ffifrffiEEaFRFlf" [Etltrrfl,-l}'iEtFiX,'tF+ ' FtTt
#tE'fi& ls T . rriJ8tri+D[+!hM
ffiilllaft. 5.4.2t + arid.
5.2.&'EF.:frltt&fir.
s . 2 . 1H. . S ; R
talt&&' Hft en-f
t T iEre,rf
6-+€B##ft
ffii&ffiB#H!{+
t*tt&4tI:
KE . fil . Bff'l ' €ift. i#1+tEE' itr6rtrllfrtn**E
EffiilEE'i*trf,Ffth*TEIffi
FStit{iinilfrl#trilti*
ffiatt
*+*&rilgsIr.tlrs&E#itfi
6itHffir*€dsf!nr*
( btfli*dftr'ti* )
&rE .
l- - - - - - - -
I
fraqs3
{tHEriEfi f tt*rftIilt ff fl *ri*EFfi
itft&R. Fii[Hf; t*€&EF!fi rE
( rLfii*dtsr'li* )
-- ---
siiEHffir*sd#
L- - - - - - - - - - - - - J
*
--1
|
frilit&frH ts ( FlrfFE*+fi rt,t+B*fl-iliEmr!i||tt+E*'
Hlt&i*it?ifite )
____T:1iTi111____i
E5.4.&.t9fr'$ffJ'rlr^6^
114
ffiiE€B#EIU1zth=
+:
tE€ #t*. +Rffi
E X, ffirt tltBh itE+EHBiE4 g tJWI9A' lfiltl|
sr( trffis{nftt) ?tft,' *fr{+B;*F\Rwtr..Hti6}i*fi#d6'r{+
r*.ff 6 A+J
B *Sf,3iF4 l&€B AS't !I T fAEtnWan
e.H- r*." t {t't)! El
ffi* tr A tni&ftfr
nFfrFfrffiE' e+ )! t t€E{flF!&}Eq& F.Ffr
ffiH "
2. €iAE )E€E€*. t {f.l& f1:+.
1ff+tff nFfttXs&E+ti }EF!. fi E
h i*E r\ft.Ltfr i*' EIr
H4 W84 +.r"t€J'ft
bb+t,&+ ft.frllti* "
{€iEffiffiG{+B 3*?E
fi iEfiiT
nFfrZtaq.ffiiffi # E tF.'lEUl*t+& frfr
x
.
- t\,|4 tA&q & Ef Iltr B 6,f4 FfrZH 6+r
- *t+' &,€ EU i
FfrZldA+r
F!. Edtsffi };fr ' *kfi en f igiFt4. EiFIS
#tnE.ffi.++)&triEq4,
iT H-tEWff nFfi' fi f en+&Bq&e + FfEn e+tmW6+t*1* " X ft.' ft A&&*We + fi iEF!f€B gS'HIEI
E i,FFtJffiWifrFfr"
^
3.
Z{ilHTffitbfii*fA}eEHeB#" rtFffiI
4 tri#ftftFrlfi.bft
-+FH*+ffiE€Gt*.
nFfr&t ieq 5CI
A +, ffiltltt i**,bbfii*fli& F!. U
fll6 HtsiEHffiiE{€B #il Ttt*E " Et+' Effitr B # ti lEF!EiFlSl+
5||f f*i[.
5.2.2.B&KFIHSf;
B&Krr )ttr it F!fi#,
.s) "
4 ffiGrriEtri+fr th(8 tla1Ks
^8n5u8
+H
E +,D4 * Effirt iAit F!iI € r[ XtE it' trri€78'f+E
tsE - f #T {3J
pz r00Exft t6' HT z ri ffitr F2sfr6WBf[
,0.+rtstrfl
rc.
#te fr+r
Hft!F!K Xn
-+
u\lE.n
In
rr
)BE
i+
t *#
EffiIf iEiEffi ' rh8E it F! EBE + &9\+L'
( 4tie15.3.3
)"
tF!fi*r' {FH+Ht(FlrriEEi+fiw
trs. 5. 83054.
4 Z ffi# In)t E i+
j*ftW,h+r
( I tk1
961t
€- +ts ffi+4 F!rr it E i+ilE Hi$l)h+i*lt
^,F!35064
iEnut*SrHAFt
5.3.I fi ) " M!|, H8305ft1262648
fti&Ed€€{?
t-t#{6Hi$t)h&iEsF! ( K5.6) .
E5.6.35064.tttqEE
116
B&KF!&iEq9Se6+EF.EEr.i
F-J
+tr 6!tra ffi]EE( NBs )' Uf02
t35064 tiiEEd€ . il'!3f€iE6lE6,r3".EH € XE NBS' ffi T E 91tl Ir\' iit
F!ts[4tr i6 " il tt{*iil T B&K6!i$t)b&}&E ffi.BF!' +f*8305F!f{ ffi nI i0 i,ri
NBS.
'|l
_
_
{+1,t +
fr.fr*94LX1F.EE E $rr E H i+& +_ € ffrEfi iE, L\Ffr
Bl&trlE€3|l+ni4.
it' 8H83054{f
h rltsffi+4ffiiE' x Ifl+ E
FftHBAK+ltuFlr[iEE
.
rfr#:rttrwa+r
aH+Hti tb+l
B + F!
4 +,0.f[ Hf&-'&fi$* gCI
h 7 trktr'nfr+ tr + & rhfr\B&KEF
&w
' €nf -€FiEf6# " s.ll,' He55e4&G4^( tk15.7.r
^ H+H}i*tHF &86ffi 44FlrrBtr it " IiHtAK%&'k$f'
t )' Mffi
w^Elb-t9t8*t"
, E4(E.d'T-4PyrFA' m-H.
tst+' B&KHtffiH-Ed-''f.H!&iE{+6
g+
gg1fUf ' B #iT
&lEi.fi' rr.if{Ri[{f-rr),:EEit
# rr,SE it 6
&iEHlEiFlS.
Es.7zr,tTts-t+6 "
BrK filltiilt)l*ll
117
5.2.3.&EftrrEfffif't
T fi4EiFl4f[+Hdfr
tr Z li']F!E.EIE fRE 4 F! . E]Ht4.Rfr+Elt ffitb&ft
FfrFfrfiti fr+r&86!-fllS, ffi'[email protected]!frfxft# ffiE A " ts BtHr*E, IHtE- ^+
&&* 90A5 -+f[ FtHX fr+rtl.r.&fn
nFfttHbt, ffr,ffi
7 E r! t€{frF!{X#' flF
.
+ ' #Bfl#UftffiWfr+r46frEEfiibbtrA,J'
- ff tti ft igtAiEF!4 rAE
6frtr,'b tfrffitEl
h I i+rfteffi&iE li* F!+€
H . B&KX H f 4trfiiE+,C' F!No.3003
*ESx{+FfH it6! ti* . i/^yff+fr
( r )FfritllEh+r46frE'E, [email protected] ffiiffi##fih+rE
sf!'i*EJ1H-t€
( t )Z^ . )lqffiMffi l' h+J}l€.,
HE' tsr.j' ilt|tFlH'fE{iX9fitt]h+rilffi
&Er'jFlTffrEEl?txffiX+:
a) HEttLTtfrEE
b)
^nT.6frft.8
6!46frf.E .
T ffi+tfl *{tr n &tt i*ffi t]b+ii*&}Er'J
E"
Er.tE" fr.ffi'#rJt+i*^' tenl.af L]ilt|EfEAH!ffiWrtJ}.02%FlfH{fr
ftm ' #qi{trf
' €Eitl€i*#t ( 0.1%) , fii'ffr*SEAF!+Ht
i+Flffr*j+tr
t ( 0.I %), 84 IrDEtr
t ( 0.2 %), U&^4rriEtr i+Flif;rdr
EA ( 0.1%) . ffitrtti*ttiE6!35064&iEHaru$05uz^+-ffiiE ritE i+
, 94i+Hh0.6%
H!{fiit4*HffrE.'TxRlEtr)rss%W
"
NBSH Fi* th6. BAKh+r
bLfi
ftiE6lE . B&Kt,ffl ft i** filE6 ffi
't"
iEE it "E F!B ^T #l 6frE {fri+ h ftTj .95%" Lr%#,* fi i*g tffi it i*#'[
W, Wil'rnhlJ'} ffiFfiEffi,&lil i*fi ?EF!3506
tt iEEd€Ffi9|L {'r4 6frE E,
, HIEhI.I2%"
,fE{=trrvgg%W
B&KHE-€itr)E&tE m,fri^
'ptnrtE ' tsts&fi+E#fMH
NBS
I %fr+t
bLft#frE+Hfft5tj
4tft,ft.Hfr3tti*&EF!"*tffi'
" +E, lfrtt
MH T 35066fiF!NBs F!+Ftnfrtr
W+, flFf-, tbfi itg+{fi it^+iiftrtrF+E
s
MtrgrrF{l.38%' Et+4He9%fr+tEtitr
s.3.fr]Etlt
atrE Flfirf;El,t t = flf#if*T fflF!ii* :
r . ffiitit . Eltl6'd,tJt+tb^tnE-a#^ "
2. t1l-lt*,.EIJH+Hfi i*.
3 . &tE#i* . E€,ttll*.ffi-Inffir*.atffiArhffr)t# "
5.3.1. ilrt+ttf
EE-ffir6rfHlftiEli* ' ffi4{Fffi1FH€llFliq6 ' Elft ' )<4*f.lrs
il8tritFlHF till4^mHMffi Effi ii* H tsil?r&lE "
B&Ktr 83054+ I ffiWr$AtritffIl3s064tt GEd€ Uf i tt $r'l F!* E'
zi+815.8
"
itUr* E E L)ltzf ,trb+ j*{I t +, D " itt)b* €frfrf+ft 6 }8,r it E it F!
. +iblyh+rhfr.#( +E4f+ffiffi,) br.
l*ffi'+ff;ftifilEliEfffiFfiEl*
L' H rr.il E tr i+E €fE * 6!*[ h ftfr $ frlJttrft {+€ " et€).t
E.ftVfcft&
tr - tA€ F!*[ h StJtyc*.b* H'tH #f [ + it'fx 6!tr E +ffi ffi,' ts fitA )bff
nU\l A+rJtffi-tA€ F!+ft,SWfifrLffiBVU,i+f{gS
-thH LP +.7 + i* +
EiF!+ |Y.*f.,ffi1L+r\.ttftEVb+rri6Ei+F!
^,
F!+fr ' # H t ittlE€-,fl
W -Wli&5E.A+J
"
ffitilffi4 ( E54tA) HE9etA*$P+.' 'V,h+rffi#,6BlHffi4bbitff#
F!tl. $r'l ?f . iFJ
bblrtJ
i5fFA HlfEffi ' H E fl zr#,86frfr+r
" tr E r[ )ttr i+6!€
L?l+flEan€'fri#itllt
{=++fr'U' flUH-fEiH&t#fr-f
' tflAililt
iitffirlfi.€4EtttlE "
-WftttE o Hrk' ffi,tn4i+
+*EF!i$t/6+i*ME[1n'ilt|€18305F!04
*f # i*'t Fltfi+ff ' Eftl +'t rhEE {H" ffiilt|€i5tJ
F!rfli6tr i+F!€{E€ ffi ,$.,
.
iltt+FtJi
afftr
htlrrx8tr,
119
,,isi
JPt
Fg
B
NE
E
(Jl
S
F
o>
m
l<o
x
E
w
iF
+
iic
)<
*T
FH
il
m
SF
o
l+F
8F
3ri
x*
120
-" "
160fifiIi' ilitE t10)Kf.}
B&K{FHHli$t6nfrn4h
5.3.2.
FroA!frfi'-,A
6H -w+lbfrtlt9ttti..lFhi*" {EE' B&K#4M ffiU{ll' Bm.R/i tt
6S'&frS-T " BLbi'i*E :
| . En*&w " B&KF!Iffi +' H Eft irt6-Hl€ix4 n ffiWGh r6tnfi
*illEfDHfti*
i*., Elnl- +ffiH4+h\' X1!++ffi+t11k&+'
" tl\
++nftffiT$Whttfr:'rt
ffi ' +]ft*lFH'infi ' HTEUTN+tlhtt#ff."
l*ld.
E i+b\fr.#frffi
2 . Mffi,br*5|/]il{ifi iE" MH+ }i*rt' rfi,D.t&#rrxt
tt{Ri[.F,
E.
4.fii*l\fxlftfr{4TEqH'
H€hrcffiXrritEi+ "
6'
5.3.3.
?ff,H*nfi&E')*
B&KMH HSHfr ,i*' it€-ffi+46lit|Itrri8tr it, frft Tr ff.
.
iB B&K{ftIEA+rF_.+
AA^qf,, e, ' {f{FJ-f iHff ,[)EHi+U{i HtsE!tb
^ffi "
+i&i&e ' A[EJen-f +lu)htr^^
i+
ffiruAffitr F!rr Btr it L)lH+H tlt' tr E+83054+ 4 iF"&.lrnfrE
.
,^
rrBEE
i+F!+fi
FlfEiFl.
H
Tfi
trr)BE
t
{|]F-frstRt
*T
aE
-t'
-HF!' t{llF!+fi,UZ tb&HtE?{ll h+r
f,WE-:_'YY
"
s4 & iE*f HAe
F!4801448054t8
A iffF'#' E t H+ Hfr fi iE
6g-5481
.
rEtrii " l+rqffiffEI
,[ iEtri+it i+F! 48i 54!^E t * Affi0548 4 F"/@.lrt
.
4rXtear ia,fx?sFlFfiht+
F!ffiF#AfiF, zr+ tr 5.I . ffi+rr)8tr i+L)ltEE
RfilfrrrtfrlrH$Hr\
'ffi81,E [ilfr+Jffi
Ein/l # ( "I L)lt) €ffi* €EfHli r {F' B4x}pa
,t re)JEiJ
trFlHffiE€+€E
4trtr68€84fftr )' FAFlJHEffl#irf,
iTlIE€ffi
Eil[Et"
&tf
,!i:tE ii
*4
iliiEit
85. 9. H E #rH # H r\ ffiWilti8 P.it ffi# E . 1rE tr i+ 6ttti + ft th!.ili gffi.^ #'
##^EE#
tfi n { L\i6EDH0"8F!€ E*' ttzT }IJAWbb+t#
ttsh A fr.h+l
( a.h1K5
- *F.nffi?€
.I 0 ) . EU iFJ
FtJ&#.
)68
i+t{+ irurr
ffi+ BfEift
0# +,-Li+iII &4,h+J
*SF!E ffiE' 18297
/Hf+ " tsr'j' 4trtr Efffi+ jtr(E^
iEBtEr,x/(a$
F!ffidnti*,t .
*f;|lfl+fiHq
EV/*FE+*
IOt9
affft+l#
2970
ffiiErri:tEit
ffiiEr[iriEit
8305
ti+fr^*
2707
ffia#ffi*
4801
+
4815+&E*
Es. 10.&+2e704R g.bb+t#htE E H # H fr,affiffiE tr &#E
122
2e704J+Mj_Fd[bkv:
I . iH'ft+ftStZlElF!bb&
"
.
2.
'rt*itilitsfE6liBtr
.
B&KF EF!rr&iE+[ NBSft&fE{UFltirE+H{AE
3 . i..4."tr,5
4 . )!€Efl€ffiAtrEFltii&'
iFEE€fn- €ffi+€&"
fi EtI +f I r[,Etr rk, FtRffid.rnH ffi hyfrwet+..B&Kit||€, [ )Etr it
Hzfrn
EE t ooHzffi4.frlrcoms-'JJ1d.E?ktiEA! " 2W04.tr-frUffiX60F250
+ruH^"
A q ffifil ffir'f ' Jl 4il )Btr i+tLftrt.H frtrI{F ffiE A EiT 6+t; tF*' ft
*-f,r)EEth&frfr4.iti#rr)6tri+
' -dt
" fxbfi4tnrJt
.
.
B&KM
Zfi
1.t2.5
ffiPZ 23
l*
+'
i+qFH
fr1FH
^P4.l+LEfril
*1*.h\#
A ffiH 6' rriBE
(
ttPzzTE{)tffh+rfiffitrfiBtrit' 4€ffiFtrtr f[€A ) mtI+6igrr
10{*tnmFIi,25%. fE ' n-ff4TAtJAWt ''EtFJ+tfi!Mf4ii+
,!.50Hzfll160Hz, H*frl))hr.3% "
H " lfrl1in'
AillE€,E4trtrr.i"X,tfi id14.€,l-t4trtr€6il)6tritf [€9f lts\JB,
l+4 Et E Hv' Bft ' U {ll€-*s#ft &Wh+r
" tEtFtfrTHlfr ' I|Je#ft
T..HH-,*"
5.3.4.&Hlft iESE!ffiA;fiDt*&itEtrE
&,i+ , &.h'lF.frEHhtJttrttf.ftMH-eE&EtsFlfEAiffF,** "
-l - 'fXAS'
{I{FJ-+r\=FfE6r
itUEF!I lts+' tf'
B&Kt ft E h+r,F I-l,&.P
ffi
Er{FH+}i*"
42s44&8il[d3*" tsE- ffi4.4 H!' dI2 Ji F!H €iuf* € F! . E &]EigF!
, Eft.rle.2 Hz( 10009J[tr
ms-',F!
/t'] ) T , Pg#Jl:+E{H10
*RetffiExw
pm"
ffiOfrtrUil
trEl]lllfE ' lfl*+Ylfi+Ri8tr 10mm-'f,lthitftli& to
4294{J.E'ftl
1
1
L3 %" ffiTil,Irrf E
5.
H illEl
Fftfr
)Ft
)!IgfF6!' Kl
.
if F!aff H
tux#tqi,'id-trrr8E ^E.t&
123
trs. r1. 42e44+fr4#ffi#
4zs|IJfrffi+TidEfiffi ;
1. ,rXEtritAWtr_A+J&8"
2. RrfrffiWfr+rthA.frilnff
"
, r)Etr it Affitr.A+t
f4d fr-,f++X
f6+ 6!S,tF' .R4 H, rBtr iI #fr :E\EI
*s* $, x ffi + fi F!€E # iilJEa[# rhBtri+FIHfJ
E ]t^ # 6!+rt,tFt"JL)l
Jo
- + f, # ++,F,
42e
44 a+r
E t tt iErr.il )Btr i+1tJln
ffi$LEt itilEf,SF!€A
zl . EJt)lilfi+E+ Rfr.h+J
RffiE' nfT €ittlEfi6+ * +,{I*SA!Atrtr .
ft tl.' EItI iEfi #t&. # F!tE#, D)h#,+E
M+ i$tfir*$
P HAtr
I 1 jr$A
trTFliffi4ljE{ft++.
5.4.trrittEi+xfuffiffiil
,r it H it a trE E F iEH MH htiHE.E#..{EE, AffiAF!*H{fr
itllE
124
l-tr zi [t :
+' t i^T Effi - F!ft H ffih\i\\E+Xf.. +\lt'1]6.ftl:+.)Ztilrl+t
I. +f;|ilaffitr
2. finatfifi.
3. ?.x*ffifrn4
+. r€6
B&K4.FF!€frriBtri+ , *4ffiEe8ffft)4tilllEF!
.
q'ffi+*f.H+r'dt.E4
5.s ++flid "
5.4.1.lf;rtuaffE
-l
,EB&KAA' +f;f'l Afi tr EH +{LJTzrTK5' 12F!€ f E frtJFIfFAa UlJ
Hzffi4fntooms-"F!l][:88
E.h\" tX)J$Etri+F!+hft./Y+ffifi' Lll30
,ltl#.dri+,D.Flrr)8trit*#+A
-5ftlEJW
+EA.
' ,E+FIb++;tt
" tsilt{
.
F!
HIEI
+t5tJ
F.J rcffi+m$tr itL Fltf;fitflit htrfr fri iftJErr iEtr i+ +fifi '
.
fi tA' # HLIH.Fs
8 fi 4' tf;ralA trtr frtr
tr "JL)l{fr
fi FlfEf'r4 ff tr FJB-.1'
B&Krri8tritt "
^
idftjr.4*k
tfrfriR w E
E iI BtJ
E 1rU8
+ t1'tbl
frX#' ffiA s AX tltJ
85. 12.+ lUX trfi B+J
s.4.2.ffi+ffi&
+{U+ B&KH f itljEen+!6MF!*Ezrt El5.13' tEffi tpAd'4rr
)EEi+tl'h+J
FfrAiiil€rriBtr i+'
+,Ii&/b.^8
2425
EiFrfi*s(2)
2626
Eil8&^5(l)
2626
fl##frt#
42B0
EH/*FE+.*
lotg
Ul*tu)r#
2706
85. t3. iuBlrt)8E i+ffi4 ffiM.gt- E # E
(
L4), E 200HzTs0kHzfri4ffiE A HE
4n}ry&tqffiEtr#
180HF!#J*' ffi*,Lf.-+f+ffi
^tlEJEs.
IAF+#hEA" 4ze04,a+r]6.6lr*[{+E-f
*+L' t t *rritE i++Ef+
,rtrfrtr
T ft
t X+ffi , +ffiLH - +H&9\fr+rt
{*F!t+{F.
ft g+tii+ffi E 6{*f+
M.ffiF-rnE
+ ( EffiesEE6), ffiAe A+rlrriBtr
t4' 4 r[ Btr i+' F 4.- t -5q h il i8trf EX
ttrE . t #T'ttrn|#*dlh+r-F!{=q: lAEEWIfr^itJE4#A+tr:rrffi#E$1n
' f &HT HA 1frfftsc+#A+:
+ft,u€+' Hft ' ftffiEX#**B#I+TIEafr\rri8tr. ffi&rri6tritF!+fr
,$ ' fr€Z;X.l.BilEnzk#+ffi5tl€+ie*t[
"
p4T,J.4fr1831O4rl$tr
ittl. ' €-f B&KrliEE
i+ftJFlf
a&tslli
&W6J#titHE6!4#
*,'
*tfrtffi4' b,I
#1+Atr&HFlm+flfiDtr
L]7i(^ffi*,
L i*,u . Jl4 fi iEr[il8E iltrElr-r+Efri4T F!q6D' +k{l]itEl
*rF{S
ffi#FRFlFR#il.
126
85. 14. 42e0
4 &.WtEt
fr\t#
iiilE/riEE i+F!ffi+ p6MF.j, T ffiILF.,brfriilI+.:
ZfMffi+it
^
E*sitBt+ {FHF! " 4 fi fr\a#^#.
, 1+trc'tx,nfh+t1Rt.
#4th+JffE8t\A4.4 f .
1. ,r$tr it t#tiFtFr?s * #-s'
fttftMf,L
2
E ?fiE ff6( Effi ?S) ^EHErfi atrr$#' ?5[U
fitz(6Et+
5U
i$tF,?S**[
D?iF
.
)r^E
E!
iEt
F!f
rr
{E
ICiXAiii€
4 f E A'
tElElr#
*,9[F!rr)BEE
.
9.48
iI F!+f,U'
A+Ji]
tEE tEEtK B#i f
Eb\.A# ?H 5U
# Flrgif fflf EMF!A4 3sE# **F!ittr fr
€+ id* {x' + ifi tBiJE}i^'[IEt
ftjEl p.+#& i$tFi*SMH H ffiilF!{FH + {ft+ E AXS.
,r'lF! "
^'i*
ftlts.sokHzL)lt, Effi # ffi t+i$[F,3$* g[tEE /yfiBE F!+ii[fr
E iRt*T
p+"f*Ffi' HE sokHzfiEn-f, lhl*61h#.'4.gg.+frfrn4{'r4#t^tr
"
127
5.4.3.ftE.F-ffi6ffirF
#atftrtfriilit!|t +' tL+iftE q ffiH x " HT t ErritE it 6!- t4
+8#' #fiBtr#t lh#tlffi . E ffiffi,i*EftrHr&iftlEtz"
,r iEE it Eit t F!EgIi[, +*ts' #H-f Etr 1nF€d*EAH!€fn
r&fi+E
X t : trrl}tffi4-f ' rri8tr itfi! €lEf[ €ifi lEl
iF€i$iE," ftFLtratr'E
.
fE Hiruiild€6flEE rrBtr it F!ffit€E' #+x,uEtffi {nt e0"r.}F!
. {fitfl+{Ut trs.IsFfi
,FA+tEX
ffi#, E -atfr.Icrlltr
EH ffi# F!)E{U'iH
Elr)linaatufrffiilna
Es
fftH-efrtE*sEr,jffiitilE4.€.
E'
' B.,L'
r.t'
E+rffiB'
ft
I+F\-fWfrt+i]HEl"
1ffifr
ffiffirffi4'"l LI#t+fr.ffr
85. $ . ln)6tr i+fr,FntrHE ffi4 frtiilE # E
i+Rf$ts*' T)E' tsr.iEEtrE
H 2t+fii*utf{lEEE€gnFrr)EE
Ep
ir.^#-E MEiE#, lEfi
& rLA+ ffttfr.F!i+ib . rrxEEi+{Hq 94gffi
^fr F.fl' #$xEfr+J
.ttuN.+
I{+
f
EtJ
rE#
tUffi9*," tlti*r
+ffiifrFlEl
UT HHFI#E
# ' "FktXl+T
lrr-F'tretr.€ffiF
"
128
5. 4. 4B. S
- t, r;BE i+F!€ d EItt E X )r'eF!€ ffiAtrE 5 € fr Atr tr Z I i fl"IL
,fH' # EIrr.EE f & Gfi {Ht4it Htxl+ . & tEK * -t Ff5 6!,fH
HtEts tf+l!+
f tJ
F!"
'lErEDffi€6€Dt# toooHz&fr4Tilil€tlAHd., tf.Al+5tJEH-fA+
ffi4-+s.E)rn
FfiEa+JilHl*1+nA+r4FSfr+t€6E.tsEH+E€it{+fr+r€Effi
10{*' iEHz.5%llE,A+J
itilt6!€rli&"I6ET-t+
"
"
F2tfr,
ftiE tr # l'E HnF!44 € 6t' €+f;T &6rr;68if FfFffh+t
fr,4frfrtt
g{4
&+ frr\iltttE it t
" h 7 lvlvitH)Juttr i+ HhF! €6' Z'#H*
nE. &?Etr#l.6Eftf{44 F!€9tA€d{H"
4,bAEda+rF
5.5.frEr'fir.til EE i+ttffi*frtr&ffi
it R&tr.F2tfrA+t
fr-l
fr)6tritftiEEfr-LH- Ekfr1..4"
^tilE*rilrri8tr
,Efi " Afr lhl$ B&KitiltB,e4trtr h+rlt*,
"
.trrEHgtfrE
5.s.1
itiljeufi tET : # t[ rEEit Elftfx- &.ffi*.]., ffi*AtrffiE itt{ut il it
tri+F!+{* , ,*frt81F.tutr4ft,^l<ffi+ , ,!<tfufrlD)h25t
' HTBiR. zJ.
.
't 4 * ifi FffInIffi:al.+i *E L
BtElt/t#iqE6lTFRD[+fi sHz' +HH&Etrt 6dB/ l*ffiffi" )]n
iBE i+F!il4{H+fi
,t H r?{i6fr ?EgSitUE. P 4.l'idffi ,t 6!rrXEtrEfffi iErri8tr
H!
it A &tr EU i+Hfi {+' FpALIIiHEA iLE, "altl+EtJT
iRtr ffiS F fi E .
5.s.2.ItEAft't
lE.lnlxfl# 4 lElt E ifl AlrfiET #11ffi *ililtJEt'4 * fi! it{EtHrfrtr dbT
1d 2 dB' rF*' EixMffi5T&?EEI#l'6! ffiffi , UlXl+rriEEi+A&E
129
fr+r
AWEfI € A'fH
frrt.6 ffi . B f fi #EEfRffizEti iEiRtr ( e7R) i 4+ItJfrtr
UFx#frrrtrA,tF!4,ft. €,fa. €ffi affitrf[€A' fl]fr€tflHifrA.
x{f B&KrriEE i+' U +fiiE t {ilFlifiE {frffiitF. fr6'X 4 6!' E E El
n Ft- UE 6+tE
€ft#+R Af H{UFIiRE{effiX4 . T E' ifl tr ffitt EJr\ +trt
i{re+ €5f ' #eFfxFJ-4.qrr,EE i+Flft?EEl*l. .
t T ir€iHE ffix 4' rrtEt it# t E1.t- t HH-+Rf tf F!€ Ir+E
-dl*fffir#j.' #ff fiUff /. tl(iHifr9SfE. t+firr iEE i+t X++Ril Affi A ffi
'
F!
tJ$8t
i+n
A
Ef
i{
&fE
;
i$iDJ
*$ftl
4
t
if
&
nH
f Hf
I
U #
f ,1f
,
(
B&KFfH F!ffiA effi h?El+j 20+rri$tr it lxi^f 3 {fl
ff 6!E -r#ffi " ^f
E!;k,J') " &tEftft l&&frT#4i h+r,FftL\4 f+tT.fr+ffitT*ffi A e ffi5|tgF!
6!ft & " ifltr {fr*tlX6 F!itilEE- t&++€r.f FIEfE' E
*ffiffi P kT..86fr
6f
€ tr )! # t /E K F!rf [E]X f* i[, riEE it ts f t|T + fif F!iRE " 4 6 if Eft\H
E.tfrE'6flU' AWE.tr&ry..
lrN.H#+9.*r.J'
rrxBtri+€ 6 FI'RE{effil+.a' EIr. €Ef[ €ffiAW
tr++,t"
5 . 5 . 3 . . E & q Ef r E
8trM4 Ffftr€EtsFil)Btr it*#A+ITT-ffi EF!#JEH4F!tr
Ef*illlF! " MAHfAETTT)BEi+,ElEE!+t
" f:Rf+rAf#, 9iAftrf&' HTE-EA' r[).t8ti+4t *r!7 fi1 . M4H F!+f,U-5rlif
, it{€r[
, H#{itrziiE#Hit||
. EMTTpaFTJ
250pelt;J.F,}
Eit6!+ft,1i_tg
iEtri+F!ffi,u, # iI Ht+P 4 ts-fHM+fi
,tFfFHlrri8tr" ffiM4hrri*
E ' Ff+ST#EMAAtt " E-hfBEl#_t , 9ifT tF!4.4,f8.
5 . 5 . 4 . F Af r E
jtilUErr)S
lEi1ffiH*-ilrF+#ffit#ltiVE tWfr+fttFifi,T' +€6fr
E i+^4
F!F AtrtrEErEF!" ft B&KAA' ,IXBEi+W?-#E-t€ frF!4.
130
.llt
Efr ' ,J.BF*'&+A-'EEf+F#titC#t ' fii&?StE4.BA/'11,
lt-,4
fr+JF
Et*. " J.id# g{fr{* 7 l+ffiitElrtld,Ei+fi! fEA fr 4. .
,r EEitf [ t F!BfJ
E]f * gsF!f ,t' f8f4,n f{I' ftiE*s€ drr: t/,
i(taffi|ffiA*f6\frt" +ft#I$ttr i++rX
E {=€ H!flF- *t]r})K
fr F!rfrig' EJL]lffr
Hzffi4L)L' h
flF-B[/tX*
100
AF'tWn.
Hi$iFrASifrSFlFffi+EA
'
"4
/z,F
.E.ifi.fr)t
+ A\#ffiA B*I+S'
RWtr8W, Rft 2E Io0HzfriHA
ft
glH. t*ffi ,EffisFEft+fifiZr.t'f"*0t^M{frilhF.-,fiA+r
" AEf+H
F!tri#T' iAKEEJf[r[)SE
i+H!I1-ffH
lbfl "
5.s.5.&aff't
itilEa!8*\ . trf.B&Ka a' rr iEEi+ifi E+
tseE- f ft r)r+€ffr
't
^r\'
EIF!+,D'
' { 50Hzfi€iBdttElr.}' iAF!ffiAP+.7 " tr89\ffi4,1,9t
ImWE0.03++Fffi
" l]r)ttrit&t-Fj&trf.7r€U*.t{l' ' Xf+' ,r)tEi+
f[ EIE#86!€ffiBM)EA' ifr#IE&4'. E fi l'E{ttl+-f+, ilil,trrXEH
itF!ffi't^,J', X+t&l\RWE" T)6/1.F,'Irfr4
E."
| . rt{+Hffi*EtAfilBM€ifrfrfr.i*WfrF!" Ef €ifi#Affip+Wrrr
#tr' XEfrH t*FH!,E H7lu't+trje'A
"
2 . B h ffift.ffiEtF-A.-,#,
ffi++' UeH E,LbBEE
A' 7r<dtsEAEiR
zJrfi! o
3 . lJ!)JtEit€rfr+'&,^HBM€ifi .
frX 4EIfrL6rn\/n& + -'*ti.fr+t
tr t(E'fli{llF FEX
if M' + H
ffiF BRB
tkg,t&afiE "
5.s.6.H'E&FE
,r IEtritE L)lM
HF!fr HiREroF {ftiHE' t X )!'e6!iRF=ihFA.
" ft.k,
g
D)ft' E*t tE8&41+84,
ffiE A' rri8tri+€Xrf AiRT,ftE244,W
Elf[ftltrt4EA+r+.[L.
tEB&KA A' HHfEr[ft 4 i+i,fifEt+rtr
r[ j6E itit4] t idi{ 9$. rri6E
i+F!A ffiti E F-lfr.E
i+1,6#E4r,t,
#b\gl244:W
fr #4t ffr. E i+R
^'HKA4
ffitr*.4t2%"
131
5.5.7.;+fiStFE
F! : E rriBEi+t # a iFE#E-t' Ll- E i! F!i+*
lFt iilgc€Et+ffr
100x ' *Hft)rtiEF*i+A+J=
9k, TnEl€f.tgtr[)SEi+
+fifr! ( *- yf,tlr)
L, EFfrft " f*fr ,rnFtrfflffi#qflD#iiftiE " 1.+.{t-t#6tlfr.AffiF*e.
ry.12 %A+rflVtfr4.i+#El
' Blrry)rfr^i+tFR
"
E#tlIE* HrrBtr i+F!lFH
FlHfJEri/(#'6E+*
J1F 5 rr)StritEdffi
,
H6!+fil€ffi ng+-,i++pRfitEillltpR
' MHHatr
",fraiR,r'Flt#nT
,[itE i+itl|€i+*'r[x8tri+F!ffi,flErt] H- t €ffiFifrgsHH" 8tA3.2.4
To
5.6.trEEi+€fiHtr,-tit
it{IiltE
2610
.a
EiEit*#
2626
o t.
,l#'lr1W
iB'A*
2420
jEir'.ffifrth.+w
wz7
fi*ffi 8
2706
. 1,4\-l. I
s.
.o
.6.. .
'oa
1000pF-
e
a
l;;<l ?
l {O ) l a
:--
frflifrh
€ffittrttr
2651
Els.16.trl)8tri+Erfr,BREp*F6tiIlE
132
a
ilitri^s
2610
5 ear H L)lii[ifirr)Etrit€tfi{ftr*F'l$FEfE4'fU6!-€#E
' ai J'larl
5.16" €tH-Wt*H-^#t, E#rF7-+EHFlrr)6trit , ffi91-r#,ul/t
-frn\ffiIJ " €rtfF!ffi,{?fi8-€ffiBtE#.)K.#.
t*F' NgtZf*Tfif -'t
aifrztht' tF!+,fi[|Ju*FTi$r+E*s
DH+,D,fi+t
8ou, H!?Hffitrr
"
ffia' i$ifF€9A.
{Fitu€rfp*FJszt'Irt*+t.E eax
it||E€gfiF!ffi,s.
. FfrH.Bft,ffifiUgglgitrlit6!
AFI ' €fRAo0038€rH€+rf,itlliilF!
"
s.7.&Eift€
s.7.r.955e4&/Engfr
tsE- A € H+,lr )Btri+f[ {€F *$fi GF!fr .tl," # & 6 i 4 98fr+JXW?.
6E
tte ame ffiffi+^xk' +rEtsfiEifi+ . El5.17zi tr J i*49t,"
85.17.esssry&W^fr,
133
{+[ir
E +8ffi9i
+ +,0'ffiA + 4 fi , +
tr n & r&Hrlrlf B&KER
^fr.tu [f+F#F!
#EE{il.stt[WfrtttLn.-e-E*rfr,tI,[ff A'qr{EJ&?ErliEEitf
B&KAAftIEl*
#fE+ " EtEfl+ 95594F!i+rEf#+
' iF*5tSg)&H!
,)a
lE-
^
42904&)EtDtt
48rs4&,EJk
H T rr iBE itfi + mE wEF!4.4ft;j#.nr
?s. -5 B&KtriZA4#;€H
rR* r{E 3 +ffi " ffi4frffi200Hz4 5okHz
.^*d 1nfiF.+#ffi '!^,1.H f!rnEE i+
+4E ffi?H gSHffi'ArjP"+
t+N}.i*' &iE
,riBE i+F!HrritE+n{{d int€d#
!#A$0546iE4.11rtff,Ei+
IEJL)lt*48014ifiDreS+{4448054^&{E
ril;SEi+"I/r 5 Hz510 kHzfii$fiffifrf{
2s70Elual|fril.$t
,ritE itFtt*EHS€ tt$&iE " 535064&
ift#Efir26504ifllsEiEit^#ig ffi
rfl&H{,tE fl.02% ' gg%aratrE
4A44&)EHif,dti
4ffi
H+rr$E i+4ille nfi.#A+rfurzu*
dE
. #r 5s . 2 Hz ( 1000 t ( . E / t t ) T E i l E F !
t0 ns-2 X3%fJfitVlE.
( lxlEc 6LF22)
r6$+€iuf*€
3s064&iE#I
fr 8n58Ja.4 r$68 i+tr26264E iEW.*# tE
tf.' X H #Dt+ ttjU h i*ttsh - + El{fr .:.tiffi
#. H+rritEi+&BiEE
mtotw
A B&KM1+fr+rtr&ift&M,4
Ws.18.E
134
s.7.2.t#frEifta
T4Fflil[
trs.18rA,U
F!&EiiA F!&tg..
FIEJ
r\ B&Kftbt+
5.8.5ilEEif&E€'XA!-+968
B&KAA, &fH.+rr;6titF!fiE5itli{a[iElE ISo5347"fet:I
t*Wfi i*" " + fi {I&ti8ffiE HX & ffifrnBE it ti tEF!+t4'
f ri+# f+B # h+J
)t
fi- s\ffifrZ.ffid Fta x'fr il+"
A'XfiGFlFfdlrlEE:
- "Hf ittlE i++ fin|;Ril
ANsI s2.11- 1e6e
A+J
Hl+B# F!& iEf[ilUi{Flib
f{" o
ISo/DpB042-
il
H + i++ f[ fEA il||€ F!ffi1+F E +SF!+ EslSFEil, t " .
*tr&E ( €rg ) E NO.3oo3+Fgl/+"
135
136
6. Fff*
137
Ffrj*n
)K
IE)K
E*
1000
100
1
10
0, 0 1
1
0,001
0,1
1
0,3048
30,48
304,8
0,0254
2,54
25.4
,€
4-f
3,281
39.37
0,3937
0,0328
0,00328
0,03937
12
1
0,0833
ml87&
# 1 . KtrAtr#H.
AE/,!,W
xR/ti
,€ls/4.hf
1
3,6
196,85
2.2369
0,2778
I
54,68
o,6211
5,08 x 10-3
1,829 x 10-2
o,4470
1,6093
*/7)
1,136x 1O-2
1
88
I
mtw
# 2. )EEffJ&H
)tr/ff.
E*/ft)'
xR/tu"
*-l/Nj"
9.81
981
32,2
386
0,102
1
100
0,00102
0,01
0,03109
0,3048
30,48
0,0o259
0,0254
2,54
s
3,281
0,0328
1
0,0833
39,37
0,3937
12
1
fotM
# 3. hEfrE#J&H
138
+fr,
n
tekma
0,102
9.807
10{
0,45359
2.835
I
I,O2
4,625
f;.pl
2.2046
9807
21,6205
1
10{
35,274
2,205
345,93
10-3
453,59
10-2
10-2 2,8908
ffi
1000
28,35
10-3
3,527
10-2
16
10-2
6,25
'I
[email protected]@
&4. AE(ffia)a!ffiH
# 5. trtr& H
+ffi/*"
2EE
1
10-2
100
'|
9,807
9,80710-2
1, 01 1o
3 s 1013
249,10
6q)8,9
2,491
69,089
*x,J(E
0,102
1 0 ,9 1 7
1
^58 1o-€
9,869
9,868 10{
9,678 1o-5
1,03it2
10'
F-f^fi
i*/*t.
4,02 10{
1,450510f
o,402
3,93710{
1,45041o-2
406,77
25,4
2,453 1o-3
704,49
6,805 1o-2
1
1,422310-3
14,696
3,6051r'?
27,736
mtw
& 6. Ehil.rte-x
139
&^4:Efu
1
2,778
3, 6
Afr .'K
+F/'ftJ
10-
2,7241
t 187
056
1,3558
2,39
0,1020
10'
1
,€I( .6*
t€Eftcs{n
10{
3 .6 7 1 0 1 0 . t60
10' 1
9,807
++
9,48
10-
0,7376
3413
2,655 101
2.3423 10-
9.2949 10-,
7,233
1, 1 6 3
10r 427
1
3,9685
2,93
10' 107.59
0,25198
'|
3,239 10-
1,285 10-,
3,766
10-
0,1383
3087,4
778
1
& 7 . A6cffi*#r#H
+E)
1
9,81
I Afrilg)J
++/4.fi
xF..B/f,y
102
1 ,3 6
860
738
10{
1
0,73s
1, 16
+f;,x/t,
75
10r
1, 36
0,745
2,93
8,44
632
7,23
542
1,32
1 ,5 8
10{
1
0,858
1,56
1o-3
1 ,8 4
10-3
1,1 7
1
1,82
1o-3
35.9
1,0 1 4
o,479
642
o,252
10*
3024
550
0 ,2 16
259
1
3,93
o,471
# a. y146trgg
r+E
G
M
k
c
m
tt
n
p
ilir&
giga
mega
kilo
centi
milli
mtcro
nano
pico
# s. Hffiffite
140
10-2
0,986
0,138
2,99 10-, 3,99
3,52
10-2
1
0,119
76
10{
1 ,3 3
*#t4h
1,34
{*#
1os
106
103
1o-2
1o-3
10-6
1o-e
1o-12
104
Ffr*A
ffidri+nF,t
Tif ffi+, Mtt . B trfr rr)sruz
fEa i+HEl#€ -ffi# lHig+Edf#in
lsl6!XFifltr#*ffi)d " Jl4EfiF+ffi+^# , flF+nrfffi+8*f.Eli11?J
Dtfu,^@#+1*,#'
"
FfrJrtC
friltffi'tB
HTAtrFiEFlTFf
HE ' +-a7fit+fiffir\A*[email protected]'FfrurtrAf,l
o*{\ffi' nar,thFU-+'F .ffiAfli+# .
-aH xH!ffiiEAF&pR,fH
.
E Effll{ bbtra+rtraffii&trffiffiiEfltg#"+\W' l$rTrtttrEi&B&Kft
rsft lFrfl . HrurPta'& tr ffi#txtr t/rx,t,6E
iafrfi dlx
f*itH a!ffiiEEIEJ
A+Jturtfr
@+&#E+'fil+tt
+"
FfrRO
B&K€-*ffiaFittr
B&Kft fFA ffiH 6,tftF T+HE trt F!ft
Ttu/14:
*H ffiillfll+,n,E lt1&aih
^
/\ n " A5ilEffi# [Sfi f++ )vFfibMEf! ffiE A ffia xiEiaffflMHE{*
A+r
A 7 = ++nr*i*+h: fRililllt . ffiA ifr
7 lfrHA
ll 9E" EfEAE-+fi &
=
.
&ftldt?SlAffiKit[ ts #}/l*^Ei* rynbrnI 4!UB&KftIgtFlE4t+$U
"
^tr
.
Ee
f! I E€Btr,UffiF!' # -H.+4++ 7eSB&KiA
&H f I B fE,J.
e6lMffi ' tFrfFrEB'!1,.il9fliffi.
fr *i+iD . ts ffiflJ4t€ + #.ffiw^ " fr &#e B&Kfl.# it.a F!Mffitbl
ffiu h+ RatJffi
tr fr!4*m ft R#*P F"iltF.F'r# "
.fifr " X+ffi iltr'l JLf4fr#' B&KilFgtEt*' TffiE{*-ue f*i8l{ :
"ilfinffiaili+iEil0["
"m.s|,}ffi"
rnie5qffi"
"^4.Hf0ilrF'drr1ffi"
EJ+n
E**E{*
fi ,EffiMHFEr-H #fl #
^i.+itE
"
143
FffJ*E
BtEli^ # it,B " 2644wg*.wiilw##H = F 6
* Eilnar EJf*MF!
. X+tsr&t-u€6! +Ii+n frfil'I IA'E {ttF!P fr fr t+ .
iXFJI
f,iltt*tt4+
3frtl'l
iEillHlltefi
&tlt
,utE
irtrf
t!#
tlt*
3ft.ttrt
Eit{wlFrtfi
fi)tll
tlilfi
fi*rttrl
0. lmvElov/pc
( - 20st80dB )
0 r mV E rV /pC
( -205+60dB )
t+fi1
( 3dBA)
0. lHz - 200kHz
0 3Hz - l00kHz
0- 2;1;2;lOHz( 10%t&E)
0 3;3;10:30H 2
0 l;l;3;10;30;
)100 kHz ( l0 %fiffi )
l ;3;10;30;
) 1.00kHz
!t4ff9
r$.gn
( 3dB&n)
rtl
{fr
Fl*€iu*
,'|fiEifi'€F
*?tta
tr*tffi*'idcafr#tr
€iU{*efiRtEzrE
afr
Wgffixfr'tl"i,f'L\*VlX
ift'j(F
144
fi,Hfi€
i l #Gza#'
H#fl48#rAfi,t
EHitit. ilittEit
F!tL,ftPils
2g
Irl
Ffa
Ed
l%rl
t
tt
3+il-rrttEiat
rgfiff^ll 'lftEl[it
frE'.t,h
,OiJBE
,tE
0 1 -l -l OmV /p C
( -2 0 4 +2 o d B )
0 003HzE200kHz
f , a, J . ' EE'
{TEIilAfiTAIB'
*nrbEtltt!fi+fift&e
,[itiE
0 9€10mV/pC
EIA*[mfi
( 0- 20d8)
1 lHzE2OOkHz
1&tttEitfi*F'tfi
ilraE*tlt
,[i5E
0 lmV,/pC$l00mV,/pC,
[email protected]/v
( -206+4odB )
0.3H z 4200k H z
0 0 0 3 ;0 .0 3 ;03 ;l H z
0 3;3Hzt?kHz
200kHz
1;3;10;30
) 200kHz
rH*Hift
fi {3+'
fti+trd*lh
i+tilil
'E€iTE
flt*Hift
tiftfr€
H*&tl'ffi^'
EE€#fltf*+'t
iJ##fr*
iftirtfrYtE
rjtffrt+frail|Jl
,[ilt Eif E!tLftttiE
-tsiltl
^^ft**
fw
145
Fff*T
affi,ri8trit4H&-5Tid{y#fEi€'xTts,LEfl#Fi+rHA!trt+"la
.
Del?{fl'lFfr'fit+
2tlt
fltt4+
titi+
firf
-'d6alfrl,firtn&ffiAi+
tt'i*
,[) tE.itiE.fi#
t+tr
( -rae1
rtiit+&x
( -3 dB)
&Til
€I
*l
r*t#[
146
friliti+
AXtrffifflnfrfrnmilrffiAi+
,[irtE ';itrE
0.3H2 - 15kHz
l0Hz - l0kHz I
TRlitF 1.3f010H2'
jfrfilF lfl 15kHz2
TIAfi+28Hzfll0Hz
.L-lEfit 2rkHzfl10kHz
Hr&
t*6!rt4t
tl.t*E
E€
^*'EiU
€iE
1. r'i+rn!,rffr f, o.3H43Hz
2. z'rrftH I kHznJElH)K$fid
fIrEt?iitrr
-4#teq
&'|n'r^tlH
d*€iu
€d
l. gE#*l4ifirftf
2. n+NL '+ -ffifratflEil!
2954)
l( lso,/DP 5349fillsO
3. 2513ffiEF4{i ' 25l6H*fil*
It '25r3/WH 2134f,8efl*
g'1ffiafrtfr,
tq!7
2515
znoul
:.:
E*ia*{r
,a*$$l
E-A##*fls'H+4,&fl*&B
'
nffi/.frmftzM 0060n:*fr4il
F*tr8
ffi + fi \ffift dtJ ffi g!tAEgrfrt'J
Riti{+Eri4fi/'{fi'&' €t*dr,fitrd!ffi itj'
,[iliE ' xtfi
ruirr '$E ' {n# ( fipitl )
etivwfr+fr"
0. 3Hz - l6kHz I
0.3H2- 20kHz( - ldB )
T[4fi+0.3, lfl10
T[nfi+o.3Hz* 3Hz
LIAffi+'n s EEit' Ifi i*+,}fiHd
w 7 i+t rfr+ttffiftFztf tr E * B& tffl
ds€iu
ffi^frE€iufi
fl.*rif,€
tff*Hffir€
C€ tr
t+fri '€tE''''eEA
I. ERH#]iE
: lEtEr)+#f5tf(
6 %f23%), +
I . T$^fftrfE*l*l+
; ,E:ttfr ' tfrilfrtBhffi'ffit1ffi
'Alyriffi ' trEtl'H ' fiil tl;
&'
^8t#fr8
fw&H
1a7
Fti*e
oR
o3
N
ml!
tl
lid
6
,[x
s
t:
fi
4+(
muJ
t1 /
rR
+R
11['
s
lil{
16
K
\R
rJ.l
lxl
s
{i
Nq
liil
{(l
F
r,El
!
*ilE
-.' tse
,'R
{y
-€
l @H
ETt ItF
<q{
Wg
lt 1\
oS
. nlu
R-'
S-rS
$-+
t<9.
e. { s
frlK
MFB
WglE
R \R Rl,l
9.3
c
LIO
1
9
t's
F+*
R'.i.
il5
E { Ut <
MlQE
E.R iE
K1\eS
5 -= J
11< t1+t kll
s++r-Q
H3
.F
+TE N
E qS E R
f*ErFdq . tlb{
Fff*H
ttE
p€
IT
(tl
4974
0,65
[email protected]
0 ,18
1 ,8)
4393
2.4
+1OV.
pClmr-2
(pcls)
ETi!TfA
&[
11
(--0,'1,1)
26
ftrtqqu.,AtrErE,E+ffitr+ ,
gf6€tn' !l-H#@atrE
= 0,48
(- 4,8)
0,316a 2%
(3,10t 2%)
r 6 ,5
64=pryqp446erg'
EA.ffifrr+
O,316t 2'/o
13,10! 2Vrl
16.5
tw=hfjuq4. ' F€Er#'
6{JEffi+' Stt€fr
2,4
4€t6r€fi
= 0,48
(- 4,8)
4391
16
0,8
-(8)
1t2' /o
19,81t 2'/ol
1371
11
0,8
(- - 8)
1 t 2o/o
(9,81 12%)
12,6
4384
1t
= 0,8
(- 8)
1 + 2o/o
(9,81 t 2flo)
12,6
4382
17
2,6
- 26)
(=
3,16! 2%
(31,O! 2o/ol
8.4
aB{
E&
4383
17
2,6
- 26)
(=
3,16 ! 2Vo
l3't,O
-r2o/o,
8,4
fi16
EF
4390
17
8.4
t\r'an${Ei+ ' F6t||-[[email protected]
[email protected]+
4370
54
4381
43
'r75
4379
8318
470
3
8309
[email protected]+l+-fr
4321
4322
350
8305
40
100
9,16 ! 2o/o rA/ms-2
(31,O x 2o/oyAtgl
rD6
iEtt
rnc[
+l*
us[
4,8
(--880)
10 r 20/r
(98,1 r 2olo)
4.8
6
(=- 2260)
31,6 ! zvo
(310 a 2%)
ao
rnE[
6
(=- 2260)
3 1 ,6r 2 %
(310t 2%)
ao
{il6
= 0,04
(= 0,4)
= 0,8
(- 8)
1!2yo
( 9,81!2%l
= 0,8
(* 8)
1!2%
(9,81 r 2!/")
= 0,125
(- 1,251
= 1,0
(= 1 0)
8315
'102
2,5
(-- 251
8317
112
1 !2'/o
19,81!2%l
't0 ! 20/o
198,1x 2v"l
9j6 ! 2'/o FAlms-2
(31,0 t 2% pAlgl
B&KtLH *#fiBEit-W#
arrittritffJPF"fr*+ .
ftfr
flm
EH+-frF!i+ibf0#FaillI
a&8,fi^n&&fiir.
frH+ - &trrftLnBr
6' ibi6B+t#tn
B&Krl.f3idt=vt fi.{yjtt*
= [email protected] F,eilEE!
'
[email protected]
-isfi fr ililrE itf (tE rnilff R €-fl'E'6!
d.vE
IFHHf!4tr81{-}[email protected]
fr= fr4Jl,,@b^farl;tqi+
frH+FFl&ffiwffiAilrq'n
*E
*E
=fi [email protected] i+FeA *t*wrnttzth*.8
#A'}EF!FtrE
t{-il#@affE
1FH{(ftffiteffiililE . AEtrr{('Ei'Fr&I$
El*Bfdifl,tF!fi* -|_nE
54
R-f4. ' 5nnt#{*Etll& 'tt{*r€rE
i+tilflnIit10.ns-,
8trfr#illl
12
= tAE#tl-4#@
,[ItEilrEAFt-t+i
E = +tEE&Ht'r ]fl1lit fiffi ililtE
I
0,004
(0,04)
6ffi*,6^-m+ffiililili++il{l
'
#l?HtL4{ffil1f
6'FE6!=tEr#ffi
fr illl
[email protected]#ti[,F.Afl-E#A*E
ftt*&qfr*H rNc rn$i5t*
10 ! 2o/"
(98,1 ! 2o/ol
[email protected]+fr+|fi
8310
12
(--880)
916 r 2.h rAlms-2
(3100 t 2oh rAtgl
fr.HNA
(kHz)
1375
4374
(rl
€Elno
mv/mra I
(nv/s) |
il+fir
0,1
A&Egt= fr*[email protected]
&fllliafi
= + = frry [email protected] @4Blrlit Eit
*iE-+l*&fiAEtffifi
5 ,3
e% tewl
Eir)tittr&#
I
8.1
/.c
' frlffiEitt0 6%
4322
fr25r24
d i+--ieff H
in/\{6fratfiitE
^l+tHUffi
| ffi#*4 fifr Eit ffi,ff,[ix Eit**lif &E
EI4T6ffiEfr ' IfFEENJEts4OOt
u-E#@aqE
Effi€ffiFtelB
+tre1+r\H+frfr
ftt*t))*l&&F
& a\Lq6rlf H i9i+grrllt E it'
hYtft EtJ#*$rq'fr
n ft ffi ' t4HH +
EEf*F!ffiAHilJ ^'ft
AF'*si'j,tu*$El lt&F, frEfta B**
86ftZt4t*.ffi' }l-E#@
-*E
. 1t+rt8$r1+tfrfrEE#trthtffi1tffi]EryilEi6E.it
' rlLffirfiEEi+ fr,ffiW8
Briiel&Kiav.fr
,iTHIAFJ
+452800500Telex:
37316brukadk
DK-2850
NeerumDenmarkTelephone:
tF : eio*B ,6)EE*fiHffir6C ' €i5 :8021274
" nA+-,A +Hfrfr434+' Eit :201278e
- lotAil,,
: '6i0g8 f;t"Jtifi+fa^€
l,i : B&4ia EiSl€1059' €i6 : s3000e
'tIE
- 350t\t/l,,
€i6 : 62574
xt"JtrF+Etg f t r t a\ E' €i6: 70s s 7e + E: , / . d* llt r ;t t ] € I R A a - f =i g +, 1 '=o o i - / \ B
r il:eifi*8
€it : 487486
BANDKHX
' €lt : 63340
Chinese BB 0717-11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement