Baotian | Classic | Baotian Diablo 50cc Användarmanual - EU

Baotian Diablo 50cc
Användarmanual
Innehållsförteckning
Inledning............................................................................................................................................................ 2
Säkerhet ............................................................................................................................................................. 3
Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis ........................................................................................... 4
Namn på mopedens delar .................................................................................................................................. 5
Kontrollsystem .................................................................................................................................................. 6
Inspektion före körning ..................................................................................................................................... 9
Start av motorn ................................................................................................................................................ 10
Serviceschema ................................................................................................................................................. 12
Batteri .............................................................................................................................................................. 13
Stämpel vid service.......................................................................................................................................... 21
Elschema ......................................................................................................................................................... 25
1
Inledning
Grattis till din nya Baotian Diablo 50cc. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din moped.
Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Baotian. För att du ska få
ut bästa prestanda och lång livslängd, ber vi dig läsa igenom den här manualen noggrant. Var extra noga med att följa
inkörningsperioden och serviceschemat.
●
●
●
●
För att garantin ska gälla måste mopeden servas enligt det serviceschema som anges i denna manual. Detta
skall utföras av en moped/mc verkstad och kvitton skall finnas för att garantin ska gälla. Observera att om
mopeden modifieras eller trimmas så gäller ej garantin.
Denna moped är designad och tillverkad för att klara EU-normerna.
OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.
Denna manual är avsedd för Baotian Diablo.
2
Säkerhet
Tänk på säkerheten och observera gällande trafikregler innan du kör ditt fordon.
1.
2.
3.
4.
Kontroll före körning
Läs noga igenom kapitlet ”inspektion före körning”.
Hjälm
Du och din medpassagerare ska alltid använda godkänd hjälm
när ni kör.
Handhavande av moped
Det är mycket viktigt för din egen säkerhet att du känner till
hur mopeden fungerar, samt följer gällande trafikregler.
Hastighetsbegränsning
Följ gällande hastighetsbegränsningar och anpassa dessutom hastigheten
efter, väderlek, väglag och din skicklighet som förare.
3
VARNING
Se till att hålla avstånd till framförvarande
fordon och anpassa hastigheten efter
trafikregler och väglag. Tänk på att du är
oskyddad i trafiken, använd alltid hjälm.
Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis
Ramnummer behövs vid registrering av mopeden
och då försäkring skall tecknas.
Ramnummer är det som identifierar att detta är
just din moped.
Ramnummer:
Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis.
Om detta är felaktigt, kontakta genast din återförsäljare.
4
Namn på mopedens delar
5
Kontrollsystem
1. Fram- och bakbromshandtag
Tryck in höger handtag för frambroms och vänster
handtag för bakbroms.
A. Knapp för hel – och halvljus
B. Blinkersknapp
Vänster blinkljus
Höger blinkljus
C. Tutknapp
Mätare och indikeringslampor
2. Manöversystem vänster sida
A. Varningslampa för motorolja
B. Vänster blinkersindikator
C. Helljusindikator
D. Höger blinkersindikator
E. Varvräknare i 1000r/min
F. Bensinmätare
6
G. Trippmätare samt klocka
H. Hastighetsmätare
I. Under normalt läge, tryck in knappen “Mode” för att
ändra inställningar för klockan.
J. Tryck in knappen “Light” för att sätta på/av baklyset.
K. Under läget “ODO”, tryck in knappen “Set” i två
sekunder för att växla mellan Km/Mil. I “TRIP” läget, håll
in “Set” i två sekunder för att växla mellan Km/Mil; I
“CLOCK” läget, när motorn inte är igång, håll in “Set” i
två sekunder för ställa in klockan. Tryck in ”SET” för att
komma tillbaka till normalt läge.
4. Tändning
ON: Tändning påslagen och mopeden kan nu startas.
OFF: Hela kretsen är bruten, motor och ljus kan ej
sättas på. Nyckeln kan tas ur.
LOCK: Vrid styret helt till vänster, tryck in nyckeln lite
och vrid nyckeln till ”lock” läget, styrlåset är nu låst och
nyckeln kan tas ur.
3. Manöversystem höger sida
A. Startspärr
B. Halv – och positionsljus
C. Startknapp
När tändningslåset står på ON och sidostödet är
uppfällt, håll in vänster eller höger bromshandtag samt
tryck in startknappen för att starta motorn.
7
5. Bränsletank
Komma åt bränsletank:
1. Sätt i nyckeln i säteslåset.
2. Öppna sadeln
3. Öppna tanklocket
4. För att stänga, fixera och sätt sedan tillbaka
locket.
Kickstart
Kickstarten är till för starta motorn om man tex ej har
underhållsladdat batteriet. Ställ upp mopeden på
centralstödet innan du kickar. Kicka aldrig när motorn är
igång.
Bränsle och motorolja
A. Bränsle
Det är viktigt att motorn får högkvalitativt bränsle.
Minst 95 oktan blyfri är nödvändigt.
Varning

Stäng av motorn när du tankar

Tanka alltid blyfri 95 eller 98 oktan

Vrid av locket sakta.

Använd inga tillsatser i bensinen.
B. 2-taktsolja
Vi rekommenderar Midland Oils 2-taktsolja.
8
Inspektion före körning
Kontrollera följande punkter innan du kör iväg.
Nr.
Del
Inspektion
1
Styret
Inget glapp eller lösa delar
2
Bromssystem
1. Test av funktion av fram- och bakbroms.
2. Inget läckage från hydraulsystemet.
3
Däck
1. Rätt tryck.
2. Inga sprickor eller dylikt.
4
Bränsle
Tillräckligt med bränsle
5
Motorolja
Tillräckligt med motorolja
6
Lampor
Kontroll av funktion
7
Tuta
Kontroll av funktion
8
Gas
1. Kontrollera funktion
2. Kontrollera att gashandtaget går tillbaka till ursprungligt läge.
9
Alla bultar och muttrar
Kontrollera att inga skador finns och att samtliga bultar är åtdragna
9
4. Starta motorn genom att trycka in startknappen,
samtidigt som du håller i ett av bromshandtagen.
Start av motorn
1. Kontrollera att du har tillräckligt med bränsle och
motorolja innan du startar motorn. Centralstödet skall
vara nere när du startar motorn.
2. Ställ tändningen på ”On” position. Kontrollera att
sidostödet är uppfällt, då det sitter en startspärr i detta.
3. Du kan även vrida på gashandtaget några gånger
innan du trycker på startknappen. Detta för att pumpa
fram bensin.
10
Varning
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Varning
Man får bara trycka på startknappen i max 10-15
sekunder. Om motorn inte går igång ska man
vänta 10 sekunder innan man provar igen.
Släpp startknappen så fort motorn går igång.
Tryck aldrig på startknappen när motorn är igång,
då kan startmotorn ta skada.
När man startar med elstarten skall ett av
bromshandtagen hållas intryckt.
Upprepa aldrig elstartsfunktionen flera gånger i
följd, då detta i längden skadar både startmotor
och batteri.
Vid kallstart av motor skall man låta den gå ca 3
minuter innan man kör iväg.
◆
◆
Efter att motorn har startat skall gashandtaget
vridas till sitt ursprungsläge, annars påverkas
säkerheten.
Starta inte motorn i dåligt ventilerade
utrymmen, då avgaserna innehåller CO och
detta är skadligt för människor.
Inkörning
För att bibehålla mopeden i bra kondition länge, var
god följ nedanstående regler under
inkörningsperioden.
Distans (km)
4. Kickstart
Ställ mopeden på centralstödet, trampa sedan till på
startkicken.
0-300
300----
11
Hastighetsbegränsning (km/h)
35
≤45
Serviceschema (För att garantin ska gälla ska service utföras enligt nedanstående serviceschema av en auktoriserad verkstad)
Del / Intervall
Batteri
Fästen och infästningar ljuddämpare
Topplock, cylinder och ljuddämpare
Kolvringar
Variator fram
Förgasare
Luftfilter
Tändstift
Bränsleslang
Koppling
Motorolja
Broms - Byt bromsvätska var tredje år
Framgaffel och styrning
Bakre fjädring
Däck
Dra åt skruvar och bultar
Växellådsolja
Vajrar (hastighetsmätar-gas-bromsvajrar)
Startmotor
Sot i avgasrör, utblås cylinder och top
Km
300
Ladda / I
D
--
1000
Ladda / I
D
K
I
I
I
--
-B
I
I
I
I
D
B
---
-B
I
I
I
I
D
---
3000
Ladda / I
D
K
6000
Ladda / I
D
K
I
Vikter B
I
I
I
Byt var 3000 km
B
B
B
Byt vart tredje år
-I
I/B
Byt var 3000 km / 12:e månad
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
D
D
Byt var 3000 km
I
I
I
-I
I
I
I/B
NOTERA: I=Inspektion och rengörning、justera、byt eller smörj vid behov, K=Kontrollera, B=Byt ut, D= Dra åt
Serva oftare om du kör i dammiga miljöer.
Glöm inte att läsa ”inspektion före körning” kapitlet.
12
12000
Ladda / I
D
K
B
B
I
Batteri
Varning
Batterityp: 12V/5.7Ah batteri
① Tänk på att batteriet skall underhållsladdas efter
varje start om mopeden inte körs regelbundet eller
endast körs kortare sträckor.
◆Tomgången är justerad till högsta nivån vid
tillverkning
② Sätt tändning till ”OFF” vid byte av batteri.
③ Sätt tändningen i läge 0 (off) vid batteribyte eller när
du skall underhållsladda batteriet.
④ Pol identifikation på batteri:
“+”=Röd sladd “-“ =Svart sladd
2. Förgasare och tomgångsjustering
①
②
Värm upp motorn i 2-3 minuter
Justera tomgångsskruven så att motorn varken
stannar eller bakhjulet snurrar vid tomgångskörning.
13
③ Doppa ned filtret i motorolja.
Luftburk
④ Tryck ut så mycket av oljan som möjligt, fast låt den
vara lite oljetäckt.
Om luftfiltret har skadats, byt ut mot ett nytt.
OBS: Gör INTE rent det med vatten eller olja.
A: Tag bort luftburkens kåpa.
Skruva loss de sju skruvarna som håller fast luftfiltret.
Lossa luftfilterskåpan.
B: Tag ut luftfiltret.
4. Tändstift
◆ Rengör tändstiftet med en stålborste.
Rengöring:
◆ Mät avståndet med ett bladmått och justera avståndet
① Fyll en skål med ej lättantändligt rengöringsmedel
och stoppa ned skumgummit.
till 0,6-0,7 mm.
② Tryck på filtret för att få ut rengöringsmedlet. Vrid
◆ Använd NGK BR
aldrig ur det, kan gå sönder.
8HSA när ersättning behövs.
14
④ Stäng motoroljeluckan och lås batteriluckan.
5. Bränsle
Fyll på med blyfri minst 95 oktan bensin när
indikatornålen pekar på det rödmarkerade området på
bränslemätaren.
7. Bromssystem
Normalt spel på bromshandtaget är 10-20 mm.
① Frambroms (skivbroms)
6. 2-taktsolja
När varningslampan börjar lysa, fyll på olja så fort som
möjligt.
② Bakbroms (skivbroms)
a
① Använd tändningsnyckeln för att öppna batteriluckan.
② Öppna motoroljeluckan
③ Fyll på med 0.8L rekommenderad motorolja.
a=10~20mm
a
15
a=10~20mm
1. Kontrollera om det är något läckage.
2. Kontrollera om det är något läckage eller skada på
slangar.
3. Kontrollera spelet på bromshandtaget som ska vara
mellan 10~20 mm, och att trycket bibehålls när man
trycker in bromshandtaget flera gånger.
4. Kontrollera att bromsarna har full verkningskraft.
5. Bromsoljenivån.
 Behållaren är fylld med en speciell bromsvätska
innan mopeden lämnar fabriken. Användaren
ska alltid kontrollera bromsvätskan och om
nivån är för låg skall verkstad tillkallas.
(Bromsvätska som ska användas är DOT3 &
DOT4). Blanda aldrig annan vätska än den som
är avsedd för ändamålet, då kommer
bromssystemet ta skada.
 Om bromsvätskan är felaktig kan det resultera i
att det kommer in luft i bromssystemet som
förstör hela systemet.
Skivbroms
◆ Fatta tag i en av handbromsarna och kontrollera
förbrukningsindikatorn. Om indikatorn nästan nuddar
skivbromsen, sök upp en verkstad för utbyte.
Varning
①Förbrukningsindikator ②Skiva ③Bromsbelägg
◆Kontrollera dina bromsar med dessa punkter innan du
använder mopeden:
Bromsvätska är frätande. Den förstör lacken på
kåporna om man spiller. Torka genast bort eventuellt
spill från kåporna. Om du får det på huden eller i
ögonen, skölj genast med mycket vatten.
16
Varning
◆
◆
8. Däck
Otillräckligt tryck i däcken leder till ökad däckförslitning
och påverkar stabiliteten i körningen. Kontrollera
däcktryck och mönsterdjup på däcken när du gör din
vanliga översyn av mopeden.
① Däcktryck: fram & bak 250kPa.
② Mönsterdjup: Det rekommenderas däckbyte när
mönsterdjupet är mindre än 1 mm.
Standarddäcket är 130/60-13 fram och bak.
Användning av andra däck än standard kan
orsaka bekymmer.
Däcktryck och den allmänna däckkonditionen
är mycket viktigt för att få en riktig och säker
körning av mopeden.
9. Startmotor
Kontrollera att skruvar och muttrar sitter fast.
10. Säkring
1mm
Om lyset eller annan elektrisk enhet slocknar,
kontrollera först huvudsäkringen. Denna sittter vid
batteriet
Varning
◆
Säkringen kan inte ersättas med järn
eller aluminiumtråd.
17



rinna ut.
Skruva tillbaka dräneringsskruven.
Ta bort påfyllningsskruven för påfyllning.
Häll i ny olja och kontrollera att skruven är åtdragen.
Verktyg
En verktygssats för vardagligt bruk medföljer mopeden.
11. Transmissionsolja
Använd endast rekommenderad transmissionsolja
SAE 85w/90. Vi rekommenderar Midland Oils
produkter.
Total kapacitet: 110 ml
Utbyteskapacitet: 100 ml
Växellådsolja
 Ställ mopeden på centralstödet.
 Ta bort dräneringsskruven vid variatorn, låt all olja
18
Tekniska specifikationer
Kategori
Specifikationer
1860 mm
660 mm
1130 mm
1300 mm
Mått
Längd
Bredd
Höjd
Hjulbas
Vikt
Vikt utan last
Totalvikt
92 kg
150 kg
Kapacitet
Maxfart
Gaffellutning
45 km/h
≥6
Elsystem
Tändstift
Batteri
Tändning
Framlampa
Blinkers
Bromslampa
Positionslampor
NGK BR8HSA
12V/5.7Ah
10A
12V 35/35W
12V 10W
12V 21/5W
12V 5W
19
Volym på bränsletanken
Volym på motoroljetanken
Motor
4.5L±0.5L
1L
1E40QMA
2-takt
1
40 mm×39.2mm
49 cm3 ,
7.5  0.1 : 1
3.3 kw /6500 min-1
5.0 N.m at 6000 min-1
PZ19
Skumgummi
CDI
Elektrisk/kickstart
Luftkyld
Tryck
Frambroms: Skivbroms
Bakbroms: Skivbroms
Modell
Typ
Cylindrar
Borr och slaglängd
Cylindervolym
Kompressionsförhållande
Max. effekt
Max. vridmoment
Förgasare
Luftfilter
Tändsystem
Startsätt
Kylning
Smörjning
Bromssystem
Fjädring
Främre stötdämpare
Hydraulisk stötdämpare
Bakre stötdämpare
Hydraulisk stötdämpare
Däck
130/60-13 fram & bak
20
Stämpel vid service
Service (km)
Mätarställning (km)
300
1000
3000
6000
9000
12000
15000
21
Stämpel + namnteckning
auktoriserad verkstad
Service (km)
Mätarställning (km)
18000
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
22
Stämpel + namnteckning
auktoriserad verkstad
Service (km)
Mätarställning (km)
42000
45000
48000
51000
54000
57000
60000
63000
23
Stämpel + namnteckning
auktoriserad verkstad
Service (km)
Mätarställning (km)
66000
69000
72000
24
Stämpel + namnteckning
auktoriserad verkstad
Elschema
25
Download PDF