Gefeliciteerd met de aanschaf van je DD6 elektronische oefenpad. Deze pad is gemaakt om
te klinken en te spelen als een traditioneel akoestisch drumstel. Voordat je met deze
drumpad aan de slag gaat kun je het beste deze handleiding goed doorlezen, zodat je weet
wat er allemaal mogelijk is en hoe het werkt.
Zorg voor je digitale drumpad
PLAATSING
Stel het apparaat niet bloot aan de volgende situaties:
. Direct zonlicht
. Hoge temperaturen (naast de radiator, of in de auto op een hete zomerdag)
. Water en vocht (zoals regen, mist, een vochtige schuur…)
STROOMVOORZIENING
. Gebruik altijd een voor dit apparaat geschikte adapter
. Zet het drumstel UIT wanneer je hem niet gebruikt.
. Als je weet dat je langere tijd niet zult spelen, haal dan ook de adapter uit het stopcontact.
. Dat doe je ook als het gaat onweren.
. Gebruik een andere stroomgroep dan die waar grootverbruikers zoals de elektrische oven, droogautomaat
en de koelkast op aangesloten zijn.
ZET HET DRUMPAD UIT ALS JE HEM AANSLUIT OP ANDERE APPARATEN
. Om schade aan andere apparaten zoals versterkers te voorkomen, zet je eerst het drumpad uit voordat je
de kabels gaat aansluiten.
ONDERWEG
. Wees bedachtzaam en voorzichtig met je digitale drumpad.
. Bij het uittrekken van de kabels pak je ze niet aan het snoer, maar aan de stekker zelf.
. Alle kabels losmaken voordat je het instrument verplaatst.
. Wanneer je de DD6 laat vallen, dan kan hij gemakkelijk kapot gaan.
SCHOONMAKEN
. Schoonmaken doe je met een droge, schone doek.
. Een licht vochtige doek kan gebruikt worden voor het hardnekkiger vuil. Een dashboard cleaner voor het
auto interieur kan ook, mits met beleid toegepast, gebruikt worden.
. Gebruik NOOIT oplosmiddelen zoals alcohol en thinner.
. Zet ook geen objecten gemaakt van vinyl op het apparaat, omdat dat kan blijven plakken en zo het
oppervlak van de DD6 beschadigen.
INTERFERENTIE
. In dit apparaat zitten digitale componenten, die als de DD6 té dicht bij andere apparaten zoals radio of
televisie staat, storingen kunnen veroorzaken
2
INTRODUCTIE
De DD6 is een digitaal drumpad, gemakkelijk in gebruik maar toch met veel mogelijkheden. Vooral om
te oefenen zijn er handige functies bedacht. Zoals beat check, balance, gradual up/down, en zo meer.
Wat dat precies inhoud komen we natuurlijk in de loop van de handleiding op terug! Maar ze zijn
bedoeld om je timing en precisie te verbeteren. Daarbij zijn er nog de 'Games', een manier om allerlei
ritmes te leren doorgronden en spelen.Kortom een uitstekende drumtrainer. Maar ook het geluid zal je
niet teleurstellen, de DD6 is bepaald méér dan een uitgebreide drummetronoom!
KENMERKEN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65 drumgeluiden en 6 verschillende metronoom klanken.
24 verschillende ritmes
Maat houden trainer
Ritme trainer
Evenwichtig slaan trainer
Volg mij trainer
Geleidelijk langzamer / sneller trainer
Tellen trainer
60 spelletjes voor het oefenen van de ingebouwde ritmes
Opnamen en afspelen
Hoofdtelefoon/aux aansluiting
Een kick en hihat pedaal kunnen aangesloten worden om zo een heel basic drumstel samen te stellen.
STROOM
De DD6 werkt zowel op batterijen als op het lichtnet via een adapter.
BATTERIJEN
ADAPTER
Zet de Drumpad eerst uit voordat je batterijen
gaat vervangen.
Wanneer je de adapter gaat aansluiten, kijk dan
eerst of de DD6 wel UIT staat. Dan sluit je de
adapter aan op de DC input achterop het
apparaat. Dan steek je de adapter in het
stopcontact.
Batterijen plaatsen:
1. Maak het batterijenklepje open
2. Stop 8 'D' batterijen in de nu zichtbare
batterijenruimte, kijk naar de polariteit aanduiding
in het keyboard.
3. Maak het klepje weer dicht, let er even goed op
dat het met een klikje weer stevig op zijn plaats
zit.
4. Als de batterijen bijna op zijn zie je dat in het
beeldscherm aan het
icoontje. Bovendien
merkt je het aan het functioneren van de DD6
Let op: gebruik geen andere
adapter dan een 12V DC
adapter, met de + op de tip.
- Het beeldscherm wordt zwakker of flikkert bij hogere
geluidsvolumes.
- Het volume is érg zacht.
- Het geluid is vervormd.
- Ineens floept de DD6 uit als je hard aan het spelen bent.
- De Demo songs en/of de ritmes doen vreemd
3
HOOFDTELEFOON
Als je 's avonds laat wilt oefenen, of wanneer je huisgenoten TV aan het kijken zijn, kun je een
hoofdtelefoon gebruiken.
Wanneer je de hoofdtelefoon inplugt wordt de speaker
uitgezet.
Je kunt deze uitgang ook gebruiken om de DD6 op een
stereoset of een PA systeem aan te sluiten. Daarvoor zijn
speciale kabels te krijgen bij de muziekwinkel.
OPBOUWEN
De DD6 speelt het gemakkelijkst wanneer je hem op een standaard monteert.
1. Zorg dat de poten van de driepotige voet goed wijd
staan,…
2. Monteer de vleugelmoer en het borgringetje van de
standaard, (die straks op de poten gezet wordt) in de
volgorde hier aangegeven,…
vleugelmoer
borgringetje
Vleugelmoer moet dus
ónder het ringetje zitten.
4
OPBOUWEN
vervolg
3. Nu schroef je de DD6 op de standaard, zo dat de
schroefdraad goed in het drumpad verankerd is. Maar
niet te diep doordraaien! Draai de vleugelmoer aan. Dan
zet je de DD6 een beetje schuin (met behulp van de
knikarm) voor een goede speelhoek. En je draait de
vleugelmoer aan, zodat alles stevig zit. Vast is vast, je
hoeft niet met volle kracht door te draaien!
4. En als laatste schuif je de standaard met
daarop de DD6 in de driepotige voet, die je
al hebt klaarstaan.
Wanneer je de standaard weer uit elkaar
haalt, en opvouwt, let dan goed op dat je
vingers niet tussen de poten terecht
komen,…!
Vleugelmoer om de schuine
stand van de DD6 mee in te
stellen. .
Goed aandraaien, zodat de DD6
stevig op zijn plaats blijft.
5
BEDIENINGSPANEEL
Een overzicht van de knoppen en het display.
ZIJKANT
1. Adapter ingang
DC 9 volt
2. Aan/uit knop
Hiermee zet je de DD6 aan en uit.
VOORKANT
1. Volume
Om het geluidsvolume aan te passen
2. [START/STOP] knop
Start of stopt de metronoom
ACHTERKANT
3. [RECORD] knop
Hiermee kun je de opname functie aanzetten
4. [METRO] knop
5.
Gebruik deze knop om pad instrumenten te kiezen en
instellingen voor de metronoom te maken.
[TEMPO/TAP] knop
6.
Om het tempo aan te passen (van 30/240). Deze knop werkt
ook als 'tap tempo knop: houdt hem dan na het indrukken
wat langer in gedrukt.
Teller
1. Basdrum ingang
7.
Deze leds laten de tellen zien. De eerste tel is steeds de rode
led, de overige tellen laat de groene led zien.
Beeldscherm
2.
Om een pedaal op aan te sluiten voor
de bediening van de basdrum
HI-HAT control ingang
3.
Met een pedaal aangesloten op deze
ingang kun je de hi-hat open en dicht
zetten
HI-HAT ingang
4.
Middels deze ingang kun je een HIHAT, Cymbal of Crash bespelen.
Hiervoor kun je een stereojack
gebruiken.
Hoofdtelefoon uitgang.
Hier kun je zien wat de instellingen zijn.
8. [VALUE+] en [VALUE -] knoppen
Om waarden van instellingen mee te wijzigen.
9.
[TRAINING] knop
Om de trainer aan te zetten
10. [GAME/TIMER] knop
Om de GAME mode aan te zetten. Houdt deze knop vast om
de TIMER aan te zetten.
Drumpad
11.
12. Mini Speaker
Om een hoofdtelefoon op aan te
sluiten, of een PA of stereo installatie.
Alleen het metronoomgeluid wordt hier afgespeeld, NIET het
slaan op het drumpad zelf.
6
BEDIENINGSPANEEL
vervolg
BEELDSCHERM
1. Maat tellen
Bereik van 1 tot 9
2.
3.
4.
5.
6.
Tel
Timing controleren
Tempo, Opnemen, score, timer, Game mode iconen
Game OK aanduiding
In Game2 mode zal deze indicator zichtbaar zijn als je
score boven de 60 komt.
Waarde aanduidingen
Hier zie je het tempo in BPM, of de gehaalde scores, en
andere parameters.
Metronoom wijzer
7.
8. Metronoom item aanduiding
9. Game hulp
Geeft aan wanneer de linker en rechter hand moeten
spelen.
Ritme soort
10.
11. Extern Pad ingang
12. Tap icoontje
13. Batterij is bijna op icoontje.
MEDELI DD6
7
DE KNOPPEN
De verschillende functies van de DD6 kunnen op een eenvoudige manier bedient worden. Op het
beeldscherm kun je zien in welke mode je bent, waarden verander je met de [- VALUE +] knoppen.
1. Druk op [METRO] om te kiezen in
welke mode je iets wilt aanpassen. De
verschillende modes worden in een
vaste volgorde afgewisseld. Zoals
hieronder op het plaatje aangegeven
is. Dus bijvoorbeeld twéé keer drukken
brengt je in de 'rhythm' mode.
2. Met de [- VALUE +] knoppen kun je de waarde van ieder onderdeel in de
verschillende modes aanpassen. Het pijltje op het beeldscherm laat zien waar
je bezig bent.
MAATSOORT (beat)
Er zijn een aantal maatsoorten waaruit je kunt
kiezen. Ga naar 'BEAT' en je kunt nu kiezen met
[- VALUE +] uit de volgende maatsoorten:
0~9,2+3,3+2,3+4,4+3, 4+5,5+4,5+6,
6+5,6+7,7+6,7+8,8+7, 8+9,9+8
! Druk op [START/STOP] om de metronoom aan en uit te zetten.
8
RITMES (rhythm)
Je kunt kiezen uit 24 verschillende
ritmes. Je ziet ze hiernaast in
notenschrift afgebeeld.
nummer
KLIK GELUID (click sound)
Het nummer van het gekozen klik geluid
Voor de metronoom kun je uit zes verschillende
geluiden kiezen.
NUMMER NAAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Metronoom
Claves
Stokken
Koebel
Stem
Elektronisch
9
KLIK VOLUME (click volume)
Het volume van het klik geluid
Het geluid van de tikkende metronoom
kun je harder en zachter zetten. Het
bereik is van 1 tot 4.
PAD INSTRUMENT (pad sound)
Het nummer van het gekozen pad instrument
Er is keuze uit 65 verschillende
instrumenten voor het geluid dat je hoort
wanneer je op het drumpad slaat.
Dus om een instrument uit te kiezen druk
je eerst een aantal keren op [METRO]
totdat de aanwijzer in het beeldscherm
bij 'pad sound' staat. Dan kies je met de
[+ VALUE -] knoppen het geluid dat je
wilt gebruiken. Een lijst met de
beschikbare
instrumenten
vind
je
achterin deze handleiding, bij de
appendix.
Maak je keuze met de
[+] en [-] knoppen
10
De ritme trainer is een verzameling oefeningen die speciaal zijn ontwikkeld om je snelheid, precisie,
uithoudingsvermogen en timing te verbeteren.
OEFENING KIEZEN (training)
1. De bediening hiervan gaat op een
gelijksoortige manier als die van de
metronoomfuncties, besproken in de vorige
paragraaf. Maar nu gebruik je de knop
[TRAINING]
om
door
de
diverse
mogelijkheden te bladeren.
2. Binnen elke training zijn er weer
verschillende oefeningen. Die kies je met
de [+ VALUE -] knoppen.
3. Vervolgens druk je op [START/STOP]
om met de oefening te beginnen.
IN DE MAAT (beat check)
Bij alle oefeningen houdt de DD6 bij of je
goed in de maat speelt. Dat wordt ook
steeds weergegeven op het beeldscherm.
Het maakt niet uit wat de metronoom
instellingen zijn, de DD6 kijkt of je in de
maat speelt aan de hand van de
instellingen die je hier maakt.
te laat / te langzaam
te vroeg / te snel
In de tabel zie je wat elke instelling
inhoudt.
Het pijltje staat bij BEAT CHECK
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
Kwart noot
(niet zo streng/het hoeft niet precies)
Kwart noot
Achtste noot
(strenger/, wél nauwkeurig)
Achtste noot
(strenger/, wél nauwkeurig)
Zestiende noot
(niet zo streng/het hoeft niet precies)
Zestiende noot
(strenger/, wél nauwkeurig)
(niet zo streng/het hoeft niet precies)
Zestiende triolen (niet zo streng/het hoeft niet precies)
Zestiende triolen (strenger/, wél nauwkeurig)
11
AANSLAG (balance)
Het beeldscherm geeft aan hoe hard je slaat.
Deze oefening kijkt vooral naar het evenwicht tussen
de verschillende aanslagen. dat betekent in de
praktijk dat de DD6 zal kijken naar hoe gelijkmatig
je de aanslagen kunt verdelen over de linker en
rechter hand. Zo kun je dus controleren of je niet te
hard of te zacht slaat met je rechter of linker hand.
Als je deze functie geselecteerd hebt druk je op
[START/STOP] om de oefening te beginnen.
Patronen (pattern)
Deze oefening is gebaseerd op de traditionele
'warming up' voor drummers. De metronoom speelt
een ritmisch patronen en gaat na twee maten door
naar een volgend ritmisch patroon. Je kunt ook
hier weer kiezen uit verschillende oefeningen.
Hieronder zie je om welke ritmes het gaat bij welke
oefening.
12
VOLG ME (follow me)
De metronoom speelt voor, en jij speelt na. Je kunt
instellen om hoeveel maten het gaat, van één maat
tot acht maten.
F-1 = de metronoom speelt een maat, jij speelt een
maat.
F-2 = de metronoom speelt twéé maten,…..
F-3 = Vier maten,….
F-4 = Acht maten,…
SNELLER / LANGZAMER (gradual up/down)
Deze oefening is bedoeld om je uithoudingsvermogen
te trainen. De metronoom gaat bij deze oefening
steeds sneller, en als het maximum (ingestelde)
tempo is bereikt gaat hij weer geleidelijk aan
langzamer tikken, tot het oorspronkelijke tempo weer
bereikt is.
Dit gaat door totdat je op [START/STOP] drukt. Je
kunt het start tempo instellen voordat je begint. Het
maximum tempo kun je instellen door op [TEMPO] te
drukken als tijdens de oefening het voor jou
maximaal haalbare tempo bereikt is.
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
Het tempo zal versnellen en vertragen met 1 bpm bij iedere tel.
Het tempo zal versnellen en vertragen met 1 bpm bij iedere twee tellen.
Het tempo zal versnellen en vertragen met 2 bpm bij iedere 8 maten.
Het tempo zal versnellen en vertragen met 5 bpm bij iedere 8 maten.
Wanneer je acht maten lang goed gespeeld hebt, zal de DD6 dat erkennen en vervolgens het
tempo met 5 bpm verhogen.
BPM: afkorting voor Beats Per Minute, oftewel 'tellen per minute'.
13
HOEVEEL KEER (count)
Deze oefening kun je op twee manieren uitvoeren.
1. Gedurende een vaste tijd moet je zoveel mogelijk
keer op het drumpad slaan.
- Keuze uit 15, 30 en 60 seconden.
- Je kunt zien hoeveel tijd je nog hebt aan de strepen
die normaal voor de metronoom gebruikt worden.
2. je slaat op het drumpad en de DD6 telt mee
hoelang je over een vooraf bepaald aantal slagen
doet.
- Keuze uit 200, 500 en 1000 tikken op het drumpad.
- Je kunt zien hoeveel slagen je nog moet aan de
strepen die normaal voor de metronoom gebruikt
worden.
Bij beide oefeningen druk je op [start/stop] om de
oefening te beginnen, de DD6 telt dan eerst een
maat vooraf.
KLOK (timer)
De klok (eigenlijk een soort kookwekker in dit geval)
kan worden ingesteld tussen 1 minuut en 60
minuten. Dit kun je gebruiken om vooraf in te stellen
hoelang je wilt gaan oefenen.
Om de klok in te stellen houd je kort de knop [GAME]
ingedrukt. Dan stel je de gewenste tijd in met de [+
value -] knoppen.
Druk op [START/STOP] om de klok te starten.
14
GAME
Door middel van een Tetris achtig spelletje kun je snel allerlei ritmes leren. Het spelletje gaat als volgt:
Op het display zie je links en rechts kleine rechthoekjes naar beneden vallen. Wanneer zo'n rechthoek
een pad icoontje raakt (links en rechts onderaan op het beeldscherm) dan moet je slaan.
Er zijn drie levels:
Level 1: GAME. Het ritme wordt gespeeld, en je ziet de rechthoekjes op het display.
Level 2: GAME 1. De DD6 zet het ritme uit, jij moet nu spelen als de rechthoekjes de pads raken. De
score wordt bijgehouden.
Level 3: GAME 3. Hetzelfde als GAME 2, maar als je score hoger is dan 60, ga je door naar het
volgende ritme.
Vallende rechthoekjes
Drumpads. Wanneer deze door de
rechthoekjes geraakt worden, moet je
slaan.
TEMPO
Druk op [TEMPO] om het tempo aan te kunnen passen.
Op het beeldscherm zie je het huidige tempo. Met de
[+ value -] knoppen zet je het tempo sneller of
langzamer.
TAP
Makkelijker is natuurlijk om het tempo gewoon in te
kunnen tikken. Om dat te doen druk je iets van drie
seconden op de knop [TEMPO], waarmee je de DD6 in
'tap' mode zet. Nu kun je een aantal keren op het pad
slaan, en de DD6 zal zijn tempo instellen op basis van
de snelheid waarmee je geslagen hebt.
Druk drie seconden
op [TEMPO]
LET OP: Tijdens GAME werkt de TAP functie niet.
15
OPNEMEN
Je kunt met de DD6 ook je eigen spel / oefeningen opnemen. Dat is een hele goede methode om te
luisteren hoe je het er inmiddels vanaf brengt.
1. Druk op [RECORD] om de DD6 klaar te
zetten voor opname. Op het beeldscherm
zie je een indicator bij het woordje 'record'.
Die indicator zal knipperen als er al iets is
opgenomen in het geheugen. Een nieuwe
opname zal de oude wissen.
2. Druk nu nogmaals op [RECORD] om de
opname te starten. Je hoort de DD6 het
gekozen ritme spelen, je kunt nu meespelen.
Wanneer je geen metronoom wilt horen
tijdens het opnemen, dan zet je vooraf het
volume van de metronoom op 0. Je hoort
dan alleen wat je zelf speelt tijdens de
opname.
3.
Je stopt de opname door weer op
[RECORD] te drukken, of door op
[START/STOP] te drukken.
Afspelen doe je door -nog steeds in 'record'
mode!- op [START/STOP] te drukken.
BEWAREN
De DD6 bewaart instellingen zoals maat en
ritme keuze, klik en pad geluid, tempo
enzomeer.
FABRIEKSINSTELLINGEN
Je kunt de DD6 al zijn instellingen laten
resetten, zodat ze weer precies zo zijn als de
dag waarop hij uit de fabriek kwam. Druk
TEGELIJK op [+ VALUE -] TERWIJL je de
DD6 aanzet.
16
17
18
19
12 maanden
service center:
Calimex B.V.
Windmolen 32
3642 DB Mijdrecht
Telefoon: 0297 581 624 (6 lijnen)
Fax: 0297 581 589
E-mail: info@calimex.nl
Vertaling: Allard Krijger
www.fraknoise.nl
20
Download PDF