Draytek | Vigor 3100i | VIGOR 3100/3120

VIGOR 3100/3120
G.SHDSL Modem / Router
Snelstart Handleiding
Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl
e-mail: support@draytek.nl
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ....................................................................................................................1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding .........................................................................................2
LED indicatie / aansluitingen..................................................................................................3
Verbinden van de router en het computersysteem ....................................................................4
Configureer uw Computer in Windows XP ................................................................................5
Configureer uw Computer in Windows 2000 .............................................................................6
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME .........................................................................7
Configureer uw Computer in Windows NT ................................................................................8
Configuratie onder MacOS / MacOS X......................................................................................9
Benaderen van de Webconfiguratie ....................................................................................... 10
Instellingen voor G.SHDSL via KPN Telecom........................................................................... 11
Instellingen voor G.SHDSL via BBned ................................................................................... 12
FAQ ................................................................................................................................. 13
De kleine lettertjes............................................................................................................. 14
1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
Vigor 3100/3120, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud







DrayTek Vigor 3100/3120 series Router
CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma’s
Ethernet CAT-5 UTP kabel
Voedingskabel
Engelstalige snelstart
Nederlandstalige snelstart
Bevestigingsmateriaal voor 19” rack montage
Voorbereiding






2
Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen voor de door u gebruikte Internet Service
Provider en de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigor 3100 series niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor
3100 series niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Open of repareer de Vigor 3100 series niet zelf. Indien de Vigor 3100 series te warm wordt haal
dan de voedingskabel direct los en biedt de Vigor 3100 series via uw wederverkoper ter
reparatie aan.
Plaats de Vigor 3100 series op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product
rekening met de lokale regelgeving.
Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke
voor het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.
LED indicatie / aansluitingen
Led indicatie
LED
Soort
ACT
VPN
QoS
PRN
DSL
Activiteit
Link
Link
Link
Link
LAN
1…4
Link
Aansluitingen
Naam
RST
DSL
LAN
1…4
PRN
Omschrijving
Indicatie led voor router status.
Indicatie led voor actieve VPN tunnels.
Indicatie led voor ingeschakelde QoS.
Indicatie led voor aangesloten USB printer
Indicatie led voor correct aangesloten G.SHDSL lijn. Lijn knippert wanneer er
geen signaal is gedetecteerd.
Brandt wanneer er een modem, switch, hub of netwerkkaart correct is
aangesloten en ingeschakeld is. De LED bij de desbetreffende poort brandt
groen bij een 100Base-T (100Mbit) verbinding. De LED knippert wanneer er
op deze poort data wordt verstuurd of ontvangen.
Omschrijving
Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de Vigor
3100 terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop
gedurende 10 seconden wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten, dan
wordt de Vigor 3100 naar de fabrieksinstellingen hersteld.
Aansluitpunt voor een G.SHDSL verbinding.
Verbind een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) aan één van de vier LAN poorten
wanneer u deze wilt verbinden met een computer of een ander netwerk apparaat.
Aansluitpunt voor een USB 1.1 printer.
3
Verbinden van de router en het computersysteem
-
-
Zet uw computersysteem uit
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen (1, 2, 3, 4).
Sluit de G.SHDSL verbinding aan door middel van de, bij de modem geleverde kabel, op de DSL
poort
Sluit nu de voedingskabel aan.
Zet de Vigor 3100 series router aan.
Zet uw computersysteem aan.
De ACT LED gaat knipperen indien de router correct werkt.
De LAN (1, 2, 3, 4) LED gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen de
Vigor 3100 series en het computersysteem.
De DSL poort gaat branden indien de G.SHDSL verbinding correct is aangesloten en wordt
gedetecteerd.
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows XP
Windows 2000
Windows 98 / ME
Windows NT
MacOS / MacOS X
4
ga
ga
ga
ga
ga
naar
naar
naar
naar
naar
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
5
6
7
8
9
Configureer uw Computer in Windows XP
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbel
klik op Netwerk verbindingen.
2. Dubbel-klik op LAN-verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm,
klik op Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS
serveradres laten toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
5
Configureer uw Computer in Windows 2000
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbel klik op Netwerk en
inbel verbindingen.
2. Dubbel klik op LAN verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik
op Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
6
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbel-klik op Netwerk
en selecteer het Configuratie tabblad
2. Selecteer TCP/IP ->(van uw netwerk
adapter) klik vervolgens op Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen.
4. Ga vervolgens naar het tabblad DNS
Configuratie.
5. Selecteer DNS uitschakelen en klik op OK om
de configuratie te beëindigen.
6. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
7
Configureer uw Computer in Windows NT
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbel-klik op Netwerk
en selecteer het tabblad Protocol.
2. Selecteer TCP/IP protocol en klik op
Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen
van een DHCP server en klik op OK.
4. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
8
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)

Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen >
TCP/IP.

Onder Verbind via selecteert u Ethernet.
Onder Configureer selecteert u Via
DHCP-server. Sluit links bovenin het TCP/IP
scherm. Klik op Bewaren indien daarom
gevraagd wordt. Herstart de Apple Macintosh.
Apple MacOS X

Klik op Apple (icoon) >
Systeemvoorkeuren > Netwerk.

Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd
Ethernet. Selecteer onder de tab TCP/IP de
optie Via DHCP. Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.
9
Benaderen van de Webconfiguratie
Om de Vigor 3100 te configureren dient u te beschikken over
Microsoft Internet Explorer 5.0 / Netscape 4.5 of hoger.
1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het
standaard IP-adres voor deze router. Druk
vervolgens op Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm
zal nu verschijnen. Klik op OK om door te
gaan. Standaard heeft de router geen
gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij raden u aan om alvorens de installatie te
starten uw wachtwoord te wijzigen.
3.
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van
uw router te wijzigen.
- Voor de configuratie van G.SHDSL via KPN Telecom ga naar pagina 11
- Voor de configuratie van G.SHDSL via BBned ga naar pagina 12
In de nu volgende pagina´s wordt de configuratie uitgelegd voor
de verschillende Nederlandse Internet aanbieders.
10
Instellingen voor G.SHDSL via KPN Telecom
Kies in het hoofdmenu voor Internet Access
Setup.
In het scherm wat vervolgens verschijnt kies
voor DSL Setting.
Controleer in de DSL settings of de terminal
type op CPE staat en de AnnexType volstaat
met uw verbinding.
Kies in het menu voor PPPoE/PPPoA.
-
Zet de optie PPPoE / PPPoA op Enable.
Zet het multi PVC channel op Channel 1 of 2.
Geef als VPI waarde in 2.
Geef als VCI waarde in 32.
Zet de encapsulation type op VCMUX.
Zet het Protocol op PPPoA.
- Geef als ISP name kpn in.
- Geef hier een willekeurige gebruikersnaam in.
- Vul hier vervolgens uw wachtwoord in. deze
kan ook leeggelaten worden.
- Zet de PPP authentication op PAP or
CHAP.
- Vink het vakje Always on aan.
Klik vervolgens op OK om door te gaan.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen. Selecteer de optie
Using Current Configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de G.SHDSL verbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
11
Instellingen voor G.SHDSL via BBned
Kies in het hoofdmenu voor Internet Access
Setup.
In het scherm wat vervolgens verschijnt kies
voor DSL Setting.
Controleer in de DSL settings of de terminal
type op CPE staat en de AnnexType volstaat
met uw verbinding.
Kies in het menu voor PPPoE/PPPoA.
-
Zet de optie PPPoE / PPPoA op Enable.
Zet het multi PVC channel op Channel 1 of 2.
Geef als VPI waarde in 0.
Geef als VCI waarde in 35.
Zet de encapsulation type op VCMUX.
Zet het Protocol op PPPoA.
-
Geef als ISP name bbned in.
Geef hier uw gebruikersnaam in.
Vul hier vervolgens uw wachtwoord in.
Zet de PPP authentication op PAP or
CHAP.
- Vink het vakje Always on aan.
Klik vervolgens op OK om door te gaan.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen. Selecteer de optie
Using Current Configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de G.SHDSL verbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
12
FAQ
1. Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Standaard is er geen inlog wachtwoord ingesteld. U kunt in
de Router Web Configurator onder Basic Setup (Setup First) > Administrator
Password Setup bij New Password en Retype New Password een wachtwoord invoeren
zodat uw Vigor 3100 beveiligd is.
2. Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 3100 te verkrijgen behalve door
de Vigor 3100 te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip aan de
achterzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de System / ACT LED sneller gaat
knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te
worden geconfigureerd.
3. Wat is het standaard IP-adres van de Vigor 3100?
Het standaard IP-adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4. De Vigor 3100 is onbereikbaar en de System LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te
krijgen is door firmware naar de Vigor 3100 te sturen. U vindt de firmware instructies via
www.draytek.nl.
5. Vanaf sommige computersystemen laden de pagina’s heel langzaam of soms
helemaal niet.
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Bekabelingsproblemen worden pas
duidelijk bij 100Mbit verbindingen tussen de router en het computersysteem. Als het ene
computersysteem correct functioneert maar het andere computersysteem niet of beduidend
minder dan dient u de bekabeling te controleren.
6. Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het
LAN-lampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks
heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload
mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7. Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet
Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun
DNS-server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van
dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.nl) een IP-adres
(b.v. 80.89.228.121) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IP-adres wel
werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8. Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren
instellingen vindt u voor de diverse besturingssystemen vanaf pagina 5.
9. Mag ik mijn Vigor 3100 uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 3100 om deze continu aan te laten staan. De router
is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. Waar vind ik meer informatie over de Vigor 3100?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
13
De kleine lettertjes

Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om de snelstart en andere documentatie te wijzigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste twee jaar na aankoop, vrij zullen
blijven van defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw
aankoopbon of pakbon op een veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is
aangekocht.
Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het
product faalt als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze
keuze gerepareerd danwel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening
zullen worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde
functioneel gelijkwaardige apparaten. De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is
gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door natuurgeweld of onder abnormale
omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet uit tot eventuele
gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het gebruik
van het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking
denkt te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.

EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de
essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.

Copyright verklaring
© 2014 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23
augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken
(artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.

Trademarks
Microsoft is een geregistreerd merk van Microsoft Corporation. Windows 98, Me, 2000 en XP zijn
geregistreerde merken van Microsoft Corporation. Andere merken en geregistreerde merken zijn
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden
per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen rondom de
Vigor 3100.
14
Download PDF