Clarion CZ301 User manual

Clarion CZ301 User manual
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA RECEIVER
LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth®
Bluetooth® -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER
SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA Bluetooth®
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER
RECEPTOR Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER
ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA
z interfejsem Bluetooth®
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ
English
CAUTIONS:
OBS!
This appliance contains a laser system
and is classified as a “CLASS 1 LASER
PRODUCT“. To use this model properly, read
this Owner’s Manual carefully and keep this
manual for your future reference. In case of
any trouble with this player, please contact
your nearest “AUTHORIZED service station”.
To prevent direct exposure to the laser beam,
do not try to open the enclosure.
Apparaten innehåller laserkomponenten som
avger laserstrålning överstigande gränsen för
laserklass 1.
VAROITUS
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä
silmille vaarallista lasersäteilyä.
!CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS
OR PERFORMANCE OF PROCEDURES
OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE
OWNER’S MANUAL MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder,
at der anvendes laserstråler af svageste
klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig
stråling.
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL
APPARATER MED LASERSTRÅLER!
Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer
imod at foretage sådanne indgreb i apparatet,
at man kan komme til at udsaætte sig for
laserstråling.
MW 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
LW 153-279kHz
03 2140
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
Bluetooth QD ID No.: B017439
051 722 877
TX-1071E-A
CHINA
PN:127070017301
1
Inhoudsopgave
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Clarion product.
• Lees deze gebruikershandleiding volledig door voor u deze apparatuur gaat gebruiken.
• Controleer de gegevens op de meegeleverde garantiekaart en bewaar de kaart samen met
deze gebruikershandleiding op een veilige plek.
Nederlands
2
1. KENMERKEN..................................................................................................................... 3
Uitbreiden van uw systeem................................................................................................ 3
2. VOORZORGEN................................................................................................................... 4
INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS:................................................................................ 4
Voorpaneel / Algemeen...................................................................................................... 4
USB-poort........................................................................................................................... 4
Verwijderen van het DCP................................................................................................... 5
Het DCP bevestigen........................................................................................................... 5
Bewaren van het DCP in het DCP-doosje.......................................................................... 5
3. BEDIENINGSORGANEN.................................................................................................... 6
Bedieningspaneel............................................................................................................... 6
Namen van toetsen............................................................................................................ 6
4. WAAR U OP MOET LETTEN BIJ HET OMGAAN MET UW SCHIJVEN.......................... 7
Omgaan met discs............................................................................................................. 7
5. BEDIENING........................................................................................................................ 8
Systeeminstellingen........................................................................................................... 9
Audio instellingen............................................................................................................. 10
Bediening van de radio..................................................................................................... 10
Gebruiken van het Radio Data Systeem.......................................................................... 11
CD/MP3/WMA bediening................................................................................................. 13
USB bediening................................................................................................................. 16
AUX bediening................................................................................................................. 16
Bluetooth bediening.......................................................................................................... 17
6. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN...................................................................................... 19
7. FOUTDISPLAYS............................................................................................................... 21
8. TECHNISCHE GEGEVENS.............................................................................................. 22
9. INSTALLATIE- / BEDRADINGSGIDS.............................................................................. 23
1. KENMERKEN
Ingebouwde Bluetooth® handenvrije functie (HFP) en audiostreaming (A2DP &
AVRCP)
Ingangsaansluiting voor externe apparatuur op het voorpaneel en 2-kanaals RCA
(tulpstekker) uitgangsaansluiting met subwooferbediening
MP3/WMA-compatibel met ID3-TAG weergave
Nederlands
Uitbreiden van uw systeem
Audio uitbreidingsmogelijkheden
2-kanaals versterker
USB-geheugen
(Aansluiten via CCA755)
Draagbare speler
(Aansluiten via de AUX INaansluiting)
Bluetooth
mobiele telefoon
Opmerking:
De apart vermelde items zijn in de handel verkrijgbare commerciële producten.
CCA-755: Los verkrijgbaar.
3
2. VOORZORGEN
WAARSCHUWING
Voor uw en andermans veiligheid mag de bestuurder het toestel in geen geval bedienen onder het rijden.
Houd onder het rijden ook het volume op een acceptabel niveau zodat u geluiden van buiten
nog kunt horen.
INFORMATIE VOOR
GEBRUIKERS:
Wijzigen of modificaties aan dit product
die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant
maken de garantie ongeldig en maken in
voorkomende gevallen inbreuk op de FCCgoedkeuring voor dit product.
Voorpaneel / Algemeen
Lees de volgende aandachtspunten voor een
langere levensduur van het product.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen,
bijvoorbeeld van dranken of natte
paraplu's enz. op het toestel terecht
komen. Hierdoor kunnen de interne
schakelingen beschadigd raken.
• Probeer het toestel in geen geval uit
elkaar te halen of te modificeren. Dit zal
namelijk leiden tot schade.
• Zorg ervoor dat het display niet in
aanraking kan komen met brandende
sigaretten. Hierdoor kan het toestel of de
behuizing beschadigd of vervormd raken.
• Laat het toestel nakijken bij de zaak waar u het
gekocht heeft als er zich problemen voordoen.
Schoonmaken van de behuizing
• Gebruik een zachte, droge doek om het
vuil voorzichtig weg te vegen.
•Voor hardnekkig vuil kunt u een neutraal
schoonmaakmiddel verdund met water
aanbrengen op een zachte doek en
daarmee het vuil voorzichtig wegvegen,
waarna u nawrijft met een droge doek.
• Gebruik geen benzeen, verfverdunner,
autoreiniger enz., want dergelijke middelen
kunnen de behuizing beschadigen of de lak
aantasten. Als rubber of plastic voorwerpen
langere tijd in aanraking blijven met de
behuizing, kunnen er vlekken ontstaan.
USB-poort
•De USB-geheugenstick kan flink uitsteken
wanneer deze in het toestel zit en daardoor
gevaar opleveren tijdens het rijden. Gebruik
daarom alstublieft een USB-verlengkabel
(CCA-755) wanneer u een USB-geheugenstick
wilt aansluiten op het hoofdtoestel.
•USB-geheugensticks moeten kunnen worden
herkend als “USB mass storage class” (USBmassageheugen) om correct te kunnen
werken. Het is mogelijk dat sommige modellen
niet correct zullen functioneren.
Mochten opgeslagen gegevens
onverhoopt verloren gaan of
beschadigd raken, dan aanvaardt
Clarion geen enkele aansprakelijkheid
voor wat voor schade dan ook.
Bij gebruik van een USB-geheugenstick raden
we u aan een reservekopie van uw gegevens
aan te houden op een computer enz.
•Gegevensbestanden op USBgeheugensticks kunnen in de volgende
gevallen beschadigd raken: Wanneer de
USB-geheugenstick wordt losgekoppeld
of wanneer de stroom wordt uitgeschakeld
terwijl er nog gegevens worden gelezen of
uitgewisseld.
Wanneer er invloed wordt ondervonden van
statische elektriciteit of elektrische ruis.
U moet de USB-geheugenstick
aansluiten/loskoppelen wanneer er geen
gegevensuitwisseling mee plaatsvindt.
•Aansluiting op een computer wordt niet
ondersteund.
Nederlands
1. Wanneer het in de auto erg koud is en
de speler kort nadat de verwarming is
ingeschakeld gebruikt wordt, is het mogelijk
dat er vocht condenseert op de disc of op de
optische onderdelen van de speler en dat
normale weergave daardoor niet mogelijk is.
Als er vocht condenseert op de disc, neem
deze dan af met een zachte doek. Als er vocht
condenseert op de optische onderdelen van
de speler, mag u de speler ongeveer een uur
lang niet gebruiken. De condens zal vanzelf
verdwijnen zodat de speler weer normaal
gebruikt kan worden.
2. Rijden op zeer hobbelige wegen met
grote trillingen als gevolg, kan de
geluidsweergave doen overslaan.
3. Dit toestel maakt gebruik van een
precisiemechanisme. Ook wanneer er
problemen zijn mag u in geen geval de
behuizing open maken, het toestel uit elkaar
halen, of de bewegende onderdelen smeren.
4
Verwijderen van het DCP
Het bedieningspaneel kan worden verwijderd
om diefstal te voorkomen. Bewaar het
bedieningspaneel op een veilige plek en
voorkom krassen nadat u het verwijderd
hebt.
Wij adviseren u het DCP (Detachable Control
Panel; Afneembaar Bedieningspaneel) mee
te nemen wanneer u de auto verlaat.
1. Houd de [ SRC / ] toets ingedrukt (1
sec.) om het toestel uit te schakelen.
2.Druk de [OPEN] toets diep in om het DCP
te ontgrendelen.
3. Houd de kant vast die naar buiten
gekomen is en verwijder het DCP van het
toestel.
Het DCP bevestigen
Nederlands
1.Houd het DCP zo vast dat het
bedieningspaneel naar u toe wijst.
Plaats de rechterkant van het DCP in de
uitsparing voor het DCP.
2.Druk de linkerkant van het DCP aan tot
het paneel vastklikt.
Bewaren van het DCP in het DCP-doosje
Houd het DCP vast zoals u op onderstaande
afbeelding kunt zien en doe het in de
meegeleverde DCP-doos.

DCP
DCP-doosje
Opmerking:
Als het DCP vuil is, mag u het vuil alleen
afvegen met een zacht, droog doekje.
5
LET OP
•Het DCP kan gemakkelijk worden
beschadigd
door
schokken.
Wees
voorzichtig dat u het niet laat vallen of
blootstelt aan zware schokken nadat u het
hebt verwijderd.
•Wanneer de [OPEN] toets is ingedrukt
en het DCP ontgrendeld is, kan het DCP
vallen door trillingen die door de auto
veroorzaakt worden.
•De aansluiting tussen het hoofdtoestel en
het DCP is zeer belangrijk. Let erop dat u
dit niet beschadigt door er met uw nagels,
schroevendraaiers, enz. op te drukken.
3. BEDIENINGSORGANEN
Bedieningspaneel
[MIC] [MENU /
Discsleuf
] [PS/AS]
[
] USB-aansluiting
TA
[
,
]
[BAND /
[OPEN]
]
[SOUND]
[ SRC /
]
[VOLUME]
[TA]
[D]
[1~6]
AUX-aansluiting
[SRC / ] toets
• Aan/uit / Omschakelen audiobron
[BAND / ] toets
•Kiezen radioband / Nummer kiezen /
Telefoon opnemen
[MENU / ] toets
• MP3/WMA stand – Zoekfunctie.
• BT stand – Gesprek beëindigen.
• CD stand – Geen functie.
• RADIO stand – PTY-keuze.
• AUX stand – Geen functie.
[ ] toets
• Druk hierop om de disc te verwijderen.
,
] toetsen
[
•Vorige / volgende stuk
• Zoeken (lang indrukken)
[OPEN] toets
• Ontgrendelen van het voorpaneel.
[PS / AS] toets
•Intro-weergave / Doorlopen
voorkeuzezenders
•Automatisch opslaan in geheugen (lang
indrukken)
[SOUND] toets
• Geluidseffect instellingen
[VOLUME] knop
• Instellen volume / Bevestigen (indrukken)
Nederlands
Namen van toetsen
[TA] toets
• V
erkeersberichten
[1–6] toetsen
• [1] toets: Intro-weergave / Voorkeuzezender 1.
• [2] toets: Herhaalde weergave /
Voorkeuzezender 2.
• [3] toets: Willekeurige weergave /
Voorkeuzezender 3.
• [4] toets: Weergave / Pauze / Topweergave (ingedrukt houden) /
Voorkeuzezender 4.
orige map / Voorkeuzezender 5.
• [5] toets: V
10 muziekstukken naar beneden
(lang indrukken)
• [6] toets: Volgende map / Voorkeuzezender 6.
10 muziekstukken naar boven (lang
indrukken)
[D] toets
• Display omschakelen
• Systeeminstellingen (ingedrukt houden)
[ MIC ] gat
• Interne microfoon
6
4. WAAR U OP MOET LETTEN BIJ HET
OMGAAN MET UW SCHIJVEN
Omgaan met discs
Hanteren
Bewaren
•Nieuwe discs kunnen soms ruwe randjes
hebben. Bij gebruik van dergelijke discs
is het mogelijk dat de speler niet werkt,
of dat de geluidsweergave overslaat.
Gebruik een pen of iets dergelijks om de
• Stel uw discs niet bloot aan direct zonlicht
of warmtebronnen.
• Stel uw discs niet bloot aan een te hoge
luchtvochtigheid of teveel stof.
• Stel uw discs niet bloot aan directe hitte
van verwarmingstoestellen.
Balpen
Ruwe uitsteeksels
Nederlands
7
ruwe uitsteeksels van de rand van de disc
te verwijderen.
• Plak geen labels op het oppervlak van de
disc en schrijf niet op het oppervlak van
de disc met een potlood of een pen.
• Speel in geen geval een disc af met
plakband of lijm erop, of met loslatende
opdruk. Als u een dergelijke disc probeert
af te spelen, zult u deze mogelijk niet
meer uit de speler kunnen krijgen, of kan
de speler beschadigd raken.
• Gebruik geen discs met grote krassen,
discs die vervormd zijn, gebarsten enz.
Gebruik van dergelijke discs kan leiden tot
storingen of schade.
•Om een disc uit zijn doosje te halen moet
u in het midden drukken, waar de disc
vastzit in het doosje, waarna u de disc aan
de randen uit het doosje kunt tillen.
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
beschermingsvellen of discs met
stabilisatoren enz. Deze kunnen de disc
beschadigen of storingen veroorzaken in
het binnenwerk.
Schoonmaken
• Om vingerafdrukken en stof te
verwijderen, veegt u met een zachte doek
in een rechte lijn van het midden van de
disc naar de rand.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals in de
handel verkrijgbare reinigers, antistatische
spray, of verfverdunner, om uw discs
schoon te maken.
• Na gebruik van speciale
reinigingsmiddelen voor discs, moet u de
disc goed laten drogen voor u deze weer
afspeelt.
Over discs
• Schakel het toestel niet uit en verwijder
het niet uit de auto terwijl er nog een disc
in zit.

LET OP
Voor uw en andermans veiligheid mag de
bestuurder onder het rijden in geen geval
een disc in het toestel doen of eruit halen.
5. BEDIENING
Basisbediening
Opmerking:
•Raadpleeg de afbeeldingen onder “3.
BEDIENINGSORGANEN” bij het lezen van
dit hoofdstuk.
Instellen van het volume
Verdraai de [VOLUME] knop op het
voorpaneel. Het instelbereik voor het volume
loopt van 0 t/m 40.

LET OP
Wanneer het toestel aan staat, kan
starten en stoppen van de motor terwijl
het volume vol open staat uw gehoor
beschadigen.
Wees voorzichtig met het regelen van het
volume.
LET OP
Houd onder het rijden het volume op een
acceptabel niveau, zodat u geluiden van
buiten nog kunt horen.
Selecteren van de signaalbron
• Start de motor voor u dit toestel gaat
gebruiken.
• Wees voorzichtig wanneer dit toestel
langere tijd gebruikt wordt zonder dat
de motor loopt. Als de accu te ver leeg
raakt, zult u misschien de motor niet meer
kunnen starten en kan de levensduur van
de accu bekort worden.
1. Start de motor. De aan/uit-toets /
knopverlichting van het toestel zal
oplichten.
Motor AAN
stand
2. D
ruk op de [SRC / ] toets op het
voorpaneel om het toestel aan te zetten
wanneer het uit (standby) staat. Het
toestel gaat in de stand waarin het stond
toen het de laatste keer uit werd gezet.
3. H
oud de [SRC / ] toets op het
voorpaneel ingedrukt om het toestel uit te
zetten.
Opmerkingen:
• Kiezen van de signaalbron betekent
in feite meestal dat u de stand van het
toestel kiest, zoals de DISC stand, de
RADIO stand, de AUX stand of de BT
stand.
Nederlands
Druk herhaaldelijk op de [SRC / ] toets op
het voorpaneel om de gewenste signaalbron
te kiezen.
Aan/uit
Opmerkingen:


Tonen van de systeemtijd
Druk op de [ D ] toets op het voorpaneel om
de op het display getoonde informatie heen
en weer te schakelen tussen RDS-informatie,
de systeemtijd en de signaalbron.
RESET
Opmerking:
* Wanneer het [RESET] knopje wordt
ingedrukt, zullen de frequenties van
opgeslagen zenders, titels enz. worden
gewist uit het geheugen.
CT (klok/tijd) display
•De weergegeven tijd en klokgegevens zijn
gebaseerd op de CT (klok/tijd) gegevens
in het RDS-signaal.

RESET
8
Systeeminstellingen
Houd in elke willekeurige stand de [ D ]
toets ingedrukt om de systeeminstellingen
te openen. Gebruik de [
] of [
]
toets om opties te selecteren en verdraai
de [VOLUME] draaiknop om de instelling te
wijzigen.
REG: ON/OFF (RADIO-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop om de REGfunctie aan of uit (ON/OFF) te zetten.
SCROLL: ON/OFF
Voor weergave van tekstgegevens die niet
op het display passen:
Wanneer SCROLL ON is ingesteld, zal
het LCD-scherm de volgende ID3 TAGgegevens achter elkaar laten zien: TRACK
-> FOLDER -> FILE -> ALBUM -> TITLE ->
ARTIST -> TRACK ->...
Wanneer SCROLL is ingesteld op OFF,
toont het LCD-scherm slechts één van de
ID3 TAG-gegevens; de standaardinstelling
is TRACK, maar door op de [ D ] toets te
drukken kunt u andere ID3 TAG-gegevens
laten zien.
DX/LO (RADIO-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop in de
radiostand om te kiezen tussen plaatselijke
(LO), of verder weg gelegen zenders (DX).
•LO: Alleen zenders met een goede
signaalsterkte zullen worden
weergegeven.
•DX: Zowel zenders met sterke als
met zwakke signalen kunnen worden
weergegeven.
DIMMER: ON/OFF
Verdraai de [VOLUME] knop om de
dimmer aan of uit (ON/OFF) te zetten.
•ON: De dimmer voor het LCDscherm treedt in werking wanneer de
dimverlichting van het voertuig wordt
ingeschakeld.
•OFF: Het LCD-scherm heeft altijd de
maximale helderheid, ongeacht de
verlichting van het voertuig.
AUX SENS (AUX-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop om de AUX
ingangsgevoeligheid in te stellen op LOW,
MID of HIGH in de AUX-stand.
REAR/S-W
Verdraai de [VOLUME] knop om te kiezen
tussen REAR of SUB-WOOFER.
AF: ON/OFF (RADIO-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop om de AFfunctie aan of uit (ON/OFF) te zetten.
Nederlands
AUTO CON: ON/OFF (BT-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop om de AUTO
CON-functie aan of uit (ON/OFF) te zetten.
PIN CODE
Verdraai de [VOLUME] knop en druk hem
in om een wachtwoord van 4 cijfers in te
stellen. Houd de [VOLUME] knop tenminste
1 seconde ingedrukt om uw keuze definitief
te maken.
De standaardinstelling voor de PIN CODE is
“0000”.
SCRN SVR: ON/OFF
Verdraai de [VOLUME] knop om de SCRN
SVR (screen saver) schermbeveiliging aan of
uit (ON/OFF) te zetten.
9
BEEP: ON/OFF
Verdraai de [VOLUME] knop om de pieptoon
aan of uit (ON/OFF) te zetten.
MIC SEL (BT-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop om de
microfoon op EXTERNAL of INTERNAL te
zetten.
MIC GAIN (BT-stand)
Verdraai de [VOLUME] knop en kies Mic
gain: 1, 2, 3, 4, 5.
U kunt de extra versterking voor de
microfoon (Mic gain) veranderen wanneer
de persoon met wie u telefoneert u niet goed
kan horen.
Audio instellingen
Druk op de [SOUND] toets om de
instelfunctie voor de geluidseffecten in te
schakelen. Bij één keer drukken wordt de
huidige EQ-instelling getoond. Draai aan de
[VOLUME] knop om de BEAT EQ-instelling
als volgt te veranderen:
OFF -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE ->
CUSTOM
Verdraai de [VOLUME] knop, ga naar
CUSTOM en druk de [VOLUME] knop in,
druk vervolgens op de [
] of [
] knop
om de gewenste instelling te kiezen: BAS-G
-> BAS-F -> BAS-Q -> MID-G -> MID-F ->
MID-Q -> TRE-G -> TRE-F en draai aan de
[VOLUME] knop om de waarde in te stellen.
BAS-G / MID-G / TRE-G: (-7)- (+7)
BAS-F: 60 / 80 / 100 / 200
BAS-Q: 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0
MID-F: 500 / 1K / 1.5K / 2.5K
MID-Q: 0.5 / 0.75 / 1.00 / 1.25
TRE-F: 10.0K / 12.5K / 15.0K / 17.5K
Druk op de [SOUND] toets en gebruik
vervolgens de [
] of [
] toets om de
gewenste USER-instelling te selecteren:
BALANCE -> FADER -> M-B EX ->
LPF (laagdoorlaatfilter) -> SUBW VOL
(Subwoofervolume), gebruik de [VOLUME]
knop om de gewenste waarde in te stellen.
BALANCE: LEFT 1-7-> CENTER -> RIGHT
1-7
FADER:FRONT 1-7->CENTER->REAR 1-7
M-BEX: ON/OFF
LPF: THROUGH/80/120/160
SUBW VOL: (-6)-(+6)
De radio selecteren als signaalbron
Druk zo vaak als nodig is op de [SRC / ]
toets om de RADIO-stand in te schakelen.
Selecteren van de gewenste
radioband
Druk op [BAND] toets op het voorpaneel om
te kiezen uit de FM1, FM2, FM3, MW of LW
radioband.
Handmatig afstemmen
Bij handmatig afstemmen verandert de
frequentie in stapjes.
Gebruik de [
] of [
] toets op het
paneel om af te stemmen op een hogere /
lagere zender.
Automatisch afstemmen
Houd de [
] of [
] toets op het
paneel ingedrukt om te zoeken naar een
hogere /lagere zender. Om te stoppen
met zoeken herhaalt u de bovenstaande
handeling of drukt u op een andere toets met
een radiofunctie.
Opmerking:
Wanneer er een zender wordt gevonden,
stopt het zoeken en zal deze zender worden
weergegeven.
Doorlopen voorkeuzezenders
Deze functie laat de zenders die in het
geheugen zijn opgeslagen één voor één
horen. Deze functie is handig wanneer u een
bepaalde voorkeuzezender zoekt.
Nederlands
Bediening van de radio
1. Druk op de [PS/AS] toets.
2.Wanneer de gewenste zender wordt
ontvangen, drukt u nog een keer op de
[PS/AS] toets om naar die zender te
blijven luisteren.
Opmerking:
•Houd de [PS/AS] toets niet langer dan 1
seconde ingedrukt, want anders wordt de
functie voor het automatisch opslaan van
zenders ingeschakeld.
Automatisch zenders in het
geheugen opslaan
Alleen zenders met een voldoende sterk
signaal zullen worden gedetecteerd en
opgeslagen in het geheugen. Houd de [PS/
AS] toets ingedrukt (1 sec.) om automatisch
zenders te laten opzoeken en opslaan.
Om het automatisch opslaan van zenders te
stoppen, kunt u op een andere toets met een
radiofunctie drukken.
10
Bediening van de radio
Opmerkingen:
1.Door het automatisch opslaan zullen
eventueel eerder in het geheugen
opgeslagen zenders worden
overschreven.
2.Dit toestel heeft vijf geheugenbanken:
FM1, FM2, FM3, MW en LW. De ASfunctie kan zenders opslaan in FM3, MW
en LW. In elk van de geheugenbanken
kunnen zes zenders worden opgeslagen,
zodat de CZ301E in totaal 30 zenders kan
onthouden.
Handmatig opslaan
Wanneer u heeft afgestemd op de gewenste
radiozender, kunt u deze opslaan in het
geheugen door één van de cijfertoetsen 1–6
ingedrukt te houden.
Druk op één van de cijfertoetsen 1 t/m 6
op het paneel om af te stemmen op de
daaronder opgeslagen zender.
Afstemmen op lokale zenders
Wanneer de LOCAL zoekfunctie aan staat,
kan er alleen worden afgestemd op zenders
met een sterk signaal.
Om de LOCAL functie aan of uit te zetten,
dient u de [ D ] toets op het voorpaneel
ingedrukt te houden en dan net zo vaak
op de [
] toets te drukken tot LO,
respectievelijk DX wordt aangegeven op het
scherm, of de [VOLUME] knop te gebruiken
om "Local" of "Distant" te selecteren.
Opmerking:
Nederlands
Het aantal zenders waarop kan worden
afgestemd zal afnemen wanneer de lokale
afstemfunctie aan staat.
Gebruiken van het Radio Data Systeem
Radio Data Systeem
Dit toestel beschikt over een ingebouwde
Radio Data Systeem-decoder waarmee de
Radio Data Systeem-gegevens van zenders
die gebruik maken van dit systeem kunnen
worden verwerkt.
Zet de radio altijd op FM wanneer u de Radio
Data Systeem-functie wilt gebruiken.
AF-functie
Met de AF-functie wordt naar een
andere frequentie van hetzelfde netwerk
overgeschakeld om de beste ontvangst te
kunnen waarborgen.
* De standaardinstelling is “ON”.
1.Schakel over naar de systeeminstellingen
door de [ D ] toets ingedrukt te houden.
] of [
] toets en
2.Druk op de [
selecteer “AF”.
3.Gebruik de draaiknop om te kiezen uit
“ON” of “OFF”.
• ON:
De “AF” indicator zal op het display
verschijnen en de AF-functie zal worden
ingeschakeld.
11
Weer oproepen van opgeslagen
zenders
• OFF:
De “AF” indicator zal op het display
verschijnen en de AF-functie zal worden
uitgeschakeld.
REG (regionaal programma)
functie
Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, zal
er worden afgestemd op de regionale zender
met de beste ontvangst. Wanneer deze
functie uit staat en u naar een andere regio
rijdt, zal er kunnen worden afgestemd op een
regionale zender in de nieuwe regio.
* De standaardinstelling is “ON”.
Opmerkingen:
•Deze functie is uitgeschakeld wanneer
er een landelijke zender, zoals Radio 2,
wordt ontvangen.
•De ON/OFF-instelling voor de REG-functie
is alleen geldig wanneer de AF-functie is
ingeschakeld.
1.Schakel over naar de systeeminstellingen
door de [ D ] toets ingedrukt te houden.
2.Druk op de [
] of [
] toets en
selecteer “REG”.
Gebruiken van het Radio Data Systeem
3.Gebruik de [VOLUME] knop om te kiezen
uit “ON” of “OFF”.
Handmatig afstemmen op een
regionale zender in hetzelfde
netwerk
Deze functie werkt alleen wanneer de AF­
functie is ingeschakeld en de REG-functie is
uitgeschakeld.
Opmerking:
eze functie kan worden gebruikt wanneer
D
een regionale zender van hetzelfde netwerk
wordt ontvangen.
Verkeersinformatie (TA)
PTY (Programmatype)
Deze functie maakt het mogelijk om te
luisteren naar zenders die een programma
van een bepaald type uitzenden, zelfs
wanneer het toestel op een andere
signaalbron dan de radio is ingesteld.
*In sommige landen wordt de PTY-functie
nog niet gebruikt.
*In de TA-paraatstand hebben TP-zenders
voorrang boven zenders met andere
programmatypen.
Selecteren van het gewenste
programmatype (PTY)
Druk op de [MENU] toets, gebruik de
[VOLUME] knop om het gewenste
programmatype te selecteren en druk de
[VOLUME] knop in om het zoeken te laten
beginnen. Nederlands
In de TA-paraatstand zal er, wanneer er
een verkeersbericht begint, direct naar dat
verkeersbericht worden overgeschakeld,
ongeacht waar u op dat moment naar
luistert. Automatisch afstemmen op een
verkeersprogramma (TP) is ook mogelijk.
*Deze functie kan alleen worden
gebruikt wanneer “TP” op het display
verschijnt. Als “TP” verschijnt, betekent
dit dat de Radio Data Systeem-zender
die op dat moment ontvangen wordt,
verkeersinformatieprogramma’s uitzendt.
De TA-paraatstand annuleren
Druk, terwijl de aanduiding “TA” op het
display getoond wordt, op de [TA] toets. De
aanduiding “TA” verdwijnt van het display en
de TA-paraatstand wordt uitgeschakeld.
De TA-paraatstand instellen
Als u op de [TA] toets drukt, zal “TA”
oplichten op het display en wordt het
toestel ingesteld op de TA-paraatstand tot
er verkeersinformatie wordt uitgezonden.
Wanneer er een verkeersbericht begint,
verschijnt de melding “TRAF INF” op het
display. Als u op de [TA] toets drukt terwijl er
een verkeersbericht wordt ontvangen, zal de
ontvangst van de verkeersinformatie worden
geannuleerd en wordt de TA-paraatstand
weer geactiveerd.
12
CD/MP3/WMA bediening
U kunt met dit toestel MP3/WMAbestanden afspelen
Opmerkingen:
•Als u een WMA-bestand afspeelt met
ingeschakelde DRM (Digital Rights
Management), zal er geen geluid
worden weergegeven (de WMA-indicator
knippert).
Nederlands
DRM uitschakelen
(Digital Rights Management)
Klik bij gebruik van Windows Media Player
9/10/11 op het Extra -> Opties -> Muziek
rippen tabblad en maak onder de Ripinstellingen het aankruisvakje bij Muziek
tegen kopiëren beveiligen leeg. Bouw
vervolgens de bestanden opnieuw op.
Zelf gemaakte WMA-bestanden worden
onder eigen verantwoordelijkheid gebruikt.
Voorzorgen bij het maken van
MP3/WMA-bestanden
Bruikbare bemonsteringsfrequenties en
bitsnelheden
1. MP3: Bemonsteringsfrequentie 8 kHz - 48
kHz, Bitsnelheid 8 kbps - 320 kbps / VBR
2. WMA: Bitsnelheid 8 kbps - 320 kbps
Bestandsextensies
1. Voeg altijd met behulp van gewone
enkel-byte letters de bestandsextensies
“.MP3”, of “.WMA” aan de MP3- of
WMA-bestanden toe. Als u een andere
bestandsextensie toevoegt of helemaal
geen bestandsextensie toevoegt, kan het
bestand niet worden afgespeeld.
2. Bestanden zonder MP3/WMA­gegevens
kunnen niet worden afgespeeld. De
bestanden worden zonder geluid
afgespeeld, als u probeert bestanden
zonder MP3/WMA-gegevens af te spelen.
* Wanneer er VBR-bestanden worden
afgespeeld, kan de aanduiding van
de speelduur verschillen van de
afspeelpositie.
* Wanneer er MP3/WMA-bestanden
worden afgespeeld, zal er een korte
stilte tussen de muziekstukken worden
ingevoegd.
13
Logisch formaat (bestandssysteem)
1. Wanneer u een MP3/WMA-bestand op
een CD-R of CD-RW disc zet, dient u
ISO9660 niveau 1 of 2, Joliet, Romeo
of Apple ISO als formaat te kiezen in
uw schrijf- of brandsoftware. Normaal
afspelen is wellicht niet mogelijk als de
disc is opgenomen in een ander formaat.
2. De mapnaam en de bestandsnaam
kunnen worden aangegeven als de titel
tijdens MP3/ WMA-weergave, maar de
titel moet korter dan 32 gewone enkelbyte letters en cijfers zijn (inclusief
bestandsextensie).
3. U mag een bestand in een map niet
dezelfde naam geven als de map.
Mappenstructuur
Het is niet mogelijk om een disc af te spelen
met een map die meer dan 8 onderliggende
niveaus heeft.
Aantal bestanden en mappen
1.In een map kunnen maximaal 999
bestanden herkend worden.
Er kunnen maximaal 3000 bestanden
worden afgespeeld.
2.De muziekstukken worden afgespeeld
in de volgorde waarin ze op de disc
zijn opgenomen. (Het is mogelijk dat
de muziekstukken niet altijd worden
afgespeeld in de volgorde waarin ze op de
PC worden aangegeven.)
3.Er kan wat ruis hoorbaar zijn, afhankelijk
van de codeersoftware die tijdens het
opnemen is gebruikt.
Uitwerpen
Bij indrukken van de [
] toets wordt de
disc uitgeworpen, ook wanneer het apparaat
niet ingeschakeld is.
Opmerkingen:
•Als u een CD naar binnen duwt voordat
het automatisch opnieuw laden begint,
kan de CD beschadigd raken.
•Als een CD (12 cm) langer dan 15
seconden in de uitgeworpen toestand blijft
zitten, zal deze weer automatisch in het
apparaat worden geladen.
CD/MP3/WMA bediening
Luisteren naar een disc die al in
het toestel zit
Druk op de [SRC / ] toets om de CD/MP3/
WMA-stand te kiezen.
Wanneer de CD/MP3/WMA-stand wordt
gekozen, zal het afspelen automatisch
beginnen.
Een CD in het toestel doen
Steek
een CD met het label naar boven in
het midden van de CD-SLEUF. De CD zal
automatisch beginnen te spelen nadat deze
in het toestel is gedaan.
Opmerkingen:
•Discs zonder het
of
beeldmerk
en CD-ROM’s kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld.
•Sommige CD-R/CD-RW’s zijn mogelijk
niet bruikbaar.
Muziekstuk-omhoog
1.Druk op de [
] toets om naar het begin
van het volgende muziekstuk te gaan.
2.Telkens wanneer u op de [
] toets
drukt, springt de weergave naar het begin
van het volgende muziekstuk.
3.Bij een MP3/WMA-disc dient u de [ 6 ]
toets ingedrukt te houden (1 sec.) om +10
bestanden vooruit te springen.
Muziekstuk-omlaag
1.Druk op de [
] toets om terug te
gaan naar het begin van het huidige
muziekstuk.
2.Druk twee keer op de [
] toets om
terug te gaan naar het begin van het
vorige muziekstuk.
3.Bij een MP3/WMA-disc dient u de [ 5 ]
toets ingedrukt te houden (1 sec.) om -10
bestanden terug te springen.
TEXT
Pauzeren van de weergave
1.Druk op de [ 4 ] toets om het afspelen
tijdelijk te onderbreken. De aanduiding
“PAUSE” zal op het display verschijnen.
2.Om het afspelen van de CD te hervatten,
drukt u nog een keer op de [ 4 ] toets.
Weergeven van CD-titels
Dit toestel kan de titelgegevens van MP3/
WMA-discs weergeven.
Wanneer SCROLL is ingesteld op OFF,
zal met elke druk op de [ D ] toets de
titelaanduiding op het display veranderen.
MP3/WMA-disc
Muziekstuk -> Map -> Bestandstitel -> Album
-> Titel -> Artiest -> Muziekstuk ...
Opmerkingen:
Snel vooruit / Snel terug
Nederlands
•Steek nooit vreemde voorwerpen in de
CD­SLEUF.
•Als de CD er niet gemakkelijk in gaat, is
het mogelijk dat er al een andere CD in
het toestel zit, of is het toestel wellicht
defect.
Selecteren van een muziekstuk
Snel vooruit
Houd de [
] toets ingedrukt.
Snel terug
Houd de [
] toets ingedrukt.
* Bij een MP3/WMA-disc kan het even duren
voordat er met zoeken wordt begonnen of
voordat er naar het volgende muziekstuk
wordt doorgegaan. Bovendien kan er een
fout optreden in de speelduur.
Selecteren van een map
Met deze functie kunt u een map kiezen die
MP3/WMA-bestanden bevat en deze laten
afspelen vanaf het eerste muziekstuk in de
map.
1.Druk op de [ 5 ] of [ 6 ] toets.
Druk op de [ 6 ] toets om naar de
volgende map te gaan. Druk op de [ 5 ]
toets om naar de vorige map te gaan.
2.Druk op de [
] of [
] toets om een
muziekstuk te selecteren.
•Als een MP3/WMA-disc niet is voorzien
van TAG-gegevens, verschijnt “NO TITLE”
op het display.
•Alleen ASCII-tekens kunnen in tags
worden weergegeven.
14
CD/MP3/WMA bediening
Zoekfunctie
1.Druk op de [MENU] toets om de FOLD
SCH (Map zoeken) functie te openen.
Druk de [VOLUME] knop in om de
maplijst-zoekfunctie te openen.
2.Draai aan de [VOLUME] knop om een
map te selecteren.
3.Druk de [VOLUME] knop in om de
bestandenlijst-zoekfunctie te openen. De
muziekstuklijst verschijnt op het display.
4.Draai aan de [VOLUME] knop om een
muziekstuk te selecteren.
5.Druk de [VOLUME] knop in om dit stuk af
te laten spelen.
*Bij weergave van MP3 / WMA bestanden
zal deze functie worden uitgevoerd in de
huidige map.
Terug naar het begin (TOP)
Nederlands
Met de top-functie gaat de CD-speler in één
keer terug naar het eerste muziekstuk van
de disc. Houd de [ 4 ] toets ingedrukt (1 sec.)
om het eerste muziekstuk (nr. 1) van de disc
af te spelen.
*Bij een MP3/WMA-disc wordt er
teruggekeerd naar het eerste bestand in
de huidige map.
Overige weergavefuncties
Intro-weergave
Met deze functie kunt u de eerste 10
seconden van alle muziekstukken op de disc
achter elkaar afspelen.
Druk op de [ 1 ] toets om de intro-weergave
in te schakelen.
Herhaalde weergave
Met deze functie kunt u het spelende
muziekstuk, of het spelende bestand in een
MP3/WMA-map, laten herhalen.
15
CD:
1.Druk net zo vaak op de [ 2 ] toets tot
“RPT ON” verschijnt op het LCD-scherm
om de herhaalde weergavefunctie in te
schakelen.
2.Druk net zo vaak op de [ 2 ] toets tot
“RPT OFF” verschijnt op het LCD-scherm
om de herhaalde weergavefunctie uit te
schakelen.
MP3/WMA:
1.Druk net zo vaak op de [ 2 ] toets tot
“TRACK RPT” verschijnt op het display
om de herhaalde weergavefunctie in te
schakelen en de “RPT” aanduiding oplicht.
2.Voor MP3/WMA-bestanden drukt u nog
eens herhaaldelijk op de [ 2 ] toets zodat
“FOLD RPT” op het display verschijnt voor
herhaalde weergave van mappen.
3.Druk net zo vaak op de [ 2 ] toets tot
“RPT OFF” verschijnt op het display
om de herhaalde weergavefunctie uit te
schakelen en de “RPT” aanduiding uit gaat.
Willekeurige weergave
Met deze functie kunt u alle muziekstukken
op de disc in een willekeurige volgorde
afspelen.
Druk op de [ 3 ] toets om de willekeurige
weergave in te schakelen.
Willekeurige weergave ingeschakeld bij
springen naar ander muziekstuk.
USB bediening
1.Duw de dop van de USB-aansluiting naar
rechts. Steek een USB-kabel (CCA-755)
in de USB-aansluiting. Sluit een USBapparaat aan op de USB-kabel.
Wanneer er een USB-apparaat wordt
aangesloten, zal het toestel de bestanden
automatisch inlezen.
2.Voor u het USB-apparaat verwijdert, moet u
eerst een andere signaalbron selecteren of
het toestel uitschakelen om te voorkomen
dat het USB-apparaat beschadigd raakt.
Verwijder vervolgens het USB-apparaat.
Duw de dop naar links.
3.De bediening is hetzelfde als de bediening
in de MP3/WMA-stand.
CCA-755
Druk op de [SRC / ] toets op het paneel en
selecteer “AUX”.
AUX is de stand voor audiosignalen
die binnenkomen via de 3,5 mm audioingangsaansluiting op het voorpaneel.
AUX
ingangsgevoeligheidsinstelling
1. Houd de [ D ] toets ingedrukt (1 sec.).
2.Draai aan de [VOLUME] knop en
selecteer “AUX SENS”.
3.Als het uitgangsniveau van de
aangesloten externe audiospeler “HIGH”
(hoog) is, dient u de [VOLUME] draaiknop
te verdraaien en “LOW” te kiezen. Als het
uitgangsniveau laag is (“LOW”), dient u
“HIGH” te kiezen.
Nederlands
AUX bediening
16
Bluetooth bediening
Met Bluetooth kunt u het ingebouwde
audiosysteem in uw auto gebruiken voor een
draadloze handsfree mobiele telefoon, of voor
muziek. Er zijn Bluetooth-mobiele telefoons
die over deze audiofuncties beschikken en
er zijn draagbare audiospelers die deze
Bluetooth­functie ondersteunen. Met dit systeem
kunnen audiogegevens die op een Bluetoothaudioapparaat zijn opgeslagen, worden
afgespeeld. Een stereo-installatie met Bluetooth
is in staat om het volgende op te zoeken:
tefoonboekcontacten, ontvangen oproepen,
geplaatste oproepen, gemiste oproepen,
inkomende oproepen, uitgaande oproepen en
naar muziek luisteren.
Opmerking:
Nederlands
•Plaats de Bluetooth handsfree microfoon
niet op plaatsen waar deze wordt
blootgesteld aan luchtcirculatie, zoals de
uitblaasopening van de airconditioner enz.
Dit kan leiden tot storingen.
•Als u de microfoon op plaatsen legt
waar deze wordt blootgesteld aan direct
zonlicht, kan de hoge temperatuur
vervorming en verkleuring veroorzaken,
wat tot storingen kan leiden.
•Dit systeem werkt niet of werkt mogelijk
niet naar behoren met bepaalde
Bluetooth-audiospelers.
• Clarion kan niet garanderen dat alle mobiele
telefoons compatibel zijn met dit toestel.
•De audioweergave wordt op hetzelfde
volume ingesteld als tijdens een
telefoongesprek. Dit kan leiden
tot problemen als er tijdens een
telefoongesprek een zeer hoog volume
wordt ingesteld.
Handsfree bediening
Koppelen
1.Schakel de Bluetooth-functie van uw
mobiele telefoon in.
2.Open het Bluetooth-instelmenu van de
mobiele telefoon.
3. Zoek naar nieuwe Bluetooth-apparatuur.
4.Kies CZ301 van de lijst met gevonden
apparatuur op de mobiele telefoon.
5.Voer “0000” in als wachtwoord (de
standaardinstelling voor het wachtwoord
is “0000”).
17
6. Wanneer de koppeling tot stand is
gebracht, zal het toestel automatisch in de
Bluetooth-stand gaan en zal de melding
“CONNECTED” verschijnen op het LCDscherm.
Een nummer bellen
Bediening via het Bluetooth menu
Druk op de [SRC / ] toets om over te
schakelen naar “BLUETOOTH”. Druk op de
[MENU / ] toets om de manier waarop u
kunt bellen te selecteren:
• Nummer kiezen
1. Druk op de [MENU / ] toets.
2.Verdraai de [VOLUME] knop op het
voorpaneel om te kiezen uit: “SIM”,
“DIAL”, “DIALLED”, “MISSED”,
“received”, “MEMORY”.
3.Druk op de [VOLUME] knop om uw
keuze te bevestigen, waarna de melding
“WAITING” zal verschijnen op het LCDscherm.
4.Verdraai de [VOLUME] knop om een
cijfer te selecteren, druk de knop in om
uw keuze te bevestigen en door te gaan
naar het volgende cijfer. Herhaal de
bovenstaande handeling tot alle cijfers zijn
ingevoerd.
5. Druk op [BAND / ] toets om te bellen.
6.Druk op[MENU / ] toets om het gesprek
te beëindigen.
• Geschiedenis van de gebelde / gemiste /
ontvangen oproepen
U kunt zoeken in de geschiedenis van de
gebelde / gemiste / ontvangen oproepen.
1.Verdraai de the [VOLUME] knop en kies
uit “DIALLED”, “MISSED” of “RECEIVED”.
2.Druk op de the [VOLUME] knop om de
geselecteerde geschiedenislijst te openen.
3.Verdraai de [VOLUME] knop om door de
contacten te bladeren.
4.Wanneer de naam voor het gewenste
contact of het gewenste mobiele
telefoonnummer getoond wordt, drukt u
op de [BAND / ] toets om het mobiele
telefoonnummer voor dat contact te bellen.
*Druk op de [MENU / ] toets om het
gesprek te beëindigen.
• Het nummer in het telefoonboek kiezen
U kunt ook de gewenste naam in het
Bluetooth bediening
telefoonboek opzoeken en dan het nummer
bellen.
1.Verdraai de [VOLUME] knop en selecteer
“SIM”, “MEMORY”.
2.Druk op de [VOLUME] knop om het
geselecteerde telefoonboek te openen.
3.Verdraai [VOLUME] knop om door de
contacten te bladeren.
4.Wanneer de naam voor het gewenste
contact getoond wordt, drukt u op de
[BAND / ] toets om het mobiele
telefoonnummer voor dat contact te bellen.
*Druk op de [MENU / ] toets om het
gesprek te beëindigen.
Bediening audio streaming
Wat is "audio streaming"?
Audio streaming is een techniek voor het
overbrengen van digitale audiogegevens
op zo’n manier dat ze direct en doorlopend
kunnen worden verwerkt. Gebruikers
kunnen muziek van een externe audiospeler
draadloos afspelen via hun autostereo en
naar hun favoriete nummers luisteren via
de luidsprekers in de auto. Raadpleeg uw
dichtstbijzijnde Clarion dealer voor meer
informatie over de verkrijgbare draadloze
audio streaming producten.

LET OP
U kunt beter uw aangesloten mobiele
telefoon niet gebruiken tijdens audio
streaming, want hierdoor kan er ruis
ontstaan, of kan de geluidsweergave
overslaan.
De audio streaming zal al dan niet
worden hervat na de onderbreking voor
het telefoongesprek, afhankelijk van de
gebruikte mobiele telefoon.
Wanneer audio streaming wordt
losgekoppeld, zal het systeem terugkeren
naar de radiostand.
Lees het hoofdstuk over "Koppelen" van
apparatuur voor u verder gaat.
Weergeven / pauzeren van een
muziekstuk
1.Druk op de [ 4 ] toets om de
geluidsweergave te pauzeren.
2.Druk nog eens op de [ 4 ] toets om de
geluidsweergave weer te hervatten.
Selecteren van een muziekstuk
Muziekstuk-omhoog
] toets om naar het begin
1.Druk op de [
van het volgende muziekstuk te gaan.
2.Met elke druk op de [
] toets springt de
weergave een muziekstuk verder vooruit.
Muziekstuk-omlaag
1.Druk op de [
] toets om naar het
begin van het vorige muziekstuk te gaan.
2.Met elke druk op de [
] toets springt
de weergave een muziekstuk verder
terug.
Nederlands
• Een oproep beantwoorden
U kunt een binnenkomend gesprek
beantwoorden door op de [BAND / ] toets
te drukken.
*Druk op de [MENU / ] toets om een
binnenkomend gesprek te weigeren.
Opmerking:
Opmerking:
De weergavevolgorde hangt af van de
gebruikte Bluetooth audiospeler. Wanneer
] toets wordt gedrukt, zullen
er op de [
sommige A2DP apparaten het huidige
muziekstuk opnieuw laten beginnen,
afhankelijk van de weergaveduur.
Tijdens weergave van streaming audio, zal
de melding “A2DP” op het display getoond
worden. Informatie over de muziekstukken
(bijv. de verstreken weergavetijd, titel enz.)
kan niet op dit toestel worden weergegeven.
Wanneer de verbinding met de A2DP
apparatuur wordt verbroken, zal de melding
“BT DISCONNECT” worden getoond op
het display, waarna het toestel terugkeert
naar de vorige signaalbron. Bij sommige
Bluetooth audiospelers is het mogelijk dat de
weergave/pauze niet synchroon loopt met dit
toestel. Zorg er daarom voor dat de gebruikte
apparatuur en het hoofdtoestel in dezelfde
weergave/pauzestand staan in de BT MUSIC
stand.
18
6. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ALGEMEEN
Probleem
Het toestel gaat
niet aan.
Het toestel gaat
niet aan.
Er gebeurt niets
wanneer u op de
toetsen drukt.
De aanduidingen
op het display zijn
niet correct.
Nederlands
Geen/zachte
geluidsweergave.
Oorzaak
Maatregel
De zekering van het toestel is
doorgebrand.
Vervang door een nieuwe zekering met het correcte
vermogen.
De zekering van de accu van het
voertuig is doorgebrand.
Vervang door een nieuwe zekering met het correcte
vermogen.
Schakel de stroom uit en verwijder het DCP.
Druk het [RESET] knopje met een dun voorwerp in.
De microprocessor functioneert
niet naar behoren vanwege ruis,
storing enz.
Opmerking:
Schakel de ACC stroomvoorziening uit wanneer het
[RESET] knopje wordt ingedrukt.*
* Wanneer het [RESET] knopje wordt ingedrukt,
zullen de frequenties van opgeslagen zenders, titels
enz. worden gewist uit het geheugen.
Incorrecte audiouitgangsaansluitingen.
Controleer de bedrading en corrigeer indien nodig.
Volume te laag ingesteld.
Verhoog het volume.
De luidsprekers zijn beschadigd.
Vervang de luidsprekers.
De balans is teveel naar één kant
ingesteld.
Corrigeer de balans.
De luidsprekerbedrading maakt
Isoleer alle bedrading en aansluitingen van de
contact met een metalen onderdeel
luidsprekers.
van de auto.
Er wordt een ongeschikte disc
gebruikt.
Slechte
geluidskwaliteit
of vervormde
weergave.
Storing in de
telefoondemping
Het vermogen van de luidsprekers
komt niet overeen met dat van dit Vervang de luidsprekers.
toestel.
Verkeerde aansluitingen.
Controleer de bedrading en corrigeer indien nodig.
Kortsluiting in de
luidsprekerbedrading.
Controleer de bedrading en corrigeer indien nodig.
De MUTE-draad maakt contact
met aarde.
Controleer de MUTE-bedrading en corrigeer indien
nodig.
Het toestel reset
Incorrecte verbinding tussen ACC
vanzelf wanneer de
en de accu.
motor uit is.
19
Gebruik een standaard disc.
Controleer de bedrading en corrigeer indien nodig.
Discspeler
Probleem
Er kan geen disc in
het toestel worden
ingebracht.
De weergave slaat
over of vertoont ruis.
Slecht geluid nadat
de stroom voor
het eerst wordt
ingeschakeld.
Oorzaak
Maatregel
Laat de eerdere disc uitwerpen voor u de
Er zit al een andere disc in het toestel.
nieuwe erin doet.
Er zit een voorwerp vast in het toestel. Verwijder het voorwerp uit het toestel.
De CD is vuil.
Maak de CD met een zacht doekje schoon.
De CD is erg bekrast of vervormd.
Vervang de CD door één zonder krassen.
Wanneer de auto op een vochtige
plek geparkeerd staat, kan er condens Laat het toestel ongeveer 1 uur drogen terwijl
gevormd worden op de lens in het
de stroom ingeschakeld staat.
binnenwerk.
USB-apparatuur
Probleem
USB-apparaat
kan niet worden
aangesloten.
Oorzaak
Maatregel
Het USB-apparaat is in de
verkeerde richting ingebracht.
Keer het USB-apparaat om en probeer het
opnieuw.
De USB-stekker is defect.
Vervang door andere USB-apparatuur.
Er wordt geen
geluid weergegeven
wanneer de melding
“No File” (Geen
bestand) verschijnt.
Er is geen MP3/WMA bestand
Sla deze bestanden op de juiste manier op het
opgeslagen op het USB-apparaat. USB-apparaat op.
De weergave slaat
over of vertoont ruis.
MP3/WMA bestanden zijn niet op Gebruik correct gecodeerde MP3/WMA
de juiste manier gecodeerd.
bestanden.
Nederlands
Het USB-apparaat is beschadigd. Maak het USB-apparaat los en sluit het dan
USB-apparatuur kan
opnieuw aan. Als de apparatuur nog niet herkend
niet worden herkend. Er zijn verbindingen los.
wordt, probeer deze dan te vervangen door
andere USB-apparatuur.
Bluetooth
Probleem
Kan de Bluetoothapparatuur niet pairen
(koppelen) met het
audiosysteem van
de auto.
Oorzaak
De apparatuur biedt geen
ondersteuning voor de door het
systeem vereiste profielen.
De Bluetooth-functie van de
apparatuur is niet ingeschakeld.
De microfoon is niet correct
De geluidskwaliteit
wordt slecht nadat er geplaatst.
verbinding is gemaakt
met BluetoothDe Bluetooth-ontvangst is slecht.
apparatuur.
Maatregel
Maak verbinding met andere apparatuur.
Raadpleeg de handleiding van de apparatuur om
de functie in te schakelen.
Pas de positie van de microfoon aan.
Plak de microfoon bijvoorbeeld op het dashboard
voor de bestuurder.
Breng de apparatuur dichter bij het audiosysteem
of verwijder eventuele obstakels tussen de
apparatuur en het systeem.
20
7. FOUTDISPLAYS
Bij problemen zal één van de volgende foutmeldingen op het display verschijnen.
Neem de hieronder aanbevolen maatregelen om het probleem te verhelpen.
Display
ERROR 2
Oorzaak
Maatregel
Gebruik andere apparatuur.
Geen ondersteuning voor iPod & iPhone. * Het hoofdtoestel keert terug naar de RADIO
stand.
De disc is verkeerd ingebracht.
Haal de disc eruit en doe hem er goed in.
ERROR 3
Geen ondersteuning voor dit discformaat. Probeer een andere disc.
ERROR 5
Er is een storing aan het mechanisme van Neem contact op met de winkel waar u het
het toestel.
toestel hebt gekocht.
Als er een andere foutmelding dan hierboven staat aangegeven op het display verschijnt, moet
u het [RESET] knopje indrukken. Blijft het probleem bestaan, schakel het toestel dan uit en
neem contact op met de winkel waar u het hebt gekocht.
Nederlands
21
*Wanneer het [RESET] knopje wordt ingedrukt, zullen de frequenties van opgeslagen
zenders, titels enz. worden gewist uit het geheugen.
8. TECHNISCHE GEGEVENS
FM-ontvanger
Audioversterker
Frequentiebereik: 87,5-108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid: 8 dBμ
Frequentierespons: 30 Hz-15 kHz
Stereoscheiding: 30 dB(1 kHz)
Signaal/ruisverhouding: >55 dB
Maximum eindvermogen:
180 W (45 W × 4)
Luidsprekerimpedantie: 4 (4 t/m 8
toelaatbaar)
Ingangsaansluitingen
MW-ontvanger
Frequentiebereik: 531-1602 kHz
Bruikbare gevoeligheid (S/R=20 dB): 30 dBμ
Audio-ingangsgevoeligheid:
Hoog: 320 mV (bij 1 V uitgangssignaal)
Midden: 650 mV (bij 1 V uitgangssignaal)
Laag: 1,3 V (bij 1 V uitgangssignaal)
(ingangsimpedantie 10 k of hoger)
AUX-ingangsniveau: ≤2 V
LW-ontvanger
Frequentiebereik: 153-279 kHz
Bruikbare gevoeligheid (S/R=20 dB): 30 dBμ
Systeem: Compact Disc digitaal audiosysteem
Frequentierespons: 20 Hz-20 kHz
Signaal/ruisverhouding: >80 dB
Totale harmonische vervorming: minder dan 0,1%
(1kHz)
Kanaalscheiding: >60 dB
Voltage stroomvoorziening:
14,4 VDC (10,8 tot 15,6 V toegestaan),
negatieve aarding
Uitgangsvoltage voorversterker:
2,0 V (CD-weergave: 1 kHz, 0 dB, 10 k
belasting)
Zekering: 15 A
Afmetingen hoofdtoestel:
188 mm breedte × 58 mm hoogte × 190 mm
diepte
Gewicht hoofdtoestel: 1,35 kg
Nederlands
CD-speler
Algemeen
MP3/WMA-stand
50 mm
163 mm
178 mm
190 mm
MP3-bemonsteringsfrequentie: 8 kHz t/m 48 kHz
MP3-bitsnelheid: 8 kbps t/m 320 kbps / VBR
WMA-bitsnelheid: 8 kbps - 320 kbps
Logisch formaat: ISO9660 niveau 1,2
Joliet of Romeo bestandssysteem
Specificatie: USB 1.0/2.0
Geschikte audioformaten:
MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2
170 mm
188 mm
14 mm
USB
46 mm
58 mm
Bluetooth
Specificatie: Bluetooth Ver. 2.0+EDR
Profiel: HFP (Hands-free Profiel)
PBAP (Phone Book Access Profiel)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profiel)
AVRCP (AV Remote Control Profiel)
Gevoeligheid verzenden/ontvangen: Klasse 2
Opmerkingen:
•Technische gegevens en ontwerp kunnen
met het oog op verdere ontwikkeling
en verbetering zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
22
9. INSTALLATIE- / BEDRADINGSGIDS
INHOUDSOPGAVE
1) Voor u begint.......................................................................... 23
2) Inhoud van de verpakking...................................................... 23
3) Algemene waarschuwingen................................................... 23
4) Waarschuwingen bij de installatie.......................................... 24
5) Installeren van het hoofdtoestel............................................. 24
6) Verwijderen van het hoofdtoestel........................................... 26
7) Bedrading en aansluitingen.................................................... 27
8) Aansluiten van de accessoires............................................... 28
1) Voor u begint
Nederlands
1.Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik
in auto’s met een negatief geaarde, 12 V
stroomvoorziening.
2.Lees deze instructies zorgvuldig door.
3.U moet de accuaansluiting loskoppelen voor u
begint. Dit om kortsluiting tijdens de installatie te
voorkomen. (Afbeelding 1)
Auto-accu
Afbeelding 1
2) Inhoud van de verpakking
Hoofdtoestel......................................... 1
Voorpaneel........................................... 1
Afwerkingsrand..................................... 1
Bevestigingsbeugel.............................. 1
Speciale schroef................................... 1
Rubber dop........................................... 1
Schroeven M5x6 mm........................... 4
L-vormige sleutel.................................. 2
Draadaansluiting.................................. 1
DCP-doosje.......................................... 1
Gebruikershandleiding......................... 1
Garantiekaart........................................ 1
Speciale schroef (Vergrendeling
voorpaneel).......................................... 1
3) Algemene waarschuwingen
1.Maak de behuizing niet open. Er
bevinden zich geen onderdelen
binnenin die door de gebruiker
gerepareerd kunnen worden. Als u
tijdens de installatie iets in het toestel
laat vallen, moet u uw dealer of een
erkend Clarion service-centrum
raadplegen.
23
2.Gebruik een zachte, droge doek
om de behuizing schoon te
maken. Gebruik geen ruwe doek,
verfverdunner, benzine of alcohol enz.
Voor hardnekkig vuil kunt u een beetje
koud of warm water op een zachte
doek doen om het vuil er voorzichtig af
te vegen.
4) Waarschuwingen bij de installatie
1.Bereid voor u begint alle
benodigdheden voor de installatie van
het hoofdtoestel voor.
2.Installeer het toestel binnen een hoek
van 30° ten opzichte van horizontaal.
(Afbeelding 2)
3.Als u werk moet doen aan het chassis
of de carrosserie van de auto,
bijvoorbeeld als u gaten wilt boren,
moet u van tevoren uw autodealer
raadplegen.
4.Gebruik de meegeleverde schroeven
voor de installatie.
Gebruik van andere schroeven kan
leiden tot schade. (Afbeelding 3)
Chassis
Chassis
Schade
Max 30°
Max. 6 mm (M5 schroef)
Afbeelding 3
Afbeelding 2
1.Plaats de bevestigingsbeugel in het instrumentenpaneel en gebruik een
schroevendraaier om de stoppers van de bevestigingsbeugel naar binnen te
buigen.
2.Voer de bedrading uit zoals onder nummer 7).
3.Steek het hoofdtoestel in de bevestigingsbeugel tot het vastklikt.
4.Let op de bovenkant en de onderkant van de afwerkingsrand en zorg ervoor dat
alle haken vergrendeld zijn.
Nederlands
5) Installeren van het hoofdtoestel
Opmerkingen:
1.Sommige modellen auto hebben speciale montagekits nodig voor een correcte
installatie. Raadpleeg uw Clarion dealer voor details.
2.Maak de voorste stopper goed vast om te voorkomen dat het hoofdtoestel los kan
komen.
• Afmetingen opening console
Gat
53 mm
(182 mm)
24
Opmerkingen bij de installatie
Nederlands
1.Zorg er voor de installatie voor dat de
juiste aansluitingen gemaakt zijn en dat het
toestel naar behoren functioneert. Onjuiste
aansluitingen kunnen leiden tot schade aan
het toestel.
2.Gebruik uitsluitend accessoires die zijn
ontworpen en gefabriceerd voor dit toestel,
want niet-goedgekeurde accessoires
kunnen leiden tot schade aan het toestel.
3. Maak voor de installatie alle stroomkabels
vast.
4.Installeer het toestel NIET op een plek
waar het heel heet kan worden om schade
aan elektronische onderdelen, zoals de
laserkop, te voorkomen.
5.Installeer het toestel zoveel mogelijk
horizontaal. Installatie van toestel onder
een hoek van meer dan 30 graden kan
leiden tot slechtere prestaties.
6.Om elektrische vonken te voorkomen, moet
u eerst de positieve pool aansluiten en
daarna pas de negatieve.
7.Zorg ervoor dat de koelventilator NIET
wordt geblokkeerd zodat het toestel zijn
overtollige warmte kwijt kan, want anders
kan het toestel beschadigd raken.
Installatie van het toestel
Methode A
1.Steek de bevestigingsbeugel in het
dashboard, bepaal de juiste montagelip
aan de hand van de tussenruimte
en buig de montagelip naar buiten
met een schroevendraaier om de
bevestigingsbeugel vast te zetten.
2.Schroef een M4x42 schroef in het gat
aan de achterkant van het toestel en doe
een rubber dop over de schroef. (Zie de
afbeelding hieronder)
3.Schuif het toestel in de beugel tot u een klik
hoort.
Schroevendraaier
Dashboard
Rubber dop
Speciale schroef (M4x42)
Bevestigingsbeugel
25
Methode B
6) Verwijderen van het hoofdtoestel
Verwijderen van de afwerkingsrand
1.Duw de afwerkingsrand naar rechts en trek
de rechterkant voorzichtig los.
6
2. Duw de afwerkingsrand naar links en trek
de linkerkant voorzichtig los.
Bevestigingsframe
Dashboard
Verwijderen van het toestel
1. Schakel de stroom uit.
2. Verwijder het paneel.
3. Verwijder de afwerkingsrand.
4. S
teek de verwijderingssleutels recht naar
achteren tot ze vergrendelen en trek het
toestel vervolgens naar buiten.
Nederlands
1.Steek dit toestel zo in de opening in het
dashboard.
2.Plaats M5x6 cilindrische schroeven door de
gaten van het bevestigingsframe binnen in
de opening in de gaten van het toestel en
zet de schroeven links en rechts vast.
Installatie van de afwerkingsrand
Bevestig de afwerkingsrand rond het
voorpaneel.
5. Maak alle bedrading los.
26
7) Bedrading en aansluitingen
Zwart
Wit
Rear Left /
SUB OUT 1
Zwart
Rear Right /
SUB OUT 2
Zwart
Zwart
Zwart
SWC
Stuurbedieningsaansluiting
Achter audio-uitgang (rechts) /
Subwooferuitgang 2
MIC
Zwart
Externe microfoon
(RCB-199:Los verkrijgbaar)
Rood
Achter audio-uitgang (links) /
Subwooferuitgang 1
Nederlands
2-kanaals versterker
Zekering 15A
(Zwart)
Antenne
C
B
1
2
3
4
5
6
7
8
Zie
de volgende
Refer
to next page.
bladzijde.
27
A
1
2
3
4
5
6
7
8
A
16
14
12
10
8
6
4
2
1
3
5
7
Rechts achter Rechts voor Links voor +
Links achter +
2
4
6
8
AMP tandsbediening
ACC +
Aarde
C
B
15
13
11
9
7
5
3
1
1
3
5
7
Rechts voor +
Links voor Links achter Verlichting
Telefoondemping
2
4
6
8
Accu +
Functie
Aansluiting A
Aansluiting B
Rechts achter (+) / Paars
Rechts achter (-) / Paars met zwarte streep
Rechts voor (+) / Grijs
Accu 12 V (+)/Geel
Rechts voor (-) / Grijs met zwarte streep
Afstandsbediening aan / Blauw met witte streep
Links voor (+) / Wit
Verlichting / Oranje met witte streep
Links voor (-) / Wit met zwarte streep
ACC + / Rood
Links achter (+) / Groen
Aarde / Zwart
Links achter (-) / Groen met zwarte streep
Geel
Geel
Rood
Rood
Nederlands
Locatie
Rechts achter +
Voor VW en Audi: Verander de bedrading zoals hierboven staat aangegeven.
8) Aansluiten van de accessoires
• Aansluiten op een externe versterker
Externe versterkers kunnen worden aangesloten op de 2-kanaals RCA
(tulpstekker) uitgangsaansluitingen. Zorg ervoor dat de aansluitingen geen contact
maken met aarde, of kortsluiting maken om schade aan het toestel te voorkomen.
28
2200
English:
Español:
Declaration of conformity
Declaración de conformidad
We Clarion declares that this model CZ301E is
following the provision of Directive 1999/5/EC
with the essential requirements and the other
relevant regulations.
Clarion declara que este modelo CZ301E
cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones aplicables descritos en la
Directiva 1999/5/CE.
Français:
Svenska:
Déclaration de conformité
Intyg om överensstämmelse
Nous, Clarion, déclarons que ce modèle
CZ301E est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Härmed intygar Clarion att denna modell
CZ301E uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG
gällande väsentliga egenskaper och övriga
relevanta bestämmelser.
Deutsch:
Polski:
Konformitätserklärung
Deklaracja zgodności
Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell
CZ301E den Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG im Hinblick auf die grundlegenden
Anforderungen und andere relevante
Bestimmungen entspricht.
Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model
CZ301E jest zgodny z istotnymi wymogami
oraz innymi odpowiednimi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE
Ελληνική:
Italiano:
Δήλωση συμμόρφωσης
Dichiarazione di conformità
Clarion dichiara che il presente modello
CZ301E è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva
1999/5/CE.
Nederlands:
Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το
μοντέλο CZ301E ακολουθεί τις προβλέψεις
της Οδηγίας 1999/5/EC σχετικά με τις
βασικές απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς
κανονισμούς.
Italy
Conformiteitsverklaring
Dichiarazione di conformità:
Clarion verklaart dat het model CZ301E in
overeenstemming is met de essentiële eisen
en andere relevante voorschriften van de
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Io mandatario nell’ UE: Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670
Custines, Francia Dichiaro che il prodotto
CZ301E è conforme al DM 28-08-1995
ottemperando alle prescrizioni dei DM 25-061985 e DM 27-08-1987.
Ministerial authorization FI DM 27-08-1987 nº of
protocol: 0071307 date 22/10/2010
Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCE
telephone: +(33)3-83-49-4400 facsimile: +(33)3-83-49-4421
Clarion Co., Ltd.
All Rights Reserved. Copyright © 2010: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China
Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China
Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκtυpώθηκe stην Κίνa
PN:127075013065
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement