Blaupunkt | LAS VEGAS DVD35 | Las Vegas DVD35 7 645 650 310

Radio / DVD / CD / MP3 / WMA
Las Vegas DVD35
7 645 650 310
Käyttö- ja asennusohje
http://www.blaupunkt.com
00LasVegasDVD35_fin
1
08.07.2005, 15:42 Uhr
2
1
3
4
11
5
9
10
7
8
6
12
11
1
35
34
13
14
6
15
33
32
16
31
18
17
30
19
28
21
29
20
27
22
26
25
10
24
3
23
RC 14 H
2
00LasVegasDVD35_fin
2
08.07.2005, 15:42 Uhr
6
7
>
?
@
A
B
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
=
DANSK
8
<
NEDERLANDS
5
;
Painikkeet 1 - 6.
AUD•DEQ-painike (Audio).
Lyhyt painallus: basson,
diskantin, balanssin, faaderin ja
X-basson asetukseen.
Pitkä painallus: tuo näyttöön
taajuuskorjaimen valikon.
SRC-painike, äänilähteen
valinta CD/DVD:n, virittimen,
CD-vaihtajan (jos sellainen on
kytkettynä) ja AUX:n välillä.
SETUP-painike, DVD-soittimen
asetusvalikoiden valintaan.
MENU-painike, DVD:nn päävalikoiden (Root Menu) valintaan.
ENTER-painike, valikkokohtien
vahvistamiseen DVD:ssä ja
asetusvalikossa.
MUTE-painike, laitteen
mykistämiseen.
-painikkeet, pikakelaukseen eteen-/taaksepäin, hidastuksen ohjaukseen DVD-käytössä.
-painike DVD-toiston aloitukseen ja keskeytykseen (pysäytyskuva).
GOTO-painike, CD/DVD:n soittoajan tai kappaleen suoraan
valintaan, soittoajan kappaleen
tai luvun valinta DVD:ssä.
SVENSKA
3
4
9
:
ESPAÑOL
2
Painike laitteen päälle-/poiskytkemistä ja laitteen mykistystä
(mute) varten
Painike OFF kauko-ohjaimessa
laitteen päältäkytkemiseen.
-painike: aukikäännettävän ja
irrotettavan etupaneelin (FlipRelease-Panel) avaaminen
Äänenvoimakkuuden säädin
BND•TS-painike.
Lyhyt painallus: FM-muistitason
ja aaltoalueiden MW ja LW valitsemiseksi. Pitkä painallus: travelstore-toiminnon käynnistykseen.
DIS•ESC-painike näytön sisällön vaihtamiseen, valikosta
poistumiseen ilman muutosten
tallentamista.
Nuolinäppäimillä kauko-ohjaimessa ja laitteessa on samat
toiminnot.
MENU•OK-painike,
lyhyt painallus: Valikon kutsumiseksi perusasetuksia varten ja
valikkomerkintöjen vahvistamiseen. Valikkomerkintöjen vahvistamiseen DVD-valikossa.
Pitkä painallus: scan-toiminnon
käynnistykseen.
TRAF-painike: liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/
pois
PORTUGUÊS
1
SUOMI
KÄYTTÖELEMENTIT
3
00LasVegasDVD35_fin
3
08.07.2005, 15:42 Uhr
KÄYTTÖELEMENTIT
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
DISPLAY-painike, soittoajan
tietojen lisäys ulkopuolisessa
näyttöruudussa.
ANGLE-painike, kameraperspektiivin valinta (riippuu
DVD:stä).
TV MODE-painike, DVD-soittimen televisiostandardin vaihtamiseen ulkopuoliseen näyttöruutuun sopivaksi.
ZOOM-painike, kuva-alueen
suurentamiseen/pienentämiseen.
DIMMER-painike, näyttövalikon
suora valinta.
AUDIO ONLY-painike
ei toimintoa
PBC-painike, Playback-Control.
PLAY MODE-painike, CD:n tai
DVD:n toistomoodin (REPEAT)
asetus.
PROGRAM-painike, CD:n tai
DVD:n soittojärjestyksen ohjelmointi.
M
N
O
P
Q
R
S
AUDIO-painike, DVD:n ääniraidan valinta.
SUB-T-painike, DVD:n tekstityksen valinta.
STOP-painike, toiston keskeytys.
-painike, kappaleen valinta
eteen-/taaksepäin CD-käytössä
ja edellisen tai seuraavan luvun
valinta DVD-käytössä, yksittäiskuvan haku DVD-käytössä.
RETURN-painike, DVD:n valikossa vaihto yksi taso takaisin.
TITLE-painike, DVD:n kappalevalikon valinta.
Numeropainikkeet lukujen ja
soittoajan suoravalintaan DVDkäytössä tai MP3-käytössä.
-painike CD:n poistamiseksi
laitteesta (näkyy vain etupaneelin ollessa auki).
A-B-painike DVD/CD:n itsemääritellyn jakson määrääminen ja toisto.
4
00LasVegasDVD35_fin
4
08.07.2005, 15:43 Uhr
Päällekytkettäessä voimassa olevan
äänenvoimakkuuden säätö ........... 12
Äänen mykistys (Mute) ................. 13
Puhelimen/navigointijärjestelmän
kuuntelu ....................................... 13
Äänimerkin äänenvoimakkuuden
säätö ............................................ 14
Automatic Sound ......................... 14
Radiokäyttö ........................... 15
Aluekoodi ..................................... 22
Lisenssi........................................ 22
DVD-käytön käynnistäminen ......... 22
Toiston käynnistäminen ................ 23
Kuvaruutunäyttö/näyttö ................. 23
Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin .. 24
Hidastus ...................................... 24
Yksittäiskuva ................................ 24
Pysäytyskuva ............................... 25
Toiston keskeytys ......................... 25
Hyppäys luvun yli ......................... 25
Yhden DVD-levyn jakson jatkuva
toisto ............................................ 25
Luvun suora valinta ...................... 26
Toiston uudelleenaloitus DVD-levyn
ensimmäisen jakson alussa .......... 26
Tekstityksen lisäys ........................ 27
Toistokielen valinta ....................... 27
Kameraperspektiivin vaihto ........... 27
Kuva-alueen suurennus/pienennys
(Zoom) ......................................... 27
Liikennetiedotukset DVD-käytön
aikana .......................................... 28
ENGLISH
FRANÇAIS
DANSK
Radiokäytön kytkeminen päälle ..... 15
RDS-toiminto (AF, REG) .............. 15
Aaltoalueen/muistitason valinta ..... 16
Asemien viritys ............................. 16
Asemanhakuherkkyyden säätö ..... 16
Asemien tallennus ........................ 17
Asemien automaattinen tallennus
(travelstore) .................................. 17
Tallennettujen asemien valinta ...... 17
Vastaanottokelpoisten asemien
selailuhaku (SCAN) ...................... 17
DVD-käyttö ............................ 22
ITALIANO
Kytkeminen päälle/päältä .... 11
Äänenvoimakkuuden säätö .. 12
Liikennetiedotustoiminnon
kytkeminen päälle/pois ................. 21
Liikennetiedotuksien
äänenvoimakkuuden säätö ........... 21
NEDERLANDS
Varkaudenesto ............................. 10
Etupaneelin irrottaminen ............... 10
Etupaneelin paikalleenasettaminen .. 10
Liikenneradio ........................ 21
SVENSKA
Irrotettava etupaneeli ........... 10
Selailuhaun esittelyajan säätö ....... 17
Ohjelmatyyppi (PTY) .................... 18
Radiovastaanoton optimointi ........ 19
SHARX ........................................ 19
Näyttötavan valinta ....................... 20
Radiotekstin näytön valinta ........... 20
ESPAÑOL
Liikenneturvallisuus ........................ 8
Asennus ......................................... 8
Kauko-ohjain RC 14 H ................... 8
Erikoisvarusteet
(ei kuulu toimituslaajuuteen) ........... 9
Demo-tilan aktivointi/deaktivointi ..... 9
Time-Out (aikaikkuna) .................... 9
PORTUGUÊS
Ohjeita ja lisätarvikkeet .......... 8
SUOMI
SISÄLLYSLUETTELO
5
00LasVegasDVD35_fin
5
08.07.2005, 15:43 Uhr
SISÄLLYSLUETTELO
DVD-valikon näyttö ....................... 28
Valikkomerkintöjen valinta ............. 29
DVD-valikosta poistuminen ........... 29
Kappalevalikon näyttö .................. 29
DVD-äänen toisto ......................... 29
Kappaleen tietyn jakson jatkuva
toisto ............................................ 29
Lempikappaleen ohjelmointi
kauko-ohjaimella ........................... 30
Kappaleen tietyn jakson
jatkuva toisto ................................ 40
Toiston keskeytys (PAUSE) .......... 40
Näyttötavan vaihto ........................ 40
CD-tekstin näyttö ......................... 41
Lempikappaleen ohjelmointi
kauko-ohjaimella ........................... 41
Liikennetiedotukset CD-käytön
aikana .......................................... 42
CD-levyn poistaminen .................. 42
DVD-asetus ........................... 31
MP3-/WMA-käyttö ................. 43
Asetusvalikon kutsuminen ............ 31
Asetukset asetusvalikossa ............ 31
General Setup - yleiset asetukset . 31
Ääniasetus ................................... 32
Video Setup - kuvasäädöt ............ 33
Preferences - suositut asetukset .. 34
Tunnussanasuojan asetus tunnussanan määritys ................... 36
Asetusvalikosta poistuminen ........ 36
MP3/WMA-CD-levyjen luominen .. 43
MP3-käytön käynnistäminen ......... 44
Näytön asetus (sisäinen näyttö) .... 45
Hakemiston valinta laitteessa ....... 45
Kappaleen valinta laitteessa ......... 46
Hakemiston/kappaleen valinta
kauko-ohjaimella ........................... 46
Pikasiirto ...................................... 47
Kappaleiden satunnaissoitto – MIX . 48
Kappaleiden selailuhaku – SCAN . 48
Yksittäisen kappaleen tai koko
hakemistojen jatkuva toisto –
REPEAT ....................................... 48
Kappaleen tietyn jakson
jatkuva toisto ................................ 49
Toiston keskeytys (PAUSE) .......... 49
MP3-infon valinta ......................... 49
Vierivän tekstin näyttö (scrollen) ... 50
DVD-valikko .......................... 28
CD-käyttö .............................. 37
CD-käytön käynnistäminen ........... 37
Kappaleen valinta ......................... 37
Kappaleen suoravalinta
kauko-ohjaimella ........................... 37
Kappaleiden pikavalinta ................ 38
Pikasiirto (äänellinen) ................... 38
Kappaleiden satunnaissoitto (MIX) .. 39
Kappaleiden selailuhaku (SCAN) .. 39
Kappaleen jatkuva soitto
(REPEAT) ..................................... 39
6
00LasVegasDVD35_fin
6
08.07.2005, 15:43 Uhr
Ääni ....................................... 55
Basson säätö ............................... 55
Diskantin säätö ............................ 55
Äänen vasen/oikea-tasapainon
(balanssin) säätö .......................... 56
Äänen etu/taka-tasapainon
(faaderin) säätö ............................ 56
X-BASS ................................. 56
Ulkoiset äänilähteet .............. 62
AUX-tuloliitännän kytkeminen
päälle/pois ................................... 62
Vahvistin ................................ 63
Sisäisen vahvistimen kytkeminen
päälle ja pois ................................ 63
Kaksoisalueen kytkeminen päälle
ja pois .......................................... 63
TMC dynaamista
navigointijärjestelmää varten .. 64
Tekniset tiedot ...................... 64
Vahvistin ....................................... 64
Viritin ............................................ 64
DVD ............................................. 64
CD ............................................... 64
Vahvistinliitäntä (preamp out) ........ 64
Tuloherkkyys ................................ 64
ENGLISH
FRANÇAIS
DANSK
Asennusohje ......................... 65
ITALIANO
Kellonajan näyttö lyhyesti ............. 54
Kellonajan automaattinen asetus .. 54
Kellonajan manuaalinen asetus ..... 54
Kellonajan näyttötavan valinta
12/24 h ........................................ 54
Kellonajan jatkuva näyttö, kun laite
on poiskytkettynä ja ajoneuvon
virta päällä .................................... 55
Näytön kirkkauden säätö .............. 61
Katselukulman säätö .................... 61
NEDERLANDS
CLOCK - kellonaika .............. 54
Näytön asetukset .................. 61
SVENSKA
Taajuuskorjaimen kytkeminen
päälle ja pois ................................ 57
Valmiiksi ohjelmoitujen
ääniasetuksien valinta ................... 57
Ajoneuvotyypin esiasetuksien
valinta .......................................... 58
Taajuuskorjaimen manuaalinen
säätö ............................................ 58
Taajuuskorjaimen
säätösuosituksia ........................... 60
ESPAÑOL
Taajuuskorjain ....................... 57
CD-vaihtajan käytön
käynnistäminen ............................ 50
CD-levyn valinta ........................... 50
Kappaleen valinta ......................... 50
Pikasiirto (äänellinen) ................... 51
Näyttötavan vaihto ........................ 51
Yksittäisen kappaleen tai koko
CD-levyn jatkuva soitto (REPEAT) .. 51
Kappaleiden satunnaissoitto (MIX) . 52
Kaikkien CD-levyjen kappaleiden
selailuhaku (SCAN) ...................... 52
CD-levyjen nimeäminen ................ 52
PORTUGUÊS
CD-vaihtajan käyttö .............. 50
SUOMI
SISÄLLYSLUETTELO
7
00LasVegasDVD35_fin
7
08.07.2005, 15:43 Uhr
OHJEITA JA LISÄTARVIKKEET
Ohjeita ja lisätarvikkeet
Kiitämme, että olet valinnut Blaupunkttuotteen. Toivotamme paljon iloa uuden
laitteen käytössä.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöohje.
Blaupunktin työntekijät tekevät parhaansa luodakseen entistäkin selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä käyttöohjeita. Jos kaikesta huolimatta ilmaantuu laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, käänny alan kauppiaan tai maassasi toimivan puhelinpalvelun puoleen.
Puhelinnumerot löytyvät tämän vihkosen takasivulta.
Euroopan Unionin alueella ostetuille
tuotteillemme myönnämme valmistajan
takuun. Takuuehdot löytyvät Internetosoitteestamme www.blaupunkt.de tai
voit tilata ne suoraan valmistajalta:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuuden on
ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä
autoradiota vain, jos liikennetilanne
sen sallii. Tutustu laitteeseen ennen
kuin aloitat ajon.
Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan
ja pelastuspalvelun varoitussignaalit
ajoissa. Säädä tästä syystä radiosi
äänenvoimakkuus ajon aikana
turvalliselle tasolle.
Varmista, että kuljettaja liikenneturvallisuussyistä voi katsoa videoita
vain ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.
Asennus
Jos haluat asentaa laitteen itse, lue
ensin ohjeen lopussa olevat asennusja liitäntäohjeet.
Kauko-ohjain RC 14 H
Kun otat Las Vegas DVD35:n ensimmäisen kerran käyttöön, laita kaukoohjaimen patterit paikalleen.
Patterien paikalleenlaitto
1. Avaa patterikotelo ottamalla kansi
irti.
2. Batterien koko: kaksi patteria kokoa AAA, tyyppi LR03 Micro.
Ennen kuin laitat patterit paikalleen, varmista, että patterien navat
ovat patterikotelon kuvan mukaisesti.
Laita patterit paikalleen.
3. Sulje patterikotelo.
Ohje:
Älä laita käytettyjä pattereita kotitalousjätteisiin, vaan vie ne vastaavalle keräyspaikalle.
8
00LasVegasDVD35_fin
8
08.07.2005, 15:43 Uhr
Time-Out (aikaikkuna)
Laitteessa on aikakatkaisutoiminto.
Kun esimerkiksi painat painikkeesta
MENU•OK 7 ja valitset yhden valikkokohdan, laite kytkeytyy takaisin n.
16 sekunnin kuluttua viimeisestä painikkeen painosta. Suoritetut asetukset
tallentuvat.
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Voit aktivoida laitteessa demo-tilan.
Demo-tilassa laitteen eri toiminnot
näkyvät näytössä.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön tulee valikko.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja pidä sitä painettuna sillä aikaa
kun valikko tulee näkyviin yli neljän sekunnin ajan demo-tilan kytkemiseksi päälle tai päältä.
DANSK
Käytä vain Blaupunktin hyväksymiä
erikoisvarusteita.
● Kauko-ohjaimet
Ohjauspyöräkauko-ohjaimen
RC 10 avulla voit käyttää autoradion tärkeimpiä toimintoja ohjauspyörästä käsin.
Päälle- ja poiskytkeminen ei ole
mahdollista kauko-ohjaimella.
Kaapelikauko-ohjaimella RC 13 H
ja siihen liittyvällä adapterilla voit
ohjata RSA:ta (Rear Seat Entertainment) kaksoisaluemoodissa.
Lisätietoja saat Blaupunkt-kauppiaaltasi.
● Ulkopuolinen näyttö
DVD-elokuvia ja VCD:itä katsoaksesi tarvitset ulkopuolisen näytön.
Lisätietoja sopivista monitoreista
saat Blaupunkt-kauppiaaltasi.
Demo-tilan aktivointi/
deaktivointi
SVENSKA
(ei kuulu toimituslaajuuteen)
●
Vahvistin
Voit käyttää kaikkia Blaupunkt- ja
Velocity-vahvistimia.
CD-vaihtaja (changer)
Voit kytkeä laitteeseen seuraavat
Blaupunktin CD-vaihtajat:
CDC A 03, CDC A 08 ja IDC A 09.
ESPAÑOL
Erikoisvarusteet
●
PORTUGUÊS
Kauko-ohjaimen käyttöönotto
Kohdista kauko-ohjain laitteen etupuolella olevaa infrapunavastaanotinta
kohti.
Käyttökulma: Noin 30° joka suuntaan
infrapunavastaanottimen etupuolelta
laitteen etupuolella.
Oheisella kauko-ohjaimella voit ohjata
kaikkia DVD-käytön toimintoja ja muiden käyttömuotojen perustoimintoja.
Päällekytkeminen ei ole mahdollista
oheisella kauko-ohjaimella.
SUOMI
OHJEITA JA LISÄTARVIKKEET
9
00LasVegasDVD35_fin
9
08.07.2005, 15:43 Uhr
ETUPANEELI
Irrotettava etupaneeli
Varkaudenesto
Laitteessa on varkaussuojana irrotettava etupaneeli (Release Panel). Ilman
etupaneelia laite on varkaalle arvoton.
Suojaa laite varkauksilta ottamalla etupaneeli aina mukaasi, kun poistut ajoneuvosta. Älä jätä etupaneelia autoon,
ei edes piilossa olevaan paikkaan.
Etupaneeli on suunniteltu siten, että
sen käsittely on helppoa.
Ohjeita:
● Älä päästä etupaneelia putoamaan.
● Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
● Vältä koskemasta etupaneelin
kontakteihin käsin. Puhdista kontaktit tarvittaessa puhdistusalkoholiin kastetulla nukkaamattomalla
liinalla.
Etupaneelin irrottaminen
➮ Paina painiketta 2.
Etupaneeli aukeaa.
➮ Tartu etupaneelin oikeaan
reunaan ja vedä paneeli kohtisuoraan ulos pidikkeistä.
Ohjeita:
● Kaikki ajankohtaiset asetukset
tallentuvat.
● Jos laitteen sisällä on DVD/CDlevy, se pysyy siellä.
● Laite kytkeytyy pois päältä n.
minuutin kuluttua.
Etupaneelin
paikalleenasettaminen
➮ Pidä etupaneelia suorassa kulmassa laitteeseen nähden.
➮ Työnnä etupaneeli laitteen oikeassa ja vasemmassa alareunassa
oleviin ohjaimiin. Työnnä etupanee-lia varovasti kiinnikkeisiin,
kunnes se lukittuu.
➮ Käännä etupaneelia varovasti
ylöspäin laitteen sisään päin,
kunnes se lukittuu paikoilleen.
2.
1.
Ohje:
Kun kiinnität etupaneelia, älä
paina näytön kohdalta.
Jos laite oli päällä etupaneelia irrotettaessa, se kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle, kun etupaneeli asetetaan
takaisin paikoilleen. Viimeiset asetukset ovat edelleen voimassa (radio,
DVD/CD, CD-vaihtaja tai AUX).
10
00LasVegasDVD35_fin
10
08.07.2005, 15:43 Uhr
Päälle/poiskytkeminen ajoneuvon
virtalukolla
Jos laite on liitetty oikein ajoneuvon
sytytysvirtaan eikä sitä ole kytketty pois
päältä painikkeella 1, se kytkeytyy
päälle/pois, kun ajoneuvo käynnistetään tai sammutetaan.
SVENSKA
NEDERLANDS
ITALIANO
Päälle/poiskytkeminen irrotettavan
etupaneelin avulla.
➮ Irrota etupaneeli.
Laite kytkeytyy pois päältä n. minuutin
kuluttua.
➮ Kiinnitä etupaneeli jälleen paikoilleen.
Laite kytkeytyy päälle. Viimeiset asetukset (radio, DVD/CD, CD-vaihtaja tai
AUX) ovat jälleen voimassa.
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
Kytkeminen päälle/
pois painikkeella 1
➮ Kytke laite päälle painamalla painiketta 1.
➮ Kytke laite pois päältä painamalla
painiketta 1 yli kahden sekunnin
ajan.
Laite kytkeytyy pois päältä.
DANSK
Ohje:
Jotta ajoneuvon akku säästyy, laite kytkeytyy automaattisesti pois
päältä tunnin kuluttua siitä, kun
ajoneuvon virta on sammutettu.
11
00LasVegasDVD35_fin
11
ENGLISH
Laite voidaan kytkeä päälle/pois usealla eri tavalla:
Kauko-ohjaimen päältäkytkeminen
Voit kytkeä laitteen päältä myös
mukanatoimitetulla kauko-ohjaimella
RC 14 H.
➮ Paina painikkeesta OFF 1
kauko-ohjaimessa.
Laite kytkeytyy pois päältä.
FRANÇAIS
Kytkeminen päälle/päältä
SUOMI
KYTKEMINEN PÄÄLLE/PÄÄLTÄ
08.07.2005, 15:43 Uhr
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Äänenvoimakkuuden säätö
Ohje:
Sisäinen vahvistin voidaan kytkeä
päältä. Jos kaiuttimista ei kuulu
ääntä, lue luvusta “Vahvistin” jakso
“Sisäisen vahvistimen kytkeminen
päälle ja pois”.
Äänenvoimakkuutta voidaan säätää
välillä 0 (pois päältä) - 50 (suurin voimakkuus).
Jos haluat korottaa äänenvoimakkuutta,
➮ kierrä äänenvoimakkuuden säädintä 3 oikealle.
Jos haluat alentaa äänenvoimakkuutta,
➮ kierrä äänenvoimakkuuden
säädintä 3 vasemmalle.
Äänenvoimakkuuden säätö kaukoohjaimella
Voit säätää äänenvoimakkuutta myös
mukanatoimitetulla kauko-ohjaimella.
➮ Äänenvoimakkuuden voimistamiseksi, paina painikkeesta VOL+
3 kauko-ohjaimessa.
➮ Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi, paina painikkeesta VOL- 3
kauko-ohjaimessa.
Päällekytkettäessä voimassa
olevan äänenvoimakkuuden
säätö
Voit säätää sitä äänenvoimakkuutta,
jolla laite aloittaa toiston, kun se kytketään päälle.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta
tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VOLUME MENU”.
➮ Hae äänenvoimakkuuden valikko
näyttöön painamalla painiketta
MENU•OK 7.
Näytössä näkyy tunnus “ON VOLUME”
ja voimassa oleva arvo tai “LAST
VOLUME”.
➮ Säädä päällekytkemisen yhteydessä voimassa olevaa äänenvoimakkuutta painikkeilla
6.
Säädön helpottamiseksi laitteen äänenvoimakkuus nousee tai laskee säädön mukaisesti.
Jos valitset asetukseksi “LAST VOLUME”,
aktivoituu jälleen sama äänenvoimakkuus, joka oli voimassa ennen laitteen
poiskytkemistä.
Suojele kuuloasi!
Jos päällekytkennän yhteydessä voimassa oleva äänenvoimakkuus on
säädetty maksimitasolle, äänenvoimakkuus voi olla erittäin korkea.
Jos äänenvoimakkuus oli maksimitasolla ennen laitteen poiskytkemistä ja
päällekytkennän yhteydessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden asetuksena on “LAST VOLUME”, laite voi
käynnistyä erittäin suurella äänenvoimakkuudella.
Molemmissa tapauksissa saattaa aiheutua vakavia kuulovaurioita!
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
12
00LasVegasDVD35_fin
12
08.07.2005, 15:43 Uhr
Mykistyksen (mute) päättäminen
Jos haluat palata aikaisemmin voimassa olleeseen äänenvoimakkuuteen,
➮ Paina uudelleen painikkeesta
MUTE ?.
Puhelimen/
navigointijärjestelmän kuuntelu
Jos autoradioon on kytketty matkapuhelin tai navigointijärjestelmä, autoradio mykistyy puhelimen käytön ja navigointijärjestelmän puheopastuksen
ajaksi. Puhelu tai puheopastus kuuluu
autoradion kaiuttimien kautta. Tätä varten matkapuhelimen tai navigointijärjestelmän on oltava kytkettynä autoradioon asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Ohje:
Voit säätää puheluiden ja puheopastuksen äänenvoimakkuutta
toiston aikana suoraan äänenvoimakkuuden säätimellä 3.
13
00LasVegasDVD35_fin
13
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Voit pienentää äänenvoimakkuutta
myös mukanatoimitetulla kauko-ohjaimella.
➮ Paina painikkeesta MUTE ?
kauko-ohjaimessa.
Näyttöön ilmestyy “MUTE”.
SVENSKA
Mykistys kauko-ohjaimella
ESPAÑOL
Mykistyksen (mute) päättäminen
Jos haluat palata aikaisemmin voimassa olleeseen äänenvoimakkuuteen,
➮ paina uudelleen lyhyesti
painiketta 1.
PORTUGUÊS
Voit alentaa äänenvoimakkuuden hetkessä (mykistää laitteen) aiemmin säätämällesi tasolle.
➮ Paina lyhyesti painiketta 1.
Näyttöön ilmestyy “MUTE”.
Tähän tarvitaan kaapeli, jonka
Blaupunkt-nro on: 7 607 001 503.
Tarkempia
tietoja
autoradioosi
sopivista navigointijärjestelmistä saat
Blaupunkt-kauppiaaltasi.
Jos puhelun tai navigointijärjestelmän
puheopastuksen aikana tulee liikennetiedotus, se tulee kuuluviin vasta puhelun/opastuksen päätyttyä (mikäli se
jatkuu vielä). Liikennetiedotuksia ei
nauhoiteta!
Puheluiden sekä navigointijärjestelmän
puheopastuksen äänenvoimakkuutta
voidaan säätää.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VOLUME MENU”.
➮ Hae äänenvoimakkuuden valikko
näyttöön painamalla painiketta
MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“TEL/NAVI”.
➮ Säädä haluamasi äänenvoimakkuus painikkeilla
6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
DANSK
Äänen mykistys (Mute)
SUOMI
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Äänimerkin
äänenvoimakkuuden säätö
Jos painat tiettyjen toimintojen aikana
jotain painiketta n. yli kaksi sekuntia
(esim. tallentaessasi asemia asemapainikkeisiin), kuuluu äänimerkki. Äänimerkin voimakkuutta voidaan säätää.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VOLUME MENU”.
➮ Hae äänenvoimakkuuden valikko
näyttöön painamalla painiketta
MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“BEEP VOL”.
➮ Säädä äänenvoimakkuus painikkeilla
6. “0” = äänimerkki
pois päältä, “6” = suurin äänimerkin voimakkuus.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Automatic Sound
Tämän toiminnon avulla autoradion
äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Sitä varten autoradion on oltava kytkettynä
asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Automaattinen äänenvoimakkuuden
korotus voidaan säätää kuudelle eri
tasolle (0-5).
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VOLUME MENU”.
➮ Hae äänenvoimakkuuden valikko
näyttöön painamalla painiketta
MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“AUTO SOUND”.
➮ Säädä äänenvoimakkuuden
sovitus
-painikkeilla 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Ohje:
Nopeudesta riippuvaisen äänenvoimakkuuden säädön optimaalinen asetus riippuu ajoneuvon äänitasosta. Määritä ajoneuvollesi
sopiva arvo kokeilemalla.
14
00LasVegasDVD35_fin
14
08.07.2005, 15:43 Uhr
RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REGIONAL (alueohjelmat) laajentavat laitteen käyttömahdollisuuksia.
● AF: Kun RDS-toiminto on aktivoituna, laite etsii kuuluvalle asemalle automaattisesti parhaan
taajuuden.
● REGIONAL: Jotkin asemat lähettävät tiettyinä aikoina erisisältöistä
alueohjelmaa. REG-toiminnon
avulla estetään se, että autoradio
vaihtaa vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää erilaista ohjelmaa.
Ohje:
Alueohjelmatoiminto (REGIONAL)
on aktivoitava/deaktivoitava erikseen valikossa.
RDS-toiminnon kytkeminen päälle/
pois
Jos haluat käyttää RDS-toimintoja AF
ja REGIONAL,
➮ paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
Näyttöön ilmestyy “RDS ON” tai
“RDS OFF”.
➮ Kytkeäksesi RDS:n päälle tai
päältä, paina painikkeesta tai
6.
15
00LasVegasDVD35_fin
15
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
RDS-toiminto (AF, REG)
SVENSKA
Voit kytkeä radiokäytön päälle
➮ paina painiketta BND•TS 4.
Tai
➮ painele painiketta SRC ; laitteessa tai painiketta SOURCE ;
kauko-ohjaimessa kunnes
“TUNER” tulee näkyviin näytössä.
ESPAÑOL
Radiokäytön kytkeminen päälle
PORTUGUÊS
Laitteessa on RDS-radiovastaanotin.
Monet FM-asemat (ULA) lähettävät
signaalia, joka sisältää ohjelman lisäksi
muuta informaatiota, esim. aseman nimen ja ohjelmatyypin (PTY).
Kun laite tunnistaa aseman nimen, se
ilmestyy näyttöön.
Alueohjelmatoiminnon
(REGIONAL) kytkeminen päälle/
pois
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “REG”.
Tunnuksen “REG” jälkeen näkyy
joko “OFF” (pois päältä) tai “ON”
(päällä).
➮ Kytke REGIONAL-toiminto päälle
tai pois painamalla painiketta
tai 6.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
DANSK
Radiokäyttö
SUOMI
RADIOKÄYTTÖ
RADIOKÄYTTÖ
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
RDS-toiminnot ovat aktiivisia, jos näytössä näkyy “RDS”.
Aaltoalueen/muistitason valinta
Voit vastaanottaa tällä laitteella ohjelmia taajuusalueilta FM (ULA), MW
(KA) ja LW (PA). FM-alueella on käytettävissä kolme muistitasoa (FM1,
FM2 ja FMT) ja aaltoalueilla MW ja LW
yksi muistitaso kutakin aluetta kohti.
Jokaiselle muistitasolle voidaan tallentaa viisi asemaa.
Jos haluat vaihdella muistitasoja FM1,
FM2 ja FMT tai aaltoalueita MW ja LW,
➮ paina lyhyesti painiketta BND•TS
4.
Asemien viritys
Voit virittää asemat eri tavoin.
Automaattinen asemanhaku
➮ Paina painiketta tai 6.
Seuraava vastaanottokelpoinen asema virittyy kuuluviin.
Aseman manuaalinen viritys
Voit virittää haluamasi aseman myös
manuaalisesti.
Ohje:
Aseman manuaalinen viritys on
mahdollista vain, kun RDS on pois
päältä.
➮ Paina painiketta tai 6.
Asemaketjujen selaus
(vain ULA-alueella)
Jos jokin asema lähettää useampaa
rinnakkaista ohjelmaa, voit selata näitä ns. “asemaketjuja”.
Ohje:
Tätä toimintoa voi käyttää vain,
kun RDS on aktivoituna.
➮ Siirry asemaketjun seuraavaan
asemaan painamalla painiketta
tai 6.
Ohje:
Voit siirtyä tällä tavalla vain asemille, jotka laite on vastaanottanut
vähintään kerran aikaisemmin.
Käytä tähän selailuhaku- tai
travelstore-toimintoa.
Asemanhakuherkkyyden säätö
Voit valita, haluatko kuunnella vain voimakkaita vai myös heikkoja asemia.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “SENS”.
Näyttöön ilmestyy asemanhakuherkkyyden voimassa oleva arvo. “SENS
HI3” tarkoittaa suurinta mahdollista
herkkyyttä. “SENS LO1” tarkoittaa alhaisinta herkkyyttä.
➮ Säädä haluamasi herkkyys painikkeilla
6.
16
00LasVegasDVD35_fin
16
08.07.2005, 15:43 Uhr
Selailuhaun käynnistäminen
➮ Pidä painiketta MENU•OK 7 painettuna yli kahden sekunnin ajan.
Selailuhaku käynnistyy. Näyttöön ilmestyy hetkeksi “SCAN”; tämän jälkeen siinä vilkkuu kuuluvilla olevan
aseman tunnus tai taajuus.
Asemien automaattinen
tallennus (travelstore)
Selailuhaun lopetus, aseman
kuuntelun jatkaminen
Voit tallentaa alueen kuusi voimakkainta asemaa automaattisesti (vain ULAalueella). Asemat tallennetaan muistitasoon FMT.
Ohje:
Tälle muistitasolle aiemmin tallennetut asemat korvautuvat uusilla.
➮ Pidä painiketta BND•TS 4 painettuna yli kahden sekunnin ajan.
Tallennus alkaa. Näyttöön ilmestyy
“TRAVEL STORE PLEASE WAIT”.
Kun tallennus on päättynyt, FMT-tason
muistipaikkaan 1 tallennettu asema
tulee kuuluviin.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Selailuhaku päättyy, viimeksi viritettynä ollut asema jää kuuluviin.
Selailuhaun esittelyajan säätö
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Hae valikko näyttöön painamalla
painiketta MENU•OK 7. Näyttöön tulee “SCAN TIME” ja voimassa oleva asetus.
➮ Painele painiketta
17
00LasVegasDVD35_fin
17
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
FM2, FMT tai aaltoalue MW (KA)
tai LW (PA).
➮ Viritä haluamasi asema.
➮ Pidä haluamaasi asemapainiketta
1 - 6 9 painettuna yli sekunnin
ajan.
NEDERLANDS
➮ Valitse haluamasi muistitaso FM1,
Selailuhakutoiminnossa laite esittelee
lyhyesti vastaanottokelpoiset asemat.
Selailuhaun kuulumisajaksi voidaan
asettaa valikossa 5 - 30 sekuntia viiden sekunnin välein.
SVENSKA
Asemien manuaalinen tallennus
Vastaanottokelpoisten asemien
selailuhaku (SCAN)
ESPAÑOL
Asemien tallennus
painiketta 1 - 6 9.
PORTUGUÊS
Ohje:
Voit säätää aaltoalueiden FM ja
MW/LW (AM) herkkyyden eri
tasolle.
Tallennettujen asemien valinta
➮ Valitse muistitaso tai aaltoalue.
➮ Paina haluamasi aseman
DANSK
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
SUOMI
RADIOKÄYTTÖ
RADIOKÄYTTÖ
➮ Aseta haluamasi esittelyaika pai-
nikkeilla
6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Ohje:
Säädetty esittelyaika koskee myös
DVD/CD-soittimen ja CD-vaihtajan
selailuhakua.
Ohjelmatyyppi (PTY)
Aseman nimen lisäksi jotkin ULA-asemat lähettävät myös ohjelmatyyppiä
koskevaa informaatiota. Autoradio vastaanottaa nämä tiedot ja näyttää ne
näytössä.
Ohjelmatyyppejä voivat olla esim.:
KULTTUURI MATKAT
JAZZ
URHEILU
UUTISET
POP
ROCK
KLASSINEN
PTY-toiminnon avulla voit valita tietyntyyppistä ohjelmaa lähettäviä asemia.
PTY-EON
Kun ohjelmatyyppi on valittu ja haku
käynnistetty, laite siirtyy aikaisemmalta asemalta valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Ohjeita:
● Jos laite ei löydä yhtään asemaa,
joka lähettää valittua ohjelmatyyppiä, kuuluu äänimerkki ja näyttöön
tulee hetkeksi ilmoitus “NO PTY”.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy
jälleen kuuluviin.
●
Jos viritettynä oleva tai jokin muu
asemaketjuun kuuluva asema alkaa myöhemmin lähettää valitun
ohjelmatyypin ohjelmaa, laite siirtyy automaattisesti muulta radioasemalta tai DVD/CD-soittimen tai
CD-vaihtajan kuuntelusta haluttuun ohjelmatyyppiin.
PTY:n kytkeminen päälle/pois
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
➮ Painele painiketta tai 6 kunnes näyttöön ilmestyy “PTY” ja
voimassa oleva asetus.
➮ Valitse asetukseksi PTY ON (päällä) tai OFF (pois päältä) näppäimellä tai 6.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Ohjelmatyypin valinta ja
hakutoiminnon käynnistäminen
➮ Paina painiketta tai 6.
Viimeksi valittu ohjelmatyyppi ilmestyy
näyttöön.
➮ Jos haluat valita jonkin toisen ohjelmatyypin, paina tai -painiketta 6 näytön ollessa näkyvillä.
Tai
➮ Paina jotain painikkeista 1 - 6 9
valitaksesi siihen tallennetun
ohjelmatyypin.
18
00LasVegasDVD35_fin
18
08.07.2005, 15:43 Uhr
Radiovastaanoton optimointi
Häiriöistä riippuvainen diskanttien
vaimennus (HICUT)
HICUT-toiminto parantaa äänentoistoa
vastaanottolaadun ollessa heikko (vain
ULA-alueella). Jos radiovastaanotossa on häiriöitä, häiriötasoa pienennetään automaattisesti.
HICUT-toiminnon kytkeminen
päälle/pois
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“HICUT”.
➮ Säädä HICUT painamalla
painiketta tai 6.
SHARX-toiminnon kytkeminen
päälle/pois
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“SHARX”.
➮ Kytke SHARX päälle tai pois painikkeilla tai 6.
“SHARX OFF” = pois päältä, “SHARX
ON” = automaattinen kaistanleveyden
vaihto on päällä.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
19
00LasVegasDVD35_fin
19
ENGLISH
FRANÇAIS
SHARX-toiminnon ansiosta viereisillä
taajuuksilla olevien asemien aiheuttamat häiriöt voidaan pitkälti estää (vain
ULA-alueella). Jos asematiheys on
suuri, kytke SHARX-toiminto päälle.
ITALIANO
painiketta tai 6.
➮ Paina valittua asemapainiketta
1 - 6 9 yli kahden sekunnin ajan.
Ohjelmatyyppi on tallennettu valitsemaasi painikkeeseen 1 - 6 9.
DANSK
➮ Valitse ohjelmatyyppi painamalla
NEDERLANDS
SHARX
SVENSKA
Ohjelmatyypin tallennus
asemapainikkeisiin
ESPAÑOL
“HICUT 0” = vaimennus ei ole päällä,
“HICUT 2” = voimakkain mahdollinen
häiriöiden automaattinen vaimennus.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
PORTUGUÊS
Valittu ohjelmatyyppi ilmestyy hetkeksi näyttöön.
➮ Käynnistä hakutoiminto painamalla painiketta tai 6.
Seuraava valittua ohjelmatyyppiä lähettävä asema tulee kuuluviin.
SUOMI
RADIOKÄYTTÖ
08.07.2005, 15:43 Uhr
RADIOKÄYTTÖ
Näyttötavan valinta
Radiokäytössä voidaan valita erilaisten
näyttömoodien välillä:
1. “NORMAL MODE”
Ensimmäinen rivi: muistitasot ja
aseman nimi (jos vastaanotettavissa)
Toinen rivi: säädetyn aseman taajuus tai radioteksti (jos aktivoitu).
2. “CLOCK MODE”
Ensimmäinen rivi: muistitasot ja
aseman nimi (jos vastaanotettavissa)
Toinen rivi: säädetyn aseman taajuus tai radioteksti (jos aktivoitu) ja
kellonaika.
3. “MINIMAL MODE”
Ensimmäinen rivi: muistitasot ja
aseman nimi (jos vastaanotettavissa)
Toinen rivi: ilman näyttöä.
➮Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla lyhyesti painiketta DIS•ESC
5.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näyttöön ilmestyy “TUNER MENU”.
➮ Hae virittimen valikko näyttöön
painamalla painiketta MENU•OK
7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“R-TEXT”.
➮ Kytke radioteksti päälle tai pois
painikkeilla tai 6.
“R-TEXT OFF” tarkoittaa, että radiotekstitoiminto on pois päältä. “R-TEXT
ON” tarkoittaa, että toiminto on päällä.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Radiotekstin näytön valinta
Jotkin asemat käyttävät RDS-signaalia myös näytössä vierivien tekstien, ns.
radiotekstin, välittämiseen. Voit sallia tai
estää radiotekstin näytön.
Koska radiotekstit voivat johtaa huomion pois ajankohtaisista liikennetapahtumista, pyydämme sinua sammuttamaan toiminnon “Radioteksti” tai
käyttämään sitä vain ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.
20
00LasVegasDVD35_fin
20
08.07.2005, 15:43 Uhr
LIIKENNERADIO
21
00LasVegasDVD35_fin
21
FRANÇAIS
ENGLISH
SUOMI
Ohje:
Voit säätää äänenvoimakkuutta
myös liikennetiedotuksen aikana
säätimellä 3. Tämä säätö on
voimassa kuuluvilla olevan tiedotuksen ajan.
ITALIANO
➮
NEDERLANDS
➮
SVENSKA
Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun näytössä on ruuhkaa kuvaava
symboli.
Ohjeita:
Kuulet merkkiäänen,
● jos poistut liikenneradioaseman
kuuluvuusalueelta aseman kuuntelun aikana.
● jos poistut viritetyn liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta DVD/CD-soittimen
tai CD-vaihtajan käytön aikana
eikä automaattinen hakutoiminto
löydä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.
● jos vaihdat liikennetiedotuksia lähettävän aseman tilalle aseman,
joka ei lähetä liikennetiedotuksia.
Kytke tällöin liikennetiedotustoiminto
pois päältä tai valitse liikennetiedotuksia lähettävä asema.
➮
ESPAÑOL
Liikennetiedotustoiminnon
kytkeminen päälle/pois
➮ Paina painiketta TRAF 8.
➮
kunnes näyttöön ilmestyy
“VOLUME MENU”.
Hae äänenvoimakkuuden valikko
näyttöön painamalla painiketta
MENU•OK 7.
Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“TRAFFIC”.
Säädä äänenvoimakkuus painikkeilla
6.
Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
PORTUGUÊS
Laitteessa on RDS-EON-radiovastaanotin. EON = Enhanced Other Network.
Liikennetiedotuksen (TA) tullessa laite
välittää sen automaattisesti asemaketjun toiselta asemalta, jos kuuntelemasi asema ei lähetä liikennetiedotuksia.
Liikennetiedotuksen jälkeen laite palaa
takaisin aikaisemmin kuunneltuun ohjelmaan.
Liikennetiedotuksien
äänenvoimakkuuden säätö
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
DANSK
Liikenneradio
08.07.2005, 15:43 Uhr
DVD-KÄYTTÖ
DVD-käyttö
DVD/CD-soittimen vaurioitumisvaara!
Mini-DVD/CD-levyt, joiden halkaisija on 8 cm ja epäpyöreät muotoillut
CD/DVD-levyt (Shape-CDs), eivät
sovi käytettäväksi.
Emme vastaa sopimattomien DVD/
CD-levyjen käytön aiheuttamista
vahingoista.
Aluekoodi
Koodi Alue
1
Pohjois-Amerikka,
USA ja Kanada
2
Japani, Eurooppa
(ei Itä-Eurooppa), Lähi-Itä,
Etelä-Afrikka
3
Korea ja Kaakkois-Aasia
4
Oseania, Australia, Uusi-Seelanti, Väli- ja Etelä-Amerikka
5
Intia, Itä-Eurooppa, Afrikka ja
Venäjä
6
Kiina
All
Kaikki alueet
Las Vegas DVD35 ja DVD:t on merkitty jokaista maata koskevalla aluekoodilla.
Tämä laite on säädetty sille aluekoodille, joka on voimassa maassa, jossa
se ostettiin.
DVD:n katselu toisella aluekoodillla ei
ole mahdollista.
Laitteella voidaan toistaa seuraavia
taltioita/tietokentän muotoja:
● DVD-video ja DVD-ääni.
DVD-MP3/WMA
● Video-CD (VCD).
● MP3/WMA-CD:t, katso luku
“MP3-/WMA-käyttö”.
● Ääni-CD:t, katso luku “CD-käyttö”.
Lisenssi
Valmistetty Dolby Laboratories-lisenssillä. “Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
Tämä tuote sisältää tekijänoikeudellisesti tietyillä amerikkalaisilla patenteilla suojattua teknologiaa. Tekijänoikeudet ovat Macrovision Corporationin ja
muiden tekijänoikeuksien omistajien
omaisuutta. Tämän tekijänoikeudellisesti suojatun teknologian käyttö on
Macrovision Corporationin hyväksyttävä ja se on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön ja muihin esittelyihin rajoitetussa määrin ellei Macrovision ole
antanut ensin muuhun lupaa.
DVD-käytön käynnistäminen
Jos laitteen sisällä ei ole DVD-levyä,
➮ kytke laite päälle painikkeesta 1.
➮ Paina painiketta 2.
Etupaneeli aukeaa.
➮ Työnnä DVD-levy voimaa käyttämättä laitteen sisään tekstipuoli
ylöspäin, kunnes tunnet vastusta.
Laite vetää DVD-levyn automaattisesti sisään.
22
00LasVegasDVD35_fin
22
08.07.2005, 15:43 Uhr
DVD-KÄYTTÖ
23
00LasVegasDVD35_fin
23
08.07.2005, 15:43 Uhr
SUOMI
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
ESPAÑOL
Kun olet ladannut haluamasi DVD/
VDC-levyn, joko DVD-valikko tulee
näkyviin tai toisto alkaa. Se riippuu käytetystä DVD:stä.
➮ Paina painikkeesta A tai siirrä
valintamerkki valikkokohtaan,
josta elokuva alkaa ja paina
painikkeesta ENTER > toiston
aloittamiseksi.
Toisto alkaa.
Liitetyllä kuvaruudulla voit antaa näkyä
eri soittoaikaa koskevia tietoja. Voit
sammuttaa kuvaruutunäytön.
Seuraavat näytöt ovat käytettävissä:
● TITLE ELAPSED
Esimerkki: TITLE 01/12
CHAPTER 08/26 01 : 26 : 14:
Ensimmäinen kahdestatoista pääjaksosta (kappaleet) ja kahdeksas
26:sta luvusta (Chapter) soitetaan.
Sen vierestä löydät tämänhetkisen
kappaleen kuluneen soittoajan.
● TITLE REMAIN
Esimerkki: TITLE 01/12
CHAPTER 08/26 00 : 31 : 58:
Ensimmäinen kahdestatoista pääjaksosta (kappaleet) ja kahdeksas
26:sta luvusta (Chapter) soitetaan.
Sen vieressä näkyy tämänhetkisen kappaleen jäljellä oleva
soittoaika.
● CHAPTER ELAPSED
Esimerkki: TITLE 01/12
CHAPTER 08/26 00 : 01 : 34:
Ensimmäinen kahdestatoista pääjaksosta (kappaleet) ja kahdeksas
26:sta luvusta (Chapter) soitetaan.
Ajankohtaisen luvun (Chapter)
kulunut soittoaika tulee näkyviin.
● CHAPTER REMAIN
Esimerkki: TITLE 01/12
CHAPTER 08/26 00 : 05 : 22:
Ensimmäinen kahdestatoista pääjaksosta (kappaleet) ja kahdeksas
26:sta luvusta (Chapter) soitetaan.
Ajankohtaisen luvun (Chapter) jäljelläoleva soittoaika tulee näkyviin.
PORTUGUÊS
Toiston käynnistäminen
Kuvaruutunäyttö/näyttö
DANSK
DVD-levyn sisäänvetoa ei saa estää
eikä avustaa painamalla.
➮ Sulje etupaneeli painamalla kevyesti, kunnes se lukittuu.
DVD-tiedot ladataan.
Riippuen laitteeseen laitetusta DVD:stä,
joko toisto alkaa tai DVD-valikko tulee
näkyviin.
Jos laitteen sisällä on jo DVD-levy,
➮ painele painikkeesta SRC ; laitteessa tai SOURCE ; kauko-ohjaimessa kunnes “DVD” tulee
näkyviin näytössä.
Toisto käynnistyy siitä kohdasta, missä
se on keskeytetty.
DVD-KÄYTTÖ
Kuvaruutunäytön lisäys/vaihto
➮ Paina painikkeesta DISPLAY C
kauko-ohjaimessa niin monta kertaa kunnes halutut tiedot tulevat
näkyviin.
Kuvaruutunäyttö tulee näkyviin kuvaruudun yläreunassa.
Kuvaruutunäytön poistaminen
➮ Paina painikkeesta DISPLAY C
niin monta kertaa kunnes
DISPLAY OFF tulee hetkeksi näkyvin ja kuvaruutunäyttö sammuu.
Pikakelaus eteenpäin/
taaksepäin
Voit kelata DVD:tä 2-, 4-, 8-, 16-, ja 32kertaisella nopeudella eteen- tai taaksepäin (riippuu DVD:stä, joitakin DVDlevyjä voidaan soittaa vain 16-kertaa
nopeammin).
Kelataksesi DVD-levyä eteen- tai taaksepäin,
➮ painele painikkeesta
tai
@ kauko-ohjaimessa kunnes
haluamasi nopeus tulee näkyviin.
Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin
Pikakelauksen lopettamiseksi,
➮ paina painikkeesta A kaukoohjaimessa.
DVD-levyn toisto tapahtuu normaalilla
nopeudella.
Hidastus
DVD-levyjä voidaan soittaa hitaammalla nopeudella eteen ja taaksepäin.
➮ Paina ensin painikkeesta A
kauko-ohjaimessa.
➮ Paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta SLOW @ kaukoohjaimessa hidastuksesi eteenpäin
tai
➮ painikkeesta SLOW @ hidastukseksi taaksepäin.
Kun olet kerran painanut painikkeesta
SLOW / @ toisto eteenpäin kytketyy puolelle nopeudelle (1/2).
Kaikki seuraavat painikkeesta painamiset pienentävät nopeutta edelleen
(1/4, 1/8 und 1/16).
DVD-levyn toistamiseksi taas normaalilla nopeudella,
➮ paina painikkeesta A kaukoohjaimessa.
Yksittäiskuva
Voit pysäyttää DVD:n elokuvan ja katsella sitä yksittäiskuvina (Frames).
➮ Paina ensin painikkeesta A
kauko-ohjaimessa.
➮ Paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta STEP P kaukoohjaimessa ja seuraava kuva tulee näkyviin
tai
➮ painikkeesta STEP P ja edellinen kuva tulee näkyviin.
24
00LasVegasDVD35_fin
24
08.07.2005, 15:43 Uhr
O kauko-
ohjaimessa.
Toisto keskeytyy, laitteen aloituskuvaruutu ja teksti “PRESS PLAY TO CONTINUE” tulee näkyviin.
Toiston jatkaminen
➮ Paina painikkeesta
A kauko-
ohjaimessa.
Toisto jatkuu uudelleen.
Hyppäys luvun yli
Luvun tai jakson toisto jatkuvasti
Jos haluat toistaa ajankohtaista lukua
jatkuvasti,
➮ paina painikkeesta PLAY
MODE J kauko-ohjaimessa.
Kuvaruudussa näkyy toiston symboli
ja “CHAPTER”.
Jos haluat toistaa ajankohtaista jaksoa
jatkuvasti,
➮ paina painikkeesta PLAY MODE
J kauko-ohjaimessa toistamiseen.
Kuvaruudussa näkyy toiston symboli ja
“TITLE”.
Jos haluat toistaa koko DVD:n,
➮ paina painikkeesta PLAY MODE
J kauko-ohjaimessa kolmannen
kerran.
Kuvaruudussa näkyy toiston symboli
ja “ALL”.
ENGLISH
FRANÇAIS
DANSK
DVD-levyn jaksot on voitu jakaa pienemmiksi luvuiksi (Chapter).
Seuraavaan tai johonkin muuhun lukuun hyppäämiseksi,
➮ paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta P kauko-ohjaimessa.
Toisto hyppää seuraavan tai vastaavasti myöhemmän luvun alkuun.
DVD-levy on jaettu eri jaksoihin (Title)
ja lukuihin (Chapter), jotka voidaan
valita yksittäin.
ITALIANO
Toiston keskeytys
➮ Paina painikkeesta
Yhden DVD-levyn jakson
jatkuva toisto
NEDERLANDS
Toiston jatkamiseksi
➮ Paina painikkeesta A kaukoohjaimessa tai painikkeesta 6
9 laitteessa.
SVENSKA
Toiston jatkaminen
ESPAÑOL
A kauko-ohjaimessa tai painikkeesta 6 9 laitteessa.
Toisto keskeytyy ja se jäätyy pysäytyskuvaksi.
Seuraavan tai jonkun muun luvun alkuun hyppäämiseksi,
➮ paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta P kauko-ohjaimessa.
Toisto hyppää ajankohtaisen tai vastaavasti myöhemmän luvun alkuun.
PORTUGUÊS
Pysäytyskuva
➮ Paina toiston aikana painikkeesta
SUOMI
DVD-KÄYTTÖ
25
00LasVegasDVD35_fin
25
08.07.2005, 15:43 Uhr
DVD-KÄYTTÖ
Toiston päättäminen
Jos haluat keskeyttää toisto-toiminnon,
➮ painele painikkeesta PLAY
MODE J kauko-ohjaimessa
kunnes toiston symboli ei enää
näy kuvaruudussa.
Luvun suora valinta
Voit valita kauko-ohjaimella suoraan
luvun (Chapter) tai tietyn kohdan (soittoaika).
Luvun valinta
Luvun valitsemiseksi suoraan,
➮ paina painikkeesta GOTO B
kauko-ohjaimessa.
Ulkopuolisessa näytössä näkyy
GOTO-valikko.
➮ Siirrä valintamerkkiä kauko-ohjaimen painikkeilla
6 kohtaan
“CHAPTER”.
➮ Paina painikkeesta ENTER > kauko-ohjaimessa.
➮ Syötä haluamasi luvun kolmepaikkainen numero numeropainikkeilla
0 - 9 S kauko-ohjaimessa ja paina painikkeesta ENTER >.
Toisto jatkuu haluamastasi paikasta.
GOTO-valikosta poistuaksesi ja jatkaaksesi kokokuvatoistoa,
➮ paina painikkeesta GOTO B
kauko-ohjaimessa.
Soittoajan valinta
Voit valita tietyn kohdan DVD-levystä
suoraan syöttämällä tämän paikan soittoajan joko lukuna tai kappaleena.
Tiettyyn paikaan hypätäksesi,
➮ paina painikkeesta GOTO B
kauko-ohjaimessa.
Ulkopuolisessa näytössä näkyy
GOTO-valikko.
➮ Siirrä valintamerkkiä kauko-ohjaimen painikkeilla
6 kohtaan
“TT TIME”, asettaaksesi ehdottoman soittoajan kappaleessa tai
kohtaan “CH TIME”, asettaaksesi
soittoajan tämänhetkisessä
luvussa.
➮ Paina painikkeesta ENTER > kauko-ohjaimessa.
➮ Syötä kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0 - 9 S haluamasi kohta
tunteina, minuutteina ja sekunteina.
Toisto jatkuu haluamastasi paikasta.
GOTO-valikosta poistuaksesi ja jatkaaksesi kokokuvatoistoa,
➮ paina painikkeesta GOTO B
kauko-ohjaimessa.
Toiston uudelleenaloitus DVDlevyn ensimmäisen jakson
alussa
➮ Paina painikkeesta A kaukoohjaimessa.
Toisto alkaa alusta jakson alussa.
Ohje:
Useimmissa DVD-levyissä tämä
on DVD:n päävalikko (Root).
26
00LasVegasDVD35_fin
26
08.07.2005, 15:43 Uhr
Toistokielen valinta
Toistokielen valitsemiseksi,
➮ paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta AUDIO M kaukoohjaimessa.
Kuvaruutunäyttö tulee näkyviin. Ajankohtainen kieli, kielen numero ja käytössä olevien toistokielien määrä tulee
näkyviin.
Ohje:
Voit valita toistokielen myös
DVD:n valikosta (katso DVD-valikko).
Kuva-alueen suurennus/
pienennys (Zoom)
Voit suurentaa vapaasti valittavan lohkon toistettavasta filmistä jopa 4-kertaisesti tai pienentää sen neljäsosaan.
Kuva-alueen suurentamiseksi,
➮ paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta ZOOM F kaukoohjaimessa.
Jokainen painikkeen painanta suurentaa keskeistä kuva-aluetta portaittain.
Zoomaus on mahdollista portaittain
kaksin-, kolmin- ja nelinkertaisena.
27
00LasVegasDVD35_fin
27
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
Ohje:
Voit säätää asetusvalikosta, että
muiden mahdollisten kameraperaspektiivien yhteydessä tulee kamerasymboli näkyviin. Lue kohta
“Kameraperspektiivin näyttö” luvusta “Asetukset”.
NEDERLANDS
Ohje:
Voit myös valita DVD:n valikossa,
näytetäänko tekstitys ja millä kielellä (katso DVD-valikko).
SVENSKA
On olemassa DVD-levyjä, joissa on
kaksi tai useampia eri kameraperspektiivejä yhdessä kohtauksessa.
Kuvaruudussa näkyy kamerasymbolin
vieressä ajankohtaisen kameraperspektiivin numero ja mahdollisten kameraperspektiivien määrä.
Kameraperspektiivin vaihtamiseksi,
➮ paina painikkeesta ANGLE D
kauko-ohjaimessa.
Kohtaus näytetään seuraavasta kameraperspektiivistä. Kuvaruutunäyttö tulee näkyviin.
ESPAÑOL
Tekstityksen lisäämiseksi,
➮ paina painikkeesta SUB-T N
kauko-ohjaimessa.
Kuvaruutunäyttö tulee näkyviin. Kohdan “SUBTITLE” vieressä näkyy ajankohtainen kieli ja käytössä olevien kielien tekstitysten määrä.
Tekstityskielen vaihtamiseksi,
➮ paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta SUB-T N kunnes
haluamasi kielen tekstitys tulee
näkyviin.
PORTUGUÊS
Kameraperspektiivin vaihto
DANSK
Tekstityksen lisäys
SUOMI
DVD-KÄYTTÖ
DVD-KÄYTTÖ
Ohje:
Kun olet säätänyt haluamasi suurennuksen, voit siirtää kuvaaaluetta vapaasti kauko-ohjaimen
nuolipainikkeilla 6.
Kuva-alueen pienennys
Kun suurin mahdollinen suurennus on
saavutettu, kuva pienenee portaittain
1/2, 1/3 ja 1/4 jokaisesta seuraavasta
painikkeen ZOOM F painannasta.
Suurennuksen/pienennyksen
päältäkytkeminen
Jatkaaksesi filmin katsomista ilman
suurennusta,
➮ painele painikkeesta ZOOM F
kauko-ohjauksessa kunnes kuva
näkyy ilman suurennusta/pienennystä.
Liikennetiedotukset DVDkäytön aikana
Jos haluat vastaanottaa liikennetiedotuksia myös DVD-levyn kuuntelun aikana,
➮ paina painiketta TRAF 8.
Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun laitteen näytössä on ruuhkaa
kuvaava symboli. Lue luku “Liikenneradio”.
DVD-valikko
Sisäänlaitettu DVD-levy tarjoaa sinulle
DVD-valikon. Kun laitat DVD-levyn koneeseen ja toisto käynnistyy, DVD-valikko tulee automaattisesti näkyviin
kuvaruudulle.
Ohje:
DVD-valikon valintamahdollisuudet riippuvat kyseisestä DVDlevystä.
DVD-levy voi tarjota DVD-valikossa
esim. seuraavaa:
● Voit valita toisto- tai tekstityskielen
eri kielten joukosta.
● Varsinaisen elokuvan lisäksi voit
nähdä ennakkomainosfilmin, jolla
elokuvaa mainostettiin elokuvateattereissa tai TV:ssä tai elokuvan
teosta kertovan “Making of ...”-filmin.
● Elokuva on jettu useisiin toinen
toisiaan seuraaviin lukuihin. Voit
valita yhden luvun ja aloittaa sieltä
suoraan toistolla ilman että sinun
tarvitsee kelata siihen kohtaan niin
kuin videokasetissa.
DVD-valikon näyttö
Voit lopettaa toiston milloin tahansa ja
katsoa DVD-valikkoa.
➮ Paina painikkeesta MENU =
kauko-ohjaimessa.
28
00LasVegasDVD35_fin
28
08.07.2005, 15:43 Uhr
DVD-valikosta poistuminen
Kun teet DVD-valikossa vastaavan valinnan, esim. elokuvan toisto, poistuminen DVD-valikosta tapahtuu automaattisesti ja toisto käynnistyy.
Kappalevalikon näyttö
Voit kutsua suoraan kappalevalikon
valitaksesi helposti yksittäisen kappaleen/luvun:
➮ Paina painikkeesta TITLE R
kauko-ohjaimessa.
Kappalevalikko tulee näkyviin.
ENGLISH
FRANÇAIS
Kauko-ohjaimella voit määritellä yhden
kappaleen jakson ja toistaa sitä loputtomiin.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
Jos haluat määrätä jakson alkamisajankohdan,
➮ kuuntele kappale ja paina kohdassa, josta toiston tulisi alkaa, painikkeesta A-B L kauko-ohjaimessa.
Jos haluat määrätä jakson loppumisajankohdan,
➮ kuuntele kappaletta edelleen ja
paina kohdassa, jossa toiston tulisi loppua, painikkeesta A-B L
kauko-ohjaimessa vielä kerran.
Kappaleen jaksoa toistetaan kunnes
painat painikkeesta A-B L uudelleen.
DANSK
PORTUGUÊS
Ohje:
Kaikki DVD:t eivät tue tätä toimintoa.
Kappaleen tietyn jakson jatkuva
toisto
ITALIANO
Tällä laitteella voit soittaa myös DVDääntä. Edellä kuvattuja toimintoja voidaan käyttää, mikäli DVD tukee niitä.
Seuraavat toiminnot ovat erityisesti järkeviä DVD-äänelle.
NEDERLANDS
DVD-levyissä voidaan yleensä valita
eri optioiden välillä esim. “aloita elokuva”, “luvun valinta” jne.
Jos haluat vaihtaa valikkomerkintöjen
välillä,
➮ paina yhdestä nuolipainikkeesta
/
6 kauko-ohjaimessa.
Valikkosyötön vahvistamiseksi,
➮ paina painikkeesta ENTER >
kauko-ohjaimessa.
SVENSKA
DVD-äänen toisto
ESPAÑOL
Valikkomerkintöjen valinta
SUOMI
DVD-KÄYTTÖ
29
00LasVegasDVD35_fin
29
08.07.2005, 15:43 Uhr
DVD-KÄYTTÖ
Lempikappaleen ohjelmointi
kauko-ohjaimella
Kauko-ohjaimella voit ohjelmoida
DVD-käytössä DVD:stä korkeintaan 20
lempikappalettasi haluamassasi soittojärjestyksessä. Soittojärjestys poistuu,
kun otat DVD:n ulos tai kun pysäytät
soittojärjestyksen ja poistut ohjelmointitilasta.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
Soittojärjestyksen määrittely ja
käynnistys
➮ Paina painikkeesta PROGRAM
K kauko-ohjaimessa.
Ohjelmointitila tulee näkyviin. DVD:ssä
käytössä olevien kappaleiden määrä
tulee näkyviin, valintamerkki (vihreä) on
muistipaikan 1 kohdalla.
➮ Syötä numeropainikkeilla 0 - 9 S
soittojärjestyksesi ensimmäinen
kappale ja luku.
Jos soittojärjestykseesi kuuluu alle kaksikymmentä kappaletta,
➮ siirrä valintamerkkiä nuolipainikkeilla 6 kohtaan “START” ja paina painikkeesta ENTER >.
Soittojärjestyksen pysäytys
Soittojärjestyksen lopettamiseksi,
➮ paina painikkeesta PROGRAM
K kauko-ohjaimessa.
Ohjelmointitila tulee näkyviin. Valintamerkki on kohdassa “STOP”.
Soittojärjestyksen toiston lopettamiseksi,
➮ paina painiketta ENTER >.
Ohje:
Voit myös muuttaa soittojärjestystä siirtämällä valintamerkin yksittäiselle muistipaikoille ja syöttämällä numeropainikkeilla toisen
kappaleen.
Ohje:
Kun kappale on syötetty, tämän
kappaleen luvut tulevat näkyviin.
Valintamerkki liikkuu seuraavalle muistipaikalle.
➮ Syötä numeropainikkeilla 0 - 9 S
soittojärjestyksesi seuraava kappale ja luku.
30
00LasVegasDVD35_fin
30
08.07.2005, 15:43 Uhr
Monitorin säätöjen valinta
Monitorin asetus tapahtuu valikkokohdassa “TV Display”.
Käytettävissä ovat seuraavat monitorin säädöt:
● Normaali/LB: DVD-soitin on kytketty 4:3 monitoriin. Laajakuva näkyy kuvaruudulla koko leveydeltä,
mutta kuvaruudun ala- ja yläreunassa näkyy musta kaistale.
● Normaali/PS: DVD-soitin on kytketty 4:3 monitoriin. Laajakuva näkyy kuvaruudun koko korkeudelta.
Laajakuvan vasen ja oikea reuna
leikataan automaattisesti.
● WIDE: DVD-soitin on kytketty 16:9
monitoriin. Laajakuva näkyy kuvaruudulla täydessä laajuudessaan.
31
00LasVegasDVD35_fin
31
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
Yleisissä asetuksissa voit asettaa liitetyn näytön tyypin, antaa symbolin tulla
näkyviin, jos käytettävissä on useampia kameraperspektiivejä, kytkeä kuvatekstin päälle ja päältä ja säätää äänitai video-DVD:n prioriteetit.
ITALIANO
Asetusvalikko on jaettu viiteen alueeseen: General Setup, Audio-Setup, Video-Setup, Preference Page ja Password-Setup.
➮ Valitse kauko-ohjaimen painikkeilla
6 tai nuolipainikkeilla laitteessa yksi viidestä alueesta asetusvalikossa.
➮ Vahvista kauko-ohjaimen painikkeella ENTER > syöttösi.
Valintamerkki (keltainen) tulee näkyviin
ja on valitun valikon ensimmäisen merkinnän kohdalla.
➮ Valitse kauko-ohjaimen painikkeilla
6 tai nuolipainikkeilla laitteessa haluamasi valikkokohta.
➮ Vahvista kauko-ohjaimen painikkeella ENTER > syöttösi.
➮ Suorita asetuksesi kauko-ohjaimen painikkeilla
6 tai laitteen nuolipainikkeilla.
➮ Vahvista kauko-ohjaimen painikkeella ENTER > syöttösi.
General Setup - yleiset
asetukset
NEDERLANDS
Asetukset asetusvalikossa
SVENSKA
Asetusvalikon kutsumiseksi,
➮ paina painikkeesta SETUP <
kauko-ohjaimessa.
ESPAÑOL
Asetusvalikon kutsuminen
PORTUGUÊS
Laitteen asetukset tarjoavat sinulle
mahdollisuuden mukauttaa laitteen
vaatimustesi mukaisesti.
Jos haluat tehdä lisäasetuksia valikon
toisilla alueilla:
➮ Paina painikkeesta 6 kaukoohjaimessa tai painikkeesta 6
laitteessa palataksesi valikkoalueiden valintakohtaan.
Asetusvalikosta poistuaksesi,
➮ paina painikkeesta SETUP <
kauko-ohjaimessa.
DANSK
DVD-asetus
SUOMI
DVD-KÄYTTÖ
DVD-KÄYTTÖ
Kameraperspektiivin näyttö
Voit säätää niin, että useampien kameraperaspektiivien yhteydessä tulee
kamerasymboli näkyviin. Valitse sitä
varten säätö “ON”.
Kameraperspektiivin asetus tapahtuu
valikkokohdassa “Angle Mark”.
Ääniasetus
Kuvatekstien näyttö
SPDIF-asetus
Voit valitan laitteen SPDIF-porttia varten joko SPDIF-RAW-signaalin,
SPDIF-PCM-signaalin tai manuaalisesti ohjatun signaalin tai voit kytkeä
SPDIF-portin päältä.
Valitse haluamasi asetus kohdasta
“SPDIF Output”.
Kuvatekstit ovat teksityksiä, joita ei voida kytkeä päälle/päältä DVD:n tekstitystoiminnosta. Tämä tekstitys voidaan
kytkeä päälle/päältä tästä valikosta.
Valitse päältäkytkemistä varten säätö
“Off”.
DVD/DVD-ääni prioriteetti
DVD-ääni sisältää yleensä äänitietoja
kahtena versiona:
Teräväpiirtoinen, tiivistämätön versio ja
tiivistetty versio (esim. DTS tai Dolby
Digital).
Tässä voit säätää, haluatko kuunnella
teräväpiirtoisia äänitietoja vai tiivistettyjä äänitietoja.
Valitse asetus “DVD-Audio” korkeampaa laatua varten tai “DVD-Video” tiivistettyä versiota varten.
Prioriteetin asetus tapahtuu valikkokohdassa “Prioriteetti”.
Ääniasetuksessa voit ohjata laitteen
SPDIF-porttia, säätää PCM-kanavan ja
säätää LPCM-portin Sampling-Raten.
Sen lisäksi voit säädellä DRC:tä (Dynamic Range Control) ja HDCD-suodatinta.
Ohjeita:
SPDIF-porttia ei mykistetä liikennetiedotusten, saapuvien puheluiden ja navigoinnin puheohjeiden
yhteydessä.
● SPDIF-portista kuuluu DVD:n äänitiedot.
●
PCM-kanava
SPDIF-portista voidaan toistaa PCMtietoja tilassa “L/R”, “LS/RS” tai “C/LFE”.
Säädöt tätä varten voit suorittaa kohdassa “PCM Channel” kohdassa
“SPDIF Output”.
LPCM säätö
Tällä laitteella voit lähettää lineaarisen
PCM-signaalin (LPCM) tunnustelutaajuudella 48K, 96K tai 192 K.
LPCM-säädön löydät kohdasta “LPCM
OUT” kohdasta “SPDIF Setup”.
32
00LasVegasDVD35_fin
32
08.07.2005, 15:43 Uhr
Videosäädössä voit suorittaa eri asetuksia parasta mahdollista kuvatoistoa
varten laitteeseen liitetyssä näytössä.
Kuvan tarkkuuden asetus
Voit valita kuvan tarkkuutta varten asetusten “High” (korkea), “Medium” (keskitaso) ja “Low” (alhainen).
Kuvan tarkkuuden säädöt löydät kohdasta “Quality” kohdassa “Sharpness”.
Väri
Voit säätää väriä portaittain -9 - +9.
Värin säädöt löydät kohdasta “Quality”
kohdassa “Hue”.
33
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
Värikyllästys (vain NTSC)
Voit säätää värikyllästystä portaittain 9 - +9.
Värikyllästyksen säädöt löydät kohdasta “Quality” kohdassa “Saturation”.
Luminanssi (vain NTSC)
Luminanssille voit valita asetusten “0T”
ja “1T” välillä.
Säädöt löydät kohdasta “Quality” kohdassa “Luma Delay”.
33
00LasVegasDVD35_fin
NEDERLANDS
Gammakorjaus
Voit sovittaa TFT-näyttöjen toistoa varten gammakorjauksen. Valitse asetusten “High” (korkea), “Medium” (keskitaso), “Low” (alhainen) ja “None” (ei
mitään) välillä.
Gammakorjauksen säädöt löydät kohdasta “Quality” kohdassa “Gamma”.
SVENSKA
Video Setup - kuvasäädöt
Voit säätää sävykkyyttä portaittain -16
- +16.
Sävykkyyden säädöt löydät kohdasta
“Quality” kohdassa “Contrast”.
08.07.2005, 15:43 Uhr
ESPAÑOL
HDCD-suodattimen asetus
Kun kuuntelet HDCD-DVD:tä tai -CD:tä
(High Definition Compatible Digital),
voit valita suodattimen.
Valitse sitä varten haluamasi suodatin
kohdasta “HDCD”.
Sävykkyys
PORTUGUÊS
Dynamic Range Control (Dynamiikkaalueen kontrolli) tarkoittaa sitä, että ero
“kovien” ja “hiljaisten” äänien välillä
mukautetaan. Hiljaisten äänien äänenvoimakkuutta nostetaan, kovia ääniä
lasketaan. Laitteen DRC:llä voit säätää Dolby-ohjelman dynamiikkaa portaittain kohdasta “OFF” (päältä) kohtaan “Full” (maksimi). Valitse asetus
“Full” täyttä dynamiikkaa varten.
DRC säädöt löydät kohdasta “Dynamic” kohdassa “Dolby Digital Setup”.
Kirkkaus
Voit säätää kirkkautta portaittain -20 +20.
Kirkkauden säädöt löydät kohdasta
“Quality” kohdassa “Brightness”.
DANSK
Dolby Digital Setup - Dynamiikkaalueen kontrolli
SUOMI
DVD-KÄYTTÖ
DVD-KÄYTTÖ
Preferences - suositut
asetukset
Kohdassa “Preferences” voit säätää
ulkopuolisen näytön televisiostandardit, kytkeä PBC:n päälle ja päältä, säätää suoistuimman toistokielen, valita
tekstityksen suosikkikielen, säätää lapsilukon, säätää alueen ja nollata laitteen.
Jos haluat kutsua suositut asetukset,
➮ paina kaksi kertaa painikkeesta
O kauko-ohjaimessa.
➮ Paina painikkeesta SETUP <
kauko-ohjaimessa.
➮ Valitse kauko-ohjaimen painikkeilla
6 tai nuolipainikkeilla laitteessa “Preferences Page”.
➮ Vahvista kauko-ohjaimen painikkeella ENTER > syöttösi.
TV-laitteen väritelevisiostandardin
säätö
Parhaan mahdollisen kuvalaadun takaamiseksi, säädä laitteessa väritelevisiostandardi, jonka mukaan siihen liitetty monitori toimii.
“PAL” on Euroopassa “NTSC” Amerikassa/Aasiassa voimassaoleva väritelevisiostandardi.
Jos valitse säädön “Multi”, lähetyksessä käytetään DVD:n standardia.
Televisiostandardin asetus tapahtuu
valikkokohdassa “TV TYPE” valikossa
“Preferences Page”.
Ohje:
Voit vaihtaa televisiostandardia
myös kauko-ohjaimella. Painele
sitä varten painiketta TV-Mode E
kunnes näyttöön tulee haluamasi
televisiostandardi.
Playback Controlin kytkeminen
päälle ja pois
Kun toiminto Playback Control (PBC)
on päältä (Off), VCD/SVCD:n kappaleet ja luvut soitetaan nousevassa järjestyksessä. Kun PBC on päällä (ON),
VCD/SVCD soitetaan esiasetetuilla
valikoilla ja loogisessa järjestyksessä.
PBC:n asetuksen löydät kohdasta
“PBC”.
Toistokielen valinta
Voit esisäätää DVD:n suositun toistokielen. Kun valittu kieli on tallennettu
DVD:lle, toisto alkaa esisäädetyllä kielellä.
Toistokielen asetus tapahtuu valikkokohdassa “Audio”.
Tekstityskielen valinta
Voit esisäätää tekstityksen suositun
kielen. Kun tekstityksen valittu kieli on
tallennettu DVD:lle, tekstitys näkyy esisäädetyllä kielellä.
Tekstityksen asetus tapahtuu valikkokohdassa “Subtitle”.
34
00LasVegasDVD35_fin
34
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
Ohjeita:
Jotkut DVD-levyt voidaan vapauttaa suoraan käynnistyksestä painamalla YES (ENTER) ja tunnussanalla. Toisissa DVD-levyissä on
muutettava Rating Leveliä asetuksessa ennen DVD-levyn toistoa.
Se riippuu DVD:stä.
● Jos olet kytkentyt tunnussanasuojan päälle, ikärajaa voidaan muuttaa vasta tunnussanan syötön jälkeen. Lue kohta “Tunnussanasuojan kytkeminen päälle ja pois”.
Lapsilukon säädöt voit suorittaa valikkokohdassa “Parental”.
Laitteen nollaus
Voit nollata laitteen ja poistaa kaikki
henkilökohtaiset asetukset (sis. myös
itsevalitsemasi tunnussanan) ja käyttää taas tehtaalla asetettuja perusasetuksia.
Laitteen nollaksen voit suorittaa valikkokohdassa “Default”.
SVENSKA
NEDERLANDS
ITALIANO
●
DANSK
Voit varmistaa laitteen tunnussanalla
luvattoman käytön ehkäisemiseksi.
Sen lisäksi voit päättää ns. “Rating Levelistä”.
Rating Level tarkoittaa sitä, että jotkut DVD-levyt on varustettu koodilla, joka määrittelee ikärajan.
Jos asetat Rating Levelin, joka on laitteessa olevan DVD:n koodia pienempi, se toimii vain syötettyäsi tunnussanan.
Ohje:
Kaikki DVD-levyt eivät tue Rating
Level-toimintaa.
Valikossa voit säätää, mitä elokuvia
laitteella saadaan katsoa. Tämä luokittelu perustuu Yhdysvaltojen elokuvateollisuuden liiton (MPAA) tietoihin.
Valittavanasi on:
1 KID SAF: sallittu lapsille
2 G: sallittu lapsille
3 PG: elokuvaa suositellaan katsottavaksi aikuisen läsnäollessa.
4 PG 13: elokuvaa suositellaan katsottavaksi aikuisen läsnäollessa, kielletty
alle 13-vuotiailta.
ESPAÑOL
Lapsilukko
5 PG-R: vain nuorisolle aikuisen läsnäollessa. Kielletty lapsilta, sisältää väkivaltaisia kohtauksia, sopimatonta
kieltä jne.
6 R: Kielletty nuorilta, sisältää väkivaltaisia kohtauksia, sopimatonta kieltä
jne.
7 NC 17: sisältö ei sovi alle 17-vuotiaille lapsille.
8 ADULT: sisältö vain aikuisille: väkivaltaa, seksiä jne.
PORTUGUÊS
DVD-valikon kielen valinta
Voit esisäätää valikkojen suositun kielen. Kun valikkojen valittu kieli on tallennettu DVD:lle, DVD:n valikot näkyvät esisäädetyllä kielellä.
DVD-valikon kielen asetus tapahtuu
valikkokohdassa “Disc Menu”.
SUOMI
DVD-KÄYTTÖ
35
00LasVegasDVD35_fin
35
08.07.2005, 15:43 Uhr
DVD-KÄYTTÖ
Tunnussanasuojan asetus tunnussanan määritys
Voit kytkeä laitteen tunnussanasuojan
päälle. Kun tunnussanasuoja on päällä, voit muuttaa ikärajaa/lapsilukkoa
vain syötettyäsi tunnussanan.
Tunnussanasuojan kytkeminen
päälle ja pois
Voit kytkeä tunnussanasuojan päälle
(ON) tai päältä (OFF) valikossa “Password Mode”.. Asetuksen muuttamiseksi sinun on syotettävä nykyinen tunnussana numeropainikkeilla S.
Jos et vielä ole syöttänyt tunnussanaa,
käytä esiasetettua tunnussanaa
000000.
Kun olet syöttänyt oikean tunnussanan, syottomerkki vaihtuu automaattisesti kohtaan “OK”.
Kun olet syöttänyt oikean tunnussanan
ja uuden tunnussanan kaksi kertaa,
syottomerkki vaihtuu automaattisesti
kohtaan “OK”.
Ohje:
Jos olet unohtanut tunnussanasi,
voit käyttää pääkoodia 136900 ja
valita uuden tunnussanan.
Asetusvalikosta poistuminen
Asetusvalikosta poistuaksesi,
➮ paina painikkeesta SETUP <
kauko-ohjaimessa.
Tai
➮ valitse kauko-ohjaimen painikkeilla
6 tai nuolipainikkeilla laitteessa “Exit Setup Menu”.
➮ Vahvista kauko-ohjaimen painikkeella ENTER > syöttösi.
Tunnussanan muutos
Voit muuttaa esiasetettua tunnussanaa
ja valita oman tunnussanasi. Tunnussanassa täytyy olla kuusi merkkiä. Tunnussanan muuttamiseksi vanha tunnussana on syötettävä. Jos et vielä ole
valinnut tunnussanaa, käytä esiasetettua tunnussanaa 000000.
Voit muuttaa tunnussanaa valikossa
“Password”. Tunnussanan muuttamiseksi sinun on syotettävä nykyinen tunnussana numeropainikkeilla S ja lopuksi uusi tunnussana on syötettävä
vielä kaksi kertaa.
36
00LasVegasDVD35_fin
36
08.07.2005, 15:43 Uhr
CD-käytön käynnistäminen
Kappaleen suoravalinta kaukoohjaimella
CD-käytössä voit valita kauko-ohjaimella suoraan kappaleen tai tietyn soittoajan CD:llä tai kyseisessä kappaleessa.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
DANSK
Jos laitteen sisällä ei ole CD-levyä,
➮ kytke laite päälle painikkeesta 1.
➮ Paina painiketta 2.
Etupaneeli aukeaa.
➮ Työnnä CD-levy voimaa käyttämättä laitteen sisään tekstipuoli
ylöspäin, kunnes tunnet vastusta.
keesta 6 valitaksesi seuraavan
tai edelliseen kappaleen tai paina
kauko-ohjaimen painikkeesta tai
P.
Jos painat kerran painiketta tai 6
tai P sama kappale alkaa alusta.
NEDERLANDS
DVD/CD-soittimen vaurioitumisvaara!
Single-CD-levyt, joiden halkaisija on
8 cm, ja muotoillut CD-levyt (shape
CDs) eivät sovellu käytettäviksi.
Emme vastaa sopimattomien DVD/
CD-levyjen käytön aiheuttamista
vahingoista.
Kappaleen valinta
➮ Paina nuolipainikkeiden painik-
SVENSKA
Laitteella voidaan toistaa ääni-CD-levyjen lisäksi myös CD-levyjä, joilla on
MP3-musiikkitiedostoja ja DVD:tä. Lue
luku “MP3-käyttö” ja “DVD-käyttö”.
ESPAÑOL
Voit kuunnella laitteella tavanomaisia
ääni-CD-levyjä sekä CD-R- ja CD-RWlevyjä, joiden halkaisija on 12 cm. Toisto-ongelmien ehkäisemiseksi CD-levyjä ei tulisi polttaa yli 16-kertaisella nopeudella.
Jotta laite toimii ongelmitta, tulisi mieluiten käyttää vain CD-levyjä, joissa on
Compact Disc -logo. Kopiosuojattujen
CD-levyjen toistossa voi esiintyä ongelmia. Blaupunkt ei voi taata kopiosuojattujen CD-levyjen moitteetonta toimintaa!
Laite vetää CD-levyn automaattisesti
sisään.
CD-levyn sisäänvetoa ei saa estää
eikä avustaa painamalla.
➮ Sulje etupaneeli painamalla kevyesti, kunnes se lukittuu.
CD-toisto alkaa.
Jos laitteen sisällä on jo CD-levy,
➮ painele painikkeesta SRC ; laitteessa tai SOURCE ; kauko-ohjaimessa kunnes “DISC” tulee
näkyviin näytössä.
Toisto käynnistyy siitä kohdasta, missä se on keskeytetty.
PORTUGUÊS
CD-käyttö
SUOMI
CD-KÄYTTÖ
37
00LasVegasDVD35_fin
37
08.07.2005, 15:43 Uhr
CD-KÄYTTÖ
Kappaleen valinta
➮ Syötä haluamasi kappaleen
numero suoraan kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla 0 - 9 S.
Kun olet syöttänyt numeron, haluamasi
kappale alkaa soida.
Tai
➮ painele painikkeesta GOTO B
kunnes ulkopuolisessa näytössä
näkyy “SELECT TRACK”.
➮ Syötä haluamasi kappaleen numero numeropainikkeilla 0 - 9 S
esim. 0 2 toista kappaletta varten
tai 1 2 kahdettatoista kappaletta
varten.
Kun olet syöttänyt numeron, haluamasi kappale alkaa soida.
Soittoajan valitseminen CD:llä
➮ Painele painikkeesta GOTO B
kunnes ulkopuolisessa näytössä
näkyy “DISC GO TO”.
➮ Syötä numeropainikkeilla S haluamasi soittoaika, jolloin toiston
tulisi alkaa, muodossa minuutitsekunnit.
Kun olet syöttänyt ajan, toisto jatkuu
haluamastasi kohdasta.
Soittoajan valinta tämänhetkisessä
kappaleessa
➮ Painele painikkeesta GOTO B
kunnes ulkopuolisessa näytössä
näkyy “TRACK GO TO”.
➮ Syötä numeropainikkeilla S haluamasi soittoaika, jolloin toiston
kappaleessa tulisi alkaa, muodossa minuutit-sekunnit.
Kun olet syöttänyt ajan, toisto jatkuu
haluamastasi kohdasta.
Kappaleiden pikavalinta
Kappaleiden pikavalinta taakse- tai
eteenpäin:
➮ Pidä painiketta tai 6 painettuna, kunnes pikavalinta taaksetai eteenpäin alkaa.
Pikasiirto (äänellinen)
Pikasiirto taakse- tai eteenpäin:
➮ Pidä painiketta tai 6 painettuna, kunnes pikasiirto taakse- tai
eteenpäin alkaa.
Nopea haku kauko-ohjaimella
Voit suorittaa kauko-ohjiamella nopean haun eri nopeuksilla (2-kertainen,
4-kertainen, 8-kertainen, 16-kertainen
ja 32-kertainen).
Ohje:
Hakunopeus näkyy ulkopuolisessa näytössä (lisävaruste).
Pikasiirto eteenpäin
➮ paina painikkeesta
@ kaukoohjaimessa niin monta kertaa kunnes haluamasi nopeus tulee näkyviin.
Pikasiirto taaksepäin
➮ paina painikkeesta
@ kaukoohjaimessa niin monta kertaa kunnes haluamasi nopeus tulee näkyviin.
Haun lopettamiseksi,
➮ paina painikkeesta A kaukoohjaimessa.
38
00LasVegasDVD35_fin
38
08.07.2005, 15:43 Uhr
Ohje:
Selailuhaun esittelyaikaa voidaan
säätää. Lue kohta “Selailuhaun
esittelyajan säätö” luvusta “Radiokäyttö”.
SCAN-toiminnon lopetus,
kappaleen kuuntelun jatkaminen
Scan-toiminnon lopettamiseksi,
➮ paina painiketta MENU•OK 7.
ENGLISH
FRANÇAIS
DANSK
Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.
REPEAT kauko-ohjaimella
CD-käytössä voit valita kauko-ohjaimella REPEAT-tilan.
Kappaleen toistamiseksi,
➮ painele painikkeesta PLAY MODE
J kunnes REPEAT-symbolin vieressä ulkopuolisessa näytössä näkyy “TRACK”.
Jos haluat lopettaa REPEAT-toiminnon,
➮ painele painikkeesta PLAY MODE
J kunnes REPEAT-symbolin vieressä ulkopuolisessa näytössä näkyy “ALL” .
ITALIANO
Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn
kappaleet.
➮ Paina MENU•OK-painikkeesta 7
yli kahden sekunnin ajan.
Seuraava kappale tulee kuuluviin.
NEDERLANDS
Kappaleiden selailuhaku
(SCAN)
REPEAT-toiminnon lopettaminen
Jos haluat kytkeä REPEAT-toiminnon
pois päältä,
➮ paina uudelleen painiketta RPT 4
9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “REPEAT
ALL”, RPT-tunnus katoaa näytöstä.
Toisto jatkuu normaalisti.
SVENSKA
MIX-toiminnon lopettaminen
➮ Paina uudelleen painiketta 1 MIX
9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “MIX CD
OFF”, MIX-tunnus katoaa näytöstä.
Jos haluat toistaa jatkuvasti samaa
kappaletta,
➮ paina painiketta RPT 4 9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “REPEAT
TRACK”, RPT-tunnus tulee näkyviin.
Kappaletta toistetaan, kunnes RPT-toiminto lopetetaan.
ESPAÑOL
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “MIX CD
ON”, näytössä on tunnus MIX. Kuuluviin tulee satunnaisesti valittu kappale.
Kappaleen jatkuva soitto
(REPEAT)
PORTUGUÊS
Kappaleiden satunnaissoitto
(MIX)
➮ Paina painiketta 1 MIX 9.
SUOMI
CD-KÄYTTÖ
39
00LasVegasDVD35_fin
39
08.07.2005, 15:43 Uhr
CD-KÄYTTÖ
Kappaleen tietyn jakson jatkuva
toisto
Kauko-ohjaimella voit määritellä yhden
kappaleen jakson ja toistaa sitä loputtomiin.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
Jos haluat määrätä jakson alkamisajankohdan,
➮ kuuntele kappale ja paina kohdassa, josta toiston tulisi alkaa, painikkeesta A-B L kauko-ohjaimessa.
Jos haluat määrätä jakson loppumisajankohdan,
➮ kuuntele kappale ja paina kohdassa, jossa toiston tulisi päättyä, painikkeesta A-B L kauko-ohjaimessa.
Kappaleen jaksoa toistetaan kunnes
painat painikkeesta A-B L uudelleen.
Toiston keskeytys (PAUSE)
➮ Paina painiketta 6 9.
Näyttöön ilmestyy tunnus “PAUSE”.
Tauon lopettaminen
➮ Paina tauon aikana painiketta
6 9.
Toisto jatkuu.
Voit keskeyttää ja jatkaa toistoa myös
kauko-ohjaimen painikkeesta A.
Näyttötavan vaihto
CD-käytössä voidaan valita erilaisia
näyttötapoja:
● “NORMAL MODE”
(normaalinäyttö)”:
Ensimmäinen rivi: kappaleen
numero
Toinen rivi: soittoaika
● “INFO MODE”:
Ensimmäinen rivi: kappaleen
numero ja soittoaika
Toinen rivi: CD-teksti
(jos käytössä)
● “CLOCK MODE”:
Ensimmäinen rivi: kappaleen
numero ja soittoaika.
Toinen rivi: CD-teksti
(jos käytössä) ja kellonaika
● “MINIMAL MODE”:
Kappaleen numero näkyy
ylärivillä.
Ohje:
CD-teksti voidaan näyttää vain,
jos CD-levy sisältää tarvittavat
tiedot.
Jos haluat vaihtaa näyttötapaa,
➮ paina kerran tai useammin painiketta DIS•ESC 5 kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi näyttötapa.
40
00LasVegasDVD35_fin
40
08.07.2005, 15:43 Uhr
CD-KÄYTTÖ
Kauko-ohjaimella voit ohjelmoida CDkäytössä CD:stä korkeintaan 20 lempikappalettasi haluamassasi soittojärjestyksessä. Soittojärjestys poistuu,
kun otat CD:n ulos tai kun pysäytät
soittojärjestyksen ja poistut ohjelmointitilasta.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
Lempikappaleen ohjelmointi
kauko-ohjaimella
ESPAÑOL
SVENSKA
CD-tekstin vieritys uudelleen
Näkyvää CD-tekstiä voidaan milloin
tahansa vierittää infotilassa.
➮ Paina lyhyesti painiketta 5 SCL
9.
ITALIANO
Ohje:
CD-teksti näkyy vierivänä tekstinä,
jos siinä on yli 13 merkkiä infotilassa tai yli 8 merkkiä kellotilassa.
NEDERLANDS
Joihinkin CD-levyihin on lisätty ns. CDtekstiä. CD-teksti voi sisältää esittäjän,
levyn ja kappaleen nimen.
CD-teksti, jos sitä on CD:llä, tulee infoja kellonaikatilassa näkyviin näytön toiselle riville. CD-teksti näkyy laitteen
näytössä vierivänä tekstinä aina kappaleen vaihtuessa. Sen jälkeen kun
CD-teksti on näkynyt kerran, ajankohtaisen kappaleen CD-tekstin 13 ensimmäistä merkkiä tulevat näkyviin.
SUOMI
CD-tekstin näyttö
DANSK
Ulkopuolisen näytön näyttötapa
Ulkopuolisessa näytössä näkyy aina
CD-käytössä riippumatta laitteen näyttöruudun näytöstä, seuraavat tiedot:
● tämänhetkisen kappaleen
numero,
● kappaleiden määrä CD:llä,
● kappaletiedot CD-tekstistä
(jos käytössä)
ja
● kappaleen soittoaika
(Single Elapsed)
tai
● jäljelläoleva kappaleen soittoaika
(Single Remain)
tai
● CD:n kulunut soittoaika
(Total Elapsed)
tai
● CD:n jäljelläoleva soittoaika
(Total Remain).
Jos haluat vaihtaa eri mahdollisuuksien välillä,
➮ painele kauko-ohjaimen painikkeesta DISPLAY C kunnes
haluamasi tiedot tulevat näkyviin
ulkopuolisessa näytössä.
41
00LasVegasDVD35_fin
41
08.07.2005, 15:43 Uhr
CD-KÄYTTÖ
Soittojärjestyksen määrittely ja
käynnistys
➮ Paina painikkeesta PROGRAM
K kauko-ohjaimessa.
Ohjelmointitila tulee näkyviin. CD:ssä
käytössä olevien kappaleiden määrä
tulee näkyviin, valintamerkki (vihreä) on
muistipaikan 1 kohdalla.
➮ Syötä numeropainikkeilla 0 - 9 S
soittojärjestyksesi ensimmäinen
kappale.
Valintamerkki liikkuu seuraavalle muistipaikalle.
➮ Syötä numeropainikkeilla 0 - 9 S
soittojärjestyksesi seuraava kappale.
Jos soittojärjestykseesi kuuluu alle 20
kappaletta,
➮ siirrä valintamerkkiä nuolipainikkeilla 6 kohtaan “START” ja paina painikkeesta ENTER >.
Ohje:
Kun olet ohjelmoinut soittojärjestyksen ja poistunut valikosta painamalla “EXIT”, soittojärjestystä ei
ole tallennettu.
Soittojärjestyksen pysäytys
Soittojärjestyksen lopettamiseksi,
➮ paina painikkeesta PROGRAM
K kauko-ohjaimessa.
Ohjelmointitila tulee näkyviin. Valintamerkki on kohdassa “STOP”. Soittojärjestyksen toiston lopettamiseksi,
➮ paina painiketta ENTER >.
Ohjeita:
● Kun olet valinnut “STOP” ja vahvistanut sen painikkeella ENTER
>, soittojärjestys poistuu.
● Jos haluat poistua soittojärjestyksen näytöstä ilman soittojärjestyksen poistamista, merkkaa “EXIT”
ja vahvista se painikkeella ENTER
>.
Liikennetiedotukset CD-käytön
aikana
Jos haluat vastaanottaa liikennetiedotuksia myös CD-levyn kuuntelun
aikana,
➮ paina painiketta TRAF 8.
Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun näytössä on ruuhkaa kuvaava
symboli. Lue luku “Liikenneradio”.
CD-levyn poistaminen
➮ Paina painiketta 2.
Etupaneeli aukeaa.
➮ Paina CD-aseman vieressä
olevaa poistopainiketta.
CD-levy tulee ulos.
➮ Poista CD-levy ja sulje etupaneeli.
Ohjeita:
● Laitteen ulos työntämä CD-levy
vedetään automaattisesti takaisin
sisään n. 10 sekunnin kuluttua.
● Voit ottaa CD:n ulos laitteesta jonkin toisen äänilähteen ollessa aktiivinen.
42
00LasVegasDVD35_fin
42
08.07.2005, 15:43 Uhr
T001
T002
T003
T004
T005
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
ENGLISH
FRANÇAIS
K
a
p
p
a
l
e
e
t
•
T
i
e
d
o
s
t
o
t
ITALIANO
D04
D03
Jokaiselle hakemistolle voidaan antaa
nimi tietokoneella. Hakemiston nimi
voidaan näyttää laitteen näytössä. Hakemistot ja kappaleet/tiedostot nimetään poltto-ohjelmassa. Tarkempia ohjeita löydät ohjelmiston käsikirjasta.
DANSK
Polttavan DVD-/CD-aseman, polttamiseen käytetyn ohjelmiston ja DVD-/CDaihioiden ominaisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia CD-levyjen kuulumiselle. Jos itse poltetuissa DVD-/CD-levyissä esiintyy ongelmia, kokeile toisen
valmistajan DVD-/CD-aihioita tai vaihda aihioiden väriä. Toisto-ongelmien
ehkäisemiseksi DVD-/CD-levyjä ei tulisi polttaa yli 16-kertaisella nopeudella.
DVD/CD-levyn formaatin on oltava ISO
9660 level 1, level 2 tai Joliet. Muita
formaatteja laite ei pysty toistamaan
luotettavasti.
Yhdelle DVD/CD-levylle voidaan luoda
enintään 254 hakemistoa. Hakemistot
voidaan valita laitteella yksitellen.
D02
H
a
k
e
m
i
s
t
o
t
NEDERLANDS
MP3/WMA-CD-levyjen
luominen
D01
SVENSKA
Ohjeita:
● WMA-tiedostoja, joissa on Digital
Rights Management (DRM) online-musiikkikaupoista, ei voida
kuunnella tällä laitteella.
● WMA-tiedostojen toisto on varmaa
vain, jos ne on laadittu Windows
Media-Playerin versiolla 8.
ESPAÑOL
Tällä autoradiolla voidaan kuunnella
DVD, CD-R ja CD-RW-levyjä, joilla on
MP3-musiikkitiedostoja. Voit lisäksi
kuunnella WMA-tiedostoja. Toiminnot
ovat samat MP3- ja WMA-tiedostoja
soitettaessa.
Tällä laitteella voidaan hallita jopa 599
MP3-tiedostoa yhdessä hakemistossa.
Tiedostojen maksimimäärä CD/DVD:tä
kohti on 150.000, maksimihakemisto
syvyys on viisi.
PORTUGUÊS
MP3-/WMA-käyttö
SUOMI
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
43
00LasVegasDVD35_fin
43
08.07.2005, 15:43 Uhr
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
Ohje:
Älä käytä ääkkösiä tai erikoismerkkejä hakemistojen ja kappaleiden/tiedostojen nimissä. Anna
kappaleille ja hakemistoille korkeintaan 32 merkkiä sisältäviä nimiä (mukaan lukien tiedoston pääte “MP3” tai “WMA”).
Jos tiedostojen järjestys on tärkeää,
käytä poltto-ohjelmistoa, joka järjestää
tiedostot aakkosnumeerisesti. Jos ohjelmistossa ei ole tällaista toimintoa,
voit lajitella tiedostot myös manuaalisesti. Tätä varten jokaisen tiedostonimen alkuun on asetettava numero,
esim. 001, 002 jne. Myös alussa olevat
nollat on syötettävä.
MP3-kappaleet saattavat sisältää lisätietoja kuten esittäjän, kappaleen ja
levyn nimen (ID3-tunnisteet). Laite pystyy näyttämään version 1 ID3-tunnisteet näytössä.
MP3-tiedostojen luomisessa (koodauksessa) tulisi käyttää nopeutta 80 - 320
kbit/s ja lukunormia 32, 44 ja 48 kHz.
Jotta tällä laitteella voidaan kuunnella
MP3-tiedostoja, tiedostoissa on oltava
pääte “MP3”.
Ohjeita:
Jotta toisto sujuu häiriöittä, huomioi
seuraavat seikat:
● Älä yritä antaa muille kuin MP3tiedostoille päätettä “.MP3” tai
kuunnella niitä! Nämä tiedostot jätetään väliin toiston aikana.
●
●
Älä käytä samalla CD-levyllä sekaisin MP3-tiedostoja ja muita tiedostotyyppejä (laite lukee MP3toiston aikana ainoastaan MP3tiedostoja).
Älä käytä CD-levyjä, joilla on sekaisin tavallisia CD-äänitiedostoja
ja MP3-tiedostoja. Jos laitteella
yritetään soittaa tällaista sekoitettua CD-levyä, se toistaa vain tavalliset CD-kappaleet.
MP3-käytön käynnistäminen
MP3-käyttö käynnistetään samoin kuin
tavallinen CD-käyttö. Lue kohta “CDkäytön käynnistäminen” luvusta “CDkäyttö”.
Jos olet liittänyt ulkopuolisen näytön,
seuraavat tiedot tulevat näkyviin sen
jälkeen kun CD on lukenut ja MP3/
WMA-toisto on käynnistynyt:
● Kappaleen numero ja kappaleiden
määrä hakemistossa.
● Tiedoston bittinopeus.
● Kappaleen mennyt soittoaika ja
kokonaissoittoaika.
● Hakemiston nimi.
● Vasemmassa reunassa hakemiston kappaleiden luettelo.
● Oikeassa reunassa MP3-tiedot
ID-tunnisteesta (vain jos olemassa
DVD/CD:llä).
44
00LasVegasDVD35_fin
44
08.07.2005, 15:43 Uhr
45
00LasVegasDVD35_fin
45
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
Ohje:
Version 1 MP3-ID-tunnisteet voidaan näyttää, jos ne on tallennettu
MP3-tiedostoihin (ks. MP3-ohjelmiston tai poltto-ohjelmiston käyttöohjeet).
3. “MP3 BROWSE MODE”:
Ensimmäinen rivi: ajankohtaisen
kappaleen nimi
Toinen rivi: seuraavan kappaleen
nimi.
4. “CLOCK MODE”:
Ensimmäinen rivi: Tiedoston laji
(MP3 tai WMA), kappaleen
numero ja soittoaika.
Toinen rivi: MP3-tiedot ja
kellonaika.
Jos haluat vaihtaa näyttövaihtoehtoa,
➮ paina painiketta DIS•ESC 5.
NEDERLANDS
Näyttöön voidaan valita erilaisia tietoja kuunneltavista kappaleista.
1. “NORMAL MODE”:
Ensimmäinen rivi: Tiedoston laji
(MP3 tai WMA), kappaleen
numero ja soittoaika.
Toinen rivi: kappaleen nimi
2. “INFO MODE” (infonäyttö):
Ensimmäinen rivi: kappaleen nimi
Toinen rivi: MP3-ID-tunnus (jos se
on käytettävissä ja toiminto päällä,
ks. kohta “MP3-infon valinta”)
SVENSKA
Nykyinen ja seuraava hakemisto voidaan näyttää näytön kahdella rivillä
navigoinnin helpottamiseksi CD:n tietorakenteissa. Hakemistot näytetään
niillä nimillä, jotka niille on annettu CDlevyä poltettaessa. Hakemistonäytön
aikana voidaan nuolipainikkeilla valita
ja näyttää kaikki käytettävissä olevat
hakemistot.
➮ Paina MP3-toiston aikana painikkeesta tai 6.
Selaustila käynnistyy automaattisesti,
näytön ensimmäisellä rivillä näkyy
ajankohtainen kappale ja toisella rivillä seuraava kappale.
➮ Painele tai -painiketta 6 kunnes näytön ensimmäisellä rivillä
näkyy D.
➮ Paina painiketta 6.
Ajankohtaisen ja seuraavan hakemiston nimi tuleen näkyviin näytössä.
Kun haluat valita hakemiston,
➮ painele painikkeita / 6 kunnes hakemisto tulee näytön ylä
riville ja paina sitten painikkeesta
6.
Valittu hakemisto aukeaa. Hakemiston
kappaleet tulevat näkyviin selaustilassa.
➮ Painele tai -painiketta 6 kunnes näytön ensimmäisellä rivillä
näkyy haluamasi kappale.
➮ Paina painiketta 6.
Toisto alkaa, selaustila päättyy automaattisesti n. 10 sekunnin kuluttua.
ESPAÑOL
Standardinäytön asetus
PORTUGUÊS
Hakemiston valinta laitteessa
DANSK
Näytön asetus (sisäinen näyttö)
SUOMI
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
Kappaleen valinta laitteessa
Kappaleiden/tiedostojen valinta
nuolinäppäimillä (normaali-, info- ja
kellonäyttö)
Jos haluat siirtyä samassa hakemistossa toiseen kappaleeseen/tiedostoon eteen- tai taaksepäin,
➮ paina kerran tai useammin tai
-painiketta 6.
Painettaessa kerran painikkeesta
6, kyseinen kappale käynnistyy uudelleen, jos sitä oli soitettu yli 3 sekuntia aikaisemmin.
Kappaleen valinta selaustilassa
Selaustilassa voidaan selata hakemiston kappaleita ja valita niistä haluttu
kappale nopeasti ja kätevästi.
➮ Painele MP3-toiston aikana
DIS•ESC-painiketta 5, kunnes
näyttöön ilmestyy “MP3 BROWSE
MODE”.
➮ Hae hakemiston kappaleet vuorotellen näyttöön painamalla painiketta tai 6.
➮ Jos haluat valita näytön ylärivillä
näkyvillä olevan kappaleen, paina
painikkeesta 6.
Hakemiston/kappaleen valinta
kauko-ohjaimella
MP3-käytössä voit valita kauko-ohjaimella hakemistoja ja kappaleen suoraan.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
Kappaleen valinta itse
hakemistossa
➮ Syötä haluamasi kappaleen
numero suoraan kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla 0 - 9 S.
Kun olet syöttänyt numeron, haluamasi kappale alkaa soida.
Tai
Jos haluat siirtyä samassa hakemistossa toiseen kappaleeseen/tiedostoon eteen- tai taaksepäin,
➮ paina kerran tai useammin painikkeesta tai P.
Hakemiston valinta
Kun haluat valita hakemiston kaukoohjaimella,
➮ painele painiketta 6 kunnes
valintamerkki on hakemiston symbolin kohdalla.
➮ Paina painiketta ENTER >.
Ulkopuolisessa näytössä näkyy hakemistoluettelo.
46
00LasVegasDVD35_fin
46
08.07.2005, 15:43 Uhr
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
SUOMI
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Nopea haku kauko-ohjaimella
Voit suorittaa kauko-ohjiamella nopean haun eri nopeuksilla (2-x, 4-x, 8-x,
16-x ja 32-x).
Ohje:
Hakunopeus näkyy ulkopuolisessa näytössä.
Pikasiirto eteenpäin
➮ paina painikkeesta
@ kaukoohjaimessa niin monta kertaa kunnes haluamasi nopeus tulee näkyviin.
Pikasiirto taaksepäin
➮ paina painikkeesta
@ kaukoohjaimessa niin monta kertaa kunnes haluamasi nopeus tulee näkyviin.
Haun lopettamiseksi,
➮ paina painikkeesta A kaukoohjaimessa.
SVENSKA
Pikasiirto taakse- tai eteenpäin
➮ pidä painiketta tai 6 painettuna, kunnes pikasiirto taakse- tai
eteenpäin alkaa.
DANSK
Kappaleen valinta
kappaleluettelosta
Ulkopuolisessa näytössä voidaan näyttää luettelo kaikista DVD/CD:n kappaleista ja siitä voidaan valita yksi kappale.
➮ Paina painiketta PROGRAM K.
Kappaleluettelo tulee näkyviin.
➮ Syötä haluamasi kappaleen
numero suoraan kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla 0 - 9 S.
Kun olet syöttänyt numeron, haluamasi kappale alkaa soida.
Tai
Jos haluat siirtyä samassa hakemistossa toiseen kappaleeseen/tiedostoon eteen- tai taaksepäin,
➮ paina yhden tai useamman kerran
painikkeesta tai 6 siirtääksesi valintamerkin haluamasi kappaleen kohdalle.
➮ Paina painiketta ENTER >.
Haluamasi kappale käynnistyy.
Pikasiirto
ESPAÑOL
tai -painikkeesta 6
valitaksesi haluamasi hakemiston.
➮ Paina painiketta ENTER >.
Hakemiston kappaleluettelo tulee
näkyviin.
➮ Paina tai -painikkeesta 6 valitaksesi kappaleen hakemistosta.
➮ Paina painiketta ENTER >.
Haluamasi kappale käynnistyy.
PORTUGUÊS
➮ Paina
47
00LasVegasDVD35_fin
47
08.07.2005, 15:43 Uhr
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
Kappaleiden satunnaissoitto –
MIX
Jos haluat toistaa hakemiston kappaleet satunnaisessa järjestyksessä,
➮ paina lyhyesti painikkeesta
1 MIX 9.
Näyttöön ilmestyy “MIX ON” ja
MIX-symboli tulee näkyviin.
MIX-toiminnon lopettaminen
Jos haluat lopettaa MIX-toiminnon,
➮ paina painikkeesta 1 MIX 9 kunnes näyttöön ilmestyy “MIX OFF”.
MIX-symboli katoaa näytöstä.
Repeat-toiminto on automaattisesti
päällä ja näytössä näkyy RPT-symboli.
Kappaleiden selailuhaku –
SCAN
Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn
kappaleet.
➮ Paina MENU•OK-painikkeesta 7
yli kahden sekunnin ajan.
Seuraava kappale tulee kuuluviin.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “SCAN”.
Ohjeita:
Selailuhaun esittelyaikaa voidaan
säätää. Lue kohta “Selailuhaun
esittelyajan säätö” luvusta “Radiokäyttö”.
● Scan-toimintoa ei voida kytkeä
päälle, jos käynnistettiin hakemiston viimeisen kappaleen kohdalla.
●
SCAN-toiminnon lopetus,
kappaleen kuuntelun jatkaminen
➮ Paina MENU•OK-painikkeesta 7
yli kahden sekunnin ajan.
Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.
Yksittäisen kappaleen tai koko
hakemistojen jatkuva toisto –
REPEAT
Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa
kappaletta jatkuvasti,
➮ paina lyhyesti painiketta
4 RPT 9.
Näkyviin ilmestyy hetkeksi “REPEAT
TRACK” ja tunnus RPT tulee näkyviin.
Jos haluat toistaa koko hakemistoa,
➮ paina uudelleen painiketta 4 RPT
9.
Näytössä on tunnus “REPEAT DIR”.
REPEAT-toiminnon lopettaminen
Jos haluat lopettaa kappaleen tai
hakemiston jatkuvan soiton,
➮ paina painikkeesta
4 RPT 9 kunnes näyttöön
ilmestyy “REPEAT OFF”.
Tunnus RPT katoaa näytöstä.
REPEAT kauko-ohjaimella
CD-käytössä voit valita kauko-ohjaimella REPEAT-tilan.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
48
00LasVegasDVD35_fin
48
08.07.2005, 15:43 Uhr
MP3-infon valinta
Jos haluat valita näyttötavaksi “MP3
INFO”, toiminto on ensin kytkettävä
toimintaan valikossa. MP3-informaation näytön edellytyksenä on, että tiedot on tallennettu CD:lle MP3-tiedostojen mukana ID-tunnisteina.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “MP3
INFO”.
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Tauon lopettaminen
➮ Paina tauon aikana painiketta
6 9.
Toisto jatkuu.
Voit keskeyttää ja jatkaa toistoa myös
kauko-ohjaimen painikkeesta A.
SVENSKA
Näyttöön ilmestyy tunnus “PAUSE”.
DANSK
Kauko-ohjaimella voit määritellä yhden
kappaleen jakson ja toistaa sitä loputtomiin.
Ohje:
Tätä toimintoa voidaan käyttää
vain, jos laitteeseen on kytketty
ulkopuolinen näyttö.
Jos haluat määrätä jakson alkamisajankohdan,
➮ kuuntele kappale ja paina kohdassa, josta toiston tulisi alkaa, painikkeesta A-B L kauko-ohjaimessa.
Toiston keskeytys (PAUSE)
➮ Paina painiketta 6 9.
ESPAÑOL
Kappaleen tietyn jakson jatkuva
toisto
Jos haluat määrätä jakson loppumisajankohdan,
➮ kuuntele kappaletta edelleen ja
paina kohdassa, jossa toiston tulisi päättyä, painikkeesta A-B L
kauko-ohjaimessa.
Kappaleen jaksoa toistetaan kunnes
painat painikkeesta A-B L uudelleen.
PORTUGUÊS
Kappaleen toistamiseksi,
➮ painele painikkeesta PLAY MODE
J kunnes ulkopuolisen näytön
alimmalla rivillä näkyy “REPEAT
ONE”.
Jos haluat toistaa hakemiston kaikkia
kappaleita jatkuvasti,
➮ painele painikkeesta PLAY MODE
J kunnes ulkopuolisen näytön
alimmalla rivillä näkyy “REPEAT
FOLDER”.
Jos haluat lopettaa REPEAT-toiminnon,
➮ painele painikkeesta PLAY MODE
J kunnes ulkopuolisen näytön
alimmalla rivillä näkyy “FOLDER”.
SUOMI
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
49
00LasVegasDVD35_fin
49
08.07.2005, 15:43 Uhr
MP3-/WMA-KÄYTTÖ
➮ Valitse painikkeilla
6 vaihtoehto “ON” (päällä) tai “OFF” (pois
päältä).
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Vierivän tekstin näyttö
(scrollen)
Valitut tiedot (kappale, levy, tiedoston
nimi, hakemiston nimi) näkyvät vierivänä tekstinä kerran näytössä kappaleen vaihtuessa.
Jos haluat tietojen vierivän näytössä
uudelleen,
➮ paina lyhyesti painiketta
5 SCL 9.
Ohje:
Tiedot näkyvät vierivänä tekstinä,
jos niissä on yli 13 merkkiä normaalissa/infotilassa, yli 11 merkkiä
selaustilassa tai yli 8 merkkiä kellotilassa.
CD-VAIHTAJAN KÄYTTÖ
CD-vaihtajan käyttö
Ohje:
CD-levyjen käsittelyä, niiden asettamista laitteen sisään ja CD-vaihtajan käyttöä koskevia ohjeita löydät CD-vaihtajan käyttöohjeesta.
CD-vaihtajan käytön
käynnistäminen
➮ Painele painikkeesta SRC ; lait-
teessa tai SOURCE ; kauko-ohjiamessa kunnes “CDC” tulee näkyviin näytössä.
Toisto alkaa ensimmäisestä CD-levystä, jonka vaihtaja tunnistaa.
CD-levyn valinta
Jos haluat siirtyä toiseen CD-levyyn
eteen- tai taaksepäin,
➮ paina yhden tai useamman kerran
tai -painikkeesta 6 laitteessa tai painikkeesta tai 6 kauko-ohjaimessa.
Ohje:
Laite ohittaa automaattisesti vaihtajan tyhjät lokerot ja vääräntyyppiset CD-levyt.
Kappaleen valinta
Jos haluat siirtyä saman CD-levyn toiseen kappaleeseen eteen- tai taaksepäin,
➮ paina yhden tai useamman kerran
tai -painikkeesta 6 laitteessa
tai painikkeesta tai 6 kaukoohjaimessa.
50
00LasVegasDVD35_fin
50
08.07.2005, 15:43 Uhr
CD-VAIHTAJAN KÄYTTÖ
REPEAT-toiminnon lopettaminen
Jos haluat lopettaa kappaleen tai CDlevyn toiston,
➮ painele painiketta RPT 4 9 kunnes näyttöön ilmestyy “REPEAT
OFF” ja RPT-tunnus katoaa näytöstä.
51
00LasVegasDVD35_fin
51
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa
kappaletta jatkuvasti,
➮ paina lyhyesti painiketta
RPT 4 9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “REPEAT
TRACK”, RPT tulee näkyviin näytössä.
Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa CDlevyä jatkuvasti,
➮ paina uudelleen painiketta RPT 4
9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “REPEAT
CD”, RPT tulee näkyviin näytössä.
SVENSKA
Yksittäisen kappaleen tai koko
CD-levyn jatkuva soitto
(REPEAT)
ESPAÑOL
CD-käytössä voidaan valita erilaisia
näyttötapoja:
● “NORMAL MODE” (normaalinäyttö):
Ensimmäinen rivi: kappaleen
numero
Toinen rivi: CD-levyn numero/CDlevyn nimi ja soittoaika
● “CLOCK MODE” (kellonäyttö):
Ensimmäinen rivi: kappaleen
numero.
Toinen rivi: CD-levyn numero/CDlevyn nimi ja kellonaika
● “MINIMAL MODE”:
Ensimmäinen rivi: kappaleen
numero.
Jos haluat vaihtaa näyttötapaa,
➮ paina painiketta DIS•ESC 5.
Halutessasi voit valita näyttöön CD-levyn numeron tilalle levyn nimen (jos
sellainen on käytettävissä; lue kohta
“CD-levyjen nimeäminen”).
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
PORTUGUÊS
Näyttötavan vaihto
DANSK
Pikasiirto taakse- tai eteenpäin
➮ pidä yhtä
-painikkeista 6 laitteessa tai painiketta tai 6
kauko-ohjaimessa painettuna kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.
tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CD
NAME” (CD-levyn nimi) tai “DISC
NUMBER” (levyn numero).
➮ Valitse painikkeilla
6 vaihtoehto “CD NAME” tai “DISC
NUMBER”.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
SUOMI
➮ Painele painiketta
Pikasiirto (äänellinen)
CD-VAIHTAJAN KÄYTTÖ
Kappaleiden satunnaissoitto
(MIX)
Jos haluat toistaa CD-levyn kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä,
➮ paina lyhyesti painikkeesta
1 MIX 9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “MIX CD”,
MIX tulee näkyviin näytössä.
Jos haluat toistaa kaikkien makasiinissa olevien CD-levyjen kappaleita satunnaisessa järjestyksessä,
➮ paina uudelleen painiketta
1 MIX 9.
Näyttöön ilmestyy hetkeksi “MIX ALL”,
MIX tulee näkyviin näytössä.
MIX-toiminnon lopettaminen
➮ Paina painikkeesta 1 MIX 9 kunnes näyttöön ilmestyy “MIX OFF”.
Kaikkien CD-levyjen
kappaleiden selailuhaku
(SCAN)
Jos haluat selata kaikkien makasiinissa olevien CD-levyn kappaleita,
➮ paina MENU•OK-painikkeesta 7
yli kahden sekunnin ajan.
Näyttöön tulee vuorotellen tunnus
“SCAN” ja valittu näyttötapa.
Ohje:
Selailuhaun esittelyaikaa voidaan
säätää. Lue kohta “Selailuhaun
esittelyajan säätö” luvusta “Radiokäyttö”.
SCAN-toiminnon lopettaminen
Jos haluat lopettaa selailuhaun,
➮ paina MENU•OK-painikkeesta 7
yli kahden sekunnin ajan.
Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.
CD-levyjen nimeäminen
Jotta CD-levyjen tunnistus on helpompaa, voit antaa 30 CD-levylle nimen
autoradion avulla. Nimet saavat sisältää enintään seitsemän merkkiä.
Jos yrität syöttää enemmän kuin 30
nimeä, näyttöön tulee ilmoitus “CD
NAME FULL” (nimimuisti täynnä).
CD-nimen syöttö/muuttaminen
➮ Kuuntele haluamaasi CD-levyä.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CD
NAME EDIT”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Laite siirtyy editointitilaan.
Jos valitulla CD-levyllä ei vielä ole nimeä, näyttöön ilmestyy “ABCDEFG”.
Ajankohtainen syöttökohta vilkkuu.
52
00LasVegasDVD35_fin
52
08.07.2005, 15:43 Uhr
53
00LasVegasDVD35_fin
53
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
ESPAÑOL
CD-levyn nimen poisto
➮ Kuuntele sitä CD-levyä, jonka
nimen haluat poistaa.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CD
NAME EDIT”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näytössä näkyy ajankohtaisen CD:n
nimi.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
pidä se painettuna. Neljän sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki ja
näyttöön ilmestyy “DELETE
NAME”.
➮ Päästä painike MENU•OK 7 irti.
CD-levyn nimi on poistettu.
➮ Painikkeella MENU•OK 7 pääset
takaisin valikkoon.
Kaikkien CD-levyjen nimien poisto
Voit poistaa kaikki radioon tallennetut
CD-nimet.
➮ Kuuntele CD-levyä.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“CD NAME EDIT”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Näytössä näkyy ajankohtaisen CD:n
nimi.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
pidä se painettuna. Neljän sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki ja
näyttöön ilmestyy “DELETE
NAME”. Pidä painike edelleen
painettuna, kunnes kuuluu toinen
äänimerkki ja näyttöön ilmestyy
“DELETE ALL”.
➮ Päästä painike MENU•OK 7 irti.
CD-nimet on poistettu.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
ja kaksi kertaa painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
PORTUGUÊS
keilla / 6. Jos haluat jättää
väliin tyhjän kohdan, valitse
alaviiva.
➮ Vaihda syöttökohtaa painikkeella
tai 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
DANSK
➮ Valitse haluamasi merkit painik-
SUOMI
CD-VAIHTAJAN KÄYTTÖ
08.07.2005, 15:43 Uhr
CLOCK - KELLONAIKA
CLOCK - kellonaika
Kellonajan näyttö lyhyesti
Näytön alaosassa voidaan näyttää jatkuvasti kellonaika jokaisen äänilähteen
kuuntelun aikana. Tarkempia ohjeita
löydät tämän ohjeen kohdasta “Näyttötavan valinta”.
Kellonajan automaattinen
asetus
Voit valita, että kellonaika säätyy automaattisesti RDS-signaalin avulla.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CLOCK
MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CLOCK
AUTO” tai “CLOCK MANUAL”.
➮ Valitse painikkeilla tai 6
asetus “CLOCK AUTO”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Valikko tulee jälleen näkyviin.
Kellonajan manuaalinen asetus
Jos haluat säätää kellonajan manuaalisesti,
➮ paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CLOCK
MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“CLOCK SET”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Kellonaika tulee näyttöön. Tuntilukema
vilkkuu, sitä voidaan säätää.
➮ Säädä tunnit / painikkeilla 6.
Kun tunnit on säädetty,
➮ paina painiketta 6.
Minuuttilukema vilkkuu.
➮ Säädä minuutit painikkeilla /
6.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
sen nälkeen painiketta
DIS•ESC 5.
Kellonajan näyttötavan valinta
12/24 h
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CLOCK
MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“24 HOUR MODE” tai
“12 HOUR MODE”.
➮ Vaihda asetusta painamalla painiketta tai 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
54
00LasVegasDVD35_fin
54
08.07.2005, 15:43 Uhr
CLOCK - KELLONAIKA
Basson säätö
➮ Paina painiketta AUD•DEQ :.
➮ Säädä bassoa painamalla
6.
SUOMI
ENGLISH
ITALIANO
tai
➮ Poistu valikosta painikkeella
NEDERLANDS
AUD•DEQ : tai jatka säätöjä
painikkeilla tai 6.
Diskantin säätö
➮ Paina painiketta AUD•DEQ :.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “TREBLE”.
➮ Säädä diskanttia painamalla painiketta tai 6.
➮ Poistu valikosta painikkeella
AUD•DEQ :, tai jatka säätöjä
painikkeilla tai 6.
SVENSKA
painiketta
FRANÇAIS
Voit valita jokaiselle äänilähteelle (radio, DVD/CD, CD-vaihtaja, AUX) omat
äänisäädöt (basso ja diskantti). Äänen
tasapaino (balanssi ja faaderi) säädetään kaikille äänilähteille yhteisesti.
Ohje:
Painikkeen AUD•DEQ : sijasta
laitteessa voit käyttää myös painiketta 3D : kauko-ohjaimessa.
DANSK
PORTUGUÊS
Jos haluat kellonajan näkyvän näytössä laitteen ollessa pois päältä ja ajoneuvon virran päällä,
➮ paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “CLOCK
MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“OFF CLOCK OFF” tai
“OFF CLOCK ON”.
➮ Vaihda näyttötapaa ON (päällä) tai
OFF (pois päältä) painamalla painiketta tai 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Ääni
ESPAÑOL
Kellonajan jatkuva näyttö, kun
laite on poiskytkettynä ja
ajoneuvon virta päällä
ÄÄNI
55
00LasVegasDVD35_fin
55
08.07.2005, 15:43 Uhr
ÄÄNI
X-BASS
Äänen vasen/oikea-tasapainon
(balanssin) säätö
Jos haluat säätää äänen vasen/oikeatasapainoa (balanssia),
➮ paina painiketta AUD•DEQ :.
➮ Painele painiketta tai 6, kunnes näyttöön ilmestyy “BALANCE”.
➮ Säädä äänen vasen/oikea-tasapainoa painamalla painiketta
tai 6.
➮ Poistu valikosta painikkeella
AUD•DEQ :, tai jatka säätöjä
painikkeilla tai 6.
Äänen etu/taka-tasapainon
(faaderin) säätö
Jos haluat säätää äänen etu/taka-tasapainoa (faaderia),
➮ paina painiketta AUD•DEQ :.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “FADER”.
➮ Säädä äänen etu/taka-tasapainoa
painamalla painiketta tai 6.
➮ Poistu valikosta painikkeella
AUD•DEQ :, tai jatka säätöjä
painikkeilla tai 6.
X-BASS
X-BASS-toiminnolla tarkoitetaan basson korotusta alhaisella äänenvoimakkuudella.
X-BASS-tehon säätö
X-BASS-korotuksen (Level) tehoa voidaan säätää asteittain (säädöt 0 - 6)
yhdelle seuraavista taajuuksista: 32 Hz,
40 Hz, 50 Hz, 63 Hz tai 80 Hz.
“LVL 0” = ei X-BASS-korotusta; “LVL
6” = voimakkain mahdollinen X-BASSkorotus.
➮ Paina painikkeesta AUD•DEQ :
laitteessa tai 3D : kauko-ohjaimessa.
Näyttöön ilmestyy “BASS”.
➮ Painele painiketta tai 6 kunnes näyttöön ilmestyy “X-BASS”.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
tai ENTER > kauko-ohjaimessa.
Näyttöön tulee X-BASS-valikko.
Taajuus vilkkuu.
➮ Valitse haluamasi taajuus painamalla painiketta tai 6.
➮ Paina painiketta 6.
Korotuksen taso (LVL) vilkkuu.
➮ Valitse haluamasi korotusteho
painamalla painiketta tai 6.
➮ Paina painiketta AUD•DEQ :.
56
00LasVegasDVD35_fin
56
08.07.2005, 15:43 Uhr
Taajuuskorjain kytketään päälle,
➮ valitsemalla jokin esisäätö tai säätämällä taajuuskorjain manuaalisesti. Lue tämän luvun seuraavat
kohdat.
57
00LasVegasDVD35_fin
57
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
Voit valita valmiiksi ohjelmoituja
ääniasetuksia seuraavia musiikkilajeja varten.
● POP
● ROCK
● TEKNO
● JAZZ
● KLASSINEN
● SPEECH (puhe)
Näitä musiikkilajeja varten on olemassa valmiiksi ohjelmoidut asetukset.
➮ Pidä painiketta AUD•DEQ : tai
painiketta 3D : kauko-ohjaimessa yli kaksi sekuntia painettuna.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“SOUND PRESETS”.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
tai ENTER > kauko-ohjaimessa.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön tulee haluamasi
äänisäätö.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
lopuksi painiketta DIS•ESC 5.
Asetukset tallentuvat.
NEDERLANDS
Valmiiksi ohjelmoitujen
ääniasetuksien valinta
SVENSKA
Jos haluat kytkeä taajuuskorjaimen
päälle/pois päältä,
➮ pidä painiketta AUD•DEQ : tai
painiketta 3D : kauko-ohjaimessa yli kaksi sekuntia painettuna.
Näyttöön tulee taajuuskorjaimen valikko.
tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“EQ OFF”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
lopuksi painiketta DIS•ESC 5.
ESPAÑOL
Taajuuskorjaimen kytkeminen
päälle ja pois
➮ painelemalla painiketta
PORTUGUÊS
Laitteessa on digitaalinen taajuuskorjain DEQ.
Sen ansiosta käytettävissä on kolme
5-kaistaista taajuuskorjainta, kuusi valmista äänen esiasetusta ja seitsemän
ajoneuvotyypin esiasetusta.
Taajuuskorjaimet EQ1 - EQ3 voidaan
säätää manuaalisesti. Siten voit säätää aina yhden taajuuskorjaimen kaistan taajuutta (nostaa tai laskea) ja säätää laatua eli suodattimen leveyttä.
Käytettävissä ovat seuraavat kaistat:
● LOW 1
20 - 250 Hz
● LOW 2
20 - 250 Hz
● HIGH 1
315 - 20 000 Hz
● HIGH 2
315 - 20 000 Hz
● HIGH 3
315 - 20 000 Hz
Taajuuskorjain kytketään pois
päältä,
DANSK
Taajuuskorjain
SUOMI
TAAJUUSKORJAIN
TAAJUUSKORJAIN
Ajoneuvotyypin esiasetuksien
valinta
Taajuuskorjaimen manuaalinen
säätö
Voit valita taajuuskorjaimen valmiit esisäädöt seuraaville ajoneuvotyypeille:
● COMPACT
● 4DOOR
● CONVERT
● VAN
● ROADSTER
● MINI
● TRUCK
Näitä ajoneuvotyyppejä varten on olemassa valmiiksi ohjelmoidut asetukset.
➮ Pidä painiketta AUD•DEQ : tai
painiketta 3D : kauko-ohjaimessa yli kaksi sekuntia painettuna.
➮ Painele painiketta tai 6, kunnes näyttöön ilmestyy “CAR PRESETS”.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
tai ENTER > kauko-ohjaimessa.
➮ Painele painiketta tai 6, kunnes näyttöön tulee haluamasi ajoneuvotyyppi.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
lopuksi painiketta DIS•ESC 5.
Asetukset tallentuvat.
Asetusohjeita
Suosittelemme, että käytät CD-levyä,
jonka tunnet hyvin.
Ennen taajuuskorjaimen säätöä aseta
äänen ja sen tasapainon säätöjen asetukseksi “0” ja kytke X-BASS pois päältä. Ks. luku “Ääni”.
➮ Kuuntele CD-levyä.
➮ Arvioi äänen laatua omien mieltymyksiesi mukaan.
➮ Lue taulukon “Taajuuskorjaimen
säätösuosituksia” kohta “Äänivaikutelma”.
➮ Säädä taajuuskorjainta kohdassa
“Toimenpiteet” kuvatulla tavalla.
Asetuksien teko
➮ Pidä painiketta AUD•DEQ : tai
painiketta 3D : kauko-ohjaimessa yli kaksi sekuntia painettuna.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “MANUAL
EQ”.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
tai ENTER > kauko-ohjaimessa.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy se taajuuskorjain, jonka haluat säätää “USER EQ1”, “USER EQ2” tai
“USER EQ3”.
58
00LasVegasDVD35_fin
58
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
DANSK
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
näyttöön ilmestyy säädettävä taajuuskorjaimen kaista “LOW1”,
“LOW2”, “HIGH1”, “HIGH2” tai
“HIGH3”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön tulee haluamasi
taajuus.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
Ylärivillä näkyy taso (GAIN) ja Q-arvo.
Tason asetus vilkkuu. Q-arvolla voidaan määrätä suodattimen leveys. Mitä
suurempi Q-arvo on, sitä suoremmin
suodatinta käytetään valitulle taajuudelle.
Jos haluat säätää voimakkuutta,
➮ paina painiketta tai 6.
Jos haluat säätää Q-arvoa,
➮ paina painiketta 6.
Q-arvon asetus vilkkuu.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön tulee haluamasi
asetus.
Ohje:
Huomaa, että jokaista taajuuskorjaimen kaistaa varten voidaan korottaa tai alentaa yhtä taajuutta.
Toimi samoin kaikkien niiden taajuuskorjaimen kaistojen kanssa,
joita haluat säätää.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7 ja
lopuksi painiketta DIS•ESC 5
useamman kerran tai painiketta
AUD•DEQ : yli kahden sekunnin
ajan.
Asetukset tallentuvat.
SVENSKA
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6
SUOMI
TAAJUUSKORJAIN
59
00LasVegasDVD35_fin
59
08.07.2005, 15:43 Uhr
TAAJUUSKORJAIN
Taajuuskorjaimen säätösuosituksia
Äänivaikutelma/ongelma
Toimenpiteet
Bassotoisto liian heikko.
Korota bassoa
taajuudella: 32 - 160 Hz
taso: +4 - +6
Epäpuhdas basso.
Kumiseva ääni.
Epämiellyttävä paine.
Vaimenna alhaisia keskitaajuuksia
taajuudella: 400 Hz
taso: n. -4
Taajuusalue liian voimakas,
aggressiivinen, ei stereovaikutelmaa.
Vaimenna keskitaajuuksia
taajuudella: 1 000 - 2 500 Hz
taso: -4 - -6
Tumma toisto.
Huono transparenssi.
Instrumentit eivät erotu kirkkaasti.
Korota diskanttia
taajuudella: 6 300 - 10 000 Hz
taso: +2 - +4
60
00LasVegasDVD35_fin
60
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
ESPAÑOL
DANSK
Ohje:
Liitetyn näytön kirkkautta voidaan
säätää DVD-asetuksessa. Lue
kohta “DVD-asetus” luvusta
“DVD-käyttö”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“DISPLAY MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
TAI
➮ paina painikkeesta DIMMER G
kauko-ohjaimessa.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “DAY”
(päivä) tai “NIGHT” (yö) ja voimassa oleva asetus.
➮ Säädä kirkkaus painamalla painiketta tai -Taste 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi valikosta tai painikkeesta DIMMER G
kauko-ohjaimessa.
PORTUGUÊS
Jos autoradiolaite on kytketty asennusohjeessa kuvatulla tavalla, sisäisen
näytön kirkkaus vaihtuu ajovalon
mukaan. Näytön kirkkaus voidaan säätää erikseen yötä ja päivää varten
välillä 1 - 16.
FRANÇAIS
Näytön katselukulmaa voidaan säätää
asennuspaikan mukaan.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“DISPLAY MENU”.
➮ Paina painikkeesta MENU•OK 7
tai painikkeesta DIMMER G kauko-ohjaimessa
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “ANGLE” ja voimassa oleva asetus.
➮ Säädä katselukulmaa painamalla
painiketta tai 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 tai painikkeesta
DIMMER G kauko-ohjaimessa
valikosta poistuaksesi.
ITALIANO
Näytön kirkkauden säätö
NEDERLANDS
Katselukulman säätö
SVENSKA
Näytön asetukset
SUOMI
NÄYTTÖ
61
00LasVegasDVD35_fin
61
08.07.2005, 15:43 Uhr
ULKOISET ÄÄNILÄHTEET
Ulkoiset äänilähteet
Voit kytkeä laitteeseen CD-vaihtajan
lisäksi myös muun ulkoisen äänilähteen, jossa on linjaliitäntä. Jos laitteeseen ei ole kytketty CD-vaihtajaa, voit
kytkeä kaksi ulkoista äänilähdettä. Tällaisia äänilähteitä voivat olla esim. kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai
MP3-soitin.
AUX-tuloliitännän on oltava päällekytkettynä valikossa.
Ulkoisen äänilähteen liitäntään CDvaihtajan sijasta tarvitaan sovitinjohto.
Johdon (Blaupunkt-nro. 7 607 897 093)
voit hankkia valtuutetun Blaupunktkauppiaasi välityksellä.
Mihin äänilähde liitetään AUX2-porttiin,
selviää asennusohjeista.
Jos laitteeseen on kytketty CD-vaihtaja, “AUX1” ei ole käytettävissä.
➮ Valitse painikkeilla
6 vaihtoehto “ON” (päällä) tai “OFF” (pois
päältä).
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
Ohje:
Kun AUX-tuloliitäntä on kytketty
päälle, se voidaan valita näppäimellä SRC ;.
AUX-tuloliitännän kytkeminen
päälle/pois
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“AUX MENU”.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy “AUX2”
tai “AUX1”.
62
00LasVegasDVD35_fin
62
08.07.2005, 15:43 Uhr
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
DANSK
Jos käytät ulkopuolista vahvistinta, voit
kytkeä laitteen sisäisen vahvistimen
päältä (asetus “INT AMP OFF”).
Ohje:
Tarkasta asetus, jos kaiuttimista ei
kuulu ääntä.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Hae valikko näyttöön painamalla
painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6
kunnes näyttöön ilmestyy
“INT AMP ON” tai “INT AMP OFF”.
➮ Valitse joko “INT AMP ON” tai “INT
AMP OFF”
-painikkeilla 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
SVENSKA
Sisäisen vahvistimen
kytkeminen päälle ja pois
Jos olet liittänyt kauko-ohjaimen RC 13
H (saatavana lisävarusteena) adaptorilla, taaimmaiset kaiuttimet kytkeytyvät
päältä. Kuulet RC 13 H:n korvakuulokkeista äänen toiston DVD-/CD-käytössä,
sillä aikaa kun kuljettaja kuulee toisen lähteen etummaisistä auton kaiuttimista.
➮ Paina painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6,
kunnes näyttöön ilmestyy
“VARIOUS MENU”.
➮ Hae valikko näyttöön painamalla
painiketta MENU•OK 7.
➮ Painele painiketta tai 6
kunnes näyttöön ilmestyy
“DUAL ZONE ON” tai
“DUAL ZONE OFF”.
➮ Valitse joko “DUAL ZONE ON” tai
“DUAL ZONE OFF”
-painikkeilla 6.
Kun säätö on tehty,
➮ paina painikkeesta MENU•OK 7
ja sen jälkeen painikkeesta
DIS•ESC 5 poistuaksesi
valikosta.
ESPAÑOL
Voit kytkeä autoradion liitäntöihin ulkoisia vahvistimia. Lisäksi laitteen alipäästösuodattimeen voidaan kytkeä vahvistin subwooferin käyttöä varten. Tällöin
vahvistimet on kytkettävä asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Kaksoisalueen kytkeminen
päälle ja pois
PORTUGUÊS
Vahvistin / Sub-Out
SUOMI
VAHVISTIN/SUB-OUT
63
00LasVegasDVD35_fin
63
08.07.2005, 15:43 Uhr
TMC
TEKNISET TIEDOT
TMC dynaamista
navigointijärjestelmää
varten
TMC = “Traffic Message Channel”
(liikennetiedotuskanava).
TMC:n kautta välitetään digitaalisesti
liikennetiedotuksia, joita sopivat navigointijärjestelmät voivat käyttää dynaamisessa reittien suunnittelussa. Autoradiossa on TMC-lähtöliitäntä, johon
voidaan kytkeä Blaupunkt-navigointijärjestelmiä.
Tarkempia tietoja autoradioosi sopivista navigointijärjestelmistä saat Blaupunkt-kauppiaaltasi.
Kun laitteeseen on kytketty navigointijärjestelmä ja radio vastaanottaa TMCasemaa, on näytössä tunnus “TMC”.
Dynaamisen reittiopastuksen ollessa
aktiivinen laite etsii automaattisesti
TMC-aseman.
Tekniset tiedot
Vahvistin
Lähtöteho:
4 x 26 W sini
DIN 45 324 mukaan,
jännite 14,4 V
4 x 50 W maks. teho
Viritin
Aaltoelueet Eurooppa:
ULA (FM):
87,5 - 108 MHz
KA (MW):
531 - 1 602 kHz
PA (LW):
153 - 279 kHz
ULA-taajuusvaste:
35 - 16 000 Hz
DVD
Tuetut formaatit:
DVD±R,
DVD±RW,
SVCD, VCD,
JPEG.
Aluekoodi:
2
Dolby Digital Coaxial™ portti
Video-portti
PAL/NTSC tuki
CD
Taajuusvaste:
20 - 20 000 Hz
Vahvistinliitäntä (preamp out)
4 kanavaa:
2V
Tuloherkkyys
AUX-liitäntä:
Puh./nav.-tulo:
2 V / 6 kΩ
10 V / 1 kΩ
Oikeus muutoksiin pidätetään!
64
00LasVegasDVD35_fin
64
08.07.2005, 15:43 Uhr
ASENNUSOHJE
ESPAÑOL
Laitteen mukana toimitettavat
asennus- ja liitäntäosat
PORTUGUÊS
A
DANSK
B
NEDERLANDS
Noudata asennus- ja liitäntätöiden
yhteydessä seuraavia turvallisuusohjeita.
- Irrota akun miinusnapakytkennät!
Noudata ajoneuvon valmistajan
antamia turvaohjeita.
- Reikiä poratessasi huolehdi siitä,
etteivät ajoneuvon osat
vahingoitu.
- Plus- ja miinuskaapelin läpimitta ei
saa olla pienempi kuin 1,5 mm2.
- Älä kytke ajoneuvon pistoketta
radioon!
- Saat ajoneuvoosi sopivan
sovitinjohdon BLAUPUNKTkauppiaaltasi.
- Ajoneuvosi saattaa poiketa tästä
kuvauksesta. Emme vastaa
asennus- tai kytkentävirheiden
aiheuttamista vaurioista tai niiden
seurauksista.
Jos tässä annetut ohjeet eivät
sovellu asennustilanteeseen,
käänny Blaupunkt-kauppiaan,
ajoneuvon valmistajan tai puhelinpalvelumme puoleen.
Jos asennetaan vahvistin tai CDvaihtaja, on ehdottomasti kytkettävä
laitteiden maat ennen kuin linjatulotai lähtöliitäntöjen pistokkeet kytketään.
65
EA LasVegasDVD35_fin
65
SUOMI
Turvallisuusohjeita
14.07.2005, 9:47 Uhr
ASENNUSOHJE
Saatavissa lisätarvikkeena
Asennussarjat
Preamp,/Sub,/Center - out cable
7 608 . . . . . .
A
7 607 001 512
7 607 621 . . .
66
EA LasVegasDVD35_fin
66
14.07.2005, 9:47 Uhr
ASENNUSOHJE
1.
Irrotus
ESPAÑOL
SUOMI
4.
12V
PORTUGUÊS
1.
2.
DANSK
n. 10 mm
2.
NEDERLANDS
2.
B
8 613 150 002
3.
182
165
53
3.
1-20
5.
A
12V
67
EA LasVegasDVD35_fin
67
14.07.2005, 9:47 Uhr
ASENNUSOHJE
6.
C-1
2
8 11
Aut. antenna
C
15 18
14 17 20
6
3
4
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
B
Summa 400 mA
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
FB +12V / RC +12V
+12V Amplifier
*
8
9
C-3
13 16 19
9 12
5
1
7
6
3
1
5
C-2
7 10
4
2
D
10
1
D
B
nc
Radio Mute
Sub out
Permanent +12V
Aut. antenna
Illumination
Kl.15/Ignition
Ground
1
2
3
4
5
6
7
8
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
AUX 2- NF L
AUX 2- NF R
AUX 2- GND
GND FBAS
FBAS out VIDEO
GND
SPDIF GND
SPDIF out
Analog GND
nc
C
C1
1
2
3
4
5
6
C2
Line Out LR
Line Out RR
Line Out Masse / Ground
Line Out LF
Line Out RF
+12V Amplifier
*
Taajuuskorjain
C3
7
Telefon NF in +
8
Telefon NF in –
9
Radio Mute
10
FB +12V / RC +12V
11 Fernbedienung / Remote Control
12
FB - Masse / RC - GND
*
13
Bus (TMC) - In
14
Bus (TMC) - Out
15
Permanent +12V
16
+12V
17 Bus(TMC)-Masse/GND
18 AF -AUX 1 Masse/GND
19 CDC IN L (AUX 1NF L)
20 CDC IN R (AUX 1NF R)
*
Vahvistin
Lisätarvike
(kauko-ohj. silmä)
CD-vaihtaja
68
EA LasVegasDVD35_fin
68
14.07.2005, 9:47 Uhr
ASENNUSOHJE
SUOMI
7.
12V
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
Preamp,/Sub,/Center - out cable
7 607 001 512
Relais
Vahvistin
7
1 35
Liit. 15 +12V
8
2 4 6
Johto (optio)
7 607 001 518
RR
+
+
+
+
-
F LR
RF L
4 ohmia
Ohm
4 ohmia
Ohm
4 ohmia
Ohm
4
Ohm
4 ohmia
12V
12V
Oikeus muutoksiin pidätetään!
69
EA LasVegasDVD35_fin
69
14.07.2005, 9:47 Uhr
NEDERLANDS
A
DANSK
12V
70
EA LasVegasDVD35_fin
70
14.07.2005, 9:47 Uhr
SUOMI
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
NEDERLANDS
Täytä koodipassi ja säilytä se turvallisessa
paikassa!
71
EA LasVegasDVD35_fin
71
14.07.2005, 9:47 Uhr
Country:
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
Fax:
WWW:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44-898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
0800 400 1010
66-817 000
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 511 803
0800-118922
0212-335 06 71
800-2662528
05121-49 4002
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
0800 400 1040
66-817 157
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
76 511 809
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
http://www.blaupunkt.com
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
+604-6413 640
Gerätepass
Name:
Las Vegas DVD35
....................................................
Typ:
7 645 650 310
....................................................
Serien-Nr:
BP ...............................................
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
07/05 - CM/ASA
8622404644
(fin)
EA LasVegasDVD35_fin
72
14.07.2005, 9:47 Uhr
(DE) Hinweis zum PTY-EON-Empfang
Wenn Ihr Blaupunkt-Gerät von einem gehörten Radioprogramm zu einem anderen
Radioprogramm oder von einer gewählten Quelle (CD oder CD-Wechsler) zu
einem Radioprogramm umschaltet, so überprüfen Sie bitte, ob Sie PTY
(Programm-Typ) eingeschaltet haben.
Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im
Menü mit „PTY off” aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten AUDIO, SRC oder
BND.
Bitte lesen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung unter „Radiobetrieb” den
Absatz „Programm-Typ (PTY)”.
(GB) Note regarding PTY-EON reception
If your Blaupunkt system switches from your chosen radio programme to another
radio programme or from your chosen audio source (CD or CD changer) to a radio
programme, please check whether you have activated the PTY (programme type)
function.
If you do not want this PTY-EON switching to occur, you should deactivate it in the
menu by selecting “PTY off”. Press one of the AUDIO, SRC or BND buttons
beforehand.
Please also read about this in the operating instructions in the section entitled
“Programme type (PTY)” under “Radio mode”.
(FR) Remarque concernant la réception PTY EON
Quand votre appareil Blaupunkt commute d’une émission de radio que vous êtes
en train d’écouter à un autre programme radio ou d’une source (CD ou changeur
CD) que vous avez choisie, assurez-vous d’avoir activé PTY (type de programme).
Si vous ne souhaitez pas cette commutation PTY EON, désactivez-la en
sélectionnant « PTY off » dans le menu. Appuyez au préalable sur l’une des
touches AUDIO, SRC ou BND.
Pour plus d’informations, reportez-vous également au paragraphe « Type de
programme (PTY) » du chapitre « Mode radio » du mode d’emploi.
(IT)
Nota sulla ricezione del PTY-EON
Quando il vostro apparecchio Blaupunkt si sintonizza da un radioprogramma in
ascolto ad un altro, oppure si disinserisce dalla fonte audio selezionata (CD o
multilettore CD) e passa alla ricezione di un programma radio, controllate per
favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).
8 622 404 794
1
_PTY_20spr.pmd
1
17.11.2005, 11:15 Uhr
Se volete evitare queste commutazioni PTY-EON, selezionate nel menu la funzione
"PTY off". Prima di fare ciò premete uno dei tasti AUDIO, SRC o BND.
Leggete per favore a tale proposito quanto riportato nelle istruzioni d’uso nella
sezione "Esercizio Radio" al punto "Tipo di programma (PTY)".
(NL) Aanwijzing bij de PTY-EON-ontvangst
Wanneer uw Blaupunkt-apparaat van één beluisterde radiozender overschakelt op
een andere, of van een gekozen geluidsbron (cd of cd-wisselaar) op een
radiozender, kunt u controleren of u PTY (programmatype) hebt ingeschakeld.
Wanneer u geen prijs stelt op deze PTY-EON-omschakeling, schakelt u deze in het
menu uit met "PTY off". Druk van tevoren op een van de toetsen AUDIO, SRC of
BND.
Lees hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing onder "Radioweergave" de alinea
"Programmatype (PTY)".
(SW) Information om mottagning med PTY-EON
Byter din Blaupunkt bilstereo självmant från inställt radioprogram eller spelad cd/cdväxlare till annat radioprogram? Då är möjligen funktionen Programtyp (PTY-EON)
tillkopplad.
Om Du vill undvika detta, frånkopplar Du funktionen Programtyp (PTY-EON) i
menyn. Tryck först på någon av knapparna AUDIO, SRC eller BND och välj sedan
"PTY off".
För mer information, se avsnittet "Programtyp (PTY)" i bruksanvisningens kapitel
"Radio".
(ES) Observaciones sobre la recepción PTY-EON
Si su equipo Blaupunkt cambia de la emisora de radio que está escuchando a otra,
o de la fuente de sonido seleccionada (CD o cambiadiscos) a una emisora de
radio, verifique si tiene activada la función PTY (tipo de programa).
Si no desea que el equipo cambie automáticamente a emisoras PTY-EON,
desactive dicha función seleccionando la opción “PTY off” en el menú. Pulse
previamente una de las teclas AUDIO, SRC o BND.
Para más detalles, consulte el punto “Tipo de programa (PTY)” en el capítulo
“Modo de radio” de las instrucciones de manejo.
2
_PTY_20spr.pmd
2
17.11.2005, 11:15 Uhr
(PT) Informação sobre a recepção no modo PTY-EON
Se o seu aparelho mudar de um programa para outro programa ou de uma fonte
que está a ouvir actualmente (CD ou CDC) para um programa radiofónico,
verifique se a função PTY (tipo de programa) está activada.
Se não desejar usar a função PTY-EON, desactive-a no menu escolhendo a opção
“PTY OFF”. Prima anteriormente uma das teclas AUDIO, SRC ou BND.
Para tal, leia também o parágrafo “Tipo de programas (PTY)” no capítulo “Rádio”
nas instruções de serviço.
(DK) Oplysning om PTY-EON-modtagelse
Hvis din Blaupunkt radio slår fra det aktuelle radioprogram over i et andet eller fra
en valgt kilde (CD eller Multi CD) over i et radioprogram, bør du tjekke om du har
tændt for PTY (programtype).
Hvis PTY-EON-omskiftningen ikke ønskes, deaktiveres funktionen med "PTY off" i
menuen. Forinden trykkes på en af tasterne AUDIO, SRC eller BND.
Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i
betjeningsvejledningen.
(SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje
Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä.
Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon
avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Paina ensin jotain
painikkeista AUDIO, SRC tai BND.
Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)".
(PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON
Gdy urzàdzenie prze∏àcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego
êród∏a audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to nale˝y
sprawdziç, czy w∏àczony program jest programem typu PTY.
Je˝eli nie chcà Paƒstwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim
menu wybraç opcj´ „PTY off”. Przed wybraniem tej opcji trzeba wcisnàç jeden z
przycisków AUDIO, SRC lub BND.
Dalsze informacje na ten temat znajdà Paƒstwo w instrukcji obs∏ugi w rozdziale
„Tryb obs∏ugi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”.
3
_PTY_20spr.pmd
3
17.11.2005, 11:15 Uhr
(CZ) Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON
Pokud se vበpfiístroj pfiepne ze stanice, kterou právû posloucháte, na jinou
rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo mûniã CD) na jiné
rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).
Pokud si nepfiejete, aby do‰lo k pfiepínání pfiístroje funkcí PTY-EON, vypnûte ji
v nabídce bodem „PTY off”. Stisknûte nejprve jedno z tlaãítek AUDIO, SRC nebo
BND.
Bliωí informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „ReÏim
rádia” v odstavci „Typ programu (PTY)”.
(HU) Utasítás a PTY-EON vételhez
Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádiómæsorról egy másik
rádiómæsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádiómæsorra
kapcsol át, úgy kérjük ellenœrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (mæsortípus).
Ha Önnek nem megfelelœ ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a
menüben a „PTY off”-fal. Elœtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND
gombok egyikét.
Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód”
fejezetében a „Mæsortípus (PTY)” c. bekezdést.
(KR) Napomena uz PTY-EON-prijem
Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa
jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmjenjivaã) na neki radio-program, onda
molimo da provjerite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).
Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa „PTY
off”. Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.
Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje
„Tip programa (PTY)”.
(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem
Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa
jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivaã) na neki radio-program, onda
molimo da proverite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).
Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa “PTY
off”. Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.
Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputstvu za upotrebu pod “Rad radija” pasus
“Tip programa (PTY)”.
4
_PTY_20spr.pmd
4
17.11.2005, 11:15 Uhr
(SK) Pokyny pre príjem PTY-EON
Ak Vበprístroj Blaupunkt prepína z poãúvaného rádioprogramu na in˘
rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniãa CD) na in˘
rádioprogram, tak prosím skontrolujte, ãi ste zapnuli PTY (Program Type).
Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou “PTY off”.
Stlaãte pred t˘m niektoré z tlaãidiel AUDIO, SRC alebo BND.
Preãítajte si prosím k tomu tieÏ v návode na obsluhu, pod “Rádiová prevádzka”
odsek “Program Type (PTY)”.
(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem
Ko se Va‰a Blaupunkt naprava preklopi iz slu‰nega radijskega programma na
drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski
program, Vas prosimo, da preverite, ãe ste vklopili PTY (programni-tip).
âe noãete preklop PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off”.
Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.
Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod “radijo delovanje” odstavek
“program-tip (PTY)”.
(TR) PTY-EON yay∂n∂ al∂nmas∂ ile ilgili bilgi
Eπer Blaupunkt cihaz∂n∂z dinlediπiniz bir radyo program∂ndan baµka bir radyo
program∂na veya seçmiµ olduπunuz bir kaynaktan (CD veya CD deπiµtirici) bir
radyo program∂na geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açm∂µ olup
olmad∂π∂n∂z∂ lütfen kontrol ediniz.
Eπer bu PTY-EON geçiµini istemiyorsan∂z, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off"
ile kapat∂n∂z. Bu iµlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuµlar∂ndan birine bas∂n∂z.
Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma k∂lavuzunda "Radyo modu" bölümündeki
"Program tipi (PTY)" k∂sm∂n∂ okuyunuz.
(GR) Àfi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë PTY-EON
ŸÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ Blaupunkt ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
·ÎÔ‡Ù Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ·fi ÌÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ‹ (CD
‹ ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ CD) Û ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙfiÙ ÂϤÁÍÙ ·Ú·Î·ÏÒ,
Â¿Ó ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ PTY (Ù‡Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜).
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ PTY-EON, ÙfiÙÂ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ì “PTY OFF”. ¶·Ù‹ÛÙ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤Ó·
·fi Ù· Ï‹ÎÙÚ· AUDIO, SRC ‹ BND.
¢È·‚¿ÛÙ ·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Û˘ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ οو ·fi
“§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘” ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∆‡Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (PTY)”.
5
_PTY_20spr.pmd
5
17.11.2005, 11:15 Uhr
(RU) Указание по приему PTY-EON
При переключении тюнера аппарата Blaupunkt на другую радиостанцию или
переключении с радиоприема на другой источник звука (проигрыватель CD
или CD-чейнджер) проверьте, пожалуйста, включена ли функция PTY (тип
программы). Eсли Вы хотите отключить автоматический выбор программ
PTY-EON, то выключите эту функцию опцией меню "PTY off". Для этого
нажмите одну из следующих клавиш – AUDIO, SRC или BND.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующими инструкциями о включении
автоматического режима выбора программ (PTY) в разделе "Прием
радиопередач" пользовательской документации к Вашему аппарату
Blaupunkt.
6
_PTY_20spr.pmd
6
17.11.2005, 11:15 Uhr
Download PDF