Alpine | CDA-9887R | CDA-9887R - Alpine Europe

CDA-9887R-cover 07.8.20 10:36 AM ページ 1
ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE WAGEN
R
RDS MP3/WMA/AAC CD-ontvanger
CDA-9887R
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Benelux Branch
Leuvensesteenweg 510-B6
1930 Zaventem, België
Tel. +32-(0)2-725 13 15
Fax +32-(0)2-725 13 26
E-mail: info@alpine.be
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 1
Ervaar
muziek
artiest
het bedoelde
op de manier
waarop de
Alpine introduceert IMPRINT - de eerste technologie van de wereld die de akoestische
problemen in de auto oplost, die normaal afbraak doen aan de geluidskwaliteit.
DROOM versus WERKELIJKHEID
INLEIDING TOT IMPRINT
Alle goede muziek begint als een droom van de artiest. Na talloze uren
oefenen, opnemen en mixen, is dat droombeeld klaar om door ons te
worden beluisterd op CD’s, radio en andere media. Maar horen we de
muziek ook op de manier waarop de artiest het heeft gecreëerd? Helaas
kunnen we in werkelijkheid muziek bijna nooit beluisteren precies op de
manier waarop de artiest het bedoeld had. Vooral als we in een auto
luisteren.
Deze akoestische problemen zijn zo ernstig dat nog geen correctiesysteem
ze heeft kunnen oplossen. Tot nu, want met de introductie van IMPRINT
biedt Alpine een hardware/software-combinatie die deze problemen niet
alleen oplost, maar het geluidsbeeld, de tonale balans en definitie ook
nog verbetert. Dit gebeurt automatisch, in een paar minuten tijd!
AUTO’S ZIJN VRESELIJKE RUIMTES OM MUZIEK TE
LUISTEREN
De binnenkant van een auto is vol materialen die de geluidskwaliteit
belemmeren en er afbraak aan doen. Ramen versterken bijvoorbeeld,
en reflecteren hoge frequenties. De bekleding van de stoelen en het
dashboard veranderen bepaalde frequenties. De vloer absorbeert en
onderdrukt middenfrequenties. Grafische en parametrische EQ’s zijn
maar gedeeltelijke oplossingen voor deze problemen. Verder bevinden
de speakers zich niet op gelijke afstand van de verschillende luisteraars,
waardoor een geluidsbeeld ontstaat dat niet in evenwicht is en niet in
het midden is. Tijdscorrectie kan dit verhelpen, maar slechts voor een
luisterpositie.
Bekleding
absorbeert geluid
De ramen
reflecteren geluid
Komt snel bij
de bestuurder
Duurt langer om bij de
bestuurder te komen
Het dashboard
veroorzaakt
pieken en dalen
OP WELKE MANIER IMPRINT ANDERS IS
IMPRINT met MultEQ is op vijf manieren beter dan andere
equalizersystemen.
Gebieden met vloerbedekking
onderdrukken de middenfrequenties
De stoelen veranderen
de frequenties
1. Het is het enige systeem dat het volledige luistergebied meet,
door informatie van tijddomein op te vangen in elke luisterpositie
en een methode toe te passen om de informatie zo te verwerken
dat alle zitlocaties worden vertegenwoordigd. Dit geeft mensen
op elke stoel de optimale luisterervaring.
2. Het corrigeert zowel tijd- als frequentieproblemen, voor een
verbeterd geluidsbeeld en een vloeiender, natuurlijker geluid.
3. Het gebruikt een dynamische frequentieallocatie om honderden
correctiepunten toe te passen op de gebieden waar de
geluidsproblemen het grootst zijn.
4. Het stelt geoptimaliseerde mengpunten vast voor lage
scheidingsfrequenties.
5. Het biedt binnen een paar minuten, een geluidsafstemming voor
in de auto die deskundige experts over het algemeen pas na een
paar dagen kan bereiken.
t
e
m
T
t
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 1
NEDERLANDS
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING....................................3
VOORZICHTIG..........................................3
VOORZORGSMAATREGELEN ................3
Aan de slag
Accessoirelijst ...................................................6
Toestel in- en uitschakelen................................6
Frontpaneel losmaken en bevestigen ................6
Ingebruikneming ...............................................7
Volume instellen ...............................................7
Het uur en de kalender instellen........................7
Radio
Luisteren naar de radio......................................8
Handmatig voorkeuzezenders instellen ............8
Automatisch voorkeuzezenders instellen..........8
Afstemmen op voorkeuzezenders .....................8
Frequentiezoekfunctie.......................................8
RDS
RDS-ontvangstmodus instellen en
RDS-zenders ontvangen ...............................9
RDS-voorkeuzezenders oproepen.....................9
Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen .....9
Instellen van het zoeken volgens
programma-identificatie (PI SEEK) ...........10
PTY31-ontvangst (Nooduitzending)
instellen.......................................................10
Het uur instellen op automatisch aanpassen ...10
Verkeersinformatie ontvangen........................10
Zenders zoeken volgens
programmatype (PTY)................................11
Verkeersinformatie ontvangen
tijdens het afspelen van een
CD of een radio-uitzending ........................11
Prioriteitsnieuw ...............................................11
Weergave van radiotekst.................................12
CD/MP3/WMA/AAC
Afspelen ..........................................................12
Repeat (herhaald afspelen)..............................13
M.I.X. (functie voor willekeurig afspelen) .....13
Zoeken op CD-tekst ........................................13
Zoeken op bestands-/mapnaam
(voor MP3/WMA/AAC) ............................14
Quick Search (snel zoeken).............................14
Over MP3/WMA/AAC ...................................14
Instelling van het geluid
Regeling lage tonen/hoge tonen/
balans (links-rechts)/auto volume/
fader (voor-achter)/defeat...........................16
MultEQ aan-/uitzetten.....................................16
Fabrieksinstellingen van de equalizer .............16
Instelling van de EQ-modus............................16
Curve van parametrische equalizer aanpassen
en opslaan ...................................................17
Curve van grafische equalizer aanpassen en
opslaan........................................................17
De opgeslagen equalizercurve oproepen.........18
Scheidingsfilter ...............................................18
Scheidingsfilter aanpassen en instellingen
opslaan........................................................19
Opgeslagen instellingen voor het
scheidingsfilter oproepen............................20
Tijdcorrectie ....................................................20
Eenheid van de tijdcorrectie instellen .............21
Tijdcorrectie aanpassen en opslaan.................21
De opgeslagen instellingen voor de
tijdcorrectie oproepen.................................22
MX-modus instellen........................................22
Andere functies
Tekst weergeven .............................................23
Tijd weergeven................................................24
Black-outmodus in- en uitschakelen ...............24
1-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 2
SET-UP
Bluetooth-instellingen
Instelling van de Bluetooth
IN-aansluiting ..................................25
Algemene instelling
Instellen openingsbericht verjaardag
(verjaardag ingesteld).......................25
Instellen van de klokweergave
(Klokmodus).....................................25
De Klokweergave in- of uitschakelen
(Klok) ...............................................25
MP3/WMA/AAC-bestanden afspelen
(Afspeelmodus) ................................25
Functie Sound Guide (pieptoon)...........25
Mutemodus in- en uitschakelen
(INT Mute) .......................................25
AUX+-modus instellen .........................25
AUX-modus instellen (V-Link)............25
Instellen van de externe digitale ingang
(Digital AUX) ..................................25
Aansluiten op een externe versterker....26
Adaptieve stuurwielafstandsbediening
instellen ............................................26
Lettertype taal instellen (Taalset) .........26
Demonstratie.........................................26
Audio-instelling
Verlichtingskleur veranderen
(Verlichting) ....................................27
Subwoofersysteem instellen .................27
Filtertype instellen ................................27
Subwooferfase instellen........................27
Subwooferuitgang instellen
(SUBW. kanaal) ...............................27
De frequentiecurve instellen voor de
hogetonenluidspreker (TW Setup) ...27
Display-instelling
Verlichtingskleur veranderen
(Verlichting) ....................................27
Dimmerregeling ....................................27
Instellen van het scrolltype ...................28
Instellen van het scrollen
(Tekstscroll) .....................................28
Het lettertype veranderen
(Lettertype kiezen) ..........................28
Het animatieweergavetype veranderen
(BGV kiezen) ...................................28
Instelling Veranderen van het
weergavepatroon van de kalender
(Kalender) ........................................28
2-NL
Instelling Openingsbericht ON/OFF.....28
Instelling van de tuner
Basisvolume van bronsignalen
aanpassen (FM-niveau) ...................28
iPod® (optioneel)
Afspelen ..........................................................29
Een gewenst liedje zoeken ..............................29
Quick Search (snel zoeken).............................30
Direct Search Functie (gericht zoeken)...........30
Afspeellijst/Artiest/Album/Podcast/
Genre/Composer selecteren........................30
Afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.) ...31
Repeat Play (herhaald afspelen)......................31
Tekst weergeven .............................................31
Wisselaar (optioneel)
Bediening van een CD-wisselaar (optioneel)..32
MP3-bestanden afspelen met de
CD-wisselaar (optioneel)............................32
Keuze tussen verschillende
CD-wisselaars (optioneel) .........................32
Afstandsbediening
Bedieningstoetsen op de afstandsbediening....33
Audioprocessor bedienen................................33
Batterijen vervangen .......................................34
Informatie
Bij problemen..................................................35
Specificaties ....................................................37
Installatie en aansluitingen
Waarschuwing .......................................38
Voorzichtig .............................................38
Voorzorgsmaatregelen..........................38
Installatie.........................................................39
Aansluitingen ..................................................40
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 3
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op belangrijke aanwijzingen.
Het niet naleven van de aanwijzingen kan ernstig
letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
VOER GEEN BEDIENINGEN UIT DIE UW AANDACHT
AFLEIDEN EN ZO HET VEILIG BESTUREN VAN UW
VOERTUIG IN GEVAAR BRENGEN.
Functies die langer dan een moment uw aandacht vereisen, mogen
alleen worden bediend nadat u uw voertuig volledig tot stilstand
heeft gebracht. Breng uw voertuig altijd tot stilstand op een veilige
plaats alvorens deze functies te bedienen. Het niet naleven van deze
aanwijzing kan een ongeval tot gevolg hebben.
STEL HET GELUIDSVOLUME ZO IN DAT U NOG
ALTIJD GELUIDEN VAN BUITEN KUNT
WAARNEMEN TIJDENS HET RIJDEN.
Overmatige geluidsvolumes, die geluiden zoals de sirenes van
ambulances of waarschuwingsseinen (spoorwegovergang, enz.)
onhoorbaar maken, kunnen gevaarlijk zijn en kunnen een ongeval tot
gevolg hebben. LUISTEREN NAAR HARDE
GELUIDSVOLUMES IN EEN AUTO KUNNEN OOK SCHADE
AAN HET GEHOOR VEROORZAKEN.
VOORZICHTIG
Dit symbool wijst op belangrijke aanwijzingen.
Het niet naleven van de aanwijzingen kan letsel
of materiële schade tot gevolg hebben.
STOP ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK INDIEN ER
ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET.
Het niet naleven van deze aanwijzing kan lichamelijk letsel of
beschadiging van het toestel veroorzaken. Breng het toestel naar uw
erkende Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpineonderhoudscentrum voor herstelling.
GEBRUIK GEEN NIEUWE EN OUDE BATTERIJEN
DOOR ELKAAR. PLAATS DE BATTERIJEN VOLGENS
DE JUISTE POLARITEIT.
Als u de batterijen plaatst, dient u de juiste polariteit (+ en -) in acht
te nemen, volgens de aanwijzing. Het scheuren of het uitlekken van
chemische producten uit de batterij kan brand of lichamelijk letsel
veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGELEN
Toestel reinigen
HET TOESTEL NIET UIT ELKAAR NEMEN OF
WIJZIGEN.
Gebruik een zachte droge doek om het toestel regelmatig te reinigen.
Voor hardnekkige vlekken mag u de doek alleen met water
bevochtigen. Als u andere producten gebruikt, kunnen de lak of de
kunststof aangetast raken.
Het niet naleven van deze aanwijzing kan een ongeval, brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
Temperatuur
GEBRUIK HET TOESTEL ALLEEN IN AUTO’S MET
EEN 12-VOLT-ACCU MET NEGATIEVE AARDING.
Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig tussen +60 °C en
-10 °C bedraagt voor u het toestel inschakelt.
(Als u hier niet zeker van bent, vraag het dan na bij uw dealer.) Het
niet naleven van deze aanwijzingen kan brand of andere nare
gevolgen hebben.
Vochtcondensatie
HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
Het inslikken ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Indien dit
toch gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
GEBRUIK BIJ HET VERVANGEN VAN ZEKERINGEN
ALLEEN ZEKERINGEN MET DEZELFDE
AMPEREWAARDE.
Het niet naleven van deze aanwijzing kan brand of een elektrische
schok tot gevolg hebben.
VENTILATIEOPENINGEN OF RADIATORPANELEN
NIET AFSTOPPEN.
Ten gevolge van condensatie kan het weergegeven geluid van de CD
zweven. In dit geval haalt u de CD uit de speler en wacht u ongeveer
een uur tot het vocht is verdampt.
Beschadigde CD
Probeer nooit CD’s af te spelen die gebarsten, verbogen of
beschadigd zijn. Als u een slechte CD afspeelt, kan het
weergavemechanisme ernstig beschadigd raken.
Onderhoud
Probeer in geval van problemen nooit zelf het toestel te herstellen.
Breng het toestel naar uw Alpine-dealer of de dichtstbijzijnde
Alpine-onderhoudsdienst voor onderhoud.
Hierdoor kan binnen in het toestel een zodanig intense hitte ontstaan
dat er brand uitbreekt.
GEBRUIK DIT TOESTEL ALLEEN VOOR MOBIELE
12V-TOEPASSINGEN.
Elk ander gebruik dan dat waarvoor het toestel is ontworpen is, kan
brand, een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
RAAK DE INVOERSLEUVEN OF ANDERE
OPENINGEN NIET AAN EN LEG ER GEEN VREEMDE
VOORWERPEN IN.
Het niet naleven van deze aanwijzing kan letsel of beschadiging van
het toestel tot gevolg hebben.
3-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 4
Probeer het volgende nooit
Correcte hantering
Neem de CD niet vast of trek er niet aan terwijl hij door het
automatisch herladingsmechanisme in de speler wordt getrokken.
Probeer geen CD in het toestel te plaatsen terwijl het toestel is
uitgeschakeld.
Laat de CD niet vallen. Houd de CD zo vast dat u geen
vingerafdrukken achterlaat op het oppervlak. Breng geen kleefband,
papier of zelfklevend papier op de CD aan. Schrijf niet op de CD.
JUIST
ONJUIST
JUIST
CD’s plaatsen
U kunt slechts één CD tegelijk in uw speler plaatsen om af te spelen.
Probeer nooit meer dan één CD in de speler te steken.
Zorg ervoor dat de labelzijde naar boven ligt als u de CD plaatst.
De speler geeft “Error” weer als u de CD op een onjuiste manier
plaatst. Als de speler “Error” blijft weergeven, hoewel de CD correct
werd geplaatst, drukt u met een scherp voorwerp (bijvoorbeeld een
balpen) op de RESET-toets.
Als u een CD afspeelt terwijl u op een zeer hobbelige weg rijdt, kan
de weergave verspringen, maar dit veroorzaakt geen krassen op de
CD of beschadigt de speler niet.
CD reinigen
Vingerafdrukken, stof of vuil op het oppervlak van de CD kunnen tot
gevolg hebben dat de CD-speler verspringt. Voor een
routinereiniging volstaat het om het weergaveoppervlak met een
schone, zachte doek af te vegen van het midden van de CD naar de
buitenzijde. Als het oppervlak zeer vuil is, bevochtigt u een schone,
zachte doek met een oplossing van zacht neutraal schoonmaakmiddel
voor u de CD reinigt.
Nieuwe CD’s
Om te voorkomen dat de CD blokkeert, wordt “Error” weergegeven
als CD’s met een onregelmatig oppervlak worden ingevoerd of als
CD’s op een onjuiste manier worden ingevoerd.
Wanneer een nieuwe CD onmiddellijk na het laden weer wordt
uitgeworpen, ga dan met uw vinger rond de opening in het midden
en de buitenrand van de CD. Als u kleine bobbeltjes of
onregelmatigheden voelt, kan dit de oorzaak zijn dat de CD wordt
geweigerd. U kunt de bobbeltjes verwijderen door de binnenrand
van de opening in het midden en de buitenrand van de CD glad te
wrijven met een balpen of een soortgelijk voorwerp. Plaats de CD
daarna opnieuw in de speler.
Opening in
het midden
Opening in
het midden
Bobbeltjes
Buitenkant
(bobbeltjes)
Gebruik in dit toestel alleen CD’s met ronde vorm; gebruik nooit
CD’s met een speciale vorm.
Als u CD’s met een speciale vorm gebruikt, kan het mechanisme
beschadigd raken.
De plaats van installatie
Zorg ervoor het toestel niet te installeren op een plaats die
onderhevig is aan:
Rechtstreeks zonlicht en warmte
Hoge vochtigheid en water
Overmatig veel stof
Overmatig veel trillingen
4-NL
Er bestaan verschillende accessoires om het CD-oppervlak te
beschermen en de geluidskwaliteit te verbeteren. De meeste ervan
beïnvloeden echter de dikte en/of doorsnede van de CD. Wanneer
dergelijke accessoires worden gebruikt, kan de CD buiten de
standaardspecificaties vallen, wat bedieningsproblemen kan
veroorzaken. Het is dus niet aan te bevelen dergelijke accessoires te
gebruiken voor CD’s die in Alpine CD-spelers worden afgespeeld.
Nieuwe
CD
CD’s met onregelmatige vorm
•
•
•
•
CD-accessoires
Doorschijnend vel
CD-stabilisator
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 5
Behandeling van compact discs (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Raak het oppervlak niet aan.
Stel de CD niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
Breng geen stickers of labels op de CD aan.
Reinig de CD als er stof op zit.
Vermijd bobbeltjes aan de buitenzijde van de CD.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD-accessoires.
•
•
•
•
Laat de CD niet gedurende lange tijd in de auto of in het toestel
achter. Stel de CD nooit bloot aan rechtstreeks zonlicht. Hitte en
vochtigheid kunnen de CD beschadigen, waardoor u de CD niet meer
kunt afspelen.
Als u CD-R/CD-RW gebruikt
•
•
Als een CD-R/CD-RW niet kan worden afgespeeld, dient u na te
gaan of de laatste schrijfsessie werd afgesloten (beëindigd).
Beëindig de CD-R/CD-RW indien nodig en probeer de CD
opnieuw af te spelen.
•
Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Apple, het Apple-logo en iPod en iTunes zijn handelsmerken van
Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
“De licentie voor de codeertechnologie van de MPEG Layer-3
audio is van Fraunhofer IIS en Thomson.”
“De levering van dit product houdt alleen een vergunning in
voor privégebruik voor niet-commerciële doeleinden. Het geeft
geen recht om dit product te gebruiken in een commerciële
(d.w.z. inkomsten opwekkende) real time uitzending (op de
aarde, via satelliet, kabel en/of een ander medium),
uitzending/streaming via internet, intranet en/of andere
netwerken of in andere elektronische systemen voor
inhoudverspreiding, zoals betaalradio of toepassingen voor
muziek-op-verzoek. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie
vereist. Raadpleeg http://www. mp3licensing.com voor meer
details.”
MultEX XT, gefabriceerd met een licentie van Audyssey
Laboratories, is een handelsmerk van Audyssey Laboratories.
Geschikte media
Gebruik alleen CD’s waarvan op de labelzijde het volgende CD-logo
is aangegeven.
Als u CD’s gebruikt die niet aan deze voorschriften beantwoorden,
kan de goede werking niet worden gegarandeerd.
U kunt CD-R’s (CD Recordables)/CD-RW’s (CDReWritables)
afspelen die alleen werden opgenomen op audiotoestellen. U kunt
ook CD-R’s/CD-RW’s afspelen die audiobestanden in
MP3/WMA/AAC-formaat bevatten.
•
•
•
De volgende CD’s kunnen niet altijd op dit toestel worden
afgespeeld.
CD’s met fouten, CD’s met vingerafdrukken, CD’s die werden
blootgesteld aan extreme temperaturen of zonlicht (bijv.
achtergelaten in de auto of in dit toestel), CD’s die in onstabiele
omstandigheden werden opgenomen, CD’s waarop een opname is
mislukt en waarop men opnieuw heeft proberen op te nemen,
CD’s die beschermd zijn volgens het auteursrecht en die niet
voldoen aan de industrienorm voor audio-CD’s.
Gebruik CD’s met MP3/WMA/AAC-bestanden die zijn
geschreven in een formaat dat geschikt is voor dit toestel. Zie
pagina 14-15 voor details.
Wanneer een CD andere ROM-gegevens dan audiobestanden
bevat, hoort u geen geluid bij het afspelen.
5-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 6
Aan de slag
Encoder-draaiknop
(OPEN)
Afnemen
1
2
Schakel het toestel uit.
Druk op
(OPEN) om het frontpaneel te openen.
SOURCE/
Druk om het frontpaneel te sluiten op de linkerkant tot het
wordt vergrendeld, zoals op onderstaande afbeelding
wordt getoond.
/ /ENT AUDIO/RTN FUNC./SETUP
Accessoirelijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Head-unit .......................................................................1
Voedingskabel...............................................................1
Montageslede ................................................................1
Draagetui .......................................................................1
Rubberen dop................................................................1
Zeskantbout...................................................................1
Schroef (M5 × 8) ............................................................4
Afstandsbediening........................................................1
Batterij (AAA-formaat) ..................................................2
Gebruikershandleiding...........................................1 set
3
Neem het frontpaneel stevig vast, schuif het naar
links q en trek w vervolgens om het te
verwijderen.
Toestel in- en uitschakelen
Druk op SOURCE/
om het toestel in te schakelen.
• Het toestel kan worden ingeschakeld door op om het even welke
andere toets te drukken, behalve
(OPEN) en de encoderdraaiknop.
Houd SOURCE/ minstens 2 seconden ingedrukt om
het toestel uit te schakelen.
• Wanneer het toestel de eerste keer wordt ingeschakeld, begint het
volume vanaf niveau 12.
Frontpaneel losmaken en bevestigen
Zorg ervoor dat u de encoder-draaiknop in het toestel drukt voor u
het frontpaneel opent, zodat dit volledig opent. Indien u dit niet doet,
kan het frontpaneel beschadigd raken.
Druk de encoder-draaiknop in
• Het frontpaneel kan tijdens normaal gebruik warm worden (in het
bijzonder de aansluitklemmen aan de achterzijde van het
frontpaneel). Dit wijst niet op een defect.
• Plaats het frontpaneel in het meegeleverde draagetui om het te
beschermen.
• Oefen niet te veel kracht uit wanneer u het frontpaneel afneemt.
Dit kan immers een defect tot gevolg hebben.
• Laat het frontpaneel niet open of rijd niet met de auto als het
paneel open staat. Dit kan immers een ongeval of defect tot gevolg
hebben.
Aanbrengen
1
Plaats de rechterkant van het frontpaneel in het
ingebouwde toestelgedeelte. Zet de groef op het
frontpaneel op eenzelfde lijn met het uitstekend
gedeelte van het toestel.
2
Druk op de linkerkant van het frontpaneel tot het
stevig in het toestel vastzit.
Als u opnieuw op de encoder-draaiknop drukt, springt deze er terug
uit.
De encoder-draaiknop
springt eruit
• Voor u het frontpaneel terugplaatst, dient u na te gaan of er geen
vuil of stof op de aansluitklemmen ligt en of niets tussen het
frontpaneel en de hoofdeenheid ligt.
• Bevestig het frontpaneel zorgvuldig, waarbij u de zijkanten van het
frontpaneel vasthoudt, zodat u niet per vergissing op een knop
drukt.
6-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 7
Ingebruikneming
Druk op de RESET-toets als u het toestel voor het eerst gebruikt,
nadat u de auto-accu heeft vervangen, enz.
1
2
3
Schakel het toestel uit.
Druk op
(OPEN) om het frontpaneel te openen
en verwijder het.
Druk met een balpen of een ander puntig voorwerp
op RESET.
RESET-toets
Volume instellen
Draai aan de encoder-draaiknop tot het gewenste geluid
wordt verkregen.
Het uur en de kalender instellen
1
2
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de selectiemodus SETUP
in werking te stellen.
Draai aan de encoder-draaiknop om de
algemene modus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om Klok
instellen te kiezen en druk vervolgens op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop om het jaar in
te stellen.
5
6
Druk op
7
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
/ /ENT.
Herhaal stappen 4 en 5 om de maand, de dag, het
uur en de minuten in te stellen.
• Door op AUDIO/RTN te drukken, keert u terug naar de vorige
SETUP-modus.
• Als u gedurende 60 seconden geen bewerking uitvoert, wordt
SETUP geannuleerd.
• Om de klok gelijk te zetten met een andere klok/horloge of met de
tijdsaankondiging op de radio, houdt u de toets
/ /ENT
minstens 2 seconden ingedrukt nadat u het “uur” heeft ingesteld.
De minuten worden teruggezet op 00. Als het display meer dan
“30” minuten toont, zal de tijd een uur vooruitgaan.
7-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 8
Automatisch voorkeuzezenders instellen
Radio
/ /ENT Encoder-draaiknop
BAND/TA
SOURCE/
TUNE/A.ME
1
Druk herhaaldelijk op de toets BAND/TA tot de
gewenste radioband wordt afgebeeld.
2
Houd de toets TUNE/A.ME minstens 2 seconden
ingedrukt.
De frequentie op het display blijft veranderen tijdens de
auto memory. De tuner zoekt automatisch naar 6 sterke
zenders in de geselecteerde frequentieband en slaat
deze op. De zenders worden opgeslagen onder de
voorkeuzetoetsen 1 tot 6 (volgens signaalsterkte).
Als de auto memory is voltooid, gaat de tuner naar de
zender die werd opgeslagen onder voorkeuzelocatie nr. 1.
/ESC
FUNC./
SETUP
Voorkeuzetoetsen
(1 tot en met 6)
Luisteren naar de radio
1
2
Druk op de toets SOURCE/
modus te kiezen.
om de TUNER-
Druk herhaaldelijk op de toets BAND/TA tot de
gewenste radioband wordt afgebeeld.
FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1
3
• Als geen zenders werden opgeslagen, zal de tuner terugkeren naar
de oorspronkelijke zender waarnaar u luisterde voor de aanvang
van de automatische geheugenprocedure.
Afstemmen op voorkeuzezenders
1
Druk herhaaldelijk op de toets BAND/TA tot de
gewenste frequentieband wordt weergegeven.
2
Druk op een van de voorkeuzezendertoetsen
(1 tot 6) waaronder de gewenste zender werd
opgeslagen.
Druk op de toets TUNE/A.ME om de
afstemmingsmodus te kiezen.
DX (afgelegen modus) → LOCAL (lokale modus) →
MANUAL (handmatige modus) → DX (afgelegen modus)
Het display geeft de frequentieband, het
voorkeuzenummer en de frequentie van de gekozen
zender weer.
• De beginmodus is de afstandsmodus.
• Als de functiemodus in werking is gesteld, drukt u op de toets
FUNC./SETUP om terug te keren naar de voorkeuzestand.
Afstandsmodus:
Er wordt automatisch afgestemd op zowel sterke als
zwakke zenders (automatisch zenders zoeken).
Frequentiezoekfunctie
Lokale modus:
Er wordt alleen automatisch afgestemd op sterke zenders
(automatisch zenders zoeken).
Handmatige modus:
De frequentie wordt handmatig stapsgewijs afgestemd
(handmatige afstemming).
4
Druk op de toets
of
op de gewenste zender.
Als u de toets
of
de frequentie continu.
om af te stemmen
ingedrukt houdt, verandert
Handmatig voorkeuzezenders instellen
1
2
Kies de radiofrequentieband en stem af op de
radiozender die u in het voorkeuzegeheugen wilt
opslaan.
Houd een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
waaronder u de zender wenst op te slaan,
minstens 2 seconden ingedrukt.
De gekozen zender is nu in het geheugen opgeslagen.
Het display toont de frequentieband, het
voorkeuzenummer en de zenderfrequentie die in het
geheugen zijn opgeslagen.
• In totaal kunnen 30 zenders worden opgeslagen in het
voorkeuzegeheugen (6 zenders per frequentieband: FM1, FM2,
FM3, MW en LW).
• Als onder een voorkeuzegeheugen reeds een zender werd
opgeslagen, zal deze worden gewist en door de nieuwe zender
worden vervangen.
• Als de functiemodus in werking is gesteld, drukt u op de toets
FUNC./SETUP om terug te keren naar de voorkeuzestand.
8-NL
U kunt een radiozender zoeken op basis van zijn frequentie.
1
Druk minstens 2 seconden op de toets
/ESC in
de radiomodus om de frequentiezoekmodus in te
schakelen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
gewenste frequentie te selecteren.
3
Druk op de toets
/ /ENT om de geselecteerde
frequentie te ontvangen.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt in de
zoekmodus om dit te annuleren. De zoekmodus wordt ook
geannuleerd als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10
seconden.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 9
RDS-voorkeuzezenders oproepen
RDS
Encoder-draaiknop BAND/TA
/ /ENT
1
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
functiemodus in werking te stellen.
2
Druk op 1 AF om de RDS-modus in werking te
stellen.
3
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
voorkeuzestand in werking te stellen.
4
Controleer of de functiemodus terugkeert naar de
voorkeuzestand en druk vervolgens op de
voorkeuzetoets waaronder de gewenste RDSzender werd opgeslagen.
FUNC./SETUP
1 AF NEWS 2 3 PTY
TITLE
Als het signaal van de voorkeuzezender zwak is, zal het
toestel automatisch zoeken naar een sterkere zender in
de AF-lijst en daarop afstemmen.
AUDIO/RTN
RDS-ontvangstmodus instellen en
RDS-zenders ontvangen
5
Als de instelling ‘zoeken volgens programma-identificatie’
is ingeschakeld (zie “Instellen van het zoeken volgens
programma-identificatie (PI SEEK)” op pagina 10), zoekt
het toestel naar een andere zender in de PI-lijst.
Als er nog geen zenders in het gebied kunnen worden
ontvangen, geeft het toestel de frequentie van de
voorkeuzezender weer en verdwijnt het
voorkeuzenummer.
Als het signaalniveau van de regionale (lokale) zender
waarop wordt afgestemd te zwak wordt voor ontvangst,
drukt u op dezelfde voorkeuzetoets om af te stemmen op
een lokale zender in een andere regio.
RDS (Radio Data System) is een radio-informatiesysteem dat gebruik
maakt van de 57kHz-onderdraaggolf van normale FM-uitzendingen.
RDS maakt het mogelijk allerhande informatie, waaronder
verkeersinformatie en zendernamen, te ontvangen en automatisch
opnieuw af te stemmen op een sterkere zender die hetzelfde
programma uitzendt.
1
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
functiemodus in werking te stellen.
2
Druk op 1 AF om de RDS-modus in werking te
stellen.
3
Druk op de toets
of
om af te stemmen
op de gewenste RDS-zender.
4
Druk opnieuw op 1 AF om de RDS-modus uit te
schakelen.
5
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
voorkeuzestand in werking te stellen.
• Wanneer “PTY31-ontvangst (Nooduitzending) instellen” (zie
pagina 10) is ingeschakeld, zal automatisch het bericht “ALARM”
op het display worden getoond indien het toestel het PTY31
(Nooduitzending)-signaal ontvangt.
• Bedien het toestel terwijl de functiemodus in werking is gesteld.
Als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10 seconden,
wordt de functiemodus geannuleerd.
De digitale RDS-gegevens omvatten de volgende
informatie:
PI
Programma-identificatie
PS
Programmadienstnaam
AF
Lijst met alternatieve frequenties
TP
Verkeersprogramma
TA
Verkeersmelding
PTY
Programmatype
EON
Verbeterde andere netwerken
Als de voorkeuzezender en de zenders in de AFlijst niet kunnen worden ontvangen:
• Raadpleeg het hoofdstuk Radiofuncties voor de instelling van de
RDS-zenders. RDS-zenders kunnen alleen vooraf worden ingesteld
in de frequentiebanden FM1, FM2 en FM3.
• Bedien het toestel terwijl de functiemodus in werking is gesteld.
Als gedurende 10 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
wordt de audiofunctie geannuleerd.
Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen
1
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de modus SETUP in
werking te stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de TUNERmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Bluetooth ↔ ALGEMEEN ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de
Regionale RDS te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop naar ON of
OFF.
In de modus OFF blijft het toestel automatisch de
overeenkomstige lokale RDS-zender ontvangen.
5
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus geannuleerd.
9-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 10
Instellen van het zoeken volgens
programma-identificatie (PI SEEK)
1
2
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de modus SETUP in
werking te stellen.
Draai aan de encoder-draaiknop om de TUNERmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Het uur instellen op automatisch aanpassen
Wanneer u ON instelt, wordt het uur automatisch aangepast via RDSgegevens.
1
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de modus SETUP in
werking te stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de TUNERmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Bluetooth ↔ ALGEMEEN ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de Zoeken
volgens programma-identificatie te kiezen en druk
vervolgens op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop naar ON of
OFF.
5
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus geannuleerd.
PTY31-ontvangst (Nooduitzending) instellen
Draai de PTY31-ontvangst (nooduitzending) naar ON/OFF.
1
2
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de modus SETUP in
werking te stellen.
Draai aan de encoder-draaiknop om de TUNERmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Bluetooth ↔ ALGEMEEN ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om Alarm
PTY31 te kiezen en druk vervolgens op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop naar ON of
OFF.
Als u ON instelt, worden de nooduitzendingen ontvangen,
ongeacht de bron. Tijdens de ontvangst wordt “ALARM”
weergegeven.
5
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
Wanneer een nooduitzending wordt ontvangen, wordt het
geluidsvolume automatisch veranderd in het volume dat
in het geheugen van de verkeersinformatiemodus is
opgeslagen. Raadpleeg “Verkeersinformatie ontvangen”
op pagina 10 voor meer informatie.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus geannuleerd.
10-NL
Bluetooth ↔ ALGEMEEN ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om
Automatische klok te kiezen en druk vervolgens
op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop naar ON of
OFF.
5
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus geannuleerd.
Verkeersinformatie ontvangen
1
Houd de toets BAND/TA minstens 2 seconden
ingedrukt zodat de indicator “TA” gaat branden.
2
Druk op de toets
of
om de gewenste
zender met verkeersinformatie te selecteren.
Als wordt afgestemd op een verkeersinformatiezender,
gaat de indicator “TP” branden.
De verkeersinformatie is alleen hoorbaar op het moment
dat ze wordt uitgezonden. Als geen verkeersinformatie
wordt uitgezonden, staat het toestel in de waakstand. Als
het uitzenden van verkeersinformatie begint, ontvangt het
toestel deze automatisch en verschijnt “T. INFO” op het
display.
Aan het einde van de uitzending van de
verkeersinformatie keert het toestel automatisch terug
naar de waakstand.
• Als het verkeersinformatiesignaal onder een bepaald niveau daalt,
blijft het toestel 1 minuut in de ontvangstmodus. Als het signaal
langer dan 1 minuut onder een bepaald niveau blijft, gaat de
indicator “TA” knipperen.
• Wilt u niet naar de ontvangen verkeersinformatie luisteren, druk
dan licht op de toets BAND/TA om die verkeersmelding over te
slaan. De modus TA blijft geactiveerd om de volgende
verkeersmelding te ontvangen.
• Als het geluidsvolume wordt gewijzigd tijdens de ontvangst van
verkeersinformatie, wordt het gewijzigde volume in het geheugen
opgeslagen. Wanneer de verkeersinformatie de volgende keer
wordt ontvangen, wordt het geluidsniveau automatisch aangepast
op het niveau dat in het geheugen is opgeslagen, als het binnen
een bereik van 5 tot 20 ligt. Anders wordt het geluidsniveau
automatisch aangepast naar 5 (het niveau in het geheugen is lager
dan 5) of 20 (het niveau in het geheugen is hoger dan 20).
• In de modus TA selecteert de automatische zoekfunctie alleen TPzenders.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 11
Zenders zoeken volgens programmatype
(PTY)
1
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
functiemodus in werking te stellen.
2
Druk op de toets 3 PTY om de PTY-modus in
werking te stellen terwijl het toestel in FMradiomodus staat.
Het programmatype van de momenteel ontvangen
zender wordt 10 seconden lang weergegeven.
Als er geen programmatype kan worden ontvangen,
wordt 10 seconden lang “NO PTY” weergegeven.
Als er geen RDS-zender kan worden ontvangen, staat
“NO PTY” op het display.
• Als geen bewerking wordt uitgevoerd binnen 10 seconden nadat u
op de toets 3 PTY heeft gedrukt, wordt de PTY-modus automatisch
geannuleerd.
3
Druk op
of
binnen 10 seconden nadat
de PTY-modus werd geactiveerd om het gewenste
programmatype te selecteren terwijl PTY wordt
weergegeven.
Telkens als u op deze toets drukt, wordt het volgende
programmatype weergegeven.
4
Druk op de toets 3 PTY binnen 10 seconden nadat
u het programmatype heeft geselecteerd, om een
zender te zoeken in het geselecteerde
programmatype.
De indicator voor het gekozen programmatype knippert
tijdens de zoekbewerking en gaat branden als een
zender werd gevonden.
Wanneer er geen verkeersinformatiezenders kunnen
worden ontvangen:
In de tunermodus:
Als het TP-signaal al meer dan 1 minuut niet meer kan
worden ontvangen, gaat de indicator “TA” knipperen.
In de CD-modus:
Als het TP-signaal niet meer kan worden ontvangen,
wordt automatisch een verkeersinformatiezender van een
andere frequentie gekozen.
• De ontvanger is uitgerust met de EON-functie (verbeterde andere
netwerken) teneinde bijkomende alternatieve frequenties bij te
houden in de AF-lijst. Tijdens de ontvangst van een RDS EONzender gaat de indicator “EON” aan. Als de ontvangen zender de
verkeersinformatie niet uitzendt, stemt de ontvanger automatisch
af op de verwante zender die de verkeersinformatie wel uitzendt.
3
De indicator “TA” dooft.
Prioriteitsnieuws
Met deze functie kunt u vooraf instellen dat u voorrang wilt
geven aan het programma Nieuws. U mist het nieuwsprogramma
nooit, want het toestel geeft automatisch voorrang aan het
nieuwsprogramma als de uitzending begint. Het programma dat
u op dat moment beluistert, wordt onderbroken. Deze functie is
operationeel wanneer uw toestel is ingesteld op een andere
modus dan LW of MW.
1
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
functiemodus in werking te stellen terwijl het
toestel in FM-radiomodus staat.
2
Druk NEWS 2 om de modus PRIORITY NEWS in
werking te stellen.
Als er geen PTY-zender wordt gevonden, geeft het
display gedurende 10 seconden “NO PTY” weer.
5
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
voorkeuzestand in werking te stellen.
• Bedien het toestel terwijl de functiemodus in werking is gesteld.
Als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10 seconden,
wordt de functiemodus geannuleerd.
Verkeersinformatie ontvangen tijdens het
afspelen van een CD of een radio-uitzending
1
Houd de toets BAND/TA minstens 2 seconden
ingedrukt zodat de indicator “TA” gaat branden.
2
Druk op
of
om desgewenst een
verkeersinformatiezender te kiezen.
Houd de toets BAND/TA minstens 2 seconden
ingedrukt om de modus Verkeersinformatie uit te
schakelen.
De indicator “NEWS” verschijnt op het display.
Om de functie PRIORITY NEWS uit te schakelen, drukt u
op de toets NEWS 2.
• In de modus PRIORITY NEWS wordt het volume niet automatisch
verhoogd, in tegenstelling tot de modus TA.
3
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
voorkeuzestand in werking te stellen terwijl het
toestel in FM-radiomodus staat.
• Bedien het toestel terwijl de functiemodus in werking is gesteld.
Als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10 seconden,
wordt de functiemodus geannuleerd.
Aan het begin van de verkeersinformatie dempt het
toestel automatisch het volume van de CD-speler/
-wisselaar of van de gewone FM-uitzending.
Aan het einde van de verkeersinformatie keert het toestel
automatisch terug naar de oorspronkelijke bron waarnaar
u luisterde voor de uitzending van de verkeersinformatie.
11-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 12
Weergave van radiotekst
CD/MP3/WMA/AAC
Tekstberichten van een radiozender kunnen worden
weergegeven.
Encoder-draaiknop
/ /ENT
Druk op de toets TITLE terwijl u een FM-zender in de
radiomodus ontvangt om de radiotekst weer te geven.
SOURCE/
(OPEN)
Telkens als u op de toets drukt, verandert het display.
Als er PS (programmadienstnaam) is
PS (programmadienstnaam)*
(Leeg)
PS (programmadienstnaam)*
AUDIO/RTN
KALENDER/KLOK
FUNC./
SETUP
/ESC
PS (programmadienstnaam)*
4
5
TITLE
Afspelen
PTY (programmatype)
Radiotekst
(Leeg)
Radiotekst
(Leeg)
1
Druk op
2
Plaats een CD met de bedrukte zijde omhoog.
(OPEN).
Het frontpaneel zal opengaan.
De CD wordt automatisch in het toestel getrokken.
PS (programmadienstnaam)*
(Leeg)
* Houd de toets TITLE minstens 2 seconden ingedrukt als PS wordt
weergegeven in de radiomodus, frequentie wordt gedurende 5
seconden weergegeven.
Sluit het frontpaneel handmatig.
Als er reeds een CD in het toestel zit, drukt u op de toets
SOURCE/ om naar de CD-modus te gaan.
Als er geen PS (programmadienstnaam) is
FREQUENTIE
FREQUENTIE
(Leeg)
KALENDER/KLOK
FREQUENTIE
Radiotekst
PTY (programmatype)
Radiotekst
(Leeg)
FREQUENTIE
(Leeg)
(Leeg)
• Als er geen tekstinformatie kan worden ontvangen of als het
toestel de tekstinformatie niet goed kan ontvangen, blijft het
display leeg.
Telkens als u op de toets drukt, verandert de modus.
TUNER → DISC → iPod*1 → WISSELAAR*2 → TUNER
*1 Alleen als een iPod is aangesloten.
*2 Alleen als de CD-wisselaar is aangesloten.
3
Terwijl een MP3/WMA/AAC wordt afgespeeld,
drukt u op d of o om de gewenste map te kiezen.
Door de toets d of o ingedrukt te houden, veranderen
de mappen continu.
4
Druk op
of
om de gewenste track
(bestand) te selecteren.
Terugkeren naar het begin van de huidige track (bestand):
Druk op
.
Snel achteruit spoelen:
De toets
ingedrukt houden.
Vooruitgaan naar het begin van de volgende track
(bestand):
Druk op
.
Snel vooruit spoelen:
De toets
5
ingedrukt houden.
Om het afspelen te onderbreken, drukt u op
/ /ENT.
Druk opnieuw op de toets
hervatten.
6
12-NL
/
/ENT om het afspelen te
Nadat u op
(OPEN) hebt gedrukt om het
frontpaneel te openen, drukt u op q om de CD uit
te werpen.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 13
• Verwijder een CD niet terwijl hij wordt uitgeworpen. Plaats niet
meer dan één CD tegelijk. Als u een van beide handelingen toch
uitvoert, kan er een defect optreden.
• Als de CD niet wordt uitgeworpen, houdt u de toets q minstens 2
seconden ingedrukt.
• De CD-speler kan CD’s met audiogegevens, MP3-, WMA- en
AAC-bestanden afspelen.
• Bestanden van WMA-formaat die zijn beschermd door DRM
(Digital Rights Management), bestanden van AAC-formaat die zijn
aangekocht in iTunes Music Store en bestanden die zijn
beschermd door auteursrecht kunnen niet worden afgespeeld op
dit toestel.
• Het weergegeven tracknummer voor het afspelen van
MP3/WMA/AAC-bestanden is het bestandsnummer dat op de disk
is opgenomen.
• De afspeeltijd wordt mogelijk niet juist weergegeven bij het
afspelen van een bestand dat is opgenomen met VBR (variabele
bitsnelheid).
• Als een CD-wisselaar of een MP3-compatibele CD-wisselaar is
aangesloten:
Voer de bewerking uit binnen de 10 seconden, nadat u op de toets
FUNC./SETUP hebt gedrukt, om de functiemodus (RPT/M.I.X.) te
kiezen.
M.I.X. (functie voor willekeurig afspelen)
Druk op 5
tijdens het afspelen of in pauzemodus.
De tracks (bestanden) op de CD worden in een willekeurige
volgorde afgespeeld.
Om de M.I.X.-afspeelmodus te annuleren, drukt u opnieuw op
de toets 5
.
CD-modus :
MP3/WMA/AAC-afspeelweergave
Het mapnummer en het bestandsnummer worden als volgt
weergegeven.
Weergave
bestandsnummer
*3
Verstreken
tijd
: De tracks worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
: Alle nummers op de CD s van het
huidige magazijn worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Weergave mapnummer
19
00:00
20
0:53
Klokweergave*
*3 Als een CD-wisselaar met de functie All M.I.X. is aangesloten.
• Als bij RPT
(REPEAT ALL) in de CD-wisselaarmodus de
functie M.I.X. is ingesteld op ON, geldt M.I.X. alleen voor de
huidige CD.
* De tijd wordt weergegeven als “In- en uitschakelen van de
Klokweergave (Klok)” (pagina 25) is ingesteld op ON.
MP3/WMA/AAC-modus:
• Druk op de toets TITLE om de weergave om te schakelen. Zie
“Weergave van tekst” (pagina 23) voor meer informatie hierover.
: Alleen bestanden in een map worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Repeat (herhaald afspelen)
: De bestanden worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Als een MP3-compatibele CD-wisselaar
is aangesloten, worden alle bestanden op
een CD in willekeurige volgorde afgespeeld,
waarna de volgende CD wordt afgespeeld.
Druk op de toets
4 om de huidige track herhaaldelijk
af te spelen.
De track (het bestand) wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Druk opnieuw op de toets
4 en kies OFF om het
herhaalde afspelen uit te schakelen.
CD-modus :
: Slechts n track wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
*1 : Een CD wordt herhaaldelijk
• Als een CD-wisselaar of een MP3-compatibele CD-wisselaar is
aangesloten:
Voer de bewerking uit binnen de 10 seconden, nadat u op de toets
FUNC./SETUP hebt gedrukt, om de functiemodus (RPT/M.I.X.) te
kiezen.
afgespeeld.
Zoeken op CD-tekst
*1 Als een CD-wisselaar is aangesloten.
• Als tijdens M.I.X.-weergave in de CD-wisselaarmodus de functie
RPT is ingesteld op ON, geldt M.I.X. alleen voor de huidige CD.
MP3/WMA/AAC-modus:
: Slechts n bestand wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
: Alleen bestanden in een map
worden herhaaldelijk afgespeeld.
*2 : Een CD wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
*2 Als een MP3-compatibele CD-wisselaar is aangesloten.
Tracks kunnen worden gezocht en afgespeeld met behulp van de CDtekst op de CD. Als de CD niet geschikt is voor tekst, of er een CD in
de wisselaar zit, kan worden gezocht op tracknummer.
1
2
Druk tijdens het afspelen op de toets
Hierdoor wordt de zoekmodus ingesteld.
/ESC.
Draai aan de encoder-draaiknop om de gewenste
track te selecteren en druk dan op de toets
/ /ENT.
Nu wordt de gekozen track afgespeeld.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt in de
zoekmodus om dit te annuleren. De zoekmodus wordt ook
geannuleerd als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10
seconden.
• Het zoeken op CD-tekst is niet mogelijk tijdens het gebruik van de
M.I.X.-afspeelmodus.
13-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 14
Zoeken op bestands-/mapnaam
(voor MP3/WMA/AAC)
Tijdens het afspelen kunnen de map- en bestandsnamen worden
gezocht en weergegeven.
1
Druk op
/ESC om de zoekselectiemodus in
werking te stellen tijdens het afspelen van
MP3/WMA/ACC.
2
Draai de encoder-draaiknop om de modus
Zoeken op mapnaam of Zoeken op bestandsnaam
te kiezen en druk vervolgens op de toets
/ /ENT.
Modus Zoeken op mapnaam
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de
gewenste map te kiezen.
4
Houd de toets
/ /ENT minstens 2 seconden
ingedrukt om het eerste bestand in de
geselecteerde map af te spelen.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt in de
zoekmodus om dit te annuleren. De zoekmodus wordt ook
geannuleerd als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10
seconden.
• Om te zoeken naar bestanden in de modus Zoeken op mapnaam,
drukt u op de toets
/ /ENT. U kunt naar bestanden in de map
zoeken.
• Druk in stap 3 op de toets AUDIO/RTN als u de modus Zoeken op
mapnaam wilt verlaten om de modus Zoeken op bestandsnaam te
kiezen.
• De bronmap wordt weergegeven als “ROOT”.
• Het zoeken op mapnaam is niet mogelijk tijdens het gebruik van de
M.I.X.-afspeelmodus.
Modus Zoeken op bestandsnaam
3
4
5
Druk op d of o om een andere map te kiezen.
Kies het gewenste bestand door de encoderdraaiknop te draaien.
Druk op de toets
/ /ENT om het geselecteerde
bestand af te spelen.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt in de
zoekmodus om dit te annuleren. De zoekmodus wordt ook
geannuleerd als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10
seconden.
• Druk op de toets AUDIO/RTN in de zoekmodus om terug te keren
naar de vorige modus.
• Zoeken op bestandsnaam is niet mogelijk tijdens M.I.X.-weergave.
Quick Search (snel zoeken)
U kunt zoeken op tracks (bestanden).
1
Druk minstens 2 seconden op de toets
/ESC in
de CD/Wisselaar/MP3/WMA/AAC-modus om de
modus snel zoeken in te schakelen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
gewenste track (bestand) te kiezen.
De gekozen track wordt onmiddellijk afgespeeld.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt in de
zoekmodus om dit te annuleren. De zoekmodus wordt ook
geannuleerd als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10
seconden.
14-NL
Over MP3/WMA/AAC
VOORZICHTIG
Behalve voor privé-gebruik is het gratis of tegen vergoeding
kopiëren van audiogegevens (inclusief MP3/WMA/AACbestanden) of het verspreiden of overdragen ervan, zonder
de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht ten
strengste verboden door de wet op de auteursrechten en
door een internationaal verdrag.
Wat is MP3?
De officiële naam van MP3 is “MPEG-1 Audio Layer 3”. Dit is
een compressiestandaard die door de ISO (International
Standardization Organization) en MPEG (instantie van IEC)
wordt beschreven.
MP3-bestanden bevatten gecomprimeerde audiogegevens.
Met MP3-codering kunnen audiogegevens zeer sterk worden
gecomprimeerd, waardoor de grootte van de
muziekbestanden tot één tiende van hun oorspronkelijke
grootte kan worden teruggebracht. Daarbij wordt bijna geen
afbreuk gedaan aan de CD-kwaliteit. Het MP3-formaat kan
dergelijke grote compressieverhoudingen realiseren door
geluiden te elimineren die onhoorbaar zijn voor het menselijk
oor of die door andere geluiden worden gemaskeerd.
Wat is AAC?
AAC is de afkorting voor “Advanced Audio Coding” en is een
basisformaat van audiocompressie dat wordt gebruikt door
MPEG2 of MPEG4.
Wat is WMA?
WMA, of “Windows Media™ Audio”, zijn gecomprimeerde
audiogegevens.
WMA lijkt op MP3-audiogegevens en kan CD-geluidskwaliteit
verkrijgen op kleine bestandsformaten.
Methode om MP3/WMA/AAC-bestanden te maken
De audiogegevens worden gecomprimeerd door software te
gebruiken met MP3/WMA/AAC-codecs. Voor meer informatie
over het maken van MP3/WMA/AAC-bestanden verwijzen we
naar de handleiding bij die software.
De MP3/WMA/AAC-bestanden die met dit toestel kunnen
worden afgespeeld, hebben de bestandsextensies:
MP3: “mp3”
WMA: “wma” (ver. 7.1, 8 en 9 worden ondersteund)
AAC: “m4a”
Er zijn veel verschillende versies van het AAC-formaat. Zorg
ervoor dat de software die u gebruikt past bij de
ondersteunde formaten die hierboven zijn vermeld. Het kan
zijn dat het formaat niet kan worden afgespeeld ook al is de
extensie geldig. Het afspelen van AAC-bestanden die door
iTunes versie 7.0 of eerder zijn gecodeerd, worden
ondersteund.
Ondersteunde bemonsteringsfrequenties en bitsnelheden
voor het afspelen
MP3
Bemonsteringsfrequenties: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,
11.025 kHz, 8 kHz
Bitsnelheden:
8 - 320 kbps
WMA
Bemonsteringsfrequenties: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
Bitsnelheden:
48 - 192 kbps
AAC
Bemonsteringsfrequenties: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,
11.025 kHz, 8 kHz
Bitsnelheden:
16 - 320 kbps
Afhankelijk van de bemonsteringsfrequenties is het mogelijk
dat dit toestel niet juist kan afspelen.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 15
ID3-tags / WMA-tags
Volgorde van bestanden
Dit toestel ondersteunt ID3-tag v1 en v2, en WMA-tags.
Als taggegevens in een MP3/WMA/AAC-bestand vervat
zitten, kan dit toestel de titel (titel van de track), de naam van
de artiest en de naam van het album weergeven op basis van
de ID3/WMA-taggegevens.
De bestanden worden afgespeeld in de volgorde dat de
brandsoftware ze naar de CD schrijft. Het kan daarom zijn dat
de afspeelvolgorde niet zo is als u had verwacht. Controleer
de brandvolgorde met behulp van de documentatie van de
software. De afspeelvolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt.
Dit toestel kan alleen alfanumerieke tekens van één byte
(max. 30 voor ID3-tags en max. 15 voor WMA-tags) en het
onderstrepingsteken weergeven. Voor niet-ondersteunde
tekens is het display leeg.
Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat de taginformatie
niet goed wordt weergegeven.
Bronmap
MP3/WMA/AAC-CD’s maken
MP3/WMA/AAC-bestanden worden voorbereid, waarna ze
met behulp van CD-R brandsoftware op een CD-R of CD-RW
worden geschreven. Een CD kan tot 510 bestanden/mappen
(inclusief de Bronmap) bevatten, en het maximum aantal
mappen is 255.
De CD kan niet worden afgespeeld als bovenstaande
beperkingen worden overschreden.
Ondersteunde media
Dit toestel kan CD-ROM’s, CD-R’s en CD-RW’s afspelen.
Overeenkomstige bestandssystemen
Dit toestel ondersteunt CD’s die zijn geformatteerd volgens
ISO9660 Niveau 1 of Niveau 2.
Binnen de ISO9660-standaard dient men rekening te
houden met een aantal beperkingen.
De maximale geneste mapdiepte is 8 (inclusief de
brondirectory). Het aantal tekens voor een map/bestandsnaam is beperkt.
Geldige tekens voor de namen van mappen/bestanden zijn
de letters A-Z (in hoofdletters), de cijfers 0-9 en ‘_’ (liggend
streepje).
Dit toestel kan ook CD’s in Joliet, Romeo, enz. afspelen en
andere normen die voldoen aan ISO9660. Het is echter
mogelijk dat de bestandsnamen, mapnamen enz. niet altijd
goed worden weergegeven.
Ondersteunde formaten
Dit toestel ondersteunt CD-ROM XA, Mixed Mode CD,
Enhanced CD (CD-Extra) en Multi-Session.
Dit toestel kan CD’s die met Track-at-once of met
pakketsoftware werden opgenomen, niet juist afspelen.
Map
MP3/WMA/AAC-bestand
* Mapnummer/mapnaam wordt niet weergegeven als de map geen
bestand bevat.
Terminologie
Bitsnelheid
Dit is de compressieverhouding voor de codering van het
geluidssignaal. Hoe groter de bitsnelheid, des te beter de
geluidskwaliteit, maar ook des te groter de bestanden.
Bemonsteringsfrequentie
Deze waarde geeft aan hoeveel keer per seconde de gegevens
worden bemonsterd (opgenomen). Audio-CD’s gebruiken
bijvoorbeeld een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz, zodat
het geluid 44.100 keer per seconde wordt bemonsterd
(opgenomen). Hoe hoger de bemonsteringsfrequentie, des te
beter de geluidskwaliteit, maar ook des te groter de omvang van
de gegevens.
Codering
Converteren van muziek-CD’s, WAVE- (AIFF) bestanden en
andere geluidsbestanden naar het opgegeven formaat voor
audiocompressie.
Tag
Songinformatie zoals titels van tracks, namen van artiesten,
namen van albums enz., die op MP3/WMA/AAC-bestanden
werden geschreven.
Bronmap
De bronmap (of brondirectory) bevindt zich bovenaan het
bestandssysteem. De bronmap bevat alle mappen en bestanden.
Het wordt automatisch voor alle geschreven schijven gemaakt.
15-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 16
Instelling van het geluid
Encoder-draaiknop
SOURCE/
/ /ENT
BAND/TA
Druk op MultEQ om ON/OFF te kiezen.
• Als u MultEQ inschakelt en de knop minstens 2 seconden
ingedrukt houdt, wordt de Curve-modus gewisseld (alleen als
curve1 en curve2 zijn opgeslagen).
• Als u MultEQ gebruikt, worden de MX, X-OVER, T.Correctie,
Gebruikers-EQ, Parametrische EQ and Grafische EQ automatisch
ingesteld. Ze kunnen niet meer worden aangepast door de
gebruiker.
• Als er een externe audioprocessor is aangesloten, kan de MultEQfunctie niet worden gebruikt.
Fabrieksinstellingen van equalizer
Voorkeuzetoetsen
AUDIO/RTN
MultEQ
A.SEL FUNC./SETUP (1 tot en met 6)
/ESC
Regeling lage tonen/hoge tonen/
balans (links-rechts)/auto volume/
fader (voor-achter)/defeat
1
10 typische equalizerinstellingen zijn in de fabriek
voorgeprogrammeerd voor diverse soorten muziek.
1
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de selectiemodus in te
stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de AUDIOmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Druk herhaaldelijk op de toets AUDIO/RTN om de
gewenste modus te kiezen.
Bij elke druk verandert u de modus als volgt:
SUBWOOFER*1 → BASS*2 → TREBLE*2 → BALANCE →
FADER*3 → AUTO VOLUME*4 → DEFEAT → VOLUME →
SUBWOOFER*1
Subwoofer: 0 ~ +15
Niveau lage tonen: – 7 ~ +7
Niveau hoge tonen: – 7 ~ +7
Balans: L15 ~ R15
Fader: R15 ~ F15
Automatisch volume: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
Defeat: ON/OFF
Volume: 0 ~ 35
• Als gedurende 5 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd nadat
u de modus SUBWOOFER, FADER, AUTO VOLUME of DEFEAT
heeft gekozen, keert het toestel automatisch terug naar de normale
modus.
*1 Als de subwoofermodus op OFF staat, kan het niveau niet worden
Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de
Fabrieks-EQ-modus te kiezen en druk dan op de
toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop om het
gewenste equalizerkarakteristiek in te stellen en
druk dan op de toets
/ /ENT.
Flat ↔ Pops ↔ Rock ↔ News ↔ Jazz&Blues ↔
Electrical Dance ↔ Hip Hop&Rap ↔ Easy Listening ↔
Country ↔ Classical ↔ User1 ↔ User2 ↔ User3 ↔
User4 ↔ User5 ↔ User6
• Door Gebruikers 1 t/m 6 te kiezen, kunt u het voorkeuzenummer
dat u heeft opgeslagen in “Curve van grafische equalizer
aanpassen en opslaan” (pagina 17) of “Curve van parametrische
equalizer aanpassen en opslaan” (pagina 17) oproepen.
5
aangepast.
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
*2 Als de MultEQ (pagina 16) op OFF staat, kan het niveau niet
worden aangepast.
*3 Als u de 4,2k./2,2k.-schakelaar (pagina 40-42) op 2,2k. instelt,
kunt u deze modus niet aanpassen.
*4 Door AUTO VOLUME in te stellen, kan het toestel het volume
automatisch op een juist niveau instellen in overeenstemming met
de motor/geluid van de weg, enz. Er zijn drie niveau’
volumecorrectie: LOW, MIDDLE en HIGH.
2
Draai aan de encoder-draaiknop tot u in elke
modus de gewenste klank verkrijgt.
Door DEFEAT ON in te schakelen, keren voordien
uitgevoerde instellingen voor lage en hoge tonen en EQ
terug naar de fabriekswaarden en wordt MX (pagina 22)
uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de aangesloten toestellen werken bepaalde
functies en indicatoren op het display niet.
MultEQ aan-/uitzetten
MultEQ, ontwikkeld door Audyssey Labs, corrigeert de audio
automatisch voor de luisteromgeving. Het systeem wordt
geoptimaliseerd voor geselecteerde posities in het voertuig. Om dit te
bereiken, moet MultEQ maten nemen van de reactiekenmerken van
het voertuig. Neem contact op met uw erkende Alpine-dealer voor
meer informatie over de installatieprocedure.
16-NL
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus teruggezet.
• Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie
ingeschakeld is (pagina 16).
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt om de
instelmodus te annuleren.
EQ-modus instellen
Deze instelling biedt u de keuze tussen de 5-bands parametrische en
de 7-bands grafische equalizer.
1
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de selectiemodus in te
stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de AUDIOmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de EQmodus te kiezen en druk dan op de toets / /ENT.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 17
4
Draai aan de encoder-draaiknop om het
gewenste equalizerkarakteristiek in te stellen en
druk dan op de toets / /ENT.
Parametric EQ
(basisinstelling)
↔
Graphic EQ
PEQ: 5-bands parametrische EQ (basisinstelling)
GEQ: 7-bands grafische EQ
5
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus geannuleerd.
• Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
ingeschakeld (pagina 16).
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt om de
instelmodus te annuleren.
Curve van parametrische equalizer
aanpassen en opslaan
U kunt de equalizerinstellingen aanpassen, zodat de curve beter
aansluit bij uw persoonlijke voorkeur.
Om de curve van de parametrische equalizer aan te passen, stelt u de
EQ-modus in op Parametrische EQ. Raadpleeg voor details “EQmodus instellen” (pagina 16).
1
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
Parametrische EQ-modus te kiezen en druk dan op
de toets
/ /ENT.
3
Druk op BAND/TA om de band te kiezen die u
wenst af te regelen.
Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 → Band1
4
Band-1:
Band-2:
Band-3:
Band-4:
Band-5:
20 Hz~80 Hz (63 Hz)
50 Hz~200 Hz (150 Hz)
125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
315 Hz~8 kHz (1 kHz)
800 Hz~20 kHz (2,55 kHz)
om de bandbreedte (Q) in te
PROTECT NO
10 Houd na het instellen de toets
/ESC minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• De frequenties van de naastliggende banden kunnen niet worden
aangepast in 4 stappen.
• Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
ingeschakeld (pagina 16).
• Terwijl u de Parametrische EQ aanpast, moet u rekening houden
met het frequentiebereik van de aangesloten luidsprekers.
• De opgeslagen inhoud wordt niet verwijderd, zelfs niet als u het
toestel terugstelt of de batterij losmaakt.
• De opgeslagen inhoud kan worden opgeroepen door de bewerking
uit te voeren in “De opgeslagen equalizercurve oproepen”
(pagina 18).
• Door te drukken op AUDIO/RTN als de Parametrische EQ wordt
aangepast, gaat u terug naar het vorige item.
• Als MultiEQ is ingeschakeld, is de toets A.SEL niet werkzaam. Zie
“EQ-modus instellen” (pagina 16) voor details.
• Als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 60 seconden,
keert het toestel terug naar de normale modus.
Curve van grafische equalizer aanpassen en
opslaan
U kunt de equalizerinstellingen aanpassen, zodat de curve beter
aansluit bij uw persoonlijke voorkeur. Om de curve van de grafische
equalizer af te regelen, stelt u de EQ-modus in op Grafische EQ.
Raadpleeg voor details “EQ-modus instellen” (pagina 16).
1
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
Grafische EQ-modus te kiezen en druk dan op de
toets
/ /ENT.
3
Druk op BAND/TA om de band te kiezen die u
wenst aan te passen.
Band1 → Band2 → Band3 → Band4 → Band5 →
Band6 → Band7 → Band1
Draai aan de encoder-draaiknop om het niveau
in te stellen.
Druk op SOURCE/
stellen.
↔
• Als YES is geselecteerd, wordt de aangepaste inhoud beveiligd en
opgeslagen in de voorkeuzetoetsen. Als u de parameter in een
beschermde voorkeuzetoets wilt opslaan, kunt u kiezen uit
“REPLACE YES/NO”.
• Als u NO kiest, wordt de voorkeuzetoets opgeslagen.
Band-1 (63 Hz) / Band-2 (150 Hz) / Band-3 (400 Hz) /
Band-4 (1 kHz) / Band-5 (2,5 kHz) / Band-6 (6,3 kHz) /
Band-7 (17,5 kHz)
Instelbaar niveau: -6 tot +6 dB
6
Draai aan de encoder-draaiknop om PROTECT
YES/NO te kiezen, en druk vervolgens op de toets
/ /ENT om de aangepaste inhoud op te slaan.
PROTECT YES
(basisinstelling)
Druk op d of o om andere frequentiebanden te
kiezen.
Instelbare frequentiebanden:
20 Hz tot 20 kHz (in stappen van 1/3 octaaf)
5
9
4
Instelbare bandbreedte: 1, 1.5, 3
Draai aan de encoder-draaiknop om het niveau
in te stellen.
Instelbaar uitgangsniveau: -6 tot +6 dB
7
Om een andere band in te stellen, herhaalt u
stappen 3 t/m 6. Stel vervolgens alle banden in.
5
Om een andere band af te regelen, herhaalt u
stappen 3 en 4. Regel vervolgens alle banden af.
8
Als u klaar bent met instellen, kiest u een van de
voorkeuzetoetsen (1 tot 6), en houd u de
gewenste voorkeuzetoetsen minstens 2 seconden
ingedrukt.
6
Als u klaar bent met instellen, kiest u een van de
voorkeuzetoetsen (1 tot 6), en houd u de
gewenste voorkeuzetoetsen minstens 2 seconden
ingedrukt om de aangepaste inhoud op te slaan.
17-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 18
7
Draai aan de encoder-draaiknop om PROTECT
YES/NO te kiezen, en druk vervolgens op de toets
/ /ENT om de aangepaste inhoud op te slaan.
PROTECT YES
(basisinstelling)
↔
4,2k. (F/R/Sub-W)-modus
Afsnijfrequentie
(stappen van
1/3 octaaf)
PROTECT NO
Curve
Niveau
HPF
LPF
HPF
Lagetonenluidspreker
----
20 Hz 200 Hz
----
Houd na het instellen de toets
/ESC minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
Hogetonenluidspreker
achter
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/oct.
----
0 tot
-12 dB
• Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
ingeschakeld (pagina 16).
• De opgeslagen inhoud kan worden opgeroepen door de bewerking
uit te voeren in “De opgeslagen equalizercurve oproepen”
(pagina 18).
• Door te drukken op AUDIO/RTN als de Grafische EQ wordt
aangepast, gaat u terug naar het vorige item.
• Als MultiEQ is ingeschakeld, is de toets A.SEL niet werkzaam. Zie
“EQ-modus instellen” (pagina 16) voor details.
• Als gedurende 60 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
keert het toestel terug naar de normale modus.
Hogetonenluidspreker
voor
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/oct.
----
0 tot
-12 dB
• Als YES is geselecteerd, wordt de aangepaste inhoud beveiligd en
opgeslagen in de voorkeuzetoetsen. Als u de parameter in een
beschermde voorkeuzetoets wilt opslaan, kunt u kiezen uit
“REPLACE YES/NO”.
• Als u NO kiest, wordt de voorkeuzetoets opgeslagen.
8
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
(Verschillend van effectieve weergave)
2,2k. (3-wegse)-modus
Afsnijfrequentie
(stappen van
1/3 octaaf)
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
2
Draai aan de encoder-draaiknop om het
gewenste equalizerkarakteristiek in te stellen en
druk dan op de toets / /ENT.
3
Druk op een van de voorkeuzezendertoetsen
(1 tot 6) waaronder het gewenste
equalizerkarakteristiek werd opgeslagen.
4
Druk nogmaals op de voorkeuzetoetsen om terug
te gaan naar de DSP-instelmodus.
5
Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden
ingedrukt om terug te keren naar de normale
modus.
• Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
ingeschakeld (pagina 16).
• U kunt de aangepaste equalizercurve oproepen via
“Fabrieksinstellingen van equalizer” (op pagina 16).
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als gedurende 60 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
keert het toestel terug naar de normale modus.
FLAT, 6,
0 tot
12, 18,
-12 dB
24 dB/oct.
Lage tonen Hoge tonen
De opgeslagen equalizercurve oproepen
1
LPF
Curve
Niveau
HPF
LPF
HPF
LPF
----
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/oct.
0 tot
-12 dB
Middentonenluidspreker
20 Hz 200 Hz
20 Hz 200 kHz
FLAT, 6, FLAT, 6,
12, 18,
12, 18,
24 dB/oct. 24 dB/oct.
0 tot
-12 dB
Hogetonenluidspreker
1 kHz 20 kHz,
(20 Hz 20 kHz)*
----
FLAT*,
6, 12, 18,
24 dB/oct.
0 tot
-12 dB
Lagetonenluidspreker
----
* Alleen als Gebruiker is gekozen bij “De frequentiecurve instellen voor
de hogetonenluidspreker (TW SETUP)” (pagina 27).
Lage tonen Middentonen Hoge tonen
Scheidingsfilter
Scheidingsfilter (X-OVER):
Dit toestel is uitgerust met een actief scheidingsfilter. Het
scheidingsfilter beperkt de frequenties die naar de uitgangen worden
gestuurd. Elk kanaal wordt onafhankelijk geregeld. Elk
luidsprekerpaar kan dus worden aangestuurd met de frequenties
waarvoor het is ontworpen.
Het scheidingsfilter regelt het HPF (hoogdoorlaatfilter) of LPF
(laagdoorlaatfilter) van elke band, alsook de curve (hoe snel het filter
de hoge of lage tonen afsnijdt). De afstelling moet overeenkomen met
de weergave-eigenschappen van de luidsprekers. Afhankelijk van de
luidsprekers is een passief netwerk eventueel niet vereist. Als u niet
zeker bent, dient u contact op te nemen met uw Alpine-dealer.
18-NL
(Verschillend van effectieve weergave)
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 19
Niveau-aanpassing
(0 tot -12 dB)
Uitgangsfrequentiebereik
*1 Raadpleeg “De frequentiecurve instellen voor de
hogetonenluidspreker (TW SETUP)” (pagina 27) als Fabrikant is
gekozen.
*2 Raadpleeg “De frequentiecurve instellen voor de
hogetonenluidspreker (TW SETUP)” (pagina 27) als Gebruiker is
gekozen.
VLAKKE curve
Curve-instelling
20 Hz
Afsnijfrequentie
HPF
(Verschillend van
Afsnijfrequentie effectieve weergave)
LPF
• HPF (hoogdoorlaatfilter): Snijdt de lage tonen af en laat de hoge
frequenties door.
• LPF (laagdoorlaatfilter): Snijdt de hoge tonen af en laat de lage
frequenties door.
• Curve: De niveauwijziging (in dB) voor een frequentiewijziging
van één octaaf.
• Hoe groter de curvewaarde, hoe steiler de flank wordt.
• Stel de curve in op FLAT (vlak) om de hoog- en
laagdoorlaatfilters te omzeilen.
• Gebruik geen tweeter als het HPF niet ingeschakeld is of als het
ingesteld is op een lage frequentie; omdat lage tonen worden
weergegeven, kan de luidspreker beschadigd raken.
• U kunt de scheidingsfrequentie niet hoger instellen dan het HPF of
lager dan het LPF.
• De afregeling moet gebeuren overeenkomstig de aanbevolen
scheidingsfrequentie van de aangesloten luidsprekers. Ga na wat
de aanbevolen scheidingsfrequentie van de luidsprekers is. Als u
een frequentiebereik buiten het aanbevolen frequentiebereik
instelt, kunt u de luidsprekers beschadigen.
Raadpleeg de respectieve gebruikshandleidingen voor de
aanbevolen scheidingsfrequenties van Alpine-luidsprekers.
We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of storingen in
luidsprekers wanneer het scheidingsfilter buiten de aanbevolen
waarde wordt ingesteld.
Scheidingsfilter aanpassen en instellingen
opslaan
Voor u volgende procedures uitvoert, verwijzen we naar
“Scheidingsfilter” (pagina 18).
1
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de modus
van het scheidingsfilter te kiezen en druk dan op
de toets
/ /ENT.
2,2k. (3-wegs)-systeem
3
5
Gebruiker is geselecteerd bij “De frequentiecurve instellen voor
de hogetonenluidspreker (TW Setup)” (pagina 27). Wees
voorzichtig als u de curve instelt op FLAT, want afhankelijk van
de frequentiekarakteristiek kan de luidspreker beschadigd raken.
Als op dit toestel de frequentiecurve voor de hogetonenluidspreker
wordt ingesteld op FLAT, verschijnt een waarschuwing.
6
7
Herhaal de stappen 3 tot 6 om aanpassingen aan
de andere banden te maken.
8
Als u klaar bent met instellen, kiest u een van de
voorkeuzetoetsen (1 tot 6), door de gewenste
toetsen minstens 2 seconden in te drukken.
9
Draai aan de encoder-draaiknop om PROTECT
YES/NO te kiezen, en druk vervolgens op de toets
/ /ENT om de aangepaste inhoud op te slaan.
PROTECT YES
(basisinstelling)
PROTECT NO
10 Houd na het instellen de toets
/ESC minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als gedurende 60 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
keert het toestel terug naar de normale modus.
4,2k. (F/R/Sub-W)-systeem
3
Druk op BAND/TA om de band te kiezen die u
wenst aan te passen.
4,2k. (F/R/Sub-W)-systeem / L=R
Instelitems:
LOW / MID / HIGH
4,2k. (F/R/Sub-W)-systeem / L/R
Instelitems:
LOW-L / LOW-R / MID-L / MID-R / HIGH-L / HIGH-R
2,2k. (3-wegse)-systeem/ L/R
4
Druk op de toets d of o om de gewenste
afsnijfrequentie te kiezen (punt scheidingsfilter).
Instelbare frequentiebanden:
Druk op de toets d of o om de gewenste
afsnijfrequentie te kiezen (punt scheidingsfilter).
4,2k. (F/R/Sub-W)-systeem
Instelitems:
20 Hz~200 Hz
2,2k. (3-wegs)-systeem
20 Hz~200 Hz
20 Hz~20 kHz
(1 kHz~20 kHz)*1 /(20 Hz~20 kHz)*2
↔
• Als YES is geselecteerd, wordt de aangepaste inhoud beveiligd en
opgeslagen in de voorkeuzetoetsen. Als u de parameter in een
beschermde voorkeuzetoets wilt opslaan, kunt u kiezen uit
“REPLACE YES/NO”.
• Als u NO kiest, wordt de voorkeuzetoets opgeslagen.
Instelitems:
LOW / MID-L / MID-H / HIGH
Instelitems:
LOW / MID-L
MID-H
HIGH
Draai aan de encoder-draaiknop om het
uitgangsniveau in te stellen.
Instelbaar uitgangsniveau: - 12 tot 0 dB.
2,2k. (3-wegse)-systeem/ L=R
4
om de curve in te stellen.
Instelbare curve: FLAT* , 6 dB/oct., 12 dB/oct.,
18 dB/oct., 24 dB/oct.
* FLAT kan alleen worden ingesteld voor de curve HIGH als
Druk op BAND/TA om de band te kiezen die u
wenst aan te passen.
Instelitems:
LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L /
MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R
Druk op SOURCE/
5
Druk op SOURCE/
om de curve in te stellen.
Instelbare curve: FLAT, 6 dB/oct., 12 dB/oct., 18 dB/oct.,
24 dB/oct.
19-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 20
6
Draai aan de encoder-draaiknop om het
uitgangsniveau in te stellen.
Instelbaar uitgangsniveau: -12 tot 0 dB.
7
Herhaal de stappen 3 tot 6 om aanpassingen aan
de andere banden te maken.
Voorbeeld 1. Luisterpositie: Stoel links voor
Stel de tijdcorrectie van de luidspreker links voor in op
een hoge waarde en de luidspreker rechts achter op
nul of een lage waarde.
• Terwijl u de X-over aanpast, moet u rekening houden met het
frequentiebereik van de aangesloten luidsprekers.
• De opgeslagen inhoud wordt niet verwijderd, zelfs niet als u het
toestel terugstelt of de batterij losmaakt.
• De opgeslagen inhoud kan worden opgeroepen door de bewerking
uit te voeren in “Opgeslagen instellingen voor het scheidingsfilter
oproepen” (pagina 20).
• Door te drukken op AUDIO/RTN als de X-over wordt aangepast,
gaat u terug naar het vorige item.
• Als MultiEQ is ingeschakeld, is de toets A.SEL niet werkzaam. Zie
“EQ-modus instellen” (pagina 16) voor details.
• Over het 4,2k (F/R/Sub-W) / 2,2k (3-wegse) systeem. U kunt naar
de modus voor een 4,2k (F/R/Sub-W) / 2,2k (3-wegs)-systeem
schakelen met de 4,2k (F/R/Sub-W) / 2,2k (3-wegse)-schakelaar
onderaan het toestel (pagina 40 tot 42).
F/R Sub-W
3-WEGS
Als u instelt op “3-wegs”:
Het toestel kan in een 2,2-kanaals systeem werken.
Bij instelling op “F/R/Sub-W”:
Het toestel kan in een 4,2-kanaals systeem werken.
Opgeslagen instellingen voor het
scheidingsfilter oproepen
1
5,1ms
0,5m
2,25m
Het geluid is niet in evenwicht omdat de afstand tussen de
luisterpositie en de verschillende luidsprekers verschillend is.
Het verschil in afstand tussen de luidsprekers links voor en
rechts achter bedraagt 1,75 m.
Hier berekenen we de correctiewaarde voor de luidspreker
links voor in bovenstaande situatie.
Omstandigheden:
Verste luidspreker – luisterpositie: 2,25 m
Luidspreker links voor – luisterpositie: 0,5 m
Berekening: L = 2,25 m - 0,5 m = 1,75 m
Tijdcorrectie = 1,75 ÷ 343*1 x 1.000 = 5,1 (ms)
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de modus
van het scheidingsfilter te kiezen en druk dan op
de toets
/ /ENT.
3
Druk op een van de voorkeuzezendertoetsen
(1 tot 6) waaronder het gewenste karakteristiek
werd opgeslagen.
4
Druk nogmaals op de voorkeuzetoetsen om
terug te gaan naar de DSP-instelmodus.
5
Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden
ingedrukt om terug te keren naar de normale
modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
*1 Snelheid van het geluid: 343 m/sec. bij 20 °C
Met andere woorden: door voor de luidspreker links voor een
tijdcorrectie van 5,1 ms in te stellen, lijkt het alsof deze
luidspreker zich op dezelfde afstand bevindt als de verste
luidspreker.
De tijdcorrectie elimineert de verschillen in de tijd die het
geluid nodig heeft om de luisterpositie te bereiken.
De tijd van de luidspreker links voor wordt met 5,1 ms
gecorrigeerd, zodat het geluid van die luidspreker op
hetzelfde ogenblik de luisterpositie bereikt als het geluid van
de andere luidsprekers.
Voorbeeld 2. Luisterpositie: Alle stoelen
Stel de correctiewaarde van elke luidspreker ongeveer gelijk in.
1
Ga in de luisterpositie zitten (de bestuurdersstoel,
enz.) en meet de afstand (in meter) tussen uw
hoofd en de verschillende luidsprekers.
2
Bereken het verschil in afstand tussen de verste
luidspreker en de andere luidsprekers.
Tijdcorrectie
De afstand tussen de luisteraar en de luidsprekers in een auto kan
sterk variëren wegens de complexe opstelling van de luidsprekers.
Dit verschil in afstand tussen de luidsprekers en de luisteraar
veroorzaakt een verschuiving in het geluidsbeeld en de
frequentiekarakteristieken. De reden hiervoor is het tijdsverschil dat
optreedt tussen het ogenblik waarop het geluid het rechteroor en het
linkeroor bereikt.
Om dit te corrigeren kan dit toestel het audiosignaal vertragen naar de
luidsprekers die zich het dichtst bij de luisteraar bevinden. Dit creëert
een indruk van grotere afstand ten opzichte van die luidsprekers. De
luisteraar kan dus eigenlijk op een gelijke afstand tussen de linker- en
de rechterluidsprekers worden geplaatst.
De aanpassing gebeurt voor elke luidspreker in stappen van 3,4 cm.
20-NL
L = (afstand tot verste luidspreker) - (afstand tot andere
luidsprekers)
3
Deel de berekende afstanden voor de luidsprekers
door de snelheid van het geluid (343 m/sec. bij 20 °C).
Deze waarden vormen de tijdcorrectie voor de
verschillende luidsprekers.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 21
Tabel met tijdverschillen
Eenheid van de tijdcorrectie instellen
Vertragingsnummer
Afstand
(cm)
Afstand
(inch)
Vertragingsnummer
Afstand
(cm)
Afstand
(inch)
0
0,0
0,0
51
173,4
68,3
1
3,4
1,3
52
176,8
69,7
2
6,8
2,7
53
180,2
71,0
3
10,2
4,0
54
183,6
72,4
4
13,6
5,4
55
187,0
73,7
5
17,0
6,7
56
190,4
75,0
6
20,4
8,0
57
193,8
76,4
7
23,8
9,4
58
197,2
77,7
8
27,2
10,7
59
200,6
79,1
U kunt de eenheid van de tijdcorrectie (cm of inch) wijzigen.
1
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de selectiemodus in te
stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de AUDIOmodus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
Bluetooth ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth
9
30,6
12,1
60
204,0
80,4
10
34,0
13,4
61
207,4
81,7
11
37,4
14,7
62
210,8
83,1
12
40,8
16,1
63
214,2
84,4
13
44,2
17,4
64
217,6
85,8
14
47,6
18,8
65
221,0
87,1
15
51,0
20,1
66
224,4
88,4
16
54,4
21,4
67
227,8
89,8
17
57,8
22,8
68
231,2
91,1
18
61,2
24,1
69
234,6
92,5
19
64,6
25,5
70
238,0
93,8
20
68,0
26,8
71
241,4
95,1
21
71,4
28,1
72
244,8
96,5
22
74,8
29,5
73
248,2
97,8
23
78,2
30,8
74
251,6
99,2
24
81,6
32,2
75
255,0
100,5
25
85,0
33,5
76
258,4
101,8
26
88,4
34,8
77
261,8
103,2
27
91,8
36,2
78
265,2
104,5
28
95,2
37,5
79
268,6
105,9
29
98,6
38,9
80
272,0
107,2
30
102,0
40,2
81
275,4
108,5
31
105,4
41,5
82
278,8
109,9
32
108,8
42,9
83
282,2
111,2
33
112,2
44,2
84
285,6
112,6
34
115,6
45,6
85
289,0
113,9
35
119,0
46,9
86
292,4
115,2
36
122,4
48,2
87
295,8
116,6
37
125,8
49,6
88
299,2
117,9
38
129,2
50,9
89
302,6
119,3
39
132,6
52,3
90
306,0
120,6
40
136,0
53,6
91
309,4
121,9
41
139,4
54,9
92
312,8
123,3
42
142,8
56,3
93
316,2
124,6
2,2k. (3-wegs)-systeem
43
146,2
57,6
94
319,6
126,0
44
149,6
59,0
95
323,0
127,3
45
153,0
60,3
96
326,4
128,6
46
156,4
61,6
97
329,8
130,0
L-F (basisinstelling)
(Mid-L)
R-R
→
L-SW
(High-R)
47
159,8
63,0
98
333,2
131,3
4,2k. (F/R/Sub-W)-systeem
48
163,2
64,3
99
336,6
132,7
49
166,6
65,7
50
170,0
67,0
L-F (basisinstelling)
(Voor-L)
R-R
→
L-SW
(Voor-R)
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de T.CORR
Parameter-modus te kiezen en druk dan op de
toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop om de
gewenste items te selecteren en druk dan op de
toets
/ /ENT.
T.CORR Parameter<cm>
(basisinstelling)
5
↔
T.CORR Parameter<inch>
Houd na het instellen de toets FUNC./SETUP
minstens 2 seconden ingedrukt om terug te keren
naar de normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
• Als er in de SETUP-modus gedurende 60 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelmodus geannuleerd.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt om de
instelmodus te annuleren.
Tijdcorrectie aanpassen en opslaan
Raadpleeg “Tijdcorrectie” (pagina 20) voor u volgende procedures
uitvoert.
1
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Scheidingsfilter ↔ T.Correctie ↔
Parametrische EQ / Grafische EQ ↔ Media Xpander
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
T.Correctie-modus te kiezen en druk dan op de
toets
/ /ENT.
3
Druk op BAND/TA om de luidspreker te kiezen die
u wenst aan te passen.
4
→
→
→
→
R-F
→
L-R
→
(Mid-R)
(High-L)
R-SW
→
L-F
(Mid-L)
R-F
→
L-R
→
(Voor-R)
(Achter-L)
R-SW
→
L-F
(Voor-L)
Draai aan de encoder-draaiknop om de afstand
aan te passen (0,0 tot 336,6 cm).
21-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 22
5
Herhaal stappen 3 en 4 om een andere luidspreker
in te stellen.
6
Als u klaar bent met instellen, kiest u een van de
voorkeuzetoetsen (1 tot 6), en houd u de
gewenste voorkeuzetoetsen minstens 2 seconden
ingedrukt.
7
Draai aan de encoder-draaiknop om PROTECT
YES/NO te kiezen, en druk vervolgens op de toets
/ /ENT om de aangepaste inhoud op te slaan.
PROTECT YES
(basisinstelling)
↔
Met MX (Media Xpander) zijn stemmen of instrumenten duidelijk
waarneembaar, ongeacht de muziekbron. De FM-radio, CD-speler en
iPod kunnen de muziek ook in auto’s met veel geluid van de weg
duidelijk weergeven.
1
2
PROTECT NO
• Als YES is geselecteerd, wordt de aangepaste inhoud beveiligd en
opgeslagen in de voorkeuzetoetsen. Als u de parameter in een
beschermde voorkeuzetoets wilt opslaan, kunt u kiezen uit
“REPLACE YES/NO”.
• Als u NO kiest, wordt de voorkeuzetoets opgeslagen.
8
MX-modus instellen
Druk op SOURCE/ om de bron te selecteren
waarvoor u Media Xpander wenst te gebruiken.
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de Media
Xpander-modus te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop om het
gewenste niveau Media Xpander te kiezen.
Houd na het instellen de toets
/ESC minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
FM (MX-niveau 1 tot 3):
De middelhoge tot hoge frequenties worden helderder en
het geluid is beter in evenwicht op alle frequenties.
• De opgeslagen inhoud wordt niet verwijderd, zelfs niet als u het
toestel terugstelt of de batterij losmaakt.
• De opgeslagen inhoud kan worden opgeroepen door de bewerking
uit te voeren in “Opgeslagen instellingen voor tijdcorrectie
oproepen” (pagina 22).
• Door te drukken op AUDIO/RTN als de tijdcorrectie wordt
aangepast, gaat u terug naar het vorige item.
• Als MultiEQ is ingeschakeld, is de toets A.SEL niet werkzaam. Zie
“EQ-modus instellen” (pagina 16) voor details.
• Als gedurende 60 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
keert het toestel terug naar de normale modus.
CD (MX-niveau 1 tot 3):
De CD-modus moet tijdens het afspelen een enorme
hoeveelheid gegevens verwerken. MX maakt gebruik van
deze grote hoeveelheid gegevens om de klank
duidelijker en helderder weer te geven.
De opgeslagen instellingen voor de
tijdcorrectie oproepen
1
Druk op de toets A.SEL om de DSP-regelmodus
op te roepen.
Media Xpander ↔ Crossover ↔ T.Correction ↔
Parametric EQ / Graphic EQ ↔ Media Xpander
CMPM (MX-niveau 1 tot 3):
Hiermee wordt informatie gecorrigeerd die tijdens de
compressie werd verloren. Hiermee wordt een erg
harmonisch geluid weergegeven dat het origineel zeer
dicht benadert.
DVD (Video CD)
(MOVIE MX-niveau 1 tot 2):
Het dialooggedeelte van een video wordt veel duidelijker
weergegeven.
(DVD MUSIC):
Een DVD of Video-CD bevat een groot gegevensvolume,
zoals een muziekclip. MX gebruikt deze gegevens om het
geluid nauwkeurig weer te geven.
AUX (MX-niveau 1):
Kies de MX-modus (CMPM, MOVIE of MUSIC) die
overeenkomt met de aangesloten media.
Als twee externe toestellen aangesloten zijn, kan voor elk
medium een andere MX-modus worden geselecteerd.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
T.Correctie-modus te kiezen en druk dan op de
toets
/ /ENT.
3
Druk op een van de voorkeuzezendertoetsen
(1 tot 6) waaronder het gewenste karakteristiek
werd opgeslagen.
5
4
Druk nogmaals op de voorkeuzetoetsen om terug
te gaan naar de DSP-instelmodus.
5
Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden
ingedrukt om terug te keren naar de normale
modus.
• Om de MX-modus te annuleren voor alle muziekbronnen, stelt u
MX in op OFF.
• Voor elke muziekbron, zoals FM-radio, CD en MP3/WMA/AAC,
kan een eigen MX-instelling worden gebruikt.
• Als u op disks met MP3/WMA/AAC en CD-DA de bron verandert
van “MP3/WMA/AAC naar CD-DA” of “CD-DA naar
MP3/WMA/AAC”, kan de omschakeling van de MX-modus een
kleine vertraging in het afspelen veroorzaken.
• Door de instelling Geen effect te kiezen, wordt de MX-modus voor
elke muziekbron uitgeschakeld.
• Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
ingeschakeld.
• Er is geen MX-modus voor MW- en LW-radio.
• Als een audioprocessor met de MX-functie (PXA-H701, enz.) is
aangesloten, wordt de eigen MX-bewerking toegepast op de
muziekbron. Aangezien de MX-instellingen van de processor niet
noodzakelijk overeenstemmen met de head-unit, moet de
audioprocessor worden aangepast. Voor meer informatie
verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing van de audioprocessor.
• “CMPM” wordt gebruikt voor MP3/WMA/AAC en iPod.
• Als gedurende 60 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
keert het toestel terug naar de normale modus.
• Door te drukken op AUDIO/RTN tijdens de procedure keert u
terug naar de vorige modus.
22-NL
Houd na het instellen de toets
/ESC minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 23
De weergave in CD-modus:
Andere functies
TEKST (NAAM VAN TRACK)*2
TRACKNUMMER/VERSTREKEN TIJD
TEKST (NAAM VAN CD)*2
TEKST (NAAM VAN TRACK)*2
TEKST (NAAM VAN TRACK)*2
KALENDER/KLOK
TITLE
TEKST (NAAM VAN TRACK)*2
(Leeg)
TRACKNUMMER/VERSTREKEN TIJD
(Leeg)
Tekst weergeven
De weergave in MP3/WMA/AAC-modus:
Tekstinformatie, zoals de naam van de CD en de track, wordt
weergegeven als u een CD afspeelt die compatibel is met CD-tekst.
Het is ook mogelijk om de mapnaam, de bestandsnaam, de tag, enz.
weer te geven tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC-bestanden.
Druk op TITLE.
Telkens als u op de toets drukt, verandert het display.
• Als u het display wilt veranderen als Tekstscroll is ingesteld op
handmatig, drukt u op TITLE terwijl de tekst aan het scrollen is.
Als het scrollen is voltooid, drukt u op TITLE om weer door de
tekst te scrollen.
BESTANDSNAAM
MAPNAAM*3
MAPNUMMER/BESTANDSNUMMER/
VERSTREKEN TIJD
BESTANDSNAAM
ARTIESTENNAAM*4
NAAM VAN LIEDJE*4
*5
ALBUMNAAM*4
*5
NAAM VAN LIEDJE*4
NAAM VAN LIEDJE*4
(Leeg)
CALENDAR/CLOCK
(Leeg)
De weergave in radiomodus:
Als er PS (programmadienstnaam) is
NAAM VAN LIEDJE*4
MAPNUMMER/BESTANDSNUMMER/VERSTREKEN TIJD
PS (programmadienstnaam)*1
(Leeg)
BESTANDSNAAM
PS (programmadienstnaam)*1
MAPNUMMER/BESTANDSNUMMER/VERSTREKEN TIJD
KALENDER/KLOK
*1 Houd de toets TITLE minstens 2 seconden ingedrukt als PS wordt
PS
(programmadienstnaam)*1
PTY (programmatype)
Radiotekst
(Leeg)
Radiotekst
(Leeg)
PS (Programme Service Name)*1
(Leeg)
Als er geen PS (programmadienstnaam) is
FREQUENTIE
FREQUENTIE
(Leeg)
KALENDER/KLOK
FREQUENTIE
Radiotekst
PTY (programmatype)
Radiotekst
(Leeg)
FREQUENTIE
(Leeg)
(Leeg)
weergegeven in de radiomodus, frequentie wordt gedurende 5
seconden weergegeven.
*2 Weergegeven tijdens het afspelen van een CD met CD-tekst.
*3 De bronmap wordt weergegeven als leeg.
*4 ID3-tag/WMA-tag
Als een MP3/WMA/AAC-bestand ID3/WMA-taginformatie bevat,
wordt de ID3/WMA-taginformatie weergegeven (bijv. naam van de
track, naam van de artiest en naam van het album). Alle andere
taggegevens worden genegeerd.
*2-4 Als er geen tekstinformatie is, wordt geen boodschap
weergegeven.
*5 Als “Text Scroll Auto” is ingesteld bij “Instellen van het scrollen
(Text Scroll)” (pagina 28), kan het display niet worden
omgeschakeld door op TITLE te drukken. De inhoud op het
display zal afwisselend omschakelen.
23-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 24
Weergave indicatoren
SET-UP
Als de tekst wordt weergegeven, gaan de volgende
indicatoren aan, overeenkomstig de modus.
Indicator/modus
CD-modus
MP3/WMA/AAC
-modus
-
Mapnaam wordt
weergegeven
-
Naam van
liedje wordt
weergegeven
Naam van
liedje wordt
weergegeven
-
Artiestennaam
wordt
weergegeven
Artiestennaam
wordt
weergegeven
-
Albumnaam
wordt
weergegeven
Albumnaam
wordt
weergegeven
-
Bestandsnaam
wordt
weergegeven
iPod-modus
U kunt het toestel gemakkelijk aanpassen aan uw eigen voorkeur en
gebruik. Vanuit het menu SETUP kunnen Geluidsinstelling, Displayinstelling, enz. worden gewijzigd.
-
Encoder-draaiknop
SOURCE/
/ /ENT
-
AUDIO/RTN
Tekst (CD-naam)
wordt
weergegeven
-
-
Tekst (Tracknaam)
wordt
weergegeven
-
-
Over “Tekst”
Tekstcompatibele CD’s bevatten tekstinformatie, zoals
de naam van de CD en de naam van de track. Dergelijke
tekstinformatie wordt “text” genoemd.
• Afhankelijk van het soort tekens is het mogelijk dat sommige
tekens met dit toestel niet goed worden weergegeven.
• Om tekstinformatie te kunnen weergeven, moet de CD-wisselaar
ook compatibel zijn met CD-tekst.
• Als er geen tekstinformatie is, is het display leeg.
• Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat de tekst of de
taginformatie niet goed wordt weergegeven.
Tijd weergeven
Druk herhaaldelijk op TITLE tot de tijd wordt
weergegeven.
Bij elke druk op de knop verandert het display.
Voor meer details zie “Weergave van tekst” (pagina 23).
• Als u in de modus Prioriteit voor de tijdafbeelding een andere
tuner of CD-functie kiest, wordt de tijdsweergave onmiddellijk
onderbroken. De gekozen functie wordt ongeveer 5 seconden
weergegeven, waarna de tijd opnieuw op het display verschijnt.
Black-outmodus in- en uitschakelen
Als de black-outmodus is ingeschakeld (behalve in de radiomodus),
worden alle indicaties op het display uitgeschakeld om energie te
sparen.
Deze bijkomende energie verbetert de geluidskwaliteit.
Houd de toets TITLE minstens 2 seconden ingedrukt
om de black-outmodus in werking te stellen.
Alle indicaties op het display van dit toestel zullen worden
uitgeschakeld.
De indicator “B.OUT” gaat branden.
• Als u tijdens de black-outmodus op een willekeurige toets op het
toestel drukt, wordt de functie gedurende 5 seconden weergegeven
om de bediening te tonen, waarna het toestel terugkeert naar de
black-outmodus.
Om de black-outmodus te annuleren, houdt u de toets TITLE
minstens 2 seconden ingedrukt.
FUNC./SETUP
Gebruik stap 1 tot 5 om een SETUP-modus die u wilt
wijzigen te kiezen. Zie het betreffende hoofdstuk
hieronder voor details over het geselecteerde SETUPitem.
1
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om de selectiemodus SETUP
in werking te stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om het
gewenste item te selecteren en druk dan op de
toets
/ /ENT.
Tekst:
Bluetooth*1 ↔ GENERAL ↔ AUDIO ↔ DISPLAY ↔
TUNER ↔ Bluetooth*1
(bijv. AUDIO kiezen)
3
Draai aan de encoder-draaiknop om een
instellingsitem te kiezen en druk dan op de toets
/ /ENT.
(bijv. Subwoofer kiezen)
Bluetooth*1:
Bluetooth IN
ALGEMEEN:
Birthday Set ↔ Clock Mode ↔ Clock ↔ Clock Adjust*2
↔ Play Mode ↔ Beep ↔ INT Mute*3 ↔ AUX+ Setup ↔
AUX IN ↔ AUX Name*4 ↔ Digital AUX ↔ Power IC ↔
Steering ↔ Language Set ↔ Demo ↔ Birthday Set
AUDIO:
*14
Subwoofer ↔ SUBW. System*5 ↔ Factory’ s EQ*6 ↔
T.CORR Parameter*7 ↔ Filter Type ↔ SUBW. Phase ↔
SUBW. Channel ↔ TW Setup*8 ↔ EQ Mode*9 ↔
Subwoofer
DISPLAY:
Illumination ↔ Dimmer ↔ Scroll Type ↔ Text Scroll ↔
Font Select ↔ BGV Select ↔ Calendar ↔ Opening MSG ↔
Illumination
TUNER:
FM Level ↔ RDS Regional*10 ↔ Alert PTY31*11 ↔
PI Seek*12 ↔ Auto Clock*13 ↔ FM Level
*1 Alleen weergegeven als INT MUTE op OFF staat.
*2 Zie “Tijd en kalender instellen” (pagina 7).
*3 Alleen weergegeven als Bluetooth IN op OFF staat.
*4 Alleen weergegeven als AUX IN is ingeschakeld.
*5 Alleen weergegeven als Subwoofer is ingeschakeld.
*6 Zie “Fabrieksinstellingen van equalizer” (pagina 16).
*7 Zie “Tijdcorrectie-eenheid instellen” (pagina 21).
*8 Wordt alleen weergegeven als 2,2-kanaals (3-wegs) is ingesteld.
*9 Raadpleeg “EQ-modus instellen” (pagina 16).
*10 Zie “Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen” (pagina 9).
*11 Raadpleeg “PTY31-ontvangst (nooduitzending) instellen” (pagina
10).
24-NL
BAND/TA
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 25
*12 Zie “Instellen van het zoeken volgens programma-identificatie (PI
Functie Sound Guide (pieptoon)
SEEK)” (pagina 10).
*13 Zie “Tijd instellen op automatisch aanpassen” (pagina 9).
*14 Deze items kunnen niet worden aangepast als MultEQ (pagina 16)
op ON is ingesteld.
Deze functie geeft geluidsfeedback met variërende tonen, afhankelijk
van de ingedrukte toets.
4
Draai aan de encoder-draaiknop om de
instelling te wijzigen en druk dan op de toets
/ /ENT.
(bijv. Subwoofer ON of Subwoofer OFF selecteren.)
5
Houd de toets FUNC./SETUP minstens 2
seconden ingedrukt om terug te keren naar de
normale modus.
• Door op AUDIO/RTN te drukken, keert u terug naar de vorige
SETUP-modus.
• Als u gedurende 60 seconden geen bewerking uitvoert, wordt
SETUP geannuleerd.
Bluetooth-instellingen
Kies Bluetooth in het hoofdinstelmenu in stap 2 hierboven.
Als een optionele Bluetooth Box is aangesloten, kunt u handenvrij
bellen met een mobiele telefoon die met Bluetooth is uitgerust.
Deze instelling kunt u maken als de Bluetooth Box is aangesloten en
de Bluetooth-functie wordt gebruikt. Voor meer informatie verwijzen
we naar de gebruiksaanwijzing van de optionele Bluetooth Box.
De Bluetooth IN-aansluiting instellen
Bluetooth IN ADPTER / Bluetooth IN OFF (basisinstelling)
Stel de ADAPTER in als de Bluetooth Box is aangesloten.
Algemene instelling
GENERAL wordt gekozen in het hoofdinstelmenu in stap 2.
Instellen openingsbericht verjaardag (verjaardag ingesteld)
mm/dd
Als het openingsbericht is ingesteld op ON (zie Instelling
“openingsbericht ON/OFF” op pagina 28), en u uw verjaardag
opgeeft, kan een bericht worden weergegeven op die dag.
Draai aan de encoder-draaiknop om “mm” (Maand) in te stellen en
druk dan op
/ /ENT. Draai nogmaals aan de
encoder-draaiknop om “dd” (Datum) in te stellen.
Instellen van de klokweergave (Klokmodus)
AM (Voormiddag) 12:00 (12 UUR) / 00:00 (24 UUR) (Basisinstelling)
U kunt het weergavetype van de klok kiezen; in 12 of 24 uren,
afhankelijk van uw voorkeur.
De Klokweergave in- of uitschakelen (Klok)
Klok ON (basisinstelling) / Klok OFF
Als ON is ingesteld, verschijnt de tijd altijd links onderaan het
display.
MP3/WMA/AAC-bestanden afspelen (Afspeelmodus)
CD-DA (basisinstelling) / CDDA&MP3/WMA
Dit toestel kan CD’s afspelen dat zowel CD- als MP3/WMA/AACbestanden bevat(gemaakt in een Verbeterd CD-formaat (CD Extra)).
In sommige situaties kan het afspelen van een verbeterde CD
moeilijk zijn. Voor deze gevallen kunt u alleen kiezen voor het
afspelen van een enkele sessie, die de CD-gegevens bevat.
Als een CD zowel CD- als MP3/WMA/AAC-bestanden bevat, begint
het afspelen vanaf het gedeelte met CD-gegevens op de CD.
Beep ON (basisinstelling) / Beep OFF
Mutemodus in- en uitschakelen (INT Mute)
INT Mute ON (basisinstelling) / INT Mute OFF (basisinstelling)
Als een toestel met de onderbrekingsfunctie wordt aangesloten, wordt
het audiosignaal automatisch gedempt als het onderbrekingssignaal
van het toestel binnenkomt.
AUX+-instelmodus instellen
AUX+ instelling ON / AUX+ instelling OFF (basisinstelling)
U kunt de audio van een extern toestel (zoals een draagbare speler)
dat is aangesloten op de iPod Direct connector van dit toestel
invoeren met behulp van een iPod Direct/RCA-Interfacekabel.
Een extern toestel en een iPod kunnen niet tegelijkertijd zijn
aangesloten.
AUX+ ON : Op ON instellen als een extern toestel is
aangesloten. Als u op SOURCE/ hebt
gedrukt en AUX+ hebt gekozen, wordt het
geluid van het externe toestel naar het
toestel gevoerd.
AUX+ OFF : Op OFF instellen als u een iPod hebt
aangesloten.
AUX-modus instellen (V-Link)
AUX IN ON / AUX IN OFF (basisinstelling)
U kunt het tv-/videogeluid invoeren door een optionele AiNET/RCA-aansluitkabel (KCA-121B) of Versatile Link-contactdoos
(KCA-410C) aan te sluiten op deze component.
U kunt de weergave van de AUX-naam wijzigen als AUX IN is
ingeschakeld. Druk op
/ /ENT als AUX IN is ingesteld op ON
en kies AUX Name door de encoder-draaiknop te draaien. Druk
vervolgens op
/ /ENT.
Draai daarna aan de encoder-draaiknop om de gewenste AUXnaam te kiezen.
Als de KCA-410C is aangesloten, kunt u twee AUX-namen kiezen.
• Via de KCA-410C kunt u tot 2 externe toestellen met RCA-uitgang
aansluiten. In dit geval drukt u op SOURCE/ om de AUXmodus te kiezen, waarna u op BAND/TA drukt om het gewenste
toestel te kiezen.
Instellen van de externe digitale ingang (Digital AUX)
Digital AUX ON / Digital AUX OFF (basisinstelling)
Wanneer een ALPINE Ai-NET-compatibele digitale audioprocessor
(PXA-H701) en een niet-Ai-NET-compatibele DVD-speler (DVE5207) zijn aangesloten, zet u Digital AUX op ON om te genieten van
5.1-kanaals surroundgeluid.
• Druk op SOURCE/ en kies de D.AUX-modus om het volume te
regelen, enz.
• Na het selecteren van de ingang moet u het contactslot uit- en
weer aanzetten. De instelling van de optische digitale
ingangsschakelaar is voltooid.
• Afhankelijk van de aangesloten audioprocessor wordt het geluid
van de DVD-speler mogelijk nog weergegeven, ondanks de
verandering van bron. Schakel in dit geval de DVD-speler uit.
CD-DA:
Alleen de CD-gegevens van Sessie 1
kunnen worden afgespeeld.
CDDA&MP3/WMA: CD-bestanden, MP3/MWA/ACC-bestanden
in Mixed Mode, en CD’s voor meerdere
sessies kunnen worden afgespeeld.
• Maak deze instelling voordat u een CD plaatst. Als u al een CD
hebt geplaatst, moet u deze eerst verwijderen. (Als u een MP3wisselaar gebruikt, moet u de CD’s verwisselen.)
25-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 26
Aansluiten op een externe versterker
POWER IC ON (basisinstelling) / POWER IC OFF
2
Als een externe versterker is aangesloten, kunt u de geluidskwaliteit
verbeteren door de voeding van de ingebouwde eindversterker uit te
schakelen.
(bijv. Druk op SOURCE op de toets voor de
stuurwielafstandsbediening).
POWER IC OFF: Gebruik deze modus als de lijnuitgang van
het toestel wordt gebruikt om een externe
versterker aan te sturen. In deze instelling is
de inwendige versterker van de head-unit
uitgeschakeld en kan deze geen signaal
naar de luidsprekers voeren.
Het gewijzigde signaal van de
stuurwielafstandsbediening verschijnt aan de linkerkant
van het display.
DE SOURCE FF
Links
voor
Versterker
Rechts
voor
Rechts
achter
POWER IC ON:
De gewijzigde signaalwaarde van de
stuurwielafstandsbediening
Links
achter
Versterker
3
De luidsprekers worden aangestuurd door
de ingebouwde versterker.
Luidsprekers
LUIDSPREKER
RECHTS VOOR
LUIDSPREKER
RECHTS ACHTER
LUIDSPREKER
LINKS ACHTER
Druk op de toets voor de
stuurwielafstandsbediening tot de gewijzigde
signaalwaarde van de stuurwielafstandsbediening
aan de linkerkant van het display verschijnt.
Rechts
voor
Druk op
DE SOURCE DE
De bevestigde signaalwaarde van de
stuurwielafstandsbediening
Rechts
achter
4
Links
achter
/ /ENT om de waarde in te stellen.
De bevestigde signaalwaarde van de
stuurwielafstandsbediening verschijnt aan de rechterkant
van het display. Als dit gebeurt, wordt de functie van het
toestel overgedragen naar de toets voor de
stuurwielafstandsbediening.
Herhaal stappen 1 tot 3, en stel elke toets in.
Als de instellingen zijn voltooid, drukt u op AUDIO/RTN
om terug te keren naar de vorige modus.
Lettertype taal instellen (Taalset)
Taal 1 (basisinstelling) / Taal 2 / Taal 3
LUIDSPREKER
LINKS VOOR
Links
voor
• Het systeem produceert geen geluid als de stroomuitgang is
uitgeschakeld.
Adaptieve stuurwielafstandsbediening instellen
Er kunnen twee lettertypes worden gekozen.
Taal 1: Normaal lettertype
Taal 2: Europees lettertype
Taal 3: Russisch lettertype
Demonstratie
Demo ON / Demo OFF (basisinstelling)
Steering ON / Steering OFF (basisinstelling)
Het toestel beschikt over een demofunctie voor beeld en geluid.
Dit toestel is compatibel met de adaptieve
stuurwielafstandsbediening. Met deze functie kan de bediening
worden uitgevoerd door het signaal van de
stuurwielafstandsbediening naar het toestel te sturen.
Om de stuurwielafstandsbediening te gebruiken, bedient u de
volgende toetsen nadat u de functie hebt ingeschakeld en op de toets
/ /ENT hebt gedrukt.
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Alpine-dealer voor meer inlichtingen.
1
Kies de aangewezen functie door de encoderdraaiknop te draaien.
(bijv. SOURCE kiezen)
POWER ↔ SOURCE ↔ BAND ↔ VOL. UP ↔
VOL. DN ↔ PAUSE ↔ MUTE ↔ BWD ↔ FWD ↔
P. UP ↔ P. DN ↔ A.PROC ↔ POWER
FF SOURCE FF
26-NL
• Om de demomodus af te sluiten, kiest u Demo OFF.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 27
Audio-instelling
AUDIO wordt geselecteerd in stap 2 van het hoofdinstelmenu.
In- en uitschakelen van de subwoofer
Subwoofer ON (basisinstelling) / Subwoofer OFF
Als de subwoofer is ingeschakeld, voert u de onderstaande stappen
uit om het uitgangsniveau van de subwoofer aan te passen.
1 Druk herhaaldelijk op AUDIO/RTN in de normale
modus om de SUBWOOFER-modus te kiezen.
SUBWOOFER → BASS → TREBLE → BALANCE →
FADER → AUTO VOLUME → DEFEAT → VOLUME →
SUBWOOFER
2 Regel het niveau met de encoder-draaiknop.
Subwoofersysteem instellen
Systeem 1 (basisinstelling) / Systeem 2
Kies Systeem 1 of Systeem 2 voor het gewenste subwoofereffect.
Systeem 1:
Systeem 2:
Het subwooferniveau verandert afhankelijk van
de instelling van het hoofdvolume.
De verandering van het subwooferniveau is niet
afhankelijk van de instelling van het
hoofdvolume. De subwoofer is bijvoorbeeld ook
hoorbaar bij lage volume-instellingen.
Filtertype instellen
L=R (basisinstelling) / L / R
L=R:
L/R:
Linker en rechter luidsprekers zijn gelijk
ingesteld.
Linker en rechter luidsprekers zijn individueel
ingesteld.
Subwooferfase instellen
SUBW. Fase 0° (basisinstelling) / SUBW. Fase 180°
De uitgangsfase voor de subwoofer schakelt om tussen
SUBWOOFER NORMAL (0°) en SUBWOOFER REVERSE (180°).
Om het niveau in te stellen, draait u aan de encoder-draaiknop.
Subwooferuitgang instellen (SUBW. kanaal)
SUBW. Stereo (basisinstelling) / Mono
U kunt de subwooferuitgang instellen op stereo of mono. Kies de
correcte uitgang voor uw type subwoofer.
Stereo:
Mono:
Subwoofer-stereouitgang (L/R)
Subwoofer-monouitgang
De frequentiecurve instellen voor de
hogetonenluidspreker (TW Setup)
TW Setup Fabrikant (basisinstelling) / TW Setup Gebruiker
Afhankelijk van de frequentiekarakteristiek van de luidspreker dient
u voorzichtig te zijn als u de frequentiecurve van de
hogetonenluidspreker in de 2,2k. (3-wegs)modus instelt op FLAT
(zie “Scheidingsfilter aanpassen en instellingen opslaan” op pagina
19), want de luidspreker kan beschadigd raken.
Fabrikant:
Gebruiker:
Om de luidspreker te beschermen, kan FLAT
niet worden ingesteld voor de frequentiecurve
van de hogetonenluidspreker in de 2,2k (3wegs)modus.
De instelling FLAT is mogelijk in de 2,2k (3wegs)modus.
Display-instelling
DISPLAY wordt gekozen in stap 2 van het hoofdinstelmenu.
Verlichtingskleur veranderen (Verlichting)
Verlichting TYPE 1 (basisinstelling)/ TYPE 2/ TYPE 3/ TYPE 4/ TYPE 5
TYPE1 ↔ TYPE2 ↔ TYPE3 ↔ TYPE4 ↔ TYPE5
U kunt de verlichtingskleur van de volgende zeven toetsen wijzigen.
SOURCE/ , BAND/TA, d , o ,
,
en MultEQ.
TYPE1: Als de kleur van de zeven toetsen blauw is, is de
kleur van de andere toets groen.
TYPE2: Als de kleur van de zeven toetsen groen is, is de
kleur van de andere toets ook groen.
TYPE3: Als de kleur van de zeven toetsen blauw is, is de
kleur van de andere toets rood.
TYPE4: Als de kleur van de zeven toetsen amber is, is
de kleur van de andere toets rood.
TYPE5: Als de kleur van de zeven toetsen rood is, is de
kleur van de andere toets rood.
Dimmerregeling
Automatische dimmer (basisinstelling) / Handmatige dimmer
Zet de functie Dimmerregeling op Automatisch om de helderheid van
het toestel te verminderen als de koplampen van de auto worden
ingeschakeld. Deze modus is interessant als u de achterverlichting
van het toestel ’s nachts te helder vindt.
• Als uw voertuig is uitgerust met een dimmerregeling voor de
dashboardverlichting, mag u de DIMMER-kabel (oranje) van de
radio nooit aansluiten op deze dimmerregeling.
27-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 28
Instellen van het scrolltype
Scrolltype TYPE 1 / Scrolltype TYPE 2 (basisinstelling)
U kunt kiezen tussen twee scrollmethoden.
Kies het gewenste type.
TYPE 1:
TYPE 2:
De tekens scrollen van rechts naar links, een
teken tegelijk, tot door de volledige titel is
gescrold.
De woorden worden van links naar rechts
opgebouwd, een teken tegelijk. Als het
display vol is, wordt het vrijgemaakt en
worden de overige woorden op dezelfde
manier weergegeven tot alle woorden van de
titel zijn getoond.
Instellen van het scrollen (Tekstscroll)
Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (basisinstelling)
Deze CD-speler kan de namen scrollen van de CD en de tracks die op
CD’s met CD-tekst werden opgenomen; hetzelfde geldt voor
tekstinformatie van MP3/WMA/AAC-bestanden, mapnamen en tags.
Auto:
De tekstinformatie, map- en bestandsnamen en
de taginformatie van de CD worden voortdurend
gescrold.
Handmatig: De bovenstaande informatie wordt alleen
gescrold wanneer een CD wordt geladen, van
kanaal of track wordt veranderd enz.
• In delen van het display kan het onmogelijk zijn om te scrollen, of
de scrollinhoud kan afwijken.
Het lettertype veranderen (Lettertype kiezen)
TYPE1 (basisinstelling) / TYPE2
Er kunnen twee lettertypes worden gekozen.
Kies het lettertype dat u wenst.
Het animatieweergavetype veranderen (BGV Select)
OFF (basisinstelling) / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4
U kunt kiezen uit 4 types animatieweergave voor de achtergrond van
het display.
Instelling Veranderen van het weergavepatroon
van de kalender (Kalender)
dd/mm/jjjj (basisinstelling) / jjjj/mm/dd / mm/dd/jjjj
U kunt het weergavepatroon van de kalender veranderen, zodat het
wordt getoond als de tijd wordt weergegeven.
jjjj:
mm:
dd:
toont het jaar
toont de maand
toont de dag
bijv. dd/mm/jjjj → 25/12/2006
Instelling Openingsbericht ON/OFF
Openingsbericht ON / Openingsbericht OFF (basisinstelling)
Dit toestel omvat een speciale berichtenfunctie met verschillende
voorbeelden, die wanneer ze is ingeschakeld openingsberichten
weergeeft voor bepaalde gelegenheden.
Wanneer u het toestel bijvoorbeeld inschakelt op 25 december
(volgens de datuminstelling van het toestel), zal een kerstwens
worden weergegeven als de optie Openingsbericht op ON is
ingesteld.
28-NL
Instelling van de tuner
TUNER wordt geselecteerd in stap 2 van het hoofdinstelmenu.
Basisvolume van bronsignalen aanpassen (FM-niveau)
FM Level High (basisinstelling) / FM Level Low
Als het verschil in geluidsvolume tussen de CD-speler en FM-radio
te groot is, past u het FM-signaalniveau aan.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 29
iPod ® (optioneel)
3
Om het afspelen te onderbreken, drukt u op
/ /ENT.
Druk opnieuw op de toets
hervatten.
Encoder-draaiknop
SOURCE/
/ /ENT
4 5
6
/
/ENT om het afspelen te
• Een liedje dat op de iPod werd afgespeeld terwijl deze aan dit
toestel wordt aangesloten, zal verder worden afgespeeld vanaf het
punt waar het werd onderbroken na het loskoppelen.
Een gewenst liedje zoeken
/ESC AUDIO/RTN
Voorkeuzetoetsen TITLE
(1 tot en met 6)
Een iPod® kan op dit toestel worden aangesloten met behulp van de
ALPINE FULL SPEED™ aansluitkabel (afzonderlijk verkocht).
Wanneer dit toestel is aangesloten met behulp van de kabel, werken
de bedieningstoetsen van de iPod niet.
Een iPod kan honderden liedjes bevatten. Door taginformatie van het
bestand te gebruiken en deze liedjes te organiseren in afspeellijsten,
maken de zoekfuncties van dit toestel het gemakkelijker om naar
liedjes te zoeken.
Elke muziekcategorie heeft een eigen rangorde. Gebruik de
zoekmodus Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer om
uw zoekopdrachten verder te verfijnen op basis van de onderstaande
tabel.
Rangorde 1
Rangorde 2
Rangorde 3
Rangorde 4
Afspeellijst
Liedje
-
-
Artiest*
Album*
Liedje
-
Album*
Liedje
-
-
Liedje
-
-
-
Podcast
Episode
-
-
Genre*
Artiest*
Album*
Liedje
Composer*
Album*
Liedje
-
• Schakel AUX+-instelling uit als een iPod is aangesloten (zie
“AUX+-instelmodus instellen” op pagina 25).
iPods die met dit toestel kunnen worden gebruikt
• Het toestel kan worden gebruikt met iPod, iPod Photo, iPod
Mini of iPod Nano van de vierde generatie of recenter. iPod
Shuffle kan echter niet worden gebruikt.
• Aanraak- of scroll-iPods zonder de juiste aansluiting kunnen
niet op het toestel worden aangesloten.
• Het toestel kan worden gebruikt met de volgende iPodversies. Voor oudere versies kan een goede werking niet
worden gegarandeerd.
iPod van de vierde generatie: Ver. 3.1.1
iPod van de vijfde generatie: Ver. 1.1.2
iPod photo: Ver. 1.2.1
iPod mini: Ver. 1.4.1
iPod nano: Ver. 1.2
• Het toestel kan niet worden gebruikt met softwareversies
van voor “28.06.06”. Raadpleeg de handleiding van de
iPod voor de bijzonderheden over “iPod software-updates”
Afspelen
1
Druk op SOURCE/
gaan.
om naar de iPod-modus te
TUNER → DISC → iPod*1 → CHANGER*2 → TUNER
*1
Alleen als een iPod is aangesloten.
Bijvoorbeeld: Zoeken op artiestnaam. Het volgende voorbeeld legt
uit hoe een zoekopdracht ARTIST wordt uitgevoerd.
Een andere zoekmodus kan worden gebruikt voor dezelfde
bewerking, maar de rangorde verschilt.
1
Druk op
/ESC om de zoekselectiemodus in
werking te stellen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om de
artiestzoekmodus te kiezen en druk vervolgens op
de toets
/ /ENT.
Playlist ↔ Artist ↔ Album ↔ Song ↔ Podcast ↔
Genre ↔ Composer ↔ Playlist
3
Draai aan de encoder-draaiknop om de gewenste
track te selecteren en druk dan op de toets
/ /ENT.
4
Draai aan de encoder-draaiknop om een album te
kiezen en druk vervolgens op de toets / /ENT.
*2 Alleen als de CD-wisselaar is aangesloten.
2
Druk op
kiezen.
of
om het gewenste liedje te
Terugkeren naar het begin van het huidige liedje:
Druk op
.
Snel achteruit spoelen:
De toets
ingedrukt houden.
Naar het begin van het volgende liedje gaan:
Druk op
.
Snel vooruit spoelen:
De toets
ingedrukt houden.
29-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 30
5
Draai aan de encoder-draaiknop om een liedje te
kiezen en druk op de toets
/ /ENT.
Direct Search Functie (gericht zoeken)
Het gekozen liedje wordt afgespeeld.
De rechtstreekse zoekfunctie van het toestel kan worden gebruikt om
op een efficiëntere manier een album, liedje, enz. te zoeken. In de
modus Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer kunt u
snel elk liedje opsporen.
• Nadat u de toets
/ /ENT minstens 2 seconden hebt ingedrukt
in elke rangorde (behalve de rangorde SONG) worden alle liedjes
van de geselecteerde rangorde afgespeeld.
• Nadat u in de zoekmodus [ALL] hebt geselecteerd met “*”, drukt
u minstens 2 seconden op
/ /ENT om alle liedjes in de iPod of
in de geselecteerde zoekmodus af te spelen.
• Als u in de zoekmodus de toets
/ESC minstens 2 seconden
ingedrukt houdt, of als gedurende 10 seconden geen bediening
wordt uitgevoerd, wordt de zoekmodus geannuleerd.
• Vanuit de zoekmodus keert u terug naar de vorige modus door op
AUDIO/RTN te drukken.
• De zoekfunctie is tijdens het gebruik van de M.I.X.-afspeelmodus
niet worden gebruikt.
• In de afspeellijstzoekmodus wordt “NO SONG” weergegeven als
er geen liedje in de gekozen afspeellijst staat.
• In de zoekmodus PLAYLIST wordt “NO PODCAST” weergegeven
als er geen podcast-gegevens in de iPod staan.
• Als “iPod-naam” die in de iPod is opgeslagen, is geselecteerd in
de gewenste afspeellijstzoekmodus en u op de toets
/ /ENT
hebt gedrukt, kunt u alle liedjes in de iPod zoeken. Als u
/ /ENT minstens 2 seconden ingedrukt houdt, worden alle
liedjes in de iPod afgespeeld.
• Afhankelijk van de iPod wordt de zoekfunctie podcast niet
ondersteund.
• Als op een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6) is gedrukt in de
zoekmodus, kunt u snel een zoekopdracht uitvoeren door naar de
gespecificeerde locatie te gaan. Raadpleeg “Rechtstreekse
zoekfunctie” op pagina 30 voor meer informatie.
Quick Search (snel zoeken)
Druk in de zoekmodus op een van de
voorkeuzetoetsen (1 tot 6 ) om snel een
aangegeven percentage van uw liedjesinhoud over te
slaan.
Voorbeeld van het zoeken op liedje: Als er 100 liedjes op uw
iPod staan, zijn deze verdeeld in 6 groepen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van percentages (zoals hieronder). Deze
groepen worden toegewezen aan de voorkeuzetoetsen (1 tot
6).
Voorbeeld 1:
Veronderstel dat het liedje dat u zoekt zich ongeveer in het
midden (50%) van uw bibliotheek bevindt: druk op toets 4
om naar het 50ste liedje te springen en draai aan de
encoder-draaiknop om het gewenste liedje te zoeken.
Voorbeeld 2:
Veronderstel dat het liedje dat u zoekt zich ongeveer aan
het einde (83%) van uw bibliotheek bevindt: druk op toets 6
om naar het 83ste liedje te springen en draai aan de
encoder-draaiknop om het gewenste liedje te zoeken.
0%
1
Houd
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt om
de snelzoekfunctie in te schakelen.
2
Draai aan de encoder-draaiknop om het
gewenste liedje te kiezen.
Het gekozen liedje wordt onmiddellijk afgespeeld.
• Houd de toets
/ESC minstens 2 seconden ingedrukt in de
zoekmodus om dit te annuleren. De zoekmodus wordt ook
geannuleerd als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende 10
seconden.
• Als er veel liedjes op de iPod staan, neemt het wat tijd in beslag
om liedjes te zoeken.
• Als op een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6) is gedrukt in de
zoekmodus, kunt u snel een zoekopdracht uitvoeren door naar de
gespecificeerde locatie te gaan. Raadpleeg “Rechtstreekse
zoekfunctie” op pagina 30 voor meer informatie.
30-NL
83%
17de
liedje
83ste
liedje
Voorkeuzetoetsen
Liedjes
U kunt uit alle liedjes in de iPod een liedje zoeken zonder eerst een
album, artiest, enz. te kiezen.
Alle 100 liedjes (100%)
17%
33%
50%
67%
Eerste
liedje
33ste
liedje
50ste
liedje
67ste
liedje
Afspeellijst/Artiest/Album/Podcast/Genre/
Composer selecteren
Podcast/Genre/Composer kan op een eenvoudige manier worden
veranderd. Wanneer u bijvoorbeeld naar een liedje van een gekozen
album luistert, kunt u van album veranderen.
Druk op de toets d of o om de gewenste
Playlist/Artist/Album/Podcast/Genre/Composer te
kiezen.
• Als de liedjeszoekfunctie is gebruikt om een liedje te kiezen, is deze
functie inactief.
• Als u bij het zoeken op artiest een album kiest, kunt u andere
albums van de betreffende artiest zoeken.
• Deze functie is inactief bij het afspelen in willekeurige volgorde
(M.I.X.)
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 31
Afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.)
Repeat Play (herhaald afspelen)
De functie voor afspelen in willekeurige volgorde van de iPod wordt
weergegeven als M.I.X. op dit toestel.
Alleen de functie Eén herhalen is beschikbaar voor de iPod.
Afspelen van albums in willekeurige volgorde:
Eén liedje wordt herhaaldelijk afgespeeld.
De liedjes op elk album worden in de juiste volgorde
afgespeeld. Nadat alle liedjes van het album zijn afgespeeld,
wordt het volgende album willekeurig geselecteerd. Dit gaat
door tot alle albums zijn afgespeeld.
1
Eén herhalen:
1
Druk op 5
.
→
(Afspelen van
albums in
willekeurige
volgorde)
M.I.X.
→
(off)
→
M.I.X.
(Afspelen van
liedjes in
willekeurige
volgorde)
Om de M.I.X.-afspeelmodus te annuleren, kiest u
(off) met de bovenstaande procedure.
• Als u een liedje in de albumzoekmodus hebt gekozen voordat u de
functie voor het afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.) koos,
worden de liedjes niet in willekeurige volgorde afgespeeld, zelfs
niet als de functie voor het afspelen van albums in willekeurige
volgorde werd gekozen.
Shuffle ALL:
Bij Alles in willekeurige volgorde afspelen worden alle liedjes
op de iPod in willekeurige volgorde afgespeeld. Elk liedje
wordt slechts een keer afgespeeld tot alle liedjes aan bod zijn
gekomen.
1
Druk op 6.
De liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
M.I.X. →
(off)
(Alles afspelen
in willekeurige
volgorde)
2
2
→
RPT
Om het herhaald afspelen te annuleren, kiest u (off)
met de bovenstaande procedure.
• Tijdens het herhaald afspelen kunnen geen andere liedjes worden
gekozen door op
of
te drukken.
De liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
M.I.X.
2
4.
Het gekozen liedje wordt herhaaldelijk afgespeeld.
RPT
→
(off)
(Eén herhalen)
Afspelen van liedjes in willekeurige volgorde:
Afspelen van liedjes in willekeurige volgorde speelt willekeurig
af binnen de geselecteerde categorie (afspeellijst, album,
enz.). De liedjes binnen de categorie worden een keer
afgespeeld tot alle liedjes zijn afgespeeld.
Druk op
→
M.I.X.
Om de M.I.X.-afspeelmodus te annuleren, kiest u
(off) met de bovenstaande procedure.
• Als Alles afspelen in willekeurige volgorde is gekozen, wordt al
het geselecteerde dat in de zoekmodus wordt afgespeeld,
geannuleerd.
Tekst weergeven
U kunt de taginformatie van een liedje op de iPod weergeven.
Druk op TITLE.
Bij elke druk op de knop verandert het display.
• Als u het display wilt veranderen als Tekstscroll is ingesteld op
handmatig, drukt u op TITLE terwijl de tekst aan het scrollen is.
Als het scrollen is voltooid, drukt u op TITLE om weer door de
tekst te scrollen.
Naam van liedje *1
Artiestennaam *1
Tracknr./Alle liedjes nr.*2/Verstreken tijd
Naam van liedje *1
Albumnaam *1
*3
Naam van liedje *1
*3
Naam van liedje *1
(Leeg)
Kalender/Klok
(Leeg)
Naam van liedje *1
Tracknr./Alle liedjes nr.*2/Verstreken tijd
*1 TAG-informatie
Als de scrollinstelling (pagina 28) op “Automatisch” is ingesteld,
wordt er automatisch door de taginformatie gescrold.
Als er geen tekstinformatie is, wordt geen boodschap
weergegeven.
*2 De nummers van alle weergegeven liedjes variëren afhankelijk
van de liedjes die door de zoekopdracht zijn geselecteerd.
*3 Als de scrollinstelling (pagina 28) is ingesteld op “Automatisch”,
kan het display niet worden gewisseld door te drukken op TITLE.
De inhoud op het display zal afwisselend omschakelen.
• Alleen alfanumerieke tekens (ASCII) kunnen worden weergegeven.
• Als de naam van de artiest, het album of het liedje die is
aangemaakt met iTunes te lang is, zullen de liedjes misschien niet
worden afgespeeld wanneer de iPod wordt aangesloten op de
adapter. Daarom wordt een maximum van 250 tekens aanbevolen.
Het maximum aantal tekens voor de head-unit is 128 (128 bytes).
• Sommige tekens zullen misschien niet juist worden weergegeven.
• Het display is leeg als de tekstinformatie niet wordt ondersteund
door het toestel.
31-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 32
Wisselaar (optioneel)
/ /ENT
SOURCE/
BAND/TA
FUNC./SETUP
MP3-bestanden afspelen met de
CD-wisselaar (optioneel)
Als u een wisselaar aansluit die compatibel is met MP3, kunt u op dit
toestel CD-ROM’s, CD-R’s en CD-RW’s afspelen waarop MP3bestanden staan.
1
Druk op de toets SOURCE/
wisselaarmodus te gaan.
2
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
diskkeuzefunctie in werking te stellen.
om naar de MP3-
M.I.X./REPEAT bedieningsmodus →
Selectiemodus van de CD →
M.I.X./REPEAT bedieningsmodus
Keuzetoetsen
(1 tot 6)
3
Druk op een van de diskkeuzetoetsen (1 tot 6)
die overeenkomen met de gewenste CD in de CDwisselaar.
4
Om het afspelen te onderbreken, drukt u op
/ /ENT.
Bediening van een CD-wisselaar (optioneel)
Een optionele CD-wisselaar voor 6 of 12 CD’s kan worden
aangesloten op dit toestel als deze compatibel is met Ai-NET. Als
een CD-wisselaar is aangesloten op de AiNET-ingang van dit toestel,
kan de CD-wisselaar worden bediend op dit toestel.
Met behulp van de KCA-400C (multiwisselaar-schakeltoestel) of de
KCA-410C (Versatile Link-klem) kunnen verschillende wisselaars
door dit toestel worden bestuurd.
Zie “Keuze tussen verschillende CD-wisselaars (optioneel)” op
pagina 32 om de CD-wisselaars te kiezen.
• Het toestel kan CD’s afspelen met zowel audiogegevens als MP3bestanden.
• Om MP3 te gebruiken met een MP3-compatibele CD-wisselaar,
gaat u naar “CD/MP3/WMA/AAC” op pagina 12 tot 15.
• De bedieningstoetsen op dit toestel voor de bediening van de CDwisselaar zijn alleen actief als een CD-wisselaar is aangesloten.
• De DVD-wisselaar (optioneel) kan zowel worden bestuurd via dit
toestel als via de CD-wisselaar.
Keuze tussen verschillende CD-wisselaars
(optioneel)
1
Druk op de toets SOURCE/ om de
wisselaarmodus in werking te stellen.
Op het display worden het CD-nummer en het tracknummer
weergegeven.
• De bronindicator is afhankelijk van de aangesloten bron.
• Druk op de toets BAND/TA om de CD-modus om te schakelen
naar de wisselaarmodus.
2
3
Druk op de toets FUNC./SETUP om de
diskkeuzefunctie in werking te stellen.
Diskkeuzefunctie0
(CD nr.1-6)
→
RPT/M.I.X.-modus
→
Diskkeuzefunctie*
(CD nr.7-12)
→
Diskkeuzefunctie
(CD nr.1-6)
Druk op de diskkeuzetoets (1 tot 6) die
overeenkomt met een van de CD’s in de CD-wisselaar.
Het geselecteerde disknummer verschijnt op het display
en de CD/MP3 wordt afgespeeld.
• Na het kiezen van de gewenste CD kunt u de wisselaar op dezelfde
manier bedienen als de CD-speler van dit toestel.
Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk
CD/MP3/WMA/AAC.
* Als een CD-wisselaar voor 12 CD’s is aangesloten.
32-NL
Druk opnieuw op de toets
hervatten.
/
/ENT om het afspelen te
Het Ai-NET-systeem van Alpine ondersteunt tot 6 CD-wisselaars. Bij
gebruik van twee of meer wisselaars dient de KCA-400C
(multiwisselaar-schakeltoestel) te worden gebruikt. Gebruikt u 1
schakeltoestel, dan kunt u tot 4 CD-wisselaars aansluiten. Gebruikt u
2 schakeltoestellen, dan kunt u tot 6 CD-wisselaars aansluiten. Als u
de KCA-410C (Versatile Link-aansluiting) gebruikt, kunt u twee
wisselaars en twee externe uitgangen (AUX) aansluiten.
1
Druk op de toets SOURCE/ op dit toestel om de
CD-wisselaarmodus in werking te stellen.
2
Druk op de toets BAND/TA om de selectiemodus
voor de CD-wisselaar in werking te stellen.
De selectiemodus voor de CD-wisselaar blijft gedurende
enkele seconden actief.
3
Druk op de toets BAND/TA tot de indicator voor
de gewenste CD-wisselaar op het display
verschijnt.
• Als de gekozen CD-wisselaar niet is aangesloten, wordt “NO
CHANGER (No.)” op het display weergegeven.
• Om de gekozen wisselaar te bedienen, zie “CD/MP3/WMA/AAC”
(pagina’s 12-15).
• Voor meer details over de externe ingang (AUX) als de KCA-410C
wordt gebruikt, zie “AUX-modus instellen (V-Link)” op pagina 25.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 33
Afstandsbediening
u De toets POWER
Druk op deze toets om het toestel in en uit te schakelen.
i De toets Band
Radiomodus: BAND-toets
Druk op deze toets om een andere frequentieband te kiezen.
Wisselaarmodus: Om de wisselaar te veranderen.
o De toets
UP
Radiomodus: De toets SEEK (UP)
CD/iPod-modus: Druk op deze toets om naar het begin van
de volgende track te gaan.
!0 De toets p
Radiomodus: Met deze toets verschijnen de in de
voorkeuzezendertoetsen geprogrammeerde zenders in
aflopende volgorde (zie afbeelding).
§ → ∞ ... ¡ → §
CD-wisselaarmodus: Diskselectietoets (DN)
Druk op deze toets om een CD te kiezen in aflopende
volgorde.
MP3/WMA/AAC-modus: Mapselectietoets (DN)
Druk op deze toets om de map te kiezen.
Bedieningstoetsen op de afstandsbediening
q De toets SOURCE
Druk op deze toets om de audiobron te selecteren.
MP3-compatibele CD-wisselaarmodus: Mapselectietoets
(DN)/Diskselectietoets (DN)
Druk op deze toets om een map te kiezen in aflopende
volgorde. Houd deze toets ingedrukt om een disk in dalende
volgorde te kiezen.
w Volumetoetsen
Om het volume te verhogen:
Druk op de toets
Om het volume te verlagen:
Druk op de toets
iPod-modus: wisselt Afspeellijst/Artiest/Album.
!1 De toets MUTE
Druk op deze toets om het volume onmiddellijk met 20 dB te
verminderen.
Druk opnieuw op deze toets om de functie uit te schakelen.
e De toets f
Radiomodus: Met deze toets verschijnen de in de
voorkeuzezendertoetsen geprogrammeerde zenders in
oplopende volgorde (zie afbeelding).
¡ → ™ ... § → ¡
CD-wisselaarmodus: Diskselectietoets (UP)
Druk op deze toets om een CD te kiezen in oplopende
volgorde.
MP3/WMA/AAC-modus: Mapselectietoets (UP)
Druk op deze toets om de map te kiezen.
Audioprocessor bedienen
1
Druk op de A.PROC toets om de modus te kiezen.
Normale modus → T.CORR → X-OVER → Normale modus
2
Druk op de toets d of o om het item te kiezen.
Tijdcorrectie- (T.CORR-) modus/Scheidingsfilter(X-OVER-) modus:
Maak uw keuze uit MEMORY 1 tot 6.
MP3-compatibele CD-wisselaarmodus:
Map-/Diskselectietoets (UP)
Druk op deze toets om een map te kiezen in oplopende
volgorde. Houd deze toets ingedrukt om een disk in
oplopende volgorde te kiezen.
iPod-modus: wisselt Afspeellijst/Artiest/Album.
r De toets
DN
Radiomodus: De toets SEEK (DN)
CD/iPod-modus: Druk op deze toets om terug te keren naar
het begin van de huidige track.
t De toets
/
Druk op deze toets om de CD om te schakelen tussen
afspelen en pauze.
y Audioprocessortoets
Telkens als u op deze toets drukt, wijzigt de
audioprocessormodus.
Raadpleeg voor meer informatie, “Audioprocessor bedienen”
hieronder.
Druk op de toets om de modus voor de externe
audioprocessor in werking te stellen als de externe
audioprocessor is aangesloten.*1
*1 Voor de werking van de externe audioprocessor raadpleegt u de
handleiding bij de externe audioprocessor die u heeft aangeschaft.
33-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 34
Batterijen vervangen
Geschikte batterijen: Gebruik twee “AAA”-batterijen of
gelijkwaardig.
1
Batterijafdekking openen
2
Batterijen vervangen
3
Het deksel sluiten
Schuif het batterijdeksel open door stevig in de richting
van de pijl te drukken.
Plaats de batterijen en houd rekening met de
aangegeven polariteit.
Schuif het deksel op zijn plaats zoals wordt afgebeeld, tot
u een klik hoort.
Bedienbaar met afstandsbediening
Richt de zender van de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor.
Sensor van de afstandsbediening
Aansluitbaar op de interfacedoos voor de
afstandsbediening
Dit toestel kan worden bediend via de audiotoetsen
van het voertuig. U dient gebruik te maken van een
optionele Alpine-interfacedoos voor de
afstandsbediening. Neem contact op met uw Alpinedealer voor meer bijzonderheden.
34-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 35
Informatie
Bij problemen
Als u een probleem vaststelt, schakelt u het toestel uit en weer in. Als
het toestel nog steeds niet normaal werkt, kunt u de items in de
volgende checklist raadplegen. Met deze gids kunt u een probleem
dat afkomstig is van het toestel gemakkelijker identificeren. Ligt het
probleem niet bij het toestel, kijk dan alle aansluitingen van het
systeem na of neem contact op met een erkende Alpine-dealer.
Algemeen
Toestel of display werkt niet.
• Het contactslot van het voertuig is uitgeschakeld.
- Als het toestel werd aangesloten volgens de instructies, zal het
niet werken als het contactslot van het voertuig is uitgeschakeld.
• Verkeerde aansluiting van stroomdraad (rood) en accukabel (geel).
- Controleer de aansluitingen van de stroomdraad en de
accukabel.
• Gesprongen zekering.
- Controleer de zekering van het toestel; vervang indien nodig
door een zekering met de juiste stroomsterkte.
• Defect in de interne microcomputer ten gevolge van
interferentieruis enz.
- Druk met een balpen of een ander puntig voorwerp op de
RESET-toets.
Radio
Geen ontvangst van radiozenders.
• Geen antenneaansluiting ofwel een open aansluiting.
- Kijk na of de antenne correct is aangesloten; vervang indien
nodig de antenne of de kabel.
Onmogelijk om af te stemmen op zenders in de
zoekmodus.
• U bevindt zich in een zone waar het signaal zwak is.
- Controleer of de tuner in de DX-modus staat.
• Als u zich in een regio met een sterk signaal bevindt, kan het zijn
dat de antenne niet is geaard of verkeerd is aangesloten.
- Kijk de aansluitingen van de antenne na; zorg ervoor dat de
antenne degelijk is geaard op de montageplaats.
• De antenne is misschien niet lang genoeg.
- Kijk na of de antenne volledig werd uitgetrokken; als de antenne
stuk is, dient u ze te vervangen door een nieuwe.
De uitzending is lawaaierig.
• De antenne is niet lang genoeg.
- Trek de antenne volledig uit; vervang ze als ze is gebroken.
• De antenne is slecht geaard.
- Zorg ervoor dat de antenne degelijk is geaard op de
montageplaats.
CD
CD-speler/wisselaar werkt niet.
• Bedrijfstemperatuur van +50 °C voor de CD werd overschreden.
- Laat de binnenkant van het voertuig (of de kofferruimte)
afkoelen.
Weergegeven geluid van de CD zweeft.
• Vochtcondensatie in de CD-module.
- Wacht lang genoeg tot de condensatie is verdampt (ongeveer 1
uur).
CD kan niet worden geplaatst.
• Er zit reeds een CD in de CD-speler.
- Haal de CD uit de speler.
• De CD is niet goed geplaatst.
- Ga na of de CD werd geplaatst volgens de instructies in het
hoofdstuk Werking van de CD-speler.
CD kan niet snel vooruit of achteruit spoelen.
• De CD is beschadigd.
- Haal de CD uit het toestel en gooi hem weg. Als u een
beschadigde CD gebruikt, kan het mechanisme van het toestel
beschadigd raken.
Geluidsweergave van CD verspringt wegens trillingen.
• Toestel verkeerd bevestigd.
- Zet het toestel opnieuw degelijk vast.
• De CD is zeer vuil.
- Reinig de CD.
• De CD vertoont krassen.
- Vervang de CD.
• De optische lens is vuil.
- Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigings-CD om de
lens te reinigen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Alpine-dealer.
Weergegeven geluid van CD verspringt zonder
trillingen.
• De CD is vuil of gekrast.
- Reinig de CD; als de CD is beschadigd, moet hij worden
vervangen.
Foutmeldingen (alleen ingebouwde CD-speler).
• Mechanische fout.
- Druk op q. Als de foutmelding verdwijnt, plaatst u de CD weer
in het toestel. Als bovenstaande oplossing niet helpt, dient u uw
dichtstbijzijnde Alpine-dealer te raadplegen.
Afspelen van CD-R/CD-RW onmogelijk.
• Sessie werd niet degelijk beëindigd (afgesloten).
- Sluit de sessie af en probeer opnieuw af te spelen.
MP3/WMA/AAC
MP3, WMA of AAC wordt niet afgespeeld.
• Er heeft zich een schrijffout voorgedaan. Het CD-formaat is niet
compatibel.
- Ga na of de CD in een ondersteund formaat is geschreven.
Zie “Over MP3/WMA/ACC” (pagina 14-15) en schrijf de CD
opnieuw in een formaat dat door dit toestel wordt ondersteund.
Audio
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
• Er komt geen signaal uit de luidsprekeruitgang van de interne
versterker.
- Power IC is op “ON” gezet (pagina 26).
iPod
iPod speelt niet af en er komt geen geluid uit.
• De iPod is niet herkend.
- Stel dit toestel en de iPod terug. Raadpleeg “Ingebruikneming”
(pagina 7). Om de iPod terug te stellen, kunt u de
gebruiksaanwijzing van de iPod raadplegen.
Indicatie voor CD-speler
High Temperature
• Beschermingscircuit wordt in werking gesteld door hoge
temperatuur.
- De indicatie zal verdwijnen als de temperatuur opnieuw binnen
het normale werkingsbereik ligt.
35-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 36
No Disc
• Geen CD geplaatst.
- Plaats een CD.
• Hoewel een CD is geplaatst, verschijnt “No Disc” en het toestel
begint niet met afspelen of werpt de CD niet uit.
- Verwijder de CD als volgt:
Druk opnieuw minstens 2 seconden op de toets q. Als de CD
nog niet wordt uitgeworpen, raadpleegt u uw Alpine-dealer.
Error
• Fout in het mechanisme.
1) Druk op de toets q en werp de CD uit.
Raadpleeg uw Alpine-dealer indien de CD niet wordt
uitgeworpen.
2) Als de foutmelding daarna niet is verdwenen, drukt u nogmaals
op de toets q.
Als de foutmelding nog steeds niet is verdwenen nadat u enkele
keren op de toets q heeft gedrukt, dient u contact op te nemen
met uw Alpine-dealer.
• Als “Error” wordt weergegeven:
Als de CD niet kan worden uitgeworpen door op q te drukken,
drukt u op de RESET-toets (zie pagina 7) en drukt u opnieuw op
q.
Als de CD nog steeds niet kan worden uitgeworpen, raadpleegt u
uw Alpine-dealer.
Error 02
• Er is een CD achtergebleven in de CD-wisselaar.
- Druk op de uitwerptoets om de uitwerpfunctie in werking te
stellen. Als de CD-wisselaar de uitwerpfunctie heeft beëindigd,
plaatst u een leeg magazijn in de CD-wisselaar om de CD terug
te krijgen die in de CD-wisselaar is achtergebleven.
No Magazine
• Er is geen magazijn in de CD-wisselaar aanwezig.
- Plaats een magazijn.
No Disc
• Geen CD aangegeven.
- Kies een andere CD.
Indicatie voor iPod-modus
No iPod
• De iPod is niet aangesloten.
- Zorg ervoor dat de iPod correct is aangesloten (zie
“Aansluitingen”).
Controleer of de kabel niet te sterk is gebogen.
PROTECT
• Er werd een WMA-bestand met auteursrechtelijke bescherming
afgespeeld.
- U kunt alleen bestanden afspelen die niet auteursrechtelijk zijn
beschermd.
UNSUPPORTED
• Er wordt een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid gebruikt die niet
door het toestel wordt ondersteund.
- Gebruik een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid die door het
toestel wordt ondersteund.
Indicatie voor CD-wisselaar
High Temperature
• Beschermingscircuit wordt in werking gesteld door hoge
temperatuur.
- De indicatie zal verdwijnen als de temperatuur opnieuw binnen
het normale werkingsbereik ligt.
Error 01
• Defect in de CD-wisselaar.
- Raadpleeg uw Alpine-dealer. Druk op de magazijnuitwerptoets
en verwijder het magazijn.
Controleer de indicatie. Plaats het magazijn opnieuw.
Raadpleeg uw Alpine-dealer indien het magazijn niet uit het
toestel kan worden getrokken.
• Magazijnuitwerping onmogelijk.
- Druk op de magazijnuitwerptoets. Als het magazijn niet wordt
uitgeworpen, raadpleegt u uw Alpine-dealer.
36-NL
NO SONG
• Er zijn geen liedjes opgeslagen op de iPod.
- Download liedjes naar de iPod en sluit hem aan op de adapter.
NO PODCAST
• Er zijn geen podcast-bestanden opgeslagen op de iPod.
- Download podcast-bestanden naar de iPod en sluit hem aan op
dit toestel.
Error 01
• Communicatiefout.
- Zet de contactsleutel uit en dan weer ON.
- Controleer het display door de iPod opnieuw met de iPod-kabel
op deze eenheid aan te sluiten.
Error 02
• Veroorzaakt doordat de iPod-softwareversie niet compatibel is met
dit toestel.
- Update de iPod-softwareversie zodat ze compatibel is met dit
toestel.
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 37
CHASSISAFMETINGEN
Specificaties
FM-TUNERGEDEELTE
Afstembereik
Bruikbare gevoeligheid mono
Selectie alternatief kanaal
Signaal/ruisverhouding
Stereoscheiding
Vangbereik
87,5-108,0 MHz
0,7 μV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
MW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik
Gevoeligheid (IEC-norm)
531-1.602 kHz
25,1 μV/28 dB
Breedte
Hoogte
Diepte
178 mm
50 mm
160 mm
AFMETINGEN FRONT
Breedte
Hoogte
Diepte
170 mm
46 mm
24 mm
• Ten gevolge van de voortdurende productverbetering kunnen de
technische gegevens en het ontwerp veranderen zonder
voorafgaande kennisgeving.
LW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik
Gevoeligheid (IEC-norm)
153-281 kHz
31,6 μV/30 dB
VOORZICHTIG
CD-SPELERGEDEELTE
Frequentiebereik
Wow & Flutter (% WRMS)
Totale harmonische vervorming
Dynamisch bereik
Signaal/ruisverhouding
Kanaalscheiding
5-20.000 Hz (±1 dB)
Niet meetbaar
0,008% (bij 1 kHz)
95 dB (bij 1 kHz)
105 dB
85 dB (bij 1 kHz)
(Onderzijde van speler)
PICKUP
Golflengte
Laservermogen
KLASSE 1
LASERPRODUCT
795 nm
KLASSE I
ALGEMEEN
Spanningsvereiste
Maximaal vermogen
Maximale pre-outspanning
Lage tonen
Hoge tonen
Gewicht
14,4 V DC
(11-16 V toegelaten)
60 W x 4
4 V/10 k ohms
+20/–14 dB bij 60 Hz
±14 dB bij 10 kHz
1,7 kg
37-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 38
Installatie en aansluitingen
Voor u het toestel installeert of aansluit, dient u
volgende informatie en pagina 3 tot 5 van deze
handleiding grondig door te nemen.
Waarschuwing
SLUIT HET TOESTEL CORRECT AAN.
Verkeerde aansluitingen kunnen brand of schade aan het toestel tot
gevolg hebben.
GEBRUIK HET TOESTEL ALLEEN IN AUTO’S MET EEN 12VOLT-ACCU MET NEGATIEVE AARDING.
(Als u hier niet zeker van bent, vraag het dan na bij uw dealer.) Het
niet naleven van deze aanwijzingen kan brand of andere nare
gevolgen hebben.
ALVORENS DE AANSLUITINGEN TE MAKEN DIENT U DE
KABEL VAN DE NEGATIEVE ACCUPOOL LOS TE MAKEN.
Het niet naleven van deze aanwijzing kan elektrische schokken of
letsel door elektrische kortsluitingen tot gevolg hebben.
Voorzichtig
LAAT DE BEDRADING EN INSTALLATIE UITVOEREN
DOOR EXPERTS.
De bedrading en installatie van dit toestel vergen speciale technische
vaardigheden en ervaring. Met het oog op de veiligheid dient u voor
dit werk altijd contact op te nemen met de dealer bij wie u dit toestel
heeft gekocht.
GEBRUIK ALLEEN DE VERMELDE ACCESSOIREONDERDELEN
EN INSTALLEER ZE OP EEN VEILIGE MANIER.
Zorg ervoor dat u alleen de vermelde accessoireonderdelen gebruikt.
Gebruik van andere onderdelen dan de vermelde kan het toestel
inwendig beschadigen of kan tot gevolg hebben dat het toestel niet
stevig wordt geïnstalleerd. Hierdoor kunnen onderdelen loskomen,
wat gevaar of een defect aan het toestel kan veroorzaken.
BRENG DE BEDRADING ZO AAN DAT ZE NERGENS
WORDT GEPLOOID OF GEKNELD DOOR EEN SCHERPE
METALEN RAND.
Nooit kabelisolatie wegsnijden om andere systemen van stroom te
voorzien. Hierdoor zou de stroomdoorvoercapaciteit van de draad
worden overschreden, wat brand of een elektrische schok tot gevolg
kan hebben.
Leg de kabels en draden uit de buurt van bewegende onderdelen
(zoals de stoelrails) of scherpe of puntige randen. Dit voorkomt dat
de bedrading wordt geplooid en beschadigd. Indien de bedrading
door een gat in een metalen voorwerp passeert, gebruik dan een
rubberen doorvoerhuls om te voorkomen dat de metalen rand van het
gat de draadisolatie kan doorsnijden.
GEEN LEIDINGEN OF BEDRADING BESCHADIGEN BIJ HET
BOREN VAN GATEN.
NIET INSTALLEREN OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.
MAAK GEEN VERBINDINGEN MET ELEKTRISCHE KABELS.
Wanneer u gaten in het chassis boort voor de installatie, moet u
voorzorgsmaatregelen nemen om geen leidingen, brandstofleidingen,
reservoirs of elektrische bedrading te raken, te beschadigen of te
hinderen. Het niet nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand
tot gevolg hebben.
GEBRUIK BOUTEN OF MOEREN IN HET REM- OF
BESTURINGSSYSTEEM NIET ALS AARDAANSLUITINGEN.
Bouten of moeren van het rem- of besturingssysteem (of andere
veiligheidssystemen) of reservoirs mogen NOOIT worden gebruikt
voor installaties of aardaansluitingen. Het gebruik van deze
onderdelen kan de controle over het voertuig onmogelijk maken en
brand enz. veroorzaken.
HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
Het inslikken ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Indien dit
toch gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
NIET INSTALLEREN OP PLAATSEN WAAR HET TOESTEL
DE BEDIENING VAN HET VOERTUIG, ZOALS HET
STUURWIEL OF DE SCHAKELHENDEL, ZOU KUNNEN
HINDEREN.
Als u dat wel doet, kan het zicht vooruit worden belemmerd of
kunnen bepaalde bewegingen worden gehinderd, wat tot een ernstig
ongeval kan leiden.
BELANGRIJK
Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte
hieronder en bewaar het als referentie. Het serienummer of het
gegraveerde serienummer vindt u aan de onderzijde van het toestel.
38-NL
Vermijd het toestel te installeren op plaatsen waar vaak vocht of stof
komt. Het toestel kan defect raken door binnendringend vocht of stof.
Voorzorgsmaatregelen
• Vergeet niet de kabel los te koppelen van de (–) accupool voor u
uw CDA-9887R installeert. Hierdoor vermijdt u elke kans op
beschadiging van het toestel in geval van een kortsluiting.
• Zorg dat u de kleurgecodeerde stroomdraden aansluit volgens het
diagram. Verkeerde aansluitingen kunnen een defect aan het
toestel of beschadiging van het elektrische systeem van het
voertuig tot gevolg hebben.
• Als u aansluitingen met het elektrisch systeem van het voertuig
tot stand brengt, dient u rekening te houden met in de fabriek
geïnstalleerde componenten (bijv. ingebouwde computer). Maak
geen aftakkingen van deze draden om stroom te hebben voor dit
toestel. Als u de CDA-9887R aansluit op de zekeringkast, dient u
na te gaan of de zekering voor de kring waarop de CDA-9887R
wordt aangesloten de juiste ampèrewaarde heeft. Indien de
zekering een andere ampèrewaarde heeft, kan dit het toestel en/of
het voertuig beschadigen. Raadpleeg uw Alpine-dealer in geval
van twijfel.
• De CDA-9887R is uitgerust met vrouwelijke RCA-aansluitingen
om andere toestellen (bijv. een versterker) aan te sluiten die ook
over RCA-connectoren beschikken. U heeft misschien een
adapter nodig om andere toestellen aan te sluiten. Vraag in dat
geval uw erkende Alpine-dealer om hulp.
• Zorg ervoor dat u de negatieve luidsprekerdraad (–) aansluit op de
negatieve luidsprekerklem (–). Verbind de luidsprekerkabels van
het linker- en rechterkanaal nooit met elkaar of met de carrosserie
van het voertuig.
SERIENUMMER:
INSTALLATIEDATUM:
INSTALLATIETECHNICUS:
PLAATS VAN AANKOOP:
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 39
2
Installatie
Metalen montagebeugel
Schroef
Voorzichtig
Blokkeer de ventilator of de warmteverspreider van het
toestel niet, want hierdoor wordt de luchtcirculatie
gehinderd. In dit geval kan de warmte in het toestel zich
opstapelen en brand veroorzaken.
Sierbout
*
Zeskantmoer (M5)
Luchtventilatiegat
Dit toestel
Als uw voertuig uitgerust is met de steun, monteert u
de lange zeskantbout in het achterpaneel van de CDA9887R en plaatst u de rubberen dop op de
zeskantbout. Als uw voertuig niet over de
montagesteun beschikt, versterkt u de head-unit met
de metalen montagebeugel (niet meegeleverd).
Verbind alle andere draden van de CDA-9887R
overeenkomstig de informatie in het hoofdstuk
AANSLUITINGEN.
(Achterkant van CDA-9887R)
Afneembaar
front
Voorzichtig
Als u dit toestel in uw auto installeert, mag u het afneembare
front niet verwijderen.
Als u het afneembare front tijdens de installatie verwijdert,
kunt u te hard op de metalen plaat drukken die het front op
zijn plaats houdt, waardoor de plaat verbuigt.
• Het ingebouwde toestelgedeelte moet binnen de 35 graden van het
horizontale vlak worden gemonteerd, van achter naar voor.
• U dient een schroef* te kiezen die geschikt is voor de
installatieplaats in het chassis.
3
Schuif de CDA-9887R in het dashboard. Als het toestel
op zijn plaats zit, dient u na te gaan of de borgpennen
volledig in de neerwaartse positie zitten. Daartoe kunt
u stevig op het toestel drukken terwijl u de borgpen
met een kleine schroevendraaier omlaag duwt. Op die
manier wordt het toestel stevig vergrendeld en kan
het niet per ongeluk loskomen van het dashboard.
Borgpen
Minder dan 35°
Demontage
1
1. Verwijder het afneembare front.
Rubberen dop
(meegeleverd)
Steun
Zeskantbout
(meegeleverd)
Montageslede
(meegeleverd)
Dashboard
Drukplaten*
Dit toestel
* Als de geïnstalleerde montageslede los in het dashboard zit,
kunnen de drukplaten licht worden verbogen om het probleem te
verhelpen.
2. Gebruik een kleine schroevendraaier (of gelijkaardig
gereedschap) om de borgpennen naar de opwaartse
positie te duwen (zie tekening hierboven).
Als u een pen losmaakt, trekt u voorzichtig aan het
toestel, zodat de pen niet opnieuw vastklikt vóór u de
tweede pen losmaakt.
3. Trek het toestel uit het dashboard en zorg ervoor dat
het niet meer vastklikt.
<JAPANESE CAR>
Verwijder de montageslede uit het ingebouwde
toestelgedeelte (zie “Demontage” op pagina 39).
Schuif de montageslede in het dashboard en zet de
slede vast met de metalen sluitingen.
Voorframe
Schroeven (M5
(meegeleverd)
8)
Dit toestel
Bevestigingssteun
39-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 40
Aansluitingen
(Zwart)
Adaptieve stuurwielafstandsbediening G . Aardingsdraad
(Bruin/Geel)
Adaptieve stuurwielafstandsbediening IN1
(Bruin/Oranje)
Adaptieve stuurwielafstandsbediening IN2
Naar interfacedoos voor de adaptieve
stuurwielafstandsbediening.
Naar interfacedoos voor de adaptieve
stuurwielafstandsbediening.
Naar interfacedoos voor de adaptieve
stuurwielafstandsbediening.
(Blauw)
Naar iPod
(Zwart)
Naar voertuigdisplay-interface
Antenne
JASO-antenneplug
(Roze/Zwart)
Ingangsdraad audio-onderbreking (mute)
(Blauw/Wit)
Inschakeldraad versterker (remote)
(Oranje)
Dimmer
Geschakelde
stroomdraad
(Rood) (contactslot)
(Zwart)
Aardingsdraad
(Blauw)
Draad voor de
elektrische antenne
ISO-antenneplug
Naar autotelefoon
Naar equalizer of versterker
Naar verlichtingsdraad
instrumentengroep
Naar elektrische antenne
Contactsleutel
Accustroomdraad
(Geel)
Luidsprekers
Accu
(Groen)
(Groen/Zwart)
(Wit)
(Wit/Zwart)
(Grijs/zwart)
(Grijs)
(Violet/Zwart)
(Violet)
EQ/DIV
Ai-NET
NORM
F/R Sub-W
X-OVER
Links achteraan
Links vooraan
Rechts vooraan
Rechts achteraan
CD-wisselaar
(afzonderlijk verkocht)
3-WEGS
Luidsprekers
Versterker
Versterker
Versterker
Links
achteraan
Rechts
achteraan
Links
vooraan
Rechts
vooraan
Subwoofers
* Het label is onderaan het toestel aangebracht.
40-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 41
q Aansluiting voertuigdisplay-interface (zwart)
Levert controlesignalen voor de voertuigdisplay-interface.
Sluit deze aan op de optionele voertuigdisplayinterfacedoos. Voor meer informatie over de aansluitingen
kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Alpine-dealer.
w Antennebus
e Ingangsdraad audio-onderbreking (mute)
(Roze/Zwart)
Sluit deze draad aan op de audio-uitgang van een gsm,
die aardsluiting geeft als een oproep wordt ontvangen.
r Inschakeldraad versterker (remote) (Blauw/Wit)
Sluit deze draad aan op de inschakeldraad van uw
versterker of signaalprocessor.
t Dimmerdraad (Oranje)
Deze draad mag worden aangesloten op de stroomdraad
voor de verlichting van de instrumentengroep. Hiermee
kunt u de achtergrondverlichting van het toestel dimmen
met de dimmerregeling van het voertuig.
y Geschakelde stroomdraad (contactslot) (Rood)
Sluit deze draad aan op een open klem in de zekeringkast
van het voertuig of een andere ongebruikte stroombron
die alleen (+) 12 V levert als het contact wordt
ingeschakeld of in de accessoirepositie staat.
u Aardingsdraad (Zwart)
Sluit deze draad aan op een goede chassisaarding in het
voertuig. Zorg ervoor dat de verbinding tot stand wordt
gebracht met blank metaal en degelijk is vastgezet met
de meegeleverde plaatmetaalschroef.
i Draad voor de elektrische antenne (Blauw)
Sluit deze draad aan op de +B-klem van uw elektrische
antenne, indien van toepassing.
• Deze draad mag alleen worden gebruikt om de elektrische antenne
van het voertuig te sturen. Gebruik deze draad niet om een
versterker, een signaalprocessor, e.d. in te schakelen.
o Accustroomdraad (geel)
Sluit deze draad aan op de positieve pool (+) van de
autoaccu.
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
@0
@1
@2
Zekeringhouder (15 A)
ISO-stroomtoevoerconnector
ISO-aansluiting (luidsprekeruitgang)
Uitgangsstroomdraad (Groen) luidspreker links
achteraan (+)
Uitgangsstroomdraad (Groen/Zwart) luidspreker
links achteraan (-)
Uitgangsstroomdraad (Wit) luidspreker links
vooraan (+)
Uitgangsstroomdraad (Wit/Zwart) luidspreker links
vooraan (-)
Uitgangsstroomdraad (Grijs/Zwart) luidspreker
rechts vooraan (-)
Uitgangsstroomdraad (Grijs) luidspreker rechts
vooraan (+)
Uitgangsstroomdraad (Violet/Zwart) luidspreker
rechts achteraan (-)
Uitgangsstroomdraad (Violet) luidspreker rechts
achteraan (+)
Interface-aansluiting voor
stuurwielafstandsbediening
Naar interfacedoos voor de
stuurwielafstandsbediening. Voor meer informatie over
de aansluitingen kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde
Alpine-dealer.
Ai-NET-aansluiting
Verbind deze met de uitgangs- of ingangsaansluiting van
andere producten (CD-wisselaar, equalizer, enz.) die zijn
uitgerust met Ai-NET.
@4 RCA-uitgangen vooraan
ROOD is rechts en WIT is links.
@5 RCA-uitgangen subwoofer
ROOD is rechts en WIT is links.
@65 Systeemschakelaar
Als u een processor aansluit met behulp van Ai-NET, zet u
deze schakelaar in de stand EQ/DIV. Als er geen toestel
is aangesloten, laat u de schakelaar in de stand NORM
staan.
• Vergeet niet het toestel uit te schakelen voor u de stand van de
schakelaar verandert.
@7 De 2,2k (3-wegse)/4,2k (F/R/Sub-W)-schakelaar
instellen
Stel de 2,2k (3-wegse)/4,2k (F/R/Sub-W)-schakelaar in
volgens uw audiosysteem.
@8 Voedingsconnector
@9 Ai-NET-kabel (meegeleverd bij CD-wisselaar)
#0 RCA-verlengkabel (afzonderlijk verkocht)
#1 DC/DC-omzetter
• Installeer de omzetter niet op een plaats waar hij kan worden
blootgesteld aan water, zoals onder de vloermat of de airco. Dit
kan een storing veroorzaken.
• Bundel de kabel van de DC/DC-omzetter niet samen met andere
audiokabels. Dit zou ruis in het systeem kunnen veroorzaken.
• Houd de DC/DC-omzetter op een veilige afstand van de
antennekabels en de achterzijde van het toestel, anders kan er ruis
ontstaan als een radio-uitzending wordt ontvangen.
#2 ISO/JASO-antenneadapter (afzonderlijk verkocht)
Afhankelijk van het voertuig kan een ISO/JASOantenneadapter vereist zijn.
#3 Adaptieve stuurwielafstandsbediening in 1 draad
(Bruin/Geel)
Naar interfacedoos voor de adaptieve
stuurwielafstandsbediening. Voor meer informatie over de
aansluitingen kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Alpinedealer.
#4 Adaptieve stuurwielafstandsbediening in 2 draad
(Bruin/Oranje)
Naar interfacedoos voor de adaptieve
stuurwielafstandsbediening. Voor meer informatie over de
aansluitingen kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Alpinedealer.
#5 Adaptieve stuurwielafstandsbediening G.GND
Naar interfacedoos voor de adaptieve
stuurwielafstandsbediening. Voor meer informatie over de
aansluitingen kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Alpinedealer.
#5 iPod Direct Connector (blauw)
Besturing iPod-signalen. Sluit dit op een iPod of op een
optionele Bluethooth Box aan. Om handenvrij te kunnen
bellen met uw mobiele telefoon, is een aansluiting met
een optionele Bluetooth Box vereist. Voor meer informatie
over de aansluiting verwijzen we naar de
gebruiksaanwijzing van de Bluetooth Box. U kunt deze
ook op een extern toestel aansluiten (zoals een draagbare
speler) met een iPod Direct/RCA-interfacekabel
(afzonderlijk verkocht).
* Zie “AUX+-instelmodus instellen” (pagina 25).
AUX+ ON : Wanneer het externe toestel is aangesloten.
AUX+ OFF : Wanneer een iPod is aangesloten.
#6 FULL SPEEDTM -aansluitkabel (KCE-422i)
(afzonderlijk verkocht)
@3 RCA-uitgangen achteraan
ROOD is rechts en WIT is links.
41-NL
CDA-9887R 07.8.28 9:45 AM ページ 42
De stand van de X-Over-schakelaar voor een 4,2-kanaals systeem (het
frequentiebereik wordt opgesplitst in hoge tonen voor voor/achter en
lage tonen voor de subwoofer).
Stand van de X-Over-schakelaar: F/R/Sub-W
Hogetonenluidspreker voor (L)
Hogetonenluidspreker voor (R)
Hogetonenluidspreker achter (L)
Lagetonenluidspreker (L)
Hogetonenluidspreker achter (R)
Lagetonenluidspreker (R)
De stand van de X-Over-schakelaar voor een 2,2-kanaals systeem,
waarbij het frequentiebereik wordt opgesplitst in hoge tonen (achter),
middentonen (voor) en lage tonen (subwoofer).
Stand van de X-Over-schakelaar: 3-WEGS
Middentonenluidspreker (L)
Hogetonenluidspreker (L)
Lagetonenluidspreker (L)
Middentonenluidspreker (R)
Hogetonenluidspreker (R)
Lagetonenluidspreker (R)
Uitgang van dit toestel:
Vooruitgang
Achteruitgang
SUBW-uitgang
• Gebruik het Subwoofer-uitgangssnoer om dit toestel aan te sluiten op de lagetonenluidspreker.
• U kunt de ingebouwde versterker gebruiken om signalen uit te voeren via de uitgang voor/uitgang achter.
• U kunt de fader niet instellen in de 3-wegse stand.
Voorkomen dat externe geluiden het audiosysteem binnendringen.
•
•
•
•
Plaats het toestel en de draden minstens 10 cm weg van de bedrading van de auto.
Houd de accukabels zo ver mogelijk weg van andere draden.
Maak de aardingsdraad stevig vast op een bloot stuk metaal (verwijder lak, vuil of vet indien nodig) van het autochassis.
Indien u een aanvullende optionele ruisonderdrukker installeert, sluit deze dan zo ver mogelijk van het toestel vandaan aan. Uw Alpinedealer verkoopt verschillende ruisonderdrukkers; u kunt bij hem terecht voor bijkomende informatie.
• Raadpleeg uw Alpine-dealer voor verdere informatie, want hij is het best geïnformeerd over het voorkomen van ruis.
42-NL
Download PDF