Bang & Olufsen | BeoCenter AV5 | BeoCenter AV5

I N T R O D U K T I O N
T I L L
B E O C E N T E R
A V 5
BeoCenter AV5 är ett audio/videosystem med inbyggd CD-spelare och
FM-radio.
BeoCenter AV5 ger dig en oöverträffad ljud- och bildkvalitet. När
högtalarna skjuts ut kommer du att
överraskas och förvånas både över
deras konstruktion och inte minst av
ljudet i dem.
Med BeoCenter AV5 kan du distribuera ljud och bild i hela huset.
Du kommer dessutom att bli förvånad
över hur lätt det är att manövrera
BeoCenter AV5. Du kan hur enkelt
som helst manövrera alla tillgängliga
källor med hjälp av Beo4 fjärrkontrollen.
Den här bruksanvisningen talar om
hur!
Bruksanvisning
1
2
A T T
A N V Ä N D A
B R U K S A N V I S N I N G E N
A U T O
T U N I N G
Let AV5 tune in your TV stations
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.
Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...
Ut wisi enim ad dignissum qui.
Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
Congue nihil imper-diet doming.
Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
a
Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi.
CLOCK
AV SOCKET
TV SETUP
AUTO TUNING
UPDATE TUNING
PICTURE
SOUND
Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi.
Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...
Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi.
Ut wisi enim ad dignissum qui.
AV SOCKET
SAT SETUP
Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.
UPDATE TUNING
Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi.
TV AUTO TUNING
FREQUENCY
CLOCK
MANUAL TUNING
210
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...
SAT AUTO TUNING
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
ACTIVATE
FREQUENCY
ACTIVATE
b
Bilden ovan är ett exempel på de olika
typerna av information som du får i
denna bruksanvisning…
Vi rekommenderar att du (eller din Bang &
Olufsen återförsäljare) följer instruktionerna i
installationsanvisningen när du installerar din
BeoCenter AV5. Om du ansluter extra utrustning
till ditt system hänvisas också till installationsanvisningen för instruktion.
I avsnittet märkt a får du instruktioner
steg-för-steg för ifrågavarande
manövrering.
Bruksanvisningen förklarar sedan hur du ställer in
och förinställer din BeoCenter AV5 samt manövrerar de olika källorna och funktionerna som finns
i BeoCenter AV5 med hjälp av Beo4 fjärrkontrollen.
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.
TIMER
MANUAL TUNING
Innan du börjar…
Tillsammans med BeoCenter AV5 får du två
anvisningar – en bruksanvisning och en installationsanvisning.
Förutom att förklara hur du installerar systemet
och gör det klart att tas i bruk innehåller installationsanvisningen också underhållsinstruktioner
och information som du kan behöva då och då.
Lorem ipsum dolor sit amet.
SETUP
SAT
STAND
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...
Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.
STAND
PROGRAM LIST
Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.
Let AV5 tune in your Satellite stations
Avsnitt a omfattar:
• De knappar som du skall trycka på
för att utföra manövreringen. De
knappar som avbildas motsvarar
knapparna på Beo4 fjärrkontrollen.
• Texterna som ger dig viktig information. Dessa texter skall läsas för
att du skall kunna avsluta manövreringen ordentligt.
11.374
Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.
Congue nihil imper-diet doming.
Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
b
a
Avsnittet märkt b stöttar knappsekvensen.
Avsnitt b omfattar:
• De relevanta skärmmenyerna som du
tar fram när du följer steg-för-steg
knappinstruktionerna.
• En text som ger dig ytterligare information om ifrågavarande
manövrering och ger dig exempel på
hur du kan utnyttja den aktuella
funktionen.
3
I N N E H Å L L
4
Fjärrmanövreringsprinciper
Att manövrera BeoCenter AV5 med Beo4, 4
Beo4 manövreringsprinciper, 5
Att använda skärmmenyerna, 6
50 BeoCenter AV5 – direktmanövrering
Knappar på direktmanövreringspanelen, 50
Information på skärmen, 51
Direktuttag, 52
7
Snabbguide
53 Snabbguide till skärmmenyerna
9
Inställning och förinställning
Automatisk inställning, 10
Programlistor, 14
Manuell inställning, 16
Uppdatering av inställningar, 22
Förinställning av sockellägen, 23
Att ställa klockan, 24
27 TV, satellit-TV och text-TV
Dagliga manövreringar, 28
Text-TV, 29
Videoinspelningar via text-TV, 35
37 CD
CD Audio, 38
40 Radio
Daglig manövrering, 40
41 Ljud och bild
44 Timer-Funktion
Att använda timer-funktionen till
avspelning eller stand-by, 44
46 Inspelning på videobånd
48 BeoCenter AV5 och BeoLink
4
F J Ä R R M A N Ö V R E R I N G S P R I N C I P E R
Att manövrera BeoCenter AV5 med Beo4
Innan du börjar använda BeoCenter
AV5 kan det vara en bra idé att
bekanta sig med manövreringsprinciperna för Beo4.
Din BeoCenter AV5 är avsedd för fjärrmanövrering med Beo4 fjärrkontroll.
Bra att veta om Beo4-knapparna…
I steg-för-steg manövreringssekvenserna som
visas i denna bruksanvisning, kommer
knapparna på Beo4 och stickorden på Beo4
displayen att se ut enligt nedanstående:
Rektangulära knappar för
källkontroll, nummer och
specialfunktioner som text-TV
och menymanövrering
TV
De flesta manövreringar utförs via
Beo4 fjärrkontrollen. De något mer
avancerade funktionerna i BeoCenter
AV5 vägleds av menyer som du kan ta
fram på skärmen (se sidorna 6-7).
Knappar inuti den stjärnformiga
knappen för att stega, välja och
spola
Den runda GO-knappen för att
acceptera och lagra instruktioner
GO
Beo4 integrerar dessutom fjärrmanövrering av din BeoCenter AV5 och
de dagliga funktionerna i andra nyare
Bang & Olufsen system.
Obs! Några få funktioner manövreras direkt på
den lilla manövreringspanelen på baksidan av
BeoCenter AV5:s displaybalk. Se BeoCenter AV5
direktmanövrering sidorna 50-52 för ytterligare
information.
Dina Beo4 fjärrkontrollskommandon registreras
av en liten mottagare på en displaybalk som sitter
upptill i högra hörnet på BeoCenter AV5.
:
LIST
STAND
Färgknapparna inuti den
stjärnformiga används till
speciella funktioner. Förklaring
följer här i bruksanvisningen på
när och hur de skall användas
Dubbelknappen LIST betyder
“tryck upprepade gånger” för att
få fram fler funktioner i Beo4:s
funktionslista
Stickord på Beo4 displayen
indikerar antingen den aktuella
källa du vänder dig till eller en
extrafunktion som du kan ta
fram genom att trycka på LIST
5
Beo4 manövreringsprinciper
Beo4 fjärrkontrollen är uppdelad i fem
områden. Varje område har sina egna
speciella funktioner.
Beo4 displayen talar om vilken
programkälla eller funktion du
använder, och den visar även
extrafunktionerna.
Knapparna har arrangerats så att din
manövrering av de olika funktionerna i
BeoCenter AV5 blir så enkel och tydlig
som möjligt.
Beo4 displayen visar vilken källa eller
funktion du styr, men om du trycker på
LIST-knappen ändras stickordet på
displayen och avslöjar fler funktioner
eller knappar som finns att tillgå för
manövrering av BeoCenter AV5*.
*Obs! Om några manövreringar kräver en
funktion eller knapp som inte redan finns när du
trycker på LIST-knappen, kan du lägga till funktionen i din Beo4 och ändra den ordningsföljd
som alla extrafunktionerna uppträder i på Beo4.
Se Beo4:s egen bruksanvisning och avsnittet Att
skräddarsy din Beo4 för ytterligare instruktioner.
Knappar till programkällor för att
sätta på samt spela in.
Sifferknappar, text-TV-knappar och
menystyrningsknappar.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Kontrollknapparna inuti den
stjärnformiga knappen används för
att spola eller välja, för att stega och
acceptera och lagra information.
Färgknapparna har
specialfunktioner, och de
specificeras här i bruksanvisningen
när de behövs.
Volymknapp, LIST-knapp för att ta
fram extrafunktioner och “stopp”knappar.
Obs! Se den separata Beo4 bruksanvisningen för
ytterligare information om fjärrkontrollen.
GO
LIST
STOP
EXIT
6
S K Ä R M M E N Y E R
Att använda skärmmenyerna
Tryck för att sätta på TVn
TV
sedan
Tryck för att ta fram
huvudinställningsmenyn
TVns huvud-SETUP-meny visas…
MENU
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
Tryck för att välja den punkt eller
meny du vill ha…
eller
STAND
CLOCK
AV SOCKET
sedan
Tryck för att få fram den meny du
har valt
GO
Menyn visas…
Det kan vara nödvändigt att välja en
annan punkt i en andra meny för att
få fram den meny där du skall fylla i
informationen…
I en fyll-i-meny…
Tryck för att få fram möjligheterna
tt
för en punkt eller för att aktivera en
eller
funktion, t ex “tuning”
ss
Tryck för att flytta från punkt till
punkt i menyn
eller
Eller…
använd sifferknapparna för att fylla i
information för en punkt
0
till
9
I vissa menyer, t ex listmenyerna för de stationer
du ställt in, skall du…
trycka på den gröna eller gula
·
knappen för att utföra en funktion
eller
TVns huvudinställningsmeny:
TV… ger tillgång till inställning av stationerna
samt programlistan som anger vilka stationer
som ställts in.
TIMER… för att programmera din BeoCenter AV5
att sättas på eller automatiskt slå över till
stand-by.
PICTURE… för bildjustering.
SOUND… för ljudjustering.
STAND… för att vrida din BeoCenter AV5 samt
förinställning av sockellägen.
CLOCK… för att ställa den inbyggda klockan i
BeoCenter AV5.
AV SOCKET… för registrering av eventuell extra
utrustning som du anslutit till BeoCenter AV5.
CLOCK
TIME
20:00
DATE
FRI 10
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1996
TEXT TIME
DR
DISPLAY
YES
:
GO
När du fyllt i all information som
behövs…
trycker du GO för att lagra den
information du lagt in
Din BeoCenter AV5 bildskärmsmeny
hjälper dig med att utföra de mera
avancerade funktionerna i BeoCenter
AV5 som att t ex ställa in stationer eller
förinställa olika värden i systemet.
Exempel på en fyll-i-meny – menyn för att ställa
klockan.
För att få tillgång till skärmmenyerna
skall du först ta fram huvudinställningsmenyn. Varje källa – TV, satellit,
CD och radio har sin egen huvudinställningsmeny. Via varje punkt i en
huvudinställningsmeny kan du sedan
komma in i en meny för en viss
funktion.
I några av menyerna måste du fylla i
information, t ex knappa in siffror eller
bladdra igenom tillgängliga möjligheter för en viss punkt. Innehållet i
några av dessa menyer ändras när du
väljer specifika punkter, och det sker
för att hjälpa dig ytterligare vid
manövrering av just de här funktionerna.
7
S N A B B G U I D E
Dagliga manövreringar
Din BeoCenter AV5 förser dig både
med audio- och videokällor. Du kan
titta på TV- eller satellit*-stationer,
spela CD-skivor eller lyssna på radio.
Att sätta på
Tryck för att sätta på TVn
TV
Tryck för att sätta på satellit-TV
SAT
Tryck för att sätta på radion
Du sätter på de olika programkällorna
genom att trycka på respektive knapp
på Beo4.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Medan du tittar eller lyssnar på en
källa kan du välja de olika programnumren eller spåren direkt eller stega
igenom alla programnumren eller
spåren.
Du kan också höja eller sänka volymen
och tysta högtalarna när som helst.
* Obs! För att kunna ta emot satellitsändningar
skall din BeoCenter AV5 vara särskilt utrustad för
satellitmottagning. Kontakta din Bang & Olufsen
återförsäljare för ytterligare information om en
inbyggd satellitmottagare.
CD-manövrering
Öppna CD-facket genom att trycka på LOADknappen på BeoCenter AV5:s
direktmanövreringspanel och lägg in din CD…
Tryck för att sätta på CD-spelaren
CD
Tryck för att söka framåt eller bakåt
på CDn
tt
LIST
STOP
eller
ss
Tryck för att göra ett uppehåll i
avspelningen eller söka
Tryck för att stoppa sökningen och
fortsätta avspelningen
Att välja programnummer eller spår…
Använd sifferknapparna för att välja
ett visst programnummer eller
speciellt spår på en CD
eller
Tryck för att stega igenom lagrade
programnummer eller spår
GO
RADIO
STOP
GO
0
till
9
eller
Att justera volymen…
Tryck för att höja volymen
Tryck för att sänka volymen
EXIT
Trycker du mitt på volymknappen
tystas högtalarna;
tryck igen för att få tillbaka ljudet
Tryck för att sätta systemet i standby
•
8
I N S T Ä L L N I N G
O C H
F Ö R I N S T Ä L L N I N G
10 Automatisk inställning
Låt AV5 ställa in dina TV-stationer
Låt AV5 ställa in dina satellitstationer
Låt AV5 ställa in dina radiostationer
14 Programlistor
Att använda programlistor
Att namnge en station
Att flytta eller radera en station
15 Manuell inställning
Inställning av TV-stationer
Inställning av satellit-stationer
Inställning av radio-stationer
22 Uppdatering av inställningar
Att uppdatera inställningen av
dina stationer
23 Sockel
Förinställning av sockellägen
24 Klockan
Att ställa klockan
9
10
A U T O M A T I S K
I N S T Ä L L N I N G
Låt BeoCenter AV5 ställa in dina TV-stationer
TV
Tryck för att ställa in TV-stationer
BeoCenter AV5:s autoinställningsfunktion ställer automatiskt in alla
dina TV-stationer. Men innan du tar
fram menyn för autoinställning måste
du välja TV som programkälla.
SETUP
sedan
MENU
Tryck för att ta fram
huvudinställningsmenyn
TV
TIMER
PICTURE
Huvudinställningsmenyn för TV
visas, punkten TV lyser…
SOUND
TVns huvudinställningsmeny
sedan
GO
Tryck för att ta fram menyn för TVinställning
TV SETUP-menyn visas, punkten
AUTO TUNING lyser…
GO
Tryck för att ta fram menyn för
automatisk inställning
Du kan ställa in upp till 79 stationer.
Efterhand som inställningen fortgår
visas de registrerade stationerna i
menyn, och för de flesta registreras
också ett namn automatiskt.
TV SETUP
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Speciella inställningsmenyer för TV
TV AUTO TUNING-menyn visas…
tt
Tryck för att starta den automatiska
inställningen av TV-stationer
(Trycker du STOP stoppas
autoinställningen)
När autoinställningen är färdig visas
programlistan med de inställda
stationerna automatiskt…
EXIT
TV AUTO TUNING
FREQUENCY
210
ACTIVATE
Meny för automatisk inställning av TV-stationer
Om en station visas utan namn, kan du
namnge stationen i programlistan som
kommer fram när autoinställningsprocessen är färdig.
Se sidan 14 för upplysningar om hur du
använder programlistan.
Obs! Om en station kräver en dekoder, väljs detta
automatiskt under inställningen under förutsättning att en dekoder anslutits till relevant
dekoder-uttag baktill på BeoCenter AV5.
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
Obs! Om autoinställningsfunktionen inte ställer in
en bestämd TV-station, måste du använda den
manuella inställningsfunktionen, se sidorna 16-17
för vidare instruktioner.
11
Låt BeoCenter AV5 ställa in dina satellit-stationer
Observera…
Om ditt satellitarrangemang inkluderar en
motorstyrd parabol, hänvisas till följande sidor för
ytterligare information, innan du påbörjar
autoinställningen…
Tryck för att ställa in satellitstationer
SETUP
sedan
SAT
Tryck för att ta fram huvudinställningsmenyn
TIMER
Huvudinställningsmeny för satellit-TV
sedan
SAT SETUP
AUTO TUNING
Obs! För att kunna ta emot satellitsändningar
skall din BeoCenter AV5 vara särskilt utrustad för
satellitmottagning. Om en satellitstation kräver
en dekoder, väljs detta automatiskt under
inställningen under förutsättning att en dekoder
anslutits till relevant dekoderuttag baktill på
BeoCenter AV5.
Beroende på speciella omständigheter ställer
autoinställningsfunktionen kanske inte in en
bestämd satellitstation. I så fall måste du använda
den manuella inställningsfunktionen, se sidorna
18-19 för vidare instruktioner.
GO
SAT SETUP-menyn visas, punkten
AUTO TUNING lyser…
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
Speciella inställningsmenyer för satellit-TV
Tryck för att ta fram menyn för
automatisk inställning
GO
SAT AUTO TUNING-menyn visas…
SAT AUTO TUNING
FREQUENCY
Se sidan 14 för upplysningar om hur du
använder programlistan och namnger
en station om det behövs.
Huvudinställningsmenyn för satellit
visas, punkten SAT lyser…
Tryck för att ta fram menyn för TVinställning
MANUAL TUNING
Du kan ställa in upp till 119 satellitstationer. Efterhand som inställningen
fortgår visas de registrerade stationerna i menyn, och för de flesta
registreras också ett namn automatiskt.
MENU
PICTURE
SOUND
BeoCenter AV5:s autoinställningsfunktion ställer automatiskt in alla
dina satellit-stationer*. Men innan du
tar fram menyn för autoinställning
måste du välja satellit som programkälla.
SAT
11.374
ACTIVATE
Meny för automatisk inställning av
satellitstationer
Tryck för att starta den automatiska
inställningen av satellitstationer
tt
(Trycker du STOP stoppas
autoinställningen)
När inställningen är färdig visas
programlistan med de inställda
stationerna automatiskt…
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
12
> Automatisk inställning – satellit
Automatisk inställning av satellit-TV med
motorstyrd parabol…
Om ditt utomhusarrangemang (ODU) för
satellitmottagning omfattar en motoriserad
parabol och en extern motorstyrningsenhet,
skall du rikta parabolens läge mot de satelliter
från vilka du vill ställa in stationer.
När den externa motorstyrningsenheten väl
anslutits till din BeoCenter AV5, kan du starta
inställningsprocessen med användning av
Beo4:
• Tryck SAT, sedan MENU och därefter GO för
att ta fram SAT SETUP-menyn
• Tryck ▼ tills MANUAL TUNING lyser och
sedan GO för att ta fram menyn
• Ställ sedan in på frekvensen till en lämplig
station för den satellit som du försöker
ställa in från
• Tryck ▼ tills POSITION lyser och justera med
ss eller tt efter behov
• Tryck nu STOP för att gå ur SAT MANUAL
TUNING-menyn
• Tryck sedan ▲ tills AUTO TUNING lyser och
tryck GO för att ta fram SAT AUTO TUNINGmenyn och tryck tt för att starta
autoinställningen av stationerna
Upprepa samma procedur för de stationer som
ställs in från andra satelliter och justera
parabolens läge motsvarande.
För att behålla de stationer som du redan ställt
in och bara autoinställa de nya satellitstationerna skall du i stället för AUTO TUNING
ta fram punkten UPDATE TUNING. Se sidan 22
för ytterligare information om uppdateringsfunktionen för inställning.
13
Låt BeoCenter AV5 ställa in dina radiostationer
BeoCenter AV5:s autoinställningsfunktion ställer automatiskt in alla
dina radiostationer. Men innan du tar
fram menyn för autoinställning måste
du välja radio som programkälla.
Du kan ställa in upp till 59 radiostationer. Efterhand som inställningen
fortgår visas de registrerade stationerna i menyn och ett namn om ett
sådant finns registrerat.*
SETUP
Se sidan 14 för upplysningar om hur du
använder programlistan.
* Obs! Namn på radiostationer registreras bara
automatiskt om RDS sänds tillsammans med
stationen. RDS är en facilitet som möjliggör
radiosändare att sända sådan information som ett
stationsnamn tillsammans med själva stationen.
Sänds RDS inte, visas stationens frekvens på
menyn.
Obs! Om autoinställningsfunktionen kanske inte
ställer in en bestämd radiostation, måste du
använda den manuella inställningsfunktionen, se
sidorna 20-21 för vidare instruktioner.
RADIO
Tryck för att ta fram
huvudinställningsmenyn
MENU
sedan
RADIO
TIMER
PICTURE
SOUND
Huvudinställningsmeny för radio
Huvudinställningsmenyn för radio
visas, punkten RADIO lyser…
sedan
Tryck för att ta fram menyn för
radio-inställning
RADIO SETUP
AUTO TUNING
GO
RADIO SETUP-menyn visas, punkten
AUTO TUNING lyser…
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Om en station bara visas med frekvensen, kan du namnge stationen i
programlistan som visas på skärmen så
snart autoinställningen är färdig.
Tryck för att ställa in radiostationer
Speciell inställningsmeny för radio
Tryck för att ta fram menyn för
automatisk inställning
GO
RADIO AUTO TUNING-menyn visas…
RADIO AUTO TUNING
FREQUENCY
92.8
ACTIVATE
Meny för automatisk inställning av radiostationer
Tryck för att starta den automatiska
inställningen av radiostationer
tt
(Trycker du STOP stoppas
autoinställningen)
När inställningen är färdig visas
programlistan med de inställda
stationerna automatiskt…
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
14
P R O G R A M L I S T O R
Att använda programlistorna
TV
Tryck för att välja programkälla,
t ex TV
TV
sedan
MENU
Tryck för att ta fram huvudinställningsmenyn
TVns SETUP-meny visas…
sedan
GO
SETUP
TIMER
Om du precis ställt in dina TV-, satelliteller radiostationer, visas en programlista för aktuell källa på skärmen.
PICTURE
SOUND
TVns huvudinställningsmeny
Tryck för att ta fram menyn för TVinställning
Du kan använda programlistan för att
ta fram, namnge, flytta eller radera en
inställd station.
TV SETUP
TV SETUP menyn visas…
sedan
Tryck tills PROGRAM LIST lyser
sedan
GO
Tryck för att ta fram TVprogramlistan
TV PROGRAM LIST visas…
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Specialinställningsmeny för TVn
Att namnge en station…
Namnen på de allra flesta stationer står
redan i programlistan. Namnen på TVoch satellitstationer visas automatiskt
under autoinställning. För radiostationer kan namnet visas både vid
automatisk och manuell inställning.
Tryck för att gå nedåt på listan
TV PROGRAM LIST
eller
Tryck för att gå uppåt på listan
eller
0
till
Använd sifferknapparna för att välja
en station
9
För att namnge eller döpa om en station på
listan…
Tryck för att välja den station du vill
namnge
eller
sedan
Tryck på den gröna knappen för att
namnge en station
·
sedan
eller
Tryck för att få fram första
bokstaven i namnet
sedan
tt
Tryck för att gå till nästa plats och
acceptera den första bokstaven
Se knappsekvenserna på nästa sida
för ytterligare information…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DR
TV2
ZDF
EURO
........
ARD
TCC
CMT
TV3
CNN
........
INFO
SAT1
FILMNET
TV5
........
MTV
RTL
SUPER
•NAME
MOVE/CLEAR
Meny med förteckning över de TV-stationer du
har ställt in – TVns programlista
Du kan, om du vill, namnge en station
som inte redan fått namn.
Att flytta eller radera en station…
Via programlistan kan du radera eller
flytta en station till ett annat programnummer. Om det nya programnummer
du väljer redan är upptaget, kommer
den “nya” och den “gamla” stationen
att byta plats, och du kan sedan flytta
den “gamla” stationen till ett annat
programnummer.
15
*Att namnge en station
Om du väljer att själv ge en station ett namn,
kommer den station eller det programnummer du
väljer att framhävas för underlätta den aktuella
namngivningen. Detta visas i programlistan för
TV-stationer här till höger.
För att skriva ett namn – bokstav för bokstav –
trycker du ▲ eller ▼ tills du hittar den bokstav du
vill ha i namnet. För TV eller satellit kan tecknet
visas som en del av ett förinställt namn som lagts
in för att underlätta och påskynda namngivningsprocessen. För att matcha stationen med ett
lämpligt förinställt namn går du till nästa plats
och trycker ▲ eller ▼ för att finna den andra
bokstaven i ett namn.
Om ett förinställt namn finns tillgängligt för
stationen i fråga, visas det kanske automatiskt och
allt du då behöver göra är att acceptera namnet.
Om inget lämpligt namn kommer fram går du
bara vidare till nästa plats och upprepar
proceduren – det finns 8 bokstäver tillgängliga för
varje namn.
När det gäller radiostationer sänds stationens
eget namn kanske via RDS-faciliteten och visas vid
autoinställning eller manuell inställning. Om inget
namn sänds, visas radiofrekvensen på listan. Väljer
du att namnge en radiostation som redan fått ett
namn via RDS-faciliteten, annulleras den
information som mottagits via RDS för just den
här stationen. Lagrar du emellertid stationen
igen, passar RDS-faciliteten förstås igen.
TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
DR
TV2
Tryck ▲ eller ▼ upprepade gånger
för att få fram den andra bokstaven
för platsen eller finn korrekt
förinställt namn…
EURO
ARD
TCC
CMT
Programlistan för TV-stationer – med aktiverad
namngivningsfunktion
Om det inte finns något förinställt
namn – fortsätt att gå till de olika
bokstavsplatserna, och “skriv”
namnet…
sedan
Tryck GO för att lagra namnet
TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DR
TV2
ZDF
För att flytta eller radera en station i listan…
Välj den station du vill flytta eller
radera
eller
EURO
........
ARD
TCC
CMT
TV3
CNN
........
INFO
SAT1
FILMNET
TV5
........
MTV
RTL
SUPER
MOVE/SWAP
GO
sedan
Tryck för att flytta ut stationen
bredvid listan
För att flytta stationen…
Tryck för att flytta den ned eller upp
till dess nya programnummer
tt
sedan
eller
sedan
•CLEAR
Programlista för TV-stationer – stationen du vill
flytta till ett annat programnummer eller radera
har flyttats utanför listan
Tryck för att flytta tillbaka stationen
till listan
ss
Om två stationer byter plats, flyttar
du nu den “gamla” stationen till ett
annat programnummer…
Eller, för att radera stationen…
Tryck två gånger på den gula
knappen för att radera stationen
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
:
:
EXIT
16
M A N U E L L
I N S T Ä L L N I N G
Inställning av TV-stationer
TV
Tryck för att välja TV
sedan
MENU
Tryck för att ta fram huvudinställningsmenyn
Innan du börjar…
På en multistandard BeoCenter AV5 kan det
finnas flera sändningssystem tillgängliga för
stationerna, så kontrollera att det är rätt sändningsystem som visas, innan du börjar ställa in. I
annat fall kan det finnas stationer som inte
kommer fram vid inställning. För att göra det skall
du ta fram den andra menyn för manuell
inställning av TV-stationer och sedan välja korrekt
system.
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
TVns huvudinställningsmeny visas…
sedan
GO
SOUND
TVns huvudinställningsmeny
Tryck för att välja TV och ta fram
menyn
TV SETUP
TVns SETUP-meny visas…
sedan
Tryck tills MANUAL TUNING lyser
sedan
GO
Tryck för att ta fram menyn
TVns manuella inställningsmeny
visas…
tt
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
TVns speciella inställningsmeny
Tryck för att börja ställa in
TV MANUAL TUNING
eller
ss
Eller knappa in exakt frekvens med
sifferknapparna
(Tryck på STOP avbryter inställningen)
FREQUENCY
210
PROGRAM
10
ID
EURO
Meny för manuell inställning av TV-stationer
När du funnit en station trycker du ▼ för att gå
till de andra punkterna i menyn…
TV MANUAL TUNING
1
2
Använd sifferknapparna för att
knappa in ett programnummer, t ex
12
FINE
0
DECODER
OFF
SOUND
STEREO
Tryck nu GO för att lagra din station…
Eller fortsätt att följa instruktionerna på nästa
sida…
Den andra menyn för manuell inställning av TVstationer
Du kan själv ställa in de stationer du
vill ha, förse dem med såväl programnummer som namn samt, om det
behövs, avgöra om en dekoder skall
kopplas in.
Du kan dessutom bestämma vilken
ljudtyp eller vilket språk du vill lagra
för din station.
17
Vad finns i TV MANUAL TUNING-menyn…
FREQUENCY
Indikerar en TV-stations frekvens.
PROGRAM
Programnummer – det finns 79 programnummer
tillgängliga.
ID (Namn)
Att namnge stationer – “skriv” ett namn genom
att ta fram de olika bokstäverna för varje bokstavplats – det finns plats för 8 bokstäver. När du tar
fram de första bokstäverna, kan ett lämpligt
förinställt namn visas. Finns inget förinställt
namn, fortsätter du att “skriva” namnet – bokstav
för bokstav.
Vad finns i den andra TV MANUAL TUNINGmenyn…
FINE
Fininställning – vanligtvis ställer TVn in på bästa
möjliga bild, grannkanaler kan emellertid störa
bilden en aning. Fininställ inom ett område på
+8 – -8.
DECODER
En dekoder ansluts för mottagning av kodade TVstationer. Om en DECODER ställts in på någon av
ON-möjligheterna, kopplas dekodern automatiskt
in när ifrågavarande programnummer väljs.
Följande möjligheter finns för DECODER:
ON/AV… (dekoder till) när både audio- och
videosignalerna är kodade
ON/V… (dekoder till) när enbart videosignalerna
är kodade
OFF… (dekoder från) för ingen dekoder
Välj ON/AV för de flesta kodade stationer för att
få både ljud och bilder. Är det bara videosignalen
som är kodad, väljs ON/V. Om du väljer ON/AV när
det bara är videosignalen som är kodad, kan du
riskera att mista ljudet när signalen avkodas.
Att namnge en station
Tryck för att gå till ID
Obs! Om en extra dekoder anslutits till AV-uttaget
och DECODER-2 registrerats i AV-uttagsmenyn (se
Installationsanvisningen för ytterligare information), väljer du 1/V eller 1/AV för dekoder nummer
1 och 2/V, 2/AV för dekoder nummer 2 eller OFF
för ingen dekoder.
Tryck för att få fram den första
bokstaven i ett namn
SOUND (mono/stereo/språk)
Följande ljudtyper kan finnas:
MONO…
FM/NICAM monoljud
STEREO…
NICAM/A2 stereoljud
MONO1…
Mono språk 1
MONO2…
Mono språk 2
Tryck ▲ eller ▼ för att få fram den andra bokstaven eller ett lämpligt förinställt namn. Finns inget
förinställt namn, fortsätter du till nästa bokstavsplats och tar fram de bokstäver du söker…
MONO3…
STEREO2…
Mono språk 3
Stereo språk 2
Obs! MONO3 och STEREO2 finns endast om du
har en inbyggd NICAM stereodekoder i din
BeoCenter AV5.
Även om du lagrar den ljudtyp/det språk som du
föredrar på det här sättet, kan du fortfarande
skifta mellan de olika ljudtyperna medan du tittar
på den TV-stationen. Se sidan 42, Att ändra ljud
för ytterligare instruktioner.
sedan
Tryck på den gröna knappen för att
börja namnge
Tryck för att gå till de följande
bokstavsplatserna
Tryck för att lagra din station och
fortsätt ställa in om du vill
·
eller
tt
GO
För att fininställa, välja ljud eller dekoder
för din station…
Tryck upprepade gånger för att ta
fram den andra manuella
inställningsmenyn
Den andra TV MANUAL TUNINGmenyn visas…
Använd ▲ eller ▼ för att gå till de andra
punkterna och tryck ss eller tt för att få fram
möjligheterna för en punkt…
Tryck för att lagra och återvända till
den första inställningsmenyn
GO
Tryck för att lagra din station
GO
sedan
Fortsätt att ställa in stationer…
Eller
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
18
> Manuell inställning – satellitinställning
Inställning av satellitstationer
SAT
Tryck för att välja satellit
SETUP
sedan
MENU
Tryck för att ta fram huvudinställningsmenyn
SAT
TIMER
PICTURE
Huvudinställningsmenyn för SAT
visas…
SOUND
Huvudinställningsmeny för satellit-TV
sedan
GO
Tryck för att välja SAT och ta fram
menyn
SAT SETUP-menyn visas…
sedan
Tryck tills MANUAL TUNING lyser
sedan
GO
tt
Tryck för att ta fram menyn
Den manuella satellitinställningsmenyn visas…
Tryck för att börja ställa in
SAT SETUP
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
Specialinställningsmeny för satellit-TV
SAT MANUAL TUNING
ss
(Tryck på STOP avbryter
inställningen)
När du funnit en station…
Tryck ▼ eller ▲ för att gå från punkt till punkt,
använd tt eller ss eller sifferknapparna och fyll
i den information som behövs…
Gå till ID för att namnge en station…
Tryck på den gröna knappen för att
·
namnge
sedan
Använd ▼ eller ▲ för att få fram
bokstäver eller förinställda namn
och använd tt eller ss för att gå
till nästa bokstavsplats
När du fyllt i all erforderlig information…
Tryck för att lagra din station
GO
Tryck GO flera gånger tills SAT
SETUP-menyn visas
Du kan själv ställa in dina satellitstationer*, förse dem med såväl
programnummer som namn samt, om
det behövs, avgöra om en dekoder
skall kopplas in.
MANUAL TUNING
eller
Eller knappa in exakt frekvens…
Obs!
Innan du börjar ställa in satellitstationer skall du
försäkra dig om att det är korrekt sändningssystem som visas. Ta fram den andra menyn för
manuell inställning av satellit-TV. Visas inte rätt
system, lägger du in korrekt system.
FREQUENCY
11.374
POLARITY
HOR
LNB
ASTRA
PROGRAM
10
ID
FILMNET
Du kan dessutom bestämma vilken
ljudtyp eller vilket språk du vill lagra
för din station.
Obs! Om din ODU-installation omfattar en extern
riktare finns punkten POSITION i den manuella
inställningsmenyn för satellit-TV i stället för LNB.
För att justera läget i din ODU-installation skall du
välja POSITION och använda tt eller ss för att
justera.
Meny för manuell inställning av satellitstationer
SAT MANUAL TUNING
FINE
0
DECODER
OFF
SYSTEM
PAL
SOUND
7.02/7.20
Den andra menyn för manuell inställning av
satellitstationer
* Obs! För att kunna ta emot satellit-TV skall din
BeoCenter AV5 vara särskilt utrustad för satellitmottagning.
19
Vad finns i SAT MANUAL TUNING-menyn…
FREQUENCY
Indikerar en satellitstations (SAT) frekvens.
POLARITY
Välj den bästa bildkvaliteten. POLARITY kan
ställas in på:
HOR… för horisontal polarisation
VERT… för vertikal polarisation
00 - 63… för numerisk indikering av polarisation
(bara relevant om polariteten ställts in på Skew
i den speciella ODU-installationsmenyn*)
* Obs! För ytterligare information om ODU (Out
Door Unit) installationsmenyn hänvisas till ODU
Installationsanvisningen.
LNB (Low Noise Block Converter)
Följande valmöjligheter finns: ASTRA, 1oWEST,
HOT BIRD, UNI-LNB, TELECOM, SMATV, CUSTOM#
och NONE. De LNB-möjligheter du väljer, visas i
den manuella satellitinställningsmenyn.
PROGRAM
Programnummer – det finns 119 programnummer
att tillgå.
ID (Namn)
Att namnge stationer – Ta fram ett förinställt
namn för din station eller “skriv” ett namn – det
finns plats för 8 bokstäver. När du tar fram de
första bokstäverna, visas kanske ett lämpligt
förinställt namn. Finns inget förinställt namn,
fortsätter du att “skriva” namnet – bokstav för
bokstav.
Obs!
BeoCenter AV5:s satellitmodul är
förprogrammerad med stationer från några av
de satelliter som sänder för närvarande.
Vad finns i den andra SAT MANUAL TUNINGmenyn…
FINE
Fininställning – kan vara nödvändigt för bättre
mottagning. Fininställ inom ett område på +7 – -7.
DECODER
Indikerar dekoderinställningen. Anslut en
dekoder för mottagning av kodade satellitstationer. Om en station lagras med DECODER
inställd på någon av ON-möjligheterna, kopplas
dekodern automatiskt in när ifrågavarande
station väljs.
Följande möjligheter finns:
ON/AV… (dekoder till) när både audio- och
videosignalerna är kodade
ON/V… (dekoder till) när enbart videosignalerna
är kodade
Off… (dekoder från) för ingen dekoder
SYSTEM
Indikerar satellitsändningssystem. Du kan skifta
mellan följande system: PAL, MAC, BB (BaseBand),
PAL OBW (valfri bandbredd) MAC OBW eller BB
OBW. Observera, att om du ställer in SYSTEM på
någon av MAC eller BB möjligheterna, kan du inte
välja eller ställa in möjligheter för SOUND, om du
inte valt ON/V för DECODER här i den andra
satellitinställningsmenyn.
SOUND (mono/stereo/språk)
Flera ljudtyper kan vara tillgängliga för en
bestämd satellitstation: mono, stereo eller flera
olika språk. Det kan emellertid vara nödvändigt
att ta fram en manuell ljudinställningsmeny för
att ställa in lämplig ljudfrekvens*.
Skifta mellan de ljudmöjligheter som f.n. sänds för
din satellitstation, tills du hör det ljud du vill
lagra.
Välj ON/AV för de flesta kodade stationer för att
få både ljud och bilder. Är det bara videosignalen
som är kodad, väljs ON/V. Om du väljer ON/AV när
det bara är videosignalen som är kodad, kan du
riskera att mista ljudet när signalen avkodas.
Obs! Även om du lagrat en föredragen ljudtyp/
språk, kan du fortfarande skifta mellan de olika
ljudtyperna som finns för ett program. Se “Att
ändra ljud” på sidan 44 för ytterligare
instruktioner.
Obs! Om en extra dekoder anslutits till AV-uttaget
och DECODER-2 registrerats i AV-uttagsmenyn (se
Installationsanvisningen för ytterligare information), väljs 1/V eller 1/AV för dekoder 1 och 2/V,
2/AV för dekoder 2 eller OFF för ingen dekoder.
Dekoder 2 är bara tillgänglig när PALsändningssystemet används.
*Obs! Ta fram SAT SOUND TUNING-menyn genom
att trycka på den gröna knappen på Beo4 när
SOUND lyser. För ytterligare information om den
manuella ljudinställningsmenyn hänvisas till nästa
sida.
20
> Manuell inställning – satellitinställning
Vad finns i satellitljudsinställnings-menyn…
SOUND
Det finns stereoljud och monoljud. Använd
pilknapparna ▲ och ▼ för att få fram
möjligheterna.
(FREQUENCY)
Gäller bara när du valt monoljud. Ställ in
monoljudsfrekvensen.
(LEFT FREQ – RIGHT FREQ)
Indikerar vänster och höger frekvens. Punkterna
är bara tillgängliga om du valt STEREO som ljud.
När en frekvens valts för LEFT, ändras frekvensen
för RIGHT och ställs in automatiskt. Använd ▲ och
▼ för att få fram möjligheterna eller använd
sifferknapparna för att slå in värdena.
BANDBREDD
Följande möjligheter finns att tillgå: 130 kHz, 280
kHz och 450 kHz. Använd ▲ och ▼ för att få fram
möjligheterna. Om SOUND ställts in på STEREO,
ställs bandbredden automatiskt in på 130 kHz,
och punkten kan överhuvudtaget inte väljas.
DEEMPHASIS
För att uppnå bästa möjliga ljud kan det vara
nödvändigt med en diskantsänkning av de höga
frekvenserna i ljudsignalen, så att den motsvarar
den grad den redan var diskantsänkt till när den
sändes. Välj lämplig inställning: 50, 75 eller J17.
EXPAND
För att uppnå bästa möjliga ljud måste du kanske
öka ljudsignalen. Det gäller typiskt när det sända
ljudet är en stereosignal. Funktionen kompenserar
för de avvikelser som ljudelementen bas och
diskant genomgår under sändning. För att
aktivera funktionen ställs EXPAND in på ON och
för att koppla ur funktionen ställer du in på OFF.
SOUND LEVEL
Välj ljudnivå för en station. Eftersom några
stationer sänder program med olika ljudnivåer,
kan du välja att t ex sänka den förprogrammerade
ljudnivån. Du kan välja mellan NORMAL och LOW.
PICTURE
Indikerar om din station är en satellitradio eller
-TV-station.
ON… indikerar att bildskärmen slås på – för
satellit-TV-stationer.
OFF… indikerar att bildskärmen inte slås på,
endast ljudet från satellitradiostationer hörs.
SAT MANUAL TUNING
FINE
0
DECODER
OFF
SYSTEM
PAL
SOUND
7.02/7.20
•
MANUAL
Den andra menyn för manuell inställning av
satellitstationer – med möjlighet att ta fram SAT
SOUND TUNING-menyn.
SAT SOUND TUNING
SOUND
STEREO
FREQUENCY
...
LEFT FREQ
7.02
RIGHT FREQ
7.20
BANDWIDTH
130 KHz
DEEMPHASIS
J17
EXPAND
OFF
SOUND LEVEL
NORMAL
PICTURE
ON
Menyn för inställning av ljudfrekvensen för
satellitstationer.
21
Tuning in Radio stations
Du kan själv ställa in dina radiostationer, förse dem med programnummer och ett annat namn samt avgöra,
vilken typ av ljud du vill ha för din
station.
SETUP
TIMER
Om du namnger en radiostation som redan fått
ett namn via RDS-faciliteten, får du ingen RDSgenererad information för just den här stationen.
Lagra stationen igen, om du vill kunna använda
RDS-faciliteten. Följ knappsekvensen längst ut till
höger här på sidan för att namnge en station.
FINE
Fininställning – kan vara nödvändigt för bättre
mottagning. Fininställ inom ett område på +4 – -4.
Tryck för att ta fram huvudinställningsmenyn
MENU
PICTURE
SOUND
Radions huvudinställningsmeny
Radions huvudinställningsmeny visas…
sedan
Tryck för att välja RADIO och ta fram
menyn
GO
RADIO SETUP
RADIO SETUP-menyn visas…
AUTO TUNING
ID (Namn)
Att namnge stationer – det finns plats för 8
bokstäver. Om ett stationsnamn sänds via RDSfaciliteten, visas det namnet automatiskt. Detta
namn uppdateras automatiskt om ett annat namn
sänds. Om inget namn sänds via RDS, visas
radiofrekvensen i menyn.
RADIO
sedan
RADIO
Vad finns i RADIO MANUAL TUNING-menyn…
FREQUENCY
Radiostationernas frekvens.
PROGRAM
Programnummer – det finns 59 programnummer
att tillgå.
Tryck för att välja radio
sedan
PROGRAM LIST
Tryck tills MANUAL TUNING lyser
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Radions speciella inställningsmeny
sedan
Tryck för att ta fram menyn
Radions manuella inställningsmeny visas…
Tryck för att börja ställa in
92.8
PROGRAM
4
ID
VIBORG
SOUND
STEREO
Meny för manuell inställning av radiostationer
SOUND
Det kan finnas både mono- och stereoljud för en
viss radiostation. Välj den ljudtyp du helst vill ha
och lagra den för din station.
tt
eller
RADIO MANUAL TUNING
FREQUENCY
GO
ss
Eller knappa in exakt frekvens
(Tryck på STOP avbryter inställningen)
När du funnit en station trycker du ▼ eller ▲ för
att gå till de andra punkterna i menyn…
sedan
Knappa in ett programnummer, t ex
1
12
2
Tryck GO för att lagra din station eller fortsätta
att t ex fininställa eller välja typ av ljud för din
station…
Att namnge en station
Gå till ID och tryck på den gröna knappen.
Använd sedan ▲ eller ▼ för att ta fram bokstäver,
och tt eller ss för att gå från plats till plats.
Tryck GO för att lagra det namn du lagt in.
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
22
U P P D A T E R I N G
A V
I N S T Ä L L N I N G A R
Att uppdatera inställningen av dina stationer
TV
Välj den programkälla som du vill
uppdatera inställningen för, t ex TV
TV
sedan
MENU
Då nya TV-, satellit- och radiostationer
dyker upp hela tiden kan det vara
nödvändigt att uppdatera inställningen
av dina stationer.
SETUP
Tryck för att ta fram TVns
huvudinställningsmeny
TIMER
PICTURE
SOUND
TVns huvudinställningsmeny visas…
TVns huvudinställningsmeny
Uppdateringsfunktionen ställer in
dessa nya stationer, medan de andra
stationerna förblir desamma.*
sedan
GO
Tryck för att välja TV och ta fram
menyn
TV SETUP-menyn visas…
sedan
Tryck tills UPDATE TUNING lyser
TV SETUP
AUTO TUNING
När uppdateringen avslutats visas
programlistan med de inställda stationerna automatiskt, och du kan nu välja
att namnge, redigera eller flytta dina
stationer.
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
sedan
GO
Tryck för att ta fram menyn
TVns specialinställningsmeny
UPDATE TUNING-menyn visas…
tt
Tryck för att aktivera inställningen
(Tryck på STOP avbryter
inställningsuppdateringen)
TV UPDATE TUNING
FREQUENCY
45
ACTIVATE
När uppdatering av inställningen är
avslutad, visas programlistan
automatiskt på skärmen
EXIT
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
Se sidan 14 för information om hur du
använder programlistorna…
Meny för uppdatering av inställningen för dina
TV-stationer
*Obs! Så länge antalet stationer inte överstiger
antalet tillgängliga programnummer, kommer de
nya programmen att lagras på högre
programnummer än de som redan lagrats.
23
S O C K E L
Inställning av dina favoritsockellägen
Du kan förinställa två lägen som
BeoCenter AV5 vrids till via menyn för
sockellägen.
Tryck för att välja TV
SETUP
TV
sedan
TV
Tryck för att välja
huvudinställningsmenyn
TIMER
MENU
PICTURE
Du kan förinställa BeoCenter AV5 att
automatiskt vridas till din favorittittarvinkel när du sätter på den och att
automatiskt vridas till ett särskilt
standby-läge när du stänger av den.
Att vrida BeoCenter AV5 direkt…
Du kan också vrida din BeoCenter AV5 direkt via
din Beo4 fjärrkontroll utan att ta fram STANDmenyn. Tryck LIST tills STAND visas på Beo4
displayen och använd sedan tt eller ss
knapparna för att vrida BeoCenter AV5, eller
knappa in en siffra mellan 1 och 9 för att vrida till
en bestämt läge. 1 är läget längst till vänster och 9
läget längst till höger.
SOUND
TVns huvudinställningsmeny visas…
STAND
sedan
Tryck upprepade gånger för att välja
STAND
CLOCK
TVns huvudinställningsmeny
sedan
Tryck för att ta fram menyn för
sockellägena
GO
STAND
Sockelmenyn visas, ON lyser redan…
ON
STBY
För att förinställa en tittarvinkel som BeoCenter
AV5 vrids till när du sätter på den…
Tryck för att vrida BeoCenter AV5 till
ss
din favorittittarvinkel
eller
tt
1
2
3
4 5
8
6 7
9
Meny för förinställning av sockellägen. Det finns
två lägen – ett när TVn sätts på (ON) och ett när
den sätts i standby (STBY). De lägen du lagrar
indikeras i menyn
Eller
Använd sifferknapparna 1-9 för att
välja ett förutbestämt läge
1
till
9
Om du också vill förinställa ett läge
för standby…
Tryck för att välja STBY i menyn
sedan
Tryck tt eller ss för att vrida till
ditt föredragna standby-läge, eller
använd sifferknapparna för välja ett
förutbestämt läge
sedan
Tryck för att lagra dina sockellägen
GO
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
24
K L O C K A N
Att ställa klockan
TV
Tryck för att välja TV
SETUP
sedan
TV
För att synkronisera med text-TV-tiden…
Välj en nationell TV-station genom
att knappa in dess programnummer,
1
t ex 12
2
sedan
Tryck för att ta fram TVns
MENU
huvudinställningsmeny
TVns huvudinställningsmeny visas…
TIMER
PICTURE
SOUND
För att BeoCenter AV5 skall kunna visa
rätt tid och utföra en tidsprogrammerad funktion korrekt skall den inbyggda klockan ställas till korrekt tid
och datum.
STAND
CLOCK
AV SOCKET
TVns huvudinställningsmeny
Du kan synkronisera klockan med den
text-TV-tid som sänds av den station du
tittar på just nu, eller välja att själv
ställa klockan.
sedan
Tryck upprepade gånger för att välja
CLOCK
sedan
GO
tt
eller
TIME
20:00
DATE
FRI 10
CLOCK-menyn visas, TIME lyser
redan…
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1996
Tryck flera gånger för att välja
TEXT TIME
TEXT TIME
DR
DISPLAY
YES
Tryck för att ta fram menyn
Tryck för att ta fram namnet eller
numret på aktuell TV-station
ss
Se till att rätt datum visas – om inte,
använder du ▲ eller ▼ för att gå till
relevant punkt i menyn och sedan
tt eller ss för att ställa in datum
sedan
GO
CLOCK
Tryck för att synkronisera tiden och
lagra klockan
Meny för att ställa klockan – punkten TEXT TIME
indikerar synkronisering med text-TV. Punkten
DISPLAY indikerar huruvida klockan skall visas på
BeoCenter AV5:s display eller inte
Om du synkroniserar med text-TV skall
du se till att du är på en nationell
station, så att du får korrekt tidsangivelse.*
I klockmenyn kan du också förinställa
BeoCenter AV5 till att visa tiden på
displayen när du än sätter på den, och
bara avbrytas av de manövreringar du
utför.
*Obs! Om du synkroniserat tiden med text-TV
kommer klockan i BeoCenter AV5 att uppdateras
automatiskt och även att automatiskt övergå till
sommar- och vintertid.
25
Se klockan på displayen…
För att kunna få fram klockan på BeoCenter AV5
skall du trycka LIST på Beo4 tills CLOCK visas på
Beo4:s display. Tryck sedan GO för att se klockan.
Att ställa klockan själv…
Använd sifferknapparna för att
ställa klockan rätt
0
till
9
Klockan förblir på displayen, tills du utför någon
annan manövrering, t ex trycker på TV. Vill du ta
bort klockan från displayen trycker du LIST för att
få fram CLOCK igen och sedan GO.
Kontrollera att datum i menyn är
korrekt, och om inte…
Tryck för att gå från punkt till punkt
i menyn
eller
sedan
Tryck för att få fram rätt datum
tt
eller
ss
sedan
Tryck för att lagra klockan
GO
Tryck för att ta bort menyerna
EXIT
26
T V ,
S A T E L L I T - T V
O C H
T E X T - T V
28 Dagliga manövreringar
Titta på ett program
29 Text-TV
Ta fram text-TV sidor
Förinställning av dina favorittextTV sidor
Användning av de grundläggande
text-TV funktionerna
Text-TV-textning
Att ta fram programtexterna
automatiskt
Siduppdateringsfunktion
Använda Fastext eller “FLOF”systemet
Videoinspelningar via text-TV
27
28
D A G L I G A
M A N Ö V R E R I N G A R
Titta på ett program
TV
SAT
Sätter på det TV-programnummer
du senast tittade på
Sätter på det satellitprogramnummer du senast tittade på
Tryck för att stega igenom dina
programnummer
eller
0
till
9
Tryck för att välja ett bestämt
programnummer, trycker du 0 får du
fram det programnummer du tittade
på senast
Att ändra displayer för en station…
Tryck för att få fram namnet på
TV
nuvarande station
eller
SAT
Tryck TV eller SAT igen för att få
fram programnumret
LIST
Du kommer att använda manövreringarna nedan dagligen:
• Sätta på ett TV-programnummer
• Sätta på ett satellitprogramnummer*
• Skifta displayer till TV eller satellit-TV
på BeoCenter AV5 displayen
• Vrida din BeoCenter AV5 för att
justera tittarvinkeln
• Justera volymen
• Stänga av systemet
För att utföra dessa manövreringar
skall du använda Beo4 fjärrkontrollen.
I stället för att visa programnumret på
BeoCenter AV5:s display, kan du välja
att visa namnet på en station endast
avbrutet av de manövreringar du utför.
Tryck LIST tills STAND visas
sedan
tt
Tryck för att vrida BeoCenter AV5
eller
ss
Eller
1
till
Använd sifferknapparna och knappa
in ett förutbestämt sockelläge
9
Tryck för att justera volymen
eller
Tryck mitt på volymknappen för att
tysta ljudet, och tryck igen för att få
tillbaka ljudet
•
Tryck för att övergå till standby
*Obs! Satellit-Tv finns endast om din BeoCenter
AV5 är särskilt utrustad för satellitmottagning.
Du kan vrida BeoCenter AV5 med Beo4
genom att knappa in ett förutbestämt
sockelläge. Det finns nio lägen. Tryck 1
för läge längst åt vänster och 9 för läge
längst åt höger.
Slutligen kan du justera volymen och
sätta BeoCenter AV5 på standby.
Obs! Om du bara vill lyssna på en videokälla, TV,
satellit-TV eller videoband utan bild på skärmen,
trycker du bara AV innan du trycker TV, SAT eller
V TAPE.
29
T E X T - T V
Att ta fram text-TV sidor
Om stationen du tittar på just nu
sänder text-TV, trycker du bara TEXT
på Beo4 för att ta fram text-TV*.
Det finns fyra minnessidor, MEM1, 2, 3
och 4, tillgängliga för varje station som
sänder text-TV. Text-TV-sidorna 100,
200, 300 och 400 är förinställda som
minnessidor. Du kan emellertid förinställa de sidor du använder mest i
stället, se nästa sida för ytterligare
instruktioner.
Tryck för att slå om på Text-TV
Den första sidan som visas är en förinställd minnestext-TV-sida, vilket
indikeras av stickordet MEM1 i övre
vänstra hörnet på skärmen. Denna sida
är förinställd i BeoCenter AV5 och visas
alltid när du slår över på text-TV första
gången.
Indexsidan, sidan 100 – förinställd som
MEM1 – visar tillgängliga text-TV-sidor
och hjälper dig därmed att finna den
text-TV-sida du vill ha. Om inte, finns
det i regel en alfabetisk innehållsförteckning.
Eller
tryck för att gå till nästa tillgängliga
sida
Tryck för att stega till föregående
sida
*Obs! Om du får fram en tom sida när du trycker
TEXT, betyder det att stationen inte sänder textTV för närvarande. Tryck EXIT eller en källknapp,
t ex TV, för att lämna text-TV.
Se följande sidor för ytterligare information om de funktioner som text-TV
kan erbjuda…
BeoCenter AV5 har förbättrad text-TV,
vilket betyder att den tid det tar för att
ta fram text-TV-sidorna minskats.
Observera: De funktioner som erbjuds av
text-TV varierar från land till land, och också
från en text-TV-sändare till en annan. För
upplysningar om speciella funktioner
rekommenderar vi att du tar del av den
information som visas på skärmen eller på
informationsblad som gäller din text-TV
sändare.
Tryck för att stega igenom de fyra
förinställda minnessidorna
TEXT
tt
eller
ss
Tryck för att välja en bestämd sida,
t ex sidan 302
3
0
2
Tryck för att lämna text-TV
eller tryck TV för att återgå till TVtittande
eller
EXIT
30
> Text-TV
Förinställning av dina egna minnessidor…
TEXT
Tryck för att slå över på text-TV
Finn den sida du vill lagra som en
minnessida…
LIST
1
sedan
Tryck för att förinställa
ifrågavarande sida som t ex din
minnessida 1
GO
EXIT
Genom att förinställa dina egna
minnessidor uppnår du större fördelar
när du använder text-TVs informationssystem.
Tryck LIST tills STORE visas
sedan
GO
Det finns fyra speciella minnessidor
tillgängliga för varje station som
sänder text-TV, och du kan komma åt
de här sidorna direkt och snabbt.
Tryck för att lämna text-TV
Text-TV-sidorna 100, 200, 300 och 400
är förinställda som de fyra minnessidorna och de anges på skärmen som
MEM1 – MEM4. Du kan ändra den
inställningen och förinställa dina egna
minnessidor som du vill kunna komma
åt direkt och fortare.
Förinställning av minnessidor och
BeoLink*…
Om du har TV-apparater anslutna till
BeoCenter AV5 via BeoLink-systemet och slår
över på text-TV kommer de minnessidor som
du själv förinställt endast att visas automatiskt
på den TV-apparat där de förinställdes.
De minnessidor som du förinställde på t ex din
huvudrums-TV överförs inte till dina BeoLinkanslutna apparater. Du måste förinställa
minnessidorna på alla dina TV-apparater.
*Obs! Kontakta din Bang & Olufsen
återförsäljare för ytterligare information om
BeoLink-systemet som låter dig distribuera ljud
och/eller bilder i hela huset.
31
Att använda de grundläggande Text-TV-funktionerna
När du funnit den Text-TV-sida du vill
läsa, finns det olika möjligheter du kan
använda dig av för att underlätta
läsningen av sidan.
STOP/SUBPAGE
Du kan använda den här funktionen när du tar
fram en text-TV sida med delsidor. En text-TV-sida
kan ha flera delsidor. Delsidorna identifieras av en
fyrsiffrig delkod.
För att utnyttja funktionerna som
beskrivs här på sidan, följer du bara
anvisningarna till höger…
För att fasthålla en sida som annars “vänds”
automatiskt trycker du STOP, när du kommer till
den sida du vill ha. Bläddra igenom delsidorna
genom att trycka ▲ eller ▼, eller knappa in
delsidans nummer. De sidor du fasthållit friges
inte förrän du trycker STOP igen. Tryck tt för att
välja en minnessida eller tryck TEXT för att lämna
delsidorna.
Att finna en delsida…
Ta fram den text-TV-sida med den delsida du vill
ha…
sedan
Tryck för att fasthålla sidan
STOP
sedan
Tryck för att se delsidorna
eller
Eller…
Knappa in de fyra siffrorna för den
delsida du vill se, t ex delsida 0005
0
0
0
LARGE
Du kan förstora texten, så att den går lättare att
läsa på avstånd. Om du trycker GO upprepade
gånger kan du förstora text-TV-texten på skärmen
– först den övre halvan av sidan, och sedan den
nedre. Du återgår till normal storlek genom att
trycka GO medan LARGE fortfarande visas på Beo4
displayen.
MIX
Du kan kopiera in text-TV-sidan på TV-bilden, så
att du kan se båda samtidigt. När du bara vill ha
tillbaka text-TV-sidan igen trycker du GO medan
MIX fortfarande visas på Beo4 displayen.
REVEAL*
Om text-TV-sidan innehåller dold text, t ex svaret
på en gåta, kan du använda reveal-funktionen för
att få fram den dolda texten. När du vill dölja
texten igen trycker du GO medan REVEAL*
fortfarande visas på Beo4 displayen.
*Obs! För att kunna ta fram REVEAL på Beo4,
måste du lägga till funktionen till Beo4:s
funktionslista. Se Att skräddarsy din Beo4 för
ytterligare information.
5
Tryck igen för att frige sidan
STOP
Tryck LIST tills LARGE visas på Beo4
displayen LIST
LIST
Tryck för att förstora texten
GO
sedan
Tryck GO igen för att förstora resten
av texten, och tryck GO en gång till
för att återgå till normal text-TVstorlek
Tryck LIST tills MIX visas
LIST
Tryck för att kopiera in text-TV-sidan
på TV-bilden
GO
sedan
Tryck GO igen för att bara se textTV-sidan
Tryck LIST tills REVEAL* visas
LIST
Tryck för att få fram dold text
GO
sedan
Tryck GO igen för att dölja texten
32
> Text-TV
Text-TV – textade program
6
sedan
Välj det programnummer som du vill
ha textat, t ex 6 och slå över på textTV
Vissa TV-sändare textar sina TV- eller
satellitprogram. Sådana texter sänds på
en särskild text-TV-sida*.
Finn textningssidan…
Om du vill ha textat ett program, skall
du finna sidan med programtexterna.
Programtexten sätts sedan in i TVbilden.
TEXT
3
Använd sifferknapparna för att få
fram programtexten, t ex 333
3
Du kan förstora texterna på skärmen,
så att de går lättare att läsa.
*Obs! Använd indexsidan 100 för att hitta
programtextsidan. Här finns vanligtvis en
alfabetisk innehållsförteckning över alla
tillgängliga text-TV-sidor samt deras nummer.
3
Programtexterna visas på skärmen
LIST
Tryck LIST tills LARGE visas
sedan
GO
Tryck för att förstora textningen
Att få fram programtexterna automatiskt…
För att få fram programtexterna när du väljer ett
bestämt programnummer…
6
Om TVn inte är på, så sätt på den på
relevant programnummer, t ex 6
sedan
TEXT
Tryck för att slå över på text-TV
sedan
3
Använd sifferknapparna för att få
fram programtextsidan, t ex 333
3
3
LIST
Tryck LIST tills STORE visas
sedan
GO
sedan
4
Välj minnessida 4
sedan
GO
Tryck för att förinställa
programtexten på minnessida 4
Du kan få TVn att automatiskt sätta in
programtexterna när du väljer ett
bestämt programnummer.
Proceduren kräver att du tar fram det
programnummer du vill ha textat, och
sedan tar fram text-TV. Finn nu
programtexten och lagra den på
minnessida 4 (MEM4)*.
*Obs! Vill du inte längre ha programtexterna
automatiskt på ifrågavarande programnummer,
lagrar du bara en annan text-TV sida på minnessida 4. För ytterligare information om Minnessidor
hänvisas till sidan 30.
33
Uppdatering av en sida i text-TV-funktionen
Du kan be om att bli påmind så snart
en viss text-TV-sida är tillgänglig eller
när det sker några ändringar på en
sida.
För att göra det slår du över på text-TV
och knappar in numret på den text-TVsida du vill ha. Välj sedan uppdateringsfunktionen på Beo4 och fortsätt
att titta på TV i lugn och ro.
Stickordet FOUND visas på skärmen när
den sida du vill se hittats. När sidan
uppdaterats visas stickordet UPDATE
på skärmen*.
Vill du titta på text-TV-sidan meddetsamma, trycker du GO.
*Obs! Medan du tittar på TV och väntar på att
stickordet skall visas på skärmen, får du inte
glömma att BeoCenter AV5 fortfarande är i textTV-läge. Det betyder att om du t ex knappar in ett
nummer, så kommer TVn att tolka det som om du
vill ha en text-TV-sida – den börjar då söka efter
den, och uppdateringsfunktionen avbryts!
Slå över på text-TV
TEXT
sedan
Använd sifferknapparna för att
knappa in numret på aktuell sida
0
till
9
sedan
Tryck LIST tills UPDATE visas
LIST
Tryck för att aktivera uppdateringsfunktionen
GO
sedan
Du ser nu TV-bilden igen
När sidan hittats visas stickordet
FOUND på TV-skärmen
När sidan uppdaterats, visas
stickordet UPDATE på skärmen…
sedan
Tryck för att se den uppdaterade
sidan
GO
Tryck för att lämna text-TV
EXIT
34
> Text-TV
Att använda Fastext eller “FLOF”-systemet
Fastext-faciliteten (också känd som
FLOF = Full Level On Feature) erbjuds
av några text-TV-sändare. Den låter
användaren stega direkt till någon av
de fyra olika text-TV sidorna som är
knutna till den sida som visas just nu på
skärmen.
Slå över på Text-TV
TEXT
Ta fram en Fastext-sida…
En liten färgbalk i färgerna röd,
grön, gul och blå indikerar att sidan
är en Fastext-sida
sedan
Tryck på någon av de fyra
färgknapparna för att få tillgång till
Fastext-systemet
eller
·
Fastext-systemet hjälper dig att finna
en logisk väg genom de många
tillgängliga text-TV-sidorna.
eller
:
eller
En extra rad visas och indikerar
titlarna på de fyra sidorna – varje
titel står i någon av de fyra färgerna
En text-TV sida med indikation att det är en
Fastext-sida – en liten färgbalk visas upptill i
högra hörnet på skärmen.
sedan
Tryck på den färgknapp som
motsvarar färgen på den sida du vill
se
eller
·
Använd knapparna på Beo4 för att ta
fram den sida du vill ha: röd, grön, gul
eller blå.
eller
:
eller
TEXT
Tryck igen för att lämna Fastext
EXIT
Tryck för att lämna text-TV
Om du går in i ett Fastext-system visas
en färgbalk upptill i högra hörnet på
TV-skärmen. Färgbalken visas endast
om Text-TV-sändaren har Fastext-faciliteten.
Titlarna på de fyra flersidorna visas upptill på
sidan, skrivna i de fyra färgerna.
35
Videoinspelningar via text-TV
Om du ansluter en BeoCord V 8000
videobandspelare till din BeoCenter
AV5 kan du göra timerinspelningar
direkt via text-TV-sidan med TV (eller
satellit) programmen.
Du kan programmera flera timerinspelningar samtidigt. De aktuella
programmeringsprocedurerna varier
dock beroende på om PDC/VPS*-faciliteten i videobandspelaren är aktiverad
eller ej, och om det program du vill
spela in sänds med PDC/VPS* signaler.
Tryck för att slå över på text-TV
TEXT
Ta fram text-TV-sidan med TVprogrammen (eller SAT)…
sedan
Tryck för att komma in i
timerinspelningsfunktionen
RECORD
Starttiden för det första programmet markeras
sedan
Tryck för att flytta markören och
välja starttid på det program du vill
eller
spela in
En text-TV-sida med TV-programmen och
aktiverad timerinspelningsfunktion
För ytterligare information om timerinspelning hänvisas till videobandspelarens egen bruksanvisning…
Eller tryck tt eller ss för att flytta markören
sedan
Tryck för att acceptera starttiden
GO
Kontrollera stopptiden…
sedan
*Obs! För vidare information om PDC/VPS
faciliteten i samband med timerinspelning via
text-TV hänvisas till nästa sida.
Tryck för att acceptera stopptiden
GO
Timerinspelningsmenyn visas ovanför sidan:
22:00 - 23:00 30.JAN P10 BBC
OK ?
Är data inte korrekt används tt eller ss för att
flytta och sifferknapparna eller ▲ eller ▼ för att få
fram korrekta data…
Du har nu valt ett program som skall spelas in och
timerinspelningsmenyn är tillgänglig, så du kan
kontrollera och bekräfta din inspelning.
(Tryck STOP för att avbryta funktionen utan att
lagra någon information)
sedan
Tryck för att lagra timerinspelningen
GO
Relevanta start- och stopptider på dina
inspelningar samt indikationen RECORD visas
upptill på sidan
Fortsätt att välja program för
timerinspelning…
eller
Tryck för att lämna text-TV
EXIT
36
> Videoinspelningar via text-TV
PDC/VPS-facilitet och timerinspelning…
PDC/VPS-faciliteten i din videobandspelare gör
att du kan utnyttja PDC (Program Delivery
Control) och VPS (Video Programming System)
sändningssignalerna som åtföljer programmen
i vissa länder. Faciliteten kan ställas in på On
eller Off via videobandspelarens optionsmeny.
PDC/VPS-faciliteten säkerställer att ett
program som åtföljs av PDC/VPS signalerna
spelas i hela sin längd, även om programmet
är försenat eller förlängt.
Om PDC/VPS-faciliteten är On och PDC/VPS
signalerna eller tiderna tillgängliga via
sändaren, skall du programmera exakta startoch stopptider för varje program du vill spela
in för att din timerinspelning skall lyckas. Om
du vill spela in två program efter varandra,
skall du utföra två separata timerinspelningar.
Om PDC/VPS-faciliteten är Off, kommer
inspelningen att starta och stoppa som
programmerat, även om programmet är
försenat eller förlängt. Du programmerar bara
starttiden för det ena programmet och
stopptiden för det andra, om du vill spela in
två program i följd.
37
C D
38 CD Audio
Dagliga manövreringar
39 Avspelning av spår i slumpvis
ordningsföljd
39 Upprepad CD-avspelning
38
C D
A U D I O
Dagliga manövreringar
Tryck på LOAD-knappen på BeoCenter AV5
direktmanövreringspanelen för att öppna CDfacket och lägga in din CD-skiva…
CD
Tryck för att börja spela en CD
Tryck för att spela nästa spår
eller
Tryck för att spela samma spår igen
eller tryck två gånger för att spela
föregående spår
eller
0
till
Använd sifferknapparna och knappa
in exakt spårnummer
9
tt
Tryck för att söka framåt på en CD
För att spela dina CD-skivor lägger du
in dem och startar avspelningen. På
BeoCenter AV5 displayen visas antalet
spår som finns på din audio-CD.
Du kan nu välja att stega igenom
spåren, spela ett visst spår eller söka
bakåt eller framåt på CD-skivan. Det är
också möjligt att se den tid som
förflutit för ett aktuellt spår.
För att säkerställa optimal ljudåtergivning kan du vrida BeoCenter AV5
med Beo4 så att den vänder mot dig.
eller
ss
Tryck för att söka bakåt på en CD
LIST
Medan ett spår spelas…
Tryck LIST tills COUNTER visas
Du kan göra en paus i CD-avspelningen
eller trycka på standby-knappen på
Beo4 för att stoppa CD-spelaren helt.
GO
Tryck för att ta fram förfluten
spårtid på displayen
Obs! Om du lämnar CD-facket öppet, stängs det
automatiskt efter 5 minuter.
LIST
Tryck LIST tills STAND visas
sedan
sedan
tt
Tryck för att vrida BeoCenter AV5
eller
ss
1
till
9
STOP
CD
eller
Eller
Använd sifferknapparna för att
knappa in ett förutbestämt
sockelläge
Tryck för att göra en paus i
avspelningen
Tryck CD eller GO för att fortsätta
avspelningen
GO
•
Tryck för att slå över på standby
Genom att trycka på LOAD-knappen på
BeoCenter AV5:s direktmanövreringspanel öppnas
CD-facket. Tryck igen för att stänga det. Om du
trycker CD för att utföra en avspelning och facket
är tomt, öppnad det automatiskt och BeoCenter
AV5 displayen ber dig lägga in en skiva. Kom ihåg
att lägga in CDn med textsidan uppåt.
39
Spela spår i slumpvis ordningsföljd
Du kan välja att spela alla spåren på en
CD i slumpvis ordningsföljd. Den slumpvisa ordningsföljden kan ställas in på
on eller off. När funktionen är på, visas
RANDOM på BeoCenter AV5:s display.
Om du vill köra över den slumpvisa
avspelningssekvensen för att höra ett
bestämt spår, knappar du bara in eller
stegar till relevant spårnummer. När
det spåret spelats fortsätter den
slumpvisa avspelningen.
När alla spår spelats en gång stoppar
CD-spelaren och väntar på nya instruktioner.
Om du vill kan du kombinera den
slumpvisa avspelningsfunktionen med
den upprepade avspelningsfunktionen,
vilket betyder att din slumpvisa avspelningssekvens upprepas i upp till fyra
timmar.
Se Upprepad CD-avspelning för ytterligare information…
För att starta slumpvis avspelning av CD-spår…
Tryck LIST tills RANDOM visas
LIST
Tryck för att starta den slumpvisa
avspelningen
GO
sedan
eller
För att annullera slumpvis avspelning…
Tryck LIST tills RANDOM visas
LIST
sedan
Tryck för att annullera slumpvis
avspelning
Upprepad CD-avspelning
Du kan få CD-spelaren att spela en CDskiva om och om igen i upp till fyra
timmar. Du kan ställa in upprepningsfunktionen på on eller off- När
funktionen är på visas REPEAT på
BeoCenter AV5:s display.
Om du sätter på upprepningsfunktionen innan du startat avspelningen
av en CD, startar funktionen avspelningen.
Om du vill kan du kombinera upprepningsfunktionen med den slumpvisa
avspelningsfunktionen. För att göra
det sätter du på båda funktionerna. Nu
kommer den slumpvisa avspelningssekvens att upprepas i upp till fyra
timmar.
För att starta upprepad avspelning av en CDskiva…
Tryck LIST tills REPEAT* visas
LIST
Tryck för att starta upprepad
avspelning
GO
sedan
eller
För att annullera upprepad
avspelning…
Tryck LIST tills REPEAT* visas
LIST
sedan
Tryck för att annullera upprepad
avspelning
*Obs! för att få fram REPEAT på Beo4 skall du
lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista. Se
Beo4:s egen bruksanvisning och avsnittet Att
skräddarsy din Beo4 för ytterligare information.
40
R A D I O
Dagliga manövreringar
RADIO
Tryck för att sätta på det
radioprogram du lyssnade på senast
Tryck för att stega igenom dina
programnummer
eller
0
till
9
Tryck för att välja ett bestämt
programnummer. Trycker du 0 sätter
du på det programnummer du
lyssnade till senast
Att skifta displayer för nuvarande station…
Tryck för att se namnet
RADIO
Tryck igen för att se programnumret
LIST
Tryck för att vrida BeoCenter AV5
eller
ss
Eller
1
till
• Sätta på ett radioprogramnummer
• Skifta displayer för ett radioprogramnummer
• Vrida din BeoCenter AV5 för att
uppnå optimal ljudåtergivning
• Justera volymen
• Stänga av systemet
I stället för att visa programnumret på
BeoCenter AV5 displayen kan du välja
att visa namnet permanent, bara
avbrutet av de manövreringar du utför.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Tryck LIST tills STAND visas
sedan
tt
Du kommer att använda nedanstående
manövreringar dagligen:
Använd sifferknapparna och knappa
in ett förutbestämt sockelläge
Du kan vrida BeoCenter AV5 med
Beo4. När STAND visas på Beo4 kan du
t ex knappa in ett förutbestämt
sockelläge. Det finns 9 lägen och du
trycker 1 för läget längst åt vänster och
9 för läget längst åt höger.
9
Tryck för att justera volymen
Slutligen kan du justera ljudnivån samt
sätta över BeoCenter AV5 på standby.
eller
Tryck mitt på volymknappen för att
tysta ljudet, och tryck igen för att få
tillbaka ljudet
•
GO
Tryck för att sätta över systemet på
standby
LIST
STOP
EXIT
L J U D
O C H
41
B I L D
Justering av ljudet
Ljudnivåerna i BeoCenter AV5 är
inställda på neutrala värden vilket
passar i de flesta situationer. Du kan
emellertid välja att justera ljudnivåerna
som du vill ha dem.
SETUP
Vad finns i SOUND-menyn…
VOLUME
Justerar ljudstyrkan. Du kan naturligtvis också
justera volymen direkt genom att trycka ∧ eller ∨
på Beo4.
BALANCE
Justerar högtalarbalansen.
BASS
Justerar bastonerna
TREBLE
Justerar diskanttonerna
LOUDNESS
Loudnessfunktionen kan ställas på ON eller OFF.
Funktionen används för att kompensera för det
mänskliga örats brist på känslighet för höga och
låga frekvenser när du lyssnar vid låga volymnivåer. Den puffar upp de låga och höga
frekvenserna, så att musiken blir mera dynamisk.
TV
TV
TIMER
Tryck för att ta fram TVns
huvudinställningsmeny
PICTURE
MENU
SOUND
STAND
Via ljudjusteringsmenyn kan du justera
volym, balans, bas och diskantnivåerna
och sätta Loudness funktionen till eller
från.
Välj den programkälla, där du vill
justera ljudet t ex TV
TVns huvudinställningsmeny visas…
TVns huvudinställningsmeny
sedan
Tryck tills SOUND lyser
sedan
SOUND
VOLUME
................ . . . . . . . .
BALANCE
................ . . . . . . . .
BASS
................ . . . . . . . .
TREBLE
................ . . . . . . . .
LOUDNESS OFF
Tryck för att ta fram ljudjusteringsmenyn
GO
SOUND-menyn visas…
sedan
Tryck för att välja den punkt som
skall justeras
Meny för ljudjustering
eller
sedan
Tryck för att justera värdena för en
punkt eller sätt LOUDNESS på ON
eller OFF
tt
Tryck för att lagra justeringarna
GO
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
eller
ss
sedan
42
> Bild och ljud
Att ändra ljudet
LIST
Tryck LIST till SOUND* visas
sedan
GO
Tryck för att få fram nuvarande ljud
Nuvarande ljud indikeras i
BeoCenter AV5:s display
sedan
GO
Tryck upprepade gånger för att
skifta mellan de olika ljudtyperna
och stoppa när du hör önskat ljud
*Obs! För att kunna ta fram SOUND på Beo4,
måste du lägga till funktionen till Beo4:s
funktionslista. Se avsnittet Att skräddarsy din
Beo4 för ytterligare information.
MONO
STEREO
MONO1
MONO2
Monoljud (FM/NICAM)
Stereoljud (NICAM/A2)
Monospråk 1
Monospråk 2
MONO3
STEREO2
Monospråk 3
Stereospråk 2
Dessa ljudtyper finns kanske inte på alla TVstationer. Du kan välja att höra de olika ljudtyperna som sänds för närvarande. Monospråk 3
och Stereospråk 2 finns endast om du ställt in på
en station som använder NICAM stereosystem, och
om din TV är försedd med en NICAM
stereodekoder.
Det kan finnas flera typer av ljud
tillgängliga för det TV-program (eller
satellitprogram*) du tittar på, t ex
både stereo- och monoljud, eller två
eller tre olika språk.
Medan du tittar på ett program kan du
växla mellan de ljudtyper som sänds
just nu. Tittar du på ett flerspråkigt TVprogram, kan du ändra från ett språk
till ett annat.
De olika ljudtyperna som finns tillgängliga visas på BeoCenter AV5:s
display, medan du väljer dem.
*Obs! Med en satellitstation kan du växla mellan
följande ljudtyper: MONO, STEREO, MONO1,
STEREO1, MONO2, MONO3, STEREO2 och
STEREO3.
Obs! Du kan lagra ett bestämt ljud för en viss
station, så att när du sätter på den stationen, hör
du det ljud eller språk som du lagrade för den. Se
den manuella inställningsproceduren för både TV
och satellit för ytterligare information på sidorna
16-19.
43
Justering av bilden
Bildnivåerna i din BeoCenter AV5 är
inställda på neutrala värden, vilket
passar de flesta stationer. Om du vill
kan du emellertid justera bilden som
du vill ha den.
SETUP
Vad finns i PICTURE-menyn…
BRILLIANCE
Justerar bildens ljusstyrkenivå.
COLOUR
Justerar bildens färgintensitetsnivå.
TIMER
Tryck för att ta fram TVns
huvudinställningsmeny
PICTURE
TVns huvudinställningsmeny visas…
TVns huvudinställningsmeny
sedan
Tryck tills PICTURE lyser
sedan
PICTURE
BRILLIANCE ................ . . . . . . . .
COLOUR
................ . . . . . . . .
CONTRAST
................ . . . . . . . .
Tryck för att ta fram bildjusteringsmenyn
*Obs! För att kunna ta fram FORMAT på Beo4,
måste du lägga till funktionen till Beo4:s
funktionslista. Se avsnittet Att skräddarsy din
Beo4 för ytterligare information.
GO
PICTURE-menyn visas,
BRILLIANCE lyser redan…
sedan
Tryck för att justera BRILLIANCE
Meny för bildjusteringen
tt
eller
ss
Tryck för att välja andra punkter
sedan
CONTRAST
Justerar bildens kontrastnivå.
Obs! Ändra bildformaten – Om ditt system har en
videobandspelare ansluten och du spelare ett
videoband som spelats in i bredskärmsformat, kan
du ändra bildformat på BeoCenter AV5. För att
göra detta trycker du LIST tills FORMAT* visas,
sedan trycker du ▲ eller ▼ eller knappa in 1 eller 2
för att välja FORMAT 1 (normal bild) eller
FORMAT 2 (mjuk bredskärmsbild) direkt.
MENU
SOUND
Tryck för att justera värdena
(TINT)
Reglering är endast möjligt om NTSC-signaler
används.
TV
TV
STAND
Via bildjusteringsmenyn kan du justera
nivåerna för ljusstyrka, färgintensitet
och kontrast för bildskärmen. Justeringarna kan tillämpas för alla
videokällor.
Tryck för att ta fram den källa, där
du vill justera bildnivåerna, t ex TV
tt
eller
ss
sedan
Tryck för att lagra dina justeringar
GO
Tryck för att ta bort menyerna från
skärmen
EXIT
44
T I M E R - F U N K T I O N
Att använda timer-funktionen till avspelning eller stand-by
Välj den programkälla du vill ha en timer till, t ex
TV, sedan…
Tryck för att ta fram TVns
MENU
huvudinställningsmeny
TVns huvudinställningsmeny visas…
sedan
Tryck tills TIMER lyser
sedan
Tryck för att ta fram menyn till
GO
Timer play eller standby
Timer-menyn visas…
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
STAND
TVns huvudinställningsmeny
TV TIMER
PROGRAM
5 FILMNET
START
10:00
STOP
11:00
eller
DAYS
MTWTFSS
sedan
...
Tryck för att välja punkter i menyn
TIMER LIST
tt
eller
ss
Tryck för att få fram möjligheterna
för punkterna, t ex välja
programnummer
och
0
till
Använd sifferknapparna för att ange
start- och stopptidpunkter
GO STORE
Meny för att utföra en Timer play för TV – lägg in
informationen för Timern. När du lagrar den visas
den i TIMER LIST.
Innan du börjar…
För att dina timer-inställningar skall kunna
utföras, måste du sätta på timer-funktionen på
BeoCenter AV5:s direktmanövreringspanel. Timer
standby utförs emellertid vare sig timerfunktionen satts på eller ej. Se följande sidor för
ytterligare instruktioner om timer-funktionen.
Med Timer funktionen kan du upprätta
timers för din BeoCenter AV5.
Du kan ha en timer som:
• Automatiskt stänger av BeoCenter
AV5 när du går hemifrån på
morgonen.
• Väcker dig med ditt favoritprogram –
TV, satellit eller radio eller din
favorit-CD.
• Påminner dig om ett bestämt TVprogram en viss dag.
9
Välj nu dagar för din Timer…
Tryck tills DAYS lyser
sedan
Tryck på den gula knappen för att
:
börja välja dagar
sedan
Tryck för att utesluta den första
dagen från din Timer
eller
eller
tt
Tryck för att inkludera den första
dagen i din Timer och gå vidare till
nästa dag
Fortsätt att utesluta eller ta med
dagar i veckan…
sedan
GO
GO
Tryck GO två gånger för att lagra
valet av dagar och din Timer
När du upprättar din timer väljer du
vilken källa du vill ha en timer för*.
Nästa val är var, när och hur ofta du vill
att din timer skall fungera. När din
timer väl lagrats, uppförs den på TIMER
LIST som visas i samma meny.
45
Via TIMER LIST kan du redigera eller
radera din timer. Vill du radera en
timer vid en senare tidpunkt går du
tillbaka till menyn för Timer play eller
standby och raderar ifrågavarande
timer enligt beskrivningen i knappsekvensen längst till höger här på
sidan.
*Obs! Om du vill upprätta en timer som stänger
av hela systemet oavsett vilken källa som spelas,
slår du över BeoCenter AV5 på standby och
trycker sedan MENU för att ta fram
huvudinställningsmenyn.
I TIMER-menyn skriver BeoCenter AV5…
M eller MON… för måndag
T eller TUE…
för tisdag
W eller WED… för onsdag
T eller THU… för torsdag
F eller FRI…
för fredag
S eller SAT…
för lördag
S eller SUN…
för söndag
Eller, välj ett enstaka datum för din Timer…
Gå till DAYS, sedan…
Tryck på den gröna knappen för att
·
välja ett datum
sedan
Tryck för att välja datum
tt
eller
och…
JAN…
FEB…
MAR…
APR…
MAY…
JUN…
JUL…
AUG…
SEP…
OCT…
NOV…
DEC…
Tryck för att lagra ditt val
ss
sedan
för januari
för februari
för mars
för april
för maj
för juni
för juli
för augusti
för september
för oktober
för november
för december
GO
Redigera en Timer i TIMER LIST…
Tryck för att välja den Timer du vill
redigera
eller
sedan
Tryck på den gröna knappen för att
börja redigera
·
Redigera din Timer på samma sätt som du först
upprättade den och tryck GO för att lagra den…
Radera en Timer i TIMER LIST…
Tryck för att välja vilken timer du vill
radera från listan
eller
sedan
Tryck två gånger på den gula
knappen för att radera timern från
listan
Sätta på eller stänga av Timer-funktionen…
Tryck på knappen märkt PLAY TIMER
på BeoCenter AV5:s direktmanövreringspanel för att sätta på eller stänga
timerfunktionen.
När funktionen satts på visas indikationen PT på displayen. Din BeoCenter
AV5 kan nu själv utföra dina programmerade timers.
BeoCenter AV5 displayen med timerfunktionen
på.
:
:
46
I N S P E L N I N G
P Å
V I D E O B A N D
Direktinspelning på videoband
För att göra en direktinspelning…
TV
eller
Tryck för att spela in från en
programkälla
SAT
eller
Om du har en BeoCord V 8000 videobandspelare ansluten till din BeoCenter
AV5, kan du direkt spela in det
program du tittar eller lyssnar på just
nu.
RADIO
eller
CD
sedan
0
till
Tryck för att välja programnummer
(eller spår) om så behövs
9
sedan
RECORD
Tryck för att sätta videobandspelaren på inspelningspaus
sedan
RECORD
Tryck för att starta inspelningen
För att stoppa inspelningen…
V TAPE
STOP
Tryck för att göra ett uppehåll i
inspelningen
sedan
STOP
Tryck för att stoppa inspelningen helt
För att spela in ett TV-program medan du tittar på
ett annat…
Tryck för att spela in ett TV-program
TV
sedan
Använd sifferknapparna för att välja
ett TV-programnummer
sedan
Tryck för att slå över på
RECORD
inspelningspaus
sedan
Tryck för att sätta på
V TAPE
videobandspelaren
sedan
Tryck för att starta inspelningen
RECORD
Nu kan du slå över på en annan källa
eller annat TV-programnummer eller
standby
Medan inspelningen pågår är inspelningen skyddad och du kan inte slå
över på ett annat programnummer. Du
kan emellertid slå över på någon av de
andra källorna i BeoCenter AV5 eller
på standby.
Direktinspelning från videokamera…
Vill du göra en direktinspelning från din
videokamera på videoband…
• Anslut din videokamera
• Sätt på BeoCenter AV5
• Sätt nu på din videokamera
• Tryck RECORD, RECORD för att starta
inspelningen
För att stoppa inspelningen trycker du V TAPE och
sedan STOP två gånger.
Se sidan 52 angående information om hur och var
du ansluter en videokamera till BeoCenter AV5.
Om du spelar in direkt från videobandspelaren kan du emellertid spela in ett
TV-program och fortfarande titta på
ett annat. Detta är bara möjligt med
TV-program, eftersom de också är
inställda i tunern i din videobandspelare.
För ytterligare information om V 8000
videobandspelare hänvisas till dennas
egen bruksanvisning…
Obs! Om du spelar in en audiokälla, spelar
videobandspelaren automatiskt in med halv
hastighet (Long Play). Det betyder att du kan
spela in oavbrutet i 8 timmar om du använder ett
E240-band. Den inspelade ljudkvaliteten är
mycket hög.
*Obs! Med en BeoCord V 8000 ansluten till din
BeoCenter AV5 kan du också programmera en
timervideoinspelning via text-TV. För ytterligare
information hänvisas till sidan 35.
47
Videobandspelaren huvudinställningsmeny
I BeoCenter AV5:s menysystem finns
det också en huvudinställningsmeny
för V.Tape.
SETUP
V. TAPE
TIMER
PICTURE
Denna huvudinställningsmeny ger dig
tillgång till såväl videobandspelarens
egen meny som de menyer som finns
tillgängliga för din BeoCenter AV5.
Det finns menyer för ljud och bild,
förinställning av klockan och sockellägena samt Timerprogrammeringsfunktion och meny för registrering av
extra Audio/Video-utrustning.
För att ta fram videobandspelarens egen
meny…
Välj bara punkten V.TAPE på huvudinställningsmenyn för V.Tape och tryck GO för att ta fram
menyn. Manövrera sedan videobandspelarens
menyer enligt instruktionerna i videobandspelarens bruksanvisning.
För att få tillgång till de andra menyerna eller
funktionerna i V.Tapes huvudinställningsmeny
trycker du ▲ eller ▼ för att välja punkterna och
GO för att ta fram lämplig meny.
SOUND
STAND
CLOCK
AV SOCKET
Huvudinställningsmenyn för V.Tape
48
B E O C E N T E R
A V 5
O C H
B E O L I N K
Använda BeoCenter AV5 i ett BeoLink-system
TV
Tryck för att slå över på TV
eller
CD
Tryck för att spela en CD-skiva
eller
RADIO
Tryck för att slå över på radion
Manövrera sedan din BeoCenter AV5
som vanligt…
Använda huvudrummets audio- eller
videokällor…
Tryck för att slå över på satellit
SAT
eller
Tryck för att sätta på en
V TAPE
videobandspelare
Fortsätt att manövrera källorna som
vanligt…
Huvudrumssystem
Linkrumssystem
Om du vill överföra audio- eller videokällor från
ditt huvudrumssystem till ditt linkrumssystem…
sedan
Tryck LIST tills LINK* visas
LIST
sedan
Tryck för att titta på TV
TV
eller
Tryck för lyssna på en CD
CD
•
Tryck för att sätta din BeoCenter
AV5 i standby
eller
•
Tryck och håll nere i två sekunder för
att stänga av hela systemet
Om du har ett BeoLink-system installerat i ditt hem som gör att du kan
distribuera ljud och/eller bilder i hela
huset, och har du valt att placera din
BeoCenter AV5 i ett linkrum,
manövrerar du den bara som vanligt.
Du kan titta och lyssna både på de
källor som finns tillgängliga i din
BeoCenter AV5 och de källor som finns
i ditt huvudrumssystem.
Om du vill titta eller lyssna på en källa
från huvudrumssystemet som också
finns i BeoCenter AV5 i ditt linkrum,
skall du använda Link-funktionen för
att överföra sådana källor. Detta
tillämpas om du vill titta på ett kodat
TV-program eller lyssna på en CD som
du lagt in i CD-spelaren i huvudrummet.
49
Obs! Om satellit och V.Tape finns att tillgå i ditt
linkrumssystem, inbyggt resp anslutet till din
BeoCenter AV5, och du vill titta på satellit-TV eller
V.Tape från huvudrummet, skall du först trycka
LIST upprepade gånger för att få fram LINK* på
Beo4-displayen och sedan trycka SAT eller V.TAPE
för att titta på de källorna i linkrumssystemet.
*Obs! För att kunna ta fram LINK på Beo4, måste
du lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista.
Se avsnittet Att skräddarsy din Beo4 för
ytterligare information.
Timer play eller standby i
linkrumssystem…
Det är inte möjligt att upprätta en timer play
eller standby i din BeoCenter AV5 i linkrummet. Har du emellertid upprättat en timer
play eller standby i ditt huvudrumssystem, skall
du komma ihåg att sätta på timerfunktionen
på BeoCenter AV5:s direktmanövreringspanel
för att timern skall kunna utföras i BeoCenter
AV5 i linkrummet. En timer-standby utförs på
BeoCenter AV5 i ditt linkrum vare sig timerfunktionen är på eller ej.
För att göra det trycker du på PLAY TIMERknappen på BeoCenter AV5:s direktpanel. PT
visas på displayen när funktionen är på.
50
B E O C E N T E R
•
PLAY TIMER
TV
SAT
RADIO
CD
A V 5 …
LOAD
BeoCenter AV5 närbild av direktmanövreringspanelen – Knapparna
sitter bakom displaybalken – men du kommer snabbt underfund med att de
är lätta att manövrera när du står rakt framför systemet.
Knappar på direktmanövreringspanelen
LOAD
Tryck för att ta ur eller lägga in en CDskiva i CD-facket.
CD
Med CD-knappen kan du börja spela en
ilagd CD och stega igenom spåren på
din CD-skiva.
RADIO
Med RADIO-knappen sätter du på
radion och stegar igenom tillgängliga
radioprogram.
SAT
SAT-knappen låter dig slå över på
satellit-TV och stega igenom de satellitprogramnummer som finns att tillgå.
TV
Med TV-knappen sätter du på TVn och
stegar igenom dina TV-program.
PLAY-TIMER
Sätter på och stänger av BeoCenter
AV5:s timerfunktion. Den skall vara på,
om du vill att en timerinstruktion som
du programmerat i systemet skall
kunna utföras.
•
Sätter BeoCenter AV5 i standby.
… D I R E K T M A N Ö V R E R I N G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PT
BeoCenter AV5 display – Displayen ger dig information om systemet och
döljer BeoCenter AV5:s direktmanövreringspanel.
Information på displayen
CD-spårindikator – 1 2 3 4 5 6 osv
Indikerar alla spår på den ilagda CDn
(gäller bara audio-CD-skivor). Kan visa
upp till 25 spår. BeoCenter AV5:s
display visar nuvarande källa och spår.
Timer on/off – PT
PT indikerar att BeoCenter AV5:s timerfunktion är på.
TV 12 (statusdisplay)
BeoCenter AV5:s statusdisplay håller
dig underrättad om vad systemet gör
eller om en manöver som du håller på
att utföra just nu.
• (standby-indikator)
Den röda standby-indikatorn lyser när
du stänger av BeoCenter AV5.
51
52
> BeoCenter AV5 direktmanövrering
Direktuttag
BeoCenter AV5s lättillgängliga uttagspanel
Rakt under manövreringspanelen finner du en
liten uttagspanel bekvämt placerad för anslutning
av hörtelefoner och videokamera.
PHONES
R
L
VIDEO
S–VHS
1 INPUT 2
PHONES (Hörtelefoner)
Du kan ansluta stereohörtelefoner till uttaget
märkt PHONES. Koppla ur BeoCenter AV5 högtalarna genom att trycka mitt på volymknappen
på Beo4. När du tar av hörtelefonerna trycker du
på volymknappen igen för att få tillbaka ljudet i
BeoCenter AV5:s högtalare.
För att se dina videokamerainspelningar på
BeoCenter AV5 skall du ansluta kameran och sätta
på BeoCenter AV5 genom att trycka på t ex TVknappen på Beo4. När du sedan sätter på din
videokamera registrerar BeoCenter AV5
automatiskt signalen och bilderna visas på
skärmen.
L, R, VIDEO, S-VHS för Videokamera
Obs! R-, L- och VIDEO-uttagen är dolda bakom ett
lock, som du måste ta bort innan du kan ansluta
någon utrustning till dessa tre uttag.
Uttagen märkta L, R, VIDEO och S-VHS är avsedda
för anslutning av en videokamera:
Om du av misstag sätter på t ex TVn medan du
tittar på en videokamerainspelning, stängs
signalen från videokameran av. För att få tillbaka
signalen, stänger du bara av videokameran och
sätter på den igen. Bilderna från din videokamerainspelningar skulle nu komma fram på
skärmen igen.
L, R uttag… för audioanslutning (vänster resp
höger).
VIDEO uttag… för videosignalen.
S-VHS uttag… enkom för anslutning av en S-VHS
eller Hi-8 videokamera.
INPUT 1 och 2
På vissa modeller finns inte dessa två uttag i
uttagspanelen. Även om de två uttagen finns i
uttagspanelen, är det ändå inte möjligt att
ansluta någon extra utrustning till dessa.
S N A B B G U I D E
T I L L
SETUP
TV AUTO TUNING
TV SETUP
TV
AUTO TUNING
TIMER
PROGRAM LIST
PICTURE
UPDATE TUNING
SOUND
MANUAL TUNING
FREQUENCY
210
ACTIVATE
STAND
TV PROGRAM LIST
TV TIMER
CLOCK
AV SOCKET
53
S K Ä R M M E N Y E R N A
PROGRAM
5 FILMNET
START
10:00
STOP
11:00
DAYS
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
DR
TV2
ZDF
EURO
........
ARD
TV UPDATE TUNING
PICTURE
FREQUENCY
45
BRILLIANCE ................ . . . . . . . .
COLOUR
................ . . . . . . . .
CONTRAST
................ . . . . . . . .
ACTIVATE
TV MANUAL TUNING
SOUND
VOLUME
................ . . . . . . . .
BALANCE
................ . . . . . . . .
BASS
................ . . . . . . . .
TREBLE
................ . . . . . . . .
FREQUENCY
210
PROGRAM
10
ID
EURO
LOUDNESS OFF
STAND
ON
STBY
Denna illustration visar principerna
för BeoCenter AV5:s skärmmenysystem. De visade menyerna är
tillgängliga för programkällan TV.
Ett liknande omfång menyer finns
tillgängliga för alla programkällor i
BeoCenter AV5. Beroende på hur du
installerar din BeoCenter AV5 kan
det finnas fler menyer.
För att gå från en meny till en annan
väljer du en punkt i huvudmenyn
och trycker GO för att ta fram den.
1 2
TV MANUAL TUNING
3
8
6 7
4 5
9
CLOCK
TIME
20:00
DATE
FRI 10
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1996
AV SOCKET
V. TAPE2
V. TAPE2 + DECODER2
S-VHS V. TAPE2
FINE
0
DECODER
OFF
SOUND
STEREO
54
55
56
Inköpsdatum
Kontaktperson
Återförsäljare
Telefon
Adress
Anteckna dina serienummer här:
BeoCenter AV5
Beo4 fjärrkontroll
Dear Customer,
Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.
We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:
Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark
3508138 0998
Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
Download PDF