Compex | WPE54G | netpassage

NETPASSAGE
Rychlá instalační příručka
Compex 54Mbps
Wireless-G Access
Point
2. NetPassage WPE54G obsah balení
Krabicové balení obsahuje následující položky:
ƒ
1x Compex NetPassage WPE54G
ƒ
1x externí napájecí zdroj 3,3V
ƒ
1x 2dBi SMA Anténa (pro Entreprise version jen)
ƒ
1x základna pro postavení
ƒ
1x Ethernetový kabel
ƒ
1x Quick Install Guide with Warranty Registration Form (tento
dokument)
1x Produktové CD (obsahuje uživatelský Manuál, Firmware
ƒ
Recovery Tool & Utilities)
NetPassage WPE54G
Ordering information: WPE54G -E 1a
WPE54G -1A13EU 1b
3.
ƒ
Jeden počítač s instalovaným Webovým prohlížečem
bezdrátovou nebo drátovou síťovou kartou
ƒ
TCP/IP network protokol instalovaný na každém klientském PC
ƒ
CAT5/CAT5e síťový kabel
Version 1.2
www.cpx.cz
4.
Figure 1
NetPassage
WPE54G 1a
NetPassage WPE54G se dodává ve dvou verzích :
♦
♦
Figure 2
standardní verze určená pro malé kanceláře, domácí
kanceláře , označená jako WPE54G-E 1b.
entreprise verz , rozšířená o SNMP a o SMA conector pro
externí antény , označená WPE54G-1A103EU 1a.
Ilustrace a instrukce obsažené v tomto dokumentu jsou určené
pro obě verze WPE54G.
Síťová aplikace
Network application of WPE54G
5. Hardwaarové zapojení
Tato sekce ukazuje jak zapojit NetPassage WPE54G.
použíjte Ethernet kabel na
spojení vašeho PC ta
zástrčky označené LAN
na WPE54G.
1
NetPassage WPE54G podporuje Wi-Fi
Protected Access (WPA), IEEE 802.1x
authentication a 64/128-bits Wired
Equivalent Privacy (WEP) šifrování pro
ochranu
důvěrných
dat.
Navíc
WPE54G podporuje unikátní funkci
Compexu - Wireless Pseudo VLAN pro
zvýšení privátnosti a bezpečnosti mezi
bezdrátovými uživateli v bezdrátové
síti nebo v hotspotu.
To ještě není vše! WPE54G může
pracovat v 5-ti různých modech. Jeho
flexibilita umožňuje použití jako :
Access Point, Access Point Client,
Gateway, Wireless Routing Client nebo
Wireless Ethernet Adapter, toho ho
dělá použitelným ve všech druzích
síťových aplikací.
a s
Figure 2 ukazuje NetPassage WPE54G jako bridge mezi drátovou
Fast Ethernet síťí a bezdrátovými ‘B’ nebo‘G’ klienty.
1. Úvod
Compex NetPassage WPE54G je
vysoce výkonný bezdrátový přístupový
bod dle normy IEEE 802.11g s podporou nejnovějších bezpečnostních
průmyslových
standardů,
Použitá
PRISM NitroTM technologie umožňuje
až o 50% vyšší přenos v bezdrátových
“G” sítích a až o 300% vyšší přenos v
prostředí smíšených norem b+g.
Systémové požadavky
2
Připojet síťový zdroj do zásuvky
hlavní elektrické síťě a připojte
malou zástrčku do zdéřky
označené
DC3.3V3A
na
WPE54G.
Nyní mužete zařízení zapnout
6.
Přístup k Webovému konfigurčnímu rozhraní
Jsou dvě alternativy jak otevřít Webové rozhraní přes které můžete
konfigurovat WPE54G.
6.1
jak se dostat ke konfiguračnímu rozhraní přes Webový
prohlížeč:
1
Defaultní
IP
adresa
WPE54G je 192.168.168.1
Změňte IP adresu vašeho
PC aby byla ve stejné
podsíti jako WPE54G.
Otevřete
okno
DOS
prompt ve vašem OS a
napište
příkaz
“ping
192.168.168.1”.
Jestliže
vaše
TCP/IP
nastavení
je
správné,
obdržíte
odpověd
na
příkaz PING.
1.
2
2.
3
spusťte
váš
Webový
prohlížeč
v menu Tools-nástroje
vyberte Internet Options
(možnosti
Internetu).
Vyberte
volbu
Connections (připojení) a
přejděte do sekce LAN
Settings (nastavení místní
sítě), a zakažte všechny
volby - zatžítka prázdná
7.
Nastavení WPE54G pro bezdrátovou síť
Následují sekce ukazuje jak konfigurovat Compex NetPassage
WPE54G jako access point s dynamic IP addressing pro vaši WiFi
síť.
1
1.
Jděte
na
CONFIGURATION menu.
2.
klikněte na Management
Port.
1. do řádku adresy vašeho
Internetového
prohlížeče
napište http://192.168.168.1.
2
1.
ponechte výchozí IP
address,
Network
Mask, DHCP Start and
End IP Address stejně
ponechte I výchozí
DHCP Gateway IP
Address. Odškrtněte
Always use these DNS
servers.
2.
zvolte Enable (povolit)
DHCP Server.
3.
Můžete ukončit tuto
část
kliknutím
na
tlačítko Apply .
1.
Je důležité aby jste
zadali stejný název
ESSID, který použijete
ve
svých
bezdrátových
klietských
zařízeních
jako Network Name
(SSID), které budete
zadávat i ve vašem
PC s OS Windows.
2.
vyberte
vhodný
frekvenční kanál pro
NetPassage WPE54G.
3.
ponechte
výchozí
hodnoty
ve
zbývajících sekcích.
Klikněte na tlačítko
Apply pro dokončení
této sekce.
2. Zobrazí se vám stránka
LOGIN, zmáčkněte tlačítko
Log On pro vstup na
configuirační stránku
Objeví se vám domovská
stránka
webového
rozhraní zařízení WPE54G.
4
6.2 Přístup do webového configuračního rozhraní přez uConfig
Exklusivní utilita Compexu - uConfig vám umožní přistup do
webového konfiguračního rozhraní bez konfigurace TCP/IP ve
vašem počítači.
Prvním krokem je instalovat uConfig do vašeho počítače, jak je
ukázáno níže.
1
3
Vložte Product CD
do
CD-ROM
mechaniky. CD se
spustí automaticky ,
zobrazí s eobrazovka
kterou vidíte níže
1.
klikněte na WLAN Basic
Setup
pod
menu
CONFIGURATION.
2.
výchozí
nastavení
WPE54G je Access Point
mode.
3.
klikněte na Change pro
změnu
operačního
módu
4
2
1.
zvolte Utilities.
2.
vyberte
instalaci
uConfig utility na váš
pevný disk
3.
když
je
utilita
nainstlována, dvakrát
rychle klikněte na ikonu
uConfig.
Když už jednou byla utilita nainstalována do vašeho PC, můžete
rovnou kliknout na ikonu utility uConfig.
3
1.
2.
Ověřte
že
NetPassage
WPE54G
je
označen v sekci
Compex Products
List s
8. konfigurace TCP/IP v klientském PC
klikněte na Open
Web.
Následující sekce je rychlý návod na konfiguraci vašeho PC,
protože WPE54G umí dynamicky přidělit IP adresu v rozsahu
192.168.168.x
4.
8.1 pro uživatele Microsoft Windows 98/98SE/ME
4
5
Na stránce login page,
pzmáčkněte Log On!
Tlačítko pro vstup
na
konfigurační stránku.
1.
otevřete tabulku Network Configuration (síť) z Control Panel
menu.
Dostanete se na
domovskou
webového rozhraní
vašeho WPE54G.
Figure 3
Network Configuration
tab
Figure 4
Obtain an IP address
automatically
2.
3.
Double-click na TCP/IP a vyberte radio button pro Obtain an
IP address automatically.(získat IP adresu automaticky)
Nyní můžete odpojit WPE54G od vašeho PC, a připojit jej k Fast
Ethernet LAN kterou chcete spojit mostem s WiFi klienty.
klikněte na OK pro zavření okna a restartujte váš počítač.
9. Panel Views
9.1 boční vzhled NetPassage WPE54G
8.2 pro uživatele Microsoft Windows 2000/XP
1.
Otevřete složku Network and Dial-up Connection (Windows
2000) nebo Network Connection (síťová připojení -Windows
XP) z menu Control Panel. (Ovládací panely)
2.
Double-click na iconu Local Area Connection Ethernetového
adapteru používaného pro připojení k internetu, a klikněte na
tlačítko Properties (vlastnosti)
Diagnostic LED
WLAN Link/Act LED
ƒ
ƒ
Stále zelená -> Access point/
Gateway mód
nesvítí -> Client mód
Bliká zelená -> Booting
ƒ
Stále zelená -> nejméně
jeden WiFi klient je
připojen
Bliká zelená -> na síti je
detekována aktivita
ƒ
ƒ
LAN Link/ Act LED
ƒ
ƒ
žlutá -> 10Mbps
zelená -> 100Mbps
ƒ
Stále modrá ->
zapnuto
Power LED
Figure 5
3.
Network Properties
Figure 6
TCP/IP Settings
Ujistěte se že tlačítko Internet Protocol (TCP/IP) je povoleno,
poté označte Internet Protocol (TCP/IP) a klikněte na tlačítko
Properties (Vlastnosti)
4.
zadejte Obtain an IP address automatically.(získat IP adresu
automaticky)
5.
klikněte na OK a zavřete všechny okna.
SMA Connector
(jen pro Entreprise version)
ƒ
Pro připojení volitelné externí
antény
‘
V závislosti na vašem klientském WiFi adaptéru, můžete také
nastavit Network Connection ve Windows XP’ takto:
1
Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu
Wireless
Network
Connection
odpovídajícho
bezdrátového
Ethernet.
Adapteru,který chcete použít
pro připojení
k NetPassage
WPE54G,
a
klikněte
na
Properties.(vlastnosti)
Rotatable Antenna
(tato anténa je jen ve Standard
version)
ƒ
2
V dialogovém okně
které je zobrazenov
levo
přejděte
na
tabulku
Wireless
Networks, aklikněte na
tlačítko Add (přidat)
9.2 zadní strana NetPassage WPE54G
Reset tlačítko (jen pro znalé)
Napajecí vstup
ƒ
ƒ
3.3V, 3A DC
‘
‘
‘
3
1.
2.
Do Network name,
zadejte SSID vaší WiFi
sítě. Musí být stejné
jako ESSID které jste
dříve
zadalit
v
konfiguraci
accesspointu.
Pro
ilustraci jsme zadali
compex.
Ostatní
informace
mužete
ponechat
jako
výchozí
(Network
Authentication
->
Open
a
Data
encryption
->
Disabled).
ƒ
LAN RJ45 Port
SMA Connector
(This feature ONLY appears in the
Entreprise version)
‘
Ujistěte se že Network
name (SSID) je stejné pro
všechny WiFi klienty , které
jsou ve stejné WiFi síti.
ƒ
Push button
< 2s to reboot unit
Between 2 to 10s restores
factory default
> 10s for operating mode
switch
To attach an optional external
antenna
Rotatable Antenna
(This antenna ONLY appears in the
Standard version)
10. Technické Specifickace
NetPassage WPE54G
Specifications
Industrial Standards
Performance
Frekvenční rozsah
Wireless Operation
Modes
bezpečnost
Wireless Distrbution
IEEE802.11g
IEEE802.11b
Network speeds dynamically shift
between 1,2, 5.5, 11, 12, 18, 24,36,48,
54 Mbps
ƒ
Indoor: 20 m (54 Mbps)
ƒ
Outdoor: 80 m (54 Mbps)
2.4 ~ 2497 GHz OFDM & DSSS
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Yes
Access Point Bridge
Access Point Client
Gateway
Wireless Routing Client
Wireless Ethernet Adapter
64 - bit / 128 - bit WEP
WPA-PSK / WPA-EAP
Pseudo Virtual LAN
Tagged VLAN
IEEE 802.1x – TLS, TTLS, PEAP
System (WDS)
Síťové rozhraní
1x RJ45 10/100 Mbps auto-negotiating
Ethernet port
Výstupní výkon
2 ~ 17 dBm
Počet operačních
ƒ
ƒ
kanálů
Resiliency
SNMP (Entreprise
version)
13 Channels: Europe
Parallel Broadband (in Gateway mode
using WDS)
ƒ
SNMP (RFC 1157)
ƒ
MIB II (RFC 1213)
IP Addressing
Power
Diagnostic
LAN Link/Activity
WAN Link/Activity
Input Voltage Options: 3.3VDC
Current Ratings: 3 A (max)
Standard version:
Non-detachable 2dBi antenna
ƒ
Entreprise version:
Detachable 2dBi antenna with
SMA connector
ƒ
Telnet Command Console
ƒ
HTTP Web Management
All Classful/Classless Subnets
Built-in DHCP Server
Yes
DHCP Reservation
Load Balancing
Fail-Over Redundancy
Virtual Server
By MAC address
LED Indicators
Požadavky
Antenna
Management
IP Packet Filtering
IP Routing
VPN Client Pass-Through
Configuration Interface
Profile Backup & Restore
Firmware Upgrade
Elektromagnetické
vyzařování
Elektromagnetická
kompatibilita
Bezpečnostní standarty
Požadavky na prostředí
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Parallel Broadband
Parallel Broadband
IP and Port Forwarding, De-Militarised
Zone
ƒ
Time-based
ƒ
By TCP Port
ƒ
By Source IP
Static & Dynamic Entry
PPTP, IPSec
Web-based Configuration Menu
Yes
Yes
ƒ
FCC Part 15 SubClass B
ƒ
CE R&TTE
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
EN 55022 (CISPR 22)/EN 55024 Class
B
EN 61000-3-2
EN61000-3-3
CE Mark
EN 60950
teplota:
- Operační: 0ºC to 70ºC
- skladovací
ƒ
rozměry
: -15ºC to 70ºC
vlhkost vzduchu:
- Operační: 5% to 95% RH
- skladovací : 5% to 95% RH
88mmx24mmx88mm (HxWxD)
NOTICE
This document may become superseded, in which case you may find its
latest version at: http://www.cpx.cz
Disclaimer: Compex, Inc. provides this guide without warranty of any kind, either expressed or implied,
including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
Compex, Inc. may make improvements and/or changes to the product and/or specifications of the product
described in this guide, without prior notice. Compex, Inc will not be liable for any technical inaccuracies or
typographical errors found in this guide. Changes are periodically made to the information contained herein and
will be incorporated into later versions of the guide. The information contained is subject to change without prior
notice.
Trademark Information: Compex®, ReadyLINK® and MicroHub® are registered trademarks of Compex,
Inc. Microsoft Windows and the Windows logo are the trademarks of Microsoft Corp. NetWare is the
registered trademark of Novell Inc. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks
of their respective owners.
Notice: Copyright © 2004 by Compex, Inc. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation without
prior permission of Compex, Inc. is prohibited, except as allowed under the copyright laws.
Manual Revision by Kee
Manual Number: M-0397-V1.2C
Version 1.2, May 2004
FCC NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this device does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
• Increase the separation between the computer and
Connect the computer into an outlet on a
•
• receiver.
circuit different from that to which the
Consult the dealer or an experienced radio/TV
receiver is connected.
technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's
authority to operate the equipment.
FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
(1)
This device may not cause harmful interference, and
(2)
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
ICES 003 Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
DECLARATION OF CONFORMITY: Compex, Inc. declares that the product:
Product Name: Compex NetPassage WPE54G 54Mbps Wireless-G Access Point
Model No.: NetPassage WPE54G conforms to the following Product Standards:
This device complies with the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) issued by the Commission
of the European Community. Compliance with this directive implies conformity to the following European
Norms (in brackets are the equivalent international standards.)
Electromagnetic Interference (Conduction and Radiation): EN 55022 (CISPR 22)
Electromagnetic Immunity: EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11)
Power Line Harmonics: EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2)
Power Line Flicker: EN 61000-3-3 (IEC610000-3-3)
Therefore, this product is in conformity with the following regional standards: FCC Class B ⎯ following the
provisions of FCC Part 15 directive; CE Mark ⎯ following the provisions of the EC directive.
Manufacturer’s Name: Compex, Inc.
European Contact &Technical Support:
ReadyLINK Networktechnology GmbH,
Address: 4051 E. La Palma, Unit A,
Anaheim, CA 92807, USA
Albert Einstein Straβe 34/M21,
63322 Rödermark, Germany
[Fax: +49 (60) 749-0668]
WARRANTY REGISTRATION CARD
[M-0088-V2.3C]
You can register via Internet at:
http://www.cpx.com or http://www.compex.com.sg
Or E-mail: support@compex.com.sg with the following information:
To activate the warranty, please complete this card and return to Compex within ninety (90) days of
purchase date.
Product:
Purchase Date:
Revision:
Serial No:
Name:
Title:
E-mail:
Company:
Dept:
Address:
City:
Postal/Zip Code:
State:
Country:
Phone: (
)
Extn:
Fax: (
)
Computer in which this product is
Model:
Serial No:
installed?
Network
ˆ TCP/IP
ˆ IPX/ODI
ˆ XNS
ˆ OST
ˆ DLC
ˆ DECnet
protocol (Check
ˆ NDIS
ˆ SNA
ˆ NBP
ˆ Other:
all that apply):
Network
Novell NetWare: ˆ 3.X ˆ 4.X ˆ 5.X
SCO Unix: ˆ Openserver Ver:
Operating
Microsoft Windows: ˆ NT4.0 ˆ 95 ˆ 98 ˆ Win 2000
System (Check
Linux: ˆ Red Hat Ver:
ˆ SUSe Ver:
ˆ Others:
Ver:
.
all that apply):
Others NOS:
Ver:
.
Applications used on
ˆ Desktop Publishing
ˆ Word Processing
ˆ Accounting
network processing
ˆ CAD/CAM
ˆ Spreadsheet
ˆ Database Management
(Check all that apply):
ˆ E-mail
ˆ Other:
How did you
ˆ Work ˆ Friend
ˆ Internet
ˆ Dealer
ˆ Magazine
ˆ Exhibition
learn about
ˆ Other:
Compex?
Note:
For purchases within U.S.A and Canada, please fax to Compex, Inc. at (714)
630-6521
For purchases outside U.S.A and Canada, please fax to Compex Systems Pte
Ltd at (65) 6280-9947
Download PDF