DEXAPLAN | BA 611 - 08-2007 | Technical information | DEXAPLAN BA 611 - 08-2007 Technical information

Dexaplan GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3 ·
D-74229 Oedheim (Germany)
Information last updated - Stav informácií Stav informací: 08/2007
Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/SK/CZ
B
ALARM AND EMERGENCY
TELEPHONE DIALLER
L 14b
BA 611
ALARM AND EMERGENCY
TELEPHONE DIALLER
Operation and Safety Notes
POPLAŠNÝ A NÚDZOVÝ
VOLIACI PRÍSTROJ
Pokyny pre obsluhu
a bezpečnostné pokyny
POPLAŠNÉ A VOLICÍ ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ NOUZE/
POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ A VOLICÍ ZAŘÍZENÍ V
NOUZOVÉM PŘÍPADĚ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
B
Content
Introduction
Proper use........................................................................
Included items .................................................................
Features and equipment ..................................................
Technical information.......................................................
Page
Page
Page
Page
4
4
4
5
Safety advice .................................................................... Page 5
Preparing for first use
Plan where you are going to locate the device..................
Telephone connection ......................................................
Power supply ...................................................................
Making the settings .........................................................
Positioning the alarm unit.................................................
Operation .........................................................................
Changing batteries ...........................................................
Optional connections........................................................
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
6
6
6
7
8
9
10
10
Rectifying faults ............................................................... Page 11
Maintenance and cleaning
Maintenance of the alarm system .................................... Page 12
Cleaning........................................................................... Page 12
Disposal.............................................................................. Page 13
Information
Guarantee ........................................................................ Page 13
Service............................................................................. Page 13
Declaration of conformity................................................. Page 13
GB
2
A
Q
B
W
C
{
E
D
A
I
}
E
O
R
U
q
w
e
r
t
y
u
P
Ta
Y
S
F
G
[
J
]
T
o
a
s
d
G
100°
H
22 mm
H
K
ca.40°
:
L
i
F
D
p
6m
I
K
max. 90°
180°
6m
L
m
7m
M
N
2
f
ca. 4 mm
3
Introduction
Introduction
Included items
Please read carefully and completely through these operating instructions and fold out page 3, the page with the
illustrations. These operating instructions form part of the
product and contain important information about bringing
the product into use and its handling. Always observe all
the safety advice. If you have any questions or are unsure
of how to handle the device please consult our Internet
page at www.dexaplan.com or contact our service centre
(see the section about “Service”). Keep these instructions
and if necessary pass them on to a third party.
See Fig. A
Q 1x Alarm unit BA 611
W 2x Masking stickers
E 2x Screws for alarm unit
R 2x Dowels for alarm unit
T 1x Remote control BA 611 R
Ta 1x Battery CN23 A, 12V alkaline
Y 1x Telephone cable adapter (only included in
some countries)
U 1x Telephone connection cable (approx. 2 m,
with RJ11 plug)
I 1x Mains adapter with approx. 1.8 m cable
1x Operating instructions
Proper use
This alarm and emergency telephone dialler is intended
exclusively for use in internal rooms in private houses.
The power for the alarm unit is provided by the supplied
9V DC mains adapter connected to the 230V ~ AC, 50 Hz
mains supply. A 9 volt block backup battery (not included)
ensures the functions are retained if the mains supply is
interrupted. For the dialling function to work connection
to an analogue telephone line is required.
This alarm and emergency telephone dialler can be armed
and disarmed using the keypad or the remote control.
A programmable entry delay and an exit delay allow you
to arm or disarm the unit from within the monitored area.
The motion detector integrated into the alarm unit reacts
to the motion of people in the monitored area. On alarm
the alarm unit dials the telephone numbers you have
preprogrammed into it. In addition the siren integrated
into the alarm unit can give off an audible alarm sound.
The alarm can also be triggered immediately by a panic
button.
Alternatively the unit can be set to give a gong chime on
detection of motion.
The manufacturer shall not be liable for damage caused
by improper use or incorrect operation.
4
GB
See Fig. D
p Siren
[ Mains adapter connection socket (9V)
] Gong On / Off switch
See Fig. E
A Connection compartment cover
S Screw for connection compartment cover
D Screw holes for mounting
F Connection terminals
G Recess slot
H Battery compartment
J Screw for battery compartment cover
K Battery compartment cover
L Battery connector
Features and equipment
Alarm unit BA 611
See Fig. B
O Telephone line connection “LINE”
P Telephone connection “PHONE”
See Fig. C
{ Motion detector (PIR)
} Power LED
q LED for low battery / detection
w LC display
e Number keys 0 to 9
r “PROG” key
t “PAUSE” key
y “OK” key
u “PANIC” key
i
key
o
key
Remote control BA 611 R
See Fig. F
: “PANIC” key
a Check LED
s “ ” key for arming device
d “ ” key for disarming device
See Fig. M
f Battery compartment cover
:LIKVIDOVfNqÓÓ)NFORMACE
PµqSTROJEÓODD}LEN}ÓSEBRATÓAÓODEVZDATÓKÓEKOLOGICKYÓ
VHODNmMUÓOP}TNmMUÓZUÁITKOVfNqÓ0µEÓZLIKVIDOVf
NqMÓPµqSTROJEÓBATERIEÓVYJM}TEÓ*AKOÓKONEjNÎÓSPO
TµEBITELÓJSTEÓPODLEÓZfKONAÓNAµqZENqÓOÓBATERIqCHÓ
POVINENÓV¹ECHNYÓOPOTµEBOVANmÓBATERIEÓODEVZDATÓ
"ATERIEÓSEÓNESMqÓZLIKVIDOVATÓVÓDOMfCqMÓODPADU
)NFORMACE
0ROHLf¹ENqÓOÓSHODNOSTIÓ
4qMTOÓFIRMAÓ$EXAPLANÓ'MB(ÓPROHLA¹UJEÓÁEÓSEÓ
POPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµq
PAD}ÓNACHfZqÓVÓSOULADUÓSEÓZfKLADNqMIÓPOÁADAVKYÓAÓ
JINÎMIÓRELEVANTNqMIÓPµEDPISYÓSM}RNICEÓ%3Ó
3HODAÓBYLAÓDOKfZfNAÓ
+OMPLETNqÓPROHLf¹ENqÓOÓSHOD}ÓJEÓUVEDENOÓNAÓÓ
WWWDEXAPLANCOMÓ
:fRUKA
.AÓTENTOÓPµqSTROJÓDOSTANETEÓZfRUKUÓPOÓDOBUÓÓLETÓODÓ
DATAÓKOUPIÓ5SCHOVEJTEÓLASKAV}ÓPOKLADNqÓSTVRZENKUÓ
JAKOÓDÈKAZÓOÓKOUPIÓ6ÓPµqPAD}ÓZfRUKYÓSEÓLASKAV}Ó
TELEFONICKYÓSPOJTEÓSEÓSERVISNqMÓMqSTEMÓSVmÓZEM}Ó
*ENÓTAKÓLZEÓZARUjITÓBEZPLATNmÓZASLfNqÓ6A¹EHOÓZBOÁqÓ
0OSKYTNUTqÓZfRUKYÓPLATqÓDfLEÓJENÓPROÓCHYBYÓMATERIfLUÓ
AÓVÎROBYÓ.EPLATqÓPROÓRYCHLEOPOTµEBITELNmÓDqLYÓNEBOÓ
PROÓPO¹KOZENqÓNAÓROZBITNÎCHÓDqLECHÓNAPµÓSPqNAjqCHÓ
jIÓAKUMULfTOROVÎCHÓjLfNCqCHÓ6ÎROBEKÓJEÓVÎHRADN}Ó
URjENÓKÓSOUKROMmMUÓAÓNEÓKÓPRÈMYSLOVmMUÓPOUÁITqÓ
.EEXISTUJEÓNfROKÓNAÓNfHRADUÓ¹KODYÓVÓPµqPAD}ÓVLOU
PfNqÓ0OPLA¹NmÓZAµqZENqÓNENqÓNfHRADOUÓZAÓOCHRANUÓ
POJI¹T}NqMÓAÓNENAHRAZUJEÓJEJqÓPOVINNOSTÓSV}DOMI
TOSTIÓ0µIÓZNEUÁITmMÓANEBOÓNEODBORNmMÓZACHfZENqÓ
POUÁITqÓNfSILqÓAÓPµIÓZfSAZqCHÓKTERmÓNEBYLYÓPROVEDENYÓ
MqSTEMÓSERVISUÓZfRUKAÓZANIKNEÓ6A¹EÓZfKONNfÓPRfVAÓ
SEÓTOUTOÓZfRUKOUÓNEOMEZq
3ERVIS
6Ó)NTERNETUÓNAÓADRESEÓWWWDEXAPLANCOMÓJSOUÓUVE
DENYÓINFORMACEÓKÓPROJEDNfNqÓPROBLmMUÓ
0µIÓZP}TNÎCHÓDOTAZECHÓSEÓPOMOCqÓ%MAILÓÓ
SERVICE DEXAPLANDEÓNEBOÓTELEFONICKYÓ
Ó'ÓÓÓÓPOND}LqPfTEKÓÓÓÓ
HODÓSPOJTEÓSÓNA¹qMÓMqSTEMÓSERVISUÓ4AMÓOBDRÁqTEÓ
V¹ECHNYÓPOTµEBNmÓINFORMACEÓKÓDOTAZÈMÓTÎKAJqCqCHÓSEÓ
SERVISUÓJAKOÁÓIÓKÓZP}TNmMUÓZASLfNqÓATDÓ
$EXAPLANÓ'MB(Ó
0AUL"yHRINGER3TRÓÓúÓ$Ó/EDHEIMÓ
3TAVÓINFORMACqÓÓúÓ)DENTÓjÓ"!#:
CZ
37
Introduction / Safety advice
Technical information
Alarm unit BA 611
Operating voltage:
Current input:
Power supply:
Radio receiver:
Siren:
Siren duration (max.):
Gong function:
DC
9V
130mA (alarm), < 5mA (standby)
From the supplied mains
adapter or the backup battery
(9 volt block 6LR61,
not included)
433.92 MHz
100 dB(A) +/- 5 dB(A) at 0.3 m
(mains operation)
Approx. 30sec./approx. 30sec.
pause / approx. 30 sec. alarm
Can be deactivated; signals
each detected motion with a
gong sound
Programmable
telephone numbers:
Automatic dialling:
Programmable code:
Exit delay:
Entry delay:
Max. 5 numbers
Up to 5 times
3 to 6 digits
Approx. 55 sec.
Programmable: 0/5/10/15/
20sec.
Operating temperature: 0 °C to + 39 °C
Area of use:
Interior rooms
Housing material:
ABS
Housing dimensions:
Approx. 86 x 150 x 46 mm
(W x H x D)
Weight:
Approx. 197 g (without battery,
without accessories)
Motion detector (attached to the alarm unit)
Sensor:
Passive infrared (PIR)
Detection angle:
Approx. 100 ° horizontal
Detection range:
Approx. 6 m at 20 °C (transverse motion, mounting height
approx. 0.5 to 2 m)
Remote control BA 611 R
Operating voltage:
12V
DC
Current input:
max. 25 mA
Power supply:
1x battery 12V, alkaline
(type CN 23 A)
Transmission frequency: 433.92 MHz
Transmission range:
Approx. 20 m (in open space)
Coding:
Factory set unique code
Function indicator:
LED
Operating temperature: 0 °C to + 40 °C
Housing material:
ABS
Housing dimensions:
Approx. 45 x 67 x 16 mm
(W x H x D)
Weight:
Approx. 34 g (with battery)
Mains adapter
Power supply:
Power consumption:
Output:
230V ~ AC, 50 Hz
4.5VA
DC, max. 500 mA
9V
Safety advice
The following advice is intended for your safety and satisfaction during operation of the device. Please note that
non-observation of this safety advice can lead to considerable danger.
Explanation of the symbols and terms used:
Danger! Non-observance of this instruction or
advice could endanger life and health.
Attention! Non-observance of this instruction or
advice will endanger property.
Tip! Observance of this instruction or advice will
achieve best performance.
Danger!
฀฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀฀ ฀
฀
฀
฀
connecting the 12 V DC adapter to the mains that the
electricity supply to the device is protected by the appropriate fuse or trip in accordance with the applicable regulations. Do not connect any other power supply to the connection terminals. Otherwise there is a
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
someone is in its direct vicinity Otherwise there is a
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
water or telecoms when you are drilling or mounting
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
cables in such a position that they cannot be damaged or become a trip hazard. Otherwise there is a
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
batteries can result in serious damage to health.
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
GB
5
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
Attention!
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀
for the remote control. Do not use any other battery
type.
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
batteries are not suitable because they discharge
themselves.
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
the device.
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
discharged batteries.
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
check the supplied items for damage and
฀
฀
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
not connect it. If in doubt ask your customer service
centre.
฀฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
telephone dialler is likely to remain out of operation
for a prolonged period.
Preparing for first use
Plan where you are going to locate the device
Check that the alarm and emergency telephone dialler
works properly at the proposed site.
6
GB
Observe the following points:
Place the alarm unit near a mains outlet socket and
an analogue telephone connection point. Take note
of the cable length required.
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
interfere with radio reception.
Monitoring is by means of a motion detector (PIR)
attached to the top of the alarm unit. The position
you select for the device should be in an area of the
building that is likely to be crossed by an intruder, for
example a corridor or stairs.
The motion detector reacts to changing heat sources;
e.g. movement of people within its detection range
(up to approx. 6 m over a max. angle of 100 °, from
an ideal mounting height of approx. 0.5 – 2 m, see
Fig. G).
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
Otherwise this will detrimentally affect the proper
functioning of the detector.
As the motion detector reacts to changes in heat,
there should be no sources of heat in detection range,
e.g. heaters, air conditioning units, windows, ovens
or strong draughts.
Pets may also trigger the alarm. Keep pets away from
the monitored areas when the alarm and emergency
telephone dialler is armed or direct the motion detector in an appropriate direction.
The speed of detection also depends on the ambient
temperature. Detection is faster in a cooler environment.
Motion moving transverse to the motion detector
will be detected faster than motion moving directly
towards it. Position the device in such a way that an
intruder would be most likely to move transversely
to it (see Fig. G, direction of arrows).
Position the alarm unit in such a way that a potential
intruder would not immediately notice it.
Telephone connection
Connect the supplied telephone connection cable U
between the telephone line connection “LINE” O
and your analogue domestic telephone connection
point. For some countries an adapter is included.
If necessary you can connect a telephone or another
terminal device with an RJ-11 plug cable to the
“PHONE” socket P if the two middle pins of the
RJ-11 plug are wired.
Note: The pin assignments differ from device to device.
Power supply
Remote control:
Push the battery compartment cover f downwards
using light pressure (see Fig. M).
Insert the battery Ta, observing the correct polarity
(see marking in the battery compartment).
Push the battery compartment cover back on to the
housing again.
Check that the remote control unit works properly by
key d. The check LED a illuminates.
pressing the
Alarm unit:
9 V block battery (optional, for backup power supply)
Remove the screw J from the battery compartment cover K with a crossheaded screw driver.
Remove the battery compartment cover by pushing
it downwards.
Connect a 9V block battery to the battery connector L.
Pay attention to the correct polarity.
Now place the connected battery inside the battery
compartment H.
Push the battery compartment cover back on to the
battery compartment again.
Tighten the screw to fasten the battery compartment cover back into place.
฀ ฀
Mains adapter:
Connect the mains adapter I to the mains adapter
connection socket [ (9V).
Connect the mains adapter to a suitable mains outlet
socket (230V ~AC).
After successful connection to a power source (battery
and/or mains adapter), the red power LED } of the
alarm unit illuminates and the LC display w illuminates.
If the device is disconnected from the power supply and
then reconnected the device retains all the settings except the date and time in its memory. If a backup battery
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀ cated by the LED q lighting up every three seconds.
Making the settings
฀
The device must be disarmed to change to the settings mode [PROG]. (“ARM” is not visible on the display).
If you do not enter any settings within 10 seconds
in the settings mode then the device automatically
quits this mode.
Every time you press a key the alarm unit issues a
pip sound.
The default password set at the factory is “000”.
฀฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
with the OK key y, the device responds with an error
sound and automatically quits the settings mode.
Changing the password:
Enter the current password (factory setting: “000”).
Press the PROG key r.
The word “PASSWORD” flashes in the left top of the
LC display w.
Press the OK key y฀ ฀
Enter your new password (3 to 6 digits) with the
number keys 0 to 9 e. (If you enter more than
6 numbers, the device responds with an error sound.
Then press the OK key y and after 10 seconds
start from the beginning of this process again.)
Press the OK key y฀ ฀
Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
If you forget your password you can carry out a reset
(see “Reset”).
Storing telephone numbers:
Important information: Do not store any emergency
services numbers in the memory.
You can store up to 5 telephone numbers (each a max.
14 digits long).
1. Enter the current password.
2. Press the PROG key r฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
until the word “MEMORY” flashes at the top of the
LC display w.
3. Press the OK key y฀ ฀
4. Now the LC displays memory location 1.
5. Using the
key o and the
key i select a
memory location from 1 to 5.
6. Enter the telephone number using the number keys
0 to 9 e (max. 14 digits per memory location).
7. Press the OK key y฀ ฀
8. If you then wish to enter further telephone numbers
in other memory locations then repeat steps 3 to 7
until you have entered all the telephone numbers
you need.
9. Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
To include a dialling pause in the telephone number:
If you have an internal telephone exchange you may
need to include one or more dialling pauses in the dialling
sequence.
To do this go back to the previous section items 1 to 5
In item 6 at the desired position press the PAUSE
฀
key t. A “P” appears on the LC display w.
Continue entering the telephone number as in the
previous section items 7 to 9.
The LC display now shows e.g.: 0P0123456789
If an alarm is triggered and the alarm unit dials this
telephone number, it makes a 3.6 second pause in
dialling at the “P” before it dials the rest of the
number.
Erasing a stored telephone number:
Enter the current password.
Press the PROG key r฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
until the word “MEMORY” flashes at the top of the
LC display w.
Press the OK key y฀ ฀
Now the LC displays memory location 1.
Using the
key o and the
key i select a
memory location from 1 to 5.
Press the OK key y twice to delete the selected
telephone number.
Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
Switching the siren on / off
The alarm and emergency telephone dialler has an integral siren. You can switch off the siren. In this state if an
alarm is triggered the siren will not sound (silent alarm).
If the siren is switched off this is indicated on the
LC display .
Factory setting: “SOUND ON” (siren switched on):
Enter the current password.
Press the PROG key r฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
until the symbol flashes at the top of the LC display w.
Press the OK key y฀ ฀
Use the
key o and
key i to select “SOUND
ON” (Siren switched on) or “SOUND OFF” (Siren
switched off – silent alarm).
GB
7
฀ ฀
฀
Press the OK key y฀ ฀
Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
Switching automatic dialling on / off:
You can switch off the automatic dialling function.
The device calls all the stored telephone numbers if the
automatic dialling function is switched on when an
alarm is triggered.
if the automatic dialling funcThe LC display shows
tion is not switched on. Factory setting: “CALL ON” (dialling function switched on)
Enter the current password.
Press the PROG key r฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
symbol flashes at the top of the LC disuntil the
play w.
Press the OK key y฀ ฀
Use the
key o and
key i to select “CALL
ON” (dialling function switched on) or “CALL OFF”
(dialling function switched off).
Press the OK key y฀ ฀
Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
Selecting the number of dialling processes:
You can select the number of times the automatic dialling function dials the numbers as between once and 5
times. Every stored telephone number will be called this
number of times, whether or not the call is answered.
Factory setting: 3 times
Enter the current password.
Press the PROG key r฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
until the word “CYCLE” flashes at the top of the LC
display w.
Press the OK key y฀ ฀
Using the
key o and the
key i select the
number of automatic dialling processes (1/2/3/4/5).
Press the OK key y฀ ฀
8
GB
Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
Setting the entry delay:
Here you can set the time you have, from the time any
motion is detected by the device in the armed state, to
cancel the alarm before the siren starts or the telephone
numbers are automatically dialled.
Factory setting: 20 seconds.
Enter the current password.
Press the PROG key r฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
until the word “ENTRY” flashes at the top of the LC
display w.
Press the OK key y฀ ฀
Using the
key o and the
key i select the
length of the entry delay (0 / 5 / 10 / 15 / 20 seconds).
Press the OK key y฀ ฀
Wait 10 seconds until the device automatically quits
the settings mode.
Setting the date / time display:
1. Enter the current password.
฀
฀ ฀
฀
2. Press the PROG key r฀ ฀
until the word “TIME” flashes at the top of the LC
display w.
3. Press the OK key y฀ ฀
4. The LCD display now shows:
05 – 01 – 01
12 - 00
= Year – Month – Day Hours - Minutes
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀y
the required number of times.
฀
฀
฀
฀
6. Using the
key o and the
key i select the
desired setting.
7. Press the OK key y฀ ฀
8. Repeat items 6 and 7 until all the values have been
entered.
9.
Wait 10 seconds until the device automatically the
settings mode.
Reset:
If you wish to delete all the settings or you have forgotten
your password, you can initiate a reset as follows:
Keep the PROG key r pressed until you hear a pip
sound.
Now immediately press the Pause key t until you
hear a pip sound.
Now remove the battery and disconnect the mains
adapter. After 2 minutes insert the battery again
and/or reconnect the mains adapter.
Now all the factory settings and the factory-installed
password (“000”) are restored.
Positioning the alarm unit
1. Limiting the detection range/angle:
In the as-supplied condition the motion detector has a
detection angle of approx. 100 ° and detection range of
approx. 6 m (at a mounting height of 0.5 - 2m) (see Fig. G).
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
the motion detector.
To limit the detection angle use one of the two supplied
masking stickers W (complete or cut to size).
See Fig. H
Limited horizontal detection angle (approx. 40 °) e.g.
as a crossing detector.
See Fig. I
You can disable the motion detector by applying the
whole masking sticker, e.g. if detection is to be performed by an externally connected detector (see the
section on “Optional connections”).
฀ ฀
2. Positioning:
You can position the alarm unit upright or lying down.
If the surface is very smooth it is recommended that you
place the device lying down.
Placing the device lying down (see Fig. K):
Turn the motion detector { carefully through 180 °
horizontally.
Place the alarm unit Q down in the desired location.
Carefully turn the motion detector vertically into the
desired direction (max. 90 °).
Mounting the device on a wall:
Find a suitable place to mount the device on a wall.
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀Q permanently into
place, carry out the steps described in section 3
“Checking the functions” at the planned mounting site.
If the alarm and emergency telephone dialler is
functioning properly, drill two suitable holes 27 mm
apart and horizontal (see Fig. L) at the planned location.
Use the supplied screws E and dowels R฀ ฀ ฀ ฀
device in place. The screw heads must be left pro฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
the wall.
Push the screw holes for mounting the device D on
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
from the wall.
3. Checking the functions:
Checking that the remote control is functioning
properly
Press the
key on the remote control to arm the
alarm unit Q.
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
The LC display w of the alarm unit shows “ARM”.
Disarm the siren unit by pressing the
key d on
the remote control.
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
The word “ARM” disappears from the LC display w
of the alarm unit.
Checking the emergency alarm:
The device has an emergency alarm function
(Panic function).
Press the panic key : on the remote control T.
The siren sounds for 30 seconds (if the siren is
switched on – see section “Switching the siren on/off”)
and the programmed telephone numbers are called
(if the automatic dialling function is switched on –
see section “Switching automatic dialling on / off).
After 30 seconds pause the siren sounds for a second time for 30 seconds.
To stop the alarm and the dialling process press the
key d on the remote control.
The alarm unit sounds a pip and the alarm is now
switched off.
Checking the function of the motion detector:
Set the gong on / off switch ] on (setting “I”). The
gong sound sounds once.
After approx. 50 seconds delay the gong sounds
again.
Now move into the range of detection of the motion
detector {.
If the motion detector detects your motion the gong
sound sounds 2 x.
Set the gong on / off switch ] off (setting “0”).
Checking the automatic dialling function:
Keep the PROG key r pressed until you hear a pip
sound.
Now press a memory location number (number keys
e “1” to“5”). The dialling unit now automatically
dials the associated assigned telephone number and
the telephone number flashes on the LC display w
฀
(assuming that the memory location has been assigned a telephone number).
Wait until the device automatically quits the dialling
process.
Operation
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
with the OK key y, the device responds with an “error
sound” and automatically returns to the normal mode.
Arming the alarm and emergency telephone dialler:
Arming with the remote control
฀ Press the
key
on the alarm unit
฀ Enter the current password.
฀ Press the OK key y.
฀ The alarm unit sounds three pips and “ARM” appears at the bottom of the LC display w.
฀ You now have approx. 55 seconds (exit delay) to
leave the monitored area without triggering the alarm.
฀ After this exit delay has expired the device sounds a
pip.
฀ The alarm and emergency telephone dialler is now
armed.
Note: In the armed state the gong function is not activated, even if the gong On / Off switch ] is in setting “I”.
The alarm sounds - triggered by the detected motion
In the armed state the motion detector { detects some
motion.
The
LED q illuminates once briefly.
After the set entry delay expires:
฀ If the alarm is triggered, the word “TRIGGER” appears
at the bottom of the LC display w.
฀ The siren p sounds for 30 seconds (if the siren is
switched on). After 30 seconds pause the siren sounds
for a second time for 30 seconds.
GB
9
฀ ฀
฀
฀
As determined by the automatic dialling function
(factory setting: dialling function switched on) and
the set number of dialling processes the alarm and
emergency telephone dialler dials all the stored telephone numbers in a cycle:
1st telephone number (30 sec.) - 3 sec. wait 2nd telephone number (30 sec.) - 3 sec. wait 3rd telephone number (30 sec.) - 3 sec. wait 4th telephone number (30 sec.) - 3 sec. wait 5th telephone number (30 sec.) - 3 sec. wait 1st telephone number (30 sec.) - 3 sec. wait ....
etc.
If the person called accepts the call, he will hear an alarm
sound (even if the siren is switched off ) until the telephone
connection is automatically stopped after max. 35 seconds
by the alarm unit.
If the telephone connection of the dialling device and the
called telephone device have the features to enable the
caller display function to work then the telephone number
of the dialling device is displayed on the LC display of the
called telephone device. Even if one or more of the called
people accept the calls, all the telephone numbers (even
those who have already answered) are called for the set
number of dialling processes. The dialling cycle can only
be interrupted by disarming the device.
If the alarm and emergency telephone dialler is not disarmed during or after an alarm then it remains armed.
The alarm can be triggered again after the end of the siren sounding process (approx. 90 seconds) or at the end
of the dialling cycle.
Disarming the alarm and emergency telephone
dialler:
Disarming with the remote control
Press the
key d
on the alarm unit
10
GB
Enter the current password.
Press the OK key y.
If appropriate, the alarm sound stops.
If appropriate, the flashing word “TRIGGER” disappears.
The alarm unit sounds a pip.
The word “ARM” disappears from the LC display w.
The alarm and emergency telephone dialler is now
disarmed.
Note: Whilst the alarm unit is dialling a telephone
number, i.e. it is establishing a telephone connection, the
alarm and emergency telephone dialler cannot be disarmed using the keys on the device. The remote control
can be used to disarm the device at any time.
Switching the panic alarm On / Off:
Press the PANIC key u on the alarm unit or the
“PANIC” key : on the remote control.
If the alarm is triggered, the word “TRIGGER” appears
at the bottom of the LC display w.
The siren p sounds for 30 seconds (if the siren is
switched on – see section “Switching the siren on/off”)
and the programmed telephone numbers are called
(if the automatic dialling function is switched on –
see section “Switching automatic dialling on / off).
After 30 seconds the siren sounds for a second
time for 30 seconds.
To stop the alarm and dialling process, enter your
current password and press the OK key y or press
key d on the remote control.
the
The flashing word “TRIGGER” disappears.
The alarm unit sounds a pip and the alarm is now
switched off.
Note: Whilst the alarm unit is dialling a telephone number,
i.e. it is establishing a telephone connection, the panic
alarm cannot be disarmed using the keys on the device.
The remote control can be used to disarm the device at
any time.
Switching the gong function on/off:
Set the gong On / Off switch ] on (setting “I”).
The gong sound sounds once.
After approx. 50 seconds delay a pip sounds. The
gong function is now activated.
If the motion detector { detects some motion, the
LED q illuminates once more and the gong
sound sounds 2 x.
To switch the gong function off again, set the gong
On / Off switch ] off (setting “0”).
Note: In the armed state the gong function is not activated.
Summary of the last 5 alarm events:
This function is not available when in the setting mode
nor when the alarm and emergency telephone dialler is
armed.
Press the
key i repeatedly.
The times of the last 5 alarm events are displayed
one after the other.
Wait approx. 10 seconds and the display mode automatically switches off again.
Summary of the stored telephone numbers:
This function is not available when in the setting mode
nor when the alarm and emergency telephone dialler is
armed.
Press the
key o repeatedly.
The stored telephone numbers are displayed one
after the other.
Unassigned memory locations are shown as
“- - - - - - - - - - - - - -”.
Wait approx. 10 seconds and the display mode automatically switches off again.
฀ ฀
Summary of the sounds
Sound
Meaning
Three pips
The exit delay is activated, the
arming of the alarm and emergency telephone dialler will be
activated after approx 55 seconds.
Siren alarm
The siren sounds
1. Triggered by motion detection
– after the set entry delay in
the cycle:
30 sec. on – 30 sec.
pause – 30 sec. on.
2. Triggered by pressing the
“PANIC” key u or : as a
panic alarm.
Single gong
sound
Two gong sounds
Gong switch was set to setting
“I”, the gong function is still not
activated.
Motion was detected,
the gong function is activated.
Changing batteries
Alarm unit
If the
LED q illuminates once every three seconds
(from approx 7.7V + - 0.5V), then you should renew the
9V block battery. Replace the battery as described in
section “Power supply” under “Alarm unit - 9V block
battery”. In the armed state the alarm unit is supplied
LED q
with power for approx. 24 hours after the
starts to illuminate.
Remote control handset
If the check LED a is weak when the keys on the remote
control are operated and/or the range of the remote control
is reduced then the battery needs to be replaced (battery
12V, alkaline (type CN 23 A or L1028)).
Push the battery compartment cover f downwards
using light pressure (see Fig. M).
Replace the battery with a new one. Insert the new
battery, observing the correct polarity (see marking
in the battery compartment).
Push the battery compartment cover back on to the
housing again.
Check that the remote control is working properly.
Optional connections
In order to be able to connect optional external devices
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
tions in the alarm unit:
Remove the screw S from the connection compartment cover with a crossheaded screw driver (see
Fig. E).
Push the screwdriver into the recess slot G and
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
cover.
Then you can make the desired connections at the
connection terminals F (see “Description of the
connections”). Use cable with a wire cross section
of 0.2 – 0.3 mm, e.g. telephone cable.
Guide all the connected cables out of the alarm unit
through the recess slot G.
Put the connection compartment cover A back in
place.
Tighten the screw S on the connection compartment cover again.
฀
function is switched on) or an alarm is triggered (in the armed state), however only after
the end of the exit delay; if at the end of the
exit delay this terminal is not connected to
no alarm will be triggered.
:
0V (neutral)
(max. 150 mA) when the alarm is
SIREN *: 12V
triggered (irrespective of whether the internal
siren is switched on or off).
NA:
No function.
Siren *:
You can connect an external siren (not included) operating at 9 or 12V DC, max. 150 mA to the and SIREN
terminals.
Reed contact:
You can connect a reed contact (magnetic contact as
opening detector (NC), not included) as a door or window
opening detector to the INPUT and terminals. Up to 6
reed contacts can be connected in series.
Other contacts:
The potential-free contacts of other detectors or systems
can be connected to trigger the alarm / dialling function.
Opener contacts (NC) can be connected to the INPUT
and terminals (with more than one contact: connected
in series).
*
If the power supply from the mains adapter fails then
there is no voltage at the SIREN terminal. The INPUT
terminal remains active during operation from the
backup battery.
Description of the connections (see Fig. N)
INPUT: If an external connection between INPUT and
is broken a gong sound sounds (if the gong
GB
11
Rectifying faults / Maintenance and cleaning
Rectifying faults
Fault
Motion detector
detects motion
without apparent
reason.
Cause
Pets, air movements, direct
light, etc.
Remedy
Fault
Change the
position of the
motion detector.
Use a masking
sticker to
restrict a particular part of
the detection
angle / range.
The range of the
motion detector
is not adequate.
Ambient temperature is too high
(20°C is optimal).
Change the
position of the
motion detector.
Device is mounted
too low or too
high.
Change the
mounting
height or the
inclination of
the motion
detector.
LED
There is no
The
flashes regularly. backup battery
connected or the
connected backup battery is too
weak.
Connect a new
backup battery.
The called
number does
not receive a
call on alarm.
Enter the telephone number
again.
12
GB
The telephone
number was incorrectly or not
entered.
The device
does not react
to the password.
Cause
Remedy
Dialling function
is switched off
( appears on
the LC display.
Set the dialling
function on.
( does not
appear on the
LC display.
The telephone
line is faulty.
Check the
telephone line
with an
analogue telephone.
You have not
yet given a
command after
password entry.
Press the OK
key y to arm/
disarm the
device.
The password
entered is
wrong.
Fault
Your settings
were not
stored.
Cause
The settings
were not con-
There are other
faults
Remedy
Press the OK
key y to
฀ ฀
settings.
Carry out a reset (see section
“Making the
settings” item
“Reset”).
Should you have further questions or problems please
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀
tion on problem handling.
Maintenance and cleaning
Press the PROG
key r to enter
settings mode.
Maintenance of the alarm system
Enter the correct password.
If you have
forgotten the
password, set
the device back
to the factory
settings as described in the
section “Changing the password”.
Cleaning
You should regularly check the device to see that it is
safe and working properly.
Before you clean the device, pull the mains adapter out
of the mains socket. Use a dry or slightly moist cloth for
cleaning the device. Never immerse the device in water.
Do not use solvents to clean the device.
Disposal / Information
Disposal
Service
Dispose of packaging materials, used batteries and worn
out devices at a local authority approved disposal facility.
In accordance with European Directive 2002/96/EC (covering waste electrical and electronic equipment) and its
transposition into national legislation, worn out electrical
devices must be collected separately and recycled. Take
out the batteries before you dispose of electrical devices.
As the end user you have a duty to recycle or properly
dispose of your used batteries. Batteries must not be
disposed of with the household refuse.
Information on what to do in the event of a problem can
be found on the Internet at www.dexaplan.com.
In the event of questions please contact our service centre
by e-mail (service@dexaplan.de) or telephone
0870 / 241 3029) Monday-Friday, 8:30 - 17:00
(
hours. There you will obtain all the necessary information
about service procedures such as returning devices etc.
Information
Guarantee
This product carries a 3-year guarantee from the date of
purchase. Please retain the sales voucher as proof of
purchase. In the event of a claim under the guarantee
please contact the service centre for your country to ensure that your goods can be returned at no cost. Furthermore, the guarantee is restricted to defects in material
and manufacture only. It does not cover batteries, wear
and tear or damage to fragile parts. The product is intended for private and domestic use exclusively. It is not
intended for commercial use. No liability is accepted for
damages in the event of a break-in. An alarm is no substitute for security protection and does replace your obligation to be careful. The guarantee is void in the event of
misuse or improper handling, the use of force or attempted
repairs unless carried out by the service centre. This
guarantee does not affect your statutory rights.
Declaration of conformity
Dexaplan GmbH hereby declares that the alarm and
emergency telephone dialler complies with the basic
requirements and the other relevant regulations of
Directive 1999 / 5 / EC. Conformity has been demonstrated.
The complete declaration of conformity can be read at:
www.dexaplan.com
Dexaplan GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3 · D-74229 Oedheim
Information last updated 08/2007 · Ident.-No.: 08-2007-BA-611- GB
GB
13
14
/BSAH
ÇVOD
Ó
Ó
Ó
Ó
0OUÁITIEÓPOD•AÓPRqKAZOVÓ Ó3TRANAÓÓ
2OZSAHÓDODANIAÓÓ Ó3TRANAÓÓ
6YBAVENIEÓÓ Ó3TRANAÓÓ
4ECHNICKmÓ{DAJEÓ Ó3TRANAÓÓ
"EZPEjNOSTNmÓPOKYNYÓ Ó3TRANAÓÓ
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKY
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
0LfNOVANIEÓUMIESTNENIAÓ Ó3TRANAÓÓ
4ELEFvNNAÓPRqPOJKAÓ Ó3TRANAÓÓ
:fSOBOVANIEÓPR{DOMÓÓ Ó3TRANAÓÓ
6YKONA¾ÓNASTAVENIAÓ Ó3TRANAÓÓ
5MIESTNENIEÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKYÓ Ó3TRANAÓÓ
/BSLUHAÓ Ó3TRANAÓÓ
6ÎMENAÓBATmRIqÓ Ó3TRANAÓÓ
6OLITE•NmÓPRIPOJENIAÓ Ó3TRANAÓÓ
/DSTRA¢OVANIEÓCHÎBÓ Ó3TRANAÓÓ
5DRÁIAVANIEÓAÓjISTENIE
Ó 5DRÁIAVANIEÓPOPLA¹NmHOÓZARIADENIAÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó hISTENIEÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó
/DSTRA¢OVANIEÓODPADUÓÓ Ó3TRANAÓÓ
)NFORMfCIE
Ó :fRUKAÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó 3ERVISÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó 6YHLfSENIEÓKONFORMITYÓ Ó3TRANAÓÓ
SK
15
ÇVOD
ÇVOD
0REjqTAJTEÓSIÓPROSqMÓTENTOÓNfVODÓNAÓOBSLUHUÓ{PLNEÓ
AÓSTAROSTLIVOÓAÓPREZERAJTEÓSIÓPRITOMÓSTRANUÓÓSÓOBRfZKAMIÓ
.fVODÓNAÓOBSLUHUÓPATRqÓKÓTOMUTOÓVÎROBKUÓAÓOBSAHUJEÓ
DxLEÁITmÓPOKYNYÓNAÓUVEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓAÓZAOB
CHfDZANIEÓ6¹qMAJTEÓSIÓVÁDYÓV¹ETKYÓBEZPEjNOSTNmÓ
POKYNYÓ!KÓBYÓSTEÓMALIÓOTfZKYÓALEBOÓBYÓSTEÓSIÓBOLIÓ
NEISTqÓVZH•ADOMÓNAÓZAOBCHfDZANIEÓSÓPRqSTROJMIÓIN
FORMUJTEÓSAÓPROSTREDNqCTVOMÓINTERNETUÓNAÓSTRfNKEÓ
WWWDEXAPLANCOMÓALEBOÓSAÓPROSqMÓSKONTAKTUJTEÓ
SOÓSERVISNÎMÓMIESTOMÓSTRÓ+APITOLAÓ¸3ERVIS©Ó4ENTOÓ
NfVODÓPROSqMÓSTAROSTLIVOÓUSCHOVAJTEÓAÓVÓPRqPADEÓ
POTREBYÓHOÓPOSKYTNITEÓTRETEJÓSTRANE
0OUÁITIEÓPOD•AÓPRqKAZOV
0OPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓJEÓKONCIPOVANÎÓ
VÎHRADNEÓPREÓPREVfDZKUÓVOÓVN{TORNÎCHÓPRIESTOROCHÓ
S{KROMNÎCHÓDOMfCNOSTqÓ.APfJANIEÓPOPLA¹NEJÓJED
NOTKYÓPR{DOMÓPREBIEHAÓPROSTREDNqCTVOMÓDODANmHOÓ
Ó6Ó$#ÓSIE¾OVmHOÓZARIADENIAÓPRIPOJENmHOÓKÓSIE¾OVm
MUÓPR{DUÓÓ6Ó^Ó!#ÓÓ(ZÓÓ6ÓBLOKOVACIAÓBATmRIAÓ
NIEÓJEÓOBSAHOMÓDODANIAÓZACHOVfVAÓFUNKCIUÓKErÓJEÓ
PRERU¹ENfÓDODfVKAÓPR{DUÓ0REÓVOLIACUÓFUNKCIUÓJEÓ
POTREBNfÓANALvGOVfÓTELEFvNNAÓPRqPOJKA
0OPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓSAÓZAPfJAÓOSTROÓ
PRqPÓNEOSTROÓNAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKEÓALEBOÓNAÓDIA•
KOVOMÓOVLfDANqÓ6STUPNmÓNASTAVITE•NmÓAÓVÎSTUPNmÓ
ONESKORENIEÓUMOÁ¢UJ{ÓOSTRmÓPRqPÓNEOSTRmÓZAPOJENIEÓ
VÓSTRfÁENEJÓOBLASTIÓ(LfSIjÓPOHYBUÓINTEGROVANÎÓDOÓ
POPLA¹NEJÓJEDNOTKYÓREAGUJEÓNAÓPOHYBYÓOSxBÓVÓSTRfÁENEJÓ
OBLASTIÓ0RIÓPOPLACHUÓZVOLqÓPOPLA¹NfÓJEDNOTKAÓTELEFvNNEÓ
jqSLOÓKTORmÓSTEÓNAPROGRAMOVALIÓ$ODATOjNEÓMxÁEÓSIRmNAÓ
INTEGROVANfÓDOÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKYÓSPUSTI¾ÓPOPLA¹NÎÓ
TvNÓ!LARMÓSAÓMxÁEÓSPUSTI¾ÓVÓN{DZOVOMÓPRqPADEÓAJÓ
OKAMÁITEÓPROSTREDNqCTVOMÓN{DZOVmHOÓTLAjIDLAÓ
0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓMxÁEÓPRIÓZAREGISTROVANqÓPOHYBUÓ
SPUSTI¾ÓALTERNATqVNEÓKÓPOPLA¹NEJÓFUNKCIIÓTvNÓGONGU
6ÎROBCAÓNERUjqÓZAÓ¹KODYÓKTORmÓS{ÓZAPRqjINENmÓNE
16
SK
SPRfVNOUÓOBSLUHOUÓALEBOÓPOUÁqVANqMÓKTORmÓNIEÓJEÓVÓ
S{LADEÓSÓPRqKAZMI
2OZSAHÓDODANIAÓ
0OZRITEÓOBRÓ!
QÓ XÓ 0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓ"!Ó
WÓ XÓ -ASKOVACIAÓNfLEPKA
EÓ XÓ 3KRUTKYÓPREÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKU
RÓ XÓ +LINÓPREÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKU
TÓ XÓ $IA•KOVmÓOVLfDANIEÓ"!ÓÓ2
TAÓXÓ "ATmRIAÓ#.Ó!ÓÓ6ÓALKALICKf
YÓ XÓ ÓPRqPÓ4ELEFvNNYÓKfBEL!DAPTmRÓ¹PECIFICKÎÓ
POD•AÓKRAJINYÓÓ
UÓ XÓ Ó+fBELÓTELEFvNNEJÓPRqPOJKYÓÓ
CAÓÓMÓSÓ2*ÓZfSTRjKOUÓÓ
IÓ XÓ 3IE¾OVmÓZARIADENIEÓSÓCAÓÓMÓKfBLOMÓÓ
Ó
XÓ .fVODÓNAÓOBSLUHUÓ
6YBAVENIEÓ
0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓ"!ÓÓÓ
0OZRITEÓOBRÓ"
OÓ 0RqPOJKAÓTELEFvNNEHOÓVEDENIAÓ¸,).%©Ó
PÓ 4ELEFvNNAÓPRqPOJKAÓ¸0(/.%©
0OZRITEÓOBRÓ$
pÓ 3IRmNAÓ
[Ó Ó:DIERKAÓPRqPOJKYÓSIE¾OVmHOÓZARIADENIAÓÓ
Ó6
]Ó 3PqNAjVYPqNAjÓGONGUÓ
0OZRIÓOBRÓ%
¶PECIfLNAÓPOKRÎVKAÓPRqPOJKY
3KRUTKAÓPREÓ¹PECIfLNUÓPOKRÎVKUÓPRqPOJKY
$IERYÓPREÓSKRUTKYÓNAÓZAVESENIE
3VORKYÓPREÓPRqPOJKUÓ
6YH—BENIEÓMEDZERY
0RIEHRADKAÓPREÓBATmRIU
3KRUTKAÓKRYTUÓPREÓPRIEjINOKÓSÓBATmRIOU
+RYTÓPREÓPRIEjINOKÓSÓBATmRIOU
0RqPOJKAÓBATmRIE
AÓ
SÓ
DÓ
FÓ
GÓ
HÓ
JÓ
KÓ
LÓ
$IA•KOVmÓOVLfDANIEÓ"!ÓÓ2Ó
0OZRITEÓOBRÓ&
:Ó 4LAjIDLOÓ¸0!.)#©
aÓ +ONTROLNÎ,%$
sÓ 4LAjIDLOÓ¸ ©ÓPREÓZAPNUTIEÓNAOSTROÓ
dÓ 4LAjIDLOÓ¸ ©ÓPREÓZAPNUTIEÓNAÓNEOSTRO
0OZRITEÓOBRÓ-
0OZRIÓOBRÓ#
{Ó (LfSIjÓPOHYBUÓ
}Ó %NERGIA,%$Ó
qÓ ,%$ÓPREÓSLAB{ÓBATmRIUEVIDENCIUÓZACHYTENIEÓÓ
wÓ ,#$$ISPLAYÓ
e 4LAjIDLfÓSÓjqSLICAMIÓÓAÁÓÓ
rÓ 4LAjIDLOÓ¸02/'©Ó
tÓ 4LAjIDLOÓ¸0!53%©Ó
yÓ 4LAjIDLOÓ¸/+©Ó
u 4LAjIDLOÓ¸0!.)#©Ó
iÓ 4LAjIDLOÓ
oÓ 4LAjIDLOÓ
fÓ +RYTÓPREÓPRIEjINOKÓSÓBATmRIOU
4ECHNICKmÓ{DAJE
0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓ"!ÓÓ
Ó$#Ó
0REVfDZKOVmÓNAPiTIEÓÓÓ6Ó
/DBERÓPR{DUÓ
ÓÓM!Ó!LARMÓÓ
ÓÓM!Ó3TANDBY
:fSOBOVANIEÓPR{DOMÓÓÓPROSTREDNqCTVOMÓDODANmHOÓ
SIE¾OVmHOÓZARIADENIAÓRESPÓ
PROSTREDNqCTVOMÓBATmRIEÓÓ
N{DZOVmHOÓPR{DUÓÓ6ÓBLOKÓ
,2ÓNIEÓJEÓOBSAHOMÓDODANIA
ÇVODÓÓ"EZPEjNOSTNmÓPOKYNY
2fDIOVÎÓPRIJqMAjÓÓ
3IRmNAÓÓ
Ó-(Z
ÓÓD"!ÓÓÓÓD"!ÓPRIÓÓMÓ
PRIÓPREVfDZKEÓSIE¾OVmHOÓÓ
ZARIADENIA
4RVANIEÓSIRmNYÓMAXÓ ÓCAÓÓ3EKCAÓÓ3EKÓTICHO
CAÓÓ3EKÓALARMÓ
&UNKCIAÓGONGUÓ
ÓMOÁNOS¾ÓDEAKTIVfCIEÓOHLASU
JEÓKAÁD{ÓIDENTIFIKfCIUÓPOHYBUÓ
TvNOMÓGONGUÓ
0ROGRAMOVATE•NmÓ
TELEFvNNEÓjqSLAÓ
MAXÓÓjqSEL
!UTOMATICKfÓVO•BAÓ AÁÓÓÓKRfT
0ROGRAMOVATE•NÎÓKvDÓÓAÁÓÓjqSLIC
3POMALENIEÓVÎCHODUÓÓCAÓÓ3EK
3POMALENIEÓVSTUPUÓ ÓPROGRAMOVATE•NmÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ3EK
0REVfDZKOVfÓTEPLOTAÓÓ Ó€#ÓAÁÓӀ#Ó
/BLAS¾ÓPOUÁITIAÓÓÓÓ
VN{TORNmÓPRIESTORY
-ATERIfLÓKRYTUÓ
!"3
2OZMERYÓKRYTUÓÓ
CAÓXXÓMMÓ"X(X4Ó
(MOTNOS¾ÓÓ
ÓCAÓGÓBEZÓBATmRIEÓBEZÓ
PRqSLU¹ENSTVA
Ó
(LfSIjÓPOHYBUÓUPEVNENÎÓNAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKE
3ENZORÓÓ
0ASqVNYÓINFRAjERVENÎÓ0)2
5HOLÓZACHYTENIAÓÓÓ
CAӀÓHORIZONTfLNE
$OSAHÓZACHYTENIAÓÓ ÓCAÓÓMÓPRIÓӀ#ÓPRIEjNYÓPOHYBÓ
VιKAÓMONTfÁEÓCAÓÓAÁÓÓM
$IA•KOVmÓOVLfDANIEÓ"!ÓÓ2
0REVfDZKOVmÓNAPiTIEÓÓ6Ó
Ó$#
/DBERÓPR{DUÓ
MAXÓÓM!
:fSOBOVANIEÓPR{DOMÓÓÓXÓBATmRIAÓÓ6ÓALKALICKfÓÓ
4YPÓ#.ÓÓ!
&REKVENCIAÓVYSIELANIAÓÓ-(Z
$OSAHÓVYSIELANIAÓÓ
CAÓMÓVOÓVO•NEJÓPRqRODE
+vDOVANIEÓ
Ó*EDNORfZOVmÓULOÁENmÓUZÓVÓ
DIELNIÓDOÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKY
ÇDAJÓFUNKCIEÓÓÓÓÓÓÓÓ
,%$
0REVfDZKOVfÓTEPLOTAÓÓ Ó€#ÓAÁÓÓӀ#
-ATERIfLÓKRYTUÓ
!"3
2OZMERYÓKRYTUÓÓ
CAÓÓXÓÓXÓÓMMÓ"ÓXÓ(ÓXÓ4Ó
(MOTNOS¾ÓÓ
CAÓÓGÓSÓBATmRIOUÓ
฀฀
฀฀
3IE¾OVmÓZARIADENIE
:fSOBOVANIEÓPR{DOMÓÓ6Ó^Ó!#ÓÓ(Z
-ERANIEÓVÎKONUÓ
Ó6!
6ÎSTUPÓPR{DUÓ
Ó6Ó
Ó$#ÓMAXÓÓM!
"EZPEjNOSTNmÓPOKYNY
.ASLEDUJ{CEÓPOKYNYÓSL{ÁIAÓPREÓ6A¹UÓBEZPEjNOS¾ÓAÓ
SPOKOJNOS¾ÓPRIÓPREVfDZKEÓPRqSTROJAÓ6¹IMNITEÓSIÓÁEÓ
NERE¹PEKTOVANIEÓTÎCHTOÓBEZPEjNOSTNÎCHÓPOKYNOVÓ
MxÁEÓVIES¾ÓKÓZNAjNÎMÓNEBEZPEjENSTVfMÓNEHxDÓ
฀฀
฀฀
฀฀
6YSVETLENIEÓPOUÁITÎCHÓZNAKOVÓAÓPOJMOV
฀ Ó.EBEZPEjENSTVOÓ0RIÓNERE¹PEKTOVANqÓTÎCHTOÓPO
KYNOVÓS{ÓOHROZENmÓÁIVOTÓAÓZDRAVIEÓ
฀ Ó0OZORÓ0RIÓNERE¹PEKTOVANqÓTÎCHTOÓPOKYNOVÓS{Ó
OHROZENmÓVECNmÓHODNOTYÓ
Ó Ó4IPÓ0RIÓRE¹PEKTOVANqÓTÎCHTOÓPOKYNOVÓSAÓDOSIAHNUÓ
OPTIMfLNEÓVÎSLEDKYÓ
Ó .EBEZPEjENSTVO
฀฀ Ó0REVfDZKUJTEÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓVÎHRADNEÓSÓÓ6Ó$#Ó
0REDÓZAPOJENqMÓSIE¾OVmHOÓDIELUÓÓ6Ó$#ÓDOÓZDROJAÓ
PR{DUÓSAÓUBEZPEjTEÓÁEÓJEÓPR{DÓZAISTENÎÓPOD•AÓ
PREDPISOVÓ.EPRIPfJAJTEÓNAÓSVORKfCHÓPRqPOJKYÓ
ÁIADNEÓCUDZIEÓNAPiTIEÓ)NAKÓHROZqÓNEBEZPEjEN
STVOÓPORANENIAÓAÓOHROZENIAÓÁIVOTA
฀฀ .
฀ ENECHfVAJTEÓMALmÓDETIÓBEZÓDOZORUÓVÓBLqZKOSTIÓÓ
BALIACEHOÓMATERIfLUÓMALÎCHÓjASTqÓAÓBATmRIqÓ6Ó
OPAjNOMÓPRqPADEÓHROZqÓNEBEZPEjENSTVOÓOHRO
ZENIAÓÁIVOTAÓZADUSENqMÓ
฀฀ Ó.ENECHfVAJTEÓMALmÓDETIÓBEZÓDOZORUÓVÓBLqZKOSTIÓ
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
PRqSTROJAÓ)NAKÓHROZqÓNEBEZPEjENSTVOÓPORANENIAÓ
AÓOHROZENIAÓÁIVOTA
Ó5BEZPEjTEÓSAÓABYÓPOPLA¹NÎÓTvNÓNEBOLÓSPUSTENÎÓ
VÓBEZPROSTREDNEJÓBLqZKOSTIÓSLUCHUÓ)NAKÓHROZIAÓ
¾AÁKmÓPO¹KODENIAÓSLUCHUÓ
Ó0RIÓKONTROLEÓSIRmNYÓNOSTEÓCHRfNIjEÓSLUCHUÓ)NAKÓ
HROZIAÓ¾AÁKmÓPO¹KODENIAÓSLUCHU
Ó0RIÓV±TACqCHÓPRfCACHÓALEBOÓPRIÓUPEV¢OVANqÓNE
PO¹KODZUJTEÓÁIADNEÓVEDENIAÓPLYNUÓPR{DUÓVASYÓ
ALEBOÓTELEKOMUNIKfCIqÓ)NAKÓHROZqÓNEBEZPEjEN
STVOÓPORANENIAÓALEBOÓOHROZENIAÓÁIVOTAÓ
Ó:ABRf¢TEÓTOMUÓABYÓPRqSTROJEÓPRI¹LIÓDOÓSTYKUÓSÓ
VLHKOS¾OUÓ)NAKÓHROZqÓNEBEZPEjENSTVOÓPORANENIAÓ
ALEBOÓOHROZENIAÓÁIVOTA
Ó:AOBCHfDZATEÓOPATRNEÓSÓPRqVODNÎMÓVEDENqMÓ
5MIEST¢UJTEÓICHÓTAKÓABYÓNEMOHLOÓDxJS¾ÓKÓICHÓ
PO¹KODENIUÓAÓABYÓNEPREDSTAVOVALIÓÁIADNEÓNE
BEZPEjENSTVOÓPOTKNUTIAÓ)NAKÓHROZqÓNEBEZPE
jENSTVOÓPORANENIAÓALEBOÓOHROZENIAÓÁIVOTA
Ó6YHÎBAJTEÓSAÓKONTAKTUÓPOKOÁKYÓAÓTELAÓAÓVYBITÎMIÓ
ALEBOÓPO¹KODENÎMIÓBATmRIAMIÓ0OUÁqVAJTEÓ
VHODNmÓRUKAVICEÓAÓOCHRANNÎÓODEVÓ)NAKÓHROZqÓ
NEBEZPEjENSTVOÓPORANENIAÓÁIERAVOUÓKYSELINOUÓ
Ó.ESKRATUJTEÓBATmRIEÓANIÓICHÓNENABqJAJTEÓ)NAKÓ
HROZqÓNEBEZPEjENSTVOÓPORANENIAÓPREÓNEBEZPE
jENSTVOÓEXPLvZIEÓ
Ó0RIÓOTVORENqÓAÓSPA•OVANqÓBATmRIqÓHROZqÓNEBEZPE
jENSTVOÓEXPLvZIE
Ó.IKDYÓNENECHAJTEÓDETIÓHRA¾ÓSAÓSÓBATmRIAMIÓ0RE
HLTNUTIEÓBATmRIqÓMxÁEÓVIES¾ÓKÓVfÁNYMÓPO¹KODE
NIAMÓZDRAVIA
Ó.EVYSTAVUJTEÓPRqSTROJEÓPxSOBENIUÓOH¢AÓHOR{jA
VYÓALEBOÓDLHOÓTRVAJ{CEMUÓPxSOBENIUÓTEPLOTYÓ
NADӀÓ#Ó)NAKÓHROZqÓNEBEZPEjENSTVOÓOHROZE
NIAÓÁIVOTAÓPREÓNEBEZPEjENSTVOÓEXPLvZIEÓ
SK
17
"EZPEjNOSTNmÓPOKYNYÓÓ5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓ
฀ 0OZORÓ
฀฀ 0Ó REÓDIA•KOVmÓOVLfDANIEÓPOUÁqVAJTEÓVÎHRADNEÓÓXÓ
Ó6ÓBATmRIUÓALKALICK{ÓTYPÓ#.Ó!ÓALEBOÓ,
฀฀ Ó0RIÓZAKLADANqÓBATmRIEÓDAJTEÓPOZORÓNAÓSPRfVNEÓ
PvLOVANIEÓ
฀฀ Ó0OUÁqVAJTEÓLENÓKVALITN{ÓALKALICK{ÓBATmRIUÓ.ABq
JATE•NmÓAKUMULfTORYÓNIEÓS{ÓVHODNmÓNAÓZfKLADEÓ
SAMOjINNmHOÓVYBqJANIA
฀฀ Ó3TARmÓALEBOÓPOUÁITmÓBATmRIEÓVÁDYÓODSTRf¢TEÓZÓ
PRqSTROJA
฀฀ Ó0OUÁqVAJTEÓLENÓNOVmÓBATmRIEÓAÓVÓÁIADNOMÓPRqPA
DEÓNIEÓPOUÁITmÓ
฀฀ Ó#HRf¢TEÓPRqSTROJEÓPREDÓSILNÎMIÓMAGNETICKÎMIÓ
ALEBOÓELEKTRICKÎMIÓPOLIAMIÓ
฀฀ Ó#HRf¢TEÓPRqSTROJEÓPREDÓSILNÎMIÓMECHANICKÎMIÓÓ
POUÁITIAMIÓAÓOTRASMIÓ
฀฀ Ó0REDÓZOSTAVENqMÓAÓUVEDENqMÓDOÓPREVfDZKYÓPRE
VERTEÓDODANIEÓOH•ADOMÓPO¹KODENqÓAÓ{PLNOSTIÓ
฀฀ Ó0RqSTROJEÓDOVO•TEÓOPRAVI¾ÓLENÓAUTORIZOVANmMUÓAÓ
VY¹KOLENmMUÓODBORNmMUÓPERSONfLUÓ
฀฀ Ó.EPRIPfJAJTEÓÁIADENÓPO¹KODENÎÓPRqSTROJÓNAPRÓ
PO¹KODENIAÓPRIÓTRANSPORTEÓ6ÓPRqPADEÓPOCHYB
NOSTqÓSAÓOPÎTAJTEÓ6A¹EJÓSLUÁBYÓPREÓZfKAZNqKOVÓ
฀฀ Ó!KÓNIEÓJEÓPOPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓ
DLH¹IUÓDOBUÓVÓPREVfDZKEÓTAKÓODSTRf¢TEÓBATmRIE
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKY
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
0LfNOVANIEÓUMIESTNENIA
0REVERTEÓFUNKCIUÓPOPLA¹NmHOÓAÓN{DZOVmHOÓVOLIACEHOÓ
PRqSTROJAÓZOÓÁELANEJÓPOZqCIEÓUMIESTNENIAÓ
Ó
$fVAJTEÓPOZORÓNAÓNASLEDUJ{CEÓBODY
Ó Ó5MIESTNITEÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓVÓBLqZKOSTIÓZf
SUVKYÓSIETEÓAÓANALvGOVEJÓTELEFvNNEJÓPRqPOJKYÓ
"ERTEÓPRITOMÓOH•ADÓNAÓD—ÁKUÓKfBLA
Ó Ó.EUMIEST¢UJTEÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓVÓBLqZKOSTIÓ
KOVOVÎCHÓPREDMETOVÓAKOÓNAPRÓKOVOVmÓSKRINEÓ
18
SK
ALEBOÓPREDMETYÓKTORmÓMxÁUÓOVPLYVNI¾ÓROZHLA
SOVÎÓPRqJEM
Ó+ONTROLAÓSAÓUSKUTOj¢UJEÓPROSTREDNqCTVOMÓHLfSIjAÓ
POHYBUÓKTORÎÓJEÓPRIPOJENÎÓNAÓHORNEJÓjASTIÓPOP
LA¹NEJÓJEDNOTKYÓ0REÓUMIESTNENIEÓZVO•TEÓOBLAS¾Ó
BUDOVYÓKTOR{ÓVOTRELECÓSÓVE•KOUÓPRAVDEPODOBNOS
¾OUÓPREJDEÓAKOÓNAPRÓCHODBAÓALEBOÓSCHODI¹TE
Ó(LfSIjÓPOHYBUÓREAGUJEÓNAÓMENIACEÓSAÓTEPELNmÓ
VLNYÓNAPRÓPOHYBYÓOSxBÓVÓRfMCIÓJEHOÓOBLASTIÓ
ZACHYTENIAÓAÁÓDOÓCAÓÓMÓNADÓMAXӀÓPRIÓ
IDEfLNEJÓVιKEÓMONTfÁEÓCAÓÓ§ÓÓMÓPOZRITEÓ
OBRÓ'
.
Ó EODKRÎVAJTEÓHLfSIjÓPOHYBUÓNAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKEÓ
)NAKÓSAÓPO¹KODqÓSCHOPNOS¾ÓFUNKCIqÓSENZORA
Ó+ErÁEÓHLfSIjÓPOHYBUÓREAGUJEÓNAÓZMENUÓTEPLOTYÓ
VÓOBLASTIÓZACHYTENIAÓSAÓNESM{ÓNACHfDZA¾ÓÁIADNEÓ
TEPELNmÓVLNYÓNAPRÓK{RENIEÓKLIMATIZAjNmÓVYBA
VENIAÓOKENNmÓPLOCHYÓKRBÓSILNÎÓPRIEVAN
Ó$OMfCEÓZVIERATfÓMxÁUÓTIEÁÓSPUSTI¾ÓALARMÓ$RÁTEÓ
ICHÓVÓDANOMÓPRqPADEÓrALEKOÓODÓKONTROLOVANEJÓ
OBLASTIÓKErÓJEÓPOPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓ
ZAPNUTÎÓNAOSTROÓALEBOÓVHODNEÓNASTAVTEÓHLfSIjÓ
POHYBUÓ
Ó2ÎCHLOS¾ÓZACHYTfVANIAÓZfVISqÓTIEÁÓODÓTEPLOTYÓ
PROSTREDIAÓ6ÓCHLADNEJ¹OMÓPROSTREDqÓJEÓZACHYTf
VANIEÓRÎCHLEJ¹IE
Ó0OHYBYÓKTORmÓS{ÓPRIEjNEÓKÓHLfSIjUÓPOHYBUÓS{Ó
ZACHYTfVANmÓRÎCHLEJ¹IEÓAKOÓPOHYBYÓKTORmÓS{Ó
PRIAMOÓVOjIÓNEMUÓ0RETOÓHOÓUMIESTNITEÓTAKÓABYÓ
VLAMAjÓPRECHfDZALÓPOKIA•ÓMOÁNOÓPRIEjNEÓKÓ
NEMUÓPOZRITEÓOBRÓ'ÓVÓSMEREÓ¹qPKY
Ó5MIESTNITEÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓTAKÓABYÓNEBOLAÓ
HNErÓNfPADNfÓPREÓMOÁNmHOÓVLAMAjA
4ELEFvNNAÓPRqPOJKA
Ó
Ó0RIPOJTEÓDODANÎÓKfBELÓTELEFvNNEJÓPRqPOJKYÓUÓSÓ
PRqPOJKOUÓTELEFvNNEHOÓVEDENIAÓ¸,).%©ÓOÓAÓSÓ
6A¹OUÓANALvGOVOUÓDOMfCOUÓTELEFvNNOUÓPRqPOJKOUÓ
Ó
Ó
0OUÁITEÓKÓTOMUÓPRqPÓPRILOÁENÎÓADAPTmRÓYÓ¹PE
CIFICKÎÓPOD•AÓKRAJINY
Ó6ÓPRqPADEÓPOTREBYÓMxÁETEÓSPOJI¾ÓTELEFvNNYÓAPARfTÓ
ALEBOÓNEJAKÎÓINÎÓKONCOVÎÓPRqSTROJÓSÓ2*Zf
STRjKOVÎMÓKfBLOMÓSOÓZDIERKOUÓ¸0(/.%©ÓPÓKErÓ
S{ÓDVAÓSTREDNmÓKOLqKYÓ2*ZfSTRjKYÓOBLOÁENm
Ó5POZORNENIEÓ3{ÓRxZNEÓOBLOÁENIAÓKOLqKOVÓ¹PE
CIFICKmÓPOD•AÓPRqSTROJOVÓ
:fSOBOVANIEÓPR{DOMÓ
$IA•KOVmÓOVLfDANIE
Ó Ó0OSU¢TEÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓfӕAHKÎMÓ
TLAKOMÓSMEROMÓDOLEÓPOZRITEÓOBRÓ-
Ó Ó:ALOÁTEÓBATmRIUÓTAÓSPRfVNEÓPOD•AÓPvLOVÓPOZRITEÓ
LEGENDUÓVÓPRIEHRADKEÓPREÓBATmRIU
Ó 0OSU¢TEÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓZNOVUÓNAÓKRYT
Ó Ó0REVERTEÓFUNKCIUÓDIA•KOVmHOÓOVLfDANIAÓTAKÓÓÁEÓ
ZATLAjqTEÓTLAjIDLOÓ ÓdÓ+ONTROLNÎ,%$ÓaÓZASVIETI
0OPLA¹NfÓJEDNOTKA
Ó6ÓBLOKOVACIAÓBATmRIAÓVOLITE•NmÓPREÓN{DZOVmÓZfSO
BOVANIEÓPR{DOM
Ó Ó/DSTRf¢TEÓSKRUTKUÓJÓKRYTUÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓKÓ
KRqÁOVÎMÓSKRUTKOVAjOM
Ó Ó/DSTRf¢TEÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓPRIjOMÓHOÓ
POTIAHNETEÓSMEROMÓDOLE
Ó Ó0RIPOJTEÓ6ÓBLOKOVACIUÓBATmRIUÓNAÓPRqPOJKUÓBA
TmRIEÓLÓ$fVAJTEÓPRITOMÓPOZORÓNAÓPOLARITU
Ó Ó5LOÁTEÓTERAZÓPRIPOJEN{ÓBATmRIUÓDOÓPRIEjINKAÓPREÓ
BATmRIUÓH
Ó Ó:ASU¢TEÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓZNOVUÓNAÓ
PRIEjINOKÓPREÓBATmRIU
Ó Ó:ASKRUTKUJTEÓZNOVUÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓ
SKRUTKOU
3IE¾OVmÓZARIADENIE
Ó Ó3POJTEÓSIE¾OVmÓZARIADENIEÓIÓSOÓZDIERKOUÓPRqPOJKYÓ
SIE¾OVmHOÓZARIADENIAÓ[ÓÓ6
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓ
Ó
3Ó POJTEÓSIE¾OVmÓZARIADENIEÓSÓVHODNOUÓZfSUVKOUÓ
SIE¾OVmHOÓPR{DUÓ6Ó^Ó!#
0OÓ{SPE¹NOMÓPRIPOJENqÓPR{DUÓPROSTREDNqCTVOMÓBATmRIEÓ
AÓÓALEBOÓSIE¾OVmHOÓZARIADENIAÓZASVIETIÓjERVENmÓ0OWERÓ
,%$Ó}ÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKYÓAÓOBJAVqÓSAÓSPRfVAÓNAÓÓ
,#DISPLEJIÓwÓ+ErÓJEÓPRqSTROJÓODDELENÎÓODÓZfSOBO
VANIAÓPR{DOMÓAÓPOTOMÓSAÓDODfVKAÓPR{DUÓZNOVUÓ
OBNOVqÓPREDSAÓOSTAN{ÓV¹ETKYÓNASTAVENIAÓOKREMÓÓ
DfTUMUÓAÓHODqNÓUCHOVANmÓVÓPAMiTIÓPRqSTROJAÓ!KÓSAÓ
PRqSTROJÓPREVfDZKUJEÓBEZÓN{DZOVmHOÓPR{DUÓBATmRIEÓJEÓ
TOÓUKAZOVANmÓKAÁDmÓTRIÓSEKUNDYÓROZSVIETENqMÓ,%$Óq
6YKONA¾ÓNASTAVENIA
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
!Ó BYÓSAÓZMENILÓMODUSÓNASTAVENIAÓ;02/'=ÓMUSqÓ
BY¾ÓPRqSTROJÓZAPNUTÎÓNAÓNEOSTROÓ¸!2-©ÓNIEÓJEÓ
VIDIE¾ÓNAÓDISPLEJI
Ó+ErÓPOjASÓDESIATICHÓSEK{NDÓNEVYKONfTEÓÁIADNEÓ
ZADANIEÓVÓMODUSEÓNASTAVENIAÓPRqSTROJÓAUTOMA
TICKYÓPONECHfÓTENTOÓMODUS
Ó+AÁDmÓSTLAjENIEÓTLAjIDLAÓNAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKEÓ
JEÓSPREVfDZANÎÓTvNOMÓPqPNUTIA
(ESLOÓNASTAVENmÓVÓDIELNIÓJEÓ¸©
Ó+ErÓZADfTEÓNESPRfVNEÓHESLOÓAÓPOTVRDqTEÓHOÓTLA
jIDLOMÓ/+ÓyÓPRqSTROJÓREAGUJEÓ¸CHYBNÎMÓTvNOM©Ó
AÓPONECHfÓAUTOMATICKYÓMODUSÓNASTAVENIA
:MENI¾ÓHESLO
Ó Ó:ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLOÓNASTAVENIEÓVÓDIELNIÓ
¸©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓ
Ó Ó6•AVOÓHOREÓNAÓ,#DISPLEJIÓwÓBLIKfÓSLOVOÓ¸0!337/2$©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó:ADAJTEÓ6A¹EÓNOVmÓHESLOÓÓAÁÓÓZNAKOVÓTLAjID
LAMIÓSÓjqSLICAMIÓÓAÁÓÓeÓÓ
+ErÓZADfTEÓVIACÓAKOÓÓZNAKOVÓPRqSTROJÓODPOVIEÓ
¸CHYBNÎMÓTvNOM©Ó0OTOMÓSTLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓ
AÓPOÓCAÓÓSEKUNDfCHÓZAjNITEÓZNOVUÓODÓZAjIATKU
Ó
Ó
Ó
3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
ZANECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
Ó+ErÓZABUDNETEÓHESLOÓVYKONAJTEÓRESETÓPOZRITEÓ
¸2ESET©
5LOÁI¾ÓTELEFvNNEÓjqSLA
$xLEÁITmÓUPOZORNENIEÓ:ÓPAMi¾OVÎCHÓMIESTÓNEVY
MAÁTEÓÁIADNEÓN{DZOVmÓVOLACIEÓjqSLA
-xÁETEÓULOÁI¾ÓMAXÓÓTELEFvNNYCHÓjqSIELÓKAÁDmÓMAXÓ
ÓZNAKOV
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLO
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓBLIKfÓSLOVOÓ¸0AMi¾©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó 4ERAZÓSAÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓUKfÁEÓ0AMi¾OVmÓMIESTOÓ
Ó Ó:VO•TEÓTLAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓ0AMi¾OVmÓMIESTOÓ
ÓAÁÓ
Ó Ó:ADAJTEÓTELEFvNNEÓjqSLOÓTLAjIDLAMIÓSÓjqSLICAMIÓÓ
AÁÓÓeÓMAXÓÓjqSLICÓPREÓ0AMi¾OVmÓMIESTO
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó+ErÓCHCETEÓZADA¾ÓrAL¹IEÓTELEFvNNEÓjqSLAÓNAÓrAL
¹qCHÓ0AMi¾OVÎCHÓMIESTACHÓTAKÓOPAKUJTEÓKROKYÓ
ÓAÁÓÓTAKÓjASTOÓAÁÓKÎMÓNEZADfTEÓV¹ETKYÓÁELANmÓ
TELEFvNNEÓjqSLA
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓAÁÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
NEZANECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
5LOÁENIEÓVOLIACEJÓPAUZYÓDOÓTELEFvNNEHOÓjqSLA
!BYÓSTEÓMOHLIÓNAVOLI¾ÓNAPRÓPRIÓTELEFvNNOMÓVYBAVENqÓ
NEJAKÎÓ{RADÓMxÁEÓSAÓULOÁI¾ÓVOLIACAÓPAUZAÓ
Ó Ó0OSTUPUJTEÓPRITOMÓAKOÓVÓPREDCHfDZAJ{CEJÓKAPI
TOLEÓODÓBODUÓÓAÁÓ
Ó Ó0RIÓBODEÓÓSTLAjTEÓNAÓÁELANOMÓMIESTEÓTLAjIDLOÓ
PREÓPAUZUÓ ÓtÓ.AÓ,#ÓDISPLEJIÓSAÓOBJAVqÓ¸0©Ów
Ó Ó0OKRAjUJTEÓrALEJÓSOÓZADfVANqMÓTELEFvNNEHOÓjqSLAÓ
AKOÓVÓPREDCHfDZAJ{CEJÓKAPITOLEÓODÓBODUÓÓAÁÓ
Ó
Ó
.AÓ,#ÓDISPLEJIÓSAÓOBJAVqÓNAPRÓ0
Ó+ErÓSAÓSPUSTqÓALARMÓAÓPOPLA¹NfÓJEDNOTKAÓZVOLqÓ
TOTOÓTELEFvNNEÓjqSLOÓPRIÓ¸0©ÓSPRAVqÓVOLIACUÓPAU
ZUÓÓSEK{NDÓKÎMÓNAVOLqÓTELEFvNNEÓjqSLOÓDOÓ
KONCA
6YMAZA¾ÓULOÁENmÓTELEFvNNEÓjqSLO
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLO
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJÓwÓBLIKfÓSLOVOÓ¸0AMi¾©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó 4ERAZÓSAÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓUKfÁEÓ0AMi¾OVmÓMIESTOÓ
Ó Ó.AVO•TEÓTLAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓ0AMi¾OVmÓ
MIESTOÓÓAÁÓ
Ó Ó3TLAjTEÓÓXÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓABYÓSTEÓVYMAZALIÓZVO
LENmÓTELEFvNNEÓjqSLO
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓAÁÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMA
TICKYÓZANECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
:APNUTIEÓÓVYPNUTIEÓSIRmNYÓ
0OPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓMfÓZABUDOVAN{Ó
SIRmNUÓ3IRmNUÓMxÁETEÓVYPN{¾ÓKErÓSAÓSPUSTqÓALARMÓ
SIRmNUÓNIEÓJEÓPOjU¾ÓTICHÎÓALARM
0RIÓVYPNUTEJÓSIRmNEÓSAÓUKfÁEÓNAÓ,#DISPLEJIÓ .ASTAVENIEÓZÓDIELNEÓ¸3/5.$Ó/.©ÓSIRmNAÓZAPNUTf
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLOÓ
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓBLIKfÓZNAKÓ Ó
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó.AVO•TEÓTLAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓ¸3/5.$Ó/.©ÓÓ
SIRmNAÓZAPNUTfÓALEBOÓ¸3/5.$Ó/&&©ÓSIRmNAÓÓ
VYPNUTfÓ§ÓTICHÎÓALARM
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
ZANECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
SK
19
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓ
:APN{¾ÓÓVYPN{¾ÓAUTOMATICK{ÓVOLIACUÓFUNKCIU
-xÁETEÓVYPN{¾ÓAUTOMATICK{ÓVOLIACUÓFUNKCIU
!KÓJEÓAUTOMATICKfÓVOLIACAÓFUNKCIAÓZAPNUTfÓPRIÓALARMEÓ
SAÓNAVOLIAÓV¹ETKYÓULOÁENmÓTELEFvNNEÓjqSLA
!KÓAUTOMATICKfÓVOLIACAÓFUNKCIAÓNIEÓJEÓZAPNUTfÓNAÓ
,#DISPLEJIÓSAÓUKfÁEÓ Ó.ASTAVENIEÓDIELNEÓ¸#!,,Ó/.©Ó
VOLIACAÓFUNKCIAÓZAPNUTf
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLOÓ
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓBLIKfÓZNAKÓ Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó.AVO•TEÓTLAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓ¸#!,,Ó/.©ÓVO
LIACAÓFUNKCIAÓZAPNUTfÓALEBOÓ¸#!,,Ó/&&©ÓVOLIACAÓ
FUNKCIAÓVYPNUTf
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
ZANECHfÓMODUS
:VOLI¾ÓPOjETÓVOLIACICHÓPROCESOV
-xÁETEÓNASTAVI¾ÓPOjETÓAUTOMATICKÎCHÓVOLIACICHÓPRO
CESOVÓMEDZIÓÓXÓAÁÓÓXÓ+AÁDmÓULOÁENmÓTELEFvNNEÓjqSLOÓ
SAÓNAVOLqÓTAKÓjASTOÓNEZfVISLEÓNAÓTOMÓjIÓJEÓHOVORÓ
PRIJATÎÓALEBOÓNIE
.ASTAVENIEÓZOÓZfVODUÓX
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLOÓ
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓBLIKfÓSLOVOÓ¸#9#,%©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó.AVO•TEÓTLAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓPOjETÓAUTOMA
TICKÎMÓVOLIACICHÓPROCESOVÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
ZANECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
.ASTAVENIEÓSPOMALENIAÓVSTUPU
4UÓMxÁETEÓNASTAVI¾ÓjASÓKTORÎÓ6fMÓZOSTfVAÓVÓSTAVEÓ
OSTRmHOÓZAPNUTIAÓPOÓIDENTIFIKfCIIÓPOHYBUÓABYÓSTEÓ
VYPLIÓSPUSTENÎÓALARMÓKÎMÓZAZNIEÓSIRmNAÓPRqPÓKÎMÓ
20
SK
VOLIACIÓPRqSTROJÓZVOLq
.ASTAVENIEÓVÓZfVODEÓÓSEK
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLO
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓBLIKfÓSLOVOÓ¸%.429©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó.AVO•TEÓTLAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓD—ÁKUÓSPOMA
LENIAÓVSTUPUÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓSEK
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEKÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓZA
NECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
.ASTAVENIEÓUKAZOVATE•AÓDfTUMUÓÓjASU
ÓÓ :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLO
Ó Ó3TLfjAJTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓKÎMÓHOREÓ
NAÓ,#$DISPLEJIÓwÓBLIKfÓSLOVOÓ¸4)-%©
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó .AÓ,#$DISPLEJIÓSAÓOBJAVq
Ó
ÓÓÓÓÓÓ§ÓÓÓÓ§ÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
Ó
Ó2OKÓ§Ó-ESIACÓ§Ó$E¢Ó
(ODINAÓÓ-IN{TA
Ó Ó:VO•TEÓÁELAN{ÓjqSLICUÓOPAKOVANÎMÓSTLfjANqMÓ
TLAjIDLAÓ/+ÓyÓ
Ó
"LIKfÓZVOLENfÓjqSLICA
Ó Ó4LAjIDLAMIÓ ÓoÓAÓ ÓiÓVYKONAJTEÓÁELANmÓNA
STAVENIE
ÓÓ 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+ÓyÓPREÓPOTVRDENIE
Ó Ó/PAKUJTEÓBODYÓÓAÓÓTAKÓjASTOÓKÎMÓNENASTAVqTEÓ
V¹ETKYÓHODNOTY
Ó Ó0OjKAJTEÓÓSEK{NDÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
ZANECHfÓMODUSÓNASTAVENIA
2ESET
+ErÓCHCETEÓVYMAZA¾ÓV¹ETKYÓNASTAVENIAÓALEBOÓKErÓZA
BUDNETEÓHESLOÓVYKONAJTEÓRESET
Ó Ó$RÁTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓDLHOÓSTLAjENmÓKÎMÓ
NIEÓJEÓPOjU¾ÓTvNÓPqPNUTIA
Ó Ó4ERAZÓSTLAjTEÓHNErÓTLAjIDLOÓ0AUZAÓ ÓtÓKÎMÓNIEÓ
JEÓPOjU¾ÓTvNÓPqPNUTIA
Ó
Ó
Ó4ERAZÓODSTRf¢TEÓBATmRIUÓAÓSIE¾OVmÓZARIADENIEÓ0OÓ
ÓMIN{TACHÓZNOVUÓZALOÁTEÓBATmRIUÓAÓÓALEBOÓZNOVUÓ
PRIPOJTEÓSIE¾OVmÓZARIADENIE
Ó4ERAZÓS{ÓV¹ETKYÓNASTAVENIAÓZOÓZfVODUÓZNOVUÓAK
TqVNEÓAKOÓAJÓHESLOÓNASTAVENmÓVÓZfVODEÓ¸©
5MIESTNENIEÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKY
ÓÓ /HRANIjENIEÓOBLASTIÓZACHYTENIA
6ÓSTAVEÓDODANIAÓMfÓHLfSIjÓPOHYBUÓOKRUHÓZACHYTENIAÓ
ODÓCAӀÓAÓCAÓÓMÓPRIÓMONTfÁNEJÓVιKEÓODÓÓÓ
ÓMÓPOZRITEÓOBRÓ'Ó3MERÓOKRUHUÓZACHYTENIAÓMxÁETEÓ
ZMENI¾ÓNASTAVENqMÓOKRUHUÓZACHYTENIA
!BYÓSTEÓOHRANIjILIÓOKRUHÓZACHYTENIAÓPOUÁITEÓJEDNUÓZÓ
DVOCHÓDODANÎCHÓMASKOVACqCHÓNfLEPIEKÓWÓODSTRI
HNUTÎCHÓALEBOÓCELÎCHÓ
Ó 0OZRITEÓOBRÓ(
Ó
Ó/HRANIjENÎÓHORIZONTfLNYÓUHOLÓZACHYTENIAÓCAӀÓ
NAPRÓAKOÓHLfSIjÓPRECHODU
Ó 0OZRITEÓOBRÓ)
Ó
Ó6YPN{¾ÓFUNKCIUÓHLfSIjAÓPOHYBUÓPROSTREDNqCTVOMÓ
NALEPENqMÓCELEJÓMASKOVACEJÓNfLEPKYÓNAPRÓKErÓ
JEÓÁELANmÓZACHYTENIEÓLENÓPROSTREDNqCTVOMÓEXTER
NEÓZAPOJENmHOÓHLfSIjAÓPOZRITEÓODSTAVECÓ¸6OLI
TE•NmÓZAPOJENIA©
Ó 5MIESTNENIE
0OPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓMxÁETEÓUMIESTNI¾ÓDOÓSTOJACEJÓ
ALEBOÓLEÁIACEJÓPOLOHYÓ:VO•TEÓVÓKAÁDOMÓPRqPADEÓPREÓ
PRqSTROJÓUMIESTNENIEÓVÓLEÁIACEJÓPOLOHEÓAKÓJEÓPODLOÁ
KAÓHLADKfÓAÓPRqSTROJÓBYÓSAÓMOHOLÓZO¹MYKN{¾
5MIESTNENIEÓVÓLEÁIACEJÓPOLOHEÓPOZRITEÓOBRÓ+Ó
Ó Ó/TOjTEÓHLfSIjÓPOHYBUÓ{ÓOPATRNEÓVODOROVNEÓVÓ
SMEREÓHODINOVÎCHÓRUjIjIEKÓOӀ
Ó 0OLOÁTEÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓQÓNAÓÁELANmÓMIESTO
Ó Ó0REKLOPTEÓHLfSIjÓPOHYBUÓOPATRNEÓZVISLEÓMAXӀÓ
AÁÓKÎMÓNEBUDEÓMA¾ÓÁELANÎÓSKLON
Sicherheit / Bedienung
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓ
-ONTfÁÓNAÓSTENU
Ó .fJDITEÓVHODNmÓMIESTOÓPREÓMONTfÁÓNAÓSTENE
Ó Ó0REDTÎMÓAKOÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓQÓNAMONTU
JETEÓPEVNEÓNAÓZVOLENOMÓMONTfÁNOMÓMIESTEÓ
POSTUPUJTEÓPOD•AÓKROKOVÓAKOÓJEÓOPqSANmÓVÓOD
STAVCIÓÓ¸+ONTROLAÓFUNKCIq©Ó
Ó Ó+ErÓPOPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓPRqSTROJÓFUNGUJEÓPOD•AÓ
PREDPISOVÓVYV±TAJTEÓNAÓTOMTOÓMIESTEÓVOÓVODO
ROVNOMÓODSTUPEÓMMÓPOZRITEÓOBRÓ,ÓDVAÓ
VHODNmÓOTVORYÓ
Ó Ó5PEVNITEÓDOÓNICHÓDODANmÓSKRUTKYÓEÓAÓSPONYÓRÓ
(LAVIjKYÓSKRUTIEKÓMUSIAÓE¹TEÓCAÓÓMMÓPOZRITEÓ
OBRÓ,ÓVYjNIEVA¾ÓZOÓSTENY
Ó Ó4ERAZÓPOSU¢TEÓOTVORYÓPREÓSKRUTKYÓDÓNAÓZAVESENIEÓ
NAÓSKRUTKYÓTAKÓABYÓPOPLA¹NfÓJEDNOTKAÓPEVNEÓ
VISELAÓNAÓSTENEÓ
Ó +ONTROLOVANIEÓFUNKCIq
+ONTROLOVANIEÓFUNKCIEÓDIA•KOVmHOÓOVLfDANIA
Ó Ó3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ ÓNAÓDIA•KOVOMÓOVLfDANqÓABYÓ
STEÓPOPLA¹N{ÓJEDNOTKUÓQÓZAPLIÓNAOSTRO
Ó Ó:APNUTIEÓNAOSTROÓBUDEÓPOTVRDENmÓTvNOMÓ
PqPNUTIAÓ
Ó Ó.AÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKYÓSAÓDfÓjqTA¾Ó
¸!2-©
Ó Ó:APNITEÓSIRmNOV{ÓJEDNOTKUÓNAÓNEOSTROÓPRIjOMÓ
STLAjqTEÓTLAjIDLOÓ ÓdÓNAÓDIA•KOVOMÓOVLfDANq
Ó Ó:APNUTIEÓNAÓNEOSTROÓBUDEÓPOTVRDENmÓTvNOMÓ
PqPNUTIAÓ
Ó Ó.AÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKYÓSAÓOBJAVqÓ
SLOVOÓ¸!2-©
+ONTROLOVANIEÓN{DZOVmHOÓALARMU
3YSTmMÓMfÓFUNKCIUÓN{DZOVmHOÓALARMUÓ
Ó Ó3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ0ANIKAÓ:ÓNAÓDIA•KOVOMÓOVLfDA
NqÓT
Ó Ó3IRmNAÓBUDEÓZNIE¾ÓÓSEK{NDÓKErÓJEÓSIRmNAÓZA
PNUTfÓ§ÓPOZRITEÓKAPITOLUÓ¸:APNUTIEÓÓVYPNUTIEÓ
Ó
Ó
Ó
SIRmNY©ÓAÓBUD{ÓVOLANmÓNAPROGRAMOVANmÓTELE
FvNNEÓjqSLAÓKErÓJEÓZAPNUTfÓAUTOMATICKfÓVOLIACAÓ
FUNKCIAÓ§ÓPOZRITEÓKAPITOLUÓ¸:APNUTIEVYPNUTIEÓ
AUTOMATICKEJÓVOLIACEJÓFUNKCIEÓ
Ó0OÓÓSEKÓTICHAÓDRUHÎKRfTÓZAZNIEÓSIRmNAÓPOÓ
DOBUÓÓSEKÓ
Ó!BYÓSTEÓZASTAVILIÓALARMÓAÓVOLANIEÓSTLAjTEÓNAÓ
DIA•KOVOMÓOVLfDANqÓTLAjIDLOÓ Ód
Ó0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓVYDfÓTvNÓPqPNUTIAÓAÓALARMÓJEÓ
TERAZÓVYPNUTÎ
+ONTROLOVANIEÓFUNKCIEÓHLfSIjAÓPOHYBU
Ó Ó.ASTAVTEÓSPqNAjÓÓVYPqNAjÓGONGUÓ]Ó0OZqCIAÓ¸)©Ó
4vNÓGONGUÓZAZNIEÓJEDENKRfT
Ó 0OÓCAÓÓSEKÓSPOMALENIAÓZAZNIEÓTvNÓGONGU
Ó Ó4ERAZÓSAÓPOHYBUJTEÓVÓOKRUHUÓZACHYTENIAÓHLfSIjAÓ
POHYBUÓ{Ó
Ó Ó!KÓHLfSIjÓPOHYBUÓIDENTIFIKUJEÓPOHYBÓZAZNIEÓTvNÓ
GONGUÓXÓ
Ó 6YPNITEÓSPqNAjÓÓVYPqNAjÓGONGUÓ]Ó0OZqCIAÓ¸©
+ONTROLOVANIEÓAUTOMATICKEJÓVOLIACEJÓFUNKCIE
Ó Ó$RÁTEÓTLAjIDLOÓ02/'ÓrÓTAKÓDLHOÓSTLAjENmÓKÎMÓ
NIEÓJEÓPOjU¾ÓTvNÓPqPNUTIA
Ó Ó4ERAZÓHNErÓSTLAjTEÓhqSLOÓMIESTAÓULOÁENIAÓ4LAjIDLfÓ
SÓjqSLICAMIÓeÓ¸©ÓAÁÓ¸©Ó6OLIACIÓPRqSTROJÓTERAZÓ
AUTOMATICKYÓNAVOLqÓZODPOVEDAJ{CEÓPRqSLU¹NmÓ
TELEFvNNEÓjqSLOÓPRIjOMÓTELEFvNNEÓjqSLOÓBLIKfÓNAÓ
,#ÓDISPLEJIÓwÓZAÓPREDPOKLADUÓÁEÓMIESTOÓULO
ÁENIAÓJEÓOBSADENmÓTELEFvNNYMÓjqSLOM
Ó Ó0OjKAJTEÓKÎMÓPRqSTROJÓAUTOMATICKYÓZANECHfÓVO
LIACIÓPROCES
/BSLUHA
+ErÓZADfTEÓNESPRfVNEÓHESLOÓAÓPOTVRDqTEÓTOÓTLAjIDLOMÓ
/+ÓyÓPRqSTROJÓREAGUJEÓ¸#HYBNÎMÓTvNOM©ÓAÓAUTO
MATICKYÓSAÓVRfTIÓSPi¾ÓKÓNORMfLNEMUÓMODUSU
:APNUTIEÓPOPLA¹NEJÓAÓN{DZOVEJÓJEDNOTKYÓNAOSTRO
:APNUTIEÓNAOSTROÓPOMOCOUÓDIA•KOVmHOÓOVLfDANIA
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ NAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKE
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLOÓ
Ó TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+Óy
Ó Ó0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓVYDfÓTRIÓTvNYÓPqPNUTIAÓAÓDOLEÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓSAÓOBJAVqÓ¸!2-©
Ó Ó4ERAZÓMfTEÓjASÓCAÓÓSEKÓ3POMALENIEÓVÎCHODUÓ
ABYÓSTEÓOPUSTILIÓSTRfÁEN{ÓOBLAS¾ÓBEZÓTOHOÓABYÓ
STEÓSPUSTILIÓALARM
Ó 0OÓSPOMALENqÓVÎCHODUÓZAZNIEÓTvNÓPqPNUTIA
Ó Ó0OPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓJEÓTERAZÓZA
PNUTÎÓNAOSTRO
5POZORNENIEÓ6ÓSTAVEÓZAPNUTIAÓNAOSTROÓFUNKCIAÓGONGUÓ
NIEÓJEÓAKTqVNAÓAJÓJEÓKErÓ3PqNAjÓÓVYPqNAjÓGONGUÓ]ÓVÓ
0OZqCIIÓ¸)©
:NIEÓALARMÓ§ÓSPUSTENÎÓKVxLIÓIDENTIFIKfCIIÓPOHYBU
6ÓSTAVEÓZAPNUTIAÓNAOSTROÓIDENTIFIKUJEÓHLfSIjÓPOHYBUÓ
{ÓPOHYB
ÓqÓSAÓNAÓCHVq•UÓJEDENKRfTÓROZSVIETI
,%$Ó
0OÓNASTAVENqÓSPOMALENIAÓVSTUPU
Ó Ó+ErÓJEÓALARMÓSPUSTENÎÓDOLEÓNAÓ,#DISPLEJIÓSAÓ
ROZSVIETIÓwÓBLIKAJ{CIÓNfPISÓ¸42)''%2©
Ó Ó3IRmNAÓpÓZNIEÓÓSEKÓKErÓJEÓSIRmNAÓZAPNUTfÓ
0OÓÓSEKÓTICHAÓZAZNIEÓSIRmNAÓDRUHÎKRfTÓNAÓÓSEK
Ó Ó:ODPOVEDAJ{CÓNASTAVENIAMÓAUTOMATICKEJÓVOLIACEJÓ
FUNKCIEÓNASTAVENIEÓZOÓZfVODUÓVOLIACAÓFUNKCIAÓ
ZAPNUTfÓAKOÓTIEÁÓNASTAVENmMUÓPOjTUÓVOLIACICHÓ
PROCESOVÓZVOLqÓPOPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓ
V¹ETKYÓULOÁENmÓTELEFvNNEÓjqSLAÓVÓDOBE
ÓTELEFvNNEÓjqSLOÓÓ3EKÓÓÓ3EKÓDOBAÓjAKANIAÓ
Ó
Ó
ÓTELEFvNNEÓjqSLOÓÓ3EKÓÓÓ3EKÓDOBAÓjAKANIAÓ
Ó
ÓTELEFvNNEÓjqSLOÓÓ3EKÓÓÓ3EKÓDOBAÓjAKANIAÓ
Ó
ÓTELEFvNNEÓjqSLOÓÓ3EKÓÓÓ3EKÓDOBAÓjAKANIAÓ
Ó
ÓTELEFvNNEÓjqSLOÓÓ3EKÓÓÓ3EKÓDOBAÓjAKANIAÓ
SK
21
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓ
Ó
Ó
ÓTELEFvNNEÓjqSLOÓÓ3EKÓÓÓ3EKÓDOBAÓjAKANIA
ATr
+ErÓVOLANÎÓPRIJMEÓHOVORÓPOjUJEÓTAKÓDLHOÓPOPLA¹NÎÓ
TvNÓAJÓKErÓJEÓSIRmNAÓVYPNUTfÓAÁÓKÎMÓNIEÓJEÓTELEFO
NICKmÓSPOJENIEÓAUTOMATICKYÓPOÓMAXÓÓSEKÓPOPLA¹NOUÓ
JEDNOTKOUÓPRERU¹ENm
+ErÓMfÓTELEFvNNAÓPRqPOJKAÓVOLIACEHOÓPRqSTROJAÓAKOÓ
TIEÁÓVOLANÎÓTELEFvNÓ2OZPOZNANIEÓVOLANmHOÓjqSLAÓTAKÓ
SAÓNAÓDANOMÓ,#DISPLEJIÓUKfÁEÓTELEFvNNEÓjqSLOÓVOLIA
CEHOÓPRqSTROJAÓ!JÓKErÓHOVORYÓPRIJEÓJEDENÓALEBOÓVIA
CERqÓVOLANqÓS{ÓVOLANmÓV¹ETKYÓTELEFvNNEÓjqSLAÓAJÓTIEÓ
KTORmÓUÁÓBOLIÓPRIJATmÓSÓNASTAVENÎMÓPOjTOMÓVOLIACICHÓ
PROCESOVÓ6OLIACIÓCYKLUSÓMxÁEÓBY¾ÓPRERU¹ENÎÓLENÓ
PROSTREDNqCTVOMÓZAPNUTIAÓPRqSTROJAÓNAÓNEOSTRO
!KÓNIEÓJEÓPOPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓPOjASÓ
ALEBOÓPOÓALARMEÓZAPNUTÎÓNAÓNEOSTROÓOSTANEÓZAPNUTÎÓ
NAÓOSTROÓ0OÓSKONjENqÓTRVANIAÓSIRmNYÓCAÓÓSEKÓRESPÓ
NAÓKONCIÓVOLIACEHOÓCYKLUÓSAÓMxÁEÓALARMÓZNOVUÓSPUSTI¾
:APNUTIEÓPOPLA¹NEJÓAÓN{DZOVEJÓJEDNOTKYÓNAÓNEOSTRO
:APNUTIEÓNAÓNEOSTROÓDIA•KOVÎMÓOVLfDANqM
3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ Ód
NAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKE
Ó :ADAJTEÓAKTUfLNEÓHESLOÓ
Ó 3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ/+Óy
Ó 6ÓDANOMÓPRqPADEÓSAÓVYPNEÓPOPLA¹NÎÓTvN
Ó 0RqPÓBLIKAJ{CEÓSLOVOÓ¸42)''%2©ÓZHASNE
Ó 0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓVYDfÓTvNÓPqPNUTIA
Ó 3LOVOÓ¸!2-©ÓNAÓ,#DISPLEJIÓwÓZHASNE
Ó Ó0OPLA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓJEÓTERAZÓZA
PNUTÎÓNAÓNEOSTRO
5POZORNENIEÓ+ErÓPOPLA¹NfÓJEDNOTKAÓVOLqÓTELEFvNNEÓ
jqSLOÓTEDAÓPREBIEHAÓTELEFONICKmÓSPOJENIEÓPOPLA¹NÎÓ
AÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓNIEÓJEÓMOÁNmÓNAÓKLfVESNICIÓ
ZAPN{¾ÓNAÓNEOSTROÓ3ÓDIA•KOVÎMÓOVLfDANqMÓSAÓPRqSTROJÓ
MxÁEÓKEDYKO•VEKÓZAPN{¾ÓNAÓNEOSTRO
22
SK
:APNUTIEÓÓVYPNUTIEÓPANIKOVmHOÓALARMU
Ó Ó3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ¸0!.)#©ÓuÓNAÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKEÓ
ALEBOÓTLAjIDLOÓ¸0!.)#©Ó:ÓNAÓDIA•KOVOMÓOVLfDANq
Ó Ó+ErÓSAÓSPUSTqÓALARMÓDOLEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓBLIKfÓ
SLOVOÓ¸42)''%2©
Ó Ó3IRmNAÓpÓZNIEÓÓSEKÓKErÓJEÓSIRmNAÓZAPNUTfÓ§Ó
POZRITEÓKAPITOLUÓ¸:APN{¾ÓÓVYPN{¾ÓSIRmNU©ÓAÓS{Ó
VOLANmÓNAPROGRAMOVANmÓTELEFvNNEÓjqSLAÓKErÓJEÓ
ZAPNUTfÓAUTOMATICKfÓVOLIACAÓFUNKCIAÓ§ÓPOZRITEÓ
KAPITOLUÓ¸:APNUTIEÓÓVYPNUTIEÓAUTOMATICKEJÓVOLIACEJÓ
FUNKCIEÓ
Ó 0Ó OÓÓSEKÓTICHAÓZAZNIEÓSIRmNAÓDRUHÎKRfTÓNAÓÓSEK
Ó Ó!BYÓSTEÓALARMÓAÓVOLANIEÓZASTAVILIÓZADAJTEÓNAÓ
POPLA¹NEJÓJEDNOTKEÓAKTUfLNEÓHESLOÓAÓSTLAjTEÓ
TLAjIDLOÓ/+ÓyÓALEBOÓTLAjIDLOÓ ÓdÓNAÓDIA•KOVOMÓ
OVLfDANq
Ó 2OZSVIETIÓSAÓBLIKAJ{CEÓSLOVOÓ¸42)''%2©
Ó Ó0OPLA¹NfÓJEDNOTKAÓVYDfÓTvNÓPqPNUTIAÓAÓALARMÓJEÓ
TERAZÓVYPNUTÎ
5POZORNENIEÓ+ErÓPOPLA¹NfÓJEDNOTKAÓVOLqÓTELEFvNNEÓ
jqSLOÓTEDAÓPREBIEHAÓTELEFONICKmÓSPOJENIEÓNIEÓJEÓ
MOÁNmÓNAÓKLfVESNICIÓZAPN{¾ÓNAÓNEOSTROÓPANIKOVÎÓ
ALARMÓ0RqSTROJÓJEÓMOÁNmÓKEDYKO•VEKÓZAPN{¾ÓNAÓNEOSTROÓ
PROSTREDNqCTVOMÓDIA•KOVmHOÓOVLfDANIA
:APNUTIEÓÓVYPNUTIEÓFUNKCIEÓGONGU
Ó Ó.ASTAVTEÓSPqNAjÓÓVYPqNAjÓFUNKCIEÓGONGUÓ]ÓDOÓ
POZqCIEÓ¸)©
Ó 4vNÓGONGUÓZAZNIEÓJEDENKRfT
Ó Ó0OÓCAÓÓSEKÓSPOMALENIAÓZAZNIEÓTvNÓPqPNUTIAÓ
4ERAZÓJEÓFUNKCIAÓGONGUÓAKTqVNA
Ó Ó!KÓHLfSIjÓPOHYBUÓ{ÓIDENTIFIKUJEÓNEJAKÎÓPOHYBÓ
ÓqÓJEDENKRfTÓAÓTvNÓGONGUÓZA
ZASVIETIÓ,%$Ó
ZNIEÓÓXÓ
Ó Ó!BYÓSTEÓFUNKCIUÓGONGUÓZNOVUÓVYPLIÓNASTAVTEÓ
SPqNAjVYPqNAjÓGONGUÓ]ÓDOÓPOZqCIEÓ¸©
5POZORNENIEÓ6ÓSTAVEÓZAPNUTIAÓNAOSTROÓFUNKCIAÓGONGUÓ
NIEÓJEÓAKTqVNA
0REH•ADÓPOSLEDNÎCHÓÓPOPLA¹NÎCHÓUDALOSTq
.ENACHfDZATEÓVÓMODUSEÓZADANIAÓANIÓNIEÓJEÓPOPLA¹
NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓZAPNUTÎÓNAOSTRO
Ó 3TLfjAJTEÓOPAKOVANEÓTLAjIDLOÓ Ói
Ó ÓhASOVmÓBODYÓPOSLEDNÎCHÓÓPOPLA¹NÎCHÓUDALOSTqÓ
BUD{ÓJEDENÓZAÓDRUHÎMÓUKfZANm
Ó Ó0OjKAJTEÓCAÓÓSEKÓAÓMODUSÓUKAZOVANIAÓSAÓ
ZNOVUÓAUTOMATICKYÓVYPNE
0REH•ADÓULOÁENÎCHÓTELEFvNNYCHÓjqSEL
.ENACHfDZATEÓVÓMODUSEÓZADANIAÓANIÓNIEÓJEÓPOPLA¹NÎÓ
AÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓZAPNUTÎÓNAOSTRO
Ó 3TLfjAJTEÓOPAKOVANEÓTLAjIDLOÓ Óo
Ó ÓULOÁENmÓTELEFvNNEÓjqSLAÓBUD{ÓJEDNOÓZAÓDRUHÎMÓ
UKfZANm
Ó Ó.EOBSADENmÓMIESTAÓNAÓULOÁENIEÓBUD{ÓUKfZANmÓ
PROSTREDNqCTVOMÓ©ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ©Ó
Ó Ó0OjKAJTEÓCAÓÓSEKÓAÓMODUSÓUKAZOVANIAÓSAÓ
ZNOVUÓAUTOMATICKYÓVYPNE
0REH•ADÓTvNOV
4vN
6ÎZNAM
4RIÓTvNYÓPqPNUTIA
3POMALENIEÓVÎCHODUÓJEÓAKTqV
NEÓZAPNUTIEÓPOPLA¹NmHOÓAÓ
N{DZOVmHOÓVOLIACEHOÓPRqSTROJAÓ
JEÓAKTqVNEÓAÁÓPOÓCAÓÓSEKÓ
3POMALENIAÓVÎCHODU
!LARMÓSIRmNY
3IRmNAÓZNIE
ÓÓSPUSTENfÓKVxLIÓIDENTIFIKfCIIÓ
POHYBUÓ§ÓPOÓNASTAVENOMÓ
SPOMALENqÓVSTUPUÓVÓDOBEÓ
ÓSEKÓZAPNUTfÓ§ÓÓSEKÓ
PAUZAÓ§ÓÓ3EKÓZAPNUTf
Sicherheit / Bedienung
5VEDENIEÓDOÓPREVfDZKYÓÓ/DSTRA¢OVANIEÓCHÎBÓ
4vN
6ÎZNAM
ÓÓSPUSTENfÓPROSTREDNqCTVOMÓ
STLAjENIAÓTLAjIDLAÓ¸0!.)#©ÓuÓ
RESPÓ:ÓAKOÓ0ANIKOVÎÓALARM
*EDNODUCHÎÓ
TvNÓGONGU
3PqNAjÓGONGUÓBOLÓNASTAVENÎÓDOÓ
POZqCIEÓ¸)©ÓFUNKCIAÓGONGUÓE¹TEÓ
NIEÓJEÓAKTqVNA
$VAÓTvNYÓGONGU
0OHYBÓBOLÓIDENTIFIKOVANÎÓFUNKCIAÓ
GONGUÓJEÓAKTqVNA
6ÎMENAÓBATmRIq
0OPLA¹NfÓJEDNOTKA
+ErÓ,%$Ó
ÓqÓKAÁDmÓTRIÓSEKÓJEDENKRfTÓZASVIETIÓÓ
ODÓCAÓÓ6ÓÓÓ6ÓPOTOMÓOBNOVTEÓÓ6ÓBLOKOVACIUÓ
BATmRIUÓ.AHRArTEÓBATmRIUÓAKOÓJEÓTOÓPOPqSANmÓVÓKA
PITOLEÓ¸:fSOBOVANIEÓPR{DOM©ÓPODÓ¸0OPLA¹NfÓJED
NOTKAÓÓÓ6ÓBLOKOVACIAÓBATmRIA©
6ÓSTAVEÓZAPNUTIAÓNAOSTROÓJEÓPOPLA¹NfÓJEDNOTKAÓE¹TEÓ
CAÓÓHODqNÓZfSOBOVANfÓCEZÓBATmRIUÓPOTOMÓjOÓ,%$Ó
ÓqÓZAjNEÓSVIETI¾
$IA•KOVmÓOVLfDANIE
+ErÓSVIETIÓKONTROLNm,%$ÓaÓPRIÓOBSLUHEÓTLAjIDIELÓNAÓ
DIA•KOVOMÓOVLfDANqÓSLABOÓAÓÓALEBOÓSAÓZNqÁIÓDOSAHÓ
ROZHLASUÓTAKÓJEÓPOTREBNfÓVÎMENAÓBATmRIEÓBATmRIAÓ
Ó6ÓALKALICKfÓTYPÓ#.Ó!ÓALEBOÓ,Ó
Ó Ó0OSU¢TEÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓBATmRIUÓfӕAHKÎMÓ
TLAKOMÓSMEROMÓDOLEÓPOZRITEÓOBRÓ-
Ó Ó.AHRArTEÓBATmRIUÓNOVOUÓ:ALOÁTEÓBATmRIUÓSPRfVNEÓ
POD•AÓPvLOVÓPOZRITEÓLEGENDUÓVÓPRIEjINKUÓBATmRIE
Ó 0OSU¢TEÓKRYTÓPRIEjINKAÓBATmRIEÓZNOVUÓNAÓKRYT
Ó 0REVERTEÓFUNKCIUÓDIA•KOVmHOÓOVLfDANIA
6OLITE•NmÓPRIPOJENIA
!BYÓSTEÓMOHLIÓPRIPOJI¾ÓEXTERNmÓPRqSTROJEÓMUSqTEÓUVO•NI¾Ó
NAÓTOÓPOTREBNmÓSVORKYÓPREÓPRqPOJKUÓNAÓPOPLA¹NEJÓ
JEDNOTKE
Ó Ó/DSTRf¢TEÓKRqÁOVÎMÓSKRUTKOVAjOMÓSKRUTKUÓSÓ
KRYTUÓPRIEjINKUÓPREÓPRqPOJKUÓPOZRITEÓOBRÓ%
Ó Ó:ASU¢TEÓSKRUTKOVAjÓDOÓMEDZERYÓGÓAÓNAJPRVÓKRYTÓ
PRIEjINKUÓPREÓPRqPOJKUÓNADVIHNITEÓAÓPOTOMÓOD
LOÁTE
Ó Ó4ERAZÓMxÁETEÓVYKONA¾ÓÁELANmÓPRIPOJENIAÓNAÓPRI
PfJACqCHÓSVORKfCHÓFÓPOZRITEÓ¸0OPISÓPRIPOJENq©Ó
0OUÁITEÓKfBELÓSOÓÁILOVÎMÓPRIEREZOMÓÓ§ÓMMÓ
NAPRÓTELEFvNNYÓKfBEL
Ó Ó6YVLEjTEÓV¹ETKYÓPRIPOJENmÓKfBLEÓCEZÓMEDZERUÓGÓ
ZÓPOPLA¹NEJÓJEDNOTKY
Ó
:NOVUÓZALOÁTEÓKRYTÓPRIEjINKAÓPREÓPRqPOJKUÓA
Ó Ó:NOVUÓPEVNEÓZASKRUTKUJTEÓSKRUTKUÓSÓKRYTUÓPRIE
jINKAÓPREÓPRqPOJKU
0OPISÓPRIPOJENqÓPOZRITEÓOBRÓ.
).054ÓÓ ÓPRIÓPRERU¹ENqÓSPOJENIAÓSÓ ÓZAZNIEÓTvNÓGONGUÓ
PRIÓZAPNUTEJÓFUNKCIIÓGONGUÓALEBOÓALARMÓÓ
VÓSTAVEÓZAPNUTIAÓNAOSTROÓAV¹AKÓAÁÓPOÓ
SKONjENqÓSPOMALENIAÓVÎCHODUÓ!KÓNIEÓJEÓNAÓ
KONCIÓSPOMALENIAÓVÎCHODUÓTfTOÓSPONAÓSPO
JENfÓSÓ ÓNESPUSTqÓSAÓÁIADENÓALARM
ÓÓ
6ÓMNOÁSTVO
ÓMAXÓÓM!ÓPRIÓSPUSTENqÓ
3)2%.Ó
Ó ÓÓ6Ó
ALARMUÓNEZfVISLEÓODÓTOHOÓjIÓJEÓINTERNfÓSI
RmNAÓZAPNUTfÓALEBOÓVYPNUTf
.!Ó
ÁIADNAÓFUNKCIA
3IRmNAÓ
Ó
-xÁETEÓSPOJI¾ÓEXTERN{ÓSIRmNUÓNIEÓJEÓVÓROZSAHUÓDODANIAÓSÓ
ÓALEBOÓÓ6Ó$#ÓMAXÓÓM!ÓSÓSOÓSVORKAMIÓ ÓAÓ3)2%.
+ONTAKTÓJAZÎjKOV
-xÁETEÓSPOJI¾Ó2EEDKONTAKTÓMAGNETOVÎÓKONTAKTÓAKOÓ
HLfSIjÓOTVORENIAÓ.#ÓNIEÓJEÓVÓROZSAHUÓDODANIAÓAKOÓ
HLfSIjÓOTVORENIAÓDVERqÓALEBOÓOKNAÓSOÓSVORKAMIÓ).054Ó
AÓ Ó6ÓRADEÓMxÁEÓBY¾ÓPRIPOJENÎCHÓAÁÓÓ2EEDKONTAKTE
)NmÓKONTAKTY
+ONTAKTYÓBEZÓPOTENCIfLUÓZÓINÎCHÓHLfSIjOVÓALEBOÓZA
RIADENqÓSAÓMxÁUÓPRIPOJI¾ÓKÓSPUSTENIUÓALARMUÓÓVOLIEB
/TVfRACIEÓKONTAKTYÓ.#ÓSAÓMxÁUÓSPOJI¾ÓSVORKAMIÓ).054Ó
AÓ ÓPRIÓVIACÓAKOÓJEDNOMÓKONTAKTEÓSPfJA¾ÓVÓRADE
Ó Ó0RIÓVÎPADKUÓPR{DUÓCEZÓSIE¾OVmÓZARIADENIEÓNIEÓJEÓ
PRIÓSVORKEÓ3)2%.ÓÁIADENÓPOTENCIfLÓ3VORKAÓ).054Ó
JEÓPRIÓPREVfDZKEÓCEZÓBATmRIUÓN{DZOVmHOÓPR{DUÓ
rALEJÓAKTqVNA
/DSTRA¢OVANIEÓCHÎB
#HYBA
0RqjINA
/DSTRfNENIE
(LfSIjÓPOHYBUÓ
HLfSIÓPOHYBÓ
BEZÓZNfMEHOÓ
DxVODU
$OMfCEÓZVIE
RATfÓPOHYBYÓ
VZDUCHUÓPRIA
MEÓSVETLOÓATr
:ME¢TEÓUMIEST
NENIEÓHLfSIjAÓ
POHYBU
0OUÁITEÓMASKO
VACIUÓNfLEPKUÓ
ABYÓSTEÓVYL{jILIÓ
ZÓDOSAHUÓURjITÎÓ
OKRUH
$OSAHÓHLfSIjAÓ 4EPLOTAÓPRO
POHYBUÓJEÓ
STREDIAÓJEÓVY
NqZKY
SOKfӀÓ#ÓJEÓ
OPTIMfLNE
:ME¢TEÓUMIEST
NENIEÓHLfSIjAÓ
POHYBU
0RqSTROJÓJEÓNA
MONTOVANÎÓ
PRqLI¹ÓNqZKOÓ
ALEBOÓVYSOKO
:ME¢TEÓMON
TfÁNUÓVιKUÓ
RESPÓSKLONÓHLf
SIjAÓPOHYBU
SK
23
/DSTRA¢OVANIEÓCHÎBÓÓ5DRÁIAVANIEÓAÓjISTENIEÓÓ/DSTRA¢OVANIEÓODPADUÓÓ)NFORMfCIE
#HYBA
0RqjINA
/DSTRfNENIE
,%$Ó
Ó
PRAVIDELNEÓ
BLIKf
.IEÓJEÓPRIPOJE
NfÓÁIADNAÓN{
DZOVfÓBATmRIAÓ
ALEBOÓJEÓPRIPO
JENfÓN{DZOVfÓ
BATmRIAÓSLABf
0RIPOJTEÓNOV{Ó
N{DZOV{ÓBATmRIU
6OLANÎÓNE
DOSTfVAÓPRIÓ
ALARMEÓÁIAD
NEÓVOLANIE
4ELEFvNNEÓjqSLOÓ :ADAJTEÓTELE
NEBOLOÓZADANmÓ FvNNEÓjqSLOÓ
ZNOVU
ALEBOÓBOLOÓÓ
ZADANmÓÓ
NESPRfVNE
0RqSTROJÓNERE
AGUJEÓNAÓ
HESLO
6OLIACAÓFUNKCIAÓ
JEÓVYPNUTfÓÓ
ÓJEÓVIDIE¾Ó
NAÓ,#ÓDISPLEJI
.ASTAVTEÓVOLIA
CUÓFUNKCIUÓ Ó
NIEÓJEÓVIDIE¾ÓNAÓ
,#ÓDISPLEJI
4ELEFvNNEÓÓ
VEDENIEÓJEÓ
CHYBNm
0REVERTEÓFUNKCIUÓ
TELEFvNNEHOÓ
VEDENIAÓSÓANA
LvGOVÎMÓTELEFv
NOM
0OÓZADANqÓ
HESLAÓSTEÓE¹TEÓ
NEZADALIÓÁIA
DENÓPRqKAZ
0REÓZAPNUTIEÓ
NAOSTRONAÓNE
OSTROÓSTLAjTEÓTLA
jIDLOÓ/+Óy
3TLAjTEÓTLAjIDLOÓ
02/'ÓrÓABYÓSTEÓ
DOSIAHLIÓMODUSÓ
NASTAVENIA
24
SK
#HYBA
6A¹EÓNASTA
VENIAÓNEBOLIÓ
ULOÁENm
0RqjINA
/DSTRfNENIE
:ADANmÓHESLOÓ
JEÓNESPRfVNE
:ADAJTEÓSPRfVNEÓ
HESLOÓ+ErÓSTEÓ
HESLOÓZABUDLIÓ
NASTAVTEÓPRq
STROJÓSPi¾ÓNAÓ
NASTAVENIEÓZOÓ
ZfVODUÓAKOÓVÓ
KAPITOLEÓ¸:MENAÓ
HESLA©
.ASTAVENIAÓ
NEBOLIÓPOTVR
DENm
0OTVRrTEÓNASTA
VENIAÓSTLAjENqMÓ
TLAjIDLAÓ/+Óy
0RIÓINÎCHÓ
CHYBfCH
6YKONAJTEÓRESETÓÓ
POZRITEÓKAPITOLUÓ
¸6YKONA¾ÓNA
STAVENIA©ÓOD
STAVECÓ¸2ESET©Ó
0REÓrAL¹IEÓOTfZKYÓAÓPROBLmMYÓS{Ó6fMÓKÓDISPOZqCIIÓÓ
)NFORMfCIEÓPRIÓPROBLmMOCHÓNAÓINTERNETEÓNAÓÓ
WWWDEXAPLANCOM
5DRÁIAVANIEÓAÓjISTENIE
5DRÁIAVANIEÓPOPLA¹NmHOÓZARIADENIA
0RAVIDELNEÓPREVERUJTEÓTECHNICK{ÓBEZPEjNOS¾ÓAÓFUNKCIUÓ
PRqSTROJAÓ
hISTENIE
6YTIAHNITEÓSIE¾OVmÓZARIADENIEÓZOÓZfSUVKYÓPREDTÎMÓ
AKOÓBUDETEÓPRqSTROJÓjISTI¾Ó0RqSTROJEÓjISTITEÓLENÓSOÓSU
CHOUÓALEBOÓJEMNEÓVLHKOUÓHANDRIjKOUÓ.EPONfRAJTEÓ
PRqSTROJEÓDOÓVODYÓ.AÓjISTENIEÓNEPOUÁqVAJTEÓÁIADNEÓ
jISTIACEÓPROSTRIEDKY
/DSTRA¢OVANIEÓODPADUÓ
"ALIACIÓMATERIfLÓAKOÓTIEÁÓBATmRIEÓAÓPRqSTROJEÓODSTRf¢
TEÓVÓODPADOVOMÓZARIADENqÓ6f¹HOÓMESTAÓALEBOÓOBCE
0OD•AÓ%URvPSKEJÓSMERNICEÓÓÓÓÓ%'Ó/Ó.EFUNKj
NÎCHÓELEKTROÓAÓELEKTRONICKÎCHÓPRqSTROJOCHÓAÓPREVEDENqÓ
NAÓNfRODNmÓPRfVOÓSAÓMUSIAÓPOUÁITmÓELEKTRICKmÓPRqSTROJEÓ
ZBIERA¾ÓODDELENEÓAÓMAJ{ÓSAÓPRIVIES¾ÓKÓOPiTOVNmMUÓ
SPRACOVANIUÓVÓS{LADEÓSOÓÁIVOTNÎMÓPROSTREDqMÓ/DSTRf¢TEÓ
BATmRIEÓPREDTÎMÓAKOÓVYHODqTEÓPRqSTROJÓ!KOÓKONEjNÎÓ
SPOTREBITE•ÓSTEÓPRfVNEÓPOVINNÎÓ.ARIADENIEÓOÓBATmRIfCHÓ
VRfTI¾ÓV¹ETKYÓPOUÁITmÓBATmRIEÓ"ATmRIEÓNESM{ÓBY¾ÓOD
STRfNENmÓSÓDOMOVÎMÓODPADOM
)NFORMfCIE
:fRUKA
.AÓTENTOÓVÎROBOKÓOBDRÁqTEÓROjN{ÓZfRUKUÓODÓDfTUMUÓ
ZAK{PENIAÓ0ROSqMÓUSCHOVAJTEÓPOKLADNIjNÎÓBLOKÓAKOÓ
DxKAZÓOÓK{PEÓ6ÓPRqPADEÓZfRUKYÓSAÓSKONTAKTUJTEÓ
PROSqMÓSOÓSERVISNÎMÓSTREDISKOMÓ6A¹EJÓKRAJINYÓ,ENÓ
TAKÓMxÁEÓBY¾ÓZARUjENmÓBEZPLATNmÓZASLANIEÓ6f¹HOÓTOVARUÓ
:fRUKAÓPLATqÓrALEJÓLENÓPREÓCHYBYÓMATERIfLUÓALEBOÓZf
VODUÓ.EPLATqÓPREÓS{jIASTKYÓALEBOÓPREÓPO¹KODENIAÓ
KREHKÎCHÓjASTqÓNAPRÓSPqNAjÓALEBOÓBATmRIEÓ6ÎROBOKÓ
JEÓURjENÎÓVÎLUjNEÓPREÓS{KROMN{ÓPOTREBUÓNIEÓPREÓ
PRIEMYSELN{Ó6ÓPRqPADEÓVLfMANIAÓNEVZNIKfÓÁIADENÓ
NfROKÓNAÓNfHRADUÓ¹KODYÓ0OPLA¹NÎÓPRqSTROJÓNIEÓJEÓ
ÁIADNOUÓNfHRADOUÓZAÓBEZPEjNOSTN{ÓOCHRANUÓAÓNE
NAHRfDZAÓ6A¹UÓPOVINNOS¾ÓSTAROSTLIVOSTIÓ0RIÓNENfLE
ÁITOMÓALEBOÓNEODBORNOMÓZAOBCHfDZANqÓPRIÓNfSILNOMÓ
POUÁqVANqÓAÓPRIÓZfSAHOCHÓKTORmÓNIEÓS{ÓVYKONANmÓ
SERVISNÎMÓSTREDISKOMÓZfRUKAÓZANIKfÓ6A¹EÓZfKONNmÓ
PRfVAÓNIEÓS{ÓVÓTEJTOÓZfRUKEÓZAHRNUTm
3ERVIS
)NFORMfCIEÓTÎKAJ{CEÓSAÓRIE¹ENIAÓPROBLmMOVÓSAÓNA
CHfDZAJ{ÓNAÓINTERNETEÓNAÓSTRfNKEÓWWWDEXAPLANCOM
0RIÓOTfZKACHÓSAÓPROSqMÓSKONTAKTUJTEÓPROSTREDNqC
)NFORMfCIE
TVOMÓEMAILUÓSERVICE DEXAPLANDEÓALEBOÓTELEFO
NICKYÓ Ó ÓÓÓÓ0ONDELOK0IATOKÓ
ÓÓÓHODÓSÓNA¹qMÓSERVISNÎMÓSTREDISKOMÓ
4AMÓOBDRÁqTEÓV¹ETKYÓPOTREBNmÓINFORMfCIEÓTÎKAJ{CEÓSAÓ
SERVISNÎCHÓOTfZOKÓAKOÓSPiTNmÓZASLANIEÓATrÓ
6YHLfSENIEÓKONFORMITYÓ
4ÎMTOÓFIRMAÓ$EXAPLANÓ'MB(ÓVYHLASUJEÓÁEÓSAÓPOP
LA¹NÎÓAÓN{DZOVÎÓVOLIACIÓPRqSTROJÓNACHfDZAÓVÓS{LADEÓ
SOÓZfKLADNÎMIÓPOÁIADAVKAMIÓAÓINÎMIÓRELEVANTNÎMIÓ
PREDPISMIÓ3MERNICEÓÓÓÓÓ%'Ó+ONFORMITAÓBOLAÓ
DOKfZANfÓ
ÇPLNmÓVYHLfSENIEÓKONFORMITYÓJEÓMOÁNmÓSIÓPREjqTA¾ÓNAÓ
WWWDEXAPLANCOMÓ
$EXAPLANÓ'MB(Ó
0AUL"yHRINGER3TRÓÓúÓ$Ó/EDHEIM
3TAVÓINFORMfCIqÓÓúÓ)DENT.OÓ"!3+
SK
25
26
/BSAH
ÇVOD
Ó
Ó
Ó
Ó
0OUÁITqÓKEÓSTANOVENmMUÓ{jELUÓ Ó3TRANAÓÓ
2OZSAHÓDODfVKYÓÓ Ó3TRANAÓÓ
6YBAVENqÓÓ Ó3TRANAÓÓ
4ECHNICKmÓ{DAJEÓ Ó3TRANAÓÓ
"EZPEjNOSTNqÓPOKYNYÓ Ó3TRANAÓÓ
5VEDENqÓDOÓPROVOZU
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
0LfNOVfNqÓUMqST}NqÓ Ó3TRANAÓÓ
4ELEFONNqÓPµqPOJKA Ó3TRANAÓÓ
.APfJENqÓPROUDEMÓ Ó3TRANAÓÓ
0ROVEDENqÓNASTAVENqÓ Ó3TRANAÓÓ
5MqST}NqÓALARMOVmÓJEDNOTKYÓ Ó3TRANAÓÓ
/BSLUHAÓ Ó3TRANAÓÓ
6ÎM}NAÓBATERIEÓ Ó3TRANAÓÓ
6OLITELNmÓPµqPOJKYÓ Ó3TRANAÓÓ
/DSTRAN}NqÓCHYBÓ Ó3TRANAÓÓ
ÇDRÁBAÓAÓjIST}Nq
Ó ÇDRÁBAÓPOPLA¹NmHOÓZAµqZENqÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó hI¹T}NqÓ Ó3TRANAÓÓ
:LIKVIDOVfNqÓ Ó3TRANAÓÓ
)NFORMACE
Ó :fRUKAÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó 3ERVISÓ Ó3TRANAÓÓ
Ó 0ROHLf¹ENqÓOÓSHODNOSTIÓ Ó3TRANAÓÓ
CZ
27
ÇVOD
ÇVOD
0µEjT}TEÓSIÓLASKAV}ÓTENTOÓNfVODÓKÓOBSLUZEÓ{PLN}ÓAÓPEj
LIV}ÓAÓROZEVµETEÓPµITOMÓSTRANUÓÓSÓOBRfZKYÓ4ENTOÓNfVODÓ
PATµqÓKÓTOMUTOÓVÎROBKUÓAÓOBSAHUJEÓDÈLEÁITfÓUPOZORN}
NqÓKÓUVEDENqÓZAµqZENqÓDOÓPROVOZUÓAÓKÓZACHfZENqÓSÓNqMÓ
²IrTEÓSEÓVÁDYÓBEZPEjNOSTNqMIÓPOKYNYÓ6ÓPµqPAD}ÓÁEÓ
MfTEÓDOTAZYÓNEBOÓSIÓNEJSTEÓJISTIÓSÓOHLEDEMÓNAÓ
ZACHfZENqMÓSÓPµqSTROJEMÓINFORMUJTEÓSEÓVÓ)NTERNETUÓ
NAÓWWWDEXAPLANCOMÓNEBOÓSEÓSPOJTEÓSÓMqSTEMÓ
SERVISUÓVIZÓKAPITOLUÓ¸3ERVIS©Ó.fVODÓPEjLIV}ÓUSCHO
VEJTEÓAÓPµEDEJTEÓJEJÓPµqPADN}ÓTµETqMU
0OUÁITqÓKEÓSTANOVENmMUÓ{jELU
0OPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}Ó
JEÓVÎHRADN}ÓURjENOÓPROÓPROVOZÓVEÓVNITµNqCHÓMqST
NOSTECHÓVÓSOUKROMÎCHÓDOMfCNOSTECHÓ:fSOBOVfNqÓ
PROUDEMÓALARMOVmÓJEDNOTKYÓNASTANEÓPROSTµEDNICTVqMÓ
DODANmHOÓNAPfJECqHOÓPµqSTROJEÓÓ6Ó$#ÓPµIPOJENmHOÓKÓ
NAPfJECqMUÓNAP}TqÓÓ6Ó^Ó!#ÓÓ(ZÓ"LOKOVfÓ
BATERIEÓÓVOLTÈÓNENqÓZAHRNUTAÓVÓROZSAHUÓDODfVKYÓ
ZACHOVfÓFUNKCIÓVÓPµqPAD}ÓÁEÓBYLOÓZfSOBOVfNqÓPROU
DEMÓPµERU¹ENOÓ0ROÓVOLICqÓFUNKCIÓJEÓNEZBYTNfÓANALO
GOVfÓTELEFONNqÓPµqPOJKA
0OPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}Ó
SEÓPµIPOJqÓKÓALARMOVmÓJEDNOTCEÓNEBOÓKÓDfLKOVmMÓOVLA
DAjIÓ6STUPNqÓNASTAVITELNmÓAÓVÎSTUPNqÓZPOÁD}NqÓUMOÁ
¢UJqÓOSTRmÓPOPµÓNEOSTRmÓZAPOJENqÓVEÓSLEDOVANmMÓSTAVU
(LfSIjÓPOHYBUÓINTEGROVANÎÓVÓALARMOVmÓJEDNOTCEÓREA
GUJEÓNAÓPOHYBYÓOSOBÓVEÓSLEDOVANmMÓSTAVUÓ0µIÓALARMUÓ
VOLqÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓVfMIÓNAPROGRAMOVANfÓTELE
FONNqÓjqSLAÓ.AVqCÓMÈÁEÓSIRmNAÓINTEGROVANfÓVÓALARMOVmÓ
JEDNOTCEÓPµIÓALARMUÓVYDATÓTvNÓALARMUÓ!LARMÓLZEÓVÓNOU
ZOVmMÓPµqPAD}ÓOKAMÁIT}ÓVYVOLATÓPANIKOVÎMÓTLAjqTKEMÓ
!LTERNATIVN}ÓKÓFUNKCIÓALARMUÓMÈÁEÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓ
PµIÓROZPOZNfNqÓPOHYBUÓVYDATÓTvNÓGONGU
6ÎROBCEÓNERUjqÓZAÓ¹KODYÓKTERmÓVZNIKLYÓPOUÁITqMÓKÓ
NESTANOVENmMUÓ{jELUÓNEBOÓCHYBNOUÓOBSLUHOU
28
CZ
2OZSAHÓDODfVKYÓ
6IZÓOBRÓ!
QÓ XÓ ALARMOVfÓJEDNOTKAÓ"!ÓÓÓ
WÓ XÓ MASKOVACqÓNfLEPKAÓÓ
EÓ XÓ ¹ROUBÓPROÓALARMOVOUÓJEDNOTKUÓÓ
RÓ XÓ HMOÁDqKÓPROÓALARMOVOUÓJEDNOTKUÓÓ
TÓ XÓ DfLKOVÎÓOVLADAjÓ"!ÓÓ2ÓÓÓ
TAÓXÓ BATERIEÓ#.Ó!ÓÓ6ÓALKALICKf
YÓ XÓ ÓPµqPÓADAPTmRÓTELEFONNqHOÓKABELUÓSPECIFICKÎÓ
PROÓZEM}ÓÓ
UÓ XÓ ÓTELEFONNqÓPµIPOJOVACqÓKABELÓCCAÓÓMÓSEÓ
ZfSTRjKOUÓ2*ÓÓ
IÓ XÓ NAPfJECqÓPµqSTROJÓSÓKABELEMÓOÓDmLCEÓCCAÓÓM
Ó
XÓ NfVODÓKÓOBSLUZEÓ
6YBAVENqÓ
!LARMOVfÓJEDNOTKAÓ"!ÓÓÓ
6IZÓOBRÓ"
OÓ 0µqPOJKAÓTELEFONNqHOÓVEDENqÓ¸,).%©Ó
PÓ 4ELEFONNqÓPµqPOJKAÓ¸0(/.%©
6IZÓOBRÓ#
(LfSIjÓPOHYBUÓ
0/7%2,%$Ó
,%$ÓPROÓSLABOUÓBATERIISNqMfNqÓÓ
$ISPLEJÓ,#$Ó
hqSLICOVfÓTLAjqTKAÓÓAÁÓÓ
4LAjqTKOÓ¸02/'©Ó
4LAjqTKOÓ¸0!53%©Ó
4LAjqTKOÓ¸/+©Ó
4LAjqTKOÓ¸0!.)#©Ó
4LAjqTKOÓ
4LAjqTKOÓ
{Ó
}Ó
qÓ
wÓ
eÓ
rÓ
tÓ
yÓ
uÓ
iÓ
oÓ
6IZÓOBRÓ$
pÓ 3IRmNAÓ
[Ó :DqµKAÓKÓPµIPOJENqÓNAPfJECqHOÓPµqSTROJEÓÓ6
]Ó 3PqNAjÓ:!0ÓÓ690ÓGONGUÓ
6IZÓOBRÓ%
6qjKOÓPµIPOJOVACqÓSCHRfNKY
¶ROUBÓPROÓVqjKOÓPµIPOJOVACqÓSCHRfNKY
$qRYÓPROÓ¹ROUBYÓKÓZAV}¹ENq
0µIPOJOVACqÓSVORKYÓ
6YBRfNqÓ
3CHRfNKAÓNAÓBATERIEÓ
¶ROUBÓPROÓVqKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIE
6qKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIE
0µqPOJKAÓBATERIE
AÓ
SÓ
DÓ
FÓ
GÓ
HÓ
JÓ
KÓ
LÓ
$fLKOVÎÓOVLADAjÓ"!ÓÓ2Ó
6IZÓOBRÓ&
:Ó 4LAjqTKOÓ¸0!.)#©
aÓ +ONTROLKA,%$
sÓ 4LAjqTKOÓ¸ ©ÓKÓOSTRmMUÓZAPOJENqÓ
dÓ 4LAjqTKOÓ¸ ©ÓKÓNEOSTRmMUÓZAPOJENq
6IZÓOBRÓfÓ 6qKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIE
4ECHNICKmÓ{DAJE
!LARMOVfÓJEDNOTKAÓ"!ÓÓ
Ó$#Ó
0ROVOZNqÓNAP}TqÓÓ
Ó6Ó
/DB}RÓPROUDUÓ
ÓÓM!ÓALARMÓÓÓM!Ó
POHOTOVOSTNqÓREÁIM
.APfJENqÓPROUDEMÓÓ ÓPROSTµEDNICTVqMÓDODANmHOÓ
NAPfJECqHOÓPµqSTROJEÓPOPµÓ
BATERIEÓPROÓNOUZOVÎÓPROUDÓÓ
ÓVOLTÈÓBLOKÓ,2ÓNENqÓ
ZAHRNUTAÓVÓROZSAHUÓDODfVKY
Sicherheit / Bedienung
ÇVODÓÓ"EZPEjNOSTNqÓPOKYNY
2ADIOVÎÓPµqJEMÓÓ
3IRmNAÓÓ
Ó-(Z
ÓÓD"!ÓÓÓÓD"!ÓUÓMÓ
PµIÓPROVOZUÓNAPfJECqHOÓPµq
STROJE
$OBAÓSIRmNYÓMAXÓÓ ÓCCAÓÓVTEµINÓCCAÓÓVTEµINÓ
KLIDÓÓCCAÓÓVTEµINÓALARMÓ
&UNKCEÓGONGUÓ
ÓLZEÓJIÓDEAKTIVOVATÓHLfSqÓGON
GEMÓJAKmKOLIVÓROZPOZNfNqÓ
POHYBUÓ
0ROGRAMOVATELNfÓ
TELEFONNqÓjqSLAÓ
MAXÓÓjqSEL
!UTOMATICKmÓVOLENqÓ AÁÓDOÓKRfT
0ROGRAMOVATELNÎÓKvDÓ ÓAÁÓÓjqSEL
6ÎSTUPNqÓZPOÁD}NqÓÓ CCAÓÓVTEµIN
6STUPNqÓZPOÁD}NqÓ
ÓPROGRAMOVATELNmÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓVTEµIN
0ROVOZNqÓTEPLOTAÓÓ
Ӏ#ÓDOÓӀ#Ó
/BLASTÓPOUÁITqÓÓ
6NITµNqÓMqSTNOSTI
-ATERIfLÓPOUZDRAÓ
Ó!"3ÓUM}LfÓHMOTAÓODOLNfÓ
PROTIÓROZBITq
2OZM}RYÓPOUZDRAÓÓ
CCAÓÓXÓÓXÓÓMMÓ¶ÓXÓ6ÓXÓ(Ó
(MOTNOSTÓÓ
ÓCCAÓGÓBEZÓBATERIEÓBEZÓ
PµqSLU¹ENSTVq
Ó
(LfSIjÓPOHYBUÓUPEVN}NÎÓNAÓALARMOVmÓJEDNOTCE
3ENZORÓÓ
Ó0ASIVNqÓHLfSIjÓPOHYBUÓ
ZALOÁENÎÓNAÓINFRAjERVENmMÓ
ZfµENqÓ0)2
3NqMACqÓ{HELÓÓ
CCAӀÓHORIZONTfLN}
3NqMACqÓDOSAHÓÓ
ÓCCAÓÓMÓPµIÓӀ#ÓPµqjNÎÓ
POHYBÓMONTfÁNqÓVιKAÓCCAÓ
ÓAÁÓM
$fLKOVÎÓOVLADAjÓ"!ÓÓ2
0ROVOZNqÓNAP}TqÓÓ
6Ó
Ó$#
/DB}RÓPROUDUÓ
MAXÓÓM!
.APfJENqÓPROUDEMÓ
6YSqLACqÓKMITOjETÓÓ
$OSAHÓVYSqLAjEÓÓ
+vDOVfNqÓ
)NDIKACEÓFUNKCEÓÓ
0ROVOZNqÓTEPLOTAÓÓ
-ATERIfLÓPOUZDRAÓ
2OZM}RYÓPOUZDRAÓÓ
(MOTNOSTÓÓ
ÓXÓBATERIEÓÓ6ÓALKALICKfÓÓ
TYPÓ#.ÓÓ!
Ó-(Z
CAÓMÓVEÓVOLNmMÓPROSTORU
Ó*EDNORfZOVmÓUÁÓVÓZfVOD}Ó
ULOÁENOÓDOÓALARMOVmÓJEDNOTKY
,%$
Ӏ#ÓAÁÓÓӀ#
Ó!"3ÓUM}LfÓHMOTAÓODOLNfÓ
PROTIÓROZBITq
CCAÓÓXÓÓXÓÓMMÓ¶ÓXÓ6ÓXÓ(Ó
CCAÓÓGÓSÓBATERIqÓ
.APfJECqÓPµqSTROJ
.APfJENqÓPROUDEMÓÓ 6Ó^Ó!#ÓÓ(Z
3POTµEBAÓELÓENERGIEÓ Ó6!
Ó$#ÓMAXÓÓM!
6ÎSTUPNqÓPROUDÓ
Ó6Ó
"EZPEjNOSTNqÓPOKYNY
.fSLEDUJqCqÓBEZPEjNOSTNqÓPOKYNYÓSLOUÁqÓVA¹qÓBEZPEj
NOSTIÓAÓSPOKOJENOSTIÓPµIÓPROVOZUÓPµqSTROJEÓ-}JTEÓNAÓ
PAM}TIÓÁEÓNEDBfNqÓNAÓTYTOÓBEZPEjNOSTNqÓPOKYNYÓ
MÈÁEÓVmSTÓKEÓZNAjNÎMÓNEBEZPEjqMÓ{RAZUÓ
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
6YSV}TLIVKYÓPOUÁITÎCHÓZNAMmNEKÓAÓPOJMÈ
฀.
฀ EBEZPEjqÓ0µIÓNEDBfNqÓNAÓTENTOÓPOKYNÓJEÓ
OHROÁENÓÁIVOTÓAÓZDRAVqÓ
฀ Ó0OZORÓ0µIÓNEDBfNqÓNAÓTENTOÓPOKYNÓJSOUÓ
OHROÁENYÓV}CNmÓHODNOTYÓ
4IPÓ$BfNqMÓNAÓTENTOÓPOKYNÓSEÓDOSfHNEÓOPTI
MfLNqCHÓVÎSLEDKÈÓ
฀ .EBEZPEjq
฀฀ Ó!LARMOVOUÓJEDNOTKUÓPROVOZUJTEÓVÎHRADN}ÓSÓNA
P}TqMÓ6Ó$#Ó0µEDÓPµIPOJENqMÓPµqPOJKYÓPROUDO
VmÓSqT}ÓNAPfJECqHOÓDqLUÓÓ6Ó$#ÓSEÓUJIST}TEÓÁEÓJEÓ
Sq¾OVÎÓPROUDÓPµEDPISOV}ÓZAJI¹T}NÓ.IKDYÓNEPµI
฀฀
฀฀
฀฀
฀฀
POJUJTEÓNAÓPµIPOJOVACqÓSVORKYÓCIZqÓNAP}TqÓ*INAKÓ
HROZqÓNEBEZPEjqÓOHROÁENqÓÁIVOTAÓAÓPORAN}Nq
Ó.ENECHEJTEÓMALmÓD}TIÓBEZÓDOZORUÓSÓOBALOVÎMÓ
MATERIfLEMÓDROBNÎMIÓDqLYÓAÓBATERIEMIÓ*INAKÓ
HROZqÓOHROÁENqÓÁIVOTAÓUDU¹ENqMÓ
Ó.ENECHEJTEÓMALmÓD}TIÓBEZÓDOZORUÓSEÓZAµqZENqMÓ
*INAKÓHROZqÓNEBEZPEjqÓOHROÁENqÓÁIVOTAÓAÓPORAN}Nq
Ó5JIST}TEÓSEÓÁEÓTvNÓALARMUÓNENqÓVÓBEZPROSTµEDNqÓ
BLqZKOSTIÓSLUCHUÓ*INAKÓHROZqÓVfÁNmÓPO¹KOZENqÓSLUCHUÓ
Ó+ONTROLUJETELIÓSIRmNUÓNOSTEÓOCHRANUÓSLUCHUÓ
*INAKÓHROZqÓVfÁNmÓPO¹KOZENqÓSLUCHU
Ó0µIÓVRTACqCHÓPRACqCHÓAÓUPEV¢OVfNqÓNEPO¹KOrTEÓ
VEDENqÓPROÓPLYNÓPROUDÓVODUÓNEBOÓTELEKOMUNIKACIÓ
*INAKÓHROZqÓNEBEZPEjqÓOHROÁENqÓÁIVOTAÓAÓPORAN}NqÓ
Ó:ABRA¢TEÓTOMUÓABYÓSEÓPµqSTROJÓDOSTALÓDOÓKON
TAKTUÓSÓVLHKOSTqÓ*INAKÓHROZqÓNEBEZPEjqÓOHROÁENqÓ
ÁIVOTAÓAÓPORAN}Nq
Ó3ÓPµqVODNqMÓVODIjEMÓZACHfZEJTEÓOPATRN}Ó0O
LOÁTEÓJEJÓTAKÓABYÓSEÓNEMOHLÓPO¹KODITÓAÓNEBYLÓ
NEBEZPEjqMÓPROÓKLOPÎTNUTqÓ*INAKÓHROZqÓNEBEZ
PEjqÓÁIVOTUÓAÓPORAN}Nq
Ó6YHN}TEÓSEÓKONTAKTUÓPOKOÁKYÓAÓT}LAÓSÓVYTEKLÎMIÓ
NEBOÓPO¹KOZENÎMIÓBATERIEMIÓÓ0OUÁIJTEÓVHOD
NÎCHÓOCHRANNÎCHÓRUKAVICÓAÓOCHRANNmHOÓOD}VUÓ
*INAKÓHROZqÓNEBEZPEjqÓPORAN}NqÓVÓDÈSLEDKUÓÁqRA
VÎCHÓKYSELINÓ
Ó"ATERIEÓNEZKRATUJTEÓNEBOÓJEÓNENABqJEJTEÓ*INAKÓ
HROZqÓOHROÁENqÓÁIVOTAÓEXPLOZqÓ
Ó0µIÓOTEVµENqÓAÓSPALOVfNqÓBATERIqÓEXISTUJEÓNEBEZ
PEjqÓEXPLOZE
Ó.IKDYÓNENECHEJTEÓMALmÓD}TIÓABYÓSIÓHRfLYÓSÓBA
TERIEMIÓ3POLKNUTqÓBATERIqÓBYÓMOHLOÓZPÈSOBITÓ
ZfVAÁNmÓ{JMYÓNAÓZDRAVq
Ó:ABRA¢TEÓTOMUÓABYÓSEÓPµqSTROJÓVYSTAVILÓDOÓBLqZ
KOSTIÓOHN}ÓHORKAÓNEBOÓDLOUHOÓTRVAJqCqMUÓ
PÈSOBENqÓTEPLAÓPµESAHUJqCqHOӀÓ#Ó*INAKÓHROZqÓ
OHROÁENqÓÁIVOTAÓEXPLOZqÓ
CZ
29
"EZPEjNOSTNqÓPOKYNYÓÓ5VEDENqÓDOÓPROVOZU
ÓÓ 0OZORÓ
฀฀ 0Ó ROÓDfLKOVÎÓOVLADAjÓPOUÁqVEJTEÓVÎHRADN}ÓBATERIEÓ
ÓXÓÓ6ÓALKALICKmÓTYPÓ#.ÓÓ!ÓNEBOÓ,
฀฀ 0µIÓVLOÁENqÓBATERIEÓDBEJTEÓNAÓSPRfVNmÓPvLOVfNqÓ
฀฀ Ó0OUÁIJTEÓJENÓALKALICKmÓBATERIEÓDOBRmÓJAKOSTIÓ
!KUMULfTOROVmÓjLfNKYÓKTERmÓLZEÓZNOVUÓNABqTÓ
JSOUÓZÓDÈVODÈÓSAMOVYBqJENqÓNEVHODNm
฀฀ 3TARmÓNEBOÓVYBITmÓBATERIEÓVÁDYÓZÓPµqSTROJEÓODSTRA¢TE
฀฀ 0OUÁIJTEÓJENÓNOVmÓBATERIEÓAÓNIKDYÓOPOTµEBOVANmÓ
฀฀ Ó0µqSTROJEÓCHRA¢TEÓPµEDÓSILNÎMIÓMAGNETICKÎMIÓAÓ
ELEKTRICKÎMIÓPOLIÓ
฀฀ Ó#HRA¢TEÓPµqSTROJEÓPµEDÓSILNÎMIÓMECHANICKÎMIÓ
NAMfHfNqMIÓAÓOTµESYÓ
฀฀ Ó0µEDÓMONTfÁqÓAÓUVEDENqMÓDOÓPROVOZUÓPµEZKOU
¹EJTEÓDODfVKUÓVZHLEDEMÓKÓPO¹KOZENqÓAÓ{PLNOSTIÓ
฀฀ Ó0µqSTROJEÓNECHEJTEÓOPRAVITÓJENÓAUTORIZOVANÎMÓAÓ
¹KOLENÎMÓODBORNÎMÓPERSONfLEMÓ
฀฀ Ó.EPµIPOJTEÓPO¹KOZENÎÓPµqSTROJÓNAPµÓPO¹KOZENÎÓ
PµIÓPµEPRAV}Ó6EÓSPORNmMÓPµqPAD}ÓSEÓINFORMUJTEÓ
UÓSVmHOÓSERVISUÓ
฀฀ Ó.ENqLIÓPOPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓ
VÓNOUZOVmMÓPµqPAD}ÓVÓPROVOZUÓPAKÓODSTRA¢TEÓ
BATERIE
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
5VEDENqÓDOÓPROVOZU
0LfNOVfNqÓUMqST}Nq
:ÓPOÁADOVANmHOÓMqSTAÓUMqST}NqÓPµEZKOU¹EJTEÓFUNKCIÓ
POPLA¹NmHOÓZAµqZENqÓAÓVOLICqHOÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓ
PµqPAD}
Ó
4ELEFONNqÓPµqPOJKA
Ó
$BEJTEÓNAÓNfSLEDUJqCqÓBODY
Ó Ó5MqST}TEÓALARMOVOUÓJEDNOTKUÓVÓBLqZKOSTIÓSq¾OVmÓ
ZfSUVKYÓAÓANALOGOVmÓTELEFONNqÓPµqPOJKYÓ0µI
HLmDN}TEÓPµITOMÓNAÓDmLKUÓKABELU
Ó Ó!LARMOVOUÓJEDNOTKUÓNEUMqST}TEÓDOÓBLqZKOSTIÓ
KOVOVÎCHÓPµEDM}TÈÓJAKOÓJSOUÓNAPµÓKOVOVmÓSKµqN}Ó
NEBOÓPµEDM}TYÓKTERmÓBYÓMOHLYÓOVLIVNITÓPµqJEM
30
CZ
Ó3LEDOVfNqÓSEÓUSKUTEjNqÓHLfSIjEMÓPOHYBUÓKTERÎÓ
JEÓUMqST}NÓNAHOµEÓNAÓALARMOVmÓJEDNOTCEÓ+Ó
UMqST}NqÓZVOLTEÓOBLASTÓBUDOVYÓKTEROUÓSÓNEJV}T¹qÓ
PRAVD}PODOBNOSTqÓNAPµqjÓPACHATELÓPROJDEÓNAPµÓ
CHODBAÓNEBOÓSCHODYÓ
Ó(LfSIjÓPOHYBUÓREAGUJEÓNAÓM}NqCqÓSEÓZDROJEÓTEPLAÓ
NAPµÓPOHYBYÓLIDqÓUVNITµÓSNqMANmÓOBLASTIÓAÁÓDOÓ
CCAÓÓMÓPµESÓMAXӀÓPµIÓIDEfLNqÓMONTfÁNqÓ
VιCEÓCCAÓÓ§ÓÓMÓVIZÓOBRÓ'
Ó(LfSIjÓPOHYBUÓNAÓALARMOVmÓJEDNOTCEÓNEZAKRYJTEÓ
*INAKÓSEÓOMEZqÓFUNKjNOSTÓSENZORU
Ó0ROTOÁEÓHLfSIjÓPOHYBUÓREAGUJEÓNAÓZM}NYÓTEPLAÓ
NESMqÓSEÓVEÓSNqMANmÓOBLASTIÓNACHfZETÓTEPELNmÓ
ZDROJEÓNAPµÓTOPENqÓKLIMATICKfÓZAµqZENqÓOKEN
NqÓPLOCHYÓSPORfKÓSILNÎÓPRÈVAN
Ó4AKmÓDOMfCqÓZVqµATAÓMOHOUÓALARMÓVYVOLATÓ
#HRA¢TEÓSLEDOVANOUÓOBLASTÓPµqPÓPµEDÓNIMIÓJELIÓ
POPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓ
PµqPAD}ÓZAPOJENOÓNAOSTROÓNEBOÓNESM}µUJETELIÓ
PµqSLU¹N}ÓHLfSIjÓPOHYBUÓ
Ó3NqMANfÓRYCHLOSTÓZfVISqÓNAÓTEPLOT}ÓOKOLqÓÓ
6ÓCHLADN}J¹qMÓOKOLqÓJEÓSNqMfNqÓRYCHLEJ¹q
Ó0OHYBYÓPµqjN}ÓKÓHLfSIjIÓPOHYBUÓSEÓSEJMOUÓRYCHLEJIÓ
NEÁÓPOHYBYÓPµqMOÓKÓN}MUÓ5MqST}TEÓJEJÓPROTOÓ
TAKÓABYÓLUPIjÓJEJÓMUSELÓPOKUDÓMOÁNOÓPµqjN}Ó
MINOUTÓVIZÓOBRÓ'ÓSM}RÓ¹IPKY
Ó!LARMOVOUÓJEDNOTKUÓUMqST}TEÓTAKÓABYÓJIÓMOÁNÎÓ
LUPIjÓOKAMÁIT}ÓNEZPOZOROVAL
Ó
Ó$ODANÎÓTELEFONNqÓPµIPOJOVACqÓKABELÓUÓSPOJTEÓ
SÓPµqPOJKOUÓTELEFONNqHOÓVEDENqÓ¸,).%©ÓOÓAÓSÓ
VA¹qÓANALOGOVOUÓDOMOVNqÓTELEFONNqÓPµqPOJKOUÓ
+ÓTOMUÓPOUÁIJTEÓPµqPÓPµILOÁENmHOÓADAPTmRUÓYÓ
SPECIFICKÎÓPROÓZEM}
Ó6ÓPµqPAD}ÓPOTµEBYÓMÈÁETEÓTELEFONNqÓNEBOÓJINÎÓ
PµqSTROJÓSPOJITÓSÓKABELEMÓZfSTRjKYÓ2*SEÓZDqµ
KOUÓ¸0(/.%©ÓPÓJSOULIÓDVAÓSTµEDNqÓKOLqjKYÓ
Ó
ZfSTRjKYÓ2*ÓOBSAZENY
Ó5POZORN}NqÓ%XISTUJqÓRÈZNmÓOBSAZENqÓKOLqjKÈÓ
SPECIFICKmÓPROÓPµqSTROJE
.APfJENqÓPROUDEMÓ
$fLKOVmÓOVLfDfNq
Ó Ó:ASU¢TEÓVqKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓf MqRNÎMÓTLA
KEMÓDOLÈÓVIZÓOBRÓ-
Ó Ó6LOÁTEÓBATERIEÓTAÓSEÓSPRfVNÎMÓPvLOVfNqMÓVIZÓ
POPISÓVEÓSCHRfNCEÓNAÓBATERIE
Ó Ó6qKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓZNOVUÓNASU¢TEÓNAÓ
POUZDRO
Ó Ó0µEZKOU¹EJTEÓFUNKCIÓDfLKOVmHOÓOVLfDfNqÓTqMÓÁEÓ
STISKNETEÓTLAjqTKOÓ ÓdÓ+ONTROLKA,%$ÓaÓSEÓ
ROZSVqTq
!LARMOVfÓJEDNOTKA
"LOKOVfÓBATERIEÓÓ6ÓVOLITELNfÓMOÁNOSTÓKÓNOUZOVmMUÓ
ZfSOBOVfNqÓENERGIq
Ó Ó/DSTRA¢TEÓ¹ROUBOVfKEMÓNAÓ¹ROUBYÓSÓKµqÁOVOUÓ
DRfÁKOUÓ¹ROUBÓJÓVqKAÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓK
Ó Ó6qKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓODSTRANqTEÓTqMÓÁEÓJEÓ
TfHNETEÓDOLÈ
Ó Ó"LOKOVOUÓBATERIEÓÓ6ÓPµIPOJTEÓKÓPµqPOJCEÓNAÓ
BATERIEÓLÓ$BEJTEÓNAÓSPRfVNOUÓPOLARITU
Ó Ó.YNqÓVLOÁTEÓPµIPOJENOUÓBATERIEÓDOÓSCHRfNKYÓNAÓ
BATERIEÓH
Ó Ó6qKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓZNOVUÓNASU¢TEÓSCHRfNKUÓ
NAÓBATERIE
Ó Ó¶ROUBEMÓZNOVUÓPEVN}ÓZA¹ROUBUJTEÓVqKOÓSCHRfNKYÓ
NAÓBATERIE
.APfJECqÓPµqSTROJ
Ó Ó.APfJECqÓPµqSTROJÓIÓSPOJTEÓSEÓZDqµKOUÓKÓPµIPOJENqÓ
NAPfJECqHOÓPµqSTROJEÓ[ÓÓ6
Ó Ó.APfJECqÓPµqSTROJÓSPOJTEÓSÓVHODNOUÓNAPfJECqÓ
INSTALAjNqÓKRABICqÓ6Ó^Ó!#
Ó5VEDENqÓDOÓPROVOZU
0OÓ{SP}¹NmMÓPµIPOJENqÓPROUDUÓPROSTµEDNICTVqMÓ
BATERIEÓAÓÓNEBOÓNAPfJECqHOÓPµqSTROJEÓSEÓROZSVqTqÓjER
VENfÓDIODAÓ0OWERÓ,%$Ó}ÓALARMOVmÓJEDNOTKYÓAÓOBJEVqÓ
SEÓ,#$ÓZOBRAZENqÓDISPLEJEÓwÓ/DPOJqLIÓSEÓPµqSTROJÓODÓ
NAPfJECqHOÓPROUDUÓAÓPAKÓSEÓZNOVUÓPROUDEMÓNAPfJqÓ
ZACHOVAJqÓSEÓPAKÓV¹ECHNAÓNASTAVENqÓKROM}ÓDATAÓAÓ
HODINOVmHOÓjASUÓVÓPAM}TIÓPµqSTROJEÓ0ROVOZUJELIÓSEÓ
PµqSTROJÓBEZÓBATERIEÓPROÓNOUZOVÎÓPROUDÓZOBRAZqÓSEÓTOÓ
ROZSVqCENqMÓ,%$ÓqÓKAÁDmÓTµIÓVTEµINY
0ROVEDENqÓNASTAVENq
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó+EÓZM}N}ÓDOÓNASTAVOVACqHOÓREÁIMUÓ;02/'=Ó
MUSqÓBÎTÓPµqSTROJÓNEOSTRÎÓ¸!2-©ÓNENqÓNAÓDIS
PLEJIÓVID}T
Ó.EUjINqTELIÓB}HEMÓÓVTEµINÓÁfDNmÓZADfNqÓVÓ
NASTAVOVACqMÓREÁIMUÓOPUSTqÓPµqSTROJÓAUTOMA
TICKYÓTENTOÓREÁIM
Ó+AÁDÎÓSTISKÓTLAjqTKAÓNAÓALARMOVmÓJEDNOTCEÓSEÓ
DOPROVfZqÓPqPAVÎMÓTvNEM
(ESLOÓNASTAVENmÓVÓZfVOD}ÓZNqÓ¸©
Ó:ADfTELIÓCHYBNmÓHESLOÓAÓPOTVRDqTELIÓJEÓTLAjqT
KEMÓ/+ÓyÓREAGUJEÓPµqSTROJÓ¸CHYBOVÎMÓTvNEM©Ó
AÓAUTOMATICKYÓOPUSTqÓNASTAVOVACqÓREÁIM
:M}NAÓHESLA
Ó Ó:ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLOÓNASTAVENqÓZEÓZfVODUÓ
¸©
Ó 3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓ
Ó Ó3LOVOÓ¸0!337/2$©ÓBLIKfÓVLEVOÓNAHOµEÓNAÓ,#$Ó
DISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó ÓhqSLICOVÎMIÓTLAjqTKYÓÓAÁÓÓeÓZADEJTEÓSVmÓNOVmÓ
HESLOÓÓAÁÓÓZNAKÈÓ
Ó
Ó:ADfTELIÓVqCEÓNEÁÓÓZNAKÈÓODPOVqÓPµqSTROJÓ
¸CHYBOVÎMÓTvNEM©Ó0AKÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+ÓyÓ
AÓPOÓUPLYNUTqÓCCAÓÓVTEµINÓZAjN}TEÓZNOVUÓODÓ
ZAjfTKU
Ó
+ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó
Ó
Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
Ó6ÓPµqPAD}ÓÁEÓJSTEÓZAPOMN}LIÓSVmÓHESLOÓPROVErTEÓ
2ESETÓVIZÓ¸2ESET©
5LOÁENqÓTELEFONNqCHÓjqSELÓDOÓPAM}TI
$ÈLEÁITmÓUPOZORN}NqÓ.AÓPAM}¾OVÎCHÓMqSTECHÓNEU
KLfDEJTEÓÁfDNfÓjqSLAÓVÓPµqPAD}ÓNOUZE
$OÓPAM}TIÓMÈÁETEÓULOÁITÓMAXÓÓTELEFONNqCHÓjqSELÓ
VÁDYÓMAXÓÓZNAKÈ
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLO
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
SLOVOÓ¸-EMORY©ÓNAHOµEÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó .YNqÓSEÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓZOBRAZqÓPAM}¾OVmÓMqSTOÓ
Ó Ó4LAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓZVOLTEÓPAM}¾OVmÓMqSTOÓÓ
AÁÓ
Ó :Ó ADEJTEÓTELEFONNqÓjqSLAÓjqSLICOVÎMIÓTLAjqTKYÓÓAÁÓÓeÓ
MAXÓÓjqSELÓNAÓPAM}¾OVmÓMqSTO
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó#HCETELIÓZADATÓDAL¹qÓTELEFONNqÓjqSLAÓNAÓDAL¹qCHÓ
PAM}¾OVÎCHÓMqSTECHÓPAKÓZOPAKUJTEÓKROKYÓÓAÁÓÓ
TAKÓjASTOÓAÁÓJSTEÓZADALIÓV¹ECHNAÓÁfDOUCqÓTELE
FONNqÓjqSLA
Ó Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
5LOÁENqÓPµESTfVKYÓVEÓVOLB}ÓDOÓTELEFONNqCHÓjqSEL
!BYÓBYLOÓMOÁNOÓUÓTELEFONNqHOÓZAµqZENqÓNAVOLITÓCENT
RfLUÓLZEÓULOÁITÓDOÓPAM}TIÓPµESTfVKUÓVEÓVOLB}Ó
Ó Ó0OSTUPUJTEÓPµITOMÓJAKOÓVÓPµEDCHfZEJqCqÓKAPITOLEÓ
ODSTAVECÓÓAÁÓ
Ó Ó3TISKN}TEÓUÓODSTAVCEÓÓNAÓÁfDNmMÓMqST}ÓTLAjqTKOÓ
PµESTfVKYÓ ÓtÓ.AÓ,#$ÓDISPLEJIÓwÓSEÓOBJEVqÓ¸0©
Ó Ó0OKRAjUJTEÓDfLEÓZADfNqMÓTELEFONNqCHÓjqSELÓJAKOÓ
VÓPµEDCHfZEJqCqÓKAPITOLEÓODSTAVECÓÓAÁÓ
Ó
.AÓ,#ÓDISPLEJIÓSEÓOBJEVqÓNAPµÓ0
Ó
Ó6ÓPµqPAD}ÓÁEÓSEÓVYVOLfÓALARMÓAÓALARMOVfÓJED
NOTKAÓVOLqÓTOTOÓTELEFONNqÓjqSLOÓVYKONfÓSEÓPOÓ
DOBUÓÓVTEµINÓUÓ¸0©ÓPµESTfVKAÓVEÓVOLB}Ó
PµEDTqMÓNEÁÓSEÓTELEFONNqÓjqSLOÓVOLqÓDOÓKONCE
6YMAZfNqÓULOÁENmÓTELEFONNqHOÓjqSLAÓVÓPAM}TI
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLO
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
SLOVOÓ¸-EMORY©ÓNAHOµEÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó .YNqÓSEÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓZOBRAZqÓPAM}¾OVmÓMqSTOÓÓ
Ó Ó4LAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓZVOLTEÓPAM}¾OVmÓMqSTOÓÓ
ÓAÁÓ
Ó Ó+ÓVYMAZfNqÓVOLENmHOÓTELEFONNqHOÓjqSLAÓSTISKN}TEÓ
ÓXÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓSIRmNYÓ
6ÓPOPLA¹NmMÓZAµqZENqÓAÓVOLICqMÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓ
PµqPAD}ÓJEÓZABUDOVfNAÓSIRmNAÓ3IRmNUÓMÈÁETEÓVYPNOUTÓ
VYVOLfLIÓSEÓALARMÓNENqÓSIRmNUÓSLY¹ETÓTICHÎÓALARM
0µIÓVYPNUTmÓSIRmN}ÓSEÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓZOBRAZqÓ Ó
.ASTAVENqÓZEÓZfVODUÓ¸3/5.$Ó/.©ÓZAPNUTfÓSIRmNAÓ
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLOÓ
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
ZNAKÓ NAHOµEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó:VOLTEÓTLAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓ¸3/5.$Ó/.©Ó
ZAPNUTfÓSIRmNAÓNEBOÓ¸3/5.$Ó/&&©ÓVYPNUTfÓ
SIRmNAÓ§ÓTICHÎÓALARM
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓAUTOMATICKmÓVOLICqÓFUNKCE
!UTOMATICKOUÓVOLICqÓFUNKCIÓMÈÁETEÓVYPNOUT
*ELIÓZAPNUTfÓAUTOMATICKfÓVOLICqÓFUNKCEÓZVOLqÓSEÓPµIÓ
CZ
31
5VEDENqÓDOÓPROVOZU
ALARMUÓV¹ECHNAÓULOÁENfÓTELEFONNqÓjqSLA
.ENqLIÓZAPNUTfÓAUTOMATICKfÓVOLICqÓFUNKCEÓZOBRAZqÓ
SEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓ Ó.ASTAVENqÓZEÓZfVODUÓ¸#!,,Ó/.©Ó
ZAPNUTqÓVOLICqÓFUNKCE
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLOÓ
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
ZNAKÓ ÓNAHOµEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó:VOLTEÓTLAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓ¸#!,,Ó/.©ÓZAPNUTfÓ
VOLICqÓFUNKCEÓNEBOÓ¸#!,,Ó/&&©ÓVYPNUTfÓVOLICqÓ
FUNKCE
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
6ÎB}RÓPOjTUÓVOLICqCHÓPOSTUPÈ
-ÈÁETEÓNASTAVITÓPOjETÓAUTOMATICKÎCHÓVOLICqCHÓ
POSTUPÈÓMEZIÓXÓAÁÓXÓ+AÁDmÓULOÁENmÓTELEFONNqÓ
jqSLOÓBUDEÓTAKÓjASTOÓNAVOLENOÓNEZfVISLEÓNAÓTOMÓ
BYLLIÓNEBOÓNEBYLLIÓROZHOVORÓPµIJAT
.ASTAVENqÓZEÓZfVODUÓÓX
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLO
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
SLOVOÓ¸#9#,%©ÓNAHOµEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó4LAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓVYBERTEÓPOjETÓAUTOMATIC
KÎCHÓVOLICqCHÓPOSTUPÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
.ASTAVENqÓVSTUPNqHOÓZPOÁD}Nq
:DEÓMÈÁETEÓNASTAVITÓjASÓKTERÎÓVfMÓZBUDEÓPOÓROZPO
ZNfNqÓPOHYBUÓVEÓSTAVUÓOSTRmHOÓZAPOJENqÓABYÓSEÓ
VYVOLANÎÓALARMÓVYPNULÓPµEDTqMÓNEÁÓZAZNqÓSIRmNAÓ
POPµÓSEÓNAVOLqÓVOLICqÓZAµqZENq
.ASTAVENqÓZEÓZfVODUÓÓVTEµIN
32
CZ
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
:ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLO
Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
SLOVOÓ¸%.429©ÓNAHOµEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓw
+ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó4LAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓVYBERTEÓDmLKUÓVSTUPNqHOÓ
ZPOÁD}NqÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
+ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
Ó
Ó.YNqÓJSOUÓOP}TÓV¹ECHNAÓNASTAVENqÓZEÓZfVODUÓ
AKTIVNqÓJAKOÁÓIÓVÓZfVOD}ÓNASTAVENmÓHESLOÓ¸©
5MqST}NqÓALARMOVmÓJEDNOTKY
ÓÓ /MEZENqÓSNqMANmÓOBLASTI
6ÓDODACqMÓSTAVUÓMfÓHLfSIjÓPOHYBUÓSNqMANOUÓOBLASTÓ
CCAӀÓAÓCCAÓÓMÓPµIÓMONTfÁNqÓVιCEÓÓÓMÓ
VIZÓOBRÓ'Ó3M}RÓSNqMANmÓOBLASTIÓMÈÁETEÓSEµqZENqMÓ
HLfSIjEÓPOHYBUÓZM}NIT
.ASTAVENqÓDATAÓÓjASUÓ§ÓZOBRAZENq
ÓÓ :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLO
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓjASTOÓAÁÓBLIKfÓ
SLOVOÓ¸4)-%©ÓNAHOµEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓw
Ó +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó .AÓ,#$ÓDISPLEJIÓSEÓOBJEVq
Ó
ÓÓÓÓÓÓ§ÓÓÓÓ§ÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
Ó
ÓROKÓ§ÓM}SqCÓ§ÓDENÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓHODINAÓÓMINUTA
Ó Ó0OÁADOVANÎÓPOjETÓZVOLTEÓOPAKOVANÎMÓSTISKNU
TqMÓTLAjqTKAÓ/+ÓyÓ
Ó
:VOLENmÓjqSLOÓBLIKf
Ó 4Ó LAjqTKYÓ ÓoÓAÓ ÓiÓVYKONEJTEÓÁfDOUCqÓNASTAVENq
ÓÓ +ÓPOTVRZENqÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó/DSTAVCEÓÓAÓÓZOPAKUJTEÓTAKÓjASTOÓAÁÓJSTEÓ
NASTAVILIÓV¹ECHNYÓHODNOTY
Ó Ó0OjKEJTEÓÓVTEµINÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓ
OPUSTqÓNASTAVOVACqÓMODUL
+ÓOMEZENqÓSNqMANmÓOBLASTIÓPOUÁIJTEÓJEDNUÓZEÓDVOUÓ
DODANÎCHÓMASKOVACqCHÓNfLEPEKÓWÓODSTµIÁENÎCHÓ
NEBOÓCELÎCHÓ
Ó 6IZÓOBRÓ(
Ó
Ó/MEZENÎÓHORIZONTfLNqÓSNqMACqÓ{HELÓCCAӀÓ
NAPµÓJAKOÓPRÈCHOZqÓHLfSIj
Ó 6IZÓOBRÓ)
Ó
Ó&UNKCIÓHLfSIjEÓPOHYBUÓVYPN}TEÓPµELEPENqMÓ
CELOUÓMASKOVACqÓNfLEPKOUÓNAPµÓVYÁADUJELIÓSEÓ
SNqMfNqÓJENÓEXTERN}ÓPµIPOJENÎMÓHLfSIjEMÓVIZÓ
ODSTAVECÓ¸6OLITELNmÓPµqPOJKY©
2ESET
#HCETELIÓVYMAZATÓV¹ECHNAÓNASTAVENqÓNEBOÓZAPO
MN}LILIÓJSTEÓSVmÓHESLOÓPROVErTEÓ2ESET
Ó Ó4LAjqTKOÓ02/'ÓrÓDRÁTEÓTAKÓDLOUHOÓSTISKNUTmÓAÁÓ
JEÓSLY¹ETÓPqPAVÎÓTvN
Ó Ó3TISKN}TEÓNYNqÓOKAMÁIT}ÓTLAjqTKOÓPµESTfVKYÓ ÓtÓ
AÁÓJEÓSLY¹ETÓPqPAVÎÓTvN
Ó Ó.YNqÓODSTRA¢TEÓBATERIIÓAÓNAPfJECqÓPµqSTROJÓ0OÓ
UPLYNUTqÓÓMINUTÓVLOÁTEÓBATERIIÓZNOVUÓAÓNEBOÓ
NAPfJECqÓPµqSTROJÓPµIPOJTE
5MqST}NqÓNALEÁATOÓVIZÓOBRÓ+Ó
Ó Ó/TOjTEÓHLfSIjEMÓPOHYBUÓ{ÓOPATRN}ÓVEÓSM}RUÓ
POHYBUÓHODINOVÎCHÓRUjIjEKÓOӀÓVEÓSVISLmÓPOLOZE
Ó Ó0OLOÁTEÓALARMOVOUÓJEDNOTKUÓQÓNAÓÁfDOUCqÓMqSTO
Ó Ó/PATRN}ÓPµEKLOPTEÓHLfSIjÓPOHYBUÓVEÓSVISLmÓOSEÓ
MAXӀÓTAKÓABYÓM}LÓÁfDOUCqÓSKLON
Ó 5MqST}Nq
!LARMOVACqÓJEDNOTKUÓMÈÁETEÓUMqSTITÓNASTOJATOÓjIÓ
NALEÁATOÓ*ELIÓPODKLADÓHLADKÎÓAÓMOHLLIÓBYÓPµqSTROJÓ
SKLOUZNOUTÓZVOLTEÓVÓKAÁDmMÓPµqPAD}ÓUMqST}NqÓ
NALEÁATO
-ONTfÁÓNAÓST}NU
Ó 6YHLEDEJTEÓVHODNmÓMONTfÁNqÓMqSTOÓNAÓST}N}
Ó5VEDENqÓDOÓPROVOZU
Ó
Ó
Ó
Ó
0Ó µEDTqMÓNEÁÓPEVN}ÓNAMONTUJETEÓALARMOVOUÓ
JEDNOTKUÓQÓVYKONEJTEÓKROKYÓÓJAKÓJEÓPOPSfNOÓVÓ
ODSTAVCIÓÓ¸+ONTROLAÓFUNKCq©ÓNAÓPLfNOVANmMÓ
MONTfÁNqMÓMqST}Ó
Ó&UNGUJELIÓNfLEÁIT}ÓPOPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓ
ZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}ÓVYVRTEJTEÓNAÓTOMTOÓ
MqST}ÓVEÓVODOROVNmMÓODSTUPUÓMMÓVIZÓOBRÓ,Ó
DV}ÓVHODNmÓDqRYÓ
Ó5PEVN}TEÓVÓNICHÓDODANmÓ¹ROUBYÓEÓAÓHMOÁDqKYÓRÓ
(LAVYÓ¹ROUBÈÓMUSqÓJE¹T}ÓCCAÓÓMMÓVIZÓOBRÓ,Ó
ZEÓST}NYÓVYjNqVAT
Ó.YNqÓNASU¢TEÓDqRYÓPROÓ¹ROUBYÓDÓKÓZAV}¹ENqÓNAÓ
¹ROUBYÓTAKÓAÁÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓVISqÓPEVN}ÓNAÓ
ST}N}Ó
Ó +ONTROLAÓFUNKCq
+ONTROLAÓFUNKCEÓDfLKOVmHOÓOVLfDfNq
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ ÓNAÓDfLKOVmMÓOVLfDAjIÓ
ABYÓSEÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓQÓZAPOJILAÓNAOSTRO
Ó /STRmÓZAPOJENqÓSEÓPOTVRDqÓTµEMIÓPqPAVÎMIÓTvNYÓ
Ó Ó.AÓ,#$ÓDISPLEJIÓwÓALARMOVmÓJEDNOTKYÓLZEÓjqSTÓ
¸!2-©
Ó Ó.EOSTRmÓZAPOJENqÓSIRmNOVmÓJEDNOTKYÓPROVEDETEÓ
TqMÓÁEÓSTISKNETEÓTLAjqTKOÓ ÓdÓNAÓDfLKOVmMÓ
OVLfDAjI
Ó Ó.EOSTRmÓZAPOJENqÓSEÓPOTVRDqÓJEDNqMÓPqPAVÎMÓTvNEMÓ
Ó Ó.AÓ,#$ÓDISPLEJIÓwÓALARMOVmÓJEDNOTKYÓZMIZqÓSLOVOÓ
¸!2-©
+ONTROLAÓALARMUÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}
3YSTmMÓMfÓFUNKCIÓALARMUÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}Ó
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓTLAjqTKYÓPANIKYÓ:ÓNAÓDfLKO
VmMÓOVLfDAjÓT
Ó Ó3IRmNAÓZAZNqÓPOÓDOBUÓÓVTEµINÓJELIÓSIRmNAÓ
ZAPNUTf§ÓVIZÓKAPITOLUÓ¸:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓSIRmNY©Ó
AÓNAPROGRAMOVANfÓTELEFONNqÓjqSLAÓSEÓNAVOLqÓJELIÓ
AUTOMATICKfÓVOLICqÓFUNKCEÓZAPNUTqÓ§ÓVIZÓKAPITOLUÓ
¸:APNUTqÓÓVYPNUTqÓAUTOMATICKmÓVOLICqÓFUNKCEÓ
Ó
Ó
Ó
Ó0OÓKLIDOVmÓDOB}ÓÓVTEµINÓZAZNqÓSIRmNAÓPOÓDRUHmÓ
POÓDOBUÓÓVTEµINÓ
Ó!BYÓSEÓALARMÓAÓZAVOLfNqÓZASTAVILYÓSTISKN}TEÓNAÓ
DfLKOVmMÓOVLfDAjIÓTLAjqTKOÓ Ód
Ó!LARMOVfNÓJEDNOTKAÓVYDfÓPqPAVÎÓTvNÓAÓALARMÓJEÓ
NYNqÓVYPNUT
+ONTROLAÓFUNKCEÓHLfSIjEÓPOHYBU
฀Ó Ó:APN}TEÓSPqNAjÓ:AP6YPÓGONGUÓ]ÓPOLOHAÓ¸)©Ó
4vNÓGONGUÓZAZNqÓJEDNOU
Ó 0OÓCCAÓÓVTEµINfCHÓZPOÁD}NqÓZAZNqÓTvNÓGONGU
Ó Ó0OHYBUJTEÓSEÓNYNqÓVEÓSNqMANmÓOBLASTIÓHLfSIjEÓ
POHYBUÓ{Ó
Ó Ó2OZPOZNfLIÓHLfSIjÓPOHYBUÓPOHYBÓZAZNqÓTvNÓ
GONGUÓÓXÓ
Ó 6YPN}TEÓSPqNAjÓ:AP6YPÓGONGUÓ]ÓPOLOHAÓ¸©
+ONTROLAÓFUNKCEÓAUTOMATICKmÓVOLICqÓFUNKCE
Ó Ó$RÁTEÓTLAjqTKOÓ02/'ÓrÓTAKÓDLOUHOÓSTISKNUTmÓAÁÓ
JEÓSLY¹ETÓPqPAVÎÓTvN
Ó Ó3TISKN}TEÓNYNqÓOKAMÁIT}ÓJEDNOÓjqSLOÓPAM}¾OVm
HOÓMqSTAÓjqSLICOVmÓTLAjqTKOÓeÓ¸©ÓAÁÓ¸©Ó6OLICqÓ
ZAµqZENqÓNAVOLqÓNYNqÓAUTOMATICKYÓPµqSLU¹NmÓTELE
FONNqÓjqSLOÓPµIjEMÁÓJEÓVID}TÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓwÓ
BLIKAJqCqÓTELEFONNqÓjqSLOÓZAÓPµEDPOKLADUÓÁEÓJEÓ
PAM}¾OVmÓMqSTOÓTELEFONNqMÓjqSLEMÓOBSAZENO
Ó Ó0OjKEJTEÓAÁÓPµqSTROJÓAUTOMATICKYÓOPUSTqÓVOLICqÓ
POSTUP
/BSLUHA
:ADfTELIÓCHYBNmÓHESLOÓAÓPOTVRDqTELIÓJEÓTLAjqTKEMÓ/+ÓyÓ
REAGUJEÓPµqSTROJÓ¸CHYBNÎMÓTvNEM©ÓAÓAUTOMATICKYÓSEÓ
VRfTqÓZP}TÓDOÓNORMfLNqHOÓREÁIMU
/STRmÓZAPOJENqÓPOPLA¹NmHOÓZAµqZENqÓAÓVOLICqHOÓÓ
ZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}
/STRmÓZAPOJENqÓDfLKOVÎMÓOVLfDAjEM
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ NAÓALARMOVmÓJEDNOTCE
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLOÓ
Ó 3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó Ó!LARMOVfÓJEDNOTKAÓVYDfÓTµIÓPqPAVmÓTvNYÓAÓDOLEÓ
NAÓ,#$ÓDISPLEJIÓwÓSEÓOBJEVqÓ¸!2-©
Ó Ó.YNqÓMfTEÓCCAÓÓVTEµINÓVÎSTUPNqÓZPOÁD}NqÓ
jASÓOPUSTITÓSLEDOVANOUÓOBLASTÓANIÁÓBYÓSEÓVYVOLALÓ
ALARM
Ó 0OÓTOMTOÓVÎSTUPNqMÓZPOÁD}NqÓZAZNqÓPqPAVÎÓTvN
Ó Ó0OPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓ
PµqPAD}ÓJSOUÓNYNqÓZAPOJENYÓNAOSTRO
5POZORN}NqÓ6ÓPµqPAD}ÓOSTRmHOÓZAPOJENqÓNENqÓFUNKCEÓ
GONGUÓAKTIVNqÓIÓKDYÁÓSPqNAjÓ:APÓÓVYPÓGONGUÓ]ÓJEÓVÓ
POLOZEÓ¸)©
:AZNqÓALARMÓ§ÓVYVOLfNÓROZPOZNfNqMÓPOHYBU
6EÓSTAVUÓOSTRmHOÓZAPOJENqÓROZPOZNfÓHLfSIjÓPOHYBUÓ{Ó
ÓqÓSEÓKRfTCEÓJEDNOUÓROZSVqTq
POHYBÓ,%$Ó
0OÓNASTAVENmMÓVSTUPNqMÓZPOÁD}Nq
Ó Ó6YVOLfLIÓSEÓALARMÓOBJEVqÓSEÓNAÓ,#$ÓDISPLEJIÓwÓ
DOLEÓBLIKAJqCqÓ¸42)''%2©
Ó Ó3IRmNAÓpÓZAZNqÓPOÓDOBUÓÓVTEµINÓJELIÓSIRmNAÓ
ZAPOJENAÓ0OÓKLIDOVmÓDOB}ÓÓVTEµINÓZAZNqÓ
SIRmNAÓPOÓDRUHmÓPOÓDOBUÓÓVTEµIN
Ó Ó0ODLEÓNASTAVENqÓAUTOMATICKmÓVOLICqÓFUNKCEÓ
NASTAVENqÓZEÓZfVODUÓZAPOJENfÓVOLICqÓFUNKCEÓ
JAKOÁÓIÓNASTAVENmHOÓPOjTUÓVOLICqCHÓPOSTUPÈÓ
NAVOLqÓPOPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOU
ZOVmMÓPµqPAD}ÓVÓTAKTUÓV¹ECHNAÓULOÁENfÓTELE
FONNqÓjqSLA
Ó
ÓÓ4ELEFONNqÓjqSLOÓÓVTEµINÓÓÓVTEµINYÓjEKACqÓ
DOBAÓ
Ó
ÓÓ4ELEFONNqÓjqSLOÓÓVTEµINÓÓÓVTEµINYÓjEKACqÓ
DOBAÓ
Ó
ÓÓ4ELEFONNqÓjqSLOÓÓVTEµINÓÓÓVTEµINYÓjEKACqÓ
DOBAÓ
Ó
ÓÓ4ELEFONNqÓjqSLOÓÓVTEµINÓÓÓVTEµINYÓjEKACqÓ
CZ
33
5VEDENqÓDOÓPROVOZU
Ó
Ó
DOBAÓ
Ó Ó4ELEFONNqÓjqSLOÓÓVTEµINÓÓÓVTEµINYÓjEKACqÓ
DOBAÓ
ÓÓ4ELEFONNqÓjqSLOÓÓVTEµINÓÓÓVTEµINYÓjEKACqÓ
DOBAÓ
ATD
Ó
Ó
0µIJMEÓÓLIÓZAVOLANÎÓ{jASTNqKÓVOLfNqÓUSLY¹qÓTAKÓDLOU
HOÓTvNÓALARMUÓIÓKDYÁÓJEÓSIRmNAÓVYPNUTAÓPOKUDÓSEÓ
TELEFONNqÓSPOJENqÓAUTOMATICKYÓPROSTµEDNICTVqMÓALAR
MOVmÓJEDNOTKYÓPOÓMAXÓÓVTEµINfCHÓNEVYPNE
-fLIÓTELEFONNqÓPµqPOJKAÓVOLICqHOÓPµqSTROJEÓJAKOÁÓIÓ
ZAVOLANÎÓTELEFONÓROZPOZNfNqÓjqSLAÓ{jASTNqKAÓTAKÓSEÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓZOBRAZqÓTELEFONNqÓjqSLOÓVOLICqHOÓPµqSTROJEÓ
)ÓKDYÁÓSEÓJEDENÓNEBOÓN}KOLIKÓ{jASTNqKÈÓVOLfNqÓPµI
JMOUÓZAVOLAJqÓSEÓV¹ECHNAÓTELEFONNqÓjqSLAÓIÓTAÓKTERfÓ
UÁÓBYLAÓPµIJATAÓSÓNASTAVITELNÎMÓPOjTEMÓVOLICqCHÓ
POSTUPÈÓ6OLICqÓCYKLUSÓMÈÁEÓBÎTÓPµERU¹ENÓJENÓNEOSTRÎMÓ
ZAPOJENqMÓPµqSTROJE
.EBYLOLIÓVYKONfNOÓNEOSTRmÓZAPNUTqÓPOPLA¹NmHOÓ
ZAµqZENqÓAÓVOLICqHOÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}Ó
B}HEMÓNEBOÓPOÓALARMUÓZÈSTANEÓOSTRmÓZAPNUTqÓ.AÓ
KONCIÓPRÈCHODUÓSIRmNYÓCCAÓÓVTEµINÓPOPµÓNAÓ
KONCIÓVOLICqHOÓCYKLUÓMÈÁEÓBÎTÓALARMÓZNOVUÓVYVOLfN
.EOSTRmÓZAPOJENqÓPOPLA¹NmHOÓZAµqZENqÓAÓVOLICqHOÓ
ZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}
.EOSTRmÓZAPOJENqÓDfLKOVÎMÓOVLfDAjEM
3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ Ód
NAÓALARMOVmÓJEDNOTCE
Ó :ADEJTEÓAKTUfLNqÓHESLOÓ
Ó 3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ/+Óy
Ó 0µqPÓZMIZqÓTvNÓALARMU
Ó 0µqPÓZMIZqÓBLIKAJqCqÓSLOVOÓ¸42)''%2©
Ó !LARMOVfÓJEDNOTKAÓVYDfÓPqPAVÎÓTvN
Ó 3LOVOÓ¸!2-©ÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓZMIZq
34
CZ
Ó
Ó:APOJENqÓPOPLA¹NmHOÓZAµqZENqÓAÓVOLICqHOÓZAµqZENqÓ
VÓNOUZOVmMÓPµqPAD}ÓJEÓNYNqÓNEOSTRm
5POZORN}NqÓ"}HEMÓTOHOÓCOÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓVOLqÓ
JEDNOÓTELEFONNqÓjqSLOÓTEDYÓSEÓUSKUTEjNqÓTELEFONNqÓ
SPOJENqÓNEMÈÁEÓSEÓPOPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓZAµqZENqÓVÓ
PµqPAD}ÓNOUZEÓNAÓKLfVESNICIÓVYKONATÓNEOSTRmÓZAPO
JENqÓ0OMOCqÓDfLKOVmHOÓOVLfDAjEÓLZEÓPµqSTROJÓKDYKO
LIVÓVYKONATÓNEOSTRmÓZAPOJENq
:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓALARMUÓVÓPµqPAD}ÓPANIKY
Ó Ó3TISKN}TEÓTLAjqTKOÓ¸0!.)#©ÓuÓNAÓALARMOVmÓJEDNOTCEÓ
NEBOÓTLAjqTKOÓ¸0!.)#©Ó:ÓNAÓDfLKOVmMÓOVLfDAjI
Ó Ó6YVOLfLIÓSEÓALARMÓOBJEVqÓSEÓNAÓ,#ÓDISPLEJIÓwÓ
DOLEÓBLIKAJqCqÓ¸42)''%2©
Ó Ó3IRmNAÓpÓZAZNqÓPOÓDOBUÓÓVTEµINÓJELIÓSIRmNAÓ
ZAPNUTf§ÓVIZÓKAPITOLUÓ¸:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓSIRmNY©Ó
AÓNAPROGRAMOVANfÓTELEFONNqÓjqSLAÓSEÓNAVOLqÓJELIÓ
AUTOMATICKfÓVOLICqÓFUNKCEÓZAPNUTfÓ§ÓVIZÓKAPITOLUÓ
¸:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓAUTOMATICKmÓVOLICqÓFUNKCEÓ
Ó Ó0OÓKLIDOVmÓDOB}ÓÓVTEµINÓZAZNqÓSIRmNAÓPOÓDRUHmÓ
POÓDOBUÓÓVTEµIN
Ó Ó!BYÓSEÓALARMÓAÓZAVOLfNqÓZASTAVILOÓZADEJTEÓNAÓ
ALARMOVmÓJEDNOTCEÓAKTUfLNqÓHESLOÓAÓSTISKN}TEÓ
TLAjqTKOÓ/+ÓyÓNEBOÓSTISKN}TEÓTLAjqTKOÓ ÓdÓNAÓ
DfLKOVmMÓOVLfDAjI
Ó "LIKAJqCqÓSLOVOÓ¸42)''%2©ÓZMIZq
Ó Ó!LARMOVfNÓJEDNOTKAÓVYDfÓPqPAVÎÓTvNÓAÓALARMÓJEÓ
NYNqÓVYPNUT
5POZORN}NqÓ"}HEMÓTOHOÓCOÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓVOLqÓ
JEDNOÓTELEFONNqÓjqSLOÓTEDYÓSEÓUSKUTEjNqÓTELEFONNqÓ
SPOJENqÓNEMÈÁEÓALARMÓVÓPµqPAD}ÓPANIKYÓNAÓKLfVESNICIÓ
VYKONATÓNEOSTRmÓZAPOJENqÓ0OMOCqÓDfLKOVmHOÓOVLfDAjEÓ
LZEÓKDYKOLIVÓPROVmSTÓNEOSTRmÓZAPOJENqÓPµqSTROJE
:APqNfNqÓÓVYPqNfNqÓFUNKCEÓGONGU
Ó Ó.ASTAVTEÓSPqNAjÓ:APÓÓ6YPÓGONGUÓ]ÓDOÓPOLOHYÓ¸)©Ó
Ó 4vNÓGONGUÓZAZNqÓJEDNOU
Ó Ó0OÓCCAÓÓVTEµINfCHÓZPOÁD}NqÓZAZNqÓPqPAVÎÓTvNÓ
.YNqÓJEÓFUNKCEÓGONGUÓAKTIVNq
Ó Ó2OZPOZNfLIÓHLfSIjÓPOHYBUÓ{ÓPOHYBÓROZSVqTqÓSEÓ
ÓqÓJEDNOUÓAÓTvNÓGONGUÓZAZNqÓÓXÓ
,%$Ó
Ó Ó!BYÓSEÓFUNKCEÓGONGUÓZNOVUÓVYPNULAÓNASTAVTEÓ
SPqNAjÓ:APÓÓ6YPÓGONGUÓ]ÓDOÓPOLOHYÓ¸©
5POZORN}NqÓ6EÓSTAVUÓNAOSTROÓNENqÓFUNKCEÓGONGUÓ
AKTIVNq
0µEHLEDÓPOSLEDNqCHÓÓJEVÈÓALARMU
.ENACHfZqTEÓSEÓANIÓVÓZADfVACqMÓREÁIMUÓANIÓNENqÓ
POPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµq
PAD}ÓZAPOJENÓNAOSTRO
Ó Ó3TISKN}TEÓOPAKOVAN}ÓTLAjqTKOÓ Ói
Ó Ó:OBRAZqÓSEÓPOÓSOB}ÓjASOVmÓBODYÓPOSLEDNqCHÓÓ
JEVÈÓALARMU
Ó Ó0OjKEJTEÓPOÓDOBUÓCCAÓÓVTEµINÓAÓZOBRAZOVACqÓ
REÁIMÓSEÓZNOVUÓAUTOMATICKYÓVYPNE
0µEHLEDÓULOÁENÎCHÓTELEFONNqCHÓjqSEL
.ENACHfZqTEÓSEÓANIÓVÓZADfVACqMÓREÁIMUÓANIÓNENqÓ
POPLA¹NmÓZAµqZENqÓAÓVOLICqÓZAµqZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµq
PAD}ÓZAPOJENOÓNAOSTRO
Ó 3TISKN}TEÓOPAKOVAN}ÓTLAjqTKOÓ o
Ó :OBRAZqÓSEÓPOÓSOB}ÓULOÁENfÓTELEFONNqÓjqSLA
Ó Ó.EOBSAZENfÓjqSLAÓSEÓZOBRAZqÓPROSTµEDNICTVqMÓÓ
©ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ©Ó
Ó Ó0OjKEJTEÓPOÓDOBUÓCCAÓÓVTEµINÓAÓZOBRAZOVACqÓ
REÁIMÓSEÓZNOVUÓAUTOMATICKYÓVYPNE
Ó5VEDENqÓDOÓPROVOZU
0µEHLEDÓTvNÈ
4vN
6ÎZNAM
4µIÓPqPAVmÓTvNY
6ÎSTUPNqÓZPOÁD}NqÓJEÓAKTIV
NqÓOSTRmÓZAPOJENqÓPOPLA¹Nm
HOÓZAµqZENqÓAÓVOLICqHOÓZAµq
ZENqÓVÓNOUZOVmMÓPµqPAD}ÓJEÓ
TEPRVEÓPOÓCCAÓÓVTEµINfCHÓ
VÎSTUPNqHOÓZPOÁD}NqÓAKTIVNq
3IRmNOVÎÓALARM
3IRmNAÓZAZNq
ÓÓVYVOLANfÓROZPOZNfNqMÓ
POHYBUÓ§ÓPOÓNASTAVENmMÓ
VSTUPNqMÓZPOÁD}NqÓVÓTAKTUÓ
ÓVTEµINÓZNqÓ§ÓÓVTEµINÓ
PµESTfVKAÓ§ÓÓVTEµINÓZNq
ÓÓVYVOLfNÓSTISKNUTqMÓTLAjqTKAÓ
¸0!.)#©ÓuÓPOPµÓ:ÓJAKOÓ
ALARMÓVÓPµqPAD}ÓPANIKY
*EDNODUCHÎÓTvNÓ 3PqNAjÓGONGUÓBYLÓNASTAVENÓ
GONGU
DOÓPOLOHYÓ¸)©ÓÓFUNKCEÓGONGUÓ
NENqÓJE¹T}ÓAKTIVNq
$VAÓTvNYÓGONGU
0OHYBÓBYLÓROZPOZNfNÓ
FUNKCEÓGONGUÓJEÓAKTIVNq
6ÎM}NAÓBATERIE
!LARMOVfÓJEDNOTKA
ÓqÓJEDNOUÓZAÓKAÁDmÓTµIÓVTEµINYÓ
2OZSVqTqLIÓSEÓ,%$Ó
ODÓCCAÓÓ6ÓÓÓ6ÓPAKÓOBNOVTEÓBLOKOVOUÓBATERIIÓ
Ó6Ó.AHRArTEÓBATERIIÓJAKÓJEÓPOPSfNOÓVÓKAPITOLEÓ
¸:fSOBOVfNqÓPROUDEM©ÓPODÓ¸!LARMOVfÓJEDNOTKAÓ§Ó
BLOKOVfÓBATERIEÓÓ6©
6EÓSTAVUÓOSTRmHOÓZAPOJENqÓSEÓALARMOVfÓJEDNOTKAÓJE¹T}Ó
POÓCCAÓÓHODINÓZfSOBUJEÓPROUDEMÓPROSTµEDNICTVqMÓ
ÓqÓSEÓROZSVqTILA
BATERIEÓPOTOMÓCOÓ,%$Ó
$fLKOVÎÓOVLfDAj
3VqTqLIÓKONTROLKA,%$ÓaÓPµIÓOVLfDfNqÓTLAjqTEKÓNAÓ
DfLKOVmMÓOVLfDAjIÓSLAB}ÓAÓÓNEBOÓJEÓMEN¹qÓRADIOVÎÓ
DOSAHÓTAKÓJEÓZAPOTµEBqÓVYM}NITÓBATERIEÓBATERIEÓ
Ó6ÓALKALICKfÓTYPÓ#.ÓÓ!ÓNEBOÓ,Ó
Ó Ó:ASU¢TEÓVqKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓfÓMqRNÎMÓ
TLAKEMÓDOLÈÓVIZÓOBRÓ-
Ó Ó.AHRArTEÓBATERIIÓNOVOUÓ6LOÁTEÓNOVOUÓBATERIIÓSEÓ
SPRfVNÎMÓPvLOVfNqMÓVIZÓPOPISÓVEÓSCHRfNCEÓNAÓ
BATERIE
Ó 6qKOÓSCHRfNKYÓNAÓBATERIEÓZNOVUÓNASU¢TEÓPOUZDRO
Ó 0µEZKOU¹EJTEÓFUNKCIÓDfLKOVmHOÓOVLADAjE
6OLITELNmÓPµqPOJKY
!BYSTEÓMOHLIÓPµIPOJITÓVOLITELNmÓEXTERNqÓPµqSTROJEÓ
MUSqTEÓPROÓTOÓUVOLNITÓNEZBYTNmÓPµIPOJOVACqÓSVORKYÓ
NAÓALARMOVmÓJEDNOTCE
Ó Ó/DSTRA¢TEÓ¹ROUBOVfKEMÓNAÓ¹ROUBYÓSÓKµqÁOVOUÓ
DRfÁKOUÓ¹ROUBÓSÓVqKAÓPµIPOJOVACqÓSCHRfNKYÓVIZÓ
OBRÓ%
Ó Ó:ASU¢TEÓ¹ROUBOVfKÓDOÓVYBRfNqÓGÓAÓPAKÓZVEDN}
TEÓVqKOÓPµIPOJOVACqÓSCHRfNKYÓNEJPRVEÓNAHORUÓAÓ
PAKÓJEÓODEJM}TEÓ
Ó Ó.YNqÓMÈÁETEÓÁfDOUCqÓPµqPOJKYÓZHOTOVITÓNAÓPµI
POJOVACqCHÓSVORKfCHÓFÓVIZÓ¸0OPISÓPµqPOJEK©Ó
0OUÁIJTEÓKABELÓSÓPRȵEZEMÓÁILÓVÓROZMEZqÓÓ§Ó
ÓMMÓNAPµÓTELEFONNqÓKABEL
Ó Ó6ErTEÓV¹ECHNYÓPµIPOJENmÓKABELYÓVYBRfNqMÓGÓZÓ
ALARMOVmÓJEDNOTKY
Ó 6qKOÓPµIPOJOVACqÓSCHRfNKYÓAÓZNOVUÓNASArTE
Ó Ó¶ROUBÓSÓVqKAÓPµIPOJOVACqÓSCHRfNKYÓZNOVUÓPEVN}Ó
ZA¹ROUBUJTE
0OPISÓPµqPOJEKÓVOZÓOBRÓ.
).054ÓÓ Ó0µIÓPµERU¹ENqÓSPOJENqÓKÓ ÓSEÓVYVOLfÓTvNÓ
GONGUÓPµIÓZAPNUTmÓFUNKCIÓGONGUÓNEBOÓ
ALARMÓVÓOSTRmMÓZAPOJENqÓAV¹AKÓTEPRVEÓNAÓ
KONCIÓVÎSTUPNqHOÓZPOÁD}NqÓ.ENqLIÓNAÓ
KONCIÓVÎSTUPNqHOÓZPOÁD}NqÓTATOÓSVORKAÓSÓ Ó
SPOJENAÓALARMÓSEÓNEVYVOLf
ÓÓ
Ó6ÓKOSTRA
ÓMAXÓÓM!ÓPµIÓVYVOLfNqÓ
3)2%.Ó
Ó ÓÓ6Ó
ALARMUÓNEZfVISLEÓNAÓTOMÓJELIÓINTERNqÓ
SIRmNAÓZAPNUTfÓNEBOÓVYPNUTf
.!Ó
BEZÓFUNKCE
3IRmNAÓ
-ÈÁETEÓSPOJITÓEXTERNqÓSIRmNUÓNENqÓZAHRNUTAÓVÓROZSA
HUÓDODfVKYÓSÓÓNEBOÓÓ6Ó$#ÓMAXÓÓM!ÓSE
SVORKAMIÓ ÓAÓ3)2%.
+ONTAKTÓREED
+ONTAKTÓREEDÓMAGNETICKÎÓKONTAKTÓJAKOÓHLfSIjÓOTE
VµENqÓ.#ÓNENqÓZAHRNUTÓVÓROZSAHUÓDODfVKYÓMÈÁETEÓ
JAKOÓHLfSIjÓOTEVµENqÓDVEµqÓjIÓOKNAÓSPOJITÓSEÓSVORKAMIÓ
).054ÓAÓ Ó,ZEÓPµIPOJITÓAÁÓDOÓÓKONTAKTÈÓREEDÓVÓµAD}
*INmÓKONTAKTY
+ONTAKTYÓBEZÓPOTENCIfLUÓJINÎCHÓHLfSIjÈÓNEBOÓZAµqZENqÓ
LZEÓPµIPOJITÓKÓVYVOLfNqÓALARMUÓÓVOLENq
+ONTAKTYÓOTEVµENqÓ.#ÓLZEÓSPOJITÓSEÓSVORKAMIÓ).054ÓAÓ Ó
UÓVqCEÓNEÁÓJEDNOHOÓKONTAKTUÓSPOJITÓVÓµAD}
Ó Ó0µIÓVÎPADKUÓZfSOBOVfNqÓPROUDEMÓPROSTµEDNIC
TVqMÓNAPfJECqHOÓPµqSTROJEÓNENqÓÁfDNÎÓPOTENCIfLÓ
NAÓSVORCEÓ3)2%.Ó3VORKAÓ).054ÓJEÓPµIÓPROVOZUÓ
PROSTµEDNICTVqMÓBATERIEÓPROÓNOUZOVÎÓPROUDÓDfLEÓ
AKTIVNq
CZ
35
/DSTRAN}NqÓCHYBÓÓÇDRÁBAÓAÓjIST}NqÓÓ:LIKVIDOVfNq
/DSTRAN}NqÓCHYB
#HYBA
(LfSIjÓPOHY
BUÓHLfSqÓ
POHYBÓBEZÓ
ZNATELNmHOÓ
DÈVODU
0µqjINA
/DSTRAN}Nq
$OMfCqÓZVqµATAÓ :M}¢TEÓUMqS
POHYBYÓVZDUCHUÓ T}NqÓHLfSIjEÓ
PµqMmÓSV}TLOÓ
POHYBU
ATD
0OUÁIJTEÓMAS
KOVACqÓNfLEPKUÓ
ABYÓSEÓVYLOUjILAÓ
URjITfÓOBLASTÓ
SNqMfNq
$OSAHÓHLfSI 4EPLOTAÓOKOLqÓJEÓ
jEÓPOHYBUÓJEÓ PµqLI¹ÓVYSOKfÓ
PµqLI¹ÓMALÎ
OPTIMfLNqÓJEÓ
Ӏ#Ó
:M}¢TEÓUMqS
T}NqÓHLfSIjEÓ
POHYBU
0µqSTROJÓJEÓPµqLI¹Ó
NqZKOÓNEBOÓ
VYSOKOÓNAMON
TOVfN
:M}¢TEÓVιKUÓ
MONTfÁEÓPOPµÓ
SKLONÓHLfSIjEÓ
POHYBU
,%$Ó
PRAVIDELN}Ó
BLIKf
.ENqÓPµIPOJENAÓ
BATERIEÓPROÓNOU
ZOVÎÓPROUDÓNEBOÓ
JEÓBATERIEÓPROÓ
NOUZOVÎÓPROUDÓ
PµqLI¹ÓSLABf
0µIPOJTEÓNOVOUÓ
BATERIIÓPROÓ
NOUZOVÎÓ
PROUD
:AVOLANÎÓ
{jASTNqKÓNE
OBDRÁqÓPµIÓ
ALARMUÓVY
ZVfN}Nq
:ADEJTEÓZNOVUÓ
4ELEFONNqÓjqSLOÓ
TELEFONNqÓjqSLO
NEBYLOÓZADfNOÓ
NEBÓBYLOÓZADfNOÓ
CHYBN}
36
CZ
#HYBA
0µqSTROJÓNEREA
GUJEÓNAÓHESLO
0µqjINA
/DSTRAN}Nq
6OLICqÓFUNKCEÓ
JEÓVYPNUTAÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓ
JEÓVID}TÓ 6OLICqÓFUNKCEÓJEÓ
VYPNUTAÓ
NAÓ,#ÓDISPLEJIÓ
JEÓVID}TÓ 4ELEFONNqÓVE
DENqÓJEÓZf
VADNmÓÓ
0µEZKOU¹EJTEÓ
FUNKCIÓTELEFON
NqHOÓVEDENqÓ
ANALOGOVÎMÓ
TELEFONEM
0OÓZADfNqÓ
HESLAÓJSTEÓNE
ZADALIÓÁfDNÎÓ
PµqKAZ
+ÓOSTRmMUÓNE
OSTRmMUÓZAPO
JENqÓSTISKN}TEÓ
TLAjqTKOÓ/+Óy
3TISKN}TEÓTLA
jqTKOÓ02/'ÓrÓ
ABYSTEÓSEÓDO
STALIÓDOÓNASTA
VOVACqHOÓREÁI
MU
:ADANmÓHESLOÓ
JEÓCHYBNm
:ADEJTEÓSPRfVNmÓ
HESLO
:APOMN}LILIÓ
JSTEÓHESLOÓNA
STAVTEÓPµqSTROJÓ
ZP}TÓNAÓNASTA
VENqÓZEÓZfVODUÓ
TAKÓJAKÓJEÓPO
PSfNOÓVÓKAPITO
LEÓ¸:M}NAÓHES
LA©
#HYBA
0µqjINA
/DSTRAN}Nq
6A¹EÓNASTAVENqÓ .ASTAVENqÓ
SEÓNEULOÁq
NEBYLAÓPOTVR
ZENA
.ASTAVENqÓ
POTVRrTEÓSTISK
NUTqMÓTLAjqTKAÓ
/+Óy
5ÓOSTATNqCHÓ
CHYB
6YKONEJTEÓÓ
2ESETÓVIZÓÓ
KAPITOLUÓÓ
¸0ROVEDENqÓ
NASTAVENq©Ó
ODSTAVECÓ¸Ó
2ESET©Ó
0ROÓDAL¹qÓOTfZKYÓAÓPROBLmMYÓJSOUÓVÓ)NTERNETUÓNAÓ
WWWDEXAPLANCOMÓINFORMACEÓKÓPROJEDNfNqÓPROBLmMUÓ
KÓDISPOZICI
ÇDRÁBAÓAÓjIST}Nq
ÇDRÁBAÓPOPLA¹NmHOÓZAµqZENq
0RAVIDELN}ÓPµEZKOU¹EJTEÓTECHNICKOUÓBEZPEjNOSTÓAÓ
FUNKCIÓPµqSTROJEÓ
hI¹T}Nq
0µEDÓjI¹T}NqMÓVYTfHN}TEÓNAPfJECqÓPµqSTROJÓZEÓZfSUVKYÓ
0µqSTROJEÓOjIST}TEÓJENÓSUCHOUÓNEBOÓMqRN}ÓNAVLHjENOUÓ
TKANINOUÓ.IKDYÓNEPONOµUJTEÓPµqSTROJÓDOÓVODYÓ+ÓjI¹
T}NqÓNEPOUÁqVEJTEÓµEDIDEL
:LIKVIDOVfNqÓ
/BALÓJAKOÁÓIÓVYSLOUÁILmÓBATERIEÓZLIKVIDUJTEÓVÓLIKVI
DAjNqMÓZAµqZENqÓSVmHOÓM}STAÓNEBOÓOBCE
0ODLEÓ%VROPSKmÓSM}RNICEÓ%3ÓOÓELEKTRICKÎCHÓ
AÓELEKTRONICKÎCHÓVYSLOUÁILÎCHÓPµqSTROJqCHÓAÓREALIZACIÓ
NfRODNqHOÓPRfVAÓSEÓMUSqÓOPOTµEBOVANmÓELEKTRICKmÓ
Download PDF

advertising