Miele | KM 6113 | gebruiksaanwijzing KM 6118 gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding
Keramische inductiekookvlakken
KM 6113 / KM 6112 / KM 6115
KM 6116 / KM 6117 / KM 6118
Lees absoluut de gebruiksaanwijzing
en montagehandleiding voor u het toestel opstelt,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
nl - BE
M.-Nr. 07 806 110
Inhoud
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KM 6113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KM 6112 / KM 6115 / KM 6116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 6117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KM 6118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kookzonegegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hoe werkt het? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kookgerei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bedieningsprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tabel met vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kookstartautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Boosterfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Warmhoudfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Uitschakelen / weergave van de resterende warmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kookzone automatisch uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Combinatiegebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2
Inhoud
Veiligheidsvoorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vergrendeling / inschakelblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Beveiliging tegen oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KM 6112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KM 6113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
KM 6115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
KM 6116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
KM 6117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
KM 6118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Aansluitkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Aansluitschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Technische Dienst van Miele, typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3
Beschrijving van het toestel
Modellen
KM 6113
a
Kookzone met Twinboosterfunctie
bc Kookzones met boosterfunctie
d
4
Bedieningsveld
Beschrijving van het toestel
KM 6112 / KM 6115 / KM 6116
a
Kookzone met Twinboosterfunctie
bcd Kookzones met boosterfunctie
e
Bedieningsveld
5
Beschrijving van het toestel
KM 6117
ac Kookzones met Twinboosterfunctie
bd Kookzones met boosterfunctie
e
6
Bedieningsveld
Beschrijving van het toestel
KM 6118
a
Kookzone met Twinboosterfunctie
bcd Kookzones met boosterfunctie
e
Bedieningsveld
7
Beschrijving van het toestel
Bedieningsveld
i
j
k
l
e
g
h
d
88
8
8
8.
8
a
f
c
b
Sensortoetsen
a Kookvlak in-/uitschakelen
b - Vermogensstand instellen
- Vergrendeling
- Tijd instellen
c Boosterfunctie / Twinboosterfunctie
d Sensortoets van de kookzone (hiermee schakelt u de kookzone in en uit)
e - Timer selecteren
- Van timerfunctie veranderen
- Een uitschakeltijd selecteren
(zie rubriek "Kookzone automatisch uitschakelen")
8
Beschrijving van het toestel
Controlelampjes
f Boosterfunctie / Twinboosterfunctie
Kookzonedisplay
g
0
^
1 tot 9
f
h
ß
#
F
A
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Kookzone is klaar voor gebruik
Warmhoudfunctie
Vermogensstand
Twinboosterfunctie, stand 1
Boosterfunctie / Twinboosterfunctie, stand 2
Geen kookgerei of ongeschikt kookgerei (zie rubriek "Inductie")
Resterende warmte
Fout (zie rubriek "Veiligheidsuitschakeling")
Kookstartautomaat geactiveerd (alleen als u het aantal
vermogensstanden hebt uitgebreid)
h Controlelampje dat aangeeft dat de kookstartautomaat geactiveerd is of dat
tussenstanden aangeeft als u het aantal vermogensstanden hebt uitgebreid
(zie rubriek "Programmering")
Timerdisplay
i
00 tot 99 = Tijd in minuten
0.^ tot 9^ = Tijd in uren
j Controlelampje van de kookzone, bijv. controlelampje rechtsboven = kookzone
rechts achteraan
k Controlelampje van de kookwekker
l Controlelampje dat halve uren aangeeft wanneer u een kookwekkertijd van
meer dan 99 minuten instelt
9
Beschrijving van het toestel
Kookzonegegevens
Kookzone
KM 6113
Minimale tot
maximale
C in cm*
Vermogen in watt bij 230 V**
f
18 - 28
Normaal
Twinboosterfunctie, stand 1
Twinboosterfunctie, stand 2
2600
3000
3700
x
14 - 20
Normaal
Boosterfunctie
1850
3000
z
10 - 16
Normaal
Boosterfunctie
1400
2200
Totaal:
7400
Kookzone
KM 6112 / 6115 / KM 6116 / KM 6118
Minimale tot
maximale
C in cm*
10
Vermogen in watt bij 230 V**
y
16 - 23
Normaal
Twinboosterfunctie, stand 1
Twinboosterfunctie, stand 2
2300
3000
3700
w
10 - 16
Normaal
Boosterfunctie
1400
2200
x
14 - 20
Normaal
Boosterfunctie
1850
3000
z
14 - 20
Normaal
Boosterfunctie
1850
3000
Totaal:
7400
Beschrijving van het toestel
Kookzone
KM 6117
Minimale tot
maximale
C in cm*
Vermogen in watt bij 230 V**
y
16 - 23
Normaal
Twinboosterfunctie, stand 1
Twinboosterfunctie, stand 2
2300
3000
3700
w
10 - 16
Normaal
Boosterfunctie
1400
2200
x
14 - 20 /
Normaal
Twinboosterfunctie, stand 1
Twinboosterfunctie, stand 2
Normaal
Twinboosterfunctie, stand 1
Twinboosterfunctie, stand 2
1850
2500
3000
2300
3000
3700
Normaal
Boosterfunctie
1850
3000
Totaal:
7400
20 x 30
z
14 - 20
* Binnen het opgegeven bereik kunt u kookgerei met elke willekeurige bodemdiameter gebruiken.
** Het opgegeven vermogen kan variëren en is afhankelijk van de grootte en het
materiaal van het gebruikte kookgerei.
11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Juist gebruik
Dit kookvlak voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften.
Door ondeskundig gebruik kunnen
gebruikers echter letsel oplopen en
kan er schade optreden aan het toestel.
Lees de gebruiks- en montageaanwijzing daarom aandachtig door
voordat u het kookvlak in gebruik
neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen
omtrent uw veiligheid, de installatie,
het gebruik en het onderhoud van
uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf
en u voorkomt schade aan het toestel.
Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef ze door aan wie
het toestel eventueel na u gebruikt.
~ Dit kookvlak is bedoeld voor gebruik
in het huishouden en gelijkaardige omgevingen zoals
– in winkels, kantoren en gelijkaardige
werkomgevingen,
– op boerderijen,
– door klanten in hotels, motels,
bed-and-breakfasts en andere
typische woonomgevingen.
~ Gebruik het kookvlak uitsluitend in
huishoudelijke context voor het bereiden en warmhouden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door een ander gebruik dan wat hier
wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Dit kookvlak is niet bestemd voor
gebruik buiten.
~ Personen die door hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om het kookvlak
veilig te bedienen, mogen het toestel
alleen onder het toezicht of de
begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Kinderen in het huishouden
~ Maak gebruik van de vergrendeling
om te vermijden dat kinderen het kookvlak per ongeluk inschakelen of instellingen wijzigen.
~ Hou kinderen die in de buurt van het
kookvlak komen in het oog. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
~ Delen van de verpakking, bijv. folie
of piepschuim, kunnen voor kinderen
gevaar inhouden. Kinderen kunnen
verstikken! Bewaar deze delen van de
verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk.
~ Kinderen mogen het kookvlak alleen
maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze het
veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen.
~ Het kookvlak wordt heet wanneer
het in gebruik is en dat blijft het ook
nog enige tijd na het uitschakelen. Hou
kinderen van het toestel weg totdat het
is afgekoeld en er geen gevaar meer
bestaat dat ze er zich aan verbranden.
~ Bewaar geen voorwerpen die voor
kinderen interessant zijn, boven of achter het kookvlak. Anders worden kinderen ertoe verleid op het toestel te
klauteren. Er is gevaar voor verbranding!
~ Zorg ervoor dat kinderen geen hete
kookpotten en pannen omlaag kunnen
trekken. Draai de handvaten van de
kookpotten en pannen over het werkblad. Hierdoor voorkomt u dat iemand
zich verbrandt. In de handel vindt u een
speciaal beveiligingshekje waardoor dit
risico wordt beperkt.
13
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Technische veiligheid
~ Controleer vóórdat het kookvlak
wordt geïnstalleerd of het toestel zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval,
neem het toestel dan in geen geval in
gebruik. Een beschadigd toestel kan
uw veiligheid in gevaar brengen.
~ De elektrische veiligheid van het
kookvlak is alleen gewaarborgd als het
wordt aangesloten op een volgens de
voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is belangrijk dat u dit controleert.
Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. Miele kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die werd
veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er
bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken.
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje met die van uw elektrische
installatie. Sluit daarna pas uw kookvlak
aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel
inlichtingen aan een elektricien.
~ Gebruik uw kookvlak enkel in inge-
bouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
14
~ Open in geen geval de behuizing
van het kookvlak.
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat
voor u gevaar opleveren. Het kan ook
tot storingen in de werking van het toestel leiden.
~ Installatie-, onderhouds- en
herstellingswerken mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die
door Miele erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde
installatie-, onderhouds- of
herstellingswerken kunnen er voor de
gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan
waarvoor Miele niet aansprakelijk kan
worden gesteld.
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
herstellingswerken moet het kookvlak
van het elektriciteitsnet losgekoppeld
zijn. Het toestel is pas stroomloos als
aan een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen in uw zekeringenkast
zijn uitgeschakeld.
– De schroefzekeringen in uw
zekeringenkast zijn helemaal uitgedraaid.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met stekker niet
aan de kabel maar aan de stekker
om het toestel los te koppelen van
het elektriciteitsnet.
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Als het kookvlak is uitgerust met een
communicatiemodule, moeten zowel
het kookvlak als de communicatiemodule van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn tijdens installatie-,
onderhouds- en herstellingswerken.
~ Laat u het kookvlak tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat
enkel gebeuren door een technicus die
door Miele erkend is. Anders is er bij
schade achteraf geen aanspraak meer
op garantie.
~ Defecte onderdelen mogen enkel
worden vervangen door originele
Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u
zeker dat ze ten volle voldoen aan de
eisen die Miele qua veiligheid stelt.
Veilig gebruik
~ Alleen voor personen met een pacemaker:
Hou ermee rekening dat er in de
onmiddellijke omgeving van het ingeschakelde kookvlak een elektromagnetisch veld ontstaat. Het is echter
onwaarschijnlijk dat de werking van uw
pacemaker hierdoor wordt beïnvloed.
Bij twijfel vraagt u de fabrikant van uw
pacemaker of uw arts om raad.
~ Hou magnetiseerbare voorwerpen,
zoals kredietkaarten, diskettes,
zakrekenmachines, uit de onmiddellijke
omgeving van het ingeschakelde kookvlak. De werking ervan zou kunnen worden beïnvloed.
~ Als de aansluitkabel beschadigd is,
moet een elektricien de kabel
vervangen door een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F
(PVC-isolatie). Deze kabel is verkrijgbaar bij Miele of via de Service After
Sales van Miele.
~ Het kookvlak wordt heet wanneer
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
geen stopcontactenblokken of
verlengkabels om het kookvlak aan te
sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder andere gevaar voor oververhitting.
~ Laat het kookvlak niet zonder toe-
~ Als het kookvlak defect is of als de
keramische plaat barsten of spleten
vertoont, mag u het kookvlak niet in gebruik nemen en dient u het toestel direct uit te schakelen. Ontkoppel het
toestel in dat geval van het elektriciteitsnet. Anders bestaat het risico dat u
elektrische schokken oploopt.
het in gebruik is en dat blijft het ook
nog enige tijd na het uitschakelen. Pas
zodra de streepjes voor resterende
warmte zijn uitgegaan, is er geen gevaar meer dat u zich eraan kunt verbranden.
zicht achter terwijl het in werking is!
Miele is niet verantwoordelijk voor de
schade die door het verwarmen van
leeg kookgerei kan optreden aan de
glaskeramiek.
Door oververhitting kunnen olie en vet
in brand vliegen en kan vervolgens het
toestel in brand vliegen.
~ Als heet vet of hete olie in brand
vliegt, probeer het vuur dan niet met
water te blussen! Doe het vuur stikken,
bijv. met een deken, een vochtige vaatdoek of iets in die aard.
15
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Bescherm uw handen telkens als u
met het hete kookvlak omgaat. Maak
gebruik van ovenwanten, pannenlappen of iets dergelijks. Zorg ervoor dat
dit textiel niet nat of vochtig is. Anders
wordt de warmte sterker overgedragen
en kunt u zich verbranden.
~ Flambeer nooit gerechten onder een
dampkap. De ventilator zuigt de vlammen aan zodat de dampkap in brand
kan vliegen.
~ Gebruik het kookvlak niet om er
voorwerpen op neer te leggen.
Leg vooral nooit messen, vorken, lepels
enz. of andere metalen voorwerpen op
het toestel. Als het toestel ingeschakeld
is, als u het toestel per ongeluk inschakelt of als het nog warm is van een bereiding, bestaat het risico dat metalen
voorwerpen verhitten. U kunt zich eraan
verbranden.
Afhankelijk van het materiaal, kunnen
voorwerpen die u op het toestel plaatst
ook smelten of in brand vliegen.
Natte deksels van kookgerei kunnen
zich vastzuigen.
Vergeet de kookzones na gebruik niet
uit te schakelen!
~ Dek het kookvlak nooit af met een
doek of folie. Wanneer u het toestel dan
per ongeluk inschakelt of wanneer het
kookvlak nog warm is, bestaat er
brandgevaar.
~ Gebruik geen kookgerei van kunststof of aluminiumfolie. Dat smelt bij hogere temperaturen. Er is dan ook
brandgevaar!
16
~ Verwarm geen gesloten recipiënten,
bijv. conservenblikjes, met dit toestel.
Door de resulterende overdruk kunnen
de recipiënten of blikjes uiteenspatten.
Er is dan risico op verbrandingen en
ander lichamelijk letsel!
~ Gebruik alleen kookpotten en pannen met een effen bodem. Als u potten
en pannen met een ruwe bodem gebruikt, kunnen er krassen op de keramische plaat optreden.
~ Verwarm nooit leeg kookgerei tenzij
de fabrikant van het kookgerei deze
toepassing uitdrukkelijk toelaat. Doordat het kookvlak via de inductie heel
snel heet wordt, kan de temperatuur ter
hoogte van de bodem van het kookgerei in een mum van tijd de
zelfontbrandingstemperatuur van oliën
of vetten bereiken.
~ Hou het kookvlak schoon. Zout, suiker of zandkorreltjes, bijv. van tijdens
het schoonmaken van groenten, kunnen krassen veroorzaken.
~ Zet in geen geval hete kookpotten of
pannen op het bedieningsveld. De
elektronische besturing die eronder zit,
kan schade oplopen.
~ Vermijd dat er voorwerpen of kookgerei op de keramische plaat vallen.
Zelfs lichte voorwerpen zoals
zoutvaatjes kunnen barsten of spleten
in de keramische plaat veroorzaken.
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Als er suiker, eten met suiker, kunststof of aluminiumfolie op een warm
kookvlak terechtkomt, moet u het toestel uitschakelen. Verwijder deze stoffen onmiddellijk grondig met een glaskrabber, terwijl de kookzone nog heet
is. Als u zou wachten tot het toestel is
afgekoeld, zou u het oppervlak beschadigen.
Let op dat u zich niet verbrandt!
Maak de kookzone verder schoon zodra ze afgekoeld is.
~ Wanneer u een elektrisch toestel,
bijv. een handmixer, gebruikt in de
buurt van het kookvlak, zorgt u ervoor
dat de aansluitkabel niet met het hete
kookvlak in contact komt. De isolatie
van de kabel kan beschadigd raken. Er
bestaat gevaar voor elektrische schokken!
~ Uw kookvlak is uitgerust met een
koelventilator. Als er zich een lade bevindt onder het ingebouwde toestel,
moet u ervoor zorgen dat er voldoende
afstand is tussen de inhoud van de
lade en de onderkant van het toestel
om zo een optimale ventilatie te
verzekeren. U mag geen scherpe of
kleine voorwerpen zoals papier in deze
lade bewaren. Die kunnen via de ventilatiespleten in de behuizing terechtkomen of erin worden gezogen. Op die
manier kan de ventilator of de koeling
beschadigd raken.
~ Als er onder het kookvlak een lade
is aangebracht, mag u daarin geen
licht ontvlambare vloeistoffen noch
brandbare voorwerpen zoals bijv.
spraybussen bewaren. Is die lade met
een bestekinzet uitgerust, dan dient die
vervaardigd te zijn van materiaal dat tegen hitte bestand is.
~ Metalen voorwerpen die in een lade
onder het kookvlak worden bewaard,
kunnen heet worden wanneer het toestel lang en intensief wordt gebruikt.
~ Zorg ervoor dat gerechten altijd voldoende worden verwarmd. Kiemen die
eventueel in de gerechten aanwezig
zijn, worden alleen gedood als de temperatuur waaraan ze worden blootgesteld hoog genoeg is en die lang genoeg wordt aangehouden.
~ Gebruik in geen geval twee pannen
of kookpotten tegelijk op één kook- of
braadzone.
~ Als het kookvlak is ingebouwd ach-
ter een meubeldeur, mag het alleen
worden gebruikt wanneer de meubeldeur is geopend.
De meubeldeur mag pas worden gesloten wanneer het toestel uitgeschakeld
is en de streepjes voor resterende
warmte verdwenen zijn.
~ Als het kookvlak boven een oven of
fornuis met pyrolysereiniging ingebouwd is, mag het tijdens de pyrolysereiniging niet worden gebruikt. De beveiliging tegen oververhitting van het
kookvlak zou in werking kunnen treden
(zie gelijknamige rubriek).
Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
17
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw
Miele-handelaar neemt de verpakking
terug.
Het afdanken van het apparaat
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
18
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
Vóór het eerste gebruik
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is
op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Technische
Dienst van Miele, typeplaatje" of "Typeplaatje".
Eerste reiniging
^ Verwijder eventuele beschermfolies en stickers.
^ Voor het eerste gebruik gaat u met een vochtige doek over
het toestel. Vervolgens wrijft u het droog.
Toestel in gebruik nemen
Enkel bij kookvlakken met facetrand (geslepen glazen
rand):
De eerste dagen na de inbouw kan er een kleine spleet
zichtbaar zijn tussen het kookvlak en het werkblad. Door
het gebruik wordt die wel kleiner. Ondanks deze spleet
blijft de elektrische veiligheid steeds gewaarborgd.
Wanneer het toestel voor het eerst wordt gebruikt, komt er
een geur vrij en ontstaat er eventueel damp. Bij het volgende
gebruik is de geur al wat minder merkbaar. Uiteindelijk verdwijnt ze helemaal.
De geur en damp die eventueel ontstaan wijzen niet op een
verkeerde aansluiting noch op een defect aan het toestel. Ze
zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
Hou er rekening met dat de opwarmtijd bij inductiekookvlakken erg veel korter is dan bij traditionele kookvlakken.
19
Inductie
Hoe werkt het?
Onder elke kookzone bevindt zich een inductiespoel. Als u
een kookzone inschakelt, genereert deze spoel een magneetveld waardoor de bodem van het kookgerei heet wordt. De
kookzone zelf wordt alleen indirect verwarmd door de stralingswarmte van het kookgerei.
Een inductiekookzone reageert alleen op kookgerei met een
magnetiseerbare bodem (zie rubriek "Kookgerei"). Andere
kookpotten/pannen worden niet heet.
Bij inductie wordt automatisch rekening gehouden met de
grootte van het gebruikte kookgerei. Het inductiesysteem
werkt alleen op het gedeelte dat door de bodem van het
kookgerei wordt bedekt.
De kookzone functioneert niet,
– als u ze probeert in te schakelen terwijl er geen kookgerei
of ongeschikt kookgerei (kookgerei met een niet-magnetiseerbare bodem) op de kookzone staat.
– als de bodemdiameter van het gebruikte kookgerei te klein
is.
– als u het kookgerei van een ingeschakelde kookzone
wegneemt.
In dat geval knipperen op het kookzonedisplay eerst afwisselend het symbool ß en de ingestelde vermogensstand. Vervolgens brandt alleen nog het symbool ß, maar nu continu in
plaats van knipperend.
20
Inductie
Als u binnen de 3 minuten geschikt kookgerei op de kookzone zet, verdwijnt het symbool ß en kunt u gewoon doorgaan.
Wordt er geen kookgerei of ongeschikt kookgerei op de kookzone gezet, dan wordt de kookzone of het kookvlak na
3 minuten automatisch uitgeschakeld.
Leg geen messen, vorken, lepels enz. of andere metalen
voorwerpen op het toestel. Als het toestel ingeschakeld is,
als u het toestel per ongeluk inschakelt of als het nog
warm is van een bereiding, bestaat het risico dat dergelijke voorwerpen verhitten. U kunt zich eraan verbranden.
Vergeet de kookzones na gebruik niet uit te schakelen.
21
Inductie
Geluiden
Bij gebruik van inductiekookzones kunnen in het kookgerei,
afhankelijk van het materiaal en de uitvoering van de bodem,
volgende geluiden ontstaan:
– Op een hoge vermogensstand kan het toestel een bromgeluid veroorzaken. Dit geluid neemt af of verdwijnt wanneer een lagere vermogensstand wordt ingesteld.
– Bij gebruik van kookgerei met een bodem die uit verschillende materialen bestaat (bijvoorbeeld een
sandwichbodem) kan een knetterend geluid optreden.
– Er kan een fluitend geluid ontstaan als de met elkaar verbonden kookzones (zie rubriek "Boosterfunctie") tegelijkertijd worden gebruikt en op de kookzones kookgerei staat
met een bodem die uit verschillende materialen bestaat
(bijv. een sandwichbodem).
– Vooral bij lage vermogensstanden kunnen bij elektronische
schakelingen klikgeluiden optreden.
Om de levensduur van de elektronische besturing te vergroten, is het toestel voorzien van een ventilator. Als u het toestel
intensief gebruikt, wordt de ventilator ingeschakeld en hoort u
een zoemend geluid. Ook nadat u het toestel hebt uitgeschakeld, kan de ventilator nog doorlopen.
22
Inductie
Kookgerei
Kookgerei uit de volgende materialen is geschikt:
– Roestvrij staal met magnetiseerbare bodem
– Geëmailleerd staal
– Gietijzer
Kookgerei uit de volgende materialen is niet geschikt:
– Roestvrij staal met niet-magnetiseerbare bodem
– Aluminium, koper
– Glas-/keramiek, aardewerk
Als u niet zeker bent of een kookpot of pan geschikt is voor
inductie, kunt u dit controleren door een magneet tegen de
bodem te houden. Als de magneet zich vasthecht, is het
kookgerei geschikt.
Hou ermee rekening dat de eigenschappen van de bodem
van het kookgerei het bereidingsresultaat kunnen beïnvloeden.
Om optimaal gebruik te maken van een kookzone moet u de
grootte van het kookgerei zo kiezen dat het kookgerei tussen
de binnenste en de buitenste markering van de kookzone
past. Als het kookgerei kleiner is dan de binnenste markering,
kan de inductie eventueel niet werken. De kookzone reageert
dan alsof er geen kookgerei geplaatst is.
Hou ermee rekening dat bij kookpotten en pannen vaak de
maximale of bovenste diameter wordt opgegeven. Wat telt, is
echter de meestal kleinere diameter van de bodem.
Plaats het kookgerei centraal op de kook- of braadzone.
Als het niet centraal op de kook- of braadzone staat, kan
de greep erg heet worden.
23
Bediening
Bedieningsprincipe
Het bedieningsveld van uw keramische kookvlak is voorzien
van elektronische sensortoetsen. Die reageren op het contact
met uw vingers.
Door met een vinger de gewenste sensortoetsen aan te raken, bedient u het kookvlak. Bij elke reactie van de sensortoetsen hoort u een geluidssignaal.
Om de vermogensstand van een kookzone of een tijd te kunnen instellen of wijzigen, moet de betreffende kookzone of de
timer ingeschakeld zijn.
Raak de sensortoets van de betreffende kookzone of de timer
aan om de kookzone of de timer in te schakelen. Wanneer u
de sensortoets aanraakt, begint het display van de betreffende kookzone of het timerdisplay te knipperen. Zolang het display knippert, is de kookzone of de timer ingeschakeld en
kunt u een vermogensstand of tijd instellen.
Uitzondering:
Als er slechts één kookzone in gebruik is, kan de vermogensstand worden gewijzigd zonder dat u eerst de sensortoets
van de betreffende kookzone hoeft aan te raken.
Hou het bedieningsveld altijd schoon. Leg er geen voorwerpen op. Anders reageren de sensortoetsen niet of activeert u onbedoeld functies. Ook is het mogelijk dat het
kookvlak dan automatisch wordt uitgeschakeld (zie rubriek
"Veiligheidsuitschakeling").
Zet in geen geval heet kookgerei op de sensortoetsen. De
elektronische besturing die eronder zit, kan daardoor
schade oplopen.
24
Bediening
Inschakelen
Schakel eerst het kookvlak in en daarna de gewenste kookzone.
Laat het toestel niet zonder toezicht achter terwijl het in
werking is!
Kookvlak inschakelen
^ Raak de sensortoets s aan.
Op de displays van alle kookzones verschijnt 0 en op het
timerdisplay verschijnt 00. Stelt u niets in, dan wordt het
kookvlak om veiligheidsredenen na enkele seconden weer
uitgeschakeld.
Kookzone inschakelen, vermogensstand instellen
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
De 0 op het display van de kookzone knippert.
^ Zolang de 0 knippert, kunt u een vermogensstand instellen
door de sensortoets - of + aan te raken.
Als u daarbij met - begint, kiest u koken met kookstartautomaat (zie rubriek "Kookstartautomaat"). Als u met + begint,
kiest u koken zonder kookstartautomaat.
De ingestelde vermogensstand knippert gedurende enkele
seconden en brandt dan continu.
Vermogensstand wijzigen
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
De vermogensstand knippert.
^ Stel de gewenste vermogensstand in door de sensortoets of + aan te raken.
25
Bediening
Tabel met vermogensstanden
In de fabriek zijn 9 vermogensstanden geprogrammeerd. Als u fijner afgestemde
vermogensstanden wenst, kunt u het aantal standen uitbreiden (zie rubriek "Programmering"). Bij de tussenstanden verschijnt een punt naast het getal.
Stand
Fabrieksinstelling
(9 vermogensstanden)
Warmhouden
Aantal uitgebreid
(17 vermogensstanden)
h
h
1-2
1 - 2.
Rijstpap of havermoutpap maken
2
2 - 2.
Kleine hoeveelheden vloeistof opwarmen
Rijst koken
3
3 - 3.
Groenten in blokken ontdooien
3
2. - 3
Graan gaar koken
3
2. - 3.
Vloeibare of halfvaste gerechten opwarmen
Omelet of spiegelei zonder korst bakken
Fruit blancheren
4
4 - 4.
Deegwaren gaar koken
4
4 - 5.
Groente of vis stoven
5
5
Diepvriesproducten ontdooien en opwarmen
5
5 - 5.
Grote hoeveelheden eten aan de kook brengen, bijv. eenpansgerechten
Gebonden saus of roomsaus maken, bijv. witte-wijnsaus
of sauce hollandaise
6
5. - 6
Spiegeleieren behoedzaam bakken (zonder dat het vet oververhit wordt)
6
5. - 6.
Vis, schnitzel en worst behoedzaam braden (zonder dat het
vet oververhit wordt)
7
6. - 7.
Pannenkoeken, flensjes bakken
7
6. -7
Stoofgerechten aanbraden/even laten braden
8
8 - 8.
Grote hoeveelheden water aan de kook brengen
Aankoken
9
9
Boter smelten
Gelatine oplossen
De gegevens zijn richtwaarden.
Het vermogen van de inductiespoel varieert afhankelijk van de grootte en het materiaal van de bodem
van het kookgerei. Daarom is het mogelijk dat u met uw kookgerei lichtjes andere vermogensstanden
moet gebruiken. Probeer zelf uit wat de optimale instellingen zijn voor uw kookgerei.
26
Bediening
Kookstartautomaat
Als de kookstartautomaat geactiveerd is, wordt de desbetreffende kookzone automatisch een bepaalde tijd op het hoogste vermogen verwarmd. Daarna wordt teruggeschakeld naar
de vermogensstand die u hebt ingesteld. Dit noemen we de
voortkookstand. De kookstarttijd hangt af van de ingestelde
voortkookstand (zie tabel).
Activeren
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
Het display van de kookzone knippert.
^ Raak de sensortoets - aan om de gewenste voortkookstand
in te stellen, bijv. 6.
Gedurende de kookstart brandt er een controlelampje (een
punt) rechts van de voortkookstand. Na afloop van de kookstart gaat dit lampje uit.
Hebt u het aantal vermogensstanden uitgebreid (zie rubriek "Programmering"), dan knipperen op het display afwisselend een A en de voortkookstand (tot het einde van de
kookstart).
Wordt tijdens de kookstart de voortkookstand gewijzigd,
dan wordt de kookstartautomaat gedeactiveerd.
Deactiveren
U kunt de kookstartautomaat gedurende de kookstarttijd uitschakelen.
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
De vermogensstand knippert.
^ Stel een andere vermogensstand in.
27
Bediening
Voortkookstand*
Kookstarttijd (duur)
in minuten en seconden (ca.)
1
0 : 15
1.
0 : 15
2
0 : 15
2.
0 : 15
3
0 : 25
3.
0 : 25
4
0 : 50
4.
0 : 50
5
2 : 00
5.
5 : 50
6
5 : 50
6.
2 : 50
7
2 : 50
7.
2 : 50
8
2 : 50
8.
2 : 50
9
-
* De voortkookstanden met een punt zijn alleen beschikbaar
als u het aantal vermogensstanden hebt uitgebreid (zie rubriek "Programmering").
28
Bediening
Boosterfunctie
De kookzones hebben een boosterfunctie of een
Twinboosterfunctie (zie rubriek "Beschrijving van het toestel").
Met de boosterfunctie kan een hoger vermogen worden geleverd om snel grote hoeveelheden te kunnen verwarmen (bijv.
grote hoeveelheden water voor het koken van pasta). Als
deze functie ingeschakeld is, werken de kookzones gedurende 15 minuten met een extra hoog vermogen.
Er kunnen maximaal twee boosterfuncties tegelijk worden gebruikt: u kunt tegelijkertijd die voor een kookzone links en die
voor een kookzone rechts gebruiken.
Als de boosterfunctie wordt ingeschakeld wanneer
– er geen vermogensstand is ingesteld, wordt na afloop van
de boostertijd of bij voortijdig uitschakelen automatisch
naar vermogensstand 9 teruggeschakeld.
– er wel een vermogensstand is ingesteld, wordt na afloop
van de boostertijd of bij voortijdig uitschakelen automatisch naar de eerder ingestelde vermogensstand teruggeschakeld.
Neemt u tijdens de boostertijd het kookgerei weg, dan wordt
de boosterfunctie onderbroken. De functie wordt weer geactiveerd als u het kookgerei binnen de 3 minuten terugzet op de
kookzone.
Om het vermogen voor de boosterfuncties te kunnen leveren,
moet het systeem gedurende de boostertijd aan een andere
kookzone een deel van het vermogen onttrekken. Daarom zijn
telkens twee kookzones zoals aangegeven met elkaar verbonden (gekoppeld).
Voorbeeld:
29
Bediening
Als u de boosterfunctie of stand 1 van de Twinboosterfunctie
inschakelt, gebeurt het volgende met de kookzone die verbonden is met de desbetreffende kookzone:
– als de kookstartautomaat is geactiveerd, wordt deze gedeactiveerd.
– als voor de kookzone die verbonden is met de desbetreffende kookzone vermogensstand 9 is ingesteld, wordt de
vermogensstand verlaagd.
Als u stand 2 van de Twinboosterfunctie inschakelt, wordt de
kookzone die verbonden is met de desbetreffende kookzone
uitgeschakeld.
30
Bediening
Boosterfunctie inschakelen
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
^ Stel eventueel een vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets B I/II aan.
Het controlelampje voor de boosterfunctie licht op en op het
display van de kookzone begint h te knipperen.
Na enkele seconden brandt h continu en gaat het controlelampje uit.
Twinboosterfunctie inschakelen
Stand 1
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
^ Stel eventueel een vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets B I/II aan.
Het controlelampje voor de boosterfunctie licht op en op het
display van de kookzone knippert f. Na enkele seconden
brandt f continu en gaat het controlelampje uit.
Stand 2
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
^ Stel eventueel een vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets B I/II 2 keer aan.
Het controlelampje voor de boosterfunctie licht op en op het
display van de kookzone knippert h. Na enkele seconden
brandt h continu en gaat het controlelampje uit.
Boosterfunctie / Twinboosterfunctie uitschakelen
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
^ Raak de sensortoets B I/II zo vaak aan totdat het controlelampje voor de boosterfunctie uitgaat en op het display van
de kookzone de ingestelde vermogensstand wordt weergegeven.
of
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
^ Stel een andere vermogensstand in.
31
Bediening
Warmhoudfunctie
Alle kookzones zijn voorzien van een warmhoudfunctie. De
functie "h" bevindt zich tussen de vermogensstanden "0" en
"1".
Als de warmhoudfunctie is ingesteld, wordt de kookzone na
maximaal 2 uur werking uitgeschakeld.
De warmhoudfunctie dient om gerechten direct na de bereiding warm te houden, wanneer ze dus nog warm zijn.
Deze is niet geschikt om koude gerechten op te warmen!
Tips
– Hou gerechten uitsluitend in het kookgerei (kookpot/pan)
warm. Dek het kookgerei af met een deksel.
– Tijdens het warmhouden moeten de gerechten niet worden
omgeroerd.
– Hou ermee rekening dat er voedingsstoffen verloren gaan
tijdens het bereiden van voedingsmiddelen en dat dit proces wordt voortgezet tijdens het warmhouden. Hoe langer
de voedingsmiddelen worden warmgehouden, hoe meer
voedingsstoffen er verloren gaan. Hou de warmhoudtijd zo
kort mogelijk.
32
Bediening
Uitschakelen / weergave van de resterende warmte
Kookzone uitschakelen
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone 2 keer
aan.
Op het kookzonedisplay knippert gedurende enkele seconden een 0. Is de kookzone nog heet, dan wordt kort daarna
via streepjes de resterende warmte weergegeven.
Kookvlak uitschakelen
^ Raak de sensortoets s aan.
Nu zijn alle kookzones uitgeschakeld. Op de displays van de
kookzones die nog te heet zijn om aan te raken, wordt de resterende warmte via streepjes weergegeven.
Weergave van de resterende warmte
De streepjes die de resterende warmte weergeven, verdwijnen één voor één naarmate de kookzones afkoelen. Het
laatste streepje dooft pas zodra u de kookzones zonder enig
risico kunt aanraken.
Raak de kookzones niet aan zolang de streepjes voor de
resterende warmte branden. Leg op de kookzones ook
geen voorwerpen die geen hitte kunnen verdragen.
Gevaar voor brandwonden en brand!
33
Tips om energie te besparen
– Kook bij voorkeur met een deksel op de kookpot of pan. Zo
vermijdt u dat er nodeloos warmte ontsnapt.
Zonder deksel
Met deksel
– Gebruik voor kleine hoeveelheden een kleine kookpot.
Voor het verwarmen van een kleine kookpot is minder
energie nodig dan voor het verwarmen van een grotere,
nauwelijks gevulde kookpot.
– Gebruik weinig water bij het bereiden.
– Stel na de kookstart of het aanbraden een lagere vermogensstand in.
– U kunt de bereidingstijd aanzienlijk verkorten door een
snelkookpan/snelkookpot te gebruiken.
34
Timer
Als u de timer wilt gebruiken moet het kookvlak ingeschakeld
zijn.
U kunt de timer op twee manieren gebruiken:
- als kookwekker
- voor het automatisch uitschakelen van een kookzone.
U kunt een tijd instellen tussen 1 minuut (01) en 91/2 uren
(9.^). Bij een tijd van meer dan 99 minuten (99) wordt de tijd
in stappen van een half uur ingesteld. De halve uren worden
via een punt naast het cijfer weergegeven.
Met de sensortoets - verlaagt u de tijd tot een waarde tussen
9.^ en 00. Met de sensortoets + verhoogt u de tijd tot een
waarde tussen 00 en 9.^. Bij 2 uur en 99 minuten worden het
instellen stopgezet. Om het instellen verder te zetten, laat u
de sensortoets even los en raakt u ze vervolgens opnieuw
aan.
Na afloop van de ingestelde tijd verschijnt gedurende enkele
seconden 00 op het timerdisplay. Tegelijk weerklinkt er enkele seconden een geluidssignaal. Als u het geluidssignaal
eerder wilt uitzetten, raakt u de sensortoets m aan.
Kookwekker
Kookwekkertijd instellen
^ Raak de sensortoets m aan.
Op het timerdisplay knippert 00 en het controlelampje van de
kookwekker knippert.
^ Raak de sensortoets - of + aan tot de gewenste tijd wordt
weergegeven, bijv. 15 minuten.
De ingestelde tijd wordt in stappen van een minuut afgeteld.
Op het timerdisplay ziet u de resterende tijd.
Kookwekkertijd wijzigen
^ Raak de sensortoets m aan.
^ Stel de gewenste tijd in door de sensortoets - of + aan te
raken.
Kookwekkertijd wissen
^ Raak de sensortoets m aan.
^ Raak tegelijkertijd de sensortoetsen - en + aan.
35
Timer
Kookzone automatisch uitschakelen
U kunt een tijd instellen waarna een kookzone automatisch
moet worden uitgeschakeld.
De functie "automatisch uitschakelen" kan voor alle
kookzones tegelijk worden geprogrammeerd.
Als de geprogrammeerde tijd langer is dan de maximaal
toegelaten gebruiksduur, wordt de kookzone na afloop van
de tijd van de veiligheidsuitschakeling (zie gelijknamige rubriek) uitgeschakeld.
^ Stel voor de betreffende kookzone een vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets m aan.
Op het timerdisplay knippert 00 en het controlelampje van de
kookwekker knippert.
^ Raak opnieuw de sensortoets m aan.
Op het timerdisplay gaat het controlelampje van de kookwekker uit en knippert het controlelampje van de betreffende
kookzone.
^ Als er meerdere kookzones ingeschakeld zijn, raakt u de
sensortoets m zo vaak aan tot op het timerdisplay het controlelampje van de gewenste kookzone knippert (op de onderstaande afbeelding knippert het controlelampje van de
kookzone rechts achteraan).
De controlelampjes van de ingeschakelde kookzones verschijnen in wijzerzin, te beginnen vanaf links vooraan.
^ Raak de sensortoets - of + aan tot de gewenste tijd wordt
weergegeven, bijv. 15 minuten.
De ingestelde tijd wordt in stappen van een minuut afgeteld.
Op het timerdisplay ziet u de resterende tijd.
Als u ook een andere kookzone automatisch wilt laten uitschakelen, gaat u te werk zoals reeds beschreven.
36
Timer
Als meerdere uitschakeltijden geprogrammeerd zijn, wordt
de kortste resterende tijd weergegeven. Op het timerdisplay
knippert het controlelampje van de betreffende kookzone. De
andere controlelampjes branden continu. Wilt u de resterende tijden weergeven die op de achtergrond aflopen, raak dan
de sensortoets m zo vaak aan totdat op het timerdisplay het
gewenste controlelampje knippert.
Uitschakeltijd wijzigen
^ Raak de sensortoets m aan tot op het timerdisplay het controlelampje van de betreffende kookzone knippert.
^ Stel de gewenste tijd in door de sensortoets - of + aan te
raken.
Combinatiegebruik
U kunt de functies "kookwekker" en "automatisch uitschakelen" tegelijk gebruiken.
Ga als volgt te werk als u een of meer uitschakeltijden hebt
geprogrammeerd en ook de kookwekker wilt instellen:
Raak de sensortoets m zo vaak aan totdat het controlelampje
van de kookwekker knippert.
Ga als volgt te werk als u de kookwekker hebt ingesteld en
ook een of meer uitschakeltijden wilt programmeren:
Raak de sensortoets m zo vaak aan tot op het timerdisplay
het controlelampje van de betreffende kookzone knippert.
Kort na het invoeren van de laatste waarde schakelt het
timerdisplay over naar de weergave van de kortste resterende tijd.
Wilt u de resterende tijden weergeven die op de achtergrond
aflopen, raak dan de sensortoets m zo vaak aan totdat op
het timerdisplay het gewenste controlelampje knippert.
U kunt in wijzerzin de tijden voor alle ingeschakelde kookzones en de kookwekkertijd weergeven, te beginnen vanaf de
kortste resterende tijd.
37
Veiligheidsvoorzieningen
Vergrendeling / inschakelblokkering
Om te vermijden dat iemand het kookvlak en de kookzones
per ongeluk inschakelt of instellingen wijzigt, is uw toestel uitgerust met een vergrendeling en een inschakelblokkering.
De vergrendeling kan worden geactiveerd als het kookvlak
is ingeschakeld. Als de vergrendeling geactiveerd is, kan het
kookvlak alleen nog beperkt worden bediend:
– De vermogensstanden van de kookzones en de instellingen van de timer kunnen niet worden gewijzigd.
– De kookzones, het kookvlak en de timer kunnen wel worden uitgeschakeld, maar daarna niet weer worden ingeschakeld.
De inschakelblokkering kan worden geactiveerd als het
kookvlak is uitgeschakeld. Als de inschakelblokkering geactiveerd is, kan het toestel niet worden ingeschakeld en kan de
timer niet worden bediend.
Het toestel is zo geprogrammeerd dat de inschakelblokkering
handmatig moet worden geactiveerd.
In de programmeermodus kunt u instellen dat de inschakelblokkering 5 minuten na het uitschakelen van het kookvlak
automatisch wordt geactiveerd als het toestel niet handmatig
wordt vergrendeld (zie rubriek "Programmering").
Als een niet-toegelaten sensortoets wordt aangeraakt terwijl
de vergrendeling of de inschakelblokkering geactiveerd is,
wordt ca. 3 seconden een L weergegeven in het kookzonedisplay links vooraan en een C in het kookzonedisplay rechts
vooraan.
Hou ermee rekening dat de vergrendeling en de inschakelblokkering worden gedeactiveerd bij een stroomonderbreking.
38
Veiligheidsvoorzieningen
Activeren
^ Raak tegelijkertijd de sensortoetsen - en + aan totdat een
lang geluidssignaal weerklinkt.
Deactiveren
^ Raak tegelijkertijd de sensortoetsen - en + aan totdat een
geluidssignaal weerklinkt.
39
Veiligheidsvoorzieningen
Veiligheidsuitschakeling
Als een kookzone te lang aanstaat
Blijft een kookzone ongewoon lang (zie tabel) op dezelfde
vermogensstand in werking, dan wordt die kookzone automatisch uitgeschakeld. De streepjes voor de resterende warmte
worden weergegeven.
Wenst u de kookzone opnieuw te gebruiken, schakel ze dan
op de gebruikelijke manier weer in.
Vermogensstand*
Maximale gebruiksduur in uren
h
2
1 / 1.
10
2 / 2.
5
3 / 3.
5
4 / 4.
4
5 / 5.
3
6 / 6.
2
7 / 7.
2
8 / 8.
2
9
1
* De vermogensstanden met een punt zijn alleen beschikbaar als u het aantal vermogensstanden hebt uitgebreid
(zie rubriek "Programmering").
Als de sensortoetsen bedekt zijn
Het kookvlak wordt automatisch uitgeschakeld als een of
meer sensortoetsen langer dan ca. 13 seconden bedekt zijn,
bijvoorbeeld als u uw hand erop legt, een gerecht overkookt
of als er voorwerpen op liggen.
Op de displays van alle kookzones knippert F. Tegelijkertijd
weerklinkt gedurende maximaal 10 minuten om de 30 seconden een geluidssignaal.
^ Reinig het bedieningsveld of verwijder de voorwerpen.
Het geluidssignaal gaat uit en de F verdwijnt. U kunt het
kookvlak weer gebruiken.
40
Veiligheidsvoorzieningen
Beveiliging tegen oververhitting
Inductiespoelen / koellichamen
Alle inductiespoelen en koellichamen van de elektronische
besturing zijn voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Voordat de inductiespoelen of de koellichamen oververhit raken, zorgt de beveiliging tegen oververhitting voor een
van de volgende reacties:
Inductiespoelen
– Een ingeschakelde boosterfunctie wordt geannuleerd.
– De ingestelde vermogensstand wordt verlaagd.
– De kookzone wordt automatisch uitgeschakeld.
De foutmelding "FE44" wordt weergegeven.
Zodra de foutmelding is verdwenen, kunt u de kookzone weer
gewoon gebruiken.
Koellichamen
– Een ingeschakelde boosterfunctie wordt geannuleerd.
– De ingestelde vermogensstand wordt verlaagd.
– De kookzones worden automatisch uitgeschakeld.
Zodra het koellichaam voldoende afgekoeld is, kunt u de
desbetreffende kookzones weer gewoon gebruiken.
De beveiliging tegen oververhitting reageert wanneer
– er leeg kookgerei wordt verwarmd.
– er vet of olie op een hoge vermogensstand wordt verwarmd.
– de onderzijde van het toestel onvoldoende wordt geventileerd.
– een hete kookzone na een stroomonderbreking weer wordt
ingeschakeld.
Als na het verhelpen van de oorzaken de beveiliging tegen
oververhitting opnieuw reageert, dient u contact op te nemen
met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
41
Veiligheidsvoorzieningen
Bedieningsveld
De elektronische besturing van het bedieningsveld is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. Hierdoor wordt
het kookvlak automatisch uitgeschakeld voordat de elektronische besturing oververhit raakt.
De foutmelding FE37 wordt weergegeven.
Zodra de elektronische besturing voldoende afgekoeld is,
verdwijnt de foutmelding en kan het kookvlak weer worden
gebruikt.
De beveiliging tegen oververhitting kan reageren wanneer
meerdere kookzones lang aan één stuk door op een hoge
vermogensstand worden gebruikt.
42
Reiniging en onderhoud
,Gebruik in geen geval een stoomreiniger om het toestel te reinigen. De stoom kan op stroomvoerende onderdelen terechtkomen en een kortsluiting veroorzaken.
Reinig het hele toestel na elk gebruik. Laat het toestel eerst
afkoelen.
Wrijf het toestel na elke vochtige reiniging droog. Zo voorkomt u kalkafzetting.
Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen
de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:
– handafwasmiddel,
– reinigingsmiddelen die soda, alkali, ammoniak, zuur of
chloor bevatten,
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
– vlek- en roestverwijderaars,
– schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder,
schuurmelk, poetsstenen,
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– grill- en ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde borstels en sponsjes (bijv. schuursponsjes), of gebruikte sponsjes die nog resten van een schuurmiddel bevatten,
– speciale "wondersponsen",
– scherpe voorwerpen
(om te vermijden dat de dichtingen tussen de glaskeramiek en de randlijst of tussen de randlijst en het werkblad
beschadigd raken).
43
Reiniging en onderhoud
Gebruik geen handafwasmiddel bij het reinigen. Als u reinigt met een handafwasmiddel, kunt u niet al het vuil en
alle resten verwijderen. Bovendien vormt er zich een
onzichtbare film, die ervoor zorgt dat er verkleuringen ontstaan op de glaskeramiek. U kunt deze verkleuringen niet
meer verwijderen.
Reinig het kookvlak regelmatig met een speciaal reinigingsmiddel voor glaskeramiek.
Verwijder al het grove vuil met een vochtige doek. Aangekoekt vuil schraapt u weg met een glaskrabber.
Maak het kookvlak daarna grondig schoon met het speciale
reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal van
Miele (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren") of
een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten dat in de
handel verkrijgbaar is. Gebruik daartoe wat keukenrolpapier
of een schone doek. Breng het reinigingsmiddel niet op een
warm kookvlak aan. Hierdoor kunnen er vlekken ontstaan.
Hou rekening met de aanwijzingen van de fabrikant van het
reinigingsmiddel.
Vervolgens gaat u met een vochtige doek over het kookvlak.
Tot slot wrijft u het kookvlak droog. Zorg ervoor dat u alle reinigingsmiddelresten verwijdert. Bij volgende bereidingen
zouden eventuele resten zich inbranden en de glaskeramiek
beschadigen.
Vlekken door kalkresten, water en aluminiumresten
(metaalachtige, glinsterende vlekken) kunt u met het reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal verwijderen.
Is er suiker, kunststof of aluminiumfolie op het hete kookvlak terechtgekomen? Schakel het toestel uit. Verwijder de
resten onmiddellijk grondig met een glaskrabber, terwijl de
kookzone nog heet is. Let op dat u zich niet verbrandt!
Maak de kookzone verder schoon zodra ze afgekoeld is, zoals eerder beschreven.
44
Extra functies
Reset
Uw toestel is uitgerust met een reset-functie. Met deze functie
kunnen alle fabrieksinstellingen worden hersteld.
Toestel resetten
^ Schakel het kookvlak in.
^ Raak de sensortoets van de kookzone links vooraan en de
sensortoets van de kookzone rechts vooraan tegelijkertijd
aan en laat uw vingers er ca. 10 seconden op rusten.
Het uitvoeren van de reset duurt ca. 1 minuut. De reset is voltooid wanneer het controlelampje voor de boosterfunctie kort
aangaat.
Schakel het kookvlak weer in. U mag het pas weer inschakelen nadat de reset is voltooid.
45
Extra functies
Programmering
U kunt de programmering van uw toestel wijzigen (zie tabel).
U kunt verscheidene instellingen na elkaar wijzigen.
Nadat u het toestel in de programmeermodus hebt gezet, ziet
u op de displays van de kookzones P (programma), S (status)
en cijfers. Hiermee wordt de huidige instelling van de programmering weergegeven. Wanneer de programmeermodus
wordt verlaten, wordt het toestel automatisch opnieuw ingesteld. Dit proces is voltooid wanneer het controlelampje voor
de boosterfunctie kort aangaat.
Schakel het kookvlak weer in. U mag het pas weer inschakelen nadat het automatisch opnieuw instellen van het toestel is voltooid.
Toestel in de programmeermodus zetten
^ Zorg ervoor dat het kookvlak is uitgeschakeld. Raak tegelijkertijd de sensortoetsen s en B I/II aan en hou uw vingers erop totdat het desbetreffende controlelampje
knippert.
Programma instellen, status instellen
^ Kookvlakken met 4 of meer kookzones
Raak de sensortoets van de kookzone links vooraan aan.
^ Kookvlakken met 3 kookzones
Raak de sensortoets van de kookzone links aan.
^ Stel het gewenste programma in door de sensortoets + of aan te raken.
^ Raak de sensortoets van de kookzone rechts vooraan
aan.
^ Stel de gewenste status in door de sensortoets + of - aan
te raken (zie tabel).
Instellingen opslaan
^ Raak de sensortoets s aan totdat de displays worden uitgeschakeld.
Instellingen niet opslaan
^ Raak de sensortoets B I/II aan totdat de displays worden
uitgeschakeld.
46
Extra functies
Programma*
P
P
P
P
P
*
0
2
3
4
5
Status** Instelling
Demo-modus en fabrieks- S
instellingen
0
Demo-modus aan
(wanneer het kookvlak wordt ingeschakeld, wordt enkele seconden het volgende weergegeven:
"d" op het display van de kookzone links vooraan en "E" op het display van de kookzone rechts
vooraan)
S
1
Demo-modus uit
S
9
Herstellen van de
fabrieksinstellingen
Aantal vermogensstanden S
0
9 vermogensstanden
(1, 2, 3 ... tot 9)
S
1
17 vermogensstanden
(1, 1., 2, 2., 3 ... tot 9)
Let op!
De kookstartautomaat is nu te
herkennen aan een A die afwisselend met de voortkookstand verschijnt.
Geluidssignaal als er geen S
kookgerei is geplaatst of
S
kookgerei dat niet geS
schikt is voor inductie
S
0
Uit
1
Zacht
2
Halfluid
3
Luid
Geluidssignaal bij het aan- S
raken van de sensortoet- S
sen
S
0
Uit
1
Zacht
2
Halfluid
S
3
Luid
S
0
Uit
S
1
Zacht, 10 seconden
S
2
Halfluid, 10 seconden
S
3
Luid, 10 seconden
Geluidssignaal van de timer
Programma's die niet in de tabel zijn vermeld, kunt u niet instellen.
** De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt.
47
Extra functies
Programma*
P
P
P
*
7 Inschakelblokkering
Status** Instelling
S
0
Alleen handmatige activering van
de inschakelblokkering
S
1
Handmatige en automatische activering van de inschakelblokkering
5. Geluidssignaal als er iets
op de sensortoetsen ligt
S
0
Uit
S
1
Aan
6. Reactiesnelheid van de
sensortoetsen
S
0
Langzaam
S
1
Normaal
S
2
Snel
Programma's die niet in de tabel zijn vermeld, kunt u niet instellen.
** De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt.
48
Storingen verhelpen
De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u
zelf oplossen. Doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele, bespaart u tijd en kosten!
Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken van een probleem te
vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet:
,Herstellingen aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet
te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het kookvlak of de kookDe zekering is gesprongen.
zones kunnen niet worden
ingeschakeld.
Er kan sprake zijn van een technische storing.
Schakel de zekering in (min. zekering: zie typeplaatje).
De eerste keren dat u het
kookvlak gebruikt, komen
er geur en damp vrij.
Bij het volgende gebruik is de
geur al wat minder merkbaar. Uiteindelijk verdwijnt ze helemaal.
Op het display van een
kookzone brandt het symbool ß.
Ontkoppel het toestel ca. 1 minuut
van het elektriciteitsnet. Ga hiertoe
als volgt te werk:
- schakel de desbetreffende
zekering uit of draai de
desbetreffende smeltzekering
volledig uit
of
- schakel de aardlekschakelaar
(verliesstroomschakelaar) uit.
Schakel daarna alles weer in. Kunt
u het toestel nog niet gebruiken,
neem dan contact op met een
elektricien of met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Er bevindt zich geen kookgerei op Gebruik geschikt kookgerei (zie
rubriek "Kookgerei").
de kookzone of het kookgerei op
de kookzone is niet geschikt.
49
Storingen verhelpen
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Wanneer het kookvlak wordt ingeschakeld, wordt enkele seconden
het volgende weergegeven: "L" op
het display van de kookzone links
vooraan en "C" op het display van
de kookzone rechts vooraan.
De inschakelblokkering is geactiveerd.
Deactiveer de inschakelblokkering (zie rubriek
"Vergrendeling / inschakelblokkering").
Wanneer het kookvlak wordt ingeschakeld, wordt enkele seconden
het volgende weergegeven: "d" op
het display van de kookzone links
vooraan en "E" op het display van
de kookzone rechts vooraan.
De kookzones worden niet warm.
Het toestel bevindt zich in de
demo-modus.
Deactiveer de
demo-modus (zie rubriek
"Programmering").
Een van de kookzones of het hele
toestel wordt automatisch uitgeschakeld.
Een van de kookzones is ongewoon lang in werking.
U kunt de kookzone weer
inschakelen (zie rubriek
"Veiligheidsuitschakeling").
De beveiliging tegen oververhitting heeft gereageerd.
Zie rubriek "Beveiliging
tegen oververhitting".
De kookzone werkt niet zoals u gewend bent op de ingestelde vermogensstand.
De beveiliging tegen oververhitting heeft gereageerd.
Zie rubriek "Beveiliging
tegen oververhitting".
De vermogensstand 9 wordt automatisch verlaagd wanneer u voor
de kook- of braadzone die verbonden is met de desbetreffende kookzone, ook de vermogensstand 9 instelt.
Wanneer vermogensstand 9 gelijktijdig wordt gebruikt voor kookzones die met elkaar zijn verbonden, wordt het maximale beschikbare vermogen overschreden.
Het toestel wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld en op de displays van alle kookzones verschijnt
een F.
Een of meerdere sensortoetsen
zijn bedekt, bijv. doordat uw hand
erop ligt, een gerecht overkookt
of er voorwerpen op liggen.
De kookstartautomaat is ingeschakeld maar de inhoud van het kookgerei begint niet te koken.
Er worden grote hoeveelheden le- Kook met de hoogste
vensmiddelen verwarmd.
vermogensstand en stel
daarna handmatig een
lagere vermogensstand
in.
De boosterfunctie wordt vanzelf te
vroeg uitgeschakeld.
Het kookgerei geleidt de warmte
slecht.
De ventilator blijft draaien tot het
De koelventilator blijft nog even
doordraaien nadat het toestel uitge- toestel afgekoeld is, en schakelt
dan automatisch uit.
schakeld is.
50
Reinig het bedieningsveld of verwijder de voorwerpen (zie rubriek "Veiligheidsuitschakeling").
Storingen verhelpen
Probleem
Oorzaak
De sensortoetsen re- De gevoeligheid van de sensortoetsen is gewijzigd.
ageren te gevoelig
of reageren niet.
Het volgende wordt
weergegeven: F op
het display van de
kookzone links achteraan, E op het display van de kookzone rechts achteraan
en cijfers op de displays van de kookzones vooraan.
Links
Rechts
9
0
9
1
9
2
9
3
3
7
4
4
4
7
4
8
Alle andere
foutmeldingen
Oplossing
Zorg er eerst voor dat er geen direct
licht (zonlicht of kunstlicht) op het
kookvlak valt en dat de omgeving
van het kookvlak niet te donker is.
Zorg ervoor dat het kookvlak en de
sensortoetsen niet bedekt zijn. Neem
kookgerei weg en verwijder eventuele restjes van het kookvlak.
Ontkoppel het toestel ca. 1 minuut
van het elektriciteitsnet.
Als het probleem zich daarna nog
steeds voordoet, neemt u contact op
met de dienst Herstellingen aan huis
van Miele.
Er heeft zich een storing voorgedaan
na een reset of na een stroomonderbreking. Als de displays niet na
5 minuten automatisch worden uitgeschakeld, gaat u te werk zoals hiernaast beschreven.
De beveiliging tegen oververhitting
heeft gereageerd.
Zodra de foutmelding verdwenen is,
kunt u het kookvlak weer gebruiken
(zie rubriek "Beveiliging tegen oververhitting").
De ventilator is geblokkeerd of defect. Controleer of de ventilator geblokkeerd is door een voorwerp, bijv. een
vork. Zo ja, verwijder het voorwerp.
Als de foutmelding opnieuw wordt
weergegeven, neem dan contact op
met de dienst Herstellingen aan huis
van Miele.
Er heeft zich een storing voorgedaan
in de elektronische besturing.
Ontkoppel het toestel ca. 1 minuut
van het elektriciteitsnet.
Als het probleem nog niet verholpen
is nadat u het toestel weer op het
elektriciteitsnet hebt aangesloten,
neemt u contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van Miele.
51
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Miele biedt een uitgebreid gamma van Miele-toebehoren dat
geschikt is voor uw toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
reinigings- en onderhoudsproducten.
U kunt deze producten zeer gemakkelijk bestellen in de Miele
Online Shop:
U kunt deze producten ook verkrijgen via de Service After
Sales van Miele (zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
Kook-/braadgerei
Miele biedt een uitgebreid gamma van kook- en braadgerei.
Dit is perfect afgestemd op de Miele-toestellen qua eigenschappen en afmetingen.
Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke producten
vindt u op de website van Miele.
Kookpotten in verschillende formaten
Sauteerpan met deksel
Pan met een antiaanbaklaag
Wokpan
Braadpannen
Onderhoudsproducten
Reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal
250 ml
Hiermee verwijdert u hardnekkig vuil, kalkvlekken en
aluminiumresten (metaalachtige, glinsterende vlekken).
Microvezeldoek
Hiermee verwijdert u vingerafdrukken en normaal vuil.
52
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Dit toestel mag u alleen door een
erkend(e)
- vakman/vakvrouw laten inbouwen
- installateur die op de hoogte is van
elektriciteitsaansluitingen laten
aansluiten.
Om schade aan het toestel te vermijden, mag u het pas inbouwen nadat de wandkasten en de dampkap
gemonteerd zijn.
~ Zorg ervoor dat de aansluitkabel
van het kookvlak na de inbouw niet in
aanraking komt met de bodemplaat en
ook niet mechanisch belast wordt.
~ Neem de veiligheidsafstanden op
de volgende pagina's strikt in acht.
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loskomen of vervormen.
Ook de wandafdichtstrips moeten hittebestendig zijn.
~ Dit kookvlak mag niet op niet-vaste
plaatsen (bijv. op een schip) worden
gebruikt.
~ Het kookvlak mag niet worden ingebouwd boven koeltoestellen, afwasautomaten, wasautomaten en droogautomaten.
~ Dit kookvlak mag niet boven een
oven of fornuis zonder ventilator worden ingebouwd die voor de koeling van
het betreffende toestel dient.
53
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand boven het toestel
Hou tussen het toestel en een wasemkap erboven de veiligheidsafstand aan
die door de fabrikant van de wasemkap
wordt opgegeven.
Is er door de fabrikant van de wasemkap geen afstand vermeld of zijn er
licht ontvlambare materialen (bijv. een
rekje) boven het toestel geïnstalleerd,
dan dient de veiligheidsafstand minstens 760 mm te bedragen.
Bij inbouw van verschillende toestellen
(bijv. een wokbrander en een elektrisch
kookvlak) naast elkaar onder een wasemkap, neemt u de grootste afstand
die vermeld is in de gebruiksaanwijzing
en montagehandleiding.
54
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand naast en achter
het toestel
Het toestel mag slechts aan één zijkant
(rechts of links) en aan de achterkant
grenzen aan meubels of wanden die
hoger zijn dan het toestel zelf (zie de
afbeeldingen).
a Achter het toestel: minstens 50 mm
tussen de uitsparing in het werkblad
en de achterkant van het werkblad.
Niet toegestaan!
b Rechts van het toestel: minstens
50 mm tussen de uitsparing in het
werkblad en een ernaast geplaatst
meubel (bijv. een hoge kast) of een
muur.
c Links van het toestel: minstens
50 mm tussen de uitsparing in het
werkblad en een ernaast geplaatst
meubel (bijv. een hoge kast) of een
muur.
Aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
55
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand onder het toestel
Tussenbodem
Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren dient tussen de onderkant van het toestel en een oven,
een tussenbodem of een lade een minimale veiligheidsafstand in acht te worden genomen.
Er hoeft geen tussenbodem onder het
kookvlak te worden ingebouwd, maar
dit mag.
De minimale veiligheidsafstand tussen
de onderkant van het kookvlak en
– de bovenkant van een oven moet
15 mm bedragen.
– de bovenkant van een tussenbodem
moet 15 mm bedragen.
– de bodem van een lade moet 75 mm
bedragen.
56
Voor het installeren van de aansluitkabel is achteraan een spleet van 10 mm
vereist.
Voor optimale ventilatie bevelen wij een
spleet van 20 mm aan.
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand bij een beklede nis
Als de nis bekleed is, moet een minimumafstand in acht worden genomen tussen
de uitsparing in het werkblad en de bekleding. Hoge temperaturen kunnen immers het bekledingsmateriaal vervormen of beschadigen.
Als de bekleding vervaardigd is uit brandbaar materiaal (bijv. hout) moet de afstand e tussen de uitsparing in het werkblad en de nisbekleding ten minste
50 mm bedragen.
Als de bekleding vervaardigd is uit niet-brandbaar materiaal (bijv. metaal, natuursteen of keramische tegels) moet de afstand e tussen de uitsparing in het
werkblad en de nisbekleding ten minste 50 mm min de dikte van de bekleding bedragen.
Voorbeeld: de dikte van de nisbekleding bedraagt 15 mm
50 mm - 15 mm = minimumafstand van 35 mm
Kookvlakken zonder randlijst
Kookvlakken met
randlijst/facetrand
a Wand
b Nisbekleding
Afstand x = dikte van de nisbekleding
c Werkblad
d Uitsparing in het werkblad
e Minimumafstand
bij brandbaar materiaal: 50 mm
bij niet-brandbaar materiaal: 50 mm - afstand x
57
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Kookvlakken met randlijst/facetrand
Betegeld werkblad
Dichting tussen het kookvlak en het
werkblad
De dichtingsstrook onder de rand van
het bovenste deel van het toestel zorgt
reeds voor voldoende afdichting met
het werkblad.
Het kookvlak mag in geen geval met
voegdichtingsmiddel (bijv. silicone)
worden afgedicht.
Het kookvlak en het werkblad kunnen beschadigd raken wanneer het
kookvlak moeten worden verwijderd.
58
De voegen a en het gearceerde deel
onder de ondersteuning van het kookvlak moeten glad en effen zijn, zodat
het kookvlak er gelijkmatig op ligt en de
dichtingsstrook onder de rand van het
bovenste deel van het toestel een voldoende goede afdichting tot het werkblad garandeert.
Inbouwafmetingen
KM 6112
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet
De aansluitkabel (L=1440 mm) voor aansluiting op het elektriciteitsnet is los bijgeleverd.
59
Inbouwafmetingen
KM 6113
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet
De aansluitkabel (L=1440 mm) voor aansluiting op het elektriciteitsnet is los bijgeleverd.
60
Inbouwafmetingen
KM 6115
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet
De aansluitkabel (L=1440 mm) voor aansluiting op het elektriciteitsnet is los bijgeleverd.
61
Inbouwafmetingen
KM 6116
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet
De aansluitkabel (L=1440 mm) voor aansluiting op het elektriciteitsnet is los bijgeleverd.
62
Inbouwafmetingen
KM 6117
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet
De aansluitkabel (L=1440 mm) voor aansluiting op het elektriciteitsnet is los bijgeleverd.
63
Inbouwafmetingen
KM 6118
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet
De aansluitkabel (L=1440 mm) voor aansluiting op het elektriciteitsnet is los bijgeleverd.
64
Inbouw
Het werkblad voorbereiden
Het kookvlak inbouwen
^ Maak een uitsparing in het werkblad
zoals op de maatschets. Neem de
veiligheidsafstanden (zie rubriek
"Veiligheidsinstructies voor het inbouwen") in acht.
^ Leid de aansluitkabel door de uitsparing in het werkblad naar beneden.
^ Bescherm het zaagpatroon bij houten
werkbladen met speciale lak,
siliconenrubber of giethars om opzwellen door vocht te verhinderen.
Zorg ervoor dat deze materialen niet
in contact komen met het oppervlak
van het werkblad.
Voor de inbouw van het toestel zijn
geen klemveren vereist. De speciale
afdichttape zorgt ervoor dat het kookvlak stevig in de uitsparing ligt en niet
verschuift.
De spleet tussen de rand en het
werkblad zal na verloop van tijd
kleiner worden.
^ Plaats het kookvlak centraal in de uitsparing. Let erop dat de dichting van
het kookvlak op het werkblad rust.
Enkel dan bent u zeker dat de inbouw langs alle zijden goed dicht is.
Het kookvlak mag in geen geval met
voegdichtingsmiddel (bijv. silicone)
worden afgedicht!
Wordt bij het inbouwen geconstateerd dat de randafdichting bij de
hoeken niet goed op het werkblad
aansluit, dan kan de hoekradius (ß
R4) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.
^ Sluit het kookvlak elektrisch aan.
^ Ga na of het kookvlak correct werkt.
Aansluitkabel aansluiten op het toestel
De aansluitkabel mag enkel door
een vakman of vakvrouw worden
aangesloten op het toestel.
^ Sluit de aansluitkabel aan zoals op
het aansluitschema (zie rubriek "Elektrische aansluiting / Aansluitschema").
65
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
Het toestel mag uitsluitend door een
vakman of vakvrouw worden aangesloten. Hij of zij kent de voorschriften
die van toepassing zijn en houdt
zich daar strikt aan.
Miele kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor directe of indirecte
schade als gevolg van een ondeskundig uitgevoerde installatie of ondeskundig uitgevoerde onderhoudswerken of herstellingen.
Miele kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.
Er bestaat in dat geval onder andere
gevaar voor elektrische schokken.
Na inbouw moet worden gewaarborgd dat onder spanning staande
delen niet kunnen worden aangeraakt.
66
Zie typeplaatje.
Aansluiting en zekering
De vereiste aansluitgegevens vindt u
op het typeplaatje.
Deze gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens van het elektriciteitsnet.
Elektrische aansluiting: AC 230 V / 50
Hz
Zie het aansluitschema voor de aansluitmogelijkheden.
Verliesstroomschakelaar
Om extra veiligheid te kunnen garanderen, wordt in de EU-voorschriften en
richtlijnen voor België geadviseerd de
elektrische installatie van een verliesstroomschakelaar (30 mA) te voorzien.
Elektrische aansluiting
Scheidingssysteem
Aansluitkabel
Het toestel moet via een schakelaar
met alle polen van de netspanning
kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet ten minste 3 mm bedragen!
Geschikte schakelaars zijn
overbelastings- en verliesstroomschakelaars.
Het toestel moet overeenkomstig het
aansluitschema worden aangesloten
door middel van een aansluitkabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) die
een geschikte diameter heeft.
Van het elektriciteitsnet loskoppelen
Als het stroomcircuit van het toestel van
het elektriciteitsnet dient te worden losgekoppeld, gaat u afhankelijk van de
installatie als volgt te werk:
– Smeltzekeringen:
Neem de inzetstukken helemaal
uit de schroefkappen.
of:
– Automaat met schroefzekeringen
Druk op de testknop (rood) tot de
middelste knop (zwart) uitspringt.
of:
– Inbouwzekeringsautomaat
(stroomonderbreker, min.
type B of C):
Zet de tuimelschakelaar van 1 (aan)
op 0 (uit).
of:
– Aardlekschakelaar
(verliesstroomschakelaar)
Zet de hoofdschakelaar van 1 (aan)
op 0 (uit) of druk op de
testtoets.
Zie het aansluitschema voor de aansluitmogelijkheden.
De toegestane aansluitspanning en bijbehorende waarden voor uw toestel
vindt u op het typeplaatje.
Aansluitkabel vervangen
Als de aansluitkabel beschadigd is,
moet deze worden vervangen door een
speciale aansluitkabel van het type
H 05 VV-F (PVC-isolatie). Deze kabel is
verkrijgbaar bij Miele of via de Service
After Sales.
De aansluitkabel mag uitsluitend door
een vakman of vakvrouw worden
vervangen. Hij of zij is op de hoogte
van de nationale voorschriften en de
voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij, en hij of zij neemt
ze zorgvuldig in acht.
De vereiste aansluitgegevens vindt u
op het typeplaatje.
De aarddraad moet bevestigd worden aan de aansluiting met het symbool -.
Zorg dat de netspanning niet per
ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
67
Elektrische aansluiting
Aansluitschema
68
Technische Dienst van Miele, typeplaatje
Neem bij storingen die u zelf niet kunt oplossen contact op met:
– uw Miele-handelaar of
– de Technische Dienst van Miele
Het telefoonnummer van de Technische Dienst van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u een beroep doet op de Technische Dienst, geef dan altijd het
toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
69
70
71
Wijzigingen voorbehouden / 1411
M.-Nr. 07 806 110 / 03
Download PDF