Şebekeden Bağımsız Yedekleme ve Ada Sistemleri TÜRKÇE
Enerji, her zaman, her yerde
ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ
YEDEKLEME VE
ADA SİSTEMLERİ
Şebekeden bağımsız
İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin nedeni genellikle yetersiz bir altyapıdır. Hiç şebeke yoksa işler daha da zorlaşır. Ancak yine de güvenilir bir elektrik kaynağına ihtiyaç
duyulur. Bu noktada tek cevap yerel ve doğru bir şekilde çalışan bir sistemdir. Victron Energy size bu cevabı sunuyor.
Özgürlük ve bağımsızlığın modern tercümesini size sunmaktan gurur duyuyoruz. Enerji, Her Zaman, Her Yerde
2
İNDEKS
İçindekiler Sayfa
Şebekeden Bağımsız ve Hibrit Sistemler 2
DC sistemleri 4
AC sistemleri 7
Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı ekleme 10
Aksesuarlar 11
Daha Fazla Güç 12
Uygulama örnekleri 14
Teknik bilgiler 21
Victron Energy Kimdir? 50
Hibrit sistemler
Kullanılabilir tek enerji kaynağı güneşse, çözüm basit. Enerji talebinizi karşılamak için bir güneş sistemi tercih edeceksiniz.
Eğer daha fazla kaynak kullanılabiliyorsa, bunlar da güneş sisteminizi destekleyebilir. Güneş enerji talebinizi tamamen
karşılayamadığı için bir güneş sistemi genellikle bir jeneratörle veya bir rüzgar jeneratörüyle desteklenir. Bu enerji
kaynakları güneş açığının karşılanmasını sağlar. Bunun gibi birden fazla enerji kaynağından oluşan kombinasyonlar tasarlamak Victron Energy’nin en iyi yaptığı iştir.
Fotoğraf: Claudia Rehm/Hollandse Hoogte
3
DC SİSTEMLERİ
DC Sistemleri
DC sistemlerinde, güneş enerjisi regüle edilmiş DCa dönüştürülür. Sonuç olarak, regüle edilmiş DC pillere ve tüketicilere
sağlanır. Bir invertör DC sistemine bağlı AC tüketicilerine güç sağlar.s DC sistemlerinin aksine, güneş enerjisi AC sistemlerinde
doğrudan ACa dönüştürülür. Bu broşürün 7. sayfasında, alternatif akım sistemleri hakkında detaylı bir açıklama bulacaksınız.
DC Çıkışı
Kontrol Birimi
Güneş Panelleri
Aküler
1. DC tüketicileri
Bir güneş paneli pratikte tüketicilere doğrudan güç sağlar. Panel ile güç tüketicisi arasındaki tek madde şarj kontrol birimidir.
Bu Blue Solar Şarj Kontrol Birimi tüketiciler ve aküler için voltajları kontrol eder. DC tüketicileri doğrudan akülere bağlıdır.
Fotoğraf : Michael Runkel/Corbis
Cezayir, Kuzey Afrika: Sahra Çölünde solar panelli geleneksel ev.
4
DC SİSTEMLERİ
AC ÇIKIŞI
Kontrol Birimi
Phoenix invertör
Güneş Panelleri
Aküler
2. AC tüketicileri
Bu AC tüketicilerine yönelik 230 Volt çıkışa sahip bir DC sistemidir. Yukarıdaki örnekte, AC çıkışı sağlamak için bir Victron
Phoenix invertör eklenir.
AC ÇIKIŞI
Jeneratör
MultiPlus
Kontrol Birimi
Güneş Panelleri
Aküler
3. Yeterli güneş mevcut değil – hibrit güç
Güneş yeterli enerji sağlamıyorsa, sisteme bir jeneratör eklenir. Bu durumda, bir invertör yerine bir Multiplus invertör/şarj cihazı
kullanılır. Jeneratör doğrudan MultiPlus’a bağlıdır. MultiPlus solar güç kullanımını en üst seviyeye çıkarıp uzun bir akü ömrü
sağlarken, otomatik olarak jeneratörün çalışmasını ve durmasını düzenler.
5
DC SİSTEMLERİ
PowerAssist – şebeke veya jeneratör gücünün kapasitesini yükseltir
Bu benzersiz Victron özelliği MultiPlus’ın şebeke veya jeneratör gücü kapasitesine ilave
yapmayı sağlar. Pik gücün genellikle sadece sınırlı bir süre için gerektiği durumlarda, MultiPlus yetersiz kıyı veya jeneratör gücünün derhal aküden alınan güçle telafi edilmesini sağlar.
Yük azaldığında, akü şarj ünitesini yeniden şarj etmek için yedek güç kullanılır.
Dolayısıyla, maksimum pik yükte bir jeneratörü boyunlandırmak gerekmez. Bunun yerine
en etkin boyutta jeneratörü kullanın.
Not: Bu özellik hem MultiPlus’ta hem de Quattro’da mevcuttur.
4. Yedek sistem
Solar enerji bir şebeke bağlantısıyla da kombine edilebilir. Ancak yetersiz bir solar kaynakla birlikte güç kesintileri yaşayan bir
şebeke bir jeneratör desteğine ihtiyaç duyar. Bir MultiPlus yerine size hem şebekeye hem de jeneratöre bağlamak için tümleşik
bir aktarma anahtarına sahip bir MultiPlus olan Quattro’yu öneririz. Bu şebeke ile jeneratör arasındaki anahtarlama işlemini
tamamen otomatik hale getirir.
6
AC SİSTEMLERİ
AC Sistemleri
Genellikle AC tüketicilerine güç sağlayan daha büyük solar sistemler için, solar gücü derhal AC’ye dönüştürmek daha verimlidir. Bu nedenle bunlara “AC sistemleri” denir. AC sistemleri DC sistemlerine kıyasla daha yüksek bir enerji verimliliğine sahiptir. BlueSolar Şebeke İnvertörü solar enerjiyi doğrudan AC’ye dönüştürür. Bu invertör bir MultiPlus veya Quattro tarafından
sağlanan bir “şebekeye” ihtiyaç duyar. AC tüketicileri tarafından kullanılmayan solar güç fazlası aküleri şarj etmek için kullanılır.
1. Jeneratörlü ada sistemi
Enerji solar paneller tarafından toplanır toplanmaz, Blue Solar Şebeke İnvertörü tarafından AC’ye dönüştürülür. Jeneratör
alternatif akımını doğrudan MultiPlus invertör/şarj cihazına sağlar. MultiPlus solar güç kullanımını en üst seviyeye çıkarırken
jeneratörü otomatik olarak çalıştırıp durduracaktır.
7
AC SİSTEMLERİ
2. Solar ve şebeke
Bu yedek sistemde, şebekeden gelen AC solar panellerden gelen enerjiye ilave yapabilir. Ve aynı şekilde, solar panellerden
gelen enerji oluşabilecek tüm şebeke kesintilerini telafi edebilir.
8
AC SİSTEMLERİ
MultiPlus’a karşı Quattro
MultiPlus ve Quattro ürünleri hem AC hem de DC sistemlerinde
önemli bir rol oynar. Her ikisi de bir kutu içerisinde güçlü akü şarj
cihazları ve invertörleridir. Mevcut AC kaynaklarının miktarı
Quattor ile Multi arasında seçim yaparken belirleyici faktördür.
Asıl fark akıllı kurallara bağlı olarak bir Quattro’nun iki AC kaynağı
ve bunların arasında bir anahtar alabilmesidir. Tümleşik bir aktar
ma anahtarına sahiptir. MultiPlus yalnızca bir AC kaynağı alabilir.
3. Solar, jeneratör ve şebeke
Burada gösterilen gibi kapsamlı bir yedek sistem kesintisiz bir enerji tedariki sağlar. Örneğin, bir şebeke kesintisi gerçekleşir,
aküler boşalır ve aynı zamanda mevcut olarak kısıtlı miktarda solar enerji olursa, Quattro invertör/şarj cihazı jeneratörü çalıştırır.
Jeneratöre artık ihtiyaç duyulmadığında, otomatik olarak durdurur.
9
Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı ekleme
WIND CONVERTER
Kontrol Birimi
Rüzgar Türbini
AC ÇIKIŞI
Phoenix invertör
Kontrol Birimi
Güneş Panelleri
Aküler
DC vasıtasıyla diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl ekleneceğini gösteren örnek
10
AKSESUARLAR
Solar sistemlerimiz çeşitli bileşenlerden oluşur. Bunlardan bazıları solar sistemler için özel olarak tasarlanır. Diğer Victron
bileşenlerimiz geniş bir takım uygulamalar için kullanılabilir. Bu bileşenler hakkındaki teknik özellikleri ve diğer detaylı bilgileri
sayfa 21’de “Teknik Bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.
Akü Monitörü
Victron Akü Monitörünün temel görevleri şarj ve deşarj akımlarının ölçülmesi, ayrıca şarj durumunu ve akünün kalan süresini hesaplamaktır. Belli
limitler aşıldığında bir alarm gönderilir (örneğin aşırı deşarj). Akü monitörünün Victron Global Remote ile veri alışverişi yapması da mümkündür. Bu
alarmların gönderilmesini de kapsar.
Victron Global Remote
Victron Global Remote ile uzak bir mesafeden izleme yapmak mümkündür.
Global Remote bir cep telefonuna metin mesajları gönderen bir modemdir. Bu mesajlar sistemin durumu hakkında bilgi ve ayrıca uyarı ve alarmları
içerir. Global Remote aynı zamanda Victron Akü Monitörleri, Multi’ler,
Quattro’lar ve İnvertörlerden gelen çeşitli veri türlerini de kaydeder. Sonuç
olarak, bu veriler GPRS bağlantısıyla bir internet sitesine gönderilir. Bu da
okunan değerlere uzaktan erişim imkanı tanır.
Victron Ethernet Remote
Ethernet Remote Global Remote’a benzerdir. Farkı Ethernet Remote’un bir
LAN-bağlantısına sahip olmasıdır. Ethernet Remote’u doğrudan mevcut bir
internet bağlantısına bağlamak için özel bir kablo kullanılabilir.
Dijital Çoklu Kontrol Paneli
Bu panel ile, Multiplus ve Quattro sistemlerini uzaktan izleyebilir ve kontrol
edebilirsiniz. Düğmenin basit bir hareketle döndürülmesi örneğin bir
jeneratörün ve/veya kıyı tarafı akımının güç kaynağını sınırlayabilir. Ayar
aralığı en fazla 200A’dır.
Blue Power Panel
Sisteminiz büyüdükçe net bir genel bakış elde etmek zorlaşabilir. Ancak,
Blue Power Panel’de durum bundan ibaret değildir. Net ekranı ve sezgisel
kontrolü sayesinde, VE.Net ve VE.Bus’a bağlı tüm aygıtları kolaylıkla izlemenize ve kontrol etmenize imkan tanır. Örnekler akü şarj ünitesinin
durumu kayıt eden Multi’s, Quattro’s ve VE.Net Akü Kontrol Birimidir.
11
DAHA FAZLA GÜÇ
Bu broşürde gösterilen AC ve DC sistemleri Victron Energy’nin sunduğu çeşitli imkanların örnekleridir. Gösterildiği üzere, basitten çok kapsamlı çözümlere kadar farklılaşabilirler. Gerekli güç tek bir ünite için çok yüksekse ürünlerimiz paralel veya üç-fazlı
konfigürasyonlar şeklinde konulabilir.
Yapılandırılması kolay
Paralel ve üç fazlı sistemleri
yapılandırmak kolaydır. VEConfigure yazılım aracımız hiç
bir donanım değişikliği veya
dip anahtarı olmaksızın yükleyicinin bileşenleri bir araya
getirmesine imkan tanır.
Standart ürünleri kullanır.
1. DC sistemi
Yukarıdaki resim paralel tek bir jeneratör olarak yapılandırılan üç şarj kontrol birimi, iki MultiPlus invertör/şarj aletini göstermektedir.
12
DAHA FAZLA GÜÇ
Güneş Panelleri
3 BlueSolar
Grid invertör
2 Paralel Quattro’s
1’DE AC
Şebeke
ANA AC ÇIKIŞI
2’DE AC
Jeneratör
YARDIMCI AC
ÇIKIŞI
Akü monitörü
Aküler
2. AC sistemi
Yukarıdaki resim paralel olarak üç şebeke invertörüne ve iki Quattro’ya sahip bir AC sistemini göstermektedir.
13
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Calig, İspanya: Quattro ve BlueSolar Şebeke İnvertörlü Şebeke bağlantılı ev
Bu İspanyol şebeke bağlantılı ev yükü desteklemek için solar paneller kullanmaktadır. Üç adet 10kVA Quattro’dan oluşan üç
fazlı bir sistem kurulmuş durumda. Fazlar faz başına bir adet olmak üzere 2000W’lık BlueSolar Şebeke İnvertörleriyle birlikte
üç fazlı bir konfigürasyon şeklinde düzenlenmiştir. Akü şarj ünitesi 48V 1500Ah’dir. Gün boyunca, BlueSolar Şebeke İnvertörü
ev için yük tedarik eder ve aküyü şarj eder. Şayet akü doluysa, Quattro Şebeke İnvertörüne şarj etmeyi durdurması için sinyal
verecek çıkış frekansını değiştirir. Bu süre boyunca, tesisat şebekeye bağlı değildir. Akşamları ve hiç güneş olmadığı veya çok az
güneş olduğu durumlarda, Quattro akülerden aldığı güçle yük tedarik eder. Akü şarj ünitesi %60’ın altına düştüğünde,
Quattro’s aküleri yeniden şarj etmek ve yüklere güç vermek için şebekeye bağlanır. Aynı zamanda şebeke kesintileriyle ilgilenmeye yönelik bir de jeneratör vardır.
14
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
5,4kW nominal
Ortalama verim 25.5kWh/gün’dür.
Yazın 33.8kWh/gün’dür.
3 BlueSolar
Şebeke İnvertörü
Paralel olarak 3 x Quattro 10kVA
toplam 30kVA nominal güç sağlar
1’DE AC
Şebeke
ANA AC ÇIKIŞI
YARDIMCI AC ÇIKIŞI
2’DE AC
Jeneratör
Akü şarj ünitesi
48V 1500Ah
Calig, İspanya’daki tesisata genel şematik bakış
15
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Cap-Hatian, Haiti’de yardım derneği tarafından işletilen hastane
Haiti’deki yıkıcı depremin ardından, halk hala evlerini yeniden inşa etmeye ve toparlanmaya çalışıyor. Cap-Haitian, Haiti’deki
yardım derneği tarafından işletilen hastanede, tüm hastaneye güç sağlamak için kapsamlı bir hibrit güç sistemi kuruldu.
Sistemin kalbinde paralel olarak bağlanmış beş adet Victron 24/5000/120 Quattro’s var. Sadece yüz amper kapasitesinde küçük
bir şebeke bağlantısı mevcut. Gerekli gücün daha yüksek olduğu durumlarda, Quattro’s şebekeye akülerden gelen enerjiyi
sağlayacaktır.
Bu invertörlerin çıkışını şebekeyle senkronize eden PowerAssist adında benzersiz bir Victron özelliğidir. Şebekeye etkin bir
şekilde güç ekler. Yük azaldığında, akü şarj ünitesini yeniden şarj etmek için yedek güç kullanılır. Çok küçük olmanın yanı sıra,
şebeke bağlantısı aynı zamanda güvenilmezdir. Bir şebeke gücü kaybı durumunda, Quattro’s görünmez bir şekilde güç talebini
sağlar, böylelikle Hastane güvenilebilir bir güç kaynağına dayanabilir.
Ayrıca güç kesintisi yeterince hızlı bir şekilde giderilmediği durumda 40kVA’lık jeneratörü otomatik olarak başlatır. Hastanenin
altı binasının tamamı toplamda 8 adet 180W solar panelle tamamen kaplanmıştır. Bu paneller yüklere güç veren şebeke invertörleri vasıtasıyla Quattro’nun çıkışlarına bağlıdır. Tüm aşırı güç aküleri şarj etmek için kullanılır.
16
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
BlueSolar
Şebeke
invertörü
BlueSolar
Şebeke
invertörü
5 x Quattro 5kVA
1’DE AC
Şebeke
2’DE AC
Jeneratör
BlueSolar
Şebeke
invertörü
Aküler
Haiti’deki tesisata genel şematik bakış
BlueSolar
Şebeke
invertörü
17
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Energyhouse ‘de Mirre’, Hollanda
Energy House’un çatısına monte edilmiş 28 solar panel vasıtasıyla, elektrik üretilir. Üretilen bu elektrik 48 aküde saklanır,
böylelikle elektrik her zaman için mevcuttur. Geceleri ve kış aylarında, elektrik üretmek için çok az veya hiç güneş olmaz, akülerde saklanan enerji kullanılır. Aküler tamamen şarj edildiğinde, eve bir aylık gerekli enerji sağlanabilir. Aküler 300 kWh sak
lama kapasitesine sahiptir, tesisat yıllık 4200 kWh üretir.
18
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PV sistem şebeke bağlantılı
BlueSolar Şebeke
invertörü
15KW sağlayan 3 x 48/5000/70 Multi
AC ÇIKIŞI
Şebekeye acil durum
bağlantısı
48V/3500Ah
Energyhouse-‘de Mirre’deki tesisata genel şematik bakış
19
20
TEKNÝK BÝLGÝLER
İçindekiler Sayfa
BlueSolar Monokristal paneller 22
BlueSolar Polikristal paneller 23
BlueSolar Şarj Kontrol Birimleri 24
BlueSolar Şebeke İnvertörü26
OPzS Solar aküler 27
GEL ve AGM aküleri 28
Skylla Şarj Cihazı 24/48V 34
Quattro invertör/şarj cihazı 3kVA - 10kVA
36
MultiPlus invertör/şarj cihazı 800VA - 5kVA 38
Phoenix invertörler 180VA-750VA
42
Phoenix invertörler 1200VA-5000VA
44
Victron Global Remote 2 ve Victron Ethernet Remote 46
Hassas akü izleme 48
Fotoğraf: Chris Martin/Hollandse Hoogte
21
21
BlueSolar Monocrystalline Panels
bLUE SOLAR MONOCRYSTALLINE PANELS
www.victronenergy.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Low voltage-temperature coefficient enhances high-temperature operation.
Exceptional low-light performance and high sensitivity to light across the entire solar spectrum.
25-year limited warranty on power output and performance.
2-year Limited warranty on materials and workmanship.
Sealed, waterproof, multi-functional junction box gives high level of safety.
High performance bypass diodes minimize the power drop caused by shade.
Advanced EVA (Ethylene Vinyl Acetate) encapsulation system with triple-layer back sheet meets the
most stringent safety requirements for high-voltage operation.
A sturdy, anodized aluminum frame allows modules to be easily roof-mounted with a variety of
standard mounting systems.
Highest quality, high-transmission tempered glass provides enhanced stiffness and impact
resistance.
Pre wired quick-connect system with MC4 (PV-ST01) connectors.
(Except for the 30W panel)
BlueSolar Monocrystalline 280W
MC4 connectors
Type
Module Size
Glass size
Weight
Nominal
Power
PMPP
Short-circuit
Current
Isc
Module
mm
mm
Kg
W
V
A
V
SPM30-12
450 x 540 x 25
445 x 535
2.5
30
18
1.67
22.5
2
SPM50-12
760 x 540 x 35
755 x 535
5.5
50
18
2.78
22.2
3.16
A
SPM80-12
1110 x 540 x 35
1105 x 535
8.2
80
18
4.58
22.25
4.98
SPM100-12
963 x 805 x 35
958 x 800
10.5
100
18
5.56
22.4
6.53
SPM130-12
1220 x 808 x 35
1214 x 802
13
130
18
7.23
21.6
7.94
SPM180-24
1580 x 808 x 35
1574 x 802
14.5
180
36
5.01
44.9
5.50
SPM280-24
1956 x 992 x 50
1950 x 986
20
280
36
7.89
44.25
8.76
SPM30-12
SPM50-12
SPM80-12
SPM100-12
SPM130-12
SPM180-24
SPM280-24
30W
50W
80W
100W
130W
180W
280W
Module
Nominal Power (±3% tolerance)
Cell type
Monocrystalline
Number of cells in series
36
Maximum system voltage (V)
72
1000V
Temperature coefficient of PMPP (%)
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
Temperature coefficient of Voc (%)
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
Temperature coefficient of Isc (%)
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.05/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
PV-JH200
Temperature Range
-0.48/°C
-40°C to +80°C
Surface Maximum Load Capacity
200kg/m²
Allowable Hail Load
23m/s, 7.53g
Junction Box Type
PV-JH03-2
PV-JH02
PV-JH02
PV-JH02
PV-RH0301
PV-JH03
Connector Type
No connector
MC4
MC4
MC4
MC4
MC4
MC4
Length of Cables
450mm
750mm
900mm
900mm
900mm
900mm
1000mm
20 panels
20 panels
Output tolerance
+/-3%
Frame
Aluminium
Product warranty
2 years
Warranty on electrical performance
10 years 90% + 25 years 80% of power output
Smallest packaging unit
1 panel
Quantity per pallet
40 panels
2
1) STC (Standard Test Conditions): 1000W/m , 25ºC, AM (Air Mass) 1.5
22
Electrical data under STC (1)
Max-Power
Max-Power
Open-Circuit
Voltage
Current
Voltage
VMPP
IMPP
Voc
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
40 panels
20 panels
20 panels
20 panels
BlueSolar Polycrystalline Panels
www.victronenergy.com
bLUE SOLAR polyCRYSTALLINE PANELS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Low voltage-temperature coefficient enhances high-temperature operation.
Exceptional low-light performance and high sensitivity to light across the entire solar spectrum.
25-year limited warranty on power output and performance.
2-year Limited warranty on materials and workmanship.
Sealed, waterproof, multi-functional junction box gives high level of safety.
High performance bypass diodes minimize the power drop caused by shade.
Advanced EVA (Ethylene Vinyl Acetate) encapsulation system with triple-layer back sheet meets the
most stringent safety requirements for high-voltage operation.
A sturdy, anodized aluminum frame allows modules to be easily roof-mounted with a variety of
standard mounting systems.
Highest quality, high-transmission tempered glass provides enhanced stiffness and impact resistance.
Pre wired quick-connect system with MC4 (PV-ST01) connectors.

BlueSolar Polycrystalline 130W
Type
MC4 connectors
Module Size
Glass size
Weight
Nominal
Power
PMPP
Electrical data under STC (1)
Max-Power
Max-Power
Open-Circuit
Voltage
Current
Voltage
VMPP
IMPP
Voc
Short-circuit
Current
Isc
Module
mm
mm
Kg
W
V
A
V
A
SPP30-12
735x350x25
730x345
3.5
30
18
1.66
21.6
1.83
SPP50-12
778x679x35
772x672
6.5
50
18
2.78
21.6
3.05
SPP80-12
950x670x35
945x665
8.2
80
18
4.58
22.25
4.98
SPP100-12
1150x670x35
1145x665
11.8
100
18
5.72
22.36
6.12
SPP130-24
1482x676x50
1476x670
13
130
18
7.23
21.6
7.94
SPP280-24
1956x992x50
1950x986
24
280
36
7.89
44.25
8.76
Module
Nominal Power (±3% tolerance)
SPP30-12
SPP50-12
SPP80-12
SPP100-12
SPP130-12
SPP280-24
30W
50W
80W
100W
130W
280W
Cell type
Polycrystalline
Number of cells in series
36
Maximum system voltage (V)
72
1000V
Temperature coefficient of PMPP (%)
-0.47/°C
-0.47/°C
-0.47/°C
-0.47/°C
-0.47/°C
Temperature coefficient of Voc (%)
-0.35/°C
-0.35/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.35/°C
-0.35/°C
Temperature coefficient of Isc (%)
+0.05/°C
+0.05/°C
+0.045/°C
+0.045/°C
+0.05/°C
+0.045/°C
PV-RH0301
PV-JH200
Temperature Range
-40°C to +80°C
Surface Maximum Load Capacity
200kg/m²
Allowable Hail Load
Junction Box Type
23m/s, 7.53g
Connector Type
PV-JH03-2
No connector
Length of Cables
450mm
PV-RH0301
PV-JH02
PV-JH02
MC4
900mm
Output tolerance
1000mm
+/-3%
Frame
Aluminium
Product warranty
2 years
Warranty on electrical performance
10 years 90% + 25 years 80% of power output
Smallest packaging unit
Quantity per pallet
-0.47/°C
1 panel
40 panels
40 panels
20 panels
20 panels
20 panels
20 panels
1) STC (Standard Test Conditions): 1000W/m2, 25ºC, AM (Air Mass) 1.5
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
23

bLUESOLAR Charge controllers
 







24



































































 
























bLUESOLAR Charge controllers
BlueSolar
Battery Voltage
Rated charge current
MPPT Tracking
Second battery output
Automatic load disconnect
Maximum solar voltage
Self-consumption
Default settings
Absorption charge (1)
Float charge (1)
Equalization charge
Over charge disconnect
Over charge recovery
Low voltage load disconnect
Low voltage load reconnect
Enclosure & Environmental
Battery temperature sensor
Temperature compensation
BlueSolar 12/24-5
BlueSolar 12/24-10
BlueSolar 12/24-20
12V
24V
12/24V Auto Select (2)
5/10/20A
No
No
Yes
(maximum load 10/10/20A)
28/55V (2)
6mA
14.4V
13.7V
11.1V
12,6V
28.8V
27.4V
n. a.
n. a.
n. a.
22.2V
25.2V
BlueSolar DUO 12/24-20
BlueSolar MPPT 12/24-40
12V
24V
12/24V Auto Select (2)
20A
No
Yes
12V
24V
12/24V Auto Select (2)
40A
Yes
No
Yes
(maximum load 15A)
28/55V (2)
10mA
n. a.
28/55V (2)
4mA
14.4V
13.7V
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
28.8V
27.4V
14.4V
13.7V
15.0V
14.8V
13.6V
10.8V
12.3V
28.8V
27.4V
30.0V
29.6V
27.2V
21.6V
24.6V
Yes
Internal sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
Yes
Internal sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C to +55°C (full load)
-35°C to +55°C (full load)
Natural Convection
Max. 95%
IP20
6mm² / AWG10
160/160/180gr
70x133x34 mm
70x133x34 mm
76x153x37 mm
Vertical wall mount
Indoor only
Natural Convection
Max. 95%
IP20
6mm² / AWG10
180gr
Yes
Remote sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
0-40°C (full load)
40-60°C (derating)
Natural Convection
Max. 95%
IP20
8mm² / AWG8
1400gr
76x153x37 mm
202x66x140 mm
Vertical wall mount
Indoor only
Vertical wall mount
Indoor only
Operating temperature
Cooling
Humidity (non condensing)
Protection class
Terminal size
Weight
Dimension (h x w x d)
Mounting
Standards
Safety
EMC
EN60335-1
EN61000-6-1, EN61000-6-3
































25
bLUEsolar
gridInverter
inverter
BlueSolar Grid
BlueSolar Grid Inverter
Nominal output power
Maximum output power
Nominal output current
Maximum output current
Maximum fuse protection
Harmonic distortion of output
current
Nominal AC output voltage
Power factor
Operating AC voltage range
Nominal AC frequency
Operating AC frequency range
Internal consumption at night
Short circuit proof
Maximum Input voltage
Input Voltage MPPT range
Maximum input current
Maximum input power
Number of MPPT trackers
Number of strings
Start-up power
Ground fault monitoring
Reverse polarity protection
Maximum efficiency
European standard efficiency
1500
1500W
1650W
6.52A
7.2A
16A
Safety
EMC, Emission
EMC, Immunity
EMC, Harmonics and Flicker
Automatic Grid Disconnection
26
2800
4000
5000
2800W
3000W
12A
13A
16A
4000W
4400W
17.5A
19A
25A
5000W
5500W
22A
24A
25A
<3% at nominal power
450V
110-430V
9A
1750W
1
1
7W
95.5%
94.5%
Topology
Communication port
Operating temperature range
Nominal power temperature
range
Storage temperature range
Maximum operating altitude
Cooling method
Relative humidity
Protection degree
DC connectors
Weight (kg)
Dimensions (hxwxd, mm))
2000
GRID OUTPUT (AC)
2000W
2200W
8.7A
9.5A
16A
<5% at 50% power
220V - 230V - 240V
>0,99% at nominal power
190-260V
50Hz
45.5-54.5Hz
<0,1W
Yes
SOLAR INPUT (DC)
500V
500V
550V
110-480V
110-480V
110-530V
10A
13A
18A
2280W
3160W
4500W
1
1
1
1
2
4
7W
7W
10W
RCMU (residual current monitoring unit)
Yes, with short circuit diode
EFFICIENCY
96.4%
96.4%
97.6%
95.4%
95.5%
96.7%
GENERAL
Transformerless
RS232
-20°C to 60°C (automatic power limit in case of internal over temperature)
550V
110-530V
20A
5200W
1
4
10W
97.8%
96.9%
-20°C to 55°C
14.8 kg
376x415x125
-20°C to 70°C
2000 m (5% derating at 4000 m)
Natural convection
Max 95%
ENCLOSURE
IP54
MC4 (Multi Contact 4mm)
14.8 kg
14.8 kg
376x415x125
376x415x125
STANDARDS
EN 50178
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
VDE 0126-1-1 (2006)
20.7 kg
368x475x195
20.7 kg
368x475x195
OPzS Solar batteries
opzs solar BATTERIES
www.victronenergy.com
Long life flooded tubular plate batteries
Design life: >20 years at 20ºC, >10 years at 30ºC, >5 years at 40ºC.
Cycling expectancy of up to 1500 cycles at 80% depth of discharge.
Manufactured according to DIN 40736, EN 60896 and IEC 896-1.
Low maintenance
Under normal operating conditions and 20ºC, distilled water has to be added every 2 – 3 years.
Dry-charged or ready for use electrolyte filled
The batteries are available filled with electrolyte or dry-charged (for long term stocking, container
transport or air transport). Dry charged batteries have to be filled with diluted sulphuric acid (density
1,24kg/l @ 20ºC).
The electrolyte may be stronger for cold- or weaker for hot climates.
Battery OPzS Solar
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’
(available free of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
OPzS Solar type
OPzS
Solar
910
OPzS
Solar
1210
OPzS
Solar
1520
OPzS
Solar
1830
OPzS
Solar
2280
OPzS
Solar
3040
OPzS
Solar
3800
OPzS
Solar
4560
Nominal capacity (120 hr / 20ºC)
910 Ah
1210 Ah
1520 Ah
1830 Ah
2280 Ah
3040 Ah
3800 Ah
4560 Ah
Capacity (10 hr / 20ºC)
640 Ah
853 Ah
1065 Ah
1278 Ah
1613 Ah
2143 Ah
2675 Ah
3208 Ah
Capacity 2 / 5 / 10 hours
(% of 10hr capacity)
Capacity 20 / 24 / 48 / 72 hours
(% of 120hr capacity)
Capacity 100 / 120 / 240 hours
(% of 120hr capacity)
60 / 85 / 100 (@ 68ºF/20ºC, end of discharge 1,8 Volt per cell)
77 / 80 / 89 / 95 (@ 68ºF/20ºC, end of discharge 1,85 Volt per cell)
99 / 100 / 104 (@ 68ºF/20ºC, end of discharge 1,85 Volt per cell)
Self-discharge @ 70ºF/20ºC
3% per month
Absorption voltage (V) @ 70ºF/20ºC
2,35 to 2,50 V/cell
(28,2 to 30,0 V for a 24 Volt battery)
Float voltage (V) @ 70ºF/20ºC
2,23 to 2,30 V/cell
(26,8 to 27,6 V for a 24 Volt battery)
Storage voltage (V) @ 70ºF/20ºC
2,18 to 2,22 V/cell
(26,2 to 26,6 V for a 24 Volt battery)
Float design life @ 70ºF/20ºC
20 years
Cycle design life @ 80% discharge
1500
Cycle design life @ 50% discharge
2500
Cycle design life @ 30% discharge
4000
147 x 208
x 666
5,8 x 8,2
x 26,3
191 x 210
x 666
7,5 x 8,2
x 26,3
233 x 210
x 666
9,2 x 8,2
x 26,3
275 x 210
x 666
10,8 x 8,2
x 26,3
Weight without acid (kg / pounds)
35 / 77
46 / 101
57 / 126
Weight with acid (kg / pounds)
50 / 110
65 / 143
80 / 177
Dimensions (lxwxh, mm)
Dimensions (lxwxh, inches)
275 x 210
x 821
10,8 x 8,2
x 32,4
397 x 212
x 797
15,7 x 8,4
x 31,4
487 x 212
x 797
19,2 x 8,4
x 31,4
576 x 212
x 797
22,7 x 8,4
x 31,4
66 / 146
88 / 194
115 / 254
145 / 320
170 / 375
93 / 205
119 / 262
160 / 253
200 / 441
240 / 530
OPzS Solar 3800 - 4560
20 OPzS 2500 – 24 OPzS 3000
OPzS Solar 3040
16 OPzS 2000
OPzS Solar 1210 - 2280
8 OPzS 800 – 12 OPzS 1500
Cell interconnection
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
width
OPzS Solar 910
6 OPzS 600
length
27
Gel and AGM Batteries
gel AND agm BATTERIES
Energy Unlimited
www.victronenergy.com
1. VRLA technology
VRLA stands for Valve Regulated Lead Acid, which means the batteries are sealed. Gas will escape through the
safety valves only in case of overcharging or cell failure.
VRLA batteries have exceptional leak resistance, and can be used in any position.
VRLA batteries are maintenance free for life.
2. Sealed (VRLA) AGM batteries
AGM stands for Absorbent Glass Mat. In these batteries the electrolyte is absorbed into a glass-fibre mat
between the plates by capillary action. As explained in our book ‘Energy Unlimited’, AGM batteries are more
suitable for short-time delivery of very high currents (engine starting) than gel batteries.
3. Sealed (VRLA) Gel batteries
Here the electrolyte is immobilized as gel. Gel batteries in
general have a longer service life and better cycle capacity than AGM batteries.
4. Low Self-discharge
Because of the use of lead calcium grids and high purity materials, Victron VRLA batteries can be stored during
long periods of time without recharge. The rate of self-discharge is less than 2% per month at 20°C. The self
discharge doubles for every increase in temperature with 10°C.
Victron VRLA batteries can therefore be stored during up to a year without recharging, if kept under cool
conditions.
5. Exceptional Deep Discharge Recovery
Victron VRLA batteries have exceptional discharge recovery, even after deep or prolonged discharge.
It should however be stressed that repetitive deep discharge and prolonged discharge have a very negative
influence on the service life of all lead acid batteries, Victron batteries are no exception.
6. Battery discharging characteristics
The rated capacity of Victron AGM and Gel Deep Cycle batteries refers to 20 hour discharge, in other words: a
discharge current of 0,05 C.
The rated capacity of Victron Tubular Plate Long Life batteries refers to 10 hours discharge.
The effective capacity decreases with increasing discharge current (see table 1). Please note that the capacity
reduction will be even faster in case of a constant power load, such as an inverter.
Discharg time
(constant
current)
20 hours
10 hours
5 hours
3 hours
1 hour
30 min.
15 min.
10 min.
5 min.
5 seconds
End
Voltage
V
10,8
10,8
10,8
10,8
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
AGM
‘Deep
Cycle’
%
100
92
85
78
65
55
42
38
27
8C
Gel
‘Deep
Cycle’
%
100
87
80
73
61
51
38
34
24
7C
Gel
‘Long
Life’
%
112
100
94
79
63
45
29
21
Table 1: Effective capacity as a function of discharge time
(the lowest row gives the maximum allowable 5 seconds discharge current)
Our AGM deep cycle batteries have excellent high current performance and are therefore recommended for
high current applications such as engine starting. Due to their construction, Gel batteries have a lower effective
capacity at high discharge currents. On the other hand, Gel batteries have a longer service life, both under float
and cycling conditions.
7. Effect of temperature on service life
High temperature has a very negative effect on service life. The service life of Victron batteries as a function of
temperature is shown in table 2.
Average
Temperature
20°C / 68°F
30°C / 86°F
40°C / 104°F
AGM
Deep
Cycle
Gel
Deep
Cycle
Gel
Long
Life
years
7 - 10
4
2
years
12
6
3
years
20
10
5
Table 2: Design service life of Victron batteries under float service
28
gel AND agm BATTERIES
www.victronenergy.com
8. Effect of temperature on capacity
As is shown by the graph below, capacity reduces sharply at low temperatures.
Fig. 1: Effect of temperature on capacity
9. Cycle life of Victron batteries
Batteries age due to discharging and recharging. The number of cycles depends on the depth of discharge, as is
shown in figure 2.
AGM Deep Cycle
Gel Deep Cycle
Gel Long Life
Depth of discharge
Fig. 2: Cycle life
Charge current
Charge voltage
10. Battery charging in case of cycle use: the 3-step charge characteristic
The most common charge curve used to charge VRLA batteries in case of cyclic use is the 3-step charge
characteristic, whereby a constant current phase (the bulk phase) is followed by two constant voltage phases
(absorption and float), see fig. 3.
Fig. 3: Three step charge curve
During the absorption phase the charge voltage is kept at a relatively high level in order to fully recharge the
battery within reasonable time. The third and last phase is the float phase: the voltage is lowered to standby
level, sufficient to compensate for self discharge.
29
gel AND agm BATTERIESwww.victronenergy.com
Disadvantages of the traditional 3-step charge characteristic:
•
During the bulk phase the current is kept at a constant and often high level, even after the gassing
voltage (14,34 V for a 12 V battery) has been exceeded. This can lead to excessive gas pressure in the
battery. Some gas will escape trough the safety valves, reducing service life.
•
Thereafter the absorption voltage is applied during a fixed period of time, irrespective of how deep
the battery has been discharged previously. A full absorption period after a shallow discharge will
overcharge the battery, again reducing service life. (a. o. due to accelerated corrosion of the positive
plates)
•
Research has shown that battery life can be increased by decreasing float voltage to an even lower
level when the battery is not in use.
11. Battery charging: longer battery life with Victron 4-step adaptive charging
Victron developed the adaptive charge characteristic. The 4-step adaptive chare curve is the result of years of
research and testing.
The Victron adaptive charge curve solves the 3 main problems of the 3 step curve:
•
Battery Safe mode
In order to prevent excessive gassing, Victron has invented the ‘Battery Safe Mode’. The battery Safe
Mode will limit the rate of voltage increase once the gassing voltage has been reached. Research has
shown that this will reduce internal gassing to a safe level.
•
Variable absorption time
Based on the duration of the bulk stage, the charger calculates how long the absorption time should
be in order to fully charge the battery. If the bulk time is short, this means the battery was already
charged and the resulting absorption time will also be short, whereas a longer bulk time will also
result in a longer absorption time.
•
Storage mode
After completion of the absorption period the battery should be fully charged, and the voltage is
lowered to the float or standby level. If no discharge occurs during the next 24 hours, the voltage is
reduced even further and the battery goes into storage mode. The lower storage voltage reduces
corrosion of the positive plates.
Once every week the charge voltage is increased to the absorption level for a short period to
compensate for self discharge (Battery Refresh mode).
12. Battery charging in case of standby use: constant voltage float charging
When a battery is not frequently deeply discharged, a 2-step charge curve can be used. During the first phase
the battery is charged with a limited current (the bulk phase). Once a preset voltage has been reached the
battery is kept at that voltage (the float phase).
This charge method is used for starter batteries in vehicles, and in uninterruptible power supplies (UPS).
Fig. 4: Four-step adaptive charge curve
13. Optimum charge voltage of Victron VRLA batteries
The recommended charge voltage settings for a 12 V battery are shown in table 3.
14. Effect of temperature on charging voltage
The charge voltage should be reduced with increased temperature. Temperature compensation is required when the
temperature of the battery is expected to be less than 10°C / 50°F or more than 30°C / 85°F during long periods of time.
The recommended temperature compensation for Victron VRLA batteries is -4 mV / Cell (-24 mV /°C for a 12 V battery).
The centre point for temperature compensation is 20°C / 70°F.
30
gel AND agm BATTERIES
www.victronenergy.com
15. Charge current
The charge current should preferably not exceed 0,2 C (20 A for a 100 Ah battery).The temperature of a battery will increase by more than 10°C if the charge
current exceeds 0,2 C. Therefore temperature compensation is required if the charge current exceeds 0,2 C
Float
service
Victron AGM “Deep Cycle”
Absorbtion
Float
13,5 - 13,8
Storage
13,2 - 13,5
Victron Gel “Deep Cycle”
Absorbtion
Float
13,5 - 13,8
Storage
13,2 - 13,5
Victron Gel “Long Life”
Absorbtion
Float
13,5 - 13,8
Storage
13,2 - 13,5
Cycle service
Normal
Cycle service
Fastest recharge
14,2 - 14,6
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
14,6 - 14,9
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
14,1 - 14,4
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
14,0 - 14,2
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
Table 3: Recommended charge voltage
12 Volt Deep Cycle AGM
Article number
BAT406225080
BAT212070080
BAT212120080
BAT212200080
BAT412350080
BAT412550080
BAT412600080
BAT412800080
BAT412101080
BAT412121080
BAT412151080
BAT412201080
Ah
240
8
14
22
38
60
66
90
110
130
165
220
General Specification
lxwxh
mm
320x176x247
151x65x101
151x98x101
181x77x167
197x165x170
229x138x227
258x166x235
350x167x183
330x171x220
410x176x227
485x172x240
522x238x240
Weight
kg
31
2,5
4,1
5,8
12,5
20
24
27
32
38
47
65
CCA
@0°F
1500
RES CAP
@80°F
480
450
520
600
800
1000
1200
1400
90
100
145
190
230
320
440
V
12
12
12
12
12
12
12
lxwxh
mm
229x138x227
258x166x235
350x167x183
330x171x220
410x176x227
485x172x240
522x238x240
Weight
kg
20
24
26
33
38
48
66
CCA
@0°F
300
360
420
550
700
850
1100
RES CAP
@80°F
80
90
130
180
230
320
440
V
2
2
2
2
2
2
2
2
lxbxh
mm
149x208x710
215x193x710
215x235x710
215x277x710
215x277x855
215x400x815
215x490x815
215x580x815
Weight
kg
48
68
82
94
120
160
200
240
V
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 Volt Deep Cycle GEL
Article number
BAT412550100
BAT412600100
BAT412800100
BAT412101100
BAT412121100
BAT412151100
BAT412201100
Ah
60
66
90
110
130
165
220
General Specification
2 Volt Long Life GEL
Article number
BAT702601260
BAT702801260
BAT702102260
BAT702122260
BAT702152260
BAT702202260
BAT702252260
BAT702302260
Ah
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
Technology: flat plate AGM
Terminals: copper
Rated capacity: 20 hr discharge at 25°C
Float design life: 7-10 years at 20 °C
Cycle design life:
200 cycles at 100% discharge*
400 cycles at 50% discharge
900 cycles at 30% discharge
Technology: flat plate GEL
Terminals: copper
Rated capacity: 20 hr discharge at 25 °C
Float design life: 12 years at 20 °C
Cycle design life:
300 cycles at 100% discharge *
600 cycles at 50% discharge
1300 cycles at 30% discharge
General Specification
Technology: tubular plate GEL
Terminals: copper
Rated capacity: 10 hr discharge at 25 °C
Float design life: 20 years at 20 °C
Cycle design life:
1200 cycles at 100% discharge *
1200 cycles at 50% discharge
2400 cycles at 30% discharge
Other capacities and terminal types: at request
* End of discharge voltage: 10,8 V for a 12 V battery
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
31
32
Fotoğraf: Abbie Trayler-Smith/PANOS/Hollandse Hoogte
33
33
Skylla TG Charger 24/48V
skylla charger 24/48v
www.victronenergy.com
Perfect chargers for any type of battery
Charge voltage can be precisely adjusted to suit any sealed or unsealed battery system.
In particular, sealed maintenance free batteries must be charged correctly in order to ensure a long service life.
Overvoltage will result in excessive gassing and venting of a sealed battery. The battery will dry out and fail.
Suitable for AC and DC supply (AC-DC and DC-DC operation)
Except for the 3 phase input models, the chargers also accept a DC supply.
Controlled charging
Every TG charger has a microprocessor, which accurately controls the charging in three steps. The charging
process takes place in accordance with the IUoUo characteristic and charges more rapidly than other processes.
Skylla TG 24 50
Use of TG chargers as a power supply
As a result of the perfectly stabilized output voltage, a TG charger can be used as a power supply if batteries or
large buffer capacitors are not available.
Two outputs to charge 2 battery banks
The TG chargers feature 2 isolated outputs. The second output, limited to approximately 4 A and with a slightly
lower output voltage, is intended to top up a starter battery.
To increase battery life: temperature compensation
Every Skylla TG charger comes with a battery temperature sensor. When connected, charge voltage will
automatically decrease with increasing battery temperature. This feature is especially recommended for sealed
batteries which otherwise might be overcharged and dry out due to venting.
Battery voltage sense
In order to compensate for voltage loss due to cable resistance, TG chargers are provided with a voltage sense
facility so that the battery always receives the correct charge voltage.
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’ (available free
of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
Skylla TG 24 50 3 phase
Charge curve
Application example
Skylla TG 24 100
U (V)
30
28,5 V
26,5 V
28
26
40
30
20
10
0
34
float
(20 h)
absorption (30 m)
bulk
50
absorption (4 h)
24
I (A)
float
(20 h)
skylla charger 24/48v
24/30 TG
24/50 TG
Skylla
Input voltage (V AC)
24/50 TG
3 phase
24/80 TG
24/100 TG
3 phase
24/100 TG
48/25 TG
48/50 TG
230
3 x 400
230
230
3 x 400
230
230
Input voltage range (V AC)
185-264
320-450
185-264
185-264
320-450
185-264
185-264
Input voltage range (V DC)
180-400
n. a.
180-400
180-400
n. a.
180-400
180-400
Frequency (Hz)
45-65
Power factor
1
Charge voltage 'absorption' (V DC)
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
57
57
Charge voltage 'float' (V DC)
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
53
53
30 / 50
50
80
100
100
25
50
4
4
4
4
4
n. a.
n. a.
150-500
250-500
400-800
500-1000
125-250
250-500
5,5 (12.1)
365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
10 (12.1)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
Charge current house batt. (A) (2)
Charge current starter batt. (A)
Charge characteristic
IUoUo (three step)
Battery capacity (Ah)
500-1000

Temperature sensor

Can be used as power supply
Remote alarm
Potential free contacts 60V / 1A (1x NO and 1x NC)
Forced cooling

Protection (1)
a,b,c,d
Operating temp. range
-20 to 60°C (0 - 140°F)
Humidity (non condensing)
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue RAL 5012)
Battery-connection
M8 studs
230 V AC-connection
screw-clamp 2,5 mm² (AWG 6)
Protection category
Weight kg (lbs)
Dimensions hxwxd in mm
(hxwxd in inches)
IP 21
5,5 (12.1)
365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
13 (28)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
10 (22)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
STANDARDS
10 (22)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
23 (48)
515x260x265
(20x10.2x10.4)
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emission
EN 55014-1, EN 61000-3-2
Immunity
EN 55014-2, EN 61000-3-3
1) Protection
a. Output short circuit
b. Battery reverse polarity detection
2) Up to 40°C (100°F) ambient
c. Battery voltage too high
d. Temperature too high
BMV Battery Monitor
Skylla Control
Charger Switch
Battery Alarm
The BMV Battery Monitor features an advanced
microprocessor control system combined with high
resolution measuring systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the software
includes complex calculation algorithms, like
Peukert’s formula, to exactly determine the state of
charge of the battery. The BMV selectively displays
battery voltage, current, consumed Ah or time to go.
The Skylla Control allows you to alter the charge
current and see the system status. Altering the charge
current is useful if the shore power fuse is limited: the
AC current drawn by the battery charger can be
controlled by limiting the maximum output current,
thereby preventing the shore power fuse from
blowing.
A remote on-off switch
An excessively high or low battery voltage is
indicated by an audible and visual alarm.
35
Quattro
INVERTER/ CHARGER 3kVA - 10kVA
Quattro inverter
/ charger
3kVA - 10kVA
Lithium Ion battery compatible
www.victronenergy.com
Two AC inputs with integrated transfer switch
The Quattro can be connected to two independent AC sources, for example shore-side power and a generator,
or two generators. The Quattro will automatically connect to the active source.
Two AC Outputs
The main output has no-break functionality. The Quattro takes over the supply to the connected loads in the
event of a grid failure or when shore/generator power is disconnected. This happens so fast (less than
20 milliseconds) that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.
The second output is live only when AC is available on one of the inputs of the Quattro. Loads that should not
discharge the battery, like a water heater for example, can be connected to this output.
Virtually unlimited power thanks to parallel operation
Up to 10 Quattro units can operate in parallel. Ten units 48/10000/140, for example, will provide 90kW / 100kVA
output power and 1400 Amps charging capacity.
Quattro
48/5000/70-50/30
Three phase capability
Three units can be configured for three-phase output. But that’s not all: up to 10 sets of three units can be
parallel connected to provide 270kW / 300kVA inverter power and more than 4000A charging capacity.
PowerControl – Dealing with limited generator, shore-side or grid power
The Quattro is a very powerful battery charger. It will therefore draw a lot of current from the generator or shore
side supply (16A per 5kVA Quattro at 230VAC). A current limit can be set on each AC input. The Quattro will then
take account of other AC loads and use whatever is spare for charging, thus preventing the generator or shore
supply from being overloaded.
PowerAssist – Boosting shore or generator power
This feature takes the principle of PowerControl to a further dimension allowing the Quattro to supplement the
capacity of the alternative source. Where peak power is so often required only for a limited period, the Quattro
will make sure that insufficient shore or generator power is immediately compensated for by power from the
battery. When the load reduces, the spare power is used to recharge the battery.
Solar energy: AC power available even during a grid failure
The Quattro can be used in off grid as well as grid connected PV and other alternative energy systems.
Quattro
24/3000/70-50/30
36
System configuring has never been easier
After installation, the Quattro is ready to go.
If settings have to be changed, this can be done in a matter of minutes with a new DIP switch setting procedure.
Even parallel and 3-phase operation can be programmed with DIP switches: no computer needed!
Alternatively, VE.Net can be used instead of the DIP switches.
And sophisticated software (VE.Bus Quick Configure and VE.Bus System Configurator) is available to configure
several new, advanced, features.
Quattro INVERTER/ CHARGER 3kVA - 10kVA
Quattro
PowerControl / PowerAssist
Integrated Transfer switch
AC inputs (2x)
Maximum feed through current (A)
Input voltage range (V DC)
Output (1)
Cont. output power at 25 °C (VA) (3)
Cont. output power at 25 °C (W)
Cont. output power at 40 °C (W)
Peak power (W)
Maximum efficiency (%)
Zero-load power (W)
Zero load power in AES mode (W)
Zero load power in Search mode (W)
Charge voltage 'absorption' (V DC)
Charge voltage 'float' (V DC)
Storage mode (V DC)
Charge current house battery (A) (4)
Charge current starter battery (A)
Battery temperature sensor
Auxiliary output (A) (5)
Programmable relay (6)
Protection (2)
VE.Bus communication port
General purpose com. port (7)
Common Characteristics
Common Characteristics
Battery-connection
230 V AC-connection
Weight (kg)
Dimensions (hxwxd in mm)
Safety
Emission, Immunity
12/3000/120
24/3000/70
12/5000/200
24/5000/120
48/5000/70
24/8000/200
48/8000/110
Yes
Yes
Input voltage range: 187-265 VAC Input frequency: 45 – 65 Hz Power factor: 1
50 / 30
2x100
2x100
INVERTER
9,5 – 17V 19 – 33V 38 – 66V
Output voltage: 230 VAC ± 2%
Frequency: 50 Hz ± 0,1%
3000
5000
8000
2500
4500
7000
2200
4000
6300
6000
10000
16000
93 / 94
94 / 94 / 95
96
15 / 15
25 / 25 / 25
35
10 / 10
20 / 20 / 20
30
4/5
5/5/6
10
CHARGER
14,4 / 28,8
14,4 / 28,8 / 57,6
57,6
13,8 / 27,6
13,8 / 27,6 / 55,2
55,2
13,2 / 26,4
13,2 / 26,4 / 52,8
52,8
120 / 70
200 / 120 / 70
110
4 (12V and 24V models only)
Yes
GENERAL
25
50
50
1x
3x
3x
a-g
For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration
1x
2x
2x
Operating temp.: -40 to +50 ˚C Humidity (non condensing): max. 95%
ENCLOSURE
Material & Colour: aluminium (blue RAL 5012) Protection category: IP 21
Four M8 bolts (2 plus and 2 minus connections)
Screw terminals 13 mm2 (6 AWG)
Bolts M6
Bolts M6
19
34 / 30 / 30
45/41
470 x 350 x 280
362 x 258 x 218
444 x 328 x 240
470 x 350 x 280
444 x 328 x 240
STANDARDS
EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1
48/10000/140
2x100
10000
9000
8000
20000
96
35
30
10
57,6
55,2
52,8
140
50
3x
2x
Bolts M6
45
470 x 350 x 280
1) Can be adjusted to 60 HZ; 120 V 60 Hz on
request
2) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
f) 230 VAC on inverter output
g) input voltage ripple too high
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) At 25 ˚C ambient
5) Switches off when no external AC source available
6) Programmable relay that can a. o. be set for general alarm,
DC undervoltage or genset start/stop function
AC rating: 230V/4A
DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
7) A. o. to communicate with a Lithium Ion battery BMS
Digital Multi Control Panel
Computer controlled operation and monitoring
BMV Battery Monitor
A convenient and low cost solution for
remote monitoring, with a rotary knob to
set Power Control and Power Assist levels.
Several interfaces are available:
- MK2.2 VE.Bus to RS232 converter
Connects to the RS232 port of a computer (see ‘A guide to VEConfigure’)
- MK2-USB VE.Bus to USB converter
Connects to a USB port (see ‘A guide to VEConfigure’)
- VE.Net to VE.Bus converter
Interface to VE.Net (see VE.Net documentation)
- VE.Bus to E-PLEX converter
Interface to the E-PLEX System. The world’s most advanced and field
proven digital switching and monitoring system.
- Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system status
reports to cellular phones via text messages (SMS). It can also log data from
Victron Battery Monitors, Multi’s, Quattro’s and Inverters to a website through
a GPRS connection. Access to this website is free of charge.
- Victron Ethernet Remote
To connect to Ethernet.
The BMV Battery Monitor features an advanced
microprocessor control system combined with
high resolution measuring systems for battery
voltage and charge/discharge current. Besides
this, the software includes complex calculation
algorithms, like Peukert’s formula, to exactly
determine the state of charge of the battery.
The BMV selectively displays battery voltage,
current, consumed Ah or time to go. The
monitor also stores a host of data regarding
performance and use of the battery.
Several models available (see battery monitor
documentation).
Blue Power Panel
Connects to a Multi or Quattro and all
VE.Net devices, in particular the VE.Net
Battery Controller.
Graphic display of currents and voltages.
37
MultiPlus inverter / charger
800VA - .5kVA
www.victronenergy.com
Lithium Ion battery compatible
Multiplus
INVERTER/ CHARGER 800VA - 5kVA
Multi-functional, with intelligent power management
The MultiPlus is a powerful true sine wave inverter, a sophisticated battery charger that features adaptive charge
technology, and a high-speed AC transfer switch in a single compact enclosure. Next to these primary functions,
the MultiPlus has several advanced features, as outlined below.
Two AC Outputs
The main output has no-break functionality. The MultiPlus takes over the supply to the connected loads in the
event of a grid failure or when shore/generator power is disconnected. This happens so fast (less than
20 milliseconds) that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.
The second output is live only when AC is available on one of the inputs of the MultiPlus. Loads that should not
discharge the battery, like a water heater for example, can be connected to this output (second output available
on models rated at 3kVA and more).
Virtually unlimited power thanks to parallel operation
Up to 6 Multi's can operate in parallel to achieve higher power output. Six 24/5000/120 units, for example, will
provide 25 kW / 30 kVA output power with 720 Amps charging capacity.
MultiPlus
24/3000/70
Three phase capability
In addition to parallel connection, three units of the same model can be configured for three-phase output. But
that’s not all: up to 6 sets of three units can be parallel connected for a huge 75 kW / 90 kVA inverter and more
than 2000 Amps charging capacity.
PowerControl - Dealing with limited generator, shore side or grid power
The MultiPlus is a very powerful battery charger. It will therefore draw a lot of current from the generator or
shore side supply (nearly 10A per 5kVA Multi at 230VAC). With the Multi Control Panel a maximum generator or
shore current can be set. The MultiPlus will then take account of other AC loads and use whatever is extra for
charging, thus preventing the generator or shore supply from being overloaded.
PowerAssist - Boosting the capacity of shore or generator power
This feature takes the principle of PowerControl to a further dimension. It allows the MultiPlus to supplement
the capacity of the alternative source. Where peak power is so often required only for a limited period, the
MultiPlus will make sure that insufficient shore or generator power is immediately compensated for by power
from the battery. When the load reduces, the spare power is used to recharge the battery.
MultiPlus Compact
12/2000/80
Four stage adaptive charger and dual bank battery charging
The main output provides a powerful charge to the battery system by means of advanced ‘adaptive charge’
software. The software fine-tunes the three stage automatic process to suit the condition of the battery, and
adds a fourth stage for long periods of float charging. The adaptive charge process is described in more detail
on the Phoenix Charger datasheet and on our website, under Technical Information. In addition to this, the
MultiPlus will charge a second battery using an independent trickle charge output intended for a main engine
or generator starter battery (trickle charge output available on 12V and 24V models only).
System configuring has never been easier
After installation, the MultiPlus is ready to go.
If settings have to be changed, this can be done in a matter of minutes with a new DIP switch setting procedure.
Even parallel and 3-phase operation can be programmed with DIP switches: no computer needed!
Alternatively, VE.Net can be used instead of the DIP switches.
And sophisticated software (VE.Bus Quick Configure and VE.Bus System Configurator) is available to configure
several new, advanced, features.
PowerAssist with 2x MultiPlus in parallel
38
Five parallel units: output power 25 kVA
Multiplus INVERTER/ CHARGER 800VA - 5kVA
MultiPlus
12 Volt
24 Volt
48 Volt
PowerControl
PowerAssist
Transfer switch (A)
Parallel and 3-phase operation
Input voltage range (V DC)
Output
Cont. output power at 25 °C (VA) (3)
Cont. output power at 25 °C (W)
Cont. output power at 40 °C (W)
Peak power (W)
Maximum efficiency (%)
Zero-load power (W)
Zero load power in AES mode (W)
Zero load power in Search mode (W)
C 12/800/35
C 24/ 800/16
C 12/1200/50
C 24/1200/25
C 12/1600/70
C 24/1600/40
C 12/2000/80
C 24/2000/50
Yes
Yes
16
Yes
Yes
Yes
16
Yes
Yes
Yes
16
Yes
Yes
Yes
30
Yes
800
700
650
1600
92 / 94
8 / 10
5/8
2/3
AC Input
Charge voltage 'absorption' (V DC)
Charge voltage 'float' (V DC)
Storage mode (V DC)
Charge current house battery (A) (4)
Charge current starter battery (A)
Battery temperature sensor
35 / 16
Auxiliary output (5)
Programmable relay (6)
Protection (2)
VE.Bus communication port
General purpose com. port (7)
Common Characteristics
n. a.
n. a.
Common Characteristics
Battery-connection
230 V AC-connection
Weight (kg)
Dimensions (hxwxd in mm)
10
Safety
Emission, Immunity
Automotive Directive
1) Can be adjusted to 60 HZ; 120 V 60 Hz on request
2) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
f) 230 VAC on inverter output
g) input voltage ripple too high
12/3000/120
24/3000/70
48/3000/35
Yes
Yes
16 or 50
Yes
24/5000/120
48/5000/70
Yes
Yes
50
Yes
INVERTER
9,5 – 17 V
19 – 33 V
38 – 66 V
Output voltage: 230 VAC ± 2%
Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1)
1200
1600
2000
3000
5000
1000
1300
1600
2500
4500
900
1200
1450
2200
4000
2400
3000
4000
6000
10.000
93 / 94
93 / 94
93 / 94
93 / 94 / 95
94 / 95
8 / 10
8 / 10
9 / 11
15 / 15 / 16
25 / 25
5/8
5/8
7/9
10 / 10 / 12
20 / 20
2/3
2/3
3/4
4/5/5
5/6
CHARGER
Input voltage range: 187-265 VAC
Input frequency: 45 – 65 Hz
Power factor: 1
14,4 / 28,8 / 57,6
13,8 / 27,6 / 55,2
13,2 / 26,4 / 52,8
50 / 25
70 / 40
80 / 50
120 / 70 / 35
120 / 70
4 (12V and 24V models only)
yes
GENERAL
n. a.
n. a.
n. a.
Yes (16A)
Yes (25A)
Yes
a-g
For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration
n. a.
n. a.
n. a.
Yes (8)
Yes
Operating temp. range: -40 to +50°C (fan assisted cooling) Humidity (non condensing): max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour: aluminium (blue RAL 5012)
Protection category: IP 21
battery cables of 1.5 meter
M8 bolts
Four M8 bolts (2 plus and 2 minus connections)
G-ST18i connector
Spring-clamp
Screw terminals 13 mm2 (6 AWG)
10
10
12
18
30
375x214x110
520x255x125
362x258x218
444x328x240
STANDARDS
EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3
2004/104/EC
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) At 25 ˚C ambient
5) Switches off when no external AC source available
6) Programmable relay that can a. o. be set for general alarm,
DC undervoltage or genset start/stop function
AC rating: 230V/4A
DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
7) A. o. to communicate with a Lithium Ion battery BMS
8) Models with 16A transfer switch only
Digital Multi Control
Computer controlled operation and monitoring
BMV Battery Monitor
This panel is intended both for
Multi’s and Quattro’s.
Allows PowerControl and
PowerAssist current limit setting for
two AC sources: a generator and
shore-side current for example.
Setting range: up to 200 Amps.
The brightness of the LED’s is
automatically reduced during night
time.
Several interfaces are available:
- MK2.2 VE.Bus to RS232 converter
Connects to the RS232 port of a computer (see ‘A guide to VEConfigure’)
- MK2-USB VE.Bus to USB converter
Connects to a USB port (see ‘A guide to VEConfigure’)
- VE.Net to VE.Bus converter
Interface to VE.Net (see VE.Net documentation)
- VE.Bus to E-PLEX converter
Interface to the E-PLEX System. The world’s most advanced and field proven
digital switching and monitoring system.
- Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system
status reports to cellular phones via text messages (SMS). It can also log
data from Victron Battery Monitors, Multi’s, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. Access to this website is free of charge.
- Victron Ethernet Remote
To connect to Ethernet.
The BMV Battery Monitor features an
advanced microprocessor control system
combined with high resolution measuring
systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the
software includes complex calculation
algorithms, like Peukert’s formula, to exactly
determine the state of charge of the battery.
The BMV selectively displays battery voltage,
current, consumed Ah or time to go. The
monitor also stores a host of data regarding
performance and use of the battery.
Several models available (see battery monitor
documentation).
39
40
Fotoğraf: David Buttow/Redux/Hollandse Hoogte
41
41
Phoenix Inverters
180VA – 750 VA
phoenix INVERTERs 180VA - 750VA
230V/50Hz and 110V/60Hz
www.victronenergy.com
SinusMax – Superior engineering
Developed for professional duty, the Phoenix range of inverters is suitable for the widest range of
applications. The design criteria have been to produce a true sine wave inverter with optimized
efficiency but without compromise in performance. Employing hybrid HF technology, the result is a
top quality product with compact dimensions, light in weight and capable of supplying power,
problem-free, to any load.
Phoenix Inverter
12/750
Extra start-up power
A unique feature of the SinusMax technology is very high start-up power. Conventional high
frequency technology does not offer such extreme performance. Phoenix inverters, however, are
well suited to power up difficult loads such as computers and low power electric tools.
To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch
For our lower power models we recommend the use of our Filax Automatic Transfer Switch. The
Filax features a very short switchover time (less than 20 miliseconds) so that computers and other
electronic equipment will continue to operate without disruption.
Phoenix Inverter
12/750
LED diagnosis
Please see manual for a description.
Remote on/off switch
Connector for remote on off switch available on all models.
Remote control panel (750VA model only)
Connects to the inverter with a RJ12 UTP cable (length 3 meter, included).
DIP switch for 50/60Hz selection (750VA model only)
Phoenix Inverter
12/750 with Schuko socket
DIP switches for Power Saving Mode (750VA model only)
When operating in Power Saving Mode, the no-load current is reduced to 1/3 of nominal. In this
mode the inverter is switched off in case of no load or very low load, and switches on every two
seconds for a short period. I f the output current exceeds a set lever. The inverter will continue to
operate. If not, the inverter will shut down again. The on/off level can be set from 15W to 85W with
DIP switches.
Available with three different output sockets
Please see pictures below.
Phoenix Inverter 12/350
with IEC-320 sockets
42
Phoenix Inverter 12/180
with Schuko socket
Phoenix Inverter 12/180
with Nema 5-15R sockets
phoenix INVERTERS 180VA - 750VA
12 Volt
24 Volt
48 Volt
Cont. AC power at 25 °C (VA) (3)
12/180
24/180
Cont. power at 25 °C / 40 °C (W)
Phoenix Inverter
Peak power (W)
180
12/350
24/350
48/350
350
12/750
24/750
48/750
750
175 / 150
300 / 250
700 / 650
350
700
1400
Output AC voltage / frequency (4)
110VAC or 230VAC +/- 3% 50Hz or 60Hz +/- 0,1%
Input voltage range (V DC)
10,5 - 15,5 / 21,0 - 31,0 / 42,0 - 62,0
Low battery alarm (V DC)
11,0 / 22 / 44
Low battery shut down (V DC)
10,5 / 21 / 42
Low battery auto recovery (V DC)
12,5 / 25 / 50
Max. efficiency 12 / 24 / 48 V (%)
87 / 88
89 / 89/ 90
91 / 93 / 94
Zero-load power 12 / 24 / 48 V (W)
2,6 / 3,8
3,1 / 5,0 / 6,0
14 / 14 / 13
Zero-load power in Power Saving mode
n. a.
n. a.
3/4/5
Protection (2)
a-e
Operating temperature range
-20 to +50°C (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing)
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue Ral 5012)
Battery-connection
1)
Standard AC outlets
1)
Screw terminals
IEC-320 (IEC-320 plug included), Schuko, or Nema 5-15R
Other outlets (at request)
United Kingdom, Australia/New Zealand
Protection category
IP 20
Weight (kg / lbs)
Dimensions (hxwxd in mm)
(hxwxd in inches)
2,7 / 5,4
72x132x200
2.8x5.2x7.9
3,5 / 7,7
72x155x237
2.8x6.1x9.3
2,7 / 5,4
72x180x295
2.8x7.1x11.6
ACCESSORIES
Remote control panel
n. a.
Remote on-off switch
n. a.
Optional
Two pole connector
Automatic transfer switch
RJ12 plug
Filax
STANDARDS
Safety
EN 60335-1
Emission Immunity
1) Battery cables of 1.5 meter (12/180 with
cigarette plug)
2) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
EN55014-1 / EN 55014-2
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) Frequency can be set by DIP switch (750VA models only)
d) battery voltage too low
e) temperature too high
Battery Alarm
Remote Control Panel
BMV Battery Monitor
An excessively high or low battery voltage is indicated
by an audible and visual alarm, and a relay for remote
signalling.
(750VA models only)
RJ12 UTP cable to connect to the inverter is included
(length: 3 meter).
The BMV Battery Monitor features an advanced
microprocessor control system combined with high
resolution measuring systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the software
includes complex calculation algorithms to exactly
determine the state of charge of the battery. The BMV
selectively displays battery voltage, current, consumed
Ah or time to go. The monitor also stores a host of data
regarding performance and use of the battery.
43
Phoenix Inverters
PHOENIX INVERTERS 1200VA - 5000VA
1200VA – 5000VA (per module)
www.victronenergy.com
SinusMax - Superior engineering
Developed for professional duty, the Phoenix range of inverters is suitable for the widest range of applications.
The design criteria have been to produce a true sine wave inverter with optimised efficiency but without
compromise in performance. Employing hybrid HF technology, the result is a top quality product with compact
dimensions, light in weight and capable of supplying power, problem-free, to any load.
Extra start-up power
A unique feature of the SinusMax technology is very high start-up power. Conventional high frequency
technology does not offer such extreme performance. Phoenix inverters, however, are well suited to power up
difficult loads such as refrigeration compressors, electric motors and similar appliances.
Virtually unlimited power thanks to parallel and 3-phase operation capability
Up to 6 units inverters can operate in parallel to achieve higher power output. Six 24/5000 units, for example,
will provide 24kW / 30kVA output power. Operation in 3-phase configuration is also possible.
Phoenix Inverter
24/5000
To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch
If an automatic transfer switch is required we recommend using the MultiPlus inverter/charger instead. The
switch is included in these products and the charger function of the MultiPlus can be disabled. Computers and
other electronic equipment will continue to operate without disruption because the MultiPlus features a very
short switchover time (less than 20 milliseconds).
Computer interface
All models have a RS-485 port. All you need to connect to your PC is our MK2 interface (see under accessories).
This interface takes care of galvanic isolation between the inverter and the computer, and converts from RS-485
to RS-232. A RS-232 to USB conversion cable is also available. Together with our VEConfigure software, which
can be downloaded free of charge from our website, all parameters of the inverters can be customised. This
includes output voltage and frequency, over and under voltage settings and programming the relay. This relay
can for example be used to signal several alarm conditions, or to start a generator. The inverters can also be
connected to VENet, the new power control network of Victron Energy, or to other computerised monitoring
and control systems.
New applications of high power inverters
The possibilities of paralleled high power inverters are truly amazing. For ideas, examples and battery capacity
calculations please refer to our book “Energy Unlimited” (available free of charge from Victron Energy and
downloadable from www.victronenergy.com).
Phoenix Inverter Compact
24/1600
44
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
phoenix INVERTER 1200VA - 5000VA
Phoenix Inverter
C12/1200
C24/1200
C12/1600
C24/1600
C12/2000
C24/2000
Parallel and 3-phase operation
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Yes
INVERTER
Input voltage range (V DC)
9,5 – 17V
19 – 33V
38 – 66V
Output voltage: 230 VAC ±2% Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1)
Output
Cont. output power at 25 ºC (VA) (2)
1200
1600
2000
3000
5000
Cont. output power at 25 ºC (W)
1000
1300
1600
2500
4500
Cont. output power at 40 ºC (W)
900
1200
1450
2200
4000
Peak power (W)
2400
3000
4000
6000
10000
Max. efficiency 12/ 24 /48 V (%)
92 / 94
92 / 94
92 / 92
93 / 94 / 95
94 / 95
Zero-load power 12 / 24 / 48 V (W)
8 / 10
8 / 10
9 / 11
15 / 15 / 16
25 / 25
Zero-load power in AES mode (W)
5/8
5/8
7/9
10 / 10 / 12
20 / 20
Zero-load power in Search mode (W)
2/3
2/3
3/4
4/5/5
5/6
GENERAL
Programmable relay (3)
Yes
Protection (4)
a-g
VE.Bus communication port
For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration
Operating temperature range: -40 to +50 ºC (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing): max 95%
ENCLOSURE
Common Characteristics
Common Characteristics
Battery-connection
Material & Colour: aluminum (blue RAL 5012)
Protection category: IP 21
battery cables of 1.5 meter included
M8 bolts
2+2 M8 bolts
G-ST18i plug
Spring-clamp
Screw terminals
230 V AC-connection
Weight (kg)
Dimensions (hxwhd in mm)
10
12
18
30
375x214x110
520x255x125
362x258x218
444x328x240
STANDARDS
Safety
EN 60335-1
Emission Immunity
Automotive Directive
1) Can be adjusted to 60Hz and to 240V
2) Non linear load, crest factor 3:1
3) Programmable relay that can a.o. be set for
general alarm, DC undervoltage or genset
start/stop function.
AC rating: 230V/4A
DC rating: 4a up to 35VDC, 1A up to 60VDC
EN 55014-1 / EN 55014-2
2004/104/EC
2004/104/EC
2004/104/EC
4) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
f) 230 V AC on inverter output
g) input voltage ripple too high
Phoenix Inverter Control
Computer controlled operation and monitoring
BMV Battery Monitor
This panel can also be used on a
MultiPlus inverter/charger when an
automatic transfer switch but no charger
function is desired.
The brightness of the LEDs is
automatically reduced during night time.
Several interfaces are available:
- MK2.2 VE.Bus to RS232 converter
Connects to the RS232 port of a computer (see ‘A guide to VEConfigure’)
- MK2-USB VE.Bus to USB converter
Connects to a USB port (see ‘A guide to VEConfigure’)
- VE.Net to VE.Bus converter
Interface to VE.Net (see VE.Net documentation)
- VE.Bus to E-PLEX converter
Interface to the E-PLEX System. The world’s most advanced and field proven
digital switching and monitoring system.
- Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system
status reports to cellular phones via text messages (SMS). It can also log
data from Victron Battery Monitors, Multi’s, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. Access to this website is free of charge.
- Victron Ethernet Remote
To connect to Ethernet.
The BMV Battery Monitor features an
advanced microprocessor control system
combined with high resolution
measuring systems for battery voltage
and charge / discharge current. Besides
this, the software includes complex
calculation algorithms, like Peukert’s
formula, to exactly determine the state of
charge of the battery. The BMV selectively
displays battery voltage, current,
consumed Ah or time to go. The monitor
also stores a host of data regarding
performance and use of the battery.
Several models available (see battery
monitor documentation).
.
45
Victron
Global global
Remote 2remote
and Victron
Ethernet
Remote
victron
2 AND
Victron
ethernet
remote
www.victronenergy.com
Obtaining system information wherever and whenever
Victron Global Remote 2: A GSM/GPRS modem
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system status reports to cellular phones via
text messages (SMS). It can also log data from Victron Battery Monitors, Multi’s, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. The usage of this website is free of charge.
Victron Ethernet Remote: A GSM/GPRS modem with Ethernet connection
The Ethernet Remote has the same functions as the Global Remote. An extra function of the Ethernet Remote is
that it can connect with LAN, due to a special cable. In this way, the Ethernet Remote can be connected to the
internet without a SIM-card.
Simple and easy to use
The idea is simple: you can use it to get SMS alarms from a Multi, a Battery System, or both. When monitoring
the usage of batteries, it can be extremely helpful to receive under and overvoltage alarms; whenever they
occur. For this purpose, the Global Remote is perfect. A prepaid SIM-card (for example) in combination with the
Global Remote is adequate for remotely monitoring your system.
Connections Global Remote
The Global Remote has two serial connections. The can be used to connect to a VE.Bus Multi/Quattro/Inverter
unit or system. This connection needs a MK2 which is supplied with the VGR. The other connection is to
connect a BMV-600S or BMV-602S Battery Monitor. To connect it to a BMV you will also need the connection kit
accessory which needs to be purchased separately. The Global Remote also has a connection for an optional
accessory, the VGR IO Extender.
Victron Global Remote 2
Connections Ethernet Remote
The Ethernet Remote has one serial connection. This can be used to connect to a VE.Bus Multi/Quattro/Inverter
unit or system, or a BMV Battery Monitor. To connect it to a BMV you will also need the connection kit
accessory which needs to be purchased separately.
Advanced usage: Monitoring historic data
Taking it one step further, an internet browser and -connection is all you need to view all of the data online.
You can simply create an account on the website and add your modem(s). Subsequently you can configure the
GPRS connection, which will enable you to monitor the historic data of several basic properties such as system
voltages, power levels and status information. All of this data is graphed. These graphs are available in daily,
weekly and monthly timeframes.
Victron Ethernet Remote
Victron Remote Management
Victron Remote Management is the name of the system which consists of the VGR and the monitoring website.
To get a preview: please go to https://vrm.victronenergy.com, and login with below details.
Username: [email protected]
Password: vrmdemo
Victron Ethernet Remote
Victron Global Remote 2
GSM/ GPRS
Network
GSM/GPRS
Network
LAN
OR
Database
Router
Battery Monitor
Battery Monitor
Quattro
Database
46
Quattro
Internet
victron global remote 2 AND Victron ethernet remote
Serial connection (Mk2.2a – included)
Serial connection (BMV-602 Datalink – not included)
Power supply voltage range
Current draw (max.)
Current draw (connected to GSM network)
Operating temperature range
Dimensions VGR Modem (hxwxd)
Weight VGR Modem
Body
Installation
GPRS data usage
GSM antenna
Ethernet attachment
Battery cable
Y-cable for serial and IO Extender connection
Male DB15 to female DB9 cable
MK2 interface
Global Remote to BMV-60xS conn. kit
VGR IO Extender
BMV-600S and 602S
The BMV-600S and 602S are our
newest high precision battery
monitors. The essential function
of a battery monitor is to
calculate ampere-hours
consumed as well as the state of
charge of a battery. Amperehours consumed are calculated
by integrating the current flowing
in or out of the battery.
Victron Global Remote 2
Victron Ethernet Remote
Connect VE.Bus Multi/Quattro/Inverter unit/system
Connect BMV-602 Battery Monitor
GENERAL
5.5 to 32VDC
0.48A at 5.5VDC
90mA at 12VDC and 50mA at 24 VDC
-30° to 75° C. / -22° to 167° F.
ENCLOSURE
73 x 54.5 x 25.5 mm / 2.9 x 2.1 x 1 inch
89 grams / 3.1 ounces
Aluminium
Two aluminum mounting bridles
GSM / GPRS
Depends on usage
INCLUDED ACCESSORIES
Included
Included
n.a.
Included
With inline fuse
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Included
OPTIONAL ACCESSORIES (NOT INCLUDED, TO BE ORDERED SEPARATELY)
Compatible
Compatible
Compatible
Not compatible
Global Remote to
BMV-60xS conn. kit
MultiPlus
Inverter/Charger
Cable kit required to
connect the BMV-60xS and
the Victron Global Remote.
BMV 60xS Data Link
included.
The MultiPlus is a powerful
true sine wave inverter, a
sophisticated battery charger
that features adaptive charge
technology, and a high-speed
AC transfer switch in a single
compact enclosure.
Phoenix Inverter
Pure sinwave output, high
peak power and high
efficiency. Combined high
frequency and line frequency
technologies ensure the best
of both worlds.
Quattro
Inverter/Charger
The Quattro can be
connected to two
independent AC sources, for
example shore-side power
and a generator, or two
generators. The Quattro will
automatically connect to
the active source.
Example of graph available on https://vrm.victronenergy.com
47
Precision Battery Monitoring
PRECISION BATTERY MONITORING
www.victronenergy.com
Precision monitoring
The essential function of a battery monitor is to calculate ampere-hours consumed and the state of
charge of a battery. Ampere-hours consumed is calculated by integrating the current flowing in or out of
the battery. In case of a constant current, this integration is equivalent to current multiplied by time. A
discharge current of 10A during 2 hours, for example, amounts to 20Ah consumed. All our battery
monitors are based on a powerful microprocessor, programmed with the algorithms needed for
precision monitoring.
BMV 600S
BMV bezel square
Standard information and alarms
- Battery voltage (V).
- Battery charge/discharge current (A).
- Ampere-hours consumed (Ah).
- State of charge (%).
- Time to go at the current rate of discharge.
- Visual and audible alarm: over- and under voltage, and/or battery discharged.
- Programmable alarm or generator start relay.
BMV 600S: low cost ultra high resolution monitor
- Highest resolution: 10mA (0,01A) with 500A shunt.
- Can be used with 50, 60 or 100mV shunts, current rating from 100A to 1000A
- Lowest current consumption: 4mA @12V and 3mA @ 24V.
- Easiest to wire: the BMV 600S comes with shunt, 10 meter RJ 12 UTP cable and 2 meter battery cable
with fuse; no other components needed.
- Easiest to install: separate front bezel for square or round appearance; ring for rear mounting and
screws for front mounting.
- Broadest voltage range: 9.5 – 95 VDC without prescaler needed.
- Communication port (Isolated RS232 interface is needed to connect to a computer)
BMV 602S: two batteries
In addition to all the features of the BMV600S, the BMV602S can measure the voltage of a second battery.
A version with a black front bezel (BMV 602S Black) is also available.
BMV 600HS: 70 to 350VDC voltage range
No prescaler needed. Note: suitable for systems with grounded minus only (battery monitor is not
isolated from shunt).
BMV shunt 500A/50mV
With quick connect pcb
Optional Isolated RS232 communication interface and software
(for all BMV models) Displays all information on a computer and loads charge/discharge data in an Excel
file for graphical display.
VE.Net Battery Controller: any number of batteries
- One VE.Net panel or Blue Power panel will connect to any number of battery controllers.
- Comes with 500A/50mV shunt and can be programmed for 50, 60 or 100mV shunts, current rating from
100A to 10.000A.
- With use, abuse and data memory.
- Temperature sensor and connection kit included.
High voltage VE.Net Battery Controller: 70 to 350VDC
No prescaler needed. Note: RJ45 connectors are galvanically isolated from Controller and shunt.
BMV 602S Black
Example of a battery charge
curve recorded with a BMV 602
and VEBat software
VE.Net Battery Controller
48
PRECISION BATTERY MONITORING
BMV 600S
BMV 602S &
BMV 602S BLACK
BMV 600HS
VE. Net
Battery Controller
VE. Net
High Voltage Battery
Controller
Power supply voltage range
9.5 - 90 VDC
9.5 - 90 VDC
70 – 350 VDC
7 - 75 VDC
70 - 350 VDC¹
Current draw, back light off
< 4 mA
< 4 mA
< 4 mA
< 5 mA
< 4 mA
Input voltage range (VDC)
9.5 - 95 VDC
9.5 - 95 VDC
70 – 350 VDC
0 - 75 VDC
0 – 350 VDC
Battery monitor
Battery capacity (Ah)
20 – 9.999 Ah
Operating temperature range
20 - 60.000 Ah
-20 +50°C (0 - 120°F)
Measures voltage of second battery
No
Yes
Yes
Yes
Communication port
Yes
Yes
Yes
Yes (VE.Net)
Potential free contacts
60V/1A (N/O)
RESOLUTION (with a 500 A shunt)
Current
± 0,01 A
± 0,1 A
Voltage
± 0,01 V
Amp hours
± 0,1 Ah
State of charge (0 – 100 %)
± 0,1 %
Time to go
± 1 min
Temperature (0 - 50°C or 30 - 120°F)
n. a.
Accuracy of current measurement
± 1°C (± 1°F)
± 0,3 %
Accuracy of voltage measurement
± 0,4 %
INSTALLATION & DIMENSIONS
Installation
Front
Front bezel
Flush mount
DIN rail
63 mm diameter
22 X 75 mm (0.9 x 2.9 inch)
69 x 69 mm (2.7 x 2.7 inch)
n. a.
Body diameter
52mm (2.0 inch)
n. a.
Body depth
31mm (1.2 inch)
105 mm (4,1 inch)
ACCESSORIES
Shunt (included)
Supplied with 1 m cables
Temperature sensor
500 A / 50 mV²
10 meter 6 core UTP with RJ12 connectors,
and cable with fuse for ‘+’ connection
n. a.
Computer interface
optional
n.a.
Cables (included)
500 A / 50 mV³
Supplied with 3 m cable
1) 7 – 75 VDC needed for VE.Net network power supply
2) HV version with shunt in plastic enclosure
3) HV version with shunt + Controller in plastic enclosure
Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms,
warnings and system status reports to cellular phones
via text messages (SMS). It can also log data from Victron
Battery Monitors, MultiPlus units, Quattro’s and Inverters
to a website through a GPRS connection. Access to this
website is free of charge.
1000A/50mV shunt
For ease of use with BMV series: quick
connect pcb of standard 500A/50mV
shunt can be mounted on this shunt.
Victron Global Remote to BMV 60xS
Connection Kit
Cable kit required to connect the BMV and the
Victon Global Remote. BMV Data Link included.
2000A/50mV shunt
For ease of use with BMV series: quick
connect pcb of standard 500A/50mV shunt
can be mounted on this shunt.
Blue Power panel
The VE.Net Blue Power Panel is the panel that
connects to the VE.Net Battery Controller. The panel
can show the information of multiple batteries on one
display for simple and efficient monitoring of your
battery systems. For our other VE.Net products please
refer to our VE.Net datasheet.
49
VICTRON ENERGY HAKKINDA
35 yıldan fazla tecrübeye sahip Victron Energy teknik inovasyon, güvenilirlik ve kalite konusunda rakipsiz bir üne sahip. Victron
kendi kendini yeten elektrik gücü tedarikinde dünya lideridir. Ürünlerimiz, çeşitli zanaat, eğlence, ticaret faaliyetlerinde ve
benzeri alanlarda karşılaşılan en zorlu durumların gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Victron’un özel
şebekeden bağımsız sistem taleplerini karşılama becerisi benzersizdir. Ürün çeşitlerimiz arasında sinüs dalgalı invertörler,
invertör/şarj cihazları, akü şarj cihazları, DC/DC konvertörler, aktarma anahtarları, Jel ve AGM aküler, alternatörler, akü monitörleri, güneş enerjili şarj regülatörleri, Solar Paneller, komple ağ çözümleri ve diğer birçok yenilikçi çözüm bulunmaktadır.
Dünya çapında servis ve destek
Hem ticari, hem de boş zaman deniz sektörlerine, bağımsız şebeke, araç ve sanayi piyasalarına 35 yıldır hizmet veren Victron’un
bütün dünyada oturmuş bir satıcı ve bayi ağı mevcuttur. Müşteri tabanımız için anında ve yetkin yerel servis sağlamak çok
önemlidir.
Bu durum da destek ağımızın kapasitelerinde kendisini gösterir. Servis desteğine olan esnek yaklaşımımız ve onarımlar için hızlı
dönüşüme gösterdiğimiz gayret, piyasada lider konumdadır. En zorlu uygulamalarda onlarca yıldır güvenilir servis sağlayan
Victron ürünlerinin sayısız örnekleri mevcuttur. Bu güvenilirlik seviyesiyle birlikte azami düzeyde teknik bilgi, Victron Energy
güç sistemlerinin mevcut en iyi değeri sunduğunun bir göstergesidir.
Victron Energy solar ürünler
50
Enerji, her zaman, her yerde
Fotoğraf: David Cumming, Corbis
51
Victron Energy B.V. / De Paal 35
1351 JG Almere / The Netherlands
Phone: +31 (0)36 535 97 00
Fax: +31 (0)36 535 97 40
e-mail: [email protected]
www.victronenergy.com SAL064132080
REV 01
2011-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement