EN
R
BLUETOOTH INTERFACE
DE
KCE-250BT
• OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
FR
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
toestel te gebruiken.
• РУККОВООВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проччтитетите настоящее руковоководство
перед началом использования оборудования.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
•
ES
IT
SE
συσκευή.
•
NL
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
RU
PL
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München,
Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, jiangsu, China
Printed in China (Y)
68-16909Z21-A
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (EN)
GR
CT
NEDERLANDS
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING .................................... 2
OPGELET .................................................. 2
Geluid overschakelen ........................................ 8
History (belgeschiedenis) ................................. 8
Een nummer uit de uitgaande
oproepgeschiedenis opnieuw bellen ........... 8
Een nummer uit de ontvangen
oproepgeschiedenis bellen ......................... 8
Een nummer bellen uit de gemiste
Instelling voor gebruik
Over BLUETOOTH .......................................... 3
Voor het gebruik van de handenvrije functie .... 3
Een met BLUETOOTH compatibel apparaat
aansluiten (koppeling) ................................... 3
oproepgeschiedenis .................................... 8
Een nummer uit het telefoonboek bellen
(Phone Book) ............................................. 9
Een nummer bellen via rechtstreekse
nummerinvoer
(alleen AV-hoofdeenheid) ........................... 9
BLUETOOTH SETUP
Spraakbediening gebruiken ........................... 9
Instellen van BLUETOOTH ............................. 4
Een nummer bellen via een CD-hoofdeenheid/
Het BLUETOOTH-apparaat instellen ........... 4
digitale mediaontvanger ............................. 9
Het BLUETOOTH-apparaat registreren (alleen
AV-hoofdeenheid) ...................................... 5
Accessoires .................................... 10
Een BLUETOOTH-apparaat uit de lijst
wissen ......................................................... 5
De naam van de telefoonoperator
weergeven ................................................... 5
Installatie
Velcrosluiting bevestigen ................................ 10
De microfoon bevestigen ................................ 10
De zoekmodus instellen ................................. 5
Automatisch oproepen aannemen ................. 5
De luidspreker kiezen .................................... 5
Het volume voor de microfooningang
Verbindingen
De BLUETOOTH INTERFACE aansluiten op
een compatibel Alpine-apparaat .................. 11
aanpassen ................................................... 6
De firmware-versie weergeven ...................... 6
Specificatie ..................................... 13
De firmware updaten ..................................... 6
Handsfree bediening van de telefoon
Over de handsfree telefoon ............................... 7
Een oproep beantwoorden ................................ 7
De telefoon ophangen ....................................... 7
• Instellingen items, functies, enz., kunnen gewijzigd of
verwijderd worden zonder kennisgeving afhankelijk van het
aangesloten Alpine met BLUETOOTH compatibele toestel.
• BT-audiobron is niet beschikbaar bij KCE-250BT.
Het volume aanpassen tijdens een
telefoongesprek ............................................. 7
Redial-functie (nummerherhaling) ................... 8
1-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12VTOEPASSINGEN.
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand,
elektrocutie of andere verwondingen.
WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan ernstige
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of
elektrocutie.
HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN BUITEN
HET BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige
verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.
ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO'S MET EEN NEGATIEVE
AARDING VAN 12 V.
(contacteer bij twijfel uw verdeler). Indien u deze instructie niet
opvolgt, kan dit leiden tot brand, enz.
VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE
BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL
AANSLUIT.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten
gevolge van kortsluitingen.
SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een
ander apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit
van de kabel overschreden worden, wat kan leiden tot brand of
elektrocutie.
SLUIT ALLES CORRECT AAN.
Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product
veroorzaken.
OPGELET
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan
verwondingen of schade aan het product tot
gevolg hebben.
GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN
INSTALLEER ZE OP DE JUISTE MANIER.
Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt.
Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne
schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een
slechte installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen
loskomen, met gevaren of storingen tot gevolg.
INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF
STOF.
Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of
stof aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terechtkomt in het
toestel, kan dit storingen veroorzaken.
LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN
DOOR DESKUNDIGEN.
BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET
BOREN VAN GATEN.
De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke
technische kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen
veiligheid steeds de verdeler waar u dit product hebt gekocht om
de installatie te laten uitvoeren.
Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis
voor de installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren,
brandstoftanks of elektrische bedradingen raakt, beschadigt of
blokkeert. Zoniet kan dit leiden tot brand.
SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF
GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN
KANT.
GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF
STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN.
Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of
stuurinrichting (of een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen
NOOIT gebruikt worden voor installaties of als aardverbinding.
Het gebruik van dergelijke onderdelen kan leiden tot een
controleverlies over de auto en brand enz. veroorzaken.
LET OP DAT ER GEEN KABELS VERSTRIKT GERAKEN IN
VOORWERPEN IN DE BUURT.
Orden de kabels volgens de handleiding om obstructies tijdens
het rijden te voorkomen. Kabels die een obstructie vormen of
worden opgehangen op plaatsen zoals het stuur, de
versnellingspook, rempedalen, enz. kunnen uiterst gevaarlijk zijn.
2-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen
(zoals de zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u
knelpunten en schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door
een metalen gat lopen, gebruik dan een rubberen ring om te
voorkomen dat de kabelisolatie doorgesneden wordt door de
metalen rand van het gat.
Instelling voor gebruik
* Afhankelijk van de headunit, kan de "BLUETOOTH IN (BT
IN)-instelling" verschillen.
Zie de volgende types headunits:
Type 1 <"Adapter" wordt weergegeven als selectie>
Over BLUETOOTH
Adapter (ADPT):
Met deze optie kan de headunit een
verbinding met deze adapter herkennen. (De
handenvrije telefoon is beschikbaar en de BTaudiobron kan worden weergegeven, maar
kan niet worden gebruikt.)
Off:
Met deze optie kan de headunit geen
verbinding met deze adapter herkennen.
BLUETOOTH is een draadloze technologie voor
communicatie tussen een mobiel apparaat of een pc over
korte afstand. Hierdoor kunt u handenvrij bellen of gegevens
overbrengen tussen apparaten die BLUETOOTH
ondersteunen. Een BLUETOOTH-verbinding is beschikbaar
in het licentievrije 2,4 GHz-spectrum als de afstand tussen
apparaten minder dan 10 meter bedraagt. Raadpleeg de
homepage van BLUETOOTH voor meer informatie
(http://www.bluetooth.com/).
• Afhankelijk van de BLUETOOTH-versie kan het zijn dat
een met BLUETOOTH compatibel apparaat niet kan
communiceren met deze adapter.
• De correcte werking van deze adapter met alle apparaten
die BLUETOOTH ondersteunen, is niet gegarandeerd. Voor
de hantering van het BT-compatibele toestel raadpleegt u
uw ALPINE-dealer of de ALPINE-website.
• Afhankelijk van de omgeving kan de BLUETOOTH
draadloze verbinding onstabiel zijn.
• Wanneer u telefoneert of door het menu bladert, zorg er
dan voor dat u uw wagen op een veilige plaats tot stilstand
brengt.
• Voor meer informatie over de controle (selectie, enter,
annuleer) vanuit het aangesloten toestel, kunt u de
gebruikshandleiding van het toestel raadplegen.
• Afhankelijk van de met BLUETOOTH compatibele
apparaten kan het zijn dat de functie anders is. Raadpleeg
ook de gebruikshandleiding van de aangesloten apparaten.
Voor het gebruik van de handenvrije
functie
Voor het gebruik van de handenvrije telefoonfunctie moeten
de volgende instellingen gemaakt worden.
1
Zorg ervoor dat "INT MUTE" (in de
instellingsfunctie van de verbonden cdheadunit of digitale mediaontvanger) op OFF
ingesteld is.
• Zorg dat INT MUTE op OFF staat om het geluid door te
laten van het apparaat dat BLUETOOTH ondersteunt (De
oorspronkelijke instelling van het toestel is OFF).
2
3
Stel "BLUETOOTH IN" (BT IN) in op Adapter
(ADPT) of HFP*. (Raadpleeg ook de
gebruikshandleiding van de aangesloten
toestellen.)
Zet de contactsleutel af (ACC OFF) en
opnieuw aan (ACC ON).
• Voordat u een handsfree telefoon gebruikt, moet hij
gekoppeld worden aan de adapter. Verwijs naar
"BLUETOOTH SETUP" (pagina's 4-6).
• De communicatie met de adapter wordt geannuleerd als de
instelling van "BLUETOOTH IN" (BT IN) op eender welk
moment op OFF wordt gezet. Om de communicatie te
hervatten: herhaal de bovenstaande stappen 1 tot en met 3.
Type 2 <"Adapter" wordt niet weergegeven als
selectie>
Met deze optie kan de headunit een
verbinding met deze adapter herkennen. (De
handenvrije telefoon is beschikbaar, maar de
BT-audiobron wordt niet weergegeven.)
HFP+Audio (+AUDIO):
BT-audio is niet beschikbaar met de adapter,
dus gelieve deze optie niet te selecteren.
Off:
Met deze optie kan de headunit geen
verbinding met deze adapter herkennen.
HFP:
Een met BLUETOOTH compatibel
apparaat aansluiten (koppeling)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTHapparaat voor meer informatie over de werking ervan.
1
2
Stel een BLUETOOTH-aansluiting in vanuit
een met BLUETOOTH compatibel apparaat.
De PIN-code ("0000") wordt weergegeven op
het aangesloten toestel.
• De PIN-code is vastgelegd op "0000".
3
4
Geef de PIN-code ("0000") in op een met
BLUETOOTH compatibel apparaat.
Als het aangesloten apparaat met succes
wordt gekoppeld aan een BLUETOOTHapparaat, wordt de naam van het gekoppelde
apparaat weergegeven op het toestel, waarna
het toestel naar de normale modus
terugkeert.
• Als een BLUETOOTH-apparaat met succes gekoppeld
wordt, gebeurt het koppelen daarna automatisch wanneer
het contact van de auto wordt ingeschakeld. Als het
automatisch koppelen mislukt, herhaalt u de bovenstaande
stappen.
• Stel "De zoekmodus instellen" (pagina 5) in op ON om
ervoor te zorgen dat de KCE-250BT kan worden herkend
door een mobiele telefoon. Voor de invoer van de sleutel
(code) van de mobiele telefoon, kunt u de
gebruikshandleiding van de mobiele telefoon raadplegen.
Daarnaast kunt u rechtstreeks vanaf een AV-hoofdeenheid
een mobiele telefoon zoeken. Raadpleeg "Het
BLUETOOTH-apparaat registreren (alleen AVhoofdeenheid)" (pagina 5).
3-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
BLUETOOTH SETUP
a De uitleg in deze gebruiksaanwijzing gaat voornamelijk
over de volgende handelingen met de AV-hoofdeenheid.
Instellen van BLUETOOTH
en houd deze
4 Druk op ESC (of SETUP) of
ten minste 2 seconden ingedrukt.
De SETUP-modus wordt geannuleerd.
Het BLUETOOTH-apparaat instellen
Selecteer een van 5 aangesloten apparaten die BLUETOOTH
ondersteunen die u voordien hebt geregistreerd.
Instellingsitem: Paired Devices
De volgende stappen 1 tot 5 worden vaak gebruikt bij de
verschillende BLUETOOTH-functies. Raadpleeg elke
individuele functie voor meer informatie.
• Wanneer u een oproep doorvoert of ontvangt via het
BLUETOOTH-apparaat, kunt u BLUETOOTH Setup niet
uitvoeren.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-headunit, AVheadunit of digitale mediaontvanger en stel "BLUETOOTH
IN" (BT IN) in op Adapter (ADPT) of HFP en voer
vervolgens BLUETOOTH SETUP uit.
1
Raak [SETUP] of [
hoofdbronscherm.
] aan op het
Het selectiescherm SETUP wordt weergegeven.
2
Raak de titelbalk van Source Setup aan.
Het scherm SOURCE SETUP wordt weergegeven.
3
Raak de titelbalk van BLUETOOTH Setup aan.
De BLUETOOTH-instellingen worden weergegeven.
4
Raak [ ], [ ] of de titelbalk van het
gewenste item aan om de instelling te
wijzigen.
Instellingsitems:
Paired Devices / Device Search / Clear Device / Service
Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select /
MIC Input / Firmware Version / Firmware Update
5
Raak [RETURN] of [
] aan om naar het
vorige scherm terug te keren.
Bediening via een CD-hoofdeenheid/digitale
mediaontvanger:
1 Druk op SETUP en houd deze ten minste 2
seconden ingedrukt.
2 Gebruik de draaiknop of de dubbelwerkende
knop om de gewenste instellingen van de items
te selecteren en druk op ENT.
Instellingsitems:
PAIR DEVICE ↔ VISIBLE MODE ↔ AUTO ANSWER
↔ CLEAR DEVICE ↔ SERVICE NAME ↔ MIC
INPUT ↔ SPEAKER SELECT ↔ FW VERSION ↔
FW UPDATE
• Afhankelijk van het aangesloten toestel is het
mogelijk dat bepaalde instellingsitems niet worden
weergegeven.
3 Draai aan de draaiknop of aan de
dubbelwerkende knop om de instellingen te
wijzigen en druk op ENT.
4-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Raak een apparaat aan dat BLUETOOTH
ondersteunt en dat u wilt gebruiken (wijzig
verbinding) uit de lijst met gekoppelde
apparaten.
• Als de verbinding met succes gewijzigd is, wordt
"Connected/(Device name)" gedurende 2 seconden
weergegeven en vervolgens keert het scherm terug naar het
scherm Setup.
• Als je het verkeerde wachtwoord invoert of de
communicatie mislukt, wordt "Failed" weergegeven.
• Als een mobiele telefoon met het toestel gepaard is, worden
maximaal 1.000 telefoonnummers automatisch in het
telefoonboek (PHONE BOOK) geplaatst. Als de mobiele
telefoon opnieuw wordt aangesloten, wordt nieuwe
informatie in de mobiele telefoon automatisch bijgewerkt.
• Afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon kan het
telefoonboek (PHONE BOOK) eventueel niet automatisch
worden verkregen. Als u het telefoonboek niet automatisch
kunt bekomen, dan kunt u het handmatig overzetten naar
de adapter. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing
van de mobiele telefoon.
• Als u een ander BLUETOOTH-apparaat wilt aansluiten
nadat u het huidige BLUETOOTH-apparaat hebt
losgekoppeld, sluit dan het BLUETOOTH-apparaat aan
waar u naar wilt overschakelen.
• Het registratienummer 5 wordt verwijderd als u het contact
van ACC naar OFF schakelt. Als alle 5 de posities
geregistreerd zijn, kunt u geen 6de apparaat registreren.
Om nog een apparaat te registreren, dient u eerst een van
de apparaten te verwijderen op positie 1 tot 5.
Bediening via een CD-hoofdeenheid/digitale
mediaontvanger:
Verdraai de draaiknop of de dubbelwerkende knop
om een BLUETOOTH-apparaat te selecteren dat u
wilt gebruiken (u wilt de verbinding wijzigen) en
druk vervolgens op ENT.
Het BLUETOOTH-apparaat registreren (alleen
AV-hoofdeenheid)
De naam van de telefoonoperator weergeven
Instellingsitem: Service Provider
Wanneer een BLUETOOTH-apparaat gezocht of
geregistreerd wordt, wordt dit apparaat weergegeven in de
BLUETOOTH-apparaatlijst.
Instellingsitem: Device Search
1
2
3
Als Device Search geselecteerd is, wordt
"Now Searching" weergegeven en begint het
zoeken.
Raak de naam aan van het apparaat dat u wilt
koppelen in de lijst Device Search.
Als de adapter met succes wordt gekoppeld
aan een BLUETOOTH-apparaat, worden de
naam van het apparaat en een
registratienummer weergegeven (nr. 1 tot 5).
Vervolgens keert het toestel terug naar de
normale modus.
• Als u een mobiele telefoon voor de eerste keer registreert:
Voer een wachtwoord in als het scherm met numeriek
toetsenbord verschijnt en voer hetzelfde wachtwoord in het
BLUETOOTH-apparaat in om dit te koppelen. Nadat het
koppelen voltooid is, zal het toestel automatisch verbinding
maken met het BLUETOOTH-apparaat.
• Als je het verkeerde wachtwoord invoert of de
communicatie mislukt, wordt "Failed" weergegeven.
• Een wachtwoord op een AV-hoofdeenheid bestaat uit
maximaal 4 cijfers. Als een wachtwoord op het
BLUETOOTH-apparaat meer dan 4 cijfers bedraagt, dient
u het opnieuw in te stellen en deze instelling opnieuw uit te
voeren.
• Wanneer er een apparaat is verbonden en u een ander
apparaat selecteert uit de lijst Device Search om te
verbinden, zal de verbinding mislukken en zal het
geselecteerde apparaat niet worden toegevoegd aan de lijst
Paired Devices.
Een BLUETOOTH-apparaat uit de lijst wissen
U kunt de geschiedenis van een voordien aangesloten
BLUETOOTH-apparaat wissen.
Instellingsitem: Clear Device
1
Raak het BLUETOOTH-apparaat aan dat u wilt
wissen uit de apparaatwislijst.
Er wordt een melding weergegeven.
2
Raak [Yes] aan als u wilt wissen.
• Als u [No] aanraakt, wordt de instelling geannuleerd.
• Het registratienummer 5 wordt verwijderd als u de
contactsleutel van ACC naar OFF schakelt.
Bediening via een CD-hoofdeenheid/digitale
mediaontvanger:
Verdraai de draaiknop of de dubbelwerkende knop
om het BLUETOOTH-apparaat te selecteren dat u
wilt wissen en druk vervolgens op ENT.
De naam van de serviceprovider van het verbonden
BLUETOOTH-apparaat zal worden weergegeven. Als er geen
BLUETOOTH-apparaat verbonden is, dan zal "ID UNSENT"
worden weergegeven.
• Afhankelijk van het soort tekens kunnen de namen van
sommige providers van telefoondiensten mogelijk niet
worden weergegeven.
De zoekmodus instellen
U kunt instellen of de KCE-250BT al dan niet herkend kan
worden vanuit een met BLUETOOTH compatibel apparaat.
Stel dit normaal gezien in op ON.
Instellingsitem: Visible Mode
ON:
Schakel herkenning van de KCE-250BT in
vanuit het met BLUETOOTH compatibel
apparaat.
OFF: Schakel herkenning van de KCE-250BT uit
vanuit het met BLUETOOTH compatibel
apparaat.
Automatisch oproepen aannemen
Als u een oproep ontvangt, kunt u instellen of die automatisch
aangenomen wordt of niet.
Instellingsitem: Auto Answer
ON:
OFF:
Als een oproep binnenkomt, wordt deze na
ongeveer 5 seconden automatisch
beantwoord.
Als u een oproep ontvangt, wordt deze niet
automatisch beantwoord. Als een melding
wordt weergegeven en u [ ] aanraakt
wanneer u een oproep ontvangt, kunt u de
oproep beantwoorden. (Wanneer een CDhoofdeenheid/digitale mediaontvanger is
aangesloten, drukt u op
of
om een
oproep te beantwoorden.)
• Als de instelling ontvangen oproep op de mobiele telefoon
ingeschakeld is, wordt de oproep automatisch beantwoord,
zelfs als deze instelling uitgeschakeld is.
De luidspreker kiezen
Selecteer welke luidspreker in het voertuig de audio van het
BLUETOOTH-apparaat zal uitvoeren.
Instellingsitem: Speaker Select
All:
Het geluid wordt uitgevoerd via alle
luidsprekers in de auto.
F-L:
Het geluid wordt enkel uitgevoerd via de
luidspreker linksvoor.
F-R: Het geluid wordt enkel uitgevoerd via de
luidspreker rechtsvoor.
F-LR: Het geluid wordt uitgevoerd via de luidspreker
linksvoor en rechtsvoor.
• De instelling kan niet aangepast worden gedurende een
telefoongesprek. Pas de instelling aan voordat u een
oproep maakt.
• Als een IMPRINT-audioprocessor (PXA-H100) of externe
audioprocessor (PXA-H701, enzovoort) aangesloten is,
wordt de standaardinstelling All ingesteld en kunt u deze
niet aanpassen.
5-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Het volume voor de microfooningang aanpassen
U kunt het volumeniveau van de microfooningang verhogen
of verlagen.
Instellingsitem: Mic Input
Raak [ ] of [ ] aan om het gewenste
volumeniveau te selecteren (0~7). (Wanneer een
CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger is
aangesloten, verdraait u de draaiknop of
dubbelwerkende knop om het volumeniveau
te selecteren.)
• De instelling kan alleen aangepast worden terwijl het
BLUETOOTH-apparaat verbonden is.
• De instelling kan niet worden aangepast terwijl u aan het
telefoneren bent. Pas de instelling aan voor u telefoneert.
De firmware-versie weergeven
Instellingsitem: Firmware Version
De versie van de huidige firmware wordt weergegeven.
• Wanneer de BLUETOOTH-firmwareversie hoger is dan
255, is het mogelijk dat de versie-informatie niet correct
wordt weergegeven. Raadpleeg de startpagina van Alpine
voor meer informatie.
De firmware updaten
Instellingsitem: Firmware Update
Met deze instelling kunt u de BLUETOOTH-functie instellen
voor het updaten van firmware.
Voor Europese gebruikers:
In de toekomst zullen klanten updates van
BLUETOOTH-firmware (voor compatibiliteit met
telefoons) kunnen verkrijgen voor de producten van
Alpine die vermeld zijn op (*1).
Gelieve uw lokale Alpine-website te raadplegen of een
land te kiezen op de hoofdpagina van Alpine Europa
voor informatie over het updaten van uw BLUETOOTHfirmware (http://www.alpine-europe.com).
Gelieve uw plaatselijke, officiële Alpine-handelaar of de
support van Alpine voor uw land te raadplegen voor de
producten die niet op (*1) vermeld zijn.
*1:Voorbeeld voor apparaten die kunnen worden geüpdatet:
IVA-D511R/RB, iXA-W404R, iDA-X313/311/311R/305S/
305/303/301/301RR, CDE-W203Ri, CDE-112Ri/111R/
111RM/102Ri/101R/101RM
Voor Amerikaanse gebruikers:
In de toekomst zullen klanten updates van
BLUETOOTH-firmware (voor compatibiliteit met
telefoons) kunnen verkrijgen voor de producten van
Alpine die vermeld zijn op (*2).
Gelieve de homepage van Alpine Amerika te
raadplegen voor informatie over het updaten van uw
BLUETOOTH-firmware (http://www.alpine-usa.com).
Gelieve uw plaatselijke, officiële Alpine-handelaar of de
support van Alpine voor uw land te raadplegen voor de
producten die NIET op (*2) vermeld zijn.
*2:Voorbeeld voor apparaten die kunnen worden geüpdatet:
INA-W900, IVA-NAV-10, iXA-W404, iDA-X305S/305/303,
CDA-118M/117/105, CDE-102
6-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Voor Aziatische gebruikers:
In de toekomst zullen klanten updates van
BLUETOOTH-firmware (voor compatibiliteit met
telefoons) kunnen verkrijgen voor de producten van
Alpine die vermeld zijn op (*3).
Gelieve de homepage van Alpine Azië te raadplegen
voor informatie over het updaten van uw BLUETOOTHfirmware (http://www.alpine-asia.com).
Gelieve uw plaatselijke, officiële Alpine-handelaar of de
support van Alpine voor uw land te raadplegen voor de
producten die NIET op (*3) vermeld zijn.
*3:Voorbeeld voor apparaten die kunnen worden geüpdatet:
IVA-D511E, iXA-W404E, iDA-X305S/305/303,
CDA-117E/105E, CDE-W203E, CDE-102E/101E/101EM
Handsfree bediening
van de telefoon
Een oproep beantwoorden
Inkomende oproepen worden aangekondigd door de beltoon
en een weergegeven bericht (naam beller/telefoonnr.).
Raak [
Over de handsfree telefoon
U kunt handenvrij bellen als u een mobiele telefoon gebruikt die
HSP (Head Set Profile) en HFP (Hands-Free Profile) ondersteunt
in combinatie met een ALPINE BLUETOOTH compatibele
CD-hoofdeenheid, AV-hoofdeenheid of digitale mediaontvanger.
• Voer geen handenvrije gesprekken in druk verkeer, op
smalle wegen of wegen met veel bochten.
• Sluit de ramen tijdens het bellen om achtergrondgeluiden
te verminderen.
• Het is normaal dat het moeilijk is om de andere persoon te
verstaan als beide partijen handenvrij bellen of bellen op
een lawaaierige plaats.
• Stemmen kunnen onnatuurlijk klinken, afhankelijk van de toestand
van de telefoonlijnen of van sommige mobiele apparaten.
• Probeer rechtstreeks in de microfoon te spreken als u die
gebruikt. Zo kan de microfoon de beste geluidskwaliteit oppikken.
• Bepaalde functies op de mobiele telefoon zijn afhankelijk
van de capaciteiten en instellingen van het netwerk van uw
service provider. Bovendien kan het zijn dat bepaalde
functies niet geactiveerd zijn door uw service provider, en/
of dat de instellingen van het netwerk van uw service
provider de functionaliteit kunnen beperken.
Neem altijd contact op met uw service provider over
beschikbaarheid van bepaalde functionaliteit.
Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties,
alsook informatie in de gebruikshandleiding zijn gebaseerd
op de laatst beschikbare informatie en worden
verondersteld nauwkeurig te zijn op de tijd van afdrukken.
Alpine behoudt zich het recht voor alle informatie of
specificaties zonder kennisgeving of verplichting te
veranderen of aan te passen.
a De uitleg in deze gebruiksaanwijzing gaat voornamelijk
over de volgende handelingen met de AV-hoofdeenheid.
] aan.
De oproep begint.
• Aanduiding
(signaalsterkte):
Tijdens het bellen geeft deze aanduiding de huidige
signaalsterkte aan van de mobiele telefoon. Als het toestel
zich in een andere modus dan die voor het bellen bevindt,
kan de signaalsterkte van de mobiele telefoon niet precies
gelezen worden. In dat geval geeft de aanduiding de
signaalsterkte van de laatste oproep weer.
• Wanneer "Automatisch oproepen aannemen" (pagina 5)
ingesteld is op ON, kunt u een oproep automatisch
aannemen.
• Tijdens het bellen wordt het brongeluid van het toestel
onderbroken. Na het bellen wordt het afspelen hervat.
CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger:
Druk op
of
.
De telefoon ophangen
Raak [
] aan.
Het telefoongesprek wordt beëindigd.
CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger:
Druk op
of
.
Het volume aanpassen tijdens een
telefoongesprek
Terwijl u belt, kunt u het volume aanpassen. Het aangepaste
volumeniveau wordt opgeslagen.
Druk op / of verdraai de draaiknop om het
volume aan te passen.
CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger:
Verdraai de draaiknop of de dubbelwerkende knop
om het volume aan te passen.
• Het kan zijn dat u uw normale luistervolume moet
verhogen. Als u het volume echter te veel verhoogt, kan dit
leiden tot feedback. Indien u feedback bemerkt inzoverre
feedback rechtstreeks verbonden is aan het volume, zet het
volume dan zo laag mogelijk om deze weg te werken. De
microfoon weg van de hoofdluidsprekers van de auto
positioneren (bv. vastgeklemd aan zonneklep) kan eveneens
feedback op hoog volume verminderen.
7-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
• Als u rechtstreeks een oproep maakt vanaf de gekoppelde
mobiele telefoon, wordt het telefoonnummer niet
weergegeven en werkt de nummerherhaling niet.
Redial-functie (nummerherhaling)
U kunt de persoon die u voorheen gebeld heeft, opnieuw
bellen.
Raak na het beëindigen van een oproep binnen
de 5 seconden [ ]*1 aan op het scherm.
Het nummer wordt opnieuw gekozen.
*1 CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger: druk op
of
.
Een nummer uit de uitgaande
oproepgeschiedenis opnieuw bellen
Eerder gebelde nummers worden opgeslagen in de uitgaande
oproepgeschiedenis. U kunt een nummer opnieuw kiezen
door in de uitgaande oproepgeschiedenis te zoeken.
Instellingsitem: Dialed Calls
Raak [Call] aan bij de naam of het
telefoonnummer van de persoon die u wilt bellen
in de lijst van uitgaande oproepen.
Geluid overschakelen
Met deze functie kunt u tijdens een telefoongesprek het
geluid overschakelen tussen de mobiele telefoon en de
luidsprekers in de auto.
2
Raak tijdens het bellen [
]* aan om het
geluid van de oproep te schakelen tussen het
toestel en de mobiele telefoon.
Er wordt gebeld.
Een nummer uit de ontvangen
oproepgeschiedenis bellen
Telefoonnummers van ontvangen oproepen worden
opgeslagen in de ontvangen oproepgeschiedenis. U kunt die
nummers opnieuw kiezen door hier te zoeken.
*2 CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger: houd ENT
gedurende minstens 2 seconden ingedrukt.
Instellingsitem: Received Calls
• Afhankelijk van de mobiele telefoon en het aangesloten
toestel, is het mogelijk dat deze handeling niet kan worden
uitgevoerd.
Raak [Call] aan bij de naam of het
telefoonnummer van de persoon die u wilt bellen
in de lijst met ontvangen oproepen.
History (belgeschiedenis)
De belgeschiedenis wordt bewaard voor de laatste gebelde/
ontvangen/gemiste gesprekken. Er zijn verschillende
manieren om oproepen te doen gebaseerd op de
"Belgeschiedenis". De volgende stappen 1 tot 4 worden vaak
gebruikt bij de verschillende manieren om deze oproepen te
doen. Raadpleeg voor meer informatie elke individuele
categorie voor het doen van oproepen.
1
Druk op SOURCE/f.
2
Raak [Phone] of [
Het selectiescherm SOURCE (bron) wordt weergegeven.
] aan.
Het telefoonmenuscherm wordt weergegeven.
3
Raak de titelbalk of het gewenste item aan
om te bellen.
Instellingsitems:
Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / Phone
Book / Dial Input / Voice Dial
• De adapter zal de informatie in de oproepgeschiedenis
automatisch bijwerken telkens als er een mobiele telefoon
wordt aangesloten of als er een oproep wordt ontvangen/
gemaakt. Als u op dat ogenblik een uitgaande modus
selecteert, wordt "Now Updating" weergegeven.
• Het kan even duren voordat de lijst wordt weergegeven en
het is mogelijk dat de lijst meteen na het verbinden nog niet
is bijgewerkt.
4
Raak [
] aan om naar het vorige scherm
terug te keren.
Raak [Exit] aan om terug te keren naar het
hoofdbronscherm dat werd weergegeven voor u
aan het instellen begon.
8-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Er wordt gebeld.
Een nummer bellen uit de gemiste
oproepgeschiedenis
Telefoonnummers van ontvangen oproepen die u miste,
worden opgeslagen in de gemiste oproepgeschiedenis. U kunt
die nummers opnieuw kiezen door hier te zoeken.
Instellingsitem: Missed Calls
Raak [Call] aan bij de naam of het
telefoonnummer van de persoon die u wilt bellen
in de lijst met gemiste oproepen.
Er wordt gebeld.
Een nummer uit het telefoonboek bellen (Phone
Book)
Spraakbediening gebruiken
U kunt gebruik maken van de telefoon via spraakbediening.
U kunt tot 1.000 telefoonnummers downloaden naar het
toestel dat BLUETOOTH ondersteunt vanaf een mobiele
telefoon. Kies een nummer door een persoon uit het
telefoonboek te selecteren.
Instellingsitem: Phone Book
Raak [Call] aan bij de naam of het
telefoonnummer van de persoon die u wilt bellen
in het telefoonboek.
Er wordt gebeld.
• Als er voor een naam meerdere nummers geregistreerd zijn
in het telefoonboek, maak dan een keuze en raak [Call] aan
bij het gewenste nummer nadat u de naam hebt
aangeraakt. Er wordt gebeld. Als u [Call] rechtstreeks bij
de naam aanraakt, zal het standaardnummer voor die
naam worden gebeld. Deze functie wordt niet door alle
mobiele telefoons ondersteund.
• De namen in het telefoonboek worden alfabetisch
weergegeven. De lijst kan worden overgeslagen naar het
volgende teken van het alfabet. Raak bijvoorbeeld
ALPHABET [ ] aan om vanaf de namen die met A
beginnen naar de namen die met B beginnen te gaan.
(Alleen van toepassing voor tekens die tot het Engelstalige
alfabet behoren.)
• Indien er via het telefoonboek geen naam kan worden
gevonden, wordt alleen het telefoonnummer
(standaardnummer) weergegeven. Als er naam noch
nummer kunnen worden gevonden, wordt "ID UNSENT"
weergegeven.
• Indien de belgeschiedenis of het telefoonboek van de
mobiele telefoon wordt gewijzigd terwijl de telefoon met
het toestel verbonden is, dan wordt de lijst die het toestel
weergeeft mogelijk niet bijgewerkt. Als die lijst niet
bijgewerkt is, kunt u niet correct bellen.
Instellingsitem: Voice Dial
1
Raak de titelbalk van Voice Dial aan.
Er wordt een melding weergegeven.
2
Druk op [Yes] om de
spraakbedieningsmodus te activeren.
De spraakbedieningsmodus is actief en "Speak"
wordt weergegeven.
• Raak [No] aan om terug te keren naar het
telefoonmenuscherm.
3
Zeg het telefoonnummer* of de naam* die u
wilt bellen in de microfoon.
* Het nummer en de naam zijn afhankelijk van de
spraakbedieningsinformatie die opgeslagen is in de
mobiele telefoon.
• Als bellen via spraakbediening mislukt, zal het toestel na
30 seconden terugkeren naar de normale modus.
• U kunt enkel gebruik maken van deze functie als een
mobiele telefoon verbonden is die de
spraakbedieningsfunctie ondersteunt. Als de mobiele
telefoon spraakbediening niet ondersteunt, wordt "Failed"
gedurende 2 seconden weergegeven.
• De werking van de spraakbedieningsfunctie hangt af van
het herkenningsbereik van de mobiele telefoon en de plaats
waar de microfoon opgehangen is. Let dus op waar u de
microfoon plaatst.
• De werking van spraakbediening hangt af van de functies
van de mobiele telefoon. Meer informatie kunt u vinden in
de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon.
CD-hoofdeenheid/digitale mediaontvanger:
Een nummer bellen via rechtstreekse
nummerinvoer (alleen AV-hoofdeenheid)
U kunt bellen door het telefoonnummer rechtstreeks in te
voeren via het scherm met numeriek toetsenbord op de AVhoofdeenheid.
1 Houd
of gedurende minstens
2 seconden ingedrukt.
De spraakmodus wordt geactiveerd en "SPEAK"
wordt weergegeven.
2 Zeg het telefoonnummer of de naam die u wilt
bellen in de microfoon.
Instellingsitem: Dial Input
Het numerieke toetsenbordscherm wordt
weergegeven. Raak het telefoonnummer aan
(voer het in) en raak vervolgens [Call] aan.
Er wordt gebeld.
• Over het numerieke toetsenbord
[ ]: hiermee sluit u het numerieke toetsenbord af.
[Delete All]: hiermee wist u alle ingevoerde cijfers.
[ ]: hiermee wist u het vorige cijfer.
Een nummer bellen via een CD-hoofdeenheid/
digitale mediaontvanger
1 Druk op [PHONE].
2 Verdraai de draaiknop of de dubbelwerkende
knop om de gewenste instellingen (DIALED /
RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK) te
selecteren en druk vervolgens op ENT.
De lijst wordt weergegeven.
3 Verdraai de draaiknop of de dubbelwerkende
knop om het telefoonnummer te selecteren dat
u wilt bellen en druk vervolgens op ENT.
Er wordt gebeld.
9-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Accessoires
Installatie
Controleer accessoires.
KCE-250BT-module
Velcrosluiting bevestigen
Stroomkabel
Volg voor uw veiligheid de onderstaande richtlijnen bij het
kiezen van de montageplaats.
x1
Microfoon
x1
BLUETOOTH-aansluitkabel
x1
Velcrosluiting
x1
Microfoonhouders
• Monteer de adapter niet onder uw voeten. Stap niet op de
adapter en voer er geen overmatige druk op uit.
• Laat bij het monteren van de adapter voldoende ruimte
vrij boven het toestel om storingen ten gevolge van
verzonden gegevensruis te vermijden.
• Afhankelijk van de montageplaats van de adapter is het
mogelijk dat er zich ruis voordoet wanneer u een
BLUETOOTH-apparaat gebruikt. Dit kan storingen
veroorzaken met fouten in de BLUETOOTH-gegevens
die worden verzonden of ontvangen tot gevolg. Wanneer
dit zich voordoet, is het mogelijk dat het BLUETOOTHapparaat moeilijk kan worden gekoppeld of niet normaal
functioneert. In dit geval dient u de adapter in een andere
locatie te bevestigen.
Bevestig één zijde van de velcrosluiting aan de
doos.
x2
x1
Verwijder de steun vanuit de andere zijde van de
velcrostrip. Druk de adapter zachtjes op zijn
uitgekozen bevestigingsplaats.
Velcrosluiting
Vloer
De microfoon bevestigen
Bevestig de microfoon in de volgende locatie voor de
veiligheid.
• In een stabiele en veilige locatie.
• In een locatie die geen obstakel is voor het veilig besturen
van het voertuig.
• Bevestig de microfoon in een locatie waar de stem van de
bestuurder gemakkelijk gedetecteerd kan worden.
Kies een locatie voor de microfoon die de stem van de
bestuurder gemakkelijk kan detecteren. Als de bestuurder
zich in de richting van de microfoon moet bewegen om
verstaanbaar te zijn, kan dit een afleiding veroorzaken die
mogelijk gevaarlijk is.
Bevestig de microfoon met de bijgevoegde
velcrosluiting of de houder.
10-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Verbindingen
De BLUETOOTH INTERFACE aansluiten op een compatibel Alpine-apparaat
Zorg dat "INT MUTE" en "AUX+" (in de instellingsfunctie van de verbonden headunit*) op OFF ingesteld zijn.
* Bij de headunit zijn de cd-headunit, AV-headunit en digitale mediaontvanger inbegrepen.
• Als de KCE-250BT aangesloten is op een hoofdtoestel, is de instelling INT MUTE eventueel niet mogelijk (afhankelijk van het
hoofdtoestel).
• De instelling AUX+ is eventueel niet mogelijk (afhankelijk van het hoofdtoestel).
• Voor meer informatie verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing van het hoofdtoestel.
Aansluitingen voor het hoofdtoestel met Full Speed-connector / BLUETOOTH INTERFACEconnector
Voorbeeld voor toestel dat BLUETOOTH ondersteunt:
INA-W900-, IVA-NAV-10-, IVA-D511-reeks, iXA-W404-reeks, iDA-X313/311/305/303/301-reeks, CDA-118M/117/105-reeks,
CDE-W203/112Ri/111/102/101-reeks
• Voor informatie over andere dan de hierboven vermelde BLUETOOTH-apparaten, neemt u contact op met uw plaatselijke
bevoegde Alpine-verdeler of raadpleegt u de startpagina van Alpine.
Met BLUETOOTH
compatibel toestel
(apart te koop)
Zekering
(7,5 A)
1 Naar Full Speed connector / BLUETOOTH
INTERFACE connector
2 BLUETOOTH INTERFACE kabel
(meegeleverd)
3 Microfoon (inbegrepen)
4 Audio Interrupt Out draad (roze/zwart)
Breng de verbinding enkel tot stand als de
stroomtoevoer uitgeschakeld is, anders kan er zich
een storing voordoen.
(Als de BLUETOOTH
INTERFACE verbonden is, kunt
u geen toestel gebruiken dat
verbonden is met de INT-draad
(spraakonderbreking, enz.).)
5 Audio Interrupt In draad (roze/zwart)
6 ACC (contact) draad (rood)
Naar de ACC-stroomdraad.
7 Batterijvoedingsdraad (geel)
Verbind deze draad met een aansluitklem die
voortdurend stroom levert (aan de positieve (+)
kant van de batterij).
8 Aardingsleiding (zwart)
Verbind met een metalen onderdeel van chassicslichaam met schroef.
11-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Aansluitingen voor het hoofdtoestel met iPod Direct Connector
BLUETOOTH-compatibel toestel:
IVA-D106/D105-reeks, IVA-W505/W502/W205/W202-reeks, iDA-X300/X200/X100/X001-reeks, CDA-988*-reeks, CDE-9882Ri-,
CDE-9880R-, CDE-9874/9872-reeks
• De CDE-9872- en CDE-9872L-headunits die op het Amerikaanse continent werden aangekocht, ondersteunen BLUETOOTH
niet.
Met BLUETOOTH
compatibel toestel
(apart te koop)
Zekering
(7,5 A)
(Als de BLUETOOTH
INTERFACE verbonden is, kunt
u geen toestel gebruiken dat
verbonden is met de INT-draad
(spraakonderbreking, enz.).)
1 Naar iPod Direct Connector
6 ACC (contact) draad (rood)
2 Verbindingskabel (KWE-460E) (afzonderlijk
verkocht)
3 Microfoon (inbegrepen)
7 Batterijvoedingsdraad (geel)
4 Audio Interrupt Out draad (roze/zwart)
Breng de verbinding enkel tot stand als de
stroomtoevoer uitgeschakeld is, anders kan er zich
een storing voordoen.
5 Audio Interrupt In draad (roze/zwart)
12-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Naar de ACC-stroomdraad.
Verbind deze draad met een aansluitklem die
voortdurend stroom levert (aan de positieve (+)
kant van de batterij).
8 Aardingsleiding (zwart)
Verbind met een metalen onderdeel van chassicslichaam met schroef.
Specificatie
BLUETOOTH-SECTIE
BLUETOOTH-specificatie
Uitgangsvermogen
Profiel
ALGEMEEN
Spanningsvereisten
Gewicht
OMVANG CHASSIS
Breedte
Hoogte
Diepte
BLUETOOTH V2,0
+4 dBm Max.
(Vermogen klasse 2)
HFP (Handsfree profiel)
HSP (Koptelefoonprofiel)
13,5V DC
(10-16 V toegelaten)
96 g
95 mm (3-3/4")
25 mm (1")
77 mm (3")
• Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. Gebruik van deze merken door Alpine
Electronics, Inc. gebeurt onder licentie.
13-NL
ALPINE KCE-250BT 68-16909Z21-A (NL)
Download PDF