Siemens | CCDS1415-ST | pdf downloaden - GTC: observatie

Solaris™ dome
CCDS1415-ST
CCDS1415-DN
CCDS1415-DNX
Configuratiehandleiding
Fire Safety & Security Products
Siemens Building Technologies
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Gegevens en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. / Levering is afhankelijk van beschikbaarheid.
© 2006 Copyright
Siemens Building Technologies AG
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und an dem in ihm dargestellten Gegenstand vor. Der Empfänger erkennt diese Rechte
an und wird dieses Dokument nicht ohne unsere vorgängige schriftliche Ermächtigung ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen oder
außerhalb des Zweckes verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist.
Alle rechten in dit document en in het onderwerp van dit document zijn voorbehouden. Door de acceptatie van het document erkent de
gebruiker deze rechten. Het is de gebruiker niet toegestaan het document of de inhoud geheel of gedeeltelijk te publiceren of beschikbaar te
stellen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor het
document is verstrekt.
Copyright
Copyright 2006 © Fire & Security Products GmbH & Co. oHG. Alle rechten
voorbehouden.
Siemens Fire & Security Products GmbH & Co. oHG verleent de koper het recht de
software te gebruiken.
Het is niet toegestaan om dit document geheel of gedeeltelijk te reproduceren of in
een andere taal te vertalen zonder onze schriftelijke toestemming.
Handelsmerken
Solaris TM is een handelsmerk van Fire & Security Products GmbH & Co. oHG.
Microsoft is een geregistreerd handelsmerk en Windows is een handelsmerk van
Microsoft Corporation. Alle andere producten of bedrijfsnamen waarnaar in deze
handleiding expliciet wordt verwezen, worden alleen ter identificatie of beschrijving
genoemd en kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectieve eigenaars zijn.
Contact
Bij vragen of suggesties met betrekking tot het product of deze documentatie kunt
u contact opnemen met de plaatselijke SIEMENS-vertegenwoordiger.
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
D-76181 Karlsruhe
U kunt ook onze website bezoeken op www.sbt.siemens.com.
Trainingscursussen
Siemens Fire Safety & Security Products geeft trainingscursussen voor alle
producten.
Dit document
Deze handleiding geeft u alle informatie die u nodig hebt om een Solaris™ dome te
installeren en te configureren. Wij raden u aan de handleiding minstens één keer
door te lezen voordat u met de installatie begint.
Oriëntatiegids
Tips en informatie
Inhoud
1
Functiebeschrijving ................................................................................5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Veiligheid .................................................................................................6
Doelgroep..................................................................................................6
Algemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen ............................................6
Betekenis van de aanwijzingen.................................................................8
Betekenis van de gevarensymbolen .........................................................8
3
3.1
3.2
Richtlijnen en normen ............................................................................9
EU-richtlijnen.............................................................................................9
Conformiteit met de richtlijnen van de FCC ..............................................9
4
4.1
4.2
Technische gegevens...........................................................................10
Dome.......................................................................................................10
Cameramodule........................................................................................11
5
Bestelinformatie ....................................................................................12
6
Inhoud van de verpakking....................................................................13
7
Beschrijving van de eenheid ...............................................................14
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
Installatie van de dome ........................................................................15
Vereist gereedschap ...............................................................................15
Installatieprocedure.................................................................................16
De bevestigingsbeugels installeren ........................................................17
Muur-/plafondbevestiging CCDS1415-WM.............................................17
Hoekbevestigingsadapter CCDS1415-CMA...........................................18
Relingbevestigingsadapter CCDS1415-BM............................................19
Hanger CCDS1415-PM ..........................................................................20
Paalbevestiging (met behulp van muurbevestiging CCDS1415-WM) ....21
Plafondtegelbevestiging CCDS1415-FM ................................................21
De beugel van de dome voorbereiden....................................................23
Montage en demontage van de Cat5-kabel............................................25
Monteren .................................................................................................26
Demonteren ............................................................................................29
De Solaris™ dome aansluiten ................................................................30
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
Installatie van de externe terminal (XTU) ...........................................31
Beschrijving van de eenheid ...................................................................31
Installatieprocedure.................................................................................31
Een plaats voor de XTU kiezen ..............................................................32
De XTU plaatsen.....................................................................................32
De XTU op een externe installatie aansluiten.........................................33
Beschrijving van de aansluitingen...........................................................33
XTU-aansluitingen - coaxiale telemetrie (C-type) ...................................35
XTU-aansluitingen - RS485-telemetrie (D-type) .....................................36
XTU-aansluitingen - Photon-telemetrie...................................................37
Bedradingsgids .......................................................................................38
10
10.1
10.2
10.3
10.4
Configuratie van de externe terminal..................................................39
Toetsen en hun functies..........................................................................39
LCD-richting ............................................................................................40
Het hoofdmenu van de XTU ...................................................................40
De XTU instellen .....................................................................................43
3
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
Configuratie van de dome ....................................................................44
OSD-menu's............................................................................................44
Het wachtwoordmenu .............................................................................45
Het cameramenu.....................................................................................46
Het presets-, tours- en patroonmenu ......................................................48
Het privacy-zonemenu ............................................................................50
Het Soft limits en sectormenu .................................................................51
Het alarmmenu........................................................................................52
Het OSD-menu........................................................................................54
Het diagnosemenu ..................................................................................55
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5
12.5.6
12.5.7
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller .............................56
Bediening telemetrietoetsenbord ............................................................56
Toegang tot het OSD met Siemens-controllers ......................................56
Toegang tot het OSD met Bewator-controllers .......................................57
Toegang tot het OSD met controllers van andere fabrikanten ...............57
Geavanceerde camerafuncties ...............................................................58
Gebruik met Siemens-controllers............................................................59
Rechtstreekse besturing via CKA48xx/CKA32xx....................................59
Besturing via SIMATRIX NEO en dome-omzetter CAC0103 .................61
Gebruik met Bewator-controllers ............................................................62
Molynx & Molynx V3................................................................................62
PCCON, PCCON 1-way en PCCON MULTIDROP ................................63
Gebruik met controllers van andere fabrikanten .....................................65
Pelco P & D-protocollen ..........................................................................66
Ernitec ERNA-protocol ............................................................................67
VCL-protocol ...........................................................................................68
Videmech Universal-protocol ..................................................................69
Photon-protocol.......................................................................................69
Vicon-protocol .........................................................................................70
Philips-protocol........................................................................................71
13
13.1
13.2
13.3
Onderhoud .............................................................................................72
De Solaris™ dome ontmantelen .............................................................72
Maandelijkse controles............................................................................73
Onderhoud aan de bol ............................................................................73
14
Afvalverwijdering ..................................................................................74
15
Trefwoordenregister .............................................................................75
4
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Functiebeschrijving
1
Functiebeschrijving
Door hun ongeëvenaarde nauwkeurigheid, snelheid en configureerbaarheid,
onderscheiden de nieuwe Solaris™ domes zich van de meeste domes die
momenteel op de markt zijn. Solaris™ is geschikt voor binnen- en buitengebruik. U
kunt dus alle mogelijkheden van uw beveiligingssysteem ten volle benutten. Onder
de moderne vormgeving van de dome schuilt een volledig uitgeruste camera die
de operator alle touwtjes in handen geeft.
Met de manuele bediening worden de pan- en tiltsnelheden aangepast aan het
zoompeil waardoor een doelwit nauwkeurig kan worden gevolgd. De vooraf
ingestelde hoge snelheid maakt een bijna onmiddellijke reactie op alarmen
mogelijk. Solaris™ domes hebben de volgende kenmerken:
– Kleur- en dag/nachtversies, beide met 24 privacy zones
– Activering van pan- en tiltpresets binnen 1 seconde, tours, patronen, presets en
sectortekst
– 7 lokale alarmen en sabotagealarm.
Solaris™ producten worden ontworpen met vooral betrouwbaarheid,
montagegemak en gebruiksvriendelijkheid in gedachten en zijn daarom uitgerust
met een reeks innovatieve kenmerken. Het apparaat wordt in twee delen geleverd
- de dome die de camera en het bevestigingsysteem bevat en de externe terminal
(XTU).
De XTU scheidt de voedings-, video-, telemetrie- en alarmkabelafsluitingen af van
de dome zelf en biedt de dome laagspanningsvoeding in een weerbestendige
behuizing. De adres- en protocolkeuze vinden plaats via een menugestuurd LCD in
de XTU waardoor u geen schakelaar- en linkinstellingen meer hoeft te onthouden.
Dit betekent voor de meeste toepassingen dat de installateur de het camerahuis
niet hoeft te openen. Er wordt een enkele kabel van 10 meter meegeleverd om de
XTU op de dome aan te sluiten.
Solaris™ is een dome die geschikt is voor gebruik met een breed gamma
standaard industriële besturingsapparaten. De dome kan worden bestuurd via een
Siemens CCDA-protocol over RS485, een bi-directioneel Molynx-protocol over
RS485 of coax of met Ernitec-, Pelco D-, Pelco P- of VCL-, Videmech Universal-,
Photon- en PCCON-protocollen over RS485. Zodra het ontvangeradres, het
protocol en de interface zijn geconfigureerd met de XTU, kan alle overige
configuratie op afstand gebeuren via met een wachtwoord beveiligde OSD-menu's.
Aan de hand van de OSD's kunnen de Solaris™ domes op een flexibele manier
worden geconfigureerd waardoor ze een krachtig onderdeel van uw
beveiligingssysteem worden met:
– Configureerbare alarm- en time-outmogelijkheden bij inactiviteit
– De functies kunnen ook aan presetnummers worden toegewezen
– Programmeerbare videovoorversterker
– Diagnoses en gebruiksstatistieken op het scherm
– Door de installateur programmeerbare tekst op het scherm voor
contactgegevens of inventarisnummer
– Toegang tot de configuratie van de cameramodule via het OSD
5
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Veiligheid
2
Veiligheid
2.1
Doelgroep
De instructies in dit document zijn alleen voor de volgende doelgroep opgesteld:
2.2
Doelgroep
Kwalificatie
Activiteit
Staat van de
uitrusting
Opstartpersoneel
Passende professionele
training met betrekking
tot de werking en de
eenheden of systemen
die worden toegepast.
Opstartpersoneel zet de Nieuwe, geïnstalleerde,
geïnstalleerde eenheid gereviseerde eenheid of
of het geïnstalleerde
systeem met defect.
systeem ter plaatse in
werking.
Algemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
– Lees de algemene veiligheidsmaatregelen voordat u de eenheid bedient.
– Neem alle waarschuwingen en instructies op het apparaat in acht.
– Houd dit document als naslagwerkwerk bij de hand.
– Als u het product aan derden doorgeeft, geef dan ook altijd dit document mee.
Dit apparaat moet geaard zijn.
WAARSCHUWING
De bedrading moet worden voorzien van een gemakkelijk toegankelijke
voedingsschakelaar.
Bescherm dit apparaat als onderdeel van de installatie via een zekering van 3
ampère of een stroomonderbreker van 3 ampère.
De Solaris™ dome moet worden geplaatst door bekwaam, gekwalificeerd
personeel volgens de recentste nationale normen.
Hieronder vallen:
– NACOSS National Approval Council for Security Systems (Nationale
goedkeuringsraad voor beveiligingsystemen)
– NACP20 Code of Practice for installation and maintenance of Closed Circuit
Television Systems (Praktijkcode voor de plaatsing en het onderhoud van
televisiebewakingssystemen)
– IEE Requirements for Electrical Installations, BS 7671 (vereisten voor
elektrische installaties)
– UK Data Protection Act 1998 - CCTV Data Protection Codes of Practice (Britse
wetgeving op de privacy van 1998 i.v.m. de bescherming van persoonlijke
gegevens in CCTV)
Radiostoring met andere apparaten in de omgeving
Dit is een apparaat van klasse A. Deze apparatuur kan radiostoring in een
huisinstallatie veroorzaken. In dit geval dient de gebruiker passende maatregelen
te treffen om de storing te verhelpen.
6
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Veiligheid
Aansprakelijkheidsclaim
– Sluit het apparaat niet aan als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
– Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze handleiding
worden genoemd en die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
– Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen en
accessoires.
Beschadiging tijdens transport
– Bewaar het verpakkingsmateriaal voor later transport.
– Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
Beschadiging van de kabels als gevolg van mechanische belasting
Pas bij het aansluiten van de kabels geen trekkracht toe en buig of beschadig de
kabels niet.
Beschadiging als gevolg van een ongeschikte montageplaats
– De door de fabrikant aanbevolen omgevingsomstandigheden moeten in acht
worden genomen. Zie hoofdstuk 4 Technische gegevens.
– Gebruik het apparaat niet in de buurt van bronnen met een sterke
elektromagnetische straling.
– Gebruik het apparaat niet in een zeer stoffige omgeving.
– Gebruik het apparaat niet waar het is blootgesteld aan mechanische trillingen.
Beschadiging van het apparaat als gevolg van een te hoge spanning
Sluit het apparaat alleen aan op voedingsbronnen met de opgegeven spanning.
Vereisten op het gebied van de spanningsvoorziening vindt u op de
voedingseenheid/het typepaatje. Zie hoofdstuk 4 Technische gegevens.
Gevaar voor een elektrische schok en beschadiging van het apparaat
De elektrische aarding moet aan de gebruikelijke plaatselijke
veiligheidsvoorschriften voldoen.
Gegevensverlies na update
Maak een back-up van alle gegevens voordat u een update op het apparaat
uitvoert.
Gevaar voor een elektrische schok of brand
Steek geen voorwerpen door de openingen van het apparaat.
Gevaar voor een elektrische schok tijdens onderhoud
Trek altijd de voedingskabel en andere kabels uit het stopcontact voordat u
onderhoud uitvoert.
Gevaar voor een elektrische schok tijdens het schoonmaken van het
apparaat
– Koppel het apparaat altijd los van de voeding voordat u het schoonmaakt.
7
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Veiligheid
– Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen die alcohol,
spiritus of ammoniak bevatten.
2.3
Betekenis van de aanwijzingen
De ernst van een gevaar wordt aangeduid met de volgende aanwijzingen. Het
negeren van deze gevaren kan de genoemde gevolgen hebben.
2.4
Aanwijzing
Soort gevaar
WAARSCHUWING
Mogelijk levensgevaar of gevaar voor ernstig persoonlijk letsel.
LET OP
Gevaar voor licht lichamelijk letsel of schade aan eigendommen
BELANGRIJK
Gevaar voor storingen
Betekenis van de gevarensymbolen
De aard van het gevaar wordt aangeduid met pictogrammen.
Gevaarlijke situatie
Elektrische spanning
8
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Richtlijnen en normen
3
Richtlijnen en normen
3.1
EU-richtlijnen
Het product voldoet aan de vereisten van Europese Richtlijn 89/336/EEG met
betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. De EU-conformiteitsverklaring is
verkrijgbaar bij:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe, Duitsland
EU-richtlijn 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit
Conformiteit met de Europese Richtlijn 89/336/EEG is aangetoond door naleving
van de volgende normen:
Storingsinvloed:
EN 61000-6-3
Storingsweerstand:
EN 50130-4
EN 55022 Klasse B
EU-richtlijn 73/23/EEG 'Laagspanningsrichtlijn'
Tests volgens de onderstaande normen hebben aangetoond dat het product
voldoet aan Europese Richtlijn 73/23/EEG:
Veiligheid:
3.2
EN 60950-1
Conformiteit met de richtlijnen van de FCC
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat
van klasse A volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld
om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik in
een werkomgeving.
Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit.
Indien het niet volgens de handleiding wordt geplaatst en gebruikt, kan het
storingen in radiocommunicatie veroorzaken.
Het gebruik van deze installatie in een woonomgeving heeft waarschijnlijk
schadelijke storingen tot gevolg. Het is mogelijk dat van de gebruiker wordt geëist
om de storingen te verhelpen. Bij dit apparaat moeten afgeschermde kabels
worden gebruikt om de beperkingen van klasse A na te leven.
9
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Technische gegevens
4
Technische gegevens
4.1
Dome
Elektrisch
Cameratypes
18x optisch kleur (PAL): CCDS1415-ST
18x optisch dag/nacht (PAL): CCDS1415-DN
26x optisch dag/nacht (PAL): CCDS1415-DNX
Ingangsspanning XTU
110-230 V wisselstroom bij 50/60 Hz, max. 1 A
Inschakelstroom XTU
40 A/20 A piek bij 110/230 V wisselstroom
Ingangsspanning dome
18-24 V gelijkstroom bij 2 A, geleverd vanaf de XTU via de
kabel van categorie 5
Aansluitingen
Video: BNC coax
Voeding: Klemmenstrook
Telemetrie: C-type (Coax): BNC
D-type (Twisted Pair): Klemmenstrook
Alarm: Klemmenstrook
Relais: Klemmenstrook
Photon: Klemmenstrook
Elektromagnetische
compatibiliteit
Voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EG.
Voldoet aan deel 15 van de FCC-regels, digitaal apparaat
van klasse A
In bedrijf
Pansnelheid
0,2-360°/sec
Panbeweging
Tiltsnelheid
360° continu
0,2-360°/sec
Tiltbeweging
+10° en -100°
Presets
99
Tours
32 posities, volledig programmeerbaar voor reeks, stilstand
en snelheid
Nauwkeurigheid preset
0.3°
Besturingshardware
SIMATRIX NEO, SIMATRIX SYS/648/164 via CAC0103,
CKA3210, CKA4820, SISTORE AX, CX, MX, SX, Visilynx
V3i, Visilynx II, Visilynx 2+, 6000-serie, 600-serie,
XTU video-uitgang
Nominaal (geen versterking) VBS 1,0 Vp-p (sync. negatief)
Klasse relaiscontact
1,5 A bij 24 V gelijkstroom
Alarmingang
Mechanisch
Optogekoppeld (kort naar alarmcom.)
Toepassing
Binnen of buiten - alle modellen
Bevestiging
Muur/vast aan plafond, hoek, bovenkant van muur,
hangend, paal of plafondtegel
Bevestigingsgrootte
hanger/draad
Standaard 1,5” BSP (parallel)
Gewicht
In doos 5,6 kg, alleen XTU (geen kabels) 1,5 kg, alleen
dome (geen kabels) 2,5 kg
Buitenconstructie
Spuitgietpolycarbonaat (GE Lexan EXL9335)
Kleur
Wit RAL9010
Bol
Rookglas: CCDS1415-ST
Transparant:CCDS1415-DN/-DNX
10
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Technische gegevens
Beschermingsklasse
Bedrijfstemperatuur
IP 67
-10 tot +40 °C (-20 °C wanneer eenheid meer dan 3 uur
aan staat)
Opslagtemperatuur
-20 tot +60 °C
MTBF
50.000 u (elektrische onderdelen)
Alle technische kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
4.2
Cameramodule
CCDS1415-DNX
Beeldsensor
CCDS1415-DN
1/4” type IT CCD (EX View HAD)
Effectieve pixels PAL
430k
Resolutie PAL
Lens
480 tv-lijnen
26 x zoom 3,5 mm tot
91 mm (F1,6 tot F3,8)
18 x zoom 4,1 tot 73,8 mm (F1,4 tot F3,0)
Digitale zoom
Gezichtshoek
Minimale brandpuntsafstand
Minimumverlichting
12 x
2,2° (tele) tot 54,2°
(groothoek)
2,7° (tele) tot 48° (groothoek)
320 mm (groothoek), 1500
mm (tele)
290 mm (groothoek), 800 mm (tele)
0,05 lux (kleur)
0,01 lux (mono)
Signaal-ruisverhouding
Elektronische sluiter
Witbalans
Versterking
CCDS1415-ST
0,05 lux (kleur)
>50 dB
1/10000 s, 22 stappen
1/1 tot 10000 s, 22 stappen
Auto/One Push
Auto (-3 tot 28 dB, stappen van 2 dB)
Focussysteem
Handmatig/automatisch
Privacy zones
24
11
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Bestelinformatie
5
Bestelinformatie
Type
Ond.nr.
Omschrijving
CCDS1415-DNX
2GF1194-8AD
¼" hoge resolutie dome, 24 privacy zones, x26 zoom, kleur/mono, transparante
bol, IP67, geleverd met 110-230 V wisselstroom XTU
CCDS1415-DN
2GF1194-8AC
¼" hoge resolutie dome, 24 privacy zones, x18 zoom, kleur/mono, transparante
bol, IP67, geleverd met 110-230 V wisselstroom XTU
CCDS1415-ST
2GF1194-8AA
¼" hoge resolutie dome, 24 privacy zones, x18 zoom, kleur/mono, bol van
rookglas, IP67, geleverd met 110-230 V wisselstroom XTU
CCDS1415-DH
2GF1194-8BA
Dummydome, IP67 (geen camera of XTU)
CCDS1415-CH
2GF1194-8BB
Domebehuizing voor boxcamera, IP67 (geen camera of XTU)
Accessoires, niet meegeleverd!
CCDS1415-PM
2GF1194-8CA
Hanger
CCDS1415-FM
2GF1194-8CB
Plafondtegelbevestiging
CCDS1415-WM
2GF1194-8CD
Muur-/plafondbevestiging
CCDS1415-CMA
2GF1194-8CE
Hoekbevestigingsadapter
CCDS1415-BM
2GF1194-8CF
Relingbevestigingsadapter
CCDS1415-RTU
2GF1194-8CG
Terminal op afstand (RTU)
Reserveonderdelen
CCDS1415-XTU
2GF1194-8BC
Externe terminal (XTU)
CCDS1415-BC
2GF1194-8BD
Transparante bol
CCDS1415-BS
2GF1194-8BE
Bol van rookglas
12
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Inhoud van de verpakking
6
Inhoud van de verpakking
Controleer of u alles hebt voordat u aan de installatie begint. De doos moet het
volgende bevatten:
z 1 Solaris™ dome
z 1 externe terminal (XTU)
z 1 dome-aansluitkabel (categorie 5) met weerbestendige connector
z 1 installatiehandleiding
z 1 kabelmofpakket (voor XTU)
z 4 kabelbinders (voor de XTU-kabels)
z 5 mm AF inbussleutel
z 1,5” BSP gekartelde borgmoer
z 2 extra kabelbinders voor de aansluitkabel
z Schriftelijke bevestigingsinstructies
z Cd met gedetailleerde configuratiehandleidingen
13
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Beschrijving van de eenheid
7
Beschrijving van de eenheid
Een volledig Solaris™ domesysteem bestaat uit één gesloten dome (met daarin
een camera die op een pan- en tiltmechanisme bevestigd is) die met een Cat5kabel op een externe terminal (XTU) aangesloten is. De XTU bevat een
voedingseenheid en een print die is uitgerust met een hele reeks
interfaceaansluitingen.
De installatie van een Solaris™ dome bestaat uit twee stappen:
z de installatie van de dome en
z de installatie van de XTU.
Het volgende hoofdstuk gaat over de installatie van de dome. U wordt stap voor
stap door de verschillende installatiemogelijkheden geleid.
Afb. 1
Onderdelen van de Solaris™ dome
1
Bevestigingsbeugel (horizontaal of verticaal bevestigd)
2
Scharniermechanisme
3
Dome
4
Bol
5
1,5" BSP montagedraad
6
Schroef voor scharniermechanisme
14
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8
Installatie van de dome
Zorg ervoor dat het volgende gebeurd is voordat u het Solaris™ systeem gaat
gebruiken:
1.
Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap hebt om de installatie uit te voeren
(zie hoofdstuk 8.1 Vereist gereedschap).
2.
Monteer de gewenste beugel op een geschikte plaats (zie hoofdstuk 8.3.1 t/m
8.3.6).
3.
Bereid de beugel van de dome voor en bevestig deze op de betreffende
bevestigingsbeugel (zie hoofdstuk 8.4 De beugel van de dome voorbereiden
en 0 De beugel van de dome op een muurbevestiging monteren ).
4.
Monteer de Cat5-kabel (zie hoofdstuk 8.5 Montage en demontage van de
Cat5-kabel).
5.
Haak de dome aan het scharniermechanisme en sluit de kabel aan door deze
op zijn plaats vast te klikken (zorg ervoor dat de kabel juist en stevig op de
connector zit). Trek de dome in een verticale positie (zie hoofdstuk 8.6 De
Solaris™ dome aansluiten).
6.
Controleer het oppervlak van de bol op krassen. Krassen kunnen de optische
helderheid beperken.
7.
Kies een geschikte plaats uit en plaats de XTU (zie hoofdstuk 9.2.1 Een
plaats voor de XTU kiezen en 9.2.2 De XTU plaatsen).
8.
Sluit de XTU aan op een externe installatie (zie hoofdstuk 9.3 De XTU op een
externe installatie aansluiten).
9.
Indien nodig past u de richting van het LCD van de XTU aan (zie hoofdstuk
10.2 LCD-richting).
10. Configureer de XTU voor het juiste telemetrieprotocol en zodat de XTU
zichzelf correct identificeert (zie hoofdstuk 10.3 Het hoofdmenu van de XTU).
11. Stel de controller in (zie hoofdstuk 12 Gebruik en instelling van de
telemetriecontroller en de installatie- en gebruikshandleiding van de
controller).
8.1
Vereist gereedschap
Voor de installatie van de dome en de externe terminal hebt u alleen
basisgereedschap nodig zoals:
z 3 mm AF inbussleutel (geleverd met plafondbevestigingskit)
z Pozidrive schroevendraaier van gemiddelde grootte
z Klemschroevendraaier (platte kop)
z RJ-45 krimptang (alleen als standaardkabel van dome naar XTU wordt gebruikt)
z Geschikt gereedschap voor de gekozen klemmen voor de plaatsing van de
beugels en het bevestigen van de XTU
z Geschikt gereedschap voor het installeren van de vereiste kabels en
aansluitingen
15
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
Wees uiterst voorzichtig wanneer u de bol van de Solaris™ dome hanteert. Zorg
ervoor dat er geen krassen op komen. Krassen kunnen de optische helderheid
beperken. Eventuele kleine krassen of schuurplekken op de buitenkant kunt u
proberen te verwijderen met een geschikte doek en metaalreiniger (koperpoets).
Indien dit niet helpt, moet u echter de bol vervangen.
LET OP
8.2
Installatieprocedure
De bevestigingsbeugel die uit twee delen bestaat en het in de behuizing van de
dome ingebouwde scharniermechanisme maken de plaatsing heel gemakkelijk.
De elektrische aansluitingen zijn al even gemakkelijk uit te voeren. Deze vinden
allemaal plaats via één enkele connector op de meegeleverde Cat5-kabel.
U moet de connector gewoon insteken en vastklikken waarna u de dome-behuizing
sluit en met één enkele schroef vastmaakt. Deze procedure garandeert een snelle
installatie van de dome.
De plafondtegelbevestiging maakt de bevestigingsprocedure voor dit soort
installatie, in vergelijking met andere domes, heel wat gemakkelijker. De
elektrische aansluitingen zijn ook hier even eenvoudig als bij de eenheden met een
beugel en hanger.
Afb. 2
Doorsnede van de Solaris™ dome
U installeert de dome als volgt:
1.
Installeer eerst de juiste bevestigingsbeugel. Zie hoofdstuk 8.3 De
bevestigingsbeugels installeren .
2.
Bereid de beugel van de dome voor. Zie hoofdstuk 8.4 De beugel van de
dome voorbereiden.
3.
Geleid de kabel door de beugel van de dome. Zie hoofdstuk 8.5 Montage en
demontage van de Cat5-kabel.
4.
Sluit de kabel op de dome aan. Zie hoofdstuk 18.6 De Solaris™ dome
aansluiten.
5.
Bevestig de dome op de dome-beugel.
16
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8.3
De bevestigingsbeugels installeren
U kunt uit verschillende soorten beugels kiezen: muur-/plafondbeugels,
hoekbeugels, relingbevestigingsadapter, hanger, paal- en plafondtegelbeugels.
8.3.1
Muur-/plafondbevestiging CCDS1415-WM
Afb. 3
Plafondbevestiging
Afb. 4
Muurbevestiging
Afb. 5
Muur-/plafondbevestiging
1.
Zet de muur-/plafondbevestiging met bouten door de vier getoonde
bevestigingsopeningen vast op het bevestigingsvlak.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de gekozen bevestigingsmiddelen en bevestigingsmethode geschikt zijn voor de
toepassing en het bevestigingsvlak.
17
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
Kabeluitgangen
1
1
Achterkant van de plaat
1
1
8.3.2
M25 bedrade kabeluitgang van
elektriciteitsbuis onder aan de beugel
Hoekbevestigingsadapter CCDS1415-CMA
1.
Bevestig de muurbevestigingsbeugel met 3 x M8 moeren en M8 x 20 bouten
aan de hoekbevestigingsadapter zoals hieronder wordt afgebeeld.
2.
Maak de hoekbevestigingsadapter door de acht openingen vast aan het
bevestigingsvlak.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de gekozen bevestigingsmiddelen en bevestigingsmethode geschikt zijn voor de
toepassing en het bevestigingsvlak.
Afb. 6
Muurbeugel samen met hoekbevestigingsadapter
Afb. 7
Solaris™ dome op muurbeugel en hoekbevestigingsadapter gemonteerd
18
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8.3.3
Relingbevestigingsadapter CCDS1415-BM
1.
Bevestig de muurbevestiging aan de relingbevestigingsadapter met de vier
M8 bouten die bij de CCDS1415-BM werden meegeleverd (zie onder).
2.
Maak de relingbevestigingsadapter door de vier openingen vast aan het
bevestigingsvlak.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de gekozen bevestigingsmiddelen en bevestigingsmethode geschikt zijn voor de
toepassing en het bevestigingsvlak.
Afb. 8
Muurbeugel samen met relingbevestigingsadapter
Afb. 9
Solaris™ dome op muurbeugel en relingbevestigingsadapter gemonteerd
19
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8.3.4
Hanger CCDS1415-PM
De hanger CCDS1415-PM wordt geleverd met een 1,2 meter lange paal.
1.
Zaag het onbedrade deel van de paal tot op de gewenste lengte.
2.
Schuif de paal in de bovenkant van de montageflens tot deze op gelijke
hoogte zit met het bovenste vlak van de flens.
3.
Boor door de opening in de montageflens puntjes in de paal.
4.
Verwijder de paal en boor met een boor van 9 mm door beide kanten van de
paal.
5.
Plaats de paal opnieuw en maak hem vast met twee M8 x 60 lange schroeven
die bij de hanger werden meegeleverd.
6.
Maak de montageflens door de drie getoonde openingen vast aan het
bevestigingsvlak.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de gekozen bevestigingsmiddelen en bevestigingsmethode geschikt zijn voor de
toepassing en het bevestigingsvlak.
Afb. 10
Hanger
20
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8.3.5
Paalbevestiging (met behulp van muurbevestiging CCDS1415-WM)
De muurbevestiging CCDS1415-WM heeft vier vierkante openingen van 12 mm in
de bevestigingsplaat. Deze openingen dienen om omsnoering van 11 mm door te
halen zoals getoond.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de gekozen bevestigingsmiddelen en bevestigingsmethode geschikt zijn voor de
toepassing en het bevestigingsvlak.
Afb. 11
8.3.6
Paalbevestiging
Plafondtegelbevestiging CCDS1415-FM
De Solaris™ dome kan in een standaard valse plafondtegel worden geplaatst met
de plafondtegelbevestiging. De plafondtegelbevestiging bestaat uit twee extra
bevestigingsbeugels die aan de Solaris™ dome worden bevestigd en twee
steunstangen met U-profiel die aan de draagconstructie worden bevestigd. De
steunstangen zijn geschikt om te gebruiken met plafondtegelsystemen van zowel
600x600 mm als 600x1200 mm.
Om de plafondtegelbevestiging te plaatsen, moet u aan de bovenkant van de tegel
kunnen via een of meer aanpalende tegels.
Installatie met behulp van de plafondtegelbevestiging:
1.
Bereid de plafondtegel voor door in het midden van de tegel een opening van
285 mm te boren (met de meegeleverde sjabloon). Plaats de tegel vervolgens
terug in de draagconstructie.
2.
Verwijder de zes schroeven die de ring van de Solaris™ dome op zijn plaats
houden en verwijder de ring.
OPMERKING
Wees uiterst voorzichtig wanneer u de bol van de Solaris™ dome hanteert. Zorg ervoor dat er geen
krassen op komen. Krassen kunnen de optische helderheid beperken.
3.
Monteer de bevestigingsbeugels voor plafondbevestiging op hun plaats met
de vier meegeleverde tapschroeven.
21
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
4.
Plaats de ring opnieuw, draai de zes schroeven eerst licht aan en draai ze
vervolgens beurtelings vaster aan.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de zes schroeven vast genoeg zitten om de dichting van de bol vast te drukken
(aanbevolen koppel 1,2-1,3 Nm).
5.
Bevestig de steunstangen op de accessoirebeugels met de meegeleverde
steunschroeven.
OPMERKING
De plafondtegelbevestiging dient voor gebruik met plafondtegels met een standaard dikte. Als u
plafondtegels met een afwijkende dikte gebruikt, is het mogelijk dat u andere steunschroeven (niet
meegeleverd) moet gebruiken om de steunstangen aan de accessoirebeugels te bevestigen.
22
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
6.
Laat het geheel op zijn plaats zakken. Laat de dome hierbij door het gat in de
plafondtegel komen.
7.
Zorg ervoor dat de steunstang in de juiste positie op de draagconstructie
geplaatst is en maak de steunstang vervolgens vast met de meegeleverde
schroeven.
8.
Plaats de meegeleverde ring.
OPMERKING
U kunt de dome al naargelang de situatie hoger of lager hangen door de hoogte van de
steunschroeven aan te passen.
9.
Sluit de connector aan op het contact.
Î
8.4
De installatie op de plafondtegel is nu voltooid.
De beugel van de dome voorbereiden
De beugel van de dome is uitgerust met een standaard 1,5" BSP-draad en roestvrij
stalen borgmoer zodat u deze kunt gebruiken met een breed gamma standaard
bevestigingselementen. De beugel bestaat uit twee onderdelen die ten opzichte
van elkaar kunnen worden verdraaid om een verticale of horizontale bevestiging
mogelijk te maken.
De beugel voorbereiden om de dome te monteren:
1.
Leg de twee delen in de juiste richting.
23
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
2.
Maak ze aan elkaar vast met de drie meegeleverde schroeven.
Hanger
1, 2
3.
Muur
1
1
2
2
Schroef
Schroef de beugel op het uiteinde van de bevestigingstang en schroef deze
vast met de stifttap.
Hanger
Muur
1
1
1
Schroef
De beugel van de dome op een muurbevestiging monteren
4.
Draai de borgmoer op de beugel tot het einde van de draad.
5.
Schroef de beugel van de dome op de muurbevestiging en stel de juiste
positie in. Minimaal vier omwentelingen zijn voldoende.
24
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
6.
8.5
Zet de beugel van de dome vast door de borgmoer vast te draaien tegen het
oppervlak van de beugel van de dome. Met de hand aandraaien is voldoende.
Montage en demontage van de Cat5-kabel
Solaris™ wordt geleverd met een vooraf gemonteerde Cat5-kabel van 10 meter. In
sommige gevallen is het nodig de kabel te veranderen (om de kabel in te korten of
om een beschadigde kabel te vervangen bijvoorbeeld). Het is heel belangrijk dat
de kabeluitrusting op de volgende manier wordt gemonteerd/gedemonteerd om
een waterbestendige afdichting tussen de connector en de dome te garanderen.
BELANGRIJK
1
Etiket
2
Afdichting 2
3
Afdichting 1
4
Connector
5
Sluitklem
De Solaris™ Dome is niet volledig waterdicht als deze essentiële controles niet
zijn uitgevoerd voordat u de installatie voltooit.
25
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
1
Klem
2
Plastic sluitring
3
Connector
4
Cat5-kabeluitrusting
5
Rubberen sluitring
5
Rubberen sluitring
6
Borgmoer
1.
Controleer of de connector volgens het onderstaande overzicht in elkaar is
gezet. Controleer of de borgmoer voldoende stevig is vastgedraaid om het
geheel af te dichten. Volledige montage-instructies vindt u in de
installatiehandleiding.
2.
Controleer of afdichting 1 aanwezig is en correct is geplaatst.
3.
Controleer of afdichting 2 aanwezig is en correct is geplaatst.
4.
Verwijder het etiket dat op de Solaris™ connector is geplakt.
5.
Breng de verbinding tot stand.
6.
Controleer of de sluitklem goed vastzit en de connector met de Solaris™
dome vergrendelt.
Î
8.5.1
Dit garandeert de waterdichtheid van de Solaris™.
Monteren
1.
Schuif de borgmoer van de connector over de RJ45-plug.
26
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
2.
Steek de RJ45-plug via de achterkant van de connector in de connector.
Zorg ervoor dat de plug stevig vastzit, d.w.z.‘ op haar plaats 'klikt' in de
connector. De plug zit stevig vast als de kabel niet uit de connector kan
worden getrokken.
3.
Plaats de plastic sluitring. Pas op dat u de kabel niet beschadigt.
4.
Plaats de rubberen sluitring.
5.
Splits de klem zoals afgebeeld.
27
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
6.
Klem deze om de kabel. Pas op dat u de kabel niet beschadigt.
7.
Voltooi de montage van de connector door alle onderdelen in de connector te
schuiven en de borgmoer met de hand aan te draaien. Oefen hierbij
voldoende kracht uit zodat de rubberen sluitring wordt samengedrukt en zo
het geheel afdicht. Ter controle houdt u het geheel voor een lichtbron. Bij een
goede afdichting ziet u er geen licht door. Als er licht doorkomt, moet u de
borgmoer steviger aandraaien.
8.
Lus de kabel als volgt.
9.
Houd de kabel op zijn plaats met de meegeleverde kabelbinder. Dit ‘lussen en
binden’ leidt water dat langs de kabel loopt, af van de connector.
28
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8.5.2
Demonteren
1.
Knip de kabelbinder los en trek de kabel strak. Draai de borgmoer los.
2.
Maak de vergrendeling van de RJ45-plug in de connector met een klein stuk
gereedschap (b.v. een schroevendraaier of pen) voorzichtig los.
3.
Trek de RJ45-plug voorzichtig uit de connector door zachtjes aan de kabel te
trekken.
29
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de dome
8.6
De Solaris™ dome aansluiten
1.
Breng de dome naar de bevestigingsbeugel en haak de dome aan het
scharniermechanisme. Het scharnier draagt nu het gewicht van de dome
waardoor u uw handen vrij hebt om de aansluiting tot stand te brengen.
2.
Verwijder de stofkap. De stofkap is met een koord aan de eenheid
vastgemaakt zodat deze niet kwijtraakt. Plaats de stofkap losjes opzij.
3.
Geleid de kabel door de opening.
4.
Vergrendel de connector met de sluitklem voor een waterdichte afdichting.
5.
Trek de dome in een verticale positie (let op dat de kabel niet knapt) en zet
deze vast met de bevestigingsschroef.
Î
De installatie van de dome is nu voltooid.
30
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
9
Installatie van de externe terminal (XTU)
Dit hoofdstuk behandelt de plaatsing en elektrische installatie van de externe
terminal (XTU) van de Solaris™ dome.
OPMERKING
Er is patent aangevraagd op de XTU.
9.1
Beschrijving van de eenheid
De externe terminal (XTU) is een IP67 gesloten behuizing met daarin de voeding
van de dome, de telemetrie-interface, de alarm-/schakelcontacten, videobewerking
en protocolconversie.
Deze afzonderlijke XTU-behuizing biedt onder meer de volgende voordelen:
z Gemakkelijk in te stellen en te installeren dome
z Slechts één aansluitkabel naar de dome
z Alle andere aansluitingen vinden plaats op de XTU
z Gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud
Met de XTU kan de dome worden bestuurd via:
z coaxiale telemetrie (zie hoofdstuk 9.4.1 XTU-aansluitingen - coaxiale telemetrie
(C-type)).
z RS485-telemetrie (zie hoofdstuk 9.4.2 XTU-aansluitingen - RS485-telemetrie (D-
type)).
z Photon-telemetrie (zie hoofdstuk 9.4.3 XTU-aansluitingen - Photon-telemetrie).
9.2
Installatieprocedure
Afb. 12
Externe terminal (XTU)
De XTU is heel eenvoudig te installeren. Dit zijn de basisstappen:
1.
Kies voor de installatie een geschikte plaats met een gemakkelijke toegang
tot de vereiste bekabeling (stroom, telemetrie, alarmen enzovoort) en de
dome. Zie hoofdstuk 9.2.1 Een plaats voor de XTU kiezen.
2.
Kies de passende kabelmoffen voor de bekabeling/aansluitingen die u
gebruikt en verwijder de nodige uitdrukstukken uit de behuizing.
3.
Monteer de XTU in de juiste positie met de geschikte bevestigingen voor het
bevestigingsoppervlak. Zie hoofdstuk 9.2.2 De XTU plaatsen.
31
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
4.
Stel de RS485-afsluitweerstand in indien nodig.
5.
Leid alle vereiste kabels naar de XTU en sluit ze aan (gebruik de
meegeleverde speciale gesplitste rubberen kabelmof (M20) voor de
aansluitkabel naar de dome).
6.
Schakel de XTU in.
7.
Kies de in de gegeven opstelling beste displaypositie.
8.
Stel de XTU in zodat deze juist werkt met de door u gekozen controller, stel
het protocol in (bijvoorbeeld MOLYNX V3), stel de interface in (bijvoorbeeld
RS485 of coaxcontrol), stel het adres van de ontvanger in (bijvoorbeeld
camera ‘1’). Zie hoofdstuk 12 Gebruik en instelling van de telemetriecontroller.
9.
. Op het display van de XTU moet
Optionele videotest. Druk op de toets
nu een gedigitaliseerde weergave te zien zijn van de plek waarop de domecamera is gericht.
Druk op de toets
om de normale werking te hervatten.
10. Wanneer de XTU helemaal is ingesteld, plaatst u het deksel er stevig op met
de 4 bevestigingsschroeven, zodat de XTU waterdicht is.
9.2.1
Een plaats voor de XTU kiezen
Plaats de XTU op een plaats waar u de vereiste kabels gemakkelijk kunt leggen en
aansluiten. Overweeg hierbij de volgende factoren: afstand tot de dome (standaard
kabel van 10 meter meegeleverd, tot maximaal 30 meter te verlengen), de
voeding, aansluiting op de telemetriecontroller, alarmen en de
veiligheid/bescherming van de gekozen locatie. De XTU is uitgerust met een
sabotageschakelaar die wordt geactiveerd bij het openen van de behuizing. De
behuizing zelf daarentegen is niet sabotagebestendig.
Als er een kabel langer dan 10 meter nodig is, kan deze worden verlengd tot
maximaal 30 meter met behulp van een kabel van het type Cat-5e UTP 4 paar 24
AWG. Zorg ervoor dat de draden met de juiste kleur zijn aangesloten op de juiste
pinnen (zie hoofdstuk 9.5 Bedradingsgids).
9.2.2
De XTU plaatsen
Als u een geschikte locatie hebt gevonden, markeert u de plaats van de vier
bevestigingsopeningen op 235 mm x 160 mm. De bevestigingsopeningen in de
behuizing hebben een diameter van 4,5 mm. Kies dus bevestigingen uit die hierin
passen en boor gaten die zijn afgestemd op de gekozen bevestigingen en het
bevestigingsoppervlak. De diameter van de kop van de bevestigingen mag niet
groter zijn dan 9 mm.
BELANGRIJK
Om ervoor te zorgen dat de eenheid waterdicht is (IP67), moeten de
kabelmoffen naar beneden wijzen.
Verwijder de nodige uitdrukstukken uit de behuizing door met een kleine
schroevendraaier door het plastic rond de rand van de uitdrukstukken te duwen.
De behuizing heeft uitdrukstukken voor de volgende metrische kabelmoffen:
– 7 x M12/M20
– 2 x M16/M25
Breng de behuizing tot aan de bevestigingsopeningen en monteer de behuizing
met de gekozen bevestigingen.
32
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
9.3
De XTU op een externe installatie aansluiten
Maak de nodige aansluitingen met de XTU volgens de schema’s in hoofdstuk 9.4.1
XTU-aansluitingen - coaxiale telemetrie (C-type), hoofdstuk 9.4.2 XTUaansluitingen - RS485-telemetrie (D-type) en hoofdstuk 9.4.3 XTU-aansluitingen Photon-telemetrie, afhankelijk van uw installatie, de markeringen op de print van
de XTU en de onderstaande aansluitingenlijst.
De aansluitingen hangen af van de installatie, waardoor het aantal aansluitingen,
het soort aansluiting en de dichtingvereisten kunnen verschillen. De installateur is
verantwoordelijk voor het gebruik van de passende kabelmoffen voor het gebruikte
kabeltype zodat er een waterdichte afdichting ontstaat. De IP-klasse van de
kabelmoffen die worden gebruikt voor de kabelingangen, moet gelijk zijn aan of
hoger zijn dan die van de behuizing (IP67).
Kabelmoffen die met de XTU worden meegeleverd:
z 1 x M20 standaard IP68-kabelmof, voor kabels met een diameter van 10-14 mm
(aandraaien tot 3,3 Nm voor IP68).
z 1 x M20 speciale IP68-kabelmof, voor de aansluitkabel naar de dome
(aandraaien tot 3,3 Nm voor IP68).
z 2 x M12 standaard IP68-kabelmoffen, voor kabels met een diameter van 3-6 mm
(aandraaien tot 1,7 Nm voor IP68).
Er worden ook kabelbinders bij de XTU geleverd om de belasting op de kabels te
verlichten door ze vast te maken aan de uitgedrukte ankers in de bevestigingsplaat
van de XTU.
OPMERKING
Alle bedradingen op de XTU moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur en
volgens de plaatselijke regels.
9.4
Beschrijving van de aansluitingen
AC-ingang [VEREIST]
Moet 110-230 VAC zijn. Gebruik de kabelbinders om de voedingskabel vast te
maken.
De bedrading moet worden voorzien van een gemakkelijk toegankelijke
voedingsschakelaar.
Dit apparaat moet geaard zijn.
Bescherm dit apparaat als onderdeel van de installatie via een zekering van 3
ampère of een stroomonderbreker van 3 ampère.
Coaxkabel naar controller [VEREIST]
Sluit aan op de controller. Video en telemetrie van het C-type lopen via deze
aansluiting. De kabel moet een 75 ohms CCTV-kabel URM70, RG59, CT125
enzovoort zijn.
OPMERKING
Hoe beter de kwaliteit van de kabel, hoe verder de XTU zich van de controller kan bevinden met
behoud van een goede videokwaliteit.
33
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
Dome-aansluitkabel [VEREIST]
De meegeleverde dome-aansluitkabel is 10 meter lang en aan beide uiteinden
uitgerust met een standaard RJ45-connector. Het dome-uiteinde moet worden
aangesloten met de meegeleverde waterbestendige connector, het XTU-uiteinde
moet worden aangesloten met de RJ45-connector.
Er is ook een speciale gesplitste rubberen kabelmof (M20) meegeleverd om te
gebruiken op het XTU-uiteinde van de dome-aansluitkabel. Deze maakt een
weersbestendige afdichting van de kabelaansluiting zonder de RJ45-connector
door de rubberseal te moeten halen. Zie hoofdstuk 9.5 Bedradingsgids.
Twisted pair van controller [OPTIONEEL]
D-type (RS485) telemetrie moet op deze terminal worden aangesloten. Het moet
een geschikte twisted pair kabel zijn van 100-120 ohm, ontworpen voor high-speed
communicatie, bijvoorbeeld Belden 8205.
De twee uiteinden van het RS485-netwerk moeten worden afgesloten. Over het
algemeen zullen dit de laatste dome en de besturingsinstallatie zijn. LNK1 op de
XTU zal de afsluiting uitvoeren en moet ofwel ‘made’ d.w.z. afgesloten of ‘open’
d.w.z. niet afgesloten zijn.
Alarmcontacten [OPTIONEEL]
De aansluitingen op deze alarmingangen moeten van spanningsloze contacten
komen. Sluit aan van ALM1 naar COM, ALM2 naar COM, …, ALM7 naar COM
zoals getoond in het aansluitingschema voor de XTU. Voorbeeldgebruik: richt de
dome-cameramodule op een gekozen preset wanneer een PIR-bewegingsmelder
wordt geactiveerd.
Relaisuitgangen [OPTIONEEL]
Gebruik de uitgangen COM naar N/O en/of N/C om een extra apparaat, zoals een
alarmsysteem, te besturen.
Waarschuwing: max. 1,5 A, 24 V gelijkstroom
2-aderige telemetriekabel van Photon-controller [OPTIONEEL]
Sluit aan op deze terminal als Photon-telemetrie wordt gebruikt (niet gestuurd).
34
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
9.4.1
XTU-aansluitingen - coaxiale telemetrie (C-type)
Afb. 13
Coaxiale telemetrie (C-type)
1
Dit apparaat moet geaard zijn.
LET OP
De bedrading moet worden voorzien van een gemakkelijk
toegankelijke voedingsschakelaar.
Bescherm dit apparaat als onderdeel van de installatie via een
zekering van 3 ampère of een stroomonderbreker van 3 ampère.
2
Ingangswisselstroom
3
Wisselstroom naar voeding
4
Alarmcontacten
5
Relaisuitgang naar gebruikersuitrusting (bijvoorbeeld alarmsysteem) max. 1,5 A, 24 V
gelijkstroom
6
Interfaceconnector (niet gebruiken)
7
Sabotageschakelaar
8
Van voeding
9
Programmeerkop (niet gebruiken)
10
Telemetrie-indicator
11
Coaxkabel (video naar en telemetrie van controller)
12
Dome
13
Dome-aansluitkabel
14
Camera-ingang/telemetrie-uitgang
15
Telemetriecontroller
35
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
9.4.2
XTU-aansluitingen - RS485-telemetrie (D-type)
Afb. 14
RS485-telemetrie (D-type)
1
Dit apparaat moet geaard zijn.
LET OP
De bedrading moet worden voorzien van een gemakkelijk
toegankelijke voedingsschakelaar.
Bescherm dit apparaat als onderdeel van de installatie via een
zekering van 3 ampère of een stroomonderbreker van 3 ampère.
2
Ingangswisselstroom
3
Wisselstroom naar voeding
4
Alarmcontacten
5
Relaisuitgang naar gebruikersuitrusting (bijvoorbeeld alarmsysteem) max. 1,5 A, 24 V
gelijkstroom
6
Interfaceconnector (niet gebruiken)
7
Sabotageschakelaar
8
Van voeding
9
Programmeerkop (niet gebruiken)
10
Telemetrie-indicator
11
RS485-telemetrie afsluitlink
12
Coaxkabel (video naar controller)
13
Twisted pair telemetriekabel
14
Dome
15
Dome-aansluitkabel
16
Camera-ingang
17
Telemetriecontroller
18
RS485-telemetrie-uitgang
36
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
9.4.3
XTU-aansluitingen - Photon-telemetrie
Afb. 15
Photon-telemetrie
1
Dit apparaat moet geaard zijn.
LET OP
De bedrading moet worden voorzien van een gemakkelijk
toegankelijke voedingsschakelaar.
Bescherm dit apparaat als onderdeel van de installatie via een
zekering van 3 ampère of een stroomonderbreker van 3 ampère.
2
Ingangswisselstroom
3
Wisselstroom naar voeding
4
Alarmcontacten
5
Relaisuitgang naar gebruikersuitrusting (bijvoorbeeld alarmsysteem) max. 1,5 A, 24 V
gelijkstroom
6
Interfaceconnector (niet gebruiken)
7
Sabotageschakelaar
8
Van voeding
9
Programmeerkop (niet gebruiken)
10
Telemetrie-indicator
11
Coaxkabel (video naar controller)
12
2-aderige telemetriekabel
13
Dome
14
Dome-aansluitkabel
15
Photon-telemetriecontroller
16
Camera-ingang
17
Telemetrie-uitgang
37
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Installatie van de externe terminal (XTU)
9.5
Bedradingsgids
Als u ervoor kiest om een langere kabel te gebruiken dan de kabel die bij de XTU
wordt geleverd, zorg er dan voor dat u zich houdt aan het volgende
aansluitschema en de volgende kleurcodes. Doet u dit niet, dan kan de Solaris™
dome defect raken. Zie hoofdstuk 8.5 Montage en demontage van de Cat5-kabel.
Afb. 16
Bedrading van de XTU
RJ45-pinnen
XTU
Draadkleur
Pinfunctie
RJ45-pinnen dome
1
Wit en oranje
RS485 + A
1
2
Oranje
RS485 - B
2
3
Wit en groen
Differentieel video
3
4
Blauw
DC + (18 V)
4
5
Wit en blauw
DC + (18 V)
5
6
Groen
Differentieel video + 6
7
Wit en bruin
DC 0 V
7
8
Bruin
DC 0 V
8
RJ45-plug referentiegids
Gebruik voor kabels met massieve kern (bijvoorbeeld Belden 11700A) AMP5569278-4 of een equivalent. Zorg ervoor dat u een geschikte krimptang gebruikt
(bijvoorbeeld Telemaster 30-496).
38
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de externe terminal
10
Configuratie van de externe terminal
Wanneer de plaatsing van de XTU is voltooid, moet deze worden geconfigureerd
zodat de XTU het juiste telemetrieprotocol en ontvangeradres gebruikt om zichzelf
correct te identificeren. Hiervoor is de XTU uitgerust met een display en een
eenvoudig toetsenbord.
Het display geeft standaard het ontvangeradres, het huidige protocol en de
gebruikte interface weer. Het toetsenbord kan echter worden gebruikt om een
menusysteem te bedienen waarin u een aantal instellingen kunt aanpassen.
Afb. 17
10.1
XTU-toetsenbord
Toetsen en hun functies
Toetsen
Functies
Hiermee opent u een menu of selecteert u een optie.
Hiermee scrollt u door de beschikbare opties.
Hiermee bladert u tussen de opties.
OPMERKING
Met de linkertoets gaat u een niveau hoger in de
menustructuur.
Hiermee zet u het display in de stand ‘live video’ voor testdoeleinden.
OPMERKING
De camera kan niet worden bestuurd wanneer het LCD in
de stand ‘live video’ staat.
Druk op de toets
in de stand ‘live video’ om de pan- en tiltfuncties te openen
waarin de dome kan worden bestuurd via de XTU. Door hier opnieuw op te
drukken, kunt u inzoomen en focussen. Door er een derde keer op te drukken,
keert u terug naar de stand ‘live video’.
verlaat u deze functie. De functie wordt na 2 minuten
Met een druk op de toets
inactiviteit ook automatisch beëindigd.
OPMERKING
Door in deze functie op de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag te drukken, past u de helderheid van
het display aan.
39
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de externe terminal
10.2
LCD-richting
Afhankelijk van hoe de XTU is geplaatst, moet u mogelijk de richting van het
display aanpassen.
Druk in het statusscherm gedurende drie seconden op de toets Pijl-omhoog of Pijlomlaag op het toetsenbord.
Afb. 18
10.3
Stand van het display
Het hoofdmenu van de XTU
Het hoofdmenu van de XTU biedt toegang tot de configuratie-instellingen in de
XTU-eenheid.
Protocol
Hier kiest u een telemetrieprotocol uit de lijst.
Interface
Hier kiest u een telemetrie-interface uit de lijst. Let op: de
automatische zoekfunctie is alleen beschikbaar wanneer een Molynxprotocol werd geselecteerd.
OPMERKING
De beschikbare opties hangen af van het geselecteerde
protocol. Een ‘doorgestreepte’ optie kunt u niet
selecteren.
Receiver Address
Elke eenheid in het systeem moet een uniek adres hebben. Dit kan
van 1 tot 512 gaan.
Advanced comms
Hiermee staat u toe dat de standaardinstelling van de afzonderlijke
communicatieparameters (baudrate, databits, pariteit, datarichting)
voor het huidige protocol kunnen worden gewijzigd. Indien nietstandaardinstellingen worden gebruikt, staat op het statusscherm een
'*' achter de protocolnaam. Indien u een protocol selecteert, worden
alle communicatie-instellingen voor dit protocol op de
standaardwaarden ingesteld. De standaardwaarde voor elke instelling
wordt aangeduid met een pijl.
Special presets
Om toegang tot het on-screendisplay mogelijk te maken bij gebruik
van een controller van een andere fabrikant, is het mogelijk dat er een
preset wordt toegewezen. Met deze preset opent u de OSD-modus.
Bovendien kan er een tweede preset worden toegewezen waarmee u
de OSD-modus opent wanneer deze preset binnen twee seconden
twee keer wordt opgeroepen.
LCD contrast
Hiermee past u het contrast van het display aan om het beter
leesbaar te maken op plaatsen met moeilijke lichtomstandigheden.
40
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de externe terminal
Video gain > XTU video gain Wanneer erg lange coaxkabels worden gebruikt, is het mogelijk dat er
videoverlies optreedt. Dit manifesteert zich voornamelijk in onscherpe
randen. Om dit tegen te gaan, heeft Solaris™ interne videoversterkers
die in het videosignaal het niveau van de signaalcomponenten voor
helderheid (laagfrequentversterking) en voor scherpte
(hoogfrequentversterking) regelen. De hoge frequenties worden
benadrukt door de scherpteregelaar, omdat zij vooral in verband staan
met de scherpe randen die het meest lijden onder het gebruik van een
lange kabel.
De helderheidsregelaar compenseert de verschillende
laagfrequenteigenschappen van diverse typen coaxbekabeling.
Video gain > RTU video
gain
Wanneer een RTU (terminal op afstand) wordt gebruikt, maakt deze
instelling een extra versterking mogelijk die het verlies door het
gebruik van Cat5-kabels langer dan 150 meter compenseert.
Dome functions
Hiermee zijn de functie Pan/Tilt/Zoom en Focusbesturing van de
dome mogelijk en krijgt u toegang tot de OSD-instellingmenu’s.
Temperature
Hiermee geeft u de huidige temperatuur binnen de XTU weer.
Backup/restore
Van alle dome-instellingen zoals camera-instelling, presets, tours,
patronen, privacy zones en tekst kan een back-up worden gemaakt op
de XTU. Deze instellingen kunnen later worden hersteld als de dome
wordt vervangen.
Line break action > TTY
mode
Aangevinkt (aan) zal een lijnonderbreker op de telemetriepoort de
XTU in de TTY-stand zetten.
[Neertoets] = (aan) aangevinkt
[Optoets] = (uit) geen vinkje
Software info
Hiermee geeft u de gegevens over de softwareversie weer.
Factory reset
Hiermee stelt u de XTU-configuratie weer in op de standaard
fabrieksinstellingen.
Test mode
Hiermee opent u het testmenu.
41
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de externe terminal
PROTOCOL
MOLYNX
BEWATOR
MOLYNX V3
ERNITEC
PCCON
PELCO D
PCCON MULTIDROP
PELCO P
EXIT
PHILIPS
PHOTON
SIEMENS CCDA
VCL
VICON
VIDEMECH UP
XTU MAIN MENU
INTERFACE
TTY
AUTO SEARCH
EXIT
CO-AX (C)
PROTOCOL
1200
RS485 (D)
INTERFACE
2400
RS485 -/+
RECEIVER ADDRESS
4800
EXIT
ADVANCED COMMS
SPECIAL PRESETS
LCD CONTRAST1
VIDEO GAIN
9600
RECEIVER ADDRESS
19200
1-512
EXIT
ADVANCED COMMS
HU FUNCTIONS
7-BITS
BAUD RATE
TEMPERATURE
8-BITS
DATA BITS
BACKUP/RESTORE
9-BITS
PARITY
LINE BREAK ACTION
EXIT
DIRECTION
SOFTWARE INFO
EXIT
FACTORY RESET
TEST MODE
NONE
SPECIAL PRESETS
ODD
OSD 1-PRESS
EVEN
OSD2-PRESS
EXIT
EXIT
1-WAY
VIDEO GAIN
2-WAY
XTU VIDEO GAIN
EXIT
RTU VIDEO GAIN
EXIT
HU FUNCTIONS
TEST MENU
PTZF
ALARMS
OSD SETUP
RELAY
EXIT
LCD
BACKUP/RESTORE
BACKUP(HU->XTU)
TELEMETRY (C)
BACKUP HU->XTU
RESTORE(XTU->HU)
EXIT
EXIT
TELEMETRY (D)
HU TELEMETRY
RESTORE XTU->HU
LINE BREAK ACTION
TTY MODE
ALARMS TEST
Menu
PHOTON
TELEMETRY
PTZF
SOFTWARE INFO
E2PROM
XTU VERSION
FACTORY TEST
HU VERSION
FACTORY TEST
RESULTS
EXIT
EXIT
Afb. 19
Het hoofdmenu van de XTU
42
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de externe terminal
10.4
De XTU instellen
Configureer de XTU aan de hand van het XTU-hoofdmenu volgens de juiste
instellingen voor uw besturingsinstallatie:
1.
Kies het juiste telemetrieprotocol. Zie hoofdstuk 12 Gebruik en instelling van
de telemetriecontroller.
MAIN XTU MENU >> PROTOCOL
2.
Selecteer het type control interface.
MAIN XTU MENU >> INTERFACE
3.
Selecteer het ontvangeradres (cameranummer).
MAIN XTU MENU >> RECEIVER ADR
4.
Druk op de knop
om te zien of er een videosignaal is.
5.
Druk op de toets
om de modus ‘live video’ af te sluiten.
43
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11
Configuratie van de dome
De meeste geavanceerde functies van de Solaris™ dome worden geconfigureerd
aan de hand van menu’s die op het on-screendisplay (OSD) van de camera
verschijnen. Dit onderdeel van de handleiding behandelt het gebruik van het OSDmenusysteem en de beschikbare opties.
Bij nieuwe domes die weer op de fabrieksinstellingen werden ingesteld, staat er
een standaardtour ingesteld met zestien preset posities (1 tot 16). Deze preset
posities kunnen worden overschreven door nieuwe posities op te slaan of door
‘Clear Presets’ (Presets wissen) te kiezen in het herstelmenu.
11.1
OSD-menu's
Het menusysteem dat op het OSD verschijnt, wordt bestuurd door de toetsen op
de telemetriecontroller van het systeem. Omdat de Solaris™ dome kan worden
bestuurd door een breed gamma telemetriecontrollers, is het mogelijk dat de
positie en naam van de verschillende toetsen van systeem tot systeem verschillen.
Zie hoofdstuk 12 Gebruik en instelling van de telemetriecontroller voor specifieke
informatie.
Overzicht menuschema’s
Het OSD-hoofdmenu bevat 8 items die allemaal naar een submenu met
commando’s leiden. De details van elk submenu en de commando’s die ze
bevatten, worden op de volgende pagina’s als schema’s voorgesteld.
CAMERA
Dit menu biedt toegang tot verschillende geavanceerde functies van de camera.
Zie hoofdstuk 11.1.2 Het cameramenu voor meer informatie.
PRESETS
TOURS
PATTERNS
Dit menu dient om stilstaande preset posities en voorgeprogrammeerde tours van
specifieke presets in te stellen en om een van de vier patronen op te nemen - een
reeks manuele bewegingen die kunnen worden opgenomen en vervolgens
worden afgespeeld als alternatief voor een tour. Het wordt ook gebruikt om acties
aan presets toe te wijzen, zoals het oproepen van tours en het toewijzen van
presets aan alarmen. Zie hoofdstuk 11.1.3 Het presets-, tours- en patroonmenu
voor meer informatie.
PRIVACY
ZONES
Met dit deel van het menusysteem kunt u privacy zones instellen. Dit zijn vooraf
gedefinieerde delen van het gezichtsveld van de camera die worden verhuld om
privacy te bieden aan de aanwezigen in dat bepaalde deel. Zie hoofdstuk 11.1.4
Het privacy-zonemenu voor meer informatie.
SOFT LIMITS
AND SECTORS
Met Soft Limits kunt u softwarematige beperkingen die de verticale bewegingen
van de camera begrenzen, instellen. Sectors maakt de afzonderlijke identificatie,
op naam, van de 16 beschikbare sectoren in de horizontale bewegingen van de
Solaris™ dome mogelijk.
44
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
ALARMS
De XTU van de Solaris™ dome is uitgerust met een sabotagealarm en
zeven algemene alarmingangen. Dit menu dient om deze alarmingangen in
te stellen en de reactie van de SOLARIS dome te regelen wanneer ze
afgaan. Zie hoofdstuk 11.1.6 Het alarmmenu voor meer informatie.
OSD
Met dit menu kunt u instellen hoe het OSD verschijnt aan de operator van de
Solaris™ dome-camera tijdens normaal bedrijf. U kunt de camera een
unieke naam geven en vervolgens de informatie die op het scherm verschijnt
wanneer het camerabeeld wordt bekeken, regelen. Zie hoofdstuk 11.1.7 Het
OSD-menu voor meer informatie.
DIAGNOSTICS
Dit menu biedt diagnose-informatie over de werking van de Solaris™ dome.
Zie hoofdstuk 11.1.8 Het diagnosemenu voor meer informatie.
PASSCODES
Met dit menu kunt u de wachtwoorden voor operators en installateurs
invoeren voor de Solaris™ dome. Meer gegevens hierover vindt u in het
volgende deel.
11.1.1 Het wachtwoordmenu
Naast het telemetriecontrollerwachtwoord of het materiële slot dat u mogelijk nodig
hebt voor toegang tot de OSD-menu’s, is het mogelijk extra wachtwoorden in te
stellen op twee niveaus voor de Solaris™ dome zelf.
Deze noemen we de operatorcode en de installateurcode. Deze bieden op
verschillende niveaus toegang tot de menu's. De installateurcode is vereist om
toegang te krijgen tot de meer technische aspecten van de configuratie.
Als deze codes niet werden geïnstalleerd (d.w.z. op 0000 zijn laten staan), is er
geen wachtwoord nodig om de menu’s te openen. Als ze wel werden ingesteld,
wordt u een wachtwoord gevraagd om een menu te openen dat door een
wachtwoord wordt beveiligd.
Gebruik het wachtwoordmenu om nieuwe wachtwoorden in te stellen of bestaande
te bewerken. Als u drie keer na elkaar een fout wachtwoord invoert, wordt het
systeem gedurende twintig minuten geblokkeerd.
CHANGE INSTALLER CODE
[*]
[*]
PASSCODE MENU
[*]
CHANGE OPERATOR CODE
[*]
CHANGE INSTALLER CODE
STORE
HELP
BACK
CHANGE OPERATOR CODE
ENTER NEW PASSCODE
[*]
[*]
[*]
[*]
STORE
Afb. 20
Het wachtwoordmenu
45
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.2 Het cameramenu
Met het cameramenu kunt u een aantal geavanceerde functies van de camera
besturen en krijgt u toegang tot instellingen die de reactie van de camera op
ongewone lichtsituaties beïnvloeden.
White Balance
Met het witbalansmenu regelt u hoe de camera de kleurweergave aanpast
volgens het soort lichtbron. U kunt kiezen tussen twee vooraf ingestelde
configuraties (indoor, outdoor), automatic mode, autotracing, one push die
alleen automatisch kan worden aangepast op vraag van de gebruiker en
manual waarbij de gebruiker de rood- en blauwversterking afzonderlijk kan
aanpassen.
OPMERKING
Gebruik in de instelling One push de optie Iris Open om een
one push uit te voeren.
Backlight
Deze instelling biedt tegenlichtcompensatie voor situaties waarbij de
achtergrond meer verlicht is dan het onderwerp.
Exposure
De EXP Priority-instelling bepaalt welk aspect van de besturing prioriteit
heeft voor de automatische belichtingsvoorkeur van de camera. Door een
andere instelling te kiezen dan auto, kunt u de regeling van die functie
aanpassen. De instelling Slow Shutter regelt of de trage sluiterfunctie
automatisch inschakelt voordat de nachtstand wordt geactiveerd.
OPMERKING
Automatic Slow Shutter is alleen beschikbaar wanneer de
belichtingsvoorkeur op Full Auto staat.
Speciaal menu
Digital zoom
Wanneer de digitale zoom AAN staat en de maximale optische zoom
wordt bereikt, vergroot de digitale zoom het midden van het onderwerp
door het beeld zowel horizontaal als verticaal uit te breiden.
Day/Night mode
U kunt de IR-cutfilter automatisch laten activeren en deactiveren bij een
verandering van de lichtomstandigheden. U kunt dit ook handmatig doen
wanneer de lamptoets wordt ingedrukt.
Auto Flip
De functie Auto Flip maakt het voortdurend traceren van een bewegend
doelwit onder de dome mogelijk zonder dat de operator de joystick hoeft
te gebruiken.
Video gain
Wanneer erg lange coaxkabels worden gebruikt, is het mogelijk dat er
videoverlies optreedt. Dit manifesteert zich voornamelijk in onscherpe
randen. Zie Video gain > XTU video gain in hoofdstuk 10.3 Het
hoofdmenu van de XTU voor meer informatie.
RTU gain
Wanneer een RTU (terminal op afstand) wordt gebruikt, maakt deze
instelling een extra versterking mogelijk die het verlies door het gebruik
van Cat5-kabels langer dan 150 meter compenseert.
Reset menu
Dit is ook toegankelijk vanuit het speciale menu:
CAMERA MODULE RESET Reset alle camera-instellingen.
Backup Dome unit
CLEAR PRESETS
Wist alle presetposities en tekst.
CAMERA RESET
Kalibreert de pan- en tiltfuncties
opnieuw.
FULL FACTORY RESET
Stelt de dome weer in op de
fabrieksinstellingen.
LENS INITIALISE
Maakt de automatische herkalibratie
van de lens mogelijk.
Van alle dome-instellingen zoals camera-instelling, presets, tours,
patronen, privacy zones en tekst kan een back-up worden gemaakt op
de XTU. Deze instellingen kunnen later worden hersteld als de dome
wordt vervangen.
46
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
AUTO/MANUAL/
ATW/ONE PUSH/²
OUTDOOR/
INDOOR
BRIGHTNESS
SHARPNESS
OFF/ON/KEYBOARD
*VIDEO GAIN*
DONE
VIDEO GAIN
RESET TO DEFAULTS
RTU GAIN
BACK
CAMERA MENU
WHITE BALANCE
CHROMA RED¹
CHROMA BLUE¹
BACKLIGHT
SPECIAL
EXPOSURE
BACK
SPECIAL MENU
*RTU GAIN*
DIGITAL ZOOM .... ON/OFF
RTU GAIN OFF/ON
DAY NIGHT MODE .... AUTO/MANUAL
BACK
AUTOFOCUS KEYBOARD/ON/OFF
CAMERA MODULE RESET
VIDEO GAIN
CLEAR PRESETS
RTU GAIN .... ON/OFF
CAMERA RESET
RESET MENU
FULL FACTORY RESET
BACKUP HU
LENS INITIALISE
HELP
HELP
BACK
BACK
EXPOSURE MENU
EXP PRIORITY .... FULL AUTO/IRIS/
SHUTTER/MANUAL/
KEYBOARD
BACKUP HU DATA TO XTU
RESTORE HU DATA FROM
XTU
SHUTTER SPEED³
IRIS
GAIN
SLOW SHUTTER ................ AUTO/OFF
BACK
Afb. 21
Het cameramenu
1
) Gebruik 'Chrominantie rood' en 'Chrominantie blauw' om de witbalans van de
camera handmatig aan te passen. Deze instellingen zijn alleen beschikbaar
wanneer de WB op 'Manual' staat. Volg de instructies op het scherm om ze aan te
passen.
2
) ATW = Auto Tracing White balance
gebruik deze instelling wanneer het soort lichtbron voortdurend verandert.
3
) De sluitersnelheid, iris- en versterkingsinstellingen zijn alleen beschikbaar
wanneer bepaalde EXP Priority-instellingen geselecteerd zijn). Wanneer
KEYBOARD geselecteerd is, kan Iris handmatig worden beheerd via de Iristoetsen op het VK3-toetsenbord. Door Auto Iris op het toetsenbord op ON te
zetten, schakelt u over op de automatische functie.
47
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.3
Het presets-, tours- en patroonmenu
Een Preset is een opgeslagen vaste camerapositie waarnaar u kunt terugkeren
door een vooraf ingesteld nummer in te voeren op het toetsenbord van de
controller. De Solaris™ dome kan tot 99 presets opslaan.
Een Preset Tour is een vooraf geconfigureerde reeks presets waartussen de
Solaris™ dome voortdurend beweegt. De Solaris™ dome kan tot vier tours van elk
32 stappen opslaan. Elke stap kan worden verbonden met een snelheid en
stilstandtijd.
Een Patroon is een opgenomen reeks Solaris™ dome-bewegingen die
herhaaldelijk opnieuw kunnen worden afgespeeld. De Solaris™ dome kan vier
patronen opslaan. Deze kunnen elk meerdere minuten lang zijn.
Presets
Gebruik dit item om presets te bekijken, bewerken, benoemen en op te
slaan. U kunt ook preset tekst opslaan, die op het OSD blijft staan tot u naar
een andere pan-, tilt- of zoomlocatie overschakelt.
Preset Tours
Dit menu-item dient om preset tours op te roepen en te bewerken.
Patterns
Gebruik dit menu om een voordien opgenomen patroon op te roepen of om
een nieuw patroon op te nemen.
Inactivity Return
Met dit menu kunt u een operatie selecteren die start na een vooraf
ingestelde periode van toetsenbordinactiviteit.
Assign Presets
Met dit menu kunt u een van de vier tours of een patroon aan een preset
toewijzen. Dit betekent dat u ze kunt opstarten door de preset op te roepen.
Binnen het menu kunt u ook presets toewijzen aan alarmen die u opnieuw
kunt oproepen wanneer een alarm afgaat.
Twee submenu’s maken het u mogelijk een preset toe te wijzen aan een van
de acht alarmen.
OPMERKING
Een willekeurige tour is een tour die bestaat uit de stappen uit tour 1, maar afgespeeld in willekeurige
volgorde. Dit helpt tegen potentiële criminelen die de bewegingen van een traditionele tour bestuderen
en van buiten leren.
48
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
PRESETS
PRESET NUMBER.... (01-99)
STORED ..... (YES/NO/ASSIGNED)1
(enter Preset Name)
STORE PRESET
DELETE PRESET
CLEAR NAME
COPY
PASTE
BACK
PRESET TOURS
RECALL TOUR 1
EDIT TOUR
RECALL TOUR 2
TOUR........ (Select Tour No.)
RECALL TOUR 3
STEP ........ (Select Step No.)
RECALL TOUR 4
PRESET..... 1-99 (Select Preset No.
EDIT TOUR 1
O = Skip step).
EDIT TOUR 2
SPEED ...... 0-100
EDIT TOUR 3
DWELL...... 0-255 seconds
EDIT TOUR 4
BACK
BACK
RECALL PATTERN
PATTERN MENU
RECALL PATTERN 1
RECALL A PATTERN
RECALL PATTERN 2
RECORD A PATTERN
PRESET MENU
DELETE PATTERN 1
PRESETS
DELETE PATTERN 2
PRESET TOURS
DELETE PATTERN 3
PATTERNS
DELETE PATTERN 4
INACTIVITY RETURN
HELP
ASSIGN PRESETS
BACK
RECALL PATTERN 3
RECALL PATTERN 4
RECORD PATTERN
RECORD PATTERN 1
RECORD PATTERN 2
RECORD PATTERN 3
BACK
RECORD PATTERN 4
INACTIVITY RETURN
ACTION.....OFF/HOME/TOUR1-4/
PATTERN1-4/
RANDOM
*ASSIGN TOURS*
TOUR1
TOUR2
TIME PERIOD... 1,5,10,15,
30 MINUTES
HELP
TOUR3
TOUR4
RONDOM
BACK
*ASSIGN PRESETS*
TOURS
*ASSIGN PATTERNS*
PATTERNS
PATTERN1
ALARM PRESETS
PATTERN2
HELP
PATTERN3
BACK
PATTERN4
BACK
ASSIGN ALARM PRESETS²
TAMPER ALARM... (Set 1-99)
ALARM 1 ...(Set 1-99)
1
) Deze instelling is alleen-lezen en kan
niet worden bewerkt
2
) ‘O’ betekent geen preset toegewezen
aan alarm.
Afb. 22
ALARM 2 ...(Set 1-99)
ALARM 3....(Set 1-99)
ALARM 4-7
ALARMS 4-7²
ALARM 4 .. (Set 1-99)
ALARM 5 .. (Set 1-99)
ALARM 6... (Set 1-99)
ALARM 7 ... (Set 1-99)
Het presets-, tours- en patroonmenu
49
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.4 Het privacy-zonemenu
Privacy zones zijn stukken van het gezichtsveld van de camera die worden verhuld
zodat de operator ze niet kan zien. Er kunnen tot 24 privacy zones worden
geconfigureerd in de Solaris™ dome. Maximaal acht hiervan kunnen tegelijk op het
scherm staan.
Gebruik het privacy-zonemenu om bestaande privacy zones te herzien en nieuwe
privacy zones te definiëren.
REVIEW ZONES¹
NEXT
DELETE
HELP
BACK
PRIVACY ZONES
REVIEW ZONES
DEFINE ZONE
ZONE COLOUR
BACK
STEP1²
POSITION CAMERA
CONTINUE
HELP
ABORT
BLACK/GREY1-GREY7/
RED/GREEN/BLUE/
CYAN/YELLOW/
MAGENTA
Afb. 23
Het privacy-zonemenu
1
) Selecteer Next om de volgende opgeslagen zone te bekijken. Selecteer Delete
om een zone te verwijderen.
2
) Volg de instructies op het scherm om maximaal 24 privacy zones te definiëren.
50
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.5 Het Soft limits en sectormenu
Soft limits
Met het menu Soft Limits kunt u programmeerbare soft limits instellen en
verwijderen voor de verticale bewegingen van de camera.
Zodra de boven- en ondergrenzen ingesteld zijn, bekijkt de camera de gebieden
hierboven of hieronder niet.
Sectors
De horizontale bewegingen van de Solaris™ dome worden verdeeld in 16 sectoren
die u elk een afzonderlijke naam kunt geven. Met het item Sectors kunt u de
namen van de sectoren configureren.
Wanneer de sectorfunctie geactiveerd is (in het OSD menu, zie hoofdstuk 11.1.7),
verschijnt de sectornaam op het scherm telkens wanneer de camera die sector
bekijkt. Dit helpt de operator bij zijn oriëntatie. Met het menu Edit Sector kunt u de
sectornaam aanpassen.
Bijvoorbeeld: Noord>> Oost >> Zuid >> West
STORE UPPER SOFT LIMIT²
STORE
ABORT
LIMITS AND SECTORS
SET UPPER SOFT LIMIT
STORE LOWER SOFT LIMIT³
SET LOWER SOFT LIMIT
STORE
1
ABORT
CLEAR SOFT LIMIT
SECTORS
BACK
SECTOR MENU
SECTOR NUMBER...116
(Set Name)4
CLEAR NAME
COPY
PASTE
HELP
BACK
Afb. 24
Het Soft limits en sectormenu
1
) Druk op ‘Set’ om de huidige instellingen voor de soft limits te wissen.
2
) Gebruik de joystick om naar de gewenste positie te kantelen. Selecteer store om
de grens te bewaren of abort om af te sluiten zonder op te slaan.
3
) Gebruik de joystick om naar de gewenste positie te kantelen. Selecteer store om
de grens te bewaren of abort om af te sluiten zonder op te slaan.
4
) Aan elke sector kunnen maximaal 24 teksttekens worden toegewezen. Wanneer
er geen tekst is toegewezen, wordt de hele regel gemarkeerd. Druk op ‘Set’ om
tekens toe te voegen.
51
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.6 Het alarmmenu
Het alarmmenu biedt toegang tot de instellingen voor de alarmcontacten in de
XTU. Elk van de acht alarmen kan afzonderlijk worden geconfigureerd om op een
andere manier te reageren.
Contact
Hiermee selecteert u of de alarmcontacten arbeidscontacten (N/O) of
rustcontacten (N/C) zijn.
Video blanking
Beeldonderdrukking biedt een manier om aan te duiden dat een alarm
afgaat voor systemen die geen rapportage op afstand ondersteunen.
Wanneer bij deze functie Yes is ingesteld, zal bij een alarm het beeld 3
seconden verdwijnen.
Bijvoorbeeld: een V2-systeem uitgerust met videoverliesalarmen.
Relay
Door Momentary te selecteren, wordt de relaisuitgang gedurende drie
seconden geactiveerd wanneer een alarm afgaat. Selecteer Latched om het
relais gedurende het volledige alarm te activeren.
Alarm text
Elk alarm kan worden geïdentificeerd met 24 lettertekens die verschijnen
wanneer een alarm afgaat en op het scherm blijven staan tot het alarm
wordt opgemerkt door een gebruiker die de dome handmatig bedient.
Algemene instellingen
Local report
Dit maakt een plaatselijke reactie van het alarm mogelijk. De dome gaat
naar de toegewezen preset positie en toont de tekst die de gebruiker
heeft ingevoerd (zie Alarmpresets toewijzen in hoofdstuk 11.1.3 Het
presets-, tours- en patroonmenu).
Remote report
Dit maakt de rapportering op afstand van het alarm mogelijk (voor
systemen met bi-directionele telemetrie - de alarmstatus wordt aan de
controller gesignaleerd).
Alarm resume
Deze instelling, samen met Time Period, bepaalt welke actie de
Solaris™ dome zal ondernemen nadat een alarm afgaat. Wanneer Alarm
Resume op Home staat, keert de camera terug naar de Home-positie
(preset 1). U kunt ook een van de vier tours of vier patronen kiezen (als
ze geprogrammeerd zijn - zie hoofdstuk 11.1.3 Het presets-, tours- en
patroonmenu).
Time period
Hiermee stelt u de tijdsduur in tot de actie uit ‘Alarm hervatten’ wordt
uitgevoerd.
52
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
ALARM CONFIGURATION
ALARM ..... (Tamper/1-3/4-7)
ENABLED .. YES/NO
CONTACT .. N/C / N/O
VIDEO BLANKING ... YES/NO
RELAY....... NONE/MOMENTARY/LATCHED
ALARM MENU
TAMPER ALARM
(Set Name)1
CLEAR NAME
ALARM 1
COPY
ALARM 2
PASTE
ALARM 3
BACK
ALARM 4-7
GLOBAL ALARM SETTINGS
BACK
ALARMS 4-7
ALARM 4
ALARM 5
ALARM 6
ALARM 7
BACK
GLOBAL SETTINGS
LOCAL REPORT ..... YES/NO
REMOTE REPORT .. YES/NO
ALARM RESUME.... OFF/HOME/TOUR1-4/
PATTERN1-4/RANDOM
TIME PERIOD ........ 5SECS-30MINS
HELP
BACK
Afb. 25
Het alarmmenu
1
) Aan elk alarm kunnen maximaal 24 teksttekens worden toegewezen. Wanneer
er geen tekst is toegewezen, wordt de hele regel gemarkeerd. Druk op 'Set' om
tekens toe te voegen.
53
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.7
Het OSD-menu
Het OSD-menu wordt gebruikt om in te stellen welke informatie er tijdens de
normale bedrijfsstatus op het scherm verschijnt. Het display is dynamisch en items
zoals alarmen worden alleen getoond wanneer ze relevant zijn. Nieuwe items
overschrijven bestaande items op dezelfde plaats in de volgende volgorde:
1.
Receiver Address
2.
Alarmnaam
3.
Informatiebericht
4.
Vooringesteld nummer
5.
Vooringestelde naam
6.
Sectornaam
7.
Cameranummer
8.
Cameranaam
9.
Status
Camera details
Hiermee kunt u de camera een naam en nummer geven (let op: het
cameranummer is alleen maar een identificator voor de camera en niet
het ontvangeradres).
OSD configuration
Hiermee kunt u kiezen welke items u wilt tonen en waar u wilt dat ze op
het scherm verschijnen. Het scherm wordt verdeeld in een linker- en
een rechterhelft en 12 verticale regels (1 = boven, 12 = onder).
OSD MENU
SET CAMERA DETAILS
CONFIGURE OSD
BACK
CAMERA DETAILS
RECEIVER ADDRESS1
CAMERA NUMBER...001-999
CAMERA NAME²
CLEAR NAME
HELP
BACK
OSD CONFIGURATION
CAMERA NUMBER...Off/ 1-12 Left / 1-12 Right
CAMERA NAME... Off/1-12 Left / 1-12 Right
PRESET NUMBER...Off/ 1-12 Left / 1-12 Right
PRESET NAME...Off/ 1-12 Left / 1-12 Right
SECTOR NAME... Off/1-12 Left / 1-12
ALARM NAME... Off/1-12 Left / 1-12 Right
STATUS...Off/ 1-12 Left / 1-12 Right
BACK
Afb. 26
Het OSD-menu
1
) Deze instelling is alleen-lezen en kan niet worden bewerkt.
) Aan 'CAMERA NAME' kunnen maximaal 24 teksttekens worden toegewezen.
Wanneer er geen tekst is toegewezen, wordt de hele regel gemarkeerd. Druk op
‘Set’ om tekens toe te voegen.
2
54
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Configuratie van de dome
11.1.8 Het diagnosemenu
Dit menu is bestemd voor technici en biedt toegang tot de verschillende
diagnoseparameters in de Solaris™ dome.
DIAGNOSTICS 2
DIAGNOSTICS 3
1
PAN POSITION
MAX TEMP
1
TILT POSITION
MIN TEMP
RECEIVER
PAN SPEED
CURRENT TEMP
INITIAL TEST
TILT SPEED
XTU TEMP
MORE
ZOOM POSITION
HEATER
BACK
FOCUS POSITION
DISTANCE KM
MORE
FAN CONDITION
BACK
BACK
DIAGNOSTICS 1
[SW257 1 0]
[SW258 1 0]
CONTACT DETAILS
Afb. 27
Het diagnosemenu
1
) Deze instelling is alleen-lezen en kan niet worden bewerkt.
55
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
Dit hoofdstuk legt uit hoe u de Solaris™ dome gebruikt met een
telemetriecontroller en beschrijft:
z Toegang tot het OSD (Siemens, Molynx 6000, V3i en andere fabrikanten)
z Protocoltabellen
12.1
Bediening telemetrietoetsenbord
Een groot deel van de configuratie en instelling van de Solaris™ dome moet
worden uitgevoerd aan de hand van het menusysteem op het scherm dat wordt
beschreven in hoofdstuk 11 Configuratie van de dome.
12.1.1
Toegang tot het OSD met Siemens-controllers
Controllers uit de CKA4820/CKA3210-serie
Controleer of de telemetriecontrolepoort van het CKA-toetsenbord (COM-poort 2)
is ingesteld op 'CCDA-protocol'. Gebruik de volgende toetsen om door het OSDmenu voor de dome te navigeren:
Toets
Bewerking
65 Pos of Cam + F1
Menu Aan
66 Pos of Cam + F10
Menu Uit
Tilt Up
Op
Tilt Down
Neer
Pan Left
Links
Pan Right
Rechts
Focus Far
Parameter/submenu selecteren
Focus Near
Selectie van parameter opheffen/submenu afsluiten
1 Pos
Schakelen tussen OSD- en PTZ-navigatie (functie is alleen
beschikbaar als het OSD is geopend via '65 Pos')
OPMERKING
Als u het OSD opent met Cam + F1 moet u het OSD sluiten met Cam + F10. U kunt het OSD-menu
ook sluiten met de optie EXIT in het OSD-hoofdmenu. Het toetsenbord blijft dan in de menumodus
(groene LED knippert). Sluit de menumodus op het toetsenbord in dat geval met Cam + F10. De
OSD-modus wordt na ongeveer twee minuten inactiviteit door de Solaris™ automatisch gesloten. Ook
in dat geval moet u de menumodus op het toetsenbord met Cam + F10 sluiten. Als u het OSD met
Cam + F1 opent, kunt u niet schakelen tussen OSD- en PTZ-navigatie.
SIMATRIX NEO en SIMATRIX SYS/648/164 via dome-omzetter CAC0103
Toets
Bewerking
65 Pos of toets OSD
Menu Aan
66 Pos
Menu Uit
Tilt Up of toets UP
Op
Tilt Down of toets DOWN
Neer
Pan Left
Links
Pan Right
Rechts
Focus Far of toets SET
Parameter/submenu selecteren
Focus Near
Selectie van parameter opheffen/submenu afsluiten
1 Pos
Schakelen tussen OSD- en PTZ-navigatie
56
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.1.2
Toegang tot het OSD met Bewator-controllers
Om toegang te krijgen tot het OSD moet u de programmeermode van de
telemetriecontroller openen.
Bewator-controller uit de 6000-serie
Toegang tot het OSD met de 6000-serie vereist de invoer van een pincode. Alleen
bevoegden kunnen het dus openen:
1.
Voer een pincode van 6 cijfers in.
2.
Selecteer 'Setup camera' in het menu.
3.
Selecteer het item door op de toets 'Play' te drukken.
4.
Gebruik de volgende toetsen om door de menu’s te navigeren:
Toets
Bewerking
Menu Aan/Uit
Op
Neer
Openen
Links
Rechts
Bewator v3i-controller
12.1.3
1.
Draai aan de knop om de programmeerfunctie te openen.
2.
Druk op
3.
Selecteer ‘Camera Setup’.
4.
Selecteer de relevante v3i-optie om door de menu’s te bladeren.
om naar de tweede pagina te gaan.
Toegang tot het OSD met controllers van andere fabrikanten
1.
Druk op 95 Preset Recall.
OF
Preset 2 Recall, Preset 2 Recall (binnen twee seconden na elkaar).
OPMERKING
Beide speciale presets om het menu te openen kunnen worden gewijzigd of gedeactiveerd via de
XTU. Zie hoofdstuk 10.3 Het hoofdmenu van de XTU voor meer informatie.
2.
Blader met de joystick door de menu’s.
3.
Gebruik Preset 3 Recall om in te stellen.
OPMERKING
Gebruik Preset 1 om te over te schakelen tussen Pan/Tilt (camerabediening) en door het OSD-menu
te bladeren.
57
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.2
Geavanceerde camerafuncties
De 6000-serie en v3i-controllers bieden ook rechtstreekse toegang tot de
geavanceerde camerafuncties:
Lens slow
Deze functie vertraagt de werking van de zoom- en focusfuncties van de lens
zodat deze gemakkelijker handelbaar wordt voor een fijne afstelling. De functie
schakelt aan en uit.
Lamps
Indien Manual ingesteld staat in het speciale menu van de camera, schakelt deze
functie over tussen de dag- en nachtinstelling van de camera.
Autofocus
Hiermee schakelt u de autofocusfunctie aan en uit. U kunt de handmatige
focustoetsen blijven gebruiken wanneer autofocus geactiveerd is, maar de
Solaris™ dome activeert de autofocus opnieuw na een pan-, tilt- of
zoombewerking.
Auto Iris
Wanneer de EXP priority is ingesteld op Keyboard, kunt u de iris handmatig
besturen met de toetsen Iris Open en Iris Close op het toetsenbord of
overschakelen op automatische besturing door op de toets Auto Iris te drukken.
Bewerking
6000-serie
v3i
Lens Slow
Lamps
Open de camerafunctiebesturing en selecteer de
relevante v3i-optie om door de menu’s te
bladeren.
Autofocus
Auto Iris
58
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.3
Gebruik met Siemens-controllers
Het Siemens CCDA-protocol wordt toegepast en kan worden geselecteerd in het
protocolmenu. De dome kan met het CCDA-protocol worden bediend via een
rechtstreeks aangesloten toetsenbord CKA48xx/CKA32xx, SIMATRIX Neo (poort
1) en SIMATRIX SYS / 648 / 164 door gebruik te maken van de dome-omzetter
CAC0103, Release V1.7 (augustus 2006).
12.3.1 Rechtstreekse besturing via CKA48xx/CKA32xx
OPMERKING
De volgende aansluiting wordt aanbevolen:
z RS485-aansluiting, 9600 baud, even pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
z Camera-adressen zijn 0-127
Getest met Siemens-toetsenbord CKA4820
Bewerking
Toetsenbordactie
gebruiker
Pan Left (variabele snelheid)
Pan Left
Pan Right (variabele snelheid)
Pan Right
Tilt Up (variabele snelheid)
Tilt Up
Tilt Down (variabele snelheid)
Tilt Down
Focus Near
Focus Near
Focus Far
Focus Far
Zoom In
Zoom In
Opmerkingen
Zoom Out
Zoom Out
All Stop
Cam + Stop
OSD Setup On
Cam + F1
AutoFocus On
Cam + F2
Flip
Cam + F3
Toggle Colour/B&W
Cam + F4
Deze functie schakelt de automatische D/N-functie in of uit als dit
vooraf is ingesteld.
Pattern Record
Cam + F6
Hiermee opent u de modus voor het opnemen van patronen voor
patroon 1 (rechtstreeks).
Pattern Stop
Cam + F7
Hiermee sluit u de modus voor het opnemen van patronen voor
patroon 1 (rechtstreeks).
Pattern Save
Cam + F8
Hiermee sluit u de modus voor het opnemen van patronen voor
patroon 1 en slaat u het patroon op (rechtstreeks).
Pattern Test
Cam + F9
Hiermee roept u het laatst opgenomen patroon opnieuw op
(rechtstreeks).
Exit OSD menu
Cam + F10
Store Preset 1-64
[1…64] Mem
Recall Preset 1-64
[1…64] Pos
Ook beschikbaar door Pos 65. Als u het OSD opent met 'Cam + F1'
moet u het OSD sluiten met 'Cam + F10'. U kunt het OSD-menu ook
sluiten met de optie EXIT in het OSD-hoofdmenu. Het toetsenbord
blijft dan in de menumodus (groene LED knippert). Sluit de
menumodus op het toetsenbord in dat geval met 'Cam + F10'. De
OSD-modus wordt na ongeveer twee minuten inactiviteit door de
Solaris™ automatisch gesloten. Sluit de menumodus op het
toetsenbord in dat geval met 'Cam + F10'.
Enter OSD menu
65 Pos
Ook beschikbaar via Cam+F1.
Exit OSD
66 Pos
Ook beschikbaar via Cam+F10.
Go to Home position
67 Pos
Home is Preset 1 op de Solaris™.
Flip
68 Pos
59
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
Bewerking
Toetsenbordactie
gebruiker
Opmerkingen
Start Auto Patrol
69 Pos
Starts preset tour.
BLC On
70 Pos
BLC Off
71 Pos
One Push White Balance
72 Pos
One Push AutoFocus
73 Pos
Display Version
74 Pos
Setup privacy zone
76 Mem
IR Cut Filter On ('nachtstand')
77 Pos
Hiermee geeft u de firmwareversie van de dome en de XTU weer.
IR Cut Filter Off ('dagstand')
78 Pos
Stop Scan
83 Pos
Hiermee stopt u de huidige reeks/tour/patroon.
Random Scan
84 Pos
Hiermee start u de preset tour.
Frame Scan
85 Pos
Hiermee start u de preset reeks (fixed speed, uniform dwell time).
Auto Scan
86 Pos
Hiermee start u de preset tour.
Record/Recall Pattern 1
87 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 1.
Record/Recall Pattern 2
88 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 2.
Record/Recall Pattern 3
89 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 3.
Record/Recall Pattern 4
90 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 4.
Stop Pattern Record
91 Pos
Hiermee stopt u de opname van het huidige patroon.
60
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.3.2
Besturing via SIMATRIX NEO en dome-omzetter CAC0103
De Siemens Solaris™ dome kan worden bestuurd via de SIMATRIXvideomatrices. SIMATRIX NEO kan rechtstreeks worden aangesloten via
telemetriepoort 1. Voor de aansluiting van een SIMATRIX SYS / 648 / 164 is een
extra dome-omzetter CAC0103, Release V1.7 (augustus 2006), vereist om de
RS485-poort van de dome op de TTY-poort van de videomatrix aan te sluiten en
de noodzakelijke codevertaling uit te voeren.
OPMERKING
De volgende interfaces worden aanbevolen:
z RS485-aansluiting, 9600 baud, even pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
z Camera-adressen zijn 0-254.
Getest met Siemens-toetsenbord CKA4820 en SIMATRIX NEO , CAC0103
Bewerking
Toetsenbordactie gebruiker
Pan Left (variabele snelheid)
Pan Left
Pan Right (variabele snelheid)
Pan Right
Tilt Up (variabele snelheid)
Tilt Up
Tilt Down (variabele snelheid)
Tilt Down
Focus Near
Focus Near
Focus Far
Focus Far
Zoom In
Zoom In
Zoom Out
Zoom Out
Store Preset 1-64
[1…64] Mem
Recall Preset 1-64
[1…64] Pos
Enter OSD menu
65 Pos
Exit OSD
66 Pos
Go to Home position
67 Pos
Flip
68 Pos
Start Auto Patrol
69 Pos
BLC On
70 Pos
Opmerkingen
Home-positie is Preset 1 op de Solaris™.
Start Preset Tour.
BLC Off
71 Pos
One Push White Balance
72 Pos
One Push AutoFocus
73 Pos
Display Version
74 Pos
Setup privacy zone
76 Mem
IR Cut Filter On ('nachtstand')
77 Pos
IR Cut Filter Off ('dagstand')
78 Pos
Stop Scan
83 Pos
Hiermee stopt u de huidige reeks/tour/patroon.
Random Scan
84 Pos
Hiermee start u de preset tour.
Frame Scan
85 Pos
Hiermee start u de preset reeks (fixed speed, uniform dwell time).
Auto Scan
86 Pos
Hiermee start u de preset tour.
Record/Recall Pattern 1
87 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 1.
Record/Recall Pattern 2
88 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 2.
Record/Recall Pattern 3
89 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 3.
Record/Recall Pattern 4
90 Mem/Pos
Hiermee start u het opnemen of afspelen van patroon 4.
Stop Pattern Record
91 Pos
Hiermee stopt u de opname van het huidige patroon.
Hiermee geeft u de firmwareversie van de dome en de XTU weer.
61
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.4
Gebruik met Bewator-controllers
De volgende Bewator (Molynx)-protocollen worden toegepast en kunnen worden
geselecteerd in het protocolmenu:
z Molynx
z Molynx V3
z PCCON
z PCCON 1-Way
12.4.1
Molynx & Molynx V3
OPMERKING
De volgende interfaces worden aanbevolen:
z RS485-aansluiting; 9600 baud, even pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
z Camera-adressen zijn 0-511 voor camera’s 1-512. Reageert ook op broadcast-adressen.
Getest met Bewator 600-serie, 6000-serie, Visilynx 2, Visilynx 2+, Visilynx V3i.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor pan/tilt;[ZOOM IN]/[ZOOM
OUT] voor zoom; [FOCUS
NEAR]/[FOCUS FAR] voor focus
In de OSD-cursormodus werken Pan/Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder). NB:
Wanneer u zich met een Visilynx 2 met het toetsenbord in het
menu bevindt, is het niet mogelijk om de pan/tilt van de
camera te gebruiken. U moet dit toetsenbordmenu verlaten
om deze functies te kunnen gebruiken.
Iris
[IRIS OPEN]/[IRIS CLOSE]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD
staat.
AutoIris
[AUTOIRIS]
Deactiveert de handmatige irisfunctie.
AutoFocus Off/On
[AUTOFOCUS]
Wisselactie. Niet beschikbaar op een toetsenbord uit de 600serie.
Day Mode/Night Mode
[LAMPS]
Wisselactie. Schakelt de camera tussen de dag- en
nachtstand (alleen kleur/monoversie).
One-Touch White Balance
[IRIS OPEN]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[n] [PRESET RECALL]
Bereik 1-99. Preset 95* of Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSDmodus. In de OSD-modus schakelt Preset 1 de joystick over
tussen de cursor- en camerabesturing. Preset 3 werkt als SET
in de OSD-cursormodus.
Store Preset
[n] [PRESET PROGRAM] of [PROGRAM
KEY] [n] [PRESET] afhankelijk van de
controller
Bereik 1-99.
Run Preset Sequence
[PRESET SEQUENCE]
Niet beschikbaar op een toetsenbord uit de 6000-serie.
Program Preset Sequence
Opslaan uit reeksbewerkingstand op
toetsenbord.
Actie hangt af van het toetsenbord.
Run Preset Tour
[PRESET TOUR]
Niet beschikbaar op een toetsenbord uit de 600-serie.
Program Preset Tour
Opslaan uit tourbewerkingstand op
toetsenbord.
Actie hangt af van het toetsenbord. Preset lijst voor tour is
dezelfde als voor preset reeks.
Run Pattern
[n] [PRESET TOUR]
n kan 1, 2 of 3 zijn. Niet beschikbaar op een toetsenbord uit
de 6000-serie.
Operate Relay
[AUX1]
Wisselactie. Niet beschikbaar wanneer er alarmen
geprogrammeerd zijn om het relais te activeren.
Enter OSD menu mode
[MENU] Op een toetsenbord uit de 6000serie wordt de toets [GLOBAL ON]
gebruikt.
Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt ook als de menufunctie.
62
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
OSD menu navigation
[SET], [UP], [DOWN], [LEFT], [RIGHT].
Op een toetsenbord uit de 6000-serie zijn
de toetsen:
Indien het OSD-menu werd geopend met Recall Preset 95*
(of Recall Preset 2* twee keer binnen twee seconden) zal ook
Recall Preset 3 werken als de instellingsfunctie. De joystick
dient dan om op, neer, naar links en naar rechts te gaan (u
kunt de joystick overschakelen tussen cursorbeweging en
camerabesturing met Recall Preset 1).
[GLOBAL OFF]
[PAUSE]
[MULTISCREEN]
[REWIND]
[FAST FWD]
*) De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de XTU.
Alarmen
Wanneer u het Molynx V3-protocol samen met een V3i-telemetriematrix gebruikt,
is het mogelijk om alarmen terug te sturen via de telemetrielink. U moet de V3i
configureren zodat deze bi-directionele telemetrie heeft op het gebruikte kanaal en
zodat de gepaste camera-alarmen kunnen worden geactiveerd. Op de Solaris™
moeten de alarmen worden geconfigureerd zodat Remote Reporting actief is.
Alleen het sabotagealarm en alarmen 1-6 mogen worden teruggestuurd; alarm 7
kan niet worden gebruikt op deze manier. Het sabotagealarm is namelijk het eerste
alarm in het blok van acht alarmen, gevolgd door alarmen 1-6.
Met een andere controller dan een V3i kan geen bi-directionele telemetrie worden
gebruikt. Daarom is de rapportage op afstand van de alarmen niet beschikbaar.
Gebruik in deze gevallen de gewone Molynx en niet de Molynx V3.
12.4.2 PCCON, PCCON 1-way en PCCON MULTIDROP
OPMERKING
RS485-aansluiting; 9600 baud, even pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
Getest met een Hyperterminal op een pc met een rechtstreekse aansluiting op de seriële poort.
Bewerking
Opdracht gebruiker
Opmerkingen
Return Status
@1
Stuurt cameranummer en status van de vergrendelde functies terug.
Select Camera
@3, n
(Alleen Multidrop)
Selecteert camera n als de huidige camera en schakelt alle andere
uit.
Camera Function On
@5, n
Home (n=1), Pan Right (2), Pan Left (3), Tilt Up (4), Tilt Down (5),
Zoom In (6), Zoom Out (7), Focus Far (8), Focus Near (9), Iris Close
[10], iris Open [11], AutoIris [20], LensSlow (22), AutoFocus (23)
worden toegepast. Lamps (21) schakelt de eenheid over van dagop nachtstand (alleen kleur/monoversie). In de OSD-modus (en
alleen wanneer het OSD wordt geopend met een preset zoals
hieronder beschreven) worden Pan/Tilt-commando’s van de
controller verstuurd als Camera-instellingcommando’s
RIGHT/LEFT/UP/DOWN (zie ook Recall Preset 1 hieronder).
Camera Function Off
@6, n
Pan Right (n=2), Pan Left (3), Tilt Up (4), Tilt Down (5), Zoom In (6),
Zoom Out (7), Focus Far (8), Focus Near (9), LensSlow (22),
AutoFocus (23) worden toegepast. Lamps (21) schakelt de eenheid
over van dag- op nachtstand (alleen kleur/monoversie). In de OSDmodus (en alleen wanneer het OSD wordt geopend met een preset
zoals hieronder beschreven onder Recall Preset) worden Pan/Tiltcommando’s van de controller verstuurd als Camerainstellingcommando’s RIGHT/LEFT/UP/DOWN (zie ook Recall
Preset 1 hieronder).
P/T Speed
@7, p, t
0 tot 100% voor elk.
63
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
Bewerking
Opdracht gebruiker
Opmerkingen
Recall Preset
@8, n
Bereik 1-99 (niet 95). Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee
keer binnen twee seconden verstuurt het 'MENU'-commando van de
camera-instellingmodus. In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1
tussen het versturen van Pan/Tilt-commando’s als PAN/TILT en als
CURSOR RIGHT/LEFT/UP/DOWN. In de OSD-modus verstuurt
Recall Preset 3 het SET-commando.
Program Preset
@9, n
Bereik 1-99.
Preset Sequence Recall
@10
Preset Sequence Program
@11, n, p1 … pn, d
Preset Tour Recall
@12
Preset Tour Program
@13, s1, …, s16, d1, …, d16
Programmeert de toursnelheden en stilstanden (16 van elk). De
presets zijn dezelfde als de presets die geprogrammeerd zijn met
het commando Preset Sequence Program. De waarden van
ongebruikte posities worden genegeerd.
Variable Speed Preset Recall
@16, p, s
Preset bereik 1-99; snelheidsbereik 1-100%.
Relay Status
@26, 1
Stuurt de relaisstatus terug (moet relais 1 zijn). 0=open, 1=gesloten
Relay Control
@27,1,f
Relais bedienen (f=0 om uit te schakelen, f=1 om in te schakelen).
Moet relais 1 zijn.
Return Preset Sequence
Information
@39
Stuurt de preset reeks die het laatst op de XTU werd gedownload
terug. Deze gegevens zijn de laatste die naar de XTU werden
verzonden. Als de reeks bijvoorbeeld vervolgens via het OSD
opnieuw werd geprogrammeerd, is deze mogelijk niet dezelfde als
de reeks die in de dome is opgeslagen.
Return Preset Tour Information
@40
Stuurt de preset tour die het laatst op de XTU werd gedownload
terug. Deze gegevens zijn de laatste die naar de XTU werden
verzonden. Als de tour bijvoorbeeld vervolgens via het OSD
opnieuw werd geprogrammeerd, is deze mogelijk niet dezelfde als
de tour die in de dome is opgeslagen.
Camera Function All On
@41, n
Ondersteunt Lamps (n=6), LensSlow (7), AutoFocus (8).
Camera Function All Off
@42, n
Ondersteunt Lamps (n=6), LensSlow (7), AutoFocus (8).
Camera Setup (OSDmenucommando)
@47, n
Verstuurt het OSD-menucommando voor Set (n=0), Up (1), Down
(2), Right (3), Left (4), Menu (5).
Return Software Version
@55
Stuurt het XTU-softwareversienummer (hoofdversie-, subversie- en
volgnummer) terug.
2-16 (n) posities. Stelt de reeks/tourposities (p1…pn) (bereik 1-99)
en de stilstandtijd (d) (bereik 1-255 s) in.
*) De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de
XTU.
De volgende reacties worden toegepast
OK
Commando correct uitgevoerd
ER
Syntaxfout of parameterfout
NC
Geen bewerking toegelaten
NI
Commando niet toegepast
CS
Checksumfout
Sommige commando’s sturen meer informatie terug dan beschreven in de
PCCON-specificatie. Deze zijn @1, @26, @39, @40 en @55. Bovendien wordt
een checksum die met het commando wordt verstuurd, teruggestuurd in het
antwoord. (Zie de volledige PCCON3-specificatie voor meer informatie).
Als het protocol op ‘PCCON 1-Way’ staat, worden er onder geen enkele
omstandigheid antwoorden teruggestuurd.
Als het protocol op PCCON multidrop staat, moet @3 worden gebruikt om de
vereiste camera te selecteren voordat commando’s worden verwerkt.
64
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5
Gebruik met controllers van andere fabrikanten
U kunt de Solaris™ dome configureren via de RS485 met een aantal controllers
van andere fabrikanten. Wanneer u een andere controller gebruikt dan de
controllers van Siemens of Bewator (met Molynx-technologie), kunnen de
handelingen die de gebruiker voor een bepaalde taak moet uitvoeren, verschillen.
Daar waar er een gebrek aan consistentie is tussen controllers, zal de Solaris™
dome proberen deze problemen te overwinnen. Daarom moeten soms de toetsen
op een controller worden gebruikt om een andere taak uit te voeren dan die in de
handleiding van de controller wordt uitgelegd. Soms is dit nodig om alle functies
van de Solaris™ dome ten volle te benutten.
De volgende protocollen van andere fabrikanten zijn beschikbaar. U kunt ze in het
protocolmenu selecteren:
z Pelco D
z Pelco P
z Ernitec ERNA
z VCL
z Vicon
z Videmech Universal
z Philips
z Photon
z TTY
OPMERKING
De TTY-modus wordt gebruikt voor communicatie met een pc voor firmware-upgrades. Selecteer deze
dus niet voor gewoon gebruik.
De gegevens van de functies die in deze protocollen worden ondersteund, vindt u
hieronder.
65
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5.1 Pelco P & D-protocollen
OPMERKING
Pelco P
RS485-aansluiting; 2400 of 4800 baud instelbaar, geen pariteit, 8 databits, 1 stopbit. Cameraadressen zijn 0-31 voor camera’s 1-32.
Pelco D
RS485-aansluiting; 2400 baud, geen pariteit, 8 databits, 1 stopbit. Camera-adressen zijn 1-255 voor
camera’s 1-255.
Getest met PELCO Universeel toetsenbord KBD300 + CM67000-matrix.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor pan/tilt/zoom,
[NEAR]/[FAR] voor focus
In de OSD-cursormodus werken Pan/Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder).
Iris
[OPEN]/[CLOSE]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat.
AutoFocus On
[1] [F4]
Activeert functie Auxiliary 1.
AutoFocus Off
[1] [F5]
Deactiveert functie Auxiliary 1.
Night Mode
[4] [F4]
Activeert functie Auxiliary 4. Schakelt de camera over op nachtstand
(alleen kleur/monoversie).
Day Mode
[4] [F5]
Deactiveert functie Auxiliary 4. Schakelt de camera over op
dagstand (alleen kleur/monoversie).
One-Touch White Balance
[OPEN]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[n] [PRESET]
Bereik 1-89.Preset 95* of Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus. In de
OSD-modus schakelt Preset 1 de joystick over tussen de cursor- en
camerabesturing. Preset 3 werkt als SET in de OSD-cursormodus.
Store Preset
[n] [PRESET] ingedrukt houden
Bereik 1-89.
Run Pattern
[PATTERN]
Enter OSD Menu Mode
[9] [5] [PRESET] of [2]
[PRESET] [2] [PRESET] binnen
twee seconden
Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus.
Navigate OSD Menu Mode
Joystick voor
Op/Neer/Links/Rechts.[3]
[PRESET] voor Set.
In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1 de joystick over tussen
de cursor- en camerabesturing. Recall Preset 3 werkt als SET in de
OSD-cursormodus.
* De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de
XTU.
66
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5.2 Ernitec ERNA-protocol
OPMERKING
RS485-aansluiting; 2400 baud, geen pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
Camera-adressen zijn 0-254 voor camera’s 1-255. Reageert ook op broadcast-adres 255.
Getest met Ernitec-toetsenbord 1503M.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor pan/tilt/zoom, [FN]/[FF]
voor focus
In de OSD-cursormodus werken Pan/ Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder).
Iris
[OPEN]/[CLOSE]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat.
AutoIris On
[AUTO] [OPEN] of [AUTO] [CLOSE]
Automatisch gedeactiveerd door een handmatige irisactie.
AutoFocus On
[AUTO] vervolgens [FN] of [FF]
AutoFocus Off
[FN] of [FF]
Handmatige bediening schakelt autofocus uit.
Night Mode
[4] [AUX ON]
Activeert functie Auxiliary 4. Schakelt de camera over op nachtstand
(alleen kleur/monoversie).
Day Mode
[4] [AUX OFF]
Deactiveert functie Auxiliary 4. Schakelt de camera over op
dagstand (alleen kleur/monoversie).
One-Touch White Balance
[IC]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[n] [PRESET]
Bereik 1-99. Preset 95* of Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus. In de
OSD-modus schakelt Preset 1 de joystick over tussen de cursor- en
camerabesturing. Preset 3 werkt als SET in de OSD-cursormodus.
Start Preset Sequence
[PRESET SEQUENCE]
Start tour 1.
Save Preset
n] [ESC] [PRESET]
Bereik 1-99.
Insert Preset into Stack
[n] [SHIFT]+[INS]
Hangt aangeduide preset aan het einde van de huidige tour indien
mogelijk**. Snelheid = 100%, Stilstand = momenteel geselecteerde
stilstand.
Delete Preset from Stack
[n][SHIFT]+[DEL]
Wist de laatst aangetroffen aangeduide preset uit de tour** (indien
aanwezig) en laat de preset erboven een plaats zakken. Laat alle
andere aangetroffen presets van het hetzelfde type in de tour intact.
Clear Stack
[ESC] [AUX OFF]
Wist de tour**.
Sequence Dwell Time
[n] [TIME]
Stelt de stilstandtijd in die wordt gebruikt door het volgende
commando Insert Preset into Stack*.
Enter OSD Menu Mode
[9] [5] [PRESET] of [2] [PRESET] [2]
[PRESET] binnen twee seconden
Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus.
Navigate OSD Menu Mode
Joystick voor
Op/Neer/Links/Rechts.[3] [PRESET]
voor Set.
In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1 de joystick over tussen
de cursor- en camerabesturing. Recall Preset 3 werkt als SET in de
OSD-cursormodus.
* De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de
XTU.
** Wij raden u aan het OSD te gebruiken om een tour in te stellen.
67
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5.3
VCL-protocol
OPMERKING
RS485-aansluiting; 9600 baud, geen pariteit, 8 databits, 2 stopbits.
Camera-adressen zijn 0-127 voor camera's 1-128.
Getest met Honeywell HKJMSTP-00-toetsenbord en HMAX081-00-matrix.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor pan/tilt/zoom, [FN]/[FF]
voor focus
In de OSD-cursormodus werken Pan/Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder).
Iris
[IRIS+]/[IRIS -]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat.
AutoIris On
[AUTOIRIS]
Automatisch gedeactiveerd door een handmatige irisactie.
AutoFocus On
[FOCUS AUTO]
AutoFocus Off
[FN] of [FF]
Handmatige bediening schakelt autofocus uit.
Day Mode/Night Mode
[AUX]
Wisselactie. Schakelt de camera tussen de dag- en nachtstand
(alleen kleur/monoversie). Het is niet mogelijk om de huidige status
op het toetsenbord aan te duiden.
One-Touch White Balance
[IRIS -]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[n] [PRESET] of [PRESET 1],
[PRESET 2], [PRESET 3] of
[PRESET 4] gebruiken
Bereik 1-99. Preset 95* of Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus. In de
OSD-modus schakelt Preset 1 de joystick over tussen de cursor- en
camerabesturing. Preset 3 werkt als SET in de OSD-cursormodus.
Start Preset Tour
[1] [AUTOPAN]
Start tour 1.
Save Preset
[PRESET] ingedrukt houden, [n]
indrukken, [PRESET] loslaten
Bereik 1-99.
Enter OSD Menu Mode
[9] [5] [PRESET] of [PRESET 2]
[PRESET 2] binnen twee seconden
Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus.
Navigate OSD Menu Mode
Joystick voor Op/Neer/Links/Rechts.
[PRESET 3] voor Set.
In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1 de joystick over tussen
de cursor- en camerabesturing. Recall Preset 3 werkt als SET in de
OSD-cursormodus.
* De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de XTU.
68
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5.4
Videmech Universal-protocol
OPMERKING
RS485-aansluiting; 9600 baud, oneven pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
Camera-adressen zijn 1-254 voor camera's 1-254. Reageert ook op broadcast-adres 255.
Getest met een Videmech Vertex-toetsenbord.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor Pan/Tilt,[ZI]/[ZO] voor
Zoom,[FN]/[FF] voor Focus
In de OSD-cursormodus werken Pan/Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder).
Iris
[IO] / [IC]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat.
AutoFocus On
[AUX 1] on
AutoFocus Off
[AUX 1] off
Night Mode
[LAMPS] on
Lamps on schakelt de camera over op nachtstand (alleen
kleur/monoversie).
Day Mode
[LAMPS] off
Lamps off schakelt de camera over op dagstand alleen
kleur/monoversie).
One-Touch White Balance
[IC]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[n] [GO TO PRESET]
Bereik 1-99. Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee keer binnen
twee seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus.
In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1 de joystick over tussen
de cursor- en camerabesturing. Recall Preset 3 werkt als SET in de
OSD-cursormodus.
Save Preset
[n] [LEARN PRESET]
Bereik 1-99.
* De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de
XTU.
12.5.5
Photon-protocol
OPMERKING
Getest met een Photon PCON-controller.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor pan/tilt/zoombesturing
voor zoom. Focusbesturing voor
focus.
In de OSD-cursormodus werken Pan/Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder). Zoom op
twee snelheden en focusfunctie van controller niet toegepast.
Iris
[IRIS OPEN]/[IRIS CLOSE]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat.
One-Touch White Balance
[Iris close]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
'PRESET SHOT' [A]-[H] toetsen voor
presets 1-8. Gebruik [*] en [A]-[H]
voor presets 9-16.
Bereik 1-16. Recall Preset 2* ('B') twee keer binnen twee seconden
werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus. In de OSDmodus schakelt Preset 1 ('A') de joystick over tussen de cursor- en
camerabesturing. Preset 3 ('C') werkt als SET in de OSDcursormodus.
Program Preset
Draai toets [PRESET STORE] en
gebruik toetsen 'PRESET SHOT' [A][H] voor presets 1-8. Gebruik [*] en
[A]-[H] voor presets 9-16.
Bereik 1-16.
* De preset die u gebruikt om het OSD te openen, is programmeerbaar via de
XTU.
69
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5.6
Vicon-protocol
OPMERKING
RS422-aansluiting; 4800 baud, geen pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
Camera-adressen zijn 1-255 voor camera's 1-255.
Getest met Vicon-toetsenbord 1300X-DVC.
Omdat het toetsenbord RS422 is, is het nodig een omzetter te gebruiken van RS422 naar RS485
tussen het toetsenbord en de Solaris™ XTU.
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Pan/Tilt/Zoom/Focus
Joystick voor pan/tilt/Zoom,[ZOOM
IN]/[ZOOM OUT] [FF] voor zoom;
[FOCUS NEAR]/[FOCUS FAR] voor
focus.
In de OSD-cursormodus werken Pan/Tilt als cursor
rechts/links/op/neer (zie ook Recall Preset 1 hieronder).
Iris
[IRIS OPEN]/[IRIS CLOSE]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat.
AutoIris
[AUTOIRIS]
Moet uit staan om de handmatige irisbesturing mogelijk te maken.
AutoFocus On
[AUX 2] on
AutoFocus Off
[AUX 2] off
Night Mode
[AUX 3] on
Activeert functie Auxiliary 3. Schakelt de camera over op nachtstand
(alleen externe versie).
Day Mode
[AUX 3] off
Deactiveert functie Auxiliary 3. Schakelt de camera over op
dagstand (alleen externe versie).
One-Touch White Balance
[Iris Close]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[PP ENTER] n [PP ENTER]
Bereik 1-99. Preset 95* of Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus. In de
OSD-modus schakelt Preset 1 de joystick over tussen de cursor- en
camerabesturing. Preset 3 werkt als SET in de OSD-cursormodus.
Start Preset Sequence
[A/P]
Autopanfunctie start tour. Autopanindicatie brandt echter niet.
Save Preset
[PROG] [PP ENTER] [n] [PP ENTER]
Bereik 1-99. [PROG] is schakelaar achteraan op toetsenbord.
Enter OSD Menu Mode
[PP ENTER] [9]* [5]* [PP ENTER] of
[2]* [PPENTER] [2]* [PP ENTER]
binnen twee seconden.
Recall Preset 95* of Recall Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus.
Navigate OSD Menu Mode
Joystick voor Op/Neer/Links/Rechts.
[PP ENTER] [1] [PP ENTER] om over
te schakelen tussen cursor- en
camerabesturing. [PP ENTER] [3][PP
ENTER] voor Set.
In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1 de joystick over tussen
de cursor- en camerabesturing. Recall Preset 3 werkt als SET in de
OSD-cursormodus.
* De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de
XTU.
70
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Gebruik en instelling van de telemetriecontroller
12.5.7
Philips-protocol
OPMERKING
RS485-aansluiting; 9600 baud, geen pariteit, 8 databits, 1 stopbit.
Getest met de Forward Vision Philips CamSet simulator V6. (NB. Sommige virussen in deze simulator
maken een volledige test niet mogelijk, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een camera-adres groter
dan 256 in te stellen of een pan- en tiltactie tegelijk uit te voeren. Er wordt echter aangenomen dat de
XTU-software correct zal functioneren).
Bewerking
Actie gebruiker
Opmerkingen
Set Camera Address
[n] [SET CAMERA ADDRESS]
Adressen 1-512 ondersteund (simulator ondersteunt alleen 1-256).
Pan/Tilt/Zoom/Focus
[LEFT]/[RIGHT]/[UP]/[DOWN]/[ZOOM Opcodes 2 (fixed speed), 4, 5 en 8 (timed command) ondersteund
voor P/T/Z/F. Opcode 6 (timed command) ondersteund voor Z/F. In
IN]/[ZOOM OUT]/[FOCUS
de OSD-cursormodus functioneren Pan/Tilt als cursor
NEAR]/[FOCUS FAR]
rechts/links/op/neer (zie echter ook Recall Preset 1 hieronder).
Iris
[IRIS OPEN]/[IRIS CLOSE]
Werkt alleen wanneer de belichtingsvoorkeur op KEYBOARD staat
en wanneer Man Exp aan staat.
AutoIris
[Man Exp]
Indien uit, wordt de handmatige irisbesturing gedeactiveerd.
AutoFocus On
[MAN FOCUS] off
AutoFocus Off
[MAN FOCUS] on
Night Mode
[IR] on
Schakelt de camera over op nachtstand (alleen externe versie)
Day Mode
[IR] off
Schakelt de camera over op dagstand (alleen externe versie)
One-Touch White Balance
[Iris Close]
Wanneer de one-touch witbalans actief is in het OSD en de
belichtingsvoorkeur niet op KEYBOARD staat.
Recall Preset
[n] [SHOT]
Bereik 1-10 (in simulator, 1-99 ondersteund). Preset m* of Preset 2*
twee keer binnen twee seconden werkt als het commando ‘MENU’
in de OSD-modus. In de OSD-modus schakelt Preset 1 de joystick
over tussen de cursor- en camerabesturing. Preset 3 werkt als SET
in de OSD-cursormodus.
Start Preset Tour
[START TOUR]
Save Preset
[n] [SET]
Bereik 1-10 (in simulator, 1-99 ondersteund)
Enter OSD Menu Mode
[m]* [SHOT] of [2]* [SHOT] [2]*
[SHOT] binnen twee seconden
Recall Preset m* of Recall Preset 2* twee keer binnen twee
seconden werkt als het commando ‘MENU’ in de OSD-modus.
Navigate OSD Menu Mode
Joystick voor
In de OSD-modus schakelt Recall Preset 1 de joystick over tussen
Op/Neer/Links/Rechts.[1] [SHOT] om de cursor- en camerabesturing. Recall Preset 3 werkt als SET in de
over te schakelen tussen cursor- en
OSD-cursormodus.
camerabesturing.[3] [SHOT] voor Set.
* De presets die u gebruikt om het OSD te openen, zijn programmeerbaar via de XTU.
71
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Onderhoud
13
Onderhoud
Dit laatste hoofdstuk van de handleiding behandelt het routineonderhoud en de
technische kenmerken.
13.1
De Solaris™ dome ontmantelen
Verwijder de Solaris™ dome als volgt van de montagebeugel:
1.
Verwijder de bevestigingsschroef van de dome.
1
1
Bevestigingsschroef
2.
Houd de dome vast aan het hoofdbestanddeel en draai het in horizontale
positie.
3.
Maak de sluitklem van de connector los.
4.
Trek de connector uit de stekkerbus.
72
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Onderhoud
OPMERKING
Zet de stofkap zo nodig weer op zijn plaats om corrosie van de connectorcontacten tegen te gaan.
5.
13.2
Haak de dome los van de bevestigingsbeugel.
Maandelijkse controles
z Controleer de bevestigingsbeugel visueel op tekenen van defecten of corrosie.
z Controleer of de kabels tussen de dome en de externe telemetrie-eenheid goed
vastzitten en controleer de kabels op tekenen van slijtage.
z Controleer alle mechanische bevestigingen aan het gebouw op corrosie, slijtage
en stijfheid.
z Overhandig de klant een geschreven rapport van de defecten (die niet binnen
CCTV-onderhoud vallen) aan het gebouw of andere installaties.
z Controleer de Solaris™ dome/camera op een juiste werking wat betreft:
– Het volledige gamma bewegingen. Denk hierbij aan de ‘soft limits’ die
eventueel ingesteld zijn.
– Lage en hoge snelheden.
– Beeldkwaliteit.
z Reinig de bol indien nodig. Zie ‘Onderhoud aan de bol'.
z Controleer de ventilatorsnelheid (diagnosemenu). Hoewel de ventilatorsnelheid
afhangt van de temperatuur, moet deze altijd hoger zijn dan 50%.
z Voer een initialisatie van de cameralens uit, gevolgd door een reset van de
camera. Zie resetmenu in hoofdstuk 11.1.2 Het cameramenu.
13.3
Onderhoud aan de bol
z Houd bij het hanteren van de bol indien mogelijk altijd de buitenste flens vast.
Hanteer de bol met uiterste voorzichtigheid. De bol is erg vatbaar voor krassen.
z Raak de binnenkant van de bol niet aan.
z Veeg eventuele verontreinigingen aan de binnenkant van de bol niet af met een
doek. Blaas het vuil eruit met een gefilterde luchtslang of een bus perslucht
(beschikbaar bij elektronicaleveranciers, bijvoorbeeld RS).
z Kleine krassen of schuurplekken aan de buitenkant kunnen worden verwijderd
met een geschikte doek en metaalreiniger (koperpoets).
73
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Afvalverwijdering
14
Afvalverwijdering
Alle elektrische en elektronische apparatuur mag niet als ongesorteerd stedelijk
afval worden verwijderd, maar moet gescheiden worden ingezameld via de door
de (plaatselijke) overheid aangewezen inleverings- en inzamelsystemen.
Dit symbool (een doorgekruiste verrijdbare afvalbak) op het product geeft aan dat
het product onder de Europese Richtlijn 2002/96/EG valt.
De correcte verwijdering en gescheiden inzameling van uw oude apparatuur
draagt bij aan het voorkomen van mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu
en de gezondheid van de mens. Het is een eerste vereiste voor het hergebruiken
en recyclen van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor
meer informatie over de juiste afvoer van oude apparatuur contact op met de
plaatselijke overheid, de plaatselijke gemeentereiniging of de winkelier bij wie u
het product hebt gekocht.
74
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Trefwoordenregister
15
Trefwoordenregister
A
E
Aanwijzing 8
Afvalverwijdering 74
Alarmmenu 52
EG-conformiteitsverklaring 9
EU-richtlijnen 9
Externe terminal (XTU)
Aansluiting op een externe installatie 33
Bedradingsgids 38
Beschrijving van de aansluitingen 33
Beschrijving van de eenheid 31
Configuratie 39
Hoofdmenu 40
Installatieprocedure 31
Instellen 43
LCD-richting 40
Toetsen 39
B
Beschrijving van de eenheid 14
Bestelinformatie 12
Bewator-controller 62
C
Camerafuncties 44
Geavanceerde camerafuncties 58
Cameramenu 46, 47
Cat5-kabel
Demonteren 29
Monteren 26
Configuratie
Dome 44, 56
Externe terminal 39
Conformiteitsverklaring 9
Conformiteit met de richtlijnen van de FCC 9
Controles 73
Controller
Bewator-controller 57, 62
CKA4820/CKA3210 56
CKA48xx/CKA32xx 59
controllers van andere fabrikanten 57
Controllers van andere fabrikanten 65
Siemens-controller 59
SIMATRIX NEO 56
SIMATRIX SYS/648/164 56
D
De Solaris™ dome aansluiten 30
De Solaris™ dome ontmantelen 72
Diagnosemenu 55
Doelgroep 6
Dome
Configuratie 44, 56
OSD 44
Dome-omzetter CAC0103 61
F
Functiebeschrijving 5
G
Gevarensymbolen 8
H
Het Soft limits en sectormenu 51
I
Inhoud van de verpakking 13
Installatie
Bevestigingsbeugels 17
Cat5-kabel 25
De beugel van de dome voorbereiden 23
De Solaris™ dome aansluiten 30
Dome 15
Externe terminal (XTU) 31
Hanger CCDS1415-PM 20
Hoekbevestigingsadapter CCDS1415-CMA 18
Muur-/plafondbevestiging CCDS1415-WM 17
Paalbevestiging (met behulp van
muurbevestiging CCDS1415-WM) 21
Plafondtegelbevestiging CCDS1415-FM 21
Procedure 16
Relingbevestigingsadapter CCDS1415-BM 19
Vereist gereedschap 15
L
LCD-richting 40
75
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Trefwoordenregister
M
Menu
Alarmen 52
Cameramenu 46
Diagnose 55
OSD 54
Patroon 48
Presets 44, 48, 52
Presets Tour 48
Privacy zone 50
Soft limits en sectors 51
Wachtwoordmenu 45
N
Normen 9
O
Onderdelen van de Solaris™ dome 14
Onderhoud 72
Bol 73
Controles 73
OSD-menu 54
P
Patronen 44, 48, 52
Presets 44, 48, 52
Privacy-zonemenu 50
Protocollen
Ernitec ERNA-protocol 67
Pelco P& D 66
Philips-protocol 71
Photon-protocol 69
VCL-protocol 68
Vicon-protocol 70
Videmech Universal-protocol 69
R
Richtlijnen 9
S
SIMATRIX NEO 61
Speciaal menu 46
T
Technische gegevens
Cameramodule 11
Dome 10
Telemetriecontroller 15, 32, 43, 44, 56
Telemetrietoetsenbord 56
Tours 44, 48, 52
V
Veiligheid 6
Veiligheidsmaatregelen 6
W
Wachtwoorden
Instellen 45
Wachtwoordmenu 45
X
XTU
Hoofdmenu 15, 40, 46, 57
Instellen 43
XTU-aansluitingen
Coaxiale telemetrie (C-type) 31, 33, 35
Photon-telemetrie 37
RS485-telemetrie (D-type) 36
76
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
08.2006
Uitgegeven door
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
D-76181 Karlsruhe
www.sbt.siemens.com
Documentnr.
A24205-A336-G312
Uitgave
08.2006
© 2006 Copyright
Siemens Building Technologies AG
Gegevens en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Levering is afhankelijk van beschikbaarheid.
Gedrukt in Duitsland
op milieuvriendelijk, chloorvrij papier.
Download PDF