D-Link | DWR-921 | Instrukcja obsługi - D-Link

Wersja 1.02 | 05/21/2013
Instrukcja
obsługi
Router 4G LTE
DWR-921
Wstęp
D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm.
Znaki towarowe
Logo D-Link jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez D-Link Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Wszystkie inne firmy lub nazwy produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi wspomnianych firm.
Wszelkie prawa zastrzeżone przez D-Link Corporation, Inc. © 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja nie może być powielana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy D-Link Corporation, Inc.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
i
Regulacje FCC
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15. Przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą
powodować jego nieprawidłowe działanie.
Urządzenia zostały sprawdzone i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B w nawiązaniu do części 15 Przepisów
FCC. Wymagania opracowane zostały w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach
domowych. Niniejsze urządzenia wytwarzają, używają i mogą emitować częstotliwość radiową. Jeśli urządzenia są zainstalowane i użytkowane
niezgodnie z zaleceniami producenta, mogą emitować szkodliwe zakłócenia sygnałów radiowych. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku
konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli niniejsze urządzenia wywołują zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można
zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób:
•Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
•Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
•Podłączyć urządzenie do innego gniazda elektrycznego tak, aby był zasilany z innego obwodu niż odbiornik.
•Skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
Urządzenie jest zgodne z ograniczeniami emisji promieniowania ustalonymi przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy
instalować i użytkować w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka (odległość od anteny).
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
ii
Table of Contents
Spis treści
Wstęp.................................................................................... i
Znaki towarowe.............................................................................. i
Regulacje FCC................................................................................. ii
Przegląd produktu............................................................. 1
Zawartość opakowania............................................................... 1
Wymagania systemowe.............................................................. 1
Wstęp................................................................................................. 2
Prezentacja urządzenia............................................................... 3
Tył urządzenia......................................................................... 3
Przód urządzenia................................................................... 4
Diody LED................................................................................. 5
Instalacja............................................................................. 6
Podłączenie do sieci..................................................................... 6
Uwagi dotyczące konfiguracji sieci bezprzewodowej..... 7
Konfiguracja........................................................................ 8
Konfiguracja przez przeglądarkę............................................. 8
Instalacja........................................................................................... 9
Internet...................................................................................... 9
Kreator połączenia z Internetem................................. 9
Ręczna konfiguracja.......................................................12
Połączenie z Internetem...............................................12
Statyczne IP.......................................................................13
Dynamiczne IP (DHCP)..................................................14
PPPoE..................................................................................15
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
PPTP.....................................................................................17
L2TP.....................................................................................19
3G/4G..................................................................................20
Ustawienia sieci bezprzewodowej................................22
Kreator połączenia bezprzewodowego..................22
Ręczna konfiguracja połączenia
bezprzewodowego........................................................24
Ustawienia sieci bezprzewodowej...........................25
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej..................26
Wi-Fi Protected Setup (WPS)...........................................29
Ustawienia sieci....................................................................31
Ustawienia routera.........................................................31
Ustawienia serwera DHCP...........................................32
Usługa wiadomości.............................................................33
Skrzynka SMS...................................................................33
Pisanie wiadomości........................................................34
Zaawansowane............................................................................35
Virtual Server.........................................................................35
Application Rules.................................................................37
Silnik QoS................................................................................38
Filtracja adresów MAC........................................................39
Filtracja adresów URL.........................................................40
Filtr Wychodzący..................................................................41
Filtr Przychodzący...............................................................42
SNMP........................................................................................43
Routing....................................................................................44
iii
Table of Contents
Zaawansowane ustawienia Wi-Fi...................................45
Zaawansowane ustawienia sieci....................................46
Skanowanie sieci..................................................................47
Narzędzia........................................................................................48
Admin......................................................................................48
Czas...........................................................................................49
Syslog.......................................................................................50
Ustawienia E-mail................................................................51
System.....................................................................................52
Oprogramowanie................................................................53
Dynamiczne DNS.................................................................54
Sprawdzanie systemu........................................................55
Kalendarz zdarzeń...............................................................56
Status...............................................................................................57
Informacje o urządzeniu...................................................57
Log............................................................................................58
Statystyki................................................................................59
Sieć bezprzewodowa.........................................................60
Wsparcie techniczne..................................................................61
Najczęstsze problemy......................................................75
Sieć bezprzewodowa........................................................77
Czym jest sieć bezprzewodowa?...........................................78
Porady..............................................................................................80
Tryby sieci bezprzewodowej...................................................81
Siec przewodowa..............................................................82
Sprawdzanie adresacji IP..........................................................82
Ręczne ustawienie adresu IP...................................................83
Specyfikacja techniczna...................................................84
Połączenie z siecią bezprzewodową...............................62
Windows 7 .....................................................................................62
Konfiguracja zabezpieczeń sieci Wi-Fi..........................64
Windows Vista™............................................................................67
Konfiguracja zabezpieczeń sieci Wi-Fi..........................68
Windows® XP..................................................................................70
Konfiguracja WEP.................................................................71
Konfiguracja WPA-PSK.......................................................73
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
iv
Dział 1 - Przegląd produktu
Przegląd produktu
Zawartość opakowania
• Router D-Link DWR-921 4G LTE
• Zasilacz
• Instrukcja obsługi na płycie CD oraz gwarancja
• Dwie (2) anteny
UWAGA:
Korzystanie z zasilacza o innym napięciu może spowodować trwałe uszkodzenie routera DWR-921. Jednocześnie powoduje to utratę
gwarancji. Zalecane jest korzystanie z oryginalnego zasilacza, który dołączony jest do produktu.
Wymagania systemowe
• Kompatybilna karta (U)SIM od operatora
• Komputer z systemem operacyjnym Windows, Mac OS lub Linux z zainstalowaną kartą sieciową
• Przeglądarka Internet Explorer 6 lub Firefox 7 (do konfiguracji)
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
1
Dział 1 - Przegląd produktu
Wstęp
Router D-Link 4G LTE umożliwia użytkownikom dostęp do szerokopasmowej sieci bezprzewodowej. Kiedy router zostanie
połączony z siecią, użytkownik ma możliwość transmisji danych, pobierania plików oraz wysyłania wiadomości SMS.
Wystarczy włożyć kartę SIM UMTS/HSUPA do routera, aby współdzielić Internetowe połączenie 3G/4G przy wykorzystaniu
bezpiecznego połączenia bezprzewodowego 802.11n lub wykorzystując jeden z czterech dostępnych portów 10/100
Ethernet.
Zalecane jest zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przy użyciu szyfrowania WPA/WPA2. Router DWR-921 wykorzystuje
aktywną zaporę sieciową (SPI oraz NAT) w celu wykrycia oraz zablokowania potencjalnego zagrożenia płynącego
z Internetu, włączając w to filtrowanie adresów MAC wewnątrz sieci.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
2
Dział 1 - Przegląd produktu
Prezentacja urządzenia
Tył urządzenia
Port WAN
Porty LAN
Port
Porty LAN
(RJ-45)
Port WAN
(RJ-45)
SIM
Zasilanie
Włącznik urządzenia
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
Wejście zasilania
Slot karty SIM Włącznik urządzenia
Funkcja
Umożliwia podłączenie urządzeń takich jak, komputer PC lub
laptop za pomocą kabla Ethernet.
Umożliwia podłączenie modemu lub routera przy użyciu kabla
Ethernet.
Wykorzystuje kartę (U)SIM do nawiązania połączenia 3G/4G.
Gniazdo zasilania.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia.
3
Dział 1 - Przegląd produktu
Przegląd produktu
Przód urządzenia
Siła sygnału
WAN
LAN1
Status
3G
Przycisk Reset
LAN2
LAN3
4G
SMS
LAN4
WLAN
Przycisk WPS
Nazwa przycisku Funkcja
Reset
Aby zresetować urządzenie należy przycisnąć
i przytrzymać przycisk przez 10 sekund.
WPS
Aby zainicjować parowanie urządzeń przy użyciu WPS
należy przycisnąć przycisk. Więcej informacji na stronie
29.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
4
Dział 1 - Przegląd produktu
Przegląd produktu
Diody LED
Nazwa diody Funkcja
Signal
Migający czerwony: Brak karty SIM / sygnału lub błędy kod PIN
Strength
Czerwony: Słaba siła sygnału
Pomarańczowy: Średnia siła sygnału
Zielony: Dobra lub bardzo dobra siła sygnału
Status
Migający zielony: Urzadzenie działa
WAN
Zielony: Połączenie Ethernet zostało ustanowione
Migający zielony: Transmisja danych
LAN 1-4
Zielony: Połączenie Ethernet zostało ustanowione
Migający zielony: Transmisja danych
Status
Migający zielony: Urządzenie pracuje poprawnie
3G
4G
SMS
WLAN
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
Zielony: Połączenie UMTS/HSDPA/HSUPA zostało ustanowione
Migający zielony: Transmisja danych przy użyciu sieci 3G
Zielony: Połączenie LTE zostało ustanowione
Migający zielony: Transmisja danych przy użyciu sieci 4G
Zielony: Skrzynka wiadomości SMS jest pełna
Migający zielony: Nieprzeczytana wiadomość SMS
Zielony: Port WLAN jest aktywny i dostępny
Migający zielony: Transmisja danych przy użyciu portu WLAN
5
Dział 2 - Instalacja
Instalacja
W tym dziale dowiesz się jak przejść poprawnie przez proces instalacji. Przede wszystkim ważne jest umiejscowienie routera. Nie należy umieszczać
urządzenia w szafie, na strychu lub w garażu.
Podłączenie do sieci
1. Upewnij się, że router DWR-921 jest wyłączony i odłączony od zasilania.
2. Włóż standardową kartę (U)SIM w gniazdo na kartę SIM z tyłu urządzenia (pozłacane styki powinny być skierowane w dół).
Uwaga:
Urządzenie należy wyłączyć przed każdym procesem instalacji bądź dezinstalacji karty SIM. Nigdy nie należy wkładać lub wyjmować
karty SIM podczas pracy routera.
3. Podłącz kabel sieciowy Internet/WAN do portu WAN z tyłu urządzenia.
Uwaga: Połączenie 3G/4G może być wykorzystane jako zapasowe połączenie Internetowe. Wystarczy skonfigurować takie połączenie, aby router
automatycznie przełączał się na tryb 3G/4G w sytuacji, kiedy standardowe połączenie Internetowe przez WAN nie jest dostępne.
4. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN z tyłu urządzenia i drugą końcówkę do wolnego, dostępnego portu Ethernet w komputerze, przy użyciu
którego będzie konfigurowane urządzenie.
Uwaga:
Router DWR-921 4G LTE posiada wbudowaną funkcję Auto-MDI/MDIX, polegająca na automatycznym rozpoznaniu przez to urządzenie,
czy podłączony kabel sieciowy jest skrosowany, czy prosty.
5. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania z tyłu panelu routera DWR-921. Podłącz zasilacz do źródła zasilania oraz uruchom urządzenie.
a. Dioda LED statusu zacznie świecić na zielono.
b. Wszystkie diody LED na przednim panelu powinny się zaświecić i zgasnąć. Wówczas router DWR-921 jest gotowy do procesji instalacji
i konfiguracji.
c. Po kilku chwilach, jeśli połączenie zostanie nawiązane, diody LED zaczną świecić na zielono: Zasilanie, Status, WAN, WLAN, lub porty LAN,
do których zostały podłączone urządzenia.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
6
Dział 2 - Instalacja
Uwagi dotyczące konfiguracji sieci bezprzewodowej
Dostęp do routera DWR-921 jest możliwy przy użyciu połączenia bezprzewodowego, z dowolnego miejsca objętego zasięgiem sieci Wi-Fi. Należy
pamiętać, że ilość ścian, grubość oraz ich położenie przez które musi przejść sygnał bezprzewodowy ograniczają zasięg. Zakres różnic waha się w
zależności od rodzaju materiałów oraz zakłóceń w domu lub biurze. Aby zmaksymalizować zasięg sieci bezprzewodowej należy pamiętać, że ilość
ścian przez które musi przejść sygnał bezprzewodowy, ich grubość oraz położenie mogą ograniczać zasięg sygnału bezprzewodowego.
1. Należy ustawić router w taki sposób, aby sygnał nie musiał przechodzić przez wiele ścian. Każda ze ścian redukuje zasięg sygnału Wi-Fi.
2. Urządzenia powinny być rozmieszczone (o ile to możliwe) w linii prostej do routera w celu uzyskania lepszej jakości sygnału.
3. Materiały takie jak: szkło, metal, cegła, izolacja, beton lub woda wpływają negatywnie na jakość sygnału sieci bezprzewodowej. Duże obiekty,
takie jak akwaria, lustra, szafki, drzwi metalowe mogą również powodować spadek jakości sygnału.
4. Podczas korzystania z telefonów bezprzewodowych pracujących na częstotliwości 2.4 GHz, należy upewnić się, że ich baza jest umieszczona
najdalej jak to jest możliwe od urządzenia bezprzewodowego. Należy pamiętać, że baza transmituje sygnał, nawet jeśli telefon nie jest w użyciu.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
7
Dział 3 - Konfiguracja
Konfiguracja
W tym dziale dowiesz się jak skonfigurować router przez przeglądarkę internetową.
Konfiguracja przez przeglądarkę
Aby uruchomić panel zarządzania przez przeglądarkę www, należy wpisać adres IP routera
(192.168.0.1).
Aby zalogować się do panelu zarządzania, należy wpisać admin w polu User Name oraz wpisać
hasło. Domyślnie hasło nie jest ustawione i należy pozostawić pole puste.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, prosimy o przejście do działu Najczęstsze problemy
w celu znalezienia rozwiązania.
Domyślnie po zalogowaniu powinna wyświetlić się strona o urządzeniu STATUS > DEVICE INFO.
Na górze ekranu są dostępne różne opcje konfiguracji routera (SETUP/ADVANCED/TOOLS/
STATUS/SUPPORT), aby przejść do konfiguracji połączenia sieciowego należy wybrać SETUP.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
8
Dział 3 - Konfiguracja
Instalacja
Dział SETUP umożliwia konfigurację połączenia z Internetem, ustawienia sieci bezprzewodowej
oraz zarządzanie skrzynką SMS. Aby przejść do działu instalacji, należy kliknąć SETUP na górze
ekranu.
Internet
Strona Internet umożliwia konfigurację połączenia z Internetem. Są dwie metody konfiguracji.
Należy kliknąć na przycisk Internet Connection Setup Wizzard, aby rozpocząć proces
konfiguracji połączenia Internetowego.
Aby ręcznie skonfigurować polaczenie Internetowe należy nacisnąć przycisk Manual Internet
Connection Setup oraz pominąć dział Ręczna konfiguracja ze strony 12.
Kreator połączenia z Internetem
Kreator połączenia z Internetem poprowadzi Cię krok po kroku, aby pomyślnie i poprawnie
skonfigurować połączenie.
Naciśnij Next aby kontynuować.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
9
Dział 3 - Konfiguracja
Utwórz nowe hasło i naciśnij Next, aby przejść dalej.
Wybierz strefę czasową z listy i kliknij Next, aby przejść dalej.
Wybierz typ połączenia Internetowego. Jeżeli nie jesteś pewien, który typ połączenia wybrać,
skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.
Kliknij Prev, aby powrócić do poprzedniej strony lub kliknij Cancel aby zakończyć pracę
kreatora.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
10
Dział 3 - Konfiguracja
Kolejne strony konfiguracji różnią się w zależności od zaznaczonego typu połączenia.
DHCP Connection Wybierz ten rodzaj połączenia, jeżeli masz pewność że adres IP zostanie automatycznie przydzielony. Większość
(Dynamic IP Address): modemów oraz dostawców usług Internetowych wykorzystuje ten typ połączenia. Przejdź do działu Dynamiczne IP
(DHCP) znajdującego się na stronie 14, aby dowiedzieć się więcej.
Username / Password Wybierz ten typ, jeżeli połączenie Internetowe wymaga loginu oraz hasła. Większość modemów DSL wykorzystuje
Connection (PPPoE): ten typ połączenia. Zobacz dział PPPoE na stronie 15, aby dowiedzieć się więcej.
Username / Password Wybierz ten typ połączenia, jeżeli połączenie z Internetem wymaga protokołu Point-to-Point Tunneling Protocol
Connection (PPTP): (PPTP). Przejdź do działu PPTP na stronie 17, aby dowiedzieć się więcej.
Username / Password Wybierz ten typ połączenia, jeżeli połączenie z Internetem wymaga protokołu Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
Connection (L2TP): Przejdź do działu L2TP na stronie 19, aby dowiedzieć się więcej.
3G/4G Connection: Wybierz ten typ połączenia, jeśli posiadasz kartę SIM od operatora. Przejdź do działu 3G/4G na stronie 20, aby
dowiedzieć się więcej.
Static IP Address Wybierz ten typ połączenia, jeśli dostawca usług wymaga podania adresu IP podczas konfiguracji. Przejdź do działu
Connection: Statyczne IP na stronie 13, aby dowiedzieć się więcej.
Po wprowadzeniu wymaganych informacji, kliknij Next aby przejść dalej.
Uwaga: Jeżeli nie jesteś pewien, który typ połączenia wybrać, skontaktuj się z dostawcą usług.
Aby zakończyć proces Kreatora połączenia z Internetem kliknij Connect, aby zpisać ustawienia
i zrestartować router.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
11
Dział 3 - Konfiguracja
Ręczna konfiguracja
Aby ręcznie skonfigurować połączenie z Internetem, kliknij Manual Internet Connection Setup.
Połączenie z Internetem
W zależności od typu połączenia Internetowego, należy wybrać model, który sugerowany jest przez dostawcę usług. Można również ustawić opcję
Auto-Backup, która umożliwia wykorzystanie dostępu do Internetu 3G/4G, w momencie braku Internetu od dostawcy kablowego.
My Internet Wybierz odpowiedni rodzaj połączenia Internetowego
Connection is: wskazanego przez dostawcę usług. Poniżej zostanie
wyświetlony typ konfiguracji dla danego połączenia.
Jeżeli używasz funkcji Auto-Backup wymaga ona wpisania
Host Name: Host Name(nazwa operatora). Jednak w większości wypadków
można pozostawić to pole jako puste.
Gdy to pole jest zaznaczone, router automatycznie przełącza
Auto-Backup: się w tryb 3G/4G jeśli są problemy z Internetem od dostawcy
kablowego.
Wpisz adres IP dla routera, aby sprawdzić czy jest połączony
Internet Host: z Internetem. Jeśli funkcja Auto-Backup jest włączona, a adres
IP jest nieosiągalny, wówczas router przełączy się na tryb
3G/4G.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
12
Dział 3 - Konfiguracja
Statyczne IP
Wybrany typ połączenia Internetowego wymaga przypisania adresu IP. Po wpisaniu ustawień, naciśnij Save Settings, aby zapisać ustawienia.
IP Address: Wpisz adres IP przypisany do połączenia z Internetem.
Subnet Mask: Wprowadź adres maski podsieci.
Default Gateway: Wprowadź domyślny adres bramki.
Primary DNS Server: Wprowadź podstawowy adres serwera DNS.
Secondary DNS Server: Wprowadź zapasowy adres serwera DNS.
MTU: Możliwa jest zmiana maksymalnej jednostki transmisji (MTU)
w celu osiągnięcia optymalnej wydajności.
MAC Address: Domyślny adres MAC jest przypisany do portu WLAN routera.
Nie zaleca się zmiany adresu MAC, chyba że jest to wymagane
przez dostawcę usług. Możliwe jest sklonowanie adresu MAC
komputera PC, zastępując istniejący adres MAC przypisany do
routera.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
13
Dział 3 - Konfiguracja
Dynamiczne IP (DHCP)
Ten typ połączenia jest stosowany w przypadku, kiedy dostawca usług nie przydzielił statycznego adresu IP lub loginu i hasła. Po zmianie ustawień
kliknij Save Settings, aby zapisać zmiany.
Primary DNS Server: (Opcjonalnie) Wprowadź podstawowy adres serwera DNS.
Secondary DNS Server: (Opcjonalnie) Wprowadź zapasowy adres serwera DNS.
MTU (Maximum Możliwa jest zmiana maksymalnej jednostki transmisji (MTU)
Transmission Unit): w celu osiągnięcia optymalnej wydajności.
MAC Address: Domyślny adres MAC jest przypisany do portu WLAN routera.
Nie zaleca się zmiany adresu MAC, chyba że jest to wymagane
przez dostawcę usług. Możliwe jest sklonowanie adresu MAC
komputera PC, zastępując istniejący adres MAC przypisany do
routera.
Auto-reconnect: Ta funkcja umożliwia odświeżenie adresu IP na porcie WAN,
kiedy sesja wygaśnie.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
14
Dział 3 - Konfiguracja
PPPoE
Wybierz ten typ połączenia z Internetem jeśli Twój dostawca usług dostarczył dane konta PPPoE. Po zmianie danych, naciśnij Save Settings, aby
zapisać ustawienia.
Username: Nazwa/konto dostarczone przez dostawcę Internetu do
połączenia PPPoE.
Password: Hasło dostępu do połączenia PPPoE.
Verify Password: Potwierdzenie hasła dostępu.
Service Name: (Opcjonalnie) Wypełnij, jeśli znasz nazwę dostawcy.
IP Address: Należy wypełnić jeśli dostawca wskazał adres IP. Jeśli nie,
należy pozostawić pole puste.
Primary DNS Server: (Opcjonalnie) Należy wypełnić jeśli dostawca wskazał adres
serwera. Jeśli nie, należy pozostawić pole puste.
Secondary DNS Server: (Opcjonalnie) Należy wypełnić jeśli dostawca wskazał adres
serwera. Jeśli nie, należy pozostawić pole puste.
MAC Address: Adres MAC portu WAN. Możliwa jest opcja skopiowania adresu
MAC komputera PC i zastąpienia adresu MAC WAN za pomocą
przycisku Clone.
Maximum Idle Time: Czas trwania aktywnej sesji przed rozłączeniem połączenia
PPPoE. Ustawienie czasu na „0” włącza funkcję auto łączenia.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
15
Dział 3 - Konfiguracja
Maximum Transmission Domyślnie czas trwana sesji ustawiony jest na1492.
Unit (MTU):
Auto-reconnect: Funkcja automatycznego nawiązania połączenia w przypadku
zakończenia sesji.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
16
Dział 3 - Konfiguracja
PPTP
Wybierz ten typ połączenia jeśli dostawca usług udostępnił dane konta PPTP. Po wpisaniu ustawień, kliknij Save Settings aby zapisać zmiany.
Address Mode: Choose Static IP only if your ISP assigns you an IP address.
Otherwise, please choose Dynamic IP.
PPTP IP Address: Wybierz statyczne IP jeżeli dostawca Internetu przypisał taki
adres. W innym wypadku zalecamy wybór Dynamic IP.
PPTP Subnet Mask: Wprowadź dane jeśli dostawca udostępnił informację.
(Dotyczy tylko statycznego IP PPTP.)
PPTP Gateway IP Address: Wprowadź dane jeśli dostawca udostępnił informację.
(Dotyczy tylko statycznego IP PPTP.)
PPTP Server IP Address: Adres IP serwera PPTP.
Username: Nazwa/konto przekazane przez dostawcę usług do połączenia
PPTP.
Password: Hasło do weryfikacji danych.
Verify Password: Potwierdzenie hasła.
Reconnect Mode: Tryb Always on to stałe połączenie PPTP. Tryb Connect on
demand to tryb połączenia PPTP na żądanie.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
17
Dział 3 - Konfiguracja
Maximum Idle Time: Maksymalny czas trwania sesji.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
18
Dział 3 - Konfiguracja
L2TP
Wybierz ten typ połączenia jeśli dostawca usług udostępnił dane konta L2TP. Po wpisaniu ustawień, kliknij Save Settings aby zapisać zmiany.
Address Mode: Wybierz statyczne IP jeżeli dostawca Internetu przypisał taki
adres. W innym wypadku zalecamy wybór Dynamic IP.
L2TP IP Address: Wprowadź dane jeśli dostawca udostępnił informację.
(Dotyczy tylko statycznego IP L2TP.)
L2TP Subnet Mask: Wprowadź dane jeśli dostawca udostępnił informację.
(Dotyczy tylko statycznego IP L2TP.)
L2TP Gateway IP Address: Wprowadź dane jeśli dostawca udostępnił informację.
(Dotyczy tylko statycznego IP L2TP.)
L2TP Server IP Address: Adres IP serwera L2TP.
Username: Nazwa/konto przekazane przez dostawcę usług do połączenia
L2TP.
Password: Hasło do weryfikacji danych.
Verify Password: Potwierdzenie hasła.
Reconnect Mode: Tryb Always on to stałe połączenie L2TP. Tryb Connect on
demand to tryb połączenia L2TP na żądanie.
Maximum Idle Time: Maksymalny czas trwania sesji.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
19
Dział 3 - Konfiguracja
3G/4G
Wybierz połączenie Internetowe jeśli chcesz łączyć się przy użyciu karty SIM 3G/4G od Twojego operatora. Po wprowadzeniu zmian, kliknij Save
Settings aby zapisać.
Prefer Service Type: Wybierz czy router DWR-921 ma łączyć się tylko z siecią 4G
lub 3G lub wybierz tryb Auto Mode, aby router automatycznie
łączył się z siecią.
Account/Profile Name: Wpisz nazwę profilu połączenia do identyfikacji
wprowadzonych ustawień 3G/4G (np. Internet LTE).
Country/Telecom: Wpisz nazwę profilu połączenia do identyfikacji
wprowadzonych ustawień 3G/4G (np. Internet LTE).
Username: (opcjonalnie) Wpisz nazwę użytkownika jeśli jest wymagana
przez Twojego operatora.
Password: (opcjonalnie) Wpisz hasłp użytkownika jeśli jest wymagana
przez Twojego operatora.
Dialed Number: Wpisz numer jaki ma być wybrany do ustanowienia połączenia
Authentication: Wybierz sposób autentykacji PAP, CHAP lub Auto. Domyślne
ustawienie to Auto.
APN: Wpisz nazwę APN (typowo “internet”).
Pin Code: Wpisz numer PIN dostarczony z Twoją kartą SIM.
Reconnect Mode: Wybierz Auto lub Manual żeby zdecydować czy router ma
nawiązywać połączenie z siecią mobilną automatycznie czy
ręcznie.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
20
Dział 3 - Konfiguracja
Maximum Idle Time: Wybierz maksymalny czas bezczynności jaki musi upłynąć by
router automatycznie rozłączył połączenie z siecią mobilną.
Ustawienie wartości na 0 lub Reconnect Mode na Auto by
wyłączyć tą funkcję.
Primary DNS Server: (Opcjonalnie) Wprowadź adres podstawowego serwera DNS
dostarczoną przez operatora.
Secondary DNS Server: (Opcjonalnie) Wprowadź adres zapasowego serwera DNS
dostarczoną przez operatora.
Keep Alive: Wybierz Disable (Wyłączone) lub Use Ping w zależności
od ustawień wymaganych przez Twojego operatora. Jeśli
wybierzesz Use Ping, urządzenie będzie sprawdzało aktywność
połączenia wysyłając pakiety Ping na określony adres IP w
przedziałach czasu zdefiniowanych w polu Ping Interval.
Uwaga włączenie tej opcji zwiększy wykorzystanie pakietu
danych przyznanych w ramach usługi od operatora.
Bridge Ethernet Ports: Włącz tą opcję by użyć porta WAN jako dodatkowy port LAN
do podłączenia dodatkowych urządzeń w swojej lokalnej sieci
komputerowej.
Roaming: Włącz tą opcję by uaktywnić funkcję roamingu w sieciach
mobilnych. Uwaga włączenie tej opcji może wiązać się ze
zwiększonymi opłatami za usługę mobilnego dostępu do sieci
Internet.
DNS Check: Włączenie tej opcji spowoduje że urządzeni będzie sprawdzało
aktywność połączenia wysyłając zapytania DNS. Jeśli serwer
DNS nie odpowie połączenie 3G zostanie automatycznie
rozłączone i połączone ponownie.
NAT Disable: Włączenie tej opcji wyłączy funkcję translacji adresów
sieciowych NAT na routerze DWR-921.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
21
Dział 3 - Konfiguracja
Ustawienia sieci bezprzewodowej
W tym dziale dowiesz się jak ręcznie skonfigurować bezprzewodowe połączenie z routerem.
Należy pamiętać, że zmiany wprowadzone w ustawieniach sieci bezprzewodowej muszą zostać
również zaktualizowane w urządzeniach podłączonych do sieci.
Aby rozpocząć proces konfiguracji należy nacisnąć Wireless Connection Setup Wizard.
Jeżeli chcesz ręcznie skonfigurować połączenie należy nacisnąć Manual Wireless Connection
Setup oraz przejść do działu Ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego na stronie 24.
Można również automatycznie skonfigurować połączenie za pomocą przycisku Wi-Fi Protected
Setup. Szczegółowy opis działania znajduje się w dziale Wi-Fi Protected Setup (WPS) na
stronie 29.
Kreator połączenia bezprzewodowego
Kreator poprowadzi Cię krok po kroku przez proces konfiguracji sieci Wi-Fi.
Kliknij Next aby kontynuować.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
22
Dział 3 - Konfiguracja
Wpisz nazwę Twojej sieci bezprzewodowej oraz naciśnij Next, aby przejść dalej.
Wybierz poziom zabiezpieczenia sieci Wi-Fi oraz naciśnij Next, aby przejść dalej.
Jeżeli wybrano BEST lub BETTER, należy użyć szyfrowania TKIP lub AES i wpisać hasło do
domowej sieci bezprzewodowej. Sugerujemy korzystać z szyfrowania AES jeśli jest ono
wspierane przez urządzenia podłączone do sieci. Kliknij Next aby przejść dalej.
Jeśli wybrano opcję GOOD, należy wybrać szyfrowanie HEX lub ASCII i wprowadzić hasło do
sieci bezprzewodowej. Hasło HEX musi składać się od 10 do 26 znaków (0-9, A-F). Jeżeli zostanie
wybrane hasło ASCII, musi się ono składać od 5 do 13 znaków alfanumerycznych.
Aby zakończyć proces Kreatora połączenia bezprzewodowego należy nacisnąć Save,
spowoduje to restart urządzenia oraz zapisanie ustawień.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
23
Dział 3 - Konfiguracja
Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego
Aby skonfigurować ręcznie sieć bezprzewodową, należy kliknąć Manual Wireless Connection
Setup.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
24
Dział 3 - Konfiguracja
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Na tej stronie możesz skonfigurować sieć bezprzewodową oraz wybrać odpowiedni poziom zabezpieczeń. Aby zapisać ustawienia, należy kliknąć
Save Settings.
Enable Wireless: Zaznacz to pole, aby włączyć sieć bezprzewodową.
Wireless Network Name: SSID (Service Set Identifier) to nazwa Twojej sieci Wi-Fi. Wpisz
dowolną nazwę używając maksymalnie 32 znaków.
B/G mixed: Uruchom ten tryb, jeśli do sieci mają być
podłączone urządzenia pracujące w trybie 802.11b lub
802.11 Mode: 802.11g.
N only: Uruchom ten tryb, jeśli do sieci mają byc podłączone
urządzenia pracujące w trybie 802.11n.
B/G/N mixed: Uruchom ten tryb, jeśli do sieci mają byc
podłączone urządzenia pracujące w trybie 802.11b/g/n.
Auto Channel Scan: Uruchom tę funkcję, jeżeli router ma wyszukać najlepszy
możliwy kanał sieci bezprzewodowej.
Wireless Channel: Sieć bezprzewodowa korzysta z pewnego zakresu kanałów,
aby łączyć router z urządzeniem. Niektóre z kanałów w
obrębie Twojej sieci mogą być wykorzystywane przez innych,
aby zatem zwiększyć wydajność sieci bezprzewodowej, należy
wybrać kanał, który jest namniej wykorzystywany. Funkcja
Auto Channel Scan pozwala automatycznie zmieniać kanał.
W zależności czy chcesz, aby Twoja sieć była widoczna dla
Visibility Status: innych, należy wybrać tryb Visible (widoczny) lub Invisible
(niewidoczny), aby zwiększyć bezpieczeństwo domowej sieci
Wi-Fi. Przy ukrytym SSID, użytkownik sam musi wpisać nazwę
sieci oraz konfigurację, aby połączyć się z siecią.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
25
Dział 3 - Konfiguracja
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
Możesz wybrać jedną z kilku opcji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Po wybraniu odpowiedniej opcji i wpisaniu hasła, należy zapisać ustawienia
klikając Save Settings.
Security Mode: Są cztery różne tryby opcji zabezpieczeń sieci Wi-Fi:
• None: Brak zabezpieczeń sieci. To ustawienie nie
jest zalecane.
• WEP: Szyfrowanie WEP. Ta opcja ustawień jest
zalecana, wtedy kiedy urządzenia podłączone do
routera nie wspierają zabezpieczeń WPA lub WPA2.
• WPA-Personal: Szyfrowanie WPA-PSK. Ta opcja jest
zalecana dla większości użytkowników.
• WPA-Enterprise: Szyfrowanie WPA-EAP. Ta opcja
ustawień jest zalecana tylko wtedy kiedy dostępny
jest serwer uwierzytelniania RADIUS.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
26
Dział 3 - Konfiguracja
Jeśli wybierzesz zabezpieczenia WEP, pojawią się poniższe ustawienia:
Authentication: Wybierz opcję uwierzytelniania Open (otwarta) lub Shared
(współdzielona).
WEP Encryption: Wybierz szyfrowanie 64-bit lub 128-bit.
Default WEP Key: Wybierz który klucz WEP (1-4) ma być domyślnym kluczem.
Zmianie wówczas ulegnie klucz WEP w Twojej konfiguracji
(1-4).
WEP Key: Ustaw hasło WEP do Twojej sieci wykorzystując szyfrowanie
64 lub 128-bit, bez względu czu używasz szyfrowania HEX
lub ASCII, wymagana jest użycie niepowtarzającego się ciągu
znaków od 0-9 do A-F.
Jeśli wybierzesz zabezpieczenia WPA-Personal, pojawią się poniższe ustawienia:
WPA Mode: Wybierz tryb WPA2 only (tylko WPA2) lub WPA only (tylko
WPA).WPA 2 only to najlepszy dostępny tryb zabezpieczeń.
Cipher Type: Wybierz szyfrowanie TKIP lub AES. Szyfrowanie AES to
najlepsza możliwa opcja zabezpieczeń.
Network Key: Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej. Klucz musi
zawierać od 8 do 63 znaków. Może zawierać tylko cyfry i litery.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
27
Dział 3 - Konfiguracja
Jeśli wybierzesz zabezpieczenia WPA-Enterprise, pojawią się poniższe ustawienia:
WPA Mode: Wybierz tryb WPA2 only (tylko WPA2) lub WPA only (tylko
WPA).WPA 2 only to najlepszy dostępny tryb zabezpieczeń.
Cipher Type: Wybierz szyfrowanie TKIP lub AES. Szyfrowanie AES to
najlepsza możliwa opcja zabezpieczeń.
RADIUS Server IP Wprowadz adres IP serwera RADIUS.
Address:
RADIUS Server Port: Wprowadź port serwera RADIUS.
RADIUS Server Shared Wprowadź hasło do serwera RADIUS.
Secret:
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
28
Dział 3 - Konfiguracja
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Aby otworzyć stronę Wi-Fi Protected Setup należy kliknąć Wi-Fi Protected Setup.
Na stronie Wi-Fi Protected Setup masz możliwość nawiązania bezprzewodowego połączenia
pomiędzy routerem a urządzeniem automatycznie, za pomocą naciśnięcia przycisku oraz
wpisania kodu PIN.
Jeżeli posiadasz Windows 7 i chcesz nawiązać połączenie należy użyć kreatora połączeń
sieciowych, w którym należy wpisać WPS PIN/AP PIN routera. Aby zapisać wprowadzone
zmiany, należy nacisnąć Save Settings.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
29
Dział 3 - Konfiguracja
WPS: Wybierz czy opcja WPS ma być włączona lub wyłączona.
Jeżeli posiadasz Windows 7 i chcesz nawiązać połączenie
AP PIN (also known as należy użyć kreatora połączeń sieciowych, w którym należy
WPS PIN): wpisać WPS PIN/AP PIN routera. Fabrycznie nadany WPS PIN/
AP PIN jest ulokowany na naklejce na spodzie routera. Aby
wygenerować nowy PIN należy kliknąć Generate New PIN.
Config Mode: Wybierz tryb pracy WPS - Registrar lub Enrollee. Najczęjciej
używanym trybem jest Registrar, który umożliwia użycie
przycisku WPS, aby połączyć się z nowymi urządzeniami.
Config Status: Jeżeli jest ustawione na CONFIGURED, oznacza to, że router
jest gotowy do pracy w trybie WPS, np. za pomocą kreatora
Połączenia z siecią w Windows 7. Aby zmienić status na
UNCONFIGURED, należy kliknąć przycisk Release.
Jeżeli jest ustawiony na UNCONFIGURED, należy kliknąć
przycisk Set aby zmienić status na CONFIGURED i zablokować
możliwość konfiguracji WPS.
Tutaj masz możliwość wybrania trybu parowania urządzeń
Config Method: przy użyciu przycisku (WPS) Push Button lub przy wybraniu
wpisania kodu PIN, należy wprowadzić 8-cyfrowy kod PIN, aby
nawiązać połączenie z routerem.
WPS Status: Należy nacisnąć przycisk Trigger, aby zainicjować połączenie
WPS.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
30
Dział 3 - Konfiguracja
Ustawienia sieci
W tym dziale dowiesz się jak zmienić ustawienia sieciowe routera oraz jak skonfigurować ustawienia serwera DHCP. Po wprowadzeniu zmian, należy
je zatwierdzić przyciskiem Save Settings.
Ustawienia routera
Router IP Address: Wprowadź adres IP, który ma być używany dla routera.
Domyślny adres IP to 192.168.0.1. Jeśli chciałbyś zmienić adres
IP, musisz wprowadzić nowy w przeglądarce internetowej, aby
przejść do procesu konfiguracji.
Default Subnet Mask: Wprowadź Subnet Mask (maskę podsieci). Domyślny adres
maski podsieci to 255.255.255.0.
Local Domain Name: Wprowadź lokalną domenę Twojej sieci.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
31
Dział 3 - Konfiguracja
Ustawienia serwera DHCP
DWR-921 posiada wbudowany serwer DHCP (Dynamic Host Control Protocol). Fabrycznie, serwer DHCP jest włączony w urządzeniu. Serwer DHCP
zawiera pulę adresów IP, które automatycznie są przypisywane do klientów podłączonych do sieci. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy
nacisnąć Save Settings.
Enable DHCP Server: Zaznacz to pole, aby włączyć serwer DHCP w routerze.
DHCP IP Address Range: Wprowadź zakres adresów IP dla serwera DHCP, które będą
przydzielane urządzeniom podłączonym do sieci.
DHCP Lease Time: Wprowadź czas dzierżawienia adresu IP.
Primary DNS IP Address: Wprowadź podstawowy adres IP serwera DNS, który będzie
przypisany dla klientów DHCP.
Secondary DNS IP Wprowadź drugi adres IP serwera DNS, który będzie
Address: przypisany dla klientów DHCP.
Primary WINS IP Address: Wprowadź podstawowy adres IP WINS, który będzie
przypisany dla klientów DHCP.
Secondary WINS IP Wprowadź drugi adres IP WINS, który będzie przypisany dla
Address: klientów DHCP.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
32
Dział 3 - Konfiguracja
Usługa wiadomości
Jeśli Twój dostawca oferuje usługę SMS, możesz sprawdzić oraz wysyłać wiadomości, za pomocą ten strony.
SMS Inbox: Naciśnij tutaj, aby zobaczyć otrzymane wiadomości SMS.
Create Message: Naciśnij tutaj, aby utworzyć nową wiadomość.
Skrzynka SMS
Na tej stronie wyświetlone są wszystkie wiadoomści, które są zapisane na karcie SIM. Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić. Po przeczytaniu
możesz ją usunąć lub odpisać z poziomu przeglądarki WWW. Naciśnij Refresh, aby odświeżyć skrzynkę.
Delete: Usuwa wybrane wiadomości SMS.
Reply: Otwórz okno nowej wiadomości, aby odpowiedzieć na
wybrany SMS.
Forward: Otwórz okno nowej wiadomości, aby przesłać dalej wybrany
SMS.
Refresh: Kilknij tutaj, aby sprawdzić czy pojawiły się nowe wiadomości.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
33
Dział 3 - Konfiguracja
Pisanie wiadomości
Na tej stronie możesz pisać wiadomości SMS do osób zapisanych w książce adresów. Wystarczy wpisać numer telefonu oraz treść wiadomości.
Kliknięcie przycisku “Send Message” powoduje wysłanie wiadomości. Jeśli chciałbyć dodać więcej niż jednego odbiorcę, należy wprowadzić znak
(;) pomiędzy numerami telefonów.
Receiver: Wprowadź numer telefonu odbiorcy.
Text Message: Wprowadź treść wiadomości.
Send Message: Kliknij tutaj, aby wysłać wiadomość.
Cancel: Kliknij tutaj, aby skasować treść wiadomości.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
34
Dział 3 - Konfiguracja
Zaawansowane
Dział ADVANCED umożliwia złożoną konfigurację oraz oferuje więcej ustawień routera, jak
Virtual Server (przekierowania portów), filtrowanie adresów MAC oraz URL, oraz zaawansowane
ustawienia sieci przewodowej i bezprzewodowej. Aby przejść do zaawansowanych ustawień,
należy kliknąć na górze ekranu ADVANCED.
Virtual Server
Urządzenie może zostać skonfigurowane jako wirtualny serwer, przez co użytkownicy mogą korzystać ze stron WWW lub FTP za pośrednictwem
publicznego IP (WAN) routera. Można również ustalić harmonogram wirtualnego serwera. Funkcja serwera wirtualnego jest również znana jako
przekierowanie portów. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać kilkając Save Settings.
Well-known Services: Lista predefiniowanych usług. Możesz wybrać usługę, wpisać
nazwę (ID), po czym kliknąć Copy to, aby skopiować domyślne
ustawienia dla usługi.
ID: Umożliwia skopiowanie wybranych ustawień usuługi z listy
Well known service po naciśnięciu przycisku Copy to.
Use schedule rule: Wybierz harmonogram i skopiuj go dla konkretnej usługi
za pomocą przycisku Copy to. Możesz również zaznaczyć
Always On (zawsze uruchomione) lub wykorzystać stworzony
wcześniej harmonogram zdefiniowany przez Ciebie. Więcej
szczegółów na stronie 56.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
35
Dział 3 - Konfiguracja
VIRTUAL SERVERS LIST
ID: Nazwa zdefiniowanej reguły.
Service Ports Wprowadź publiczny port/porty, które chciałbyś udostępnić.
Server IP: Port: Wprowadź adres IP oraz port komputera z sieci lokalnej,
do którego ma być przekierowany port.
Enable: Zaznacz, jeśli usługa ma być aktywna.
Schedule Rule #: Szczegółowy harmonogram. Aby dowiedzieć się więcej o
tworzeniu harmonogramów, prosimy odwiedzić stornę 56.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
36
Dział 3 - Konfiguracja
Application Rules
Niektóre aplikacje wymagają wielokrotnych połączeń, tak jak gry online, wideo konferencje, telefonia Internetowa i wiele innych. Te aplikacje mogą
mieć problemy ze stabilnym działaniem przy wykorzystaniu NAT (Network Address Translation). Funkcja Application Rules umożliwia udostępnienie
portów po wykryciu ruchu sieciowego. Po wprowadzeniu kliknij, Save Settings aby zapisać zmiany.
Popular Applications: Wybierz aplikację z listy najpopularniejszych. Możesz wybrać
usługę, nadać nazwę oraz kopiować szczegóły za pomocą
przycisku Copy to.
ID: Umożliwia skopiowanie (Copy to) ustawień dla wybranej
aplikacji (Popular application) przy wyborze wcześniej
zdefiniowanej reguły.
APPLICATION RULES
ID: Nazwa zdefiniowanej reguły.
Trigger: Wprowadź port, który ma być otwarty podczas korzystania
z danej aplikacji.
Incoming Ports: Wprowadź porty przez które ma przechodzić ruch wskazany
w polu Trigger.
Enable: Zaznacz, jeśli chcesz aby usługa była aktywna.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
37
Dział 3 - Konfiguracja
Silnik QoS
Silnik QoS umożliwia segregację ruchu wewnątrz sieci, ustalanie prioryterów co pozwala zoptymalizować ruch wewnątrz domowej sieci, aby żadna
z aplikacji nie powodowała opóźnień dla innych aplikacji. W celu uzyskania najlepszej wydajności należy użyć opcji Automatic Classification, aby
automatycznie ustalano priorytety dla aplikacji. Po wprowadzeniu zmian, należy kliknąć Save Settings , aby zapisać.
QOS ENGINE SETUP
Enable QOS Packet Filter: Zaznacz, jeśli funkcja QoS ma być włączona.
Upstream Bandwidth: Wprowadź maksymalną górną przepustowość (np. 400 kb/s).
Use Schedule Rule: Wybierz harmonogram do wykorzystania i skopiuj do
wybranej reguły (ID), za pomocą przycisku Copy to. Możesz
skorzystać z usługi Always On (zawsze uruchomione) lub
wybrać wcześniej zdefiniowany przez siebie harmonogram.
Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i modyfikowaniu
harmonogramów, prosimy o przejście na stronę 56.
QOS RULES
ID: Zdefiniowana nazwa reguła.
Local IP : Ports: Konkretny adres IP oraz porty dla reguły.
Remote IP : Ports: Konkretny zdalny adres IP oraz porty dla reguły.
QoS Priority: Wprowadź poziom ważności dla segregacji ruchu: Low (niski),
Normal (normalny), lub High (wysoki).
Enable: Zaznacz, jeśli dana reguła ma być uruchomiona.
Use Rule #: Konkretny harmonogram dla reguły. Aby dowiedzieć się
więcej o tworzeniu i modyfikowaniu harmonogramów,
prosimy o przejście na stronę 56.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
38
Dział 3 - Konfiguracja
Filtrowanie adresów MAC
Opcja filtrowania adresów MAC (Media Access Controller) umożliwia kontrolę dostępu do sieci kontrolując adresy MAC urządzeń łączących się z
siecią. Adres MAC to unikalna kombinacja cyfr i liter, która jest przypisana przez producenta do danego urządzenia sieciowego. Usługa może być
skonfigurowana na ALLOW (umożliwia) lub DENY (zabrania) na dostęp do sieci/Internetu. Po wprowadzeniu zmian, należy kliknąć Save Settings,
aby zapisać.
MAC FILTERING SETTINGS
MAC Address Control: Zaznacz, jeśli opcja filtrowania adresów MAC ma być
uruchomiona.
Connection Control: Urządzenia przewodowe lub bezprzewodowe z zaznaczonym
C mogą łączyć się z routerem oraz umożliwiają lub zabraniają
(allow / deny) na połączenia z nieprzypisanymi adresami MAC.
Association Control: Urządzenia bezprzewodowe z zaznaczonym A mogą łączyć się
z routerem oraz umożliwiają lub zabraniają (allow / deny) na
połączenia z nieprzypisanymi adresami MAC.
MAC FILTERING RULES
ID: Nazwa zdefiniowanej reguły.
MAC Address: Wprowadz adres MAC komputera, który ma być filtrowany.
IP Address: Wprowadź adres IP.
Wake On LAN: Zaznacz Trigger, aby skonfigurować Wake On LAN (włączenie
komputera przez sieć lokalną).
C: Jeśli jest zaznaczone, reguła będzie bazowała na ustawieniach
filtrowania adresów MAC zdefiniowanych powyżej.
A: Jeśli jest zaznaczone, reguła będzie bazowała na ustawieniach
filtrowania adresów MAC zdefiniowanych powyżej.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
39
Dział 3 - Konfiguracja
Filtrowanie adresów URL
Filtrowanie adresów URL umożliwia utworzenie listy stron WWW, które będą blokowane. Po wprowadzeniu zmian, należy zapisać zmiany klikając
Save Settings.
URL Filtering: Zaznacz, jeśli filtrowanie adresów URL ma być włączone.
URL FILTERING RULES
ID: Zdefiniowana reguła.
URL: Wprowadz adres URL, który chcesz zablokować.
Enable: Zaznacz odpowiednią stronę, którą chcesz zablokować.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
40
Dział 3 - Konfiguracja
Filtr Wychodzący
Filtr Wychodzący umożliwia kontrolę pakietów, które mają zostać wysłane do Internetu. Filtr wychodzący obejmuje wszystkie pakiety wychodzące
poza domową sieć. Po wprowadzeniu zmian, należy kilknąć Save Settings aby zapisać.
OUTBOUND FILTER SETTING
Outbound Filter: Zaznacz Enable, jeśli chcesz uruchomić filtr wychodzący.
Use Schedule Rule: Wybierz harmonogram do wykorzystania i skopiuj do
wybranej reguły (ID), za pomocą przycisku Copy to. Możesz
skorzystać z usługi Always On (zawsze uruchomione) lub
wybrać wcześniej zdefiniowany przez siebie harmonogram.
Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i modyfikowaniu
harmonogramów, prosimy o przejście na stronę 56.
OUTBOUND FILTER RULES LIST
Tutaj możesz zdecydować o zezwalaniu (Allow) lub
blokowaniu (Deny) ruchu wychodzącego, zaznaczonego na
liście reguł.
ID: Zdefiniowana reguła.
Source IP : Ports: Wprowadź lokalny adres IP oraz port po dwukropku.
Destination IP : Ports: Wprowadź zdalny adres IP oraz port po dwukropku.
Enable: Zaznacz, jeśli chcesz włączyć regułę.
Schedule Rule #: Wprowadź numer ustalonego harmonogramu.
Previous Page: Wróć do poprzedniej strony.
Next Page: Przejdź do ustawień zaawansowanych na następnej stronie.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
41
Dział 3 - Konfiguracja
Filtr przychodzący
Filtr przychodzący umożliwia kontrolę pakietów danych wpływających do domowej sieci z Internetu. Filtr przychodzący obsługuje tylko pakiety,
które są przeznaczone dla serwerów wirtualnych oraz hostów DMZ. Po wprowadzeniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
INBOUND FILTER SETTING
Inbound Filter: Zaznacz Enable, jeśli chcesz uruchomić filtr.
Use Schedule Rule: Wybierz harmonogram do wykorzystania i skopiuj do
wybranej reguły (ID), za pomocą przycisku Copy to. Możesz
skorzystać z usługi Always On (zawsze uruchomione) lub
wybrać wcześniej zdefiniowany przez siebie harmonogram.
Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i modyfikowaniu
harmonogramów, prosimy o przejście na stronę 56.
INBOUND FILTER RULES LIST
Tutaj możesz zdecydować o zezwalaniu (Allow) lub
blokowaniu (Deny) ruchu wychodzącego, zaznaczonego na
liście reguł.
ID: Zdefiniowana reguła.
Source IP : Ports: Wprowadź lokalny adres IP oraz port po dwukropku.
Destination IP : Ports: Wprowadź zdalny adres IP oraz port po dwukropku.
Enable: Zaznacz, jeśli chcesz włączyć regułę.
Schedule Rule #: Wprowadź numer ustalonego harmonogramu.
Previous Page: Wróć do poprzedniej strony.
Next Page: Przejdź do ustawień zaawansowanych na następnej stronie.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
42
Dział 3 - Konfiguracja
SNMP
Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) umożliwia zarządzanie urządzeniami sieciowymi. DWR-921 wpiera dwie wersje protokołu
SNMP v1 oraz SNMP v2c. Po wprowadzeniu zmian, należy kliknąć Save Settings aby zapisać.
SNMP
SNMP Local: Wybierz Enable (włączone) lub Disable (wyłączone),
aby zarządzać protokołem SNMP.
SNMP Remote: Wybierz Enable (włączone) lub Disable (wyłączone),
aby zdalnie zarządzać protokołem SNMP.
Get Community: Wprowadź hasło publiczne, aby umożliwić dostęp tylko do
odczytu przy wykorzystaniu SNMP. Możliwy jest podgląd sieci,
ale bez możliwości konfiguracji.
Set Community: Wprowadź hasło prywatne, aby umożlić dostep do odczytu
i wprowadzania zmian przy wykorzystaniu SNMP.
IP 1, IP 2, IP 3, IP 4: Wprowadź do czterech adresów IP do przechwytywania
sygnałów trap od urządzeń.
SNMP Version: Zaznacz odpowiednią wersję protokołu SNMP.
WAN Access IP Address Jeżeli chciałbyś ograniczyć zdalny dostęp SNMP, wprowadź
adres IP zdalnego komputera, który będzie łączył się
z urządzeniem; wszystkie inne adresy IP będą blokowane.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
43
Dział 3 - Konfiguracja
Routing
Routing umożliwia wyznaczanie trasy i wysyłanie nią pakietu danych wewnątrz domowej sieci. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save
Settings aby zapisać.
RIP SETTING
RIP: Zaznacz, aby włączyć routing oraz wybierz, który protokół ma
być wykorzystywany:
• RIPv1: Protokół w którym adres IP jest trasowany
przez Internet.
• RIPv2: Rozszerzona wersja RIPv1, gdzie dodano
nowe funkcjonalności jak Uwierzytelnianie,
Routing Domain, Next Hop Forwarding, oraz
Subnet-mask Exchange.
ROUTING RULES
ID: Zdefiniowana reguła.
Destination: Wprowadź adres IP sieci, do której chcesz uzyskać dostęp przy
użyciu static route.
Subnet Mask: Wprowadź maskę podsieci.
Gateway: Wprowadź adres IP bramki.
Hop: Wpisz wartość metryki dla danej trasy routingu.
Enable: Zaznacz, jeśli reguła ma być uruchomiona.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
44
Dział 3 - Konfiguracja
Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi
Advanced Wireless zawiera szereg ustawień, które mogą mogą obniżyć wydajność routera, jeśli zostaną źle skonfigurowane. Zalecamy nie zmieniać
ustawień sieci Wi-Fi, jeżeli nie jesteś z nimi obeznany. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Beacon Interval: Beacons to pakiety, które są wysyłane przez punkt dostępny w
celu synchronizacji sieci bezprzewodowej. 100 jest wartością
ustawioną fabrycznie i rekomendowaną przez D-Link.
RTS Threshold: Ta wartość powinna zostać fabrycznie ustawiona na 2347. Jeśli
występują problemy z transmisją danych, należy wprowadzić
zmiany.
Fragmentation: Próg fragmentacji, określony w bajtach, który decyduje o tym
czy pakiety zostaną podzielone. Pakiety przekraczające 2346
bajtów zostaną podzielone przed transmisją. 2346 jest liczbą
ustawioną fabrycznie.
DTIM Interval: DTIM to odstęp czasu, w którym pakiety DTIM są rozsyłane do
komputerów klienckich w sieci. 3 jest wartością fabryczną.
WMM Capable: WMM (Wi-Fi Multimedia) to QoS (Quality of Service)
w sieci bezprzewodowej. Uruchomienie tej opcji umożliwia
priorytetyzację ruchu dla klientów bezprzewodowych.
TX Rates: Wprowadź podstawową prędkość transmisji bazującą na
prędkości klientów bezprzewodowych.
Short GI: Zastosowanie tej opcji zwiększy przepustowość sieci Wi-Fi,
jednak może mieć niekorzystnych wpływ na ilość błędów
transmisji i może powodować zwiększoną utratę danych.
HT 20/40 Coexistence: Wybierz Enable (Włączone) by zmniejszyć zakłócenia
pochodzących od innych sieci Wi-Fi lub wybierz Disable
(wyłączone) by wymusić pracę na szerszym kanale transmisji.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
45
Dział 3 - Konfiguracja
Zaawansowane ustawienia sieci
Advanced Network to szereg usawień, które zmieniają proces transmisji danych przez router. Zalecamy nie zmieniać ustawień sieci Wi-Fi, jeżeli nie
jesteś z nimi obeznany. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Enable UPnP: Zaznacz, jeśli chcesz korzystać z protokołu Universal Plug and
Play (UPnP™).
Enable WAN Ping Zaznacz, jeśli port WAN ma być “pingowany”. Zablokowanie
Respond: portu WAN może zwiększyć bezpieczeństwo sieci przed
włamaniem.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
46
Dział 3 - Konfiguracja
Skanowanie sieci
Tutaj możesz ustawić, aby DWR-921 automatycznie wybierał połączenie 3G lub 4G w zależności od wykrytej karty SIM oraz ręczne skanowanie sieci
i łączenie.
3G/4G Network Selection Ustawienie Auto oznacza, że DWR-921 sam wybierze sieć
Method: komórkową, do której się podłączy. Jeśli potrzebujesz wybrać
ręcznie sieć komórkową, nalezy zaznaczyć Manual, klinąć
Scan, oraz wybrać dostępne połączenie.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
47
Dział 3 - Konfiguracja
Narzędzia
Strona TOOLS umożliwia dostosowanie ustawień routera, jak czas systemowy, oprogramowanie
oraz podstawowe harmonogramy.
Admin
W tym dziale dowiesz się jak zmienić hasło Administratora oraz uruchomić zdalny dostęp. Tylko administrator ma możliwość zmiany haseł i kont
użytkowników. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
ADMINISTRATOR
Admin Password: Wprowadź oraz potwierdź hasło administratora, aby
zabezpieczyć dostęp do zarzadzania routerem.
REMOTE MANAGEMENT
Remote Management: Zaznacz, jeśli chcesz włączyć możliwość zdalnego zarządzania
routerem. Zdalne zarządzanie umożliwia konfigurację przez
Internet (przeglądarka WWW). Aby zalogować się do panelu
zarządzania, wymagany jest login oraz hasło.
IP Allowed to Access: Wprowadź adres IP komputera, z którego będzie można
nawiązać połączenie. Jeśli wpiszesz gwiazdkę (*) w tym polu,
to każdy będzie mógł uzyskać dostęp do routera. Powoduje to
zwiększenie zagrożenia. Ta opcja nie jest zalecana.
Port: Port, przez który będzie można się zalogować do routera.
Powszechnie używanym portem do zdalnego logowania jest
8080.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
48
Dział 3 - Konfiguracja
Czas
W tym rozdziale skonfigurujesz strefę czasową oraz czas. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
TIME AND DATE CONFIGURATION
Time Zone: Wprowadź poprawną strefę czasową Time Zone korzystając
z rozwijanej listy.
Enable Daylight Saving: Zaznacz jeśli chcesz korzystać z czasu letniego.
AUTOMATIC TIME AND DATE CONFIGURATION
Zaznacz Automatically synchronize with Internet time server
jeśli data i czas ma być automatycznie synchronizowana, przy
wykorzystaniu serwera NTP.
NTP Server Used: Wprowadź adres serwera NTP w celu synchronizacji czasu lub
wybierz jeden z dostępnych z rozwijanej listy. Kliknij Update
Now, aby uruchomić synchronizację czasu za pośrednictwem
serwera NTP.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
49
Dział 3 - Konfiguracja
Syslog
DWR-921 może prowadzić dziennik wydarzeń oraz aktywności routera. Istnieje możliwość wysyłania dziennika wydarzeń do serwera syslog wewnątrz
sieci. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Enable Logging to Syslog Zaznacz, jeśli router ma prowadzić dziennik wydarzeń i
Server: aktywności.
Syslog Server IP Address: Wprowadź adres IP serwera syslog, na który mają być
przesyłane logi.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
50
Dział 3 - Konfiguracja
Ustawienia E-mail
Dział E-mail Settings umożliwia przesyłanie logów, powiadomień oraz informacji o nowym oprogramowaniu na wskazany adres e-mail. Po wprowadzaniu
zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Enable E-mail Kiedy opcja jest włączona, router przesyła logi, powiadomienia
Notification: oraz informacje o nowym oprogramowaniu na wskazany adres
e-mail.
SMTP Sever IP and Port: Wprowadź adres IP serwera SMTP, który będzie
wykorzystywany do wysyłania wiadomości e-mail. Wprowadź
kompletny adres IP oraz port po dwukropku (:). (np.
123.123.123.1:25).
SMTP Username: Wprowadź nazwę użytkownika dla konta SMTP.
SMTP Password: Wprowadź hasło dla konta SMTP.
Send E-mail Alert to: Wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane
powiadomienia.
E-mail Subject: Wprowadź tytuł wiadomości e-mail.
E-mail Log Now: Kliknij tutaj, aby wysyłać aktualne logi na wskazany adres
e-mail.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
51
Dział 3 - Konfiguracja
System
Tutaj możesz zapisać aktualne ustawienia routera na lokalny dysk. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Save Settings To Local Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz zapisać daną konfigurację
Hard Drive routera. Kliknij Save aby zapisać plik.
Load Settings From Local Skorzystaj z tej opcji, aby wgrać zapisaną konfigurację routera.
Hard Drive: Kliknij Browse... i zaznacz zapisany plik, kliknij Upload Settings
aby wgrać wskazane ustawienia do routera.
Restore To Factory Ta opcja umożliwia wymazanie wszystkich ustawień routera
Default Settings: oraz powrót do konfiguracji fabrycznej. Wszystkie ustawienia,
które nie zostały zapisane, zostaną bezpowrotnie utracone.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
52
Dział 3 - Konfiguracja
Oprogramowanie
Tutaj możesz zaktualizować oprogramowanie (firmware) swojego routera. Upewnij się, że oprogramowanie znajduje się na lokalnym dysku komputera.
Kliknij Browse, aby wgrać plik aktualizacji. Możesz sprawdzić oraz pobrać najnowsze oprogramowanie ze strony wsparcia technicznego D-Link
http://dlink.com/pl/pl/support/. Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Current Firmware Version: Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Current Firmware Date: Wyświetla datę publikacji oprogramowania.
Upload: Po pobraniu nowego oprogramowania, kliknij Browse aby
wskazać nowe oprogramowanie, po czym kliknąć Upload aby
wgrać aktualizację.
Uwaga:
Podczas aktualizacji oprogramowania należy
podłącz yć komputer kablem sieciowym do
routera. Nie zalecamy korzystania z połączenia
bezprzewodowego podczas procesu aktualizacji.
Nie wolno wyłączać komputera oraz routera podczas
aktualizacji, ani odświeżać okna przeglądarki dopóki
proces aktualizacji nie dobiegnie końca.
Accept Unofficial Jeżeli oprogramowanie, które chcesz wgrać nie jest oficjalnym
Firmware: oprogramowaniem dostarczonym przez D-Link, należy
zaznaczyć to pole.
Uwaga: Nieoficjalne oprogramowanie może powodować
uszkodzenia routera i nie jest wspierane przez D-Link.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
53
Dział 3 - Konfiguracja
Dynamiczne DNS
Usługa DDNS umożliwia komunikację z serwerem (Web, FTP, lub serwer gry) przy użyciu zewnętrznej domeny (np: www.moja-nazwa-domeny.pl).
Możesz wybrać jeden proponowanych serwerów DDNS lub zarejestrować się za darmo na stronie www.dlinkddns.com. Po wprowadzaniu zmian,
należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
DDNS: Zaznacz to pole, jeśli chcesz uruchomić usługę DDNS.
Provider: Wprowadź nazwę dostawcy serwera DDNS.
Host Name: Wprowadź Host Name, która została zarejestrowana
u wybranego dostawcy usług DDNS.
Username / E-mail: Wprowadź Username (nazwa użytkownika) dla Twojego konta
DDNS.
Password / Key: Wprowadź Password (hasło) dla Twojego konta DDNS.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
54
Dział 3 - Konfiguracja
Sprawdzanie systemu
Ta usługa umożliwia sprawdzenie czy komputer jest podłączony do sieci. Komputer wysyła pakiety oraz oczekuje na zwrotną informację od urządzenia
odbierającego. Po wprowadzeniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Host Name or IP Address: Wprowadź nazwę hosta oraz adres IP, dla którego chcesz
wykonać Ping test. Kliknij Ping, aby rozpocząć. Rezultaty będą
widoczne poniżej w PING RESULT.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
55
Dział 3 - Konfiguracja
Harmonogramy
W tym dziale dowiesz się jak zarządzać regułami harmonogramów dla różnych ustawień w systemie routera. Po wprowadzaniu zmian, należy
nacisnąć Save Settings aby zapisać.
Enable Schedule: Zaznacz to pole, aby uruchomić funkcję harmonogramów.
Edit: Kliknij tutaj, jeśli chcesz edytować konkretną regułę
(patrz poniżej).
Delete: Kliknij tutaj, jeśli chcesz skasować wskazaną regułę.
Previous Page: Klknij tutaj, aby przejść do poprzedniej strony z regułami.
Next Page: Kliknij tutaj, aby przejść do następnej strony z regułami.
Add New Rule..: Kilknij tutaj, aby ustawić czas trawania, datę oraz nazwę reguły.
Name of Rule #: Wprowadź nazwę nowego harmonogramu.
Policy: Wybierze Activate (aktywny) lub Inactivate (nieaktywny), aby
wybrać czy ta reguła ma być aktywna lub nieaktywna poza
określonym czasem.
Week Day: Zaznacz dzień tygodnia dla godzin rozpoczęcia oraz
zakończenia.
Start Time (hh:mm): Wprowadź godzinę, w której reguła ma być aktywna.
End Time (hh:mm): Wprowadź godzinę, w której reguła ma być zostać wyłączona.
Po wprowadzaniu zmian, należy nacisnąć Save Settings aby
zapisać.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
56
Dział 3 - Konfiguracja
Status
Dział STATUS umożliwia sprawdzenie aktualnego statusu routera w różnych kategoriach:
połączenie WAN, 3G, sieć oraz sieć bezprzewodowa. Aby przejść do działu Status, należy
kliknąć STATUS u góry ekranu.
Informacje o urządzeniu
Na tej stronie dostępne są wszystkie informacji o statusie połączenie. Informacja o aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania jest również
prezentowana.
General: Wyświetla aktualną datę oraz wersję oprogramowania.
WAN: Wyświetla szczegóły połączenia WAN routera.
3G Card: Wyświetla szczegóły połączenia 3G routera.
LAN: Wyświetla szczegóły połączenia LAN routera.
Wireless LAN: Wyświetla szczegóły sieci bezprzewodowej LAN routera.
LAN Computers: Wyświetla listę urządzeń podłączonych do routera.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
57
Dział 3 - Konfiguracja
Log
Tutaj możesz wyświetlić oraz pobrać systemowy dziennik wydarzeń.
Previous: Kliknij tutaj, aby powrócić.
Next: Kliknij tutaj, aby przejść do następnej strony.
First Page: Kliknij tutaj, aby przejść do pierwszej strony.
Last Page: Kliknij tutaj, aby przejść do ostatniej strony.
Refresh: Kliknij tutaj, aby odświeżyć dziennik wydarzeń.
Download: Kliknij tutaj, aby pobrać aktualny dziennik wydarzeń na
komputer.
Clear Logs: Kliknij tutaj, aby wyczyścić dziennik wydarzeń.
Link To Log Settings: Kliknij tutaj, aby skopiować łącze do strony ustawień
z dziennikiem wydarzeń.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
58
Dział 3 - Konfiguracja
Statystyki
Tutaj możesz zobaczyć liczbę transmitowanych i odebranych pakietów przez router (dla portu WAN oraz portów LAN). Licznik ruchu zostanie zresetowany,
po ponownym uruchomieniu routera. Kliknij Refresh aby odświeżyć statystyki.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
59
Dział 3 - Konfiguracja
Sieć bezprzewodowa
Ta tabela wyświetla listę podłączonych klientów bezprzewodowych do routera. Kliknij Refresh, aby odświeżyć.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
60
Dział 3 - Konfiguracja
Wsparcie techniczne
W dziale SUPPORT znajdziesz wiele przydatnych informacji o możliwościach konfiguracji
urządzenia.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
61
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Połączenie z siecią bezprzewodową
Windows 7
Użytkownicy Windows 7 mogą korzystać z wbudowanego narzędzia łączenia się z siecią bezprzewodową. Jeżeli korzystasz z oprogramowania innej
firmy lub Windows 2000, prosimy o przeczytanie instrukcji karty sieciowej. Większość aplikacji posiada podobny wygląd panelu konfiguracyjnego
jak ten poniżej.
Jeśli otrzymałeś powiadomienie o możliwości połączenia z nową siecią
bezprzewodową, należy kliknąć na ikonę połączenia sieciowego.
Oprgoramowanie wyświetli dostępne sieci bezprzewodowe w Twoim zasięgu.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
Sieć
bezprzewodowa
62
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie i kliknij Connect.
Jeśli masz dobry sygnał, ale nie możesz nawiązać połączenia z Internetem,
sprawdź ustawienia TCP/IP karty sieciowej. Więcej informacji znajdziesz na
stronie 82.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
63
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Konfiguracja zabezpieczeń sieci Wi-Fi
Zalecane jest, aby uruchomić zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (WPA/WPA2) na routerze lub punkcie dostępowym, przed konfiguracją karty
sieciowej. Jeżeli próbujesz połączyć sie do istniejącej sieci, wymagana jest znajomość hasła.
1. Kliknij na ikonę połączenia sieciowe (prawy-dolny róg).
Sieć
bezprzewodowa
2. Oprogramowanie wyświetli dostępne sieci bezprzewodowe w Twoim zasięgu.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
64
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
3. Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie i kliknij Connect.
4. Okno, które widnieje po prawej stronie powinno się pojawić w momencie
próby nawiązywania połączenia przez komputer z routerem.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
65
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
5. Wprowadź hasło do routera i kliknij Connect.
Średnio czas nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową wynosi 20-30
sekund. Jeżeli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, prosimy o
ponowne sprawdzenie i zweryfikowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
Klucz lub hasło muszą być takie same, jak te ustawione na routerze.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
66
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Windows Vista™
Użytkownicy Vista mogą korzystać z wbudowanego narzedzia łączenia się z siecią bezprzewodową. Jeżeli korzystasz z oprogramowania innej firmy
lub Windows 2000, prosimy o przeczytanie instrukcji karty sieciowej. Większość aplikacji posiada podobny wygląd panelu konfiguracyjnego jak
ten poniżej.
Jeśli otrzymałeś powiadomienie o możliwości połączenia z nową siecią
bezprzewodową, należy kliknąć na ikonę połączenia sieciowego.
Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie i kliknij Connect.
Jeśli masz dobry sygnał, ale nie możesz nawiązać połączenia z Internetem,
sprawdź ustawienia TCP/IP karty sieciowej. Więcej informacji znajdziesz na
stronie 82.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
67
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Configuring Wireless Security
Zalecane jest, aby uruchomić zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (WEP/WPA/WPA2) na routerze lub punkcie dostępowym, przed konfiguracją
karty sieciowej. Jeżeli próbujesz połączyć sie do istniejącej sieci, wymagana jest znajomość hasła.
1. Kliknij na ikonę połączenia sieciowego (prawy-dolny róg) i kliknij Połącz z
siecią (Connect).
2. Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie i kliknij Połącz
(Connect).
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
68
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
3. Wprowadź hasło do routera i kliknij Połącz (Connect).
Średnio czas nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową wynosi 20-30 sekund. Jeżeli
próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, prosimy o ponowne sprawdzenie i
zweryfikowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Klucz lub hasło muszą być takie same,
jak te ustawione an routerze.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
69
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Połączenie z siecią bezprzewodową
Windows® XP
Użytkownicy Windows® XP mogą korzystać z oprogramowania do zarządzania sieciami bezprzewodowymi (Zero Configuration Utility). Poniższa
instrukcja jest dla użytkowników z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2. Jeżeli korzystasz z oprogramowania innej firmy lub Windows 2000,
prosimy o przeczytanie instrukcji karty sieciowej. Większość aplikacji posiada podobny wygląd panelu konfiguracyjnego jak ten poniżej.
Jeśli otrzymałeś powiadomienie o możliwości połączenia z nową siecią
bezprzewodową, należy kliknąć na ikonę połączenia sieciowego.
Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie i kliknij Połącz.
Jeśli masz dobry sygnał, ale nie możęsz nawiązać połączenia z Internetem, sprawdź
ustawienia TCP/IP karty sieciowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie 82.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
70
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Konfiguracja WEP
Zalecane jest włączenie WEP przy połączeniu z routerem lub punktem dostępowym przed konfiguracją karty sieciowej. Jeżeli próbujesz nawiązać
połączenie z siecią, musisz znać hasło WEP.
1. Jeśli otrzymałeś powiadomienie o możliwości połączenia z
nową siecią bezprzewodową, należy kliknąć na ikonę połączenia
sieciowego oraz wybrać listę dostępnych sieci Wi-Fi.
2. Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać
połączenie i kliknij Połącz.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
71
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
3. Wprowadź hasło do routera i kliknij Połącz.
Średnio czas nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową wynosi 20-30 sekund. Jeżeli
próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, prosimy o ponowne sprawdzenie i
zweryfikowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Klucz lub hasło muszą być takie same,
jak te ustawione na routerze.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
72
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
Konfiguracja WPA-PSK
Zalecane jest włączenie WPA przy połączeniu z routerem lub punktem dostępowym przed konfiguracją karty sieciowej. Jeżeli próbujesz nawiązać
połączenie z siecią, musisz znać hasło WPA.
1. Jeśli otrzymałeś powiadomienie o możliwości połączenia
z nową siecią bezprzewodową, należy kliknąć na ikonę połączenia
sieciowego oraz wybrać listę dostępnych sieci Wi-Fi.
2. Zaznacz sieć (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie i kliknij Połącz.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
73
Dział 4 - Połączenie z siecią bezprzewodową
3. Wprowadź hasło do routera i kliknij Połącz.
Średnio czas nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową wynosi 20-30 sekund. Jeżeli
próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, prosimy o ponowne sprawdzenie i
zweryfikowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Klucz lub hasło muszą być takie same,
jak te ustawione na routerze.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
74
Dział 5 - Najczęstsze problemy
Najczęstsze problemy
W tym rozdziale dowiesz się o rozwiązaniach najczęściej spotykanych problemów podczas konfiguracji DWR-921.
1. Dlaczego nie mogę się zalogować do panelu administracyjnego przez WWW?
• Sprawdź czy Twoja przeglądarka obsługuje poprawnie skrypty Java. Zalecamy skorzystać z poniższych:
• Internet Explorer 6 lub nowszy
• Netscape 8 lub nowszy
• Mozilla 1.7.12 (5.0) lub nowszy
• Opera 8.5 lub nowsza
• Safari 1.2 lub nowsza (z Java 1.3.1 lub nowszą)
• Camino 0.8.4 lub nowszy
• Firefox 1.5 lub nowszy
• Sprawdź czy kabel sieciowy jest poprawnie podłączony. Jeśli na urządzeniu nie świeci się dioda portu LAN na zielono, do którego został podłączony
kabel, spróbuj użyć innego kabla lub innego portu.
• Wyłącz oprogramowanie antywirusowe na komputerze. takie oprogramowania jak Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall, lub
Windows® XP zapora sieciowa mogą blokować dostęp do strony konfiguracji.
• Sprawdź ustawienia swojej karty sieciowej. Kliknąć dwukrotnie na ikonie sieci znajdującej się w tray’u przy zegarku lub [Start] -> [Ustawienia] ->
[Panel sterowania] -> [Połączenia sieciowe] i tu wybrać właściwą kartę sieciową. Następnie wybierz [Właściwości] -> [Protokół internetowy (TCP/
IP)] i sprawdź czy ustawione są opcje “Uzyskaj adres IP automatycznie” oraz “Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”.
Karta sieciowa powinna mieć skonfigurowany adres sieciowy z tej samej sieci co domyślny adres IP routera np. 192.168.0.30.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
75
Dział 5 - Najczęstsze problemy
2. Co mogę zrobić, jeśli zapomniałem hasła?
Jeśli zapomniałeś hasła, musisz przywrócić router do ustawień fabrycznych. Taki proces przywraca wszystkie ustawienia do stanu fabrycznego.
Aby zresetować router zlokalizuj przycisk reset na przednim panelu urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. Router powinien
uruchomić się ponownie. Po 30 sekundach zaloguj się do routera. Domyślnym adresem jest: 192.168.0.1, nazwa username to admin, natomiast
pole password (hasło) pozostawiamy puste.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
76
Appendix A - Wireless Basics
Sieć bezprzewodowa
Urządzenia bezprzewodowe D-Link zaprojektowane są z myślą o prostocie i łatwości korzystania z szybkiej technologii bezprzewodowej w domu
lub biurze. Produkty D-Link wspierają najnowsze standardy zabezpieczeń sieci oraz plików, które transmitowane są wewnątrz sieci.
Bezprzewodowa domowa sieć lokalna (WLAN) jest technologią opartą na bezprzewodowej transmisji radiowej. Użytkownicy sieci Wi-Fi mogą
korzystać z tych samych aplikacji, jak przy użyciu sieci przewodowej.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
77
Appendix A - Wireless Basics
Czym jest sieć bezprzewodowa?
Sieć bezprzewodowa lub technologia Wi-Fi to technologia, która umożliwia połączenie komputera z domową siecią bez potrzeby korzystania z kabli
ethernetowych. Wi-Fi wykorzystuje częstotliwość radiową do połączenia bezprzewodowego, co umożliwia korzystanie z Internetu gdziekolwiek
chcesz w domu lub biurze.
Dlaczego Wi-Fi od D-Link?
D-Link jest światowym liderem oraz zwycięzcą wielu prestiżowych nagród w kategorii urządzeń sieciowych. D-Link dostarcza wydajne i niezawodne
rozwiązania konsumentom na całym świecie.
Jak działa sieć bezprzewodowa?
Sieć bezprzewodowa działa podobnie jak telefony bezprzewodowe, przesyłając sygnał z punktu A do punktu B. Technologia bezprzewodowa stawia
jednak pewne wymagania dostępu do takiej sieci. Wymagane jest, aby być w zasięgu sieci bezprzewodowej, aby móc podłączyć się do sieci. Są
dwa rodzaje połączeń – Wireless Local Area Network (WLAN) oraz Wireless Personal Area Network (WPAN).
Wireless Local Area Network (WLAN)
W bezprzewodowej sieci lokalnej, urządzenie o nazwie Punkt dostępowy (AP) łączy komputery w sieci. Punkt dostępu posiada antenę, która pozwala
przesyłać dane przy użyciu sygnału radiowego.
Wireless Personal Area Network (WPAN)
Bluetooth jest standardem bezprzewodowym, który wykorzystuje WPAN. Urządzenia Bluetooth mogą przesyłac dane w sieci WPAN do odległości
30 metrów.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
78
Appendix A - Wireless Basics
Kto korzysta z sieci bezprzewodowych?
Wi-Fi stało się bardzo popularną metodą transmisji danych, przez co niemal każde gospodarstwo domowe wykorzystuje tę technologię na codzień.
Dom
• Dostęp do szerokopasmowej sieci dla wszystkich mieszkańców.
• Przeglądanie stron, sprawdzanie poczty.
• Prostota i łatwość instalacji.
Małe biura
• Zdalny dostęp do firmowej sieci z domu.
• Udostępnianie połączenia Internetowego oraz drukarki przez kilka urządzeń.
• Nie wymaga dodatkowej przestrzeni w biurze.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
79
Appendix A - Wireless Basics
Gdzie jest wykorzystywana sieć bezprzewodowa?
Technologia bezprzewodowa stała się tak popularna, że jest niemal wszędzie. Coraz częściej wszystkie miejsca usługowe, jak kawiarnie, restauracje,
udostępniają sieć Wi-Fi dla swoich klientów.
Wykorzystując karty sieciowe D-Link w swoim laptopie, możesz połączyć się z hotspotem i korzystać z Internetu na lotnisku, hotelu, kawiarni,
bibliotece lub restauracji.
Porady
Odpowiednie umieszczenie routera lub punktu dostępowego
Ważne jest, aby umieścić router w centralnej lokalizacji, w celu uzyskania najlepszej wydajności. Spróbuj umieścić router tak wysoko, jak to jest
możliwe w pokoju, aby sygnał mógł dotrzeć w najdalsze miejsca.
Eliminacja zakłóceń
Urządzenia takie jak telefony bezprzewodowe, mikrofalówki, telewizory powinny znajdowac się zdala od routera. Mogą one w znaczący sposób
ograniczać wydajność oraz zasięg sieci bezprzewodowej.
Bezpieczeństwo
Wykorzystaj najnowsze zabezpieczenia WPA lub WEP w routerze, tak aby nikt nieporządany nie mógł dostać się do Twojej domowej sieci Wi-Fi.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
80
Appendix A - Wireless Basics
Tryby sieci bezprzewodowej
Są dostępne dwa tryby sieci:
• Infrastructure – Wszyscy klienci sieci bezprzewodowej mogą połączyć się z routerem lub punktem dostępowym.
• Ad-Hoc – Bezpośrednie połączenie z drugim komputerem, przy wykorzystaniu połączenia peer-to-peer.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
81
Appendix B - Networking Basics
Sieć przewodowa
Sprawdzanie adresacji IP
Po instalacji nowej karty sieciowej D-Link, domyślnie ustawienia TCP/IP powinny zawierać adres IP przypisany przez serwer DHCP automatycznie.
Aby zweryfikować adres IP, przejdź przez poniższe kroki.
Kliknij Start > Otwórz. Wpisz w okienku cmd i kliknij
OK. (Użytkownicy Windows ® Vista ™ mogą wpisać cmd w
wyszukiwarce w pasku narzędzi Start.)
W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter.
Wyświetli się adres IP, maska podsieci oraz domyślna bramka.
Jeżeli adresem IP jest 0.0.0.0, sprawdź proces instalacji adaptera, ustawienia zabezpieczeń oraz ustawienia routera. Niektóre zapory sieciowe mogą
blokować komunikację z serwerem DHCP.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
82
Appendix B - Networking Basics
Ręcznie ustawienie adresu IP
Jeżeli nie korzystasz z serwera DHCP, musisz przypisać stały adres IP. Należy w tym celu wykonać poniższe kroki:
Krok 1
Windows® Vista™ -
Kliknij Start > Panel sterowania > Połączączenia sieciowe > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia karty
sieciowej.
Windows® XP -
Kliknij Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe.
Windows® 2000 -
Prawym przyciskiem na pulpicie kliknij Moje miejsce sieciowe > Właściwości.
Krok 2
Kliknij na Połączenia lokalne oraz wybierz Właściwości.
Krok 3
Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP) oraz kliknij Właściwości.
Krok 4
Kilknij Użyj następującego adresu IP oraz wprowadź adres IP, który jest w tej samej sieci oraz adres IP
Twojego routera.
Wprowadź podstawowy serwer DNS oraz ten sam adres IP LAN routera (192.168.0.1). Drugi adres
serwera DNS nie jest wymagany.
Krok 5
Kliknij dwa razy OK, aby zapisać ustawienia.
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
83
Appendix C - Technical Specifications
Specyfikacja techniczna
Zakres częstotliwości LTE
ƒƒ 800 / 900 / 1800 / 2600 MHz
Zakres częstotliwości UMTS/HSDPA/HSUPA
ƒƒ 1800 MHz
ƒƒ Power Class 3
VPN
ƒƒ L2TP/PPTP/IPSEC/VPN Pass-through
Anteny
ƒƒ Dwie odkręcane anteny 3G/4G
Przepustowość 1
ƒƒ Do 150 Mb/s z klientem 802.11n
ƒƒ 6/9/11/12/18/24/36/48/54 Mb/s w trybie 802.11g
ƒƒ 1/2/5.5/11 Mb/s w trybie 802.11b
ƒƒ LTE Prędkość wysyłania: Do 50 Mb/s
ƒƒ LTE Prędkość pobierania: Do 100 Mb/s
Porty
ƒƒ Cztery porty LAN (RJ-45)
ƒƒ Port WAN (RJ-45)
Standardy
ƒƒ 802.11b/g, kompatybilny z urządzeniami 802.11
ƒƒ 802.3
ƒƒ 802.3u
Diody LED
ƒƒ WAN
ƒƒ LAN
ƒƒ WLAN
ƒƒ 3G
ƒƒ 4G
ƒƒ SMS
ƒƒ Signal
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
ƒƒ 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
ƒƒ WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Firewall
ƒƒ Network Address Translation (NAT)
ƒƒ Stateful Packet Inspection (SPI)
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
Slot USIM
ƒƒ Karta SIM standard 6-pin
Wymiary (L x W x H)
ƒƒ 190 x 111.5 x 23.5 mm
84
Appendix C - Technical Specifications
Temperatura pracy
ƒƒ Od 0 do 40 ˚C
Wilgotność
ƒƒ Od 10% do 90% (bez kondensacji)
Certyfikaty
ƒƒ CE
ƒƒ Wi-Fi Certified
Maksymalna przepustowość sieci WiFi wedle standardu 802.11. Rzeczywiste osiąg mogą się równić w zależności o warunków użytkowania.
1
Instrukcja obsługi - D-Link DWR-921
85
Download PDF