Reebok | TITANIUM TC1.0 | TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0

NO
TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK
TC1.0/TX1.0
TC1.0/TX1.0
NO
Konsollbrukerhåndbok
Titanium TC1.0/TX1.0 Computer
Knapp
Kjør-knapp
•Rotere i-Drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer kan justeres fra L1 - L20 ..
•Trykk på i-Drive for å bekrefte verdien og gå videre til neste trinn ..
A
Hurtigstart
•Trykk for å begynne å trene umiddelbart i manuell modus.
F
B
E
C
D
Start/stopp
•Trykk for å starte et program.
•Trykk for å pause programmet under øvelser, alle verdiene blir værende på skjermen. Trykk en gang til
tilbakestille
•Trykk for å gå tilbake til USER-kodeutvalg når du er i BRUKER-profilmodus.
•Når du er i programmets oppsettmodus eller pausemodus, trykk for å gå tilbake til programvalg.
•Trykk og hold inne i 3 sekunder, konsollen vil gå tilbake til på-status.
LCD
A
D
HURTIGSTART
TILBAKESTILLE
B
E
GJENVINNING
C
F
I-DRIVE-BRYTER
START/STOPP
2
Gjenvinning
•Trykk for å åpne pulstestmodus
reebokfitnessequipment.com
3
TC1.0/TX1.0
NO
Konsollbrukerhåndbok
Kalorier
Komme i gang 1.0 CompuTer
•Når strømmen er slått på, piper datamaskinen og fullskjerm vises i 2 sekunder (figur 1). Datamaskinen vil da gå inn i innstillingsmodus for brukerprofil (figur 2).
•Dersom ingen bruk oppdages i et tidsrom på 4 minutter, slås maskinen av. Begynn å sykle for å slå den på igjen.
Fra Strøm på-skjermen, roter i-Drive-bryteren for å velge bruker ( U1, U2, U3, U4, U5 ) trykk for å bekrefte valget.
Kjønn
SEX vises på høyre side av skjermen. Velg kjønn ved å rotere
i-Drive-bryteren, “F” = kvinne, “M” = mann. Trykk på i-Drive for
å bekrefte.
Alder
AGE
AGE vises på høyre side av skjermen. Velg ved å rotere i-Drive-bryteren. Trykk på i-Drive for å bekrefte.
FIGUR 1

Høyde
H.t vises på høyre side av skjermen. Velg ved å rotere i-Drive-bryteren. Trykk på i-Drive for å bekrefte.
FIGUR 2
•Du kan bare trykke på QUICK START-knappen for å starte treningen umiddelbart uten å sette
brukerprofiler eller forhåndsinnstilte programmer. Motstanden kan justeres ved å rotere i-Drive til
enhver tid.
Vekt
W.t vises på høyre side av skjermen. Velg vekten ved å rotere
i-Drive-bryteren. Trykk på i-Drive for å bekrefte.
Konsollen vil gå inn i programmets valgmodus.
For å endre brukerkoden, trykk STOP , Og trykk og hold
RESET-knappen inne i 3 sekunder for å gå tilbake til
strøm på-skjermen.
4
reebokfitnessequipment.com
5
TC1.0/TX1.0
hu
Konsollbrukerhåndbok
PROGRAMS
Velg ønsket program ved å dreie i-Drive-bryteren, de forhåndsinnstilte programmene vil vises på
toppen av skjermen,
MANUAL
PROGRAM
FITNESS
PERSONAL
H.R.
RANDOM
Trykk på i-Drive-bryteren for å bekrefte valget.
Kalorier
Sett målets kalorier ved å rotere i-Drive-bryteren eller trykk på i-Drive-knappen for å hoppe
over målets kalorier. Etter innstilling av målets kaloriverdi, trykker du på i-Drive-knappen for å
bekrefte. Du kan trykke på START-knappen for å starte treningen.
I MANUELL programmet, teller forhåndsinnstilt måltid, målavstand og målets
kalorier ned på skjermen til første når 0. Alle verdier som ikke er matet inn teller
opp fra 0.
Manuell
Angi nivået:
Rotere i-Drive-bryteren for å justere og angi nivået
(motstand). Dette angir motstandsnivået i begynnelsen
av treningen, og brukeren kan justere motstandsnivået
etterpå. Trykk på i-Drive-bryteren for å bekrefte verdien.
Du kan trykke på START-knappen for å starte treningen
eller sette opp måltid som nedenfor.
Under treningen kan motstanden justeres ved å rotere
i-Drive-bryteren.
Program
•Trykk på i-Drive-bryteren for å bekrefte PROGRAM-valget.
•Rotere i-Drive-bryteren for å velge P1 - P12. Trykk for å bekrefte valget.
•Når programmet er bekreftet vil du angi motstandsnivåets valgmodus. Du kan justere
motstandsnivået ved å rotere i-Drive-bryteren og trykke for å bekrefte.
•Mål TID:
•Mål AVSTAND:
Tid
Sett treningstiden ved å rotere i-Drive-bryteren eller trykk på i-Drive-bryteren for å hoppe over på 0
mål-tidsinnstilling. Etter innstilling av målets tid, trykker du på i-Drive-knappen for å bekrefte. Du kan
trykke på START-knappen for å starte treningen eller sette opp målavstand som nedenfor.|
Avstand
Sett målets avstand ved å rotere i-Drive-bryteren eller trykk på i-Drive-knappen for å hoppe over målets
avstand. Etter innstilling av målets avstand, trykker du på i-Drive-knappen for å bekrefte. Du kan trykke
på START-knappen for å starte treningen eller sette opp målkalorier som nedenfor.
6
•Mål KALORIER:
Hvis det er nødvendig er disse satt i henhold til tidligere instruksjonene i manuell modus.
1. I PROGRAM-modus teller forhåndsinnstilt tid, målavstand og målets kalorier ned
på skjermen til første når 0. Alle verdier som ikke er matet inn teller opp fra 0.
2. Når brukeren justerer motstandsnivået under treningen, vil justeringen gjelde
for hele programmet, de resterende delene av programmet økes med ett
motstandsnivå. Basert på denne er kanskje ikke brukeren i stand til å justere
gjeldende motstand mot øverste nivå siden senere segmenter (programprofil)
allerede kan nå toppnivået på motstanden
reebokfitnessequipment.com
7
TC1.0/TX1.0
NO
Konsollbrukerhåndbok
Personlig
P1 - P12 programhåndbok
• Trykk på i-Drive-bryteren for å bekrefte
valget. I PERSONLIG modus kan brukere forhåndsinnstille motstand for hvert segment av treningen.
P1
P2
• Rotere i-Drive-bryteren for å velge ønsket motstandsnivå i det første segmentet, og trykk deretter på i-Drive for å bekrefte og gå til neste segment.
P3
Følg disse instruksjonene for alle segmenter, når du er ferdig trykker du og holder i-Drive 3
sekunder for å lagre. Du vil da angi tidsinnstilling for målet.
•Mål TID:
P4
P5
P6
•Mål AVSTAND:
•Mål KALORIER:
Hvis det er nødvendig er disse satt i henhold til tidligere instruksjonene i manuell modus.
I PROGRAM-modus teller forhåndsinnstilt tid, målavstand og målets kalorier ned
på skjermen til første når 0. Alle verdier som ikke er matet inn teller opp fra 0.
P7
P8
P9
H.R.C. (Heart Rate Control)
P10
P11
P12
Trykk på i-Drive-knappen for å bekrefte valg
av H.R.C-modus. Dette programmet krever
at brukernes pulssignal skal overvåkes under treningen. Vennligst hold håndpulssensoren eller bruk trådløst brystsele (valgfritt) under treningen.
Velg målets hjertefrekvensnivåer som er
basert på prosent av personlig makspuls,
220 - alder = Maksimal hjertefrekvens.
8
reebokfitnessequipment.com
9
TC1.0/TX1.0
Konsollbrukerhåndbok
Rotere i-Drive-bryteren for å velge målets hjertefrekvensnivåer 55 %, 75 % eller 90 %, Tag (Target
Heart Rate BPM). Trykk på i-Drive for å bekrefte.
I løpet av H.R.C-programmet vil maskinen oppdage brukerens puls hvert 30. sekund. Datamaskinen
vil opprettholde eksisterende motstandsnivå dersom brukerens puls er innenfor ± 4 av målets
hjertefrekvens. Motstanden vil øke automatisk etter ett nivå hvis brukerens hjertefrekvens (BPM) er
lavere enn målets hjertefrekvens og innenfor området -10. Motstanden vil reduseres automatisk etter
ett nivå hvis brukerens hjertefrekvens (BPM) er høyere enn målets hjertefrekvens og innenfor området
+10. Motstanden vil øke automatisk etter 2 nivåer hvis brukerens hjertefrekvens (BPM) er lavere enn
målets hjertefrekvens som er -11 eller lavere. Motstanden vil reduseres automatisk etter 2 nivåer hvis
brukerens hjertefrekvens (BPM) er høyere enn målets hjertefrekvens som er +11 eller høyere.
NO
Målets hjertefrekvens 90%
90 % av personlig maksimal hjertefrekvens. Målets
hjertefrekvens BPM = (220 - brukerens alder) x 90 %
TH (TAG) målets hjertefrekvens BPM
I denne modusen kan du angi målets hjertefrekvens BPM-verdi.
Målets hjertefrekvens 55%
55% av personlig maksimal hjertefrekvens. Målets hjertefrekvens
BPM = (220 - brukerens alder) x 55 %. Når du trykker på i-Drive-bryteren for å bekrefte valget, vil konsollen angi treningstiden angitt.
Trykk på i-Drive-bryteren for å bekrefte valget av Tag,
deretter rotere i-Drive-bryteren for å justere målets
hjertefrekvens BPM og trykk for å bekrefte. Konsollen vil
angi treningstiden angitt.
Følg tidligere informasjon for å angi tid, avstand eller kalorier i løpet av treningen.
Følg tidligere informasjon for å angi tid, avstand eller kalorier i
løpet av treningen.
Hjertefrekvensdiagram
Målets hjertefrekvens 75%
75% av personlig maksimal hjertefrekvens. Målets hjertefrekvens
BPM = (220 - brukerens alder) x 75 %..
Du kan beregne mål-hjertefrekvens for treningen din slik: Maksimal
hjertefrekvens = 220 minus alder
For de ulike treningsmålene bør du trene med følgende prosentandel av din maksimale
hjertefrekvens:
HELSE/FETTFORBRENNING:
50 – 70% of your max. heartrate
FITNESS/SLANKING:
70 - 80% AV MAKS. HJERTERYTME
YTELSE:
80 - 90 % AV MAKS. HJERTERYTME
10
reebokfitnessequipment.com
11
TC1.0/TX1.0
NO
Konsollbrukerhåndbok
Tilfeldig
Trykk på i-Drive-bryteren for å bekrefte
valget. I dette programmet vil datamaskinen
tilfeldig velge motstanden
av hvert treningssegment. Etter du har
valgt TILFELDIG modus, kan du følge
den tidligere informasjonen for å angi tid,
avstand eller kalorier.
Eksempel:
Du er 25 år gammel og ønsker å trene for Fitness: 220-25 = 195
70 % av 195 = 136,5
80% av 195 = 156
Målets hjertefrekvens bør være mellom 136,5 og 156 slag per minutt.
Denne informasjonen er kun ment som referanse. For å bestemme din individuelle
treningsintensitet eller hvis du har et eksisterende helseproblem, ta kontakt med din
lege før du starter treningen.
Gjenvinningstest
•I alle treningsmodi, kan du trykke på Recoveryknappen for å gå inn i gjenvinnings-testmodus.
Dette er programmet for å teste ytelsen til brukerens
pulsgjenvinning. Vennligst hold håndpulssensoren
eller bruk trådløst brystsele (hvis tilgjengelig) så snart
du trykker Recovery-knappen.
•(1) I første 10 sekunder vil konsollen oppdage
brukerens pulssignal. Hvis konsollen ikke får
informasjon om brukerens pulssignal i løpet av de
første 10 sekundene, vil ikke dette programmet slutte slå på-status.
•(2) Hvis konsollen registrerer brukerens puls de
første 10 sekundene, vil den gå inn i gjenvinningstestprogram i 60 sekunder. Tidsdisplayet teller ned
fra 60 sekunder. Figur 2-1 viser status for skjermen
under gjenvinningstesten. Vennligst
12
FIGUR 2,1
FIGUR 2,2
RESULTATVISNING
STATUS
F1
UTMERKET
F2
VELDIG BRA
F3
GOD
F4
Normal
F5
UNDER GJENNOMSNITTET
F6
DÅRLIG
reebokfitnessequipment.com
13
TC1.0/TX1.0
Konsollbrukerhåndbok
NOTATER
Konsolloppsett oversikt
DEL
VISNINGSVINDU
VISNINGSREKKEVIDDE
LAGRE
1
GENDER
F/M
Yes
2
AGE
10 - 100
Yes
3
WEIGHT
20 - 330(LB) 10 - 150(KG)
Yes
4
HEIGHT
36 - 84(INCH) 90 – 210(CM)
Yes
5
TIME
0:00 - 99:59
No
6
DISTANCE
0,0 - 99,99
No
7
CALORIES
0 - 999
No
8
SPEED
0,0 - 99,9
No
9
PULSE
60 - 200 BPM
No
10
RPM
0 - 250 RPM
No
11
USER
U1-U5
Yes
12
WATT
25 - 400
No
ADVARSEL Hjertefrekvenssystemet kan være unøyaktig. Overtrening kan føre til
alvorlig personskade eller død. Hvis du føler deg svimmel skal du slutte treningen
umiddelbart.
Vennligst merk: Maskinen er forhåndsinnstilt på fabrikken i KPH (kilometer per time).
14
reebokfitnessequipment.com
15
reebokfitnessequipment.com/productsupport
Download PDF