Canon | LASERBASE MF3110 | Canon Ghidul utilizatorului

LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
LDLUGROM
Canon
Ghidul utilizatorului
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page i Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Manuale destinate aparatului
Manualele destinate acestui aparat se împart după cum urmează. Consultaţi-le pentru informaţii detaliate.
În funcţie de configuraţia sistemului şi de produsul achiziţionat, unele manuale ar putea să nu fie necesare.
Ghidurile care au acest simbol sunt manuale
tipărite.
• Setarea aparatului
• Instalarea softului
Ghidurile care au acest simbol sunt manuale în format PDF
CD-ROM
incluse pe CD-ROM-ul însoţitor.
Pagina de instalare
• Introducere referitoare la utilizare
Ghid de referinţă rapidă
• Instrucţiuni de copiere şi tipărire
• Depistarea defecţiunilor
• Instalarea softului şi instrucţiuni aferente
• Instrucţiuni de tipărire şi scanare
• Depistarea defecţiunilor
Ghidul utilizatorului
(Acest manual)
CD-ROM
Ghidul software
CD-ROM
• Pentru a vizualiza manualul în format PDF, este necesar programul Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveţi instalat programul Adobe
Reader/Adobe Acrobat Reader în sistem, transferaţi-l de pe website-ul Adobe Systems Incorporated.
• S-au depus eforturi considerabile pentru ca acest manual să nu prezinte inexactităţi şi omisiuni. Totuşi, deoarece compania noastră îşi îmbunătăţeşte
constant produsele, dacă aveţi nevoie de o specificaţie exactă, vă rugăm să luaţi legătura cu firma Canon.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page ii Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Acest aparat se conformează exigenţelor esenţiale ale Directivei
CE 73/23/CEE şi 89/336/CEE.
Declarăm că acest produs se conformează exigenţelor EMC ale
Directivei CE 89/336/CEE la o putere nominală a reţelei de
230 V, 50Hz deşi puterea nominală absorbită a produsului este
de 200–240 V, 50/60Hz. Acest aparat a fost testat într-un sistem
tipic pentru conformitate cu exigenţele tehnice ale Directivei
EMC. Este necesară folosires unui cablu blindat pentru
conformitate cu exigenţele tehnice ale Directivei EMC.
Dacă vă mutaţi în altă ţară UE şi întâmpinaţi probleme, apelaţi la
Biroul de asistenţă Canon.
(Numai pentru Europa)
Denumirea modelului
F146600 (LaserBase MF3110)
Copyright
Copyright © 2004 by Canon, Inc. Toate drepturile rezervate. Nici o parte a
prezentei publicaţii nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată
într-un sistem mobil de memorie sau tradusă în nici o limbă sau limbaj de
calculator în nici o formă sau prin nici un mijloc, fie acesta electronic,
magnetic, optic, chimic, manual sau în alt mod, fără permisiunea prealabilă
scrisă a Canon, Inc.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page iii Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Mărci comerciale
Canon® este o marcă comercială înregistrată, iar UHQ™ este o marcă
comercială a Canon Inc.
IBM® este o marcă comercială înregistrată.
Microsoft® şi Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft
Corporation.
Alte denumiri de mărci şi produse pot fi mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.
Ca partener ENERGY STAR®, Canon declară că aparatul
întruneşte recomandările Energy Star pentru randament
energetic.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page iv Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Cuprins
Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cum se utilizează acest manual. . . . . . .
Simboluri utilizate în acest manual .
Taste utilizate în acest manual . . . .
Mesaje afişate pe LCD . . . . . . . . .
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. vii
. vii
. vii
. vii
. vii
Asistarea clienţilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Componentele principale ale aparatului . . . . . . . . . . . . . .
Panoul de operaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afişajul Aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modul economisire energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea manuală a modului Economisire energie . . .
Restabilirea manuală din modul Economisire energie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1-1
1-1
1-3
1-4
1-5
1-5
1-5
Exigeneţe materialelor de tipărit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zonele de tipărit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea hârtiei în casetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea hârtiei în alimentatorul universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea unui plic în alimentatorul universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificarea formatului şi tipului hârtiei (Comună pentru casetă şi alimentatorul universal).
Specificarea formatului de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificarea tipului de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orientarea documentului şi încărcarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea zonei de ieşire a hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul hârtiei şi zona de ieşire a hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona de ieşire a hârtiei cu faţa în jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona de ieşire a hârtiei cu faţa în sus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 2-1
. 2-2
. 2-3
. 2-3
. 2-6
. 2-7
. 2-8
. 2-8
. 2-9
. 2-9
2-10
2-10
2-11
2-11
Introducere
Manevrarea hârtiei
Manipularea documentelor
Cerinţele documentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Zona scanată a unui document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Aşezarea unui document pe platoul din sticlă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
iv
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page v Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Capitolul 4
Imprimarea de pe computer
Înainte de imprimare . . . .
Imprimarea documentelor
Anularea imprimării .
Mai multe informaţii . . . . .
Capitolul 5
Capitolul 6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 4-1
. 4-1
. 4-2
. 4-2
Documente care se pot copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea măririi/micşorării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mărirea/Micşorarea cu ajutorul rapoartelor de copiere presetate .
Mărirea/Micşorarea cu ajutorul rapoartelor de copiere adaptate .
Imbunătăţirea imaginii copiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea calităţii imaginii (Rezoluţia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea expunerii (Densitatea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entităţi speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea cu sortare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea 2 pe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea rezervată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 5-1
. 5-1
. 5-2
. 5-2
. 5-2
. 5-3
. 5-3
. 5-3
. 5-4
. 5-4
. 5-5
. 5-6
Copierea
Scanarea
Înainte de scanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Metode de scanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Mai multe informaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Capitolul 7
Monitorizarea sistemului
Verificarea statutului lucrărilor memorate în aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Confirmarea şi ştergerea unei lucrări de copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Confirmarea şi ştergerea unei lucrări de tipărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Capitolul 8
Întreţinerea
Curăţarea de rutină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea exteriorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea zonei de scanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Când se înlocuieşte cartuşul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productivitatea de tipărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manevrarea şi depozitarea cartuşului . . . . . . . . . . . . .
Înlocuirea cartuşului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reambalarea şi transportul aparatului. . . . . . . . . . . . . . . . .
Deplasarea aparatului prin susţinerea de ambele părţi .
Transportul aparatului cu maşina . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 8-1
. 8-1
. 8-1
. 8-2
. 8-3
. 8-3
. 8-5
. 8-8
. 8-8
. 8-9
v
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page vi Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Capitolul 9
Depistarea defecţiunilor
Deblocarea hârtiei. . . . . . . . . . . .
Mesajele de pe LCD . . . . . . . . . .
Probleme de alimentare a hârtiei .
Probleme de copiere . . . . . . . . . .
Probleme de calitate a imprimării .
Probleme de tipărire . . . . . . . . . .
Probleme de scanare . . . . . . . . .
Probleme generale . . . . . . . . . . .
Dacă nu puteţi rezolva problema .
Capitolul 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9-1
. 9-7
. 9-9
9-12
9-12
9-14
9-15
9-15
9-17
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10-1
10-1
10-1
10-2
10-3
10-4
10-4
Setările aparatului
Accesarea setărilor aparatului
Descrierea meniurilor . . . . . .
PAPER SETTINGS . . . .
COMMON SETTINGS . .
COPY SETTINGS . . . . .
PRINTER SETTINGS . .
TIMER SETTINGS . . . .
Capitolul 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anexă
Caracteristici tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3
vi
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page vii Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Prefaţă
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului Canon LaserBase MF3110. Citiţi acest manual cu atenţie
înainte de a trece la exploatarea aparatului pentru a vă familiariza cu posibilităţile sale şi pentru a obţine
rezultate maxime cu ajutorul funcţiilor sale. După citirea manualului, păstraţi-l la loc sigur pentru consultări
viitoare.
Cum se utilizează acest manual
Simboluri utilizate în acest manual
Următoarele simboluri se folosesc în acest manual pentru a explica procedurile, restricţiile, precauţiile
la manipulare şi indicaţiile care trebuie respectate din motive de siguranţă.
Avertisment
ATENŢIE
Indică un avertisment referitor la operaţiile care, dacă nu sunt corect efectuate, pot
cauza moartea sau accidentarea persoanelor. Pentru a folosi aparatul în condiţii de
siguranţă, acordaţi atenţie şi acestor avertismente.
Indică o precauţie referitoare la operaţiile care pot duce la accidentarea persoanelor
sau la deteriorarea proprietăţii dacă nu sunt corect efectuate. Pentru a folosi
aparatul în condiţii de siguranţă, acordaţi atenţie acestor precauţii.
IMPORTANT
Indică exigenţe şi restricţii operaţionale. Citiţi aceste articole cu atenţie pentru a
utiliza corect aparatul şi pentru a evita deteriorarea acestuia.
NOTĂ
Indică o clarificare a unei operaţii sau conţine explicaţii suplimentare pentru o
procedură. Se recomandă citirea acestora.
Taste utilizate în acest manual
Următoarele simboluri şi denumiri de taste sunt câteva exemple a modului în care sunt exprimate în
acest manual tastele care trebuie apăsate. Tastele panoului de operaţii de pe aparat sunt indicate în
paranteze drepte.
Apăsaţi [Start].
Apăsaţi pe [Image Quality].
Mesaje afişate pe LCD
Cele ce urmează sunt câteva exemple ale modului de exprimare a mesajelor de pe LCD în acest
manual. Mesajele sunt indicate în paranteze ascuţite.
• Dacă se afişează <MEMORY FULL>, aparatul nu poate scana documentele.
• <2ON1> apare pe LCD.
vii
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
1
Introducere
CAPITOLUL
Acest capitol descrie componentele principale, panoul de operaţii şi afişajul de rezervă (standby) al aparatului. Tot
aici se arată cum se setează funcţia de economisire a energiei.
Asistarea clienţilor
Aparatul dv. este conceput cu cea mai nouă tehnologie pentru o funcţionare fără probleme. Dacă
apare o problemă de funcţionare a aparatului, încercaţi s-o rezolvaţi cu ajutorul informaţiilor din
Capitolul 9, "Depistarea defecţiunilor." Dacă nu puteţi rezolva problema sau credeţi că aparatul dv.
necesită service, contactaţi dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică de asistenţă Canon.
Componentele principale ale aparatului
Această secţiune descrie componentele pricipale ale aparatului.
Vedere frontală
a
b
c
d
e
f
g
a Capacul platoului din sticlă
Deschideţi-l când aşezaţi documentele pe platoul din sticlă pentru
copiere sau scanare.
b Platoul din sticlă
Aşezaţi documente.
c Panoul de operaţii
Comandă aparatul.
e Capacul frontal
Deschideţi-l când instalaţi cartuşul sau când scoateţi hârtia
blocată.
f Alimentatorul universal
Se foloseşte la tipărirea manuală a hârtiei, una câte una.
g Caseta
Conţine hârtia.
d Tava de ieşire
Scoate printurile.
1-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Vedere posterioară
a
Introducere
1
b
c
d
a Port USB
Conectaţi cablul USB (Universal Serial Bus).
b Capacul orizontal
Deschideţi-l când scoateţi hârtia cu faţa în sus sau hârtia blocată.
1-2
c Mufă de alimentare
Conectaţi cordonul de alimentare.
d Capacul extensiei
Protejează hârtia din casetă contra murdăriei şi prafului.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Panoul de operaţii
SCAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
COPY
a Tasta COPY
OK
0
j
Comută afişajul de aşteptare (standby) la modul Copiere.
Comută afişajul de aşteptare (standby) la modul Scanare.
Tasta Enlarge/Reduce
k
Tasta Exposure
Reglează expunerea copiei.
e
Indicatorul Alarmă
Licăreşte roşu când aparatul are o problemă, cum ar fi un blocaj de
hârtie. (Mesajul de eroare apare pe ecranul LCD.)
f LCD
Afişează mesaje şi solicită măsuri în timpul funcţionării. Afişează de
asemenea selecţii, text şi numere la specificarea setărilor.
g Tastele numerice
l
Tasta Start
m Indicatorul Memorie
Luminează verde când se copiază sau când lucrarea de
copiere este stocată în memorie.
n Tasta Menu
Adaptează modul de operare a aparatului.
o Tastele [
Tasta Stop/Reset
Anulează copierea şi alte operaţii şi revine la afişajul de aşteptare
(standby).
(-)] sau [
(+)]
Derulează selecţiile pentru a putea vedea şi alte setări.
p Tasta OK
Determină conţinutul pe care l-aţi setat sau înregistrat.
Lansează copierea.
i
Tasta Image Quality
Reglează calitatea printului.
Introduceţi cantitatea de copiat şi alte valori numerice.
h
Tasta Collate/2 on 1
Sortează copiile în ordinea paginilor sau micşorează două
documente pentru a încăpea pe o singură foaie.
Setează un raport de mărire sau micşorare a copiei.
d
Tasta Energy saver
Setează sau anulează manual modul de economisire a
energiei. Tasta luminează verde când este setat modul
economisire energie şi se stinge la anularea modului.
b Tasta SCAN
c
Introducere
Menu
q
Tasta Status Monitor
Verifică situaţia copiei şi a lucrărilor de copiere.
1-3
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Afişajul Aşteptare
Afişajul de aşteptare diferă în funcţie de modul selectat.
Afişajul de aşteptare din modul Copiere sau Scanare este astfel:
■ Modul Copiere
Raport de copiere
1
Format de hârtie
Introducere
100% A4
TEXT/PHOTO
Expunere
01
Calitatea imaginii Cantitate de copiat
■ Modul Scanare
SCANNING MODE
NOTĂ
Când aparatul este conectat, ecranul LCD afişează <INITIALIZING> o vreme, după care apare afişajul de
aşteptare.
1-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 5 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Modul economisire energie
Acest aparat are o funcţie de economisire a energiei. Dacă nu se efectuează nici o operaţie timp de
circa 5 minute, aparatul intră automat în modul de economisire a energiei.
NOTĂ
Setarea manuală a modului Economisire energie
1
Apăsaţi [Energy Saver] / Economisire energie.
Ecranul LCD este stins iar tasta Economisire energie se aprinde.
NOTĂ
Imediat ce aparatul revine din modul de economisire energie, sau imediat după terminarea operaţiei de copiere,
aşteptaţi circa 2 secunde înainte de a apăsa [Energy Saver].
Restabilirea manuală din modul Economisire energie
1
Apăsaţi [Energy Saver] / Economisire energie.
tasta Economisire energie se stinge iar aparatul intră în modul aşteptare.
NOTĂ
Aparatul poate fi restabilit imediat din modul de economisire a energiei. Totuşi, acest lucru poate varia în funcţie
de temperatura camerei şi de circumstanţe.
1-5
1
Introducere
• Timpul până când aparatul intră în modul economisire de energie se poate specifica în intervalul de la 3 minute la
30 de minute. Puteţi de asemenea dezactiva funcţia de economisire a energiei. Pentru detalii referitoare la setările
modului de economisire energie, a se vedea <2. ENERGY SAVER> din "Descrierea meniurilor," la p. 10-4.
• Funcţia de economisire a energiei nu este activă când aparatul se află în următoarele situaţii:
- Când tipăreşte copii sau alte pagini
- Când scanează
- În timp ce se salvează o lucrare de copiere în memorie sau când se derulează sortarea copiilor sau alte funcţii,
sau când indicatorul Memorie este aprins
- Când apar blocaje de hârtie
- Când apare un cod de eroare iar inidcatorul Alarmă licăreşte
- Când nu este hârtie în casetă
- Când este hârtie în alimentatorul universal
• Aparatul revine din modul economisire energie când recepţionează lucrări de tipărire de pe computerul dv.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 6 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Introducere
1
1-6
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
2
Manevrarea hârtiei
CAPITOLUL
Acest capitol descrie materialele de tipărit care se pot folosi cu acest aparat, modul cum se încarcă şi unde se
tipăresc documentele.
Exigenţele materialelor de tipărit
Pentru a obţine copii de calitate superioară, propunme utilizarea hârtiei şi foliilor transparente
recomandate de Canon. Unele tipuri de hârtie care se găsesc în magazinele de birotică ar putea să
nu se potrivească la acest aparat. Dacă aveţi întrebări despre hârtie şi foliile transparente, contactaţi
dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică de asistenţă Canon.
■ Depozitarea hârtiei
Pentru a preveni blocarea hârtiei, urmaţi procedura de mai jos:
• Pentru a preveni acumularea umezelii, păstraţi hârtia rămasă împachetată bine în ambalajul
original. Depozitaţi hârtia într-un loc uscat, departe de lumina directă a soarelui.
• Pentru a preveni ondularea, depozitaţi hârtia la orizontală, nu în picioare.
• Dacă hârtia este ondulată, întindeţi-o înainte de a o încărca în casetă sau în alimentatorul
universal. În caz contrar, hârtia se îndoaie şi se blochează.
■ Hârtie neacceptabilă
Nu copiaţi pe următoarele tipuri de hârtie. În caz contrar, pot apărea blocaje.
•
•
•
•
Hârtie foarte ondulată sau încreţită
Folii transparente pentru copiatoare sau imprimante color
Hârtie pe care s-a copiat deja cu un copiator color digital (Nu copiaţi pe avers.)
Hârtie pe care s-a copiat deja cu o imprimantă cu transfer termic (Nu copiaţi pe avers.)
IMPORTANT
Nu copiaţi pe folii transparente color. În caz contrar aparatul poate funcţiona necorespunzător.
■ Hârtie acceptabilă
Casetă/Alimentator universal
Formatul hârtie
A4, B5, A5, Executive, Letter, Legal*, Plic*: COM10, Monarch, DL, ISO-C5
Greutatea hârtiei
64 g/m2 la 128 g/m2
Tipul hârtiei
Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie grea, Folie transparentă, Plic
* Numai pentru alimentatorul universal.
2-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
NOTĂ
• Viteza de tipărire poate fi mai mică decât de obicei în funcţie de formatul hârtiei, tipul hârtiei şi numărul de foi
specificate.
Aceasta se întâmplă deoarece funcţia de siguranţă a aparatului lucrează pentru prevenirea defectării din cauza
căldurii.
• Unele tipuri de hârtie pot să nu se alimenteze corespunzător în casetă sau în alimentatorul universal.
Zonele de tipărit
reţineţi că termenul "zonă de tipărit" reprezintă atât zona recomandată pentru calitatea optimă de
tipărire cât şi întreaga zonă în care aparatul poate tipări din punct de vedere tehnic de pe computerul
dv.
2
Manevrarea hârtiei
Zonă de tipărit (haşurată): Canon recomandă tipărirea în cadrul acestei zone.
■ Hârtia
MAX. 5 mm
MAX. 5 mm
MAX. 5 mm
Direcţie de
alimentare
MAX. 5 mm
■ Plicul
MAX. 5 mm
MAX. 5 mm
MAX. 5 mm
Direcţie de
alimentare
MAX. 5 mm
NOTĂ
Zonele de copiat sunt puţin mai mari decât zonele de tipărit.
2-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Încărcarea hârtiei
Această secţiune descrie modul de încărcare a hârtiei în casetă şi în alimentatorul universal.
ATENŢIE
Când încărcaţi hârtia, aveţi grijă să nu vă tăiaţi la mână de muchiile acesteia.
IMPORTANT
2
Manevrarea hârtiei
Nu încărcaţi hârtie de la spatele aparatului cu caseta în poziţie. În caz contrar se poate deteriora ansamblul de
alimentare cu hârtie din aparat.
NOTĂ
• Hârtia din alimentatorul universal este alimentată înaintea celei din casetă.
• Caseta conţine aproximativ 250 de foi de hârtie de 64 g/m2.
Încărcarea hârtiei în casetă
1
Aerisiţi întâi stiva de hârtie, apoi bateţi marginile pe o suprafaţă plană pentru uniformizarea stivei.
2-3
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
2
Trageţi caseta complet afară.
3
Ţinând de levierul de deblocare de pe ghidajul hârtiei de la spatele casetei, culisaţi ghidajul până la
semnul care indică formatul de hârtie dorit.
Manevrarea hârtiei
2
IMPORTANT
Dacă ghidajul hârtiei nu este reglat corect pentru formatul de hârtie, calitatea printurilor poate fi afectată negativ.
4
Încărcaţi hârtia în casetă cu faţa de tipărit în jos.
Când încărcaţi hârtie care conţine un logo, poziţionaţi hârtia cu partea de tipărit în jos (partea cu logo) şi
încărcaţi-o astfel încât hârtia să se alimenteze cu partea superioară înainte în casetă.
2-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 5 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
5
Ţinând levierul de deblocare de pe ghidajul hârtiei din ambele părţi ale casetei, culisaţi ghidajul hârtiei
la semnul care indică formatul de hârtie dorit.
Ghidajele hârtiei din părţile laterale ale casetei se deplasează odată.
Verificaţi ca stiva de hârtie să nu depăşească semnul limită de încărcare (A) şi să fie sub cârligele (B) de pe
ghidajele hârtiei.
B
A
B
B
IMPORTANT
• Nu încărcaţi formate şi tipuri diferite de hârtie în acelaşi timp.
• Nu mai încărcaţi hârtie dacă mai este hârtie în casetă.
Dacă mai puneţihârtie în timpul copierii, scoateţi întâi hârtia existentă în casetă.
Apoi puneţi-o la un loc cu hârtia pe care doriţi s-o adăugaţi şi bateţi marginile. După aceea, reîncărcaţi caseta.
6
Introduceţi caseta în aparat.
NOTĂ
Dacă nu introduceţi complet caseta în aparat, pot apărea blocaje de hârtie.
7
Specificaţi formatul şi tipul hârtiei pe care o încărcaţi.
Pentru detalii privind modul de specificare a formatului şi tipului de hârtie, a se vedea "Specificarea formatului şi
tipului de hârtie (Comună pentru casetă şi alimentatorul universal)," la p. 2-8.
2-5
Manevrarea hârtiei
2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 6 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Încărcarea hârtiei în alimentatorul universal
Utilizaţi alimentatorul universal când doriţi să copiaţi sau să printaţi pe hârtia diferită care se află în
casetă. Încărcaţi hârtia una câte una în alimentatorul universal.
NOTĂ
Hârtia din alimentatorul universal este alimentată înaintea celei din casetă.
1
Culisaţi ghidajele hârtiei la semnul formatului de hârtie dorit.
Manevrarea hârtiei
2
IMPORTANT
Dacă ghidajele hârtiei nu sunt reglate corect pentruformatul de hârtie, calitatea printurilor poate fi afectată negativ.
2
2-6
Introduceţi hârtia drept în alimentatorul universal cu partea de tipărit în sus.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 7 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
NOTĂ
Când încărcaţi hârtie care conţine un logo, poziţionaţi hârtia cu partea de tipărit în sus (partea cu logo) şi
introduceţi-o astfel încât hârtia să se alimenteze cu partea superioară înainte în alimentatorul universal.
3
Specificaţi formatul şi tipul hârtiei pe care o încărcaţi.
Pentru detalii privind modul de specificare a formatului şi tipului de hârtie, a se vedea "Specificarea formatului şi
tipului de hârtie (Comună pentru casetă şi alimentatorul universal)," la p. 2-8.
Încărcarea unui plic în alimentatorul universal
Utilizaţi alimentatorul universal când doriţi să copiaţi sau să tipăriţi plicuri unul câte unul.
IMPORTANT
Plicurile recomandate sunt COM10, MONARCH, DL şi ISO-C5. Utilizarea altor plicuri poate afecta calitatea
printului.
NOTĂ
Plicul din alimentatorul universal este alimentat înaintea plicului din casetă.
1
Culisaţi ghidajele hârtiei în funcţie de formatul plicului pe care doriţi să-l încărcaţi.
IMPORTANT
Dacă ghidajele nu sunt reglate corect la formatul plicului, calitatea printurilor poate fi afectată negativ.
2-7
Manevrarea hârtiei
2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 8 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
2
Introduceţi plicul drept în alimentatorul universal cu partea de tipărit în sus şi cu muchia din dreapta
(adică cea de lângă timbru) înainte.
Dacă plicul care trebuie încărcat are clapeta pe muchia scurtă, aceasta trebuie să intre prima în aparat . Dacă
nu îl încărcaţi în acest fel, plicul se bloca.
Manevrarea hârtiei
2
3
Specificaţi formatul şi tipul hârtiei pe care o încărcaţi.
Pentru detalii privind modul de specificare a formatului şi tipului de hârtie, a se vedea "Specificarea formatului şi
tipului de hârtie (Comună pentru casetă şi alimentatorul universal)," la p. 2-8.
Specificarea formatului şi tipului hârtiei (Comună
pentru casetă şi alimentatorul universal)
Specificarea formatului de hârtie
În fabrică, formatul hârtiei a fost deja setat la <A4>. De fiecare dată când modificaţi formatul hârtiei
pe care o încărcaţi în casetă sau în alimentatorul universal, trebuie să specificaţi formatul conform
celor ce urmează.
1
Apăsaţi pe [Menu].
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <PAPER SETTINGS> ➞ apăsaţi [OK].
3
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <CASSETTE> sau <MP TRAY> ➞ apăsaţi [OK].
4
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <PAPER SIZE> ➞ apăsaţi [OK].
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta formatul de hârtie corespunzător ➞ apăsaţi [OK].
5
Puteţi selecta din următoarele formate de hârtie: A4, B5, A5, EXECUTIV (Executive), COM10, MONARCH, DL,
ISO-C5, LTR (Letter) şi LGL (Legal).
NOTĂ
Selectaţi <COM10>, <MONARCH>, <DL> sau <ISO-C5> pentru plicuri.
6
2-8
Apăsaţi [Stop/Reset] pentru a reveni la afişajul de aşteptare.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 9 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Specificarea tipului de hârtie
<PLAIN PAPER> s-a selectat ca tip de hârtie implicit. Când utilizaţi altă hârtie decât hârtia simplă,
puteţi specifica tipul de hârtie conform celor de mai jos. Specificarea tipului de hârtie poate preveni o
calitatea necorespunzătoare a copiei sau tipărirea incorectă.
Apăsaţi pe [Menu].
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <PAPER SETTINGS> ➞ apăsaţi [OK].
3
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <CASSETTE> sau <MP TRAY> ➞ apăsaţi [OK].
4
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <PAPER TYPE> ➞ apăsaţi [OK].
5
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta tipul de hârtie corespunzător ➞ apăsaţi [OK].
2
Puteţi selecta din următoarele tipuri de hârtie:
-
Hârtie simplă (64 g/m2 la 90 g/m2): <PLAIN PAPER>, <PLAIN PAPER L>*1
Hârtie grea (91 g/m2 la 128 g/m2): <HEAVY PAPER>, <HEAVY PAPER H>*2
Folie transparentă: <TRANSPARENCY>
Plic: <HEAVY PAPER>, <HEAVY PAPER H>*2
*1 Dacă hârtia se ondulează excesiv în cazul tipăririi cu selecţia <PLAIN PAPER>, selectaţi <PLAIN PAPER L>.
*2 Dacă fixarea printului nu este suficientă în cazul tipăririi cu selecţia <HEAVY PAPER>, selectaţi <HEAVY
PAPER H>.
6
Apăsaţi [Stop/Reset] pentru a reveni la afişajul de aşteptare.
Orientarea documentului şi încărcarea hârtiei
Când aşezaţi un document pe platoul din sticlă, orientarea documentului şi orientarea hârtiei din
casetă sau din alimentatorul universal sunt indicate mai jos.
Platoul din sticlă
Document
Hârtia
Caseta
Alimentatorul
universal
Copie
2-9
Manevrarea hârtiei
1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 10 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Selectarea zonei de ieşire a hârtiei
Ieşirea cu faţa în jos elimină hârtia cu partea tipărită în jos pe tava de ieşire. Ieşirea cu faţa în sus
elimină hârtia cu partea tipărită în sus din zona de ieşire. Selectaţi zona în funcţie de scopul urmărit
prin deschiderea sau închiderea capacului orizontal.
Deschideţi capacul orizontal pentru ieşirea hârtiei cu faţa în sus sau închideţi capacul orizontal şi
trageţi afară tava pentru ieşirea hârtiei cu faţa în jos.
Manevrarea hârtiei
2
IMPORTANT
Nu manevraţi capacul orizontal în timpul copierii sau tipăririi.
Tipul hârtiei şi zona de ieşire a hârtiei
Selectaţi zona corespunzătoare de ieşire a hârtiei în funcţie de tipul hârtiei şi de scopul dv.
Tipul hârtiei
Zona de ieşire a hârtiei
Numărul foilor scoase
cu faţa în sus
1 foaie
cu faţa în jos
aprox. 60 de foi (64 g/m2 la 75 g/m2)
Hârtie simplă
cu faţa în sus
1 foaie
cu faţa în jos
aprox. 30 de foi (64 g/m2 la 75 g/m2)
cu faţa în sus
1 foaie
cu faţa în jos
aprox. 30 de foi (75 g/m2 la 128 g/m2)
cu faţa în sus
1 foaie
cu faţa în jos
10 foi
Hârtie reciclată
Hârtie grea
Folii transparente
cu faţa în sus
1 foaie
cu faţa în jos
10 foi
Plicuri
2-10
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 11 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Zona de ieşire a hârtiei cu faţa în jos
Hârtia este eliminată cu partea tipărită în jos pe tava de ieşire.
Hârtia este stivuită în ordinea tipăriii.
Închideţi capacul orizontal şi trageţi afară tava de ieşire.
Manevrarea hârtiei
2
IMPORTANT
• Nu puneţi hârtia scoasă înapoi în tava de ieşire. În caz contrar se pot produce blocaje de hârtie.
• Nu puneţi alte obiecte în afară de hârtie pe tava de ieşire. În caz contrar se pot produce blocaje de hârtie.
Zona de ieşire a hârtiei cu faţa în sus
Hârtia este eliminată cu partea tipărită în sus din fanta de ieşire cu faţa în sus de la spatele
aparatului.
Această modalitate este convenabilă pentru tipărirea pe folii transparente sau plicuri care tind să se
onduleze, fiindcă hârtia este eliminată direct din aparat.
Deschideţi capacul orizontal.
• Luaţi hârtia eliminată una câte una.
IMPORTANT
• Nu trageţi hârtia cu forţă.
• Acest aparat nu are tavă pentru ieşirea cu faţa în sus. Luaţi cu mâna hârtia eliminată de aparat.
• Nu puneţi obiecte în faţa ieşirii pentru hârtie pentru a evita blocajele de hârtie.
2-11
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 12 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Manevrarea hârtiei
2
2-12
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
3
Manipularea documentelor
CAPITOLUL
Acest capitol descrie tipurile de documente pe care le puteţi scana sau copia cu acest aparat şi cum să le aşezaţi
pe platoul din sticlă.
Cerinţele documentelor
Documentele pe care le aşezaţi pe platoul din sticlă pentru copiere sau scanare trebuie să respecte
următoarele exigenţe:
Platoul din sticlă
*
Tipul documentului
Hârtie simplă
Documente groase
Fotografii
Documente mici (ex., fişe)
Tipuri speciale de hârtie (ex. hârtie de calc*, folii transparente*, etc.)
Carte
Format (l × L)
Max. 216 mm × 297 mm
Cantitate
1 foaie
Greutate
Max. 2 kg
Când scanaţi sau copiaţi un document transparent cum ar fi hârtia de calc sau foliile, puneţi o bucată de hârtie
albă simplă la spatele documentului.
NOTĂ
• Când copiaţi un document de format mic, viteza de copiere ar putea fi puţin mai mică decât obişnuit.
• Verificaţi dacă lipiciul, cerneala, fluidul de corectare de pe document s-a uscat complet înainte de a-l aşeza pe
platoul din sticlă.
3-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Zona scanată a unui document
Zona haşurată din ilustraţia de mai jos indică zona scanată a unui document. Verificaţi dacă textul şi
grafica documentului dv. se află în această zonă.
MAX. 5,5 mm
MAX. 5,5 mm
MAX. 3 mm
A4
Direcţia de
alimentare
Manipularea documentelor
3
MAX. 3 mm
Aşezarea unui document pe platoul din sticlă
Deschideţi capacul platoului din sticlă.
2
Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe platoul din sticlă.
B
A
1
Folosiţi semnele pentru formatul hârtiei din partea stângă a platoului din sticlă pentru a poziţiona documentul.
• Dacă documentul dv. corespunde unui format standard de hârtie (ex., A4 sau A5), aliniaţi documentul între
semnele pentru formatul de hârtie corespunzător.
• Dacă nu cunoaşteţi formatul documentului sau dacă documentul nu se potriveşte la nici unul din semnele
pentru formatul hârtiei, aliniaţi mijlocul documentului la semnul ➞.
3-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Ilustraţia de mai jos arată cum se aşează un document format A4 pe platoul din sticlă.
3
Manipularea documentelor
3
Coborâţi încet capacul platoului din sticlă.
Documentul este acum gata pentru scanare.
3-3
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Manipularea documentelor
3
3-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Imprimarea de pe computer
4
CAPITOLUL
Acest capitol explică modul în care se poate tipări de pe computer cu ajutorul programului pilot (driver) de
imprimantă inclus pe CD-ROM.
Înainte de imprimare
Înainte de imprimare softul trebuie să fie instalat în computer.
• Dacă nu, a se vedea Foaia de instalare sau Capitolul 1, "Instalarea," din Ghidul software.
Verificaţi dacă aparatul este selectat ca imprimantă implicită.
• Puteţi verifica dacă aparatul dv. este setat ca imprimantă implicită când deschideţi căsuţa de dialog
[Print] dintr-o aplicaţie iar aparatul este selectat în căsuţa imprimantelor. (A se vedea pagina
următoare pentru detalii.)
Urmaţi această procedură dacă nu este selectat:
1
Deschideţi folderul [Printers and Faxes] (Windows 98/Me/2000: [Printers]).
● La Windows XP:
❑ Executaţi clic pe [start] de pe bara de sarcini Windows ➞ selectaţi [Printers and faxes].
● La Windows 98/Me/2000:
❑ Executaţi clic pe [Start] de pe bara de sarcini Windows ➞ selectaţi [Settings] ➞ [Printers].
2
Executaţi clic pe pictograma corespunzătoare a programului pilot (driver) de imprimantă.
3
În meniul [File] menu, executaţi clic pe [Set as Default Printer] (Windows 98/Me: [Set as Default]).
Imprimarea documentelor
Mai jos sunt explicate etapele generale pentru imprimarea unui document.
1
Încărcaţi hârtie în casetă sau în alimentatorul universal.
Pentru detalii privind încărcarea hârtiei, a se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.
2
Deschideţi documentul într-o aplicaţie.
4-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
3
Selectaţi comanda pentru imprimare.
În majoritatea cazurilor, executaţi clic pe [Print] în meniul [File].
Apare căsuţa de dialog [Print].
4
În căsuţa listei [Select Printer] sau pe lista derulantă [Name] din căsuţa de dialog [Print], selectaţi
imprimanta pe care o veţi folosi.
5
Executaţi clic pe [Preference] sau [Properties].
NOTĂ
În funcţie de aplicaţia utilizată, selectaţi imprimanta pe care o veţi pe fila tab-ului [General] din căsuţa de dialog
[Print], apoi specificaţi setările de tipărire în tab-ul corespunzător. (Numai pentru Windows 2000.)
4
6
Specificaţi setările necesare ➞ executaţi clic pe [OK].
7
Executaţi clic pe [Print] sau [OK].
Imprimarea de pe computer
Începe imprimarea.
NOTĂ
Pentru a anula imprimarea, executaţi clic pe [Cancel].
Anularea imprimării
1
Deschideţi folderul [Printers and Faxes] (Windows 98/Me/2000: [Printers]).
● La Windows XP:
❑ Executaţi clic pe [start] de pe bara de sarcini Windows ➞ selectaţi [Printers and Faxes].
● La Windows 98/Me/2000:
❑ Executaţi clic pe [Start] de pe bara de sarcini Windows ➞ selectaţi [Settings] ➞ [Printers].
2
Executaţi dublu-clic pe pictograma corespunzătoare a programului pilot (driver) de imprimantă.
3
Executaţi clic-dreapta pe operaţia de imprimare ➞ clic pe [Cancel Printing].
NOTĂ
Puteţi anula o operaţie de imprimare şi cu ajutorul [Status Monitor] de pe panoul de operaţii al aparatului. (A se
vedea "Confirmarea şi ştergerea unei lucrări de imprimare," la p. 7-2.)
Mai multe informaţii
Pentru informaţii suplimentare referitoare la toate entităţile de imprimare, a se vedea Capitolul 2,
"Tipărirea," din Ghidul software.
4-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Copierea
5
CAPITOLUL
Acest capitol explică modul de efectuare a copiilor, reglarea setărilor de scanare pentru îmbunătăţirea calităţii
imaginii şi mărirea sau micşorarea formatelor copiilor. Se descriu de asemenea entităţile speciale de copiere.
Documente care se pot copia
Pentru informaţii referitoare la tipurile documentelor pe care le puteţi copia, exigenţele acestora şi
detalii privind setarea documentelor, a se vedea Capitolul 3, "Manipularea documentelor."
Efectuarea copiilor
NOTĂ
• Când copiaţi pe hârtie format A4 după ce aţi copiat continuu pe hârtie mai mică decât formatul A4, copiile ar putea
fi murdare. Pentru a preîntâmpina acest lucru, aşteptaţi circa 1 minut înainte de a efectua copiile.
• Când efectuaţi copii în format mic sau pe hârtie grea*, etc., viteza de copiere ar putea fi puţin mai mică decât
normal.
* Tipul hârtiei trebuie selectat din Meniu. (A se vedea "Specificarea tipului de hârtie," la p. 2-9.)
• Dacă intenţionaţi să faceţi o copie şi să tipăriţi cu o imprimantă cu transfer termic folosind aceeaşi foaie de hârtie,
faceţi întâi copia. Dacă nu procedaţi astfel, copiile se pot murdări sau poate apărea un blocaj de hârtie.
• Când copiaţi pe folii transparente, luaţi fiecare folie transparentă din tavă pe măsura ieşirii.
1
Aşezaţi documentul pe platoul din sticlă.
Pentru detalii referitoare la modul de aşezare a documentelor, a se vedea "Aşezarea unui document pe platoul
din sticlă," la p. 3-2.
2
Apăsaţi pe [Copy].
3
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce numărul de copii.
Puteţi seta până la 99 de copii.
4
Reglaţi toate setările necesare pentru documentul dv.
• Specificaţi formatul şi tipul de hârtie pe care o încărcaţi în casetă sau în alimentatorul universal. (A se vedea
"Specificarea formatului şi tipului de hârtie (Comună pentru casetă şi alimentatorul universal)," la p. 2-8.)
• Apăsaţi [Image Quality] pentru a selecta rezoluţia de scanare. (A se vedea "Reglarea calităţii imaginii
(Rezoluţia)," la p. 5-3.)
• Apăsaţi [Exposure] pentru a selecta expunerea de scanare. (A se vedea "Reglarea expunerii (Densitatea)," la
p. 5-3.)
• Apăsaţi [Enlarge/Reduce] pentru a selecta raportul de copiere. (A se vedea "Setarea măririi/micşorării," la p.
5-2.)
5
Apăsaţi [Start].
NOTĂ
Pentru a anula copierea, apăsaţi [Stop/Reset] ➞ urmaţi indicaţiile de pe LCD.
Puteţi de asemenea anula copierea cu ajutorul [Status Monitor]. (A se vedea "Confirmarea şi ştergerea unei
lucrări de copiere," la p. 7-1.)
5-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Setarea măririi/micşorării
Puteţi mări sau micşora formatul copiei cu ajutorul rapoartelor de copiere presetate sau a rapoartelor
de copiere adaptate.
Mărirea/Micşorarea cu ajutorul rapoartelor de copiere presetate
1 Apăsaţi pe [Enlarge/Reduce].
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta raportul de copiere ➞ apăsaţi [OK].
Puteţi selecta din următoarele:
-
200% MAX.
141% A5 ➞ A4
100%
70% A4 ➞ A5
50% MIN.
NOTĂ
5
Copierea
• Dacă setarea <PAPER SIZE GROUP> a meniului <COPY SETTINGS> din Meniu este reglată la <INCH> sau
<AB>, rapoartele de copiere presetate vor fi:
INCH: 50%, 64%, 78%, 100%, 129% şi 200%;
AB: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141% şi 200%.
• Mărirea sau micşorarea cu ajutorul raportului de copiere presetat nu este disponibilă în cazul funcţiei 2 pe 1.
• Pentru a reveni la raportul de copiere de 100%, apăsaţi [Enlarge/Reduce] de mai multe ori pentru a afişa raportul
<DIRECT 100%> ➞ apăsaţi [OK].
Puteţi reveni la raportul de 100% şi dacă folosiţi un raport de copiere adaptat. (A se vedea "Mărirea/Micşorarea cu
ajutorul rapoartelor de copiere adaptate" de mai jos.)
Mărirea/Micşorarea cu ajutorul rapoartelor de copiere adaptate
1 Apăsaţi pe [Enlarge/Reduce] de două ori.
2
Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce raportul de copiere ➞ apăsaţi [OK].
ZOOM 50-200%
- 80% +
➞
80% A4
TEXT/PHOTO
01
• Puteţi introduce raportul de copiere între 50% şi 200%, selectabil în incremente de câte 1%.
• Chiar şi după introducerea raportului de copiere, puteţi utiliza [ (-)] sau [ (+)] pentru a ajusta raportul de
copiere. Pentru a mări raportul de copiere, apăsaţi [ (+)]. Pentru a micşora raportul de copiere, apăsaţi [
(-)].
NOTĂ
• Mărirea sau micşorarea cu ajutorul raportului de copiere adaptat nu este disponibilă în cazul funcţiei 2 pe 1.
• Pentru a reveni la raportul de copiere de 100%, apăsaţi [Enlarge/Reduce] de mai multe ori pentru a afişa raportul
<DIRECT 100%> ➞ apăsaţi [OK].
Puteţi reveni la raportul de 100% şi cu ajutorul unui raport de copiere presetat. (A se vedea "Mărirea/Micşorarea
cu ajutorul rapoartelor de copiere presetate" de mai sus.)
5-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Imbunătăţirea imaginii copiate
Reglarea calităţii imaginii (Rezoluţia)
Calitatea imaginii se poate regla la nivelul cel mai potrivit pentru un document cu text sau cu
fotografii. Sunt disponibile trei moduri pentru reglarea calităţii imaginii.
1
Apăsaţi pe [Image Quality].
2
Apăsaţi [Image Quality] în mod repetat până când apare calitatea de imagine dorită.
Puteţi selecta din următoarele:
- <TEXT> pentru documente care conţin numai text
- <PHOTO> pentru fotografii
- <TEXT/PHOTO> pentru documente care conţin text şi fotografii
NOTĂ
Expunerea copiei se schimbă automat la modul manual când se setează <TEXT/PHOTO> sau <PHOTO>.
Expunerea copiei se poate regla automat sau manual în funcţie de cât de luminos sau întunecat este
documentul.
■ Reglarea automată
1
Apăsaţi [Exposure] de două ori pentru a selecta modul automat➞ apăsaţi [OK].
EXPOSURE
AUTO EXPOSURE
➞
100% A4
A
TEXT
01
Expunerea copiei este reglată automat.
NOTĂ
Modul calitatea imaginii se schimbă automat în <TEXT> când se setează <AUTO EXPOSURE>.
■ Reglarea manuală
1
Apăsaţi [Exposure] pentru a selecta modul manual.
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a regla expunerea copiei ➞ apăsaţi [OK].
Pentru o expunere mai luminoasă a copiei, apăsaţi [
(-)].
Pentru o expunere mai întunecată a copiei, apăsaţi [
(+)].
EXPOSURE
-LT
DK+
➞
100% A4
TEXT/PHOTO
01
NOTĂ
Când setaţi expunerea mai luminoasă, indicatorul se deplasează la stânga. Când setaţi expunerea mai
întunecată, indicatorul se deplasează la dreapta.
5-3
Copierea
5
Reglarea expunerii (Densitatea)
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Entităţi speciale
Aparatul are următoarele entităţi SPECIAL COPY. Aceste entităţi permit sortarea copiilor în ordinea
paginilor şi crearea rapidă a copiilor speciale.
- Copierea cu sortare
Sortează copiile în ordinea paginilor.
- 2 pe 1
Micşorează două documente pentru a încăpea pe o singură foaie de hârtie.
- Rezervarea copierii
Rezervă următoarea lucrare în timp ce aparatul tipăreşte.
Copierea cu sortare
Funcţia copiere cu sortare permite sortarea copiilor în ordinea paginilor. Este convenabilă când se
efectuează copii multiple ale unor documente cu pagini multe.
Copierea
5
1
1
2
3
4
Copia 1
Copia 2
Copia 3
1
1
1
Setaţi 3
seturi de copii
2
3
2
4
3
4
2
3
4
Aşezaţi prima pagină a documentului pe platoul din sticlă.
Pentru detalii referitoare la aşezarea documentelor pe platoul din sticlă, a se vedea "Aşezarea unui document
pe platoul din sticlă," la p. 3-2.
2
Apăsaţi [Collate/2on1].
<COL.> apare pe LCD.
NOTĂ
Dacă <AUTO SORT> de la <COPY SETTINGS> din Meniu s-a setat la <ON>, entitatea copiere cu sortare se
setează automat. (A se vedea <5. AUTO SORT> din "Descrierea meniurilor," la p. 10-3.)
3
Folosiţi tastele numerice pentru a introduce numărul de copii dorit.
Puteţi seta până la 99 de copii.
4
Apăsaţi [Start].
Aparatul începe să scaneze.
5
Aşezaţi următoarea pagină a documentului pe platoul din sticlă.
NEXT PAGE
|START
END SCANNING|OK
6
Apăsaţi [Start].
Repetaţi etapele 5 şi 6 pentru scanarea tuturor documentelor.
5-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 5 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
7
Apăsaţi [OK].
Aparatul începe să tipărească.
NOTĂ
Când scanaţi documente cu pagini multiple, pe LCD poate apărea <MEMORY FULL> iar scanarea se anulează.
În acest caz, micşoraţi documentele care trebuie scanate. Sau modificaţi modul calitatea imaginii la <TEXT>.
Copierea 2 pe 1
Utilizaţi funcţia de copiere 2 pe 1 pentru a micşora două foi care să încapă pe o singură foaie.
2
Documente
Copie
2 pe 1
Copierea
5
1
1
2
2
NOTĂ
• Această funcţie nu este disponibilă în cazul unei funcţii de mărire sau de micşorare.
• Această funcţie este disponibilă numai când formatul hârtiei este setat la <A4> sau <LTR>.
1
Aşezaţi prima pagină a documentului pe platoul din sticlă.
Pentru detalii referitoare la aşezarea documentelor pe platoul din sticlă, a se vedea "Aşezarea unui document
pe platoul din sticlă," la p. 3-2.
2
Apăsaţi [Collate/2on1] de două ori.
<2ON1> apare pe LCD.
3
Folosiţi tastele numerice pentru a introduce numărul de copii dorit.
Puteţi seta până la 99 de copii.
4
Apăsaţi [Start].
Aparatul începe să scaneze.
5
Aşezaţi următoarea pagină a documentului pe platoul din sticlă.
NEXT PAGE
|START
END SCANNING|OK
6
Apăsaţi [Start].
repetaţi etapele 5 şi 6 pentru a scana toate documentele.
După scanarea a câte două foi, se va tipări cantitatea de copii ale documentului care s-a specificat în etapa 2.
5-5
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 6 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
7
Apăsaţi [OK].
NOTĂ
Dacă modul setat pentru calitatea imaginii este altul decât <TEXT> când se efectuează o copie 2 pe 1 a unui
document care conţine multă grafică sau fotografii, pe LCD va apărea <MEMORY FULL> iar copierea se va
anula. În acest caz, modificaţi modul calitatea imaginii la <TEXT>. Chiar dacă procedaţi astfel, <MEMORY FULL>
poate părea, în funcţie de document, iar copierea se poate anula.
Copierea rezervată
Această entitate permite rezervarea lucrării următoare în timp ce aparatul tipăreşte o lucrare curentă.
NOTĂ
Aparatul poate stoca până la 10 lucrări de copiere în memorie.
1
Apăsaţi [Stop/Reset] de două ori pentru a reveni la afişajul de aşteptare în timp ce aparatul tipăreşte.
NOTĂ
Trebuie să se revină la afişajul de aşteptare pentru a rezerva următoarea lucrare de copiere.
5
Copierea
2
Aşezaţi documentul care trebuie rezervat pe platoul din sticlă.
Pentru detalii referitoare la modul de aşezare a documentelor, a se vedea "Aşezarea unui document pe platoul
din sticlă," la p. 3-2.
3
Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce numărul de copii.
Puteţi seta până la 99 de copii.
4
Reglaţi toate setările necesare pentru documentul dv.
• Apăsaţi [Image Quality] pentru a selecta rezoluţia de scanare. (A se vedea "Reglarea calităţii imaginii
(Rezoluţia)," la p. 5-3.)
• Apăsaţi [Exposure] pentru a selecta expunerea de scanare. (A se vedea "Reglarea expunerii (Densitatea)," la
p. 5-3.)
• Apăsaţi [Enlarge/Reduce] pentru a selecta raportul de copiere. (A se vedea "Setarea măririi/micşorării," la p.
5-2.)
5
Apăsaţi [Start].
Aparatul începe să scaneze.
NOTĂ
• După terminarea imprimării lucrării de copiere curente, începe următoarea lucrare de copiere.
• Dacă memoria se umple în timpul scanării, pe LCD apare <MEMORY FULL>. Toate documentele scanate se vor
şterge dacă apare <MEMORY FULL>, aşa că împărţiţi documentul şi copiaţi fiecare parte separat sau selectaţi
un mod de calitate a imaginii inferioare şi copiaţi din nou.
5-6
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Scanarea
6
CAPITOLUL
Acest capitol explică pe scurt cum se scanează documentele în computerul dv. cu ajutorul programului pilot (driver)
de scaner inclus pe CD-ROM.
Înainte de scanare
Înainte de scanare, softul trebuie să fie instalat în computer.
• Dacă nu, a se vedea Foaia de instalare sau Capitolul 1, "Instalarea," din Ghidul software.
Verificaţi dacă programul pilot (driver-ul) al scanerului este instalat în computer prin următoarea
procedură.
1
Deschideţi folderul [Scanners and Cameras] (Windows 98/Me/2000: căsuţa de dialog [Scanners and
Cameras Properties]).
● La Windows XP:
❑ Executaţi clic pe [start] de pa bara de sarcini Windows ➞ selectaţi [Control Panel] ➞ [Printers and Other
Hardware] ➞ [Scanners and Cameras].
● La Windows 98/Me/2000:
❑ Executaţi clic pe [Start] de pe bara de sarcini Windows ➞ selectaţi [Settings] ➞ [Control Panel] ➞ dublu-clic
pe [Scanners and Cameras].
2
Verificaţi dacă există numele sau pictograma pentru programul pilot (driver) corespunzător de scaner.
Metode de scanare
Există două metode de scanare a documentelor în computer:
• Utilizarea unei aplicaţii Windows compatibile cu TWAIN sau WIA (Windows XP)
• Utilizarea [SCAN] de pe panoul de operaţii al aparatului
Această secţiune explică felul în care se scanează cu ajutorul [SCAN] de pe panoul de operaţii al
aparatului. Dacă apăsaţi [SCAN] ➞ [Start] de pe panoul de operaţii al aparatului, puteţi scana
documente în computer.
1
Aşezaţi documentul pe platoul din sticlă.
Pentru detalii referitoare la aşezarea documentelor, a se vedea "Aşezarea unui document pe platoul din sticlă,"
la p. 3-2.
6-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
2
Apăsaţi [SCAN] ➞ [Start] de pe aparat.
Dacă vi se solicită selectarea programului de lansare, selectaţi "MF Toolbox Ver4.7."
Începe scanarea.
MF Toolbox (Căsuţa instrumentelor) şi căsuţa de dialog a setărilor MF Toolbox se deschid, dar documentul se
va scana fără apăsarea pe [Start].
Documentul scanat va fi procesat conform setărilor dv.
Când folosiţi [Start] prima oară, se va crea un folder cu data scanării în folderul [My Pictures] din folderul [My
Documents], iar documentul dv. va fi salvat aici. Dacă nu există un folder [My Pictures], folderul cu data scanării
va fi creat în folderul [My Documents] iar documentul dv. va fi salvat aici.
Mai multe informaţii
Pentru informaţii detaliate privind toate entităţile de scanare, a se vedea Capitolul 3, "Scanarea," din
Ghidul software.
Scanarea
6
6-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
7
Monitorizarea sistemului
CAPITOLUL
Acest capitol explică modul în care se verifică statutul lucrărilor memorate în aparat şi cum se confirmă sau se şterg
acestea, după caz.
Verificarea statutului lucrărilor memorate în aparat
Folosiţi [Status Monitor] pentru a confirma sau a şterge lucrările de copiere şi imprimare memorate în
aparat.
Când se foloseşte [Status Monitor], ecranul LCD prezintă lucrările în următoarea ordine.
- COPY STATUS
- PRINT STATUS
NOTĂ
[Status Monitor] este dezactivată în modul Scanare.
Confirmarea şi ştergerea unei lucrări de copiere
1
Apăsaţi [Status Monitor].
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <COPY STATUS> ➞ apăsaţi [OK].
NOTĂ
• Dacă nu există nici o lucrare, apare <NO COPY JOBS EXIST>.
• Dacă există numai o singură lucrare de copiere, treceţi la etapa 4.
3
Apăsaţi [
4
Dacă doriţi să ştergeţi lucrarea de copiere, apăsaţi [OK].
5
Dacă decideţi ştergerea lucrării, apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a confirma numărul lucrării şi cantitatea copiilor.
(-)] pentru <YES>.
NOTĂ
Pentru a anula ştergerea lucrării, apăsaţi [
recuperată.
(+)] pentru <NO>. După ştergerea lucrării, aceasta nu mai poate fi
7-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Confirmarea şi ştergerea unei lucrări de tipărire
1
Apăsaţi [Status Monitor].
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta <PRINT STATUS> ➞ apăsaţi [OK].
NOTĂ
• Dacă nu există nici o lucrare, apare <NO PRINT JOBS EXIST>.
• Dacă există numai o singură lucrare de tipărire, treceţi la etapa 4.
3
Apăsaţi [
4
Dacă doriţi să ştergeţi lucrarea de tipărire, apăsaţi [OK].
5
Dacă doriţi să ştergeţi lucrarea, apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a confirma numele fişierului.
(-)] pentru <YES>.
NOTĂ
• Pentru a anula ştergerea lucrării, apăsaţi [
(+)] pentru <NO>. După ştergerea lucrării, aceasta nu mai poate fi
recuperată.
• LCD poate afişa caractere în cord ASCII. Utilizarea altor caractere decât cele în cord ASCII poate duce la afişarea
de către LCD a unor caractere deformate.
Monitorizarea sistemului
7
7-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
8
Întreţinerea
CAPITOLUL
Acest capitol explică modul de curăţare a apratului, înlocuirea cartuşului de toner şi reambalarea şi transportul
aparatului.
Curăţarea de rutină
Aparatul dv. necesită o întreţinere de rutină minimă. Această secţiune descrie procedurile de curăţare
necesare pentru aparatul dv.
ATENŢIE
• Când curăţaţi exteriorul aparatului sau platoul din sticlă, deconectaţi mai întâi cordonul de
alimentare.
• Nu folosiţi hârtie igienică, prosoape de hârtie sau materiale similare la curăţare; ele se pot lipi de
componente sau pot genera sarcini statice.
Folosiţi o cârpă moale pentru a nu zgâria componentele.
• Nu folosiţi niciodată lichide cum ar fi diluanţii, benzenul, acetona sau alt agent chimic pentru
curăţarea interiorului aparatului; acestea pot dăuna componentelor aparatului.
Curăţarea exteriorului
Ştergeţi exteriorul aparatului cu o cârpă curată, moale, fără scame, umezită cu apă sau cu soluţie
diluată de detergent de vase.
Curăţarea zonei de scanare
Ştergeţi zona de scanare (zona haşurată) cu o cârpă curată, moale, fără scame, umezită cu apă,
apoi ştergeţi cu o cârpă curată, moale, uscată, fără scame.
Capacul platoului din sticlă
Platoul din sticlă
8-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Când se înlocuieşte cartuşul
Cartuşul este un articol consumabil şi trebuie înlocuit când se termină tonerul.
Dacă pe printuri apar dungi albe sau benzi luminoase, înseamnă că nivelul tonerului scade.
Direcţia de
alimentare a hârtiei
NOTĂ
Înainte de a manevra cartuşul, a se vedea măsurile de precauţie de la "Manevrarea şi depozitarea cartuşului," la
p. 8-3.
Întreţinerea
8
1
Scoateţi cartuşul din aparat.
2
Basculaţi cartuşul de 5 sau 6 ori pentru a distribui tonerul uniform.
3
Reinstalaţi cartuşul în aparat.
4
Efectuaţi câteva copii de probă.
● În cazul în care copiile apar normale:
Puteţi continua utilizarea cartuşului. Totuşi, va fi nevoie de unul nou în curând.
● Dacă dungile albe şi benzile luminoase persistă:
❑ Înlocuiţi cartuşul cu unul nou.
Pentru detalii referitoare la înlocuirea cartuşului, a se vedea "Înlocuirea cartuşului," la p. 8-5.
8-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Productivitatea de tipărire
Această secţiune precizează numărul aproximativ de printuri care se pot realiza cu un cartuş.
■ Productivitatea aproximativă de tipărire
Canon Cartridge EP-27: Aprox. 2.500 printuri (A4 cu o acoperire în puncte de 4%*).
* Termenul "A4 cu o acoperire în puncte de 4%" denotă un document pe care suprafaţa acoperită cu
toner este de 4% din suprafaţa totală a unei foi format A4.
• Numărul efectiv de printuri care se pot face cu un cartuş depinde în parte de setarea expunerii, de
temperatura camerei şi de umiditate.
• Dacă printaţi un număr mare de documente care conţin mult text sau multe fotografii, consumul de
toner va creşte iar dungile albe vor apărea pe printuri mai curând decât s-a arătat mai sus.
Consumul de toner va creşte de asemenea dacă tipăriţi cu capacul platoului din sticlă deschis.
• Dacă printaţi documente de format mic sau documente cu acoperire mai mică în puncte, aţi putea
tipări mai multe foi de hârtie decât s-a arătat mai sus. Totuşi, pot apărea benzi întunecate pe
printuri dacă veţi continua să folosiţi acelaşi cartuş o perioadă lungă de timp.
Manevrarea şi depozitarea cartuşului
Această secţiune descrie măsurile de precauţie care trebuie luate pentru a asigura calitatea optimă a
copiei.
■ Precauţii la manevrare
IMPORTANT
Nu demontaţi niciodată cartuşul şi nu deschideţi protecţia cilindrului.
NOTĂ
• Dacă aparatul este adus de afară din frig într-o încăpere încălzită sau dacă încăperea este încălzită rapid, se
poate forma condens în interiorul aparatului.
Acest lucru poate afecta calitatea printurilor (de ex., copiile sunt complet negre).
Când aparatul este expus la astfel de condiţii, lăsaţi aparatul cel puţin 2 ore să se adapteze la temperatura
camerei înainte de a-l utiliza.
• Când manevraţi cartuşul, aveţi grijă ca tonerul de pe hârtia blocată să nu intre în contact cu mâinile sau cu
îmbăcămintea. Dacă v-aţi murdărit, spălaţi-vă imediat cu apă rece. Apa caldă fixează tonerul, iar petele vor fi
imposibil de scos.
8-3
Întreţinerea
8
• Nu aruncaţi cartuşul în foc deschis deoarece aceasta poate cauza aprinderea tonerului cu pericol de
arsuri sau incendiu.
• Cartuşul emite un flux magnetic de nivel inferior. Dacă folosiţi un stimulator cardiac şi simţiţi
anomalii, îndepărtaţi-vă de cartuş şi consultaţi un medic.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
• Ţineţi cartuşul aşa cum se vede în imagine, cu partea cu instrucţiuni (A) în sus. Nu deplasaţi şi nu împingeţi forţat
protecţia (B) cilindrului.
A
B
■ Precauţii la depozitare
AVERTISMENT
Nu depozitaţi cartuşe sau hârtie de copiat în locuri expuse la foc deschis deoarece tonerul sau hârtia
se pot aprinde, producând arsuri sau incendii.
ATENŢIE
Nu lăsaţi cartuşele şi alte consumabile la îndemâna copiilor. Dacă a fost ingerat conţinutul acestor
8
Întreţinerea
articole, consultaţi imediat un medic.
IMPORTANT
• Aşezaţi cartuşul în sacul de protecţie astfel încât partea cu instrucţiuni scrise să fie orientată în sus. Depozitaţi
cartuşul nefolosit departe de lumina directă a soarelui.
• În cazul cartuşelor parţial folosite/deschise, aşezaţi-le în sacul de protecţie cu partea cu instrucţiuni scrise în sus.
Apoi puneţi cartuşul ambalat în sac în cutia sa de transport şi depozitaţi-l departe de lumina directă a soarelui.
• Evitaţi depozitarea cartuşului în faţa radiatoarelor şi umidificatoarelor, etc. Depozitaţi-l într-un loc unde
temperatura nu depăşeşte 40°C.
• Condiţiile de depozitare recomandate sunt:
- Temperatură: 0°C la 35°C
- Umiditate relativă: 35% la 85%
• Scoateţi cartuşul de toner din aparat când vă debarasaţi de aparat.
• Nu aşezaţi cartuşul în picioare pe unul din capete şi nu-l întoarceţi invers.
8-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 5 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
■ Depozitarea cartuşelor parţial folosite
Dacă scoateţi un cartuş din aparat, depozitaţi-l aşa cum se arată mai jos.
Puneţi cartuşul în sacul de protecţie astfel încât partea cu instrucţiunile scrise să fie orientată în sus.
Apoi puneţi cartuşul în cutia sa de transport. Închideţi bine capacul cutiei de transport.
Dacă nu mai aveţi sacul de protecţie sau cutia de transport a cartuşului, depozitaţi-l într-un loc
întunecos.
■ Reciclarea cartuşelor utilizate
Pentru utilizarea eficientă a resurselor naturale ale pământului şi pentru protecţia mediului
înconjurător, vă recomandăm să reciclaţi cartuşele folosite prin returnarea lor locul de achiziţionare.
Înlocuirea cartuşului
Această secţiune arată cum se scoate cartuşul folosit şi cum se înlocuieşte cu unul nou. Înainte de a
înlocui cartuşul, citiţi secţiunea "Când se înlocuieşte cartuşul," la p. 8-2.
NOTĂ
Înainte de a manevra cartuşul, a se vedea măsurile de precauţie de la "Manevrarea şi depozitarea cartuşului," la
p. 8-3.
1
Deschideţi capacul frontal.
Întreţinerea
8
2
Scoateţi cartuşul din aparat.
8-5
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 6 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
3
Scoateţi cartuşul nou din sacul de protecţie.
NOTĂ
Păstraţi sacul de protecţie. S-ar putea să aveţi nevoie de el odată când veţi scoate cartuşul din aparat.
4
Basculaţi cartuşul de 5 sau 6 ori pentru a distribui tonerul uniform.
5
Aşezaţi cartuşul pe o suprafaţă plană şi stabilă. Îndoiţi proeminenţa (A) de pe banda de etanşare (B) aşa
cum se vede mai jos, şi trageţi-o drept afară ţinând de cartuş.
Aveţi grijă ca şi proeminenţa să se desprindă de cartuş.
Întreţinerea
8
B
A
IMPORTANT
Pentru a evita ruperea benzii, nu o trageţi afară în sus sau în jos.
8-6
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 7 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
6
Ţineţi cartuşul şi aliniaţi proeminenţele (A) de pe ambele laturi ale cartuşului la ghidajele (B) din aparat,
apoi culisaţi uşor cartuşul în aparat până la refuz.
Poziţionaţi semnul în formă de săgeată (C) de pe cartuş spre interiorul aparatului.
B
B
A
A
8
Întreţinerea
B
C
7
Închideţi capacul frontal.
NOTĂ
Dacă pe LCD apare <INSTALL CARTRIDGE>, resetaţi aparatul deschizând şi închizând capacul frontal.
8-7
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 8 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Reambalarea şi transportul aparatului
Deconectaţi cordonul de alimentare înainte de a transporta aparatul. Dacă se presupune că aparatul
va fi supus vibraţiilor (de ex. în cazul transportului pe distanţe lungi), trebuie luate următoarele măsuri
de precauţie. Dacă nu respectaţi aceste precauţii, aparatul se poate deteriora sau calitatea printurilor
poate fi afectată negativ.
8
1
Deconectaţi cordonul de alimentare.
2
Dacă aparatul este conectat la computer, scoateţi cablul de imprimantă.
3
Deschideţi capacul frontal.
4
Apucaţi capătul cartuşului şi scoateţi-l din aparat. Pentru a evita lumina directă a soarelui, puneţi
cartuşul în sacul de protecţie în care a venit la cumpărare.
5
Închideţi capacul frontal.
6
Scoateţi complet caseta şi luaţi capacul extensiei de pe aparat.
7
Desprindeţi extensia casetei de pe casetă.
8
Introduceţi caseta în aparat.
9
Desprindeţi tava de ieşire.
Întreţinerea
Deplasarea aparatului prin susţinerea de ambele părţi
Scoateţi caseta complet şi luaţi capacul extensiei.
Desprindeţi tava de ieşire.
Apucaţi mânerele de pe ambele laturi ale aparatului şi ridicaţi-l cu atenţie, aşa cum se vede în
ilustraţia de mai sus.
ATENŢIE
Când deplasaţi aparatul, ţineţi-l de locurile desemnate, aşa cum se vede în ilustraţie. Dacă scăpaţi
aparatul, vă puteţi accidenta.
8-8
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 9 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Transportul aparatului cu maşina
Ambalaţi aparatul în materialele şi cutia originale.
Puneţi aparatul pe o suprafaţă nivelată, stabilă.
IMPORTANT
• Nu lăsaţi aparatul în maşină mult timp; temperatura poate creşte sau scădea foarte mult.
• Evitaţi drumurile accidentate; vibraţiile excesive pot deteriora aparatul sau pot afecta calitatea printurilor.
• Acoperiţi aparatul. Nu lăsaţi aparatul în lumina directă a soarelui.
• Când mutaţi aparatul, folosiţi cutia de transport originală în care era ambalat în momentul achiziţionării.
Întreţinerea
8
8-9
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 10 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Întreţinerea
8
8-10
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Depistarea defecţiunilor
9
CAPITOLUL
Acest capitol descrie problemele pe care le-aţi putea întâmpina când utilizaţi aparatul şi remedirea acestora. Se
explică totodată ce puteţi face dacă nu puteţi rezolva singuri problemele.
Deblocarea hârtiei
Această secţiune arată cum se înlătură hârtia blocată. Când materialele de tipărit se blochează în
aparat, ecranul LCD afişează <REC. PAPER JAM>.
ATENŢIE
Există unele zone din interiorul aparatului şi cartuşului supuse la tensiuni şi temperaturi ridicate.
Luaţi măsuri de precauţie adecvate când inspectaţi interiorul aparatului pentru a evita arsurile sau
şocul electric.
NOTĂ
Când scoateţi hârtia blocată din interiorul aparatului, aveţi grijă ca tonerul de pe hârtia blocată să nu intre în
contact cu mâinile sau îmbrăcămintea. Dacă vă murdăriţi, spălaţi-vă imediat cu apă rece. Apa caldă fixează
tonerul iar petele vor fi imposibil de scos.
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Scoateţi cartuşul.
9-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
IMPORTANT
• Scoateţi-vă ceasul, brăţările sau inelele dacă atingeţi interiorul aparatului. Aceste articole se pot deteriora dacă vin
în contact cu piesele din interiorul aparatului.
• Pentru evitarea unor daune posibile pentru aparat, nu atingeţi ştifturile (A) din apropierea capătului din stânga al
rolei de transfer (B).
A
B
• Când scoateţi hârtia blocată, nu atingeţi rola de transfer deoarece suprafaţa ei este foarte delicată şi sensibilă la
grăsimea degetelor şi la zgârieturi, ceea ce poate duce la deterioarea tiparului.
NOTĂ
Nu expuneţi cartuşul la lumină mai mult de 5 minute. Dacă este cazul, puneţi cartuşul în sacul de protecţie original
sau împachetaţi-l într-o cârpă groasă pentru a preveni expunerea la lumină.
9
Depistarea defecţiunilor
3
Deschideţi capacul orizontal (A) şi împingeţi în jos levierele verzi (B) de eliberare a hârtiei de pe ambele
laturi ale ieşirii pentru hârtie cu faţa în sus.
B
B
A
4
9-2
Ţineţi hârtia blocată de ambele laturi şi mişcaţi-o încet spre interior, apoi trageţi-o afară cu atenţie.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Trageţi uşor hârtia blocată din aparat.
● Dacă muchia principală de avans a hârtiei este vizibilă dar nu a intrat în zona de
imagistică:
❑ Trageţi hârtia în faţă şi rulaţi-o spre interior.
9
Depistarea defecţiunilor
5
IMPORTANT
• Nu trageţi hârtia blocată înainte din casetă. Se poate produce funcţionarea necorespunzătoare a aparatului.
9-3
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
• Nu trageţi de hârtia blocată în sus; tonerul de pe hârtie va păta aparatul şi va determina reducerea definitivă a
calităţii printării.
6
Trageţi uşor hârtia blocată printre rolele de ieşire până când apare muchia principală de avans din
aparat.
7
Trageţi cu atenţie hârtia blocată drept printre role.
Depistarea defecţiunilor
9
9-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 5 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Dacă hârtia blocată este îndoită tare, asemenea pliruilor unui acordeon, eliberaţi-o şi apoi trageţi-o afară din
aparat.
8
Închideţi capacul frontal.
9
Trageţi caseta afară complet.
10
Ţineţi hârtia blocată de ambele laturi şi trageţi-o uşor afară pe direcţia săgeţii.
● Când alimentaţi hârtia din casetă:
Depistarea defecţiunilor
9
● Când alimentaţi hârtia din alimentatorul universal:
9-5
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 6 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
11
Împingeţi levierele de eliberare a hârtiei în poziţia originală şi închideţi capacul orizontal.
IMPORTANT
• Verificaţi dacă aţi împins levierele de eliberare a hârtiei înapoi în poziţia originală. Dacă levierele rămân împinse în
jos, eroarea de blocare a hârtiei nu se va rezolva.
• Nu împingeţi niciodată în jos levierele de eliberare a hârtiei în timpul tipăririi. Aceasta ar putea avea ca rezultat
deteriorarea ansamblului de fixare.
12
Introduceţi cartuşul la loc în aparat, apoi închideţi capacul frontal.
Pentru detalii, a se vedea "Înlocuirea cartuşului," la p. 8-5.
IMPORTANT
După înlocuirea cartuşului şi închiderea capacului frontal, aparatul trebuie să fie gata de funcţionare. Dacă
aparatul revine la starea de funcţionare, înseamnă că depistarea neregulii şi depanarea a reuşit. Dacă aparatul nu
revine la starea de funcţionare, confirmaţi rea ducerea în poziţia originală a levierelor de eliberare a hârtiei şi
verificaţi dacă nu a rămas hârtie blocată în aparat.
13
Depistarea defecţiunilor
9
9-6
Introduceţi caseta în aparat.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 7 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Mesajele de pe LCD
Următoarele mesaje apar pe ecranul LCD când aparatul execută ofuncţie sau dacă se întâmplă o
eroare.
CHECK PAPER SIZE
Cauza
Formatul hârtiei din casetă sau din alimentatorul universal este diferit de cel specificat în <PAPER
SETTINGS> din Meniu.
Remediu
Încărcaţi formatul de hârtie corect sau modificaţi <PAPER SIZE> de la <PAPER SETTINGS> din
Meniu. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3, sau "Specificarea formatului de hârtie," la p. 2-8.)
Apoi resetaţi aparatul prin deschiderea şi închiderea capacului frontal.
CHECK PRINTER
Cauza
A apărut o problemă la imprimantă.
Remediu
Resetaţi aparatul prin deschiderea şi închiderea capacului frontal. Dacă mesajul persistă, decuplaţi
aparatul de la sursa de alimentare şi contactaţi dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică
de asistenţă Canon.
CHECK PRINTER COVER
Capacul frontal nu este complet închis.
Remediu
Verificaţi capacul frontal dacă este complet închis.
9
Depistarea defecţiunilor
Cauza
INSTALL CARTRIDGE
Cauza
Cartuşul nu este instalat sau nu este corect instalat.
Remediu
Instalaţi corect cartuşul. (A se vedea "Înlocuirea cartuşului," la p. 8-5.)
MEMORY FULL
Cauza 1
Memoria aparatului este ocupată fiindcă funcţia de copiere cu sortare sau de copiere 2 pe 1 a fost
setată la încărcarea unui document mare.
Remediu
Împărţiţi documentul şi copiaţi fiecare parte separat.
Cauza 2
Aţi încercat să rezervaţi mai mult de 11 lucrări de copiere.
Remediu
Aparatul poate stoca până la 10 lucrări de copiere în memorie. Aşteptaţi până se termină lucrarea
de copiere curentă sau folosiţi [Status Monitor] pentru a şterge lucrările de copiere rezervate din
memorie.
9-7
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 8 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
OUTPUT TRAY FULL
Cauza
Tava de ieşire este plină cu hârtie.
Remediu
Luaţi paginile tipărite din tava de ieşire.
PRINTER DATA ERROR
Cauza
Când aţi anulat o lucrare în curs de prelucrare, s-ar putea să se fi şters şi următoarea lucrare de
pe lista de lucrări stocate în memorie.
Remediu
Verificaţi dacă lucrarea imediat următoare celei în curs de prelucrare a fost ştearsă de pe lista
lucrărilor din memorie. Deconectaţi şi reconectaţi cablul USB sau deconectaţi şi reconectaţi
aparatul pentru a şterge mesajul de eroare.
REC. PAPER JAM
Cauza
A apărut un blocaj de hârtie.
Remediu
Deblocaţi hârtia (A se vedea "Deblocarea hârtiei," la p. 9-1) şi reîncărcaţi hârtie în casetă sau în
alimentatorul universal. Apoi resetaţi aparatul prin deschiderea şi închiderea capacului frontal.
SUPPLY REC. PAPER
Depistarea defecţiunilor
9
9-8
Cauza
Nu este hârtie în casetă sau în alimentatorul universal.
Remediu
Încărcaţi hârtie în casetă sau în alimentatorul universal. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
Verificaţi dacă stiva de hârtie din casetă nu depăşeşte cumva capacitatea acesteia.
Încărcaţi hârtia în alimentatorul universal, una câte una.
Dacă încărcaţi hârtie în timp ce efectuaţi copii, nu încărcaţi alt format de hârtie.
Pe al doilea rând de pe LCD poate apărea <CASSETTE> sau <TRAY> şi formatul de hârtie. În
acest caz, încărcaţi hârtia corespunzătoare în casetă sau în alimentatorul universal.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 9 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Probleme de alimentare a hârtiei
Hârtia nu se alimentează corect.
Î
Conţine caseta sau alimentatorul universal o cantitate corespunzătoare de hârtie?
R
Verificaţi dacă stiva de hârtie din casetă sau dacă hârtia din alimentatorul universal nu depăşeşte
cumva capacitatea acestora. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
Î
Este hârtia încărcată corect?
R
Verificaţi dacă stiva de hârtie din casetă sau din alimentatorul universal este corect încărcată şi
dacă ghidajele hârtiei sunt corect reglate. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
Î
Este caseta corect introdusă în aparat?
R
Împingeţi caseta în aparat până la refuz şi verificaţi să nu fie înclinată sau introdusă strâmb.
Hârtia se alimentează oblic. (Tipărirea este oblică.)
Este hârtia încărcată corect?
R
Verificaţi dacă stiva de hârtie din casetă sau din alimentatorul universal este corect încărcată şi
dacă ghidajele hârtiei sunt corect reglate. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
R
Verficaţi dacă calea de ieşire a hârtiei este liberă.
9
Depistarea defecţiunilor
Î
Se alimentează mai multe hârtii odată în aparat.
Î
Este hârtia încărcată corect?
R
Verificaţi dacă stiva de hârtie din casetă sau din alimentatorul universal este corect încărcată şi
dacă ghidajele hârtiei sunt corect reglate. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
Î
Aţi aerisit stiva de hârtie înainte de a o încărca în casetă?
R
Aerisiţi hârtia înainte de a o încărca în casetă. Acest lucru împiedică foile de hârtie să se lipească
între ele.
9-9
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 10 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Î
Conţine caseta sau alimentatorul universal o cantitate corespunzătoare de hârtie?
R
Verificaţi dacă stiva de hârtie din casetă sau dacă hârtia din alimentatorul universal nu depăşeşte
cumva capacitatea acestora. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
R
Nu forţaţi intrarea hârtiei în casetă sau în alimentatorul universal.
R
Încărcaţi hârtia una câte una în alimentatorul universal.
Î
S-a încărcat în casetă sau în alimentatorul universal numai un singur tip de hârtie?
R
Încărcaţi un singur tip de hârtie.
R
Încărcaţi hârtie care respectă exigenţele pentru acest aparat. (A se vedea Capitolul 2, "Manevrarea
hârtiei.")
Foliile transparente nu se alimentează corect.
Depistarea defecţiunilor
9
Î
Sunt foliile transparente corect încărcate?
R
Verificaţi dacă foliile transparente din casetă sau folia transparentă din alimentatorul universal sunt
încărcate corect şi dacăghidajele hârtiei sunt corect ajustate. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p.
2-3.)
Î
S-a încărcat folia transparentă corespunzătoare în alimentatorul universal?
R
Nu folosiţi folii transparente pentru copiatoare color. Acestea vor produce blocaje. Folosiţi materiale
transparente recomandate de Canon.
La alimentare hârtia se ondulează.
Î
S-a încărcat hârtia corespunzătoare?
R
Verificaţi dacă s-a încărcat hârtia corespunzătoare în casetă sau în alimentatorul universal. (A se
vedea Capitolul 2, "Manevrarea hârtiei.")
Hârtia este stivuită necorespunzător.
9-10
Î
S-a încărcat hârtia corespunzătoare?
R
Verificaţi dacă s-a încărcat hârtia corespunzătoare în casetă sau în alimentatorul universal. (A se
vedea Capitolul 2, "Manevrarea hârtiei.")
R
Verificaţi dacă s-a selectat tipul de hârtie corespunzător la <PAPER TYPE> de la <PAPER
SETTINGS> din Meniu. (A se vedea "Specificarea tipului de hârtie," la p. 2-9.)
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 11 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Au loc blocaje de hârtie repetate.
S-a încărcat hârtia corespunzătoare?
R
Verificaţi formatul, grosimea şi tipul de hârtie pe care o folosiţi. (A se vedea "Exigenţele
materialelor de tipărit," la p. 2-1.)
Î
S-a încărcat corect hârtia corespunzătoare?
R
Aerisiţi stiva de hârtie înainte de a o încărca în casetă. Acest lucru împiedică lipirea foilor de hârtie
între ele.
Î
Există obstrucţii pentru tava de ieşire?
R
Nu puneţi înapoi în tavă hârtia eliminată din aparat. (A se vedea "Zona de ieşire a hârtiei cu faţa în
jos," la p. 2-11.)
R
Nu puneţi alte obiecte în afară de hârtie pe tava de ieşire. (A se vedea "Zona de ieşire a hârtiei cu
faţa în jos," la p. 2-11.)
Î
Este aparatul instalat într-un loc potrivit?
R
Verificaţi dacă aparatul este instalat într-un loc potrivit. (Pentru informaţii referitoare la specificaţiile
aparatului, a se vedea "Caracteristici tehnice," la p. 11-1. În cee ce priveşte avertismentele şi
atenţionările de siguranţă, a se vedea Capitolul 1, "Instrucţiuni referitoare la securitate," din Ghidul
de referinţă rapidă.)
Plicurile nu se alimentează corect.
Î
Sunt plicurile încărcate corect?
R
Verificaţi dacă plicurile sunt corect încărcate. (A se vedea "Încărcarea unui plic în alimentatorul
universal," la p. 2-7.) Încărcaţi plicuile unul câte unul în alimentatorul universal.
Î
S-a încărcat plicul corespunzător?
R
Încărcaţi plicurile recomandate (COM10, MONARCH, DL sau ISO-C5) în alimentatorul universal.
(A se vedea "Încărcarea unui plic în alimentatorul universal," la p. 2-7.)
9-11
9
Depistarea defecţiunilor
Î
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 12 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Probleme de copiere
Aparatul nu copiază.
Depistarea defecţiunilor
9
Î
Este cartuşul corect instalat?
R
Verificaţi dacă este corect instalat cartuşul. (A se vedea Foaia de instalare.)
Î
Este banda de sigilare scoasă de pe cartuş?
R
Scoateţi banda de sigilare de pe cartuş. (A se vedea Foaia de instalare.)
Î
Este caseta introdusă în aparat?
R
Introduceţi caseta până la refuz. (A se vedea Foaia de instalare.)
Î
Aţi conectat cordonul de alimentare la aparat chiar acum?
R
Aşteptaţi puţin. După conectarea cordonului de alimentare, aparatul nu poate scana imediat
documentele.
Î
Este modul de economisire energie dezactivat?
R
Aparatul nu scanează documente dacă se află în modul economisire energie. Pentru a restabili
aparatul din modul economisire energie, apăsaţi [Energy Saver].
Probleme de calitate a imprimării
Calitatea imprimării nu este cea aşteptată; tiparul nu este clar, are puncte lipsă sau dungi albe.
9-12
Î
Sunt formatul, grosimea şi tipul de hârtie folosită în cadrul specificaţiilor aparatului?
R
Verificaţi dacă hârtia folosită este acceptată de specificaţiile aparatului. (A se vedea "Exigenţele
materialelor de tipărit," on p. 2-1.)
Î
Este cartuşul corect instalat?
R
Verificaţi dacă este corect instalat cartuşul. (A se vedea Foaia de instalare.)
Î
Este toner în cartuş?
R
A se vedea "Când se înlocuieşte cartuşul," la p. 8-2, şi înlocuiţi cartuşul dacă este nevoie. (A se
vedea "Înlocuirea cartuşului," la p. 8-5.)
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 13 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Î
Este expunerea reglată corect?
R
Reglaţi corect expunere cu ajutorul [Exposure]. (A se vedea "Reglarea expunerii (Density)," la
p. 5-3.)
Copiile sunt murdare.
Î
Este curat platoul din sticlă sau capacul platoului din sticlă?
R
Curăţaţi platoul din sticlă sau capacul platoului din sticlă. (A se vedea "Curăţarea zonei de
scanare," la p. 8-1.)
Î
Prezintă cartuşul semne de deteriorare?
R
Dacă se văd zgârieturi pe cartuş, înlocuiţi-l cu unul nou. (A se vedea "Înlocuirea cartuşului," la
p. 8-5.)
Î
Este aparatul adaptat la temperatura camerei? Dacă nu, în aparat se poate acumula condensul.
R
Lăsaţi aparatul cel puţin 2 ore pentru a se acomoda la temperatura camerei înainte de a-l folosi.
Î
Este aparatul instalat într-un loc cu stabilitate?
R
Instalaţi aparatul într-un loc potrivit. (A se vedea Capitolul 1, "Instrucţiuni referitoare la securitate,"
din Ghidul de referinţă rapidă.)
9
Î
Este expunerea reglată corect?
R
Reglaţi corect expunere cu ajutorul [Exposure]. (A se vedea "Reglarea expunerii (Density)," la
p. 5-3.)
Î
Este aparatul în modul de economisire a tonerului?
R
Setaţi <TONER SAVER MODE> la <OFF> în <COMMON SETTINGS> din Meniu. (A se vedea
<2. TONER SAVER MODE> de la "Descrierea meniurilor," la p. 10-2.)
Printurile au lipsuri parţiale sau sunt umbrite când efectuaţi copii pe hârtie grea.
Î
S-a setat tipul corect de hârtie?
R
Selectaţi <HEAVY PAPER> sau <HEAVY PAPER H> la <PAPER TYPE> în <PAPER SETTINGS>
din Meniu. (A se vedea "Specificarea tipului de hârtie," la p. 2-9.)
9-13
Depistarea defecţiunilor
Copiile sunt prea întunecate sau prea luminoase.
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 14 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Printurile au lipsuri când efectuaţi copii pe hârtie brută.
Î
S-a setat tipul corect de hârtie?
R
Select aţi<TRANSPARENCY> la <PAPER TYPE> în <PAPER SETTINGS> din Meniu. (A se
vedea "Specificarea tipului de hârtie," la p. 2-9.)
Printurile au lipsuri când efectuaţi copii cu funcţia de copiere 2 pe 1.
Î
Documentele au format A4 sau format LTR?
R
Folosiţi două foi de document format A4 sau LTR când copiaţi cu ajutorul funcţiei 2 pe 1.
Marginile copiilor sunt murdare când copiaţi.
Î
S-a setat corect formatul hârtiei?
R
Specificaţi formatul corect de hârtie la <PAPER SIZE> de la <PAPER SETTINGS> din Meniu. (A
se vedea "Specificarea formatului de hârtie," la p. 2-8.)
Probleme de tipărire
9
Depistarea defecţiunilor
Indicatorul Alarm se aprinde.
Î
Alimentează aparatul corect hârtia sau este hârtie în casetă sau în alimentatorul universal?
R
Deblocaţi hârtia sau încărcaţi hârtie în casetă sau în alimentatorul universal. (Pentru instrucţiuni
referitoare la deblocarea hârtiei, a se vedea "Deblocarea hârtiei," la p. 9-1. Pentru instrucţiuni
referitoare la încărcarea hârtiei, a se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
R
Dacă în aparat nu este hârtie blocată sau dacă este hârtie în casetă sau în alimentatorul universal,
deconectaţi aparatul şi aşteptaţi circa 3 până la 5 minute, apoi reconectaţi-l. Dacă problema se
rezolvă, indicatorul Alarm se stinge iar LCD revine la modul aşteptare. Dacă indicatorul Alarm
licăreşte în continuare, deconectaţi aparatul şi contactaţi dealerul local autorizat Canon sau linia
telefonică de asistenţă Canon.
Printul nu corespunde formatului de hârtie.
9-14
Î
Este stiva de hârtie încărcată şi aliniată corect în casetă sau este hârtia corect încărcată în
alimentatorul universal?
R
Verificaţi dacă hârtia este corect încărcată şi aliniată în casetă sau este hârtia corect încărcată în
alimentatorul universal. (A se vedea "Încărcarea hârtiei," la p. 2-3.)
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 15 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Probleme de scanare
Aparatul nu scanează documente.
Î
Aţi conectat cordonul de alimentare la aparat chiar acum?
R
Aşteptaţi puţin. După conectarea cordonului de alimentare, aparatul nu poate scana imediat
documentele.
Î
Este cablul USB bine conectat?
R
Verificaţi dacă este conectat bine cablul USB la aparat şi la computer. Deconectaţi cablul USB şi
reconectaţi-l corect după un timp.
Imaginile scanate sunt murdare.
Î
Este curat platoul din sticlă sau capacul platoului din sticlă?
R
Curăţaţi platoul din sticlă sau capacul platoului din sticlă. (A se vedea "Curăţarea zonei de
scanare," la p. 8-1.)
Apar dungi albe pe partea stângă a imaginii.
Este documentul corect aşezat pe platoul din sticlă?
R
Aşezaţi documentul la aproximativ 3 mm de marginea platoului din sticlă.
9
Depistarea defecţiunilor
Î
Probleme generale
Aparatul nu are energie.
Î
Este cordonul de alimentare conectat bine?
R
Verificaţi cordonul de alimentare dacă este bine conectat la aparat şi în priza murală. Introduceţi
cordonul de alimentare drept în mufa de alimentare de pe spatele aparatului. Nu îl introduceţi oblic.
Altfel aparatul ar putea să nu fie corect conectat la sursa de putere şi să nu pornească. În
asemenea situaţie, deconectaţi cordonul de alimentare şi reconectaţi-l după cel puţin un minut. (A
se vedea Foaia de instalare.)
9-15
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 16 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Nu apare nimic pe LCD.
Depistarea defecţiunilor
9
9-16
Î
Este cordonul de alimentare conectat bine?
R
Verificaţi cordonul de alimentare dacă este bine conectat la aparat şi la priza murală. Introduceţi
cordonul drept în mufa de alimentare de la spatele aparatului. Nu îl introduceţi oblic. Altfel aparatul
s-ar putea să nu fie conectat corespunzător la sursa de alimentare şi să nu pornească. În această
situaţie, deconectaţi cordonul de alimentare şi reconectaţi-l după cel puţin un minute. (A se vedea
Foaia de instalare.) Dacă LCD nu afişează nimic, deconectaţi aparatul şi aşteptaţi circa 3 până la 5
minute până coboară temperatura din interiorul aparatului, apoi conectaţi-l din nou. Dacă LCD
continuă să nu afişeze nimic, deconectaţi aparatul şi contactaţi dealerul local autorizat Canon sau
linia telefonică de asistenţă Canon.
Î
Se stinge tasta Energy saver (Economisire energie)?
R
Când tasta Energy Saver luminează, modul economisire energie este activ. Pentru a restabili
aparatul din modul economisire energie, apăsaţi [Energy Saver].
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 17 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Dacă nu puteţi rezolva problema
Dacă aveţi o problemă cu aparatul şi nu puteţi s-o rezolvaţi cu ajutorul informaţiilor din acest capitol,
contactaţi dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică de asistenţă Canon.
ATENŢIE
Dacă aparatul scoate zgomote ciudate, emite fum şi mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat
cordonul de alimentare iar apoi contactaţi dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică de
asistenţă Canon. Nu încercaţi să demontaţi sau să reparaţi singuri aparatul.
IMPORTANT
Încercarea dv. de a repara aparatul poate invalida garanţia limitată.
Dacă trebuie să contactaţi dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică de asistenţă Canon,
verificaţi dacă aveţi la îndemână următoarele date:
• Denumirea produsului
MF3110
• Numărul de serie
Numărul de serie se găseşte pe eticheta de la spatele aparatului.
•
•
•
•
Depistarea defecţiunilor
9
Numărul versiunii de software
Locul de unde a fost cumpărat
Natura problemei
Măsurile pe care le-aţi luat pentru rezolvarea problemei şi rezultatele obţinute
9-17
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 18 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Depistarea defecţiunilor
9
9-18
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
10
Setările aparatului
CAPITOLUL
Acest capitol explică modul în care se reglează setările aparatului. Este prezentată şi lista tuturor setărilor pentru
consultare.
Accesarea setărilor aparatului
1
Apăsaţi pe [Menu].
2
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta meniul pe care doriţi să-l modificaţi ➞ apăsaţi [OK].
Aţi accesat acum setările de pe listă.
3
Apăsaţi [
(-)] sau [
(+)] pentru a selecta sub-meniul pe care doriţi să-l modificaţi ➞ apăsaţi [OK].
NOTĂ
•
•
•
•
•
Pentru detalii referitoare la sub-meniuri, a se vedea "Descrierea meniurilor" de mai jos.
Dacă apăsaţi [Stop/Reset] înaintea apăsării [OK], articolul selectat nu va fi înregistrat.
Apăsaţi [Stop/Reset] pentru a ieşi din Meniu.
Dacă apăsaţi [Menu], afişajul revine la ecranul precedent.
Setările modificate în Meniu nu revin automat la setările reglate anterior. Modificaţi din nou setările la valorile
precedente dacă este cazul.
Descrierea meniurilor
PAPER SETTINGS
Denumire
1.PAPER SETTINGS
Descriere
Setează formatul şi tipul de hârtie.
1.CASSETTE
1.PAPER SIZE
Selectează formatul hârtiei pentru casetă.
A4, B5, A5, EXECUTIV, LTR
2.PAPER TYPE
Selectează tipul hârtiei care se va utiliza în casetă.
PLAIN PAPER, PLAIN PAPER L, HEAVY PAPER,
HEAVY PAPER H, TRANSPARENCY
2.MP TRAY
1.PAPER SIZE
Selectează formatul hârtiei pentru tava MP.
A4, B5, A5, EXECUTIV, COM10, MONARCH, DL,
ISO-C5, LTR, LGL
2.PAPER TYPE
Selectează tipul hârtiei care se va utiliza în tava MP.
PLAIN PAPER, PLAIN PAPER L, HEAVY PAPER,
HEAVY PAPER H, TRANSPARENCY
(Setarea implicită din fabrică este în caractere groase.)
10-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
COMMON SETTINGS
Denumire
1.DEFAULT SETTINGS
Descriere
Selectaţi modul Copy sau Scan ca mod implicit al
aparatului. Când cordonul de alimentare este conectat
sau după activarea funcţiei 'auto clear' (ştergere
automată), apare afişajul de aşteptare a modului
selectat.
COPY
Modul Copy este selectat ca mod implicit.
SCAN
Modul Scan este selectat ca mod implicit.
2.TONER SAVER MODE
Setează modul de economisire toner.
OFF
Modul de economisire toner este oprit.
ON
Modul de economisire toner este pornit.
3.DISPLAY LANGUAGE
Indică limba afişată pe LCD.
ENGLISH, FRENCH, SPANISH, GERMAN, ITALIAN,
DUTCH, FINNISH, PORTUGUESE, NORWEGIAN,
SWEDISH, DANISH, SLOVENE, CZECH,
HUNGARIAN, RUSSIAN
(Setarea implicită din fabrică este în caractere groase.)
Setările aparatului
10
10-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
COPY SETTINGS
Descriere
1.STD. IMAGEQUALITY
Selectează tipul documentelor.
TEXT/PHOTO: Modul text/foto
TEXT: Modul caractere
PHOTO: Modul foto
2.STANDARD EXPOSURE
Setează modul de reglare a expunerii.
MANUAL
reglează expunerea manual.
Expunerea se poate regla în 9 incremente. (centru)
AUTO
Expunerea este reglată automat.
3.STD ZOOM RATIO
Selectează raportul de copiere.
MANUAL
Selectează raportul de copiere.
50% la 200% (100%)
PRESET RATIO
Selectează raportul de copiere presetat. Rapoartele de copiere
presetate se modifică dacă se modifică grupa formatelor de
hârtie.
4.STANDARD COPY QTY
Selectează cantitatea de copiat.
1 la 99 (1)
5.AUTO SORT
Setează funcţia de sortare automată.
OFF
Funcţia sortare automată este oprită.
ON
Funcţia sortare automată este pornită.
6.PAPER SIZE GROUP
Se poate selecta grupa formatelor de hârtie. Dacă se modifică
grupa formatelor de hârtie, se vor modifica şi rapoartele de
copiere presetate.
A
Rapoarte de copiere presetate: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
AB
Rapoarte de copiere presetate: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%,
115%, 122%, 141%, 200%
INCH
Rapoarte de copiere presetate: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%,
200%
7.SHARPNESS
Setarea privind claritatea imaginii se poate regla. Când doriţi
caractere şi linii clare, selectaţi o valoare mai mare. Când
efectuaţi copii ale unor fotografii, selectaţi o valoare mai mică.
1 la 9 (5)
(Setarea implicită din fabrică este în caractere groase.)
10-3
10
Setările aparatului
Denumire
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
PRINTER SETTINGS
Denumire
1.ERROR TIME OUT
Descriere
Setează durata de timp până când aparatul dă eroare atunci
când nu se primesc date de la computer.
ON
Timpul de aşteptare pentru eroare este activat. Setează timpul
de aşteptare.
5SEC la 300SEC (15SEC)
OFF
Timpul de aşteptare pentru eroare este dezactivat.
(Setarea implicită din fabrică este în caractere groase.)
TIMER SETTINGS
Denumire
1.AUTO CLEAR
Setează funcţia de ştergere automată. Dacă aparatul rămâne
în repaos o perioadă de timp setată, afişajul revine la modul
aşteptare.
ON
Setează timpul până când aparatul revine la modul aşteptare.
1MIN. la 9MIN. (1MIN.)
OFF
Funcţia ştergere automată este oprită.
2.ENERGY SAVER
Setează modul economisire energie.
ON
Setează timpul până când aparatul intră în modul economisire
energie.
3MIN. la 30MIN. (5MIN.)
OFF
Funcţia economisire energie automată este oprită.
10
Setările aparatului
Descriere
(Setarea implicită din fabrică este în caractere groase.)
10-4
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 1 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
11
Anexă
CAPITOLUL
Acest capitol prezintă caracteristicile tehnice ale aparatului şi indexul.
Caracteristici tehnice
Tipul
Desktop personal
Platou
Staţionar
Material fotoconductor
Conductor organic fotosensibil
Sistem de copiere
Sistem de transfer indirect electrostatic
Sistem de developare
Sistem proiecţie toner
Sistem de fixare
Canon's RAPID Fusing System™ (Sistem de topire rapidă)
Rezoluţia
Aprox. 600 dpi × 600 dpi
Număr de tonuri
256
Documente acceptabile
Formate până la A4
Foi, cărţi şi obiecte tri-dimensionale (până la 2 kg)
Material de copiere acceptabil
Alimentare prin casetă: 64 g/m2 la 128 g/m2
Alimentator universal: 64 g/m2 la 128 g/m2
Hârtie simplă, hârtie reciclată, folii transparente, plicuri şi hârtie
grea (până la 128 g/m2)
11-1
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 2 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Formate copii
A4 (210 mm × 297 mm)
Zona fără imagine
Hârtie: Max. 5 mm la fiecare margine
Plic: Max. 5 mm la fiecare margine
Timp de încălzire
Aprox. 260 sec. * (temperatură: 20°C, umiditate: 65%; din
momentul conectării aparatului până la apariţia afişajului de
aşteptare)
* Timpul de încălzire poate diferi în funcţie de starea aparatului şi
de mediul ambiant.
Timp până la prima copie
Aprox. 13,8 sec.
Format A4 sau LTR, Comandă expunere manuală directă,
Alimentare prin casetă (cu excepţia cazului în care tocmai s-a
revenit din modul economisire energie)
Viteza de copiere
Directă: A4 19 cpm, LTR 21 cpm
Mărire
1:1±1,0%, 1:2,000, 1:1,294, 1:0,786, 1:0,647, 1:0,500
Zoom: 0,500 - 2,000 în incremente de 1%
Sistem de alimentare a hârtiei
Alimentare prin casetă: 250 de foi de 64 g/m2
Alimentator universal: 1 foaie
Copii multiple
1-99
Cerinţe referitoare la alimentarea cu energie
200 V-240 V, 50/60 Hz (Exigenţele de alimentare cu energie
diferă în funcţie de ţara din care aţi cumpărat aparatul.)
Consum de energie
Aprox. 0,62 kw (max.)
Dimensiuni (l × A × H)
450 mm × 520 mm × 368 mm
Spaţiu de instalare(l × A)
449 mm × 462 mm (având caseta ataşată)
Greutate
Aprox. 12 kg (inclusiv cartuşul)
Caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil din motive de îmbunătăţire a produsului.
Pentru copii de calitate superioară, sugerăm utilizarea hârtiei şi materialelor transparente
recomandate de Canon. Unele tipuri de hârtie care se găsesc în magazinele de birotică ar putea să
nu corespundă acestui aparat. Dacă aveţi întrebări referitoare la hârtie şi materialele transparente,
consultaţi dealerul local autorizat Canon sau linia telefonică de asistenţă Canon.
Anexă
11
11-2
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 3 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
Index
A
Curăţarea
de rutină, 8-1
exteriorului aparatului, 8-1
zonei de scanare, 8-1
Afişajul de aşteptare, 1-4
Alimentare documente
platou din sticlă, 1-1
Curăţarea de rutină, 8-1
Alimentarea documentelor
platoul din sticlă, 3-2
Alimentator
universal, 1-1
Alimentatorul universal, 1-1
exigenţele materialelor de tipărit, 2-1
încărcare aunui plic, 2-7
încărcarea hârtiei, 2-6
D
Deblocarea, 9-1
Depistarea defecţiunilor, 9-1
Document
aşezare, 3-2
format, 3-1
greutate, 3-1
tipul, 3-1
zona scanată, 3-2
Asistarea clienţilor, 1-1
Aşezarea documentelor, 3-2
Documente
cantitate, 3-1
cerinţe, 3-1
imprimare, 4-1
scanare, 6-1
Calitatea
probleme de imprimare, 9-12
reglarea imaginii, 5-3
Calitatea imaginii
Documentul
orientare, 2-9
reglare, 5-3
tastă, 1-3
Cantitate, documente, 3-1
Capacul extensiei, 1-2
Capacul frontal, 1-1
E
Economisire energie
restabilire, 1-5
setare, 1-5
tastă, 1-3
Capacul orizontal, 1-2
Capaculplatoului
din sticlă, 1-1
Caracteristici tehnice, 11-1
Expunere
Cartuşul
depozitare, 8-4
înlocuire, 8-2, 8-5
manevrare, 8-3
reciclare, 8-5
tastă, 1-3
F
Format
Caseta, 1-1, 2-3
document, 3-1
materiale de tipărit, 2-1
semne, 3-2
pentru hârtie, 1-1
Copierea
cerinţele documentelor, 3-1
efectuarea copiilor, 5-1
exigenţele materialelor de tipărit, 2-1
probleme, 9-12
reglarea calităţii imaginii, 5-3
reglarea expunerii, 5-3
setarea măririi/micşorării, 5-2
specificarea formatului hârtiei, 2-8
specificarea tipului hârtiei, 2-9
11
Efectuarea copiilor, 5-1
Anexă
C
G
Ghidaje culisante
alimentatorul universal, 2-7
Greutate
document, 3-1
materiale de tipărit, 2-1
Greutatea
aparatului, 11-2
11-3
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 4 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
H
Mesajele de pe LCD, 9-7
Mesajul CHECK PAPER SIZE (Verificaţi formatul hârtiei), 9-7
Hârtia
Mesajul CHECK PRINTER (Verificaţi imprimanta), 9-7
blocaj, 2-1
exigenţe, 2-1
hârtie acceptabilă, 2-1
încărcare, 2-3
orientare, 2-9
probleme de alimentare, 9-9
tipul, 2-9, 2-10
zona de ieşire, 2-10
zona de tipărit, 2-2
Mesajul CHECK PRINTER COVER (Verificaţi capacul
imprimantei), 9-7
Mesajul INSTALL CARTRIDGE (Instalaţi cartuşul), 9-7
Mesajul MEMORY FULL (Memoria este ocupată), 9-7
Mesajul OUTPUT TRAY FULL (Tava de ieşire este plină), 9-8
Mesajul PRINTER DATA ERROR (Eroare date imprimantă),
9-8
Mesajul REC. PAPER JAM (Blocare hârtie de înreg.), 9-8
Hârtie simplă, 2-9
Mesajul SUPPLY REC. PAPER (Alimentaţi hârtie de înreg.),
9-8
I
Monitor de sistem
Imprimarea
Monitor statut
utilizare, 7-1
anulare, 4-2
documentelor, 4-1
înainte de, 4-1
probleme, 9-14
Indicatorul Alarmă, 1-3
Î
tastă, 1-3
Monitorizarea sistemului, 7-1
Mufă de alimentare, 1-2
O
Orientarea
documentului, 2-9
hârtiei, 2-9
Încărcare
hârtie în alimentatorul universal, 2-6
hârtie în casetă, 2-3
Încărcarea
unui plic în alimentatorul universal, 2-7
P
Panoul de operaţii, 1-1, 1-3
Înlocuirea cartuşului, 8-2, 8-5
Platoul
L
Plic
din sticlă, 1-1
Anexă
11
LCD, 1-3
Port USB, 1-2
M
Probleme
Mărire/Micşorare, 5-2
setare, 5-2
tastă, 1-3
Materiale de tipărit
exigenţe, 2-1
format, 2-1
greutate, 2-1
tip, 2-1
Meniu
tastă, 1-3
Meniuri
descrieri, 10-1
11-4
încărcare, 2-7
zona de tipărit, 2-2
alimentarea hârtiei, 9-9
calitatea imprimării, 9-12
care nu se pot rezolva, 9-17
de copiere, 9-12
de imprimare, 9-14
de scanare, 9-15
generale, 9-15
Probleme de calitate a imprimării, 9-12
Probleme generale, 9-15
Productivitatea de tipărire, 8-3
LDL_MF3110_UG_ROM.book Page 5 Monday, November 8, 2004 4:00 PM
R
T
Reambalarea, 8-8
Tasta COPIERE, 1-3
Rezervarea copiilor, 5-6
Tasta Micşorare, 1-3
Tasta OK, 1-3
S
Tasta SCANARE, 1-3
Tasta Start, 1-3
Scanare
înainte de, 6-1
zone, 3-2
Scanarea
documentelor, 6-1
probleme, 9-15
Setarea AUTO CLEAR (Ştergere automată), 10-4
Setarea AUTO SORT (Sortare automată), 10-3
Setarea DEFAULT SETTINGS (Setări implicite), 10-2
Setarea ENERGY SVR TIME (Timp econom. energie), 10-4
Setarea măririi/micşorării, 5-2
Setarea PAPER SIZE GROUP (Grupă formate hârtie), 10-3
Tasta Stop/Resetare, 1-3
Taste numerice, 1-3
Tastele
(–),
(+), 1-3
Tava
ieşire, 1-1
Tava de ieşire, 1-1
Tipărirea
zone, 2-2
Tonerul din cartuş, 8-2
Transportul, 8-8
Setarea PAPER TYPE (Tip hârtie), 10-1
Z
Setarea PRESET RATIO (Raport presetat), 10-3
Zona de ieşire a hârtiei
Setarea SHARPNESS (Claritate), 10-3, 10-4
cu faţa în jos, 2-11
cu faţa în sus, 2-11
Setarea STANDARD COPY QTY (Cantitate copiere std.),
10-3
Zona scanată, 3-2
Setarea STANDARD EXPOSURE (Expunere standard), 10-3
Zoom, 5-2
Setarea STD. IMAGEQUALITY (Calitatea imaginii std.), 10-3
Setarea TONER SAVER MODE (Modul economisire toner),
10-2
Setarea ZOOM RATIO (Raport zoom), 10-3
Setările aparatului
accesare, 10-1
Setările COMMON SETTINGS (Setări comune), 10-2
11
Setările COPY SETTINGS (Setări de copiere), 10-3
Setările DISPLAY LANGUAGE (Limbă de afişare), 10-2
Anexă
Setările PAPER SETTINGS (Setări hârtie), 10-1
Setările PAPER SIZE (Format hârtie), 10-1
Setările STD ZOOM RATIO (Raport zoom std.), 10-3
Sortare
copiere, 5-4
Sortare/2pe1
tastă, 1-3
11-5
Download PDF