Argon audio | iNet 1 | Argon iNet 1 - Snabbstartguide

Argon
iNet 1 - Snabbstartguide
Powered by
Strävan efter kvalitet har alltid varit det
som driver oss framåt, och grundandet
av Argon Audio är en naturlig fortgång av
denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att
skapa och ta fram produkter av hög kvalitet,
tillverka dem och sälja dem vidare till
slutanvändarna med valuta för pengarna
som främsta målsättning. Argon Audio är ett
märke som lever upp till dessa värderingar
till fullo.
Design-, funktions- och kvalitetsstandard
specificeras samtliga i Danmark, och
tillverkningen äger rum i Fjärran Östern
där försäljare av kvalitetsprodukter är
väldigt konkurrenskraftiga, vilket resulterar
i att de tillhandahåller produkter som ger
enastående valuta för pengarna – till glädje
för både oss själva och våra kunder!
Wireless Internet & FM Radio
Innehåll
Argon iNet 1 Snabbstartguide
4
Det här behöver du för att kunna använda din iNet FM 1-radio....................................................................................4
Kontroller.......................................................................................................................................................................6
Anslutningar...................................................................................................................................................................8
Så här ansluter du din Argon iNet 1 till ditt trådlösa nätverk........................................................................................10
Steg 1 – Sätt på Argon iNet 1..........................................................................................................................10
Steg 2 – Sök efter en trådlös nätverksanslutning............................................................................................12
Steg 3 – Anslut till det trådlösa nätverket........................................................................................................13
Välja en radiokanal att lyssna på.................................................................................................................................15
Justera volymen..........................................................................................................................................................16
Återgå till menyn medan en kanal spelas upp.............................................................................................................16
Lagra en radiokanal som ett förval..............................................................................................................................16
Spela en förvald radiokanal.........................................................................................................................................16
Efterfråga en kanal som inte är tillgänglig för tillfället..................................................................................................17
Kanaler som låter dig välja vad du vill lyssna på.........................................................................................................17
Använda Argon iNet 1 för att ta in FM-kanaler............................................................................................................18
Ställa in klockan...........................................................................................................................................................19
Ställa in alarmet...........................................................................................................................................................21
Insomningstimer..........................................................................................................................................................23
Mediaspelare Snabbstartguide
24
Anpassa Windows i din PC till att låta Argon iNet 1 få tillgång till dina ljudfiler via Windows ”Dela ut”.......................24
Lokalisera de utdelade ljudfilerna med Argon iNet 1...................................................................................................25
Lyssna på ett enda utdelat spår...................................................................................................................................26
Lyssna på ett helt utdelat album..................................................................................................................................26
Lägga spår i kö för uppspelning senare......................................................................................................................27
Lägga album i kö för uppspelning senare....................................................................................................................27
Styra uppspelning........................................................................................................................................................27
Bläddra igenom listan av spår som ligger i kö för uppspelning...................................................................................28
Ta bort spår från väntelistan........................................................................................................................................28
Spela upp spår i blandad ordning................................................................................................................................29
Spela upp spåren i kön upprepade gånger.................................................................................................................29
Wireless Internet & FM Radio
Anpassa Windows i din PC till att låta Argon iNet 1 få tillgång till dina ljudfiler via en UPnP-server...........................30
Lokalisera och spela upp mediafiler med Argon iNet 1 och UPnP..............................................................................32
Bläddra igenom listan av spår som ligger i kö för uppspelning...................................................................................33
Lägga UPnP-spår i kö för uppspelning senare............................................................................................................33
Lägga album i kö för uppspelning senare....................................................................................................................34
Styra uppspelning........................................................................................................................................................34
Ta bort spår från kön....................................................................................................................................................35
Spela upp spår i blandad ordning................................................................................................................................35
Spela upp spåren i kön upprepade gånger.................................................................................................................36
Spela mediafiler från din MP3-spelare........................................................................................................................37
Konfigurationsmenyn
37
Välja alternativ från konfigurationsmenyn....................................................................................................................37
<Nätverkskonfiguration>..............................................................................................................................................38
Konfigurera Argon iNet 1 till att bara använda en fast Ethernet-anslutning.....................................................38
Konfigurera Argon iNet 1 till att bara använda en Wi-Fi-anslutning.................................................................38
Konfigurera Argon iNet 1 till att använda antingen en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning...........39
<Version>....................................................................................................................................................................39
<Uppgradera inbyggd programvara>..........................................................................................................................39
<Språk>.......................................................................................................................................................................40
<Återställ fabriksinställningar>.....................................................................................................................................40
<Registrera>................................................................................................................................................................40
<Klockinställningar>....................................................................................................................................................40
<Bakgrundsbelysning>................................................................................................................................................40
<WiFi-styrka>..............................................................................................................................................................40
42
Konfigurera ”Mina grejor”
Registrera ett konto på Argons webbsida....................................................................................................................42
Konfigurera ”My Profile”...............................................................................................................................................42
Konfigurera ”My stuff” – Mina Grejor...........................................................................................................................43
Konfigurera ”My streams” – Mina streams..................................................................................................................44
Konfigurera ”My Podcasts” – Mina podcasts...............................................................................................................44
Felsökning ........................................................................................................................................................................45
Software licence information..............................................................................................................................................47
<WWHUOLJDUHDQYlQGDUinformation.........................................................................................................................................4
Wireless Internet & FM Radio
Argon iNet 1 Snabbstartguide
Det här behöver du för att kunna använda din iNet FM 1-radio
Innan du kan använda din Argon Internetradio behöver du följande:
• En bredbandsuppkoppling till Internet. + något av följande:
• En trådlös accesspunkt (Wi-Fi) ansluten till din bredbandsuppkoppling, gärna via en router, eller
• En nätverkskabel (RJ45) ansluten mellan din router och din Internetradio, eller
• Ett ”power line”-nätverk, som förvandlar husets befintliga elnät till ett nätverk.
• Om ditt trådlösa nätverk är anpassat för att användas med kryptering via Wired Equivalent Privacy
(WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) så behöver du veta WEP- eller WPA-koden så att du kan få
din Argon Internetradio att kommunicera med nätverket.
Om du har möjlighet att ansluta Argon iNet 1 till Internet via en kabel (RJ45), så är detta den absolut
bästa lösningen. Det här ger en stabilare och mycket snabbare anslutning.
I ett Wi-Fi-nätverk bör Argon Internetradion fungera inom en radie av 40 meter från den trådlösa accesspunkten.
Om du vill använda Argon iNet 1 trådlöst, se till att din trådlösa accesspunkt är igång och ansluten till
Internet innan du fortsätter. För att få den här delen av systemet att fungera måste du läsa instruktionerna som medföljer den trådlösa accesspunkten.
Wireless Internet & FM Radio
Några tips:
Det tar lite tid!
När du väljer en radiokanal använder Argon iNet 1 en webblänk för att komma åt radiokanalen.
Om du brukar lyssna på webbradio via din dator eller om du brukar surfa på Internet, så vet du att tiden
det tar för en webbsida eller hemsida att laddas kan variera väldigt mycket.
Samma sak gäller för Argon iNet 1. Du får inte jämföra den med en vanlig FM-radio där kanalbyte sker
på ett ögonblick.
Du kommer också att uppleva att vissa radiokanaler är långsammare än andra. Åter igen är det precis
som att surfa på Internet. Vissa sidor kommer upp snabbt, andra inte.
Om du till exempel sitter i Sverige och väljer en radiokanal som sänder från Kina, så är risken stor att
det tar längre tid för den att ladda än om du t.ex. väljer en Sverigebaserad radiokanal.
Precis som när du surfar på nätet, har det här att göra med hur många servrar du måste passera och
hur snabba anslutningar de som tillhandahåller servrarna har.
Slutligen, att ladda en radiokanal som sänder i 128 kb tar längre tid än att ladda en radiokanal som
sänder i 20 kb.
Trasiga länkar
Då och då kommer du att uppleva att vissa radiokanaler som du har valt inte fungerar. Det är precis
som med en ”trasig Internetlänk” – med över 16.000 tillgängliga radiokanaler blir det så att vissa kommer
och går. Webbradion uppdateras flera gånger om dagen, men det finns alltid en risk att någon radiokanal tillkommer eller försvinner under dagen.
Wireless Internet & FM Radio
Kontroller
Punkterna nedan motsvarar var och en av knapparna på frontpanelen:
tuning
volume
back reply
alarm
function
sleep
power
1/play
2/stop
3/previous
4/next
Använd denna knapp för att bläddra genom alla menyer/kanaler. Genom att trycka på den fungerar den som VÄLJ/BEKRÄFTA. Kallas i manualen för ”Ratt”.
Använd denna knapp för att justera volymen. Vrid den medurs för att höja volymen och moturs för att sänka volymen.
Använd denna knapp för att gå tillbaka i menyn. Varje gång du trycker på knappen går du ett steg tillbaka.
Använd denna knapp för framtida interaktiva funktioner.
Se www.argonaudio.com/inet för mer information.
Använd denna knapp för att ta fram alarmmenyn efter att du har tryckt på knappen TUNING (VÄLJ).
Använd denna knapp för att skifta mellan: Internetradio, FM och AUX-ingången
Använd denna knapp för att välja hur länge radion ska spela innan den går över i insomningsläge.
Använd denna knapp för att sätta Argon iNet 1 i läge på eller av .
Använd denna knapp för att antingen starta avspelning i läget mediaspelare eller för att välja förinställd radiokanal 1 .
Använd denna knapp för att antingen stoppa avspelning i läget mediaspelare, eller för att välja förinställd radiokanal 2
Använd denna knapp för att i läget mediaspelare hoppa tillbaka till föregående spår, eller för att välja förinställd radiokanal 3.
Använd denna knapp för att i läget mediaspelare hoppa till nästa spår, eller för att välja förinställd radiokanal 4.
Wireless Internet & FM Radio
5/browse
Använd denna knapp för att i läget mediaspelare bläddra bland tillgängliga mediafiler,
eller för att välja förinställd radiokanal 5.
6/shuffle
Använd denna knapp för att i läget mediaspelare spela tillgängliga mediafiler blandat, eller för att välja förinställd radiokanal 6.
Snooze
På ovansidan av Argon iNet 1 finner du en knapp som heter SNOOZE. Använd denna knapp för att avaktivera Argon iNet 1 när den har börjat spela efter att ha varit i alarmläge. SNOOZE-funktionen gör att Argon iNet 1 är tyst i 5 minuter
innan den börjar spela igen.
Wireless Internet & FM Radio
Anslutningar
Punkterna nedan motsvarar var och en av funktionerna/anslutningarna på baksidan
av Argon iNet 1.
antenna
this antenna is used only for FM. Be sure to extend the antenna fully when using FM as playback source. (The Wi-Fi antenna is placed inside the Argon iNet 1)
power plug
insert the power supply plug from the power supply into this socket. Be sure not to use any other power supplies than the one that comes with the Argon iNet 1.
aux-in
this connection allows you to connect an external device such as an MP3 player to your Argon iNet 1
line-out
this connection allows you to connect the Argon iNet 1 to a Hi-Fi system. You need to use a mini jack stereo – RCA cable. We strongly recommend this solution as you will have full-sound-experience of your Argon iNet 1.
headphones this connection allows you to connect your headphones directly to the Argon iNet 1
ethernet this connection allows you to use a LAN wired connection (RJ45) to the Internet. If it is possible for you to wire the Argon iNet 1 we recommend this solution.
Bass port
The Argon iNet 1 is optimized for optimal sound with a small driver in a small cabinet.
We have chosen to make a bass reflex port in order to get a more “full” sound.
As some types of music or especially voices would need less emphasis on the bass we have included a small foam plug in the gift box. You can insert this foam plug into the reflex port and hereby get a more “tight sound”. A helpful hint is also to
experiment with the placement of the Argon iNet 1. If you place it close to a wall it will make more bass.
Wireless Internet & FM Radio
Wireless Internet & FM Radio
Så här ansluter du din Argon iNet 1 till ditt trådlösa nätverk
Steg 1 – Sätt på Argon iNet 1
Koppla in kabeln från nätadaptern i uttaget märkt 12-15V DC på baksidan av Argon iNet 1.
VARNING: Använd endast den nätadapter som medföljde radion. Att ansluta en strömenhet
med en annan spänning kommer att orsaka permanent skada på apparaten och kan vara
förenat med fara.
Displayen på framsidan av Argon iNet 1 kommer att tändas och visa texten:
Argon iNet 1
Efter några sekunder kommer detta att ändras till:
<
Sök nätverk
>
Steg 2 – Sök efter en trådlös nätverksanslutning
När displayen visar <Sök nätverk>, tryck på knappen TUNING (VÄLJ).
(OBS: Om du skulle göra fel i något läge, tryck på knappen BACK (TILLBAKA) för att återgå
till föregående skärm).
10
Wireless Internet & FM Radio
Radion kommer nu att skanna efter alla tillgängliga trådlösa nätverk, och visa texten:
Söker
Om den inte hittar något så kommer displayen att visa texten:
Inga nätverk
hittades
Om det här händer så måste du få din trådlösa accesspunkt att fungera – se instruktionerna
som medföljde den.
När Argon iNet 1 hittar ditt trådlösa nätverk visar den ESSID för accesspunkten på skärmen
– det här är ett namn som den person som har satt upp nätverket har tilldelat nätverket – t.ex.:
<
Mitt Hemnätverk
>
Det är möjligt, och på vissa platser högst troligt, att din Argon kommer att hitta fler än en
trådlös accesspunkt. Då kan du välja vilken du vill ansluta till. Vrid ratten på radion för att se
ESSID-namnet för varje accesspunkt som Argon iNet 1 har hittat.
Wireless Internet & FM Radio
11
Steg 3 – Anslut till det trådlösa nätverket
När ESSID för den accesspunkt som du vill ansluta till visas på skärmen, tryck på knappen
TUNING (VÄLJ).
Om du inte har konfigurerat ditt nätverk till att be om en krypteringskod, bör skärmen visa:
Ansluter till nätverk
och därefter:
Nätverk OK
Om skärmen visar antingen:
Skriv in WEP-nyckeln
Eller:
Skriv in WPA-nyckeln
12
Wireless Internet & FM Radio
så använder nätverket något av följande krypteringssystem: Wired Equivalent Privacy (WEP)
eller Wi-Fi Protected Access (WPA). Du måste därför i dessa fall ange rätt WEP- eller WPAkod i radion för att få den att kommunicera med ditt nätverk.
Den här koden har bara den person som etablerat nätverket, så om du inte själv har gjort
detta måste du ta reda vad koden är.
Efter 3 sekunder går displayen in i ”ange kod”-läge. För att ange koden, använd ratten
för att välja varje kodtecken i tur och ordning. Tryck in TUNING (VÄLJ) efter varje tecken.
Observera att WEP- och WPA-koder känner av stora och små bokstäver, så du måste ange
dem exakt.
Efter det sista tecknet vrider du ratten till END-tecknet och trycker in TUNING (VÄLJ).
Argon iNet 1 bör nu kunna ansluta till nätverket.
Välja en radiokanal att lyssna på
Tryck in knappen TUNING (VÄLJ) för att återgå till huvudmenyn. (OBS: Om du skulle
göra fel i något läge, tryck på knappen BACK (TILLBAKA) för att återgå till föregående skärm).
1.
<
Kanaler
>
Wireless Internet & FM Radio
13
2. Om skärmen inte visar < Kanaler > på samma sätt som ovan, vrid på ratten tills den gör det.
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten för att välja mellan <Pejling> eller <Genre>.
Via <Pejling> kan du välja bland radiokanaler som tillhandahålls från vilket land som helst som du väljer från en lista.
Via <Genre> kan du välja radiokanal utifrån deras innehåll, till exempel Klassisk Rock, Nyheter, Sport, etc.
5. Tryck in TUNING (VÄLJ) för att bekräfta det alternativ du vill välja.
<Pejling>
1. Vrid ratten tills displayen visar den region du vill lyssna på (eller välj ”Alla” för att visa alla länder),
2. Tryck in TUNING (VÄLJ).
3. Vrid ratten tills den visar det land du vill välja.
4. Tryck in TUNING (VÄLJ).
5. Vrid ratten tills den visar den kanal du vill välja.
6. Tryck in TUNING (VÄLJ) och vänta tills radion har anslutit till kanalen.
14
Observera att vissa radiostationer inte sänder dygnet runt, och att vissa kanaler därför inte är online alltid.
Wireless Internet & FM Radio
Om kanalen har On Demand-innehåll (dvs. att man har möjlighet att lyssna på program som
redan har sänts vid ett tidigare tillfälle), se ”Kanaler som låter dig välja vad du vill lyssna på”.
<Genre>
1. Vrid ratten tills displayen visar den typ av innehåll som du vill lyssna på och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
2. Vrid ratten tills den visar den kanal du vill välja.
3. Tryck in TUNING (VÄLJ) och vänta tills radion har anslutit till kanalen.
Observera att vissa radiostationer inte sänder dygnet runt, och att vissa kanaler därför inte
är online alltid.
Om kanalen har On Demand-innehåll (dvs. att man har möjlighet att lyssna på program som
redan har sänts vid ett tidigare tillfälle), se ”Kanaler som låter dig välja vad du vill lyssna på.
Justera volymen
För att justera volymen vrider du på ratten VOLUME. Tänk på att inte ha volymen för högt
inställd när du sätter på radion, och det här gäller särskilt när du lyssnar i hörlurar.
Wireless Internet & FM Radio
15
Återgå till menyn medan en kanal spelas upp
När Argon iNet 1 spelar en radiokanal kommer den att visa kanalens namn och bithastighet.
Du kan återgå till radions meny när som helst genom att antingen trycka in TUNING (VÄLJ),
vilket kommer att ta dig till menyn ”Kanaler”, eller genom att trycka på knappen BACK
(TILLBAKA) för att återgå till föregående meny.
Lagra en radiokanal som ett förval
Medan en radiokanal spelar, håll in en av förvalsknapparna (nummer 1 till 6) tills skärmen
visar
Tilldelad
Förinställd #
där # är numret på den knapp som du höll in.
Spela en förvald radiokanal
När en radiokanal spelar, tryck kort på en av förvalsknapparna 1 till 6 för att välja den kanal
du vill åt.
16
Wireless Internet & FM Radio
Efterfråga en kanal som inte är tillgänglig för tillfället
Om du vill lyssna på en särskild kanal som inte är online för tillfället så kan du besöka
Argons webbsida och lägga in en förfrågan om att lägga till kanalen till listan. (www.
argonaudio.com/inet)
Kanaler som låter dig välja vad du vill lyssna på
Vissa radiokanaler kan tillhandahålla ett antal alternativ för sin kanal. De kan t.ex. låta dig
lyssna på program som redan har sänts. När du väljer en kanal som har denna funktion så
börjar kanalen inte att spela omedelbart, utan visar istället:
<
1.
Live
>
Vrid ratten för att välja <Live> eller <On Demand> och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
Om du väljer <Live> så spelar radion det som kanalen sänder just då, precis som vanligt.
Om du väljer <On Demand> så visas fler skärmar där du kan välja vad du vill lyssna på.
Vad som visas beror på kanalen du har valt – följande ska endast ses som vägledning.
2. När du väljer <On Demand> visar displayen namnen på programmen. Vrid ratten för att
välja programmet du vill lyssna på och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
Wireless Internet & FM Radio
17
3. När du har valt programmet du vill lyssna på så kommer det antingen bara att börja
spelas upp, eller som visar displayen kanske en lista av dagar som du kan välja bland.
Använd då ratten för att ställa in den dag då programmet sändes och tryck därefter på
TUNING (VÄLJ).
4. Efter att du har valt dag kommer du att kunna välja starttid. Ställ in Starttid med hjälp
av ratten och tryck på TUNING (VÄLJ).
5. Program som låter dig välja tid ger dig också möjlighet att spola framåt eller bakåt
till den del du vill lyssna på medan radion spelar. När du trycker på knappen PREVIOUS
(Hoppa till föregående spår) eller NEXT (Hoppa till nästa spår) så visas den tid
programmet har spelats upp. Du kan nu vrida ratten för att ändra denna tid. Du kan även
använda knapparna PREVIOUS eller NEXT för att ställa in tiden. När du trycker på knappen
TUNING (VÄLJ) igen kommer programmet att spelas från det stället.
Använda Argon iNet 1 för att ta in FM-kanaler
Din Argon iNet 1 är även utrustad med en FM-mottagare som gör att du kan lyssna på
vanliga FM-kanaler.
1. Du kommer åt radions FM-mottagare genom att trycka på knappen FUNCTION två
gånger (trycker man på knappen en gång kommer radion att spela ljud från AUX-ingången).
Trycker man på knappen FUNCTION ytterligare en gång kommer radion att lämna FMradioläget och återgå till Internetradio.
18
Wireless Internet & FM Radio
Du kan också aktivera FM-mottagaren genom att välja ”Tuner” från radions huvudmeny.
2. När Argon iNet 1 är i FM-läge kommer den att visa vilken FM-frekvens den är inställd
på. Vrider du ratten TUNING medurs ökar FM-frekvensen som radion är inställd på, och
vrider du den moturs minskar frekvensen.
3. Tryck på och håll inne knappen TUNING (VÄLJ) i 5 sekunder för att låta Argon iNet 1 söka
efter tillgängliga FM-frekvenser. Radion kommer att fortsätta att skanna igenom alla sina
tillgängliga FM-frekvenser tills den hittar en som används av en kanal. Upprepa det här tills
radion hittar en kanal som du vill lyssna på eller spara.
4. För att spara en FM-frekvens till Argon iNet 1s minne, tryck på och håll inne en
förvalsknapp på samma sätt som du skulle spara en Internetkanal till en förvalsplats.
5. För att spela upp en FM-frekvens trycker du bara på den förvalsknapp som tilldelats
den sparade frekvensen.
Ställa in klockan
1. Tryck in TUNING (VÄLJ). (OBS: Om du skulle göra fel i något läge, tryck på knappen
BACK (TILLBAKA) för att återgå till föregående skärm).
2.
Vrid ratten tills displayen visar <Konfigurera>.
<
Konfigurera
>
Wireless Internet & FM Radio
19
3.
Tryck in TUNING (VÄLJ).
4.
Vrid ratten tills displayen visar <Klockinställning>.
<
Klockinställning
>
5. Vrid ratten tills displayen visar <Ställ in tid/datum>.
< Ställ in tid/datum >
6. Tryck in TUNING (VÄLJ).
Ställ in tid
14:03
7. Vrid ratten tills timangivelsen är korrekt och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
8.
20
Ställ in tid
15:03
Vrid ratten tills minutangivelsen är korrekt och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
Ställ in datum
01 jan. 2008
Wireless Internet & FM Radio
9. Vrid ratten för att ställa in dag, tryck TUNING (VÄLJ), vrid för att ställa in månad,
bekräfta med TUNING (VÄLJ), och gör slutligen likadant med årtalet.
Tid och datum
inställda
I displayen står det ”Tid och datum inställda” under 3 sekunder. Därefter återgår den till att
visa radiokanalen.
Ställa in alarmet
1. Tryck in TUNING (VÄLJ). (OBS: Om du skulle göra fel i något läge, tryck på knappen
BACK (TILLBAKA) för att återgå till föregående skärm).
2. Vrid ratten tills displayen visar <Alarmklocka>. OBS! På vissa radior måste du gå Argon
iNet 1s meny ”Konfigurera” för att komma till menyn ”Alarmklocka”.
<
Alarmklocka
>
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten tills displayen visar <Ställ alarmsignaler>.
< Ställ Alarmsignaler >
Wireless Internet & FM Radio
21
< Ställ Alarmsignaler >
5. Vrid ratten tills displayen visar <Ställ alarmsignaler>.
< 1 AV 00:00 Söndag >
6. Vrid på ratten för att växla mellan de olika alarmalternativen och ”Stäng av alla”. Trycker
du på knappen TUNING (VÄLJ) vid ”Stäng av alla” så kommer samtliga alarm att stängas
av. Displayen kommer då att visa ”Samtliga alarmsignaler är avstängda” under 3 sekunder,
och därefter återgå till att visa radiokanal.
Samtliga alarmsignaler
är avstängda
7. Om du väljer ett av de numrerade alarmen så kommer Argon iNet 1 att låta dig välja när
alarmet ska gå igång.
Ställ alarmsignal
15:06
10. Vrid ratten tills timangivelsen är korrekt och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
22
Ställ alarmsignal
07:06
Wireless Internet & FM Radio
11.Vrid ratten tills minutangivelsen är korrekt och tryck därefter TUNING (VÄLJ).
12.Vrid ratten för att välja mellan ”En gång”, ”Varje dag”, ”Varje vecka”, ”Veckodagar” och
”Helger”. Om du väljer ”En gång” eller ”Varje vecka” så måste du välja vilken dag du vill att
alarmet ska aktiveras och därefter trycka på TUNING (VÄLJ).
13.Slutligen måste du välja vilken typ av alarm du vill använda: radions signal eller en kanal
som tilldelats en förvalsplats. Tryck därefter på TUNING (VÄLJ).
Alarm Ställd
07:45
Insomningstimer
Om du under ”Alarmklocka” väljer detta alternativ kommer Argon iNet 1 att stänga av sig
själv efter en viss tidsperiod som du ställt in.
1. Efter att du valt menyposten ”Insomningstimer” så kommer radion att visa:
”Insomningsavbrott” och antingen ”AV” eller en tidräknare enligt ”00:00” (timmar:minuter).
2. Vrid ratten för att i steg om 15 minuter ändra värdet på insomningstimern och tryck
därefter TUNING (VÄLJ) för att starta insomningstimern.
3. Radion kommer att fortsätta att spela som vanligt, men kommer att gå in i standbyläge
när Insomningstimern räknat ner till noll
4. För att sätta på Argon iNet 1 igen trycker du bara på knappen power.
Wireless Internet & FM Radio
23
Mediaspelare Snabbstartguide
Via Mediaspelaren kan du spela upp ljudfiler (AAC, AIFF, AU, MP3, RM,
WAV and WMA) och spelningslistor (M3U) som finns lagrade på en PC i
nätverket. Funktionen har testats och visat sig fungera i Windows 2000,
Windows XP och Windows Vista.
Anpassa Windows i din PC till att låta Argon iNet 1 få
tillgång till dina ljudfiler via Windows ”Dela ut”
1. Se till Argon iNet 1 kommer åt din PC via nätverket. Använd sedan Utforskaren i
Windows för att lokalisera mappen där du har sparat dina ljudfiler.
2. Högerklicka på mappen.
3. Välj ”Egenskaper”.
4. Klicka på ”Dela ut”.
5. Markera ”Dela ut den här mappen på nätverket” och ”Tillåt att användare på nätverket
ändrar mina filer”. OBS! Försök inte att dela ut ”Mina dokument” eller någon av dess
undermappar (t.ex. ”Min musik”).
24
Wireless Internet & FM Radio
Lokalisera de utdelade ljudfilerna med Argon iNet 1
1. Sätt på Argon iNet 1.
2. Vänta på att ”Kanaler” ska visas i displayen, eller tryck på knappen BACK (TILLBAKA)
upprepade gånger tills ”Kanaler” visas.
3. Vrid ratten tills displayen på Argon iNet 1 visar ”Mediaspelare”.
4. Tryck in TUNING (VÄLJ) och vrid ratten tills ”Windows delade filer” visas.
5. Tryck in TUNING (VÄLJ), vrid på ratten tills ”Sök PC” visas och tryck därefter på
TUNING (VÄLJ) igen.
6. Radion kommer nu att visa ”Hittar PC”. När Argon iNet 1 är klar med sökningen vrider du
ratten för att markera rätt PC.
7. Tryck in TUNING (VÄLJ). Argon iNet 1 kommer att söka efter utdelade mappar.
8. Vrid ratten för att markera rätt mapp och tryck TUNING (VÄLJ).
9. Argon iNet 1 kommer att visa ”Söker filer…” medan den skannar igenom mediafilerna i
den utdelade mappen. Texten på displayens nedersta rad kommer att ändras för att visa att
skanningen av filer pågår. Om du många ljudfiler kan det ta flera minuter innan sökningen är
klar.
10.När Argon iNet 1 är klar med skanningen kommer den att visa ”Efter Album”. Du kan nu
bläddra bland de skannade mediafilerna, som kommer att vara sorterade ”Efter Album”,
”Efter Artist” och ”Spelningslistor” – om detta är tillgängligt.
Wireless Internet & FM Radio
25
Observera att första gången som skanningen efter filer görs, så skapas en fil som heter
”.reciva_media_cache” i mappen där mediafilerna är lagrade. Detta görs för att framtida
filsökningar ska kunna genomföras snabbare.
Lyssna på ett enda utdelat spår
1. Vrid ratten tills ”Efter artist” visas.
2. Tryck in TUNING (VÄLJ).
3. Vrid på ratten tills önskad artist visas.
4. Tryck in TUNING (VÄLJ).
5. Vrid på ratten tills önskat albumnamn visas.
6. Tryck in TUNING (VÄLJ). ”[Lägg till i väntelista]” kommer att visas.
7. Vrid på ratten tills önskat spår visas.
8. Tryck in TUNING (VÄLJ). Spåret kommer att börja spelas upp.
Lyssna på ett helt utdelat album
1. Vrid ratten tills ”Efter artist” visas.
2. Tryck in TUNING (VÄLJ).
3. Vrid på ratten tills önskad artist visas.
26
Wireless Internet & FM Radio
4. Tryck in TUNING (VÄLJ).
5. Vrid på ratten tills önskat albumnamn visas.
6. Tryck in TUNING (VÄLJ). ”[Lägg till i väntelista]” kommer att visas.
7. Tryck in TUNING (VÄLJ). Albumet kommer att börja spelas upp.
Lägga spår i kö för uppspelning senare
1. Markera önskat spår.
2. Tryck in TUNING (VÄLJ). ”Spår tillagt i väntelista kommer att visas.
Lägga album i kö för uppspelning senare
1. Markera önskat album.
2. Tryck in TUNING (VÄLJ).
3. Vrid på ratten tills önskad artist ”[Lägg till i väntelista]” visas.
4. Tryck in TUNING (VÄLJ). ”Spår tillagda i väntelista” kommer att visas.
Styra uppspelning
1. Använd knappen STOP för att stoppa uppspelningen.
Wireless Internet & FM Radio
27
2. Använd knappen PLAY/PAUSE för att antingen pausa ett spår som håller på att spelas,
eller för att starta om ett spår som för tillfället är pausat eller för att starta ett stoppat spår.
3. Använd knappen HOPPA TILL FÖREGÅENDE SPÅR för att starta uppspelningen av
föregående spår i kön.
4. Använd knappen HOPPA TILL NÄSTA SPÅR för att starta uppspelningen av nästa spår i kön.
Bläddra igenom listan av spår som ligger i kö för uppspelning
1. Tryck på knappen BROWSE (BLÄDDRA). Namnet på det spår som just då spelas upp
kommer att visas.
2. Vrid ratten för att se vilka spår som står på kö för avspelning.
3. Om du vill hoppa till en särskild plats i kön trycker du på TUNING (VÄLJ) när spåret du
vill lyssna på visas.
Ta bort spår från väntelistan
1. Tryck på knappen BROWSE (BLÄDDRA). Namnet på det spår som just då spelas upp
kommer att visas.
2. Vrid på ratten för att välja det spår du vill ta bort från kön.
3. Tryck på och håll inne knappen STOP i 2 sekunder tills Argon iNet 1 visar: ”Ta bort spår?”
4. Vrid ratten för att markera ”JA” eller ”NEJ”.
28
Wireless Internet & FM Radio
5. Tryck TUNING (VÄLJ) för att bekräfta om du verkligen vill ta bort spåret från kön.
6. Om du valt ”Ja” så kommer ”Borttaget från väntelista” att visas.
7. För att ta bort samtliga spår från kön trycker du upprepade gånger på BACK tills menyn
”Mediaspelare” visas. Tryck därefter TUNING (VÄLJ) och vrid sedan på ratten för att välja
alternativet ”Töm väntelista” och tryck därefter TUNING (VÄLJ) igen.
Spela upp spår i blandad ordning
1. Följ beskrivningen ovan för att välja spår som du vill spela upp.
2. Bläddra fram till menyposten ”Mediaspelare” i huvudmenyn med hjälp av knapparna
TUNING (VÄLJ) och BACK (TILLBAKA).
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten tills ”Avspelningsläge” visas.
5. Tryck in TUNING (VÄLJ).
6. Vrid ratten tills ”Blanda” visas.
7. Tryck in TUNING (VÄLJ).
8. Vrid ratten för att välja JA/NEJ för att bekräfta att blandad uppspelning ska aktiveras.
Spela upp spåren i kön upprepade gånger
1. Följ beskrivningen ovan för att välja spår som du vill spela upp.
Wireless Internet & FM Radio
29
2. Bläddra fram till menyposten ”Mediaspelare” i huvudmenyn med hjälp av knapparna
TUNING (VÄLJ) och BACK (TILLBAKA).
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten tills ”Avspelningsläge” visas.
5. Tryck in TUNING (VÄLJ).
6. Vrid ratten tills ”Upprepa” visas.
7. Tryck in TUNING (VÄLJ).
8. Vrid ratten för att välja JA/NEJ för att bekräfta att upprepad uppspelning ska aktiveras.
Anpassa Windows i din PC till att låta Argon iNet 1 få
tillgång till dina ljudfiler via en UPnP-server
1. Om din PC körs på Microsoft Windows XP eller Windows Vista så kan du låta Windows
Media Player 11 (WMP11) fungera som en UPnP (Universal Plug and Play) media-server 1.0.
Windows Media Player 11 kan laddas ner from Microsofts hemsida och installeras genom
att följa instruktionerna i installationsguiden.
2. När den är installerad kommer Windows Media Player 11 att skapa ett bibliotek utifrån
alla mediafiler som är tillgängliga för den på din PC. För att lägga till nya filer till biblioteket
väljer du ”Arkiv > Lägg till i Bibliotek… > Avancerade alternativ” och klickar ”Lägg till”.
30
Wireless Internet & FM Radio
Därefter väljer du filerna du vill lägga till och klickar därefter ”OK”.
3. Du behöver nu koppla Argon iNet 1 till Windows Media Player 11 och konfigurera den till
att tillåta radion att få tillgång till ditt mediabibliotek. För att kunna göra detta måste du göra
följande:
a. Tryck på BACK (TILLBAKA) för att komma till radions huvudmeny och vrid därefter på
ratten för att välja ”Mediaspelare”.
b. Tryck TUNING (VÄLJ) och vrid därefter ratten för att markera ”UPnP-Servrar”.
c. Tryck TUNING (VÄLJ) så kommer radion att skanna efter alla tillgängliga UPnP-servrar.
Observera att det kan ta några sekunder för Argon iNet 1 att slutföra skanningen, och innan
detta är gjort kommer radion ”[Tom]”. Radion kommer att fortsätta att visa ”[Tom]” om inga
UPnP-servrar hittas.
d. Om skanningen lyckats väljer du din UPnP-server genom att vrida på ratten om det finns
fler än en UPnP-server, och trycker därefter TUNING (VÄLJ) (OBS! Din radio kommer i detta
läge att visa ”Åtkomst nekad”).
4. Din PC kommer nu att informera dig om att en enhet har försökt att ansluta till din
UPnP-server. För att tillåta radion att få tillgång till mediafilerna måste du klicka på fliken
”Bibliotek” i Windows Media Player 11 och välja ”Mediedelning…” för att öppna fönstret för
”Mediedelning”.
Wireless Internet & FM Radio
31
Så här väljer du ”Mediedelning…” för Windows Media Player 11:
5. I fönstret ”Mediedelning” kommer Argon iNet 1 att vara listad som en Okänd enhet.
Klicka på den okända enheten som listats, och klicka därefter på knappen ”Tillåt” och klicka
därefter på ”OK”.
Så här ger du Argon iNet 1 tillåtelse att ansluta:
Lokalisera och spela upp mediafiler med
Argon iNet 1 och UPnP
1. När UPnP-servern väl är konfigurerad för att dela mediafiler med Argon iNet 1 så kan du
spela upp filerna genom att göra följande på radion.
2. Tryck på BACK (TILLBAKA) för att komma till radions huvudmeny och vrid därefter på
ratten för att välja ”Media Player”.
3. Tryck TUNING (VÄLJ) och vrid därefter ratten för att markera ”UPnP-Servrar”.
4. Tryck TUNING (VÄLJ) så kommer radion att skanna efter alla tillgängliga UPnP-servrar.
Observera att det kan ta några sekunder för Argon iNet 1 att slutföra skanningen, och innan
detta är gjort kommer radion ”[Tom]”. Radion kommer att fortsätta att visa ”[Tom]” om inga
UPnP-servrar hittas.
5. Om skanningen lyckats väljer du din UPnP-server genom att vrida på ratten om det finns
fler än en UPnP-server, och trycker därefter TUNING (VÄLJ).
32
Wireless Internet & FM Radio
6. Argon iNet 1 kommer nu att lista de media-kategorier som är tillgängliga från UPnPservern, t.ex. ”Musik”, ”Spelningslistor” etc. Vrid ratten för att välja den kategori du vill
bläddra igenom, tryck TUNING (VÄLJ) och vrid ratten för att markera en underkategori och
tryck därefter TUNING (VÄLJ) igen. Du kan t.ex. välja ”Musik” och sedan ”Album”.
7. Vrid ratten för att markera de mediafiler du vill spela upp och tryck sedan TUNING
(VÄLJ).
8. Argon iNet 1 kommer att visa ”[Lägg till i väntelista]”, tryck TUNING (VÄLJ) och radion
kommer att lägga till spåren i väntelisan och börja spela upp dem automatiskt.
Bläddra igenom listan av spår som ligger i kö för uppspelning
1. Tryck på knappen BROWSE (BLÄDDRA). Namnet på det spår som just då spelas upp
kommer att visas.
2. Vrid ratten för att se vilka spår som står på kö för uppspelning.
3. Om du vill hoppa till en särskild plats i kön trycker du på TUNING (VÄLJ) när spåret du
vill lyssna på visas.
4. Här är det viktigt att observera att mediafiler som skannats från radions ”Windows
delade filer”-funktion också kan läggas till i Argon iNet 1s väntelista.
Lägga UPnP-spår i kö för uppspelning senare
1. Markera önskat spår.
Wireless Internet & FM Radio
33
2. Tryck in TUNING (VÄLJ). ”Spår tillagt i väntelista” kommer att visas.
Lägga album i kö för uppspelning senare
1. Markera önskat album.
2. Tryck in TUNING (VÄLJ).
3. Vrid på ratten tills önskad artist ”[Lägg till i väntelista]” visas.
4. Tryck in TUNING (VÄLJ). ”Spår tillagda i väntelista” kommer att visas.
Styra uppspelning
1. Använd knappen STOP för att stoppa avspelningen.
2. Använd knappen PLAY/PAUSE för att antingen pausa ett spår som håller på att spelas,
eller för att starta om ett spår som för tillfället är pausat eller för att starta ett stoppat spår.
3. Använd knappen HOPPA TILL FÖREGÅENDE SPÅR för att starta uppspelningen av
föregående spår i kön.
4. Använd knappen HOPPA TILL NÄSTA SPÅR för att starta uppspelningen av nästa spår i kön.
34
Wireless Internet & FM Radio
Ta bort spår från kön
1. Tryck på knappen BROWSE (BLÄDDRA). Namnet på det spår som just då spelas upp
kommer att visas.
2. Vrid på ratten för att välja det spår du vill ta bort från kön.
3. Tryck på och håll inne STOP-knappen i 2 sekunder.
4. Vrid ratten för att markera ”Ja” eller ”Nej”.
5. Tryck TUNING (VÄLJ) för att bekräfta om du verkligen vill ta bort spåret från kön.
6. Om du valt ”Ja” så kommer ”Borttaget från väntelista” att visas.
7. För att ta bort samtliga spår från kön trycker du upprepade gånger på BACK tills menyn
”Mediaspelare” visas. Tryck därefter TUNING (VÄLJ) och vrid sedan på ratten för att välja
alternativet ”Töm väntelista” och tryck därefter TUNING (VÄLJ) igen.
Spela upp spår i blandad ordning
1. Följ beskrivningen ovan för att välja spår som du vill spela upp.
2. Bläddra fram till menyposten ”Mediaspelare” i huvudmenyn med hjälp av knapparna
TUNING (VÄLJ) och BACK (TILLBAKA).
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten tills ”Avspelningsläge” visas.
Wireless Internet & FM Radio
35
5. Tryck in TUNING (VÄLJ).
6. Vrid ratten tills ”Blanda” visas.
7. Tryck in TUNING (VÄLJ).
8. Vrid ratten för att välja JA/NEJ för att bekräfta att blandad uppspelning ska aktiveras.
Spela upp spåren i kön upprepade gånger
1. Följ beskrivningen ovan för att välja spår som du vill spela upp.
2. Bläddra fram till menyposten ”Mediaspelare” i huvudmenyn med hjälp av knapparna
TUNING (VÄLJ) och BACK (TILLBAKA).
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten tills ”Avspelningsläge” visas.
5. Tryck in TUNING (VÄLJ).
6. Vrid ratten tills ”Upprepa” visas.
7. Tryck in TUNING (VÄLJ).
8. Vrid ratten för att välja JA/NEJ för att bekräfta att upprepad avspelning ska aktiveras.
36
Wireless Internet & FM Radio
Spela mediafiler från din MP3-spelare
1. Anslut din MP3-spelare till ingången AUX-IN på baksidan av Argon iNet 1. Kabeln bör
anslutas med en stereokontakt för minijack.
2. När din MP3-spelare har anslutits till Argon iNet 1 använder du knappen FUNCTION på
frontpanelen för att välja AUX IN.
Konfigurationsmenyn
Välja alternativ från konfigurationsmenyn
1. Tryck in TUNING (VÄLJ).
(OBS: Om du skulle göra fel i något läge, tryck på knappen BACK (TILLBAKA) för att återgå
till föregående skärm).
2. Vrid ratten tills ”Konfigurera” visas.
3. Tryck in TUNING (VÄLJ).
4. Vrid ratten tills den visar det alternativ du vill välja.
5. Tryck in TUNING (VÄLJ) för att välja det alternativ som visas i displayen. Alternativen
förklaras nedan.
Wireless Internet & FM Radio
37
<Nätverkskonfiguration>
Via Nätverkskonfiguration kan du konfigurera nätverksinställningarna i Argon iNet
1, göra nya sökningar efter ytterligare trådlösa nätverk eller manuellt konfigurera
nätverksparametrarna. Det här är användbart om du tar med dig Internetradion till en annan
byggnad.
Din radio stödjer även nätverk via fast anslutning. Därför kan du även konfigurera Argon iNet
1 för att ansluta till ditt nätverk via en Ethernet-anslutning (RJ45).
Konfigurera Argon iNet 1 till att bara använda en fast
Ethernet-anslutning
Från radions meny ”Nätverkskonfiguration” väljer du ”Fast anslutning/trådlös”. I den här
menyn finner du tre alternativ: ”Endast trådlös’, ”Endast fast anslutning” och ”Auto”. Väljer
du alternativet ”Endast fast anslutning” kommer Argon iNet 1 att starta om och därefter
bara kommunicera med nätverket via sin Ethernet-anslutning. Radion kommer också att
inaktivera sina trådlösa nätverksmöjligheter.
Konfigurera Argon iNet 1 till att bara använda en
Wi-Fi-anslutning
Väljer du alternativet ”Endast trådlös” från menyn ”Fast anslutning/trådlös” kommer radion
att starta om och därefter bara att kommunicera med nätverket via sin Wi-Fi-anslutning.
38
Wireless Internet & FM Radio
Radion kommer också att inaktivera sin Ethernet-anslutning.
Konfigurera Argon iNet 1 till att använda antingen en
Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning
Väljer du alternativet ”Auto” från menyn ”Fast anslutning/trådlös” så kommer Argon iNet
1 att starta om och därefter försöka etablera en Ethernet-anslutning – om det finns en
tillgänglig – för att kommunicera med nätverket. I annat fall kommer Argon iNet 1 att försöka
att etablera en Wi-Fi-anslutning till nätverket.
När Argon iNet 1 har etablerat en viss typ av anslutning till nätverket så kommer denna typ
av anslutning att användas så länge radion är igång.
Menyn ”Nätverkskonfiguration” låter dig också välja ifall Argon iNet 1 ska visa ett
varningsmeddelande eller inte när styrkan på nätverkssignalen är låg. Du kan aktivera denna
funktion genom att välja ”Varningssignal” och därefter bekräfta med ”JA”.
<Version>
Visar versionsnumren på de olika mjukvaru- och hårdvarudelarna på din Argon iNet 1.
<Uppgradera inbyggd programvara>
Använd detta alternativ för att ladda ner ny programvara för radion från Argon iNet-portalen
på Internet. Om det finns ny programvara tillgänglig så kommer radion att fråga om du
vill ladda ner den eller inte. Observera att du i detta läge kan trycka på knappen BACK
Wireless Internet & FM Radio
39
(TILKLBAKA) för att hindra radion från att påbörja en programvaruuppgradering. En programvaruuppgradering kan ta flera minuter, så stäng inte av strömmen till Argon iNet
1 förrän uppgraderingen är slutförd, för i så fall kan radion skadas permanent.
<Språk>
Här kan du välja displayspråk.
<Återställ fabriksinställningar>
Det här återställer alla inställningar till de värden de hade när radion lämnade fabriken. Om
du utför en återställning av fabriksinställningarna på din radio så kommer du att förlora alla
dina förval och din trådlösa nätverksanslutning.
<Registrera>
Det här kommer att visa en nyckel som kan användas för att registrera Argon iNet 1-radion
på Argon iNets kundportal: www.argonaudio.com/inet
<Klockinställningar>
40
Använd detta alternativ för att ställa in klockan, se även ”Ställa in klockan”,
” Ställa in alarmet”
Wireless Internet & FM Radio
<Bakgrundsbelysning>
Via detta alternativ ändrar du värdena för Internetradions bakgrundsbelysning.
1. När du har valt menyposten ”Bakgrundsbelysning” kommer Argon iNet 1 att visa en lista
med tre menylägen: ”Inaktiv”, ”Aktiv” och ”Vänteläge”. Här följer en förklaring av dessa tre
lägen:
• Argon iNet 1 går in i läge ”Inaktiv” när du inte har rört några kontroller på 30 sekunder.
• Läget ”Aktiv” är när användaraktivitet pågår.
• ”Vänteläge” är det läge när Argon iNet 1 har stängts av.
2. Vrid ratten för att markera rätt menyläge och tryck TUNING (VÄLJ).
3. Argon iNet 1 kommer nu att visa aktuellt värde för bakgrundsbelysningen för detta
menyläge. Du kan öka eller minska detta värde genom att vrida på ratten.
<WiFi-styrka>
Via detta alternativ kan du se hur stark signalen är för det trådlösa nätverket.
Wireless Internet & FM Radio
41
Konfigurera ”Mina grejor”
Registrera ett konto på Argons webbsida
1. Gå in på webbsidan www.argonaudio.com/inet via din webbläsare.
2. Klicka på länken ”Register” och följ instruktionerna på skärmen för att registrera ett
konto. OBS! När du registrerar ett konto kommer en validitetskod att skickas till dig via epost. Ange denna kod när du blir ombedd att göra detta.
3. När du har loggat in på ditt konto kommer du att kunna ändra din information för ”My
Profile”, ”My Stations”, ”My Streams”, ”My Radios” och ”My Podcasts” från menyn till
vänster på webbsidan.
4. Du kan nu lägga till din Internetradio till ditt konto på webbsidan genom att gå in på
länken ”My Radios”. Från avdelningen ”My Radios” måste du ange din radios åttasiffriga
serienummer som du hittar via menyn ”Konfigurera > Version” på Argon iNet 1. Du måste
även ange den sjusiffriga registreringskoden för din Argon iNet 1, som du hittar under menyn
”Konfigurera > Registrera” på Argon iNet 1.
Konfigurera ”My Profile”
När du har loggat in på ditt Argon iNet-konto, kan du ändra informationen för ditt konto via
avdelningen ”My Profile”.
42
Wireless Internet & FM Radio
Klicka på länken ”My Profile” för att se den aktuella informationen för ditt konto. Den
här informationen kommer att inkludera information som din adress, ditt användarnamn,
lösenord etc. Gör de ändringar du vill göra och klicka på knappen ”Update” för att spara
dem.
Konfigurera ”My stuff” – Mina Grejor
1. Du kan söka efter vilka radiokanaler som finns tillgängliga i Recivas kanaldatabas från
Argon iNets webbsida. Kanaler som du har letat efter på hemsidan kommer att visas i en
lista över sökresultat, tillsammans med en länk – ”Add to My Stations” – för att lägga till
dem bland dina kanaler.
2. Klickar du på länken ”Add to My Stations” kommer kanalen att läggas till i ditt kontos
”My Stations”-lista. Klickar du på ”My Stations” och väljer kanalen så kommer du att kunna
göra ändringar i denna lista.
3. När du har lagt in Internetkanaler i din ”My Stations”-lista, så kan du spela dessa kanaler
från din Argon iNet 1. Via din Argon iNet 1 kommer du åt dessa kanaler via menyposten:
”Kanaler > Mina grejor> Mina stationer”. OBS! Kanalerna kommer endast att vara
tillgängliga för din Argon iNet 1 efter att din radio har laddat ner en ny lista över kanaler. För
att få Argon iNet 1 att ladda ner en ny lista med kanaler, stäng av och starta åter igen din
Argon iNet 1.
Wireless Internet & FM Radio
43
Konfigurera ”My streams” – Mina streams
1. När du är inloggad på ditt konto på iNet1-webbsidan så kan du lägga till egna länkar för
direktuppspelad Internetradio till ”My Streams”.
2. När du klickar på ”My Streams” kommer du att bli ombedd att ange kanalens namn och
URL-adressen för dess direktuppspelade media. URL-adresser till direktuppspelad media
bör vara länkar till webbsidornas direktuppspelade ljud (audio streams). Om du har några
frågor gällande hur du lokaliserar URL-adressen för direktuppspelad media/streams från en
webbsida, gå in på FAQ-avdelningen på Argon iNet 1s webbsida, www.argonaudio.com/inet
3. När du har lagt in länkar till direktuppspelad Internetradio i din ”My Streams”-lista så kan
du spela dessa kanaler från din Argon iNet 1. Från din radio kommer du åt dessa kanaler via
menyposten: ”Kanaler> Mina grejor> Mina Streams”. OBS! Dessa streams kommer endast
att vara tillgängliga för din Argon iNet 1 efter att din radio har laddat ner en ny lista över
kanaler. För att få Argon iNet 1 att ladda ner en ny lista med kanaler, stäng av och starta åter
igen din Argon iNet 1.
Konfigurera ”My Podcasts” – Mina podcasts
1. Du har möjligheten att lägga till podcast-matningar (RSS feeds) till ditt Argon iNet-konto
som du sedan kan spela upp via din Internetradio. För att lägga till en podcast, loggar du
bara in på ditt konto och klickar på länken ”My Podcasts”.
2. Från din ”My Podcasts”-avdelning kan du lägga till en podcast genom att ange dess
namn och dess URL-adress när webbsidan ber dig göra detta. OBS! Podcastens URL44
Wireless Internet & FM Radio
adress kommer att vara en direkt RSS-matning som kommer att sluta med filtillägget ”.xml”,
t.ex. http://someurl.com/podcast.xml
3. När du har lagt in podcasts i din ”My Podcasts”-lista, så kan du spela dessa matningar
från din Argon iNet 1. Från din radio kommer du åt dessa podcast-matningar via
menyposten: ”Kanaler > Mina grejor> Mina Podcasts”. OBS! Dessa podcast-matningar
kommer endast att vara tillgängliga för din Argon iNet 1 efter att din radio har laddat ner en
ny lista över kanaler. För att få Argon iNet 1 att ladda ner en ny lista med kanaler, stäng av
och starta åter igen din radio.
Felsökning
Om du stöter på problem med din trådlösa Argon iNet 1 så kan du få hjälp genom att
besöka i hjälpsektionen på vår webbsida: www.argonaudio.com/inet
Om du har problem med att ansluta Argon iNet 1 till ditt trådlösa nätverk så kan dessa steg
hjälpa dig att lösa problemet:
1. Om du använder en Wi-Fi-anslutning, kontrollera att en trådlöst ansluten PC kan komma
åt Internet (dvs. att det går att surfa på Internet på den) via samma nätverk.
2. Kontrollera att en DHCP-server är tillgänglig eller att du har konfigurerat en statisk
IP-adress på radion. Du kan konfigurera en statisk IP-adress på radion via menyposten
”Konfigurera > Nätverkskonfiguration > Ändra konfiguration”, och sedan välja ”NEJ” för
”Auto (DHCP)”.
Wireless Internet & FM Radio
45
3. Kontrollera att ditt nätverks brandvägg inte blockerar några utgående portar. Radion
behöver minst ha tillgång till UDP- och TCP-portarna 80, 554, 1755, 5000, 6000 och 7070.
4. Kontrollera att din accesspunkt inte begränsar anslutning till vissa MAC-adresser. Du
kan se radions MAC-adresser via menyposten ”Konfigurera > Nätverkskonfiguration > Visa
konfiguration > MAC-adress”.
5. Om du har ett krypterat nätverk, kontrollera att du har angett rätt nyckel eller lösenordfras
i radion. Kom ihåg att nycklar i textformat känner av stora och små bokstäver. Om du
försöker ansluta till ett krypterat nätverk, och radion visar: ”WiFi-nätverksfel” följt av ett 5siffrigt nummer, så se till att du anger rätt lösenord för nätverket. Om problemen kvarstår
kan du behöva gå igenom din nätverkskonfiguration.
Om din Argon iNet 1 kan ansluta till nätverket utan problem, men inte kan spela vissa
kanaler, så kan det bero på någon av följande saker:
1. Kanalen sänder inte vid den tidpunkten på dagen (kom ihåg att den kan sända ifrån en
annan tidszon).
2. Kanalen har nått det maximala antalet mottagare som kan lyssna på samma gång.
3. Kanalen sänder inte längre.
4. Länken i Argon iNet 1 inaktuell.
5. Internetanslutningen mellan servern (som ofta befinner sig i ett annat land) och dig är för
långsam.
46
Wireless Internet & FM Radio
Försök att använda en PC för att direkt spela upp ljudet via kanalens webbsida.
Om du kan spela upp kanalen via en PC, använd formuläret på www.argonaudio.com/inet
för att informera oss om detta så att vi kan ändra kanalinformationen som används av Argon
iNet 1.
Software licence information
This product contains software licensed under version 2 of the GNU Public License and
version 2.1 of the GNU Lesser Public License, The source code for this software is available from:
http://www.reciva.com/gpl/
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and under a licence from
Microsoft Licensing GP. Use or distribution of such technology outside of this product is
prohibited without a license from Microsoft Corporation and/or Microsoft Licensing, GP as
applicable.
Wireless Internet & FM Radio
47
Ytterligare användarinformation
Argon iNet1 kan uppgraderas via sin Internetanslutning.
Då och då kommer nya programvaruuppdateringar med allmänna förbättringar och
nya funktioner.
Beroende på vilket land du köpte din iNet1 i kan de nya funktionerna variera.
Det här beror på att upphovsrättigheter m.m. skiljer sig åt mellan olika länder.
Gå in på Argons hemsida emellanåt för att kontrollera om det finns några uppgraderingar
till din radio: www.argonaudio.com
Detta avsnitt är ett tillägg till själva användarmanualen.
Det innehåller användarinformation om de uppgraderingar som har gjorts av programvaran,
såväl som förbättringar och nya menyposter.
48
Wireless Internet & FM Radio
Konfigurera datorn för att ge radion tillgång till dina ljudfiler via
Windows-delning (MAC och Vista)
Windows Vista
1.
Kontrollera att datorn och Internetradion har tillgång till samma nätverk.
2.
Öppna menyn ”Nätverks- och delningscenter” via Start > Kontrollpanelen >
Nätverks- och delningscenter.
3.
Via ”Nätverks- och delningscenter” ska du under rubriken ”Delning och identifiering” kontrollera
att följande parametrar är inställda:
A.
Nätverksidentifiering
På
B.
Fildelning
På
C.
Delning av delade mappar
På
D.
Lösenordsskyddad delning
Av
4.
Öppna Windows Explorer genom att högerklicka på Start-menyn och välja ”Utforska”. Skapa en
ny mapp i den offentliga katalogen och flytta dina mediefiler till denna nya mapp.
5.
Högerklicka på mappen du nyss skapat och välj ”Dela ut…”. Kontrollera att mappen anges som delad.
Om så inte är fallet, klicka på knappen ”Dela”.
6.
Högerklicka på mappen du nyss skapat och välj ”Egenskaper”. I fönstret ”Egenskaper” klickar
du på fliken ”Delning” och därefter på knappen ”Avancerad delning”.
I fönstret ”Avancerad delning” markerar du alternativet ”Dela ut den här mappen”.
Wireless Internet & FM Radio
49
MAC
1.
2.
3.
50
Anslutning till MAC kräver Windows-fildelning. För operativsystemt MAC OS 9 och tidigare
versioner krävs extra programvara för att man ska kunna använda Windows-fildelning.
I MAC OS X 10.2 och senare versioner finns Windows-fildelning inbyggt i operativsystemet.
Kontrollera att datorn och Internetradion har tillgång till samma nätverk. Radion kommer
också att behöva få tillgång till mappar som kräver användarnamn och lösenord.
Konfigurera Windows-fildelning på en MAC:
a.
Via ”Dock” klickar du på ”Systeminställningar”. Från fönstret
”Systeminställningar”, under avsnittet ”Internet och nätverk”,
klickar du på ”Fildelning”.
b.
I fönstret ”Fildelning” ska du göra följande:
i.
Under avsnittet ”Tjänster” aktiverar du ”Personlig fildelning”
och ”Windows-delning”. Klicka även på ”Starta” för var och en
av dessa tjänster.
ii.
Under avsnittet ”Brandvägg” ska brandväggen vara avstängd.
iii.
Under avsnittet ”Internet” ska ”Internetdelning” vara avstängt.
Konfigurera konto:
a.
Via fönstret ”Systeminställningar”, under avsnittet ”System”,
klickar du på ”Konton”.
Välj ett konto och kom ihåg dess ”Kortnamn” och lösenord.
Detta kommer att användas när radion ska ansluta till MAC-datorn.
Wireless Internet & FM Radio
MAC-konfigurering (fortsättning)
4. Katalogkonfigurering:
b.
Via ”Dock” klickar du på ”Finder”. Via ”Finder” klickar du på Program >
Verktygsprogram. Klicka på Visa info” för ”Kataloginställning” och kontrollera
att ”Läsa och skriva” är aktiverat.
Dubbelklicka på ”Kataloginställning” och aktivera följande:
i.
AppleTalk
ii.
LDAPv3
iii.
SLP
iv.
SMB/CIFS
c. För ”SMB/CIFS” ska du även klicka på ”Konfigurera” och välja en lämplig arbetsgrupp.
d. Kopiera och klistra in mp3-filerna till ”Dokument” i fönstret ”Finder”.
e. Aktivera ”AirPort” (eller trådlös delning).
f. Vänta några minuter medan ändringarna implementeras.
5. Radion bör nu kunna komma åt MAC-datorn från menyn Media Player (Mediaspelare) >
Windows Shares (Windows delade filer) när du har angett MAC-kontots kortnamn och lösenord på radion.
Wireless Internet & FM Radio
51
Konfigurationsmenyn
Konfigurera radion till att använda en statisk IP-adress
För att radion ska kunna använda en statisk IP-adress måste du göra följande:
1.
På radion väljer du menyn Settings (Inställningar) > Network config (Nätverkskonfigurering) >
Edit config (Redigera konfigurationsmeny), och trycker sedan på SELECT.
2.
Radion kommer nu att visa ”Auto (DHCP)? YES/NO” (Automatiskt (DHCP)? JA/NEJ). Rotera radions
vridbara väljare för att välja ”NEJ”, och tryck därefter på SELECT.
3.
Med hjälp av den vridbara väljaren kommer du nu att kunna ange den IP-adress du vill ge radion.
4.
Radion kommer nu att be dig ange den nätverksmask som erfordras för nätverket. Du anger denna
på samma sätt som du angav IP-adressen tidigare.
5.
Du måste nu ange IP-adressen för den standard-gateway som radion använder på nätverket.
6.
Slutligen måste du ange DNS-IP-adressen för radion. På en del nätverk kan du behöva ange din
Internetleverantörs DNS-IP-adress, som du bör kunna hitta på supportsidan på din Internetleverantörs
webbplats, och sedan ställa in ”Auto (DHCP)? YES/NO” till ”YES” (JA).
7.
När du har angett informationen ovan kommer radion att ansluta till ditt nätverk.
För att få radion att använda DHCP igen (för att automatiskt hämta sin nätverksinformation när
den försöker ansluta till ett nätverk), måste du välja ”Settings (Inställningar) > Network config
(Nätverkskonfiguration) > Edit Config (Redigera konfiguration)”, och sedan ställa in
”Auto (DHCP)? YES/NO” till ”YES” (JA).
Om radion stödjer nätverk via kabel kommer du att kunna konfigurera radion till att ansluta till ditt nätverk
via en tillgänglig Ethernet-anslutning (RJ45) eller via en Wi-Fi-router.
52
Wireless Internet & FM Radio
Konfigurationsmenyn (fortsättning)
<Contrast>
Här kan du justera kontrasten för displayen.
<UPnP>
”Universal Plug and Play”. Här kan du ange det namn som iNet1-enheten kommer att få på ditt nätverk.
Det här är praktiskt om du har fler än en Argon iNet1-radior eller om du har fler Internetanslutna Argon-enheter.
Konfigurera ”My Stuff”/”Personal Radio”
Konfigurera radions olika onlinetjänster
1.
En del radior har tillgång till onlinetjänster såsom Live365, MP3tunes m.fl. Antalet tjänster och typen av
tjänster som är tillgängliga för radion varierar mellan olika typer av Internetradioapparater.
Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information.
2.
Du kan konfigurera de tjänster som är tillgängliga för radion genom att logga in på Argons eller Recivas
webbplats och sedan klicka på länken ”radios.reciva.com” längst ner på sidan. Klicka sedan på länken
”See extra features” (Visa extra funktioner) för att se vilka tjänster som är tillgängliga men som radion
ännu inte har konfigurerats för. Klicka på någon av dessa tjänster och följ de instruktioner som
sedan visas. Du kommer att få ange dina autentiseringsuppgifter för den tjänst du väljer.
3.
Om du klickar på länken ”Manage My Stuff” (Hantera mina grejer) kommer du att se alla de
onlinetjänster som är tillgängliga för din radio och som har konfigurerats.
4.
När du har konfigurerat din radios onlinetjänster kommer dessa tjänster att bli tillgängliga under
någon av menyerna ”My Stuff” eller ”Personal Radio” beroende på radions modell och tillverkare.
Observera att dessa tjänster kommer att vara tillgängliga för din radio först efter att den har hämtat
en ny lista över kanaler. För att få radion att hämta en ny lista över kanaler, koppla ur och anslut åter
igen strömmen till din radio.
Wireless Internet & FM Radio
53
54
Wireless Internet & FM Radio
Download PDF