Electrolux | EFA90245X | USER MANUAL

USER MANUAL
EFA90245X
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
DK
RÅD OG ANVISNINGER SE
5
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
15
APPARATBESKRIVELSE6
EGENSKAPER16
INSTALLATION8
INSTALLATION18
BRUG13
ANVÄNDING23
VEDLIGEHOLDELSE14
UNDERHÅLL 24
NO
FI
OHJEET JA SUOSITUKSET
25
ANBEFALINGER OG FORSLAG
MITAT JA OSAT
26
EGENSKAPER36
ASENNUS28
INSTALLASJON38
KÄYTTÖ33
BRUK43
HUOLTO34
VEDLIKEHOLD44
RU
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
35
CZ
45
RADY A DOPORUČENÍ
55
ХАРАКТЕРИСТИКИ
46
HLAVNÍ PARAMETRY
56
УСТАНОВКА
48
INSTALACE58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
53
POUŽITÍ
63
54
ÚDRŽBA
64
УХОД
PL
UWAGI I SUGESTIE
65
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
66
INSTALACJA68
UŻYTKOWANIE
73
KONSERWACJA
74
4 electrolux
DK
Velkommen i Electrolux’ verden,
SE
Välkommen till Electrolux värld,
Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du
forhåbentlig får stor glæde af fremover. Vores ambition
er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler
dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne
brugsanvisning. Vi håber, du vil bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan
udnytte de fordele. Som din nyerhvervelse byder på.
Til gengæld kan vi love dig et produkt, der er særdeles
brugervenligt og giver tryghed i hverdagen.
God fornøjelse!
Tack for att du har valt en förstklassig produkt från
Electrolux, viken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i
framtiden. Electrolux ambition ar att erbjuda ett brett
sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du
hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsatt några minuter till att läsa denna bruksanvisning sa att du kan utnyttja fordelarna med din
nya produkt. Vi lovar att kommer att vara overlagset
användarvänlig.
Lycke till!
FI
Tervetuloa Electroluxin maailmaan
NO
Velkommen til Electrolux verden
Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-toutteen, jonka toivomme tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja valikoima
elämääsi helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin
esimerkkejä löydät tämän käyttäjeen kansatiedettä.
Pyydämme Sinua tutustumaan hetkisen uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää kaikkia
sen ominaisuuksia. Noudattamalla käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin vaivatonta ja helppoa.
Onnea ja menestystä!
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux.
Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer.
Electrolux ambisjon er a tilby et bredt og variert utvalg
av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig.
Pa forsiden av denne bruksanvisningen finner du
noen eksempler pa hva du kan velge i. Ta deg noen
minutter til a lese gjennom innhodet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte4 av alle fordelene
med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg
en enestaende brukeropplevelse og gjøre hverdagen
din litt enklere.
Lykke til!
RU
Добро пожаловать в мир Electrolux Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся,
доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент
качественной продукции, который сможет сделать Вашу
жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько
экземпляров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать
Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами.
Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного
легче благодаря легкости в использовании. Удачи
PL
Witamy w świecie Electrolux,
Dziękujemy za wybranie produktu pierwszej klasy,
który miejmy nadzieję, zapewni Państwu przyjemność
w przyszłości. Naszą ambicją jest oferowanie szerokiej gamy produktów, które ułatwiają życie. Możesz
zobaczyć kilka przykładów na okładce niniejszej
instrukcji obsługi. Mamy nadzieję, że kilka minut, do
przeczytania niniejszej instrukcji tak, że można czerpać
korzyści. W swojej nowej maszyny. W zamian obiecujemy Ci produkt, który jest bardzo łatwy w obsłudze i
zapewnia bezpieczeństwo w ​​życiu codziennym.
Enjoy!
CZ
Vážený zákazníku,
blahopřejeme Vám, že jste zakoupil domácí elektrospotřebič
značky Electrolux a jsme si jisti, že oceníte jeho výkonnost, kvalitu
a spolehlivost a že Vám tento přístroj usnadní a zpříjemní život a
učiní jej bezpečnějším.
V našich výrobcích jsou vždy použity nejmodernější technologie,
které respektují životní prostředí a jsou vždy v předstihu k závazným normám.
Více než 90% námi vyráběných domácích elektrospotřebičů
jsou ekologické výrobky třídy A, A+, A++ a jsou doporučeny
WWF.
Přečtení celé této příručky Vám umožní elektrospotřebič
používat správně a bezpečně a dozvíte se užitečné rady pro
provádění účinné údržby.
RÅD OG ANVISNINGER electrolux
5
RÅD OG ANVISNINGER
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller
forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens underside
er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene vedrørende ydre mål
og installati-on).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved
hjælp af et rør med en min.-diameter på 120
mm. Af-standen fra emhætten til kanalen skal
være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der
fører forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr,
brænde-ovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse
med ikke-elektriske apparater (f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at
lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så
aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet
skal have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig
mængde ren luft. Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse, når det maksimale undertryk i rummet ikke overstiger 0,04 mBar.
• Hvis forsyningskablet er defekt, skal det erstattes af fabrikanten eller af det tekniske servicecenter for at forebygge enhver risiko.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at
fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål,
hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under
emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet
direkte mod bunden af panden/gryden – de
må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie kan
sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer
uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten;
der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske,
sensoriske eller sindsmæssige evner, eller
personer uden erfaring eller tilstrækkeligt
kendskab, med mindre de overvåges eller
oplæres i brug af apparatet af personer, der
er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger
med apparatet.
• ”GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive meget varme, hvis de anvendes med kogeapparater.”
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller stikket
skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne
tidinterval.
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud
og et neutralt flydende rengørings-middel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred,
der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger
om genanvendelse af dette produkt.
DK
6 electrolux APPARATBESKRIVELSE
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
DK
Placering
Afstanden fra emhættens underside og
ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 500mm og til gasblus mindst
650mm.
APPARATBESKRIVELSE electrolux
7
Komponenter
Ref. Stk. Produktets komponenter
1
1 Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger, lys, filtre
2
1 Teleskopaftræk bestående af:
2.1 1 Øverste aftræk
2.2 1 Nederste aftræk
7.1 1 Teleskopramme med udsugningsenhed bestående af:
7.1a 1 Øverste ramme
7.1b 1 Nederste ramme
9
1 Sidepasstykke ø 150-120 mm
10
1 Sidestykke med ventil ø 150 mm
14.1 2 Forlænger til luftudstrømnings overgangsstykke
15
1 Luftudstrømnings overgangsstykke
24 1Forbindelseskasse
25 Rørklemmer (ikke inkluderet)
26 2Kabelgennemføring
27 1Pyntehætte
Ref.Stk.Installationsdele
7.3 1 Beslag til befæstigelse af luftudstrømnings overgangsstykke
11
4 Forankringer ø 10
12c 8 Skruer 2,9 x 6,5
12e 4 Skruer 2,9 x 9,5
12f 2 Skruer M4 x 80
12g 4 Skruer M6 x 80
12h 4 Skruer 5,2 x 70
12q 4 Skruer 3,5 x 9,5
21 1Boreskabelon
22
8 Spændeskiver ø 6,4
23
4 Møtrikker M6
Stk.Dokumentation
1Brugerhåndbog
DK
8 electrolux INSTALLATION
INSTALLATION
DK
Boring i loftet/hylden og fastgørelse af rammen
BORING I LOFTET/HYLDEN
• Brug en lodlinie til at markere centrum af
kogepladen på loftet/støttehylden
• Placer den medfølgende boreskabelon
21 på loftet/støttehylden, idet du skal
sikre dig, at skabelonen er placeret korrekt ved at stille skabelonens akser på
linie med kogepladens.
• Marker centrum af hullerne i skabelonen.
• Bor huller på de markerede punkter.
• Ved betonlofter skal der bores til plugs
passende til skruestørrelsen.
• I hulstenslofter med en godstykkelse på
20 mm: bor ø 10 mm (isæt straks dyvlerne 11 der er medleveret).
• I træbjælkelofter skal der bores passende til de anvendte træskruer.
• Til træhylden skal der bores ø 7 mm.
• For kraftkabeltilførslen skal der bores ø
10 mm.
• Til luftaftræk (afskærmet version) skal du
bore i henhold til diameteren på den eksterne kanalforbindelse til luftaftræk
• Isæt to skruer af følgende type, idet de
krydses og sættes i 4-5 mm fra loftet:
• Ved betonlofter skal du bruge passende
plugs til skruestørrelsen (medfølger ikke).
• til hulstensloft med hulrum, med en godstykkelse på ca. 20 mm, skruer 12h,
medleveret.
• Til træbjælkelofter skal der bruges 4 træskruer (medfølger ikke).
• Til træhylde skal der bruges 4 skruer 12g
med skiver 22 og møtrikker 23, medleveret.
INSTALLATION electrolux
9
Fastgørelse af rammen
•Løsn de to skruer, der fastgør den nederste skorsten, og tag denne væk fra
den nederste ramme.
•Løsn de to skruer, der fastgør den
øverste skorsten, og tag denne væk
fra den øverste ramme.Hvis du ønsker at justere rammens højde, skal
du fortsætte som følger:
•Løsn de metriske skruer, der forbinder
de to søjler, placeret på rammens sider.
•Juster rammen til den krævede højde,
og sæt så alle skruer, der har været
fjernet, på plads som ovenfor.
•Isæt den øverste skorstensskakt
ovenfra og lad den løbe frit på rammen.
•Løft rammen op, anbring rammens
riller oven på skruerne op til rillernes
endepositioner.
•Stram de to skruer og fastgør de to
andre skruer, der er leveret med emhætten.
Inden skruerne strammes helt, er det
muligt at justere rammen ved at dreje den. Vær sikker på at skruerne ikke
kommer ud af deres lejer i de rillede huller.
•Rammebeslagene skal være sikre på
at kunne modstå emhættens vægt
og evt. påvirkninger forårsaget af det
tilfældige sidetryk anvendt på apparatet. Ved slutbearbejdning skal du kontrollere, at underkanten er stabil, selv
om rammen udsættes for bukning.
•I alle tilfælde hvor loftet ikke er stærkt
nok på ophængningspunktet, skal
installatøren sørge for forstærkning
ved hjælp af passende plader og underlagsstykker forankret til bygningsmæssige sunde dele.
DK
10 electrolux INSTALLATION
Version forbundet til aftrækskanal
Når aftrækskanalversionen opsættes,
forbindes emhætteenheden til kanalen med en flexslange eller et hårdt rør,
Ø150 eller 120 mm – valget er op til den,
DK der opsætter emhætten.
Tilslutning af rør på ø 150
•Indsæt studsen på ø 150 10 på emhættens udsugningshul.
•Spænd røret fast med specielle
rørklemmer. Disse medleveres ikke.
Tilslutning af rør på ø 120
•Ved tilslutning af rør på ø120 mm, indsættes reduktionsstudsen 9 på studsen ø 150, som er monteret tidligere.
•Spænd røret fast med specielle
rørklemmer. Disse medleveres ikke.
•I begge tilfælde skal man fjerne eventuelle lugtabsorberende kulfiltre.
Luftudstrømning på filtrerende
version
•Før overgangsstykkets forlængere
14.1 ind på siden af overgangsstykket
15.
•Indsæt overgangsstykket 15 i støttekonsollen 7.3, og fastgør det med
skruerne.
•Fastgør støttekonsollen 7.3 til den
øverste del ved hjælp af skruerne.
•Kontrollér, at udtaget fra overgangsstykkets forlængere 14.1 flugter med
aftrækskanalens åbninger både vandret og lodret.
•Slut overgangsstykket 15 til udtaget
på emhættens hoveddel ved hjælp af
et rør eller flexslange ø 150 mm (det
påhviler installatøren at vælge).
•Sørg for, at lugtfiltret med aktivt kul er
monteret.
INSTALLATION electrolux
Samling af aftræk – Montering af
emhætten
•Placer den øverste skorstenssektion
og fastgør den øverste del til rammen
ved hjælp af 2 skruer 12c (2,9 x 6,5),
der er medleveret.
•Ligeledes, skal den nederste skorstenssektion placeres, og den nedre del fastgøres til rammen ved hjælp af 2 skruer
12c (2,9 x 6,5), der er medleveret.
Før emhættens hoveddel fastgøres
til rammen:
•Skru de 2 skruer 12f halvt fast på siden
af rammen i de 2 dertil beregnede huller.
•Fjern fedtfiltrene fra emhættens hoveddel;
•Fjern lugtfiltrene med aktivt kul, såfremt
de forefindes.
•Hæv emhættens hoveddel, og sæt
skruerne 12f fast i langhullerne (ref.A),
helt ind til stoppet.
•Fastgør emhættens hoveddel til den
forberedte ramme (ref.B) nedefra med
4 skruer 12q og 4 spændeskiver 22,
der følger med, og stram alle skruerne
fuldstændigt.
11
DK
12 electrolux BRUG
Forbindelse til elforsyningen
CONEXIÓN ELÉCTRICA
. Conectar
la Campana
a la Alimentación de
•Forbind
emhætten
til netforsyningen
interponiendo
Interruptor
bipolar
ved atRedindsætte
en un
topolet
afbrycon
una
apertura
de
los
contactos
de
por lo
der, hvis kontakter har en åbning på
menos 3 mm.
DK
mindst
3
mm.
. Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. “Mante•Fjern fedtfiltrene
afs. ”Vedligeholdnimiento”) y (se
comprobar
que el conector del
el-se”),Cable
og sørg
for, at forsyningskabde alimentación
esté correctamente
lets kon-nektor
sat rigtigt
i udsugninsertado ener
la toma
del Aspirador.
. Tomar los cablajes
indicados en la fig. 1 y
ingsanordnin-gens
kontakt.
pasar vist
al interior
del ojal
•Tag fathacerlos
i kablerne
på fig.1,
ogobtenido
før
en
el
soporte
difusor
galvanizado,
como se
dem gennem det aflange hul i den
indica en la figura 2.
forzinkede
diffusorholder som vist på
fig.2.
1
2
4
3
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
•Sæt pyntehætten
27difusor
på sædet
asiento del soporte
y fijarlo på
con un
diffusor-holderen,
fæstn
medlosen2 patornillo 12e (2,9
x 9,5) den
y aplicar
skrue sacables
12e (2,9
x 9,5), 26ogcomo
sætse de
2 en
particulares
indica
fig. 3 y 4
særligela kabelgennemfø-ringer
26 på
som vist på fig. 3 og 4.
•Forbind
betjeningsanordningernes
konnek-tor
fig
. Conectar el5.Conector de los Mandos fig.5.
5
. Colocar ambos Conectores en la Caja de
protección 24 cerrándola con 2 Tornillos
•Anbring
konnektorer
12ebegge
(2,9 x 9,5)
en dotación. i besky-
ttelses-kassen 24, og luk den ved
hjælp af de 2 medfølgende skruer 12e
(2,9 x 9,5).
. Quitar la película protectora del biadhesivo
presente en la caja de conexiones y fijarla
al interior del hueco para el alojamiento del
motor fig.6
•Fjern beskyttelsesfilmen på det dobbeltsi-dede klæbemærke på forbindelseskassen, og sæt den fast inde i
motorhuset fig.6.
ES
6
9
9
VEDLIGEHOLDELSE electrolux
13
BRUG
DK
L Lys S Lysdiode VI Motor V2 Hastighed V3 Intensiv
Tænder og slukker for lyssystemet.
Motorfungerende lysdiode.
Tænder og slukker udsugningsmotoren på lav hastighed.Bruges til at give en constant og lydløs luftudskiftning, hvis der er lette madlavningsdampe.
Middelhastighed, passende til de fleste driftbetingelser forudsat optimalt forhold mellem behandlet luft/støjniveau.
Højeste hastighed, bruges til at fjerne de adlavningsdampe, der udsendes på højeste varme, inklusive lange perioder.
14 electrolux VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring af selvbærende fedtfiltre af metal
DK
•Filtrene skal rengøres efter 2 måneders
drift, eller oftere ved kraftig anvendelse,
og de kan vaskes i opvaskemaskine.
•Fjern filtrene på én gang ved at skubbe
dem mod det bageste af gruppen og
træk dem ned på samme tid.
•Vask filtrene og pas samtidig på ikke
at bøje dem. Lad dem tørre, inden de
fastgøres igen.
•Når filtrene fastgøres igen, skal du sørge for, at håndtaget er synligt udefra.
Udskiftning af det aktive kulfilter
•Filteret kan ikke vaskes og kan ikke
regenereres, og skal udskiftes omkring hver fjerde måned, eller oftere
ved kraftig brug.
•Tag fedtfiltrene af metal ud
•Tag det gennemvædede aktive kulfilter
ud ved at løsne befæstelseskrogene.
•Fastgør det nye filter ved at hægte ind
på plads
•Sæt metalfedtfiltrene på plads igen.
Udskiftning af pærer
20W halogenpærer
•Tag lampedækslet med snaplås af ved
at løfte det fra neden under metalringen, idet du støtter med en hånd.
•Tag halogenlampen af lampeholderen
ved at trække forsigtigt.
•Udskift lampen med en ny af samme
type, idet du sørger for, at du isætter
de to tappe korrekt i hylstrene på lampeholderen.
•Sæt lampedækslet med snaplås tilbage på plads.
REKOMMENDATIONER OCH TIPS electrolux
15
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel
som beror på felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll
och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan instal-leras på en lägre höjd, se
avsnitten mått och installation).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på
märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att
matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via
ett rör med en diameter på minst 120
mm. Anslut-ningsröret skall hållas så
kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från
pannor, eld-städer etc.).
• Om fläkten används tillsammans med
icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar)
måste tillräck-lig ventilation garanteras
i lokalen för att förhindra backflöde av
förbränningsgaser. Köket måste ha ett
tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av friskluft. Korrekt är riskfri användning säkerställas när det maximala undertryck
i lokalen inte överstiger 0,04 mbar
•I händelse av skada på kabeln, måste
den bytas av tillverkaren eller av den
tekniska servi-ceavdelning, för att undvika risker.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för
hemanvändning, för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra
ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och
inte tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt
under användning: Överhettad olja kan
fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av
barn eller personer som inte är insatta i
korrekt an-vändning.
• Apparaten är inte avsedd att användas
av barn eller handikappade personer
utan över-vakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för
eldsvåda
•Denna apparat får inte användas av
personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sen-soriska eller mentala
förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är
kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer
ansvariga för deras säkerhet.
•Barn ska övervakas för att säkerställa
att de inte leker med apparaten.
•“VARNING: De åtkomliga delarna kan
bli mycket varma om de används med
matlag-ningsapparater.”.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från
matningsnätet innan något underhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall.
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
SE
16 electrolux EGENSKAPER
EGENSKAPER
Mått
SE Placering
Minsta tillåtna avstånd från fläktens
underkant till elektrisk spis eller häll är
500mm och till gasspis eller gashäll är
650mm.
EGENSKAPER electrolux
17
Komponenter
Ref.Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med:
Reglage, Belysning, Filter
2
1 Teleskopisk skorsten bestående av:
2.1 1 Övre skorsten
2.2 1 Undre skorsten
7.1 1 Teleskopiskt stativ komplett med utsugningsanordning, bestående av:
7.1a 1 Övre stativ
7.1b 1 Undre stativ
9
1 Reduktionsfläns ø 150-120 mm
10 1 Fläns ø 150 med backventil
14.1 2 Förlängt anslutningsstycke för luftutsläpp
15 1 Anslutningsstycke för luftutsläpp
24 1Anslutningsdosa
25
Slangklämmor (medföljer ej)
26 2Kabelgenomföring
27 1Täckplugg
Ref.Antal Installationskomponenter
7.3 1Fastsättningskonsol luftutsläppsanslutning
11 4 Expansionspluggar ø 10
12c 8 Skruvar 2,9 x 6,5
12e 4 Skruvar 2,9 x 9,5
12f 2 Skruvar M4 x 80
12g 4 Skruvar M6 x 80
12h 4 Skruvar 5,2 x 70
12q 4 Skruvar 3,5 x 9,5
21 1Borrmall
22 8 Brickor ø 6,4
23 4 Muttrar M6
AntalDokumentation
1Bruksanvisning
SE
18 electrolux INSTALLATION
INSTALLATION
Borrning i vägg och fastsättning
av konsoler
SE BORRNING I TAK/HYLLA
•Med hjälp av ett sänklod markera spishällens mittpunkt i taket/på hyllan.
•Placera den medföljande borrningsmallen 21 mot taket/hyllan, och
låt dess mittpunkt sam-manfalla med
den projicerade mittpunkten och anpassa mallens axlar med spishällens
axlar.
•Markera mallens hål.
•Borra följande hål:
•Innertak i betong: enligt använd expansionsplugg för betong.
•Innertak i tegelsten med luftrum, med
en motståndskraftig tjocklek på 20
mm: ø 10 mm (sätt omgående i de
medföljande
expansionspluggarna
11).
•Innertak i bjälklag: enligt använd träskruv.
•Hylla i trä: ø 7 mm.
•Passage för elkabel: ø 10 mm.
•Luftutsläpp (sugande version): enligt
anslutningsdiametern till den externa
avledningen.
•Skruva fast 2 skruvar i kors (diagonalt)
och lämna 4-5 mm från innertaket:
•för betong, expansionsplugg för betong, medföljer inte.
•för tegelsten med luftrum, med en
motståndskraftig tjocklek på cirka 20
mm, de medföl-jande 12h skruvarna.
•för bjälklag, träskruv, medföljer inte.
•för hylla i trä, medföljande skruvar 12g
med brickor 22 och muttrar 23.
INSTALLATION electrolux
19
Fastsättning av stativ
•Lossa de två skruvarna som fäster
den undre skorstenen och dra ut den
från stativet (från den undre delen)
•Lossa de två skruvarna som fäster
den övre skorstenen och dra ut den
från stativet (från den övre delen)
Om du vill reglera höjden på stativet gå
tillväga som följer:
•Skruva loss de metriska skruvarna
som förenar de båda kolonnerna,
placerade på stativets sidor;
•Ställ in önskad höjd på stativet och
skruva fast de tidigare borttagna skruvarna;
•Sätt i den övre skorstenen uppifrån
och lämna den fri på stativet;
•Lyft upp stativet, haka i öglorna på
skruvarna och låt det glida ända tills
stoppet;
•Skruva åt de två skruvarna och skruva
fast de andra två medföljande;
Innan du slutligen dra åt skruvarna är
det möjligt att utföra regleringar genom
att vrida stativet men se till att skruvarna
inte går ut ur regleröglans säte.
•Fastsättningen av stativet måste vara
säker i förhållande till såväl kåpans
vikt som tillfälliga tryck från sidan på
monterad apparat. Efter slutlig fastsättning kontrollera därför att basen
är stabil även om stativet utsätts för
tryck från sidan.
•Hur som helst om innertaket inte är
tillräckligt starkt i upphängningspunkten, ska installatören se till att förstärka den med lämpliga plattor och motplattor förankrade i strukturmässigt
motståndskraftiga delar.
SE
20 electrolux INSTALLATION
Luftutsläpp sugande version
För installation i sugande version anslut
fläktkåpan till utgångsrörsystemet med
ett styv eller böjlig slang med en diameter på 150 eller 120 mm, valet lämnas åt
SE installatören.
Anslutning till slang med ø 150
•Sätt i flänsen ø 150 10 på utgången
av köksfläktsstommen.
•Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer
inte.
Anslutning till slang med ø 120
•För anslutning med en slang med 120
mm diameter, sätt i reduktionsflänsen
9 på den tidigare installerade ø 150
flänsen.
•Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer
inte.
•I båda fallen avlägsna eventuella luktfilter med aktivt kol.
Kolfilter
•Sätt i anslutningsförlängningarna 14.1
på sidorna av anslutningen 15.
•Sätt i anslutningen 15 i stödkonsolen
7.3 och fäst den med skruvarna.
•Fäst stödkonsolen 7.3 vid den övre
delen med skruvarna.
•Säkerställ att utgången på anslutningsförlängningarna 14.1 överensstämmer med skorstenens öppningar såväl horisontellt som vertikalt.
•Anslut anslutningen 15 till utgången
på köksfläktsstommen med en styv
eller böjlig slang med ø 150 mm, valet
lämnas åt installatören.
•Säkerställ närvaron av luktfiltret med
aktivt kol.
ANVÄNDING electrolux
21
Montering av skorsten och fastsättning av köksfläktsstommen
•Placera den övre skorstenen och fäst
den i överdelen vid stativet med 2 medföljande 12c (2,9x 9,5) skruvar.
•Placera den undre skorstenen på
samma sätt och fäst den i underdelen
vid stativet med 2 medföljande 12c
(2,9 x 9,5) skruvar.
Innan du fäster köksfläktsstommen
på stativet:
•Skruva fast till hälften de 2 skurvarna
12f på stativets undre del i sidoläge
motsvarande de 2 förberedda hålen.
•Avlägsna fettfiltren från köksfläktsstommen;
•Ta bort eventuella luktfilter med aktivt
kol.
•Lyft köksfläktsstommen och passa in
skruvarna 12f i de av-långa hålen (ref.
A) tills stoppet.
•Fäst köksfläktsstommen på det förberedda stativet (ref. B) un-derifrån med
de medföljande 4 skruvarna 12q och
4 brickorna 22 och skruva slutgiltigt
fast alla skruvarna.
SE
22 electrolux UNDERHÅLL
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Elanslutning
. Conectar la Campana a la Alimentación de
interponiendo
un Interruptor
•Anslut Red
fläkten
till elnätet.
Montera bipolar
en
con una
apertura
de losmin.
contactos
de por lo
två-polig
brytare
med
kontakmenos
tavstånd
på 33mm.
mm.
. Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. “Mante•Ta bortnimiento”)
fettfiltren
(se avsn. Underhåll)
y comprobar que el conector del
SE
och kontrollera
att elkabelns
kontakCable de alimentación
esté correctamente
tdon ärinsertado
kor-rekt
sugsystemets
en laisatt
toma idel
Aspirador.
uttag.. Tomar los cablajes indicados en la fig. 1 y
hacerlos pasar
del öppninojal obtenido
•För kabelnätet
i fig.al 1interior
genom
en el
soporte difusor
galvanizado, como
gen i det
förzinkade
fördelarstödet
en- se
ligt fig.indica
2. en la figura 2.
1
2
4
3
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
asiento del soporte difusor y fijarlo con un
•Placeratornillo
täckpluggen
pålos
det2 pa12e (2,9 x 27
9,5)i sätet
y aplicar
för-zinkade
fördelarstödet
och se
skruva
sacables
particulares 26 como
indica en
fast den
med
la fig.
3 y en
4 skruv 12e (2,9x9,5).
Placera de två kabelgenomföringsdetaljerna 26 enligt fig. 3 och 4.
•Anslut reglagens kontaktdon (fig. 5).
. Conectar el Conector de los Mandos fig.5.
5
•Placera
bådaambos
kontaktdonen
. Colocar
Conectores eni lakopCaja de
plingsdo-san
tillslut con
den2 med
protección2424och
cerrándola
Tornillos
(2,9 x 9,5) en dotación.
de två12emedföl-jande
skruvarna 12e
(2,9x9,5).
. Quitar la película protectora del biadhesivo
presente en la caja de conexiones y fijarla
al interior del hueco para el alojamiento del
bortmotor
skyddsfilmen
på den dubbelfig.6
•Ta
häftan-de tejpen på kopplingsdosan
och fäst den i motorutrymmet (fig. 6).
ES
6
9
9
UNDERHÅLL electrolux
23
ANVÄNDING
SE
L
S
V1
V2
V3
Tänder och släcker belysningen
Motor i drift
Starta och stoppa motorn, samt startar en en tyst minimum gång
Startar medium effekten, den bästa ljud och effekt nivå för matlagning
Startar max effekten, som används vid kraftigt osande matframställning
24 electrolux UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
Rengöring av fettfilter
•rengöring av fettfilter av metall.
SE •filtren är diskbara och måste rengöras
minst varannan månad. Rengör oftare
vid intensiv användning.
•ta bort filtren, ett i taget, låt dem torka
före återmontering.
•vid återmontering av filtren, var noga
med att handtagen vänds utåt.
Kolfilter
•byte av kolfilter:
•ta bort fettfiltren av metall
•ta bort de igensatta kolfiltren
•sätt tillbaka fettfiltren av metall Belysning
Byte av lamppor
Halogenlampor, 20W
•Håll i den fastsnäppta metallsockeln
med ena handen och ta bort den genom att bända under ringmuttern.
•Dra ut halogenlampan ur lamphållaren.
•Byt ut lampan mot en ny med samma
egenskaper.
Sätt in de två piggarna korrekt i lamphållarens säte.
•Återmontera den fastsnäppta metallsockeln.
OHJEET JA SUOSITUKSET electrolux
25
OHJEET JA SUOSITUKSET
ASENNUS
•Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai
huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista
•Tarkista, että käytettävän sähköverkon
jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
•Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
•Yhdistä liesituuletin hormiin putkella,
jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava
mahdollisimman lyhyt.
•Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin
(lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
•Mikäli liesituuletinta käytetään muiden
kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät
poistettavat kaasut pääse virtaa-maan
takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on
oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten. Käyttö tapahtuu oikein ja
vaaratta kun tilan enimmäispaine ei ylitä
arvoa 0,04 mBar.
•Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa
vaihtaa vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin välte-tään kaikki riskit.
KÄYTTÖ
•Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
•Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
•Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen
alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
•Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.
•Syviä paistinpannuja on paiston aikana
koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
•Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastet-
tu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesi-tuuletinta.
•Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
•Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt,
tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
•Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään
laitteella.
•“HUOMIO: Kosketettavissa olevat osat
voivat tulla hyvin kuumiksi jos niitä käytetään keittolaitteiden kanssa.”
HUOLTO
•Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
•Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua.
•Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla
ja miedolla, nestemäisellä pesuai-neella.
Symboli
joka on merkitty tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
FI
26 electrolux MITAT JA OSAT
MITAT JA OSAT
Mitat
FI
Sijoittaminen
Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai
keittotason yläpuolellem inimikorkeudelle 500mm. Minimikorkeus kaasulieteen
tai -tasoon on 650mm.
MITAT JA OSAT electrolux
27
Osat
Pos.Määrä Tuotteen osat
1
1 Runko, johon kuuluvat: Kytkimet,
valo, suodattimet
2
1 Teleskooppihormi, johon kuuluvat:
2.1 1 Ylempi hormi
2.2 1 Alempi hormi
7.1 1 Imulaitteella varustettu teleskooppinen kehikko, johon kuuluvat:
7.1a 1 Ylempi kehikko
7.1b 1 Alempi kehikko
9
1 Sovituslaippa ø 150-120 mm
10 1 Laippa ø 150 suuntaisventtiilillä
14.1 2 Ilman ulostuloliitoksen jatke
15 1 Ilman ulostuloliitos
24 1suojakoteloon
25
Putken pinne (ei kuulu toimitukseen).
26 2Vedonpoistin
27 1Peitetulppa
Pos.Määrä Asennustarvikkeet
7.3 1 Ilman ulostuloliitoksen kiinnitystuki
11 4 Ruuvitulpat ø 10
12c 8 Ruuvit 2,9 x 6,5
12e 4 Ruuvit 2,9 x 9,5
12f 2 Ruuvi M4 x 80
12g 4 Ruuvi M6 x 80
12h 4 Ruuvi 5,2 x 70
12q 4 Ruuvi 3,5 x 9,5
21 1Porausmalline
22 8 Välirengas ø 6,4
23 4 Mutteri M6
1Käyttöohje
FI
28 electrolux ASENNUS
ASENNUS
Katon/hyllyn poraaminen ja kehikon kiinnitys
FI
KATON/HYLLYN PORAAMINEN
•Merkitse luotilangan avulla keittotason
keskipiste kattoon/hyllyyn.
•Aseta kattoon/hyllyyn toimitettu liesituulettimen malline 21 siten, että keskipiste tulee koh-dalleen ja että keittotason ja mallineen sivut ovat samalla
kohdalla.
•Merkitse mallineen reikien keskipisteet.
•Poraa reiät seuraavalla tavalla:
•Massiivibetonikatto: käytettyjen betonimuuriankkurien mukaan.
•Tiilinen välikatto, kestävä paksuus 20
mm: ø 10 mm (laita heti paikalleen toimitetut tulpat 11).
•Puupalkkikatto: käytettyjen puuruuvien mukaan.
•Puuhylly: ø 7 mm.
•Virtajohdon aukko: ø 10 mm.
•Ilman ulostulo (Imuversio): ulkopuolisen poistoputken halkaisijan mukaan.
•Ruuvaa kaksi ruuvia vastakkaisiin
kulmiin ja jätä niiden kanta noin 4 5mm:n etäisyydelle seinästä:
•Massiivibetoniin, betonimuuriankkurit,
eivät kuulu toimitukseen.
•Tiiliseen välikattoon, kestävä paksuus
noin 20 mm, toimitetut ruuvit 12h.
•Puupalkkikattoon, puuruuvit, eivät
kuulu toimitukseen.
•Puuhyllyyn, toimitetut ruuvit 12g, välirenkaat 22 ja mutterit 23.
ASENNUS electrolux
29
Kehikon kiinnitys
•Ruuvaa auki kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät alemman hormin ja irrota se
kehikosta (alakautta).
•Ruuvaa auki kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät ylemmän hormin ja irrota se
kehikosta (yläkautta).
FI
Jos haluat säätää kehikon korkeutta,
toimi seuraavalla tavalla:
•Ruuvaa auki kehikon reuno jen metriruuvia, jotka kiinnittävät sivupalkit toisiinsa.
•Säädä haluamasi kehikon korkeus ja
ruuvaa kiinni avaamasi ruuvit.
•Työnnä ylempi hormi paikalleen
yläkautta ja anna sen olla kehikon
päällä vapaana.
•Nosta kehikkoa, kiinnitä aukot ruuveihin ja työnnä paikalleen.
•Kiristä kaksi ruuvia ja myös toiset kaksi toimitettua ruuvia.
Ennen ruuvien lopullista kiristämistä kehikkoa voidaan säätää siirtämällä sitä.
Varo kuitenkin, etteivät ruuvit tällöin irtoa
aukoistaan.
•Kehikon kiinnityksen tulee olla varma,
siinä on otettava huomioon sekä liesituulettimen paino että laitteeseen
mahdollisesti kohdistuvat sivurasitukset. Kun laite on kiinnitetty on tarkistettava, että pohja on tukeva vaikka
kehikko olisi taivutusjännityksen alainen.
•Mikäli katto ei ole tarpeeksi vahva
kiinnityskohdassa, asentajan täytyy
vahvistaa sitä laatoilla ja vastalaatoilla,
jotka kiinnitetään rakenteellisesti vahvoihin kohtiin.
30 electrolux ASENNUS
Imuversion ilman ulostulo
FI
Imuversio asennetaan liittämällä liesituuletin ilman ulostuloon jäykällä tai taipuisalla putkella ø150 tai 120 mm, asentajan valinnan mukaan.
Putkiliitäntä ø 150
•Laita laippa 10 ø 150, liesituulettimen
rungon ulostuloon.
•Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei kuulu toimitukseen.
Putkiliitäntä ø 120
•Jos käytät putkea ø 120 mm, laita kavennuslaippa 9 asentamaasi laippaan
ø 150.
•Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei kuulu toimitukseen.
•Molemmissa tapauksissa mahdolliset
aktiivihiilisuodattimet täytyy poistaa
Simuversion ilman ulostulo
•Työnnä liitoksen jatkeet 14.1 sivuilta
liitokseen 15.
•Aseta liitos 15 tukeen 7.3 ja kiinnitä se
ruuveilla.
•Kiinnitä tuki 7.3 ruuveilla yläosaan.
•Varmista, että liitoksen jatkeet 14.1
tulevat ulos hormin aukkojen kohdalla
sekä vaaka- että pystysuunnassa.
•Liitä liitos 15 liesituulettimen ulostuloon jäykällä putkella tai letkulla, ø 150
mm, jonka valitsee asentaja.
•Varmista, että aktiivihiilihajusuodatin
on paikallaan.
KÄYTTÖ electrolux
Hormin kokoaminen ja kiinnittäminen liesituulettimen runkoon
•Sijoita ylempi hormi paikalleen ja kiinnitä se kehikon yläosaan kahdella toimitetulla ruuvilla 12c (2,9x 9,5).
•Sijoita sitten alempi hormi paikalleen ja
kiinnitä se kehikon alaosaan kahdella
toimitetulla ruuvilla 12c (2,9 x 9,5).
Ennen liesituulettimen rungon kiinnittämistä kehikkoon:
•Ruuvaa 2 ruuvia 12f puoleen väliin telineen alapuolelle sivuasentoon 2 reikää vastaaville kohdille.
•Poista liesituulettimen rungosta rasvasuodattimet.
•Poista mahdolliset aktiivihiilihajusuodattimet.
•Nosta liesituulettimen runkoa ja aseta
ruuvit 12f reikiin (kohta A) vasteeseen
asti.
•Kiinnitä liesituulettimen runko valmiiseen telineeseen (kohta B) alapuolelta
tuotetoimitukseen kuuluvilla 4 ruuvilla
12q ja 4 aluslevyllä 22 ja kiristä kaikki
ruuvit loppuun asti.
31
FI
32 electrolux HUOLTO
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Sähköliitäntä
. Conectar la Campana a la Alimentación de
FI
Red interponiendo
un Interruptorkakbipolar
•Liitä liesituuletin
sähköverkkoon
con una verkkokytkimen
apertura de los contactos
de por lo
sinapaisen
kautta,
3 mm. välit ovat ainakin
jonka menos
kontaktien
. Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. “Mante3mm.
y comprobar que
el conector
•Poista nimiento”)
rasvasuodattimet
(katso
kap- del
de alimentación esté correctamente
palettaCable
“Huolto”)
ja
varmista,
että
virinsertado en la toma del Aspirador.
tajohdon
liitin
on
oikein
imulaitteen
. Tomar los cablajes indicados en la fig. 1 y
pistorasiassa.
hacerlos pasar al interior del ojal obtenido
•Ota kuvassa
1 näkyvät
ja pujoen el soporte
difusor johdot
galvanizado,
como se
ta ne sinkityn
indica en lailmaritilän
figura 2. tuen reikään,
kuten kuvassa 2.
1
2
4
3
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
•Aseta peitetulppa
27 ilmaritilän
tukeen
asiento del soporte
difusor y fijarlo
con un
ja kiinnitä
se 12e
ruuvilla
x 9,5),
tornillo
(2,9 x 12e
9,5) y(2,9
aplicar
los 2 pasacables particulares
26 como se indica
laita paikoilleen
2 vedonpoistinta
26, en
la fig. 3 y 43 ja 4.
kuten kuvissa
Conectar elliitin,
Conector
los Mandos fig.5.
•Liitä .kytkimien
kuvade5.
5
. Colocar ambos Conectores en la Caja de
•Aseta protección
molemmat
liittimet suojakote24 cerrándola
con 2 Tornillos
loon 2412e
ja(2,9
sulje
se 2entoimitetulla
ruuvilx 9,5)
dotación.
la 12e (2,9 x 9,5).
. Quitar la película protectora del biadhesivo
en la caja de kaksipuolisen
conexiones y fijarla
•Poista presente
liitäntäkotelon
al interior
del hueco para
alojamiento
liimanauhan
suojakalvo
ja elkiinnitä
se del
motor
fig.6
moottoritilan sisäpuolelle, kuva 6.
6
ES
9
9
HUOLTO electrolux
33
KÄYTTÖ
FI
L Valot S Loistediodi
V1 Moottori
V2 Nopeus
V3 Nopeus
Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen.
Moottorin käynnistystä ilmaiseva loistediodi.
Säätää moottorin tehon pienimmälle toimintanopeudelle. Jatkuva, hiljainen tuuletus, joka soveltuu vähäistä höyrymäärää tuottavaan ruoanlaittoon.
Keskinopeus, joka soveltuu melkein jokaiseen ruoanlaittotilanteeseen. Paras teho/melu suhde.
Tehonopeus. Soveltuu tilanteeseen, jossa ruoanlaitosta aiheutuvat höyryt ja käryt ovat suurimmillaan pidempiäkin aikoja.
34 electrolux HUOLTO
HUOLTO
Itsekannattavien metallisten
rasvasuodattimien puhdistus
FI
•Voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Pesu on tarpeen noin 2 kuukauden käytön jälkeen tai useammin,
jos laitetta käytetään paljon.
•Irrota suodattimet yksi kerrallaan työntämällä niitä taaksepäin ja vetämällä
samalla alaspäin.
•Pese suodattimet. Vältä niiden taivuttamista. Anna suodattimien kuivua
ennen niiden paikalleen asettamista.
•Asenna ne paikalleen ja pidä kahva
näkyvissä ulkopuolella.
Aktiivihiilisuodattimen vaihto
•Aktiivihiilisuodatinta ei voi pestä. Se
vaihdetaan neljän kuukauden väliajoin
tai useimmin, mikäli tuulettimen käyttö
on erityisen runsasta.
•Poista metalliset rasvasuodattimet.
•Poista keittiöhajujen kyllästämä aktiivihiilisuodatin vetämällä sen hakasista.
•Aseta uusi suodatin paikalleen.
•Aseta metalliset rasvasuodattimet uudelleen paikoilleen.
Lampun vaihtaminen
Halogeenilamput, 20 W
•Poista metallinen lasisuojanpidin vetäen renkaan alta ja samalla tukien sitä
kädellä.
•Irrota lamppu lampunpitimestä.
•Vaihda lamppu uuteen samanlaiseen.
Huomioi pis-tokkeen virheetön asennus sille tarkoitetulle paikalle lampunpitimessä.
•Aseta painettava lasisuojanpidin uudelleen paikoil-leen.
ANBEFALINGER OG FORSLAG electrolux
35
ANBEFALINGER OG FORSLAG
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår
som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som
er angitt på merkeplaten på innsiden av
hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at
strømforsyningen garanterer tilstrek-kelig
jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen
gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må
være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler
med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder
osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med
ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig
lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft. Apparatet er sikkert i bruk
når undertrykket i rommet er på maks
0,04 mBar.
• Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller kundeservice
for å unngå enhver fare.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for
hjemmebruk for å motvirke lukter på
kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den
er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen
av gryten omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig
under bruk: overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge
barn eller sykelige personer uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga.
brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne
personer uten kjennskap til apparatet,
hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres
sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.
• “ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan
bli veldige varme når platetopper/komfyrer er i bruk.”
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid.
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et
nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra
til å forebygge de negative konsekvenser
for miljø og helse som gal håndtering kan
medføre. For nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet
eller forretningen der du anskaffet det.
NO
36 electrolux EGENSKAPER
EGENSKAPER
Dimensjoner
Placering
NO Avstanden mellom en koketopp og
undersiden av fettfilteret skal være minimum 500mm. Til en topp med gassbrennere skal minimumsavstanden
være 650mm.
EGENSKAPER electrolux
37
Deler
Ref.Antall Produktets deler
1
1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett
med: Kontroller, lys, filtre.
2
1 Uttrekkbart røkrør; består av:
2.1 1 Øverste røkrør
2.2 1 Nederste røkrør
7.1 1 Uttrekkbart beslag med sugesystem; består av:
7.1a 1 Øverste beslag
7.1b 1 Nederste beslag
91 Reduksjonsflens med en diameter på 150-120 mm
10 1 Flens med ventil
14.12Forlengelsesledning for luftutløpskopling
15 1Luftutløpskopling
24 1Beskyttelsesboks
25
Slangeklemmer (ikke inkludert).
26 2Kabelgjennomføring
27 1Justeringsplugg
Ref.Antall Installasjonsdeler
7.3 1 Festekonsoll til luftutløpskopling
11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm
12c 8 Skruer 2,9 x 6,5
12e 4 Skruer 2,9 x 9,5
12f 2 Skruer M4 x 80
12g 4 Skruer M6 x 80
12h 4 Skruer 5,2 x 70
12q 4 Skruer 3,5 x 9,5
21 1Boremal
22 8 Skiver med en innvendig diameter på 6,4 mm
23 4 Mutrer M6
Antall Dokumentasjon
1Bruksveiledning
NO
38 electrolux INSTALLASJON
INSTALLASJON
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
NO
BORING AV HULL I TAKET/HYLLEN
•Ved hjelp av en blytråd må du merke
av midten på platetoppen i taket/hyllen.
•Støtt boremalen 21 (følger med) til taket/hyllen. Midten på kjøkkenviften må
passe sammen med det avmerkete
midtpunktet, og midtlinjen til boremalen må være på linje med midtlinjen til
platetoppen.
•Merk av midten til hullene til boremalen.
•Bor hull i de følgende punktene:
•Betongtak: Alt etter hvilken type ekspansjonsplugger som brukes.
•Teglsteinstak med lufterom mellom
(tykkelsen på bærelaget er 20 mm):
10 mm i diameter. Før inn ekspansjonspluggene 11 (følger med) med
en gang.
•Trebjelker: Alt etter hvilken type skruer
til tre som brukes.
•Trehylle: 7 mm i diameter.
•Passasje for nettkabelen: 10 mm i
diameter.
•Luftutløp (sugeversjon): Alt etter diameteren til tilkopling til det eksterne
utløpsrøret.
•Skru inn to skruer på kryss og la dem
stikke 4-5 mm ut fra taket: •Betongtak: Ekspansjonsplugger til
betong (følger ikke med).
•Teglsteinstak med lufterom mellom
(tykkelsen på bærelaget er 20 mm):
Skruer 12h (følger med).
•Trebjelker: Skruer til tre (følger ikke
med).
•Trehylle: Skruer 12g med skiver 22 og
mutrer 23 (følger med).
INSTALLASJON electrolux
39
Festing av beslaget
•Skru løs de to skruene som fester det
nederste røkrøret og trekk det ut fra
beslaget (underfra).
•Skru løs de to skruene som fester det
øverste røkrøret og trekk det ut fra
beslaget (ovenfra).
NO
Dersom du ønsker å justere høyden til
beslaget må du gå frem som følger:
•Skru løs de metriske skruene som
forener de to søylene som er plassert
på sidene til beslaget.
•Juster ønsket høyde til beslaget og
skru til de skruene igjen.
•Før inn det øverste røkrøret ovenfra
uten å feste det til beslaget.
•Løft beslaget, plasser festeåpningene
inn på skruene og la det gli helt inn.
•Stram de to skruene og skru inn de to
andre skruene (følger med).
Før du strammer skruene helt er det
mulig å utføre justeringer ved å flytte på
beslaget. Pass på at skruene ikke glir ut
av festeåpningen.
•Beslaget må festes på en sikker måte i
forhold til kjøkkenviftens vekt og eventuelle belastninger som følge av at du
kan komme tilfeldig borti kjøkkenviftens sider. Når du er ferdig med å feste beslaget må du kontrollere at basen
er stabil selv om beslaget bøyes.
•I alle tilfeller hvor taket ikke er
tilstrekkelig kraftig ved opphengingsstedet, må du sørge for å forsterke taket
med egnede plater og motplater festet til kraftige konstruksjonsdeler.
40 electrolux INSTALLASJON
Luftutløp for sugeversjon
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må du kople kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør eller en slange med
en diameter på 150 eller 120 mm (etter
eget valg).
NO
Tilkopling av rør med en diameter
på 150 mm
•Før flensen med en diameter på 150
mm 10 inn på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.
•Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale følger ikke
med.
Tilkopling av rør med en diameter
på 120 mm
•For tilkopling av rør med en diameter
på 120 mm må du føre inn reduksjonsflensen 9 på flensen med en diameter på 150 mm som du allerede har
montert.
•Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale følger ikke
med.
•I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive kullfiltre.
Luftutløp for filtreringsversjon
•Før forlengelsesledningene for koplingen 14.1 inn på koplingen 15 fra siden.
•Før koplingen 15 inn på festekonsollen 7.3, og fest den med skruene.
•Fest festekonsollen 7.3 til den øverste
delen med skruene.
•Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningene for koplingen
14.1 passer inn i åpningene til røkrøret
både horisontalt og vertikalt.
•Kople koplingen 15 til utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel med et rør eller
en slange med en diameter på 150
mm (etter eget valg).
•Kontroller at det aktive kullfilteret er
montert.
BRUK electrolux
Montering av røkrøret og festing
av kjøkkenviftens hoveddel
•Plasser det øverste røkrøret og fest
den øverste delen til beslaget med
de to skruene 12c (2,9 x 9,5) (følger
med).
•På samme måte, plasser det nederste
røkrøret og fest den nederste delen til
beslaget med de to skruene 12c (2,9
x 9,5) (følger med).
Før du fester kjøkkenviftens hoveddel til beslaget:
•Skru de to skruene 12f halvveis inn i
de to hullene på siden av beslagets
nedre del.
•Fjern fettfiltrene fra ventilatorhetten.
•Fjern eventuelle aktive kullfiltre.
•Løft ventilatorhetten og fest de to
skruene 12f helt inn i skrue-hullene
(ref. A).
•Fest ventilatorhetten til det tilhørende
beslaget (ref. B) neden-fra med 4
skruer 12q og 4 skiver 22 (medfølger).
Stram deret-ter alle skruene.
41
NO
42 electrolux VEDLIKEHOLD
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Elektrisk
tilkopling
. Conectar
la Campana a la Alimentación de
interponiendo un
bipolar
•Kople Red
kjøkkenviften
til Interruptor
strømnettet
una apertura
los contactos
de por lo
med encon
topolet
bryterdemed
en kontak3 mm. 3 mm.
tåpningmenos
på minst
. Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. “Mante•Fjern fettfiltrene
(se avsnittet Vedlikenimiento”) y comprobar que el conector del
NO
hold), og
kontroller
at koplingsstykket
Cable
de alimentación
esté correctamente
til nettka-belen
satt del
riktig
inn i stikinsertado ener
la toma
Aspirador.
kontakten
til los
sugesystemet.
. Tomar
cablajes indicados en la fig. 1 y
hacerlos pasar
interior
ojal obtenido
•Trekk kablene
vist alpå
fig. 1delgjennom
en el soporte
difusor
galvanizado, como
åp-ningen
på den
galvaniserte
dif- se
indica ensom
la figura
fusørstøtten,
vist2.på fig. 2.
1
2
4
3
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
•Plasserasiento
justeringspluggen
27 på diffudel soporte difusor y fijarlo con un
sørstøtten,
skrue los
12e
tornillofest
12eden
(2,9 med
x 9,5)en
y aplicar
2 pa(2,9 x 9,5),
ogparticulares
fest de to26delene
ka- en
sacables
como setilindica
belgjennomføringen
26, som vist på
la fig. 3 y 4
fig. 3 og 4.
•Kople koplingsstykket til kontrollene,
. Conectar el Conector de los Mandos fig.5.
fig. 5.
5
. Colocar ambos Conectores en la Caja de
•Plasserprotección
begge24 koplingsstykkene
i
cerrándola con 2 Tornillos
12e (2,9 x 9,5) en dotación.
beskyttel-sesboksen
24, og lukk den
igjen med de to skruene 12e (2,9 x
9,5) (følger med).
. Quitar la película protectora del biadhesivo
presente en la caja de conexiones y fijarla
•Ta av al
beskyttelsesfilmen
tosi- del
interior del hueco paratilel den
alojamiento
dige tapen
på tilkoplingsboksen, og
motor fig.6
fest boksen inni motorrommet, fig. 6.
ES
6
9
9
VEDLIKEHOLD electrolux
43
BRUK
NO
L Lys S Led
V1 Motor
V2 Hastighet
V3 Hastighet
Tenner og slukker belysningen.
Viser at motoren er slått på.
Tenner og slukker innsugningsmotoren ved min. hastighet. Denne hastigheten er egnet til spesielt lydløs kontinuerlig luftsirkulasjon når det er lite matos.
Middels hastighet som er egnet til de fleste bruksforholdene. Forholdet luftstrømning og lydnivå er ideelt.
Maks. hastighet som er egnet til forhold hvor det er mye matos også over lengre tid.
44 electrolux VEDLIKEHOLD
VEDLIKEHOLD
Vasking av de selvbærende fettfiltrene av metall
NO
•Filtrene kan vaskes også i oppvaskmaskinen. De må vaskes ca. hver andre måned og eventuelt oftere avhengig av bruksforholdene.
•Fjern filtrene ett av gangen ved å
trykke dem mot baksiden og samtidig
skyve dem nedover.
•Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer
dem. La dem tørke før du monterer
dem igjen.
•Når du monterer filtrene igjen må du
passe på at håndtaket er rettet mot
utsiden.
Utskifting av kullfilteret
•Dette filteret kan ikke vaskes eller brukes om igjen. Det skal skiftes ut minst
hver fjerde måned eller oftere avhengig av bruksforholdene.
•Fjern fettfiltrene av metall.
•Hekt av kullfilteret.
•Hekt det nye filteret på i dets sete.
•Monter fettfiltrene av metall igjen.
Bytte av lyspærene
Halogenpærer på 20 W.
•Ta av den metalliske glassperren (er
trykket inn) ved å presse under fra ringen. Støtt den med en hånd.
•Ta halogenpæren ut fra lampeholderen.
•Bytt lyspæren ut med en av samme
type. Pass på at du fører de to pluggene korrekt inn i lampeholderens
sete.
•Trykk inn igjen glassperren.
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ electrolux
45
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
УСТАНОВКА
• Производитель отклоняет всякую ответственность
за повреждения, вызванные неправильной и несоответствующей правилам установкой.
• Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно быть 650 мм (некоторые
модели могут быть установлены на меньшей высоте, см. разделы, посвященные габаритным размерам и установке прибора).
• Проверить соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
• Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспе-чивала правильное
заземление.
• Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или больше 120 мм. Длина трубки
должна быть как можно меньше.
• Не соединять вытяжку с выпускными трубами дымов от процессов горения (кот-лы, камины и проч.).
• В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не работающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо
должным образом проветривать помещение. Если
на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух. Для правильного и безопасного использования
прибора макси-мальное разрежение в помещении
не должно превышать 0,04 бара.
• В случае повреждения кабеля питания он должен
быть заменен изготовителем или службой технического содействия во избежание возникновения
опасных ситуаций.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для уничтожения запахов от готовки.
• Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой.
• Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой.
• Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль.
• Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое
масло может воспламениться.
• Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой;
опасность возникновения пожара.
• Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными психическими, сен-сорными
и умственными способностями, а также лицам, не
обладающим опытом и необхо-димыми знаниями,
без контроля и предварительного обучения пользованием прибора со сто-роны ответственных за их
безопасность лиц.
• Дети должны находиться под надзором взрослых и
не играть с прибором.
• ВНИМАНИЕ! Детали, доступные для контакта,
могут сильно нагреваться в случае пользова-ния
вытяжкой одновременно с приборами для приготовления пищи.
УХОД
• Прежде чем приступать к любой операции по уходу, отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель.
• Производить тщательный и своевременный уход за
фильтрами в рекомендуе-мые интервалы времени
(Опасность пожара).
• Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться
влажной тряпкой и жидким ней-тральным мылом.
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что
оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия,
Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде
и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
RU
46 electrolux ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты
RU
ХАРАКТЕРИСТИКИ electrolux
47
Составные части
Поз.К-во Составные части изделия
1
1 Корпус вытяжки в комплекте с
устройствами управ-ления, системой освещения, фильтрами.
2
1 Телескопический дымоход, состоящий из:
2.1 1 Верхней части дымохода
2.2 1 Нижней части дымохода
7.1 1 Телескопическая рама с вытяжным
вентилятором, состоящая из:
7.1a 1 Верхней части рамы
7.1b 1 Нижней части рамы
9
1 Переходный фланец ø 150-120 мм
10
1 Фланец с клапаном
14.1 2 Удлинитель выпускного штуцера
воздуха
15
1 Соединение для выпуска воздуха
24
1 Соединительная коробка
25 Трубные зажимы(не включено в
комплект поставки)
26
2 Кабельный сальник
27
1 Заглушка
Поз.К-во Детали для установки
7.3 1 Крепежная скоба выпускного штуцера воздуха
11
4 Дюбели ø 10
12с 8 Винты 2,9 х 6,5
12e 4 Винты 2,9 х 9,5
12f 2 Винты M4 x 80
12g 4 Винты M6 x 80
12h 4 Винты 5,2 x 70
12q 4 Винты 3,5 x 9,5
21
1 Калибр для сверления
22
8 Шайбы ø 6,4
23
4 Гайки M6
К-во Документация
1 Руководство по эксплуатации
RU
48 electrolux УСТАНОВКА
УСТАНОВКА
Отверстия в потолке/полке и
крепление решетки
RU ОТВЕРСТИЯ В ПОТОЛКЕ/ПОЛКЕ
• При помощи отвеса отметьте на потолке/
полке крепления центр плиты.
• Приложите к потолку/полке входящий в
комплект калибр сверления 21, совместите
его центр с обозначенным ранее центром и
совместите оси калибра с осями плиты.
• Отметьте центры отверстий калибра.Просверлите отверстия в обозначенных точках:
• Массивный бетонный потолок: в зависимости от размера используемых для бетона
вкладышей.
• Потолок из полого кирпича толщиной 20
мм: Ø 10 мм (сразу вставьте прилагаемые
вкладыши 11).
• Потолок из деревянных балок: в зависимости от размера используемых для дерева
винтов.
• Деревянная полка: Ø 7 мм.
• Прокладка электрического кабеля питания:
Ø 10 мм.
• Выпуск воздуха (всасывающая вытяжка): в
зависимости от диаметра соединитель-ной
трубки с внешней отводящей трубой.Привинтите крест накрест, оставив до потолка
расстояние 4-5 мм, два винта:
• для массивного бетонного потолка – вкладыши для бетона, не входят в комплект.
• для потолка из полого кирпича толщиной
прим. 20 мм – винты 12h, входят в комплект.
• для потолка из деревянных балок – винты
для дерева, не входят в комплект.
• для деревянной полки - винты 12g с входящими в комплект шайбами 22 и гайками
23.
УСТАНОВКА electrolux
49
Крепление Каркаса
• Отвинтить два винта, фиксирующих нижний воздуховод, и вытянуть его из каркаса
(с нижней стороны).
• Отвинтить два винта, фиксирующих верхний воздуховод, и вытянуть его из каркаса
(с верхней стороны).
RU
В случае, если необходимо отрегулировать
высоту каркаса, действовать следующим образом:
• Отвинтить винтов с метрической резьбой,
расположенных с боковых сторон каркаса
и соединяющих две колонны;
• Отрегулировать желаемую высоту каркаса и закрепить снятых перед этим винтов;
• Вставить сверху верхний воздуховод и
оставить его свободным на каркасе;
• Поднять каркас, вставить петли на винты
и продвинуть до упора;
• Закрепить два винта и завинтить два других запасных;
Прежде чем окончательно закрепить винты
возможно отрегулировать положение каркаса, смещая его и следя за тем, чтобы винты
не вышли из регулировочных петель.
• Крепление Каркаса должно быть надежным как в отношении веса самой Вытяжки, так и при нагрузке на установленное
Оборудование вследствие случайных боковых воздействий. По окончании крепежа удостовериться, чтобы база была
устойчивой, даже при прогибании Каркаса.
• Во всех случаях, когда Потолок в месте
крепления не представляется достаточно
прочным, установщик должен предусмотреть усиление его прочности за счет анкерной плиты и контрплиты, закрепленной к устойчивым частям структуры.
50 electrolux УСТАНОВКА
Выпуск Воздуха Из Всасывающей Вытяжки
Для установки всасывающей вытяжки
соединить ее с выпу-скной трубой жесткой или гибкой трубкой ø 150 или 120 мм,
RU тип которой может выбрать монтажник.
Соединение трубки ø 150
• В выпускное отверстие корпуса вытяжки вставить фланец ø 150 мм 10.
• Закрепить трубку соответствующими
трубными зажимами. Необходимый
крепежный материал не входит в комплект.
Соединение трубки ø 120
• Для соединения с трубкой ø 120 мм
вставить переходный фланец 9 в ранее
установленный фланец ø 150 мм 10.
• Закрепить трубку соответствующими
трубными зажимами. Необходимый
крепежный материал не входит в комплект.
• В обоих случаях вынуть, если имеются,
угольные фильтры.
Выпуск Воздуха Из Фильтрующей Вытяжки
• Вставьте сбоку удлинители штуцера 14.1 в
штуцер 15.
• Вставьте штуцер 15 в опорную скобу 7.3 и закрепите его винтами.
• Прикрепите опорную скобу 7.3 винтами к
верхней стороне.
• Проверьте, чтобы выходы удлинителей штуцера 14.1 совпали с отверстиями дымохода
как по горизонтали, так и по вертикали.
• Соедините штуцер 15 с выпускным отверстием в корпусе вытяжки жесткой или гибкой
трубкой ø 150 мм по усмотрению монтажника.
• Проверьте наличие фильтров против запахов
на активированном угле.
УСТАНОВКА electrolux
51
Установка дымохода и крепление корпуса вытяжки
• Установить верхний дымоход и закрепить его в верхней части к решетке
входящими в комплект 2 винтами 12c
(2,9 x 6,5).
• Аналогично установить нижний дымоход и закрепить его в нижней части
к решетке входящими в комплект 2
винта-ми 12c (2,9 x 6,5).
Прежде чем закрепить корпус вытяжки на каркасе:
• вкрутить наполовину 2 винта 12f
в нижней части каркаса с боковой
стороны, учитывая положение 2
предусмотрен-ных отверстий;
• снять жировые фильтры с корпуса
вытяжки;
• снять угольные фильтры, предотвращающие появление запахов (если таковые предусмотрены).
• Поднять корпус вытяжки и вставить
винты 12f в щелевые отверстия (поз.
A) до упора.
• Закрепить снизу корпус вытяжки на
подготовленном кар-касе (поз. В),
пользуясь 4 винтами 12q и 4 шайбами
22, прилагаемыми в комплекте, и затянуть окончательно все винты.
RU
52 electrolux УСТАНОВКА
Подключение Вытяжки К ЭлекCONEXIÓN ELÉCTRICA
трической Сети
. Conectar la
Campana aкla сети
Alimentación
• Подключить
вытяжку
элек- de
Red interponiendo
Interruptor bipolar
тропи-тания
через un
двухполюсный
con una apertura de los contactos de por lo
выключатель
с расстоянием между
menos 3 mm.
RU
разомкнутыми
контактами
не менее
3
. Quitr los Filtros
antigrasa (ver
pár. “Manteмм. nimiento”) y comprobar que el conector del
• Снять Cable
жировые
фильтрыesté(См.
пар.
de alimentación
correctamente
insertado
en la tomaчто
del Aspirador.
«Уход»)
и убедиться,
разъем шну. Tomar los
cablajes indicados
en laв fig.
ра питания
правильно
вставлен
ро-1 y
hacerlos
pasar
al
interior
del
ojal
obtenido
зетку вытяжного вентилятора.
en el soporte difusor galvanizado, como se
• Пропустить
показанные на рис. 1
indica en la figura 2.
кабели через щелевое отверстие, выполненное в оцинкованном держателе
диффузора, как показано на рис. 2.
•
1
2
4
3
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
asiento del soporte difusor y fijarlo con un
Установить
заглушку 27 в гнезде дерtornillo 12e (2,9 x 9,5) y aplicar los 2 paжателяsacables
диффузора
и закрепить
ее indica
вин- en
particulares
26 como se
том 12e
(2,9
x
9,5),
затем
установить
la fig. 3 y 4
2 кабельных сальника 26, как указано
на рис. 3 и 4.
. Conectarразъем
el Conector
de los Mandos
fig.5.
• Подключить
устройств
управле-ния, рис. 5.
•
5
. Colocar ambos Conectores en la Caja de
protección 24 cerrándola con 2 Tornillos
Поставить
оба разъема в защитную
12e (2,9 x 9,5) en dotación.
ко-робку 24 и закрыть ее с помощью
2 при-лагаемых винтов 12e (2,9 x 9,5).
. Quitar la película protectora del biadhesivo
presenteзащитную
en la caja de conexiones
• Удалить
пленку y fijarla
с
al interior del hueco para el alojamiento del
двусторон-ней
клейкой ленты, имеюmotor fig.6
щейся на со-единительной коробке, и
прикрепить по-следнюю к внутренней стенке отсека для двигателя рис.
6.
ES
6
9
9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ electrolux
53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
RU
L Освещение
S Индикатор
V1 Двигатель
V2 Скорость
V3 Скорость
Включает и выключает осветительное оборудование.
Индикатор включения двигателя.
Включает и выключает двигатель всасывания на минимальной скорости, пригодной для постоянной бесшумной смены воздуха при наличии небольшого количества пара от готовки.
Средняя скорость: пригодна для большей части условий эксплуатации при учетеотличного соотношения между расходом обработанного воздуха и уровнем шума.
Максимальная скорость: служит для обработки наибольших объемов пара готовки также в течение длительного времени.
54 electrolux ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УХОД
Очистка Самонесущих Металлических Противожировых Фильтров
RU
• Такой фильтр можно также мыть в посудомоечной машине. Мыть фильтр необходимо
не реже одного раза в 2 месяца или чаще в
случае его активного применения.
• Снимите по одному фильтры. Поддерживайте их при этом одной рукой, а другой рукой тяните рычаг книзу.
• Помыть фильтр, следя за тем, чтобы он не
погнулся, и дать ему просохнуть.
• Поставить фильтр на место так, чтобы ручка
находилась с наружной стороны и была видна.
Замена Угольного Фильтра
• Данный фильтр не моется и не восстанавливается; его следует менять не реже одного
раза в 4 месяца или чаще в случае активного
применения.
• Снять металлический противожировой
фильтр.
• Отсоединить
насыщенный
угольный
фильтр против запахов при помощи специальных защелок.
• Установить новый фильтр в положении и закрепить его защелками.
• Поставить на место металлический противожировой фильтр.
Замена Ламп
Галогенные лампы 20 Вт
• Надавить на металлическое зажимное кольцо и вынуть, поддерживая, крышку лампы.
• Вынуть галогенную лампу из патрона.
• Заменить ее на новую с такими же характеристиками; правильно вставить два штыревых контакта в гнездо лампового патрона.
• Надавив, поставить на место крышку лампы.
RADY A DOPORUČENÍ electrolux
55
RADY A DOPORUČENÍ
INSTALACE
• Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za
škody způsobené nesprávnou instalací, která
neodpovídá příslušným předpisům.
• Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří musí být 650 mm (někte-ré modely je možné namontovat do nižší
výšky, viz odstavce pojednávající o rozměrech
a in-stalaci).
• Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku umístěném
uvnitř digestoře.
• U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí elektrický systém zajišťuje správné uzemnění.
• Digestoř připojte k výstupu nasávaného vzduchu trubkou s průměrem 120 mm nebo větším. Vedení trubky musí být co nejkratší.
• Digestoř nepřipojujte k odvodnímu vedení určenému pro odvod spalin z topení (kotlů, krbů
apod...).
• V případě, že jsou ve stejné místnosti jako
digestoř umístěny spotřebiče na jinou než
elektric-kou energii, (např. plynové spotřebiče), je nutné zajistit dostatečné větrání daného
prostoru. Jestliže kuchyň nemá otvor ven, je
nutné ho zajistit, aby byl zajištěn přívod čistého
vzduchu. Vše bude fungovat bezpečně, pokud maximální přetlak v místnosti nepřesáhne
hodnotu 0,04 mbarů.
• V případě poškození napájecího kabelu je
třeba, aby jej výrobce nebo technický servis
vymě-nil, aby se zabránilo vzniku jakéhokoliv
rizika.
• Hořáky vždy seřiďte tak, aby nedošlo k přetečení jídel přes okraje nádob.
• Při fritování stále jídlo sledujte: přehřátý olej by
se totiž mohl vznítit.
• Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými,
smyslo-vými či mentálními schopnostmi
nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje. Výjimku lze učinit pouze v případě, že
tyto osoby byly k užívání přístroje zaučeny
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a
jsou pod její kontrolou.
• Děti musí být pod dohledem a musí být zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
• “UPOZORNĚNÍ: Dostupné části se mohou
zahřívat na vysokou teplotu, pokud jsou používá-ny s varnými přístroji.”
ÚDRŽBA
• Před každým čištěním nebo údržbou odpojte
digestoř od sítě vytažením zá-strčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače.
• Provádějte pečlivou a včasnou údržbu filtrů v
doporučených intervalech (Ne-bezpečí požáru).
• Doporučujeme používat k čištění ploch digestoře vlhký hadřík a neutrální teku-tý čisticí
prostředek.
Symbol
uvedený na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu
s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do
příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto
POUŽITÍ
výrobku pomůžete zabránit případným negativním
• Digestoř byla zkonstruována výhradně pro
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví způsodomácí používání k odstranění kuchyňských beným jeho nevhodnou likvidací. Další informace o
pa-chů.
recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě,
• Nikdy nepoužívejte digestoř jiným nevhodným v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v
obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
způsobem.
• Pod zapnutou digestoří nikdy nenechávejte
zapnutý silný hořák.
CZ
56 electrolux HLAVNÍ PARAMETRY
HLAVNÍ PARAMETRY
Prostorový rozměr
CZ
HLAVNÍ PARAMETRY electrolux
57
Díly
Č. Poč.Díly spotřebiče
1
1 Těleso digestoře s: ovládáním,
osvětlením, filtry
2
1 Teleskopický komín tvořený:
2.1 1 Horní komín
2.2 1 Dolní komín
7.1 1 Teleskopická kostra s odsávačem
tvořená:
7.1a 1 Horní kostrou
7.1b 1 \Dolní kostrou
9
1 Redukční příruba ø 150-120 mm
10
1 Příruba ventily ø 150
14.1 2 Nástavec přípojky výstupu vzduchu
15
1 Přípojka výstupu vzduchu
24
1 Skříňka přípojů
25 Stahovací pásky (nejsou součástí
dodávky)
26
2 Úchytka trubice
27
1 Ochranný uzávěr
Č. Poč.Díly k instalaci
7.3 1 Připevňovací konzola přípojky výstupu vzduchu
11
4 Hmoždinky ø 10
12c 8 Šrouby 2,9 x 6,5
12e 4 Šrouby 2,9 x 9,5
12f 2 Šrouby M4 x 80
12g 4 Šrouby M6 x 80
12h 4 Šrouby 5,2 x 70
12q 4 Šrouby 3,5 x 9,5
21
1 Šablona pro vyvrtávání
22
8 Podložky ø 6,4
23
4 Matice M6
Poč.Dokumentace
1 Návod k použití
CZ
58 electrolux INSTALACE
INSTALACE
Děrovací schéma strop/konzola
a připevnění kostry
CZ
DĚROVACÍ SCHÉMA STROP/KONZOLA
• Pomocí olověného drátu vyznačte na stropě/podpůrné konzole střed varné desky.
• Na strop/konzolu položte přiloženou vrtací
šablonu 21 tak, aby její střed odpovídal vyznačenému středu a vyrovnejte osy šablony osy s osami varné desky.
• Vyznačte středy otvorů šablony.
• Vyvrtejte následující body: • Strop z masivního betonu: podle použitých
hmoždinek pro beton.
• Strop z dutých cihel s pevnou tloušťkou 20
mm: ř 10 mm (vložte hned přiložené hmoždinky 11 ).
• Strop z trámů: podle použitých šroubů do
dřeva.
• Dřevěná konzola: ř 7 mm.
• Průchod elektrického přívodního kabelu: ř
10 mm.
• Výstup vzduchu (nasávací provedení): podle průměru připojení k trubce odvodu do
venkovního prostoru.
• Zašroubujte dva šrouby zkřížením a ponechte 4-5 mm od stropu:
• pro masivní beton, hmoždinky per beton,
nejsou součástí vybavení.
• pro duté cihly s pevnou tloušťkou asi 20
mm, šrouby 12h, jsou součástí vybavení.
• pro strop z trámů, šrouby do dřeva, nejsou
součástí vybavení.
• pro dřevěnou konzolu, šrouby 12g s podložkami 22 a maticemi 23, jsou součástí
vybavení.
INSTALACE
electrolux 59
Upevnění kostry
• Odšroubujte dva šrouby, které upevňují
dolní komín a vytáhněte jej z kostry (ze
spodní části).
• Odšroubujte dva šrouby, které upevňují
horní komín a vytáhněte jej z kostry (z
horní části).
CZ
V případě, že budete chtít seřídit výšku
kostry, postupujte následujícím způsobem:
• Odšroubujte metrických šroubů, které
spojují dva sloupy umístěné po stranách
kostry;
• Seřiďte požadovanou výšku kostry a
znovu zašroubujte šroubů, které jste
předtím odšroubovali;
• Zezhora nasaďte horní komín a ponechte
jej volně na kostře;
• Zvedněte kostru, zapolohujte otvory na
šrouby a nechte sklouznout až na doraz;
• Utáhněte dva šrouby a zašroubujte další
dva, které jsou součástí vybavení;
Před konečným utažením šroubů je možné
provádět seřízení posunováním kostry. Při
této operaci je třeba dávat pozor, aby se
šrouby nevysunuly ven z uložení seřizovacího
otvoru.
• Upevnění kostry musí být provedeno
bezpečně a s ohledem na hmotnost
digestoře a na namáhání způsobené
občasnými
bočními
nárazy
namontovaného zařízení. Po upevnění
zkontrolujte, zda je podstavec stabilní a
zda je kostra namáhána v ohybu.
• V případě, že by strop v bodě zavěšení
zařízení nebyl dostatečně pevný, instalační
technik zajistí jeho zpevnění pomocí
vhodných desek a protidesek, které ukotví
na strukturálně pevné části.
60 electrolux INSTALACE
Výstup Vzduchu U Nasávacího
Provedení
CZ
Při instalaci v nasávacím provedení připojte digestoř k výstupnímu potrubí pomocí pevné trubky či ohebné hadice o
ø150 nebo 120 mm, kterou zvolí instalační technik.
Připojení trubky/hadice ø 150
•Nasaďte přírubu ø 150 10 na výstup z
tělesa digestoře.
•Trubku upevněte vhodnými stahovacími páskami. Potřebný materiál není
součástí vybavení.
Připojení trubky/hadice ø 120
•Při připojování trubky/hadice ø120
mm nejprve na již namontovanou přírubu ø 150 10 nasaďte redukční přírubu 9.
•Trubku upevněte vhodnými stahovacími páskami. Potřebný materiál není
součástí vybavení.
•V obou případech odstraňte případné
uhlíkové filtry proti zápa-chu.
Výstup vzduchu u filtračního
provedení
• Na přípojku 15 nasaďte boční nástavce
přípojky 14.1.
• Přípojku 15 nasaďte do podpěrné konzoly
7.3 a upevněte ji šrouby.
• Pomocí šroubů upevněte podpěrnou konzolu 7.3 k horní části.
• Zkontrolujte, zda se výstupní otvor nástavců přípojky 14.1 kryje s otvory komínu, a
to jak vodorovně tak svisle.
• Upevněte přípojku 15 na výstup z tělesa
digestoře pomocí pevné či ohebné trubice
o ø150 mm, kterou zvolí instalační technik.
• Zkontrolujte, zda je přítomen uhlíkový filtr
proti zápachu.
INSTALACE
electrolux 61
Montáž komínu a upevnění
tělesa digestoře
•Umístěte horní komín a připevněte
jej horní částí ke kostře pomocí dvou
šroubů 12c (2,9 x 6,5), které jsou
součástí vybavení.
• Obdobným způsobem umístěte dolní
komín a připevněte jej dolní částí ke
kostře pomocí dvou šroubů 12c (2,9
x 6,5), které jsou součástí vybavení.
Před upevněním tělesa odsavače k
mřížce:
•Zašroubovat napůl 2 šrouby 12f na
spodní část mřížky na boční straně do
2 připravených otvorů.
•Vyjmout filtry zachycující tuky z tělesa
odsávání;
•Vyjmout případné filtry s aktivním
uhlím, zachycující pachy.
•Zvednout těleso odsavače a zasunout
šrouby 12f na očnice (obr.A) až na
doraz.
•Upevnit ze spodní strany pomocí
4 šroubů 12q a 4 podložek 22,
které jsou součástí dodávky, těleso
odsavače na připravenou mřížku
(obr.B) a definitivně utáhnout všechny
šrouby.
CZ
62 electrolux INSTALACE
Elektrické Připojení
CZ
CONEXIÓN ELÉCTRICA
•Připojte digestoř k napájecí síti za použití .dvoupólového
vypínače
s nejmé- de
Conectar la Campana
a la Alimentación
Red vzdáleností
interponiendo mezi
un Interruptor
ně 3 mm
kontakty.bipolar
con una
apertura
de los
de por lo
•Odstraňte
tukové
filtry
(vizcontactos
kap. “Údrž3 mm.
ba”) amenos
zkontrolujte,
zda je konektor
. Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. “Mantenapájecího
kabelu správně zapojen v
nimiento”) y comprobar que el conector del
zásuvce
odsávače.
Cable de alimentación esté correctamente
•Vezměte
kabely
na obr.1 a
insertado
en lauvedené
toma del Aspirador.
protáhněte
na pozinkova. Tomar je
los otvorem
cablajes indicados
en la fig. 1 y
hacerlos
pasar altak,
interior
deluvedeno
ojal obtenido
né opěře
difuzoru
jak je
en el soporte difusor galvanizado, como se
na obr.2.
1
2
indica en la figura 2.
4
•Umístěte ochranný uzávěr 27 na uložení držáku difuzoru a upevněte ho
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
šroubem
12e (2,9 x 9,5) a 2 speciálníasiento del soporte difusor y fijarlo con un
mi úchytkami
26(2,9
podle
3 a 4.los 2 patornillo 12e
x 9,5)obr.
y aplicar
3
sacables particulares 26 como se indica en
la fig. 3 y 4
•Připojte
konektor
ovladačů
. Conectar
el Conector
de losobr.5.
Mandos fig.5.
5
• Uložte
oba ambos
konektory
do ochranné
. Colocar
Conectores
en la Caja de
skříňkyprotección
24 a uzavřete
ji 2 šrouby
12e
24 cerrándola
con 2 Tornillos
(2,9které
x 9,5) jsou
en dotación.
(2,9 x 12e
9,5),
součástí vybavení.
. Quitar la película protectora del biadhesivo
presente en la caja de conexiones y fijarla
•Odstraňte
ochranou
fólii
zeelsamolepící
al interior
del hueco
para
alojamiento del
pásky motor
umístěné
fig.6 na skříňovém rozva-
děči a upevněte ji do prostoru uložení
motoru obr.6.
ES
6
9
9
POUŽITÍ electrolux
63
POUŽITÍ
CZ
L Osvětlení Zapíná a vypíná osvětlovací zařízení.
S Kontrolka Kontrolka spuštění motoru.
V1 Motor
Spouští a vypíná motor nasávání při minimální rychlosti. Vhodná pro zvláš-tě tichou nepřetržitou výměnu vzduchu za přítomnosti malého množství vý-parů z vaření.
V2 Rychlost Střední průměrná rychlost. Vhodná pro použití ve většině podmínek díky svému optimálnímu poměru mezi průtokem odsávaného vzduchu a hladi nou hluku.
V3 Rychlost Maximální rychlost. Vhodná pro použití při maximálním vypouštění výparů z vaření, a to i po delší dobu.
64 electrolux ÚDRŽBA
ÚDRŽBA
CZ
ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH SAMONOSNÝCH
TUKOVÝCH FILTRŮ
• Tyto filtry lze mýt i v myčce. Je třeba je mýt
zhruba každé 2 měsíce používání, při obzvláště intenzivním používání i častěji.
• Vytáhněte filtry jeden po druhém tak, že je
zatlačíte směrem k zadní stěně zařízení a
současně stáhnete dolů.
• Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli. Před opětovným nasazením je nechte uschnout.
• Při opětovném nasazování filtrů udržujte držadlo směrem k viditelné vnější části.
VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU PROTI
ZÁPACHU
• Tento filtr nelze mýt ani regenerovat. Je třeba
jej alespoň každé čtyři měsíce vyměňovat,
při obzvláště intenzivním používání i častěji.
• Vytáhněte kovové tukové filtry.
• Uvolněním příslušných připnutí odstraňte nasycený uhlíkový filtr proti zápachu.
• Namontujte nový filtr připnutím do příslušného uložení.
• Opět namontujte kovové tukové filtry.
Osvětlení
Halogenové žárovky 20 W
• Odstraňte kovové tlakové zajištění skla tím,
že zatlačíte pod kroužkem a zároveň jej přidržíte rukou.
• Vytáhněte halogenovou žárovku z objímky.
• Vyměňte ji za novou žárovku se stejnými
vlastnostmi. Při této operaci je třeba dbát na
správné zasunutí dvou kolíků do uložení objímky.
• Znovu namontujte tlakové zajištění skla.
UWAGI I SUGESTIE electrolux
65
UWAGI I SUGESTIE
MONTAŻ
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami techniki montażu.
• Minimalna odległość bezpieczeństwa pomiędzy płytą kuchenną a okapem musi wynosić
650 mm (niektóre modele mogą być instalowane na niższej wysokości, patrz paragrafy
dotyczące usta-wienia oraz instalacji).
• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce
zna-mionowej wewnątrz okapu.
• W przypadku urządzeń klasy Ia należy się
upewnić, czy domowa instalacja elektryczna
gwarantu-je prawidłowe uziemienie.
• Podłącz okap do wlotu otworu wyciągowego
za pomocą rury o średnicy równej lub większej
niż 120 mm. Trasa rury powinna być możliwie
najkrótsza.
• Nie podłączaj okapu do przewodów odprowadzających spaliny (z kotłów, kominków,
itp.).
• Jeżeli w pomieszczeniu używane są zarówno okap, jak i urządzenia niezasilane energią
elek-tryczną (na przykład urządzenia na gaz),
należy zapewnić odpowiednią wentylację
pomieszcze-nia. Jeżeli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniających dopływ świeżego powietrza, należy je wykonać. Bezpieczne
użytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne podciśnienie w po-mieszczeniu nie
przekracza 0,04 mbar.
• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony,
powinien zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanych pracowników serwisu.
• Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących odprowadzania powietrza.
UŻYTKOWANIE
• Okap został zaprojektowany wyłącznie do
użytku domowego, do neutralizacji zapachów
kuchen-nych.
• Nie wolno używać okapu do innych celów.
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o dużej intensywności pod załączonym okapem.
• Reguluj zawsze płomienie tak, aby nie wydo-
stawały się one po bokach garnków.
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich
użytkowania : przegrzany olej może się zapalić.
• Niniejsze urządzenie nie może być używane
przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie
fizycz-nie lub umysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, operatorzy powinni zostać poinstruowani
i skontrolowani we kwestii obsługi urządzenia
przez osoby odpo-wiedzialne za jego bezpieczeństwo.
• Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się że nie bawią się urządzeniem.
• „UWAGA: Części zewnętrzne mogą stać się
bardzo gorące, jeżeli używane są razem z
urządze-niami przeznaczonymi do gotowania.”
KONSERWACJA
• Przed przystąpieniem do dowolnej czynności
konserwacyjnej należy wyłączyć okap z sieci
elek-trycznej, wyciagając wtyczkę lub wyłączając wyłącznik gówny.
• Wykonuj skrupulatną i częstą konserwację
filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpieczeństwo pożaru).
• Powierzchnie okapu wystarczy czyścić wilgotną szmatką i neutralnym płynem do mycia.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że produktu tego nie można traktować
jak zwykłych odpadów, ale należy go zawieźć
do punktu zajmującego się likwidacją urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do
zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom
na środowisko i na zdrowie ludzi, które mogłyby
powstać w wyniku niewłaściwej jego likwidacji.
Szczegółowe informacje na temat recyclingu
tego produktu uzyskasz w urzędzie miasta/gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacja odpadów lub w sklepie, w którym kupileś
produkt.
PL
66 electrolux WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Wymiary
PL
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE electrolux
Części składowe
Odn. Il. Elementy urządzenia
1
1 Korpus okapu wraz z: przyciskami
sterowania, oświe-tleniem, filtrami
2
1 Komin teleskopowy składający się z:
2.1 1 Rura kominowa górna
2.2 1 Rura kominowa dolna
7.1 1 Rama teleskopowa wraz z wyciągiem, złożona z:
7.1a 1 Rama górna
7.1b 1 Rama dolna
9
1 Kołnierz redukcyjny ø 150-120 mm
10 1 Kołnierz z zaworem ø 150 mm
14.1 2 Wydłużone złącze wylotu powietrza
15 1 Złącza wylotu powietrza
24 1 Skrzynka przyłączeniowa
25
Opaski rur (niedołączone)
26 2 Przelotka
27 1 Zaślepka
Il.Dokumentacja
1Instrukcja
PL
Odn. Il. Elementy montażowe
7.3 1 Element do mocowania łącznika wylotu powietrza
11 4 Wkręty ø 10
12c 8 Śruby 2,9 x 6,5
12e 4 Śruby 2,9 x 9,5
12f 2 Śruby M4 x 80
12g 4 Śruby M6 x 80
12h 4 Śruby 5,2 x 70
12q 4 Śruby 3,5 x 9,5
21 1 Szablon wiercenia
22 8 Podkładki ø 6,4
23 4 Nakrętki M6
67
68 electrolux INSTALACJA
INSTALACJA
PL
Wiercenie w suficie/szafce i montaż ramy
WIERCENIE W SUFICIE /SZAFCE
• Za pomocą pionu odwzorować na suficie/szafce środek płyty kuchennej.
• Przyłożyć do sufitu/szafki szablon wiercenia 21 znajdujący się w wyposażeniu, tak
by jego środek pokrywał się z naniesionym środkiem płyty kuchennej i dostosować osie szablonu do osi płyty kuchennej.
• Zaznaczyć otwory szablonu.
• Wywiercić następujące otwory: • Sufit betonowy: w zależności od stosowanych kołków do betonu.
• Sufit z pustaków, o grubości ścianki 20
mm: ø 10 mm (włożyć od razu kołki 11
znajdujące się w wyposażeniu).
• Sufit z drewnianych belek: w zależności
od stosowanych wkrętów do drewna.
• Szafka drewniana: ø 7 mm.
• Otwór na kabel elektryczny zasilania: ø 10
mm.
• Wylot powietrza (wersja z wyciągiem): w
zależności od średnicy połączenia rury
odpro-wadzającej na zawnątrz.
• Wkręcić dwie śruby, krzyżując je i zostawiając 4-5 mm od sufitu:
• dla betonu, kołki do betonu nie będące w
wyposażeniu.
• dla pustaków, o grubości ścianki około 20
mm, śruby 12h, w wyposażeniu.
• dla belek drewnianych, śruby do drewna,
nie będące w wyposażeniu.
• dla drewnianej szafki, śruby 12g z podkładkami 22 i nakrętkami 23, w wyposażeniu.
INSTALACJA electrolux
69
Montaż Ramy
•Odkręcić dwie śruby znajdujące się w
dolnej osłonie komina i wymontować
ją z dolnej części ramy.
•Odkręcić dwie śruby znajdujące się w
górnej osłonie komina i wymontować
ją z górnej części ramy.
Jeżeli konieczna jest regulacja wysokości ramy należy postępować zgodnie z
poniższymi wskazówkami:
•Odkręcić śrub metrycznych łączących
dwie kolumny, znajdujące się po bokach ramy.
•Wyregulować odpowiednio wysokość
ramy, następnie wkręcić wszystkie
śruby, opisane powyżej.
•Założyć górną osłonę komina i pozostawić ją luźno na ramie.
•Unieść ramę, wsunąć otwory mocujące na śruby i przesunąć w kierunku
blokowania.
•Dokręcić dwa wkręty i zamontować
kolejne dwa, znajdujące się w zestawie.
Przed dokręceniem wkrętów, możliwa
jest regulacja położenia ramy, należy
jednak uważać, aby nie wysunęły się
one z otworów regulacyjnych.
•Rama musi być zamontowana stabilnie ze względu na znaczną masę
urządzenia, jak również sporadyczne
przypadki wywierania nacisku osiowego na zamontowany okap. Po za-montowaniu należy upewnić się, czy
podstawa jest stabilna nawet wtedy,
gdy rama jest poddawana siłom poprzecznym.
•Jeżeli sufit w miejscu montażu nie
jest dostatecznie wytrzymały, należy
wzmocnić go przy użyciu odpowiednich elementów, mocowanych do
struktur nośnych.
PL
70 electrolux INSTALACJA
Wylot Powietrza – Wersja Z Wyciągiem
PL
Przy instalacji w wersji z wyciągiem należy podłączyć okap do przewodu rurowego wylotowego za pomocą sztywnej
lub giętkiej rury o średnicy 150 lub 120
mm, według decyzji montera.
Podłączenie rury ø 150
•Nałóż kołnierz o średnicy 150 10 na
wylot korpusu okapu.
•Zamocuj rurę odpowiednimi opaskami zaciskowymi. Potrzebnych do tego
elementów nie ma w wyposażeniu.
Podłączenie rury ø 120
•Aby podłączyć rurę o średnicy 120
mm, nałóż kołnierz redukcyjny 9 na
wcześniej zamontowany kołnierz o ø
150 10.
•Zamocuj rurę odpowiednimi opaskami zaciskowymi. Potrzebnych do tego
elementów nie ma w wyposażeniu.
•W obydwóch przypadkach wyjmij
ewentualne filtry węglowe pochłaniające zapachy.
Wylot powietrza - Wersja Z Filtrem
•Włożyć w poprzek przedłużenie złącza 14.1 na złącze 15.
•Włożyć złączkę 15 do elementu podtrzymującego 7.3 i przykręcić ją przy
pomocy śrub.
•Przymocować element podtrzymujący 7.3 przy pomocy śrub w części
górnej.
•Upewnić się, że wyjście przedłużenia
złącza 14.1 jest odpowiednio ustawione w pionie oraz w poziomie w
stosunku do otworu komina.
•Połączyć złącze 15 z wylotem obudowy okapu przy pomocy rury sztywnej
lub giętkiej ø 150 mm, wyboru dokonuje instalator.
•Upewnić się czy są założony jest węglowy filtr anty-zapachowy.
INSTALACJA electrolux
Montaż osłony komina i korpusu
okapu
•Założyć górną część osłony przewodu
kominowego i zamontować do ramy
przy użyciu dwóch wkrętów 12c (2,9 x
6,5, w zestawie).
•Analogicznie, założyć dolną część
osłony przewodu kominowego i zamontować do ramy przy użyciu dwóch
wkrętów 12c (2,9 x 6,5, w zestawie).
Przed zamocowaniem korpusu okapu do ramy:
•Wkręcić do połowy 2 śruby 12f w dolnej części ramy, w pozycji poprzecznej w stosunku do 2 przygotowanych
otworów.
•Wyjąć filtry przeciw-tłuszczowe z korpusu okapu;
•Wyjąć ewentualne węglowe filtry antyzapachowe.
•Podnieść korpus okapu i włożyć śruby
12f do otworów (odn. A) aż do mocowania.
•Zamocować przygotowaną ramę od
spodu przy pomocy znajdujących się
na wyposażeniu korpusu okapu 4 śrub
12q oraz 4 podkładek 22 (odn. B) następnie ostatecznie dokręcić wszystkie
śruby.
71
PL
72 electrolux INSTALACJA
Podłączenie Elektryczne
PL
CONEXIÓN ELÉCTRICA
. Conectar
la Campana
a la zasilającej,
Alimentación de
•Przyłączyć
okap
do sieci
Red interponiendo
un Interruptor bipolar
mon-tując
wyłącznik dwubiegunowy
con una
apertura
de los contactos
de por lo
o otwarciu
styków
przynajmniej
3 mm.
menos 3 mm.
•Wyjąć
filtry
przeciwtłuszczowe
(patrz
. Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. “Manterozdz. nimiento”)
„Konserwacja”)
i upewnić
się, del
y comprobar
que el conector
czy złącze
zasilaniaesté
jestcorrectamente
właściCable kabla
de alimentación
wie włożone
wyciągu.
insertadowengniazdo
la toma del
Aspirador.
Tomar los cablajes
en przela fig. 1 y
•Kable. pokazane
na rys.indicados
1 należy
hacerlos
pasarotwór
al interior
del ojal obtenido
prowadzić
przez
znajdujący
się
en el soporte
difusor galvanizado,
como se
we wsporniku
dyfuzora
cynkowaneen la figura 2.
go, takindica
jak to
pokazano na rys. 2.
1
2
4
3
•Włożyć
zaślepkę 27 na gniazdo
. Posicionar el tapón de acabado 27 en el
wspornika
przymocować
asientodyfuzora
del soporte idifusor
y fijarlo con un
ją przytornillo
pomocy
12ey(2,9
x 9,5),
12e śruby
(2,9 x 9,5)
aplicar
los 2 panastępnie
założyć
2 przelotni
sacables
particulares
26 comospecjalse indica en
fig.jak
3 y 4to pokazano na rys. 3
ne 26 latak
oraz 4.
. Conectar
el Conector
de los Mandos
•Podłączyć
złącze
sterowania
rys. 5.fig.5.
•Schować
złącza w skrzynce ochron. Colocar ambos Conectores en la Caja de
nej 24protección
i zakręcić
ją przy pomocy
2
24 cerrándola
con 2 Tornillos
śrub 12e
(2,9
x
9,5)
znajdujących
się
12e (2,9 x 9,5) en dotación.
na wyposażeniu.
5
película protectora del biadhesivo
•Zdjąć. Quitar
folię la
ochronną
z taśmy dwupresente en la caja de conexiones y fijarla
stronnej,
znajdującej
się
skrzynce del
al interior del hueco parana
el alojamiento
przyłączeniowej
motor fig.6 i przymocować ją we
wnętrzu komory silnika rys. 6.
ES
6
9
9
INSTALACJA electrolux
73
UŻYTKOWANIE
PL
L Oświetlenie S LED VI Włączenie okapu V2 Tryb średni V3 Tryb intensywny Włączanie i wyłączanie oświetlenia.
Dioda informująca o uruchomieniu okapu.
Włączanie i wyłączanie okapu w trybie niskiej prędkości. Służy do cichej i stałej wymiany powietrza przy małej ilości oparów.
Średnia prędkość, odpowiednia dla większości warunków, zacho-
wują ca optymalny stosunek wydajności do hałasu.
Najwyższa prędkość, odpowiednia w przypadku gotowania wytwa-rzającego duże ilości oparów, również przez długi czas.
74 electrolux INSTALACJA
KONSERWACJA
Czyszczenie Metalowych, Samonośnych Filtrów Tłuszczowych
PL
• Filtry należy czyścić co 2 miesiące użytkowania, bądź częściej w przypadku intensywnego
używania. Możliwe jest czyszczenie ich w zmywarce.
• Należy zdejmować filtry po kolei, przesuwając
ich uchwyty w kierunku tyłu, jednocześnie pociągając ku dołowi.
• Unikać zaginania filtrów podczas mycia. Przed
ponownym montażem wewnątrz okapu,
upewnić się, czy są całkowicie suche.
• Wkładając filtry z powrotem do okapu należy
zwrócić uwagę, aby zostały poprawnie zamontowane uchwytem do zewnątrz.
Wymiana Filtra Węglowego
• Tego filtra nie można myć ani regenerować.
Należy go wymieniać mniej więcej co 4 miesiące użytkowania lub częściej w przypadku
intensywnego używania.
• Wyjąć metalowe filtry tłuszczowe.
• Wyjąć nasycony filtr węglowy poprzez zwolnienie blokad.
• Włożyć nowy filtr i zamontować w odpowiednim położeniu.
• Zamontować ponownie metalowe filtry tłuszczowe.
Wymiana Żarówek
Żarówki halogenowe 20 W
•Zdjąć zatrzaskową osłonę podważając ją
od strony metalowego krążka, przytrzymując ją jedną ręką.
•Wyjąć żarówkę halogenową z oprawki,
delikatnie ją pociągając.
•Wymienić na żarówkę tego samego typu,
upewniając się, że oba wtyki są poprawnie umiejscowione w otworach oprawki.
•Włożyć zatrzaskową osłonę lampki.
www.electrolux.com
436004343_08 - 121016
Download PDF