Samsung | RSH1NTPE | Samsung RSH1NTPE User manual

Samsung RSH1NTPE User manual
Hűtőszekrény
Használati útmutató
Képzelje el a
lehetőségeket
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 1
2007.4.27 1:22:56 PM
Az új hűtőszekrény jellemzői
AZ ÚJ HŰTŐSZEKRÉNY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
A Samsung Side-by-Side hűtőszekrény sok helytakarékos és újító jellegű tároló hellyel és
energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.
• REJTETT FORGÓPÁNTOK ÉS AZ AJTÓ S/W
A takart forgópántok és ajtó s/w hozzájárul a készülék szép és stílusos megjelenéséhez.
• CoolSelect Zone™ fiók (RSH*K/J***)
Ezzel a csúcstechnológiájú funkció esetében a Quick Cool (Gyorshűtés), Thaw
(kiolvasztás) és (Select (Kiválasztás) gombok kiválasztásával gyorsan lefagyaszthatja,
kiolvaszthatja és lehűtheti a CoolSelect fiókban lévő dolgokat. A fiók hőmérséklete a Soft
Freeze (Kíméletes fagyasztás), Cool (Hűtés) és 0 Zone gombokkal szabályozható.
• KÖNNYŰ NYITÁS (RSH*E***)
Ezzel a könnyű fogantyúval megelégedésére könnyedén és simán nyithatja az ajtókat.
• ÉLES, FEKETE HÁTTERŰ KIJELZŐ
A luxushatású fekete kijelző tovább növeli a szép és stílusos látványt.
• ÉRINTÉSRE NYÍLÓ HÁZIBÁR
A könnyen nyílózárral és csillapító rendszerrel ellátott házibár ajtaja könnyed nyomással
nyitható és zárható.
• KÖNNYEN MOZGATHATÓ TÁLCA (OPCIONÁLIS)
Az új tervezésű tálca fokozza az élelmiszer egyidejű mozgathatóságát. Hasznos a
desszertek, torták stb. tárolására.
A jövőbeni hivatkozás megkönnyítése érdekében írja
le a modellszámot és a gyári számot. A modellszám
a hűtőszekrény bal oldalán található.
Modellszám: Gyári szám: _ az új hűtőszekrény jellemzői
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 2
2007.4.27 1:22:56 PM
Biztonsági információ
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
• A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az
FIGYELMEZTETÉS útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
• Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön
FIGYELMEZTETÉS készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.
ALKALMAZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI / FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK
FIGYELMEZTETÉS
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.
Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére figyelmeztet.
ALKALMAZOTT EGYÉB ÁBRÁK
Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell.
Azt jelöli, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
Azt jelöli, hogy földelt csatlakozót kell használni az áramütés elkerülése érdekében.
Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni.
E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az Ön és mások sérülését.
Kérjük, feltétlenül tartsa be őket.
Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, később még szükség lehet rá.
• Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak
megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint
használja.
•N
yomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
• Alkalmazható hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét
a készülék hátulján vagy a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen
megtudhatja, hogy az Ön készüléke milyen hűtőközeggel működik.
• Az R600a hűtőközeg környezetbarát földgáz, amely azonban éghető. A
készülék szállítása és telepítése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne
sérüljön meg.
• A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat, vagy szemsérülést okozhat.
Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás
használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék
található.
biztonsági információ _
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 3
2007.4.27 1:22:56 PM
Biztonsági információ
• Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje
FIGYELMEZTETÉS tűzveszélyes gáz-levegő keverék kialakulását, a készülék elhelyezésére
szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell
megválasztania.
• Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak.
Kétség esetén kérje kereskedője tanácsát.
• A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1m3 légtérre
van szükség.
• Az Ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található
azonosító tábla mutatja.
• Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
•M
ielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
- Másként áramütés veszélye fenyeget.
SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK
• Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
- Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
• Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai
fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
• A hűtőszekrényt - elegendő teret hagyva - sima felületre telepítse.
- Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer
nem működik megfelelően.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt
mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége
egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését,
ami tűzveszélyes lehet.
• Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg a
csatlakozódugót, és azt húzza ki az aljzatból.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
• Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati
csatlakozódugóját.
• Ne törje meg a csatlakozókábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ez tűzveszélyes lehet.
• Ha a csatlakozókábel kikopott vagy sérült, a gyártóval vagy a szervizzel azonnal javítassa
meg vagy cseréltesse ki.
• Ne használjon megrepedt vagy kikopott hálózati csatlakozókábelt.
• Ha a csatlakozókábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a javításra feljogosított
szakszervizzel.
• A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne kerülhessen a
készülék alá.
• Nedves kézzel soha ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
• Tisztítás vagy javítás elõtt húzza ki a hűtõszekrény kábelét a csatlakozó aljzatból.
• A csatlakozódugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
• Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozódugó villáiról.
- Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
• Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig,
mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.
• Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
- Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.
• A készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó aljzat a telepítés után is
hozzáférhető legyen.
_ biztonsági információ
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 4
2007.4.27 1:22:56 PM
• A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hûtõszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő
alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.
• A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más
lehetséges kisfeszültségű vezetéket.
- A földelt csatlakozó nem rendeltetésszerű használata áramütést okozhat.
• A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani.
- Ezzel tüzet, működési hibát és/vagy személyi sérülést okozhat.
• Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és
lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
• A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő telepítésével vagy
beépítő szerkezetek alkalmazásával.
• A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne
használjon mechanikus vagy más eszközöket.
• Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
• Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe/fagyasztóba, illetve abban ne
használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja.
• A belső világítás égőjének cseréje előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózati
aljzatból.
• Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a
szervizközponttal.
• A készüléket gyermekek és betegek ne használják felügyelet nélkül.
• A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• Ne hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos
sérülés történhet.
• Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.
- Fagyási sérülést szenvedhet.
• Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
• Ne tároljon a készülék tetején semmilyen tárgyat.
- Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy
anyagi kárt okozhatnak.
ELŐVIGYÁZATOSSÁGI JELZÉSEK
• A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG • Be kell tartani a gyártó által ajánlott tárolási időket. Lásd a megfelelő utasításokat
• A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
• Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a mélyhűtőbe.
• Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
• Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
• Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűz veszélye állhat fenn.
• Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
• Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
- Benzol, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása
robbanást okozhat.
• Ha hosszú vakációt tervez, ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
• A már kiolvadt élelmiszert ne fagyassza újra.
• Gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy
hőmérsékletérzékeny termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
- Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
• Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
- Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
biztonsági információ _
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 5
2007.4.27 1:22:56 PM
Biztonsági információ
FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ
• Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba és a jégadagolóba.
- Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
• A csatlakozódugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el
minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozódugó villáiról.
- Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
•H
a a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig,
mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.
FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ
•E
hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el
az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok
maradjanak benne.
• A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.
• Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a
készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja,
hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel mûködik. Amikor a termék tűzveszélyes
gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos
hulladékkezelése érdekében.
• A ciklopentánt a szigetelés kifúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő
gázok esetében is különleges hulladékkezelési eljárásra van szükség.
K
érje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére
vonatkozóan. Hulladékkezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán
lévő csövek egyike sem sérült. A csövek kültérben eltörnek.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg,
meddig fog tartani.
Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre.
Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítson el minden fagyasztott élelmiszert.
A zárral és kulccsal ellátott ajtók és fedelek esetében a kulcsokat kisgyermekek
számára elérhetetlen helyen és a hűtőszekrénytől távol
kell tartani, nehogy a kisgyermekek bezárják magukat.
_ biztonsági információ
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 6
2007.4.27 1:22:56 PM
Biztonsági információ
TOVÁBBI ÖTLETEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ
• Üzembe helyezés után hagyja a készüléket két órán át állni.
• A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez
- Ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert
ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a mélyhűtőben.
- Az élelmiszert, mielőtt a mélyhűtőbe vagy a hűtőszekrénybe tenné, csomagolja be
vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe.
- Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már megfagyott mellé.
• Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe.
• Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk
minőség-megőrzési idejét.
• Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három
hétnél rövidebb ideig lesz távol.
Amennyiben három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert
a hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és
szárítsa meg a hűtőszekrényt.
• Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre.
Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az
áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítson el minden fagyasztott élelmiszert.
• Ha a hűtőszekrényt kulccsal látták el, azt tartsa távol a gyermekektől, és ne a készülék
közelében helyezze el.
• A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túlságosan megnő
a hőmérséklet a fagyasztórekeszben) ha a külső hõmérséklet túl hosszú ideig a
hűtõszekrény tervezési hõmérséklettartománya fölé emelkedik.
• Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hõmérsékleten
könnyen károsodnak, például banánt, dinnyét.
• Az optimális jégkészítés érdekében a jégkészítõ edényt helyezze a gyártó által
meghatározott helyre.
• A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér
leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
• A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek.
Ha nem szeretné hogy a készülék jégtelenítése során a fagyasztott élelmiszer
hőmérséklete emelkedjen, akkor az élelmiszert csavarja több réteg papírba, pl.
újságpapírba.
• A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése
lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.
biztonsági információ _
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 7
2007.4.27 1:22:57 PM
Tartalom
A Side-by-Side elrendezésű 9 Felkészülés a hűtőszekrény telepítésére
hűtőszekrény telepítése 10 A hűtőszekrény ajtóinak eltávolítása
9
13 A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése
16 A hűtőszekrény szintezése
A „SIDE-BY-SIDE” HŰTŐSZEKRÉNY 17 Az ajtók kisebb utánállítása
TELEPÍTÉSE 18 A vízadagoló vezeték ellenőrzése
17
19 A vízadagoló vezeték felszerelése
A SAMSUNG „SIDE-BY-SIDE” 23 A hűtőszekrény telepítése
HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA 24 A hűtőszekrény használata
23
25
26
27
28
29
31
33
34
35
37
38
39
A digitális kijelző használata
A hőmérséklet szabályozása
A jég- és hidegvíz-adagoló használata
Polcok és rekeszek
Élelmiszer tárolása
A CoolSelect Zone™ fiók használata
A mélyhűtő tartozékainak eltávolítása
A hűtőszekrény tartozékainak eltávolítása
A hűtőszekrény tisztítása
A belső világítás cseréje
A vízszűrő cseréje
Az ajtók használata
troubleshooting
40
_ tartalom
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 8
2007.4.27 1:22:57 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉRE
A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára
•
•
•
•
•
Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás könnyen biztosítható.
Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
OIyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
A hutoszekrényt - elegendo teret hagyva - sima felületre telepítse.
-H
a a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer
nem működik megfelelően.
- A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket.
01 TELEPÍTÉSE
Gratulálunk, hogy a Samsung Side-by-Side hűtőszekrényét választotta. Reméljük élvezni fogja az új
készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyagát.
25mm
legalább 50mm
legalább 50mm
25mm
Kezdje az alapoknál! Ellenőrizze, hogy könnyen a végleges helyére tudja-e vinni a
hűtőszekrényt úgy, hogy felméri az ajtónyílásokat (mind a szélességüket, mind a
magasságukat), a küszöböket, a mennyezetet, a lépcsőt stb.
Az alábbi táblázat a Samsung Side-by-Side hűtőszekrény elemeinek magasságát és
mélységét adja meg.
MINTA
RSH1K/J RSH1F/D RSH1B/N
Kapacitás (L)
Szélesség
Méret
(mm)
Mélység
506
RSH3F/D
RSH3N
529
547
581
554
váz nélkül
908
vázzal
912
csak szekrény
605
fogantyú nélkül
fogantyúval
Magasság
524
RSH3K
672
702
RSH1*E/T/H : 734
RSH1*B : 727
RSH3*E/T/H : 764
RSH3*B : 757
ajtó nélkül
1743
ajtóval
1789
• Telepítéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít
csökkenteni az áramfogyasztást és az energiaszámláit.
• Ne telepítse a hűtőszekrény olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.
• A mélyhűtő ajtajának eltávolítása ELŐTT feltétlenül válassza le a vízellátás
vezetékét. A kár elkerülése érdekében lásd „A vízvezeték leválasztása” című
következő részt.
telepítése _
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 9
2007.4.27 1:22:57 PM
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK ELTÁVOLÍTÁSA
Ha nem lehet egyben bevinni a hűtőszekrényt a bejárati ajtón, akkor leveheti az ajtókat.
Az első lábak burkolatának eltávolítása
Először nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtóit, majd távolítsa el az elülső láb
burkolatát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a három csavart.
A vízellátás vezetékének leválasztása a hűtőszekrényről.
1. Távolítsa el a csavart a bilincsből 1 .
2. Távolítsa el a vízcsövet úgy, hogy összenyomja a csatlakozást, és kihúzza a vízcsövet
3
.
:
2
1
3
Ne vágja el a vízcsövet. Óvatosan válassza le a csatlakozásról.
10_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 10
2007.4.27 1:22:58 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
A mélyhűtő ajtajának leszerelése
1. A mélyhűtő becsukott ajtaja mellett távolítsa el a felső pánt burkolatát 1 csavarhúzóval,
majd válassza le a vezetékeket úgy, hogy óvatosan széthúzza őket 2 .
01 TELEPÍTÉSE
Először meg kell említeni néhány dolgot.
• Ellenőrizze, hogy egyenesen emelje fel az ajtót úgy, hogy a zsanérok ne hajoljanak el, és
ne törjenek meg.
• Vigyázzon, hogy a vízcsöveket és az ajtón lévő kábelköteget ne sértse meg.
• Helyezze az ajtókat védett felületre, hogy megelőzze a megkarcolódást vagy a sérülést.
2
1
2. Távolítsa el a pánt csavarjait 3 és a földelő csavart 4 úgy, hogy elforgatja az
óramutató járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról 5 . Legyen óvatos,
nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót.removing it
4
3
5
3. Ezt követően vegye le az ajtót az alsó pántról
az ajtót 7 .
6
úgy, hogy óvatosan felemeli egyenesen
7
6
4. Hatlapú csavarkulccsal szerelje le
az alsó forgópántot 8 .
telepítése _11
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 11
2007.4.27 1:23:0 PM
A hűtőszekrény ajtajának eltávolítása
1. Csukja be az ajtót, és a csavarhúzóval távolítsa el a felső zsanér fedelét
.
1
1
2 Távolítsa el a pánt csavarjait 2 és a földelő csavart 3 úgy, hogy elforgatja az óramutató
járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról 4 . Legyen óvatos, nehogy
eltávolítás közben magára ejtse az ajtót.
2
3
4
3. Vegye le az ajtót az alsó pántról
4. Távolítsa el az ajtó pántját
alsó pántról.
7
a
5
8
úgy, hogy felemeli egyenesen az ajtót
6
.
ban lévő tartóelemből úgy, hogy óvatosan felemeli az
12_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 12
2007.4.27 1:23:2 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE
A fagyasztó ajtajának visszaszerelése
1.Helyezze vissza az alsó pántot
alsó pánt tartójába 2 .
1
az
1
2. A mélyhűtő ajtajának visszaszerelésekor helyezze vissza a tömlőt
3 az ajtó alsó sarkába, majd az alsó pántban 4 lévő lyukba.
Óvatosan húzza hátra a tömlőt úgy, hogy egyenesen haladjon,
megtörés és elhajlás nélkül.
01 TELEPÍTÉSE
Amint biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt oda, ahová tervezte, visszaszerelheti rá az ajtókat.
3
4
3. Helyezze be a felső pánt tengelyét 5 a mélyhűtő ajtajának
sarkában lévő lyukba 6 . Ellenőrizze, hogy a pánt egy
szintben van-e a felső pánt lyukával 7 és a hűtőszekrény
házának lyukával 8 , és csatlakoztassa vissza a pánt
csavarjait 9 és a földelő csavarokat
4. Csatlakoztassa vissza a vezetékeket.
5. Helyezze a felső pánt fedelének
vissza egy csavarral.
11
első szélét a felső pánt
12
elülső részére, és rögzítse
12
11
telepítése _13
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 13
2007.4.27 1:23:3 PM
A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése
1. Helyezze vissza az alsó pántot
1 az alsó pánt tartójába 2 .
1
2
2. Illessze a hűtőszekrény ajtajának sarkában lévő lyukat
az alsó pánt 4 fölé.
3
3
4
3. Helyezze be a felső pánt tengelyét 5 a pántban lévő
lyukba 6 . Ellenőrizze, hogy a pánt a felső pánt lyuka
7 és a hűtőszekrény házának tetején lévő lyuk 8
között legyen.
Ezek után hajtsa vissza a pánt csavarjait 9 és
a földelő csavarokat 10 úgy, hogy az óramutató
járásával egyező irányba hajtja őket.
4. Helyezze a felső pánt fedelének 11 elülső
részét a felső pánt 12 elülső részére, és
rögzítse vissza egy csavarral.
12
11
14_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 14
2007.4.27 1:23:4 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
A vízadagoló vezeték visszaszerelése
3
2
1
01 TELEPÍTÉSE
1. Helyezze be a vízvezetéket 1 a csatlakozóba 2 .
2. Ezek után hózza meg a tömlőbilincsen lévő csavart
.
3
Az elülső láb burkolatának visszaszerelése
A burkolat visszaszerelése után ellenőrizze a vízcsatlakozó szivárgását.
Az első láb burkolatának visszaszereléséhez húzza meg a három csavart az óramutató
járásával egyező irányba az ábrán jelzett módon.
Az első láb burkolata
Csavar
telepítése _15
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 15
2007.4.27 1:23:6 PM
A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE
Most, hogy az ajtók újból a hűtőszekrényen vannak, lehet, hogy ellenőrizni szeretné, hogy a
hűtőszekrény szintben van-e, hogy megtehesse a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nincs
szintben, nem biztos, hogy tökéletesen szintbe lehet hozni az ajtókat.
A hűtőszekrény első része is állítható.
Amikor a mélyhűtő alja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrény
A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzót és a készülék szintezéséhez forgassa a
talpat jobbra vagy balra.
Láb
Csavarhúzó
Amikor a mélyhűtő alja magasabban van,mint a hűtőszekrény
A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzót és a készülék szintezéséhez forgassa a
talpat jobbra vagy balra.
Láb
Csavarhúzó
Ehelyett olvassa el a következő részt arról, hogy mi a legjobb módja az ajtók kisebb
mértékű beállításának.
16_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 16
2007.4.27 1:23:7 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
Az ajtók kisebb utánállítása
Amikor a mélyhűtő alja alacsonyabban
van, mint a hűtőszekrény
Amikor a mélyhűtő alja magasabban
van, mint a hűtőszekrény
Állítható rész
01 TELEPÍTÉSE
Ne feledje, hogy a hűtőszekrénynek szintben kell állnia ahhoz, hogy az ajtók tökéletesen síkban
legyenek. Ha segítségre van szüksége, olvassa el az előző részt a hűtőszekrény szintezéséről.
Állítható rész
Mindkét esetben ugyanolyan módon lehet kijavítani a kiegyensúlyozatlanságot. Nyissa ki
az ajtókat, és állítsa be őket egyenként az alábbiak szerint:
1. Hajtsa le az anyát 1 az alsó pántról, amíg el nem éri a csavar 2 felső végét.
Az 1 , anya lecsavarásakor a 2 csavart a mellékelt imbuszkulccsal
Ezek után képesnek kell lennie kézzel lehajtani az anyát 1 .
2. Az ajtók közötti magasságkülönbség beállításához hajtsa a csavart
járásával egyező
vagy ellentétes
irányba.
Az óramutató járásával egyező
2
3
Csavarkulcs
2
Csavar
1
Anya
3 forgassa balra.
az óramutató
3
Csavarkulcs
2
Csavar
irányba hajtva az ajtó felfelé mozdul.
telepítése _17
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 17
2007.4.27 1:23:8 PM
3. Az ajtók beállítása után hajtsa az anyát 1 az óramutató járásával egyező
irányba,amíg el nem éri a csavar alsó végét, majd húzza meg ismét a csavart a
csavarkulccsal 3 az anya rögzítéséhez 1 .
3
Wrench
2
Bolt
1
Nut
Ha nem húzza meg erősen az anyát, a csavar elengedhet.
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE (OPCIONÁLIS)
A vízadagoló csak egy az új Samsung hűtőszekrény hasznos funkciói közül. A jobb egészség érdekében
a Samsung vízszűrője eltávolítja a nem kívánatos részecskéket a vízből. Viszont nem sterilizál, és nem
pusztítja el a mikroorganizmusokat. Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia.
A jégkészítő megfelelő működéséhez 138~862 Kpa nyomásra van szükség. Normál körülmények között
az 1,7 deciliteres papírpohár 10 másodperc alatt tölthető tele.
Ha a hűtőszekrény alacsony (138 Kpa) víznyomással rendelkező helyen van telepítve, beszerelhet egy
nyomásfokozó szivattyút az alacsony nyomás kiegyenlítésére.
Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő víztartály megfelelően feltöltődött-e. Ehhez nyomja le a
vízadagoló karját, amíg víz nem folyik ki a vízadagoló nyílásából.
A vízcsatlakoztató készlet a készülék tartozéka. A fagyasztófiókban találhatja meg.
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK FELSZERELÉSE
Beltéri modell esetén
A víz csatlakozatásához szükséges alkatrészek
Vízcső-rögzítő 2
Csőcsatlakozó
és csavarok
1
3
Vívezeték védőcső
Csatlakoztatás a vízadagoló vezetékhez
1. Első lépésként zárja el a vezetékes vizet.
2. Keresse meg a legközelebbi hidegvíz-vezetéket.
3. Kövesse a vízvezeték telepítési utasításait,
amely a szerelőkészletben található.
4
Vízbezeték
5
Vízszűrő
FIGYELMEZTETÉS
A bekötést a hidegvizes
csőrendszerhez kell csatlakoztatni.
Amennyiben a melegvizes
csőrendszerhez csatlakoztatja, az a
tisztító meghibásodását okozhatja.
Zárja el a fő
vízvezetéket
Zárja el a fő
vízvezetéket
Nincs
rés
4. A vízellátás vízszűrőre csatlakoztatása után nyissa ki a vezetékes vízellátást, majd a
vízszűrő tisztítása és üzembe helyezés céljából adagoljon ki kb. 1 l vizet.
18_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 18
2007.4.27 1:23:10 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
A vízvezeték csatlakoztatása a hűtőszekrényhez.
A készülék
vízvezetéke
Lazítsa meg
az „a”-t
Távolítsa
el a sapkát
01 TELEPÍTÉSE
1. Távolítsa el a készüléken lévő vízvezetéken lévő sapkát, és helyezze be a hollandi anyát a
készüléken lévő vízvezetékre, miután leszerelte azt a mellékelt vízvezetékről.
2. Csatlakoztassa mind a készülék vízvezetékét, mind a készletben lévő vízvezetéket.
3. Húzza rá a hollandi anyát a menetes szerelvényre. Vigyázzon, hogy ne legyen rés a két
elem között.
4. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
Nincs rés
A készlet
vízvezetéke
Csak ivóvízvezetékhez csatlakoztassa a vízvezetéket. Ha meg kell javítania, vagy
szét kell szerelnie a vízvezetéket, vágjon le egy 6.5mm hosszú műanyag csövet, hogy
biztosan pontosan illeszkedő és szivárgásmentes csatlakozást kapjon.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
A használat megkezdése előtt vizsgálja meg, hogy ezeken a helyeken
nincs-e vízszivárgás.
• A Samsung garanciája a
VÍZSZERELÉSRE nem
vonatkozik!
• Ezt a felhasználó költségére
kell elvégezni, kivéve, ha a
viszonteladói ár tartalmazza
a beszerelés költségét.
• Szükség esetén a szerelést szakemberrel végeztesse el.
• Ha a helytelen szerelés miatt vízszivárgást tapasztal, értesítse a beszerelést végző
szakembert.
A vízszűrő behelyezése.
1. Távolítsa el a vízszűrőt a dobozából, és helyezzen
el a vízszűrőn egy matricát a csere idejével.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal
ellátott matricát a szűrőre. Például ha márciusban
szereli be a vízszűrőt, helyezze a „SEP” feliratú
matricát a szűrőre, amely emlékeztet arra, hogy
szeptemberben kell kicserélni. Így tudni fogja,
mikor kell kicserélni a szűrőt. A szűrő normál
élettartama 6 hónap.
3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy,
hogy az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatja. Tegye biztonságos helyre a sapkát arra
az esetre, ha úgy dönt, hogy nem használja a
szűrőt.
1
2
3
Matrica
(hónapjelzéssel)
telepítése _19
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 19
2007.4.27 1:23:12 PM
4. Távolítsa el a szűrő védősapkáját,
majd helyezze el, és nyomja be a
szűrőt a szűrőházba.
5. Lassan forgassa el a vízszűrőt
90°-kal az óramutató járásával
ellentétes irányba, hogy egy
vonalba kerüljön a burkolaton lévő
jelzéssel, és a szűrő a helyére
rögzüljön. Ügyeljen rá, hogy a
jelzés a „rögzítés” állásban legyen.
Ne feledje, hogy ne húzza túl.
Fedje le a
szűrőt
A sárga sapka
eltávolítása
Állítsa egy vonalba a jelzést a rögzítési pozícióval
Ha az Ön készülékében van bortároló polc, akkor a vízszűrők beszerelése előtt vegye ki
a bortároló polcot.
A VÍZADAGOLÓ CSÖVEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE
Kültéri üzemeltetési modell
A víz csatlakozatásához szükséges alkatrészek
Tisztító-tartó
Vízcső-rögzítő és
csavarok
Csőcsatlakozó
Vízvezeték
cső
Vízvezeték csatlakoztatása
Csatalkoztassa a vízvezetéket a csap csatlakozója
segítségével.
- Zárja el a fő vízcsapot.
- Csatlakoztassa a vízcsaphoz az “A” csatlakozót.
JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rögzítő szalag
Tisztító
FIGYELMEZTETÉS
A bekötést a hidegvizes
csőrendszerhez kell csatlakoztatni.
Amennyiben a melegvizes
csőrendszerhez csatlakoztatja, az a
tisztító meghibásodását okozhatja.
Ezen vízvezeték bekötésre nem vonatkoznak a
hıtőszekrény és jégkészítő gyártójának jótállási körülményei. Gondosan tartsa be ezen utasításokat, amivel
is a víz által okozott károk kockázatát csökkenti.
“A” JELÙ
CSATLAKOZÓ RÉSZ
Megj.: A mennyiben a csatlakozó nem felel meg a
meglévő vízcsapnak, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszerviz képviselőjével és vásároljon egy
megfelelő méretű csatlakozót.
Válassza ki a tisztító felszerelésének helyét.
(Tisztítóval ellátott modell)
SZELEP
KIFOLYÁSI
rész
– Vágja méretre a víztisztítóhoz csatlakoztatott
90 fok
A TISZTÍTÓ
OLDALA
vízvezeték csatlakozási csövét a tisztító és
a hidegvíz csapja között mért távolságnak
AJÁNLÁS
VÍZ A
megfelelően.
TISZTÍTÓBAN
– Amennyiben a víztisztító felszerelése közben
össze kívánja szerelni a víztisztító kilépő
és belépő oldalát, nézze meg a megfelelő
(AJÁNLOTT) ábrát.
CSATLAKOZÓ
A TISZTITÓ VÍZ
20_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 20
BEÖMLÉSI
RÉSZE
RÉSZ
2007.4.27 1:23:14 PM
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
Távolítsa el az összes maradékot a tisztítóból . Tisztítóval ellátott
modell)
KIFOLYÁSI
OLDAL
TISZTÍTÓK
Tisztíó
VÍZ BEÖMLÉS
VÍZ
Rögzítse a tisztító tartóit.
– Tartsa a tisztító tartót megfelelő helyzetben (például a
mosdó alatt), és szilárdan csavarozza oda.
01 TELEPÍTÉSE
– Nyissa ki a vízvezeték főcsapját és
ellenőrizze, hogy a víz befolyik-e a tisztító
belépő oldalán.
– Amennyiben a csőben nem folyik víz,
ellenőrizze, hogy a csap nyitva van-e.
– Hagyja nyitva a csapot, míg tiszta víz
nem folyik, és a gyártáskor visszamaradt
hulladékanyag ki nem öblítődik.
KÉT TARTÓ
TISZTÍTÓK
KÉT TARTÓ
TISZTÍTÓK
Rögzítse a tisztítót.
– A tisztítót a jobb oldali ábra szerinti
helyzetben rögzítse.
VÍZVEZETÉK
VÍZCSŐ
TISZTÍTÓTARTÓK
Tisztító
Rögzítő szalag
Csatlakoztassa a hűtőszekrényt
a vízvezeték csatlakozóhoz.
– Vegye le a hıtőszekrény kompresszorának
burkolatátt.
– Csatlakoztassa a vízvezeték bekötését a szelephez
az ábra szerint.
– Ellenőrizze a csatlakoztatás után, nincs-e valahol
vízszivárgás. Ha szivárgást észlel, ismételje meg a
csatlakoztatást.
– Helyezze vissza a hűtőszekrény kompresszorának
borítását.
Biztosítsa a vízvezeték csatlakozókat
– Az “A” csőbilincs felhasználásával rögzítse a csövet a falhoz (a
hıtőszekrény hátoldala).
– A rögzítés biztosítása után győződjék meg róla, hogy a
vízcsövet nem hajlította-e meg túlságosan, nem csípte vagy
nyomta-e oda erősen.
Vízvezeték cső
CSATLAKOZTATÓ ANYA
A HÙTŐSZEKRÉNY
KOMPRESSZOR BURKOLATA
RÖZÍTŐ A
Vízvezeték cső
telepítése _21
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 21
2007.4.27 1:23:16 PM
A vízvezetékben lerakódott anyagmaradványok eltávolítása a szűrő
beszerelése után.
1. Nyissa ki a fő vízvezeték csapját, és zárja el a vízcső szelepét.
2. Hagyja, hogy a víz átöblítse az adagolót, amíg tiszta víz
Jég
nem folyik belőle (approx. 1L). Ezzel megtisztítja a vízellátó
rendszert, és eltávolítja a levegőt a csövekből.
3. Néhány háztartásban további átöblítésre is szükség lehet.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy nem
szivárog-e a víz a vízszűrőből.
Víz
Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a
víz kilövellhet a vízadagolóból. Ennek oka a vezetékben
összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat
során.
A jégtartó edénybe szállított vízmennyiség ellenőrzése. (OPCIONÁLIS)
1. Emelje fel a jégkészítő vödröt, és óvatosan húzza ki a mélyhűtőből.
2. A Test (Próba) gomb lenyomásakor a jégkocka-tartály feltöltődik vízzel a vízadagoló
csapból. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víz mennysége (lásd az alábbi ábrát).
Ha túl alacsony a víz szintje, a jégkockák kicsik lesznek. Ez a fővezeték víznyomásának
problémája, nem a hűtőszekrényé.
1
Érzékelő kar
Ellenőrizze a víz szintjét.
Jégkészítő
2
Próba gomb
22_ telepítése
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 22
2007.4.27 1:23:17 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE
1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon a fal és a készülék között kellő
távolságot Lásd az útmutató telepítésre vonatkozó részét.
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozója be van dugva, az ajtó nyitásakor működik a belső
világítás.
3.A hőmérséklet-szabályozót állítsa a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát.
A fagyasztónak kissé le kell hűlnie, és a motornak zavarmentesen kell működnie.
4. A megfelelő hőmérséklet eléréséhez néhány órára van szükség hűtőszekrény áram alá
helyezése után. Amikor a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelően hideg, élelmiszert és
innivalót tárolhat benne.
02 HASZNÁLATA
Most, hogy a helyén van a hűtőszekrény, készen áll arra, hogy beállítsa és élvezze a készülék összes
funkcióját.
Az alábbi lépések megtételével a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz. Ha mégsem, ellenőrizze az
áramellátást és a hálózatot, vagy próbálja ki a jelen használati utasítás végén lévő hibakeresési részt.
Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
használata _23
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 23
2007.4.27 1:23:17 PM
A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA
A kezelőpanel használata
RSH1K/J***
5
1
6
2
7
3
4
RSH1F/D***
RSH1N/B***
1
“POWER FREEZE”
(GYORSFAGYASZTÁS)
GOMB
Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt.
Ez akkor hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan
lefagyasztani, vagy ha a mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett
(például nyitva hagyták az ajtót).
2
“FREEZER”
(MÉLYHŰTŐ) HOMB
A Freezer gomb lenyomásával a kívánt hőmérsékletre állítható a
mélyhűtő. A hőmérséklet -14 és -25 °C között állítható.
3
“ICE TYPE”
(JÉG TÍPUSA) GOMB
Ezzel a gombbal lehet választani a jégkocka (Cubed), jégkása (Crushed)
és a jégkészítés kikapcsolása között.
4
“FILTER CHANGE”
(SZŰRŐCSERE)GOMB
Amikor szűrőt cserél, nyomja le ezt a gombot 3 másodpercig a szűrő
ütemezésének visszaállításához.
5
“VACATION”
(VAKÁCIÓ) GOMB
Ha szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a
hűtőszekrényt, nyomja meg a “Vacation” (Vakáció) gombot. Ha a Vakáció
gombbal kikapcsolja a hűtőkamrát, a kijelzőn a hűtőszekrény jelzőlámpáj
helyett automatikusan a Vakáció-üzemmód jelzőlámpája gyullad ki.
A Vakáció mód kiválasztásakor nyomatékosan ajánlott kivenni az
élelmiszert a friss élelmiszer tároló rekeszből és becsukni az ajtót.
6
GYERMEKZÁR
FUNKCIÓ
A szabadság (Vacation) és a hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen
3 mp-ig nyomva tartva, egyik nyomógomb sem használható. Sem a
vízadagoló kar, sem a jégadagoló kar nem működik. A funkciót a két
gomb ismételt együttes megnyomásával lehet kikapcsolni.
7
FRIDGE
(HŰTŐSZEKRÉNY) GOMB
A Fridge (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt
hőmérséklet. A hőmérséklet 1 és 7°C között állítható.
24_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 24
2007.4.27 1:23:18 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA
RSH1K/J***
02 HASZNÁLATA
“88” a mélyhűtőn lévő szám jelzi a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.
“88” a hűtőszekrényen lévő szám jelzi a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.
A Quick Cool (Gyorshűtés), a Thaw (Kiolvasztás), a Soft Freeze (Kíméletes fagyasztás) és a 0 Zone a
CoolSelect Zone™ fiók állapotát jelzi.
RSH1F/D***
RSH1N/B***
Power Freeze (Gyorsfagyasztás)
Ez az ikon a gyorsfagyasztási funkció aktiválásakor világít. A gyorsfagyasztás akkor hasznos,
ha sok jégre van szüksége. A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) gomb lenyomása fokozza
a jégtermelést. Amikor már elég, nyomja meg újból a gombot a gyorsfagyasztási üzemmód
törléséhez.
E funkció használata növeli a hűtőszekrény energiafogyasztását. Ha már nincs
rá szüksége, ne feledje kikapcsolni és visszaállítani a hűtőszekrényt az eredeti
hőmérsékletére.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb
megnyomása előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.
használata _25
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 25
2007.4.27 1:23:20 PM
A szűrő visszajelzője
Amikor világít a szűrő visszajelző lámpája, ideje kicserélni a szűrőt. Ez jellemzően 6 havonta
történik.
A régi vízszűrő és az új beszerelése után (ennek módja a 38. oldalon lévő utasításokban
található) állítsa vissza a visszajelző lámpát úgy, hogy körülbelül 3 másodpercig nyomva tartja
az Ice Ice Type gombot. A visszajelző ismét körülbelül 6 hónap múlva világít, és így tudatja,
hogy ideje kicserélni a vízszűrőt.
Ha nem használja a vízszűrőt, nyomja le az Ice On/Off (Jég ki/be) gombot 5 másodpercnél
hosszabb ideig, és kialszik a szűrő visszajelző lámpája és a „Filter Change” (Szűrőcsere)
felirat.
Gyermekzár
Ez az ikon világít, a szabadság (Vacation) és a hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen 3
mp-ig nyomva tartva. Az ismételt bekapcsoláshoz a két gombot ismét tartsa nyomva 3 mp-ig.
Jégkocka, jégkása és a jégkészítő kikapcsolása.
A kívánt jégtípus a digitális kezelőegységről választható
ki. Ha nincs szüksége jégre, kapcsolja ki ezt a funkciót
a víz- és energiatakarékosság érdekében. Az Ice type
(Jégtípus) jelzi a kiválasztott jégtípust (vagy a
funkció kikapcsolását).
Ice type
A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA
A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása
A mélyhűtő hőmérséklete -14 és -25 °C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően.
Ismételten nyomja meg a Freezer gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt
hőmérséklet jelenik meg. Ne feledje, hogy az olyan élelmiszerek, mint a
jégkrém, -16 °C-on olvadnak.A hőmérséklet kijelzője folyamatosan mozog -14 és -25 °C
között. Amikor a kijelző eléri a -14 °C-t, újrakezdődik -25 °C-on.
Öt másodperccel az új hőmérséklet beállítását követően a kijelzőn ismét a mélyhűtő aktuális
hőmérséklete jelenik meg. Ez a szám azonban változni fog, miközben a mélyhűtő átáll az új
hőmérsékletre.
A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása
A hűtőszekrény hőmérséklete 7 és 1 °C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően.
Ismételten nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani
kívánt hőmérséklet jelenik meg.
A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása ugyanúgy történik, mint a mélyhűtőé.
A Fridge (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt hőmérséklet. Néhány
másodperc elteltével a hűtőszekrény elkezd átállni az újonnan beállított hőmérsékletre. Ez a
digitális kijelzőn is követhető.
Az ajtók túl gyakori kinyitása megemelheti a mélyhűtő vagy a hűtőszekrény
hőmérsékletét, vagy ha nagy mennyiségű meleg ételt helyeznek el bennük.
Emiatt a digitális kijelző villoghat. Amint a mélyhűtő és a hűtőszekrény visszatér a normál
beállított hőmérsékletre, a villogás megszűnik.
Ha a villogás folytatódik, lehet, hogy „vissza kell állítani” a hűtőszekrényt. Húzza ki a
készüléket a hálózatból, várjon 10 percig, majd dugja vissza.
26_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 26
2007.4.27 1:23:20 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A JÉG- ÉS HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ HASZNÁLATA
02 HASZNÁLATA
Nyomja le az Ice Type (Jégtípus) gombot a kívánt jégtípus kiválasztásához
Nincs jég
Válassza ezt, ha ki szeretné
kapcsolni a jégkészítőt
A jég jégkockaként jön létre. Ha a „Crushed” (Jégkása) lehetőséget választja, a
jégkészítő kásává zúzza össze a jégkockákat.
A jég adagolása
Helyezze a poharat a jégadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan
a jégadagoló karjának.
Ügyeljen rá, hogy a pohár egy vonalban legyen az adagoló
nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.
Nyomja
meg
A vízadagoló használata
Helyezze az üveget a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan
a vízadagoló karjának.
Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló
nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.
FIGYELMEZTETÉS
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Nyomja
meg
•N
e tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más oda nem illő tárgyat az adagoló
tölcsérbe vagy a jégkészítő edényébe.
- Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Soha ne dugja be az ujját vagy más tárgyat az adagolónyílásba.
- Ez sérülést okozhat.
• Csak a hűtőszekrénnyel együtt szállított jégkészítőt használja.
• A hűtőszekrény vízellátását csak megfelelően képzett személy telepítheti /
csatlakoztathatja, és csak ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
• A jégkészítő helyes működése érdekében a víznyomásnak 138 ~ 862 Kpa között
kell lennie.
•Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és nem fogja használni a
jég-, illetve a vízadagolót, zárja el a vízszelepet.
- Ellenkező esetben a víz szivárgása fordulhat elő.
• A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
- Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
használata _27
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 27
2007.4.27 1:23:21 PM
POLCOK ÉS REKESZEK
Mélyhűtő
Jégkészítő (nem minden típusnál)
Jégadagoló tölcsér
A lámpa burkolata
Üvegpolcok
Ajtórekeszek
Műanyag polcok
Fiókok
Az első láb burkolata
Hűtőszekrény
Vízszűrő
(nem minden típusnál)
A lámpa burkolata
Üvegpolc
Tejtermék-tartó
Bortartó polc
(nem minden típusnál)
Mozgó polc
(nem minden típusnál)
Z-polc
(nem minden típusnál)
CoolSelect Zone polc
(nem minden típusnál)
Ajtórekeszek
Gyümölcs- és
zöldségtároló fiókok
28_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 28
2007.4.27 1:23:22 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
ÉLELMISZER TÁROLÁSA
02 HASZNÁLATA
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
A Samsung Side-By-Side hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos
funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja,
hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése
érdekében, hogy a jég átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és
leginkább légmentesen le kell zárni.
Ha több helyet szeretne, kiveheti a mélyhűtő legfelső fiókjait, mivel az nem érinti a
termikus és mechanikai jellemzőket. A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló
rekesz űrtartalma eltávolított fiókok mellett van megadva.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
• Amennyiben a modell rendelkezik Cool Select Zone-nal, ne helyezze be a dobozt a
sínbe, különben a polc összeütközhet az italtartó fedelével, és az eltörhet.
12
5
6
1
7
8
2
9
10
3
11
4
13
használata _29
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 29
2007.4.27 1:23:23 PM
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
1
JÉGADAGOLÓ
TÖLCSÉR
FIGYELMEZTETÉS
Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más tárgyat a
tölcsérbe vagy a jégkészítő edényébe. Személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
2
POLCOK
Bármilyen fagyasztott élelmiszer
tárolására használható.
3
AJTÓREKESZEK
Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer
tárolására használhatók.
FIÓKOK
A legalkalmasabbak húsok és száraz
élelmiszerek tárolására. A tárolt élelmiszert
biztonságosan csomagolja be fóliába vagy
más alkalmas csomagolóanyagba, vagy
tegye zárt tartóba.
4
Élelmiszer tárolása a hűtőszekrénybe
5
POLCOK
Repedésálló konstrukció. Bármilyen élelmiszer és ital tárolására
használhatók. Az üveg felületén lévő körkörös
nyomok keletkezése normális jelenség, és
általában letörölhetők nedves ruhával.
6
BORTARTÓ POLC
(OPCIONÁLIS)
Segít megőrizni a bor ízét azáltal, hogy optimális helyet
biztosít a borospalackok tárolására.
7
MOZGÓ POLC
(OPCIONÁLIS)
Úgy tervezték, hogy könnyen mozgatható legyen az
élelmiszerrel. Használható minden olyan élelmiszer és ital
tárolására, amelyet gyakran kell mozgatni.
8
Z-POLC (OPCIONÁLIS)
Maximalizálja a tér hatékony kihasználását.
Nem csak borospalackok, hanem 2 liter tejes
doboz tárolására is alkalmas.
9
TOJÁSTÁLCA
A legjobb hely a tojások tárolására.
Helyezze a TOJÁSTÁLCÁT a fiókra, hogy
könnyen elérhető legyen.
10
COOLSELECT ZONE FIÓK
(nem minden típusnál)
Segít megőrizni az élelmiszer ízét
és meghosszabbítani a frissességét.
Használható sajt, hús, baromfi, hal vagy
bármilyen más rendszeresen fogyasztott
élelmiszer tárolására.
11
GYÜMÖLCS- ÉS
ZÖLDSÉGTARTÓ FIÓK
Segít megőrizni a benn tárolt zöldségek és
gyümölcsök frissességét. Kifejezetten úgy
tervezték, hogy a fiókon belül szabályozott
legyen a páratartalom.
12
TEJTERMÉK-TARTÓ
Használható kisebb kiszerelésű
tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt
vagy ömlesztett sajtkocka tárolására.
13
AJTÓREKESZEK
Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy,
terjedelmes tárgyak, például több liter tej
vagy más nagyméretű palackok és tartályok.
A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a
hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor.
• Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a
nedvességet a készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a
FIGYELMEZTETÉS kellemetlen szag és a penész kialakulását.
• ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
30_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 30
2007.4.27 1:23:25 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A COOLSELECT ZONE™ FIÓK HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)
02 HASZNÁLATA
A Cool Select Zone fiók az Ön elfoglalt életét könnyíti meg.
Quick Cool (Gyorshűtés) gomb
A CoolSelect Zone™ fiók „Quick Cool” (gyorshűtés) üzemmódjával körülbelül egy óra
alatt gyorsan le tud hűteni 1-3 italos dobozt. A
gyorshűtés végén a CoolSelect Zone™ fiók
automatikusan visszaáll a korábban beállított
hőmérsékletre.
A művelet törléséhez nyomja le ismét a Quick
Cool (Gyorshűtés) gombot, és a CoolSelect
Zone™ fiók visszaáll a korábban beállított
hőmérsékletre.
A hűtési idő az italtól függően változhat.
A gyorshűtési üzemmódban ki kell venni a fiókból az összes olyan élelmiszert, amelyet
NEM akar így lehűteni.
Thaw (kiolvasztás) gomb
A kiolvasztás kiválasztásakor a hűtőszekrény felváltva hideg és meleg levegőt fúj a
CoolSelect Zone™ fiókba. A fagyott élelmiszer súlyától függően 4, 6, 10 és 12 óra kiolvasztási
idő között lehet választani.
A kiolvasztás végén az élelmiszer félig fagyott állapotban van, ami megkönnyíti a főzéshez
való felvágását. Emellett a kiolvasztás végén
CoolSelect Zone™ fiók visszatér az eredeti
hűtési állapotba. A funkció menet közbeni
törléséhez nyomja meg a Thaw (Kiolvasztás)
melletti gombot.
Az alábbiakban megadjuk a hús és a hal
körülbelüli kiolvasztási időit súly szerint (25,4
mm vastagság alapján). A táblázat a CoolSelect Zone™ fiókban lévő élelmiszer teljes súlyát
veszi alapul.
KIOLVASZTÁSI IDŐ
4 óra
6 óra
10 óra
12 óra
TÖMEG
363g
590g
771g
1000g
A kiolvasztási idők eltérők lehetnek a hús vagy a hal méretétől függően.
A gyorshűtési üzemmódban ki kell venni a fiókból az összes olyan élelmiszert, amelyet
NEM akar így lehűteni.
használata _31
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 31
2007.4.27 1:23:25 PM
Select (Kiválasztás) gomb
1. Ha a CoolSelect Zone™ fiók esetében
a „Soft Freeze” (Kíméletes fagyasztás)
funkciót választja ki, a fiók digitális
kijelzője -5°C hőmérsékletet jelez,
tekintet nélkül a hűtőszekrény
általánosan beállított hőmérsékletére.
Ez a funkció segít hosszabb ideig
frissen tartani a húst és a halat.
2. A “0 Zone” funkció kiválasztásakor a
CoolSelect Zone™ fiókban állandóan
0°C hőmérséklet van, tekintet nélkül
a hűtőszekrény általánosan beállított
hőmérsékletére. Ez a funkció is segít
hosszabb ideig frissen tartani a húst és
a halat.
3. A „Cool” (Hűtés) funkció kiválasztásakor a CoolSelect Zone™ fiókban a hőmérséklet
megegyezik a hűtőszekrény általánosan beállított hőmérsékletével. A fiók digitális kijelzője
ugyanazt a hőmérsékletet fogja mutatni, mint a hűtőszekrény kijelzője.
Mivel a „Cool” (Hűtés) funkció átveszi a hűtőszekrény hőmérsékletét, több általános tároló
hely van.
32_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 32
2007.4.27 1:23:26 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA
02 HASZNÁLATA
A mélyhűtő belseje gyorsan tisztítható és átrendezhető.
1. Ha el szeretné távolítani az üvegpolcot, húzza ki, ameddig
csak lehet.
Ezek után emelje meg, és távolítsa el.
2. Ha el szeretné távolítani az ajtórekeszt, fogja meg két
kézzel, és óvatosan emelje meg.
3. Ha el szeretné távolítani a műanyag fiókot, húzza felfelé,
és kissé emelje meg.
4. Ha el szeretné távolítani a jégkészítő edényét, emelje meg és
húzza ki.
5. Ha el szeretné távolítani az első láb burkolatát, nyissa ki
a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját, és hajtsa ki a három
csavart. Amint a csavarok szabadok, leveheti a burkolatot.
Az elülső láb burkolatának visszaszerelésekor helyezze
azt vissza az eredeti helyére, és húzza meg a három
csavart.
A burkolat eltávolításakor ne fejtsen ki nagy erőt, Eltörhet a burkolat, és sérülést okozhat.
használata _33
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 33
2007.4.27 1:23:26 PM
A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA
1. Ha el szeretné távolítani az fröccsenésvédő üvegpolcot,
húzza ki, ameddig csak lehet. Ezek után emelje meg, és
óvatosan távolítsa el.
2. Ha el szeretné távolítani a zöldség- és gyümölcstartó
fiókot, nyomja meg a zöldségdoboz/száraz doboz jobb és
bal oldalán belül lévő mélyedéseket, és távolítsa el úgy,
hogy előrehúzza. A fiókot egy kézzel tartva emelje föl egy
kissé, miközben előrehúzza, és kiveszi a hűtőszekrényből.
3. Ha el szeretné távolítani a gallonos ajtórekeszt, fogja
meg két kézzel a rekeszt, és óvatosan emelje fel.
4. A Z-POLC a készülékház falához van rögzítve. Ha el
szeretné távolítani a bortartó polcot, csúsztassa felfelé, és
óvatosan emelje le a polcot a tartóiról.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Ügyeljen arra, hogy a a Z polc felszerelésekor ne
cserélje fel a fel-le és jobb-bal irányt.
A tartozékok eltávolítása előtt ellenőrizze hogy nincs-e az útban élelmiszer.
Amikor csak lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése
érdekében.
34_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 34
2007.4.27 1:23:27 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
A hűtőszekrény belsejének tisztítása
A belső falakat és a tartozékokat enyhe tisztítószerrel tisztítsa
meg, majd törölje szárazra azokat egy puha ruhával. Az
alaposabb tisztításhoz eltávolíthatja a fiókokat és a polcokat.
Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza őket a helyükre.
02 HASZNÁLATA
A Samsung Side-By-Side hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol
tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.
A burkolat tisztítása
Tiszta, puha ruhával törölje át a digitális kijelzőt.
A vizet a tisztító ruhára permetezze ahelyett, hogy közvetlenül
a hűtőszekrény külsejére permetezné azt. Ez segít abban,
hogy a nedvesség egyenletesen oszoljon el a felületen.
Az ajtókat, fogantyúkat és a szekrényfelületeket enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra
azokat egy puha ruhával. A készülék jó megjelenésének
fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer
át kell polírozni.
FIGYELMEZTETÉS
A tisztításhoz NE használjon benzolt, hígítót vagy Clorox™-ot.
Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.
Az érintésre nyíló házibár tisztítása
Tisztítsa meg nedves ruhával a jég- és vízadagolót.
Ezt követően törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.
A házibárt a következőképpen kell használni:
- A házibárt úgy lehet kinyitni, hogy az ajtó felső részét
enyhén, kattanásig be kell nyomni.
- Az ajtó zárásakor kattanásig nyomja be az ajtó felső részét.
Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása.
Ha az ajtók gumitömítései szennyezettek, nem biztos, hogy
az ajtó megfelelően záródik, és így a hűtőszekrény nem fog
hatékonyan működni. Enyhe tisztítószerrel és nedves
ruhával tartsa távol a szemcséket és a szennyeződést az ajtók
tömítéseitől. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne
permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat.
Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a
tűzveszély miatt.
használata _35
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 35
2007.4.27 1:23:29 PM
Az ikerszagtalanító tisztítása
Az ikerszagtalanító tisztításához távolítsa el a fedelét egy lapos fejű csavarhúzóval. Távolítsa
el a szagtalanító betétet a burkolatról, és áztassa legalább 4 órára tiszta, meleg vízbe.
Ezt követően hagyja teljesen megszáradni a betétet, mielőtt visszatenné a tartójába. Jól
szellőzött helyen ez legalább 8 óráig tart. A legjobb eredmények érdekében évente
egyszer vagy kétszer ismételje meg az eljárást.
Betét
Ha a betét zárt (vagy párás) térben szárad meg, kellemetlen szaga lehet. Ha ez történik,
tisztítsa meg újból, és hagyja megszáradni egy jól szellőzött helyen.
Takarítás a hűtőszekrény mögött
Évente egyszer vagy kétszer porszívózzon ki a készülék mögött, hogy távol tartsa a
vezetékeket és a szabadon lévő alkatrészeket a portól és a szennyeződéstől.
FIGYELMEZTETÉS
Ne távolítsa el a hátsó burkolatot. Áramütés veszélye állhat fenn.
36_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 36
2007.4.27 1:23:30 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE
Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a
szervizközponttal.
A hűtőszekrényhez és a mélyhűtőhöz való csereizzók a legtöbb kiskereskedelmi
üzletben kaphatók.
A cseréhez E17-es méretű, legfeljebb 30 wattos égőt használjon.
02 HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Másként áramütés veszélye lehetséges.
A hűtőszekrény belső világításának cseréje
FELSŐ LÁMPA
1. A lámpa burkolatának eltávolításához húzza ki azt a nyilak irányában.
2. Az égő cseréje után helyezze vissza a búrát.
SENSOR
SENSOR
SENSOR
ALSÓ
1. Cserélje ki az égőt.
2. Az égő cseréje után helyezze vissza a búrát.
használata _37
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 37
2007.4.27 1:23:31 PM
A mélyhűtő belső világításának cseréje
A mélyhűtőben a világítás a kompresszormotor házának alsó részén található.
1. Kézzel emelje fel a búrát és a nyilak irányában húzza ki.
2. Cserélje ki az égőt.
3. Helyezze vissza a lámpa burkolatát.
1
2
3
A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE
A vízszűrő állapotjelzője figyelmeztet, hogy mikor kell cserélni a vízszűrőbetétet. Annak érdekében,
hogy legyen ideje új szűrőt beszerezni, a lámpa akkor gyullad fel, mielőtt véget érne az aktuális szűrő
kapacitása.
A szűrő időben történő cseréje biztosítja, hogy a hűtőszekrény vize a legfrissebb és a legtisztább legyen.
1. Távolítsa el a vízszűrőt a dobozából, és helyezzen el a vízszűrőn egy matricát a
hónap jelzéséve.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal ellátott matricát a szűrőre. Például ha
márciusban cseréli ki a vízszűrőt, helyezze a „SEP” (szeptember) feliratú matricát a
szűrőre, amely emlékeztet arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. A szűrő normál
élettartama 6 hónap.
3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy, hogy az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatja.
4. Távolítsa el z új szűrő védősapkáját, és vegye ki a régi szűrőt.
5. Helyezze el, és nyomja be az új szűrőt a szűrő házába.
Lassan forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba,
hogy egy vonalba kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és a szűrő a helyére rögzüljön.
Ügyeljen rá, hogy a jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne húzza túl.
Fedje le a szűrőt
1
2
Matrica
(hónapjelzéssel)
4
3
5
Állítsa egy
vonalba a jelzést
a rögzítési
pozícióval
38_ használata
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 38
2007.4.27 1:23:34 PM
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a víz kilövellhet a vízadagolóból.
Ennek oka a vezetékben összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat
során.
02 HASZNÁLATA
6. Amint befejezte az eljárást, tartsa lenyomva
3 másodpercig az Ice ON/OFF (Jég
be/ki) gombot a szűrő ütemezésének
visszaállításához.
7. Végül adagoljon ki 1 l vizet és öntse ki. Ivás
előtt ellenőrizze, hogy tiszta víz folyik-e.
Cserélhető szűrőbetétek megrendelése
Ha több vízszűrő betétet szeretne rendelni, forduljon hivatalos Samsung forgalmazóhoz.
AZ AJTÓK HASZNÁLATA
A hűtőszekrény ajtói egy nyitó-záró szerkezettel készülnek, amely biztosítja, hogy az ajtók teljesen
bezáródjanak, és biztonságosan szigeteljenek.
Egy bizonyos pont után az ajtó „beragad”, és nyitva marad. Ha az ajtó az azt nyitva tartó beragadási
pont előtt van nyitva, akkor automatikusan becsukódik.
használata _39
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 39
2007.4.27 1:23:34 PM
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Nem működik, vagy nem
hűt rendesen a
hűtőszekrény.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva.
• A helyes hőmérsékletre van beállítva a kezelőegységen lévő
hőmérsékletszabályozó? Próbálja alacsonyabb hőmérsékletre beállítani a
készüléket.
• A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel
van valamilyen hőforráshoz?
• Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza
alevegő keringését?
A hűtőszekrényben lévő
élelmiszer
megfagyott.
• A helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelző panelen lévő
hőmérsékletszabályozó? Próbálja a készüléket magasabb hőmérsékletre
állítani.
• Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete?
• Elhelyezett nagy víztartalmú élelmiszert a hűtőszekrény leghidegebb
részében? Próbálja az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény fő rekeszében,
nem pedig a CoolSelect Zone™ fiókban tárolni.
Szokatlan hangok vagy
zajok hallhatók.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintes és stabil-e.
• Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza
a levegő keringését?
• Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá?
• Kattogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális, és azért
van, mert a különböző alkatrészek összehúzódnak vagy kitágulnak a
hűtőszekrény belső hőmérsékletétől függően.
A készülék elülső sarkai
és oldalai melegek, és
pára csapódik le.
• Valamennyi hő normális, mivel a hűtőszekrény elülső sarkaira melegítő
csöveket építettek be a páralecsapódás megelőzése érdekében.
• Nincs nyitva a hűtőszekrény ajtaja? A páralecsapódás fordulhat elő, ha
sokáig nyitva hagyja az ajtót.
Nincs jégadagolás.
• Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mielőtt jeget készített
volna?
• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?
• Nem állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? Ellenőrizze, hogy az Ice
Type (Jégtípus) beállítása Cubed (Jégkocka) vagy Crushed (Jégkása).
• Nem akadt el a jég a jégtárolóban?
• Nem túl magas a mélyhűtő hőmérséklete? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő
hőmérsékletét.
Bugyborékoló
hang hallatszik a
hűtőszekrényből.
•E
z normális. A bugyborékolás oka, hogy hűtőfolyadék kering a
hűtőszekrényben.
Kellemetlen szag van a
hűtőszekrény belsejében.
• Nem romlott meg az élelmiszer?
• Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen
legyen becsomagolva.
• Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a
megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Jég képződik a mélyhűtő
falán.
• Nem záródott el a szellőzőnyílás? Távolítsa el az akadályokat, hogy a
levegő szabadon keringhessen.
• Biztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő
szabadon keringhessen.
• Megfelelően be van csukva van a mélyhűtő ajtaja?
Nem működik a
vízadagoló.
• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?
• Nem nyomódott össze, és nem tört meg a vízadagoló cső?
Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a csővezetékben.
• Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a hűtőszekrény
hőmérsékletét?
Próbáljon magasabb hőmérsékletet beállítani a fő kezelőegységen.
40_ hibaelhárítás
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 40
2007.4.27 1:23:35 PM
Hungary
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 41
A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez
elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás
céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi
forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
2007.4.27 1:23:35 PM
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi ùt 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/hu
DA99-01467D(JM)-HU-2(0.0).indd 42
2007.4.27 1:23:35 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising