Extech Instruments EX810 User manual

Extech Instruments EX810 User manual
 CLEŞTE AMPERMETRIC EXTECH EX810
Cod produs: 121643 Introducere Vă felicităm pentru achiziționarea cleştelui ampermetric DMM EX810 sau EX830. Utilizarea responsabilă a acestui aparat de măsură vă va oferi mulți ani de funcționare fiabilă. Siguranță Simboluri internaționale de siguranță Acest simbol afişat lângă un alt simbol sau pe un aparat indică faptul că utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare pentru mai multe informații. Acest simbol afişat pe un aparat indică faptul că în condiții normale de utilizare pot exista tensiuni periculoase. Izolație dublă. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ •
•
•
•
Nu depăşiți domeniul maxim admisibil al valorilor de intrare pentru nicio funcție. Nu aplicați tensiune dacă este selectată funcția măsurare rezistență. Setați comutatorul funcții în poziția OFF (OPRIT) atunci când nu utilizați aparatul. Scoateți bateria din aparat dacă acesta urmează să fie depozitat pentru o perioadă mai lungă de 60 de zile. AVERTIZĂRI •
•
•
•
Setați comutatorul funcții în poziția corespunzătoare înainte de efectuarea măsurătorilor. Nu setați aparatul în modul măsurare curent/rezistență atunci când măsurați tensiunea. Nu măsurați curentul pe un circuit a cărui tensiune este mai mare de 600V. La schimbarea domeniului de măsurare deconectați întotdeauna cablurile măsurători de la circuitul testat. Limitele maxim admisibile ale valorilor de intrare
Funcția A AC, A DC (A DC numai pentru modelul EX830)
V DC, V AC Rezistență, Capacitate electrică, Frecvență, Testul diodei
Temperatură tip K (numai pentru EX830) Valoarea maximă de intrare 1000A DC/AC
600V DC/AC
250V DC/AC
60V DC, 24V AC
PRECAUȚII •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizarea necorespunzătoare a acestui ampermetru poate cauza defecțiuni, şocuri, răniri sau moarte. Citiți şi înțelegeți acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza ampermetrul. Deconectați întotdeauna cablurile măsurători înainte de a înlocui bateria sau siguranțele. Înainte de utilizare verificați să nu existe defecțiuni la nivelul dispozitivului şi cablurilor măsurători. Reparați sau înlocuiți elementele defecte înainte de utilizare. Aveți mare grijă atunci când efectuați măsurători la tensiuni mai mari de 25VAC rms (valoare medie efectivă) sau 35VDC. Aceste tensiuni sunt considerate risc de şoc electric. Înainte de a efectua testul diodei, testul de rezistență sau de continuitate descărcați întotdeauna condensatoarele şi debranşați aparatul de testat de la curent. Verificările de tensiune pe prizele electrice pot fi dificile şi înşelătoare din cauza incertitudinii în ce priveşte conectarea la contactele electrice din branşamentele încastrate. Trebuie să utilizați alte metode pentru a vă asigura că terminalele nu se află sub tensiune. Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise de producător afectează protecția furnizată de acest echipament. Acest aparat nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Conține obiecte periculoase precum şi piese mici care pot fi înghițite de copii. În cazul în care un copil înghite vreo piesă contactați imediat un medic. Nu lăsați bateriile şi ambalajele nesupravegheate; pot fi periculoase pentru copii dacă aceştia le folosesc drept jucării. Dacă aparatul nu urmează să fie folosit o perioadă mai lungă de timp scoateți bateriile pentru a evita eventualele scurgeri ale acestora. Bateriile uzate sau defecte pot cauza arsuri la contactul cu pielea. Aşadar, purtați întotdeauna mănuşi de protecție corespunzătoare în astfel de cazuri. Verificați ca bateriile să nu fie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Nu priviți direct laserul şi nu îl îndreptați înspre ochi. Laserele vizibile de putere mică nu sunt periculoase în mod normal, însă prezintă un potențial pericol dacă sunt privite direct pentru o perioadă lungă de timp. Descriere
Descrierea aparatului (în imagine modelul EX830) 1. Cleşte ampermetric 2. Declanşator de deschidere a cleştelui 3. Buton Data Hold (memorarea valorii măsurate) 4. Buton Mode 5. Buton Peak (valori de vârf) 6. Buton Range (selectarea manuală a domeniului de măsurare) 7. DCA Zero (numai pentru modelul EX830) 8. MIN/MAX (memorarea valorilor minime/maxime) 9. Ecran LCD iluminat 10. Mufe pentru conectorii cablurilor măsurători 11. Termometru IR şi indicator laser (în spate) 12. Buton iluminare de fond 13. Buton indicator laser 14. Comutator funcții Descrierea simbolurilor de pe ecran [2] HOLD Semnul minus 0 la 3999 ZERO P AUTO DC/AC MAX MIN mV sau V Ω A F Hz o
F şi oC N, m, µ, M, k Data Hold (reținerea valorii măsurate)
Afişare citiri negative Afişare cifre DCA Zero (numai pentru modelul EX830)
PEAK (valoare de vârf) Mod Auto Range (selectarea automată a domeniului de măsurare)
Curent continuu / curent alternativ
Citire maximă
Citire minimă
Baterie descărcată Mili‐volți sau volți (tensiune) Ohmi (Rezistență) Amperi (Curent) Farazi (Capacitate) Herți (Frecvență) Grade Fahrenheit şi Celsius (Temperatură)
Prescurtări unități de măsură: nano, mili, micro, mega, kilo
Test de continuitate Testul diodei Indicator laser
Specificații Funcție Curent AC 50/80 Hz True RMS pentru EX830 Curent DC numai EX830 Tensiune AC 50/80 Hz True RMS (valoare medie efectivă reală) pentru EX830 Tensiune DC Rezistență Capacitate electrică Frecvență Temperatură (senzor tip K) Temperatură (IR) Domeniu & Precizie (% din citire + cifre)
Rezoluție EX810
EX830 400,0 AAC ± (2,8% + 8d)
± (2,5% + 8d) 1000 AAC ± (3,0% + 8d)
± (2,8% + 5d) 400,0 ADC ‐‐‐‐‐
± (2,5% + 5d) 1000 ADC ‐‐‐‐‐
± (2,8% + 5d) 400,0 mVAC ± (1,5% + 10d)
± (1,0% + 10d) 4,000VAC 40,00 VAC ± (1,8% + 8d) ± (1,5% + 5d) 400,0 VAC 600 VAC ± (2,5% + 8d)
± (2,0% + 5d) 400,0 mVDC ± (0,8% + 2d)
± (0,8% + 2d) 4,000 VDC 40,00 VDC ± (1,5% + 2d) ± (1,5% + 2d) 400,0 VDC 600 VDC ± (2,0% + 2d)
± (2,0% + 2d) 400,0Ω ± (1,0% + 4d)
± (1,0% + 4d) 4,000kΩ 40,00kΩ ± (1,5% + 2d) ± (1,5% + 2d) 400,0kΩ 4,000MΩ ± (2,5% + 3d)
± (2,5% + 3d) 40,00MΩ ± (3,5% + 5d)
± (3,5% + 5d) 4,000nF ± (5,0% + 30d)
± (5,0% + 30d) 40,00nF ± (5,0% + 20d)
± (5,0% + 20d) 400,0nF 4,000µF ± (3,0% + 5d) ± (3,0% + 5d) 40,00µF 400,0µF ± (4,0% + 10d)
± (4,0% + 10d) 4,000mF ± (10% + 10d)
± (10% + 10d) 40,00mF nespecificat
nespecificat 4,000kHz ± (1,5% + 2d) ± (1,5% + 2d) Sensibilitate: 100V(<50Hz); 50V(50 până la 400Hz); 5V(401 până la 4000Hz) ± (3% din citire + 9oF)
‐4 până la 1400oF NA
o
‐20 până la 760 C NA
± (3% din citire + 5oC)
o
o
±9 F
±9oF ‐58 până la ‐4 F ‐4 până la ‐518oF ±2,0% din citire sau ±4oF care este >
±2% din citire sau ±4oF care este >
o
o
‐50 până la ‐20 C ±5 C
±5 oC o
o
‐20 până la 270 C ±2.0% din citire sau ±2 C care este > ±2,0% din citire sau ±2oC care e >
[3] Specificații generale Deschidere cleşte Afişaj Test de continuitate Test diodă Indicator baterie descărcată Indicator depăşire domeniu Rată de măsurare PEAK (VÂRF) Senzor cuplu termoelectric Domeniul spectral IR Emisivitate IR Raport distanță IR Impedanță intrare Lățime bandă AC Rezonanță AC Factor vârf Temperatură de funcționare Temperatură de depozitare Umiditate de funcționare Umiditate de depozitare Altitudine de funcționare Baterie Oprire automată Dimensiuni şi masă Siguranță Licență Aprox. 43 mm (1,7”)
Ecran LCD 3‐3/4 digit (4000 unități) iluminare de fundal Prag 40Ω; Curent de măsurare <0,5mA
Curent de măsurare 0,3mA tipic
Tensiune în circuit deschis tipică <3VDC Se afişează simbolul bateriei
Se afişează „OL”
2 citiri pe secundă, nominal
Măsurare vârfuri > 1ms
Necesar cuplu termoelectric tip K
6 până la 16µm
0,95 prereglată
8:1 10MΩ (VDC şi VAC)
50 la 400Hz (AAC şi VAC)
True rms/valoarea medie efectivă reală (AAC şi VAC) pentru EX830 3,0 în domeniile 40A şi 400A, 1,4 în domeniul 1000A (50/60 Hz şi 5% până la 100% din raza de acțiune) 5 oC până la 40oC (41oF până la 104oF)
‐20oC până la 60oC (‐4oF până la 140oF)
Max 80% până la 31oC (87oF) scăzând linear până la 50% la 40oC (104oF)
<80% Max. 2000 metri (700 picioare) 1 baterie 9V (NEDA 1604)
După aprox. 25 minute
270 x 110 x 50mm (10,6 x 4,3 x 2”); 386g (13,6 oz)
Destinat utilizării în interior şi în concordanță cu cerințele pentru izolația dublă IEC1010‐1 (2001); EN61010‐1 (2001) Categoria III de supratensiune 600V şi categoria II 1000V, Grad de poluare 2. U.S. Patent 7163336
Utilizare NOTE: Citiți şi înțelegeți toate paragrafele Avertisment şi Atenție cuprinse în acest manual de instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune a acestui ampermetru. Setați comutatorul de funcții în poziția OFF (OPRIT) atunci când aparatul nu este în funcțiune. Măsurători de curent AC/DC (curent DC numai la modelul EX830) AVERTISMENT: Asigurați‐vă că ați deconectat cablurile măsurători înainte de a efectua măsurători de curent cu ajutorul cleştelui. 1.
2.
3.
Setați comutatorul de funcții în domeniul AAC sau ADC. Acționați declanşatorul pentru a deschide cleştele. Cuprindeți complet un singur conductor. Pentru rezultate optime poziționați conductorul în zona centrală a cleştelui. Ecranul LCD al cleştelui ampermetric va afişa rezultatul. Corect
[4] Incorect DCA ZERO (numai EX830) Funcția DC ZERO şterge valorile offset şi îmbunătățeşte precizia măsurătorilor de curent DC. Pentru ca ecranul să afişeze zero selectați ADC fără vreun cablu în cleşte. 1. Apăsați butonul DC ZERO pentru a aduce afişajul la zero. Pe ecran va apărea afişat „ZERO”. Acum valoarea offset va fi înregistrată şi va dispărea din toate măsurătorile. 2. Pentru a vedea valoarea înregistrată apăsați butonul DC ZERO. „ZERO” se aprinde, iar valoarea înregistrată va fi afişată. 3. Pentru a părăsi acest mod mențineți apăsat butonul ZERO până când „ZERO” dispare de pe ecran. Măsurători de tensiune AC/DC 1. Introduceți cablul negru de măsurători în borna negativă COM şi cablul roşu de măsurători în borna pozitivă V. 2. Setați comutatorul de funcții în poziția VAC sau VDC. 3. Selectați tensiunea AC sau DC cu ajutorul butonului MODE (numai pentru EX830). 4. Conectați cablurile măsurători simultan cu circuitul testat. 5. Citiți măsurătorile de tensiune afişate pe ecranul LCD. Măsurători de rezistență Notă: Înainte de a efectua măsurători de rezistență debranşați de la curent.
1. Introduceți cablul negru de măsurători în borna negativă COM şi cablul roşu de măsurători în borna pozitivă Ω. 2. Setați comutatorul de funcții în poziția Ω. 3. Conectați vârfurile sondelor măsurători de o parte şi de alta a circuitului sau elementelor testate. 4. Citiți măsurătorile de rezistență afişate pe ecranul LCD. [5] Măsurători de capacitate electrică AVERTISMENT: Pentru a evita şocul electric descărcați condensatorul testat înainte de efectuarea măsurătorilor. Dacă pe ecran apare afişat „dISC”, îndepărtați şi descărcați condensatorul. .
1. Setați comutatorul de funcții în poziția Capacitate electrică
2. Introduceți fişa cablului negru de măsurători în mufa negativă COM şi fişa cablului roşu de măsurători în mufa pozitivă CAP. 3. Apăsați butonul MODE pentru a anula capacitatea electrică reziduală. 4. Conectați vârfurile sondelor măsurători de o parte şi de alta a elementului testat. 5. Citiți măsurătorile de capacitate electrică afişate pe ecran. 6. Ecranul va afişa valoarea corectă, inclusiv zecimale. Notă: Pentru valori foarte mari ale măsurătorilor de capacitate electrică poate să dureze câteva minute până la stabilizarea citirii finale. Măsurători de frecvență 1. Setați comutatorul de funcții în poziția V Hz. 2. Mențineți apăsat butonul MODE pentru a selecta funcția Frecvență (Hz). Pe ecran va apărea afişat „k Hz”. 3. Introduceți fişa cablului negru de măsurători în mufa negativă COM şi fişa cablului roşu de măsurători în mufa pozitivă Hz. 4. Conectați vârfurile sondelor măsurători de o parte şi de alta a elementului testat. 5. Citiți măsurătorile de frecvență afişate pe ecran. 7. Ecranul va afişa valoarea corectă, inclusiv zecimale. 6. Mențineți din nou apăsat butonul MODE pentru a reveni la modul Tensiune. [6] Măsurători de temperatură tip K (Numai pentru modelul EX830) 1. Setați comutatorul de funcții în poziția K Temp.
2. Introduceți sonda de temperatură în mufele negativă COM şi pozitivă TEMP, respectând polaritatea corectă. 3. Conectați vârful sondei de temperatură la elementul de testat. Mențineți sonda în contact cu elementul testat până la stabilizarea citirii. 4. Citiți temperatura afişată pe ecran. Afişajul digital va indica valoarea corectă, inclusiv zecimale. AVERTISMENT: Pentru a evita şocul electric asigurați‐vă că sonda de temperatură a fost deconectată înainte de a trece la alte funcții de măsurare. Notă: La o intrare deschisă sau o temperatură prea ridicată pe ecran apare simbolul „OL” însoțit de un semnal sonor. Notă: Vedeți paragraful „Unități de măsură a temperaturii” pentru a selecta oF sau oC. Măsurători de continuitate 1. Introduceți cablul negru de măsurători în borna negativă COM şi cablul roşu de măsurători în borna pozitivă Ω. 2.
Setați comutatorul de funcții în poziția . . La apăsarea butonului MODE se va schimba simbolul Apăsați butonul MODE pentru a selecta funcția Continuitate
afişat. 4. Conectați vârfurile sondelor măsurători de o parte şi de alta a elementului testat. 5. Dacă rezistența este < 40 Ω, aparatul va emite un sunet. Testul diodei . 1. Introduceți fişa cablului negru de măsurători în mufa negativă COM şi fişa cablului roşu de măsurători în mufa pozitivă . Dacă este necesar selectați funcția Diodă cu ajutorul butonului MODE (când 2. Setați comutatorul de funcții în poziția aparatul este în modul diodă, simbolul diodei va apărea pe afişajul LCD). 3. Conectați vârfurile sondelor măsurători pe dioda sau joncțiunea semiconductoare testată. Notați citirea. 4. Inversați polaritatea cablului de măsurători inversând între ele cablurile de măsurători negru şi roşu. Notați citirea. 5. Dioda sau joncțiunea poate fi evaluată după cum urmează: • Dacă o citire afişează o valoare (între 0,400 şi 0,900V tipic) iar cealaltă citire afişează OL, dioda este bună. • Dacă ambele citiri sunt de forma OL, înseamnă că dispozitivul este deschis. • Dacă ambele citiri sunt foarte mici sau „0”, înseamnă că dispozitivul este scurtcircuitat. Măsurători de temperatură IR fără contact 3.
1.
2.
EVITAȚI EXPUNEREA Prin acest orificiu sunt emise radiații laser! ATENȚIE! RADIAȚII LASER ‐ NU PRIVIȚI RAZA IEŞIRE < fmW LUNGIME DE UNDĂ 630‐670mm PRODUS LASER CLASA 2 ÎN CONFORMITATE CU EN 60825‐1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002 Setați comutatorul de funcții în poziția IR Temp.
Îndreptați senzorul cu infraroşii (de pe spatele ampermetrului) înspre suprafața de măsurat. din centrul comutatorului de funcții rotativ pentru a porni Apăsați butonul indicatorul laser şi a identifica punctul de măsurat de pe suprafața respectivă. 4. Aria suprafeței de măsurat trebuie să fie mai mare decât dimensiunea punctului de măsurat, această mărime fiind determinată în funcție de distanța față de punctul de măsurat şi dimensiunea acestuia. 5. Citiți temperatura pe ecran. Notă: Vedeți paragraful „Unități de măsură a temperaturii” pentru a selecta oF sau oC. 3.
[7] AVERTISMENT: Nu priviți direct laserul şi nu îl îndreptați spre ochi. Laserele vizibile nu sunt periculoase, dar privirea lor directă pentru o perioadă lungă prezintă un potențial pericol. Diagrama IR punct de măsurat/distanță Raportul de 8:1 între punctul de măsurat şi distanță determină mărimea suprafeței de măsurat în funcție de distanța la care este ținut ampermetrul față de suprafața respectivă. Diametrul punctului de măsurat Distanța față de obiect Note referitoare la măsurătorile IR 1. Obiectul testat trebuie să fie mai mare decât dimensiunea punctului de măsurat al laserului. Raportul corect poate fi stabilit cu ajutorul diagramei câmpului de măsurat. 2. Dacă suprafața obiectului de testat este acoperită cu gheață, grăsime, murdărie, etc., curățați‐o înainte de a efectua măsurătorile. 3. Dacă suprafața obiectului este foarte reflectorizantă, aplicați bandă adezivă de mascare sau vopsea neagră pe suprafața respectivă înainte de a efectua măsurătorile. 4. Ampermetrul poate să piardă din precizie la măsurătorile efectuate prin suprafețe transparente cum ar fi sticla. 5. Aburul, praful, fumul, etc. pot afecta măsurătorile. 6. Pentru a găsi un punct fierbinte, îndreptați aparatul spre zona de interes şi scanați‐o cu atenție (efectuând mişcări în sus şi în jos) până când localizați punctul fierbinte. Data Hold (reținerea valorii măsurate) Apăsați butonul HOLD pentru a „îngheța” citirea pe LCD. Atâta timp cât funcția Data Hold este activă, pe ecran apare simbolul HOLD. Apăsați din nou butonul HOLD pentru a reveni la o utilizare normală. Peak Hold (reținere valori de vârf) Funcția Peak Hold captează valoarea de vârf a tensiunii sau curentului AC sau DC. Ampermetrul poate măsura valori de vârf negative sau pozitive în timp de numai 1 milisecundă. 1. Setați comutatorul de funcții în poziția A sau V. 2. Utilizați butonul MODE pentru a selecta AC sau DC (ADC numai pentru modelul EX830). 3. Aşteptați până la stabilizarea afişajului. 4. Mențineți apăsat butonul PEAK până când pe ecran apare afişat „CAL”. Această procedură va aduce domeniului de măsurare la zero. 5. Apăsați butonul PEAK, se va afişa Pmax. 6. Afişajul se va actualiza de fiecare dată când apare o valoare de vârf pozitivă mai mare. 7. Apăsați din nou butonul PEAK, se va afişa Pmin. Acum afişajul se va actualiza şi va indica cea mai mică valoare de vârf negativă. 8. Pentru a reveni la utilizarea normală mențineți apăsat butonul PEAK până când indicatorul Pmin sau Pmax dispare. Notă: Dacă poziția comutatorului de funcții este schimbată după o calibrare, calibrarea Peak Hold trebuie repetată pentru noua funcție selectată. MAX/MIN (memorarea valorilor maxime/minime) 1. Apăsați butonul MAX/MIN pentru a activa modul de înregistrare MAX/MIN. Pe ecran va apărea simbolul „MAX”. Ampermetrul va afişa şi va reține citirea maximă şi va actualiza numai atunci când va apărea o nouă valoare „max”. 2. Apăsați butonul MAX/MIN şi va apărea simbolul „MIN”. Ampermetrul va afişa şi va reține citirea minimă şi va actualiza numai atunci când va apărea o nouă valoare „min”. [8] 3.
Apăsați butonul MAX/MIN şi va apărea intermitent „MAX/MIN”. Ampermetrul va afişa citirea actuală, dar va continua să actualizeze şi să memoreze valorile max şi min. 4. Pentru a părăsi modul MAX/MIN, mențineți apăsat butonul MAX/MIN pentru 2 secunde. Unități de măsură pentru temperatură (oF / oC) Comutatorul pentru selectarea unității de măsură se găseşte în compartimentul Comutator bateriei. Pentru a schimba unitatea de măsură îndepărtați capacul compartimentului unități de măsură bateriei, ridicați şi scoateți bateria şi setați comutatorul pe unitatea de măsură dorită. AVERTIZARE: Pentru a evita şocul electric debranşați ampermetrul de la toate circuitele, deconectați cablurile măsurători de la bornele de intrare şi setați aparatul pe OFF înainte de a deschide carcasa. Nu puneți aparatul în funcțiune cu carcasa deschisă. Butonul iluminare de fundal LCD Afişajul LCD este echipat cu iluminare de fundal pentru o vizibilitate mai bună, în special în zonele slab luminate. Apăsați butonul de iluminare pentru a aprinde lumina de fundal. Apăsați din nou pentru a stinge lumina de fundal. Oprirea automată Pentru a proteja viața bateriei ampermetrul se va opri automat după 25 minute. Pentru a reporni aparatul setați comutatorul de funcții în poziția OFF şi apoi alegeți poziția corespunzătoare funcției dorite. Întreținere AVERTISMENT: Pentru a evita şocul electric debranşați ampermetrul de curents, deconectați cablurile măsurători de la bornele de intrare şi setați aparatul pe OFF înainte de a deschide carcasa. Nu puneți aparatul în funcțiune cu carcasa deschisă. Curățare şi depozitare Ştergeți periodic carcasa cu o cârpă umedă îmbibată cu un detergent blând; nu utilizați solvenți sau produse abrazive. Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat pentru 60 de zile sau mai mult, scoateți bateria şi depozitați‐o separat. Înlocuirea bateriei 1. Scoateți şurubul principal Philips care asigură închiderea capacului compartimentului bateriei de pe spatele aparatului. 2. Deschideți compartimentul bateriei. 3. Înlocuiți bateria 9V. 4. Închideți bine compartimentul bateriei. Ca utilizator final, sunteți obligat prin lege (Legea privind evacuarea bateriilor) să returnați bateriile şi acumulatoarele uzate; se interzice evacuarea bateriilor uzate împreună cu deşeurile menajere! Puteți returna bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care comercializează baterii/acumulatoare. Evacuare Odată ce aparatul şi‐a încheiat perioada de funcționare evacuați‐l conform reglementărilor în vigoare.
Simbolul UL Simbolul UL nu indică faptul că acest produs a fost evaluat în ceea ce priveşte precizia. Extech Instruments Corporation © 2005 Toate drepturile, inclusiv cele aferente reproducerii totale sau parțiale, sunt rezervate. www.extech.com German Electronics SRL © 2011 Toate drepturile rezervate pentru prezenta traducere în limba română. www.germanelectronics.ro [9] 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement