BeoCord V8000
I N T R O D U K T I O N
A V
B E O C O R D
V
8 0 0 0
BeoCord V 8000 videobandspelare
förkroppsligar alla Bang & Olufsenkvaliteterna: Enastående ljud- och
bildkvalitet samt enkel och logisk
manövrering.
BeoCord 8000 V är avsedd att
användas tillsammans med BeoVision
TV-apparater och utgöra ett elegant
Bang & Olufsen video-system.
Använd Beo4 fjärrkontrollen för
fullständig manövrering av din
BeoCord V 8000.
Beo4 integrerar fjärrstyrningen av
din BeoVision TV och din BeoCord
V 8000 videobandspelare.
Bruksanvisning
1
2
O M
B E O C O R D
V
8 0 0 0
Innan du börjar…
Vi rekommenderar att du (eller din
Du får två bruksanvisningar till-
Bang & Olufsen återförsäljare) följer
sammans med din BeoCord V 8000.
instruktionerna i installations-
En bruksanvisning som skall
anvisningen när du installerar din
användas om BeoCord V 8000
BeoCord V 8000. Om du ansluter
kombineras med en BeoVision MX
extra utrustning till ditt system,
TV, och en som skall användas om
hänvisas också till installations-
V 8000 kombineras med en BeoVision
anvisningen för instruktion.
MS TV. Välj rätt anvisning för din
installation. Bifogade installations-
Förutom att förklara hur du gör
anvisning gäller alla installationer.
systemet klart att tas i bruk
innehåller installationsanvisningen
Den här bruksanvisningen beskriver
också underhållsinstruktioner.
hur du fininställer och förinställer din
BeoCord V 8000 i en installation med
en MX TV. Den talar också om hur du
manövrerar de olika källorna och
funktionerna med hjälp av Beo4
fjärrkontrollen. Du kan även använda
Beolink 1000 för fullständig
manövrering av BeoCord V 8000.
Obs! Om du kombinerar din BeoCord V 8000 med
en BeoVision 1 TV, hänvisas till BeoVision 1:s
Referensbok för information om hur du använder
V 8000 i det dagliga med Beo1 fjärrkontrollen,
och hur du ansluter V 8000 till BeoVision 1. Du
kan kombinera BeoCord V 8000 med andra TVapparater än de som nämns här, men vi hänvisar
till Installationsguiden för ytterligare information.
3
I N N E H Å L L
4 Använda bruksanvisningen
5 Manövrera BeoCord V 8000
Beo4 fjärrkontroll, 5
BeoCord V 8000 direktmanövrering, 6
Använda skärmmenyerna, 7
8 Daglig manövrering
Videoavspelning, 8
10 Fininställning och förinställning
Fininställning av TV-stationer, 10
Ställa klockan, 12
Inställning av options för V 8000, 14
16 Inspelning
Timer-inspelning, 16
Timer-inspelning via text-TV, 18
Direktinspelning, 19
20 Speciella videofunktioner
Justering av videobilden, 20
Välja ljudspår, 21
Markeringar på dina inspelningar, 22
Enbart ljudinspelning, 23
Kopiering från ett videoband till ett
annat, 23
24 Videokamera
Avspelning och inspelning med videokamera, 24
26 Statusdisplayer på bildskärmen
28 Beolink 1000 fjärrkontroll
Manövrering av V 8000 med
Beolink 1000, 28
30 Översikt över skärmmenyerna
4
A N V Ä N D A
B R U K S A N V I S N I N G E N
T U N I N G
Tune in your ...
Tune in your TV stations
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.
Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...
Ut wisi enim ad dignissum qui.
Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
Congue nihil imper-diet doming.
Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
a
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.
TIMER
PICTURE
SOUND
Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...
STAND
Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi.
CLOCK
AV SOCKET
TV SETUP
AUTO TUNING
UPDATE TUNING
Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi.
MANUAL TUNING
Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi.
Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi.
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
TV AUTO TUNING
FREQUENCY
CLOCK
Ut wisi enim ad dignissum qui.
AV SOCKET
SAT SETUP
Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...
Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.
Lorem ipsum dolor sit amet.
SETUP
SAT
STAND
PROGRAM LIST
Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.
210
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...
SAT AUTO TUNING
ACTIVATE
FREQUENCY
ACTIVATE
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
b
Bilden visar ett exempel på de olika
typerna av information som du får i
denna bruksanvisning.
I avsnittet märkt a får du
instruktioner steg-för-steg för
ifrågavarande manövrering.
Avsnitt a omfattar:
• De knappar som du skall trycka på
för att utföra manövreringen. De
knappar som avbildas motsvarar
knapparna på Beo4 fjärrkontrollen.
• Texterna som ger dig viktig
information. Dessa texter skall läsas
för att du skall kunna avsluta
manövreringen ordentligt.
11.374
Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.
Congue nihil imper-diet doming.
Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
b
a
Avsnittet märkt b stöttar knappsekvensen.
Avsnitt b omfattar:
• De relevanta skärmmenyerna som
du tar fram när du följer steg-försteg knappinstruktionerna.
• En text som ger dig ytterligare
information om ifrågavarande
manövrering och ger dig exempel
på hur du kan utnyttja den aktuella
funktionen.
M A N Ö V R E R A
B E O C O R D
V
5
8 0 0 0
Fjärrmanövrering med Beo4
Beo4 fjärrkontrollen är nyckeln till alla
funktioner i din BeoCord V 8000 videobandspelare.
De dagliga avspelningsfunktionerna på
BeoCord V 8000 kan också utföras via
direktmanövreringspanelen (se nästa
sida)…
• De dagliga manövreringarna utförs
direkt via Beo4 fjärrkontrollen
genom att trycka på en enda knapp
eller ett par knappar i en enkel och
logisk ordningsföljd.
• De mer avancerade funktionerna
utförs också med Beo4, men vid
manövrering av de funktionerna får
du vägledning av BeoCords egna
skärmmenyer.
Beo4 fjärrkontrollen kommunicerar med BeoCord
V 8000 via din Bang & Olufsen BeoVision TV.
Stand-by indikeras av en liten röd lampa på
displayen på BeoCord V 8000 fronten, när du
ansluter den till nätet.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
GO
LIST
STOP
Beo4 fjärrkontrollen integrerar fjärrstyrningen av
dina Bang & Olufsen produkter
EXIT
6
> Manövrera BeoCord V 8000
BeoCord V 8000 direktmanövrering
Med de fem knapparna framtill på
BeoCord V 8000 kan du manövrera
några av de funktioner som finns i
BeoCord V 8000…
TIMER
EJECT
RECORD
PDC
VPS
PLAY
Obs! Beo4 fjärrkontrollen är ett krav för
fullständig manövrering av BeoCord V 8000.
Fullständig manövrering är emellertid också
möjlig med Beolink 1000 fjärrkontroll, se sidorna
28-29 för ytterligare instruktion.
EJECT
Skjuter ut den videokassett du lagt in i BeoCord V
8000.
Lägga in ett band
Banden skall läggas in i facket precis ovanför
direktmanövreringspanelen.
● (Stand-by indikator)…
Den röda stand-by indikatorn ses på displayen när
BeoCord V 8000 slås över på stand-by.
ss
Lägg in kassetten så att den lilla pilen upptill på
kassetten syns och pekar in mot facköppningen.
Skjut in kassetten genom luckan tills till du känner
att mekanismen drar in den helt i facket.
2.35… indikerar räknarens position på bandet:
använd tid eller återstående tid (för ytterligare
information hänvisas till sidorna 14-15).
Tryck ss för snabb tilbakaspolning av
videobandet.
PLAY
Sätter på BeoCord V 8000 och börjar spela det
band du lagt in.
tt
Displayen…
TIMER… indikerar att en timerinspelning
programmerats i V 8000. Om en timerinspelning
inte kan utföras står den och blinkar.
Tryck tt för att snabbspola fram ett videoband.
●
Tryck helt kort för att stoppa avspelning eller
inspelning. Tryck mer än tre sekunder för att slå
över BeoCord V 8000 på stand-by.
RECORD… indikerar att en inspelning har startat.
När V 8000 sätts på inspelningspaus, står den och
blinkar.
PDC… indikerar att PDC-funktionen (Program
Control Delivery) aktiverats – kan förekomma i
samband med en timerinspelning som gjorts via
text-TV.
VPS… Indikerar att VPS-funktionen (Video
Programming System) aktiverats – kan förekomma
i samband med en timerinspelning som gjorts via
text-TV.
Under normal avspelning, spolning och inspelning
indikerar displayen räknarens aktuella position på
bandet. Spårindikering finns också.
Displayen på BeoCord V 8000 fungerar i övrigt
som en statusdisplay, och informerar dig om den
manövrering eller funktion som pågår just nu.
7
Använda BeoCord V 8000 skärmmenyerna
Vid manövrering av de mera avancerade funktionerna i BeoCord V 8000 får
du vägledning av skärmmenyerna.
Menu
• Timer recording
• Sound
För att få fram V 8000 huvudmenyn
skall du först ta fram huvudmenyn för
V.TAPE som visas via din MX TV*. Nu
kan du ta fram V 8000 huvudmenyn.
Punkterna i V 8000 huvudmenyn ger
dig tillgång till andra dedikerade
menyer. Några av de menyer du tar
fram är menyer, där du skall fylla i
information.
• Picture
• V.Tape menu
Tryck för att sätta på videobandspelaren
V TAPE
Tryck för att ta fram huvudmenyn
för V.Tape
V.Tape menyn visas…
MENU
sedan
Tryck för att välja V.Tape menu
sedan
V.Tape huvudmeny
Tryck för att ta fram menyn
V 8000 huvudmenyn visas…
MENU
sedan
TIMER RECORD
SETUP
Tryck för att välja den punkt du vill
ha
CAMCORDER
*Obs! Det finns inte någon V.TAPE meny på alla
MX TV eller andra TV-apparater som du
kombinerar med V 8000. Om det är fallet trycker
du bara V TAPE och sedan MENU för få fram
V 8000 huvudmenyn.
eller
sedan
Tryck för att ta fram menyn
I sådana fyll-i-menyer flyttar du
markören från punkt till punkt. Du kan
knappa in information för varje punkt
eller bläddra igenom de möjligheter
som finns för just den punkten.
GO
Varje punkt i V 8000 huvudmenyn representerar
en annan meny/funktion:
TIMER RECORD… programmering av en timerinspelning (se sidorna 16-18).
SETUP… Väljs för att ställa in options för din
BeoCord V 8000, justera bilden, lägga in
markeringar på dina inspelningar, fininställa,
ställa den inbyggda klockan eller ställa in en
linkfrekvens.
VIDEOKAMERA… Tar in signalen från en videokamera ansluten till V 8000 AUX-uttaget (se
sidan 24!). För ytterligare information om
anslutning av extra utrustning hänvisas till
installationsanvisningen.
GO
Aktuell meny visas…
I fyll-i-menyerna
Tryck för att gå från punkt till
punkt i menyn
eller
sedan
Tryck för att ta fram tillgängliga
möjligheter för en punkt
tt
eller
ss
eller
Tryck för att knappa in information
0
till
9
CLOCK
TIME
20:00
DATE
MON 27
MONTH
APRIL
YEAR
1998
TEXT
OFF
En fyll-i-meny – menyn för att ställa klockan.
Lägg in erforderlig information, sedan…
Tryck för att lagra
GO
eller
Tryck för att lämna menyn utan att
lagra
STOP
Tryck för att gå ut ur menyerna
EXIT
eller
Tryck t ex TV
TV
8
D A G L I G
M A N Ö V R E R I N G
Videoavspelning
Tryck för att starta videobandspelaren – avspelningen startar
omgående
V TAPE
Tryck för att höja volymen
eller
Tryck för att sänka volymen
Tryck mitt på knappen för att tysta
TV-högtalarna – tryck igen för att få
tillbaka ljudet
Tryck för att spela nästa spår
Tryck för att spela aktuellt spår från
början – tryck två gånger för att
spela föregående spår
eller
Knappa in en bestämd position och
spela bandet därifrån (använd eller
återstående tid), t ex 2:15
2
1
5
:
Tryck för att söka framåt på bandet
Tryck igen för att öka hastigheten
eller
·
Tryck för att söka bakåt på bandet
Tryck igen för att öka hastigheten
Tryck för att spela bandet i slow
motion
Tryck igen för att öka hastigheten
Använd Beo4 fjärrkontroll för att
manövrera BeoCord V 8000.
Du kan justera volumen i dina TVhögtalare medan ett band spelas eller
tysta ljudet. Du kan stega igenom
spåren på bandet eller knappa in en
exakt räknarposition. För ytterligare
information om spårstegning och
räkneposition hänvisas till nästa sida.
Du kan dessutom söka både framåt och
bakåt på ett band, spela bandet i slow
motion eller snabbspola fram eller
tillbaka bandet.
Om inget annat anges, spelar videon
bandet till slut. Bandet spolas sedan
tillbaka till början och därefter stoppar
BeoCord V 8000 automatiskt.
För att stänga av BeoCord V 8000 helt,
trycker du bara på stand-by knappen
●.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Obs! Om videobandspelaren stoppat och står
oanvänd mer än 8 minuter, stängs den av
automatiskt.
GO
eller
Tryck för att spela bandet baklänges
i slow motion
Tryck igen för att öka hastigheten
Fortsätts på nästa sida…
LIST
STOP
EXIT
9
Observera angående Spårstegning…
För att kunna stega igenom spåren på ett band är
det nödvändigt att bandet spelats in med
markeringsfunktionen inkopplad. För ytterligare
instruktioner hänvisas till sidorna 14-15,
Inställning av options för V 8000.
Om spårmarkeringsfunktionen kopplas in,
indikeras starten på varje inspelning automatiskt.
Om du vill, kan du radera de här markeringarna
och sätta in dina egna markeringar på
inspelningen. Se sidan 22 för ytterligare
information.
Observera om räknarposition…
Räknarpositionen kan ställas in efter två olika
indikationer: räknarpositionsindikatorer för
använd tid och för återstående tid.
Välj den indikation du föredrar via inställningsmenyn i V 8000, och ange om nödvändigt bandets
längd. I de flesta fall registrerar V 8000 emellertid
bandlängden automatiskt.
Tryck för att snabbspola fram
bandet
tt
Tryck för att snabbspola bandet
bakåt
ss
Tryck för att stoppa bandet med
stillbild på skärmen
STOP
Tryck STOP igen för att helt stoppa
bandet
STOP
eller
sedan
När BeoCord V 8000 har registrerat korrekt
bandlängd anpassar räknaren sig omgående till
den nya räknarpositionen som bestäms av bandets
längd – använd tid är den förinställda räknarindikationen. Se Inställning av options för
V 8000, sidorna 14-15, för ytterligare information.
Tryck när som helst för att
starta/fortsätta avspelningen
Tryck för att slå över på stand-by
Obs! Om du spelar NTSC-band baklänges och
trycker STOP en gång, kommer BeoCord V 8000
att stoppa helt, det blir varken paus eller stillbild.
Det är inte möjligt att avspela ett NTSC-band i
slow motion – trycker du på den röda och blå
knappen på Beo4 händer absolut ingenting.
Räknarpositionen visas inte på displayen, när du
spelar NTSC-band.
GO
•
10
F I N I N S T Ä L L N I N G
O C H
F Ö R I N S T Ä L L N I N G
Fininställning av stationer
Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn
för V 8000! För ytterligare information om hur du
tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7…
sedan
Tryck för att välja SETUP
sedan
Tryck för att ta fram inställningsmenyn
GO
SETUP-menyn visas…
De TV-stationer som du ställt in och
lagrat i din BeoVision MX TV överförs
automatiskt till din BeoCord V 8000.
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
Men då det finns en tuner både i TVapparaten och BeoCord V 8000, kan
det uppstå små skillnader i det ljud och
den bild de avger.
Huvudmenyn för V 8000
sedan
Tryck för att välja TUNING
SETUP
sedan
GO
Tryck för att ta fram tuning-menyn
Det kan därför vara nödvändigt att
fininställa en station. Om så behövs
kan du också förse en station med textTV-textning samt indikera att en
dekoder anslutits till V 8000.
ADJUST
OPTIONS
TUNING-menyn visas…
sedan
MARKER
TUNING
Tryck för att välja FINE
CLOCK
LINK
sedan
tt
På nästa sida förklaras punkterna i
menyn detaljerat…
Tryck för att fininställa en station
Inställningsmenyn
eller
ss
Om det behövs…
Tryck för att gå till de andra
punkterna i menyn
eller
sedan
0
till
Knappa in ett bestämt nummer, t ex
en text-TV-sidas nummer
9
eller
tt
eller
Tryck för att få fram de olika
valmöjligheterna för en punkt
ss
sedan
GO
Tryck för att lagra din fininställning
och andra inställningar för stationen
EXIT
Tryck för att gå ut ur menyerna
TUNING
PROGRAM
10
FINE
0
SUBTITLES
333
LOCAL DECODER
OFF
SOUND
STEREO
Menyn för inställning av stationer
11
Vad finns i TUNING-menyn…
PROGRAM
Anger stationens programnummer.
FINE
Anger fininställning. Du kan fininställa inom ett
område på +8 – -8.
SUBTITLES
Anger textningssidan på text-TV. Knappa in
numret på en lämplig text-TV-textningssida för att
få med textningen när du spelar in från en
bestämd station. (Text-TV-sidorna 100-899 finns
tillgängliga.)
Obs! Om du inte längre vill ha med textningen på
en station, knappar du bara in numret på en textTV-sida som inte är en textningssida.
LOCAL DECODER
Anslut en dekoder till V 8000 för mottagning av
kodade TV-stationer. Ställ in LOCAL DECODER på
ON, så att den kopplas in automatiskt för en
bestämd station.
Obs! Även om du ansluter en dekoder till din
MX TV för mottagning av kodade TV-stationer,
kan du fortfarande ansluta en liknande dekoder
till V 8000, om så behövs.
(SYSTEM)
Denna punkt finns endast på ett multistandardsystem. Det kan vara nödvändigt att välja
sändningssystem manuellt.
SOUND
Anger vilken typ av ljud du valt att lagra för ett
visst programnummer.
STEREO… anger att stereoljud väljs för ett
programnummer eller att bästa möjliga ljud
eller ljudkvalitet väljs.
MONO… anger att monoljudet alltid väljs.
12
S T Ä L L A
K L O C K A N
Att ställa klockan
Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn
för V 8000! För ytterligare information om hur du
tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7…
sedan
Tryck för att välja SETUP
sedan
Tryck för att ta fram inställningsGO
menyn
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
För att ställa den inbyggda klockan
skall du ta fram den menyn.
Huvudmenyn för V 8000
Obs! När du knappar in ett datum, visas rätt dag
automatiskt.
SETUP-menyn visas…
sedan
Tryck för att välja CLOCK
sedan
GO
BeoCord V 8000 har en inbyggd 24timmars klocka som skall ställas på rätt
tid, datum och år.
SETUP
ADJUST
Tryck för att ta fram menyn för att
ställa klockan
OPTIONS
MARKER
TUNING
CLOCK-menyn visas…
sedan
0
till
CLOCK
LINK
Använd sifferknapparna för att
knappa in rätt tid, datum
Inställningsmenyn
9
sedan
eller
Tryck för att gå till de andra
punkterna i menyn
sedan
Använd sifferknapparna för att fylla
i information…
eller
tt
eller
Tryck för att få fram de olika
valmöjligheterna för en punkt
ss
CLOCK
TIME
20:00
DATE
MON 27
MONTH
APRIL
YEAR
1998
TEXT
OFF
Menyn för att ställa klockan
sedan
GO
Tryck för att lagra klockan
EXIT
Tryck för att gå ut ur menyn
Vad finns i CLOCK-menyn…
TIME
Anger tiden
DATE
Anger datum
MONTH
Anger månaden
YEAR
Anger året
TEXT
Anger synkronisering av klockan med text-TV.
Välj vilken text-TV-sändarservice du vill använda
genom att finna lämpligt programnummer. Sätt
TEXT på OFF, om du inte vill synkronisera
klockan.
13
I BeoCord V 8000 CLOCK-menyn står:
MON… för måndag
TUE… för tisdag
WED… för onsdag
THU… för torsdag
FRI… för fredag
SAT… för lördag
SUN… för söndag
JANUARY…
FEBRUARY…
MARCH…
APRIL…
MAY…
JUNE…
JULY…
AUGUST…
SEPTEMBER…
OCTOBER…
NOVEMBER…
DECEMBER…
för januari
för februari
för mars
för april
för maj
för juni
för juli
för augusti
för september
för oktober
för november
för december
14
I N S T Ä L L N I N G
A V
O P T I O N S
F Ö R
V
8 0 0 0
Inställning av options för V 8000
Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn
för V 8000! För ytterligare information om hur du
tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7…
sedan
Tryck för att välja SETUP
sedan
Tryck för att ta fram inställningsGO
menyn
För att kunna utnyttja några av de
funktioner som BeoCord V 8000 kan
erbjuda, skall du ställa in dina options
för V 8000 via optionsmenyn.
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
För att t.ex. kunna stega igenom spår
på ett videoband eller söka efter en
räknarposition på ett band skall du
ställa in BeoCord V 8000 på ett särskilt
sätt.
Huvudmenyn för V 8000
SETUP-menyn visas
Tryck för att gå till OPTIONS
sedan
GO
SETUP
ADJUST
Tryck för att få fram menyn för
inställning av valmöjligheterna
OPTIONS
På nästa sida följer en detaljerad
förklaring av punkterna i menyn…
MARKER
TUNING
OPTIONS-menyn visas…
sedan
CLOCK
LINK
Tryck för att gå från punkt till punkt
i menyn
eller
Inställningsmenyn
sedan
tt
eller
Tryck för att få fram andra
valmöjligheter för en punkt
ss
eller
0
Knappa in information för en punkt
till
OPTIONS
COUNTER
TIME USED
TAPE
240
SPEED
STD PLAY
PDC/VPS
OFF
MARKER
AUTO
9
Fyll i den information som behövs…
sedan
GO
Tryck för att lagra dina inställningar
i menyn
EXIT
Tryck för att gå ut ur menyerna
Menyn för inställning av options för V 8000
15
Vad finns i OPTIONS-menyn…
COUNTER
Videobandspelaren registrerar bandets position
både under avspelning och inspelning.
Informationen visas på TV-skärmen och på
videobandspelarens display, och kan avläsas som
använd tid eller återstående tid:
PDC/VPS
Med BeoCord V 8000 kan du använda dig av PDC
(Program Delivery Control) och VPS (Video
Programming System) sändningssignalerna som
åtföljer programmen i några länder. Du kan
använda funktionen när du gör timerinspelningar via text-TV.
TIME USED… Anger hur länge (timmar och
minuter) ett band har spelat.
TIME LEFT… Anger hur lång speltid (timmar och
minuter) som återstår på ett band.
PDC/VPS-funktionen säkrar att ett program som
åtföljs av PDC/VPS-signalerna kommer att spelas in
i hela sin längd – även om programmet är
försenat eller förlängt. Om funktionen är
inkopplad anges detta på V 8000 displayen med
PDC respektive VPS. Funktion kan vara in- eller
urkopplad:
BeoCord V 8000 registrerar automatiskt
längden på det band du lagt in. Rätt längd visas
när bandet har kört en liten stund. Du kan
emellertid själv knappa in bandlängden. Om du
använder ej standard band och vill använda
TIME USED eller TIME LEFT räknarindikationen,
är du tvungen att knappa in bandlängden för
att säkra korrekt avläsning.
TAPE
Vid de allra flesta band mäts bandlängden
automatiskt och anges vid den här punkten i
menyn. Skulle det vara nödvändigt kan du knappa
in bandlängder från 30 till 300 minuter.
SPEED
Du kan spela in med två olika hastigheter på
BeoCord V 8000:
STD PLAY… Standard eller normal hastighet, dvs.
tre timmar på en E-180-kassett.
Standardhastigheten bör väljas för optimal
bildkvalitet.
LONG PLAY… Long play eller halv hastighet, dvs.
sex timmar på en E-180-kassett. BeoCord V 8000
väljer automatiskt den hastigheten för enbart
ljudinspelningar.
Vid avspelning justeras videobandspelaren
automatiskt till den hastighet som bandet spelats
in med.
ON… Om PDC/VPS ställs på ON och sändaren
sänder PDC/VPS-signaler, skall du programmera
exakt starttid för varje program du vill spela in
för att få ett bra resultat. Vill du spela in två
program efter varandra skall du knappa in två
separata timer-inspelningar. Om du i alla fall
inte vill använda dig av PDC/VPS-tiderna,
trycker du bara V TAPE och sedan STOP för att
annullera din inspelning.
OFF… Om PDC/VPS-funktionen ställts på OFF,
kommer inspelningen att starta och stoppa vid
de tidpunkter du ställer in.
MARKER
Marker-funktionen låter BeoCord V 8000 ange
eller markera när en inspelning börjar på ett
band. Antalet markeringar på ett band anger
antalet spår/inspelningar som gjorts.
MARKER kan ställas in på AUTO eller OFF:
AUTO… Automatiskt markering varje gång du
spelar in på ett band.
OFF… Inga markeringar och därför kan du heller
inte stega igenom dina spår/inspelningar på det
bandet.
16
I N S P E L N I N G
Timer-inspelning
V TAPE
Tryck för att sätta på videobandspelaren
sedan
MENU
Tryck för att ta fram huvudmenyn
för V.Tape
sedan
GO
Tryck för att ta fram timer
inspelningsmenyn
TIMER RECORD-menyn visas…
Menu
• Timer recording
• Sound
• Picture
• V.Tape menu
Du kan programmera en timerinspelning för bara en gång (DATE)
eller för vissa veckodagar (DAYS). Du
kan spela in ett program som sänds vid
samma tidpunkt varje dag eller vissa
dagar i veckan.
Huvudmenyn för V.Tape
Tryck för att gå från punkt till punkt
i menyn
eller
TIMER RECORD
sedan
tt
eller
Tryck för att se möjligheterna för en
punkt
ss
SOURCE
TV
PROGRAM
1
START
20:00
STOP
21:00
DATE
MON 10 NOV
eller
0
till
9
Använd sifferknapparna för att
knappa in värden, t ex
programnummer, start- och
stopptider och datum
RECORD LIST
. . .
Menyn för programmering av timer-inspelningar
För att lagra din Timer-inspelning…
Tryck för att lagra
GO
Tryck STOP när som helst för att gå ut ur menyn
utan att lagra den information du lagt in.
Dina lagrade timer-inspelningar visas
nu i RECORD LIST…
Programmering av en timer-inspelning varje
vecka…
Välj källa, programnummer, startoch stopptider…
sedan
Tryck tills DATE lyser
sedan
Tryck för att skifta från DATE till
0
DAYS
sedan
Tryck för att kunna välja dagar
tt
Fortsättning på nästa sida…
Du kan få BeoCord V 8000 att spela in
vilken källa eller vilket program du vill
– när du vill. Inspelningen startar och
stoppar automatiskt.
TIMER RECORD
SOURCE
. . .
PROGRAM
. . .
START
. . .
STOP
. . .
DATE
. . .
RECORD LIST
TV1
18:30–19:30
WED 1 MAR
>>
: CLEAR
Timer-inspelningsmenyn. En timer-inspelning har
lagrats för TV-program nummer 1 och startar kl.
18.30 onsdagen den 1:a mars.
Dina lagrade timer-inspelningar anges i
RECORD LIST som visas i samma meny.
Radera eller redigera timerinspelningar…
I RECORD LIST kan du redigera eller
radera dina timer-inspelningar. Om du
vill radera en timer-inspelning vid ett
senare datum, tar du fram timer-recordingmenyn och raderar ifrå-gavarande
inspelning.
Obs! Om dina timer-inspelningar överlappar
varandra, anges det i RECORD LIST. OVERLAP står
som överskrift ovanför listan. Utropstecken anger
vilka timers som kolliderar med varandra.
17
Vad finns i TIMER RECORD-menyn…
SOURCE
Anger vilken källa du spelar in från. Du har
följande möjligheter:
TV… väljs för att spela in TV-program. Eftersom
TV-programmet spelas in från
videobandspelarens tuner, kan du fortfarande
titta på ett annat TV-program under
inspelningen.
TIMER RECORD
SOURCE
TV
PROGRAM
1
START
6:37
STOP
7:37
DATE
MTWTFSS MON
PROGRAM
Anger det programnummer du vill spela in från.
Se till att du knappat in ett lagrat
programnummer.
START och STOP
Anger den tidpunkt din inspelning
programmerats att starta och stoppa på.
DATE/DAYS
Anger datum för din inspelning eller de dagar din
inspelning skall utföras.
> För ytterligare information om timer-inspelning
hänvisas till de följande sidorna…
sedan
tt
eller
ss
sedan
Tryck för att ta med eller utesluta
dagen
eller
RECORD LIST
TV1
Obs! Om det TV-programnummer du vill spela
in från inte finns i videobanspelarens tuner,
spelar V 8000 in direkt från TVns tuner, och då
kan du inte titta på något annat TV-program
under tiden.
SAT… väljs för att spela in satellitprogram.
Finns bara, om ditt system är utrustat med en
inbyggd satellit-modul.
RADIO… väljs för att spela in radioprogram
(enbart ljud). Finns
bara om ditt system anslutits till ett kompatibelt
Bang & Olufsen Audio-system.
(forts. från föregående sida)
Tryck för att gå från dag till dag och
ta med dagen i din timer
6:30– 7:30
WED 1 MAR
När du valt de dagar du vill ha…
Tryck för att lämna valmöjligheterna
GO
sedan
>>
: SELECT
Du har valt att ställa in en timerinspelning varje
vecka. Nu skall du trycka tt för att välja vilka
dagar du vill spela in.
Tryck för att lagra din
veckotimerinspelning
GO
Att redigera en timer-inspelning…
Tryck tills den timer du vill redigera
markeras i RECORD LIST
sedan
I TIMER RECORD-menyn skriver BeoCord
V 8000…
M och MON… för måndag
T och TUE…
för tisdag
W och WED… för onsdag
T och THU…
för torsdag
F och FRI…
för fredag
S och SAT…
för lördag
S och SUN…
för söndag
och…
JAN…
FEB…
MAR…
APR…
MAY…
JUN…
JUL…
AUG…
SEP…
OCT…
NOV…
DEC…
för januari
för februari
för mars
för april
för maj
för juni
för juli
för augusti
för september
för oktober
för november
för december
Tryck för att kunna redigera den
timer du valt
GO
Använd nu ▼ eller ▲ för att gå från
punkt till punkt och använd
sifferknapparna eller tt eller ss
för att redigera data…
sedan
Tryck för att lagra den redigerade
timern
GO
Att radera en timer-inspelning…
Tryck tills den timer du vill radera
markeras i RECORD LIST
sedan
Tryck för att radera timerinspelningen
tt
Tryck för att gå ut ur menyn
EXIT
tt
18
> Inspelning
Timer-inspelningar via text-TV
TEXT
MENU
Tryck för gå in i text-TV
Ta fram sidan med TV-programmen
(eller satellitprogrammen), sedan...
Tryck för att gå in i Timerinspelningsfunktionen via text-TV
Statusraderna och markören
kommer fram på text-TV sidan...
eller
Tryck för att flytta ned markören till
det program du vill spela in
Tryck för att gå uppåt i
förteckningen
eller
tt
sedan
GO
Tryck för att flytta markören på tvärs
av inställningarna
När du har hittat starttiden
Tryck för att acceptera den
Tryck för att flytta markören till den
tidpunkt, då du vill att inspelningen
skall stoppa (starttiden för nästa
program)
Kontrollera att du har lagt in rätt
uppgifter...
Om inte – tryck ss eller tt för att
gå vidare på statusraden. Använd
sifferknapparna eller ▲ eller ▼ för
att ändra...
sedan
GO
Tryck för att acceptera
sedan
GO
Tryck GO för att fortsätta till Store
sedan
GO
Tryck för att lagra din timer
Om du vill annullera funktionen
utan att lagra någon information,
kan du när som helst trycka STOP.
Du kan göra en timerinspelning via
text-TV i stället för via BeoCord
V 8000:s TIMER RECORD meny på
skärmen. Du programmerar dina
inspelningar via den text-TV sida som
har en förteckning över TVprogrammen.
Om du väljer att använda dig av
möjligheten att spela in via text-TV,
finns det två statusrader upptill på
sidan, där du kan kontrollera och
redigera de uppgifter du lägger in för
din timerinspelning.
Om du programmerar via text-TV, kan
du nu använda dig av PDC/VPS-faciliteten i BeoCord V 8000. Se sidorna
14-15 i denna bruksanvisning för
ytterligare information om PDC/VPS.
Obs! Alla timerinpelningar som görs via text-TV
inkluderas i index för timerinspelningar. Du
kommer in i indexet via V.Tape-menyn. Tryck
V TAPE och sedan MENU på Beo4, så får du fram
menyn. Välj punkten Timer recording för att
komma in i Timer Index.
Observera rörande timer-inspelning…
• Indikationen TIMER visas på BeoCord V 8000
displayen när en eller flera timerinspelningar
väntar på att utföras. Om din BeoCord V 8000
inte kan utföra en timerinspelning, blinkar
TIMER.
• Om det band du har lagt i är
inspelningsskyddat, skjuts det ut automatiskt
när du försöker spela in eller lagra en
timerinspelning.
• Om du vill avbryta en pågående programmerad
inspelning kan du antingen
– trycka V TAPE och sedan STOP på Beo4
eller
– trycka på standby-knappen på BeoCord
V 8000:s direktmanövreringspanel.
• Om din timerinspelning inte utförs korrekt, bör
du kontrollera att klockan i V 8000 går rätt. Se
sidan 12 för ytterligare instruktion.
19
Omgående inspelning
Om du vill spela in ett program som du
tittar på just nu, skall du bara starta
inspelningen.
Direktinspelar du ett TV-program, kan
du inte titta på något annat program.
Du kan naturligtvis sätta V 8000 i
stand-by, eller slå över på någon annan
källa, t ex satellit (SAT).
Vill du titta på eller stoppa inspelningen, skall du först gå tillbaka till
inspelningen genom att trycka V TAPE.
Om du vill spela in ett TV-program och
fortfarande kunna titta på ett annat,
skall du spela in från videobandspelarens tuner.*
* Obs! Om du spelar in ett satellitprogram, kan du
inte samtidigt titta på ett annat, eftersom det
bara är TV-programnummer som lagrats i
videobandspelarens tuner. Du kan däremot alltid
slå över på TV och se ett TV-program i stället.
Observera angående tvåspråksprogram…
Om du spelar in ett tvåspråksprogram kommer du
att höra båda språken samtidigt. När du sedan
avspelar bandet kan du välja, vilket språk du vill
ha. Se sidan 21 Välja ljudspår för ytterligare
information om hur du skiftar ljud eller språk.
Inspelning av ett pågående program…
Tryck för att göra klart för inspelning
RECORD
Tryck för att starta inspelningen
RECORD
sedan
Att spela in ett TV-program och samtidigt
kunna titta på ett annat TV-program…
Tryck för att sätta på det TVprogram du vill spela in
TV
sedan
Tryck för att göra klart för inspelning
RECORD
Sätt på videobandspelaren
V TAPE
sedan
sedan
För att spela in ett annat programnummer,
än det som visas just nu på skärmen…
Tryck för att knappa in ett annat
0
programnummer
till
9
sedan
Tryck för att starta inspelningen
RECORD
Nu kan du trycka TV (eller SAT) för
att titta på vilket program du vill…
Tryck för att slå över på inspelningen
V TAPE
sedan
Tryck för att göra ett uppehåll i
inspelningen
STOP
Tryck för att stoppa inspelningen
helt
STOP
sedan
eller
Tryck för att fortsätta inspelningen
RECORD
20
S Ä R S K I L D A
V I D E O F U N K T I O N E R
Justering av videobilden
Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn
för V 8000! För ytterligare information om hur du
tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7…
sedan
Tryck för att välja SETUP
sedan
Tryck för att ta fram inställningsmenyn
GO
SETUP-menyn visas och ADJUST är
redan markerat…
sedan
GO
Tryck för att ta fram menyn för
justering av videobilden
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
Huvudmenyn för V 8000
SETUP
ADJUST
Observera…
Tracking justeras automatiskt när ett nytt band
spelas. Du kan emellertid justera trackingen när
som helst vid avspelning. Se avsnittet “Justera
Tracking direkt med Beo4” på nästa sida.
Ränder i bilden eller ljudstörningar kan
bero på oprecis tracking av videobandet. Det förekommer oftast vid
avspelning av förinspelade band eller
på band som spelats in på en annan
videobandspelare.
OPTIONS
ADJUST-menyn visas…
sedan
eller
TUNING
Tryck för att välja den punkt som
skall justeras
CLOCK
LINK
Setup-menyn
sedan
GO
MARKER
Tryck för att ta fram menyn för den
punkt du valt
ADJUST
sedan
tt
eller
Tryck för att justera punkten som du
vill ha den
JITTER
SHARPNESS
ss
EXIT
TRACKING
Tryck för att ta bort menyerna
Menyn för justering av videobilden
TRACKING… justerar inom ett område på -18 –
+18 medan bandet spelas.
JITTER… justerar inom ett område på -18 – +18.
Kan bara justeras medan videobandspelaren
står på paus med stillbild på skärmen.
SHARPNESS… justerar inom ett område på -3 – +3
medan bandet spelas i slow motion eller vid
sökning.
Justering av videobilden kan utföras
när som helst vid avspelning eller när
bandet spelas i slow motion. Allt jitter
(vertikalt flimmer) som uppträder på
en stillbild, kan justeras med stillbilden
på skärmen.
21
Justera Tracking direkt med Beo4…
Tryck LIST flera gånger för att få fram
TRACKNG* på Beo4 displayen. Tryck sedan GO
och justera trackingen automatiskt, eller tryck
tt eller ss för att justera manuellt. Den
särskilda TRACKING-menyn visas på skärmen.
* Obs! För att få fram TRACKNG på Beo4 skall du
lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se
bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet Att
skräddarsy din Beo4 för ytterligare information.
Välja ljudspår
Inspelningar görs alltid med ett hifioch ett linjärt ljudspår. Vid avspelning
återger videobandspelaren alltid hifiljudspåret, om den inte får besked om
annat.
Du kan skifta mellan de olika ljudspåren som spelats in på bandet. Om
du avspelar en inspelning med ett
tvåspråksprogram, kan du välja vilket
av de två språken du vill ha.
Medan bandet spelas…
Aktuell ljudtyp visas på displayen på BeoCord
V 8000. Följande ljudtyper kan finnas
tillgängliga:
Tryck LIST tills SOUND* visas
LIST
STEREO
MONO
MONO-1
Tryck flera gånger för att skifta
mellan de olika ljudspåren på
bandet
GO
sedan
MONO-2
Hi-fi ljudspår
Linjärt ljudspår
Vänster ljudkanal
(språk 1)
Höger ljudkanal
(språk 2)
Obs! Om du spelar ett “slitet” hifi-band och
ljudkvaliteten är dålig, kan du slå över på
monoljudspår för bättre ljudkvalitet. I andra fall
kan du försöka använda tracking-justeringen för
att förbättra ljudet (se föregående sida).
* Obs! För att få fram SOUND på Beo4 skall du
lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se
bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet Att
skräddarsy din Beo4 för ytterligare information.
22
> Speciella videofunktioner
Inställning av markeringar på dina inspelningar
Lägg i aktuellt band, sätt på BeoCord V 8000 och
ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare
information om hur du tar fram skärmmenyerna
hänvisas till sidan 7…
Du kan ställa in egna spårmarkeringar
på dina inspelningar och radera
spårmarkeringar som satts automatiskt.
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
sedan
Funktionen är praktisk, om du t ex vill
kunna finna en viss scen eller händelse
på någon av dina hemvideoinspelningar eller vill ange början på ett
musikstycke på en inspelning av en hel
konsert.
Tryck för att välja SETUP
sedan
GO
Tryck för att ta fram inställnings-menyn
Huvudmenyn för V 8000
SETUP-menyn visas…
SETUP
sedan
Tryck för att välja MARKER
sedan
GO
ADJUST
OPTIONS
Tryck för att ta fram menyn för
inställning av spårmarkeringar
Ställ in din nya markeringar när inspelningen avspelas. När spårmarkeringen
ställts in eller raderats, anger V 8000
displayen korrekt spårnummer när du
spelar bandet.
MARKER
TUNING
CLOCK
Menyn för inställning av
spårmarkeringar visas…
V 8000 displayen anger de spårnummer som f.n. registrerats på
bandet…
LINK
Setup-menyn
1 : SET
0
Tryck för att radera en spårmarkering som visas just nu på displayen
CLEARING MARKER visas på skärmen
– Spårnumret på V 8000 displayen
justerar sedan sig självt…
1
Tryck för att ställa in en ny
spårmarkering
SETTING MARKER visas på skärmen –
V 8000 displayen justerar sedan sig
själv och visar rätt spårnummer
EXIT
Tryck för att gå ut ur menyn
V. TAPE
0 : CLEAR
PLAY
10
Menyn för inställning av nya spårmarkeringar på
ett band
23
Endast ljudinspelning
Du kan göra enbart ljudinspelningar
och bara spela in ljudet på din BeoCord
V 8000, om du har ett Bang & Olufsen
audiosystem installerat i samma rum
som din BeoVision TV och BeoCord
V 8000*. BeoCord V 8000 spelar då in
som Long Play, vilket gör att du kan
spela in i upp till 8 timmar, om du
använder ett E240-band.
När bandet spelas slår V 8000 över till
audio-läge, och du ser bara en tom
skärm. Om du vill, kan du avspela
bandet via ditt Bang & Olufsen audiosystem.
* Obs! Om du har en audio/video installation med
ditt Bang & Olufsen audio/videosystem i två olika
rum, kan du spela in ljudkällor på BeoCord
V 8000. För att göra det, skall du bara trycka t.ex.
RADIO och sedan RECORD två gånger.
Se till att TVn är i standby…
Tryck LIST tills AV* visas
Tryck GO för att aktivera funktionen
Tryck för att sätta på den ljudkälla
som du vill spela in, t.ex. radio
TVn är nu i audio-läge
Tryck för att välja numret på det
radioprogram du vill ha, t.ex. 3
LIST
GO
RADIO
3
sedan
Tryck för att sätta på
videobandspelaren
Tryck igen för att starta
inspelningen…
RECORD
sedan
RECORD
*Obs! För att få fram AV på Beo4, skall du lägga
in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen
bruksanvisning för ytterligare instruktion.
Kopiering från ett videoband till ett annat
Om du kan ansluta en andra videobandspelare till din BeoVision TV, kan
du kopiera band direkt från den till ett
band i din BeoCord V 8000.
Denna andra videobandspelare skall
anslutas till AV2-uttaget på BeoVision
TV och registreras som en andra videobandspelare i din TV. För ytterligare
instruktioner hänvisas till din TVs
bruksanvisning.
Obs! Lagen om upphovsrätt förbjuder kopiering
av vissa videoband och TV-program. Förinspelade
band är kopieringsskyddade, och försök på
kopiering resulterar i band av dålig kvalitet.
Tryck för att få fram V.TAPE2* för att
slå till signalen från den andra
videobandspelaren till TVn
LIST
sedan
GO
Bilderna från den andra videobandspelaren visas på skärmen…
Tryck för att göra V 8000 klar för
inspelning
Tryck för att starta inspelningen
RECORD
sedan
RECORD
Tryck nu t ex TV för att titta på ett TV-program
*Obs! För att få fram V.TAPE2 på Beo4, skall du
lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen
bruksanvisning för ytterligare instruktion.
24
V I D E O K A M E R A
Avspelning och inspelning med videokamera
För att titta på dina inspelningar med videokameran…
Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn
för V 8000! För ytterligare information om hur du
tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7…
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
sedan
Tryck tills CAMCORDER valts
sedan
GO
sedan
Starta din videokamera…
Bilderna från din videokamera visas
automatiskt…
För att ta bort bilderna från videokameran från
skärmen…
Tryck på en källknapp, t ex TV, för
TV
att ta bort bilderna
För att kopiera din inspelningar med videokameran till ett videoband…
Tryck för att göra V 8000 klar för
RECORD
inspelning
sedan
Tryck för att starta kopieringen av
RECORD
dina inspelningar med videokameran
För att göra ett uppehåll och stoppa kopieringen…
Tryck för göra ett upphåll i
STOP
kopieringen
sedan
Tryck för att fortsätta kopieringen
RECORD
eller
Tryck på en källknapp, t ex TV, för
TV
att helt stoppa kopieringen
V 8000 huvudmenyn – med möjligheten att direkt
överföra signalen från en videokamera.
För att kunna titta på inspelningar från
din videokamera på TVn och kopiera
dem till ett band i V 8000 skall du
ansluta videokameran, registrera
signalen via V 8000 huvudmenyn och
sedan starta din videokamera.*
Om du väljer att redigera eller kopiera
dina inspelningar med videokameran
till ett videoband, visas en display på
skärmen på din BeoVision TV med en
räknarindikation till hjälp.
Själva kopiering skall manövreras via
din Beo4 fjärrkontroll. Under kopieringen kan kan videokamerans avspelningsfunktioner (paus, stopp, spela
osv.) emellertid manövreras som
vanligt och när som helst. Se videokamerans bruksanvisning för hur du skall
göra.
När du kopierar dina inspelningar från
videokameran till ett band i V 8000,
kan du titta på TV under tiden eller
stänga av TVn.
25
* Observera angående anslutning av en
videokamera och annan utrustning till
V 8000…
Om du väljer att ansluta annan utrustning än en
videokamera, skall du fortfarande välja
CAMCORDER på V 8000 huvudmenyn. Signalen
överförs då, och du kan börja använda din
utrustning. För information om var du ansluter
din videokamera eller ev. annan utrustning
hänvisas till Installationsguiden.
26
S T A T U S D I S P L A Y E R
P Å
B I L D S K Ä R M E N
Så snart BeoCord V 8000 börjar utföra
dina instruktioner, visas en liten statusdisplay nedtill på TV-skärmen.
V. TAPE
LOAD
Statusdisplayen visar vad videobandspelaren gör…
Displayen ber dig att lägga i ett band, innan du
kan starta avspelningen.
Videobandet kör – det har kört i 2 timmar och 15
minuter eller 2 timmar och 15 minuters speltid
återstår på bandet.
V. TAPE
PLAY
2:15
V. TAPE
PLAY
–:–2
V. TAPE
PLAY
MONO
V. TAPE
CUE >
2: 15
Du har tryckt på den gula knappen på Beo4 för
att söka framåt på bandet.
V. TAPE
CUE <
2: 15
Du har tryckt på den gröna knappen på Beo4 för
att söka bakåt på bandet.
V. TAPE
SLOW >
2:15
Du har tryckt på den blå knappen på Beo4 för att
söka framåt i slow motion på bandet.
V. TAPE
SLOW <
2: 15
Du har tryckt på den röda knappen på Beo4 för
att söka bakåt i slow motion på bandet.
V. TAPE
>>
2: 15
Du har tryckt på tt knappen för att snabbspola
fram bandet.
V. TAPE
<<
2:15
Du har tryckt på ss knappen för att spola tillbaka
bandet.
Du har tryckt på en sifferknapp medan bandet kör
och håller på att knappa in en räknarposition som
du vill ha fram.
Videobandet spelas – du har valt mono (linjärt)
ljudspår.
Obs! För ytterligare information om använd
tid/återstående tid med räknarindikation hänvisas
till sidorna 14-15.
27
Obs! Displayerna står kvar på din TV-skärm några
sekunder under avspelning och inspelning. Vid
spolning och sökning står displayen på skärmen
hela tiden eller tills du har manövrerat färdigt.
V. TAPE
STILL
2: 15
Du har tryckt STOP på videobandspelaren med en
stillbild på skärmen.
V. TAPE
STOP
2: 15
Du har tryckt STOP två gånger för att stoppa
videobandspelaren.
V. TAPE
>>
+1
Du har tryckt ▲ för att stega till nästa spår på
bandet – V 8000 snabbspolar fram till spåret.
V. TAPE
<<
–3
Du har tryckt ▼ flera gånger för att stega tillbaka
tre spår – V 8000 spolar bakåt på bandet.
V. TAPE
PROGRAM
REC. PAUSE
15
V. TAPE
AV
V. TAPE
CAMCORDER
V. TAPE
CAMCORDER
2:15
RECORDING
2:15
PLAY
2:15
RECORDING
2:15
Videobandspelaren har ställts in för att spela in
TV-program nummer 15 från den egna tunern –
V 8000 står på inspelningspaus.
Videobandspelaren spelar in en extern källa, t ex
från BeoVision TV eller din inbyggda satellittuner.
Du avspelar ett band med videokameran som
källa – du kan nu redigera bandet.
Du kopierar en inspelning från videokameran till
ett band i V 8000 – du kan nu slå över på en
annan källa – utan att lämna din inspelning från
videokameran.
Om du inte fortsätter avspelningen inom 8
minuter, slår BeoCord V 8000 automatiskt över på
stand-by.
28
B E O L I N K
1 0 0 0
F J Ä R R K O N T R O L L
Manövrering med
Beolink 1000
V. TAPE
Tryck för att starta videoband-spelaren
Tryck för att höja volymen
eller
Innan du börjar…
För att kunna manövrera BeoCord V 8000 med
Beolink 1000 skall BeoCord V 8000 ställas in
motsvarande. Kontakta din Bang & Olufsen
återförsäljare för ytterligare information.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
LINK
CD
V.TAPE
RECORD
A.TAPE
MENU
SHIFT
PHONO
Tryck för att sänka volymen
MUTE
Tryck för att tysta högtalarna –
tryck igen för att få tillbaka ljudet
Tryck för att spela nästa spår
Tryck för att spela aktuellt spår igen
– tryck två gånger för att spela
föregående spår
eller
2
1
5
STOP
Knappa in en specifik position och
spela bandet därifrån (återstående
tid eller använd tid), t ex 2:15
Tryck för att göra ett uppehåll med
stillbild på skärmen
eller
STOP
Tryck STOP igen för att stoppa
avspelningen
PLAY
Tryck när som helst för att
starta/fortsätta avspelningen
Medan bandet spelas…
Tryck för att söka framåt på bandet
Tryck igen för att öka hastigheten
eller
Tryck för att söka bakåt på bandet
Tryck igen för att öka hastigheten
Knapparna som markerats på denna
Beolink 1000 fjärrkontroll är de
knappar, du skall använda vid den
dagliga manövreringen av din BeoCord
V 8000.
Medan bandet spelas kan du justera
volymen i dina TV-högtalare eller tysta
ljudet. Du kan stega igenom spåren på
bandet eller knappa in en exakt
räknarposition.
Du kan söka både framåt och bakåt på
bandet eller köra bandet i slow
motion, medan det avspelas. Efter
avspelningen kan du snabbspola fram
bandet eller spola tillbaka det.
Om videobandspelaren inte fått
besked om annat, spelas bandet till
slut. Det spolas sedan tillbaka till
början och BeoCord V 8000 stoppar
automatiskt.
STOP
PLAY
LARGE
MIX
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
GO TO
PICTURE
STORE
SOUND
För att stänga av BeoCord V 8000 helt
trycker du stand-by knappen.
AV
MUTE
29
Manövrering av skärmmenyer med
Beolink 1000…
För att kunna manövrera skärmmenyerna på
BeoCord V 8000 måste du trycka på MENU för att
få fram huvudmenyn för V.Tape. För att
manövrera menyerna skall du:
• Använda ▼ eller ▲ för att välja den funktion
eller meny du vill ha
• Sedan trycka PLAY för att ta fram den på
skärmen
När menyn visas på skärmen skall du…
• Använda ▼ eller ▲ för att välja en punkt i
menyn
• Sedan använda sifferknapparna eller >> eller
<< för att få fram tillgängliga möjligheter för
de olika punkterna
• Trycka PLAY för att lagra den information du
lagt in
• Trycka STOP flera gånger för att gå ut ur
menyerna.
Tryck för att göra ett uppehåll på
bandet
STOP
sedan
Tryck för att spela bandet i slow
motion
Tryck igen för att öka hastigheten
eller
Tryck för att spela bandet baklänges
i slow motion
Tryck igen för att öka hastigheten
Tryck för att stoppa bandet
STOP
STOP
sedan
Tryck för att snabbspola fram bandet
eller
Tryck för att spola tillbaka bandet
Tryck för att slå över på stand-by
•
30
Ö V E R S I K T
Ö V E R
MENU
TIMER RECORD
TIMER RECORD
SOURCE
TV
SETUP
PROGRAM
1
CAMCORDER
START
20:00
STOP
21:00
DATE
S K Ä R M M E N Y E R N A
MON 10 NOV
RECORD LIST
. . .
ADJUST
TRACKING
JITTER
SETUP
SHARPNESS
ADJUST
TRACKING
+18
JITTER
+18
OPTIONS
MARKER
TUNING
SHARPNESS
CLOCK
+3
LINK
Om menysystemet…
Den här bilden förklarar hur BeoCord V 8000
skärmmenysystemet är uppbyggt. V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till de undermenyerna.
När du tagit fram huvudmenyn (se sidan 7 för
upplysningar om hur du tar fram huvudmenyn
och manövrerar menysystemet i allmänhet) skall
du:
• Välja vilken punkt du vill ha på huvudmenyn
genom att trycka på ▼ eller ▲ knapparna.
• Sedan trycka GO för att få fram önskad meny.
Om du vill ta fram SETUP-menyn, blir du
ombedd att välja menypunkt igen för att få den
meny du vill ha.
• Om du vill stega bakåt i menylagren trycker du
STOP tills önskad meny visas.
• Trycka EXIT för att gå ut ur menysystemet.
OPTIONS
COUNTER
TIME USED
TAPE
240
SPEED
STD PLAY
PDC/VPS
ON
MARKER
AUTO
1 : SET
V. TAPE
0 : CLEAR
PLAY
10
PROGRAM
10
FINE
0
SUBTITLES
333
LOCAL DECODER
OFF
SOUND
STEREO
CLOCK
TIME
20:00
DATE
MON 24
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1995
TEXT
OFF
LINK
FREQUENCY
599
31
32
Inköpsdatum
Kontaktperson
Återförsäljare
Telefon
Adress
Anteckna ditt serienummer här:
BeoCord V 8000
Beo4 fjärrkontroll
Dear Customer,
Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.
We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:
Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark
3508193 1990
Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising