Bang & Olufsen | BeoCenter AV5 | BeoCenter AV5 - BeoInfo - Second Life Bang & Olufsen and Info Site

BeoCenter AV5 - BeoInfo - Second Life Bang & Olufsen and Info Site
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
I N T R O D U C T I E
B E O C E N T E R
A V 5
De BeoCenter AV5 is een audio/video
systeem met ingebouwde CD-speler
en FM radio.
De BeoCenter AV5 biedt een
uitstekende beeld- en geluidskwaliteit. Zodra de luidsprekers naar
buiten komen zult u verbaasd zijn
over deze constructie en niet in de
laatste plaats over de weergave.
Met de BeoCenter AV5 heeft u de
mogelijkheid beeld en geluid door
het gehele huis te distribueren.
De eenvoudige bediening van de
BeoCenter AV5 zal u evenzeer
verbazen. U kunt op afstand alle
beschikbare bronnen bedienen via de
Beo4 afstandsbediening.
In deze handleiding leest u hoe!
Handleiding
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
1
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
2
G E B R U I K
V A N
D E Z E
A U T O
H A N D L E I D I N G
T U N I N G
Let AV5 tune in your TV stations
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.
Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...
Ut wisi enim ad dignissum qui.
Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
Congue nihil imper-diet doming.
Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
a
Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi.
CLOCK
AV SOCKET
TV SETUP
AUTO TUNING
UPDATE TUNING
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.
TIMER
PICTURE
SOUND
Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi.
MANUAL TUNING
Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...
Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi.
Ut wisi enim ad dignissum qui.
AV SOCKET
SAT SETUP
Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.
UPDATE TUNING
Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi.
TV AUTO TUNING
FREQUENCY
CLOCK
MANUAL TUNING
210
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...
SAT AUTO TUNING
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.
ACTIVATE
FREQUENCY
11.374
ACTIVATE
b
Voordat u begint…
Er zijn twee gidsen bij uw BeoCenter AV5
gevoegd: een handleiding en de Opstel-aanwijzingen.
In deze afbeelding wordt aangegeven
hoe de informatie in deze handleiding
is gerubriceerd.
Wij raden u aan dat u (of uw Bang & Olufsen
dealer) de instructies in de Opstel-aanwijzingen
opvolgt voor het installeren van uw BeoCenter
AV5. Sluit u ook extra apparatuur op uw systeem
aan, dan vindt u ook daarover informatie in de
Opstel-aanwijzingen.
Sectie a geeft stap-voor-stap instructie
voor desbetreffende functie.
Naast informatie omtrent het opstellen en het
gereedmaken voor gebruik van het systeem, vindt
u in de Opstel-aanwijzingen ook aanwijzingen
over onderhoud en andere gegevens die u van
tijd tot tijd nodig kunt hebben.
Lorem ipsum dolor sit amet.
SETUP
SAT
STAND
Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...
Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.
STAND
PROGRAM LIST
Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.
Let AV5 tune in your Satellite stations
Sectie a omvat:
• De toetsen die u moet indrukken om
de functie uit te voeren. De aangegeven toetsen komen overeen me
die op de Beo4 afstandsbediening.
• Extra aanwijzingen met belangrijke
informatie. Lees deze vooral om de
functie goed te kunnen uitvoeren.
Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.
Congue nihil imper-diet doming.
Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...
Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
b
a
Sectie b geeft uitleg.
Sectie b omvat:
• De relevante in-beeld menu’s die u
oproept bij het uitvoeren van de
stap-voor-stap instructies.
• De tekst geeft u extra informatie
over desbetreffende functie en geeft
voorbeelden van het nut van de
behandelde functie.
In de handleiding wordt uitgelegd hoe u uw
BeoCenter AV5 afstemt en voorinstelt, plus de
bediening van verschillende bronnen en functies
van de BeoCenter AV5 met de Beo4
afstandsbediening.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
3
I N H O U D
4 Uitgangspunten van de bediening
Bediening BeoCenter AV5 met de Beo4, 4
Werking van de Beo4, 5
Gebruik in-beeld menu’s, 6
50 Directe bediening BeoCenter AV5
Toetsen op het directe bedieningspaneel,
50
Informatie in de display, 51
Directe aansluitingen, 52
7 Beknopte gids
53 Kort overzicht in-beeld menu’s
9 Afstemmen en voorinstellen
Automatisch afstemmen, 10
Gebruik programma-overzichten, 14
Handafstemming, 16
Nieuwe zender afstemmen en voorinstellen, 22
Voorinstellen onderstelposities, 23
Gelijkzetten van de klok, 24
27 TV, satelliet en teletekst
Dagelijks gebruikte functies, 28
Teletekst, 29
Video-opnamen programmeren via
teletekst, 35
37 CD
CD Audio, 38
40 Radio
Dagelijks gebruikte functies, 40
41 Geluid en beeld
44 Timer functie
Gebruik van de timer-functie voor
weergave of standby, 44
46 Video-opname
48 BeoCenter AV5 en BeoLink
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
4
U I T G A N G S P U N T E N
V A N
D E
B E D I E N I N G
Bediening BeoCenter AV5 met de Beo4
Het is verstandig de uitgangspunten
voor gebruik van de Beo4 te bestuderen voordat u uw BeoCenter AV5 in
gebruik neemt.
Belangrijk te weten over de toetsen van
de Beo4…
Rechthoekige toetsen voor
bronkeuze, nummers en
gekoppelde functies, zoals
teletekst en menubesturing
TV
Uw BeoCenter AV5 is ontwikkeld voor
bediening op afstand via de Beo4
afstandsbediening.
Toetsen in de stervormige groep
voor schakelen, kiezen en
spoelen
De meeste functies worden bestuurd
via de Beo4 afstandsbediening. De wat
gecompliceerdere functies van de
BeoCenter AV5 worden begeleid door
in-beeld menu’s (zie pagina 6-7).
De ronde GO toets is voor het
accepteren en opslaan van
instructies
GO
:
De Beo4 integreert verder de meeste
functies van uw BeoCenter AV5 met de
dagelijks gebruikte functies van andere
recente Bang&Olufsen systemen.
Opmerking: Een paar functies vindt u direct op
het kleine bedieningspaneel achterop het display
paneeltje van de BeoCenter AV5. Raadpleeg de
paragraaf Directe bediening BeoCenter AV5 op
pagina 50-52 voor nadere informatie.
De gekleurde toetsen in de
stervormige groep worden
gebruikt voor speciale functies;
het gebruik wordt verderop
uitgelegd
LIST
De dubbeltoets LIST betekent
‘herhaaldelijk indrukken’ om
meer aanwijzingen of functies op
te roepen in de display van de
Beo4
STAND
De aanwijzingen of functies in de
display van de Beo4 geven ofwel
de huidige bron aan, of het bevel
dat u geeft, dan wel de extra
functie die u oproept door op
LIST te drukken
De bevelen van uw Beo4 afstandsbediening
worden ontvangen door een kleine sensor in het
display paneeltje, rechtsboven op de BeoCenter
AV5
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
5
Beo4 Werking van de Beo4
De Beo4 afstandsbediening is onderverdeeld in vijf groepen: elke groep
heeft zijn eigen vaste functies.
De display van de Beo4 laat u zien
welke bron of functie u bestuurt
– ook de extra functies worden
aangegeven.
De toetsen zijn zo gegroepeerd dat de
bediening van de verschillende functies
van de BeoCenter AV5 zo simpel en
duidelijk mogelijk zijn.
De display van de Beo4 geeft aan
welke bron of welke functie wordt
bestuurd: drukt u echter op de toetst
LIST dan verandert de aanwijzing in de
display en komen meer functies of
toetsen beschikbaar voor het bedienen
van de BeoCenter AV5*.
*Opmerking: Wanneer de bediening een functie
of een toets vereist die nog niet beschikbaar is via
de LIST toets, dan kunt u deze aan het overzicht
van de Beo4 toevoegen en bovendien de volgorde
van alle extra functies in de Beo4 aanpassen.
Raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4
en wel de paragraaf Aanpassen van uw Beo4 voor
nadere informatie.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Brontoetsen om in te schakelen; en
opname.
Cijfertoetsen: voor besturing
teletekst en menu’s.
De besturingstoetsen in de
stervormige groep zijn voor spoelen
en kiezen, voor step en het
accepteren van informatie
om op te slaan.
De gekleurde toetsen hebben
speciale functies en worden
behandeld bij o.a. teletekst.
Volumetoets; LIST toets voor het
oproepen van extra functies en
‘stop’ toetsen.
Opmerking: Raadpleeg de speciale handleiding
van de Beo4 voor nadere informatie omtrent de
afstandsbediening.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
GO
LIST
STOP
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
6
I N - B E E L D
M E N U ’ S
Gebruik in-beeld menu’s
TV
Indrukken om in te schakelen op TV
MENU
Indrukken om het hoofdmenu op te
roepen
Het hoofd SETUP menu voor TV
verschijnt…
dan
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
Het in-beeld menu van de BeoCenter
AV5 helpt u bij het uitvoeren van
gecompliceerdere functies van de
BeoCenter AV5, zoals afstemmen of
voorkeur-instellingen van het systeem.
STAND
Indrukken om het gewenste item of
menu te kiezen
of
CLOCK
AV SOCKET
dan
Indrukken om het gekozen menu op
te roepen
GO
Het menu verschijnt…
Eventueel dient een ander item in
een tweede menu gekozen te
worden, om het menu op te roepen
waarin informatie moet worden
ingevuld…
In een invulmenu…
Indrukken om opties voor een item
tt
te laten zien of een functie te
of
activeren, zoals afstemmen
ss
of
Indrukken om in het menu van item
naar item te gaan
tot
Zonodig…
gebruikt u de cijfertoetsen om
informatie in een item in te vullen
Hoofdmenu voor TV
TV… activeert het afstemmen van zenders en het
programma-overzicht waarin de afgestemde
zenders staan opgesomd.
TIMER… voor het programmeren van de
BeoCenter AV5 om automatisch in of naar
standby te schakelen.
PICTURE… voor beeldcorrecties
SOUND… voor geluidscorrecties
STAND… voor het draaien van de BeoCenter AV5
en voorinstelling van posities.
CLOCK… voor het gelijkzetten van de klok van de
BeoCenter AV5.
AV SOCKET… voor het registreren van extra
apparatuur die op de BeoCenter AV5 is
aangesloten.
Om de in-beeld menu’s op te roepen
roept u eerst het hoofdmenu op. Elke
bron, TV, satelliet, CD en Radio heeft
een eigen hoofdmenu. Elk item in het
hoofdmenu opent een speciaal menu
voor die functie.
In sommige menu’s moet informatie
ingevuld worden, b.v. cijfers of u
schakelt door de beschikbare opties
voor een bepaald item. De inhoud van
sommige van deze menu’s verandert
wanneer u bepaalde items kiest. Dit
maakt het bedienen van deze specifieke functies gemakkelijker.
CLOCK
0
9
In sommige menu’s, b.v. het overzicht van de
afgestemde zenders, dient u…
Druk op Groen of Geel om een
·
functie uit te voeren
of
:
GO
TIME
20:00
DATE
FRI 10
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1996
TEXT TIME
DR
DISPLAY
YES
Voorbeeld van een invulmenu – het menu voor
het gelijkzetten van de klok.
Heeft u eenmaal de gewenste
informatie ingevuld…
Druk op GO om de ingevoerde
informatie op te slaan
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
B E K N O P T E
7
G I D S
Dagelijks gebruikte functies
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Uw BeoCenter AV5 biedt u zowel
audio- als videobronnen. Zo kunt u
naar TV- en satellietzenders* kijken,
naar CD’s en Radio luisteren.
Inschakelen op…
Indrukken om in te schakelen op TV
Indrukken om in te schakelen op
Satelliet
SAT
U kiest de verschillende bronnen door
op desbetreffende brontoets van de
Beo4 te drukken.
Indrukken om in te schakelen op
Radio
RADIO
Tijdens het kijken en/of luisteren kunt
u direct het gewenste programma of
nummer kiezen, maar ook door alle
beschikbare programma’s of nummers
schakelen (step).
Op dezelfde manier kunt u het volume
verhogen of verlagen, dan wel de
luidsprekers geheel uitschakelen.
*Opmerking: Om satellietzenders te kunnen
ontvangen dient uw BeoCenter AV5 daarvoor
uitgerust te zijn. Raadpleeg uw Bang&Olufsen
dealer voor nadere informatie over het inbouwen
van een satellietontvanger.
TV
CD bediening…
Open het CD-vak door op LOAD te drukken op
het bedieningspaneel van de BeoCenter AV5 en
leg de CD in…
Indrukken om naar CD om te
schakelen
CD
Indrukken om voor- of achteruit te
zoeken op CD
tt
of
ss
Indrukken om weergave of zoeken
te onderbreken
Indrukken om het zoeken af te
breken en de weergave te vervolgen
Programma’s of nummers kiezen…
Gebruik de cijfertoetsen om
bepaalde programma’s of nummers
op een CD te kiezen
STOP
GO
0
tot
9
of
Indrukken om door de
geprogrammeerde nummers te
schakelen
GO
of
Volumeregeling…
Om het volume te verhogen
Om het volume te verlagen
LIST
STOP
EXIT
Druk in het midden van de volumetoets om het
geluid direct uit te schakelen. Nognaals indrukken
om het geluid weer in te schakelen
Indrukken om het systeem in
standby te zetten
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
•
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
8
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
A F S T E M M E N
E N
V O O R I N S T E L L E N
10 Automatisch afstemmen
Automatisch afstemmen TVzenders
Automatisch afstemmen satellietzenders
Automatisch afstemmen radiozenders
14 Programma-overzichten
Gebruik programma-overzichten
Benoemen van een zender
Verplaatsen of verwijderen van
een zender
16 Zelf afstemmen
Afstemmen TV-zenders
Afstemmen satellietzenders
Afstemmen radiozenders
22 Nieuwe zender toevoegen
Nieuwe zender afstemmen en
voorinstellen
23 Onderstel
Voorinstellen onderstelposities
24 Klok
Gelijkzetten klok
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
9
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
10
A U T O M A T I S C H
A F S T E M M E N
Automatisch afstemmen TV-zenders
TV
Indrukken om TV-zenders af te
stemmen
TV
dan
MENU
De BeoCenter AV5 kan alle TV-zenders
automatisch afstemmen. Voordat u het
menu voor automatisch afstemmen
oproept, kiest u eerst TV als bron.
SETUP
Indrukken om het hoofdmenu op te
roepen
TIMER
PICTURE
SOUND
Het hoofdmenu voor TV verschijnt,
TV is gemarkeerd…
Hoofdmenu voor TV
U kunt maximaal 79 TV-zenders afstemmen. Terwijl het afstemmen loopt,
verschijnen de geregistreerde zenders
in het menu. Bij de meeste zenders
worden de namen automatisch geregistreerd.
dan
GO
Indrukken om het TV hoofdmenu op
te roepen
Het TV SETUP menu verschijnt, AUTO
TUNING is gemarkeerd…
GO
Indrukken om het menu voor automatisch afstemmen op te roepen
Het TV AUTO TUNING menu
verschijnt…
tt
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Setupmenu voor TV
TV AUTO TUNING
FREQUENCY
Indrukken om het automatisch
afstemmen van TV-zenders te
starten
Zodra het automatisch afstemmen
afgerond is verschijnt automatisch
het programma-overzicht met de
afgestemde zenders…
Wanneer een zender zonder naam
verschijnt, dan kunt u de zender in het
programma-overzicht wat na
voltooiing van het afstemmen
verschijnt, zelf een naam geven.
210
ACTIVATE
(Stoppen door op STOP te drukken)
EXIT
TV SETUP
Menu voor automatisch afstemmen van TVzenders
Zie pagina 14 voor informatie omtrent
het gebruik van het programmaoverzicht.
Opmerking: Wanneer een zender een decoder
nodig heeft, wordt deze automatisch gekozen
tijdens het afstemmen, mits de decoder met de
daarvoor bestemde decoder-aansluiting op de
achterzijde van de BeoCenter AV5 is verbonden.
Indrukken om de menu’s te laten
verdwijnen
Opmerking: Wanneer bij automatische
afstemming een bepaalde TV-zender niet wordt
afgestemd, dient u deze zender zelf af te
stemmen; zie pagina 16-17 voor nadere
informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
11
Automatisch afstemmen satellietzenders
Let op!
Wanneer uw satelliet-opstelling een
gemotoriseerde schotel omvat, is het belangrijk
de volgende pagina te lezen voordat u begint met
het automatisch afstemmen…
SETUP
Indrukken om satellietzenders af te
stemmen
SAT
Indrukken om het hoofdmenu op te
roepen
MENU
SAT
dan
TIMER
PICTURE
SOUND
De automatische afstemming van de
BeoCenter AV5 stemt alle beschikbare
satellietzenders* automatisch af.
Voordat u echter het menu voor
automatische afstemming oproept,
kiest u eerst Satelliet als bron.
Hoofdmenu voor Satelliet
Het SETUP menu voor satelliet verschijnt, SAT is
gemarkeerd…
dan
Indrukken om het speciale satellietmenu op te roepen
SAT SETUP
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
Het SAT SETUP menu verschijnt, AUTO TUNING is
gemarkeerd…
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
U kunt maximaal 119 satellietzenders
opslaan. Terwijl het afstemmen loopt,
verschijnen de afgestemde zenders in
het overzicht. Bij de meeste zenders
wordt ook de naam automatisch
geregistreerd.
Indrukken om het menu voor automatische afstemming op te roepen
Speciaal menu voor Satelliet
*Opmerking: Om satellietzenders te kunnen
ontvangen dient uw BeoCenter AV5 voor satellietontvangst uitgerust te zijn. Wanneer voor de
ontvangst van een bepaalde satellietzender een
decoder nodig is, wordt deze automatisch
gekozen tijdens het afstemmen, mits de decoder
verbonden is met de speciale decoderaansluiting
op de achterzijde van de BeoCenter AV5.
GO
Het SAT AUTO TUNING menu verschijnt…
SAT AUTO TUNING
FREQUENCY
11.374
ACTIVATE
Zie pagina 14 voor nadere informatie
over het gebruik van het programmaoverzicht en eventueel het benoemen
van een zender.
GO
Menu voor automatisch afstemmen van satellietzenders
Indrukken om satellietzenders
automatisch af te stemmen
tt
(Druk op STOP om het afstemmen af
te breken)
Zodra het afstemmen is voltooid,
verschijnt automatisch het
programma-overzicht met de
afgestemde zenders…
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
Onder speciale omstandigheden kan het
onmogelijk zijn een bepaalde zender af te
stemmen. Gebeurt dat, gebruik dan de
handafstemming om deze zender af te stemmen.
Zie pagina 18-19 voor nadere informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
12
> Automatisch afstemmen – Satelliet
Automatisch afstemmen satellietzenders
bij gebruik van een gemotoriseerde
schotel…
Wanneer uw buiten-installatie voor satellietontvangst ook een gemotoriseerde schotel
omvat en een externe positioner, dient u deze
te richten op de satellieten waarvan u zenders
wilt ontvangen.
Is de externe positioner eenmaal aangesloten
op uw BeoCenter AV5, dan start u het
afstemmen met de Beo4:
• Druk op SAT, dan op MENU en tenslotte op
GO om het SAT MENU op te roepen
• Druk op ▼ tot MANUAL TUNING oplicht en
dan op GO om het menu op te roepen
• Stem de frequentie van de gewenste zender
af, die wordt uitgezonden door de satelliet
waarop u wilt afstemmen
• Druk op ▼ tot POSITION gemarkeerd is en
druk op ss of tt
• Druk nu op STOP om het SAT MANUAL
TUNING menu te verlaten
• Druk vervolgens op ▲ tot AUTO TUNING
gemarkeerd is en op GO om het menu SAT
AUTO TUNING op te roepen en druk op tt
om het automatisch afstemmen te starten
Herhaal deze procedure voor het afstemmen
van zenders van andere satellieten en
corrigeer daarvoor steeds de positie van de
schotel. Om echter de reeds afgestemde
zenders te bewaren en alleen nieuwe zenders
af te stemmen, kiest u nu het item UPDATE
TUNING in plaats van AUTO TUNING. Zie
pagina 22 voor nadere informatie omtrent het
afstemmen van nieuwe zenders (update).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
13
Automatisch afstemmen radiozenders
De BeoCenter AV5 stemt automatisch
alle beschikbare radiozenders af.
Voordat u het menu voor automatische
afstemming oproept, kiest u Radio als
bron.
U kunt maximaal 59 radiozenders
afstemmen. Terwijl het afstemmen
loopt verschijnen de vastgelegde
zenders in het menu met een programmanummer èn een naam, indien deze
beschikbaar is*.
SETUP
PICTURE
MENU
SOUND
Hoofdmenu voor Radio
Het hoofdmenu SETUP voor Radio
verschijnt, RADIO is gemarkeerd…
dan
Indrukken om het Radio setupmenu
op te roepen
RADIO SETUP
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
GO
Het RADIO SETUP menu verschijnt,
AUTO TUNING is gemarkeerd…
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
FREQUENCY
Indrukken om het menu voor automatische afstemming op te roepen
GO
Het RADIO AUTO TUNING menu
verschijnt…
92.8
ACTIVATE
*Opmerking: Namen van zenders worden alleen
dan automatisch geregistreerd wanneer een
zender RDS uitzendt. RDS is een systeem waarmee
een zender extra informatie zoals de zendernaam,
samen met het signaal kan uitzenden. Wordt
geen RDS uitgezonden, dan verschijnt de
zendfrequentie in het menu.
Indrukken om het hoofdmenu op te
roepen
dan
TIMER
RADIO AUTO TUNING
Zie pagina 14 voor nadere informatie
over het gebruik van het programmaoverzicht.
RADIO
RADIO
Speciale menu voor Radio
Verschijnt een zender uitsluitend met
de frequentie, dan kunt u de zender
benoemen via het overzicht dat
verschijnt zodra het automatisch
afstemmen is voltooid.
Indrukken om radiozenders af te
stemmen
Menu voor automatisch afstemmen van radiozenders
Indrukken om radiozenders
automatisch af te stemmen
tt
(Druk op STOP om het afstemmen af
te breken)
Zodra het afstemmen is voltooid,
verschijnt automatisch het
programma-overzicht met de
afgestemde zenders…
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
Opmerking: Wanneer met automatisch
afstemmen een bepaalde zender niet kan worden
afgestemd, dient u deze zender zelf af te
stemmen. Zie pagina 20-21 voor nadere
informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
14
P R O G R A M M A - O V E R Z I C H T
Gebruik programma-overzichten
TV
Indrukken om een bron te kiezen,
b.v. TV
SETUP
TV
dan
MENU
Indrukken om het hoofdmenu op te
roepen
Het hoofdmenu voor TV verschijnt…
dan
GO
TIMER
PICTURE
SOUND
Hoofd SETUP menu voor TV
Indrukken om het hoofdmenu voor
TV op te roepen
TV SETUP
Het TV SETUP menu verschijnt…
AUTO TUNING
dan
PROGRAM LIST
Indrukken tot PROGRAM LIST is
gemarkeerd
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
dan
GO
Indrukken om het programmaoverzicht voor TV op te roepen
De TV PROGRAM LIST verschijnt…
Speciaal SETUP menu voor TV
TV PROGRAM LIST
Indrukken om naar beneden te gaan
of
Indrukken om naar boven te gaan
of
0
Kies een zender met de cijfertoetsen
tot
9
Om een zender in het overzicht te benoemen
of herbenoemen…
Indrukken om naar de volgende
zender te gaan die u wilt benoemen
of
dan
Druk op Groen om een zender te
benoemen
·
Indrukken om het eerste karakter
van een naam te ‘schrijven’
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DR
TV2
ZDF
EURO
........
ARD
TCC
CMT
TV3
CNN
........
INFO
SAT1
FILMNET
TV5
........
MTV
RTL
SUPER
•NAME
dan
Na het automatisch afstemmen van TV-,
satelliet- of radiozenders, verschijnt
een programma-overzicht van de desbetreffende bron in beeld.
MOVE/CLEAR
Menu waarin alle afgestemde TV-zenders zijn
opgesomd – het TV programma-overzicht
U kunt dit overzicht gebruiken om
afgestemde zenders op te roepen, te
verplaatsen, te benoemen of te wissen.
Benoemen van een zender…
De meeste zenders zullen al in het
programma-overzicht beschikbaar zijn.
Namen van TV- en satellietzenders
verschijnen automatisch tijdens
automatisch afstemmen. Bij radiozenders kan zowel tijdens automatisch
als handafstemmen de naam
verschijnen.
Desgewenst kunt u zenders die geen
naam hebben zelf een naam geven.*
Verplaatsen en wissen van een
zender…
Via het programma-overzicht kunt u
een zender wissen of verplaatsen naar
een ander programmanummer. Is het
nieuwe nummer dat u kiest al bezet,
dan worden de ‘oude’ en de ‘nieuwe’
zender verwisseld. Verplaats dan de
‘oude’ zender naar een nieuwe positie.
dan
tt
Indrukken om naar de volgende
positie te gaan en het eerste
karakter te accepteren
Zie de toetsenreeks op de volgende
pagina voor nadere instructie…
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
15
*Benoemen van een zender…
Wanneer u een zender zelf wilt benoemen, wordt
de zender of het programmanummer dat u kiest
geaccentueerd om het benoemen gemakkelijker
te maken, als hiernaast afgebeeld in het programma-overzicht voor TV-zenders.
Om een naam karakter voor karakter samen te
stellen, drukt u op ▲ of ▼ tot u het eerste
karakter dat u wenst heeft gevonden. Voor TV of
Satelliet kan dat karakter verschijnen als deel van
een vooringestelde naam, die is ingevoerd om het
benoemen sneller en gemakkelijker te doen
verlopen. Om de zender van een geschikte naam
te voorzien gaat u naar de volgende positie en u
drukt op ▲ of ▼ om het tweede karakter van de
naam te zoeken.
Wanneer een vooringestelde naam voor een
bepaalde zender beschikbaar is, zal deze automatisch verschijnen en hoeft u niets anders te
doen dan deze te accepteren. Is dat niet het
geval, dan gaat u simpelweg naar de volgende
positie en u herhaalt de procedure – 8 karakters
zijn voor een naam beschikbaar.
Voor wat betreft Radiozenders, kan de eigen
naam van een zender via RDS worden
uitgezonden, welke bij automatisch of
handafstemmen verschijnt. Wordt geen naam
uitgezonden, dan verschijnt de frequentie in het
overzicht. Om een radiozender die al een naam
heeft via RDS een andere naam te geven, zal de
RDS informatie voor die zender vervallen. Slaat u
de zender echter weer op, dan verschijnt
uiteraard opnieuw de RDS functie.
TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
DR
TV2
Is geen geschikte naam beschikbaar
– ga dan verder naar de karakterposities om de naam te ‘schrijven’…
EURO
ARD
TCC
CMT
Het programma-overzicht voor TV-zenders – de
benoemfunctie is geactiveerd
TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DR
TV2
ZDF
EURO
........
ARD
TCC
CMT
TV3
CNN
........
INFO
SAT1
FILMNET
TV5
........
MTV
RTL
SUPER
MOVE/SWAP
Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ om het
tweede karakter voor deze positie,
of een geschikte naam te zoeken…
dan
Druk op GO om de naam op te slaan
GO
Om een zender in het overzicht te wissen of
te verplaatsen…
Kies de zender die u wilt wissen of
verplaatsen
of
dan
Indrukken om de zender buiten de
rij te plaatsen
tt
dan
Om de zender te verplaatsen…
Indrukken om naar boven of naar
beneden te gaan naar het nieuwe
programmanummer
of
dan
•CLEAR
Het programma-overzicht voor TV-zenders – de
zender die u wilt wissen of naar een ander
nummer wilt verplaatsen, is buiten de rij geplaatst
Indrukken om de zender weer in de
rij te zetten
ss
Wanneer twee zenders verplaatst moeten
worden, verplaatst u de ‘oude’ zender naar een
nieuw programmanummer…
Of, om de zender te wissen…
Druk tweemaal op geel om de
zender te wissen
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
:
:
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
16
H A N D A F S T E M M I N G
Afstemmen van TV-zenders
TV
Indrukken om TV te kiezen
MENU
Voordat u begint…
Op een multistandaard BeoCenter AV5 kunnen
verschillende zendsystemen beschikbaar zijn;
controleer daarom of het juiste zendsysteem
wordt aangegeven voordat u gaat afstemmen,
daar anders bepaalde zenders tijdens het
afstemmen niet binnenkomen. U doet dat door
het tweede menu voor handafstemming van TVzenders op te roepen en vervolgens het juiste
systeem te kiezen.
SETUP
dan
Indrukken om het hoofd setupmenu
op te roepen
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
Het hoofd SETUP menu voor TV
verschijnt…
Hoofd setup menu voor TV
dan
GO
Indrukken om TV te kiezen en de
menu’s op te roepen
AUTO TUNING
Het TV SETUP menu verschijnt…
PROGRAM LIST
dan
dan
GO
TV SETUP
Indrukken tot MANUAL TUNING is
gemarkeerd
Indrukken om het menu op te
roepen
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Speciaal setup menu voor TV
Het TV MANUAL TUNING menu
verschijnt…
tt
or
TV MANUAL TUNING
Indrukken om het afstemmen te
starten
ss
Ook kunt u de juiste frequentie met
de cijfertoetsen intoetsen
(U kunt het afstemmen afbreken
door op STOP te drukken)
Is een zender gevonden, druk dan op ▼ om naar
andere items in het menu te gaan…
1
2
Toets het programmanummer in,
b.v. 12
FREQUENCY
210
PROGRAM
10
ID
EURO
U kunt zenders met de hand afstemmen. Wijs deze een programmanummer en een naam toe en bepaal
eventueel of een decoder ingeschakeld
moet worden.
Verder kunt u een type geluid of een
taal kiezen die u op deze zender wilt
opslaan.
Menu voor handafstemming van TV-zenders
TV MANUAL TUNING
FINE
0
DECODER
OFF
SOUND
STEREO
Het tweede menu voor handafstemming van TV
zenders
Druk nu op GO om de zender op te slaan…
Of ga verder met de instructies op de volgende
pagina…
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
17
Voor de meeste gecodeerde zenders kiest u
ON/AV om zowel beeld als geluid te ontvangen. Is
alleen het videosignaal gecodeerd, kies dan ON/V.
Kiest u ON/AV wanneer alleen het videosignaal is
gecodeerd, dan kan het geluid na decodering
wegvallen.
Inhoud TV Manual Tuning menu…
FREQUENCY
Geeft de TV-frequentie aan.
PROGRAM
Programmanummer – 79 programmanummers
zijn beschikbaar.
ID (Naam)
Benoemen van zenders – schrijf’ een naam door
de afzonderlijke karakters voor elke positie op te
roepen – 8 karakterposities zijn beschikbaar. Bij
het oproepen van de eerste karakters kan een
vooringestelde naam verschijnen. Wanneer geen
vooringestelde naam beschikbaar is, ga dan door
met het zelf schrijven’ van de naam.
Inhoud van het tweede TV MANUAL TUNING
menu…
FINE
Fijnafstemming – meestal stemt de TV af op het
best denkbare beeld, maar door naburige zenders
kan het beeld negatief worden beïnvloed. Het
bereik van de fijnafstemming loopt van +8 tot -8.
DECODER
Een decoder wordt aangesloten voor de
ontvangst van gecodeerde TV-zenders. Staat
DECODER op één van de ON opties, dan wordt de
decoder automatisch ingeschakeld wanneer een
relevant programmanummer wordt gekozen.
De volgende opties zijn voor DECODER
beschikbaar:
ON/AV… (decoder in) wanneer zowel audio- als
videosignalen gedecodeerd moeten worden.
ON/V… (decoder in) wanneer alleen videosignalen
gedecodeerd moeten worden.
OFF… (decoder uit) voor geen decoder.
Opmerking: Wanneer een extra decoder met de
AV aansluiting is verbonden en DECODER-2 is
geregistreerd in het av aansluitingen menu (zie
Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie), kies
1/V of 1/AV voor decoder nummer 1, of 2/V, 2/AV
voor decoder nummer 2, dan wel OFF voor geen
decoder.
SOUND (mono/stereo/taal)De volgende typen
geluid kunnen beschikbaar zijn:
MONO…
FM/NICAM mono geluid
STEREO…
NICAM/A2 stereo geluid
MONO1…
Mono taal 1
MONO2…
Mono taal 2
MONO3…
STEREO2…
Mono taal 3
Stereo taal 2
Opmerking: MONO3 en STEREO2 zijn alleen
beschikbaar wanneer een NICAM stereodecoder
in uw BeoCenter AV5 is ingebouwd.
Hoewel u op deze wijze de voorkeurinstelling
voor geluid/taal kunt opslaan, kunt u tijdens het
kijken nog altijd omschakelen. Zie pagina 42
Omschakelen geluid voor nadere instructie.
Een zender benoemen…
Indrukken om naar ID te gaan
of
Druk op de groene toets om het
benoemen te starten
·
Indrukken om het eerste karakter
van de naam op te roepen
Indrukken om naar de volgende
karakterpositie te gaan
of
tt
Druk op ▲ of ▼ om het tweede karakter of een
vooringestelde naam op te roepen – is geen naam
beschikbaar, ga dan naar de volgende karakterpositie en de juiste karakters op te roepen…
Druk op Store om de zender op te
slaan en desgewenst het afstemmen
te vervolgen
GO
Om fijn af te stemmen, een decoder in te
schakelen of het geluid te kiezen…
Herhaaldelijk indrukken om het
tweede manual tuning menu op te
roepen
Het tweede menu TV MANUAL
TUNING verschijnt…
Gebruik ▲ of ▼ om naar andere items te gaan en
druk op ss of tt om de opties voor een item op
te roepen
Indrukken om p te slaan en naar het
eerste tuning menu terug te keren
GO
Indrukken om de zender op te slaan
GO
dan
Ga verder met het afstemmen van
zenders…
of
Indrukken om de menu’s te laten
verdwijnen
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
18
> Handafstemming – Satelliet afstemming
Afstemmen van satellietzenders
SAT
Indrukken om Satelliet te kiezen
Let op…
Voordat u satellietzenders afstemt controleren of
het juiste zendsysteem is gekozen. Roep het
tweede menu voor handafstemming van
satellietzenders op.
SETUP
dan
MENU
SAT
Indrukken om het setup menu te
kiezen
TIMER
PICTURE
SOUND
Het hoofd SETUP menu voor SAT
verschijnt…
Hoofd setup menu voor Satelliet
dan
GO
Indrukken om SAT te kiezen en het
menu op te roepen
Het SAT SETUP menu verschijnt…
dan
dan
GO
Indrukken om MANUAL TUNING op
te laten lichten
Indrukken om het menu op te
roepen
SAT SETUP
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
Speciaal setup menu voor Satelliet
tt
of
Het SAT MANUAL TUNING menu
verschijnt…
Indrukken om het afstemmen te
starten
SAT MANUAL TUNING
ss
Of toets de juiste frequentie in…
(U kunt het afstemmen afbreken
door op STOP te drukken)
Is een zender gevonden…
Druk op ▼ of ▲ om van item naar item te gaan en
gebruik tt of ss of de cijfertoetsen om
informatie in te toetsen…
Om een zender te benoemen, gaat u naar ID…
Druk op de groene toets om te
·
benoemen
dan
Gebruik ▼ of ▲ om karakters op te
roepen of namen in te stellen en
gebruik tt of ss om naar de
volgende karakterpositie te gaan
Heeft u eenmaal de juiste informatie ingetoetst…
Indrukken om de zender op te slaan
GO
Druk herhaaldelijk op GO tot het
SAT SETUP menu verschijnt
Wordt niet het juiste systeem aangegeven, corrigeer dat dan. U kunt uw
satellietzenders zelf afstemmen.* Wijs
een programmanummer toe, eventueel
een naam en zonodig of een decoder
moet worden ingeschakeld.
FREQUENCY
11.374
POLARITY
HOR
LNB
ASTRA
PROGRAM
10
ID
FILMNET
Verder kunt u het type geluid of een
taal kiezen en de zender daarmee
opslaan.
Opmerking: Wanneer uw ODU (buiteneenheid) is
uitgerust met een externe positioner, dan zal ook
het item POSITION in het menu voor handafstemming van satelliet beschikbaar zijn, in plaats van
LNB. Om de positie van de ODU opzet te corrigeren, kiest u POSITION en u corrigeert met tt of
ss .
Menu voor handafstemming van Satellietzenders
SAT MANUAL TUNING
FINE
0
DECODER
OFF
SYSTEM
PAL
SOUND
7.02/7.20
Het tweede menu voor handafstemming van
Satellietzenders
*Opmerking: Om satellietzenders te kunnen
ontvangen dient uw BeoCenter AV5 voor
satellietontvangst te zijn uitgerust.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
19
Inhoud SAT MANUAL TUNING menu…
FREQUENCY
Geeft de satelliet (SAT) frequentie aan.
Inhoud van het tweede SAT MANUAL TUNING
menu…
FINE
Fijnafstemming – kan nodig zijn om een betere
ontvangst te krijgen. Het bereik van de fijnafstemming loopt van +7 tot -7.
POLARITY
Voor optimale beeldkwaliteit kan POLARITY
worden ingesteld op:
HOR… voor horizontale polarisatie
VERT… voor verticale polarisatie
00 - 63… voor numerieke indicatie van de
polarisatie (alleen relevant wanneer de
polariteit in het speciale ODU setup menu op
Skew staat*)
DECODER
Geeft de decoder setup aan. Een decoder wordt
aangesloten voor de ontvangst van gecodeerde
satellietzenders. Staat DECODER op één van de
ON opties, dan wordt de decoder automatisch
ingeschakeld wanneer een relevante zender
wordt gekozen.
*Opmerking: Nadere informatie over het ODU
(buiteneenheid) setup menu vindt u in de Opstelaanwijzingen van de ODU.
LNB (Low Noise Block Converter)
De volgende opties zijn beschikbaar: ASTRA,
1oWEST, HOT BIRD, UNI-LNB, TELECOM, SMATV,
CUSTOM# en NONE. De LNB opties die u kiest
verschijnen in het menu voor handafstemming
van satellietzenders.
PROGRAM
Programmanummer – 119 programmanummers
zijn beschikbaar.
ID (naam)
Benoemen van zenders – schrijf’ en naam door de
afzonderlijke karakters voor elke positie op te
roepen – 8 karakterposities zijn beschikbaar. Bij
het oproepen van de eerste karakters kan een
vooringestelde naam verschijnen. Wanneer geen
vooringestelde naam beschikbaar is, ga dan door
met het zelf schrijven’ van de naam.
De volgende opties zijn voor DECODER
beschikbaar:
ON/AV… (decoder in) wanneer zowel audio- als
videosignalen gedecodeerd moeten worden.
ON/V… (decoder in) wanneer alleen videosignalen
gedecodeerd moeten worden.
Off… (decoder uit) voor geen decoder.
SYSTEEM
Geeft het satelliet zendsysteem aan. U kunt
schakelen tussen de volgende systemen: PAL,
MAC, BB (BaseBand), PAL OBW (Optional
Bandwidth), MAC OBW, of BB OBW. Wanneer u
SYSTEM op een van de MAC of BB opties heeft
ingesteld, kunt u geen opties instellen voor
SOUND, tenzij U ON/V heeft gekozen voor
DECODER in het tweede satelliet afstemmenu.
SOUND (mono/stereo/taal)
Er kunnen op een bepaalde satellietzender
verschillende typen geluid beschikbaar zijn, b.v.
zowel stereo als mono, of verschillende talen. Ook
kan het mogelijk zijn dat u een geluidsmenu
(sound tuning menu) op moet roepen om de
juiste geluidsfrequentie af te stemmen.*
Schakel tussen de opties die op de afgestemde
satellietzender uitgezonden worden en stop
zodra u het geluid hoort en/of aangegeven ziet
dat u wilt opslaan.
Voor de meeste gecodeerde zenders kiest u
ON/AV om zowel beeld als geluid te ontvangen. Is
alleen het videosignaal gecodeerd, kies dan ON/V.
Kiest u ON/AV wanneer alleen het videosignaal is
gecodeerd, dan kan het geluid na decodering
wegvallen.
Opmerking: Ook al is een bepald voorkeur type
geluid/taal opgeslagen, dan kunt u nog altijd
omschakelen tussen de verschillende typen tijdens
het kijken of luisteren naar een programma. Zie
pagina 44 “Omschakelen geluid” voor nadere
informatie.
Opmerking: Wanneer een extra decoder met de
AV aansluiting is verbonden en DECODER-2 is
geregistreerd in het av aansluitingen menu (zie
Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie), kies
1/V of 1/AV voor decoder nummer 1, of 2/V, 2/AV
voor decoder nummer 2, dan wel OFF voor geen
decoder. Decoder nummer 2 is alleen beschikbaar
wanneer het PAL zendsysteem in gebruik is.
*Opmerking: Roep het SAT SOUND TUNING menu
op door op de groene toets op de Beo4 te
drukken zodra SOUND gemarkeerd is. Zie de
volgende pagina voor nadere informatie over het
menu voor handafstemming.
Let op…
De satellietmoduul van de BeoCenter AV5 is
voorgeprogrammeerd met zenders van een
aantal satellieten die momenteel uitzenden.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
20
> Handafstemming – Satelliet afstemming
Inhoud SAT SOUND TUNING menu…
SOUND
Stereo en mono zijn beschikbaar. Gebruik ▲ of ▼
om een van beide opties op te roepen.
(FREQUENCY)
Geldt alleen wanneer mono is gekozen. Stem de
mono frequentie af.
(LEFT FREQ – RIGHT FREQ)
Geeft de linker en rechter frequenties aan. Deze
items zijn alleen beschikbaar wanneer u de
STEREO optie heeft gekozen. Is eenmaal een
frequentie voor LEFT gekozen, dan wordt RIGHT
automatisch aangepast. Gebruik ▲ of ▼ om een
optie op te roepen, of toets de juiste waarde met
de cijfertoetsen in.
BANDWIDTH
De volgende opties zijn beschikbaar: 130 kHz, 280
kHz en 450 kHz. Gebruik ▲ of ▼ om opties op te
roepen. Wanneer SOUND op STEREO is gezet,
wordt de bandbreedte automatisch op 130 kHz
gezet en kan dit item niet worden opgeroepen.
EXPAND
Om de best mogelijke weergave te bereiken kan
het nodig zijn het geluidssignaal te expanderen.
Dat is vooral het geval bij stereosignalen. Deze
functie compenseert voor de bewerking van laag
en hoog aan zenderzijde. Om de functie te
activeren zet u EXPAND op ON. Uitschakelen door
OFF te kiezen.
SOUND LEVEL
Kies een geluidsniveau voor een bepaalde zender.
Daar zenders vaak onderling in niveau verschillen,
kunt u desgewenst het niveau van een bepaalde
zender terugnemen. De opties NORMAL en LOW
zijn beschikbaar.
SAT MANUAL TUNING
FINE
0
DECODER
OFF
SYSTEM
PAL
SOUND
7.02/7.20
•
MANUAL
Het tweede menu voor handafstemming van
Satellietzenders – met de optie het SAT SOUND
TUNING menu op te roepen.
PICTURE
Geeft aan of het om een Satelliet Radio of TV
zender gaat.
ON… geeft aan dat het beeld ingeschakeld
wordt – voor satelliet TV-zenders.
OFF… geeft aan dat het beeld niet ingeschakeld
wordt, alleen geluid is beschikbaar – voor
satelliet radiozenders.
SAT SOUND TUNING
SOUND
STEREO
FREQUENCY
...
LEFT FREQ
7.02
RIGHT FREQ
7.20
BANDWIDTH
130 KHz
DEEMPHASIS
J17
EXPAND
OFF
SOUND LEVEL
NORMAL
PICTURE
ON
Het menu voor afstemmen van de geluidsfrequentie bij Satellietzenders.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
21
Afstemmen van Radiozenders
Radiozenders kunt u zelf afstemmen.
Wijs daarna een programmanummer
toe, plus een naam en bepaal welk
type geluid u voor deze zender wilt
kiezen.
SETUP
Indrukken om Radio te kiezen
RADIO
Indrukken om het setup menu op te
roepen
MENU
dan
RADIO
TIMER
PICTURE
SOUND
Het hoofd setup menu voor radio
Het hoofd SETUP menu voor radio
verschijnt…
dan
Inhoud RADIO MANUAL TUNING menu…
FREQUENCY
Frequentie van radiozenders.
RADIO SETUP
AUTO TUNING
PROGRAM
Programmanummer – 59 Radio programmanummers zijn beschikbaar.
GO
Het RADIO SETUP menu verschijnt…
PROGRAM LIST
dan
UPDATE TUNING
MANUAL TUNING
ID (naam)
Benoemen van zenders – 8 karakterposities zijn
beschikbaar. Wordt een zendernaam uitgezonden
via RDS, dan verschijnt deze automatisch. Deze
naam wordt automatisch aangepast wanneer een
andere naam wordt uitgezonden. Wordt via RDS
geen naam uitgezonden, dan verschijnt de
radiofrequentie in het menu.
Indrukken om RADIO te kiezen en
het menu op te roepen
Indrukken tot MANUAL TUNING
gemarkeerd is
dan
Speciaal setup menu voor radio
RADIO MANUAL TUNING
FREQUENCY
92.8
PROGRAM
4
ID
VIBORG
SOUND
STEREO
Benoemt u een zender die al via RDS is benoemd,
dan ontvangt u voor die zender geen RDS-informatie. Sla de zender opnieuw op wanneer u de
RDS-functie wilt gebruiken. Om een zender te
benoemen volgt u de procedure rechts op deze
pagina.
Menu voor handafstemming van radiozenders
FINE
Fijnafstemming – kan nodig zijn voor een
optimale ontvangst. Het bereik van de fijnafstemming is +4 tot -4.
SOUND
Stereo en mono kunnen beschikbaar zijn voor een
bepaalde zender. Kies de gewenste functie en sla
deze voor die zender op.
Indrukken om het menu op te
roepen
GO
Het RADIO MANUAL TUNING menu verschijnt…
Indrukken om het afstemmen te
starten
tt
of
ss
Of toets de juiste frequentie in
(U kunt het afstemmen afbreken
door op STOP te drukken)
Is een zender gevonden, druk dan op ▼ of ▲ om
naar andere items in het menu te gaan…
dan
Toets een programmanummer in,
1
b.v. 12
2
Druk op GO om de zender op te slaan, of ga
verder, b.v. met fijnafstemming of een type geluid
te kiezen…
Een zender benoemen…
Ga naar ID en druk op de groene toets, gebruik
vervolgens ▲ of ▼ om een karakter op te roepen
en tt en ss om van positie naar positie te gaan.
Druk op GO om de gekozen naam op te slaan.
Indrukken om de menu’s te laten
verdwijnen
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
22
N I E U W E
Z E N D E R
A F S T E M M E N
E N
V O O R I N S T E L L E N
Afstemming van zenders herzien
TV
Kies de bron waarvan u de
afstemming wilt herzien, b.v. TV
TV
dan
MENU
Daar er van tijd tot tijd nieuwe TV,
radio en satellietzenders bijkomen, kan
het nodig zijn de afstemming van de
zenders te herzien.
SETUP
TIMER
Indrukken om het hoofdmenu
SETUP voor TV op te roepen
PICTURE
SOUND
Hoofd SETUP menu voor TV
Het hoofd SETUP menu voor TV
verschijnt…
De ‘update’ afstemfunctie stemt deze
nieuwe zenders af, terwijl de overige
zenders blijven zoals ze zijn.*
dan
GO
Indrukken om TV te kiezen en het
menu op te roepen
Is het herzien van de afstemming
voltooid, dan verschijnt automatisch
het programma-overzicht met de
afgestemde zenders en kunt u deze
benoemen, aanpassen of verplaatsen.
UPDATE TUNING
dan
MANUAL TUNING
Indrukken tot UPDATE TUNING
gemarkeerd is
Speciaal setupmenu voor TV
dan
Indrukken om het menu op te
roepen
TV UPDATE TUNING
Het UPDATE TUNING menu
verschijnt…
tt
AUTO TUNING
PROGRAM LIST
Het TV SETUP menu verschijnt…
GO
TV SETUP
FREQUENCY
45
ACTIVATE
Indrukken om het afstemmen te
starten
(Druk op STOP om het herzien af te
breken)
Menu voor het herzien van de afstemming van de
TV-zenders
Zie pagina 14 voor informatie omtrent
het gebruik van het programmaoverzichten…
*Opmerking: Zolang als het aantal zenders het
aantal beschikbare posities niet overschrijdt,
worden de nieuwe zenders opgeslagen op het
eerstvolgende vrij beschikbare programmanummer.
Is het herzien voltooid dan verschijnt
automatisch het programmaoverzicht in beeld
EXIT
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
23
O N D E R S T E L
Voorinstellen onderstelposities
U kunt voor de BeoCenter AV5 twee
posities voorinstellen waar u via het
menu voor de posities naar toe kunt
draaien.
Indrukken om TV te kiezen
SETUP
TV
dan
TV
Indrukken om het hoofd SETUP
menu op te roepen
TIMER
MENU
PICTURE
SOUND
U kunt de BeoCenter AV5 zo instellen
dat het toestel automatisch naar uw
favoriete positie draait zodra u het
inschakelt, èn automatisch draait naar
een bepaalde standby positie bij uitschakelen.
Direct draaien van de BeoCenter AV5…
Ook kunt u uw BeoCenter AV5 direct draaien via
de Beo4 afstandsbediening, zònder het menu
STAND op te roepen. Druk op LIST tot STAND
wordt aangegeven in de display van de Beo4 en
gebruik de toetsen tt of ss om de BeoCenter
AV5 te draaien, of toets een cijfer van 1 tot 9 in
om naar een bepaalde positie te gaan. Daarbij is 1
de uiterst linkse en 9 de uiterst rechtse positie.
Het hoofdmenu SETUP voor TV
verschijnt…
STAND
dan
CLOCK
Herhaaldelijk indrukken om STAND
te kiezen
Hoofd SETUP menu voor TV
dan
Indrukken om het menu voor
onderstelposities op te roepen
STAND
ON
STBY
1
2
GO
Het STAND menu verschijnt, ON is al
gemarkeerd…
3
4 5
8
6 7
9
Om een positie voor de BeoCenter AV5 in te
stellen waar het toestel naar toe draait bij het
inschakelen…
Indrukken om de BeoCenter AV5 te
ss
draaien naar de gewenste positie
of
tt
Menu voor het voorinstellen van de onderstelposities – twee posities zijn beschikbaar: één voor
ingeschakeld apparaat (ON) en één voor het
apparaat in standby (STBY). De opgeslagen
posities worden in het menu aangegeven.
Ook kunt u,
De cijfertoetsen 1-9 gebruiken om
een vooringestelde positie te kiezen
1
tot
9
Wanneer u ook voor standby een
positie wilt voorinstellen…
Druk op STBY in het menu STAND
Druk op tt of ss om naar de
gewenste positie te draaien, of kies
een vooringestelde positie met de
cijfertoetsen 1-9
dan
dan
Indrukken om de onderstelposities
op te slaan
GO
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
EXIT
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
24
K L O K
Gelijkzetten van de klok
TV
Indrukken om TV te kiezen
SETUP
dan
TV
Synchroniseren met de teleteksttijd…
Kies een Nederlandse TV-zender
door het programmanummer in te
1
toetsen, b.v. 12
2
dan
Indrukken om het hoofd SETUP
MENU
menu op te roepen
TIMER
PICTURE
SOUND
STAND
CLOCK
AV SOCKET
Hoofd SETUP menu voor TV
Het hoofd SETUP menu voor TV
verschijnt…
dan
Herhaaldelijk indrukken om CLOCK
te kiezen
dan
GO
Indrukken om het menu te kiezen
Het CLOCK menu verschijnt, TIME is
al gemarkeerd…
Herhaaldelijk indrukken om TEXT
TIME te kiezen…
tt
of
ss
Indrukken om de naam of het
programmanummer van de huidige
TV-zender op te roepen
Overtuig u er van dat de juiste
datum wordt aangegeven – zo niet,
gebruik dan ▲ of ▼ om naar de
relevante items in het menu te gaan
en stel met tt of ss de datum in
Om de BeoCenter AV5 de juiste tijd te
laten aangeven en een timer-instelling
correct te laten uitvoeren, dient de
ingebouwde klok op de juiste tijd en
datum gezet te worden.
CLOCK
TIME
20:00
DATE
FRI 10
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1996
TEXT TIME
DR
DISPLAY
YES
Menu voor het gelijkzetten van de klok – het item
TEXT TIME staat voor het synchroniseren van de
tijd met teletekst. Het item DISPLAY geeft aan of
de klok wel of niet wordt aangegeven in de
display van de BeoCenter AV5
U kunt de klok synchroniseren met de
teleteksttijd van de zender waarop u
bent afgestemd, dan wel de klok zelf
gelijkzetten.
Wanneer u kiest voor synchroniseren
met teletekst, controleer dan of het
een Nederlandse zender betreft, zodat
de klok op de juiste tijd komt te
staan.*
In het menu voor het gelijkzetten van
de klok kunt u de BeoCenter AV5
tevens instellen op het aangeven van
de tijd terwijl het apparaat is
ingeschakeld, alleen onderbroken door
het besturen van bepaalde functies.
*Opmerking: Wanneer u heeft gesynchroniseerd
met teletekst wordt de klok in de BeoCenter AV5
automatisch gelijkgezet en op zomer- en
wintertijd gezet.
dan
GO
Indrukken om de tijd te
synchroniseren en de klok op te
slaan
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
25
De klok in de display oproepen…
Om de klok in de display van de BeoCenter AV5
op te roepen, drukt u op LIST op de Beo4 tot
CLOCK wordt aangegeven in de display van de
Beo4. Druk dan op GO om de klok te laten
verschijnen.
Zelf de klok instellen
Toets de juiste tijd in met de
cijfertoetsen
0
tot
9
De klok blijft in de display staan tot u een andere
functie kiest, door bijvoorbeeld op TV te drukken.
Wilt u de klok weer uit de display laten verdwijnen, druk dan op LIST om CLOCK op te roepen en
druk op GO.
Controleer of de gegevens in het
menu juist zijn, zo net, dan…
Indrukken om in het menu van item
naar item te gaan
of
dan
Indrukken om de juiste data in te
vullen
tt
of
ss
dan
Indrukken om de klok op te slaan
GO
Indrukken om de menu’s te laten
verdwijnen
EXIT
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
26
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
T V ,
S A T E L L I E T
E N
T E L E T E K S T
28 Dagelijks gebruikte functies
Naar een programma kijken
29 Teletekst
Oproepen van teletekst pagina’s
Voorinstellen meest gebruikte
teletekstpagina’s
Gebruik basisfuncties teletekst
Teletekst ondertitels
Automatisch laten verschijnen van
teletekst ondertitels
Verversingsfunctie
Gebruik Fastext of ‘FLOF’ systeem
Video-opnamen programmeren
via teletekst
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
27
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
28
D A G E L I J K S
G E B R U I K T E
F U N C T I E S
Kijken naar een programma
TV
Indrukken om de TV in te schakelen
op het laatst bekeken programma
SAT
Indrukken om de TV in te schakelen
op het laatst bekeken satellietprogramma
Indrukken om door de programmanummers te schakelen
of
0
tot
9
Indrukken om een specifiek
programmanummer te kiezen, druk
op 0 om naar het laatst bekeken
programma te gaan
De display van een zender omschakelen…
Indrukken om de naam van de
TV
gekozen zender op te roepen
of
Nogmaals op TV of SAT drukken om
het programmanummer op te
roepen
Druk op LIST tot STAND wordt
aangegeven
dan
tt
of
• Inschakelen op bepaalde TVprogramma’s
• Inschakelen op bepaalde satellietprogramma’s*
• Aanwijzingen omschakelen voor TV
of satelliet in de BeoCenter AV5
display
• Draaien van de BeoCenter AV5 voor
het corrigeren van de kijkhoek
• Volume regelen
• Het systeem uitschakelen
U kunt uw BeoCenter AV5 draaien met
de Beo4, door een vooringestelde
positie in te toetsen – er zijn 9 posities
beschikbaar, druk op 1 voor de uiterst
linkse positie en op 9 voor de uiterst
rechtse positie.
Tenslotte kunt u het volume regelen
en de BeoCenter AV5 op standby
schakelen.
Opmerking: Wilt u alleen maar naar een
videobron luisteren, TV, satelliet, of V.Tape,
zonder beeld dus, druk dan op AV voordat u op
TV, SAT of V TAPE drukt.
Al deze handelingen doet u via de
Beo4 afstandsbediening.
SAT
LIST
De volgende functies zullen dagelijks
gebruikt worden:
U kunt er voor kiezen in plaats van het
programmanummer de naam van de
zender in de display van de BeoCenter
AV5 te zien, wat alleen wordt onderbroken door de bediening die u
uitvoert.
Indrukken om de BeoCenter AV5 te
draaien
ss
Ook kunt u,
1
tot
9
Gebruik de cijfertoetsen om een
voorgeprogrammeerde positie te
kiezen
Indrukken om het volume te regelen
of
Druk in het midden van de volumetoets om het geluid uit te schakelen,
nogmaals indrukken om weer in te
schakelen
•
Indrukken om in standby te gaan
*Opmerking: Satelliet is alleen beschikbaar
wanneer de BeoCenter AV5 is uitgerust voor
satellietontvangst.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
29
T E L E T E K S T
Oproepen van teletekstpagina’s
Wanneer de zender waarop u bent
afgestemd teletekst uitzendt, kunt u
op TEXT drukken om teletekst op te
roepen.*
Per zender die teletekst uitzendt,
kunnen de vier meestgebruikte
teletekstpagina’s, MEM1, 2, 3, 4
worden vastgelegd. Op de fabriek zijn
de pagina’s 100, 200, 300, 400 op deze
posities geprogrammeerd. U kunt deze
echter vervangen door de pagina’s die
u het meest gebruikt, zie de volgende
pagina voor nadere instructie.
De BeoCenter AV5 biedt een verbeterde versie van teletekst, wat wil
zeggen dat de tijd die nodig is om
teletekstpagina’s op te roepen is
gereduceerd.
Indrukken om naar teletekst om te
schakelen
Indrukken om door de vier
voorgeprogrammeerde
teletekstpagina’s te schakelen
Gebruik de cijfertoetsen om een
specifieke pagina te kiezen,
bijvoorbeeld 302
TEXT
tt
of
ss
3
0
2
De eerste pagina die verschijnt is een
vooringestelde voorkeurpagina, met
de aanwijzing MEM1 links boven in de
hoek van het beeld. Deze pagina is in
de BeoCenter AV5 vooringesteld en
verschijnt altijd wanneer u voor het
eerst naar teletekst overschakelt.
*Opmerking: Krijgt u een blanke pagina wanneer
u op TEXT drukt, dan wordt momenteel geen
teletekst uitgezonden. Druk op EXIT of op een
brontoets, b.v. TV, om teletekst te verlaten.
De indexpagina – pagina 100,
voorgeprogrammeerd als pagina
MEM1 – biedt u een inhoudsopgave
van de teletekstpagina’s om u te
helpen de gewenste pagina te vinden.
Daarnaast is meestal ook nog een
alfabetische inhoudsopgave
beschikbaar.
Of,
Druk op ‘step’ om naar de volgende
pagina te gaan
Druk op ‘step’ om naar de
voorafgaande pagina te gaan
Indrukken om teletekst te verlaten
of, druk op TV om weer naar TV te
kijken
Zie de volgende pagina’s voor nadere
informatie omtrent de functies van
teletekst…
Let op: De teletekst faciliteiten variëren van
land tot land en ook van de ene aanbieder tot
de andere. Voor details omtrent de faciliteiten
kunt u de speciale pagina’s van de aanbieder
raadplegen, of u schriftelijk tot de zendgemachtigde wenden.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
of
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
30
> Teletekst
Voorinstellen meestgebruikte teletekstpagina’s
TEXT
Indrukken om teletekst op te roepen
Zoek de pagina die u wilt opslaan als
een voorkeurpagina…
LIST
Druk op LIST tot STORE wordt
aangegeven
dan
GO
1
dan
Indrukken om de huidige pagina als
voorkeurpagina op te slaan,
bijvoorbeeld op nummer 1
GO
EXIT
Indrukken om teletekst te verlaten
Vier speciale voorkeurpagina’s zijn per
zender die teletekst uitzendt
beschikbaar. Deze pagina’s zijn direct
en snel toegankelijk.
Door uw eigen voorkeurpagina’s in te
stellen, kunt u het teletekst informatiesysteem veel gemakkelijker gebruiken.
De teletekstpagina’s 100, 200, 300 en
400 zijn op de fabriek als voorkeurpagina’s ingesteld en worden in-beeld
aangegeven als MEM1 – MEM4. U kunt
deze natuurlijk veranderen en uw
eigen voorkeurpagina’s die u direct en
snel wilt lezen instellen.
Teletekst voorkeurpagina’s en BeoLink*…
Wanneer TV-toestellen op uw BeoCenter AV5
zijn aangesloten via het BeoLink systeem en u
schakelt naar teletekst, dan verschijnen de
voorkeurpagina’s alleen op het toestel waarop
deze daadwerkelijk zijn ingesteld.
De teletekst voorkeurpagina’s die u heeft
ingesteld op b.v. de TV in de centrale kamer,
worden niet overgebracht naar de andere TV’s
die via BeoLink zijn verbonden. U stelt
zonodig op elk toestel afzonderlijk de
voorkeurpagina’s in.
*Opmerking: Raadpleeg uw Bang&Olufsen
dealer voor nadere informatie omtrent het
BeoLink systeem, waarmee u beeld en geluid
door het gehele huis kunt distribueren.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
31
Gebruik basisfuncties teletekst
Heeft u eenmaal de gewenste
teletekstpagina gevonden, dan staan u
verschillende functies ter beschikking
om het lezen gemakkelijker te maken.
Om elk van deze hier beschreven
functies te gebruiken, volgt u de
aanwijzingen rechts op deze pagina
op…
STOP/SUBPAGINA’S
U kunt deze functie gebruiken bij het oproepen
van een pagina die is onderverdeeld in subpagina’s. Een teletekstpagina kan een groot
aantal subpagina’s hebben. De subpagina’s
worden aangegeven met een 4-cijferige code.
Om een subpagina die anders automatisch zou
‘rouleren’ vast te houden, drukt u op STOP. U
schakelt door de subpagina’s met ▲ of ▼, of u
toetst het nummer van de subpagina in. De
pagina die u heeft vastgezet zal pas weer gaan
rouleren wanneer u nogmaals op STOP drukt, op
tt drukt om een voorkeurpagina te kiezen, dan
wel op TEXT drukt om de subpagina functie te
verlaten.
LARGE
U kunt de tekst vergroten zodat het
gemakkelijker wordt om deze op afstand te lezen.
Door herhaaldelijk op GO te drukken kunt u de
tekst in beeld vergroten: eerst de bovenste helft
van de pagina, dan de onderste helft. U keert
terug naar de normale grootte door op GO te
drukken terwijl LARGE nog in de display van de
Beo4 staat.
MIX
U kunt de teletekstpagina over het normale TVbeeld heen leggen (superimpose) om beide
tegelijk te zien. Wilt u weer uitsluitend de
teletekstpagina zien, druk dan op GO terwijl MIX
in de display van de Beo4 staat.
Vasthouden van een subpagina…
Roep de pagina op waarvan u een subpagina wilt
zien…
dan
Indrukken om de subpagina vast te
STOP
houden
dan
Indrukken om door de subpagina’s
te schakelen
of
Ook kunt u,
Met vier cijfers de gewenste
subpagina intoetsen,
bijvoorbeeld subpagina 0005
0
0
0
5
Indrukken om het rouleren van de
pagina’s weer vrij te geven
STOP
Druk op LIST tot LARGE wordt
aangegeven
LIST
Indrukken om de tekst te vergroten
GO
dan
Druk op GO om het andere deel van de tekst te
vergroten; druk nogmaals op GO om naar
normale tekst terug te keren
Druk op LIST tot MIX wordt aangegeven
LIST
Indrukken om de tekst over het TVbeeld heen te leggen
GO
dan
REVEAL*
Wanneer een teletekstpagina verborgen tekst
bevat, het antwoord op een raadsel bijvoorbeeld,
kunt u deze verborgen tekst oproepen. Wilt u
deze tekst later weer verbergen, druk dan op GO
terwijl REVEAL* nog in de display van de Beo4
staat.
*Opmerking: Om REVEAL in de display van de
Beo4 te kunnen oproepen, dient deze functie aan
het overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd.
Zie daarvoor de handleiding van de Beo4 en de
paragraaf Aanpassen van uw Beo4 voor nadere
informatie.
Druk op GO om weer alleen teletekst te zien
Indrukken tot REVEAL* wordt
aangegeven
LIST
Indrukken om verborgen tekst op te
roepen
GO
dan
Indrukken om de tekst weer te verbergen
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
32
> Teletext
Teletekst ondertitels
6
dan
Kies het programmanummer waarop
u ondertitels wilt hebben, bijvoorbeeld 6, en schakel naar teletekst
TEXT
Zoek de ondertitelpagina…
3
3
Gebruik de cijfertoetsen om de
ondertitelpagina op te roepen,
bijvoorbeeld 333
3
De ondertitels verschijnen in beeld
LIST
Sommige teletekst aanbieders leveren
ondertitels voor hun TV- of satellietprogramma’s. Dergelijke ondertitels
worden op een specifieke teletekstpagina uitgezonden.*
Wanneer u ondertitels wilt op een
bepaald programma, zoekt u de
teletekst ondertitelpagina, waarop
deze aan het TV-beeld worden toegevoegd.
U kunt de ondertitels vergroten om ze
gemakkelijker te kunnen lezen.
*Opmerking: Om de ondertitelpagina te vinden
gebruikt u de inhoudsopgave op pagina 100. Daar
vindt u meestal een directe aanwijzing of een
verwijzing naar een alfabetische inhoudsopgave,
waarin alle beschikbare pagina’s met hun
nummers worden opgesomd.
Druk op LIST tot LARGE wordt
aangegeven
dan
GO
Indrukken om de ondertitels te
vergroten
Automatisch laten verschijnen van teletekst ondertitels…
Om ondertitels op te roepen op een bepaald
programmanummer…
6
Staat het toestel nog niet aan,
schakel het dan in, bijvoorbeeld op
programmanummer 6
dan
TEXT
Indrukken om teletekst op te roepen
dan
3
Roep de ondertitelpagina op met de
cijfertoetsen, bijvoorbeeld 333
3
U kunt de TV automatisch ondertitels
laten invoegen telkens wanneer u een
bepaald programmanummer kiest.
De procedure bestaat uit het oproepen
van het programmanummer waarvoor
u ondertitels wilt en dan teletekst. Nu
zoekt u de pagina waarop deze ondertitels zijn te vinden en die slaat u op
voorkeurpagina 4 (MEM4) op.
*Opmerking: Wanneer u niet langer de teletekst
ondertiteling automatisch op een bepaald
programmanummer wilt laten verschijnen, sla dan
eenvoudig een andere pagina op voorkeurpagina
4 op. Zie pagina 30 voor nadere informatie over
het voorinstellen teletekstpagina’s.
3
LIST
dan
thenGO
dan
Druk op LIST tot STORE wordt
aangegeven
4
Kies teletekst voorkeurpagina 4
GO
Indrukken om de ondertitels op
voorkeurpagina 4 vast te leggen
dan
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
33
Verversingsfunctie
Wilt u de teletekstpagina direct zien,
dan drukt u op GO.
U kunt vragen een aanwijzing te
krijgen zodra een bepaalde teletekstpagina beschikbaar of ververst is.
U doet dat door teletekst te kiezen en
met drie cijfers het nummer van de
gewenste pagina in te toetsen.
Vervolgens kiest u de update functie
op de Beo4 en u keert terug naar TVkijken.
*Opmerking: Vergeet tijdens het TV-kijken, terwijl
u wacht op een aanwijzing, niet dat de BeoCenter
AV5 nog altijd in de teletekstfunctie staat. Dat
betekent dat wanneer u een nummer intoetst, dit
zal worden verwerkt als een teletekstpagina
nummer – de TV zal dan naar dat nummer gaan
zoeken en de verversingsfunctie vervalt.
Roep teletekst op
TEXT
dan
Gebruik de cijfertoetsen om het
nummer van de gewenste pagina in
te toetsen…
0
tot
9
dan
Druk op LIST tot UPDATE wordt
aangegeven
LIST
Indrukken om de verversingsfunctie
te activeren
GO
dan
U ziet nu weer het TV-beeld
De aanwijzing FOUND verschijnt in
beeld zodra de gezochte pagina is
gevonden. Is de pagina gewijzigd, dan
verschijnt UPDATE in beeld.*
Zodra de pagina is gevonden,
verschijnt de aanwijzing FOUND in
beeld
Wanneer de pagina is ververst
verschijnt de aanwijzing UPDATE in
beeld…
dan
Indrukken om de ververste pagina te
zien
GO
Indrukken om teletekst te verlaten
EXIT
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
34
> Teletext
Gebruik Fastext of ‘FLOF’ systeem
De Fastext functie (ook wel FLOF
genoemd = Full Level One Feature)
wordt door sommige aanbieders
gebruikt. Hiermee kan de gebruiker
direct naar één van de vier aan de
momenteel gekozen pagina gekoppelde pagina’s gaan.
Indrukken om teletekst op te roepen
TEXT
Zoek een Fastext pagina…
Een kleine balk bestaande uit de
kleuren rood, groen, geel en blauw
geeft aan dat een pagina een
Fastext pagina is
dan
Druk op een van de vier kleuren om
het Fastext systeem te activeren
of
Het Fastext systeem helpt u door de
talloze beschikbare teletekstpagina’s
een logische weg te vinden.
·
of
:
of
Er verschijnt een extra regel met de
titels van de pagina’s, elk in een
andere kleur
Een teletekstpagina met de indicatie dat het om
een Fastext pagina gaat – een kleine gekleurde
balk verschijnt rechtsboven in beeld.
dan
Druk op de gekleurde toets die
overeenkomt met het onderwerp
dat u wilt zien
of
·
Gebruik de toetsen van de Beo4 om de
gewenste pagina op te roepen: rood,
groen, geel of blauw.
of
:
of
TEXT
Indrukken om Fastext te verlaten
EXIT
Indrukken om teletekst te verlaten
Wanneer u het Fastext systeem opent
ziet u een gekleurde balk rechtsboven
in beeld. De gekleurde balk verschijnt
alleen wanneer de teletekst aanbieder
de Fastext functie daadwerkelijk
gebruikt.
De titels van de vier gekoppelde pagina’s
verschijnen boven in beeld – elk in een andere
kleur.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
35
Video-opnamen programmeren via teletekst
Wanneer u een BeoCord V 8000 videorecorder op uw BeoCenter AV5
aansluit, kunt u timer-opnamen direct
programmeren via de teletekst
programma-overzichten van TV of
satellietzenders.
U kunt meerdere timer-opnamen
tegelijkertijd programmeren. Hoewel
de verschillende procedures kunnen
afwijken, afhankelijk van het feit of de
PDC/VPS* functie al dan niet is
ingeschakeld en van de vraag of de
programma’s die u wilt opnemen
worden uitgezonden met PDC/VPS*
signalen.
Indrukken om teletekst op te roepen
TEXT
Roep de teletekstpagina op met het
TV of SAT programma-overzicht…
dan
Indrukken om de timer opnamefunctie te activeren
RECORD
De starttijd van het eerste programma is gemarkeerd
dan
Indrukken om de cursor te verplaatsen en de begintijd van het programof
ma dat u wilt opnemen te markeren
Een teletekst TV programma-overzicht en de
timer opnamefunctie is geactiveerd
Ook kunt u op tt of ss drukken om de cursor te
verplaatsen
dan
Om de starttijd te accepteren
GO
Controleer de stoptijd…
Nadere informatie omtrent timer
opnamen vindt u in de handleiding van
de videorecorder…
dan
Om de stoptijd te accepteren
GO
Het timer opnamemenu verschijnt nu over de
pagina heen:
*Opmerking: Nadere informatie over de PDC/VPS
functie in relatie tot timer-opnamen via teletekst
vindt u op de volgende pagina.
22:00 – 23:00 30.JAN P10 BBC OK ?
Zijn deze gegevens niet correct, gebruik dan tt of
ss om de cursor te verplaatsen en de cijfertoetsen
of ▲ of ▼ om de juiste gegevens in te voeren…
U heeft een programma voor opname gekozen en
het timer opnamemenu is beschikbaar om de
opname te controleren en te bevestigen.
(Druk op STOP om de functie te laten vervallen
zonder enige informatie op te slaan)
dan
Indrukken om de timer-opname op
GO
te slaan
De relevante start- en stoptijden van
uw opname(n) en de indicatie
RECORD worden boven de pagina
aangegeven
Ga verder met het instellen van
timer-opnamen…
of
Indrukken om teletekst te verlaten
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
36
> Video-opnamen programmeren via teletekst
PDC/VPS functie en timer-opnamen…
De PDC/VPS functie van uw videorecorder
maakt het mogelijk gebruik te maken van de
PDC (Program Delivery Control) en de VPS
(Video Program System) signalen die door een
aantal zenders met het gewone signaal
worden meegestuurd. Deze functie kan in het
optionmenu van de videorecorder op On (aan)
of op Off (uit) worden ingesteld.
De PDC/VPS functie zorgt er voor dat een
programma dat vergezeld gaat van PDC/VPS
signalen in zijn geheel wordt opgenomen –
ook wanneer het te laat begint of uitloopt.
Wanneer de PDC/VPS functie op On staat en
de PDC/VPS signalen of tijden worden vermeld
door de zendgemachtigde, dan dient u de
exacte start- en stoptijden van het programma
dat u wilt opnemen in te stellen voor de timeropname. Wilt u twee opeenvolgende
programma’s opnemen, dan dient u twee
afzonderlijke timer-instellingen te maken.
Staat de PDC/VPS functie op Off, dan start en
stopt de opname als geprogrammeerd, ook
wanneer het programma te laat begint of
uitloopt. In dat geval kunt u twee
opeenvolgende programma’s opnemen door
de starttijd van het eerste en de stoptijd van
het tweede programma in te stellen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
37
C D
38 CD audio
Dagelijks gebruik
39 Willekeurig afspelen
39 Herhalen
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
38
C D
A U D I O
Dagelijks gebruikte functies
Druk op LOAD op de BeoCenter AV5 bedieningspaneel om het CD-vak te openen en uw CD in te
leggen…
CD
Indrukken om een CD af te spelen
Indrukken om naar het volgende
nummer te gaan
of
Indrukken om het huidige nummer
nogmaals af te spelen, tweemaal
indrukken om naar het
voorafgaande nummer te gaan
Om CD’s af te spelen legt u deze in en
u start de weergave. In de display van
de BeoCenter AV5 kunt u zien hoeveel
nummers er op de CD staan.
Nu kunt u door de nummers schakelen,
een bepaald nummer afspelen, dan
wel voor- of achteruit zoeken op de
CD. Ook kunt u de verstreken tijd van
het huidige nummer oproepen in de
display.
of
0
tot
Ook kunt u met de cijfertoetsen het
gewenste nummer intoetsen
9
tt
Om vooruit te zoeken op een CD
ss
Om achteruit te zoeken op een CD
of
Terwijl een nummer wordt afgespeeld…
Druk op LIST tot COUNTER verschijnt…
LIST
dan
Indrukken om de verstreken tijd in
GO
de display op te roepen
LIST
Om voor een optimale geluidsweergave te zorgen draait u met de
Beo4 de BeoCenter AV5 naar u toe.
U kunt een CD ook pauzeren of op
standby drukken op de Beo4 om de
CD-speler geheel uit te schakelen.
Door op LOAD te drukken op de BeoCenter AV5
bedieningspaneel gaat het CD-vak open;
nogmaals indrukken om het vak te sluiten.
Wanneer u op CD drukt om de weergave te
starten en het vak is leeg, opent dit automatisch
en de display van de BeoCenter AV5 vraagt u een
CD in te leggen. Leg een CD altijd in met de
tekstzijde naar boven.
Opmerking: Wanneer u het CD-vak open laat sluit
dit na vijf minuten automatisch.
Druk op LIST tot STAND verschijnt
dan
tt
Om de BeoCenter AV5 te draaien
of
ss
1
tot
Ook kunt u met de cijfertoetsen een
voorgeprogrammeerde positie
kiezen
9
STOP
CD
of
Indrukken om de weergave tijdelijk
te onderbreken (pauze)
Druk op CD of op GO om de
weergave te hervatten
GO
•
Indrukken om naar standby te gaan
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
39
Nummers in willekeurige volgorde afspelen
U kunt alle nummers op een CD ook in
willekeurige volgorde afspelen. De
functie willekeurig afspelen kan in- en
uitgeschakeld worden. Is de functie
ingeschakeld, dan verschijnt RANDOM
in de display van de BeoCenter AV5.
Wanneer u deze functie wilt passeren
om een bepaald nummer te horen,
toets dan simpelweg dat nummer in of
gebruik de steptoetsen om naar dat
nummer te gaan. Is dat nummer
afgespeeld, dan gaat het willekeurig
afspelen weer verder.
Wanneer alle nummers éénmaal zijn
afgespeeld stopt de CD-speler en wacht
op nieuwe instructies.
Eventueel kunt u de willekeurig
afspelen en de herhaalfunctie combineren, zodat u maximaal 4 uur lang
alle nummers in steeds wisselende
volgorde hoort.
Zie Nummers herhalen voor nadere
informatie…
Starten van willekeurig afspelen van alle nummers
op een CD…
Druk op LIST tot RANDOM
aangegeven wordt
Indrukken om willekeurig afspelen
te starten
LIST
dan
GO
of
Willekeurig afspelen opheffen…
Druk op LIST tot RANDOM wordt
aangegeven
Indrukken om willekeurig afspelen
op te heffen
LIST
dan
Nummers herhalen
U kunt de CD-speler een CD tot
maximaal 4 uur laten herhalen.
Daarvoor kunt u de herhaalfunctie inof uitschakelen. Is de functie
ingeschakeld, dan verschijnt REPEAT in
de display van de BeoCenter AV5.
Schakelt u de herhaalfunctie in voordat
u een CD start, dan wordt de weergave
automatisch gestart.
Eventueel kunt u de willekeurig
afspelen en de herhaalfunctie combineren, zodat u maximaal 4 uur lang
alle nummers in steeds wisselende
volgorde hoort. U doet dat door beide
functies in te schakelen.
Start de weergave van een CD…
Druk op LIST tot REPEAT* wordt
aangegeven
Indrukken om de weergave te
starten
LIST
dan
GO
of
Om het herhalen op te heffen…
Druk op LIST tot REPEAT* wordt
aangegeven
Indrukken om de herhaalfunctie op
te heffen
LIST
dan
*Opmerking: Om in de display REPEAT te kunnen
oproepen, dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg
daardoor de handleiding van de Beo4, de
paragraaf Aanpassen van uw Beo4, voor nadere
informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
40
R A D I O
Dagelijks gebruikte functies
RADIO
Indrukken om in te schakelen op de
laatst beluisterde radiozender
Indrukken om door de programmanummers te schakelen
of
0
tot
9
Indrukken om een specifiek
programmanummer te kiezen, druk
op 0 om naar de laatst beluisterde
zender terug te gaan
Display voor de huidige zender omschakelen…
Indrukken om de zendernaam op te
RADIO
roepen
Nogmaals indrukken om het
programmanummer op te roepen
LIST
Druk op LIST tot STAND wordt
aangegeven
dan
tt
of
Indrukken om de BeoCenter AV5 te
draaien
ss
Ook kunt u,
1
tot
9
Gebruik de cijfertoetsen om een
voorgeprogrammeerde onderstelpositie te kiezen
Indrukken om het volume te regelen
of
U zult de volgende functies dagelijks
gebruiken:
• Inschakelen en kiezen van radiozenders
• Omschakelen van de display voor een
radioprogramma
• Draaien van de BeoCenter AV5 om
een optimaal klankbeeld te krijgen
• Regelen van het volume
• Het systeem uitschakelen
In plaats van het programma kunt u de
BeoCenter AV5 zo programmeren dat
de naam in de display verschijnt, alleen
onderbroken wanneer bepaalde
functies worden bestuurd.
U kunt uw BeoCenter AV5 met de Beo4
ook draaien. Wanneer STAND in de
Beo4 zichtbaar is, kunt u bijvoorbeeld
een voorgeprogrammeerde positie
kiezen – er zijn 9 posities beschikbaar:
1 voor de uiterst linkse en 9 voor de
uiterst rechtse positie.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
Tenslotte kunt u het volume regelen
en de BeoCenter AV5 op standby
schakelen.
GO
Druk in het midden van de volumetoets om het geluid uit te schakelen;
nogmaals indrukken om het weer in
te schakelen
LIST
•
Indrukken om het systeem in
standby te zetten
STOP
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
EXIT
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
G E L U I D
E N
41
B E E L D
Geluidscorrecties
De verschillende geluidsinstellingen
van uw BeoCenter AV5 zijn op neutrale
waarden die in de meeste gevallen
zullen voldoen ingesteld. U kunt echter
op elk gewenst moment de instellingen naar eigen smaak veranderen.
SETUP
TV
Inhoud van het SOUND menu…
VOLUME
Regelt het volume. Uiteraard kunt u het volume
direct regelen door op ∧ of ∨ op de Beo4 te
drukken.
BALANCE
Regelt de balans tussen de luidsprekers.
PICTURE
Indrukken om het hoofd SETUP
menu voor TV op te roepen
SOUND
LOUDNESS
De loudness-functie kan op ON of OFF gezet
worden – de functie wordt gebruikt om de
geringere gevoeligheid van het menselijk oor te
compenseren voor hoge en lage frequenties bij
zacht afspelen. De lage en hoge frequenties
worden extra versterkt waardoor de natuurlijke
balans weer wordt hersteld.
MENU
STAND
Het hoofd SETUP menu voor TV
verschijnt…
dan
Indrukken tot SOUND gemarkeerd is
dan
SOUND
VOLUME
................ . . . . . . . .
BALANCE
................ . . . . . . . .
BASS
................ . . . . . . . .
TREBLE
................ . . . . . . . .
LOUDNESS OFF
Menu voor geluidscorrecties
Indrukken om het menu voor
geluidscorrectie op te roepen
GO
Het SOUND menu verschijnt…
dan
Indrukken om het item te kiezen dat
u wilt corrigeren
of
dan
Indrukken om de waarden voor een
item in te stellen of LOUDNESS op
ON of OFF te zetten
tt
Indrukken om uw correcties op te
slaan
GO
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
EXIT
BASS
Regelt de lage tonen.
TREBLE
Regelt de hoge tonen.
TV
TIMER
Hoofd SETUP menu voor TV
Via het menu voor geluidsinstellingen
kunt u volume, balans, hoge- en lage
tonen regelen en de loudness-functie
in- of uitschakelen.
Kies de gewenste bron waarvan u
het geluid wilt corrigeren,
bijvoorbeeld TV
of
ss
dan
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
42
> Geluid en beeld
Omschakelen van het geluid
LIST
Druk op LIST tot SOUND* wordt
aangegeven
dan
GO
Indrukken om het huidige type
geluid wordt aangegeven
Het huidige type geluid wordt in de
display van de BeoCenter AV5
aangegeven
dan
GO
Herhaaldelijk indrukken om tussen
de verschillende typen geluid te
schakelen en te stoppen zodra u het
gewenste type hoort
*Opmerking: Om in de display SOUND te kunnen
oproepen, dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg
daardoor de handleiding van de Beo4, de
paragraaf Aanpassen van uw Beo4, voor nadere
informatie.
MONO
STEREO
MONO1
MONO2
Mono geluid (FM/NICAM)
Stereo geluid (NICAM/A2)
Mono taal 1
Mono taal 2
MONO3
STEREO2
Mono taal 3
Stereo taal 2
Deze typen geluid hoeven niet allemaal tegelijk
op elke TV-zender beschikbaar te zijn; u kunt zelf
horen welke typen op een bepaald moment
beschikbaar zijn. Mono taal 3 en Stereo taal 2 zijn
alleen beschikbaar wanneer u afgestemd bent op
een zender die met het NICAM systeem werkt en
uw TV is voorzien van een NICAM decoder.
Verschillende typen geluid kunnen
beschikbaar zijn voor TV (of Satelliet*)
programma’s waar u naar kijkt, zoals
stereo en mono, dan wel twee of drie
verschillende talen.
Tijdens het kijken naar een programma
kunt u tussen de beschikbare typen
schakelen. Kijkt u naar een meertalen
TV-programma, dan kunt u van de ene
taal naar de andere schakelen.
De verschillende typen geluid die
beschikbaar zijn, worden in de display
van de BeoCenter AV5 aangegeven
wanneer u deze kiest.
*Opmerking: Bij een satellietzender kunt u
omschakelen tussen MONO, STEREO, MONO1,
STEREO1, MONO2, MONO3, STEREO2 en STEREO3
geluid.
Opmerking: U kunt een specifiek type geluid op
een bepaalde zender opslaan. Dat betekent dat u
bij het kiezen van die zender altijd dat type geluid
te horen krijgt. Raadpleeg daarvoor de paragraaf
over handafstemming voor TV en Satelliet op
pagina 16-19.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
43
Beeldcorrecties
De beeldinstellingen van uw BeoCenter
AV5 zijn op neutrale waarden
ingesteld die in de meeste situaties
zullen voldoen. U kunt echter op elk
gewenst moment de instellingen naar
eigen inzicht veranderen.
Via het menu voor beeldcorrectie kunt
u de helderheid, kleur en het contrast
corrigeren. Deze instellingen gelden
voor alle videobronnen.
Inhoud van het PICTURE menu…
BRILLIANCE
Corrigeert de helderheid van het beeld.
SETUP
TV
Indrukken om de bron op te roepen
waarvan u het beeld wilt corrigeren,
bijvoorbeeld TV
TV
TIMER
PICTURE
Indrukken om het hoofd SETUP
menu voor TV op te roepen
SOUND
MENU
STAND
Hoofd SETUP menu voor TV
Het hoofd SETUP menu voor TV verschijnt…
dan
Indrukken tot PICTURE is
gemarkeerd
dan
PICTURE
BRILLIANCE ................ . . . . . . . .
COLOUR
................ . . . . . . . .
CONTRAST
................ . . . . . . . .
Indrukken om het beeldcorrectie
menu op te roepen
GO
Het PICTURE menu verschijnt,
BRILLIANCE is gemarkeerd…
Menu voor beeldcorrectie
dan
Indrukken om BRILLIANCE te
corrigeren
COLOUR
Corrigeert de kleurverzadiging.
tt
of
ss
Indrukken om andere items te
kiezen
CONTRAST
Corrigeert het contrast in het beeld.
dan
Indrukken om de waarden in te
stellen
(TINT)
De tint-correctie is alleen beschikbaar wanneer
NTSC-signalen worden toegepast.
tt
of
ss
dan
Opmerking: Wijzigen beeldformaat – Wanneer op
uw systeem een videorecorder aangesloten is en u
speelt een videoband af die in het breedbeeld
formaat is opgenomen, dan kunt u het
beeldformaat van de BeoCenter AV5 wijzigen. U
doet dat door op LIST te drukken tot FORMAT*
wordt aangegeven en u drukt op ▲ of ▼, dan wel
op 1 of 2 om direct FORMAT 1 (normaal beeld), of
FORMAT 2 (Soft breedbeeld) te kiezen.
Indrukken om de correcties op te
slaan
GO
Indrukken om de menu’s uit beeld te
laten verdwijnen
EXIT
Opmerking: Om in de display FORMAT te kunnen
oproepen, dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg
daardoor de handleiding van de Beo4, de
paragraaf Aanpassen van uw Beo4, voor nadere
informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
44
T I M E R
F U N C T I E
Gebruik van de timerfunctie voor weergave en standby
Kies de bron waarvoor u een timer-instelling wilt
maken, bijvoorbeeld TV, dan…
Indrukken om het hoofd SETUP
MENU
menu voor TV op te roepen
Het hoofdmenu SETUP voor TV
verschijnt…
dan
Indrukken tot TIMER gemarkeerd is
dan
Indrukken tot het menu voor
GO
timerweergave of standby verschijnt
Het TIMER menu verschijnt…
Indrukken om de gewenste items te
kiezen
of
SETUP
TV
TIMER
PICTURE
SOUND
STAND voor TV
Hoofd SETUP menu
TV TIMER
PROGRAM
5 FILMNET
START
10:00
STOP
11:00
DAYS
MTWTFSS
TIMER LIST
...
dan
tt
of
ss
Indrukken om de instellingen voor
deze items op te roepen, kies bijvoorbeeld het programmanummer
en
0
tot
Gebruik de cijfertoetsen om de starten stoptijden in te toetsen
9
Kies nu de dag(en) voor de timer-instelling…
Indrukken tot DAYS wordt
gemarkeerd
dan
Druk op de gele toets om de dagen
:
te kiezen
dan
Indrukken om de eerste dag uit de
instelling weg te laten
of
of
tt
Indrukken om de eerste dag toe te
voegen aan uw timer-instelling en
naar de volgende dag te gaan
Voordat u begint…
Om ervoor te zorgen dat de Timer-instellingen
ook worden uitgevoerd, dient de Timer-functie
direct op het bedieningspaneel van de BeoCenter
AV5 te worden ingeschakeld. Timer-standby
echter wordt altijd uitgevoerd, ook wanneer de
Timer-functie niet is geactiveerd. Op de volgende
pagina meer informatie over de Timer-functie.
GO STORE
Menu voor het maken van een timer-weergave
instelling voor TV – toets de informatie voor de
instelling in en nadat u deze heeft opgeslagen
verschijnt deze in de TIMER LIST.
Via de timer-functie kunt u timerinstellingen maken voor uw BeoCenter
AV5.
De volgende timer-instellingen zijn
mogelijk:
• Automatisch uitschakelen van de
BeoCenter AV5 wanneer u ‘s
morgens naar uw werk gaat.
• Wekfunctie met een TV-, satelliet- of
radioprogramma, dan wel muziek
van een CD.
• Automatisch inschakelen van een TVprogramma dat u graag wilt zien.
Voor het maken van een timerinstelling, kiest u eerst de bron
waarvoor u een instelling wilt maken.*
Vervolgens kiest u waar, wanneer, en
hoe vaak u deze timer-schakeling wilt
laten plaatsvinden. Is de timerinstelling eenmaal opgeslagen dan
wordt deze opgenomen in de TIMER
LIST in hetzelfde menu.
Ga verder met weglaten of toevoegen van de dagen van de week…
dan
GO
GO
Druk tweemaal op GO om de
gekozen dagen en de timerinstelling op te slaan
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
45
Via de TIMER LIST kunt u de timerinstelling aanpassen of wissen. Wilt u
een timer-instelling in een later
stadium wissen, dan gaat u terug naar
het menu voor timer-weergave of
standby, en u wist de desbetreffende
instelling als beschreven in procedure
rechts op deze pagina.
*Opmerking: Wanneer u een instelling wilt
maken die het gehele systeem uitschakelt,
ongeacht welke bron speelt, schakel dan de
BeoCenter AV5 op standby en druk op MENU om
het hoofd SETUP menu op te roepen.
In het TIMER menu vindt u…
M of MON…
voor Maandag
T of TUE…
voor Dinsdag
W of WED…
voor Woensdag
T of THU…
voor Donderdag
F of FRI…
voor Vrijdag
S of SAT…
voor Zaterdag
S of SUN…
voor Zondag
Of, kies een bepaalde datum voor de timerinstelling…
Ga naar DAYS, dan…
Druk op Groen om een bepaalde
·
datum te kunnen kiezen
dan
Indrukken om de datum te kiezen
tt
of
ss
en…
JAN…
FEB…
MAR…
APR…
MAY…
JUN…
JUL…
AUG…
SEP…
OCT…
NOV…
DEC…
dan
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Indrukken om de keuze op te slaan
GO
Een timer-instelling in de TIMER LIST
aanpassen…
Indrukken om de timer-instelling die
u wilt aanpassen te kiezen
of
dan
Druk op Groen om het aanpassen te
starten
·
Pas de timer-instelling aan op dezelfde manier
waarop u de instelling maakte en druk op GO
om deze op te slaan…
Een Timer-instelling uit het TIMER OVERZICHT
wissen…
Indrukken om de Timer te kiezen die
u uit het overzicht wilt verwijderen
of
dan
Druk tweemaal op de gele toets om
de Timer te verwijderen
Timer-instelling in- of uitschakelen
Druk op PLAY TIMER op het bedieningspaneel van de BeoCenter AV5 om de
timer-instelling in of uit te schakelen.
Wanneer de functie actief is verschijnt
de indicatie PT in de display. Uw
BeoCenter AV5 zal nu uw Timer
weergave instellingen uitvoeren.
De display van de BeoCenter AV5 met
ingeschakelde timer-instelling.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
:
:
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
46
V I D E O - O P N A M E
Directe video-opnamen
Wanneer een BeoCord V 8000 op uw
BeoCenter AV5* is aangesloten, kunt u
direct opnemen van een programma
waarnaar u luistert of kijkt.
Om een directe opname te maken…
TV
of
Indrukken om van een bepaalde
bron op te nemen
SAT
of
Terwijl de opname loopt is deze
beveiligd en kunt u naar een ander
programma omschakelen. U kunt
tevens omschakelen naar een andere
bron van de BeoCenter AV5 of naar
standby.
RADIO
of
CD
dan
0
tot
Indrukken om zonodig een
programmanummer te kiezen
9
dan
RECORD
Indrukken om de videorecorder in
opname/pauze te zetten
dan
RECORD
Indrukken om de opname te starten
Om de opname te stoppen…
V TAPE
STOP
Indrukken om de opname te
pauzeren
Om de opname te stoppen drukt u op V TAPE en
dan tweemaal op STOP.
Zie pagina 52 voor informatie over het hoe en
waar aansluiten van een camcorder op de
BeoCenter AV5.
Nadere informatie omtrent de V 8000
vindt u in de handleiding van deze
videorecorder.
dan
STOP
Door direct van de videorecorder op te
nemen kunt u een TV-programma
opnemen en naar een ander
programma kijken. Dat kan alleen bij
TV-programma’s omdat deze ook
worden ontvangen door de eigen
tuner van de videorecorder.
Directe opname van een camcorder…
Om een directe opname van uw camcorder naar
videoband te maken…
• Sluit uw camcorder aan
• Schakel om naar de BeoCenter AV5
• Schakel de camcorder in
• Druk op RECORD, RECORD om de opname te
starten
Indrukken om de opname af te
breken
Een televisieprogramma opnemen en kijken naar
een ander TV-programma…
Indrukken om een TV-programma
TV
op te nemen
dan
Opmerking: Wanneer u opneemt van een audiobron zal de videorecorder automatisch op halve
snelheid (LP = Long Play) opnemen. Op die manier
kunt u, bij gebruik van een E-240 band,
ononderbroken gedurende 8 uur opnemen. De
opname is van bijzonder goede kwaliteit.
Kies een programmanummer met de
cijfertoetsen
dan
RECORD
Indrukken om naar opname/pauze
te gaan
dan
V TAPE
Indrukken om naar V.Tape tuner om
te schakelen
dan
RECORD
Indrukken om de opname te starten
Schakel nu om naar een andere
bron, TV-programma of op standby
*Let op: Wanneer een BeoCord V 8000 op de
BeoCenter AV5 is aangesloten kunt u een timeropname ook via teletekst programmeren; zie
pagina 35 voor nadere informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
47
Hoofd setupmenu voor videorecorder
In het menusysteem van de BeoCenter
AV5 is ook een hoofd setupmenu
beschikbaar voor V.Tape.
SETUP
V. TAPE
TIMER
PICTURE
Dit hoofd setupmenu geeft toegang
tot het eigen menusysteem van de
videorecorder, en tevens tot die van de
BeoCenter AV5.
De menu’s voor geluid- en beeldcorrectie, gelijkzetten van de klok en
onderstelposities, plus die voor timerinstelling en het registreren van extra
Audio/Video apparatuur zijn hier
beschikbaar.
SOUND
STAND
CLOCK
AV SOCKET
Hoofd SETUP menu voor V.Tape
Oproepen van het eigen hoofdmenu van de
videorecorder…
Kies het item V. TAPE in het hoofd setup menu
voor V.Tape en druk op GO om het menu op te
roepen. Gebruik de menu’s voor de videorecorder
als aangegeven in de handleiding van de videorecorder.
Om andere menu’s of functies in het hoofd setupmenu voor V.Tape op te roepen, drukt u op ▲ of
▼ om de items te kiezen en op GO om
desbetreffend menu op te roepen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
48
B E O C E N T E R
A V 5
E N
B E O L I N K
Gebruik BeoCenter AV5 in een BeoLink systeem
TV
Indrukken om naar TV te schakelen
CD
Indrukken om een CD af te spelen
of
of
RADIO
Indrukken om naar Radio te
schakelen
Bedien vervolgens de BeoCenter
AV5 als gebruikelijk…
Gebruik audio- of videobronnen uit de centrale
kamer…
Indrukken om naar Satelliet te
SAT
schakelen
of
Indrukken om een videorecorder in
V TAPE
te schakelen
Bedien vervolgens de bronnen op de
gebruikelijke manier…
Wanneer u audio- of videobronnen wilt
overzetten van het centrale systeem naar het link
kamer systeem…
dan
Druk op LIST tot LINK* wordt
LIST
aangegeven
dan
Indrukken om naar TV te kijken
TV
of
Indrukken om naar een CD te
CD
luisteren
•
Indrukken om de BeoCenter AV5
naar standby te schakelen
•
Indrukken en twee seconden
vasthouden om het gehele systeem
uit te schakelen
Systeem in de centrale kamer
Systeem in de link kamer
Wanneer u in uw huis een BeoLink
systeem in gebruik heeft, waarmee u
geluid en/of beeld in het hele huis kunt
distribueren, en ervoor kiest de
BeoCenter AV5 in een link kamer op te
stellen, kunt u de BeoCenter AV5 als
gebruikelijk bedienen.
U kunt naar de bronnen van de
BeoCenter AV5 kijken en luisteren,
maar ook naar die in het centrale
systeem.
Wanneer u naar een bron van het
systeem in de centrale kamer wilt
kijken of luisteren die eveneens
beschikbaar is in het link kamer
BeoCenter AV5, dient u de Link functie
te gebruiken om deze bron over te
zetten. Dat is nodig wanneer u b.v.
naar een gedecodeerd TV-programma
wilt kijken, of wilt luisteren naar een
CD in de centrale CD-speler.
of
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
49
Opmerking: Wanneer Satelliet en V.Tape beschikbaar zijn via het link systeem, dan wel ingebouwd
of aangesloten zijn op de BeoCenter AV5, en
wanneer u naar Satelliet of V.Tape van het
centrale systeem wilt kijken, dient u herhaaldelijk
op LIST te drukken om LINK* in de display van de
Beo4 op te roepen. Dan drukt u op SAT of V TAPE
om via het link systeem naar deze bronnen te
kunnen kijken.
*Opmerking: Om in de display LINK te kunnen
oproepen, dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg
daardoor de handleiding van de Beo4, de
paragraaf Aanpassen van uw Beo4, voor nadere
informatie.
Timer-weergave of -standby en het link
kamer systeem…
Het is niet mogelijk een Timer weergave of
standby instelling te maken voor uw link
kamer BeoCenter AV5. Wanneer u echter een
timer-weergave of -standby instelling heeft
gemaakt voor het centrale systeem, dient u er
aan te denken de timer-functie op het
bedieningspaneel van de BeoCenter AV5 te
activeren om de timer in de BeoCenter AV5 in
de link kamer te kunnen activeren. Een Timer
standby instelling zal op uw link kamer
BeoCenter AV5 worden uitgevoerd, ongeacht
de vraag of de Timer functie in of uit staat.
U doet dat door op PLAY TIMER op de
BeoCenter AV5 te drukken, waarop PT in de
display verschijnt zodra de functie geactiveerd
is.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
50
D I R E C T E
•
PLAY TIMER
TV
SAT
RADIO
CD
B E D I E N I N G …
LOAD
Het bedieningspaneel van de BeoCenter AV5 – De toetsen zijn
aangebracht achter de display – maar u zult merken dat ze desondanks
gemakkelijk te bedienen zijn wanneer u vóór het systeem staat
Toetsen op het bedieningspaneel
SAT
Met de SAT toets schakelt u op satelliet
en u schakelt door de beschikbare
satellietprogramma’s.
LOAD
Indrukken om CD’s in het CD-vak te
laden en uit te nemen.
CD
De CD-toets is voor het starten van een
ingelegde CD en door de nummers op
de CD te schakelen.
TV
Met de TV toets schakelt u op TV en u
schakelt door de beschikbare TVprogramma’s.
PLAY TIMER
Schakelt de timerfunctie van de
BeoCenter AV5 in of uit. Zet deze op
On (aan) wanneer u een timerinstelling van het systeem wilt laten
uitvoeren.
•
Schakelt de BeoCenter AV5 op standby.
RADIO
De toets RADIO is voor het inschakelen
van de radio en om door de
programmanummers van de radio te
schakelen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
B E O C E N T E R
51
A V 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PT
De display van de BeoCenter AV5 – De display geeft informatie omtrent
de status van het systeem en verbergt het bedieningspaneel van de BeoCenter
AV5.
Informatie in de display
CD nummers – 1 2 3 4 5 6 enz.
Geeft alle nummers op de ingelegde
CD aan (alleen bij audio-CD’s!), tot
maximaal 25 nummers. De display van
de BeoCenter AV5 geeft de gekozen
bron en het lopende nummer aan.
TV 12 (Status display)
De status display van de BeoCenter
AV5 houdt u op de hoogte van wat het
systeem doet of van een ingewikkelde
bedieningsprocedure die u uitvoert.
• (Standby indicatie)
De rode standby indicatie licht op
wanneer u de BeoCenter AV5
uitschakelt.
Timer on/off (aan/uit) – PT
PT geeft aan dat de timerfunctie van
de BeoCenter AV5 geactiveerd is.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
52
> Directe bediening BeoCenter AV5
Directe aansluitingen
BeoCenter AV5 aansluitpaneel – Direct onder
het bedieningspaneel vindt u een klein en
gemakkelijk geplaatst aansluitpaneeltje voor
hoofdtelefoon en camcorder.
PHONES
R
L
VIDEO
S–VHS
1 INPUT 2
PHONES (Hoofdtelefoon)
U kunt een stereo hoofdtelefoon aansluiten op de
uitgang PHONES. Schakel de luidsprekers van de
BeoCenter AV5 uit door in het midden van de
volumetoets op de Beo4 te drukken. Heeft u de
plug van de hoofdtelefoon weer uitgenomen,
druk dan weer in het midden van de volumetoets
om de luidsprekers van de BeoCenter AV5 weer in
te schakelen.
L, R, VIDEO, S-VHS voor Camcorder
Opmerking: De aansluitingen L, R, en VIDEO
bevinden zich achter een afdekkapje, dit kapje
kunt u verwijderen om toegang tot deze
aansluitingen te krijgen.
De aansluitingen L, R, VIDEO en S-VHS zijn
bedoeld voor camcorders.
L, R aansluitingen… voor audio (resp. links en
rechts).
VIDEO aansluiting… voor het videosignaal.
S-VHS aansluiting… voor het aansluiten van een
S-VHS of Hi8 camcorder.
Om op de BeoCenter AV5 naar camcorder
opnamen te kunnen kijken, sluit u de camcorder
aan en u schakelt de BeoCenter AV5 in door b.v.
op TV te drukken op de Beo4. Schakel dan de
camcorder in en het signaal wordt door de
BeoCenter AV5 automatisch geregistreerd en het
beeld verschijnt.
Drukt u per ongeluk op TV bij het kijken naar de
camcorder, dan wordt het signaal van de
camcorder onderbroken. Om het weer te
herstellen schakelt u de camcorder uit en weer in.
De beelden van de camcorder dienen nu weer
terug te komen.
INPUT 1 en 2
Op sommige modellen zijn INPUT 1 en 2 niet
aanwezig, zijn deze aansluitingen wel aanwezig
op het aansluitpaneel dan zijn deze niet te
gebruiken voor het aansluiten van extra
apparatuur.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
K O R T
O V E R Z I C H T
I N - B E E L D
SETUP
TV AUTO TUNING
TV SETUP
TV
AUTO TUNING
TIMER
PROGRAM LIST
PICTURE
UPDATE TUNING
SOUND
MANUAL TUNING
FREQUENCY
210
ACTIVATE
STAND
TV PROGRAM LIST
TV TIMER
CLOCK
AV SOCKET
53
M E N U ’ S
PROGRAM
5 FILMNET
START
10:00
STOP
11:00
DAYS
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
DR
TV2
ZDF
EURO
........
ARD
TV UPDATE TUNING
PICTURE
FREQUENCY
45
BRILLIANCE ................ . . . . . . . .
COLOUR
................ . . . . . . . .
CONTRAST
................ . . . . . . . .
ACTIVATE
TV MANUAL TUNING
SOUND
VOLUME
................ . . . . . . . .
BALANCE
................ . . . . . . . .
BASS
................ . . . . . . . .
TREBLE
................ . . . . . . . .
FREQUENCY
210
PROGRAM
10
ID
EURO
LOUDNESS OFF
STAND
ON
STBY
In deze illustratie ziet u het principe
van het in-beeld menusysteem van
de BeoCenter AV5. De aangegeven
menu’s zijn beschikbaar voor de
bron-TV.
1 2
TV MANUAL TUNING
3
8
6 7
4 5
9
CLOCK
Een soortgelijk menusysteem is
beschikbaar voor alle BeoCenter AV5
bronnen. Afhankelijk van de manier
waarop u de BeoCenter AV5 heeft
opgezet, zijn meerdere menu’s
beschikbaar.
TIME
20:00
DATE
FRI 10
MONTH
SEPTEMBER
YEAR
1996
Om van het ene menu naar het
andere te gaan kiest u een item in
het hoofdmenu en u drukt op GO
om het op te roepen.
V. TAPE2
AV SOCKET
V. TAPE2 + DECODER2
S-VHS V. TAPE2
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
FINE
0
DECODER
OFF
SOUND
STEREO
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
54
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
55
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
56
Datum van aankoop
Contactpersoon
Dealer
Telefoon
Adres
Noteer hier de serienummers:
BeoCenter AV5
Beo4 afstandsbediening
Dear Customer,
Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.
We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:
Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark
Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
3508142 0998
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising