Samsung Smart WiFi-modul
Användar- och
installationsmanual
Samsung Smart WiFi-modul
BESTAIR NORDIC AB
Box 9057, 400 92 Göteborg
E-post: info@bestair.se
www.bestair.se
Funktioner i SMART Air conditioner Network (Nätverket för SMART luftkonditionering)
Bekväm kontroll med Smart A/C-applikation i en smarttelefon!
Med Smart A/C-applikationen kan du bekvämt styra luftkonditioneringen oavsett var du befinner dig.
Innehall
Installera nätverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Att kontrollera före användning av en trådlös router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ansluta till nätverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ansluta den trådlösa IP-routern med en luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrollera installationen av Wi-Fi-modulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Demontera Wi-Fi-modulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Montera Wi-Fi-modulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollera anslutningsstatus på Wi-Fi-modulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollera anslutningsstatus på paneldisplayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollera nätverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
För att ansluta den trådlösa routern med en AC via nätverket (välj en av 2 metoder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Anslut med Smarttelefon-APP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installera programmet på Samsung smarttelefon (Androidbaserad telefon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installera programmet på iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ansluta till nätverket med WPS-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Registrera tjänsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Registrera en luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Använda den smarta A/C-applikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Startskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Åtkomst hemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Styra en luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ställa in ytterligare funktioner för luftkonditioneringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ställa in timerfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ställa in information för luftkonditioneringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Åtkomst utanför hemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tillkännagivande från Öppen Källa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Referens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 2
2013-2-2 10:39:05
Installera nätverket

[Registering service (Registrera tjänst)]
Gå till http://global.samsungsmartappliance.com
och registrera tjänsten.
SVENSKA
[Connecting Network (Ansluta till nätverket)]
Anslut den trådlösa IP-routern till en
luftkonditionering.
Att kontrollera före användning av en trådlös router

Den här WiFi Aircon stöder endast de tre nedanstående koderna.
-- Öppen (Ingen kodning), WPA/TKIP, WPA2/AES
ffFör WiFi Aircon- installation, välj en placering för enheten inomhus i närheten av den trådlösa routern. Om WiFisignalstyrkan är svag, kan Smart App vara urkopplat, beroende på WiFi-signalens styrka.
ffSmarttelefonen bör vara i WiFi-signalzonen för att använda Smart App.
ffGällande mobil bredbandsåtkomst kan Smart App. användas när det mobila bredbandet är aktiverat för att använda WiFi.
ffDen här produkten stöder endast DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Om man använder en befintlig trådlös
router, ska alternativet DHCP-server aktiveras.
ffVälj en kanal för den trådlösa routern som inte används.
ffIn en trådlös router är ansluten genom ett annat läge än de tre ovan omnämnda, kanske routern inte kan anslutas med
AC:n eller inte fungera. Det rekommenderas att använda 802.11n, med hjälp av WPA2/AES.
ffKvaliteten i den trådlösa nätverksanslutningen kan påverkas av den omgivande trådlösa miljön.
ffOm en Internetleverantör har registrerat användarens PC- eller MAC-adress permanent (ett unikt ID-nummer), kanske
luftkonditioneringen inte kan anslutas till Internet. Om andra enheter än en PC ska anslutas till Internet kan du be din
Internet-leverantör om information om rutinerna som krävs för att ansluta till Internet.
ffOm Internetleverantören kräver ett ID eller lösenord för att ansluta till Internet kanske luftkonditioneringen inte kan
ansluta till Internet. Om detta är fallet måste du ange ID eller lösenord vid anslutning till Internet.
ffInternetanslutningen kanske misslyckas på grund av ett brandväggsproblem. Om detta är fallet ska du kontakta
Internetleverantören.
ffOm du inte kan ansluta till Internet även efter att du har följt processerna för Internetleverantören, ska du kontakta ett
servicecenter för Samsung.
Ansluta till nätverket
Ansluta den trådlösa IP-routern med en luftkonditionering
ffFör instruktioner om installering av trådlös router, vänligen se i
manualen för motsvarande router.
ffSamsung smart AC stöder kommunikationsprotokollen IEEE802.11
b/g/n(2,4Ghz).
ffFör instruktioner om installering av trådlös router, vänligen se
användarmanualen från varje separat tillverkare.
Samsung har inte manualer till de trådlösa routrarna.
ffOcertifierade routrar kanske inte kan anslutas till en AC.
ffCertifierade routrar har en logga på undersidan av paketet eller
användarmanualen.
Trådlös router
(Routern som stöder DHCP-servern).
Nätverksuttag i väggen
Nätverkskabel
3
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 3
2013-2-2 10:39:05
Ansluta till nätverket
Kontrollera installationen av Wi-Fi-modulen
1
2
ffÖppna främre luckan och kontrollera Wi-Fi-modulen (①) som är fäst i främre luckan.
ffAnslutningsstatus mellan Wi-Fi-modulen och den trådlösa routern kan kontrolleras av Wi-Fi-modulen och paneldisplayen
(②).
ffFölj anvisningarna nedan för att byta Wi-Fi-modulen (montering eller demontering).
OBS!
• Vid byte av Wi-Fi-modulen ska du kontrollera den MAC som är fäst i modulen eller nedre delen av inomhusenheten
och modifiera enhetsinformationen under "Registrera tjänst".
Demontera Wi-Fi-modulen
ffLyft den högra sidan av modulen och tryck den åt vänster.
4
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 4
2013-2-2 10:39:05
Montera Wi-Fi-modulen
SVENSKA
1. Det finns skjutkrok, stödgaller och guidegaller på främre luckan.
2. Montera Wi-Fi-modulen genom att trycka den i pilens riktning. Guidegallret hindrar modulen från att flytta på sig.
3. Anslut kabeln med kroken.
Kontrollera anslutningsstatus på Wi-Fi-modulen
<Vy framifrån>
<Vy underifrån>
ffLED PÅ: Ansluten till AP och INTERNET
ffLED blinkar (intervall på 0,5 sek) : Ansluten till AP men inte till INTERNET
ffLED blinkar (intervall på 3 sek) : Ej ansluten till AP
ffLED AV: Ej ansluten till luftkonditionering
ffAnvänd WPS-knappen på den trådlösa routern för Wi-Fi-anslutningen. (Se "Ansluta till nätverket med WPS-inställning" på
sidan 9.)
Kontrollera anslutningsstatus på paneldisplayen
ffBeskrivning av Wi-Fi-display
1. LED AV på Wi-Fi-indikator:
Ej ansluten till luftkonditionering
Ej ansluten till AP
Ansluten till AP men inte till INTERNET
2. LED PÅ på Wi-Fi-indikator:
Ansluten till AP och INTERNET
5
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 5
2013-2-2 10:39:06
Ansluta till nätverket
Kontrollera nätverket
Kontrollera om den trådlösa routern ansluts med en smarttelefon.
Om Internet inte är anslutet med en smarttelefon går det inte att använda nätverksfunktionen för luftkonditioneringen.
1. Sök efter den trådlösa routern på smarttelefonen.
2. Välj den trådlösa routern du använder nu på listan över sökt trådlöst router.
3. Kontrollera om smarttelefonen kan öppna webbsidan http://global.samsungsmartappliance.com via Internet.
OBS!
VARNING
• Om du behöver ID och lösenord för att använda Internet i en kommersiell byggnad kan du informera
nätverksadministratören om MAC-adressen för luftkonditioneringen och hämta godkännande för
Internetanvändning när det gäller luftkonditioneringen.
• Om privat programinstallation av ISP krävs för Internetanvändning går luftkonditioneringen inte att ansluta till
Internet.
6
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 6
2013-2-2 10:39:06
Ansluta den trådlösa routern med en luftkonditionering via nätverket (välj en av 2 metoder)
Anslut med Smarttelefon-APP
SVENSKA
Installera programmet på Samsung smarttelefon (Androidbaserad telefon)
ANM.
• Användare av androidbaserade smarttelefoner kan ladda ned Smart A/C-programmet genom att söka på
Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner på android market, eller på Samsung Apps.
2
1-2
1-1
3
1. Efter att du har tryckt på knappen [2 F] på fjärrkontrollen ska du trycka på knappen [Wi-Fi].
-- Meddelandet
visas på främre displaypanelen för luftkonditioneringen.
2. Efter att du har använt Smart A/C-programmet trycker du på fliken [Setting (Inställning)].
3. Tryck på fliken [Setting Start (Inställningsstart)].
nd
7
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 7
2013-2-2 10:39:06
Ansluta till nätverket
4
5
6
4. Välj den trådlösa router du använder nu.
-- Initial SSID för den trådlösa routern är "SAMSUNGSMART".
-- När du använder den fria trådlösa routern, ska du kontrollera lösenordet i överensstämmande bruksanvisning.
5. Tryck på fliken [OK] efter att du har angett lösenordet för den valda trådlösa routern.
-- Om lösenordet inte har ställts in trycker du på fliken [OK] utan att ange lösenordet.
6. Tryck på fliken [OK] när popup-meddelandet "Överföring klar" visas.
-- När luftkonditioneringen är ansluten korrekt med den trådlösa routern slås Wi-Fi-lampan (
) på Wi-Fi-modulen på.
-- Efter att den trådlösa routern har anslutits med luftkonditioneringen och Wi-Fi-lampan blinkar (
) ska du kontrollera
statusen för Internet-anslutningen.
7. Om LED-lampan för Wi-Fi-nätverket för luftkonditioneringen är på efter 2 minuter innebär det att konfigurationen har
slutförts. Vid den här punkten kan du använda smarttelefonen för att styra systemet.
ANM.
VARNING
• När du söker ett nätverk genom att trycka på [Wi-Fi]-knappen,
under max 5 minuter.
kommer ett meddelande visas på displayen
• Smart A/C-programmet är optimerat med Samsung smarttelefoner. Modeller som stöds är; Galaxy S, Galaxy
S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD, LTE, Galaxy Tab 7.0 och Galaxy Tab 10.1 och andra modeller som kan läggas till i
framtiden. När Smart A/C-programmet används med andra smarttelefoner kanske inte vissa funktioner fungerar.
8
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 8
2013-2-2 10:39:06
Installera programmet på iPhone
ANM.
• iPhone-användare kan hämta Smart A/C-programmet genom att söka ‘Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner’
på Apple App store.
SVENSKA
3
4
1-2
1-1
1. När du tryckt [2:a F]-knappen på fjärrkontrollen, tryck på [Wi-Fi]-knappen.
-- kommer
-meddelandet visas på displayen på AC:n.
2. Välj [Settings]  [Wi-Fi]- på din iPhone.
3. Från listan av WiFi, välj SMARTAIRCON och ange JUNGFAU2011 som lösenord. (JUNGFRAU2011 ska vara i versaler.)
4. Efter att ha startat Samsung Smart A/C-programmet, tryck på fliken [Network Setting].
9
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 9
2013-2-2 10:39:06
Ansluta till nätverket
6
7
5
5. Tryck på fliken [Setting Start].
6. Ange informationen för den trådlösa routern och tryck på fliken [OK].
-- Informationen som krävs är; SSID, Säkerhets typ, Kryptering och Lösenord.
ANM.
• Om du inte vet informationen för den trådlösa routern, läs den tillhörande manualen eller kontakta din ISP (Internet
Service Provider).
7. När texten Transfer complete visas, tryck på fliken [OK].
8. Välj [Settings]  [Wi-Fi]- på din iPhone.
9. Välj den trådlösa router som du använder och ange lösenordet.
-- När AC:n är ansluten med den trådlösa routern kommer WiFi (
)-lampan på WiFi-modulen att lysa.
-- När du anslutit den trådlösa routern med AC:n och WiFi (
)-lampan blinkar, kontrollera internetanslutningens status.
10. Om WiFi-LED-lampan lyser på AC:n fortfarande lyser betyder det att konfigurationen har lyckats. Vid det här laget kan du
använda en smarttelefon för att kontrollera systemet.
ANM.
VARNING
• När du söker ett nätverk genom att trycka på [Wi-Fi]-knappen,
under max 5 minuter.
kommer ett meddelande visas på displayen
• Modeller som stöds är; Iphone4,Iphone4s. och andra modeller som kan läggas till i framtiden.
10
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 10
2013-2-2 10:39:07
Ansluta till nätverket med WPS-inställning
SVENSKA
2
1-2
1-1
1. Efter att du har tryckt på knappen [2ndF] på fjärrkontrollen ska du trycka på knappen [WPS].
Meddelandet
visas på främre displaypanelen för luftkonditioneringen.
2. Tryck på knappen [WPS] på den trådlösa routern som ska anslutas till en luftkonditionering och använd WPS-funktionen
för den trådlösa routern. (Platsen för WPS-knappen kan variera beroende på det trådlösa tillverkningsföretaget).
3. När luftkonditioneringen är ansluten korrekt med den trådlösa routern slås Wi-Fi-lampan (
) på Wi-Fi-modulen på.
OBS!
VARNING
• Kontrollera om den trådlösa routern stöder Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
• Kontrollera om den trådlösa routern har en WPS-knapp.
• Samsung smart air conditioner använder PBC-metoden för WPS.
• När du söker ett nätverk genom att trycka på knappen [WPS] fungerar inte fjärrkontrollen under max 2 minuter.
• Var försiktig när du trycker på WPS-knappen, för om du håller in WPS-knappen för länge återställs den trådlösa
routern vid användning med vissa typer av trådlös router.
• Om du använder den trådlösa routern genom WPS-läget kan det variera beroende på tillverkningsföretag. Se
därför bruksanvisningen för din trådlösa router.
• Om den trådlösa routern (AP) inte är behörig för WPS, kan anslutningen brytas.
• Om den trådlösa routern som inte är behörig för WPS är ansluten till en luftkonditionering kan tidigare anslutna
Wi-Fi-enheter för andra enheter kopplas från.
11
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 11
2013-2-2 10:39:07
Registrera tjänsten
Registrera en luftkonditionering
1. Öppna webbsidan för Samsung Smart-enheten (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Ange användar-ID och lösenord för att logga in.
-- Om du saknar ett konto trycker du på [Create a Samsung account (Skapa ett Samsung-konto)] och fyll i formuläret för
att bli medlem.
3
3. Välj [My page (Min sida)][My page (Min sida)].
4
4. Välj [Add device (Lägg till enhet)] .
12
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 12
2013-2-2 10:39:07
SVENSKA
5
7
5. Efter att du har angett den MAC som är skriven på etiketten som sitter på undersidan av luftkonditioneringen klickar du på
[Certify device (Certifiera enhet)].
6. Starta om luftkonditioneringen du använder nu.
7. När enhetscertifieringsmeddelandet visas klickar du på [OK].
-- Om luftkonditioneringen du registrerar redan har registrerats av andra användare visas ett fönster med frågan om du
vill radera användningsbehörigheten för de befintliga användarna eller inte.
8. Efter att registreringen av luftkonditioneringen är klar kan du kontrollera den registrerade luftkonditioneringen i listan
över enhetsinformation.
• När du byter en Wi-Fi-modul ska du utföra processen ovan från och med steg 1.
OBS!
13
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 13
2013-2-2 10:39:08
Använda den smarta A/C-applikationen
ffAndroidbaserade smart-telefonanvändare kan hämta applikationen Smart A/C genom att söka ”Smart Air Conditioner”
på Android Market ( Google Play Store) eller Samsung Apps.
ffIphoneanvändare kan hämta applikationen Smart A/C genom att söka ”Smart Air Cinditioner” på Apple App-store.
Startskärm
Hemma
Utanför hemmet
Demouppspelning
Inställningar
Du kan styra luftkonditioneringen hemma.
Du kan styra luftkonditioneringen utanför hemmet.
Du kan testa funktionerna för Smart A/C-applikationen.
Ställ in nätverket för luftkonditioneringen.
Åtkomst hemma
ffAnvänd den smarta A/C-applikationen för byte av fjärrkontroll i hemmet.
3
1
1. Tryck på fliken [In-home (Hemma)] på startskärmen.
2. Sök efter luftkonditioneringen.
-- När du inte kan hitta den luftkonditionering du vill välja trycker du på [Refresh (Uppdatera)] för att söka efter den igen.
3. Välj den luftkonditionering du vill komma åt.
14
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 14
2013-2-2 10:39:08
SVENSKA
4. Innan du öppnar luftkonditioneringen för första gången ska du skaffa behörighet för det.
När popup-meddelandet visas ska du slå på luftkonditioneringen inom 20 sekunder.
Efter att behörigheten har hämtats kan du logga in på luftkonditioneringen.
Styra en luftkonditionering
ffUndersök kontrollfunktionen för luftkonditioneringen på AC-kontrollskärmen.
Läge
Ställ in grundanvändning av luftkonditioneringen.
Alternativ
Ställ in ytterligare en funktion för luftkonditioneringen.
Ställ in timerfunktionen på On (På) eller Off (Av) på
luftkonditioneringen.
Timer
Inställningar
Ange namnet för nätverket eller luftkonditioneringen.
ffStäll in användningsläge för luftkonditioneringen genom att trycka på fliken [Mode (Läge)]
1
1
3
2
4
Ström PÅ/AV
Slå på eller av luftkonditioneringen.
Välj Auto, Cool (Svalt), Dry (Torrt), Fan (Fläkt) eller Heat
(Värme).
2
Läge
3
Önskad temperatur
Välj önskad temperatur för luftkonditioneringen.
4
Aktuell temperatur
Visa aktuell temperatur i rummet.
15
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 15
2013-2-2 10:39:08
Använda den smarta A/C-applikationen
Ställa in ytterligare funktioner för luftkonditioneringen
ffDu kan styra ytterligare funktioner som luftkonditioneringen stöder.
ffYtterligare funktioner aktiveras beroende på funktionerna i luftkonditioneringen.
1. Tryck på fliken [Option (Alternativ)] längst ned på skärmen.
2. Välj driftsläge eller ytterligare funktioner.
OBS!
• För detaljer kring varje tilläggsfunktion, se bruksanvisningen för den
individuella luftkonditioneringen.
Ställa in timerfunktionen
1
2
3
1. Efter att du har tryckt på fliken [Timer] längst ned på skärmen ska du trycka på [On Timer (Timer på)] eller [Off Timer
(Timer av)].
-- När du vill ställa in påslagningstiden ska du trycka på fliken [On Timer (Timer på)] eller [Off Timer (Timer av)] för
frånslagningstiden.
2. Tryck på fliken [+], [-] eller [AM], [PM] för att ställa in påslagningstid eller avstängningstid.
3. Efter inställning av repetitionscykeln trycker du på fliken [OK].
• Påslagningstid och frånslagningstid kan inte ställas in samtidigt.
OBS!
16
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 16
2013-2-2 10:39:09
Ställa in information för luftkonditioneringen
ffÄndra informationen för luftkonditioneringen eller kontrollera appens verionsinformation, licens för öppen källa genom
att trycka på fliken [Settings (Inställningar)].
SVENSKA
ffStäll in namnet på luftkonditioneringen genom att trycka på fliken [AC Info Setting (AC-infoinställning)].
17
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 17
2013-2-2 10:39:09
Använda den smarta A/C-applikationen
ffKontrollera APP-versionen genom att trycka på fliken [Version].
Åtkomst utanför hemmet
1. Tryck på fliken [Out-of-home (Utanför hemmet)].
2. Efter att du har angett ID och lösenord för webbsidan för Samsung Smart-enheten ska du trycka på fliken [OK].
3. Styra luftkonditioneringen utanför hemmet.
-- Användningen av funktionen Out-of-home (Utanför hemmet) fungerar på samma sätt om "Åtkomst i hemmet" (se
sidan 14)
1
2
OBS!
• Du måste logga in för att använda funktionen Out-of-home (Utanför hemmet).
Ange det ID och lösenord som du använde för att registrera nätverkstjänsten. Om du inte har skaffat medlemsskap
ska du göra det och registrera luftkonditioneringen på adressen http://global.samsungsmartappliance.com.
• När du öppnar luftkonditioneringen med funktionen Out-of-home (Utanför hemmet) kan du inte använda
ytterligare funktioner för luftkonditioneringen.
18
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 18
2013-2-2 10:39:09
Felsökning
Innan du kontaktar ett servicecenter ska du kontrollera alternativen i tabellen nedan.
Kontroll
Lösning
Luftkonditioneringen
Kontrollera om smarttelefonen och
kan inte hittas
luftkonditioneringen är anslutna till olika
av Smart A/Ctrådlösa routrar
applikationen.
Kontrollera om Wi-Fi-lampan (
modulen är på.
Aktivera Wi-Fi-anslutningen på smarttelefonen.
SVENSKA
Kontrollera om Wi-Fi har aktiverats för
smarttelefonen.
Smarttelefonen och luftkonditioneringen ska anslutas till
samma trådlösa router.
) på Wi-Fi- Kontrollera om luftkonditioneringen är rätt ansluten till en
trådlös router.
Smarttelefonen är rätt ansluten till luftkonditioneringen men
fungerar inte.
Starta om Smart A/C-applikationen eller anslut
smarttelefonen igen med den trådlösa routern.
När du väljer funktionen In-home (I hemmet) för Smart A/Capplikationen söks flera enheter igenom.
Välj den luftkonditionering vars enhetsnummer är samma
som luftkonditioneringen på listan.
Jag har inget ID och lösenord för att logga in på Out-of-home
(Utanför hemmet) för Smart A/C-applikationen.
Skaffa medlemsskap på webbsidan för Samsung Smartenheten (http://global.samsungsmartappliance.com) och
registrera din luftkonditionering.
Funktionen Outof-home (Utanför
hemmet) i Smart
A/C-applikationen
fungerar inte.
Kontrollera om Wi-Fi-lampan (
modulen är på.
) på Wi-Fi- Kontrollera om luftkonditioneringen är rätt ansluten till den
trådlösa routern.
Kontrollera om Wi-Fi-lampan (
) på
Wi-Fi-modulen blinkar med intervaller på
3 sekunder.
Kontrollera om den trådlösa routern är rätt ansluten till
Internet.
19
Junfrau EE_AR09FSFK@_APP IB_DB68-03372A_SV.indd 19
2013-2-2 10:39:09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising