документацию Instructions AK

документацию Instructions AK
INSTRUCTIONS
084R8006
084R8006
AK-CC 210
tamb = 0 - +55°C
230 V a.c., 50/60 Hz
2.5 VA
10 V < U < 256 V
Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /
Ptc 1000 (1000 Ω /25°C ) /
NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)
CE (250 V a.c.)
UL *** (240 V a.c.)
DO1. Refrigeration *
10 (6) A
10 A Resistive
5FLA, 30LRA
DO2. Defrost *
10 (6) A
10 A Resistive
5FLA, 30LRA
DO3. Fan or
refrigeration 2 *
6 (3) A
DO4. Alarm, light, rail heat
or hotgas defrost *
4 (1) A
Min. 100 mA**
( o06)
6 A Resistive
3FLA, 18LRA
131 VA Pilot duty
4 A Resistive
131 VA Pilot duty
* DO1 and DO2 are 16 A relays. DO3 and DO4 are 8 A relays. Max. load must be keept.
** Gold plating ensures make function with small contact loads
*** UL-approval based on 30000 couplings
Koordineret afrimning
Coordinated defrost
Data communication
LON RS485
MOD-bus
RI8MB553 8-2011
3
*)
5
7
9
!!!
2
Danfoss
84B2428.12
*)
2
*)
Danfoss
84B2430.13
1
4
*)
*)
6
*)
*)
8
*)
*)
10
*)
*) DI1, DI2: AU: Guld, Gold, Or, Oro Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
Danfoss
84B2429.13
o61 — Elforbindelser - Electrical connections - Elektrische Verbindungen
l = max. 15 m
AK-CC 210
Dansk
Indstil:
1 Åbn parameter r12 og stop reguleringen
2 Vælg elforbindelse ud fra tegningerne side 2
Møbler
Hjælpeskema til indstillinger
(quick-setup)
Afr. stop
på tid
Rum
Afr. stop
på S5
Afr. stop
på tid
Afr. stop
på S5
3 Åbn parameter o61 og indstil elforbindelsesnummeret heri
Sæt af forudindstillinger (o62)
1
2
3
4
5
6
4 Vælg derefter et sæt af forudindstillinger fra
tabellen til højre
Temperatur (SP)
4°C
2°C
-24°C
6°C
3°C
-22°C
Max. temp. indstilling (r02)
6°C
4°C
-22°C
8°C
5°C
-20°C
Min. temp. indstilling (r03)
2°C
0°C
-26°C
4°C
1°C
-24°C
5 Åbn parameter o62 og indstil nummeret for
sættet af forudindstillinger
Følersignal til termostaten. S4% (r15)
Alarmgrænse høj (A13)
10°C
8°C
-15°C
10°C
8°C
-15°C
6 Åbn parameter r12 og start reguleringen
Alarmgrænse lav (A14)
-5°C
-5°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
7 Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. — Foretag de nødvendige ændringer i
de respektive parametre
8 Ved netværk. Indstil adressen i o03 og send
derefter adressen til gatewayen/systemenheden med indstillingen o04.
100%
Følersignal til alarmfunk. S4% (A36)
0%
100%
Interval imellem afrimn. (d03)
Afrimningsføler: 0=time,1=S5, 2=S4
(d10)
0%
6h
6h
12h
8h
8h
12h
0
1
1
0
1
1
DI1 config. (o02)
Møbelrengøring (=10)
Dørfunktion (=3)
100%
0%
Følersignal til displayvisning. S4% (017)
Sæt 1-6: Indstillingerne i de grå felter bliver ændret
Parametre
EL-diagramnummer (side 2)
Funktion
Min.værdi
Max.værdi
Fabriksindstilling
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r36
-15.0 K
-3.0 K
-15.0 K
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c05
c30
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
30 min
30 min
999 sec
1
ON
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0.0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15.0°C
0
bri
25.0°C
240 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0.0°C
2
EL
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5.0°C
1
d10
d16
d17
d18
d19
0
0 min
0 min
0 hours
0.0 K
2
60 min
60 min
48 hours
20.0 k
0
0 min
0 min
0 hours
20.0 K
d23
0 min
60 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
Koder
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Justering af temperaturvisning
Temperaturenhed (°C/°F)
Korrektion af signalet fra S4
Korrektion af signalet fra S3
Manuel service, Stop regulering, Start regulering
(-1, 0, 1)
Referenceforskydning under natdrift
Definition og evt. vægtning af termostatfølere - S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Varmefunktionen påbegyndes antal grader under termostatens udkoblingstemperatur
Aktivering af referenceforskydning r40
Værdi for referenceforskydning (aktiveres via r39 eller DI)
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på døralarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Alarm forsinkelse DI1
Alarm forsinkelse DI2
Signal til alarmtermostaten. (100%=S4, 0%=S3)
Kompressor
Min. ON-tid
Min. OFF-tid
Forsinkelsestid for indkobling af compr. 2
Kompressorrelæ 1 skal koble modsat
(NC-funktion)
Afrimning
Afrimningsmetode (ingen/EL/GAS/BRINE)
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Ventilator-starttemperatur
Ventilator indkoblet under afrimning
***
***
***
***
***
***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aktuel
indstilling
0: stoppet
1: Kører
2: Kører under pump down og afrimning
Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=S4)
Pump down forsinkelse
Drain forsinkelse
Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger
Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation
ved isopbygning. På centralanlæg vælges 20 (=off )
Forsinkelse af varmgasafrimning
Ventilator
Ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Forsinkelse af ventilatorstop
Ventilatorstop temperatur (S5)
AK-CC 210
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
3
1
HACCP
Aktuel temperaturmåling til HACCP funktionen
h01
Den sidst registrerede spidstemperatur
h10
Valg af funktion og føler til HACCP funktionen. 0=ingen
h11
HACCP funktion. 1= S4 benyttes (evt. også S3). 2=S5 benyttes
Alarmgrænse for HACCP funktionen
h12
Forsinkelsestid for HACCP alarmen
h13
Vælg signal til HACCP funktionen. S4% (100%=S4, 0%=S3)
h14
Realtidsur
Seks starttidspunkter for afrimning.
t01-t06
Indstilling af timer.
0=OFF
Seks starttidspunkter for afrimning.
t11-t16
Indstilling af minutter
0=OFF
Ur - Timeindstilling
***
t07
Ur - Minutindstilling
***
t08
Ur - Indstilling af dato
***
t45
Ur - Indstilling af måned
***
t46
Ur - Indstilling af år
***
t47
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
o01
Indgangssignal på DI1. Funktion:
o02
(0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med alarm
ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference
(r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling ved varmgasafrimning.)
Netværksadresse
o03
On/Off omskifter (Service Pin meddelelse)
o04
VIGTIGT! o61 skal indstilles før o04
Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)
o05
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
o06
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)
o15
Max holdetid efter koordineret afrimning
o16
Vælg signal til displayvisningen. S4%
o17
(100%=S4, 0%=S3)
Indgangssignal på DI2. Funktion:
o37
(0=ikke anvendt, 1=status på DI2. 2=dørfunktion med alarm
ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference
(r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling ved varmgasafrimning. 12=koordineret afrimning)
Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4)
o38
1=ON under dagdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation.
3=ON følger DI-funktionen, når DI er valgt til dørfunktion
eller til døralarm
Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2)
o39
Kantvarme On-tid under dagdrift
o41
Kantvarme On-tid under natdrift
o42
Kantvarme periodetid (On tid + Off tid)
o43
Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengørring 1= kun ventila- ***
o46
torer. 2 Alle udgange er OFF
Valg af EL-diagram. Se oversigten side 2.
*
o61
Overfør et sæt af forudindstillinger. Se oversigten på forrige
*
o62
side
Adgangs kode 2 (delvis adgang)
***
o64
Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeo65
ringsnøglen. Vælg selv nummer.
Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidlio66
gere gemt via o65 funktionen)
Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuvæo67
rende indstillinger
Service
Statuskoder er vist på side 5
S0-S33
Temperaturen målt med S5 føleren
***
u09
Status på DI1 indgangen. 1=sluttet
u10
Temperaturen målt med S3 føleren
***
u12
Status på natdrift (on eller off ) 1=sluttet
***
u13
Temperaturen målt med S4 føleren
***
u16
Termostattemperaturen
u17
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference
u28
Status på DI2 udgangen. 1=sluttet
u37
Temperaturen der udlæses på displayet
u56
Målt temperatur til alarmtermostaten
u57
Status på relæet til køling
**
u58
Status på relæet tll ventilator
**
u59
Status på relæet til afrimning
**
u60
Status på relæet til kantvarme
**
u61
Status på relæet til alarm
**
u62
Status på relæet til lys
**
u63
Status på relæet til ventil i sugeledningen
**
u64
Status på relæet til kompressor 2
**
u67
*) Kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet (r12=0)
**) Kan styres manuelt, men kun når r12 = -1
***) Med adgangskode 2 begrænses adgangen til disse menuer
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
2
0
-50.0°C
0 min.
0%
50.0°C
240 min.
100%
8.0°C
30 min.
100%
0 hours
23 hours
0 hours
0 min
59 min
0 min
0 hours
0 min
1
1
0
23 hours
59 min
31
12
99
0 hours
0 min
1
1
0
0s
0
600 s
11
5s
0
0
OFF
240
ON
0
OFF
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20
100%
0
12
0
1
3
1
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
1
0
10
6
1
0
0
0
100
25
0
0
0
25
0
OFF
On
OFF
SW = 2.3x
Fabriksindstillingen er angivet for standardapparaterne. Er bestillingsnummeret et andet, er fabriksindstillingen ændret iflg. aftale.
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
AK-CC 210
Knapperne
LED
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til der vises en
parameter
2. Tryk på øverste eller nederste knap og
find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises
4. Tryk på øverste eller nederste knap og
find den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at
fastlåse værdien.
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises
2. Tryk på øverste eller den nederste knap
og find den nye værdi
3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.
Aflæse temperaturen ved afrimningsføleren
• Kort tryk på den nederste knap
HACCP
Funktionen er aktiv
Lysdiode
= køling
= afrimning
= ventilator i gang
Blinker hurtigt ved alarm
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i 4 sekunder.
Udkoble alarmrelæ / se alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap
Se HACCP registrering
1. Langt tryk på den midterste knap til h01
vises
2. Vælg ønsket h01 - h10
3. Se værdien ved kort tryk på den midterste knap.
Visning af fejlkode
E1
Fejl i regulator
E6
Batteriet skal skiftes + kontroller ur
E 25
E 26
E 27
AK-CC 210
S3 føler fejl
S4 føler fejl
S5 føler fejl
Visning af alarmkode
A1
Høj-temperatur alarm
A2
Lav-temperatur alarm
A4
A5
A 15
A 16
A 45
A 59
A 60
Dør-alarm
Max. Hold time
DI 1 alarm
DI 2 alarm
Standby mode
Møbelrengøring
HACCP alarm
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
Visning af statuskode
S0
Der reguleres
S1
Venter på at den koordinerede afrimning
afsluttes
S2
ON-tid Kompressor
S3
OFF-tid kompressor
S4
Afdrypningstid
S10
Køling stoppet af hovedafbryder
S11
Køling stoppet af termostat
S14
Afrimningssekvens. Afrimer
S15
Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse
S17
Dør åben (åben DI indgang)
S20
Nødkøling
S25
Manuel regulering af udgange
S29
Møbelrengøring
S30
Tvangskøling
S32
Forsinkelse af udgange ved opstart
S33
Varmefunktionen r36 er aktiv
non
Afrimningstemperaturen kan ikke vises. Der
stoppes på tid
-dAfrimningen er igang
PS
Password er påkrævet
5
English
Setting:
1 Open parameter r12 and stop the regulation
Auxiliary table for settings
(quick-setup)
2 Select electric connection based on the drawings on page 2
3 Open parameter o61 and set the electric connection number in it
4 Now select one of the preset settings from the
table on the right-hand side
5 Open parameter o62 and set the number for
the array of presettings
6 Open parameter r12 and start the regulation
Room
Defrost stop
on S5
Defrost
stop on
time
Defrost stop
on S5
1
2
3
4
5
6
Temperature (SP)
4°C
2°C
-24°C
6°C
3°C
-22°C
Max. temp. setting (r02)
6°C
4°C
-22°C
8°C
5°C
-20°C
Min. temp. setting (r03)
2°C
0°C
-26°C
4°C
1°C
-24°C
Sensor signal for thermostat. S4% (r15)
100%
0%
Alarm limit high (A13)
10°C
8°C
-15°C
10°C
8°C
-15°C
Alarm limit low (A14)
-5°C
-5°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
Sensor signal for alarm funct.S4% (A36)
7 Go through the survey of factory settings.
Make any necessary changes in the respective
parameters.
Interval between defrost (d03)
8 For network. Set the address in o03 and then
transmit it to the gateway/system unit with
setting o04.
Sensor signal for display view S4% (017)
Parameters
Function
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Adjustment of temperature indication
Temperature unit (°C/°F)
Correction of the signal from S4
Correction of the signal from S3
Manual service, stop regulation, start regulation (-1, 0, 1)
Displacement of reference during night operation
Definition and weighting, if applicable, of thermostat sensors
- S4% (100%=S4, 0%=S3)
The heating function is started a number of degrees below the
thermostats cutout temperature
Activation of reference displacement r40
Value of reference displacement (activate via r39 or DI)
Alarm
Delay for temperature alarm
Delay for door alarm
Delay for temperature alarm after defrost
High alarm limit
Low alarm limit
Alarm delay DI1
Alarm delay DI2
Signal for alarm thermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Compressor
Min. ON-time
Min. OFF-time
Time delay for cutin of comp.2
Compressor relay 1 must cutin and out inversely
(NC-function)
Defrost
Defrost method (none/EL/GAS/BRINE)
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Displacement of time on cutin of defrost at start-up
Drip off time
Delay for fan start after defrost
Fan start temperature
Fan cutin during defrost
0: Stopped
1: Running
2: Running during pump down and defrost
Defrost sensor (0=time, 1=S5, 2=S4)
Pump down delay
Drain delay
Max. aggregate refrigeration time between two defrosts
Defrost on demand - S5 temperature’s permitted variation during frost build-up. On central plant choose 20 K (=off )
Delay of hot gas injection
Fan
Fan stop at cutout compressor
Delay of fan stop
Fan stop temperature (S5)
6
Preset settings (o62)
Case
Defrost
stop on
time
Defrost sensor: 0=time, 1=S5, 2=S4 (d10)
DI1 config. (o02)
100%
0%
6h
6h
12h
8h
8h
12h
0
1
1
0
1
1
Case cleaning =10
Door function =3
100%
0%
Array 1-6: The settings in the grey fields will be changed
***
***
***
***
***
***
EL-diagram number (page 2)
3
4
5
6
7
8
Min.value
Max.value
Factory
setting
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
r13
r15
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
-10.0 K
0%
20.0K
50°C
49.0°C
20.0 K
°F
+10.0 K
+10.0 K
1
10.0 K
100%
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
0.0 K
100%
r36
-15.0 K
-3.0 K
-15.0 K
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c05
c30
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
30 min
30 min
999 sec
1
ON
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
Codes
1
2
9
10
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 240 hours 8 hours
0 min
180 min 45 min
0 min
240 min
0 min
0 min
60 min
0 min
0 min
60 min
0 min
-15.0°C
0.0°C
-5.0°C
0
2
1
d10
d16
d17
d18
d19
0
0 min
0 min
0 hours
0.0 K
2
60 min
60 min
48 hours
20.0 k
0
0 min
0 min
0 hours
20.0 K
d23
0 min
60 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
Actual
setting
AK-CC 210
1
HACCP
Actual temperature measurement for the HACCP function
Last registered peak temperature
Selection of function and sensor for the HACCP function. 0 = no
HACCP function. 1 = S4 used (maybe also S3). 2 = S5 used
Alarm limit for the HACCP function
Time delay for the HACCP alarm
Select signal for the HACCP function. S4% (100% = S4, 0% = S3)
Real time clock
Six start times for defrost.
Setting of hours.
0=OFF
Six start times for defrost.
Setting of minutes.
0=OFF
Clock - Setting of hours
Clock - Setting of minute
Clock - Setting of date
Clock - Setting of month
Clock - Setting of year
Miscellaneous
Delay of output signals after start-up
Input signal on DI1. Function:
0=not used. 1=status on DI1. 2=door function with alarm when
open. 3=door alarm when open. 4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext.main switch. 6=night operation 7=change reference (activate r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm
function when open. 10=case cleaning (pulse pressure).
11=forced cooling at hot gas defrost.
Network address
On/Off switch (Service Pin message)
IMPORTANT! o61 must be set prior to o04
Access code 1 (all settings)
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Max hold time after coordinated defrost
Select signal for display view. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Input signal on DI2. Function:
(0=not used. 1=status on DI2. 2=door function with alarm when
open. 3=door alarm when open. 4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext. main switch 6=night operation 7=change reference (activate r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm
function when open. 10=case cleaning (pulse pressure).
11=forced cooling at hot gas defrost.). 12=coordinated defrost)
Configuration of light function (relay 4)
1=ON during day operation. 2=ON / OFF via data communication. 3=ON follows the DI-function, when DI is selected to door
function or to door alarm
Activation of light relay (only if o38=2)
Rail heat On time during day operations
Rail heat On time during night operations
Rail heat period time (On time + Off time)
Case cleaning. 0=no case cleaning. 1=Fans only. 2=All output
Off.
Selection of EL diagram. See overview page 2
Download a set of predetermined settings. See overview
previous page.
Access code 2 (partly access)
Save the controllers present settings to the programming key.
Select your own number.
Load a set of settings from the programming key (previously
saved via o65 function)
Replace the controllers factory settings with the present settings
Service
Status codes are shown on page 8
Temperature measured with S5 sensor
Status on DI1 input. on/1=closed
Temperature measured with S3 sensor
Status on night operation (on or off ) 1=closed
Temperature measured with S4 sensor
Thermostat temperature
Read the present regulation reference
Status on DI2 output. on/1=closed
Temperature shown on display
Measured temperature for alarm thermostat
Status on relay for cooling
Status on relay for fan
Status on relay for defrost
Status on relay for railheat
Status on relay for alarm
Status on relay for light
Status on relay for valve in suction line
Status on relay for compressor 2
2
3
4
5
7
8
9
10
h01
h10
h11
0
2
0
h12
h13
h14
-50.0°C
0 min.
0%
50.0°C
240 min.
100%
8.0°C
30 min.
100%
t01-t06
0 hours
23 hours
0 hours
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
t45
t46
t47
0 hours
0 min
1
1
0
23 hours
59 min
31
12
99
0 hours
0 min
1
1
0
o01
o02
0s
1
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
o16
o17
o37
0
Pt
no
0 min
0%
0
100
ntc
yes
60 min
100%
12
0
Pt
no
20
100%
0
o38
1
3
1
***
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
*
*
o61*
o62*
1
0
10
6
1
0
***
o64
o65
0
0
100
25
0
0
o66*
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
S0-S33
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u64
u67
*) Can only be set when regulation is stopped (r12=0)
**) Can be controlled manually, but only when r12=-1
***) With access code 2 the access to these menus will be limited
Factory settings are indicated for standard units. Other code numbers have customized settings.
AK-CC 210
6
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
SW = 2.3x
7
The buttons
LED
Set menu
1. Push the upper button until a parameter
r01 is shown
2. Push the upper or the lower button and
find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the
parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and
select the new value
5. Push the middle button again to enter
the value.
Cutout alarm relay / receipt alarm/see alarm
code
• Push short the upper button
Set temperature
1. Push the middle button until the
temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and
select the new value
3. Push the middle button to select the
setting.
Reading the temperature at defrost sensor
• Push briefly the lower button
Light emitting diode
= refrigeration
= defrost
= fan running
Flashes fast at alarm
HACCP
HACCP function is active
Manuel start or stop of a defrost
• Push the lower button for four seconds.
See HACCP registration
1. Give the middle button a long push until
h01 appears
2. Select required h01-h10
3. See value by giving the middle button a
short push
Fault code display
E1
Fault in controller
E6
Change battery + check clock
E 25
S3 sensor error
E 26
S4 sensor error
E 27
S5 sensor error
8
Alarm code display
A1
High temperature alarm
A2
Low temperature alarm
A4
Door alarm
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarm
A 16
DI 2 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Case cleaning
A 60
HACCP alarm
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
Status code display
S0
Regulating
S1
Waiting for end of the coordinated defrost
S2
ON-time Compressor
S3
OFF-time Compressor
S4
Drip-off time
S 10
Refrigeration stopped by main switch
S 11
Refrigeration stopped by thermostat
S 14
Defrost sequence. Defrosting
S 15
Defrost sequence. Fan delay
S 17
Door open (open DI input)
S 20
Emergency cooling
S 25
Manual control of outputs
S 29
Case cleaning
S 30
Forced cooling
S 32
Delay of output at start-up
S33
Heat function r36 is active
non
The defrost temperature cannot be displayed. There is stop based on time
-dDefrost in progress
PS
Password required
AK-CC 210
Deutsch
Einstellen:
Möbeln
1 Parameter r12 offnen und Regelung stoppen
2 Elektrische Verbinding von den Zeichnungen
auf Seite 2 auswählen
3 Parameter o61 öffnen und die Nummer der
Elektrischen Verbindung hier einstellen
4 Nummer der gewünschsten Voreinstellung aus
der Tabelle rechts wählen
Hilfstabelle für Einstellungen
(quick-setup)
Abtaustop auf
zeit
Raum
Abtaustop
auf S5
Abtaustop auf
zeit
Abtaustop
auf S5
1
2
3
4
5
6
Temperatur (SP)
4°C
2°C
-24°C
6°C
3°C
-22°C
Max. temp. einstellung (r02)
6°C
4°C
-22°C
8°C
5°C
-20°C
Min. temp. einstellung (r03)
2°C
0°C
-26°C
4°C
1°C
-24°C
Satz von voreinstellungen (o62)
Fühlersignal für den Thermostaten.
S4% (r15)
100%
0%
5 Parameter o62 öffnen und die Nummer für den
Datensatz von voreinstellungen einstellen
Alarmgrenze hoch (A13)
10°C
8°C
-15°C
10°C
8°C
-15°C
Alarmgrenze tief (A14)
-5°C
-5°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
6 Parameter r12 öffnen und Regelung starten
Fühlersignal für Alarmfunk. S4% (A36)
7 Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. — Die notwendigen Änderungen in
den jeweiligen Parametern vornehmen.
8 Bei Netzwerken: Die Adresse in o03 einstellen
und anschließend mit der Einstellung o04 an
das Gateway/die Systemeinheit senden.
0%
Interval zwischen Abtauungen (d03)
6h
6h
12h
8h
8h
12h
Abtaufühler : 0=zeit, 1=S5, 2=S4 (d10)
0
1
1
0
1
1
DI1 config. (o02)
Fühlersignal für Displayanzeige. S4%
(017)
Parameter
Türfunktion (=3)
100%
0%
EL-Diagramm-nummer (Seite 2)
***
***
***
***
***
***
Werks- Aktuelle
einstel- Einstellung
lung
Min.Wert
Max.Wert
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
r13
r15
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
-10.0 K
0%
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
10.0 K
100%
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
0.0 K
100%
r36
-15.0 K
-3.0 K
-15.0 K
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c05
c30
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
30 min
30 min
999 sec
1
ON
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
Code
Normal Betrieb
Temperatur (Sollwert)
Thermostat
Differenz
Max. Begrenzung des Sollwert-einstellung
Min. Begrenzung des Sollwert-einstellung
Justierung der Temperaturanzeige
Temperaturenheit (°C/°F)
Korrektur des Signals vom S4
Korrektur des Signals vom S3
Manuel Service, Regelung stoppen, Regelung starten (-1, 0, 1)
Sollwertverschiebung während Nachtbetrieb
Definition und evtl. gewichnung der Thermostatfühler - S4%.
(100%=S4, 0%=S3)
Die Wärmefunktion wird eine Anzahl von Grad unter dem ausschaltungstemperatur des Thermostaten angefangen
Aktivierung der Sollwertverschiebung r40
Wert der Sollwertverschiebung (durch r39 oder DI aktivieren)
Alarm
Verzögerung des Temperaturalarms
Verzögerung des Türalarms
Verzögerung auf Temperaturalarm nach Abtauung
Alarmgrenze hoch
Alarmgrenze tief
Alarmverzögerung DI1
Alarmverzögerung DI2
Signal für Alarmthermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Verdichter
Min. ON-Zeit
Min. OFF-Zeit
Verzögerungszeit für eingeschaltete Verdichter 2
Verdichterrelais 1 muss entgegengesetz schalten
(NC-Funktion)
Abauung
Abtaumethode (keine/EL/GAS/BRINE)
Abtau-Stoptemperatur
Interval zwischen Abtaustarten
Max. Abtaudauer
Zeitverzögerung an der Abtaueinschaltung bei Aufstart
Abtropfzeit
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung
Lüfter-Starttemperatur
Lüfter eingeschaltet während der Abtaung
0: Gestoppt
1: Läuft
2: Läuft während Pump Down und Abtauung
Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=S4)
Pump down verzögerung
Ablauf Verzögerung
Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen
Bedarfsgesteuerte Abtauung - die S5 Temperatur erlaubt variation
bei Eis-aufbauung. Centralanlagen, wähle 20 K (=off )
Verzögerung der Heissgasabtauung
Lüfter
Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter
Verzögerung der Lüfterabschaltung
Lüfterstop Temperatur (S5)
Möbelreinigung (=10)
Satz 1-6: Einstellungen in den grauen Feldern werden geändert
Funktion
AK-CC 210
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 240 hours 8 hours
0 min
180 min 45 min
0 min
240 min
0 min
0 min
60 min
0 min
0 min
60 min
0 min
-15.0°C
0.0°C
-5.0°C
0
2
1
d10
d16
d17
d18
d19
0
0 min
0 min
0 hours
0.0 K
2
60 min
60 min
48 hours
20.0 k
0
0 min
0 min
0 hours
20.0 K
d23
0 min
60 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
9
1
HACCP
Aktuelle Temperaturmessung für die HACCP-Funktion
Die letzte registrierte Spitzentemperatur
Wahl der Funktion und Fühler für die HACCP-Funktion. 0=keine
HACCP-Funktion. 1= S4 wird benutzt (eventuell auch S3). 2=S5 wird
benutzt
Alarmgrenze für HACCP-Funktion
Zeitverzögerung für HACCP-Alarm
Signal für die HACCP-Funktion wählen. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Echtzeituhr
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
Einstellung in Stunden
0=OFF
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
Einstellung in Minuten
0=OFF
Uhr - Einstellung Stunden
Uhr - Einstellung Minuten
Uhr - Einstellung des Datums
Uhr - Einstellung des Monats
Uhr - Einstellung des Jahrs
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignales nach dem Anlauf
Eingangssignal am DI1. Funktion:
(0=wird nicht verwendet. 1=Status am DI1. 2=Türfunktion mit Alarm
bei offen. 3=Türalarm bei offen. 4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Ext.
Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Sollwert wechseln (r40 wird
aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei
offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangs-kühlung mit
Heissgasabtauung
Netzwerkadresse
On/Off Wechselschalter (Service Pin Mitteilung)
ACHTUNG! o61 muss vor o04 eingestellt werden
Zugangskode 1 (sämtliche Einstellungen)
Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)
Max Hold time nach koordinierte Abtauung
Signal für Displayanzeige wählen. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Eingangssignal am DI2. Funktion:
(0=wird nicht verwendet.1=Status am DI2. 2=Türfunktion mit Alarm
bei offen. 3=Türalarm bei offen. 4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Externer Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb 7=Sollwert wechseln (r40 wird
aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei
offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangskühlung mit
Heissgasabtauung. 12=koordinierte Abtauung)
Konfiguration von Lichtfunktion (Relais 4)
1=ON während Tagesbetrieb. 2=ON / OFF via Datenkommunikation.
3=ON folgt die DI-funktion, wenn DI für Türfunktion oder Türalarm
gewählt ist
Aktivierung von Lichtrelais (Nur wenn o38=2)
Rahmenheizung On-Zeit während Tagesbetrieb
Rahmenheizung On-Zeit während Nachtbetrieb
Rahmenheizung Periodenzeit (On Zeit + Off Zeit)
Möbelreinigung.
0= Keine Reinigung. 1= Nur Lüfter. 2=Alle Ausgänge OFF.
Wahl des EL-Diagramms. Siehe Übersicht Seite 2.
Aktivierung der Voreinstellungen. Siehe Tabelle vorrige Seite.
Zugangskode 2 (Teilweiser Zugang)
Gegenwärtige Einstellungen des Reglers zu einen Programmierungs
Key speichern. Wähle selber eine Nummber.
Ein Satz von Einstellungen von den Programmierungs Keys laden
(früher mit der Funktion o65 gespeichert)
Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen Einstellungen
überschreiben.
Service
Statuskodes sind auf Seite 11 gezeigt
Temperatur gemessen mit S5 Fühler
Status am DI1 Eingang. 1=geschlossen
Temperatur gemessen mit S3 Fühler
Status Nachtbetrieb (on oder off ) 1=geschlossen
Temperatur gemessen mit S4 Fühler
Thermostattemperatur
Den augenblicklichen Regelsollwert anzeigen
Status am DI2 Ausgang. 1=geschlossen
Temperaturanzeige auf dem Display
Gemessene Temperatur für den Alarmthermostaten
Status am Relais für Kühlung
Status am Relais für Lüfter
Status am Relais für Abtauung
Status am Relais für Rahmenheizung
Status am Relais für Alarm
Status am Relais für Licht
Status am Relais für Ventil in der Saugleitung
Status am Relais für Verdichter 2
*) Lässt sich nur bei gestoppter Regelung einstellen (r12=0)
**) Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1
***) Mit Zugangscode 2 wird der Zugang zu diesen Menüs begrenzt
10
***
***
***
***
***
***
*
*
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
h01
h10
h11
0
2
0
h12
h13
h14
-50.0°C
0 min.
0%
50.0°C
240 min.
100%
8.0°C
30 min.
100%
t01-t06
0 timer
23 timer
0 timer
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
t45
t46
t47
0 timer
0 min
1
1
0
23 timer
59 min
31
12
99
0 timer
0 min
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
o16
o17
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
o61
o62
o64
o65
1
0
0
0
10
6
100
25
1
0
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
S0-S33
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u64
u67
SW = 2.3x
Die Werkseinstellung ist für Standardgeräte angegeben. Ist die Bestell.Nr. eine andere,
ist die Werkseinstellung gemäß Absprache geändert
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
AK-CC 210
Tasten
LED
Menü einstellen
1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen
um zum gewünschten Parameter zu
gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen , bis der Wert
des Parameters zur Anzeige kommt
4. Die obere oder die untere Taste betätigen
um einen neuen Wert zu finden
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um
den Wert festzuhalten.
Alarmrelais ausschalten/ siehe Alarmkode
• Die oberste Taste kurz betätigen
Temperatur einstellen
1. Die mittlere Taste betätigen, bis der Temperaturwert zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden
3. Die mittlere Taste betätigen um den
Einstellvorgang abzuschliessen.
Ablesen der Temperatur am Abtaufühler
• Die untere Taste kurz betätigen
HACCP
Funktion ist aktiv
Leuchtdiode
= Kühlung
= Abtauung
= Lüfter läuft
Blinkt schnell bei Alarm
Manueller start oder stop einer Abtauung
• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden
betätigen.
Siehe HACCP-Erfassung
1. Lange Betätigung der mittleren Taste,
bis h01 angezeigt wird
2. Gewünschten Wert für h01-h10 wählen
3. Den Wert durch kurzes Betätigen der
mittleren Taste anzeigen.
Fehlercodeanzeige
E1
Fehler am Regler
E6
Batterie austauschen + Uhr kontrollieren
E 25
E 26
E 27
AK-CC 210
S3 Fühler Fehler
S4 Fühler Fehler
S5 Fühler Fehler
Alarm - Fehlercodeanzeige
A1
Hoch-temperaturalarm
A2
Tief-temperaturalarm
A4
A5
A 15
A 16
A 45
A 59
A 60
Tür-alarm
Max. Hold time
DI 1 Alarm
DI 2 Alarm
Standby mode
Möbelreinigung
HACCP Alarm
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
Anzeige des Statuscodes
S0
Es wird geregelt
S1
Wartet auf beendigung der koordinierten
Abtauung
S2
ON-Zeit Verdichter
S3
OFF-Zeit Verdichter
S4
Abtropfzeit
S 10
Kühlung von dem Hauptschalter gestoppt
S 11
Kühlung vom Thermostat gestoppt
S 14
Abtausequenz. Abtauung
S 15
Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung
S 17
Tür offen (DI Eingang offen)
S 20
Notkühlung
S 25
Manuelle Regelung der Ausgänge
S 29
Möbelreinigung
S 30
Zwangskühlung
S 32
Verzögerung der Ausgänge bei Anlauf
S33
Heizfunktion r36 ist aktiv
non
Abtautemperatur kann nicht angezeigt
werden. Es wird zeitabhängig gestoppt.
-dAbtauung ist in Gang
PS
Passwort ist erforderlich.
11
Français
Schéma d’aide pour les réglages
(procédé rapide)
Réglages:
1 Allez au paramètre r12 et arrêtez le régulateur
2 Choisissez la connexion électrique selon les
plans page 2
3 Allez au paramètre o61 pour y inscrire le numéro de la connexion
4 Choisissez ensuite un jeu de préréglages de la
table à droite
5 Allez au paramètre o62 pour y inscrire le numéro du jeu de préréglages
6 Allez au paramètre r12 et mettez la régulation
en route
Jeu de préréglages (o62)
Meubles
Top dégivr. sur
temps
Chambre froide
Top dégivr.
selon S5
Top dégivr. sur
temps
Top dégivr.
selon S5
1
2
3
4
5
6
Température (SP)
4°C
2°C
-24°C
6°C
3°C
-22°C
Température maxi (r02)
6°C
4°C
-22°C
8°C
5°C
-20°C
Température mini (r03)
2°C
0°C
-26°C
4°C
1°C
-24°C
Signal de capteur vers le thermostat.
S4% (r15)
100%
0%
Limites d’alarme haute (A13)
10°C
8°C
-15°C
10°C
8°C
-15°C
Limites d’alarme basse (A14)
-5°C
-5°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
Signal de capteur vers la fonction
d’alarme. S4% (A36)
100%
0%
Intervalle entre démarrages du dégivrage (d03)
6h
6h
12h
8h
8h
12h
7 Parcourez le sommaire des réglages départ
usine. Procédez aux éventuelles modifications
nécessaires.
Sonde de dégivrage: 0=temps,1=S5,
2=S4 (d10)
0
1
1
0
1
1
8 En cas de réseau : Inscrivez l’adresse en o03
et envoyez-la ensuite à l’unité passerelle/système avec le réglage o04.
Signal de capteur vers l’afficheur. S4%
(r17)
DI1 config. (o02)
Paramètres
Fonction
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
Thermostat
Différentiel
Limite max. de température de réglage
Limite min. de température de réglage
Réglage de l’affichage de température
Unités de température (°C/°F)
Correction du signal en provenance de S4
Correction du signal en provenance de S3
Service manuel, Arrêt régualtion, marche régualtion
(-1, 0, 1)
Décalage de référence en régime de nuit
Définition et pondération éventuelle des sondes thermostatiques.
- S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Niveau sous la température enclenchement du thermostat où la
fonction chaleur doit s’activer
Actionnement d’une déviation de référence r40
Valeur de la déviation de référence (activation par r39 ou DI)
Alarme
Temporisation de l’alarme température
Temporisation de l’alarme porte
Temporisation de l’alarme température après le dégivrage
Limites d’alarme haute
Limites d’alarme basse
Temporisation de l’alarme DI1
Temporisation de l’alarme DI2
Signal vers le thermostat d’alarme. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Compresseur
Temps de marche min.
Intervalle entre deux démarrages
Temporisation de l’enclenchement du compresseur 2
Le relais de compresseur 1 doit agir inversement.
(fonction NF)
Dégivrage
Méthode (non/EL/GAS/BRINE)
Température d’arrêt du dégivrage
Intervalle entre d´marrages du dégivrage
durée max. du dégivrage
Retard du dégivrage à la mise sous-tension
Temps d’égouttement
Temporisation de démarrage du ventilateur après le dégivrage
Température de démarrage du ventilateur
Ventilateur enclenché pendant le dégivrage
0: Arrêté, 1: Actif, 2: En marche pendant l’évacuation et le dégivrage.
Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=S4)
Temporisation de la mise au vide
Temporisation de drainage
Temps de refroidissement total maxi entre deux dégivrages
Dégivrage sur demande – variation admissible de la température S5
en cas de formation de givre
Pour les installations centralisées, on choisit 20 K (= OFF)
Temporisation de dégivrage par gaz chauds.
Ventilateur
Arrêt du ventilateur à compresseur déclenché
Temporisation de l’arrêt du ventilateur
Arrêt de ventilateur température (S5)
12
Nettoyage de meuble (=10)
Fonction porte (=3)
100%
0%
Jeux 1 à 6 : les cases grises changent de réglage
***
***
***
***
***
***
Numéro schéma électrique
3 4 5 6 7 8 9
Valeur
mini
Valeurmaxi
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r36
-15.0 K
-3.0 K
-15.0 K
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c05
c30
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
30 min
30 min
999 sec
1
ON
0 min
0 min
0 sec
0
OFF
Codes 1
2
10
Réglage Réglage
usine
actuel
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 240 hours 8 hours
0 min
180 min 45 min
0 min
240 min
0 min
0 min
60 min
0 min
0 min
60 min
0 min
-15.0°C
0.0°C
-5.0°C
0
2
1
d10
d16
d17
d18
d19
0
0 min
0 min
0 hours
0.0 K
2
60 min
60 min
48 hours
20.0 k
0
0 min
0 min
0 hours
20.0 K
d23
0 min
60 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
AK-CC 210
1
HACCP
Mesure de température actuelle pour la fonction HACCP.
La dernière température de pointe enregistrée
Choix de fonction et de sonde pour la fonction HACCP. 0 = sans fonction HACCP. 1 = Sonde S4 (éventuellement S3 aussi) 2 = Sonde S5
Limite d’alarme pour la fonction HACCP
Temporisation de l’alarme HACCP
Choix de signal pour la fonction HACCP. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Horloge en temps réel
Heures de démarrage des six dégivrages
Réglage heures.
0=OFF
Heures de démarrage des six dégivrages
Réglage heures.
0=OFF
Horloge - Réglage heures
Horloge - Réglage minutes
Horloge - Horloge – Réglage date
Horloge - Horloge – Réglage mois
Horloge - Horloge – Réglage année
Divers
Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en route
Signaux d’entrée DI1. Fonction:
(0= non utilisée,1=état de DI1. 2=fonction porte avec alarme d’ouverture 3=alarme porte ouverte. 4=début de dégivrage (poussoir).
5=interrupteur principal externe. 6=régime de nuit. 7=changer de
référence (activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.
9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble
(poussoir). 11=Refroidissement forcé lors du dégivrage par gaz
chaud.)
Adresse réseau
Commutateur On/Off (message broche service)
IMPORTANT ! Il faut régler o61 avant o04
Code d’accès 1 (tous les réglages)
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
Temps d’attente max. après dégivrage coordonné
Choix de signal pour l’afficheur. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Signaux d’entrée DI2. Fonction:
(0= non utilisée, 1=état de DI2. 2=fonction porte avec alarme
d’ouverture. 3=alarme porte ouverte. 4=début de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal externe. 6=régime de nuit. 7=changer
de référence (activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.
9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble
(poussoir). 11=Refroidissement forcé lors du dégivrage par gaz
chaud. 12=dégivrage coordonné)
Configuration de la fonction d’éclairage (relais 4)
1=ON en régime de jour. 2=ON/OFF par la transmission de données.
3=ON suivant la fonction DI, si DI a été choisie pour la fonction ou
l’alarme porte
Actionnement du relais d’éclairage (seulement si o38=2)
Rails antibuée, temps ON en régime de jour
Rails antibuée, temps ON en régime de nuit
Rails antibuée, période (temps ON + temps OFF)
Nettoyage de meuble. 0=aucun nettoyage 1=ventilateurs seulement.
2=toutes les sorties sont OFF
Choix de schéma électrique. Reportez-vous à la table récapitulative
page 2.
Transfert d’un jeu de préréglages. Voir le tableau récapitulatif à la
page précédente.
Code d’accès 2 (accès partiel)
Conservez les réglages actuels de l’appareil comme clé de programmation. Choisissez votre propre numéro.
Appel d’un jeu de réglages de la clé de programmation. (sauvée
auparavant via la fonction o65)
Surchargez les réglages usine avec les réglages actuels du régulateur
Entretien
Les codes d’état ressortent page 14
Température relevée par la sonde S5
Etat de l’entrée DI1. On/1=enclenchée
Température relevée par la sonde S3
Etat du régime de nuit (tout ou rien)
1=enclenché
Température relevée par la sonde S4
Température du thermostat
Affichage de la référence de régulation actuelle
Etat de la sortie DI2. On/1=enclenchée
Température visualisée par l’afficheur
Température captée pour le thermostat d’alarme
Etat du relais de refroidissement
Etat du relais du ventilateur
Etat du relais de dégivrage
Etat du relais des rails antibuée
Etat du relais d’alarme
Etat du relais d’éclairage
Etat du relais de la vanne de la conduite d’aspiration
Etat du relais du compresseur 2
*) Ce réglage n’est possible que si la régulation est arrêtée (r12=0)
**) La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1
***) Le code d’accès 2 permet de limiter les accès à ces menus
AK-CC 210
2
3
4
5
6
7
8
9
10
h01
h10
h11
0
2
0
h12
h13
h14
-50.0°C
0 min.
0%
50.0°C
240 min.
100%
8.0°C
30 min.
100%
t01t06
0 heurs
23 heurs
0 heurs
t11t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
t45
t46
t47
0 heurs
0 min
1
1
0
23 heurs
59 min
31
12
99
0 heurs
0 min
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
o16
o17
o37
0
Pt
no
0 min
0%
0
100
ntc
yes
60 min
100%
12
0
Pt
no
20
100%
0
o38
1
3
1
***
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
*
o61*
1
10
1
*
o62*
0
6
0
***
o64
o65
0
0
100
25
0
0
o66*
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
***
***
***
***
***
S0-S33
u09
u10
*** u12
*** u13
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u64
u67
SW = 2.3x
Le réglage départ usine spécifié s’applique aux appareils standards. Un autre numéro
de code indique un réglage départ usine modifié en accord avec le client.
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
13
Les Boutons
Diodes luminescentes en façade
Réglage d’un menu
1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à
apparition d’un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.
Déclenchement du relais d’alarme ou visualisation du code d’alarme
• Appuyez brièvement sur le bouton supérieur
Réglage de la température
1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour
terminer le réglage.
Contrôle de la température de sonde du
dégivrage
• Appuyez brièvement sur le bouton
inférieur
Diode lumineuse
= refroidissement
= dégivrage
= Ventilateur en marche
Clignotement rapide en cas
d’alarme
HACCP
La fonction HACCP est active
Marche/arrêt manuel d’un dégivrage
• Appuyez sur le bouton inférieur pendant
4 secondes.
Voyez l’enregistrement HACCP
1. Pression prolongée sur le bouton du
milieu jusqu’à apparition de h01
2. Choisissez de h01 à h10
3. Pression brève sur le bouton du milieu
pour voir la valeur.
Affichage de codes de défauts
E1
Défaut de régulateur
E6
Changer la pile + verifér heure
E 25
Erreur de sonde S3
E 26
Erreur de sonde S4
E 27
Erreur de sonde S5
14
Affichage code alarme
A1
Alarme température haute
A2
Alarme température basse
A4
Alarme porte
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarme
A 16
DI 2 alarme
A 45
Standby mode
A 59
A 60
Nettoyage de meuble
HACCP alarme
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
Affichage des ètats
S0
Régulation en cours
S1
Attend la fin du dégivrage coordonné
S2
Temps ON du compresseur
S3
Temps OFF du compresseur
S4
Egouttage
S 10
Le refroidissement a été arrêté au “Main
switch” (interrupteur principal)
S 11
Le refroidissement a été arrêté au le
thermostat
S 14
Séquence du dégivrage. Dégivrage en cours
S 15
Séquence du dégivrage. Temporisation du
ou des ventilateurs
S 17
Porte ouverte (Entrée DI ouverte)
S 20
Refroidissement de secours
S 25
Régulation manuelle les sorties
S 29
Nettoyage de meuble
S 30
Refroidissement forcé
S 32
Temporisation des sorties à la mise en route
S33
Fonction chauffe r36 active
non
Température de dégivrage pas accessible
Arrêt sur temps
-dDégivrage en cours
PS
Mot de passe imposé
AK-CC 210
Español
Puesta en marcha rápida:
1 Entrar en el parámetro r12 para parar el equipo:
r12 = 0.
2 Elegir la aplicación deseada a partir de los modelos de la página 2
Tabla de ajustes preprogramados
(Puesta en marcha rápida)
Mueble
Desescarche por
tiempo
Cámara
Desescarche por S5
Desescarche por
tiempo
Desescarche por S5
3 Programar la aplicación elegida en o61.
Preprogramación básica (o62)
1
2
3
4
5
6
4 Elegir una de las pre-programaciones básicas a
partir de las opciones.
Temperatura (SP)
4°C
2°C
-24°C
6°C
3°C
-22°C
Lím. máx. al ajustar temp. de corte (r02)
6°C
4°C
-22°C
8°C
5°C
-20°C
5 Programar la pre-programación deseada en o62.
Lím. mín. al ajustar temp. de corte (r03)
2°C
0°C
-26°C
4°C
1°C
-24°C
6 Entrar nuevamente en el parámetro r12 para
arrancar el equipo: r12 = 1.
Definición de la sonda del termostato %
de S4(r15)
Límite de alarma por alta temp. (A13)
10°C
8°C
-15°C
10°C
8°C
-15°C
Límite de alarma por baja temp. (A14)
-5°C
-5°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
7 Repasar los ajustes de fábica por si hubiese que
retocar alguno.
Definición de la sonda de alarma % de
S4 (A36)
Intervalo entre desescarches (d03)
8 Si el equipo está conectado a un bus de comunicaciones, programar la dirección asignada en
o03 y transmitirla a la gateway con o04.
Sonda de fin de desescarche
0=no, 1=S5, 2=S4 (d10)
Función entrada digital DI1 (o02)
100%
0%
100%
0%
6h
6h
12h
8h
8h
12h
0
1
1
0
1
1
Limpieza del mueble =10
Función de puerta =3
100%
0%
Definición de la sonda en el display %
de S4 (017)
Conjunto 1-6: Los ajustes de las casillas en gris, serán modificados.
Parámetros
Función
Funcionamiento normal
Temperatura de corte (set point)
Termostato
Diferencial del termostato
Límite máximo al ajustar la temperatura de corte
Límite mínimo al ajustar la temperatura de corte
Corrección de la temperatura del display
Unidades de temperatura (°C/°F)
Calibración de la sonda S4
Calibración de la sonda S3
Marcha /paro interno: -1=modo manual, 0=OFF, 1=en
marcha
Desplazamiento de la temp. de corte durante la noche
Definición de la sonda del termostato, % de S4
(100%=S4, 0%=S3)
Decremento respecto a Tª de corte para empezar a
calentar
Activar el incremento de la temperatura de corte r40
Incremento de la temperatura de corte (grados) (activación por r39 o DI)
Alarma
Retardo de alarma de temperatura (estándar)
Retardo de alarma de puerta
Retardo de alarma de temp. (después del desescarche y
al arrancar)
Límite de alarma por alta temperatura
Límite de alarma por baja temperatura
Retardo de alarma asociada a DI1
Retardo de alarma asociada a DI2
Definición sonda de alarma % de S4 (100%=S4, 0%=S3)
Compresor
Mínimo tiempo de compresor en marcha (minutos)
Mínimo tiempo entre dos arranques consecutivos
(minutos)
Retraso en arrancar el 2º compresor
Invertir el funcionamiento de la salida DO1 (compresor)
Desescarche
Tipo de desescarche (none/EL/GAS/BRINE=salmuera)
Temperatura de fin de desescarche
Intervalo de tiempo entre desescarches
Duración máxima del desescarche
Desplaz. del 1º desescarche tras dar tensión al equipo
Tiempo de goteo
Retardo del ventilador tras el desescarche
Temperatura arranque ventilador
Ventilador en marcha durante desescarche (no/yes)
0: parado;1: en marcha; 2: en marcha durante el vaciado
y el desescarche
Sonda de fin de desescarche (0=no, 1=S5, 2=S4)
Tiempo de vaciado del evaporador (antes del inicio
desescarche)
Tiempo de drenaje con válvula by-pass (sólo gas
caliente)
Desescarche bajo demanda: tiempo acumulado refrigerando
Desescarche bajo demanda: variación permitida a S5
Retardo de desescarche por gas caliente
AK-CC 210
Número de esquema eléctrico
3
4
5
6
7
8
Valor
mínimo
Valor
máximo
Ajuste
fábrica
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
+10.0 K
+10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r36
-15.0 K
-3.0 K
-15.0 K
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
0 min
0 min
0 min
240 min
240 min
240 min
30 min
60 min
90 min
A13
A14
A27
A28
A36
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
0 min
0 min
30 min
30 min
0 min
0 min
c05
c30
0 sec
0
OFF
999 sec
1
ON
0 sec
0
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0.0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15.0°C
0
bri
25.0°C
240 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0.0°C
2
EL
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5.0°C
1
d10
d16
0
0 min
2
60 min
0
0 min
d17
0 min
60 min
0 min
d18
0 hours
48 hours
0 hours
d19
d23
0.0 K
0 min
20.0 k
60 min
20.0 K
0 min
Código
1
2
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
9
10
Ajuste
actual
15
Ventiladores
Parar ventilador al parar compresor
Retardo de parada del ventilador
Temperatura de paro del ventilador (medida con S5)
F01
F02
F04
1
2
3
4
5
6
HACCP
Medida de temp. actual para la función HACCP
h01
Última temperatura pico registrada
h10
Selec ción de función y sonda para la función HACCP.
h11
0=sin función HACCP, 1= 4 y/o S3 (ver h14) 2=S5 usado.
Límite de alarma para la función HACCP.
h12
Retraso de tiempo para la alarma HACCP
h13
Seleccionar sonda para la función HACCP.
h14
S4 y/o S3 (100% = S4, 0% = S3)
Reloj de tiempo real
Hasta seis horas (hh) de inicio de desescarche (0=OFF)
t01-t06
Los minutos (mm) de cada una de las 6 horas (0=OFF)
t11-t16
Ajuste de reloj: hora
t07
Ajuste de reloj: minutos
t08
Ajuste de reloj: día
t45
Ajuste de reloj: mes
t46
Ajuste de reloj: año
t47
Varios
Retardo de activación de salidas al dar tensión al equipo
o01
Función de la entrada digital DI1: 0=no utilizada, 1=coo02
munica el estado de la DI, 2=puerta abierta y alarma,
3=sólo la alarma de puerta 4=pulso para iniciar un desescarche 5=interruptor principal 6=operación nocturna
7=desplazamiento temperatura de corte (activación
r40). 8=alarma al cerrar el contacto 9=alarma al abrir el
contacto 10=limpieza del mueble (pulso) 11=forzar frío
(gas caliente)
Dirección del AK
o03
Enviar la dirección del AK a la gateway
o04
IMPORTANTE: se debe ajustar o61 antes que o04
Código de acceso nivel 1 (0=código desactivado)
o05
Tipo de sonda utilizada (Pt /PTC/NTC)
o06
Precisión del valor de display: YES=0.5, no =0.1
o15
Máx. tiempo de espera tras un desescarche coordinado
o16
Definición de la sonda en display, %S4 (100%=S4,
o17
0%=S3)
Función de la entrada digital DI2: 0=no utilizada. 1=coo37
munica el estado de la DI. 2=puerta abierta y alarma
3=sólo la alarma de puerta. 4=pulso para iniciar un desescarche. 5=interruptor principal 6=operación nocturna
7=desplazamiento temperatura de corte (activación
r40). 8=alarma al cerrar el contacto. 9=alarma al abrir el
contacto. 10=limpieza del mueble (pulso). 11=forzar frío
(gas caliente). 12=desescarche coordinado.
Función de luz (relé 4 en aplicaciones 2 y 6)
o38
1=ON durante operación día. 2=ON / OFF vía bus de
comunicaciones. 3=ON a la vez que la DI cuando esa DI
es para la función de puerta ó alarma de puerta.
Activación del relé de luz vía bus de comunicaciones
o39
(sólo si o38=2)
Funcionamiento de antivaho durante el día (% sobre
o41
o43)
Funcionamiento de antivaho durante la noche (% sobre
o42
o43)
Periodo total de funcionamiento de antivaho (ciclo)
o43
Limpieza del mueble: 0 = no activo, 1 = sólo el ventilao46
dor en ON, 2 = todas las salidas en OFF
Tipo de aplicación (ver opciones en el manual, página 2) o61*
Tipo de pre-programación básica (ver opciones en el
o62*
manual, página 15)
Código de acceso nivel 2 (0=desactivar código)
o64
Salvar la programación de un AK en una "copy-key"
o65
Volcar la programación desde una "copy-key" a un AK
o66
Sustituir los "ajustes de fábrica" por la programación
o67
actual
Parámetros informativos (servicio)
Los códigos de estado se muestran en la página 17
S0-S33
Temperatura medida con la sonda S5
u09
Estado de la entrada DI1 (OFF=contacto abierto/
u10
ON=contacto cerrado)
Temperatura medida con la sonda S3
u12
Operación nocturna (OFF=no activa/ON=activa)
u13
Temperatura medida con la sonda S4
u16
Temperatura medida con la "sonda de corte" (S4%)
u17
Temperatura de corte (set point)
u28
Estado de la entrada DI2 (OFF=contacto abierto/
u37
ON=contacto cerrado)
Temperatura medida con la "sonda de display" (S4%)
u56
Temperatura medida con la "sonda de alarma" (S4%)
u57
** Estado del relé de frío
u58
** Estado del relé de ventilador
u59
** Estado del relé de desescarche
u60
** Estado del relé de antivaho
u61
** Estado del relé de alarma
u62
** Estado del relé de luz
u63
** Estado del relé de válvula de aspiración
u64
** Estado del relé para compresor 2
u67
16
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
7
8
9
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
0
2
0
-50.0ºC
0 min.
0
50.0ºC
240 min.
100%
8.0ºC
30 min.
100%
0 hours
0 min
0 hours
0 min
1
1
0
23 hours
59 min
23 hours
59 min
31
12
99
0 hours
0 min
0 hours
0 min
1
1
0
0s
1
600 s
11
5s
0
0
OFF
200
ON
0
OFF
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20
100%
0
12
0
1
3
1
OFF
ON
OFF
0%
100%
100
0%
100%
100
6 min
0
60 min
2
10 min
0
1
0
10
6
1
0
0
0
0
OFF
100
25
25
On
0
0
0
OFF
10
SW = 2.3x
AK-CC 210
Los botones
LED’s en el Display
Ajustar parámetros
1. Pulsar el botón superior hasta que
aparece el parámetro r01.
2. Pulsar los botones alto y bajo hasta
encontar el parámetro deseado.
3. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
4. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
5. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor..
Ajustar la temperatura de corte
1. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
2. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
3. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Leer la temperatura de la sonda de
desescarche
• Pulsar y soltar el botón bajo
HACCP
La función HACCP está activada
Rearmar el relé de alarma/ver el código de
alarma
• Pulsar y soltar el botón alto
Si hay varios códigos de alarmas activos,
se verán cíclicamente pulsando sucesivamente el botón alto ó bajo.
Iniciar/para un desescarche manualmente
• Pulsar y mantener el botón bajo 4s.
Códigos para informar de fallos
E1
Fallo del controlador
E6
Fallo del reloj (comprobar pila y “resetear”
reloj)
E 25
Error sonda S3
LED’s lunimosos
= refrigeración
= desescarche
= ventiladores
Parpadean cuando hay alarma
Ver registro HACCP
1. Pulsar el botón central continuamente
hasta que aparezca h01.
2. Pulsar los botones alto y bajo para seleccionar el parámetro deseado h01-h10.
3. Pulsar el botón central para leer el valor
del parámetro
Códigos para informar de alarmas
A1
Alarma por alta temperatura
A2
Alarma por baja temperatura
A4
Alarma de puerta
El tiempo de espera tras desescarche coordinado (o16) ha expirado
Alarma asociada a DI 1
Alarma asociada a DI 2
AK parado (ya sea por “r12” ó por una DI)
E 26
Error sonda S4
A5
E 27
Error sonda S5
A 15
A 16
A 45
A 59
A 60
Limpieza de mueble
Alarma por alta temperatura para la función
HACCP
Códigos de estado
S0
Enfriando
S1
esperando el final del desescarche coordinado
S2
Compresor dentro del mín. tiempo en
marcha.
S3
Compresor mín. tiempo entre arranques
consecutivos.
S4
Tiempo de goteo en curso.
S 10
Equipo parado (desde r12 ó desde DI)
S 11
Refrigeración parada. (Se ha alcanzado la
temperatura de corte).
S 14
Desescarchando
S 15
Retraso del ventilador tras desescarche.
S 17
S 20
S 25
S 29
S 30
S 32
S33
non
-dPS
Puerta abierta
Refrigeración en emergencia.
Control manual, forzado, activo.
Limpieza del mueble
Frío forzado
Retraso inicial al dar tensión al equipo
Calentando (r36 activo)
No se puede mostrar la temperatura de
desescarche. No hay sonda
Se está realizando un desescarche
PS: introduzca contraseña (Código de
acceso)
AK-CC 210
Instructions RI8MB553 © Danfoss 8/2011
FC-SPMC
*) Sólo pueden ajustarse si el AK-CC está parado (r12=0)
**) Pueden operarse manualmente si r12=-1
***) Con código de acceso 2, el acceso a estos menús será limitado.
The Product contains electrical components
And may not be disposed together with domestic waste.
Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement