Clavinova CLP
Clavinova CLP-170/150
Használati útmutató
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kérjük a használatba vétel előtt figyelmesen elolvasni!
*Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót, hogy később bármikor kéznél legyen!
 FIGYELMEZTETÉS!
Az alábbi óvintézkedéseket feltétlenül tartsa be, hogy megelőzze a súlyos sérülés, esetleg
halálos baleset, áramütés, rövidzárlat miatt keletkező károsodás vagy tűz veszélyét!
Áramellátás/Hálózati kábel
• A hangszert kizárólag az előírt hálózati feszültségű árammal működtessük! Ennek értéke a hangszer
típustábláján látható.
• Rendszeresen ellenőrizzük a villásdugót, és távolítsuk el róla a szennyeződést!
• Kizárólag a hangszer szállított kábelt és villásdugót használjuk!
• A hálózati kábelt soha ne helyezzük meleg helyre, pl. fűtőtest közelébe, ne hajlítsuk meg túlságosan, ne
tegyünk rá nehéz tárgyakat és ne fektessük le ott, ahol ráléphetnek, belebotolhatnak vagy áthajthatnak rajta!
Ne nyissuk fel a hangszert!
• Soha ne próbáljuk meg a hangszert felnyitni, a belsejében valamit szétszerelni vagy megváltoztatni! A
hangszernek nincsenek olyan részei, amelyeket a használónak kellene karbantartani. Bízzuk ezt a Yamaha
ügyfélszolgálat szakképzett munkatársaira.
Óvjuk a nedvességtől!
• Ügyeljünk rá, hogy a hangszerre ne essen rá az eső, ne használjuk víz közelében vagy nedves környezetben,
és ne helyezzünk rá folyadékot tartalmazó edényt, amely kiborulhat, és a folyadék befolyhat a nyílásokon!
• Tisztítás előtt húzzuk ki a csatlakozót a konnektorból! A csatlakozót soha ne fogjuk meg nedves kézzel!
Tűzveszély!
• Ne helyezzünk égő tárgyat, pl. gyertyát a hangszerre, mert felborulhat és tüzet okozhat!
Ha valamilyen, a normálistól eltérő jelenséget észlelünk...
• Ha a hálózati kábel megsérül, ha használat közben hirtelen elmegy a hang vagy ha szokatlan szagot, füstöt
észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a berendezést, húzzuk ki a dugót a konnektorból, és ellenőriztessük a
berendezést szakemberrel!
 VIGYÁZAT!
Feltétlenül tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket, a
hangszer vagy más tárgyak károsodását!
Áramellátás/Hálózati adapter
• Kihúzáskor mindig a villásdugót, soha ne a kábelt fogjuk meg!
• Ne csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra elosztóval (T-dugó)! Ez rontja a hangminőséget, a konnektor
pedig túlmelegedhet.
• Ha a készüléket előreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki a dugót a konnektorból!
Összeállítás
• Olvassuk el az útmutatónak azon részét, amely a felállításról szól! Ha az összeszerelés nem a megfelelő
sorrendben történik, a hangszer károsodhat, a használó pedig sérüléseket szenvedhet.
Üzembe helyezés
• Soha ne tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek, pornak, szélsőséges hőhatásoknak (pl. ne tartsuk fűtőtest
közelében vagy napon álló, lezárt járműben), mert a kezelőfelület megolvadhat vagy károsodhatnak a belső
részek!
2
• Ne használjuk a hangszert elektromos berendezések, pl. tévé, rádió vagy hangszóró közelében, mert ez
zavarokat okozhat az utóbbiak működésében!
• Ne tegyük a hangszert olyan helyre, ahonnan lebillenhet!
• Mielőtt megmozdítanánk a hangszert, húzzuk ki az összes kábelcsatlakozást!
• Ne állítsuk a hangszert közvetlenül a falhoz (legyen legalább 3 cm távolság a hangszer és a fal között), mert a
rossz szellőzés miatt a hangszer túlmelegedhet.
Csatlakozások
• Mielőtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki valamennyit! Bekapcsolás
előtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra!
Karbantartás
• A fényesre polírozott felületű modelleknél puha kendővel távolítsuk el a felületről a port és a szennyeződést!
Ne töröljük nagy erővel, mert a hangszer érzékeny felületét megkarcolhatják az apró szennyező részecskék!
• Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert, tisztítószert vagy
ezzel átitatott tisztítókendőt!
Kezelés
• Ne dugjuk be az ujjunkat a hangszer nyílásaiba! Vigyázzunk, nehogy becsípje az ujjunkat a billentyűzet
teteje!
• Ne dugjunk be papírt, fémdarabokat vagy más tárgyakat a kezelőfelület vagy a billentyűzet nyílásaiba! Ha
ilyesmi megtörténne, azonnal kapcsoljuk ki a hangszert és húzzuk ki a dugót a konnektorból! A hangszert
ezután ellenőriztetni kell egy szakképzett Yamaha-szerelővel.
• Ne tegyünk vinil, műanyag vagy gumi tárgyakat a hangszerre, mert elszíneződhet a kezelőfelület vagy a
billentyűzet!
• A fényesre polírozott felületű modelleknél a fém, porcellán vagy egyéb kemény tárgyakkal való ütközés a
felület megrepedéséhez vezethet, ezért bánjunk a hangszerrel óvatosan!
• Ne támaszkodjunk a hangszerre, ne üljünk rá, ne tegyünk rá súlyos tárgyakat, és ne nyomjuk túl nagy erővel a
gombokat, billentyűket és csatlakozókat!
• Ne játsszunk hosszú ideig túl nagy hangerővel, mert ez halláskárosodást okozhat! Ha halláscsökkenést vagy
fülcsengést észlelünk, orvoshoz kell fordulni!
Az ülőke használata (amennyiben ez a
szállítási tételek része)
•
•
•
•
Ügyeljünk arra, hogy az ülőke biztosan álljon, nehogy felboruljunk vele!
Ne billegjünk az ülőkével és ne álljunk rá, mert fennáll a balesetveszély.
Egyszerre csak egy személy üljön az ülőkére, nehogy baleset történjen!
Az állítható magasságú ülőkék beállításával ne kísérletezzünk úgy, hogy rajta ülünk, mert ilyenkor túl nagy
erőt kell befektetnük a beállításhoz, és ez a szerkezet károsodásához, esetenként pedig sérüléshez vezethet.
• Ha az ülőke csavarai hosszabb használat után kilazulnak, húzzuk meg azokat a mellékelt szerszámmal!
Adatrögzítés
Mentsük el az adatokat, hozzunk létre biztonsági másolatokat!
• A munkamemóriában tárolt adatok kikapcsolás után elvesznek, ezért a fontos adatokat mentsük el a
felhasználói memóriába vagy lemezre (CLP-170)! Ez utóbbi megoldás azért is ajánlatos, mert hibás
kezelésből adódóan véletlenül a belső memóriából is törölhetünk adatokat.
Bioztonsági lemezmásolatok készítése (CLP-170)
• Célszerű a fontos adatok két eszközre is kimenteni. Így ha az egyik meghibásodik, még mindig marad egy
példányunk.
A Yamaha nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a hangszer helytelen kezeléséből vagy
átalakításából fakadnak, sem az adatok elveszéséért.
Ha a hangszert nem használjuk, kapcsoljuk ki!
3
Köszönjük, hogy megvásárolta a Yamaha Clavinova CLP-170/150 modelljét! Javasoljuk,
hogy olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy teljes egészében kihasználhassa a
hangszer sokoldalú lehetőségeit.
Azonkívül ajánljuk, hogy tartsa az útmutatót mindig elérhető közelségben, hogy szükség
esetén azonnal fellapozhassa.
A használati útmutatóról és a referenciafüzetről
Ez a kézikönyv négy fő részből áll:
Bevezetés:
Kérjük, ezt olvassa el először! Az
Alkalmazások listája és A hangszer
legfontosabb tulajdonságai című részekből megtudhatjuk, hogyan
használható a Clavinova és melyek a
legfőbb funkciói.
A kezelés alapjai: Innen tudhatjuk meg az alapvető funkciók működésének módját. Ezt a
részt a hangszeren való játékkal összekötve érdemes elolvasni. Ha
kérdéseink támadnak vagy ismeretlen fogalommal találkozunk,
lapozzuk fel az útmutató A kezelési
eljárásokkal és funkciókkal
kapcsolatos kérdések című fejezetét vagy az eredeti útmutató 118.
oldalát.
Részletes beállítási Ebben a részben lesz szó a különböző funkciók részletekbe menő
útmutató
beállításának módjáról.
Függelék
Itt van szó a hibaelhárításról, a gyárilag
beprogramozott hangszínekről
és további referenciaanyagokat találhatunk itt.
Referenciafüzet
Az XG-hangszínek listája, MIDI-adatformátum stb.
•
•
•
A CLP-170/150 az útmutatóban CLP/Clavinovaként szerepel.
Az útmutató ábrái és a kijelző képei csak illusztrációként szolgálnak, a hangszeren ténylegesen látható képtől
eltérhetnek.
A kereskedelemben kapható szoftverek másolása csak magáncélra megengedett, máskülönben szigorúan
tilos!
A szerzői jog védelme
Ez a termék tartalmaz egy sor számítógépes programot és tartalmi elemet, amelyet a Yamaha szerzői joga véd
vagy amelyre a Yamaha más féltől megvásárolta a licence-et. Ide tartozik valamennyi szoftver, stílus- és MIDIfájl, a WAVE-adatok és hangfelvételek. Ezek felhasználásának minden formája, amely a személyes
használaton túlmegy, törvényileg tiltott. A szerzői jog megsértése büntetendő cselekmény. ILLEGÁLIS
MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE, HASZNÁLATA VAGY TERJESZTÉSE TILOS!
 Áruvédjegyek
•
Apple és Macintosh az Apple Computer, Inc. az egyesült Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.
• A Windows a Microsoft®Corporation bejegyzett védjegye.
Minden további védjegy tulajdonosuk birtokát képezi.
„The Clavinova Computer Connection” kiegészítő útmutató, amely kezdőknek szól, és
amelyből megtudhatjuk, hogyan használhatjuk a Clavinovát számítógéppel összekapcsolva.
(Az útmutató nem kötődik egy bizonyos modellhez.) Az angol nyelvű dokumentum pdffájlként tölthető az alábbi internetcímen:
Clavinova weboldal (csak angolul):
http://www.yamahaclavinova.com/
4
A Yamaha kézikönyvek könyvtára (csak az angol nyelvű változatok):
htttp://www2.yamaha.co.jp/manual/english/
Az alkalmazások listája
E lista segítségével könnyebben megtaláljuk az útmutatóban a megfelelő oldalakat, ha egy
bizonyos problémára keresünk megoldást.
Zeneszámok meghallgatása
A demoszámok meghallgatása
A különböző hangszínekhez tartozó demoszámok
meghallgatása
Az „50 Greats for Piano” songjainak meghallgatása
A saját magunk által felvett darabok meghallgatása
Zeneszámok lehallgatása lemezről (CLP-170)
A demodallamok lejátszása
Az 50 gyárilag beprogramozott
zongoraszám lejátszása
A demodallamok lejátszása
14
15
Az 50 gyárilag beprogramozott
zongoraszám lejátszása
Felvétel a [TRACK 1] sávra
Zeneszámok lejátszása
Zeneszámok lejátszása
15
14
23
32
32
Játékfunkciók
A három pedál használata
A hangmagassághoz illő kíséret megszólaltatása
A pedálok megfelelő használata
A hangnem megváltoztatása –
[TRANSPOSE]
18
52
A hangszínek megváltoztatása
A hangszínek listája
Egy hangversenyterem szimulációja
Két hangszín kombinálása
Bal és jobb kézzel eltérő hangszín
megszólaltatása
Egy hangszín jellegének megváltoztatása
(világosabb vagy sötétebb, lágyabb vagy
keményebb)
A hangzás gazdagítása
Három dimenziós térakusztika
létrehozása
A gyárilag beállított (preset) hangszínek listája
[REVERB]
Két hangszín kombinálása (Dual üzemmód)
A billentyűzet felosztása és két hangszínnel való játék (Split
üzemmód)
[BRILLIANCE]
61
19
20
21
[CHORUS]
A valósághű akusztikájú hangzás szimulálása [iAFC
(Instrumental Active Field Control)](CLP-170)
19
20
47
18
Gyakorlás
A jobb- vagy balkezes szólam
elnémítása
Pontos és egyenletes tempóban
való gyakorlás
Gyakorlás felhasználói songgal
Egy szólam begyakorlása az 50 gyárilag beprogramozott song
segítségével (szólam elnémítása)
A metronóm használata
16
Saját játékunk felvétele
Sávok be- és kikapcsolása
22
34
22
Felvételi funkció
5
Saját játékunk felvétele
Saját játékunk felvétele
A felvett song lemezre mentése (CLP-170)
A felvett songok mentése és fájlkezelés [FILE]
2
2
2
7
Beállítások
A felvétel és lejátszás részletekbe menő
beállításai
A metronóm részletekbe menő
beállításai
A hangszínek részletekbe menő
beállításai
A MIDI részletekbe menő beállításai
A felvétel és lejátszás részletekbe menő beállításai [SONG
SETTING]
A metronóm részletekbe menő beállításai METRONOME
[SETTING]
A hangszínek részletekbe menő beállításai [VOICE SETTING]
A Clavinova részletekbe menő
beállításai
További beállítások [OTHER SETTING]
4
1
4
3
4
3
4
8
5
0
MIDI [MIDI SETTING]
A Clavinova más eszközökhöz való csatlakoztatása
Mi a MIDI?
A MIDI-ről
Saját játékunk felvétele
Az „AUX OUT” aljzatok
A hangerő fokozása
Az „AUX OUT” aljzatok
Más hangszerek hangzásának megszólaltatása a Clavinovával
Az „AUX IN” aljzatok
Számítógéppel való összekapcsolás
Számítógép csatlakoztatása
4
8
3
5
3
5
3
5
3
6
Össze- és szétszerelés
A Clavinova össze- és szétszerelése
CLP-150: A billentyűzet állványának összeállítása
CLP-170: A billentyűzet állványának összeállítása
6
5
6
7
Használati „gyorssegély”
A Clavinova funkciói
Visszatérés a fő kijelzőhöz
Az alkalmazások listája
A hangszer legfontosabb tulajdonságai
[EXIT] gomb
A Clavinova gyári beállításainak visszaállítása
A standard beállítások visszaállítása (Factory Set)
A kijelzőn látható üzenetek
A kijelzőn látható üzenetek listája
A kezeléssel és funkciókkal kapcsolatban felmerülő
kérdések
Hibaelhárítás
A kezelési eljárásokkal és funkciókkal kapcsolatos
kérdések
Hibaelhárítás
5
8
1
3
5
4
5
4
5
7
5
9
6
A lemezmeghajtó(FDD) és a lemezek kezelése
(CLP-170)
Óvintézkedések
A meghajtó és a lemezek sérülékenyek, ezért megfelelően kell velük bánni. A lemezeken
őrzött adatok épsége érdekében fogadjuk meg a következőket:
A megfelelő lemez
Csak kétoldalas, 3,5" (2DD vagy 2HD) lemezt használjon!
A lemezek kezelése
A lemez behelyezése
A lemezt címkével felfelé, lassan és óvatosan tegyük be a meghajtóba, amíg az rendesen "ül",
és az EJECT gomb kiugrik!
A lemez kivétele
Ne próbáljuk meg a lemezt felvétel vagy lejátszás közben kivenni! Ez összezavarja az
adatokat a lemezen, sőt, legrosszabb esetben a meghajtó is elromolhat. Ha az alábbi eljárások
közben próbálnánk meg kivenni a lemezt, a kijelzőn megjelenik a "Now executing"
(Végehajtás alatt), "Now copying" (Másolás folyik) vagy "Now formatting (Formázás folyik)
üzenet:
- Adatok áthelyezése, másolása, csatolása, mentése vagy törlése;
- Fájlok és könyvtárak elnevezése, könyvtárak létrehozása;
- Egyik lemez tartalmának átmásolása másikra, lemez formázása.
Soha ne kapcsoljuk be/ki a hangszert úgy, hogy a lemez a meghajtóban van! Kikapcsolás előtt
vegyük ki a lemezt! A meghajtóban felejtett lemezre felgyűlhet a por, ami azután írási és
leolvasási nehézségeket okozhat.
A lemez kivételéhez lassan nyomjuk meg az EJECT gombot, és emeljük ki a lemezt!
Előfordulhat, hogy a lemez nem ugrik ki teljesen, ha az EJECT-et túl gyorsan vagy nem
ütközésig nyomtuk meg (a gomb ilyenkor félig benyomva marad, és a lemez csak pár
milliméterre áll ki a meghajtóból). Ilyenkor ne próbáljuk meg kihúzni a lemezt! Az erőltetés
árt a meghajtónak és a lemeznek egyaránt. Nyomjuk meg még egyszer az EJECT gombot,
vagy nyomjuk vissza a lemezt, és próbálkozzunk még egyszer!
A meghajtó író/olvasó fejének tisztítása
w A meghajtó nagy precizitású író/olvasó fejjel van ellátva, amelyre egy idő után rárakódik a
por a mágneslemezekről. A tisztításhoz vegyünk szaküzletben 3,5 collos szárazon tisztító
lemezt!
w A meghajtóba ne tegyünk mást, csak lemezt, különben a meghajtó károsodik.
A lemezekre vonatkozó tudnivalók
A lemezek megfelelő kezelése
w Ne tegyünk súlyos tárgyakat a lemezre, ne hajlítsuk vagy nyomjuk meg! Az éppen nem
használt lemezeket tegyük vissza biztonságos tárolóhelyükre!
w Ne tegyük a lemezt hangszóró, tévé vagy más készülék mellé ill. a tetejére! A mágneses
sugárzás részleges adatvesztéshez vezethet.
w Ne tegyük ki a lemezt magas hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak! A megfelelő tárolási
hőmérséklet 4 - 53 Celsius fok.
w Ne nyissuk fel a rugós fémrészt, és ne érjünk hozzá az alatt lévő mágnesréteghez!
w Soha ne használjunk sérült lemezt!
w A lemezeket rendesen címkézzük fel! Az új címkét ne ragasszuk rá a régire, az utóbbit
távolítsuk el előbb! Csak a lemezhez tartozó címkét használjuk!
Adatmegőrzés
7
w Az adatok biztonsága érdekében ajánlatos mindent két lemezre menteni, és a biztonsági
másolatot külön tárolni.
A lementett adatok védelme (Írásvédő gomb)
Hogy ne törölhessünk le adatokat véletlenül, állítsuk be a lemezen lévő gombot "írásvédett"-re
(ilyenkor a kis nyílás nyitva van).
Karbantartás
Tisztítsuk a hangszert száraz vagy enyhén nedves (jól kicsavart) kendővel!
 Vigyázat!
Ne használjunk a tisztításhoz benzolt vagy hígítót, tisztítószert vagy vegyi anyaggal átitatott
kendőt! Ne helyezzünk vinil, műanyag vagy gumi tárgyat a hangszerre, mert ez a felület vagy
a billentyűzet elszíneződéséhez vezethet!
 Vigyázat!
A Clavinova használatba vétele előtt olvassuk el az előző oldalokon az óvintézkedéseket!
 Hangolás
Az akusztikus zongorával szemben a Clavinovát nem kell hangolni, mindig tökéletesen
felhangolt marad.
 Szállítás
Költözködéskor a hangszert is szállíthatjuk, úgy össze-, mint szétszerelt állapotban. Szállítsuk
a hangszert vízszintesen! Ne döntsük neki a falnak, ne állítsuk fel az egyik oldalára! Ne
tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek vagy ütődésnek!
TIPP
A CLP-170 rendelkezik íAFC-effekttel (Instrumental Active Field Control, aktív hangszeres hangzástérszabályozás). Ez a Clavinova hátoldalán lévő hangszórón keresztül adja ki a hangzást, javítva a hangzás
térhatását. Az effekt optimális kihasználása érdekében szívleljük meg a következőket:
• Úgy állítsuk fel a Clavinovát, hogy a faltól legalább 10 cm távolságra legyen!
• Ha a Clavinovát áthelyezzük, végezzük el vele az automatikus kiigazítási funkciót (kalibrálást)!
Tartozékok
Ø „50 Greats for Piano” (A zongora 50 klasszikusa) – Kottafüzet
Ø Használati útmutató
Ø Referenciafüzet
Ø Lemez a felvételekhez (CLP-170) – Erre menjük ki a felvételeinket.
Ø Ülőke – pad
Az ülőke a vásárlás helyétől függően vagy a szállítási tételekhez tartozik, vagy
külön megvásárolható.
A hangszer legfontosabb tulajdonságai
8
A Yamaha Clavinova CLP-170/150 digitális zongorája valósághű hangzását a Yamaha
szabadalmazott AWM Dynamic Stereo Sampling hangképző rendszerének, továbbá a
„Graded Hammer” (CLP-150) billentésre érzékeny billentyűzetnek, valamint ennek
továbbfejlesztett változatának, a GH3 billentyűzetnek (CLP-170) köszönheti. Eme technikai
megoldások révén a Clavinován való játék egészen megközelíti a valódi hangversenyzongorán
való játék érzetét.
A CLP-170/150 GrandPiano1 hangszíne három hangmintán (sample) alapul, amelyekre
változó billentéserősség („dynamic sampling”), „string resonance” – amely a húrok
rezgését szimulálja -, egy különleges „sustain sampling” – amely egy akusztikus zongora
zengőlapjának összetéveszthetetlen, telt hangzását adja vissza –, és „keyoff-sample”-ek –
amelyek azt a finom hangzást adják vissza, amely a billentyű felengedésekor tapasztalható –
jellemzők. Így a CLP-170/150 hangzása egészen megközelíti egy igazi, akusztikus
hangversenyzongora hangzását.
Az eredeti útmutató 14-15. oldalán látható ábrájának (CLP-170) magyarázata
Csatlakozópontok:
[PEDAL]
Ide csatlakoztatjuk a Clavinova pedáljait.
[PHONES]
Ide köthetünk be egy fejhallgatót a gyakorláshoz.
[AUX PEDAL]
Ide köthetünk be külön megvásárolt
pedált, amelyhez
funkciókat rendelhetünk.
MIDI [IN] [OUT] [THRU] Ide köthetünk be MIDI-berendezéseket,
[TO HOST] aljzat,
Ezen aljzatnak és kapcsolónak
köszönhetően köthetünk
[HOST SELECT] kapcsoló be ide közvetlenül számítógépet zenei alkalmazások céljára.
[USB]
Ide köthetünk be számítógépet MIDI-adatcsere céljára.
[AUX IN]
Ide köthetünk be hangképző berendezéseket, ha ezek hangzását
a Clavinovával akarjuk megszólaltatni.
[AUX OUT]
Ide köthetünk be egy sztereó berendezést, ha a Clavinova
hangját akarjuk kiadni, vagy egy kazettés magnót, ha fel akarjuk
venni játékunkat.
[MASTER VOLUME] Ezzel a gombbal állítjuk be a hangerő szintjét.
[SONG BALANCE ] Itt állíthatjuk be a songok és a billentyűn játszottak
egyensúlyát.
[SONG SETTING]
részletekbe menő
hangerejének
Ezekkel a gombokkal végezhetünk
beállításokat songok felvételéhez és
lejátszásához.
[DEMO]
Minden hangszínhez tartozik egy lejátszható demo-zeneszám.
A Clavinova 50 gyárilag beprogramozott (preset) songot tartalmaz.
9
Az itteni kezelőelemeknek köszönhetően meghallgathatjuk ezeket a zeneszámokat, egy
kényelmes gyakorlófunkcióval gyakorolhatunk, vagy felvehetjük, majd lejátszhatjuk saját
játékunkat.
[FILE]
Itt menthetjük el a felvett songokat és kezelhetjük a zenei
fájlokat.
[METRONOME]
TEMPO [ ][ ]
lejátszásának
Ezzel vezéreljük a metronómfunkciókat.
Ezekkel a gombokkal állíthatjuk be a song
tempóját, és hasznos funkciókat hívhatunk
be velük.
A kijelző a funkciók ellenőrzését és kezelését teszi lehetővé.
[CONTRAST]
Itt állítjuk be a kijelző fényerejét.
[EXIT]
Ezzel a gombbal lépünk vissza a fő kijelzőoldalra.
Voice-gombok
16 belső hangszínből választhatunk, ezek
közül kettőt-kettőt
kombinálhatunk is.
[VOICE SETTING]/ Itt végezhetünk részletekbe menő beállításokat a hangszínt és az
[VARIATION]
effekteket illetően.
[SPLIT]
A billentyűzet két szakaszán eltérő hangszínekkel játszhatunk.
[BRILLIANCE]
Ezzel a tolószabályzóval állíthatjuk be a
hangszín világosságát.
[REVERB]/[CHORUS] Itt gazdagíthatjuk a hangzást térhatással és egyéb effektekkel.
[iAFC ON/OFF] (CLP-170) Ez a funkció javítja a térbeli hangzás jellegét egy akusztikus
hangszerhez hasonlóan.
[iAFC SETTING]]
Itt választjuk ki az iAFC típusát és
végezhetünk részletekbe
menő beállításokat.
TIPP
Az iAFC-effekt optimális kihasználása érdekében szívleljük meg a következőket:
• Úgy állítsuk fel a Clavinovát, hogy a faltól legalább 10 cm távolságra legyen!
• Ha a Clavinovát áthelyezzük, végezzük el vele az automatikus kiigazítási funkciót (kalibrálást)!
[MIDI SETTING]
Itt állíthatjuk be részletekbe menően a
MIDI-funkciókat.
[OTHER SETTING] Itt végezhetünk egyéb beállításokat, pl. a billentyűzet
billentésérzékenységét vagy a finom hangolást.
Mielőtt hozzáfognánk a játékhoz
A billentyűzet fedele
Így nyitjuk fel a billentyűzet fedelét:
Kicsit megemeljük a fedelet, azután hátratoljuk.
Így zárjuk le a fedelet:
10
Magunk felé húzzuk a fedelet, azután óvatosan ráengedjük a billentyűzetre.
 Vigyázat!
Vigyázzunk, nehogy odacsukjuk az ujjunkat a fedél mozgatásakor!
 Vigyázat!
Mindkét kézzel tartsuk a fedelet, amikor nyitjuk vagy csukjuk! Ne engedjük el addig, amíg teljesen ki nem
nyitottuk vagy le nem csuktuk! Ügyeljünk rá, hogy se a saját, se más, pl. egy gyermek ujjai ne szoruljanak be a
fedél alá!
Ne helyezzünk semmit a fedélre! Kisebb tárgyak vagy papírdarabok becsúszhatnak a hangszer belsejébe,
amikor a fedelet mozgatjuk, ez pedig áramütéshez, rövidzárlathoz, tűzhöz vagy a hangszer komoly
károsodásához vezethet.
Kottatartó
Így nyitjuk ki a kottatartót:
1. Ki- és magunk felé húzzuk a kottatartót, amennyire lehet.
2. A kottatartó hátán, bal és jobb oldalon lévő fémtámaszokat kipattintjuk.
3. Leengedjük a kottatartót, amíg meg nem áll a két fémtámaszon.
Így hajtjuk vissza a kottatartót:
1. Magunk felé húzzuk a kottatartót, amennyire lehet.
2. A kottatartó hátán, bal és jobb oldalon lévő fémtámaszokat felhajtjuk.
3. Óvatosan hátrahajtjuk a kottatartót, amíg teljesen el nem fekszik.
 Vigyázat!
Ne használjuk a kottatartót félig felhajtva! Amikor pedig visszahajtjuk, addig ne engedjük el, ameddig nem
fekszik teljesen a helyén!
Kottacsipesz
Az eredeti útmutató 16. oldalának legalján látható, hogyan pattinthatjuk ki és vissza a
kottalapokat tartó csíptetőt.
A hangszer bekapcsolása
1. Csatlakoztatjuk a hálózati kábelt.
A kábel egyik végét bedugjuk a hangszer alján lévő aljzatba, a másikat a konnektorba. Egyes
országokban szükséges lehet egy hálózati adapter is.
 Vigyázat!
Ellenőrizzük, hogy a hangszer működik-e azzal a feszültséggel, amely az országban használatos (a
feszültségérték látható a típustáblán)! Egyes országokban az alsó részen a hálózati kábel közelében egy
feszültségkapcsoló is megtalálható. Ellenőrizzük, hogy ez megfelelően van-e beállítva! Helytelen beállításnál a
hangszer károsodik és esetleg áramütést szenvedhetünk.
Ha a hálózati kábel megsérül, ha használat közben hirtelen elmegy a hang vagy ha szokatlan szagot, füstöt
észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a berendezést, húzzuk ki a dugót a konnektorból, és ellenőriztessük a
berendezést szakemberrel!
11
A hálózati kábel jellege az országtól függ, ahol a hangszert vásároltuk. Egyes országokban szükség lehet hálózati
adapterre, ilyenkor ez a szállítási tételek része. SOHA ne változtassunk a dugón! Ha ez nem illik a konnektorba,
ne cseréljük ki magunk, hanem végeztessük el szakképzett szerelővel!
2. Bekapcsoljuk a hangszert.
Megnyomjuk a [POWER] hálózati kapcsolót.
A kezelőfelület közepén lévő kijelző és a billentyűzet bal szélén lévő feszültségjelző
kigyullad.
A kijelzőn megjelenik egy hangszín neve.
A hangszert ugyanígy a [POWER] gombbal kapcsoljuk ki.
A kijelzők kialszanak.
TIPP
Feszültségjelző: Ha a billentyűzet fedelét lezárjuk anélkül, hogy a hangszert kikapcsoltuk volna, a
feszültségjelző mutatja, hogy a hangszer még be van kapcsolva.
A kontraszt beállítása
A kijelző jobb oldalán lévő [CONTRAST] szabályzóval állíthatjuk be a kijelző képminőségét.
TERMINOLÓGIA
CONTRAST (kontraszt): A világos és sötét képrészek közötti különbség.
A hangerő beállítása
Először toljuk a [MASTER VOLUME] szabályzót középre, azután játék közben beállíthatjuk
a nekünk leginkább megfelelő hangerőt.
 Vigyázat!
Ne játsszunk hosszabb időn keresztül túl hangosan, mert ez halláskárosodást okozhat!
TERMINOLÓGIA
MASTER VOLUME: A billentyűzet teljes hangzásának hangerőszintje
TIPP
A [MASTER VOLUME] szabályzóval a [PHONES] és [AUX OUT] kimeneti és [AUX IN] bemeneti szintjét
is beállíthatjuk.
A fejhallgató használata
Az egyik [PHONES] aljzatra rákötünk egy fejhallgatót. Két aljzat közül választhatunk.
Beköthetünk azonban két fejhallgatót is.
 Vigyázat!
Ne használjuk a fejhallgatót hosszabb időn keresztül nagy hangerővel, mert ez halláskárosodást okozhat!
A fejhallgató akasztója
A CLP-170/150 csomagja tartalmaz egy akasztót, amelyet a hangszerre szerelünk a hozzá
tartozó két csavarral (4 x 10 mm), hogy ráakaszthassuk a fejhallgatót.
TIPP
Külön megvásárolható fejhallgató: Yamaha HPE-160.
 Vigyázat!
A fejhallgatón kívül mást ne akasszunk erre a kampóra, mert ezzel károsíthatjuk a Clavinovát vagy a kampót!
12
A kezelés alapjai
A kezelőelemek bemutatása
Kezelőfelület
1. [POWER] – Hálózati kapcsoló
2. [MASTER VOLUME] – Hangerő
3. [SONG BALANCE]
4. [DEMO]
5. SONG SELECT [|][|]
6. [TRACK1] [TRACK2]/[EXTRA TRACKs]
7. [FILE]
8. [TOP]/SONG [START/STOP]
9. [REC]
10.[SONG SETTING]
11.METRONOME [START/STOP]/[SETTING]
12.TEMPO [ ][ ]
13.Kijelzőgombok: A [-]/[+]/B[-(NO)]/[+(YES)]/C[-]/[+]/D[-]/[+]
14.Folyékonykristály-kijelző
15.[CONTRAST] szabályzó
16.[EXIT]
17.VOICE – Hangszíngombok
18.[VOICE SETTING]
19.[SPLIT]
20.[REVERB]
21.[CHORUS]
22.VARIATION [ ][ ]
23.BRILLIANCE [MELLOW][BRIGHT]
24.iAFC [ON]/[OFF] (CLP-170)
25.[iAFC SETTING] (CLP-170)
26.[MIDI SETTING]
27.[OTHER SETTING]
28.[PHONES]
29.Piano pedál
30.Sostenuto pedál
31.Sustain pedál
Csatlakozópontok
32. [AUX PEDAL]
33.MIDI [IN] [OUT] [THRU]
13
34.[HOST SELECT]
35.[TO HOST]
36.[USB]
37.[AUX IN]
38.[AUX OUT]
39.[PEDAL]
40.Lemezmeghajtó (CLP-170)
41.A kezelőfelületen látható logók:
GM System Level 1
Ez a MIDI-szabvány kiegészítése, amely biztosítja, hogy bármely GM-kompatibilis zenei adat
bármely gyártó GM-hanggenerátorán az eredetihez hűen szólaljon meg.
XG
Ez új, a Yamaha által kifejlesztett formátum, amely a GM System Level 1 szabványt és
funkciókat a hangszínek és az effektek változatosságát tekintve jelentősen kibővítette, de
emellett kompatibilis a GM rendszerrel. Az XG-hangszínekkel XG-kompatibilis songadatokat
vehetünk fel.
DOC (Disk Orchestra Collection) (CLP-170)
A DOC-hangszín-kiosztási formátum gondoskodik arról, hogy a zenei adatok hűen
szólaljanak meg a Yamaha-hangszerek többségén és MIDI-berendezéseken, így a
Clavinovákon is.
iAFC (Instrumental Active Field Control) (CLP-170)
Ezzel az eszközzel egy többcsatornás hangszórórendszernek köszönhetően háromdimenziós
akusztikus effekteket hozhatunk létre.
14. Folyékonykristály-kijelző
Amikor bekapcsoljuk a hangszert, a kijelzőn egy hangszín neve jelenik meg.
Az A, B, C és D kijelzőgombbal választjuk ki a tartalmakat, amelyeket látni akarunk a
kijelzőn.
Egy funkció végrehajtása után is érdemes rápillantani a kijelzőre.
16. [EXIT] gomb
Ezt megnyomva hívjuk be a fő kijelzőoldalt, azt az oldalt, amely a hangszer bekapcsolásakor
először megjelenik, és egy hangszín nevét mutatja.
A demo-dallamok lejátszása
A hangszerbe táplált zeneszámok hatásosan mutatják be a Clavinova valamennyi hangszínét.
Demo-dallamok
A hangszín neve
Grandpiano 1
Harpsichord
Cím
Vigasz No.3.
Gavotte
Szerző
Liszt Ferenc
J.S. Bach
A fenti darabok az eredeti kompozíciók rövidített, áthangszerelt változatai. A többi zeneszám
eredeti (© 2002 Yamaha Corporation).
14
Kezelés
1.Bekapcsoljuk a demo üzemmódot a [DEMO] gombbal.
A hangszíngombok jelzőfényei sorra felvillannak.
TERMINOLÓGIA
Modus: Üzemmód, amelyben egy bizonyos funkciót hajthatunk végre. A demo üzemmódban
demo zeneszámokat szólaltathatunk meg.
2.Lejátszunk egy demo zeneszámot.
Megnyomjuk valamelyik hangszíngombot.
A hangszíncsoport fénye kigyullad, és indul a demo zeneszám. Az első zeneszám az lesz,
amely a megnyomott gomb hangszínéhez tartozik. Ezután felhangzik a bal felső
hangszíncsoport-gombhoz tartozó, majd a többi, mindaddig, amíg le nem állítjuk a lejátszást.
TUDNIVALÓ
- A [MASTER VOLUME] szabályzóval állíthatjuk be a demo zeneszámok hangerejét.
TIPP
A [SONG BALANCE] tolószabályzóval állíthatjuk be a hangerő egyensúlyát a lejátszott song és a billentyűn
való játékunk között.
3.Leállítjuk a demo zeneszámot.
Ehhez a SONG [START/STOP] gombot vagy az éppen szóló demo zeneszám hangszínéhez
tartozó gombot nyomjuk meg.
4.Kilépünk az üzemmódból.
Megnyomjuk a [DEMO] vagy az [EXIT] gombot, ezzel visszatérünk a normál játék
üzemmódjába. A hangszíngombok kijelzői elsötétülnek.
Ha a [DEMO] gombot lenyomva tartjuk, és közben megnyomjuk az A [-][+] gombot.a
kijelzőn megjelenik a PianoDemo felirat, és meghallgathatjuk a zongora ill. az iAFC (CLP170) demókat. Ezekből lemérhetjük a sampling technológia lehetőségeit. Az iAFC demóknál
három különböző iAFC-típust hasonlíthatunk össze. A demók kiosztása a következő:
A hangszín neve
Grandpiano 1
Grandpiano 2
E. Piano 1
E. Piano 2
Harpsichord
E. Clavichord
Vibraphone
Guitar
Church Organ
Jazz Organ
Strings
Choir (CLP-170)
Synth.Pad (CLP-170)
Wood Bass (CLP170)
A hangszín demója
Sztereó sampling
Monó sampling
Dynamic sampling; mezzopiano
Dynamic sampling; forte
Dynamic sampling; forte
Sustain samplinggel
Sustain sampling nélkül
Key-off samplinggel
Key-off sampling nélkül
StringRes
StringRes nélkül
iAFC SEE (Spatial Ensemble Effect)
iAFC NSB (Natural Soundboard)
iAFC DDE (dinamikus forte)
Az 50 gyárilag beprogramozott zongoraszám
lejátszása
15
A Clavinova 50 zongoradarab játékadatait tartalmazza. Ezeket egyszerűen meghallgathatjuk
vagy használhatjuk gyakorlásra. A szállítási tételek között megtaláljuk a zeneszámok kottáját.
Az 50 gyárilag beprogramozott zongoraszám lejátszása
Kezelés
1.Kiválasztjuk a songot.
Ehhez addig nyomjuk a [SONG SELECT] gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt song. A
gyárilag beprogramozott zongorademók száma P-001 – 050.
TERMINOLÓGIA
Song: A CLP-170/150-nél a játékadatokat songoknak nevezzük. Ilyenek a demo songok és a gyárilag
beprogramozott, preset songok.
2.Elindítjuk a gyárilag beprogramozott zeneszámok egyikét.
Megnyomjuk a SONG [START/STOP] gombot, ezzel indul a lejátszás.
TIPP
• Ha a [SONG SELECT] gombot megnyomtuk, a songot a C[-]/[+] gombbal is kiválaszthatjuk.
• [P-000: NewSong] üres songhelyet jelent. Ide menthetjük el saját játékunkat, ennek módját l. később.
• A „SongRepeat” (song ismétlése) paraméterrel, amelyet a SONG SETTING menüben találunk, valamennyi
vagy egyes songokat ismételten lejátszhatunk.
TIPP
- A preset songot kísérhetjük saját játékunkkal. A billentyűzeten játszottak hangszínét is megváltoztathatjuk.
A tempó beállítása
A TEMPO-gombokkal állíthatjuk be a kívánt tempót. A két gomb együttes megnyomásával
állítjuk vissza a standard, vagyis az eredeti tempót.
Az egyik [SONG SELECT] gombbal léphetünk vissza a songkiválasztás kijelzőjéhez.
TIPP
- A tempót a D[-]/[+] gombbal is megváltoztathatjuk.
TUDNIVALÓ
- Ahányszor egy másik songot választunk,, automatikusan a standard tempó áll be.
3.Leállítjuk a lejátszást.
A lejátszás automatikusan leáll, amint vége a kiválasztott songnak, és a Clavinova visszaáll a
song elejére. Ha a songot a közepén akarjuk leállítani, megnyomjuk a [TOP] gombot. A
lejátszást átmenetileg is megszakíthatjuk a SONG [START/STOP] gombbal.
Előre- és visszacsévélés
A songkiválasztás kijelzőjén a következő műveleteket végezhetjük:
• A B[-]/[+] gombbal lehet a songot, leállítva vagy lejátszás közben, előre- és visszacsévélni.
• Ha a songot lejátszás közben vissza akarjuk állítani az elejére, megnyomjuk a SONG
SELECT [|] vagy a C[-] gombot.
• Ha a lejátszást a következő songtól akarjuk folytatni, megnyomjuk a SONG SELECT
[|] vagy a C[+] gombot.
• Ha a lejátszást a song kezdetére akarjuk beállítani, leállítjuk a lejátszást a szám közepén, és
megnyomjuk a SONG SELECT [|] vagy a C[-] gombot.
TIPP
Ha egy lemezen lévő songot választottunk (CLP-170), amely egy adott könyvtárban található, a könyvtár nevét
kiirathatjuk a kijelzőn lejátszás közben, ha megnyomjuk a [SONG SELECT] vagy a C[-]/[+] gombokat.
16
4.Visszatérünk a standard kijelzőoldalra.
Megnyomjuk az [EXIT] gombot.
TERMINOLÓGIA
Standard kijelzőoldal: Ez a song kiválasztásának kijelzőoldala. Ez jelenik meg, amikor bekapcsoljuk a
hangszert.
Egyik szólam begyakorlása az 50 gyárilag beprogramozott
song egyikének segítségével
Az 50 preset (gyárilag beprogramozott) zeneszám bal és jobb kezes szólamát külön sávokon
(track) rögzítették. A két szólamot tetszés szerint kapcsolhatjuk ki és vissza, miközben a
kikapcsolt szólamot magunk játszhatjuk be a billentyűzeten. A jobb kezes szólam a
[TRACK1], a bal kezes a [TRACK2] sávon szól.
Kezelés
1.Kikapcsoljuk azt a szólamot, amelyet be akarunk gyakorolni.
Ennek megfelelően a song kiválasztása után megnyomjuk vagy a [TRACK1] vagy a
[TRACK2] gombot.
Amikor kiválasztunk egy songot, akkor mindkét gomb jelzőfénye ég, jelezve, hogy mindkét
szólam felhangzik. Amikor megnyomjuk az egyik gombot, és elnémítunk vele egy szólamot,
annak a jelzőfénye kialszik.
A gombok ismételt megnyomásával válthatunk ide-oda a szólamok között.
TIPP
-A szólamokat lejátszás közben is be- és kikapcsolhatjuk.
2.Elindítjuk a lejátszást, és játszani kezdünk a billentyűzeten.
Ehhez megnyomjuk a SONG[START/STOP] gombot, és bejátsszuk a kiiktatott szólamot.
A lejátszás automatikus indítása egy billentyű leütésével (szinkronstart)
Amikor ez a funkció él, a kiválasztott preset song akkor indul, amikor játszani kezdünk a
billentyűzeten. A funkció bekapcsolásához lenyomva tartjuk a [TOP] gombot, és megnyomjuk
a SONG[START/STOP] gombot, mire ez utóbbinak a jelzőfénye villogni kezd jelezve, hogy
a hangszer szinkronstart-állípotban van.
A lejátszás indul, amint leütünk egy billentyűt.
Ha várakozás közben ismét megnyomjuk a [TOP] gombot, a készültség megszűnik.
TERMINOLÓGIA
Szinkron: Egyidejűség.
3.Leállítjuk a lejátszást.
A song végén a lejátszás automatikusan leáll, és a Clavinova visszaáll a song elejére. Ha a
songot a közepén akarjuk leállítani, ezt a [TOP], ha pedig átmenetileg akarjuk leállítani, akkor
a SONG [START/STOP] gombbal tehetjük meg.
TIPP
A szólamok visszaállása: Ha egy új songot választunk ki, mindkét szólam automatikusan felhangzik.
Egy szólam begyakorlásához a songnak egyetlen részét is ismételtethetjük. Ehhez a SONG
SETTING menüben be kell lépnünk a [FromToRepeat] oldalra, továbbiakat l. később.
17
Hangszínek kiválasztása és megszólaltatása
Hangszínek kiválasztása
Kezelés
1.Kiválasztjuk a hangszíncsoportot.
Megnyomjuk tetszés szerint az egyik hangszíncsoport gombját.
2.Kiválasztjuk a hangszínt.
Megnyomjuk a VARIATION[ ][ ] vagy A [-]/[+] gombot.
TERMINOLÓGIA
Voice vagy hangszín: A Clavinova esetében ez egy bizonyos hangzást jelent.
TIPP
- Az azonos csoporton belüli hangszínek között válthatunk úgy, hogy többször megnyomjuk a hangszíncsoport
gombját.
- A hangszínek megismeréséhez hallgassuk meg a demo zeneszámokat! További információkat az útmutató
végén találunk.
- A hangerőt a billentéserősséggel is szabályozhatjuk, bizonyos hangszereknél azonban ennek csak csekély a
hatása, vagy nincs is. További információkat erről az útmutató végén találunk.
Ha az XG csoportot választottuk ki
Ilyenkor először kiválasztjuk az XG-hangszínek csoportját, azután a kívánt hangszínt.
2-1. Az XG-hangszínek névkijelzése melletti [+] és [-] gombot egyszerre nyomjuk meg,
így behívjuk a kijelzőoldalt, ahol kiválaszthatjuk az XG-hangszínt.
2-2. Az A[-][+] gombbal kiválasztunk egy hangszíncsoportot.
2-3. A C[-][+] gombokkal kiválasztjuk a hangszínt.
Az eredeti útmutató 28.oldalán találjuk a hangszínek listáját.
*További információkat a külön adatfüzetben találunk.
TIPP
- Az XG formátum a GM System Level 1 formátumnak a Yamaha által továbbfejlesztett változata, amely több
lehetőséget nyújt a hangszínek és az effektek terén, és amely távlatilag is adatkompatibilis marad.
- Ha az egyik VARIATION-gomb lenyomásával választjuk ki az XG hangszíncsoprotot, megjelenik az XGhangszín kiválasztásának kijelzőoldala.
A pedálok megfelelő használata
A Clavinovának három lábpedálja van. Ezekkel olyan effekteket érhetünk el, mint
máskülönben egy akusztikus zongoránál.
Sustain pedál (jobb)
Ez ugyanúgy működik, mint egy akusztikus zongoránál. Amikor lenyomjuk, a hangok tovább
tartanak ki. Amikor a pedált felengedjük, az addig kitartott hangok azonnal megszakadnak.
18
Ha a GRAND PIANO 1 hangszínt választjuk ki, a sustain pedál működtetésével előhívjuk a
„sustain sample” elnevezésű, kitartott hangzást biztosító hangmintát, amely valósághűen
utánozza az akusztikus hangszer húrjainak és rezgőtestének rezonanciáját.
TUDNIVALÓ
Ha a sustain pedál nem működik, ellenőrizzük, hogy megfelelően csatlakoztattuk-e a hangszerhez – ennek módját
l. később -, és hogy a VOICE SETTING menüben az „R Pedal” paraméter beállítása „on” legyen!
TIPP
A „sustain sample” által előidézett effekt mélységét ill. erősségét (DEPTH) az OTHER SETTINGS menüben
állíthatjuk be.
Sostenuto pedál (középső)
Amikor leütünk egy hangot vagy lefogunk egy akkordot, és megnyomjuk a pedált, miközben a
hangok még kitartanak, ezek mindaddig szólnak, amíg fel nem engedjük a pedált (mint a
sustain pedálnál). Az összes, azután játszott hang nem tart ki. Így kitarthatunk egy akkordot,
miközben a többi hang staccato szól.
Piano pedál (bal)
Ezzel a pedállal csökkentjük a játszott hang hangerejét, és ezzel a hangszínt is kis mértékben
változtatjuk. A pedál azokra a hangokra nem hat, amelyeket a lenyomás előtt ütöttünk le.
Vibraphone és Jazz Organ hangszíneknél ezzel a pedállal be- és kikapcsolhatjuk a vibratót
vagy válthatunk a vibrato különböző sebességei között.
TIPP
- A VOICE SETTING menü „R Pedal” „M Pedal” és „L Pedal” paraméterénél rendelhetünk a pedálokhoz egyéb
funkciókat (song indítása és leállítása, Variation-funkció).
- A középső és a bal pedálhoz rendelhetjük a START/STOP funkciót, ehhez be kell állítanunk az OTHER
SETTINGS menüben a „PedalStart/Stop” paramétert, l. később.
A hangzás variálása –[BRILLIANCE]/[REVERB] /[CHORUS]]
Az effektekkel kifejezőbbé tehetjük a hangzást. A Clavinova a „Brilliance” (a hangzás
„csillogása”), a „Reverb” (térhatás) és 2Chorus” effekteket biztosítja.
[BRILLIANCE]
Ezzel az eszközzel variálhatjuk a kiadott hang hangszínét.
Kezelés
Megnyomjuk az egyik BRILLIANCE-gombot.
A beállítás lehetőségei:
MELLOW 3 – 2- 1 Lágy és sötét hangzás. Minél magasab a szám. annál erősebb a hatás.
NORMAL
NORMÁL HANGZÁS.
BRIGHT 1 – 2 – 3 Csillogóbb, világosabb hangzás, minél magasabb a szám, annál inkább.
Az [EXIT] gombbal térünk vissza a fő kijelzőoldalra.
TIPP
- Megnyomjuk a BRILLIANCE [MELLOW][BRIGHT] gombot, majd a D[-]/[+] gombbal kiválasztjuk a kívánt
hangzást.
- A normál beállítás a „normal”.
TERMINOLÓGIA
Normál beállítás: Az a gyári beállítás, amely akkor lép érvénybe, amikor a hangszert először bekapcsoljuk.
TUDNIVALÓ
Amikor a beállítás BRIGHT (világos), a hangerő valamelyest megemelkedik. Ha ezután a hangerőt felcsavarjuk,
a hangzás esetleg torzulhat, tehát csavarjuk vissza a hangerőszabályzót!
[REVERB]
19
Ezzel a szabályzóval digitális téreffektek közül válaszhatunk, amelyek a hangzásnak
mélységet és kifejezőerőt kölcsönöznek, és amelyek hozzájárulnak a hangzás
valósághűségéhez.
Kezelés
A [REVERB] ismételt megnyomásával kapcsolhatjuk az effektet be és ki. Ennek megfelelően
gyullad ki és alszik el a kijelző.
Még ha a beállítás OFF is, a GRAND PIANO 1 hangszínhez hozzátartozik a „Soundboard
Reverb” effekt.
TIPP
- A VOICE SETTING menü „Reverb Type” paraméterével választjuk ki az effekt típusát, mélységét pedig a
„Reverb Send” paraméterrel állíthatjuk be.
- A normál beállítás „ON”.
[CHORUS]
Ezzel a gombbal olyan effekteket választhatunk ki, amelyek intenzívebb és dinamikusabb
hangzást biztosítanak.
Kezelés
A [CHORUS] gomb ismételt megnyomásával kapcsoljuk az effektet be és ki.
A kezelőfelületi CHORUS [ON][OFF] gombokkal kapcsolhatjuk be és ki az effektet. Másik
lehetőség: a VOICE SETTING menü „Chorus On Off” paraméterét állítjuk be. A
kezelőfelületi beállítás csak átmeneti hatású. Amint másik hangszínre váltunk, az
effektbeállítás érvényét veszti. A „Chorus On Off” paraméter beállítása minden hangszínnel
együtt elmentésre kerül, és az effekt azonnal életbe lép, amint az illető hangszín, amellyel a
beállítást elmentettük, felhangzik.
TIPP
- A VOICE SETTING menü „Chorus Type” paraméterével választjuk ki az effekt típusát, mélységét pedig a
„Reverb Send” paraméterrel állíthatjuk be. Az effektet a „Chorus On Off” paraméterrel is be- és kikapcsolhatjuk.
- A normál beállítás a hangszíntől függ.
A valósághű akusztikájú hangzás szimulálása [iAFC
(Instrumental Active Field Control)](CLP-170)
Amikor az iAFC él, a hangzás teltebb, és az akusztikus hangszerekhez hasonló rezonancia
képződik.
Kezelés
Az iAFC[ON/OFF] ismételt megnyomásával kapcsoljuk be és ki az effektet.
TIPP
- Az effekt optimális kihasználása érdekében szívleljük meg a következőket:
• Úgy állítsuk fel a Clavinovát, hogy a faltól legalább 10 cm távolságra legyen!
• Ha a Clavinovát áthelyezzük, végezzük el vele az automatikus kiigazítási funkciót (kalibrálást)!
- Az iAFC működése: Egy mikrofonnal felvett hang keveredik a Clavinova által közvetlenül képzett hanggal, és
a keverék kerül kiadásra a hátsó hangszórók által, ezzel valóságű hangzást érünk el.
Az iAFC a Yamaha EMR (Electronic Microphone Rotator) technológiáját alkalmazza, amelynek segítségével
elkerülhető az akusztikus visszacsatolás.
- Az alábbi esetekben nem használható az iAFC:
- Ha a hangszóró beállítása „normal” és fejhallgatót kötöttünk rá a hangszerre;
- Ha a hangszóró beállítása „off”.
20
- Ügyeljünk arra, hogy a hangszer hátoldalán lévő hangszórót ne fedje el semmi, ha az iAFC-vel dolgozunk!
Ellenkező esetben az effekt nem képes igazi hatást kifejteni.
- Az [iAFC SETTING] gombbal választjuk ki az iAFC típusát és a hatás mélységét.
- A normál beállítás „on”.
Két hangszín kombinálása (Dual üzemmód)
Ennél a beállításnál a teljes billentyűzeten egyszerre két hangszínt szólaltatunk meg. Ezzel
szimulálhatunk egy dallamduettet, vagy kombinálhatunk két hasonló hangszínt, hogy teltebb
hangzást érjünk el.
Az ábrához tartozó felső számok arra az esetre vonatkoznak, amikor különböző csoportokhoz
tartozó hangszíneket választunk. Az alsó számok pedig arra, ha a hangszínek azonos
csoporthoz tartoznak.
Dual üzemmód különböző csoportokhoz tartozó hangszínekkel
Kezelés
1.Bekapcsoljuk a Dual üzemmódot.
Ehhez lenyomunk egyszerre két hangszíncsoport-gombot.
2.Kiválasztunk egy hangszínt.
Ehhez az A[-]/[+] é B[-]/[+] gombot használjuk.
A hangszínek, amelyek a gyárilag beprogramozott hangszínek listájában a felső sorban
szerepelnek, mint „1. Voices” kerülnek megjelölésre, az alsó sorban lévők a „2. Voices”.
3.Kilépünk a Dual üzemmódból, és visszatérünk a normál játékmódba.
Ehhez csak megnyomjuk bármelyik hangszíncsoport-gombot.
TIPP
- Ha a billentyűzetet két szakaszra osztottuk (Split üzemmód), és a Dual üzemmódot a bal kezes szólamra akarjuk
alkalmazni, a [SPLIT] gombot lenyomva tartjuk, és megnyomunk közben egyszerre két hangszíncsoport-gombot.
- Az első hangszín kiválasztásához használhatjuk a VARIATION-gombokat is.
- Az XG hangszínek kiválasztását l. előbb.
Dual üzemmód azonos csoporthoz tartozó hangszínekkel
Kezelés
1.Kiválasztunk egy hangszíncsoportot
Ehhez lenyomjuk, ha normál játéküzemmódban vagyunk, a kívánt hangszíncsoport-gombot.
2.Kiválasztunk egy hangszínt.
Ehhez az A[-]/[+] gombot használjuk.
3.Kiválasztunk még egy hangszínt.
Ha ez a hangszín azonos csoporthoz tartozik, aB[-]/[+] gombot nyomjuk meg.
Ha ugyanazt a hangszínt kívánjuk még egyszer, egyszer nyomjuk meg a gombot, ha viszont
azonos csoporthoz tartozó másik hangszínt szeretnénk, akkor többször.
4.Kilépünk a Dual üzemmódból, és visszatérünk a normál játékmódba.
21
Ehhez csak megnyomjuk bármelyik hangszíncsoport-gombot.
TIPP
- Ha a billentyűzetet két szakaszra osztottuk (Split üzemmód), és a Dual üzemmódot a bal kezes szólamra akarjuk
alkalmazni, megnyomjuk a D[-]/[+] gombot.
Két hangszínnel való játék megosztott billentyűzeten (Split
üzemmód)
Split üzemmódban két hangszínnel játszhatunk a billentyűzeten – az egyikkel a bal, a
másikkal a jobb kezünkkel. Így pl. bal kézzel basszus szólamot (pl. Wood Bass vagy Electric
Bass hangszínnel), míg a jobbal dallamot játszhatunk.
Kezelés
1.Bekapcsoljuk a Split üzemmódot.
Megnyomjuk a [SPLIT] gombot.
2.Kiválasztunk egy hangszínt a jobb kezes szólamhoz.
Megnyomjuk az egyik hangszíncsoport-gombot és a VARIATION [ ][ ] gombot.
TIPP
- Az A[-]/[+] gombbal is kiválaszthatjuk a jobb kezes szólam hangszínét.
- Az XG-hangszínek kiválasztásának módját l. előbb.
3.Kiválasztunk egy hangszínt a bal kezes szólamhoz.
Lenyomva tartjuk a [SPLIT] gombot, és megnyomjuk az egyik hangszíncsoport-gombot.
Azután a C[-]/[+] gombokkal kiválasztjuk a hangszínt.
4.Határozzuk meg az osztáspontot, azaz a jobb és a bal kezes szólam közötti
határpontot.
Az osztáspont bármely billentyűzetre tehető úgy, hogy lenyomva tartjuk a [SPLIT] gombot, és
vagy megnyomjuk a D[-]/[+] gombokat, vagy leütjük a kívánt billentyűt. Az alapbeállítás
F#2. Ha az osztásponton nem akarunk változtatni, akkor ugorjuk át ezt a lépést! A [SPLIT]
gombbal visszaléphetünk a fő kijelzőoldalra.
TIPP
- A megadott osztáspont a bal kezes szólamhoz tartozik.
- Az osztáspontot az OTHER SETTINGS menő „SplitPoint” paraméterével is meghatározhatjuk.
5.Kilépünk a Split üzemmódból, és visszatérünk a normál játékmódba.
Megnyomjuk a [SPLIT] gombot.
A Dual üzemmód mindkét kezes szólamra alkalmazható.
A metronóm használata
A Clavinova rendelkezik egy eszközzel, amely gyakorlásnál nagyon hasznos, hogy tudjuk
tartani a pontos tempót.
Kezelés
22
1.Elindítjuk a metronómot.
Ehhez megnyomjuk a METRONOME[START/STOP] gombot. Az ütemjelző a beállított
ütemnek megfelelően villog.
A tempó beállítása
A metronóm és a felhasználói song lejátszásának tempója 10 és 500 ütés/perc között állítható
be. A beállításhoz a TEMPO[ ][ ] vagy D[-]/[+] gombokat használjuk. A standard érték
viszaállításához egyszerre nyomjuk meg a két tempó- vagy D-gombot.
Az [EXIT] gombbal térünk vissza a normál kijelzőoldalra.
TIPP
- A standard tempóbeállítás 120. (Ha egy songot választunk, akkor annak a tempója lép életbe.)
- A METRONOME [SETTING] gombbal állíthatjuk be az ütemmeértéket, valamint a metronóm hangerejét és
hangszínét.
2.Leállítjuk a metronómot.
Ehhez megnyomjuk a METRONOME[START/STOP] gombot.
Saját játékunk felvétele
Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogyan rögzíthetjük játékunkat a Clavinovába épített
felvevő berendezéssel. Gyakorlásnál nagyon hasznos lehet, hogy felvehetjük a játékunkat.
Felvehetjük pl. a bal kezes szólamot, azután begyakoroljuk a jobb kezes szólamot, miközben a
felvett szólam szól. Továbbá, mivel tizenhat sávra (Track) vehetünk fel, felvehetjük külön a
két szólamot, vagy egy négykezes egyes szólamait, vagy előállíthatunk akár egy teljes
zenekari produkciót és meghallgathatjuk, hogyan hangzik az eredmény.
TIPP
Az AUX OUT kimeneten adhatjuk ki játékadatainkat valamilyen felvevő berendezéshez, pl. kazettás magnóhoz.
TERMINOLÓGIA
Felvétel ill. rögzítés/mentés: A kazettára vagy MiniDisc-re felvett játékadatok formátuma eltérő a Clavinovával
rögzített adatokétól. Egy kazettás magnó audiójeleket rögzít. A Clavinova ezzel szemben hangszín-, timing- és
tempóadatokat rögzít, nem audiojeleket. Lejátszáskor a Clavinova a rögzített adatok alapján hangokat képez.
Ezért helyesebb a Clavinova esetében nem felvételről, hanem adatrögzítésről beszélni, de az útmutatóban
maradunk a felvételnél, mert az elterjedtebb.
A műveletek végrehajtásának megkönnyítésére időnként megjelenik a kijelzőn valamilyen
üzenet vagy megerősítést kérő kérdés. Ezek listáját l. az útmutató végén.
Egy új song felvétele
Felvétel a 1. sávra [TRACK 1]
Kezelés
1.Beállítjuk felvételre a „NewSong” helyet.
Ehhez egyszerre megnyomjuk a a két SONG SELECT-gombot.
TUDNIVALÓ
- Ha nem ezt a songhelyet választjuk ki, és adatokat veszünk fel egy sávra, amely már tartalmaz adatokat, a
korábbi adatok felülíródnak és elvesznek!
2.Kiválasztjuk a hangszínt.
23
Kiválasztjuk a hangszín(eke)t.
Elvégzünk egyéb beállításokat, pl. a hangerőét vagy effetekét. A [MASTER VOLUME]
használatával a lejátszás hangerejét is beállíthatjuk, de erre mód van lejátszás közben is.
Ha beállítottuk a tempót vagy ha a felvételi készültség kijelzőoldala nem jelenik meg,
nyomjuk meg valamelyik SONG SELECT-gombot, ezzel visszatérünk a „NewSong”
kijelzőoldalra.
TUDNIVALÓ
- A tempót a harmadik lépésben állítjuk be.
- A Dual/Split üzemmódban történő felvételről l. a továbbiakban.
3.Megadjuk a felvételi módot, és kiválasztjuk a felvételi sávot.
Hosszan megnyomjuk a [REC] gombot, azután a [TRACK 1] gombot.
A sáv jelzőfénye pirosan villog. (Az eljárást a [REC] újbóli vagy a [TOP] megnyomásával
szakíthatjuk meg.)
Szükség esetén beállítjuk a tempót.
Ha a felvételi készültség kijelzőoldala nem jelenik meg, nyomjuk meg valamelyik SONG
SELECT-gombot!
4.Elindítjuk, majd befejezzük
a felvételt.
A felvétel automatikusan indul, amint leütünk egy billentyűt.
Másik lehetőség: megnyomjuk a SONG[START/STOP] gombot. Felvétel alatt a kijelző az
aktuális ütemszámot mutatja.
TIPP
- Felvételhez használhatjuk a metronómot. Ennek hangja nem kerül rá a felvételre.
- Ha felvétel közben megnyomjuk a SONG [START/STOP] gombot, a felvétel leáll. Ugyanezt a gombot
nyomjuk meg, ha folytatni akarjuk a felvételt. Egy billentyű leütésével is folytathatjuk a felvételt.
- A SONG[REC] megnyomásával átmenetileg leállítjuk a felvételt.
A befejezéshez a [TOP] gombot használjuk. A Clavinova beáll a song elejére. Az illető sáv
jelzőfénye zölden ég, jelezve, hogy a sáv adatokat tartalmaz. (A felvételi üzemmód
automatikusan kikapcsol.)
5.Lejátsszuk a felvett songot.
A SONG[START/STOP] gombbal indítjuk a lejátszást.
A song végén a lejátszás automatikusan leáll, és a Clavinova visszaáll az elejére. A [TOP]
gombbal állíthatjuk le a lejátszást a szám közepén. A SONG [START/STOP] gombot
használjuk, ha a lejátszást átmenetileg állítjuk le.
TUDNIVALÓ
- Ha egy sávra felvett adatokat akarunk törölni, a SONG SETTING menü „ChannelClear” paraméterét
használjuk (l. később).
Amikor a Clavinovát kikapcsoljuk, a felvett zenei adatok elvesznek. Ha a felvételt meg
akarjuk tartani, mentsük el az adatokat a FILE menü „SaveToMemory” vagy „SaveToDisk”
(CLP-170) paraméterével!
A felvétel megismétlése a [TRACK1] sávra
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan ismételjünk meg egy felvételt, ha az elsővel nem
vagyunk elégedettek.
Kezelés
24
1.Kiválasztunk egy vagy két hangszínt és elvégezzük a beállításokat a felvételhez.
Ha meg akarjuk változtatni a korábbi beállításokat, ismételjük meg a fent leírt 2. lépést.
Az új felvételhez megismételjük a lépéseket a 3. lépéstől kezdve. A sávon lévő adatok
felülíródnak.
A [TRACK1] sáv egy szakaszának újbóli felvétele
Kezelés
1.A songot leállítjuk azon a ponton, ahová az új adatokat akarjuk felvenni.
A B[-]/[+] gombbal haladunk az ütemek között, vagy lejátsszuk a felvételt, és azon a ponton,
ahová az új felvételnek kerülnie kell, lenyomjuk a SONG[START/STOP]gombot.
TUDNIVALÓ
Ha nem jelenik meg a lejátszás kijelzőoldala, megnyomjuk az egyik SONG SELECT-gombot.
2.Szükség esetén kiválasztunk egy vagy több hangszínt.
Ha változtatni akarunk a beállításokon, ismételjük meg az alapvető kezelési lépések 2.
pontját.
3.Kiválasztunk egy felvételi módszert, és felvételi üzemmódra váltunk.
3-1 Lenyomva tartjuk a [REC] gombot. Azután ismételten megnyomjuk a C[-]/[+]
gombot, hogy meghatározzuk, hogyan induljon a felvétel. Végül ismételten megnyomjuk
a D[-]/[+] gombot, hogy meghatározzuk, hogyan érjen véget a felvétel.
Indítási módok:
Norm (normál) - A korábban felvett adatokat az új felvétel felülírja, tehát elvesznek.
Key On (a hangtól kezdve) – Az előtt a pozíció előtt, ahol leütünk egy billentyűt, az adatok
megmaradnak.
TUDNIVALÓ
„KeyOn” beállításnál a hangszínt vagy a tempót a felvétel befejezése után már nem lehet megváltoztatni.
Befejezési módok:
Replace (helyettesítés) – A felvételi szakasz vége utáni adatok is törlődnek.
Punch Out (kiszállás) – A felvételi szakasz vége utáni adatok megmaradnak.
3–2 A [REC] gombot lenyomva tartjuk, és megnyomjuk a [TRACK 1] gombot.
A sáv jelzőfénye pirosan villog.
(A felvételt a [REC] gomb újbóli vagy a [TOP] gomb megnyomásával szakíthatjuk meg.)
TIPP
Ha a felvételt a [REC] gombbal szakítjuk meg, a felvétel azonnal leáll. Ha a [TOP] gombot nyomjuk meg, a
Clavinova visszaáll a song elejére.
Ezután az alapvető kezelési lépések 4. pontjától folytatjuk a műveletet.
Felvétel a [TRACK2] sávra
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan vehetünk fel egy további szólamot a másik sávra.
Kezelés
25
1.Kiválasztunk egy vagy két hangszínt és elvégezzük a beállításokat a felvételhez.
2.Megadjuk a felvételi módot, és kiválasztunk egy felvételi sávot.
Ehhez megnyomjuk a [REC] gombot, majd a [TRACK 2] gombot.
A 2. sáv kijelzője vörösen villog. (A felvételt a [REC] gomb újbóli vagy a [TOP] gomb
megnyomásával szakíthatjuk meg.)
TIPP
A [TRACK 1] ismételt megnyomásával kapcsoljuk a lejátszást be (a jelzőfény zölden világít) és ki (a jelzőfény
kialszik).
Az új felvételhez megismételjük a lépéseket a 4. ponttól kezdve.
Az új szólam felvétele közben hallgathatjuk az 1. sávra felvett adatokat.
Felvétel egy harmadik vagy egy további sávra ([EXTRA TRACKS])
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan vehetünk fel további szólamokat és hogyan mentjük el
ezeket a 3 - 16. [EXTRA TRACKS] sávokra.
Kezelés
1.Lenyomva tartjuk a [REC] gombot, mint az előző részben a 2. sávnál, és a B[-]/[+]
gombbal kiválasztunk egy felvételi sávot (3 – 16.)
2.Lenyomva tartjuk a [REC] gombot, és közben megnyomjuk az [EXTRA TRACKS]
gombot.
A felvételhez megismételjük a lépéseket a 4. ponttól kezdve.
További felvételi eljárások
Adatok hozzáadása egy songhoz vagy további adatok felvétele
Az előző részben arról volt szó, hogyan vehetjük fel játékunkat az üres „P-000: NewSong”
memóriahelyre. Játékunkkal azonban kiegészíthetünk vagy felülírhatunk egy már meglévő
songot (pl. az 50 gyárilag felvett song egyikét vagy kereskedelemben kapható zenei adatokat),
vagy felülírhatjuk saját korábbi felvételünket.
Kezelés
1.Kiválasztunk egy songot a felvételhez (P-001 – P-050).
Ennek ugyanaz a módja, mint a Felvétel az 1. sávra című részben. A kereskedelemben
kapható vagy már meglévő saját adatok felülírásának módját l. később. A felvétel módja
megegyezik a már korábban leírtakkal.
TUDNIVALÓK
Ha olyan sávra veszünk fel, amely már tartalmaz adatokat, a korábbi adatok felülíródnak, tehát elvesznek.
A hangszín vagy a tempó megváltoztatása felvétel után
Ezeket az adatokat a felvétel után megváltoztathatjuk, pl. másik hangszínt választhatunk, hogy
megváltoztassuk a hangulatot, vagy módosíthatunk a tempón. Ezeket a változtatásokat a song
közepén is végrehajthatjuk.
26
Kezelés
1.Kiválasztjuk az átalakítandó songot a SONG SELECT-gombokkal.
TUDNIVALÓ
„KeyOn” beállításnál a hangszínt vagy a tempót a felvétel befejezése után már nem lehet megváltoztatni.
2.Ha a hangszínt vagy a tempót a song közepén akarjuk megváltoztatni, a B[-]/[+]
gombbal megkeressük az ütemet, ahol változtatni akarunk.
TIPP
Az itt megváltoztatható beállításokról l. A kezelési eljárásokkal és funkciókkal kapcsolatos kérdések című
fejezetet.
3.Megváltoztatjuk a beállításokat (hangszín, téreffekt stb.)
Ha pl. a felvett E.Piano 1 hangszínt E. Piano 2-re akarjuk változtatni, akkor elvégezzük a
változtatásokat a hangszíncsoport-gomb és az A[-]/[+] megnyomásával.
Miután elvégeztük a változtatásokat, megnyomjuk az egyik SONG SELECT-gombot, hogy
visszatérjünk a songok kiválasztásának kijelzőoldalára.
TIPP
A tempót a 4.lépésben lehet megváltoztatni.
4.Lenyomva tartjuk a [REC] gombot, és kiválasztjuk a sávot, amelyet át akarunk
alakítani.
A kiválasztott sáv jelzőfény pirosan világít.
Itt lehet megváltoztatni a tempóbeállítást.
Ilyenkor semmiképpen se játsszunk a billentyűzeten, és ne nyomjuk meg a SONG
[START/STOP] gombot, mert ezzel elindítanánk a felvételt, és törölnénk a már meglévő
adatokat!
 Figyelem!
A végrehajtott változtatások – a tempó kivételével – mentésre kerülnek. A régi adatok ezzel elvesznek, és többé
nem lehet ezeket helyreállítani. Legyünk tehát óvatosak!
5.A [REC] vagy [TOP] gombbal kilépünk a felvételi üzemmódból.
A lejátszott song és saját játékunk közötti hangerő-egyensúly beállítása - [SONG
BALANCE]
Ha több szólamot veszünk fel egymás után, beállíthatjuk a felvett adatok és a billentyűzeten
való játék közötti hangerő-egyensúlyt.
Kezelés
1.A hangerő beállításához a [SONG BALANCE] tolószabályzót eltoljuk balra (a song
hangereje csökken) vagy jobbra (játékunk hangereje csökken).
TIPP
- A kereskedelemben kapható felvételek némelyikére szélsőségesen nagy hangerő jellemző. Ilyenkor állítsuk be a
hangerőt.
- A beállítás lejátszás közben is elvégezhető.
Dual vagy Split üzemmódban történő felvétel
Ha Dual vagy Split üzemmódban veszünk fel, a Clavinova minden hangszínt külön sávra
rögzít. Az eredeti útmutató 45. oldalán látható táblázat mutatja, hogyan rendelődnek hozzá a
sávok az egyes hangszínekhez.
 Vigyázat!
27
Ha több sávot veszünk fel egymás után, vagy kiegészítő adatokat veszünk fel egy songhoz, a már meglévő adatok
felülíródnak és elvesznek. Legyünk tehát óvatosak!
Az útmutató példájában az 1., 2. és EXTRA TRACK „n” a kiválasztott felvételi sáv.
Track „n” = TRACK 3 – TRACK 16. Ha „n+1”, „n+2”, „n+3” meghaladja a tizenhatot, az 1.,
2. és 3. sáv lép életbe.
TIPP
A Dual és Split üzemmód közötti átváltás a songban nem kerül felvételre.
A felvett songok elmentése és fájlkezelés
[FILE]
A kijelzőn „File” címszó alatt megtalálható funkciókkal kezelhetjük a songfájlokat (mentés,
törlés, elnevezés), lemezeket másolhatunk és formázhatunk (CLP-170), továbbá
megváltoztathatjuk a kijelző jeleit. A fájlműveletek kijelzőjét a [FILE] gombbal érhetjük el.
TERMINOLÓGIA
Fájl: Adatcsoportot tartalmaz. A Clavinova esetében egy songfájl songadatokból és egy songszámból áll.
Memória: Az a terület a Clavinovában, ahol adatokat rögzíthetünk és kezelhetünk.
Formázás (CLP-170): A floppy lemez kényelmes adattároló eszköz. A használt berendezéstől – PC-től –
függően több lehetőség (formátum) nyílik az adatok lemezre mentéséhez. Ezért egy lemez adatszerkezetét a
megfelelő formátumúvá kell alakítanunk, mielőtt egy bizonyos berendezésben adatrögzítésre használnánk. Ezt a
műveletet nevezzük formázásnak.
Jelkód: A jelek használatának módja.
TIPP
Ne feledjük, hogy a másolási művelet csak magánhasználatra megengedett!
Az alábbi paraméterek állnak rendelkezésünkre:
Beállítások
A felvett vagy más eredetű songokat elhelyezi a Clavinova
memóriájában.
A felvett vagy más eredetű songokat lemezre menti. (CLP-170)
Songot töröl a Clavinova memóriájából vagy lemezről (csak CLP170)
Megváltoztatja egy song címét.
Adatokat másol egyik lemezről a másikra. (CLP-170)
Lemezt formáz. (CLP-170)
Automatikusan megnyit egy songot, amint beteszünk egy lemezt a
meghajtóba. (CLP-170)
Megváltoztatja a kijelző által használt jeleket.
Paraméter megnevezése
SaveToMemory
SaveToDisk
DeleteSong
RenameSong
CopyDisk
FormatDisk
FloppyDisk SongAutoOpen
CharacterCode
A Clavinova memóriái
A Clavinova az alábbi memóriatípusokkal rendelkezik:
● Munkamemória:
Ez átmeneti tárolóhely, ahol az éppen kiválasztott lejátszani kívánt vagy felvett songot
elhelyezzük és alakíthatjuk.
● A gyárilag beprogramozott songok memóriája:
Ez írásvédett memória, amely az 50 előre beprogramozott songot tartalmazza.
● Merev lemez:
Ide menthetjük el tartósan a felvett vagy lemezről betöltött songokat (CLP-170).
28
Amikor a kijelzőn kiválasztunk egy songot, az a gyárilag beprogramozott songok
memóriahelyéről, a merev lemezről vagy a floppyról (CLP-170) a munkamemóriába kerül. Ez
a songok lejátszására és átdolgozására szolgál. Amikor a hangszert kikapcsoljuk, a gyárilag
beprogramozott songok memóriába és a merev lemezre mentett adatok megmaradnak, a
munkamemóriában lévő adatok ellenben nem. ha tehát a munkamemóriában lévő songot meg
akarjuk tartani, akkor merev lemezre vagy floppyra (CLP-170) kell mentenünk. Ebben az
útmutatóban a munkamemóriában lévő songot aktuális songnak, a merev lemezen lévőt
elmentett songnak és a floppyra mentettet lemezen lévő songnak nevezzük.
Alapvető fájlműveletek
A műveletek végrehajtásának megkönnyítésére időnként megjelenik a kijelzőn valamilyen
üzenet vagy megerősítést kérő kérdés. Ezek listáját l. az útmutató végén.
Kezelés
1.Kiválasztunk egy songot. /Előkészítjük a floppyt (csak CLP-170).
Kiválasztjuk a songot, amelyet el akarunk menteni vagy új címmel akarjuk ellátni.
CLP-170: Behelyezünk egy lemezt a meghajtóba másolás vagy formázás céljából.
2.Behívjuk a File menüt.
Megnyomjuk a [FILE] gombot. A kilépéshez egyszer vagy kétszer megnyomjuk az [EXIT]
gombot.
3.Kiválasztjuk a kívánt paramétert.
A [FILE] gomb vagy az A[-]/[+] gomb többszöri megnyomásával kiválasztjuk a fenti
táblázatban felsorolt műveletek egyikét.
4.Beállítjuk a paramétert egy végrehajtjuk a műveletet.
Ehhez a B[-(NO)]/[+(YES)], C[-]/[+] vagy D[-]/[+] gombot használjuk. A kezelés egyéb
részleteit a továbbiakban ismertetjük.
5.Kilépünk a File menüből.
Megnyomjuk az [EXIT] gombot.
A felvett vagy más eredetű songok elhelyezése a Clavinova
memóriájában [SaveToMemory]
Amikor felveszünk egy songot, majd kikapcsoljuk a Clavinovát, az adataink elvesznek. A
tartós rögzítés érdekében a songot merev lemezre vagy floppyra (CLP-170) kell mentenünk.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4-1 A songnak címet adunk.
A kurzort a C[-]/[+] gombbal mozgatjuk. Az üres helyet a két gomb együttes megnyomásával
visszük be.
A D[-]/[+] gombbal választunk ki egy jelet, amely a kurzorral megjelölt helyre kerül. A jelet a
két gomb együttes megnyomásával törölhetjük.
A song címe max. 58 karakter lehet. Ha a cím túlnyúlik a kijelzőn, a kurzorgombbal
mozoghatunk, hogy láthatóvá tegyük.
TIPP
29
- A kijelzőn használt jeleket megváltoztathatjuk a „CharacterCode” paraméterrel.
- Ha később kiválasztunk egy elmentett songot, a fájl a .MID kiterjesztéssel jelenik meg.
4-2
Végrehajtjuk a műveletet.
Megnyomjuk a B[+(YES)] gombot, amely az „Execute?” kérdés mellet található.
A kijelzőn megjelenik a „Sure?” kérdés, mire még egyszer megnyomjuk a B[+(YES)]
gombot, hogy megerősítsük a mentést. (A műveletet a B[-(NO)] gombbal szakíthatjuk meg.)
A kijelzőn megjelenik az „Executing” üzenet, mialatt a művelet végbemegy. A művelet végén
megjelenik a „Completed” üzenet. A song mellett megjelenik egy „M” mint memória, és
mellette egy szám, amely a memóriában lévő songok sorában elfoglalt helyét mutatja.
TERMINOLÓGIA
„Execute?” – Végrehajtsam?
„Sure?” – Biztos?
„Executing” – Végrehajtás folyamatban.
„Completed.” – Végrehajtva.
TIPP
Ha a merev lemez már tartalmaz songokat, és egy újabbat mentünk rá, a Clavinova a songokat automatikusan
ábécé sorrendbe rendezi, és minden alkalommal átszámozza.
 Vigyázat!
Ne kapcsoljuk ki a hangszert addig, ameddig a kijelzőn az „Executing” üzenet látható!
A felvett vagy más eredetű songok elhelyezése a Clavinova
memóriájában [SaveToDisk](CLP-170)
Az éppen felvett vagy a merev lemezen lévő songokat vagy átdolgozott felvételeket
kimenthetünk floppyra.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4.
Ellenőrizzük, hogy van-e formázott lemez a meghajtóban.
Végezzük el azokat a lépéseket, amelyeket a [SaveToMemory] műveletnél megismertünk. Így
címmel látjuk el és elmentjük a songot. A song mellett automatikusan „D” mint „disk” jelenik
meg, valamint a songnak a többi között elfoglalt helyét jelző szám.
TIPP
- A songadatok SMF Format 0 formátumban kerülnek elmentésre, ezért a lemez minden olyan berendezésen
lejátszható, amely támogatja ezt a formátumot.
- A lemezen könyvtárakat hozhatunk létre.
Amikor a kijelzőn megjelenik a „Sure?” kérdés, megnyomjuk az egyik C-gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a
könyvtár. Ugyanígy a C-gombokkal választjuk ki a könyvtárat. A D[+] gombbal adjuk meg a könyvtárat, a D[-]
gombbal térünk vissza az eggyel feljebbi szintre.
 Vigyázat!
Ne kapcsoljuk ki a hangszert és ne vegyük ki a lemezt addig, ameddig a kijelzőn az „Executing” üzenet látható!
Song törlése a Clavinova memóriájából vagy lemezről (csak
CLP-170)[DeleteSong]
Ezzel a művelettel törlünk egy songot a memóriából vagy egy lemezről (CLP-170). A gyárilag
beprogramozott és az aktuális songokat nem lehet törölni.
TIPP
30
- Az aktuális song törléséhez a SONG SETTING menü „ChannelClear” paraméterét „All”-ra állítjuk be. Másik
lehetőség: Közben megnyomjuk a két SONG SETTING-gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „Song Changed
Save?” (Változásokat menteni?) kérdés. Erre megnyomjuk a B[-(NO)] gombot. Az aktuális songot a hangszer
törli, és ehelyett megjelenik újra az üres „NewSong” memóriahely.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4-1 Kijelöljük a törölni kívánt songot.
Erre a C[-]/[+] gombot használjuk.
TIPP
- Ha a merev lemezen vagy floppyn lévő songot választottunk, az aktuális songadatok nem törlődnek. Ha
azonban visszatérünk a songkiválasztás kijelzőoldalára, a címen kívüli valamennyi songadat helyén „-----------„ látható.
4-2
Végrehajtjuk a műveletet.
Megnyomjuk a B[+(YES)] gombot, amely az „Execute?” kérdés mellett található. Azután
követjük a kijelző utasításait.
TIPP
- A törlés után a songok számozást a Clavinova azonnal aktualizálja.
- Ha a merev lemezen törlünk egy könyvtárat, annak minden fájlját is töröljük (CLP-170).
- Ha a kijelzőn egy floppy könyvtára látható, a jobb alsó sarokban megjelenik a [↑/↓] jelzés. Ilyenkor a D[+]
gombbal nyithatjuk meg a könyvtárat. A D[-] gombbal lépünk vissza az eggyel feljebbi szintre.
 Vigyázat!
Ne kapcsoljuk ki a hangszert és ne vegyük ki a lemezt addig, ameddig a kijelzőn az „Executing” üzenet látható!
Egy song címének megváltoztatása [RenameSong]
Bármikor megváltoztathatjuk egy song címét, kivéve a gyárilag beprogramozottakét és az
aktuális songét.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4.
Megadjuk az új címet azon a módon, ahogyan a [SaveToMemory] részben leírtuk.
TIPP
A song címének megváltoztatása után a Clavinova automatikusan átrendezi ábécé sorrendbe és átszámozza a
songokat.
 Vigyázat!
Ne kapcsoljuk ki a hangszert és ne vegyük ki a lemezt addig, ameddig a kijelzőn az „Executing” üzenet látható!
Adatok másolása egyik lemezről a másikra [CopyDisk](CLP170)
Egy lemez teljes tartalmát átmásolhatjuk egy másikra.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4-1
Ellenőrizzük, hogy van-e formázott lemez a meghajtóban.
TIPP
A céllemez legyen ugyanolyan típusú (2DD vagy 2HD), mint a kiindulási lemez!
31
4-2
4-3
Megnyomjuk az „Execute?” kérdés melletti B[+(YES)] gombot.
Amikor a kijelzőn megjelenik az üzenet:”Insert Target Disk” (A céllemezt
behelyezni), kivesszük a kiindulási lemezt a meghajtóba, és betesszük a céllemezt.
A másolás végeztével a kijelzőn megjelenik a „Completed” üzenet.
 Vigyázat!
Ne kapcsoljuk ki a hangszert és ne vegyük ki a lemezt addig, ameddig a kijelzőn az „Executing” üzenet látható!
Lemez formázása [FormatDisk](CLP-170)
Egy lemezt formázni kell, hogy alkalmas legyen a Clavinovában való használatra.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4-1
4-2
Ellenőrizzük, hogy van-e lemez a meghajtóban.
Megnyomjuk az „Execute?” kérdés melletti B[+(YES)] gombot.
Ezután követjük a kijelző utasításait.
 Vigyázat!
Ne kapcsoljuk ki a hangszert és ne vegyük ki a lemezt addig, ameddig a kijelzőn az „Executing” üzenet látható!
Song automatikus megnyitása, amikor beteszünk egy lemezt a
meghajtóba [FloppyDiskSongAutoOpen](CLP-170)
Itt adjuk meg, hogy egy songot a hangszer automatikusan megnyisson-e, amikor a lemezt
betesszük a meghajtóba.
Kezelés
Az általános kezelési lépéseket az imént már ismertettük. Az alábbiakban a 4. lépés teendőit
fogjuk részletesebben kifejteni.
4
A D[-]/[+] gombbal állíthatjuk be a funkciót (on/off).
A kijelző által használt jelek megváltoztatása
A kijelző által használt jeleknek két készlete van: „International” (nemzetközi) és „Japanese”
(japán). Az alapbeállítás az „International”, de a „CharacterCode” paraméterrel átválthatunk
japánra. A jelek listáját l. az eredti útmutató 54. oldalán.
A felvett songok és a kereskedelemben
kapható zenei adatok lejátszása
A felvételi funkcióban felvett vagy kereskedelemben kapható zeneszámokat le is játszhatjuk.
A songhoz közben játszhatunk a billentyűzeten.
TIPP
- Azokat a songokat, amelyek nagy adatmennyiséget tartalmaznak, a hangszer esetleg nem tudja helyesen
leolvasni, és ezért ezeket nem lehet lejátszani. A maximális kapacitás kb. 200-300 KB, ez az egyes songok
adattartalma szerint változhat.
32
- A Clavinova által megszólaltatható zenei adatformátumokról l. a továbbiakban.
- A CharacterCode megváltoztatható úgy, hogy illeszkedjen a kiválasztott songhoz.
Egy song lejátszása
Ha egy floppyn lévő songot le akarunk játszani a CLP-170-nel, tegyük be a lemezt a
meghajtóba!
Kezelés
1.Belépünk a songkiválasztás kijelzőoldalára.
Ehhez megnyomjuk valamelyik SONG SELECT-gombot.
2.Kiválasztunk egy songot.
2-1 A songtípus kiválasztásához (Preset/Memory/DiskSong) használjuk az A[-]/[+]
gombot.
Ha a Clavinova merev lemezén vannak songok, akkor a hangszer felkínálja a „MemorySong”
lehetőséget. Ha a CLP-170 meghajtójában van lemez, amelyen vannak adatok, akkor a
kijelzőn megjelenik a DiskSong.
2-2 A songot a C[-]/[+] vagy a SONG SELECT-gombokkal választjuk ki.
TIPP
- Játszhatunk „duettet” is saját magunkkal, ha egy duett vagy egy két zongorára írt darab egyik szólamát
felvesszük, majd ezt lejátsszuk, és közben élőben játszunk alatta a billentyűzeten.
- A SONG SETTING menü „SongRepeat” paraméterével beállíthatjuk néhány vagy valamennyi song ismételt
lejátszását.
- Ha a kijelzőn egy floppy könyvtára látható, a jobb alsó sarokban megjelenik a [↑/↓] jelzés. Ilyenkor a D[+]
gombbal nyithatjuk meg a könyvtárat. A D[-] gombbal lépünk vissza az eggyel feljebbi szintre.
- Ha a song címe túl hosszú, és nem fér rá a kijelzőoldalra, a D[+]/[-] gombbal hozhatjuk be és tolhatjuk vissza
karakterenként.
3.Elindítjuk a lejátszást.
Ehhez megnyomjuk a SONG[START/STOP] gombot.
A lejátszás automatikus indítása egy billentyű leütésésel (szinkronstart)
A hangszert előbb a [TOP], majd a SONG[START/STOP] megnyomásával helyezzük
szinkronstart-készültségbe. A SONG[START/STOP] jelzőfénye villogni kezd. Ha most
játszani kezdünk, a lejátszás egyidejűleg indul. A készültséget a [TOP] megnyomásával
szakíthatjuk meg.
A B[-]/[+] gombokkal mozoghatunk a songkiválasztás kijelzőoldalán az ütemkijelzőn (előreés visszacsévélés). Eközben közömbös, hogy a Clavinova játszik-e vagy leállítottuk.
A song lejátszása közben játszhatunk a hangszeren, lehet ez másik hangszín is a songhoz
képest. A hangszert kiválasztjuk a kezelőfelületen. Ne felejtsük el beállítani a hangerőegyensúlyt a [SONG BALANCE] tolószabályzóval!
A songkiválasztás kijelzőoldalához a SONG SELECT-gombok egyikével térhetünk vissza.
TIPP
- Ha lejátszás közben használjuk a metronómot, az a szám végén szintén leáll.
A songkiválasztás kijelzőoldalának műveletei:
- Ha a songot a közepén állítottuk le, és vissza akarjuk állítani az elejére, megnyomjuk a SONG SELECT [|]
vagy a C[-] gombot. Ha lemezről választottunk songot (CLP-170), amely egy könyvtárban található, a könyvtár
nevét kiírathatjuk a kijelzőre, ha megnyomjuk a SONG SELECT- vagy a C-gombokat.
- Ha lejátszás közben nyomjuk meg a SONG SELECT [|] vagy a C[-] gombot, a lejátszás a szám elejéről
újra indul.
Ha lejátszás közben nyomjuk meg a SONG SELECT [|] vagy a C[+] gombot, a lejátszás a következő szám
elejéről indul.
33
A tempó beállítása
A TEMPO gombokkal lejátszás előtt vagy közben beállíthatjuk a kívánt tempót. Ha a két
gombot egyszerre nyomjuk le, visszaáll a song eredeti tempója.
A songkiválasztás kijelzőoldalához a SONG SELECT-gombok egyikével térhetünk vissza.
4.Leállítjuk a lejátszást.
A song végén a hangszer automatikusan leáll, és visszatér a song elejére. Ha a songot a
közepén akarjuk leállítani, megnyomjuk a [TOP] gombot. A song átmeneti leállításához a
SONG[START/STOP] gombot nyomjuk meg.
5.Visszatérünk a fő kijelzőoldalra.
Megnyomjuk az [EXIT] gombot.
Ha lemezről választottunk songot (CLP-170), ne felejtsük benn a lemezt a meghajtóban!
Egy sáv lejátszásának be- és kikapcsolása
Amikor kiválasztunk egy songot, az adatot tartalmazó sávok ([TRACK1], [TRACK2] és
[EXTRA TRACKS]) jelzőfényei zölden világítanak. Lejátszás közben vagy a songot leállítva
megnyomhatjuk valamelyik sávgombot, mire a jelzőfénye kialszik, és a sávon lévő adatok
nem hangzanak fel. A sávgombot ismét megnyomva visszakapcsoljuk az illető sávot. A
kikapcsolt sáv szólamot bejátszhatjuk a billentyűzeten.
TIPP
A SONG SETTING menü „FromToRepeat” (Ismétlés –tól –ig) és „PhraseMark” (Frázis megjelölése)
paramétereivel kiválaszthatunk egy szólamot vagy egy frázist, amelyet be akarunk gyakorolni.
Lejátszható formátumú songadatok
Adatformátumok, amelyeket a Clavinova 170/150 képes beolvasni:
Lemezformátum (CLP-170)
3,5”-2DD lemez MS DOS formátum, 720 kByte
3,5”-2HD lemez MS DOS formátum 1,44 MByte
TERMINOLÓGIA
Lemezformátum (CLP-170): A lemezre való adatmentés meghatározott szerkezete.
Szekvenciaformátum
SMF (Standard MIDI File) Format 0 és 1
ESEQ
A CLP-170 játékadatainak lemezre mentése SMF Format 0 formátumban történik.
TERMINOLÓGIA
Szekvenciaformátum: A játékadatok lemezre való mentésének meghatározott szerkezete.
A hangszínek hangszerelésének formátuma
XG-Voice
GM System Level 1
DOC
TERMINOLÓGIA
A hangszínek hangszerelésének formátuma: A hangszínadatok számozásának meghatározott kiosztása.
A gyárilag beprogramozott XG-hangszínekkel felvett játékadatokat le lehet játszani
kompatibilis berendezéseken.
Az XG-hangszínek listáját l. a külön referenciafüzetben. A formátumokról továbbiakat l. az
útmutató végén.
34
Bekötések
Csatlakozópontok
 VIGYÁZAT!
Minden eszközt kapcsoljunk ki, mielőtt csatlakoztatnánk őket egymáshoz! Valamennyi berendezésen állítsuk a
hangerőt a minmumra! Ellenkező esetben fennáll az áramütés és a berendezés károsodásának veszélye.
 AUX PEDAL aljzat
Ide köthetünk be egy Yamaha FC7 hangfokozó pedált vagy FC4, FC5 lábkapcsolót. Az FC7
segítségével a hangerőt szabályozhatjuk játék közben, hogy kifejezőbbé tegyük azt, vagy
egyéb funkcióval láthatjuk el. Az FC4 és FC5 pedállal különböző hozzárendelt funkciókat
kapcsolhatunk be és ki. A funkciót a VOICE SETTING menü „AuxPedal” paraméterével
adhatjuk meg. A SONG[START/STOP] funkciót is hozzárendelhetjük a pedálhoz.
TIPP
A pedált csak akkor csatlakoztassuk illetve húzzuk ki, miután a hangszert kikapcsoltuk.
 MIDI [IN], [OUT], [THRU]
Ide MIDI-kábellel csatlakoztatunk berendezéseket. A [HOST SELECT] kapcsolót ilyenkor
„MIDI”-re állítjuk.
 [HOST SELECT] kapcsoló
Ezt a csatlakoztatott MIDI-berendezéstől vagy a számítógéptől függően állítjuk be.
 [TO HOST] aljzat
Ide kötjük be közvetlenül a számítógépet. Ennek módját l. a továbbiakban.
 USB aljzat
Ezen keresztül hozhatunk létre közvetlen összeköttetést a számítógéppel. Bővebben l. a
továbbiakban.
 AUX IN [R] és [L/L+R] aljzatok
Ide csatlakoztathatjuk egy másik berendezés sztereó kimenetét, így annak hangját
megszólaltathatjuk a Clavinova hangszórójával. Audiókábelt használunk, a bekötéshez
nézzük meg az eredeti útmutató 60. oldalának ábráját.
 VIGYÁZAT!
Ha az AUX IN-aljzatokra másik berendezést kötünk be, akkor először ezt kapcsoljuk be, és
csak utána a Clavinovát. Kikapcsolásnál a sorrend fordított.
TIPP
- A [MASTER VOLUME] szabályzó beállítása hat a jelekre, amelyek az AUX IN bemeneten érkeznek, a
[REVERB], a [CHORUS] és a [BRILLIANCE] azonban nem.
- Ha a Clavinovát mono berendezésre kötjük rá, akkor csak az AUX IN/OUT (L/L+R] aljzatokat használjuk!
- Ellenállásmentes kábelt és adapterdugót használjunk!
 VIGYÁZAT!
Az AUX OUT-on kiadott jeleket ne vezessük vissza az AUX IN-hez, vagyis egy bizonyos
berendezést ne kössünk rá mindkét ponton a Clavinovára! Az eredmény olyan mértékű
gerjedés lehet, amely halláskárosodást és a hangszer meghibásodását okozhatja.
 AUX OUT [R], [L] (LEVEL FIXED), [R], [L/L+R] fejhallgató-aljzatok
Ide köthetünk be egy sztereó rendszert a Clavinova kierősítésére vagy egy kazettás magnót
játékunk felvételére. A bekötéshez audiókábelt használunk az eredeti útmutató 60. oldalán
lévő ábrája szerint.
35
 VIGYÁZAT!
Ha az AUX OUT segítségével a Clavinovát összekötjük egy másik berendezéssel, akkor
először mindig a Clavinovát, majd a rendszer többi elemét kapcsoljuk be. Kikapcsolásnál a
sorrend fordított.
TIPP
A [MASTER VOLUME] szabályzó nem hat azokra a jelekre, amelyeket az AUX OUT (LEVEL FIXED)
aljzaton adunk ki, hat azonban az [R] és [L/L+R] aljzatokra, ahová hangszórót kötünk – ezt mutatja az 60. oldal
alján lévő ábra i
Számítógép csatlakoztatása
A TO HOST, MIDI vagy USB aljzatra beköthetünk egy számítógépet, és annak zenei adatait
megszólaltathatjuk a Clavinován.
„The Clavinova Computer Connection” kiegészítő útmutató, amely kezdőknek szól, és
amelyből megtudhatjuk, hogyan használhatjuk a Clavinovát számítógéppel összekapcsolva.
(Az útmutató nem kötődik egy bizonyos modellhez.) Az angol nyelvű dokumentum pdffájlként tölthető az alábbi internetcímen:
Clavinova weboldal (csak angolul):
http://www.yamahaclavinova.com/
A Yamaha kézikönyvek könyvtára (csak az angol nyelvű változatok):
htttp://www2.yamaha.co.jp/manual/english/
A Clavinovát háromféleképpen köthetjük össze számítógéppel:
1. A számítógép soros portját a Clavinova TO HOST aljzatára kötjük.
2. MIDI-interfészt használunk, amelyet a Clavinova MIDI-aljzatára kötünk.
3. A számítógép USB-portját egy USB-interfésszel kötjük össze a Clavinovával.
TIPP
- A bekötés előtt mind a hangszert, mind a számítógépet ki kell kapcsolni! Csak azután kapcsoljuk be először a
számítógépet, majd a Clavinovát, miután minden bekötést elvégeztünk, és a [HOST SELECT] kapcsolót
megfelelően beállítottuk!
- Ha a TO HOST vagy USB aljzatot nem használjuk, akkor húzzuk ki belőle a kábelt! Ha ezt nem tesszük, a
Clavinova nem működik megfelelően.
- A rendelkezésre álló csatlakozópontok a [HOST SELECT] kapcsoló beállításától függnek.
A kapcsoló beállítása
Használható csatlakozópont
MIDI
Valamennyi MIDI-aljzat
PC-2, Mac
TO HOST
USB
USB
1. A számítógép soros portjának összekötése a Clavinova TO HOST aljzatával
A számítógép soros portját (RS-232C vagy RS-422) összekötjük a Clavinova [TO HOST]
aljzatával. Ilyenkor hangszerünk maga a MIDI-interfész, másra nincs szükség.
Bekötés
36
Különleges soros kábelt használunk. Az ajánlott kábelek típusát és tűkiosztását az eredeti
útmutató 63. oldalán találjuk.
Figyelem, Windows-használók!
Ahhoz, hogy az átvitel ezen a módon működjék, installálni kell egy bizonyos MIDImeghajtót (a Yamaha CBX-meghajtóját Windowshoz). Ezt megtaláljuk a szállítási
tételekhez tartozó CD-ROM-on vagy letölthetjük a Yamaha weboldalán az alábbi XGkönyvtárból:
http://www.yamaha-xg.com
HOST SELECT-beállítás a Clavinován
Ezután a Clavinován beállítjuk a [HOST SELECT] kapcsolót a számítógép típusának
megfelelően.
Macintosh: „Mac”. Adatátviteli sebesség: 31.250 BPS, 1 MHz ütemben.
Windows: „PC-2” Adatátviteli sebesség: 38.400 BPS
TIPP
Ha a rendszer a megfelelő bekötések és beállítások ellenére sem működik megfelelően, lehetséges, hogy a
szoftvert kell másképp beállítani. Nézzük meg a szoftver leírását, és állítsuk be a [HOST SELECT] kapcsolót a
megfelelő adatátviteli sebességre!
2. Csatlakoztatás MIDI-interfész és a Clavinova MIDI-aljzata segítségével
Bekötések
A külső interfész bekötésének módját l. az eredeti útmutató 64. oldalán.
HOST SELECT-beállítás a Clavinován
A [HOST SELECT] beállítása „MIDI”.
3. A számítógép USB-portját egy USB-interfésszel kötjük össze a Clavinovával.
Ehhez USB-kábelt használunk az eredeti útmutató 65. oldalán látható ábrák szerint. Az USBMIDI interfésszel szállított meghajtót felinstalláljuk a számítógépre, majd az interfészt
rákötjük a Clavinovára. További információkat az USB-interfész útmutatójából meríthetünk.
TIPP
Kétféle USB-dugó létezik: A és B. A Clavinovához B illik, az A dugót a számítógépbe dugjuk be.
HOST SELECT-beállítás a Clavinován
A [HOST SELECT] beállítása „USB”.
MIDI-meghajtó
Ha a Clavinova és egy számítógép között adatokat akarunk átvinni, a számítógépre először
fel kell tenni a YAMAHA USB MIDI Driver meghajtót. Ezt megtehetjük a hangszerrel
szállított CD-ROM-ról. Ez a meghajtó az alábbi operációs rendszerváltozatokkal
kompatibilis:
Windows 98, 98SE, Me, 2000 és XP, továbbá Mac OS 8.6 – 9.2.1
Tudnivalók az USB használatáról
• Ahhoz, hogy a PC MIDI-adatokat kezelni tudjon, fel kell tenni rá egy felhasználói
szoftvert, amely megfelel a gépnek és az igényeinknek.
• Amikor a számítógépet egy USB-kábel segítségével összekötjük a Clavinovával, először a
kábelt kell bedugnunk, csak utána kapcsolhatjuk be a Clavinovát. A Clavinovát nem
szabad be- és kikapcsolni, amíg a számítógépen fut a MIDI-adatokkal dolgozó
felhasználói szoftver.
37
• A Clavinova az USB-rendszer kiépítése után kis késéssel kezdi meg az átvitelt.
• Az összeköttetés közvetlenül létrehozható, nincs szükség USB-Hub-ra.
• Attól függően, milyen üzemállapotban van a PC, a Clavinovánál problémák léphetnek fel.
Lehetőleg ne végezzünk a számítógéppel olyan műveleteket, amelyek instabillá teszik a
hangszert!
 VIGYÁZAT!
● Ha a Clavinovát be- vagy kikapcsoljuk, vagy az USB-kábelt az alább felsorolt
körülmények között csatlakoztatjuk vagy kihúzzuk, problémák léphetnek fel a számítógépes
rendszerben, aminek az lehet a következménye, hogy a PC lefagy vagy a Clavinova nem
működik rendesen:
- a meghajtó installálása alatt;
- az operációs rendszer betölti magát vagy annak leállításakor;
- amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van;
- amikor egy MIDI-alkalmazás megy.
● Az alábbiak hatására a PC lefagyhat vagy a Clavinovánál léphetnek fel üzemzavarok:
- hirtelen be- vagy kikapcsolás, a kábel kihúzása vagy bekötése;
- energiatakarékos üzemmódra való átállás vagy abból kilépés, miközben MIDI-átvitel
folyik;
- a kábel kihúzása vagy bekötése, amikor a Clavinovát bekapcsoljuk;
- a Clavinova be- vagy kikapcsolása, a számítógép operációs rendszerének betöltése vagy
egy meghajtó installálása, miközben nagyobb adatmennyiség átvitele zajlik.
Részletes beállítási útmutató
Részletekbe menő beállítások
A funkciók megfelelő használatához beállíthatunk különböző paramétereket, mint pl.
behangolhatjuk a hangmagasságot, kiválaszthatjuk a metronóm hangzását, beállíthatunk
ismételt lejátszást stb. Bővebben l. a továbbiakban.
Paraméterlista
Az alábbi paraméterek állnak rendelkezésünkre:
Felvétel és lejátszás [SONG SETTING]
Beállítások
A hangok időzítésének kiigazítása (Kvantálás)
A lejátszás kezdetének meghatározása (egy song első
hangjával vagy első ütemével)
Egyes csatornák lehallgatása
Egyes csatornák adatainak törlése
Egy ismételni kívánt szakasz meghatározása
Egy számmal kiválasztott frázis lejátszása
Egy song ismételt lejátszása
A paraméter neve
Quantize
QuickPlay
Oldal
41
41
ChannelListen
ChannelClear
FromToRepeat
Phraseark
SongRepeat
42
42
42
42
42
Metronóm METRONOME [SETTING]
38
Beállítások
A metronóm ütemmértékének beállítása
A metronóm hangerejének beállítása
A metronóm hangszínének kiválasztása
A paraméter neve
TimeSignature
MetronomeVolume
MetronomeSound
Oldal
43
43
43
Hangszínek [VOICE SETTING]
Dual üzemmódban a csillaggal jelölt paramétereket külön állítjuk be a két hangszínhez.
Beállítások
A paraméter neve
Oldal
Az oktávfekvés beállítása*
Octave
44
A hangerő beállítása*
Volume
44
A panorámapozíció beállítása*
Pan
44
A hangmagasság finom hangolása (csak Dual üzemmódban) Detune
44
A Reverb (téreffekt) típusának kiválasztása
ReverbType
44
A Reverb hatásmélységének beállítása*
ReverbSend
44
A kóruseffekt típusának kiválasztása
ChorusType
45
A kóruseffekt mélységének beállítása*
ChorusSend
45
Kóruseffekt be/kikapcsolása
ChorusOnOff
45
A DSP típusának kiválasztása*
DSP Type (DSP)
45
A vibratoeffekt sebességének beállítása a vibrafonhoz*
VibeRotorSpeed
45
A vibratoeffekt be/kikapcsolása a vibrafonhoz
VibeRotorOn/Off
45
(RotorOnOff)
A rotorhangszóró sebességének beállítása*
RotarySpeed
46
A DSP-effekt hatásmélységének beállítása*
DSPDepth
46
A hangzás világosságának beállítása*
Brightness
46
A rezonanciaeffekt beállítása*
HarmonicContent
46
(Harmonic)
Az equalizer basszusfrekvenciájának beállítása*
EQLowFreq
46
(EQL.Freq)
A basszusok kiemelésének beállítása
EQLowGain
46
Az equalizer magas frekvenciáinak beállítása*
EQHighFreq.
46
(EQH.Freq)
A magas frekvenciák kiemelésének beállítása
EQHighGain
46
A billentésérzékenység beállítása*
TouchSens
46
A jobb pedál funkciójának beállítása
RPedal
46
A középső pedál funkciójának beállítása
MPedal
47
A bal pedál funkciójának beállítása
LPedal
47
A kiegészítő (auxiliary) pedál funkciójának beállítása
AuxPedal
47
iAFC [iAFC SETTING] (CLP-170)
Beállítások
Az iAFC típusának kiválasztása
Az iAFC effekt hatásmélységének beállítása
Kalibrálás (automatikus beállítás)
Az iAFC alapbeállításának visszaállítása
A paraméter neve
iAFC Type
iAFC Depth
Calibration
iAFC Default
Oldal
47
48
48
48
MIDI [MIDI SETTING]
Beállítások
A MIDI-adáscsatorna kijelölése
A MIDI-vételi csatorna kijelölése
A helyi vezérlés be/kikapcsolása
A paraméter neve
MidiOutChannel
MidiInChannel
LocalControl
Oldal
49
49
50
39
A továbbítani kívánt MIDI-adatok (billentyűzet vagy song)
kijelölése
A MIDI-n át venni kívánt adatok kijelölése
A MIDI-n át továbbítani kívánt adatok kiválasztása
A songadatok Bulk Dump továbbítása külső rögzítésre
A kezdeti beállítások továbbítása
Hangszínadatok Bulk Dump továbbítása külső rögzítésre
Egyéb beállítások [OTHER SETTING]
Beállítások
A billentésdinamika kiválasztása
A hangszer finom hangolása
A zongorahangszín hangolási görbéjének kiválasztása
Hangolási skála kiválasztása
Az osztáspont meghatározása (a billentyűzet felosztásához)
A hangnem megváltoztatása
A pianopedál hatásmélységének beállítása
A húrok rezgésének meghatározása
A sustain sampling hatása a pedálhoz
A billentyű felengedése hangerejének beállítása
Pedálfunkció kiválasztása a vibrafonhoz
A SONG[START/STOP] funkció hozzárendelése a bal
pedálhoz
A kiegészítő (auxiliary) pedál típusának kijelölése
A sustain pedál ható pontjának beállítása
A Pitch Bend hatásterjedelmének beállítása
A hangszóró be/kikapcsolása
Azon elemek kiválasztása, amelyek beállítását a
hangszernek kikapcsoláskor el kell mentenie
A gyári alapbeállítások visszaállítása
MidiOutSelect
50
ReceiveParameter
TransmitParameter
SongBulkDump
InitialSetup
VoiceBulkDump
50
50
50
50
50
A paraméter neve
TouchResponse
Tune
PianoTuningCurve
Scale
SplitPoint
Transpose
SoftPedalDepth
StringResonanceDepth
SustainSamplingDepth
KeyOffSamplingDepth
VibraphonePedalMode
PedalStart/Stop
Oldal
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
53
AuxPedalType
HalfPedalPoint
PitchBendRange
Speaker
MemoryBackUp
53
53
53
53
53
FactorySet
54
A részletekbe menő beállítások módja
Kezelés
1.Kiválasztjuk valamelyik beállítási (setting) menüt.
Ehhez megnyomjuk a megfelelő SETTING-gombot. A kilépéshez az [EXIT] gombot nyomjuk
meg.
2.Kiválasztjuk a kívánt paramétert vagy szólamot.
Megnyomjuk a SETTING- és az A[-]/[+] és/vagy C[-]/[+] gombot, szükség esetén többször
is.
3.Beállítjuk a paramétert vagy a szólamot.
Egyes paraméterek vagy szólamok további opciókat tesznek lehetővé. Ezek kiválasztásához és
beállításához használjuk a B[-(NO]/[+YES], C[-]/[+] vagy D[-]/[+] gombot.
A normál paraméterértékek visszaállításához egyszerre megnyomjuk a [-] és [+] gombot.
4.A kijelző kérdésére válaszolva végrehajtunk egy műveletet vagy elmentjük az
adatokat.
40
Két lehetőségünk van a kijelző kérdéseire válaszolni:
Ha a kérdés „Execute?” vagy „Start?”:
Megnyomjuk a B[+YES] gombot, mire a hangszer megerősítést kér („Sure?”). Még egyszer
megnyomjuk a B[+YES] gombot, ezzel végrehajtjuk a műveletet. Mialatt a művelet zajlik, a
kijelzőn az „Executing” üzenet olvasható. Amint a művelet sikeresen véget ért, a kijelzőn
megjelenik a „Completed” üzenet. Három másodperc után a hangszer visszatér az előző
kijelzőoldalhoz.
A műveletet a B[-NO] gombbal szakíthatjuk meg.
Ha a kérdés „Set”:
Megnyomjuk a B[+YES] gombot, mire megindul a mentés. Mialatt a művelet zajlik, a
kijelzőn az „Executing” üzenet olvasható. Amint a művelet sikeresen véget ért, a kijelzőn
megjelenik a „Completed” üzenet. Három másodperc után a hangszer visszatér az előző
kijelzőoldalhoz. Kivétel a [CALIBRATION] és a [VoiceBulkDump] funkció, ilyenkor a
hangszer nem tér vissza automatikusan az előző kijelzőhöz, hanem meg kell nyomnunk ehhez
bármelyik kezelőfelületi gombot.
5.Kilépünk a SETTING-menüből az [EXIT] gombbal.
A felvétel és lejátszás részletekbe menő
beállítása [SONG SETTING]
A kiválasztott songoknál részletekbe menő beállításokra is van lehetőség. Először kiválasztjuk
a songot a gyárilag beprogramozottak (Preset), a belső memóriában tároltak („Memorysong”)
vagy a lemezen lévők (CLP-170) közül.
Kezelés
Kiválasztunk egy songot, és a [SONG SETTING] gombbal belépünk a menübe.
A hangok időzítésének javítása (Kvantálás)
Ezzel a funkcióval a felvett hangokat pontosan nyolcad vagy tizenhatod ütésekre időzíthetjük,
vagy a hangulatot élőbbé tehetjük egy swing jellegű ritmushangsúllyal.
● A változtatások mindig egy egész songra érvényesek.
● Az eredménybe próbaként belehallgathatunk változtatás közben. Az eredmény rögzítéséhez
az „Execute?” kérdésre igenlő választ kell adnunk. (Kezelés menetét l. az előbbiekben.)
Az időzítés lehetőségei:
[OFF], negyed, nyolcad, nyolcad triola, tizenhatod, tizenhatod triola
Ha a beállítás „1/8” vagy „1/16”, a kijelzőn „SwingRate=xx%” látható. A SwingRate
segítségével élőbbé tehetjük a song feelingjét.
Beállítási lehetőségek: 0% - 100%
Ha a beállítás „1/8”:
- Az első sorban az eredeti játékadatok láthatók.
- Swing Rate = 50%: nincs swing
- Swing Rate = 75% (51% vagy több): A hangok végig kis késleltetéssel szólalnak meg.
- Swing Rate = 25% (49% vagy kevesebb): A hangok végig kicsit korábban szólalnak meg.
- Swing Rate = 67%: Valamennyi hang végig a triola harmadik ütéséhez tolódik.
TIPP
Mentsük el az átalakított adatokat a belső memóriába vagy egy lemezre (CLP-170)!
41
A lejátszás kezdetének meghatározása (egy song első hangjával vagy első ütemével)
[QuickPlay]
Ezzel a paraméterrel meghatározhatjuk, hogy egy song, amely egy ütem kezdetén indul vagy
amelynél az első hangot szünet előz meg, közvetlenül az első hanggal vagy az első ütem első
ütésével kezdődjék.
Beállítási lehetőségek:
[On] A lejátszás az első hanggal indul.
[Off] A lejátszás az első ütemmel indul (beleértve az első hang
előtti esetleges szünetet is)
Egyes csatornák lehallgatása [ChannelListen]
Itt kiválaszthatunk egyetlen csatornát, amelynek lehallgatjuk a tartalmát. A lejátszás az első
hanggal indul.
A lejátszás addig tart, ameddig lenyomva tartjuk a B[+YES] gombot. A D gombokkal
választjuk ki a csatornát.
Beállítási lehetőségek: Ch1 – Ch16
TIPP
Rendszerint azok a csatornák, amelyek nem tartalmaznak adatokat, nem jelennek meg a kijelzőn. Egyes
songoknál mégis előfordulhat, hogy valamennyi csatorna látható a kijelzőn, az üresek is.
Egyes csatornák adatainak törlése [ChannelClear]
Mind a 16 sávról törölhetjük az adatokat. A törlendő csatornát a D gombokkal választjuk ki.
A törléshez megnyomjuk a B[+YES] gombot.
Beállítási lehetőségek: Ch1 – Ch16, ALL (összes)
TIPP
- Rendszerint azok a csatornák, amelyek nem tartalmaznak adatokat, nem jelennek meg a kijelzőn. Egyes
songoknál mégis előfordulhat, hogy valamennyi csatorna látható a kijelzőn, az üresek is.
- Mentsük el az átalakított adatokat a belső memóriába vagy egy lemezre (CLP-170)!
Egy ismételni kívánt szakasz meghatározása [FromToRepeat]
Egy songon belül kijelölhetünk ismétlésre egy szakaszt (negyedhangnyi lépésekben).
● A szakasz megismétlődik, amint a lejátszás elérkezik a meghatározott végponthoz („To”).
● Ha a beállítás „RepeatOn”, és elindítjuk a lejátszást, beszámolás után indul a kijelölt
szakasz ismételt lejátszása, amíg meg nem nyomjuk a [TOP] gombot.
● Ha a beállítás „RepeatOff”, indul a normál lejátszás.
A „RepeatOn” beállításhoz megnyomjuk a B[+YES] gombot. A C gombokkal az ismétlendő
szakasz kezdő, a D gombokkal a végpontját határozzuk meg.
TUDNIVALÓ
Ha másik songot választunk ez a beállítás automatikusan érvényét veszti.
Egy számmal kiválasztott frázis lejátszása [PhraseMark]
Ha lemezről, mint a Disk Orchestra Collection vagy az XG for Piano, választunk egy songot,
a partitúrában lévő frázisszámok segítségével meghatározhatjuk a lejátszás indításának pontját
vagy kijelölhetünk egy ismétlődő szakaszt.
● Ha a beállítás „RepeatOn”, és elindítunk egy songot, a beszámolás után indul a kijelölt
frázis ismételt lejátszása, és addig tart, amíg meg nem nyomjuk a [TOP] gombot.
● Ha a beállítás „RepeatOff”, indul a kijelölt frázis normál lejátszása.
42
A „RepeaOn” beállításhoz megnyomjuk a B[+YES] gombot. A C gombokkal adjuk meg a
frázisszámokat.
Beállítási lehetőségek:
Off Nem választottunk ki semmit.
1 – a song utolsó frázisának száma.
Ha nem a fent megnevezett lemezekről való a song, a beállítás csak „Off” lehet.
Egy song ismételt lejátszása [SongRepeat]
Az 50 gyárilag beprogramozott songot vagy lemezről kiválasztott songokat (CLP-170)
egyenként vagy összességében ismételten lejátszhatjuk.
● Amikor indítjuk a lejátszást, a hangszer lejátssza a kezelőfelületen kiválasztott songot, majd
addig ismétli, amíg meg nem nyomjuk a [TOP] gombot.
A B[+YES] gombbal állítjuk be az On” állapotot. A D gombokkal választjuk ki a songot.
Beállítási lehetőségek:
[DiskSongs]
A floppyn lév összes song
[MemorySongs] A Clavinova memóriájában lévő összes song
[Disk+Memory] A fenti kettő együttvéve
[PresetSongs] Mind az 50 gyárilag beprogramozott song
[ALL] Az összes fenti song együttvéve
[OneSong] Egy song, amelyet a kezelőfelületen választunk ki
A metronóm részletekbe menő beállítása
METRONOME[SETTING]
Itt állíthatjuk be a metronóm ütemfajtáját, hangerejét és hangszínét.
Kezelés
Megnyomjuk a METRONOME[SETTING]gombot, hogy belépjünk a menübe.
A metronóm ütemmértékének beállítása [TimeSignature]
A C gombokkal állítjuk be az ütemmérték számlálóját, a D gombokkal pedig a nevezőjét. Ha
pl. az ütemfajta 3/4, a C gombokkal beállítjuk a 3-at, a D gombokkal a 4-et.
A számláló beállítási lehetőségei: 1 – 16
A nevező beállítási lehetőségei: 2, 4 és 8
A metronóm hangerejének beállítása
Ehhez a D gombokat használjuk.
Beállítási lehetőségek: 0 - 127
[MetronomeVolume]
A metronóm hangszínének kiválasztása [MetronomeSound]
Ehhez a D gombokat használjuk.
Beállítási lehetőségek:
[BellOff]
Kattogás (egy metronóm normál
hangja)
[EnglishVoice] Kattogás, és egy-két-há-négy angolul.
43
[GermanVoice] Kattogás, és egy-két-há-négy németül.
[JapaneseVoice] Kattogás, és egy-két-há-négy japánul.
[FrenchVoice] Kattogás, és egy-két-há-négy franciául.
[SpanishVoice] Kattogás, és egy-két-há-négy spanyolul.
[BellOn]
Kattogás és harang
TIPP
Ha nem akarjuk hallani a számolást, válasszuk a [BellOff] beállítást!
A hangszínek részletekbe menő beállítása
[VOICE SETTING]
Ebben a menüben részletekbe menően beállíthatjuk a hangszíneket, úgy normál, mint Dual és
Split üzemmódban, valamint az effekteket. A beállításokat minden hangszínehz (vagy miden
hangszín-kombinációhoz) külön beállíthatjuk. Változtatás közben játszhatunk a billentyűkön,
így azonnal hallhatjuk az eredményt.
Kezelés
1.Kiválasztunk egy hangszínt, és a [VOICE SETTING] gombbal belépünk a menübe.
2.Az A[-]/[+] gombokkal választjuk ki a szólamot, amelynek a hangszínén változtatni
akarunk.
A kijelzőn látható szólamok száma és jellege a kiválasztott hangszíntől függ.
[Main]
MAIN (fő) hangszínek (Egyetlen
hangszínnél vagy Split üzemmódban
látható)
[Main x Layer]
Main Voice 1 és MAIN Voice 2 (Dual üzemmódnál látható)
[Left]
LEFT hangszín (bal kezes hangszín Split
üzemmódban)
[Left x Layer]
LEFT Voice 1 és LEFT Voice 2 (akkor
látható, ha a Split bal kezes
szólama Dual üzemmódban van)
TIPP
- Dual üzemmódban a csillaggal jelölt paramétereket külön beállíthatjuk a két hangszínhez.
- A kerek zárójelbe tett paraméternevek jelennek meg Dual üzemmódban.
Az oktávfekvés beállítása* [Octave]
Egy hang hangmagasságát oktávnyi lépésekben eltolhatjuk felfelé és lefelé. Dual
üzemmódban ez mindkét hangszínnél lehetséges.
Beállítási lehetőségek: -2 (két oktávval lefelé) – 0 (nincs változás) - +2 (két oktávval felfelé).
A hangerő beállítása*
[Volume]
A hangerő minden hangszínes szólamhoz beállítható. Dual üzemmódban mindkét
hangszínhez külön is.
44
Beállítási lehetőségek: 0 - 127
A panorámapozíció beállítása* [Pan]
Beállíthatjuk a hangszín helyét a sztereó panorámában, Dual üzemmódban mindkét
hangszínhez külön.
Beállítási lehetőségek: L64 (bal szél) – C (center=középN – R63 (jobb szél)
A hangmagasság finom hangolása (csak Dual üzemmódban) [Detune]
Itt a Dual üzemmód két hangszínének hangmagasságát kissé eltolhatjuk egymástól.
Beállítási lehetőségek:
- 20 - +20
Pozitív értékeknél az első hangszín hangmagassága növekszik és
a másodiké csökken, negatív értékeknél a
hatás ellenkező.
A Reverb (téreffekt) típusának kiválasztása [ReverbType]
TIPP
Left és Left x Layer szólamokhoz nem állítható be.
Beállítási lehetőségek:
Room
Kisebb helyiség akusztikájának szimulálása
Hall 1
Koncertterem akusztikájának szimulálása
Hall 2
Valamivel visszhangosabb, mint az előző.
Stage
Szólóhangszer színpadi fellépésének
Plate
Térlemez szimulációja
hatása
A Reverb hatásmélységének beállítása* [ReverbSend]
TIPP
„0” beállításnál az effekt nem él.
Beállítási lehetőségek: 0 – 127
A kóruseffekt típusának kiválasztása
TIPP
[ChorusType]
Left és Left x Layer szólamokhoz nem állítható be.
Beállítási lehetőségek:
Telt, térhatást keltő hangzás
Chorus
Celeste
Flanger
Egyre erősödő, áradó hangzás
Mozgás hatását kelti, repülő fel- vagy
leszállásának hangjához hasonlít
A kóruseffekt mélységének beállítása* [ChorusSend]
Beállítási lehetőségek: 0 - 127
45
Kóruseffekt be/kikapcsolása
[ChorusOnOff]
A kóruseffektet minden hangszínhez be- vagy kikapcsolhatjuk. Amikor kiválasztunk egy
hangszínt, a [CHORUS] gomb állása ettől a paramétertől függően változik.
TIPP
Ha a ChorusSend beállítása „0”, az effekt akkor sem hat, ha itt a beállítás „On”.
Beállítási lehetőségek: On, Off
A DSP típusának kiválasztása* [DSP Type] (DSP)
A Reverb és Chorus mellett egyéb effektek is választhatók.
Beállítási lehetőségek:
DelayLCR
Visszhang, amely balról, középről és
jobbról szól.
DelayLR
Visszhang, amely váltakozva szól balról
és jobbról.
Echo
Visszhang
Cross Delay
A bal és a jobb csatorna visszhangja
felcserélve hangzik.
Symphonic
Kettőzéssel és fáziseltolással telt, mély
zengésű hatást hoz létre.
RotarySpeaker
Forgó hangszóró hatását kelti (a tremoló és a phaser keveréke)
Tremolo
Periodikusan változtatja a hangerőt.
VibeRotor
Vibrafon hatása (a tremolóra emlékeztet)
AutoPan
A hangzás balról jobbra vándorol, azután
vissza.
Phaser
A fázis periodikusan váltakozik, és a
hangzás akusztikus „fordulatokat”
hajt végre.
AutoWah
A wah-szűrő frekvenciája periodikusan
változik.
SoundBoardRev
Hangverseny-zongora hangfenekének hatását szimulálja.
Off
Nincs effekt.
A vibrato effekt sebességének beállítása a vibrafonhoz* [VibeRotorSpeed]
TERMINOLÓGIA
Rotor = egy elektromos berendezés forgó része.
Csak akkor jelenik meg, ha a fenti beállítás „VibeRotor”. Itt állítjuk be az effekt sebességét.
Az effektet a vibrafon hangszínnél a Vibeotor-pedállal működtetjük.
Beállítási lehetőségek: 1 – 10
A vibrato effekt be/kikapcsolása a vibrafonhoz [VibeRotorOn/Off] (RotorOnOff)
Csak akkor jelenik meg, ha a DSP beállítása „VibeRotor”. Bekapcsolja az effektet, amikor
egy VibeRotor-pedált használunk.
Beállítási lehetőségek: On, Off
A rotorhangszóró sebességének beállítása* [RotarySpeed]
Csak akkor jelenik meg, ha a DSP-típus beállítása „RotarySpeaker”. Itt állítjuk be az effekt
forgási sebességét.
46
Beállítási lehetőségek: Slow, Fast (lassú, gyors)
A DSP-effekt hatásmélységének beállítása* [DSPDepth]
Meghatározza a DSP-effekt hatásának erősségét. Egyes effekteknél ez nem állítható be.
Beállítási lehetőségek: 1 (a hangzás szinte változatlan) – 127 (csak a DSP-effekttel ellátott
hangzás kerül kiadásra).
A hangzás világosságának beállítása* [Brightness]
Beállítási lehetőségek: -64 - +63
A rezonanciaeffekt beállítása* [HarmonicContent] (Harmonic)
Beállítási lehetőségek: -64 - +63
TIPP
A rezonancia kifejezetten „hegyes” hangzást képes elérni, amitől a hangzás világosabb és keményebb lesz.
Az equalizer basszusfrekvenciájának beállítása* [EQLowFreq] (EQL.Freq)
TERMINOLÓGIA
Equalizer: A frekvenciaspektrumot több sávra bontja, amelyek szintjét (hangerejét) aután külön be lehet állítani.
Beállítási lehetőségek:
A basszusok kiemelésének beállítása
Beállítási lehetőségek: -12 - +12 dB
32 Hz – 2,0 kHz
[EQLowGain]
Az equalizer magas frekvenciáinak beállítása* [EQHighFreq.] (EQH.Freq)
Beállítási lehetőségek: 500 Hz – 16,0 kHz
A magas frekvenciák kiemelésének beállítása [EQHighGain]
Beállítási lehetőségek: -12 - +12 dB
A billentésérzékenység beállítása* [TouchSens]
Ez határozza meg, hogyan változzák a hangerő a billentéserősség függvényében. Mivel a
cembalo és az orgona hangszíne az életben nem változik a billentéserősségtől függően, ezért
itt a normál beállítás „127”.
Beállítási lehetőségek: 0 (leghalkabb) – 64 (legnagyobb hangerő-változások) – 127
(leghangosabb, nem változik)
A jobb pedál funkciójának beállítása
[RPedal]
Beállítási lehetőségek:
Sustain
Hang kitartása (be/kikapcsoló)
SustainCont
Hang kitartása (Attól függően, milyen
mélyen nyomjuk le a pedált.)
Sostenuto
Sostenuto
Soft
Tompító pedál
Expression
Játék közben alakíthatjuk a dinamikát
(hangerőt).
PitchBend Up
Emeli a hangmagasságot.
PitchBendDown
Csökkenti a hangmagasságot.
RotarySpeed
Változtatja a RotarySpeaker sebességét a
JazzOrgan hangszínhez.
(Minden lenyomásnál vált a Slow és Fast beállítás között.)
47
VibeRotor
(Minden lenyomásnál vált On és
Off között.)
Off
Normál beállítás:
Be- és kikapcsolja a vibrafon effektet.
Nincs funkció.
SustainCont
A középső pedál funkciójának beállítása [MPedal]
Beállítási lehetőségek: mint a jobb pedálnál fent.
Normál beállítás: Sostenuto.
A bal pedál funkciójának beállítása
[LPedal]
Beállítási lehetőségek: mint a jobb pedálnál fent.
Normál beállítás: Soft (az összes hangszínhez, kivéve JazzOrgan és Vibraphone)
Rotary Speed (JazzOrgan), VibeRotor
(Vibraphone)
A kiegészítő (auxiliary) pedál funkciójának beállítása [AuxPedal]
Az AUX PEDAL aljzatra is köthetünk egy pedált, amelyhez hozzárendelünk egy funkciót.
Beállítási lehetőségek: mint a jobb pedálnál fent.
Normál beállítás: Expression.
TIPP
Yamaha FC7 pedál: Ezzel vezérelhetjük az Expression, SustainCont és PitchBend funkciókat.
Yamaha FC4 és FC5 lábkapcsoló: Ezekkel vezérelhetjük a Sustain, Sostenuto, Soft, Rotary Speaker és
VibeRotor funkciókat.
Az iAFC részletekbe menő beállítása [iAFC
SETTING] (CLP-170)
Itt választhatjuk ki az iAFC típusát és hatásának mértékét. Az effektet is optimalizálhatjuk.
Kezelés
Az [iAFC SETTING]gombbal belépünk a menübe.
TIPP
Amikor először bekapcsoljuk, valamint ahányszor csak máshol állítjuk fel a hangszert, hajtsuk végre a
kalibrálást!
Az iAFC típusának kiválasztása [iAFC Type]
Kiválasztjuk a típust a C gombokkal, a variációt pedig a D gombokkal.
TIPP
Az egyes típusok hatását megismerhetjük, ha meghallgatjuk az iAFC-típusokat bemutató demókat.
Beállítások:
SpatialEnsEfx (Spatial Ensemble Effect):
Olyan térhatást és akusztikát kelt, mint amilyen a színpadra jellemző. Az effekt kihat az együtt
játszó zenészek előadására is, úgyhogy az együttes játék is színpadi jelleget kap azáltal, hogy a
Clavinova, továbbá a mellette szóló hangszerek hangzását vagy a mikrofonon felvett
énekhangot az iAFC felveszi és átdolgozza.
NaturalSndBrd (Naural Soundboard):
48
Rezonanciát kelt, és javítja a hangzás valószerű akusztikáját. Egy Grand Piano hangszínnel
még természetesebb zongorahangzást kapunk. A Clavinova hangzását egy mikrofon felveszi,
és az iAFC átdolgozza – az eredmény egy hangfenék szimulációja.
DynDmpEfx (Dynamic Damper Effect):
Azt a hangzást szimulálja, amely egy hangversenyzongoránál a sustainpedál megnyomása
eredményez. A mikrofon itt nem működik, a Clavinova hangzását az iAFC belülről dolgozza
át. Ez a paraméter csak a „GRANDPIANO” hangszíncsoportnál él.
Beállítási lehetőségek:
DynDmpEfx
GrandPiano, SemiConcert, FullConcert
NaturalSndBrd/SpatialEnsEfx
Small, Medium, Large
Normál beállítások:
DynDmpEfx
SemiConcert
NaturalSndBrd/SpatialEnsEfx
Medium
Az iAFC effekt hatásmélységének beállítása [iAFC Depth]
Beállítási lehetőségek: 0 – 127
Normál beállítás: 106
TIPP
Ha a típus [DynDmpEfx], a mélység értékét csökkenteni kell, ha a hangszer szorosan a fal mellett áll, ha pedig
távolabb, akkor az értéket emeljük. Így kapunk optimális hatást.
Kalibrálás (automatikus beállítás) [Calibration]
Automatikusan beállítja az iAFC érzékenységét és reakcióját az optimális hatás érdekében. Az
automatikus kalibrálás beindulása után négy meglehetősen hangos cembalohangot hallunk
egyenletes időközönként. A kalibrálás kb. 2,5 percig tart. Ezalatt semmilyen zajt sem szabad
kelteni a hangszer közelében.
TIPP
- Az iAFC az alábbi helyzetekben nem használható:
● Ha a Speaker-beállítás „Normal” és a fejhallgató be van kötve;
● Ha a Speaker-beállítás „Off”.
- Az automatikus kalibrálás alatt nem lehet játszani a billentyűzeten, és a hangerőt sem lehet beállítani.
- Ha kalibrálás alatt valamilyen zajt keltünk a hangszer közelében, előfordulhat, hogy a kalibrálás megszakad. Az
iAFC beállításai ilyenkor visszaállnak az alaphelyzetre. Hajtsuk végre a kalibrálást még egyszer!
-Ha a kalibrálás alatt hallható valamilyen háttérzaj (pl. közlekedés, klímaberendezés), előfordulhat, hogy a
kalibrálás megszakad. Az iAFC beállításai ilyenkor visszaállnak az alaphelyzetre. Hajtsuk végre a kalibrálást
még egyszer a zajforrás kiküszöbölése után!
- Ha a Clavinovát az automatikus kalibrálás után másutt akarjuk felállítani, annak előtte állítsuk vissza az iAFC
alapbeállítását!
Az iAFC alapbeállításának visszaállítása [iAFC Default]
Visszaállítja az iAFC funkciókat az alapbeállításra.
MIDI [MIDI SETTING]
Itt végezhetünk részletekbe menő MIDI-beállításokat, mint pl. az adás- vagy a vételi csatorna
beállítását.
A MIDI-ről
49
A MIDI (Musical Instruments Digital Interface) adatátviteli szabvány, amely lehetővé teszi az
adatátvitelt különböző MIDI-berendezések és számítógépek között. A MIDI segítségével a
Clavinovával vezérelhetünk egy másik MIDI-berendezést vagy fordítva: egy MIDI-berendezés
vagy egy számítógép hozza működésbe a Clavinovát.
TIPP
A MIDI-játékadatok és parancsok numerikus értékek formájában kerülnek továbbításra.
Mivel a MIDI-berendezés fajtájától függ, milyen adatokat képes venni vagy továbbítani, ezt a hozzá tartozó
táblázatban kell megnézni. A Clavinova külön referenciafüzetében ez a 31-32. oldalon található.
Amikor MIDI-aljzatokat használunk, a [HOST SELECT] kapcsolót „MIDI”-re állítjuk.
MIDI-aljzatok
MIDI[IN]
MIDI-adatokat vesz
MIDI[OUT]
MIDI-adatokat ad ki.
MIDI[THRU] Továbbítja a MIDI-adatokat, amelyek a MIDI[IN] bemeneten érkeznek.
TIPP
Csak speciális MIDI-kábelt használjunk!
[TO HOST] aljzat
Ennek segítségével a Clavinovát ráköthetjük egy számítógépre.
TIPP
- Amikir ezt az aljzatot használjuk, a [HOST SELECT] kapcsolót a számítógép típusának megfelelően kell
beállítani.
- A csatlakoztató kábel a számítógép típusától függ. További tudnivalókat l. Számítógép csatlakoztatása c.
fejezetben.
[USB] aljzat
Ezzel is számítógépre köthetjük a Clavinovát.
TIPP
- Amikor ezt az aljzatot használjuk, a [HOST SELECT] kapcsoló beállítása „USB”.
- További információkat a MIDI-ről zenei szaklapokban és könyvekben találunk.
Kezelés
A [MIDI SETTING] gombbal belépünk a menübe.
A MIDI-adáscsatorna kijelölése [MidiOutChannel]
Itt állíthatjuk be, mely csatornán továbbítson a Clavinova adatokat.
Beállítások a Main, Left, Layer, Left Layer szólamokhoz
Beállítási lehetőségek: CH1 – Ch16, Off (nincs adatátvitel)
Normál beállítás:
Main: Ch1
Left: Ch2
Layer: Ch3
Left Layer: Ch4
A MIDI-vételi csatorna kijelölése [MidiInChannel]
Itt állítjuk be, hogy a MIDI[IN], [TO HOST] és [USB] aljzatokon történjen-e adatvétel.
Beállítások a Ch1 – Ch32 csatornához
Beállítási lehetőségek: Song, Main, Left, Layer, Left Layer, Keyboard, Off
Normál beállítás:
1 – 16 csatorna: Song
17. csatorna: billentyűzet
18. csatorna: Main
19. csatorna: Left
20. csatorna: Layer
50
21. csatorna: Left Layer
Többi: kikapcsol
A helyi vezérlés be/kikapcsolása [LocalControl]
„Local Control On” beállításnál a Clavinova billentyűzetével közvetlenül vezéreljük a
hanggenerátort, amely a megfelelő hangot képezi. Ha azonban a beállítás „Off”, megszúnik a
közvetlen kapcsolat a billentyűzet és a hanggenerátor között, azaz hiába játszunk a
billentyűkön, a hangszer nem szól. Ehelyett a játékadatokat kiadhatjuk MIDI-n át egy másik
berendezésnek, amely azokat megszólaltatja. Az Off beállítás akkor hasznos, ha egy másik
hangszert akarunk a Clavinova billentyűzetével megszólaltatni.
Beállítási lehetőségek: On, Off
Normál beállítás: On
A továbbítani kívánt MIDI-adatok (billentyűzet vagy song) kijelölése [MidiOutSelect]
Megadhatjuk, hogy a billentyűn való játék vagy a songok (a demók is) lejátszási adatait
továbbítjuk-e a MIDI-n.
Beállítási lehetőségek: Keyboard (a billentyűzeten való játék adatait adjuk ki)
Song (a song lejátszásának adatait adjuk ki).
Normál beállítás:
Keyboard
A MIDI-n át venni kívánt adatok kijelölése [ReceiveParameter]
Itt határozzuk meg, mely adatokat fogadjon a Clavinova.
Adattípusok: Note (hangok), Control (Control Changes – a vezérlő elemek hatása), Program
(Program Change, hangszínváltás), Pitch Bend, SysEx (rendszerexkluzív adatok)
Beállítási lehetőségek: On, Off
Normál beállítás: On az összes adattípusnál
A MIDI-n át továbbítani kívánt adatok kiválasztása
[TransmitParameter]
Itt határozzuk meg, mely adatokat továbbítson a hangszer.
Adattípusok: Note (hangok), Control (Control Changes – a vezérlő elemek hatása), Program
(Program Change, hangszínváltás), Pitch Bend, SystemRealTime (a songok start/stop-ja,
MIDI-órajelek stb.), SysEx (rendszerexkluzív adatok)
Beállítási lehetőségek: On, Off
Normál beállítás: On az összes adattípusnál
A kezdeti beállítások továbbítása [InitialSetup]
Itt küldhetjük az aktuális kezelőfelületi beállításokat egy MIDI-szekvencerhez. Mielőtt
játékadatainkat rögzítenénk egy Yamaha MDF3-ra vagy egy szekvencerre, érdemes felvenni a
beállításokat is, hogy a lejátszás később pontosan ugyanúgy szóljon, mint korábban.
Hangszínadatok Bulk Dump továbbítása külső rögzítésre [VoiceBulkDump]
A Voice Setting menüben végrehajtott hangszínbeállításokat MIDI Bulk Dump formájában
átküldhetjükegy rögzítő berendezésre. Az átvitel a B[-] gombbal szakítható meg.
Egyéb beállítások [OTHER SETTING]
Itt állíthatjuk be a billentésdinamikát, a hangmagasságot, a hangolást stb. részletekbe menően.
51
Kezelés
Az [OTHER SETTING] gombbal belépünk a menübe.
A billentésdinamika kiválasztása [TouchResponse]
Itt állíthatjuk be, hogyan reagáljon a hangzás a billentés erősségére.
Beállítási lehetőségek:
Light
A Clavinova már lágyabb leütésre is hangosabban szól. Valamennyi hang
nagyjából azonosan reagál.
Medium
„Normál” billentésdinamika (mint egy hangversenyzongoránál)
Heavy
A billentyűket elég erősen kell ütni ahhoz, hogy nagy hangerővel szóljanak. Ez
sokoldalú kifejezési lehetőséget biztosít a pianissimótól a fortissimóig.
Fixed
Nincs dinamika. A hangerő mindig egyforma a billentéserősségtől függetlenül.
A hangerőt a B[-]/[+] gombbal állíthatjuk be.
Beállítási lehetőségek: 0 - 127
A hangszer finom hangolása
[Tune]
A hangszer hangmagasságát finoman behangolhatjuk. Ez akkor hasznos, amikor a Clavinova
más hangszerekkel együtt vagy CD-ről jövő zene alatt játszik.
Beállítási lehetőségek: A3 = 427,0 Hz – 453,0 Hez (0,1 Hz lépésekben).
A zongorahangszín hangolási görbéjének kiválasztása [PianoTuningCurve]
A Grand Piano 1 és 2 hangszínhez kiválaszthatunk egy hangolási görbét: a magasabb
hangokat magasabbra, a mélyeket mélyebbre hangolhatjuk. A Flat beállítást választhatjuk
akkor, amikor úgy érezzük, a hangszín hangolási görbéje nem igazán illik a többi hangszer
hangszíneihez.
Beállítási lehetőségek:
Stretch
Speciális, elnyújtott hangolási körbe zongorákhoz
Flat
Normál hangolási görbe az oktávfrekvencia matematikailag pontos
megkettőzésével a billentyűzet teljes hosszában.
Hangolási skála kiválasztása
[Scale]
Több skálából is választhatunk. Az egyenletesen temperált skála ma a leginkább használt, a
zenetörténet azonban ismer egyéb hangolási módokat, amelyek némelyike bizonyos zenei
műfajok alapját képezi.
Beállítási lehetőségek:
Equal (egyenletesen temperált)
Az oktáv tizenkét egyenlő intervallumra oszlik. Jelenleg ez a legkedveltebb hangolási
skála.
PureMajor/PureMinor (tiszta dúr/moll hangolás)
A természeteses felhangok alapján három dúrakkord rendkívül tiszta hangzás ad. Ezt a
hangolást kórusszólamokhoz szokás használni.
Pythagoreus
Ezt a skálát a görög filozófus, Püthagorasz fejlesztette ki, és tiszta kvint
intervallumokon alapul. A tercek valamelyest ingadoznak, de a kvartok és a kvintek
nagyon szépen szólnak, és alkalmasak bizonyos vezető hangzásokra.
MeanTone (középhangon alapuló hangolás)
52
Ez annyiban a pythagoreus továbbfejlesztése, hogy a tercek ingadozását kiküszöbölték
belőle. Népszerű volt a 16. sz. vége és 18. sz. vége között, egyebek mellett Händel is
ezt használta.
Werckmeister/Kirnberger
Ezek eltérő módon egyesítik a középhangon alapuló és a pythagoreus hangolást. A
moduláció megváltoztatja a zenedarab hatását. Bach és Beethoven korában volt kedvelt,
ma gyakran alkalmazzák azért, hogy annak a korszaknak a hangzását cembalón
visszaadják.
Normál beállítás: Equal
Ha másik skálát választunk, akkor a B[-]/[+] gombbal meg kell adnunk az alaphangot.
Beállítási lehetőségek: C, C#, D, E , E, F, F#, G, A , A, B , B
Az osztáspont meghatározása (a billentyűzet felosztásához) [SplitPoint]
Itt adjuk meg azt a pontot, amely a Split üzemmódnál elválasztja a két billentyűzetszakaszt.
Beállítási lehetőségek: A-1 – C7
TUDNIVALÓ
Használhatjuk a [SPLIT] gombot is.
A hangnem megváltoztatása
TIPP
[Transpose]
A transzponálás a hangnem megváltoztatása, azaz a hangmagasság eltolása felfelé vagy lefelé. A Clavinova
esetében a billentyűzet hangmagasságát félhangnyi lépésekben felfelé vagy lefelé módosíthatjuk, ezáltal
megkönnyíthetjük a nehéz hangnemben írott darabok eljátszását, és hozzáigazíthatjuk a hangterjedelmet egy
énekeséhez vagy egy másik hangszeréhez. Ha pl. a transzponálási érték „5”, a Clavinova F-et játszik, amikor
leütjük a C-t. Így egy dalt lejátszhatunk C-dúrban, miközben a hangszer automatikusan F-dúrba transzponálja.
Beállítások a következő elemekhez:
Master
Kihat az egész hangszerre (mind saját játékunkra, mind a lejátszott songra)
Keyboard
Csak a billentyűzeten játszottakra hat.
Song
Csak a lejátszott songra hat.
Beállítási lehetőségek: -12 (-1 oktáv) – 0 (normál hangmagasság) - +12 (+1oktáv)
A pianopedál hatásmélységének beállítása [SoftPedalDepth]
Beállítási lehetőségek: 1 - 10
A húrok rezgésének meghatározása [StringResonanceDepth]
A paraméternek csak az olyan hangszíneknél van jelentősége, mint pl. „Grand Piano 1”.
Beállítási lehetőségek: Off, 1 - 10
A sustain sampling hatása [SustainSamplingDepth]
A paraméternek csak a „GrandPiano 1” hangszíncsoportnál van értelme.
Beállítási lehetőségek: Off, 1 - 10
A billentyű felengedése hangerejének beállítása [KeyOffSamplingDepth]
Itt állíthatjuk be annak a hangnak a hangerejét, amely akkor keletkezik, amikor felengedünk
egy billentyűt. A paraméternek csak a „GrandPiano1”, „Harpsichord” és „E.Clavichord”
hangszíncsoportoknál valamint az „E.Piano2” hangszínnél van értelme.
Beállítási lehetőségek: Off, 1 - 10
Pedálfunkció kiválasztása a vibrafonhoz [VibraphonePedalMode]
Itt választhatjuk ki, hogy a hang addig tartson-e ki, amíg a billentyűt lenyomva tartjuk (mint
egy zongoránál, „PianoLike”) vagy addig, amíg a pedált tartjuk lenyomva (mint egy igazi
vibrafonnál, „Normal”).
53
Beállítási lehetőségek: PianoLike, Normal
Normál beállítás: PianoLike
A SONG[START/STOP] funkció hozzárendelése a bal pedálhoz
TIPP
[PedalStart/Stop]
Ha egy pedálhoz hozzárendeljük a SONG[START/STOP] funkciót, és „on”-ra állítjuk be, az a funkció, amelyet a
Voice Setting menüben rendeltünk a pedálhoz, érvényét veszti.
A C gombokkal választjuk ki a pedált, amelyhez hozzárendeljük a funkciót, a D gombokkal
kapcsoljuk be és ki.
Beállítható a Left Middle, Aux pedálhoz.
Beállítási lehetőségek: On, Off
Normál beállítás: Off az összes pedálhoz.
A kiegészítő (auxiliary) pedál típusának kijelölése [AuxPedalType]
Az [AUX PEDAL] aljzatra kötött pedál kétféleképpen működhet: lenyomáskor vagy
felengedéskor kapcsolja be a hozzárendelt funkciót. Itt adhatjuk meg a működési módot.
Beállítási lehetőségek: Make (a pedál lenyomása zárja az érintkezőt), Break (a pedál
lenyomása nyitja az érintkezőt)
A sustain pedál ható pontjának beállítása [HalfPedalPoint]
Itt adhatjuk meg, meddig kell lenyomni a pedált ahhoz, hogy kiváltsa a hozzárendelt funkciót.
(Ez a beállítás az összes hozzárendelhető funkcióra érvényes, az Expression kivételével.) Ha a
hozzárendelt funkció valaminek a be/kikapcsolása, ez a beállítás meghatározza, a pedálút
mely pontjáig kapcsol be illetve ki a pedál.
Beállítási lehetőségek: -2 (a legkisebb nyomásra hat) – 0 - +2 (a legerősebb nyomásra hat)
A Pitch Bend hatásterjedelmének beállítása [PitchBendRange]
Itt adjuk meg, mekkora legyen a legnagyobb hangmagasság-változás, amelyet a Pitch Bend
funkcióval elérhetünk.
● Ez a beállítás csak a kézzel játszott hangokra hat.
● A beállítást félhangnyi lépésekben végezhetjük.
● Ha a funkciót pedálhoz rendeltük, meghatározhatjuk, hogy a hangmagasság a pedál
lenyomásakor csökkenjen vagy nőjön.
Beállítási lehetőségek: 0 - +12 (a pedál lenyomása 12 félhanggal, azaz 1 oktávval
emeli/csökkenti a hangmagasságot)
Normál beállítás: -2
A hangszóró be/kikapcsolása
[Speaker]
Itt kapcsolhatjuk be és ki a hangszórót.
Beállítási lehetőségek:
Normal (Headphone Switch) A hangszóró csak akkor működik, ha nincs fejhallgató bekötve.
On
A hangszóró mindig működik.
Off
A hangszóró nem működik.
Azon elemek kiválasztása, amelyek beállítását a hangszernek kikapcsoláskor el kell mentenie
[MemoryBackUp]
54
Egyes beállításokat, mint pl. a hangszín-kiválasztás vagy a metronóm beállításai, biztonságba
helyezhetünk, így ezek nem vesznek el, amikor kikapcsoljuk a hangszert.
● A Memory-songok (a belső memóriában), ennek a paraméternek a beállítása és a
CharacterCode-beállítás mindig megmarad.
Beállítható a következő paraméterekhez:
Transpose, Brilliance, ReverbOnOff, iAFCOnOff (CLP-170), SplitPoint, Main/LeftVoice,
MetronomeSetting, SongSetting, iAFCSetting (CLP-170), MidiSetting és OtherSetting (a
Transpose és a SplitPoint kivételével)
Beállítási lehetőségek: On, Off
Normál beállítás: Transpose, Main/LeftVoice, MetronomeSetting, OtherSetting: Off
A többi paraméternél: On
A gyári alapbeállítások visszaállítása [FactorySet]
A Clavinován egy gombnyomással visszaállíthatjuk a gyári alapbeállításokat.
● A File menü CharacterCode paramétere nem változik.
● A MemoryBackUp paramétere visszaáll az alapbeállításra.
● Meghatározhatjuk, hogy a memóriában lévő songok törlődjenek-e vagy megmaradjanak.
A visszaállításhoz a B[-NO]/[+YES] gombot használjuk. A D gombokkal kiválaszthatunk egy
lehetőséget a Memorysongokhoz:
MemorySongExcluded
A memóriában lévő songok megmaradnak
MemorySongIncluded
A memóriában lévő songok törlődnek.
Másik módszer a gyári alapbeállítások visszaállítására
A billentyűzet jobb szélén lévő fehér billentyűt (C7) lenyomva tartjuk, és bekapcsoljuk a
hangszert. Ezzel a memóriában lévő songokat nem töröltük ki. Ha azt is akarjuk, akkor a C7
és a mellette lévő fekete billentyűt lenyomva tartjuk, és közben bekapcsoljuk a hangszert.
A kijelzőn olvasható üzenetek listája
Az üzeneteket ábécé szerint soroljuk fel.
Üzenet
BulkDataReceiving
Completed
BulkDataReceiving
Error
BulkDataReceiving
Voice
(CLP-170)
Calibration
DefaultReset
Error
(CLP-170)
Calibration
Headphones are connected
(CLP-170)
Calibration
Speaker sound is off
Canceled
Magyarázat
Ez a „BulkDataReceiving Voice” üzenet után jelenik meg jelezve,
hogy az adatvétel befejeződött. Miután megerősítettük az
üzenetet, továbbléphetünk a munkánkban.
A Bulk Dump-adatok vétele nem sikerült. Ellenőrizzük a
paraméterek beállításait, és próbálkozzunk újra!
Ez alatt az üzenet alatt a Clavinova hangszínbeállítás adatblokkját
veszi. Várjuk meg, amíg az üzenet eltűnik a kijelzőről, csak
azután folytassuk a munkát!
Az automatikus kalibrálás alatt a hangszer közelében valamilyen
zaj támadt, esetleg a folyamat meg is szakadt, és a beállítások
visszaálltak a standard értékekre. Hajtsuk végre még egyszer a
kalibrálást!
Amikor a „Speaker” beállítás „Normal” és egy fejhallgató van
bekötve a hangszerre, akkor a hátsó hangszóró nem működik, és
az iAFC kalibrálása nem hajtható végre. Húzzuk ki a fejhallgatót!
A kalibrálás nem lehetséges, mert a hátsó hangszóró ki van
kapcsolva. Ha a „Speaker” beállítás „Off”, akkor állítsuk át
„On”-ra! Ha a beállítás „Normal”, és be van dugva egy
fejhallgató, akkor azt húzzuk ki!
Az üzenet visszajelzi, hogy egy VoiceBulkDump művelet alatt
megnyomtuk a B[-NO] gombot, és megszakítottuk az adatátvitelt.
55
Completed Ez az üzenet az „Executing” után jelenik meg jelezve, hogy egy
(CLP-170)
DeleteFile?
(CLP-170)
DiskError
(CLP-170)
DiskFull
(CLP-170)
DiskRemoved
DuplicateName
Execute?
Executing
FactorySet
Completed
MemorySongExcluded
FactorySet
Completed
MemorySongIncluded
FlashMemoryLifeTime
Exit
HostError
(CLP-170)
(CLP-170)
InsertSourceDisk
InsertTargetDisk
LastPowerOffIllegal
MemorySongChecking
LastPowerOffIllegal
MemorySongErrorRecovered
művelet végrehajtása megtörtént. Ezután folytathatjuk a munkát.
Amikor egy könyvtárat törölni akarunk, a hangszer megkérdezi,
hogy a könyvtárban lévő fájlokat is törölni akarjuk –e. Ha igen,
megnyomjuk a B[+YES] gombot, ha nem, akkor a B[-NO]
gombot.
A lemezre való írás vagy a lemezről való adatbeolvasás nem
sikerült. Próbáljuk meg újra! Ha ugyanezt az üzenetet kapjuk, a
lemez megsérülhetett vagy a meghajtó üzemzavaráról lehet szó.
Ha egy másik lemeznél is ez az üzenet jelenik meg, a meghajtóval
lehet a baj. Forduljunk a Yamaha-kereskedőhöz!
A lemez megtelt, nem lehet rá több adatot írni. Tegyünk be új
lemezt vagy töröljük a régiről a fölösleges adatokat!
Megpróbáltunk kivenni egy lemezt, mialatt azzal művelet folyt.
Próbáljuk meg még egyszer!
El akartunk nevezni és el akartunk menteni egy songot, ám a
memóriában vagy a lemezen már van egy ilyen nevű song. Három
másodperc múlva ismét megjelenik a kijelző, ahol elnevezhetünk
egy songot. Adjunk neki másik nevet!
Ez az üzenet felszólítás egy fájlművelet végrehajtására. A
folytatáshoz a B[+YES], a megszakításhoz a B[-NO] gombot
nyomjuk meg.
A Clavinova belső adatokat dolgoz fel. Várjuk meg, amíg eltűnik
az üzenet, azután folytathatjuk a munkát.
Visszaálltak a gyári beállítások, kivéve a Memorysongbeállításokat. Ez jelenik meg akkor is, ha a C7 billentyűt
lenyomva tartjuk, és bekapcsoljuk a hangszert.
Visszaálltak a gyári beállítások, beleértve a Memorysongbeállításokat is. Ez jelenik meg akkor is, ha a C7 és Bβ6 billentyűt
lenyomva tartjuk, és bekapcsoljuk a hangszert.
A Flash Memory élettartama lejárt. Vegyük fel a kapcsolatot a
Yamaha-kereskedővel! Miután ez az üzenet megjelent, a hangszer
nem képes eltárolni a songokat és a beállításokat. Az [EXIT]
gombbal térünk vissza az előző kijelzőoldalhoz.
A TO HOST vagy az USB csatlakozópont üzemzavara.
Ha a hangszert számítógépre kötöttük…
A meghajtó vagy a MIDI-alkalmazás nem fut a számítógépen,
mert azt esetleg nem kapcsoltuk be, a kábelt nem dugtuk be
rendesen vagy a [HOST SELECT] kapcsolót nem jól állítottuk be.
Ilyenkor kapcsoljuk ki a hangszert és a számítógépet, ellenőrizzük
a kábelösszeköttetést és a [HOST SELECT] állását. Azután
bekapcsoljuk a számítógépet és a hangszert, és ellenőrizzük, hogy
a meghajtó és a MIDI-alkalmazás megfelelően működik-e.
Ha a hangszer nincsen számítógépre kötve…
Ez az üzenet jelenik meg, ha egy kábel van a [TO HOST] vagy az
[USB] aljzatba bedugva. Kapcsoljuk ki a hangszert, húzzuk ki a
kábelt, majd kapcsoljuk be a Clavinovát újra! Ha a kábel bedugva
marad, a hangszer esetleg nem működik kifogástalanul.
„CopyDisk” műveletnél nem tettük be még a forráslemezt a
meghajtóba. Tegyük be!
„CopyDisk” műveletnél nem tettük be még a céllemezt a
meghajtóba. Tegyük be!
Kikapcsoltuk a hangszert, mialatt egy song mentése zajlott. Ez az
üzenet akkor jelenik meg, amikor legközelebb újból bekapcsoljuk
a hangszert. A Clavinova ellenőrzi, hogy a memória tartalmát
helyre tudja-e állítani.
Ez jelenik meg a „LastPowerOffIllegal MemorySongChecking”
után jelezve, hogy a Clavinova helyreállította a memóriában lévő
adatokat.
56
LastPowerOffIllegal
MemorySongErased
MemoryError
MemoryFull
(CLP-170)
NoDisk
NoSong
NoSongToDelete
Overwrite?
PleaseWait
(CLP-170)
ProtectedDisk
ProtectedFile
ProtectedSong
Set?
SongChanged Save?
SongError
Ez jelenik meg a „LastPowerOffIllegal MemorySongChecking”
után jelezve, hogy a Clavinova nem tudta helyreállítani a
memóriában lévő adatokat, és valamennyi Memorysongot törölte.
Ez azt jelenti, valamilyen hiba lépett fel a memóriában. Ha ez az
üzenet a Clavinova használata folyamán többször megjelenik,
mentsük el a songadatainkaat, és állítsuk vissza az
alapbeállításokat a FactorySet funkcióval úgy, hogy a
MemorySongIncluded be van kapcsolva.
Nincs elég szabad memóriahely. Mentsük ki a songokat lemezre,
vagy töröljük a fölösleges adatokat, és kezdjük elölről a mentést!
Egy lemezműveletet akartunk végrehajtani, de nem tettük be a
lemezt a meghajtóba. Tegyük be!
Song mentését akartuk végrehajtani úgy, hogy nincs menthető
song.
Olyan songot próbáltunk törölni, amely sem a memóriában sem
lemezen nem található.
A hangszer megkérdezi, a már meglévő adatokat felülírja-e az
újakkal, amikor kiegészítjük egy song felvételét. A B[+YES]
gombbal engedélyezzük a felülírást. A megszakításhoz a B[-NO]
gombot nyomjuk meg.
Megpróbáltunk elindítani egy songot vagy más műveletet végezni
vele közvetlenül azután, hogy kiválasztottuk. Várjunk addig, amíg
eltűnik az üzenet!
1. Megpróbáltunk írásvédett lemezre írni, másolni vagy onnan
törölni. Oldjuk fel a védettséget, és próbálkozzunk újra! Ha az
üzenet ismét megjelenik, a lemez belülről védett (pl. a
kereskedelemben kapható lemezek). Az ilyen lemezre nem lehet
adatokat írni, sem másolni.
2. Ez jelenik meg akkor is, ha megpróbálunk egy belülről védett
lemezről egy másikra a CopyDisk funkcióval másolni. Az ilyen
lemezeket nem lehet sokszorosítani.
Megpróbáltunk egy belülről védett fájlt (pl. kereskedelemben
kapható zenei fájlt) másolni vagy törölni, vagy felülírni. Egyik
sem lehetséges.
Miután egy belülről védett songot bemásoltunk a Clavinova
memóriájába, megpróbáltuk kimásolni egy lemezre, ami nem
lehetséges. A belülről védett lemezre nem lehet adatokat írni sem
másolni.
A hangszer megkérdezi, elmentse-e a megváltoztatott
beállításokat. A mentéshez megnyomjuk a B[+YES] gombot. A
megszakításhoz megnyomjuk az [EXIT] gombot.
Valamilyen műveletet akartunk végezni egy felvett songgal
azelőtt, hogy kimentettük volna a felhasználói memóriába vagy
lemezre. Ha a műveletet továbbfolytatjuk, a song adatai
elvesznek. Az új felvétel törléséhez megnyomjuk a B[-NO]
gombot. A megtartáshoz a B[+YES] gombot nyomjuk meg.
Ezután a Clavinova felkínálja a „SaveToMemory” vagy
„SaveToDisk” (CLP-170) lehetőséget. Válasszunk közülük, és
végezzük el a mentést!
1. Ez jelenik meg, ha egy song kiválasztása vagy lejátszása során
problémák merülnek fel az adatokkal. Válassuk ki a songot még
egyszer, és indítsuk újra a lejátszást! Ha az üzenet ismét
megjelenik, az adatok valóban hibásak lehetnek.
2. Akkor is ez jelenik meg, ha éppen más CharacterCode van
beállítva, mint az, amellyel elneveztük a songfájlt. Állítsuk át a
CharacterCode-ot, válasszuk ki újra a songot, és indítsuk a
lejátszást!
57
SongTooBig
SongTooBig
Start?
Sure?
(CLP-170)
UnformattedDisk
(CLP-170)
UnformattedDisk Format?
VoiceBulkDump
(CLP-170)
Error
WrongDisk
WrongName
1. Ez akkor jelenik meg, ha felvétel közben elértük a maximális
kapacitást. A felvétel automatikusan leáll. Az addig felvett adatok
megmaradnak. Az üzenet akkor is megjelenik, ha további
felvételeket akarunk végezni, de a song már kitölti a memóriát.
Ilyenkor nem lehet felvenni. A ChannelClear funkcióval
törölhetünk egy meglévő, de már fölösleges sávot. Akkor addig
dolgozhatunk, amíg a memória ismét meg nem telik.
2. Ez jelenik meg akkor is, ha olyan songot választunk ki, amely
nagyobb, mint az éppen szabad kapacitás. A songot így nem lehet
betölteni, tehát lejátszani sem. Válasszunk ki másik songot!
Ez akkor jelenik meg, ha egy songgal akarunk dolgozni, amely
nagyobb, mint a szabad memóriahely. Ezt a songot nem lehet a
Clavinovával átdolgozni. A ChannelClear funkcióval törölhetünk
egy meglévő, de már fölösleges sávot. Akkor addig dolgozhatunk,
amíg a memória ismét meg nem telik.
A hangszer felszólít minket egy művelet indítására. A
végrehajtáshoz megnyomjuk a B[+YES] gombot, a B[-NO]
gombbal megszakítjuk a műveletet.
A hangszer megerősítést kér egy művelet előtt. A végrehajtáshoz
megnyomjuk a B[+YES] gombot, a B[-NO] gombbal
megszakítjuk a műveletet.
Fájl- vagy lemezműveletet akartunk végezni egy formázatlan
lemezzel. Vegyük ki egy időre a lemezt, azután tegyük vissza,
formázzuk a FormatDisk funkcióval, és próbálkozzunk újra!
Fájl- vagy lemezműveletet akartunk végezni egy formázatlan
lemezzel. A műveletet megszakíthatjuk a B[-NO] gombbal. Ha a
lemezt formázni akarjuk, a B[+YES] gombot nyomjuk meg.
A Clavinova nem tudta továbbítani a Voice-Bulk Dump adatokat.
Ilyenkor ellenőrizzük, hogy a számítógép be van-e kapcsolva,
megfelelőek-e a bekötések, jól van-e beállítva a [HOST SELECT]
és jól működik-e a MIDI-meghajtó. Ezután próbálkozzunk újra!
A CopyDisk művelettel más típusú lemezre próbáltunk adatokat
menteni (pl. 2DD2HD vagy fordítva). Cseréljük ki a céllemezt
egy megfelelőre!
A songnév elejére pontot vagy szünetet tettünk, vagy át akartunk
alakítani egy nevet úgy, hogy meg nem engedett jeleket tartalmaz.
Három másodperc múlva a Clavinova ismét az előző kijelzőoldalt
mutatja. Adjunk más nevet a songnak!
A kezelési eljárásokkal és funkciókkal
kapcsolatos kérdések
 A gombok nem reagálnak.
Mialatt egy funkciót végrehajtunk, a funkcióhoz éppen nem szükséges gombok némelyike
nem működik. Ha egy songot lejátszunk éppen, akkor állítsuk le azt! Vagy nyomjuk meg az
[EXIT] gombot, és térjünk vissza vele a fő kijelzőoldalhoz! Azután végrehajthatjuk a kívánt
műveletet.
 A sostenuto pedál megnyomásakor a hang kitart, és nem cseng le.
A CHURCH ORGAN? JAZZ ORGAN? STRINGS? CHOIR hangszíncsoportoknál és néhány
XG-hangszínnél a hang mindaddig kitart, amíg lenyomva tartjuk a pedált.
 Transzponálás vagy az oktávfekvés megváltoztatása után magasabb vagy mélyebb
hangok nem szólnak rendesen.
A transzponálás és az oktávfekvés megváltoztatásának terjedelme C-2 – G8. (Normál
beállításnál a Clavinova 88 billentyűje az A-1 – C7 hangterjedelmet fogja át.) Ha a
legmélyebb hang beállításunk miatt C-2 alá kerül, a hangszer egy oktávval feljebbi hangot
58
képez helyette. Ha a legmagasabb hang beállításunk miatt G8 fölé kerül, a hangszer egy
oktávval lejjebbi hangot képez.
 Hogyan térhetünk vissza felvétel vagy lejátszás közben a song kiválasztásának
oldalához?
Az egyik SONG SELECT-gomb megnyomásával.
 Nem változik a tempó a tempóváltás rögzítése ellenére.
A tempóváltás időzítésétől függően a megváltozott tempó esetleg nem kerül rögzítésre.
Ilyenkor a felvétel az eredeti tempóban hangzik el.
Akkor változtassuk meg a tempót, amikor kijelöltük a sávot felvételre, és villog a piros
sávkijelző. Ugyanezt a trükköt alkalmazzuk, amikor a tempót felvétel után megváltoztatjuk.
 Dual vagy Split üzemmódban a játékunk nem kerül felvételre. Sávadatok váratlanul
elvesznek.
Amikor Dual vagy Split üzemmódban veszünk fel, a második hangszínhez (a bal kezes
szólamhoz) automatikusan hozzárendel a hangszer egy sávot. Ha ezen a sávon már vannak
adatok, akkor azok a felvétel során felülíródnak.
Ha a song felvétele alatt kapcsolunk át Dual vagy Split üzemmódra, ez nem kerül felvételre.
Ezért azok a hangok, amelyeket az átkapcsolás után a második hangszínnel (vagy az
osztáspont alatt) játszunk, lemaradnak a felvételről.
 Mely adattípusokat lehet felvenni?
Az egyes sávokon rögzített adatok:
§ Hangadatok (amelyeket játszunk)
§ Kiválasztott hangszín
§ A Clavinova és külső pedálok be/ki állapota
§ ReverbSend
§ ChorusSend
§ DSP Effect Depth
§ Brightness
§ A rezonanciaeffekt beállítása (Harmonic Content)
§ Az EQ-Low sáv határfrekvenciája
§ Az EQ-Low sáv gainje
§ Az EQ-High sáv határfrekvenciája
§ Az EQ High sáv gainje
§ A hangszín oktávbeállítása
§ Valamennyi hangszín hangereje
§ A hangszínek panoráma-beállítása
§ Dual üzemmódban a két hangszín egymáshoz való hangolása [Detune]
§ Hangerő-változás a billentéstől függően [TouchSense]
Az összes sávra együttesen érvényes adatok:
§ Tempó
§ Ütemfajta
§ Reverb típusa
§ Chorus típusa
§ DSP típusa
A hangadatokon kívül minden adat megváltoztatható a felvétel után. Az ütemfajtát
megváltoztathatjuk a song elején vagy bármelyik pontján. Miután leállítottuk a lejátszást, a B
gombokkal mozoghatunk a kívánt pozícióhoz.
 Felvétel után nem lehet megváltoztatni egy song hangnemét.
Megnyomjuk a [TOP] gombot. Ezzel a song elejére megyünk. Ezután a B gombokkal ahhoz
az ütemhez megyünk, ahol meg akarjuk változtatni a hangnemet, és elvégezzük a beállítást.
 Hány adatot lehet felvenni?
59
§ Munkamemória: kb. 800 KB
§ Felhasználói memória: kb. 750 KB
§ 2DD lemez (CLP-170): kb. 720 KB
§ 2HD lemez (CLP-170): kb. 1,4 MB
 Az AUX PEDAL aljzatra kötött pedál éppen fordított rendben működik.
Egyes pedálfajtákra ez a jellemző. Az OTHER SETTING menüben az „AuxPedalType”
paraméternél változtathatjuk meg a pedál működési módját.
 A song címének feltüntetése nem pontos.
A CharacterCode beállítása eltérhet attól, mint amelyben a songnak címet adtunk. A cím
visszaadása akkor is hibás lehet, ha a songot más hangszerrel vettük fel. A FILE menüben
átállíthatjuk a CharacterCode-ot, de ha a songot más hangszerrel vettük fel, valószínűleg a
kódváltás nem oldja meg a problémát.
 Mi a különbség a MIDI-adatoknál a „Touch Sense” és a „TouchResponse” között?
A „TouchSense” meghatározza a módot, ahogyan megváltozik a hangerő a billentyűk
leütésének erejétől függően. Ez rendszerexkluzív MIDI-adatok kiadását eredményezi (ezek
vezérlik a hanggenerátort).
A MIDI-hangokra vonatkozó On-Velocity-adatok nem változnak meg. A „TouchResponse”
határozza meg egy hangszer billentésérzékenységét. A MIDI-hangokra vonatkozó OnVelocity-adatok nem változnak, ha a billentyűzeten mindig azonos erővel ütjük le a
billentyűket.
Hibaelhárítás
Probléma
A hangszert nem lehet
bekapcsolni.
Be- és kikapcsoláskor „plottyanó”
hangot hallani.
A hangszóróból ill. fejhallgatóból
zúgás hallatszik.
Az összhangerő túl halk, vagy
semmi sem hallható.
A billentyűzet hangereje kisebb,
mint a lejátszott songé.
A hangszóró akkor sem hallgat el,
ha fejhallgatót kötöttünk be.
Az iAFC effekt bekapcsolásakor a
hangszer gerjed. (CLP-170)
A fortepedál (jobb) nem hat, vagy
a hang akkor is kitart, ha nem
nyomtuk meg a pedált.
Lehetséges okok és a megoldás
A hangszert nem megfelelően szereltük össze. Dugjuk be rendesen a
hálózati kábelt a Clavinova aljzatába, a dugóját pedig a konnektorba!
Ennek oka, hogy megindul az áramellátást. Normális jelenség.
Az ok talán egy közeli mobiltelefon okozta interferencia lehet. Kapcsoljuk
ki a telefont, vagy használjuk a hangszertől nagyobb távolságra!
§ Az összhangerőt túl halkra állítottuk. Csavarjuk fel a [MASTER
VOLUME] szabályzót!
§ Ellenőrizzük, hogy a fejhallgató aljzatára (amennyiben a SPEAKER
kapcsoló „NORMAL” állásban van) nem kötöttünk be fejhallgatót! Ha
pedig a SPEAKER állása „OFF”, akkor állítsuk át „ON” vagy
„NORMAL” állásra!
§ Ellenőrizzük, hogy a Local Control beállítása „ON”!
Túl alacsonyra állítottuk a billentyűzet hangerejét. Mozgassuk a [SONG
BALANCE] tolószabályzót a KEYBOARD végállás felé, ezzel
megemeljük a billentyűzet hangerejét.
Talán a SPEAKER kapcsoló beállítása „ON”. Állítsuk át „NORMAL” –ra!
Az automatikus kalibrálás nem ment végbe megfelelően. Kapcsoljuk ki az
iAFC-t, és végezzük el a kalibrálást!
A pedálkábel vagy a dugó csatlakoztatása nem megfelelő. Ellenőrizzük,
hogy a dugó a megfelelő aljzatban van-e!
Adatkompatibilitás
Itt arról lesz szó, mitől függ, hogy a Clavinova által rögzített adatokat le lehet-e játszani más
MIDI-berendezésekkel illetve hogy a kereskedelemben kapható zenei fájlokat, amelyeket más
hangszerekhez vagy számítógéppel hoztak létre, a Clavinova le tudja-e játszani.
60
A berendezéstől és az adattípustól függően a lejátszás egyes esetekben minden további nélkül
lehetséges, máskor bizonyos műveleteket kell előzőleg végrehajtani. Ha az adatfeldolgozásnál
gondok merülnének fel, olvassuk el az alábbiakat!
A kompatibilitás alapvető szempontjai
Az adatoknak és a MIDI-berendezéseknek az alábbi szempontok szerint kell kompatibilisnek
lenniük:
● Lemezformátum (CLP-170)
● Szekvenciaformátum
● Hangszínkiosztási formátum
Lemezformátum (CLP-170)
A lemez egyike a legfontosabb adattároló eszközöknek. Különböző berendezések használják,
ezen belül a zsámítógépek is. Különböző berendezések eltérő rendszerben tárolják az
adatokat, ezért a lemezt először az illető berendezéshez konfigurélni kell, ezt nevezzük
formázásnak.
● Kétféle lemez létezik: MF2DD és MF2HD, mindkettő más rendszerben formázható.
● A CLP-170 mindkét fajta lemezt képes használni.
● Miután a CLP-170 segítségével formáztuk, a 2DD lemezre 720 KB, a 2HD lemezre 1,44
MB adatot tárolhatunk.
● A lejátszás csak akkor lehetséges, ha a használni kívánt MIDI-berendezés a
lemezformátummal kompatibilis.
Szekvenciaformátum
Azt a rendszert, amelyben a songokat felvesszük, szekvenciaformátumnak nevezzük.
● A lejátszás csak akkor lehetséges, ha a lemez szekvenciaformátuma megegyezik a MIDIberenndezésével.
Gyakran használt szekvenciaformátumok:
 SMF (Standard MIDI File)
Ez a leggyakoribb.
● A standard MIDI fájlok két típushoz tartozhatnak: Format 0 és 1.
● Nagyon sok berendezés kompatibilis a 0 formátummal, és a kereskedelemben is zsámos
ilyen szoftver kapható.
● A CLP-170/150 mindkét formátummal kompatibilis.
● A CLP-170/150-nel felvett játékadatok SMF formátumban kerülnek rögzítésre.
 ESEQ
Számos Yamaha-berendezés, pl. a Clavinova-sorozat darabjai is, kompatibilisek ezzel a
formátummal, amelyet a Yamaha több szoftverében alkalmaz.
● A CLP-170/150 ESEQ-kompatibilis.
Hangszínkiosztási formátum
A MIDI rendszerében a hangszínekhez bizonyos számok tartoznak, az ún. „programszámok”.
Ezt a számozási szabványt nevezzük „hangszínkiosztási formátumnak”.
● Ha a songadatok hangszínkiosztási formátuma nem egyezik meg a lejátszásra használt
berendezésse, a hangszínek valószínűleg nem úgy fognak hangzani, mint az eredeti felvételen.
A legfontosabb szabványok:
 GM System Level 1
Ez a leggyakoribb szabvány.
61
● Számos MIDI-berendezés valamint a kereskedelemben kapható szoftverek nagy része
kompatibilis ezzel a rendszerrel.
● A CLP-170/150 is GMSystem Level 1-kompatibilis.
 XG
Az EX a GM System Level 1 bővített változata. A Yamaha kifejezetten azért fejlesztette ki,
hogy még több hangszíntt és variációt tegyen lehetővé, hogy a hangszínek és az effektek
kifejezőbbek legyenek, és hogy az adatkompatibilitás a jövőben is biztosított legyen.
● A CLP-170/150 XG-kompatibilis.
● A CLP-170/150 gyárilag beprogramozott hangszíneivel létrehozott felvételek más XGkompatibilis berendezésekkel is megszólaltathatók.
 DOC (Disk Orchestra Collection)
Számos Yamaha-berendezés, így a Clavinova sorozat tagjai is, kompatibilis ezzel a
formátummal.
● A CLP-170/150 OC-kompatiblis.
● Még ha a berendezések és az adatok valamennyi fenti követelménynek meg is felelnek,
előfordulhat, hogy az adatok a berendezéstől és a felvétel módjától függően nem teljesen
kompatibilisek.
A gyárilag beprogramozott hangszínek listája
Hangszíncsoport
GRAND
PIANO1
GRAND
PIANO2
Hangszín
neve
Sztereó
sampling
Billentésérzékenység
Dynamic
sampling
Key-off
sampling
String
Resonance
Grand
Piano1
o
o
o
o
o
MellowPiano
o
o
o
o
o
RockPiano
o
o
o
o
o
HonkyTonk Piano
o
o
o
o
x
GrandPiano2
o
o
x
x
x
BrightPiano
o
o
x
x
x
A hangszín leírása
Hangversenyzongorától vett
minta. Három dynamic
sampling fokozatot, sustain
sample-t és key-off sample-t
tartalmaz, hogy a hangzás
még valósághűbb legyen.
Még s húrok rezgését is
szimulála. Tökéletesen
alkalmas klasszikus
kompozíciók előadására.
Melegebb és lágyabb
zongorahangzás. Klasszikus
kompo-zíciókhoz alkalmas.
Világos hangzású zongora, a
rock stílusirányzataihoz illik.
Honky-Tonk stílusú
zongora, amely határozottan
elüt a hangversenyzongorától.
Testes és világos
zongorahangzás, világos
téreffekttel. Popzenéhez jól
illik.
Még világosabb, mint az
előző. Pop- és rockzenéhez
illik.
62
E.PIANO1
E.Piano1
x
o
o
x
x
x
o
x
x
x
x
o
o
o
x
x
o
o
x
x
o
x
x
o
x
o
x
x
o
x
x
o
x
o
x
Wah Clavi.
Vibraphone
x
o
o
o
x
o
o
x
x
x
Marimba
o
o
x
x
x
Celesta
o
o
o
x
x
(o)
o
(o)
x
x
x
o
x
x
x
SynthPiano
E.PIANO2
HARPSICHORD
E.Piano2
Vintage
E.Piano
Harpsichord8’
Harpsichord8’+4’
E.CLAVICHORD
VIBRAPHONE
GUITAR
E. Clavichord
NylonGuitar
SteelGuitar
Elektromos zongora FMszintézissel létrehozott
hangzása. Kiváló hangzás, a
hangszín a billentyűzet
dinamikájától függően
változik. Jól illik a standard
popzenéhez.
Elektromos zongora
hangzása, amelyet
szintetizátor képzett. A
popzenében gyakori. Dual
üzem-módban jól hangzik
akusztikus zongorával
együtt.
Elektromos zongora, amely
puhább leütésnél lágyabban,
erősebb leütésnél
agresszívebben hangzik.
A fentitől enyhén eltérő
változat.
Cembalo, a barokk zene leggyakoribb hangszere. Mivel
a cembalo húrjait pengetik, a
hangszín nem érzékeny a
billentésre, a billentyű
felengedésekor azonban
jellegzetes hang képződik.
Ugyanaz a hangszín egy
oktávval magasabban,
csillogóbb hangzással.
Billentyűs hangszer,
amelynél kalapács üti a
húrokat, elektronikus pickuppal, ahogyan manapság a
funky és soul zenénél gyakran hallani. A billentyű felengedésénél összetéveszthetetlen hang képződik.
Ugyanaz preset effekttel.
Viszonylag lágy faütőkkel
játszott vibraphon. A hangzás erősebb leütésnél
fémesebb.
Sztereó marimba hangmin-ta
térhatással.
Ütős hangszer, amelynél kis
kalapácsok fémrudakat
ütnek. Különösen ismert
Csajkovszkij Diótörőjéből.
Meleg és természetesen
hangzó nylongitár, nyugodt
hangzással. (A CLP-170-en
a hangzás a sztereó minta
miatt még valósághűbb.
Keményebb leütéseknél
olyan harmónia képzősik,
amely még inkább erősíti a
gitárhatást.)
Világosabb hangzású,
acélhúros gitár popzenéhez.
63
CHURCH
ORGAN
PipeOrgan
Principal
o
x
x
x
x
PipeOrgan
Tutti
o
x
x
x
x
o
x
x
x
x
o
x
x
x
x
JazzOrgan
x
x
x
x
x
RotaryOrgan
MellowOrgan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strings
o
o
x
x
x
SynthStrings
x
o
x
x
x
SlowStrings
o
o
x
x
x
Choir
x
o
x
x
x
Slow-Choir
x
o
x
x
x
Scat
x
o
o
x
x
Synth-Pad1
x
o
x
x
x
Synth-Pad2
x
o
x
x
x
PipeOrgan
Flute 1
PipeOrgan
Flute 2
JAZZ
ORGAN
STRINGS
CHOIR
SYNTH.
PAD
Tipikus orgonasíphangzás (8
+ 4+ 2 láb). Megfelelő a
barokk egyházi zenéhez.
Orgona teljes regisztere,
ahogyan Bach Toccátája és
fúgája alapján elképzeljük.
Ez az orgonahangszín
különböző hangmagasságú
(8’+4’) sípregisztereket
kombinál. „Nemes” hangzás,
himnuszok kíséretéhez
alkalmas.
Ez az orgonahangszín
különböző hangmagasságú
(8’+4’+1-1/3’) sípregisztereket kombinál. Világosabb, mint az előző, ezért
szólójátékra is alkalmas.
Hammond orgona utánzata,
jazz és rockzenéhez.
Elektromos orgona világos
hangzással.
Elektromos orgona sötétebb
hangzással. Csendesebb
zenedarabokhoz illik.
Nagy vonós együttestől vett
sztereó hangminta valósághű téreffekttel. Érdemes
kipróbálni Dual üzemmódban zongorával együtt.
Világos és szélesen áradó
vonós hangzás. Jól illik
háttérként egy zenekarhoz.
Ugyanaz lassabb berezgéssel. Érdemes kipróbálni
Dual üzemmódban akusztikus vagy elektromos
zongorával együtt.
Erőteljes kórusszólam.
Alkalmas lassabb
zenedarabok harmóniával
való gazdagítására.
Ugyanaz lassabb
berezgéssel. Érdemes
kipróbálni Dual üzemmódban akusztikus vagy
elektromos zongorával
együtt.
Ezzel a hangszínnel jazzes
„Scat”-éneket hozhatunk
létre. Attól függően, melyik
billentyűzetszakaszon
milyen billentéserősséggel
játszunk, különböző
hangzásokat ad.
Meleg, lágy, sodró
szintetikus hangzás. Ideális
háttérnek zenekarokhoz.
A fentinek világosabb
változata.
64
WOOD
BASS
x
o
x
x
x
x
o
x
x
x
x
o
x
x
x
Fretlessx
o
Bass
* (o) csak a CLP-170-en áll rendelkezésre.
x
x
x
E.BASS
WoodBass
Bass&
Cymbal
ElectricBass
Pengetett nagybőgő, jazzhez
és dél-amerikai zenéhez.
A basszushoz még egy
cintányér is társul. Egyszerű
kíséret jazz-dallamokhoz.
Elektronikus basszus számos
zenei irányzathoz, mint jazz,
pop, rock.
Érintő nélküli basszus
jazzhez, fusionhöz stb.
Példák hangszínkombinációkra (Dual és Split)
Dual
MAIN + MAIN
MAIN + MAIN
GrandPiano1 + E.Piano1
GrandPiano1 + E.Piano2
GrandPiano1 + Synth.Piano
MAIN + MAIN
GrandPiano2 + GrandPiano2
MAIN + MAIN
E.Piano1 + SlowChoir
MAIN + MAIN
E.Piano2 + E.Clavichord
MAIN + MAIN
MAIN + MAIN
Harpsichord8’ + Strings
Celesta + SynthStrings
Split
MAIN/LEFT
GrandPiano1/WoodBass
vagy Bass&Cymbal
MAIN/LEFT
Celesta/Choir
MAIN/LEFT
Choir/GrandPiano1
MAIN/LEFT
Scat/WoodBass
Ez a kombináció gyakori a
popzenében.
Fantáziadús, telt
zongorahangzás.
Úgy hangzik, mintha két,
egymástól egy oktávnyira
fekvő hangon játszanánk. Jól
illik a salsa zenéhez.
Romantikus balladákhoz
illik.
Funk, rhythm&blues és soul
zenéhez illik.
Barokk zenéhez illik.
Vonósok és harangok
egészítik ki a hangzást egy
automaikus delay (késleltetés) effekttel együtt.
EZ a kobináció könnyű
jazzhez ajánlott. A fortepedál
a jobb kezes szólamra hat.
Csendes, édeskés
zenedarabokhoz illik.
Elegáns, zongoraarpeggiókkal gazdagított
játékhoz illik. Még hatásosabb, ha a Choir hangszínt
akkordokban játszuk.
Ez a kombináció egy coll
(elegáns) jazzkórust ad. A
Scat hangszín billentésre
érzékeny, ezért kifejező.
65
MAIN/LEFT
Dual+Split
MAIN+MAIN/LEFT
MAIN+MAIN/LEFT
MAIN+MAIN/LEFT+ LEFT
E.Piano2/Scat
Ha a Scat hangszínt basszus
szólamhoz használjuk,
nagyon érdekes hangzást
kapunk.
GrandPiano1 +
SynthStrings/GrandPiano1
GrandPiano2 + E.Piano1/
ElectricBass
Ez a kombináció zongora és
vonósok telt hangzását adja.
A kombináció fusion zenéhez
illik. Intenzív Reverb és
kóruseffektek még
dinamikusabbá teszik. A
fortepedál a jobb kezes
szólam hangszínére hat.
Ez a kombináció nagyon
világos hangzást ad.
Harpsichord8’+4’ + Strings/
Harpsichord8’ + Strings
CLP-150: Az állvány összeszerelése
 VIGYÁZAT!
§
§
§
§
§
Ne keverjük össze az elemeket, és ügyeljünk arra, hogy valamennyi a megfelelő irányban
álljon! A szerelést az alábbi sorrendben végezzük el!
Az összeszereléshez legalább két személy kell.
Ügyeljünk arra, hogy mindenütt a megfelelő méretű csavarokat használjuk! Ellenkező
esetben a hangszer károsodhat.
Minden egyes elem felszerelése után húzzuk meg a csavarokat!
Szétszereléskor az alábbi lépéseket fordított sorrendben végezzük el.
A szereléshez csillagcsavarhúzót használunk.
A ládában az alábbi elemeket találjuk:
 4 hosszú csavar: 6 x 25 mm
 4 rövid csavar: 6 x 16 mm
 2 vékony csavar: 4 x 12 mm
 4 csavar: 4 x 20 mm
- 2 db kábeltartó
- főelem
- hátsó fal
- két oldalfal
- pedáldoboz, amely tartalmazza felcsavarva a pedálkábelt
- hálózati kábel.
1.Az oldalfalakat ráerősítjük a pedáldobozra.
(1) Leoldjuk a pedáldoboz alsó részére erősített pedálkábelt. A vinilcsíkot ne dobjuk el – még
szükségünk lesz rá az 5. lépésnél!
(2) A pedáldoboz és az oldalfalak összeszereléséhez a hosszú csavarokat  használjuk.
2.Felerősítjük a hátsó falat.
66
(1) A hátsó fal alsó szegélyét a lábak kiálló szélére állítjuk, amitől a fal kissé ferdén áll.
Azután a hátsó falat az oldalfalakhoz igazítjuk.
(2) A hátsó fal felső részét a két vékony csavarral  hozzáerősítjuk az oldalfalakhoz.
(3) A hátsó fal alsó részét a pedáldobozhoz erősítjük a négy csavarral .
3.Felszereljük a főelemet.
 VIGYÁZAT!
§
Fennáll a veszély, hogy az ujjunk beszorul a hátsó fal és a főelem közé, ezért legyünk
nagyon óvatosak! Ne ejtsük el a főelemet!
§
A billentyűzetet csak az eredeti útmutató 113. oldalán látható pozícióban tartsuk!
A főelemet az alsó részhez való hozzáillesztéskor a szélektől legalább 10 centire fogjuk meg!
4.Felerősítjük a főelemet.
(1) A főelemet középre helyezzük, hogy két oldalt egynelő legyen a távolság.
(2) A rövid csavarokat  használjuk a felerősítéshez.
5.Csatlakoztatjuk a pedálkábelt.
(1) Elölről bedugjuk a pedálkábel dugóját a pedálaljzatba.
(2) A kábeltartókat az ábra szerint (58.oldal) felszereljük a hátsó falra, és beleszorítjuk s
kábelt.
(3) Egy vinilcsíkkal összefogjuk az esetleg túl laza pedálkábelt.
6.Beállítjuk a feszültséget, és csatlakoztatjuk a hálózati kábelt.
Feszültségválasztó
Bekötés előtt ellenőrizzük, hogy ez megfelelően áll-e! Szállításkor a kapcsoló általában 240
volton áll. Miután átállítottuk, csatlakoztatjuk a hálózati kábelt a berendezés aljzatába, a dugót
pedig a konnketorba dugjuk. Egyes országokban szükség lehet adapterre.
 VIGYÁZAT!
A feszültség téves beállítása a hangszer komoly károsodásához vagy hibás működéshez
vezethet!
7.Beállítjuk a rögzítő lábat.
Addig csavarjuk, amíg szilárdan nem áll a földön.
Összeszerelés után ellenőrizzük az alábbiakat:
Maradtak-e ki elemek?
 Nézzük végig még egyszer az útmutatót, és javítsuk ki az esetleges hibákat!
Elég messze áll-e a Clavinova az ajtótól és más, mozgó tárgyaktól?
 Helyezzük a Clavinovát megfelelő helyre!
Nem zörög-e valami a hangszerben, ha megrázzuk?
 Húzzuk meg az összes csavart!
Nem zörög-e a pedáldoboz vagy nem csúszik-e el, amikor lenyomjuk a pedált?
 A kiegyensúlyozó lábat csavarjuk ki úgy, hogy szilárdan álljon a földön.
Valamennyi kábel szilárdan ül-e az aljzatban?
 Ellenőrizzük a bekötéseket!
Ha a főelem játék közben nem stabil, nézzük át még egyszer az ábrákat, és húzzuk
meg az összes csavart!
67
Ha az összeszerelt hangszert mozgatjuk, mindig a főelem alját fogjuk meg!
 VIGYÁZAT!
Ne emeljük meg a hangszert a billentyűzet fedelénél vagy a felső résznél fogva! A
szakszerűtlen kezelés a hangszer károsodásához vagy sérüléshez vezethet.
CLP-170: Az állvány összeszerelése
 VIGYÁZAT!
§
Ne keverjük össze az elemeket, és ügyeljünk arra, hogy valamennyi a megfelelő irányban
álljon! A szerelést az alábbi sorrendben végezzük el!
§ Az összeszereléshez legalább két személy kell.
§ Ügyeljünk arra, hogy mindenütt a megfelelő méretű csavarokat használjuk! Ellenkező
esetben a hangszer károsodhat.
§ Minden egyes elem felszerelése után húzzuk meg a csavarokat!
§ Szétszereléskor az alábbi lépéseket fordított sorrendben végezzük el.
TIPP
A CLP-170 rendelkezik íAFC-effekttel (Instrumental Active Field Control, aktív hangszeres hangzástérszabályozás). Ez a Clavinova hátoldalán lévő hangszórón keresztül adja ki a hangzást, javítva a hangzás
térhatását. Az effekt optimális kihasználása érdekében szívleljük meg a következőket:
• Úgy állítsuk fel a Clavinovát, hogy a faltól legalább 10 cm távolságra legyen!
• Ha a Clavinovát áthelyezzük, végezzük el vele az automatikus kiigazítási funkciót!
A szereléshez csillagcsavarhúzót használunk.
A ládában az alábbi elemeket találjuk:
 4 hosszú csavar: 6 x 25 mm
 6 rövid csavar: 6 x 16 mm
 8 vékony csavar: 4 x 14 mm
 4 csavar: 4 x 20 mm
- 2 db kábeltartó
- főelem
- elülső fal
- hátsó fal
- két oldalfal
- pedáldoboz, amely tartalmazza felcsavarva a pedálkábelt
- hálózati kábel.
1.Az oldalfalakat ráerősítjük a pedáldobozra.
(1) Leoldjuk a pedáldoboz alsó részére erősített pedálkábelt és átvezetjük a lyukon.
(2) A pedálkábelt felerősítjük a vinilcsíkkal.
(3) A pedáldoboz és az oldalfalak összeszereléséhez a hosszú csavarokat  használjuk.
2.Felerősítjük az elülső falat.
(1) Az elülső falat behelyezzük a pedáldoboz és a két oldalfal fém részei közé.
(2) A panelt hat vékony csavarral  hozzáerősítjuk az oldalfalakhoz és a pedáldobozhoz.
*Ügyeljünk arra, hogy az elülső és a két oldalsó fal között ne maradjon rés!
*A hat csavart a fém füleken az erre szánt furatokba csavarjuk be!
3.Felszereljük a főelemet.
68
 VIGYÁZAT!
§
Fennáll a veszély, hogy az ujjunk beszorul a hátsó fal és a főelem közé, ezért legyünk
nagyon óvatosak! Ne ejtsük el a főelemet!
§
A billentyűzetet csak az eredeti útmutató 116. oldalán látható pozícióban tartsuk!
A főelemet az alsó részhez való hozzáillesztéskor a szélektől legalább 10 centire fogjuk meg!
4.Felerősítjük a főelemet.
(1) A főelemet középre helyezzük, hogy két oldalt egyenlő legyen a távolság.
(2) A rövid csavarokat  használjuk a felerősítéshez úgy az elülső, mint a hátsó falhoz.
5.Csatlakoztatjuk a hangszórókábelt és az iAFC-mikrofonkábelt.
(1) Kioldjuk a hangszórókábelt.
(2) A hangszórókábelt úgy dugjuk be az aljzatba, hogy acsík hátulról nézve jobb oldalt fusson.
(3) Az iAFC két mikrofonkábeljét dugjuk be az azonos színű aljzatba, és erősítsük oda a
kábelt egy műanyag csíkkal.
6.Csatlakoztatjuk a pedálkábelt.
(1) Elölről bedugjuk a pedálkábel dugóját a pedálaljzatba.
(2) A kábeltartókat az ábra szerint (116.oldal) felszereljük a hátsó falra, és beleszorítjuk a
kábelt.
7.Felerősítjük a hátsó falat.
(1) A hátsó fal felső részét a két vékony csavarral  hozzáerősítjuk az oldalfalakhoz.
(2) A hátsó fal alsó részét a pedáldobozhoz erősítjük négy 4x20 csavarral .
8.Beállítjuk a rögzítő lábat.
Addig csavarjuk, amíg szilárdan nem áll a földön.
9.Beállítjuk a feszültséget, és csatlakoztatjuk a hálózati kábelt.
Feszültségválasztó
Bekötés előtt ellenőrizzük, hogy ez megfelelően áll-e! Szállításkor a kapcsoló általában 240
volton áll. Miután átállítottuk, csatlakoztatjuk a hálózati kábelt a berendezés aljzatába, a dugót
pedig a konnketorba dugjuk. Egyes országokban szükség lehet adapterre.
 VIGYÁZAT!
A feszültség téves beállítása a hangszer komoly károsodásához vagy hibás működéshez
vezethet!
Összeszerelés után ellenőrizzük az alábbiakat:
Maradtak-e ki elemek?
 Nézzük végig még egyszer az útmutatót, és javítsuk ki az esetleges hibákat!
Elég messze áll-e a Clavinova az ajtótól és más, mozgó tárgyaktól?
 Helyezzük a Clavinovát megfelelő helyre!
Nem zörög-e valami a hangszerben, ha megrázzuk?
 Húzzuk meg az összes csavart!
Nem zörög-e a pedáldoboz vagy nem csúszik-e el, amikor lenyomjuk a pedált?
 A kiegyensúlyozó lábat csavarjuk ki úgy, hogy szilárdan álljon a földön.
Valamennyi kábel szilárdan ül-e az aljzatban?
 Ellenőrizzük a bekötéseket!
69
Ha a főelem játék közben nem stabil, nézzük át még egyszer az ábrákat, és húzzuk
meg az összes csavart!
Ha az összeszerelt hangszert mozgatjuk, mindig a főelem alját fogjuk meg!
 VIGYÁZAT!
Ne emeljük meg a hangszert a billentyűzet fedelénél vagy a felső résznél fogva! A
szakszerűtlen kezelés a hangszer károsodásához vagy sérüléshez vezethet.
70
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising